Webszolgáltatások felhasználása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Webszolgáltatások felhasználása"

Átírás

1 Webszolgáltatások Webszolgáltatások felhasználása Hallgatói tájékoztató A jelen bemutatóban található adatok, tudnivalók és információk a számonkérendő anyag vázlatát képezik. Ismeretük szükséges, de nem elégséges feltétele a sikeres zárthelyinek, illetve vizsgának. Sikeres zárthelyihez, illetve vizsgához a jelen bemutató tartalmán felül a kötelező irodalomként megjelölt anyag, a gyakorlatokon szóban, illetve a táblán átadott tudnivalók ismerete, valamint a gyakorlatokon megoldott példák és az otthoni feldolgozás céljából kiadott feladatok önálló megoldásának képessége is szükséges. 2

2 Tartalom A webszolgáltatás fogalma Szolgáltatásközpontú rendszerek Szabványok és protokollok Webszolgáltatás felhasználása XML áttekintés 3 Mi a webszolgáltatás? Szoftverkomponens, amely hálózaton keresztül szolgáltatásokat nyújt Általában nagyobb rendszerek adott feladatot ellátó része A felhasználó (legtöbbször egy másik alkalmazás) számára fekete dobozként viselkedik Jól meghatározott interfészeken keresztül érhető el 4

3 A webszolgáltatások előnyei Szabványos internet protokollokon keresztül érhető el XML-en alapuló, nyílt szabványokra épül Rendszertől, nyelvtől és megvalósítástól független Leírható, közzétehető, felkutatható 5 Szolgáltatásközpontú rendszerek A webszolgáltatások fejlődésének korai szakaszában létrejött minta Serivce-oriented Architecture, SOA A szabványok és protokollok ezen minta alapján jöttek létre Szolgáltatásjegyzék Közzétesz Keres Szolgáltató Szolgáltat Igénybe vesz Szolgáltatást igénybe vevő 6

4 Szabványok és protokollok A szolgáltatását a készítő közzéteheti egy jegyzékben A jegyzékben a szolgáltatást igénylő kutathat Felderítés UDDI, DISCO Leírás WSDL UDDI: Universal Description, Discovery and Integration Webszolgáltatások jegyzéke Több szempont szerint kereshető (szolgáltatás, cégnév, telephely) Lehet nyilvános, vagy cégen belüli DISCO: a discovery (felfedezés) szóból A Microsoft megoldása szolgáltatások hirdetésére Üzenet SOAP Átvitel HTTP, SMTP, 7 Szabványok és protokollok Ha az igénylő megtalálta a megfelelő szolgáltatást, tudnia kell, hogy hol, és milyen néven érhető el a szolgáltatás, milyen bemeneti paramétereket vár, mit ad vissza. Felderítés UDDI, DISCO Leírás WSDL Üzenet SOAP WSDL: Web Services Description Language A kérés és a válasz leírását adja meg Átvitel HTTP, SMTP, 8

5 Szabványok és protokollok Felderítés UDDI, DISCO Az üzenetet el kell küldeni a szolgáltatónak, ami az adatokat feldolgozva válaszüzenetet küld Leírás WSDL SOAP: Simple Object Access Protocol Üzenetek küldésére használt protokoll Üzenet SOAP Átvitel HTTP, SMTP, Az eddigi protokollok és szabványok az XML (Extensible Markup Language) nyelven alapulnak 9 Szabványok és protokollok Az üzeneteket át kell vinni a hálózaton keresztül a szolgáltató és a szolgáltatást igénybevevő között A SOAP független az átvitel típusától A legtipikusabb a HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Ha a kérések és a válaszok összhangja nem fontos, akkor az SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) is kiváló eszköz a SOAP üzenetek továbbítására Felderítés UDDI, DISCO Leírás WSDL Üzenet SOAP Átvitel HTTP, SMTP, 10

6 Webszolgáltatások megvalósítása.net-ben Logikai kapcsolat Ügyfélalkalmazás Webszolgáltatás Proxy osztály IIS/ASP.NET SOAP SOAP HTTP HTTP TCP/IP TCP/IP Fizikai kapcsolat 11 Webszolgáltatás felhasználása Egy webszolgáltatás felhasználója bármilyen típusú program lehet (konzolalkalmazás, Windows alkalmazás, webalkalmazás ) A felhasználó nem kell hogy ismerje a szolgáltatás megvalósításának részleteit A kérés és a válasz protokollját, valamit az üzenet struktúráját a WSDL leíró nyelven megadott dokumentum tartalmazza Az alkalmazásfejlesztő környezetek általában képesek létrehozni egy un. proxy osztályt (ügyfélcsonkot) 12

7 A proxy osztály (ügyfélcsonk) Elkülöníti a SOAP és a hálózati protokollokkal kapcsolatos rétegeket az alkalmazástól Egy hagyományos osztály, amely visszatükrözi a webszolgáltatás működését Mindenegyes proxy osztálybeli metódus bemeneti paraméterei és visszatérési értéke megegyezik a vele azonos webszolgáltatásbeliekkel A fejlesztő a szolgáltatás meghívását és a válasz fogadását a proxy osztály metódusán keresztül végzi, nem szükséges ismernie az egyéb szabványokat és protokollokat 13 Webszolgáltatás felhasználása.net-ben Proxy osztályt legegyszerűbben úgy kapunk, ha a szolgáltatás elérhetőségét web referenciaként a projekthez adjuk A wsdl.exe parancssori eszközzel tudunk sajátos igényeknek megfelelő proxy osztályt létrehozni Adjuk meg az elérhetőséget Kattintsunk a Go gombra Adjuk meg a referencia nevét Kattintsunk az Add Reference gombra A Reference.cs fájlban található a proxy osztály, amely a projektnév.referencianév névtérben helyezkedik el és neve a webszolgáltatás neve 14

8 Webszolgáltatás felhasználása.net-ben A szolgáltatás neve Meghívható metódusok A szolgáltatás címét a böngészőbe beírva, a meghívható metódusok megjelennek, azokat kipróbálhatjuk. 15 FIGYELEM! Az előbbi megoldás Visual Studio 2008-ban csak a szinkron metódushívásnál alkalmazható, ugyanis nem generálódik le a BeginXXX és EndXXX metódus. Aszinkron metódushíváshoz a wsdl parancssori programot kell használni. Ennek mikéntjét lásd később. 16

9 Feladat Készítsünk alkalmazást, amely megjeleníti az aktuális időjárást egy megadott városban. Az adatokat egy webszolgáltatótól kérjük le. Megoldási ötletek: Keressünk webszolgáltatás-keresőt Keressünk rá időjárás-szolgáltatókra Ellenőrizzük, hogy létezik-e a WSDL leírás Adjuk meg a web referenciát A proxy osztály segítségével hívjuk meg a szolgáltatást 17 Megoldás egy lehetséges eset A kiválasztott szolgáltatás címe: A Reference.cs fájlt megnézve, vagy az IntelliSense-re hagyatkozva Példányosítjuk a proxy osztályt, Meghívjuk a metódusát (miáltal meghívódik a távoli metódus) Proxy osztály WeatherService.GlobalWeather weather = new WeatherService.GlobalWeather(); string response = weather.getweather(textboxcity.text, textboxcountry.text); MessageBox.Show(response); A szolgáltatás meghívása 18

10 XML - áttekintés Az eredmény XML formátumban van Az anyagnak nem célja az XML ismertetése, az itt következő rész, csak egy kis áttekintés, hiszen a webszolgáltatások alapja az XML sokszor a válasz formátuma is ez 19 XML - áttekintés XML = Extensible Markup Language Olyan információ és szolgáltatás kódolására alkalmas struktúra és tartalom, amely mind ember, mind számítógép számára értelmezhető. XML dokumentum Az XML dokumentum egy bevezetővel indul (legtöbbször a verziószámot és a kódolás típusát tartalmazza), ezt követi a gyökérelem, és ezt a többi elem egymásba ágyazva. Az elemek nyitó-, zárótagből és a köztük elhelyezkedő tartalomból állnak. XML séma Az XML dokumentumok struktúrájára és a tartalom megkötéseinek leírására szolgáló nyelv. Az ilyen fájlok kiterjesztése xsd. 20

11 Feladat Az előbb bemutatott webalkalmazás megadja, hogy egy adott országban mely városokról szolgáltat adatokat. Használjuk ezt ki a városok megadásánál. 21 Megoldás egy lehetséges eset Az előző módon meghívjuk a megfelelő metódust, ami egy sztringet ad vissza Az sztringről tudjuk, hogy XML formátumban van Az XML dokumentumból lekérjük a City nevű tageket. Egy tömböt kapunk. A tömbből kiíratjuk a városokat. 22

12 Megoldás egy lehetséges eset WeatherService.GlobalWeather weather = new WeatherService.GlobalWeather(); string response = weather.getcitiesbycountry(textboxcountry.text); System.Xml.XmlDocument doc = new System.Xml.XmlDocument(); doc.loadxml(response); System.Xml.XmlNodeList elemlist = doc.getelementsbytagname("city"); foreach (System.Xml.XmlNode node in elemlist) comboboxcities.items.add(node.innertext); comboboxcities.text = comboboxcities.items[0].tostring(); Az XML dokumentum reprezentációja a memóriában Az XML dokumentumba betöltjük a kaptott eredményt a "City" nevű tagek kinyerése a City nevű tagek tömbjén végigmenve feltöltjük a comboboxot a városok neveivel 23 Megoldás XLINQ-val* A megoldás legalább 3.5-ös.NET keretrendszert igényel. A declaratív leírás elemei a System.Linq névtérben találhatók. Az XLINQ használatához szükségünk van a System.XML.Linq assembly-re és azon belül a System.XML.Linq névtér osztályaira WeatherService.GlobalWeather weather = new WeatherService.GlobalWeather(); string response = weather.getcitiesbycountry(textboxcountry.text); XElement elem = XElement.Parse(response); IEnumerable<string> citynames = from city in elem.elements("table") select (string)city.element("city"); forreach (string city in citynames) comboboxcities.items.add(city); comboboxcities.text = comboboxcities.items[0].tostring(); Az XML dokumentum reprezentációja a memóriában Deklaratív módon lekérjük a City nevű tagek adatait. A kapott eredményeken végigmenve feltöltjük a comboboxot a városok neveivel 24

13 LINQ és XLINQ ízelítő egy nagy témából Language-Integrated Query Általános lekérdező funkció hozzáadása a keretrendszerhez Probléma nélkül integrálódik az eddigi.net nyelvekhez Osztályokkal, SQL és XML adatokkal is használható DLINQ = LINQ to SQL XLINQ = LINQ to XML string[] names = "John", "Peter", "Joe", "Patrick", "Donald", "Eric"; IEnumerable<string> nameswithfivecharacters = from name in names where name.length < 5 select name; listbox1.items.clear(); foreach(string name in nameswithfivecharacters) listbox1.items.add(name); 25 Feladat Tegyük felhasználóbaráttá a programot Kezeljük a nem várt eseteket 26

14 Házi feladat Készítsünk egy dll-t, mely vicceket tárol, és kérésre ad egyet közülük. A következő órai webszolgáltatásnak ez lesz a logikai alapja. 27 Webszolgáltatások Webszolgáltatások készítése

15 Tartalom ASP.NET webszolgáltatás létrehozása Visual Studio 2005-tel Egyszerű tesztelési lehetőségek Kivételkezelés Telepítési módok Közzététel 29 Webszolgáltatások megvalósítása.net-ben Logikai kapcsolat Ügyfélalkalmazás Webszolgáltatás Proxy osztály IIS/ASP.NET SOAP SOAP HTTP HTTP TCP/IP Fizikai kapcsolat TCP/IP 30

16 Feladat Készítsünk webszolgáltatást, amely kérésre ad egy viccet. Használjuk a házi feladatként elkészített dll-t. 31 A vicc-osztó feladat logikája egy lehetséges megoldás A Jokes.dll biztosítja a vicceket. Mely kategóriánként egy-egy szövegfájlból olvassa ki a vicceket. A viccek között egy-egy üres sor kell hogy legyen. A JokeSelection osztály példányosításkor kapja meg a szövegfájlok elérési útját. A JokeSelection osztály szolgáltatandó metódusai: GetAJoke: adott kategóriából az adott számú viccet adja vissza szövegként NumOfJokes: adott kategóriában található viccek számát adja vissza int típusként A metódusok által dobható kivételek: NoJokeException EmptyFileException A Category felsorolás tartalmazza a viccek kategóriáit 32

17 A Jokes.dll tartalma 33 ASP.NET webszolgáltatás létrehozása Visual Studioval New Web Site ASP.NET Web Service Ha helyét a fájlrendszerben adjuk meg, akkor teszteléskor a VS által generált IIS szerveren fut a szolgáltatás A létrejött fájlok asmx fájl: ez reprezentálja a webszolgáltatást, amely az URI-jével elérhető mögöttes kód: ez adja meg a program működését A fájlok és az osztály nevét célszerű beszédesre megváltoztatni 34

18 A fájlok tartalma asmx fájl: WebService Language="C#" CodeBehind="~/App_Code/JokeProviderService.cs" Class="JokeProviderService" %> a lap feldolgozásához ad információt mindig a WebService %> között van mögöttes kód: [WebService(Namespace = "http://www.nik.hu/hp/")] public class JokeProviderService : System.Web.Services.WebService [WebMethod(Description="Adott kategóriában, az adott sorszámú viccet adja.")] public string GetAJoke(Category category, int number) A metódus előtti WebMethod attribútum jelzi hogy elérhető a webszolgáltásban Az osztályban más metódusok is lehetnek 35 Kiegészítések a szolgáltató osztályhoz [WebService(Namespace = "http://www.nik.hu/hp/")] public class JokeProviderService : System.Web.Services.WebService [WebMethod(Description="Adott kategóriában, az adott sorszámú viccet adja.")] public string GetAJoke(Category category, int number) A WebService attribútumnál a szolgáltatás fontos beállításai adhatók meg: névtér: figyelem!, nem azonos a.net névtérrel Az XML névtér a dokumentum elemeinek egyedi azonosítását szolgálja, általában egy URL Ezért írjuk át a saját cégünk webcímére név leírás A webszolgáltatás osztályának nem feltétlen kell a WebService osztályból származnia, de így kihasználhatjuk az ASP.NET-adta előnyöket, a fejlesztés egyszerűbb; a származtatás ajánlott 36

19 Egyszerű tesztelési lehetőségek A webszolgáltatás futtatásakor (ha a projektet a fájlrendszerben hoztuk létre) a VS generál egy IIS szervert Ilyenkor egy böngésző nyílik, amelyben a webszolgáltatás metódusai elérhetők Teszteléshez megírhatjuk a webszolgáltatást felhasználó alkalmazást, ekkor: a portszámot állítsuk fixre a szolgáltatás projektjének tulajdonságai között így ha már fut a virtuális szerver, akkor a webszolgáltatás felhasználásánál tanultak alapján a másik projektben (akár solutionben) használhatjuk a webszolgáltatásunkat 37 Kivételkezelés SOAP Fault: SOAP kliens esetén az ASP.NET ilyen hibát küld, melynek mezői: faultcode: kötelező, karakterlánc általában a hibakódok egyikével kezdődik: Server: a hiba a szerverben volt, az üzenet újbóli elküldése sikerre vezethet Client: a hiba az üzenet tartalmában vagy formátumában van, nem érdemes újra próbálkozni faultstring: olvasható formában írja le a hiba okát faultactor: tájékoztat, hogy hol következett be a hiba az üzenet útja során 38

20 Kivételkezelés Ha a webszolgáltatás minden kivételt elkap, és helyettük SoapException-t dob, akkor az ASP.NET ennek alapján tölti ki a SOAP Fault mezőit Code tulajdonság -> faultcode Message tulajdonság -> faultstring Actor tulajdonság -> faultactor Így saját hibakódokat küldve elérhetjük, hogy a kliensalkalmazás megfelelő információhoz jusson Figyelem! A WSDL leírás nem tartalmaz információt a kivételekről, tehát a saját kivételeket külön kell dokumentálni 39 Kivételkezelés szolgáltatói oldal try JokeSelection js = new JokeSelection(Server.MapPath("App_Data") + "//"); return js.numofjokes(category); catch (Exception ex) System.Xml.XmlQualifiedName code; if (ex is Jokes.NoJokeException) code = new System.Xml.XmlQualifiedName("Client.NoJoke"); else if (ex is Jokes.EmptyFileException) code = new System.Xml.XmlQualifiedName("Server.EmptyFile"); else code = SoapException.ServerFaultCode; throw new SoapException(ex.Message, code); A vicceket tartalmazó fájlok az App_Data mappában vannak. Minden kivételt elkapunk. A SoapException.Code tulajdonság nem sztring hanem XmlQualifiedName példány. A Jokes.dll-ben két kivételt definiáltunk: NoJokeException és EmptyFileException. Ezeket SoapException-né alakítjuk. A többi kivételt alapértelmezett szerver hibaként kezeljük. A SoapExceptiont az üzenettel és a kóddal példányosítva dobjuk. 40

21 Kivételkezelés felhasználói oldal try JokeProviderService.JokeProviderService js = new JokeProviderService.JokeProviderService(); catch (System.Web.Services.Protocols.SoapException ex) switch (ex.code.tostring()) case "Client.NoJoke": MessageBox.Show(ex.Message); break; default: MessageBox.Show(ex.Code + "\n\n " + ex.message); break; Elkapjuk a SoapException kivételeket. A kivétel kódja nincs benne a WSDL-ben, máshonnan ismerjük. 41 Telepítési módok Másolás (Copy Web Site) A fájlokat és mappákat egy-az-egyben felmásolja a célszerverre Szinkronizációs eszközt is tartalmaz Website/Copy Web Site menüpont Publikálás (Publish Web Site) Előfordítja a webszolgáltatást és a megadott helyre másolja az eredményt Build/Publish Web Site menüpont Telepítő alkalmazás készítése A.NET alkalmazások telepítése, Windows Installer (MSI) telepítőkészlet létrehozása részben leírtak szerint Csak a Setup and Deployment típusok közül a Web Setup Project sablont kell választani 42

22 Közzététel UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) A szolgáltatás megadásán kívül a szolgáltatóról is tartalmaz adatokat (név, elérhetőségek ) A szolgáltatás üzleti besorolása is megadható DISCO (discovery) A Microsoft fejlesztése Tartalmazhat: Hivatkozást webszolgáltatások leírására Hivatkozást más DISCO fájlra 43 Közzététel DISCO A szolgáltatások leírása egy.disco kiterjesztésű XML fájlban van A fájlban lévő leírások hivatkozás hozzáadásával (References/Add Web Reference) és a disco fájl megadásával érhetők el 44

23 Feladat Az elkészített vicc-osztó webszolgáltatásban oldjuk meg a kivételek kezelését Telepítsük a szolgáltatást Tegyük közzé A közzétett szolgáltatások közül egyet használjuk, és nevessünk a viccein 45 Webszolgáltatások Webszolgáltatások felhasználása aszinkron metódushívással

24 Aszinkron metódushívás Ismétlés delegate «visszatérési típus» Képviselő(«paraméterek»); Képviselő k = new Képviselő(«hívandó metódus»); IAsyncResult «objektum» = k.begininvoke(«paraméterek»); //...tetszőleges kód, amely a képviselt metódussal párhuzamosan fut majd «visszatérési típus» eredmény = k.endinvoke(«objektum»); A BeginInvoke meghívására egy külön szálon elindul a <<hívandó metódus>> végrehajtása A végrehajtással párhuzamosan tetszőleges kódot futtathatunk Az EndInvoke meghívásakor a <<hívandó metódus>> befejezéséig blokkolódik a program, majd megkapjuk a metódus visszatérési értékét A BeginInvoke és az EndInvoke között az összekötő az IAsyncResult egy példánya 47 Aszinkron metódushívás Hollywood stílusban Nincs meghatározva, hol várunk a metódus befejezésére A metódus befejeződéséről egy úgynevezett callback képviselő értesít. Vagyis végrehajtódik a képviselőhöz adott metódus. A képviselőt a BeginInvoke utolsó előtti paramétereként adhatjuk meg Az EndInvoke metódust a képviselőhöz adott metódusban hívjuk meg private void CallBack(IAsyncResult ar) response = .endinvoke(ar); IAsyncResult ar = .begininvoke( request, new AsyncCallback(CallBack), null); 48

25 Aszinkron metódushívás webszolgáltatásoknál A Visual Studio 2008 esetében a parancssori wsdl paranccsal elkészítjük a webszolgáltatáshoz tartozó proxy osztályt Paraméterként meg kell adni az osztály nyelvét és a webszolgáltatás wsdl fájljának elérési útját wsdl /l:cs A proxy osztály tartalmaz egy BeginWebszolgNév és egy EndWebszolgNév metódust, amelyek ugyanúgy viselkednek, mint az aszinkron metódushívásnál megismert BeginInvoke és EndInvoke metódusok 49 Feladat Készítsünk egy regisztrációs formot, amely címet és egyéb adatokat kér a felhasználótól A regisztráló csak akkor mehet tovább az oldalról, ha a megadott címe valós Keressünk webszolgáltatást, amely az címek valódiságát ellenőrzi A cím ellenőrzése alatt a regisztráló legyen képes az adatlap többi részét kitölteni 50

26 Megoldás egy lehetséges eset 1. cím ellenőrzés található az alábbi helyen: XWeb Validation.wsdl A szolgáltatásról információk itt mailvalidation/ Használjuk a wsdl programot a proxy osztály elkészítéséhez wsdl /l:cs Validation.wsdl 51 Megoldás egy lehetséges eset 2. Az elkészült Validation.cs fájlt adjuk a projekthez A fájl tartalma Validation proxy osztály BeginValidate és EndValidate metódusokkal Validate Request a kérés paramétereihez Validate Response osztály a válaszhoz Validate ResponseStatus felsorolás mutatja a cím helyességét A System.Web.Services assembly-t adjuk a referenciákhoz 52

27 Validation = new WSAsyncInv. Validation(); private void ValidateAsync() Validate Request request = new WSAsyncInv.Validate Request(); request. = textbox .text; IAsyncResult ar = .beginvalidate (request, new AsyncCallback(CallBack), null); private void CallBack(IAsyncResult ar) Validate Response response = .endvalidate (ar); private void textbox _validating(object sender, CancelEventArgs e) ValidateAsync(); 53 További felmerülő probléma Mivel aszinkron metódushívásnál a metódus és a callback metódus végrehajtása a Form szálától különböző szálon történik, ezért a vezérlők a fenti metódusokban nem módosíthatók Megoldás: minden vezérlőnek van egy Invoke metódusa, amely a paraméterként megkapott képviselőt a vezérlőt tulajdonló szálon futtatja Tehát: Készítsünk egy metódust, amely a vezérlőkön a webszolgáltatás befejezésekor elvégzendő feladatokat tartalmazza Készítsünk hozzá egy képviselőt Egy vezérlő Involke metódusán keresztül hívjuk meg a képviselőt 54

28 A felmerült probléma megoldása delegate void RefreshDelegate(Validate ResponseStatus status); private void CallBack(IAsyncResult ar) Validate Response response = .endvalidate (ar); RefreshDelegate refresh = RefreshForm; //new RefreshDelegate(RefreshForm); labelvalid.invoke(refresh,response.status); private void RefreshForm(Validate ResponseStatus status) switch (status) case Validate ResponseStatus.VALID: labelvalid.text = "OK"; break; case Validate ResponseStatus.NOT_VALID: labelvalid.text = "Helytelen cím"; break; default: labelvalid.text = "Nem sikerült az ellenőrzés"; break; 55 Ajánlott irodalom XML összefoglaló Steve Graham et al: Java alapú webszolgáltatások Webszolgáltatások bevezető John Sharp: Visual C# 2005 lépésről lépésre Webszolgáltatások angolul A. Freeman, A. Jones: Microsoft.NET XML Web Services Step by Step Telepítés XML adatkezelés 56

XML Webszolgáltatás alapú osztott alkalmazás fejlesztése Johanyák Zsolt Csaba 1

XML Webszolgáltatás alapú osztott alkalmazás fejlesztése Johanyák Zsolt Csaba 1 XML Webszolgáltatás alapú osztott alkalmazás fejlesztése Johanyák Zsolt Csaba 1 A gyakorlat célja a webszolgáltatások létrehozásának és igénybe vételének elsajátítása egyszerű példákon keresztül. 1. Két

Részletesebben

Netspotter. Rendszerterv. írta. Dojcsák Sándor Kasza Miklós Roszik György Attila

Netspotter. Rendszerterv. írta. Dojcsák Sándor Kasza Miklós Roszik György Attila Netspotter Rendszerterv írta Dojcsák Sándor Kasza Miklós Roszik György Attila BEVEZETÉS BEVEZETÉS Ez a dokumentum a Netspotter szoftverrendszer felépítésének és működésének leírását tartalmazza. A Netspotter

Részletesebben

(SOA)...8 1. 2. 3. 3.1. WSDL

(SOA)...8 1. 2. 3. 3.1. WSDL Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...7 2. Szolgáltatás-Orientált Architektúra (SOA)...8 3. Webszolgáltatások...11 3.1. WSDL (Web Services Description Language)...12 3.1.1. Részei...12 3.1.1.1. types...12 3.1.1.1.1.

Részletesebben

NEPTUN.NET ÜZEMELTETÉS

NEPTUN.NET ÜZEMELTETÉS NEPTUN.NET ÜZEMELTETÉS Felhasználói dokumentáció verzió 3.10 Budapest, 2014. Változáskezelés Tisztelt Felhasználó! Jelen dokumentum olyan sok változást tartalmaz az utoljára kiadott v2.14-hez képest, hogy

Részletesebben

WINDOWS SZERVER 2003 HÁLÓZATI MEGOLDÁSAI

WINDOWS SZERVER 2003 HÁLÓZATI MEGOLDÁSAI DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KAR WINDOWS SZERVER 2003 HÁLÓZATI MEGOLDÁSAI Diplomamunka Konzulens: Dr. Krausz Tamás Egyetemi adjunktus Készítette: Serestyén Sándor Programtervező matematikus hallgató

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Bak Dániel Krisztián

SZAKDOLGOZAT. Bak Dániel Krisztián SZAKDOLGOZAT Bak Dániel Krisztián Debrecen 2008 Debreceni Egyetem Informatikai Kar XML ALAPÚ FELÜLETEK TERVEZÉSE ADATCENTRIKUS WEBES ALKALMAZÁSOKHOZ Témavezető: Adamkó Attila egyetemi tanársegéd Készítette:

Részletesebben

Haladóprogramozás (C#) 2007 2008, I. félév BMF NIK

Haladóprogramozás (C#) 2007 2008, I. félév BMF NIK Haladóprogramozás (C#) 00 00, I. félév BMF NIK Nemzetközi és többnyelvű alkalmazások fejlesztése Nemzetközi alkalmazások készítésének szempontjai Globalizáció és lokalizáció Nyelvi és kulturális jellemzők

Részletesebben

A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.hu

A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.hu A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.hu Reiter István C# programozás lépésről lépésre JEDLIK OKTATÁSI STÚDIÓ Budapest, 2012 Minden jog fenntartva.

Részletesebben

F-Secure Policy Manager 5

F-Secure Policy Manager 5 F-Secure Policy Manager 5 A vállalati biztonság integrált megoldása Adminisztrátori kézikönyv. A könyvben hivatkozott valamennyi terméknév a neki megfelelő gyártó kereskedelmi védjegye vagy bejegyzett

Részletesebben

Közigazgatási Informatikai Bizottság. 21. számú AJÁNLÁSA. Az ügyfélkapu és hivatali kapu kapcsolódás műszaki specifikációja. 2.

Közigazgatási Informatikai Bizottság. 21. számú AJÁNLÁSA. Az ügyfélkapu és hivatali kapu kapcsolódás műszaki specifikációja. 2. Közigazgatási Informatikai Bizottság 21. számú AJÁNLÁSA Az ügyfélkapu és hivatali kapu kapcsolódás 2.0 verzió 2008. augusztus AZ AJÁNLÁS ÖSSZEÁLLÍTÁSÁBAN RÉSZT VETTEK: az IDOM 2000 KONZULENS, SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Java Enterprise Computing

Java Enterprise Computing Debreceni Egyetem Informatika Kar Java Enterprise Computing Témavezető: Készítette: Dr. Fazekas Gábor Szunai János egyetemi docens programtervező informatikus BSc. Debrecen 2009 Tartalom 1 Bevezetés...

Részletesebben

A.NET 3.5-keretrendszer

A.NET 3.5-keretrendszer E LSŐ FEJEZET A.NET 3.5-keretrendszer Alkalmazásfejlesztésnél a cél mindig ugyanaz: a lehető legjobb szoftver létrehozása a legkisebb idő alatt. A felhasználók igényszintje azonban állandóan, emelkedik.

Részletesebben

Reiter István. 2009, 0.91 verzió

Reiter István. 2009, 0.91 verzió Reiter István C# 2009, 0.91 verzió 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető...8 1.1. A jegyzet jelölései 8 1.2. Jogi feltételek 8 2. Microsoft.NET Framework...9 2.1. A.NET platform.9 2.1.1. MSIL/CIL...9 2.1.2. Fordítás/futtatás.9

Részletesebben

Webszerkesztés, a web programozás alapjai. 3. modul PHP programozás

Webszerkesztés, a web programozás alapjai. 3. modul PHP programozás Webszerkesztés, a web programozás alapjai 3. modul PHP programozás Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 Szemere Bertalan

Részletesebben

Első lépések weboldalak programozásához

Első lépések weboldalak programozásához Király Roland Első lépések weboldalak programozásához Jegyzet Tartalomjegyzék Első lépések weboldalak programozásához...1 Tartalomjegyzék...2 Előszó...2 Tartalomkezelő rendszerek...3 Webprogramok...4 Változók...9

Részletesebben

Printer Administration Utility 4.2 Felhasználói útmutató

Printer Administration Utility 4.2 Felhasználói útmutató Verzió 2.4 Printer Administration Utility 4.2 Felhasználói útmutató Copyright Copyright 2006-2008 SHARP Corporation. All rights reserved. A jelen dokumentum írásos engedély nélküli reprodukciója, adaptációja

Részletesebben

Dinamikus webprogramozás Király, Roland

Dinamikus webprogramozás Király, Roland Király, Roland Király, Roland Publication date 2011 Szerzői jog 2011 EKF Matematikai és Informatikai Intézet Copyright 2011, EKF Mat.- Inf. Int. Tartalom 1. Dinamikus webprogramozás... 1 1. Tartalom kezelő

Részletesebben

RESTful web-szolgáltatások készítése WCF-ben

RESTful web-szolgáltatások készítése WCF-ben Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport Diplomamunka Készítette: Pótári Tamás Programtervező informatikus MSc potari.tamas@gmail.com Témavezető: Dr. Alexin Zoltán Egyetemi adjunktus alexin@inf.u-szeged.hu

Részletesebben

A könyv példáiban szereplő személyek, vállalatok és World Wide Web címek nem valódiak, pusztán a szerző képzeletének szüleményei.

A könyv példáiban szereplő személyek, vállalatok és World Wide Web címek nem valódiak, pusztán a szerző képzeletének szüleményei. I. RÉSZ Intranet Manapság közhelynek számít arról beszélni, hogy az elektronikus adatfeldolgozás mennyire tért hódított a mindennapi életben. Már senki sem lepődik meg azon, ha egy postahivatalban vagy

Részletesebben

Vinnai Zoltán: HTML. Tartalomjegyzék

Vinnai Zoltán: HTML. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Bevezető foglalkozás...3 2. Alapismeretek...4 2.1. Alapfogalmak...4 2.2. Weboldalak megjelenítési folyamata...5 2.3. Ellenőrző kérdések...6 3. HTML fájlok és készítésük...6 3.1. A HTML

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZOFTVERFEJLESZTÉS

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZOFTVERFEJLESZTÉS A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZOFTVERFEJLESZTÉS DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési rendszerek

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR JEDLIK ÁNYOS GÉPÉSZ, INFORMATIKAI ÉS VILLAMOSMÉRNÖKI INTÉZET MATEMATIKA ÉS SZÁMÍTÁSTUDOMÁNY TANSZÉK MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK Szoftverfejlesztő szakirány DIPLOMAMUNKA

Részletesebben

A kézikönyvnek ez a része arra próbál választ adni, hogy mire lehet egyáltalán a Drupalt használni, mik a főbb ismertetőjegyei, elemei, értékei.

A kézikönyvnek ez a része arra próbál választ adni, hogy mire lehet egyáltalán a Drupalt használni, mik a főbb ismertetőjegyei, elemei, értékei. Magyar Drupal Kézikönyv Kézikönyvünk célja a Drupal tartalomkezelő rendszer bemutatása éppúgy, mint mélységeinek tárgyalása. Megközelítésünk időnként speciálisan magyar, hiszen a nyelvi támogatás és a

Részletesebben

SQL összefoglaló. dbase, Clipper, FoxBase, FoxPro, Access (nem tesz eleget pl. a 3.pontnak)

SQL összefoglaló. dbase, Clipper, FoxBase, FoxPro, Access (nem tesz eleget pl. a 3.pontnak) 1-2. óra Adatbázis-kezelőkről A felhasználó adatbázis-kezelőn keresztül éri el az adatokat. Egy adatbázis-kezelő rendszerrel szemben a következő elvárásaink vannak: 1. Tegye lehetővé a felhasználók számára,

Részletesebben

GeoServer Felhasználói Kézikönyv

GeoServer Felhasználói Kézikönyv GeoServer Felhasználói Kézikönyv ver. 1.1 Fordította: dr. Bata Teodóra, Dolleschall János Forrás: http://docs.geoserver.org/stable/en/user/index.html Jelen dokumentum teljes egészében a Creative Commons

Részletesebben

Utolsó módosítás: 2004. november 8.

Utolsó módosítás: 2004. november 8. Utolsó módosítás: 2004. november 8. Bevezetés Ez a leírás a PHP-Nuke 6.9 extra változatához készült. Fontos megemlíteni, hogy ebben a változatban több olyan modul van, amit a normál PHP-Nuke telepítőcsomag

Részletesebben

E-Build Projektkezelő 3.2. verzió

E-Build Projektkezelő 3.2. verzió 3.2. verzió Felhasználói kézikönyv E-Build Kft. 2006. Tartalom 1 A Felhasználói kézikönyv tartalma...5 2 Az E-Build Kft. elérhetőségei...5 3 Az E-Build Projektkezelő áttekintés...5 4 Újdonságok...6 5 Segítség

Részletesebben

Szolgáltatás-orientált technológiák alkalmazási kérdései Absztrakt 1. Bevezetés

Szolgáltatás-orientált technológiák alkalmazási kérdései Absztrakt 1. Bevezetés Szolgáltatás-orientált technológiák alkalmazási kérdései Póta Szabolcs, Juhász Zoltán Veszprémi Egyetem, Információs Rendszerek Tanszék {pota, juhasz}@irt.vein.hu Absztrakt A szolgáltatás-orientált technológiák

Részletesebben

Szakdolgozat Pap Gábor 2008

Szakdolgozat Pap Gábor 2008 Szakdolgozat Pap Gábor 2008 Szakdolgozat Pap Gábor Műszaki Informatikai, Hálózati Technológiák, Levelező Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar Kecskemét 2008 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

PDAstudio Offline Adatgyűjtő Alkalmazás Generátor. Felhasználói kézikönyv V1.6

PDAstudio Offline Adatgyűjtő Alkalmazás Generátor. Felhasználói kézikönyv V1.6 PDAstudio Offline Adatgyűjtő Alkalmazás Generátor Felhasználói kézikönyv V1.6 1 Tartalomjegyzék: 1. A PROGRAM RÖVID LEÍRÁSA... 4 2. RENDSZERKÖVETELMÉNYEK... 5 2.1. PC OLDALI HARDVER ÉS SZOFTVERKÖVETELMÉNYEK...

Részletesebben