Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága. Jegyzőkönyv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága. Jegyzőkönyv"

Átírás

1 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága KO /2012. Jegyzőkönyv Készült: június 14. napján órakor az Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság nyilvános üléséről a Központi Leánykollégium Klub szobájában (3525 Miskolc, Palóczy u. 1. sz.). Jelen vannak: 6 fő: Molnár Péter elnök, Szabó Sándor alelnök, Benczés Miklós bizottsági tag, Fedor Vilmos bizottsági tag, Mellik Béla bizottsági tag, Pakusza Zoltán bizottsági tag. Bizottsági ülésről távol van: Egyed Zsoltné bizottsági tag, Váraljai Zoltán bizottsági tag, Veres Gábor bizottsági tag. Tanácskozási joggal jelen vannak: Humán Főosztály részéről: Jegyzői Kabinet részéről: Közoktatási és Sport Osztály részéről: Kulturális, Idegenforgalmi és Városmarketing Osztály részéről: Egészségügyi és Szociális Osztály részéről: Vagyongazdálkodási, Számviteli és Kontrolling Osztály részéről: Papp Zsolt főosztályvezető Dr. Buda Zsuzsanna Kovács Attiláné jegyzőkönyvvezető Kákóczki András osztályvezető Koczurné Bencs Ilona Benedek Piroska jegyzőkönyvvezető Hudákné Becse Ildikó Heinemanné Borbély Mária Kurcsicsné dr. Zobolyák Ida Észak-Magyarországi Ingatlanfejlesztő Kft. Részéről: Dr. Ortó György KKDSZ Miskolc Városi Alapsz. Részéről: Pedagógus Szakszervezet részéről: Csóka Edit Csabalik Zsuzsanna Baranyiné Jászfalvi Marianna 1

2 Molnár Péter: Megnyitja a bizottsági ülést, köszönti a megjelenteket, és megállapítja, hogy a Bizottság határozatképes, mivel a 9 főből 6 fő jelen van. Javaslatot tesz a bizottsági ülés napirendjének oly módon történő megváltoztatására, hogy a kiküldött sorrendet hogy a 3 órakor kezdődő másik ülésre odaérjenek az előterjesztők - az alábbiak szerint módosítsák: a zárt ülés napirendjeit az ülés végén tárgyalják, a meghívó szerinti 4., Javaslat a város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására című előterjesztést, majd a 7. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyongazdálkodási koncepciójának, közép- és hosszútávú tervének jóváhagyására c. napirendet vegyék előre, és a többi napirend a kiküldött meghívó szerint következzen. Kéri szavazzanak a napirend elfogadásáról. A nyilvános ülés napirendjét a bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag támogatja. NAPIREND: 1. Javaslat a város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására. (A Közgyűlés 1. napirendi pontja) 2. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyongazdálkodási koncepciójának, közép-és hosszú távú tervének jóváhagyására. (A Közgyűlés 8. napirendi pontja) 3. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására. (A Közgyűlés 4. napirendi pontja) 4. Javaslat az Önkormányzat II. félévi munkatervének megállapítására. (A Közgyűlés 5. napirendi pontja) 5. Javaslat a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos intézményi étkeztetés átszervezésére. (A Közgyűlés 13. napirendi pontja) 6. Javaslat a nevelési-oktatási intézményekben a 2012/2013. tanévben indítható csoportok, osztályok és alkalmazotti létszámok meghatározásáról szóló közgyűlési határozatok módosítására. (A Közgyűlés 14. napirendi pontja) 7. Javaslat nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítására. (A Közgyűlés 15. napirendi pontja) 8. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város jelenlegi Térségi Integrált Szakképző Központ rendszer átalakítás elvi lehetőségének megvizsgálására. (A Közgyűlés 16. napirendi pontja) 2

3 9. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város középfokú művészetoktatás feladatellátási koncepciójának, valamint a nevelési-oktatási intézményeiben megvalósítható helytörténeti oktatás koncepciójának kidolgozására. (A Közgyűlés 17. napirendi pontja) 10. Javaslat a CINE-MIS Moziüzemi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közszolgáltatási szerződésének jóváhagyására. (A Közgyűlés 18. napirendi pontja) 11. Javaslat közművelődési megállapodások meghosszabbítására. (A Közgyűlés 19. napirendi pontja) 12. Javaslat a Miskolc-Avasi Református Egyházközséggel közművelődési közfeladat ellátására vonatkozó megállapodás megkötésére, a feladatellátáshoz kapcsolódó ingatlan használatba adására. (A Közgyűlés 20. napirendi pontja) 13. Egyebek: Javaslat a Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására. Egyed Zsoltné bizottsági tag megérkezett az ülésre órakor, így a Bizottság létszáma 7 főre emelkedett. 1.)Javaslat a város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására. Molnár Péter: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban Osztályvezető úrnak van-e kiegészítése, pontosítása. Kákóczki András: Hangsúlyozza, hogy a évi elavult rendelet aktualizálása vált szükségessé, kiemeli az új kulturális gazdasági társaságok létrejöttét, a támogatási kör változásait, és hogy ezek a változások együttesen eredményezték a rendelet módosítását. Molnár Péter: Kéri a bizottsági tagokat tegyék fel kérdéseiket, jelezzék észrevételeiket. Fedor Vilmos: Észrevétele szerint nyilvánvalóan átalakult a kulturális intézményhálózat, de kiemeli, hogy a közművelődési feladatellátás kötelező önkormányzati feladat, törvényi kötelezettség. A 80-as évektől változnak a közművelődési színterek, de hangsúlyozza a feladatellátás fontosságát. Kiegészítést javasol az új rendelet 5 (1) ac) pontjaként beilleszteni a finanszírozási formák kiegészítésére, hogy a város költségvetése magánvállalkozást is támogathasson. Más városok példája szerint, Békéscsabán a Kolbászfesztivál, Debrecenben a Virágkarnevál a magáncégek fesztiváljai is élveznek önkormányzati támogatást. Miskolcon is meg kellene adni az esélyét 3

4 ennek a finanszírozási módnak. Nem kívánja nevesíteni az eseményt, de az elvi lehetőség megadását szükségesnek tartja annak ellenére, hogy a rendelet következő pontja, a feladatfinanszírozás ba) pontja engedi a kiemelt rendezvények támogatását. E kiegészítés birtokában még mindig dönthet a városvezetés, hogy támogat-e egy projektet, vagy sem. Kákóczki András: Nem látja akadályát, hogy ac) pontként a javaslat bekerüljön. Kéri a módosítás mikéntjét pontosítani, hogy bizottsági vagy előterjesztői módosító indítványt fogalmazzanak-e meg. Molnár Péter: Kéri Fedor képviselő urat, hogy amennyiben javasolja a rendelet kiegészítését, a jegyzőkönyv számára fogalmazza meg a módosító javaslatot, és erről szavazzon a Bizottság. Fedor Vilmos: Kéri, hogy Osztályvezető úrral még egyeztethessen ebben az ügyben, és az előterjesztő bonyolítsa a módosítást, ha szükséges. Molnár Péter: Lezárja a módosító indítvány kérdését, és kéri Osztályvezető urat, Képviselő urat egyeztessenek ebben a témában. Váraljai Zoltán bizottsági tag megérkezett az ülésre órakor, így a Bizotttság létszáma 8 főre emelkedett. Csóka Edit: A KKDSZ képviseletében kérdezi, hogy ki készített hatásvizsgálatot a rendelet megalkotásával kapcsolatban, és hogy hol lehet ebbe beletekinteni. Jelzi, hogy nem egyértelmű számára a feladatok finanszírozása, és a finanszírozás arányossága. Problémaként tájékoztat arról, hogy a közművelődési feladatellátás fontossága ellenére 4 olyan település van az országban, ahol nem ¾ évre van tervezve a támogatás. Felhívja a figyelmet továbbá arra, hogy a város lefedettsége közművelődési színtér szempontjából nem megfelelő. Jelzi, hogy nem szerencsés a rendeletben az, hogy a feladatok megfogalmazását konkrétan tartalmazza, de a finanszírozást nem. Kákóczki András: Válasza szerint a rendeletnek nem feladata, hogy a támogatásnak akár a keretösszegeit is meghatározza, ezt minden évben a város költségvetése tartalmazza. A megalakult nonprofit kft-k finanszírozását folyamatosan figyelemmel kísérik, valószínű, hogy ezek esetében módosításra lesz szükség. Fedor Vilmos: Kifejezi azt a kérését, hogy szerencsés lenne megismerni a városvezetés koncepcióját, hogy mit képviselnek a város kulturális tevékenységével kapcsolatban. Korábban is többször felvetette, azt a javaslatot, hogy Alpolgármester úr tájékoztassa a szakmai bizottságot a kultúra terén kialakított álláspontról. Látva a közoktatás terén az összezilált állapotot, félő, hogy a kulturális területen is ez várható. A rendeletnek majd ehhez is kell igazodni. Továbbra is kéri, hogy azok a politikusok, akik a várost képviselik, tájékoztassák a felelős szakbizottságot a koncepciójukról. Molnár Péter: Kérdezi a bizottságot, van-e további kérdés, hozzászólás a napirenddel 4

5 kapcsolatban? Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirendről. A Bizottság 5 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett támogatta a határozati javaslatot. 2.) Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyongazdálkodási koncepciójának, közép- és hosszú távú tervének jóváhagyására. (A Közgyűlés 8. napirendi pontja) Heinemanné Borbély Mária: Röviden összefoglalja a vagyonrendeletet. Nincs a városnak vagyongazdálkodási koncepciója. A városvezetés célja volt egy komlex vagyongazdálkodási koncepció kidolgozása egy rövid - és hosszú távú terv kidolgozása.tájékoztatás ad a vagyoni helyzetről.(forgalomképes, törzsvagyon stb). Fő célkitűzés: Olyan ingatlan portfólió kialakítása, amely Miskolc Megyei Jogú Város érdekeit leghatékonyabban szolgálja. A legfontosabb elemei: ingatlankarrier-tervezés, stratégiai ingatlanok, egyedi a város számára előnyös projekt megvalósítása esetén értékesíthető ingatlanok, a stratégiai ingatlanok körén kívül eső olyan ingatlanok, melyek - a város érdekeit szolgálják, értékesítésre javasolt ingatlanok, portfólió tisztítás, átalakítás, optimalizálás. A koncepció akciótervet is tartalmaz. A képviselőknek is jó lenne tudni, hogy a körzetükben mi a helyzet a vagyonnal kapcsolatban januártól érvényes törvényre építve mutatja be a hosszú távú tervet. Molnár Péter: Engem az oktatás érdekelt az óvoda, és az iskola, és a Térségi Integrált Szakképző Központ. Heinemanné Borbély Mária: Térségi Integrált Szakképző Központ kizárta magát a pályázat miatt. Molnár Péter: Igen beszéltünk ezzel kapcsolatban. Megköszöni az anyag elkészítését a Vagyongazdálkodási Osztálynak, régi hiányosság került pótlásra. A Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a határozati javaslatot. Szabó Sándor elhagyta a termet. 3.) Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására. (A Közgyűlés 4. napirendi pontja) Molnár Péter: Kéri a Bizottsági tagok hozzászólását. Hozzászólás nincs. Technikai és jogszabályi vonatkozása van az anyagnak. A Bizottság 4 ige szavazattal,, 3 tartózkodással támogatja a határozati javaslatot. Benczés Miklós elhagyta a termet. 4.) Javaslat az Önkormányzat II. félévi munkatervének megállapítására. (A Közgyűlés 5. napirendi pontja) Molnár Péter: Kéri az előterjesztő hozzászólását. 5

6 Buda Zsuzsanna: Előadja, hogy, szerinte ennél csak több anyag lesz. Hozzászólás nincs. Molnár Péter: Javasolja a Bizottságnak, a napirend elfogadását. Benczés Miklós elhagyta a termet. A Bizottság 7 igen, egyhangúlag támogatja a határozati javaslatot. 5.) Javaslat a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos intézményi étkeztetés átszervezésére. (A Közgyűlés 13. napirendi pontja) Papp Zsolt: Ha szükséges az anyagot összefoglalja. A KDNP, a JOBBIK, MSZP frakció nem kéri az összefoglalást. Molnár Péter: Köszöni az Osztály részéről az átlátható jól szerkeztett táblázatot, korrekt anyagnak tartja az előterjesztést. Kéri a Főosztályvezető tájékoztatását, hogy az emberek elhelyezése hol tart. Papp Zsolt: A Debreczeni Márton Szakképzővel és a Baross Gábor Szakközépiskolával történt egyeztetés a technikai dolgozók elhelyezésének ügyében. Jelenleg 1 fő elhelyezése kérdéses. Molnár Péter: Kéri a Bizottságot, hogy szavazannak. A Bizottság 5 ige szavazattal, 3 tartózkodással támogatja a határozati javaslatot 6.) Javaslat a nevelési-oktatási intézményekben a 2012/2013. tanévben indítható csoportok, osztályok és alkalmazotti létszámok meghatározásáról szóló közgyűlési határozatok módosítására. (A Közgyűlés 14. napirendi pontja) Molnár Péter :Kéri a Bizottságot a hozzászólásukat tegyék meg. Papp Zsolt: Második körös az előterjesztés a beíratkozás után korrigáltuk a csoportok és osztályok számát. Egyed Zsoltné: Nagyon hiányolom az Osztályvezető Asszony jelenlétét, hiszen a körzetek újra gondolására az egyház részére átadott intézmények miatt is szükség van. Papp Zsolt: Folyamatos a körzet kialakítása. Két gócpont van a Belváros és a Külvárosi Iskolák. A Közoktatási Osztály dolgozik a körzeteken az Informatikai osztály bevonásával. Pakusza Zoltán: A táblázatban a Diósgyőr - Vasgyári Szakképző 1 fő esetében ez technikai dolgozót vagy ifjúságvédelmi felelőst jelent. Papp Zsolt: Ez 1 fő konyhai létszámot jelent. Csabalik Zsuzsanna: A Központi Kollégium költözésével kapcsolatban jelezték, hogy érettségiző gyermeket nem hagynak tanulni. A csoportlétszám csökkenés jelent-e létszám elvételét a Karacs Kollégiumtól. Fedor Vilmos: A Központi Kollégium dolgozói őt is megkeresték a problémával, illetve érdeklődik az épület további sorsáról. Benczés Miklós: Köszöni a Közoktatási Osztálynak, hogy a dolgozókat elhelyezik, és kéri hogy csak pontos információra alapozzák a bizottsági tagok az észrevételeket. Csabalik Zsuzsanna: A gyerekek alól kiszedik a széket, asztalt. A kollégiumban lakó de még érettségiző gyermekek részére biztosított a nyugodt felkészülés? 6

7 Pakusza Zoltán: Kéri a kollégiumi ügy kivizsgálását. Papp Zsolt: A kiköltözés a üres szinteket jelenti. A bizottság is nyugodt körülmények között tud itt ülésezni. Június 25-e után 2 gyerek marad a kollégiumban, számukra egy szinten való elhelyezés biztosított. A kollégium dolgozóinak elhelyezése biztosított. Ezzel kapcsolatban nyilatkozni kellett. Természetesen megint áttekintjük a dolgozók elhelyezését. Ma délelőtt egyeztetés történt az elhelyezésükkel kapcsolatban szintén. Pontos információ a Közgyűlési döntés után lesz, amikor aláírják a szerződésüket. Az előterjesztésben lévő csoportcsökkentés nem jelenti minden esetben létszám elvételét. Fedor Vilmos: Érdeklődik az épület további sorsáról. Papp Zsolt: A MIK Zrt -hez kerül, további információnk nincs. Pakusza Zoltán: Ügyrendi javaslat, kerüljön, az Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság szeptemberi ülésére a Központi Kollégium hogyan, milyen körülmények között, milyen határidővel történt a kiköltözés kivizsgálásról szóló jelentés melyet Főosztályvezető kivizsgáltat. Az ügyrendi javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a bizottság. Benczés Miklós elhagyta a termet. Molnár Péter: Kéri a bizottságot a határozati javaslatról szavazannak A Bizottság 5 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással támogatja a 1 pont szerinti határozati javaslatot. A Bizottság 5 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással támogatja a 2 pont szerinti határozati javaslatot. 7.) Javaslat nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítására. (A Közgyűlés 15. napirendi pontja) Molnár Péter: Kéri a hozzászólást a bizottság részéről. Hozzászólás nincs Hosszú egyenkénti szavazás szükséges: 1.Andrássy Gyula Szakközépiskola Alapító Okiratának módosítása 2.Avasi Gimnázium Alapító Okiratának módosítása 3.Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola Alapító Okiratának módosítása 4.Bartók Béla ZeneművészetiSzakközépiskolaAlapítókiratánakmódosítása 5.Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ Alapító Okiratának módosítása 6.Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Alapító Okiratának módosítása 7.Debreczeni Márton Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása 8.Diósgyőri Gimnázium Alapító Okiratának módosítása 9. Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okiratának módosítása 10.Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása 11.Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola Alapító Okiratának módosítása 12.Földes Ferenc Gimnázium Alapító Okiratának módosítása 13.Gábor Áron Művészeti Iskola Szakközépiskola Alapító Okiratának módosítása 14.Herman Ottó Gimnázium Alapító Okiratának módosítása 15.Kandó Kálmán Szakközépiskola Alapító Okiratának módosítása 7

8 16.Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégium Alapító Okiratának módosítása 17. Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola Alapító Okiratának módosítása 18. Martin János Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása 19.Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium Alapító Okiratának módosítása 20. Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Alapító Okiratának módosítása 21.Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Alapító Okiratának módosítása 22.Zrínyi Ilona Gimnázium Alapító Okiratának módosítása 23.Miskolci Nevelési, Logopédiai, Pályaválasztási Tanácsadó és Pedagógiai Intézet Alapító Okiratának módosítása 24.Nyitnikék Óvoda Alapító Okiratának módosítása 25.Diósgyőri Óvoda Alapító Okiratának módosítása 26.Avastető Óvoda Alapító Okiratának módosítása 27.Belvárosi Óvoda Alapító Okiratának módosítása A Bizottság 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással támogatja a 1-27 határozati javaslatot. Molnár Péter: Ügyrendi javaslat a Javaslat a közoktatási intézmények helyiségeinek bérbeadására előrevétele, a Városüzemeltetés most tárgyalja ezért szükséges. Szeretné jelezni hogy valami nem működik jól ezzel kapcsolatban. A Bizottság 7 igen, támogatja az anyag előrevételét. Benczés Miklós elhagyta a termet. Molnár Péter: Kéri a hozzászólást a bizottság részéről. Hozzászólás nincs. A Bizottság 6 igen, 1 ne szavattal,, 1 tartózkodással támogatja határozati javaslatot 8.) Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város jelenlegi Térségi Integrált Szakképző Központ rendszer átalakítás elvi lehetőségének megvizsgálására. (A Közgyűlés 16. napirendi pontja) Molnár Péter: Kéri a hozzászólást a bizottság részéről. Papp Zsolt: Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozását a jogszabály egyértelműsíti, az egy központtal való kialakítás lehetőségét. Ez elvi hozzájárulást jelent. További hozzájárulás nincs. A Bizottság 7 igen, 1 tartózkodással támogatja a határozati javaslatot. 9.)Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város középfokú művészetoktatás feladatellátási koncepciójának, valamint a nevelési-oktatási intézményeiben megvalósítható helytörténeti oktatás koncepciójának kidolgozására. Molnár Péter: Kéri az előterjesztés képviselőjét, hogy amennyiben kíván kiegészítést tenni, tegye meg azt. Papp Zsolt: Tájékoztatja a Bizottságot arról, hogy elvi alapot kívánnak teremteni ahhoz a 8

9 koncepcióhoz, ami az állami átvétel után üzemeltetőként a városra hárul. Kerekasztal megbeszélésen pozitív volt a tervekhez a hozzáállás, és megfogalmazódott az a vélemény, hogy szerencsés, ha az átalakulás időszakában tervek születnek arról, hogyan képzelik el a jövőt a művészetoktatás területén. Hasonlóan koncepcionális állásfoglalásról van szó a helytörténeti oktatás esetében. Ha Miskolc nem lesz fenntartó az iskolák esetében, a folyamat elindításához szükséges az elvi állásfoglalás. Pakusza Zoltán: Kérdezi, hogy miért került egy előterjesztésbe ez a két terület. Papp Zsolt: Válasza szerint a Jegyzői Kabinet kérése volt a két előterjesztés összevonása, de a határozati javaslatban két külön pontban szerepel a két téma. Fedor Vilmos: Támogatja az elképzelést a helytörténeti oktatással kapcsolatban, fontosnak tartja a város megismertetését a tanuló ifjúsággal, de felhívja a figyelmet arra, hogy mindezt csak érdekes formában lehet eredményesen folytatni, éppen ezért alapos előkészítést igényel. Molnár Péter: Kérdezi a bizottságot, van-e további kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, a témát lezárja, kéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirendről. A Bizottság 8 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot. 10.) Javaslat a CINE-MIS Moziüzemi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közszolgáltatási szerződésének jóváhagyására. Molnár Péter: Kérdezi, hogy az előterjesztő kíván-e kiegészítést tenni a napirenddel kapcsolatban? Az előterjesztőnek nincs kiegészítése, felmerülő kérdésekre válaszol. Molnár Péter: Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás a bizottság részéről? Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, lezárja a napirendet, kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. A Bizottság 8 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot. 11.) Javaslat közművelődési megállapodások meghosszabbítására. Molnár Péter: Kérdezi, hogy az előterjesztő kíván-e kiegészítést tenni a napirenddel kapcsolatban. Az előterjesztőnek nincs kiegészítése, felmerülő kérdésekre válaszol. Molnár Péter: Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás a bizottság 9

10 részéről? Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, lezárja a napirendet, kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. A Bizottság 8 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot. 12.) Javaslat a Miskolc-Avasi Református Egyházközséggel közművelődési közfeladat ellátására vonatkozó megállapodás megkötésére, a feladatellátáshoz kapcsolódó ingatlan használatba adására. Molnár Péter: Kérdezi, hogy az előterjesztő kíván-e kiegészítést tenni a napirenddel kapcsolatban. Az előterjesztőnek nincs kiegészítése, felmerülő kérdésekre válaszol. Molnár Péter: Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás a bizottság részéről? Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, lezárja a napirendet, kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. A Bizottság 8 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot. Elnök úr kor zárt ülést rendel el, majd utána a nyilvános ülés az egyebek napirenddel folytatódik kor. 13.) Egyebek: Javaslat a Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására. Benczés Miklós: Javasolja egy olyan pályázat kiírását honlap létrehozását, mely térképpel bemutatná Miskolc város kulturális lehetőségeit, tájékoztató pontok megjelölésével Molnár Péter:Az ötletet jónak tartja kéri a javaslattevőt, hogy az iskolák bevonásával és az Informatikai Osztály segítségével kezdjen hozzá a kidolgozáshoz. Fedor Vilmos: Felveti azt a problémát, hogy a szakmai bizottság nem vesz részt a kulturális gazdasági társaságok üzleti tervének megvitatásában. A Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság jelenleg tárgyalja ezt a témát. Javasolja, hogy összevont bizottsági ülés keretében történjen az üzleti tervek elfogadása. Molnár Péter: Elmondja, hogy a szakmai osztállyal már folyt egyeztetés a témában, de az átalakulást követően az idő rövidsége nem tette lehetővé, hogy a bizottság véleményezését is beiktassák. Benedek Piroska: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a fenti javaslat gyakorlati megvalósításához az önkormányzati SZMSZ módosítása esetén a Kulturális Idegenforgalmi és Városmarketing Osztály tervez benyújtani módosítást, hogy a szakbizottságnak a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság döntése előtt lehetősége legyen meghallgatásra és véleményezésre a következő évtől. Szerencsés, ha ezt az Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság határozata megerősíti. Molnár Péter: Javasolja, hogy hozzanak határozatot arról, hogy az önkormányzati SZMSZ módosítása esetén az Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság véleményezze minden évben a kulturális gazdasági társaságok üzleti tervét és beszámolóját, és ehhez rendkívüli ülésen hallgassa meg az ügyvezetőket a témában. 10

11 A Bizottság 8 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 25/2012. (VI. 14.) Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság Határozat Tárgy: A kulturális nonprofit gazdasági társaságok üzleti tervének jóváhagyásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága megtárgyalta a A kulturális nonprofit gazdasági társaságok üzleti tervének jóváhagyásáról című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága hozzájárul ahhoz, hogy a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatának módosítása esetén ahhoz a módosításhoz, hogy a kulturális nonprofit gazdasági társaságok üzleti tervét a szakbizottság véleményezze a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság jóváhagyása előtt. Felelős: Határidő: Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke értelemszerűen, az SZMSZ módosításakor Fedor Vilmos: Tájékoztatja a Bizottságot a városi vetélkedő sikeréről, kiemeli a segítőkész intézményeket, szervezeteket. Megköszöni a Bizottság támogatását, pozitív hozzáállását. Kéri továbbá, hogy fontolja meg a Bizottság a város 2 nagy fesztiváljának a jobb megismerését. Szeretné, ha a szakbizottság tagjai közvetlenül tájékoztatást kapnának az Operafesztivál és a Téli Fesztivál munkájáról, terveiről, hogy ne csak áttételesen, hallomásból vagy a médiából értesüljenek a fejleményekről. A létrehozott értékek szem előtt tartása céljából javasolja a politikai hártya lebontását. Kiemeli a két fesztivál jelentőségét a város megítélése szempontjából. Molnár Péter: Javasolja, hogy egyeztessenek időpontot egy rendkívüli bizottsági ülésre, ahol megismerhetik a fesztiválok eredményeit, terveit. A Téli Fesztivál bemutatására június 27-e, szerda tűnik alkalmasnak a bizottsági tagok számára. Az Operafesztivált egy őszi időpontra egyeztetik. Kéri Fedor képviselő urat, szervezze meg ezeket a találkozásokat. A Bizottság 8 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 11

12 26/2012. (VI. 14.) Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság Határozat Miskolc Megyei Jogú Város Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága megtárgyalta a Javaslat a Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: Tárgy: A Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására 1.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága hozzájárul ahhoz, hogy a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.( III.16) rendelet pontjában foglaltakat figyelembe véve a Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását jóváhagyja. Felelős: Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke Végrehajtásért felelős: Közoktatási és Sport Osztály Végrehajtást felügyelő Főosztály: Humán Főosztály Határidő: azonnal A Bizottság 8 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 27/2012. (VI. 14.) Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság Határozat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága megtárgyalta a Javaslat a Bársony - Hunyadi Általános Iskola Pedagógiai programja, Szervezeti és Működési Szabályzata, Házirendje módosításának jóváhagyására tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: Tárgy: A Bársony - Hunyadi Általános Iskola Pedagógiai programja, Szervezeti és Működési Szabályzata, Házirendje módosításának jóváhagyása 1.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. ( III.16) rendelet pontjában foglaltakat figyelembe véve a Bársony - Hunyadi Általános Iskola Pedagógiai programja, Szervezeti és működési Szabályzata, Házirendje módosítását jóváhagyja. Felelős: Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke Végrehajtásért felelős: Közoktatási és Sport Osztály Végrehajtást felügyelő Főosztály: Humán Főosztály 12

13 Határidő: azonnal Molnár Péter elnök felhívja a figyelmet a hétfőn tartandó rendkívüli ülésre. Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, megköszöni a részvételt és bezárja az ülést 17 óra 10 perckor. k. m. f. Molnár Péter a bizottság elnöke Kovács Attiláné jegyzőkönyvvezető Benedek Piroska jegyzőkönyvvezető 13

Javaslat a középfokú nevelési-oktatási intézmények Alapító Okiratainak módosítására

Javaslat a középfokú nevelési-oktatási intézmények Alapító Okiratainak módosítására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO. 70.547/2006. Javaslat a középfokú nevelési-oktatási intézmények Alapító Okiratainak módosítására Összeállította: Dr. Kormos Vilmos főosztályvezető Oktatási,

Részletesebben

Tárgy: A nevelési-oktatási intézményekben indítható osztályok és csoportok, valamint alkalmazotti létszámok meghatározása

Tárgy: A nevelési-oktatási intézményekben indítható osztályok és csoportok, valamint alkalmazotti létszámok meghatározása Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: IV-114/2789/2012. sz. határozat Tárgy: A nevelési-oktatási intézményekben indítható osztályok

Részletesebben

OM Intézmény neve Intézmény címe Jogcím Helyrajzi szám m2

OM Intézmény neve Intézmény címe Jogcím Helyrajzi szám m2 Ingyenes használat OM Intézmény neve Intézmény címe Jogcím Helyrajzi szám m2 028948 028949 Bársony-Hunyadi Általános Iskola 3531 Miskolc, Bársony J. u. 27/a. ingyenes használat 22336/61 8551 13. sz. Hunyadi

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel a következő rendelkezés lép:

Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel a következő rendelkezés lép: A III. számú határozati javaslat 1. melléklete Okirat száma:.../2015 Módosító okirat A Miskolci Közintézmény-működtető Központ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által 2014. december

Részletesebben

Az iskola-egészségügyi körzetek ellátási területéről

Az iskola-egészségügyi körzetek ellátási területéről A 30/2016. (XI.11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete Az iskola-egészségügyi körzetek ellátási területéről 1. számú iskola-egészségügyi körzet Földes Ferenc Gimnázium 3525 Miskolc, Hősök tere 7. Miskolci

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, szavazzunk a napirendről, a meghívóban szereplő sorrendben. A bizottság határozatképes, a döntéshez minősített többség szükséges.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, szavazzunk a napirendről, a meghívóban szereplő sorrendben. A bizottság határozatképes, a döntéshez minősített többség szükséges. Ügyiratszám: 58.566 36 / 2013. Ügyintéző: Schmidt Erika JEGYZŐKÖNYV amely készült a Gazdasági Bizottság 2013. december 19 én 9:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről, a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága. Jegyzőkönyv

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága. Jegyzőkönyv Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága KO. 740. 144-15/2012. Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 08. napján 13.00 órakor az Oktatási,

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

A Projektben beszerzett eszközök, és érintett intézmények

A Projektben beszerzett eszközök, és érintett intézmények A Projektben beszerzett eszközök, és érintett intézmények A projekt során a város 47 oktatási intézményében valósult meg az informatikai infrastruktúra javítása, melynek során beszerzésre kerültek a következő

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013 Fenntartói jelentés 10. évfolyam KLIK Miskolci Tankerülete

FIT-jelentés :: 2013 Fenntartói jelentés 10. évfolyam KLIK Miskolci Tankerülete FIT-jelentés :: 2013 KLIK Miskolci Tankerülete 3525 Miskolc, Városház tér 13. Fenntartói azonosító: 39011654-048000 Létszámadatok Létszámadatok Országos kompetenciamérés 1 Az intézmények kódtáblázata A

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága április 5-i üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága április 5-i üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága 2007. április 5-i üléséről. Helyszín: Megyeháza, Külső-Szolnok terem Jelen vannak: Molnár Imre, a Bizottság elnöke

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI, KÖZBIZTONSÁGI, ÜGYRENDI ÉS ETIKAI BIZOTTSÁGA

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI, KÖZBIZTONSÁGI, ÜGYRENDI ÉS ETIKAI BIZOTTSÁGA RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI, KÖZBIZTONSÁGI, ÜGYRENDI ÉS ETIKAI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Iktatószám: 17-1/12/2012. Helyszín: Időpont: a Polgármesteri Hivatal III.

Részletesebben

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről 03-3/63-5/2015. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a Bizottság

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Megállapítja, hogy a Bizottság egybehangzó 4 igen szavazattal az előterjesztések zárt ülésen történő tárgyalását elfogadta.

ÖSSZEFOGLALÓ. Megállapítja, hogy a Bizottság egybehangzó 4 igen szavazattal az előterjesztések zárt ülésen történő tárgyalását elfogadta. 03-3/15-26/2016. ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2016. szeptember 15-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: dr. Csizmadia

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A III. számú határozati javaslat 2. melléklete Okirat száma:.../2015 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Miskolci

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 133/2013. (VIII. 26.) JÜB határozat

Jegyzőkönyv. 133/2013. (VIII. 26.) JÜB határozat SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Száma: 40174 70/2013. Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2013. augusztus 26. napján 15:30 kor a Városháza (Fő

Részletesebben

A Közgyűlés XIII-203/ /2016. számú határozatának 1. melléklete. Módosító okirat

A Közgyűlés XIII-203/ /2016. számú határozatának 1. melléklete. Módosító okirat A Közgyűlés XIII-203/315.097/2016. számú határozatának 1. melléklete Okirat száma: Módosító okirat A Miskolci Közintézmény-működtető Központ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

Iktatószám: 542-4/2007

Iktatószám: 542-4/2007 JEGYZŐKÖNYV A Pénzügyi Bizottság 2007. március 21.-én megtartott üléséről Iktatószám: 542-4/2007 Jelen vannak: Nagy István Elnök Orosz Lászlóné Képviselő tag Jékli Sándor Képviselő tag Kiss Barnabás Szakértő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: IV.56-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. május 7-én (csütörtökön) 15 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kis tanácstermében megtartott rendes üléséről.

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kis tanácstermében megtartott rendes üléséről. SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Száma: 40059 69/2014 Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24. Ügyszám: 24-161/2016. JEGYZŐKÖNYV Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes, nyilvános üléséről 2016. november 24. Nyirád 2016 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Közgyűlés V-// sz határozatának melléklete Okirat száma: / Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló évi CXCV törvény /A -a alapján a Miskolci Közintézmény-működtető

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2009. december 11-én tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Bartáné Tóth Mária Dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-128/2007. 06/2007. I. a HATÁROZAT KIVONAT 2007. május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 256/2007. (V.10.) B-L.Ö.h. 22 igen szavazattal, egyhangúlag tárgyalásra elfogadta

Részletesebben

K I V O N A T. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007... tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007... tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007.... tartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2007. (...) KGY. sz. H A T Á R O Z A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megvitatta az Oktatási, Kulturális

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának június 14. napján megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának június 14. napján megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. június 14. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Nádasdi Frida a bizottság elnöke, Héri Viktor a bizottság tagja, Farkas Ernő polgármester, Dr. Tóth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Újszász Város Képviselő-testület május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Újszász Város Képviselő-testület május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Újszász Város Képviselő-testület 2013. május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó Napirendi pont: Határozat szám: Újszász Város Képviselő-testület 2013. május 14-i

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról 7809-11 /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: elnök Demeter Ervin tag Karacs Rudolf tag Dr.

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV 'l " BUAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2016. szeptember 29-én a Budapest Főváros

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az Izsó Miklós Gimnázium,

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

jegyző a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoport vezetője a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ vezetője

jegyző a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoport vezetője a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ vezetője BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁ vllf~kö~má.~yzát i. KÉPVISELŐ-TESTÜLET NÉPJÓLÉTI BIZOTTS A Készült a Népjóléti Bizottság 2012. augusztus 21-én a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. február 12-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága. Jegyzőkönyv

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága. Jegyzőkönyv Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága Kult.: 745.192/2012. Jegyzőkönyv Készült: 2012. április 12-én az Oktatási, Kulturális, Turisztikai,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Kunhegyes, Városháza nagy tanácskozó terme

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Kunhegyes, Városháza nagy tanácskozó terme Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes város, Tiszagyenda és Tiszaroff Községek Önkormányzata Képviselőtestületeinek 2006. december 14-én megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Kunhegyes, Városháza nagy

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága szeptember 8-i ülésén az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága szeptember 8-i ülésén az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának 2010. 09. 08-án tartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Révész Mihály, a bizottság elnöke, Bartáné Tóth Mária, a bizottság alelnöke,

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság. Jegyzőkönyv

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság. Jegyzőkönyv Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság KO.420.175-15/2011. Jegyzőkönyv Készült: 2011. november 10-én az Oktatási, Kulturális, Turisztikai,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 3. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 3. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 3. napján megtartott -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 12/2016.(III.03.) Önkormányzati határozat 13/2016.(III.03.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. I. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította:

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. I. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Miskolc Megye Jogú Város K ö z g y ű l é s e KJ:16.058/2007. JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. I. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE Összeállította: Gombos Gáborné Közig. és Jogi Főosztály

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Természeti és Emberi Erőforrás Fejlesztési Bizottság június 12-én megtartott rendkívüli üléséről.

ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Természeti és Emberi Erőforrás Fejlesztési Bizottság június 12-én megtartott rendkívüli üléséről. 03-3/12-17/2013. ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Természeti és Emberi Erőforrás Fejlesztési Bizottság 2013. június 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Kővári János elnök, Decsi István, dr. Kóbor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. I. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította:

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. I. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Miskolc Megye Jogú Város K ö z g y ű l é s e KJ:16.058/2007. JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. I. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE Összeállította: Gombos Gáborné Közig. és Jogi Főosztály

Részletesebben

17/2015. (IX.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről

17/2015. (IX.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2015. (IX.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. július 13. napján 10.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. július 13. napján 10.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. július 13. napján 10.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: d./ határozata: 100,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 26-i nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Kovács Béla polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy az ülés összehívására telefonon keresztül került sor.

Kovács Béla polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy az ülés összehívására telefonon keresztül került sor. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 125-42/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-én (csütörtökön) 13,00 órai kezdettel

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. február 14-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. február 14-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-i rendes ülésére Tárgy: A Kaposvár TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. december 11-én 08.00 órától 09.30 óráig a Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében (3671 Borsodnádasd,

Részletesebben

Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy-terme.

Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy-terme. J E GY Z Ő K Ö NY V 2016. november 21-én 15,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Szám: KOZP/1264-19/2016. Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 59-16/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 52/2011. (V. 30.) 53/2011. (V. 30.) 54/2011. (V. 30.) 55/2011. (V. 30.) 56/2011. (V.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20-án délután

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 18-i rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról 188 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 23-án 14 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 21/2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság június 16-án tartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság június 16-án tartott rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. június 16-án tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2012/2013. tanévben indítható középiskolai

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága. Jegyzőkönyv

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága. Jegyzőkönyv Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága Kult.: 745.133/2012. Jegyzőkönyv Készült: 2012. március 14-én az Oktatási, Kulturális, Turisztikai,

Részletesebben

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottsága, Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága valamint Közjóléti Bizottsága

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Barnabás

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Barnabás 740-15/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2008. szeptember 25.-én a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: a bizottság

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata Palotás Község Önkormányzata 13. számú nyílt ülési Kisbágyon Község Önkormányzata 7. számú nyílt ülési Szarvasgede Község Önkormányzata 8. számú nyílt ülési Készült: Palotás, Kisbágyon és Szarvasgede Községek

Részletesebben

Összefoglaló. A Bizottság az ülés napirendjét 3 egybehangzó igen szavazattal elfogadta.

Összefoglaló. A Bizottság az ülés napirendjét 3 egybehangzó igen szavazattal elfogadta. 03-3/9-17/2014. Összefoglaló az Oktatási és Kulturális Bizottság 2014. július 18-án megtartott rendkívüli üléséről Helyszín: Városháza, Pécs, Széchenyi tér 1. I. em. 126. Jelen vannak: Lengvárszky Attila

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Galéria 13 Soroksár Nonprofit Kft.

JEGYZŐKÖNYV. Galéria 13 Soroksár Nonprofit Kft. JEGYZŐKÖNYV amely készült a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének az Oktatási, Közművelődési Ifjúsági és Sport Bizottsága 2015. június 2. napján 11.00 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2013. (IX.25.) Helyi önkormányzatok működőképessége

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/563-12/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete 2017.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése I-3897/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. január 21-én 09.00 órai kezdettel, a i Hivatal Konferencia termében

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 2004. december 13. (hétfő) 17 óra Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság 2004. december 14. (kedd) 15,30 óra

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POL GÁR.MESTERÉTŐL Békéscsaba) Szent István tér 7. Ikt. sz.: I.337-7/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

A Gazdasági Bizottság 192/2014. számú határozatával az előterjesztést 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatta.

A Gazdasági Bizottság 192/2014. számú határozatával az előterjesztést 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatta. 2 Tisztelt Közgyűlés! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SzMSz) 9. -a értelmében a közgyűlés féléves

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata JK. 80.055-12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. június 06. napján 08.30

Részletesebben

...,... -LK- , ~:~:~~. ~}i~;~)~.t~~~ i~rlc/1:.~!9jcc~rel._ l r!~--!l!;;~~o.;;;j 1~_,.(,-J ~-,.F-:1...,

...,... -LK- , ~:~:~~. ~}i~;~)~.t~~~ i~rlc/1:.~!9jcc~rel._ l r!~--!l!;;~~o.;;;j 1~_,.(,-J ~-,.F-:1..., Készült a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2012. augusztus 22-én a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hivatalos he~,.bejr(.cl3tj.. ~.. ~. -~...~'~. ;:$;~~=1f.--

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Brantmüller Zoltán polgármester Tratnyek Gyula alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres Istvánné alpolgármester

Részletesebben