I. EGT ÉS NORVÉG FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS... 4 I.1. AZ ÚTMUTATÓ CÉLJA... 4 I.2. AZ EGT ÉS NORVÉG FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS HU0013 PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. EGT ÉS NORVÉG FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS... 4 I.1. AZ ÚTMUTATÓ CÉLJA... 4 I.2. AZ EGT ÉS NORVÉG FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS HU0013 PROGRAMJA"

Átírás

1 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2008 Az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmus megbízásából a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. által lebonyolított Határon átnyúló együttműködés fejlesztése a magyar-ukrán határtérségben című HU0013/NA/2005-1/PA-9 kódjelű pályázati programhoz EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott program

2 Tartalomjegyzék I. EGT ÉS NORVÉG FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS... 4 I.1. AZ ÚTMUTATÓ CÉLJA... 4 I.2. AZ EGT ÉS NORVÉG FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS HU0013 PROGRAMJA A PÁLYÁZATI ALAP HÁTTERE... 4 I.3. JOGI SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET... 5 II. A PÁLYÁZATI ALAP CÉLJAI ÉS PRIORITÁSAI... 7 III. TÁMOGATÁSRA JOGOSULT PROGRAMTERÜLET... 8 IV. TÁMOGATÁSRA JOGOSULT PÁLYÁZÓK... 9 V. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK V.1. A PÁLYÁZATI ALAP PÉNZÜGYI KERETE V.2. TÁMOGATÁS MÉRTÉKE V.3. A TÁMOGATÁSI ÖSSZEG, A PROJEKTMEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA ÉS A KÖLTSÉGEK ELSZÁMOLHATÓSÁGÁNAK IDŐSZAKA V.4. KIFIZETÉS ÜTEMEZÉSE V.5. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK V.6. EL NEM SZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK V.7. ÁFA, VALAMINT MÁS ADÓK ÉS KÖZTERHEK V.8. SPECIÁLIS KRITÉRIUMOK VI. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA VI.1. TÁJÉKOZTATÁS VI.2. A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK FORMAI KÖVETELMÉNYEI VII. A PÁLYÁZATOK KIVÁLASZTÁSA ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉS VII.1. A PÁLYÁZATOK KIVÁLASZTÁSA VII.2. SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS BIZTOSÍTÉKOK VIII. PROJEKTMEGVALÓSÍTÁS VIII.1. PROJEKT MONITORING VIII.2. A PROJEKT SZÁMVITELI NYILVÁNTARTÁSA ÉS AZ IRATOK MEGŐRZÉSE VIII.3. KIFIZETÉSI ELJÁRÁS ÉS FOLYAMAT, PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉS VIII.4. A KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA ÉS EGYÉB VÁLTOZTATÁSOK VIII.5. KÖZBESZERZÉS VIII.6. A TÁJÉKOZTATÁSRA ÉS A NYILVÁNOSSÁGRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK IX. FÜGGELÉKEK SZÁMÚ FÜGGELÉK - BENYÚJTÁSI KRITÉRIUMOK ELLENŐRZŐ LISTÁJA SZÁMÚ FÜGGELÉK ÉRTÉKELÉSI TÁBLÁZAT (FORMAI ÉS JOGOSULTSÁGI MEGFELELÉS) SZÁMÚ FÜGGELÉK ÉRTÉKELÉSI TÁBLÁZAT (SZAKMAI ÉRTÉKELÉS) SZÁMÚ FÜGGELÉK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNYHOZ határtérségben - HU0013 program 1

3 EGT FMI GYIK KBT MÁK Rövidítések jegyzéke Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus Iroda, a finanszírozási mechanizmusok végrehajtását a támogatást nyújtó EGT országok, illetve Norvégia részéről koordináló és felügyelő intézmény Gyakran Ismételt Kérdések Közbeszerzési törvény Magyar Államkincstár NFÜ Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Nemzeti Kapcsolattartó: az együttműködési megállapodásokban meghatalmazott szervezet, amely teljes egészében felelős a finanszírozási mechanizmusok magyarországi működéséért, jelenleg ezt a feladatot nemzetközi megállapodás alapján az NFÜ látja el. NFÜ KPSZE VÁTI Kht. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egysége, Végrehajtó Ügynökség A HU0013/NA/2005-1/PA-9 kódjelű pályázati alap működtetésének és lebonyolításának felelőse a VÁTI Kht. határtérségben - HU0013 program 2

4 Fogalmak Támogatásközvetítő szervezet A pályázati alap projektgazdája, a pályázati alapot kezelő, az annak keretében rendelkezésre álló támogatást további pályáztatással szétosztó szervezet. Jelen pályázati alap esetében a VÁTI Kht. a Támogatásközvetítő szervezet. Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről szóló 242/2006. (XII. 5.) kormányrendelet 56 (1) bekezdése szerint a Támogatásközvetítő szervezet a pályázati alap lebonyolításáért és a Kedvezményezettek ellenőrzéséért teljes felelősséggel tartozik. Támogatási szerződés Jelen pályázati alap Támogatásközvetítő szervezete és az általa további pályáztatással kiválasztott nyertes pályázók (Kedvezményezettek) által kötött, a pályázati alapból elnyert támogatás felhasználását szabályozó szerződés. Partnerek Olyan szervezetek, amelyek érdekeltek a projekt sikerében és a projekt céljainak megvalósulásában. A partnerségnek ki kell terjednie a projekt előkészítésére, finanszírozására és végrehajtására is. A pályázónak legalább egy partnerrel kell rendelkeznie az ukrajnai Kárpátalja megyéből. Minden partnernek alá kell írnia a partnerségi nyilatkozatot. Kedvezményezett A pályázó lesz a Kedvezményezett (szerződő fél), amennyiben pályázatát az Értékelő Bizottság támogatásra kiválasztja és a VÁTI Kht. mint Támogatásközvetítő szervezet aláírja vele a támogatási szerződést. Vállalkozók Ha a pályázó nem rendelkezik a projekt valamely tevékenységének végrehajtásához szükséges kapacitással (szolgáltatások, tanulmányok, tervek vagy honlapok készítése, stb.), akkor a tevékenység elvégzésére vállalkozói szerződéseket köthet beszállítókkal. A vállalkozók nem minősülnek partnernek és a támogatási szerződésben és a jelen útmutatóban meghatározott beszerzési szabályok vonatkoznak rájuk. határtérségben - HU0013 program 3

5 I. EGT ÉS NORVÉG FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS I.1. Az útmutató célja Jelen útmutató a pályázóknak nyújt részletes tájékoztatót az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott, Határon átnyúló együttműködés fejlesztése a magyar-ukrán határtérségben című HU0013 program kereteivel kapcsolatban, továbbá hasznos tanácsokkal szolgál a minőségi projektek kidolgozásával, benyújtásával és sikeres megvalósításával kapcsolatban is. A Határon átnyúló együttműködés fejlesztése a magyar-ukrán határtérségben című HU0013 program pályázati dokumentációjának részét képező dokumentumok az alábbiak: Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati formanyomtatvány és mellékletei Támogatási szerződés minta Érvényesnek csak az a pályázat tekinthető, amely a Pályázati Felhívásban, valamint a Pályázati Útmutatóban foglalt előírásoknak megfelel. Valamennyi fenti dokumentum megtekinthető az alábbi honlapokon: és I.2. Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus HU0013 programja a pályázati alap háttere A május 1-jén hatályba lépett EU-EGT szerződés értelmében az EGT nem EU-tag országai (Norvégia, Liechtenstein és Izland) díjat fizetnek a belső piaci részvételért. Ez a hozzájárulás képezi az EGT Finanszírozási Mechanizmus elnevezésű, új támogatási forma alapját. Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 128. cikkének megfelelően az Európai Unióhoz 2004-ben újonnan csatlakozott tíz tagállam kérelmezte, hogy az EGT megállapodás részesévé váljon. A részvétel feltételeiről az eredeti szerződő felek és a részvételüket kérő államok megkötötték A Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodást, az ún. EGT kibővítési megállapodást. Az EGT Finanszírozási Mechanizmus mellett Norvégia kétoldalú szerződésekkel ún. Norvég Finanszírozási Mechanizmust hozott létre a 10 újonnan csatlakozott ország részére. A Finanszírozási Mechanizmusok végrehajtásának alapvető szabályait az egyrészről az EGT államok, illetve Norvégia, másrészről a mechanizmusok keretében nyújtott támogatásban részesülő államok között kötött együttműködési megállapodások rögzítik. A Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás aláírására június 10-én, Budapesten, az EGT Finanszírozási Mechanizmus végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás aláírására pedig július 7-én, Brüsszelben került sor. Az együttműködési megállapodásokat a 201/2005. (IX. 27.) kormányrendelet hirdette ki. határtérségben - HU0013 program 4

6 Az együttműködési megállapodások szerint a Finanszírozási Mechanizmusok célja elősegíteni az Európai Gazdasági Térségen belüli gazdasági és társadalmi különbségek csökkentését, valamint az EGT tagországok és a Magyar Köztársaság közötti fokozott együttműködés által hozzájárulni egy jó kormányzáson, demokratikus intézményeken, jogbiztonságon, az emberi jogok tiszteletén és a fenntartható fejlődésen alapuló stabil, békés és virágzó Európa biztosításához. E célok elérése érdekében a felek meghatározták a Finanszírozási Mechanizmusok keretében támogatható tevékenységek, ún. kiemelt területek körét. Bár két támogatási alapról van szó, eljárásrendjükben egységesnek tekinthetőek, egységes szabályrendszer vonatkozik rájuk, és egységes intézményrendszer kezeli őket. A végrehajtás további szabályait a támogatást nyújtó államok által készített iránymutatások rögzítik, amelyek a program hivatalos honlapján (www.eeagrants.org) hozzáférhetőek. I.3. Jogi szabályozási környezet A Határon átnyúló együttműködés fejlesztése a magyar-ukrán határtérségben című HU0013 program keretében nyújtott pénzügyi támogatásból megvalósított projekteknek meg kell felelniük: az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtására vonatkozó rendelkezéseknek, a vonatkozó nemzeti jogszabályoknak. I.3.1. A Határon átnyúló együttműködés fejlesztése a magyar-ukrán határtérségben című HU0013 programot szabályozó dokumentumok A támogatott projektek végrehajtására vonatkozó az EGT tagállamok és Norvégia által elfogadott mindenkori Szabályzat és Eljárásrend (Rules and Procedures), valamint az Útmutatók (Guidelines) megtekinthetők a honlapon angol nyelven. I.3.2. Nemzeti jogszabályok A Határon átnyúló együttműködés fejlesztése a magyar-ukrán határtérségben című HU0013 program projektjeinek végrehajtása során elsősorban a következő nemzeti jogszabályoknak kell megfelelni évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról évi C. törvény a számvitelről évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről évi XXXVIII. törvény az Államháztartásról évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről és a kapcsolódó kormányrendeletek 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről 201/2005. (IX. 27.) Korm. rendelet a Norvég Királyság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között június 10-én létrejött, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus közötti végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás, valamint egyrészről az Izlandi Köztársaság Kormánya, a Liechtensteini Nagyhercegség Kormánya, a Norvég Királyság Kormánya, másrészről a Magyar Köztársaság Kormánya között július 7-én létrejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus közötti végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről határtérségben - HU0013 program 5

7 A Pályázati felhívás közzétételét követő jogszabályi változások esetén, az új, a mindenkori hatályban lévő jogszabályok követendőek a projektek kiválasztása és azok végrehajtása során. határtérségben - HU0013 program 6

8 II. A PÁLYÁZATI ALAP CÉLJAI ÉS PRIORITÁSAI A program átfogó célkitűzése, hogy közelebb hozza egymáshoz a határtérség lakosait, közösségeit és gazdasági szereplőit annak érdekében, hogy kialakuljanak a kiegyensúlyozott gazdasági és társadalmi fejlődés szilárd alapjai és mindkét országban biztosítva legyenek az optimális fejlődési lehetőségek. A pályázati alap alapvető célja olyan projektek támogatása, melyek elősegítik a határ menti együttműködés kialakítását, a már meglévő kapcsolatok elmélyítését a magyarországi Szabolcs- Szatmár-Bereg megye és az ukrajnai Kárpátalja megye között, a térség fokozottabb gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi integrációjának biztosítása érdekében. A pályázati felhívás elkészítése során négy fejlesztési irányú prioritási tengely került meghatározásra. A prioritások, valamint az azokon belül támogatandó intézkedések a következők: 1. Prioritás: Fenntartható gazdasági fejlődés támogatása Határmenti turisztikai, szabadidős tevékenységek és szolgáltatások fejlesztése Határmenti üzleti lehetőségek feltárása és fejlesztése Információs technológiai infrastrukturális fejlesztések előkészítése 2. Prioritás: Humán erőforrás fejlesztés, oktatás, kulturális és innovációs együttműködések támogatása Közös oktatási tevékenységek támogatása, beleértve a munkanélküliek oktatását is Oktatási csereprogramok Kulturális és sport együttműködések, rendezvények Felsőfokú oktatási intézmények és kutatóintézetek közötti K+F együttműködések 3. Prioritás: Környezet- és természetvédelem Együttműködések támogatása a határtérség természeti erőforrásainak védelmére A megújuló/alternatív energiaforrások használatának támogatása, ismeretterjesztés elősegítése A fenntartható turizmus feltételeinek támogatása Környezettudatosság növelése 4. Prioritás: Helyi infrastruktúrafejlesztés Nem beruházási jellegű tevékenységek, mint például közút- és hídfejlesztési tervek, megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésének támogatása A pályázati felhívás keretében csak közcélt szolgáló, kizárólag non-profit tevékenységek támogathatóak. A projekt keretében a célcsoport részére nyújtott szolgáltatásnak térítésmentesnek kell lennie. A pályázóknak körültekintően kell kiválasztaniuk azon prioritást, amelyhez projektjük kapcsolódik. Felhívjuk a figyelmet, hogy egy pályázatot kizárólag egy prioritásra lehet benyújtani. Egy pályázó a kiválasztott prioritáson belül maximum kettő pályázattal nyerhet. Valamennyi projekttevékenységnek nyilvánvaló hatást kell gyakorolnia a támogatásra jogosult programterületre (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja megye). határtérségben - HU0013 program 7

9 III. TÁMOGATÁSRA JOGOSULT PROGRAMTERÜLET A Határon átnyúló együttműködés fejlesztése a magyar-ukrán határtérségben című HU0013 program keretében az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus társfinanszírozásával megvalósuló projekteket kizárólag az alábbi NUTS III szintű területi egységeken belül lehet végrehajtani: Magyarországon az alábbi megyében: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Ukrajnában az alábbi megyében: Kárpátalja megye. határtérségben - HU0013 program 8

10 IV. TÁMOGATÁSRA JOGOSULT PÁLYÁZÓK 1. Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus pályázati felhívásának keretében kizárólag azon szervezetek pályázhatnak, amelyek megfelelnek az alábbi követelményeknek: a) nem profitorientált jogi személyek, mint: önkormányzatok 1, önkormányzati társulások, valamint kistérségi társulások, ezen szervezetek intézményei 2, non-profit szervezetek (egyházak, alapítványok, egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok, ill. közhasznú non-profit gazdasági társaságok) 3, oktatási intézmények, fejlesztési tanácsok és ügynökségek, kamarák (pl. ipari, kereskedelmi, gazdasági kamarák), stb. b) amelyeknek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van a székhelyük vagy bejegyzett helyi képviseletük/fióktelepük; c) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében helyi képviselettel rendelkező országos/regionális szintű szervezetek a következők szerint nyújthatnak be pályázatot: - Amennyiben az országos/regionális szintű szervezet nem Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van bejegyezve, valamint a helyi képviselete jogi személyiséggel rendelkezik, abban az esetben a helyi képviseletnek kell a támogatásért folyamodnia, és a támogatás elnyerése esetén a képviselet lesz a szerződő fél (Kedvezményezett); vagy - Amennyiben az országos/regionális szintű szervezet nem Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van bejegyezve, valamint a helyi képviselete nem önálló jogi személy, akkor az országos/regionális szervezetnek kell pályáznia a támogatásra és szerződéskötés esetén az országos/regionális szervezet lesz a szerződő fél (Kedvezményezett). Ebben az esetben a szervezetnek igazolnia kell jelentős szerepét a határmenti megyében az alábbiakkal: o a helyi képviselet létezését igazolni kell a Pályázati Formanyomtatványhoz csatolt melléklettel. Ha ez nem derül ki a kötelező mellékletekből, (pl.: Alapító okirat, alapítói határozat) akkor más hivatalos dokumentációval kell igazolni, melyet az igazolás végett csatolni szükséges. o a helyi képviselet vezetője jogilag felhatalmazottjaként jár el az országos/regionális szervezet részéről a projekttel kapcsolatban. (A felhatalmazásról szóló dokumentumot a pályázathoz csatolni szükséges.) 1 Önkormányzatok: évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról. 2 Önkormányzati intézmények: az évi XXXVIII. tv. (Áht.) 66. alapján az önkormányzat intézményei költségvetési szervként működnek. Ezért a következő szervek költségvetési szerveknek minősülnek: megyei önkormányzati hivatal, (fő)polgármesteri hivatal, körjegyzőség, illetőleg a közös képviselő-testület hivatala. A költségvetési szerveket a Ptk. 36. és Áht. 87. szabályozza 3 Egyház: 1990 évi IV. tv. a lelkiismereti és vallásszabadságról; Alapítvány: Ptk. 74/A-H. ; Közalapítvány; Egyesület: Ptk. 61. ; Köztestület: Ptk. 61. ; Közhasznú társaság: Ptk határtérségben - HU0013 program 9

11 o a helyi munkatársakat kell bevonni a projektbe. d) a projekt előkészítéséért és megvalósításáért közvetlenül felelős szervezetnek kell lennie, nem pedig közvetítő szervezetnek; e) megfelelően stabil és elegendő pénzügyi forrással kell rendelkeznie annak érdekében, hogy a szervezet folyamatos működése biztosítva legyen a projekt ideje alatt, és a projekt finanszírozásában is részt tudjon venni; f) megfelelő gyakorlattal kell rendelkeznie, és be kell mutatnia, hogy képes olyan nagyságrendű projekt megvalósítására, amekkorára támogatási igényt nyújtott be; g) a pályázó szervezeteknek legalább egy partnerrel kell rendelkezniük a határ túloldaláról. A partner(ek)nek is meg kell felelni az a) pontban meghatározott jogi státusznak, valamint az ukrán partnernek Kárpátalja megyében bejegyzett szervezetnek kell lennie. Profitorientált szervezetek és olyan országos szintű szervezetek, melyek nem rendelkeznek meghatározott szereppel a jogosult megyében, nem jogosultak támogatásra. Politikai pártok, szervezeteik, illetve az általuk létrehozott gazdasági társaságok, alapítványok, stb. nem jogosultak támogatásra. Az a szervezet, amely nem rendelkezik legalább egy partnerrel Kárpátalja megyéből, nem jogosult támogatásra. A pályázati formanyomtatvány mellékleteként található Partnerségi Nyilatkozatot valamennyi partner aláírásra jogosult képviselőjének ki kell töltenie, és alá kell írnia. A partnerség objektív értékeléséhez részletezni kell az egyes partner(ek)nek a projektjavaslat előkészítésében és a projekt megvalósításában betöltött valós szerepét és ezt a partnereknek jóvá kell hagyniuk (Partnerségi nyilatkozat a pályázati formanyomtatvány 6. sz. melléklete (6. MELLÉKLET), valamint A projekt beszámolási időszakainak (negyedéves időszakok) jellemzése az egyes partnerek közreműködésének ismertetése - (4. MELLÉKLET)). A pályázó valamennyi partnerének alá kell írnia a Partnerségi Nyilatkozatot. A nyilatkozatok eredeti példányait csatolni kell a pályázati formanyomtatványhoz. Nyertes projekt esetén egy részletes feladatmegosztást tartalmazó Partnerségi Megállapodást kell kötni a szerződéskötési fázisban, mely a Támogatási Szerződés mellékletét fogja képezni. 2. Nem vehet részt a pályázaton, illetve nem nyerhet támogatást az a pályázó: (a) aki vagy amely csőd-, felszámolási-, adósságrendezési eljárás, vagy végelszámolás alatt áll; (b) aki vagy amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy csak részben teljesítette; (c) akinek vagy amelynek lejárt esedékességű adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett; (d) akit vagy amelyet a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző két naptári éven belül államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére kötelezett; (e) aki vagy amely gazdálkodó szervezet saját tőkéje, a törzstőke (alaptőke) a jogszabályban előírt legkisebb mérték alá csökkent; határtérségben - HU0013 program 10

12 (f) akinek vagy amelynek a tevékenysége/projektje a környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg; (g) aki vagy amely a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; (h) akiről vagy amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, vagy ezt követően a pályázat elbírálása során bármikor; (i) aki vagy amely az elmúlt két, pénzügyileg lezárt év mindegyikében a rendelkezésre álló, jóváhagyott éves beszámoló, vagy az adóbevallás alapján veszteségesen gazdálkodott; (j) akinek vagy amelynek a jóváhagyott, utolsó éves beszámolója alapján saját tőkéje negatív volt. 3. Továbbá azok a pályázók sem jogosultak a pályázatban részt venni, illetve pénzügyi támogatásban részesülni, akik(nél) a pályázat benyújtásának idején: (k) összeférhetetlenség áll fenn; (l) a pályázatban, vagy a szerződésben a részvétel feltételeként a Támogatásközvetítő szervezet által előírt információszolgáltatás során nem a valóságnak megfelelő tájékoztatást (adatokat) nyújtották, vagy azok szolgáltatását elmulasztották; (m) a jelenlegi vagy korábbi pályázatok elbírálása során megkísérelték a bíráló bizottságot vagy a Támogatásközvetítő szervezetet befolyásolni, vagy bizalmas információkhoz próbáltak hozzáférni. A fenti (a), (d), (f), (h) és (i) pontokban ismertetett esetekben a kizárás a jogsértés, nem teljesítés megállapításától számított két évig marad érvényben. A pályázók a pályázathoz kötelesek csatolni egy nyilatkozatot (5. MELLÉKLET), amelyben kijelentik, hogy nem esnek a fent leírt (a)-tól (m)-ig terjedő kategóriák egyikébe sem. A pályázók partnerei nem részesülhetnek közvetlenül támogatásban. határtérségben - HU0013 program 11

13 V. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK V.1. A pályázati alap pénzügyi kerete A jelen pályázati felhívás keretében rendelkezésre álló keretösszeg HUF, mely magában foglalja az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus forrásait (85%), valamint a nemzeti társfinanszírozást (15%) is. A pályázók a jelen pályázati felhívásban rendelkezésre álló pénzalapok maximális összegéig részesülhetnek támogatásban. V.2. Támogatás mértéke A jelen pályázati felhívás keretében a pályázókra a következő társfinanszírozási arányok alkalmazandóak: A támogatás/projekt teljes költség mértéke: maximum 90,00% (az arányt két tizedesjegyig számolva kell betartani) A saját hozzájárulás/projekt teljes költség mértéke: minimum 10,00% (az arányt két tizedesjegyig számolva kell betartani) A szükséges saját erő kiszámolásának alapja a projekt teljes költségének összege (a saját erő arányát 2 tizedesjegyig kell betartani). A nem elszámolható költségek nem vehetők figyelembe a projekt teljes költségének kiszámításakor. V.3. A támogatási összeg, a projektmegvalósítás időtartama és a költségek elszámolhatóságának időszaka A pályázók projektjeik megvalósításához az alábbiak szerint vehetik igénybe a támogatást: Minimum támogatási összeg: HUF Maximum támogatási összeg: HUF A pályázóknak a részletes költségvetést (3. MELLÉKLET) magyar forintban (HUF) kell megadniuk, és a támogatást is magyar forintban kell kérniük. A megpályázott támogatás összegének a minimálisan, illetve maximálisan kérhető összegek közé kell esnie, ellenkező esetben a pályázat a formai ellenőrzés során elutasításra kerül. Saját hozzájárulásként (min. 10,00%) csak a pályázó és partnerei által rendelkezésre bocsátott saját forrás fogadható el. A saját hozzájárulás bankszámlapénz lehet. Más, az államháztartás alrendszeréből származó támogatás nem vehető figyelembe a saját hozzájárulás részeként. A saját hozzájárulás biztosításán túl a nem elszámolható költségeket is a pályázónak és partnereinek kell fedezniük saját erőforrásaikból. Az elszámolható költségeket a jelen pályázati útmutató V.5. pontja részletezi. A saját hozzájárulás rendelkezésre állásáról banki igazolást kell a pályázati formanyomtatványhoz csatolni. határtérségben - HU0013 program 12

14 A projektek megvalósításának időszaka: A jóváhagyott projektek megvalósítási időszaka: a kezdő időpont (mely a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírásának időpontja) és a projekt befejezésének időpontja közötti időszak. A projektmegvalósítás időtartama nem lehet kevesebb, mint 3 hónap és nem haladhatja meg a 15 hónapot. A projektek végső befejezési határideje április 30. A Támogatásközvetítő szervezetet haladéktalanul értesíteni kell a projektek végrehajtási ütemtervében bekövetkezett bármely változásról. A végrehajtáshoz szükséges időtartam tervezésekor minden egyes projektre vonatkozólag meg kell határozni a tevékenységek ütemtervét. A Kedvezményezett felelősséget vállal, hogy a projekt kezdő időpontjától, az ütemtervnek megfelelően a partner szervezettel/szervezetekkel valósítja/valósítják meg a tevékenységeket (az egyes tevékenységek végrehajtásához szükséges hónapok száma meghatározásra kerül a jóváhagyott pályázatokban). V.4. Kifizetés ütemezése A megítélt támogatási összeget a szerződő felek magyar forintban rögzítik a támogatási szerződésben. A Kedvezményezettek a támogatási szerződés aláírását követően előleget vehetnek igénybe a projekt költségeinek finanszírozása érdekében. Az előleg összege maximum a támogatási összeg 20%-a lehet, folyósítása a támogatási szerződés aláírását követően a Kedvezményezett által benyújtott előlegfizetési kérelem alapján történhet. A projekt megvalósítása során a kifizetési kérelmeket a negyedévente benyújtott előrehaladási jelentésekkel együtt lehet benyújtani a Támogatásközvetítő szervezethez. Amennyiben a projekt megvalósítási ideje 3 hónap, akkor nincs szükség előrehaladási jelentések benyújtására, hanem csak a zárójelentést kell benyújtani. Ebben az esetben az előleg levonása utáni fennmaradó támogatás összegét a zárójelentés elfogadását követően folyósítja a Támogatásközvetítő Szervezet. A zárójelentést legkésőbb a projekt befejezését követő egy hónapon belül kell a Kedvezményezettnek benyújtania. A jóváhagyott támogatás 80%-án felüli összeget csak a zárójelentés elfogadása után folyósítja a Támogatásközvetítő szervezet. V.5. Elszámolható költségek Általánosságban a projektmegvalósítás keretében felmerült költségek az alábbi feltételek teljesülése esetén számolhatóak el: A költségnek szükségesnek kell lennie a projekt végrehajtásához, szerepelnie kell a támogatási szerződésben, és meg kell felelnie a felelős pénzügyi gazdálkodás alapelveinek, különösen az értékarányosság és a költséghatékonyság elveinek; A projekt végrehajtását a támogatási szerződés aláírását követően lehet megkezdeni és a végrehajtási időszak nem fejeződhet be a támogatási szerződésben megadott dátum után. A költségeknek a Kedvezményezett részéről a projekt végrehajtási időtartama folyamán kell felmerülnie: a számla kiállításának, a teljesítésnek és a pénzügyi teljesítésnek is a végrehajtási időszakon belül kell lennie. határtérségben - HU0013 program 13

15 Kizárólag olyan költségeket lehet elszámolni, amelyek a Kedvezményezetteknél ténylegesen felmerültek, és amelyek megfizetését eredeti számlák, azokkal egyenértékű számviteli dokumentumok és egyéb bizonylatok segítségével igazolni lehet. Nem támogathatók azok a költségek, melyek esetében a számlák nem a Kedvezményezett nevére szólnak. Olyan beszerzések költségeit lehet elszámolni, melyek a Kedvezményezettek részére a Beszerzési Útmutató az EGT és/vagy Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projektekhez című útmutató szabályaival összhangban készített Kedvezményezetti Pénzügyi Tájékoztatóban rögzített beszerzési szabályoknak megfelelőn kerültek beszerzése és dokumentálásra, illetve a kbt. hatálya alá eső beszerzések a Kedvezményezetti Pénzügyi Tájékoztatóban foglaltakon túl a Kbt.-nek megfelelően lettek kifizetve és rendelkeznek az ezt alátámasztó dokumentumokkal. Szolgáltatás vagy termék beszerzése esetén, a szolgáltató, illetve a termék szállítója nem lehet a pályázó partnere. Kizárólag olyan költségeket lehet elszámolni, amelyek a jelen pályázati felhívás keretében támogathatóak és nem szerepelnek a nem elszámolható költségek között. A költségek számításánál alkalmazott egységárak nem haladhatják meg a piaci árakat, amelyeket valamely független módszerrel meg lehet határozni és ellenőrizni lehet. A projekt végrehajtása időtartamának végére a tervezett költségvetés fel nem használt összege a támogatást arányosan csökkenti. Az esetleges költségtöbbletet a Támogatásközvetítő szervezet nem téríti meg. A költségek felmerülésének helye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Az Ukrajnában (Kárpátalján) felmerült költségek, illetve az ukrán résztvevők részvételével megvalósuló találkozók, rendezvények költségeinek elszámolhatósága: Támogatható költségek: Amennyiben a Pályázó projekt menedzsment tagjai Kárpátalja megyében projektegyeztetésen vesznek részt, akkor a I.2.1., I.2.2. és I.2.3 vagy a I.2.1. és I.2.4. költségvetési soron kell tervezni ezeket a költségeket. (tehát kérjük, vegye figyelembe, hogy napidíj (I.2.4.) elszámolása esetén szállás és ellátás (I.2.2.,.I.2.3.) költsége már nem számolható el). Az együttműködés megfelelő támogatása érdekében az ukrán partnerek képviselőinek, akik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében tartott projektegyeztetésen vesznek részt, az ehhez kapcsolódó utazási, ellátási és szállás költségei a projekt keretében elszámolható költségeknek minősülnek. E költségeket a költségvetés III.3. során kell tervezni és külső szolgáltatótól beszerezni. A projektegyeztetéshez kapcsolódó költségek magukban foglalják a magyar fél ellátásának költségét is. Ezeknek az egyeztetéseknek szorosan a projekthez kell kapcsolódniuk, azaz szükségesnek kell lenniük annak végrehajtásához. A Kárpátalja megyében tartott rendezvények szervezési költségei (terembérlet, ellátás, eszközök bérleti díja, fordítók, tolmácsok), továbbá a projektrendezvényekhez kötődően a magyar résztvevők utazási és szállás költségei elszámolható költségek a projekt keretében. A rendezvények résztvevői körébe beletartoznak a projekt menedzsment tagjai is, tehát ebben az esetben részükre külön napidíj nem számolható el. Az összes Kárpátalja megyében rendezett konferenciával és projektrendezvénnyel kapcsolatban felmerülő, fent említett költséget a költségvetés III.3. során kell tervezni és külső szolgáltatótól beszerezni. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében tartott rendezvények szervezési költségei (terembérlet, ellátás, eszközök bérleti díja, fordítók, tolmácsok), továbbá a projektrendezvényekhez kötődően az ukrán résztvevők utazási és szállás költségei elszámolható költségek a projekt keretében. Az összes Szabolcs-Szatmár-Bereg határtérségben - HU0013 program 14

16 megyében rendezett konferenciával és projektrendezvénnyel kapcsolatban felmerülő költséget a költségvetés III.3. során kell tervezni és külső szolgáltatótól beszerezni. Az Ukrajnából származó szakértők költsége (díja) abban az esetben számolható el, amennyiben nyilvánvaló hatásuk van a magyar célterületre és a határon átnyúló együttműködésre. Az Ukrajnából származó szakértők által végzett tevékenységek költségeit a költségvetés III.2. pontjában kell feltüntetni és a kiválasztásuk során figyelemmel kell lenni a Közbeszerzési Törvény és a Közbeszerzési Útmutató EGT és/vagy Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projektekhez című útmutató szabályaira. Kérjük, vegye figyelembe, hogy egyéb eszközök, szolgáltatások beszerzése Ukrajnából NEM támogatható. Az ukrán számlákat és az alátámasztó dokumentumokat a pályázó és ukrán partnere által leigazolt magyar nyelvű fordítással együtt kell benyújtani. A számlák másolatán fel kell tüntetni az alkalmazott átváltási árfolyamot és az elszámolni kívánt forintösszeget. A hrivnyáról forintra átváltást a teljesítés napján érvényes MNB által közzétett HUF/UAH középárfolyam alapján kérjük megadni. V.5.1. Projekt menedzsment bérköltsége A projekt menedzsment tagjainak a pályázó szervezet alkalmazásában kell állniuk. A projekttel kapcsolatos feladatokat végző alkalmazottak (a projekt menedzsment tagjai) bruttó bére és a kedvezményezetett terhelő járulékok elszámolhatók. A projektben résztvevő és a pályázó szervezet alkalmazásában álló személyek listáját illetve a projektben végzett feladataikat (projektkoordinátor, projektasszisztens, stb.) ismertetni kell a pályázati formanyomtatvány C.5.3- as pontjában és a 2. MELLÉKLET-ben. A fizetéseket és az azokat terhelő adókat és járulékokat a nemzeti szabályozás szerint kell elszámolni, amennyiben az elszámolandó fizetés jövedelemadó- illetve járulékköteles. A személyi jellegű kifizetések és járulékai abban az esetben számolhatók el, amennyiben azok megfelelően és jogszerűen szabályozásra kerülnek a munkavállaló és a Pályázó között megkötött munkavállalói szerződés alapján. A közalkalmazottak fizetése kizárólag abban az esetben számolható el, amennyiben az a projekttevékenységekhez és nem az alkalmazott jogszabályi kötelezettségeihez és szokásos, napi feladatokhoz kapcsolódik. Amennyiben a pályázó nem rendelkezik a projekthez kapcsolódó feladatok elvégzésére képes szakembergárdával, ezen feladatok ellátására külső szakembereket is megbízhat. A külső szakemberekkel kapcsolatos költségeket a szolgáltatások költségei között kell szerepeltetni. Amennyiben a projekthez kapcsolódó feladatokat elvégző személyek nem állnak a pályázó alkalmazásában, a pályázónak ismertetnie kell a külső szakértők által végrehajtandó projektirányítási feladatokat a 7. MELLÉKLET-ben. V.5.2. Utazási, szállás és ellátás költségek, valamint napidíjak Kizárólag azon személyek utazási- és ellátási-, valamint szállásköltségei számolhatóak el, akik a Pályázó alkalmazásában állnak, bérük elszámolásra kerül a projekt keretében és a program célterületén a projekttevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó feladatokat végeznek. A program célterületén belül külföldre (Kárpátalja megyébe) történő utazás költségét a «I.2.1. Projekt menedzsment útiköltsége utanként» soron tüntesse fel, az arra a sorra vonatkozó szabályok figyelembe vételével. határtérségben - HU0013 program 15

17 Gépkocsi használata csak abban az esetben számolható el, ha a gépjármű a Pályázó vagy munkaszerződés alapján foglalkoztatott projekt menedzsment tag, vagy annak valamely családtagja tulajdonát képezi. Az üzemanyag-felhasználást az APEH által előírt fogyasztási normák és üzemanyagárak szerint lehet elszámolni. A projekt menedzsment tagjainak projektegyeztetés céljából történő ukrajnai tartózkodása esetén az ellátásról a szolgáltatást nyújtó által kiállított számlát lehet elszámolni, továbbá a projekt költségeiként legfeljebb háromcsillagos szállodákban történő, számlával igazolt elszállásolást lehet elszámolni. Napidíjat a projekt céljából külföldre utazó projekt menedzsment tagok (a pályázó alkalmazásában álló személyek, akik bére elszámolásra kerül a projektben) részére lehet fizetni. A napidíjak fedeznek minden étkezési, szállás és kiküldetés helyén való rövidtávú utazási költséget, melyeket a «I.2.4. Projekt menedzsment napidíja» sorban állítottak be. A napidíj mértéke a külföldön töltött éjszakánként nem haladhatja meg az Ft/fő/éjszaka értéket. Napidíj biztosítása esetén egyéb ellátás, szállás és helyi tömegközlekedési költségek nem számolhatóak el a projekt keretében. A projekt rendezvények, konferenciák, résztvevői számára napidíj nem számolható el. A projekt menedzsment bérköltsége, az utazási, szállás és ellátási költségek, valamint a napidíjak összesen nem haladhatják meg a projekt teljes költségének 10%-át. V.5.3. A Kedvezményezett alkalmazásában álló, a projekt keretében egyéb szakmai tevékenységet végző személyek bérköltsége A projekt keretében a projektmenedzsment feladatoktól eltérő, egyéb szakmai tevékenységet végző alkalmazottak bruttó bére és a kedvezményezetett terhelő járulékok elszámolhatók. Ezen személyeknek a pályázó szervezet alkalmazásában kell állniuk. A projektben résztvevő és a Pályázó szervezet alkalmazásában álló, egyéb szakmai tevékenységet végző személyek listáját, illetve a projektben végzett feladataikat ismertetni kell a pályázati formanyomtatvány C.5.3-as pontjában és a 2. MELLÉKLET-ben. A bérfizetéseket és az azokat terhelő adókat és járulékokat a nemzeti szabályozás szerint kell elszámolni, amennyiben az elszámolandó fizetés jövedelemadó- illetve járulékköteles. A személyi jellegű kifizetések és járulékai abban az esetben számolhatók el, amennyiben azok megfelelően és jogszerűen szabályozásra kerülnek a munkavállaló és a Pályázó között megkötött munkavállalói szerződés alapján. A közalkalmazottak fizetése kizárólag abban az esetben számolható el, amennyiben az a projekttevékenységekhez és nem az alkalmazott jogszabályi kötelezettségeihez és szokásos, napi feladatokhoz kapcsolódik. V.5.4. Eszközbeszerzések Eszközbeszerzés esetén a projekttevékenység végrehajtásához szükséges új és használt eszközök beszerzésének költségeit lehet elszámolni. határtérségben - HU0013 program 16

18 A beszállítók kiválasztását a vonatkozó Közbeszerzési Törvény rendelkezéseinek megfelelően kell lebonyolítani a Kedvezményezetti Pénzügyi Tájékoztatóban foglaltakat is figyelembe véve. A beszállító nem lehet a pályázó partnere. A használt eszközök beszerzésének költségei az alábbi három feltétel teljesülése esetén számolhatók el: a) Az eladó igazolja, hogy az eszköz vásárlásához nem használtak fel nemzeti, közösségi vagy az EGT illetve Norvég Finanszírozási Mechanizmus pénzügyi támogatását. b) Az eszköz eladási ára nem haladja meg a piaci árat és alacsonyabb, mint egy hasonló új berendezés eladási ára, valamint c) A berendezés rendelkezik a működéshez szükséges műszaki jellemzőkkel és megfelel a vonatkozó előírásoknak és szabványoknak. V.5.5. Szolgáltatások Kizárólag a projekthez közvetlenül kapcsolódó, illetve külső fél által elvégzett szolgáltatások költségei számolhatóak el. A szolgáltatók kiválasztását a vonatkozó Közbeszerzési Törvény rendelkezéseinek megfelelően kell lebonyolítani a Kedvezményezetti Pénzügyi Tájékoztatóban foglaltakat is figyelembe véve. A szolgáltató nem lehet a Pályázó alkalmazottja, sem a Pályázó partnere. Szolgáltatások körében elszámolható típusok: Projekt menedzsmenthez kapcsolódó külső szolgáltatások; Szakmai szolgáltatások (a szolgáltató egyaránt lehet magyar vagy ukrán): Kiadványok és tanulmányok; Konferenciák/ projektrendezvények; Egyéb szolgáltatások. Projekt menedzsmenthez kapcsolódó külső szolgáltatások A projektmenedzsmenthez (pl. monitoring, értékelés, pénzügyi elszámolás) igénybe vett külső szakértőkkel kapcsolatos költségek elszámolhatóak, amennyiben a pályázó alkalmazásában nem állnak olyan munkatársak, akik a szükséges szakértelem vagy szakmai tapasztalat birtokában képesek elvégezni a projekttel összefüggő tevékenységeket. A külső szakértők kiválasztását a hatályban lévő Közbeszerzési Törvény rendelkezéseinek megfelelően kell lebonyolítani a Kedvezményezetti Pénzügyi Tájékoztatóban foglaltakat is figyelembe véve. Szakmai szolgáltatások A tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó, illetve a projekt megvalósításához nélkülözhetetlen szakmai szolgáltatások költségei számolhatóak el. Például: kiadványok, tanulmányok, konferenciák, projektrendezvények költségei, melyekről a szolgáltatást nyújtó vállalkozó (több szolgáltatás nyújtása esetén résztevékenységekre lebontott) számlát állít ki (és a Kedvezményezett a résztevékenységeket a pénzügyi elszámolás során számlarészletezőn mutatja be). Kiadványok és tanulmányok A dokumentumok teljes költségét jelezze, beleértve a szerkesztés, fordítás, nyomtatás költségeit is. határtérségben - HU0013 program 17

19 Konferenciák/ projektrendezvények Minden rendezvényhez a teljes költséget jelezze, amely magában foglalja a következőket: helyszín bérleti díja, eszközök bérleti díja, fordítók, tolmácsok és ellátás. Mind a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, mind a kárpátaljai rendezvényen résztvevők (mind az ukrán mind a magyar résztvevők) szállás, étkezési és utazási költségei kizárólag a szolgáltató által kiállított számla alapján számolhatóak el. Egyéb szolgáltatások A támogatási szerződésben foglalt kötelességek teljesítéséhez kapcsolódó szolgáltatások: A tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek költségei (pl. brosúrák, tájékoztató füzetek készíttetése, kommunikációs kampányok, stb.), a közbeszerzési eljárás lebonyolításához kapcsolódó költségek, egyéb fordítási költségek. V.5.6. Adminisztrációs költségek Irodai fogyóeszközök és postaköltségek Írószerek, kis értékű irodaszerek beszerzési költségei, valamint postai szolgáltatások díjai számolhatók el számlák alapján, maximum Ft/hó összegben. Pénzügyi, banki költségek A pályázó köteles a projekttel kapcsolatos pénzforgalom lebonyolítására és a támogatás fogadására elkülönített alszámlát vagy külön bankszámlát nyitni. Ennek megfelelően az elkülönített alszámla vagy külön bankszámla nyitásának és vezetésének költségei adminisztrációs költségként elszámolhatóak. A fentieken kívül egyéb pénzügyi, banki költségek nem számolhatóak el a program keretén belül. Az alábbi költségek nem elszámolhatóak: V.6. El nem számolható költségek Visszaigényelhető ÁFA vagy egyéb adók, illetve nem a Kedvezményezettet terhelő adók, Köztisztviselők díjazása, amennyiben a napi szokásos ügyvitelhez, valamint a kötelező hatósági feladatok ellátásához kapcsolódóan merül fel, Banki és pénzügyi műveletek költségei: a kamat-tartozás kiegyenlítése, hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek (kivétel az elkülönített alszámla vagy külön bankszámla nyitásának és vezetésének díja), valamint az átutalások tranzakciójának költségei, Deviza átváltási jutalékok és veszteségek, Jutalékok és osztalék, profit kifizetése, Üzletrész és részvényvásárlás, Pénzintézetek által nyújtott pénzügyi garanciák, biztosítékok költségei, határtérségben - HU0013 program 18

20 Büntetések, pénzügyi bírságok, peres ügyek költségei, Rezsi, közvetett költségek, Nem a projekthez kapcsolódó eszközbeszerzés, Gépjármű beszerzés, A pályázatírás költségei, Ingatlan, föld vásárlása, bérlése, Értékcsökkenés, Építés, Természetbeni hozzájárulás, A projektmenedzsment költségeknek a Projekt teljes költségének 10%-át meghaladó része. A projekt keretében, a projekt megvalósítási időszakában a projekt zárásáig szerzett bevételeket, jövedelmeket a projekt elszámolható költségeiből le kell vonni. Az elkülönített alszámlán vagy külön bankszámlán keletkező kamat a támogatásból levonásra kerül. Abban az esetben, ha a pályázat költségvetése tartalmaz nem elszámolható költséget, az Értékelő Bizottság az összköltséget csökkenti a nem elszámolható költség összegével. Amennyiben a levonandó, nem elszámolható költségek összege a teljes költségvetés 25%-nál nagyobb mértékű csökkentését eredményezné, a pályázat elutasításra kerül. V.7. ÁFA, valamint más adók és közterhek 1. A Kedvezményezett által a magyar jogszabályok értelmében le nem vonható ÁFA és minden egyéb illeték és adó, amely végérvényesen a Kedvezményezettet terheli, elszámolható. Amennyiben a Kedvezményezett ÁFA levonására egyáltalán nem jogosult (pl. nem adóalany, EVA-alany, közérdekű tevékenységet végez, tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel mentes az adó alól), kiadásait bruttó módon kell terveznie és elszámolnia. 2. A levonható ÁFA nem elszámolható költség, még abban az esetben sem, ha a Kedvezményezett ténylegesen nem él a visszaigénylés lehetőségével. A pályázónak amennyiben ÁFA visszaigénylő kiadásait nettó módon kell terveznie és elszámolnia, mivel a levonható ÁFA nem támogatható! Az ÁFA elszámolhatósági szabályainak értelmezésekor a hazai jogszabályokat minden esetben figyelembe kell venni (2007. évi CXXVII. törvény)! V.8. Speciális kritériumok A Kedvezményezetteknek a pályázat megvalósítása során a lehető legszélesebb körben érvényre kell juttatniuk az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus alábbi alapelveit: Fenntartható fejlődés A fenntartható fejlődéssel kapcsolatban a projektnek pl. a következő kérdésekre kell választ adnia: Az adott projekt pozitív hatást gyakorol-e a környezetre, valamint, hogy a legfontosabb környezetvédelmi szempontokat figyelembe veszi-e? határtérségben - HU0013 program 19

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A 2003-as Magyarország-Szlovákia Phare CBC Közös Kisprojekt Alapra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A 2003-as Magyarország-Szlovákia Phare CBC Közös Kisprojekt Alapra PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2003-as Magyarország-Szlovákia Phare CBC Közös Kisprojekt Alapra melyet A VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság tesz közzé. 1. A pályázati felhívás

Részletesebben

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció 6. sz. melléklet a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz Költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP 2.2.4 pályázati kiírás esetében az

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. függelék a 4/2014. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. A Pályázó adatai: 1.1 A pályázó neve: 1.2 Címe: 1.3 Alapítás

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kiemelt projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ. Negyedik pályázati felhívás HURO/1001

ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ. Negyedik pályázati felhívás HURO/1001 ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ Negyedik pályázati felhívás HURO/1001 Információs nap célja Pályázati felhívás általános ismertetése; Források hatékony felhasználásának elősegítése; Gyakorlati tanácsadás; Kommunikációs

Részletesebben

KÉT ORSZÁG, EGY CÉL, KÖZÖS SIKER!

KÉT ORSZÁG, EGY CÉL, KÖZÖS SIKER! KÉT ORSZÁG, EGY CÉL, KÖZÖS SIKER! PÉNZÜGYI JOGOSULTSÁGI GI KRITÉRIUMOK RIUMOK MAGYARORSZÁG - ROMÁNIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM TTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 2013 Az elszámolható költség kategóriák a mindenkor

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi egyesületek, non-profit szervezetek önkormányzati pénzügyi támogatásának feltételeiről és szabályairól szóló 9/2012.(VI.18.), 5/2013.(IV.05.)

Részletesebben

Első pályázati felhívás HURO/0801

Első pályázati felhívás HURO/0801 Projektek pénzügyi tervezése Első pályázati felhívás HURO/0801 A támogatás formája és aránya 1. Közösségi forrásból (ERFA) 2. Állami társfinanszírozásból Vissza nem térítendő támogatás max. a jogosult

Részletesebben

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4)

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) Évközi beszámoló szeminárium Csigi Klaudia Tempus Közalapítvány 2015. szeptember 17. Beszámoló benyújtása Eredeti példányban,

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37.

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37. 42/ 2 0 1 6. ( I I. 1 7. ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Civil szervezetek programjainak támogatása 2016. L I T É R K Ö Z S

Részletesebben

Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó Támogatás folyósítása Előleg kifizetése (automatikusan) Köztes kifizetés (PEJ alapján) Számlák, illetve

Részletesebben

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE FELHÍVÁS az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU-02-2013 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA EGT Finanszírozási Mechanizmus

Részletesebben

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele 2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település környezet-

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program V. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások

Részletesebben

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (III. 25.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezeteknek, alapítványoknak és közalapítványoknak nyújtható önkormányzati támogatásokról

Részletesebben

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás:

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás: 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu P Á L Y Á Z A T I A D A T

Részletesebben

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.

Részletesebben

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA FELHÍVÁS a Megújuló energiaforrások felhasználásával kapcsolatos képzésen való részvétel biztosítása című, HU-03-C1-2014 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel:

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: Pályázati felhívás 2012. évre Magyar Borok Háza Alapítvány pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: A PÁLYÁZAT CÉLJA: olyan a magyar szőlő- és bortermeléshez, a borpiaci termékpályához

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez A beérkezés dátuma: (Pályázatot személyesen leadni a Siófoki Közös Önkormányzati

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 Szám :1-21/2016 A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT civil és

Részletesebben

2012. évi pályázati kiírás

2012. évi pályázati kiírás 2012. évi pályázati kiírás a létavértesi civil szervezetek részére 1. Pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település

Részletesebben

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A 1) A támogatás célja a vállalkozói és/vagy a pénzügyi kultúra erısítése a vállalkozói ismeretek bıvítése Pályázható részcélok: A) A

Részletesebben

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező. Pályázati felhívás Nemti Község Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, hogy Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek, alapítványok, pénzügyi

Részletesebben

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: AN NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs nap magyar partnerek részére Pécs, 2011.június 23. Tartalom

Részletesebben

I. Pályázat Sport támogatásra

I. Pályázat Sport támogatásra RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu I. Pályázat Sport támogatásra Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót Kifizetési igény típusa Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény Jelen adatlap elválaszthatatlan részét

Részletesebben

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA 2010.02.26. POLGÁR ÉVA TÉMAKÖRÖK elszámolható költségek útmutató (ESZA/ERFA) könyvvizsgálat a projekt végén előlegből származó kamatbevétel bevételek kezelése milyen

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

Célterület: nincs korlátozás a tevékenységi területre vonatkozóan. Előnyt élveznek a helyi termékeket és szolgáltatásokat népszerűsítő projektek.

Célterület: nincs korlátozás a tevékenységi területre vonatkozóan. Előnyt élveznek a helyi termékeket és szolgáltatásokat népszerűsítő projektek. A pályázati program fő célja: A márka neve: Háromszék! - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A helyi értékek, sajátosságok védelme, a velük való gazdálkodás fontosságának tudatosítása a polgárokban. Helyi értékek: kulturális,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Kisberény Község Önkormányzata 8693 Kisberény, Petőfi S. u. 36. Ügyiratszám: 6743-23/2011 ELŐTERJESZTÉS Kisberény Község Önkormányzata 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Napirend: KEOP-7.1.0/11

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

1. A pályázó civil szervezet adatai

1. A pályázó civil szervezet adatai PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. A pályázat sorszáma (az Önkormányzat tölti ki): 1. A pályázó civil szervezet adatai A szervezet megnevezése: A szervezet bírósági bejegyzésének száma: A szervezet nyilvántartási száma:

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

A helyi civil szervezetek alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet megalkotása

A helyi civil szervezetek alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet megalkotása Az előterjesztés száma: 42/2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18 órakor megtartandó ülésére A helyi civil

Részletesebben

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HITELESÍTÉS A pályázatokhoz kapcsolódó kifizetésekhez a folyamatok hitelesítése szükséges, aminek célja: A kedvezményezett a vállalásait a hazai és

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kivonat. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 08. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből

Kivonat. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 08. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből Isaszeg Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Kivonat Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 08. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből 184/2013.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma:

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma: PÁLYÁZATI ADATLAP Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló 1/2010. (II.15.) Rendelete keretében támogatott a munkahely megtartása című pályázati felhíváshoz. A pályázó

Részletesebben

Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez

Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez (NTP-KKT-12-A/B-P) A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

Az országban működő köznevelési kollégiumok tehetséggondozó műhelyeinek és programjainak támogatása. (A pályázat kódja: NTP-KKOLL-12-P) Segédlet

Az országban működő köznevelési kollégiumok tehetséggondozó műhelyeinek és programjainak támogatása. (A pályázat kódja: NTP-KKOLL-12-P) Segédlet Az országban működő köznevelési kollégiumok tehetséggondozó műhelyeinek és programjainak támogatása (A pályázat kódja: NTP-KKOLL-12-P) Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez A pályázatban csak

Részletesebben

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás A Széchenyi 2020 keretében megjelent Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című (GINOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás módosult az

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzatának. 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről

Újhartyán Község Önkormányzatának. 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről Újhartyán Község Önkormányzatának 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről Újhartyán Község Önkormányzat képviselő-testülete a többször módosított 1949. évi XX. törvény

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz. Alapvető cél Az Európai

Részletesebben

Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap. Pályázati felhívás

Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap. Pályázati felhívás Svájci Magyar Együttműködési Program Pályázati felhívás a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által a Svájci Fejlesztési és Együttműködési Ügynökség

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

A HEFOP pénzügyi lebonyolítási rendszerének ismertetése, pénzügyi monitoring

A HEFOP pénzügyi lebonyolítási rendszerének ismertetése, pénzügyi monitoring A HEFOP pénzügyi lebonyolítási rendszerének ismertetése, pénzügyi monitoring Nagy Ildikó Költségvetés forrásai A HEFOP program teljes költségvetése ~ 191,3 Md Ft (750,4 millió ) EU forrás 75% ~ 143,5 Md

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELŐTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM ÉLŐHELYVÉDELEM, -HELYREÁLLÍTÁS, VONALAS LÉTESÍTMÉNYEK TERMÉSZETKÁROSÍTÓ HATÁSÁNAK MÉRSÉKLÉSE C. ELŐKÉSZÍTÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ KÓDSZÁM: KEOP

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A pályázat beérkezett: A pályázat sorszáma: (BMMK tölti ki) iktatószám: Pályázó szervezet neve: PÁLYÁZATI ADATLAP A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában

Részletesebben

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról {(é{;. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén működő civil szervezeteket

Részletesebben

TIOP és KMOP-4.2.1/A

TIOP és KMOP-4.2.1/A TIOP- 3.2.1 és KMOP-4.2.1/A Az integrált munkaügyi és szociális szolgáltató rendszer kereteinek megteremetése a foglalkoztatási szolgálat infrastruktúrájának fejlesztésével c. tervezési felhívásához Kiemelt

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Benyújtás végső határideje: 2011. március 1.- 2013. február 28. A projekt megvalósítása a

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkaerő-piaci előrejelzések készítése, szerkezetváltási folyamatok előrejelzése című tervezési felhíváshoz Kódszám: TAMOP-2.3.2-09/1

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális Bizottsága pályázatot hirdet debreceni székhelyű non-profit szervezetek programjainak támogatására A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

EGT Alap Ösztöndíj program Intenzív programok. Pénzügyi tudnivalók

EGT Alap Ösztöndíj program Intenzív programok. Pénzügyi tudnivalók EGT Alap Ösztöndíj program Pénzügyi tudnivalók A támogatás kifizetése Támogatás: 90%, saját forrás: 10% Előleg: 40% Ha az évközi beszámoló alapján az előleg 60%-át elköltötték 40% utalása Fennmaradó 20%:

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Rába Anikó, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-magyarországi Ellenőrzési Osztály Partneri szeminárium magyar partnerek részére Pécs, 2013.02.13

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat PÁLYÁZATI KIÍRÁS 1. Általános információk: A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat A pályázat célja: A csepeli sportegyesületek, sportcélú alapítványok működésének támogatása,

Részletesebben