ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 1 2012/23. szám Budapest, december 28. Szám: 42953/2012.ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 22/2012. (XII. 21.) ORFK utasítás az iskolakerülő gyermekkorú személlyel szemben foganatosítható rendőri intézkedés részletszabályairól 2. 23/2012. (XII. 21.) ORFK utasítás az általános és középiskolák rendjének fenntartásában történő közreműködés rendőrségi végrehajtásáról Együttműködési megállapodások: 1. A Rendőrség és az Oktatási Hivatal között kötött együttműködési megállapodás (2012. december 21.) 2012/23. szám Budapest, december 28.

2 2 I. rész UTASÍTÁSOK Szám: 22/2012. AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 22/2012. (XII. 21.) ORFK utasítása az iskolakerülő gyermekkorú személlyel szemben foganatosítható rendőri intézkedés részletszabályairól A Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 6. (1) bekezdés b) pontja alapján, a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény. 34/A. -ának végrehajtása érdekében kiadom az alábbi u t a s í t á s t: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az utasítás hatálya kiterjed: a) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra, a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra; b) a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre (a továbbiakban: helyi szerv). 2. Az utasítás alkalmazásában: a) gyermekkorú személy: tizennegyedik életévét be nem töltött személy; b) igazolás: a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.)34/A. (2) bekezdésében meghatározott igazolás; c) intézkedés: az Rtv. 34/A. -a szerinti intézkedés; d) képviselő: szülő, törvényes képviselő, a gyermeket gondozó személy vagy a gyermeket gondozó intézmény vezetője; e) ügyeleti szolgálat: a helyi szerv ügyeleti szolgálata, illetve azon megyei rendőrfőkapitányságoknál, ahol Tevékenység-irányítási Központ működik, a Tevékenység-irányítási Központ. II. FEJEZET RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 3. Intézkedés csak a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott tanítási napokon kezdeményezhető.

3 3 4. A nevelési-oktatási intézménnyel (a továbbiakban: oktatási intézmény) kapcsolatot tartó személy(ek)nek tájékozódnia kell a helyi szerv illetékességi területén működő oktatási intézmény tanítási napjairól és tanítási rendjéről. 5. Intézkedés akkor kezdeményezhető, ha az észlelt körülményekből arra lehet következtetni, vagy információ van arról, hogy nagykorú kísérete nélkül a közterületen vagy nyilvános helyen tartózkodó gyermekkorú személy a tanítási napon a tanítási órától vagy az oktatási intézmény által szervezett kötelező foglalkozástól engedély nélkül maradt távol, vagy arról engedély nélkül távozott. 6. A gyermekkorú személy számára az intézkedés minden szakaszában lehetőséget kell biztosítani arra, hogy képviselőjével a kapcsolatot felvegye, illetve meg kell kísérelni a képviselő értesítését. 7. Amennyiben az intézkedésre kerül sor, a gyermekkorú személyt igazoltatni kell. Az Rtv ának (2) bekezdésében meghatározott hatósági igazolvány hiányában a személyazonosság egyéb módon való megállapításához, amennyiben rendelkezésre áll, a diákigazolványban foglalt adatok felhasználása indokolt. 8. Amennyiben az intézkedés során a rendőr megállapítja, hogy az Rtv a szerinti biztonsági intézkedés feltételei fennállnak, az Rtv ában foglalt intézkedés(eke)t akkor is végre kell hajtani, ha a gyermekkorú személy az igazolást átadta. 9. A tanulói jogviszony megállapítására elsősorban a diákigazolvány vagy az iskolai ellenőrző (értesítő) alkalmas, ezek hiányában a gyermekkorú személyt fel kell szólítani, hogy a tanulói jogviszonyával kapcsolatban nyilatkozzon. 10. Az oktatási intézményekkel történő kapcsolatfelvétel során a Közoktatási Információs Iroda honlapjáról elérhető Hivatalos közoktatási intézménytörzs adataira kell támaszkodni (http://www.kir.hu/intezmeny/kereses.asp). 11. A gyermekkorú személy tanulói jogviszonyának megállapítása diákigazolvány vagy az iskolai ellenőrző (értesítő) hiányában a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 44. (6a) bekezdése alapján, telefon útján az Oktatási Hivatalon keresztül történő ellenőrzés alapján történik. 12. A gyermekkorú személy által az oktatási intézményére vonatkozóan közölt adatok valódiságának ellenőrzését elsődlegesen a gyermekkorú személy által megadott oktatási intézménnyel történő kapcsolatfelvétel, egyébként a 10. pontban szereplő adatbázis igénybevételével kell végrehajtani. Az Oktatási Hivatal telefonon történő megkeresésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha ezen intézkedések nem vezetnek eredményre. 13. A 10. és 11. pontban részletezett feladatok kizárólag a rendőri szerv ügyeleti szolgálatán keresztül hajthatók végre.

4 4 14. A köznevelési információs rendszerből történő valamennyi adatkérést a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszerben, ellenőrzésre alkalmas módon dokumentálni kell. 15. Ha a rendőr az intézkedés során megállapítja, hogy a gyermekkorú személy nem rendelkezik igazolással, de személyazonossága és tanulói jogviszonya hitelt érdemlően megállapítható, az ügyeleti szolgálaton keresztül fel kell venni a kapcsolatot az oktatási intézmény vezetőjével. 16. Ha a gyermekkorú személy a tanítási napon a tanítási órától vagy az oktatási intézmény által szervezett kötelező foglalkozástól engedély nélkül maradt távol, vagy arról engedély nélkül távozott, a gyermekkorú személyt az oktatási intézmény vezetőjével történő kapcsolatfelvételt követően az oktatási intézménybe kell kísérni, és a gyermekkorú személyt a mellékletben szereplő Elismervény aláíratását követően (a továbbiakban: elismervény) az oktatási intézmény vezetőjének vagy képviselőjének át kell adni. Az elismervényt két eredeti példányban kell elkészíteni, amelynek egyik példányát az oktatási intézmény vezetőjének vagy képviselőjének át kell adni. 17. Ha az igazolással nem rendelkező gyermekkorú személy oktatási intézménybe történő kísérése az oktatási intézménnyel való egyeztetés alapján nem megoldható, a gyermekkorú személyt az Rtv. 33. (2) bekezdésének d) pontja alapján elő kell állítani, és a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 29. -ának (2) bekezdésében meghatározott intézkedések megtételéről haladéktalanul gondoskodni szükséges. III. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 18. Az utasítás január 1-jén 1 lép hatályba. Dr. Hatala József r. altábornagy sk. 1 Közzétételére a Hivatalos Értesítő 56. számában, december 21-én került sor.

5 5 Rendőrkapitányság Melléklet a 22/2012. (XII. 21.) ORFK utasításhoz ELISMERVÉNY a tanítási napon a tanítási órától vagy az iskola által szervezett foglalkozástól engedély nélkül távolmaradó, vagy onnan engedély nélkül eltávozó 14. életévét be nem töltött tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő kíséréséről és a nevelőtestület tagjának történő átadásáról Alulírott (név, rendfokozat, jelvényszám) fenti rendőrkapitányság részéről.(tanuló neve),. (lakcím) alatti lakos, a mai napon a(z) (nevelési-oktatási intézmény megnevezése) vezetőjének, illetve képviselőjének sérülésmentesen átadtam. A gyermek törvényes képviselőjét a Rendőrség értesítette/nem értesítette* (nem kívánt rész törlendő). Kelt, rendőrség képviselője nevelési-oktatási intézmény képviselője PH. nevelési-oktatási intézmény bélyegzőjének helye

6 6 Szám: 23/2012. AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 23/2012. (XII. 21.) ORFK utasítása az általános és középiskolák rendjének fenntartásában történő közreműködés rendőrségi végrehajtásáról A Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 6. (1) bekezdés b) pontja alapján, a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 1. (2) bekezdés 18. pontjának végrehajtása érdekében kiadom az alábbi u t a s í t á s t: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az utasítás hatálya kiterjed: a) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra; b) a rendőrkapitányságokra. 2. Az utasítás alkalmazásában fenntartó a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény pontjában szereplő természetes vagy jogi személy. 3. Az iskolákkal történő kapcsolatfelvétel során a közoktatási információs rendszer Közoktatási Információs Iroda honlapjáról elérhető Hivatalos közoktatási intézménytörzs adataira kell támaszkodni (http://www.kir.hu/intezmeny/kereses.asp). II. FEJEZET RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 4. Az általános és középiskolák (a továbbiakban együtt: iskola) rendjének fenntartásában az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség) közreműködőként vehet részt, amely tevékenység (a továbbiakban: feladat) kizárólag a fenntartó kezdeményezésére történhet. 5. A feladat ellátása során az iskolában szolgálatot teljesítő rendőr feladata a közrendet, közbiztonságot veszélyeztető cselekmények megelőzése, megszakítása, a szükséges rendőri

7 7 intézkedések megtétele, valamint az iskola rendjének fenntartása érdekében segítségnyújtás és tanácsadás a fenntartó részére. A rendőrségi közreműködés nem terjed ki az adott objektum őrzésére. 6. A feladat végrehajtása a rendőrség gyermek- és ifjúságvédelmi programjaival (pl. Iskola rendőre, D.A.D.A., ELLEN-SZER) összhangban történik, melynek során a szolgálatot ellátó rendőrök kötelesek együttműködni. 7. A feladat végrehajtását a jelenleg is működő kapcsolatrendszer, együttműködés fenntartásával, illetve szükség szerinti kibővítésével kell biztosítani. Az együttműködés tartalma a területileg illetékes rendőrkapitányság és az iskola fenntartója közötti írásbeli megállapodásban (a továbbiakban: együttműködési megállapodás) is rögzíthető, melynek megkötése előtt ahol működik ki kell kérni a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 10. -a alapján létrehozott bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottság véleményét. 8. Az együttműködési megállapodásban az illetékes helyi szerv rendelkezésére álló személyi és tárgyi feltételek függvényében, az iskola sajátos igényeire, a várhatóan felmerülő, rendőrségi közreműködést igénylő biztonsági kockázatokra is figyelemmel rögzíteni kell különösen: a) a szolgálatot ellátó rendőr feladatait; b) a rend fenntartásában történő közreműködés előre tervezhető, rendszeres jellegű időpontját; c) az előre tervezhető, de nem rendszeres jelleggel megtartásra kerülő iskolai rendezvények esetében az iskola részéről az feladat végrehajtására vonatkozó kezdeményezési kötelezettség határidejét; d) azon kitételt, hogy a feladat ellátására igénybe venni kívánt rendőr nem kérhető kizárólag rendezvénybiztosítás céljából; e) a kapcsolattartók személyét, beosztását, elérhetőségeit. 9. Az iskolában a feladatot ellátó rendőri jelenlét biztosításának szükségességét az iskolával kapcsolatot tartó személyen keresztül az iskola fenntartójának igényeire és a rendőrszakmai szempontokra figyelemmel havonta értékelni, felülvizsgálni, és indokolt esetben amennyiben együttműködési megállapodás megkötésére sor került az együttműködési megállapodás módosítását kezdeményezni kell. 10. A feladat ellátására rendkívüli őrt kell kijelölni azzal a feltétellel, hogy szolgálatát nem konkrét felállítási helyen, hanem mozgási körzetben látja el. A rendkívüli őr feladatait az utasításban foglaltakra figyelemmel őrutasításban kell meghatározni. 11. A feladatban résztvevő állományt úgy kell kijelölni, hogy a feladat ellátása az adott település vonatkozásában ne eredményezzen biztonsági deficitet a közrend, közbiztonság fenntartásában. Erre figyelemmel a fenntartó kezdeményezése alapján vizsgálni szükséges a közreműködés alapjául szolgáló esemény, helyzet biztonsági kockázatait; és a rendőrségi közreműködés módját, időtartamát ennek megfelelően kell meghatározni. 12. A feladat ellátását a rendes szolgálatban álló állomány igénybe vételével, túlszolgálat elrendelése nélkül kell biztosítani.

8 8 13. Szakképzettséggel nem rendelkező rendőr a feladat ellátásában önállóan nem vehet részt. 14. A feladat ellátására lehetőleg egyenruhás rendőrt kell kijelölni. 15. Rendőri intézkedést halaszthatatlan eset kivételével az iskola nevelőtestülete tagjának jelenlétében kell kezdeményezni. 16. Amennyiben a tanuló nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény szerinti kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, és ez a rendőr számára felismerhető, köteles a fegyelemsértést az iskola nevelőtestülete tagjának jelezni. III. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 17. Az utasítás január 1-jén 2 lép hatályba. Dr. Hatala József r. altábornagy sk. 2 Közzétételére a Hivatalos Értesítő 56. számában, december 21-én került sor.

9 9 II. rész EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK Szám: 172/2012. EMÜ. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv [székhelye: 1139 Budapest, Teve utca 4-6. szám, képviseli: Dr. Hatala József r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány], (a továbbiakban: Rendőrség), másrészről az Oktatási Hivatal [székhelye: 1055 Budapest, Szalay utca szám, képviseli: dr. Princzinger Péter elnök], (a továbbiakban: OH), (Rendőrség és OH a továbbiakban együtt: Felek) között az alábbiak szerint részletezett tartalommal. I. Fejezet Az együttműködési megállapodás célja 1. Az együttműködési megállapodás célja a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 34/A. -a alapján eljáró rendőr feladata törvényes és szakszerű végrehajtásának biztosítása érdekében azoknak a rendelkezéseknek a meghatározása, amelyek a 14. életévét be nem töltött tanuló nevelési-oktatási intézménytől való távolmaradása jogszerűségének ellenőrzése érdekében rögzítik a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési törvény) 44. (6a) bekezdésében foglalt adattovábbítás menetét. II. Fejezet A Felek vállalásai 2. Az OH vállalja, hogy a) a tanév rendjéről szóló rendelet szerinti tanítási napokon, az OH hivatali munkaidejében, hétfőcsütörtöki napokon óra és óra között, pénteki és szombati napokon óra és óra között az 1. számú mellékletben rögzített telefonszámon folyamatos készenlét útján a tanuló nevelési-oktatási intézményének megállapítása, a tanítási napon a tanítási órától vagy az iskola által szervezett kötelező foglalkozástól való távolmaradás jogszerűségének

10 10 ellenőrzése, valamint a nevelési-oktatási intézménnyel és a tanuló szülőjével, törvényes képviselőjével való kapcsolatfelvétel céljából tájékoztatást ad a Rendőrség számára az intézkedés alá vont 14. életévét be nem töltött gyermek köznevelési törvény 44. (5) bekezdés a)-c), f)-h), j)-m) és o) pontjában meghatározott következő a köznevelés információs rendszerében (a továbbiakban: KIR) nyilvántartott adatairól: a tanuló neve, neme, születési helye és ideje, anyja neve, lakóhelye, tartózkodási helye, állampolgársága, diákigazolványának száma, jogviszonyával kapcsolatban, hogy magántanuló-e, tanköteles-e, a tanuló jogviszonya szünetelésének kezdete és befejezésének ideje, jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcíme és ideje, nevelési-oktatási intézményének neve, címe, OM azonosítója, tanuló nevelésének, oktatásának helye; b) az a) alpont szerinti adatigénylés teljesítésekor az OH a jelen Együttműködési Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) 1. számú mellékletében feltüntetett telefonszámokon beérkezett hívás alapján azonosítja az adatigénylő rendőrségi szervezeti egységet, a kért adatokat az OH kizárólag szóban, az azonosítást követően szolgáltatja; a Felek tudomásul veszik, hogy az 1. számú mellékletben szereplő telefonszámok azonosítják az adatigénylőt, így az OH kizárólag az 1. számú mellékletben szereplő telefonszámokról érkező hívás esetén szolgáltatja az a) pont szerinti személyes adatokat; c) hogy a Rendőrség által jóváhagyott 2. számú mellékletben szereplő igazolásmintákat az OH üzenetkiküldő rendszerén keresztül eljuttatja a nevelési-oktatási intézmények részére. 3. A Felek vállalják, hogy soron kívül a) értesítik egymást írásban az 1. számú melléklet szerinti telefonszámokban bekövetkezett változásokról. A telefonszám változás a Fél képviselője által aláírt és lepecsételt, postai úton, sürgős esetben faxon vagy ben megküldött okiratban, az okirat másik féllel történő közlésével hatályos. A telefonszám változásról szóló eredeti okiratot faxon, vagy ben történő megküldést követően a Felek haladéktalanul postai úton is megküldik a másik fél részére; b) kezdeményezik az együttműködési megállapodás módosítását, amennyiben az elektronikus adatszolgáltatás működtetéséhez szükséges rendszerfejlesztés megvalósul. 4. Feleknek tudomása van arról, hogy a KIR-be a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet ai alapján a jogviszony létestését követő öt napon belül a nevelési-oktatási intézmény képviselője szolgáltatja a tanulók személyes adatait, illetve az adatok változásait is, a változást követő öt napon belül a nevelésioktatási intézmény képviselője jelenti be a KIR részére. Fentiekre tekintettel a Rendőrség tudomásul veszi, hogy az OH csak a KIR nyilvántartásban szereplő tanulói adatok alapján tud adatot szolgáltatni, amennyiben a nevelési-oktatási intézmény képviselője hibás, helytelen, valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltatott, vagy nem szolgáltatott adatot a KIR-be, és az OH ezért ad a jelen megállapodás körében a Rendőrségnek téves tájékoztatást valamely tanuló személyes adataival kapcsolatosan, azért az OH felelősséget nem vállal. 5. Felek tudomásul veszik, hogy az OH kizárólag a Megállapodás 2. a) alpontjában meghatározott tanulói adatokat szolgáltatja a Rendőrség részére, az OH az adott nevelési-oktatási intézmény munkatervéről, az intézményben hatályos helyi tanév rendjéről tájékoztatást nyújtani nem tud, így

11 11 adott intézménnyel kapcsolatosan a tanítási szünetek idejéről, tanítás nélküli munkanapok idejéről információt nem tud szolgáltatni a Rendőrség részére. 6. A Rendőrség vállalja, hogy az adatkezelés célhoz kötöttségének szem előtt tartásával az együttműködési megállapodás alapján foganatosított adatigénylésekről naprakész nyilvántartást vezet. III. Fejezet Kapcsolattartás, a megállapodás módosítása, felmondása 7. A Felek az együttműködési megállapodásban foglaltak eredményes végrehajtása érdekében az alábbi kijelölt kapcsolattartóik útján folyamatos kapcsolatot tartanak a) az OH részéről: Urbán Ferenc Ábel aa) beosztás: főosztályvezető-helyettes ab) elérhetőség: tel: (06) 1/ fax: (06) 1/ b) a Rendőrség részéről: dr. Berei Róbert r. őrnagy ba) beosztás: megbízott osztályvezető bb) elérhetőség: tel: (06) 1/ fax: (06) 1/ A Felek jogosultak egyoldalúan más kapcsolattartó személyt kijelölni, a kapcsolattartó személy megváltozása a Feleknek a másik félhez írásban (postai küldeményben, ben, vagy faxon) intézett levélben történő közlésével hatályos. 9. A Felek az együttműködés első félévét követően értékelik az addigi gyakorlatot, a tapasztalatok birtokában felülvizsgálják az alkalmazott eljárást, és annak függvényében fenntartják a változtatás, illetve továbbfejlesztés lehetőségét. 10. A Felek a Megállapodást közös megegyezésükkel írásban bármikor módosíthatják, illetve a másik Fél részére megküldött egyoldalú nyilatkozatával bármelyik Fél jogosult a Megállapodás módosítását írásban kezdeményezni. 11. A Felek a Megállapodást határozatlan időre kötik azzal, hogy azt bármelyik Fél jogosult a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal annak kézhezvételétől számított 90 napos határidővel felmondani. V. Záró rendelkezések 12. A Megállapodás január 1-jén lép hatályba.

12 A Felek képviselői a koncepcionális kérdések rendezése, illetve az aktuális feladatok meghatározása céljából szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal találkoznak és áttekintik az együttműködés tapasztalatait, értékelik annak eredményességét, egyeztetnek a következő időszak közös tevékenységeiről, szükség szerint javaslatot tesznek az Megállapodás módosítására. 14. A Megállapodásban nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 15. Felek a jelen Megállapodást amely három számozott oldalból áll és négy, egymással mindenben egyező eredeti példányban készült elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. Budapest, december 21. Dr. Hatala József r. altábornagy országos rendőrfőkapitány sk. dr. Princzinger Péter elnök sk.

13 13 1. számú melléklet a Rendőrség és az OH között létrejött KIR/ /2012 számú Együttműködési Megállapodáshoz, a Megállapodás 2. a) és b) pontjában meghatározott telefonszámok tárgyában 1. A Megállapodás 2. a) pontjában meghatározott telefonszám, amelyen a Rendőrség a Megállapodás szerinti adatigénylést az OH-tól kérheti: (06-1) A Megállapodás 2. b) pontjában meghatározott telefonszámok, amelyekről a Rendőrség egyes szervezeti egységei a Megállapodás szerinti adatigénylésüket kérhetik, és amelyek egyben az adatigénylő rendőrségi szervezeti egységek OH általi azonosítására szolgálnak: Ssz. A rendőrségi szervezeti egység megnevezése A rendőrségi szervezeti egység telefonszáma 1. Budapesti RFK 06-20/ Bács-Kiskun MRFK 06-20/ Baranya MRFK 06-30/ Békés MRFK 06-30/ Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK 06-20/ Csongrád MRFK 06-20/ Fejér MRFK 06-20/ Győr-Moson-Sopron MRFK 06-30/ , 06-30/ Hajdú-Bihar MRFK 06-30/ Heves MRFK 06-20/ Jász-Nagykun-Szolnok MRFK 06-20/ , 06-30/ Komárom-Esztergom MRFK 06-30/ Nógrád MRFK 06-20/ Pest MRFK 06-20/ Somogy MRFK 06-20/ Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK 06-20/ Tolna MRFK 06-20/ Vas MRFK 06-20/ Veszprém MRFK 06-30/ Zala MRFK 06-30/ Készenléti Rendőrség 06-30/

14 14 2. számú melléklet a Rendőrség és az OH között létrejött KIR/ /2012. számú Együttműködési Megállapodáshoz, a Megállapodás 2. c) pontjában meghatározott igazolásminták tárgyában I G A Z O L Á S Alulírott.. mint a.. nevű gyermek (szül. idő:..anyja neve:......) szülője / törvényes képviselője igazolom, hogy nevezett gyermek, aki a(z)..... iskola (címe:....). osztályos tanulója,... napo(ko)n, az iskolai tanítási óráról / az iskola által szervezett foglalkozásról jogszerűen van távol. A távolmaradás oka:... Dátum:... gyermek szülője / törvényes képviselője

15 15 3. számú melléklet a Rendőrség és az OH között létrejött KIR/ /2012. számú Együttműködési Megállapodáshoz, a Megállapodás 2. c) pontjában meghatározott igazolásminták tárgyában I G A Z O L Á S Intézmény neve:... Címe: OM azonosító:.. A fenti köznevelési intézmény képviselőjeként igazolom, hogy.. nevű (szül. idő: anyja neve:. ).. osztályos tanulónk,. napo(ko)n, az iskolai tanítási óráról/az iskola által szervezett foglalkozásról jogszerűen van távol. A távolmaradás jogcíme: Dátum:... P. H... intézményvezető

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: GÁL GÁBOR IGAZAGTÓ SZOLNOK 2013 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. I. Nyilvántartható

Részletesebben

ISKOLA(I) PROGRAMOK A HATÁRON. Budapest, 2013. november 5. Csonka Györgyi

ISKOLA(I) PROGRAMOK A HATÁRON. Budapest, 2013. november 5. Csonka Györgyi ISKOLA(I) PROGRAMOK A HATÁRON Budapest, 2013. november 5. Csonka Györgyi A RENDŐRSÉG GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI PROGRAMJAI 1992. DADA program 2005. ELLEN-SZER program 2008. Iskola rendőre program 2010.

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

PTE 1. Sz. Gyakorló Általános Iskola. Adatkezelési szabályzat

PTE 1. Sz. Gyakorló Általános Iskola. Adatkezelési szabályzat Melléklet PTE 1. Sz. Gyakorló Általános Iskola Adatkezelési szabályzat Érvényes: 2013. január 3-tól A 2011. évi CXC. törvény A köznevelésről 26.. szabályozza a köznevelési intézményekben nyilvántartott

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS térfigyelő kamerarendszer működtetésére

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS térfigyelő kamerarendszer működtetésére Szám:./2016. Emü. amely létrejött EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS térfigyelő kamerarendszer működtetésére Vilonya Község Önkormányzata (cím: 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., képviseli: Fésüs Sándor, polgármester),

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2012/17. szám Budapest, 2012. október 03. Szám: 32541/2012. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttműködési megállapodások: 1. Az Országos Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról Iktatószám: Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról amely létrejött egyrészről másrészről iskola: Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai

Részletesebben

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése A TÁMOP-3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja (ok fejlesztése) kiemelt projekt keretében beszerzett és a pedagógiai szakszolgálatok számára átadott informatikai eszközök Átadásra került

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február havi ülésére 1 SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013-02-27.. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2011/5. szám Budapest, 2011. május 26. Szám: 15389/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Utasítások: Tartalomjegyzék 1. 6/2011. (V. 23.) ORFK utasítás a cigány származású

Részletesebben

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Elfogadva: 2014. szeptember 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének 1/2014 (IX.08.)

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/8. szám Budapest, 2009. március 18. Szám: 10012/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 14/2009. (OT 8.) ORFK utasítás a közterületek

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Amelyet egyrészről a NYME Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium 9400 Sopron, Szent György u.9 képviselő: Dr.

Részletesebben

Tanácsnok E L Ő T E R J E S Z T É S

Tanácsnok E L Ő T E R J E S Z T É S Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tanácsnok E L Ő T E R J E S Z T É S A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitánysága és a Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata közötti együttműködési

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Képviselő-testületének 105/2016. (IV.28.) határozata A támogatása óvoda építésére, fejlesztésére

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS TANÁCSNOK JAVASLAT. Együttműködési Megállapodás megkötésére

KOORDINÁCIÓS TANÁCSNOK JAVASLAT. Együttműködési Megállapodás megkötésére BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KOORDINÁCIÓS TANÁCSNOK JAVASLAT Együttműködési Megállapodás megkötésére Készítette: Előterjesztő: koordinációs tanácsnok koordinációs tanácsnok Egyeztetésre megküldve:

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat az Üllői

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS

KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS a köznevelési intézmények települési nemzetiségi önkormányzati fenntartásba vételével összefüggő intézményi átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint

Részletesebben

Országos döntő: Sárvár, 2015. május 11. (hétfő)

Országos döntő: Sárvár, 2015. május 11. (hétfő) Országos döntő: Sárvár, 2015. május 11. (hétfő) 1 2014/2015. TANÉVI PETANQUE DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS 1. A verseny célja: A petanque sport népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai

Részletesebben

b) Rtv. a) üzemeltetés és kezelés , a képfelvevővel készített felvételekkel kapcsolatos tevékenység üzemeltetés b)

b) Rtv. a) üzemeltetés és kezelés , a képfelvevővel készített felvételekkel kapcsolatos tevékenység üzemeltetés b) 1078-3/2015. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött - egyrészről Nyírmeggyes Község Önkormányzat (képviseli: Szőkéné Vadon Edit polgármester; a továbbiakban: Önkormányzat), - másrészről Mátészalka

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2012/19. szám Budapest, 2012. október 30. Szám: 35941/2012. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Intézkedések: 1. 4/2012. (OT 19.) ORFK intézkedés a Személy-,

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A támogatása óvoda építésére,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt. szám: 1811/2011. Javaslat a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére térítésmentes helyiséghasználat biztosítására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarjáni

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, AMELY LÉTREJÖTT FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG KÖZÖTT - 2013 - EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

Jogszabályváltozások január

Jogszabályváltozások január Jogszabályváltozások 2017. január 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 193. (21) 53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet - 2017. január 1 jétől: az intézményi önértékelés pedagógusra,.vonatkozó részeit legkésőbb

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2015/16-OS TANÉVRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A 2015/16-OS TANÉVRŐL TÁJÉKOZTATÓ A 2015/16-OS TANÉVRŐL Tisztelt Szülők! A 2015-16-os tanévben is az alapfokú művészeti iskolában térítési díj, illetve tandíj ellenében vehetik igénybe az alapfokú művészetoktatást. Ha a tanuló

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 194. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK I HATÁLLYAL

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK I HATÁLLYAL A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 2016.09.01-I HATÁLLYAL 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 6. (4) A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának Oktatási igazolványok kezelési szabályzata

A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának Oktatási igazolványok kezelési szabályzata A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának Oktatási igazolványok kezelési szabályzata A szabályzat a szervezeti és működési szabályzat 5. sz. melléklete 1.

Részletesebben

( Egységes szerkezetben a 7/2016.(IV.1.) számú rendelettel) Általános rendelkezések

( Egységes szerkezetben a 7/2016.(IV.1.) számú rendelettel) Általános rendelkezések 1 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés, a felvétel/átvétel eljárási rendjéről, az óvodai

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

2/2010. (OT 2.) ORFK utasítás

2/2010. (OT 2.) ORFK utasítás 2/2010. (OT 2.) ORFK utasítás a büntetés-végrehajtási szervezet és a Rendőrség által a minősített időszakban, valamint a minősített időszakot el nem érő katasztrófahelyzetben és veszélyhelyzetben történő

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel. Humán Közszolgáltatási Iroda. 1 db. határozati javaslat

Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel. Humán Közszolgáltatási Iroda. 1 db. határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/22879/2014. Tárgy: Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel Készítette: Humán Közszolgáltatási Iroda Melléklet:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2011/9. szám Budapest, 2011. augusztus 03. Szám: 22127/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Utasítások: Tartalomjegyzék 1. 11/2011. (VII. 21.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/468-1/2011/I. Üi.: Dr. Debrey Attila/Kovács Gábor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A gyermekek védelmére

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Iktatási szám:../2015. amelyet egyrészről az iskola: Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Pogány Frigyes Szakközépiskola

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA XX/1130/14/2010. A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló

Részletesebben

A tankötelezettség teljesítéséről újra

A tankötelezettség teljesítéséről újra A tankötelezettség teljesítéséről újra 2012. március 22. dr. Rácz Julianna DMJV PH Családvédelmi Osztály vezetője Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén a) első mulasztás: szülő értesítése b) ismételt

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Ötvöskónyi Község Önkormányzata (képviseli Pusztai László polgármester, székhely: 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. bankszámlaszám: 11743033-15570396- 00000000,

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 19.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A közoktatási intézmény jogszabályban előirt nyilvántartásokat

Részletesebben

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I.

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I. 14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól Szám: 14/2013. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésével

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szám: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött, a ORSZÁGOS valamint, a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között 2011 B u d a p e s t 1 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben,

Részletesebben

2017. Kitöltési útmutató

2017. Kitöltési útmutató Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere (KIFIR) JELENTKEZÉSI LAP a 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem

Részletesebben

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács!

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács! Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 19/2013. E l ő t e r

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola 1068 Budapest, Felső erdősor u. 20. A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Készítette: a Budapest VI.

Részletesebben

Térítési és tandíjszabályozás a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 2014/2015-ös tanévben

Térítési és tandíjszabályozás a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 2014/2015-ös tanévben Térítési és tandíjszabályozás a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 2014/2015-ös tanévben A KLIK Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013.(VII.5.) EMMI utasításban

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 201. év hó.. napjától 201. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 201. év hó.. napjától 201. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ RÉVFÜLÖPI VITORLÁSKIKÖTŐ LÉTESÍTMÉNY RENDEZVÉNY CÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉHEZ 1.

Részletesebben

Előterjesztés. Ingatlanhasználati szerződés az általános iskolák és az önkormányzat között

Előterjesztés. Ingatlanhasználati szerződés az általános iskolák és az önkormányzat között Előterjesztés Ingatlanhasználati szerződés az általános iskolák és az önkormányzat között Biatorbágyon a 2012/13-as tanévtől a Biatorbágy, Karinthy F. u. 4. szám alatti ingatlanban a Ritsmann Pál Német

Részletesebben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben 1. sz. táblázat Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben Ügyészségek A nyomozás elrendelésétől számított A nyomozás elrendelésétől a jogerős bírósági 1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 15 fő részére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 15 fő részére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatot hirdet a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ egységes rendvédelmi moduláris szakképzésében résztvevő roma származású fiatalok

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

110/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. Fenntartói jog átadása FENNTARTÓI JOG ÁTADÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS

110/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. Fenntartói jog átadása FENNTARTÓI JOG ÁTADÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS 110/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat Fenntartói jog átadása Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában működő Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégiumra vonatkozó fenntartói

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Iktatási szám:../2013. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL amelyet egyrészről iskola: Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium székhely: Salgótarján

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. GLOBÁLPED Kft.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. GLOBÁLPED Kft. 218/2012. (VIII.31.) sz. Ökt. határozat 1. sz. melléklete MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Megbízó megnevezése és címe: Megbízott adatai: Kazincbarcika Város Önkormányzata Szitka Péter polgármester Cég megnevezése:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01

A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01 A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01 Szolgálati ágak A rendőrség szolgálati tagozódása szolgálatok szakszolgálatok Szolgálati ágak a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési bűnügyi

Részletesebben

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13.

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13. Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei Szeged, 2014. március 13. A Nemzeti köznevelésről szóló törvény egyik jelentős újításának tekinthetők a 2013 szeptemberétől indítható Köznevelési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KATOLIKUS ÓVODA, KÉTTANNYELVŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ OKTATÁSI IGAZOLVÁNYOK KEZELÉSI SZABÁLYZATA

JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KATOLIKUS ÓVODA, KÉTTANNYELVŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ OKTATÁSI IGAZOLVÁNYOK KEZELÉSI SZABÁLYZATA JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KATOLIKUS ÓVODA, KÉTTANNYELVŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ OKTATÁSI IGAZOLVÁNYOK KEZELÉSI SZABÁLYZATA 2015. január 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 5. OM

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság! ELŐTERJESZTÉS a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról A Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban:

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. 2. Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását

Részletesebben

Térítési és tandíjszabályozás a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 2015/2016-os tanévben

Térítési és tandíjszabályozás a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 2015/2016-os tanévben Térítési és tandíjszabályozás a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 2015/2016-os tanévben A KLIK Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013.(VII.5.) EMMI utasításban

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai

Részletesebben

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar.

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar. VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR HŰSÉGPROGRAM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom 1. A működési szabályzat érvényessége... 2 2. Általános feltételek, belépés... 3 3. A Regisztráció igénylése, adattartalma... 3 4. A Törzsvásárló

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014.

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 2013. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/4. szám Budapest, 2009. február 20. Szám:6727/2009.ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 7/2009. (OT 4.) ORFK utasítás a Rendőrség személyi

Részletesebben