Gyülekezeti munkaterv. Gyülekezeti munkaterv a Budavári Evangélikus Egyházközség 2014/2015 munkaévére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyülekezeti munkaterv. Gyülekezeti munkaterv a Budavári Evangélikus Egyházközség 2014/2015 munkaévére"

Átírás

1 Gyülekezeti munkaterv a Budavári Evangélikus Egyházközség 2014/2015 munkaévére 1

2 Alapvetés: Gyülekezetünk idei munkaévét a Növekedés című stratégiai programunkon kívül több tényező határozza meg. Továbbra is oda kell figyelni mindannyiunknak lelkészeknek és munkatársaknak, tisztségviselőknek és minden gyülekezeti tagnak, hogy a lelki növekedés és a közösségek fejlődése, létszámbeli növekedése egymást kiegészítő folyamatok legyenek. Továbbra is szeretnénk, ha a Reformáció 500. évfordulójára való készülés a lelki életben és közösségi alkalmak szervezésében teret kapna a lelkészváltás éve is lesz. Balicza Iván július 19-én betölti 67. évét és nyugdíjba vonulása a méltó elbúcsúzás mellett a lelkészválasztás előkészítését és lebonyolítását is magával hozza. Ezzel egyidejűleg a lelkészlakás felújítása is szükséges. Egészen biztosak lehetünk abban, hogy gyülekezetünk egy új korszak előtt áll. A gyülekezetünk holnapjáért közösen kell tennünk, sok közös beszélgetés és Isten előtti csendesség szükséges ehhez. ÚJ színfoltot jelent, hogy tanévben főállású hitoktatót biztosít a gyülekezet rendelkezésére az Országos Egyház. Vele egy új, a megnövekedett hittanórákat ellátó munkacsoport jöhet létre. Istentiszteleti élet: A gyülekezeti szolgálatunk középpontjában az istentiszteleti élet áll. Vasárnaponként 9.00; 11.00; órakor, a Szilágyi Erzsébet fasor 24. alatti (Budagyöngye) kápolnában 9.00 órakor tartunk istentiszteletet, a délelőtti istentiszteleteket mindig úrvacsoraosztással egybekötve. A nem vasárnapra eső egyházi ünnepeken: Okt Reformáció ünnepén és órakor. (Az esti istentiszteletet a német gyülekezettel közösen tartjuk, a reformátusokkal egyeztetés folyik) December Szenteste órakor ünnepi istentiszteletet, kor éjféli meditációt tartunk. Budagyöngyén kor van ünnepi istentisztelet. Karácsony I: ünnepén a vasárnapi rend szerint lesz istentisztelet. Karácsony II: ünnepén csak délelőtt tartunk istentiszteletet. Ó év ünnepén órakor van a Várban és Budagyöngyén is istentisztelet, és kor évbúcsúztató meditáció. Január 1-én, Újév napján a vasárnapi rend szerint, A Nagyhéten (március 30-től április 1-ig) hétfőtől csütörtökig minden este kor, 2

3 április 3-án, Nagypénteken a vasárnapi rend szerint lesz istentisztelet. Húsvét vasárnapján a vasárnapi rendet az 5.00-kor kezdődő hajnali istentisztelet egészíti ki. Húsvét-hétfőn pedig csak délelőtt tartunk istentiszteleteket. Május 14-én Mennybemenetel ünnepén és órakor, Május 25-én, pünkösd hétfőjén csak délelőtt tartunk istentiszteletet. A munkaévzáró istentiszteletünket május 31-re re tervezzük. Nemzeti ünnepeinkhez legközelebb eső vasárnapon kor tartunk megemlékező istentiszteletet. Így október 26-án, március 15-én és augusztus 23-án. Minden hónap utolsó vasárnapján a órás istentisztelet után kávézással erősítjük közösségünket. Minden hónapban egy-egy közösség vállalja fel a házigazda szerepet: Szeptember - presbitérium Január - Gospel- Október képviselő testület, Február - keddi ima és bibliaóra November - hittancsoportok Március - konfirmandusok December -karácsonyi Április - cserkészek programokra való tekintettel nincs! Május - énekkar Októbertől májusig a hónap 2. vasárnapján az esti istentisztelet idejére ifjúsági zenés istentiszteletet lesznek. A meghívni tervezett igehirdetők: Október Mesterházy Balázs. November Simon Attila. December Szabó András Kisközösségek, bibliaórák A gyülekezeti élet a kisközösségekben erősödik. Azok ismerhetik és hordozhatják igazán egymást, akik a különféle kisközösségekbe tartoznak. Ezért fontos a kisközösségek erősítése. Ugyanakkor a kisközösségek bezárkózása ellen minden lehetőséggel tenni kell. Az eddig működő nagyszámú csoport racionalizálására szükség van, ennek első lépéseként egy új alkalom született, amely több eddigi csoportot foglal magába. A Mérték - hit és erkölcstan mindenkinek című alkalmunk magába foglalja a hétközi hittanórát, a konfirmációs órát, a kis ifi csoportját és egy szülők beszélgető körét. Erre pénteken17.30-kor kerül sor A közös éneklés és kezdés után 4 csoportban foglalkozunk a résztvevőkkel. Ezért ebben az 3

4 évben hétfőn nem lesz interaktív bibliaóra és a házaskör résztvevőit is a Mérték alkalmaira hívjuk. Bibliaórák: Gyülekezeti bibliaóra: Hétfő Budagyöngye, kápolna - Felelős: Balicza Iván Kedd Budavár, kápolna Felelős: Bence Imre Imaóra: Kedd 9.00 Budavár - Felelős: Balicza Iván Nyugdíjas kör: Csütörtök Budavár Felelős: Bencéné Szabó Márta Mérték szülők csoportja péntek kor Budavár Felelős: Bencéné Szabó Márta Énekkari próbák: Schütz próbája Vasárnap órakor Bán István Gospel próbája - Kedd órakor -Szuhai Mónika Ifjúsági bibliaóra: CSEPI Csütörtöki egyetemi és pályakezdő ifi Csütörtök Pályakezdő fiatal felnőttek - Felelős Balicza Iván Egyetemi ifi (egyetemisták) -Felelős: Bence Imre Mérték - Ifi (konfirmáltaknak, középiskolásoknak) Péntek tól. Felelős: Lukács Máté teológus és Skriba Dániel egyetemista Hitoktatás: A vasárnapi hittanórák gyermekbibliakörként működnek tovább, hogy a hitoktatással kapcsolatos rengeteg adminisztrációs kötelezettségtől mentesüljünk. Óvodás korúak Vasárnap Alsósok Vasárnap Felsősök Vasárnap Alsósok A Mérték keretén belül - péntek Felsősök - A Mérték keretén belül - péntek A gyülekezeti gyermek-bibliaóra szervezéséért, vezetéséért Bencéné Szabó Márta összefogásával a gyermekmunkacsoport tagjai felelősek. A Mérték alkalmán az iskolai hitoktatásban is résztvevő hitoktatók segítenek, Vilmos Andrea főállású hitoktató-lelkész irányításával. 4

5 Fakultatív iskolai hittan: Baár Madas Ref. Gimnázium - felelős: Balicza Iván és Vilmos Andrea A kötelező hit és erkölcstan oktatás az alábbi iskolákban folyik: Áldás u. Általános iskola Batthyány L. Általános iskola Budavári Általános Iskola Budenz - Általános Iskola - Csik Ferenc Ált. Iskola Fenyves u. Általános Iskola Fillér u. Általános Iskola Kodály Z. Zeneiskola Kosztolányi Gimnázium Lisznyai u. Általános Iskola Pitypang u. Általános Iskola Rákóczi F. Gimnázium Szilágyi E. Gimnázium Újlaki Általános Iskola A pontos órarend része a munkatervnek. A megnövekedett óraszám és létszám miatt a hitoktatással foglalkozó munkacsoportunk rendszeres egyeztetést tart tervezetten minden hónap utolsó szerdáján. A II. kerületben lévő ökumenikus óvodával folyamatos munkakapcsolatunk van. tanévnyitó, tanévzáró, adventi, húsvéti stb. alkalmakat a három felekezet közösen szervezi! A munkatársaknak szervezett lelki nap november 14-én gyülekezetünkben lesz. Konfirmációi oktatás: A konfirmációi felkészítés a Mérték alkalom keretén belül pénteken kor lesz. Felelőse: Bence Imre (első alkalom szeptember 19!) Cserkészet: Alsós lányok 2 őrse Végh Anna és Sagáth Anna vezetésével Fiúk őrse - Bence Zsolt vezetésével. További őrsök indítására az igények szerint van lehetőség, s mivel a DBM Cserkészcsapat fenntartója a gyülekezetünk mellett a Kelenföldi Egyházközség is, más korosztályok számára ott is működnek cserkészőrsök. Baba-mama kör: Minden hónap 2. és 4. szerdáján kor Felelőse Bencéné Szabó Márta 5

6 Havi rendszerességű alkalmak: Családos összejövetel minden hónap 1. vasárnap 16.00, a kisgyermekes családok találkozója Felelős Bence Imre Fészekrakók: januártól-májusig minden hónap 2. vasárnap A házasságra készülő fiatalok alkalma, a jegyesoktatás, esküvői felkészítés része ez a sorozat. Férfi sátor: Minden hónap 4. vasárnapján kör közösen egyeztetett időben tartott házi alkalom. Szőlőszem kör minden hónap első szerdáján tartott házi alkalom. Budavári Evangélikus Szabadegyetem minden hónap első hétfőjén Az első alkalom kivételesen szeptember. 29-én lesz. Gyülekezet kormányzással és vezetéssel kapcsolatos alkalmak és feladatok: Munkatársi megbeszélés minden hétfőn 8.00-kor Kibővített elnökségi ülés minden hónap utolsó kedd, a bibliaóra után, lelkészek és felügyelők megbeszélése, a presbiteri gyűlés előkészítése. Presbiteri gyűlés: minden hónap 1. keddjén a bibliaórához kapcsolódva. A presbitereket várjuk a Bibliaórára! Képviselő testületi gyűlés: november és április 1. keddjén a bibliaórához kapcsolódva. A lelkész-választás folyamatában két közgyűlést is tartanunk kell. A munkacsoportok a vezetőik irányításával jönnek össze. A presbitériumnak a törvényes feladatok ellátása a feladata, az aktuális és napi ügyek tárgyalásán kívül: 1. Októberben a munkaterv véglegesítése 2. Januárban a költségvetés és a javadalmazások tárgyalása. ( Gazdasági Bizottság döntése és javaslata alapján!) A téma miatt egy héttel később január 13-án tartjuk 3. Februárban lelkészválasztást előkészítő presbiteri gyűlés 4. Márciusban a zárszámadás tárgyalása és elfogadása. 6

7 Szeptember 7. vasárnap 9.00 Tanévnyitó istentisztelet Szeptember 20. Szombat templomok éjszakája Kiállítás megnyitó Ars Sacra Szeptember 21. vasárnap 9.00 Szász emlék-istentisztelet Kézdi Zoran kétnyelvű igehirdetésével. Vándorkiállítás Szeptember 27. Kirándulás a reformáció forrásvidékén Sopron Október 5. vasárnap Hálaadó istentisztelet házassági évfordulósok megáldásával Október 11. Ifjúsági kirándulás Október 26. vasárnap - Áldozati vasárnap a templomszenteléshez kapcsolódva Október Reformáció ünnepi közös est a Német ajkú Gyülekezettel November 23. vasárnap Örökélet vasárnapja. Megemlékezés az elmúlt egyházi évben elhunytakról. November 30. vasárnap Konfirmandus csoport bemutatása. December Családok karácsonya December 28. Emlék-istentisztelet és nap 70 éve érte bombatalálat a templomunkat, és semmisült meg az iskolánk. Megemlékezés az Alkalmi programok áldozatokról Január 1. csütörtök, Újévi istentisztelet után pezsgős koccintás a kápolnában Január Ökumenikus imahét Február A GEKE konferencia résztvevőivel közösen tartott istentisztelet! Február 7. szombat Gyülekezeti farsang, jelmezbál, táncház, tombola a kápolnában Március Gyülekezeti hétvége Piliscsaba-pontos dátum tervezés alatt Április Konfirmáció Május 1. péntek Piknik a Madocsai család telkén Május 31. Tanévzáró nap Budavári Evangélikus Fesztivál Június 14. vasárnap Balicza Iván nyugdíjba vonulása alkalmából szervezett ünnep Jún Vasárnaptól - vasárnapig Ifjúsági és családos tábor (Szerkezeti átalakítással!) Augusztus hétfőtől péntekig Napközis tábor Egy tervezett vasárnapon az új lelkész beiktatása. Diakóniai munka: - A diakóniai munkatársunk rendszeres feladatain túl, a karácsony és húsvéti 7

8 előtti diakóniai látogatások megszervezése. - A Máltai Szeretetotthon (Batthyányi tér) lakói számára havonta egy alkalommal ökumenikus áhítat tartása. Zenei élet: A Schütz szolgálatai: október 31. este; november 23. Örökélet vasárnapja, december 14- advent 3. vasárnapja; dec. 25. karácsony I január ökumenikus imahéten, március 22. -böjt 1. vasárnapja, április 3. nagypéntek és 5. húsvét , máj 31. Budavári Evangélikus Fesztivál. Gospel Ifjúsági zenés istentiszteletek, október 12. november Ádvent 1. vasárnapja, tervek szerint januártól a ifjúsági istentiszteleteken Továbbképzés: Részvétel a Gospel-day nevű rendezvényen ( bemutatkozás és képzés) Vendégszolgálat: December 14. vasárnap Sámsonháza és a Pásztó ádventi istentisztelet és koncert ben a stuttgarti egyházi napokra vagy más külföldi útra készül a. Ádventi orgonazenés áhítatok az ádventi időszak három péntekén kor. Szervezi: Bán István Az ádventi istentiszteletek minden ádventi kedden a bibliaóra keretében lesznek, ezeket zenei betétekkel tesszük teljesebbé: Meghívott vendégek: Gospel-, Maros Éva hárfaművész és a Német Gyülekezet kamarazenekara. Szervezi: Bence Imre A húsvét hajnali istentisztelet liturgikus zenei szolgálatát a kiegészített Schütz látja el. Bejelentkező vendég ok szolgálati lehetőségét Bán István kezeli, a gyülekezet lelkészeivel egyeztetve. Tájékoztatási munka: 8

9 Hírmondó megjelenését továbbra is évente 4 alkalommal a nagyünnepekhez kapcsolódva tervezzük! A honlap szerkesztésébe új munkatársakat is szeretnénk bevonni. Új feladatot jelent a PAX tévés közvetítés. A PAX Tv ügyvezetőivel,és az Országos Egyházzal megbeszélést folytatunk az adás és a képminőség javításának feltételeiről. Célunk, hogy a gyülekezetünk tagjai közül többen kapcsolódjanak be a helyszíni közvetítés vezetésébe. A munkacsoport tervezi új arculat (logó, levélpapír,) s egy a Széll Kálmán téren elhelyezendő plakát készíttetését, amely a gyülekezetünk létére és szolgálatára hívja fel a figyelmet. Testvérgyülekezeti kapcsolattartás: szeptember 28- Gerhard Schorr nyugdíjba vonulása alkalmából a Balicza házaspár képviseli gyülekezetünket Nürnbergben október 19.-én az új lelkész beiktatásán a Bence házaspár képviseli gyülekezetünket Nürnbergben. Még nem konkretizálódott a kouvolai meghívás, amelyet a múlt nyáron szóban fogalmazott meg az énekkar ( énekkarok!) számára a nálunk járt küldöttség. A pürkereci gyülekezet delegációját meghívtuk a márc i piliscsabai hétvégére és a viszont-látogatást a húsvét utáni hétvégén tervezzük. Ez ügyben levélbe kerestük fel a gyülekezet lelkészét. Gyülekezettörténeti megemlékezések: A munkacsoporttól várjuk a 2014/15 - ös évfordulók előzetes összeállítását, hogy a múltunk eseményeiből erőt merítve ünnepelhessünk. Emléknap a templom és az iskola lebombázásának 70. évfordulóján december 28. vasárnap. Gazdasági feladatok: A bevételek növelésének lehetőségei, az egyházfenntartási járulék fizetők számának növelése. A kiadások ésszerűsítése Nagyobb aktivitással kell odafordulni az alapítvány 1%-os kampányára is. Ajándékok és adományok felhasználásának előzetes tervezése a nagy összegű adományok 10%-a felhasználásának meghatározása. 9

10 Építési, felújítási munkák: A Fortuna 25. lelkészlakás felújításának előkészítése, és megvalósítása. Technika fejlesztés, vetítő vásárlás a templomba. Az áldozati vasárnap céljának meghatározása templomi szőnyeg textiliák és kegytárgyak felújítása. Fortuna 25 projekt: Keressük annak a lehetőségét, hogy a gyülekezetünk helyzetéből fakadóan miként lehetne a gyülekezeti élet elsődleges feladatát és küldetését megtartva egyfajta kulturális központtá is. Ennek érdekében kiállítások, zenekar, találkozók szervezését tervezzük, hogy idővel a megszokottá váló alkalmak legyenek a tervezett közösségi terek betöltői. Ingatlanhasznosítás: Badacsonyörsi pihenőház működtetése valószínűleg egy állagfelmérés és egy tisztasági festés szükséges! Maros u. lakás bérlői a kisebb javításokat elvégzik, a nagyobb felújításokat az egyházközséggel egyeztetve végeztetik el. Amennyiben a Maros u. ingatlan ára szükséges az itteni fejlesztésekhez, akkor azt eladásra fogjuk felkínálni. Hivatali munkarend: Az adminisztrációs feladatokat Angler Mónika, iroda vezető minden nap 4 órában hétfőn 8-12 között, keddtől- péntekig között látja el. Neki nyújt segítséget önkéntesként Jász Gyöngyi (anyakönyvezetés) és Muskovich Márta. ( képeslapok írása) A gazdasági hivatalt Kövesy Emese vezeti, Hétfőn, szerdán, csütörtökönpénteken ig és kedd ig. Munkáját Miklóshalmi Péter és Madas Zsuzsa (vasárnapi ügyelet) illetve Németh Lajos (adományok kartonokra való felvitele) segíti A lelkészek hivatalos fogadóórái: Balicza Iván: Hétfő Csütörtök SZABADNAP: Kedd az imaóra után Bence Imre: Kedd és és péntek SZABADNAP: Hétfő Bencéné Szabó Márta: szerda SZABADNAP: Hétfő 10

11 Lelkészi látogatások Fontosnak érezzük a lelkészi családlátogatások fokozását. A lelkigondozás, a gyülekezet építés fontos eszköze a személyes családlátogatás. Az alkalom szerű látogatások mellett a látogató kártya népszerűsítése segítene a rendszeres látogatások szervezésében. Korosztályi táblázat: Az alábbi táblázat mutatja meg, hogy mely alkalmak milyen korosztályok számára adnak lelki, tanulási, és közösségi élményt. Kor osztály 0-6 éves 6-10 éves éves éves Baba-mama H/10.00 Mérték -Alsós hittan Mérték-Felsős hittan Mérték- Kisifi 19 évtől Ijjúsági kör Cs/ évestől 35 évestől 45 évestől 60 évestől Babamama H/10.00 anyukák Babamama H/10.00 anyukák K/18.00 K/18.00 Pályakez dők köre Cs/19.00 Mérték- Felnőtt csoport Mérték- Felnőtt csoport SZEF. H/17.00 Alkalmak, a nap és a kezdőidőpont megjelölésével! Figyelem: nem minden alkalom van minden héten! Családos délután V/16.00 Gyermek-bibliaóra V/11.00 Gyermek-bibliaóra V/ Ijjúsági kör Cs/ Mérték- Felnőtt csoport Fészekra kó H/19.00 jegyes Családos V/16.00 Imaóra K/9.00 Fészekra kó jegyes Családos V/16.00 Gospel K/19.00 Nyugdíja s kör Cs/10.00 Gyermekmegőrző, ovis hitan V/11.00 Mérték - Konfirmációs óra Gospel K/18.00 Schütz Családos V/16.00 K/18.00 Schütz K/18.00 Gospel K/19.00 Férfikör Mérték- Kisifi Schütz Gospel K/19.00 Gospel K/19.00 Schütz Lány cserkészörs Fiú cserkészőrs Schütz Szőlősze m 40+ kör Szőlősze m SZEF. H/

Gyülekezeti munkaterv, 2016=2017. Újuljatok meg lelketekben és szívetekben!

Gyülekezeti munkaterv, 2016=2017. Újuljatok meg lelketekben és szívetekben! Újuljatok meg lelketekben és szívetekben! Gyülekezeti munkaterv a Budavári Evangélikus Egyházközség 2016-2017. munkaévére 1 Alapvetés A reformáció 500 évfordulójára készülődünk. Az egész évünk tele lesz

Részletesebben

Az eljövendőt keressük!

Az eljövendőt keressük! Az eljövendőt keressük! Lelkészi jelentés a 2013. évről Lelkészi jelentés a 2013-évről Elhangzott a Budavári Evangélikus Egyházközség képviselő-testületi gyűlésén 2014. április 1-én Az elmúlt év igéje

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

A DADI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET MISSZIÓI MUNKATERVE A ES ÉVRE

A DADI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET MISSZIÓI MUNKATERVE A ES ÉVRE A DADI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET MISSZIÓI MUNKATERVE A 2011-2012-ES ÉVRE HÓNAP NAP TERVEZETT PROGRAM MEGHÍVOTT VENDÉG 1.H. 2. K. 3. Sze. Házi bibliaóra 4. Cs. 5. P. 6. Szo. 7. V. Istentisztelet Augusztus 8.

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE Bevezetés A 2015. esztendőben az év első igehirdetésén elhangzó 1 Korintus 10, 31 alapján: Mindent Isten dicsőségére

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től)

Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től) Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től) Január 1. Évkezdet, Vení Sancte Istentisztelet 10:00 (Becker Norbert Gy.) Január 4. 10:00 Úrvacsorás Istentisztelet

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

Éves munkaterv 2011/2012

Éves munkaterv 2011/2012 Éves munkaterv 2011/2012 Tanítási Tanítási Napló nap hét Naptári nap Esemény szerinti Képzések Szülői Egyéb sorszáma sorszáma esemény estek augusztus 27. Szombat augusztus 28. Vasárnap augusztus 29. Hétfő

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KECSKEMÉTI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017 augusztus 29. H 9:00 évnyitó tantestületi értekezlet 30. K 31. Sze Tanévnyitó istentisztelet 16.30 szeptember 22 nap 1. 1. Cs Első hétkezdő áhítat + 2-5.

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ 2014-15-ÖS TANÉV KÉSZÍTETTE: FUKÁSZ LÁSZLÓNÉ ELFOGADTA: A NEVELŐTESTÜLET 20 augusztus 29-én 20 AUGUSZTUS 2014-2015-ös tanév -181 tanítási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola 10. főiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet

Részletesebben

A TANÉV RENDJE 2016/2017.

A TANÉV RENDJE 2016/2017. A TANÉV RENDJE 2016/2017. AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hétfő 1 8 15 22 29 Hétfő 5 12 19 26 Hétfő 3 10 17 24 31 Kedd 2 9 16 23 30 Kedd 6 13 20 27 Kedd 4 11 18 25 Szerda 3 10 17 24 31 Szerda

Részletesebben

2017. ÉVI ESEMÉNYNAPTÁR BÁCSKOSSUTHFALVA

2017. ÉVI ESEMÉNYNAPTÁR BÁCSKOSSUTHFALVA 2017. ÉVI ESEMÉNYNAPTÁR BÁCSKOSSUTHFALVA A SZERVEZŐK FENNTARTJÁK AZ IDŐPONT ÉS A MŰSOR VÁLTOZTATÁS JOGÁT 2017. JANUÁR Január 14. szombat - Ady bál Január 22. vasárnap - VII. Vince napi venyigeszentelő

Részletesebben

2011-es eseménynaptár

2011-es eseménynaptár Művelődési Ház Katolikus Egyház Fakult Egyesület Iskola, Óvoda Német kissebbségi Kertbarát Kör 2011-es eseménynaptár A program és időpontváltozás joga fenntartva! Január 7. (péntek) Fábián Zoltán prózamondó

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

SZEPTEMBER

SZEPTEMBER AUGUSZTUS 1. hétfő 2. kedd 3. szerda 4. csütörtök 5. péntek 6. szombat 7. vasárnap 8. hétfő 9. kedd 10. szerda 11. csütörtök 12. péntek 13. szombat 14. vasárnap 15. hétfő 16. kedd 17. szerda 18. csütörtök

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév Sárospataki Református Általános Iskola ESEMÉNYNAPTÁRA 2014-2015-es tanév Augusztus 08.25 hétfő 9.00 Alakuló értekezlet, Gimnáziumban Nagy-Baló Csaba, Timáriné K. S. 08.25. hétfő 10.00 Munkaközösségi Timáriné,

Részletesebben

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) 2015-2016. tanév 0 Összeállították: Aknai Dóra Orsolya Bálint Zsuzsanna Beke Anita Gombor Zsuzsa

Részletesebben

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KECSKEMÉTI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014/2015 augusztus 29. P 30. Szo Kárpát- medencei református tanévnyitó IT 10:00 31. V Tanévnyitó it. 15.00 szeptember 22 nap 1 1 H 2 2 K Szülői értekezlet: 1.a,b,c,d

Részletesebben

2006. év a Felszegi Gyülekezetben

2006. év a Felszegi Gyülekezetben 2006. év a Felszegi Gyülekezetben Presbitérium 9 presbiteri gyűlés Egyházmegyei továbbképzések Protestáns imahét február végén Futó Zoltán, Morva Ákos, Dr. Medgyessy György, Macsári István, Bence Imre,

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

A nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

A nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai A nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai TARTALOM NYITVATARTÁS RENDJE... 3 CSENGETÉSI REND NAPPALI TAGOZAT... 3

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet 23 alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet 23 alapján I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola 10. főiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

AUGUSZTUS AUGUSZTUS. liturgikus programok, rekollekció, mise, LGY, TESZI. vezetőség teendői

AUGUSZTUS AUGUSZTUS. liturgikus programok, rekollekció, mise, LGY, TESZI. vezetőség teendői hónap sorszám dátum nap iskolai esemény esemény, iskola-szülők-diákok 1. szombat 2. vasárnap 3. hétfő 4. kedd 5. szerda 6. csütörtök 7. péntek 8. szombat 9. vasárnap 10. hétfő 11. kedd 12. szerda 13. csütörtök

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

2016. augusztus 31. szerda Beköltözés, szülői értekezlet

2016. augusztus 31. szerda Beköltözés, szülői értekezlet A BSZC Gépészeti és Számítástechnikai Szakgimnáziuma és Kollégiumának 2016-2017-es kollégiumi munkaterve a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján 2016. augusztus 31. szerda

Részletesebben

es tanév helyi rendje

es tanév helyi rendje 2016-2017-es tanév helyi rendje Dátum Esemény Tanítási nap 22 hétfő 23 kedd 24 szerda Javítóvizsga 09:00 óra Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 12.00-18.00 25 csütörtök Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 08.00-12.00

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

-1- A nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

-1- A nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai -1- A nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai -2- Tartalom Nyitva tartás rendje... 3 Csengetési rend nappali tagozat...

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap A TANÉV HELYI RENDJE A ok jai, felhasználása sz. esemény / téma tanulók felének ellátása 1. (szombat) 2016. 10. 15. 2. (szerda) 2016. 12. 21. 2017. 3. 02. (síszünet 24. péntek) 2017. 4. 02. (síszünet 27.

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

2016/2017-es tanév rendje (programok)

2016/2017-es tanév rendje (programok) Augusztus Szeptember Október 23. kedd 9.00 Alakuló értekezlet 24. szerda 9.00 Munkaközösségi értekezletek 25. csütörtök 9.00 Javítóvizsgák 29. hétfő 9.00 Szent Liturgia / Nyitó értekezlet Tanári lelki

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ

Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ Eseménynaptár 2007 Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ Általános Iskola Farsang (alsó-felső) Kisfaludy Napok Megemlékezés és koszorúzás az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére

Részletesebben

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1.

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1. Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV Tanév rendje Tanévnyitó ünnepség 2016. szeptember 1. (csütörtök) 8.00 óra Első tanítási nap 2016. szeptember

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Augusztus - Szeptember

Augusztus - Szeptember KECSKEMÉTI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM (INTERNÁTUS) T A N É V R E N D J E 2014-2015 Augusztus - Szeptember aug.21. Cs 9 00 tanévkezdő áhítat aug.22. P aug.23. Szo aug.24. V aug.25. H aug.26. K aug.27. Sze aug.28.

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet 2015. október 26. október 30. Téli szünet 2015. december 21. - 2015. december 31.

Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet 2015. október 26. október 30. Téli szünet 2015. december 21. - 2015. december 31. Tanév rendje Tanévnyitó 2015. szeptember 1. (kedd) 8.00 óra Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. október 22. (csütörtök) Munkaszüneti nap 2015. október 23.

Részletesebben

liturgikus programok, rekollekció, mise, LGY, TESZI

liturgikus programok, rekollekció, mise, LGY, TESZI AUGUSZTUS AUGUSZTUS 1. péntek 2. szombat 3. vasárnap 4. hétfő 5. kedd 6. szerda 7. csütörtök 8. péntek 9. szombat 10. vasárnap 11. hétfő 12. kedd 13. szerda 14. csütörtök 15. péntek 16. szombat 17. vasárnap

Részletesebben

K o n t r a s z t o k A. M. I. M u n k a t e r v e 2010-2011.

K o n t r a s z t o k A. M. I. M u n k a t e r v e 2010-2011. K o n t r a s z t o k A. M. I. M u n k a t e r v e 2010-2011. Megyei, regionális, és országos rendezvények és tanulmányi versenyek XIII. Országos Koncz János hegedűverseny Kovács Dénes emlékére A verseny

Részletesebben

Budapest XX. kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 1203 Budapest Serény u. 1

Budapest XX. kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 1203 Budapest Serény u. 1 Budapest XX. kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium Diákönkormányzat munkaterv 2014/2015. tanév Iskolánk diákönkormányzata a DÖK SZMSZ által szabályozott keretek között, választott vezetőik

Részletesebben

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni (1-e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait 2014/2015 tanév munkaterve: Szeptember

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

A tanév II. félévi programterve

A tanév II. félévi programterve 1 Hétfő 95. 2 Kedd 96. 2009-2010. tanév Jelentkezés az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és a Honvédelmi M. által fenntartott iskolákba páczai kiadó bemutatója (csak az iskolánknak), alsós, felsős

Részletesebben

Missziói Munkaterv 2012.

Missziói Munkaterv 2012. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen 2Péter 3,9 Missziói Munkaterv 2012.

Részletesebben

2016/2017-es tanév programtervezete

2016/2017-es tanév programtervezete 2016/2017-es tanév programtervezete SZEPTEMBER 1. Csütörtök Első tanítási nap Tankönyvosztás 1-2. évf. 17:00 Szülői értekezlet az 1.a, 1.z, 2.z osztályokban SZMK tagok választása 2. Péntek Tankönyvosztás

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

AUGUSZTUS iskolai esemény esemény, iskola-szülők-diákok. liturgikus programok, rekollekció, mise, LGY, TESZI

AUGUSZTUS iskolai esemény esemény, iskola-szülők-diákok. liturgikus programok, rekollekció, mise, LGY, TESZI hónap sorszám dátum nap AUGUSZTUS iskolai esemény esemény, iskola-szülők-diákok AUGUSZTUS liturgikus programok, rekollekció, mise, LGY, TESZI tanulmányi események, versenyek 1. péntek 2. szombat 3. vasárnap

Részletesebben

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok)

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 aug. h k sze cs p sz v h szept. k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze 1 5 10

Részletesebben

A 2016/2017-ES TANÉV IDŐTERVE

A 2016/2017-ES TANÉV IDŐTERVE A 2016/2017-ES TANÉV IDŐTERVE IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS AUGUSZTUS Tanév beindításával kapcsolatos Alakuló ért. előkészítése Kinevezések módosítása, elkészítése Tanévi munkaterv elkészítése éves önértékelési

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016. Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői

Munkaterv 2015/2016. Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői szeptember 2. Tűzvédelmi oktatás szeptember 2. 16:30 Szülői ért. szeptember 3. 14:00 Hip-hop bemutató szeptember 4. Szakköri

Részletesebben

TANÉV RENDJE

TANÉV RENDJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 aug. p sz v h k sze cs p sz v szept. h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k 1 6

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Az első karácsony Imádság gyertyagyújtás után

Az első karácsony Imádság gyertyagyújtás után Karácsonyi Hírlevél 2012.. december Az első karácsony Sok első karácsony van. Az első tudatos, az első, mint iskolás, mint házas, mint kisgyermekes. Első valakivel, aki fontos, akit szeretünk, vagy első

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség ADATTÁRI JELENTÉSE. a. évi életéről

A(z) i Református Egyházközség ADATTÁRI JELENTÉSE. a. évi életéről A(z) i Református Egyházközség ADATTÁRI JELENTÉSE a. évi életéről Kitöltési útmutató: 1.) Az egyes kérdésekre a lehető legpontosabb számadat írandó be. 2.) Készítendő: 4 példányban! Beküldendő az Esperesi

Részletesebben

MEE GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁG

MEE GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁG MEE GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁG EVANGÉLIKUS GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI PÁLYÁZATA 2016-2017. EVANGÉLIKUS EGYHÁZMEGYÉK, EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK EVANGÉLIKUS CSERKÉSZCSAPATOK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁRA POSTÁRA

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes 1994-ben alakult. Az énekkart Nagytisztelető Lemle Zoltán Csokonai Vitéz Mihály

Részletesebben

8.00 Tájékoztató értekezlet 9.00 Javítóvizsgák augusztus 25. csütörtök 8.00 Javító, osztályozó és különbözeti vizsgák. Gólyatábor - Velence

8.00 Tájékoztató értekezlet 9.00 Javítóvizsgák augusztus 25. csütörtök 8.00 Javító, osztályozó és különbözeti vizsgák. Gólyatábor - Velence TANÉV RENDJE - GUNDEL 2016/2017-es tanév A hét betűjele Dátum A hét napja Események augusztus 24. szerda 8.00 Tájékoztató értekezlet 9.00 Javítóvizsgák augusztus 25. csütörtök 8.00 Javító, osztályozó és

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Ny rbætor VÆros 2014. Øvi K zm vel døsi RendezvØnyterve Nyírbátor Város 2014. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23.

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.)

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.) időpont nap program, határidős feladat augusztus 25. kedd Pótvizsga (7.b, 6.b) augusztus 26. szerda Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 27. csütörtök Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 28. péntek Gólyatábor

Részletesebben

A Solti György Zeneiskola 2012/2013. tanév éves intézményi munkaterve

A Solti György Zeneiskola 2012/2013. tanév éves intézményi munkaterve A 2012/2013. tanév éves intézményi munkaterve Dátum Nap Óra Esemény Helyszín szeptember 5. szerda 10.00 Országos Konferencia Balassi Intézet szeptember 5-7 sze-p Órabeosztás és tanítás a tagozaton szeptember

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje Időpont AUGUSZTUS 16-17. 9 00 Vezetői 22. 8 00 Munkaközösségi Alakuló megbeszélések 25. 9 00 Javító vizsgák Tantermek rendezése Peringer Mónika 29-31. 8 00 Tanév előkészítése Iskolavezetés

Részletesebben

2013 / tanév programjai

2013 / tanév programjai 2013 / 2014. tanév programjai Augusztus 26. hétfő Alakuló értekezlet 27. kedd Munkaközösségi értekezletek 29. csütörtök Osztályfőnöki értekezlet 30. péntek Nevelőtestületi értekezlet Szeptember 01. vasárnap

Részletesebben

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS AUGUSZTUS Tanév beindításával kapcsolatos Alakuló ért. előkészítése Kinevezések módosítása, elkészítése Tanévi munkaterv elkészítése 5 éves intézményi

Részletesebben

4. A tanév helyi rendje 2015/2016.

4. A tanév helyi rendje 2015/2016. 4. A tanév helyi rendje 2015/2016. Szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek 17.00 3. Tűzriadó próba 2. óra 4. Bombariadó próba 2. óra 7-10. Szülői értekezletek 2-4. és 5-8.

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

program terv.xls

program terv.xls Hónap/ nap ÁMK programterve 2006-2007. évre 2006.09.01 péntek tanévnyitó 2006.09.02 szombat 2006.09.03 vasárnap 2006.09.04 hétfő 5.a.-b. Erdei iskola 2006.09.05 kedd 5.a.-b. Erdei iskola 2006.09.06 szerda

Részletesebben

SÁROSPATAKI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS DIÁKOTTHONA 2014/2015-ös tanévének naptára

SÁROSPATAKI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS DIÁKOTTHONA 2014/2015-ös tanévének naptára SÁROSPATAKI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS DIÁKOTTHONA 2014/2015-ös tanévének naptára 2014. SZEPTEMBER 1. hétfő 1. 1. Első tanítási nap (1.-4. osztályfőnöki órák keddi csengetési

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

2012. év a Cegléd-Felszegi Református Gyülekezetben A reménység éve. üdv. l. Róma 8:24

2012. év a Cegléd-Felszegi Református Gyülekezetben A reménység éve. üdv. l. Róma 8:24 2012. év a Cegléd-Felszegi Református Gyülekezetben A reménység éve üdv dvösségünk reménys nységre szól. l. Róma 8:24 Igehirdetések: Januártól a gyülekezetről, Márciustól vendég igehirdetők, Májustól etikai

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 08. 26. hétfő Az első munkanap 08. 27 kedd Munkaközösségi értekezlet 08. 28 szerda Pótvizsgák 08. 29. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 30. péntek Tanévnyitó értekezlet 08.31.

Részletesebben