Tájékoztató Veszprém Megyei Jogú Város környezeti állapotáról 2004.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató Veszprém Megyei Jogú Város környezeti állapotáról 2004."

Átírás

1 Tájékoztató Veszprém Megyei Jogú Város környezeti állapotáról 24. Az évi Környezetvédelmi Törvény előírásainak megfelelően minden évben tájékoztatjuk a lakosságot a város környezeti állapotáról, a környezeti elemeket érő hatásokról. A tájékoztató anyag elkészítéséhez felhasználtuk a KDT Környezetvédelmi Felügyelőség, a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Rt. és a Veszprémi Kommunális Rt. adatszolgáltatását. Az anyag a főbb hatótényezőkre kíván koncentrálni, minden részletre nem tér ki, mivel a 24. június 24-i Közgyűlésen megtörtént Környezetvédelmi Programunk felülvizsgálata, a környezeti állapot részletes értékelésével. Ugyancsak elkészült a 2. évi XLIII. hulladékgazdálkodási törvény előírásai alapján a helyi hulladékgazdálkodási terv is, amit önkormányzati rendeletben hirdettünk ki. Levegőminőség Veszprém város levegőminőségét alapvetően a termelő üzemek, a szolgáltatást végző telephelyek és intézmények légszennyező pontforrásai, a közlekedésből és a fűtésből származó diffúz levegőszennyezés együttesen határozzák meg. Ezek összesített hatása az immissziós mérések adataival jellemezhető. A KDT Környezetvédelmi Felügyelőség veszprémi mérőállomása a város három pontján rendszeresen méri a következő légszennyező komponensek koncentrációját (RIV hálózat: - kén-dioxid (Megyeház tér, Budapest u., Halle u. - nitrogén-dioxid (Megyeház tér, Budapest u., Halle u. - ülepedő por (Budapest u., Halle u., Patak tér, Gyulafirátót A mintavétel a kén-dioxid és a nitrogén-dioxid esetében 24 órás átlagértékeket, az ülepedő por esetében pedig 3 napos átlagértékeket jelent. A fenti komponensek egészségügyi határértékei: - kén-dioxid: 125 µg/m 3 - nitrogén-dioxid: 85 µg/m 3 - ülepedő por: 16 g/m 2 x3nap A KvVM a települések levegő minőségének jellemzésére és a közvélemény tájékoztatására, külföldi példák alapján, létrehozta az ún. légszennyezettségi indexet, amely egy 1-től 5-ig terjedő osztályozó skálát jelent. A különböző komponensekre ez a következő: 1. táblázat Besorolás Minősítés Koncentráció tartományok SO2 (µg/m 3 (24 órás NO2 (µg/m 3 (24 órás Ülepedő por g/m 2 x3nap 1 Kiváló ,4 2 Jó ,4-12,8 3 Megfelelő , Szennyezett Erősen szennyezett > 2 > 13 > 32 1

2 A mérések alapján a város besorolása jelenleg, a mért komponensek tekintetében az alábbi: - Kén-dioxid: kiváló - Nitrogén-dioxid: megfelelő - Ülepedő por: jó Az országos légszennyezettséggel összefüggésben a város aktuális helyzetét elsősorban a közúti forgalom következtében fellépő, időszakosan megnövekvő nitrogén-dioxid koncentráció, a száraz időszakokban kisebb mértékben jelentkező porterhelés jellemzi. A gépjármű közlekedésből származó nitrogén-dioxid koncentráció csökkentésére, a KDT környezetvédelmi Felügyelőség határozata alapján, 24 novemberében Intézkedési Tervet készítettünk. A fűtési időszakban (október-április ehhez hozzáadódik még a tüzelésből származó nitrogén-oxid koncentráció növekedése és a koromképződés. Az üzemanyagok korszerűsödése és a földgázzal való tüzelés elterjedése következtében a kéndioxid koncentrációja alacsonynak tekinthető. A József A. u. - Kádár u. sarkán 23-ban felállított monitor állomás, amely az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM része, folyamatosan méri a levegő szén-monoxid, nitrogén-oxidok, kén-dioxid, ózon, benzol, toluol, xilolok, etil-benzol, szállópor PM1 tartalmát (1 µm-nél kisebb szemcsék, az UV-A, UV-B és a napsugárzás intenzitását, valamint a meteorológiai adatokat (szélirány, szélsebesség, hőmérséklet, páratartalom, légnyomás. A mért adatok alátámasztják a RIV hálózat által mért adatokat. A monitor állomás adatai, illetve az ún. RIV mérőhálózat adatai a KvVM honlapján (Környezetvédelem - Levegőtisztaság védelem - Levegőminőségi mérőhálózatok tájékoztató jelleggel megtekinthetők Vízminőség, vízbázis védelem Veszprém Megyei Jogú Város vízellátását és szennyvízkezelését a Bakonykarszt Víz és Csatornamű Rt. biztosítja. Tájékoztatásuk szerint a város vízfogyasztása az utóbbi tíz évben jelentősen csökkent. Tekintettel arra, hogy Veszprém vízbázisai és azok utánpótlódási területei fedetlen, nyílt karsztos területre esnek, rendkívül érzékenyek a szennyeződésekre. Mivel nincs megfelelő védőréteg, az anyakőzet pedig rossz adszorpciós tulajdonságú, a szennyeződések közvetlenül a karsztvízbe juthatnak. A szennyeződésre utaló vízminőségi paraméterek közül, mint legjellemzőbbet, a nitrát tartalom alakulását célszerű nyomon követni. Vízbázisaink víztermelési és vízminőségi jellemzőit a Bakonykarszt Rt. 24. évi adatszolgáltatása alapján az 1. számú mellékletben közöljük: A szennyvízcsatorna hálózatba bekötött lakások aránya a város közigazgatási területén 9 % feletti. Ilyen arány hazai viszonyok között meglehetősen jónak mondható, ha azonban figyelembe vesszük, hogy településünk nyitott karszton helyezkedik el, akkor törekedni kell a 1 %-os csatornázottságra. 24-ben az épülő új lakóterületeken a közművek, ezen belül a csatornahálózat a beruházások első fázisában elkészül, illetve elkészült (Pl: volt szovjet laktanya, Cholnoky buszforduló alatti terület, Jutasi út melletti terület a Munkácsy M. utcával szemben, stb.. 2

3 Veszprém város szennyvíztisztító telepét a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Rt. üzemelteti. A telepre száraz időben m3/nap mennyiségű szennyvíz érkezik, csapadékos időben a beérkező vízmennyiség elérheti ennek másfél-kétszeresét is. A tisztított szennyvíz befogadója a veszprémi Séd. Mivel a patak a veszprémi szakaszon fokozottan veszélyeztetett karsztos területen folyik, a vízügyi és a környezetvédelmi hatóság az I. vízminőségi kategóriának megfelelő határérték betartását követeli meg, szemben a korábbi III. vízminőségvédelmi kategóriával. Az egyre szigorodó vízminőségi követelményeknek csak a szennyvíztelep ütemezett rekonstrukciós bővítésével lehet megfelelni. A III. ütem második építési szakaszának a meglévő iszapkezelési technológia modernizálása és a létesítmények rekonstrukciója, fejlesztése volt a feladata. Az iszapvonal teljes építészeti és gépészeti rekonstrukciója 21 őszén indult és 23 tavaszára fejeződött be. Az 1,199 milliárd forintba kerülő beruházás eredményeként megtörtént a fűtött anaerob rothasztók építészeti és gépészeti felújítása, a homokfogó gépészeti berendezésének felújítása, az iszapszűrés biztosítása, a gázhasznosítás, valamint az iszap további kezelésének (víztelenítés, stabilizálás a megoldása. Időközben az engedélyező hatóságok (KDT VIZIG, KDT Környezetvédelmi Felügyelőség jóváhagyásával a gépi szárítás napenergiás, un. SOLAR szárításra módosult. Az eljárás lényege, hogy a víztelenített iszap szárítása üvegházban, napenergia hasznosításával történik. A folyamat optimalizálása érdekében, a levegő páratartalma alapján, az üvegházban a szellőztetés programvezérelt. Az aerob jelleg és a nagy légmennyiség miatt, káros szaghatással nem kell számolni, amit az elmúlt év üzemeltetési tapasztalatai is igazoltak. A folyamat eredménye 1-2 mm-es szemcsenagyságú granulátum, amely a szárítás körülményeitől függően 6-9 % szárazanyag tartalmú. A napenergia hasznosítás miatt megmaradó biogáz blokkfűtőműben hasznosítható. A III. ütem harmadik bővítési szakaszában kerül sor az 1981-ben átadott 12 m 3 /d kapacitású vízoldali rész átalakítására és bővítésére úgy, hogy alkalmas legyen a szigorúbb követelményeknek megfelelő nitrogén és foszfor eltávolítására. VMJV Önkormányzata pályázati pénzek igénybe vételével valósítja meg ezt a fejlesztési ütemet (megyei jogú városok célprogramjában megítélt támogatás, illetve KAC támogatás. A kivitelezésre kiírt pályázatot a SADE Kft. nyerte el. A 24. évi kivitelezési munkák időarányosan készülnek, az ütemtervet a kivitelező ez idáig tartja és 25 első félévében sor kerülhet a próbaüzemre. A szennyvíztisztító meglévő részeinek üzemeltetését a Bakonykarszt Rt-nek a kivitelezés idején is fenn kell tartania, a tisztítási határértékek és az iszapkezelés megfelelő szintentartása mellett. Hulladékgazdálkodás Városunkban a kommunális hulladékok gyűjtését, szállítását és kezelését a Veszprémi Kommunális Rt. végzi regionális tevékenységként, ugyanis Veszprémmel együtt 21 településen látja el ezeket a feladatokat. Az évente összegyűjtött hulladék mennyisége 21-ben , 22-ben , 23 novemberéig pedig laza m 3 volt. A kommunális hulladékok gyűjtése és elszállítása a város egész területén megoldott. A járműpark korszerűnek mondható, mivel az elmúlt évek során a régi, elavult járműveket folyamatosan új, a mai követelményeknek megfelelő gépekre cserélték. Folyamatosan korszerűsítik a lakossági hulladékok gyűjtésére szolgáló edényeket, konténereket is. 3

4 A város kommunális szilárd hulladéklerakója a cseri murvabánya bányagödrének felhagyott részén található, s a jelenleg üzemelő része szigeteléssel ellátott és a KDT Környezetvédelmi Felügyelőség által, 26. december 31-ig meghosszabbított környezetvédelmi működési engedéllyel rendelkezik. A lerakásra jelenleg rendelkezésre álló kapacitás rövid időn belül kimerül, ezért szükségessé vált egy újabb, regionális települési szilárd hulladéklerakó létesítésének előkészítése. Közgyűlési felhatalmazás alapján a Veszprémi Kommunális Rt. a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium közreműködésével ISPA pályázatot készített elő " Észak-balatoni térség regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszer" címmel. A tervezett projekt jelenleg a magyar kormány javaslata és az EU egyetértése alapján az elfogadott hulladékkezelési programok között szerepel. A kialakítandó hulladékkezelési rendszer keretében már öt helyszínen - Tapolcán, Ajkán, Balatonfüreden, Veszprémben és Pápán - történne meg a már szelektíven gyűjtött hulladék előkezelése, az előkezelt hulladékok hasznosítása (papír, fém, üveg, műanyag hasznosítása, a biológiailag lebomló szerves anyag komposztálása, a kiszolgáló gyűjtő, szállító és kezelő rendszer kiépítésével, hulladékudvarok, gyűjtőszigetek kialakításával, átrakó állomások létesítésével, a szükséges eszközpark (gyűjtőedényzet, szállítójárművek megteremtésével. Ezt követően történne csak meg a nem hasznosítható maradék hulladéknak (ami a térségben keletkezett hulladék összes mennyiségének 3%-a EU követelmények szerinti műszaki védelemmel rendelkező szentgáli regionális hulladéklerakóban történő elhelyezése. Az Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőség 24. szeptember 24-i határozatában helybenhagyta a szentgáli hulladéklerakó létesítésére vonatkozó elsőfokú határozatot, amely környezetvédelmi engedélyre való jogosultságot állapított meg. A másodfokú határozat ellen államigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A hulladéklerakó tervezett területén a Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI a Széchenyi Tervből elnyert forrásokból kutatófúrásokat végzett. Ezen vizsgálatok alapján a KvVM javasolta, hogy a konzorcium végeztessen részletesebb mélyfúrásokat, amelyekre az Egységes Környezethasználati Engedély beszerzéséhez egyébként is szükség lesz. A hulladékgazdálkodás terén a fő törekvés az, hogy minél kevesebb hulladék kerüljön lerakással ártalmatlanításra és minél több hulladék kerüljön újrahasznosításra. A szelektív hulladékgyűjtés városunkban jelenleg papírra (karton- és újságpapír, műanyagokra (polietilén fólia és műanyag palackok, palackos üvegekre, valamint akkumulátorokra, szárazelemekre és használt étolajra terjed ki. (Az utóbbi három veszélyes hulladéknak minősül, gyűjtésükre és kezelésükre a Kommunális Rt. rendelkezik a megfelelő engedélyekkel. A fentieken túl a Kommunális Rt. tervezi a város iskoláiban alumínium italdobozok és italos kartondobozok gyűjtését és újrahasznosítását. A Kommunális Rt. Kistó utcai telephelyén hulladékudvar és hulladékválogató mű üzemel. A hasznosítható anyagokat válogatás, illetve bálázás után juttatják el a feldolgozókhoz. A szelektív hulladékgyűjtés mennyiségére vonatkozó adatokat a Kommunális Rt. adatszolgáltatása alapján az alábbi táblázatban közöljük: 2. sz. táblázat Anyagfajta ** Lakosság (kg Hullámkarto n Vegyes papír* PET palack Színes üveg

5 Összesen Változás megelőző évhez képest % - 15% 151% 14% 77% 14% 282% 124% * csomagolóanyag hányad nélkül ** várható mennyiség Köztisztaság A város közterületeinek tisztántartását, az utcai szemétgyűjtők rendszeres ürítését és a téli hóeltakarítást a Veszprémi Kommunális Rt. végzi 24. december 31-ig szóló szerződés alapján. A szerződés a város közigazgatási területén belül, I., II. és III. fenntartási kategóriát állapított meg, konkrétan meghatározva a végzendő takarítási feladatokat is. Az Rt. rendelkezik a feladat elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és műszaki feltételekkel. A gépi seprési munkálatok végzéséhez 2 db seprő autó és 2 db járdaseprő gép áll rendelkezésre, s a gépek ütemterv szerint végzik a közterületek tisztítását. A kézi közterület tisztítást művezető irányítása mellett 1 fő látja el. A nyári idegenforgalmi időszakban, rendezvények idején, ügyeleti formában hétvégi munkavégzés is történik. A köztisztaság terén évente visszatérő probléma a közterületekre kerülő szemét. A kiváltó okok között első helyen szerepel a szemétgyűjtő konténerek mellé helyezett hulladék, amit a gyakori veszprémi szél az utakra, járdákra, illetve a parkokba, zöldterületekre hord. Egy település tisztaságát nagyban befolyásolja a lakossági hulladék összegyűjtésének módja, a gyűjtőedények száma, fajtája és ürítésének gyakorisága, másrészt a lakosság fegyelmezettsége és környezettudatos magatartása. Jelenleg a város közterületeire összesen 494 db utcai szemétgyűjtő van kihelyezve. A téli hóeltakarítás az enyhe télnek köszönhetően 23/24 évben viszonylag kevés problémát okozott. (A hóeltakarítás és síkosság mentesítés feladataira egyébként minden év október 15-ig munkaterv készül, s a tevékenység a Városüzemeltetési Iroda jóváhagyását követően ennek alapján történik. Viszont minden évben visszatérő probléma Gyulafirátót esetében a Posta utca, a Zirci út és a Hajmáskéri út, Kádárta esetében pedig a Győri és Vasút utca (ezek az utcák a Megyei Közútkezelő Kht kezelésében vannak, valamint a Bakonyművek lakótelep és Szabadságpuszta hóeltakarítása és síkosság mentesítése. Ezekre az utcákra, területekre, a Városüzemeltetési Iroda a Kommunális Rtvel, eseti megbízás alapján, külön szerződést köt. Ugyancsak gondot okoz a téli időszakban nagy mennyiségben kiszórt sózó, érdesítő anyag feltakarításának elhúzódása, ami jelentős porterheléssel jár. Illegális hulladéklerakás A lakosság egy része a szeméttelepi elhelyezés helyett az építési törmeléket (sittet, lomot és egyéb hulladékot illegálisan a város elhagyott területein vagy a városszéli erdőkben rakja le. Évente visszatérő lerakóhelyek: Csatár hegy és környéke, Fenyves u. végi kőfejtők, Deák F. u., Jutaspuszta, a külső körgyűrű észak-keleti része, Rátóti nagymező, Geleméri fennsík, Laczkó forrás környéke, stb. 24-ben is intézkedési terv készült az illegális hulladéklerakó helyek felderítésére és felszámolására. A Városüzemeltetési Iroda közhasznú munkások segítségével a város belterületén az alábbi illegális lerakóhelyeket felszámolta fel: 5

6 - Tüzér utca melletti erdőszegély - Laczkó forrás környéke - Betekints völgy - Fenyves utca végi kis és nagy kőfejtő - Kopácsi utca - Fenyves utca melletti parkerdő - Barátság park - Bel - és külvárosi hajléktalan "tanyák" - A fentieken túl Csatárhegyen tavaszi lomtalanítás történt A beszállított hulladék mennyisége elérte a kb. 15 m 3 -t, költsége pedig a 1,7 millió forintot. A 24. évi tavaszi lomtalanítást követően, a Kommunális Rt. által begyűjtött lakossági veszélyes hulladékot (főképp elektronikai hulladékot a Városüzemeltetési Iroda engedéllyel rendelkező vállalkozóval, ártalmatlanításra elszállíttatta, ennek költsége 1565 Ft volt. Zaj- és rezgésvédelem Az elmúlt időszak zajjal kapcsolatos panaszbejelentéseit áttekintve megállapítható, a közlekedés okozta zajterhelés dominanciája. Mivel a járművek száma napjainkban is növekszik, s a veszprémi utak áteresztő képessége korlátozott, a zajterhelés számottevő csökkenése nem várható. Különösen a külső körgyűrű mentén élők (Alkotmány és Boglárka utca szenvednek a megnövekedett forgalom keltette zajtól. A valós helyzet tisztázása érdekében hatósági mérések elvégzését kértük a KDT Környezetvédelmi Felügyelőségtől. A mérési jegyzőkönyv alapján, az út "főút" jellegéből adódóan, a zajszint az Alkotmány u. 9. és 13. szám alatti védendő ingatlanok tekintetében, a módosított forgalmi adatok figyelembe vételével, éjszaka megközelíti, illetve eléri a zajterhelési határértéket (nappal 65 dba, éjjel 55 dba, határérték túllépés viszont nincs, amit a lakók kifogásolnak. A városban működő ipari üzemek, telephelyek által okozott zajterhelés javuló tendenciát mutat. Ez egyrészt az új ipari üzemek kedvező telepítési helyének, másrészt a telepengedélyezési eljárások szigorúbb rendjének tulajdonítható. A környezetvédelmi hatóságok ugyanis csak a zajvédelmi követelmények teljesülése esetén járulnak hozzá a telepengedély kiadásához. Fontos feladatnak tartjuk a felmerülő lakossági panaszok szakszerű kivizsgálását és a szükséges intézkedések megtételét. Példaként említhető legutóbb, a Balaton Plaza CBA Élelmiszer Áruház hűtő aggregátorai keltette zajterhelés megszüntetése. Parkfenntartás 24. évi tevékenysége Szerződéses rendszer A parkfenntartási feladatok ellátására kiírt közbeszerzési eljárás során kiválasztott szervezetek az előző évekhez képest megnövelt műszaki tartalommal végzik parkfenntartási feladataikat. A parkfenntartási feladat üzemeltetési koncepciója az előző időszaktól az alábbi fő szempontokban tér el: - A kertészeti körzetek számát 16-ról 9-re csökkentették. Ezzel a város területét és ezzel a parkfenntartás működését sokkal áttekinthetőbbé, működtethetőbbé kívánták tenni. - A fenntartási kategóriák számát 5-ről 3-ra csökkentették. A gyakorlat azt igazolta, hogy a napi munkában csak három kategóriának van jelentősége. Ezzel a rendszert egyszerűbbé és áttekinthetőbbé kívánták tenni. 6

7 - 17 hektárral nagyobb felületet vontak be a rendszeres gondozásba. Ezek a területek a városi összekötő utak mentén, külső körgyűrű mentén, új lakóövezetek mentén helyezkednek el. - Számos területen nőtt a kaszálási gyakoriság, az addigi évi 3-ról 6-ra. - A kertészeti körzetek leírása és valamennyi adatbázis aktuális terepi felmérésen alapul, amelyet 23. április és július között végeztek el. - A szöveges és a táblázatos mellékletek kidolgozottak. A dokumentációban kirészleteztük a gyepterületek, fák, cserjék, virágok, évelők, murvás utak, virágládák, kandeláberre helyezett növények, és a homokozók üzemeltetési és fenntartási feladatait, továbbá a zöldterületek takarításával kapcsolatos elvárásokat. - Az ellenőrzési rendszert és a szükség esetén alkalmazható szankciókat kidolgoztuk. Feladatcsoportonként megállapították az elégtelen munkavégzésből adódóan visszatartható összeget. - A számlázás nem átalánydíjas, hanem feladat csoportonként tételesen történik. A vállalkozók feladatcsoportonként és havonta bocsátják ki számláikat, ezzel biztosítja azt az Iroda, hogy a kifizetések a tényleges munkavégzéshez kapcsolódjanak. - A zöldterületek visszapótlási és felújítási feladatai az alapszerződés részét képezik. Az öreg fasorok és cserjeágyak ütemezett leváltása, a virágfelületek bizonyos mértékű növelése, a belvárosi gyepfelületek ütemezett felújítása a feladat része. - Az öntözés fejlesztése, a murvás utak gondozása, a zöldfelületek rendszeres takarítása a feladat része. 24-ben a mai napig 66 darab szerződést kötött az Iroda a különböző parkfenntartással, zöldfelület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására. Ezek a szerződések a kaszálás, zöldterület takarítás, szemétszállítás, zöldkár helyreállítás, közterület rendezés, fa és cserjeültetés, parkerdő gondozás, valamint a játszótér karbantartás feladatait foglalták magukba. A fenti feladatokat a Városüzemeltetési Iroda mintegy 22 vállalkozással, folyamatosan végeztette. A folyamatos magas színvonalú tevékenység végzésére alkalmatlan vállalkozóval a Városüzemeltetési Irodaszerződést bontott, az érintett körzetek gondozását a második legjobb árajánlatot adó vállalkozás végzi. A parkfenntartó szervezetek részére mai napig összesen 543 írásos kifogást, felszólítást, feladat meghatározást továbbított a Városüzemeltetési Iroda. A közterületen folyó munkálatokkal kapcsolatban a zöldszámos bejelentések keretében a lakosság kérdéseit vizsgálták ki és válaszolták meg 44 esetben. Fasormetszés, fűnyírás, takarítás A parkfenntartó szervezetek januártól március végéig mintegy hatvan utcai fasor metszését végezték el. A vadgesztenye fasorok növényvédelmét szakvállalkozással, három alkalommal végeztették el a tavaszi és a nyári időszakban. Március 2-ig bezárólag megtörtént a városi zöldterületek hóolvadást követő első tavaszi nagytakarítása. Ennek keretében több száz m 3 parki hulladékot, szemetet, illegális hulladékot szállítottak el a parkfenntartó szervezetek a közterületekről. A szerződéses és azon kívüli területekről elszállíttatott - folyamatosan képződő - lakossági illegális hulladék nagyságrendje mai napig =2399 m 3 volt. 7

8 A Városüzemeltetési Iroda a takarítási akciók keretében a helyi lakóközösségekkel, civil szervezetekkel együttműködik. Szállítóeszközt, konténert, zsákokat, kesztyűt biztosítanak folyamatosan az azt igénylő közösségek részére, a területek megtisztítása céljából. Az előző évi bővítést követően a Kommunális Rt. a városi közterületen 494 utcai szemetes edényt üzemeltet. A parkfenntartó szervezetek november első hetében megkezdték a falevél gyűjtését és folyamatos szállítását a közterületekről. Ezzel párhuzamosan szállíttatják el a lakosság által közterületre kihelyezett nagymennyiségű kerti hulladékot és illegális szemetet. Padok A közterületen lévő 15 darab városi padot a tavaszi időszakban felmérték. Árajánlatok bekérését követően vállalkozók végezték a szükséges javításokat, lécpótlásokat, festéseket mintegy 45 városi padon. Új padokat helyeztettek ki a Kossuth utca, Nagy László utca, Megyeház tér, Szerelemsziget területére. Játszóterek A 78/23. GKM rendelet szerint elkészítették a városi játszóterek üzemeltetési tervét. A tavaszi időszakban 21 avult játszóteret elbontottunk, egyúttal az év során 4 új játszótéri beruházást fejeztünk be (Stromfeld utca 7., Barátság park, Egry József utca 1. Palást utca. Az új építésű játszóterek jogszabály szerinti üzemeltetésre szerződést kötöttünk. A játszóterek karbantartási, hibaelhárítási munkáit 4 vállalkozás végezte az év során. Kezdeményezte az Iroda további új játszóterek építését az anyagi lehetőségek függvényében, amelyekre az engedélyezési eljárást lefolytatták: Nagy László utca, Alsóújsor utca, Ady Endre utca, Vilonyai út, Alsóerdő utca, Szőlőhegy utca, stb. A jogszabály szerinti kötelező szabványossági felülvizsgálatok elvégzésére közbeszerzési pályázatot írnak ki az év hátralevő részében. Fakivágás, fapótlás November 19-ig 5 fakivágási kérelmet nyújtottak be. A jóváhagyott kérelmek alapján összesen 54 darab fa kivágására tett az Iroda javaslatot. Október 25. és november 19. között 38 helyszínen mintegy 37 fa és 5 cserje lett elültetve. 5 helyszínen a lakosság, ill civil szervezet is közreműködött a Városüzemeltetési Iroda által biztosított növényzet elültetésében. Csobogók, szobrok Május elejétől szeptember közepéig működtették a belvárosi szökőkutakat. A falfirkák eltávolítása, a vízgépészeti ellenőrzések, a könnyű karbantartások május elején megtörténtek. A Színházkertben ivókutat adtunk át a nyári időszakban. Felújították a Jókai út 15-nél lévő árvíz emléktáblát, és az Ararát szobor megrongált emléktábláját. November közepén megtörtént a csobogók és a belvárosi szobrok téli védőfóliázása. Virágok Április-május hónapban a parkfenntartó szervezetek 25. darab egynyári virágot ültettek ki a belvárosi virágágyakba. Októberben 16.1 tulipán és nárciszhagymát ültettek ki a parkfenntartó szervezetek a virágágyakba. Az év során 2 új virágládát helyeztettek ki a belvárosba. Legyártattak 2 virágládát Gyulafirátót és Kádárta területére, amelyek 25. tavaszán kerülnek kihelyezésre. 8

9 Fejlesztések A nyári időszakban 15 tonna 5/12-es zúzottkő terítésével újították fel a Jutasi ltp., a Komakút tér, Ördögárok utca, Színház kert, Völgyikút utca, Március 15. út, Batthyány utca, Wartha Vince utca egyes zúzottköves felületeit. Májusban kiépítették a Jutasi út-munkácsy úti körforgalom zöldfelületét, automata öntöző rendszerrel. Megkezdték a Pöltenberg utcai közterület rendezését, 1 m 3 termőföld behordásával és elterítésével. Folyamatosan közreműködtek a Kálvária domb zöldterületének rendezéséhez, az erdősáv tisztításához, kaszálás, takarítás és szárazfakivágás elvégeztetésével. Hozzájárultak továbbá a területen lévő romok konzerválási költségeihez is. Nyertes pályázatok A Séd völgy nyugati szakaszának turisztikai célú kertészeti rendezése tárgyában nyertes pályázatuk alapján Ft értékben újították fel a Séd-menti sétányt a tavaszi időszakban. Pályázatot nyújtottak be az Alsóújsor utcai játszótér építésére, amelynek eredménye 25-ben várható. Parkerdők Az Állami Erdészeti Szolgálat támogatásával elkészíttették a Veszprém Város tulajdonában lévő erdőterületek 21-ig érvényes erdőtervét. A Fenyves utcai parkerdőben szeptemberben végeztettek nagytakarítást, állománytisztító vágást, bozótirtást és a területen található padok és lépcsők javítását a meglévő kezelési terv alapján. Mezei Őrszolgálat A Mezei Őrszolgálat 24. július 1-én alakult meg 5 fővel. Veszprém külterületét 5 körzetre osztották fel, így a mezőőröknek saját működési területük van. Működési területük nagysága összesen: 4793,5 ha. A mezőőr működési területén elsődlegesen a termőföldek őrzését, az azokon lévő, illetve azokhoz tartozó termények és termékek, felszerelések és eszközök, haszonállatok, mezőgazdasági építmények, földmérési jelek vagyonvédelmét látják el. Feladatuk még az illegális hulladéklerakó-telepek keletkezésének megelőzése, tettenérés során az elkövető azonosítása, további illegális lerakók keletkezésének megakadályozása. Feladatuk továbbá a termények lopásának megakadályozása, a műveletlen, elhanyagolt földterületek és azok tulajdonosainak felderítése. A mezőőrök a munkakörük ellátásához szükséges tanfolyamokon vettek részt az elmúlt időszakban (mezőőri vizsga, fegyvervizsga, "A" kategóriás járművezetői tanfolyam. A területek bejárása során a mezőőrök tapasztalták, hogy a külterületeken lévő termőföldek egy része elhanyagolt, parlagfűvel borított. Sok az illegális hulladéklerakó hely. Összesítő adatbázist készítettek az illegális hulladéklerakó helyekről, annak tulajdonosairól és a kihelyezett hulladék típusáról, mennyiségéről. Az összes fellelt külterületi hulladék nagyságrendje kb. 1.4 m 3. A külterületi hulladék elszállíttatásának anyagi fedezetére a jövő évi költségvetés tervezetében tesz javaslatot az Iroda. 9

10 Az Iroda munkatársai összeállították a földtulajdonosok adatait tartalmazó számítógépes adatbázist. A következő időszakban a földtulajdonosoknak kiküldik a mezőőri járulék bevallására szolgáló formanyomtatványokat, amelyen a tulajdonosok nyilatkoznak a földterületük nagyságáról, és a járulékfizetési kötelezettségük mértékéről. Veszprém, 24. november 22. Schmid Ferenc Környezetvédelmi referens 1

11 Veszprém város környezetállapot jelentése Kutak műszaki állapota, vízminőség: Ellátott települések Kútműszaki, víztermelési és vízminőségi jellemzők Vízbázis Vízbeszerzőművek, vízellátórendszere módjaüzemeltetés Veszprém-Gyulafirátót-Kádárta- -Szentkirályszabadja Sédvölgyi vízbázis Ü/AT/ PT Talpmélység (m Sédvölgy 1. kút Ü 15, Sédvölgy 2. kút AT 15, Sédvölgy 3. kút PT 15, Sédvölgy 4. kút PT 15, tereptőlszűrőzés (m-m 26,3-135, 35,2-15, 47,9-15, 26,1-131,1 kapacitásakút kapacitásavízbázisa (m 3 / d vízmennyiségszolgáltatható 1 22-benVíztermelés Vízadó típu sa 366 kars zt védettsé ge érzéken y Általános vízminőségi kép ( évi vízvizsgálatok alapján nitrát: 9-12 mg/l, fajl.vez.kép.: 59 us/cm, össz. CaO: mg/l 41 nitrát: 11, mg/l, fajl.vez.kép.: 62 us/cm, össz. CaO: 256 mg/l (1 adat 226 nitrát: 7,5 mg/l, fajl.vez.kép.: 589 us/cm, össz. CaO: 217 mg/l (1 adat 246 nitrát: 7,8 mg/l, fajl.vez.kép.: 64 us/cm, össz. CaO: 234 mg/l (1 adat Ismert vízminőségi, műszaki probléma, egyéb megjegyz. tartalék (jelenleg megfigyelő kutak, vízhálózatba nincsenek bekötve; 11

12 Ellátott települések Kútműszaki, víztermelési és vízminőségi jellemzők Vízbázis Vízbeszerzőművek, vízellátórendszere módjaüzemeltetés Ü/AT/ PT Talpmélység (m Sédvölgy 5. kút PT 13, 6 Sédvölgy 6. kút PT 15, tereptőlszűrőzés (m-m 41,- 121, 34,- 132,7 Csatárvölgy 1. PT 95, 21,- 82,9 Csatárvölgy 2. PT 1, 25,6-92,1 kapacitásakút kapacitásavízbázisa (m 3 / d vízmennyiségszolgáltatható 22-benVíztermelés Vízadó típu sa védettsé ge Általános vízminőségi kép ( évi vízvizsgálatok alapján 16 nitrát: 13,5 mg/l, fajl.vez.kép.: 69 us/cm, össz. CaO: 21 mg/l (1 adat 25 nitrát: 14,1 mg/l, fajl.vez.kép.: 61 us/cm, össz. CaO: 29 mg/l (1 adat 339 nitrát: 7,3 mg/l, fajl.vez.kép.: 547 us/cm, össz. CaO: 26 mg/l (1 adat 39 nitrát: 1,7 mg/l, fajl.vez.kép.: 579 us/cm, össz. CaO: 217 mg/l (1 adat Laczkó karsztakna Ü 22,5 táró nitrát: 1-15 mg/l, fajl.vez.kép.: 59 us/cm, össz. CaO: 2-24 mg/l Lőtéri fúrt kút Ü 155, 78,4-14, nitrát: mg/l, fajl.vez.kép.: 6 us/cm, össz. CaO: 2-25 mg/l Ismert vízminőségi, műszaki probléma, egyéb megjegyz. fajlagos vízhozam csökkent 12

13 Ellátott települések Kútműszaki, víztermelési és vízminőségi jellemzők Vízbázis Vízbeszerzőművek, vízellátórendszere módjaüzemeltetés Ü/AT/ PT Talpmélység (m Kiskúti fúrt kút AT 12, tereptőlszűrőzés (m-m 35,- 12, kapacitásakút kapacitásavízbázisa (m 3 / d vízmennyiségszolgáltatható 22-benVíztermelés Vízadó típu sa védettsé ge Általános vízminőségi kép ( évi vízvizsgálatok alapján 277 nitrát: 5-1 mg/l, fajl.vez.kép.: 625 us/cm, össz. CaO: mg/l Kiskúti galéria PT - galéria 3 - Sintérkúti karsztakna PT 22, táró 7 nitrát: 7 mg/l Unger galéria PT - galéria 3 nitrát: 13 mg/l, amm.:,26 mg/l, fajl.vez.kép.: 75 us/cm, össz. CaO: 19 mg/l Ismert vízminőségi, műszaki probléma, egyéb megjegyz. gyakori bakteriális probléma, erős csőkorrózió vízhozam és vízminőségi problémák miatt vízellátásból tartósan kizárva vízbázisaranyosvölgyi Aranyosvölgy 3. kút AT 3, 9,8-29, Aranyosvölgy 4. kút PT 3, 3,6-3, 23 Aranyosvölgy 5. kút Ü 3, 16, , Aranyosvölgy galéria Ü - galéria kars zt érzéken y nitrát: mg/l, fajl.vez.kép.: 7 us/cm, össz. CaO: mg/l A 3. és 5. sz. kutak között intenzív egymásra hatás tapasztalható, az 5. sz. kútból is kivehető a 3. sz. kútnál megadott hozam 13

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2015-2020

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2015-2020 1118 Bp., Bozókvár u.12. Tel: +36 1 310 7292 Fax:+36 1 319 6303 www.vibrocomp.com E-mail: info@vibrocomp.com VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2015-2020 Budapest -2014- VESZPRÉM MEGYEI

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007-BEN AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT

GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007-BEN AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007-BEN AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM ALAPELVEI... 6 II. AZ ELÉRNI KÍVÁNT KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK, CÉLÁLLAPOTOK...

Részletesebben

Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja

Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja Kapuvár Város a Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja Az 1995. évi LIII. törvény alapján készítette: Kapuvár Városi 2011-2014. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS 3 1. KAPUVÁR VÁROS SWOT

Részletesebben

Tájékoztató Keszthely város környezeti állapotáról

Tájékoztató Keszthely város környezeti állapotáról Tájékoztató Keszthely város környezeti állapotáról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46. (1) bekezdés e) pontja, valamint az 51. (3) bekezdése előírásai értelmében

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Készítette: Lajosmizse Város Önkormányzatának megbízásából Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Intézményirányító és Településfejlesztési

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS FELÜLVIZSGÁLATA ÉS AKTUALIZÁLÁSA 2009-2014. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK

SIÓFOK VÁROS FELÜLVIZSGÁLATA ÉS AKTUALIZÁLÁSA 2009-2014. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS AKTUALIZÁLÁSA 2009-2014. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KÉSZÍTETTE: BALATONI INTEGRÁCIÓS KFT. 2009. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Helyzetértékelés

Részletesebben

Tájékoztató Keszthely város környezeti állapotáról

Tájékoztató Keszthely város környezeti állapotáról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46.. (1) bekezdés e) pontja, valamint az 51.. (3) bekezdése előírásai értelmében a települési önkormányzat a környezet védelme érdekében

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Szám: 02/86-32/2010 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. április 22-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely 2009. ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP HÓDMEZŐVÁSÁRHELY FÖLDRAJZI HELYZETÉRŐL 2 I. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM CÉLJA...5

Részletesebben

KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT II. 2005-2006. IDŐSZAK. Mérnöki Iroda Kft. Székesfehérvár 2007. március

KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT II. 2005-2006. IDŐSZAK. Mérnöki Iroda Kft. Székesfehérvár 2007. március Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2011. ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. Projektvezető:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/132-45 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010.

Részletesebben

SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2008-2013) FELÜLVIZSGÁLAT

SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2008-2013) FELÜLVIZSGÁLAT SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2008-2013) FELÜLVIZSGÁLAT Tedd, amit most kell, és ne halaszd későbbi időre, késve teszed másnap azt, ami ma elmaradott. /Ovidius/ Készült: 2010. június BEVEZETÉS

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2. FELÜLVIZSGÁLATA

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2. FELÜLVIZSGÁLATA ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2. FELÜLVIZSGÁLATA 2011. december TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...5 2. A FELÜLVIZSGÁLAT ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEI...5 2.1. A Helyi Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálatának

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2011-2016

VESZPRÉM MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2011-2016 PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség környezeti állapota 2013.

Pétfürdő Nagyközség környezeti állapota 2013. Pétfürdő Nagyközség környezeti állapota 2013. 1.) Szemléletformálás, környezettudatosság A lakosság többsége környezettudatos szemlélettel rendelkezik. Rendeleteink betartatása segíti az önkormányzat munkáját

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: /2013 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla, Korom Pál, Döbrőssy Iván, Kocsis László; Kiss Ferenc Tárgy:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉRŐL. az érintett közigazgatási és társadalmi szervek véleményének kiegészítésével

BESZÁMOLÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉRŐL. az érintett közigazgatási és társadalmi szervek véleményének kiegészítésével BESZÁMOLÓ HELYI GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉRŐL az érintett közigazgatási és társadalmi szervek véleményének kiegészítésével A dokumentáció terjedelme: 69 oldal Mellékletek száma:

Részletesebben

1. BEVEZETÉS. Miskolc madártávlatból

1. BEVEZETÉS. Miskolc madártávlatból 1. BEVEZETÉS 1998. óta minden évben az előző év legfontosabb környezet-és természetvédelmi feladatairól, eseményeiről beszámoló készül, illetve a város környezeti állapotával kapcsolatos főbb információk

Részletesebben

GYÖNGYÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁGA

GYÖNGYÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁGA GYÖNGYÖSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁGA H-3200 Gyöngyös, Fő tér 13., H-3201 Gyöngyös, Pf.: 173 Tel.: 36 (06-37) 510-300, Telefax: 36 (06-37) 500-160/418 Web:

Részletesebben

Pétfürdő nagyközség környezeti állapota 2010.

Pétfürdő nagyközség környezeti állapota 2010. Pétfürdő nagyközség környezeti állapota 2010. 1.) Szemléletformálás, környezettudatosság Sok a tennivaló, hogy a lakosság többsége környezettudatos szemlélettel rendelkezzen. A szemetelőket, rendbontókat

Részletesebben

MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

B L A U T E C H Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft

B L A U T E C H Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft B L A U T E C H Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft Veszprém, Hársfa u. 39. Tel: (88) 590-050 Fax: (88) 590-059 Honlap: www.blautech.hu E-mail cím: mail@blautech.hu A Környezetvédelmi és Területfejlesztési

Részletesebben

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Készítette: Igaz Attila okl. környezetgazdálkodási agrármérnök Közreműködött: Gyömrő Város Környezetvédelmi Bizottsága 2010. szeptember Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007.NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007.NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007.NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1651/2007. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Baranya megye környezeti állapota (környezet) ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV POLGÁRDI KISTÉRSÉG. Mérnöki Iroda Kft. 2004. Budapest. Központ: 1012 Budapest, Logodi u. 52.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV POLGÁRDI KISTÉRSÉG. Mérnöki Iroda Kft. 2004. Budapest. Központ: 1012 Budapest, Logodi u. 52. Központ: 1012 Budapest, Logodi u. 52. Mérnöki Iroda Kft. Iroda: E-mail: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 iroda@progressio.hu HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV POLGÁRDI

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2014-2019 2014 BÉKÉSCSABA

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2014-2019 2014 BÉKÉSCSABA BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2014-2019 2014 BÉKÉSCSABA A környezetvédelmi program készítője: Selemoncsák Ferenc környezetvédelmi szakértő Együttműködő szervezetek A környezetvédelmi

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt.szám: E-6681-6/2010 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla, Ikládi András, Kiss Ferenc Tárgy: Szentes Város Helyi Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

DRÁVASZABOLCS TRT ÉS HÉSZ MÓDOSÍTÁSA

DRÁVASZABOLCS TRT ÉS HÉSZ MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2005. (IX. 30.) rendelete Telekgerendás község települési hulladékgazdálkodási tervéről

Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2005. (IX. 30.) rendelete Telekgerendás község települési hulladékgazdálkodási tervéről Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/ (IX. 30.) rendelete Telekgerendás község települési hulladékgazdálkodási tervéről Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben