Bevezető. Zalaegerszeg, szeptember

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezető. Zalaegerszeg, 2006. szeptember"

Átírás

1 Bevezető 1998 óta ötödik alkalommal bővítettük összeállításunkat, amely a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban található cigánysággal kapcsolatos műveket tartalmazza. Bibliográfiánkban csak azokat az önálló műveket gyűjtöttük össze, amelyek cigány szerzőktől származnak vagy témájukban a cigánysággal foglalkoznak. Emellett számtalan folyóiratcikket találhat még a kutató, melyek könyvtárunk elektronikus katalógusában visszakereshetők. Gyűjtésünk nem terjedt ki azokra a tanulmányokra sem, melyek átfogó témákkal foglalkozó művek részeként jelentek meg, ezek katalógusunkban könnyen megtalálhatók. Könyvtárunk 1998 óta tölti be a cigány nemzetiségi báziskönyvtári feladatokat, minden évben pályázatok segítségével is bővítjük ezt az állományrészt. Bibliográfiánk összesen 343 címet tartalmaz, összeállításunkban a könyvtári szakrendet követtük, a főbb témaköröket külön kiemeltük. Reméljük, hogy összeállításunk segíti olvasóink, kutatóink munkáját. Kérdéseikkel, felvetéseikkel forduljanak könyvtárunk olvasószolgálatához! Zalaegerszeg, szeptember

2 I. Szakirodalmi művek VALLÁS 200 B 61 O svunto evondyeliomo sar o Mathe ramosandye les / [ pej romanyi ship boldas les Choli Daróczi József]. - Bp. : Szt. István Társ., 1991 (Zalaegerszeg : Zalai Ny.) , [2] p. 220 B 61 Nyevo Teshtamento : amare rajesko le Jesusesko ntevo jekkethanipe le shtar evandyeliumra / Pej romanyi shib holdas les Choli Daróczi József. - Pécs : Cigány Kult. és Közműv. Egyes., [199?] p. 220 B 61 Biblia : Ujszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján = Suntoiskiripe Nyevo Teshtamento / ford. Vesho-Farkas Zoltán. - Bp. : Szt. Jeromos Bibliatárs., , [10] p. 280 N 12 Ut a Szeretethez : hit, szeretet és boldogság és a Tízparancsolat értelmezése / Náday Gyula. - [Bp.] : Mo. Cigányok Demokr. Szöv., p. 290 I 52 India bölcsessége : szöveggyűjtemény India legendakincséből, vallási és filozófiai irodalmából / [szerk. Teingl-Takács László] ; [ill. Renner Zsuzsa]. - Bp. : Gandhi Alapítvány : A Tan Kapuja Buddhista Főisk., cop p. 2

3 SZOCIOLÓGIA A 98 Azonosság és különbözőség : tanulmányok az identitásról és az előítéletről / [szerk. Erős Ferenc]. - Bp. : Scientia Humana, p. B 12 Az esélyegyenlőség korlátai Magyarországon : státusz, etnicitás, kirekesztődés az egészségügyben és a szociális szférában / Babusik Ferenc. - Bp. : L'Harmattan, [2005] p. B 30 A kelet-európai cigányság : rendszerváltás, marginalitás és nemzetiségi politika /Zoltan Barany ; [ford. Hegedűs Gyula]. Bp. : Athenaeum 2000, p. B 46 A Magyarországon élő cigánylakosság társadalmi beilleszkedése az 1970-es évektől napjainkig / Bencsik István. - [Bp.] : ELTE, p. B 70 Gyermekélet - táplálkozás cigány közösségekben : Gyűjtési útmutatók / Bódi Zsuzsanna. - Bp. : M. Művel. Int., p. B 70 Gyermekélet - táplálkozás cigány közösségekben : Gyűjtési útmutatók / Bódi Zsuzsanna. 2. jav., bőv. kiad. - Bp. : M. Művel. Int., p. 3

4 B 70 A magyarországi cigányság kultúrája / Bódi Zsuzsanna. Bp. : M. Művel. Int., p. C 21 Ciganológia - romológia / szerk. Forray R. Katalin ; [társszerk. Beck Zoltán] ; [mtársak Cserti Csapó Tibor, Szalai Andrea]. - Bp. [etc.] : Dialóg Campus, p. C 21 Cigánynak lenni Magyarországon : jelentés : helybenjárás / szerk. Kállai Ernő, Törzsök Erika. - Bp. : EÖKIK, p. C 21 Cigánynak születni : tanulmányok, dokumentumok / szerk. Horváth Ágota, Landau Edit, Szalai Júlia. - Bp. : ATA : Uj Mandátum, p. C 21 Cigányok Európában : kulturális antropológiai tanulmányok / szerk. Prónai Csaba. - Bp. : Uj Mandátum, , Nyugat-Európa 2., Olaszország / válogatás Jane Dick Zatta, Leonardo Piasere, Francesca Manna, Elisabeth Tauber, Paola Trevisan tanulmányaiból C 21 Cigányok a szociális földprogramban / szerk. Szoboszlai Zsolt ; [szerzők... G. Fekete Éva et al.]. - Bp. : Gondolat, p. 4

5 C 21 A cigányok Magyarországon / [összeáll. Kemény István "A roma népesség helyzete" címmel nov. 19-én rendezett konferencia előadásai alapján]. - Bp. : MTA, p. C 21 Cigánysors : a cigányság történeti múltja és jelene : a 2003., és év szeptemberében Pécsett, a Rácz Aladár Cigány Közösségi Házban megtartott Cigányság történeti múltja és jelene, különös tekintettel a dél-dunántúli régióra című konferenciák válogatott előadásai / [fel. szerk. Márfi Attila] ; [társszerk. Kosztics István]. - Pécs : Emberháza Alapítvány [etc.], p., [20] t. E 31 Egy más mellett élés : a magyar-román, magyar-cigány kapcsolatokról / [szerk. Gagyi József]. - Csíkszereda : Pro-print, p. E 31 Együttlét : egy interetnikus tréning tapasztalatai / Bordás Sándor [et al.] ; [fotó Szelényi Károly]. - Bp. : Balassi : M. Pax Romana Fórum, cop p. F 33 Struggling for ethnic identity : the Gypsies of Hungary / [... by Gyorgy Feher] ; [publ. by the] Helsinki Watch. - New York [etc.] : Human Rights Watch, p. F 73 Cigányok Európában : kulturális antropológiai tanulmányok / szerk. Prónai Csaba. - Bp. : Uj Mandátum, cm 1., Nyugat-Európa : válogatás Bernard Formoso, Patrick Williams, Leonardo Piasere tanulmányaiból p. 5

6 F 74 Cigány gyermekek szocializációja : család és iskola / Forray R. Katalin, Hegedűs T. András. - [Bp.] : Aula, p. G 70 Milyen út vár rájuk? / összeáll. és írta Rachel Guglielmo ; szervezés előszó Orsós Ferenc ; magyarra fordította Takács Tibor = The Gypsy [!] Road / written by Rachel Guglielmo ; project organizer, introduction Orsós Ferenc ; Hungarian translation Takács Tibor. - [Bp.] : Amerikai Békeszolgálat : Amalipe Kultúra és Hagyományőrző Egyesület, [1993] (Nagykanizsa : Kanizsai Nyomda) p. H 59 Helykeresők? : roma lakosság a Székelyföldön / [szerk. Bodó Julianna]. - Csíkszereda : Pro-Print Kvk. : KAM. Regionális és Antropológiai Kutatások Központja, p. I 15 "Egy igaz történet részletekben..." : cigány - magyar kapcsolatok határon innen és túl / [szerk. Demeter Zayzon Mária] ; [...illusztrációit kész. Fenyvesvölgyiné Tóth Zsuzsa] ; [az utószót írta Székely András Bertalan]. - Bp. : Kőbányai Önkormányzat, [1994] p. J 85 Jövőmunkások, cigány értelmiségiek mondják : a Harmónia Alapítvány "Cigány nyelv- és népismeret" című kurzusának előadásai / [szerk. Diósi Ágnes]. - [Bp.] : Gladiátor, [2005] , [3] p. K 33 A cigányerkölcs és szokások elemei az általános iskola alsótagozatos cigány tanulói körében / Kellermann István. - [Zalaegerszeg] : [DFMK], [1991] p. 6

7 K 41 A társadalom peremén : romák a munkaerőpiacon és az iskolában / Kertesi Gábor. - Bp. : Osiris, XXVI, 531, [2] p. L 13 A kirekesztettség változó formái : közép- és délkelet-európai romák történeti és összehasonlító szociológiai vizsgálata / Ladányi János, Szelényi Iván ; [a fotókat kész. Majoros Valéria Vanília, Szelényi Iván, Virág Tünde]. - Bp. : Napvilág, p., [24] t. L 65 Roma, Gypsies, Travellers / Jean-Pierre Liégeois. - Strasbourg : Európa Tanács Inf. és Dok. Közp., cop p. Eredeti cím: Roma, tsiganes, voyageurs L 65 Roma, tsiganes, voyageurs / Jean-Pierre Liégeois. - Strasbourg : Európa Tanács Inf. és Dok. Közp., cop p. Eredeti cím: Roma, tsiganes, voyageurs L 65 Romák, cigányok, utazók / Jean-Pierre Liégeois. - Bp. : Európa Tanács Inf. és Dok. Közp., p. Eredeti cím: Roma, tsiganes, voyageurs L 65 Romák, cigányok, utazók / Jean-Pierre Liégeois ;...ford. D. Bartócz Ágnes ; [a bibliográfiát összeáll. Kovalcsik Katalin] kiad. - Bp. : Pont ; [Paris] : Centre de recherches tsiganes, cop p. Eredeti cím: Roma, tsiganes, voyageurs 7

8 M 17 A magyarországi romák / szerk. Kemény István. - [Bp.] : Utmutató K., p. N 12 Kézikönyv : (módszertani útmutató a cigányvezetőknek, választott funkcionáriusok és aktivisták részére) / Náday Gyula. - [Bp.] : Magyarországi Cigányok Demokrokratikus Szövetsége, p N 12 Vázlat a cigánycsaládok és a makrotársadalmi újratermelődés kölcsönviszonyáról / Náday Gyula. - [Bp.] : Magyarországi Cigányok Demokrokratikus Szövetsége, p ; P 81 Cigánykérdés és cigányügyi igazgatás a polgári Magyarországon / Pomogyi László. - Bp. : Osiris-Századvég, p. P 93 Cigánykutatás és kulturális antropológia : (rövid vázlat) / Prónai Csaba. - Bp. : ELTE BTK Kulturális Antropológia ; Kaposvár : CSVM Tanítók. Főisk. K., p P 96 A cigánykérdés "gyökeres és végleges megoldása" : tanulmányok a XX. századi "cigánykérdés" történetéből / Purcsi Barna Gyula. - Debrecen :Csokonai Kiadó, cop p. R 48 Utak a nyelvhez : Nyelvi szocializáció, nyelvi hátrány / Réger Zita. - Bp. : Akad. K., p. 8

9 R 80 Romológiai ismeretek : segédanyag romológiai képzésben és továbbképzésben résztvevő főiskolai, egyetemi hallgatók és gyakorló pedagógusok számára / [szerk. Tuza Tibor]. - Debrecen : KFRTKF, p. R 80 Romológiai tanulmányok / szerk. Bús Imre. - Szekszárd : PTE IGYFK, p. R 87 Cigányságom vállalom / Rostás-Farkas György ; [grafika F. Tóth Zsuzsa]. - [Bp.] : Cigány Tud. és Műv. Társ. ; Budapest : Kossuth, , [6] p. S 50 "Senkié vagyok - lehetnék mindenkié" : tanulmányok a cigányságról,: Bács- Kiskun megye / [szerk. Raicsné Horváth Anikó, Hajdu István] ; [írták Tabajdi Csaba...et al.]. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat, [1997] p. T 81 Többség - kisebbség : tanulmányok a nemzeti tudat témaköréből / Lázár Guy [et al.]. - Budapest : Osiris : MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutató Csoport, p. ; V 13 A cigánygyerekek szocializációs problémái / Vadász László. - [Zalaegerszeg] : [DFMK], [1991] p. V 38 Hanglenyomatok : Varga Ilona interjúkötete / [...Hegedűs Sándor szerk. - Piliscsaba : Konsept-H, p. 9

10 SZOCIOGRÁFIA 308 B 25 Cigányok a Kiskunságon / 1. - Kiskunfélegyháza : Önkormányzat, p. 308 B 38 Cigányország útjain / André Barthelemy. - Abaliget : Lámpás, p. Eredeti cím: Routes de gitanie 308 B 45 Cigányok a Körösök mentén / [írta Békési József] ; [kiad. a Békés Megyei Tanács V. B. Tudományos Koordinációs Szakbizottsága]. - [Békéscsaba] : Békés M. Tcs., p., [52] t. 308 B 54 Esély nélkül / Berey Katalin, Horváth Ágota. - [Bp.] : Vita, p., [9] t.fol. 308 C 21 Cigánylét : Műhelytanulmányok / [szerk. Utasi Ágnes és Mészáros Ágnes] ; [közread. az] MTA Politikai Tudományok Intézete. - Bp. : MTA PTI, p. 308 C 21 Cigányok, honnét jöttek - merre tartanak? / [vál. és szerk. Szegő László]. - Bp. : Kozmosz Kv., p. 10

11 308 C 21 Cigányvizsgálatok / [szerk. Andor Mihály]. - Bp. : Művelkut. Int., p. 308 D 67 Cigányút / Diósi Ágnes. - Bp. : Szépirod. Kvk., p., [32] t. 308 D 67 Szemtől szemben a magyarországi cigánysággal / Diósi Ágnes. - Bp. : Pont, cop p. 308 D 67 Szűz Mária zsebkendője / Diósi Ágnes. - Bp. : Kozmosz Kv., p., [16] t. 308 E 40 Az elmesélt idő : családsorsok a huszadik századból / [szerk. Horváth Ágota]. - Bp. : MTA Szociológiai Int. [etc.], db. 1. köt p mell. 2. köt. - p mell. 308 F 14 Cigányok / Faludi András. - Bp. : Kossuth Kiadó, p. 308 F 74 Két tanulmány a cigány gyermekekről / Forray R. Katalin, Hegedüs T. András. - Bp. : Akad. K., p 11

12 308 K 57 Kitörés a kegyetlenből : helyi tudás, roma társadalom : Fáj, Fulókércs, Hernádpetri, Hernádszurok, Hernádvécse, Novajidrány, Pusztaradvány, Szalaszend és Szemere térségében / [gyűjt. és lejegy.: Márczis Márta]. - Hernádvécse : Faluműhely Alapítvány, p. 308 M 17 A magyarországi cigánykérdés dokumentumokban, / [szerk. Mezey Barna] ; [a bevezetést írta, a dokumentumokat vál. és jegyzetekkel ell. Mezey Barna... Pomogyi László... Tauber István]. - [Bp.] : Kossuth, p. 308 P 63 A cigányság : Válogatás a téma irodalmából / [összeáll. Petheő Lászlóné] ; [a 8.4-es fejezetet] [!] [Podlobicsné Hárskuti Katalin munkája]. - Miskolc : II. Rákóczi Ferenc M. Kvt., p. 308 P 63 Cigányság : Válogatás a téma irodalmából / [összeáll. Petheő Lászlóné]. - Miskolc : [II. Rákóczi M. Kvt.], p. 308 S 63 Daltestvérek : az oláhcigány identitás és közösség továbbélése a szocialista Magyarországon / Michael Sinclair Stewart ; [ford. Sajó Tamás, Szarvas Zsuzsa, Vargyas Gábor]. - [Bp.] : T-wins [etc.], p., [12] t. 308 Sz 70 Putrik és paloták : riport-kötet / Szepesi József. - Bp. : [Cigány Tud. és Műv. Társ.], p. 12

13 308 Sz 96 A magyarországi cigányok kultúrája : etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája / Szuhay Péter. - Bp. : Panoráma, p. 308 T 23 Búcsú a cigányteleptől / [szöveg] Tamás Ervin ; [fotó] Révész Tamás. - Bp. : Kossuth, , [5] p. 308 T 28 Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből / [vál. és szerk. Csongor Anna és Bódi Zsuzsanna közreműködésével Kovalcsik Katalin]. - [Bp.] : IFA, p. 308 T 28 Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből / [vál. és szerk. Csongor Anna és Bódi Zsuzsanna közreműködésével Kovalcsik Katalin] jav. bőv. kiad. - [Bp.] : IFA [etc.], p. 308 T 72 Beás cigányok Zalakomárban / Tóth Edit. - [Zalaegerszeg] : [DFMK], [1991]. - [39] p. : 308 V 48 Pénteken délig nyitva van az ég! / Varjú Katalin, irodalmi feld. és bev. tanulmány Hizsnyai Zoltán. - Somorja : Fórum Kisebbségkut. Int. ; Dunaszerdahely : Lilium Aurum, p. 13

14 STATISZTIKA, DEMOGRÁFIA 310 K 41 A cigány népesség Magyarországon : dokumentáció és adattár / Kertesi Gábor, Kézdi Gábor. - Bp. : Socio-typo, , [18] p. 310 M 16 A Magyarországban január 31-én végrehajtott czigányösszeírás eredményei = Ergebmisse der in Ungarn am 31. Jähner 1893 durchgeführfen Zigenur-consripton / [bev. Hoóz István]. - Pécs : JPTE, VI, I179, 321 p. 312 D 45 A budapesti népesség nemzetiségi, etnikai arculata : honos népcsoportok és bevándorlók / Demeter Zayzon Mária. - Bp. : Demeter Zayzon M., p. BELPOLITIKA 323 A 18 Ácsi! : tényfeltáró riportok. - Bp. : Másság Alapítvány NEKI : Osiris, p. 323 E 96 Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése : kisebbségvédelem : értékelés a tagjelölt államok válogatott elveiről és eljárásairól : Magyarország / [kiad. az] Open Society Institute EU Accession Monitoring Program. - [Bp.] : OSI/EU Accession Monitoring Program, p. 14

15 323 F 24 Mosoly és párbeszéd : (esszék, publicisztikák) / Farkas Kálmán. - Sóstófürdő : Okt. és Továbbképz. Közp., p. 323 F 74 A cigány etnikum újjászületőben : Tanulmány a családról és az iskoláról / Forray R. Katalin, Hegedüs T. András. - Bp. : Akad. K., p. 323 G 81 Kirekesztéstől a beilleszkedésig / Gyergyói Sándor. - Debrecen ; Bp. : Mozaik, db. 1. köt p. 2. köt. - p J 90 "Rend, erő, becsület"? : beszélgetések politizáló szkinhedekkel és róluk másokkal / Juhász József. - Bp. : Juhász József, p. 323 K 12 Irják le a sóhajtásomat! : Milyen lehet cigánynak lenni? : interjúk / Kalla Éva, Soproni Ágnes. - Budapest : Magvető, cop p. 323 K 22 A cigánykérdés Magyarországon, : Út a cigány Holocausthoz / Karsai László. - [Bp.] : Cserépfalvi, cop p. 15

16 323 K 49 Kisebbségek kisebbsége : a magyarországi cigányok emberi és politikai jogai / szerk. Neményi Mária és Szalai Júlia. - Bp. : U-M-K, p. 323 K 49 Kisebbségek Magyarországon / [közread.] a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal ; [szerk. Mayer Éva] ; [fotó Ispánovity Márton]. - Bp. : Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal, p. 323 K 79 A nemzet szemétdombjai : cikkek, interjúk, riportok cigányokról és más népcsoportokról / Kovács József Hontalan. - [Pécs] : Cigány Kult. és Közműv. Egyes., cop p. 323 M 39 Másság - azonosság : kisebbségismereti előadások Kőbányán / [szerk Demeter Zayzon Mária] ; [kiad. a Budapest Kőbányai Önkormányzat Emberjogi, Kisebbségi Bizottsága]. - Budapest : Budapest Kőbányai Önkormányzat Emberjogi, Kisebbségi Bizottsága, köt., Másság - azonosság : kisebbségismereti előadások Kőbányán p. 323 P 68 Pharrajimos : romák sorsa a nácizmus idején / szerk. Bársony János, Daróczi Ágnes. - Bp. : L'Harmattan, cop p. 323 P 86 Porrajmos : e Roma seron, kon perdal zhuvinde : Roma Holocaust, túlélők emlékeznek : recollections of Roma Holocaust survivers / [ed.... Bernáth Gábor] ; [konphushenas... Bársony János et al.] ; [boldas... Radnóti Anna, Mohácsi Józsefné és Mohácsi Edit]. - Bp. : Roma Sajtóközpont, [2000] p. 16

17 323 Sz 83 Szintik és romák a náci rendszer idején : a "fajelmélettől" a lágerekig / K. Fings, H. Heuss, F. Sparing ; német nyelvből ford. Fischer Eszter. - Bp. : Pont ; [Paris] : Centre de recherches tsiganes, [2001] cop p. 323 Sz 84 Cigányságunk / Szirtesi Zoltán. - Szeged : Bába, , [2] p. 323 Z 69 Zor-sila najaripe mashkar e Roma = Kényszermosdatások a cigánytelepen = Forced bathing in Romani settlements / [... szerk....bernáth Gábor] ; [...az interjúkat kész....baranyi Laura et al.] ; [...ford. Nagy Zoltán et al.] ; [... képek...csonka Mária, Seres Géza...]. - Bp. :RSK, , [3] p. JOG, IGAZGATÁS, SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS 340 P 97 Előítélet és vérpad : az "emberevő" cigányok pere / Puskás Péter, Végh József. - [Horpács] : Mikszáth, p. 342 M 55 Merre visz az út? : a romák politikai és emberi jogai a változó világban / szerk. Majtényi Balázs. - Bp. : Lucidus K., p. 343 F 95 Köznapi gyilkosságok / Furmann Imre. - [Bp.] : [Osiris], [2000] p 17

18 343 P 74 Cigányok és idegenek : társadalmi és kriminológiai tanulmányok / Póczik Szilveszter. - Miskolc : Felsőmagyarország, p 350 K 12 Helyi cigány kisebbségi önkormányzatok Magyarországon / Kállai Ernő. - Bp. : Gondolat : MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, p. 360 V 67 A cigányság a felemelkedés útján / Vekerdi József, Mészáros György. - Bp. : HNOT, p. PEDAGÓGIA 370 H 18 Művészeti kommunikáció hatása a faji előítéletre : Egy cigánykérdésről szóló ifjúsági színmű vizsgálata éves tanulók körében / Halász László, Sipos Kornél. - Bp. : Akad. K., p. 370 N 93 A nyelv- és hagyományápolás lehetőségei a zalai közoktatásban / szerk. Hajdicsné Varga Katalin. Zalaegerszeg : Zala M. Önkorm. Ped. Int, p. 370 T 28 Tanulmányok a magyarországi cigányok vizuális kultúrájáról = Studies about the visual culture of hungarian gypsies / szerk. Bódi Zsuzsanna. - Bp. : M. Néprajzi Társ., , [1] p., [10] t. 18

19 372 K 22 Cigány-magyar képes olvasókönyv : Te sityovas romanes! / Karsai Ervin, Rostás-Farkas György ; [az illusztrációkat kész. F. Tóth Zsuzsa]. - [Bp.] : Gondolat ; [Pécs] : JPTE, p. 373 K 13 Hazára leltem : (drámajátékok) / Kalmár Istvánné. - Bp. : Napház-Khamoro Kisebbségi Kult. Intézmény, p. KÜLÖNLEGES CSOPORTOK NEVELÉSE 376 A 49 Az általános iskolai tanulmányok befejezéséért : módszertani füzet / [összeáll. Szakajda Szilvia]. - Nagykanizsa : Vécsey Zsigmond Általános Iskola, p. 376 C 21 Cigány nevelés és kultúra / [összeáll. Rácz Gyöngyi]. - [Bp.] : Gulliver, [1991] p. : 376 C 21 A cigányság beilleszkedésének problémaköréből : tanulmányok a PTF cigánykutató munkacsoportjának vizsgálataiból / Szerkeszti Várnagy Elemér. - Pécs : PTF, p. 376 C 21 A cigányságért Nagykanizsán / [összeáll. és szerk. Horváth Krisztina]. - Nagykanizsa : "A Nostru" (Miénk) Egyes., 1999 ([Nagykanizsa] : Kanizsai Ny.) p. 19

20 376 C 40 Csenyéte : antológia / [szerk. Kereszty Zsuzsa, Pólya Zoltán]. Csenyéte [etc.] : Bár [Szerk.], p. 376 F 20 Diákotthonban folyó intenzív nevelőmunka a cigánygyermekek felzárkóztatására / Farkas Attiláné. - [Zalaegerszeg] : [DFMK], [1991]. - 42, [10] p. 376 G 30 Cigánytanulók szocializációs problémái : Családi háttér vizsgálata általános iskolai tanulók körében / Gayer Ildikó. - [Zalaegerszeg] : [DFMK], [1991]. - 43, [13] p. 376 G 43 Cigány gyerekek az általános iskolában / Havas Gábor, Kemény István, Liskó Ilona. - Bp. : OI : Uj Mandátum Könyvkiadó, p. 376 G 73 Cigánygyerekek hátrányai és esélyei / Gulyás Sándor kiad. - Bp. : Tankvk., 1981, cop p. 376 H 10 Ha fogod a kezem... : szemelvények és részletek az I. Országos Ciganológiai Diákkonferencia tanulmányaiból és előadásaiból : Baja, március / [szerk. Hajdu István, Raicsné Horváth Anikó, Sztanáné Babits Edit]. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat, [1998] p. 376 L 17 Cigány gyermekek nevelése és a napközi otthon pedagógiája : egy cigány pedagógus gyakorlatában / Lakatos Mihály. - Bp. : OKKER K., p. 20

21 376 L 65 Kisebbségek és oktatás : cigányok az iskolában / Jean-Pierre Liégeois ;...ford. Oláh Judit. - Bp. : Pont ; [Paris] : Centr. de recherches tsiganes, cop p. 376 M 50 Megközelítések : roma gyerekek nevelésének egyes kérdései / szerk. Nahalka István és Torgyik Judit ; a szerkesztésben közrem. Romano Rácz Sándor ; [.. szerzői Gyenei Melinda et al.]. - Bp. : Eötvös J. Kvk., p. 376 R 80 Roma pedagógia, I. / [szerk. Tuza Tibor]. - Debrecen : Kölcsey F. Ref. Tanítóképző Főisk., p. 376 R 80 A romák esélyei Magyarországon : aluliskolázottság és munkaerőpiac a cigány népesség esélyei Magyarországon / szerk. Babusik Ferenc ; [közread. a]...delphoi Consulting... [Bp.] : Kávé K. : Delphoi Consulting, p. 376 T 28 Tapasztalatok a cigánygyerekek nevelésének és oktatásának köréből / Szerk. Kovács Lajos ; [Közread. az] Országos Oktatási Minisztérium. - Bp. : NPI, p. 376 U 98 Az úton tovább kell menni : tanulmányok a cigánygyermekek nevelésének köréből / [szerk. Kotnyek István]. - Zalaegerszeg : Zala M. Tanács, p. 376 V 50 Cigány fiatalok a nagyvilágban / Várnagy Elemér. - Abaliget : Lámpás, p. 21

22 NÉPRAJZ 390 B 40 Sosemvolt Cigányország : Szegkovács cigány történetek / Gyűjtötte és írta Bartos Tibor ; Az utószót írta M. Ladvenicza Ilona ; [Ill.] Bartha László. - Bp. : Európa, p., 4 t. ; 390 B 70 Magyarországi cigány mesterségek / Bódi Zsuzsanna. - Bp. : Cigány Népm. Orsz. Egyes., p. 390 C 21 Cigány népi kultúra a Kárpát-medencében a században / Bódi Zsuzsanna közreműködésével szerk. Barna Gábor ; [előadók Daróczi Ágnes et al.]. - Salgótarján : Mikszáth, p 390 C 21 Cigány néprajzi kutatások Közép- és Kelet-Európában = Gypsy Ethnographical Researches in Central and Eastern Europe / szerk.... Bódi Zsuzsanna ; [ford.... Martinkáné Pászti Éva et al.]. - Bp. : M. Néprajzi Társ., p. 390 E 68 Az erdélyi sátoros taxás és aranymosó fiskális cigányok a 18. században = Nomadic taxpaying and gold-washing gipsies in Transylvania in the 18th century / sajtó alá rend. és a tanulmányt írta Zsupos Zoltán ; [angol ford. Pokoly Judit]. - [Salgótarján] : Mikszáth, cop p., [6] 390 E 87 Phrala sam : tanulmányok a szentetornyai cigányokról / Erostyák Zoltán, Kovács Júlia. - Orosháza : Szántó Kovács J. Ter. Múz., p. 22

23 390 L 66 Cigány népismereti tankönyv a osztály számára / Ligeti György. - Piliscsaba : Konsept-H, [2002] p. 390 N 63 Az I. Nemzetközi Cigány Néprajzi-, Történeti-, Nyelvészeti és Kulturális Konferencia előadásai : Budapest, március = Readings of the Ist International Conference on Gypsy Ethnography, History, Linguistics and Culture : March 16-20, 1993, Budapest / szerk. Bódi Zsuzsanna. - Salgótarján : Mikszáth, p. 390 R 87 Ősi cigány mesterségek és foglalkozások = Le romenge butya / Rostás-Farkas György, Karsai Ervin. - Bp. : OMIKK, p 390 R 87 Ösi cigány mesterségek és foglalkozások = Le romenge butya / Rostás-Farkas György. 2. bőv. kiad. - Bp. : [Cigány Tud. és Műv. Társ.], , [3] p. 390 Z 70 Zöld az erdő : cigány népismereti olvasókönyv az általános iskolák alsó tagozata számára / [szerk. és vál.] Menyhért Ildikó ; [ill. Szécsi Magda]. - Piliscsaba : Konsept-H, [2002]. 136 p. A MAGÁNÉLET SZOKÁSAI 392 E 45 Az ember csak a maga sorsárul tud beszélni... = O manus numa pal' peszko trajo zshanel te vorbil... / [szerk. R. Keleti Éva]. - Bp. : Főv. Önkormányzati Cigány Szociális és Művel. Módszt. Közp., [1995?] , [10] p. 23

24 392 F 90 Franciaország : Patrick Williams : cigány házasság / szerk. Prónai Csaba ; [fotó Hajnal László Endre] ; [ford. Gerelyes Edit et al.] ; [közread. a]...mta ENKi. - Bp. : L'Harmattan [etc.], p. 392 Sz 32 Halotti szokások és hiedelmek a kaposszentjakabi oláh cigányoknál / Szapu Magda. - Bp. : MTA Népr. Kutató Csoport, p. 394 D 26 A cigánytáncok megjelenése a magyar néptánc-szakirodalomban / Darmos István. Sárospatak : Darmos I., p. FOLKLÓR, NÉPMESÉK, LEGENDÁK 398 A 34 Sír az út előttem : háromszéki cigányoktól gyűjtött népköltészet és levéltári okmányok / Albert Ernő ; [a dallamokat lejegyezte Szenik Ilona] ; [... a fényképeket kész. Albert Levente]. - Sepsiszentgyörgy : Albert K., p. 398 A 34 Sok szép cigányleány : háromszéki cigányoktól gyűjtött népdalok és balladák / Albert Ernő ; [a dallamokat lejegyezte és a zenei elemzést írta Szenik Ilona] ; [a fényképeket Albert Levente kész.]. - Sepsiszentgyörgy : Népi Alkotások Háza, p. 398 A 34 Szabad madár : háromszéki cigányoktól gyűjtött népköltészet és levéltári okmányok / Albert Ernő. - Sepsiszentgyörgy : Charta, p. 24

25 398 B 33 Az erdő anyja : Cigány népmesék és néphagyományok / gyűjt., ford. és a bevezetőt írta Bari Károly. - Bp. : Gondolat, p., [24] t. 398 B 33 Az üvegtemplom : cigány népmesék / gyűjt., lejegyezte és ford. Bari Károly. - Debrecen : KLTE, p. 398 H 33 A három sorsmadár : őrtilosi beás cigány népmesék / a meséket gyűjt., jegyz. és az előszót írta Eperjessy Ernő. - Bp. : MTA Népr. Kutató Csoport, , [4] p. 398 H 45 A havasi sátoros : Dávid Gyula meséi / gyűjt., bev. és a jegyz. írta Nagy Olga. - Bp. : MTA Népr. Kutató Csoport, p. 398 K 82 Fátá ku paru da ar = Az aranyhajú lány : beás cigány iskolai népmesegyűjtemény / Kovalcsik Katalin, Orsós Anna ; [ill. Ráczné Kalányos Gyöngyi]. - Pécs : Gandhi Középisk., db [1. köt.] / Kovalcsik Katalin, Orsós Anna ; [ill. Ráczné Kalányos Gyöngyi] p. 2. köt. / Orsós Anna p. 25

26 398 M 14 Magyar népmesekatalógus : összefoglaló bibliográfia / szerk. Kovács Ágnes. - Bp. : MTA Néprajzi Kut. Int., , Cigány mesemondók repertoárjának bibliográfiája / összeáll. és a bev. írta: Benedek Katalin ; Angyal Katalin és Cserbák András közreműködésével ; Barabás Györgyi et al. katalógusanyagának felhasználásával p. 398 N 12 A cigányok hiedelemvilága / Náday Gyula. - Bp. : Magyarországi Cigányok Demokrokratikus Szövetsége, p. 398 N 26 Barangolásaim varázslatos tájban : Cigány barátaim között / Nagy Olga. - Székelyudvarhely : Erdélyi Gondolat, p. 398 N 26 A táltos törvénye : Népmese és esztétikum / Nagy Olga. - Bukarest : Kriterion, , [3] p. 398 N 26 Villási, a táltosfiú : mezőbándi, szucsági és mérai cigány népmesék / [gyűjt. és a bevezetőt írta] Nagy Olga ; [... a jegyzeteket írta Dömötör Ákos]. - Bp. : MTA Néprajzi Kutatóint., p. 398 R 87 A cigányok hiedelemvilága / Rostás-Farkas György, Karsai Ervin kiad. - Bp. : Rostás- Farkas Gy., p. ; 20 cm ISBN

27 398 R 93 Rromane Garadune Lava : pustik = Roma Találós Kérdések : könyv = Rromani Riddles : book I. Gurbet / szerk. Rézműves Melinda. - Bp. : Fővárosi Önkormányzat Cigány Ház - Romano Kher, p. 398 Sz 32 Mesemondó és közössége Kaposszentjakabon / Szapu Magda. - Bp. : MTA Népr. Kutató Csoport, p. 398 T 98 Cigányoknak mécsvilága : népismereti összeállítás : történelem és irodalom / Tuza Tibor. - Debrecen : HB MPI, p. 398 T 98 Tűzpiros kígyócska : Cigány népköltészet / vál., ford. és a bevezetőt írta Bari Károly. - Bp. : Gondolat, p., [28] t. 398 V 67 A cigány népmese / Vekerdi József. - Bp. : Akad. K. : Zrínyi, p. 398 V 67 Cigány nyelvjárási népmesék / Vekerdi József = Gipsy dialect tales from Hungary / ed. by J. Vekerdi. - Debrecen : KLTE, db p p. 27

28 KÉPZŐMŰVÉSZET 700 M 76 Magyar naiv művészek nyomában : Dokumentumok / Moldován Domokos. - Bp. : Gondolat, 1987 [!1988] p., [32] t. 730 B 28 A naiv művészet Magyarországon / Bánszky Pál. - Bp. : Képzőműv. Alap, p. : 740 R 72 Madarakból lettünk : cigány gyermekek képei / Ribó Pongrácz Éva. - [Pécs] : Pro Pannonia, [2001] p. 770 V 87 "A világ létra, melyen az egyik fel, a másik le megy" : képek a magyarországi cigányság 20. századi történetéből : antropológiai fotóalbum / szerk. Szuhay Péter, Barati Antónia ; [ford. Soponyi Erzsébet, Lux Éva, Kiss Zsuzsa] = "World is a ladder, which some go up, some go down" :pictures of the history of gipsies in Hungary in the 20th century :antropological photoalbum / ed. Péter Szuhay, Antónia Barati ; translatedby Soponyai Erzsébet, Lux Éva, Kiss Zsuzsa. - Bp. : [Néprajzi Múz.], p. ZENE 780 B 45 Muzsikusok / Békési Ágnes. - Bp. : Pont, cop p. 780 F 12 A cigányzene Gömörben / Faggyas István. - Debrecen : KLTE, p. 28

29 780 L 72 Czigányokról és a czigány zenéről Magyarországon / írta Liszt Ferenc ; [a kötetet szerk. és az utószót írta Bencsik Gábor]. - Hasonmás kiad. - Bp. : M. Mercurius, [4], 328, XI p. 780 S 20 Cigányzene... / Sárosi Bálint. - Bp. : Gondolat, , [4] p., 22 t. 780 S 20 A cigányzenekar múltja az egykorú sajtó tükrében, / Sárosi Bálint ; [a köt. anyaga Dörnyei Sándor szemelvénygyűjtésén alapszik]. - Bp.: Nap, p. 780 Sz 76 A cigány útra ment... : cigányzenekaraink, valamint népzenei és néptánctársaságok külföldjárása a kezdetektől a kiegyezésig : korabeli sajtódokumentumok alapján / Szijjártó Csaba. - Bp. : Masszi, p. ÉNEK 784 D 31 A letelepedett cigányság népzenéje Csehszlovákiában = Folk music of the sedentary gypsies of Czechoslovakia = Lidové pisnł usedlych cikánu-romu v Ceskoslovensku / Eva Davidová, Jan Zizka. - Bp. : MTA ZTI, p. 784 G 46 Gindonale bare : a Maljaki Luludi cigány folklóregyüttes kazettájának kotta- és szöveganyaga / [szerk. Kovalcsik Katalin] ; [a dalszövegek...ford. és a szószedetet kész. Balázs Gusztáv és Kovalcsik Katalin]. - Zeist [etc.] : Stichting Maljaki Luludi : Sóstói Múzeumfalu Baráti Köre, [1992] p. 29

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Cigány gyerekek szocializációja CSM2101 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Egy szemináriumi dolgozat írása és bemutatása kiselőadás formájában. Egy alkalommal hospitálás

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja CM3005 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Egy szemináriumi dolgozat írása és bemutatása kiselőadás

Részletesebben

Ajánlott és felhasznált irodalom

Ajánlott és felhasznált irodalom Ajánlott és felhasznált irodalom AMBRUS Péter 1985 Alkohol az életmódban (Egy szegénytelep élete). Budapest: Művelődéskutató Intézet 1988 A Dzsumbuj. Egy telep élete. Budapest: Magvető 1994 Cigányság és

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary

Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary 2004. 1. szám A MAGYAR M VEL DÉSI INTÉZET ROMA KULTÚRA OSZTÁLYÁNAK HÍRLEVELE BÓDI ZSUZSANNA Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary

Részletesebben

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya 1990. évi LXIV. törvény a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

jfelhasznált irodalom jés dokumentumfilmek jegyzéke

jfelhasznált irodalom jés dokumentumfilmek jegyzéke jfelhasznált irodalom jés dokumentumfilmek jegyzéke Adamik Mária: A Nagy Fehér Üzemmód: avagy mirõl szól a nõkérdés? In: Férfiuralom. Írások nõkrõl, férfiakról, feminizmusról. Szerk. Hadas Miklós. Budapest

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap: (+36-32)

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap:  (+36-32) 9. évfolyam 1. KISS LÁSZLÓ MARCELL 2. MÁRTON ANNA 3. 4. GASPARIN ZSOMBOR BOLGÁR JÁNOS BENDE 5. ISTVÁN ISTVÁN 6. PÉK ÁBEL KRISTÓF 7. MATUCH RICHÁRD 8. ZSÉLYI KONRÁD 9. BENKE MÁTÉ 10. HATALA DÓRA 11. PISTYUR

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK félév

KÖVETELMÉNYEK félév Vizuális nevelés módszertana CG1041 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 0+1 Tantárgyfelelős neve és beosztása Orosz Csaba főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja TK 3 alkalom Feladatsor összeállítása

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat.

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat. A tanácsadás kommunikációs alapja SPF1306 FKF1101 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dudás Marianna, főiskolai tanársegéd Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat (Ideje: 2016. október 20. és

Részletesebben

III. Romológus Konferencia

III. Romológus Konferencia III. Romológus Konferencia 2014. április 25-26. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar - Pécs, Zsolnay Negyed E25-ös épület 001-es terem Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium, Könyvtár -

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.)

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.) A 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Kisújszállás városban működő szavazatszámláló bizottságok választott tagjai, póttagjai 1. TEVK

Részletesebben

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/ Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/311-211 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z) szakképesítés

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL NÉV CÍM 1.TÚRA 2.TÚRA 3.TÚRA 4.TÚRA 1. ÁDÁM BIANKA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 2. ÁDÁM CINTIA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 3. AUER BRIGITTA BUCSA, KOSSUTH U. 96/B 4. AUER GABRIELLA

Részletesebben

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak 1 Kapcsolattartás 2 Kapcsolattartás 3 Telefonos ügyfélfogadás / Kapcsolattartás Technikai gond: (061)-398-8550

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek Békés Megyei Ügyvédi Kamara Kirendelhető ügyvédek Lezárva: 2015.06.03. Békéscsaba helységben: 1. Dr. Balázs Imre Tel.: 66/452-251 Dr. Balázs Imre Ügyvédi Irodája Mobil: 30/9255-126 5600 Békéscsaba, Deák

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március Országos Elődöntő I-II. korcsoport B kategória leány Csapatbajnokság Csapat neve: Ugrás Gerenda Talaj Össz pont Helyezés Batthyány Kázmér Ált. Iskola Siklós 47,8 46,9 47,15 141,85 I. Köztársaság Téri Ált.

Részletesebben

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 116/2006. (XI. 9.) Kgy. számú határozat Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása A

Részletesebben

Adószám, adóazonosító. Név

Adószám, adóazonosító. Név AGATITY ISTVÁN 8331274520 BAJA SZENT-GYÖRGYI A. U. 7. 78 750 AMBROZI ATTILA 8355992407 FADD RÓZSA UTCA 8. 78 030 ANDREAS LEIBERSBERGER 98920413210 EISINGEN GOETHE STR. 3/2. 211 612 ANTAL ISTVÁN 8307913853

Részletesebben

2011. május 20-21. VI. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra VÉGEREDMÉNY

2011. május 20-21. VI. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra VÉGEREDMÉNY 1 58 Erdélyi Zoltán Erdélyi Zoltánné Mercedes-Benz W107 280 SL 1975 Oldtimer 126 0 332 206 1. Nap: 1: 1(2.) 2: 19(1.) 3: 36(14.) 4: 5(3.) 5: 29(8.) 6: 15(20.) 7: 1(1.) 8: 8(1.) 2. Nap: 9: 7(1.) 10: 0(1.)

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek 1574

Részletesebben

Benyák Anikó (Pszichológia)

Benyák Anikó (Pszichológia) (Pszichológia) 014 1., Árendás Anikó Nevelőszülők és nevelt gyermekek több szempontú vizsgálata Előadás a 014. október -én tartott XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencián. NYmE-AK, Győr (014) 013.,

Részletesebben

Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához. Bódi Zsuzsa összeállítása (Forrás: Roma CD-ROM)

Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához. Bódi Zsuzsa összeállítása (Forrás: Roma CD-ROM) Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Bódi Zsuzsa összeállítása (Forrás: Roma CD-ROM) Szótárak-nyelvkönyvek Tanulmánykötetek Néprajzi sorozatok Folklór forrásközlések Hanglemezek-kazetták

Részletesebben

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola I. korcsoport 2005-ben és utána születettek 1. Bácsi Fruzsina 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk. 8:45 2. Pusztai Dóra 2006 Debrecen Óvoda 9:09 3. Eszenyi Gréta 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk.

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Hely. Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarolás Összesen 1 Balogh Mária TITÁSZ I. 179 48 151 44 330 92 422 2 Kelemen Gáborné BERT

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

9. évfolyam. 10. évfolyam

9. évfolyam. 10. évfolyam 9. évfolyam 09. évfolydiák ford. Term. föld. Ter. elem. Gyak 1. Szuda Ágnes 2. Gyüre Noémi 3. Boros János Mátyás 4. Simon Áron 5. Gelencsér Orsolya 6. Bakos Bence 7. Ambrus Hunor 8. Dzama Demjén László

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

V. korcsoport. Fiú ( ):

V. korcsoport. Fiú ( ): HAJDÚ-BIHAR MEGYEI FOGYATÉKOS SPORTOLÓK SZÖVETSÉGE 4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Lev. cím:4024 Debrecen, Piac u. 71. Tel.: 0670/370-4737 E-mail: hafoszov@hafoszov.ehc.hu Fogyatékos tanulók nevelését,

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: KOLOZS Körzet: Kolozsvár, Bálványosváralja és Szék 5. osztály 1. Bajnóczi Zsolt Bucur Tünde János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

Bányászat a szépirodalomban

Bányászat a szépirodalomban Bányászat a szépirodalomban Ajánló bibliográfia a József Attila XII. Nemzeti vers- énekelt vers- és prózamondó verseny résztvevői számára Gyűjtötte a József Attila Megyei és Városi Könyvtár Tájékoztató

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko 9. osztály Szakközép 1. Nagy István Zene- és Képzőműv. Szki. Csíkszereda 218 28/402 Mátyás János Hajnalka, Szíjgyártó Bálint, Sógor Ákos 2. Gépgyártó Iskolaközpont Gyergyószentmiklós 170 24/204 Gál Levente,

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Borkedvelők kézikönyve Magyarán a borról A bor : gyakorlati ismeretek : minden, amit a bor helyes kezeléséről tudni kell Magyar borkultúra

Borkedvelők kézikönyve Magyarán a borról A bor : gyakorlati ismeretek : minden, amit a bor helyes kezeléséről tudni kell Magyar borkultúra Borkedvelők kézikönyve / Sztanev Bertalan. - Budapest : Alinea, 2013. - 246 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm Jelzet: 663 Sz94 Magyarán a borról / Csávossy György. - Budapest : Mezőgazdasági K.,

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK Férfi egyes 1905. Redlich Béla 1906. Tolnai József 1907-08. László Albert 1909-10. Jacobi Roland 1911. Mechlovits Zoltán 1912. Pécsi Dániel 1925-26. Mechlovits Zoltán 1927. Glancz

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny 1 / 5 201031. 14:34 Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny Iskola Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár neve Kategória Pontszám Helyezés Megjegyzés 1 Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY 1 51 Veégh Attila Gáspár Béla MB 450 SL R107 E45 1974 1 Man 0 489 489 Szakaszeredmények: 1. 3(3) 2. 7(5) 3. 52(9) 4. 32(19) 5. 25(16) 6. 2(2) 7. 42(3) 8. 81(7) 9. 14(2) 10. 43(33) 11. 61(5) 12. 5(1) 13.

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

TÉMA: PÁRBESZÉD HÁZA Budapest 1085 Horánszky u. 18-22. Forrai Tamás SJ provinciális. Dobos Marianne. Fialovszky Magdolna. október 6.

TÉMA: PÁRBESZÉD HÁZA Budapest 1085 Horánszky u. 18-22. Forrai Tamás SJ provinciális. Dobos Marianne. Fialovszky Magdolna. október 6. XXI. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA TÉMA: EURÓPAI ROMA STRATÉGIA ID : 2011. október 6.-8. HELYSZÍN: PÁRBESZÉD HÁZA Budapest 1085 Horánszky u. 18-22. VÉDNÖK: Forrai Tamás SJ provinciális LEVEZET ELNÖK:

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata függelékek. A közgyőlés társulásai

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata függelékek. A közgyőlés társulásai A közgyőlés társulásai 1. sz. függelék 1. Benedek Elek Általános Iskola, Elıkészítı Speciális Szakiskola és Kollégium Intézményfenntartó Társulás (Oroszlány) 38/1998. (III. 26.) sz. KH 1. pontja 189/2005.

Részletesebben

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2.

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2. 05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu 06-05-27262 H 65,8482 ko 2971136 m 2. Varga K.István U05 HU 09-05-82335 H 157,4612 ko 2618843

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS. MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság tér 6. magyar- romani nyelven

AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS. MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság tér 6. magyar- romani nyelven XX. NEMZETKÖZI JUBILEUMI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS R ÉS ZLETES P RO GRAMTERVEZET IDŐ : 2010. október 26-27. HELYSZÍN: MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/ , fax:36/

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/ , fax:36/ Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/515-115, fax:36/515-116 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z)

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

25. FutaVác. 6km nemenkénti és kategóriánkénti eredménylista. Nem/Kategória: Gyermek-A (-9 év) Iskola. Tempó Hátrány

25. FutaVác. 6km nemenkénti és kategóriánkénti eredménylista. Nem/Kategória: Gyermek-A (-9 év) Iskola. Tempó Hátrány Férfi Gyermek-A (-9 év) 1 7135 MAKRAI Bálint 2006 00:28:42 00:12:45 13.9 km/h +00:00:00 2 7065 PÉTER Dániel 2006 00:36:17 00:16:03 11.0 km/h +00:07:35 3 7103 KOSTYÁL Kende 2006 00:57:35 00:24:24 6.9 km/h

Részletesebben

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám Eredménylista Megye: HARGITA Körzet: Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település 1 Ţepuc Tünde Kristó Irén Petőfi Sándor Általános 2 Erős Krisztina Laczkó Kinga Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 034095 Általános Iskola Németh Ilona Ádánd Somogy Széchenyi u. 8. 8653 034008 Gábor Andor Általános Iskola Hosszú László Babócsa Somogy Rákóczi u. 3. 7584

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka FIÚ EREDMÉNYEK 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Kovács Péter 97 Ált. Isk. Szentlőrinc 12,9 Baranya 2. Juhász Patrik 97 Ált. Isk. Iregszemcse 13,0 Tolna 3. Borsos Róbert 97 Hunyadi János Közokt. Int. Mbh. 13,1

Részletesebben

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief.

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief. FIÚ EREDMÉNY 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Bayer Richárd 2001 Éltes Mátyás Ált. Isk. 13,1 2. Kovács Olivér 2001 Radó T. Ált. Isk. és EGYMI Győr 13,4 3. Rónavölgyi Sándor 2001 Meixner J. EGYMI, Mohács 13,5

Részletesebben

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált.

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Iskola 3. hely Ritka Viktória Kossuth Lajos Ált. Iskola 1. hely Pap

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. M I N I F I Ú Bécs Dávid 47 47 Beréti Levente 44 47 47 138 Bohár Ádám 41 41 Dobor Dávid 41 38 79 Hűber Levente 41 41 Kis Dániel 50 50 50 50 200 Kovács Bálint 50 50 Pandur Ákos 47 47 44 44 182 Szász Dávid

Részletesebben

4. osztály. Felkészítő tanár(ok) neve. Grófné Györkös Valéria Körmend 46 D. Sándorné Balla Judit Debrecen 45 D. Némethné Vida Erzsébet Szeged 45 D

4. osztály. Felkészítő tanár(ok) neve. Grófné Györkös Valéria Körmend 46 D. Sándorné Balla Judit Debrecen 45 D. Némethné Vida Erzsébet Szeged 45 D Iskola Göd Márkus Dávid Deák Gyöngyi Göd 46 D Eötvös József Általános Iskola Zalaegerszeg Bakó Zsombor Grófné Györkös Valéria Körmend 46 D Általános Iskola Szentes Takács Aletta Vass Renáta Szentes 46

Részletesebben

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p.

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p. 2014. július 21. Törvények, Adattárak, címtárak Levéltári forrás Lexikonok Törvények *1929. XI. *1934. VIII. t.-c. *A vallás- és közoktatásügyi miniszter végrehajtó 9300/1935. III. számú rendelete *A vallás-

Részletesebben

A Győri Eötvös József Általános Iskola és Szakiskola tankönyvei a 2015/2016-os tanévben

A Győri Eötvös József Általános Iskola és Szakiskola tankönyvei a 2015/2016-os tanévben 5. osztály Kiadói kód Szerző Cím Iskolai ár AP-050305 Széplaki Erzsébet Nyelvtan 5. AP-050306 Széplaki Erzsébet Nyelvtan munkafüzet 5. 950 Ft 470 Ft német NT-56521/M/NAT Kocsány Piroska - Liksay Mária

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

Drámapedagógia - annotált bibliográfia - (alapképzések számára)

Drámapedagógia - annotált bibliográfia - (alapképzések számára) Drámapedagógia - annotált bibliográfia - (alapképzések számára) Gabnai Katalin: DRÁMAJÁTÉKOK Bevezetés a drámapedagógiába (334 oldal) Ötödik, bővített kiadás, Koncz Zsuzsa fotóival. Helikon Kiadó, 2001.

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00 Szum Irodalom, nyelv és helymatematika és fizika Számítástechnika Történelem Összesen Elérhető: 100 100 100 75 Elért maximum: 75 74 100 68 Bejutási határ: 60 35 69 54 Beküldési határ: 55 55 55 41 Beküldött

Részletesebben

kyokushin Danvizsgák időpontjai

kyokushin Danvizsgák időpontjai 2011-06-18 09:14:47 kyokushin Danvizsgák időpontjai kyokushin Danvizsgák időpontjai Danvizsgák időpontjai 1977 Adámy István 1978 Furkó Kálmán 1981 Somogyi Zsolt, Kivés György 1983 Borza József, Bódi István

Részletesebben

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai ALSÓNÉMEDI Dr. Tholt Mária Vizsgálat helye: 2351 Alsónémedi, Somogyi u. 1. Tel.: 29 / 337 104 Rendel: hétfı kedd csütörtök péntek 8-12 h, szerda 12-16 h BAJA Dr.

Részletesebben