Áttörés a sötétségen

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Áttörés a sötétségen"

Átírás

1 Frank E. Peretti Áttörés a sötétségen Fordította: Lukács Tibor Amana Kiadó 1995

2 1 Gene-nek és Joyce-nak, apámnak és anyámnak, akik megadták örökségemet, és mindig bátorítottak engem. A világosság fénylik a sötétségben, és a sötétség nem győzte le azt. János 1:5 (Revised Standard Version) Bármelyik városban elkezdődhetett volna. Bacon s Cornerben nem volt semmi különleges: az államokat átszelő autópályától távol eső kis mezővárosok egyikének számított, nem többnek, mint egy kis karika az Amerikai Autóklub autóatlaszán. Az autópálya leágazásánál táblák jelezték, hogy benzin van, szállás nincs, esetleg valami ennivalót meg néhány apróságot lehet kapni - ha az üzlet éppen nyitva tart. De Bacon s Cornerben kezdődött. Egy szokásos kedd este volt. Véget ért a munkaidő, a legtöbb otthonban már feltálalták a vacsorát, az üzletek zártak, a kocsma kezdett megtelni. A Bergen Ajtógyár összes alkalmazottja lebélyegezte már kilépőkártyáját, a biztonsági őr pedig a zárakat ellenőrizte. Mr. Myers fia behordta éjszakára az összes fűnyírógépet és földművelő eszközt Myers gazdaboltjánál. Kihunytak a fények a vegyeskereskedés helyiségében. Két nyugdíjas ült székén a fodrászüzlet előtt, és üres óráit próbálta agyoncsapni. Melegedett az idő, a Toe Springs és Claytonville között húzódó út mentén fekvő mezők és farmok napról napra zöldebbek lettek, és most az esti szellő április közepének sokféle illatától volt terhes: alma- és cseresznyevirág, a szántás pora, egy kis sár-, valamint tehén- és trágyaszag. Egy szokásos kedd este volt. Senki nem számított semmilyen szokatlan dologra. Senki nem látott vagy hallott semmit. Nem is tehette volna. De a felbolydulás elkezdődött. Egy lehangoló kis bérelt farmház mögött, Fred Potter tanyájától kissé délre történt: verdesés, szárnycsapkodás, általános küzdelem zaja, majd egy kiáltás, egy hosszú, hátborzongató sikoltás, egy visszhangzó, nyáladzó jajveszékelés, ami végigfutott az erdőn, mint egy vonatfütty a városon. Felerősödött, majd lehalkult, felerősödött és lehalkult, jobbra-balra cikázott a fák között, mint egy űzött vad. Majd felvillant egy fény, egy tűzgömb, csillogott és izzott az erdőben, elképesztő gyorsasággal mozgott, közvetlenül a sziréna mögött, kissé fölötte. Egyre szaporodtak a kiáltozások és a visítozások, de a felvillanó fények is! Az erdő hirtelen megtelt velük. Amhurst tejgazdaságánál hirtelen elfogytak a fák. Az üldözés kirobbant a nyílt térre. Először egy bogár jött ki az erdőből, egy denevér, egy izzó szemű, fekete lény. Sötét szárnyai zúgtak, lehelete hosszú, sárga szalagként folyt belőle. Nem tudott igazán gyorsan repülni, de pókszerű karjaival karmolászta a levegőt, kétségbeesetten erőlködött, hogy minél gyorsabb legyen, és pánikba esve sikoltozott.

3 Közvetlenül mögötte, nagyon közel, veszélyesen közel, maga a nap, egy ragyogó, tüzes szárnyú üstökös robbant ki az erdőből. Halványan izzó csíkot húzott maga után, és kivont, fénylő kardot tartott erős, bronzszínű kezében. A fekete valami és az üstökös kilőtte magát Bacon s Corner egébe, ide-oda cikáztak és szökelltek, mint valami vad tűzijáték. Majd az erdő, egy ágyúsorhoz hasonlóan, további undok lényeket okádott ki magából, legalább húszat. Mindegyik a legteljesebb pánikban menekült, szemkápráztató, tüzes, őket állhatatosan üldöző alakokkal a nyomukban, és minden irányban szétszóródtak, mint egy őrült meteorraj. Az első démon már kijátszotta minden trükkjét és manőverét. Már érezte a harcos kardjának izzását közvetlenül a sarkánál. Válla fölött köpött egyet: - Ne bánts! Fordulj vissza, elmegyek! A tűzkard egy kört írt le a levegőben. A démon kivédte az ütést, de erejétől megpördült. Szárnyaival korrigálta mozgását, megfordult, és szembenézett támadójával. Visítozott, átkozódott, ütést ütés után hárított el azokba a tüzes szemekbe nézve, melyekben sokkal több hatalmat, dicsőséget és szentséget látott, mint amelyek előtt korábban valaha is rettegett. És azokban a szemekben azt is látta, hogy a harcos soha nem fog visszafordulni. Soha. A démon eltűnt, még mielőtt a kard utoljára lesújtott volna: átsiklott a földről, az emberiség világából a külső sötétségbe - eltűnt egy vörös füstgomolyagban. A harcos megfordult és magasabbra szárnyalt, feje fölött forgatva hosszú kardját, amely egy fénykört rajzolt a levegőbe. A csata tüzében égett az igazság hevületével. Társaiban szintén izzott a harci kedv. Hosszú kardjuk csapásaival letaszították a démonokat mint undorító rovarokat az égről, könyörtelenül üldözték őket, és figyelmen kívül hagyták könyörgésüket. Jobbra egy magas, nyálkától sikamlós szellem még egy utolsó ütést mért mennyei támadójára, mielőtt gyötrelmében összegörnyedt volna, majd eltűnt. Balra egy nagyszájú, hencegő gnóm átkozta és gúnyolta ellenfelét. A levegő tele volt káromkodásával. Gyorsan és magabiztosan mozgott, és már éppen kezdte elhinni, hogy győzni fog, amikor feje pörögve levált testéről, büszke gúnymosolya lehervadt az arcáról, majd eltűnt. Már csak egy maradt hátra. Pörgött és bukdácsolt az egyik sérült szárnya miatt. - Elmegyek, elmegyek! - védekezett. - Mondd meg a neved! - parancsolta az angyal. - Kétségbeesés. A harcos kardjának lapjával elhessentette a démont, az pedig, gonoszságra még mindig készen, elmenekült, eltűnt. És ezzel véget ért a harc. A démonok elmentek. De nem elég gyorsan. - Jól van a védencünk? - kérdezte az arab Nathan, hüvelyébe taszítva kardját. Armoth, az afrikai, megnyugtatta: - Életben van, ha erre gondoltál. Mota, a hatalmas polinéziai hozzátette: - Megsérült, és rettenetesen rémült. El akar menni innen. Nem fog várni. - És most Kétségbeesés szabad. Tudja majd zaklatni - mondta az ázsiai Signa.

4 Armoth sokat sejtetően megjegyezte: - Elkezdődött, és semmi sem fogja megállítani. Sally Roe a fűben feküdt, a torkát fogta, és levegő után kapkodott. Mélyen, tudatosan lélegzett, a gondolatait próbálta rendbe szedni. Egy vastag csík látszott a nyakán, skót kockás inge vöröslött a vállán lévő sebtől. Egyfolytában a kecskék karámja felé nézett, de ott semmi sem rezdült. Nyoma sem volt ott életnek, nem maradt semmi, ami árthatott volna neki. Meg kell mozdulnom! Meg kell mozdulnom! Egy percig sem maradhatok itt tovább! Erőlködve talpra állt, és azonnal nekitámaszkodott a farmépület falának. Forgott vele a világ. Gyomra még mindig émelygett, bár már kétszer is hányt. Ne várj! Menj! Mozogj már! Feltámolygott a hátsó terasz lépcsőjén, egyszer megbotlott, de továbbment. Nem akart sok mindent magával vinni. Nem is tudott volna. Nem volt rá ideje. Ed és Mose remekül érezte magát. Max fodrászüzlete előtt ültek a főúton: ennek az útnak a várost átszelő szakaszát nevezték Toe Springs-Claytonville útnak. Ed hatvannyolc éves volt, Mose pedig senkinek sem volt hajlandó elárulni életkorát, tehát már senki sem kérdezte tőle. Már mindketten elveszítették feleségüket - Isten nyugosztalja őket -, mindkét férfi csinos nyugdíjat és társadalombiztosítást kapott, és életük nagyon kényelmes mederben folyt. - Nincs kapásom, Ed. - Lefelé kellett volna menned a folyón, Mose. Lefelé. Ha fölzavarod őket, gyorsan elúsznak onnan, ahol vagy. Jó hangulatban kell őket találnod. Mose csak a válasz első felére figyelt, a másodikra már nem. Egy - a városon sietősen áthaladó - zöld Plymouthot bámult, amelynek hátsó ülésén két zaklatott gyermek ült. - Ed, nem ismerjük mi azt a két kiskölyköt? - Hol? - Ej, hát arra nézz, amerre mutatok! Ed odanézett, de csak a Plymouth hátulját látta, és két szőke fejecskének a búbját a hátsó ülésen. - Nos - mondta szemét beárnyékolva -, odanéztem. - Jaj, te soha nem akkor nézel oda, amikor szólok. Tudom, kik voltak. Annak a tanárembernek a gyerekei, ejnye, mi is a neve...? Irene Bledsoe a megengedett sebességnél gyorsabban hajtott végig a Toe Springs-Claytonville úton. Olyan mogorva képet vágott, ami legalább egy évtizedet hozzátett a már amúgy is ráncos arcához. Keményen markolta a kormányt, lábát a gázpedálon tartotta, és hajszolta a zöld Plymouthot, akár tetszett ez Ruth és Josiah Harrisnek, akár nem. - Maradjatok már csöndben! - ordított rájuk a válla fölött. - Higgyétek el, hogy a ti érdeketekben tesszük ezt! Bledsoe szavai egyáltalán nem vigasztalták meg a hatéves Ruthot és a kilencéves Josiah-t. Ruth nem hagyta abba a sírást. - Apuhoz akarok menni!

5 Josiah csak ült ott csendben, szinte megnémult a megrázkódtatástól és ennek az egésznek a felfoghatatlanságától. Bledsoe beletaposott a gázba. Ki akart jutni a városból, mielőtt további problémák támadnának - mielőtt magára vonná a figyelmet. Nem élvezte ezt a feladatot. - Mit meg nem teszek azokért az emberekért! Sally - még mindig remegve - kilépett a hátsó teraszra, és aggódva körülnézett. Inget váltott, és felvett egy kék dzsekit. Egyik kezével vérfoltos kockás ingét markolta, a másikban pedig egy étolajba mártott papírtörölközőt tartott. A környéken minden csendes volt, mintha semmi sem történt volna. Öreg, kék kisteherautója ott várakozott rá. De még egy dolgot meg kellett tennie. A kecskék karámja felé nézett, a kapu szárnyai szélesre tárva lengedeztek, a kecskék pedig már régen kiszöktek. Mély lélegzetet vett, nehogy émelygése visszatérjen. Még egyszer be kell mennie abba a kis fészerbe. Meg kell tennie! Nem tartott sokáig. Szíve hevesen vert, amikor már üres kézzel és degeszre tömött zsebekkel kijött onnan. Odaszaladt a gépkocsihoz, és felkapaszkodott a vezetőfülkébe. A motor néhányszor körbefordult, nyöszörgött, majd felzúgott, és az autó, a túl nagy gáz miatt kavicsokat szórva, zajosan elindult lefelé a hosszú bekötőúton. Irene Bledsoe a megengedett sebességet túllépve vezetett, de nem volt a környéken rendőr. A sebességkorlátokat egyébként is rosszul határozták meg, egyáltalán nem a célnak megfelelően. Egy mind a négy irányból stoptáblával védett kereszteződéshez érkezett, ami megint csak egy ostoba ötlet egy pusztaság kellős közepén. Így csak levette a lábát a gázpedálról, és arra a meggyőződésre jutott, hogy simán átjuthat. - Hát ez meg mi? Honnan...? Beletaposott a fékbe, a kerekek blokkoltak, a gumik sírtak, és az autó kifarolt. Valami idióta egy kék kisteherautóval bekanyarodott a kereszteződésbe, és most megpróbálta őt kikerülni. A kis Ruth biztonsági öve nem volt bekötve. A kislány beütötte a fejét, és sírni kezdett. A Plymouth végül csúszva megállt, orra majdnem abba az irányba nézett, ahonnan jött. - Csönd legyen! - kiáltott rá Bledsoe Ruthra. - Maradj már csöndben, nincs semmi baj! Erre Josiah is elkezdett sírni, mert halálosan megrémült. Ő sem volt bekötve, és elég erősen megütötte magát. - Kuss legyen, kölykök! - Bledsoe már szinte sikoltozott. - Kuss legyen már! Josiah látta, hogy egy nő száll ki a kisteherautóból. Vörös haja kilógott a fején viselt, összehajtott sál alól. Látszott rajta, hogy sírással küszködik, és a vállát fogta. Bledsoe kidugta a fejét az ablakon, és mindenféle trágárságot ordított neki oda. A nő egy szót sem szólt, de úgy tűnt, hogy nagyon megrémült Bledsoe-tól. Visszaszállt gépkocsijába, és szó nélkül elhajtott. - Az idióta! - mondta Bledsoe. - Nem látja, hogy jövök? - De hát ön nem állt meg - szólalt meg Josiah.

6 - Fiatalember, ne akard megmondani nekem, hogyan vezessek! És miért nincs bekötve a biztonsági öved? Ruth még mindig sírt és a fejét fogta. Amikor meglátta a kezén a vért, kitört rajta a hisztéria. Amikor ezt Bledsoe is meglátta, csak ennyit mondott: - Óriási! Hát ez igazán remek! Cecilia Potter, Fred felesége, örült, amiért azoknak az ostoba kecskéknek az egyikén volt egy kolomp. Így meghallhatott valamit, és ki tudott szaladni az udvarra, mielőtt lelegelték volna az összes virágát. A két gida nekiiramodott, és visszafutott a bérbe adott ház felé. Anyjuk viszont azt gondolta, hogy minden az övé, ami a földből kinő, és nem viselkedett túl félénken. - Nem mész onnan rögtön! - kiáltott rá Cecilia erős karjával hadonászva. - Tűnj el a virágoktól! A nőstény kecske egy kissé meghátrált, majd leengedte a fejét, és sokatmondó pillantást vetett Ceciliára a szarvai mögül. - Ó, valóban nagyon ijesztő vagy! - mondta Cecilia. Odarohant, dühösen megragadta a kecske nyakát, és a mellső lábait felemelve megfordította. - Azonnal visszamész oda, ahonnan jöttél, és ne hidd, hogy meg tudsz ijeszteni! - mek-mek! - És leereszted a szarvaidat, de azonnal! A kecske engedelmesen követte Ceciliát, többnyire négy lábon, vagy kettőn, amikor megpróbált tiltakozni, és közben hallgathatta a lelkifröccsöt: - Nem tudom, hogyan szabadultál ki, de ha azt hiszed, hogy itt akárhol ugrálhatsz, akkor nagyon tévedsz! Gondom lesz rá, hogy ezt Sally is megtudja! Mindent meg fog tudni! Igazán csodálkozom... Ezalatt átment a két házat egymástól elválasztó mezőn, és látta, hogy a karám kapuja tárvanyitva áll. - Sally! - kiáltotta. Semmi válasz. Hm. Nincs itt a kisteherautó. Talán Sally még nincs itthon. Akkor valami történhetett. Ekkorra már mindig meg szokott jönni a munkából. De hogyan nyílhatott ki az a kapu? A kecskét maga után húzva belépett a kapun. - Vissza a helyedre, öreglány! Meg ne történjen még egyszer, hogy lezabálod... De hát ki lehet a fészerben? - Sally? A kecske, hogy váratlanul elengedték, kiszaladt a még mindig nyitott kapun. Cecilia nem ment utána. Egy női testre meredt, amely ott hevert a szalmán, ernyedten és fehéren, mint egy elhajított baba. Halott volt. Nathan, Armoth és a többi harcos alacsonyan, lassan haladt el a farmház fölött, és látta, amint Cecilia szinte félőrülten rohan ki a kecskék karámjából. Nathan jelt adott a többieknek, és egy hirtelen szárnycsapással előrelendültek, fénycsíkokat rajzolva az esti égre. A gondolat sebes-

7 ségével repültek el az alant elterülő mezők fölött, majd elnyelte őket az erdő zöld kupolája. A levelek és a gallyak minden oldalról korbácsolták őket, és át is hatoltak rajtuk. Átsuhantak árnyékon és tűnő fénynyalábokon, magas fatörzseken és az útjukba kerülő vaskos faágakon, míg végül odaértek a tisztásra, ahol kapitányuk várta őket. Kiterjesztett szárnyukkal, mint egy nyitott ejtőernyővel, megálltak az erdő talaja fölött néhány centivel. Abban a pillanatban, amikor lábukkal megérintették a földet, tunikájuk halovány izzása megszűnt, és szürkésfehér árnyalatúra változott, tüzes kardjuk sárgaréz színű lett, szárnyaik pedig összecsukódtak és eltűntek. A hatalmas, aranyhajú Tal, a Seregek Kapitánya, várt. Tüzes szemei izzottak a várakozástól, arca merevnek tűnt a pillanat feszültségétől. Mellette állt Guilo, Sokak Ereje, egy sötét bőrű, szakállas, erőteljes szellem. Vastag, erős karja és szíve harcra áhítozott. Rajtuk is ugyanaz a szürkésfehér ruha volt, és derekukon ők is félelmetes kardot viseltek. Nathan megtette jelentését, mialatt Tal és Guilo előrelépett üdvözlésükre: - Kétségbeesést leszámítva minden démont elűztünk. - Nem rossz! - szólt elismerően Tal. - Hadd menjen vissza a társaihoz, hogy folytathassa munkáját! Voltak ott a Törött Nyírfának más szellemei is? - Néhányan. Félelmetesnek látszottak, de vereséget szenvedtek. Pusztítót nem láttuk sehol. A szolgáit küldte el, ő maga pedig távol maradt. - Magától értetődik. És mi a helyzet Sallyvel? - Sally Roe menekül. Autójával néhány mérföldnyire van tőlünk. Claytonville felé halad, délnek. Elküldtük Chimont és Sciont, hogy menjenek utána. - És mi lett az orgyilkossal? - Megöltük. Nem volt más választásunk. Sallyt már csak egy hajszál választotta el a haláltól. Guilo egy halk dörmögéssel fejezte ki, hogy egyetért. - Hogy van Sally? Armoth válaszolt: - Van egy felületes sérülés a torkán, egy kis horzsolás körben a nyakán, a vállán pedig egy nem túl mély, késsel vágott seb. Nincs közvetlen életveszélyben. Tal egy kissé fellélegzett: - Mindenesetre közvetlen veszélyben nincs. És mi a helyzet azzal, hogy kis híján karambolozott Irene Bledsoe-val? Nathan és Armoth Signára pillantott, mire a hajlékony ázsiai elmosolyodott. - Túlélték, de nem sokon múlt. Ruth Harris könnyebben megsérült a homlokán, továbbá Sallyt valamennyien jól látták, és ő is ugyanilyen tisztán látta őket. Armoth továbbment ezen a szálon: - Mrs. Potter már megtalálta a gyilkost, és most hívja a rendőrséget. Tal egy pillanatig a fejét rázta. Ez az egész hirtelen túl sok volt. - Ez valóban új fordulat. Guilo zavart kuncogással fejezte ki aggodalmát:

8 - Kapitány, még soha nem voltunk ilyen helyzetben, mint ez. Túl sok olyan eleme van, amiben csak reménykedhetünk, hogy jól fog elsülni... Ennek nagyon rossz vége lehet! Tal felnézett az égre, és óvatosan elmosolyodott. - A legjobbakat remélhetjük mindaddig, amíg a szentek imádkoznak, ők pedig imádkoznak. Valamennyien egyetértően dörmögtek. Érezték ezt. - Tehát - folytatta Tal -, ha minden igaz, ezúttal mi szereztünk előnyt, mi győztünk, mi kényszerítettük meghátrálásra az ellenséget... Megszilárdítottuk a helyzetünket. - Megszilárdítottuk! - visszhangozták a többiek. - Sallynek biztonságosan meg kell érkeznie Claytonville-be Chimon és Scion kíséretében. Tergának túl sok kérdésre kell most választ adnia. Azt hiszem, utána fog küldeni néhány szellemet, hogy kínozzák őt. Ennek ellenére Chimon és Scion azt az utasítást kapták, hogy csak akkor avatkozzanak be, ha feltétlenül szükséges. - Még több fájdalom, kapitány? Még több rombolás? - tört ki Guilóból a harag. - Kezdem azt hinni, hogy ezeknek a nyomorult szellemeknek soha nem elég az a gyötrelem, amit okoznak! Tal belenézett a sötét szemekbe, melyekben olyan erősen izzott a harci tűz, mégis annyira gyengéden néztek Isten választottaira. - Barátom, valamennyiünknek fáj érte a szíve. De szenvedései által meg fognak valósulni Isten céljai. Majd meglátod. - Legyen úgy minél előbb! - válaszolta Guilo kardjának markolatát megragadva. Majd Nathanra nézett, és szarkasztikusan megjegyezte: - Bizonyára vannak örömtelibb híreid is. - Igen, vannak - felelte Nathan. - Tom Harrisről. Most a rendőrségen időzik, a gyermekeit próbálja visszaszerezni. Mulligan őrmestert próbálja meggyőzni. Mulligan nevének említésére Guilo harsogó, keserű nevetésben tört ki, a többiek pedig utálkozó arcot vágtak. Nathan mindössze lemondóan bólintott. Igazuk volt. - Tehát most kerül sor Tom hitének, elkötelezettségének igazi próbájára - összegezte Tal. - Én akarom figyelni a szenteket - szólalt meg Guilo. - Látni akarom, mit fognak tenni ebben a helyzetben. Tal megérintette Guilo vállát. - Ez az egyik olyan dolog, amiben reménykedünk, hogy jó vége lesz. - Ó, legyen jó vége, legyen jó vége! - Tom érdekében - tette hozzá Nathan. - Mindenkinek az érdekében - helyesbítette Armoth. - Ez pedig Ben Cole-hoz vezet minket - jegyezte meg Tal. Nathan válaszolt neki: - Nagyon gyorsan bele fog keveredni ebbe a dologba.

9 2 Ben Cole, a rendőr, a riadóautóval behajtott a rendőrség épülete mögött lévő parkolóba, és egy percig még ott ült a volán mögött, miután leállította a motort. Hosszúra nyúlt ez a nap, és ő elfáradt. Bacon s Cornerben nemigen fordultak elő súlyos esetek, de ez a mai nap egy kicsit nehezebbnek bizonyult. Az a kamionsofőr, akit megállított gyorshajtásért, kétszer akkora volt, mint ő, és nem tetszett neki, hogy egy ilyen fiatal rendőr - aki ráadásul fekete bőrű - ad neki utasításokat. Bill Schultz még mindig nem kötötte meg a kutyáját, és az most ismét megharapott valakit; ezenkívül újból elkapta a Krantz gyereket: megint valami italt talált nála, de a szülei még mindig nem akarnak neki hinni. Ez a rendőri munka neheze - mindig az emberek rossz arcát kell látnia: a haragot, a védekezést, az önigazolást, a részegséget, a kábítószerezést... Felejtsd el, Ben! Vége a napnak. Vannak jó emberek is a világon, hidd el! Ideje, hogy hazamenj, megvacsorázz és lásd Bevet! Igen, ettől minden rendbe fog jönni. Kiszállt az autóból. Úgy gondolta, hogy gyorsan megírja jelentését, és hazamegy... De vajon kié lehet ez a két kocsi? Két idegen autó parkolt a fenntartott helyen. És ez Tom Harris kis kombija lenne? A hivatal már zárva, ügyfelek számára ez az időpont már túl késői. Ennek jobb lesz utánanézni. Belépett a hátsó ajtón, és végigment a hosszú folyosón, amely a hátsó irodákat és a fogdát kötötte össze az utcai fronton elhelyezkedő irodákkal. Te jóságos ég, kivel kiabál Mulligan? Tisztán hallotta Mulligan őrmester hangját a folyosón, csak úgy zengett irodájának nyitott ajtaján át. - Ne akarja nekem megmondani, hogy mit tegyek! Tessék, hazudjon! Maguk mindig hazudnak, de én örömmel meghallgatom, hogy felhasználhassam maguk ellen! - Uram, én nem hazudok... Ben megállt a folyosón hallgatózni. Ez a hang ismerősnek tűnt. - Jó, akkor halljuk az igazságot! - harsogott Mulligan. - Egy igazi partit rendezett azokkal a gyerekekkel, ugye? - Uram, megismétlem, nem történt semmi, sem az iskolában, sem az otthonomban vagy bárhol máshol! Ez az egész egy szörnyű tévedés! Igen, Tom Harris kocsija áll odakint, és őt próbálja túlkiabálni az őrmester. Ezt látnia kell! Ez a beszélgetés kezd egyre rosszabbra fordulni. Uram, kérlek, ne engedd, hogy amit ebből a dologból sejteni lehet, az igaz legyen! Jobban érzem magam, ha jó emberekre gondolhatok. A kihalt folyosón odament Mulligan ajtajához, és bedugta a fejét. - Visszajöttem, Harold. Nem nagy ügy, egyszerűen jelentést teszek, udvariasan és hivatalosan, és közben megtudom, mi folyik itt. Ben megdermedt, amikor meglátta a Mulligan őrmester ütött-kopott, zöld, fémből készült íróasztala előtt ülő, remegő, felháborodott férfit.

10 A kövér, visszataszító Mulligan igazán élvezte ezt a helyzetet. Minden rosszra kapható embernek ismerték. - Hé, Cole, nézd csak meg, kit kaptam ma el! Egy keresztényt! Fogadni mernék, hogy ismeritek egymást! Ben zavartnak tűnt. - Helló, Tom! Mi történt? - Gyermekek bántalmazása! - vágott közbe Mulligan. Szemmel láthatóan roppant büszke volt a nagy fogásra. - Egy igazán nagy ügyet csíptünk el. - Akkor maga sokkal többet tud, mint én! - fakadt ki Tom. Könnyektől vörös szemmel nézett fel Benre. - Ez az őrmester... csak állt ott, amíg odajött egy nő a gyermekvédelemtől, és elvitte Ruthot és Josiah-t, egyszerűen elhurcolták őket a házamból és... - Tom félelmében és haragjában felemelte a hangját: - Tudni akarom, hol vannak. Mulligan olyan kemény maradt, mint az acél, és gúnyosan nézett Benre. - Majd megtudod, mit csinált ez a csúszómászó néhány gyerekkel a keresztény iskolában. Tom felállt. - Semmit sem követtem el! Nem képes ezt megérteni? - Üljön csak le, haver! - Mulligan testi erő dolgában jóval Tom fölött állt, és mindent megtett, hogy ezt ki is mutassa. Ben szíve hevesen vert. A keresztény iskola? Bacon s Cornerben csak egy ilyen működött: a Jó Pásztor Általános Iskola, egy kis hatosztályos szolgálat, melyet a... - Azt hiszem, a gyülekezeted nagy bajban van! - mondta Mulligan Bennek. Ben lenézett Tom Harrisre: ő volt az egyik legszelídebb, legistenfélőbb ember, akit valaha is ismert. A harmincas éveiben járt, sötét, göndör haj és fiatalos arc jellemezte. Ben tudta, hogy ez a férfi nem egyszerűen becsületes, hanem egyenesen sebezhető. Nem létezik! Tom nem követhetett el semmit. - Tom - kérdezte Ben gyengéden -, tisztában vagy a jogaiddal? - Nincs letartóztatva! - csettintett az ujjával Mulligan. - Önként jött ide. - De nem megyek el innen, amíg valami segítséget nem kapok! - fenyegetőzött Tom. - Addig nem ülhet itt a nyakamon! - felelte Mulligan. - Az állami hivatalnokoknak ki kell vizsgálniuk ezt az ügyet. - Akkor hívd fel őket! - javasolta Ben. - Te csak ne szólj bele ebbe, Cole! Mindenki tudja, hogy barátok vagytok. Ennek az ügynek még a közelébe se mehetsz! - Látni akarom a gyermekeimet! - követelte Tom lassan, tagoltan. - Ezt nem a megfelelő embernek mondja. Tom rászegezte az ujját: - De maga ott volt! Visszaélt a hatalmával és hagyta, hogy ez a... ez a Bledsoe nevű nő egyszerűen csak bemenjen a házba, mint valami... Gestapo-razzia! Halálra rémítette a gyermekeimet, és betört az otthonomba, maga meg csak végignézte!

11 Mulligan rezzenés nélkül ült a székében, határozottan és egyszerűen ezt mondta: - Figyeljen ide, Tom! Bledsoe jogerős bírói végzéssel rendelkezett, hogy vigye el a gyerekeit a maga ellen tett feljelentés miatt! Tom elképedt: - Miféle feljelentés? - Nem tudom. Kérdezze meg Bledsoe-tól! Ez az ő asztala. - Akkor magának tudnia kell, hogyan lehet kapcsolatba lépni vele. - Majd utánanézek - vetette közbe Ben. - Lejárt már a munkaidőd? - ordított rá Mulligan. - Igen, uram. - Akkor tűnés! Bennek engedelmeskednie kellett. - Tom, majd hívj fel! - mondta, és megfordult, hogy távozzon. Ekkor a rendőrségi rádió bekapcsolt. Hangjától mindig megáll az idő a rendőrségen, mert mindenki mindent abbahagy, hogy hallja az adást. - Bacon s Corner! Bacon s Corner! Állítólag egy holttestet találtak Fred Potter farmján, a délnyugati 197. utca ben. A helyszínelők már elindultak. Mulligan úgy ugrott fel a székéből, hogy az hátradőlt, és nagy robajjal nekicsapódott a falnak. - Hol van Leonard? Itt van már? - Megszólalt a telefon. - Már csak ez hiányzott! A baj soha nem jár egyedül. Vedd fel! Ben odasietett a bejáratnál lévő pulthoz. Egy férfi és egy nő ült a várakozásra kijelölt helyen. Ben felismerte a férfit: John Ziegler volt, a Hampton Megye Csillaga riportere. Mindig bűnügyek után szimatolt, és állandóan a rendőrségi épület környékén lófrált. A nő nyilvánvalóan fényképész lehetett. Ziegler jegyzettömböt tartott a kezében, és láthatóan mindent lefirkantott, amit hallott! A telefon újból megcsörrent. Ben egyfolytában erre az alávaló emberre meredt, mialatt megfogta a kagylót. - Rendőrség. - A vonal másik végéről egy kétségbeesett hang hallatszott. - Kérem, asszonyom, nyugodjon meg! Nem értem. Cecilia Potter telefonált. Már felhívta a 911-et, csak meg akart győződni arról, hogy valóban kimennek a rendőrök. Ben tudta, hol található ez a farm. - Éppen most vettük rádión. Azonnal ott leszünk - mondta a telefonba. Ez túl sok, nem mehetek most haza! - gondolta. Kinyílt a hátsó ajtó. - Megjött Leonard - jelentette Ben.

12 Leonard Jackson éjszakára lépett szolgálatba. Csendes, sovány, gyors járású férfi volt, a negyvenes éveit taposta, régi bútordarabnak számított már. Mulligan szinte elgázolta őt, amikor kirohant irodájából. - Menjünk, Leonard! Öngyilkosság a Potter-farmon! - A Potter-farmon? - kérdezett vissza. Leonard Potterék közül egyikükről sem tudta elképzelni, hogy képes lenne ilyesmire. Ben egy kissé tanácstalanná vált a másik üggyel kapcsolatban. - Mi legyen John Zieglerrel? Mulligan az újságíróra pillantott, elkezdett átkozódni, és körülnézett. - Harris! Tűnjön el innen! Tom kilépett az irodából, és megpróbált nem ellenkezni. Mulligan a bejáratnál lévő iroda felé tessékelte őt. - Üljön le ezekhez a kedves emberekhez! Beszélni akarnak magával! Leonard, a riadókocsival megyünk! Tom segélykérően nézett Benre: - Ők is látták, amikor az a nő elvitte a gyerekeket. Le is fényképezték a történteket! Ben érezte, hogy indulatai kezdenek felkavarodni. - Tom, semmit sem kell mondanod ezeknek. Hagyd őket a fenébe, és menj haza! Mulligan megláthatott valamit, ami nem tetszett neki. - Cole, te is velünk jössz! Leonard már indulásra készen állt. Mulligan megmarkolta sapkáját és kabátját. A riporter és a nő már felkelt a padról, és mindketten Tom felé fordultak. Ben megkérdezte: - Tom távozhat? Mulligan csak bámult, hogy lehet ilyet kérdezni. - Cole, a saját lábán jött ide, ugyanígy ki is mehet innen. Hallja, Harris? Ben halkan megszólalt: - Tom, menj el innen! Senkivel sem vagy köteles beszélni. Mulligan rámordult: - Kész vagy már, Cole? Gyerünk, menjünk már! Ben egy szikrányit sem örült, de hát a parancs az parancs. Újból az ajtó felé fordult. Mulligan megemelte a sapkáját John Ziegler és a fényképésznő felé. - Helyezzék magukat kényelembe! Körülbelül egy óra múlva visszajövünk, és lesz közölnivalóm az önök számára. - Majd felhívlak, Tom - köszönt el Ben, azzal Mulligan és Leonard után indult. Mulligan a válla fölött dörmögött hátra, miközben az autók felé mentek:

13 - Nem hagylak itt azzal a keresztény haveroddal, nem én. Ha szolgálatban vagy, akkor dolgozol, azt teszed, amit mondok, és nem csinálsz semmi zűrt. Nincs szükségünk arra, hogy két fanatikus itt összejövetelt tartson, tisztelt uram! Tom visszament Mulligan irodájába a kabátjáért, majd újból belépett az első szobába. John Ziegler odalépett közvetlenül elé, és elállta az útját. - Bocsásson meg! - szólalt meg Tom, miközben megpróbálta kikerülni. John ragaszkodott a beszélgetéshez. - John Ziegler vagyok, a Hampton Megye Csillagától... - Tudom, láttam magukat a házamnál - jegyezte meg Tom kurtán. - Mr. Harris, mit válaszol ezekre a vádakra? - Miféle vádakra? Még csak nem is tudom, miért történt ez az egész! - Gondolja, hogy ez ártani fog a keresztény iskolának? - Nem tudom. - Tagadja, hogy a keresztény iskolában bántalmazták a gyerekeket? Ettől a kérdéstől Tomban meghűlt a vér. Ez valóban zavarba ejtette. - Tagadja a vádakat? - kérdezte erőszakosan Ziegler. Tom végre visszanyerte a hangját: - Nem tudok semmiféle vádról. Ziegler gyorsan leírta. - Hogyan reagált a családja? - Azonkívül, hogy a gyermekeim halálra rémültek? - A nő fényképezőgépe kattogni kezdett. - Hé, mit csinál... A fényképezőgép tovább kattogott. Ziegler felvonta a szemöldökét. - Úgy tudom, ön özvegy. Egyedül él otthonában a gyermekeivel? Tom felháborodott: - Nincs több mondanivalóm! Távozom. Jó éjszakát! Ziegler még egy kérdést feltett Tomnak, amint szorosan követték őt az ajtó felé: - Az állam az ön gyermekeit is lehetséges áldozatoknak tekinti? Tom felrántotta az ajtót, és egy pillanatra rájuk meredt. A fényképezőgép elkapta dühös arckifejezését. Ziegler elégedetten mosolygott: - Nagyon köszönjük, Mr. Harris! Az utca túloldalán, annak az épületnek a tetején, amelyben Bacon s Corner könyvtára és egy ajándéküzlet működött, Kétségbeesés ült a búskomorság szennyének reménytelen megtestesítőjeként. Nyöszörgött sebei miatt, és a két gyorsan távolodó rendőrautót figyelte. - Ott mennek, ott mennek! Most mit tegyünk?

14 Társaságában helyet foglalt néhány további sötét szellem. Meglehetősen rossz hangulatban voltak, dörmögtek, sziszegtek és nyáladzottak nyugtalanságukban. A kísértőknek, zaklatóknak és megtévesztőknek egy meglehetősen vegyes társaságát alkották, erejük és létszámuk igencsak megfogyatkozott, és a kínok kínját szenvedték társaik közelmúltbeli rettenetes veresége miatt. Kétségbeesés hű maradt nevéhez: - Elveszett, elveszett, minden elveszett! Legjobbjaink megsemmisültek, mindenkit legyőztek, kivéve engem! Feje egy erős ütéstől vállához csapódott: - Hagyd már abba a nyavalygást! Rosszul vagyok tőle! - Terga, fejedelmem, te nem voltál ott! Terga, Bacon s Corner fejedelme egy nyálkás varangyhoz hasonlított. Ijesztően nézett ki, drótszerű, fekete haja az égnek meredt, sárga szemei forogtak. Fel volt háborodva, és egyfolytában vakarta bütykös fejét, amely viszketett frusztráltságától. - Ez kudarccal végződött. Megmutattátok, milyen tehetetlenek vagytok. Gyilkosság azonnal tiltakozni kezdett: - Bezzeg, ha a küldetés sikerrel jár, nem kétséges, hogy te dicsérted volna meg először! - Én ilyet nem mondtam, és soha nem is fogok kiejteni a számon! Megtévesztés megpróbálta tárgyilagosan felmérni a katasztrofális vereséget: - Csapataink jól kezdték, és biztos vagyok abban, hogy vitézül harcoltak... de a szentek imái erősebbek. A Mennyei Sereg erősebb. Készen várták harcosainkat. Súlyosan alábecsültük számukat és erejüket. Ilyen egyszerű a dolog. Terga megpördült, és Megtévesztésre meredt. Gyűlölte ezeket a szavakat, ugyanakkor tudta, hogy a ravasz démon meglehetősen pontosan fogalmazott. Fel-alá mászkált, miközben megpróbálta felfogni a történteket. - Megtámadtuk Tom Harrist és az iskolát! Strongman terve most bontakozik ki. Most fejlődik ki. Ti meg vereségről panaszkodtok, és azt mondjátok, hogy a Terv meg fog bukni, és mindez emiatt a... emiatt a nő miatt? Megtévesztés elgondolkodott ezen a kérdésen, majd bólintott: - Ez egy precíz helyzetértékelésnek tűnik. Terga felnézett az égre, és félelmében meg szorult helyzetében jajveszékelni kezdett: - Pusztító megnyúz minket ezért! Aki nem esett el a csatában, az majd az ő kardjától pusztul el! - Számba vette a körülötte lévő démonokat, de még annyit sem talált, mint amennyire számított. - Hol van Gyűlölet? - Megsemmisült! - válaszolták kórusban. - Az elsők között. - És Erőszak? - Feltételezem, hogy a mélységben van, láncra verve - felelte Megtévesztés. - Kapzsiság? Kéjvágy? Nemi erőszak?

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS MARTHA TAILOR HIPNÓZIS 1. - Tessék! Kelidor Charesz felügyelő! - emelte fel a kagylót a férfi. - Segítsenek, kérem! - hallotta egy izgatott nő hangját Charesz. - Mi történt, hölgyem? - kérdezte a felügyelő.

Részletesebben

Karin Fossum: Ne nézz vissza

Karin Fossum: Ne nézz vissza Karin Fossum: Ne nézz vissza Karin Fossum Ne nézz vissza (Részlet) Scolar krimik (Részlet) Scolar A mű eredeti címe: Se deg ikke tilbake! Copyright J.W. Cappelens Forlag a s, 1996 Fordította: Szöllősi

Részletesebben

Karin Fossum: Aki fél a farkastól

Karin Fossum: Aki fél a farkastól Karin Fossum: Aki fél a farkastól Karin Fossum Aki fél a farkastól (Részlet) Scolar krimik (Részlet) Scolar A mű eredeti címe: Den som frykter ulven Copyright J.W. Cappelens Forlag a s, 1997 Fordította:

Részletesebben

Készítő: Könyvrajongók

Készítő: Könyvrajongók Készítő: Könyvrajongók Írta: Lisa Jane Smith a mű eredeti címe: Vampire Diaries 3. The Fury Fordította: Farkas Veronika A szöveget gondozta: Dávid Anna A művet eredetileg kiadta: HarperCollins Publishers,

Részletesebben

L. J. Smith. New York Times bestseller-szerzõ. ámpírnaplók. Tombolás. Key Artwork 2010 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

L. J. Smith. New York Times bestseller-szerzõ. ámpírnaplók. Tombolás. Key Artwork 2010 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. New York Times bestseller-szerzõ L. J. Smith Key Artwork 2010 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. Tombolás ámpírnaplók L. J. Smith ámpírnaplók 3. Tombolás Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó,

Részletesebben

Alexa Alexandra A magányos lány

Alexa Alexandra A magányos lány Alexa Alexandra A magányos lány Fejezetek egy orvos életéből Dr. Anders sorozat 37 A férfi lehunyt szemmel dőlt hátra karosszékében. Mellkasa alig észrevehetően emelkedett és süllyedt minden lélegzetvételére.

Részletesebben

c l a u d i a g r a y

c l a u d i a g r a y claudia gray CLAUDIA GRAY Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2012 3 Elso fejezet A holtak figyeltek. Skye Tierney kesztyűs kezével megmarkolta lova kantárját, és szorosan behunyta a szemét. Várta,

Részletesebben

Marie Ferrarella Új ház, új haza

Marie Ferrarella Új ház, új haza Marie Ferrarella Új ház, új haza Rough Around The Edges 2001 Bianca 158. 2004. március 09. Katherine kétségbeesetten igyekszik eljutni egy telefonfülkéhez, ugyanis megkezdődtek szülési fájásai. Ekkor találkozik

Részletesebben

kapcsolatba került. A gallérjánál fogva megragadta az alantas bördzsekijét és felrántotta a gyilkos testét a földröl. Olyan közel tartotta magához,

kapcsolatba került. A gallérjánál fogva megragadta az alantas bördzsekijét és felrántotta a gyilkos testét a földröl. Olyan közel tartotta magához, 1. fejezet -A francba, Zsadist! Ki ne ugorj... Phury hangja alig hallatszott az elöttuk zajló baleset csattanása miatt. És az ütközés az ikertestvérét sem tartotta vissza attól, hogy kivesse magát az Escalade-böl,

Részletesebben

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Huset i Eldafjord

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Huset i Eldafjord A svéd nyelvű eredeti mű címe: Huset i Eldafjord Copyright (c) by Margit Sandemo, 1985 All rights reserved Hungarian translation Kovács Ilona, 1995 Hungarian edition CESAM HUNGARY, 1995 A fordítást az

Részletesebben

Julie Garwood Ha eljő a tavasz

Julie Garwood Ha eljő a tavasz Julie Garwood Ha eljő a tavasz A Clayborne legenda folytatódik! Adam, Douglas és Travis boldog házasságban élnek, szeretett Rose mamájuk pedig el van ragadtatva a csodálatos hölgyektől, akiket fiai választottak.

Részletesebben

Az Ifjú Indiana Jones Kalandjai. A Szafári Nyomozó

Az Ifjú Indiana Jones Kalandjai. A Szafári Nyomozó Az Ifjú Indiana Jones Kalandjai A Szafári Nyomozó 1. Fejezet Négy nőstény oroszlán, két bölény, tíz zebra, öt rinocérosz, három varacskos disznó és egy nyerges hátú lehve. Egy nyerges hátú micsoda? kérdezte

Részletesebben

VILÁGSIKEREK. Lee Child 61 ÓRA

VILÁGSIKEREK. Lee Child 61 ÓRA VILÁGSIKEREK Lee Child 61 ÓRA General Press Kiadó ALAPÍTVA 1988-BAN A mű eredeti címe 61 Hours Copyright Lee Child 2010 Hungarian translation GIELER GYÖNGYI GENERAL PRESS KIADÓ Az egyedül jogosított magyar

Részletesebben

EZ ÉLET SÖTÉTSÉGE Frank E. Peretti

EZ ÉLET SÖTÉTSÉGE Frank E. Peretti EZ ÉLET SÖTÉTSÉGE Frank E. Peretti Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság ellen, melyek

Részletesebben

Marion Lennox Nem kell mindig osztriga

Marion Lennox Nem kell mindig osztriga Marion Lennox Nem kell mindig osztriga Fiatal lány korában Fern elvesztette családját, s azóta senkit sem enged igazán közel magához. Szerelem és szenvedély helyett egy megbízható régi barátságra alapozná

Részletesebben

Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG

Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG A szobában csak a hold fénye törte meg a sötétséget. A nő szeme hatalmasra kerekedett, amikor hirtelen rádöbbent, hol van, és ki mellett fekszik. Agya lázasan

Részletesebben

Sandra Marton Kibékülés New Yorkban Heart of the Hawk 1988

Sandra Marton Kibékülés New Yorkban Heart of the Hawk 1988 Sandra Marton Kibékülés New Yorkban Heart of the Hawk 1988 A szív útjai kiszámíthatatlanok ismeri be Rachel Cooper, mióta David Griffinnel, a sikeres tőzsdeügynökkel találkozott. Éppen az iránt a férfi

Részletesebben

Önképzőköri írások 2006-2010

Önképzőköri írások 2006-2010 Önképzőköri írások 2006-2010 2 Önképzőköri írások Kedves Olvasó! Tudod, mi itt együtt dolgozunk négy éve. Az itt megjelenők szinte még igazi gyerekek voltak, amikor elkezdtük. Kedves, jópofa gyerekek.

Részletesebben

A Végzet Ereklyéi olyan mesevilágot fest le, ahol imádnék élni. Csodálatos! Stephenie Meyer A Twilight szerzője. New York Times bestseller

A Végzet Ereklyéi olyan mesevilágot fest le, ahol imádnék élni. Csodálatos! Stephenie Meyer A Twilight szerzője. New York Times bestseller A Végzet Ereklyéi olyan mesevilágot fest le, ahol imádnék élni. Csodálatos! Stephenie Meyer A Twilight szerzője New York Times bestseller C a s s a n d r a C l a r e BUKOTT ANGYALOK VÁROSA 1 Cassandra

Részletesebben

BARBARA HART A LEGJOBB TANÍTVÁNY

BARBARA HART A LEGJOBB TANÍTVÁNY BARBARA HART A LEGJOBB TANÍTVÁNY Kate nem tudja, kinek higgyen. Valóban lelkiismeretlen szoknyavadász lenne az a férfi, akiért már évekkel ezelőtt is rajongott, s aki most végleg meghódította a szívét?

Részletesebben

várunk maggie stiefvater

várunk maggie stiefvater várunk maggie stiefvater Maggie Stiefvater várunk! 1 ß ! 2 ß Maggie Stiefvater várunk Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2010! 3 ß Írta: Maggie Stiefvater A mű eredeti címe: Linger Fordította: Gazdag

Részletesebben

A fordítás Az alábbi kiadás alapján készült: THE JOURNEY TO HOME. A KRYON Parable: THE Story of Michael Thomas And The Seven Angels

A fordítás Az alábbi kiadás alapján készült: THE JOURNEY TO HOME. A KRYON Parable: THE Story of Michael Thomas And The Seven Angels A fordítás Az alábbi kiadás alapján készült: THE JOURNEY TO HOME A KRYON Parable: THE Story of Michael Thomas And The Seven Angels The KRYON Writings, Inc. Fordította: SZABÓ ANNA Szerkesztette: SZABÓ ANNA

Részletesebben

KARIN SLAUGHTER Sebek

KARIN SLAUGHTER Sebek KARIN SLAUGHTER Sebek Fordította Berta Ádám KARIN SLAUGHTER Sebek Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2009 A fordítás alapjául szolgáló mű: Karin Slaughter: Kisscut A szerzőtől az Ulpius-ház Könyvkiadónál

Részletesebben

Az elveszett lélek. Készülődés

Az elveszett lélek. Készülődés Az elveszett lélek Készülődés Minden a tizenötödik születésnapomon kezdődött. Édesapám egy csodálatos ünnepséget szervezett a számomra, mert nálunk ilyen korban lesznek a lányokból nők. Az egész világ

Részletesebben

LAURELL K. HAMILTON 1963-ban született. Miután édesanyja autóbalesetben meghalt, nagyanyja nevelte fel Arkansas államban. Biológiából és irodalomhól

LAURELL K. HAMILTON 1963-ban született. Miután édesanyja autóbalesetben meghalt, nagyanyja nevelte fel Arkansas államban. Biológiából és irodalomhól LAURELL K. HAMILTON 1963-ban született. Miután édesanyja autóbalesetben meghalt, nagyanyja nevelte fel Arkansas államban. Biológiából és irodalomhól diplomázott. Első könyve, a Bűnös vágyak 1994-ben jelent

Részletesebben

Diablo TM. A vér szava. Richard A. Knaak

Diablo TM. A vér szava. Richard A. Knaak Diablo TM A vér szava Richard A. Knaak A jelen történetben szereplő nevek, személyek, helyek és események mind a szerző képzeletének szüleményei, valós eseményekkel, helyekkel, élő, vagy meghalt személyekkel

Részletesebben

A "JÉGHEGYEK NÉPE" könyvsorozat második kötete. A sorozat - Margit Sandemo norvég írónő alkotása - Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon

A JÉGHEGYEK NÉPE könyvsorozat második kötete. A sorozat - Margit Sandemo norvég írónő alkotása - Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon 2 3 A "JÉGHEGYEK NÉPE" könyvsorozat második kötete. A sorozat - Margit Sandemo norvég írónő alkotása - Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon átívelő történetét meséli el. Gonosz Tengel magával az

Részletesebben

Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd.

Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd. A svéd nyelvű eredeti mű címe: Avgrunden Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd., 1993 A fordítást

Részletesebben

Heather Graham Rózsák között

Heather Graham Rózsák között Heather Graham Rózsák között A szép és határozott Lady Genevieve bármit megtenne, hogy megóvja szeretett kastélyát, Edenbyt... kelljen akár a legveszedelmesebb ellenségével megosztania nevét - és ágyát.

Részletesebben

DELTA VARÁZS KATLAN. Sorozatszerkesztő: Terenyei Róbert MEGJELENT:

DELTA VARÁZS KATLAN. Sorozatszerkesztő: Terenyei Róbert MEGJELENT: Varga Csaba Béla HETEDÍZIGLEN DELTA VARÁZS KATLAN Sorozatszerkesztő: Terenyei Róbert MEGJELENT: Ta-mia Sansa: A menekülés éve (Gender krónikák I.) T. R. Salty: Pre Bellum Atlantis és más mesék Varga Csaba

Részletesebben