A PIARISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, DIÁKOTTHON ÉS BOLDOG DONÁTI CELESZTINA ÓVODA ÓVODAI PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PIARISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, DIÁKOTTHON ÉS BOLDOG DONÁTI CELESZTINA ÓVODA ÓVODAI PROGRAM"

Átírás

1 A PIARISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, DIÁKOTTHON ÉS BOLDOG DONÁTI CELESZTINA ÓVODA ÓVODAI PROGRAM Írták: Farkas Zoltánné, Kóréné Horváth Anita, Kőnig Gáborné, Paucsáné Titz Eszter, Sifter Józsefné vezetőóvónő és Vereb Zsolt Sch.P. igazgató Nagykanizsa, 2010.

2 Engedjétek hozzám a gyermekeket... (Lk 18,16) 2

3 Tartalomjegyzék I. Az óvoda jellemző adatai I. 1. Az óvoda adatai 5 I. 2. A fenntartó adatai 5 I. 3. Törvények és rendeletek 6 I. 4. Bevezetés 6 I. 5. Az óvodaalapítás oka és célja 7 I. 6. Küldetésnyilatkozat 7 II. Óvodakép, gyermekkép 8 II. 1. Óvodakép 8 A keresztény hitre nevelés 8 II Csodálkozás, rácsodálkozás 8 II Megfigyelés, megfogalmazás 8 II Átélés, tudatosítás 9 II Köszönet és hála 9 II. 2. Gyermekkép 9 II Etnikai kisebbség 9 II Integrált nevelés 10 II SNI gyermekek 10 III. Az óvodai nevelés célja, feladata 13 III. 1. Az óvoda célkitűzése 12 III. 2. Az óvoda feladata 13 III. 3. Egészséges életmód kialakítása 13 III. 4. Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása 14 III. 5. Anyanyelvi és értelmi fejlesztés, nevelés 15 IV. Az óvodai élet megszervezésének elvei 15 IV. 1. Személyi feltételek 15 IV. 2. Tárgyi feltételek 16 IV. 3. Napirend, hetirend 16 IV. 4. Az óvoda kapcsolatai 17 IV Kapcsolat a szülőkkel 17 IV Kapcsolat más intézményekkel 17 V. Az óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógus feladatai 18 V. 1. Játék 18 V. 2. Anyanyelvi nevelés 19 V. 3. Mese, vers 20 V. 4. Ének, zene, énekes játék 20 V. 5. Rajzolás, mintázás, kézimunka 21 V Építés, konstruáló összerakó játékok, környezetalakítás 21 V Festés, rajzolás, képalakítás 22 V Mintázás, plasztikai munkák 22 V Kézimunka, barkácsolás, tárgykészítés 22 V Találkozás műalkotásokkal és a természet szépségeivel 22 V Szokások, gyűjtések, munka, megszervezés 22 V. 6. Mozgás 23 3

4 V A fejlesztés mozgásanyaga 23 V. 7. A külső világ tevékeny megismerése 24 V. 9. Munka jellegű tevékenységek 25 V. 10. A tanulás 27 V. 11. Az óvodába, iskolába lépés feltételei 27 V A fejlettség általános jellemzői óvodába lépéskor a beszoktatás időszakában 29 V A nagycsoport végére elérendő eredményszintek 29 V Az egészséges életmód szokásainak alakulása 29 V Mozgásfejlődésének alakulása 29 V Mese, vers, anyanyelvi fejlődési szintek 29 V Ének, zene, énekes játék 30 V Rajzolás, mintázás, kézimunka 30 V Külső világ tevékeny megismerése 30 V Érzelmi nevelés, szocializáció 31 V Munka jellegű tevékenységek 31 V Játék fejlődésének jellemzői 31 V Tanulás értelmi fejlettség 32 V. 12. A nevelőmunkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke 32 V Játékok, játékeszközök 32 V A nevelőmunkát segítő egyéb eszközök 35 V Beszerzés alatt álló eszközök 35 VI. Az óvoda hagyományos ünnepei, egyéb rendezvényei 35 VI. 1. Hagyományteremtés, hagyományápolás 35 VI. 2. Ünnepek, rendezvények 36 VI. 3. Megemlékezések 37 VII. Gyermek -, és ifjúságvédelem 38 VIII. Tehetséggondozás 38 IX. Záró rendelkezések 41 4

5 I. Az óvoda jellemző adatai I. 1. Az óvoda adatai Az óvoda hivatalos elnevezése: Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Boldog Donáti Celesztina Óvoda Az óvoda címe: 8800 Nagykanizsa, Sugár út Telefonszáma: (+36-93) Fax száma: (+36-93) címe: Honlap: Az óvodai csoportok száma: 3 (három) Az intézmény igazgatója: Vereb Zsolt Sch.P. Az óvodáért felelős vezető óvónő: Sifter Józsefné I. 2. A fenntartó adatai A fenntartó neve: Magyar Piarista Rendtartomány címe: 1052 Budapest, Piarista köz 1. telefonszáma: (+36-1)- képviselője: Urbán József Sch.P. tartományfőnök 5

6 I. 3. Törvények és rendelkezések évi LXXIX. tv. a Közoktatásról Módosításai: évi LXII. tv évi LXVIII. tv évi LXI. tv évi XXXI. tv. a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Módosítása: évi IX. tv évi XXXVII. tv. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól évi IV. tv. A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházról. Egyházi törvénykönyv. II. Vatikáni Zsinat dokumentumai. Rendeletek: 137/ (VIII. 28.) Kormányrendelet az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának kiadásáról. Módosítása: 51/2004. (III. 23.) 255/ (XI. 20.) 11/1994. (VI. 8.) MKM. rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről. 23/1997. (VI. 4.) MKM. rendelet a Fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelvei. 32/1997. (XI. 5.) MKM. rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelvei. 1/1998. (VII. 24.) OM. rendelet a nevelési-oktatási intézmények kötelező eszköz és felszereléséről. 2/2005. (III. 1.) OM. rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve. 3/2002. (II. 15.) OM. rendelet a Közoktatási Intézményekben folyó Minőségbiztosítás bevezetéséről. I. 4. Bevezetés Az óvodai nevelés pedagógiai alapelveinek meghatározásánál abból indultunk ki, hogy: az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok, alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére kell irányulnia; az egyenlő hozzáférés biztosításával a gyermeket mint fejlődő személyiséget gondoskodás és különleges védelem illeti meg. A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő szerepet játszanak Ennek alapján készítettük el saját nevelési programunkat, amely megfelel az Alapprogramban foglaltaknak. 6

7 I. 5. Az óvodaalapítás oka és célja A Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon Boldog Donáti Celesztina Óvoda szeptember 1-jén nyitotta meg először kapuját. A nagykanizsai Piarista Iskola kezdeményezésére a Piarista Tartományfőnökség jóváhagyásával, lelkes óvónők és szülők együttműködésével, a helyi önkormányzat és a város plébániáinak közös támogatásával vált lehetővé, hogy keresztény szellemiségű nevelésben részesülhessenek a keresztény családok gyermekei. A keresztény szellemiségi nevelés nem külön feladatként jelentkezik, hiszen ez az óvodapedagógusok és családok által gyakorolt életforma, és a szakmai munka minden területére hatással van. Kalazanci Szent József alapította az első piarista iskolát, majd a piarista rendet. E lelki tő egyik hajtása a Boldog Donáti Celesztina alapította női szerzetesközösség. Maria Anna Donati október 26.-án született egy kis olasz városkában, Marradiban. Már gyermekkorában hallotta Jézus hívó szavát. Lelkivezetője Celestino Zini atya támogatta kolostorba vonulását, végül édesapja is beleegyezett. Zini atya egy olyan kolostor alapítását szorgalmazta, ahová olyan árván maradt gyermekeket fogadtak be, akiknek a szülei vagy betegek, vagy börtönben voltak. Nevelésük során a jóságra, a kedvességre, a szeretetre, és a szigorúságra nevelték őket. Sok gyermek talált menedéket ezekben a leányintézetekben. A piarista nagycsalád boldogan osztja meg lelki kincseit, ezért a program törekvéseiben a családi összetartozás fontosságát hangsúlyozza, a gyermekáldást végtelen örömnek, a gyermeknevelést a szülők csodálatos hivatásának tartja. Óvodánk a keresztény értékeken alapuló nevelést és szellemiséget kívánja megvalósítani. A program alapja az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának cél és feladatrendszere: Alkalmazásra kerülnek a központi irányadó dokumentum által meghatározott nevelési keretek, tevékenységi formák, a fejlesztés tartalmi eszközei. Bővíti más nevelési színterekkel. Részben vállalja a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését. Javaslatokat tesz az óvodai élet keresztény nevelésére, annak tartalmi és módszerbeli változtatására. I. 6. Küldetésnyilatkozat Az óvodában meg kívánjuk valósítani: A keresztény értékeken alapuló a másikra odafigyelő, a másikért áldozatot hozó, toleráns közösségi nevelést: Tudják a másik javát is szolgálni: az odafigyelés, az ajándékozó szeretet, a megbocsátás és a bocsánatkérés gyakorlása által. Tiszteljék szüleiket és embertársaikat, segítsék egymást, és törekedjenek a jóra Az Istennel való személyes találkozás lehetőségét, azaz a hit felkínálását Megtanulják kéréseik, imádságait saját szavakkal való megfogalmazását Az óvónők életpéldája által megkapják a keresztény hit alapvető ismereteit 7

8 II. Óvodakép, gyermekkép II. 1. Óvodakép A keresztény hitre nevelés Óvodánk célja, hogy a családi nevelés folytatásaként, és azzal együttműködve, szeretetteljes légkörben, jó példával a hitre való nyitottságot sajátos légkörével biztosítsa a gyermekeknek. Mindennek magva az öröm és a béke, a reménység, a bizalom, biztonság, szeretet és együttérzés, a segítőkészség és a hála. Mindez együtt teszi lehetővé annak megértetését a gyermekekkel, hogy minden mögött a Gondviselés áll. Keresztény szellemiségével óvodánk csak megalapozza a hitre való készséget, valamint vallási élményeket nyújt. A természet rendjének felismerésében és sokirányú megtapasztalásában, a szépre, az értékekre való fogékonysággal vethet gyökeret a hit. Hangsúlyt fektetünk az erkölcsi nevelésre, a keresztény emberi értékekre, kultúrára, hagyományok megismertetésére és megértetésére. Fontosnak tartjuk a szeretetteljes légkört, hiszen pozitívan nevelni csak így lehet, a gyermekben ez teremt biztonságot. Igyekszünk jó példával elől járni, ezzel is biztosítva a kisgyermekek emberi méltóságát és jogait. A hitre, lelki gazdagodásra nevelés egy folyamat, mely figyelembe veszi a gyermek lelki, értelmi, fizikai és közösségi fejlődésének fokozatait. Főbb szempontok: Isten szeretetére nevelés. Hazaszeretetre nevelés. Szép magyar beszéd és keresztény viselkedés elsajátítása. Érzelmi nevelés: vallásos énekek segítségével, és más művészetek eszközeivel. A szülők figyelmének a közösségi élet felé irányítása, a családközösség kiteljesítése érdekében. Alapvető keresztény hitismeretek nyújtása. Isten szeretetére nevelés saját példán át, kezdettől, egész nap és minden dolgozó által. A keresztény szellemiségű pedagógiai munka akkor eredményes, ha sikerül tudatosítani a gyermekekben azt, hogy Istenhez kapcsolódik az ember minden cselekedete (a jóság, a szeretet, a barátság, a felnőttek tisztelete), erkölcsi szempontból nem létezik semleges tett. A keresztény nevelés az alábbiakban nyilvánul meg: II Csodálkozás, rácsodálkozás A különböző tevékenységek során a természet szépségeire, a Teremtő nagyságára, jóságára, okosságára, a rejtett titkokra (mint a magba, tojásba zárt élet...) irányul a gyermekek figyelme. Ezáltal megtanulnak a gyermekek örvendezni. II Megfigyelés, megfogalmazás A víz, a tűz, levegő titkát, a fény, a meleg szükségességét, a sötétség-világosság, hideg-meleg, a tűz és levegő összetartozását. A csend hangjait. A szeretet sokféleségét, a lelki szépséget. Az öröm és szomorúság gesztusait, mimikáját. 8

9 II Átélés, tudatosítás Az évszakok, az ünnepek adta örömöket. A türelem, a segítségadás, az ajándékozás, a megbocsátás örömeit. A titoktartás, a kitartás, a meglepetés készítésének izgalmát. Saját létezésemet. Mások, kisebbek, ügyetlenebbek, ügyesebbek, öregek, betegek, nyomorékok, fogyatékosok tolerálását, elfogadását. Az elmúlás gondolata mellett a keresztény reménység tudatosítását. Az élet értelmét, az élet erejét. II Köszönet és hála Magamért, szüleimért, barátaimért. A kapott örömökért, a teremtett világért. A kapott, velünk született készségekért, elsajátított képességekért. Egészségünkért, gyógyulásokért. Istennek tetsző magatartásért, a jóra való törekvésért, egymásra figyelésért, vigasztalásért, segítségadásért. Imádságért, Istenre figyelésért. Nevelőmunkánk során, hitoktató és az atyák bevonásával is megismertetjük a gyermekeket a Szentírás számukra érthető kinyilatkoztatásaival, amelyek alapvető erkölcsi normákat tartalmaznak, mintát adnak a szeretet gyakorlására. A történetek megértését segítik a bábozás és dramatikus játék átélési lehetőségei. A gyermekek megtanulnak néhány rövid imát, fohászt, vallásos éneket. Példát kapnak kérések, imádságok saját szavakkal történő megfogalmazására. Gyakorolják a liturgiához kapcsolódó szokásokat, tárgyak szimbolikus értelmét. (Például: kereszt = utak, tojás = új élet, bárány = áldozat, égő gyertya = Jézus, stb.) Óvodánk megismerteti a gyermekeket a szentek életével, hogy példaképül állíthassanak előttük. Az egyházi év jeles napjainak eseményeire készülve naponta sok ismeretre tesznek szert. II. 2. Gyermekkép Az Alapprogram a gyermekkép megrajzolásában az eltérő pedagógiai és pszichológiai irányzatok közös vonásait veszi alapul. Ezek szerint: a gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. E tényezők együttes hatásának következtében a gyermeknek sajátos, életkoronként (életkori szakaszonként) és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. A személyiség szabad kibontakoztatásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik. II Etnikai kisebbség Óvodánk nevelési elveiből adódik, hogy nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó gyermeket mindig szeretettel fogad, ha a szülő gyermekét a keresztény értékrend szerint kívánja nevelni. Azonban ilyen esetben óvodánknak nem áll módjában az anyanyelven történő foglalkoztatás biztosítása. 9

10 Az esetleges szociális hátrányok megszüntetésére, enyhítésére óvodánk a különböző szociális szervezetekkel karöltve igyekszik minden tőle telhetőt megtenni. II Integrált nevelés A gyermekek más és más érettséggel és szociokulturális környezetből érkeznek az óvodába. A hátrányos helyzetű, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai sikerességének záloga a megfelelő minőségű és időtartamú óvodáztatás. Óvodánkban törekszünk arra, hogy a gyermek minden segítséget megkapjon hátrányainak leküzdéséhez. Célunk, hogy differenciálással minden gyermek számára a legoptimálisabb fejlesztést biztosítsuk, valamint hogy nevelésünk igazodjon a gyermekhez, családi környezetéhez. Feladataink: A gyermekek személyiségének harmonikus fejlesztéséhez igazodó gyermekközpontú, családias környezet biztosítása Az integrációt elősegítő csoportalakítás Óvodába lépéskor gyermeki anamnézis készítése, a gyermek fejlődésének nyomon követése Fogyatékosságok jellegéhez igazítandó elvárások A kiemelt területek fejlesztése, gondozása Egyéni bánásmód alkalmazása Pedagógiai munkánk legfontosabb területei (kommunikációs, értelmi nevelés és szocializáció, egészséges életmódra nevelés, társadalmi érzékenység tudatos fejlesztése) Együttműködés a gyermekvédelmi felelőssel, gyermekorvossal, védőnővel, gyermekjóléti szolgálattal, szakmai szolgáltatókkal, tanítókkal és szülőkkel A foglalkozások során beépíteni azokat a feladatokat, amelyeket a Nevelési Tanácsadó, Szakértői és Rehabilitációs Bizottság ad. Alkalmazkodni a gyermekek eltérő képességeihez, viselkedéséhez. A fejlődés várható eredménye: sikernek tekintjük, ha a gyermekek beilleszkednek a csoportba, pozitív irányba mutat a fejlődésük és viszonylagosan együtt haladnak a többi gyermekkel. II Sajátos Nevelési Igényű gyermekek óvodai nevelése, fejlesztése A Közoktatási Törvény biztosítja, hogy minden gyermek megkapja születése pillanatától azt a támogató segítséget, amely elősegíti egészséges személyiségének fejlődését. Óvodánk szeretettel fogadja a sajátos nevelési igényű gyermekeket is. Az SNI gyermekek óvodai nevelése a többi gyermekkel együtt, azonos csoportban, integrált formában történik. Intézményünk nyitott, elfogadó, szeretetteljes környezet, ahol szabadon, játékosan, örömmel tevékenykedhetnek a gyermekek, akiket önmagukért szeretünk. Ezen gyermekek fejlődési tempója lassúbb, mint a problémamentesen fejlődő gyermeké, ezért a családokkal szorosan együttműködve figyelembe vesszük ezeknek a gyermekeknek a speciális nevelési szükségleteit, így az óvodai nevelőmunkánkat tudatosan egyénre szabottan tervezzük. A tárgyi és személyi feltételeink ismeretében határoztuk meg, hogy milyen SNI gyermekeket tudunk óvodánkban integrálni. Az óvoda csoportonként két különleges törődést igénylő gyermeket tud felvállalni. Óvodánk az Alapító Okiratában foglaltaknak megfelelően az alábbi gyermekek együttnevelését vállalja a Kt (1.) bekezdés 29. pontja, illetve a SNI gyermekek óvodai 10

11 nevelésének irányelve és a SNI tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 2/2005. (III. 1.) OM rendelet szerinti módosított besorolással: - Testi fogyatékos gyermekek - Érzékszervi fogyatékos - Beszédfogyatékos gyermekek - Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus (szervi) okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermeke nevelése. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek nevelése. Az integrált nevelés keretében, megfelelő szakember alkalmazásával, tárgyi eszközökkel, a Nevelési Tanácsadóval és a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal együttműködve biztosítja a gyermekek optimális fejlődését. Célunk: A sérült gyermekek harmonikus személyiségfejlesztése, a másságot elfogadó környezet biztosítása. Óvodásaink tudják elfogadni, és egyenrangú társnak tekintsék a sérült óvodás társaikat. Feladataink a sikeres integráció megvalósításához: - Érzelmi biztonságot adó családias óvodai légkör megteremtése. - Az elvárásokat igazítsuk a gyermekek egyéni fejlődési üteméhez. - A cselekvésbe ágyazott tevékenységekhez biztosítsunk kellő időt, eszközöket, alkalmakat. - Felkészülés a gyermek sajátos nevelési igényéből.(szakirodalom tanulmányozása, beszélgetés a szakemberrel) - Fejlesztőfoglalkozások biztosítása a rászoruló gyermekek számára megfelelő szakember alkalmazásával. (gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, logopédus, gyógytornász) - Gyógypedagógus és az óvodapedagógusok munkájának összehangolása a gyermek egészséges fejlődésének érdekében. (egyénre szabott fejlesztési tervek által) Óvodánkban gyógypedagógus foglalkozik az SNI-s gyermekekkel a szakértői véleményben foglaltak szerint. Fejlesztőpedagógiai környezet megteremtése: Személyi feltételek biztosítása: - Az együttnevelésben részt vevők a gyermek, a család, a gyermekközösség, az óvodapedagógusok, az óvoda egyéb dolgozói, a gyógypedagógus, egyéb szakember összehangolt, közös munkája - A Szakértői véleményben megfogalmazottaknak megfelelő végzettségű gyógypedagógus szervezi és vezeti a terápiás foglalkozásokat - A gyógypedagógus szakember segítséget nyújt az adott csoportban dolgozó óvónőnek, dajkának az integráció megvalósulásához - Az együttnevelésben részt vevők folyamatos konzultációja, kapcsolattartása Tárgyi feltételek biztosítása: - A speciális ellátáshoz szükséges eszközök biztosítása - Mindennapi tevékenységet, az integrációt segítő eszközök - Fejlesztőszoba, logopédiai terem - Fejlesztőprogramok 11

12 - Feladatlapok - Szakkönyvek 1. Testi fogyatékos gyermekek Cél: Mozgásos tapasztalatszerzés, szocializáció fejlesztése. Óvónő feladatai: Megfelelő mozgás és élettér biztosítása A tágabb és szűkebb környezet megismertetése a gyermekekkel. Megfelelő mozgás és élettér biztosítása Speciális eszközök használatának megtanítása. A mozgásnevelést az óvodai foglalkozások során valósítsa meg. Önállóságra nevelés. 2. Érzékszervi fogyatékos Cél: A környezet vizuális megismertetése a látássérült gyermekkel. Óvónő feladatai: - Látásnevelés (a látásmaradvány használatának megtanítása) - Nagymozgások és a finommozgások fejlesztése. (térbeli tájékozódás, mozgásbiztonság, kézügyesség fejlesztése). - A látás és mozgáskoordináció fejlesztése. - Segítse a közös játékban való részvételt és a viselkedési formák megtanulását. - Mindig vegye figyelembe a látássérült gyermek fizikai terhelhetőségét, legyen tekintettel a szembetegségére. - Figyeljen a higiéniára, különösen a szem tisztaságára. Cél: A hallássérült gyermek közelítse meg a halló társai nyelvi teljesítményét. Óvónő feladatai: - A nyelvi kommunikáció megindítása. - A beszédmegértés javítása. - Szókincsbővítés. - A kommunikációs igény erősítése. 4. Beszédfogyatékos gyermek: A beszédfogyatékos gyermekekkel logopédus foglalkozik. Minden év elején felméri a gyermekek beszédállapotát. Feladata: A gyermekek beszédfejlődésének megfigyelése (a beszéd szintje óvodába lépéskor, beszédhang minősége, a beszéd ritmusa, szókincsvizsgálat stb.). Helytelen beszédhang korrigálása, tiszta, érthető beszéd kialakítása. Cél: Az anyanyelvi nevelés alapozza meg a tanulási zavarok megelőzését. Óvónők feladatai: - Működjön együtt a logopédussal és a szülőkkel. 12

13 - Beszélő környezet megteremtése (bábozás, mesélés, éneklés). A szépen, érthetően beszélő óvónő minta a gyermekek számára. - Szókincsbővítés. 5. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus (szervi) okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő gyermekek nevelése és organikus okokra nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő gyermekek nevelése. Cél: A gyermek egészséges énképe, önbizalma és önállósága továbbá a kudarctűrő képessége kialakuljon. Óvónők feladatai: - A gyermek figyelmének fejlesztése. - A gyermek érdeklődési területének feltárása. - Nyelvi kifejezőkészség, kommunikáció fejlesztése. - Mozgásigény kielégítése, mozgáskoordináció fejlesztése. - Alkalmazkodó készség, akaraterő fejlesztése. - Feladattudat kialakítása. Minden SNI gyermek, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermek fejlesztése a törvényben meghatározott módon és az abban leírt szakember bevonásával történik. A szakember a fejlesztéshez évente egyéni fejlesztési tervet készít. A SNI gyermek beiskolázása a szakértői vélemény alapján történik. III. Az óvodai nevelés célja, feladata III. 1. Az óvoda célkitűzése Az önmagában és környezetében bízni tudó, és önmagát becsülő gyermek nevelése. A gyermekek adottságaiból kiindulva lehetőségeik szerint a személyiségük, készségeik, képességeik teljes kibontakozásának elősegítése. Szüleiket és embertársaikat szerető, tisztelő, egymást segítő, jóra törekvő gyermekek nevelése. III. 2. Az óvoda feladata A gyermekek harmonikus, testi-lelki fejlődésének biztosítása a családokkal együttműködve, ezen belül az anyanyelvi -, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. III. 3. Egészséges életmód kialakítása A helyes életritmus, a rendszeresen, megszokott időben végzett tevékenységek visszahatnak az életfolyamatokra, így az egészséges testi, lelki és szellemi fejlődésnek is feltételei. A gyermekek óvodában töltött idejét tudatosan, szükségleteik figyelembevételével tervezzük meg. Hangsúlyt fektetünk: A gyermek gondozására, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítésére, A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítésére, A gyermeki testi képességek fejlődésének segítésére, 13

14 A gyermek egészségének védelmére, edzésére, óvására, megőrzésére, Az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítására, A gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezetre, A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítására, Megfelelő szakemberek bevonásával a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátására. A táplálkozás a testi, lelki növekedéshez nélkülözhetetlen. A napi négyszeri étkezést gyermekétkeztetéssel foglalkozó konyha biztosítja. Az ízlésesen terített asztal igényességre, és kultúrált viselkedésre késztet, erre óvodánk különös gondot fordít. Másképpen történik az asztalterítés ünnepeken és hétköznapokon. A gyermekek folyadékigényét óvodánk teljes mértékben kielégíti. Az étkezés kezdetén és végén közös ének fejezi ki a hálát a Gondviselő Istennek. A kisgyermek igényli a testápolás körüli segítséget. (Pl.: mosakodás, körmök ápolása, WC használati szokások elsajátítása, fogmosási szokások, helyes orrfújás és zsebkendőhasználat, a rendetlenség észrevételére és megszüntetésére való nevelés.) Óvodánk ezáltal védi egészségüket, segíti az ápolási szokások kialakítását, a tisztaság iránti igény kifejlődését. Óvodánk a gyermekek öltözködése tekintetében alkalmazkodik az időjárás változásaihoz, közben fejleszti a gyermek ízlését és önállóságát. Minden nap, ha az időjárás engedi, a gyermekek felügyelettel friss levegőn tartózkodnak. Ez az időtöltés változatos: élményszerző séták, kirándulások, parkban, ligetben játszások biztosítása, udvari játék, munkavégzés. Fontos a gyermekek számára a szabadban való játék jó megszervezése. Pihenésre, alvásra minden gyermeknek szüksége van. Óvodánk biztosítja számukra a csendet, nyugalmat. Az elcsendesedést, a belső béke kialakulását mesével, altató énekkel, zenével, kedvenc játékaikkal, simogatással segíti elő. Balesetmegelőzés: Óvodánk az eszközök funkció szerinti használatával, szabályok felállításával és betartatásával törekszik a gyerekek testi épségének védelmére. III. 4. Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása 1) Az óvodás korú gyermek egyik jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. A személyiségen belül az érzelmek dominálnak, ezért elengedhetetlen, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, otthonosság, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteli légkör vegye körül. Mindezért szükséges, hogy már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék a gyermeket. Az óvodapedagógus gyermek, gyermek dajka, gyermek gyermek kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze. Az óvoda egyszerre segítse a gyermek szociális érzékenységének fejlődését, éntudatának alakulását, és engedjen teret önkifejező és önérvényesítő törekvéseinek. Az óvoda teremtsen lehetőséget arra, hogy a gyermek kielégíthesse természetes társas szükségleteit; nevelje a gyermeket a különbözőségek elfogadására, tiszteletére. 2) A szocializáció szempontjából különös jelentőségű a közös élményekre épülő 14

15 tevékenységek gyakorlása. Az óvodai élet szervezése segíti a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (mint pl.: az együttérzés, a segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának (ezen belül: önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának) fejlődését, szokás és normarendszer megalapozását. 3) A gyermek nyitottságára építve az óvoda segítse elő, hogy a gyermek tudjon rácsodálkozni a természetben és az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, tisztelje és becsülje azt. Ismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a szülőföldhöz való kötődés alapja. 4) A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékű az óvodapedagógus, és az óvoda más dolgozóinak kommunikációja, bánásmódja és viselkedése. 5) A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, alacsonyabb fejlettségi szinten álló, sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű, az elhanyagolt, illetve kiemelkedő képességű gyermekek nevelése jól illeszkedik a vegyes szervezésű csoportokban. Az egyéni törődés, megfelelő szakemberek bevonása, biztosítják a gyermekek számára a tőlük telhető lehetséges fejlődést. III. 5. Anyanyelvi és értelmi fejlesztés, nevelés A gyermekek spontán érdeklődését kihasználva óvodánk igyekszik a tapasztalatok gyűjtésére, a környezet megismertetésére, összefüggések felfedeztetésére és az így szerzett ismeretek rendszerezésére. Törekszik a gyermeki emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás és a kreativitás fejlesztésére. A sokféle tevékenység által adódó problémahelyzeteket kihasználja, azok megoldására, gondolkodásra készteti a gyermekeket. Mindezek kifejezése beszédben történik. Ezért fontosak a gyermekek kérdései, megállapításai, beszédkedve. A gondolkodás fejlesztése a tapasztalatokon keresztül, a nyelvi kifejezéssel egységben valósul meg. IV. Az óvodai élet megszervezésének elvei IV. 1. Személyi feltételek Óvodánk személyi feltétele biztosított. A három csoportban hat felsőfokú végzettségű óvónő dolgozik, akik közül egy teológiai diplomával, egy pedig közoktatás vezetői szakvizsgával rendelkezik. A három csoport munkáját három dajkaképzőt végzett dajka segíti. Óvodánk dolgozóinak igénye a teológiai ismeretek elmélyítése. Óvodánk kollektíváját a mindenre való nyitottság, a jó, szép és nemes dolgok megvalósításáért az áldozatkészség vállalása jellemzi. Ezt bizonyítja az is, hogy az óvodapedagógusok feladták közalkalmazotti állásukat a bizonytalanért, mert emberi és szakmai kiteljesedésüket látják benne. Az óvónők és dajkák szakmai munkakapcsolatát a kis közösség őszinte, felelősségérzettel átitatott gyermekszeretete határozza meg. Mindent együtt, közös gondolkodással, mindenki elgondolásait figyelembe véve, a legjobbat választva szeretnénk tudásunk legjavával szolgálni a gyermekeket. 15

16 Az óvodában a nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus. Jelenléte a nevelés egész időtartamában fontos feltétele az óvodai nevelésnek. Az óvodapedagógus elfogadó, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermek számára. Az óvodapedagógusi tevékenységnek és az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazottak összehangolt munkájának hozzá kell járulnia az óvodai nevelés eredményességéhez. A gyermekek lelki fejlődését kíséri figyelemmel a lelkiatya, aki heti rendszerességgel foglalkozik a gyermekekkel. IV. 2. Tárgyi feltételek Az óvodának rendelkeznie kell a helyi nevelési program megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel. Az óvoda épületét, udvarát, kertjét, berendezését oly módon kell kialakítani, hogy szolgálja a gyermek biztonságát, kényelmét, megfeleljen testméreteiknek, biztosítsa egészségük megőrzését, fejlődését. Tegye lehetővé mozgás és játékigényük kielégítését, és a gyermekeket harmóniát árasztó színekkel, formákkal, anyagokkal vegye körül. A tárgyi felszereléseket, amelyeket a gyermekek használnak, számukra hozzáférhető módon és a gyermekek biztonságára figyelemmel kell elhelyezni. Az óvoda egyidejűleg biztosítson megfelelő munkakörnyezetet az óvodai munkatársaknak, teremtsen lehetőséget a szülők fogadására. Óvodánk ideiglenesen az iskola alsótagozatos épületének földszintjén kapott elhelyezést. Három tágas helyiségben, külön mosdóhelyiségekkel rendelkeznek a csoportszobák. A mosdóban hideg-melegvíz folyik. A gyerekek egy külön teremben öltözködhetnek az előtéren kívül. A folyosó végéről közvetlenül nyílik a tornaterem. A tornaterem előteréből közelíthető meg a két udvarrész. Az óvoda zavartalan működéséhez minden szükséges helység rendelkezésre áll. Az óvoda udvarán jelenleg is átalakítási munkák folynak. Óvodánk játékkészletét folyamatosan gyarapítja. A saját kezűleg készített kiegészítő eszközök folyamatosan, a szükségletnek megfelelően készülnek. A fejlesztő játékok bővítésére külön gondot fordítunk. A bábokból, dramatizáláshoz szükséges ruhákból, jelmezekből mesékhez, versekhez való kellékeket biztosítunk. A szakkönyvek és mesekönyvek mennyisége és minősége kielégítő. Óvodánk céljainak eléréséhez audiovizuális eszközök is rendelkezésre állnak. Udvari játékaink fából készültek. Bővítésük folyamatos, karbantartással óvjuk. A nevelő és oktató munkát segítő eszközök és felszerelések folyamatos bővítése, különböző szempontokat figyelembe véve történik. Nevelői és tárgyi feltételek folyamatos bővítése adományokból, és az intézmény mögött álló alapítvány segítségével történik. IV. 3. Napirend, hetirend Az óvodánk napirendje a gyermekek számára érzelmi biztonságot ad az eligazodásban. A gyermek a rendszeresen visszatérő tevékenységformákból tudja, hogy mi következik, és mikor várhatja szülei érkezését. A gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével az egyes tevékenységek megfelelő időben és ritmusban történnek, a csoportok egymáshoz is alkalmazkodva szolgálják a gyermekek egészséges életrendjét ig folyamatos érkezés, reggelizés, kötetlen játék, szabadon választott tevékenység; 16

17 ig szervezett tevékenység; ig udvari játék, levegőzés, séta, egyéb program; ig ebéd; ig csendes pihenő; ig étkezés; ig kötetlen játék, szabadon választott tevékenység. Napirendünket a folyamatosság és rugalmasság jellemzi. Fontos a tevékenységek közötti harmonikus arányok kialakítása szem előtt tartva a játék kitüntetett szerepét. A csoportok heti rendje a sajátos lehetőségeket, és a csoportok egymáshoz történő alkalmazkodását oldja meg. Óvodánk életének megszervezésében a gondozásnak is kiemelt szerepe van. Az óvodapedagógusok a gondozás folyamatában is nevelnek, építik kapcsolataikat a gyermekekkel, egyúttal segítik önállóságuk fejlődését együttműködve a gondozást végző többi munkatárssal. Az óvoda teljes nyitvatartási idejében a gyermekekkel történő foglalkozások mindegyikét óvodapedagógus irányítja. IV. 4. Az óvoda kapcsolatai IV Kapcsolat a szülőkkel A szülőkkel szoros a kapcsolat, hiszen óvodánk megalakulása a velük való együttműködésnek köszönhető. A kapcsolat ápolása viszont fontos feladat, hogy a teljes nyitottság, őszinteség légkörében óvodánk valóban együtt nevelje a gyermekeket szüleivel. Óvodánk a családok egymás közötti kapcsolatát is igyekszik elmélyíteni, bővíteni, hiszen nagyon sok tapasztalatot tudnak egymásnak átadni. Óvodánk célkitűzése olyan hagyományokat kialakítani, melyek a család és az óvoda összekapcsolódását, a családok egymás közti barátságát erősítik, családközösségek létrejöttét segítik. Fontosnak tartjuk olyan alkalmak teremtését (ismeretterjesztő előadások, hagyományőrző összejövetelek), ahol a családok kicserélhetik egymás között gyermeknevelési és egyéb tapasztalataikat, és konkrét élethelyzetekből vett tanácsokkal gazdagíthatják egymást. Óvodánk a nagyszülőket is szeretné bevonni különböző programjaiba. Óvodánk közössége szüntelen imádságban ajánlja a keresztény családokat Szent József oltalmába, hogy találják meg, őrizzék meg, és hitelesen adják tovább az igaz értékeket. Óvodánk tervezi a nevelési problémákkal kapcsolatos előadások szervezését a szülők igényének, aktivitásának megfelelően. Óvodánk célja a keresztény értékrenden alapuló közösségépítés, mely védi és támogatja az egyént, és segíti a problémák pozitív megoldását. Meghatározott időközönként fogadóórát és szülői értekezletet tartunk, amelyen tájékoztatjuk a szülőket az aktuális programokról és a gyermekeket érintő egyéb tudnivalókról. IV Kapcsolat más intézményekkel A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában az óvodánk nyitott és kezdeményező. Óvodánk nevelői közössége állandó és szoros kapcsolatban áll a piarista iskola tantestületével és gyermekeivel. Óvodánk kapcsolatot ápol a város bölcsődéivel. Javarészt ezekből az intézményekből érkeznek a piarista óvodába a gyermekek, így lényeges a korábbi nevelőikkel (bölcsődevezető, gondozók) való szoros kapcsolat. Fontos a kapcsolattartás a város önkormányzatával, különösen a Művelődési és Sportosztály dolgozóival. 17

18 Oktató-nevelőmunkánkat segítik az alábbi intézmények: Szivárvány Fejlesztő Központ Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Halis István Városi Könyvtár Hevesi Sándor Művelődési Központ Medgyaszay Ház Tervezzük más intézményekkel, vállalatokkal, esetleg a szülők saját munkahelyével a kapcsolatot kiépíteni, hogy a gyermekeknek betekintési lehetősége legyen az emberek és szüleik munkájába. A látogatásokban nevelési, ismeretadási, élményszerzési lehetőségek rejlenek. Rendőrség Tűzoltóság Fogászat Orvosi rendelő Uszoda Üzletek, stb. Óvodánk vezetője szoros kapcsolatot tart fenn különböző szervezetekkel, ezzel kölcsönös segítséget nyújtva egymásnak. Szent Imre Plébánia Felsővárosi Jézus Szíve Plébánia Alsóvárosi Szent József Plébánia Kiskanizsai Sarlós Boldogasszony Plébánia Nyolc Boldogság Katolikus Közösség Polgári Körök Karitász szervezetek Családsegítő Központ Katolikus Közösségek V. Az óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógus feladatai V. 1. Játék A játék az óvodáskorú gyermek alapvető és legfőbb tevékenysége. A játékban fejlődnek ki azok a sajátosságok, amelyek később a játékon kívüli magatartásában is jellemzők lesznek. Fejleszti a mozgását, értelmi képességeit, kreativitását, társas kapcsolatait. A játékban közelivé és elfogadhatóvá válnak a viselkedési szabályok. A játék zavartalanságát a rugalmas napirend is biztosítja. Vegyes életkorú csoportban más a gyerekek játéktevékenysége, más a játék és eszközigénye is. A gyermekek játékfejlődéséhez óvodánk biztosítja a nyugodt, biztonságos légkört (játéksarkok), elegendő időt és helyet. Együtt játszunk a gyerekekkel, akik szabadon választhatják meg játékeszközeiket, segítünk, hogy fejlettségi szintjüknek megfelelően tevékenykedhessenek. Utánozható mintát adunk a játékhoz, de direkt módon nem befolyásoljuk a játék alakulását. 18

19 Kiemelt figyelemmel követjük a gyermek problémamegoldását, konfliktuskezelését, egyéni ötleteinek megvalósítását. Szükséges, hogy a gyermek kifejezhesse a társas érintkezés során kialakult negatív érzelmeit is, de meg kell tanítani ennek helyes módjára. A cél nem az akarat tekintélyelvűségen alapuló érvényesítése, hanem a gyermek személyes erkölcsének megalapozása. A gyermekek a játék során különböző módon foglalatoskodnak. A játék a gyermek gyakorlati tevékenységének egyik formája, a megismerés útja, az elsajátított ismeretek kipróbálása, rögzítése, pontosítása. A játék gazdag világ, melyben minőségileg csoportosíthatók, de egymástól el nem választhatók a játékfajták. Minden fajtában van gyakorlás, próbálkozás. Addig játszik, amíg érdekes, örömet nyújt. A rátalálás öröme hajtja a gyermeket, nem a tartalom kifejezése. Az ismétlő játékkal megismeri, megérti önmagát, környezetét. Biztonságot nyújt a gyermek számára. A gyermek alapvető közlésformája a játék, belső feszültséget csökkentő hatású. A rakosgatáshoz, húzogatáshoz és más ismétlő mozdulatokat igénylő játékhoz óvodánk nagyobb számban biztosít eszközöket, melyek felhasználhatók másféle játékhoz is. A gyermek ismétlődő mozdulataihoz olykor mondókát, dalt kapcsol (tapsoltatók, lovagoltatók, táncoltatók). A verbális ismételgetés is örömöt ad. A játékban az eszköz szimbólummá válik; szerepet vállal. A gyermek játékát nem irányítjuk, nem avatkozunk bele, tiszteletben tartjuk a társ és játékválasztást. A gyermeknek a szabadságra és a felnőtt jelenlétére egyaránt szüksége van, ha kell, segítséget kap. A gyermek játékába a belső történéseit, érzelmeit viszi bele. Ismerkedik, próbálgat, benyomásai, érzelmei erősödnek, úgy csinál, mintha, tettet. A csoportszoba berendezése olyan, hogy a gyerekeknek bármikor lehetősége legyen meghitt sarok, elkülönülésre alkalmas kuckó kialakítására. Mindezen túl fontos feladat, hogy tapasztalatokhoz, élményekhez jussanak a gyermekek. Amint ismerkedik önmagával, környezetével, úgy változik, gazdagodik játéka. Az alkotás örömeit élik át a gyermekek, amikor építenek. A mozdulatok gépies ismételgetésekor létrejövő forma csodálkozással, majd csodálattal tölti el, ami aztán újabb próbálkozásra készteti. Közben rengeteg tapasztalatot gyűjtenek a tárgyak tulajdonságairól, térben való elhelyezkedésükről, megszámlálhatatlan variációs lehetőségről. Az építősarokban elhelyezett nagy és kisméretű fakockák, áthidaló lapok, különböző formájú, és színű műanyag építőelemek, építőjátékok (duplo, legó, favonat, stb.) teremtenek lehetőséget az építőjáték kibontakozására. A játék során bábozáskor, a dramatikus játékban használja a képzelődés, a belső kép készítés folyamatát. Az érzelmi világát, belső történéseit, vágyait fejezi ki, hogy saját elképzelése, érzelmi indíttatása által jelenítsen meg egy-egy történetet, mesét. Az esetleges szorongásai feloldódnak, feszültségei levezetődnek. A bábok, az általuk barkácsolt dramatikus kellékek könnyen elérhetőek. A szabályjáték feltétele a társak elfogadása, szempontjainak tudomásul vétele, ügyesség. A szabály betartása különösen nehéz, ha azt más állítja. E játéktípus lényeges eleme, hogy a figyelmeztetést segítő szándékként tudja elfogadni. A gyermekek játékát témájában, tartalmában, formájában, szociális jellegében, időtartamában folyamatosan nyomon követjük. 19

20 V. 2. Anyanyelvi nevelés Cél a magyar nyelv mint az emberi kapcsolatok létrehozásának nélkülözhetetlen eszköze helyes, kultúrált használata. Feladat a nyelvi eszközök elsajátítása, gazdagítása (szókincsbővítés, hangszín, hanglejtés). Az anyanyelv fejlesztésére az egész nap folyamán, minden nevelési területet érintve fokozott figyelem fordítódik. A kommunikáció során rengeteg lehetőség adódik a helyes kiejtés gyakorlására, a megfelelő beszédtempó, a hangszín, hanglejtés átadására, és a kultúrált beszédre. A beszédhibák javítását a szakértő logopédus segíti. Óvodánk gyermekei rendszeresen részt vesznek az iskola és egyéb intézmények által rendezett vers -, és mesemondó versenyeken, ahol általában kiemelkedő eredményt nyújtanak. V. 3. Mese, vers Cél a mesék, versek megszerettetése, örömteli visszaadása. Feladat, hogy a nyelvi eszközök elsajátításával a gyermekek beszéde színesedjen, gazdagodjék. A kisgyerekhez a legközelebb álló műfaj a vers és a mese. Hallgatása során sokféle érzelmi állapotba kerül, örömöt, felszabadultságot, elégedettséget érez. A vers és a mese tanítja, erkölcsi tanulságot szolgáltat, értelmileg fejleszti. Feloldja szorongásait, indulatait levezeti, fejleszti fantáziáját. Az óvodába lépő gyermek anyanyelvi készségszintje függ a családok irodalomszeretetétől, igényességétől és az audiovizuális eszközöknek a család életében elfoglalt helyétől. Ezért az óvodai irodalmi anyag kiválasztásakor fontos az anyanyelvileg tiszta, értékes mese, vers, a népi alkotások és a jelentős költői, írói művek a magyar- és a világirodalomból. Ezek a következők: altatók, dúdolók, höcögtetők, állatterelők, állatcsalogatók, népi csúfolók, mondókák, rigmusok, mesék. Göcsej, Hetés, Őrség néphagyományai, Gönczi Ferenc, Horváth Károly, Vajda József gyűjtései. Népi imádságok, könyörgések, a népi vallásosság költészete. Pl.: betlehemezés, pünkösdölés, három királyjárás. Fontosnak tartjuk a hagyományok életre keltését, a gyermekekhez való közelhozását. Óvodánk irodalmi élményt kíván nyújtani minden adandó alkalmat megragadva, bármely tevékenység során. A vers és a mese eszköz egy témakör, egy didaktikai vagy nevelési cél elérésére, vagy csak pusztán hangulatkeltésre, illusztrálásra is. A gyakori meseés versmondás célja az anyanyelvi készség- fejlesztése, szókincsbővítés, artikuláció, hangképzés felmérése, javítása, a fogalmi gondolkodás és beszédkészség fejlesztése. A tervezett vers- és meseanyag feldolgozása meghatározott heti- és napi rend szerint történik. A mesék, folytatásos mesék szöveghű elmondására tartalmuktól, terjedelmüktől és a gyermekek érdeklődésétől függően hosszabb ideig, az elalvás előtti időben kerül sor. A versek az ismétlések során rögzülnek. Alkalmanként a mesék előadása eljátszással, bábozással egészül ki. V. 4. Ének, zene, énekes játék Cél, hogy a gyermek szeressen énekelni, dalos játékot játszani; a dal, a dúdolás érzelmeinek spontán kifejező eszközévé váljék. Visszaadjuk a gyermekeknek a népi 20

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

A PIARISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS BOLDOG DONÁTI CELESZTINA ÓVODA ÓVODAI PROGRAM

A PIARISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS BOLDOG DONÁTI CELESZTINA ÓVODA ÓVODAI PROGRAM A PIARISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS BOLDOG DONÁTI CELESZTINA ÓVODA ÓVODAI PROGRAM Írták: Farkas Zoltánné, Kóréné Horváth Anita, Kőnig Gáborné, Paucsáné Titz Eszter, Takács Orsolya, Kertész

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÓVODA ÉS A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA ORFŰ 2010. TARTALOM Bevezető 1.Az óvoda adatai 2. Helyzetkép az óvodáról 2.1.Alapelveink 2.2.Gyermekképünk 2.3. Pedagógusképünk 2.4.

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Összeállította: Dr. Bús Imre főiskolai tanár, szakfelelős Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa, intézetigazgató Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016.

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom TARTALOMJEGYZÉK... 1 Bevezető... 2 A település bemutatása... 2 II. Az óvoda jellemző adatai... 4 III. Helyi Nevelési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM OM AZONOSÍTÓ: 036472 WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM 9700 Szombathely, Márton Áron u.58. 2013. -1- Tartalom Bevezető 3.o. I. A MI ÓVODÁNK 5.o. 1. Az óvodánk jellemző adatai 5.o. 2. Programunk küldetése,

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 Tartalomjegyzék: 1. Helyzetkép.3 2. Jövőképünk....6 3. Óvodai nevelésünk sajátos jellemzői.7 4. Óvodai nevelésünk feladatai... 9

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Törvényi háttér... 4 Az óvoda

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b.

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. Pedagógiai Program Cinkotai Huncutka Óvoda OM azonosító: 034612 Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. 2013. 1 BEVEZETÉS Óvodánk pedagógiai programjában kiemelt

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

ADDIG IS MÍG NAGY LESZEK

ADDIG IS MÍG NAGY LESZEK ADDIG IS MÍG NAGY LESZEK Szolnok Városi Óvodák pedagógiai program Szivárvány Óvoda programrésze - 2013 - TARTALOMJEGYZÉK 1 Helyzetelemzés 3 1.1 Óvodánk bemutatása 3 1.2 Humán erőforrásaink 3 1.3 Óvodánk

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ BÚZAVIRÁG TAGÓVODA Kaposvár 2009 107 1. AZ ÓVODA ADATAI: Az

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 1 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetkép...

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi Kisharang Keresztyén Családi Napközi - Bárány Keresztyén Családi Napközi A Családi napközik 2012. évi működéséről A CSANA fenntartásának célja: a családban nevelkedő gyermekek számára életkoruknak megfelelő

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Berhida Város Süni Napköziotthonos Óvoda átdolgozott Nevelési Programjáról

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Berhida Város Süni Napköziotthonos Óvoda átdolgozott Nevelési Programjáról SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Berhida Város Süni Napköziotthonos Óvoda átdolgozott Nevelési Programjáról Készítette: Kovácsné Tobak Márta közoktatási szakértő Ig. sz.: 011828-02 Hajmáskér, Arany János utca 8. Bevezetés

Részletesebben

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető:.. neve Legitimációs eljárás

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Orbánhegyi Óvoda 2013. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. (Szabó Lőrinc: Ima a gyerekekért)

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Orbánhegyi Óvoda 2013. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. (Szabó Lőrinc: Ima a gyerekekért) PEDAGÓGIAI PROGRAM Orbánhegyi Óvoda 2013. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. (Szabó Lőrinc: Ima a gyerekekért) Tartalom 1. BEVEZETÉS 4 1.1. Alapprogram elve 4 2. HELYZETKÉP

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:032920 2014 Napközi Otthonos Óvoda 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12. Intézmény OM azonosítója: 032920 Készítette: Hanákné Durján Ilona óvodavezető

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála 1 Tartalom I. BEVEZETŐ 4 1. Nevelőtestületünk választott mottója: 4 2. Az óvoda jellemző adatai: 4 3. Törvényi szabályozás 4 4. Óvodánk rövid bemutatása

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Szent Imre Katolikus Óvoda

Szent Imre Katolikus Óvoda Szent Imre Katolikus Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA DERÜS VAGYOK, LEGYETEK AZOK TI IS! (II. János Pál pápa) 2013 TÖRVÉNYI HÁTTÉR Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Törvények A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Tormási Margit CSANODA CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Csanoda-Gyermekszolgáltató Játszóház Nonprofit Bt. 2012. Csanoda Játszóház Szakmai program 2 A játszóház neve: Csanoda Játszóház

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁS

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁS Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda Általános Iskola és Gimnázium 6300.Kalocsa Asztrik tér 1. Tel:(78) 462-380 Mellék:252,253 Fax:(78)466-950 E-mail cím: nagyasszonyunkovi@gmail.com OM azonosító:027743 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

Csibi Enikő 2012. április 11.

Csibi Enikő 2012. április 11. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a gyermekvédelem intézményeinek együttműködése A speciális szükségletű gyermekek felzárkóztatása érdekében Csibi Enikő 2012. április

Részletesebben

Óvodai Pedagógiai Program

Óvodai Pedagógiai Program 2013. Óvodai Pedagógiai Program Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda - Óvoda Tagintézménye Tartalomjegyzék 1. Óvodánk adatai, helyzetkép... 4 1.1 Óvodánk adatai... 4 1.2 Helyzetkép... 5

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Bárka Keresztény Családi Napközi

Bárka Keresztény Családi Napközi Bárka Keresztény Családi Napközi Családi napközi neve: Bárka Keresztyén Családi Napközi Címe: Budapest, 1039, József Attila u. 28. Telefon: 06-70/70-368-23 Email: blanka.hock@gmail.com A programért felelős

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai 2. Helyzetkép 2. 1. Gyermekképünk 2. 2. Óvodaképünk, jövőképünk 2. 3. Pedagógusképünk, küldetésünk 2. 4. Az óvoda személyi feltételei 2. 5. Az óvoda tárgyi

Részletesebben

Fogalmi segédlet a célok és feladatok megfogalmazásához

Fogalmi segédlet a célok és feladatok megfogalmazásához Körmöci Katalin, főszerkesztő Óvodai Nevelés Fogalmi segédlet a célok és feladatok megfogalmazásához Cél fogalmi tisztázása Célként fogalmazható meg az, amire törekvésünk irányul, amely az egyén szükségleteitől

Részletesebben