A Versenypolitikai Főigazgatóság dokumentuma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Versenypolitikai Főigazgatóság dokumentuma"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX [ ](2013) XXX draft A Versenypolitikai Főigazgatóság dokumentuma a kockázatfinanszírozási célú befektetések előmozdítása érdekében nyújtott állami támogatásokra vonatkozó uniós iránymutatás tervezetéről HU HU

2 A Versenypolitikai Főigazgatóság dokumentuma a kockázatfinanszírozási célú befektetések előmozdítása érdekében nyújtott állami támogatásokra vonatkozó uniós iránymutatás tervezetéről 2

3 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS AZ IRÁNYMUTATÁS HATÁLYA; FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK A piacgazdasági szereplő teszt A befektetőknek nyújtott támogatás Pénzügyi közvetítő és/vagy annak kezelője részére nyújtott támogatás A befektetés tárgyát képező vállalkozásoknak nyújtott támogatás Bejelentendő kockázatfinanszírozási támogatások Fogalommeghatározások A KOCKÁZATFINANSZÍROZÁSI TÁMOGATÁS ÖSSZEEGYEZTETHETŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Közös értékelési elvek Közös érdekű célkitűzéshez való hozzájárulás Az intézkedés által elérni kívánt konkrét szakpolitikai célkitűzések A szakpolitikai célkitűzéseket megvalósító pénzügyi közvetítők Az állami beavatkozás szükségessége Az általános csoportmentességi rendelet hatályán kívül eső vállalkozási kategóriákra irányuló intézkedések a) Olyan vállalkozások, amelyek kisebb közepes piaci tőkeértékű vállalattá válnak az első befektetést követően b) Innovatív közepes piaci tőkeértékű vállalatok c) Olyan vállalkozások, amelyeknél az induló beruházás az első kereskedelmi értékesítésüket követő több mint öt év eltelte után történik d) Olyan vállalkozások, amelyek kockázatfinanszírozási célú befektetési igénye meghaladja a [10 millió EUR]-t e) Olyan alternatív kereskedési platformok, amelyek nem felelnek meg az általános csoportmentességi rendelet feltételeinek Olyan intézkedések, amelyek kialakítási paraméterei nem felelnek meg az általános csoportmentességi rendeletnek a) Olyan intézkedések, amelyekben a magánbefektetői részvétel az általános csoportmentességi rendeletben meghatározott arány alatt marad b) Olyan intézkedések, amelyek pénzügyi paraméterei meghaladják az általános csoportmentességi rendeletben meghatározott felső határokat c) Olyan intézkedések, amelyek a befektetők, a pénzügyi közvetítők és azok kezelőinek kiválasztása során előnyben részesítik a veszteségminimalizálást az aszimmetrikus nyereségmegosztással szemben d) Fiskális ösztönzők a vállalati befektetők számára, ideértve a társbefektetőként eljáró pénzügyi közvetítőket vagy azok kezelőit is A támogatási intézkedés megfelelősége Az intézkedés megfelelősége más szakpolitikai eszközökhöz és más támogatási eszközökhöz képest A pénzügyi eszközökre vonatkozó feltételek (a) Tőkebefektetések (b) Finanszírozott adósságinstrumentumok: hitelek (c) Nem finanszírozott adósságinstrumentumok: kezességvállalások A fiskális eszközökre vonatkozó feltételek Az alternatív kereskedési platformokat támogató intézkedésekre vonatkozó feltételek A támogatás ösztönző hatása A támogatás arányossága (minimumra korlátozott támogatás) A pénzügyi eszközökre vonatkozó feltételek

4 (a) Az állami és a magánbefektetők közötti kockázat- és nyereségmegosztás korlátai (b) A pénzügyi közvetítők, a kezelők és a megbízott felek díjazása A fiskális eszközökre vonatkozó feltételek A versenyre és a kereskedelemre gyakorolt indokolatlan negatív hatások elkerülése Átláthatóság Támogatáshalmozódás ÉRTÉKELÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Hatálybalépés és a szabályok alkalmazhatósága Megfelelő intézkedések Jelentéstétel és ellenőrzés Felülvizsgálat

5 Nyilatkozat: Ez a konzultáció párhuzamosan zajlik az általános csoportmentességi rendelet tervezetéről folyó konzultációval, és a rendelettervezet a kkv-támogatásokra vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaz. Az e két konzultáció során tett észrevételeket együtt értékeljük az eljárás végén. 1. BEVEZETÉS 1. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: a Szerződés) 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja szerint a Bizottság a belső piaccal összeegyeztethetőnek tekintheti az egyes gazdasági tevékenységek fejlődését előmozdító állami támogatást, amennyiben az ilyen támogatás nem befolyásolja hátrányosan a kereskedelmi feltételeket a közös érdekkel ellentétes mértékben. Az ezen iránymutatásban ismertetett okokból a Bizottság azon az állásponton van, hogy a kockázatfinanszírozási piac fejlesztése, valamint a kis- és középvállalkozások (kkv-k) és a kisebb, illetve az innovatív közepes piaci tőkeértékű vállalatok kockázatfinanszírozáshoz való hozzáférésének megkönnyítése közös érdekű célkitűzés. 2. A kkv-k finanszírozáshoz való hozzáférése az uniós gazdaság egésze szempontjából rendkívüli jelentőséggel bír. Az új vállalkozások különösen az innovatív és a gyorsan növekvő vállalkozások fejlődésének és terjeszkedésének ösztönzése komoly munkahely-teremtési potenciált rejt. Ezért a kkv-k számára nélkülözhetetlen a hatékony kockázatfinanszírozási piac ahhoz, hogy a vállalkozások fejlődésük valamennyi szakaszában hozzáférjenek a szükséges finanszírozáshoz. 3. Növekedési kilátásaik ellenére a kkv-k különösen fennállásuk korai szakaszában nehézségekbe ütközhetnek a finanszírozáshoz való hozzáférés terén. E nehézségek középpontjában az aszimmetrikus információ problémája áll: a kkv-k különösen fennállásuk korai szakaszában gyakran nem tudják bizonyítani a befektetők felé hitelképességüket vagy üzleti terveik megalapozottságát. Ilyen körülmények között az a fajta aktív átvilágítás, amelyet a befektetők a nagyobb vállalatok finanszírozása esetén végeznek, nem feltétlenül kifizetődő a kkv-kat érintő ügyletek esetén, mivel az átvilágítás költségei túlságosan magasak a befektetés értékéhez képest. Ezért a projekt minőségétől és növekedési potenciáljuktól függetlenül ezek a kkv-k nagy valószínűséggel nem képesek hozzáférni a szükséges finanszírozáshoz mindaddig, amíg nem rendelkeznek bizonyítható tapasztalattal és elegendő biztosítékkal. Az említett információhiány eredményeként előfordulhat, hogy a vállalatfinanszírozási piacok nem biztosítják a szükséges sajáttőke- vagy hitelfinanszírozást az újonnan létrehozott, potenciálisan gyorsan növekvő kkv-knak; ez tartós tőkepiaci hiányosságot eredményez, ami akadályozza, hogy a kínálat mindkét oldal számára elfogadható áron találkozzon a kereslettel, ez pedig negatív hatással van a növekedésre. A kisebb és az innovatív közepes piaci tőkeértékű vállalatok bizonyos körülmények között ugyanezzel a piaci hiányossággal szembesülnek. 4. Annak következményei, ha egy vállalkozás nem kap finanszírozást, az adott szervezeten kívül is éreztethetik hatásukat, különösen a növekedési externáliáknak köszönhetően. Számos sikeres ágazatban nem azért tapasztalható a termelékenység növekedése, mert a piacon jelen lévő vállalkozások termelékenysége nő, hanem azért, mert a hatékonyabb és technológiailag fejlettebb vállalkozások a kevésbé 5

6 hatékony (vagy elavult termékekkel rendelkező) vállalkozások rovására növekednek. Amennyiben ezt a folyamatot megzavarja, hogy a potenciálisan sikeres vállalkozások képtelenek finanszírozáshoz jutni, annak valószínűleg szélesebb körben is negatív hatása lesz a termelékenység növekedésére. Ha lehetővé tesszük a vállalkozások szélesebb körének piacra lépését, az ösztönözheti a növekedést. 5. Ezért a kkv-k, valamint a kisebb és az innovatív közepes piaci tőkeértékű vállalkozások tekintetében fennálló finanszírozási hiány igazolhatja az állami támogatási intézkedéseket, ideértve bizonyos körülmények között az állami támogatás nyújtását is. Ha megfelelően célzott, a szóban forgó vállalkozások kockázatfinanszírozásának támogatása érdekében nyújtott állami támogatás hatékony eszköz lehet az ismertetett piaci hiányosság kiküszöbölésére és a magántőke erősítésére. 6. A kkv-k finanszírozása az Európa 2020 stratégia 1 egyik alapját képező, közös érdekű célkitűzés. Különösen az Innovatív Unió kiemelt kezdeményezésnek célja, hogy javítsa a kutatás és az innováció keretfeltételeit és finanszírozási lehetőségeit annak érdekében, hogy az innovatív elképzelésekből olyan termékek és szolgáltatások szülessenek, amelyek hozzájárulnak a növekedéshez és a munkahelyteremtéshez. Ezenkívül az Iparpolitika a globalizáció korában kiemelt kezdeményezés célja, hogy javítsa az üzleti környezetet, és hogy támogassa egy olyan erős és fenntartható ipari bázis kialakulását, amely megállja a helyét a nemzetközi versenyben. Az erőforrás-hatékony Európa megvalósításának ütemterve olyan keretfeltételek megteremtését írja elő, amelyek növelik a befektetők biztonságát, és javítják azon vállalkozások finanszírozási lehetőségeit, amelyek kockázatosabbnak tűnő vagy hosszabb megtérülési idejű környezetbarát beruházásokat valósítanak meg 2. Ezenkívül a kisvállalkozói intézkedéscsomag 3 több irányadó elvet határoz meg a kkv-k fejlődésének támogatására szolgáló, átfogó intézkedési keret létrehozása érdekében. Az egyik ilyen elv a kkv-k finanszírozásának megkönnyítése. Ez az elv az egységes piaci intézkedéscsomagban 4 is megjelenik. 7. Az itt tárgyaltakhoz kapcsolódóan a kkv-k finanszírozáshoz való hozzájutásának javítására irányuló cselekvési terv 5 elismeri, hogy míg az Unió sikere nagymértékben a kkv-k növekedésén múlik, azok a finanszírozás terén gyakorta jelentős nehézségekkel szembesülnek. E kihívás megoldása érdekében különféle eszközöket javasol, így például hogy szabályozás segítségével érjék el, hogy a kkvk a befektetők számára láthatóbbá, a piacok pedig a kkv-k számára vonzóbbá és elérhetőbbé váljanak Az Európa 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája (COM(2010) 2020 végleges, ) című bizottsági közlemény az iparpolitika új megközelítését célzó, olyan stratégiai keretet határoz meg, amely alapján az Unió gazdasága dinamikus növekedési pályára állhat, ezáltal erősítve az Unió versenyképességét. A közlemény hangsúlyozza annak fontosságát, hogy javítani kell a vállalkozások különösen a kkv-k finanszírozási lehetőségeit. A Bizottság közleménye Az erőforrás-hatékony Európa megvalósításának ütemterve, COM(2011) 571 végleges, A Bizottság közleménye Gondolkozz előbb kicsiben! Európai kisvállalkozói intézkedéscsomag: Small Business Act, COM(2008) 394 végleges, A Bizottság közleménye Egységes piaci intézkedéscsomag: Tizenkét mozgatórugó a növekedés serkentéséhez és a bizalom növeléséhez, Együtt egy újfajta növekedésért, COM(2011) 206 végleges, A Bizottság közleménye Cselekvési terv a kkv-k finanszírozáshoz való hozzájutásának javítására, COM(2011) 870 végleges,

7 8. Nemrégiben két rendeletet fogadtak el a befektetési alapokra vonatkozóan: az európai kockázatitőke-alapokról szóló rendelet 6, amely lehetővé teszi az Unióban működő kockázatitőke-alapok számára, hogy forgalmazzák alapjaikat, illetve forrásbevonást hajtsanak végre a belső piacon; valamint az európai hosszú távú befektetési alapokról szóló rendelet 7, amely a befektetési alapok olyan új formáját vezette be, amelynek eredményességéhez a befektetők hosszú távú kötelezettségvállalása szükséges. 9. Ami a befektetők védelmét illeti, az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokról (ÁÉKBV) szóló irányelv 8 megállapítja a befektetési alapok kezelésének és működésének szabályait, ezt az irányelvet pedig kiegészíti az alternatívbefektetésialap-kezelőkről szóló irányelv (ABAK-irányelv) 9, amely azokra az alternatív befektetési alapokra például a magántőkealapokra alkalmazandó, amelyekre az ÁÉKBV-irányelv nem terjed ki. 10. Az ismertetett irányvonalakkal összhangban a Bizottság az uniós költségvetésen keresztül próbálja javítani a kkv-k finanszírozási lehetőségeit, hogy megoldódjanak azok a piaci hiányosságok, amelyek korlátozzák a kkv-k növekedését; ennek érdekében a Bizottság javaslatot tett a közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keret 10 szerinti új pénzügyi eszközök 11 fokozottabb kihasználására. Az uniós COSME 12 és Horizont finanszírozási programok kockázatmegosztáson alapuló finanszírozási mechanizmusokkal igyekeznek javítani az állami források felhasználásán, a kkv-k induló, növekedési és átruházási szakaszban történő, valamint a kisebb és az innovatív közepes piaci tőkeértékű vállalkozások támogatásának céljával; különösen hangsúlyosak azok az intézkedések, amelyek célja, hogy folyamatos támogatást nyújtsanak az innovációtól a piacra jutásig, ideértve a kutatás-fejlesztési (K+F) eredmények kereskedelmi hasznosítását is A kohéziós politika területén az új közös stratégiai keret 15 célja, hogy a sajáttőkeés a hiteleszközök használatának kiterjesztésével, valamint alkalmazásuk Az Európai Parlament és a Tanács április 17-i 345/2013/EU rendelete az európai kockázatitőkealapokról, HL L 115., , 1. o. Az Európai Parlament és a Tanács xxx/xxxx/eu rendelete a hosszú távú befektetési alapokról, HL xxxxxxxxxxx. 2009/65/EK irányelv az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról, HL L 302., , 32. o június 8-i 2011/61/EU irányelv az alternatívbefektetésialap-kezelőkről, valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról, HL L 174, , 1. o. Beillesztendő a többéves pénzügyi keretre vonatkozó végleges rendeletre történő hivatkozás. A pénzügyi eszközök magukban foglalják a nem támogatásjellegű pénzügyi eszközöket, amelyek vagy adósságinstrumentumok (hitelek, kezességvállallások) vagy tőkeinstrumentumok (tisztán tőke- vagy kvázisajáttőke-befektetések, illetve más kockázatmegosztási eszközök) lehetnek. beillesztendő az elfogadott COSME-rendeletre és -munkaprogramra történő hivatkozás beillesztendő a végleges Horizont 2020 rendeletre és munkaprogramra történő hivatkozás Mindezeken felül a hitelfinanszírozáshoz való könnyebb hozzáférés biztosítása érdekében a Bizottság, az Európai Beruházási Alap és az Európai Beruházási Bank a hetedik kutatási keretprogram (7. KP) alapján közösen létrehozott egy egyedi Kockázatmegosztási Eszközt. Lásd: Ez a Kockázatmegosztási Eszköz egy kockázatmegosztási mechanizmus útján részleges garanciát nyújt pénzügyi közvetítőknek, ezáltal csökkenti azok pénzügyi kockázatát, és arra ösztönzi őket, hogy nyújtsanak hitelt a kutatás-fejlesztési vagy innovációs tevékenységet végző kkv-knak. Beillesztendő a végleges szövegre történő hivatkozás. 7

8 egyszerűbbé, rugalmasabbá és hatékonyabbá tételével megkönnyítse a pénzügyi eszközök felhasználását ben a Bizottság nyilvános konzultációt 17 indított annak érdekében, hogy információt gyűjtsön arról, hogy milyen mértékben hat a piac nem megfelelő működése a kkv-k hitel- és sajáttőke-finanszírozáshoz való hozzáférésére, valamint a kis- és középvállalkozásokba történő kockázatitőke-befektetések előmozdítását célzó állami támogatásokról szóló évi iránymutatás 18 (a továbbiakban: a kockázati tőkéről szóló iránymutatás) megfelelőségéről. A nyilvános konzultáció eredményéből kiderült, hogy az említett iránymutatásban szereplő alapelvek szilárd alapot biztosítanak ahhoz, hogy a tagállamok eljuttassák forrásaikat a megcélzott kkv-khoz, egyúttal mérséklik a kiszorítás kockázatát. Ugyanakkor a nyilvános konzultáció során adott válaszok arra is rámutattak, hogy a kockázati tőkéről szóló iránymutatást a válaszadók túlságosan korlátozónak tartják mind a támogatható kkv-k körének, mind a finanszírozási formák, a támogatási eszközök, valamint a finanszírozási struktúrák meghatározása terén. 13. Az állami támogatások uniós szabályozásának korszerűsítéséről szóló május 8-i közleményében 19 a Bizottság ambiciózus programot határozott meg az állami támogatási szabályozás korszerűsítésére, amely három fő célkitűzésen alapul: a) fenntartható, intelligens és inkluzív növekedés ösztönzése a versenyképes belső piacon; b) az előzetes bizottsági ellenőrzésnek a belső piacot leginkább befolyásoló ügyekre történő összpontosítása, ezzel egyidejűleg a tagállamokkal való együttműködés erősítése az állami támogatási szabályok végrehajtása terén; és c) a szabályok egyszerűsítése a döntéshozatal gyorsítása érdekében. 14. A fentiek fényében helyénvalónak tűnik a kkv-knak nyújtott sajáttőke- és hitelfinanszírozásra vonatkozó állami támogatási szabályrendszer kiterjedt felülvizsgálata a kockázatfinanszírozás különböző formáihoz való hatékonyabb hozzáférés elősegítése érdekében. Ennek szellemében az általános csoportmentességi rendelet 20 hatályát kiterjesztették oly módon, hogy a támogatható kkv-k és a támogatási eszközök szélesebb körét ölelje fel. Ezeket az intézkedéseket nem kell bejelenteni, mivel feltételezzük, hogy azok piaci hiányosságok megszüntetésére irányulnak, megfelelőek és arányosak, ösztönző hatásúak, és a minimumra korlátozzák a torzulásokat. 2. AZ IRÁNYMUTATÁS HATÁLYA; FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 15. A Bizottság azokra a kockázatfinanszírozási célú intézkedésekre alkalmazza az ezen iránymutatásban szereplő elveket, amelyek nem felelnek meg az általános csoportmentességi rendeletben meghatározott valamennyi feltételnek. Ezekben az esetekben a tagállam a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdése szerint bejelenti az Megjegyzendő, hogy több tagállam elfogadott olyan intézkedéseket, amelyek hasonló pénzügyi eszközök bevezetéséről rendelkeznek, azonban ezeket kizárólag tagállami forrásokból finanszírozzák. A kérdőív a következő helyen érhető el: HL C 194., , 2. o. Közlemény az állami támogatások uniós szabályozásának korszerűsítéséről, COM(2012) 209 final, Beillesztendő az új általános csoportmentességi rendeletre való hivatkozás. 8

9 intézkedést, a Bizottság pedig elvégzi az ezen iránymutatás 3. fejezetében meghatározott érdemi összeegyeztethetőségi értékelést. 16. Azonban a tagállamok a kockázatfinanszírozási célú intézkedéseiket úgy is kialakíthatják, hogy azok ne tartalmazzanak a Szerződés 107. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatást, például mert megfelelnek a piacgazdasági szereplő tesztnek, vagy mert teljesítik a de minimis rendelet 21 feltételeit, ezért az ilyen intézkedéseket nem kell bejelenteni a Bizottságnak. 17. Ezen iránymutatás egyetlen rendelkezése sem szolgálhat azon állami támogatási intézkedések összeegyeztethetőségének megkérdőjelezésére, amelyek teljesítik a valamely más iránymutatásban, keretszabályban vagy rendeletben meghatározott feltételeket. A Bizottság kiemelt figyelmet fordít annak megelőzésére, hogy ezt az iránymutatást az érvényes keretszabályokban, iránymutatásokban és rendeletekben megfogalmazott elvek megkerülésére használják A piacgazdasági szereplő teszt 18. A kockázatfinanszírozási célú intézkedések gyakran bonyolult konstrukciókat tartalmaznak, amelyek a gazdasági szereplők egy csoportját (befektetők) arra ösztönzik, hogy azok kockázatfinanszírozást nyújtsanak a gazdasági szereplők egy másik csoportjának (támogatható vállalkozások). Az intézkedés kialakításától függően az egyik vagy akár mindkét szint vállalkozásai részesülhetnek állami támogatásban, akkor is, ha a hatóságok csak a támogatható vállalkozásoknak biztosítanának előnyöket. Ezenkívül a kockázatfinanszírozási célú intézkedésekben legalább egy pénzügyi közvetítő is érintett, amelyek jogállása eltér a befektetők és a befektetés tárgyát képező végső kedvezményezettek jogállásától. Ilyen esetben azt is mérlegelni kell, hogy a pénzügyi közvetítő az állami támogatás kedvezményezettjének tekinthető-e. 19. A támogatás fogalmáról szóló bizottsági közlemény 22 megállapítja azokat az általános elveket, amelyek alapján az állami beavatkozás nem minősül állami támogatásnak, például azért, mert összhangban van a piacgazdasági szereplő elvével. Ezen elv szerint az állami szervek vagy közvállalkozások által megvalósított gazdasági ügyletek nem biztosítanak előnyt a másik fél számára, és így nem minősülnek állami támogatásnak, ha a szokásos piaci feltételek mellett mennek végbe. Ez a fejezet további útmutatást nyújt a piacgazdasági szereplő tesztjének a kockázatfinanszírozás terén való alkalmazásához A befektetőknek nyújtott támogatás 20. Általánosságban a Bizottság akkor tekinti úgy, hogy egy befektetés összhangban áll a piacgazdasági szereplő elvével, tehát nem minősül állami támogatásnak, ha az az állami és a magánbefektetők számára egyenlő feltételek mellett valósul meg. Ez a helyzet áll fenn, ha az állami és a magánbefektetők azonos feltételek mellett valósítják meg az adott befektetést, a szereplők két említett kategóriája egyidejűleg lép fel, és a magánbefektető fellépése valós gazdasági jelentőséggel bír. 21. A kockázatfinanszírozás területén akkor tekintendő úgy, hogy az állami és a magánbefektetők egyidejűleg hatjtják végre az ügyletet, ha a magán- és az állami befektetők ugyanazon ügylet során, társbefektetőként fektetnek be a végső kedvezményezettbe. Az állami-magán pénzügyi közvetítőkön keresztül Beillesztendő a de minimis rendeletre való hivatkozás [beillesztendő a támogatás fogalmáról szóló közleményre történő hivatkozás] 9

10 megvalósított befektetések esetében vélelmezzük, hogy az állami és a magánbefektetők befektetései egyidejűleg valósulnak meg. 22. Ezenkívül úgy tekintendő, hogy az ügylet azonos feltételek mellett megy végbe, ha az állami és a magánbefektetők kockázata és haszna egyenlő, és ugyanazon kockázati osztály tekintetében azonos helyet foglalnak el a hitelezői rangsorban. Ha az állami befektető jobb pozícióban van, mint a magánbefektető például azért, mert a magánbefektetőkhöz képest előbb kap hozamot, az intézkedés ettől még a szokásos piaci feltételekkel összhangban lévőnek minősülhet. További feltétel, hogy a befektetés tárgyát képező vállalkozástól független magánbefektető által nyújtott finanszírozás gazdaságilag jelentős legyen 23 mind a befektetés teljes volumenére, mind a befektetői kitettségekre nézve. 23. Ha egy intézkedés lehetővé teszi a magánbefektetők számára, hogy olyan feltételek mellett fektessenek be kockázatfinanszírozási céllal egy van több vállalkozásba, amelyek kedvezőbbek az azonos vállalkozásba befektető állami befektetőkre vonatkozó feltételeknél, az érintett magánbefektetők előnyhöz juthatnak (nem egyenlő feltételekkel megvalósított befektetés). Ez az előny számos különböző formát ölthet, jelenthet például az állami befektetőkkel összehasonlítva kedvezményes hozamot vagy az alapul szolgáló ügylet alulteljesítése esetén a veszteségeknek való kisebb kitettséget Pénzügyi közvetítő és/vagy annak kezelője részére nyújtott támogatás 24. A Bizottság általános nézete szerint a pénzügyi közvetítő olyan közvetítő eszköz, amely arra szolgál, hogy továbbítsa a támogatásokat a befektetőknek és/vagy a befektetés tárgyát képező vállalkozásoknak, és saját jogán nem minősül a támogatás kedvezményezettjének. Ha a pénzügyi közvetítő nem rendelkezik jogi személyiséggel, hanem csupán olyan vagyontömeg, amelyet önálló alapkezelő társaság kezel, a közvetítő puszta eszköznek tekintendő, anélkül, hogy a támogatás kedvezményezettjének minősülne. Ugyanakkor azok az intézkedések, amelyek alapján közvetlen transzfer történik valamely pénzügyi közvetítő javára, vagy amelyek megkövetelik a kedvezményezett által történő társfinanszírozást, támogatásnak minősülhetnek, kivéve ha a szóban forgó transzfer vagy társfinanszírozás olyan feltételek mellett megy végbe, amelyek elfogadhatók lennének egy átlagos piacgazdasági szereplő számára. 25. Ha a pénzügyi közvetítő kezelői vagy az alapkezelő társaság nyílt, átlátható, megkülönböztetésmentes és objektív kiválasztási eljárás során kerülnek kiválasztásra, vagy ha a kezelő díjazása teljes mértékben tükrözi a hasonló helyzetben alkalmazott aktuális piaci szinteket, vélelmezendő, hogy az említett kezelő nem részesül állami támogatásban. 26. Ha a pénzügyi közvetítő és annak kezelői vagy az alapkezelő társaság nyilvánosan működő gazdálkodó egység, amely nem nyílt, átlátható, megkülönböztetésmentes 23 Például a Citynet Amsterdam ügyben a Bizottság úgy foglalt állást, hogy két magánbefektető befektetései melyek egy vállalkozás teljes sajáttőke-befektetésállományának egyharmadát tették ki gazdaságilag jelentősnek tekinthetők, figyelemmel a részvényesi struktúrára és arra, hogy elegendő részvénnyel rendelkeztek ahhoz, hogy blokkoló kisebbséget alkossanak a cég stratégiai döntéseinél (lásd a C53/2006. sz., Citynet Amsterdam (Hollandia) ügyben hozott bizottsági határozatot, HL L 247., , 27. o., (96)-(100) bekezdés). Ezzel szemben az N429/2010. sz., Görög Mezőgazdasági Bank ügyben (Agricultural Bank of Greece ATE, HL C 317, , 5. o.) a magánbefektetői részvétel a befektetésnek csupán 10 %-át érte el, szemben a 90 %-os állami befektetéssel, ezért a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy nincs szó egyenlő feltételekről, mivel az állam által megvalósított tőkeinjekciót nem kísérte magánbefektetői oldalról hasonló szintű részvétel, továbbá az állami befektetés nem volt arányos az állam részvényeinek számával. 10

11 és objektív kiválasztási eljárás során került kiválasztásra, abban az esetben tekintendő úgy, hogy nem részesül támogatásban, ha közvetlen állami ráhatástól függetlenül működik, a díjazás pedig megfelel a szokásos piaci feltételeknek és teljesítményen alapul. Ezenkívül a pénzügyi közvetítők kezelésének üzleti alapon kell állnia, a kezelőknek pedig nyereségorientált módon kell meghozniuk a befektetési döntéseket. 27. Ha az állam pénzügyi közvetítőbe hitelek vagy kezességvállalások formájában befektet, akkor annak érdekében, hogy a pénzügyi közvetítő ne részesüljön állami támogatásban, teljesülniük kell a referencia-kamatlábról szóló közleményben 24, illetve a kezességvállalásról szóló közleményben 25 meghatározott feltételeknek. 28. Ha a pénzügyi közvetítő az államtól kapott összes előnyt továbbadja a végső kedvezményezett vállalkozásoknak, úgy tekintendő, hogy a pénzügyi közvetítő nem részesül állami támogatásban. A teljes körű továbbadás biztosítása érdekében a pénzügyi közvetítőnek nyújtott előnyt számszerűsíteni kell. Ezenkívül megfelelő mechanizmus útján biztosítani kell a teljes körű továbbadás ellenőrzését. 29. Az, hogy a kockázatfinanszírozási célú intézkedés eredményeként a pénzügyi közvetítők növelhetik vagyonukat, kezelőik pedig megbízások révén nagyobb árbevételt érhetnek el, a támogatási intézkedés csupán másodlagos gazdasági hatásának tekintendő, és nem minősül a pénzügyi közvetítő és/vagy annak kezelői részére nyújtott támogatásnak. Azonban ha a kockázatfinanszírozási célú intézkedés úgy került kialakításra, hogy e másodlagos hatást előre meghatározott pénzügyi közvetítőkhöz irányítsa, úgy kell tekinteni, hogy az érintett pénzügyi közvetítők közvetett támogatásban részesülnek A befektetés tárgyát képező vállalkozásoknak nyújtott támogatás 30. Ha a befektetők, a pénzügyi közvetítő vagy annak kezelői szintjén támogatásnyújtásra kerül sor, a Bizottság általában úgy tekinti, hogy a támogatás legalább részben a befektetés tárgyát képező vállalkozásokhoz kerül, ez azonban nem érinti a de minimis rendelet 26 alkalmazását. Akkor is ez a helyzet, ha a pénzügyi közvetítő kezelői tisztán üzleti alapon hozzák befektetési döntéseiket Bejelentendő kockázatfinanszírozási támogatások 31. A tagállamok a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdése alapján kötelesek bejelenteni azokat a kockázatfinanszírozási célú intézkedéseket, amelyek nem felelnek meg a piacgazdasági szereplő teszten, nem teljesítik a de minimis rendelet feltételeit, vagy nem felelnek meg az általános csoportmentességi rendeletben szereplő összes feltételnek, és állami támogatásnak minősülnek. A Bizottság az említett intézkedések belső piaccal való összeegyeztethetőségét a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja alapján vizsgálja. Ez az iránymutatás azokra a kockázatfinanszírozási célú intézkedésekre összpontosít, amelyek valószínűleg összeegyeztethetőnek minősülnek a Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének c) pontjával, számos olyan feltételre figyelemmel, amelyek részletes ismertetése ezen iránymutatás 3. fejezetében található. A szóban forgó intézkedések az alábbi három kategóriába sorolhatók A Bizottság közleménye a referencia-kamatláb és a leszámítolási kamatláb megállapítási módjának módosításáról, HL C 14., , 6. o. Bizottsági közlemény az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kezességvállalás formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról, HL C 155., , 10. o. a de minimis rendeletre történő hivatkozás 11

12 32. Az első kategóriába olyan kockázatfinanszírozási célú intézkedések tartoznak, amelyek olyan vállalkozásokat céloznak, amelyek nem teljesítik az általános csoportmentességi rendeletben felsorolt összes támogathatósági követelményt. Ezen intézkedésekkel kapcsolatban a Bizottság részletes előzetes értékelés elvégzését írja elő a tagállam számára, mivel a támogatható vállalkozásokat érintő, az általános csoportmentességi rendeletben meghatározott piaci hiányosság már nem vélelmezhető. Ebbe a kategóriába különösen az alábbi vállalkozások tartoznak: a) olyan vállalkozások, amelyek az első kockázatfinanszírozási célú befektetés után túllépik a kkv-k Unió által alkalmazott meghatározásában 27 szereplő küszöbértékeket, és kisebb közepes piaci tőkeértékű vállalatokká válnak; b) kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet végző innovatív közepes piaci tőkeértékű vállalatok; c) olyan vállalkozások, amelyek az első kockázatfinanszírozási célú befektetéshez az első kereskedelmi értékesítésüket követő több mint öt év eltelte után jutnak; d) olyan vállalkozások, amelyeknek [10 millió EUR]-nál magasabb összegű kockázatfinanszírozási célú befektetési igényük van; e) olyan alternatív kereskedési platformok, amelyek nem teljesítik az általános csoportmentességi rendelet feltételeit. 33. A második kategória olyan intézkedéseket foglal magában, amelyek kialakítása eltér az általános csoportmentességi rendeletben meghatározott paraméterektől. Ezen intézkedések esetében a piaci hiányosság vélelmezhető, azonban körültekintően vizsgálandó az intézkedés kialakítása. Ebbe a kategóriába különösen az alábbi esetek tartoznak: a) olyan intézkedések, amelyekben a magánbefektetői részvétel az általános csoportmentességi rendeletben meghatározott arányok alatt marad; b) olyan intézkedések, amelyek pénzügyi kialakításának paraméterei meghaladják az általános csoportmentességi rendeletben meghatározott felső határokat; c) olyan intézkedések, amelyek a befektetők, a pénzügyi közvetítők és azok kezelőinek kiválasztása során a nyereségből származó elsőbbségi hozamokkal szemben (nyereségnövelés) előnyben részesítik az esetleges veszteségekkel szembeni védelmet (veszteségminimalizálás); d) fiskális ösztönzők a vállalati befektetők számára, ideértve a társbefektetőként eljáró pénzügyi közvetítőket vagy azok kezelőit is. 34. A harmadik kategória olyan nagy programokra vonatkozik, amelyek bár teljesítik az általános csoportmentességi rendelet feltételeit, nagy költségvetésük miatt nem tartoznak annak hatálya alá. Ezeket a programokat elsősorban azért kell bejelenteni, hogy a Bizottság részletesen megvizsgálhassa azokat a potenciális negatív hatásokat, amelyeket ezek a programok az érintett piacokra gyakorolhatnak. E vizsgálat elvégzésekor a Bizottság azt is ellenőrzi, hogy teljesülnek-e az általános csoportmentességi rendeletben előírt feltételek. 35. A bejelentendő intézkedések 32. és 33. pontban ismertetett különböző kategóriái együttesen is megjelenhetnek egyazon intézkedésen belül. 27 beillesztendő az új általános csoportmentességi rendelet II. Mellékletére való hivatkozás 12

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL 25/02/2009 KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL BELEÉRTVE A JELENLEGI PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁGBAN A FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ELÉRÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA IRÁNYULÓ IDEIGLENES

Részletesebben

( 8 ) HL L 10., 2001.1.13., 20. o. A legutóbb az 1976/2006/EK rendelettel

( 8 ) HL L 10., 2001.1.13., 20. o. A legutóbb az 1976/2006/EK rendelettel 2008.8.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 214/3 A BIZOTTSÁG 800/2008/EK RENDELETE (2008. augusztus 6.) a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek

Részletesebben

(2008/C 155/02) 1.1. Háttér

(2008/C 155/02) 1.1. Háttér C 155/10 Bizottsági közlemény az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kezességvállalás formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról (2008/C 155/02) Ez a közlemény az EK-Szerződés 87. és 88.

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2013.12.24. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 352/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 1407/2013/EU RENDELETE (2013. december 18.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX SWD(2014) XXX BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami támogatások értékelésére HU HU BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.4.9. COM(2014) 213 final 2014/0121 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a 2007/36/EK irányelvnek a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzése,

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE 2014.3.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 94/243 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (2014/C 204/01) INFORMÁCIÓJA

A BIZOTTSÁG (2014/C 204/01) INFORMÁCIÓJA 1. oldal 1. fejezet Bevezetés A BIZOTTSÁG (2014/C 204/01) INFORMÁCIÓJA az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatások, 2014-2020 1 I. RÉSZ KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM

EURÓPAI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Útmutató az Európai Unió állami támogatási, közbeszerzési és belső piaci szabályainak az általános gazdasági

Részletesebben

Az új KKVmeghatározás

Az új KKVmeghatározás VÁLLALKOZÁS- ÉS IPARPOLITIKAI KIADVÁNYOK Ez az útmutató tartalmaz(za): Az új KKVmeghatározás Felhasználói útmutató és nyilatkozatminta A 2005. január 1-jétől hatályos új KKVmeghatározásra vonatkozó részleteket

Részletesebben

ZÖLD KÖNYV. az EU közbeszerzési politikájának modernizálásáról Egy hatékonyabb európai beszerzési piac felé

ZÖLD KÖNYV. az EU közbeszerzési politikájának modernizálásáról Egy hatékonyabb európai beszerzési piac felé HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.27. COM(2011) 15 végleges ZÖLD KÖNYV az EU közbeszerzési politikájának modernizálásáról Egy hatékonyabb európai beszerzési piac felé HU HU TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1296/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1296/2013/EU RENDELETE L 347/238 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.12.20. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1296/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) az Európai Unió foglalkoztatás és társadalmi innováció programjáról és

Részletesebben

A beruházási terv Kérdések és válaszok

A beruházási terv Kérdések és válaszok A beruházási terv Kérdések és válaszok Q & A Tartalom 1. Miért új és miben különbözik a beruházások e megközelítése?... 3 2. Miért van szükség az új Európai Stratégiai Beruházási Alapra (ESBA)?... 3 3.

Részletesebben

A Bizottság 364/2004/EK rendelete

A Bizottság 364/2004/EK rendelete A Bizottság 364/2004/EK rendelete (2004. február 25.) a 70/2001/EK rendelet alkalmazási körének a kutatási és fejlesztési támogatásokra történő kiterjesztése tekintetében való módosításáról AZ EURÓPAI

Részletesebben

Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra

Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Külgazdasági szak EU kapcsolatok szakirány Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra Készítette: Kovács

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára, 2006.7.31. L 210/25 A TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról

Részletesebben

L 331/12 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.15.

L 331/12 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.15. L 331/12 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.15. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1093/2010/EU RENDELETE (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról,

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI IRÁNYMUTATÁS. a környezetvédelem állami támogatásáról A. BEVEZETÉS

KÖZÖSSÉGI IRÁNYMUTATÁS. a környezetvédelem állami támogatásáról A. BEVEZETÉS KÖZÖSSÉGI IRÁNYMUTATÁS a környezetvédelem állami támogatásáról (2001/C 37/03) A. BEVEZETÉS 1. A Bizottság 1994-ben fogadta el a környezetvédelem állami támogatásáról szóló közösségi iránymutatást, amely

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 347/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 347/2013/EU RENDELETE 2013.4.25. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 115/39 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 347/2013/EU RENDELETE (2013. április 17.) a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról

Részletesebben

Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final

Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS

Részletesebben

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1305/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési

Részletesebben

AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKNAK A SZÉLESSÁVÚ HÁLÓZATOK MIELŐBBI KIÉPÍTÉSÉRE VALÓ ALKALMAZÁSÁRÓL SZÓLÓ KÖZÖSSÉGI IRÁNYMUTATÁS

AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKNAK A SZÉLESSÁVÚ HÁLÓZATOK MIELŐBBI KIÉPÍTÉSÉRE VALÓ ALKALMAZÁSÁRÓL SZÓLÓ KÖZÖSSÉGI IRÁNYMUTATÁS Állami támogatások joga 1 (2009/1) 85 101. AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKNAK A SZÉLESSÁVÚ HÁLÓZATOK MIELŐBBI KIÉPÍTÉSÉRE VALÓ ALKALMAZÁSÁRÓL SZÓLÓ KÖZÖSSÉGI IRÁNYMUTATÁS GALAMB ZSÓFIA KÁNYÁSI

Részletesebben

2001.1.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja C 17. A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE (2001/C 17/04) ÖSSZEFOGLALÁS

2001.1.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja C 17. A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE (2001/C 17/04) ÖSSZEFOGLALÁS A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE Általános érdekű szolgáltatások Európában (2001/C 17/04) ÖSSZEFOGLALÁS Az általános érdekű szolgáltatások az európai társadalommodell kulcsfontosságú elemei. Az EK-Szerződés új 16.

Részletesebben

A PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁG LEKÜZDÉSE ÉRDEKÉBEN A REÁLGAZDASÁGRA VONATKOZÓ IDEIGLENES ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK

A PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁG LEKÜZDÉSE ÉRDEKÉBEN A REÁLGAZDASÁGRA VONATKOZÓ IDEIGLENES ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK Állami támogatások joga 6 (2010/2) 59 72. A PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁG LEKÜZDÉSE ÉRDEKÉBEN A REÁLGAZDASÁGRA VONATKOZÓ IDEIGLENES ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK Staviczky Péter 1 I. Bevezetés A 2007-ben

Részletesebben

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere Important: date of submission and registration of this document is 16 April 2012 A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere A. RÉSZ: ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK ÁLTALÁBAN

Részletesebben

Tájékoztató. Széchenyi Tőkebefektetési Alap c. konstrukciójáról

Tájékoztató. Széchenyi Tőkebefektetési Alap c. konstrukciójáról Tájékoztató a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi Operatív

Részletesebben

Kormányrendeletek I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. E rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

Kormányrendeletek I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. E rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 139. szám 14049 III. Kormányrendeletek A Kormány 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelete a 2014 2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós

Részletesebben

TARTALOM. BOLF-GALAMB ZSÓFIA és MOHAY ÁKOS A közszolgáltatások ellentételezésére vonatkozó új szabályok az Almunia-csomag elemei 3

TARTALOM. BOLF-GALAMB ZSÓFIA és MOHAY ÁKOS A közszolgáltatások ellentételezésére vonatkozó új szabályok az Almunia-csomag elemei 3 TARTALOM BOLF-GALAMB ZSÓFIA és MOHAY ÁKOS A közszolgáltatások ellentételezésére vonatkozó új szabályok az Almunia-csomag elemei 3 STAVICZKY PÉTER Az Altmark-ítélet negyedik feltételének teljesülése az

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/65/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/65/EK IRÁNYELVE L 302/32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.17. IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/65/EK IRÁNYELVE (2009. július 13.) az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési

Részletesebben

A SZÉLESSÁVÚ HÁLÓZATOK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK FELÜLVIZSGÁLATA MOHAY ÁKOS *

A SZÉLESSÁVÚ HÁLÓZATOK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK FELÜLVIZSGÁLATA MOHAY ÁKOS * Állami Támogatások Joga 20 (2013/4) 41 54. A SZÉLESSÁVÚ HÁLÓZATOK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK FELÜLVIZSGÁLATA MOHAY ÁKOS * Tárgyszavak: digitális menetrend, állami támogatási szabályok a szélessáv

Részletesebben