AZ ARHITEL PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI FÁZISÁNAK KERE- TÉBEN TERVEZETT KOMPLEX JOGÜGYLET-BIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁHOZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ARHITEL PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI FÁZISÁNAK KERE- TÉBEN TERVEZETT KOMPLEX JOGÜGYLET-BIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁHOZ"

Átírás

1 1 / 17 RENDSZERKONCEPCIÓ AZ ARHITEL PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI FÁZISÁNAK KERE- TÉBEN TERVEZETT KOMPLEX JOGÜGYLET-BIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁHOZ a Budapesti Ügyvédi Kamara részére január 23.

2 2 / 17 Dokumentumkontroll Projekt név: Dokumentum: Budapesti Ügyvédi Kamara Arhitel projekt Rendszerkoncepció az Arhitel projekt keretében tervezett komplex jogügylet-biztonsági szolgáltatások nyújtásához Verziókövetés Ver. szám Ver. Dátum Módosította Leírás File név v_ Molnár Viktor A dokumentum átadása első körös véleményezésre # v_ Molnár Viktor A dokumentum módosítása és átadása második körös véleményezésre v_ XX. Molnár Viktor A dokumentum véglegesítése

3 3 / 17 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS Háttér Terjedelem 4 2. AZ ARHITEL FELÉPÍTÉSE Belső moduláris felépítés Rendszerkapcsolatok Technológiai alapvetések 6 3. FUNKCIONALITÁS FELSŐSZINTŰ BEMUTATÁSA IDM modul Riport modul Logisztikai modul Iratadat nyilvántartás ADATMODELL Entitások és relációik INFRASTRUKTÚRÁLIS KONCEPCIÓ Logikai infrastruktúra terv Fizikai infrastruktúra terv 16 MELLÉKLETEK 17 A melléklet 17

4 4 / BEVEZETÉS 1.1 HÁTTÉR A Magyar Ügyvédi Kamara (továbbiakban: MÜK) 2011 őszén az ügyvédek közreműködésével készülő okiratok és az ügyvédek közreműködésével zajló jogügyletek biztonságának növelését, és ezzel együtt az ügyvédi szakma közbizalmi szerepének erősítését célzó projekt (továbbiakban: Arhitel projekt) indításáról döntött. A projekt előkészítését a Budapesti Ügyvédi Kamara (továbbiakban: BÜK) vállalta fel. A projekt előkészítése a megvalósítási lehetőségek jogi, műszaki, pénzügyi elemzését célzó megvalósíthatósági elemzésével fordulóján elkezdődött őszén döntés született arról, hogy a mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld tulajdonjogát érintő, ügyvédi ellenjegyzéssel készülő okiratokat biztonsági jellel (biztonsági címkével) kell ellátni, és a biztonsági jellel ellátott okiratokat nyilvántartásba kell venni május 1-től kezdődően. Döntés született arról is, hogy január 1-től az összes ügyvédi ellenjegyzéssel készülő okiratot el kell látni biztonsági jellel. 1 A projekt keretében a kapcsolódó jogszabályok, szabályozói elvárások és szándékok figyelembevételével specifikálni kell és be kell szerezni a tervezetten alkalmazandó biztonsági címkét, ki kell alakítani a címke nyilvántartásba vételét biztosító informatikai rendszert (továbbiakban Arhitel), valamint meg kell határozni a címke logisztikáját, aktiválását és elszámolását biztosító szolgáltatást és annak működtetését. 1.2 TERJEDELEM Jelen dokumentumban definiáljuk az Arhitel rendszer koncepcióját. Ennek keretében definiáljuk az Arhitel rendszer belső moduláris felépítését és kapcsolódását a jelenlegi informatikai környezetbe, javaslatot teszünk az alkalmazás infrastruktúrájára, felső szinten meghatározzuk a rendszer által nyújtandó szolgáltatások és funkciók körét, felső szinten bemutatjuk a támogatandó folyamat lefutását, definiáljuk a legfontosabb entitásokat és azok relációit. Az elkészült dokumentum a rendszertervezési és fejlesztési feladatok bázisa. 1 # A komplex jogügylet-biztonsági szolgáltatáshoz és az Ügynökség működtetéséhez kapcsolódó folyamatok tervezéséhez a következő jogszabálytervezetek és döntések szolgáltattak alapot: Az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény (Inytv.) módosításának tervezete (T/ sz. törvényjavaslat); Az ügyvédekről szóló évi XI. törvény (Ütv.) módosításának tervezete (T/ sz. törvényjavaslat és T/12824/13. számú módosító javaslat). A BÜK november 4-i elnökségi ülésének határozatai: Eln. 470./12/14. számú határozat és Eln. 470./12/15. számú határozat az Ügynökség felállításáról és a komplex jogügylet-biztonsági szolgáltatásból származó bevételek felhasználásáról.

5 5 / AZ ARHITEL FELÉPÍTÉSE Az alábbiakban az Arhitel rendszer javasolt belső moduláris felépítését és külső rendszerkapcsolatait mutatjuk be. 2.1 BELSŐ MODULÁRIS FELÉPÍTÉS A logisztikai nyilvántartás feladata a matricák igénylés, gyártás, szállítás, átvétel, átadás, érvényesítés folyamatainak támogatása. Az iratadat adat nyilvántartás lehetőséget ad előre meghatározott irattípusokhoz (pl. ellenjegyzett okirat, meghatalmazás) kapcsolódó ellenjegyzési tranzakciók rögzítésére, módosítására, matrica összerendelések megadására, karbantartására. A nyilvántartási modult úgy szükséges megtervezni, hogy az a későbbiekben lehetőséget biztosítson további tranzakcióhoz kapcsolódó adatok (pl. irat adatok, iratkép) tárolására is. A letét nyilvántartás és mérlegbeszámoló rögzítési modul kialakítására későbbi fázisokban kerülhet sor, azok részletes tervezése nem képezi jelen logikai rendszerterv szkópját. Az Arhitelben a II. fázis bevezetése során elektronikus számlázási és fizetési megoldást is szükséges bevezetni. Az e-számlázás megvalósítása egy külső modul segítségével történik, ehhez az Arhitelnek integrálódnia szükséges. Az e-fizetés megvalósításához kártyás fizetési szolgáltatáshoz szükséges integrálódni (pl. banki megoldások), illetve egy a pénzügyi nyilvántartások segítségével kialakított virtuális egyenleg szolgáltatáshoz is kapcsolódni szükséges. A nyilvántartási funkciók egységes megvalósítását, működését, a modulok együttműködését, illetve a kapcsolódó egyéb szolgáltatások (pl. egységes kódszótár, naplózás, munkafolyamat támogatás) egy erre a célra kialakított keretrendszernek szükséges biztosítania. A keretrendszernek egységes törzsadatkezelést is biztosítania kell a modulok számára. Ehhez interfészeket szükséges kialakítani az IDM és azon keresztül az e-lexiosz alkalmazások fele, illetve a kapcsolódó adatszinkronizációs mechanizmusokat is biztosítani kell. A modulokban elvégzett műveletekről üzleti és technikai szintű naplóbejegyzéseket szükséges vezetni. Ezt a funkcionalitást egy a keretrendszer részét képező naplózási modul biztosítja a nyilvántartások számára. Az Arhitel tartalmaz egy publikus és egy belső riport modult. A publikus segítségével az internetes ügyfelek végezhetnek el publikus lekérdezéseket (pl. matrica státuszok, illetve nyilvántartási adatok lekérdezése meta adatok kombinációja alapján). A publikus lekérdező felületet elkülönítetten került kialakításra. A belső riport modul célja többrétű: lehetőséget biztosít aggregált információk (készletadatok, megrendelés státuszok, stb.) futtatására, illetve lekérdezhetők belőle az egyes nyilvántartások adatai, matricák státuszok, felhasználókkal, felhasználói adatokkal, aktivitással, általuk elvégzett műveletekkel kapcsolatos információk.

6 6 / RENDSZERKAPCSOLATOK A rendszer alapján az elexios.hu nyilvántartás részét képező ügyvéd, ügyvédi iroda, ügyvédi asszisztens törzs adja. Az elexios.hu feladata ezen törzsadatok rögzítésének, módosításának, illetve az egyes entitások közötti relációk karbantartásának támogatása. Az Arhitel rendszer authentikációs, authorizációs, session kezelési szolgáltatásait egy külső Identity Management (IDM) modul biztosítja. Az IDM rendszert úgy szükséges kialakítani, hogy az lehetőséget biztosítson az Arhitel mellett más nyilvántartások IDM jellegű funkcióinak támogatására is. Az IDM modul feladata: a hagyományos felhasználó neves, jelszavas, kártyás-, illetve integrált ügyfélkapus authentikáció támogatása is. A beérkező adatok nyilvántartásakor ezenkívül időbélyegző, illetve elektronikus aláírási szolgáltatásokat (pl. elektronikusan aláírt kérelmek érkeztetése, aláírás ellenőrzés, stb.) is szükséges biztosítani, illetve a későbbiekben opcionális a nyilvántartási adatok elektronikus archiválása is felmerül igényként. Az ezekhez kapcsolódó támogató szolgáltatásokat egy speciálisan erre a célra kialakított modul végzi. Az IDM-hez hasonlóan ennél a modulnál is elvárás, hogy az Arhitelen kívül más nyilvántartások számára is biztosítani tudja ezeket a szolgáltatásokat. Az Arhitelnek a pénzügyi nyilvántartáshoz is kapcsolódnia szükséges. Ez az interfész szolgál a matricák átvételéhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciók rögzítésére, követésére, illetve a későbbiekben az elektronikus számlázási és fizetési funkcionalitás megvalósítására. Egy archiváló modult is szükséges kialakítani, amelynek feladata a nyilvántartások adatainak, illetve a nyilvántartások használatával kapcsolatos naplóbejegyzéseknek az archiválása. Amennyiben a későbbiekben egy teljesen elektronikus archiválási megoldás kerül kialakításra, akkor ezt a szolgáltatást az archiváló modulnak az elektronikus aláíró modullal közösen szükséges biztosítania. Az Arhitelnek a fentieken túl további BÜK-ös nyilvántartásokhoz (pl. JogTudor, Kamarai Ügyintézés) is szükséges csatlakoznia. Ezeknek az interfészeknek a pontos célját és leírását a projekt későbbi fázisában szükséges meghatározni. 2.3 TECHNOLÓGIAI ALAPVETÉSEK Az Arhitel rendszer felhasználói oldalról egy klasszikus vékony klienses megoldás, a rendszert használó szereplők azt böngésző felületen keresztül érik el. Bizonyos technikai funkciók, támogató szolgáltatások megvalósításához (pl. offline riportok előállítása) vastag klienses megoldásokat (batch, service) is szükséges alkalmazni. A modulok fejlesztését klasszikus többrétegű architektúra szerint szükséges elvégezni, az adatkezelő, az üzleti logika és megjelenítési rétegeket egyértelműen külön kell választani.

7 7 / 17 7 / 17 Ábra: Az ARHITEL rendszer moduláris felépítése

8 8 / FUNKCIONALITÁS FELSŐSZINTŰ BEMUTATÁSA 3.1 IDM MODUL Az alábbi ábra az IDM modul által megvalósítandó szolgáltatásokat, funkciókat mutatja be. uc IDM modul - Áttekintés Naplózás Felhasználó, csoport, szerepkör, szolgáltatás menedzsment Bej elentkezés Bejelentkezés egyszer használatos felhasználónév v el, «extend» kódszóval jelszóval Felhasználó és session információk lekérdezése «include» Lekérdezés Authentikáció Ügyfélkapu authentikáció Felhasználó szerepkörök lekérdezése «include» Authorizáció IDM modul Tanúsítv ány alapú authentikáció «include» «include» Szerepkör kijelölés Session ID v alidálás «include» Session kezelés Idıbélyegzéssel kapcsolatos szolgáltatások «include» «include» Session ID generálás Session, felhasználó, szerepkör, szolgáltatás összerendelés Ábra: IDM modul legfontosabb funkcióinak bemutatása 3.2 RIPORT MODUL cmp Lekérdezések Felhasználó által elv égzett események lekérdezése Matrica lekérdezések Felhasználó, csoport, szerepkör, szolgáltatás relációv al kapcsolatos lekérdezések Lekérdezés Nyilv ántartási adatok lekérdezése Iroda adatokkal kapcsolatos lekérdezések Felhasználó adatokkal kapcsolatos lekérdezések Ábra: Alapvető lekérdezés típusok

9 9 / LOGISZTIKAI MODUL Az alábbi ábra az modul által megvalósítandó szolgáltatásokat, funkciókat mutatja be. Ábra: Logisztikai modul legfontosabb funkcióinak bemutatása

10 10 / IRATADAT NYILVÁNTARTÁS Ábra: Iratadat nyilvántartási modul legfontosabb funkcióinak bemutatása

11 11 / ADATMODELL 4.1 ENTITÁSOK ÉS RELÁCIÓIK Ábra: A legfontosabb entitások és relációik az ARHITEL rendszerben A logikai és fizikai szintű adatmodellezéshez azonosítani szükséges az Arhitel rendszer legfontosabb entitásait, illetve azok kapcsolódásait. A nyilvántartás egyik sarokpontját a matricák jelentik. Ezek a matricák íveken készülnek el, az ívek pedig matrica csomagokba kötegelve kerülnek legyártásra. Az Ügynökség küld el kontingens megrendeléseket a Nyomda számára. Egy megrendelés több kiszállítási csomagot is tartalmaz (pl. 1-1 csomagot mindegyik TÜK-nek és magának az Ügynökségnek). Minden ilyen kontinges megrendeléshez tartozó kiszállítási csomag egy vagy több matrica csomagot tartalmaz. A későbbiekben a TÜK-ök közötti, illetve Ügynökség TÜK, TÜK ügyvéd, ügyvéd ügyvéd közötti átadásoknál egy-egy ilyen egyedi kiszállítási csomag ennél kisebb egységeket is tartalmazhat, lehet benne egy kötegelt matrica csomag, de ív vagy akár egyedi matrica is.

12 12 / 17 A matricák életútja: a gyártás során, szállítás előtt a Nyomdához tartoznak, a nyomdai szállítást követően az Ügynökséghez vagy egy TÜK-höz kerül, onnan pedig ügyvédi irodákhoz (azon keresztül pedig ügyvédekhez) vagy egyéni ügyvédekhez jut. A matricák aktiválásukat követően iratok érvényesítéséhez használhatók fel. Minden matrica legfeljebb egy iratra kerülhet (a nem érvényesített matricákhoz pedig még nem tartozik irat). Az Ügynökséghez több TÜK hozzárendelhető (praktikusan az összes), a TÜK-ökhöz pedig ügyvédi irodák vagy egyéni ügyvédek rendelhetők. Az ügyvédi irodák egy vagy több ügyvédet alkalmaznak. Egy ügyvédhez (akár irodai, akár egyéni) tartozhatnak ügyvédaszisztensek.

13 13 / INFRASTRUKTÚRÁLIS KONCEPCIÓ Az Arhitel rendszer infrastruktúra koncepció javaslat kidolgozása során négy meghatározó alapelvet azonosítottunk, mely a funkcionalitás megfelelő kiszolgálása mellett meghatározó: megfelelő szintű információ biztonság, megfelelően magas szintű rendelkezésre állás (üzembiztonság), megfelelő teljesítmény, skálázhatóság. Az információ biztonság kiemelten fontos az Arhitel rendszer esetében, ezért javasoljuk a publikus valamint a zártkörű igényeket kiszolgáló infrastruktúra fizikai szintű szétválasztását. Ezt az információ biztonságon felül skálázhatóság ázhatósági és teljesítménymenedzsment szempontok is indokolják. A megfelelően magas szintű rendelkezésre állás elérése érdekében a kritikus komponensek esetében publikus, logisztikai, letét és irat modulok redundáns architektúra kialakítására teszünk javaslatot (un. High-Availability (HA) Cluster ). A rendelkezésre állás szempontjából nem kritikus architektúra komponensekre (riport modul) költségtakarékosság okán nem redundáns kialakítást javasolunk. Természetesen mind a redundáns, mind az egyszeres architektúra komponensek esetben szükség a megfelelő mentési rendszer kialakítása is. A megfelelő teljesítmény érdekében a redundáns komponenseket alkalmazás szerver szintjén terheléselosztási képességekkel (un. Load-Balance (LB) Cluster vagy aktív-aktív cluster) javasolunk kialakítani a BGP (Border Gateway Protokoll) megfelelő alkalmazásával. Az adatbázis szerverek esetében első lépésben költségtakarékosság okán hibatűrő kialakítású (un. Fail-over (FO) Cluster vagy aktív-passzív cluster) kialakításra teszünk javaslatot, mely később licenc beszerzésekkel könnyen terheléselosztási képességekkel is felrusházható. Skálázhatóság és üzemeltetés szempontjából javasolt az egész infrastruktúra virtualizációja, azaz az egyes kiszolgáló komponensek virtuális szerver alapú kialakítását, mely a szervertakarékosság és jobb erőforrás kihasználása érdekében egy fizikai eszközön több virtuális szerver futtatását teszi lehetővé.

14 14 / LOGIKAI INFRASTRUKTÚRA TERV A logikai infrastruktúra terv a virtuális szerver szintjén mutatja a be a javasolt infrastruktúrát, melyet a következő fejezetben bemutatott fizikai infrastruktúrán kerül kialakításra. A logikai infrastruktúra terv az alábbi fő komponenseket tartalmazza: 4 db dedikált webes alkalmazásszerver (az Arhitel kiszolgálására); 2 db dedikált webes alkalmazásszerver (az elexiosz.hu és az IDM kiszolgálására); 2 db dedikált adatbázisszerver (az Arhitel, az elexiosz.hu és az IDM kiszolgálására); 2 db összevont web- és alkalmazásszerver (a publikus modul kiszolgálására); 1 db összevont web- és alkalmazásszerver (a riport modul kiszolgálására); 2 db IDS/IPS 2 tűzfal és proxy; 2 db storage (az Arhitel megvalósításának első fázisában opcionális elem). A logikai infrastruktúra terv nem határoz meg konkrétan platformokat, illetve technológiákat, ugyanakkor a kiválasztott platformoknak, technológiáknak és ezek beszerzendő licenceinek az alábbi elvárásoknak minimálisan meg kell felelnie: Szerver operációs rendszer: virtualizálhatóság a kiválasztott virtualizációs technológiával; Alkalmazás (web) szerver: HA-LB (aktív-aktív) cluster kialakításának lehetősége; Adatbázis kezelő: HA-FO (aktív-passzív) cluster kialakításának lehetősége. 2 Intrusion Detection System / Intrusion Prevention System

15 15 / 17 HA-LB cluster HA-FO cluster 15 / 17 B Authentikáció Authorziáció Session kezelés C Tagnyilvántartás Felhasználói nyilvántartás elexiosz.hu / IDM Alkalmazás szerver elexiosz.hu / IDM Adatbázis szerver BGP SQL cluster Authentikáció E Authorziáció Session kezelés F Tagnyilvántartás Felhasználói nyilvántartás elexiosz.hu / IDM Alkalmazás szerver elexiosz.hu / IDM Adatbázis szerver HA-LB cluster HA-FO cluster Állampolgár B Publikus alkalmazás B Publikus adatbázis Belső hálózati felhasználók Publikus modul Alkalmazás szerver Publikus modul Adatbázis szerver Ügynökség VPN tunnel BGP SQL cluster SAN cluster Publikus alkalmazás Publikus adatbázis E E G Ügyvéd / iroda Publikus modul Alkalmazás szerver Publikus modul Adatbázis szerver HA-LB cluster HA-FO cluster Storage TÜK Nyomda A Letét alkalmazás Irat alkalmazás Logisztika alkalmazás C Letét adatbázis Irat adatbázis Logisztika adatbázis Törzsadat H Földhivatal Logisztikai-, irat és letét modulok Alkalmazás szerver Logisztikai-, irat és letét modulok Adatbázis szerver Storage BGP D Letét alkalmazás Irat alkalmazás Logisztika alkalmazás SQL cluster F Letét adatbázis Irat adatbázis Logisztika adatbázis Törzsadat Logisztikai-, irat és letét modulok Alkalmazás szerver Logisztikai-, irat és letét modulok Adatbázis szerver Hálózati kapcsolat Publikus szolgáltatások D Riport felület Riport adatbázis Jelmagyarázat Hálózati kapcsolat Zártkörű szolgáltatások Hálózati kapcsolat Riport szolgáltatások Cluster tagok közötti kapcsolat Internetes kapcsolat VPN csatorna Riport modul Alkalmazás- és adatbázis szerver Ábra: Az ARHITEL rendszer logikai infrastruktúrája koncepciója

16 16 / FIZIKAI INFRASTRUKTÚRA TERV A fizikai infrastruktúra terv a fizikai eszközök szintjén mutatja a be a javasolt infrastruktúrát, melyet az előző fejezetben bemutatott logikai infrastruktúrát hivatott megvalósítani a skálázhatósági és üzembiztonsági elvárások megvalósításával. A javasolt architektúra egy virtualizált, teljes értékűen kettőzött (többszörözött) architektúra. A virtualizációs technológia kiválasztását a kiválasztandó rendszer igényeinek, valamint a beszerzésre kerül hardver eszközök lehetőségeinek megfelelően javasolt elvégezni. A szempontok alapján az alábbi fizikai infrastruktúra kialakítása javasolt: 6 db virtális hoszt szerver a megfelelő teljesítmény paraméterekkel; 2 db IDS/IPS tűzfal és proxy szerver; 2 db switch (FC/UTP) Az Arhitel II. fázisában a megnövekedett tárhely igény indokolja további architektúra elemek beiktatását: 2 db SAN switch (FC); 2 db storage (az Arhitel megvalósításának első fázisában opcionális elem); A fizikai infrastruktúra kialakítás során az üzembiztonsági elvárásoknak való megfelelés érdekében javasolt egy két szervertermes elhelyezés, melynél mindkét szerverterem minimálisan megfelel a Tier 3 követelményeknek 3. Ezzel az architektúra kialakítással infrastruktúra rendelkezésre állás oldaláról megfelelő üzemeltetés mellett % éves rendelkezésre állás garantálható azaz az éves kiesési idő várhatóan nem haladja meg az 1 órát. Ábra: Az ARHITEL rendszer fizikai infrastruktúra koncepciója 3 Lásd az A melléklet -ben.

17 17 / 17 MELLÉKLETEK A MELLÉKLET Az Uptime Institute (http://uptimeinstitute.com) által meghatározott iparági standardként elfogadott, rendelkezésre állás szempontjából meghatározott adatközpont osztályozása szerint az alábbi négy osztályba sorolhatóak az adatközpontok. A legegyszerűbb szint (Tier 1) tulajdonképpen egy egyszerű szerver szoba, amely a számítógépes rend-szerek telepítésének és üzemeltetésének alapvető irányelveit követi. A legszigorúbb elvárásokat a negyedik szintű (Tier 4) adatközpontok kritikus fontosságú számítógépes rendszereket zavartalan üzemeltetését redundáns alrendszerekkel, szeparált biztonsági zónákkal teszik lehetővé. Az Uptime Institute minden egyes osztályhoz megfogalmazott részletes ajánlásokat, illetve besorolási kritériumrendszert. Osztály Elvárások Megbízhatóság Tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4 Alap infrastruktúra egyszeres energiaellátással, redundancia nélkül Nem redundáns kiszolgáló komponensek Egyszerű, nem redundáns hálózat Az infrastruktúra egyes kritikus elemei tartalékkal rendelkeznek Eléri a második szint meghatározott minimális követelményeit Az ICT rendszerek leállása nélkül karbantartható infrastruktúra Több független hálózati kapcsolattal rendelkezik Minden ICT eszköz két független áramforrásról üzemel Eléri a harmadik szint meghatározott minimális követelményeit Hibatűrő infrastruktúra, bármely elem hibája esetén is képes ellátni Minden berendezés két független áramforrásról működik, beleértve a hűtő berendezéseket, a ventilátorokat és a légkondicionálást is maximális teljesítményen Eléri a negyedik szint meghatározott minimális követelményeit Táblázat: Az adatközpontok besorolása az Uptime Institute szerint Éves rendelkezésre állás: % Éves kiesés: max óra Éves rendelkezésre állás: % Éves kiesés: max. 22 óra Éves rendelkezésre állás: % Éves kiesés: max. 1.6 óra Éves rendelkezésre állás: % Éves kiesés: max. 0.8 óra

A TakarNet24 projekt

A TakarNet24 projekt országos földhivatali hálózat A TakarNet24 projekt Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogi keretek Eljárások TAKAROS koncepción

Részletesebben

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer)

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) BAR bemutatása 1994. július 1-jétől kezdte meg működését a Központi Adós- és Hitelinformációs Rendszer, azóta is használt rövidített nevén a BAR, amely kezdetben kizárólag

Részletesebben

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről ÁSZF 1. melléklet GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b részéről Click&Flow licenc, éves szoftverkövetés és kapcsolódó szolgáltatások díjai 1/6 Tartalomjegyzék Click &

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

IBM felhő menedzsment

IBM felhő menedzsment IBM Váltsunk stratégiát! Budapest, 2012 november 14. IBM felhő menedzsment SmartCloud Provisioning és Service Delivery Manager Felhő alapú szolgáltatások Felhasználás alapú számlázás és dinamikus kapacitás

Részletesebben

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről ÁSZF 1. melléklet GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b részéről Click&Flow licenc, éves szoftverkövetés és kapcsolódó szolgáltatások díjai érvényes: 2015.08.01-től 1/7

Részletesebben

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok Vinczellér Gábor AAM Technologies Kft. Tartalom 2 Bevezetés Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt Adatbázis szerkezet Adatbázis feltöltés

Részletesebben

Személyügyi nyilvántartás szoftver

Személyügyi nyilvántartás szoftver Személyügyi nyilvántartás szoftver A nexonhr személyügyi nyilvántartás szoftver a személyügyi, továbbképzési és munkaköri adatok kezelését teszi lehetővé. A szoftver támogatja a HR adminisztrációs feladatokat,

Részletesebben

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Sajner Zsuzsanna Accenture Sztráda Gyula MAVIR ZRt. FIO 2009. szeptember 10. Tartalomjegyzék 2 Mi a Szolgáltatás Orientált Architektúra? A SOA bevezetés

Részletesebben

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások NETinv távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés NETinv 1.4.2 Távközlési szolgáltatók és nagyvállatok

Részletesebben

A DALNET24 projekt aktualitásai

A DALNET24 projekt aktualitásai GISopen 2015. Székesfehérvár 2015. március 27. Doroszlai Tamás FÖMI-FFÜO ov Földmérési és Távérzékelési Intézet Digitális földhivatal Földhivatali elektronikus dokumentum kezelés Az elektronikus dokumentum

Részletesebben

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal. Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.hu. 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 3 1.1 Architektúra (terv) felülvizsgálat...

Részletesebben

A polgármesteri hivatal informatikai rendszere a városirányítás szolgálatában

A polgármesteri hivatal informatikai rendszere a városirányítás szolgálatában A polgármesteri hivatal informatikai rendszere a városirányítás szolgálatában Zalán László osztályvezetı Informatikai Osztály 2013.06.10. 1/23 A hivatal informatikai hálózata 2013.06.10. 2/23 Forrás integrált

Részletesebben

WEB2GRID: Desktop Grid a Web 2.0 szolgálatában

WEB2GRID: Desktop Grid a Web 2.0 szolgálatában WEB2GRID: Desktop Grid a Web 2.0 szolgálatában MAROSI Attila Csaba MTA SZTAKI atisu@sztaki.hu 2011.07.26. Áttekintés Bevezető Grid rendszerekkel szembeni elvarások változása Web 2.0 rendszerek főbb jellemzői

Részletesebben

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor Üzleti intelligencia (Teljesítmény menedzsment) Web Scorecard & Műszerfal Excel Email riasztás Riportok Irányít Összehangol Ellenőriz Stratégia Stratégia

Részletesebben

Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val)

Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val) Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val) A leolvasási feladat AS Szerver DB Számlázási, ügyfélszolgálati adatbázis Adatgyűjtő szerver Mobil adatgyűjtő AS szerver

Részletesebben

Windows Server 2012: a felhő OS

Windows Server 2012: a felhő OS Windows Server 2012: a felhő OS Minden alapképesség gyökeresen átalakul: biztonság, fájlszerver, hálózat, storage, szerver és desktop virtualizáció, távelérés, felügyelet Az operációs rendszer több, korábban

Részletesebben

Üzletmenet-folytonosság és katasztrófa helyzet kezelés (Honnan indultunk, miért változtunk, hova tartunk?)

Üzletmenet-folytonosság és katasztrófa helyzet kezelés (Honnan indultunk, miért változtunk, hova tartunk?) Üzletmenet-folytonosság és katasztrófa helyzet kezelés (Honnan indultunk, miért változtunk, hova tartunk?) Év indító IT szakmai nap - PSZÁF Budapest, 2007.01.18 Honnan indultunk? - Architektúra EBH IT

Részletesebben

DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt

DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt Követelmény felmérés DW séma tervezése Betöltési modul tervezése Fizikai DW tervezése OLAP felület tervezése Hardver kiépítése Implementáció Tesztelés, bevezetés

Részletesebben

A cloud szolgáltatási modell a közigazgatásban

A cloud szolgáltatási modell a közigazgatásban A cloud szolgáltatási modell a közigazgatásban Gombás László Krasznay Csaba Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company HP Informatikai Kft. 2011. november 23. Témafelvetés 2 HP Confidential Cloud

Részletesebben

A Java EE 5 plattform

A Java EE 5 plattform A Java EE 5 platform Ficsor Lajos Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem Utolsó módosítás: 2007. 11. 13. A Java EE 5 platform A Java EE 5 plattform A J2EE 1.4 után következő verzió. Alapvető továbbfejlesztési

Részletesebben

Félreértések elkerülése érdekében kérdezze meg rendszergazdáját, üzemeltetőjét!

Félreértések elkerülése érdekében kérdezze meg rendszergazdáját, üzemeltetőjét! Félreértések elkerülése érdekében kérdezze meg rendszergazdáját, üzemeltetőjét! http://m.equicomferencia.hu/ramada Liszkai János senior rendszermérnök vállalati hálózatok Miről is lesz szó? Adatközpont

Részletesebben

META. a földügyi folyamatok tükrében. Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály

META. a földügyi folyamatok tükrében. Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály META a földügyi folyamatok tükrében Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály A földüggyel szembeni alapvető elvárások Államhatalmi

Részletesebben

Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása

Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása Dr. Dedinszky Ferenc kormány-főtanácsadó Informatikai biztonsági felügyelő Miniszterelnöki Hivatal Infokommunikációs Államtitkárság

Részletesebben

Optimalizáció ESX-től View-ig. Pintér Kornél ügyfélszolgála3 mérnök pinter_kornel@mhm.hu

Optimalizáció ESX-től View-ig. Pintér Kornél ügyfélszolgála3 mérnök pinter_kornel@mhm.hu Optimalizáció ESX-től View-ig Pintér Kornél ügyfélszolgála3 mérnök pinter_kornel@mhm.hu MHM és referenciák MHM Computer Hungária Kft. 1996 óta Magyarországon Fókuszterületek: Adattárolás Adatmentés Archiválás

Részletesebben

Nyilvántartási Rendszer

Nyilvántartási Rendszer Nyilvántartási Rendszer Veszprém Megyei Levéltár 2011.04.14. Készítette: Juszt Miklós Honnan indultunk? Rövid történeti áttekintés 2003 2007 2008-2011 Access alapú raktári topográfia Adatbázis optimalizálás,

Részletesebben

ede.bodroghy@hu.ibm.com

ede.bodroghy@hu.ibm.com ede.bodroghy@hu.ibm.com 5/30/2014 Globális piacvezető a hoszting szolgáltatásokban 21000 ügyfél 140 országban 100000 menedzselt eszköz 685 alkalmazott 13 adatközpont 17 hálózati belépési pont 2 SOFTLAYER

Részletesebben

Az Invitel adatközponti virtualizációja IBM alapokon

Az Invitel adatközponti virtualizációja IBM alapokon Az Invitel adatközponti virtualizációja IBM alapokon Németh Sándor Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás T. u. 8-10. nemeths@invitel.co.hu Tel. : +36 1 801 15 00 Tartalom 2 A tipikus IT infrastruktúra

Részletesebben

A Magyar Posta Zrt Hyper-V infrastruktúrája. Bene Zsolt Infrastruktúra fejlesztő rendszermérnök Magyar Posta ZRT

A Magyar Posta Zrt Hyper-V infrastruktúrája. Bene Zsolt Infrastruktúra fejlesztő rendszermérnök Magyar Posta ZRT A Magyar Posta Zrt Hyper-V infrastruktúrája Bene Zsolt Infrastruktúra fejlesztő rendszermérnök Magyar Posta ZRT 1.oldal Bevezetés: A Magyar Posta több mint 1300 kistelepülés postahivatalának működtetését

Részletesebben

hardver-szoftver integrált rendszer, amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba

hardver-szoftver integrált rendszer, amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba = hardver-szoftver integrált rendszer, amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba HaXSoN Szerver Vékonyterminál vékonyterminál A HaXSoN vékonyterminál jellemzői - kis méretű, alacsony fogyasztású,

Részletesebben

Automatikus feladatok modul

Automatikus feladatok modul Automatikus feladatok modul 1. Bevezetés... 2 2. Kijelölt feladat módosítása... 2 2.1. Adott feladathoz tartozó felhasználó(k) kiválasztása... 3 o Feladatkör esetén... 3 o Munkatárs esetén... 4 3. Feladat

Részletesebben

Everything Over Ethernet

Everything Over Ethernet Everything Over Ethernet Következő Generációs Adatközpontok felépítése Lenkei Árpád Arpad.Lenkei@snt.hu 2009. November 12. www.snt-world.com 0 0 Tartalom Adatközpont 3.0 Migráció fázisai, kihívások Építőelemek

Részletesebben

Technológia a gyógyítás szolgálatában. EMMA Integráció az SAP vállalatirányítási rendszerrel. Technológiai ismertető 2015. 04.

Technológia a gyógyítás szolgálatában. EMMA Integráció az SAP vállalatirányítási rendszerrel. Technológiai ismertető 2015. 04. EMMA Integráció az SAP vállalatirányítási rendszerrel Technológiai ismertető 2015. 04. EMMA Integráció az SAP vállalatirányítási rendszerrel Az Enterprise Group ehealth és Consulting ainak szoros együttműködésének

Részletesebben

Felhőszolgáltatások megvalósítása PureSystems eszközökön

Felhőszolgáltatások megvalósítása PureSystems eszközökön Budai Károly Szoftver architekt 2015. április 1. Felhőszolgáltatások megvalósítása PureSystems eszközökön 2015 IBM Corpora/on Tartalom è Az IBM PureSystems termékcsalád è PureFlex - IaaS è PureApplication

Részletesebben

INFORMATIKAI RENDSZER FEJLESZTÉSE. TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 A Szolnoki Főiskola idegen nyelvi képzési rendszerének fejlesztése

INFORMATIKAI RENDSZER FEJLESZTÉSE. TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 A Szolnoki Főiskola idegen nyelvi képzési rendszerének fejlesztése INFORMATIKAI RENDSZER FEJLESZTÉSE TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 A Szolnoki Főiskola idegen nyelvi képzési rendszerének fejlesztése IDEGEN NYELVI KÉPZÉSEK INFORMATIKAI TÁMOGATÁSA A TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013

Részletesebben

Tevékenység adminisztráció Központi Elektronikus Szolgáltatást Igénybevevők Nyilvántartása I. Belépés a szoftverbe, szolgáltatás igénybevétel rögzítés

Tevékenység adminisztráció Központi Elektronikus Szolgáltatást Igénybevevők Nyilvántartása I. Belépés a szoftverbe, szolgáltatás igénybevétel rögzítés Tevékenység adminisztráció Központi Elektronikus Szolgáltatást Igénybevevők Nyilvántartása I. Belépés a szoftverbe, szolgáltatás igénybevétel rögzítés Előadó: Nagy Zoltán és Dobsa Tünde Szociális Intézmények

Részletesebben

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu BEVEZETŐ az ASP-szolgáltatásról Az ASP-szolgáltatás (Application Service Providing) előnyei A megrendelő

Részletesebben

Papír helyett elektronikus űrlap. Szabadság és interaktivitás az űrlapkezelésben

Papír helyett elektronikus űrlap. Szabadság és interaktivitás az űrlapkezelésben Papír helyett elektronikus űrlap Szabadság és interaktivitás az űrlapkezelésben Csamangó András SAP tanácsadó Creative 4U Kft., Budapest 2010 Bemutatás 2002-ben alakult SAP Service Partner fő tevékenység:

Részletesebben

Üdvözlöm Önöket a Konferencián!

Üdvözlöm Önöket a Konferencián! Üdvözlöm Önöket a Konferencián! Nyílt Forráskódú Szoftverek a Közigazgatásban 2009. június 2., Miniszterelnöki Hivatal Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Készítette: Kuskó István Reverse proxy megoldás

Részletesebben

Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról

Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfél-beléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett, egyszeri

Részletesebben

Tarts lépést a fogyasztói igényekkel!

Tarts lépést a fogyasztói igényekkel! Tarts lépést a fogyasztói igényekkel! KLIKKPATIKA CSOMAG Patika sorban állás nélkül A KlikkPatika Csomaggal olyan megoldást kínálunk, amellyel a mai fogyasztói igényeknek megfelelő kiszolgálást teszünk

Részletesebben

Új TAKARNET szolgáltatások 2006-ban

Új TAKARNET szolgáltatások 2006-ban Új TAKARNET szolgáltatások 2006-ban Weninger Zoltán Földmérési és Távérzékelési Intézet GisOpen Székesfehérvár 2006. március 16-17. Az előadás tartalma Térképszolgáltatás TAKARNET-en A szolgáltatás háttere,

Részletesebben

Felhőszámítástechnika (Cloud Computing) helye és szerepe az on-line világ folyamataiban. Dr. Élő Gábor Széchenyi István Egyetem ITOK 2013

Felhőszámítástechnika (Cloud Computing) helye és szerepe az on-line világ folyamataiban. Dr. Élő Gábor Széchenyi István Egyetem ITOK 2013 Felhőszámítástechnika (Cloud Computing) helye és szerepe az on-line világ folyamataiban Dr. Élő Gábor Széchenyi István Egyetem ITOK 2013 A felhő alapú számítástechnika A felhő alapú számítástechnika (angolul

Részletesebben

IV/1. sz. melléklet: Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció

IV/1. sz. melléklet: Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció IV/1. sz. melléklet: Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2.1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza

Részletesebben

FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS

FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit kft. FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Felhasználói kézikönyv Dokumentum állapota: Tervezet Verzió: 0.1.0 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Bejelentkezés...

Részletesebben

Bartimex Kft. Cégbemutató

Bartimex Kft. Cégbemutató Bartimex Kft. Cégbemutató A Bartimex Kft. magyar magánszemélyek tulajdonában álló, bankkártya és informatikai területen tevékenykedő, tanácsadó vállalkozás. Szakértőként elsősorban az üzleti és technológia

Részletesebben

DIGITÁLIS FÖLDHIVATAL

DIGITÁLIS FÖLDHIVATAL DIGITÁLIS FÖLDHIVATAL GIS Open 2006. 1 INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS a magyar ingatlan-nyilvántartásban a jogi és térképi adatok egységet képeznek természetes elvárás az adatok integrált rendszerben történő kezelése

Részletesebben

Andrews Kft. A technológia megoldás szállító.

Andrews Kft. A technológia megoldás szállító. <zambo.marcell@andrews.hu> Andrews Kft. A technológia megoldás szállító. Az Andrews bemutatása. 1999 derekán alakult az ALF tűzfal fejlesztésére. Csak magyar tulajdonosok. Tulajdonosok zömében mérnökök

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer Miért használjuk? Hogyan használjuk?

Részletesebben

Hogyan építsünk adatközpontot? Tarcsay György 2014.05.14.

Hogyan építsünk adatközpontot? Tarcsay György 2014.05.14. Hogyan építsünk adatközpontot? Tarcsay György 2014.05.14. M I A Z A Z A D AT K Ö Z P O N T? 2014.05.14. 2 M I A Z A Z A D AT K Ö Z P O N T? Iroda: Élettartam: 5-10 év Fix telepítés Hosszútávú megbízhatóság

Részletesebben

Invitel IT és adatközponti szolgáltatások üzletág projekt erőforrás gazdálkodása

Invitel IT és adatközponti szolgáltatások üzletág projekt erőforrás gazdálkodása Invitel IT és adatközponti szolgáltatások üzletág projekt erőforrás gazdálkodása PMSZ XXV. jubileumi körkapcsolás Előadó: Székely Lajos INVITEL telekommunikáció és informatika 2 IT és adatközponti szolgáltatások

Részletesebben

A NETVISOR SZAKÉRTELME ADATKÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁHOZ

A NETVISOR SZAKÉRTELME ADATKÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁHOZ INNOVÁCIÓ, SZAKÉRTELEM, TECHNOLÓGIA ÚJ GENERÁCIÓS INFORMATIKAI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS MEGOLDÁSOK NETVISOR ZRT. 1119. BUDAPEST, PETZVÁL JÓZSEF U. 56. TEL: 36 (1) 371-2700 WWW.NETVISOR.HU A NETVISOR SZAKÉRTELME

Részletesebben

SAP Business One: hatékonyabb ellenőrzés, átláthatóbb üzleti folyamatok, megalapozottabb döntések, eredményesebb gazdálkodás

SAP Business One: hatékonyabb ellenőrzés, átláthatóbb üzleti folyamatok, megalapozottabb döntések, eredményesebb gazdálkodás SAP Business One: hatékonyabb ellenőrzés, átláthatóbb üzleti folyamatok, megalapozottabb döntések, eredményesebb gazdálkodás Budapest, 2015. április 9. Váradi László 1 itelligence 21 éve Magyarországon

Részletesebben

Példa webáruház kialakítás rendszerdokumentáció

Példa webáruház kialakítás rendszerdokumentáció Példa webáruház kialakítás rendszerdokumentáció DWAM Webáruház integrációja meglévő belső ERP rendszerhez. A webáruház valamennyi termékkel és megrendeléssel összefüggő adatát a belső rendszer (..) tárolja,

Részletesebben

Tanári felület Felhasználói útmutató

Tanári felület Felhasználói útmutató Tanári felület Felhasználói útmutató MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG, 2014 2. ábra: Település választó 1. ábra: Dátum választó 3. ábra: Cím típusának megadása: belföld 4. ábra: Cím típusának megadása: külföld

Részletesebben

Kevesebb ráfordítással, jobb eredmény. Manufacturing Support Modul Gyártást támogató modul. Termékismertető

Kevesebb ráfordítással, jobb eredmény. Manufacturing Support Modul Gyártást támogató modul. Termékismertető Kevesebb ráfordítással, jobb eredmény Manufacturing Support Modul Gyártást támogató modul Termékismertető www.turuls.com A Turul MSM modulról a Turul Standard megoldáshoz kapcsolódó Turul MSM modul a gyártási

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység B

Gyakorlati vizsgatevékenység B 55 41 04 0000 00 00 Web-programozó 110-06 111-06 70-06 11-06 119-06 1.. 3. 1.. 1.. 3. 1.. 1.. 3. 4. 5. Gyakorlati vizsgatevékenység B Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 55 41 04 0000 00 00 Web-programozó

Részletesebben

HOGYAN TUDOK BELÉPNI ELSŐ ALKALOMMAL?

HOGYAN TUDOK BELÉPNI ELSŐ ALKALOMMAL? GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK Segédlet a Magyar Posta Befektetési Zrt. e-befektetési szolgáltatás használatához HOGYAN TUDOK BELÉPNI ELSŐ ALKALOMMAL? Az e-befektetési szolgáltatásba történő bejelentkezés

Részletesebben

Magyar Posta központi Oracle infrastruktúrája VMware alapokon

Magyar Posta központi Oracle infrastruktúrája VMware alapokon Magyar Posta központi Oracle infrastruktúrája VMware alapokon MP Zrt. Oracle infrastruktúra 1. Eredeti állapot Tervezés 2. Virtuális platform kiválasztása 3. Környezet felépítése 4. Üzemeltetési kihívások

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység A

Gyakorlati vizsgatevékenység A Gyakorlati vizsgatevékenység A Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 481 04 0000 00 00 Web-programozó Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1189-06 Web-alkalmazás fejlesztés

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

(5. számú módosítás) MFB Zrt évi Közbeszerzési Terv. Uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzés

(5. számú módosítás) MFB Zrt évi Közbeszerzési Terv. Uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzés Sorszám MFB Zrt. 2016. évi Közbeszerzési Terv Uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzés 1. 2. Tárgy MFB részére Szervezetfejlesztés - MFB Szolgáltató Központok és Kompetencia Központok implementáció

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Központi Jogosultsági Rendszer Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 2010. július 23. Verziószám: 1.0 Végleges Tartalomjegyzék 1 Bevezető... 1 2 A Központi Jogosultsági Rendszer

Részletesebben

Projekt menedzsment és kontrolling a kormányzati szektorban

Projekt menedzsment és kontrolling a kormányzati szektorban Projekt és kontrolling a kormányzati szektorban Budavári Viktória Avander Kft. Való Attila Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség KIFÜ bemutatkozás 442 Mrd 67 db projekt 88 fő 9 év KIFÜ létszám

Részletesebben

InCa NMS jelen és jövő HFC Technics szakmai napok

InCa NMS jelen és jövő HFC Technics szakmai napok InCa NMS jelen és jövő HFC Technics szakmai napok Dovalovszki András kereskedelmi igazgató InCa Információtechnológiai Kft. adovalovszki@inca.co.hu Áttekintés A cégcsoport A termék Jelenlegi fejlesztéseink

Részletesebben

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Közigazgatás jelene 2 Problémák Lassú ügyintézési folyamat Államháztartásnak költséges működés Cél Hatékonyság növelése Legyen gyorsabb, egyszerűbb Költség csökkentés

Részletesebben

TAKARNET24 szolgáltatásai

TAKARNET24 szolgáltatásai TAKARNET24 szolgáltatásai Szilvay Gergely Földmérési és Távérzékelési Intézet ÖSSZEFOGLALÁS A Digitális Földhivatal k özéptávú fejlesztési terv első lépések ént a befejezéséhez k özeledik az EKOP-1.1.3

Részletesebben

Mobil szolgáltatások és alkalmazások fejlesztése

Mobil szolgáltatások és alkalmazások fejlesztése Mobil szolgáltatások és alkalmazások fejlesztése SADM Service and Application Development for Mobile Systems Benedek Zoltán, MIK 3.1.2 projekt - projektvezető zoltán.benedek@aut.bme.hu Nemzeti Kutatási

Részletesebben

VIR alapfogalmai. Előadásvázlat. dr. Kovács László

VIR alapfogalmai. Előadásvázlat. dr. Kovács László VIR alapfogalmai Előadásvázlat dr. Kovács László Információ szerepe Információ-éhes világban élünk Mi is az információ? - újszerű ismeret - jelentés Hogyan mérhető az információ? - statisztikai - szintaktikai

Részletesebben

A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők. jegyzéke II. SZ. MELLÉKLET

A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők. jegyzéke II. SZ. MELLÉKLET II. SZ. MELLÉKLET A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők jegyzéke 1) A Bank az alábbi a pénzügyi, illetőleg kiegészítő pénzügyi szolgáltatásaihoz kapcsolódó - tevékenységeit

Részletesebben

Szolgáltatási szint és performancia menedzsment a PerformanceVisor alkalmazással. HOUG konferencia, 2007 április 19.

Szolgáltatási szint és performancia menedzsment a PerformanceVisor alkalmazással. HOUG konferencia, 2007 április 19. Szolgáltatási szint és performancia menedzsment a PerformanceVisor alkalmazással Szabó Balázs HOUG konferencia, 2007 április 19. Mirıl lesz szó NETvisor Kft bemutatása Szolgáltatási szint alapjai Performancia

Részletesebben

Üzleti energia- és vízfelhasználás menedzsment a Rubintól

Üzleti energia- és vízfelhasználás menedzsment a Rubintól Üzleti energia- és vízfelhasználás menedzsment a Rubintól Parádi Csaba cégvezető Dr. Takács Tibor Fejlesztési vezető Rubin Informatikai Zrt Hardver- és szoftverfejlesztés Prepaid számlázó rendszer Infrastruktúra

Részletesebben

ALKALMAZÁS KERETRENDSZER

ALKALMAZÁS KERETRENDSZER JUDO ALKALMAZÁS KERETRENDSZER 2014 1 FELHASZNÁLÓK A cégvezetők többsége a dobozos termékek bevezetésével összehasonlítva az egyedi informatikai alkalmazások kialakítását költséges és időigényes beruházásnak

Részletesebben

TRL Hungary Kft. Cégismertető. TRL Hungary Kft. www.trl.hu

TRL Hungary Kft. Cégismertető. TRL Hungary Kft. www.trl.hu Cégismertető www.trl.hu Cégismertető A 2000. óta Magyarország, Szlovénia, Horvátország, Finnország és a balti államok regionális Maconomy disztribútora. A ezenkívül Európától Ázsiáig számos nemzetközi

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. 1. Egy kis vegyesbolt vezetője felkéri, hogy készítsen egy számítógépes programot, amely a bolt raktárkészletét tartja nyilván. Határozza meg a fejlesztendő szoftver funkcionális és minőségi követelményeit,

Részletesebben

LogControl Raktármenedzsment

LogControl Raktármenedzsment LogControl Raktármenedzsment A rendszer kialakítása korszerű rendszertervezési módszertanok alkalmazása a hibalehetőségek minimálissá tétele (a lehető legtöbb helyen vonalkódok használata tárolóhely, cikk,

Részletesebben

Binarit.KPKNY. Áttekintés. BINARIT Informatikai Kft. 1139 Budapest, Váci út 95.

Binarit.KPKNY. Áttekintés. BINARIT Informatikai Kft. 1139 Budapest, Váci út 95. Binarit.KPKNY Áttekintés BINARIT Infrmatikai Kft. 1139 Budapest, Váci út 95. Tartalmjegyzék 1 Összefglaló...3 2 Üzleti funkciók...4 2.1 Saját nyilatkzat karbantartás... 4 2.2 Készpénz nyilatkzat riprt...

Részletesebben

NIIF és a Sulinet + fejlesztések

NIIF és a Sulinet + fejlesztések NIIF és a Sulinet + fejlesztések 2014. január 9. Sulinet + nyílt nap Budapest Mohácsi János Hálózati igh. NIIF Intézet NIIF Intézet és szolgáltatásai NIIF Intézet és Program 1986 óta működik Felsőoktatás,

Részletesebben

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ 1 Mobil eszközök növekedési trendje 2 A mobil eszközök előnyei Támogatják a mobilitást, könnyű velük utazni, terepen munkát végezni Széles applikáció

Részletesebben

TOGAF elemei a gyakorlatban

TOGAF elemei a gyakorlatban TOGAF elemei a gyakorlatban Vinczellér Gábor 2009.06.0406 04 8 éves szakmai tapasztalat Bemutatkozás IT Support, Programozó, jelenleg Projektvezető, Termékfejlesztési Üzletág Vezető Tanácsadási és Szoftverfejlesztési

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység B

Gyakorlati vizsgatevékenység B Gyakorlati vizsgatevékenység Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 481 04 0000 00 00 Web-programozó Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1189-06 Web-alkalmazás fejlesztés

Részletesebben

GalyaTető Grand Hotal nyilvántartási rendszer

GalyaTető Grand Hotal nyilvántartási rendszer GalyaTető Grand Hotal nyilvántartási rendszer Rendszerterv (Kidolgozás) A kivitelezők: Horváth Tamás Projektvezető Balczer Gábor - Adminisztrátor Polgár Tímea - Demonstrátor Hujber János - Kapcsolattartó

Részletesebben

Novell ZENworks Configuration Management. Néhrer János konzultáns Novell PSH Kft.

Novell ZENworks Configuration Management. Néhrer János konzultáns Novell PSH Kft. Novell ZENworks Configuration Management Néhrer János konzultáns Novell PSH Kft. A teljes ZCM 10.2 szolgáltatáskészlet Windows szerver- és munkaállomás-felügyelet* Alkalmazáscsomagolás* Personality Migration*

Részletesebben

Alapfogalmak. Biztonság. Biztonsági támadások Biztonsági célok

Alapfogalmak. Biztonság. Biztonsági támadások Biztonsági célok Alapfogalmak Biztonság Biztonsági támadások Biztonsági célok Biztonsági szolgáltatások Védelmi módszerek Hálózati fenyegetettség Biztonságos kommunikáció Kriptográfia SSL/TSL IPSec Támadási folyamatok

Részletesebben

Rendelkezési nyilvántartás szolgáltatás részletes feltételei

Rendelkezési nyilvántartás szolgáltatás részletes feltételei Rendelkezési nyilvántartás szolgáltatás részletes feltételei Ügyintézési rendelkezések és alaprendelkezés megtétele ügyintéző segítségével A Szolgáltató az Igénybevevő alaprendelkezését az első személyes

Részletesebben

Kalumet Számlázó. Termék leírás

Kalumet Számlázó. Termék leírás Kalumet Számlázó Termék leírás Rendszerünk potenciális felhasználói Olyan vállalkozások, akiknél fontos cél, szempont, ügyfeleik kiemelt szintű kiszolgálása. Akik szeretnék, hogy a tevékenységeik, ügyfél

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

A J2EE fejlesztési si platform (application. model) 1.4 platform. Ficsor Lajos Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem

A J2EE fejlesztési si platform (application. model) 1.4 platform. Ficsor Lajos Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem A J2EE fejlesztési si platform (application model) 1.4 platform Ficsor Lajos Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem Utolsó módosítás: 2007. 11.13. A J2EE application model A Java szabványok -

Részletesebben

Arconsult Kft. (1) 225-8810 info@arconsult.hu www.eugyved.hu

Arconsult Kft. (1) 225-8810 info@arconsult.hu www.eugyved.hu Ön a jogi feladataira koncentrálhat, az informatikai hátteret mi biztosítjuk. Arconsult Kft. (1) 225-8810 info@arconsult.hu www.eugyved.hu Elektronikus cégeljárás Szoftver és hardver megoldások Ügyviteli

Részletesebben

Folyamatmodellezés és eszközei. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Folyamatmodellezés és eszközei. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Folyamatmodellezés és eszközei Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Folyamat, munkafolyamat Munkafolyamat (Workflow): azoknak a lépéseknek a sorozata,

Részletesebben

Metadirectory koncepció kivitelezése

Metadirectory koncepció kivitelezése Metadirectory koncepció kivitelezése Kovács Csaba István cs.kovacs@mail.duf.hu Szabó József pici@mail.duf.hu Tartalom Kovács koncepció vázlata megvalósítás elemei Szabó kiindulási helyzet igényfelmérés,

Részletesebben

1. SZÁMÚ FÜGGELÉK MŰSZAKI LEÍRÁS

1. SZÁMÚ FÜGGELÉK MŰSZAKI LEÍRÁS 1. SZÁMÚ FÜGGELÉK MŰSZAKI LEÍRÁS Az Enterprise Architect (EA) modell illesztése az számú, Komplex népegészségügyi szűrések elnevezésű kiemelt projekt megvalósításához kapcsolódóan 1. Fogalmak és rövidítések

Részletesebben

Arhitel projekt újraütemezés

Arhitel projekt újraütemezés BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA Arhitel projekt újraütemezés 2014. március 4. Budapesti Ügyvédi Kamara www.bpbar.hu A projekt szükségessége Az Üt. 2014. november 1. és 2015. január 1. között hatályba lépő új

Részletesebben

Cloud Computing a gyakorlatban. Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE)

Cloud Computing a gyakorlatban. Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE) Cloud Computing a gyakorlatban Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE) Az el adás felépítése CLOUD ALKALMAZÁSI FELMÉRÉSEK CLOUD COMPUTING DEFINICIÓK CLOUD SZOLGÁLTATÁSI ÉS ÜZEMEL-

Részletesebben

Breczku János. Igazgató-helyettes Üzleti Folyamatok Támogatása üzletág jbreczku@icon.hu. ICON Számítástechnikai Kft. http://www.icon.

Breczku János. Igazgató-helyettes Üzleti Folyamatok Támogatása üzletág jbreczku@icon.hu. ICON Számítástechnikai Kft. http://www.icon. Igazgató-helyettes Üzleti Folyamatok Támogatása üzletág jbreczku@icon.hu Üzleti területek, felhasználói problémák Elvárt előnyök Technológiai áttekintés portál, workflow Integrációs lehetőségek, sikertényezők

Részletesebben

BarAck.Net. Internetes csomagkezel. Felhasználói kézikönyv V 1.0. (2011. július 20.)

BarAck.Net. Internetes csomagkezel. Felhasználói kézikönyv V 1.0. (2011. július 20.) BarAck.Net Internetes csomagkezel Felhasználói kézikönyv V 1.0 (2011. július 20.) Tartalomjegyzék 1 Áttekintés...2 1.1 Célkitzés...2 1.2 A program felépítése...2 2 Futtatási környezet, telepítési információk...3

Részletesebben

Alkalmazás technológiai frissítés migrációs és üzemeltetési tapasztalatok

Alkalmazás technológiai frissítés migrációs és üzemeltetési tapasztalatok Alkalmazás technológiai frissítés migrációs és üzemeltetési tapasztalatok Informix 11.50 upgrade esettanulmány 2011. január. 31. Átalakítandó architektúra (2009) Alapvetően az üzleti logikát tárolt eljárásokkal

Részletesebben

A Neptun.Net Egységes Tanulmányi Rendszer. Előadó: Fauszt Zoltán Budapest, 2007. április 26.

A Neptun.Net Egységes Tanulmányi Rendszer. Előadó: Fauszt Zoltán Budapest, 2007. április 26. A Neptun.Net Egységes Tanulmányi Rendszer Előadó: Fauszt Zoltán Budapest, 2007. április 26. A Neptun.Net kifejlesztése A verzióváltás okai A korábbi technológia elavult Nem volt bővíthető A fejlesztés

Részletesebben

JogÜgyletek Biztonságát erősítő rendszer (JÜB) Bemutató a Budapesti Ügyvédi Kamarában

JogÜgyletek Biztonságát erősítő rendszer (JÜB) Bemutató a Budapesti Ügyvédi Kamarában JogÜgyletek Biztonságát erősítő rendszer (JÜB) Bemutató a Budapesti Ügyvédi Kamarában Arconsult Kft. www.arconsult.hu Informatika ügyvédeknek Ardó Péter peter.ardo@arconsult.hu Oktatásszervezés: Tóth Krisztina

Részletesebben

V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció

V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2. 1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza

Részletesebben