Tájékoztató Veszprém Megyei Jogú Város környezeti állapotáról 2004.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató Veszprém Megyei Jogú Város környezeti állapotáról 2004."

Átírás

1 Tájékoztató Veszprém Megyei Jogú Város környezeti állapotáról 24. Az évi Környezetvédelmi Törvény előírásainak megfelelően minden évben tájékoztatjuk a lakosságot a város környezeti állapotáról, a környezeti elemeket érő hatásokról. A tájékoztató anyag elkészítéséhez felhasználtuk a KDT Környezetvédelmi Felügyelőség, a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Rt. és a Veszprémi Kommunális Rt. adatszolgáltatását. Az anyag a főbb hatótényezőkre kíván koncentrálni, minden részletre nem tér ki, mivel a 24. június 24-i Közgyűlésen megtörtént Környezetvédelmi Programunk felülvizsgálata, a környezeti állapot részletes értékelésével. Ugyancsak elkészült a 2. évi XLIII. hulladékgazdálkodási törvény előírásai alapján a helyi hulladékgazdálkodási terv is, amit önkormányzati rendeletben hirdettünk ki. Levegőminőség Veszprém város levegőminőségét alapvetően a termelő üzemek, a szolgáltatást végző telephelyek és intézmények légszennyező pontforrásai, a közlekedésből és a fűtésből származó diffúz levegőszennyezés együttesen határozzák meg. Ezek összesített hatása az immissziós mérések adataival jellemezhető. A KDT Környezetvédelmi Felügyelőség veszprémi mérőállomása a város három pontján rendszeresen méri a következő légszennyező komponensek koncentrációját (RIV hálózat: - kén-dioxid (Megyeház tér, Budapest u., Halle u. - nitrogén-dioxid (Megyeház tér, Budapest u., Halle u. - ülepedő por (Budapest u., Halle u., Patak tér, Gyulafirátót A mintavétel a kén-dioxid és a nitrogén-dioxid esetében 24 órás átlagértékeket, az ülepedő por esetében pedig 3 napos átlagértékeket jelent. A fenti komponensek egészségügyi határértékei: - kén-dioxid: 125 µg/m 3 - nitrogén-dioxid: 85 µg/m 3 - ülepedő por: 16 g/m 2 x3nap A KvVM a települések levegő minőségének jellemzésére és a közvélemény tájékoztatására, külföldi példák alapján, létrehozta az ún. légszennyezettségi indexet, amely egy 1-től 5-ig terjedő osztályozó skálát jelent. A különböző komponensekre ez a következő: 1. táblázat Besorolás Minősítés Koncentráció tartományok SO2 (µg/m 3 (24 órás NO2 (µg/m 3 (24 órás Ülepedő por g/m 2 x3nap 1 Kiváló ,4 2 Jó ,4-12,8 3 Megfelelő , Szennyezett Erősen szennyezett > 2 > 13 > 32 1

2 A mérések alapján a város besorolása jelenleg, a mért komponensek tekintetében az alábbi: - Kén-dioxid: kiváló - Nitrogén-dioxid: megfelelő - Ülepedő por: jó Az országos légszennyezettséggel összefüggésben a város aktuális helyzetét elsősorban a közúti forgalom következtében fellépő, időszakosan megnövekvő nitrogén-dioxid koncentráció, a száraz időszakokban kisebb mértékben jelentkező porterhelés jellemzi. A gépjármű közlekedésből származó nitrogén-dioxid koncentráció csökkentésére, a KDT környezetvédelmi Felügyelőség határozata alapján, 24 novemberében Intézkedési Tervet készítettünk. A fűtési időszakban (október-április ehhez hozzáadódik még a tüzelésből származó nitrogén-oxid koncentráció növekedése és a koromképződés. Az üzemanyagok korszerűsödése és a földgázzal való tüzelés elterjedése következtében a kéndioxid koncentrációja alacsonynak tekinthető. A József A. u. - Kádár u. sarkán 23-ban felállított monitor állomás, amely az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM része, folyamatosan méri a levegő szén-monoxid, nitrogén-oxidok, kén-dioxid, ózon, benzol, toluol, xilolok, etil-benzol, szállópor PM1 tartalmát (1 µm-nél kisebb szemcsék, az UV-A, UV-B és a napsugárzás intenzitását, valamint a meteorológiai adatokat (szélirány, szélsebesség, hőmérséklet, páratartalom, légnyomás. A mért adatok alátámasztják a RIV hálózat által mért adatokat. A monitor állomás adatai, illetve az ún. RIV mérőhálózat adatai a KvVM honlapján (Környezetvédelem - Levegőtisztaság védelem - Levegőminőségi mérőhálózatok tájékoztató jelleggel megtekinthetők Vízminőség, vízbázis védelem Veszprém Megyei Jogú Város vízellátását és szennyvízkezelését a Bakonykarszt Víz és Csatornamű Rt. biztosítja. Tájékoztatásuk szerint a város vízfogyasztása az utóbbi tíz évben jelentősen csökkent. Tekintettel arra, hogy Veszprém vízbázisai és azok utánpótlódási területei fedetlen, nyílt karsztos területre esnek, rendkívül érzékenyek a szennyeződésekre. Mivel nincs megfelelő védőréteg, az anyakőzet pedig rossz adszorpciós tulajdonságú, a szennyeződések közvetlenül a karsztvízbe juthatnak. A szennyeződésre utaló vízminőségi paraméterek közül, mint legjellemzőbbet, a nitrát tartalom alakulását célszerű nyomon követni. Vízbázisaink víztermelési és vízminőségi jellemzőit a Bakonykarszt Rt. 24. évi adatszolgáltatása alapján az 1. számú mellékletben közöljük: A szennyvízcsatorna hálózatba bekötött lakások aránya a város közigazgatási területén 9 % feletti. Ilyen arány hazai viszonyok között meglehetősen jónak mondható, ha azonban figyelembe vesszük, hogy településünk nyitott karszton helyezkedik el, akkor törekedni kell a 1 %-os csatornázottságra. 24-ben az épülő új lakóterületeken a közművek, ezen belül a csatornahálózat a beruházások első fázisában elkészül, illetve elkészült (Pl: volt szovjet laktanya, Cholnoky buszforduló alatti terület, Jutasi út melletti terület a Munkácsy M. utcával szemben, stb.. 2

3 Veszprém város szennyvíztisztító telepét a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Rt. üzemelteti. A telepre száraz időben m3/nap mennyiségű szennyvíz érkezik, csapadékos időben a beérkező vízmennyiség elérheti ennek másfél-kétszeresét is. A tisztított szennyvíz befogadója a veszprémi Séd. Mivel a patak a veszprémi szakaszon fokozottan veszélyeztetett karsztos területen folyik, a vízügyi és a környezetvédelmi hatóság az I. vízminőségi kategóriának megfelelő határérték betartását követeli meg, szemben a korábbi III. vízminőségvédelmi kategóriával. Az egyre szigorodó vízminőségi követelményeknek csak a szennyvíztelep ütemezett rekonstrukciós bővítésével lehet megfelelni. A III. ütem második építési szakaszának a meglévő iszapkezelési technológia modernizálása és a létesítmények rekonstrukciója, fejlesztése volt a feladata. Az iszapvonal teljes építészeti és gépészeti rekonstrukciója 21 őszén indult és 23 tavaszára fejeződött be. Az 1,199 milliárd forintba kerülő beruházás eredményeként megtörtént a fűtött anaerob rothasztók építészeti és gépészeti felújítása, a homokfogó gépészeti berendezésének felújítása, az iszapszűrés biztosítása, a gázhasznosítás, valamint az iszap további kezelésének (víztelenítés, stabilizálás a megoldása. Időközben az engedélyező hatóságok (KDT VIZIG, KDT Környezetvédelmi Felügyelőség jóváhagyásával a gépi szárítás napenergiás, un. SOLAR szárításra módosult. Az eljárás lényege, hogy a víztelenített iszap szárítása üvegházban, napenergia hasznosításával történik. A folyamat optimalizálása érdekében, a levegő páratartalma alapján, az üvegházban a szellőztetés programvezérelt. Az aerob jelleg és a nagy légmennyiség miatt, káros szaghatással nem kell számolni, amit az elmúlt év üzemeltetési tapasztalatai is igazoltak. A folyamat eredménye 1-2 mm-es szemcsenagyságú granulátum, amely a szárítás körülményeitől függően 6-9 % szárazanyag tartalmú. A napenergia hasznosítás miatt megmaradó biogáz blokkfűtőműben hasznosítható. A III. ütem harmadik bővítési szakaszában kerül sor az 1981-ben átadott 12 m 3 /d kapacitású vízoldali rész átalakítására és bővítésére úgy, hogy alkalmas legyen a szigorúbb követelményeknek megfelelő nitrogén és foszfor eltávolítására. VMJV Önkormányzata pályázati pénzek igénybe vételével valósítja meg ezt a fejlesztési ütemet (megyei jogú városok célprogramjában megítélt támogatás, illetve KAC támogatás. A kivitelezésre kiírt pályázatot a SADE Kft. nyerte el. A 24. évi kivitelezési munkák időarányosan készülnek, az ütemtervet a kivitelező ez idáig tartja és 25 első félévében sor kerülhet a próbaüzemre. A szennyvíztisztító meglévő részeinek üzemeltetését a Bakonykarszt Rt-nek a kivitelezés idején is fenn kell tartania, a tisztítási határértékek és az iszapkezelés megfelelő szintentartása mellett. Hulladékgazdálkodás Városunkban a kommunális hulladékok gyűjtését, szállítását és kezelését a Veszprémi Kommunális Rt. végzi regionális tevékenységként, ugyanis Veszprémmel együtt 21 településen látja el ezeket a feladatokat. Az évente összegyűjtött hulladék mennyisége 21-ben , 22-ben , 23 novemberéig pedig laza m 3 volt. A kommunális hulladékok gyűjtése és elszállítása a város egész területén megoldott. A járműpark korszerűnek mondható, mivel az elmúlt évek során a régi, elavult járműveket folyamatosan új, a mai követelményeknek megfelelő gépekre cserélték. Folyamatosan korszerűsítik a lakossági hulladékok gyűjtésére szolgáló edényeket, konténereket is. 3

4 A város kommunális szilárd hulladéklerakója a cseri murvabánya bányagödrének felhagyott részén található, s a jelenleg üzemelő része szigeteléssel ellátott és a KDT Környezetvédelmi Felügyelőség által, 26. december 31-ig meghosszabbított környezetvédelmi működési engedéllyel rendelkezik. A lerakásra jelenleg rendelkezésre álló kapacitás rövid időn belül kimerül, ezért szükségessé vált egy újabb, regionális települési szilárd hulladéklerakó létesítésének előkészítése. Közgyűlési felhatalmazás alapján a Veszprémi Kommunális Rt. a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium közreműködésével ISPA pályázatot készített elő " Észak-balatoni térség regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszer" címmel. A tervezett projekt jelenleg a magyar kormány javaslata és az EU egyetértése alapján az elfogadott hulladékkezelési programok között szerepel. A kialakítandó hulladékkezelési rendszer keretében már öt helyszínen - Tapolcán, Ajkán, Balatonfüreden, Veszprémben és Pápán - történne meg a már szelektíven gyűjtött hulladék előkezelése, az előkezelt hulladékok hasznosítása (papír, fém, üveg, műanyag hasznosítása, a biológiailag lebomló szerves anyag komposztálása, a kiszolgáló gyűjtő, szállító és kezelő rendszer kiépítésével, hulladékudvarok, gyűjtőszigetek kialakításával, átrakó állomások létesítésével, a szükséges eszközpark (gyűjtőedényzet, szállítójárművek megteremtésével. Ezt követően történne csak meg a nem hasznosítható maradék hulladéknak (ami a térségben keletkezett hulladék összes mennyiségének 3%-a EU követelmények szerinti műszaki védelemmel rendelkező szentgáli regionális hulladéklerakóban történő elhelyezése. Az Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőség 24. szeptember 24-i határozatában helybenhagyta a szentgáli hulladéklerakó létesítésére vonatkozó elsőfokú határozatot, amely környezetvédelmi engedélyre való jogosultságot állapított meg. A másodfokú határozat ellen államigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A hulladéklerakó tervezett területén a Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI a Széchenyi Tervből elnyert forrásokból kutatófúrásokat végzett. Ezen vizsgálatok alapján a KvVM javasolta, hogy a konzorcium végeztessen részletesebb mélyfúrásokat, amelyekre az Egységes Környezethasználati Engedély beszerzéséhez egyébként is szükség lesz. A hulladékgazdálkodás terén a fő törekvés az, hogy minél kevesebb hulladék kerüljön lerakással ártalmatlanításra és minél több hulladék kerüljön újrahasznosításra. A szelektív hulladékgyűjtés városunkban jelenleg papírra (karton- és újságpapír, műanyagokra (polietilén fólia és műanyag palackok, palackos üvegekre, valamint akkumulátorokra, szárazelemekre és használt étolajra terjed ki. (Az utóbbi három veszélyes hulladéknak minősül, gyűjtésükre és kezelésükre a Kommunális Rt. rendelkezik a megfelelő engedélyekkel. A fentieken túl a Kommunális Rt. tervezi a város iskoláiban alumínium italdobozok és italos kartondobozok gyűjtését és újrahasznosítását. A Kommunális Rt. Kistó utcai telephelyén hulladékudvar és hulladékválogató mű üzemel. A hasznosítható anyagokat válogatás, illetve bálázás után juttatják el a feldolgozókhoz. A szelektív hulladékgyűjtés mennyiségére vonatkozó adatokat a Kommunális Rt. adatszolgáltatása alapján az alábbi táblázatban közöljük: 2. sz. táblázat Anyagfajta ** Lakosság (kg Hullámkarto n Vegyes papír* PET palack Színes üveg

5 Összesen Változás megelőző évhez képest % - 15% 151% 14% 77% 14% 282% 124% * csomagolóanyag hányad nélkül ** várható mennyiség Köztisztaság A város közterületeinek tisztántartását, az utcai szemétgyűjtők rendszeres ürítését és a téli hóeltakarítást a Veszprémi Kommunális Rt. végzi 24. december 31-ig szóló szerződés alapján. A szerződés a város közigazgatási területén belül, I., II. és III. fenntartási kategóriát állapított meg, konkrétan meghatározva a végzendő takarítási feladatokat is. Az Rt. rendelkezik a feladat elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és műszaki feltételekkel. A gépi seprési munkálatok végzéséhez 2 db seprő autó és 2 db járdaseprő gép áll rendelkezésre, s a gépek ütemterv szerint végzik a közterületek tisztítását. A kézi közterület tisztítást művezető irányítása mellett 1 fő látja el. A nyári idegenforgalmi időszakban, rendezvények idején, ügyeleti formában hétvégi munkavégzés is történik. A köztisztaság terén évente visszatérő probléma a közterületekre kerülő szemét. A kiváltó okok között első helyen szerepel a szemétgyűjtő konténerek mellé helyezett hulladék, amit a gyakori veszprémi szél az utakra, járdákra, illetve a parkokba, zöldterületekre hord. Egy település tisztaságát nagyban befolyásolja a lakossági hulladék összegyűjtésének módja, a gyűjtőedények száma, fajtája és ürítésének gyakorisága, másrészt a lakosság fegyelmezettsége és környezettudatos magatartása. Jelenleg a város közterületeire összesen 494 db utcai szemétgyűjtő van kihelyezve. A téli hóeltakarítás az enyhe télnek köszönhetően 23/24 évben viszonylag kevés problémát okozott. (A hóeltakarítás és síkosság mentesítés feladataira egyébként minden év október 15-ig munkaterv készül, s a tevékenység a Városüzemeltetési Iroda jóváhagyását követően ennek alapján történik. Viszont minden évben visszatérő probléma Gyulafirátót esetében a Posta utca, a Zirci út és a Hajmáskéri út, Kádárta esetében pedig a Győri és Vasút utca (ezek az utcák a Megyei Közútkezelő Kht kezelésében vannak, valamint a Bakonyművek lakótelep és Szabadságpuszta hóeltakarítása és síkosság mentesítése. Ezekre az utcákra, területekre, a Városüzemeltetési Iroda a Kommunális Rtvel, eseti megbízás alapján, külön szerződést köt. Ugyancsak gondot okoz a téli időszakban nagy mennyiségben kiszórt sózó, érdesítő anyag feltakarításának elhúzódása, ami jelentős porterheléssel jár. Illegális hulladéklerakás A lakosság egy része a szeméttelepi elhelyezés helyett az építési törmeléket (sittet, lomot és egyéb hulladékot illegálisan a város elhagyott területein vagy a városszéli erdőkben rakja le. Évente visszatérő lerakóhelyek: Csatár hegy és környéke, Fenyves u. végi kőfejtők, Deák F. u., Jutaspuszta, a külső körgyűrű észak-keleti része, Rátóti nagymező, Geleméri fennsík, Laczkó forrás környéke, stb. 24-ben is intézkedési terv készült az illegális hulladéklerakó helyek felderítésére és felszámolására. A Városüzemeltetési Iroda közhasznú munkások segítségével a város belterületén az alábbi illegális lerakóhelyeket felszámolta fel: 5

6 - Tüzér utca melletti erdőszegély - Laczkó forrás környéke - Betekints völgy - Fenyves utca végi kis és nagy kőfejtő - Kopácsi utca - Fenyves utca melletti parkerdő - Barátság park - Bel - és külvárosi hajléktalan "tanyák" - A fentieken túl Csatárhegyen tavaszi lomtalanítás történt A beszállított hulladék mennyisége elérte a kb. 15 m 3 -t, költsége pedig a 1,7 millió forintot. A 24. évi tavaszi lomtalanítást követően, a Kommunális Rt. által begyűjtött lakossági veszélyes hulladékot (főképp elektronikai hulladékot a Városüzemeltetési Iroda engedéllyel rendelkező vállalkozóval, ártalmatlanításra elszállíttatta, ennek költsége 1565 Ft volt. Zaj- és rezgésvédelem Az elmúlt időszak zajjal kapcsolatos panaszbejelentéseit áttekintve megállapítható, a közlekedés okozta zajterhelés dominanciája. Mivel a járművek száma napjainkban is növekszik, s a veszprémi utak áteresztő képessége korlátozott, a zajterhelés számottevő csökkenése nem várható. Különösen a külső körgyűrű mentén élők (Alkotmány és Boglárka utca szenvednek a megnövekedett forgalom keltette zajtól. A valós helyzet tisztázása érdekében hatósági mérések elvégzését kértük a KDT Környezetvédelmi Felügyelőségtől. A mérési jegyzőkönyv alapján, az út "főút" jellegéből adódóan, a zajszint az Alkotmány u. 9. és 13. szám alatti védendő ingatlanok tekintetében, a módosított forgalmi adatok figyelembe vételével, éjszaka megközelíti, illetve eléri a zajterhelési határértéket (nappal 65 dba, éjjel 55 dba, határérték túllépés viszont nincs, amit a lakók kifogásolnak. A városban működő ipari üzemek, telephelyek által okozott zajterhelés javuló tendenciát mutat. Ez egyrészt az új ipari üzemek kedvező telepítési helyének, másrészt a telepengedélyezési eljárások szigorúbb rendjének tulajdonítható. A környezetvédelmi hatóságok ugyanis csak a zajvédelmi követelmények teljesülése esetén járulnak hozzá a telepengedély kiadásához. Fontos feladatnak tartjuk a felmerülő lakossági panaszok szakszerű kivizsgálását és a szükséges intézkedések megtételét. Példaként említhető legutóbb, a Balaton Plaza CBA Élelmiszer Áruház hűtő aggregátorai keltette zajterhelés megszüntetése. Parkfenntartás 24. évi tevékenysége Szerződéses rendszer A parkfenntartási feladatok ellátására kiírt közbeszerzési eljárás során kiválasztott szervezetek az előző évekhez képest megnövelt műszaki tartalommal végzik parkfenntartási feladataikat. A parkfenntartási feladat üzemeltetési koncepciója az előző időszaktól az alábbi fő szempontokban tér el: - A kertészeti körzetek számát 16-ról 9-re csökkentették. Ezzel a város területét és ezzel a parkfenntartás működését sokkal áttekinthetőbbé, működtethetőbbé kívánták tenni. - A fenntartási kategóriák számát 5-ről 3-ra csökkentették. A gyakorlat azt igazolta, hogy a napi munkában csak három kategóriának van jelentősége. Ezzel a rendszert egyszerűbbé és áttekinthetőbbé kívánták tenni. 6

7 - 17 hektárral nagyobb felületet vontak be a rendszeres gondozásba. Ezek a területek a városi összekötő utak mentén, külső körgyűrű mentén, új lakóövezetek mentén helyezkednek el. - Számos területen nőtt a kaszálási gyakoriság, az addigi évi 3-ról 6-ra. - A kertészeti körzetek leírása és valamennyi adatbázis aktuális terepi felmérésen alapul, amelyet 23. április és július között végeztek el. - A szöveges és a táblázatos mellékletek kidolgozottak. A dokumentációban kirészleteztük a gyepterületek, fák, cserjék, virágok, évelők, murvás utak, virágládák, kandeláberre helyezett növények, és a homokozók üzemeltetési és fenntartási feladatait, továbbá a zöldterületek takarításával kapcsolatos elvárásokat. - Az ellenőrzési rendszert és a szükség esetén alkalmazható szankciókat kidolgoztuk. Feladatcsoportonként megállapították az elégtelen munkavégzésből adódóan visszatartható összeget. - A számlázás nem átalánydíjas, hanem feladat csoportonként tételesen történik. A vállalkozók feladatcsoportonként és havonta bocsátják ki számláikat, ezzel biztosítja azt az Iroda, hogy a kifizetések a tényleges munkavégzéshez kapcsolódjanak. - A zöldterületek visszapótlási és felújítási feladatai az alapszerződés részét képezik. Az öreg fasorok és cserjeágyak ütemezett leváltása, a virágfelületek bizonyos mértékű növelése, a belvárosi gyepfelületek ütemezett felújítása a feladat része. - Az öntözés fejlesztése, a murvás utak gondozása, a zöldfelületek rendszeres takarítása a feladat része. 24-ben a mai napig 66 darab szerződést kötött az Iroda a különböző parkfenntartással, zöldfelület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására. Ezek a szerződések a kaszálás, zöldterület takarítás, szemétszállítás, zöldkár helyreállítás, közterület rendezés, fa és cserjeültetés, parkerdő gondozás, valamint a játszótér karbantartás feladatait foglalták magukba. A fenti feladatokat a Városüzemeltetési Iroda mintegy 22 vállalkozással, folyamatosan végeztette. A folyamatos magas színvonalú tevékenység végzésére alkalmatlan vállalkozóval a Városüzemeltetési Irodaszerződést bontott, az érintett körzetek gondozását a második legjobb árajánlatot adó vállalkozás végzi. A parkfenntartó szervezetek részére mai napig összesen 543 írásos kifogást, felszólítást, feladat meghatározást továbbított a Városüzemeltetési Iroda. A közterületen folyó munkálatokkal kapcsolatban a zöldszámos bejelentések keretében a lakosság kérdéseit vizsgálták ki és válaszolták meg 44 esetben. Fasormetszés, fűnyírás, takarítás A parkfenntartó szervezetek januártól március végéig mintegy hatvan utcai fasor metszését végezték el. A vadgesztenye fasorok növényvédelmét szakvállalkozással, három alkalommal végeztették el a tavaszi és a nyári időszakban. Március 2-ig bezárólag megtörtént a városi zöldterületek hóolvadást követő első tavaszi nagytakarítása. Ennek keretében több száz m 3 parki hulladékot, szemetet, illegális hulladékot szállítottak el a parkfenntartó szervezetek a közterületekről. A szerződéses és azon kívüli területekről elszállíttatott - folyamatosan képződő - lakossági illegális hulladék nagyságrendje mai napig =2399 m 3 volt. 7

8 A Városüzemeltetési Iroda a takarítási akciók keretében a helyi lakóközösségekkel, civil szervezetekkel együttműködik. Szállítóeszközt, konténert, zsákokat, kesztyűt biztosítanak folyamatosan az azt igénylő közösségek részére, a területek megtisztítása céljából. Az előző évi bővítést követően a Kommunális Rt. a városi közterületen 494 utcai szemetes edényt üzemeltet. A parkfenntartó szervezetek november első hetében megkezdték a falevél gyűjtését és folyamatos szállítását a közterületekről. Ezzel párhuzamosan szállíttatják el a lakosság által közterületre kihelyezett nagymennyiségű kerti hulladékot és illegális szemetet. Padok A közterületen lévő 15 darab városi padot a tavaszi időszakban felmérték. Árajánlatok bekérését követően vállalkozók végezték a szükséges javításokat, lécpótlásokat, festéseket mintegy 45 városi padon. Új padokat helyeztettek ki a Kossuth utca, Nagy László utca, Megyeház tér, Szerelemsziget területére. Játszóterek A 78/23. GKM rendelet szerint elkészítették a városi játszóterek üzemeltetési tervét. A tavaszi időszakban 21 avult játszóteret elbontottunk, egyúttal az év során 4 új játszótéri beruházást fejeztünk be (Stromfeld utca 7., Barátság park, Egry József utca 1. Palást utca. Az új építésű játszóterek jogszabály szerinti üzemeltetésre szerződést kötöttünk. A játszóterek karbantartási, hibaelhárítási munkáit 4 vállalkozás végezte az év során. Kezdeményezte az Iroda további új játszóterek építését az anyagi lehetőségek függvényében, amelyekre az engedélyezési eljárást lefolytatták: Nagy László utca, Alsóújsor utca, Ady Endre utca, Vilonyai út, Alsóerdő utca, Szőlőhegy utca, stb. A jogszabály szerinti kötelező szabványossági felülvizsgálatok elvégzésére közbeszerzési pályázatot írnak ki az év hátralevő részében. Fakivágás, fapótlás November 19-ig 5 fakivágási kérelmet nyújtottak be. A jóváhagyott kérelmek alapján összesen 54 darab fa kivágására tett az Iroda javaslatot. Október 25. és november 19. között 38 helyszínen mintegy 37 fa és 5 cserje lett elültetve. 5 helyszínen a lakosság, ill civil szervezet is közreműködött a Városüzemeltetési Iroda által biztosított növényzet elültetésében. Csobogók, szobrok Május elejétől szeptember közepéig működtették a belvárosi szökőkutakat. A falfirkák eltávolítása, a vízgépészeti ellenőrzések, a könnyű karbantartások május elején megtörténtek. A Színházkertben ivókutat adtunk át a nyári időszakban. Felújították a Jókai út 15-nél lévő árvíz emléktáblát, és az Ararát szobor megrongált emléktábláját. November közepén megtörtént a csobogók és a belvárosi szobrok téli védőfóliázása. Virágok Április-május hónapban a parkfenntartó szervezetek 25. darab egynyári virágot ültettek ki a belvárosi virágágyakba. Októberben 16.1 tulipán és nárciszhagymát ültettek ki a parkfenntartó szervezetek a virágágyakba. Az év során 2 új virágládát helyeztettek ki a belvárosba. Legyártattak 2 virágládát Gyulafirátót és Kádárta területére, amelyek 25. tavaszán kerülnek kihelyezésre. 8

9 Fejlesztések A nyári időszakban 15 tonna 5/12-es zúzottkő terítésével újították fel a Jutasi ltp., a Komakút tér, Ördögárok utca, Színház kert, Völgyikút utca, Március 15. út, Batthyány utca, Wartha Vince utca egyes zúzottköves felületeit. Májusban kiépítették a Jutasi út-munkácsy úti körforgalom zöldfelületét, automata öntöző rendszerrel. Megkezdték a Pöltenberg utcai közterület rendezését, 1 m 3 termőföld behordásával és elterítésével. Folyamatosan közreműködtek a Kálvária domb zöldterületének rendezéséhez, az erdősáv tisztításához, kaszálás, takarítás és szárazfakivágás elvégeztetésével. Hozzájárultak továbbá a területen lévő romok konzerválási költségeihez is. Nyertes pályázatok A Séd völgy nyugati szakaszának turisztikai célú kertészeti rendezése tárgyában nyertes pályázatuk alapján Ft értékben újították fel a Séd-menti sétányt a tavaszi időszakban. Pályázatot nyújtottak be az Alsóújsor utcai játszótér építésére, amelynek eredménye 25-ben várható. Parkerdők Az Állami Erdészeti Szolgálat támogatásával elkészíttették a Veszprém Város tulajdonában lévő erdőterületek 21-ig érvényes erdőtervét. A Fenyves utcai parkerdőben szeptemberben végeztettek nagytakarítást, állománytisztító vágást, bozótirtást és a területen található padok és lépcsők javítását a meglévő kezelési terv alapján. Mezei Őrszolgálat A Mezei Őrszolgálat 24. július 1-én alakult meg 5 fővel. Veszprém külterületét 5 körzetre osztották fel, így a mezőőröknek saját működési területük van. Működési területük nagysága összesen: 4793,5 ha. A mezőőr működési területén elsődlegesen a termőföldek őrzését, az azokon lévő, illetve azokhoz tartozó termények és termékek, felszerelések és eszközök, haszonállatok, mezőgazdasági építmények, földmérési jelek vagyonvédelmét látják el. Feladatuk még az illegális hulladéklerakó-telepek keletkezésének megelőzése, tettenérés során az elkövető azonosítása, további illegális lerakók keletkezésének megakadályozása. Feladatuk továbbá a termények lopásának megakadályozása, a műveletlen, elhanyagolt földterületek és azok tulajdonosainak felderítése. A mezőőrök a munkakörük ellátásához szükséges tanfolyamokon vettek részt az elmúlt időszakban (mezőőri vizsga, fegyvervizsga, "A" kategóriás járművezetői tanfolyam. A területek bejárása során a mezőőrök tapasztalták, hogy a külterületeken lévő termőföldek egy része elhanyagolt, parlagfűvel borított. Sok az illegális hulladéklerakó hely. Összesítő adatbázist készítettek az illegális hulladéklerakó helyekről, annak tulajdonosairól és a kihelyezett hulladék típusáról, mennyiségéről. Az összes fellelt külterületi hulladék nagyságrendje kb. 1.4 m 3. A külterületi hulladék elszállíttatásának anyagi fedezetére a jövő évi költségvetés tervezetében tesz javaslatot az Iroda. 9

10 Az Iroda munkatársai összeállították a földtulajdonosok adatait tartalmazó számítógépes adatbázist. A következő időszakban a földtulajdonosoknak kiküldik a mezőőri járulék bevallására szolgáló formanyomtatványokat, amelyen a tulajdonosok nyilatkoznak a földterületük nagyságáról, és a járulékfizetési kötelezettségük mértékéről. Veszprém, 24. november 22. Schmid Ferenc Környezetvédelmi referens 1

11 Veszprém város környezetállapot jelentése Kutak műszaki állapota, vízminőség: Ellátott települések Kútműszaki, víztermelési és vízminőségi jellemzők Vízbázis Vízbeszerzőművek, vízellátórendszere módjaüzemeltetés Veszprém-Gyulafirátót-Kádárta- -Szentkirályszabadja Sédvölgyi vízbázis Ü/AT/ PT Talpmélység (m Sédvölgy 1. kút Ü 15, Sédvölgy 2. kút AT 15, Sédvölgy 3. kút PT 15, Sédvölgy 4. kút PT 15, tereptőlszűrőzés (m-m 26,3-135, 35,2-15, 47,9-15, 26,1-131,1 kapacitásakút kapacitásavízbázisa (m 3 / d vízmennyiségszolgáltatható 1 22-benVíztermelés Vízadó típu sa 366 kars zt védettsé ge érzéken y Általános vízminőségi kép ( évi vízvizsgálatok alapján nitrát: 9-12 mg/l, fajl.vez.kép.: 59 us/cm, össz. CaO: mg/l 41 nitrát: 11, mg/l, fajl.vez.kép.: 62 us/cm, össz. CaO: 256 mg/l (1 adat 226 nitrát: 7,5 mg/l, fajl.vez.kép.: 589 us/cm, össz. CaO: 217 mg/l (1 adat 246 nitrát: 7,8 mg/l, fajl.vez.kép.: 64 us/cm, össz. CaO: 234 mg/l (1 adat Ismert vízminőségi, műszaki probléma, egyéb megjegyz. tartalék (jelenleg megfigyelő kutak, vízhálózatba nincsenek bekötve; 11

12 Ellátott települések Kútműszaki, víztermelési és vízminőségi jellemzők Vízbázis Vízbeszerzőművek, vízellátórendszere módjaüzemeltetés Ü/AT/ PT Talpmélység (m Sédvölgy 5. kút PT 13, 6 Sédvölgy 6. kút PT 15, tereptőlszűrőzés (m-m 41,- 121, 34,- 132,7 Csatárvölgy 1. PT 95, 21,- 82,9 Csatárvölgy 2. PT 1, 25,6-92,1 kapacitásakút kapacitásavízbázisa (m 3 / d vízmennyiségszolgáltatható 22-benVíztermelés Vízadó típu sa védettsé ge Általános vízminőségi kép ( évi vízvizsgálatok alapján 16 nitrát: 13,5 mg/l, fajl.vez.kép.: 69 us/cm, össz. CaO: 21 mg/l (1 adat 25 nitrát: 14,1 mg/l, fajl.vez.kép.: 61 us/cm, össz. CaO: 29 mg/l (1 adat 339 nitrát: 7,3 mg/l, fajl.vez.kép.: 547 us/cm, össz. CaO: 26 mg/l (1 adat 39 nitrát: 1,7 mg/l, fajl.vez.kép.: 579 us/cm, össz. CaO: 217 mg/l (1 adat Laczkó karsztakna Ü 22,5 táró nitrát: 1-15 mg/l, fajl.vez.kép.: 59 us/cm, össz. CaO: 2-24 mg/l Lőtéri fúrt kút Ü 155, 78,4-14, nitrát: mg/l, fajl.vez.kép.: 6 us/cm, össz. CaO: 2-25 mg/l Ismert vízminőségi, műszaki probléma, egyéb megjegyz. fajlagos vízhozam csökkent 12

13 Ellátott települések Kútműszaki, víztermelési és vízminőségi jellemzők Vízbázis Vízbeszerzőművek, vízellátórendszere módjaüzemeltetés Ü/AT/ PT Talpmélység (m Kiskúti fúrt kút AT 12, tereptőlszűrőzés (m-m 35,- 12, kapacitásakút kapacitásavízbázisa (m 3 / d vízmennyiségszolgáltatható 22-benVíztermelés Vízadó típu sa védettsé ge Általános vízminőségi kép ( évi vízvizsgálatok alapján 277 nitrát: 5-1 mg/l, fajl.vez.kép.: 625 us/cm, össz. CaO: mg/l Kiskúti galéria PT - galéria 3 - Sintérkúti karsztakna PT 22, táró 7 nitrát: 7 mg/l Unger galéria PT - galéria 3 nitrát: 13 mg/l, amm.:,26 mg/l, fajl.vez.kép.: 75 us/cm, össz. CaO: 19 mg/l Ismert vízminőségi, műszaki probléma, egyéb megjegyz. gyakori bakteriális probléma, erős csőkorrózió vízhozam és vízminőségi problémák miatt vízellátásból tartósan kizárva vízbázisaranyosvölgyi Aranyosvölgy 3. kút AT 3, 9,8-29, Aranyosvölgy 4. kút PT 3, 3,6-3, 23 Aranyosvölgy 5. kút Ü 3, 16, , Aranyosvölgy galéria Ü - galéria kars zt érzéken y nitrát: mg/l, fajl.vez.kép.: 7 us/cm, össz. CaO: mg/l A 3. és 5. sz. kutak között intenzív egymásra hatás tapasztalható, az 5. sz. kútból is kivehető a 3. sz. kútnál megadott hozam 13

14 Ellátott települések Kútműszaki, víztermelési és vízminőségi jellemzők Vízbázis vízbáziskádártai Vízbeszerzőművek, vízellátórendszere Kádártai galéria ÉNY-i ág Kádártai galéria DK-i ág módjaüzemeltetés Ü/AT/ PT Talpmélység (m tereptőlszűrőzés (m-m kapacitásakút PT - galéria 3 kapacitásavízbázisa (m 3 / d vízmennyiségszolgáltatható 22-benVíztermelés Vízadó típu sa védettsé ge Általános vízminőségi kép ( évi vízvizsgálatok alapján kars érzéken CaO: mg/l 8 3 Ü - galéria zt y nitrát: 36-3 mg/l, nitrát: mg/l, fajl.vez.kép.: 68 us/cm, össz. fajl.vez.kép.: 69 us/cm, össz. CaO: mg/l Ismert vízminőségi, műszaki probléma, egyéb megjegyz. magas nitráttartalom miatt vízellátásból tartóan kizárva Gyulafirátót 1. kút Ü 12, Gyulafirátót 2. kút AT 25, Gyulafirátót 3. kút AT 17, Gyulafirátót 4. kút PT 12, 9 71,- 11, 45,- 237, nitrát: mg/l, fajl.vez.kép.: 55 us/cm, össz. 8 kars érzéken CaO: mg/l zt y nitrát: 7-1 mg/l, fajl.vez.kép.: 58 us/cm, össz. CaO: mg/l 3 17 nitrát: 14-2 mg/l, fajl.vez.kép.: 55 us/cm, össz. CaO: mg/l 246 nitrát: 38 mg/l, fajl.vez.kép.: 58 us/cm, össz. CaO: mg/l 25,- 88,5 29,8-84,2 magas nitráttartalom miatt üzeme kívül helyezett kutak 14

15 Ellátott települések Kútműszaki, víztermelési és vízminőségi jellemzők Vízbázis Vízbeszerzőművek, vízellátórendszere módjaüzemeltetés Talpmélység tereptőlszűrőzés kapacitásakút kapacitásavízbázisa vízmennyiségszolgáltatható 22-benVíztermelés Vízadó Általános vízminőségi kép Ismert vízminőségi, műszaki probléma, egyéb megjegyz. vízbázisgyulafirátót Ü/AT/ PT (m Gyulafirátót 5. kút PT 1, 5 Gyulafirátót 6. kút PT 13, (m-m 28,4-89,7 25,8-1, (m 3 / d 298 típu sa védettsé ge ( évi vízvizsgálatok alapján 123 nitrát: 43 mg/l, fajl.vez.kép.: 635 us/cm, össz. CaO: mg/l - vízbázistekeresvölgyi Gyulafirátót községi kút Tekeresvölgy 1-1. sz. kutak Ü 182, PT 1, 132,1-177, m-től (5 db kút, ill. 3 m-től (5 db kút 85-1 m-ig kars zt kars zt részlege sen védett érzéken y nitrát: 6-8 mg/l, fajl.vez.kép.: 57 us/cm, össz. CaO: mg/l nitrát: 7-24 mg/l, fajl.vez.kép.: us/cm, össz. CaO: mg/l fajlagos vízhozam csökkent tartalék vízbázis, jelenleg megfigyelőkútként funkcionál a 1 db kút 15

16 Kiegészítés és magyarázat a táblázathoz Üzemeltetés módja: Ü - üzemelő kút AT - aktív tartalék PT - passzív tartalék Szűrőzés: Tájékoztató adat a vízadó réteg települési mélységéről, részletes információ a vízadó környezeti érzékenységéről. (Amennyiben több vízadó réteg/szakasz beszűrőzésére került sor a kútban, a teljes beszűrőzött szakasz terepszinttől számított legfelső és legalsó mélységét adtuk meg a táblázatban. Kút kapacitása: Kút egyedi víztermelési kapacitása, mely részben a vízadó réteg vízadóképességétől, részben a kút kiképzésétől függ. Vízbázis kapacitása: Ugyanazon vízadóra telepített kutak esetében a kivehető max. vízmennyiség részben a vízkészlet folyamatos utánpótlódásának mértékétől, részben a kutak műszaki paramétereitől függ, tehát az azonos/közel azonos utánpótlódási területtel rendelkező kutak esetében a vízbázis kapacitása nem egyenlő a kútkapacitások összegével. Eltérő vízadóra telepített, vagy eltérő utánpótlódási területtel rendelkező vízbeszerzőművek esetében a kapacitások összegezhető. Szolgáltatott vízmennyiség: vízkészlet. Szolgáltatott vízmennyiség: megengedett határértéket, (mennyiség l-lel Víztermelési kapacitás, azaz vízminőségi és műszaki szempontok együttes figyelembevételével kitermelhető Valamelyik vízminőségi paraméter megközelíti/elérte/meghaladta a 21/21. (X.25. Korm. rendeletben új vízbázis kialakítása szükséges vagy már folyamatban van Víztermelési adatok: A táblázatban megadott adat az éves napi átlagos vízfogyasztást mutatja, egyúttal jelzi a vízbázis kapacitásának kihasználtságát. Figyelembe veendő, hogy a nyári napi csúcs az éves napi átlag 1,5-2,5-szerese a vidéki településeken. Ha a kút nem üzemelt folyamatosan egész évben, a *-gal jelölt napi víztermelési adat az éves víztermelést az üzemnapokra vetítve mutatja. Vízminőségi adatok: Amennyiben a tartósan nem üzemelő kutaknál aktuális vízvizsgálati eredmény nem áll rendelkezésre, korábbi vízminőségi adatot közöltünk (jelölés *-gal. Ahol *mang., amm., nitrit mg/l * szerepel, az azt jelenti, hogy ezek a paraméterek a kimutathatósági határ alatti mennyiségben találhatók a vízben. 16

17 Vízminőségi határértékek - a táblázatban feltüntetett paraméterek esetében - a 21/21. (X.25. Korm. rendelet értelmében: nitrát: 5 mg/l vas:,2 mg/l szulfát:25 mg/l fajlagos vezetőképesség: 25 us/cm nitrit:,1 mg/l mangán:,5 mg/l nátrium: 2 mg/l össz. CaO (keménység: legalább 5 mg/l ammónia:,2 mg/l (karszt- és talajvíznél legfeljebb 35 mg/l ammónia:,5 mg/l (rétegvíznél (Az ideiglenes határértékek a fenti kormányrendeletben találhatók meg. 17

18 2. Víztermelés (24 I-IX hó tény adataival, m 3 -ben: Település január február március I. n.év április május június II. n.év I. f.év július auguszt szeptemb III. n.év I-IX. hó us er Veszprém I.min.oszt Veszprém II.min.oszt. Gyulafirátót község Összesen Vízbázisvédelem A 24. évben a korábbi 23-as jelentés szerinti állapothoz képest változás nem történt. Forrás: 18

A Környezet-gazdálkodási Csoport tájékoztatója a tevékenységéről. PARKFENNTARTÁS, KÖZTISZTASÁG, KÖRNYEZETVÉDELEM, MEZEI ŐRSZOLGÁLAT 2005.

A Környezet-gazdálkodási Csoport tájékoztatója a tevékenységéről. PARKFENNTARTÁS, KÖZTISZTASÁG, KÖRNYEZETVÉDELEM, MEZEI ŐRSZOLGÁLAT 2005. Parkfenntartás A Környezet-gazdálkodási Csoport tájékoztatója a tevékenységéről PARKFENNTARTÁS, KÖZTISZTASÁG, KÖRNYEZETVÉDELEM, MEZEI ŐRSZOLGÁLAT 2005. első félév A parkfenntartó szervezetek az új, kibővített

Részletesebben

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére Készítette: Emesz Tibor Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2014. május 29. Jogszabályi háttér 306/2010 (XII.23.) Korm.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 Rekultivációs programok Huba Bence igazgató Szombathely, 2010. 05. 11.

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 1/345-6000 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az eddigiekben felhasznált 2000 millió Ft fejlesztési forrás eredménye képekben és a tervek Abaúj Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra Edelény Város környezeti állapotáról (talajról, felszíni- és felszín alatti vizekről, levegőtisztaság védelemről, zaj- és rezgésvédelemről)

Részletesebben

TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1061 TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 2015

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról Hatályos: 2016. szeptember 6. Nyirád 2001

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Községi Önkormányzat Képviselo-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év november 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA évekre. Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató

KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA évekre. Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA 2009-2016 évekre Készítette: Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató Keszthely jellemzői hulladékgazdálkodás szempontjából Város

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-4 / 2016. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 28. napján tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

4. E rendelet alkalmazása szempontjából:

4. E rendelet alkalmazása szempontjából: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés céljainak meghatározása Az Európai Uniós pályázatot 2011 októberében nyújtottuk be A fővárosi

Részletesebben

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei A téma tartalma: A hulladékudvarban gyűjthető hulladékok A hulladékudvarok kialakítása Hulladékudvar példák Egy hulladékudvar Budapesten Kapcsolódó témák:

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010. Alsómocsolád Község Önkormányzata 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21. Telefon: 72/560-026, Telefax: 72/451-748 E-mail: mocsolad@t-online.hu TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Önkormányzatok számára kiírt aktuális pályázati lehetőségek Témakör Nevelési intézmények fejlesztése Dél Alföld,

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése.

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról. (Módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. IVÓVÍZELLÁTÁS... 3 2. SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS... 4 2.1. Kommunális szennyvízkezelés,

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása A hulladéklerakás szabályozásának módosítása Horváth Szabolcs Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium XVII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás 2007. április 24-26. Szombathely Uniós követelmények

Részletesebben

2. Az Ör. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép: 2. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása

2. Az Ör. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép: 2. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelete a gazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Eplény Községi

Részletesebben

Települési hulladékból tüzelőanyag előállítása a gyakorlatban

Települési hulladékból tüzelőanyag előállítása a gyakorlatban Települési hulladékból tüzelőanyag előállítása a gyakorlatban Hulladékból tüzelőanyag előállítás gyakorlata 2016 őszén c. Konferencia 2016. November 30. Előzmények 2000-es évek elején látható volt a megyében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 140. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2008.

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IV.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Egységes vállalatba beolvadó társaságok INSZOL Győri Vagyongazdálkodó és

Részletesebben

Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk. Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft.

Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk. Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft. Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft. A szállópor fogalma, keletkezése Ha van vízművek, van levegőművek

Részletesebben

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A települési szilárdhulladék-fejlesztési stratégiában (20072016) meghatározottak szerint Farmasi Beatrix tanácsos KvVM Környezetgazdasági

Részletesebben

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30.

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. BKSZT Tartalom Előzmények, új körülmények Tervezett jogszabály

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE TÁJÉKOZTATÓ. a 2012. évi környezetvédelmi hatósági ellenőrzési tevékenységről

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE TÁJÉKOZTATÓ. a 2012. évi környezetvédelmi hatósági ellenőrzési tevékenységről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE TÁJÉKOZTATÓ a 2012. évi környezetvédelmi hatósági ellenőrzési tevékenységről 2012. évben a környezetvédelmi hatósági ellenőrzések - az év elején meghatározott

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról

Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35.. (3) bekezdésben

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont: Beszámoló a Programban megfogalmazott

Részletesebben

2013. évi összesítő értékelés. hazánk levegőminőségéről. az automata mérőhálózat adatai alapján

2013. évi összesítő értékelés. hazánk levegőminőségéről. az automata mérőhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 2. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 24. május TARTALOM. A levegőminőség értékelése

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2005./IV.20./ sz. r e n d e l e t e a település FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁVAL, KEZELÉSÉVEL kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 22/2006.XII.20./ sz.

Részletesebben

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép.

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A körforgásos gazdaság és a hazai hulladékgazdálkodási tervezés. Humusz Ház Február 22. Markó Csaba

A körforgásos gazdaság és a hazai hulladékgazdálkodási tervezés. Humusz Ház Február 22. Markó Csaba A körforgásos gazdaság és a hazai hulladékgazdálkodási tervezés Humusz Ház 2017. Február 22. Markó Csaba Miről lesz szó? Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015-2020 (NKP) A környezet védelmének általános

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 35/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: Fegyverneki mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési

Részletesebben

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK Hálózat kialakulása Telepítési helyszínek meghatározásánál elsődleges szempont az ipar volt ÁNTSZ hálózat 90-es évek KVVM hálózat 2000-es

Részletesebben

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22.

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22. Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében Előadó: Uhri László 2015. április 22. A Hulladék Keretirányelv előírja, hogy 2020-ig a háztartásokból származó papír-, fém-

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Süttő Község Önkormányzatának

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

2015. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján

2015. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT 215. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 216. TARTALOM 1. A levegőminőség értékelése

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya 1.

A rendelet célja és hatálya 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (IV.23.) önkormányzati rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Önkormányzati eredetű állati hulladékok. Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08.

Önkormányzati eredetű állati hulladékok. Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08. Önkormányzati eredetű állati hulladékok Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08. Állati melléktermékek osztályozása Az 1774/2002/EK rendelet az állati hulladékokat

Részletesebben

Vaszarról a hulladékudvarra 2011-ben összesen 813,05 m 3 hulladékot szállítottak be, melynek százalékos összetételét az alábbi grafikon szemlélteti.

Vaszarról a hulladékudvarra 2011-ben összesen 813,05 m 3 hulladékot szállítottak be, melynek százalékos összetételét az alábbi grafikon szemlélteti. Tisztelt Lakosok! A GYŐRSZOL Zrt megküldte részünkre a 2011. évi hulladékgazdálkodásra vonatkozó tájékoztatást. Ebben nyomon követhető az előző évben a hulladékudvar igénybevétele, a szelektív gyűjtés

Részletesebben

T E R V E Z E T! 1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

T E R V E Z E T! 1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése T E R V E Z E T! Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2011. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Bazsi Község Önkormányzata

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2002 (XII. 20.) rendelete A települési hulladékokkal és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatásokról

Részletesebben

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás Hulladékkezelés Gyűjtés-tárolás feladatok az első technológiai lépés A hulladékkezelés technológiai folyamatának első fázisa a hulladék összegyűjtése és tárolása az elszállításig a keletkezés üteméhez

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Környezetvédelmi tárgyú ügyek

Környezetvédelmi tárgyú ügyek Önkormányzat/Közérdekű adatok/ii/4. menüpontba Környezetvédelmi tárgyú ügyek Zajvédelem A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e. a helyi környezet védelméről

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e. a helyi környezet védelméről NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e a helyi környezet védelméről 2 Nyírmada Nagyközség Önkormányzati képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év december 17.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

J A V A S L A T. Összeállította: Nagy László osztályvezető Városüzemeltetési és Beruházási Osztály

J A V A S L A T. Összeállította: Nagy László osztályvezető Városüzemeltetési és Beruházási Osztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE VB: 83.390/2006 J A V A S L A T 2007-2010. évi Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási határain belül parkfenntartás városüzemeltetési feladat közbeszerzési pályáztatásának

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése !'k.: 012 JMrf6'.' "' ( lg\.( Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (Xll.05.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Kovácshida

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése. tárgyú pályázat ÖSSZEFOGLALÓ

Környezet és Energia Operatív Program. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése. tárgyú pályázat ÖSSZEFOGLALÓ Környezet és Energia Operatív Program Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése tárgyú pályázat ÖSSZEFOGLALÓ KEOP-1.1.1/B/10-11 2011. május Pályázati kiírás címe Pályázati konstrukció

Részletesebben

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22.

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22. Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai Fekete Katalin 2009. április 22. A hulladékkezelési adatszolgáltatás,- és nyilvántartás tapasztalatai a települési szilárd hulladék fogalma TSZH-t érintő

Részletesebben

Mecsek-Dráva: Múlt- jelen- JÖVŐ

Mecsek-Dráva: Múlt- jelen- JÖVŐ Mecsek-Dráva: Múlt- jelen- JÖVŐ Érintett terület: 313 önkormányzat (Baranya-Somogy Tolna megyék) Érintett lakosság: 426 022 fő Általános adatok Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program- Települési Szintű

Részletesebben

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE Célok a települési szilárd hulladék 40%-ának hasznosítása 2009ig, 50%-ának hasznosítása 2013 végéig a lerakott hulladék biológiailag

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1997. (III.25.) Ör. rendelete a települési szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Tolna Város

Részletesebben

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról MHK JogszabCly szolgcltatcs 1. oldal, összesen: 7 oldal Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Perkáta Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

LAKITELEK POLGÁRMESTERE

LAKITELEK POLGÁRMESTERE LAKITELEK POLGÁRMESTERE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Települési szilárd hulladék

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Kerecseny község Önkormányzatának 13/2003./XII.17./ sz. rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Kerecseny község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

Környezetgazdálkodás 4. előadás

Környezetgazdálkodás 4. előadás Környezetgazdálkodás 4. előadás Magyarország környezeti állapota 1. Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem.RKK.2010. Levegőtisztaság-védelem Megállapítások: (OECD 1998-2008 közötti időszakra) Jelentős javulás

Részletesebben

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának 12/2005. (VIII. 10.) rendelete a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szám: /3/2013. Tárgy: A Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1541 Budapest) Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. szám alatti ingatlanon lévő telefonközpont

Szám: /3/2013. Tárgy: A Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1541 Budapest) Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. szám alatti ingatlanon lévő telefonközpont NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 2843-2/3/2013. Tárgy:

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 214. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 215. április A fenntartható fejlődés szellemében folyamatosan törekszünk

Részletesebben

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere Előadó: Hoffmann György tanácsos Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2007. szeptember 5. Budapest Az engedélyeztetés jogszabályi háttere A vizek mezőgazdasági eredetű

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Időállapot: 2013. május 3. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011.(XII.28.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 158. 8500 PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/324-585 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. november 27-i ülésére Tárgy: Pápa

Részletesebben

Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén

Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén KEOP-7.1.3.0/09-2010-0010 Koppány Völgye konzorcium Andocs, Zics, Nágocs, Kára, Miklósi, Szorosad, Törökkoppány, Somogyacsa településeken 201/2001.

Részletesebben