PLAZMA TV. Kezelési útmutató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PLAZMA TV. Kezelési útmutató"

Átírás

1 PLAZMA TV Kezelési útmutató Kérjük, nagyon figyelmesen olvassa el az útmutatót, miel tt használni kezdené a monitort Ne dobja ki az útmutatót, mert el fordulhat, hogy szüksége lesz rá. Jegyezze fel a monitor típusszámát és gyári számát. rizze meg a monitor hátoldalán lév címkét, és a szervizben hivatkozzon az azon található számra. Típusszám : Gyári szám :

2 Biztonsági el írások Biztonsági el írások WVIGYÁZAT Ne helyezze a monitort közvetlen napfényre, illetve h kibocsátó készülékek - pl. radiátor, kályha, stb. közelébe. - T zveszély keletkezhet. Ne használja a monitort er sen párás helyen (pl. a fürd ben), illetve olyan helyen, ahol víz érheti. - T z- és áramütés veszély keletkezhet. A kültéri antennavezetéken képezzen egy hurkot, ami megakadályozza, hogy az es víz befolyjon a kábel mellett. - A monitorba kerül víz súlyos károkat okozhat, és áramütést idézhet el. A földel vezetéket csatlakoztatni kell. - Ha a földel vezetéket nem csatlakoz-tatja, egy esetleges áramszivárgás miatt áramütést szenvedhet. - Ha a földelés nem megoldható, egy szakképzett villanyszerel vel be kell köttetni egy külön megszakítót. - A földel vezetéket nem szabad telefon vezetékhez, villámhárítóhoz vagy gázcs höz csatlakoztatni. A készüléket nem érheti cseppen vagy fröccsen folyadék, illetve nem szabad folyadékkal teli tárgyat, például vázát, helyezni a tetejére. Soha ne dugjon semmit a szell z nyílásokba. - T zveszélyt és áramütést okozhat. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a monitorra. - Súlyos sérülést okozhat gyermekeknek vagy id seknek. Ha a monitorból füst vagy kellemetlen szag távozik, azonnal kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati vezetéket és forduljon a szakszervizhez. - T zveszély és áramütés veszély keletkezhet. Soha ne próbálja meg önállóan megjavítani az elromlott készüléket. Forduljon a szakszervizhez. - A monitor károsodhat, illetve áramütés veszély keletkezhet. Villámlás idejére húzza ki a hálózati vezetéket a fali konnektorból és ne érintse meg az antennavezetéket. - A monitor károsodhat, és áramütés veszély keletkezhet. A HÁLÓZATI ÁRAMFORRÁSSAL CSATLAKOZTATÁSÁNAK MEGSZ NTETÉSE - A hálózati csatlakozódugóval szüntetheti meg a csatlakozást. A csatlakozódugó álljon készen a használatra. Használjon különálló hálózati csatlakozóvezetéket. Ne módosítsa vagy hosszabbítsa meg a vezetéket. Ne helyezze üzembe, távolítsa el, vagy helyezze ismét üzembe a készüléket saját maga (vev ). Elektronikus szereléssel kapcsolatban lépjen kapcsolatba a keresked vel, eladóval, szakemberrel, vagy hivatalos szerviz központtal. Az üzembe helyezéshez mindig lépjen kapcsolatba a keresked vel, vagy egy hivatalos szerviz központtal. Ne használja a készüléket, ha a hálózati csatlakozóvezeték, vagy csatlakozódugó sérült, vagy laza az aljzat. Használjon különálló aljzatot a készülékhez. Ne hajlítsa meg túlságosan a hálózati csatlakozóvezetéket, és ne helyezzen semmit a vezetékre. Ne helyezze éles tárgy környékére a monitort, hogy elkerülje a vezeték sérülését. A monitor tisztításához soha ne használjon vízsugarat. - A monitor károsodhat, illetve áramütés veszély keletkezhet. FIGYELEM A T ZVESZÉLY ÉS AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN ÓVJA A KÉSZÜLÉKET AZ ES ÉS A NEDVESSÉG HATÁSÁTÓL. 2 PLAZMA TV

3 Biztonsági el írások A biztonsági el írások kétféle figyelemfelhívást tartalmaznak, melyek jelentése a következ. * Ezen el írások megszegése súlyos sérülést, esetenként halált okozhat. VIGYÁZAT FIGYELEM Ezen el írások megszegése könnyebb sérülést, illetve anyagi kárt okozhat. Az említett körülmények között veszélyes szituáció keletkezhet. FIGYELEM Soha ne nyúljon a hálózati csat-lakozó dugóhoz nedves kézzel. - Áramütést szenvedhet. A készülék szállítása el tt húzza ki a hálózati vezetéket és szüntesse meg az összes csatlakozást. A monitort nem szabad zárt térben - pl. állványban vagy beépített szekrényben m ködtetni. - Megfelel szell zés szükséges. A hálózati vezetéket óvja a forró felület-ekt l (pl. f t test). - T zveszély és áram-ütés keletkezhet. Ne csatlakoztassa a hálózati vezetéket, ha maga a vezeték vagy a dugasz sérült, illetve a fali konnektor meglazult. - T zveszély és áram-ütés keletkezhet. A használt elemet úgy kell elhelyezni, hogy a gyermekek ne férhessenek hozzá. - Ha a gyermek lenyeli az elemet, azonnal forduljon orvoshoz. Soha ne szállítsa a monitort a hangsugárzóknál fogva. - A monitor leeshet, és sérülést okozhat gyermekeknek vagy id seknek, illetve a monitor súlyosan megsérülhet. Ha a monitort asztalon helyezi el, soha ne állítsa az asztal szélére. - A monitor leeshet, és súlyos személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat A küls antennát nem szabad nagyfeszültség vezeték vagy egyéb elektromos kábel közelében felállítani. - Áramütés veszély keletkezhet. Megfelel távolság legyen a küls antenna és nagyfeszültség vezeték között, hogy az antenna esetleges leesésekor se érhessen hozzá a vezetékhez. - A monitor leeshet, és súlyos személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat Áramütés veszély keletkezhet. Tisztítás el tt húzza ki a készülék hálózati vezetékét a fali konnektorból. - Ha ezt nem teszi meg, áramütést szenvedhet, illetve a monitor károsodhat. Évente egyszer tisztíttassa ki a készülék belsejét a szakszervizzel. - Ellenkez esetben a felgyülemlett por mechanikai hibát okozhat. A monitort legalább 5-7-szer olyan távolságból kell nézni, mint a képerny -átló mérete. - Ellenkez esetben a szem gyorsan kifárad. Ha a monitort hosszabb ideig felügyelet nélkül hagyja, illetve nem használja, húzza ki a hálózati vezetéket a fali konnektorból. - A felgyülemlett por tüzet okozhat, illetve az elektromos szivárgás miatt áramütés veszélye áll fenn. Szüntesse meg a hálózati csatlakozást, ha felügyelet nélkül hagyja a készüléket, hosszú ideig nem használja, vagy vészhelyzet következik be. - Ellenkez esetben a távvezérl károsodhat, vagy áramütést okozhat. MAGYAR Kihúzáskor mindig a dugaszt, és ne a vezetéket fogja meg. - T zveszély keletkezhet. Kezelési útmutató 3

4 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági el írások Biztonsági el írások ~3 Bevezetés A távvezérl kezel szervei A kezel szervek elhelyezkedése és funkciója...6~7 Üzembe helyezés Küls berendezések figyelése Alkalmazható képerny felbontások HDMI Tartozékok A monitor üzembe helyezése ~14 M ködtetés A monitor bekapcsolása A programpontok nyelvének beállítása (opcionális).15 A képerny -menük használata Csatorna menü opciók Automatikus csatornahangolás Kézi csatornahangolás Finomhangolás Állomás elnevezés hozzárendelése Jeler sít (opcionális) Csatornaszerkesztés Kedvenc müsor A csatornatáblázat menü megjelenítése A képjellemz k beállítása PSM(Memorizált képbeállítások) Az automata színkiválasztás beállítása A szính mérséklet kézi (manuális) beállítása srgb ACM (Aktív színkezelés) Manuális kép-beállítás A hangjellemz k beállítása SSM(Memorizált hangbeállítások) BBE AVL(automatikus hanger szabályzó) A hangjellemz k beállítása TV hangszóró Sztereó/kéthangú adások vétele NICAM m sorok vétele (opcionális) Id menü opciók Óra beállítása A be-/kikapcsolás id zít beállítás Automatikus kikapcsolás (Auto Off) Kikapcsolás id zít SPECIAL Menü Gyermekzár ISM eljárás Energiatakarékosság Bemutató Index SCREEN Menü Automatikus állítás Manuál Konfigurálás Széles VGA/XGA üzemmód választása A képformátum beállítása Képméret nagyítás Képerny pozíció Cinema NR (Zajcsökkentés) Visszakapcsolás a gyári beállításra Teletext (opcionális) Teletext Nyelv Kiválasztás A teletext ki- és bekapcsolása SIMPLE teletext (opcionális) TOP teletext (opcionális) FASTEXT üzemmód (gyorsteletext) Speciális teletext funkciók A PIP (kép a képben) funkció A PIP (kép a képben) funkció használata A kiskép m sorának kiválasztása A PIP jelforrásának kiválasztás A PIP mozgatása (Csak PIP üzemmód) POP (Picture-out-of-Picture (kép a képen kívül) csatorna pásztázás) PIP Méretének A képerny beállítása a PIP funkcióhoz PIP képarány (Csak PIP üzemmód) Megjegyzések a memóriakártyáról ~27 JPEG fájl megjelenítési opciók ~32 MP3 fájl lejátszási m_veletek ~36 Egyéb A távvezérl programozása ~39 Hibaelhárítási táblázat M szaki adatok Miután a kezelési útmutatót elolvasta, tegye könnyen hozzáférhet helyre, és rizze meg, mert a kés bbiekben még szüksége lehet rá. 4 PLAZMA TV Régi eszközök ártalmatlanítása 1. A termékhez csatolt áthúzott, kerekes szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik. 2. Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyüjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyüjtö eszközök használatával. 3. Régi eszközeinek megfelelö ártalmatlanítása segíthet megelözni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat. 4. Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

5 A távvezérl kezel szervei Bevezetés - Használat közben fordítsa a távvezérl t a monitor távvezérlés érzékel je felé. - A monitor jellemz inek függvényében a fényer állítása során a távvezérl egymást követ m veletei hibásak lehetnek. INPUT TV, AV1, AV2, S-Video, AV3, AV4, AV5, Component, RGB vagy HDMI üzemmód kiválasztása. Bekapcsolás készenléti üzemmódból. MODE VIDEÓMAGNÓ VEZÉRL GOMBOK LG videómagnó vezérlése. A következ gombokat használhatja az X- Studio üzemmódban. A további részletek tekintetében olvassa el az X-Studio fejezetet. INFO A képerny fels részén jelenít meg információt TV nézés közben. MENU Egyenként megjeleníti a képerny -kijelzéses menüket. Kilép az aktuális menüb l. A menüben végrehajtott változtatásokat elmenti a memóriába. OK A kiválasztás meger sítése, illetve az aktuális üzemmód kijelzése. D / E vagy F / G VOL D / E (HANGER LE/FEL) PR D / E (PROGRAM FEL/LE) MUTE A hang ideiglenes némítása, majd visszakapcsolása. INPUT TV AUDIO MENU PIP PR - VOL POWER DVD MODE CABLE INFO i PIP PR + OK MARK SWAP MULTIMEDIA VCR STB EXIT PIP INPUT FAV PR MUTE POWER gomb A készülék bekapcsolása készenléti üzemmódból, illetve készenléti üzemmódba kapcsolása. MULTIMEDIA Component, RGB vagy HDMI üzemmód kiválasztása. Bekapcsolás készenléti üzemmódból. MARK Kiválasztja a kívánt funkciót. Megjeleníti a menüt, hogy kiválaszthassa az XSTUDIO fénykép vagy zene üzemmódját a memóriakártyákhoz. EXIT Ennek a gombnak a megnyomásával minden képerny kijelzéses menüt eltüntethet a képerny r l, és visszatérhet TV nézés üzemmódba. PIP A kiskép ki- és bekapcsolása. PIP PR + /- A kiskép programhely kiválasztó gombja. SWAP A kiskép és a f kép felcserélése. PIP INPUT Kiválasztja, hogy a kiskép melyik bemen jelet jelenítse meg. SIZE A kiskép méretének beállitása. POSITION A kisméret képet mozgatja D / E vagy F / G irányba. SZÁMGOMBOK LIST A programhely lista megjelenítése. PSM (Képbeállítási memória) Az egyéni képbeállítás el hívása. SSM Az aktuális m sor jellegének megfelel hangkép kiválasztására szolgál. SLEEP Az elalváskapcsoló beállítása. I/II Kétnyelv adások sugárzásakor a kívánt nyelv kiválasztása. A hangkimenet bekapcsolasa. LIST Q.VIEW SIZE POSITION INDEX HOLD TIME REVEAL MIX MODE? M PSM SSM ARC TEXT SLEEP I/II PIP M/C EJECT FAV kedvencek program ok választása. Q.VIEW Az el z leg nézett m sorra lehet visszakapcsolni ezzel a gombbal. TEXT A teletext vezérlésére szolgáló gombok. Megjegyzé: Teletext üzemmódban a PIP PR +/-, SWAP, PIP INPUT gomb csak teletext színgombként m ködik. M/C EJECT Memóriakártya eltávolítása. ARC Changes the picture format. LIGHT MAGYAR Az elemek behelyezése Nyissa ki az elemtartót a távvezérl hátoldalán, és helyezze be az elemeket a megfelel polaritással. Két db. AA típusú, 1.5 V-os alkáli elemet használjon. Ne használjon együtt régi és új elemet. Behelyezésnél ügyeljen az elemek helyes polaritására. Kezelési útmutató 5

6 Bevezetés A kezel szervek elhelyezkedése és funkciója - Az itt feltüntetett ábrák némileg különbözhetnek az Ön készülékét l. < El lap > 6 OK 5 4 INPUT TÁVVEZÉRLÉS ÉRZEKEL 2. HÁLÓZATI KAPCSOLÓ A készülék bekapcsolása készenléti üzemmódból, illetve készenléti üzemmódba kapcsolása. 3. INPUT TV, AV1, AV2, S-Video, AV3, AV4, AV5, Component, RGB vagy HDMI üzemmód kiválasztása. Bekapcsolás készenléti üzemmódból. 4. MENU Egyenként megjeleníti a képerny -kijelzéses menüket. Kilép az aktuális menüb l. A menüben végrehajtott változtatásokat elmenti a memóriába. 5. OK A kiválasztás meger sítése, illetve az aktuális üzemmód kijelzése. 6. D / E (PROGRAM FEL/LE) A készülék bekapcsolása készenléti üzemmódból, illetve a programhelyek és menüpontok kiválasztása. F / G (HANGER LE/FEL) A hanger szabályozása, a kívánt ikon kiválasztása a f menüben, vagy a kívánt beállítás kiválasztása a menüben. 7. Index Be- vagy kikapcsolja a LED jelz ket. 8. ÜZEMI/KÉSZENLÉTI JELZ Készenléti állapotban pirosan világít. A monitor bekapcsolása után zölden világít. 9. Memóriakártya csatlakozó 1, 2 6 PLAZMA TV

7 A kezel szervek elhelyezkedése és funkciója Bevezetés < Hátoldal > AV5 VIDEO S-VIDEO R AUDIO L/MONO 9 VIDEO AUDIO L R AV1 HDMI/ DVI(VIDEO) AUDIO INPUT RGB INPUT COMPONENT AUDIO Antenna AC INPUT L R REMOTE CONTROL RS-232C INPUT (CONTROL/SERVICE) AV4 VARIABLE AUDIO OUT AV2 S-VIDEO VIDEO L (MONO) AUDIO R AV HDMI(DVI VIDEO) / AUDIO Bemenet / RGB Bemenet Kösse össze PC-je monitor kimeneti csatlakozóját ezzel az aljzattal. 2. TÁVVEZÉRL 3. RS-232C BEMENET(vezérlés/szerviz) Ezt csatlakoztassa a PC RS-232C" aljzatához. 4. COMPONENT BEMENET Csatlakoztassa a DVD lejátszó képkimenetét a monitor COMPONENT (DVD INPUT) bemenetének Y, PB, PR aljzataihoz, illetve a hangkimenetet az AUDIO INPUT audio aljzataihoz. AUDIO/VIDEO BEMENETI CSATLAKOZÓK (AV4) A küls berendezések audio/video aljzatait ezekhez a az aljzatokhoz kell csatlakoztatni. S-VIDEO/AUDIO/VIDEO BEMENETI CSATLAKOZÓK (S-VIDEO) Az S-VIDEO rendszer videómagnó képkimenetét az S- VIDEO aljzathoz kell csatlakoztatni. Az S-VIDEO rendszer videómagnó hangkimenetét az AUDIO hangbemenetekhez kell csatlakoztatni, ugyanúgy, mint az AV4 aljzatok esetében. 5. VÁLTOZÓ AUDIO KIMENET ALJZATOK 6. Euro Scart csatlakozók Csatlakoztassa a videomagnó Euro Scart csatlakozóját a készülék Euro Scart aljzatához. Megjegyzé: a. az Euro scart kábelt szeretné használni, akkor használja az egyszeresen árnyékolt Euro scart kábelt. b. Ha az S-VHS jelet a készülék a 2 (AV 2). Euro Scart aljzaton keresztül fogja, az S-Video2 üzemmódot kell kiválasztania. 7. ANTENNA ALJZAT 8. HÁLÓZATI ALJZAT Ez a monitor a kezelési útmutatóban feltüntetett hálózati feszültségen üzemel. Soha ne használjon egyenfeszültséget. 9. AUDIO/VIDEO BEMENETI CSATLAKOZÓK (AV5) S-VIDEO/AUDIO/VIDEO BEMENETI CSATLAKOZÓK (S-VIDEO) MAGYAR Kezelési útmutató 7

8 Üzembe helyezés Küls berendezések figyelése < Hátoldal > VIDEO AUDIO L R AV1 HDMI/ DVI(VIDEO) AUDIO INPUT RGB INPUT COMPONENT AUDIO Antenna L R REMOTE CONTROL RS-232C INPUT (CONTROL/SERVICE) AV4 VARIABLE AUDIO OUT AV2 S-VIDEO VIDEO L (MONO) AUDIO R AV3 AV1 Számítógép csatlakoztatása Küls AV m sorforrás m sorának megnézése 8 PLAZMA TV

9 Üzembe helyezés Alkalmazható képerny felbontások RGB / HDMI üzemmód Felbontás 640x350 Vízszintes frekvencia (khz) Függ leges frekvencia (Hz) x x x x x x x x x MAGYAR x x x x x Kezelési útmutató 9

10 Üzembe helyezés - HDMI TM, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface (nagyfelbontású multimédia interfész) a HDMI Licensing. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. - Ez a TV KÉSZÜLÉK képes a High-Definition Multimedia Interface(HDMI) vételére vagy a Digital Visual Interface(DVI) (digitális vizuális interfész) fogadására. - Ez a TV KÉSZÜLÉK támogatja a HDCP(High-bandwidth Digital Contents Protection) protokollt (480p, 720p, 1080i) TV KÉSZÜLÉK üzemmódokban. - Ha a HDMI/DVI m sorforrást (DVD lejátszó, vagy vev egység, vagy PC)csatlakoztatja, mely az Auto HDMI/DVI funkciót támogatja, állítsa Plug&Play-re, és aztán állítsa be a HDMI/DVI m sorforrást. A HDMI/DVI m sorforrás Display Data Channel(DDC) Protocol segítségével történt beolvasását követ en a TV KÉSZÜLÉKBEN tárolt EDID kerül felhasználásra. Ha a HDMI/DVI m sorforrást az az Auto HDMI/DVI nem támogatja, akkor a felbontás kézzel állítandó be. - Ha a m sorforrások DVI kimeneti csatlakozóval rendelkeznek, akkor a hangot külön kábellel kell csatlakoztatni (lásd: <A csatlakoztatás módja>). A csatlakoztatás módja 1. Ha a m sorforrások (DVD lejátszó vagy a vev egység) támogatják a HDMI-t. - Ha a m sorforrások HDMI kimeneti csatlakozóval rendelkeznek, akkor a m sorforrások a HDMI kábellel csatlakoznak a DTV-hez (nem tartozéka a készüléknek). - Ha a m sorforrások támogatják az Auto HDMI-t, akkor a m sorforrások automatikusan átállítják a kimeneti felbontást 1280 x 720p) érték re. Amennyiben nem, manuálisan állítsa át a felbontást a m sorforrás használati útmutatójának megfelel en. - A legjobb képmin ség elérése érdekében állítsa be a DVD lejátszó vagy vev egység kimeneti felbontását 1280 x 720p érték re. - Mivel a HDMI egyetlen kábelen küldi a digitális videó és audió jeleket, a HDMI kábel használata esetén nincs szükség külön audió kábelre. 2. Ha a m sorforrások (DVD lejátszó, vev egység) támogatják a DVI-t. - Ha a m sorforrások DVI kimeneti csatlakozóval rendelkeznek, akkor a m sorforrások HDMI - DVI kábellel csatlakoznak a DTV-hez (nem tartozéka a készüléknek). - Ha a m sorforrások támogatják az Auto DVI-t, akkor a m sorforrások automatikusan átállítják a kimeneti felbontást 1280 x 720p értékre. Amennyiben nem, manuálisan állítsa át a felbontást a m sorforrás használati útmutatójának megfelel en. - A legjobb képmin ség elérése érdekében állítsa be a DVD lejátszó vagy vev egység kimeneti felbontását 1280 x 720p érték re. - Ebben az esetben az audió jel másik kábelt használ. Ha a m sorforrások optikai digitális audió kimeneti csatlakozóval rendelkeznek, a DTV RGB/DVI audió bemenetét csatlakoztassa az analóg audió kábelhez (nem tartozéka a készüléknek). Ezt követ en hallgassa a normál audiót. 3. Ha a PC támogatja a DVI-t. - Amennyiben a PC rendelkezik DVI kimeneti csatlakozóval, a m sorforrásokat HDMI DVI kábellel csatlakoztassa DTVhez (nem tartozéka a készüléknek). - A legjobb képmin ség elérése érdekében állítsa be PC grafikus kártyáját 1024 x 768, 60Hz értékre. - A PC csatlakozójától függ en a DTV HDMI/DVI(VIDEO) csatlakozóit használja a videó jel csatlakoztatásához. - Amennyiben a PC videó kártyája nem rendelkezik egyidej analóg RGB és DVI kimenttel, vagy csak az RGB bemenetet, vagy csak a HDMI/DVI bemenetet csatlakoztassa a PC DTV-n történ megjelenítéséhez. - Amennyiben a PC videó kártyája nem rendelkezik egyidej analóg RGB és DVI kimenttel, állítsa a DTV-t vagy RGB bemenetre vagy HDMI/DVI bemenetre (az egyéb üzemmódot a DTV állítja be automatikusan Plug and Play" módon). - Ezt követ en végezze el az audió csatlakoztatást. Hangkártya használata esetén állítsa be a PC hangját igény szerint. - Ebben az esetben az audió jel másik kábelt használ. Ha a PC (a PC hangkártyája) optikai digitális audió kimeneti csatlakozóval rendelkezik, a DTV RGB/DVI audió bemenetét csatlakoztassa az analóg audió kábelhez (nem tartozéka a készüléknek). Ezt követ_en hallgassa a normál audiót. hivatkozás Kábel minta HDMI kábel HDMI - DVI kábel analóg audió kábel (RCA típusú) Analóg audió kábel (Sztereó - RCA típusú) A használat módja 1. Csatlakoztassa a HDMI/DVI m sorforrást (DVD lejátszót vagy vev egységet vagy PC-t) és a TV készüléket. 2. A TV készüléken és a HDMI/DVI m sorforrás távirányítóján található POWER gomb segítségével kapcsolja be a kijelz t. 3. A PIP/DW menü Main" pontjában válassza ki a HDMI/DVI bemeneti forrást. 4. Ellen rizze a képet a TV készüléken. Lehetséges, hogy a HDMI/DVI m sorforrás felbontásából, képéb l, kontrasztjából vagy fényer sségéb l ered zaj látható rajta. Amennyiben zajt tapasztal, a menüben állítsa át a HDMI/DVI m sorforrást más felbontásúra, módosítsa a frissítési frekvenciát vagy állítsa be a fényer t és a kontrasztot, a míg a kép tisztává nem válik. Ha a PC videokártyájának a frissítési gyakorisága nem módosítható, cserélje ki a PC videokártyáját vagy keresse meg a videokártya gyártóját. Megjegyzé: - HDMI DVI kábel használata esetén a videokártyától függ en lehetséges, hogy a DOS üzemmód nem m ködik. - Kerülje a TV készülék képerny jén az állandó kép hosszabb ideig történ megjelenítését. Az állandó kép beéghet a képerny be. Amikor lehetséges, használja az Orbiter" képerny véd t. - Amikor a HDMI/DVI bemenethez m sorforrások vannak csatlakoztatva, elképzelhet, hogy a PC kimenet felbontása (VGA, SVGA, XGA), pozíciója, mérete nem illeszkedik a képerny höz. Amint az az alsó ábrán látható, a TV készülék képerny je pozíciójának beállításához nyomja meg az MENU" gombot és lépjen kapcsolatba egy PC videokártya szervizzel. - Amikor a HDMI/DVI bemenethez m sorforrások vannak csatlakoztatva, a TV készülék képerny jének kimeneti felbontása (480p, 720p, 1080i) az EIA/CEA-861-B specifikációnak megfelel en illeszkedik a képerny höz. Amennyiben nem, olvassa el a HDMI/DVI m sorforrások használati útmutatóját vagy lépjen kapcsolatba a szervizzel. - Amennyiben a HDMI/DVI m sorforrások kábele nincsen csatlakoztatva vagy a kábeles csatlakozás min sége gyenge, a No signal" (nincs jel) képerny üzenet jelenik meg a HDMI/DVI bemenet helyén. nem támogatott videó felbontás esetén a TV készüléken az No signal" (nincs jel) képerny üzenet jelenik meg a HDMI/DVI bemenet helyén. 10 PLAZMA TV

11 AS mark INPUT TV AUDIO MENU PIP PR - VOL LIST PIP PR + POWER INFO i MUTE DVD MODE SWAP VCR STB PIP INPUT SIZE POSITION INDEX HOLD TIME REVEAL MIX MODE? CABLE OK MARK FAV MULTIMEDIA EXIT PSM SSM ARC TEXT PR Q.VIEW SLEEP I/II PIP M/C EJECT M Üzembe helyezés Tartozékok LG TV Kezelési útmutató 1.5V 1.5V Alkáli elemek 2- db TV konzol csavar (vagy 50PY2R Csak a: 4-db TV konzol csavar) (vagy 60PY2R Csak a: 6-db fali konzol csavar) Távvezérl Hálózati vezeték 2-lyukú rögzít (opcionális) 2-db fali konzol (opcionális) 2-db TV-konzol 2-db fali konzol (opcionális) 6-RING SPACER (60PY2R Csak a) Így rögzítjük a TV állványt a falhoz, hogy a készülék le ne essen - Rögzítse a készüléket a falra a 2-lyukú rögzít vel/fali konzollal. Ha a készüléket asztalra helyezi, akkor használja a 2-lyukú rögzít t, és szorosan rögzítse a fels lyukakhoz az ábrán látható módon. (vagy Ha a készüléket asztalra szerelte fel, állítsa be a tartókat úgy, ahogyan azt az ábra mutatja.) Rögzítse a fali konzolokat a falon csavarral* (nem tartozéka a terméknek) az ábrán látható módon. Illessze a rögzít k magasságát a fali konzolokhoz. Ellen rizze, hogy a rögzít és a fali konzol szorosan legyen rögzítve. Opcionális tartozékok - A folyamatos fejlesztés miatt az opcionális tartozékok módosításának vagy átalakításának el zetes bejelentés nélküli jogát fenntartjuk. Ugyanígy fenntartjuk a jogot új opcionális tartozékok bevezetésére. - Az alábbi tartozékokat a márkakeresked nél rendelheti meg. MAGYAR Billenthet fali tartó Mennyezeti tartó Videó kábelek Audio kábelek Kezelési útmutató 11

12 I 1 HDMI 2 E 3 E 9 E 4 HDMI /DVI OUTPUT COMPONENT2 INPUT DVI INPUT RS-232C INPUT (CONTROL/SERVICE) DIGITAL AUDIO (OPTICAL) RGB INPUT AUDIO INPUT DVD /DTV INPUT VIDEO INPUT AUDIO INPUT L R VIDEO COMPONENT MONITOR 2 OUTPUT A/V INPUT1 COMPONENT 1 L AUDIO (MONO) R S V I D E O R E M O T E C O N T R O L CABLE ANTENNA AC INPUT Üzembe helyezés A monitor üzembe helyezése Távolítsa el, vagy szerelje fel a takarólemezt A hálózati vezeték csatlakoztatásakor vagy mozgatásakor ezeket a módszereket használja. A takarólemez eltávolítása után, a falra kell szerelnie a fali konzolt. 1. Kezeivel nyomja meg a takarólemez bal/jobb alsó részét, majd húzza ki el re. 2. Csatlakoztassa a készülék hátoldalán található hálózati csatlakozóvezetéket. 3. A takarólemez felszerelésekor illessze a segédvezet t a perselyekbe, majd nyomja helyére kezével a fedelet. 12 PLAZMA TV

13 I 1 HDMI 2 E 3 E 9 E 4 HDMI /DVI OUTPUT COMPONENT2 INPUT DVI INPUT RS-232C INPUT (CONTROL/SERVICE) DIGITAL AUDIO (OPTICAL) RGB INPUT AUDIO INPUT DVD /DTV INPUT VIDEO INPUT AUDIO INPUT L R VIDEO COMPONENT MONITOR 2 OUTPUT A/V INPUT1 COMPONENT 1 L AUDIO (MONO) R S V I D E O R E M O T E C O N T R O L CABLE ANTENNA AC INPUT Üzembe helyezés Forgatás funkció Üzembe helyezése után kézzel elforgathatja a készüléket balra vagy jobbra 20 fokos szögben, hogy leginkább megfeleljen a néz pozíciónak. Megjegyzés: A szög beállítása el tt meg kell lazítania (balra) a tengelyrögzít t az állvány hátoldalának közepén. Amikor a kívánt pozícióba állította, zárnia kell a tengelyrögzít t. (Az ábrának megfelel en) 20 Vezetékek elrendezése Vezesse a tartozék eszköz vezetékeket a VEZETÉKTAKARÓ rúdban, az ábrán látható módon. MAGYAR Kezelési útmutató 13

14 Üzembe helyezés A monitor üzembe helyezése A monitor változatos elhelyezési lehet ségeket kínál, így pl. felszerelhet a falra, elhelyezhet az asztalon, stb. Ez a monitor vízszintesen és függ legesen egyaránt felszerelhet. Fali tartó: vízszintes felszerelés Elhelyezés az asztalon A monitort a fenti ábrának megfelel en a falra is felszerelheti. ( További információkkal kapcsolatban tanulmányozza A fali tartókar felszerelése és telepítési útmutatót".) A monitort a fenti ábrának megfelel en az asztalon is elhelyezheti. Felszerelés a falra A szükséges minimális szabad távolság falra szerelés esetén. Elhelyezés az asztalon A szükséges minimális szabad távolság álló elhelyezés esetén. 4 inches 2 inches 4 inches 2 inches 4 inches 4 inches 4 inches 4 inches 4 inches 2.36 inches Helyezze a GY R ALÁTÉTET a reteszekkel a készülékre az ábrán látható módon 1. Helyezze a GY R S ALÁTÉTETEKET a reteszek nyílásaiba, miel tt a fali konzolhoz csatlakoztatja a készüléket. 2. Amikor a fali konzolt a készülékhez csatlakoztatja, csatlakoztassa a reteszeket használva (a termék tartozéka) az ábra szerint. 14 PLAZMA TV

15 M ködtetés A monitor bekapcsolása - Használat közben fordítsa a távvezérl t a monitor távvezérlés érzékel je felé. A monitor bekapcsolása az üzembe helyezés után 1. Csatlakoztassa megfelel en a hálózati vezetéket. 2. A monitor bekapcsolásához nyomja meg a monitor r / I, INPUT vagy PR D / E gombját, vagy a távvezérl POWER, INPUT, MULTIMEDIA, PR D / E gombját. A monitor bekapcsolása (csatlakoztatva hagyott hálózati vezeték esetén) 1. Ha a monitort kikapcsolta a készülék r / I gombjával Nyomja meg a monitor az r / I, INPUT vagy PR D / E gombbal, vagy a távvezérl POWER, INPUT, MULTIMEDIA, PR D / E gombjával. A programpontok nyelvének beállítása (opcionális) - A menüpontokat a kívánt nyelven jelenítheti meg a képerny n. El ször válassza saját anyanyelvét. 1. Nyomja meg a MENU gombot majd a D / E gombbal válassza ki a speciálismenüpontot. 2. Nyomja meg a G gombot majd a D / E gombbal válassza ki a Language menüpontot. 3. Nyomja meg a G gombot majd a D / E gombbal válassza ki a kívánt nyelvet. Az összes képerny kijelzés a kiválasztott nyelven jelenik meg. 4. Nyomja meg a EXIT gombot, hogy visszatérjen a normál TV m sorra. MAGYAR Kezelési útmutató 15

16 M ködtetés A képerny -menük használata - A készülék és Ön közötti kommunikáció egy a képerny n megjelen menürendszeren keresztül zajlik. A különböz feliratokon kívül az adott m velet végrehajtásához szükséges gombok szimbóluma is mgjelenik a képerny n. A menük behívása 1. A menük megjelenítéséhez nyomja meg a MENU, majd a D / E gombot. 2. Nyomja meg a G gombot, majd a F / G gombbal válassza ki a kívánt menüt. 3. Ismételten nyomja meg a MENÜ gombot, hogy visszatérjen normál TV nézethez. STATION Auto programme G System BG STATION PSM PICTURE Manual programme Programme edit Favourite programme Storage from Start 2 PICTURE CSM ACM G Cool Normal SOUND SOUND Contrast 100 Warm TIME TIME Brightness 60 Colour 50 Sharpness 50 User Red 0 SPECIAL SPECIAL Green 0 SCREEN SCREEN Blue 0 PIP/DW Menu Prev. PIP/DW Menu Prev. Hangoló menü képbeállítás menü STATION Auto config. G To set STATION SSM Manual config. BBE G On PICTURE VGA Mode PICTURE AVL Off ARC Balance 0 SOUND Zoom +/- SOUND Treble 50 Position Bass 50 TIME Cinema TIME TV Speaker NR SPECIAL Reset SPECIAL SCREEN SCREEN PIP/DW Menu Prev. PIP/DW Menu Prev. SCREEN Menü Hangbeállítás menü STATION Language STATION Clock G : Child lock G On Off time PICTURE ISM Method Off PICTURE On time Low power Auto sleep SOUND Set ID SOUND Demo TIME Index TIME SPECIAL SPECIAL SCREEN SCREEN PIP/DW Menu Prev. PIP/DW Menu Prev. Speciális menü Time menü 16 PLAZMA TV

17 M ködtetés Csatorna menü opciók Automatikus hangolás - Ezzel a módszerrel az összes jól fogható állomást behangolhatja. Javasoljuk, hogy a plazma monitor üzembe helyezésekor az automatikus hangolási módszert alkalmazza. 1. Nyomja meg a MENU gombot, majd használja a D / E gombokat a STATION (csatorna) menü kiválasztásához. STATION PICTURE SOUND TIME SPECIAL SCREEN PIP/DW Auto programme G Manual programme Programme edit Favourite programme Menu Prev. System Storage from 2. Nyomja meg a G gombot, majd a D / E gombot az automatikus csatornahangolás kiválasztásához. 3. Nyomja meg a G gombot a Rendszer kiválasztásához. Válasszon egy TV rendszert az F / G gombbal; L : SECAM L/L (opció) BG : PAL B/G, SECAM B/G (Európa/Kelet Európa/Ázsia/Új Zéland/Közép Kelet/Afrika/Ausztrália) I : PAL I/II (Egyesült Királyság/Írország/Hong Kong/Dél Afrika) DK : PAL D/K, SECAM D/K (Kelet Európa/Kína/Afrika/CIS) M : (USA/Korea/Fülöp szigetek) (opció) 4. Nyomja meg az E gombot a Tárolás kiválasztásához. Válassza ki a kezd csatornaszámot az F / G gombbal, vagy használja a számgombokat a Tárolás menüben. 5. Nyomja meg az E gombot a Scart kiválasztásához. 6. Nyomja meg a G gombot az automatikus csatornahangolás elindításához. Minden behangolható állomás tárolásra kerül. Megjegyzés :A VPS vagy PDC, illetve Teletext információkat is sugárzó állomások esetében a készülék az állomásnevet is tárolja. Ha az állomásnév nem elérhet, a készülék a programhelyhez egy C (V/UHF 01-69) vagy S (Kábelsáv 01-47) karaktert, illetve egy számot rendel hozzá. Az automatikus keresés megszakításához nyomja meg a MENU gombot. Amikor az automatikus állomáskeresés befejez dik, a képerny n megjelenik a Programme edit menü. A tárolt programhelyek szerkesztését lásd a Programhelyek átrendezése" cím fejezetben. Kézi csatornahangolás - E módszerrel a kívánt állomások tetszés szerinti programhelyeken tárolhatók. Ezen kívül minden programhely egy maximum 5 karakterb l álló névvel azonosítható. 1. Nyomja meg a MENU gombot, majd használja a D / E gombokat a STATION (csatorna) menü kiválasztásához. 2. Nyomja meg a G gombot, majd a D / E gombbal válassza ki a Kézi csatornahangolás opciót. Start BG 2 3. Nyomja meg a G gombot a Tárolás kiválasztásához. Válassza ki a kezd csatornaszámot az F / G gombbal, vagy a számgombokkal. 4. Nyomja meg az E gombot a Rendszer kiválasztásához. Válassza ki a TV rendszert az F / G gombbal; L : SECAM L/L (opció) BG : PAL B/G, SECAM B/G (Európa/Kelet Európa/Ázsia/Új Zéland/Közép Kelet/Afrika/Ausztrália) I : PAL I/II (Egyesült Királyság/Írország/Hong Kong/Dél Afrika) DK : PAL D/K, SECAM D/K (Kelet Európa/Kína/Afrika/CIS) M : (USA/Korea/Fülöp szigetek) (opció) 5. Nyomja meg az E gombot a Band kiválasztásához. Nyomja meg az F / G gombot a V/UHF, vagy kábel kiválasztásához tetszés szerint. 6. Nyomja meg az E gombot a Channel kiválasztásához. Kiválaszthat egy tetszés szerinti csatornaszámot a számgombokkal. Amennyiben lehetséges, válassza ki közvetlenül a számgombokkal (1-69 között) csatornaszámot. 7. Nyomja meg az E gombot a Keresés kiválasztásához. Nyomja meg az F / G gombot a keresés elvégzéséhez. Ha a készülék egy állomást talál, a keresés megáll. 8. Nyomja meg az OK gombot a tároláshoz. 9. További állomások tárolásához ismételje a 3-8 lépéseket. Finomhangolás - A finomhangolás általános esetben csak gyenge vétel esetén szükséges. 1. Ismételje a Kézi csatornahangolás" eljárás 1-2 lépéseit. 2. Nyomja meg a G gombot, majd a D / E gombot a Finom kiválasztásához. 3. Nyomja meg az F / G gombot a jobb kép és hangmin ség finomhangolásához. STATION PICTURE SOUND TIME SPECIAL SCREEN PIP/DW Auto programme Manual programme Programme edit Favourite programme Storage System Band Channel Fine Search Name Booster Store 4. Nyomja meg az OK gombot. A finomhangolással beállított programhely sorszámának színe sárga. 5. Nyomja meg a EXIT gombot, hogy visszatérjen a normál TV m sorra. 2 BG V/UHF 1 C 01 Off MAGYAR STATION PICTURE SOUND Auto programme Manual programme G Programme edit Favourite programme Storage System Band Channel 2 BG V/UHF 1 TIME Fine SPECIAL Search SCREEN Name C 01 PIP/DW Menu Prev. Booster Off Kezelési útmutató 17

18 M ködtetés Csatorna menü opciók Állomás elnevezés hozzárendelése 1. Ismételje a Kézi csatornahangolás" eljárás 1-2 lépéseit. 2. Nyomja meg a G gombot, majd a D / E gombot a Név kiválasztásához. 3. Nyomja meg a G gombot a Name menü megjelenítéséhez. STATION PICTURE SOUND TIME SPECIAL SCREEN PIP/DW 4. Nyomja meg a D gombot. Használhat szóközt, +, -, 0-9 közötti számokat, és A-Z közötti bet ket. Az E gombbal az ellenkez irányban választhat ki. 5. Válassza ki a következ pozíciót a G gombbal, majd válassza ki a második karaktert, és így tovább. 6. Nyomja meg kétszer az OK gombot. 7. Nyomja meg a EXIT gombot, hogy visszatérjen a normál TV m sorra. Jeler sít (opcionális) - Néhány típus esetében a Booster (Er sít ) opcionális lehet ség. Csak a Booster (Er sít ) opcióval ellátott készülékek képesek erre a funkcióra. - Ha a TV jel vételi határsávjában gyenge a vétel, állítsa a Booster (Er sít ) opciót On helyzetbe. 1. Ismételje a Kézi csatornahangolás" eljárás 1-2 lépéseit. 2. Nyomja meg a G gombot, majd a D / E gombot a Booster kiválasztásához. 3. Nyomja meg a F / G gombot a On vagy Off kiválasztásához a Jeler sítés legördül menüben. 4. Nyomja meg az OK gombot. 5. Nyomja meg a EXIT gombot, hogy visszatérjen a normál TV m sorra. Csatornaszerkesztés Auto programme Manual programme Programme edit Favourite programme - A funkció lehet vé teszi az eltárolt csatornák törlését, vagy kihagyását. Egyes állomásokat más csatornaszámokra mozgathat, vagy egy üres állomás adatait átmásolhatja egy kiválasztott csatornaszámra. 1. Nyomja meg a MENU gombot, majd használja a D / E gombokat a STATION (csatorna) menü kiválasztásához. Programme CHANNEL edit C 05 1 BLN 2 6 C 07 2 C 01 7 C 55 3 C 04 8 S 27 4 C 05 9 S 29 Delete Copy Move Skip Menu Prev. Storage System Band Channel Fine Search Name Booster Prev. 2. Nyomja meg a G gombot, majd a D / E gombbal válassza ki a Csatornaszerkesztést. 3. Nyomja meg a G gombot a Csatornaszerkesztés menü megjelenítéséhez. Csatorna törlésee 1. Válasszon ki egy törölni kívánt csatornát a D / E vagy F / G gombbal. 2. Nyomja meg kétszer a PIROS gombot. A kiválasztott csatorna törlésre kerül, a következ összes csatorna egy pozícióval eltolódik. 2 BG V/UHF 1 C 01 Off Csatorna másolása 1. Válasszon ki egy másolni kívánt csatornát a D / E vagy F / G gombokkal. 2. Nyomja meg a ZÖLD gombot. Az összes következ csatorna eltolásra kerül egy pozícióval. Csatorna áthelyezése 1. Válassza ki az áthelyezni kívánt csatornát a D / E vagy F / G gombokkal. 2. Nyomja meg a SÁRGA gombot. 3. Mozgassa a csatornát a kívánt pozícióba a D / E vagy F / G gombokkal. 4. Nyomja meg a SÁRGA gombot ismét a funkció megszakításához. Csatornaszám kihagyása 1. Válasszon ki egy csatornaszámot a D / E vagy F / G gombokkal. 2. Nyomja meg a KÉK gombot. A kihagyott csatorna kékre változik. 3. Nyomja meg a KÉK gombot ismét a csatornakihagyás megszakításához. Ha kihagy egy csatornaszámot, akkor nem fogja tudni kiválasztani a PR D / E gombokkal hagyományos TV használat közben. Ha ki szeretné választani a kihagyott csatornát, akkor közvetlenül adja meg a számát a számgombokkal, vagy válassza ki a csatornaszerkesztés, vagy csatornatáblázat menüben. Kedvenc müsor - Ezzel a funkcióval közvetlenül kiválaszthatja a kedvenc müsorát. 1. Nyomja meg a MENU gombot, majd használja a D / E gombokat a STATION (csatorna) menü kiválasztásához. 2. Nyomja meg a G gombot, majd a D / E gombbal válassza ki a Favourite programme almenüt. 3. A G gombbal hívja be a Favourite programme hangolási almenüt. 4. A D / E gombbal válassza ki a funkciót. 5. Az F / G gombbal vagy a számgombokkal válassza ki a kívánt programhelyet. A 10-nél kisebb programhelyek sorszámának beírásakor az els számjegy a 0 (vagy 00 ) legyen, tehát pl. az 5-ös programhelyet 05 (vagy 005 ) formában kell megadni. 6. További állomások tárolásához ismételje meg a 4-5. lépéseket. Maximum 8 müsort tárolhat. 7. Nyomja meg az OK gombot. 8. Nyomja meg a EXIT gombot, hogy visszatérjen a normál TV m sorra. A memóriában tárolt müsor el hívásához nyomja meg a FAV gombot. A csatornatáblázat menü megjelenítése - Ellen rizheti a memóriában eltárolt csatornákat megjelenítve a csatornatáblázatot. A csatornatáblázat megjelenítése Nyomja meg a LIST gombot a Csatornatáblázat menü megjelenítéséhez. Megjelenik a csatornatáblázat menü a képerny n. Valószín leg lát néhány kékkel jelölt csatornát. Ezeket csatornaszerkesztés üzemmódban állította be. Egyes csatornákhoz nincs hozzárendelve név, ahol a csatornaszám jelenik meg a táblázatban. Csatorna kiválasztása a csatornatáblázatban Válasszon egy csatornát a D / E vagy F / G gombbal. Nyomja meg az OK gombot. A plazma megjelenít a kiválasztott csatornaszámra kapcsol. Lapozás a csatornatáblázatban 10 csatornatáblázati oldal található, mely összesen 100 csatornahelyet jelenít meg. A D / E vagy F / G gombokkal lapozhat az oldalak között. Nyomja meg a LIST gombot, hogy visszatérjen a normál TV m sorra. 18 PLAZMA TV

19 R M ködtetés A képjellemz k k beállítása PSM (Memorizált képbeállítások) - A PSM gombbal kiválaszthatja a m sor típusához legjobban illeszked képbeállítást. (Ez a funkció nem m ködik RGB1/2 üzemmódban) - A képjellemz k (kontraszt, fényer, színintenzitás, képélesség és színárnyalat) kézi beállításakor a képmemória üzemmód (PSM) automatikusan User-re kapcsol. 1. A kép beállításához nyomja meg PSM gombot. A PSM gomb többszöri megnyomásával az alábbi képbeállítások közül választhat. Dynamic User Standard Mild A Dynamic, Standard, Mild vagy User beállítást a PIC- TURE menüben is kiválaszthatja. A Dynamic, Standard és Mild olyan ideális gyári képbeállítások, amelyek nem módosíthatók. A szem" funkció bekapcsolt állapotában a legmegfelel bb képbeállítás automatikusan hozzáigazodik a környezeti viszonyokhoz. Az automata színkiválasztás beállítása - Az alapbeállítás visszaállításához válassza a 'Normal' beállítást. STATION PICTURE SOUND TIME SPECIAL PSM CSM ACM Contrast 100 Brightness 60 Colour 50 Sharpness 50 G Cool Normal Warm User Red Green 0 0 A szính mérséklet kézi (manuális) beállítása - A kívánt szính mérséklet beállítása érdekében Ön megváltoztathatja a piros, zöld és kék színeket. - Életszer, kiváló felbontású képet élvezhet az LG nagyszer digitális valóság processzor technológiájával. - Az RGB[PC], HDMI[PC] üzemmódban nem lehetséges ennek a funkciónak a használata. srgb - Ha srgb funkcióval rendelkez küls eszközhöz csatlakoztatta a készüléket, akkor beállított egy színkülönbséget, hogy mindig azonos képet jelenítsen meg. - Ez a funkció az alábbi üzemmódokban m ködik: RGB[PC], HDMI[PC]. ACM (Aktív színkezelés) - A kívánt képerny színséma kiválasztásához állítsa be az ACM-et. - Ez a funkció a következ üzemmódokkal használható: TV, AV1, AV2, S-Video2, AV3, AV4, AV5 vagy COMPONENT, RGB[DTV], HDMI[DTV]. - Kikapcsolt XD üzemmódban ez a funkció nem használható. Manuális kép-beállítás (felhasználói lehet ség) - Ön tetszése szerint állíthatja a kép kontrasztját, fényerejét, színtelítettségét, élességét és árnyalatait. - Az RGB[PC], HDMI[PC] üzemmódban nem lehetséges a szín és az élesség funkció használata. SCREEN Blue 0 PIP/DW Menu Prev. A hangjellemz k k beállítása SSM (Memorizált hangbeállítások) - Ez a funkció lehet vé teszi, hogy minden különösebb beállítás nélkül is a lehet legjobb hangzást élvezze, mivel a monitor a m sor jellegének megfelel en automatikusan kiválasztja a legmegfelel bb hangbeállítást. - A hangjellemz k (magas, mély és balansz) kézi beállításakor a hangmemória üzemmód (SSM) automatikusan User-re kapcsol. BBE STATION PICTURE SOUND TIME SSM BBE G AVL Balance 0 Treble 50 Bass 50 TV Speaker On Off MAGYAR 1. A kép beállításához nyomja meg SSM gombot. 2. Nyomja meg a SSM gombbal válassza ki a kívánt hangjellemz t. SPECIAL SCREEN PIP/DW Menu Prev. SRS TSXT Flat Music User Sports Movie - A TruSurround XT jel az SRS Labs, Inc. védjegye. - Az TruSurround XT technológia az SRS Labs, Inc. céggel kötött licencszerzœdésnek megfelelœen került a termékbe. A BBE Sound, Inc. engedélye alapján gyártva. AVL (automatikus hanger szabályzó) - Ez a funkció egyenletes szinten tartja a hanger t, még akkor is, ha a különböz csatornák hangereje nem azonos. A hangjellemz k beállítása Megjegyzé: A Magashang, Mélyhang vagy BBE funkcióval nem használhatja az SRS TSXT funkciót. Kezelési útmutató 19

20 M ködtetés A hangjellemz k k beállítása TV hangszóró - A beépített hangszóró státusza beállítható. - A COMPONENT, RGB[PC] és HDMI[PC] üzemmódban a TV hangszóró/változó audió kapcsolható a kimenetre, még akkor is, ha nincsen videó jel. - Ha küls hi-fi rendszert szeretne használni, akkor kapcsolja ki a beépített hangszórókat. Sztereó/kéthangú adások vétele - A kívánt programhely kiválasztásakor a programhely számának és az állomás nevének elt nése után a képerny n megjelenik a hang típusa. Kijelzés a képerny n A I/II gombbal ellen rizheti az aktuális beállítást. A hang típusa Mono Sztereó Kéthangú Mono hang kiválasztása Ha sztereó üzemmódban a sztereó vétel min sége gyenge, a I/II gomb megnyomásával mono vételre kapcsolhat. Mono üzemmódban a mély hangtartomány er södik. A I/II gomb ismételt megnyomásával visszakapcsolhat sztereó üzemmódba. A nyelv kiválasztása kéthangú adásoknál Kéthangú (kétnyelv ) adások vételekor a I/II gomb ismételt megnyomásával DUAL I, DUAL II vagy DUAL I + II üzemmódba kapcsolhat. DUAL I Képerny felirat MONO STEREO DUAL I a f hang (els dleges nyelv) hallható mindkét hangsugárzóban. DUAL II a másodhang (másodlagos nyelv) hallható mindkét hangsugárzóban. DUAL I + II az egyik hangsugárzón a f hang, a másikon a másodhang hallható. NICAM m sorok vétele (opcionális) - Ha NICAM rendszer PDP tunerrel ellátott plazma monitor alkalmas a kiváló min ség NICAM digitális hang vételére is. A I/II gomb többszöri megnyomásával az alábbiak szerint lehet kiválasztani a hangkimenetet. NICAM mono vétel esetén a NICAM MONO vagy FM MONO üzemmód közül választhat. NICAM sztereó vétel esetén a NICAM STEREO vagy FM MONO üzemmód közül választhat. Ha a sztereó vétel gyenge, kapcsoljon FM MONO üzemmódba. Kéthangú NICAM adások vételekor a NICAM DUAL I, NICAM DUAL II, vagy NICAM DUAL I II, illetve MONO üzemmódba kapcsolhatunk. Ha FM mono üzemmódba kapcsol, a képerny n a MONO felirat jelenik meg. A hangkimenet kiválasztása AV üzemmódban kiválasztható a bal- és jobb oldali hangsugárzókon hallható hang. A I/II gomb ismételt megnyomásával választhatja ki a megfelel üzemmódot. L+R : Az "L" hangbemenet hangja a bal, az "R" hangbemenet hangja a jobb oldali hangsugárzón hallható. L+L : Az "L" hangbemenet hangja a bal és jobb oldali hangsugárzón hallható. R+R : Az "R" hangbemenet hangja a bal és jobb oldali hangsugárzón hallható. Id menü opciók Óra beállítása i- Ha az id beállítás törl dik például áramszünet, a TV készülék hálózati csatlakozásának megszüntetése, akkor ismét be kell állítania az id t. STATION PICTURE SOUND TIME SPECIAL SCREEN PIP/DW Clock G : Off time On time Auto sleep Menu Prev. A be-/kikapcsolás id zít beállítás - Az id zít funkció csak akkor használható, ha beállította a pontos id t. - A kikapcsolás id zít funkció els bbséget élvez, ha megegyez id pontra állította be a bekapcsolás id zít vel. - A megjelenít nek készenléti állapotban kell lennie, hogy használható legyen a bekapcsolás id zít. - Id zített bekapcsolás után két órával a készülék automatikusan készenléti állapotba kapcsol, ha nem nyom meg semmilyen gombot. Automatikus kikapcsolás (Auto Off) - Ha nincs bemeneti jel, a monitor automatikusan kikapcsol 10 perc után. Kikapcsolás id zít - Az elalváskapcsoló a beállított id pontban kikapcsolja a monitort. - A SLEEP gombot többször megnyomva válassza ki a kívánt zz id tartamot. A képerny n a --- Min jel, majd a kikapcsolásig hátralév id tartam látható 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 és 240. A beállítás végrehajtását követ en a készülék megkezdi a visszaszámlálást. a. A kikapcsolásig hátralév id ellen rzéséhez nyomja meg egyszer a SLEEP gombot. b. Az elalváskapcsoló inaktivizálásához nyomja meg a SLEEP zz gombot, amíg a --- Min meg nem jelenik a képerny n. c. Ha a monitort kikapcsolja, a beállított kikapcsolási id tartam törl dik. 20 PLAZMA TV

MONITOR TV HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el ezt a kézikönyvet és őrizze meg.

MONITOR TV HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el ezt a kézikönyvet és őrizze meg. MAGYAR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MONITOR TV Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el ezt a kézikönyvet és őrizze meg. MONITOR TV MODELLEK M96D M06D M6D M6D M76D www.lge.com ELÃKÉSZÜLETEK

Részletesebben

Színes digitális LCD TV

Színes digitális LCD TV 2-658-162-11(3) Színes digitális LCD TV Kezelési útmutató Mielőtt használatba venné a tévékészüléket, olvassa el a kezelési útmutató Biztonsági előírások című fejezetét. Az útmutatót őrizze meg, mert később

Részletesebben

46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553. LED LCD HD tévé Használati Utasítás Magyar

46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553. LED LCD HD tévé Használati Utasítás Magyar 46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553 LED LCD HD tévé Használati Utasítás Magyar Tartalomjegyzék A KÉSZÜLÉKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK...2 Védjegyekkel kapcsolatos

Részletesebben

LCD Colour TV Színes LCD televízió KLV-20SR3

LCD Colour TV Színes LCD televízió KLV-20SR3 2-067-275-11(1) LCD Colour TV Színes LCD televízió Kezelési útmutató Mielőtt használatba venné a tv-készüléket, olvassa el a kezelési útmutató Biztonsági előírások című fejezetét. Az útmutatót őrizze meg,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG FX2490HD http://hu.yourpdfguides.com/dref/3379291

Az Ön kézikönyve SAMSUNG FX2490HD http://hu.yourpdfguides.com/dref/3379291 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

ORION HASZNÁLATI UTASÍTÁS LCD T22-DVDC

ORION HASZNÁLATI UTASÍTÁS LCD T22-DVDC ORION HASZNÁLATI UTASÍTÁS LCD T22-DVDC Jellemzők Távirányítóval vezérelhető LCD TV. HDMI csatlakozók a digitális képhez és hanghoz. Ez a csatlakozó alkalmas nagyfelbontású jelek vételére is. 200 programhely

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LED LCD MONITOR TV

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LED LCD MONITOR TV HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LED LCD MONITOR TV A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és őrizze meg azt, mert később még szüksége lehet rá. LED LCD MONITOR TV MODELLEK M1950D

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Magyar - 1 -

Tartalomjegyzék. Magyar - 1 - Tartalomjegyzék TV funkciók... 2 Tisztelt SHARP vásárló!... 3 Fontosabb biztonsági óvintézkedések... 3 Környezetvédelemmel kapcsolatos információk... 6 A csomag tartalma... 7 TV vezérlőgombok és működtetés...

Részletesebben

DVD-felvevő RDR-HX650. Kezelési útmutató

DVD-felvevő RDR-HX650. Kezelési útmutató 3-100-905-F1(1) DVD-felvevő Kezelési útmutató A Sony készülékekre és szolgáltatásokra vonatkozó hasznos tudnivalókat, ötleteket és egyéb információkat az alábbi honlapon találhat: www.sony-europe.com/myproduct

Részletesebben

MonitorvezérlĘ telepítése Programtelepítés

MonitorvezérlĘ telepítése Programtelepítés Monitorvezérl telepítése Programtelepítés SyncMaster 204B Jelölések Ha elmulasztja az ezzel a szimbólummal jelölt utasítások betartását, akkor az testi sérülést vagy a készülék károsodását eredményezheti.

Részletesebben

DVD-felvevő RDR-HX520/HX720/HX722/HX920. Kezelési útmutató

DVD-felvevő RDR-HX520/HX720/HX722/HX920. Kezelési útmutató E1 DVD-felvevő Kezelési útmutató A Sony termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos hasznos tanácsok, tippek és további információkért látogasson el a www.sony-europe.com/myproduct weboldalra. RDR-HX520/HX720/HX722/HX920

Részletesebben

LC-32LE154E LC-32LE154V

LC-32LE154E LC-32LE154V LC-32LE154E LC-32LE154V 1506-0Q3B000 TINS-F996WJZZ POLSKI TELEWIZOR KOLOROWY LCD LCD SZÍNESTELEVÍZIÓ TELEVÍZOR S BAREBNOU LCD OBRAZOVKOU TELEVIZOR S FAREVNOU LCD OBRAZOVKOU КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З РІДКОКРИСТАЛІЧНИМ

Részletesebben

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S TÍPUS LC-46LE830E LC-46LE830RU LC-46LE831E LC-46LE831S KEZELÉSI ÚTMUTATÓ SZÍNES LCD-TELEVÍZIÓ LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S ASA CE nyilatkozat: Alulírott, SHARP Electronics (Europe)

Részletesebben

Gyártva a Dolby Laboratiores engedélyével. A Dolby és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.

Gyártva a Dolby Laboratiores engedélyével. A Dolby és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye. TARTALOMJEGYZÉK 1. Biztonság........................... 3 12.5 Common interface............... 18 2. Bevezet............................ 3 12.6 CA beállítások.................. 18 3. Jellemz k...........................

Részletesebben

A távvezérlő áttekintése...(3) A tv-készülék gombjainak és kijelzéseinek áttekintése...(10)

A távvezérlő áttekintése...(3) A tv-készülék gombjainak és kijelzéseinek áttekintése...(10) Tartalomjegyzék A távvezérlő és a tv-készülék gombjai/kijelzései A távvezérlő áttekintése...(3) A tv-készülék gombjainak és kijelzéseinek áttekintése...(10) Tv-nézés Tv-nézés...(15) A digitális elektronikus

Részletesebben

LED-tévé LED TV. Kezelési útmutató Navodilo za uporabo. Magyar... 2 Slovenščina... 45

LED-tévé LED TV. Kezelési útmutató Navodilo za uporabo. Magyar... 2 Slovenščina... 45 LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 1 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15 D LED-tévé LED TV Kezelési útmutató Navodilo za uporabo Magyar... 2 Slovenščina... 45 Érvényesség kezdete: 06/2014, Modell: LED TV 2242

Részletesebben

2-631-916-32(1) Házimozi rendszer DVD-felvevővel. Kezelési útmutató DAR-RD100. 2005 Sony Corporation

2-631-916-32(1) Házimozi rendszer DVD-felvevővel. Kezelési útmutató DAR-RD100. 2005 Sony Corporation 2-631-916-32(1) Házimozi rendszer DVD-felvevővel Kezelési útmutató DAR-RD100 2005 Sony Corporation Csatlakoztatási útmutató Körültekintően olvassa el ezt a Csatlakoztatási útmutatót a rendszer részegységeinek

Részletesebben

76 cm-es (30") LCD-TV

76 cm-es (30) LCD-TV 76 cm-es (30") LCD-TV 2004, Minden jog fenntartva. Ezt a kézikönyvet szerzői jog védi. A szerzői jog tulajdonosa az Medion cég. védjegy: Az MS-DOS és a Windows a Microsoft cég bejegyzett védjegyei. A Pentium

Részletesebben

TARTALOM -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TARTALOM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LCD TV HU TARTALOM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 BEÁLLÍTÁS ÉS BIZTONSÁG 6 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

USB DVD LEJÁTSZÓ KÉZIKÖNYV KEZELÉSI UTASÍTÁS MODEL: HT902TB HT902TB-D0.BHUNLLK_HUN_5884 HT902TB-D0 SH92TB-S SH92TB-C SH92TB-W

USB DVD LEJÁTSZÓ KÉZIKÖNYV KEZELÉSI UTASÍTÁS MODEL: HT902TB HT902TB-D0.BHUNLLK_HUN_5884 HT902TB-D0 SH92TB-S SH92TB-C SH92TB-W HT902TB-D0.BHUNLLK_HUN_5884 LEJÁTSZÓ KÉZIKÖNYV KEZELÉSI UTASÍTÁS MODEL: HT902TB HT902TB-D0 SH92TB-S SH92TB-C SH92TB-W R USB Mielőtt csatlakoztatná, bekapcsolná és beállítaná a készüléket, kérjük, olvassa

Részletesebben

Tartalomjegyzék MAGYAR. 3. A képernyőmenü (OSD) beállításainak módosítása...15

Tartalomjegyzék MAGYAR. 3. A képernyőmenü (OSD) beállításainak módosítása...15 Tartalomjegyzék Hatósági információk...2 A figyelmeztető szimbólumok ismertetése...2 Biztonsági felhívások...2 Előszó...4 Garancia és szerviz / javítás...4 Tisztítás...4 1. Kezdeti lépések...5 A csomag

Részletesebben

A készülék áttekintése

A készülék áttekintése A készülék áttekintése LCD TV A készülék eleje DE CODES / KOD 1. TFT képernyő: 2. Üzemjelző: Világít, ha a készülék készenléti üzemmódban van. Kialszik, amikor a készüléket bekapcsolják: Infravörös érzékelő:

Részletesebben

User manual Bedienungsanleitung Manuel d Utilisateur Manual del usuario Manual do Utilizador Uživatelská příručka

User manual Bedienungsanleitung Manuel d Utilisateur Manual del usuario Manual do Utilizador Uživatelská příručka Digital Terrestrial HD Receiver SRT 8108 Picture similar User manual Bedienungsanleitung Manuel d Utilisateur Manual del usuario Manual do Utilizador Uživatelská příručka Návod k obsluze Instrukcja obsługi

Részletesebben

HANNspree HT11 19" LCD-TFT beépített TV-tuner + DVB-T

HANNspree HT11 19 LCD-TFT beépített TV-tuner + DVB-T HANNspree HT11 19" LCD-TFT beépített TV-tuner + DVB-T Használati útmutató Tartalomjegyzék Figyelmeztető jelek leírása... 2 Biztonsági előírások... 3 1. Első lépések...5 1.1 Csomag tartalma...5 1.2 A TV

Részletesebben

106,7 cm/42 LCD-TV integrált HD DVB-T/-C tunerrel

106,7 cm/42 LCD-TV integrált HD DVB-T/-C tunerrel 106,7 cm/42 LCD-TV integrált HD DVB-T/-C tunerrel Kezelési útmutató Promóciós időszak: 12/2012, Típus: P17078 (MD 30508) Eredeti kezelési útmutató Kapcsolat Medion Service Center R.A. Trade Kft. 2040 Budaörs

Részletesebben

LED TV Monitor T1 sorozat Használati utasítás

LED TV Monitor T1 sorozat Használati utasítás LED TV Monitor T1 sorozat Használati utasítás E HUG4532 Harmadik kiadás 2010. Augusztus Copyright 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva! Az ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) elõzetes írásos engedélye

Részletesebben

HP vp6300 sorozatú digitális kivetít. Felhasználói kézikönyv

HP vp6300 sorozatú digitális kivetít. Felhasználói kézikönyv HP vp6300 sorozatú digitális kivetít Felhasználói kézikönyv Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt,

Részletesebben

Földi digitális HD beltéri egység SRT 8903. Picture similar. Felhasználói kézikönyv

Földi digitális HD beltéri egység SRT 8903. Picture similar. Felhasználói kézikönyv Földi digitális HD beltéri egység SRT 8903 Picture similar Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék 1.0 Bevezetés 2 1.1 Biztonsági előírások 2 1.2 Tárolás 2 1.3 A készülék beállítása 3 1.4 Tartozékok 3

Részletesebben

A MindigTV Extra szolgáltatás használatához szükséges vevőegység. Telefunken TTR 280C Felhasználói útmutató

A MindigTV Extra szolgáltatás használatához szükséges vevőegység. Telefunken TTR 280C Felhasználói útmutató A MindigTV Extra szolgáltatás használatához szükséges vevőegység Telefunken TTR 280C Felhasználói útmutató Tartalomjegyzék Biztonsági előírások... 2 Áramellátás... 2 A távirányító áttekintése... 4 Csatlakozások...

Részletesebben

LED LCD TV HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és őrizze meg azt, mert később szükség lehet

LED LCD TV HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és őrizze meg azt, mert később szükség lehet HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LED LCD TV A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és őrizze meg azt, mert később szükség lehet rá. www.lg.com 2 LICENCEK LICENCEK A támogatott licencek

Részletesebben