LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam szám május

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május"

Átírás

1 Fény és Forrás május 2 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam szám május kegyelmével Isten akaratát, és örvendezünk a kegyelem által bennünk megtermő gyümölcsnek. Ez mind a jelen pillanat isteni élete és adománya. Ahhoz azonban, hogy ezek működő és gyümölcsöt termő kegyelemmé váljanak, szükséges, hogy az évente visszatérő ünnepekben egész személyiségünkkel vegyünk részt. Ne kívülről nézzük az utolsó vacsora termét, ahol a tanítványok az asszonyokkal együtt imádkozva várják a Szentlelket, hanem érezzük magunk körül az utolsó vacsora termét, ahol Máriával együtt én várom az igazság Lelkét. Ha ezzel a nyitott szívvel és reménységgel várjuk a Szentlelket, akkor Jézus - ígérete alapján - nem csak egyszer, hanem folyamatosan árasztja ránk kegyelmét. Kiformálja bennünk a Krisztus arcot, és a bennünk élő Krisztus által a Szentháromság belső életének részesévé tesz. JÖJJ SZENTLÉLEK ÚRISTEN, TÖLTSD BE HÍVEID SZÍVÉT! VÁRJÁTOK A SZENTLELKET Jézus Krisztus mennybemenetelekor apostolaival utoljára találkozik látható, érzékelhető módon. Itt adja a missziós küldetést is: Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet (Mt 18,29), és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. (Mt 28,20). Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. (Mt 16,16) Jézus is tudja, az apostolok is érzik, hogy ezt az istenien nagyszabású küldetést ők maguktól nem tudják megvalósítani. - Eddig itt volt velünk Jézus, Ő segített, Ő mondta meg mit tegyünk, most hogy lesz??- Jézus ígérete azonban irányt mutat ebben a bizonytalanságban is: Más Vigasztalót adok nektek (vesd össze: Jn 16,7), az igazság Lelkét, aki elvezet a teljes igazságra. Nem magától fog szólni. (Jn,16,13) Az apostolok ezzel az örömmel és reménységgel mennek haza és várják az ígéret beteljesedését. A keresztény ember számára Isten üdvözítő tervének minden mozzanata a jelen kegyelmi rendben valósul meg. Mindig a jelen pillanat az, ahol átéljük Jézus szenvedését és halálát, most találkozunk a feltámadott Krisztussal is. Itt visszhangzik bennünk Jézus missziós küldetése, tanácstalanságunkban és tehetetlenségünkben várhatjuk a Szentlelket, és megtesszük a Szentlélek szívünkbe áradásának MERT BENNED AKAROM VISZONTLÁTNI ŐT Egyik nap bementem a templomba, és bizalommal teli szívvel ezt kérdeztem Tőle: Miért akartál itt maradni a földön, a föld minden pontján, a legdrágább Oltáriszentségben, és nem találtál módot arra, Te, aki Isten vagy, hogy nekünk add, és köztünk hagyd Máriát is, aki Édesanyánk földi vándorlásunkban? A csendben mintha ezt válaszolta volna: Nem hagytam itt, mert benned akarom viszontlátni őt. (.) Most rajtatok a sor, hogy enyhítsétek a fájdalmakat, a sebeket és letöröljétek a könnyeket. Énekeld a Loretói litániát, és törekedj annak tükre lenni. Chiara Lubich

2 Fény és Forrás május 3 Túra a gödöllői dombokon Április 18-án a régebb óta fiatal házas közösség kirándulást szervezett. Az első (és reméljük, nem utolsó) közös kirándulásunkon negyvenegyen vettünk részt. Örültünk, hogy nemcsak a házas hittanos közösségből voltunk. A kirándulás célja nemcsak az volt, hogy mozogjunk és jó levegőn legyünk, beszélgessünk, hanem hogy kölcsönös szeretetben töltsük el ezt a napot. Így a 8 órai gyülekező után induláskor a kápolnában rövid imával kezdtünk. Majd elindultunk úti célunk felé, a babati Árpád-kori temető és templom romjaihoz, és rövid ismertetőt hallhattunk a rom történetéről (köszönet érte Máthé Lacinak). Továbbmenve megnéztük a Grassalkovich istállókastélyt, mely igencsak felújításra szorul. Innen hazafelé vezetett az utunk. Az óvodához megérkezve finom illatok és még finomabb falatok vártak ránk (hála Maya néninek és Máthé Attilának). Később a fiatalok is csatlakoztak hozzánk és a délután játékkal és beszélgetéssel telt. Reméljük, legközelebb még többen leszünk! H.M. TARTALOM Várjátok a Szentlelket 1 Liturgiáról 14 Mert benned akarom viszontlátni Őt 2 Péter atya válaszol 15 Túra a gödöllői dombokon 3 Az ige élete 19 Együtt Európáért 4 Hangversenyek templomunkban 20 Galga-menti találkozó 5 Kérések 20 Vendégünk Schönborn bíboros 7 Öltözködésről 21 Papi hivatások vasárnapja 7 Olvasólámpa 22 Munkatársképzés 8 Templombúcsú 23 Majális 9 Családi nyaralás 24 Kismama találkozó 10 Iroda 24 Élő Rózsafüzér 11 Hírek 25 Kolping hétvége 12 Papszentelés 25 Nepomuki nap 13 Nyári miserend 28 Fény és Forrás május 4 Keresztény mozgalmak és közösségek EGYÜTT EURÓPÁÉRT Az Együtt Európáért egy európai méretű társadalmi kezdeményezés, mely pünkösdjén indult, amikor II. János Pál Rómába hívta a katolikus megújulási mozgalmakat, és ezt a célt fogalmazta meg számukra: hogy lelket adjunk Európának. A mozgalmakra bízta, hogy együtt munkálkodjanak ennek megvalósításán ben és 2007-ben a németországi Stuttgartban megrendezett Együtt Európáért találkozókon a mozgalmak már azon kezdeményezéseiket mutatták be, melyek a népek közötti különbözőségek gazdagító, és egységre vezető erejét bizonyították. Mindkét rendezvényen plébániánkról is többen részt vettek április 25-én minden ország saját hazájában rendezte meg soron következő találkozóját, így Magyarország is. Budapesten tizenhét magyarországi egyházi mozgalom és közösség mintegy ötszáz képviselője gyűlt össze, hogy bemutassák az Együtt Európáért szellemében született kezdeményezéseiket, melyek a béke megvalósításáról és a társadalmi felelősségvállalásról tettek tanúságot. A rendezvényen plébániánkról nyolcan vettünk részt. Mindannyiunkat megfogott a résztvevő mozgalmak karizmáinak sokszínűsége, hogy Isten mennyire nem unalmas, egyforma utat szán nekünk a béke és a társadalmi felelősségvállalás megvalósításában: utcai evangelizálás, szegények segítése, afrikai misszió, házaspárok lelki gondozása, értelmi fogyatékos gyermekek segítése, az egyetemes testvériség építése.

3 Fény és Forrás május 5 Szlovákiából harmincan érkeztek a találkozóra. Hétköznapi életük sok apró, a kölcsönös szeretetben megélt tapasztalata remény volt. Amikor a politika sokszor csak szítja a népek között amúgy is elmélyülő ellentéteket, szlovák barátaink megmutatták, hogy mi képesek vagyunk az egymással békében élő népek családját építeni. Éva Mélyen elgondolkodtató, hogy a találkozón elhangzott és megélt tapasztalatok hallatán tudunk-e mi is igent mondani. Ki-ki lehetősége szerint - tettekkel, anyagiakkal, imával. Hogy a mostani nehéz időben, a szűkebb környezetünkben a segítségre szoruló testvéreket, családokat támogassuk, gondjaikban osztozzunk. Az Atya gondoskodása mindig megérkezik, csak tegyük meg a részünket mi is. Zsuzsa A szeretet, az együtt gondolkodás, a másik tisztelete tud választ adni Európa problémáira. Ilyen válasz Dúl Géza atya tapasztalata, aki egyházmegyénkben a cigány pasztorációért felelős. Egy faluban találkozott egy cigány házaspárral, akik szerettek volna tenni valamit az ott élő cigány gyerekekért. A közös gondolkodás eredménye egy táncház lett, amit fellépések követtek. Majd a gyerekek a tanulásban is kérték a házaspár segítségét. Az iskolában megszűntek a magatartásukkal kapcsolatos problémák és javultak az eredményeik. Zsolt Ajándék volt ez a nap, mert sok lelkiséget megismerhettünk, és nem száraz tényadatok alapján, hanem a megélt életükből. Megérintett egy, a Regina Pacis közösséghez tartozó hölgy vallomása, aki több mint 40 év kóborlása után, életének egy mélypontján találkozott Isten irgalmas szeretetével. Megértette, hogy Jézus mindig is olyannak fogadta el őt, amilyen, és kiszerette belőle a jót. Ez a találkozás arra indította, hogy ezek után ő is úgy szeresse az időset, a hajléktalant, az elhagyottat, amilyen, elvárások nélkül. Marcsi Galga menti találkozó Áprilisban Kistarcsa adott otthont a Galga-menti fiatalok soron következő találkozójának. A segítők és a helyi erő vezetésével ismét egy remek napot töltöttünk el együtt. A veresegyházi összejövetel folytatásaként, a témánk A nő útja Isten és a férfi mellett volt. Körülbelül lelkes fiatal gyűlt össze a helyi plébánián, hogy Krisztussal együtt vágjon neki a napnak. A témában tartott előadást Fény és Forrás május 6 kiscsoportokban rágtuk végig és veséztük ki. Mi is egy nő hivatása, hogyan lehet ezt jól megélni, mit jelent számunkra és Isten számára az ideális nő? Egy keresztény, a család hivatásában álló nő számára első helyen az Isten kell, hogy álljon, utána férje és gyermekei. Egyszerre kell családanyának és Isten gyermekének lennie, ő a családi tűzhely őrzője, de erőt a krisztusi életből merít. Fontos férjével való kapcsolatának ápolása mind a házasság előtt és után. - Sokszor azt hisszük, hogy a házasság lezár egy fejezetet a párkapcsolat életében, de ez nem igaz. A házasságban még több tiszteletet, szeretetet, elfogadást és türelmet kell gyakorolnunk, továbbra is gondosan kell ápolnunk a kapcsolatot. - A nő tisztaságát meghagyja férjének és Istennek. A mai modern világban a nő szerepe sajnos eltorzult. Ő a vágyak kielégítője, sokszor szinte már nem más, mint egy eszköz, egy használati tárgy. Sokszor maguk a nők sem gondolják végig igazi értékeiket, csak azért, mert a világ mást sugall. Isten sokkal többre hívja őket, ajándékot akar adni nekik, és ajándékká akarja tenni őket férjüknek, gyermekeiknek. Sokszor nehéz meglátni az igazi értékeket, de tudnunk kell, hogy Istennek sokkal nagyobb és magasztosabb tervei vannak a nőkkel, mint a hanyatló világnak. Rajtunk múlik, hogy meglátjuk-e az igazi értékeket, vagy a látványos csábításoknak hiszünk.

4 Fény és Forrás május 7 Ilyen és ehhez hasonló gondolatokat osztottunk meg egymással. Jó látni, hogy a Galga-mentén mennyi elkötelezett, belevaló keresztény fiatal van, akik küzdenek az értékekért, és nem hagyják, hogy a világ elnyomja őket! A Galga menti tábor július 7-10-ig lesz Tápiószentmártonban. Erről többet a honlapon olvashattok. Nem készültünk előre, mégis ajándék tudtunk lenni egymás és vendégeink számára is április 26-án vasárnap az esti misén. Igazi közösségi mise volt, ünnepe fiatal házas körünknek, különösen a Kolozs családnak, mert Kende részesült a keresztség szentségében. Az ilyen alkalmakat közösségeink tagjai együtt szokták ünnepelni, most is ez történt. Nagyon sok fiatal házaspár és kisgyerek vett részt a szentmisén. Ezt látta meg Christoph Schönborn bíboros, bécsi érsek, aki éppen Gödöllőn tartózkodott és aznap délelőtt a Máriabesnyői Bazilikában az ünnepélyes szentmisét ő celebrálta. Látogatóba jött hozzánk, Beer Miklós püspök atya hozta el közénk, hogy megmutassa neki új templomunkat és közösségünket. A Szentlélek közösségünkben megnyilvánuló különleges kegyelmét, az együtt ünneplés örömét ők is érzékelték, és szentmisénk végén mondott rövid köszöntőjükben ki is emelték, igazi élő közösségként üdvözölve bennünket. Köszönjük a látogatást! Május 3. A papi és szerzetesi hivatások vasárnapja. A 9 órás szentmisén Pávai Nándor szeminarista kispap, harmadéves teológushallgató tanúságtételével gazdagodtunk. A szentbeszéd után Zsolt atya néhány kérdésére adott válaszából megtudtuk, hogy bár martfűi származású, Gödöllő nagyon kedves a szívének, és nagyon örül, hogy ezen az ünnepen ide jöhetett. Itt végzett az egyetemen, és a papi hivatás melletti döntése is itt született. Hogy Isten különleges karizmát adott-e neki valamire, még nem tudja. Azt mondta, hogy célja ugyanaz, mint mindannyiunké, hogy igaz keresztény legyen, szent legyen és így eljusson az üdvösségre. Csak neki Isten a papi pályát rendelte, míg számunkra azt, hogy itt Gödöllőn, a családunkban, a munkahelyen, az iskolában legyünk keresztények. Őszintén elmondta, hogy számára a szeminárium nagyon nehéz. De a próbatétel arra formálja, hogy megértse, mennyire Fény és Forrás május 8 korlátozottak a saját erőfeszítései, és hogy nem azok által lesz pap. Szilárdan hiszi, hogy Isten az ő gyenge személyében is ki tudja bontakoztatni a hivatást, és ezért igyekszik magát teljesen Istennek átadni. Munkatársképzés Május 8-án közösségi házunkban fogadtuk a plébániai munkatársképzés keretében káposztásmegyeri és a Rózsafüzér Királynője egyházközségből érkező testvéreinket papjaikkal, Andor atyával és Károly atyával. Ez alkalommal 37-en voltunk. Először minden plébániáról néhány megélt tapasztalatot hallottunk a kölcsönös szeretetből fakadó egységről, majd Péter atya beszélt két témáról: az egyházról és Máriáról. Az Egyházról, mint a Krisztusban élők egységéről, amelyben a tagok éltetik a testet és a Test élteti a tagokat. Károly atya ezt még a hierarchiával, a pápával, püspökkel és plébánossal való egység fontosságával egészítette ki. Máriáról, mint az egyház édesanyjáról szólt Péter atya, akit nem csak csodálni, hanem élni kell, akinek szolgáló lelkülete, ahogy tud semmi lenni, hogy Jézushoz vezessen bennünket, mindannyiunk számára példa kell, hogy legyen. Szünet után öt csoportban folytattuk a beszélgetést, ahol az egységről, Máriával való kapcsolatunkról és az egyházban való életünkről hangzottak el tapasztalatok. Öröm volt számunkra ez a találkozás is, a kölcsönös, egymásra figyelő szeretetben a köztünk lévő Jézus jelenléte. Ez évi utolsó összejövetelünk június 6-án délután 3 órakor lesz a közösségi házunkban. Szeretettel ajánljuk olvasóink figyelmébe honlapjainkat: és

5 Fény és Forrás május május 10 Kismama találkozó Máriabesnyőn Napsütés, gyereknevetés a homokozóban és a gyurmázó asztalnál, szentmise a szabadban, gőzölgő babgulyás az üstökben majd a tálakban, palacsintahegyek, játék, beszélgetés, foci, méta. És egy felejthetetlen bábelőadás a három nyusziról. Igen, ez volt az idén az egyházközségi majális, amit már nagyon vártunk. Hogy újra örülhessünk egymásnak. Délelőtt talán egy kicsit kevesebben voltunk a városi ballagások és egyéb rendezvények miatt. És kevesebben fociztak, aminek a meleg volt az oka. De éppen olyan jól éreztük magunkat, mint évek óta mindig. Jövőre is eljöttök, ugye? Fény és Forrás Ha május, akkor anyák napja. Ha anyák napja, akkor városi ökumenikus kismama- és babatalálkozó Máriabesnyőn. Sőt, az idén már körzeti, hiszen kartali, káposztásmegyeri, veresegyházi csoportok is eljöttek, hogy megosszák tapasztalataikat, örömeiket, nehézségeiket, melyek a keresztény édesanyák mindennapjaihoz tartoznak. A Bazilika megtelt az apróságokkal és anyukáikkal, itt-ott egy-egy édesapa és nagymama is felbukkant. A gitáros szentmisén Gáspár István plébános atya arra emlékeztetett mindnyájunkat, hogy a Szűzanya mindent átélt, ami egy édesanya életében előfordulhat, így együtt érez velünk a kialvatlanságunkban, türelmetlenségünkben, fáradtságunkban. Ugyanakkor erőt ad, hogy olyan édesanyák legyünk, mint ő, s ez nagyon fontos, hiszen mindig az édesanya határozza meg az egész család légkörét. A délelőtt további részét a rendház ebédlőjében töltöttük. A csoportok bemutatkozását követően tanúságtételeket hallottunk, melyekben gyermekvállalással, gyermekneveléssel kapcsolatos, Isten szeretetét konkrét tapasztalatként megélt történetekkel ajándékoztuk meg egymást. Az apróságok közben játszottak, ismerkedtek egymással, és a sok finom enni- és innivalóval. Ezt követően lehetőségünk volt kötetlen beszélgetésre, ismerkedésre, a rövid tanúságtételek kapcsán további tapasztalatok megosztására. Megállapítottuk, hogy még a tavalyinál is többen voltunk, Istennek köszönhetően kinőttük az ebédlőt! Nagyon szép délelőtt volt, köszönjük a házigazda Máriabesnyői Szent Mónika Kismamacsoport meghívását! Az Ő imáját kaptuk búcsúzóul egyegy igekártyán: Úr Jézus! Kérünk, add meg nekünk, szülőknek és gyermekeinknek azt a nagy kegyelmet, hogy majd együtt örvendezhessünk a Te dicsőségedben az egész örökkévalóságon át! Ámen Ősz elején mi szeretnénk meghívni a többi baba-mama klubot nyárbúcsúztató összejövetelre. Az időpontot később döntjük el.

6 Fény és Forrás május 11 Idén is volt Élő Rózsafüzér Zarándoklat Uram, kihez mennénk? Az örök élet igéi nálad vannak Idén május 16-án került megrendezésre az Élő Rózsafüzér Zarándoklat, amely keretében Budapest körül 9 szakaszban zarándokoltak a hívő emberek. A Szentháromság-templom az első szakasz egyik része volt. Máriabesnyőről indultunk körülbelül 150-en, és folyamatosan csatlakoztak hozzánk zarándok testvérek. A premontrei kápolnában zsolozsmáztunk, templomunkban pedig a Loretói litániát végeztük. Öröm volt látni, hogy egyházközségünk több tagja nagy szeretetettel várta a csoportot, és vendégeltek meg bennünket finom süteményekkel. Köszönjük! A templom alsó része teljesen megtelt, így több mint 200-an lettünk, és indultunk tovább az Erzsébet parkon keresztül a Szent Jakab lakóparkon át a mogyoródi Szent László kilátóhoz, ahol kettévált a zarándok csoport. Egy része ment Kerepesre, másik része pedig Mogyoródon keresztül Fótra. Kerepesen Dr. Paskai László bíboros, ny. Esztergom-budapesti érsek, Fóton pedig Dr. Beer Miklós püspök atya tartott szentmisét. A több mint 20 km-es zarándokút során énekeltünk egyaránt gitáros és hozsannás énekeket, dicsérve az Urat és a Szűzanyát. Imádkoztunk rózsafüzért, Fény és Forrás május 12 is. A Szűzanya kéri, hogy imádkozzuk ezt az imát, mert az egyik legnagyobb fegyver a gonosz ellen. Nagy örömmel fogadtak bennünket az utolsó állomáson, és elfáradva, de lelkiekben feltöltődve vettünk részt a záró szentmisén. Megerősítő volt számunkra püspök atya hozzánk intézett szavai: Büszke vagyok rátok! Nagyon büszke! Idén is lesz még lehetőség, hogy hazánkért zarándokoljunk. Szeptemberben, Szent Gábriel arkangyal ünnepéhez közel, zarándoklatot szerveznek, amelynek a végállomása a Hősök tere, ahol szentmisén vehetünk részt. A részletekről majd később tudunk tájékoztatást adni. Dicsőség az Úrnak a zarándoknapért! Máthé Ágnes Kolping hétvége, ahogy az élménybeszámolókból hallottuk sőt volt, hogy a Mária Rádión keresztül végzett rózsafüzér imádságba is bekapcsolódtunk. Az Úr jelenlétét éreztük végig az úton. Nem volt mérgelődés, hanem mindenki szeretettel ajánlotta fel ezt az utat. Jó volt látni, hogy minden korosztályból voltak résztvevők, így a rózsafüzér imádság közelebb kerülhetett a fiatalokhoz A balatonalmádi strandot ismét benépesítették, a bátrabbak megfürödtek, hiszen már 19 fokos volt a víz. (De kár, hogy nem voltam ott!) A Ganz üdülő kertjében röplabdacsatákat vívtak, és sorversenyen bizonyították harcedzettségüket. Marikának köszönhetően részük volt meleg fogadtatásban, és sok-sok finom ételben. Attila, János és Balázs most is remekelt a grill-ételekkel. Ági

7 Fény és Forrás május 13 és Dávid örültek a játékos köszöntésnek. Mindenki örömmel fogadta Péter atyát, aki szombaton leugrott hozzájuk. És a gyerekek szedték a virágszirmokat, élvezték a szabadságot és egymás társaságát. Kicsi és nagy fiatal és régebben az jól érezte magát ismét, kölcsönös szeretetben az igazi felüdülést jelentő Kolping hétvégén május ig. Legalább is ezt tükrözte a mosolyuk és élménybeszámolójuk, amikor találkoztunk velük a vasárnap esti misén. A Nepomuki-napról Minden évben nagy izgalommal készülődnek a Szent Imre Katolikus Általános Iskolába és Óvodába járó gyerekek és az ott dolgozó pedagógusok a hagyományos Nepomuki Szent János tiszteletére rendezett ünnepi előadásra. A kis ovisainktól egészen a búcsúzó nyolcadikosainkig minden gyermeket az az ajándékozó szeretet mozgat, melyre Jézus tanít bennünket. Ennek szép megnyilvánulásaként május 14-én este közel 450 szülő és vendég vastapssal jutalmazta a fellépőket, és örömmel láttuk szemükben, hogy mennyire büszkék gyermekeikre. A műsoron volt néptánc és társas-tánc, vers és próza, hangszeres előadás, mind-mind lelkes, magas színvonalú előadásban. Szeretnénk ezúton is megköszönni mindenkinek, hogy a belépő- és a támogatói jegyek megvásárlásával a Nepomuki Szent János Alapítványt, s azon keresztül iskolánkat támogatták... hogy értsük a liturgiát Az eukarisztia liturgiája Az eukarisztikus ima A felajánló könyörgés elhangzása után, amikor a pap Krisztus, a mi Urunk által mondatára Ámen -t mondunk, kezdődik a szentmise bemutatásának központi, legkiemelkedőbb eseménye, az eukarisztikus (hálaadó) és megszentelő ima, melyet a Krisztussal egyesült Egyház intéz az Atyához, megköszönve neki a megváltás kegyelmét, és felajánlva neki Krisztus áldozatát. A pap ünnepélyes felszólítással kéri a híveket, mielőtt belép e legszentebb cselekménybe, melyet gyakrabban idézett névvel Kánonnak hívunk. Ez a bevezető dialógus három felszólításból és válaszból áll. Az Úr legyen veletek És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Fény és Forrás május 14 Amikor ez utóbbit kimondjuk, azt fejezzük ki, hogy egyetértünk a hálaadás gondolatával. A pap ezután elmondja a prefációt - az eukarisztikus ima bevezető könyörgését -, amit Valóban méltó, és igazságos mondattal vezet be. Elmondja, miért adunk hálát, és bevonja a láthatatlan mennyei világot. A prefáció szövege nem mindig egyforma, különböző alkalmakon, ünnepeken, vasárnapokon és hétköznapokon más-más tartalmú könyörgést hallunk. A prefáció végén a - Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene. Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban. - ujjongó felkiáltással magasztaljuk az Istent. A hozsanna szó jelentése: segíts, kérünk, majd ez később egy lelkes diadalkiáltás lett. Az eukarisztikus imában először a miséző pap a Szentlelket hívja, ebben azt kéri az Egyház, hogy a Szentlélek tegye Krisztus testévé és vérévé az oltáron elhelyezett kenyeret és bort. Ezután következik az alapítás elbeszélése: elhangzanak az utolsó vacsora eseményei, vagyis mindaz, amit Urunk Jézus Krisztus tett és mondott. A pap keresztet rajzol az oltár fölött. Ennek az imádságnak az elhangzása alatt a kenyér és a bor Krisztus teste és vére lesz, vagyis Jézus a szentségi színek alatt megjelenik köztünk. A pap az ima közben felemeli a paténán az ostyát (Krisztus testét) és a kehelyben a bort (Jézus vérét). A ministránsok ekkor hármat-hármat csengetnek. Ez az Úrfelmutatás. Ezt követően a pap mondatára - Íme hitünk szent titka -, válaszként megvalljuk Halálodat hirdetjük Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Az egyházi év különböző időszakaiban azonos tartalommal, de más szöveggel mondjuk ezt az imát. A Szent vagy elhangzása után letérdelünk, vagy felállunk, majd az előbbi dialógus elhangzása után ismét elfoglaljuk ülőhelyünket. Ülve maradunk az eukarisztikus ima következő részén, amikor a miséző pappal együtt megemlékezünk Urunk megváltói tetteiről, melyeket az eukarisztia összefoglalva tartalmaz: szenvedés, halál, mennybemenetel. Ehhez kapcsoljuk a megváltói áldozat felajánlását az Atyának, és itt az Egyház felszólítja a híveket is, hogy ők is ajánlják fel önmagukat napról-napra áldozatul. Ezután következnek a közbenjáró imádságok az egyházért, pápáért, püspökökért, élőkért és holtakért, önmagunkért, az egész teremtett világért. Az eukarisztikus ima záró dicsőítésére: Őáltala, ővele és őbenne a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké együtt mondjuk vagy énekeljük az Ámen - t. Ezután felállunk, mert következik a Miatyánk.

8 Fény és Forrás május 15 Fény és Forrás május 16 AZT SZERETNÉM, HOGY JÁRATOSAK LEGYETEK A JÓBAN." (Róm 16,20) Mária tisztelete mióta van jelen az egyházban? Máriának, Megváltónk édesanyjának sajátos szerepe volt már az ősegyházban, már életében is, aztán sajátos helye lett később a szentek, az üdvözültek között is. Tisztelete a katolikus egyházban már a kezdetekben, az I. században jelen van, és azóta is folyamatosan végigkíséri az egyház életét. Ennek a tiszteletnek a történelem folyamán különbözőek voltak a megnyilvánulási formái, és bizonyos értelemben az intenzitása is. A tartalom azonban az első pillanattól kezdve ugyanaz. A Szentírás nem sokat beszél róla, hiszen az a feltámadt Krisztus művének a kibontakozását mondja Péter atya válaszol kérdéseinkre el. Édesanyaként nyilván az egész élete összefonódik Jézus földi életével, és nem véletlen, hogy ott van az apostolok között a Szentlélek kiáradásakor is. Az Efezusi Zsinaton (431-ben) Máriát már mint Isten-anyát deklarálják, a hitvallásba is így kerül bele. Van tehát egyfelől a Szűzanyának az üdvrendben betöltött személyes szerepe, és van az egyház részéről ennek a folyamatos tisztelete. Nagyon sok imádságunk kötődik hozzá... A Szűzanyát megszólító, az ő közbenjárását kérő, tiszteletét kifejező imádságok mindig is ott voltak az egyház életében, de a középkortól kezdve olyan új formák bontakoztak ki, mint például a litániák, vagy a rózsafüzér imádság. Ebben a korban jelennek meg a Máriajelenésekhez kötődő búcsújáró helyek is. A Mária ünnepeink között ugyanakkor vannak olyanok is, amik csak a században lettek azzá. Ezek nagyobbik része az egész világegyháznak az ünnepei, amik mellett vannak saját ünnepeink, ahogyan más népeknek is. A litániák itt, Európában általánosan használt, a különböző népek által formált imádságok. Ezeknek azonban egyike sem olyan kötelező imádság, mint például a szentségek kiszolgáltatásához kapcsolódó, szabályokhoz kötött imádságok. Inkább lehetőségek. Emiatt persze kialakultak ezek eltorzult, nem helyes formái is, de azért, mert valamit rosszul csinálnak, nem azt jelenti, hogy nem kell csinálni, hanem hogy jól kell csinálni. A litániák, - közöttük a Loretói litánia, ami az egyik legismertebb, és ma is imádkozzuk -, évszázadok alatt alakultak ki. Nem úgy volt, hogy valaki leült, és írt egy Loretói litániát. Tényleg, ezek a különös megszólítások, mint például az elefántcsontból való torony, honnan erednek? Ezek mind szentírási ihletésűek. Mária, mint Jézus anyja, a fogantatás pillanatától egy sajátságos egységet, kapcsolatot él meg fiával, Jézussal, aki az örök Ige megtestesülése, aki a Megváltó. Máriának, mint embernek, és Jézusnak, mint isteni személynek, mint forrásnak, van egy egészen sajátos, természetes, és természetfölötti kapcsolata. Ez tárul föl ezekben a megszólításokban. Az elefántcsonttorony ószövetségi kép. Jelentése: ahol az Isten lakik. Ugyanúgy a frigyszekrény, vagy másképpen frigyláda, ami az Isten köztünk való jelenlétét szimbolizálja. A titkos értelmű rózsa, és a többi kifejezés is hasonló eredetűek. Ezek a megszólítások az évszázadok alatt formálódtak, változtak, bővültek. Sőt, a különböző nemzetek sajátos megszólításai is helyet kaptak benne, hiszen a Magyarok Nagyasszonya kifejezés nyilvánvalóan nincs benne az olaszok Loretói litániájában... És a Mária-énekek? A Mária énekek jellemezően nemzeti, egy nyelvterület sajátosságait hordozó énekek. Ezek egy része népi ihletésű, teológiailag nem ellenőrzött. Ez az oka, hogy némelyikben akár súlyos dogmatikai eretnekségeket is fellelhetünk. Az okkult, babonás hit elemei keverednek a keresztény hit elemeivel. És nem is csak a régi keletű imádságos énekekben, hanem még azokban is, amelyeket napjainkban is általánosan használunk. Gondoljatok például a búcsús énekek némelyikére! Ez azért van, mert azok, akik ezeket megszövegezték, nem teológusok voltak, nem is mindig értették azokat a szavakat, kifejezéseket, amiket a szövegek

9 Fény és Forrás május 17 Fény és Forrás május 18 megírásakor használtak. Azt hitték, hogy elég, hogyha szeretik a Szűzanyát... Az persze kell, de nem elég. Ez azért nem különösebb probléma, mert azok, akik énekelik, jellemzően szintén érzelmi oldalról közelítik meg, beleteszik a szívüket, a szeretetüket, és nem a teológiai tartalmat vizsgálják. Az ő részükről ezért nem bűn, mert nem is tudják, milyen eretnekségeket énekelnek. Ha értenék, és tudatosan mondanák ezeket a szövegeket, az nagyon nagy baj lenne. Hogy érthető legyen, mondok egy példát: ilyen az, amikor Mária, mint a bűnök megbocsátója jelenik meg. A bűnöket azonban nem a Szűzanya bocsátja meg! Ő közbenjár, segít, hogy őszintén megbánjuk bűneinket, és így az Istentől bűnbocsánatot nyerjünk. Van oka annak, hogy épp májusban és októberben hangsúlyos a Mária tisztelet? Ezek itt, Európában kialakult ünnepkörök, ahol a május az élet kibontakozásának a hónapja. A Szűzanyát szerető keresztény ember, természetes módon, ekkor ünnepelte a Szűzanyát. A földműves emberek a vetésen, metszésen, és a többi alapvető mezőgazdasági munkán már túl voltak, így ez az időszak alkalmas volt az ünneplésre. Ugyanígy az október is, amikor már a betakarítási munkák a végéhez közeledtek. Egyébként az, hogy május a litániának a hónapja, csak a XIX. századig nyúlik vissza, tehát viszonylag új. Ha jól megnézed, a Mária ünnepek az egész évet végigkísérik, méghozzá pontosan a megtestesülés és a megváltás eseményeit hivatottak megjeleníteni Jézus és Mária kapcsolatában. Nyilván, ezek mind Jézus ünnepei kellenének, hogy legyenek, mert például Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe sem Mária ünnepe, hanem Jézusé. Ugyanígy a Gyertyaszentelő Boldogasszonyé is, hiszen ekkor Jézus bemutatása történik a templomban. Ezen az alapon lehetett volna József ünnepe is, hiszen a törvény szerint ő volt Jézus apja, ezáltal az ő kötelessége volt Jézust bemutatni. A hívő nép ezeket mégis Mária ünnepekként jelenítette meg. Mi a különbség a litánia és a rózsafüzér között? A litánia időben még a rózsafüzért is megelőző, közösségi imádságforma. Általánosságban egy Isten által adott kegyelmi ajándéknak a szemlélése, és annak kibontása azon személyhez szóló megszólítások által, akin keresztül ez az ajándék megjelenik. Bármelyik litániáról legyen szó, az mindig a kegyelmekért való hálaadás, köszönet, és istendicsőítés is. Minden litánia úgy kezdődik, hogy Uram, irgalmazz, Krisztus kegyelmezz, Mennybéli Atyaisten, irgalmazz nekünk... Utána folytatódik azzal, akit (vagy amit) megszólítunk. Eszerint lesz az Szent József litánia, Szűzanya litánia, Mindenszentek litániája, Krisztus Vére litánia, Jézus Szíve litánia... Ahogyan a közösség az egyik megszólítást a másik után mondja, az a titok, az a kegyelmi ajándék bontakozik ki az imádkozó közösség számára. Ha valaki oda is figyel arra, amit mond, akkor a litánia végére valóban egy nagy hálaadás születik meg benne. A Loretói litánia a Szűzanyához szóló litánia. A megszólítások Máriához, mint Isten-anyához, kegyelemmel teljeshez, Jézus Krisztus édesanyjához, az egyház anyjához, a tökéletes keresztényhez szólnak. Az ő személyén keresztül megjelenő, az ő életének a példája által feltárt kegyelmi ajándékokat, titkokat bontjuk ki az imádság által. Ezeknek kötött a szövege? Igen, de te is írhatsz magadnak litániát. Nyilván, az egyház által általánosan használt és imádkozásra ajánlott litániákat ellenőrzik, butaságok nem kerülnek be a szövegébe. A te megfogalmazásod esetében, amit te magad esténként imádkozol, erre nincs biztosíték. Nem kapsz rá egyházi jóváhagyást, ez a te imádságod. Amikor kispapok voltunk, hiányoltuk, hogy éppen az egyház, az egyik legnagyobb kegyelmi ajándék, annak végtelen nagy gazdagsága és titka nincs kibontva egyik közismert litániában sem. Ezért néhányan leültünk, és írtunk egy Egyház litániát. Ezután mi, szűk körben, időnként ennek imádkozásával adtunk hálát Istennek ezért az ajándékáért, az egyházért. A rózsafüzér imádkozásával, hasonlóan a litániákhoz, szintén a megváltásunk és üdvösségünk útjának titkaihoz kerülhetünk közel, mégpedig a Krisztussal való kapcsolatunk által. Az Üdvözlégyekben a Szűzanya személye, mint az első és legtökéletesebb megvalósulás van jelen, az Ő megélt kegyelmi életén keresztül lépünk be a titkokba. Titoknak azt a kegyelmi ajándékot nevezzük, ami az imádság egy-egy tizedén keresztül felragyog, és ami nekem is szól. Lehetnek ezek a megtestesülésnek és a gyermekségnek a titkai, Jézus szenvedésének és halálának a titkai, a feltámadásának és az egyháznak a titkai, vagy a nyilvános működése alatt adott kegyelmi ajándékainak a titkai.

10 Fény és Forrás május 19 Ezeket azonban nem kibontja a különféle megszólítások által, hanem odateszi akár az elején, egyszer, és egy kis csöndet hagyva, akár minden Üdvözlégy közepére betéve. Engedi, hogy az imádkozó a saját istenkapcsolatában, az Üdvözlégyek elmondása által a Szűzanyán keresztül szemlélje a titkot, fogadja be, és mélyüljön el benne. Tehát csak rajtad múlik, hogy mennyire húzod magad közel ezekhez a titkokhoz, milyen lelki kapcsolatba tudsz kerülni Máriával és Jézussal. Mindenki olyan mértékben éli és fogadja be, amilyen mértékben nyitott és alkalmas az Isteni kegyelem befogadására. Ez teljesen szubjektív, egyéntől függő dolog. Amikor közösségben imádkozzuk, mindig van egy előimádkozó. Azért, hogy ne kelljen azzal foglalkoznunk, hogy hányadik Üdvözlégynél tartunk, vagy melyik titok következik. Segít abban, hogy csak a titokra figyeljünk. Aki ezt az imádsági formát már elsajátította, egyedül is tudja jól imádkozni, de velem is előfordult már, hogy annyira elmélyültem, hogy elfelejtettem továbblépni. Na, és ha eggyel több Üdvözlégyet mondunk, akkor mi van? Talán ránk szól valaki, onnan föntről, hogy vigyázz, elrontottad!? Kezdhetjük elölről? Nem! Hát persze, hogy nem! Tehát a litánia és a rózsafüzér is a megváltásnak és az üdvösségnek a titkait hozza közel az imádkozóhoz, de amíg a litánia a megszólítás által bontja ki azokat, a rózsafüzér hagyja, hogy te bontsd ki, és így kerülj közel azokhoz. Akkor mindkettőt inkább közösségben jó imádkozni? Közösségben mindig, minden formában jó imádkozni! Péter atya diktafonra felvett válaszait lejegyezte Reznák Judit. AZ ÉLET IGÉJE AZ IGE ÉLETE Bizonyára tapasztaltátok már, hogy mennyire jó, ha egy-egy tettünket sikerül Jézusért tenni, és Jézussal megélt tapasztalat válik belőle. Ezzel a rovatunkkal azt szeretnénk segíteni, hogy a számtalan tapasztalat közösségi értékké váljon. Legyetek egymásnak szolgálatára aszerint, hogy ki-ki milyen lelki ajándékot kapott. (1Pét 4,10) Reggelente el szoktam olvasni a havi Életigét és a hozzá tartozó elmélkedést. Kérem Jézust, hogy segítsen, ne csak hallgassam, hanem életté is Fény és Forrás május 20 tudjam váltani azt. Így sokszor megtapasztaltam, hogy a nap adott pillanatában a Szentlélek eszembe juttatja, és segít, hogy ott és akkor élni tudjam. Az érettségi egyik napján minden órában be voltam osztva felügyelni. Bementem az osztályba, kiosztottam a feladatlapokat, tettem a dolgomat. Rendben van, végzem a munkámat. De hogyan szolgálhatnám a gyerekeket nagyobb szeretettel. Itt most a nyugalom a lényeg, semmit nem tehetek, semmilyen ajándékot nem adhatok tovább, amiből éreznék, hogy szeretem őket. Ekkor eszembe jutott az elmélkedés egyik mondata: Talán nem nagyszerű ajándék az imádság,? Ahogy ott sétáltam köztük, mindegyikükért imádkoztam. Eszembe jutottak a velük töltött tanórák, a nem mindig felhőtlen együttlétek és az örömök is. Mindezt Istenbe helyeztem és kértem Őt értük. Az órák ebben a szeretetlégkörben gyorsan elteltek. h.h. Hangversenyek templomunkban Május 16-án jótékonysági hangversenyt adott Pálúr János orgonaművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem professzora. Műsorán 19-ik és 20-ik századi művek szerepeltek (Liszt, Kodály, Rachmaninoff,. ). Örömünkre szolgált, hogy világhírű művész tisztelt meg bennünket a fellépésével. Kár, hogy a hétvégi sok rendezvény miatt kevesen voltunk. Május 24-én, vasárnap 16 órakor ifjú tehetségek mutatkoznak be a Gödöllői Szimfonikus Zenekar Kamaraegyüttesének jótékonysági hangversenyén, a Frederic Chopin Zeneiskola növendékeinek közreműködésével. Jószívű adományokat köszönettel fogadnak az együttes munkájának támogatására. Kérések, hogy méltó módon ünnepelhessük a szentmisét Ismét szeretnénk felhívni kedves testvéreink figyelmét, hogy van olyan hely templomunkban, ahol a szentmise alatt a kisgyermekek édesanyjukkal vagy édesapjukkal tartózkodhatnak, és úgy vesznek részt a szentmisén, hogy játékkal, beszélgetéssel, mozgással nem zavarják a többi testvért. Kérjük, vegyék igénybe a babaszobát, vagy, ha a kicsi nagyobb mozgásigényű, a folyosót. A gyermek ugrálása, beszélgetése, a zörgő autók tologatása és a szülők erre

11 Fény és Forrás május 21 való reagálása teljesen lehetetlenné teszi, hogy a környezetük igazán tudjon figyelni a szentmisére. A templomhajóba bevitt babakocsik pedig a közlekedést gátolják (pl. áldozáskor). Szeressük jobban, figyelmesebben egymást, ne tegyünk olyat másnak, amit nem szeretnénk, ha nekünk tennének. A szentmise a közösség együtt ünneplése. Ezért kérjük, hogy a hajóban lévő helyeket foglalják el először testvéreink. Vegyük körül a miséző papot, kifejezve együvé tartozásunkat. Bátran üljünk az első sorokba is. (Ha azok valamilyen ok miatt előre foglaltak, azt sárga papírok jelzik a padokon.) A karzatra csak akkor menjünk, ha lent már nincs hely. Még egy szó a karzatról. Sajnos sokszor olyan kisgyermekekkel mennek fel a családok, akik a nagy térnek megörülve, szaladgálnak, játszanak, vagy kikönyökölnek a párkányra. Bizonyára mindegyikünk tudja, csak elfelejtkezünk róla, hogy a karzaton a templom akusztikájából adódóan minden hang, zaj fel is erősödik, így még zavaróbbá válik. A karzat is a templom része, az elmélyült imádkozás helye. Zavarjuk egymást, ha erre nem figyelünk. Jézus vár bennünket a templomban Itt a nyár, a kánikula, öltözködésünk is könnyedebb. Miben járjunk ilyenkor szentmisére? A szentmisén Jézus vár bennünket, elé megyünk, és Vele együtt ünnepelünk. Az iránta való szeretetünket illetve nem szeretetünket fejezzük ki azzal is, ahogyan öltözködünk. Megjelenésünk tehát legyen méltó. A férfiaknak hosszú nadrág, cipő vagy szandál és ing. Nőknek illő hosszúságú szoknya, ruha, a vállat takaró, illendő kivágású és hosszú derekú blúz, szandál vagy cipő. Nem méltó sem nőknek, sem férfiaknak, sem gyermekeknek például a strandpapucs, az atléta, a rövidnadrág, az nagyon kivágott vagy a derekat nem takaró blúz, a túl rövid szoknya. Misére készüléskor, ha csak egy percre is figyelünk a Szentlélekre, biztosan megtaláljuk a módját, hogy miben jöjjünk elegánsan, divatosan és alkalomhoz illően. Figyelmeztessük egymást, és merjünk szemben úszni az árral, bármire is ösztönöz a világ. Fény és Forrás május 22 OLVASÓLÁMPA UNATKOZNII ISTEN ELŐTT? Ha Isten a legfontosabb lény, az egyetlen fontos a világon, ha Isten éltető levegőnk, áradó forrásunk, aki végül is örök tevékenységünk tárgya lesz, akkor nincs más dolgunk az életben, mint hogy megtanuljunk Belőle élni, Őt belélegezni. Isten nem pusztán»utolsó szalmaszál«, akihez csak akkor fordulunk, ha baj van. Sok keresztény úgy tekint Istenre, mint a pilóta az ejtőernyőre. Szükség esetén ott van, de reméljük, hogy elboldogulunk nélküle is. Pedig életünk, fejlődésünk, létünk Istenben van. Meg kell tanulnunk hosszan»unatkozni«isten előtt. Panaszkodjunk magunkról csendesen Istennek, panaszoljuk el szeretettel unalmunkat, csúnya jellemünket, szánalmas hűtlenségünket. Mondjuk el neki, hogy legszívesebben elmennénk, s ha rajtunk múlt volna, nem is jöttünk volna el, vagy már elmentünk volna. Egy hosszan tartó, kínos ima mentette meg a világot. Jézus egész éjszaka fájdalommal telve imádkozott. Szerette volna, ha a kehely eltávozik tőle (vö. Lk 22,41-45). Halálosan szenvedett, jobban, mint ahogyan mi valaha is szenvedhetünk a vágytól, hogy elmenjünk, hogy másutt legyünk, hogy mást csináljunk, hogy elmeneküljünk. A mi nehéz imánk meg fogja menteni a világot és minket is. Csak ezek után a hosszú, unalmas imák után fogjuk megállapítani, hogy a lelkünk a küzdelem közben felébredt, megedződött, megerősödött, élővé vált és lélegezni kezdett talán életében először. Létünk hatalmas, eddig parlagon hagyott területei, sivatagok és pusztaságok, amelyekről nem is tudtunk, nyíltak meg és fürdenek fényben. Belső dimenziónk bámulatos módon kitágult, és elképedve látjuk, hogy mi minden kezdi azt benépesíteni. Miután ilyen hosszan gyötrődtünk Isten előtt, megismertük Őt és megszerettük. Szeretni azt jelenti, hogy hűségesek vagyunk, hogy ott maradunk, inkább Őt választjuk, nem követjük szívünk ingadozását és hűségesek maradunk a nehézségekben. Még soha sem szerettünk senkit ennyire! Még soha nem volt bennünk ennyi szeretet, még soha sem voltunk ilyen közel Istenhez, mint miután annyit unatkoztunk mellette. Olyanok vagyunk, mint a gyermek, aki anyja mellett játszva azt hiszi, hogy unatkozik. De ha elveszik tőle a mamáját, már tudja, hogy semmi sem volt olyan drága a számára, mint az a hosszú unatkozás. Részlet Louis Évely: Taníts meg minket imádkozni! című könyvéből. (Budapest, Szent Gellért Kiadó. Ára: 880.-Ft) F. I.

12 Fény és Forrás május 23 TEMPLOMBÚCSÚ ÜNNEPELJÜK EGYÜTT A SZENTHÁROMSÁG-TEMPLOM BÚCSÚJÁT! BÚCSÚI ÜNNEPI SZENTMISÉK: reggel 9 óra és este 6 óra Délutáni ünnepi program: Helyszín: a templomkert (rossz idő esetén a közösségi ház) Időpont: június 7. Szentháromság vasárnapja délután 3-6-ig Egyházközségünk tagjai, közösségei műsorral készülnek. A műsoron: ének, jelenet, hangszeres előadás, vers, próza, gitáros zene. Kiállítjuk a rajzpályázatra érkezett műveket, és kiosztjuk a díjakat. Kérjük, hozzanak egy-egy tál süteményt, hogy a szünetben megkínálhassuk egymást! A délután folyamán könyveket, igelapokat, ajándék-tárgyakat, kegytárgyakat lehet vásárolni. A program az esti szentmisével zárul. Szeretettel hívjuk és várjuk egyházközségünk minden tagját közösségünk ünnepére. Kedves iskolások és óvodások, kedves gyerekek! Templomunk búcsújára rajzpályázatot hirdetünk Szent Pál élete címmel Mottója: Legyetek követőim, mint ahogy én Krisztus követője vagyok. (1Kor 11,1) Beadható bármilyen technikával készült alkotás május 24-ig az óvodában, iskolában, a sekrestyében, a plébániai irodán. Munkáitokra nyomtatott betűkkel írjátok rá a mű címét, neveteket, életkorotokat, osztályotokat. Felső korhatár 14 év. Szentháromság vasárnapján, június 7-én tekinthetitek meg a kiállítást a közösségi házban. Szeretettel várjuk rajzaitokat! Fény és Forrás május 24 Ezen a nyáron is szervezünk családtábort a régi helyünkön Fonyódligeten augusztus ig. Az 5 nap 4 éjszakás teljes ellátás költségét nem tudjuk még pontosan, de valószínűleg valamivel több lesz a tavalyinál (tavaly a felnőtt 20 ezer, 7-14 éves gyermek 16 ezer, 3-6 éves 14 ezer Ft volt). Szeretnénk, ha mindannyian együtt nyaralhatnánk. Tudjuk, hogy ez néhány családnak komoly anyagi megterhelést jelent. Anyagi okok miatt azonban senki ne maradjon itthon. Ezért kérjük, hogy mindenki jelentkezzen, aki velünk szeretne jönni, és megkeressük az anyagi segítség módját. Fontos, hogy mindenki az öt napra jöjjön, mert mindenféleképpen ki kell fizetni a teljes költséget. Havi részletben is fizethetünk. Kérdéseitekkel Szilasiné Katit keressétek. Jelentkezni az előleg befizetésével és a jelentkezési lap kitöltésével az irodában lehet. Az előleg felnőttnek és gyermekeknek egyaránt 5000 Ft. Üdülési csekkel is lehet fizetni. A közösségi házat csoportjaink takarítják heti rendszerességgel. Aki úgy érzi, hogy szívesen segítene, de egyik csoportnak sem tagja, vagy a csoportja nincs beosztva, jöjjön nyugodtan bármelyik szombaton ½ 9-től 10-ig egy jó hangulatú takarításra. A beosztás a hirdetőtáblán olvasható, és itt is közzétesszük: május 23. fiatal házasok május 30. igekör június 6. középiskolások június órától nagytakarítás (minden csoport )

13 Fény és Forrás május 25 HÍREK, ESEMÉNYEK Paszternák Tamás és Varga Sándor diakónusokat június 20-án, szombaton 10 órakor szenteli pappá Dr. Beer Miklós megyéspüspök Vácon. Paszternák Tamás első miséjét templomunkban mutatja be június 21-én, vasárnap du. ½ 4-kor. Imádkozzunk együtt értük! A június 20-i váci papszentelésre autóbuszt indítunk, hogy minél többen eljussunk az ünnepre és a váci autóparkolási nehézségeket is elkerüljük. Kérjük, hogy akik a busszal szeretnének menni, minél előbb jelentkezzenek az irodában, hogy a létszámot föl tudjuk mérni. Mindannyiunk nagy ünnepe lesz Paszternák Tamás pappá szentelése. Tamást régóta ismerjük, köztünk nőtt föl és láttuk hivatása kibontakozását is. Egyházközségünk közösen szeretné megajándékozni őt ebből az alkalomból. Akik szeretnének ebben részt venni, kérjük, hogy hozzájárulásukat a sekrestyében vagy az irodán adják le június 7-ig. Ünnepeink: Május 24. Urunk mennybemenetele Úgy jön el ismét, ahogy az égbe felmenni láttátok. Május 31. Pünkösdvasárnap, a Szentlélek eljövetelének ünnepe Ekkor mindnyájan beteltek Szentlélekkel. Június 7. Szentháromságvasárnap, plébániatemplomunk búcsúja Az Úr az Isten a mennyben és a földön, nincs más. Június 14. Úrnapja, Krisztus szent testének és vérének ünnepe. Annak a szövetségnek a vére ez, amelyet az Úr kötött. Június 19. Jézus szent szíve ünnepe Megindult a szívem, egészen elfogott a szánalom. Június 21. vasárnap. A blahai kápolna búcsúja, reggel ¾ 8-kor búcsúi szentmise. Június 24. Keresztelő Szent János születése Már anyám méhében szolgájának teremtett az Úr. Fény és Forrás május 26 Június 27. Szent László király Kemény viadalban neki juttatta a győzelmet az Úr. Májusban, a Szűzanya hónapjában minden hétköznap az esti mise után (kedden este ½ 7-kor) együtt énekeljük a Loretói litániát. Jöjjünk minél többen köszönteni égi édesanyánkat és kérni közbenjárását! Gyóntatás szombatonként reggel 7 órától fél 9-ig van. A nyári időszakban, amikor szombaton reggel nincs mise, szombaton este fél órával az estei mise előtt, tehát fél 7-től. A nyári miserendben szombat reggel nincs szentmise, így reggeli csendes szentségimádás sincs. Viszont a plébánia hivatal nyitvatartási idejében a templom is nyitva van (hétfő és péntek ; kedd és csütörtök 9-12). Így nyáron is van lehetőségünk a tabernákulum előtti csendes imára. A blahai kápolnában csütörtök esténként fél 6-tól fél 7-ig tartanak testvéreink csendes szentségimádást. Csütörtök esténként 6 órakor templomunkban a premontrei atyák és az énekkar a vesperást énekli a tanítási időszakban, utolsó alkalommal június 18-án, szeptemberben kezdődnek újra az esti zsolozsmák. A vasárnapi szentmiséken plébániánk egy-egy csoportja külön szolgálattal is részt vesz: segítik, hogy szeretet-közösség fogadja a misére jövőket. Köszöntik az érkezőket, segítségükre vannak a templomunkat kevésbé ismerő testvéreknek, a kisgyermekekkel érkezőknek, bármely kérdésünkkel hozzájuk fordulhatunk. Fogadjuk szeretettel szolgálatukat! Június 1-én, pünkösdhétfőn 9-kor és este 6-kor lesz szentmise. Június 1-én, pünkösdhétfőn közösen megtekintjük a II. János Pál pápa életét bemutató fotókiállítást. Indulás reggel a hirdetett időpontban a templomtól.

14 Fény és Forrás május 27 A katekumenek befogadása pünkösdvasárnap, a katekumen elsőáldozás pedig június 7-én, vasárnap lesz az esti 6 órás szentmiséken. Imádkozzunk közösségünk új tagjaiért és fogadjuk őket befogadó szeretettel. Úrnapján, június 14-én a körmenet a 9 órás szentmise után lesz. A virágszirmot már néhány nappal az ünnep előtt leadhatjuk a sekrestyében. A fiatal házasok közösségének következő taizé-i imaalkalma június 14-én, vasárnap este lesz. Tamás testvérünkért és a papi hivatásokért imádkoznak. Kapcsolódjunk a fiatalok imájához, együtt kérjük mennyei Atyánkat! Egyházközségünkből az idén pünkösdkor is sokan zarándokolnak Csíksomlyóra. Mindannyiunkért imádkoznak, kérve a Szentlélek kiáradását plébániánkra, közösségünkre is. Beszámolójukat a következő számban írjuk. Utazunk, érkezünk, találkozunk... Nagymarosi Ifjúsági Találkozó május 23-án. Fiataljaink külön busszal mennek, feliratkozni az irodában kell. A Szent Imre Katolikus Általános Iskola végzős diákjainak ballagása június 13-án, szombaton, az évzáró hálaadó szentmise június 20-án délután fél 4. Az V. Váci Egyházmegyei Találkozó június én lesz Ludányhalásziban. A részleteket hirdetni fogjuk. Nyári táboraink: fiatal házasok: május gyerekek: június Balatonalmádi kiscserkészek: július Pilisszentkereszt középiskolások: július Tápiószentmárton főiskolások: június 28 - július 3. cserkészek: augusztus Erdély családtábor: augusztus Fonyódliget Fény és Forrás május 28 Cserkészeink a nyári erdélyi táborozásuk költségeinek támogatására köszönettel várnak jószívű adományokat. Bővebb információért Szilasi Évát keressék az érdeklődők ( ) A plébániahivatal a Szentháromság-templom épületében működik, bejárata az Ambrus Zoltán köz felől nyílik. Hivatali órák: hétfő kedd 9-12 szerda 9-12 péntek Csütörtökön, szombaton és vasárnap nincs hivatal. Telefon a hivatali órák alatt: Kedves Felnőttek! A hétfő esti közösségi játszóestek programja bővült! Minden páros hét hétfő estéjén negyed 8-tól filmklub. A műsor a templomi hirdetőtáblán olvasható. Legközelebb május 25-én a Don Bosco film II. részét nézzük meg. Minden páratlan hét hétfő estéjén negyed 8-tól továbbra is folyik a játék, társasozás, kártyázás, biliárdozás, kinek-kinek kedve szerint. Reznák Jutka várja azok jelentkezését, akik szívesen vállalnának kis szolgálatot is ezeken az estéken. Szeretettel hívunk benneteket minden hétfőn este a plébánia alagsorába! Nyári miserend június 15-től a Szentháromság-templomban hétfő, kedd, szerda: reggel 7 óra csütörtök, péntek, szombat: este 7 óra vasárnap: reggel 9 és este 7 óra Kastélykápolna: délelőtt 11 óra Blahai kápolna: reggel ¾ 8 óra Kiadja a Gödöllői Római Katolikus Egyházközség május A kiadványért felelős Szecsődi Péter plébános

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október ÜNNEPEKRE KÉSZÜLÜNK A társadalmi ünnepeknél megszokhattuk, hogy történelmünk egy eseményét vagy az emberi közösség egy általános értékét teszszük

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 11. szám KARÁCSONY Karácsony ünnepe minden jóérzésű ember szívét megérinti, megnyitja, még akkor is, ha a mindennapi élet terhei zaklatottá, és bezárttá tesznek

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 6. szám szeptember

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 6. szám szeptember Fény és Forrás 2009. szeptember 2 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 6. szám szeptember tív tapasztalatok is benne vannak - meg kell gondolnunk, mit tartsunk meg, és mit tegyünk másképpen. Gyümölcseiről

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október Október hónapban az egész világegyház Máriával, égi édesanyánkkal fordul Jézus Krisztushoz, a kegyelmek forrásához. Mária, Jézus anyja az Ige megtestesülésétől

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent Ú HARMATOZZATOK EGEK jra belépünk az adventi szent időbe, amikor egyénileg és közösségben is készülünk karácsony ünnepére. Ősi bölcsesség:

Részletesebben

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig.

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig. VefBor159.qxd 2007. 10. 17. 20:17 Page 2 A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN Hétfõ: 18.00 Kedd: 7.00 Szerda: 18.00 Csütörtök: 7.00 Péntek: 18.00 Szombat: 7.00 Vasárnap: 7.00, 9.30, 18.00 AZ IMAAPOSTOLSÁG

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét L E L K I S É G Pilinszky János: Úgy tanultuk Úgy tanultuk, hogy hitünk egyik legfőbb bizonyítéka Jézus halottaiból

Részletesebben

Péter hitével, Pál szívével

Péter hitével, Pál szívével Péter hitével, Pál szívével XVI. Benedek pápa rendelkezése szerint a katolikus egyházban 2013. a Hit Éve. Ebben az évben különös hangsúlyt kap a búcsúnk ünnepe, hiszen gyönyörű templomunk a két főapostol,

Részletesebben

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS 1 ARCHÍVUM 4. GYERTYAGYÚJTÁS Advent 4. vasárnapja Mária igenjére irányítja a figyelmünket. Már közel az Üdvözítő születése. Ferenczi Richárd - plébános Az eseményen készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

Részletesebben

Isten szerelmes levele

Isten szerelmes levele Tanúság A Nagymarosi Egyházközség Hírlevele XVIII. évf. 2013. ŐSZ Isten szerelmes levele Szeptemberben ünnepeljük évről évre Szentírás vasárnapját. Szent Jeromos írja: Aki nem ismeri a Szentírást, nem

Részletesebben

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31)

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) N Y Á R! Veled és F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc - Havanna lakótelep Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) XXIV/3. (201.sz.)

Részletesebben

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./2.) 2010. június 27. szám Szentháromság A húsvéti idő után az

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Rózsafüzér Királynéja 2013 - VII. évf. 7. 50. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Ferenc pápa Krisztus király vasárnapján lezárta a XVI.

Részletesebben

Egy egyház, egy közösség egy család

Egy egyház, egy közösség egy család Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Egy egyház, egy közösség egy család Kedves Testvérek! Ebben az évben erőfeszítést kell tennünk

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2010. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 2. Gorove László és Kriszta tanítása Álmom volt, hogy mi itt a csarnokban egymás felé kezdtünk fordulni és egymástól bocsánatot

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

Hírlevél. 2010. II. szám. Tar talomból: Az Országos Tanács 2010 április 18-án.

Hírlevél. 2010. II. szám. Tar talomból: Az Országos Tanács 2010 április 18-án. MKKM 2010. II. szám Hírlevél A M a g y a r K a t o l i k u s K a r i z m a t i k u s M e g ú j u l á s H í r l e v e l e Az Országos Tanács 2010 április 18-án. Tar talomból: Beszámoló az Országos Tanács

Részletesebben

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony Mi az Advent? Advent ( Adventus Domini, azaz az Úr eljövetele ) karácsony előkészületi időszaka. Az egyház a VI.

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Nagyböjt Húsvét. Közép-európai Katolikus Találkozó

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Nagyböjt Húsvét. Közép-európai Katolikus Találkozó LELKISÉG Korunk paradoxonja, hogy magasabbak az épületeink, de kicsinyesebb a természetünk, szélesebbek az autópályáink, de szűkebb a látókörünk. Többet vásárolunk, de azt kevésbé élvezzük. Nagyobbak a

Részletesebben

TARTALOM * Beszélgetés Böjte Csabával * A fiatalok nem arra fogékonyak, MIT teszünk, hanem arra, hogy.. * Életünkből * Jézus ölében * Hírek

TARTALOM * Beszélgetés Böjte Csabával * A fiatalok nem arra fogékonyak, MIT teszünk, hanem arra, hogy.. * Életünkből * Jézus ölében * Hírek TARTALOM * Beszélgetés Böjte Csabával * A fiatalok nem arra fogékonyak, MIT teszünk, hanem arra, hogy.. * Életünkből * Jézus ölében * Hírek Évkezdő gondolatok A kezdethez több mondás és gondolat is kapcsolódik.

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2012. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 50 éve kezdődött a II. Vatikáni Zsinat A II. Vatikáni Zsinat nyitó lépést tett afelé, hogy Jézust és Egyházát minél jobban

Részletesebben

Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik...

Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik... www.gyongyos.ofm.hu Sarlós Boldogasszony XV. évf. 2. szám 2010. július Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik... Lk.1,45-46 A nemzeti összetartozás színhelye A te szavadra, Uram Százszorosan kapod

Részletesebben

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - Az Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon minden évben a szolgáló szeretet szentjének példáját követő Katolikus Karitász

Részletesebben