Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv"

Átírás

1 Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete december 19-én tartott rendkívüli üléséről. 20/2011.(XII.20.) sz. rendelet 21/2011.(XII.20.) sz. rendelet 293/2011.(XII.19.) sz. kt. határozat 294/2011.(XII.19.) sz. kt. határozat 295/2011.(XII.19.) sz. kt. határozat 296/2011.(XII.19.) sz. kt. határozat 297/2011.(XII.19.) sz. kt. határozat Rendelet alkotása a magánszemélyek kommunális adójáról Rendelet alkotása az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról szóló rendelet módosítása Kelebia község szennyvíz csatornázás és tisztítás fejlesztésének megvalósítása II. forduló projekt megvalósítása tárgyában közbeszerzési eljárás keretében FIDIC mérnök kiválasztására ajánlati felhívás elfogadása TIOP pályázatban tervező kiválasztása (Szt Erzsébet Otthonház felújítása és akadálymentesítése) Tájékoztató a Farkas László Általános Iskola gázfűtéséről Dél-Alföldi Ivóvízminőség javító projektből fennmaradó összeg visszautalása Daewoo bérbeadási szerződésének módosítása

2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011.december 19 -én tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Maczkó József, Horváth Jenő, Dr. Rigler László, Varga Sándor (4 fő) Valamennyi napirendi pont tárgyalásához megjelent: Oltyánné Kozla Erika körjegyző Korbel Andrea jegyzőkönyvvezető Maczkó József: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 4 fő képviselő jelen van. Javasolja, hogy a következők szerint módosítsák a napirendet: 1.) Rendelet alkotása a magánszemélyek kommunális adójáról 2.) Kelebia község szennyvíz csatornázás és tisztítás fejlesztésének megvalósítása II. forduló projekt megvalósítása tárgyában közbeszerzési eljárás keretében FIDIC mérnök kiválasztására ajánlati felhívás elfogadása 3.) TIOP pályázat (Szt Erzsébet Otthonház felújítása és akadálymentesítése) 4.) Tájékoztató a Farkas László Általános Iskola gázfűtéséről 5.) Dél-Alföldi Ivóvízminőség javító projektből fennmaradó összeg visszautalása 6.) Daewoo bérbeadási szerződésének módosítása 7.) Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról szóló rendelet módosítása alábbi napirendet fogadja el: Napirend: 1.) Rendelet alkotása a magánszemélyek kommunális adójáról 2.) Kelebia község szennyvíz csatornázás és tisztítás fejlesztésének megvalósítása II. forduló projekt megvalósítása tárgyában közbeszerzési eljárás keretében FIDIC mérnök kiválasztására ajánlati felhívás elfogadása 3.) TIOP pályázatban tervező kiválasztása (Szt Erzsébet Otthonház felújítása és akadálymentesítése) 2

3 4.) Tájékoztató a Farkas László Általános Iskola gázfűtéséről 5.) Dél-Alföldi Ivóvízminőség javító projektből fennmaradó összeg visszautalása 6.) Daewoo bérbeadási szerződésének módosítása Előadó: Varga Sándor képviselő 7.) Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról szóló rendelet módosítása A napirendi pontok tárgyalása: 1.) Rendelet alkotása a magánszemélyek kommunális adójáról A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Maczkó József: Határidő miatt január 1 előtt el kell fogadni a évi kommunális adó összegét. Jelenleg 17200;- Ft évre maximum ;- Ft-ban határozta meg a Nemzetgazdasági Minisztérium. A rendelet módosításába ;- Ft van beépítve, a járásokba ;- Ft Oltyánné Kozla Erika: Ez az emelés 2,5 millió Ft többletet jelent. Maczkó József: A szemétszállítás 3,9 %-kal emelkedett. Ezt több minden befolyásolja, körülbelül várhatóan 3-4 millió Ft maradna meg a kommunális adóból, ezt tudjuk pályázatokhoz önerőként biztosítani. Horváth Jenő: Nem lehetne négy részletben kivetni az adót Oltyánné Kozla Erika: erről tv. rendelkezik, hogy évi két részletben kell kifizetni, de ha bejön hozzánk a lakos meg szoktuk engedni a részletfizetést. Varga Sándor: Túl soknak találja, az embereknek sok a kiadásuk, kevés a bevételük. Oltyánné Kozla Erika: Februárban kap mindenki egy határozatot, melyben az szerepel, hogy március 15-ig kell kifizetni az első részletet. Aki nem fizeti be áprilisban küldünk felszólítót. 3

4 Maczkó József: A minisztérium felemelte ;- Ft-ra az adó legmagasabb összegét. Ha nem emelünk, nagy lesz a rés. Mondhatnák, hogy nem használtuk ki a lehetőségeinket. Tudjuk, hogy nő a víz, és a többi szolgáltatás díja is. Varga Sándor: A ;- Ft -ot kötelező megállapítani? Oltyánné Kozla Erika: Évek óta a maximumot határoztuk meg, a kommunális adóból maradó összeget tudjuk a pályázatokhoz önerőként odatenni. Maczkó József: Nem javasolja a 20 %- os emelést, de valamennyivel kell emelni. Horváth Jenő: javasolja a ;- Ft-ban meghatározni a kommunális adót 2012-re. Maczkó József: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 2012 évi magánszemélyek kommunális adóját ;- Ft-ban, a járások kommunális adóját 9.750;- Ft-ban határozza meg. ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011.(XII. 20.) r e n d e l e t e A magánszemélyek kommunális adójáról. Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló évi C. tv. 1..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el. Általános rendelkezések 1.. E helyi adó bevezetésének célja az önkormányzat bevételeinek gyarapítása annak érdekében, hogy biztosítsa az önkormányzat számára a települési szilárd hulladék gyűjtését, elszállítását, ártalommentes elhelyezését, továbbá biztosítsa az önkormányzat településtisztasági és környezetvédelmi céljai eléréséhez, valamint a község infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges pénzeszközöket. Adókötelezettség 2.. Kommunális adót köteles fizetni az a magánszemély, aki Kelebia illetékességi területén: a.) építményadó hatálya alá tartozó lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész tulajdonosa, b.) telekadó hatálya alá tartozó telek (belterületi földrészlet) tulajdonosa, 4

5 c.) aki nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Az adókötelezettség bejelentésének szabályai 3.. (1) Az adózó az adókötelezettségét annak keletkezésétől számított 15 napon belül az adóhatóságnak bevallás benyújtásával jelenti be. (2) Az adóhatósághoz az adózó bejelenti: a.) az azonosításhoz, b.) az adóalap, a mentességek, és kedvezmények, valamint az adó megállapításához szükséges adatokat. (3) Az adózónak az adókötelezettséget érintő változást annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül- az előírt nyomtatványon az adóhatóságnak be kell jelentenie. Az adó mértéke 4.. (1) Az adó évi mértéke adótárgyanként, ill. lakásbérleti jogviszonyonként ;- Ft. (2) Sztipityjárás, Vermesjárás, Szkenderjárás, Négyesjárás, Fődijárás, Vasutföld, Bácsborista területeken adótárgyanként, lakásbérleti jogonként 9.750,- Ft. Adómentesség, kedvezmény 5.. (1) Alanyi adómentes: akinek az önkormányzat az aktív korúak rendszeres szociális segélyét, vagy időskorúak járadékát folyósítja, továbbá aki fogyatékossági támogatásban részesül. (2) Tárgyi adómentes: - szükséglakás, - nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, - a telek (belterületi földrészlet), (3) 50%-os kedvezményre jogosult: - a 70 éven felüli állampolgár, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, - a komfort nélküli lakás, - a 40 m 2 -nél kisebb lakás, Záró rendelkezések 6.. (1) Ezen rendelet január 1. napján lép hatályba. (2) Egyidejűleg hatályát veszti a 20/2010.(XII.17.) rendelettel módosított 19/2009.(XII.18.) önkormányzati rendelet. 5

6 Maczkó József s.k. Oltyánné Kozla Erika s.k. körjegyző Erről: valamennyi képviselő, helyben - é r t e s ü l n e k 2.) Kelebia község szennyvíz csatornázás és tisztítás fejlesztésének megvalósítása II. forduló projekt megvalósítása tárgyában közbeszerzési eljárás keretében FIDIC mérnök kiválasztására ajánlati felhívás elfogadása A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi Maczkó József: Hozzászólás hiányában javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el az írásbeli előterjesztésnek megfelelően Kelebia község szennyvíz csatornázás és tisztítás fejlesztésének megvalósítása II. forduló projekt megvalósítása tárgyában közbeszerzési eljárás keretében FIDIC mérnök kiválasztására ajánlati felhívás elfogadását, és küldje ki az alábbi három cégnek: Innober Wave Kft (1087 Budapest Baross tér 2 I/5) Ár-Tér-Herbahód Kft (6800 Hódmezővásárhely öregmagtár u. 13.) K&K Mérnöki Iroda Kft (6640 Csongrád Ifjúság út 2.) alábbi határozatot hozza: 293/2011. (XII.19.) sz. képviselő-testületi határozat Kelebia község szennyvíz csatornázás és tisztítás fejlesztésének megvalósítása II. forduló projekt megvalósítása tárgyában közbeszerzési eljárás keretében FIDIC mérnök kiválasztására ajánlati felhívás elfogadása Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő- testülete elfogadja az írásbeli előterjesztésnek megfelelően az ajánlattételi felhívást FIDIC mérnök kiválasztására Kelebia község szennyvíz csatornázás és tisztítás fejlesztésének megvalósítása II. forduló projekt megvalósítása tárgyában. Az ajánlattételi felhívást a következő cégeknek küldi meg: Innober Wave Kft ( 1087 Budapest Baross tér 2 I/5) Ár-Tér-Herbahód Kft (6800 Hódmezővásárhely öregmagtár u. 13.) K&K Mérnöki Iroda Kft (6640 Csongrád Ifjúság út 2.) 6

7 Erről: valamennyi képviselő, helyben é r t e s ü l n e k 3.) TIOP pályázat (Szt Erzsébet Otthonház felújítása és akadálymentesítése) A napirendi pont tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt Maczkó József: Elmondja, hogy a jogszabályoknak megfelelően meg kell terveztetni a Szt Erzsébet Otthonház felújítását és akadálymentesítését. A beérkezett ajánlatok igen magasak, az önkormányzatnak erre nincs pénze, ezért külön tárgyalások során megegyezés történt Papp Gyulával, hogy ;- Ft + Áfáért elkészíti a terveket. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy kössön szerződést Papp Gyula tervezővel ;- Ft + Áfa összegben a tervezési elvégzésére. alábbi határozatot hozza: 294/2011. (XII.19.) sz. képviselő-testületi határozat TIOP pályázat (Szt Erzsébet Otthonház felújítása és akadálymentesítése) Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő- testülete Szerződést köt Papp Gyula (6400 Kiskunhalas Vári Szabó I u. 5. ) tervezővel a TIOP pályázat keretében a Szt. Erzsébet Otthonház felújításának és akadálymentesítésének tervezési feladatainak elvégzéséről. A tervezési díjat ;- Ft+Áfában határozza meg. Megbízza a t a szerződés előkészítésével, és aláírásával. Felelős: Maczkó József Határidő: január 31. Erről: valamennyi képviselő, helyben Papp Gyula (Kiskunhalas Vári Szabó I u. 5. ) é r t e s ü l n e k 7

8 4.) Tájékoztató a Farkas László Általános Iskola gázfűtéséről A napirendi pont tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt. Maczkó József: Lengyel Tibor gázszerelő mester felülvizsgálta a gázkazánokat, mert az iskolaigazgató jelezte, hogy veszélyesek a gázkazánok. A mai nap folyamán érkezett meg a szakvélemény. Három darab Celsius plus kazán található az iskolában, melyek öregek, visszalobbannak a begyújtáskor, alkatrészpótlásra nincs lehetőség. Más szerelővel is megnézethetjük, de ha így van, akkor legkésőbb január végéig ki kell cserélni, vagy meg kell próbálni égőfejet keresni. A mai nap folyamán még érkezik tőlük ajánlat, hogy mennyibe kerülne az aprítékolós kazánok beszerzése. Azért lényeges, mert ha elindul a start-munka program, lenne elegendő fa és a költségeket tudnánk csökkenteni. A gázszerelő elmondta, hogy fontos lenne, hogy egy felelős személy felügyelje a gázkazánokat. Az égőfejet legalább ki kell cserélni. Kéri a tájékoztató elfogadását. alábbi határozatot hozza: 295/2011. (XII.19.) sz. képviselő-testületi határozat Tájékoztató a Farkas László Általános Iskola gázfűtéséről Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő- testülete Tudomásul veszi a tájékoztatót a Farkas László Általános Iskola gázfűtésével kapcsolatban. Erről: valamennyi képviselő, helyben -é r t e s ü l n e k 5.) Dél-Alföldi Ivóvízminőség javító projektből fennmaradó összeg visszautalása A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi Maczkó József: Válaszol Dr. Rigler László kérdésére, hogy a pályázat nyert, ez a pénz megmaradt, ezért vissza kell adni a tagoknak. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az írásbeli előterjesztésnek megfelelően fogadja el ;- Ft visszautalását. 8

9 alábbi határozatot hozza: 296/2011. (XII.19.) sz. képviselő-testületi határozat a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerő átutalásának módjáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium Taggyűlésének 8/2011 (12.07) TGY. határozata alapján nyilatkozik arról, hogy a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerő 70 %-át,.,háromszázhétezer-háromszázkilenc azaz Ft-ot a sz. bankszámlára kéri utalni, melynek tulajdonosa Kelebia Község Önkormányzata. Erről: valamennyi képviselő, helyben Halasvíz Kft 6400 Kiskunhalas Kőrösi út 27. -é r t e s ü l n e k 6.) Daewoo bérbeadási szerződésének módosítása Előadó: Varga Sándor képviselő A napirendi pont tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt. Varga Sándor: Elmondja, hogy 2011-ben az Országos Polgárőr Egyesület kapott a Belügyminisztériumtól pénzt, amire a Polgárőr Egyesületeknek pályázni kellett. A Kelebiai Polgárőr Egyesület ;- Ft-ot nyert gépkocsi használatra. Az ellenőrzések során több helyen visszaélést tapasztaltak, ezért újra bekérik az okiratokat. Az önkormányzattól bérbe kapott gépkocsi forgalmijának az átíratása megtörtént, viszont a név nem egyezik a szerződésben lévő névvel, ezért kérjük a bérleti szerződés módosítását Kelebia Község Önkormányzat nevére. Maczkó József: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Polgárőr Egyesület kérésének megfelelően a szerződésben átvezetésre kerüljön Kelebia Község Önkormányzat megnevezés. 297/2011. (XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat Daewoo bérbeadási szerződésének módosítása alábbi határozatot hozza: Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő- testülete Egyetért azzal, hogy a Polgárőr Egyesület kérelmének megfelelően a Daewoo bérbeadási szerződés módosításra kerüljön, Kelebia Község Önkormányzata szerepeljen a szerződésben, mint bérbeadó. 9

10 Erről: valamennyi képviselő, helyben Polgárőr Egyesület Kelebia -é r t e s ü l n e k 7.) Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról szóló rendelet módosítása A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi Maczkó József: Várhatóan pénteken fogadják el az új Víziközmű Törvényt, amelyben kötelező lesz 2012-ben és 2013-ban egy 2,56%-os emelés végrehajtása. Jelenleg 6,9%-os emelést határoztunk meg a helyi rendeletben, amely januárban lépne hatályba, de akkor ez az emelés érvénytelen lesz, ezért javasolják a szakemberek, hogy hozzuk előre a rendelet hatályba lépésének dátumát. Dr. Rigler László: Januárban egy 2,5%-os emelést még végre kell hajtani? Maczkó József: Ha nem akarunk újabb emelést, akkor most 4,3%-kal kell emelni, és januárban 2,56%- kal. Oltyánné Kozla Erika: A tervezetből még nem dönthető el, hogy kell-e emelni. Maczkó József: Kérdés lesz, hogy az emelés kötelező lesz-e vagy csak lehetőség lesz. Varga Sándor: Javasolja, hogy maradjon az eredeti rendelet, csak a hatályba lépést hozzák 5 nappal előbbre. Horváth Jenő: Egyetért a javaslattal, addig, míg a jogszabály nem válik véglegessé. Oltyánné Kozla Erika: Javasolja, hogy a rendelet változatlan maradjon, de a hatályba lépés ideje december 27 napja legyen. Maczkó József: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát az önkormányzat évi közbeszerzési tervének módosításáról. alábbi rendeletet alkotja: 10

11 Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2011.(XII.20) r e n d e l e t e Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról szóló 16/2011.(XII.16.) rendelet módosítására. Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. tv. 7..(1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló évi LVII.tv. 4..(2)bekezedésében meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1.. Az ökr. 3.. helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3.. Az ivóvíz fogyasztási díja: a.) lakossági fogyasztók részére: b.) közületi fogyasztók részére: 248,-Ft/m3 315,-Ft/m Ez a rendelet december 27. napján lép hatályba. Maczkó József sk. Oltyánné Kozla Erika sk. körjegyző Maczkó József: Megköszöni a megjelenést, a nyílt ülést berekeszti. kmft. Maczkó József Oltyánné Kozla Erika körjegyző 11

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 7-én tartott rendkívüli üléséről. 276/2011.(XII.07.)sz. kt. határozat

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011 november 9-én tartott rendkívüli üléséről. 255/2011.(XI.09.)sz. kt. határozat

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 25-én tartott üléséről. 3/2014 (III.26.) sz. rendelet Rendelet alkotása

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:122-14 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011 június 02-án tartott üléséről. 144/2011.(VI.02.)sz.kth 145/2011.(VI.02.)sz.kth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3./ A Képviselő Testület 2013. évi munkatervének elfogadása Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester Közreműködő: Dr.

JEGYZŐKÖNYV. 3./ A Képviselő Testület 2013. évi munkatervének elfogadása Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester Közreműködő: Dr. JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27- én, 12.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Berecz

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. október 10-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. október 10-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2013. október 10-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TARTALOM: Tiszasas Község Önkormányzata 9/2013. (X.11.) Önkormányzati rendelete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. augusztus 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi ülésről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. augusztus 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi ülésről. 21. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. augusztus 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:mezőfi Zoltán polgármester Dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek Károly képviselő

Részletesebben

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 3-án tartott rendkívüli üléséről. 63/2014.(IV.03.) sz. kt. határozat

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2012. (XI. 27.) Költségvetési rend. módosítása 16/2012.

Részletesebben

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 12-én tartott nyílt üléséről. 124/2014.(VIII.12.) sz. határozat Közbeszerzési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket. 218 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor képviselő, Görbe Károly képviselő, Kiss Katalin képviselő,

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 30. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat 2010. december 21-én megtartott üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város Önkormányzat

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. M e g h í v o t t a k: - Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője. Egyebek:

TÁRGYSOROZAT. M e g h í v o t t a k: - Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője. Egyebek: Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én megtartott rendkívüli ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 244 /2014. d./rendeletei: 9/2014. (XII.

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611., Fax: 66/371-623. Iktatószám: 1006-5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 4-én tartott nyílt üléséről. 133/2014.(IX.04.) sz. határozat 134/2014.(IX.04.)

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 09-én tartott üléséről. 29/2011.(II.09.) sz. kth. 30/2011.(II.09.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

1/2012. számú. 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.) sz. rendelet

1/2012. számú. 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 462-2/2012. 1/2012. számú 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.)

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentéséről

Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentéséről Határozat száma 2012. évi 6. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én megtartott rendes üléséről készült JEGYZŐKÖNYV TÁRGY MUTATÓ Határozat tárgya Közrend, közbiztonság

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 7-8 Határozatai: 148-158 T á r g y

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő.

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30.-án, 17.00 órai kezdettel a Lászlómajori orvosi rendelőben megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

15. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

15. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 223-15/2013. iktatószám 15. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2010. november 23-án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2010. november 23-án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 30/30/2010. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 23-án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. ( XI.23.) rendelete A magánszemélyek

Részletesebben