A hír örvendetes, de felveti a kérdést, hogy miért hiányzik Piliscsaba erdélyi társközsége, Kézdiszárazpatak?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hír örvendetes, de felveti a kérdést, hogy miért hiányzik Piliscsaba erdélyi társközsége, Kézdiszárazpatak?"

Átírás

1 From: keg Sent: Saturday, October 03, :02 PM Dr. Solti Gábor Piliscsaba polgármestere, Dr. Kupcsok Lajos Piliscsaba Képviselıtestülete külkapcsolati tanácsnoka, Német Nemzetiségi Önkormányzat, Németek Kulturális Egyesülete, mint szervezık, Klotildligeti Római Katolikus Egyházközség, Római Katolikus Egyházközség Piliscsaba, Moldován Katalin, a Piliscsabai Polgár és a Honlap fıszerkesztıje Piliscsaba Tisztelt Érintettek! Tegnap este olvastam honlapunk Aktuális rovatában, hogy a Hagyományırzı Nemzetiségi Fúvószenekari Fesztiválra vendégek érkeznek Piliscsaba testvérvárosaiból. Itt lesz Cherasco polgármestere Claudio Bogetti, Möckmühl polgármestere Ulrich Stammer, Velky Lapas polgármestere Andrej Zurbola. A hír örvendetes, de felveti a kérdést, hogy miért hiányzik Piliscsaba erdélyi társközsége, Kézdiszárazpatak? Meg sem hívták? Nem megfelelıen hívták meg? Nem kértek még elnézést az eddigi mellızésükért? Miért számőzték 2006 óta a községpolitikából a székelyföldi kapcsolatunkat? Kaphat-e a község tájékoztatást ennek okáról? Mikor várhatjuk, hogy Kupcsok Úr beszámol kézdiszárazpataki missziójáról is? Visszakerestem az elmúlt évek csabai sajtóját és internetes híreit. Számtalan hír, fotósorozat foglalkozik Cherasco-, Möckmühl- és Velky Lapas-i kapcsolatainkkal, a látogatásokkal, eseményekkel, de megdöbbentı módon Kézdiszárazpatakkal egy sem! Piliscsaba, hagyományai és sokoldalú külkapcsolata révén egyedülálló eseménysorozatot kezdett 2005 októberében. A több országból érkezı vendégekkel, közöttük a székelyekkel, néhány napig valóban közép-európainak érezhettük magukat: Piliscsabán néhány napra egyesült Közép-Európa, együtt hallgattuk a magyar, olasz, német, szlovák és a székely Himnuszt óta kirekesztésnek érezhetı, hogy Kasza Péter volt polgármester szellemében sorvasztják székely kapcsolatunkat, semmibe véve a társközségi szerzıdést. A hivatalos mellızés ellenére él a kapcsolatunk Kézdiszárazpatakkal: március én sok csabai vett részt Kézdiszárazpatak zászló- és címer szentelésén, és a Kézdi-székieknek a piliscsabaiakénál sokkal ıszintébb és lelkesebb 48-as megemlékezésén. Errıl sem tudósítottak, honlapunkon még Kézdiszárazpatak címerét sem javították. Csak egy régi címer van Szárazpatakról kitéve a Címerek rovatban, ami rossz. Csatolt fájlban küldöm a valódi címerüket.

2 Elkészült Kézdiszárazpatak honlapja: Közölni kellene honlapjuk címét a Polgárban is. Esetleg egy ıszinte cikkben, levélben vállalni a felelısségünket a nem megfelelı kapcsolatért augusztus között a katolikus egyházközségeink és Domokos György példás szervezésében fogadtuk a Bodó Imre esperes úr vezetésével érkezı 18 fıs szárazpataki katolikus énekkart. De a csabai sajtó egy betőt sem írt róla. Katolikus Egyházközségeink azóta hogyan ápolják kapcsolatukat e színkatolikus községgel? Ez év januárjában gyermekcsoporttal töltött néhány napot Piliscsabán Balogh Tibor Kézdiszentlélek polgármestere (Szentlélek, Kıvár és Szárazpatak együtt alkot községet) és Bíró Levente igazgató. Nem tudok arról, hogy Kasza Úr fogadta-e ıket? Polgármester úrnak csak a német és olasz városi kapcsolat volt szívügye, s választási számításból a helyi svábok és szlovákok megnyerése, de székelyföldi testvérkapcsolatunkat, - amely mögött nem áll semmilyen piliscsabai szervezet -, mellızte. Önöknek érzékelni és korrigálni kellett volna ezeket a súlyos hibákat, nem pedig tetızni azzal, hogy a mostani eseményre sem hívták meg Kézdiszárazpatakot, illetve Kézdiszentléleket. Bízom abban, hogy legalább egymás között tisztázzák, hogy ki ezért a felelıs. Hihetetlen, hogy egyetlen magyar, sváb, szlovák, roma vagy olasz is van Piliscsabán, aki ne emelne szót a szárazpataki magyarokért, - akinek ne volna szívügye a székely kapcsolat is. A szárazpatakon mindenki büszkén viseli a magyar kokárdát március 15-én és október 23-án! Remélem elég erısen tiltakozok, - és inspirálom vele Polgármester Urat, illetve a Szervezıket, hogy testvérvárosaink ma esti köszöntésekor mérsékeljék hibájukat és nyilvánosan kérjenek elnézést Kézdiszárazpatak mellızése miatt. Kenéz Endre Zoltán From: Moldovan Katalin Sent: Saturday, October 03, :39 PM To: keg Subject: Re: Kézdiszárazpatak Kedves Kenéz Endre Zoltán! Köszönöm szépen a tájékoztatását. A Piliscsabai Polgár és a honlap szerkesztıjeként az Ön tájékoztatójából tudtam meg, hogy itt járt év augusztusában és ez év januárjában Kézdiszárazpatak küldöttsége. Jómagam 2007 óta vagyok a kommunikációért felelıs Piliscsabán, igazán sajnálom, hogy azok, akik ideutazásukat szervezték, nem értesítettek, hogy errıl hírt adjak.

3 A magam részérıl megkérném Önt, hogy amennyiben tud olyan rendezvényrıl vagy látogatásról, ami Kézdiszárazpatakkal összefüggésben van, értesítsen. Köszönöm szépen a küldött címert, feltettem a honlapra. Üdvözlettel: Moldován Katalin Piliscsabai Polgár fıszerkesztı Feladó: keg Címzett: Moldovan Katalin Elküldve: október 5. 11:24 Tárgy : testvérvárosok Kedves Moldován Katalin! Köszönöm segítségét, hogy a Szervezık figyelmetlen, Kézdiszárazpatakot negligáló, kihagyó fesztivál-híradását azonnal levette Piliscsaba honlapjáról. Köszönöm, hogy összefoglalójában kiemelte mind a négy testvértelepülés meghívását, és Polgármester Úr esti köszöntıjében (és a tudósításban) a hangsúly arra került: jövıre Piliscsaba mind a négy testvérvárosa együtt ünnepelhet. Arra kérem, hogy ne álljunk meg itt, hanem lehetıségei szerint készítsen tényfeltáró interjút a kézdiszárazpataki kapcsolatokról: - Kupcsok Lajos külkapcsolati tanácsnok, képviselı úrral, aki információm szerint elmulasztotta tervezett szárazpataki látogatását, - Mocsáry Dezsı képviselı úrral, aki a képviselık közül egyedül tevékenykedik a Kárpátmedencei magyar-magyar kapcsolatokért, és Kupcsok úr helyett Önök szerint ı közvetítette a meghívást Szárazpatakra. A hivatalból favorizált VÁROSI kapcsolatok mellett több támogatást, híradást, odafigyelést érdemelnének a falusi magyar kapcsolatok is: - a 10 éve rendszeres Kárpát-medencei Iskolatalálkozó ugocsai Aklihegy, délvidéki Bácskertes, udvarhelyszéki Etéd, felvidéki Komárom, baranyai Laskó és Piliscsaba falvak között; - és a Református Gyülekezet szintén hosszú évek óta élı, valóban családias, testvéri kapcsolata a kalotaszegi Magyarvalkó községgel. Tisztában vagyok azzal az alapelvvel, hogy mint felelıs szerkesztı, nem ad idegen (nem kezében tartott, ellenırizhetetlen tartalmú) helyre mutató linket a honlapon.

4 Mégis azt kérem, javaslom tisztelettel, hogy Kézdiszárazpatak honlapjával tegyen kivételt: legyen elérhetı a honlapunkról és irányítsuk rá a figyelmet a Polgárban is. Kérdezem még, hogy magyar társközségeinkrıl, - noha velük nem városi szintő a kapcsolat és szerzıdésben sincs rögzítve, de valóban testvéri, és sok piliscsabai családot érint, engedélyez-e egy rövid bemutatást a honlap Testvérkapcsolataink rovatában, ott a VÁROSOK alatt? Piliscsaba, október 5. Figyelmét megköszönve: Kenéz Endre Zoltán Feladó: Moldovan Katalin Elküldve: H :27 Tisztelt Kenéz Endre Zoltán! Levelében említi, hogy készítsek tényfeltáró riportot Kézdiszárazpataki kapcsolatokról. Tájékoztatom Önt, hogy szerkesztıként vagyok alkalmazva mint a Piliscsabai Polgár és a szerkesztıje. Nem feladatom tényfeltáró riportok készítése. Hírt adok az eseményekrıl, a hozzám érkezett anyagokat, cikkeket megjelentetem. Ezért kértem Önt is, hogy amennyiben információja van rendezvényrıl, eseményrıl értesítsen, vagy írja meg. Kupcsok Lajos külkapcsolati tanácsnok úr nem elmulasztotta tervezett szárazpataki látogatását, hanem elhalasztotta édesapja halála miatt. Szívesen hírét viszem a Református Gyülekezet testvéri kapcsolatáról a kalotaszegi Magyarvalkó községgel, ha arról valaki megírja az éppen aktuális történéseket. Eddig senki nem érezte fontosnak, hogy ezekrıl a találkozásokról, kapcsolatokról tájékoztassák a helyi médiát. Annak semmi akadálya, hogy Piliscsaba testvérvárosai, - így Kézdiszárazpatak honlapja is elérhetı legyen Piliscsaba honlapjáról. Kérdésére igen a válaszom, hogy a felsorolt társközségekrıl, - noha a kapcsolat nem községi szintő és szerzıdésben sincs rögzítve, de valóban testvéri és sok piliscsabai családot érint -, lehet a honlapon állandó rovat. Kérem ebben a segítségét, mely települések kerüljenek fel, milyen kötıdésük van Piliscsabához, ki tartja velük Piliscsabáról a kapcsolatot, stb. Üdvözlettel: Moldován Katalin

5 Elküldve: október 6. 6:16 Tárgy : RE: testvérvárosok Tisztelt Moldován Katalin! Köszönöm a helyreigazítást, pontosítást. Valóban túlbosszantottam magamat ezen az ügyön. Nem akartam azzal megbántani, hogy beszélgetésre, sıt cikkírása kértem a két kapcsolatépítı kulcsemberünkkel. Kupcsok Úrtól is elnézést kérek (nem tudtam útja elmaradásának okát), - ha eddig valóban arányosan kezelte valamennyi külkapcsolatunkat. Csak magyar-magyar testvérkapcsolataink, Kézdiszárazpatak, Magyarvalkó, Aklihegy, Bácskertes, Etéd, Komárom és Laskó - rövid bemutatására gondolok, az eddigi Cherasco, Velky Lapas és Möckmühl városok mellett. Ebben tudok segíteni, ha erre teljes jogosultságot és hozzáférést kapok. Üdvözlettel: Kenéz Endre Zoltán Feladó: Kupcsok Lajos Cimzett: Tisztelt Kenéz Endre Zoltán Úr! Köszönöm észrevételeit, építı megállapításokat tartalmazó levelét, melyben rávilágít a testvérvárosi kapcsolatok fontosságára, különös hangsúlyt adva az azonos bánásmód szükségességének. Levelének legtöbb elemével egyetértek. Válaszomat a saját feladatköröm szemszögébıl szeretném Önhöz eljuttatni. Piliscsabának négy testvértelepülése van. Külkapcsolati tanácsnokként az új testület májusi felállása óta eltelt néhány hónapban már felvettem a kapcsolatot, látogatást tettem: júniusban német, augusztus végén szlovák és szeptember elején olasz testvértelepülésünknél. Kézdiszárazpatakkal a testvérvárosok sorában másodikként, augusztus 20-ára terveztük a talákozót, melyre sajnos édesapám súlyos betegsége és halála miatt nem kerülhetett sor.

6 Örömmel tájékoztathatom azonban arról, hogy Kézdiszárazpatak polgármesterével a már egyeztetett, megszervezett találkozónk újabb idıpontja október A találkozó témája - ugyanúgy, mint valamennyi partnerünkkel folytatott megbeszélésünknél - a bennünket összekötı együttmőködési megállapodás végrehajtásának kiszélesítése, magasabb szintre emelése. A vállalkozásfejlesztés, a turisztika és az oktatás területén tervezünk érdemi elırelépéseket. Levelének alapgondolatához visszatérve, a fúvószenei fesztiválra (melynek önkormányzatunk nem szervezıje, hanem együttmőködı partnere volt) a fúvószenekarral rendelkezı testvérvárosok kaptak meghívást, de abban mindenképpen egyetértek Önnel, hogy erdélyi testvértelepülésünknek is itt lett volna a helye. A hangsúlyozottan szándéknélküli (!) figyelmetlenség, kellı körültekintéssel elkerülhetı lett volna. Jövı évi programjaink szervezését, elıkészítését megkezdtük. Ezekkel a most sorra kerülı erdélyi látogatásom alkalmával társtelepülésünk polgármesterét megismertetem, s a megvalósításban együttmőködı partnerként, résztvevıként számítunk rá. Remélem, válaszom elfogadható az Ön számára, alkalomadtán személyesen is szívesen cserélném ki további gondolataimat Önnel. Üdvözlettel: dr. Kupcsok Lajos Elküldve: október 8. 9:35 Címzett: 'Kupcsok Tisztelt dr. Kupcsok Lajos Úr! Köszönöm érdemi válaszát. Testvérkapcsolataink kezelésében és a lakosság tájékoztatásában és félreorientálásában érzek évek óta súlyos arányvesztést és hiányosságot. Ez a pohár telt be nálam a Szervezık honlapon közzétett (de levelem után levett) hírét olvasva a városok meghívásáról és vendégségérıl - miközben magyar társközségeinket mellızték. Miért nem tudatjuk a honlapunkon, a Polgárban, a nagyközség fórumain egyenrangúan a kézdiszéki, kalotaszegi, ugocsai, udvarhelyszéki, bácskai, baranya-háromszögi és felvidéki magyar kapcsolatainkat is? Az csak színesíti a kapcsolatainkat, ha nem mindegyik községi szintő, hanem egyházi vagy iskolai, hiszen legalább annyi családot érint, mint a községi.

7 A X. Kárpát-medencei Találkozón például 52 tanulót és 14 tanárt láttak vendégül a piliscsabai családok 5 országból és valóban családias, testvéri kapcsolatok alakultak ki, - ahogyan Magyarvalkó református népével is. Amiatt elnézését kérem, hogy nem tudtam a családi gyászeseményrıl, amely megakadályozta kézdiszéki látogatását és meghívásukat. Sok sikert kívánok szárazpataki útjához. Üdvözlettel: Kenéz Endre Zoltán Elküldve: október 7. 12:32 Tárgy : RE: testvérvárosok Kedves Kenéz Endre Zoltán! Remélem kölcsönösen nem bántottuk meg egymást, miközben tájékozódtunk arról, merre is van az elıre. Örömmel veszem, ha ír magyar-magyar testvérkapcsolatainkról: Aklihegy, Bácskertes, Etéd, Kézdiszárazpatak, Komárom, Laskó, Magyarvalkó. Ezt hírül viszem a honlapon, és a Piliscsabai Polgárban is. Október 16-ig kérem szépen elküldeni, hogy be tudjam szerkeszteni. Köszönettel és üdvözlettel: Moldován Katalin Elküldve: október 26. 0:58 Tárgy : Piliscsabai Polgár Kedves Kenéz Endre Zoltán! Bármennyire is szerettem volna a mostani, novemberi lapszámban megjelentetni az írását, nem volt rá hely. Talán a következı lapszámban, összekötve azzal az örvendetes ténnyel, hogy Kupcsok úr ma érkezett vissza Kézdiszárazpatakról, és útjáról beszámol a decemberi lapszámban. Közönve munkáját

8 Üdvözlettel: -- Moldován Katalin Piliscsabai Polgár fıszerkesztı

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Szám:55-7/2013. J e g y z ı k ö n y v Készült: Jelen vannak: továbbá: Fejér Megye Közgyőlése 2013. december 20-i ülésérıl Adravecz Tamás, Árgyelán János, Balogh Gergely, Balogh Zoltán, Csombók Pál, Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Pf.: 76. Tel.: (88) 592-660 Fax: (88) 592-676 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

MÉGIS A 2010-BEN MEGVÁLASZTOTT EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET TAGJAI ÉS PÓTTAGJAI

MÉGIS A 2010-BEN MEGVÁLASZTOTT EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET TAGJAI ÉS PÓTTAGJAI Urunk! MÉGIS Kérünk, adj tehetséget, lelki és testi erıt, hogy közösségünket és templomunkat a Te dicsıségedre felépíthessük! Különszám - 2010. augusztus A PÁTYI KATOLIKUS KÖZÖSSÉG LAPJA www.ude.hu Amit

Részletesebben

Jelen voltak: A csatolt (1-3. számú mellékletek) jelenléti ívek szerint.

Jelen voltak: A csatolt (1-3. számú mellékletek) jelenléti ívek szerint. Szám: 5-27 / 2011 Szám: 3-60 / 2011 Melléklet: 1. MTT jelenléti ív 2. TFT jelenléti ív 3. Meghívottak jelenléti íve 4. Láng István elıadása 5. Janák Emil 1. elıadása 6. Janák Emil 2. elıadása 7. Sajtóközlemény

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 11817/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-10/2008.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-10/2008. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-10/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2008. október 30-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2006. november 30-án tartott, k ö z m e g- h a l l g a t á s s a l egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert

Részletesebben

Tisztelt Hernádszentandrási Lakos! Polgármesteri jegyzet. Karácsony üzenete. Út a siker felé. A közigazgatás karácsonya.

Tisztelt Hernádszentandrási Lakos! Polgármesteri jegyzet. Karácsony üzenete. Út a siker felé. A közigazgatás karácsonya. TARTALOM: Polgármesteri jegyzet Karácsony üzenete Út a siker felé VII. évf. 4. szám A közigazgatás karácsonya Jegyzői leköszönő Állatvédelmi Ifjúsági Csoport Receptgyűjtemény Aktuális A karácsony a szeretet,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4536-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Dr. Habsburg Ottó fıherceg látogatása a XXVIII. Békés Megyei Nemzetiségi Klubtalálkozón

Dr. Habsburg Ottó fıherceg látogatása a XXVIII. Békés Megyei Nemzetiségi Klubtalálkozón XIII. évfolyam 5. szám (149. lapszám) Elek Város közéleti lapja 2009. május 27. Dr. Habsburg Ottó fıherceg látogatása a XXVIII. Békés Megyei Nemzetiségi Klubtalálkozón Immár 28. alkalommal került megrendezésre

Részletesebben

Darmos István: Az egyéb ügyek között a kispataki útépítéssel kapcsolatban kíván néhány szót szólni.

Darmos István: Az egyéb ügyek között a kispataki útépítéssel kapcsolatban kíván néhány szót szólni. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 14280-2/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u. 1-3. I. emeleti Díszterme

Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u. 1-3. I. emeleti Díszterme Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2009. március 11-én 17.00 órakor kezdıdı civil szervezetekkel megtartott együttes ülésérıl Helye: Polgármesteri

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2011.(

Részletesebben

Helyhatósági választások

Helyhatósági választások Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa 2010. szeptember Helyhatósági választások A Helyi Választási Bizottságok nyilvántartásba vették a településeinken induló polgármester és egyéni listás települési

Részletesebben

A IX. Világtalálkozó elé...

A IX. Világtalálkozó elé... XII. évfolyam 7. szám (139. lapszám) Elek Város közéleti lapja 2008. július 30. A IX. Világtalálkozó elé... Kedves vendégeink határon innen és túl, kedves Eleki lakosok! Elek Város Önkormányzata nevében

Részletesebben

NİNAP NEMZETKÖZI NİNAP 2009. Márai Sándor: Füveskönyv (részlet) A nıkrıl általában. Köszönet a nıknek.

NİNAP NEMZETKÖZI NİNAP 2009. Márai Sándor: Füveskönyv (részlet) A nıkrıl általában. Köszönet a nıknek. XIII. évfolyam 2. szám (146. lapszám) Elek Város közéleti lapja 2009. február 25. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök 2009. február 16-i tv beszéde teljes terjedelemben Tudom, hogy látták a tévében, vagy olvassák

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. október 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, dr Almássy Antalné,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. november 29-én tartott, k ö z m e g h a l l- g a t á s s a l egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert

Részletesebben

Gyenes Fruzsina. Sárisápi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működése és tapasztalatai

Gyenes Fruzsina. Sárisápi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működése és tapasztalatai Sárisápi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működése és tapasztalatai 247 Gyenes Fruzsina Sárisápi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat muködése és tapasztalatai A Komárom-Esztergom megyei Sárisápon 1998. október

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 12-i ülésére Tárgy: Közép-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács határozatának jóváhagyása Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

KRÓNIKA A februári Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. A féligazság fele hazugság

KRÓNIKA A februári Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. A féligazság fele hazugság 2 2011. március KRÓNIKA A februári megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. Február 23-án ülésezett a Szociális és a Közmővelıdési Bizottság. Február 24-én Az Ökovíz Kft. közgyőlése volt Cegléden.

Részletesebben

Bőnbánati alkalom (Gyülekezeti nagyterem) Március 21. Nagypéntek 10:00 és 18:30 Nagypénteki ünnepi istentisztelet és úrvacsora

Bőnbánati alkalom (Gyülekezeti nagyterem) Március 21. Nagypéntek 10:00 és 18:30 Nagypénteki ünnepi istentisztelet és úrvacsora ÁHÍTAT Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ı szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. (Márk 10,45 ) Mennyi feszültség, szinte látszólagos ellentmondás van Jézus mondatában.

Részletesebben

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban Berczeli Ön a Berczeli Napló 101. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 1. szám, 2007. január-június június 2007. május 13-án került sor Nyíregyházán a Bessenyei-szobornál a Bessenyei - társaság által

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselı-testület 2006. január 24. napján 14.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselı-testület 2006. január 24. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselı-testület 2006. január 24. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.)

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.) J E G Y Z İ K Ö N Y V 42/201 Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 12-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 8 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Bánhidi

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata II/33/25/2013. J e g y z ı k ö n y v Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013.

Felsılajos Község Önkormányzata II/33/25/2013. J e g y z ı k ö n y v Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. Felsılajos Község Önkormányzata II/33/25/2013. J e g y z ı k ö n y v Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 16-án megtartott közmeghallgatással egybekötött Képviselı-testületi

Részletesebben

Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u. 1-3. I. emeleti Díszterme

Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u. 1-3. I. emeleti Díszterme Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2007. szeptember 26-án 14.00 órakor kezdıdı nyilvános ülésérıl Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V. a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 1/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

Németh Gabriella: Zsoltár. Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius)

Németh Gabriella: Zsoltár. Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius) Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius) DÖNTÉS SZÜLETETT Balatonszemes Községi Önkormányzatának Képviselı-testülete 100/2010 (V.21) Balatonıszödön a 43/2010 (V.26) határozatával döntött

Részletesebben