I. EGT ÉS NORVÉG FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS... 4 I.1. AZ ÚTMUTATÓ CÉLJA... 4 I.2. AZ EGT ÉS NORVÉG FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS HU0013 PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. EGT ÉS NORVÉG FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS... 4 I.1. AZ ÚTMUTATÓ CÉLJA... 4 I.2. AZ EGT ÉS NORVÉG FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS HU0013 PROGRAMJA"

Átírás

1 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2008 Az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmus megbízásából a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. által lebonyolított Határon átnyúló együttműködés fejlesztése a magyar-ukrán határtérségben című HU0013/NA/2005-1/PA-9 kódjelű pályázati programhoz EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott program

2 Tartalomjegyzék I. EGT ÉS NORVÉG FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS... 4 I.1. AZ ÚTMUTATÓ CÉLJA... 4 I.2. AZ EGT ÉS NORVÉG FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS HU0013 PROGRAMJA A PÁLYÁZATI ALAP HÁTTERE... 4 I.3. JOGI SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET... 5 II. A PÁLYÁZATI ALAP CÉLJAI ÉS PRIORITÁSAI... 7 III. TÁMOGATÁSRA JOGOSULT PROGRAMTERÜLET... 8 IV. TÁMOGATÁSRA JOGOSULT PÁLYÁZÓK... 9 V. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK V.1. A PÁLYÁZATI ALAP PÉNZÜGYI KERETE V.2. TÁMOGATÁS MÉRTÉKE V.3. A TÁMOGATÁSI ÖSSZEG, A PROJEKTMEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA ÉS A KÖLTSÉGEK ELSZÁMOLHATÓSÁGÁNAK IDŐSZAKA V.4. KIFIZETÉS ÜTEMEZÉSE V.5. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK V.6. EL NEM SZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK V.7. ÁFA, VALAMINT MÁS ADÓK ÉS KÖZTERHEK V.8. SPECIÁLIS KRITÉRIUMOK VI. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA VI.1. TÁJÉKOZTATÁS VI.2. A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK FORMAI KÖVETELMÉNYEI VII. A PÁLYÁZATOK KIVÁLASZTÁSA ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉS VII.1. A PÁLYÁZATOK KIVÁLASZTÁSA VII.2. SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS BIZTOSÍTÉKOK VIII. PROJEKTMEGVALÓSÍTÁS VIII.1. PROJEKT MONITORING VIII.2. A PROJEKT SZÁMVITELI NYILVÁNTARTÁSA ÉS AZ IRATOK MEGŐRZÉSE VIII.3. KIFIZETÉSI ELJÁRÁS ÉS FOLYAMAT, PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉS VIII.4. A KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA ÉS EGYÉB VÁLTOZTATÁSOK VIII.5. KÖZBESZERZÉS VIII.6. A TÁJÉKOZTATÁSRA ÉS A NYILVÁNOSSÁGRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK IX. FÜGGELÉKEK SZÁMÚ FÜGGELÉK - BENYÚJTÁSI KRITÉRIUMOK ELLENŐRZŐ LISTÁJA SZÁMÚ FÜGGELÉK ÉRTÉKELÉSI TÁBLÁZAT (FORMAI ÉS JOGOSULTSÁGI MEGFELELÉS) SZÁMÚ FÜGGELÉK ÉRTÉKELÉSI TÁBLÁZAT (SZAKMAI ÉRTÉKELÉS) SZÁMÚ FÜGGELÉK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNYHOZ határtérségben - HU0013 program 1

3 EGT FMI GYIK KBT MÁK Rövidítések jegyzéke Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus Iroda, a finanszírozási mechanizmusok végrehajtását a támogatást nyújtó EGT országok, illetve Norvégia részéről koordináló és felügyelő intézmény Gyakran Ismételt Kérdések Közbeszerzési törvény Magyar Államkincstár NFÜ Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Nemzeti Kapcsolattartó: az együttműködési megállapodásokban meghatalmazott szervezet, amely teljes egészében felelős a finanszírozási mechanizmusok magyarországi működéséért, jelenleg ezt a feladatot nemzetközi megállapodás alapján az NFÜ látja el. NFÜ KPSZE VÁTI Kht. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egysége, Végrehajtó Ügynökség A HU0013/NA/2005-1/PA-9 kódjelű pályázati alap működtetésének és lebonyolításának felelőse a VÁTI Kht. határtérségben - HU0013 program 2

4 Fogalmak Támogatásközvetítő szervezet A pályázati alap projektgazdája, a pályázati alapot kezelő, az annak keretében rendelkezésre álló támogatást további pályáztatással szétosztó szervezet. Jelen pályázati alap esetében a VÁTI Kht. a Támogatásközvetítő szervezet. Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről szóló 242/2006. (XII. 5.) kormányrendelet 56 (1) bekezdése szerint a Támogatásközvetítő szervezet a pályázati alap lebonyolításáért és a Kedvezményezettek ellenőrzéséért teljes felelősséggel tartozik. Támogatási szerződés Jelen pályázati alap Támogatásközvetítő szervezete és az általa további pályáztatással kiválasztott nyertes pályázók (Kedvezményezettek) által kötött, a pályázati alapból elnyert támogatás felhasználását szabályozó szerződés. Partnerek Olyan szervezetek, amelyek érdekeltek a projekt sikerében és a projekt céljainak megvalósulásában. A partnerségnek ki kell terjednie a projekt előkészítésére, finanszírozására és végrehajtására is. A pályázónak legalább egy partnerrel kell rendelkeznie az ukrajnai Kárpátalja megyéből. Minden partnernek alá kell írnia a partnerségi nyilatkozatot. Kedvezményezett A pályázó lesz a Kedvezményezett (szerződő fél), amennyiben pályázatát az Értékelő Bizottság támogatásra kiválasztja és a VÁTI Kht. mint Támogatásközvetítő szervezet aláírja vele a támogatási szerződést. Vállalkozók Ha a pályázó nem rendelkezik a projekt valamely tevékenységének végrehajtásához szükséges kapacitással (szolgáltatások, tanulmányok, tervek vagy honlapok készítése, stb.), akkor a tevékenység elvégzésére vállalkozói szerződéseket köthet beszállítókkal. A vállalkozók nem minősülnek partnernek és a támogatási szerződésben és a jelen útmutatóban meghatározott beszerzési szabályok vonatkoznak rájuk. határtérségben - HU0013 program 3

5 I. EGT ÉS NORVÉG FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS I.1. Az útmutató célja Jelen útmutató a pályázóknak nyújt részletes tájékoztatót az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott, Határon átnyúló együttműködés fejlesztése a magyar-ukrán határtérségben című HU0013 program kereteivel kapcsolatban, továbbá hasznos tanácsokkal szolgál a minőségi projektek kidolgozásával, benyújtásával és sikeres megvalósításával kapcsolatban is. A Határon átnyúló együttműködés fejlesztése a magyar-ukrán határtérségben című HU0013 program pályázati dokumentációjának részét képező dokumentumok az alábbiak: Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati formanyomtatvány és mellékletei Támogatási szerződés minta Érvényesnek csak az a pályázat tekinthető, amely a Pályázati Felhívásban, valamint a Pályázati Útmutatóban foglalt előírásoknak megfelel. Valamennyi fenti dokumentum megtekinthető az alábbi honlapokon: és I.2. Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus HU0013 programja a pályázati alap háttere A május 1-jén hatályba lépett EU-EGT szerződés értelmében az EGT nem EU-tag országai (Norvégia, Liechtenstein és Izland) díjat fizetnek a belső piaci részvételért. Ez a hozzájárulás képezi az EGT Finanszírozási Mechanizmus elnevezésű, új támogatási forma alapját. Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 128. cikkének megfelelően az Európai Unióhoz 2004-ben újonnan csatlakozott tíz tagállam kérelmezte, hogy az EGT megállapodás részesévé váljon. A részvétel feltételeiről az eredeti szerződő felek és a részvételüket kérő államok megkötötték A Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodást, az ún. EGT kibővítési megállapodást. Az EGT Finanszírozási Mechanizmus mellett Norvégia kétoldalú szerződésekkel ún. Norvég Finanszírozási Mechanizmust hozott létre a 10 újonnan csatlakozott ország részére. A Finanszírozási Mechanizmusok végrehajtásának alapvető szabályait az egyrészről az EGT államok, illetve Norvégia, másrészről a mechanizmusok keretében nyújtott támogatásban részesülő államok között kötött együttműködési megállapodások rögzítik. A Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás aláírására június 10-én, Budapesten, az EGT Finanszírozási Mechanizmus végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás aláírására pedig július 7-én, Brüsszelben került sor. Az együttműködési megállapodásokat a 201/2005. (IX. 27.) kormányrendelet hirdette ki. határtérségben - HU0013 program 4

6 Az együttműködési megállapodások szerint a Finanszírozási Mechanizmusok célja elősegíteni az Európai Gazdasági Térségen belüli gazdasági és társadalmi különbségek csökkentését, valamint az EGT tagországok és a Magyar Köztársaság közötti fokozott együttműködés által hozzájárulni egy jó kormányzáson, demokratikus intézményeken, jogbiztonságon, az emberi jogok tiszteletén és a fenntartható fejlődésen alapuló stabil, békés és virágzó Európa biztosításához. E célok elérése érdekében a felek meghatározták a Finanszírozási Mechanizmusok keretében támogatható tevékenységek, ún. kiemelt területek körét. Bár két támogatási alapról van szó, eljárásrendjükben egységesnek tekinthetőek, egységes szabályrendszer vonatkozik rájuk, és egységes intézményrendszer kezeli őket. A végrehajtás további szabályait a támogatást nyújtó államok által készített iránymutatások rögzítik, amelyek a program hivatalos honlapján (www.eeagrants.org) hozzáférhetőek. I.3. Jogi szabályozási környezet A Határon átnyúló együttműködés fejlesztése a magyar-ukrán határtérségben című HU0013 program keretében nyújtott pénzügyi támogatásból megvalósított projekteknek meg kell felelniük: az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtására vonatkozó rendelkezéseknek, a vonatkozó nemzeti jogszabályoknak. I.3.1. A Határon átnyúló együttműködés fejlesztése a magyar-ukrán határtérségben című HU0013 programot szabályozó dokumentumok A támogatott projektek végrehajtására vonatkozó az EGT tagállamok és Norvégia által elfogadott mindenkori Szabályzat és Eljárásrend (Rules and Procedures), valamint az Útmutatók (Guidelines) megtekinthetők a honlapon angol nyelven. I.3.2. Nemzeti jogszabályok A Határon átnyúló együttműködés fejlesztése a magyar-ukrán határtérségben című HU0013 program projektjeinek végrehajtása során elsősorban a következő nemzeti jogszabályoknak kell megfelelni évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról évi C. törvény a számvitelről évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről évi XXXVIII. törvény az Államháztartásról évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről és a kapcsolódó kormányrendeletek 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről 201/2005. (IX. 27.) Korm. rendelet a Norvég Királyság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között június 10-én létrejött, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus közötti végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás, valamint egyrészről az Izlandi Köztársaság Kormánya, a Liechtensteini Nagyhercegség Kormánya, a Norvég Királyság Kormánya, másrészről a Magyar Köztársaság Kormánya között július 7-én létrejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus közötti végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről határtérségben - HU0013 program 5

7 A Pályázati felhívás közzétételét követő jogszabályi változások esetén, az új, a mindenkori hatályban lévő jogszabályok követendőek a projektek kiválasztása és azok végrehajtása során. határtérségben - HU0013 program 6

8 II. A PÁLYÁZATI ALAP CÉLJAI ÉS PRIORITÁSAI A program átfogó célkitűzése, hogy közelebb hozza egymáshoz a határtérség lakosait, közösségeit és gazdasági szereplőit annak érdekében, hogy kialakuljanak a kiegyensúlyozott gazdasági és társadalmi fejlődés szilárd alapjai és mindkét országban biztosítva legyenek az optimális fejlődési lehetőségek. A pályázati alap alapvető célja olyan projektek támogatása, melyek elősegítik a határ menti együttműködés kialakítását, a már meglévő kapcsolatok elmélyítését a magyarországi Szabolcs- Szatmár-Bereg megye és az ukrajnai Kárpátalja megye között, a térség fokozottabb gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi integrációjának biztosítása érdekében. A pályázati felhívás elkészítése során négy fejlesztési irányú prioritási tengely került meghatározásra. A prioritások, valamint az azokon belül támogatandó intézkedések a következők: 1. Prioritás: Fenntartható gazdasági fejlődés támogatása Határmenti turisztikai, szabadidős tevékenységek és szolgáltatások fejlesztése Határmenti üzleti lehetőségek feltárása és fejlesztése Információs technológiai infrastrukturális fejlesztések előkészítése 2. Prioritás: Humán erőforrás fejlesztés, oktatás, kulturális és innovációs együttműködések támogatása Közös oktatási tevékenységek támogatása, beleértve a munkanélküliek oktatását is Oktatási csereprogramok Kulturális és sport együttműködések, rendezvények Felsőfokú oktatási intézmények és kutatóintézetek közötti K+F együttműködések 3. Prioritás: Környezet- és természetvédelem Együttműködések támogatása a határtérség természeti erőforrásainak védelmére A megújuló/alternatív energiaforrások használatának támogatása, ismeretterjesztés elősegítése A fenntartható turizmus feltételeinek támogatása Környezettudatosság növelése 4. Prioritás: Helyi infrastruktúrafejlesztés Nem beruházási jellegű tevékenységek, mint például közút- és hídfejlesztési tervek, megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésének támogatása A pályázati felhívás keretében csak közcélt szolgáló, kizárólag non-profit tevékenységek támogathatóak. A projekt keretében a célcsoport részére nyújtott szolgáltatásnak térítésmentesnek kell lennie. A pályázóknak körültekintően kell kiválasztaniuk azon prioritást, amelyhez projektjük kapcsolódik. Felhívjuk a figyelmet, hogy egy pályázatot kizárólag egy prioritásra lehet benyújtani. Egy pályázó a kiválasztott prioritáson belül maximum kettő pályázattal nyerhet. Valamennyi projekttevékenységnek nyilvánvaló hatást kell gyakorolnia a támogatásra jogosult programterületre (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja megye). határtérségben - HU0013 program 7

9 III. TÁMOGATÁSRA JOGOSULT PROGRAMTERÜLET A Határon átnyúló együttműködés fejlesztése a magyar-ukrán határtérségben című HU0013 program keretében az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus társfinanszírozásával megvalósuló projekteket kizárólag az alábbi NUTS III szintű területi egységeken belül lehet végrehajtani: Magyarországon az alábbi megyében: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Ukrajnában az alábbi megyében: Kárpátalja megye. határtérségben - HU0013 program 8

10 IV. TÁMOGATÁSRA JOGOSULT PÁLYÁZÓK 1. Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus pályázati felhívásának keretében kizárólag azon szervezetek pályázhatnak, amelyek megfelelnek az alábbi követelményeknek: a) nem profitorientált jogi személyek, mint: önkormányzatok 1, önkormányzati társulások, valamint kistérségi társulások, ezen szervezetek intézményei 2, non-profit szervezetek (egyházak, alapítványok, egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok, ill. közhasznú non-profit gazdasági társaságok) 3, oktatási intézmények, fejlesztési tanácsok és ügynökségek, kamarák (pl. ipari, kereskedelmi, gazdasági kamarák), stb. b) amelyeknek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van a székhelyük vagy bejegyzett helyi képviseletük/fióktelepük; c) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében helyi képviselettel rendelkező országos/regionális szintű szervezetek a következők szerint nyújthatnak be pályázatot: - Amennyiben az országos/regionális szintű szervezet nem Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van bejegyezve, valamint a helyi képviselete jogi személyiséggel rendelkezik, abban az esetben a helyi képviseletnek kell a támogatásért folyamodnia, és a támogatás elnyerése esetén a képviselet lesz a szerződő fél (Kedvezményezett); vagy - Amennyiben az országos/regionális szintű szervezet nem Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van bejegyezve, valamint a helyi képviselete nem önálló jogi személy, akkor az országos/regionális szervezetnek kell pályáznia a támogatásra és szerződéskötés esetén az országos/regionális szervezet lesz a szerződő fél (Kedvezményezett). Ebben az esetben a szervezetnek igazolnia kell jelentős szerepét a határmenti megyében az alábbiakkal: o a helyi képviselet létezését igazolni kell a Pályázati Formanyomtatványhoz csatolt melléklettel. Ha ez nem derül ki a kötelező mellékletekből, (pl.: Alapító okirat, alapítói határozat) akkor más hivatalos dokumentációval kell igazolni, melyet az igazolás végett csatolni szükséges. o a helyi képviselet vezetője jogilag felhatalmazottjaként jár el az országos/regionális szervezet részéről a projekttel kapcsolatban. (A felhatalmazásról szóló dokumentumot a pályázathoz csatolni szükséges.) 1 Önkormányzatok: évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról. 2 Önkormányzati intézmények: az évi XXXVIII. tv. (Áht.) 66. alapján az önkormányzat intézményei költségvetési szervként működnek. Ezért a következő szervek költségvetési szerveknek minősülnek: megyei önkormányzati hivatal, (fő)polgármesteri hivatal, körjegyzőség, illetőleg a közös képviselő-testület hivatala. A költségvetési szerveket a Ptk. 36. és Áht. 87. szabályozza 3 Egyház: 1990 évi IV. tv. a lelkiismereti és vallásszabadságról; Alapítvány: Ptk. 74/A-H. ; Közalapítvány; Egyesület: Ptk. 61. ; Köztestület: Ptk. 61. ; Közhasznú társaság: Ptk határtérségben - HU0013 program 9

11 o a helyi munkatársakat kell bevonni a projektbe. d) a projekt előkészítéséért és megvalósításáért közvetlenül felelős szervezetnek kell lennie, nem pedig közvetítő szervezetnek; e) megfelelően stabil és elegendő pénzügyi forrással kell rendelkeznie annak érdekében, hogy a szervezet folyamatos működése biztosítva legyen a projekt ideje alatt, és a projekt finanszírozásában is részt tudjon venni; f) megfelelő gyakorlattal kell rendelkeznie, és be kell mutatnia, hogy képes olyan nagyságrendű projekt megvalósítására, amekkorára támogatási igényt nyújtott be; g) a pályázó szervezeteknek legalább egy partnerrel kell rendelkezniük a határ túloldaláról. A partner(ek)nek is meg kell felelni az a) pontban meghatározott jogi státusznak, valamint az ukrán partnernek Kárpátalja megyében bejegyzett szervezetnek kell lennie. Profitorientált szervezetek és olyan országos szintű szervezetek, melyek nem rendelkeznek meghatározott szereppel a jogosult megyében, nem jogosultak támogatásra. Politikai pártok, szervezeteik, illetve az általuk létrehozott gazdasági társaságok, alapítványok, stb. nem jogosultak támogatásra. Az a szervezet, amely nem rendelkezik legalább egy partnerrel Kárpátalja megyéből, nem jogosult támogatásra. A pályázati formanyomtatvány mellékleteként található Partnerségi Nyilatkozatot valamennyi partner aláírásra jogosult képviselőjének ki kell töltenie, és alá kell írnia. A partnerség objektív értékeléséhez részletezni kell az egyes partner(ek)nek a projektjavaslat előkészítésében és a projekt megvalósításában betöltött valós szerepét és ezt a partnereknek jóvá kell hagyniuk (Partnerségi nyilatkozat a pályázati formanyomtatvány 6. sz. melléklete (6. MELLÉKLET), valamint A projekt beszámolási időszakainak (negyedéves időszakok) jellemzése az egyes partnerek közreműködésének ismertetése - (4. MELLÉKLET)). A pályázó valamennyi partnerének alá kell írnia a Partnerségi Nyilatkozatot. A nyilatkozatok eredeti példányait csatolni kell a pályázati formanyomtatványhoz. Nyertes projekt esetén egy részletes feladatmegosztást tartalmazó Partnerségi Megállapodást kell kötni a szerződéskötési fázisban, mely a Támogatási Szerződés mellékletét fogja képezni. 2. Nem vehet részt a pályázaton, illetve nem nyerhet támogatást az a pályázó: (a) aki vagy amely csőd-, felszámolási-, adósságrendezési eljárás, vagy végelszámolás alatt áll; (b) aki vagy amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy csak részben teljesítette; (c) akinek vagy amelynek lejárt esedékességű adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett; (d) akit vagy amelyet a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző két naptári éven belül államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére kötelezett; (e) aki vagy amely gazdálkodó szervezet saját tőkéje, a törzstőke (alaptőke) a jogszabályban előírt legkisebb mérték alá csökkent; határtérségben - HU0013 program 10

12 (f) akinek vagy amelynek a tevékenysége/projektje a környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg; (g) aki vagy amely a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; (h) akiről vagy amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, vagy ezt követően a pályázat elbírálása során bármikor; (i) aki vagy amely az elmúlt két, pénzügyileg lezárt év mindegyikében a rendelkezésre álló, jóváhagyott éves beszámoló, vagy az adóbevallás alapján veszteségesen gazdálkodott; (j) akinek vagy amelynek a jóváhagyott, utolsó éves beszámolója alapján saját tőkéje negatív volt. 3. Továbbá azok a pályázók sem jogosultak a pályázatban részt venni, illetve pénzügyi támogatásban részesülni, akik(nél) a pályázat benyújtásának idején: (k) összeférhetetlenség áll fenn; (l) a pályázatban, vagy a szerződésben a részvétel feltételeként a Támogatásközvetítő szervezet által előírt információszolgáltatás során nem a valóságnak megfelelő tájékoztatást (adatokat) nyújtották, vagy azok szolgáltatását elmulasztották; (m) a jelenlegi vagy korábbi pályázatok elbírálása során megkísérelték a bíráló bizottságot vagy a Támogatásközvetítő szervezetet befolyásolni, vagy bizalmas információkhoz próbáltak hozzáférni. A fenti (a), (d), (f), (h) és (i) pontokban ismertetett esetekben a kizárás a jogsértés, nem teljesítés megállapításától számított két évig marad érvényben. A pályázók a pályázathoz kötelesek csatolni egy nyilatkozatot (5. MELLÉKLET), amelyben kijelentik, hogy nem esnek a fent leírt (a)-tól (m)-ig terjedő kategóriák egyikébe sem. A pályázók partnerei nem részesülhetnek közvetlenül támogatásban. határtérségben - HU0013 program 11

13 V. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK V.1. A pályázati alap pénzügyi kerete A jelen pályázati felhívás keretében rendelkezésre álló keretösszeg HUF, mely magában foglalja az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus forrásait (85%), valamint a nemzeti társfinanszírozást (15%) is. A pályázók a jelen pályázati felhívásban rendelkezésre álló pénzalapok maximális összegéig részesülhetnek támogatásban. V.2. Támogatás mértéke A jelen pályázati felhívás keretében a pályázókra a következő társfinanszírozási arányok alkalmazandóak: A támogatás/projekt teljes költség mértéke: maximum 90,00% (az arányt két tizedesjegyig számolva kell betartani) A saját hozzájárulás/projekt teljes költség mértéke: minimum 10,00% (az arányt két tizedesjegyig számolva kell betartani) A szükséges saját erő kiszámolásának alapja a projekt teljes költségének összege (a saját erő arányát 2 tizedesjegyig kell betartani). A nem elszámolható költségek nem vehetők figyelembe a projekt teljes költségének kiszámításakor. V.3. A támogatási összeg, a projektmegvalósítás időtartama és a költségek elszámolhatóságának időszaka A pályázók projektjeik megvalósításához az alábbiak szerint vehetik igénybe a támogatást: Minimum támogatási összeg: HUF Maximum támogatási összeg: HUF A pályázóknak a részletes költségvetést (3. MELLÉKLET) magyar forintban (HUF) kell megadniuk, és a támogatást is magyar forintban kell kérniük. A megpályázott támogatás összegének a minimálisan, illetve maximálisan kérhető összegek közé kell esnie, ellenkező esetben a pályázat a formai ellenőrzés során elutasításra kerül. Saját hozzájárulásként (min. 10,00%) csak a pályázó és partnerei által rendelkezésre bocsátott saját forrás fogadható el. A saját hozzájárulás bankszámlapénz lehet. Más, az államháztartás alrendszeréből származó támogatás nem vehető figyelembe a saját hozzájárulás részeként. A saját hozzájárulás biztosításán túl a nem elszámolható költségeket is a pályázónak és partnereinek kell fedezniük saját erőforrásaikból. Az elszámolható költségeket a jelen pályázati útmutató V.5. pontja részletezi. A saját hozzájárulás rendelkezésre állásáról banki igazolást kell a pályázati formanyomtatványhoz csatolni. határtérségben - HU0013 program 12

14 A projektek megvalósításának időszaka: A jóváhagyott projektek megvalósítási időszaka: a kezdő időpont (mely a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírásának időpontja) és a projekt befejezésének időpontja közötti időszak. A projektmegvalósítás időtartama nem lehet kevesebb, mint 3 hónap és nem haladhatja meg a 15 hónapot. A projektek végső befejezési határideje április 30. A Támogatásközvetítő szervezetet haladéktalanul értesíteni kell a projektek végrehajtási ütemtervében bekövetkezett bármely változásról. A végrehajtáshoz szükséges időtartam tervezésekor minden egyes projektre vonatkozólag meg kell határozni a tevékenységek ütemtervét. A Kedvezményezett felelősséget vállal, hogy a projekt kezdő időpontjától, az ütemtervnek megfelelően a partner szervezettel/szervezetekkel valósítja/valósítják meg a tevékenységeket (az egyes tevékenységek végrehajtásához szükséges hónapok száma meghatározásra kerül a jóváhagyott pályázatokban). V.4. Kifizetés ütemezése A megítélt támogatási összeget a szerződő felek magyar forintban rögzítik a támogatási szerződésben. A Kedvezményezettek a támogatási szerződés aláírását követően előleget vehetnek igénybe a projekt költségeinek finanszírozása érdekében. Az előleg összege maximum a támogatási összeg 20%-a lehet, folyósítása a támogatási szerződés aláírását követően a Kedvezményezett által benyújtott előlegfizetési kérelem alapján történhet. A projekt megvalósítása során a kifizetési kérelmeket a negyedévente benyújtott előrehaladási jelentésekkel együtt lehet benyújtani a Támogatásközvetítő szervezethez. Amennyiben a projekt megvalósítási ideje 3 hónap, akkor nincs szükség előrehaladási jelentések benyújtására, hanem csak a zárójelentést kell benyújtani. Ebben az esetben az előleg levonása utáni fennmaradó támogatás összegét a zárójelentés elfogadását követően folyósítja a Támogatásközvetítő Szervezet. A zárójelentést legkésőbb a projekt befejezését követő egy hónapon belül kell a Kedvezményezettnek benyújtania. A jóváhagyott támogatás 80%-án felüli összeget csak a zárójelentés elfogadása után folyósítja a Támogatásközvetítő szervezet. V.5. Elszámolható költségek Általánosságban a projektmegvalósítás keretében felmerült költségek az alábbi feltételek teljesülése esetén számolhatóak el: A költségnek szükségesnek kell lennie a projekt végrehajtásához, szerepelnie kell a támogatási szerződésben, és meg kell felelnie a felelős pénzügyi gazdálkodás alapelveinek, különösen az értékarányosság és a költséghatékonyság elveinek; A projekt végrehajtását a támogatási szerződés aláírását követően lehet megkezdeni és a végrehajtási időszak nem fejeződhet be a támogatási szerződésben megadott dátum után. A költségeknek a Kedvezményezett részéről a projekt végrehajtási időtartama folyamán kell felmerülnie: a számla kiállításának, a teljesítésnek és a pénzügyi teljesítésnek is a végrehajtási időszakon belül kell lennie. határtérségben - HU0013 program 13

15 Kizárólag olyan költségeket lehet elszámolni, amelyek a Kedvezményezetteknél ténylegesen felmerültek, és amelyek megfizetését eredeti számlák, azokkal egyenértékű számviteli dokumentumok és egyéb bizonylatok segítségével igazolni lehet. Nem támogathatók azok a költségek, melyek esetében a számlák nem a Kedvezményezett nevére szólnak. Olyan beszerzések költségeit lehet elszámolni, melyek a Kedvezményezettek részére a Beszerzési Útmutató az EGT és/vagy Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projektekhez című útmutató szabályaival összhangban készített Kedvezményezetti Pénzügyi Tájékoztatóban rögzített beszerzési szabályoknak megfelelőn kerültek beszerzése és dokumentálásra, illetve a kbt. hatálya alá eső beszerzések a Kedvezményezetti Pénzügyi Tájékoztatóban foglaltakon túl a Kbt.-nek megfelelően lettek kifizetve és rendelkeznek az ezt alátámasztó dokumentumokkal. Szolgáltatás vagy termék beszerzése esetén, a szolgáltató, illetve a termék szállítója nem lehet a pályázó partnere. Kizárólag olyan költségeket lehet elszámolni, amelyek a jelen pályázati felhívás keretében támogathatóak és nem szerepelnek a nem elszámolható költségek között. A költségek számításánál alkalmazott egységárak nem haladhatják meg a piaci árakat, amelyeket valamely független módszerrel meg lehet határozni és ellenőrizni lehet. A projekt végrehajtása időtartamának végére a tervezett költségvetés fel nem használt összege a támogatást arányosan csökkenti. Az esetleges költségtöbbletet a Támogatásközvetítő szervezet nem téríti meg. A költségek felmerülésének helye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Az Ukrajnában (Kárpátalján) felmerült költségek, illetve az ukrán résztvevők részvételével megvalósuló találkozók, rendezvények költségeinek elszámolhatósága: Támogatható költségek: Amennyiben a Pályázó projekt menedzsment tagjai Kárpátalja megyében projektegyeztetésen vesznek részt, akkor a I.2.1., I.2.2. és I.2.3 vagy a I.2.1. és I.2.4. költségvetési soron kell tervezni ezeket a költségeket. (tehát kérjük, vegye figyelembe, hogy napidíj (I.2.4.) elszámolása esetén szállás és ellátás (I.2.2.,.I.2.3.) költsége már nem számolható el). Az együttműködés megfelelő támogatása érdekében az ukrán partnerek képviselőinek, akik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében tartott projektegyeztetésen vesznek részt, az ehhez kapcsolódó utazási, ellátási és szállás költségei a projekt keretében elszámolható költségeknek minősülnek. E költségeket a költségvetés III.3. során kell tervezni és külső szolgáltatótól beszerezni. A projektegyeztetéshez kapcsolódó költségek magukban foglalják a magyar fél ellátásának költségét is. Ezeknek az egyeztetéseknek szorosan a projekthez kell kapcsolódniuk, azaz szükségesnek kell lenniük annak végrehajtásához. A Kárpátalja megyében tartott rendezvények szervezési költségei (terembérlet, ellátás, eszközök bérleti díja, fordítók, tolmácsok), továbbá a projektrendezvényekhez kötődően a magyar résztvevők utazási és szállás költségei elszámolható költségek a projekt keretében. A rendezvények résztvevői körébe beletartoznak a projekt menedzsment tagjai is, tehát ebben az esetben részükre külön napidíj nem számolható el. Az összes Kárpátalja megyében rendezett konferenciával és projektrendezvénnyel kapcsolatban felmerülő, fent említett költséget a költségvetés III.3. során kell tervezni és külső szolgáltatótól beszerezni. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében tartott rendezvények szervezési költségei (terembérlet, ellátás, eszközök bérleti díja, fordítók, tolmácsok), továbbá a projektrendezvényekhez kötődően az ukrán résztvevők utazási és szállás költségei elszámolható költségek a projekt keretében. Az összes Szabolcs-Szatmár-Bereg határtérségben - HU0013 program 14

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítő szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítő szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Útmutató Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása 1/2004/ROP

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

PROJEKTVÉGREHAJTÁSI ÚTMUTATÓ 1

PROJEKTVÉGREHAJTÁSI ÚTMUTATÓ 1 PROJEKTVÉGREHAJTÁSI ÚTMUTATÓ 1 Svájci-Magyar Együttműködési Program Hatályos: 2010 1 Jelen Útmutató a Projekt Végrehajtók, Program Végrehajtók, Partnerek, Konzorciumi tagok. Támogatásközvetítő Szervezetek

Részletesebben

Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013. Pályázati útmutató

Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013. Pályázati útmutató Szerződő Hatóság: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által Magyarországon működtetett Közös Irányító Hatóság Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013. Pályázati útmutató

Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013. Pályázati útmutató Szerződő Hatóság: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által Magyarországon működtetett Közös Irányító Hatóság Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Pályázati

Részletesebben

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS az Államreform operatív program keretében Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése című könnyített elbírálású támogatási felhíváshoz Kódszám: ÁROP-2011-1.2.6/A Tartalom

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében megvalósuló Központosított Illetményszámfejtési Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.16 1

Részletesebben

Általános pályázati útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakában

Általános pályázati útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakában Általános pályázati útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakában Az Alkalmazkodás az Éghajlatváltozáshoz program keretében megjelenő pályázati felhívásokra, illetve támogatott

Részletesebben

HU 0105-03 számú Európai Szociális Alap típusú Phare program 2001. Vállalkozói készségek fejlesztése a középfokú és felsőoktatásban

HU 0105-03 számú Európai Szociális Alap típusú Phare program 2001. Vállalkozói készségek fejlesztése a középfokú és felsőoktatásban VÁTI Területfejlesztési Igazgatóság, mint Szerződő Hatóság az Oktatási Minisztérium megbízásából HU 0105-03 számú Európai Szociális Alap típusú Phare program 2001 Vállalkozói készségek fejlesztése a középfokú

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az OBH Webes és könyvtári szolgáltatásainak, workflow alapú ügykezelésének, és az adatvédelmi nyilvántartásának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP 3.2.12-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

Magyar Terület-és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató

Magyar Terület-és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató Magyar Terület-és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Útmutató Óvodák és alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése

Részletesebben

Elszámolhatósági útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára

Elszámolhatósági útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára Jelen elszámolhatósági útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 keretében támogatott projektek tervezését segíti,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatás támogatása A) komponens: Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.2.4/A/09/1

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013

SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 AZ ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS IRÁNYELVEI MAGYAR PARTNEREK SZÁMÁRA 2011. SZEPTEMBER 1. Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 4 II. SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének. (Kódszám: GVOP-2005-2.1.1.)

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének. (Kódszám: GVOP-2005-2.1.1.) Tartalomjegyzék I. A támogatás célja...3 II. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke...3 III. A támogatott pályázatok várható száma...3 IV. Pályázók köre (Támogatásra jogosultak)...3 V. Támogatás

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Közigazgatási Utánpótlási és Európai Mobilitási Program Magyar Közigazgatási Ösztöndíj című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM

MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM AZ ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS IRÁNYELVEI A MAGYAR PARTNEREK SZÁMÁRA 2010. június Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 2 II. SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR...

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében megvalósuló Civil szervezetek működési környezetének javítása című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: ÁROP-1.1.18 1 Tartalom

Részletesebben

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 TARTALOMJEGYZÉK I A TÁMOGATÁS HÁTTERE, CÉLJA... 3 II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 III A TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA... 5 IV A PÁLYÁZÓK KÖRE (TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK)... 5

Részletesebben

II. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

II. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett II. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett A Komplex rehabilitáció szakmai hátterének megerősítése című tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.4.8/08/1

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Országleltár integrált nemzeti ingatlankataszter című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.13

Részletesebben

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék 1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék Sorszám TARTALOMJEGYZÉK Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása,

Részletesebben

Félsö öktata si inté zmé nykö zi égyü ttmü kö dé si pröjékték (M4)

Félsö öktata si inté zmé nykö zi égyü ttmü kö dé si pröjékték (M4) Ké zikö nyv az EGT Alap Ö sztö ndí j prögram inté zmé nyi mégvalö sí ta sa höz Félsö öktata si inté zmé nykö zi égyü ttmü kö dé si pröjékték (M4) Tempus Közalapítvány 2015. 1. kiadás Tartalom 1. Bevezető...

Részletesebben

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS MMIA-3.2.2. Az európai uniós és magyar visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott kitoloncolások szervezésében nyújtott

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.1.D-12/2/KONV 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben