Tények, információk az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal szervezetérõl és annak évi tevékenységérõl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tények, információk az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal szervezetérõl és annak 2009. évi tevékenységérõl"

Átírás

1 2009 Tények, információk az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal szervezetérõl és annak évi tevékenységérõl

2 HU ISSN

3 ELÕSZÓ Idén 11. alkalommal jelenik meg Az APEH világa címû évkönyv. Kiadványunkban a korábbi évekhez hasonlóan, az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal elõzõ évi feladatait, számszerûsített és számokban nem mérhetõ eredményeit, az APEH szervezetét, az itt dolgozó köztisztviselõk hivatali mindennapjait kívánjuk bemutatni. Az APEH világa 2009-ben sem volt szokványosnak mondható. Amellett, hogy tovább bõvültek feladataink, munkánkat a gazdasági válság következtében folyamatosan romló gazdasági környezetben kellett végeznünk. Fontosnak tartottuk ugyanak- Dr. Szikora János kor azt is, hogy a decemberében útjára bocsátott középtávú stratégiai tervünkben megfogalmazott stratégiai célok közül lehetõség szerint minél több már 2009-ben megvalósuljon. Szolgáltató stratégiánk részeként továbbfejlesztettük, illetve bõvítettük elektronikus szolgáltatásainkat. Új, platform-független nyomtatványkitöltõ programra tértünk át, bevallást helyettesítõ nyilatkozatot vezettünk be, lehetõvé tettük az 1+1%-os nyilatkozatok bevallás részeként történõ elektronikus benyújtását, illetve a felajánlott összeg célba érkezésérõl az elektronikus értesítést, továbbá a jövedelem- és illetõség igazolások elektronikus úton történõ igénylését. Tovább bõvítettük lekérdezhetõ adatbázisaink körét (pl. köztartozásmentes adózók adatbázisa, a bejelentés nélküli alkalmazottat foglalkoztatók listája). A személyi jövedelemadózás egyszerûbbé, kényelmesebbé tételét szolgálta a év egyik újdonsága, az egyszerûsített személyi jövedelemadó bevallás sikeres bevezetése, a gyorsabb és kényelmesebb ügyintézés érdekében pedig továbbfejlesztettük Contact Centerünket, amelynek eredményeként ma már telefonon keresztül is intézhetõk bizonyos, személyes jelenlétet nem, de személyes azonosítást igénylõ adóügyek. A gazdasági válság jelentõs kihívások elé állította az adóhivatalt hatósági tevékenységének végzése során is. A költségvetési egyensúly fenntartása érdekében különösen fontos szerepe volt az államháztartási bevételek folyamatos biztosításának, szigorúan és következetesen fel kellett lépni a szándékos adóelkerülõkkel szemben, ugyanakkor a válság következtében nehéz helyzetbe került adózók fizetési nehézségeire szintén tekintettel kellett lenni. A gazdasági válság hatása az elmúlt év számszerûsített eredményeiben is tükrözõdik ben hatósági és szolgáltató tevékenységünk eredményeként 8829 milliárd forint bevétel realizálódott az APEH számláin,

4 461 milliárd forinttal kevesebb, mint az elõzõ évben. Az utólagos adóellenõrzések keretében megállapított nettó adókülönbözet 443 milliárd forint volt, ami mintegy 25 milliárd forinttal elmarad a évi összegtõl. Az adótartozások behajtása során pedig 285 milliárd forint kintlévõséget szedtünk be, ez 10 milliárd forinttal kevesebb, mint az elõzõ évben. A szerényebb bevételi mutatók ellenére büszkén nyújtom át Önöknek legfrissebb évkönyvünket. Bízom benne, hogy a számok mögött meglátják majd azt a rendkívüli és áldozatos munkát is, amelyet az adóhivatal munkatársai végeztek a évben! Budapest, április Dr. Szikora János elnök

5 TARTALOMJEGYZÉK AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENÕRZÉSI HIVATAL ÉVI TEVÉKENYSÉGE ÉS SZERVEZETI JELLEMZÕI I. Az állami adóhatóság szolgáltató jellegû tevékenységei Ügyfélszolgálataink szervezete, tevékenysége Az adózók törzsadattári regisztrációja Egyes adókötelezettségek elektronikus úton történõ teljesítése Bevallásfeldolgozás a évi feladattervben kiemelt bevallások vonatkozásában START-kártya, a START PLUSZ-kártya és a START EXTRA-kártya Biztosítási jogviszony rendezése Az egyszerûsített vállalkozói adó Az szja 1+1 százalékos nyilatkozatok feldolgozáse Köztartozásra történõ visszatartás Adóügyi határozatok alakulása Folyószámlák kezelése Az APEH iratforgalma a vonalkód-felhasználás tükrében II. Az adóhatósági kényszerintézkedések területei Az ellenõrzési tevékenység Felülellenõrzés Behajtási tevékenység III. Az adóhivatali szervezet mûködésének követelményrendszere Jogi-hatósági tevékenység és a törvényesség helyzete Az adókötelezettség jogszerû teljesítése érdekében végzett tájékoztatási tevékenység A hivatal másodfokú tevékenysége Kizárólagos illetékességi terület Az adóstatisztikai elemzõ, elõrejelzõ munkáról, a külsõ adatszolgáltatásokról és az adóhivatali tevékenység kontrollingjáról A belsõ kockázatkezelés területei Költségvetési Belsõ Ellenõrzés IV. Elektronikus adóbevallás és adatszolgáltatás

6 V. Szerencsejáték és projektirányítás A Szerencsejáték Felügyelet Projektek, projektirányítás VI. Az adóhivatali szervezet különféle erõforrásainak fõbb jellemzõi Informatikai szakterület A gazdasági-mûködési feltételek Humánpolitikai tevékenység Az Oktatási Intézet Sajtótevékenység és külsõ kommunikáció Az ADOSZT huszadik éve VII. Az APEH nemzetközi kapcsolatrendszere VIII. Az APEH külsõ kapcsolatait szabályozó együttmûködési megállapodásokról IX. Az APEH országos rendezvényei X. Arcképcsarnok ADATTÁR AZ ADÓHIVATALI TEVÉKENYSÉG KIEMELT TERÜLETEIRÕL Táblajegyzék I. Költségvetési kapcsolatok alakulása II. Az adózók számához, összetételéhez és területi elhelyezkedéséhez kapcsolódó adatok III. Az adóbevallások kiemelt adatai IV. Adóigazgatási szolgáltatások fõbb jellemzõire vonatkozó adatok V. Kényszerintézkedések egyes területeivel összefüggõ adatok VI. Hatósági-jogi munka fõbb jellemzõi VII. A szervezeti mûködés kiemelt feladatai AZ APEH KÖZTISZTVISELÕIRE VONATKOZÓ FÕBB SZEMÉLYI ADATOK I. Az APEH vezetõ beosztású munkatársai II. Az APEH törzsgárda tagsága III. A évben kitüntetésben részesült munkatársak

7 AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENÕRZÉSI HIVATAL ÉVI TEVÉKENYSÉGE ÉS SZERVEZETI JELLEMZÕI

8

9 I. Az állami adóhatóság szolgáltató jellegû tevékenységei I/1. Ügyfélszolgálataink szervezete, tevékenysége Az APEH több mint százhúsz ügyfélszolgálata 2009-ben is sokszínû tevékenységet végzett az ügyfelek teljesebb kiszolgálása érdekében. Az ügyfelek az ország szinte valamennyi kirendeltségén igénybe vehették az alapvetõ szolgáltatásokat, melyek erõsítették a szolgáltató típusú adóhatóság iránti ügyfél elvárások teljesülését. Az adózók kötelezettségeik teljesítése során talán legtöbbször az ügyfélszolgálati szakterület munkatársaival kerülnek közvetlen kapcsolatba. A nyomtatványok, bevallások, beadványok benyújtása, a különféle kérelmek intézése, és az információs igényekkel a magánszemély adózók többsége még 2009-ben is a közvetlen személyes kapcsolatot részesítette elõnyben az elektronikus forma helyett, míg a nem magánszemély adózók többsége a jogszabályi változások következtében adatszolgáltatásaikat, bevallásaikat túlnyomórészt elektronikus úton teljesítették. Az adóhivatal és az ügyfelek kapcsolatában az ügyfélszolgálati irodáknak kiemelt szerepük van. A központi ügyfélszolgálati irodákban a régió vezetõinek döntésétõl függõen a komplex ügyintézést a szakosztályi vagy az ügyfélszolgálati osztályok szervezetébe tartozó munkatársak látják el. Az ügyfélszolgálati irodákat és kirendeltségeket felkeresõ ügyfelek az ügyfélfogadás körülményei a várakozás hossza az ügyintézés gyorsasága valamint az ügyintézõk felkészültsége, viselkedése, tevékenysége alapján ítélik meg a hivatal munkáját. Az adóhivatal regionális átalakulása az ügyfélszolgálatok számát nem érintette, továbbra is 23 központi ügyfélszolgálati irodában és 77 kirendeltségen fogadja a személyesen megjelenõ ügyfeleket. Ezen kívül további 22, elsõsorban bevallások és beadványok átvételére valamint tájékoztatásra szakosodott számítógépes kapcsolat nélküli ügyfélszolgálati helyen van személyes ügyfélkapcsolat ben új ügyfélszolgálati irodák létesültek a következõ városokban: Kiskõrös, Mórahalom, Nyírbátor, Szerencs és Encs. Az ügyfélszolgálati irodák hálózatának módosítását minden esetben megelõzi az érintett terület önkormányzataival és szakmai érdekképviseleti szerveivel történõ egyeztetés. Kuturált ügyféltér várja az adózókat Az új egységek megnyitásáról, áthelyezésérõl vagy megszûntetésérõl az adózókat a helyben szokásos módon informálták. A területi kirendeltségeket elsõsorban a vonzáskörzetükben élõ magánszemélyek és kisebb vállalkozások képviselõi keresik fel.

10 10 AZ APEH VILÁGA A személyi jövedelemadó, valamint az egyszerûsített vállalkozói adó választásának bejelentési határnapján hosszított nyitva tartással fogadták az ügyfélszolgálatok ügyfeleiket. A szakterület munkatársai a korábbi években kialakult gyakorlat szerint az érdekképviseletek és szakmai közösségek különbözõ rendezvényein a nagyközönség számára elõadásokat, konzultációkat tartottak. A szakmai tanfolyamokon és az iskolai keretek között szervezett tanfolyamokon elsõsorban az ismereteket közérthetõ formában átadni képes vezetõ beosztású munkatársak vettek részt. Az ügyfélszolgálat szervezetében dolgozók legjelentõsebb feladata az adó-, a jövedelem- és az illetõségigazolások kiadása. A hatósági bizonyítványnak minõsülõ igazolásokat ügyfeleink elsõsorban a jogszabályok elõírásai alapján, de más egyéb célokra például hitelkérelem elbírálása érdekében kérik. Az igazolások kérelmezése és kiadása területi illetékességtõl függetlenül történik ben az adóigazolások 2,1 százalékát, a jövedelemigazolások 2,9 százalékát, az illetõségigazolások 3 százalékát más régióban illetékes adózó részére adták ki. Az adó- és együttes adóigazolás kiadására vonatkozó kérelmek 40 százaléka elektronikus úton érkezik míg a jövedelem és az illetõségigazolások kiadásával kapcsolatos kérelmek esetében csak a kérelmek 3 4 százaléka kerül elektronikus úton benyújtásra. Együttes adóigazolásból melynek során az adózók kényelmét szolgálva a vámtartozásokra vonatkozó adatokat az ügyfélszolgálat munkatársai szerzik be a vámhatóságtól 2009-ben darabot adott ki az adóhatóság. Az adózók további kényelmét szolgálja, hogy ügyfeleink a más közigazgatási hatóságoknál intézett ügyéhez szükséges igazolásaikat az ügyükben eljáró közigazgatási szervet meghatalmazva kérhetik. A közigazgatási szervek ben 526 kérelmet nyújtottak be. Az igazolást felhasználó szervezetek javaslatára 2009-ben az adózók 8033 kérelemhez mellékeltek nyilatkozatot, mely alapján az igazgatóságok az igazolást közvetlenül az igazolást felhasználó szervezet részére küldték meg, s így az igazolások hamisítása kizárható. Az igazolásokon 2008-tól bevezetett véletlenszám-generátor alkalmazása óta, melynek segítségével az interneten lehetséges ellenõrizni az igazolás valódiságát, az igazolás valódiságáról kért tájékoztatások száma 50 százalékal csökkent. Az igazoláskiadási kérelmek többségében nemleges adóigazolást és jövedelemigazolást igényeltek a kérelmezõk. A nemleges adóigazolás érdekében ügyfeleink pótolták az esetleges elmaradt adatbejelentést, utólag teljesítették elmaradt bevallási kötelezettségüket és teljesítették fizetési kötelezettségüket. A nemleges adóigazolás érdekében ügyfeleink ben összesen 29 ezer kérelemhez kapcsolódóan millió forint közterhet fizettek be a költségvetésbe. Elmondhatjuk, hogy a központi ügyfélszolgálati irodákban 2009-ben meghonosodott a bankkártyával történõ adófizetés ben az adózók esetben teljesítették kötelezettségeiket bankkártya segítségével 1103 millió Ft értékben évtõl bankkártyával is lehet adót befizetni a központi ügyfélszolgálati irodákban

11 AZ APEH VILÁGA 11 A tájékoztatáson és az igazolások kiadásán kívül az ügyfelek önállóan kezdeményezett kapcsolatában is kiemelt szerepük van az ügyfélszolgálatoknak. A bejelentõ és változásbejelentõ lapok, bevallások, adatszolgáltatások, átvezetési kérelmek és egyéb beadványok, kérelmek átvételén kívül a folyószámlakivonatok és a készpénz-átutalási megbízások kiadása is az ügyfélszolgálatok tevékenységi körébe tartozik. Az ügyfélfogadáshoz szervesen kapcsolódó háttérmunkában is aktívan közremûködnek az ügyfélszolgálat munkatársai, az adókártya ügyintézésben, az adószámok kiadásában, az ügyfél bevonásával bevallásjavításban, folyószámla egyeztetésben és az 1+1 százalékos ügyintézésben is részt vettek az ügyfélszolgálat munkatársai. Az ügyfélkapcsolatokban érintett munkatársak a szezonálisan jelentkezõ, nagyszámú feladatokat kiemelten kezelik, és az eltérõ jellegû feladatok színvonalas teljesítését rugalmas munkaszervezéssel, szakmai és egyéb ügyintézõi képzésekkel biztosítják. I/2. Az adózók törzsadattári regisztrációja Az adóhatósághoz bejelentkezõ adóalanyok nyilvántartása, a nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások feldolgozása, az adatok aktualizálása a évben is folyamatos munkát jelentett az adóhatóság számára. Az adóhatóság törzsadattára több mint tízmillió adóalany adatait tartalmazza. A törzsadattár adatait egyrészt az adózó által benyújtott bejelentõ, változásbejelentõ adatlapok feldolgozása útján, másrészt a társhatóságoktól (cégbíróságoktól, körzetközponti jegyzõktõl, a Magyar Államkincstártól) érkezett elektronikus üzenetek alapján tartjuk karban, illetve vesszük nyilvántartásba az újonnan bejelentkezõ adóalanyt. Mindez nem egyszerû feladat, hiszen évrõl évre növekszik az adóalanyok száma. Jelenleg több mint 9,5 millió adóazonosító jellel rendelkezõ, élõ magánszemélyt tartunk nyilván. Ezen kívül 994 ezer adószámmal rendelkezõ, vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély és 611 ezer társas vállalkozás és költségvetési szerv szerepel az adóalany-nyilvántartásban. Az adóalanyi kör összetétele a években Az egyéni vállalkozók száma az elõzõ éveknek megfelelõen lassú mértékben csökkent, az adószámos magánszemélyek száma folyamatosan növekedett, a társas vállalkozások száma kismértékben nõtt. I/3. Egyes adókötelezettségek elektronikus úton történõ teljesítése Elektronikus bevallásra kötelezett adózók Az elektronikus bevallásra kötelezett adózók meghatározását az adózás rendjérõl szóló évi XCII. törvényben (a továbbiakban: Art.) találjuk. Az Art január 1-jétõl kezdõdõen általános érvényû szabályként mondja ki, hogy az Art. 31. (2) bekezdése szerinti, kizárólag elektronikus úton benyújtható havi egyéni adó- és járulékbevallás, illetve adat-

12 12 AZ APEH VILÁGA szolgáltatás benyújtására kötelezett adózók valamennyi bevallásukat és adatszolgáltatásukat elektronikusan kötelesek teljesíteni. Jogszabályi változás következtében január 1-jétõl azon adózók is kötelezettek az elektronikus bevallásra, akik/amelyek az ún. összesítõ nyilatkozat benyújtására kötelezettek. Az Art. 9. (7) bekezdésében található speciális szabály, hogy a külföldi vállalkozás bevallásait a képviseletükben eljáró pénzügyi képviselõk szintén elektronikusan kötelesek benyújtani. Regisztrációs és bejelentési kötelezettség Az elektronikus bevallási kötelezettség teljesítésének alapvetõ feltétele az okmányirodai regisztráció, melynek teljesítését az elektronikus bevallásra kötelezett adózók számára az Art. 17. (5) bekezdése kötelezettségként is elõírja. Ez jelenti az ún. regisztrációs kötelezettséget, mely az ország bármely okmányirodájában, illetve az APEH központi ügyfélszolgálatain is teljesíthetõ. Regisztrációval csak magánszemélyek rendelkezhetnek. Valamennyi adózó részére lehetõségként kínálkozik, hogy a regisztrációs kötelezettségüket ne saját maguk vagy törvényes képviselõjük (pl. a gazdasági társaságok esetében), hanem meghatalmazott vagy megbízott útján teljesítsék. Ennek következtében az adózó, illetve törvényes képviselõje mellett, vagy regisztráció hiányában e személyek helyett az elektronikus bevallási és adatszolgáltatási kötelezettséget is a meghatalmazott vagy megbízott teljesítheti. Az elektronikus bevallásra kötelezett adózóknak az okmányirodai regisztrációjukról 8 napon belül bejelentést kell teljesíteniük az állami adóhatósághoz (a továbbiakban: bejelentési kötelezettség). Amennyiben az adózó a regisztrációját meghatalmazott vagy megbízott útján teljesíti, akkor a 8 napos határidõt a meghatalmazás keltétõl kell számítani abban az esetben, ha a meghatalmazott vagy megbízott már ezen dátumot megelõzõen regisztráltatta magát. A bejelentést annak a magánszemélynek kell megtennie, aki az okmányirodában regisztráltatta magát, aki lehet az adózó saját maga, illetve törvényes képviselõje, továbbá a meghatalmazottja vagy megbízottja (a továbbiakban együtt: képviselõ). Az adóügyek elektronikus intézése Az Art.-ben felsorolt adóügyek elektronikus intézését az elektronikus bevallásra kötelezett adózókon kívül azok az adózók is választhatják, akik/amelyek elektronikus bevallásra nem kötelezettek. Az adóügyek elektronikus intézésének részletszabályait a 34/2007. (XII. 29.) PM-rendeletben találjuk. A évben az elektronikusan intézhetõ adóügyek köre kibõvült a telefonos ügyintézéssel, továbbá a évben az esetleges végrehajtási eljárásban az elektronikus kapcsolattartás lehetõségével. I/4. Bevallásfeldolgozás a évi feladattervben kiemelt bevallások vonatkozásában A bevallások korszerûsítése, egyszerûsítése évben is kiemelt szerepet kapott. Annak ellenére, hogy az adózóval együtt újszerû fogalmakat, eljárási rendet kellett elsajátítania az adóhivatali munkatársaknak is, az adóhatóság feldolgozási naptárában meghatározott idõpontokra a bevallások feldolgozása, a hibásan érkezett bevallások szükség esetén az adózó bevonásával történõ javítása érdekében az intézkedések teljes körûen megtörténtek évben összesen 19 millió db bevallás adózói nyilatkozatok specialitása és elõre mutató nemleges kötelezettségek jelölése alapján a bevallási kötelezettséget teljesítõk száma meghalad-

13 AZ APEH VILÁGA 13 ta a 20,7 milliót és 9,1 millió tétel kontroll adatszolgáltatás érkezett az adóhatósághoz, melybõl 15,6 millió db bevallást és 9,06 millió tétel kontroll adatszolgáltatást az adózók elektronikusan küldtek be az adóhivatalba. A bevallások benyújtásának tapasztalatai alapján a kiemelt bevallások beérkezését és feldolgozását az alábbi tendenciák jellemezték. Az egyéni és társas vállalkozások bevallásainak feldolgozása A havi, évközi és éves bevallások feldolgozása A bevallások korszerûsítésének egyik célja az adóhivatal által a korábbi években bevezetett bevallástípusok számának csökkentése volt. Ebbõl következõen, míg 2008-ban az éves kötelezettségre a '03-as jelû bevallást, a havi, negyedéves idõszakokra vonatkozóan a '01-es bevallást kellett beadni, addig évben mind az éves, mind a havi, negyedéves kötelezettséget a '01-es jelû bevallásokon teljesíthették az adózók. Az elõzõekben jelzett évekre vonatkozó bevallások számát az alábbi táblázat mutatja. Megnevezés év együtt Nyilvántartott bevallás (db) Feldolgozott bevallás (db) Teljesítés (százalék) 96,5 94,9 95,6 Megnevezés év Változás együtt százalék Nyilvántartott bevallás (db) ,1 Feldolgozott bevallás (db) ,2 Teljesítés (százalék) 94,9 93,2 94,0 98,3 A táblázatban az adott években beérkezett bevallásokat tüntettük fel, így látható, hogy az egyéb adókat tartalmazó bevallások számában 11,1 százalékos növekedés tapasztalható. Az adózók által benyújtott számú bevallások közül db bevallás nyilvántartásba vételét követõen db (94,9 százalék) feldolgozása az igazgatóságokon határidõben befejezõdött. A bevallások feldolgozottságában a évben feldolgozottakhoz képest 1,7 százalék pontos csökkenés következett be. Ennek oka, hogy az adatok összeállításakor a évben hibásan benyújtott bevallások javítása az adózók által még teljes körûen nem történt meg. A személyi jövedelemadó bevallás feldolgozása december végéig db számú szja-bevallás nyilvántartásba vétele történt meg az adóhivatalnál, amely az elmúlt évhez képest 2,9 százalékos csökkenést mutat. A csökkenést az okozta, hogy a személyi jövedelemadó bevallásra kötelezettek éltek a évben az adóhivatal által bevezetett önadózási forma új lehetõségével, az egyszerûsített személyi jövedelemadó bevallás rendszerének választásával. Ennek keretében az adózók kérhették, hogy az adóhivatal készítse el személyi jövedelemadó bevallásukat. Az egyszerûsített személyi jövedelemadó bevallást adózó választotta. Amenynyiben a beérkezett db 0853 számú szjabevalláshoz hozzászámítjuk az egyszerûsített személyi jövedelemadó bevallást választó adózót, úgy megállapítható, hogy az önbevallás keretében 4,1 százalékkal több adózó teljesítette kötelezettségét az elmúlt évhez képest. Megállapítható továbbá, hogy már az elõzõ évtõl folyamatosan csökken azon magánszemélyek száma, akiknek a munkáltatója készíti el a személyi jövedelemadó-elszámolást. Figyelembe véve a évi változásokat, évben mintegy 16,6 ezer bevallással és munkáltatói jövede-

14 14 AZ APEH VILÁGA lemadó megállapítással több érkezett, illetõleg többet dolgozott fel az adóhivatal, mint évben. Az elmúlt évekkel egyezõen évben továbbra is fokozott figyelem irányult a magánszemélyekre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallások teljességvizsgálatára, melynek során a kiküldött felszólító levelek és mulasztási bírságok nagymértékben befolyásolták az adózókat a jogkövetõ magatartásra (2008. évben az szja bevallásra kötelezett adózók 8,1 százaléka, míg évben 7,1 százaléka nem nyújtotta be szja bevallását). A visszaigénylést tartalmazó bizonylatokból tételszámú (2008. évben tételszámú) kiutalás történt meg, mintegy 90 milliárd forint (2008. évben 90,9 milliárd forint) összegben. A munkáltatói és kifizetõi adatszolgáltatások feldolgozása A kontroll bizonylatok feldolgozása határidõre befejezõdött. A feldolgozás az elõzõ éves adatokhoz viszonyítva a következõk szerint alakult. K-jelű adatszolgáltatások feldolgozásának állása Összes átvett tételszám Ellenőrzött hibátlan tételek száma Központi feldolgozásra leválogatott tételek száma M29-es adatszolgáltatások feldolgozásának állása Összes átvett tételszám Ellenőrzött hibátlan tételek száma Központi feldolgozásra leválogatott tételek száma Az összes átvett tételszám (M29-es és K-jelû együtt) az elmúlt év azonos idõszakához viszonyítva darabbal nõtt (2008-ban db, ben db). A növekedés oka elsõdlegesen a évben két újonnan bevezetett nagy tételszámú kontroll adatszolgáltatásra vezethetõ vissza. A évben a K jelû kontroll adatszolgáltatásoknak mindössze 0,5 százaléka érkezett mágneses adathordozón, a többit már elektronikus úton küldték be az adózók, ez megfelel az egy évvel korábbi idõszaknak. Az egyszerûsített személyi jövedelemadó bevallásokra vonatkozó ajánlatok elkészítésének idõpontjáig a szükséges kontroll adatszolgáltatások az adóhivatalnak rendelkezésére álltak. A társasági adóbevallások feldolgozása A nyilvántartott bevallások számát a következõ táblázat mutatja. Megnevezés 0728, , 0829 Változás együtt együtt százalék Nyilvántartott bevallás (db) ,5 Feldolgozott bevallás (db) ,3 Teljesítés (százalék) 96,9 97,7 101,2 A nyilvántartásba vett bevallások száma az elõzõ évhez viszonyítva összességében 4,5 százalékkal nõtt. Az önellenõrzések aránya (2,2 százalék) a teljes bevallásszámhoz viszonyítva az elmúlt évhez képest nem változott. Ugyancsak változatlan az egyszeres könyvvitelt vezetõ adózók aránya (2,1 százalék). A társasági adóbevallás benyújtására kötelezett adózók 89,7 százaléka nyújtotta be bevallását, ez az arány 0,17 százalékkal több, mint a megelõzõ évben. Az áfabevallások feldolgozása A havi és negyedéves áfabevallások számainak öszszehasonlító adatai

15 AZ APEH VILÁGA 15 Megnevezés Megnevezés A havi áfabevallások száma növekvõ tendenciát mutat: míg évben db bevallás érkezett, év végéig a havi áfabevallások száma elérte az darabot. A vállalkozások száma növekedésének következményeként a negyedéves bevallások száma a évi darabról évben darabra növekedett. A havi és negyedéves áfabevallások számának növekedésében közrejátszott egyrészt a bevallások szerkezetének megváltozása, mely szerint a évi áfabevallásokat már nem különálló bevallásokon kellett önellenõrizni, hanem ugyanazon a bevalláson (a havi áfabevallások 8,2 százaléka, míg a negyedéveseké 6,4 százalék önellenõrzés), másrészt az adózói kör változása, mely alapján az éves áfabevallók egy része évben már havi vagy negyedéves bevallóvá vált. Ez a változás jól látszik a következõ táblázatban. Az éves áfabevallások számának alakulása Megnevezés Havi áfabevallások százalék Nyilvántartott bevallás (db) ,6 Feldolgozott bevallás (db) ,0 Feldolgozott (százalék 98,2 97,7 99,5 Havi áfabevallások százalék Nyilvántartott bevallás (db) ,3 Feldolgozott bevallás (db) ,3 Feldolgozott (százalék 96,3 95,4 99,1 Éves áfabevallások százalék Nyilvántartott bevallás (db) ,5 Feldolgozott bevallás (db) ,4 Feldolgozott (százalék 94,2 94,1 99,9 Az áfabevallások benyújtására kötelezett adózók havi bevallások esetében kb. 97, negyedéves bevallók esetében kb. 94, míg éves bevallók esetében kb. 90 százalékban teljesítik bevallási kötelezettségüket. Járulékbevallások feldolgozása Hivatalunkhoz évre vonatkozóan december 31-ig mintegy 7,1 millió járulékbevallás érkezett, amely 8 százalékkal elmaradt az elmúlt évben benyújtott bevallások darabszámától, azonban a bevallási kötelezettség teljesítésében a évinél magasabb az adózói fegyelem. A bevallások darabszámának csökkenése csak látszólagos, mivel a évben bevezetett új nyomtatványon már nyilatkoztak az adózók nemleges bevallási kötelezettségükrõl (0901, 0965, 0908, 0958). A 09NY jelû nyilatkozatból több mint 840 ezer db érkezett hivatalunkhoz, melyen az adózók mintegy 6,4 millió havi bevallásról adtak információt. Az internetes bevalláskitöltõ programok használatának tapasztalatai Az összes nyilvántartott bevallás mennyiségéhez viszonyítva a bevalláskitöltõ programmal készített bevallások terén lényeges változás nem tapasztalható az elõzõ évhez képest. A törvényi változások, illetõleg a megváltozott adózói szokások következtében az szja bevallásokon kívül (amelyeknek évben 56,9 százalékát 2D beolvasóval, 26,5 százalékát kézzel rögzítették be az igazgatóságokon) továbbra is elenyészõ mennyiségû azon bevallásoknak a száma, amelyeket az adózók nyomdai úton elõállított bevallás használatával, papíralapon nyújtottak be az adóhatósághoz. A papíralapon benyújtott bevallások aránya a személyi jövedelemadó bevallásokon kívül évben már nem haladja meg a 0,4 százalékot. A bevallások elektronikus úton történõ beküldése nagymértékben csökkentette a bevallások kitöltése során vétett számolási, átírási hibákat, az aláírás elfelejtését, illetõleg az egyes bevallási lapok kihagyását a postai csomagból. A hibák zömmel az

16 16 AZ APEH VILÁGA olyan adózói elírásokból, figyelmetlenségekbõl következnek be, amelyeket a kitöltés során az adóhivatal által készített és az interneten megjelentetett kitöltõ-ellenõrzõ programmal nem lehet kiszûrni és csak a késõbbiekben valamely egyéb vizsgálat alkalmával derül ki, hogy nem a megfelelõ adat került be a bevallásba. A bevallások feldolgozását, javítását, a kötelezettségeknek az adózók folyószámlájára történõ könyvelését felgyorsította a beküldéstõl az adózók kiértesítéséig terjedõ folyamatra bevezetett elektronikus út kiszélesítése. Költségvetési támogatások folyósítása évben 315 milliárd forint költségvetési támogatást utalt ki az adóhivatal. Ez az összeg jelentõsen meghaladja a évben folyósított támogatások összegét, amely 216,2 milliárd forint volt. A évben kiutalt összegbõl agrártámogatásokra 6,7 milliárd forintot (44,9 ezer tételt) folyósított az adóhatóság, ez a szám évben 12,3 milliárd forint volt. (az egyéb támogatások 308,3 milliárd forintot tettek ki). Az agrártámogatások folyósítása során az agrártámogatási számlákon esetenként fedezethiány jelentkezett, amely hiányzó pénzeszközt az adóhivatal jelzését követõen a szaktárca soron kívül biztosított. I/5. A START kártya, a START PLUSZ kártya és a START EXTRA kártya A START-kártya, amely tulajdonosának elhelyezkedését, foglalkoztatását könnyíti, továbbra is igen népszerû. A START-kártya 2005 októbere óta váltható ki és eddig több mint 140 ezer pályakezdõ fiatal igényelte és kapta meg az adóhatóságtól. Az évenként kiadott START-kártyák száma A START PLUSZ és EXTRA kártya július 1-je óta egészíti ki a START-programot. A tartósan álláskeresõk, továbbá a gyermekgondozási segély mellett, vagy annak lejártát követõen munkát vállaló kismamák munkába állását a START PLUSZ kártya segíti. A START EXTRA kártya pedig az alapfokú végzettséggel rendelkezõ vagy 50. életévüket betöltött álláskeresõk elhelyezkedését könnyíti meg. A START PLUSZ és EXTRA kártya által biztosított kedvezményeket, ezáltal a kártyák tulajdonosának foglalkoztatását az Európai Unió támogatja, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával. A 2009-as év végéig az adóhatóság db START PLUSZ kártyát és db START EXT- RA kártyát állított ki a jogosultak részére. I/6. Biztosítási jogviszony rendezése Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által januártól kezdõdõen fõ azon átadott magánszemélyek száma (ún. piros lámpás adózó), akik esetében a Tbj. rendelkezései értelmében az állami adóhatóság elõzetesen értesíteni köteles a magánszemélyt az egészségügyi szolgáltatásra jogosultságának tisztázása érdekében.

17 AZ APEH VILÁGA 17 Az OEP által átadott fõ magánszemély közül a nyilvántartásunk vizsgálata alapján, a kiértesítést megelõzõen az OEP részére fõ magánszemély adatait küldtük vissza elsõ körben, tekintettel arra, hogy ezen magánszemélyeket nem kell felszólítanunk a biztosítási jogviszony rendezése céljából. Az APEH-nál tisztázásra maradt fõ kiértesítendõ magánszemély. A magánszemélyes kiértesítõ levelek kiküldése megkezdõdött, azon foglalkoztatók/ önfoglalkoztatók kiértesítésével egyetemben, akik/amelyek esetében a piros lámpás magánszemély az OEP adatátadásában megjelölt idõpontot követõen az állami adóhatóság nyilvántartása alapján nem rendelkezett bejelentett nyitott vagy zárt biztosítási jogviszonnyal, de rá vonatkozóan biztosítási jogviszonyt eredményezõ havi adó- és járulékbevallást nyújtottak be. Piros lámpás adózók egészségügyi szolgáltatásjogosultságának állami adóhatósági felülvizsgálata (összesített számadatok: január november) I/7. Az egyszerûsített vállalkozói adó A évben az egyszerûsített vállalkozói adóról szóló, többször módosított évi XLIII. törvény (továbbiakban: evatörvény) hatálya alá tartozó adózók közül évközben 982 fõ egyéni vállalkozó és 1094 db társas vállalkozás, azaz mindösszesen 2076 db adózó egyszerûsített vállalkozói adóalanyisága szûnt meg. A 982 fõ egyszerûsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) hatálya alá tartozott egyéni vállalkozó közül 126 adózó jelentette be, hogy nem felel meg az evatörvény 3. (1) bekezdésében foglaltaknak, ezért kéri az evaalanyiságának megszüntetését, 16 esetben pedig az igazgatóságok észlelték a törvényben meghatározott feltételek hiányát. A évben az eva hatálya alá tartozó adózók közül az objektív igazolási határidõn belül 833 fõ egyéni vállalkozó tett olyan irányú bejelentést, hogy annak ellenére, hogy az evatörvényben foglalt valamennyi feltételnek megfelelnek, a adóévben adókötelezettségeiket már nem az evaalanyokra vonatkozó rendelkezések szerint kívánják teljesíteni. További 1 fõ egyéni vállalkozó jelentette be, hogy már decemberében, az eva hatálya alá történõ bejelentkezés idõpontjában sem felelt meg az evaalanyiság választására jogosító feltételeknek, ezért visszamenõlegesen, január 1-jei hatállyal kéri evaalanyiságának megszüntetését, illetve 6 esetben az igazgatóságok észlelték az evaalanyiság jogszerûtlen választásának tényét, és január 1-jei visszamenõleges hatállyal megszüntették azt fõ egyéni vállalkozó a évben technikai megszûnt állapotba került (megszûnt, de még van adókötelezettsége), 2827 fõ egyéni vállalkozó végleg megszûnt, 3 fõ egyéni vállalkozónak pedig az adószáma alkalmazásának felfüggesztését követõen törölte az adószámát az állami adóhatóság. Az 1094 db eva hatálya alá tartozott társas vállalkozás közül 466 db társas vállalkozás jelentette be, hogy nem felel meg az evatörvény 3. (1) bekezdésében foglaltaknak, ezért kéri az evaalanyiságának megszüntetését, 46 esetben pedig az igazgatóságok

18 18 AZ APEH VILÁGA észlelték a törvényben meghatározott feltételek hiányát. A évben az eva hatálya alá tartozó adózók közül az objektív igazolási határidõn belül 572 db társas vállalkozás tett olyan irányú bejelentést, hogy annak ellenére, hogy az evatörvényben foglalt valamennyi feltételnek megfelelnek, a adóévben adókötelezettségeiket már nem az evaalanyokra vonatkozó rendelkezések szerint kívánják teljesíteni. További 8 db társas vállalkozás jelentette be, hogy már decemberében, az eva hatálya alá történõ bejelentkezés idõpontjában sem felelt meg az evaalanyiság választására jogosító feltételeknek, ezért visszamenõlegesen, január 1-jei hatálylyal kéri evaalanyiságának megszüntetését, illetve 2 esetben az igazgatóságok észlelték az evaalanyiság jogszerûtlen választásának tényét, és január 1-jei visszamenõleges hatállyal megszüntették azt. 50 db társas vállalkozás a évben technikai megszûnt állapotba került (megszûnt, de még van adókötelezettsége), 79 db társas vállalkozás végleg megszûnt, 36 db társas vállalkozásnak pedig az adószáma alkalmazásának felfüggesztését követõen törölte az adószámát az állami adóhatóság. Az evatörvény hatálya alá a évre történõ bejelentkezés Az evatörvény hatálya alá újonnan bejelentkezõ adózóknak a évre vonatkozóan az egyszerûsített vállalkozói adózás választását december 1-je és 21-e között, az erre a célra rendszeresített 09T103 számú, illetve 09T203 számú adatbejelentõ lapon, a székhelyük szerint illetékes APEH regionális igazgatóságon kellett bejelenteniük. Egyéni vállalkozók az egyszerûsített vállalkozói adóalanyiság választására nyitva álló határidõig, a 10JNY számú nyomtatványon nyilatkozhattak arról is, hogy a társadalombiztosítási járulékot, a nyugdíjjárulékot (tagdíjat), valamint a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulékokat havonta a tevékenység piaci értékét meghaladó járulékalap után fizetik meg. Az eva hatálya alá évre bejegyzett adózók gazdálkodási formakód szerinti megoszlása Az evaalanyiság megszûnésének leggyakrabban elõforduló okai évben 4423 fõ egyéni vállalkozó és 6590 db társas vállalkozás, azaz mindösszesen db adózó nyújtott be eva-adatlapot, illetve 21 fõ egyéni vállalkozó nyilatkozott a 10JNY számú nyomtatványon arról, hogy a társadalombiztosítási járulékot, a nyugdíjjárulékot (tagdíjat), valamint a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulékokat havonta a tevékenység piaci értékét meghaladó járulékalap után fizeti meg.

19 AZ APEH VILÁGA 19 A feldolgozott adatlapok alapján a évre az eva hatálya alá újonnan bejelentkezõ adózók közül 2121 fõ egyéni vállalkozó, illetve 3822 db társas vállalkozás, azaz mindösszesen 5943 db adózó bejelentkezését fogadták el az igazgatóságok. A 3822 db eva hatálya alá bejegyzett társas vállalkozás közül 1984 db korlátolt felelõsségû társaság, 1659 db betéti társaság, 149 db ügyvédi iroda, 27 db közkereseti társaság és 3 db egyéb szövetkezet. A feldolgozott adatlapok alapján az eva hatálya alá a évre újonnan bejelentkezõ adózók közül 240 fõ egyéni vállalkozó, illetve 606 db társas vállalkozás, azaz mindösszesen 846 db adózó bejelentkezését utasították el az igazgatóságok. Az eva hatálya alá bejelentkezõ adózók elutasítási okok szerinti megoszlása Amennyiben az eva hatálya alá bejelentkezõ adózók a bejelentés idõpontjában az adóhivatal nyilvántartása szerint az evatörvényben foglalt valamennyi feltételnek megfeleltek (ideértve az evaalanyiság adóévére meghatározott feltételeket is), akkor a választásuk elfogadásáról a benyújtott adatlapok hivatalosan kitöltött egy példányának visszaküldésével értesítettük az érintett adózókat. Abban az esetben, ha az evatörvényben foglalt feltételeknek nem feleltek meg, elutasító határozatot, amennyiben pedig a kérelmüket határidõn túl nyújtották be, végzést kaptak. Azon a évben az eva hatálya alá tartozó adózók, akik annak ellenére, hogy az evatörvényben foglalt valamennyi feltételnek megfeleltek, az evatörvény 10. (3) bekezdésében foglaltak alapján a adóévben adókötelezettségeiket már nem az evaalanyra vonatkozó rendelkezések szerint kívánták teljesíteni, ezen irányú bejelentésüket szintén a 09T103-as számú, illetve a 09T203-as számú adatbejelentõ lapon tehették meg. Ebben az esetben az érintett adózókat evaalanyiságuk megszûnésérõl értesítõlevélben tájékoztatták az igazgatóságok. A évben az eva hatálya alá tartozó adózók a kijelentkezésre irányuló bejelentésüket kötelesek voltak megtenni, ha december 21-én nem feleltek meg az evatörvényben meghatározott bármely feltételnek, vagy az állami adóhatóságnál, a vámhatóságnál, továbbá az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozásuk volt. Amennyiben az érintett adózók az elõzõekben említett bejelentésüket jogszerûtlenül nem tették meg, az igazgatóságok felülvizsgálták és hivatalból kezdeményezték az evaalanyiságuk törlését, tekintettel arra, hogy az evatörvény 3. (1) bekezdés a) pontja kimondja, hogy az adózók evaalanyisága megszûnik, ha az evatörvény 10. (3) bekezdésében foglalt bejelentésüket december 21-ig jogszerûtlenül nem tették meg. A fentiek értelmében megvizsgáltuk, hogy a évben az eva hatálya alá tartozó azon adózók, akik az említett határidõig nem jelentették be, hogy a adóévben adókötelezettségeiket már nem az evaalanyokra vonatkozó rendelkezések szerint kívánják teljesíteni, december 21-én valóban megfeleltek-e az evatörvényben meghatározott valamennyi feltételnek (ideértve az evaalanyiság adóévére meghatározott feltételeket is).

20 20 AZ APEH VILÁGA Azon adózók evaalanyiságát, akik a vizsgálat alapján a adóévre nem jogosultak az evaalanyiságra, megszüntették az igazgatóságok. I/8. Az szja 1+1 százalékos nyilatkozatok feldolgozása A magánszemélyek 2009-ben a tizenharmadik alkalommal ajánlhatták fel a személyi jövedelemadójuk meghatározott részének 1 százalékát valamely közhasznú tevékenységet folytató szervezet, 1998-tól pedig a civil szervezetre szóló nyilatkozat mellett plusz 1 százalékot egyház, vagy kiemelt költségvetési elõirányzat javára. Az szja 1+1 százalékos felajánlások kezelése nem kapcsolódik szorosan hatóságunk adóztatási tevékenységéhez, mivel a törvényi elõírások betartatása mellett lényegében közvetítõ szerepet vállalunk a rendelkezõ magánszemély és az általa megjelölt civil szervezet és/vagy egyház (kiemelt költségvetési elõirányzat) között. A civil szervezetek részére amennyiben a szervezetek igazolják, hogy a törvényi feltételeknek megfelelnek átutaljuk a felajánlott összeget, azonban az egyházak tekintetében csak összesítést végzünk, az átutalás az Oktatási és Kulturális Minisztérium feladata. A jogszabály módosítással és a kedvezményezetti eljárással kapcsolatosan néhány jelentõs változást kívánunk kiemelni a továbbiakban. A évben elsõ alkalommal, külön kérés nélkül, elektronikus úton értesülhettek a évi érvényes rendelkezésük teljesítésérõl a évi személyi jövedelemadó bevallásukat, illetõleg egyszerûsített személyi jövedelemadó bevallásukat elektronikus úton benyújtó rendelkezõ magánszemélyek. A bevallásukat nem elektronikus úton benyújtó, illetõleg munkáltatói adómegállapítás útján elszámoló rendelkezõ magánszemélyek kérésükre, amennyiben ügyfélkapuval rendelkeznek, ugyancsak értesítést kaphattak az érvényes rendelkezésük teljesítésérõl. A rendelkezõ magánszemélyek érvényes nyilatkozataiban megjelölt szervezetek részére szeptember 1-jéig küldtük meg az egyházaknak a tájékoztató, illetõleg a civil szervezeteknek a felhívó-tájékoztató levelet. Abból kiindulva, hogy az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról szóló közleményt kizárólag elektronikus úton nyújthatták be az állami adóhatósághoz a civil kedvezményezettek a évben, továbbá a törvényi feltételek igazolásának egyszerûsítése és a költségek csökkentése céljából az elmúlt évek gyakorlatától eltérõen nem képezte a felhívó-tájékoztató levél mellékletét az adatlap (a évben 0937A számú adatlap). Az adatlap szeptember 1-jétõl az APEH internetes honlapjáról letölthetõ volt, és kitöltve postai úton, személyesen, vagy elektronikus úton kellett eljuttatni az állami adóhatóság részére. Az Szf. tv. 4. (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezett nem jogosult az szja 1 százalékos összegre, ha augusztus 1. napja és az általa tett nyilatkozat idõpontja között köztartozása állt fenn. Azonban kivételes méltányosságot érdemlõ esetben az állami adóhatóság eltekinthet a fentiekben ismertetett, köztartozásra vonatkozó feltétel meglététõl. Kivételes méltányosságot érdemel különösen, ha az szja 1 százalékos összeg átutalásának meghiúsulása a kedvezményezett alapvetõ céljának elérését súlyosan veszélyezteti. A kivételes méltányosság gyakorlása esetén az szja 1 százalékos összeg átutalását az állami adóhatóság akkor teljesítheti, ha ezt megelõzõen a kedvezményezett a fennálló köztartozását rendezi. A nyilatkozatok feldolgozása során szigorú adatvédelmi elõírásokat kell betartanunk, azaz a nyilatkozatokat a bevallásoktól elkülönítetten kell feldolgoznunk, külön a rendelkezõ magánszemély azonosító adatait és külön a nyilatkozatokat. A feldolgozást követõen a magánszemély azonosító adatait tartalmazó okiratokat, borítékokat és a nyilatkozatokat

Tények, információk az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal szervezetérõl és annak 2008. évi tevékenységérõl

Tények, információk az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal szervezetérõl és annak 2008. évi tevékenységérõl 2008 Tények, információk az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal szervezetérõl és annak 2008. évi tevékenységérõl ELÕSZÓ Idén 10. alkalommal jelenik meg az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal elõzõ évi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2013. évi Szja 1+1%-ról a 2014. rendelkező évben tett felajánlásokról

TÁJÉKOZTATÓ a 2013. évi Szja 1+1%-ról a 2014. rendelkező évben tett felajánlásokról TÁJÉKOZTATÓ a 2013. évi Szja 1+1%-ról a 2014. rendelkező évben tett felajánlásokról A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai

Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai Sopron, 2014. október 2. Dr. Németh Mária Nemzeti Adó- és Vámhivatal Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2014. évi változásai rendelkezések pontosítása,

Részletesebben

Társasági adó, SZJA és EVA bevallások tapasztalatai

Társasági adó, SZJA és EVA bevallások tapasztalatai Társasági adó, SZJA és EVA bevallások tapasztalatai NAV sajtótájékoztató háttéranyag Budapest, 2011. szeptember 13. NAV sajtótájékoztató háttéranyag - Budapest, 2011. szeptember 13. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Tájékoztató az adó-, az együttes adó-, a jövedelem- és az illetőségigazolások kiadásáról

Tájékoztató az adó-, az együttes adó-, a jövedelem- és az illetőségigazolások kiadásáról Tájékoztató az adó-, az együttes adó-, a jövedelem- és az illetőségigazolások kiadásáról I. Általános tudnivalók Fontos változás, hogy 2013. január 1-jétől az elektronikus bevallásra kötelezett adózók

Részletesebben

Adóinfó. Tisztelt Olvasó! Adózzunk figyelemmel. Tartalom. létrehozott APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága.

Adóinfó. Tisztelt Olvasó! Adózzunk figyelemmel. Tartalom. létrehozott APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága. Az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága és a közös kiadványa Adózzunk figyelemmel Közhelynek és szokatlannak számítana, ha ezen a helyen az évről-évre változó adónemekről és jogszabályokról

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó

E-Adóellenőrzési Tanácsadó E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. március IX. évfolyam 3. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1229. számú bevalláshoz, valamint a 1229-A jelű adatszolgáltatáshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1229. számú bevalláshoz, valamint a 1229-A jelű adatszolgáltatáshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1229. számú bevalláshoz, valamint a 1229-A jelű adatszolgáltatáshoz Az éves társasági adónak, illetve a hitelintézeti járadék összegének, az energiaellátók jövedelemadójának, továbbá

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz Az éves társasági adónak, illetve a hitelintézeti járadék összegének, az energiaellátók jövedelemadójának, továbbá

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Jogszabályi háttér

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Jogszabályi háttér 1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Jogszabályi háttér adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) a közigazgatási hatósági

Részletesebben

Iktatószám: F-016-012-064-008/2013.

Iktatószám: F-016-012-064-008/2013. Iktatószám: F-016-012-064-008/2013. A Nemzeti Adó- és Vámhivatallal (NAV, 2011 előtt: Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatallal, APEH) kapcsolatos ÁSZ jelentések és megállapításaik (2004-2013) Készítette:

Részletesebben

Az EGYSZA lap kitöltése. Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról

Az EGYSZA lap kitöltése. Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Az EGYSZA lap kitöltése Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Ebben az évben ismét lehetősége van arra, hogy az összevont adóalap utáni, a kedvezmények és az önkéntes kölcsönös

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének. 3/2007. számú módszertani útmutatója

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének. 3/2007. számú módszertani útmutatója A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 3/2007. számú módszertani útmutatója a magánnyugdíjpénztári tagdíjbevallási és befizetési kötelezettséggel összefüggő pénztári eljárásokról, a tagdíjbefizetések

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1543. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér

Kitöltési útmutató a 1543. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1543. számú bevalláshoz az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségről

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 9990 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/131. szám ÁLTALÁNOS 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl* I. Fejezet RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér  Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségről

Részletesebben

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Az APEH szankcionálási tevékenysége során adóhatósági szankcióként többek között adóbírságot, illetőleg mulasztási bírságot szabhat ki. A jogszabálysértések

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (I. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (I. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (I. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján 1. Az Art hatálya [Art. 4. -ának (4) bekezdése] A kiegészítő előírás szerint az Art.-ot kell alkalmazni

Részletesebben

különbözete nem haladja meg az 1000 forintot, vagy kizárólag egy munkáltatótól volt bevételem.

különbözete nem haladja meg az 1000 forintot, vagy kizárólag egy munkáltatótól volt bevételem. Útmutató a 2011. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez A személyi jövedelemadóról 1 szóló törvényben foglaltak alapján a 2011. évi személyi jövedelemadó megállapítási

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1108 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1108 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1108 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

JELENTÉS a társasági adó beszedésére kialakított rendszer működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a társasági adó beszedésére kialakított rendszer működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a társasági adó beszedésére kialakított rendszer működésének ellenőrzéséről 0549 2005. október 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Az APEH szankcionálási tevékenysége során adóhatósági szankcióként többek között adóbírságot, illetőleg mulasztási bírságot szabhat ki. A jogszabálysértések

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z A T A

S Z A K D O L G O Z A T A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék S Z A K D O L G O Z A T A végrehajtás Konzulens: dr. Varga Zoltán Szerző: Munkácsi Edit Miskolc 2013. University

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 06583-as számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 06583-as számú bevalláshoz Tisztelt Adózó! Kitöltési útmutató a 06583-as számú bevalláshoz Személyi jövedelemadó szempontjából Ezt a bevallást annak az egyéni vállalkozónak kell kitöltenie, aki - az adóévben a tevékenységét megszünteti,

Részletesebben

Összeállította: dr. Nagy Gábor, a Számviteli Egyesület elnöke Lezárva: 2012. december 15-én.

Összeállította: dr. Nagy Gábor, a Számviteli Egyesület elnöke Lezárva: 2012. december 15-én. Összeállítás az Art 2013. évi módosításairól (a 2012. évi CXLVI. és a CLXXVIII. törvény alapján, kiegészítve a 2013. január 1-jétől hatályos évközi módosításokkal) Összeállította: dr. Nagy Gábor, a Számviteli

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1208 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1208 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1208 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben