Január 22. A Magyar Kultúra Napja. Nagykálló Város Önkormányzata közremûködésével városunkban az elmúlt évben alakult meg a Dél-Nyírségi Szociális

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Január 22. A Magyar Kultúra Napja. Nagykálló Város Önkormányzata közremûködésével városunkban az elmúlt évben alakult meg a Dél-Nyírségi Szociális"

Átírás

1 XVIII. évfolyam, 1. szám január A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Tájékoztató az 2 egészségügyi ellátásról Kötelezô az 3 igazolványok cseréje 20 éves a Kéttannyelvû Húsz évvel ezelôtt nem csak a megyében, hanem az országban is egyedülálló képzési forma indult a Nagykállói Középiskola Korányi Frigyes Gimnáziumában. Egy államközi megállapodás értelmében, - amelyet Magyarország és az akkori Német Szövetségi Köztársaság kötött - négy kétnyelvû iskolát hoznak létre az országban, négy kisvárosban. Tudatos döntés volt, hogy ne Nyíregyházán, hanem Nagykállóban induljon a képzés mondja Tudlikné Tanka Enikô, a Nagykállói Középiskola, Korányi Frigyes Gimnázium igazgató-helyettese. Az elsô évfolyamon tehát szeptemberében kezdôdött meg a tanítás, s ezzel országos beiskolázásúvá vált az akkori Korányi Frigyes Gimnázium, ami óriási elôrelépés jelentett az iskola számára, s ez több éven át, - amíg a törvények nem változtak, - így is maradt. Budapestrôl, a Dunántúlról és az ország számos pontjáról érkezô jelentkezôk közül, nagyon komoly felvételi eljárás keretében válogatták ki a tanulókat. Az elsô osztályok olyan színvonalat képviseltek az iskolában, amely a Korányit rövid idôn belül megyei szintû iskolává, kiváló eredményeket produkáló intézménnyé tette. A rendszerváltás, Németország egyesítése után sem szakadt meg az együttmûködés a két ország között, a kétnyelvû képzés tekintetében. A német állam azóta is támogatja az iskolát. Az eredményes nyelvtanulás érdekében, állami szerzôdéssel, anyanyelvi tanárok tanítanak - Anja Lelesz és Cornelie Kränzle - az iskola, ezen felül minden évben taneszköz-adományt kap euro értékben. A diákok számára a német állam kedvezményes lehetôséget biztosít - akár több hónapos - németországi kint tartózkodásra, nyelvtanulás céljából. Mára a gyermeklétszám csökkenése miatt, illetve azáltal, hogy kéttannyelvûs képzés több középiskolában indult, valamelyest leszûkült a beiskolázási keret, de még így is kétszeres a túljelentkezés az idegen nyelvi képzésre. A lehetôség tehát adva van, hogy most is tehetséges, szorgalmas gyerekeket vegyenek fel, akik a nemzetközi felsôfokú nyelvvizsgát tesznek (ÖSD, DSD). A 20 éves évforduló megünneplése már a múlt évben elkezdôdött a gimnáziumban. Decemberben kéttannyelvûs karácsonyt tartottak az iskolában, ahová meghívták és vendégül látták a helyi és nyíregyházi általános iskolákat, ahol német nyelvû képzés folyik. Idén, a kétnyelvû képzés mûködésének 20 éves évfordulóját egy nagy rendezvénnyel köszöntjük teszi hozzá Tudlikné Tanka Enikô. - Áprilisban egy Kéttannyelvûs bál -t szervezünk, ahová meghívjuk a német koordinátort, Dieter Usselert és a német kulturális attasét, Matthias Grubert. Húsz évre visszamenôleg szeretnénk vendégül látni a volt anyanyelvi tanárokat, és az iskola diákjait is. A bálon megemlékeznénk az elmúlt 20 évrôl, a volt diákok beszámolnának arról, hogy hová jutottak, hol tudják kamatoztatni az itt megszerzett nyelvtudásukat. A bál bevételébôl pedig a német szaktantermet szeretnénk felújítani és modern, oktatási eszközökkel, könyvekkel ellátni. A Korányi ma már a kéttanítási nyelvû képzéssel teljes. Az intézmény filozófiája, hogy ma nyelvet mindenkinek tudnia kell, mindegy, hogy az illetô diplomás, vagy szakmunkás. A munkaerôpiac ugyanis megköveteli, hogy ne csak hazai, hanem külföldi álláslehetôségben is gondolkodjunk. A Bürkös Zenekar lett idén a kultúra követe Nagykállóban Január A böllérversenyrôl 6 A Magyar Kultúra Napja Ezentúl tanyagondnoki autó segíti a külterületeken élôket Néhány nappal ezelôtt megérkezett Nagykállóba az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácstól kapott és az Önkormányzati támogatásból megvásárolt Mercedes mikrobusz, amely a Nagykállóhoz tartozó - Ludastó, Forrás-dülô, Birke-, Czuker - tanyákon élôk életkörülményeinek javítását segíteni. Nagykálló Város Önkormányzata közremûködésével városunkban az elmúlt évben alakult meg a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központot. Az intézmény létrehozásakor egy új segítô szolgáltatás: Tóth Tibor Tamás a tanyagondnoki szolgálat is bevezetésre került, amely elsôsorban Nagykálló környékén, a távolabbi településrészeken élô lakosság ellátását, segítését célozza. Nagykállóban, nem közlekedik helyi buszjárat, ezért a központ, a hivatalok, vagy a szociális-, egészségügyi intézmények megközelítése a külterületeken élô, fôleg idôs, beteg embereknek nehézséget jelent, ugyanakkor az Önkormányzat egyenlô esélyt kíván teremteni a kül- és belterületen élôknek egyaránt, a közszolgáltatások igénybevételéhez. Ehhez azonban több feltétel együttes megléte szükséges. Elsôsorban a tanyákon élôk számára a közlekedési feltételek biztosítása. Az eredményesebb munkavégzéshez, a tanyagondnoki feladatellátáshoz szükségessé vált egy jármû beszerzése, ezért még nyáron sikeres pályázatot nyújtott be a Nagykállói Önkormányzat az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz. Az Önkormányzat a gépkocsi megvásárlásához a Fejlesztési Tanácstól forint tá- mogatást kapott, amit saját forrásból forinttal egészítettek ki, ennek köszönhetôen sikerült egy Mercedes típusú kisbuszt beszerezni, ami a napokban érkezett meg városunkba. A tanyagondnoki feladatokat Tóth Tibor Tamás látja el, aki a külterületeken élô emberekkel napi kapcsolatot tart. Elsôsorban az idôs, beteg rászorulóknak lesz a segítségére, abban, A nagykállói tanyagondnoki autó hogy a mindennapi megélhetéshez szükséges feltételek biztosítottak, elérhetôek legyenek számukra. Fôleg az önkormányzati közszolgáltatások igénybevételét segíti: egészségügyi- szociális intézményekbe, rendezvényekre, idôsek otthonába szállítja majd az embereket, de emellett segítségükre lesz a bevásárlás, ebédszállítás, gyógyszerkiváltás, vagy a ügyintézés problémáinak megoldásában, illetve a külterületen élô diákokat elviszi az iskolába. A tanyagondnok elôzetesen felméri az ellátásra szorulók igényeit, illetve, akinek szüksége van valamilyen segítségre, jelzi a Szociális és Gyermekjóléti Központon felé, s azon keresztül a rászoruló ingyenesen kapja meg a szolgáltatást. Az országosan is méltán ismert és elismert Nagykállóból indult Bürkös Zenekar kapta idén a Nagykálló Kultúrájáért Díjat január 22-ikén, a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett városi ünnepségen. A Bürkös Zenekart 1998-ban Bürkös Banda néven alapította három nagykállói fiatal, Kocsán Pál, Erdei János és Kerezsi Antal. Ekkor már több néptáncegyüttes kísérôje és számos hazai fesztivál résztvevôje volt az együttes. Késôbbiekben csatlakozott hozzájuk a negyedik tag Plajner Miklós, cimbalmos. Számos hazai és külföldi siker után a zenekar több átalakuláson ment keresztül tól a jelenlegi felállásban, Bürkös Zenekarként mûködik. A fiatal zenészeket a népzene szeretete és a muzsikálás öröme hozta össze. Összetartozásuk célja, hogy fenntartsák, megismertessék és megszerettessék a népi hagyományokat, népdalokat az emberekkel. Egyik legnagyobb élményük, hogy 2005-ben, Mexikóban hazánkat képviselhették, egy nemzetközi népzenei és néptáncfesztiválon, ahol háromszázezer fôs közönség elôtt muzsikálhattak, öregbítve hazánk, ezen belül is Nagykálló hírnevét. A zenekar 2006-tól a Bürkös Hagyományôrzô Egyesület keretein belül mûködik. Az együttes tagjai: Kulcsár Annamária ének, Dezsôházi Tamás hegedû, Kerezsi Antal hegedû, Palazsnik László brácsa, Csurgó Dezsô cimbalom, Nagy Barna bôgô. Eredményes és boldog újesztendõt Nagykállóban! ezekkel a jókívánságokkal érkeztek az idén is a Polgármesteri Hivatalba a Kéményseprõk, akiket Juhász Zoltán polgármester úr fogadott. A Képviselô-testület február 14-én (csütörtök) 18 órától KÖZMEGHALLGATÁST tart a Mûvelôdési Központ épületében (Nagykálló, Kossuth út 8. szám) alatt. A rendezvényen minden tisztelt nagykállói lakos megjelenésére számítanak. A közmeghallgatáson Juhász Zoltán polgármester tájékoztatja a lakosságot az Önkormányzat elmúlt évi munkájáról, valamint ismertetôt tart a évi költségvetésrôl, a tervezett fejlesztésekrôl, beruházásokról, amellyel kapcsolatban a lakosok véleményére, javaslataira, észrevételeire is számítnak a város vezetôi, a Képviselô- testület tagjai, és az Önkormányzat tisztségviselôi. 1

2 ELSÕSORBAN A KÉPVISELÔ-TESTÜLET DECEMBERBEN HOZOTT DÖNTÉSEI Az Országgyûlés által elfogadott költségvetés ismeretében megkezdôdött az erre az évre vonatkozó büdzsé tervezése, amely a korábbi évekhez hasonlóan több lépcsôben és egyeztetésen keresztül születik meg, várhatóan februárjában. A Képviselô-testület tagjai felhatalmazták a polgármestert, hogy a költségvetés elfogadásáig a helyi bevételeket folytatólagosan szedje be, az önkormányzati intézmények finanszírozását pedig bázis szinten biztosítsa. Az átmeneti gazdálkodás idôszakában a forint egyedi értékhatárt meghaladó eszközök, szolgáltatások beszerzését pedig megtiltották. Elfogadta a testület, hogy a jóváhagyott és folyamatban lévô beruházások csak a évi módosított elôirányzat szintjéig, illetve az elfogadott beruházási programban ütemezetteknek megfelelôen finanszírozható, továbbá a folyamatban lévô beruházásokon kívül csak az üzemeltetést közvetlenül veszélyeztetô, meghibásodás kijavítására irányuló munkálatok miatt történhet kifizetés. A decemberi ülésen a képviselôk jóváhagyták a Nagykálló Város Képviselô-testületének évi Munkatervét, amely évenként rendszeresen elôforduló feladatait tartalmazza. Ebben elfogadásra került, hogy a testület havonta legalább egyszer testületi ülést tart, valamennyi hónapra elôzetesen elfogadott munkaterv szerint, illetve egy alkalommal Közmeghallgatást szervez. Elfogadta a Képviselô-testület a Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálat közös fenntartására létrejött mikro-körzeti megállapodást, illetve a Központi Ügyeleti Szolgálat Szabályzatának módosítása tárgyában született elôterjesztést. Ebben szerepel, hogy a testület még korábban döntött a Gazdasági Ellátó Iroda (GEI) megszüntetésérôl, ennek következtében azok a feladatok, amelyeket a GEI látott el január 1-tôl a Polgármesteri Hivatalba, a Gazdasági Irodához kerültek. A lakosságot a GEI megszüntetése elsôsorban a térítési díj- és a tandíjfizetési kötelezettség vonatkozásában érinti, vagyis ezentúl az ezzel kapcsolatos ügyintézés a Hunyadi utca 5. szám helyett a Polgármesteri Hivatal épületében történik majd. Megtárgyalta és elfogadta a testület a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek beszámolójáról szóló elôterjesztést. Polgármester úr megköszönte a hivatal dolgozóinak egész éves munkáját, amely hozzájárult ahhoz, hogy valamennyi szervezeti egységben a zökkenômentes munkavégzés biztosítva legyen. A Polgármesteri Hivatalban mûködô irodák és csoportok beszámolójából képet kapott a testület egész éves munkájukról, tapasztalataikról, a felmerülô nehézségekrôl, aminek megoldása a jövôben az eredményes munkavégzés feltétele. Elhangzott: a hivatali köztisztviselôk munkájának köszönhetô, hogy az elmúlt évben 23 ülést tartott a Képviselô-testület, ahol 47 rendelet és 426 határozat született évben a testület Bizottságainak ülése az alábbiak szerint alakult: - Ügyrendi és Jogi Bizottság: 22 ülés, 141 határozat - Pénzügyi Bizottság: 25 ülés, 260 határozat - Városfejlesztési és Bûnmegelôzési Bizottság: 26 ülés, 276 határozat - Oktatási és Kulturális Bizottság 17 ülés, 108 határozat - Szociális és Népjóléti Bizottság: 17 ülés, 88 határozat - Sport Bizottság: 13 ülés, 29 határozat A meghozott döntések a gazdasági, társadalmi és szociális szféra minden területét érintették. Egyhangú támogatásáról biztosította a Képviselô-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselôinek teljesítményértékelési rendjét tartalmazó elôterjesztést. Eszerint a köztisztviselôk tekintetében a jegyzô, míg a jegyzô tekintetében a polgármester elôre megállapítja az adott évre támasztott követelményeket. A rendelet szerint 2008-ban a munkatársakkal szemben támasztott követelmények között elsôsorban: a teljesítmény, minôség, hatékonyság, a csapatmunka szerepének növelése, a teljesítményarányos elismerés kiépítése szerepel. A Képviselô-testület jóváhagyta a Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat, a Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola és a Nagykállói Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium intézmények minôségirányítási programját (IMIP). A Nagykállói Önkormányzat a testület jóváhagyása alapján februárjában kötött szerzôdést a Kölcsey Televízióval a Nagykállói Krónika címû magazinmûsor elkészítésére az elôzô év végéig, havonta Ft+áfa díj ellenében. A Képviselô-testület szándéka, hogy Nagykállóban helyi televízió mûködjön, amelynek elôkészítô munkálatai megtörténtek. A városvezetés célja azonban, hogy városunk népszerûsítése, értékeinek bemutatása a megyei lakosság részére csak úgy biztosított, ha a jövôben is igénybe veszik a televíziós társaság szolgáltatásait. A Nagykállói Krónika havonta 30 perces magazinmûsor. Az elôzetes egyeztetések után sikerült megállapodni, hogy a Kölcsey Televízió a évben is a jelenlegi ( Ft+áfa) az inflációt nem követô áron készíti és sugározza a magazinmûsort. A testület megtárgyalta és elfogadta az elôterjesztést. Májusig az Egészségügyi Központban maradnak a szakrendelések Korábban már hírül adtuk, hogy a Nagykálló Város Önkormányzata nevében a megállapodást kötött a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Pszichiátriai Szakkórházzal az egészségügyi Központban lévô szakrendelôk mûködtetésérôl. A Kórházban folyamatban lévô rekonstrukciós munkák miatt azonban a szakren- deléseknek helyet adó rendelô nem készült el idôben, ezért május 31-ig a fül-orr-gégészeti, szemészeti és nôgyógyászati rendelések változatlan formában az Egészségügyi Központ épületében, Nagykálló, Szabadság tér 1. száma alatt mûködnek. Felhívjuk a tisztelt lakosok figyelmét, hogy Nagykálló Város fõépítésze, Veress István a Polgármesteri Hivatal Mûszaki Irodáján, minden héten hétfõn ügyfélfogadást tart 13,30 és 16,30 óra között. Szemétszállítási díjtételek az új évben A Nagykállói Képviselô-testület határozata szerint január 1-tôl minden háztartásnak kötelezô külön szemétszállítási díjat fizetni. Nagykállóban a szemétszállítás díját eddig a lakosságnak nem kellett megfizetnie, mert azt az Önkormányzat vállalta át és teljesítette a TESZOVÁL Kft. részére. Uniós norma valamint a szeméttelepek rekultivációja és a hulladékudvarok kialakításának költsége szükségessé teszi a lakosság részérôl is a szolgáltatás igénybevételének a megfizetését. Nagykálló Város területén január 1-tôl az alábbi mértékek szerint kell a lakosságnak a szemétszállítás díját megfizetni: 1 2 fôs háztartások esetében 100 Ft/hét + 20% áfa 3 vagy több fôs háztartások esetében 150 Ft/hét + 20% áfa 5 m 3 gyûjtôedény 6400 Ft/hét + áfa kg-ként 270 Ft + áfa elhelyezési díj 8 m 3 gyûjtôedény 7200 Ft/hét + áfa kg-ként 270 Ft + áfa elhelyezési díj A testület döntése értelmében a szemétszállítás díját a lakosság ezentúl kéthavonta fizeti meg a szolgáltatást végzô a TESZOVÁL Kft.-nek. A víz és csatornadíjról valamint a szemétszállítási díjról egy számla kerül kiállításra, (amelyen tételesen szerepelnek az adott díjak) amit díjbeszedô felé kell megfizetni. A TESZOVÁL Kft. a szolgáltatás igénybevételérôl szóló megállapodást megküldi valamennyi háztartás részére, társasházak esetében a közös képviselônek. Felkérjük a Tisztelt lakosokat, hogy a szemétszállítás igénybevételérôl szóló megállapodásokat kitöltve, aláírva juttassák el a TESZOVÁL Kft. ügyfélszolgálati irodájára: a Nagykálló, Korányi F. út 37. szám alá, munkanapokon 7,30 és 16,00 óra között. Teremi István, a TESZOVÁL Kft. ügyvezetô igazgatója Tájékoztató az egészségügyi ellátásról Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy január 1-tôl valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenôrzi a betegek jogviszonyát. Tájékoztatásul felsoroljuk a teljesség igénye nélkül azokat a tipikus jogviszonyokat, amelyek alapján Ön jogosult egészségügyi ellátásra. 1. A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkezô valamennyi kiskorú gyermek (18. életévének betöltéséig) jogosult. 2. Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak: Felhívjuk figyelmét, ha Önnek nincs jogviszonya, akkor annak érdekében, hogy jogosult legyen az egészségbiztosítás természetbeni ellátásaira, köteles egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére január 1-tôl: az egészségügyi szolgáltatási járulék összege havi Ft. (napi 145 Ft.). E járulékfizetési kötelezettség az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megszûnését követô naptól a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony (jogosultság) elsô napjáig áll fenn. A járulékfizetést a lakóhely szerint illetékes állami adóhatósághoz kell teljesíteni. A járulékfizetést a kötelezett helyett (pl. nagykorú állásnélküli gyermek helyett a szülô) más személy, szerv is teljesítheti. A jegyzô az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapítja meg szociális rászorultságát, a.) akinek a családjában az egy fôre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át ( Ft.), b.) aki egyedülélô és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át ( Ft.) nem haladja meg, és családjának vagyona nincs. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot kérelmezni kell, a nyomtatvány megtalálható a Polgármesteri Hivatalban. Dr. Török László jegyzô A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Kiadja: Nagykálló Város Polgármesteri Hivatala, 4320, Nagykálló, Somogyi B. u Felelôs szerkesztô: Hanusiné Bornemisza Andrea, Fotó: Janics Attila Tördelés: Soltész Attila Nyomdai munkálatok: Litográfia Kft. Debrecen, Vágóhíd u. 3/A Megjelenik: Nagykálló város területén, példányban. Terjeszti: Magyar Posta Zrt. ISSN:

3 KÖZÉLET Három éve alakult a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Az eltelt idôszak eredményei és a jövô kihívásai a Kistérség elôtt A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás februárjában jött létre, kilenc település Nagykálló, Balkány, Biri Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, Szakoly és Újfehértó részvételével. A társulás lakosainak száma A kistérség székhelye Nagykálló. Juhász Zoltán Leghátrányosabból, hátrányos kistérség Egy évi kormányrendelet a Dél-Nyírségi Kistérségi Társulást a 48 leghátrányosabb kistérség kategóriából, gazdasági, társadalmi és infrastrukturális fejlettségi mutatói alapján a hátrányos kistérség osztályba sorolta. Az elmúlt idôszakban a kistérség, azon belül is Nagykálló és Újfehértó fejlôdése miatt kerültünk egy osztállyal feljebb, hiszen érzékelhetô változások, eredmények születtek, mint a gazdaság, mint az infrastruktúra tekintetében mondja Juhász Zoltán polgármester, akit 2006-ban a kilenc település vezetôinek egyhangú döntése értelmében a Dél-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás elnökének választottak. Intézményi és infrastrukturális fejlesztések a térségben A kistérség elsôsorban oktatási, szociális és területfejlesztési feladatokat lát el július 1-tôl a kistérség településeinek szociális intézményei társulási fenntartás alá kerültek. Ezáltal javult az ellátás színvonala, és az sem mellékes, hogy ez az intézkedés költségmegtakarítást eredményezett a települések számára. Ezzel az intéz- Kötelezô az igazolványok cseréje A évi CXXXI. törvény 479. (2) bekezdés módosítása szerint január 1- tôl kötelezô az egyéni vállalkozói igazolványok cseréje, mivel azokat az Európai Uniós normának megfelelô szakmakódokkal kell ellátni. Emiatt az ügyfeleknek újból egyeztetni kell a tevékenységi körök átkódolása miatt, (ezeket a szakmakódokat tudja csak fogadni az adóhatóság és a KSH rendszere). Az egyéni vállalkozók illetékmentesen kérhetik a változás átvezetését, illetve a vállalkozói igazolvány cseréjét az Okmányirodákban. kedéssel négy új szociális intézmény jött létre: Nagykállóban, Balkányban, Szakolyban és Újfehértón. Ezen kívül pedagógiai szakszolgálatok mûködnek három városban: Nagykállóban, Balkányban és Újfehértón. Területfejlesztés A Társulás a nyertes közmunka programoknak köszönhetôen az elmúlt években több száz munkanélküli embernek tudott munkát biztosítani, ezen belül is elsôsorban Nagykállóban mondja dr. Dalanics Beáta, Dél-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezet vezetôje. - A területfejlesztés szintén kiemelt program a társulás településein. Kerékpárutak építésének és tervezésének támogatására meghirdetett évi pályázat II. fordulója alapján, a beérkezett 133 pályázat közül a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás kettô tervezési pályázata is támogatásban részesült az alábbiak szerint: Hossz Útpénztári (fm) támogatás (ezer Ft) 1. Szakoly-Balkány-Geszteréd-Bököny Nagykálló-Kállósemjén Azóta a Nagykálló-kállósemjéni kerékpárút megépítésére már pályázatot is benyújtottunk. Eszközbeszerzés Az elmúlt 3 év alatt számítástechnikai eszközöket valamint több gépjármûvet is sikerült a nyertes pályázatoknak köszönhetôen beszerezni. Ezen kívül épületeket újítottunk fel, Nagykállóban, Balkányban, Szakolyban és Újfehértón a szociális-egészségügyi intézmények rekonstrukciója a társulás által elnyert pénzbôl valósulhatott meg. Anyagbeszerzésre 40 millió forintot nyertünk, amibôl a kistérség településein az intézmények felújításához szükséges építôanyagot tudtuk biztosítani. Jó hír, hogy az új év nem hozott áremelkedés az okmányok kiállításához szükséges illetékek díjtételei esetében tájékoztatott Somogyiné Marozsán Lívia, Okmányügyi, Anyakönyvi és Népesség-nyilvántartó Csoportvezetô-helyettes. - Az egyéni vállalkozókat ezúton szeretném tájékoztatni, hogy a TEAOR számok (tevékenységi körök) megváltozása miatt kötelezô lecserélni a vállalkozói igazolványokat. Az okmánycsere illetékmentes, amit július 1-jéig kötelesek elvégeztetni a székhely szerint illetékes Okmányirodában. Nagykálló illetékességi területén több száz egyéni vállalkozót érint az igazolványok cseréje, azonban január 1. óta (az elmúlt három hétben) az érintettek közül kb. 50-en tettek eleget kötelezettségüknek tudtuk meg. A csoportvezetô-helyettes elmondta: az Okmányirodán az igazolványcseréhez nem szükséges idôpontot egyeztetni, elég, ha a vállalkozó bejön, kitölti a megfelelô kérelmet, majd kb. 10 munkanap elteltével, átveheti az okmányt. A hivatalos munkaidôn belül az ügyfélfogadás idôtartama január 1-tôl a hivatal valamennyi szervezeti egységénél a következô: Hétfô: és Kedd: Szerda: és Csütörtök: Péntek: nincs ügyfélfogadás Az Okmányügyi, Anyakönyvi és Népességnyilvántartó Csoport ügyfélszolgálatán idôpontfoglalás személyesen, vagy a következô telefonszámokon kérhetô: 42/ , vagy A hatósági igazolványok kiállításához szükséges csekket és nyomtatványokat a Polgármesteri Hivatal Somogyiné Marozsán Lívia Az Okmányiroda épülete Ügyfélszolgálati irodáján (a Somogyi B szám alatt) igényelhetnek. A Képviselô-testület még a múlt évben döntött arról, hogy Nagykerti-szôlôben, Birke tanyán és Ludastón az eddigi helyrajzi számok helyett utcanevet kaptak. Nagykálló Ludastó-tanya: 5144 hrsz-ú út Iskola út 5124 hrsz-ú út Birisi út 5142 hrsz-ú út Geszterédi út 5102 hrsz-ú út Alma út Birke tanyán: 02 és hrsz-ú út Orosi út 0670 hrsz-ú út Nagyszállási út Nagykerti-szôlôben: Erdôalja utca Ezért felkérjük az érintett település részeken lakókat, hogy fáradjanak be az Okmányirodába, mert a névfelvétel miatt, kötelezô a lakcímkártya ingyenes cseréje, azok pedig, akiknek régi típusú személyigazolványuk van, emellé kapnak egy lakcímet igazoló hatósági igazolványt mondja a csoportvezetô-helyettes. Mind az ügyfelek, mint pedig az ügyintézôk érdeke a zökkenômentes átállás, ezért kérjük Önöket az itt leírtak szerint keressék fel az Okmányirodát. Dr. Dalanics Beáta TÁJÉKOZTATÁS Tisztelt Ügyfeleink! Meg kell találni a rendszerben mindenkinek a helyét - Érthetô okokból a kistérségben sokkal összetettebb a munka, mint egy településen, hisz többféle szempontot, körülményt kell szem elôtt tartani mondja Juhász Zoltán. A kistérség településeinek is megvannak a napi gondjai, mint minden önkormányzatnak, ami természetesen nem könnyíti meg a közös munkát. Ennek ellenére elmondhatom, hogy sikeres évet tudhatunk magunk mögött. A megyében mûködô társulások között eddig egyedülállóan alakítottuk meg a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központot. Legfontosabb feladatunk a munkahelyteremtés és az intézmény hálózat racionalizáltabb mûködtetése, akár kistérségi szerepvállalással, az önállóság megôrzése mellett. Meg kell tehát találni a rendszerben mindenkinek a helyét. A kistérségi jegyzô A kistérség székhelytelepülésének jegyzôi feladatait dr. Töröl László látja el ben elképzelhetetlen lett volna, hogy a szomszédos települések vezetôi leüljenek és megpróbáljanak egyeztetni az általuk tervezett fejlesztések irányairól, aztán a következô években elengedhetetlenné vált az együttmûködés - mondja dr. Török László jegyzô ben talán Nagykálló Városban ben megvalósított szennyvízberuházáshoz kapcsolódó érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére kötött Lakástakarékpénztári (LTP) szerzôdések 2007, évben járnak le. Az OTP LTP azon ügyfelei részére, akiknek a számla-megtakarítása elérte a Ft-ot, értesítést küld a betétszámla megszüntetése céljából. Kérjük Önöket, amennyiben megérkezik az OTP LTP által kiküldött ajánlott levél, fáradjanak be a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodájába, ahol kiállításra kerül egy igazolás, mely szerint a szerzôdéskötéskor a Nagykálló Biri Víziközmû Társulatra (illetve Nagykálló Város Önkormányzatára mint jogutód szervre) engedményezett Ft megfizetésre került az Ügyfél részérôl. (Az értesítô levél hiányában az igazolást nem áll módunkban kiadni.) Az igazolás kiállítása során ellenôrzésre kerül, hogy az Ügyfél helyett Önkormányzatunk teljesített-e befizetést, amellyel az Ügyfél tartozik Önkormányzatunk részére. (A betétszámla tartozás megfizetésére készfizetô kezességet vállaltunk, amellyel meghatározott idôpontban az OTP LTP megterhelte az Önkormányzat számláját.) Amennyiben tartozás mutatkozik, nem áll módunkban mindaddig kiadni az igazolást, amíg az adósság nem kerül megfizetésre. Az igazolás kiadása után az OTP LTP megszünteti a betétszámlát (kiutalási idô maximum 3 hónap), a rajta mutatkozó egyenleget átutalja Önkormányzatunk részére. Ha a Hivatalunk számlájára megérkezik a betétszámla egyenlege, a Ft szennyvíz-érdekeltségi hozzájárulás összege feletti részt visszautaljuk Ügyfeleink részére. Ezzel egyidôben kiállításra kerül a szennyvízérdekeltségi hozzájárulás megfizetésérôl szóló igazolás. Az igazolásban feltüntetésre kerül az általunk befizetett összeg, valamint az állami támogatás összege is. Ezzel az igazolással kell felkeresni a Polgármesteri Hivatalt, és a közmûfejlesztési támogatásra vonatkozó igényünket bejelenteni. A visszaigényelt támogatás összege attól függ, hogy az LTP-s szerzôdés megkötése melyik idôszakra esik. Ha a szerzôdés október 8. elôtt lett megkötve, akkor minden betétes igényelheti az általa befizetett (állami támogatás nélküli) összeg 15%- át. Ha a szerzôdés október 8. után lett megkötve, - a jogszabályi változások miatt csak azok kaphatják meg a támogatást a befizetett összeg azért, mert ennek más szervezeti keretek között voltak elôzményei, - sokkal könnyebb volt egy új társulás megalakítását megvalósítani. Az elmúlt közel 3 év alatt én azt tapasztaltam, hogy a települések vezetôi jobban bíznak egymásban, megtapasztalták, hogy fontos a kistérségi együttmûködés. A jövô? Nem mondják ki, de bizonyos szakterületeken hiányzik az együttmûködési kényszer, ezért szükség lenne egyértelmû törvényi szabályozásra tájékoztat Juhász Zoltán polgármester. - A jövôben azokat a feladatokat, szolgáltatásokat, amelyek amúgy is helyben maradnak, a hatékonyabb, színvonalasabb ellátás biztosítása érdekében Dr. Török László társulási formában kellene mûködtetni. Itt elsôsorban az oktatási, a nevelési, közmûvelôdési intézmények kistérségi mûködtetésére gondolok. Dr. Török László szerint: a közös informatikai fejlesztések további elôrelépést jelentenének a társulás életében. A közös munka során legfontosabb az együttgondolkodás, mert eredményeket csak így tudunk elérni - teszi hozzá Juhász Zoltán. - Ez türelem és lojalitás nélkül nem megy. Ezt kérem az emberektôl is, mert idô kell, hogy a tervek megvalósuljanak. Rajtunk nem múlik, mi az itt élôknek szeretnénk munkát adni, fejlesztéseket megvalósítani városi és kistérségi szinten egyaránt. B. A. utáni 25%-ot, akik a magánszemélyek közmûfejlesztési támogatásáról szóló kormányrendeletben meghatározott jogosultsággal rendelkeznek. (pl: jogosult idôskorúak járadékára, normatív lakásfenntartási támogatásra, rendszeres gyermekvédelmi támogatásra) Felhívjuk figyelmüket, hogy a közmûfejlesztési támogatásra vonatkozó igény bejelentése, nem engedményezhetô, arra csak az LTP betétet megfizetô jogosult. A közmûfejlesztési támogatásra vonatkozó igényt legkésôbb a közmûfejlesztési hozzájárulás megfizetésétôl számított egy éven belül annak a településnek a jegyzôjéhez kell írásban bejelentenie, amelynek területén a közmûvet létesítették. Tisztelt Ügyfeleink! A fent említett eljárás 3-6 hónapot vehet igénybe, attól függôen, hogy a megszûnô LTP-s szerzôdések összege milyen ütemben érkezik meg Hivatalunk számlájára. Kérjük Önöket, hogy a számlamegszüntetés érdekében, amennyiben megkapják az OTP LTPtôl az ajánlott küldeményt, keressék fel Hivatalunkat A az fotó igazolás illusztráció kiállítása érdekében. Bár, az igazolás kiállítása nem tart sokáig, a várakozási idô azonban hosszú lehet a jelentôs számú megszüntetés miatt, ezért megköszönjük az ügyfeleink szíves türelmét és megértését. Dr. Török László jegyzô Ügyfélfogadás a Polgármesteri Hivatalban január 1-tôl a Polgármesteri Hivatal valamennyi szervezeti egységénél megváltozott az ügyfélfogadás rendje. A változás következtében az ügyfélfogadásról tájékoztató táblán ez olvasható: pénteken kizárólag ügyfélszolgálat. Ez azt jelenti, az ügyfélszolgálat munkatársai továbbra is segítséget nyújtanak a lakosságnak a hatósági ügyek megindításához szükséges kérelmek kitöltésében, azok leadásában, biztosítják a formanyomtatványok elérését, felvilágosítással szolgálnak az ügyfelek jogainak érvényre jutásában, illetve a kötelezettségek teljesítésében. A változások remélhetôleg az ügyfélbarát közigazgatás jegyében az ügyek gyorsabb elintézését eredményezheti. 3

4 KÖZÉLET 4 Portré Mindenki egyformán fontos volt A Korányi díjas dr. Pokol Margit Nagy meglepetés ért ezzel a díjjal, mert 25 éve vagyok nyugdíjban. Örülök, hogy ennyi év után is megtartottak emlékezetükben azok, akik nekem szánták ezt a megtisztelô kitüntetést. Most, mikor visszatekintek, úgy érzem, érdemes volt lelkiismeretesen és alaposan végezni a munkámat, amit mindig szolgálatnak tartottam. mondta dr. Pokol Margit a Korányi emlékházban tartott ünnepségen december 20-ikán, amikor átvette a Korányi díjat. Az ötvenes évek elején a lányok lehetôségei igen korlátozottak voltak, általában tanítónônek, vagy postáskisasszonynak mentek. Dr. Pokol A Korányi-díjas dr. Polok Margit átveszi a kitüntetést Juhász Zoltántól Margit mégis úgy érezte ô más pályát választ, olyat, ahol segíthet az embereknek ben kezdte meg tanulmányait a Debreceni Orvostudományi Egyetemen, ahol 1956-ban vehette át diplomáját. Pályakezdô, körzeti orvosként Balmazújvárosban, majd a mátészalkai kórház gyermekosztályán dolgozott ben Nagykállóban megkapta az újonnan megnyílt SZTK Rendelôben a csecsemô-gyermekgyógyászati szakrendelést, és a Múzeumi évzáró-nyitó Városunk történetének, múltbeli emlékeinknek elôször 1856 körül alakult állandó kiállítása Nagykállóban. Dr. Jósa András pályakezdô orvosként, húsz éven át itt élt, és munkálkodott. Miközben a Korányi Frigyestôl átvett kis 8 ágyas Kórházat 80 ágyassá fejlesztette, megyei fôorvosi tiszte mellett amatôr régészként és múzeum alapítóként is jeleskedett. Megalapozta a megyei múzeumot, amelynek anyaga 1895-ig itt volt városunkban. Gyûjteménye a volt megyeházban volt látogatható. Aztán minden elköltözött Nyíregyházára, a város községgé minôsült vissza, sôt még értelmiségét is elvesztette. Csaknem évszázadon át nem volt egyetlen idevaló városvezetônk sem. Jelenleg három muzeális állandó kiállításra lehet büszke a kállói városlakó: az 1971-ben nyílt Korányi házra, ahol jeleseink emlékei az elôzô évben tovább gyarapodtak (Korányi Frigyes mellett Szilágyi István, Simonyi József, Ratkó József, dr. Jósa András, Lôrinczy György, és Harsányi Gézáné Papp Antal emlékeivel), a 2005-ben megnyílt Helytörténeti Gyûjteményre, és az Ámos-képtárra. Ez utóbbi anyaga állandó, a 100 éve itt született festômûvész-költô Ungár-Ámos Imre életét, és félszáz alkotását mutatja be a helyi, és messzirôl jött érdeklôdôknek. A Helytörténeti Gyûjtemény anyaga a hagyományôrzô városlakók jóvoltából folyamatosan bôvül. Egyszerre sajnálatos, és örömhír, hogy volt járás egész területének ellátását. Több ezer gyereket gyógyított. Nagykállóban délután kettôre végeztem a kis beteg gyógyításával, és utána mentem a járás többi községébe, ahol volt, mikor gyereket is el kellett látnom, elég rossz állapotban lévô rendelôkben, illetve a gyógyításhoz nélkülözhetetlen röntgen és labor nélkül eleveníti fel a kezdeteket a doktornô. Nem volt könnyû, mert ezek nélkül a gyógyászati eszközök nélkül kellett eldöntenem, hogy kórházba küldjem-e a kicsit, vagy elég, ha felírom a gyógyszert. Nagyon igénybe vett a munka, s ennek a családom látta kárát, fôleg a két gyermeket. Egyszer az egyik lányom meg is jegyezte, hogy más gyermekével talán többet foglalkozott, mint velük. De emellett a munkája nagyon sok De nagyon sok örömet is adott a munkám. A siker, az eredmény, az volt mondja dr. Pokol Margit, - mikor gyógyultan jött vissza a kis beteg. Ez adta az erôt, ez adott nekem önbizalmat. Meg a statisztika, mert csökkent a csecsemôhalandóság ebben a megyében, a térségben, s elmondhatom, ebben nekem is részem volt. Ha tudomásomra jutott, hogy egy távolabbi tanyán, a beteg gyermeket nem hozta a szülô a rendelésre, akkor a gépkocsivezetôvel elvitettem magam házhoz, hogy lássam, mert mindenki egyformán fontos volt. Dr. Pokol Margit 1970-ben Érdemes Orvosi Kitûntetést kapott Budapesten, 2002-ben a Magyar Bölcsôdék Emlékére bronzéremmel ismerték el munkáját. Ötven év gyógyászatban eltöltött év után végleg nyugdíjba ment. A nagyobbik lánya szerette volna, ha Debrecenbe költözik a doktornô, de ô nem akarja itt hagyni a várost. Bár, nem itt születtem, de nem tudnám elképzelni, hogy máshol éljek. A belvárosban lakom, mégis ha a postára megyek több óráig is eltart az út, mert a volt pácienseim megállítanak, elbeszélgetnek velem, és ez nagyon jó érzés. Nem felejtettek el, ennyi év után sem. Köszönjük a segítséget! A Nagykállói Nôszövetség ezúton is megköszöni a Nagykállói Középiskola Korányi Frigyes Gimnázium és Budai Nagy Antal Szakközépiskola tagintézménye, és a Kállay Rudolf Szakiskola pedagógusainak és tanulóinak, valamint azon jószándékú városlakóknak a felajánlását, akik - játékgyûjtési akciónkba bekapcsolódva - számos hátrányos helyzetû nagykállói gyermek karácsonyát tették örömtelibbé. Külön köszönjük a védônôknek és az Önkormányzatnak az adományok szétosztásában nyújtott segítségét. kevés lenne a Hírmondó terjedelme, ha felsorolnánk, kik, és milyen értékes adományokkal gazdagították tovább a múzeum anyagát 2007-ben. Egy bizonyos: szinte minden látogató rácsodálkozik, viszonylag rövid idô alatt milyen érdekes anyag gyûlt össze. Ezúton is köszönet az adományozóknak, akiknek neve ott látható a kiállított tárgyak mellett ben 2447 látogatója volt a három állandó kiállításnak, melyet a 70 éves Strandon ideiglenes kiállítás egészített ki. A Múzeum lassan betölti a város életében folyamatos értékôrzô funkcióját: a tárgyi anyag gyarapítása és bemutatása mellett az évfordulók számon tartója, a múlt-örökség ápolásának szellemi központja is. Hagyományközvetítô hely, ahol tavaly 266 diák kért, és kapott ingyenes segítséget tanulmányaihoz, egy-egy vetélkedôre való felkészüléshez, házi-, és szakdolgozat megírásához. Találkozóhely is a Múzeum: 2007-ben összejöttek itt a város cipészei, februárban volt -és ezúton jelezzük: idén is lesz február 10.-én 14 órától ikertalálkozó-, márciusban emlékeztünk, és idén is emlékezni fogunk a forradalom és szabadságharc 160. évfordulóján e szabadságszeretô város hôseire, Kossuth kállói kötôdéseire. Áprilisban a Szilágy István iskola teljes tantestülete, és tanuló ifjúsága részt vett a Múzeum udvarán a névadó emléktáblájának koszorúzásán, júniusban Nagy János harmonika muzsikája mellett folyt a Szent-Iván éji múzeumi program. Júliusban a Rákóczi-ünnepség adott alkalmat a Borsi testvértelepülés küldöttségének fogadásához, augusztusban Simonyi óbester születésének 230.-évfordulóján a szülôházát bemutató táblát avathattunk, és torony-túrára vállalkozhattak a legbátrabb ünneplôk, és a tasnádi fiatalok. Szeptemberben metzingeni barátaink egy A Kállai Kettôs Néptánegyüttes Hírei A Kállai Kettôs Néptáncegyüttes munkája többek között a téli ünnepkör felelevenítésével zárult a 2007-es évben. A városi karácsonyon a Nagykállói Betlehemezésben vettek részt: Míg az újévet rigmusokkal, jó kívánságokkal köszöntötték Nagykálló fôterén. Köszönet A Kállai Kettôs Közalapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik adójuk 1%-val támogatták a Közalapítvány céljait. A felajánlott összeg: ,-Ft, amit a Kállai Kettôs Néptáncegyüttes mûködési költségeire fordít a Közalapítvány...mert íze van benn régi szép idôknek (Ámos) Szilágyi Emlékház Toborzó A Kállai Kettôs Közalapítvány fenntartásában lévô, Kállai Kettôs Néptáncegyüttes utánpótlásának biztosítására indít utánpótláscsoportokat: óvodás, alsó- és felsô tagozatos diákokat várnak a vezetôk: Márton Attila és Márton Lászlóné. Beiratkozás: február 6. (szerda) 16,30 óra a Mûvelôdési Központban (Nagykálló, Kossuth út 8. sz.) JÓTÉKONYSÁGI BATYUS BÁL A nagykállói Római Katolikus Egyházközség Szent Kristóf Karitász Csoportja február 02- án (szombat) 19 órai kezdettel, Jótékonysági Batyus Bált rendez a Kállai Rudolf Szakiskola aulájába, melyre mindenkit szeretettel hívunk és várunk. A rendezvény alkalmat ad arra, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz, s együtt eltöltsünk egy kellemes estét. A bál bevételét a hátrányos helyzetben lévõ családok megsegítésére fordítjuk. Elõre is köszönjük a vendégeknek a részvételt, a támogatóknak az önzetlen segítséget. Érdeklõdni lehet: Hekmanné Balog Erzsébetnél karitász csoportvezetõnél Tel: 42/ / Zilahy Sándorné karitász csoportvezetõ helyettesnél Tel: 42/ csoportja látogatott a múzeumba, októberben a Kállai-kettôs kiállítás, és Kodályi kötôdéseink kerültek a figyelem középpontjába. Decemberben a hagyományos díjátadások aktuális színhelye volt az Ámos Képtár, és a Korányi-ház. Az év folyamán többször volt közös programunk a helyi Óvodával, amiért köszönet Cseh Árpádné óvodavezetônek, Trefán Jánosnénak, aki nem csak a testvérvárosi kapcsolatokat koordináló alpolgármesterként, egyben a küldöttségek látogatásainak háziasszonyaként, de a Mentálhigiénés Csoport programjainak szervezôjeként is rendszeres támogatója a múzeumi eseményeknek, Szántó Sándornénak, aki a KÖN program vezetését látta el kiválóan. Az év folyamán Hadházi László vezetésével többször látogatták a kiállításokat a Pszichiátriai Szakkórház lábadozó betegei, akiknek megható köszönete jelezte: az élmény gyógyíthat! Mindez nem történhetett volna a Város vezetôinek támogatása, a vezetô Testület akarata, pénzügyi hátteret biztosító döntései nélkül. Ez a döntés állított a múzeumi munka segítésére egy lelkes, együttmûködô csapatot, Gelsiné Uri Valéria megbízott igazgatót és a Mûvelôdési Központ munkatársait. Rinkács Beatrixot és Borsi Lászlót. A vendégkönyvek elismerô beírásai nekik is szólnak. Idén az országos rendezvényekhez kapcsolódó programokon kívül a 180 éve született Korányi Frigyes orvosra, a 150 éve született Kain Albert vasútépítô mérnök-íróra, és a 90 éve elhunyt dr. Jósa Andrásra emlékezünk. Ezúton - külön meghívó nélkül!- hívom, a Szilágyi házba február 10-ikén 14 órára a helyi ikerpárokat, és mindenkit, aki kíváncsi rájuk! Bármikor elhelyezhetôk a lakatok a Fontos kapcsolatok rácsán a múzeum nyitott udvarán, de Bálint-Valentin napkor különösen aktuális erre gondolni! A három muzeális épületben tárlatvezetéssel várja továbbra is a látogatókat, és az adományozókat telefonos idôpont-egyeztetés után (06-30/ ), vagy minden vasárnap 14 órától 16-ig. Harsányi Gézáné gyûjteményvezetô Az értékes gyûjtemény egy része

5 OKTATÁS, KULTÚRA Iskolaválasztás elôtt Már csak néhány hét van hátra, hogy az általános iskola végzôsei eldöntsék: szeptembertôl melyik középiskolában szeretnék folytatni tanulmányaikat. Nagy felelôsség ez diáknak, szülônek, pedagógusnak egyaránt, mert ez a döntés, az iskola-, a szak választása a gyermek egész életére hatással van. A Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatójával dr. Elek Tamással és az intézmény igazgató-helyettesével, Tudlikné Tanka Enikôvel errôl is beszélgettem. Ma már elsôsorban megyei beiskolázású a Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium kéttanítási nyelvû tagozata? Dr. Elek Tamás Tudlikné Tanka Enikô: A korábbi évek országos beiskolázású intézménybôl, - az egyre bôvülô középiskolai kínálat - mára elsôsorban megyei beiskolázásúvá tette intézményünket, de még így is elmondhatom, hogy a tehetséges gyerekek jönnek hozzánk, s döntô többségük az érettségi vizsga megszerzése mellé, még nemzetközi felsôfokú nyelvvizsgát is tesz a hazai és külföldi tanárok segítségével. Milyen képzéseket kínál a Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a kéttanítási nyelvû tagozaton kívül? Dr. Elek Tamás: Iskolánk képzéseire azok adják be a jelentkezési lapjukat, akik valóban hozzánk szeretnének jönni. Nagykálló középiskolái hagyományosan mint kisvárosi iskola - lehetôséget teremtenek a jó képességû, szorgalmas valamint a gyengébben teljesítô tanulók számára is a továbbtanulás alkalmával. Idén a Nagykállói Középiskola Korányi Frigyes Gimnázium intézményegységébe 4 osztályt iskolázunk be. A 14 éves, általános iskolát végzôk számára három osztály indul. Ôk a német-magyar kéttanítási nyelvû, az angol-informatika és egy vegyes összetételû osztályba jelentkezhetnek, aminek egyik fele drámatagozatos, a másik pedig általános gimnáziumi képzést adó osztály lesz. Egy pedig hatosztályos gimnáziumi osztályként indul. Lehetôséget teremtve ezzel a nagykállói Tudlikné Tanka Enikô és a környezô településeken élô diákoknak arra, hogy nem várjanak a nyolcadik osztály befejezéséig, egy felvételi vizsga teljesítésére. Az új hatosztályos képzésünk elsôsorban általános gimnáziumi ismereteket közvetít, azon belül is kiemelten nyelvi valamint humán-reál orientáció szerinti képzést nyújt. Az általános iskolákban már állandósult a helyzet, de a középiskolák csak ezután néznek szembe a tanulólétszám csökkenésével járó gondokkal. Felkészültek erre? Dr.E.T.: Stratégiai döntés volt a hatosztályos gimnázium újraindítása, ami részben azt célozta, hogy a gyermeklétszám fokozatos csökkenéséhez igazodva, korábbra hozzuk a beiskolázást, s így csak részben szállunk be a 14 éves korosztályért folyó harcba. Az iskola elsôsorban a kistérségbôl érkezô gyerekeknek a beiskolázási helye? T.T.E.: Elsôsorban a megyébôl, a környezô településekrôl Balkány, Biri, Szakoly, Bököny stb. érkeznek diákjaink. Napkorról a tömegközlekedés hiánya miatt nem jártak. Egy iskolabusz indítása nagyon jó megoldás lenne, mert a szülôknek tartott felvételi tájékoztatók során azt tapasztaltuk, hogy abból a körzetbôl is többen jönnének Nagykállóba tanulni. Iskolánk ugyanis olyan képzési formákat kínál gondolok itt a német-magyar kéttanítási nyelvû és a drámatagozatra ami egyedülálló Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az iskolákkal szemben - szülô és a gyermek részérôl egyaránt elvárás az állandó megújulás, ami a tananyagra is értendô. Dr.E.T.: A felzárkóztatás, másrészt a tehetséggondozás az, ami az intézményeink sajátja. A Budai Nagy Antal Szakközépiskola esetében pedig a nevelés, hiszen egy olyan intézményrôl beszélünk, amelynek igen komoly hagyományai vannak e téren. Itt a kollégáim olyan gyerekeket is meg tudnak ôrizni az iskola számára, akik más iskolából esetleg kiesnének. Ebben az intézményben ugyanis olyan átgondolt pedagógiai munka folyik, aminek során a hátrányos sorsú gyerekek lemaradását sikerül kezelni, felzárkóztatni ôket. A közoktatásban összefoglaló néven erre a folyamatra a hozzáadott érték fogalmát használjuk. A Nagykállói Középiskola, Budai Nagy Antal Szakközépiskolában 2008 szeptemberétôl pedagógia, közgazdasági valamint rendész irányultságú osztályokba várjuk a diákokat. T.T.E.: Mi magunk is szülôk vagyunk, és mi is azt szeretnénk, hogy a gyermekünket akár tehetséges, akár közepes, vagy gyengébb képességû a pedagógus, az oktatás mellett nevelné, emberré formálná. Tehát amit én elvárok a gyermekem pedagógusaitól, ugyanazt várják el tôlem is a szülôk. Igyekszünk ennek megfelelni. A szakképzettség tekintély A Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskolában indítandó szakmacsoportok és szakmák A 2008/2009-es tanév 9. évfolyamára a 8. osztályt végzett jelentkezôk az alábbi szakmacsoportok közül választhatnak: egészségügyi, szociális, vendéglátás és idegenforgalom, élelmiszer, építész, ügyvitel. A 9. és 10. osztály elvégzése után tanulóink az ápolási asszisztens (2 év), a szociális gondozó és ápoló (2 év), a pincér (3 év), az épület- és építménybádogos (2 év), a kômûves (3 év), az irodai asszisztens (2 év) szakmákat tanulják. Továbbá 11. évfolyamra várjuk azon 10. osztályt végzettek jelentkezését, akik a fenti szakmák iránt érdeklôdnek. Hiányszakmák közül nôiruha készítô és a kômûves képzés is megtalálható. Iskolánk a Nyírség TISZK tagjaként beindíthatta a megyében (de lehet, hogy az országban is) egyedülállóan az épület- és építménybádogos szakmát. Ezen kívül van még egy olyan szakmánk, amit kizárólag a Kállay Rudolf Szakiskolában oktatunk a megyében, ez az ápolási asszisztens képzés. Ennek népszerûségét mutatja, hogy évek óta túljelentkezés van ezen a szakon, de nem mellékes az sem, hogy az itt végzett diákok - kevés kivétellel - tanult szakmájukkal el tudnak helyezkedni egészségügyi, vagy segítô-gondozó Ferencziné Kerezsi Eleonóra munkakörben. További népszerû képzések a szociális gondozó és ápoló, a gépíró és szövegszerkesztô (2008-tól irodai asszisztens), amit a megyében csak egy iskolában oktatnak rajtunk kívül. A Szakiskola beiskolázása évrôlévre nô, egyre több szülô és gyermek ismeri fel a szakképzés fontosságát. Ma már újra becsülete van a jó szakmunkásnak, reméljük, ezért jön hozzánk egyre több gyerek a megye minden területérôl. Ebben nagy segítségünkre van, a Középiskola Kollégiuma. Senkit nem kell elutasítanunk, ha itt szeretne tanulni az eredményesen elvégzett 8. osztály után. Felkészült szakemberek, tanárok juttatják el gyerekeinket a 10. évfolyam után a sikeres szakmai vizsgához. Felmérések szerint: tanulóink a szakmai ismeretek elsajátítása után (kb. 60 százalékban) gimnáziumba iratkoznak és leérettségiznek, ebbôl 10 százalék a felsôoktatásban folytatja tanulmányait. A tanulók 10 százaléka iskolánkban marad és további szakképesítések megszerzéséért tanul. Igyekszünk az elvárásoknak megfelelni, ezért a Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskolában képzéseinket folyamatosan a munkaerô-piac igényeihez igazítjuk. Ferencziné Kerezsi Eleonóra Január 22. a Magyar Kultúra Napja 1989 óta január 22-ikét a Magyar Kultúra Napjaként ünnepeljük. Kölcsey Ferenc erre a napra keltezi a Himnusz tisztázatát, melyet immár 185 éve, szülôfalujában, Szatmárcsekén írt. Sokaknak csak üres szavak, amelyek elhangzanak, sokaknak nem is ünnepe, mert nem járnak színházba, hangversenyre, nem olvasnak könyvet, helyette az odavetett gumicsonton, a tévé mûsoron rágódnak hangzik el évrôl-évre január 22. környékén talán gyakrabban, mint máskor. Az utóbbiról elismerik, hogy kulturális hatása nem lebecsülendô, bár, jellege kétséges. Az okok között, a pénztelenség, az érdektelenség, a kultúrán kívüli lét következménynélkülisége szerepel. Pedig ezek nem csak az elmúlt évtizedeket, hanem az elmúlt évszázadokat is jellemezték. Legyünk most mi kivételek. Tegyünk meg egy apró lépést, mondjuk azzal, hogy elôveszünk és elolvasunk egy jó könyvet. Mondjuk Szabó Magdától, vagy Szerb Antaltól. Mert a költôtôl azt az üzenetet kaptuk, ami legyen végszó is: Törekedjél ismeretekre! Balogh Imre, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: A Himnusz születésnapján a magyar kultúrát ünnepeljük, és azokat az embereket, akik sokat tettek és tesznek azért, hogy világhírûvé vált értékeink, hagyományaink ne veszítsenek régi fényükbôl. Napjainkban, a populáris kultúra világméretû nyomása alatt, komoly kihívást jelent a közmûvelôdésben tevékenykedôknek, az elmúlt évezred során megteremtett kulturális javak megôrzése, gazdagítása, közvetítése. Helyi szinten fontosnak tartom, hogy úgy támogassuk a kulturális és mûvészeti tevékenységeket, hogy minden korosztály találjon programot, fejlôdjön a közéleti és társasági élet, növekedjen a város kulturális vonzereje. Mogyorósi László költô A tudás hatalom; Jó pap holtig tanul. A tudás megszerzésének fô eszköze az újabb s újabb médiumok elterjedése után is az olvasás maradt s az irodalom befogadásáé is, természetesen. Olvasni mindig is a sorok között kellett. A Magyar Kultúra Napja a folytonos értékmentésrôl és értékteremtésrôl is szól, a múlt és jövô közötti folytonosságról, ami ma különösen szükséges ahhoz, hogy tíz év múlva is ünnepelhessük még ezt a napot, s ne lépjen helyére A Szórakoztatóipar Napja. Kerezsi Antal, a Bürkös Zenekar vezetôje A Magyar Kultúra Napja számomra egy ünnepet jelent. Egy élô és megtartó kultúra ünnepét. Amíg ezt a jeles eseményt áldozatunkkal, figyelmünkkel és szeretetünkkel életben tartjuk, addig semmi sincs veszve. A Bürkös Zenekar számára pedig, ezen jeles alkalom egy megtiszteltetés is, ugyanis ebben az évben mi kaptuk meg városunk kulturális díját, amit a Magyar Kultúra Napján vehettünk át. Ezzel bebizonyosodott, hogy nem hiábavaló a feladatunk, küldetésünk, a népi hagyományok ápolása, fenntartása, továbbadása. Ezúton is köszönjük Nagykálló minden polgárának a biztatást és támogatást! Pályaválasztási szülôi értekezlet Hat évfolyamos gimnáziumi osztályba készülôk számára Idôpont: február 4. (hétfô) 17 óra Helyszín: Korányi Frigyes Gimnázium Nagykálló, Korányi út Téma: Felvételi dokumentumok kitöltése Aktuális kérdések megbeszélése Korányis hírek Az elsô félév hónapjai igen aktívan, sok eseménnyel és szép eredményekkel gazdagon teltek, amelyekbôl összeállítottunk egy rövid hírcsokrot. Nyílt nap November 26-tól 30-ig megnyílt a gimnázium kapuja az általános iskolás diákok elôtt, hogy betekinthessenek az itt folyó színes oktatási munkába és diákéletbe. Az érdeklôdôk mindezt nyílt órákon tapasztalhatták meg. ÖSD-DSD Októberben ÖSD, december és januárban pedig DSD vizsgák zajlanak iskolánkban. Mindkét nyelvvizsga új rendszerben folyik, ami egyértelmûen nehezebbé teszi teljesítésüket. Ennek ellenére 34 diákból 32 egészében, vagy részben felsôfokú ÖSD-s német nyelvvizsgát szerzett. A DSD eredmények késôbb várhatóak. Veres János pénzügyminiszter látogatása iskolánkban egy hosszú felújítási munka jelentôs hányadának befejezését jelentette. A több mint 100 milliós beruházás eredménye a Korányi és a Budai korszerû hôszigetelési rendszerének kiépí- Mogyorósi László Ingajárat a valóságba I. Ha úgy élhetnék, hogy az életem már ne is az én életem legyen, csak írás és olvasás ünnepét ülném, mely sohasem züllne szét, ha úgy sodródnék át a városon, hogy a város sodródna rajtam át, s tengermélyi szivacsként, kóstolón, csak ízlelnénk egymás dús zamatát, ha úgy szelném a valóságot át, mint fény az üveget, megtörve bár, de fogyva nem: a tükörben magam helyett sorok zúgnának parttalan. tése lett, ami az iskolák teljes ablakcseréjét és a falak burkolását jelentette. Az épületnek megszépülését illetve a tantermekben tapasztalható zajszint csökkentését nagy örömmel érzékeljük és reméljük, hogy mindezen változás a fûtésszámla összegét is számottevôen mérsékli. Kéttannyelvûs karácsony Kéttannyelvûs diákjaink december 13-ika délutánján rendezték meg az idei karácsony fôpróbáját. Talán a premier sem sikerült jobban: az osztályok mûsorszámai valamint az illatos bejgli és tea kellô ünnepi hangulatot teremtett. Nagy örömmel láttuk vendégül a nyíregyházi katolikus és a helyi általános iskola érdeklôdô tanáriait és diákjait. Mit jelentenek a számok a Korányi ablakain? Kéttannyelvûs munkaközösségünk azzal lepte meg december elsô hétfôjére a diákokat, hogy az épületet óriási adventi naptárrá változtatta. És hogy milyen ajándékok rejtôztek a napokat jelölô számjegyek mögött? Ha a tanulók megfelelôen díszítették az adott ablakot, azon a napon mindenféle tanári számonkérés alól mentesülnek az illetô teremben. 5

6 KÖZÉLET Három díjat hoztak el a nagykállóiak a böllérversenyrôl Harmadik alkalommal vett részt és három díjat gyûjtött be Nagykálló Önkormányzatának csapata a január 12- ikén megrendezett 7. Nemzetközi Böllérversenyen. A böllérek böllére Jó szomszédhoz illôen Nagykálló - stílusosan Szúr-Kállókra keresztelt csapata a város jegyzôje, dr. Török László irányításával idén is vendégszerepelt a Napkorona Udvarházban tartott rendezvényen. Hajnalban érkeztek a nagykállóiak, hogy megmutathassák a versengô csapatok között, hogyan is kell a disznó feldolgozásához szakszerûen hozzálátni. A disznóvágás alapja és elengedhetetlen A kép megtévesztô, a flakonokban nem üdítôital volt... kelléke a fogópálinka, amit az áldozati állatot lefogó segédek kapnak. Tudta ezt Kerecseny János vállalkozó is, hisz az ô felajánlásából érkezett a pálinka a csapat számára. Nos, ennek elfogyasztása után láttak hozzá a Szúr-kálló-k a böllér és Ungváriné Évike irányításával a munkához. A leszúrás, tisztítás és darabolás olyan jól sikerült, hogy a nagykállóiak 2007 SZALAGAVATÓ böllére, Teremi András elnyerte a Böllérek legjobbjának járó címet. Mire a hozzáértôk és az ôket hátráltatók a nagyja munkával végeztek, már dugig megtelt a több mint négyhektáros terület nézelôdôkkel, kóstolgatókkal, vásárosokkal, az önkormányzatok, a baráti társaságok sátrai elôtt felállított üstökben pedig gôzölgött a forralt bor, rotyogott a hagymás vér, az asztalokon pedig kis segítséggel - kígyózott a hurka és kolbász. Minden csapatnak volt valami specialitása. Volt, aki kicsivel több fokhagymát, volt, aki köménymagot, vagy egy kicsivel több édes, vagy csípôs paprikát kevert a töltelékbe. A nagykállói csapatnak nagyon jól sikerült az ízesítés, ugyanis a hozzáértô zsûri döntésének köszönhetôen a kállaiak a Legjobb kolbász díjának odaítélésekor a második helyen végeztek. A nagykállóiak nemcsak a finom, fôleg mangalicából A Nagykállói Középiskolákban már az elmúlt év végén megtartották a szalagavató ünnepséget a végzôs diákok. készült ételek a véres és májas hurka, a tepertô, a toroskáposzta - készítésébôl vették ki részüket, hanem a kultúra ápolásáról is gondoskodtak. A kóstoló után ugyanis, akinek volt kedve és igénye, az a bokáig érô sárban a színpadon a Kállai Kettôs Néptáncegyüttes és a Kállai Lakodalmas Hagyományôrzô A Szúr-Kálló-k csapata A TÉKÁ-sok sátrának kínálata Munka közben a zsûri tagjai, akiket (köz)jegyzô felügyel Egyesület mûsorával kulturálódhatott, vagy rophatta a táncot. De népszerû volt a látogatók körében a Téka Népmûvészeti Tábor kézmûveseinek kínálatát bemutató és árusító sátor is. A disznóvágáshoz a sürgés-forgás, a hideg téli reggelek, a fülsiketítô malacvisítás, az üstök alatt pattogó tûz, a falusi nyári konyhák, és még számtalan hangulati elem tartozik. Ezt a hangulatot próbálták megteremteni a napkori határban a böllérversenyen a nagykállói szervezôk a TESZOVÁL Kft. segítségével a sátor feldíszítésekor. S úgy tûnt ez oly annyira jól sikerült, hogy a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Arany- Tájékoztató kirándulóknak Az elmúlt évekhez hasonlóan ismét kirándulunk, felfedezzük a gyönyörûséges Erdélyt és a romániai Fekete-tenger partját. Idén Erdély területén, a Szászföld környékét járjuk be. IDÔPONTOK: Erdély - Szászföld június , augusztus Fekete-tenger: Konstanza, Mamaia július Amit kínálunk: Utazás autóbusszal, szállás, napi háromszori étkezés, alacsony árak. Érdeklôdjön és jelentkezzen minél hamarabb a következô telefonszámon: 42/ , vagy 70/ diplomával jutalmazta a nagykállóiakat a versenyen, mikor a legszakmaibb hagyományôrzésért és az étkezési kultúránk ápolásáért díj odaítélésérôl döntött. A hétvégi rendezvény mérlege tehát a nagykállói csapat számára: három díj és jó hangulatban elfogyasztott finom falatok. Köszönjük a segítséget A Nagykállói Rendôrôrs hírei: A jó hangulatról a nagykállói muzsikusok gondoskodtak azoknak, akik hozzájárultak Nagykálló Város Önkormányzata csapatának sikeréhez. Jövôre is ott leszünk! A jó böllér titka Teremi András a napkori böllérversenyen idén harmadik alkalommal vett részt, és ebben az évben is a legjobb böllérnek választották. Mitôl jó böllér a jó böllér? Az emberek azt szeretik, ha tisztán, precízen dolgozik a böllér, nem kapkodva. Én azt mondom: úgy kell a sertést feldolgozni, mintha saját részre készítenénk Ilyenkor télen, a disznóvágások idején sok munkája van? Oh, nem gyôzöm csinálni. Korábban még füstölést is vállaltam, de már nem gyôzöm. Az egész környékrôl, még Tiszadobról is hozzám hordták a húst füstölni, meg voltak velem elégedve. Hogyan, miért választotta ezt a nehéz munkát? Gyerekkoromban közel laktunk a vágóhídhoz, és gyakran átjártam. Már akkor megtetszet ez a munka, ennek ma már közel 35 éve. Valóban nem könnyû munka, de ennek is megvan a szépsége. Például, mikor elkészítek egy sonkát, ahogyan ívesen kikanyarítom, nem cafatosan, felesleges zsírcsomókkal. Kívánatosnak kell lennie, igazi mestermunkának. A dicséret, az elismerés abban is megnyilvánul, hogy a következô disznóvágásra is Önt hívják? Valóban, sokfelé hívnak, de sokat le kell mondanom, mert nincs idôm a munka, a család mellett. Egy nap alatt kb. hány sertést tud feldolgozni? Naponta ötöt, vagy annál többet, mert egy állat feldolgozása általában 2 óra. Régebben a vágóhídon évente disznót is levágtunk, de mostanra lecsökkent re. A napkori versenyen, a böllérek között a zsûri szerint is Ön dolgozott a legjobban. Elsôsorban az öcsém, Teremi Tibor és az csapat hölgytagjai voltak a segítségemre. Sejtettem, hogy jól dolgoztunk, mert a zsûri tagjai többször is visszajöttek, hogy egyenek a kolbászból, mert nagyon ízlett nekik. Teremi András és a kupa, anit megnyert Mi a jó kolbász titka? Van titka annak, hogy a versenyen a Szú-kálló-k kolbásza a második lehetett? Azokat a fûszereket használom én, is mint mások, de szerintem nagyon fontos, hogy egyenlô arányban legyen benne a hús és a zsiradék. Ne legyen mócsingos a kolbász. Ön szerint a verseny valódi megmérettetés, vagy jó szórakozás volt? Szólt a szakmáról is, de akik oda kimentek, inkább szórakozni, enni, inni akartak. HIRDETÉSI SZELVÉNY Kérem, hogy a mellékelt hirdetési szöveget a Nagykállói Hírmondó következô számában ingyenesen tegyék közzé. A hirdetés szövege: Név:... Cím:... Kérjük, a hirdetés szövegét minden hónap 10-ig szíveskedjenek leadni a Polgármesteri Hivatal Somogyi B. u szám alatti ügyfélszolgálati irodáján. 6 Pénzhamisítás miatt indított eljárást a Nagykállói Rendôrôrs egy 13 éves helybéli kiskorú ellen, aki hamis forintos bankjeggyel fizetett az egyik nagykállói üzletben. A hamispénzt fénymásoló eljárással sokszorosították. A téli idôszakban elsôsorban a falopások megelôzése miatt gyakoribbak a rendôrjárôri és mezôôri ellenôrzések a város külterületén, fôleg az erdôs, fás szakaszokon. Megoldódott a Nagykálló Város területén mûködô 3 térfigyelô kamera felvételeinek rögzítése, kontrollja. A kamera nagy segítséget nyújt a rendôrôrs munkatársai számára a bûnmegelôzésben, felderítésben. A RENDÔRSÉG INGYENESEN HÍVHATÓ ZÖLDSZÁMA: 06-80/

7 SPORT Karatésaink újabb remek szereplése! A Shotokan Karatésok december 15-ikén a Szerencsen megrendezett Mikulás kupán szerepeltek. A közel 130 fôs mezônyben szinte valamennyi korosz- tetésre. Ifjonc karatésaink derekasan helytálltak, hisz szinte valamennyien dobogós helyezést értek el. Nekik is köszönhetôen a nagykállói csapat a verseny legeredményesebb egyesülete lett. Emellett a legjobb fiú és Eredményeink: Csapatunk érem táblája 24 arany, 14 ezüst és 8 bronz éremmel gyarapodott. A versenyzôket az eredményhirdetés után a Mikulás ajándékcsomaggal lepte meg, ami méltán növelte a gyerekek már addig sem kicsi örömét. A verseny végén a két edzô Ferencz Tibor és Tímár Zoltán megelégedetten és boldogan gratulálhatott tanítványaiknak. Gratulálunk, és ezúton kívánunk a jövôben is hasonló sikereket és mindenkinek Boldog Újévet! KATA 1-HELY: Páll Miklós, Ferencz Sándor, Gyôri István, Diósi János, Diósi Matild, Diósi Nóra, Szilágyi Vivien, Dudás Krisztina, Gyôri Árpád, Nagy Róbert 2-HELY: Mulik Bianka, Jaksi Zsolt, Szabó Zoltán 3-HELY: Teremi László, Horvát Lili, Gyôri Dániel, Vályogos Zoltán, Nácán Gergô, Tisza Dávid Király János ismét dobogóra állhatott A Nagykállói Dragon SE versenyzôje, Király János a Debrecenben megrendezett OB döntôn ezüstérmes lett. A sportoló, az ország legjobb Kick-Box-osaival együtt kapott meghívást a rangos eseményre. Király János a döntôben csak a Világbajnoki ezüstérmes debreceni versenyzôtôl kapott de a bíró nem figyelmeztette. A nagykállói versenyzô a II. menetben padlóra is küldte ellenfelét, de a bíró nem számolt a hazai versenyzôre. Bogdán mester úgy értékelte, hogy a debreceni ellenfél pályát tévesztett, mert futónak fantasztikus lett volna. Véleménye szerint: Király János 60 kg-os súlycsoportban az országban magasan a legjobb KUMITE 1-HELY: Pál Miklós, Diósi János, Diósi Matild, Diósi Nóra,Tisza Dávid 2-HELY: Teremi László, Kovács Balázs, Jaksi Zsolt, Dudás Krisztina, Gyôri Árpád, Szabó Zoltán, Nácán Gergô, Sándor Bence 3-HELY: Ferencz Sándor, Gyôri Dániel tályban sikerült versenyzôt indítanunk, így a már tapasztaltabb versenyzôink mellett lehetôség nyílt az utánpótlás csapatunknak is a megméret- a legjobb férfiversenyzônek járó külön serleget is nagykállói karatés vehette át, Páll Miklós és Ferencz Sándor személyében. CSAPAT KATA 1-HELY: (Pál Miklós, Ferencz Sándor, Nácán Gergô) (Gyôri Dániel, Gyôri Árpád, Vályogos Zoltán) 2-HELY: (Szilágyi Vivien, Mulik Bianka, Horvát Lili) CSAPAT KUMITE 1-HELY: (Ferencz Sándor, Gyôri István, Nácán Gergô) ki. Edzôje, Bogdán Zoltán megdicsérte tanítványa harcosságát. A menetekre jellemzô volt, hogy mindegyiket Jani irányította, ellenfele csak menekült és fogott. Már az elsô menettôl kezdve látszott ellenfelén, hogy csak túl akarja élni a mérkôzést. Fogott, menekült, versenyzô, de a világban is párját ritkítja. Arra is nagyon büszke, hogy a mérkôzéseken már tartanak a tanítványaitól, mert versenyzôi harcolni, küzdeni mennek, nem szaladni, arra ott vannak a futók. B. Z. 7

8 MOZAIK APRÓHIRDETÉS A PC-Mánia Számítástechnikai Szaküzletbe keresünk munkatársat eladói és szervizes feladatok ellátására. Bôvebb információ a oldalon olvasható. Nagykálló, Ibolya utcán 136 nm-es, 12 éve épült, tetôteres, 4 szoba+nappali+étkezôs, nagykonyhás, 2 fürdôszobás családi ház pincével, kétállásos, fûtött garázzsal, vegyes- és gáz fûtésrendszerrel, melléképületekkel, parkosított kerttel és udvarral ELADÓ. Telefon: 70/ Az Állami Gazdaságban téglaépítésû, jó állapotban lévô, komfort nélküli üresen álló ikerház ELADÓ. Telefon: 20/ Nagykálló központjában, az Ady E. úton 2 szobás, cserépkályhás, kertes ház ELADÓ. Gázcsonk az udvarban, garázs, telefon van. Ár: 6,9 millió Ft. Telefon: 42/ Üzletnek, irodának, rendelônek kiválóan alkalmas 200 nm-es családi ház Nagykálló fôutcáján ELADÓ. Telefon: 70/ Szobafestés, stukkódíszítés, laminált parkettázás, teljes körû kivitelezés. Téli elôjegyzési akció. Helyiségenként haladva, felfordulás nélkül szépülhet lakása. Igényes munka referenciákkal, garanciával, anyagbeszerzéssel, bútormozgatással. Telefon: 30/ A PC-Mánia Számítástechnikai Szaküzletbe keresünk munkatársat eladói és szervizes feladatok ellátására. Bôvebb információ a oldalon olvasható. GRATULÁLUNK Novemberben házasságot kötött: Papp Antal Milotai Éva Kiss Csaba Nagy Tímea Szilvási Árpád Tolnai Sándorné Nagy Katalin Szász Gusztáv Tivadar Kovács Éva Decemberben házasságot kötött: Bartal Tibor Szabó Mónika Veres István Idaházi Anita november hónapban elhunyt: Andrejkovics Jánosné Jávor András Kaisz Ernôné Kovács Pál Németi László december hónapban elhunyt: Antal György Blanyár György Böszörményi Sándor Csányi Sándorné Holló János Kovács Béláné Pór Ferencné Terdik György Tóth Kálmánné Villás László Kerti Józsefné Makai Balázsné Orosz György Rácz Jánosné Vágó Lászlóné Köszöntô Szôllôsi János és felesége, Bíró Julianna december 14.-én ünnepelte 50. házassági évfordulóját. Ebbôl az alkalomból köszöntötte három gyermeke és azok családtagjai. Magyar állampolgárságot szerzett: Markóczy Klára Tóthné Balog Margaréta 8

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-566 E-mail: nyhhuman@nyirhalo.hu Ügyiratszám:2212/2009. IX. Ügyintéző: Kovács Zoltán/Kerényi

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról ( a 17/2011. (V.26.) Önk., 21/2011. (VIII.12.) Önk.,

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát. TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Páciensünk! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 2008. január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát. Tájékoztatásul alább felsoroljuk a teljesség

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/1998. (VII. 27.) RENDELETE BUDAPEST III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN ALKALMAZANDÓ

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő. b.) általános iskolára, és alapfokú művészetoktatási intézményre,

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő. b.) általános iskolára, és alapfokú művészetoktatási intézményre, SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(X. 19.) számú rendelete a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki:

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 22/2010. (VI.22.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IV. 22.) számú rendelet

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési és tandíj megállapításának szabályairól

Részletesebben

38/2004. (VIII. 31.) RENDELETE

38/2004. (VIII. 31.) RENDELETE SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2004. (VIII. 31.) RENDELETE a Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola tanulói által fizetendő térítési és tandíjak fizetéséről és

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2010. (VII.02.) önkormányzati rendelete a köznevelési 1 intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 30-i ülésére 3890/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. május 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette: Farkas

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2012/2013-as tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2012 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE FELADATOK A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK - KIEMELT FELADATOK ELSŐ FÉLÉV HATÁRIDŐ Javító vizsgák szaktanári konzultációs lehetőség 2016. augusztus 24-26. konzultáció biztosítása augusztus

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2011/2012-es tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2011 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Serényfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2015.(VII.31.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról, valamint az önkormányzat által nyújtott szociális, gyermekjóléti és egyéb ellátásokról

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

Felnőttoktatási tájékoztató szeptember 04. péntek, 07:20 - Módosítás: február 03. péntek, 08:21

Felnőttoktatási tájékoztató szeptember 04. péntek, 07:20 - Módosítás: február 03. péntek, 08:21 Tájékoztató a felnőttoktatási képzésekhez Kiknek kínáljuk a képzéseinket? - Azoknak a tanulóknak, akik nem kívánnak felsőoktatási intézményben továbbtanulni, - vagy nem nyertek felvételt felsőoktatási

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD. Közgyógyellátási igazolvány kiállítása. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata

SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD. Közgyógyellátási igazolvány kiállítása. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD Közgyógyellátási igazolvány kiállítása Nagyközség Önkormányzata DFT-Hungária Szolgáltatás Közgyógyellátási igazolvány kiállítása Szolgáltató Igazgatási és Jogi Osztály Igazgatási

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I-1- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things...

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things... EURO Szakiskola és Szakközépiskola, Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium EURO Vocational School and Secondary Technical School, Bilingual Baptist Secondary Grammar School és vállalkozz nagy tettekre...

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához Melléklet a 3/2013.(XI.30.) sz. rendelethez K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához A kérelmező személyes adatai Neve:. Születési neve:. Anyja neve: Születési hely,

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: Pergő Margit polgármester Előkészítő: dr.

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját vitassa meg és hozza meg döntését!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját vitassa meg és hozza meg döntését! ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Ügyiratszám: 2280/2015. Tárgy: Beszámoló a Csanádpalotai Közös i Hivatal 2014. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a módosításról szóló 8/2007. (VI. 28.)önkormányzati rendelettel.)

(Egységes szerkezetben a módosításról szóló 8/2007. (VI. 28.)önkormányzati rendelettel.) Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2005. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettség helyi szabályozásáról (Egységes szerkezetben a módosításról

Részletesebben

Monostorapáti, november 8. T a k á cs Lászlóné jegyző

Monostorapáti, november 8. T a k á cs Lászlóné jegyző MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8296 Monostorapáti Petőfi u. 123. Telefon; 87/435-055, 87/535-005; Fax: 87/435-055 E-mail: mapatik@hu.inter.net Hirdetmény Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

Előterjesztés. Jászivány Községi Önkormányzat Képviselő-testület. Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt

Előterjesztés. Jászivány Községi Önkormányzat Képviselő-testület. Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt Jászivány Községi Önkormányzat Képviselő-testület Előterjesztés Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt Balla Lászlóné Jászivány, Fő út 7. szám alatti lakos temetési költségek

Részletesebben

tanév. A tanév rendje

tanév. A tanév rendje 2014-15. tanév A tanév rendje A 2014/2015. tanévben : a tanítási év első tanítási napja 2014. szeptember 1. (hétfő) utolsó tanítási napja 2015. június 15. (hétfő). Az iskola utolsó, befejező évfolyamán

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

2006. május 24 én (szerda) 12:00 órai kezdettel tartandó ülésre összehívom.

2006. május 24 én (szerda) 12:00 órai kezdettel tartandó ülésre összehívom. Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5 7. (42) 263 101 Fax: 42/263 309 4321 Nagykálló Pf. 4. E mail. polgmest@nagykallo.hu Száma: 8 11/2006. M E G H Í V Ó A Szervezeti

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II.15.), az 1/2014. (II.10.), a 2/2015. (II.25.) és az 1/2016. (II.8.) önkormányzati rendeletekkel módosított 3/2012. (I. 31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015.(IX.25.)önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer elbírálásának szabályairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben fizetendő térítési díjakról és tandíjakról Miskolc Megyei Jogú

Részletesebben

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról l Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere '!:;OJ,. számú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE 221/2007. (XII. 13.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÉVI MUNKATERVE február 14. (csütörtök) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítása

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet Szentes Város Polgármesterétõl 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 01-24426-4/2006. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19.

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. 2015/16. tanév Augusztus Időpontok nap óra Hamvas 2014/15. aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. szerda Szabadság aug. 20. csütörtök

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a térítési díj és tandíj összegének megállapításáról 31/2012. (IX. 08.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 1 Az önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Személyi igazolvány ügyintézés:

Személyi igazolvány ügyintézés: Személyi igazolvány ügyintézés: Elérhetőség 2457 Adony, Rákóczi u. 21. tel: 25/ 504-522 Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 11.m. Ügyfélfogadási idő Steiger Beatrix 25/504-522 16.m. Hétfő: 8:00-11:30,

Részletesebben

ÉTA DIÁKÖNKÉNTES ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT PROGRAM

ÉTA DIÁKÖNKÉNTES ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT PROGRAM ÉTA DIÁKÖNKÉNTES ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT PROGRAM (köznevelési, közérdekű iskolai közösségi szolgálat) 2012. Előzmények, célok A ÉTA szövetség, mint fogadó szervezet 2011. második félévében kezdte meg a

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

(Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2011. (.) önkormányzati rendelete

(Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2011. (.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól Ecsegfalva Község

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2012/2013. tanévben indítható középiskolai

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról Kálló Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V T a r t a l m a z z a : 45/2012. (X.24.) számú kállói képviselő-

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2006./II. 15./ rendelete

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2006./II. 15./ rendelete Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2006./II. 15./ rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére 1558-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette: Farkas

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL GYERMEKEINK A JÖVŐ ALAPÍTVÁNY 7530 KADARKÚT, FŐ U. 1. Tartalmi beszámoló A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2104. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2014-ben

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

2016/2017 tanév rendje

2016/2017 tanév rendje 2016/2017 tanév rendje 2016/2017. tanév rendjéről a 12/2016. EMMI rendelete alapján 2016. augusztus 23. kedd Gólyatáboros szülői értekezlet 2016. augusztus 24-26. sz - cs - p Gólyatábor - Révfülöp 2016.

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György 2016/17. tanév Augusztus Napló sorszám Időpontok nap óra 2016/17. RENDEZVÉNYEK 2016 FELELŐS Téma / Szervező / Egyéb aug. 23. szerda 10.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 27.

Részletesebben