Bevezető. Zalaegerszeg, szeptember

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezető. Zalaegerszeg, 2006. szeptember"

Átírás

1 Bevezető 1998 óta ötödik alkalommal bővítettük összeállításunkat, amely a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban található cigánysággal kapcsolatos műveket tartalmazza. Bibliográfiánkban csak azokat az önálló műveket gyűjtöttük össze, amelyek cigány szerzőktől származnak vagy témájukban a cigánysággal foglalkoznak. Emellett számtalan folyóiratcikket találhat még a kutató, melyek könyvtárunk elektronikus katalógusában visszakereshetők. Gyűjtésünk nem terjedt ki azokra a tanulmányokra sem, melyek átfogó témákkal foglalkozó művek részeként jelentek meg, ezek katalógusunkban könnyen megtalálhatók. Könyvtárunk 1998 óta tölti be a cigány nemzetiségi báziskönyvtári feladatokat, minden évben pályázatok segítségével is bővítjük ezt az állományrészt. Bibliográfiánk összesen 343 címet tartalmaz, összeállításunkban a könyvtári szakrendet követtük, a főbb témaköröket külön kiemeltük. Reméljük, hogy összeállításunk segíti olvasóink, kutatóink munkáját. Kérdéseikkel, felvetéseikkel forduljanak könyvtárunk olvasószolgálatához! Zalaegerszeg, szeptember

2 I. Szakirodalmi művek VALLÁS 200 B 61 O svunto evondyeliomo sar o Mathe ramosandye les / [ pej romanyi ship boldas les Choli Daróczi József]. - Bp. : Szt. István Társ., 1991 (Zalaegerszeg : Zalai Ny.) , [2] p. 220 B 61 Nyevo Teshtamento : amare rajesko le Jesusesko ntevo jekkethanipe le shtar evandyeliumra / Pej romanyi shib holdas les Choli Daróczi József. - Pécs : Cigány Kult. és Közműv. Egyes., [199?] p. 220 B 61 Biblia : Ujszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján = Suntoiskiripe Nyevo Teshtamento / ford. Vesho-Farkas Zoltán. - Bp. : Szt. Jeromos Bibliatárs., , [10] p. 280 N 12 Ut a Szeretethez : hit, szeretet és boldogság és a Tízparancsolat értelmezése / Náday Gyula. - [Bp.] : Mo. Cigányok Demokr. Szöv., p. 290 I 52 India bölcsessége : szöveggyűjtemény India legendakincséből, vallási és filozófiai irodalmából / [szerk. Teingl-Takács László] ; [ill. Renner Zsuzsa]. - Bp. : Gandhi Alapítvány : A Tan Kapuja Buddhista Főisk., cop p. 2

3 SZOCIOLÓGIA A 98 Azonosság és különbözőség : tanulmányok az identitásról és az előítéletről / [szerk. Erős Ferenc]. - Bp. : Scientia Humana, p. B 12 Az esélyegyenlőség korlátai Magyarországon : státusz, etnicitás, kirekesztődés az egészségügyben és a szociális szférában / Babusik Ferenc. - Bp. : L'Harmattan, [2005] p. B 30 A kelet-európai cigányság : rendszerváltás, marginalitás és nemzetiségi politika /Zoltan Barany ; [ford. Hegedűs Gyula]. Bp. : Athenaeum 2000, p. B 46 A Magyarországon élő cigánylakosság társadalmi beilleszkedése az 1970-es évektől napjainkig / Bencsik István. - [Bp.] : ELTE, p. B 70 Gyermekélet - táplálkozás cigány közösségekben : Gyűjtési útmutatók / Bódi Zsuzsanna. - Bp. : M. Művel. Int., p. B 70 Gyermekélet - táplálkozás cigány közösségekben : Gyűjtési útmutatók / Bódi Zsuzsanna. 2. jav., bőv. kiad. - Bp. : M. Művel. Int., p. 3

4 B 70 A magyarországi cigányság kultúrája / Bódi Zsuzsanna. Bp. : M. Művel. Int., p. C 21 Ciganológia - romológia / szerk. Forray R. Katalin ; [társszerk. Beck Zoltán] ; [mtársak Cserti Csapó Tibor, Szalai Andrea]. - Bp. [etc.] : Dialóg Campus, p. C 21 Cigánynak lenni Magyarországon : jelentés : helybenjárás / szerk. Kállai Ernő, Törzsök Erika. - Bp. : EÖKIK, p. C 21 Cigánynak születni : tanulmányok, dokumentumok / szerk. Horváth Ágota, Landau Edit, Szalai Júlia. - Bp. : ATA : Uj Mandátum, p. C 21 Cigányok Európában : kulturális antropológiai tanulmányok / szerk. Prónai Csaba. - Bp. : Uj Mandátum, , Nyugat-Európa 2., Olaszország / válogatás Jane Dick Zatta, Leonardo Piasere, Francesca Manna, Elisabeth Tauber, Paola Trevisan tanulmányaiból C 21 Cigányok a szociális földprogramban / szerk. Szoboszlai Zsolt ; [szerzők... G. Fekete Éva et al.]. - Bp. : Gondolat, p. 4

5 C 21 A cigányok Magyarországon / [összeáll. Kemény István "A roma népesség helyzete" címmel nov. 19-én rendezett konferencia előadásai alapján]. - Bp. : MTA, p. C 21 Cigánysors : a cigányság történeti múltja és jelene : a 2003., és év szeptemberében Pécsett, a Rácz Aladár Cigány Közösségi Házban megtartott Cigányság történeti múltja és jelene, különös tekintettel a dél-dunántúli régióra című konferenciák válogatott előadásai / [fel. szerk. Márfi Attila] ; [társszerk. Kosztics István]. - Pécs : Emberháza Alapítvány [etc.], p., [20] t. E 31 Egy más mellett élés : a magyar-román, magyar-cigány kapcsolatokról / [szerk. Gagyi József]. - Csíkszereda : Pro-print, p. E 31 Együttlét : egy interetnikus tréning tapasztalatai / Bordás Sándor [et al.] ; [fotó Szelényi Károly]. - Bp. : Balassi : M. Pax Romana Fórum, cop p. F 33 Struggling for ethnic identity : the Gypsies of Hungary / [... by Gyorgy Feher] ; [publ. by the] Helsinki Watch. - New York [etc.] : Human Rights Watch, p. F 73 Cigányok Európában : kulturális antropológiai tanulmányok / szerk. Prónai Csaba. - Bp. : Uj Mandátum, cm 1., Nyugat-Európa : válogatás Bernard Formoso, Patrick Williams, Leonardo Piasere tanulmányaiból p. 5

6 F 74 Cigány gyermekek szocializációja : család és iskola / Forray R. Katalin, Hegedűs T. András. - [Bp.] : Aula, p. G 70 Milyen út vár rájuk? / összeáll. és írta Rachel Guglielmo ; szervezés előszó Orsós Ferenc ; magyarra fordította Takács Tibor = The Gypsy [!] Road / written by Rachel Guglielmo ; project organizer, introduction Orsós Ferenc ; Hungarian translation Takács Tibor. - [Bp.] : Amerikai Békeszolgálat : Amalipe Kultúra és Hagyományőrző Egyesület, [1993] (Nagykanizsa : Kanizsai Nyomda) p. H 59 Helykeresők? : roma lakosság a Székelyföldön / [szerk. Bodó Julianna]. - Csíkszereda : Pro-Print Kvk. : KAM. Regionális és Antropológiai Kutatások Központja, p. I 15 "Egy igaz történet részletekben..." : cigány - magyar kapcsolatok határon innen és túl / [szerk. Demeter Zayzon Mária] ; [...illusztrációit kész. Fenyvesvölgyiné Tóth Zsuzsa] ; [az utószót írta Székely András Bertalan]. - Bp. : Kőbányai Önkormányzat, [1994] p. J 85 Jövőmunkások, cigány értelmiségiek mondják : a Harmónia Alapítvány "Cigány nyelv- és népismeret" című kurzusának előadásai / [szerk. Diósi Ágnes]. - [Bp.] : Gladiátor, [2005] , [3] p. K 33 A cigányerkölcs és szokások elemei az általános iskola alsótagozatos cigány tanulói körében / Kellermann István. - [Zalaegerszeg] : [DFMK], [1991] p. 6

7 K 41 A társadalom peremén : romák a munkaerőpiacon és az iskolában / Kertesi Gábor. - Bp. : Osiris, XXVI, 531, [2] p. L 13 A kirekesztettség változó formái : közép- és délkelet-európai romák történeti és összehasonlító szociológiai vizsgálata / Ladányi János, Szelényi Iván ; [a fotókat kész. Majoros Valéria Vanília, Szelényi Iván, Virág Tünde]. - Bp. : Napvilág, p., [24] t. L 65 Roma, Gypsies, Travellers / Jean-Pierre Liégeois. - Strasbourg : Európa Tanács Inf. és Dok. Közp., cop p. Eredeti cím: Roma, tsiganes, voyageurs L 65 Roma, tsiganes, voyageurs / Jean-Pierre Liégeois. - Strasbourg : Európa Tanács Inf. és Dok. Közp., cop p. Eredeti cím: Roma, tsiganes, voyageurs L 65 Romák, cigányok, utazók / Jean-Pierre Liégeois. - Bp. : Európa Tanács Inf. és Dok. Közp., p. Eredeti cím: Roma, tsiganes, voyageurs L 65 Romák, cigányok, utazók / Jean-Pierre Liégeois ;...ford. D. Bartócz Ágnes ; [a bibliográfiát összeáll. Kovalcsik Katalin] kiad. - Bp. : Pont ; [Paris] : Centre de recherches tsiganes, cop p. Eredeti cím: Roma, tsiganes, voyageurs 7

8 M 17 A magyarországi romák / szerk. Kemény István. - [Bp.] : Utmutató K., p. N 12 Kézikönyv : (módszertani útmutató a cigányvezetőknek, választott funkcionáriusok és aktivisták részére) / Náday Gyula. - [Bp.] : Magyarországi Cigányok Demokrokratikus Szövetsége, p N 12 Vázlat a cigánycsaládok és a makrotársadalmi újratermelődés kölcsönviszonyáról / Náday Gyula. - [Bp.] : Magyarországi Cigányok Demokrokratikus Szövetsége, p ; P 81 Cigánykérdés és cigányügyi igazgatás a polgári Magyarországon / Pomogyi László. - Bp. : Osiris-Századvég, p. P 93 Cigánykutatás és kulturális antropológia : (rövid vázlat) / Prónai Csaba. - Bp. : ELTE BTK Kulturális Antropológia ; Kaposvár : CSVM Tanítók. Főisk. K., p P 96 A cigánykérdés "gyökeres és végleges megoldása" : tanulmányok a XX. századi "cigánykérdés" történetéből / Purcsi Barna Gyula. - Debrecen :Csokonai Kiadó, cop p. R 48 Utak a nyelvhez : Nyelvi szocializáció, nyelvi hátrány / Réger Zita. - Bp. : Akad. K., p. 8

9 R 80 Romológiai ismeretek : segédanyag romológiai képzésben és továbbképzésben résztvevő főiskolai, egyetemi hallgatók és gyakorló pedagógusok számára / [szerk. Tuza Tibor]. - Debrecen : KFRTKF, p. R 80 Romológiai tanulmányok / szerk. Bús Imre. - Szekszárd : PTE IGYFK, p. R 87 Cigányságom vállalom / Rostás-Farkas György ; [grafika F. Tóth Zsuzsa]. - [Bp.] : Cigány Tud. és Műv. Társ. ; Budapest : Kossuth, , [6] p. S 50 "Senkié vagyok - lehetnék mindenkié" : tanulmányok a cigányságról,: Bács- Kiskun megye / [szerk. Raicsné Horváth Anikó, Hajdu István] ; [írták Tabajdi Csaba...et al.]. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat, [1997] p. T 81 Többség - kisebbség : tanulmányok a nemzeti tudat témaköréből / Lázár Guy [et al.]. - Budapest : Osiris : MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutató Csoport, p. ; V 13 A cigánygyerekek szocializációs problémái / Vadász László. - [Zalaegerszeg] : [DFMK], [1991] p. V 38 Hanglenyomatok : Varga Ilona interjúkötete / [...Hegedűs Sándor szerk. - Piliscsaba : Konsept-H, p. 9

10 SZOCIOGRÁFIA 308 B 25 Cigányok a Kiskunságon / 1. - Kiskunfélegyháza : Önkormányzat, p. 308 B 38 Cigányország útjain / André Barthelemy. - Abaliget : Lámpás, p. Eredeti cím: Routes de gitanie 308 B 45 Cigányok a Körösök mentén / [írta Békési József] ; [kiad. a Békés Megyei Tanács V. B. Tudományos Koordinációs Szakbizottsága]. - [Békéscsaba] : Békés M. Tcs., p., [52] t. 308 B 54 Esély nélkül / Berey Katalin, Horváth Ágota. - [Bp.] : Vita, p., [9] t.fol. 308 C 21 Cigánylét : Műhelytanulmányok / [szerk. Utasi Ágnes és Mészáros Ágnes] ; [közread. az] MTA Politikai Tudományok Intézete. - Bp. : MTA PTI, p. 308 C 21 Cigányok, honnét jöttek - merre tartanak? / [vál. és szerk. Szegő László]. - Bp. : Kozmosz Kv., p. 10

11 308 C 21 Cigányvizsgálatok / [szerk. Andor Mihály]. - Bp. : Művelkut. Int., p. 308 D 67 Cigányút / Diósi Ágnes. - Bp. : Szépirod. Kvk., p., [32] t. 308 D 67 Szemtől szemben a magyarországi cigánysággal / Diósi Ágnes. - Bp. : Pont, cop p. 308 D 67 Szűz Mária zsebkendője / Diósi Ágnes. - Bp. : Kozmosz Kv., p., [16] t. 308 E 40 Az elmesélt idő : családsorsok a huszadik századból / [szerk. Horváth Ágota]. - Bp. : MTA Szociológiai Int. [etc.], db. 1. köt p mell. 2. köt. - p mell. 308 F 14 Cigányok / Faludi András. - Bp. : Kossuth Kiadó, p. 308 F 74 Két tanulmány a cigány gyermekekről / Forray R. Katalin, Hegedüs T. András. - Bp. : Akad. K., p 11

12 308 K 57 Kitörés a kegyetlenből : helyi tudás, roma társadalom : Fáj, Fulókércs, Hernádpetri, Hernádszurok, Hernádvécse, Novajidrány, Pusztaradvány, Szalaszend és Szemere térségében / [gyűjt. és lejegy.: Márczis Márta]. - Hernádvécse : Faluműhely Alapítvány, p. 308 M 17 A magyarországi cigánykérdés dokumentumokban, / [szerk. Mezey Barna] ; [a bevezetést írta, a dokumentumokat vál. és jegyzetekkel ell. Mezey Barna... Pomogyi László... Tauber István]. - [Bp.] : Kossuth, p. 308 P 63 A cigányság : Válogatás a téma irodalmából / [összeáll. Petheő Lászlóné] ; [a 8.4-es fejezetet] [!] [Podlobicsné Hárskuti Katalin munkája]. - Miskolc : II. Rákóczi Ferenc M. Kvt., p. 308 P 63 Cigányság : Válogatás a téma irodalmából / [összeáll. Petheő Lászlóné]. - Miskolc : [II. Rákóczi M. Kvt.], p. 308 S 63 Daltestvérek : az oláhcigány identitás és közösség továbbélése a szocialista Magyarországon / Michael Sinclair Stewart ; [ford. Sajó Tamás, Szarvas Zsuzsa, Vargyas Gábor]. - [Bp.] : T-wins [etc.], p., [12] t. 308 Sz 70 Putrik és paloták : riport-kötet / Szepesi József. - Bp. : [Cigány Tud. és Műv. Társ.], p. 12

13 308 Sz 96 A magyarországi cigányok kultúrája : etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája / Szuhay Péter. - Bp. : Panoráma, p. 308 T 23 Búcsú a cigányteleptől / [szöveg] Tamás Ervin ; [fotó] Révész Tamás. - Bp. : Kossuth, , [5] p. 308 T 28 Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből / [vál. és szerk. Csongor Anna és Bódi Zsuzsanna közreműködésével Kovalcsik Katalin]. - [Bp.] : IFA, p. 308 T 28 Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből / [vál. és szerk. Csongor Anna és Bódi Zsuzsanna közreműködésével Kovalcsik Katalin] jav. bőv. kiad. - [Bp.] : IFA [etc.], p. 308 T 72 Beás cigányok Zalakomárban / Tóth Edit. - [Zalaegerszeg] : [DFMK], [1991]. - [39] p. : 308 V 48 Pénteken délig nyitva van az ég! / Varjú Katalin, irodalmi feld. és bev. tanulmány Hizsnyai Zoltán. - Somorja : Fórum Kisebbségkut. Int. ; Dunaszerdahely : Lilium Aurum, p. 13

14 STATISZTIKA, DEMOGRÁFIA 310 K 41 A cigány népesség Magyarországon : dokumentáció és adattár / Kertesi Gábor, Kézdi Gábor. - Bp. : Socio-typo, , [18] p. 310 M 16 A Magyarországban január 31-én végrehajtott czigányösszeírás eredményei = Ergebmisse der in Ungarn am 31. Jähner 1893 durchgeführfen Zigenur-consripton / [bev. Hoóz István]. - Pécs : JPTE, VI, I179, 321 p. 312 D 45 A budapesti népesség nemzetiségi, etnikai arculata : honos népcsoportok és bevándorlók / Demeter Zayzon Mária. - Bp. : Demeter Zayzon M., p. BELPOLITIKA 323 A 18 Ácsi! : tényfeltáró riportok. - Bp. : Másság Alapítvány NEKI : Osiris, p. 323 E 96 Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése : kisebbségvédelem : értékelés a tagjelölt államok válogatott elveiről és eljárásairól : Magyarország / [kiad. az] Open Society Institute EU Accession Monitoring Program. - [Bp.] : OSI/EU Accession Monitoring Program, p. 14

15 323 F 24 Mosoly és párbeszéd : (esszék, publicisztikák) / Farkas Kálmán. - Sóstófürdő : Okt. és Továbbképz. Közp., p. 323 F 74 A cigány etnikum újjászületőben : Tanulmány a családról és az iskoláról / Forray R. Katalin, Hegedüs T. András. - Bp. : Akad. K., p. 323 G 81 Kirekesztéstől a beilleszkedésig / Gyergyói Sándor. - Debrecen ; Bp. : Mozaik, db. 1. köt p. 2. köt. - p J 90 "Rend, erő, becsület"? : beszélgetések politizáló szkinhedekkel és róluk másokkal / Juhász József. - Bp. : Juhász József, p. 323 K 12 Irják le a sóhajtásomat! : Milyen lehet cigánynak lenni? : interjúk / Kalla Éva, Soproni Ágnes. - Budapest : Magvető, cop p. 323 K 22 A cigánykérdés Magyarországon, : Út a cigány Holocausthoz / Karsai László. - [Bp.] : Cserépfalvi, cop p. 15

16 323 K 49 Kisebbségek kisebbsége : a magyarországi cigányok emberi és politikai jogai / szerk. Neményi Mária és Szalai Júlia. - Bp. : U-M-K, p. 323 K 49 Kisebbségek Magyarországon / [közread.] a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal ; [szerk. Mayer Éva] ; [fotó Ispánovity Márton]. - Bp. : Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal, p. 323 K 79 A nemzet szemétdombjai : cikkek, interjúk, riportok cigányokról és más népcsoportokról / Kovács József Hontalan. - [Pécs] : Cigány Kult. és Közműv. Egyes., cop p. 323 M 39 Másság - azonosság : kisebbségismereti előadások Kőbányán / [szerk Demeter Zayzon Mária] ; [kiad. a Budapest Kőbányai Önkormányzat Emberjogi, Kisebbségi Bizottsága]. - Budapest : Budapest Kőbányai Önkormányzat Emberjogi, Kisebbségi Bizottsága, köt., Másság - azonosság : kisebbségismereti előadások Kőbányán p. 323 P 68 Pharrajimos : romák sorsa a nácizmus idején / szerk. Bársony János, Daróczi Ágnes. - Bp. : L'Harmattan, cop p. 323 P 86 Porrajmos : e Roma seron, kon perdal zhuvinde : Roma Holocaust, túlélők emlékeznek : recollections of Roma Holocaust survivers / [ed.... Bernáth Gábor] ; [konphushenas... Bársony János et al.] ; [boldas... Radnóti Anna, Mohácsi Józsefné és Mohácsi Edit]. - Bp. : Roma Sajtóközpont, [2000] p. 16

17 323 Sz 83 Szintik és romák a náci rendszer idején : a "fajelmélettől" a lágerekig / K. Fings, H. Heuss, F. Sparing ; német nyelvből ford. Fischer Eszter. - Bp. : Pont ; [Paris] : Centre de recherches tsiganes, [2001] cop p. 323 Sz 84 Cigányságunk / Szirtesi Zoltán. - Szeged : Bába, , [2] p. 323 Z 69 Zor-sila najaripe mashkar e Roma = Kényszermosdatások a cigánytelepen = Forced bathing in Romani settlements / [... szerk....bernáth Gábor] ; [...az interjúkat kész....baranyi Laura et al.] ; [...ford. Nagy Zoltán et al.] ; [... képek...csonka Mária, Seres Géza...]. - Bp. :RSK, , [3] p. JOG, IGAZGATÁS, SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS 340 P 97 Előítélet és vérpad : az "emberevő" cigányok pere / Puskás Péter, Végh József. - [Horpács] : Mikszáth, p. 342 M 55 Merre visz az út? : a romák politikai és emberi jogai a változó világban / szerk. Majtényi Balázs. - Bp. : Lucidus K., p. 343 F 95 Köznapi gyilkosságok / Furmann Imre. - [Bp.] : [Osiris], [2000] p 17

18 343 P 74 Cigányok és idegenek : társadalmi és kriminológiai tanulmányok / Póczik Szilveszter. - Miskolc : Felsőmagyarország, p 350 K 12 Helyi cigány kisebbségi önkormányzatok Magyarországon / Kállai Ernő. - Bp. : Gondolat : MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, p. 360 V 67 A cigányság a felemelkedés útján / Vekerdi József, Mészáros György. - Bp. : HNOT, p. PEDAGÓGIA 370 H 18 Művészeti kommunikáció hatása a faji előítéletre : Egy cigánykérdésről szóló ifjúsági színmű vizsgálata éves tanulók körében / Halász László, Sipos Kornél. - Bp. : Akad. K., p. 370 N 93 A nyelv- és hagyományápolás lehetőségei a zalai közoktatásban / szerk. Hajdicsné Varga Katalin. Zalaegerszeg : Zala M. Önkorm. Ped. Int, p. 370 T 28 Tanulmányok a magyarországi cigányok vizuális kultúrájáról = Studies about the visual culture of hungarian gypsies / szerk. Bódi Zsuzsanna. - Bp. : M. Néprajzi Társ., , [1] p., [10] t. 18

19 372 K 22 Cigány-magyar képes olvasókönyv : Te sityovas romanes! / Karsai Ervin, Rostás-Farkas György ; [az illusztrációkat kész. F. Tóth Zsuzsa]. - [Bp.] : Gondolat ; [Pécs] : JPTE, p. 373 K 13 Hazára leltem : (drámajátékok) / Kalmár Istvánné. - Bp. : Napház-Khamoro Kisebbségi Kult. Intézmény, p. KÜLÖNLEGES CSOPORTOK NEVELÉSE 376 A 49 Az általános iskolai tanulmányok befejezéséért : módszertani füzet / [összeáll. Szakajda Szilvia]. - Nagykanizsa : Vécsey Zsigmond Általános Iskola, p. 376 C 21 Cigány nevelés és kultúra / [összeáll. Rácz Gyöngyi]. - [Bp.] : Gulliver, [1991] p. : 376 C 21 A cigányság beilleszkedésének problémaköréből : tanulmányok a PTF cigánykutató munkacsoportjának vizsgálataiból / Szerkeszti Várnagy Elemér. - Pécs : PTF, p. 376 C 21 A cigányságért Nagykanizsán / [összeáll. és szerk. Horváth Krisztina]. - Nagykanizsa : "A Nostru" (Miénk) Egyes., 1999 ([Nagykanizsa] : Kanizsai Ny.) p. 19

20 376 C 40 Csenyéte : antológia / [szerk. Kereszty Zsuzsa, Pólya Zoltán]. Csenyéte [etc.] : Bár [Szerk.], p. 376 F 20 Diákotthonban folyó intenzív nevelőmunka a cigánygyermekek felzárkóztatására / Farkas Attiláné. - [Zalaegerszeg] : [DFMK], [1991]. - 42, [10] p. 376 G 30 Cigánytanulók szocializációs problémái : Családi háttér vizsgálata általános iskolai tanulók körében / Gayer Ildikó. - [Zalaegerszeg] : [DFMK], [1991]. - 43, [13] p. 376 G 43 Cigány gyerekek az általános iskolában / Havas Gábor, Kemény István, Liskó Ilona. - Bp. : OI : Uj Mandátum Könyvkiadó, p. 376 G 73 Cigánygyerekek hátrányai és esélyei / Gulyás Sándor kiad. - Bp. : Tankvk., 1981, cop p. 376 H 10 Ha fogod a kezem... : szemelvények és részletek az I. Országos Ciganológiai Diákkonferencia tanulmányaiból és előadásaiból : Baja, március / [szerk. Hajdu István, Raicsné Horváth Anikó, Sztanáné Babits Edit]. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat, [1998] p. 376 L 17 Cigány gyermekek nevelése és a napközi otthon pedagógiája : egy cigány pedagógus gyakorlatában / Lakatos Mihály. - Bp. : OKKER K., p. 20

21 376 L 65 Kisebbségek és oktatás : cigányok az iskolában / Jean-Pierre Liégeois ;...ford. Oláh Judit. - Bp. : Pont ; [Paris] : Centr. de recherches tsiganes, cop p. 376 M 50 Megközelítések : roma gyerekek nevelésének egyes kérdései / szerk. Nahalka István és Torgyik Judit ; a szerkesztésben közrem. Romano Rácz Sándor ; [.. szerzői Gyenei Melinda et al.]. - Bp. : Eötvös J. Kvk., p. 376 R 80 Roma pedagógia, I. / [szerk. Tuza Tibor]. - Debrecen : Kölcsey F. Ref. Tanítóképző Főisk., p. 376 R 80 A romák esélyei Magyarországon : aluliskolázottság és munkaerőpiac a cigány népesség esélyei Magyarországon / szerk. Babusik Ferenc ; [közread. a]...delphoi Consulting... [Bp.] : Kávé K. : Delphoi Consulting, p. 376 T 28 Tapasztalatok a cigánygyerekek nevelésének és oktatásának köréből / Szerk. Kovács Lajos ; [Közread. az] Országos Oktatási Minisztérium. - Bp. : NPI, p. 376 U 98 Az úton tovább kell menni : tanulmányok a cigánygyermekek nevelésének köréből / [szerk. Kotnyek István]. - Zalaegerszeg : Zala M. Tanács, p. 376 V 50 Cigány fiatalok a nagyvilágban / Várnagy Elemér. - Abaliget : Lámpás, p. 21

22 NÉPRAJZ 390 B 40 Sosemvolt Cigányország : Szegkovács cigány történetek / Gyűjtötte és írta Bartos Tibor ; Az utószót írta M. Ladvenicza Ilona ; [Ill.] Bartha László. - Bp. : Európa, p., 4 t. ; 390 B 70 Magyarországi cigány mesterségek / Bódi Zsuzsanna. - Bp. : Cigány Népm. Orsz. Egyes., p. 390 C 21 Cigány népi kultúra a Kárpát-medencében a században / Bódi Zsuzsanna közreműködésével szerk. Barna Gábor ; [előadók Daróczi Ágnes et al.]. - Salgótarján : Mikszáth, p 390 C 21 Cigány néprajzi kutatások Közép- és Kelet-Európában = Gypsy Ethnographical Researches in Central and Eastern Europe / szerk.... Bódi Zsuzsanna ; [ford.... Martinkáné Pászti Éva et al.]. - Bp. : M. Néprajzi Társ., p. 390 E 68 Az erdélyi sátoros taxás és aranymosó fiskális cigányok a 18. században = Nomadic taxpaying and gold-washing gipsies in Transylvania in the 18th century / sajtó alá rend. és a tanulmányt írta Zsupos Zoltán ; [angol ford. Pokoly Judit]. - [Salgótarján] : Mikszáth, cop p., [6] 390 E 87 Phrala sam : tanulmányok a szentetornyai cigányokról / Erostyák Zoltán, Kovács Júlia. - Orosháza : Szántó Kovács J. Ter. Múz., p. 22

23 390 L 66 Cigány népismereti tankönyv a osztály számára / Ligeti György. - Piliscsaba : Konsept-H, [2002] p. 390 N 63 Az I. Nemzetközi Cigány Néprajzi-, Történeti-, Nyelvészeti és Kulturális Konferencia előadásai : Budapest, március = Readings of the Ist International Conference on Gypsy Ethnography, History, Linguistics and Culture : March 16-20, 1993, Budapest / szerk. Bódi Zsuzsanna. - Salgótarján : Mikszáth, p. 390 R 87 Ősi cigány mesterségek és foglalkozások = Le romenge butya / Rostás-Farkas György, Karsai Ervin. - Bp. : OMIKK, p 390 R 87 Ösi cigány mesterségek és foglalkozások = Le romenge butya / Rostás-Farkas György. 2. bőv. kiad. - Bp. : [Cigány Tud. és Műv. Társ.], , [3] p. 390 Z 70 Zöld az erdő : cigány népismereti olvasókönyv az általános iskolák alsó tagozata számára / [szerk. és vál.] Menyhért Ildikó ; [ill. Szécsi Magda]. - Piliscsaba : Konsept-H, [2002]. 136 p. A MAGÁNÉLET SZOKÁSAI 392 E 45 Az ember csak a maga sorsárul tud beszélni... = O manus numa pal' peszko trajo zshanel te vorbil... / [szerk. R. Keleti Éva]. - Bp. : Főv. Önkormányzati Cigány Szociális és Művel. Módszt. Közp., [1995?] , [10] p. 23

24 392 F 90 Franciaország : Patrick Williams : cigány házasság / szerk. Prónai Csaba ; [fotó Hajnal László Endre] ; [ford. Gerelyes Edit et al.] ; [közread. a]...mta ENKi. - Bp. : L'Harmattan [etc.], p. 392 Sz 32 Halotti szokások és hiedelmek a kaposszentjakabi oláh cigányoknál / Szapu Magda. - Bp. : MTA Népr. Kutató Csoport, p. 394 D 26 A cigánytáncok megjelenése a magyar néptánc-szakirodalomban / Darmos István. Sárospatak : Darmos I., p. FOLKLÓR, NÉPMESÉK, LEGENDÁK 398 A 34 Sír az út előttem : háromszéki cigányoktól gyűjtött népköltészet és levéltári okmányok / Albert Ernő ; [a dallamokat lejegyezte Szenik Ilona] ; [... a fényképeket kész. Albert Levente]. - Sepsiszentgyörgy : Albert K., p. 398 A 34 Sok szép cigányleány : háromszéki cigányoktól gyűjtött népdalok és balladák / Albert Ernő ; [a dallamokat lejegyezte és a zenei elemzést írta Szenik Ilona] ; [a fényképeket Albert Levente kész.]. - Sepsiszentgyörgy : Népi Alkotások Háza, p. 398 A 34 Szabad madár : háromszéki cigányoktól gyűjtött népköltészet és levéltári okmányok / Albert Ernő. - Sepsiszentgyörgy : Charta, p. 24

25 398 B 33 Az erdő anyja : Cigány népmesék és néphagyományok / gyűjt., ford. és a bevezetőt írta Bari Károly. - Bp. : Gondolat, p., [24] t. 398 B 33 Az üvegtemplom : cigány népmesék / gyűjt., lejegyezte és ford. Bari Károly. - Debrecen : KLTE, p. 398 H 33 A három sorsmadár : őrtilosi beás cigány népmesék / a meséket gyűjt., jegyz. és az előszót írta Eperjessy Ernő. - Bp. : MTA Népr. Kutató Csoport, , [4] p. 398 H 45 A havasi sátoros : Dávid Gyula meséi / gyűjt., bev. és a jegyz. írta Nagy Olga. - Bp. : MTA Népr. Kutató Csoport, p. 398 K 82 Fátá ku paru da ar = Az aranyhajú lány : beás cigány iskolai népmesegyűjtemény / Kovalcsik Katalin, Orsós Anna ; [ill. Ráczné Kalányos Gyöngyi]. - Pécs : Gandhi Középisk., db [1. köt.] / Kovalcsik Katalin, Orsós Anna ; [ill. Ráczné Kalányos Gyöngyi] p. 2. köt. / Orsós Anna p. 25

26 398 M 14 Magyar népmesekatalógus : összefoglaló bibliográfia / szerk. Kovács Ágnes. - Bp. : MTA Néprajzi Kut. Int., , Cigány mesemondók repertoárjának bibliográfiája / összeáll. és a bev. írta: Benedek Katalin ; Angyal Katalin és Cserbák András közreműködésével ; Barabás Györgyi et al. katalógusanyagának felhasználásával p. 398 N 12 A cigányok hiedelemvilága / Náday Gyula. - Bp. : Magyarországi Cigányok Demokrokratikus Szövetsége, p. 398 N 26 Barangolásaim varázslatos tájban : Cigány barátaim között / Nagy Olga. - Székelyudvarhely : Erdélyi Gondolat, p. 398 N 26 A táltos törvénye : Népmese és esztétikum / Nagy Olga. - Bukarest : Kriterion, , [3] p. 398 N 26 Villási, a táltosfiú : mezőbándi, szucsági és mérai cigány népmesék / [gyűjt. és a bevezetőt írta] Nagy Olga ; [... a jegyzeteket írta Dömötör Ákos]. - Bp. : MTA Néprajzi Kutatóint., p. 398 R 87 A cigányok hiedelemvilága / Rostás-Farkas György, Karsai Ervin kiad. - Bp. : Rostás- Farkas Gy., p. ; 20 cm ISBN

27 398 R 93 Rromane Garadune Lava : pustik = Roma Találós Kérdések : könyv = Rromani Riddles : book I. Gurbet / szerk. Rézműves Melinda. - Bp. : Fővárosi Önkormányzat Cigány Ház - Romano Kher, p. 398 Sz 32 Mesemondó és közössége Kaposszentjakabon / Szapu Magda. - Bp. : MTA Népr. Kutató Csoport, p. 398 T 98 Cigányoknak mécsvilága : népismereti összeállítás : történelem és irodalom / Tuza Tibor. - Debrecen : HB MPI, p. 398 T 98 Tűzpiros kígyócska : Cigány népköltészet / vál., ford. és a bevezetőt írta Bari Károly. - Bp. : Gondolat, p., [28] t. 398 V 67 A cigány népmese / Vekerdi József. - Bp. : Akad. K. : Zrínyi, p. 398 V 67 Cigány nyelvjárási népmesék / Vekerdi József = Gipsy dialect tales from Hungary / ed. by J. Vekerdi. - Debrecen : KLTE, db p p. 27

28 KÉPZŐMŰVÉSZET 700 M 76 Magyar naiv művészek nyomában : Dokumentumok / Moldován Domokos. - Bp. : Gondolat, 1987 [!1988] p., [32] t. 730 B 28 A naiv művészet Magyarországon / Bánszky Pál. - Bp. : Képzőműv. Alap, p. : 740 R 72 Madarakból lettünk : cigány gyermekek képei / Ribó Pongrácz Éva. - [Pécs] : Pro Pannonia, [2001] p. 770 V 87 "A világ létra, melyen az egyik fel, a másik le megy" : képek a magyarországi cigányság 20. századi történetéből : antropológiai fotóalbum / szerk. Szuhay Péter, Barati Antónia ; [ford. Soponyi Erzsébet, Lux Éva, Kiss Zsuzsa] = "World is a ladder, which some go up, some go down" :pictures of the history of gipsies in Hungary in the 20th century :antropological photoalbum / ed. Péter Szuhay, Antónia Barati ; translatedby Soponyai Erzsébet, Lux Éva, Kiss Zsuzsa. - Bp. : [Néprajzi Múz.], p. ZENE 780 B 45 Muzsikusok / Békési Ágnes. - Bp. : Pont, cop p. 780 F 12 A cigányzene Gömörben / Faggyas István. - Debrecen : KLTE, p. 28

29 780 L 72 Czigányokról és a czigány zenéről Magyarországon / írta Liszt Ferenc ; [a kötetet szerk. és az utószót írta Bencsik Gábor]. - Hasonmás kiad. - Bp. : M. Mercurius, [4], 328, XI p. 780 S 20 Cigányzene... / Sárosi Bálint. - Bp. : Gondolat, , [4] p., 22 t. 780 S 20 A cigányzenekar múltja az egykorú sajtó tükrében, / Sárosi Bálint ; [a köt. anyaga Dörnyei Sándor szemelvénygyűjtésén alapszik]. - Bp.: Nap, p. 780 Sz 76 A cigány útra ment... : cigányzenekaraink, valamint népzenei és néptánctársaságok külföldjárása a kezdetektől a kiegyezésig : korabeli sajtódokumentumok alapján / Szijjártó Csaba. - Bp. : Masszi, p. ÉNEK 784 D 31 A letelepedett cigányság népzenéje Csehszlovákiában = Folk music of the sedentary gypsies of Czechoslovakia = Lidové pisnł usedlych cikánu-romu v Ceskoslovensku / Eva Davidová, Jan Zizka. - Bp. : MTA ZTI, p. 784 G 46 Gindonale bare : a Maljaki Luludi cigány folklóregyüttes kazettájának kotta- és szöveganyaga / [szerk. Kovalcsik Katalin] ; [a dalszövegek...ford. és a szószedetet kész. Balázs Gusztáv és Kovalcsik Katalin]. - Zeist [etc.] : Stichting Maljaki Luludi : Sóstói Múzeumfalu Baráti Köre, [1992] p. 29

Ajánlott és felhasznált irodalom

Ajánlott és felhasznált irodalom Ajánlott és felhasznált irodalom AMBRUS Péter 1985 Alkohol az életmódban (Egy szegénytelep élete). Budapest: Művelődéskutató Intézet 1988 A Dzsumbuj. Egy telep élete. Budapest: Magvető 1994 Cigányság és

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary

Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary 2004. 1. szám A MAGYAR M VEL DÉSI INTÉZET ROMA KULTÚRA OSZTÁLYÁNAK HÍRLEVELE BÓDI ZSUZSANNA Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary

Részletesebben

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya 1990. évi LXIV. törvény a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

jfelhasznált irodalom jés dokumentumfilmek jegyzéke

jfelhasznált irodalom jés dokumentumfilmek jegyzéke jfelhasznált irodalom jés dokumentumfilmek jegyzéke Adamik Mária: A Nagy Fehér Üzemmód: avagy mirõl szól a nõkérdés? In: Férfiuralom. Írások nõkrõl, férfiakról, feminizmusról. Szerk. Hadas Miklós. Budapest

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

III. Romológus Konferencia

III. Romológus Konferencia III. Romológus Konferencia 2014. április 25-26. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar - Pécs, Zsolnay Negyed E25-ös épület 001-es terem Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium, Könyvtár -

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek Békés Megyei Ügyvédi Kamara Kirendelhető ügyvédek Lezárva: 2015.06.03. Békéscsaba helységben: 1. Dr. Balázs Imre Tel.: 66/452-251 Dr. Balázs Imre Ügyvédi Irodája Mobil: 30/9255-126 5600 Békéscsaba, Deák

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

2011. május 20-21. VI. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra VÉGEREDMÉNY

2011. május 20-21. VI. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra VÉGEREDMÉNY 1 58 Erdélyi Zoltán Erdélyi Zoltánné Mercedes-Benz W107 280 SL 1975 Oldtimer 126 0 332 206 1. Nap: 1: 1(2.) 2: 19(1.) 3: 36(14.) 4: 5(3.) 5: 29(8.) 6: 15(20.) 7: 1(1.) 8: 8(1.) 2. Nap: 9: 7(1.) 10: 0(1.)

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Adószám, adóazonosító. Név

Adószám, adóazonosító. Név AGATITY ISTVÁN 8331274520 BAJA SZENT-GYÖRGYI A. U. 7. 78 750 AMBROZI ATTILA 8355992407 FADD RÓZSA UTCA 8. 78 030 ANDREAS LEIBERSBERGER 98920413210 EISINGEN GOETHE STR. 3/2. 211 612 ANTAL ISTVÁN 8307913853

Részletesebben

Bányászat a szépirodalomban

Bányászat a szépirodalomban Bányászat a szépirodalomban Ajánló bibliográfia a József Attila XII. Nemzeti vers- énekelt vers- és prózamondó verseny résztvevői számára Gyűjtötte a József Attila Megyei és Városi Könyvtár Tájékoztató

Részletesebben

Borkedvelők kézikönyve Magyarán a borról A bor : gyakorlati ismeretek : minden, amit a bor helyes kezeléséről tudni kell Magyar borkultúra

Borkedvelők kézikönyve Magyarán a borról A bor : gyakorlati ismeretek : minden, amit a bor helyes kezeléséről tudni kell Magyar borkultúra Borkedvelők kézikönyve / Sztanev Bertalan. - Budapest : Alinea, 2013. - 246 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm Jelzet: 663 Sz94 Magyarán a borról / Csávossy György. - Budapest : Mezőgazdasági K.,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY 1 51 Veégh Attila Gáspár Béla MB 450 SL R107 E45 1974 1 Man 0 489 489 Szakaszeredmények: 1. 3(3) 2. 7(5) 3. 52(9) 4. 32(19) 5. 25(16) 6. 2(2) 7. 42(3) 8. 81(7) 9. 14(2) 10. 43(33) 11. 61(5) 12. 5(1) 13.

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny 1 / 5 201031. 14:34 Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny Iskola Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár neve Kategória Pontszám Helyezés Megjegyzés 1 Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

TÉMA: PÁRBESZÉD HÁZA Budapest 1085 Horánszky u. 18-22. Forrai Tamás SJ provinciális. Dobos Marianne. Fialovszky Magdolna. október 6.

TÉMA: PÁRBESZÉD HÁZA Budapest 1085 Horánszky u. 18-22. Forrai Tamás SJ provinciális. Dobos Marianne. Fialovszky Magdolna. október 6. XXI. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA TÉMA: EURÓPAI ROMA STRATÉGIA ID : 2011. október 6.-8. HELYSZÍN: PÁRBESZÉD HÁZA Budapest 1085 Horánszky u. 18-22. VÉDNÖK: Forrai Tamás SJ provinciális LEVEZET ELNÖK:

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p.

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p. 2014. július 21. Törvények, Adattárak, címtárak Levéltári forrás Lexikonok Törvények *1929. XI. *1934. VIII. t.-c. *A vallás- és közoktatásügyi miniszter végrehajtó 9300/1935. III. számú rendelete *A vallás-

Részletesebben

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief.

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief. FIÚ EREDMÉNY 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Bayer Richárd 2001 Éltes Mátyás Ált. Isk. 13,1 2. Kovács Olivér 2001 Radó T. Ált. Isk. és EGYMI Győr 13,4 3. Rónavölgyi Sándor 2001 Meixner J. EGYMI, Mohács 13,5

Részletesebben

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 034095 Általános Iskola Németh Ilona Ádánd Somogy Széchenyi u. 8. 8653 034008 Gábor Andor Általános Iskola Hosszú László Babócsa Somogy Rákóczi u. 3. 7584

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Drámapedagógia - annotált bibliográfia - (alapképzések számára)

Drámapedagógia - annotált bibliográfia - (alapképzések számára) Drámapedagógia - annotált bibliográfia - (alapképzések számára) Gabnai Katalin: DRÁMAJÁTÉKOK Bevezetés a drámapedagógiába (334 oldal) Ötödik, bővített kiadás, Koncz Zsuzsa fotóival. Helikon Kiadó, 2001.

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS. MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság tér 6. magyar- romani nyelven

AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS. MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság tér 6. magyar- romani nyelven XX. NEMZETKÖZI JUBILEUMI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS R ÉS ZLETES P RO GRAMTERVEZET IDŐ : 2010. október 26-27. HELYSZÍN: MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai ALSÓNÉMEDI Dr. Tholt Mária Vizsgálat helye: 2351 Alsónémedi, Somogyi u. 1. Tel.: 29 / 337 104 Rendel: hétfı kedd csütörtök péntek 8-12 h, szerda 12-16 h BAJA Dr.

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskolában tanító tanárok 2011/2012-es tanév

A Türr István Gazdasági Szakközépiskolában tanító tanárok 2011/2012-es tanév Dr. Vuity Valéria Igazgató közgazdaságtan Sárosi Magdolna Igazgatóhelyettes német nyelv Gottlieb Gábor Igazgatóhelyettes matematika, informatika, földrajz Agyagási Anett biológia Bartkóné Szigecsán Réka

Részletesebben

Orsós Anna. cigány/roma nemzetiségi oktatás

Orsós Anna. cigány/roma nemzetiségi oktatás Orsós Anna cigány/roma nemzetiségi oktatás Orsós Anna cigány/roma nemzetiségi oktatás Kutatási beszámoló Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia

Részletesebben

Kádár János könyvhagyatéka

Kádár János könyvhagyatéka Kádár János könyvhagyatéka dedikált könyvek listája Bányász Rezső (1931-) Századunk Amerikája : "Amerikai évszázad" / Bányász Rezső. Bp. : Zrínyi, 1986. 381 p., [16] t. : ill. ; 21 cm Bibliogr.: p. 369-380.

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Bajnoksága 2012. június 8. Margitsziget

Hallássérültek Országos Atlétikai Bajnoksága 2012. június 8. Margitsziget 60 m fiú I. kcs. 1 66 Orsós József Kaposvár 8,70 2 81 Rontó Tamás Eger 8,79 3 98 Végh Kornél Sopron 9,25 4 82 Pukti László Eger 9,50 5 114 Kis Szabolcs NH. Bp. 9,68 6 113 Antal Dániel NH. Bp. 9,72 7 33

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Országos i Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Versenyző Történelem 2009. március 7. Dél-Alföld Baksa Tamás Péter 84,0 7 2 Göndöcs Benedek Középiskola, és ai Fekete Rita 0,0 133

Részletesebben

2009-01-08 2010-01-08

2009-01-08 2010-01-08 2009-01-08 2010-01-08 Baja, Magyarország Mo. Németek ÁMK,6500, Duna u. 33. hetente folyamatosan / csütörtök 2009-01-05-2012-01-01, 07:00 PM - 08:30 PM Jan 8 - Kajtár Tamás Békéscsaba, Magyarország Ifjúsági

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes SZERVEZETI EGYSÉG NÉV MUNKAKÖR TELEFON E-MAIL CÍM FAX Miniszter dr. Trócsányi László miniszter 7959512 miniszter@im.gov.hu Miniszteri Kabinet Tari Sándor kabinetfőnök, 8961095 sandor.tari@im.gov.hu 7950729

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szakkönyvtár állományának gyarapítására c. pályázathoz. Pályázati azonosító: 204110/00605

Szakmai beszámoló. Szakkönyvtár állományának gyarapítására c. pályázathoz. Pályázati azonosító: 204110/00605 Szakmai beszámoló Szakkönyvtár állományának gyarapítására c. pályázathoz Pályázati azonosító: 204110/00605 A pályázat elnyerésével sikerült a könyvtári állományunkat bővíteni, ez annál is inkább örvendetes,

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

TOUR DE DEBRECEN 2014 SHIMANO DEBRECEN MARATON 120KM ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK

TOUR DE DEBRECEN 2014 SHIMANO DEBRECEN MARATON 120KM ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK 1 129 Róka Tibor DKSI-KTM Debrecen Master 03:04:33.906 2 155 Popovics Gergely Team Econix-CR Felnőtt 03:06:48.493 3 142 Nagy Gyula DKSI-Freeriderz Felnőtt 03:06:49.301 4 123 Solymosi

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

1.osztályos tankönyvek:

1.osztályos tankönyvek: 1.osztályos tankönyvek: Ének-zene /nat 2012/ Nemzedékek Kiadó Az én ABÉCÉM Első olvasókönyvem Első technikakönyvem A képzelet világa Játékház: betűtanítás- írásfűzet Játékház: képes olvasókönyv / Hargitai

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

2013.04.20 Hungaria Classic VÉGEREDMÉNY

2013.04.20 Hungaria Classic VÉGEREDMÉNY Osztály: Oldtimer Kategória: Abszolút 1 2 Erdélyi Zoltán Erdélyi Zoltánné Csilla Jaguar 420 Sovereign 1968 Extra 1 0 31 0 156 125 Szakaszeredmények 1: 4(7.) 2: 2(3.) 3: 13(12.) 4: 8(5.) 5: 5(7.) 6: 7(1.)

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

Általános Iskola Körzeti Általános iskola Körmendi Péter Gencsapáti Vas Dózsa u. 2/a. 9721

Általános Iskola Körzeti Általános iskola Körmendi Péter Gencsapáti Vas Dózsa u. 2/a. 9721 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 036628 Községi Általános Iskola Némethné Auer Valéria Alsóújlak Vas Petofi u. 13/a. 9842 036710 Általános Iskola Bérbaltavár Kóbor Erzsébet Bérbaltavár Vas

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

PANNÓNIA SZDSE 248 HU Budapest Tóth Lajos 1956 Kovács Béla 1972 Németh László 1956 Bordás Emánuel 1968 Turbucz István 1975

PANNÓNIA SZDSE 248 HU Budapest Tóth Lajos 1956 Kovács Béla 1972 Németh László 1956 Bordás Emánuel 1968 Turbucz István 1975 rajtszám Csapatn kor ország település Tagok PANNÓNIA SZDSE 248 HU Budapest Tóth Lajos 1956 Kovács Béla 1972 Németh László 1956 Bordás Emánuel 1968 Turbucz István 1975 Marosmenti Mocorgók pasik 185 HU Makó

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

össz Bagi Csilla 2004 4 (40-44) 1964 dr. Regele senior 1:17,59 100 gyors

össz Bagi Csilla 2004 4 (40-44) 1964 dr. Regele senior 1:17,59 100 gyors Abosiné Vera 1997 4 (40-44) 1957 Sopron 1:32,45 100 gyors Abosiné Vera 1998 4 (40-44) 1957 Sopron 38,42 50 gyors Alexi Anna 2004 1 (25-29) 1977 Bp. delfinek 1:20,10 100 pill Alexi Anna 2004 1 (25-29) 1977

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

EREDMÉNYEINK. Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely

EREDMÉNYEINK. Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely EREDMÉNYEINK Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely Csernyánszkiné N. Tünde Kőrösi Lilla Vadász Dóra 11.a Történelem Fővárosi IX.hely Takács Judit Tóth Vilmos Binder Nikolett Takács

Részletesebben

1. Szabó Renáta 1999 Meixner J. EGYMI, Mohács Baranya megye 16,99

1. Szabó Renáta 1999 Meixner J. EGYMI, Mohács Baranya megye 16,99 LEÁNY EREDMÉNYEK 100 m leány IV. kcs. Döntő 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 100 m leány 1 ief. 1. Szabó Renáta 1999 Meixner J. EGYMI, Mohács Baranya megye 16,99 2. Molnár Erzsébet 1999 Ált. Isk. Tüskevár Megye

Részletesebben

BIOLÓGIA. 1986 és 2013 között 1825 középiskolás vett részt a biológia OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt:

BIOLÓGIA. 1986 és 2013 között 1825 középiskolás vett részt a biológia OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: BIOLÓGIA BIOLÓGIA 1 1986 és 2013 között 1825 középiskolás vett részt a biológia OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége Tel.: 92/511-425 teszzeg@t-online.hu 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Fax: 92/312-240 Horváth

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Tel.: 92/511-425 Fax: 92/312-240 teszzeg@t-online.hu Horváth

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Helyi Választási Iroda 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu K Ö Z L E M É N Y

Helyi Választási Iroda 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu K Ö Z L E M É N Y Helyi Választási Iroda 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu K Ö Z L E M É N Y Sárospatak város Helyi Választási Bizottsága a 2010. október 3.

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2009/2010-es tanév versenyeredményei Magyar nyelv és irodalom 4. évfolyam: Csirke János Szabó Erik Városi Ki Mit Tud I. hely Aranyszáj megyei szépolvasó-szépbeszéd vers, IV. h. Mátyás

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

Tankönyvlista Ábrahám Richárd

Tankönyvlista Ábrahám Richárd Ábrahám Richárd Oktatási azonosító 74373618896 Díjbekérő postázási címe Jakus Erika Intézmény számlázási címével megegyezik Rászorultsági alapon ingyenes (A számla a tagintézmény adatainál számlázási névként

Részletesebben

20 éves orvostalálkozó

20 éves orvostalálkozó 1. bejelentkezett 2. bejelentkezett 3. bejelentkezett 4. bejelentkezett 5. bejelentkezett 6. bejelentkezett 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. bejelentkezett 16. címe ismeretlen 17. 18. nem tud jönni 19.

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések KÜLDÖTT, PÓTKÜLDÖTTVÁLASZTÁSI EREDMÉNYHIRDETÉS Dél-alföldi Régió választási körzetekben megválasztott

Részletesebben