Bevezető. Zalaegerszeg, szeptember

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezető. Zalaegerszeg, 2006. szeptember"

Átírás

1 Bevezető 1998 óta ötödik alkalommal bővítettük összeállításunkat, amely a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban található cigánysággal kapcsolatos műveket tartalmazza. Bibliográfiánkban csak azokat az önálló műveket gyűjtöttük össze, amelyek cigány szerzőktől származnak vagy témájukban a cigánysággal foglalkoznak. Emellett számtalan folyóiratcikket találhat még a kutató, melyek könyvtárunk elektronikus katalógusában visszakereshetők. Gyűjtésünk nem terjedt ki azokra a tanulmányokra sem, melyek átfogó témákkal foglalkozó művek részeként jelentek meg, ezek katalógusunkban könnyen megtalálhatók. Könyvtárunk 1998 óta tölti be a cigány nemzetiségi báziskönyvtári feladatokat, minden évben pályázatok segítségével is bővítjük ezt az állományrészt. Bibliográfiánk összesen 343 címet tartalmaz, összeállításunkban a könyvtári szakrendet követtük, a főbb témaköröket külön kiemeltük. Reméljük, hogy összeállításunk segíti olvasóink, kutatóink munkáját. Kérdéseikkel, felvetéseikkel forduljanak könyvtárunk olvasószolgálatához! Zalaegerszeg, szeptember

2 I. Szakirodalmi művek VALLÁS 200 B 61 O svunto evondyeliomo sar o Mathe ramosandye les / [ pej romanyi ship boldas les Choli Daróczi József]. - Bp. : Szt. István Társ., 1991 (Zalaegerszeg : Zalai Ny.) , [2] p. 220 B 61 Nyevo Teshtamento : amare rajesko le Jesusesko ntevo jekkethanipe le shtar evandyeliumra / Pej romanyi shib holdas les Choli Daróczi József. - Pécs : Cigány Kult. és Közműv. Egyes., [199?] p. 220 B 61 Biblia : Ujszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján = Suntoiskiripe Nyevo Teshtamento / ford. Vesho-Farkas Zoltán. - Bp. : Szt. Jeromos Bibliatárs., , [10] p. 280 N 12 Ut a Szeretethez : hit, szeretet és boldogság és a Tízparancsolat értelmezése / Náday Gyula. - [Bp.] : Mo. Cigányok Demokr. Szöv., p. 290 I 52 India bölcsessége : szöveggyűjtemény India legendakincséből, vallási és filozófiai irodalmából / [szerk. Teingl-Takács László] ; [ill. Renner Zsuzsa]. - Bp. : Gandhi Alapítvány : A Tan Kapuja Buddhista Főisk., cop p. 2

3 SZOCIOLÓGIA A 98 Azonosság és különbözőség : tanulmányok az identitásról és az előítéletről / [szerk. Erős Ferenc]. - Bp. : Scientia Humana, p. B 12 Az esélyegyenlőség korlátai Magyarországon : státusz, etnicitás, kirekesztődés az egészségügyben és a szociális szférában / Babusik Ferenc. - Bp. : L'Harmattan, [2005] p. B 30 A kelet-európai cigányság : rendszerváltás, marginalitás és nemzetiségi politika /Zoltan Barany ; [ford. Hegedűs Gyula]. Bp. : Athenaeum 2000, p. B 46 A Magyarországon élő cigánylakosság társadalmi beilleszkedése az 1970-es évektől napjainkig / Bencsik István. - [Bp.] : ELTE, p. B 70 Gyermekélet - táplálkozás cigány közösségekben : Gyűjtési útmutatók / Bódi Zsuzsanna. - Bp. : M. Művel. Int., p. B 70 Gyermekélet - táplálkozás cigány közösségekben : Gyűjtési útmutatók / Bódi Zsuzsanna. 2. jav., bőv. kiad. - Bp. : M. Művel. Int., p. 3

4 B 70 A magyarországi cigányság kultúrája / Bódi Zsuzsanna. Bp. : M. Művel. Int., p. C 21 Ciganológia - romológia / szerk. Forray R. Katalin ; [társszerk. Beck Zoltán] ; [mtársak Cserti Csapó Tibor, Szalai Andrea]. - Bp. [etc.] : Dialóg Campus, p. C 21 Cigánynak lenni Magyarországon : jelentés : helybenjárás / szerk. Kállai Ernő, Törzsök Erika. - Bp. : EÖKIK, p. C 21 Cigánynak születni : tanulmányok, dokumentumok / szerk. Horváth Ágota, Landau Edit, Szalai Júlia. - Bp. : ATA : Uj Mandátum, p. C 21 Cigányok Európában : kulturális antropológiai tanulmányok / szerk. Prónai Csaba. - Bp. : Uj Mandátum, , Nyugat-Európa 2., Olaszország / válogatás Jane Dick Zatta, Leonardo Piasere, Francesca Manna, Elisabeth Tauber, Paola Trevisan tanulmányaiból C 21 Cigányok a szociális földprogramban / szerk. Szoboszlai Zsolt ; [szerzők... G. Fekete Éva et al.]. - Bp. : Gondolat, p. 4

5 C 21 A cigányok Magyarországon / [összeáll. Kemény István "A roma népesség helyzete" címmel nov. 19-én rendezett konferencia előadásai alapján]. - Bp. : MTA, p. C 21 Cigánysors : a cigányság történeti múltja és jelene : a 2003., és év szeptemberében Pécsett, a Rácz Aladár Cigány Közösségi Házban megtartott Cigányság történeti múltja és jelene, különös tekintettel a dél-dunántúli régióra című konferenciák válogatott előadásai / [fel. szerk. Márfi Attila] ; [társszerk. Kosztics István]. - Pécs : Emberháza Alapítvány [etc.], p., [20] t. E 31 Egy más mellett élés : a magyar-román, magyar-cigány kapcsolatokról / [szerk. Gagyi József]. - Csíkszereda : Pro-print, p. E 31 Együttlét : egy interetnikus tréning tapasztalatai / Bordás Sándor [et al.] ; [fotó Szelényi Károly]. - Bp. : Balassi : M. Pax Romana Fórum, cop p. F 33 Struggling for ethnic identity : the Gypsies of Hungary / [... by Gyorgy Feher] ; [publ. by the] Helsinki Watch. - New York [etc.] : Human Rights Watch, p. F 73 Cigányok Európában : kulturális antropológiai tanulmányok / szerk. Prónai Csaba. - Bp. : Uj Mandátum, cm 1., Nyugat-Európa : válogatás Bernard Formoso, Patrick Williams, Leonardo Piasere tanulmányaiból p. 5

6 F 74 Cigány gyermekek szocializációja : család és iskola / Forray R. Katalin, Hegedűs T. András. - [Bp.] : Aula, p. G 70 Milyen út vár rájuk? / összeáll. és írta Rachel Guglielmo ; szervezés előszó Orsós Ferenc ; magyarra fordította Takács Tibor = The Gypsy [!] Road / written by Rachel Guglielmo ; project organizer, introduction Orsós Ferenc ; Hungarian translation Takács Tibor. - [Bp.] : Amerikai Békeszolgálat : Amalipe Kultúra és Hagyományőrző Egyesület, [1993] (Nagykanizsa : Kanizsai Nyomda) p. H 59 Helykeresők? : roma lakosság a Székelyföldön / [szerk. Bodó Julianna]. - Csíkszereda : Pro-Print Kvk. : KAM. Regionális és Antropológiai Kutatások Központja, p. I 15 "Egy igaz történet részletekben..." : cigány - magyar kapcsolatok határon innen és túl / [szerk. Demeter Zayzon Mária] ; [...illusztrációit kész. Fenyvesvölgyiné Tóth Zsuzsa] ; [az utószót írta Székely András Bertalan]. - Bp. : Kőbányai Önkormányzat, [1994] p. J 85 Jövőmunkások, cigány értelmiségiek mondják : a Harmónia Alapítvány "Cigány nyelv- és népismeret" című kurzusának előadásai / [szerk. Diósi Ágnes]. - [Bp.] : Gladiátor, [2005] , [3] p. K 33 A cigányerkölcs és szokások elemei az általános iskola alsótagozatos cigány tanulói körében / Kellermann István. - [Zalaegerszeg] : [DFMK], [1991] p. 6

7 K 41 A társadalom peremén : romák a munkaerőpiacon és az iskolában / Kertesi Gábor. - Bp. : Osiris, XXVI, 531, [2] p. L 13 A kirekesztettség változó formái : közép- és délkelet-európai romák történeti és összehasonlító szociológiai vizsgálata / Ladányi János, Szelényi Iván ; [a fotókat kész. Majoros Valéria Vanília, Szelényi Iván, Virág Tünde]. - Bp. : Napvilág, p., [24] t. L 65 Roma, Gypsies, Travellers / Jean-Pierre Liégeois. - Strasbourg : Európa Tanács Inf. és Dok. Közp., cop p. Eredeti cím: Roma, tsiganes, voyageurs L 65 Roma, tsiganes, voyageurs / Jean-Pierre Liégeois. - Strasbourg : Európa Tanács Inf. és Dok. Közp., cop p. Eredeti cím: Roma, tsiganes, voyageurs L 65 Romák, cigányok, utazók / Jean-Pierre Liégeois. - Bp. : Európa Tanács Inf. és Dok. Közp., p. Eredeti cím: Roma, tsiganes, voyageurs L 65 Romák, cigányok, utazók / Jean-Pierre Liégeois ;...ford. D. Bartócz Ágnes ; [a bibliográfiát összeáll. Kovalcsik Katalin] kiad. - Bp. : Pont ; [Paris] : Centre de recherches tsiganes, cop p. Eredeti cím: Roma, tsiganes, voyageurs 7

8 M 17 A magyarországi romák / szerk. Kemény István. - [Bp.] : Utmutató K., p. N 12 Kézikönyv : (módszertani útmutató a cigányvezetőknek, választott funkcionáriusok és aktivisták részére) / Náday Gyula. - [Bp.] : Magyarországi Cigányok Demokrokratikus Szövetsége, p N 12 Vázlat a cigánycsaládok és a makrotársadalmi újratermelődés kölcsönviszonyáról / Náday Gyula. - [Bp.] : Magyarországi Cigányok Demokrokratikus Szövetsége, p ; P 81 Cigánykérdés és cigányügyi igazgatás a polgári Magyarországon / Pomogyi László. - Bp. : Osiris-Századvég, p. P 93 Cigánykutatás és kulturális antropológia : (rövid vázlat) / Prónai Csaba. - Bp. : ELTE BTK Kulturális Antropológia ; Kaposvár : CSVM Tanítók. Főisk. K., p P 96 A cigánykérdés "gyökeres és végleges megoldása" : tanulmányok a XX. századi "cigánykérdés" történetéből / Purcsi Barna Gyula. - Debrecen :Csokonai Kiadó, cop p. R 48 Utak a nyelvhez : Nyelvi szocializáció, nyelvi hátrány / Réger Zita. - Bp. : Akad. K., p. 8

9 R 80 Romológiai ismeretek : segédanyag romológiai képzésben és továbbképzésben résztvevő főiskolai, egyetemi hallgatók és gyakorló pedagógusok számára / [szerk. Tuza Tibor]. - Debrecen : KFRTKF, p. R 80 Romológiai tanulmányok / szerk. Bús Imre. - Szekszárd : PTE IGYFK, p. R 87 Cigányságom vállalom / Rostás-Farkas György ; [grafika F. Tóth Zsuzsa]. - [Bp.] : Cigány Tud. és Műv. Társ. ; Budapest : Kossuth, , [6] p. S 50 "Senkié vagyok - lehetnék mindenkié" : tanulmányok a cigányságról,: Bács- Kiskun megye / [szerk. Raicsné Horváth Anikó, Hajdu István] ; [írták Tabajdi Csaba...et al.]. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat, [1997] p. T 81 Többség - kisebbség : tanulmányok a nemzeti tudat témaköréből / Lázár Guy [et al.]. - Budapest : Osiris : MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutató Csoport, p. ; V 13 A cigánygyerekek szocializációs problémái / Vadász László. - [Zalaegerszeg] : [DFMK], [1991] p. V 38 Hanglenyomatok : Varga Ilona interjúkötete / [...Hegedűs Sándor szerk. - Piliscsaba : Konsept-H, p. 9

10 SZOCIOGRÁFIA 308 B 25 Cigányok a Kiskunságon / 1. - Kiskunfélegyháza : Önkormányzat, p. 308 B 38 Cigányország útjain / André Barthelemy. - Abaliget : Lámpás, p. Eredeti cím: Routes de gitanie 308 B 45 Cigányok a Körösök mentén / [írta Békési József] ; [kiad. a Békés Megyei Tanács V. B. Tudományos Koordinációs Szakbizottsága]. - [Békéscsaba] : Békés M. Tcs., p., [52] t. 308 B 54 Esély nélkül / Berey Katalin, Horváth Ágota. - [Bp.] : Vita, p., [9] t.fol. 308 C 21 Cigánylét : Műhelytanulmányok / [szerk. Utasi Ágnes és Mészáros Ágnes] ; [közread. az] MTA Politikai Tudományok Intézete. - Bp. : MTA PTI, p. 308 C 21 Cigányok, honnét jöttek - merre tartanak? / [vál. és szerk. Szegő László]. - Bp. : Kozmosz Kv., p. 10

11 308 C 21 Cigányvizsgálatok / [szerk. Andor Mihály]. - Bp. : Művelkut. Int., p. 308 D 67 Cigányút / Diósi Ágnes. - Bp. : Szépirod. Kvk., p., [32] t. 308 D 67 Szemtől szemben a magyarországi cigánysággal / Diósi Ágnes. - Bp. : Pont, cop p. 308 D 67 Szűz Mária zsebkendője / Diósi Ágnes. - Bp. : Kozmosz Kv., p., [16] t. 308 E 40 Az elmesélt idő : családsorsok a huszadik századból / [szerk. Horváth Ágota]. - Bp. : MTA Szociológiai Int. [etc.], db. 1. köt p mell. 2. köt. - p mell. 308 F 14 Cigányok / Faludi András. - Bp. : Kossuth Kiadó, p. 308 F 74 Két tanulmány a cigány gyermekekről / Forray R. Katalin, Hegedüs T. András. - Bp. : Akad. K., p 11

12 308 K 57 Kitörés a kegyetlenből : helyi tudás, roma társadalom : Fáj, Fulókércs, Hernádpetri, Hernádszurok, Hernádvécse, Novajidrány, Pusztaradvány, Szalaszend és Szemere térségében / [gyűjt. és lejegy.: Márczis Márta]. - Hernádvécse : Faluműhely Alapítvány, p. 308 M 17 A magyarországi cigánykérdés dokumentumokban, / [szerk. Mezey Barna] ; [a bevezetést írta, a dokumentumokat vál. és jegyzetekkel ell. Mezey Barna... Pomogyi László... Tauber István]. - [Bp.] : Kossuth, p. 308 P 63 A cigányság : Válogatás a téma irodalmából / [összeáll. Petheő Lászlóné] ; [a 8.4-es fejezetet] [!] [Podlobicsné Hárskuti Katalin munkája]. - Miskolc : II. Rákóczi Ferenc M. Kvt., p. 308 P 63 Cigányság : Válogatás a téma irodalmából / [összeáll. Petheő Lászlóné]. - Miskolc : [II. Rákóczi M. Kvt.], p. 308 S 63 Daltestvérek : az oláhcigány identitás és közösség továbbélése a szocialista Magyarországon / Michael Sinclair Stewart ; [ford. Sajó Tamás, Szarvas Zsuzsa, Vargyas Gábor]. - [Bp.] : T-wins [etc.], p., [12] t. 308 Sz 70 Putrik és paloták : riport-kötet / Szepesi József. - Bp. : [Cigány Tud. és Műv. Társ.], p. 12

13 308 Sz 96 A magyarországi cigányok kultúrája : etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája / Szuhay Péter. - Bp. : Panoráma, p. 308 T 23 Búcsú a cigányteleptől / [szöveg] Tamás Ervin ; [fotó] Révész Tamás. - Bp. : Kossuth, , [5] p. 308 T 28 Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből / [vál. és szerk. Csongor Anna és Bódi Zsuzsanna közreműködésével Kovalcsik Katalin]. - [Bp.] : IFA, p. 308 T 28 Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből / [vál. és szerk. Csongor Anna és Bódi Zsuzsanna közreműködésével Kovalcsik Katalin] jav. bőv. kiad. - [Bp.] : IFA [etc.], p. 308 T 72 Beás cigányok Zalakomárban / Tóth Edit. - [Zalaegerszeg] : [DFMK], [1991]. - [39] p. : 308 V 48 Pénteken délig nyitva van az ég! / Varjú Katalin, irodalmi feld. és bev. tanulmány Hizsnyai Zoltán. - Somorja : Fórum Kisebbségkut. Int. ; Dunaszerdahely : Lilium Aurum, p. 13

14 STATISZTIKA, DEMOGRÁFIA 310 K 41 A cigány népesség Magyarországon : dokumentáció és adattár / Kertesi Gábor, Kézdi Gábor. - Bp. : Socio-typo, , [18] p. 310 M 16 A Magyarországban január 31-én végrehajtott czigányösszeírás eredményei = Ergebmisse der in Ungarn am 31. Jähner 1893 durchgeführfen Zigenur-consripton / [bev. Hoóz István]. - Pécs : JPTE, VI, I179, 321 p. 312 D 45 A budapesti népesség nemzetiségi, etnikai arculata : honos népcsoportok és bevándorlók / Demeter Zayzon Mária. - Bp. : Demeter Zayzon M., p. BELPOLITIKA 323 A 18 Ácsi! : tényfeltáró riportok. - Bp. : Másság Alapítvány NEKI : Osiris, p. 323 E 96 Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése : kisebbségvédelem : értékelés a tagjelölt államok válogatott elveiről és eljárásairól : Magyarország / [kiad. az] Open Society Institute EU Accession Monitoring Program. - [Bp.] : OSI/EU Accession Monitoring Program, p. 14

15 323 F 24 Mosoly és párbeszéd : (esszék, publicisztikák) / Farkas Kálmán. - Sóstófürdő : Okt. és Továbbképz. Közp., p. 323 F 74 A cigány etnikum újjászületőben : Tanulmány a családról és az iskoláról / Forray R. Katalin, Hegedüs T. András. - Bp. : Akad. K., p. 323 G 81 Kirekesztéstől a beilleszkedésig / Gyergyói Sándor. - Debrecen ; Bp. : Mozaik, db. 1. köt p. 2. köt. - p J 90 "Rend, erő, becsület"? : beszélgetések politizáló szkinhedekkel és róluk másokkal / Juhász József. - Bp. : Juhász József, p. 323 K 12 Irják le a sóhajtásomat! : Milyen lehet cigánynak lenni? : interjúk / Kalla Éva, Soproni Ágnes. - Budapest : Magvető, cop p. 323 K 22 A cigánykérdés Magyarországon, : Út a cigány Holocausthoz / Karsai László. - [Bp.] : Cserépfalvi, cop p. 15

16 323 K 49 Kisebbségek kisebbsége : a magyarországi cigányok emberi és politikai jogai / szerk. Neményi Mária és Szalai Júlia. - Bp. : U-M-K, p. 323 K 49 Kisebbségek Magyarországon / [közread.] a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal ; [szerk. Mayer Éva] ; [fotó Ispánovity Márton]. - Bp. : Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal, p. 323 K 79 A nemzet szemétdombjai : cikkek, interjúk, riportok cigányokról és más népcsoportokról / Kovács József Hontalan. - [Pécs] : Cigány Kult. és Közműv. Egyes., cop p. 323 M 39 Másság - azonosság : kisebbségismereti előadások Kőbányán / [szerk Demeter Zayzon Mária] ; [kiad. a Budapest Kőbányai Önkormányzat Emberjogi, Kisebbségi Bizottsága]. - Budapest : Budapest Kőbányai Önkormányzat Emberjogi, Kisebbségi Bizottsága, köt., Másság - azonosság : kisebbségismereti előadások Kőbányán p. 323 P 68 Pharrajimos : romák sorsa a nácizmus idején / szerk. Bársony János, Daróczi Ágnes. - Bp. : L'Harmattan, cop p. 323 P 86 Porrajmos : e Roma seron, kon perdal zhuvinde : Roma Holocaust, túlélők emlékeznek : recollections of Roma Holocaust survivers / [ed.... Bernáth Gábor] ; [konphushenas... Bársony János et al.] ; [boldas... Radnóti Anna, Mohácsi Józsefné és Mohácsi Edit]. - Bp. : Roma Sajtóközpont, [2000] p. 16

17 323 Sz 83 Szintik és romák a náci rendszer idején : a "fajelmélettől" a lágerekig / K. Fings, H. Heuss, F. Sparing ; német nyelvből ford. Fischer Eszter. - Bp. : Pont ; [Paris] : Centre de recherches tsiganes, [2001] cop p. 323 Sz 84 Cigányságunk / Szirtesi Zoltán. - Szeged : Bába, , [2] p. 323 Z 69 Zor-sila najaripe mashkar e Roma = Kényszermosdatások a cigánytelepen = Forced bathing in Romani settlements / [... szerk....bernáth Gábor] ; [...az interjúkat kész....baranyi Laura et al.] ; [...ford. Nagy Zoltán et al.] ; [... képek...csonka Mária, Seres Géza...]. - Bp. :RSK, , [3] p. JOG, IGAZGATÁS, SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS 340 P 97 Előítélet és vérpad : az "emberevő" cigányok pere / Puskás Péter, Végh József. - [Horpács] : Mikszáth, p. 342 M 55 Merre visz az út? : a romák politikai és emberi jogai a változó világban / szerk. Majtényi Balázs. - Bp. : Lucidus K., p. 343 F 95 Köznapi gyilkosságok / Furmann Imre. - [Bp.] : [Osiris], [2000] p 17

18 343 P 74 Cigányok és idegenek : társadalmi és kriminológiai tanulmányok / Póczik Szilveszter. - Miskolc : Felsőmagyarország, p 350 K 12 Helyi cigány kisebbségi önkormányzatok Magyarországon / Kállai Ernő. - Bp. : Gondolat : MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, p. 360 V 67 A cigányság a felemelkedés útján / Vekerdi József, Mészáros György. - Bp. : HNOT, p. PEDAGÓGIA 370 H 18 Művészeti kommunikáció hatása a faji előítéletre : Egy cigánykérdésről szóló ifjúsági színmű vizsgálata éves tanulók körében / Halász László, Sipos Kornél. - Bp. : Akad. K., p. 370 N 93 A nyelv- és hagyományápolás lehetőségei a zalai közoktatásban / szerk. Hajdicsné Varga Katalin. Zalaegerszeg : Zala M. Önkorm. Ped. Int, p. 370 T 28 Tanulmányok a magyarországi cigányok vizuális kultúrájáról = Studies about the visual culture of hungarian gypsies / szerk. Bódi Zsuzsanna. - Bp. : M. Néprajzi Társ., , [1] p., [10] t. 18

19 372 K 22 Cigány-magyar képes olvasókönyv : Te sityovas romanes! / Karsai Ervin, Rostás-Farkas György ; [az illusztrációkat kész. F. Tóth Zsuzsa]. - [Bp.] : Gondolat ; [Pécs] : JPTE, p. 373 K 13 Hazára leltem : (drámajátékok) / Kalmár Istvánné. - Bp. : Napház-Khamoro Kisebbségi Kult. Intézmény, p. KÜLÖNLEGES CSOPORTOK NEVELÉSE 376 A 49 Az általános iskolai tanulmányok befejezéséért : módszertani füzet / [összeáll. Szakajda Szilvia]. - Nagykanizsa : Vécsey Zsigmond Általános Iskola, p. 376 C 21 Cigány nevelés és kultúra / [összeáll. Rácz Gyöngyi]. - [Bp.] : Gulliver, [1991] p. : 376 C 21 A cigányság beilleszkedésének problémaköréből : tanulmányok a PTF cigánykutató munkacsoportjának vizsgálataiból / Szerkeszti Várnagy Elemér. - Pécs : PTF, p. 376 C 21 A cigányságért Nagykanizsán / [összeáll. és szerk. Horváth Krisztina]. - Nagykanizsa : "A Nostru" (Miénk) Egyes., 1999 ([Nagykanizsa] : Kanizsai Ny.) p. 19

20 376 C 40 Csenyéte : antológia / [szerk. Kereszty Zsuzsa, Pólya Zoltán]. Csenyéte [etc.] : Bár [Szerk.], p. 376 F 20 Diákotthonban folyó intenzív nevelőmunka a cigánygyermekek felzárkóztatására / Farkas Attiláné. - [Zalaegerszeg] : [DFMK], [1991]. - 42, [10] p. 376 G 30 Cigánytanulók szocializációs problémái : Családi háttér vizsgálata általános iskolai tanulók körében / Gayer Ildikó. - [Zalaegerszeg] : [DFMK], [1991]. - 43, [13] p. 376 G 43 Cigány gyerekek az általános iskolában / Havas Gábor, Kemény István, Liskó Ilona. - Bp. : OI : Uj Mandátum Könyvkiadó, p. 376 G 73 Cigánygyerekek hátrányai és esélyei / Gulyás Sándor kiad. - Bp. : Tankvk., 1981, cop p. 376 H 10 Ha fogod a kezem... : szemelvények és részletek az I. Országos Ciganológiai Diákkonferencia tanulmányaiból és előadásaiból : Baja, március / [szerk. Hajdu István, Raicsné Horváth Anikó, Sztanáné Babits Edit]. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat, [1998] p. 376 L 17 Cigány gyermekek nevelése és a napközi otthon pedagógiája : egy cigány pedagógus gyakorlatában / Lakatos Mihály. - Bp. : OKKER K., p. 20

21 376 L 65 Kisebbségek és oktatás : cigányok az iskolában / Jean-Pierre Liégeois ;...ford. Oláh Judit. - Bp. : Pont ; [Paris] : Centr. de recherches tsiganes, cop p. 376 M 50 Megközelítések : roma gyerekek nevelésének egyes kérdései / szerk. Nahalka István és Torgyik Judit ; a szerkesztésben közrem. Romano Rácz Sándor ; [.. szerzői Gyenei Melinda et al.]. - Bp. : Eötvös J. Kvk., p. 376 R 80 Roma pedagógia, I. / [szerk. Tuza Tibor]. - Debrecen : Kölcsey F. Ref. Tanítóképző Főisk., p. 376 R 80 A romák esélyei Magyarországon : aluliskolázottság és munkaerőpiac a cigány népesség esélyei Magyarországon / szerk. Babusik Ferenc ; [közread. a]...delphoi Consulting... [Bp.] : Kávé K. : Delphoi Consulting, p. 376 T 28 Tapasztalatok a cigánygyerekek nevelésének és oktatásának köréből / Szerk. Kovács Lajos ; [Közread. az] Országos Oktatási Minisztérium. - Bp. : NPI, p. 376 U 98 Az úton tovább kell menni : tanulmányok a cigánygyermekek nevelésének köréből / [szerk. Kotnyek István]. - Zalaegerszeg : Zala M. Tanács, p. 376 V 50 Cigány fiatalok a nagyvilágban / Várnagy Elemér. - Abaliget : Lámpás, p. 21

22 NÉPRAJZ 390 B 40 Sosemvolt Cigányország : Szegkovács cigány történetek / Gyűjtötte és írta Bartos Tibor ; Az utószót írta M. Ladvenicza Ilona ; [Ill.] Bartha László. - Bp. : Európa, p., 4 t. ; 390 B 70 Magyarországi cigány mesterségek / Bódi Zsuzsanna. - Bp. : Cigány Népm. Orsz. Egyes., p. 390 C 21 Cigány népi kultúra a Kárpát-medencében a században / Bódi Zsuzsanna közreműködésével szerk. Barna Gábor ; [előadók Daróczi Ágnes et al.]. - Salgótarján : Mikszáth, p 390 C 21 Cigány néprajzi kutatások Közép- és Kelet-Európában = Gypsy Ethnographical Researches in Central and Eastern Europe / szerk.... Bódi Zsuzsanna ; [ford.... Martinkáné Pászti Éva et al.]. - Bp. : M. Néprajzi Társ., p. 390 E 68 Az erdélyi sátoros taxás és aranymosó fiskális cigányok a 18. században = Nomadic taxpaying and gold-washing gipsies in Transylvania in the 18th century / sajtó alá rend. és a tanulmányt írta Zsupos Zoltán ; [angol ford. Pokoly Judit]. - [Salgótarján] : Mikszáth, cop p., [6] 390 E 87 Phrala sam : tanulmányok a szentetornyai cigányokról / Erostyák Zoltán, Kovács Júlia. - Orosháza : Szántó Kovács J. Ter. Múz., p. 22

23 390 L 66 Cigány népismereti tankönyv a osztály számára / Ligeti György. - Piliscsaba : Konsept-H, [2002] p. 390 N 63 Az I. Nemzetközi Cigány Néprajzi-, Történeti-, Nyelvészeti és Kulturális Konferencia előadásai : Budapest, március = Readings of the Ist International Conference on Gypsy Ethnography, History, Linguistics and Culture : March 16-20, 1993, Budapest / szerk. Bódi Zsuzsanna. - Salgótarján : Mikszáth, p. 390 R 87 Ősi cigány mesterségek és foglalkozások = Le romenge butya / Rostás-Farkas György, Karsai Ervin. - Bp. : OMIKK, p 390 R 87 Ösi cigány mesterségek és foglalkozások = Le romenge butya / Rostás-Farkas György. 2. bőv. kiad. - Bp. : [Cigány Tud. és Műv. Társ.], , [3] p. 390 Z 70 Zöld az erdő : cigány népismereti olvasókönyv az általános iskolák alsó tagozata számára / [szerk. és vál.] Menyhért Ildikó ; [ill. Szécsi Magda]. - Piliscsaba : Konsept-H, [2002]. 136 p. A MAGÁNÉLET SZOKÁSAI 392 E 45 Az ember csak a maga sorsárul tud beszélni... = O manus numa pal' peszko trajo zshanel te vorbil... / [szerk. R. Keleti Éva]. - Bp. : Főv. Önkormányzati Cigány Szociális és Művel. Módszt. Közp., [1995?] , [10] p. 23

24 392 F 90 Franciaország : Patrick Williams : cigány házasság / szerk. Prónai Csaba ; [fotó Hajnal László Endre] ; [ford. Gerelyes Edit et al.] ; [közread. a]...mta ENKi. - Bp. : L'Harmattan [etc.], p. 392 Sz 32 Halotti szokások és hiedelmek a kaposszentjakabi oláh cigányoknál / Szapu Magda. - Bp. : MTA Népr. Kutató Csoport, p. 394 D 26 A cigánytáncok megjelenése a magyar néptánc-szakirodalomban / Darmos István. Sárospatak : Darmos I., p. FOLKLÓR, NÉPMESÉK, LEGENDÁK 398 A 34 Sír az út előttem : háromszéki cigányoktól gyűjtött népköltészet és levéltári okmányok / Albert Ernő ; [a dallamokat lejegyezte Szenik Ilona] ; [... a fényképeket kész. Albert Levente]. - Sepsiszentgyörgy : Albert K., p. 398 A 34 Sok szép cigányleány : háromszéki cigányoktól gyűjtött népdalok és balladák / Albert Ernő ; [a dallamokat lejegyezte és a zenei elemzést írta Szenik Ilona] ; [a fényképeket Albert Levente kész.]. - Sepsiszentgyörgy : Népi Alkotások Háza, p. 398 A 34 Szabad madár : háromszéki cigányoktól gyűjtött népköltészet és levéltári okmányok / Albert Ernő. - Sepsiszentgyörgy : Charta, p. 24

25 398 B 33 Az erdő anyja : Cigány népmesék és néphagyományok / gyűjt., ford. és a bevezetőt írta Bari Károly. - Bp. : Gondolat, p., [24] t. 398 B 33 Az üvegtemplom : cigány népmesék / gyűjt., lejegyezte és ford. Bari Károly. - Debrecen : KLTE, p. 398 H 33 A három sorsmadár : őrtilosi beás cigány népmesék / a meséket gyűjt., jegyz. és az előszót írta Eperjessy Ernő. - Bp. : MTA Népr. Kutató Csoport, , [4] p. 398 H 45 A havasi sátoros : Dávid Gyula meséi / gyűjt., bev. és a jegyz. írta Nagy Olga. - Bp. : MTA Népr. Kutató Csoport, p. 398 K 82 Fátá ku paru da ar = Az aranyhajú lány : beás cigány iskolai népmesegyűjtemény / Kovalcsik Katalin, Orsós Anna ; [ill. Ráczné Kalányos Gyöngyi]. - Pécs : Gandhi Középisk., db [1. köt.] / Kovalcsik Katalin, Orsós Anna ; [ill. Ráczné Kalányos Gyöngyi] p. 2. köt. / Orsós Anna p. 25

26 398 M 14 Magyar népmesekatalógus : összefoglaló bibliográfia / szerk. Kovács Ágnes. - Bp. : MTA Néprajzi Kut. Int., , Cigány mesemondók repertoárjának bibliográfiája / összeáll. és a bev. írta: Benedek Katalin ; Angyal Katalin és Cserbák András közreműködésével ; Barabás Györgyi et al. katalógusanyagának felhasználásával p. 398 N 12 A cigányok hiedelemvilága / Náday Gyula. - Bp. : Magyarországi Cigányok Demokrokratikus Szövetsége, p. 398 N 26 Barangolásaim varázslatos tájban : Cigány barátaim között / Nagy Olga. - Székelyudvarhely : Erdélyi Gondolat, p. 398 N 26 A táltos törvénye : Népmese és esztétikum / Nagy Olga. - Bukarest : Kriterion, , [3] p. 398 N 26 Villási, a táltosfiú : mezőbándi, szucsági és mérai cigány népmesék / [gyűjt. és a bevezetőt írta] Nagy Olga ; [... a jegyzeteket írta Dömötör Ákos]. - Bp. : MTA Néprajzi Kutatóint., p. 398 R 87 A cigányok hiedelemvilága / Rostás-Farkas György, Karsai Ervin kiad. - Bp. : Rostás- Farkas Gy., p. ; 20 cm ISBN

27 398 R 93 Rromane Garadune Lava : pustik = Roma Találós Kérdések : könyv = Rromani Riddles : book I. Gurbet / szerk. Rézműves Melinda. - Bp. : Fővárosi Önkormányzat Cigány Ház - Romano Kher, p. 398 Sz 32 Mesemondó és közössége Kaposszentjakabon / Szapu Magda. - Bp. : MTA Népr. Kutató Csoport, p. 398 T 98 Cigányoknak mécsvilága : népismereti összeállítás : történelem és irodalom / Tuza Tibor. - Debrecen : HB MPI, p. 398 T 98 Tűzpiros kígyócska : Cigány népköltészet / vál., ford. és a bevezetőt írta Bari Károly. - Bp. : Gondolat, p., [28] t. 398 V 67 A cigány népmese / Vekerdi József. - Bp. : Akad. K. : Zrínyi, p. 398 V 67 Cigány nyelvjárási népmesék / Vekerdi József = Gipsy dialect tales from Hungary / ed. by J. Vekerdi. - Debrecen : KLTE, db p p. 27

28 KÉPZŐMŰVÉSZET 700 M 76 Magyar naiv művészek nyomában : Dokumentumok / Moldován Domokos. - Bp. : Gondolat, 1987 [!1988] p., [32] t. 730 B 28 A naiv művészet Magyarországon / Bánszky Pál. - Bp. : Képzőműv. Alap, p. : 740 R 72 Madarakból lettünk : cigány gyermekek képei / Ribó Pongrácz Éva. - [Pécs] : Pro Pannonia, [2001] p. 770 V 87 "A világ létra, melyen az egyik fel, a másik le megy" : képek a magyarországi cigányság 20. századi történetéből : antropológiai fotóalbum / szerk. Szuhay Péter, Barati Antónia ; [ford. Soponyi Erzsébet, Lux Éva, Kiss Zsuzsa] = "World is a ladder, which some go up, some go down" :pictures of the history of gipsies in Hungary in the 20th century :antropological photoalbum / ed. Péter Szuhay, Antónia Barati ; translatedby Soponyai Erzsébet, Lux Éva, Kiss Zsuzsa. - Bp. : [Néprajzi Múz.], p. ZENE 780 B 45 Muzsikusok / Békési Ágnes. - Bp. : Pont, cop p. 780 F 12 A cigányzene Gömörben / Faggyas István. - Debrecen : KLTE, p. 28

29 780 L 72 Czigányokról és a czigány zenéről Magyarországon / írta Liszt Ferenc ; [a kötetet szerk. és az utószót írta Bencsik Gábor]. - Hasonmás kiad. - Bp. : M. Mercurius, [4], 328, XI p. 780 S 20 Cigányzene... / Sárosi Bálint. - Bp. : Gondolat, , [4] p., 22 t. 780 S 20 A cigányzenekar múltja az egykorú sajtó tükrében, / Sárosi Bálint ; [a köt. anyaga Dörnyei Sándor szemelvénygyűjtésén alapszik]. - Bp.: Nap, p. 780 Sz 76 A cigány útra ment... : cigányzenekaraink, valamint népzenei és néptánctársaságok külföldjárása a kezdetektől a kiegyezésig : korabeli sajtódokumentumok alapján / Szijjártó Csaba. - Bp. : Masszi, p. ÉNEK 784 D 31 A letelepedett cigányság népzenéje Csehszlovákiában = Folk music of the sedentary gypsies of Czechoslovakia = Lidové pisnł usedlych cikánu-romu v Ceskoslovensku / Eva Davidová, Jan Zizka. - Bp. : MTA ZTI, p. 784 G 46 Gindonale bare : a Maljaki Luludi cigány folklóregyüttes kazettájának kotta- és szöveganyaga / [szerk. Kovalcsik Katalin] ; [a dalszövegek...ford. és a szószedetet kész. Balázs Gusztáv és Kovalcsik Katalin]. - Zeist [etc.] : Stichting Maljaki Luludi : Sóstói Múzeumfalu Baráti Köre, [1992] p. 29

Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary

Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary 2004. 1. szám A MAGYAR M VEL DÉSI INTÉZET ROMA KULTÚRA OSZTÁLYÁNAK HÍRLEVELE BÓDI ZSUZSANNA Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): minősített aláírás

TANTÁRGYLEÍRÁS. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): minősített aláírás TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Romológia gyakorlat Tantárgy kódja SPB1710L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 45 óra gyakorlat Félévi követelmény Minősített aláírás Előfeltétel

Részletesebben

Ajánlott és felhasznált irodalom

Ajánlott és felhasznált irodalom Ajánlott és felhasznált irodalom AMBRUS Péter 1985 Alkohol az életmódban (Egy szegénytelep élete). Budapest: Művelődéskutató Intézet 1988 A Dzsumbuj. Egy telep élete. Budapest: Magvető 1994 Cigányság és

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

MÁTÉ MIHÁLY TEMATIKUS BIBLIOGRÁFIÁK I. CIGÁNY TANULÓK OKTATÁSA- NEVELÉSE

MÁTÉ MIHÁLY TEMATIKUS BIBLIOGRÁFIÁK I. CIGÁNY TANULÓK OKTATÁSA- NEVELÉSE MÁTÉ MIHÁLY TEMATIKUS BIBLIOGRÁFIÁK I. CIGÁNY TANULÓK OKTATÁSA- NEVELÉSE 5 Gypsy Studies Cigány Tanulmányok 11. Sorozatszerkesztı: Cserti Csapó Tibor 6 Máté Mihály Tematikus bibliográfiák I. Cigány tanulók

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA 2002. II. NEGYEDÉV

BIBLIOGRÁFIA 2002. II. NEGYEDÉV 299 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2002. II. NEGYEDÉV A válogatás az Országos Széchényi Könyvtár online katalógusa, az Atlantisz, az Osiris és a Pont könyvesbolt kínálata alapján készült.

Részletesebben

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p.

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p. 1991-tól megjelent zsidó vonatkozású könyvek Könyvek 1991 ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ B, 1991, Memokomplex K. 256 ACZÉL Tamás Illuminációk. (ford: Gy. Horváth László)

Részletesebben

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Politikatörténeti Intézet Kht. Könyvtár KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Összeállította Máté Zsuzsanna Aki tettekkel élte végig a XX. századot - Bevezető 1999. februájában búcsúztunk el Karig Sárától, aki századunk

Részletesebben

2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő

2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő 2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő I. Irodalomtörténet Monográfiák, tanulmánykötetek Szövegkiadások, szerkesztések

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

Martialis és költészete / Adamik Tamás.. Budapest : Akadémia K., 1979. (Apollo könyvtár, ISSN 0324-4415 ; 10.)

Martialis és költészete / Adamik Tamás.. Budapest : Akadémia K., 1979. (Apollo könyvtár, ISSN 0324-4415 ; 10.) ADAMIK TAMÁS (klasszika filológus) Nagy magyar gondolkodók II. félév : Kerényi Károly öröksége 2010.04.08. Martialis és költészete / Adamik Tamás.. Budapest : Akadémia K., 1979. (Apollo könyvtár, ISSN

Részletesebben

KÖNYVEK AZ ALFÖLDRŐL 1999 2000. Válogatott bibliográfia ÁLTALÁNOS MŰVEK. KÉZIKÖNYVEK

KÖNYVEK AZ ALFÖLDRŐL 1999 2000. Válogatott bibliográfia ÁLTALÁNOS MŰVEK. KÉZIKÖNYVEK KÖNYVEK AZ ALFÖLDRŐL 1999 2000 Válogatott bibliográfia Lisztes László emlékére 1999 ÁLTALÁNOS MŰVEK. KÉZIKÖNYVEK 717 1848-as nemzetőrök Heves és Külső-Szolnok vármegyében. Összeáll. bev., jegyz.: P. Kovács

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA 2005. II. NEGYEDEV

BIBLIOGRÁFIA 2005. II. NEGYEDEV BIBLIOGRÁFIA 2005. II. NEGYEDEV 295 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2005. II. NEGYEDÉV EMLEKEZES, INTERJÚ LEVELEZES, NAPLÓ Szent Ágoston levelei 1 29 Ford., jegyz. és utószó: Óbis Hajnal

Részletesebben

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM a) TUDOMÁNYOS KÖNYVEK, KIADVÁNYOK...2 b) SZERKESZTETT KÖNYVEK... 3 c) KÖNYVFEJEZETEK...4 d) TUDOMÁNYOS CIKKEK...13 e) EGYETEMI TANKÖNYVEK, EGYETEMI JEGYZETEK...

Részletesebben

Felébredt ez a nép... 1

Felébredt ez a nép... 1 Binder Mátyás: Felébredt ez a nép... 1 A magyarországi romák/cigányok etnikai nemzeti önszerveződési folyamatairól I. Bevezetés Az európai politikatörténet legutóbbi kétszáz éve a nemzetállamok és nemzetek

Részletesebben

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN ÍRÓK ÉS MŰVEKl Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN 1 ERDÉLYI TOLL KÖNYVEKl KIADVÁNYOK 2 A könyv borítóját Beke Sándor-Olivér tervezte Beke Sándor AZ ERDÉLYI

Részletesebben

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár EGYETEMI KÖZPONTI KÖNYVTÁR Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár GYARAPODÁSI JEGYZÉK AZ EGYETEMI KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÚJ SZERZEMÉNYEI 2014. SZEPTEMBER OKTÓBER BUDAPEST 2014 Tartalomjegyzék Büntetésvégrehajtás

Részletesebben

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 25. V. Molnár László Gazda István Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott

Részletesebben

SZENT ATANÁZ GÖRÖGKATOLIKUS HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRABAN LÉVŐ MAGYAR NYELYVŰ SZÉPIRODALMI MŰVEK LISTÁJA. készült: 2012. 11.16.

SZENT ATANÁZ GÖRÖGKATOLIKUS HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRABAN LÉVŐ MAGYAR NYELYVŰ SZÉPIRODALMI MŰVEK LISTÁJA. készült: 2012. 11.16. SZENT ATANÁZ GÖRÖGKATOLIKUS HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRABAN LÉVŐ MAGYAR NYELYVŰ SZÉPIRODALMI MŰVEK LISTÁJA készült: 2012. 11.16. 1 1. A "legyőzhetetlen" : fantasztikus regény / Lem, Stanislaw, ford.

Részletesebben

A XX. század magyar nyelvű tanatológiai szakirodalmának bibliográfiája. Dr. Pilling János (szerk.)

A XX. század magyar nyelvű tanatológiai szakirodalmának bibliográfiája. Dr. Pilling János (szerk.) A XX. század magyar nyelvű tanatológiai szakirodalmának bibliográfiája v Dr. Pilling János (szerk.) A halál, a haldoklás és a gyász kérdéseivel foglalkozó tanatológia jellegzetesen XX. századi tudományág.

Részletesebben

JA FELADATRA KÉSZÜLNI KELL

JA FELADATRA KÉSZÜLNI KELL JA FELADATRA KÉSZÜLNI KELL NEMZETI TÉKA Sorozatszerkesztõ KÉGLI FERENC MONOK ISTVÁN ja feladatra jkészülni kell A cigányság kulturális beilleszkedése és a közkönyvtár k Szerkesztette ANAGY ATTILA APÉTERFI

Részletesebben

Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján (I.)...3. Bölöni Domokos: Szélrózsa kankalin (VI.)...

Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján (I.)...3. Bölöni Domokos: Szélrózsa kankalin (VI.)... T A R T A L O M Erdélyi Toll IRODALMI ÉS MŰVELŐDÉSI FOLYÓIRAT t Megjelenik negyedévente Székelyudvarhelyen V. évfolyam 2013 1. szám MŰHELY Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely

Részletesebben

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 Válogatott bibliográfia 1 2000 Andor Mihály Liskó Ilona: Iskolaválasztás és mobilitás. Bp., Iskolakultúra, 2000. 264 p. Andor Mihály: A lakóhely hatása az iskolaválasztásra

Részletesebben

Kis bokréta Költemények jó gyermekek számára 6 színes képpel Singer és Wolfner, Budapest, 1885

Kis bokréta Költemények jó gyermekek számára 6 színes képpel Singer és Wolfner, Budapest, 1885 PÓSA LAJOS MUNKÁI* (1878 1914) Horváth Ignácz emlékezete [gyászvers kisnyomtatvány] Rózsa Kálmán és neje, Bp.,1877 Költemények Szerző, Budapest, 1878 Újabb költemények Szerző, Budapest, 1881 Pósa Lajos

Részletesebben

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. szerkesztik kókay györgy és németh s. katalin készült a magyar tudományos akadémia irodalomtudományi intézetében

Részletesebben

BUKSZ 2004 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2003. IV. NEGYEDÉV

BUKSZ 2004 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2003. IV. NEGYEDÉV 88 BUKSZ 2004 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2003. IV. NEGYEDÉV A válogatás az Országos Széchényi Könyvtár online katalógusa, az Atlantisz, az Osiris és a Pont könyvesbolt kínálata alapján

Részletesebben

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977.

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. Szerkesztő : Szemerkényi Ágnes Tárkány Szűcs Ernő Szerkesztőségi cím: 1250 Budapest, Országház u. 30. Szerkesztőségi

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ. Baja. A bibliográfiát összeállította: Kis László könyvtáros. Borítóterv, tipográfia: Letenai Mária

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ. Baja. A bibliográfiát összeállította: Kis László könyvtáros. Borítóterv, tipográfia: Letenai Mária Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ Baja A bibliográfiát összeállította: Kis László könyvtáros Borítóterv, tipográfia: Letenai Mária Megjelenik születésének 100. évfordulója alkalmából Bevezető

Részletesebben

BUKSZ 2004 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2004. I. NEGYEDÉV. kritika, közírás Madách-Posonium, Pozsony (2003), 248 old.

BUKSZ 2004 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2004. I. NEGYEDÉV. kritika, közírás Madách-Posonium, Pozsony (2003), 248 old. 184 BUKSZ 2004 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2004. I. NEGYEDÉV A válogatás az Országos Széchényi Könyvtár online katalógusa, az Atlantisz, az Osiris és a Pont könyvesbolt kínálata alapján

Részletesebben

SZAKKÖNYVEK, KIADVÁNYOK, DOKUMENTUMOK A KÉZMŰVES ALAPÍTVÁNY SZAKMAI TÁRÁBAN

SZAKKÖNYVEK, KIADVÁNYOK, DOKUMENTUMOK A KÉZMŰVES ALAPÍTVÁNY SZAKMAI TÁRÁBAN SZAKKÖNYVEK, KIADVÁNYOK, DOKUMENTUMOK A KÉZMŰVES ALAPÍTVÁNY SZAKMAI TÁRÁBAN sorszám szerző cím tárgykör műfaj kiadó 00007 Pintér Zoltán A történelmi Magyarország szépségei Történelem Ismeretterjesztő könyv

Részletesebben