Webszolgáltatások felhasználása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Webszolgáltatások felhasználása"

Átírás

1 Webszolgáltatások Webszolgáltatások felhasználása Hallgatói tájékoztató A jelen bemutatóban található adatok, tudnivalók és információk a számonkérendő anyag vázlatát képezik. Ismeretük szükséges, de nem elégséges feltétele a sikeres zárthelyinek, illetve vizsgának. Sikeres zárthelyihez, illetve vizsgához a jelen bemutató tartalmán felül a kötelező irodalomként megjelölt anyag, a gyakorlatokon szóban, illetve a táblán átadott tudnivalók ismerete, valamint a gyakorlatokon megoldott példák és az otthoni feldolgozás céljából kiadott feladatok önálló megoldásának képessége is szükséges. 2

2 Tartalom A webszolgáltatás fogalma Szolgáltatásközpontú rendszerek Szabványok és protokollok Webszolgáltatás felhasználása XML áttekintés 3 Mi a webszolgáltatás? Szoftverkomponens, amely hálózaton keresztül szolgáltatásokat nyújt Általában nagyobb rendszerek adott feladatot ellátó része A felhasználó (legtöbbször egy másik alkalmazás) számára fekete dobozként viselkedik Jól meghatározott interfészeken keresztül érhető el 4

3 A webszolgáltatások előnyei Szabványos internet protokollokon keresztül érhető el XML-en alapuló, nyílt szabványokra épül Rendszertől, nyelvtől és megvalósítástól független Leírható, közzétehető, felkutatható 5 Szolgáltatásközpontú rendszerek A webszolgáltatások fejlődésének korai szakaszában létrejött minta Serivce-oriented Architecture, SOA A szabványok és protokollok ezen minta alapján jöttek létre Szolgáltatásjegyzék Közzétesz Keres Szolgáltató Szolgáltat Igénybe vesz Szolgáltatást igénybe vevő 6

4 Szabványok és protokollok A szolgáltatását a készítő közzéteheti egy jegyzékben A jegyzékben a szolgáltatást igénylő kutathat Felderítés UDDI, DISCO Leírás WSDL UDDI: Universal Description, Discovery and Integration Webszolgáltatások jegyzéke Több szempont szerint kereshető (szolgáltatás, cégnév, telephely) Lehet nyilvános, vagy cégen belüli DISCO: a discovery (felfedezés) szóból A Microsoft megoldása szolgáltatások hirdetésére Üzenet SOAP Átvitel HTTP, SMTP, 7 Szabványok és protokollok Ha az igénylő megtalálta a megfelelő szolgáltatást, tudnia kell, hogy hol, és milyen néven érhető el a szolgáltatás, milyen bemeneti paramétereket vár, mit ad vissza. Felderítés UDDI, DISCO Leírás WSDL Üzenet SOAP WSDL: Web Services Description Language A kérés és a válasz leírását adja meg Átvitel HTTP, SMTP, 8

5 Szabványok és protokollok Felderítés UDDI, DISCO Az üzenetet el kell küldeni a szolgáltatónak, ami az adatokat feldolgozva válaszüzenetet küld Leírás WSDL SOAP: Simple Object Access Protocol Üzenetek küldésére használt protokoll Üzenet SOAP Átvitel HTTP, SMTP, Az eddigi protokollok és szabványok az XML (Extensible Markup Language) nyelven alapulnak 9 Szabványok és protokollok Az üzeneteket át kell vinni a hálózaton keresztül a szolgáltató és a szolgáltatást igénybevevő között A SOAP független az átvitel típusától A legtipikusabb a HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Ha a kérések és a válaszok összhangja nem fontos, akkor az SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) is kiváló eszköz a SOAP üzenetek továbbítására Felderítés UDDI, DISCO Leírás WSDL Üzenet SOAP Átvitel HTTP, SMTP, 10

6 Webszolgáltatások megvalósítása.net-ben Logikai kapcsolat Ügyfélalkalmazás Webszolgáltatás Proxy osztály IIS/ASP.NET SOAP SOAP HTTP HTTP TCP/IP TCP/IP Fizikai kapcsolat 11 Webszolgáltatás felhasználása Egy webszolgáltatás felhasználója bármilyen típusú program lehet (konzolalkalmazás, Windows alkalmazás, webalkalmazás ) A felhasználó nem kell hogy ismerje a szolgáltatás megvalósításának részleteit A kérés és a válasz protokollját, valamit az üzenet struktúráját a WSDL leíró nyelven megadott dokumentum tartalmazza Az alkalmazásfejlesztő környezetek általában képesek létrehozni egy un. proxy osztályt (ügyfélcsonkot) 12

7 A proxy osztály (ügyfélcsonk) Elkülöníti a SOAP és a hálózati protokollokkal kapcsolatos rétegeket az alkalmazástól Egy hagyományos osztály, amely visszatükrözi a webszolgáltatás működését Mindenegyes proxy osztálybeli metódus bemeneti paraméterei és visszatérési értéke megegyezik a vele azonos webszolgáltatásbeliekkel A fejlesztő a szolgáltatás meghívását és a válasz fogadását a proxy osztály metódusán keresztül végzi, nem szükséges ismernie az egyéb szabványokat és protokollokat 13 Webszolgáltatás felhasználása.net-ben Proxy osztályt legegyszerűbben úgy kapunk, ha a szolgáltatás elérhetőségét web referenciaként a projekthez adjuk A wsdl.exe parancssori eszközzel tudunk sajátos igényeknek megfelelő proxy osztályt létrehozni Adjuk meg az elérhetőséget Kattintsunk a Go gombra Adjuk meg a referencia nevét Kattintsunk az Add Reference gombra A Reference.cs fájlban található a proxy osztály, amely a projektnév.referencianév névtérben helyezkedik el és neve a webszolgáltatás neve 14

8 Webszolgáltatás felhasználása.net-ben A szolgáltatás neve Meghívható metódusok A szolgáltatás címét a böngészőbe beírva, a meghívható metódusok megjelennek, azokat kipróbálhatjuk. 15 FIGYELEM! Az előbbi megoldás Visual Studio 2008-ban csak a szinkron metódushívásnál alkalmazható, ugyanis nem generálódik le a BeginXXX és EndXXX metódus. Aszinkron metódushíváshoz a wsdl parancssori programot kell használni. Ennek mikéntjét lásd később. 16

9 Feladat Készítsünk alkalmazást, amely megjeleníti az aktuális időjárást egy megadott városban. Az adatokat egy webszolgáltatótól kérjük le. Megoldási ötletek: Keressünk webszolgáltatás-keresőt Keressünk rá időjárás-szolgáltatókra Ellenőrizzük, hogy létezik-e a WSDL leírás Adjuk meg a web referenciát A proxy osztály segítségével hívjuk meg a szolgáltatást 17 Megoldás egy lehetséges eset A kiválasztott szolgáltatás címe: A Reference.cs fájlt megnézve, vagy az IntelliSense-re hagyatkozva Példányosítjuk a proxy osztályt, Meghívjuk a metódusát (miáltal meghívódik a távoli metódus) Proxy osztály WeatherService.GlobalWeather weather = new WeatherService.GlobalWeather(); string response = weather.getweather(textboxcity.text, textboxcountry.text); MessageBox.Show(response); A szolgáltatás meghívása 18

10 XML - áttekintés Az eredmény XML formátumban van Az anyagnak nem célja az XML ismertetése, az itt következő rész, csak egy kis áttekintés, hiszen a webszolgáltatások alapja az XML sokszor a válasz formátuma is ez 19 XML - áttekintés XML = Extensible Markup Language Olyan információ és szolgáltatás kódolására alkalmas struktúra és tartalom, amely mind ember, mind számítógép számára értelmezhető. XML dokumentum Az XML dokumentum egy bevezetővel indul (legtöbbször a verziószámot és a kódolás típusát tartalmazza), ezt követi a gyökérelem, és ezt a többi elem egymásba ágyazva. Az elemek nyitó-, zárótagből és a köztük elhelyezkedő tartalomból állnak. XML séma Az XML dokumentumok struktúrájára és a tartalom megkötéseinek leírására szolgáló nyelv. Az ilyen fájlok kiterjesztése xsd. 20

11 Feladat Az előbb bemutatott webalkalmazás megadja, hogy egy adott országban mely városokról szolgáltat adatokat. Használjuk ezt ki a városok megadásánál. 21 Megoldás egy lehetséges eset Az előző módon meghívjuk a megfelelő metódust, ami egy sztringet ad vissza Az sztringről tudjuk, hogy XML formátumban van Az XML dokumentumból lekérjük a City nevű tageket. Egy tömböt kapunk. A tömbből kiíratjuk a városokat. 22

12 Megoldás egy lehetséges eset WeatherService.GlobalWeather weather = new WeatherService.GlobalWeather(); string response = weather.getcitiesbycountry(textboxcountry.text); System.Xml.XmlDocument doc = new System.Xml.XmlDocument(); doc.loadxml(response); System.Xml.XmlNodeList elemlist = doc.getelementsbytagname("city"); foreach (System.Xml.XmlNode node in elemlist) comboboxcities.items.add(node.innertext); comboboxcities.text = comboboxcities.items[0].tostring(); Az XML dokumentum reprezentációja a memóriában Az XML dokumentumba betöltjük a kaptott eredményt a "City" nevű tagek kinyerése a City nevű tagek tömbjén végigmenve feltöltjük a comboboxot a városok neveivel 23 Megoldás XLINQ-val* A megoldás legalább 3.5-ös.NET keretrendszert igényel. A declaratív leírás elemei a System.Linq névtérben találhatók. Az XLINQ használatához szükségünk van a System.XML.Linq assembly-re és azon belül a System.XML.Linq névtér osztályaira WeatherService.GlobalWeather weather = new WeatherService.GlobalWeather(); string response = weather.getcitiesbycountry(textboxcountry.text); XElement elem = XElement.Parse(response); IEnumerable<string> citynames = from city in elem.elements("table") select (string)city.element("city"); forreach (string city in citynames) comboboxcities.items.add(city); comboboxcities.text = comboboxcities.items[0].tostring(); Az XML dokumentum reprezentációja a memóriában Deklaratív módon lekérjük a City nevű tagek adatait. A kapott eredményeken végigmenve feltöltjük a comboboxot a városok neveivel 24

13 LINQ és XLINQ ízelítő egy nagy témából Language-Integrated Query Általános lekérdező funkció hozzáadása a keretrendszerhez Probléma nélkül integrálódik az eddigi.net nyelvekhez Osztályokkal, SQL és XML adatokkal is használható DLINQ = LINQ to SQL XLINQ = LINQ to XML string[] names = "John", "Peter", "Joe", "Patrick", "Donald", "Eric"; IEnumerable<string> nameswithfivecharacters = from name in names where name.length < 5 select name; listbox1.items.clear(); foreach(string name in nameswithfivecharacters) listbox1.items.add(name); 25 Feladat Tegyük felhasználóbaráttá a programot Kezeljük a nem várt eseteket 26

14 Házi feladat Készítsünk egy dll-t, mely vicceket tárol, és kérésre ad egyet közülük. A következő órai webszolgáltatásnak ez lesz a logikai alapja. 27 Webszolgáltatások Webszolgáltatások készítése

15 Tartalom ASP.NET webszolgáltatás létrehozása Visual Studio 2005-tel Egyszerű tesztelési lehetőségek Kivételkezelés Telepítési módok Közzététel 29 Webszolgáltatások megvalósítása.net-ben Logikai kapcsolat Ügyfélalkalmazás Webszolgáltatás Proxy osztály IIS/ASP.NET SOAP SOAP HTTP HTTP TCP/IP Fizikai kapcsolat TCP/IP 30

16 Feladat Készítsünk webszolgáltatást, amely kérésre ad egy viccet. Használjuk a házi feladatként elkészített dll-t. 31 A vicc-osztó feladat logikája egy lehetséges megoldás A Jokes.dll biztosítja a vicceket. Mely kategóriánként egy-egy szövegfájlból olvassa ki a vicceket. A viccek között egy-egy üres sor kell hogy legyen. A JokeSelection osztály példányosításkor kapja meg a szövegfájlok elérési útját. A JokeSelection osztály szolgáltatandó metódusai: GetAJoke: adott kategóriából az adott számú viccet adja vissza szövegként NumOfJokes: adott kategóriában található viccek számát adja vissza int típusként A metódusok által dobható kivételek: NoJokeException EmptyFileException A Category felsorolás tartalmazza a viccek kategóriáit 32

17 A Jokes.dll tartalma 33 ASP.NET webszolgáltatás létrehozása Visual Studioval New Web Site ASP.NET Web Service Ha helyét a fájlrendszerben adjuk meg, akkor teszteléskor a VS által generált IIS szerveren fut a szolgáltatás A létrejött fájlok asmx fájl: ez reprezentálja a webszolgáltatást, amely az URI-jével elérhető mögöttes kód: ez adja meg a program működését A fájlok és az osztály nevét célszerű beszédesre megváltoztatni 34

18 A fájlok tartalma asmx fájl: WebService Language="C#" CodeBehind="~/App_Code/JokeProviderService.cs" Class="JokeProviderService" %> a lap feldolgozásához ad információt mindig a WebService %> között van mögöttes kód: [WebService(Namespace = "http://www.nik.hu/hp/")] public class JokeProviderService : System.Web.Services.WebService [WebMethod(Description="Adott kategóriában, az adott sorszámú viccet adja.")] public string GetAJoke(Category category, int number) A metódus előtti WebMethod attribútum jelzi hogy elérhető a webszolgáltásban Az osztályban más metódusok is lehetnek 35 Kiegészítések a szolgáltató osztályhoz [WebService(Namespace = "http://www.nik.hu/hp/")] public class JokeProviderService : System.Web.Services.WebService [WebMethod(Description="Adott kategóriában, az adott sorszámú viccet adja.")] public string GetAJoke(Category category, int number) A WebService attribútumnál a szolgáltatás fontos beállításai adhatók meg: névtér: figyelem!, nem azonos a.net névtérrel Az XML névtér a dokumentum elemeinek egyedi azonosítását szolgálja, általában egy URL Ezért írjuk át a saját cégünk webcímére név leírás A webszolgáltatás osztályának nem feltétlen kell a WebService osztályból származnia, de így kihasználhatjuk az ASP.NET-adta előnyöket, a fejlesztés egyszerűbb; a származtatás ajánlott 36

19 Egyszerű tesztelési lehetőségek A webszolgáltatás futtatásakor (ha a projektet a fájlrendszerben hoztuk létre) a VS generál egy IIS szervert Ilyenkor egy böngésző nyílik, amelyben a webszolgáltatás metódusai elérhetők Teszteléshez megírhatjuk a webszolgáltatást felhasználó alkalmazást, ekkor: a portszámot állítsuk fixre a szolgáltatás projektjének tulajdonságai között így ha már fut a virtuális szerver, akkor a webszolgáltatás felhasználásánál tanultak alapján a másik projektben (akár solutionben) használhatjuk a webszolgáltatásunkat 37 Kivételkezelés SOAP Fault: SOAP kliens esetén az ASP.NET ilyen hibát küld, melynek mezői: faultcode: kötelező, karakterlánc általában a hibakódok egyikével kezdődik: Server: a hiba a szerverben volt, az üzenet újbóli elküldése sikerre vezethet Client: a hiba az üzenet tartalmában vagy formátumában van, nem érdemes újra próbálkozni faultstring: olvasható formában írja le a hiba okát faultactor: tájékoztat, hogy hol következett be a hiba az üzenet útja során 38

20 Kivételkezelés Ha a webszolgáltatás minden kivételt elkap, és helyettük SoapException-t dob, akkor az ASP.NET ennek alapján tölti ki a SOAP Fault mezőit Code tulajdonság -> faultcode Message tulajdonság -> faultstring Actor tulajdonság -> faultactor Így saját hibakódokat küldve elérhetjük, hogy a kliensalkalmazás megfelelő információhoz jusson Figyelem! A WSDL leírás nem tartalmaz információt a kivételekről, tehát a saját kivételeket külön kell dokumentálni 39 Kivételkezelés szolgáltatói oldal try JokeSelection js = new JokeSelection(Server.MapPath("App_Data") + "//"); return js.numofjokes(category); catch (Exception ex) System.Xml.XmlQualifiedName code; if (ex is Jokes.NoJokeException) code = new System.Xml.XmlQualifiedName("Client.NoJoke"); else if (ex is Jokes.EmptyFileException) code = new System.Xml.XmlQualifiedName("Server.EmptyFile"); else code = SoapException.ServerFaultCode; throw new SoapException(ex.Message, code); A vicceket tartalmazó fájlok az App_Data mappában vannak. Minden kivételt elkapunk. A SoapException.Code tulajdonság nem sztring hanem XmlQualifiedName példány. A Jokes.dll-ben két kivételt definiáltunk: NoJokeException és EmptyFileException. Ezeket SoapException-né alakítjuk. A többi kivételt alapértelmezett szerver hibaként kezeljük. A SoapExceptiont az üzenettel és a kóddal példányosítva dobjuk. 40

21 Kivételkezelés felhasználói oldal try JokeProviderService.JokeProviderService js = new JokeProviderService.JokeProviderService(); catch (System.Web.Services.Protocols.SoapException ex) switch (ex.code.tostring()) case "Client.NoJoke": MessageBox.Show(ex.Message); break; default: MessageBox.Show(ex.Code + "\n\n " + ex.message); break; Elkapjuk a SoapException kivételeket. A kivétel kódja nincs benne a WSDL-ben, máshonnan ismerjük. 41 Telepítési módok Másolás (Copy Web Site) A fájlokat és mappákat egy-az-egyben felmásolja a célszerverre Szinkronizációs eszközt is tartalmaz Website/Copy Web Site menüpont Publikálás (Publish Web Site) Előfordítja a webszolgáltatást és a megadott helyre másolja az eredményt Build/Publish Web Site menüpont Telepítő alkalmazás készítése A.NET alkalmazások telepítése, Windows Installer (MSI) telepítőkészlet létrehozása részben leírtak szerint Csak a Setup and Deployment típusok közül a Web Setup Project sablont kell választani 42

22 Közzététel UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) A szolgáltatás megadásán kívül a szolgáltatóról is tartalmaz adatokat (név, elérhetőségek ) A szolgáltatás üzleti besorolása is megadható DISCO (discovery) A Microsoft fejlesztése Tartalmazhat: Hivatkozást webszolgáltatások leírására Hivatkozást más DISCO fájlra 43 Közzététel DISCO A szolgáltatások leírása egy.disco kiterjesztésű XML fájlban van A fájlban lévő leírások hivatkozás hozzáadásával (References/Add Web Reference) és a disco fájl megadásával érhetők el 44

23 Feladat Az elkészített vicc-osztó webszolgáltatásban oldjuk meg a kivételek kezelését Telepítsük a szolgáltatást Tegyük közzé A közzétett szolgáltatások közül egyet használjuk, és nevessünk a viccein 45 Webszolgáltatások Webszolgáltatások felhasználása aszinkron metódushívással

24 Aszinkron metódushívás Ismétlés delegate «visszatérési típus» Képviselő(«paraméterek»); Képviselő k = new Képviselő(«hívandó metódus»); IAsyncResult «objektum» = k.begininvoke(«paraméterek»); //...tetszőleges kód, amely a képviselt metódussal párhuzamosan fut majd «visszatérési típus» eredmény = k.endinvoke(«objektum»); A BeginInvoke meghívására egy külön szálon elindul a <<hívandó metódus>> végrehajtása A végrehajtással párhuzamosan tetszőleges kódot futtathatunk Az EndInvoke meghívásakor a <<hívandó metódus>> befejezéséig blokkolódik a program, majd megkapjuk a metódus visszatérési értékét A BeginInvoke és az EndInvoke között az összekötő az IAsyncResult egy példánya 47 Aszinkron metódushívás Hollywood stílusban Nincs meghatározva, hol várunk a metódus befejezésére A metódus befejeződéséről egy úgynevezett callback képviselő értesít. Vagyis végrehajtódik a képviselőhöz adott metódus. A képviselőt a BeginInvoke utolsó előtti paramétereként adhatjuk meg Az EndInvoke metódust a képviselőhöz adott metódusban hívjuk meg private void CallBack(IAsyncResult ar) response = .endinvoke(ar); IAsyncResult ar = .begininvoke( request, new AsyncCallback(CallBack), null); 48

25 Aszinkron metódushívás webszolgáltatásoknál A Visual Studio 2008 esetében a parancssori wsdl paranccsal elkészítjük a webszolgáltatáshoz tartozó proxy osztályt Paraméterként meg kell adni az osztály nyelvét és a webszolgáltatás wsdl fájljának elérési útját wsdl /l:cs A proxy osztály tartalmaz egy BeginWebszolgNév és egy EndWebszolgNév metódust, amelyek ugyanúgy viselkednek, mint az aszinkron metódushívásnál megismert BeginInvoke és EndInvoke metódusok 49 Feladat Készítsünk egy regisztrációs formot, amely címet és egyéb adatokat kér a felhasználótól A regisztráló csak akkor mehet tovább az oldalról, ha a megadott címe valós Keressünk webszolgáltatást, amely az címek valódiságát ellenőrzi A cím ellenőrzése alatt a regisztráló legyen képes az adatlap többi részét kitölteni 50

26 Megoldás egy lehetséges eset 1. cím ellenőrzés található az alábbi helyen: XWeb Validation.wsdl A szolgáltatásról információk itt mailvalidation/ Használjuk a wsdl programot a proxy osztály elkészítéséhez wsdl /l:cs Validation.wsdl 51 Megoldás egy lehetséges eset 2. Az elkészült Validation.cs fájlt adjuk a projekthez A fájl tartalma Validation proxy osztály BeginValidate és EndValidate metódusokkal Validate Request a kérés paramétereihez Validate Response osztály a válaszhoz Validate ResponseStatus felsorolás mutatja a cím helyességét A System.Web.Services assembly-t adjuk a referenciákhoz 52

27 Validation = new WSAsyncInv. Validation(); private void ValidateAsync() Validate Request request = new WSAsyncInv.Validate Request(); request. = textbox .text; IAsyncResult ar = .beginvalidate (request, new AsyncCallback(CallBack), null); private void CallBack(IAsyncResult ar) Validate Response response = .endvalidate (ar); private void textbox _validating(object sender, CancelEventArgs e) ValidateAsync(); 53 További felmerülő probléma Mivel aszinkron metódushívásnál a metódus és a callback metódus végrehajtása a Form szálától különböző szálon történik, ezért a vezérlők a fenti metódusokban nem módosíthatók Megoldás: minden vezérlőnek van egy Invoke metódusa, amely a paraméterként megkapott képviselőt a vezérlőt tulajdonló szálon futtatja Tehát: Készítsünk egy metódust, amely a vezérlőkön a webszolgáltatás befejezésekor elvégzendő feladatokat tartalmazza Készítsünk hozzá egy képviselőt Egy vezérlő Involke metódusán keresztül hívjuk meg a képviselőt 54

28 A felmerült probléma megoldása delegate void RefreshDelegate(Validate ResponseStatus status); private void CallBack(IAsyncResult ar) Validate Response response = .endvalidate (ar); RefreshDelegate refresh = RefreshForm; //new RefreshDelegate(RefreshForm); labelvalid.invoke(refresh,response.status); private void RefreshForm(Validate ResponseStatus status) switch (status) case Validate ResponseStatus.VALID: labelvalid.text = "OK"; break; case Validate ResponseStatus.NOT_VALID: labelvalid.text = "Helytelen cím"; break; default: labelvalid.text = "Nem sikerült az ellenőrzés"; break; 55 Ajánlott irodalom XML összefoglaló Steve Graham et al: Java alapú webszolgáltatások Webszolgáltatások bevezető John Sharp: Visual C# 2005 lépésről lépésre Webszolgáltatások angolul A. Freeman, A. Jones: Microsoft.NET XML Web Services Step by Step Telepítés XML adatkezelés 56

Webszolgáltatások. A webszolgáltatás fogalma Szolgáltatásközpontú rendszerek Szabványok és protokollok Webszolgáltatás felhasználása XML áttekintés

Webszolgáltatások. A webszolgáltatás fogalma Szolgáltatásközpontú rendszerek Szabványok és protokollok Webszolgáltatás felhasználása XML áttekintés Webszolgáltatások Webszolgáltatások felhasználása Hallgatói tájékoztató A jelen bemutatóban található adatok, tudnivalók és információk a számonkérendő anyag vázlatát képezik. Ismeretük szükséges, de nem

Részletesebben

Webszolgáltatások. Hallgatói tájékoztató. Tartalom. Webszolgáltatások

Webszolgáltatások. Hallgatói tájékoztató. Tartalom. Webszolgáltatások Webszolgáltatások Webszolgáltatások felhasználása Hallgatói tájékoztató A jelen bemutatóban található adatok, tudnivalók és információk a számonkérendı anyag vázlatát képezik. Ismeretük szükséges, de nem

Részletesebben

XML Webszolgáltatás alapú osztott alkalmazás fejlesztése Johanyák Zsolt Csaba 1

XML Webszolgáltatás alapú osztott alkalmazás fejlesztése Johanyák Zsolt Csaba 1 XML Webszolgáltatás alapú osztott alkalmazás fejlesztése Johanyák Zsolt Csaba 1 A gyakorlat célja a webszolgáltatások létrehozásának és igénybe vételének elsajátítása egyszerű példákon keresztül. 1. Két

Részletesebben

Objektumorientált programozás C# nyelven

Objektumorientált programozás C# nyelven Objektumorientált programozás C# nyelven 3. rész Tulajdonságok Indexelők Kivételkezelés Hallgatói tájékoztató A jelen bemutatóban található adatok, tudnivalók és információk a számonkérendő anyag vázlatát

Részletesebben

QBE Édes Otthon lakásbiztosítás tarifáló webservice. Fejlesztői dokumentáció 1.0.2

QBE Édes Otthon lakásbiztosítás tarifáló webservice. Fejlesztői dokumentáció 1.0.2 QBE Édes Otthon lakásbiztosítás tarifáló webservice Fejlesztői dokumentáció 1.0.2 Az ebben a dokumentumban található információ a FoxArt Kft. tulajdona, és bizalmas anyagként került átadásra. Az anyag

Részletesebben

Vizuális, eseményvezérelt programozás XI.

Vizuális, eseményvezérelt programozás XI. Vizuális, eseményvezérelt programozás XI ÓE-NIK, 2011 1 Hallgatói tájékoztató A jelen bemutatóban található adatok, tudnivalók és információk a számonkérendő anyag vázlatát képezik Ismeretük szükséges,

Részletesebben

Webes alkalmazások fejlesztése 8. előadás. Webszolgáltatások megvalósítása (ASP.NET WebAPI)

Webes alkalmazások fejlesztése 8. előadás. Webszolgáltatások megvalósítása (ASP.NET WebAPI) Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Webes alkalmazások fejlesztése 8. előadás (ASP.NET WebAPI) 2016 Giachetta Roberto groberto@inf.elte.hu http://people.inf.elte.hu/groberto A webszolgáltatás

Részletesebben

SOAP komponensek Delphiben

SOAP komponensek Delphiben SOAP komponensek Delphiben (Simple Object Access Protocol) Bevezetés -Azegyszerűen programozható webhozzáférés azt jelenti, hogy a fejlesztők saját programjukat a weben elérhető szolgáltatásokból építik

Részletesebben

1. fejezet Bevezetés a web programozásába (Balássy György munkája)... 11 Az internet működése... 11

1. fejezet Bevezetés a web programozásába (Balássy György munkája)... 11 Az internet működése... 11 Tartalomjegyzék 1. fejezet Bevezetés a web programozásába (Balássy György munkája)... 11 Az internet működése... 11 Géptől gépig... 11 Számok a gépeknek... 13 Nevek az embereknek... 14 Programok egymás

Részletesebben

Webshop készítése ASP.NET 3.5 ben I.

Webshop készítése ASP.NET 3.5 ben I. Webshop készítése ASP.NET 3.5 ben I. - Portál kialakíása - Mesteroldal létrehozása - Témák létrehozása Site létrehozása 1. File / New Web site 2. A Template k közül válasszuk az ASP.NEt et, nyelvnek (Language)

Részletesebben

Miért ASP.NET? Egyszerű webes alkalmazás fejlesztése. Történet ASP ASP.NET. Működés. Készítette: Simon Nándor

Miért ASP.NET? Egyszerű webes alkalmazás fejlesztése. Történet ASP ASP.NET. Működés. Készítette: Simon Nándor Miért ASP.NET? Egyszerű webes alkalmazás fejlesztése Készítette: Simon Nándor Integrált fejlesztő környezet Egységes (vizuális) fejlesztési lehetőségek Bőséges segítség (help) Hibakeresési, nyomkövetési

Részletesebben

Telepítési Kézikönyv

Telepítési Kézikönyv Intelligens Dokumentum Kezelő Rendszer Telepítési Kézikönyv 1/15. oldal Dokumentum áttekintés Dokumentum címe: doknet telepítési kézikönyv Dokumentum besorolása: szoftver telepítési leírás Projektszám:

Részletesebben

.NET alkalmazások telepítése

.NET alkalmazások telepítése Haladóprogramozás (C#) 2007 2008, I. félév BMF NIK.NET alkalmazások telepítése A.NET alkalmazások telepítési lehetőségei Xcopy, Web, MSI, ClickOnce Telepítési megoldások összehasonlítása Windows Installer

Részletesebben

Webszolgáltatások (WS)

Webszolgáltatások (WS) Webszolgáltatások (WS) Webszolgáltatások fogalma IBM (lényege) Egy interface, mely a hálózaton keresztül szabványos XML üzenetekkel érhető el és hozzá formálsi XML leírás tartozik. (soap, wsdl) Sun Szoftverelemek,

Részletesebben

Adabáziselérés ODBC-n keresztül utasításokkal C#-ban

Adabáziselérés ODBC-n keresztül utasításokkal C#-ban Adabáziselérés ODBC-n keresztül utasításokkal C#-ban 1. Előkészítés Access adatbázis lemásolása, ODBC DSN létrehozása Másoljuk le az alábbiakat: Mit Honnan Hova list.mdb p:\johanyák Csaba\Vizualis programozas\data\

Részletesebben

Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net

Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net ESEMÉNYVEZÉRELT PROGRAMOZÁS Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net 2. ELŐADÁS - C# ÁTTEKINTÉS - 2 2015 Bánsághi Anna 1 of 64 TEMATIKA I. C# ÁTTEKINTÉS II. WPF III. Modern UI 2015 Bánsághi Anna 2 of 64

Részletesebben

Digitális aláíró program telepítése az ERA rendszeren

Digitális aláíró program telepítése az ERA rendszeren Digitális aláíró program telepítése az ERA rendszeren Az ERA felületen a digitális aláírásokat a Ponte webes digitális aláíró program (Ponte WDAP) segítségével lehet létrehozni, amely egy ActiveX alapú,

Részletesebben

Access adatbázis elérése OLE DB-n keresztül

Access adatbázis elérése OLE DB-n keresztül Access adatbázis elérése OLE DB-n keresztül Készítsünk egy grafikus felülető alkalmazást, ami lehetıvé teszi egy Access adatbázisban tárolt hallgatói adatok (EHA, Név, e-mail cím) lekérdezését (összes

Részletesebben

Már megismert fogalmak áttekintése

Már megismert fogalmak áttekintése Interfészek szenasi.sandor@nik.bmf.hu PPT 2007/2008 tavasz http://nik.bmf.hu/ppt 1 Témakörök Polimorfizmus áttekintése Interfészek Interfészek kiterjesztése Eseménykezelési módszerek 2 Már megismert fogalmak

Részletesebben

Microsoft SQL Server telepítése

Microsoft SQL Server telepítése Microsoft SQL Server telepítése Az SQL Server a Microsoft adatbázis kiszolgáló megoldása Windows operációs rendszerekre. Az SQL Server 1.0 verziója 1989-ben jelent meg, amelyet tizenegy további verzió

Részletesebben

Vizuális és eseményvezérelt programozás , II. félév BMF NIK

Vizuális és eseményvezérelt programozás , II. félév BMF NIK Vizuális és eseményvezérelt programozás 2006 2007, II. félév BMF NIK MDI szövegszerkesztő Az SDI és az MDI Szülő- és gyermekablakok Menürendszer MDI alkalmazáshoz A gyermekablakok elrendezése RichTextBox

Részletesebben

OOP és UML Áttekintés

OOP és UML Áttekintés OOP és UML Áttekintés Tóth Zsolt Miskolci Egyetem 2013 Tóth Zsolt (Miskolci Egyetem) OOP és UML Áttekintés 2013 1 / 32 Tartalom jegyzék 1 OOP Osztály Öröklődés Interfész, Absztrakt Osztály Kivétel kezelés

Részletesebben

Flash és PHP kommunikáció. Web Konferencia 2007 Ferencz Tamás Jasmin Media Group Kft

Flash és PHP kommunikáció. Web Konferencia 2007 Ferencz Tamás Jasmin Media Group Kft Flash és PHP kommunikáció Web Konferencia 2007 Ferencz Tamás Jasmin Media Group Kft A lehetőségek FlashVars External Interface Loadvars XML SOAP Socket AMF AMFphp PHPObject Flash Vars Flash verziótól függetlenül

Részletesebben

Kommunikáció. Folyamatok közötti kommunikáció. Minden elosztott rendszer alapja

Kommunikáció. Folyamatok közötti kommunikáció. Minden elosztott rendszer alapja Kommunikáció Folyamatok közötti kommunikáció Minden elosztott rendszer alapja Marshalling Alap primitívek Direkt, indirekt portok Blokkolás, nem blokkolás Pufferelés Megbízhatóság RPC Az RPC jellemzői

Részletesebben

Segédanyag: Java alkalmazások gyakorlat

Segédanyag: Java alkalmazások gyakorlat Segédanyag: Java alkalmazások gyakorlat Készítette: Szabó Attila 2010/2011-2 félév, 11. gyakorlat (az előző 2 gyak közül az egyiken ZH volt, a másik szünet miatt elmaradt) 1 JAR fájl készítés A JAR (Java

Részletesebben

Digitális aláíró program telepítése az ERA rendszeren

Digitális aláíró program telepítése az ERA rendszeren Digitális aláíró program telepítése az ERA rendszeren Az ERA felületen a digitális aláírásokat a Ponte webes digitális aláíró program (Ponte WDAP) segítségével lehet létrehozni, amely egy ActiveX alapú,

Részletesebben

Szilipet programok telepítése Hálózatos (kliens/szerver) telepítés Windows 7 operációs rendszer alatt

Szilipet programok telepítése Hálózatos (kliens/szerver) telepítés Windows 7 operációs rendszer alatt Szilipet programok telepítése Hálózatos (kliens/szerver) telepítés Windows 7 operációs rendszer alatt segédlet A Szilipet programok az adatok tárolásához Firebird adatbázis szervert használnak. Hálózatos

Részletesebben

Könyvtári címkéző munkahely

Könyvtári címkéző munkahely Könyvtári címkéző munkahely Tartalomjegyzék A RENDSZER HARDVER ELEMEI...3 1 RFID CÍMKÉK... 3 2 RFID ASZTALI OLVASÓ... 3 A RENDSZER SZOFTVER ELEMEI... 4 1 KÖNYV CÍMKÉZŐ MUNKAÁLLOMÁS... 4 2 A PC- S SZOFTVEREK

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPES ADATBÁZIS-KEZELÉS. A MySQL adatbáziskezelő PHP folytatás JDBC, ODBC

SZÁMÍTÓGÉPES ADATBÁZIS-KEZELÉS. A MySQL adatbáziskezelő PHP folytatás JDBC, ODBC SZÁMÍTÓGÉPES ADATBÁZIS-KEZELÉS A MySQL adatbáziskezelő PHP folytatás JDBC, ODBC ADATBÁZISOK Adatbázis = adott formátum és rendszer szerint tárolt adatok összessége. DBMS feladatai: adatstruktúra (adatbázisséma)

Részletesebben

1. Origin telepítése. A telepítő első képernyőjén kattintson a Next gombra:

1. Origin telepítése. A telepítő első képernyőjén kattintson a Next gombra: 1. Origin telepítése Az Origin telepítéséhez tegye be az Origin CD-t a CDROM-ba, majd kattintson az Origin 7.5 hivatkozásra, miután elindult a CD behelyezésekor a telepítő program. Ha nem indulna el a

Részletesebben

Sorosítás (szerializáció) és helyreállítás. 1. Bináris sorosítás és helyreállítás. 1.1. Szükséges névterek. 1.2. Attribútumok. 1.3.

Sorosítás (szerializáció) és helyreállítás. 1. Bináris sorosítás és helyreállítás. 1.1. Szükséges névterek. 1.2. Attribútumok. 1.3. Sorosítás (szerializáció) és helyreállítás Cél: a memóriában tárolt adatok egyszerű lemezre mentése és visszatöltése. A sorosítás során létrehozunk egy állományt és egy sorosítást kezelő objektumot. Ez

Részletesebben

1. ábra Fájl feltöltése 2. ábra Megtekintés

1. ábra Fájl feltöltése 2. ábra Megtekintés Áttekintés A feladat során egy User control-t (felhasználói vezérlőt) készítünk. A bekért adatok ellenőrzéséhez Validátor vezérlőket használunk. Megismerjük a következő összetett vezérlőket FileUpload,

Részletesebben

Szolgáltatásorientált rendszerintegráció. SOA-alapú rendszerintegráció. Web-szolgáltatások: SOAP, WSDL

Szolgáltatásorientált rendszerintegráció. SOA-alapú rendszerintegráció. Web-szolgáltatások: SOAP, WSDL Szolgáltatásorientált rendszerintegráció SOA-alapú rendszerintegráció Web-szolgáltatások: SOAP, WSDL Tartalom Integrációs feladat Service Oriented Architecture Web-service SOAP WSDL Web-szolgáltatás API-k

Részletesebben

Objektumorientált Programozás VI.

Objektumorientált Programozás VI. Objektumorientált Programozás VI. Tömb emlékeztető Egyszerű programozási tételek Összetett programozási tételek V 1.0 ÓE-NIK, 2011 1 Hallgatói Tájékoztató A jelen bemutatóban található adatok, tudnivalók

Részletesebben

Útmutató az OKM 2007 FIT-jelentés telepítéséhez

Útmutató az OKM 2007 FIT-jelentés telepítéséhez Útmutató az OKM 2007 FIT-jelentés telepítéséhez 1. OKM 2007 FIT-JELENTÉS ASZTALI HÁTTÉRALKALMAZÁS telepítése 2. Adobe Acrobat Reader telepítése 3. Adobe SVG Viewer plugin telepítése Internet Explorerhez

Részletesebben

Bérprogram vásárlásakor az Ügyfélnek e-mailben és levélben is megküldjük a termék letöltéséhez és aktiválásához szükséges termékszámot.

Bérprogram vásárlásakor az Ügyfélnek e-mailben és levélben is megküldjük a termék letöltéséhez és aktiválásához szükséges termékszámot. Telepítés Bérprogram vásárlásakor az Ügyfélnek e-mailben és levélben is megküldjük a termék letöltéséhez és aktiválásához szükséges termékszámot. A programot honlapunkról, az alábbi linkről tudják letölteni:

Részletesebben

Windows hálózati adminisztráció segédlet a gyakorlati órákhoz

Windows hálózati adminisztráció segédlet a gyakorlati órákhoz Windows hálózati adminisztráció segédlet a gyakorlati órákhoz Szerver oldal: Kliens oldal: 6. Tartományi megosztások 1. A belső hálózat konfigurálása Hozzuk létre a virtuális belső hálózatunkat. INTERNET

Részletesebben

Oralce kliens installálása Windows Server 2003-ra

Oralce kliens installálása Windows Server 2003-ra Oralce kliens installálása Windows Server 2003-ra Szükséges elofeltétel Szükséges operációs rendszer: Windows 2003 SP1 Oracle kliens verzió: 9.2.0.1.0 (9R2) Valid SQLNet.ORA fájl, amely tartalmazza a céges

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatikai Kar. Szolgáltatás-orientált programozás az Oracle-ben

Debreceni Egyetem Informatikai Kar. Szolgáltatás-orientált programozás az Oracle-ben Debreceni Egyetem Informatikai Kar Szolgáltatás-orientált programozás az Oracle-ben Témavezető: Dr. Juhász István egyetemi adjunktus Készítette: Ács László programtervező-matematikus Debrecen 2009 1 Tartalom

Részletesebben

A szerzõrõl... xi Bevezetés... xiii

A szerzõrõl... xi Bevezetés... xiii TARTALOMJEGYZÉK A szerzõrõl...................................................... xi Bevezetés...................................................... xiii I. rész A Visual Basic 2005 környezet 1. óra Irány

Részletesebben

Webszolgáltatás és XML alapú adatbázis. 1. Az adatbázis megtervezése

Webszolgáltatás és XML alapú adatbázis. 1. Az adatbázis megtervezése Webszolgáltatás és XML alapú adatbázis A segédlet célja az, hogy a teljesség igénye nélkül egy egyszerű példán keresztül bemutassa, hogy hogyan készíthetünk egy olyan kétrészes (kétrétegű) alkalmazást,

Részletesebben

A belső hálózat konfigurálása

A belső hálózat konfigurálása DHCP A belső hálózat konfigurálása Hozzuk létre a virtuális belső hálózatunkat. Szerver (Windows 2012) SWITCH Kliens gép (Windows 7) Hálózati kártya (LAN1) Hálózati kártya (LAN1) Állítsunk be egy lan1

Részletesebben

Tanúsítványkérelem készítése, tanúsítvány telepítése Microsoft Internet Information szerveren

Tanúsítványkérelem készítése, tanúsítvány telepítése Microsoft Internet Information szerveren Tanúsítványkérelem készítése, tanúsítvány telepítése Microsoft Internet Information szerveren Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...3 2. A MICROSOFT IIS INDÍTÁSA...3 3. TITKOS KULCS GENERÁLÁSA...3 4. TANÚSÍTVÁNYKÉRELEM

Részletesebben

Tartalom DCOM. Történeti áttekintés. Történeti áttekintés. Történeti áttekintés. Történeti áttekintés

Tartalom DCOM. Történeti áttekintés. Történeti áttekintés. Történeti áttekintés. Történeti áttekintés Tartalom D Szoftvertechnológia elıadás Architektúra D vs CORBA Példá 2 1987 Dynamic Data Exchange (DDE) Windows 2.0-ban Windows alkalmazások közötti adatcsere Ma is használatos (pl. vágólap) NetDDE NetBIOS

Részletesebben

M-Files Dokumentumkezelő telepítése

M-Files Dokumentumkezelő telepítése Az Jelen dokumentum a következő fejezetek tartalmazza: a szoftver telepítése az M-Files telepítő programmal; az irattár létrehozása, a felhasználók felvétele az M-Files Server Administrator (szerver) programmal;

Részletesebben

Osztott alkalmazások fejlesztési technológiái Áttekintés

Osztott alkalmazások fejlesztési technológiái Áttekintés Osztott alkalmazások fejlesztési technológiái Áttekintés Ficsor Lajos Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem Történelem - a kezdetek 2 Mainframe-ek és terminálok Minden a központi gépen fut A

Részletesebben

RIA Rich Internet Application

RIA Rich Internet Application Áttekintés RIA Rich Internet Application Komplex felhasználói felülettel rendelkező web-alkalmazások Bevezető Flex áttekintés ActionScript Felhasználói felület tervezése Események Szerver oldali szolgáltatásokkal

Részletesebben

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció 2014. második félévétől kezdődően a TERC V.I.P. költségvetés-készítő program hardverkulcsát regisztrálniuk kell a felhasználóknak azon a számítógépen, melyeken futtatni

Részletesebben

ASP-s alkalmazás készítés

ASP-s alkalmazás készítés Áttekintés Megismerjük az ASP-s alkalmazások készítésének alapjait a Visual Studio 2010 környezetben. Megfigyeljük egy egyszerű Solution felépítését, a Web Form-okat, a Web.Config fájlt Először hagyományos

Részletesebben

Webszolgáltatások készítése.net alapokon -

Webszolgáltatások készítése.net alapokon - Webszolgáltatások készítése.net alapokon - Egyszerűbb webszolgáltatások készítése Ha kérdése vagy észrevétele van csaba.biro.ekf@gmail.com A témakörhöz tartozó elődadás anyaga az alábbi helyről tölthető

Részletesebben

Web programoz as 2009 2010

Web programoz as 2009 2010 Web programozás 2009 2010 Áttekintés A web rövid története Kliens szerver architektúra Néhány alapfogalom Kliens- illetve szerver oldali technológiák áttekintése Áttekintés: miről lesz szó (kurzus/labor/vizsga)

Részletesebben

Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net. 2015 Bánsághi Anna 1 of 31

Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net. 2015 Bánsághi Anna 1 of 31 ESEMÉNYVEZÉRELT PROGRAMOZÁS Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net 5. ELŐADÁS - ABLAKOK, ERŐFORRÁSOK 2015 Bánsághi Anna 1 of 31 TEMATIKA I. C# áttekintés II. WPF 2015 Bánsághi Anna 2 of 31 II. WPF 1.

Részletesebben

A TERC VIP költségvetés-készítő program telepítése, Interneten keresztül, manuálisan

A TERC VIP költségvetés-készítő program telepítése, Interneten keresztül, manuálisan Telepítés internetről A TERC VIP költségvetés-készítő program telepítése, Interneten keresztül, manuálisan Új szolgáltatásunk keretén belül, olyan lehetőséget kínálunk a TERC VIP költségvetéskészítő program

Részletesebben

Entity Framework alapú adatbáziselérés

Entity Framework alapú adatbáziselérés Entity Framework alapú adatbáziselérés Dr. Johanyák Zsolt Csaba http://johanyak.hu A gyakorlat célja Model-first megközelítéssel Entity-Framework modell létrehozása, majd ebből adatbázis generálása LocalDB-ben.

Részletesebben

Tisztelt Telepítő! 2. Ellenőrizze, hogy a modul engedélyezve van-e: Szekció [382] Opció 5 (alternatív kommunikátor) BE.

Tisztelt Telepítő! 2. Ellenőrizze, hogy a modul engedélyezve van-e: Szekció [382] Opció 5 (alternatív kommunikátor) BE. Tisztelt Telepítő! A PowerSeries NEO GO alkalmazás segítségével távolról vezérelhetőek a NEO központok. Ehhez a központokat valamely TL280/TL2803G/3G2080 modullal kell bővíteni. A modul verziószámának

Részletesebben

C#---Access adatbáziskezelési gyakorlat

C#---Access adatbáziskezelési gyakorlat C#---Access adatbáziskezelési gyakorlat 1. Feladat: adatbázis kezelő alkalmazás készítése C# környezetben, Access adatbázist használva. 2. Minta adatbázis létrehozása ACCESS-ben 3. A Projekt létrehozása

Részletesebben

OOP #14 (referencia-elv)

OOP #14 (referencia-elv) OOP #14 (referencia-elv) v1.0 2003.03.19. 21:22:00 Eszterházy Károly Főiskola Információtechnológia tsz. Hernyák Zoltán adj. e-mail: aroan@ektf.hu web: http://aries.ektf.hu/~aroan OOP OOP_14-1 - E jegyzet

Részletesebben

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program A GeoEasy telepítése GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program (c)digikom Kft. 1997-2008 Tartalomjegyzék Hardver, szoftver igények GeoEasy telepítése A hardverkulcs Hálózatos hardverkulcs A GeoEasy indítása

Részletesebben

.NET Microsoft.Net Framework

.NET Microsoft.Net Framework 1.oldal.NET Microsoft.Net Framework Előadás jegyzet Előadó: Pócza Krisztián ELTE,2008.NET Framework alapjai Hasznos tudnivalók A jegyzet Pócza Krisztián.NET Framework és Programozása I. című előadása alapján

Részletesebben

Hardver és szoftver követelmények

Hardver és szoftver követelmények Java-s Nyomtatványkitöltő Program Súgó Telepítési útmutató Hardver és szoftver követelmények A java-s nyomtatványkitöltő program az alábbi hardverigényt támasztja a számítógéppel szemben: 400 MHz órajelű

Részletesebben

A Microsoft Visual Studio 2005 fejlesztőkörnyezet

A Microsoft Visual Studio 2005 fejlesztőkörnyezet Vizuális és eseményvezérelt programozás BMF NIK A Microsoft Visual Studio 2005 fejlesztőkörnyezet Az integrált fejlesztőkörnyezet (IDE) alapelemei Projektek és megoldások Új projekt indítása, projektek

Részletesebben

Eseményvezérelt alkalmazások fejlesztése II 12. előadás. Objektumrelációs adatkezelés (ADO.NET) Giachetta Roberto

Eseményvezérelt alkalmazások fejlesztése II 12. előadás. Objektumrelációs adatkezelés (ADO.NET) Giachetta Roberto Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Eseményvezérelt alkalmazások fejlesztése II 12. előadás Objektumrelációs adatkezelés (ADO.NET) Giachetta Roberto A jegyzet az ELTE Informatikai Karának 2014.

Részletesebben

Bevezetés az SAP világába. 5. Kommunikációs és integrációs technológiák

Bevezetés az SAP világába. 5. Kommunikációs és integrációs technológiák Bevezetés az SAP világába Zolnai László zolnai@elte.hu http://zolnai.web.elte.hu/bev_sap.html 5. Kommunikációs és integrációs technológiák 1 Rendszerek közötti kapcsolatok SAP és nem-sap rendszerek Vállalaton

Részletesebben

Java Business Integration szolgáltatásalapú architektúra JavaEE környezetben. Simon Géza geza.simon@sun.hu Zsemlye Tamás tamas.zsemlye@sun.

Java Business Integration szolgáltatásalapú architektúra JavaEE környezetben. Simon Géza geza.simon@sun.hu Zsemlye Tamás tamas.zsemlye@sun. Java Business Integration szolgáltatásalapú architektúra JavaEE környezetben Simon Géza geza.simon@sun.hu Zsemlye Tamás tamas.zsemlye@sun.com Témáim: SOA architecture Webservice folyamat java WS-addressing

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Levelezéshez kapcsolódó alapfogalmak

Tartalomjegyzék. Levelezéshez kapcsolódó alapfogalmak Tartalomjegyzék Outlook Express e-mail fiók beállítása... 2 Outlook Express e-mail fiók módosítása.... 5 Outlook 2003 e-mail fiók beállítása... 7 Outlook 2003 e-mail fiók módosítása.... 10 Outlook 2007

Részletesebben

JNDI - alapok. Java Naming and Directory Interface

JNDI - alapok. Java Naming and Directory Interface JNDI - alapok Java Naming and Directory Interface Naming Service Naming service: nevek hozzárendelése objektumokhoz, elérési lehetőség (objektumok/szolgáltatások lokalizálása), információk központosított

Részletesebben

Vectory telepítési útmutató

Vectory telepítési útmutató Vectory telepítési útmutató A vectory kliens programja egy vyw.exe valamint egy bejelentkezes.ini nevű fájlból áll. A vyw.exe-nek és a bejelentkezes.ini-nek egy közös könyvtárba kell kerülniük. Könyvtárak,

Részletesebben

Objektumorientált programozás C# nyelven III.

Objektumorientált programozás C# nyelven III. Objektumorientált programozás C# nyelven III. Kivételkezelés Tulajdonságok Feladatok Készítette: Miklós Árpád Dr. Kotsis Domokos Hallgatói tájékoztató A jelen bemutatóban található adatok, tudnivalók és

Részletesebben

Enterprise JavaBeans 1.4 platform (EJB 2.0)

Enterprise JavaBeans 1.4 platform (EJB 2.0) Enterprise JavaBeans 1.4 platform (EJB 2.0) Ficsor Lajos Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem Utolsó módosítás: 2007. 11.13. Az Enterprise JavaBeans Az Enterprise Javabeans Az Enterprise JavaBeans

Részletesebben

KIRA. KIRA rendszer. Telepítési útmutató v1

KIRA. KIRA rendszer. Telepítési útmutató v1 KIRA rendszer Telepítési útmutató v1 1. Bevezetés A dokumentáció, illetve a dokumentáció mellékleteként megtalálható állományok segítségével készíthető fel a kliens oldali számítógép a KIRA rendszer működtetésére.

Részletesebben

Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0

Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0 Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0 Az Ön letölthető fájl tartalmazza az Evolut Főkönyv 2013. program telepítőjét. A jelen leírás olyan telepítésre vonatkozik, amikor Ön

Részletesebben

A MOKKA hitelesítő szoftver telepítése és használata

A MOKKA hitelesítő szoftver telepítése és használata A MOKKA hitelesítő szoftver telepítése és használata Windows XP, Vista és Windows 7 rendszeren Távszámla aláírásának ellenőrzésére 1(9) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető... 3 3. A

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztató az átállásról

Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztató az átállásról OTP BANK NYRT. Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztató az átállásról Bankunk ügyfeleink folytonos szoftverhasználatát biztosító szempont alapján úgy döntött, hogy az új verziót (6.01-01) most nem a megszokott

Részletesebben

Általános e-mail fiók beállítási útmutató

Általános e-mail fiók beállítási útmutató Általános e-mail fiók beállítási útmutató Ennek az összeállításnak az a célja, hogy segítséget nyújtsunk azon Ügyfeleink számára, akik az IntroWeb Kft. által nyújtott e-mail szolgáltatáshoz be szeretnék

Részletesebben

Az osztályok csomagokba vannak rendezve, minden csomag tetszőleges. Könyvtárhierarhiát fed: Pl.: java/util/scanner.java

Az osztályok csomagokba vannak rendezve, minden csomag tetszőleges. Könyvtárhierarhiát fed: Pl.: java/util/scanner.java Függvények, csomagok Csomagok Az osztályok csomagokba vannak rendezve, minden csomag tetszőleges számú osztályt tartalmazhat Pl.: java.util.scanner Könyvtárhierarhiát fed: Pl.: java/util/scanner.java Célja:

Részletesebben

BaBér. Bérügyviteli rendszer. Telepítési segédlet 2014.

BaBér. Bérügyviteli rendszer. Telepítési segédlet 2014. BaBér Bérügyviteli rendszer Telepítési segédlet 2014. Tartalom 1. Ajánlott konfiguráció... 3 2. A BaBér és az SQL2005 szerver telepítése... 5 3. A BaBér program és az SQL2005-ös adatbázis kezelő telepítése...

Részletesebben

NYOMTATÁSI SABLONOK KEZELÉSE A DOAS-BAN

NYOMTATÁSI SABLONOK KEZELÉSE A DOAS-BAN NYOMTATÁSI SABLONOK KEZELÉSE A DOAS-BAN Készítette: Gál Tamás Szerkesztette: Mezei Hajnalka Utoljára módosítva: 2013. május 28. Terjedelem: 10 oldal Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2. Elérhetőség...4

Részletesebben

Programozás C++ -ban 2007/7

Programozás C++ -ban 2007/7 Programozás C++ -ban 2007/7 1. Másoló konstruktor Az egyik legnehezebben érthető fogalom C++ -ban a másoló konstruktor, vagy angolul "copy-constructor". Ez a konstruktor fontos szerepet játszik az argumentum

Részletesebben

Az internet az egész világot behálózó számítógép-hálózat.

Az internet az egész világot behálózó számítógép-hálózat. Az internet az egész világot behálózó számítógép-hálózat. A mai internet elődjét a 60-as években az Egyesült Államok hadseregének megbízásából fejlesztették ki, és ARPANet-nek keresztelték. Kifejlesztésének

Részletesebben

Java Server Pages - JSP. Web Technológiák. Java Server Pages - JSP. JSP lapok életciklusa

Java Server Pages - JSP. Web Technológiák. Java Server Pages - JSP. JSP lapok életciklusa Web Technológiák Java Server Pages - JSP Répási Tibor egyetemi tanársegéd Miskolc Egyetem Infomatikai és Villamosmérnöki Tanszékcsoport (IVM) Általános Informatikai Tanszék Iroda: Inf.Int. 108. Tel: 2101

Részletesebben

Swing GUI készítése NetBeans IDE segítségével

Swing GUI készítése NetBeans IDE segítségével Programozási Swing e NetBeans IDE segítségével Informatikai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem 1 Tartalom 1 2 2 Eddig a grafikus felhasználói felületet kódból hoztuk létre kézzel. A mi feladatunk volt az

Részletesebben

PTE-PROXY VPN használata, könyvtári adatbázisok elérhetősége távolról

PTE-PROXY VPN használata, könyvtári adatbázisok elérhetősége távolról PTE-PROXY VPN használata, könyvtári adatbázisok elérhetősége távolról Az Informatikai Igazgatóság minden aktív egyetemi hallgató és munkaviszonnyal rendelkező egyetemi dolgozó részére úgynevezett proxy

Részletesebben

A JAVA FUTTATÁSAKOR ELŐFORDULÓ HIBA-

A JAVA FUTTATÁSAKOR ELŐFORDULÓ HIBA- A JAVA FUTTATÁSAKOR ELŐFORDULÓ HIBA- ÜZENETEK ÉS AZOK KIKERÜLÉSE Jelen jegyzet az ÉTDR Java platformon futtatható alkalmazásainak betöltésekor esetlegesen előugró hibaüzenetek kikerülése végett készült.

Részletesebben

Felhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43

Felhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43 a TávTagTár programhoz Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43 Tartalomjegyzék Futási feltételek... 3 Telepítés... 3 Indítás... 3 Főablak... 4 Új személy felvétele...

Részletesebben

FTP Az FTP jelentése: File Transfer Protocol. Ennek a segítségével lehet távoli szerverek és a saját gépünk között nagyobb állományokat mozgatni. Ugyanez a módszer alkalmas arra, hogy a kari web-szerveren

Részletesebben

A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP. Webmail (levelező)

A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP. Webmail (levelező) A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP Bejelentkezés Explorer (böngésző) Webmail (levelező) 2003 wi-3 1 wi-3 2 Hálózatok

Részletesebben

GIRO GSM MODEM/VPN KAPCSOLAT TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

GIRO GSM MODEM/VPN KAPCSOLAT TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ GIRO GSM MODEM/VPN KAPCSOLAT TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ Készítette A jelen dokumentum tartalma szerzői jogi védelem alatt áll, a mű felhasználói jogai a -t illetik. A dokumentumot az Ügyfél korlátlan számban

Részletesebben

Webes alkalmazások fejlesztése 1. előadás. Webes alkalmazások és biztonságuk

Webes alkalmazások fejlesztése 1. előadás. Webes alkalmazások és biztonságuk Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Webes alkalmazások fejlesztése 1. előadás Webes alkalmazások és biztonságuk 2014.02.10. Giachetta Roberto groberto@inf.elte.hu http://people.inf.elte.hu/groberto

Részletesebben

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program A GeoEasy telepítése GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program (c)digikom Kft. 1997-2010 Tartalomjegyzék Hardver, szoftver igények GeoEasy telepítése A hardverkulcs Hálózatos hardverkulcs A GeoEasy indítása

Részletesebben

WWW Kliens-szerver Alapfogalmak Technológiák Terv. Web programozás 1 / 31

WWW Kliens-szerver Alapfogalmak Technológiák Terv. Web programozás 1 / 31 Web programozás 2011 2012 1 / 31 Áttekintés Mi a web? / A web rövid története Kliens szerver architektúra Néhány alapfogalom Kliens- illetve szerver oldali technológiák áttekintése Miről lesz szó... (kurzus/labor/vizsga)

Részletesebben

Tanúsítvány igénylése sportegyesületek számára

Tanúsítvány igénylése sportegyesületek számára Microsec Számítástechnikai Fejlesztő zrt. Tanúsítvány igénylése sportegyesületek számára Felhasználói útmutató ver. 1.0 Budapest, 2017. január 04. 1 A Microsigner telepítő letöltése A telepítés megkezdéséhez

Részletesebben

Web Services. (webszolgáltatások): egy osztott alkalmazásfejlesztési plattform

Web Services. (webszolgáltatások): egy osztott alkalmazásfejlesztési plattform (webszolgáltatások): egy osztott alkalmazásfejlesztési plattform Ficsor Lajos Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem A Web Service Web Service definíciója Számos definíció létezik. IBM [4] A Web

Részletesebben

2011.11.29. JUnit. JUnit használata. IDE támogatás. Parancssori használat. Teszt készítése. Teszt készítése

2011.11.29. JUnit. JUnit használata. IDE támogatás. Parancssori használat. Teszt készítése. Teszt készítése Tartalom Integrált fejlesztés Java platformon JUnit JUnit használata Tesztelési technikák Demo 2 A specifikáció alapján teszteljük a program egyes részeit, klasszikus V-modell szerint Minden olyan metódust,

Részletesebben

Elektronikus levelek. Az informatikai biztonság alapjai II.

Elektronikus levelek. Az informatikai biztonság alapjai II. Elektronikus levelek Az informatikai biztonság alapjai II. Készítette: Póserné Oláh Valéria poserne.valeria@nik.bmf.hu Miről lesz szó? Elektronikus levelek felépítése egyszerű szövegű levél felépítése

Részletesebben

OCSP Stapling. Az SSL kapcsolatok sebességének növelése Apache, IIS és NginX szerverek esetén 1(10)

OCSP Stapling. Az SSL kapcsolatok sebességének növelése Apache, IIS és NginX szerverek esetén 1(10) OCSP Stapling Az SSL kapcsolatok sebességének növelése Apache, IIS és NginX szerverek esetén 1(10) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető... 3 3. OCSP Stapling támogatással rendelkező webszerverek...

Részletesebben

Importálás. más típusú (pl:.imp,.xml,.xkr,.xcz) állomány beimportálása a nyomtatványkitöltő programba

Importálás. más típusú (pl:.imp,.xml,.xkr,.xcz) állomány beimportálása a nyomtatványkitöltő programba Importálás Külső programok által generált imp és.xml állományokat be lehet tölteni a program import funkcióival. Az ABEV2006 az xml állományok importálását nem tudta. Ez újdonság a nyomtatványkitöltő programban.

Részletesebben

Információ és kommunikáció

Információ és kommunikáció Információ és kommunikáció Tanmenet Információ és kommunikáció TANMENET- Információ és kommunikáció Témakörök Javasolt óraszám 1. Hálózati alapismeretek 20 perc 2. Az internet jellemzői 25 perc 3. Szolgáltatások

Részletesebben

SQLServer. SQLServer konfigurációk

SQLServer. SQLServer konfigurációk SQLServer 2. téma DBMS installáció SQLServer konfigurációk 1 SQLServer konfigurációk SQLServer konfigurációk Enterprise Edition Standart Edition Workgroup Edition Developer Edition Express Edition 2 Enterprise

Részletesebben

Az alábbiakban a portál felépítéséről, illetve az egyes lekérdező funkciókról kaphat részletes információkat.

Az alábbiakban a portál felépítéséről, illetve az egyes lekérdező funkciókról kaphat részletes információkat. Súgó Az alábbiakban a portál felépítéséről, illetve az egyes lekérdező funkciókról kaphat részletes információkat. A lekérdező rendszer a Hírközlési Szolgáltatások és Interfész bejelentések, valamint az

Részletesebben