ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK"

Átírás

1 ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 1. Településfejlesztési koncepcióval való összhang {151/2011. (IX.29.) határozat} A jelenleg tervezett kisebb beavatkozások, hibajavítások nem ellentétesek a hatályos településfejlesztési koncepcióval, a település jövőképe Mályi rendezett lakó- és üdülőterületű, vonzó idegenforgalmi célpont a Miskolci kistérségben összhangban van a rendezési szándékokkal. 2. Településszerkezeti Tervvel való összhang {mód. 152/2008. (XI.18.) határozat} A módosítási és javítási szándékok nem érintik a településszerkezeti tervet, annak változtatása nem tervezett. 3. Környezeti értékelés, környezetalakítás Új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik, terület-felhasználásban módosítás nem tervezett, a meglévő területhasználatok optimális kihasználása érdekében a sajátos övezet előírások kerülnek korrigálásra. A változtatások jellege és mértéke csekélynek mondható, a környezetre mért hatás jelen terv következtében nem tekinthető releváns mértékűnek. 1. jelű A helikopter (légi-mentő állomás) leszálló helyére tervezett építmények helye (iroda, szociális blokk, üzemanyag kiadó) a telken belül megváltozik, a beépíthető terület a telek déli részére kerül, a leszállósík kijelölésénél a környező területen lévő tereptárgyakat figyelembe vettük. 2. jelű A település központjában lévő üzlet (Coop ABC) bővítése érdekében a beépíthetőség legnagyobb mértéke a jelenleg hatályos 50%/kialakult állapotról 80%-ra nő; a kialakítható legkisebb telekterület a kialakult állapot helyett meghatározásra került (900 m 2 ), hogy szükség esetén a telekalakítást ez ne korlátozza. 3. jelű A Rákóczi u-i sorházas beépítés területén, az óvoda mögötti kertvárosias lakóterületen a kialakítható legkisebb telekterület nem volt meghatározva; ez a telekalakítást korlátozta. A minimális telekméret a kialakult állapot helyett 300 m 2 -ben kerül megállapítása. 4. jelű A Mályi-tó dél-keleti részében lévő osztatlan telkű üdülőházas üdülőterületen a legkisebb kialakítható telekterület nem volt megállapítva, a kialakult állapot helyett 400 m 2 -ben kerül megállapításra. J1. jelű Az Akácos utcában telekhatár-rendezés történt 2010-ben, amelynek eredménye nem került átvezetésre, ez most korrigálásra kerül. 1

2 J2. jelű Az 5/16 és 5/20 hrsz. ingatlanok között közterület kialakítását szabályozta ki a évi terv, azonban ez gátját szabta volna az 5/21 hrsz.-ú ingatlanon meglévő gazdasági létesítmény fejlesztésének, ezért az út kialakításától eltekintett a képviselő-testület, az előírásoknak megfelelő véleményezési eljárás lefolytatását követően 1/2012. (I.26.) rendeletével módosította a szabályozási tervet, amely hatályba is lépett, azonban rajztechnikai hibából eredően a korábban tervezett út nyomvonala, szegélye tévesen a rajzon maradt a 2014-ben elfogadott szabályozási terven, valamint a tervezett övezeti határ lemaradt a rajzról. 4. Biológiai aktivitásérték számítása Új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik, terület-felhasználásban módosítás nem tervezett a biológiai aktivitásértékben nincs változás (szinten tartás biztosított). 5. Magasabb szintű tervekkel való összhang biztosítása A rendezési, hibajavítási szándékok területén területfelhasználási módban változás nem tervezett, azaz, ahogyan a korábbi terv összhangban volt a magasabb szintű tervekkel, úgy jelen tervvel is biztosított az összhang. 6. Közlekedés, közmű, hírközlés A módosítási, hibajavítási szándékok a közlekedési hálózatot nem érintik. A helikopter leszálló helyén belüli épület-elhelyezés optimalizálása nem érinti a település közút-hálózatát. Közlekedés A község közlekedési kapcsolatai: Közúti közlekedés M30 autópálya 3. sz. elsőrendű főút Vasúti (kötöttpályás) közlekedés 80. sz. Budapest Miskolc vasúti fővonal Vasútállomással, ill. vasúti megállóval jelenleg nem rendelkezik. Jelen módosítási szándék új közlekedési kapcsolat létrehozását nem tervezi. 2

3 A település központján áthaladó 3. sz. I. rendű főút forgalomváltozását mutatja a mellékelt ábra. A vizsgált időszak alatt ( ) 62%-os mértékű volt a forgalomnövekedés. Az M30-as autópálya Nyékládháza Miskolci szakaszának átadását követően ugyan visszaesett (2004. évi forgalomhoz képest 32%-kal) az utat használók száma, azonban 2008-ban ismét jelentős növekedés volt tapasztalható. A 3. sz. I. rendű főút forgalom-összetételének változásait mutatja a mellékelt ábra. Az alábbiak szerint alakult a forgalom ( ): személygépkocsi: +103% kis tehergépkocsi: +62% egyes autóbusz: +97% csuklós autóbusz: -18% közepesen nehéz tehergépkocsi: -51% nehéz tehergépkocsi: +5% pótkocsis tehergépkocsi: +9% nyerges szerelvény: -11% speciális tehergépkocsi: -56% motorkerékpár: +137% lassú jármű: +158% A jelenlegi beavatkozások, hibajavítások nem érintik a meglévő közműhálózatokat. Ivóvíz, csapadékvíz, szennyvíz Közműves vízfogyasztásra vonatkozó tény és kalkulált adatok (m 3 /év): lakosság ipar építőipar és szolgáltatás belső felhasználás veszteség vízigény minimum saját kutas vízfogyasztás ipar és szolgáltatás Az alábbi ábrák Mályi község lakásállományának közműves ellátottságára vonatkozó főbb adatokat összegzik KSH adatok alapján: Az ivóvízvezeték-hálózat kiépült ugyan a községben, de a rákötések száma nem teljes körű, 2008-ban a lakások 85%-a volt rákötve a hálózatra. A háztartásoknak szolgáltatott összes víz mennyisége a vizsgált időszakban közel állandó volt, mivel azonban a hálózatra rákötött lakások 3

4 száma nőtt, ezért az egy háztartásra jutó vízmennyiség valamelyest csökkent (1996: 126 m 3 ; 2008: 103 m 3 ). A szennyvízcsatorna hálózat kiépült, a rákötések száma közel azonos az ivóvízhálózatra rákötött lakások számával. Az egy háztartásra jutó átlagos szennyvíz mennyisége enyhén növekvő tendenciát mutatott a vizsgált időszakban (1997: 75 m 3 ; 2008: 94 m 3 ). Gázhálózat A gázhálózat kiépült a településen, az 1369 lakásra 1531 gázfogyasztó jutott 2008-ban. A szolgáltatott összes gáz mennyisége a vizsgált időszakban változatosan alakult; ugyanakkor az egy fogyasztóra jutó vezetékes gáz mennyisége csökkenő tendenciát mutat (1996: 6835 m 3 ; 2008: 5285 m 3 ). Elektromos energia ellátás A községben az elektromos hálózat kiépült, az 1369 lakásra 2690 fogyasztó jut. Ahogyan az ábráról (KSH adatok alapján) is leolvasható 2004-ben igen jelentősen megugrott az energiafogyasztás, az egy fogyasztási egységre jutó villamos energia mennyisége megtöbbszöröződött (1996: 1395 kwh; 2008: 4179 kwh). A hírközlési létesítményeket érintően nem tervezett beavatkozás. Helyhez kötött telefonszolgáltatás A vezetékes távközlési ellátás biztosított, az üzemeltető a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. A város körzetszáma: 46. A beépített területeken földkábeles csatlakozási pontoktól kiinduló légkábeles elosztóhálózatra történő rácsatlakozás igény esetén biztosítható. Új beépítésre szánt területek esetében a felmerülő igények alapján a szolgáltatóval lehet megállapodni a fejlesztésről. 4

5 Mobil rádiótelefon szolgáltatás A mobil szolgáltatások Mályi területén elérhetőek, jelen van a Magyar Telekom Nyrt., Telenor Magyarország Zrt., Vodafone Magyarország Zrt, illetve a saját márkás viszonteladók is, úgy, mint Blue Mobil, MOL Mobil. Új adótorony elhelyezése nem tervezett, hírközlési létesítmények miatt beépítési korlátozásról nincs ismeret. Vezetékes műsorelosztó szolgáltatás A településen a vezetékes műsorelosztó szolgáltatás biztosított, szolgáltatást kínál a PR Telekom, a DIGI Kft., a UPC Direct, a Magyar Telekom Nyrt. Internet szolgáltatás A vezetékes és mobil internet szolgáltatás is elérhető Mályiban, számos szolgáltató jelen van a településen, az igények függvényében lehet igénybe venni kombinált és egyedi csomagokat is. A település területén működő vállalkozások: Barcika Comp Bt; BICOMIX Kft; BORSODWEB Kft; Corvus Kft; HUNGAROTEL Rt; Integral Computer; Invitel Kft; KLK NET Kft; Kondás Tibor; MM-NET s.r.o.; Nagy István; Profiszol Kft; PR-TELEKOM Zrt; QPS Kft; Szamos Kft; Szamosnet Kft; Szatmár-Net Bt; Szer-Szoft Kft; Tisser Kft; 3C Távközlési Kft. Műsorszórás A digitális műsorszórás a településen biztosított, több szolgáltató kínálata is elérhető az egyedi igények függvényében. A kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások száma a vizsgált időszakban növekedést mutatott, 2008-ban a lakásállomány 77%-ban volt elérhető a szolgáltatás; az előfizetők száma (64,5%) ettől valamivel elmaradt. Esetleges új igények személyre szabottan a különböző szolgáltatókkal történő megállapodást követően kielégíthetők. Posta A településen egy postahivatal működik (Fő utca 53.). 5

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Véleményezésre elkészített terv 2015. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

BEZI KÖZSÉG A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE

BEZI KÖZSÉG A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE BEZI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE 30/2013. (IV.

Részletesebben

POLGÁRDI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Véleményezésre elkészített terv 2013.

POLGÁRDI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Véleményezésre elkészített terv 2013. POLGÁRDI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Véleményezésre elkészített terv 2013. október Készítette: Ertl Antal TT-É 07-0010/2014 településtervező TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

KARTAL. (alátámasztó műszaki leírás)

KARTAL. (alátámasztó műszaki leírás) KARTAL településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása (a belterületi, 795/53 és 795/54 hrsz.-ú területekre és azok környezetére kiterjedően) (alátámasztó műszaki leírás) A jelen

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Csopak község Önkormányzata Ambrus Tibor polgármester 8229 Csopak, Petőfi

Részletesebben

Egeraracsa község településfejlesztési koncepciója 3/2015. (I.29.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadva

Egeraracsa község településfejlesztési koncepciója 3/2015. (I.29.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadva Egeraracsa község településfejlesztési koncepciója Egeraracsa község településfejlesztési koncepciója 3/2015. (I.29.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadva 2015. január 1. jövőkép és célok Népesség

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

LESENCETOMAJ. Megrendelő: Tervező: Településfejlesztési koncepció kiegészítése Gubacsi malom és Laktanya területek. község

LESENCETOMAJ. Megrendelő: Tervező: Településfejlesztési koncepció kiegészítése Gubacsi malom és Laktanya területek. község LESENCETOMAJ község Településfejlesztési koncepció kiegészítése Gubacsi malom és Laktanya területek Elfogadva 2014. február 5-én Megrendelő: Lesencetomaji Község Önkormányzata 8318 Lesencetomaj, Kossuth

Részletesebben

Volt katonai terület és környezetének szabályozási terve

Volt katonai terület és környezetének szabályozási terve A.D.U. Építész Iroda Kft Péteri HÉSZ módosítása Volt katonai terület és környezetének szabályozási terve 2011. január 1 Péteri HÉSZ módosítása, Laktanya terület és környezetének szabályozási terve Tervezők:

Részletesebben

Kimle Szabályozási tervmódosítás Faipari üzem bővítése Véleményezési tervdokumentáció TH-15-02-02

Kimle Szabályozási tervmódosítás Faipari üzem bővítése Véleményezési tervdokumentáció TH-15-02-02 Kimle Szabályozási tervmódosítás Faipari üzem bővítése Véleményezési tervdokumentáció TH-15-02-02 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Juhász Balázs TT-1-08-0481 Munkatárs: Leitner

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A TELEPÜLÉSSZEREZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSO LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A rendezési terv módosítása során 12 terület módosítására kerül sor. A módosítani kívánt területek

Részletesebben

CSÖRÖG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2010 MŰSZAKI LEÍRÁS

CSÖRÖG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2010 MŰSZAKI LEÍRÁS CSÖRÖG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2010 MŰSZAKI LEÍRÁS BEÖTHY & KISS ÉPÍTÉSZTERVEZŐ ÉS GEODÉTA MÉRNÖKIRODA KFT. B Mérnökiroda Kft. K 1125. BP. VÁROSKÚTI ÚT 14-16.

Részletesebben

Dióskál község településfejlesztési koncepciója 30/2015. (III.10.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadva

Dióskál község településfejlesztési koncepciója 30/2015. (III.10.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadva Dióskál község településfejlesztési koncepciója Dióskál község településfejlesztési koncepciója 30/2015. (III.10.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadva 2015. március 1. jövőkép és célok Népesség

Részletesebben

Balatonberény Község Telepítési tanulmányterv a belterületi és a turisztikai fejlesztési területre

Balatonberény Község Telepítési tanulmányterv a belterületi és a turisztikai fejlesztési területre Balatonberény Község Telepítési tanulmányterv a belterületi és a turisztikai fejlesztési területre KÉSZ Kft 2013.08. KÉSZ KÖZMŰ ÉS ENERGETIKAI TERVEZŐ KFT. 1016 Budapest, Naphegy utca 26. Tel: 06-1-489-03-65,

Részletesebben

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu Megrendelő: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. Tervező: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. KASIB DIN EN ISO 9001:2000 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva M é r n ö k i M

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS 2014. (véleményezési szakaszra) MEGBÍZÓ: Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8263 Badacsonytördemic, Hősök útja 12. TERVEZŐ:

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT HAJDÚNÁNÁS VÁROS ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLA 281/2013.(VI.28.) sz. Képviselőtestületi határozattal elfogadva I. II. ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV - RAJZI MUNKARÉSZ ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV

Részletesebben

KEREPES VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI

KEREPES VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MEGBÍZÓ: TERVEZŐ: Kerepes Város Önkormányzata 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. 1183 Budapest, Üllői út 455. TSZ.: 1868, 1707, 1770, 1874, 1887 KEREPES VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KAZINCBARCIKA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KAZINCBARCIKA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KAZINCBARCIKA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ 2015 Projekt azonosító: ÉMOP 6.2.1/K 13 2014 0002 Észak Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. február AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS Székesfehérvár Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Balatonvilágos Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása Véleményezési szakasz során tett észrevételek és válaszok

Balatonvilágos Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása Véleményezési szakasz során tett észrevételek és válaszok Balatonvilágos Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása Véleményezési szakasz során tett észrevételek és válaszok válasz 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 9. melléklet szerinti résztvevő államigazgatási

Részletesebben

LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 12/2010 A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS JÓVÁHAGYVA A 14/2012. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL A HÉSZ ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADVA A 4/2012.

Részletesebben

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS VÁROS TEAMPANNON KFT., 2013 Alsóörs településrendezési terve - módosítás Helyzetelemzés ALSÓÖRS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

MENDE KÖZSÉG Fő utca - 816 hrsz.-ú (Virág köz) utca - Tápió patak és a 826 hrsz.-ú árok által határolt területre vonatkozó

MENDE KÖZSÉG Fő utca - 816 hrsz.-ú (Virág köz) utca - Tápió patak és a 826 hrsz.-ú árok által határolt területre vonatkozó MEGBÍZÓ: Mende Község Önkormányzata Székhely: 2235 Mende, Fő utca 14. TERVEZŐ: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. 1183 Budapest, Üllői út 455. TSZ.: 2053 / 2015 MENDE KÖZSÉG Fő utca - 816 hrsz.-ú (Virág

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2014. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2014. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2014. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA alátámasztó

Részletesebben

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK

PUSZTASZABOLCS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 1 PUSZTASZABOLCS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA MUNKAANYAG 2015. június 10. HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ

Részletesebben