(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(11) Lajstromszám: E 006 200 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA"

Átírás

1 !HU00000T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E (22) A bejelentés napja: (96) Az európai bejelentés bejelentési száma: EP (97) Az európai bejelentés közzétételi adatai: EP A (97) Az európai szabadalom megadásának meghirdetési adatai: EP B (1) Int. Cl.: B61L 2/08 (06.01) G06F 11/16 (06.01) (87) A nemzetközi közzétételi adatok: WO PCT/EP 06/01226 () Elsõbbségi adatok: DE DE (72) Feltalálók: HUNDT, Reinhold, Schönberg (DE); OTTO, Ralf, 1647 Birkenwerder (DE); PASTERNOK, Thomas, Braunschweig (DE); PENSOLD, Rolf, 1249 Berlin (DE); TSCHORN, Stephan, 142 Langerwisch (DE) (73) Jogosult: Funkwerk Information Technologies GmbH, 2414 Kiel (DE) (74) Képviselõ: dr. Antalffy-Zsiros András, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest (4) Eljárás és elrendezés legalább egy közlekedésvezérlõ rendszer üzemi állapotainak biztonságos felügyeletére és kiértékelésére, valamint ezek alkalmazása HU T2 A leírás terjedelme 22 oldal (ezen belül 7 lap ábra) Az európai szabadalom ellen, megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetésétõl számított kilenc hónapon belül, felszólalást lehet benyújtani az Európai Szabadalmi Hivatalnál. (Európai Szabadalmi Egyezmény 99. cikk (1)) A fordítást a szabadalmas az 199. évi XXXIII. törvény 84/H. -a szerint nyújtotta be. A fordítás tartalmi helyességét a Magyar Szabadalmi Hivatal nem vizsgálta.

2 A találmány tárgya egy eljárás és egy elrendezés legalább egy közlekedésvezérlõ rendszer, elsõsorban kötött pályás közlekedés egy elektronikus állítószerve legalább egy vezérlõkészüléke üzemi állapotainak biztonságos felügyeletére és kiértékelésére, valamint ezek alkalmazása. Ilyen jellegû eljárások és elrendezések általánosan ismertek, ahol egy ilyen közlekedésvezérlõ rendszer biztonságos kezeléséhez és távvezérléséhez folyamatosan fennáll egy biztonságos kezelõhely iránti igény. Az eddigi technika állása szerint lényegében úgynevezett átkapcsolási eljárások, visszaolvasási eljárások és egycsatornás visszaolvasási eljárások között tesznek különbséget. Az átkapcsolási eljárás egy kapcsoló segítségével két grafikus rendszer közötti átkapcsoláson, valamint két jelentési kép azt követõ összehasonlításán alapul. Az átkapcsolás és az összehasonlítás meghatározott ütemben, periodikusan történik. Az átkapcsolási eljárás biztonsága csaknem kizárólag a kezelõszemélyzettõl függ. A visszaolvasási eljárás két jelentési képnek egy grafikus rendszerrel történõ összehasonlításán alapul, ahol a két jelentési képet egy képernyõn vagy hasonlón történõ megjelenítésüket követõen egy adatfeldolgozó készülékhez juttatják vissza, illetve úgymond visszaolvassák, hogy azokat összehasonlítsák egymással. Egy ilyen visszaolvasás így bizonyos mértékû idõkéséshez vezet. Egy ilyen visszaolvasásnál azonban kifejezetten hátrányosnak nevezhetjük az azzal összefüggõ adat- és/vagy információvesztés veszélyét a képernyõtõl vagy hasonlótól az adatfeldolgozó készülékhez vezetõ úton, ami befolyásolja a biztonsági követelményeket is. Az egycsatornás visszaolvasási eljárás végül egy egycsatornás elektronikus szerkezeten keresztüli reaktív biztosításra épül. Egyébként az egycsatornás visszaolvasási eljárásnál ugyanazokat a hátrányokat figyelhetjük meg, mint a visszaolvasási eljárásnál. A visszaolvasási eljárás, illetve az egycsatornás visszaolvasási eljárás nem utolsósorban a két jelentési kép tárolóinak összehasonlítása miatt azok összességére nézve rendkívül nagy teljesítményû hardvert és szoftvert, valamint kifejezetten nagy tárolókapacitást tesz szükségessé. Ennek ellenére a feldolgozási idõ gyakran nem kielégítõ módon túlságosan hosszú. Az utolsó eljárásoknak ezenkívül hátránya még, hogy a szükséges, kifejezetten nagy tárolókapacitások miatt általánosságban az egymással összehasonlítandó jelentési képeket nem teljes egészében, hanem csupán szegmensekként vizsgálják, ami szintén ronthatja a biztonságot. Az utolsóként említett eljárás végül egy úgynevezett biztonságos számítógépet igényel, amely az ennek az eljárásnak a végrehajtásához szükséges elrendezések gyártási és költségvonzatát kifejezetten hátrányos módon megnöveli. A WO04/184 A1 számú szabadalmi dokumentum egy, legalább egy közlekedésvezérlõ rendszer, elsõsorban kötött pályás közlekedés egy elektronikus állítószerve legalább egy vezérlõkészüléke üzemi állapotainak biztonságos felügyeletére és kiértékelésére vonatkozó eljárást ismeret, amely az úgynevezett visszaolvasási eljáráson alapul. Ennek során egy üzemi állapot adatait és/vagy információit a legalább egy vezérlõkészülékkel kapják meg. Ez az eljárás egy úgynevezett biztonságos számítógép elvén alapul. Az egy állítószerv különbözõ üzemi állapotaira vonatkozó adatokat és/vagy információkat különbözõ szenzorok érzékelik, és egy önmagában ismert biztonságos számítógéphez vezetik. A biztonságos számítógép elõnyösen három számítógépet foglal magában, amelyek a szenzorok által szolgáltatott adatokat és/vagy információkat egymástól függetlenül dolgozzák fel, és egy interfész közbeiktatásával két kijelzés formájában továbbítják egy kezelõinterfészhez. A két kijelzést azonban csupán a kezelési interfészhez továbbítják, ha a három számítógép közül kettõ egymással egyezõ eredményértéket ad. A két kijelzést azután egy járulékos felügyelõ- és kiértékelõeljárásnak vetik alá az egy vagy több kezelõinterfész segítségével. Az EP A2 számú szabadalmi leírásból egy monitoron történõ biztonságos megjelenítésre vonatkozó eljárás ismert, amely az úgynevezett visszaolvasási eljáráson alapul. Egy grafikus rendszerrel két jelentési képet hasonlítanak össze. A kijelzési képeket azok egy monitoron történõ kijelzését követõen egy adatfeldolgozó készülékhez juttatják vissza, hogy azokat összehasonlítsák egymással. Ennek az összehasonlításnak az eredményének megfelelõen egy biztonságos számítógépként kialakított összehasonlító számítógép hibajelzést bocsát ki, vagy további felhasználói beviteleket tilthat le. A találmány alapjául az a feladat szolgál, hogy egy olyan eljárást és elrendezést hozzunk létre legalább egy közlekedésvezérlõ rendszer üzemi állapotainak biztonságos felügyeletére és értékelésére, amellyel a fenti hátrányok meggátolhatók, és amely eközben szerkezetileg különösen egyszerû, gyors mûködésû, egyidejûleg megbízható, kifejezetten zavar¹, valamint kiesésbiztos, továbbá ezen túlmenõen rendkívül kedvezõ költségvonzatú, és további feladat a fenti eljárás és elrendezés alkalmazásának rendelkezésre bocsátása is. Ezt a feladatot eljárástechnikai szempontból meglepõen egyszerû módon az 1. igénypont jellemzõivel oldottuk meg. Ennek értelmében a találmány szerinti eljárás kialakításával, amely legalább egy közlekedésvezérlõ rendszer, elsõsorban kötött pályás közlekedés egy elektronikus állítószervének legalább egy vezérlõkészüléke üzemi állapotainak biztonságos felügyeletére és kiértékelésére szolgál, és amely az alábbi lépéseket foglalja magában: a) egy üzemi állapot adatainak és/vagy információinak megszerzését a legalább egy vezérlõkészülékkel, b) a legalább egy vezérlõkészülék üzemi állapotára vonatkozó megszerzett adatok és/vagy információk egyidejû átküldését két egymástól független csatornán át két különálló, egymással kommunikáló adatfeldolgozó készülékhez, c) a legalább egy vezérlõkészülék üzemi állapota gyûjtött adatainak és/vagy információinak vételét és feldolgozását a két adatfeldolgozó készülékkel, 2

3 d) az üzemi állapot vett és feldolgozott adatainak és/vagy információinak megjelenítését egy képernyõn vagy hasonlón a két adatfeldolgozó készülék legalább egyike révén, e) a két adatfeldolgozó készülékkel az üzemi állapot vett és feldolgozott adataiból és/vagy információiból egy képjel képpontpontosságú létrehozását DVI (Digital Visual Interface) szabvány szerint, és a két DVI képjel átadását a két adatfeldolgozó készüléktõl egy képjel-összehasonlító készüléknek, f) két DVI képjel összehasonlítását egymással és kiértékelését a képjel-összehasonlító készülékkel, és g) a két DVI képjel közötti összehasonlítás kiértékelésére válaszképpen egy impulzus vagy jelzés létrehozását vagy elnyomását, valamint annak továbbítását a képjel-összehasonlító készüléktõl a két adatfeldolgozó készülékhez, a legalább egy vezérlõkészülék további kezeléséhez és/vagy vezérléséhez, vagy a legalább egy vezérlõkészülék további kezelésének és/vagy vezérlésének zárolásához; összességében szerkezetileg rendkívül egyszerû, mégis közvetlenül megszólaló és így gyors mûködésû eljárást tudtunk létrehozni legalább egy közlekedésvezérlõ rendszer üzemi állapotainak biztonságos felügyeletére és kiértékelésére. Ebben az összefüggésben a nagy üzembiztonság és megbízhatóság lényeges szempontja mellett egészen különleges elõnyt jelent, hogy a találmány szerinti eljárásnál kizárólag két DVI (Digital Visual Interface) szabvány szerinti képjel bitfolyamát hasonlítjuk össze egymással és értékeljük ki. Az e) és f) lépés szerinti adat- és/vagy információösszehasonlítás a két DVI (Digital Visual Interface) szabvány szerinti képjelbitfolyamok alapján történik, mégpedig online módon, és az üzemi állapot vett és feldolgozott adatainak és/vagy információinak megjelenítése céljából egy képernyõn vagy hasonlón a d) lépés szerinti megjelenítésével párhuzamosan. A DVI szabványt, amely messzemenõen a Video Electronics Standards Association elõíráson alapul és amelyet a DDWG (Digital Display Working Group) ültetett át a gyakorlatba, ennek során nem az üzemi állapot vett és feldolgozott adatainak és/vagy információinak a képernyõn vagy hasonlón történõ megjelenítésére, hanem a két DVI képjel egymással történõ összehasonlítására és kiértékelésére használjuk fel. A találmány szerinti eljárással elérhetõ a képadatok online adat-összehasonlításra történõ felszabadításának az egyidejûsége is. Ehhez kapcsolódóan a rendkívül nagy teljesítményû hardver és szoftver iránti igények mint az eddigi technika állásánál szokásos volt jelentõsen lecsökkenthetõk anélkül, hogy ezzel hátrányosan befolyásolnánk az üzembiztonságot és az üzemi megbízhatóságot. Ennél fogva a találmány szerinti eljárásnál egy úgynevezett biztonságos számítógépre, mint az eddig ismert eljárásoknál, többé nincs szükség. A találmány szerinti eljárás sokkal inkább megvalósítható három, kereskedelmi forgalomban kapható hagyományos adatfeldolgozó készülékkel, illetve számítógéppel, például szabványos személyi számítógéppel, melyek közül kettõnek lehetõleg azonos gyártótól, azonos felépítésûnek, valamint felszereltségûnek (hardver- és szoftververziók) kell lennie. Ennél a két adatfeldolgozó készüléknél, illetve számítógépnél így két úgynevezett nem biztonságos számítógéprõl lehet szó. A képjelösszehasonlítást egy adatfeldolgozó készülékkel, illetve számítógéppel valósíthatjuk meg, amely a két, hozzávetõlegesen azonos felépítésû adatfeldolgozó készülék, illetve számítógép között van elrendezve, és az említett két, megközelítõleg azonos felépítésû adatfeldolgozó készüléktõl gyártó, kivitel és felszereltség tekintetében különbözik. Fordítva, a találmány szerinti eljárás üzembiztonsága és üzemi megbízhatósága még lényegesen megnövelhetõ, ha változatlan módon az eddigi nagy teljesítményû hardvert és szoftvert, valamint kifejezetten nagy tárolókapacitásokat használjuk tovább. A találmány szerinti eljárás a technika állásából ismert eljáráshoz képest azzal tûnik ki, hogy lehetségessé válik a két DVI képjel egyszerû és gyors összehasonlítása azok teljes összességében. A találmány szerinti eljárással így az üzembiztonságot és üzemi megbízhatóságot tovább tudtuk javítani azokhoz a hagyományos eljárásokhoz képet, amelyek kizárólag csökkentett adat- és/vagy információmennyiségek összehasonlításán alapulnak. Nem utolsósorban ebbõl adódóan egyben egy kifejezetten elõnyös költségvonzatú eljárást is kapunk legalább egy közlekedésvezérlõ rendszer üzemi állapotainak a biztonságos felügyeletére és kiértékelésére, mert zavarbiztonsága, valamint kiesésbiztossága akár egy esetlegesen végrehajtott hardver- és szoftver-hozzáigazítás, valamint a tárolókapacitás lehetséges csökkentése mellett is korlátlanul magas. Legalább egy közlekedésvezérlõ rendszer üzemi állapotainak biztonságos felügyeletére és kiértékelésére vonatkozó találmány szerinti eljárás további egészen különlegesen elõnyös részleteit a igénypontokban írtuk le. Ezek szerint az üzemi állapot kapott adatait és/vagy információit egyidejûleg a legalább egy vezérlõkészülékkel a két adatfeldolgozó készülékhez küldjük át egyegy Ethernet-kapcsolaton keresztül. Az üzemi állapot kapott adatait és/vagy információit egyidejûleg a legalább egy vezérlõkészülékkel úgy küldjük el a két adatfeldolgozó készülékhez, hogy legalább egy további vezérlõkészülékkel azonos idõben átküldött adatokkal és/vagy információkkal való ütközés elkerülésére egy Ethernet-kapcsoló berendezést iktatunk közbe. Az üzemi állapot vett adatait és/vagy információit egyidejûleg a legalább egy vezérlõkészülékkel úgy küldjük át a két adatfeldolgozó készülékhez, hogy legalább egy ismétlõberendezést kapcsolunk közbe az üzemi állapot vett adatainak és/vagy információinak a visszaadására és továbbítására, és/vagy az üzemi állapot vett adatainak és/vagy információinak a visszaadására és továbbítására, és/vagy egy demodulációt és azt követõ modulációt végzõ feldolgozóberendezés közbeiktatásával. Az üzemi állapot vett adatait és/vagy információit egyidejûleg fényvezetõ vezetékeken keresztül továb- 3

4 bítjuk a két adatfeldolgozó készülékhez a legalább egy vezérlõkészülékkel. A legalább egy vezérlõkészülék üzemi állapotai vett adatainak és/vagy információinak a feldolgozásához a két adatfeldolgozó készülékkel az adatok és/vagy információk protokolljainak sorszámát hitelesítjük. A legalább egy vezérlõkészülék üzemi állapotának adatait és/vagy információit az adatok és/vagy információk protokolljai sorszámának a hitelesítése céljából a hozzá tartozó adatfeldolgozó készülék bemeneti közbensõ tárolójában rakjuk le. Az adatok és/vagy információk protokolljai sorszámának a hitelesítése során azok logikai folytatólagosságát vizsgáljuk. Az adatok és/vagy információk protokolljai sorszámának a hitelesítése során a két adatfeldolgozó készülék sorszámait hasonlítjuk össze. A legalább egy vezérlõkészülék üzemi állapotának adatait és/vagy információit a sorszámok logikai folytatólagosságának a megállapítása és a két adatfeldolgozó készülék sorszámai közötti egyezés esetén a hozzá tartozó adatfeldolgozó készülék egy folyamatadatbankjába vagy hasonlóba toljuk át, amelyben egyidejûleg a közlekedésvezérlõ rendszer, vagy a rendszer egy része topológiájának adatai és/vagy információi is el vannak tárolva. A mindenkori DVI képjelet a legalább egy vezérlõkészülék üzemi állapotának a feldolgozott, különösen a folyamatadatbankba vagy hasonlóba eltolt adataiból és/vagy információiból, és a közlekedésvezérlõ rendszer vagy annak egy része topológiájának a folyamatadatbankban vagy hasonlóban eltárolt adataiból állítjuk elõ a két adatfeldolgozó készülékkel, elõnyösen egy megfelelõ DVI grafikus kártyával. A legalább egy vezérlõkészülék üzemi állapotának adatait és/vagy információit a sorszámok logikai folytatólagosságának a hiányát eredményezõ megállapítás esetén és/vagy a két adatfeldolgozó készülék közötti sorszám-összehasonlítás nem egyezõ eredménye esetén blokkoljuk. A legalább egy vezérlõkészülék üzemi állapotának adatait és/vagy információit egy blokkolást megelõzõen a legalább egy vezérlõkészülékkel legalább egy további alkalommal átküldjük, és ismételt hitelesítésnek vetjük alá. A legalább egy vezérlõkészülék üzemi állapota adatainak és/vagy információinak a blokkolását egy aktualizáló jelzõberendezés segítségével kihirdetjük. Az adatok és/vagy információk protokolljai sorszámának a hitelesítését egy rögzített és elsõsorban egy felügyelõberendezéssel felügyelt ciklusban hajtjuk végre. A két adatfeldolgozó készülék által átadott két DVI képjel képjel-összehasonlító készülékkel történõ összehasonlításához a két adatfeldolgozó készüléket egymással szinkronizáljuk, ahol a képjel-összehasonlító készülék megadja a képernyõ ismétlési frekvencia ütemét, és a két adatfeldolgozó készülék ciklikus felszólítást kap az aktuális adatok és/vagy információk megjelenítésére A két adatfeldolgozó készülék által átadott DVI képjel képjel-összehasonlító készülékkel történõ összehasonlításához a két DVI képjelet szinkronizáljuk. A két adatfeldolgozó készülék által átadott DVI képjelet szinkronizálás céljára a képjel-összehasonlító készülék egy közbensõ tárolójába, különösen körkörös puffertárába beolvassuk, és a mindenkori DVI képjelen belül az egymásnak megfelelõ helyeken egy jelöléssel látjuk el. A két DVI képjel jelöléséhez az egymásnak megfelelõ helyeken két kiváltójelet (triggerjelet) ültetünk a két DVI képjelre, ahol különösen a két DVI képjel két vezérkódjának az órajeleire ültetjük rá a kiváltójeleket egy kép kezdetének vagy végének a jelölésére. A két DVI képjelet egy elsõ irányban eltoljuk egymás felé, illetve egymástól távolodóan, amíg a két DVI képjel jelölése egymásnak megfelelõ helyen fedésbe kerül. A két egymással összehasonlított DVI képjel képjelösszehasonlító készülék által megállapított egyezése esetén egy impulzust vagy egy jelet állítunk elõ, és a két adatfeldolgozó készülékhez továbbítjuk a legalább egy vezérlõkészülék további kezeléséhez és/vagy vezérléséhez. A két egymással összehasonlított DVI képjel megállapított eltérése esetén a két DVI képjelet egy második, az elsõvel ellentétes irányban toljuk el egymás felé, illetve egymástól távolodóan, amíg a két DVI képjel jelölése egymásnak megfelelõ helyen fedésbe kerül. A két egymással összehasonlított DVI képjel közötti ismételten megállapított eltérés esetén a legalább egy vezérlõkészülék további kezelésének és/vagy vezérlésének a zárolására szolgáló impulzust vagy jelet alkalmazunk. A legalább egy vezérlõkészülék további kezelésének és/vagy vezérlésének a zárolását egy aktualizáló jelzõberendezéssel kihirdetjük. A kezelõszemélyzet egérrel és billentyûzettel bevitt parancsait kétcsatornás rendszerre való felkészítéshez/feldolgozáshoz egy egér/billentyûzet átalakítóval visszahatás-mentesen megkettõzzük. Ezen túlmenõen ezt a feladatot berendezéstechnikai szempontból meglepõen egyszerû módon a 23. igénypont jellemzõi révén oldottuk meg. A legalább egy közlekedésvezérlõ rendszer, különösen kötött pályás közlekedés elektronikus állítószervének legalább egy vezérlõkészüléke üzemi állapotainak biztonságos felügyeletére és kiértékelésére vonatkozó találmány szerinti elrendezés találmány szerinti kialakítása révén, amely elrendezés magában foglal két különálló, egymással kommunikáló adatfeldolgozó készüléket, melyek mindegyikének van egy-egy, a legalább egy vezérlõkészülék üzemi állapotának kapott adatainak és/vagy információinak a vételére és feldolgozására szolgáló berendezése, egy, az üzemi állapot kapott és feldolgozott adatainak és/vagy információinak egy képernyõn vagy hasonlón való megjelenítésére szolgáló berendezése, és egy, az üzemi állapot vett és feldolgozott adataiból és/vagy információiból egy képjel DVI (Digital Visual Interface) szabvány szerinti 4

5 képpont pontosságú létrehozására szolgáló berendezése, és képjel-összehasonlító készüléke a két DVI képjel egymással történõ összehasonlítására és kiértékelésére, valamint a két DVI képjel közötti összehasonlítás kiértékelésére válaszképpen egy impulzus vagy jel létrehozására vagy elnyomására, valamint annak a képjel-összehasonlító készülék általi továbbítására a két adatfeldolgozó készülékhez, a legalább egy vezérlõkészülék további/folytatólagos kezeléséhez és/vagy vezérléséhez vagy a legalább egy vezérlõkészülék további kezelésének és/vagy vezérlésének a zárolásához, összességében egy szerkezetileg különösen egyszerû, emellett közvetlenül megszólaló és ily módon gyors mûködésû elrendezést sikerült létrehoznunk. A találmány szerinti elrendezéssel egyidejûleg nagy üzemi megbízhatóságot is biztosítunk, mivel mindössze két DVI képjel bitfolyamát kell egymással összehasonlítanunk és kiértékelnünk. Egészen különleges jelentõségû, hogy a két DVI képjel összehasonlítása azok digitális protokollján alapul, amely a két párhuzamosan mûködõ adatfeldolgozó készülék egymással megegyezõ képfeldolgozása esetén nem különbözik egymástól. Ennek köszönhetõen a rendkívül nagy teljesítményû hardver és szoftver iránti követelmények mint az eddigi technika állása esetén jelentõsen csökkenthetõk, ugyanakkor ezáltal az üzembiztonság és az üzemi megbízhatóság nem csökken. Fordítva, a találmány szerinti elrendezés üzembiztonsága és üzemi megbízhatósága még lényegesen növelhetõ, ha változatlanul az eddigi nagy teljesítményû hardvert és szoftvert, valamint kifejezetten nagy tárolókapacitásokat alkalmazzuk. Nem utolsósorban ebbõl eredõen ezen túlmenõen egy nagyon költséghatékony elrendezés is létrehozható legalább egy közlekedésvezérlõ rendszer üzemi adatainak biztonságos felügyeletére és kiértékelésére, mert annak zavar¹, valamint kiesésbiztonsága akár a hardver és szoftver esetleges hozzáillesztése, valamint a tárolókapacitások esetleges csökkentése mellett is korlátlanul magas marad. Egyébként a találmány szerinti eljárás korábban vázolt elõnyei hasonló módon elérhetõk a találmány szerinti elrendezés révén. Legalább egy közlekedésvezérlõ rendszer üzemi állapotainak biztonságos felügyeletére és kiértékelésére szolgáló találmány szerinti elrendezés egészen különösen elõnyös szerkezeti részleteit a igénypontokban írtuk le. Ezek szerint egymással lényegében azonos, és elsõsorban azonos két adatfeldolgozó készüléket alakítunk ki. A két adatfeldolgozó készüléknek külön-külön legalább egy közös képernyõje van, amely egy redundanciaátkapcsoló berendezéssel van összekötve, és az üzemi állapot vett és feldolgozott adatainak és/vagy információinak a megjelenítésére szolgáló berendezésen, különösen egy tárolón, elõnyösen a két adatfeldolgozó készülék grafikus kártyájának videomemóriáján keresztül vezérelhetõ. A két adatfeldolgozó készülék egymással és/vagy a képjel-összehasonlító készülékkel Ethernet-kapcsolaton keresztül kommunikál, elsõsorban egy Ethernet/LAN (Local Area Network) kapcsolaton keresztül. Az üzemi állapot kapott adatainak és/vagy információinak a vételére és feldolgozására szolgáló berendezés egy bemeneti puffertárként van kialakítva. Az üzemi állapot kapott adatainak és/vagy információinak a vételére és feldolgozására szolgáló berendezésnek a sorszámok logikai folytatólagosságát vizsgáló berendezése van. Az üzemi állapot kapott adatainak és/vagy információinak a vételére és feldolgozására szolgáló berendezésnek a két adatfeldolgozó készülék sorszámait összehasonlító berendezése van. Az üzemi állapot kapott adatainak és/vagy információinak a vételére és feldolgozására szolgáló berendezéshez azok rögzített ciklusban történõ felügyeletére szolgáló berendezés van hozzárendelve. A két adatfeldolgozó készüléknek egy-egy folyamatadatbankja vagy hasonlója van a legalább egy vezérlõkészülék üzemi állapotai feldolgozott adatainak és/vagy információinak a felvételére és tárolására, és a közlekedésvezérlõ rendszer vagy a rendszer egy része topológiájának az adatainak és/vagy információinak a felvételére és eltárolására. Az adatok és/vagy információk megjelenítésére szolgáló berendezés analóg grafikus kártyaként, különösen VGA (Video Graphics Array) grafikus kártyaként, vagy digitális grafikus kártyaként, különösen DVI grafikus kártyaként vagy HDTV (High Definition TeleVision) grafikus kártyaként van kialakítva. A DVI képjel képpontpontosságú létrehozására szolgáló berendezés DVI grafikus kártyaként van kialakítva. A két adatfeldolgozó készülék a képjel-összehasonlító készülékkel közvetlenül van összekötve egy DVI képjel képpontpontosságú létrehozására szolgáló berendezésen keresztül, különösen a DVI grafikus kártyán keresztül. A képjel-összehasonlító készülék a két adatfeldolgozó készülék összeszinkronizálására szolgáló berendezéssel van ellátva, amelynek a képismétlési frekvencia ütemét megadó eleme, valamint a két adatfeldolgozó készüléket az aktuális adatok és/vagy információk megjelenítésére ciklikusan felszólító eleme van. A képjel-összehasonlító készüléknek a két DVI képjelet szinkronizáló berendezése van. A két DVI képjelet szinkronizáló berendezésnek egy közbensõ tárolója, elsõsorban körkörös puffertára van, valamint a mindenkori DVI képjelen belül a két DVI képjelet egymással megegyezõ helyeken megjelölõ berendezése van. A közbensõ tárolónak, különösen körkörös puffertárnak, legalább egy DVI képjelhez, különösen három DVI képjelhez elegendõ tárolókapacitása van. A két DVI képjelet egymásnak megfelelõ helyeken megjelölõ berendezésnek két, a két DVI képjelre ültetendõ kiváltójelet elõállítóeleme van. A két DVI képjelet szinkronizáló berendezésnek a két DVI képjel egymás felé, illetve egymástól távolodó irányban való eltolására szolgáló eleme, valamint a két

6 DVI képjel jelölését az egymásnak megfelelõ helyeken kölcsönösen fedésbe hozó eleme van. A képjel-összehasonlító készüléknek a két DVI képjel egymással történõ összehasonlítására és kiértékelésére szolgáló berendezése van. A képjel-összehasonlító készüléknek a két DVI képjel összehasonlításának kiértékelésére válaszképpen egy impulzust vagy jelet létrehozó vagy elnyomó berendezése van. A két adatfeldolgozó készülékhez egy aktualizáló jelzõberendezés van hozzárendelve a legalább egy vezérlõkészülék üzemi állapota adatainak és/vagy információinak a blokkolásának a kihirdetésére, és/vagy a legalább egy vezérlõkészülék további kezelésének és/vagy vezérlésének a zárolásának a közzétételére. Az adatfeldolgozó készülékekhez egy, az adatfeldolgozó készülékekkel kommunikáló egér/billentyûzet átalakító van az egérrel és billentyûzettel bevitt kezelõszemélyzeti utasítások visszahatásmentes megkettõzésére hozzárendelve. Végül a 43. igénypontnak megfelelõen a találmány keretén belülre esik, hogy egy találmány szerinti eljárást, illetve elrendezést használjunk egészen elõnyösen például regionális szakaszokon, egy központi helyen egy biztonságos kezelõhely révén a kötött pályás forgalom számára, legalább egy elektronikus állítószerv távirányításához és/vagy távvezérléséhez, ahol a kötött pályás forgalom különösen sín- és vasúti közlekedés, elõnyösen vasutak, gumiabroncsú metrószerelvények, egysínû vasutak vagy függõ/lebegõ vasutak. A találmány további elõnyei, jellemzõi és részletei a találmány elõnyös kiviteli alakjainak és példáinak ezt követõ leírásából, valamint a rajzok alapján válnak érthetõvé. A rajzon az 1. ábra egy közlekedésvezérlõ rendszer üzemi állapotának biztonságos felügyeletére és kiértékelésére szolgáló, találmány szerint kialakított elrendezés egy kiviteli alakjának vázlatos bemutatása, a 2. ábra négy közlekedésvezérlõ rendszer üzemi állapotainak biztonságos felügyeletére és kiértékelésére szolgáló, találmány szerint kialakított elrendezés egy kiviteli alakjának vázlatos bemutatása, a 3. ábra legalább egy (nem ábrázolt) közlekedésvezérlõ rendszer üzemi állapotainak biztonságos felügyeletére és kiértékelésére szolgáló, találmány szerint kialakított elrendezés 1. és 2. ábrán bemutatottnak megfelelõ kiviteli alakjának vázlatos bemutatása, felnagyítva, a 4. ábra a 3. ábrán látható, találmány szerint kialakított elrendezés kiviteli alakjának alkotórészét képezõ, két DVI képjel szinkronizálására szolgáló találmány szerinti berendezés vázlatos bemutatása, az. ábra a 3. ábrán látható, találmány szerint kialakított elrendezés kiviteli alakjának alkotórészét képezõ, legalább egy, mindkét adatfeldolgozó készülékkel összekötött képernyõt átkapcsoló, találmány szerinti redundanciaátkapcsoló berendezés vázlatos bemutatása, a 6. ábra egy központi helyen lévõ biztonságos kezelõhely és négy elektronikus állítószerv közötti kommunikáció vázlatos bemutatása, és a 7. ábra egy központi helyen lévõ biztonságos kezelõhely és több, nagyobb kiterjedésû állítószervek közötti kommunikáció vázlatos bemutatása. A találmány szerinti elrendezés különbözõ kiviteli alakjainak most következõ leírása során az egymásnak megfelelõ, azonos alkotóelemeket mindig azonos hivatkozási számokkal jelöljük. A találmány szerinti eljárás és/vagy találmány szerinti elrendezés legalább egy 12, 12, 12, 12 közlekedésvezérlõ rendszer, különösen legalább egy 14, 14, 14, 14 vezérlõkészülék üzemi állapotának biztonságos felügyeletére és kiértékelésére szolgál, ahol a vezérlõkészülék például egy állítószerv számítógépének, vagy kötött pályás közlekedés elektronikus 16, 16, 16, 16 állítószervének alakjában lehet kiképezve, különösen a sín- és vasúti közlekedés számára, elõnyösen vasutak, gumiabroncsú metrószerelvények, egysínû vasutak vagy függõ¹, vagy lebegõvasutak számára. Kifejezetten elõnyös módon a találmány szerinti eljárás és a találmány szerinti elrendezés ennek során a kötött pályás közlekedés legalább egy elektronikus 16, 16, 16, 16 állítószervének távirányítására és/vagy távvezérlésére szolgál, egészen elõnyösen különösen regionális szakaszokon, az üzemi, illetve kezelõszemélyzet számára, például egy járat-szolgálatvezetõ számára szánt biztonságos 18 kezelõhellyel egy központi helyen, illetve az úgynevezett irányítóközpontban. Ennek során a távirányítás kifejezés alatt kisebb távolságú és/vagy helyi vezérlést értünk. A távvezérlés kifejezést ezzel szemben nagyobb hatótávolságra és/vagy egy más helyen hatást kifejtõként használjuk. A találmány szerinti elrendezés 1. ábrán bemutatott kiviteli alakja a 12 közlekedésvezérlõ rendszer, illetve az elektronikus 16 állítószerv 14 vezérlõkészüléke üzemi állapotainak biztonságos felügyeletére és kiértékelésére szolgál. A elrendezés és a 12 közlekedésvezérlõ rendszer, illetve az elektronikus 16 állítószerv 14 vezérlõkészüléke, mint azt az alábbiakban részletesebben is bemutatjuk, két független, csatornán keresztül kommunikál egymással. A kommunikáció mindegyik független csatorna számára egy-egy Ethernet-kapcsolaton keresztül zajlik. Ennek során elõnyösen az EN019 1 számú szabványnak megfelelõ zárt hálózatokat használunk. Mivel ezek a hálózatok engedélyezik több kommunikációs partner bekapcsolását, minden további nélkül lehetséges, hogy a találmány szerinti csupán egyetlen 12 közlekedésvezérlõ rendszer, mint amilyent az 1. ábrán bemutattunk, üzemi állapotainak biztonságos felügyeletére és kiértéke- 6

7 lésére szolgáló elrendezést több 12 közlekedésvezérlõrendszerre kiterjesszük. A 2. ábrán csupán példaképpen tüntettük fel a találmány szerinti elrendezés egy olyan kiviteli alakját, amely összességében négy 12, 12, 12, 12 közlekedésvezérlõ rendszer, azaz az elektronikus 16, 16, 16, 16 állítószerv négy 14, 14, 14, 14 vezérlõkészülékének üzemi állapotainak biztonságos felügyeletére és kiértékelésére szolgál. Az 1. és 2. ábrának megfelelõen a 18 kezelõhely például egy 22 egérbõl, 24 billentyûzetbõl, egy egér/billentyûzet 2 átalakítóból, a folyamat megjelenítése céljára legalább egytõl elõnyösen négyig terjedõ számú 26, 26, 26, 26 képernyõbõl, monitorból vagy hasonló adatmegjelenítõ készülékbõl, például CRT (Cathode Ray Tube), TFT (Thin Film Transistor) képernyõbõl vagy akár egy kivetítõbõl, valamint egy 28 nyomtatóból áll. A 26, 26, 26, 26 képernyõn különbözõ biztonsági relevanciájú adatokat és/vagy információkat jelenítünk meg azok felügyeletére és kiértékelésére. Biztonság szempontjából releváns tartalmak megjelenítésére a 26 képernyõ CRT (Cathode Ray Tube) képernyõként van kialakítva. Így a 26 képernyõt alkalmassá tesszük arra, hogy eleget tegyen a jeltechnikai követelményeknek. Ezzel szemben a nem, vagy csupán kevésbé biztonsági vonatkozású tartalmak megjelenítésére szolgáló 26, 26, 26, 26 képernyõket TFT (Thin Film Transistor) képernyõként alakíthatjuk ki. Ezen a módon a jellemzõ tárolóhibák esetleges hátrányos kihatásait, amelyek a TFT képernyõknél felléphetnek, a biztonság szempontjából lényeges tartalmak megjelenítésére szolgáló 26 képernyõnél kizárjuk. A kötött pályás közlekedés legalább egy elektronikus 16, 16, 16, 16 állítószervének távirányítása és/vagy távvezérlése esetén a 26 képernyõn, amelyet nagyítónak is nevezünk, vázlatosan megjeleníthetõ egy vágánykép, és a 26, 26, 26, 26 képernyõkön, amelyeket tartományáttekintéseknek is nevezünk, ugyancsak vágányképek jeleníthetõk meg vázlatosan, míg a kommunikációs kijelzõként is nevezett 26 képernyõn kezelési cselekmények, zavarjelentések stb. jeleníthetõk meg vázlatosan. Anélkül, hogy részletesebb magyarázatokba mennénk bele, ezen túlmenõen visszalépési szintként egy további 22 egeret, egy további 24 billentyûzetet, valamint egy vagy több további 26 képernyõt is alkalmazhatunk. Mint ezen túlmenõen a 2. ábrából kivehetõ, járulékosan egy opcionális helyi 18 kezelõhely bekötése is elképzelhetõ, például egy személyi számítógép vagy notebook alakjában. A 18 kezelõhelyet a 2. ábrán példaképpen a 16 állítószerv 14 vezérlõkészülékéhez rendeltük hozzá. A 18 kezelõhelyet csupán szükség esetén aktiváljuk a központi 18 kezelõhely helyett, azaz például a 14, 14, 14, 14 vezérlõkészülékkel fennálló kommunikációs kapcsolat kiesése esetén, vagy a központi 18 kezelõhelyen jelentkezõ súlyos hiba esetén. A 18 és 18 kezelõhelyek közötti esetleges ütközést ezzel biztonsággal elkerüljük, mivel alapvetõen kizárólag a 18 és 18 kezelõhelyek egyike lehet csatlakoztatva A 3. ábrán egy ilyen, találmány szerinti elrendezés egy kiviteli alakját ábrázoltuk részletesen legalább egy 12, 12, 12, 12 közlekedésvezérlõ rendszer üzemi állapotainak biztonságos felügyeletére és kiértékelésére. A találmány szerinti elrendezés két különálló, azaz egymástól különválasztott, függetlenül és egymással párhuzamosan mûködõ, adatfeldolgozó készüléket tartalmaz. Ez a két, adatfeldolgozó készülék (lényegében) egymással azonosan van kialakítva. Ezen belül a két, adatfeldolgozó készülék egymással egyezõ rendszerösszetevõket tartalmaz, amelyek messzemenõen azonos módon vannak konfigurálva. A rendszerkomponensek konfigurációjában azonban amennyiben szükséges vagy elõnyös természetesen lehetségesek és megengedettek eltérések. A két, adatfeldolgozó készülék ennek során ugyan messzemenõen aszinkron módon mûködik, azokat mégis kvázi szinkron módon kezeljük, amennyiben a kezelõszemélyzet 22 egérrel és 24 billentyûzettel beadott parancsait visszahatás-mentesen megkettõzzük. A két, adatfeldolgozó készülék lényeges feladatainak egyike abban áll, hogy a 26, 26, 26, 26 kijelzõkön (jelentési) képeket állítson elõ, és mint az. ábrán megfigyelhetõ, fordított irányban a kezelõszemélyzet 22 egérrel és 24 billentyûzettel bevitt parancsait a 14, 14, 14, 14 vezérlõkészülék számára elõkészítse. A 3. ábrának megfelelõen a két, adatfeldolgozó készülékhez egyformán négy-négy 26, 26, 26, 26 képernyõ van hozzárendelve. A adatfeldolgozó készülék 26, 26, 26, 26 képernyõi ebben az esetben üzemben állnak. A adatfeldolgozó készülék 26, 26, 26, 26 képernyõvezérlését ezzel szemben visszalépési szintként, azaz tartalékként tekintjük, és csupán akkor helyezzük üzembe, ha a adatfeldolgozó készülék 26, 26, 26, 26 képernyõinek egy vagy több vezérlésében hiba jelentkezik, vagy a vezérlés kiesik. A, adatfeldolgozó készülékeknek a legalább egy 14, 14, 14, 14 vezérlõkészülék üzemi állapotaira vonatkozó kapott adatok és/vagy információk vételére és feldolgozására szolgáló 32, 32 berendezése van. Az adatokat és/vagy információkat a vagy adatfeldolgozó készüléknek, azaz a 3. ábrán bemutatott kiviteli alak esetén a adatfeldolgozó készüléknek kell megjelenítenie a hozzácsatlakoztatott és hozzárendelt 26, 26, 26, 26 képernyõkön, elsõsorban a 26 képernyõn. Ezen túlmenõen a, adatfeldolgozó készülékeknek egy-egy 33, 33 berendezése van a legalább egy 14, 14, 14, 14 vezérlõkészülék üzemi állapotaira vonatkozó azon adatok és/vagy információknak a 26, 26, 26, 26, 26 képernyõn vagy hasonlón történõ megjelenítésére, azaz kijelzésére, amelyeket azt megelõzõen a 32, 32 berendezés vett és feldolgozott. A 33, 33 berendezések az 1 3. és. ábrán példaképpen bemutatott kiviteli alak esetében a találmány szerinti elrendezésnél mind VGA (Video Graphics Array) grafikus kártyaként vannak kialakítva. A 33, 33 berendezések egy-egy 34, 34 tárolóval állnak kapcsolatban, amelyben a megjelenítendõ, elõzõleg vett és 7

8 feldolgozott adatok és/vagy információk lettek eltárolva, és megfelelõ interfészeken és 3, 3 vezetékeken keresztül az egy vagy több 26, 26, 26, 26, 26 képernyõvel vannak összekötve. Ezen túlmenõen a, adatfeldolgozó készülékek egy DVI képjel képpontpontosságú létrehozására egy-egy 36, 36 berendezéssel vannak ellátva. A DVI képjel képpontpontosságú létrehozására szolgáló 36, 36 berendezések ennek során egy-egy DVI grafikus kártyaként vannak kialakítva, amely szintén összeköttetésben áll a 34, 34 tárolóval. A 34, 34 tároló esetében például egy (analóg vagy digitális) grafikus kártya videomemóriájáról lehet szó, vagy egy (nem látható) külsõ videomemóriáról lehet szó. Anélkül, hogy részletesen bemutatnánk, a 34, 34 tároló ezek szerint az egy DVI képjel képpontpontosságú létrehozására szolgáló 36, 36 berendezés és/vagy az adatok és/vagy információk megjelenítésére, illetve kijelzésére szolgáló 33, 33 berendezésrész is lehet. Ezen túlmenõen a találmány szerinti elrendezésnek a két DVI képjelet egymással összehasonlító és kiértékelõ 38 képjel-összehasonlító készüléke van. A 38 képjelfeldolgozó készülék különálló személyi számítógépként van kialakítva. A 38 kép-összehasonlító készülék a két, adatfeldolgozó készülékkel áll kapcsolatban. Ennek során elõnyösen a 38 képjel-összehasonlító készülék és a DVI képjel képpontpontosságú létrehozására szolgáló 36, 36 berendezések, illetve a DVI grafikus kártya megfelelõ interfészeken és, vezetékeken át közvetlenül is össze van kötve egymással. A 38 képjel-összehasonlító készülék ezen túlmenõen a két DVI képjel közötti összehasonlítás kiértékelésére válaszképpen egy impulzus vagy jel létrehozására vagy elnyomására is szolgál. Végül a 38 képjelösszehasonlító készülék egy ilyen impulzust, illetve egy ilyen jelet szolgáltat, amennyiben az nincs eleve elnyomva, a két, adatfeldolgozó készülék számára, hogy a legalább egy 14, 14, 14, 14 vezérlõkészüléket tovább lehessen kezelni és/vagy vezérelni, vagy hogy a legalább egy 14, 14, 14, 14 vezérlõkészülék további kezelését és/vagy vezérlését zárolja. Ehhez kapcsolódóan vagy alternatívaként egy egyezõ DVI képjel-összehasonlítási eredmény a 26 képernyõn és/vagy a további 26, 26, 26, 26, 26 képernyõk közül egyen vagy többön megjeleníthetõ. Mint a 3. ábrán kivehetõ, a két, adatfeldolgozó készülék egymással és/vagy ezen túlmenõen még a 38 képjel-összehasonlító készülékkel is 42 Ethernetkapcsolaton keresztül, különösen egy Ethernet/LAN (Local Area Network) kapcsolaton keresztül kommunikál. A legalább egy 14, 14, 14, 14 vezérlõkészülék üzemi állapotaira vonatkozó kapott adatokat és/vagy információkat vevõ és feldolgozó 32, 32 berendezés elõnyösen (részletesen nem ábrázolt) bemeneti tárat tartalmaz. A sorszám aktualitását egy minden egyes számhoz kapcsolt idõbélyeggel hitelesítjük. A 32, 32 berendezés, amely többek között az adatok és/vagy információk protokolljai sorszámának a hitelesítésére is szolgál, egy 44, 44 berendezést tartalmaz a sorszámok logikai folytatólagosságának egy elsõ (A) tesztlépésben végrehajtott ellenõrzésére. Ezen túlmenõen a 32, 32 berendezésnek a sorszámokat összehasonlító, és ezzel a, adatfeldolgozó készülékek között az adatok és/vagy információk egyezését egy elsõ (B) tesztlépésben megállapító berendezése van. Anélkül, hogy részleteznénk, a legalább egy 14, 14, 14, 14 vezérlõkészülék üzemi állapotaira vonatkozó kapott adatokat és/vagy információkat vevõ és feldolgozó 32, 32 berendezéshez ezen túlmenõen azt rögzített ciklusban felügyelõ berendezés van hozzárendelve. Annak érdekében, hogy lehetõvé tegyük a két, adatfeldolgozó készülék párhuzamos mûködését, a két, adatfeldolgozó készüléket így ciklikusan a 42 Ethernet-kapcsolaton keresztül funkcionálisan, illetve logikailag szinkronizáljuk. A szinkronizálás révén elérjük, hogy a parancsokat szinkron módon kétcsatornásan tudjuk a 14, 14, 14, 14 vezérlõkészülékekhez, illetve azoktól küldeni, és ellenkezõ irányban létre tudjuk hozni a két DVI képjelet. Ezzel biztosítjuk a protokollok minimális futásidõ-különbségû összehasonlítását. A bevezetõben említett egér/billentyûzet 2 átalakítónak az a szerepe, hogy a kezelõszemélyzetnek azokat az utasításait, amelyeket a kezelõszemélyzet a 22, 22 egérrel és 24, 24 billentyûzettel visz be, a kétcsatornás rendszerhez igazodóan visszacsatolás-mentesen megkettõzze. A jelkettõzés során ügyelni kell arra, hogy a két aszinkron módon mûködõ, adatfeldolgozó készüléket, illetve számítógéprendszert egyetlen kezelõinterfésszel kvázi szinkron módon kezeljük. A 22, 22 egértõl és a 24, 24 billentyûzettõl származó USB (Universal Serial Bus) jeleket az egér/billentyûzet átalakítóba vezetjük. Az egér/billentyûzet átalakító a (USB) jeleket két (USB) interfész számára bocsátja rendelkezésre a, adatfeldolgozó készülékek számára. A kezelõbemenetek megkettõzése révén egyben elérjük a különbözõ számítógép-ütemjelek csatolásmentesítését is; ez azonban azt is jelenti, hogy az egér/billentyûzet átalakítónak egy saját processzora van, amely (USB) jeleket képes fogadni és feldolgozni. Az egér/billentyûzet 2 átalakító további feladata, hogy a 22, 22 (USB) egér relatív módon bevitt jelét az egérpozícióra vonatkozó abszolút értékekké konvertálja. Ezáltal a, adatfeldolgozó készülékeket a mindenkori egérpozícióhoz tartozó azonos abszolút értékekkel látjuk el úgy, hogy a 38 képjel-összehasonlító készülék nem fog a különbözõ 22, 22 egérpozíciók miatt megszólalni. Annak érdekében, hogy a elrendezés indítása során, illetve a, adatfeldolgozó készülékek bekapcsolása során a rendszer ne álljon le egy nem csatlakoztatott 22, 22 egérre és/vagy 24, 24 billentyûzetre vonatkozó operációs rendszer lekérdezés miatt, az egér/billentyûzet 2 átalakító kimeneteit úgy kapcsoljuk, hogy azok nem aktív egér/billentyûzet 2 átalakító átkapcsoló esetén egy 22, 22 egér és egy 24, 24 billentyûzet galvanikus értékeit adják vissza. Ha az 8

9 egér/billentyûzet 2 átalakító aktív, a tartalékértékeket a valódi értékek automatikusan helyettesítik. A találmány szerinti elrendezés 3. ábrán bemutatott kiviteli alakja esetében a két, adatfeldolgozó készülék ezen túlmenõen egy-egy 48, 48 folyamatadatbankkal vagy hasonlóval van ellátva. A 48, 48 folyamatadatbank egyrészt a legalább egy 14, 14, 14, 14 vezérlõkészülék üzemi állapotai feldolgozott adatainak és/vagy információinak a felvételére és tárolására szolgál, másrészt pedig a 12, 12, 12, 12 közlekedésvezérlõ rendszer, vagy annak egy része egy topológiája adatainak és/vagy információinak az eltárolására szolgál. Például kötött pályás közlekedési pályaszakasz, mint különösen egy sín- vagy vasúti szakasz, például egy regionális szakasz topológiáját lehet vágányképekkel a váltókra, jelzésekre és minden egyéb pályaelemre vonatkozó szimbólumokkal együtt eltárolni. A 48, 48 folyamatadatbank a 34, 34 tárolóval áll összeköttetésben, hogy lehetõvé tegye a 48, 48 folyamatadatbankban és a 34, 34 tárolóban lévõ adatok és/vagy információk állandó összehasonlítását. A 48, 48 folyamatadatbank adatait és/vagy ionformációit képjel formátumokban tartjuk, és így közvetlenül felhasználhatjuk a képjel elõállításához. Ezzel egy gyors és idõben késlekedés nélküli átkapcsolást teszünk lehetõvé a 26, 26, 26, 26 képernyõk és így a különbözõ 14, 14, 14, 14 vezérlõkészülékek üzemi állapotai között. A 38 képjel-összehasonlító készülék, amely a 3. ábrának megfelelõen egy második tesztlépés végrehajtására szolgál, a találmány szerinti elrendezés bemutatott kiviteli alakja esetében a maga részérõl a két, adatfeldolgozó készülék összeszinkronizálására szolgáló 0 berendezéssel van ellátva. Ennek során az 0 berendezésnek van egy eleme a (nem ábrázolt) képernyõ ismétlési frekvencia ütemének a megadására, valamint egy eleme a két, adatfeldolgozó készüléket az aktuális adatok és/vagy információk megjelenítésére ciklikusan felhívó eleme (ugyancsak nem ábrázoltuk). A két, adatfeldolgozó készülék összeszinkronizálása ellenére továbbra is a két DVI képjel aszinkronitásából kell kiindulni. A 38 képjel-összehasonlító készülék ezért ezen túlmenõen egy 2 berendezést tartalmaz magának a két DVI képjelnek a szinkronizálására, melynek mûködését és hatásmódját a 4. ábra segítségével vázlatosan ismertetjük. A két DVI képjelet szinkronizáló 2 berendezésnek (külön nem ábrázolt) átmeneti tára, különösen körkörös puffertára van. Az átmeneti tár, illetve körkörös puffertár ebben az összefüggésben legalább egy DVI képjelhez, elõnyösen három DVI képjelhez elegendõ tárolókapacitású. Ezen túlmenõen a két DVI képjelet szinkronizáló 2 berendezés el van látva egy, a két DVI képjelet egymásnak megfelelõ helyeken a mindenkori DVI képjelen belül megjelölõ berendezéssel (ugyancsak nem ábrázoltuk). Ennek a berendezésnek a két DVI képjelre ültetendõ kiváltójelet létrehozó eleme van. Mint azt a találmány szerinti eljárás leírásával összhangban a 4. ábra kapcsán még részletesebben is bemutatjuk, a két DVI képjelet szinkronizáló 2 berendezésnek ezen túlmenõen a két DVI képjelet egymás felé, illetve egymással távolodóan eltoló eleme, és a két DVI képjelnek az egymással megegyezõ helyeken lévõ jelöléseit egymással kölcsönösen fedésbe hozó eleme van (részletesen nem látható). A két DVI képjel egymással való összehasonlítására és kiértékelésére szolgáló berendezés mellett (amit ugyancsak nem ábrázoltunk külön) a 38 képjel-összehasonlító készüléknek még a két DVI képjel közötti összehasonlítás kiértékelésére válaszképpen egy impulzust vagy egy jelet elõállító vagy elnyomó 4 berendezése is van. A, adatfeldolgozó készülékekhez egy (nem látható) aktualizáló jelzõberendezés van hozzárendelve, hogy a kezelõszemélyzet számára a legalább egy 14, 14, 14, 14 vezérlõkészülék üzemi állapotaira vonatkozó adatok és/vagy információk blokkolását és/vagy a legalább egy 14, 14, 14, 14 vezérlõkészülék további kezelését és/vagy vezérlésének zárolását kihirdessük. A blokkolást vagy zárolást a kezelõszemélyzet számára ennek során például képekkel vagy megfelelõ (akusztikus és/vagy optikai) figyelmeztetõ jelzésekkel jelezhetjük ki a további két 26, 26 képernyõ egyikén. Az. ábrának megfelelõ a két, adatfeldolgozó készülékhez egy redundanciaátkapcsoló 6 berendezés van hozzárendelve, amely a két, adatfeldolgozó készülékkel van összekötve, és amellyel a legalább egy 26, 26, 26, 26 képernyõ vezérelhetõ. Jóllehet a két, adatfeldolgozó készülék a 26, 26, 26, 26 képernyõkön megjeleníthetõ párhuzamos megfelelõ képeket állít elõ, a 26, 26, 26, 26 képernyõket csupán a, adatfeldolgozó készülékek egyikétõl származó kijelzéssel tápláljuk. A redundancia átkapcsolására szolgáló 6 berendezés révén, amely a bemutatott kiviteli alak esetében például mechanikus alapon mûködik, a mindenkori passzív 26, 26, 26, 26 képernyõkre át tudunk kapcsolni, beleértve a 28 nyomtatót is. Egy többtartományú struktúra esetén, azaz több 14, 14, 14, 14 vezérlõkészülék összekapcsolása esetén, mint az a 2. és 6. ábrán vázlatosan látható, a legalább egy további 14, 14, 14, 14 vezérlõkészüléktõl származó, egyidejûleg átküldött adatok és/vagy információk ütközésének az elkerülése érdekében elõnyösen egy 8, 8 Ethernet-kapcsoló berendezést iktatunk közbe csillagpontszerûen. A csillagpontot mindig az 8, 8 kapcsolóberendezés alkotja, amely egyrészt mindegyik 14, 14, 14, 14 vezérlõkészülék között, másrészt a 18 kezelõhely között van a két független, csatornába iktatva, és így egy saját portot bocsát rendelkezésre. Ezzel ütközésmentesen mûködtethetõ, két pont közötti kapcsolatok biztosíthatók. Az adatok és/vagy információk ütközésének kizárása révén a hasznos adatok átvitele során teljes duplex üzemmódot kapunk. A 14, 14, 14, 14 vezérlõkészülékeknél, amelyek egymástól helyileg távol, például 1 km¹nél távolabb találhatók, a két egymástól független, csatorná- 9

10 ban legalább egy, ismétlõberendezésre, illetve egy úgynevezett ismétlõre (repeater) van szükség. Ilyen, ismétlõberendezéseket például a 7. ábrán mutatunk. Ezzel ismételni és továbbítani tudjuk az üzemi állapot gyûjtött adatait és/vagy információit. Ha a helyi távolság nagyobb, az adatok és/vagy információk járulékos feldolgozása tûnik elõnyösnek, ha nem kifejezetten szükségesnek. Amíg egy, ismétlõberendezés csupán a mindenkori jelek hardveres erõsítését végzi, és ezzel a jelek diszperzióját erõsíti, a jelek feldolgozása során demodulációra kerül sor, azt követõ modulációval. Az erõsített jelek összes életlenségét ezzel meg tudjuk szüntetni. A diszperzióval terhelt jelek ilyen feldolgozását egy biztonságos számítógép feldolgozóberendezésével hajtjuk végre. A találmány szerinti eljárást az 1 7. ábrákon bemutatott elrendezés kapcsán mutatjuk be részletesen. Mint az 1. és 2. ábra mutatja, elõbb a legalább egy 12, 12, 12, 12 közlekedésvezérlõ rendszer egy üzemi állapotának adatait és/vagy információit, illetve kötött pályás közlekedés elektronikus 16, 16, 16, 16 állítószervének és egy 14, 14, 14, 14 vezérlõkészülékének üzemi állapotának adatait és/vagy információit gyûjtjük. Azután a gyûjtött üzemiállapot-adatokat és/vagy ¹információkat a 14, 14, 14, 14 vezérlõkészülékkel a két független, csatornán át fényvezetõ kábelek segítségével, különösen monomódusú üvegszálas vezetõkkel, adott esetben a legalább egy, ismétlõberendezésen át, illetve a legalább egy úgynevezett repeaten át és/vagy a legalább egy feldolgozóberendezésen át egyidejûleg az egymással kommunikáló két, adatfeldolgozó készülékhez továbbítjuk. A 14, 14, 14, 14 vezérlõkészülék és a két, adatfeldolgozó készülék közötti kommunikációt egy-egy, Ethernet-kapcsolaton keresztül bonyolítjuk. A legalább egy 14, 14, 14, 14 vezérlõkészülék üzemi állapotának gyûjtött adatait és/vagy információit azok megjelenítése céljából egy 26, 26, 26, 26 képernyõn vagy hasonlón vesszük és feldolgozzuk. Ez az adatok és/vagy információk vételére és feldolgozására szolgáló 32, 32 berendezéssel történik. A legalább egy 14, 14, 14, 14 vezérlõkészülék üzemi állapotának vett adatainak és/vagy információinak a két, adatfeldolgozó készülékkel történõ feldolgozásához az adatok és/vagy információk protokolljai sorszámát hitelesítjük. Erre a célra szolgál a 32, 32 berendezés, amely például bemeneti puffertárként lehet kialakítva. A 32, 32 berendezés, illetve a bemeneti puffertár többek között arra szolgál, hogy kisimítsa az adatok és/vagy információk aszinkronitását úgy, hogy csupán egymással egyezõ üzemiállapot-adatok és/vagy ¹információk, illetve állapotadatok kerüljenek át a 48, 48 folyamatadatbankba. Az adatokat és/vagy információkat ehhez a 32, 32 berendezésben eltároljuk. Mint a 3. ábrából kivehetõ, az adatok és/vagy információk protokolljai sorszámának a hitelesítése során a 44, 44 berendezésben egy elsõ (A) tesztlépésben megvizsgáljuk azok logikai folytatólagosságát. Ezt követõen a 44, 44 berendezés után következõ 46, 46 berendezéssel egy elsõ (B) tesztlépésben összehasonlítjuk a két, adatfeldolgozó készülék sorszámait. Ha ennek során a 44, 44 berendezéssel azt állapítjuk meg, hogy a sorszámok logikai folytatólagossága fennáll, másrészt a 46, 46 berendezéssel azt állapítjuk meg, hogy a két, adatfeldolgozó készülék sorszámai is megegyeznek, úgy a legalább egy 14, 14, 14, 14 vezérlõkészülék üzemi állapotának egymással egyezõ adatait és/vagy információit egy szabad megjegyzéssel megjelöljük és visszaadjuk a mindenkori szomszédos, illetve adatfeldolgozó készüléknek. A szabad megjegyzéssel jelölt adatokat és/vagy információkat azt követõen a 32, 32 berendezésbõl, illetve a bemeneti puffertárból áttoljuk a 48, 48 folyamatadatbankba. A 48, 48 folyamatadatbankban emellett a 12, 12, 12, 12 közlekedésvezérlõ rendszer vagy annak egy része topológiájának adatai és/vagy információi is el vannak tárolva. A legalább egy 14, 14, 14, 14 vezérlõkészülék üzemi állapotának a 48, 48 folyamatadatbankban eltárolt adataiból és/vagy információiból, valamint a 12, 12, 12, 12 közlekedésvezérlõ rendszer vagy annak egy része topológiájának az adataiból és/vagy információiból azt követõen képjeleket, illetve egy megjelenítendõ (jelentési) képet állítunk elõ, és átadjuk a 34, 34 tárolónak, például egy grafikus kártya videomemóriájának vagy egy (nem látható) külsõ videomemóriának. A 34, 34 tárolóhoz a 33, 33 berendezés nyúl vissza, adatok és/vagy információk megjelenítésére és/vagy kijelzésére, hogy a képjeleket, illetve a (jelentési) képet a megfelelõ interfészeken és 3, 3 vezetékeken át a 26, 26, 26, 26 képernyõhöz továbbítsa, azok megjelenítése céljából. Ezzel párhuzamosan a legalább egy 14, 14, 14, 14 vezérlõkészülék üzemi állapotának adataiból és/vagy információiból, amelyeket így feldolgoztunk és azután a 48, 48 folyamatadatbankba kerültek, és azokból az adatokból és/vagy információkból, amelyek a 12, 12, 12, 12 közlekedésvezérlõ rendszer vagy annak egy részének topológiáját adják vissza és a 48, 48 folyamatadatbankban vannak eltárolva, létrehozzuk a két, adatfeldolgozó készülékkel a mindenkori DVI képjelet. A két DVI képjel létrehozása a 36, 36 berendezéssel történik, amely például DVI grafikus kártyaként van kialakítva. Ebbõl a célból a 36, 36 berendezés hasonlóképpen a 34, 34 tárolóhoz nyúl vissza. Más szavakkal, az adatok és/vagy információk megjelenítése és kijelzése a 26, 26, 26, 26 képernyõn online módon, az adatok és/vagy információk összehasonlításával párhuzamosan történik a két, adatfeldolgozó készülék által rendelkezésre bocsátott, illetve elõállított DVI képjelek alapján, ezzel egyidejûleg azonban egymástól különválasztott módon. Az egymástól különválasztott mód ebben az összefüggésben csupán azt jelenti, hogy ennek következtében alapvetõen lehetséges az is, hogy az adatokat és/vagy információkat a 26, 26, 26, 26 képernyõn a DVI

11 szabványtól eltérõ szabvány, például VGA szabvány szerinti képjeleket jelenítsünk meg. Ezzel szemben a legalább egy 14, 14, 14, 14 vezérlõkészülék üzemi állapotának adatait és/vagy információit blokkoljuk, amennyiben a 44, 44 berendezéssel azt állapítottuk meg, hogy a sorszámok logikai folytatólagossága hibás, és/vagy amennyiben a 46, 46 berendezéssel azt észleltük, hogy a két, adatfeldolgozó készülék között a sorszámok nem egyeznek meg. Egy ilyen blokkolást megelõzõen legalább egy 14, 14, 14, 14 vezérlõkészülék üzemi állapotának adatait és/vagy információit gondosságból ismételten hitelesítésnek vetjük alá. Ennek során azokat az adatokat és/vagy információkat, amelyek az adatokat és/vagy az információkat vevõ és elõkészítõ 32, 32 berendezésben, illetve a bemeneti puffertárban maradnak, idõbélyeggel látjuk el és idõntúliságra vizsgáljuk. 00 ms után az üzemiállapot-adatokat és/vagy ¹információkat legalább egy további alkalommal elküldjük a legalább egy 14, 14, 14, 14 vezérlõkészüléktõl a két, adatfeldolgozó készülékhez. Arra az esetre, hogy az ismételt hitelesítés azonos eredményt ad és a legalább egy 14, 14, 14, 14 vezérlõkészülék üzemi állapotának adatainak és/vagy információinak a blokkolására kerül sor, a blokkolást ezzel egyidejûleg egy aktualizáló jelzõberendezéssel kihirdetjük. A blokkolást a kezelõszemélyzetnek adott esetben képekkel, vagy megfelelõ (akusztikus vagy optikai) figyelmeztetõ jelzésekkel ábrázolhatjuk a további két 26 és 26 képernyõ egyikén. Az adatok és/vagy információk protokolljai sorszámainak a hitelesítését elõnyösen rögzített ciklusban hajtjuk végre. Ebbõl a célból egy felügyelõberendezést, illetve egy figyelõegységet (Watchdog) használunk. Például az összehasonlítás 0 ms¹os lehívási ciklusban történhet. Az üzemi állapot adatait és/vagy információit ilyen esetben 0 ms¹os ütemben kérjük meg a két, adatfeldolgozó készüléktõl a legalább egy 14, 14, 14, 14 vezérlõkészülékkel, és továbbítjuk azokat. A két, adatfeldolgozó készülék által képpontpontossággal elõállított DVI képjelet ezután a, vezetékeken át a két, adatfeldolgozó készüléktõl a 38 képjel-összehasonlító készülék megfelelõ interfészére vezetjük. A két DVI képjelet a 38 képjel-összehasonlító készülékkel hasonlítjuk össze egymással és értékeljük ki az alábbiak szerint. A két DVI képjel 38 képjel-összehasonlító készülékkel történõ összehasonlításához elõbb a két, adatfeldolgozó készüléket szinkronizáljuk egymással a 38 képjel-összehasonlító készülék 0 berendezése segítségével. Ennek során megadjuk a képismétlési frekvencia ütemét és a két, adatfeldolgozó készüléket ciklikusan felszólítjuk az aktuális adatok és/vagy információk megjelenítésére. Mindkettõ saját magával a 38 képjel-összehasonlító készülékkel történik. A 4. ábrának megfelelõen a két DVI képjel összehasonlításához ezen túlmenõen a két DVI képjelet is szinkronizáljuk, ami a 38 képjel-összehasonlító készülék 2 berendezésében történik. Ehhez a két DVI képjelet egy közbensõ tárolóba, különösen egy körkörös puffertárában a 38 képjel-összehasonlító készüléknek olvassuk be. Az 2 berendezéssel ezt követõen a két DVI képjelet a mindenkori DVI képjelen belül egymásnak megfelelõ helyeken egy-egy jelöléssel látjuk el. Minden egyes DVI képjel, amely egy kép egy képpontját írja le, 2 bit vezérlõkódból, 6 bit ellenõrzõ kódból és 24 bit színkódból áll. Ezek jelzésére a két DVI képjelet az egymásnak megfelelõ helyeken két kiváltójellel látjuk el. A két kiváltójelet elsõsorban a két DVI képjel vezérlõkódjainak órajeleire ültetjük rá egy kép kezdetének vagy végének a jelölésére. Ehhez kapcsolódóan a két DVI képjelet egy elsõ irányban, például jobbra egymás felé, illetve egymástól távolodóan eltoljuk, amíg a két DVI képjeljelölés egymásnak megfelelõ helyeken fedésbe kerül. Ha az összehasonlítás, illetve ellenõrzés során azután a két egymással összehasonlított DVI képjel egyezését állapítjuk meg, a 38 képjel-összehasonlító készülékkel például egy felszabadító impulzust vagy jelet állítunk elõ és küldünk el a két, adatfeldolgozó készülékhez. Egy ilyen impulzus, illetve egy ilyen jel ennek megfelelõen egy kvázinyugtázást jelent. A 26 képernyõn a már a 33, 33 berendezéssel kijelzett adatok és/vagy információk megjelenítését fenntartjuk. Ezzel a kezelõszemélyzet számára akadálytalanul lehetõvé válik a legalább egy 14, 14, 14, 14 vezérlõkészülék további kezelése és/vagy vezérlése. A két egymással összehasonlított DVI képjel közötti megállapított eltérés esetén a két DVI képjelet egy második, az elsõvel ellentétes irányban, például balra eltoljuk egymás felé, illetve egymástól távolodóan, ugyancsak addig, amíg az egymásnak megfelelõ helyeken a két DVI képjel jelölései fedésbe kerülnek. Ha az egymással összehasonlított két DVI képjel között ennek során is eltérést állapítunk meg, a 38 képjel-összehasonlító készülékkel egy, a legalább egy vezérlõkészülék további kezelésnek és/vagy vezérlésének a zárolására vonatkozó impulzust vagy jelet alkalmazunk. Alternatívaként az is hasonlóképpen elképzelhetõ, hogy a 38 képjel-összehasonlító készülék semmilyen zárolóimpulzust vagy jelet nem állít elõ, hanem csupán azt az impulzust vagy jelet nyomja el, amely az adatoknak és/vagy információknak a 26 képernyõn való fennálló kijelzésének felszabadítására és ezzel nyugtázására került kiküldésre. A legalább egy 14, 14, 14, 14 vezérlõkészülék további kezelésének és/vagy vezérlésének ilyen zárolását a kezelõszemélyzet számára végül egy aktualizáló jelzõberendezésen keresztül is tudomására hozhatjuk. A zárolást a kezelõszemélyzet számára például képekkel vagy megfelelõ (akusztikus és/vagy optikai) figyelmeztetõ jelzésekkel jeleníthetjük meg a további két 26 és 26 képernyõ egyikén. A jelen találmány nem korlátozódik a elrendezés bemutatott kiviteli alakjára. Például elképzelhetõ, hogy a 34, 34 tárolót, amely a bemutatott kiviteli alak eseté- 11

12 ben egy grafikus kártya videomemóriájaként van kialakítva, vagy egy (nem látható) külsõ tároló vagy videomemória alkotja, a 48, 48 folyamatadatbank helyettesíti. A 48, 48 folyamatadatbank ennyiben átvenné a 34, 34 tároló feladatát, ami a elrendezés felépítésének további egyszerûsítéséhez vezetne. Ezen túlmenõen minden további nélkül lehetséges, hogy a 33, 33 berendezéseket egy tetszõleges másik analóg vagy digitális grafikus formátumban alakítsuk ki. Ennyiben például a VGA grafikus kártya helyett, mint azt a elrendezésnek az 1 3. és. ábrán példaképpen bemutatott kiviteli alakja mutatja, hasonlóképpen alkalmazható lenne egy DVI grafikus kártya vagy akár egy HDTV (High Definition TeleVision) grafikus kártya. Mindenekelõtt egy DVI grafikus kártyának az adatok és/vagy információk megjelenítésére szolgáló 33, 33 berendezésként történõ használata esetén a elrendezés felépítése összességében még tovább egyszerûsíthetõ lenne. Egy ilyen szerkezeti kialakítás esetén nem lenne többé szükség egy DVI képjelet képpontpontossággal létrehozó különálló 36, 36 berendezésre. Annak feladatát szintén a 33, 33 berendezés venné át. SZABADALMI IGÉNYPONTOK Eljárás legalább egy közlekedésvezérlõ rendszer (12, 12, 12, 12 ), elsõsorban kötött pályás közlekedés elektronikus állítószervének (16, 16, 16, 16 ) legalább egy vezérlõkészüléke (14, 14, 14, 14 ) üzemi állapotainak biztonságos felügyeletére és kiértékelésére, amely a következõ lépéseket foglalja magában: a) egy üzemi állapot adatainak és/vagy információinak megszerzését a legalább egy vezérlõkészülékkel (14, 14, 14, 14 ), b) a legalább egy vezérlõkészülék (14, 14, 14, 14 ) üzemi állapotának gyûjtött adatainak és/vagy információinak egyidejû átküldését két egymástól független csatornán (, ) át két különálló, egymással kommunikáló adatfeldolgozó készülékhez (, ), c) a legalább egy vezérlõkészülék (14, 14, 14, 14 ) üzemi állapota gyûjtött adatainak és/vagy információinak vételét és feldolgozását a két adatfeldolgozó készülékkel (, ), d) az üzemi állapot vett és feldolgozott adatainak és/vagy információinak megjelenítését egy képernyõn (26, 26, 26, 26 ) vagy hasonlón a két adatfeldolgozó készülék (, ) legalább egyike révén, e) a két adatfeldolgozó készülékkel (, ) az üzemi állapot vett és feldolgozott adataiból és/vagy információiból egy képjel képpontpontosságú létrehozását DVI (Digital Visual Interface) szabvány szerint, és a két DVI képjel átadását két adatfeldolgozó készüléktõl (, ) egy képjel-összehasonlító készülékhez (38), f) a képjel-összehasonlító készülékkel (38) a két DVI képjel összehasonlítását és kiértékelését, és g) a két DVI képjel közötti összehasonlítás kiértékelésére válaszképpen egy impulzus vagy jel létrehozását vagy elnyomását, valamint annak továbbítását a képjel-összehasonlító készüléktõl (38) a két adatfeldolgozó készülékhez (, ), a legalább egy vezérlõkészülék (14, 14, 14, 14 ) további kezeléséhez és/vagy vezérléséhez, vagy a legalább egy vezérlõkészülék (14, 14, 14, 14 ) további kezelésének és/vagy vezérlésének zárolásához. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy az üzemi állapot gyûjtött adatait és/vagy információit a legalább egy vezérlõkészüléktõl (14, 14, 14, 14 ) egyidejûleg továbbítjuk a két adatfeldolgozó készülékhez (, ) egy-egy Ethernet- (, ) kapcsolaton keresztül. 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy az üzemi állapot gyûjtött adatait és/vagy információit a legalább egy vezérlõkészüléktõl (14, 14, 14, 14 ) egyidejûleg továbbítjuk a két adatfeldolgozó készülékhez (, ) legalább egy, az üzemi állapot gyûjtött adatainak és/vagy információinak visszaadására és továbbítására szolgáló ismétlõberendezés, és/vagy egy demodulációt és azt követõ modulációt végzõ feldolgozóberendezés közbekapcsolásával. 4. Az 1 3. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy az üzemi állapot gyûjtött adatait és/vagy információit a legalább egy vezérlõkészüléktõl (14, 14, 14, 14 ) a két adatfeldolgozó készülékhez (, ) optikai fényvezetõ vezetéken keresztül továbbítjuk.. Az 1 4. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a legalább egy vezérlõkészülék (14, 14, 14, 14 ) üzemi állapotának vett adatainak és/vagy információinak a két adatfeldolgozó készülékkel (, ) történõ feldolgozásához az adatok és/vagy információk protokolljainak a sorszámát hitelesítjük. 6. Az. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a legalább egy vezérlõkészülék (14, 14, 14, 14 ) üzemi állapotának adatait és/vagy információit az adatok és/vagy információk protokolljai sorszámának a hitelesítéséhez a vonatkozó adatfeldolgozó készülék (, ) bemeneti puffertárolójában tároljuk. 7. Az. vagy 6. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy az adatok és/vagy információk protokolljai sorozatszámának a hitelesítése során azok logikai folytatólagosságát vizsgáljuk. 8. Az 7. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy az adatok és/vagy információk protokolljai sorozatszámának a hitelesítése során a két adatfeldolgozó készülék (, ) között hasonlítjuk össze a sorozatszámokat. 9. Az 8. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a legalább egy vezérlõkészülék (14, 14, 14, 14 ) üzemi állapotának az adatait és/vagy információit a sorozatszámok logikai folytatólagosságának a megállapítása során és a két adatfeldolgozó készülék (, ) közötti sorozatszámegyezés esetén a mindenkori adatfeldolgozó készülék (, ) folyamatadatbankjába (48, 48 ) vagy valami hasonlóba eltoljuk, amelyben a közlekedésvezérlõ rendszer (12, 12, 12, 12 ) egy adott topológiájának, vagy annak 12

13 egy részének adatai és/vagy információi is el vannak tárolva.. Az 1 9. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy az egyes DVI képjeleket a legalább egy vezérlõkészülék (14, 14, 14, 14 ) üzemi állapotának a feldolgozott, különösen a folyamatadatbankba (48, 48 ) vagy hasonlóba eltolt adataiból és/vagy információiból, és a közlekedésvezérlõ rendszer (12, 12, 12, 12 ) vagy annak egy részének topológiájának a folyamatadatbankban (48, 48 ) vagy hasonlóban eltárolt adataiból és/vagy információiból állítjuk elõ a két adatfeldolgozó készülékkel (, ), elõnyösen egy megfelelõ DVI grafikus kártyával. 11. Az. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a legalább egy vezérlõkészülék (14, 14, 14, 14 ) üzemi állapotának adatait és/vagy információit a sorszám logikai folytatólagosságának a hiányát eredményezõ megállapítás esetén és/vagy a sorszám két adatfeldolgozó készülék (, ) közötti egyezésének a hiánya esetén blokkoljuk. 12. A 11. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a legalább egy vezérlõkészülék (14, 14, 14, 14 ) üzemi állapotának adatait és/vagy információit egy blokkolás elõtt legalább egy további alkalommal a legalább egy vezérlõkészülékkel (14, 14, 14, 14 ) átküldjük, és ismételten hitelesítésnek vetjük alá. 13. Az 12. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy az adatok és/vagy információk protokolljai sorszámának a hitelesítését rögzített és elsõsorban egy felügyelõberendezés által felügyelt ciklusban hajtjuk végre. 14. Az igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a két adatfeldolgozó készülék (, ) által átadott DVI képjel képjel-összehasonlító készülékkel (36) történõ összehasonlításához a két adatfeldolgozó készüléket (, ) egymáshoz képest szinkronizáljuk, ahol a képjel-összehasonlító készülékkel (38) a képernyõ ismétlési frekvencia ütemét megadjuk és a két adatfeldolgozó készüléket (, ) ciklikusan felszólítjuk az aktuális adatok és/vagy információk megjelenítésére. 1. Az igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a két adatfeldolgozó készülék (, ) által átadott DVI képjelek összehasonlításához a képjel-összehasonlító készülékkel (38) a két DVI képjelet szinkronizáljuk. 16. A 1. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a két adatfeldolgozó készülék (, ) által átadott DVI képjeleket a szinkronizáláshoz a képjelösszehasonlító készülék (38) egy közbensõ tárjába, elõnyösen körkörös puffertárába beolvassuk, és a mindenkori DVI képjelen belül az egymásnak megfelelõ helyeken jelöléssel ellátjuk. 17. A 16. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a két DVI képjel egymással korreláló helyeken történõ jelöléséhez két kiváltójelet adunk a két DVI képjelre, ahol elsõsorban a két kiváltójelet a két DVI képjel két vezérlõkódjának az órajelére ültetjük egy kép kezdetének vagy végének a jelölésére A igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a két DVI képjelet egy elsõ irányban egymás felé, illetve egymással szemben eltoljuk, amíg a két képjel egymásnak megfelelõ helyén lévõ jelölések fedésbe kerülnek. 19. Az igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a két egymással összehasonlított DVI képjel egyezésének megállapítása esetén a képjel-összehasonlító készülékkel (38) egy impulzust vagy egy jelet állítunk elõ, és a két adatfeldolgozó készülékhez (, ) továbbítjuk a legalább egy vezérlõkészülék (14, 14, 14, 14 ) további kezeléséhez és/vagy vezérléséhez.. Az igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a két egymással összehasonlított DVI képjel közötti eltérés megállapítása esetén a két DVI képjelet egy második, az elsõvel ellentétes irányban egymás felé, illetve egymástól távolodóan eltoljuk, amíg a két DVI képjel jelölései egymásnak megfelelõ helyeken fedésbe kerülnek. 21. Az 1. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a két egymással összehasonlított DVI képjel közötti eltérés ismételt megállapítása esetén a képjel-összehasonlító készülékkel (38) egy impulzust vagy egy jelet bocsátunk ki a legalább egy vezérlõkészülék (14, 14, 14, 14 ) további kezelésének és/vagy vezérlésének a zárolására. 22. Az igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a kezelõszemélyzetnek az egérrel (22, 22 ) és billentyûzettel (24, 24 ) végrehajtott utasításait a kétcsatornás rendszer számára egy egér/billentyûzet átalakítóval (2) visszahatás-mentesen megkettõzzük. 23. Elrendezés legalább egy közlekedésvezérlõ rendszer (12, 12, 12, 12 ), elsõsorban kötött pályás közlekedés elektronikus állítószervének (16, 16, 16, 16 ) legalább egy vezérlõkészüléke (14, 14, 14, 14 ) üzemi állapotainak biztonságos felügyeletére és kiértékelésére, különösen az igénypontok bármelyike szerinti eljárás végrehajtására, amely magában foglal két különálló, egymással kommunikáló adatfeldolgozó készüléket (, ), melyek mindegyikének van egyegy, a legalább egy vezérlõkészülék (14, 14, 14, 14 ) üzemi állapotának kapott adatainak és/vagy információinak a vételére és feldolgozására szolgáló berendezése (32, 32 ), egy, az üzemi állapot kapott és feldolgozott adatainak és/vagy információinak egy képernyõn (26, 26, 26, 26 ) vagy hasonlón való megjelenítésére szolgáló berendezése (33, 33 ), és egy, az üzemi állapot vett és feldolgozott adataiból és/vagy információiból egy képjel DVI (Digital Visual Interface) szabvány szerinti képpontpontosságú létrehozására szolgáló berendezése (36, 36 ), és képjel-összehasonlító készüléke (38) a két DVI képjel egymással történõ összehasonlítására és kiértékelésére, valamint a két DVI képjel közötti összehasonlítás kiértékelésére válaszképpen egy impulzus vagy jel létrehozására vagy elnyomására, valamint annak a képjel-összehasonlító készülék (38) általi továbbítására a két adatfeldolgozó készülékhez (, ), a legalább egy vezérlõkészülék (14, 14, 13

14 14, 14 ) további/folytatólagos kezeléséhez és/vagy vezérléséhez vagy a legalább egy vezérlõkészülék (14, 14, 14, 14 ) további kezelésének és/vagy vezérlésének a zárolásához. 24. A 23. igénypont szerinti elrendezés, azzal jellemezve, hogy a két adatfeldolgozó készülék (, ) lényegében egymással azonosan, elsõsorban egymással azonosan van kialakítva. 2. A 23. vagy 24. igénypont szerinti elrendezés, azzal jellemezve, hogy a két adatfeldolgozó készüléknek (, ) egy-egy, legalább egy közös képernyõje (26, 26, 26, 26 ) van, amely redundanciaátkapcsoló berendezéssel (6) van összekötve, és az üzemi állapot vett és feldolgozott adatainak és/vagy információinak a megjelenítésére szolgáló berendezés (33, 33 ) révén, különösen egy tároló (34, 34 ) révén, elõnyösen a két adatfeldolgozó készülék (, ) egy grafikus kártyájának videomemóriája révén vezérelhetõ. 26. A igénypontok bármelyike szerinti elrendezés, azzal jellemezve, hogy a két adatfeldolgozó készülék (, ) egymással és/vagy a képjel-összehasonlító készülékkel (38) Ethernet- (42) kapcsolaton keresztül, elõnyösen egy Ethernet/LAN (Local Area Network) kapcsolaton keresztül kommunikál. 27. A igénypontok bármelyike szerinti elrendezés, azzal jellemezve, hogy az üzemi állapot kapott adatainak és/vagy információinak a vételére és feldolgozására szolgáló berendezés (32, 32 ) a sorszám logikai folytatólagosságát ellenõrzõ készülékkel (44, 44 ) rendelkezik. 28. A igénypontok bármelyike szerinti elrendezés, azzal jellemezve, hogy az üzemi állapot kapott adatainak és/vagy információinak a vételére és feldolgozására szolgáló berendezés (32, 32 ) a két adatfeldolgozó készülék (, ) közötti sorszámokat összehasonlító készülékkel (46, 46 ) rendelkezik. 29. A igénypontok bármelyike szerinti elrendezés, azzal jellemezve, hogy az üzemi állapot kapott adatainak és/vagy információinak a vételére és feldolgozására szolgáló berendezéshez (32, 32 ) azok rögzített ciklusban történõ felügyeletére szolgáló berendezés van hozzárendelve.. A igénypontok bármelyike szerinti elrendezés, azzal jellemezve, hogy a két adatfeldolgozó készülék (, ) egy-egy, a legalább egy vezérlõkészülék (14, 14, 14, 14 ) üzemi állapotának feldolgozott adatainak és/vagy információinak a felvételére és tárolására szolgáló folyamatadatbankot (48, 48 ) vagy hasonlót, és egy, a közlekedésvezérlõ rendszer (12, 12, 12, 12 ) vagy annak egy részének a topológiájának az adatainak és/vagy információinak a felvételére és tárolására szolgáló folyamatadatbankot (48, 48 ) foglal magában. 31. A 23. igénypontok bármelyike szerinti elrendezés, azzal jellemezve, hogy az adatok és/vagy információk megjelenítésére szolgáló berendezés (33, 33 ) analóg grafikus kártyaként, különösen VGA (Video Graphics Array) grafikus kártyaként vagy digitális grafikus kártyaként, különösen DVI grafikus kártyaként vagy HDTV (High Definition TeleVision) grafikus kártyaként van kialakítva. 32. A igénypontok bármelyike szerinti elrendezés, azzal jellemezve, hogy a DVI képjel képpontpontosságú elõállítására szolgáló berendezés (36, 36 ) DVI grafikus kártyaként van kialakítva. 33. A igénypontok bármelyike szerinti elrendezés, azzal jellemezve, hogy a két adatfeldolgozó készülék (, ) a képjel-összehasonlító készülékkel (38) közvetlenül, egy DVI képjel képpontpontosságú létrehozására szolgáló berendezésen (36, 36 ), különösen DVI grafikus kártyán keresztül van összekötve. 34. A igénypontok bármelyike szerinti elrendezés, azzal jellemezve, hogy a képjel-összehasonlító készülék (38) a két adatfeldolgozó készüléket (, ) egymással szinkronizáló berendezéssel (0) van ellátva, amelynek a képernyõ ismétlési frekvencia ütemét megadó eleme, valamint a két adatfeldolgozó készüléket (, ) az aktuális adatok és/vagy információk megjelenítésére ciklikusan felhívó eleme van. 3. A igénypontok bármelyike szerinti elrendezés, azzal jellemezve, hogy a képjel-összehasonlító készüléknek a két DVI képjelet szinkronizáló berendezése (2) van. 36. A 3. igénypont szerinti elrendezés, azzal jellemezve, hogy a két DVI képjelet szinkronizáló berendezésnek (2) egy közbensõ tárolója, elsõsorban körkörös puffertára van, valamint egy, a mindenkori DVI képjelen belül a két DVI képjelet egymásnak megfelelõ helyeken megjelölõ berendezése van. 37. A 36. igénypont szerinti elrendezés, azzal jellemezve, hogy a közbensõ tároló, különösen a körkörös puffertár, legalább egy DVI képjelhez, különösen három DVI képjelhez elegendõ tárolókapacitással rendelkezik. 38. A 36. vagy 37. igénypont szerinti elrendezés, azzal jellemezve, hogy az egymásnak megfelelõ helyeken a két DVI képjelet megjelölõ berendezésnek a két DVI képjelre ráültetendõ kiváltójelet elõállítóeleme van. 39. A igénypontok bármelyike szerinti elrendezés, azzal jellemezve, hogy a két DVI képjelet szinkronizáló berendezés (2) a két DVI képjelet egymás felé, illetve egymástól távolodóan eltoló, valamint egy, a két képjel egymásnak megfelelõ helyein lévõ jelöléseket egymással fedésbe hozó elemmel rendelkezik.. A igénypontok bármelyike szerinti elrendezés, azzal jellemezve, hogy a képjel-összehasonlító készüléknek (38) a két DVI képjel egymással történõ összehasonlítására és kiértékelésére szolgáló berendezése van. 41. A 23. igénypontok bármelyike szerinti elrendezés, azzal jellemezve, hogy a képjel-összehasonlító készüléknek (38) a két DVI képjel közötti összehasonlítás kiértékelésére válaszképpen egy impulzus vagy jel elõállítására vagy elnyomására szolgáló berendezése (4) van. 42. A igénypontok bármelyike szerinti elrendezés, azzal jellemezve, hogy az adatfeldolgozó készülékekhez (, ) egy, az adatfeldolgozó készülékekkel (, ) kommunikáló egér/billentyûzet átalakí- 14

15 tó (2) van hozzárendelve a kezelõszemélyzet egérrel (22, 22 ) és billentyûzettel (24, 24 ) végrehajtott utasításainak visszahatásmentes megkettõzésére. 43. Az elõzõ igénypontok bármelyike szerinti eljárás és/vagy elrendezés alkalmazása kötött pályás közlekedés, különösen sín- és vasúti közlekedés, elõnyösen vasutak, gumiabroncsú metrószerelvények, egysínû vasutak vagy függõ/lebegõ vasutak legalább egy elektronikus állítószervének távirányítására és/vagy távvezérlésére, egészen elõnyösen regionális vonalakon, egy központi helyen lévõ biztonságos kezelõhely útján. 1

16 HU T2 Int. Cl.: B61L 2/08 16

17 HU T2 Int. Cl.: B61L 2/08 17

18 HU T2 Int. Cl.: B61L 2/08 18

19 HU T2 Int. Cl.: B61L 2/08 19

20 HU T2 Int. Cl.: B61L 2/08

(11) Lajstromszám: E 003 213 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A01C 7/04 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 003 213 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A01C 7/04 (2006.01) !HU000003213T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 213 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 005442 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004045T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 045 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 770559 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 504 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 504 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007504T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 504 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 020400 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 730 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 730 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005730T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 730 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 741052 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A01C 7/04 ( )

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A01C 7/04 ( ) !HU000003148T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 148 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 005441 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 828 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 828 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006828T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 828 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 742811 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008262T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 262 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 725251 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 635 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 635 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007635T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 635 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 823526 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 920 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 920 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000003920T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 920 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 819995 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000317T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 17 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 73003 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 928 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 928 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004928T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 928 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 405256 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 612 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 612 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008612T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 612 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 76412 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 370 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Berendezés és eljárás fémek, elsõsorban alumínium meleghengerlésére

(11) Lajstromszám: E 005 370 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Berendezés és eljárás fémek, elsõsorban alumínium meleghengerlésére !HU000005370T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 370 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 765624 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007147T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 147 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 007068 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 160 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B62D 53/08 (2006.01) 2. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 160 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B62D 53/08 (2006.01) 2. ábra !HU000003160T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 160 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 450081 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 579 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 579 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000779T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 79 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 790990 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 455 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 455 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000074T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 4 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 790011 (22) A bejelentés napja: 2006.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A01C 7/04 ( ) 1. ábra

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A01C 7/04 ( ) 1. ábra !HU000004393T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 393 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 016054 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 969 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 969 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006969T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 969 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 778845 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 384 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 384 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007384T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 384 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 757801 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007013T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 74139 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 167 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 167 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008167T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 167 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 782496 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB

AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB ADATSEBESSÉG ÉS CSOMAGKAPCSOLÁS FELÉ 2011. május 19., Budapest HSCSD - (High Speed Circuit-Switched Data) A rendszer négy 14,4 kbit/s-os átviteli időrés összekapcsolásával

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 387 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás és berendezés víz sótalanítására nyomásesés-kiegyenlítéssel

(11) Lajstromszám: E 005 387 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás és berendezés víz sótalanítására nyomásesés-kiegyenlítéssel !HU00000387T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 387 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 810387 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000007273T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 273 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 742371 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000005334T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 829382 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B29C 45/27 (2006.01) 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B29C 45/27 (2006.01) 1. ábra !HU000006609T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 021562 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

MONITOROK ÉS A SZÁMÍTÓGÉP KAPCSOLATA A A MONITOROKON MEGJELENÍTETT KÉP MINŐSÉGE FÜGG:

MONITOROK ÉS A SZÁMÍTÓGÉP KAPCSOLATA A A MONITOROKON MEGJELENÍTETT KÉP MINŐSÉGE FÜGG: MONITOROK ÉS A SZÁMÍTÓGÉP KAPCSOLATA A mikroprocesszor a videókártyán (videó adapteren) keresztül küldi a jeleket a monitor felé. A videókártya a monitor kábelen keresztül csatlakozik a monitorhoz. Régebben

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 922 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 922 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007922T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 922 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 00019 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 094 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 094 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005094T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 094 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 797487 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 672 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 672 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004672T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 672 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 761894 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 324 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 324 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007324T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 324 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 748539 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel

Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel A Protecta intelligens EuroProt készülékei a védelem-technika és a mikroprocesszoros technológia fejlődésével párhuzamosan követik a kommunikációs

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007506T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 506 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 721894 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 549 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 549 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000649T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 49 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 76718 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000463T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 63 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 749820 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet Intelligens biztonsági megoldások A riasztást fogadó távfelügyeleti központok felelősek a felügyelt helyszínekről érkező információ hatékony feldolgozásáért, és a bejövő eseményekhez tartozó azonnali intézkedésekért.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007989T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 72699 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 279 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 279 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007279T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 279 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 123278 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 570 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 570 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000070T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 70 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 80947 (22) A bejelentés napja: 2006.

Részletesebben

Györgyi Tamás. Szoba: A 131 Tanári.

Györgyi Tamás. Szoba: A 131 Tanári. Györgyi Tamás Szoba: A 131 Tanári E-Mail: gyorgyit@petriktiszk.hu 2 Számítógépek megjelenésekor mindenki külön dolgozott. (Personal Computer) A fejlődéssel megjelent az igény a számítógépek összekapcsolására.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 923 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 923 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007923T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 923 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 09 002925 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 365 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 365 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000636T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 36 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 748062 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004607T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 011519 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 733 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 733 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000003733T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 733 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 700353 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 578 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 7. ábra

(11) Lajstromszám: E 004 578 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 7. ábra !HU000004578T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 578 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 380163 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003621T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 717071 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004581T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 581 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 728604 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007770T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 770 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 738093 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

INVERSE MULTIPLEXER RACK

INVERSE MULTIPLEXER RACK SP 7505 Tartalomjegyzék...1 Általános ismertetés...2 Követelmények...2 Felépítése és működése...3 Beállítások...3 Felügyelet...3 Csatlakozók...3 Kijelzők...3 Műszaki adatok:...4 G703 felület:...4 LAN felület:...4

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F24H 9/14 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F24H 9/14 (2006.01) !HU000004378T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 003629 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004537T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 537 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 802310 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 905 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 905 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000390T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 90 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 102888 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003981T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 981 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 024629 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

PCS-1000I Szigetelt kimenetű nagy pontosságú áram sönt mérő

PCS-1000I Szigetelt kimenetű nagy pontosságú áram sönt mérő GW Instek PCS-1000I Szigetelt kimenetű nagy pontosságú áram sönt mérő Új termék bejelentése A precízen elvégzett mérések nem hibáznak GW Instek kibocsátja az új PCS-1000I szigetelt kimenetű nagypontosságú

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 985 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 985 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU00000398T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 98 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 764184 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004141T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 05 801577 (22) A bejelentés napja: 2005. 10. 20. (96) Az európai bejelentés

Részletesebben

A MAC-cím (Media Access Control) egy hexadecimális számsorozat, amellyel még a gyártás során látják el a hálózati kártyákat. A hálózat többi eszköze

A MAC-cím (Media Access Control) egy hexadecimális számsorozat, amellyel még a gyártás során látják el a hálózati kártyákat. A hálózat többi eszköze A MAC-cím (Media Access Control) egy hexadecimális számsorozat, amellyel még a gyártás során látják el a hálózati kártyákat. A hálózat többi eszköze a MAC-címet használja a hálózat előre meghatározott

Részletesebben

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0 ROGER UT-2 1 Roger UT-2 Kommunikációs interfész V3.0 TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV ROGER UT-2 2 ÁLTALÁNOS LEÍRÁS Az UT-2 elektromos átalakítóként funkcionál az RS232 és az RS485 kommunikációs interfész-ek között.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 644 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 644 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008644T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 644 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 103300 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007241T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 011411 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000770T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 770 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 727304 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 444 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61M 1/00 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 444 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61M 1/00 (2006.01) !HU000006444T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 444 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 114368 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok 1 Számítógépes hálózatok Hálózat fogalma A hálózat a számítógépek közötti kommunikációs rendszer. Miért érdemes több számítógépet összekapcsolni? Milyen érvek szólnak a hálózat kiépítése mellett? Megoszthatók

Részletesebben

Számítógépes alapismeretek 1.

Számítógépes alapismeretek 1. Számítógépes alapismeretek 1. 1/7 Kitöltő adatai: 1. Név: 2. Osztály: 3. E-mail címe: 2/7 Kérdések: 1. Mi az IKT (Információs és Kommunikációs Technológia)? Olyan eszközök, technológiák, amik az információ

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 780 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 780 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003780T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 780 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 701 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása

Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása Városi tömegközlekedés és utastájékoztatás szoftver támogatása 1. Általános célkitűzések: A kisvárosi helyi tömegközlekedés igényeit maximálisan kielégítő hardver és szoftver környezet létrehozása. A struktúra

Részletesebben

Küls eszközök. Dokumentum cikkszáma: Ez az útmutató a külön beszerezhető külső eszközök használatát ismerteti

Küls eszközök. Dokumentum cikkszáma: Ez az útmutató a külön beszerezhető külső eszközök használatát ismerteti Küls eszközök Dokumentum cikkszáma: 409917-211 2006. május Ez az útmutató a külön beszerezhető külső eszközök használatát ismerteti. Tartalomjegyzék 1 Az USB-eszközök használata USB-eszköz csatlakoztatása.......................

Részletesebben

Külső eszközök Felhasználói útmutató

Külső eszközök Felhasználói útmutató Külső eszközök Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

Biztonsági folyamatirányító. rendszerek szoftvere

Biztonsági folyamatirányító. rendszerek szoftvere Biztonsági folyamatirányító rendszerek szoftvere 1 Biztonsági folyamatirányító rendszerek szoftvere Tartalom Szoftverek szerepe a folyamatirányító rendszerekben Szoftverek megbízhatósága Szoftver életciklus

Részletesebben

Útmutató EDC kézivezérlőhöz

Útmutató EDC kézivezérlőhöz Útmutató EDC kézivezérlőhöz ALAPFUNKCIÓK A kézivezérlő használata során állítsa az EDC vezérlő előlapján található forgó kapcsolót 0 állásba. Ezáltal a felhasználó a kézivezérlő segítségével férhet hozzá,

Részletesebben

Külső eszközök. Felhasználói útmutató

Külső eszközök. Felhasználói útmutató Külső eszközök Felhasználói útmutató Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation bejegyzett kereskedelmi védjegye. Az itt szereplő

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008649T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 010447 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 039 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 039 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000039T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 039 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 03 74228 (22) A bejelentés napja: 03. 02. 18. (96) Az európai bejelentés bejelentési

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 339 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 339 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004339T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 339 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 722232 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007638T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762493 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó... xi. 1. Bevezetés... 1. 2. Mechanikai, elektromos és logikai jellemzők... 13

Tartalomjegyzék. Előszó... xi. 1. Bevezetés... 1. 2. Mechanikai, elektromos és logikai jellemzők... 13 Előszó... xi 1. Bevezetés... 1 1.1. Fogalmak, definíciók... 1 1.1.1. Mintapéldák... 2 1.1.1.1. Mechanikus kapcsoló illesztése... 2 1.1.1.2. Nyomtató illesztése... 3 1.1.1.3. Katódsugárcsöves kijelző (CRT)

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006096T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 706933 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 585 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás vágányok vagy vágányfelépítmény részeinek megmunkálására

(11) Lajstromszám: E 006 585 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás vágányok vagy vágányfelépítmény részeinek megmunkálására !HU000006585T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 585 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 777034 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 644 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: H04N 7/173 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 644 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: H04N 7/173 (2006.01) !HU000006644T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 644 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 21401 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 207 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 207 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008207T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 207 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 031077 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 777 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 777 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007777T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 777 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 772961 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 042 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 042 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004042T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 042 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 812426 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 283 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F01L 13/06 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 283 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F01L 13/06 (2006.01) !HU000006283T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 283 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 023313 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Hálózati projektor használati útmutató

Hálózati projektor használati útmutató Hálózati projektor használati útmutató Tartalomjegyzék Előkészületek...3 Projektor csatlakoztatása a számítógéphez...3 Vezetékes kapcsolat... 3 A projektor távvezérlése LAN-on keresztül...5 Támogatott

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 709 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 709 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008709T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 709 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 716537 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006202T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 764089 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Az IEC PRP & HSR protokollok használata IEC61850 kommunikációjú védelmi automatika hálózatokban

Az IEC PRP & HSR protokollok használata IEC61850 kommunikációjú védelmi automatika hálózatokban Az IEC 62439 PRP & HSR protokollok használata IEC61850 kommunikációjú védelmi automatika hálózatokban Nagy Róbert Védelmes értekezlet 2014 2014. Június 5. Ethernet az energiaelosztó hálózatokhoz Az Ethernet

Részletesebben

Külső eszközök. Felhasználói útmutató

Külső eszközök. Felhasználói útmutató Külső eszközök Felhasználói útmutató Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000809T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 09 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 700283 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 687 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 687 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006687T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 687 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 292408 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 361 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 361 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008361T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 361 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 021637 (22) A bejelentés

Részletesebben

1. Fejezet Hardver Installálás

1. Fejezet Hardver Installálás 1. Fejezet Hardver Installálás Az egyes kártyák és az opcionálisan használható kiegészítők különbözősége miatti egyes hardverkiépítések eltérhetnek egymástól. Ez a fejezet segít minden egyes Geovision

Részletesebben

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák)

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák) 1. tétel A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei Ismertesse a kommunikáció általános modelljét! Mutassa be egy példán a kommunikációs

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 256 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 256 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000726T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 26 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 830 (22) A bejelentés napja: 200.

Részletesebben

Külső eszközök Felhasználói útmutató

Külső eszközök Felhasználói útmutató Külső eszközök Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett védjegye. Az itt szereplő információ

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 2. ábra

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 2. ábra !HU000005776T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 776 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 012823 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 530 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Berendezés épületekben, különösen uszodákban levegõ szárítására

(11) Lajstromszám: E 005 530 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Berendezés épületekben, különösen uszodákban levegõ szárítására !HU000005530T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 530 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 011237 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 009 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A47J 31/40 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 009 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A47J 31/40 (2006.01) !HU000005009T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 009 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 021062 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 703 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 19/20 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 703 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 19/20 (2006.01) !HU00000703T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 703 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 111948 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben