I. Országgyűlés Nemzeti Választási Iroda

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Országgyűlés Nemzeti Választási Iroda"

Átírás

1 I. Országgyűlés Nemzeti Választási Iroda

2

3 A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.), valamint az annak végrehajtására kiadott miniszteri rendeletek határozzák meg a Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) feladatait. Az NVI 2014ben az országgyűlési képviselők választását, az Európai Parlamenti képviselők választását, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását sikeresen bonyolította le. Ezen felül megismételt önkormányzati képviselőválasztásokra és egy alkalommal időközi országgyűlési képviselőválasztásra került sor. A választások lebonyolításának előkészületei, az informatikai és infrastrukturális hátterek kialakításai 2013ban kezdődtek meg. Ekkor került sor a választási rendszerek kialakításához szükséges beszerzések előkészítésére, a közbeszerzési eljárások lefolytatására. A Ve. alapján a központi választói névjegyzék folyamatos vezetése, a választói joggal nem rendelkező polgárok nyilvántartása a választásoktól függetlenül az NVI folyamatosan ellátandó feladati közé tartozik. Az NVI gazdálkodási besorolása alapján önállóan működő és gazdálkodó, fejezeti jogosítványokkal felruházott költségvetési szerv, mely az I. Országgyűlés fejezetben önálló címet képez. Intézmény név: Nemzeti Választási Iroda Törzskönyvi azonosító: Honlapjának címe: Az ok alakulása A Nemzeti Választási Iroda intézményi és fejezeti kezelésű ainak összesített adatait az alábbi táblázat tartalmazza: Megnevezés évi tény eredeti törvényi tény 5/1 5/ millió forintban, egy tizedessel %ban Kiadás 679, , , , , ,4 85,5 ebből: 109,6 759,6 759,6 656,4 650,0 593,1 99,0 személyi juttatás Bevétel 0,0 0,0 0, , ,6 100,0 Támogatás 2 915, , , , ,4 633,6 100,0 Előirányzatmaradvány 34,7 0,0 0, , , ,4 100,0 Létszám (fő) ,7

4 Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás millió forintban egy tizedessel Kiadásból személyi juttatás fő Létszám (engedélyezett) évi CCXXX. törvény szerinti ,4 0, ,4 759,6 100 Módosítások , , ,0 103,2 Irányító szervi hatáskörben 5 770,9 31, ,7 44,8 intézménynek Intézményi hatáskörben NVI 4 128,8 4128,8 0,0 148,0 intézménynek Irányító szervi hatáskör 24.cím 02 42,0 42,0 0,0 0,0 alcím 01.jogcímcsoport (maradvány igénybevétele) Irányító szervi hatáskör (évközi 81,0 0,0 81,0 0,0 átadás) 24.cím 02 alcím 01.jogcímcsoport Kormányzati hatáskör (1316/ ,0 400,0 0,0 0,0 (V. 22.) Korm. határozat) Kormányzati hatáskör (1426/ ,0 0, ,0 0,0 (VII. 28.) Korm. határozat) Irányító szervi hatáskör 941,4 941,4 0,0 0,0 (maradvány igénybevétele) Irányító szervi hatáskör (évközi 5 658,7 0, ,7 0,0 átadás) , , ,4 656,4 100 A Nemzeti Választási Iroda cím: évi tény eredeti törvényi évi tény 5/1 5/4 Megnevezés millió forintban, egy tizedessel %ban Kiadás 481, , , , , ,2 82,9 ebből: 109,6 759,6 759,6 656,4 650,0 593,1 99,0 személyi juttatás Költségvetési bevétel 2 872, ,6 100,0 Támogatás 1 768, , , , ,1 403,1 100,0 Előirányzatmaradvány 1 287, ,4 100,0 Létszám (fő) ,7

5 Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás millió forintban egy tizedessel Kiadásból személyi juttatás fő Létszám (engedélyezett) évi CCXXX. törvény 1 389,4 0, ,4 759,6 100 szerinti Módosítások Irányító szervi hatáskörben 5 770,9 31, ,7 44,8 Intézményi hatáskörben 4 128, ,8 0,0 148, , , ,1 656,4 100 A fejezeti kezelésű ok terhére az Áht., az Ávr. és a fejezeti kezelésű ok rendjéről szóló belső szabályzat alapján közvetlen felhasználásként a választási feladatok ellátásával kapcsolatos működési célú pénzeszközátadások (területi választási irodák és helyi választási irodák, egyéb a választásban résztvevő szervek részére) történtek. Dologi kiadásként kizárólag a MÁK számlavezetési díjai kerültek elszámolásra. A választásokkal összefüggésben felmerülő kötelezettségvállalások fedezetei az eredetileg a fejezeti kezelésű on biztosított forrásokból módosítással az intézményi költségvetésbe kerültek átadásra. Ennek megfelelően a személyi juttatások (pl. NVB tagok tiszteletdíjai, választással összefüggésben kifizetett céljuttatások, megbízási szerződések), dologi és felhalmozási kiadások (pl. informatikai rendszerek fejlesztései, üzemeltetései), választáshoz szükséges termékek és szolgáltatások (pl. szavazólapok, urnák, azok szállításai) kötelezettségei az intézményi költségvetésbe átcsoportosított, ott tervezési alapegység kódonként elkülönítetten kezelt források terhére kerültek kifizetésre. Az eredeti nem biztosított fedezetet a négy országos választás lebonyolítására, ezért kezdeményeztük további forrás év közbeni biztosítását. A 1316/2014 (V. 22.) Korm. határozat értelmében az NVI 400,0 millió forintot, a 1426/2014 (VII. 28.) Korm. határozat 7 000,0 millió forintot hagyott jóvá az NVI költségvetése javára. Ez utóbbi forrás a rendkívüli kormányzati intézkedések terhére június 30ai elszámolási határidővel került átadásra. Az év közbeni források biztosításával a fejezeti költségvetés összege megnövekedett (400,0 és 7 000,0 millió forinttal), amelyből a választási szervek részére kiutalt összegek fedezete a fejezeti költségvetésben, a további kötelezettségvállalások (dologi, felhalmozási költségvetést érintő szerződések) az intézményi költségvetésbe átcsoportosított módon kerültek felhasználásra. A személyi juttatások kiemelt a 99,0 %ban került 2014ban felhasználásra, kifizetésre. 2014ben személyi juttatásokra a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően a foglalkoztatottak személyi juttatásaira 566,2 millió forintot, külső személyi juttatások jogcímen az állományba nem tartozók (megbízási díjas szerződések, tiszteletdíjasok) részére 83,8 millió forint kiadás került elszámolásra. A személyi juttatások kifizetésével összhangban a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt teljesítése 2014ban 192,4 millió forint, a személyi juttatás 29,6 százaléka.

6 Az Iroda engedélyezett létszáma 100 fő. Az éves átlagos statisztikai állományi létszám 75 fő volt. Az Iroda kiadásainak jelentős részét a működési és szakmai feladatellátással kapcsolatosan felmerülő dologi kiadások tették ki. A évi CCXXX. törvényben meghatározott eredeti 331,5 millió forint volt. A a nagyrészt fejezeti kezelésű ról az intézményi költségvetésbe történő csoportosítást, valamint az előző évi maradvány igénybevételét követően 7 631,1 millió forint, melyből pénzügyileg teljesült 6 178,6 millió forint. A dologi kiadások egyik jelentős részét a készletbeszerzésekre azon belül is szakmai anyagokra (választásokkal összefüggésben felmerült nyomtatványok, szavazólapok, urnák stb.), valamint informatikai kiadásokra, (1 245,8 millió forint) fordítottuk. A választások lebonyolításában kulcsszerepet játszó nyomtatványellátási és nyomdai tevékenységek elvégzésére az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.vel szerződött az NVI. Az Iroda költségvetésének specialitása, hogy 2014ben négy általános (országos) választás zajlott le, ebből adódóan az ok nem csak az általános működéssel összefüggő kiadásokat tartalmazzák. 2014ben az országgyűlési képviselőválasztás előkészítéséhez és lebonyolításához közvetlenül kapcsolódóan 5 alkalommal folytattunk le központosított közbeszerzési eljárást. Ezek mindegyike a választási informatikai rendszerek kiépítéséhez, kialakításához, bővítéséhez kapcsolódik, mint például választási szerverek, adatbáziskezelő szoftverek, terminálszerver parkjához kapcsolódó licenszek beszerzése. Az Európai Parlamenti képviselők választásához kapcsolódóan egy alkalommal került sor közbeszerzési eljárás lefolytatására a 2018/2011. (X. 19.) Korm. rendelet alapján. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi képviselők választásának lebonyolításához kapcsolódóan 5 alkalommal történt közbeszerzés 2014ben a választási informatikai rendszerek továbbfejlesztését érintően. Az Iroda által megvalósított beszerzések jellegét és súlyát tekintve azok több esetben minősített adatot tartalmaztak, illetve az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintették. A jogszabály adta lehetőség, valamint az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának előzetes engedélye alapján a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet szerint minősített beszerzési eljárás lefolytatására az NBB mentesítő határozatai alapján került sor. A választás központi alkalmazásának a Nemzeti Választási Rendszer (NVR) keretrendszer számít. A folyamatosan működő központi névjegyzék és a regisztrációs kérelmek feldolgozásán túl az egyes választásokhoz kapcsolódó alkalmazások továbbfejlesztésére került sor 2014ben. A rendszer segítségével történt a jelöltállítás folyamatának ellenőrzése, a választások előkészítésével, a választásnapi feladatokkal kapcsolatos folyamatok, a szavazatösszesítés és a jogorvoslati kérelmek feldolgozása is.

7 A Szenzor Kft. fejlesztette a regisztrációhoz kapcsolódó kérelmek szkennelését végző SZENVI alkalmazást. A választás szakmai alapfeladatot támogató alkalmazások közül a pénzügyi és logisztikai támogatást nyújtó Zalaszám Informatika Kft. által fejlesztett VPIR/VLOG rendszer továbbfejlesztésére került sor 2014ben. A választás belső ügyviteli rendszereként és kommunikációs portáljaként működő Választási Ügyviteli Rendszer (VÜR) továbbfejlesztése az új jogszabályi környezetnek és az NVI igényeinek megfelelően történt meg negyedik negyedévében kezdődött meg a KopintDatorg Informatikai és Vagyonkezelő Kft. által 2014ben kifejlesztett választás ellenőrzési funkciókat támogató Adatforgalmi Monitoring Egység (AME) alkalmazás használatba vétele. A választással kapcsolatos széleskörű tájékoztatás céljából az NVI működtette a Választási Információs Szolgálatot, valamint a saját honlapját. Az intézményi beruházásokra eredetileg 95,0 millió forint került jóváhagyásra. Az évközi, zömében a fejezeti kezelésű ról az intézményi költségvetésbe történő csoportosítást követően a 2 806,4 millió forint lett, melyből 2 335,1 millió forint került pénzügyi teljesítésre zömében immateriális javakra (1 210,7 millió forint). Kormány hatáskörű módosítások Az ok módosításra növelésére kormány hatáskörben a 1316/2014 (V. 22.) Korm. határozat értelmében 400,0 millió Ft összegben került sor. További forrást biztosított az 1426/2014 (VII. 28.) Korm. határozat 7 000,0 millió Ft összegben. A kormányhatározat a Nemzeti Választási Iroda (24 cím/01 alcím) részére hagyta jóvá a forrást, melyet a 1457/2014 (VIII. 14.) Korm. határozat, s így a 24. Nemzeti Választási Iroda cím, 2. Fejezeti kezelésű alcím, 2. A választások előkészítése jogcímcsoport terhére került átadásra a forrás. Irányító szervi hatáskörű módosítások Az NVI a választások előkészítése fejezeti kezelésű ából 5 739,7 millió Ft került átcsoportosításra az intézményi költségvetésbe a választások lebonyolításához kapcsolódó feladatok, közbeszerzések és beruházást érintő szerződések, továbbá a Nemzeti Választási Bizottság feladatellátásának teljesítése érdekében. Intézményi saját hatáskörű módosítások A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt ról felszabadítható összeg átcsoportosítása a dologi kiadások kiemelt ra történt meg. A kiemelt ok közötti átcsoportosítással biztosítottuk az NVI infrastruktúrájának bővítéséhez szükséges szerződések fedezetét. Saját bevétel: Az NVI eredetei aiban saját bevétellel nem tervezett. A Ve alapján az NVIt a szavazóköri névjegyzékből történő adatszolgáltatásért díj illeti meg. 2014ben 30,9 millió forint bevétel érkezett ezen a jogcímen, melyet a dologi kiadások fedezeteként osítottunk.

8 Más szervet megillető bevétel: A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény öt esetben rendelkezik bírság megállapításáról: az ajánlóívek átadásával kapcsolatos kötelezettség elmulasztása (Ve (2)) le nem adott ajánlóívek miatti bírság, médiaszolgáltatással kapcsolatos törvénysértés (Ve (2)) média jogsértése miatti bírság, a szolgáltatott adatok jogellenes felhasználása (Ve (1)) jogellenes adatfelhasználás miatti bírság, a szolgáltatott adatok megsemmisítésének és a jegyzőkönyv átadásának elmulasztása (Ve (2)) adatmegsemmisítés, jegyzőkönyvleadás elmulasztása miatti bírság, választási kampány szabályainak megsértése (218. (2) d)) választási kampánysértés miatti bírság. A bírságokból származó bevételek a központi költségvetés bevételét képezik, ennek megfelelően az NVI számlájára 2014ben 41,9 millió forint befolyt összeg a Magyar Államkincstár részére került átutalásra. Az maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása Az NVI 2014ban képződött összes maradványa 3 492,6 millió forint. Ebből az intézményt érintő összes maradvány 1 930,9 millió forint, a fejezetet érintő maradvány összege 1 561,7 millió forint. Az összes maradványból az intézményi költségvetésben 515,4 millió forint, a fejezeti kezelésű okon 546,5 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a Ve. alapján az intézménynél marad további felhasználás céljából, ebből kizárólag a rendkívüli kormányzati tartalékból le nem kötött összeget kell ig visszautalni. A dologi kiadások és beruházási kiemelt ok kötelezettségvállalással terhelt maradványát képezik többek között az informatikai rendszerek működtetéséhez kapcsolódó informatikai szolgáltatások és fejlesztések kiadásai (pl. Zalaszám Informatika Kft. által üzemeltetett VPIR/VLOG rendszerek), a NISZ Zrt. által biztosított NTG hálózatok üzemeltetéséért fizetendő díjak, az IBM szoftverlicenszek megújításáért fizetendő összegek. A fejezeti kezelésű ok esetében a kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képezik a területi választási irodák (a továbbiakban: TVI) részére a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, a nemzetiségi önkormányzati képviselőválasztás, továbbá a megismételt és időközi önkormányzati választások elszámolási különbözetei. Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása Az intézmény beruházási kiadásaira 95,0 millió forint került tervezésre az eredeti ok között. 2014ben sor került irodabútorok beszerzésére, a választások lebonyolításához szükséges berendezések (pl. NVB részére szavazóberendezések, számítóközpont klimatizáló berendezése stb.) beszerezésére.

9 A választások előkészítése fejezeti kezelésű ból az intézmény részére átcsoportosított összeg terhére a VPIR, VLOG, OrganP, VÜR, SZenVi, AME rendszerek fejlesztésére került sor. Ennek megfelelően az immateriális javak ei értéke 1 142,0 millió forint, a tárgyi eszközök ei értéke 465,1 millió forint. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása Követelések Az NVI ei állapot szerinti követelésének értéke 2,3 millió forint (munkavállaló részére adott lakáskölcsön). Kötelezettségek A Hivatal költségvetési évben esedékes kötelezettségei a ei fordulónapon 325,1 millió forint, melyből beruházási szállítói tartozás 84,5 millió forint, termékvásárlással kapcsolatos szállítói tartozás 240,6 millió forint. Ezen felül a letéti számlán lévő jóteljesítési garanciából adódó kötelezettség összege 35,3 millió forint, a más szervezetet megillető bevétel (bírságbevételek) elszámolása 1,3 millió forint. Az NVI letéti számlájának záró egyenlege 35,3 millió forint. FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK A Magyarország költségvetéséről szóló 2013.évi CCXXX. törvény rendelkezései alapján az NVI fejezeti kezelésű ai: 1.) Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása Az időközi választások pénzügyi finanszírozását miniszteri rendeletekben meghatározott normarendszer szabályozza. Az felhasználása a feladat ellátásával megbízott kedvezményezett részére történő közvetlen fejezeti kifizetéssel vagy átcsoportosítással történik. Az időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása fejezeti kezelésű esetében az eredeti 81,0 millió Ft, mely teljes egészében költségvetési támogatásból került finanszírozásra.

10 Megnevezés évi tény eredeti törvényi évi tény 5/1 5/ millió forintban, egy tizedessel %ban Kiadás 66,3 81,0 81,0 42,0 29,6 44,6 70,5 Támogatás 73,6 81,0 0,0 0,0 0,0 Előirányzatmaradvány 34,7 42,0 42,0 121,0 100,0 millió forintban egy tizedessel Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból személyi juttatás évi CCXXX. törvény szerinti 81,0 0,0 81,0 0,0 Módosítások jogcímenként Irányító szervi hatáskör (maradvány 42,0 42,0 0,0 0,0 igénybevétele) 81,0 0,0 81,0 0,0 Irányító szervi hatáskör (évközi átadás) 42,0 42,0 0,0 0,0 2.) A 2014.évi választások előkészítése Az biztosított forrást a választási eljárásról szóló törvény alapján a választások lebonyolítására, ideértve a Nemzeti Választási Bizottság működési költségeinek finanszírozását is. A fejezeti kezelésű alakulása Megnevezés évi tény eredeti törvényi évi tény fő 5/1 5/ millió forintban, egy tizedessel %ban Kiadás 131, , , , , ,1 87,8 Bevétel 400,0 400,0 100,0 Támogatás 1 073, , , , , ,8 100,0 Előirányzatmaradvány 941,4 941,4 100,0

11 millió forintban egy tizedessel Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás fő Kiadásból személyi juttatás évi CCXXX. törvény szerinti ,0 0, ,0 0,0 Módosítások jogcímenként Kormányzati hatáskör (1316/2014. (V. 22.) 400,0 400,0 0,0 0,0 Korm. határozat) Kormányzati hatáskör (1426/2014. (VII ,0 0, ,0 0,0 28.) Korm. határozat) Irányító szervi hatáskör (maradvány 941,4 941,4 0,0 0,0 igénybevétele) Irányító szervi hatáskör (évközi átadás) 5 658,7 0, ,7 0, , , ,3 0,0 A országgyűlési képviselőválasztás A országgyűlési képviselőválasztás a településen és 97 külképviseleten történő lebonyolításában helyi választási iroda, 106 országgyűlési egyéni választókerületben 97 országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda, 19 területi választási iroda és a fővárosi választási iroda vett részt választási irodataggal és választási bizottsági taggal. A négy országos választás támogatását biztosító informatikai rendszer kiépítése és üzemeltetése jelentős forrásokat igényelt. A Ve. szükségessé tette a választási alkalmazások újrafejlesztését, nélkülözhetetlenné vált a 2008ban és 2009ben beszerzett központi választási infrastruktúra cseréje, az NVI megalakulásával pedig a választási feladatok KEKKH informatikai infrastruktúrájáról történő leválasztása vált szükségessé. Tekintettel arra, hogy a négy nagy országos választás ugyanazon az informatikai eszközbázison, kismértékű változtatásokkal történik meg, ezért a beruházási költségek döntően a országgyűlési választások előkészítése kapcsán jelentkeztek. A országgyűlési képviselőválasztásokra 2013ban a fejezeti kezelésű ból 131,8 millió forintot, 2014ben 5 700,8 millió forintot (ebből 2 841,4 millió forint ténylegesen átadásra került az intézményi költségvetésbe) fordítottunk. Az intézményi költségvetés terhére 2013ban 167,7 millió forintot, 2014ben 4 324,3 millió forintot, míg 2015ben 29,3 millió forintot költöttünk. Az Európai Parlament képviselőinek választása Az Európai Unióban a választások minden tagállamban május 22től május 25ig zajlottak le. Magyarország köztársasági elnöke ennek megfelelően, valamint a választási eljárásról szóló törvényben foglaltakra figyelemmel május 25ére tűzte ki a szavazás napját. Az Európai Parlament tagjainak választásán összesen 37 jelölő szervezet nyilvántartásba vételére került sor. A választás napján a választásra jogosultak 28,97 %a szavazott.

12

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Azonosító adatok: A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) központi hivatal, irányítását 2012.

Részletesebben

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium XV. Nemzetgazdasági Minisztérium Összefoglaló A fejezet irányítását az NGM igazgatása látja el. A fejezethez tartozó intézmények 2012. évben az alábbiak voltak: NGM igazgatása, Nemzeti Innovációs Hivatal

Részletesebben

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Összefoglaló A Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről. I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről. I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 124. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat. módosított ei.

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat. módosított ei. Általános indoklás A "Miniszterelnökség" költségvetési fejezet a miniszterelnök munkáját, a Kormány testületi működését szolgáló előirányzatokat, továbbá egyes, a kormányzati feladatok ellátását segítő

Részletesebben

Ikt. szám: 4935-21/2010-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2009. évi költségvetésének végrehajtása

Ikt. szám: 4935-21/2010-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2009. évi költségvetésének végrehajtása Ikt. szám: 4935-21/2010-0006 KTF A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium költségvetésének végrehajtása 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K A. A FEJEZET 2009. ÉVI LEGFONTOSABB KÖLTSÉGVETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ -

Részletesebben

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium A Kormány komplex intézkedéscsomagot vezetett be a közigazgatás korszerűsítésére. Ennek megvalósításáért a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet

Részletesebben

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének a)-d), f), i), k), m), q)-r), u)-x), zs)-zsa),

Részletesebben

XIX. Uniós Fejlesztések

XIX. Uniós Fejlesztések XIX. Uniós Fejlesztések A FEJEZET BEMUTATÁSA A XIX. Uniós fejlesztések fejezet az Európai Unió kohéziós politikájának megvalósítását biztosító pénzügyi források Magyarországnak allokált ait, továbbá egyéb

Részletesebben

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Államháztartási egyedi azonosító száma: 295868 Államháztartási szakágazati besorolása: 841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás Adószáma: 15789934-2-51 Székhelye: 1054

Részletesebben

Budapest, 2014. május

Budapest, 2014. május lro :nwny...z~~~a &,». :. 7014 dpr 3 0. Nemzeti Választási Irod a Elnö k A Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolója a 2014. április 6-án megtartott országgyűlési képvisel ők választásával kapcsolatos

Részletesebben

Budapest, 2014. március 10. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 460 634 II. GAZDASÁG 635 672 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 673 677

Budapest, 2014. március 10. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 460 634 II. GAZDASÁG 635 672 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 673 677 Budapest, 2014. március 10. 2. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 460 634 II. GAZDASÁG 635 672 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 673 677 460 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 2. szám I. PÉNZÜGY JOGSZABÁLYOK 23/2014.

Részletesebben

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról I. FEJEZET 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. [Az Áht. 1.

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról I. FEJEZET 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. [Az Áht. 1. 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. (1) bekezdés 1-24., 26. és 27. pontjában és az információs

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 17., szerda Tartalomjegyzék 36/2013. (VII. 17.) BM rendelet A zárt célú elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletével

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2015. június 18.

MEGHÍVÓ. 2015. június 18. MEGHÍVÓ 2015. június 18. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-án (csütörtökön) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése céljából

Részletesebben

18/2013. (VII. 17.) KIM rendelet

18/2013. (VII. 17.) KIM rendelet 18/2013. (VII. 17.) KIM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei 3304

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei 3304 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. május 11., péntek 21. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 34/2012. (V. 11.) HM utasítás a belföldi reprezentációról szóló 83/2004.

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 1. oldal 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése

Részletesebben

JELENTÉS az Országgyűlés fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS az Országgyűlés fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS az Országgyűlés fejezet működésének ellenőrzéséről 0551 2005. október 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-8-34/2005. Témaszám:

Részletesebben

Előadó: Tóth Ibolya tű. alezredes BM OKF Költségvetési főosztályvezető

Előadó: Tóth Ibolya tű. alezredes BM OKF Költségvetési főosztályvezető A 2012. évi költségvetési gazdálkodás irányítás kérdései, különös tekintettel a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok integrációjára, valamint a belépő alaptevékenységet, valamint az államháztartás működési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Elfogadva: 2015. március 31., hatályba lép: visszamenőlegesen, 2015. január 1-jén TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Fogalmak...

Részletesebben

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2007. évi költségvetésének. végrehajtása. Budapest, 2008. május hó

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2007. évi költségvetésének. végrehajtása. Budapest, 2008. május hó A VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezet 2007. évi költségvetésének végrehajtása Budapest, 2008. május hó 2 1. Feladatkör, tevékenység Az elmúlt évek során történt változtatások (a fellebbviteli főügyészségek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 129. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 129. szám MAGYAR KÖZLÖNY 129. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 19., péntek Tartalomjegyzék 6/2014. (IX. 19.) IM rendelet Az országgyűlési képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/102-14/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról (a 6/2015.(III.2) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXIV. (LII.) évfolyam 1. szám 2014. február 19. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETE 1/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelet:

Részletesebben

V. Állami Számvevőszék. fejezet. 2008. évi költségvetésének. végrehajtása

V. Állami Számvevőszék. fejezet. 2008. évi költségvetésének. végrehajtása Az V. Állami Számvevőszék fejezet költségvetésének végrehajtása Budapest, 2009. május hó 2 Az intézmény konszolidált, stabil feltételek mellett, szervezeti rendszereit folyamatosan fejlesztve, zárt technológiai

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 306-90/2010. MELLÉKLETEK: 21+5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2010. (IV.) Kgy.

Részletesebben