A tavaszi szünet március 28-április 2-ig tart. A szünet elıtti utolsó tanítási nap március 27., a szünet utáni elsı tanítási nap április 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tavaszi szünet március 28-április 2-ig tart. A szünet elıtti utolsó tanítási nap március 27., a szünet utáni elsı tanítási nap április 3."

Átírás

1 VIII. évfolyam 2. szám március A közmeghallgatás és a testületi ülés anyagának nagy terjedelmére tekintettel külön kiadványban fogjuk tájékoztatni a lakosságot az ott elhangzott információkról. Balázsolás Gyönyörő néphagyományt elevenített fel ismét a 4. osztály, a Balázsolást. Mősorukat elıadták az iskolában, ellátogattak a Polgármesteri Hivatalba, az Óvodába, a Gondozási Központba, valamint február 17-én nagy sikerrel felléptek az Ópusztaszeri Templomban is. Felkészítıjük: Klézli Tünde Farsang Február 8-án rendeztük meg a hagyományos farsangi rendezvényünket a Faluházban. A 4. osztály népi farsangi csúfolódókkal nyitotta meg a mulatságot, majd az 1., 2., 3., 5., 6. osztály mutatta be jelmezes produkcióját. Az SZMK jóvoltából minden osztály finom tortát kapott szerepléséért. A büfét a 8. osztályosok és szüleik szervezték. Tombolával és diszkóval fejezıdött be az este. Köszönjük a gyerekek és a felkészítıik munkáját! március 15. Március 14-én, csütörtökön 10 órától március 15-e alkalmából ünnepi megemlékezést tartunk a Faluházban. A mősort a 7. osztály adja elı. Mindenkit szeretettel várunk! Nyílt hét az iskolában! március ig nyílt hetet tartunk az iskolában. Egész héten bármilyen órát lehet látogatni akár délelıtt, akár délután. Szeretettel várunk minden szülıt és minden érdeklıdıt. A tavaszi szünet március 28-április 2-ig tart. A szünet elıtti utolsó tanítási nap március 27., a szünet utáni elsı tanítási nap április 3.

2 VIII. évfolyam 2. szám március tól - 27-ig. Nyuszi projekt lesz az óvodánkban tól 20-ig. Nyílt délelıttöt tartunk minden csoportban, melyre szeretettel várjuk a Kedves Szülıket án Nyuszi látogatóba megyünk a gyerekekkel én Sport délelıttöt, sport vetélkedıt tartunk a gyerekeknek án 8 órától közös mise a gyerekekkel és a szülıkkel a Templomban, majd kézmőves foglalkozás lesz a gyerekeknek én Tavaszi fesztivált szervezünk az óvodás gyerekeknek a néphagyomány jegyében, vendégül látva a Tömörkényi és Ópusztaszeri nagycsoportos óvodásokat is. Ezen a napon délig lesz óvoda én pénteken továbbképzés miatt nem lesz óvoda én Tojás napot tartunk, ahol minden foglalkozás és tevékenység a tojásról szól án A sonka és tojásfızést minden gyerek megnézhet Piroska mamánál. Ezen a napon a nagycsoportosok Ópusztaszerre utaznak az Emlékparkba, ahol a Víz világnapja alkalmából vetélkedıt tartunk. A Tömörkényi és Ópusztaszeri nagycsoportos óvodásokkal közös foglalkozásokat szerveznek az óvónénik én 9 órától közös mise a szülıkkel és gyerekekkel a Templomban. A hagyományos húsvéti reggelit elfogyasztjuk a gyerekekkel, ezután a szülık közösen elkészíthetik a húsvéti tojást és a közös tojásfát. Ezen a napon 10 órától fogjuk kiosztani a Szakvéleményeket a nagycsoportban, ahol a részvétel a szülıknek kötelezı. A projekt befejezéseként közösen a szülıkkel, gyerekekkel tojásfát állítunk. Romhányi Erikának köszönjük az adományt ig. az óvoda ügyeletet tart az óvoda zárva. Nyitás Pinjung Emilné Igazgató helyettes

3 VIII. évfolyam 2. szám március A Gondozási Központ február 6-án Farsangi mulatságot szervezett az İszirózsa Népdalkörrel közösen. Az ellátottjaink ünnephez kapcsolódó versekkel és mondókákkal készültek, amelyeket felolvastak. Csöröge fánkot sütöttünk az alkalomra. Beszélgettek a régi farsangi szokásokról, majd az alkalomhoz illı dalokat énekeltek. Nagyon jó hangulatban telt a délelıtt, mindenki jól érezte magát. Köszönjük Barna Ferencné segítségét a sütésben. A Gondozási Központban február 07-én Antal Imre plébánossal közös beszélgetı és imakört tartottunk, ahol mindennapi gondjainkat és örömünket megbeszéltük. A plébános felajánlotta, hogy meglátogatja ellátottjainkat, s aki igényli, házszentelıt tart. A beszélgetés végén közösen imádkoztunk. A Gondozási Központ február 14-én Farsangi mulatságot szervezett a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola 4. osztályos tanulóival. Táncos, énekes mulatsággal kedveskedtek az idıs ellátottjainknak. Régi népi hagyományokat elevenítettek fel és adtak elı a Balázsolás jegyében. Kovács Krisztián intézményvezetı

4 VIII. évfolyam 2. szám március 2013 Elkezdıdött a Komplex telep program Baks Község Önkormányzata pályázati támogatást nyert a TÁMOP /1-es, Komplex telep pályázati felhíváson. A pályázati program megvalósításában két konzorciumi partner segítségével hajtunk végre elsısorban társadalmi felzárkóztatást segítı intézkedéseket. Konzorciumi partnerünk a Türr István Képzı és Kutató Intézet, illetve a SZITI Kulturális és Mentálhigienés Egyesület. Az elnyert támogatás összege Ft, amely összeg a konzorciumi partnerek között oszlik meg feladatik arányában. A programban országosan 21 település nyert támogatást, ahol elmondható, hogy a Dél-Alföldi Régió egyetlen nyertes pályázata a baksi projekt A program címe: "A jövınek dolgozunk" komplex környezet és életminıség fejlesztési program Baks Mária telepen, azonosító száma: TÁMOP / Közremőködı Szervezetként az ESZA Társadalmi és Szolgáltató Nonprofit Kft segíti a megvalósítást. A program 28 hónapon keresztül biztosít szolgáltatásokat a településen élık számára. A tervezés idıszakában elkészült egy ún. Közösségi Beavatkozási Terv, amely meghatározza azokat az irányokat, amelyek mentén haladnunk kell, illetve a legfontosabb beavatkozásokat, amelyek segítik, hogy a kitőzött céljainkat elérhessük. A program legfontosabb elemei: Szociális szolgáltatások fejlesztése: Csillagpont és Csillagház kialakítása, szociális munkások alkalmazása Csillagház késıbbi programjai: Játszóház, Háló klub - informatikai kompetenciák fejlesztése, Kreatív klub, Vállalkozók köre, Munkakeresık klubja, családi napok Munkaerıpiaci programok megvalósítása: Elsı lépés pilot program, Munkaeredés családi szövetségben program, munkaerıpiaci tanácsadás és szolgáltatások Kora gyermekkori beavatkozások: MESÉD program, óvodai és iskolai programok, SNI prevenciós tanácsadás, Oktatási szolgáltatások fejlesztése: SNI képzés a pedagógusok részére, Iskolai képességfejlesztı programok, Jó gyakorlatok győjtése Egészségügyi programelemek: életmód napok, szőrıprogramok lebonyolítása, drog prevenciós programelemek, helyi egészségterv kidolgozása, Felnıttképzések: Építıipari ismeretek, NOSZA települési szolgáltató, digitális írástudás számítástechnikai alapismeretek, Védelmi célú erdısávok energiaerdık telepítıje, fenntartója, Napenergia hasznosító szerelısegéd, Önkéntes szociális ápoló és gondozó Helyi szolgáltatások fejlesztése: konflikuskezelı tréning, mediátor képzés, szakmaközi munkacsoport mőködtetése A megvalósítás elsı lépéseként megkezdıdött a kötelezı elemként szereplı Csillagház kialakítása a volt pártház épületében. Ez a ház lesz a késıbbiekben a projekt megvalósítási helyszíne, itt található majd a projektiroda, illetve itt zajlik majd a tervezett programok nagy része. Elsı megvalósítandó képzésünk az építıipari alapismereteket biztosító akkreditált felnıttképzés lesz. Ezzel kapcsolatban én tartottunk tájékoztató fórumot a Mária telepen, a Közösségi Házban. Ismertettük, hogy a program keretein belül milyen intézkedéseket fogunk végrehajtani, illetve az elsı képzés programja is bemutatásra került. Nagy érdeklıdés kísérte elsı tájékoztatónkat és a képzésbe is som jelentkezıt regisztráltunk. Jelenleg a képzésben résztvevık kiválasztása zajlik, majd március 1-ével megkezdıdik a konkrét oktatási program is. A résztvevık elsısorban gyakorlati ismereteket kapnak, és részt vesznek a Csillagház építésében. A késıbbiekben megvalósuló konkrét programokról és idıpontokról a Baksi Hírmondó hasábjain keresztül tájékoztatjuk a lakosságot.

5 VIII. évfolyam 2. szám március Baksért Hagyományırzı és Szabadidıs Egyesület hírei: Köszönetnyilvánítás Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik a án megrendezett Falufarsang nagy sikeréhez kreatív ötleteikkel, anyagi támogatásukkal, munkájukkal és fellépésükkel hozzájárultak. Köszönjük annak a közel 400 felnıttnek és gyereknek, akik kilátogattak ezen a kellemes tavaszi szombat délutánon, és nem csináltak mást, csak jól érezték magukat a rendezvényünkön, és megcsodálhatták községünk tehetséges gyermekeit, fiataljait és bátor, vállalkozó kedvő nyugdíjasait. A mősorok végén a nagyböjti idıszakhoz méltón a gazdag babgulyás helyett, ízletes, zöldségekben bıvelkedı bableves, fánk és citromos tea várta a kilátogató vendégeket. Köszönetet mondunk: A Képviselı-testület - támogató tagjainak: Dr. Orosz Évának, Kecskeméti Józsefnének, Lépné Soós Anitának, Kovács Gábornak, és nem utolsósorban polgármesterünknek, Búza Zsoltnak. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, az Ö.N.O. dolgozóinak, a Családi Napközi munkatársainak, a Polgárırök Helyi Szervezetének, és Huszkáné Zsemberi Évának. Az intézményvezetınknek Somogyiné Utasy Ibolya igazgatónınknek, az Óvoda középsı csoportjának a Ficánkáknak, az Általános Iskola és a 6. osztályos gyermekeinek és osztályfınökeiknek, és az ıket segítı szülıknek, az iskolai énekkarnak, az óvodai dolgozóknak, a Hip-Hop tánccsoportnak és vezetıjének Cimber Anikónak, a Cinege néptánccsoportnak és vezetıjének Baloghné Váradi Brigittának, a Subás Zenekarnak. A sokoldalú - segítı, támogató és fellépı Mozgáskorlátozottak Helyi Szervezetének, és az İszirózsa Népdalkörnek, akik név szerint a következık voltak: Kecskeméti Józsefné csoportvezetı és családja, Antal Mihályné, Tóth Istvánné, Elekes Istvánné, Donka József, Donka Józsefné, Péntek Imréné, Jópeti Istvánné, Dóka Ferencné, Gémes Imola, Juhász Lászlóné, Berkó Szilveszterné, Sebık Jánosné, Ördög Györgyné, Tábit Istvánné, Búza Antalné. Köszönjük még a támogatást Sebık Istvánnénak, Harmath Mihálynénak, Kócsó Mihálynak és feleségének, Cimberné Maszlag Anikónak, Búza Antalnak, Csépe Istvánnak, Tóth Lászlónak, a helyi COOP-os bolt dolgozóinak, az Aranykosár Zöldség és Gyümölcskereskedésnek, Magony Tamásnak és feleségének, az iskola pályázati forrásának, az ERFE BT-nek, a kitőnı szakácsoknak és segédeiknek, Zsemberi Jánosnak, Búza Csabának és a konyhai szolgálat mellett fellépı Tóth Józsefnek, Kócsó Ákosnak, Kacsinta Tamásnak, és az egyesületünk tagjainak. Dobos Péter egyesületi elnök

6 VIII. évfolyam 2. szám március A Baksi Gazdakör hírei március 1-én került megrendezésre az immár hagyományosnak mondható Gazdafórum. Hagyományos, hiszen évek óta sor kerül erre a rendezvényre,de ugyanakkor rendhagyó, mert most elsı alkalommal volt az est házigazdája az újjáalakult Baksi Gazdakör. A fórumon a gazdálkodók, ıstermelık, vállalkozók tájékoztatást kaptak: aktuális agrárinformációkról, a 2013 évi járulék - és adóügyekrıl, a 2013 évi mezıgazdasági pályázatokról, az ıstermelıi igazolványokkal,a területalapú támogatással,az agrárkörnyezet gazdálkodással, a kárenyhítéssel kapcsolatos tudnivalókról, az újjáalakult Agrárkamaráról, valamint egyéb, a gazdálkodókat érintı teendıkrıl. Vendégeink voltak: Pestuka Gabriella Schultz József Futó Tamás Kispál Ferenc Csókásiné Dr. Király Anikó Krizsán Péter Bartók Norbert NAV Délalföldi Regionális Adóigazgatóság osztályvezetıje MVH Csongrád Megyei Kirendeltség osztályvezetıje Csongrád Megyei Kormányhivatal FM Igazgatóság igazgatója Csongrád Megyei Gazdakörök elnöke Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat elnöke Onozó Agro KFT ügyvezetıje Altoterra KFT képviselıje Szeretnék köszönetet mondani vendégeinknek, hogy elfogadták meghívásunkat és közvetlen, teljes körő, hiteles tájékoztatást nyújtottak minden, a gazdálkodókat érintı témában. Örömmel számolhatok be az est sikerérıl, a finom vacsoráról, a jó hangulatról, arról a példátlan összefogásról, amit a gazdák, mint már oly sokszor most is bizonyítottak, hiszen a közel nyolcvan résztvevı gazdálkodó szívvel lélekkel, idejüket és pénzüket nem sajnálva nyújtottak önzetlen segítséget. Támogatóink: Ópusztaszeri Vízügyi Vadásztársaság képviselıi: Olajos Sándor,Kovács János/Subás/,ifj Pinjung Emil, ERFE-BT, Mihályné Erzsike, Elhard Istvánné, Balogh István, Baloghné Farkas Nóra, Berkó Attila, Boda Mihály, Boros János, Czimberné Maszlag Anikó, Csépe István, Dékány Józsefné /Ilona/, Dóka Klára, Faragó B Sándor, Elekes Ferenc, Fülöp Zoltán, Fátyolné Ménesi Ildikó, Gémes Jenı, ifj Gémes Jenı, Gémes Jenci, Gémes Sándorné, Gémes Béla, Gémes József, Jenei Andrásné, Jópeti Istvánné, Kovács Istvánné, Kovács Józsefné, Kocsis László, Lantos László, Mihályné, Mihály Menyhért, Mihály István, Oláh István, Pardi Bálint, Pardi Bálintné, Pappné Kulcsár Edit, Papp Zoltán, Papp Ferencné, Ragasits Attila, Sági Ferenc, Sági Ferencné, Süli István, Tóth László, Tóth János, Tóth István, Tóth Istvánné, Tóth János, Tábit Pálné, Tábit Tibor, Varga János, Varga Jánosné, Zsóri Péter, Zsóri Péterné. Köszönöm a Baksi Gazdakör minden tagjának, és minden támogatónknak,hogy adományaikkal hozzájárultak az est sikeréhez! Kívánok minden gazdálkodónak jó egészséget, kegyes idıjárást, bı termést! Tisztelettel: Mihályné Tóth Margit a Baksi Gazdakör elnöke

7 VIII. évfolyam 2. szám március A szülık és a gyerekek nevében köszönünk minden jellegő támogatást a IV. Baksi Vıfély- és Zenésztalálkozó létrejöttében való segítségnyútjásában: Kecskeméti Józsefné és családja, Klézli Tünde, Czombos István és családja, Huszkáné Zsemberi Éva és családja, Pók Imréné, Kapornai István és családja, Simon Noémi és Szommer Petra - a csoport fodrászai, Kócsó Mihály és családja, Nagy Sándor és családja, Búza Zsolt és családja, Misztik Mőhely- Búza Csaba és neje, Mihályné Tóth Margit, Pinjung Emilné, Herpai Mihály, İrangyal Patika, Darabos Pékség, Szalainé Tari Erika, Biczók Mihályné, Somogyi András, Somogyi Mária, Somogyiné Utasy Ibolya, Utasy Kálmán és neje, Mihály Ferencné Irénke, Baksért Hagyományırzı és Szabadidıs Egyesület, Kulturális Egyesület, ERFE Bt.- Mihályné Erzsike, Kutasi László és neje, Sebık Imre és családja, Jenei András és családja, Jenei Andrásné Rózsika, Mihály Mária, Bernáth János és családja, Ormándi Ferenc és családja, Dobosné Kócsó Tímea, Tóth László és családja, Kovács János-zenész, Cimberné Maszlag Anikó, Kutasi Andrea, Tóth Mariann, Tóth József és Tóthné Kispál Ágnes, Marácziné Faddi Julianna, Papné Bánfi Renáta, Héjjas-Hegedős Andrea, Molnár Szilvia, Balogh Lajosné, Ormándi Ferencné-Piroska mama, Bánfi Pálné, Balog Zolika és szülei, Szombathelyi Sándor és családja, Veres-Bozsó Erzsébet, Cseppentı Rita, Pálinkóné Herpai Zuszsanna, Bárkainé Bánfi Mária, Csépe István, Barna István, Kapornai Istvánné, Gémesi Edit és fia, Kovács Krisztián és a Gondozási Központ dolgozói és tagjai, Kátai- Benedek Zsolt, Kovács Lóránt és családja, Sebık Mónika, Szabados Dóra és szülei, Apróné Molnár Erika, Búzáné Huszka Ildikó, Túri Ildikó, Mihály Dániel és neje, Rostás Erika, Szlávev Tamás és neje, Antal Nándor és Pálinkó Erika, Szlávev Szilárd, Buri Tibor és neje, Laczkó Mária, Rostás Brigitta, Papp Mihály és Túri Zsuzsanna, Mártonné Julika, Elhardné Emike, Sebık Zoli, Udvardi Sándor és neje, Nagy Mihály, Bánfi István, Horváth István, Kocsisné Tamás Mária, Keresztúriné Fekete Irénke, Fekete Jánosné, Ördögh Györgyné Veronka-keszkenık hímzése, Country Food Húsüzem-Szeged-Nagy Tibor, Kovács Sándor és családja, Tábith István, Szommer Zoltán A bevétel összegét karaktercipıkre, viseletekre és utazási költségekre fordítjuk a tavaszi verseny szezonban. Baloghné Váradi Brigitta Cinege Néptánccsoport A Baksi Kulturális Egyesület nevében szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik az Idısek Karácsonyi Ünnepségén fellépésükkel, csodálatos mősorszámaikkal meghitt ünnepi hangulatot teremtettek, és felejthetetlen élményt nyújtottak községünk idıs lakosai számára. Köszönjük: Klézli Tünde tanárnınek és a 4. osztályos gyerekeknek, Baloghné Váradi Brigittának és a Cinege néptánc csoport tagjainak, Tóthné Kispál Ágnes tanárnınek és a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola énekkarának, a Múzsa Mővészeti Iskola zenetagozatos növendékeinek, Cimber Anikónak és a Hipp-hopp csoport tagjainak, Deák Ferencnének és a Citerazenekar és népdalkör tagjainak, Lıdy Daniellának és Lıdy Dánielnek, Riba Lászlónak és a Poén színtársulat tagjainak. Köszönjük mindenkinek, aki munkájával és anyagi támogatásával hozzájárult az est sikeréhez. A fellépı gyerekek ajándékát a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola Integrált Pedagógiai Rendszer pályázati alap biztosította. Ezúton mondunk köszönetet Somogyiné Utasy Ibolya igazgatóasszonynak, Tóthné Kispál Ágnes tanárnınek, Tóth Mariann tanárnınek az ehhez nyújtott segítségükért: Köszönjük további támogatóinknak: Baks Község Önkormányzata, Baksi Polgárır és Vagyonvédelmi Egyesület, a Közösségi Ház dolgozói: Cimberné Maszlag Anikó, Balogh Józsefné, Kócsó Ákos, Holchíd Kft,Dékány Józsefné, Délács Kft, Tisza Vendéglı- Kovács Sándor és családja, ERFE Bt.-Mihály Ferencné, Darabos Péktár Baks- Darabos Gábor, Aranykosár Zöldségüzlet Szlávev Szilárd és neje,boda Mihály, Bali Lajos, Boros János, Tóth István, Tóth Istvánné, Tóth Viola, Tóth Mariann, Mihályné Tóth Margit, Jópeti Istvánné, Korom Ferencné(Gyöngyi), Baloghné Farkas Nóra, Balogh Istvánné, Tábith Tibor, Kovács Józsefné, Jeneiné Vidács Mária, Kapornai Istvánné(Veronka) Gyergyádesz Jánosné, Ragasits Attila, Fátyolné Ménesi Ildikó, Dóka Klára, Elhard Istvánné, Biczók László, Magony Tamás és neje, Váriné Péntek Zsuzsanna, Fülöp Zoltánné, Papp Zoltánné, Kacsinta Tamás A Baksi Kulturális Egyesület nevében Mihályné Tóth Margit az egyesület elnöke

8 VIII. évfolyam 2. szám március Köszönetnyilvánítás Lévai Vilmos 4. osztályos tanuló részére adománygyőjtést szerveztünk azzal a céllal, hogy a kórházban tartózkodásának idejét megkönnyítsük. Az összegyőjtött pénzbıl a kisfiú kérésére - telefont vásároltunk. Köszönetet szeretnénk ezért mondani az alábbiakban felsorolt személyeknek. Köszönjük, hogy példamutató összefogásukkal sikerült örömet szerezni e nehéz helyzetben lévı kisfiúnak. Sconto Team (100 forintos bolt), Ferenczikné Incike, Szlávev Szilárd és Tündi, Harmathné Angi, Cimberné Maszlag Anikó, Rózsavölgyi Ibi, Csurár Szandra, Abdul Rahimné-Mária, Nagy Dávid, Somodi Roland, Antal Imre plébános, Konkoly Gyuláné, Pappné Kulcsár Edit, Csurár Natasa és családja, Péntek Imréné, Papp Andrea, Papp Ferencné Vera néni, Bárkai Mihályné, Mártonné Kecskeméti Szilvia, Kátainé Tábith Éva, Ajtai Attila, Huszka Martin, Rózsavölgyi Ibike, Márton Zoltán, Tóth Margit, Bárdosné Buri Ildikó, Búzáné Huszka Ildikó, Klézli Tünde, SZMK-s szülık és a 4. osztály tanulói. Elmélkedések, imádságok, keresztény gondolatok Idén február 13-ra esett a Nagyböjti idıszak kezdete, a Hamvazószerda. Nagy öröm volt ez nekünk a baksi hívek számára, hogy ezen az egyházi fıünnepen a Baksi Jézus Szíve Templomban ismét nagyon sokan voltak. Nagyböjt kezdetére való tekintettel indítom el ezt az új rovatot, amelyben elmélkedéseket, imádságokat, keresztény gondolatokat osztok majd meg minden alkalommal a kedves olvasókkal at egyházunkban a Hit Évének választották, így különösen aktuális a keresztény ember számára, hogy hitbeli elmélkedéseket, imádságokat, osszon meg embertársaival. Kérem azokat a baksi híveket, akik kedvet éreznek ebbe a rovatba írni, keressenek fel, hogy az ı gondolataikat is közölni tudjuk. Köszönöm. Dobos Péter hitoktató Nagyböjt a Hit Évében - Gyulay Endre nyug. megyéspüspök úr gondolatai a Nagyböjt kezdetén: Valakit bilincselve visznek gályarabnak, azt mondják tolvaj. Valakit visznek kivégezni, azt mondják többeket meggyilkolt. Valakit kereszthalálra ítéltek, viszi a keresztjét, azt mondják, káromkodott, királlyá tette magát, lázít. Ha érdekel igazán a látott, hallott eset, utána kell járnom, mi is az igazság? Az elsı személy Victor Hugo regényében egy kenyeret lopott, mert éhezett gyermeke, de annyi pénze se volt, hogy megvegye a kenyeret, és enni adjon gyermekének. A második férfi megbosszulni akarta sérelmét, megölte azt, aki megsértette, de annak ártatlan feleségét is, két kicsiny gyermekét is. A harmadik neve Jézus Krisztus. Vádlói akartak megszabadulni tıle. A fıpap és tanácsa halálra ítélte, a római helytartó nehezen, de állását féltve elfogadta, jóváhagyta a kereszthalál büntetést. Az elsınél látva az okot, sajnálkozom. A másodiknál jónak ítélem a döntést. És a harmadiknál? Nem kellene utánanéznem az igazi oknak? Hogy helyeseljem, vagy elítéljem a döntésüket? Hogy esetleg rájöjjek, nekem is részem van e halálos ítéletben? Nem kellene pontos ismereteket szereznem Róla, életérıl, tanításáról, csodáiról? A meghirdetett Hit évében is negyven nap van e szentidıben, tíz tíz nap jut egy egy evangélium elolvasására, megértésére, átélésére. Ezt megtéve világos lesz, ki İ? Mért jött? Mit tett értünk, sıt értem? Megértem, hogy bőneimmel én is ott voltam Pilátus ítélıszéke elıtt, ott voltam a kereszthalálánál. Talán a hit évében megértem İt, szeretetét irántam és irántunk. Megsejtem, hogy mit kell tennem, hogy kell İt és a többieket, akikért meghalt, szeretnem! Bőnbánatom, szentgyónásom, igaz megtérésem jele lesz, hogy megértettem a fönti kettı mellett, utánajárva a harmadiknak esetét. Talán még arra is rászánom magamat, és keresek idıt is rá, hogy felfedezésemet, hitemet apostoli lélekkel és Krisztus iránti szeretetbıl másokkal is megbeszélem. Csak negyven nap! Használjuk fel méltó módon! Ámen.

9 VIII. évfolyam 2. szám március Kedves lakótársaim! Kedves olvasó! Ismét be kell nyújtanunk adóbevallásunkat, amelyekben rendelkezhetünk személyi jövedelemadónk 1%-ról. A Baksért Hagyományırzı és Szabadidıs Egyesület nevében kérem, hogy jövıre is támogassák civil szervezetünket, és ajánlják adóik 1%-át egyesületünk számára! A befolyó bevételekbıl 2013-ban is támogatni szeretnénk, az immár tíz éve mőködı, és sikerekben gazdag helyi néptáncos csoportot, és a hagyományosnak mondható faluszintő programjainkkal, az Önkormányzattal és a Polgármesteri Hivatallal karöltve, (Falufarsang, Vakáció-kupa, Tökfesztivál, Falukarácsony) továbbra is színvonalas rendezvényekre várjuk a baksi lakosokat. Együttmőködési megállapodást kötöttünk a helyi iskolával és óvodával, ezzel támogatva az oda járó gyerekeinket is. Kérjük, támogassanak minket, hogy továbbra is Baksért, a közösségért tegyük a dolgunkat, lakóhelyünk és a benne élık javára! Köszönjük! Adószám: Dobos Péter egyesületi elnök Baksért Hagyományırzı és Szabadidıs Egyesület Baksi Kulturális Egyesület Kérjük, hogy ajánlja fel adója 1%-át, hogy még több támogatást nyújthassunk! Adószámunk: Köszönettel: Mihályné Tóth Margit Baksi Kulturális Egyesület elnöke KÖSZÖNET Baks Községi Önkormányzat ezúton mond köszönetet Herpai Mihálynak és ifj. Zsemberi Jánosnak a 4 tonnát meghaladó élelmiszersegély szállítmány Szigetszentmiklósról Baksra történı ingyenes leszállításáért. Baks Községi Önkormányzat nevében Búza Zsolt polgármester Születések: Filipovics Anita Patrícia Filipovics András- Vincze Anita Csurár Roland Csurár Roland - Rostás Mária Alexandra Király Olivér József Király Ferenc- Jónás Mónika Ajtai Valentinó Zsolt Rostás Zsolt Ajtai Szilvia Hajagos Tícián Kornél Hajagos Norbert Szentesi Tünde Rostás Sándor Kolompár Sándor Rostás Alexandra Szirony Erik Szirony Csaba- Kolompár Cecília Halálozás: Joó János (1942) Kun János(1923) Vidács Istvánné (1934) Olaszki Ferencné (1934) Antal Zoltán (1961) Csehó Józsefné (1928) Mély fájdalommal emlékezünk drága jó édesapánk Guth József halálának 14. éves évfordulójára. Felesége, fia: József, lánya Zsuzsanna, menye: Eszter, négy unokája: Szabolcs, Gábor, Helga és Zoltán, valamint unokamenyei: Edina és Judit, 3 dédunokája: Noémi, Milán, Gellért, akit ı már nem láthatott soha. El nem múló fájdalommal és szeretettel, míg élünk az emléked a szívünkben örökké élni fog Drága jó Édesapánk.

10 VIII. évfolyam 2. szám március ONOZO AGRO Kft. Vevőtalálkozót tartottunk Bakson az általunk üzemeltetett Iparcikk bolt vásárlói részére én. A megjelent termelők szakmailag értékes előadásokat hallhattak, melyekből hasznos információkat gyűjthettek. Vacsorával és tombolahúzással zártuk a találkozót. A képen Pinjung Emil MVH Csongrád Megyei Regionális Illetékességű Kirendeltség vezetője előadását tartja. ONOZO AGRO Kft. MŰTRÁGYA, NÖVÉNYVÉDŐ SZER, AGROFÓLIA KIS- és NAGYKERESKEDELEM Tájékoztatjuk Kedves Vásárlóinkat, hogy Március 1-től Baks Iparcikk bolt nyitva tartása Hétfő Péntek: Szombat, Vasárnap: ZÁRVA Díjmentes Növényvédelmi szaktanácsadás és I. kategóriás növényvédő szerek vásárlási lehetősége! hétfőnként 8 és 10 óra között az üzletben TASI JÓZSEF növényvédelmi szakmérnök közreműködésével tel.:70/ Folyamatosan megújuló árukészlettel várjuk régi és új vásárlóinkat! tel.:62/ Baksi Hírmondó: Megjelenik havonta Kiadja: Baks Község Önkormányzata Engedélyszám: 2.9/1270-1/2006 Felelős szerkesztő: Dr. Lajkó Norbert jegyző Szerkesztő: Kócsó Ákos Szerkesztőség címe: 6768 Baks, Fő u. 92. Telefon: (30) Sokszorosítás: TISZAPRESS Nyomda Készült: 800 példányban HU ISSN (Nyomtatott)/(Print) HU ISSN (Online)

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.)

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.) A 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Kisújszállás városban működő szavazatszámláló bizottságok választott tagjai, póttagjai 1. TEVK

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2016. febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT Ssz. Név 1. Bakos Zoltán 2. Bakos Zoltán 3. Bakos Zoltán 4. Bakos Zoltán 5. Balog Csaba 6. Balog Csaba 7. Balog

Részletesebben

A képviselı-testület 2012. november 28-án tartotta soros ülését.

A képviselı-testület 2012. november 28-án tartotta soros ülését. VII. évfolyam 10. szám 2012. december A képviselı-testület 2012. november 28-án tartotta soros ülését. Ezen az ülésen megtárgyalták az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját, a 2012. III. negyedéves

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

N y i l v á n t a r t á s az önkormányzat kitüntetettjeiről évtől

N y i l v á n t a r t á s az önkormányzat kitüntetettjeiről évtől N y i l v á n t a r t á s az önkormányzat kitüntetettjeiről 1994. évtől N é v Időpont Jellege Hargitai Mihály 1994. április 6. posztumusz Proksza Pálné 1994. április 6. ért Lázár András 1994. április 6.

Részletesebben

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL NÉV CÍM 1.TÚRA 2.TÚRA 3.TÚRA 4.TÚRA 1. ÁDÁM BIANKA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 2. ÁDÁM CINTIA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 3. AUER BRIGITTA BUCSA, KOSSUTH U. 96/B 4. AUER GABRIELLA

Részletesebben

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.:

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.: Tanulói Névsor 1/c osztály osztályfőnök: Csernák Lajosné 1. Ajtai Rajmund Bendegúz 2. Ambrus Lajos Máté 3. Boldizsár Jázmin 4. Boldizsár Sándor Rómeó 5. Dombi Sándor Ferenc 6. Farkas Krisztián 7. Gyapjas

Részletesebben

2016. június június 6.

2016. június június 6. 2016. június 1. 2016. június 6. GYŐRI ÉDES TERMÉKCSOMAG: Szalainé Koczó Erzsébet Juhász Edit (feldolgozás alatt) SZŐLLŐSI ISTVÁNNÉ Zoltán Oláh Czanik Beáta Szabó Veronika A Györgyné Barati Istvánné Botos

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA 2016. futónaptár.hu 10 KM Összesített eredmények: Helyezés Név Rajtszám Teljesítés ideje 1. Varga József 322 00:40:43 00:00:00 2. Hajduska Balázs 320 00:44:22 00:03:39

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

Hatósági szerződés Ft év

Hatósági szerződés Ft év Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződéskötés dátuma Szerződés hatálya Partner / Szerződő fél Hatósági szerződés 2.211.375 Ft 2013.11.28 3 év Aradi Ágnes Hatósági szerződés 2.099.901

Részletesebben

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: ,

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: , KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: 340-011, fax: 540-044, E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. október 24-i ülésére Tárgy: JELENTÉS

Részletesebben

hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U /1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U /2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U /1

hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U /1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U /2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U /1 név cím hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U 35 17015/1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U 33 17015/2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U 27 17018 MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U 9 17019/1 GEDEI GYULA GYÖRGY MESTER U 11 17019/2 GEDEI ANIKÓ

Részletesebben

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/ Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/311-211 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z) szakképesítés

Részletesebben

Benevezett: 68 fő Részt vett: 60fő

Benevezett: 68 fő Részt vett: 60fő Kalmá László Mat. verseny 2014. Végleges lista Helyezés Név Évfolyam Felkészítő tanár 1. Takács Balázs 5 Szalainé Szunyi Klára 2. Hámori Janka 5 Tánczosné Fullér Ildikó, Hoffer G 3. Jászapáti Péter 5 Tánczosné

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Zárt ülés határozatai 114-189-ig

Zárt ülés határozatai 114-189-ig Zárt ülés határozatai 114-189-ig 114/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról 115/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott.

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott. kerítésjavítás 1 Bába János 8.50 Bába János 0.00 8.50 2 Bába Jánosné 6.50 Bába Jánosné 0.00 6.50 Bagladi Sándor 0.00 1 Bagladi Sándor 10.00 10.00 3 Bajusz Balázs 4.50 Bajusz Balázs 0.00 4.50 4 Bajusz Bence

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

biológia-mezg. gyakorlatok

biológia-mezg. gyakorlatok Darida István Faragó Béláné magyar-orosz rajz-földrajz- Fülöp Ferencné Gál Pálné Gát László Korsós Jozefa Mészáros Pál Mészáros Pálné Pokorny Irma Dr. Pozsár Pálné Szucsán Andrásné Dr. Rantal János Lakatos

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Baks szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep építése szárzúzót traktorral és pótkocsival Baks Községért Emlékérmet dr.

Baks szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep építése szárzúzót traktorral és pótkocsival Baks Községért Emlékérmet dr. VII. évfolyam 6. szám 2012. augusztus A képviselı-testület július 3-i rendkívüli ülésén döntött a XVII. Baksi Falunapok alkalmából odaítélt díjakról, valamint a Telenor Magyarország Zrt-vel fennálló glóbusz

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Cafeteria juttatás szabályzata 2012. évben

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Cafeteria juttatás szabályzata 2012. évben Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Cafeteria juttatás szabályzata 2012. évben Hajdúhadház Városi Önkormányzat jegyzője a Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkavállalóit

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

APEH DAR. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz Helység Cím. Szakigazgató (62) 567-528. Osztályvezetı (76) 512-711

APEH DAR. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz Helység Cím. Szakigazgató (62) 567-528. Osztályvezetı (76) 512-711 Tamásné Czinege Csilla Régió Igazgató Igazgató 594 dar.igazgato@apeh.gov.hu 6721 Szeged Bocskai u. 14. Dr. Csurgó Edit Végrehajtási És Felszámolási Szakigazgató Szakigazgató 528 777 dar.vhfelsz.szakig@apeh.gov.hu

Részletesebben

Tisztelt Választópolgárok!

Tisztelt Választópolgárok! Tisztelt Választópolgárok! A választási eljárásról szóló, többször módosított 1997. évi C. törvénynek a helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képvisel k

Részletesebben

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat nevében a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által 2015. július hóban kötött szállítói szerződések

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat nevében a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által 2015. július hóban kötött szállítói szerződések A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat nevében a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által 2015. július hóban kötött szállítói szerződések Szállító megnevezése típusa tárgya értéke Airplay Kft.

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2014. január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita Kecskeméti

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

17 saját rendezésű program 1500 résztvevő

17 saját rendezésű program 1500 résztvevő 2013. december 21. 17 saját rendezésű program 1500 résztvevő 10 futórendezvény 4 streetball-kupa és dobóverseny 2 kerékpáros teljesítménytúra 1 gyalogos teljesítménytúra 1 12+1 program DÖKE-tagok részvételével

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Jegyzőkönyv július 7. vasárnap. Csongrád, Serház- Zugi Holt-Tisza

Jegyzőkönyv július 7. vasárnap. Csongrád, Serház- Zugi Holt-Tisza Jegyzőkönyv 2013. július 7. vasárnap Csongrád, Serház- Zugi Holt-Tisza Versenybíróság Elnök: Vezető időmérő: Időmérők: Indító: Célbíró: Versenyiroda: Gergely Ildikó Sebők János Palásti Erika Bartók Márton

Részletesebben

Erről értesül: 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben

Erről értesül: 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 1/2015. (I.27.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi- Szociális Bizottság

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 58 HORVÁTH ANNA KHTK-FÉNYPÁRDUCOK 372 pont 59 % 2. 107 HORVÁTH KATICA TURUL KOPPÁNY 284 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 83 STEITZ ADELINA TURUL KOPPÁNY 375 pont 59 % 1. 39 FARKAS SZABOLCS

Részletesebben

5. Keszi Maraton eredménylista xlsx - 5km abszolút. 5km abszolút

5. Keszi Maraton eredménylista xlsx - 5km abszolút. 5km abszolút 5. Keszi Maraton eredménylista 2015.09.19..xlsx - 5km abszolút 5km abszolút 1. Filep Alex 446 Férfi 5km Tiszaújváros 0:24:28.193 2. Bordás Attila 410 Férfi 5km Kistokaj 0:24:40.395 3. Burai Jácint 430

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 2/2015 Napirendi pontok: 1. A 2015.

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592 660 Fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Iskolai/ kerületi/ fővárosi

Iskolai/ kerületi/ fővárosi 3. a Felkészítő pedagógus Borbély Szabina mesemondó Iskolai I. Sebők Erika Nagy Bálint mesemondó Iskolai II. Sebők Erika Baranyi Szilvia mesemondó Iskolai III. Sebők Erika Novák Zsófia szavaló Iskolai

Részletesebben

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai 72332609070 András Anikó végzettség 74350268240 András Istvánné főiskola 78444637868 Argat Rita Mária főiskola 72481668200 Bagó Henrietta főiskola

Részletesebben

megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács elnöke megyei tanács megyei tanács megyei tanács

megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács elnöke megyei tanács megyei tanács megyei tanács Név Titulus Címek Idı kezd Idı vég Hely Beosztás Képviselı? Párt funkció Megjegyzés Juhász Imréné Gonda Zsuzsanna dr. 1950 1956 Szolnok megye Ragó Antal 1956 1957 Szolnok megye Tóth Imre 1956 1957 Szolnok

Részletesebben

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8.

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Gáll Eszter Adó-

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

A augusztus 29-től szeptember 30-ig kiírt LAKÁSPÁLYÁZAT EREDMÉNYE

A augusztus 29-től szeptember 30-ig kiírt LAKÁSPÁLYÁZAT EREDMÉNYE A 2016. augusztus 29-től 2016. szeptember 30-ig kiírt LAKÁSPÁLYÁZAT EREDMÉNYE Hollán Ernő utca 30. 1. lh. földszint 4. szám alatti I. Horváthné Majer Gabriella piaci alapú lakbér vállalása II. Zsigmond

Részletesebben

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények Általános Iskola Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért Bogyiszló 2009.02.18. Eredmények Helyezés/Név Osztály D1 D2 Idő Fiú (6) 1 Bencze Máté Márk 1.oszt. 4:24 4:24 2 Végh

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC 2015. 10. 09. NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY Abonyi József 1914 1984 0005-0033 Ádám Gáborné Gőz Eszter 0035-0054 Agócs Pál 1937 1990 0045-0018 Alföldi Zsigmondné Bodnár Róza

Részletesebben

Észak-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :58

Észak-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :58 Szum 0 0 E F Intézmény Irodalom, nyelv és helymatematika és fizika Számítástechnika Történelem Összesen Elérhető: 00 00 0 00 Elért maximum: Bejutási határ: 0 0, Beküldési határ: Beküldött dolgozat: 0 0_Beregszászi

Részletesebben

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY FÜRKÉSZ HELYESÍRÁSI ÉS NYELVHELYESSÉGI VERSENY 2016-2017 KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY Megye: Szilágy Körzet: 5. osztály S. sz. A tanuló Felkészítő tanár 1. Kósa Panna Boda Erzsébet Mihai Eminescu Általános

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Turul Koppány Íjászai, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 44 Hajdú Metód Sándorfalvi Sólymok ÍE 312 pont 49 % 2. 151 Büki Adrián 287 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 47 Barta Viktória Aliscai Nyilai 477 pont

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált.

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Iskola 3. hely Ritka Viktória Kossuth Lajos Ált. Iskola 1. hely Pap

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye. Tanuló neve Évfolyam Kategória Felkészítı pedagógus neve Iskola neve Helyezés

Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye. Tanuló neve Évfolyam Kategória Felkészítı pedagógus neve Iskola neve Helyezés Várkonyi Zsombor 6 1 Veres Sándor Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvő Virág Levente 6 1 Szeıkéné Tanai Éva Óbudai Harrer Pál 2 1 Lengyel Balázs

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Budapest, 2012. április 21. Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek I. forduló 2012. április 4.

Budapest, 2012. április 21. Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek I. forduló 2012. április 4. 1. Golovics Milán Kecskemét 3 4 1 3 7 5 5 5 4 37 4 4 3 3 2 3 4 3 26 4 4 2 3 5 3 6 2 29 92 2. Boros Klaudia Miskolc 3 2 2 2 9 4 5 5 4 36 2 4 4 2 2 1 4 4 23 4 4 2 4 4 3 6 2 29 88 3. Tóth Gergő János Debrecen

Részletesebben

SZENTLİRINC település választási eredményei

SZENTLİRINC település választási eredményei SZENTLİRINC település választási eredményei A polgármester MÁTIS ISTVÁN Független jelölt lett A települési önkormányzat tagjainak : 13 fı Az önkormányzat összetétele : Név Jelölı szervezet(ek) ASZTALOS

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

06-24/407-609 E-mail: ovoda.titkarsag@vnet.hu Fax: 06-24 / 407-609

06-24/407-609 E-mail: ovoda.titkarsag@vnet.hu Fax: 06-24 / 407-609 Szigethalom Önkormányzat 2315. Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. 06-24/407-609 E-mail: ovoda.titkarsag@vnet.hu Fax: 06-24 / 407-609 Sorsz. Név Beosztás Iskolai végzettsége 1. Ágics Lászlóné

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke 1 az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) ú rendelet függeléke K I M U T A T Á S FÖLDESEN MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEKRŐL, EGYESÜLETEKRŐL,

Részletesebben

INGATLAN ADÁS-VÉTELI ÉS BÉRLETI SZERZŐDÉSEK - 5 MILLIÓ FT FELETTI SZERZŐDÉSEK IKV ZRT

INGATLAN ADÁS-VÉTELI ÉS BÉRLETI SZERZŐDÉSEK - 5 MILLIÓ FT FELETTI SZERZŐDÉSEK IKV ZRT tárgya t kötő felek Szeged, Kölcsey u. 10. - 1. em. 6. hrsz.: 3903/2/A/6 2016.01.11. vevő: Mráz Éva 17 404 800 Ft Szeged, Kárász u. 16. - 2. em. 21. hrsz.: 3875/5/A/21 2016.01.11. vevő: Sütő Vilmos Zsolt

Részletesebben

Temetõi melléklet 2009

Temetõi melléklet 2009 A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Temetõi melléklet 2009 Tisztelt Hozzátartozók! A temetıi nyilvántartás szerint az alábbi ek feletti rendelkezési jog lejárt! Mivel a felett rendelkezık

Részletesebben

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után -35 női egyéni toll labda 1. Szuchovszky Evelyn 30 pont 2. Vida Alexandra 22 pont 3. Jung Ágnes 16 pont -35 férfi egyéni toll labda 1. Tóth Richárd 106 pont 2.

Részletesebben

foglalkozás jellege Ifkovicsné Karasz Ildikó felzárkóztató hétfő 6. óra 51. felzárkóztató hétfő 6. 51.

foglalkozás jellege Ifkovicsné Karasz Ildikó felzárkóztató hétfő 6. óra 51. felzárkóztató hétfő 6. 51. 12. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége 2013/2014. tanév Név foglalkozás jellege A hét időpont hely foglalkozás jellege B hét időpont Ifkovicsné Karasz Ildikó hétfő 6. 51.

Részletesebben

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el.

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el. Diákvilág Kedves Olvasó! 2012. március 13-án, 21 felső tagozatos tanuló részt vett a Koszta József Múzeum Kézzel-lábbal a múzeumban című múzeumpedagógiai foglalkozásán, amelyet az 1848. március 15-i forradalom

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület új i és

Részletesebben

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2.

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2. 05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu 06-05-27262 H 65,8482 ko 2971136 m 2. Varga K.István U05 HU 09-05-82335 H 157,4612 ko 2618843

Részletesebben

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal Gyomaendrőd 2015.04.26. Pusztai Íj Poronty Leány 1. Palatinusz Petra Szolnok 238 24.8% 2. Tóth Rebeka Körösmenti Íjfeszítő Egylet 196 20.4% Poronty Fiú 1. Palatinusz Tamás

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

Hatvan félmaraton Km abszolút eredmények

Hatvan félmaraton Km abszolút eredmények 21 Km abszolút eredmények Hely NemHely Rsz Név 5km 10km 15km Cél Diff. # 1 1 122 Szirmai Zoltán 19:22 40:32 1:02:21 1:24:41 n.a. 2 2 141 Csuka Balázs 21:21 44:21 1:06:52 1:29:34 04:53 3 1 136 Zólyomi Kinga

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben