A PIARISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, DIÁKOTTHON ÉS BOLDOG DONÁTI CELESZTINA ÓVODA ÓVODAI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PIARISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, DIÁKOTTHON ÉS BOLDOG DONÁTI CELESZTINA ÓVODA ÓVODAI PROGRAM"

Átírás

1 A PIARISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, DIÁKOTTHON ÉS BOLDOG DONÁTI CELESZTINA ÓVODA ÓVODAI PROGRAM Írták: Farkas Zoltánné, Kóréné Horváth Anita, Kőnig Gáborné, Paucsáné Titz Eszter, Sifter Józsefné vezetőóvónő és Vereb Zsolt Sch.P. igazgató Nagykanizsa, 2010.

2 Engedjétek hozzám a gyermekeket... (Lk 18,16) 2

3 Tartalomjegyzék I. Az óvoda jellemző adatai I. 1. Az óvoda adatai 5 I. 2. A fenntartó adatai 5 I. 3. Törvények és rendeletek 6 I. 4. Bevezetés 6 I. 5. Az óvodaalapítás oka és célja 7 I. 6. Küldetésnyilatkozat 7 II. Óvodakép, gyermekkép 8 II. 1. Óvodakép 8 A keresztény hitre nevelés 8 II Csodálkozás, rácsodálkozás 8 II Megfigyelés, megfogalmazás 8 II Átélés, tudatosítás 9 II Köszönet és hála 9 II. 2. Gyermekkép 9 II Etnikai kisebbség 9 II Integrált nevelés 10 II SNI gyermekek 10 III. Az óvodai nevelés célja, feladata 13 III. 1. Az óvoda célkitűzése 12 III. 2. Az óvoda feladata 13 III. 3. Egészséges életmód kialakítása 13 III. 4. Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása 14 III. 5. Anyanyelvi és értelmi fejlesztés, nevelés 15 IV. Az óvodai élet megszervezésének elvei 15 IV. 1. Személyi feltételek 15 IV. 2. Tárgyi feltételek 16 IV. 3. Napirend, hetirend 16 IV. 4. Az óvoda kapcsolatai 17 IV Kapcsolat a szülőkkel 17 IV Kapcsolat más intézményekkel 17 V. Az óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógus feladatai 18 V. 1. Játék 18 V. 2. Anyanyelvi nevelés 19 V. 3. Mese, vers 20 V. 4. Ének, zene, énekes játék 20 V. 5. Rajzolás, mintázás, kézimunka 21 V Építés, konstruáló összerakó játékok, környezetalakítás 21 V Festés, rajzolás, képalakítás 22 V Mintázás, plasztikai munkák 22 V Kézimunka, barkácsolás, tárgykészítés 22 V Találkozás műalkotásokkal és a természet szépségeivel 22 V Szokások, gyűjtések, munka, megszervezés 22 V. 6. Mozgás 23 3

4 V A fejlesztés mozgásanyaga 23 V. 7. A külső világ tevékeny megismerése 24 V. 9. Munka jellegű tevékenységek 25 V. 10. A tanulás 27 V. 11. Az óvodába, iskolába lépés feltételei 27 V A fejlettség általános jellemzői óvodába lépéskor a beszoktatás időszakában 29 V A nagycsoport végére elérendő eredményszintek 29 V Az egészséges életmód szokásainak alakulása 29 V Mozgásfejlődésének alakulása 29 V Mese, vers, anyanyelvi fejlődési szintek 29 V Ének, zene, énekes játék 30 V Rajzolás, mintázás, kézimunka 30 V Külső világ tevékeny megismerése 30 V Érzelmi nevelés, szocializáció 31 V Munka jellegű tevékenységek 31 V Játék fejlődésének jellemzői 31 V Tanulás értelmi fejlettség 32 V. 12. A nevelőmunkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke 32 V Játékok, játékeszközök 32 V A nevelőmunkát segítő egyéb eszközök 35 V Beszerzés alatt álló eszközök 35 VI. Az óvoda hagyományos ünnepei, egyéb rendezvényei 35 VI. 1. Hagyományteremtés, hagyományápolás 35 VI. 2. Ünnepek, rendezvények 36 VI. 3. Megemlékezések 37 VII. Gyermek -, és ifjúságvédelem 38 VIII. Tehetséggondozás 38 IX. Záró rendelkezések 41 4

5 I. Az óvoda jellemző adatai I. 1. Az óvoda adatai Az óvoda hivatalos elnevezése: Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Boldog Donáti Celesztina Óvoda Az óvoda címe: 8800 Nagykanizsa, Sugár út Telefonszáma: (+36-93) Fax száma: (+36-93) címe: Honlap: Az óvodai csoportok száma: 3 (három) Az intézmény igazgatója: Vereb Zsolt Sch.P. Az óvodáért felelős vezető óvónő: Sifter Józsefné I. 2. A fenntartó adatai A fenntartó neve: Magyar Piarista Rendtartomány címe: 1052 Budapest, Piarista köz 1. telefonszáma: (+36-1)- képviselője: Urbán József Sch.P. tartományfőnök 5

6 I. 3. Törvények és rendelkezések évi LXXIX. tv. a Közoktatásról Módosításai: évi LXII. tv évi LXVIII. tv évi LXI. tv évi XXXI. tv. a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Módosítása: évi IX. tv évi XXXVII. tv. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól évi IV. tv. A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházról. Egyházi törvénykönyv. II. Vatikáni Zsinat dokumentumai. Rendeletek: 137/ (VIII. 28.) Kormányrendelet az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának kiadásáról. Módosítása: 51/2004. (III. 23.) 255/ (XI. 20.) 11/1994. (VI. 8.) MKM. rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről. 23/1997. (VI. 4.) MKM. rendelet a Fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelvei. 32/1997. (XI. 5.) MKM. rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelvei. 1/1998. (VII. 24.) OM. rendelet a nevelési-oktatási intézmények kötelező eszköz és felszereléséről. 2/2005. (III. 1.) OM. rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve. 3/2002. (II. 15.) OM. rendelet a Közoktatási Intézményekben folyó Minőségbiztosítás bevezetéséről. I. 4. Bevezetés Az óvodai nevelés pedagógiai alapelveinek meghatározásánál abból indultunk ki, hogy: az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok, alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére kell irányulnia; az egyenlő hozzáférés biztosításával a gyermeket mint fejlődő személyiséget gondoskodás és különleges védelem illeti meg. A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő szerepet játszanak Ennek alapján készítettük el saját nevelési programunkat, amely megfelel az Alapprogramban foglaltaknak. 6

7 I. 5. Az óvodaalapítás oka és célja A Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon Boldog Donáti Celesztina Óvoda szeptember 1-jén nyitotta meg először kapuját. A nagykanizsai Piarista Iskola kezdeményezésére a Piarista Tartományfőnökség jóváhagyásával, lelkes óvónők és szülők együttműködésével, a helyi önkormányzat és a város plébániáinak közös támogatásával vált lehetővé, hogy keresztény szellemiségű nevelésben részesülhessenek a keresztény családok gyermekei. A keresztény szellemiségi nevelés nem külön feladatként jelentkezik, hiszen ez az óvodapedagógusok és családok által gyakorolt életforma, és a szakmai munka minden területére hatással van. Kalazanci Szent József alapította az első piarista iskolát, majd a piarista rendet. E lelki tő egyik hajtása a Boldog Donáti Celesztina alapította női szerzetesközösség. Maria Anna Donati október 26.-án született egy kis olasz városkában, Marradiban. Már gyermekkorában hallotta Jézus hívó szavát. Lelkivezetője Celestino Zini atya támogatta kolostorba vonulását, végül édesapja is beleegyezett. Zini atya egy olyan kolostor alapítását szorgalmazta, ahová olyan árván maradt gyermekeket fogadtak be, akiknek a szülei vagy betegek, vagy börtönben voltak. Nevelésük során a jóságra, a kedvességre, a szeretetre, és a szigorúságra nevelték őket. Sok gyermek talált menedéket ezekben a leányintézetekben. A piarista nagycsalád boldogan osztja meg lelki kincseit, ezért a program törekvéseiben a családi összetartozás fontosságát hangsúlyozza, a gyermekáldást végtelen örömnek, a gyermeknevelést a szülők csodálatos hivatásának tartja. Óvodánk a keresztény értékeken alapuló nevelést és szellemiséget kívánja megvalósítani. A program alapja az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának cél és feladatrendszere: Alkalmazásra kerülnek a központi irányadó dokumentum által meghatározott nevelési keretek, tevékenységi formák, a fejlesztés tartalmi eszközei. Bővíti más nevelési színterekkel. Részben vállalja a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését. Javaslatokat tesz az óvodai élet keresztény nevelésére, annak tartalmi és módszerbeli változtatására. I. 6. Küldetésnyilatkozat Az óvodában meg kívánjuk valósítani: A keresztény értékeken alapuló a másikra odafigyelő, a másikért áldozatot hozó, toleráns közösségi nevelést: Tudják a másik javát is szolgálni: az odafigyelés, az ajándékozó szeretet, a megbocsátás és a bocsánatkérés gyakorlása által. Tiszteljék szüleiket és embertársaikat, segítsék egymást, és törekedjenek a jóra Az Istennel való személyes találkozás lehetőségét, azaz a hit felkínálását Megtanulják kéréseik, imádságait saját szavakkal való megfogalmazását Az óvónők életpéldája által megkapják a keresztény hit alapvető ismereteit 7

8 II. Óvodakép, gyermekkép II. 1. Óvodakép A keresztény hitre nevelés Óvodánk célja, hogy a családi nevelés folytatásaként, és azzal együttműködve, szeretetteljes légkörben, jó példával a hitre való nyitottságot sajátos légkörével biztosítsa a gyermekeknek. Mindennek magva az öröm és a béke, a reménység, a bizalom, biztonság, szeretet és együttérzés, a segítőkészség és a hála. Mindez együtt teszi lehetővé annak megértetését a gyermekekkel, hogy minden mögött a Gondviselés áll. Keresztény szellemiségével óvodánk csak megalapozza a hitre való készséget, valamint vallási élményeket nyújt. A természet rendjének felismerésében és sokirányú megtapasztalásában, a szépre, az értékekre való fogékonysággal vethet gyökeret a hit. Hangsúlyt fektetünk az erkölcsi nevelésre, a keresztény emberi értékekre, kultúrára, hagyományok megismertetésére és megértetésére. Fontosnak tartjuk a szeretetteljes légkört, hiszen pozitívan nevelni csak így lehet, a gyermekben ez teremt biztonságot. Igyekszünk jó példával elől járni, ezzel is biztosítva a kisgyermekek emberi méltóságát és jogait. A hitre, lelki gazdagodásra nevelés egy folyamat, mely figyelembe veszi a gyermek lelki, értelmi, fizikai és közösségi fejlődésének fokozatait. Főbb szempontok: Isten szeretetére nevelés. Hazaszeretetre nevelés. Szép magyar beszéd és keresztény viselkedés elsajátítása. Érzelmi nevelés: vallásos énekek segítségével, és más művészetek eszközeivel. A szülők figyelmének a közösségi élet felé irányítása, a családközösség kiteljesítése érdekében. Alapvető keresztény hitismeretek nyújtása. Isten szeretetére nevelés saját példán át, kezdettől, egész nap és minden dolgozó által. A keresztény szellemiségű pedagógiai munka akkor eredményes, ha sikerül tudatosítani a gyermekekben azt, hogy Istenhez kapcsolódik az ember minden cselekedete (a jóság, a szeretet, a barátság, a felnőttek tisztelete), erkölcsi szempontból nem létezik semleges tett. A keresztény nevelés az alábbiakban nyilvánul meg: II Csodálkozás, rácsodálkozás A különböző tevékenységek során a természet szépségeire, a Teremtő nagyságára, jóságára, okosságára, a rejtett titkokra (mint a magba, tojásba zárt élet...) irányul a gyermekek figyelme. Ezáltal megtanulnak a gyermekek örvendezni. II Megfigyelés, megfogalmazás A víz, a tűz, levegő titkát, a fény, a meleg szükségességét, a sötétség-világosság, hideg-meleg, a tűz és levegő összetartozását. A csend hangjait. A szeretet sokféleségét, a lelki szépséget. Az öröm és szomorúság gesztusait, mimikáját. 8

9 II Átélés, tudatosítás Az évszakok, az ünnepek adta örömöket. A türelem, a segítségadás, az ajándékozás, a megbocsátás örömeit. A titoktartás, a kitartás, a meglepetés készítésének izgalmát. Saját létezésemet. Mások, kisebbek, ügyetlenebbek, ügyesebbek, öregek, betegek, nyomorékok, fogyatékosok tolerálását, elfogadását. Az elmúlás gondolata mellett a keresztény reménység tudatosítását. Az élet értelmét, az élet erejét. II Köszönet és hála Magamért, szüleimért, barátaimért. A kapott örömökért, a teremtett világért. A kapott, velünk született készségekért, elsajátított képességekért. Egészségünkért, gyógyulásokért. Istennek tetsző magatartásért, a jóra való törekvésért, egymásra figyelésért, vigasztalásért, segítségadásért. Imádságért, Istenre figyelésért. Nevelőmunkánk során, hitoktató és az atyák bevonásával is megismertetjük a gyermekeket a Szentírás számukra érthető kinyilatkoztatásaival, amelyek alapvető erkölcsi normákat tartalmaznak, mintát adnak a szeretet gyakorlására. A történetek megértését segítik a bábozás és dramatikus játék átélési lehetőségei. A gyermekek megtanulnak néhány rövid imát, fohászt, vallásos éneket. Példát kapnak kérések, imádságok saját szavakkal történő megfogalmazására. Gyakorolják a liturgiához kapcsolódó szokásokat, tárgyak szimbolikus értelmét. (Például: kereszt = utak, tojás = új élet, bárány = áldozat, égő gyertya = Jézus, stb.) Óvodánk megismerteti a gyermekeket a szentek életével, hogy példaképül állíthassanak előttük. Az egyházi év jeles napjainak eseményeire készülve naponta sok ismeretre tesznek szert. II. 2. Gyermekkép Az Alapprogram a gyermekkép megrajzolásában az eltérő pedagógiai és pszichológiai irányzatok közös vonásait veszi alapul. Ezek szerint: a gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. E tényezők együttes hatásának következtében a gyermeknek sajátos, életkoronként (életkori szakaszonként) és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. A személyiség szabad kibontakoztatásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik. II Etnikai kisebbség Óvodánk nevelési elveiből adódik, hogy nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó gyermeket mindig szeretettel fogad, ha a szülő gyermekét a keresztény értékrend szerint kívánja nevelni. Azonban ilyen esetben óvodánknak nem áll módjában az anyanyelven történő foglalkoztatás biztosítása. 9

10 Az esetleges szociális hátrányok megszüntetésére, enyhítésére óvodánk a különböző szociális szervezetekkel karöltve igyekszik minden tőle telhetőt megtenni. II Integrált nevelés A gyermekek más és más érettséggel és szociokulturális környezetből érkeznek az óvodába. A hátrányos helyzetű, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai sikerességének záloga a megfelelő minőségű és időtartamú óvodáztatás. Óvodánkban törekszünk arra, hogy a gyermek minden segítséget megkapjon hátrányainak leküzdéséhez. Célunk, hogy differenciálással minden gyermek számára a legoptimálisabb fejlesztést biztosítsuk, valamint hogy nevelésünk igazodjon a gyermekhez, családi környezetéhez. Feladataink: A gyermekek személyiségének harmonikus fejlesztéséhez igazodó gyermekközpontú, családias környezet biztosítása Az integrációt elősegítő csoportalakítás Óvodába lépéskor gyermeki anamnézis készítése, a gyermek fejlődésének nyomon követése Fogyatékosságok jellegéhez igazítandó elvárások A kiemelt területek fejlesztése, gondozása Egyéni bánásmód alkalmazása Pedagógiai munkánk legfontosabb területei (kommunikációs, értelmi nevelés és szocializáció, egészséges életmódra nevelés, társadalmi érzékenység tudatos fejlesztése) Együttműködés a gyermekvédelmi felelőssel, gyermekorvossal, védőnővel, gyermekjóléti szolgálattal, szakmai szolgáltatókkal, tanítókkal és szülőkkel A foglalkozások során beépíteni azokat a feladatokat, amelyeket a Nevelési Tanácsadó, Szakértői és Rehabilitációs Bizottság ad. Alkalmazkodni a gyermekek eltérő képességeihez, viselkedéséhez. A fejlődés várható eredménye: sikernek tekintjük, ha a gyermekek beilleszkednek a csoportba, pozitív irányba mutat a fejlődésük és viszonylagosan együtt haladnak a többi gyermekkel. II Sajátos Nevelési Igényű gyermekek óvodai nevelése, fejlesztése A Közoktatási Törvény biztosítja, hogy minden gyermek megkapja születése pillanatától azt a támogató segítséget, amely elősegíti egészséges személyiségének fejlődését. Óvodánk szeretettel fogadja a sajátos nevelési igényű gyermekeket is. Az SNI gyermekek óvodai nevelése a többi gyermekkel együtt, azonos csoportban, integrált formában történik. Intézményünk nyitott, elfogadó, szeretetteljes környezet, ahol szabadon, játékosan, örömmel tevékenykedhetnek a gyermekek, akiket önmagukért szeretünk. Ezen gyermekek fejlődési tempója lassúbb, mint a problémamentesen fejlődő gyermeké, ezért a családokkal szorosan együttműködve figyelembe vesszük ezeknek a gyermekeknek a speciális nevelési szükségleteit, így az óvodai nevelőmunkánkat tudatosan egyénre szabottan tervezzük. A tárgyi és személyi feltételeink ismeretében határoztuk meg, hogy milyen SNI gyermekeket tudunk óvodánkban integrálni. Az óvoda csoportonként két különleges törődést igénylő gyermeket tud felvállalni. Óvodánk az Alapító Okiratában foglaltaknak megfelelően az alábbi gyermekek együttnevelését vállalja a Kt (1.) bekezdés 29. pontja, illetve a SNI gyermekek óvodai 10

11 nevelésének irányelve és a SNI tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 2/2005. (III. 1.) OM rendelet szerinti módosított besorolással: - Testi fogyatékos gyermekek - Érzékszervi fogyatékos - Beszédfogyatékos gyermekek - Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus (szervi) okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermeke nevelése. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek nevelése. Az integrált nevelés keretében, megfelelő szakember alkalmazásával, tárgyi eszközökkel, a Nevelési Tanácsadóval és a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal együttműködve biztosítja a gyermekek optimális fejlődését. Célunk: A sérült gyermekek harmonikus személyiségfejlesztése, a másságot elfogadó környezet biztosítása. Óvodásaink tudják elfogadni, és egyenrangú társnak tekintsék a sérült óvodás társaikat. Feladataink a sikeres integráció megvalósításához: - Érzelmi biztonságot adó családias óvodai légkör megteremtése. - Az elvárásokat igazítsuk a gyermekek egyéni fejlődési üteméhez. - A cselekvésbe ágyazott tevékenységekhez biztosítsunk kellő időt, eszközöket, alkalmakat. - Felkészülés a gyermek sajátos nevelési igényéből.(szakirodalom tanulmányozása, beszélgetés a szakemberrel) - Fejlesztőfoglalkozások biztosítása a rászoruló gyermekek számára megfelelő szakember alkalmazásával. (gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, logopédus, gyógytornász) - Gyógypedagógus és az óvodapedagógusok munkájának összehangolása a gyermek egészséges fejlődésének érdekében. (egyénre szabott fejlesztési tervek által) Óvodánkban gyógypedagógus foglalkozik az SNI-s gyermekekkel a szakértői véleményben foglaltak szerint. Fejlesztőpedagógiai környezet megteremtése: Személyi feltételek biztosítása: - Az együttnevelésben részt vevők a gyermek, a család, a gyermekközösség, az óvodapedagógusok, az óvoda egyéb dolgozói, a gyógypedagógus, egyéb szakember összehangolt, közös munkája - A Szakértői véleményben megfogalmazottaknak megfelelő végzettségű gyógypedagógus szervezi és vezeti a terápiás foglalkozásokat - A gyógypedagógus szakember segítséget nyújt az adott csoportban dolgozó óvónőnek, dajkának az integráció megvalósulásához - Az együttnevelésben részt vevők folyamatos konzultációja, kapcsolattartása Tárgyi feltételek biztosítása: - A speciális ellátáshoz szükséges eszközök biztosítása - Mindennapi tevékenységet, az integrációt segítő eszközök - Fejlesztőszoba, logopédiai terem - Fejlesztőprogramok 11

12 - Feladatlapok - Szakkönyvek 1. Testi fogyatékos gyermekek Cél: Mozgásos tapasztalatszerzés, szocializáció fejlesztése. Óvónő feladatai: Megfelelő mozgás és élettér biztosítása A tágabb és szűkebb környezet megismertetése a gyermekekkel. Megfelelő mozgás és élettér biztosítása Speciális eszközök használatának megtanítása. A mozgásnevelést az óvodai foglalkozások során valósítsa meg. Önállóságra nevelés. 2. Érzékszervi fogyatékos Cél: A környezet vizuális megismertetése a látássérült gyermekkel. Óvónő feladatai: - Látásnevelés (a látásmaradvány használatának megtanítása) - Nagymozgások és a finommozgások fejlesztése. (térbeli tájékozódás, mozgásbiztonság, kézügyesség fejlesztése). - A látás és mozgáskoordináció fejlesztése. - Segítse a közös játékban való részvételt és a viselkedési formák megtanulását. - Mindig vegye figyelembe a látássérült gyermek fizikai terhelhetőségét, legyen tekintettel a szembetegségére. - Figyeljen a higiéniára, különösen a szem tisztaságára. Cél: A hallássérült gyermek közelítse meg a halló társai nyelvi teljesítményét. Óvónő feladatai: - A nyelvi kommunikáció megindítása. - A beszédmegértés javítása. - Szókincsbővítés. - A kommunikációs igény erősítése. 4. Beszédfogyatékos gyermek: A beszédfogyatékos gyermekekkel logopédus foglalkozik. Minden év elején felméri a gyermekek beszédállapotát. Feladata: A gyermekek beszédfejlődésének megfigyelése (a beszéd szintje óvodába lépéskor, beszédhang minősége, a beszéd ritmusa, szókincsvizsgálat stb.). Helytelen beszédhang korrigálása, tiszta, érthető beszéd kialakítása. Cél: Az anyanyelvi nevelés alapozza meg a tanulási zavarok megelőzését. Óvónők feladatai: - Működjön együtt a logopédussal és a szülőkkel. 12

13 - Beszélő környezet megteremtése (bábozás, mesélés, éneklés). A szépen, érthetően beszélő óvónő minta a gyermekek számára. - Szókincsbővítés. 5. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus (szervi) okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő gyermekek nevelése és organikus okokra nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő gyermekek nevelése. Cél: A gyermek egészséges énképe, önbizalma és önállósága továbbá a kudarctűrő képessége kialakuljon. Óvónők feladatai: - A gyermek figyelmének fejlesztése. - A gyermek érdeklődési területének feltárása. - Nyelvi kifejezőkészség, kommunikáció fejlesztése. - Mozgásigény kielégítése, mozgáskoordináció fejlesztése. - Alkalmazkodó készség, akaraterő fejlesztése. - Feladattudat kialakítása. Minden SNI gyermek, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermek fejlesztése a törvényben meghatározott módon és az abban leírt szakember bevonásával történik. A szakember a fejlesztéshez évente egyéni fejlesztési tervet készít. A SNI gyermek beiskolázása a szakértői vélemény alapján történik. III. Az óvodai nevelés célja, feladata III. 1. Az óvoda célkitűzése Az önmagában és környezetében bízni tudó, és önmagát becsülő gyermek nevelése. A gyermekek adottságaiból kiindulva lehetőségeik szerint a személyiségük, készségeik, képességeik teljes kibontakozásának elősegítése. Szüleiket és embertársaikat szerető, tisztelő, egymást segítő, jóra törekvő gyermekek nevelése. III. 2. Az óvoda feladata A gyermekek harmonikus, testi-lelki fejlődésének biztosítása a családokkal együttműködve, ezen belül az anyanyelvi -, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. III. 3. Egészséges életmód kialakítása A helyes életritmus, a rendszeresen, megszokott időben végzett tevékenységek visszahatnak az életfolyamatokra, így az egészséges testi, lelki és szellemi fejlődésnek is feltételei. A gyermekek óvodában töltött idejét tudatosan, szükségleteik figyelembevételével tervezzük meg. Hangsúlyt fektetünk: A gyermek gondozására, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítésére, A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítésére, A gyermeki testi képességek fejlődésének segítésére, 13

14 A gyermek egészségének védelmére, edzésére, óvására, megőrzésére, Az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítására, A gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezetre, A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítására, Megfelelő szakemberek bevonásával a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátására. A táplálkozás a testi, lelki növekedéshez nélkülözhetetlen. A napi négyszeri étkezést gyermekétkeztetéssel foglalkozó konyha biztosítja. Az ízlésesen terített asztal igényességre, és kultúrált viselkedésre késztet, erre óvodánk különös gondot fordít. Másképpen történik az asztalterítés ünnepeken és hétköznapokon. A gyermekek folyadékigényét óvodánk teljes mértékben kielégíti. Az étkezés kezdetén és végén közös ének fejezi ki a hálát a Gondviselő Istennek. A kisgyermek igényli a testápolás körüli segítséget. (Pl.: mosakodás, körmök ápolása, WC használati szokások elsajátítása, fogmosási szokások, helyes orrfújás és zsebkendőhasználat, a rendetlenség észrevételére és megszüntetésére való nevelés.) Óvodánk ezáltal védi egészségüket, segíti az ápolási szokások kialakítását, a tisztaság iránti igény kifejlődését. Óvodánk a gyermekek öltözködése tekintetében alkalmazkodik az időjárás változásaihoz, közben fejleszti a gyermek ízlését és önállóságát. Minden nap, ha az időjárás engedi, a gyermekek felügyelettel friss levegőn tartózkodnak. Ez az időtöltés változatos: élményszerző séták, kirándulások, parkban, ligetben játszások biztosítása, udvari játék, munkavégzés. Fontos a gyermekek számára a szabadban való játék jó megszervezése. Pihenésre, alvásra minden gyermeknek szüksége van. Óvodánk biztosítja számukra a csendet, nyugalmat. Az elcsendesedést, a belső béke kialakulását mesével, altató énekkel, zenével, kedvenc játékaikkal, simogatással segíti elő. Balesetmegelőzés: Óvodánk az eszközök funkció szerinti használatával, szabályok felállításával és betartatásával törekszik a gyerekek testi épségének védelmére. III. 4. Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása 1) Az óvodás korú gyermek egyik jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. A személyiségen belül az érzelmek dominálnak, ezért elengedhetetlen, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, otthonosság, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteli légkör vegye körül. Mindezért szükséges, hogy már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék a gyermeket. Az óvodapedagógus gyermek, gyermek dajka, gyermek gyermek kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze. Az óvoda egyszerre segítse a gyermek szociális érzékenységének fejlődését, éntudatának alakulását, és engedjen teret önkifejező és önérvényesítő törekvéseinek. Az óvoda teremtsen lehetőséget arra, hogy a gyermek kielégíthesse természetes társas szükségleteit; nevelje a gyermeket a különbözőségek elfogadására, tiszteletére. 2) A szocializáció szempontjából különös jelentőségű a közös élményekre épülő 14

15 tevékenységek gyakorlása. Az óvodai élet szervezése segíti a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (mint pl.: az együttérzés, a segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának (ezen belül: önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának) fejlődését, szokás és normarendszer megalapozását. 3) A gyermek nyitottságára építve az óvoda segítse elő, hogy a gyermek tudjon rácsodálkozni a természetben és az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, tisztelje és becsülje azt. Ismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a szülőföldhöz való kötődés alapja. 4) A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékű az óvodapedagógus, és az óvoda más dolgozóinak kommunikációja, bánásmódja és viselkedése. 5) A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, alacsonyabb fejlettségi szinten álló, sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű, az elhanyagolt, illetve kiemelkedő képességű gyermekek nevelése jól illeszkedik a vegyes szervezésű csoportokban. Az egyéni törődés, megfelelő szakemberek bevonása, biztosítják a gyermekek számára a tőlük telhető lehetséges fejlődést. III. 5. Anyanyelvi és értelmi fejlesztés, nevelés A gyermekek spontán érdeklődését kihasználva óvodánk igyekszik a tapasztalatok gyűjtésére, a környezet megismertetésére, összefüggések felfedeztetésére és az így szerzett ismeretek rendszerezésére. Törekszik a gyermeki emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás és a kreativitás fejlesztésére. A sokféle tevékenység által adódó problémahelyzeteket kihasználja, azok megoldására, gondolkodásra készteti a gyermekeket. Mindezek kifejezése beszédben történik. Ezért fontosak a gyermekek kérdései, megállapításai, beszédkedve. A gondolkodás fejlesztése a tapasztalatokon keresztül, a nyelvi kifejezéssel egységben valósul meg. IV. Az óvodai élet megszervezésének elvei IV. 1. Személyi feltételek Óvodánk személyi feltétele biztosított. A három csoportban hat felsőfokú végzettségű óvónő dolgozik, akik közül egy teológiai diplomával, egy pedig közoktatás vezetői szakvizsgával rendelkezik. A három csoport munkáját három dajkaképzőt végzett dajka segíti. Óvodánk dolgozóinak igénye a teológiai ismeretek elmélyítése. Óvodánk kollektíváját a mindenre való nyitottság, a jó, szép és nemes dolgok megvalósításáért az áldozatkészség vállalása jellemzi. Ezt bizonyítja az is, hogy az óvodapedagógusok feladták közalkalmazotti állásukat a bizonytalanért, mert emberi és szakmai kiteljesedésüket látják benne. Az óvónők és dajkák szakmai munkakapcsolatát a kis közösség őszinte, felelősségérzettel átitatott gyermekszeretete határozza meg. Mindent együtt, közös gondolkodással, mindenki elgondolásait figyelembe véve, a legjobbat választva szeretnénk tudásunk legjavával szolgálni a gyermekeket. 15

16 Az óvodában a nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus. Jelenléte a nevelés egész időtartamában fontos feltétele az óvodai nevelésnek. Az óvodapedagógus elfogadó, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermek számára. Az óvodapedagógusi tevékenységnek és az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazottak összehangolt munkájának hozzá kell járulnia az óvodai nevelés eredményességéhez. A gyermekek lelki fejlődését kíséri figyelemmel a lelkiatya, aki heti rendszerességgel foglalkozik a gyermekekkel. IV. 2. Tárgyi feltételek Az óvodának rendelkeznie kell a helyi nevelési program megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel. Az óvoda épületét, udvarát, kertjét, berendezését oly módon kell kialakítani, hogy szolgálja a gyermek biztonságát, kényelmét, megfeleljen testméreteiknek, biztosítsa egészségük megőrzését, fejlődését. Tegye lehetővé mozgás és játékigényük kielégítését, és a gyermekeket harmóniát árasztó színekkel, formákkal, anyagokkal vegye körül. A tárgyi felszereléseket, amelyeket a gyermekek használnak, számukra hozzáférhető módon és a gyermekek biztonságára figyelemmel kell elhelyezni. Az óvoda egyidejűleg biztosítson megfelelő munkakörnyezetet az óvodai munkatársaknak, teremtsen lehetőséget a szülők fogadására. Óvodánk ideiglenesen az iskola alsótagozatos épületének földszintjén kapott elhelyezést. Három tágas helyiségben, külön mosdóhelyiségekkel rendelkeznek a csoportszobák. A mosdóban hideg-melegvíz folyik. A gyerekek egy külön teremben öltözködhetnek az előtéren kívül. A folyosó végéről közvetlenül nyílik a tornaterem. A tornaterem előteréből közelíthető meg a két udvarrész. Az óvoda zavartalan működéséhez minden szükséges helység rendelkezésre áll. Az óvoda udvarán jelenleg is átalakítási munkák folynak. Óvodánk játékkészletét folyamatosan gyarapítja. A saját kezűleg készített kiegészítő eszközök folyamatosan, a szükségletnek megfelelően készülnek. A fejlesztő játékok bővítésére külön gondot fordítunk. A bábokból, dramatizáláshoz szükséges ruhákból, jelmezekből mesékhez, versekhez való kellékeket biztosítunk. A szakkönyvek és mesekönyvek mennyisége és minősége kielégítő. Óvodánk céljainak eléréséhez audiovizuális eszközök is rendelkezésre állnak. Udvari játékaink fából készültek. Bővítésük folyamatos, karbantartással óvjuk. A nevelő és oktató munkát segítő eszközök és felszerelések folyamatos bővítése, különböző szempontokat figyelembe véve történik. Nevelői és tárgyi feltételek folyamatos bővítése adományokból, és az intézmény mögött álló alapítvány segítségével történik. IV. 3. Napirend, hetirend Az óvodánk napirendje a gyermekek számára érzelmi biztonságot ad az eligazodásban. A gyermek a rendszeresen visszatérő tevékenységformákból tudja, hogy mi következik, és mikor várhatja szülei érkezését. A gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével az egyes tevékenységek megfelelő időben és ritmusban történnek, a csoportok egymáshoz is alkalmazkodva szolgálják a gyermekek egészséges életrendjét ig folyamatos érkezés, reggelizés, kötetlen játék, szabadon választott tevékenység; 16

DIMENZIO ÓVODA PROGRAM

DIMENZIO ÓVODA PROGRAM - DIMENZIO ÓVODA PROGRAM Változat Hatályba helyezve Változás 1.0 2.0 2008. 2013. Kiadás Kiadás Módosítva1. 2009.kék Módosítva 2. 2013.piros 2 Tartalom 1. Alapadatok... 4 1.1. Az Óvoda alapadatai... 4 1.2.

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014 Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014 A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze, nem csak

Részletesebben

Szent Bazil Oktatási Központ Óvoda HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A GYERMEK GYÜMÖLCS, JUTALOM, ÉKESSÉG, AZAZ ISTEN AJÁNDÉKA

Szent Bazil Oktatási Központ Óvoda HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A GYERMEK GYÜMÖLCS, JUTALOM, ÉKESSÉG, AZAZ ISTEN AJÁNDÉKA Szent Bazil Oktatási Központ Óvoda HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A GYERMEK GYÜMÖLCS, JUTALOM, ÉKESSÉG, AZAZ ISTEN AJÁNDÉKA TÖRVÉNYI HÁTTÉR: Törvények: 1990. évi IV. törvény a lelkiismereti és vallásszabadságról,

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EÖTVÖS JÓZSEF KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ EÖTVÖS JÓZSEF KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Orosháza, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A pedagógiai program célja, feladata... 4 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3.

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM ZALAHALÁPI KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE HELYI NEVELÉSI PROGRAM Készítette : Az Óvoda Nevelőtestülete 1998. Módosította: Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna óvoda bölcsőde vezető

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere:

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1 A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1991. évi LXIV. Törvény a Gyermekek jogairól 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról és módosításai -95. -a (1) bekezdésének j) Óvodai integrációs program 2003.

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalom 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A pedagógiai program célja, feladata... 4 1.2.

Részletesebben

KISTÉRSÉGI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KERÉKTELEKI

KISTÉRSÉGI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KERÉKTELEKI KISTÉRSÉGI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KERÉKTELEKI ÁSZÁR KUCKÓ ÓVODA BÁRSONYOS BÓBITA ÓVODA CSÁSZÁR NYITNIKÉK ÓVODA KERÉKTELEKI MICIMACKÓ ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010. Milyen embert

Részletesebben

JANIKOVSZKY ÉVA ÁMK ÓVODÁJÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

JANIKOVSZKY ÉVA ÁMK ÓVODÁJÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA JANIKOVSZKY ÉVA ÁMK ÓVODÁJÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: az óvoda nevelő testülete 2013. Dorothy Law Haltz: Egy élet a kezedben Ha a gyerekek kritizálva élnek, Megtanulják, milyen megbélyegezettnek

Részletesebben

TEKNŐSVÁR MAGÁNÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

TEKNŐSVÁR MAGÁNÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA TEKNŐSVÁR MAGÁNÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1.Bevezető Az óvoda nevelési alapelvei Az óvoda küldetésnyilatkozata 2.Az óvoda jellemző adatai 3.Az óvodai élet megszervezése Az óvoda

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi ŐCSÉNY 2013. OM azonosító: 201673 A program benyújtója: Csirzóné Kovács Éva óvodavezető - 1 - Tartalomjegyzék I. Bevezető...

Részletesebben

A Hermann Alice Óvoda Helyi Pedagógiai Programja 2013.

A Hermann Alice Óvoda Helyi Pedagógiai Programja 2013. A Hermann Alice Óvoda Helyi Pedagógiai Programja 2013. A gyermekben érlelődik a jövő /Hermann Alice/ Készült: 2013. Készítette: Nádasné Erdei Andrea óvodavezető és a nevelőtestület Hermann Alice Óvoda

Részletesebben

ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. RÁKÓCZI FERENC RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az óvodai Pedagógiai program módosítása: 2013. március 31. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

RÁBAPATONAI KATICA ÓVODA Rábapatona PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

RÁBAPATONAI KATICA ÓVODA Rábapatona PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. RÁBAPATONAI KATICA ÓVODA Rábapatona PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 A gyermekek világa a maga féktelen vágyaival és lemondani nem tudásával, varázserő-hitével és mindent megelevenítő fantáziájával legfeljebb

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

www.donboscoiskola.hu

www.donboscoiskola.hu Jóváhagyta: AZ ALBERTFALVI DON BOSCO KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA (1116 Budapest, Albertfalva u. 9-13.) OM: 034997 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA,. év. hónap. nap. Fenntartó TARTALOM 1. BEVEZETŐ...

Részletesebben

A SZENT ANNA KATOLIKUS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZENT ANNA KATOLIKUS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT ANNA KATOLIKUS ÓVODA (1043 Budapest, Erzsébet u. 30.) OM: 200264 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. Fenntartó TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 3 1.1. A pedagógiai program célja, feladata...

Részletesebben

Engem ne emeljen a magasba senki, ha nem tud addig tartani, míg megnövök. Guggoljon ide mellém, ha nem csak hallani, de érteni akar /Birtalan Ferenc/

Engem ne emeljen a magasba senki, ha nem tud addig tartani, míg megnövök. Guggoljon ide mellém, ha nem csak hallani, de érteni akar /Birtalan Ferenc/ Engem ne emeljen a magasba senki, ha nem tud addig tartani, míg megnövök. Guggoljon ide mellém, ha nem csak hallani, de érteni akar /Birtalan Ferenc/ Az óvoda jellemző adatai Az óvoda hivatalos elnevezése:

Részletesebben

A csányi Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai programja 2013.

A csányi Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai programja 2013. Napközi Otthonos Óvoda 3015 Csány, Malom út 1. OM azonosító: 031 411 A csányi Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai programja 2013. Készült: 2013.július 25. KÉSZÍTETTE: A csányi Napközi Otthonos Óvoda nevelőtestülete:

Részletesebben

JÁTSSZUNK-MOZOGJUNK EGYÜTT

JÁTSSZUNK-MOZOGJUNK EGYÜTT JÁTSSZUNK-MOZOGJUNK EGYÜTT Csillagfürt Óvoda Helyi Nevelési Programja 2040. Budaörs, Ifjúság u. 8. 2010 Az építész tudja, hogy amit gonddal épít, talán évszázadokra megmarad. A pedagógus tudja, hogy amit

Részletesebben

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Az érték szelíd, de követel Kamarás István: Íme az ember Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Budaörsi Vackor Óvoda Helyi Nevelési Programja TARTALOMJEGYZÉK I. PROGRAMUNK KÜLDETÉSE, FILOZÓFIÁJA

Részletesebben

A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Sajátos Nevelési Igényű gyermekek integrált nevelési feladataival egybeszerkesztve OM: 102950 FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA 1237 Budapest Vadőr utca

Részletesebben

2010. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Nevelési Programja (OM 032 823)

2010. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Nevelési Programja (OM 032 823) 2010. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Nevelési Programja (OM 032 823) TÖRVÉNYI HÁTTÉR Az óvodai nevelési program törvényi és jogszabályi háttere: 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

Részletesebben

TULIPÁN GYERMEKKERT 1037 Budapest, Remetehegyi út 183.

TULIPÁN GYERMEKKERT 1037 Budapest, Remetehegyi út 183. 1037, Remetehegyi út 183. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 202838 Intézményvezető: Legitimációs eljárás Lovász Eszter 1/2013. (.) határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók:.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE. Összeállította: Nagyné Panyi Judit Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Intézményvezető

PEDAGÓGIAI PROGRAM SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE. Összeállította: Nagyné Panyi Judit Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Intézményvezető SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. március Összeállította: Nagyné Panyi Judit Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Intézményvezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető gondolatok... 4 2.

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010 TARTALOM Tartalomjegyzék... 2. 1.Adatok... 3. Köszöntő... 4. Bevezető, Pedagógiai alapelvek, értékek, célok..5 2.Óvodánk feltételrendszere...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL ANGYALKERT MAGÁNÓVODA ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető II. Óvodai nevelésünk pedagógiai alapelvei, célkitűzései III. Gyermekkép, Óvodakép IV. Az óvodai nevelés feladatai Az

Részletesebben

BOCSKAI ÓVODA KLAPKA ÓVODA. Pedagógiai Program 2013.

BOCSKAI ÓVODA KLAPKA ÓVODA. Pedagógiai Program 2013. KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA Pedagógiai Program 2013. RÁKOSPALOTAI HETEDHÉT ÓVODA 1154. Budapest, Klapka György u. 27. Tel./ fax: 307-6374 e-mail: klapkaovi@freemail.hu Web: www.hetedhetovoda.hu OM azonosító:201554

Részletesebben