Gyülekezeti munkaterv. Gyülekezeti munkaterv a Budavári Evangélikus Egyházközség 2014/2015 munkaévére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyülekezeti munkaterv. Gyülekezeti munkaterv a Budavári Evangélikus Egyházközség 2014/2015 munkaévére"

Átírás

1 Gyülekezeti munkaterv a Budavári Evangélikus Egyházközség 2014/2015 munkaévére 1

2 Alapvetés: Gyülekezetünk idei munkaévét a Növekedés című stratégiai programunkon kívül több tényező határozza meg. Továbbra is oda kell figyelni mindannyiunknak lelkészeknek és munkatársaknak, tisztségviselőknek és minden gyülekezeti tagnak, hogy a lelki növekedés és a közösségek fejlődése, létszámbeli növekedése egymást kiegészítő folyamatok legyenek. Továbbra is szeretnénk, ha a Reformáció 500. évfordulójára való készülés a lelki életben és közösségi alkalmak szervezésében teret kapna a lelkészváltás éve is lesz. Balicza Iván július 19-én betölti 67. évét és nyugdíjba vonulása a méltó elbúcsúzás mellett a lelkészválasztás előkészítését és lebonyolítását is magával hozza. Ezzel egyidejűleg a lelkészlakás felújítása is szükséges. Egészen biztosak lehetünk abban, hogy gyülekezetünk egy új korszak előtt áll. A gyülekezetünk holnapjáért közösen kell tennünk, sok közös beszélgetés és Isten előtti csendesség szükséges ehhez. ÚJ színfoltot jelent, hogy tanévben főállású hitoktatót biztosít a gyülekezet rendelkezésére az Országos Egyház. Vele egy új, a megnövekedett hittanórákat ellátó munkacsoport jöhet létre. Istentiszteleti élet: A gyülekezeti szolgálatunk középpontjában az istentiszteleti élet áll. Vasárnaponként 9.00; 11.00; órakor, a Szilágyi Erzsébet fasor 24. alatti (Budagyöngye) kápolnában 9.00 órakor tartunk istentiszteletet, a délelőtti istentiszteleteket mindig úrvacsoraosztással egybekötve. A nem vasárnapra eső egyházi ünnepeken: Okt Reformáció ünnepén és órakor. (Az esti istentiszteletet a német gyülekezettel közösen tartjuk, a reformátusokkal egyeztetés folyik) December Szenteste órakor ünnepi istentiszteletet, kor éjféli meditációt tartunk. Budagyöngyén kor van ünnepi istentisztelet. Karácsony I: ünnepén a vasárnapi rend szerint lesz istentisztelet. Karácsony II: ünnepén csak délelőtt tartunk istentiszteletet. Ó év ünnepén órakor van a Várban és Budagyöngyén is istentisztelet, és kor évbúcsúztató meditáció. Január 1-én, Újév napján a vasárnapi rend szerint, A Nagyhéten (március 30-től április 1-ig) hétfőtől csütörtökig minden este kor, 2

3 április 3-án, Nagypénteken a vasárnapi rend szerint lesz istentisztelet. Húsvét vasárnapján a vasárnapi rendet az 5.00-kor kezdődő hajnali istentisztelet egészíti ki. Húsvét-hétfőn pedig csak délelőtt tartunk istentiszteleteket. Május 14-én Mennybemenetel ünnepén és órakor, Május 25-én, pünkösd hétfőjén csak délelőtt tartunk istentiszteletet. A munkaévzáró istentiszteletünket május 31-re re tervezzük. Nemzeti ünnepeinkhez legközelebb eső vasárnapon kor tartunk megemlékező istentiszteletet. Így október 26-án, március 15-én és augusztus 23-án. Minden hónap utolsó vasárnapján a órás istentisztelet után kávézással erősítjük közösségünket. Minden hónapban egy-egy közösség vállalja fel a házigazda szerepet: Szeptember - presbitérium Január - Gospel- Október képviselő testület, Február - keddi ima és bibliaóra November - hittancsoportok Március - konfirmandusok December -karácsonyi Április - cserkészek programokra való tekintettel nincs! Május - énekkar Októbertől májusig a hónap 2. vasárnapján az esti istentisztelet idejére ifjúsági zenés istentiszteletet lesznek. A meghívni tervezett igehirdetők: Október Mesterházy Balázs. November Simon Attila. December Szabó András Kisközösségek, bibliaórák A gyülekezeti élet a kisközösségekben erősödik. Azok ismerhetik és hordozhatják igazán egymást, akik a különféle kisközösségekbe tartoznak. Ezért fontos a kisközösségek erősítése. Ugyanakkor a kisközösségek bezárkózása ellen minden lehetőséggel tenni kell. Az eddig működő nagyszámú csoport racionalizálására szükség van, ennek első lépéseként egy új alkalom született, amely több eddigi csoportot foglal magába. A Mérték - hit és erkölcstan mindenkinek című alkalmunk magába foglalja a hétközi hittanórát, a konfirmációs órát, a kis ifi csoportját és egy szülők beszélgető körét. Erre pénteken17.30-kor kerül sor A közös éneklés és kezdés után 4 csoportban foglalkozunk a résztvevőkkel. Ezért ebben az 3

4 évben hétfőn nem lesz interaktív bibliaóra és a házaskör résztvevőit is a Mérték alkalmaira hívjuk. Bibliaórák: Gyülekezeti bibliaóra: Hétfő Budagyöngye, kápolna - Felelős: Balicza Iván Kedd Budavár, kápolna Felelős: Bence Imre Imaóra: Kedd 9.00 Budavár - Felelős: Balicza Iván Nyugdíjas kör: Csütörtök Budavár Felelős: Bencéné Szabó Márta Mérték szülők csoportja péntek kor Budavár Felelős: Bencéné Szabó Márta Énekkari próbák: Schütz próbája Vasárnap órakor Bán István Gospel próbája - Kedd órakor -Szuhai Mónika Ifjúsági bibliaóra: CSEPI Csütörtöki egyetemi és pályakezdő ifi Csütörtök Pályakezdő fiatal felnőttek - Felelős Balicza Iván Egyetemi ifi (egyetemisták) -Felelős: Bence Imre Mérték - Ifi (konfirmáltaknak, középiskolásoknak) Péntek tól. Felelős: Lukács Máté teológus és Skriba Dániel egyetemista Hitoktatás: A vasárnapi hittanórák gyermekbibliakörként működnek tovább, hogy a hitoktatással kapcsolatos rengeteg adminisztrációs kötelezettségtől mentesüljünk. Óvodás korúak Vasárnap Alsósok Vasárnap Felsősök Vasárnap Alsósok A Mérték keretén belül - péntek Felsősök - A Mérték keretén belül - péntek A gyülekezeti gyermek-bibliaóra szervezéséért, vezetéséért Bencéné Szabó Márta összefogásával a gyermekmunkacsoport tagjai felelősek. A Mérték alkalmán az iskolai hitoktatásban is résztvevő hitoktatók segítenek, Vilmos Andrea főállású hitoktató-lelkész irányításával. 4

5 Fakultatív iskolai hittan: Baár Madas Ref. Gimnázium - felelős: Balicza Iván és Vilmos Andrea A kötelező hit és erkölcstan oktatás az alábbi iskolákban folyik: Áldás u. Általános iskola Batthyány L. Általános iskola Budavári Általános Iskola Budenz - Általános Iskola - Csik Ferenc Ált. Iskola Fenyves u. Általános Iskola Fillér u. Általános Iskola Kodály Z. Zeneiskola Kosztolányi Gimnázium Lisznyai u. Általános Iskola Pitypang u. Általános Iskola Rákóczi F. Gimnázium Szilágyi E. Gimnázium Újlaki Általános Iskola A pontos órarend része a munkatervnek. A megnövekedett óraszám és létszám miatt a hitoktatással foglalkozó munkacsoportunk rendszeres egyeztetést tart tervezetten minden hónap utolsó szerdáján. A II. kerületben lévő ökumenikus óvodával folyamatos munkakapcsolatunk van. tanévnyitó, tanévzáró, adventi, húsvéti stb. alkalmakat a három felekezet közösen szervezi! A munkatársaknak szervezett lelki nap november 14-én gyülekezetünkben lesz. Konfirmációi oktatás: A konfirmációi felkészítés a Mérték alkalom keretén belül pénteken kor lesz. Felelőse: Bence Imre (első alkalom szeptember 19!) Cserkészet: Alsós lányok 2 őrse Végh Anna és Sagáth Anna vezetésével Fiúk őrse - Bence Zsolt vezetésével. További őrsök indítására az igények szerint van lehetőség, s mivel a DBM Cserkészcsapat fenntartója a gyülekezetünk mellett a Kelenföldi Egyházközség is, más korosztályok számára ott is működnek cserkészőrsök. Baba-mama kör: Minden hónap 2. és 4. szerdáján kor Felelőse Bencéné Szabó Márta 5

6 Havi rendszerességű alkalmak: Családos összejövetel minden hónap 1. vasárnap 16.00, a kisgyermekes családok találkozója Felelős Bence Imre Fészekrakók: januártól-májusig minden hónap 2. vasárnap A házasságra készülő fiatalok alkalma, a jegyesoktatás, esküvői felkészítés része ez a sorozat. Férfi sátor: Minden hónap 4. vasárnapján kör közösen egyeztetett időben tartott házi alkalom. Szőlőszem kör minden hónap első szerdáján tartott házi alkalom. Budavári Evangélikus Szabadegyetem minden hónap első hétfőjén Az első alkalom kivételesen szeptember. 29-én lesz. Gyülekezet kormányzással és vezetéssel kapcsolatos alkalmak és feladatok: Munkatársi megbeszélés minden hétfőn 8.00-kor Kibővített elnökségi ülés minden hónap utolsó kedd, a bibliaóra után, lelkészek és felügyelők megbeszélése, a presbiteri gyűlés előkészítése. Presbiteri gyűlés: minden hónap 1. keddjén a bibliaórához kapcsolódva. A presbitereket várjuk a Bibliaórára! Képviselő testületi gyűlés: november és április 1. keddjén a bibliaórához kapcsolódva. A lelkész-választás folyamatában két közgyűlést is tartanunk kell. A munkacsoportok a vezetőik irányításával jönnek össze. A presbitériumnak a törvényes feladatok ellátása a feladata, az aktuális és napi ügyek tárgyalásán kívül: 1. Októberben a munkaterv véglegesítése 2. Januárban a költségvetés és a javadalmazások tárgyalása. ( Gazdasági Bizottság döntése és javaslata alapján!) A téma miatt egy héttel később január 13-án tartjuk 3. Februárban lelkészválasztást előkészítő presbiteri gyűlés 4. Márciusban a zárszámadás tárgyalása és elfogadása. 6

7 Szeptember 7. vasárnap 9.00 Tanévnyitó istentisztelet Szeptember 20. Szombat templomok éjszakája Kiállítás megnyitó Ars Sacra Szeptember 21. vasárnap 9.00 Szász emlék-istentisztelet Kézdi Zoran kétnyelvű igehirdetésével. Vándorkiállítás Szeptember 27. Kirándulás a reformáció forrásvidékén Sopron Október 5. vasárnap Hálaadó istentisztelet házassági évfordulósok megáldásával Október 11. Ifjúsági kirándulás Október 26. vasárnap - Áldozati vasárnap a templomszenteléshez kapcsolódva Október Reformáció ünnepi közös est a Német ajkú Gyülekezettel November 23. vasárnap Örökélet vasárnapja. Megemlékezés az elmúlt egyházi évben elhunytakról. November 30. vasárnap Konfirmandus csoport bemutatása. December Családok karácsonya December 28. Emlék-istentisztelet és nap 70 éve érte bombatalálat a templomunkat, és semmisült meg az iskolánk. Megemlékezés az Alkalmi programok áldozatokról Január 1. csütörtök, Újévi istentisztelet után pezsgős koccintás a kápolnában Január Ökumenikus imahét Február A GEKE konferencia résztvevőivel közösen tartott istentisztelet! Február 7. szombat Gyülekezeti farsang, jelmezbál, táncház, tombola a kápolnában Március Gyülekezeti hétvége Piliscsaba-pontos dátum tervezés alatt Április Konfirmáció Május 1. péntek Piknik a Madocsai család telkén Május 31. Tanévzáró nap Budavári Evangélikus Fesztivál Június 14. vasárnap Balicza Iván nyugdíjba vonulása alkalmából szervezett ünnep Jún Vasárnaptól - vasárnapig Ifjúsági és családos tábor (Szerkezeti átalakítással!) Augusztus hétfőtől péntekig Napközis tábor Egy tervezett vasárnapon az új lelkész beiktatása. Diakóniai munka: - A diakóniai munkatársunk rendszeres feladatain túl, a karácsony és húsvéti 7

8 előtti diakóniai látogatások megszervezése. - A Máltai Szeretetotthon (Batthyányi tér) lakói számára havonta egy alkalommal ökumenikus áhítat tartása. Zenei élet: A Schütz szolgálatai: október 31. este; november 23. Örökélet vasárnapja, december 14- advent 3. vasárnapja; dec. 25. karácsony I január ökumenikus imahéten, március 22. -böjt 1. vasárnapja, április 3. nagypéntek és 5. húsvét , máj 31. Budavári Evangélikus Fesztivál. Gospel Ifjúsági zenés istentiszteletek, október 12. november Ádvent 1. vasárnapja, tervek szerint januártól a ifjúsági istentiszteleteken Továbbképzés: Részvétel a Gospel-day nevű rendezvényen ( bemutatkozás és képzés) Vendégszolgálat: December 14. vasárnap Sámsonháza és a Pásztó ádventi istentisztelet és koncert ben a stuttgarti egyházi napokra vagy más külföldi útra készül a. Ádventi orgonazenés áhítatok az ádventi időszak három péntekén kor. Szervezi: Bán István Az ádventi istentiszteletek minden ádventi kedden a bibliaóra keretében lesznek, ezeket zenei betétekkel tesszük teljesebbé: Meghívott vendégek: Gospel-, Maros Éva hárfaművész és a Német Gyülekezet kamarazenekara. Szervezi: Bence Imre A húsvét hajnali istentisztelet liturgikus zenei szolgálatát a kiegészített Schütz látja el. Bejelentkező vendég ok szolgálati lehetőségét Bán István kezeli, a gyülekezet lelkészeivel egyeztetve. Tájékoztatási munka: 8

9 Hírmondó megjelenését továbbra is évente 4 alkalommal a nagyünnepekhez kapcsolódva tervezzük! A honlap szerkesztésébe új munkatársakat is szeretnénk bevonni. Új feladatot jelent a PAX tévés közvetítés. A PAX Tv ügyvezetőivel,és az Országos Egyházzal megbeszélést folytatunk az adás és a képminőség javításának feltételeiről. Célunk, hogy a gyülekezetünk tagjai közül többen kapcsolódjanak be a helyszíni közvetítés vezetésébe. A munkacsoport tervezi új arculat (logó, levélpapír,) s egy a Széll Kálmán téren elhelyezendő plakát készíttetését, amely a gyülekezetünk létére és szolgálatára hívja fel a figyelmet. Testvérgyülekezeti kapcsolattartás: szeptember 28- Gerhard Schorr nyugdíjba vonulása alkalmából a Balicza házaspár képviseli gyülekezetünket Nürnbergben október 19.-én az új lelkész beiktatásán a Bence házaspár képviseli gyülekezetünket Nürnbergben. Még nem konkretizálódott a kouvolai meghívás, amelyet a múlt nyáron szóban fogalmazott meg az énekkar ( énekkarok!) számára a nálunk járt küldöttség. A pürkereci gyülekezet delegációját meghívtuk a márc i piliscsabai hétvégére és a viszont-látogatást a húsvét utáni hétvégén tervezzük. Ez ügyben levélbe kerestük fel a gyülekezet lelkészét. Gyülekezettörténeti megemlékezések: A munkacsoporttól várjuk a 2014/15 - ös évfordulók előzetes összeállítását, hogy a múltunk eseményeiből erőt merítve ünnepelhessünk. Emléknap a templom és az iskola lebombázásának 70. évfordulóján december 28. vasárnap. Gazdasági feladatok: A bevételek növelésének lehetőségei, az egyházfenntartási járulék fizetők számának növelése. A kiadások ésszerűsítése Nagyobb aktivitással kell odafordulni az alapítvány 1%-os kampányára is. Ajándékok és adományok felhasználásának előzetes tervezése a nagy összegű adományok 10%-a felhasználásának meghatározása. 9

10 Építési, felújítási munkák: A Fortuna 25. lelkészlakás felújításának előkészítése, és megvalósítása. Technika fejlesztés, vetítő vásárlás a templomba. Az áldozati vasárnap céljának meghatározása templomi szőnyeg textiliák és kegytárgyak felújítása. Fortuna 25 projekt: Keressük annak a lehetőségét, hogy a gyülekezetünk helyzetéből fakadóan miként lehetne a gyülekezeti élet elsődleges feladatát és küldetését megtartva egyfajta kulturális központtá is. Ennek érdekében kiállítások, zenekar, találkozók szervezését tervezzük, hogy idővel a megszokottá váló alkalmak legyenek a tervezett közösségi terek betöltői. Ingatlanhasznosítás: Badacsonyörsi pihenőház működtetése valószínűleg egy állagfelmérés és egy tisztasági festés szükséges! Maros u. lakás bérlői a kisebb javításokat elvégzik, a nagyobb felújításokat az egyházközséggel egyeztetve végeztetik el. Amennyiben a Maros u. ingatlan ára szükséges az itteni fejlesztésekhez, akkor azt eladásra fogjuk felkínálni. Hivatali munkarend: Az adminisztrációs feladatokat Angler Mónika, iroda vezető minden nap 4 órában hétfőn 8-12 között, keddtől- péntekig között látja el. Neki nyújt segítséget önkéntesként Jász Gyöngyi (anyakönyvezetés) és Muskovich Márta. ( képeslapok írása) A gazdasági hivatalt Kövesy Emese vezeti, Hétfőn, szerdán, csütörtökönpénteken ig és kedd ig. Munkáját Miklóshalmi Péter és Madas Zsuzsa (vasárnapi ügyelet) illetve Németh Lajos (adományok kartonokra való felvitele) segíti A lelkészek hivatalos fogadóórái: Balicza Iván: Hétfő Csütörtök SZABADNAP: Kedd az imaóra után Bence Imre: Kedd és és péntek SZABADNAP: Hétfő Bencéné Szabó Márta: szerda SZABADNAP: Hétfő 10

11 Lelkészi látogatások Fontosnak érezzük a lelkészi családlátogatások fokozását. A lelkigondozás, a gyülekezet építés fontos eszköze a személyes családlátogatás. Az alkalom szerű látogatások mellett a látogató kártya népszerűsítése segítene a rendszeres látogatások szervezésében. Korosztályi táblázat: Az alábbi táblázat mutatja meg, hogy mely alkalmak milyen korosztályok számára adnak lelki, tanulási, és közösségi élményt. Kor osztály 0-6 éves 6-10 éves éves éves Baba-mama H/10.00 Mérték -Alsós hittan Mérték-Felsős hittan Mérték- Kisifi 19 évtől Ijjúsági kör Cs/ évestől 35 évestől 45 évestől 60 évestől Babamama H/10.00 anyukák Babamama H/10.00 anyukák K/18.00 K/18.00 Pályakez dők köre Cs/19.00 Mérték- Felnőtt csoport Mérték- Felnőtt csoport SZEF. H/17.00 Alkalmak, a nap és a kezdőidőpont megjelölésével! Figyelem: nem minden alkalom van minden héten! Családos délután V/16.00 Gyermek-bibliaóra V/11.00 Gyermek-bibliaóra V/ Ijjúsági kör Cs/ Mérték- Felnőtt csoport Fészekra kó H/19.00 jegyes Családos V/16.00 Imaóra K/9.00 Fészekra kó jegyes Családos V/16.00 Gospel K/19.00 Nyugdíja s kör Cs/10.00 Gyermekmegőrző, ovis hitan V/11.00 Mérték - Konfirmációs óra Gospel K/18.00 Schütz Családos V/16.00 K/18.00 Schütz K/18.00 Gospel K/19.00 Férfikör Mérték- Kisifi Schütz Gospel K/19.00 Gospel K/19.00 Schütz Lány cserkészörs Fiú cserkészőrs Schütz Szőlősze m 40+ kör Szőlősze m SZEF. H/

Evangéliumi üzenet mindenkinek

Evangéliumi üzenet mindenkinek AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG INGYENES LAPJA HARANGSZÓ XIV. évfolyam 3. szám 2007 szeptemberi különszám Evangéliumi üzenet mindenkinek K edves Olvasó! Ez a lapszám megõrizendõ az esztendõ végéig!

Részletesebben

A SVÁBHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERVE A 2014. ÉVRE

A SVÁBHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERVE A 2014. ÉVRE A SVÁBHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERVE A 2014. ÉVRE Bevezetés A Svábhegyi Református Egyházközség Presbitériuma a Magyarországi Református Egyház 1995. évi II. Törvénye (Missziói Törvény,

Részletesebben

Méltó ünneplés. halálon győztes, feltámadott Krisztus a mi életünket is belevonja feltámadásának dicsőségébe, ezért a mi eljövendő

Méltó ünneplés. halálon győztes, feltámadott Krisztus a mi életünket is belevonja feltámadásának dicsőségébe, ezért a mi eljövendő Nem jól dicsekedtek ti. Hát nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti? Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti

Részletesebben

HÍRLEVELE 2014. húsvét

HÍRLEVELE 2014. húsvét A Budapest-Budafoki Református Egyházközség HÍRLEVELE 2014. húsvét A nyuszi Az üregi nyúl mindennapos látvány volt a 70-es, nyolcvanas években a németországi parkokban. A kollégium ablakából, ahol laktam

Részletesebben

Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen énbennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot.

Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen énbennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen énbennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot. (Jn 16,33) Kedves Testvéreim! A világon semmi sem történik véletlenül.

Részletesebben

A SVÁBHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERVE A 2013. ÉVRE

A SVÁBHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERVE A 2013. ÉVRE A SVÁBHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERVE A 2013. ÉVRE Bevezetés A Svábhegyi Református Egyházközség Presbitériuma a Magyarországi Református Egyház 1995. évi II. Törvénye (Missziói Törvény,

Részletesebben

HÍRLEVELE 2012. Reformáció

HÍRLEVELE 2012. Reformáció A Budapest-Budafoki Református Egyházközség HÍRLEVELE 2012. Reformáció Református füllel hallva bizonyára a legkatolikusabb ünnep a Mindenszentek ünnepe, s fordítva, október 31. alighanem valami hasonlót

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Hiv. szám: 5706/2014. Tárgy: Javaslat a Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház

Részletesebben

Létünk a kegyelem drámája. (Pilinszky János)

Létünk a kegyelem drámája. (Pilinszky János) Létünk a kegyelem drámája. (Pilinszky János) Szalay Lajos: Ábrahám áldozata (1969) 2014. nyár XVIII. évfolyam 2. szám Folyamatos konfirmáció Az öregek koronája a fiak fiai, és a fiak dicsősége az ő atyáik

Részletesebben

Ádvent karácsony. amit a nap érlelt. A szervezetünkből minden ügyeskedés ellenére fogy a nyári napfény, már kifehéredtek a

Ádvent karácsony. amit a nap érlelt. A szervezetünkből minden ügyeskedés ellenére fogy a nyári napfény, már kifehéredtek a Budavári A Budavári Evangélikus Egyházközség Hírlevele Hírmondó XII. évfolyam 2007/4. szám Ádvent Tudnunk kell, hogy Isten egyszülött fiát küldte nekünk, hogy higgyünk benne; hogy aki bízik benne, megszabaduljon

Részletesebben

Így élünk. Az Úr kedves esztendeje. A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója

Így élünk. Az Úr kedves esztendeje. A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója Így élünk A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax. 06-99/523-308 e-mail: pataki.emoke@chello.hu Az Úr kedves esztendeje Az advent szónak nem

Részletesebben

HÍRLEVELE 2014. nyárutó

HÍRLEVELE 2014. nyárutó A Budapest-Budafoki Református Egyházközség HÍRLEVELE 2014. nyárutó Mire van szükségünk Nemrégiben eszembe jutott egy régi humoros írás. Az volt a lényege, hogy az Úr leküldte az angyalát a földre, hogy

Részletesebben

HÍRLEVELE. A Budapest-Budafoki. Református Egyházközség. 2013. böjtelő hava. Indul a növekedés (éve)! (gondnoki beszámoló) Böjti időben

HÍRLEVELE. A Budapest-Budafoki. Református Egyházközség. 2013. böjtelő hava. Indul a növekedés (éve)! (gondnoki beszámoló) Böjti időben A Budapest-Budafoki Református Egyházközség HÍRLEVELE 2013. böjtelő hava Böjti időben kevéssé gondolunk a növekedésre, holott a böjt titka éppen a gyarapodás, nem pedig a fogyás, vagy lemondás a kedvenc

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2003. ÁPRILIS JÚNIUS III. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM MAGYARKÚTI SZABADTÉRI ISTENTISZTELET ÉS SZERETETVENDÉGSÉG Egyházközségünk

Részletesebben

IMMÁNUEL. A Soproni Református Egyházközség 2012. évi tájékoztatója

IMMÁNUEL. A Soproni Református Egyházközség 2012. évi tájékoztatója A Soproni Református Egyházközség 2012. évi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax.: 06-99/523-308 / Honlap: reformatus.sopron.hu / E-mail cím: reformatus.sopron@gmail.com 9400 Sopron, Deák tér

Részletesebben

ŐCSÉNYI TARKABARKA ÓVODA ÉS CSALÁDI NAPKÖZI ÓVODAVEZETŐI MUNKATERV

ŐCSÉNYI TARKABARKA ÓVODA ÉS CSALÁDI NAPKÖZI ÓVODAVEZETŐI MUNKATERV 1 ŐCSÉNYI TARKABARKA ÓVODA ÉS CSALÁDI NAPKÖZI ÓVODAVEZETŐI MUNKATERV 2014/2015 TANÉV 2 I. Fejlesztési terv 1, Személyi feltételek Foglalkoztatottak száma intézményünkben: 11 fő ( 10 fő óvoda, 1 fő családi

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2.

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2. BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Fiatalok ünnepi konfirmációja (2014. június 22. vasárnap) Egyházközségünk

Részletesebben

Húsvéti levél. 2012/1. szám. A Pesti Evangélikus Egyház Deák téri Egyházközség negyedévente megjelenő hírlevele

Húsvéti levél. 2012/1. szám. A Pesti Evangélikus Egyház Deák téri Egyházközség negyedévente megjelenő hírlevele A Pesti Evangélikus Egyház Deák téri Egyházközség negyedévente megjelenő hírlevele PESTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ DEÁK TÉRI EGYHÁZKÖZSÉG 2012/1. szám Húsvéti levél Én pedig, ha felemeltettem a földről, magamhoz

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2007. JANUÁR - FEBRUÁR VII.ÉVFOLYAM, 1.

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2007. JANUÁR - FEBRUÁR VII.ÉVFOLYAM, 1. BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2007. JANUÁR - FEBRUÁR VII.ÉVFOLYAM, 1. SZÁM TISZTÚJÍTÓ EGYHÁZKÖZSÉGI KÖZGYŰLÉS 2007. MÁRCIUS 11. (VASÁRNAP) 11:00

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2015. JANUÁR MÁRCIUS XV. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM MEGISMÉTELT EGYHÁZKÖZSÉGI KÖZGYŰLÉS 2015. március 29. vasárnap, 11

Részletesebben

Evangélikus hírlevél. Húsvét előtt-húsvét után

Evangélikus hírlevél. Húsvét előtt-húsvét után Evangélikus hírlevél A BAKONYCSERNYEI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA AA TT AA RR TT AA LL OO MM BB ÓÓ LL Lelkészi jelentés Bakonycsernye Az adakozás lelki oldala Lelkészi jelentés Súr Amikor a harangok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-ei rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-ei rendes ülésére ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-ei rendes ülésére Hiv. szám: 5900/2012. Tárgy: Javaslat a Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és

Részletesebben

HÍRLEVELE. A Budapest-Budafoki. Református Egyházközség. 2013. húsvét. A húsvéti hó. Növekedés!? (gondnoki beszámoló)

HÍRLEVELE. A Budapest-Budafoki. Református Egyházközség. 2013. húsvét. A húsvéti hó. Növekedés!? (gondnoki beszámoló) A Budapest-Budafoki Református Egyházközség HÍRLEVELE 2013. húsvét óriási szám. Soha párt, civil szervezet, egyesület még csak a közelébe sem került és nem is fog kerülni ennek a számnak. Fel sem tudjuk

Részletesebben

MILYEN A MI KEGYESSÉGÜNK? (Jakab levele 1,22-27)

MILYEN A MI KEGYESSÉGÜNK? (Jakab levele 1,22-27) MILYEN A MI KEGYESSÉGÜNK? (Jakab levele 1,22-27) XVI. évf. 5-6. szám 2007. május-június El kell mondjam, hogy mi, evangélikusok jól megtanultuk a leckét. Ha a konfirmandusokat kérdezném, már ők is tudnák

Részletesebben

URAM, KÖSD MAGADHOZ SZÍVÜNKET!

URAM, KÖSD MAGADHOZ SZÍVÜNKET! 2014 kulonszam.qxd 2014.03.04. 15:06 Page 1 CSÖMÖR-NAGYTARCSAI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA, 4. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. TAVASZ URAM, KÖSD MAGADHOZ SZÍVÜNKET! És örült a nép az önkéntes

Részletesebben

ISKOLAI MUNKATERV A 2014/2015-ös TANÍTÁSI ÉVRE. KECSKEMÉT, 2014. szeptember 1. Papp Zsolt igazgató

ISKOLAI MUNKATERV A 2014/2015-ös TANÍTÁSI ÉVRE. KECSKEMÉT, 2014. szeptember 1. Papp Zsolt igazgató ISKOLAI MUNKATERV A 2014/2015-ös TANÍTÁSI ÉVRE KECSKEMÉT, 2014. szeptember 1. Papp Zsolt igazgató 1 Az intézmény hivatalos adatai Az intézmény neve: Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola Az intézmény

Részletesebben

BÉKESSÉG. Október a reformáció hónapja! A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. október XV. évfolyam 5. szám

BÉKESSÉG. Október a reformáció hónapja! A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. október XV. évfolyam 5. szám A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. október XV. évfolyam 5. szám Október a reformáció hónapja! A 2. Székesfehérvári Református Napok, a reformáció napja, no meg a Kálvin Évek (2009-2014)

Részletesebben

ÁRVÍ Z. Fabiny Tamás. In nomine Dei. VI. évfolyam 2. szám A DUNAKANYARI EVANGÉLIKUSOK LAPJA 2013. június

ÁRVÍ Z. Fabiny Tamás. In nomine Dei. VI. évfolyam 2. szám A DUNAKANYARI EVANGÉLIKUSOK LAPJA 2013. június VI. évfolyam 2. szám A DUNAKANYARI EVANGÉLIKUSOK LAPJA 2013. június In nomine Dei Fabiny Tamás ÁRVÍ Z Áradnak a folyók. A Duna vízszintje évszázados rekordokat dönt meg. Bárhova tekintünk, lezárt utak,

Részletesebben

A D U N Á N T Ú L I R E F O R M ÁT U S E G Y H Á Z K E R Ü L E T H I V ATA L O S É R T E S Í T Ő J E. EGYHÁZKERÜLETI TANÁCSÜLÉS Pápa, 2010. június 25.

A D U N Á N T Ú L I R E F O R M ÁT U S E G Y H Á Z K E R Ü L E T H I V ATA L O S É R T E S Í T Ő J E. EGYHÁZKERÜLETI TANÁCSÜLÉS Pápa, 2010. június 25. II. évfolyam, 2. szám Dunántúli 2010. december A D U N Á N T Ú L I R E F O R M ÁT U S E G Y H Á Z K E R Ü L E T H I V ATA L O S É R T E S Í T Ő J E EGYHÁZKERÜLETI TANÁCSÜLÉS Pápa, 2010. június 25. (Javított

Részletesebben