Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az"

Átírás

1 Készült: május 29-én, óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Kormos Krisztián polgármester Dr Bohus Gábor alpolgármester Dorkó György képviselő dr Hegedűs Zsuzsanna képviselő Sági Tibor képviselő Sipos Sarolta képviselő Magyar János képviselő Burkovics Róbert jegyző Jelen vannak továbbá: Hamkóné Juhász Alida intézményegység-vezető Hajduné Murányi Tünde ügyvezető igazgató Kormos Gyula elnök Vincze László szakosztály vezető Magócs Zoltán Horváth Vilmos elnök Szabóné Nyiri Andrea jegyzőkönyvvezető Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület teljes létszámmal jelen van, határozatképes, az ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja dr Bohus Gábor és Magyar János képviselőtársait, - egyetért-e a képviselő-testület a javaslattal, kéri kézfelnyújtással, jelezzék. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Ismerteti a napirendet. Egyetért-e a képviselő-testület az általa ismertetett napirendi pontokkal, kéri kézfelnyújtással jelezzék. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadta el: NAPIREND: 1. Tájékoztató a Borsodnádasdi Labdarúgók Sport Egyesülete 2011 évi tevékenységéről, jövőbeni működési lehetőségeiről Előterjesztő: Kormos Gyula elnök 2. Javaslat Borsodnádasdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás elfogadására Előterjesztő: Burkovics Róbert jegyző 3. Tájékoztató az ÉRV Zrt felé fennálló tartozás kiegyenlítéséről, valamint a Nádasd Kft könyveiből történő kivezetésről Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármester 4. Nádasd Kft 2011 évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása Előterjesztő: Hajdúné Murányi Tünde ügyvezető igazgató 1

2 5. Javaslat a Nádasd Kft 2012 évi üzleti tervének jóváhagyására Előterjesztő: Hajdúné Murányi Tünde ügyvezető igazgató 6. Javaslat a szabálysértési tényállást tartalmazó egyes rendeletek hatályon kívül helyezéséről Előterjesztő: Burkovics Róbert jegyző 7. Tájékoztatató az ÁMK szakmai tevékenységéről Előterjesztő: Kelemenné Sípos Sarolta ÁMK vezető, intézményegység-vezetők 8. Tájékoztató a Nádasd Települések Együttműködéséért Közalapítvány 2011 évi tevékenységéről Előterjesztő: Orbán József elnök 9. Egyebek 1)Tájékoztató a Borsodnádasdi Labdarúgók Sport Egyesülete 2011 évi tevékenységéről, jövőbeni működési lehetőségeiről A jelenlegi anyagi helyzetet tekintve egy sportegyesületet működtetni nem könnyű, a évben az önkormányzat egy viszonylag nagy összeget tudott biztosítani hiszen egyértelmű volt számunkra, hogy a labdarúgó szövetségre szüksége van a városnak. Viszont szeretne hivatkozni az egyesület előterjesztésének utolsó bekezdésére, amelyben szorosabb együttműködésre, valamint rendezett támogatásra kérnek minket. Azt gondolja a szorosabb együttműködésről, hogy a hivatal munkatársai mindig nyitottan állnak a sportegyesület segítségére ben az ország helyzetét ismerjük, új finanszírozási formák kerülnek bevezetésre. Az anyagiakat tekintve sajnos nem áll az önkormányzat rózsás helyzetben ben egy fél éves keretet fogadtunk el az egyesület részére, a következő félévet meg kell nézni. Le kell ülnünk, megbeszélni hogyan lesz tovább. Azt tudja elmondani, hogy a hónap végén itt küszködünk, az önkormányzat anyagi helyzete miatt. Véleménye az, hogy a futball csapat nyerje meg a bajnokságot, győzni kell. Elismeri a sportolók teljesítményét, a vezetés munkáját dicséretesnek tartja, amihez gratulál. Átadja Kormos Gyula elnök részére a szót. Kormos Gyula elnök: Tudomásul veszi az elhangzottakat. Kérdése az, hogy a hétvégén lesz még egy mérkőzésük, ha nyerünk elsők vagyunk, feljebb kerülhetünk. Kérdés az, hogyan tovább? Vincze László szakosztály vezető: 20 éve a szakosztály vezetője. Ha megnyerjük a bajnokságot most a hétvégén, két héten belül megkérdezik, hogy engedjük-e a csapatot feljebb. Ebből a jelenlegi pénzből még egy csapatot szervezni nem lehet. Sági Tibor elnök: A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendet, elfogadásra javasolja. Az a véleménye, hogy nyerjék meg a bajnokságot, azért indultak. Dr Bohus Gábor alpolgármester: A cégeket, vállalkozókat, szponzorokat meg kell keresni. Kérdése, a Ples Zrt-nél voltak már támogatást kérni a sport számára? Magócs Zoltán: Még nem voltak a Ples Zrt-nél, a polgármester urat megkéri, hogy keresse meg a Ples Zrt-t és a környékbeli (Csépány, Járdánháza, Borsodszentgyörgy) önkormányzatokat, akiknek a gyermekei itt sportolnak, hogy támogassák az egyesületet. Itt szeretné megköszöni az önkormányzat eddigi támogatását. 2

3 Egyetért-e a képviselő-testület a sportegyesület beszámolójának elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék. 47/2012.(V.29.) Határozat: Tárgy: A Borsodnádasdi Labdarúgók Sport Egyesület évi beszámolójának elfogadása Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testület a Borsodnádasdi Labdarúgók Sport Egyesület évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. Felelős: Kormos Gyula elnök Magócs Zoltán, Vincze László és Kormos Gyula távozott az ülésteremből. 2) Javaslat Borsodnádasdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás elfogadására Átadja a szót Burkovics Róbert jegyző úr részére. Burkovics Róbert jegyző: Ismerteti, egyrészt a kisebbségek jogairól szóló jogszabály és az államháztartási törvény és annak végrehajtási rendeletei is megváltoztak. Meg kell kötni az új együttműködési megállapodást a roma nemzetiségi önkormányzattal, ami a gazdálkodás szabályait, a hivatali közreműködést határozza meg. Kiküldtük a megállapodás tervezetet minden képviselőnek. Véleménye szerint a Borsodnádasdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal a viszonyunk nagyon jó. Viszont hozzáteszi, hogy az ő lehetőségeik egyre szűkülnek, 4 évvel ezelőtt még 1MFt felett volt az állami támogatási összegük. Jelen pillanatban az idén működésre 219 eft kapnak, láthatóan drasztikusan lecsökkent a támogatásuk. Kormos Krisztán polgármester: Elmondható, hogy az önkormányzat és a roma nemzetiségi önkormányzat között példamutató a kapcsolat. A településünkön beindított Tanoda program ismert, azon dogozik, hogy ez a tehetséggondozó program menjen tovább, erre megjelent egy új pályázat, amire Borsodnádasd Város Önkormányzata pályázhat - ezzel kapcsolatosan előterjesztést fog behozni. Tisztán látható a település demográfiai helyzete milyen, és tisztán látható, hogy a betelepültekkel van probléma, ezen a dolgon kell segíteni. Horváth Vilmos kisebbségi elnök minden nap az iskolában van, hallgatnak, figyelnek rá a gyerekek, köszöni a segítségét. A Borsodnádasdi Roma Nemzetiségi Önkormányzata megtárgyalta a napirendi javaslatot, amellyel egyetértett, és támogatta az együttműködést. Kérdezi Horváth Vilmos elnöktől, kívánja-e az előterjesztést kiegészíteni? Horváth Vilmos elnök: Nem kíván az anyaghoz hozzászólni, az együttműködéssel egyetért. 3

4 Kéri a bizottság ismertesse állásfoglalását. Sági Tibor elnök: A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság javasolja elfogadásra az előterjesztést. Egyetért-e a képviselő-testület a megállapodással, kéri kézfelnyújtással jelezzék. 48/2012. (V.29.) számú határozat: Tárgy: Borsodnádasdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás elfogadása 1. A Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény 27. (2) bekezdése alapján a határozat mellékletét képező Borsodnádasdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos együttműködés szabályairól szóló Együttműködési megállapodást elfogadja. 2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 186/HÖK/2010.(XII.23.) határozatával és a Borsodnádasd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 29/CÖK/2010.(XII.30.) határozatával jóváhagyott Együttműködési megállapodás ezzel egyidejűleg hatályát veszti. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal Horváth Vilmos távozott az ülésteremből. 3)Tájékoztató az ÉRV Zrt felé fennálló tartozás kiegyenlítéséről, valamint a Nádasd Kft könyveiből történő kivezetésről A kiküldött előterjesztésből látható, hogy a Nádasd Kft Ft ÉRV tartozását átvállalta az önkormányzat, a Nádasd Kft könyveiből kivezetésre került. A kft-nek ezért 1,8 MFt társasági adó kötelezettsége lesz. Ismerteti, hogy az önkormányzat felé a kintlévőség jelenleg bírósági szakaszban van. Egyeztetésre került a határozati javaslat a felügyelő bizottsági és a Pénzügyi Bizottsági ülésen, kéri elnök úr ismertesse állásfoglalását. Magyar János elnök: A Pénzügyi Bizottság, a felügyelő bizottsági vélemény alapján - egyhangúlag javasolja az előterjesztés elfogadását. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztésben szereplő tájékoztató elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék. 4

5 49/2012.(V.29.) számú határozat: Tárgy: Tájékoztató az ÉRV Zrt felé fennálló tartozás kiegyenlítéséről, valamint a Nádasd Kft könyveiből történő kivezetésről Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉRV Zrt. felé fennálló Ft tartozás kiegyenlítéséről, valamint a követelés Nádasd Kft. könyveiből történő kivezetésről szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Polgármester 4) Nádasd Kft 2011 évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása Kiküldtük mindenkinek a Nádasd Kft évi tevékenységéről szóló beszámolót. Kéri a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását a Nádasd Kft beszámolójával kapcsolatosan. Magyar János elnök: A Pénzügyi Bizottság, és a felügyelő bizottság megtárgyalta a beszámolót, amit e Ft eredménnyel, eft mérleg főösszeggel elfogadásra javasolja. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztés szerint eft mérleg főösszeggel a Nádasd Kft évi beszámolójának elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék. 50/2012.(V.29.) számú határozat: Tárgy: A Nádasd Kft évi beszámolójának elfogadása Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadta a Nádasd Kft évi beszámolóját. Felelős: Hajdúné Murányi Tünde ügyvezető igazgató 5) Javaslat a Nádasd Kft 2012 évi üzleti tervének jóváhagyására A Nádasd Kft működését az önkormányzat finanszírozza. Látható a kiküldött anyagban a kiadási elem. Javasolja a havi szolgáltatási díj megemelését június 1. naptól bruttó 635 eft/hó összegre. A könyvelés helybeli megoldását és augusztustól a takarítási szolgáltatás további működését is át kell tekintenünk. Mivel a kft nem produkál nyereséget, meg kell néznünk a nonprofit kft lehetőséget is. Kéri a napirendre vonatkozóan a Pénzügyi Bizottság véleményét. 5

6 Magyar János elnök: A Pénzügyi Bizottság és a felügyelő bizottság javasolja elfogadásra az üzleti tervet azzal, hogy június 1-től a szolgáltatási díj Ft-ra módosuljon. Egyetért-e a képviselő-testület Nádasd Kft 2012 évi üzleti tervének jóváhagyásával, és június 1-től a szolgáltatási díj 635 eft /hó összegre történő emelésével, kéri kézfelnyújtással jelezzék. 51/2012.(V.29.) számú határozat: Tárgy: A Nádasd Kft évi üzleti tervének elfogadása, a Nádasd Kft-vel kötött szolgáltatási szerződés módosítása 1. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a melléklet szerint a Nádasd Kft évi üzleti tervét. 2. A képviselő-testület döntött abban, hogy a 138/HÖK/2011.(XI.24.) számú határozata alapján a Nádasd Kft-vel kötött szolgáltatási szerződés díját június 1. naptól Ft/hó nettó összegre módosítja. Felelős: Polgármester, Ügyvezető igazgató, ill től folyamatos Hajduné Murányi Tünde távozott az ülésteremből. 6) Javaslat a szabálysértési tényállást tartalmazó egyes rendeletek hatályon kívül helyezéséről Átadja a szót Burkovics Róbert jegyző részére. Burkovics Róbert jegyző: Ismerteti, hogy jogszabályváltozás miatt, a jegyzői hatáskörből kikerült a szabálysértés április 15-től, május 31-ig pedig az önkormányzati rendeletből is ki kell vezetni a szabálysértési tényállást. Kéri a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság állásfoglalását. Sági Tibor elnök: Támogatásra javasolja a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést - ezzel a hivatali munka csökkenni fog. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotásával, kézfelnyújtással jelezzék. kéri 6

7 rendeletet alkotta: Borsodnádasd Város Önkormányzata 8/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete a szabálysértési tényállást tartalmazó egyes rendeletek hatályon kívül helyezéséről (teljes terjedelmében a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 7) Tájékoztatató az ÁMK szakmai tevékenységéről Kiemeli az ÁMK által végzett szakmai munkát, amit ezúton megköszön. Minden problémát meg tudunk közösen beszélni. Nagy változás előtt áll az intézmény, a jövő évtől a kormányhivatalhoz fog tartozni. Itt szeretné ismertetni, hogy megjelent egy fejlesztési pályázat, eszközökre, és az óvodaudvarra fordítanánk, amelyet ismertet erre az előterjesztés készül, amit be fog hozni. Csütörtökön aláírásra került a kultúrház közbeszerzési eljárása után a szerződés, a jövő héten átadásra kerül a munkaterület és elkezdődik a beruházás. Az ütemterv szerint december 20. az elkészülési határidő. Az átmeneti időszakban az iskola ballagási ünnepsége ebben az évben az iskola udvaron lesz megtartva. Átadja a szót az intézményvezető asszony részére. Sipos Sarolta intézményvezető: Eljutott az ÁMK oda, hogy az intézményegységek összehangoltan, normálisan működnek. Az új oktatási rendelet még megfogalmazásra vár, a szakmai munka folyik, több nyitott kérdés van még. Megkéri, hogy a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság ismertesse a véleményét. Sági Tibor elnök: A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatásra javasolja a tájékoztató elfogadását. Egyetért-e a képviselő-testület az előterjesztésben szereplő ÁMK tájékoztatójának elfogadásával, kéri kézfelnyújtással jelezzék. 52/2012.(V.29.) számú határozat: Tárgy: : Beszámoló a Borsodnádasdi ÁMK szakmai munkájáról Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Borsodnádasdi ÁMK szakmai munkájáról szóló beszámolót. Felelős: Sípos Sarolta ÁMK igazgató 8)Tájékoztató a Nádasd Települések Együttműködéséért Közalapítvány 2011 évi tevékenységéről 7

8 A legutóbbi közalapítványi ülésen részt vett Nádasdladányban, Elnök Úrral és Jegyző Úrral. Az ülésen megbeszélték a tagdíjat, ami a nyári gyermektáborra, illetve a város- és falunapra teremt alapot. Ebben az évben Mecseknádasdon kerül megrendezésre, július 22-én a falunap, amelyre egyeztetni szeretne, hogy hány fővel képviseljük a települést. A tagdíj érdekes kérdés, ami nem került emelésre, maradt a tavalyi összeg. A közalapítvány Ft-tal támogatja ebben az évben a Művészhely csoportunkat. Kéri a bizottságok állásfoglalását ezzel kapcsolatosan. Magyar János elnök: Hiányolja a mai ülésről Orbán József elnököt. Befizetünk 1.4 MFt tagdíjat, amiért 613 eft-ot kapunk. Évek óta mondja, hogy azonos tagdíjat kellene fizetni mind a négy településnek. Az útiköltségnél 57 eft szerepel, itt szerinte sántít valami. Sipos Sarolta képviselő: Az alapítvány fizeti a gyerekek útiköltségét. Sági Tibor elnök: A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a közalapítvány tájékoztatóját. Dorkó György képviselő: Egalizált tagdíjfizetést javasol, minden település azonos összeget fizessen. Egyetért-e a képviselő-testület a Nádasd Települések Együttműködéséért Közalapítvány évi tevékenységéről szóló tájékoztatóval, kéri kézfelnyújtással jelezze. 53/2012.(V.29.) számú határozat: Tárgy: Tájékoztató a Nádasd Települések Együttműködéséért Közalapítvány évi munkájáról Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Nádasd Települések Együttműködéséért Közalapítvány évi tevékenységéről szóló tájékoztatóval. Felelős: Orbán József elnök 9)Egyebek Átadja a szót Jegyző Úr részére. Állásfoglalás kormányablak kialakításával kapcsolatban Burkovics Róbert jegyző: Tájékoztatást ad arról, hogy 2013-ban felállnak a Járási Hivatalok január 1-től az okmányiroda helyileg megmarad év végére kormányablakká bővül. Ismerteti a Kormányhivatal megkeresését ezzel kapcsolatosan. Javasolja, hogy az önkormányzat a 8

9 jelenlegi ingó- és ingatlan infrastruktúra biztosításával szívesen veszi a központi kormányablak megnyitását. Egyetért-e a képviselő-testület a Jegyző Úr által ismertetett javaslattal, kéri kézfelnyújtással jelezzék. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi 54/2012.(V.29.) számú határozat: Tárgy: Állásfoglalás kormányablak kialakításával kapcsolatban Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a kormányablak kialakításával kapcsolatos kormánymegbízotti megkeresést és döntött abban, hogy a jelenlegi okmányiroda önkormányzati tulajdonában álló ingó és ingatlan infrastruktúra biztosításával támogatja az integrált ügyfélszolgálati iroda központi működtetését. Felelős: Polgármester Sági Tibor képviselő: A Helytörténeti Gyűjtemény kertjében elkészült egy kivágott fa törzsébe a történelmi Magyarország faragott mása, rajta a felirat: I.M JÚN. 4. Javasolja, hogy június 4-én, a Nemzeti Összefogás Napján köszönjük meg Oszacsek Józsefnek és Papp Ágnesnek a többhetes munkáját, egy helyszínen megtartandó ünnepség keretében. Kéri a segítséget abban, hogy biztosítsanak konzerváló anyagot az emlékmű megóvása érdekében. Támogatja a javaslatot. Egyetért-e a képviselő-testület azzal a javaslattal, hogy Oszacsek Józsefnek és Papp Ágnesnek köszönjük meg a faragás elkészítését, kéri kézfelnyújtással jelezzék. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi 55/2012.(V.29.) számú határozat: Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki Oszacsek Józsefnek és Papp Ágnesnek azért az önzetlen munkáért, amellyel a Borsodnádasdi Helytörténeti Gyűjtemény kertjében, a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából felavatandó emlékművet megalkották. Bízunk benne, hogy példa mutatató tevékenységük mind több követőre talál a településen. A Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal az emlékmű megőrzésére. Felelős: Polgármester 9

10 Az ügyeleti gépjármű ügyében árajánlatokat kért több cégtől. Jelenleg a Dacia Daster típusú gépjárműre kaptuk kedvező ajánlatot, amelyet ismertet. A kilátó felújítása is a teendőink között szerepel, szükségesnek tartja a rendbe tételét. Tájékoztatásul elmondja, hogy holnap, május 30-án, 3 új taggal bővül a Leader tagok száma, akik segíteni fogják a Leader Unio Közösség munkáját. Elkészült a felmérés a szennyvíz beruházáshoz. Bemutatja a bejelölt település térképen, hogy ki fizet, ki nem fizet lakás takarékpénztári tagdíjat, valamint a kilépett tagokat. Ismerteti a szennyvíz beruházás tervezett megvalósítási helyét, jelenlegi állását. Más indítvány, javaslat nem hangzott el, ezért Kormos Krisztián polgármester az ülést bezárta. K.m.f. Kormos Krisztián polgármester Burkovics Róbert jegyző dr Bohus Gábor jegyzőkönyv-hitelesítő Magyar János jegyzőkönyv-hitelesítő 10

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az Készült: 2012. június 28-án 16.00 18.30 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak:

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a jegyzõkönyv-hitelesítõk személyével 6 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a jegyzõkönyv-hitelesítõk személyével 6 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett. Készült: 2011. április 28-án 15.00-19.00 óráig a Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének nyílt ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Kormos Krisztián

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2011. június 9-én 16.00 órától - 17.30 óráig a Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott - n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. április 30. 16.00 órától 18.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 23-án, a községházán tartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 23-án, a községházán tartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. június 23-án, a községházán tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Czigány István képviselő Fülöp Lajosné képviselő Nátz

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 19. 08.30 órától 18.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Nyírség Vízgazdálkodási Társulás megállapodás megtárgyalása

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Nyírség Vízgazdálkodási Társulás megállapodás megtárgyalása NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2012. március 07-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) előterjesztése c.) határozata d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Tájékoztató

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 06-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 06-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 06-án megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti Képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti Képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Időpontja: 2012. június 21. (csütörtök) 16:00 óra

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. április 15-én, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében tartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. április 15-én, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében tartott ülésén. Ikt.szám: 42-18/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. április 15-én, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében tartott ülésén. Jelen vannak:, a testület e dr. Egyed

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendes ülésének 4/2014. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendes ülésének 4/2014. számú Jegyzőkönyve 1 Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendes ülésének 4/2014. számú Jegyzőkönyve 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2013. március 28-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester,

Részletesebben

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV. a csatolt jelenléti ív szerintiek

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV. a csatolt jelenléti ív szerintiek Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV 5110-7/2012. Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2012. május 16-án megtartott Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat /2008. (I.24.) számú talajterhelési díjáról szóló rendelet elfogadására

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat /2008. (I.24.) számú talajterhelési díjáról szóló rendelet elfogadására Jegyzőkönyv Készült: 2008. január 24-én 15.00-18.30 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Dorkó György, Dr. Hegedűs Zsuzsanna, Magyar János, Neuwirth László,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Szám: 527-7/2014. ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. -ában biztosított jogkörömben Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal fsz. 1. számú termében a Humán Bizottság 2013. március 26-ai ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal fsz. 1. számú termében a Humán Bizottság 2013. március 26-ai ülésén. Jegyzőkönyv Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal fsz. 1. számú termében a Humán Bizottság 2013. március 26-ai ülésén. Jelen vannak: a Humán Bizottság részéről: Szvitankó Tamás elnök Saláta László

Részletesebben

Napirendi pontok: 1. 2013. évi költségvetés 2. Indítványok, javaslatok

Napirendi pontok: 1. 2013. évi költségvetés 2. Indítványok, javaslatok Készült Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. március 1-jén megtartott üléséről Jelen vannak: Varró Lajos alpolgármester, Balogh Edina, Balázsné Király Rita, Bíró Ferenc, dr. Springer

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását.

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását. Iktatószám: 705-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. napján 14:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján 16.00 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján 16.00 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján 16.00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület 8 fővel

Részletesebben

11/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. szeptember 4-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve

11/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. szeptember 4-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve 11/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. szeptember 4-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Szám: 527-15/2014. ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. -ában biztosított jogkörömben Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-14/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. május 30-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Ferenczy Múzeum múzeumigazgatói kinevezésről c. napirendi ponthoz Gulyás Gábor pályázó

JEGYZŐKÖNYV. A Ferenczy Múzeum múzeumigazgatói kinevezésről c. napirendi ponthoz Gulyás Gábor pályázó Szám: 10/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 14-én(csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartott üléséről Jelen lévő képviselők:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. az Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság 2009. június 15-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. az Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság 2009. június 15-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV az Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság 2009. június 15-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Gebula Béla Ákos elnök,

Részletesebben