Tények, információk az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal szervezetérõl és annak évi tevékenységérõl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tények, információk az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal szervezetérõl és annak 2009. évi tevékenységérõl"

Átírás

1 2009 Tények, információk az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal szervezetérõl és annak évi tevékenységérõl

2 HU ISSN

3 ELÕSZÓ Idén 11. alkalommal jelenik meg Az APEH világa címû évkönyv. Kiadványunkban a korábbi évekhez hasonlóan, az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal elõzõ évi feladatait, számszerûsített és számokban nem mérhetõ eredményeit, az APEH szervezetét, az itt dolgozó köztisztviselõk hivatali mindennapjait kívánjuk bemutatni. Az APEH világa 2009-ben sem volt szokványosnak mondható. Amellett, hogy tovább bõvültek feladataink, munkánkat a gazdasági válság következtében folyamatosan romló gazdasági környezetben kellett végeznünk. Fontosnak tartottuk ugyanak- Dr. Szikora János kor azt is, hogy a decemberében útjára bocsátott középtávú stratégiai tervünkben megfogalmazott stratégiai célok közül lehetõség szerint minél több már 2009-ben megvalósuljon. Szolgáltató stratégiánk részeként továbbfejlesztettük, illetve bõvítettük elektronikus szolgáltatásainkat. Új, platform-független nyomtatványkitöltõ programra tértünk át, bevallást helyettesítõ nyilatkozatot vezettünk be, lehetõvé tettük az 1+1%-os nyilatkozatok bevallás részeként történõ elektronikus benyújtását, illetve a felajánlott összeg célba érkezésérõl az elektronikus értesítést, továbbá a jövedelem- és illetõség igazolások elektronikus úton történõ igénylését. Tovább bõvítettük lekérdezhetõ adatbázisaink körét (pl. köztartozásmentes adózók adatbázisa, a bejelentés nélküli alkalmazottat foglalkoztatók listája). A személyi jövedelemadózás egyszerûbbé, kényelmesebbé tételét szolgálta a év egyik újdonsága, az egyszerûsített személyi jövedelemadó bevallás sikeres bevezetése, a gyorsabb és kényelmesebb ügyintézés érdekében pedig továbbfejlesztettük Contact Centerünket, amelynek eredményeként ma már telefonon keresztül is intézhetõk bizonyos, személyes jelenlétet nem, de személyes azonosítást igénylõ adóügyek. A gazdasági válság jelentõs kihívások elé állította az adóhivatalt hatósági tevékenységének végzése során is. A költségvetési egyensúly fenntartása érdekében különösen fontos szerepe volt az államháztartási bevételek folyamatos biztosításának, szigorúan és következetesen fel kellett lépni a szándékos adóelkerülõkkel szemben, ugyanakkor a válság következtében nehéz helyzetbe került adózók fizetési nehézségeire szintén tekintettel kellett lenni. A gazdasági válság hatása az elmúlt év számszerûsített eredményeiben is tükrözõdik ben hatósági és szolgáltató tevékenységünk eredményeként 8829 milliárd forint bevétel realizálódott az APEH számláin,

4 461 milliárd forinttal kevesebb, mint az elõzõ évben. Az utólagos adóellenõrzések keretében megállapított nettó adókülönbözet 443 milliárd forint volt, ami mintegy 25 milliárd forinttal elmarad a évi összegtõl. Az adótartozások behajtása során pedig 285 milliárd forint kintlévõséget szedtünk be, ez 10 milliárd forinttal kevesebb, mint az elõzõ évben. A szerényebb bevételi mutatók ellenére büszkén nyújtom át Önöknek legfrissebb évkönyvünket. Bízom benne, hogy a számok mögött meglátják majd azt a rendkívüli és áldozatos munkát is, amelyet az adóhivatal munkatársai végeztek a évben! Budapest, április Dr. Szikora János elnök

5 TARTALOMJEGYZÉK AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENÕRZÉSI HIVATAL ÉVI TEVÉKENYSÉGE ÉS SZERVEZETI JELLEMZÕI I. Az állami adóhatóság szolgáltató jellegû tevékenységei Ügyfélszolgálataink szervezete, tevékenysége Az adózók törzsadattári regisztrációja Egyes adókötelezettségek elektronikus úton történõ teljesítése Bevallásfeldolgozás a évi feladattervben kiemelt bevallások vonatkozásában START-kártya, a START PLUSZ-kártya és a START EXTRA-kártya Biztosítási jogviszony rendezése Az egyszerûsített vállalkozói adó Az szja 1+1 százalékos nyilatkozatok feldolgozáse Köztartozásra történõ visszatartás Adóügyi határozatok alakulása Folyószámlák kezelése Az APEH iratforgalma a vonalkód-felhasználás tükrében II. Az adóhatósági kényszerintézkedések területei Az ellenõrzési tevékenység Felülellenõrzés Behajtási tevékenység III. Az adóhivatali szervezet mûködésének követelményrendszere Jogi-hatósági tevékenység és a törvényesség helyzete Az adókötelezettség jogszerû teljesítése érdekében végzett tájékoztatási tevékenység A hivatal másodfokú tevékenysége Kizárólagos illetékességi terület Az adóstatisztikai elemzõ, elõrejelzõ munkáról, a külsõ adatszolgáltatásokról és az adóhivatali tevékenység kontrollingjáról A belsõ kockázatkezelés területei Költségvetési Belsõ Ellenõrzés IV. Elektronikus adóbevallás és adatszolgáltatás

6 V. Szerencsejáték és projektirányítás A Szerencsejáték Felügyelet Projektek, projektirányítás VI. Az adóhivatali szervezet különféle erõforrásainak fõbb jellemzõi Informatikai szakterület A gazdasági-mûködési feltételek Humánpolitikai tevékenység Az Oktatási Intézet Sajtótevékenység és külsõ kommunikáció Az ADOSZT huszadik éve VII. Az APEH nemzetközi kapcsolatrendszere VIII. Az APEH külsõ kapcsolatait szabályozó együttmûködési megállapodásokról IX. Az APEH országos rendezvényei X. Arcképcsarnok ADATTÁR AZ ADÓHIVATALI TEVÉKENYSÉG KIEMELT TERÜLETEIRÕL Táblajegyzék I. Költségvetési kapcsolatok alakulása II. Az adózók számához, összetételéhez és területi elhelyezkedéséhez kapcsolódó adatok III. Az adóbevallások kiemelt adatai IV. Adóigazgatási szolgáltatások fõbb jellemzõire vonatkozó adatok V. Kényszerintézkedések egyes területeivel összefüggõ adatok VI. Hatósági-jogi munka fõbb jellemzõi VII. A szervezeti mûködés kiemelt feladatai AZ APEH KÖZTISZTVISELÕIRE VONATKOZÓ FÕBB SZEMÉLYI ADATOK I. Az APEH vezetõ beosztású munkatársai II. Az APEH törzsgárda tagsága III. A évben kitüntetésben részesült munkatársak

7 AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENÕRZÉSI HIVATAL ÉVI TEVÉKENYSÉGE ÉS SZERVEZETI JELLEMZÕI

8

9 I. Az állami adóhatóság szolgáltató jellegû tevékenységei I/1. Ügyfélszolgálataink szervezete, tevékenysége Az APEH több mint százhúsz ügyfélszolgálata 2009-ben is sokszínû tevékenységet végzett az ügyfelek teljesebb kiszolgálása érdekében. Az ügyfelek az ország szinte valamennyi kirendeltségén igénybe vehették az alapvetõ szolgáltatásokat, melyek erõsítették a szolgáltató típusú adóhatóság iránti ügyfél elvárások teljesülését. Az adózók kötelezettségeik teljesítése során talán legtöbbször az ügyfélszolgálati szakterület munkatársaival kerülnek közvetlen kapcsolatba. A nyomtatványok, bevallások, beadványok benyújtása, a különféle kérelmek intézése, és az információs igényekkel a magánszemély adózók többsége még 2009-ben is a közvetlen személyes kapcsolatot részesítette elõnyben az elektronikus forma helyett, míg a nem magánszemély adózók többsége a jogszabályi változások következtében adatszolgáltatásaikat, bevallásaikat túlnyomórészt elektronikus úton teljesítették. Az adóhivatal és az ügyfelek kapcsolatában az ügyfélszolgálati irodáknak kiemelt szerepük van. A központi ügyfélszolgálati irodákban a régió vezetõinek döntésétõl függõen a komplex ügyintézést a szakosztályi vagy az ügyfélszolgálati osztályok szervezetébe tartozó munkatársak látják el. Az ügyfélszolgálati irodákat és kirendeltségeket felkeresõ ügyfelek az ügyfélfogadás körülményei a várakozás hossza az ügyintézés gyorsasága valamint az ügyintézõk felkészültsége, viselkedése, tevékenysége alapján ítélik meg a hivatal munkáját. Az adóhivatal regionális átalakulása az ügyfélszolgálatok számát nem érintette, továbbra is 23 központi ügyfélszolgálati irodában és 77 kirendeltségen fogadja a személyesen megjelenõ ügyfeleket. Ezen kívül további 22, elsõsorban bevallások és beadványok átvételére valamint tájékoztatásra szakosodott számítógépes kapcsolat nélküli ügyfélszolgálati helyen van személyes ügyfélkapcsolat ben új ügyfélszolgálati irodák létesültek a következõ városokban: Kiskõrös, Mórahalom, Nyírbátor, Szerencs és Encs. Az ügyfélszolgálati irodák hálózatának módosítását minden esetben megelõzi az érintett terület önkormányzataival és szakmai érdekképviseleti szerveivel történõ egyeztetés. Kuturált ügyféltér várja az adózókat Az új egységek megnyitásáról, áthelyezésérõl vagy megszûntetésérõl az adózókat a helyben szokásos módon informálták. A területi kirendeltségeket elsõsorban a vonzáskörzetükben élõ magánszemélyek és kisebb vállalkozások képviselõi keresik fel.

10 10 AZ APEH VILÁGA A személyi jövedelemadó, valamint az egyszerûsített vállalkozói adó választásának bejelentési határnapján hosszított nyitva tartással fogadták az ügyfélszolgálatok ügyfeleiket. A szakterület munkatársai a korábbi években kialakult gyakorlat szerint az érdekképviseletek és szakmai közösségek különbözõ rendezvényein a nagyközönség számára elõadásokat, konzultációkat tartottak. A szakmai tanfolyamokon és az iskolai keretek között szervezett tanfolyamokon elsõsorban az ismereteket közérthetõ formában átadni képes vezetõ beosztású munkatársak vettek részt. Az ügyfélszolgálat szervezetében dolgozók legjelentõsebb feladata az adó-, a jövedelem- és az illetõségigazolások kiadása. A hatósági bizonyítványnak minõsülõ igazolásokat ügyfeleink elsõsorban a jogszabályok elõírásai alapján, de más egyéb célokra például hitelkérelem elbírálása érdekében kérik. Az igazolások kérelmezése és kiadása területi illetékességtõl függetlenül történik ben az adóigazolások 2,1 százalékát, a jövedelemigazolások 2,9 százalékát, az illetõségigazolások 3 százalékát más régióban illetékes adózó részére adták ki. Az adó- és együttes adóigazolás kiadására vonatkozó kérelmek 40 százaléka elektronikus úton érkezik míg a jövedelem és az illetõségigazolások kiadásával kapcsolatos kérelmek esetében csak a kérelmek 3 4 százaléka kerül elektronikus úton benyújtásra. Együttes adóigazolásból melynek során az adózók kényelmét szolgálva a vámtartozásokra vonatkozó adatokat az ügyfélszolgálat munkatársai szerzik be a vámhatóságtól 2009-ben darabot adott ki az adóhatóság. Az adózók további kényelmét szolgálja, hogy ügyfeleink a más közigazgatási hatóságoknál intézett ügyéhez szükséges igazolásaikat az ügyükben eljáró közigazgatási szervet meghatalmazva kérhetik. A közigazgatási szervek ben 526 kérelmet nyújtottak be. Az igazolást felhasználó szervezetek javaslatára 2009-ben az adózók 8033 kérelemhez mellékeltek nyilatkozatot, mely alapján az igazgatóságok az igazolást közvetlenül az igazolást felhasználó szervezet részére küldték meg, s így az igazolások hamisítása kizárható. Az igazolásokon 2008-tól bevezetett véletlenszám-generátor alkalmazása óta, melynek segítségével az interneten lehetséges ellenõrizni az igazolás valódiságát, az igazolás valódiságáról kért tájékoztatások száma 50 százalékal csökkent. Az igazoláskiadási kérelmek többségében nemleges adóigazolást és jövedelemigazolást igényeltek a kérelmezõk. A nemleges adóigazolás érdekében ügyfeleink pótolták az esetleges elmaradt adatbejelentést, utólag teljesítették elmaradt bevallási kötelezettségüket és teljesítették fizetési kötelezettségüket. A nemleges adóigazolás érdekében ügyfeleink ben összesen 29 ezer kérelemhez kapcsolódóan millió forint közterhet fizettek be a költségvetésbe. Elmondhatjuk, hogy a központi ügyfélszolgálati irodákban 2009-ben meghonosodott a bankkártyával történõ adófizetés ben az adózók esetben teljesítették kötelezettségeiket bankkártya segítségével 1103 millió Ft értékben évtõl bankkártyával is lehet adót befizetni a központi ügyfélszolgálati irodákban

11 AZ APEH VILÁGA 11 A tájékoztatáson és az igazolások kiadásán kívül az ügyfelek önállóan kezdeményezett kapcsolatában is kiemelt szerepük van az ügyfélszolgálatoknak. A bejelentõ és változásbejelentõ lapok, bevallások, adatszolgáltatások, átvezetési kérelmek és egyéb beadványok, kérelmek átvételén kívül a folyószámlakivonatok és a készpénz-átutalási megbízások kiadása is az ügyfélszolgálatok tevékenységi körébe tartozik. Az ügyfélfogadáshoz szervesen kapcsolódó háttérmunkában is aktívan közremûködnek az ügyfélszolgálat munkatársai, az adókártya ügyintézésben, az adószámok kiadásában, az ügyfél bevonásával bevallásjavításban, folyószámla egyeztetésben és az 1+1 százalékos ügyintézésben is részt vettek az ügyfélszolgálat munkatársai. Az ügyfélkapcsolatokban érintett munkatársak a szezonálisan jelentkezõ, nagyszámú feladatokat kiemelten kezelik, és az eltérõ jellegû feladatok színvonalas teljesítését rugalmas munkaszervezéssel, szakmai és egyéb ügyintézõi képzésekkel biztosítják. I/2. Az adózók törzsadattári regisztrációja Az adóhatósághoz bejelentkezõ adóalanyok nyilvántartása, a nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások feldolgozása, az adatok aktualizálása a évben is folyamatos munkát jelentett az adóhatóság számára. Az adóhatóság törzsadattára több mint tízmillió adóalany adatait tartalmazza. A törzsadattár adatait egyrészt az adózó által benyújtott bejelentõ, változásbejelentõ adatlapok feldolgozása útján, másrészt a társhatóságoktól (cégbíróságoktól, körzetközponti jegyzõktõl, a Magyar Államkincstártól) érkezett elektronikus üzenetek alapján tartjuk karban, illetve vesszük nyilvántartásba az újonnan bejelentkezõ adóalanyt. Mindez nem egyszerû feladat, hiszen évrõl évre növekszik az adóalanyok száma. Jelenleg több mint 9,5 millió adóazonosító jellel rendelkezõ, élõ magánszemélyt tartunk nyilván. Ezen kívül 994 ezer adószámmal rendelkezõ, vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély és 611 ezer társas vállalkozás és költségvetési szerv szerepel az adóalany-nyilvántartásban. Az adóalanyi kör összetétele a években Az egyéni vállalkozók száma az elõzõ éveknek megfelelõen lassú mértékben csökkent, az adószámos magánszemélyek száma folyamatosan növekedett, a társas vállalkozások száma kismértékben nõtt. I/3. Egyes adókötelezettségek elektronikus úton történõ teljesítése Elektronikus bevallásra kötelezett adózók Az elektronikus bevallásra kötelezett adózók meghatározását az adózás rendjérõl szóló évi XCII. törvényben (a továbbiakban: Art.) találjuk. Az Art január 1-jétõl kezdõdõen általános érvényû szabályként mondja ki, hogy az Art. 31. (2) bekezdése szerinti, kizárólag elektronikus úton benyújtható havi egyéni adó- és járulékbevallás, illetve adat-

12 12 AZ APEH VILÁGA szolgáltatás benyújtására kötelezett adózók valamennyi bevallásukat és adatszolgáltatásukat elektronikusan kötelesek teljesíteni. Jogszabályi változás következtében január 1-jétõl azon adózók is kötelezettek az elektronikus bevallásra, akik/amelyek az ún. összesítõ nyilatkozat benyújtására kötelezettek. Az Art. 9. (7) bekezdésében található speciális szabály, hogy a külföldi vállalkozás bevallásait a képviseletükben eljáró pénzügyi képviselõk szintén elektronikusan kötelesek benyújtani. Regisztrációs és bejelentési kötelezettség Az elektronikus bevallási kötelezettség teljesítésének alapvetõ feltétele az okmányirodai regisztráció, melynek teljesítését az elektronikus bevallásra kötelezett adózók számára az Art. 17. (5) bekezdése kötelezettségként is elõírja. Ez jelenti az ún. regisztrációs kötelezettséget, mely az ország bármely okmányirodájában, illetve az APEH központi ügyfélszolgálatain is teljesíthetõ. Regisztrációval csak magánszemélyek rendelkezhetnek. Valamennyi adózó részére lehetõségként kínálkozik, hogy a regisztrációs kötelezettségüket ne saját maguk vagy törvényes képviselõjük (pl. a gazdasági társaságok esetében), hanem meghatalmazott vagy megbízott útján teljesítsék. Ennek következtében az adózó, illetve törvényes képviselõje mellett, vagy regisztráció hiányában e személyek helyett az elektronikus bevallási és adatszolgáltatási kötelezettséget is a meghatalmazott vagy megbízott teljesítheti. Az elektronikus bevallásra kötelezett adózóknak az okmányirodai regisztrációjukról 8 napon belül bejelentést kell teljesíteniük az állami adóhatósághoz (a továbbiakban: bejelentési kötelezettség). Amennyiben az adózó a regisztrációját meghatalmazott vagy megbízott útján teljesíti, akkor a 8 napos határidõt a meghatalmazás keltétõl kell számítani abban az esetben, ha a meghatalmazott vagy megbízott már ezen dátumot megelõzõen regisztráltatta magát. A bejelentést annak a magánszemélynek kell megtennie, aki az okmányirodában regisztráltatta magát, aki lehet az adózó saját maga, illetve törvényes képviselõje, továbbá a meghatalmazottja vagy megbízottja (a továbbiakban együtt: képviselõ). Az adóügyek elektronikus intézése Az Art.-ben felsorolt adóügyek elektronikus intézését az elektronikus bevallásra kötelezett adózókon kívül azok az adózók is választhatják, akik/amelyek elektronikus bevallásra nem kötelezettek. Az adóügyek elektronikus intézésének részletszabályait a 34/2007. (XII. 29.) PM-rendeletben találjuk. A évben az elektronikusan intézhetõ adóügyek köre kibõvült a telefonos ügyintézéssel, továbbá a évben az esetleges végrehajtási eljárásban az elektronikus kapcsolattartás lehetõségével. I/4. Bevallásfeldolgozás a évi feladattervben kiemelt bevallások vonatkozásában A bevallások korszerûsítése, egyszerûsítése évben is kiemelt szerepet kapott. Annak ellenére, hogy az adózóval együtt újszerû fogalmakat, eljárási rendet kellett elsajátítania az adóhivatali munkatársaknak is, az adóhatóság feldolgozási naptárában meghatározott idõpontokra a bevallások feldolgozása, a hibásan érkezett bevallások szükség esetén az adózó bevonásával történõ javítása érdekében az intézkedések teljes körûen megtörténtek évben összesen 19 millió db bevallás adózói nyilatkozatok specialitása és elõre mutató nemleges kötelezettségek jelölése alapján a bevallási kötelezettséget teljesítõk száma meghalad-

13 AZ APEH VILÁGA 13 ta a 20,7 milliót és 9,1 millió tétel kontroll adatszolgáltatás érkezett az adóhatósághoz, melybõl 15,6 millió db bevallást és 9,06 millió tétel kontroll adatszolgáltatást az adózók elektronikusan küldtek be az adóhivatalba. A bevallások benyújtásának tapasztalatai alapján a kiemelt bevallások beérkezését és feldolgozását az alábbi tendenciák jellemezték. Az egyéni és társas vállalkozások bevallásainak feldolgozása A havi, évközi és éves bevallások feldolgozása A bevallások korszerûsítésének egyik célja az adóhivatal által a korábbi években bevezetett bevallástípusok számának csökkentése volt. Ebbõl következõen, míg 2008-ban az éves kötelezettségre a '03-as jelû bevallást, a havi, negyedéves idõszakokra vonatkozóan a '01-es bevallást kellett beadni, addig évben mind az éves, mind a havi, negyedéves kötelezettséget a '01-es jelû bevallásokon teljesíthették az adózók. Az elõzõekben jelzett évekre vonatkozó bevallások számát az alábbi táblázat mutatja. Megnevezés év együtt Nyilvántartott bevallás (db) Feldolgozott bevallás (db) Teljesítés (százalék) 96,5 94,9 95,6 Megnevezés év Változás együtt százalék Nyilvántartott bevallás (db) ,1 Feldolgozott bevallás (db) ,2 Teljesítés (százalék) 94,9 93,2 94,0 98,3 A táblázatban az adott években beérkezett bevallásokat tüntettük fel, így látható, hogy az egyéb adókat tartalmazó bevallások számában 11,1 százalékos növekedés tapasztalható. Az adózók által benyújtott számú bevallások közül db bevallás nyilvántartásba vételét követõen db (94,9 százalék) feldolgozása az igazgatóságokon határidõben befejezõdött. A bevallások feldolgozottságában a évben feldolgozottakhoz képest 1,7 százalék pontos csökkenés következett be. Ennek oka, hogy az adatok összeállításakor a évben hibásan benyújtott bevallások javítása az adózók által még teljes körûen nem történt meg. A személyi jövedelemadó bevallás feldolgozása december végéig db számú szja-bevallás nyilvántartásba vétele történt meg az adóhivatalnál, amely az elmúlt évhez képest 2,9 százalékos csökkenést mutat. A csökkenést az okozta, hogy a személyi jövedelemadó bevallásra kötelezettek éltek a évben az adóhivatal által bevezetett önadózási forma új lehetõségével, az egyszerûsített személyi jövedelemadó bevallás rendszerének választásával. Ennek keretében az adózók kérhették, hogy az adóhivatal készítse el személyi jövedelemadó bevallásukat. Az egyszerûsített személyi jövedelemadó bevallást adózó választotta. Amenynyiben a beérkezett db 0853 számú szjabevalláshoz hozzászámítjuk az egyszerûsített személyi jövedelemadó bevallást választó adózót, úgy megállapítható, hogy az önbevallás keretében 4,1 százalékkal több adózó teljesítette kötelezettségét az elmúlt évhez képest. Megállapítható továbbá, hogy már az elõzõ évtõl folyamatosan csökken azon magánszemélyek száma, akiknek a munkáltatója készíti el a személyi jövedelemadó-elszámolást. Figyelembe véve a évi változásokat, évben mintegy 16,6 ezer bevallással és munkáltatói jövede-

14 14 AZ APEH VILÁGA lemadó megállapítással több érkezett, illetõleg többet dolgozott fel az adóhivatal, mint évben. Az elmúlt évekkel egyezõen évben továbbra is fokozott figyelem irányult a magánszemélyekre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallások teljességvizsgálatára, melynek során a kiküldött felszólító levelek és mulasztási bírságok nagymértékben befolyásolták az adózókat a jogkövetõ magatartásra (2008. évben az szja bevallásra kötelezett adózók 8,1 százaléka, míg évben 7,1 százaléka nem nyújtotta be szja bevallását). A visszaigénylést tartalmazó bizonylatokból tételszámú (2008. évben tételszámú) kiutalás történt meg, mintegy 90 milliárd forint (2008. évben 90,9 milliárd forint) összegben. A munkáltatói és kifizetõi adatszolgáltatások feldolgozása A kontroll bizonylatok feldolgozása határidõre befejezõdött. A feldolgozás az elõzõ éves adatokhoz viszonyítva a következõk szerint alakult. K-jelű adatszolgáltatások feldolgozásának állása Összes átvett tételszám Ellenőrzött hibátlan tételek száma Központi feldolgozásra leválogatott tételek száma M29-es adatszolgáltatások feldolgozásának állása Összes átvett tételszám Ellenőrzött hibátlan tételek száma Központi feldolgozásra leválogatott tételek száma Az összes átvett tételszám (M29-es és K-jelû együtt) az elmúlt év azonos idõszakához viszonyítva darabbal nõtt (2008-ban db, ben db). A növekedés oka elsõdlegesen a évben két újonnan bevezetett nagy tételszámú kontroll adatszolgáltatásra vezethetõ vissza. A évben a K jelû kontroll adatszolgáltatásoknak mindössze 0,5 százaléka érkezett mágneses adathordozón, a többit már elektronikus úton küldték be az adózók, ez megfelel az egy évvel korábbi idõszaknak. Az egyszerûsített személyi jövedelemadó bevallásokra vonatkozó ajánlatok elkészítésének idõpontjáig a szükséges kontroll adatszolgáltatások az adóhivatalnak rendelkezésére álltak. A társasági adóbevallások feldolgozása A nyilvántartott bevallások számát a következõ táblázat mutatja. Megnevezés 0728, , 0829 Változás együtt együtt százalék Nyilvántartott bevallás (db) ,5 Feldolgozott bevallás (db) ,3 Teljesítés (százalék) 96,9 97,7 101,2 A nyilvántartásba vett bevallások száma az elõzõ évhez viszonyítva összességében 4,5 százalékkal nõtt. Az önellenõrzések aránya (2,2 százalék) a teljes bevallásszámhoz viszonyítva az elmúlt évhez képest nem változott. Ugyancsak változatlan az egyszeres könyvvitelt vezetõ adózók aránya (2,1 százalék). A társasági adóbevallás benyújtására kötelezett adózók 89,7 százaléka nyújtotta be bevallását, ez az arány 0,17 százalékkal több, mint a megelõzõ évben. Az áfabevallások feldolgozása A havi és negyedéves áfabevallások számainak öszszehasonlító adatai

15 AZ APEH VILÁGA 15 Megnevezés Megnevezés A havi áfabevallások száma növekvõ tendenciát mutat: míg évben db bevallás érkezett, év végéig a havi áfabevallások száma elérte az darabot. A vállalkozások száma növekedésének következményeként a negyedéves bevallások száma a évi darabról évben darabra növekedett. A havi és negyedéves áfabevallások számának növekedésében közrejátszott egyrészt a bevallások szerkezetének megváltozása, mely szerint a évi áfabevallásokat már nem különálló bevallásokon kellett önellenõrizni, hanem ugyanazon a bevalláson (a havi áfabevallások 8,2 százaléka, míg a negyedéveseké 6,4 százalék önellenõrzés), másrészt az adózói kör változása, mely alapján az éves áfabevallók egy része évben már havi vagy negyedéves bevallóvá vált. Ez a változás jól látszik a következõ táblázatban. Az éves áfabevallások számának alakulása Megnevezés Havi áfabevallások százalék Nyilvántartott bevallás (db) ,6 Feldolgozott bevallás (db) ,0 Feldolgozott (százalék 98,2 97,7 99,5 Havi áfabevallások százalék Nyilvántartott bevallás (db) ,3 Feldolgozott bevallás (db) ,3 Feldolgozott (százalék 96,3 95,4 99,1 Éves áfabevallások százalék Nyilvántartott bevallás (db) ,5 Feldolgozott bevallás (db) ,4 Feldolgozott (százalék 94,2 94,1 99,9 Az áfabevallások benyújtására kötelezett adózók havi bevallások esetében kb. 97, negyedéves bevallók esetében kb. 94, míg éves bevallók esetében kb. 90 százalékban teljesítik bevallási kötelezettségüket. Járulékbevallások feldolgozása Hivatalunkhoz évre vonatkozóan december 31-ig mintegy 7,1 millió járulékbevallás érkezett, amely 8 százalékkal elmaradt az elmúlt évben benyújtott bevallások darabszámától, azonban a bevallási kötelezettség teljesítésében a évinél magasabb az adózói fegyelem. A bevallások darabszámának csökkenése csak látszólagos, mivel a évben bevezetett új nyomtatványon már nyilatkoztak az adózók nemleges bevallási kötelezettségükrõl (0901, 0965, 0908, 0958). A 09NY jelû nyilatkozatból több mint 840 ezer db érkezett hivatalunkhoz, melyen az adózók mintegy 6,4 millió havi bevallásról adtak információt. Az internetes bevalláskitöltõ programok használatának tapasztalatai Az összes nyilvántartott bevallás mennyiségéhez viszonyítva a bevalláskitöltõ programmal készített bevallások terén lényeges változás nem tapasztalható az elõzõ évhez képest. A törvényi változások, illetõleg a megváltozott adózói szokások következtében az szja bevallásokon kívül (amelyeknek évben 56,9 százalékát 2D beolvasóval, 26,5 százalékát kézzel rögzítették be az igazgatóságokon) továbbra is elenyészõ mennyiségû azon bevallásoknak a száma, amelyeket az adózók nyomdai úton elõállított bevallás használatával, papíralapon nyújtottak be az adóhatósághoz. A papíralapon benyújtott bevallások aránya a személyi jövedelemadó bevallásokon kívül évben már nem haladja meg a 0,4 százalékot. A bevallások elektronikus úton történõ beküldése nagymértékben csökkentette a bevallások kitöltése során vétett számolási, átírási hibákat, az aláírás elfelejtését, illetõleg az egyes bevallási lapok kihagyását a postai csomagból. A hibák zömmel az

16 16 AZ APEH VILÁGA olyan adózói elírásokból, figyelmetlenségekbõl következnek be, amelyeket a kitöltés során az adóhivatal által készített és az interneten megjelentetett kitöltõ-ellenõrzõ programmal nem lehet kiszûrni és csak a késõbbiekben valamely egyéb vizsgálat alkalmával derül ki, hogy nem a megfelelõ adat került be a bevallásba. A bevallások feldolgozását, javítását, a kötelezettségeknek az adózók folyószámlájára történõ könyvelését felgyorsította a beküldéstõl az adózók kiértesítéséig terjedõ folyamatra bevezetett elektronikus út kiszélesítése. Költségvetési támogatások folyósítása évben 315 milliárd forint költségvetési támogatást utalt ki az adóhivatal. Ez az összeg jelentõsen meghaladja a évben folyósított támogatások összegét, amely 216,2 milliárd forint volt. A évben kiutalt összegbõl agrártámogatásokra 6,7 milliárd forintot (44,9 ezer tételt) folyósított az adóhatóság, ez a szám évben 12,3 milliárd forint volt. (az egyéb támogatások 308,3 milliárd forintot tettek ki). Az agrártámogatások folyósítása során az agrártámogatási számlákon esetenként fedezethiány jelentkezett, amely hiányzó pénzeszközt az adóhivatal jelzését követõen a szaktárca soron kívül biztosított. I/5. A START kártya, a START PLUSZ kártya és a START EXTRA kártya A START-kártya, amely tulajdonosának elhelyezkedését, foglalkoztatását könnyíti, továbbra is igen népszerû. A START-kártya 2005 októbere óta váltható ki és eddig több mint 140 ezer pályakezdõ fiatal igényelte és kapta meg az adóhatóságtól. Az évenként kiadott START-kártyák száma A START PLUSZ és EXTRA kártya július 1-je óta egészíti ki a START-programot. A tartósan álláskeresõk, továbbá a gyermekgondozási segély mellett, vagy annak lejártát követõen munkát vállaló kismamák munkába állását a START PLUSZ kártya segíti. A START EXTRA kártya pedig az alapfokú végzettséggel rendelkezõ vagy 50. életévüket betöltött álláskeresõk elhelyezkedését könnyíti meg. A START PLUSZ és EXTRA kártya által biztosított kedvezményeket, ezáltal a kártyák tulajdonosának foglalkoztatását az Európai Unió támogatja, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával. A 2009-as év végéig az adóhatóság db START PLUSZ kártyát és db START EXT- RA kártyát állított ki a jogosultak részére. I/6. Biztosítási jogviszony rendezése Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által januártól kezdõdõen fõ azon átadott magánszemélyek száma (ún. piros lámpás adózó), akik esetében a Tbj. rendelkezései értelmében az állami adóhatóság elõzetesen értesíteni köteles a magánszemélyt az egészségügyi szolgáltatásra jogosultságának tisztázása érdekében.

17 AZ APEH VILÁGA 17 Az OEP által átadott fõ magánszemély közül a nyilvántartásunk vizsgálata alapján, a kiértesítést megelõzõen az OEP részére fõ magánszemély adatait küldtük vissza elsõ körben, tekintettel arra, hogy ezen magánszemélyeket nem kell felszólítanunk a biztosítási jogviszony rendezése céljából. Az APEH-nál tisztázásra maradt fõ kiértesítendõ magánszemély. A magánszemélyes kiértesítõ levelek kiküldése megkezdõdött, azon foglalkoztatók/ önfoglalkoztatók kiértesítésével egyetemben, akik/amelyek esetében a piros lámpás magánszemély az OEP adatátadásában megjelölt idõpontot követõen az állami adóhatóság nyilvántartása alapján nem rendelkezett bejelentett nyitott vagy zárt biztosítási jogviszonnyal, de rá vonatkozóan biztosítási jogviszonyt eredményezõ havi adó- és járulékbevallást nyújtottak be. Piros lámpás adózók egészségügyi szolgáltatásjogosultságának állami adóhatósági felülvizsgálata (összesített számadatok: január november) I/7. Az egyszerûsített vállalkozói adó A évben az egyszerûsített vállalkozói adóról szóló, többször módosított évi XLIII. törvény (továbbiakban: evatörvény) hatálya alá tartozó adózók közül évközben 982 fõ egyéni vállalkozó és 1094 db társas vállalkozás, azaz mindösszesen 2076 db adózó egyszerûsített vállalkozói adóalanyisága szûnt meg. A 982 fõ egyszerûsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) hatálya alá tartozott egyéni vállalkozó közül 126 adózó jelentette be, hogy nem felel meg az evatörvény 3. (1) bekezdésében foglaltaknak, ezért kéri az evaalanyiságának megszüntetését, 16 esetben pedig az igazgatóságok észlelték a törvényben meghatározott feltételek hiányát. A évben az eva hatálya alá tartozó adózók közül az objektív igazolási határidõn belül 833 fõ egyéni vállalkozó tett olyan irányú bejelentést, hogy annak ellenére, hogy az evatörvényben foglalt valamennyi feltételnek megfelelnek, a adóévben adókötelezettségeiket már nem az evaalanyokra vonatkozó rendelkezések szerint kívánják teljesíteni. További 1 fõ egyéni vállalkozó jelentette be, hogy már decemberében, az eva hatálya alá történõ bejelentkezés idõpontjában sem felelt meg az evaalanyiság választására jogosító feltételeknek, ezért visszamenõlegesen, január 1-jei hatállyal kéri evaalanyiságának megszüntetését, illetve 6 esetben az igazgatóságok észlelték az evaalanyiság jogszerûtlen választásának tényét, és január 1-jei visszamenõleges hatállyal megszüntették azt fõ egyéni vállalkozó a évben technikai megszûnt állapotba került (megszûnt, de még van adókötelezettsége), 2827 fõ egyéni vállalkozó végleg megszûnt, 3 fõ egyéni vállalkozónak pedig az adószáma alkalmazásának felfüggesztését követõen törölte az adószámát az állami adóhatóság. Az 1094 db eva hatálya alá tartozott társas vállalkozás közül 466 db társas vállalkozás jelentette be, hogy nem felel meg az evatörvény 3. (1) bekezdésében foglaltaknak, ezért kéri az evaalanyiságának megszüntetését, 46 esetben pedig az igazgatóságok

18 18 AZ APEH VILÁGA észlelték a törvényben meghatározott feltételek hiányát. A évben az eva hatálya alá tartozó adózók közül az objektív igazolási határidõn belül 572 db társas vállalkozás tett olyan irányú bejelentést, hogy annak ellenére, hogy az evatörvényben foglalt valamennyi feltételnek megfelelnek, a adóévben adókötelezettségeiket már nem az evaalanyokra vonatkozó rendelkezések szerint kívánják teljesíteni. További 8 db társas vállalkozás jelentette be, hogy már decemberében, az eva hatálya alá történõ bejelentkezés idõpontjában sem felelt meg az evaalanyiság választására jogosító feltételeknek, ezért visszamenõlegesen, január 1-jei hatálylyal kéri evaalanyiságának megszüntetését, illetve 2 esetben az igazgatóságok észlelték az evaalanyiság jogszerûtlen választásának tényét, és január 1-jei visszamenõleges hatállyal megszüntették azt. 50 db társas vállalkozás a évben technikai megszûnt állapotba került (megszûnt, de még van adókötelezettsége), 79 db társas vállalkozás végleg megszûnt, 36 db társas vállalkozásnak pedig az adószáma alkalmazásának felfüggesztését követõen törölte az adószámát az állami adóhatóság. Az evatörvény hatálya alá a évre történõ bejelentkezés Az evatörvény hatálya alá újonnan bejelentkezõ adózóknak a évre vonatkozóan az egyszerûsített vállalkozói adózás választását december 1-je és 21-e között, az erre a célra rendszeresített 09T103 számú, illetve 09T203 számú adatbejelentõ lapon, a székhelyük szerint illetékes APEH regionális igazgatóságon kellett bejelenteniük. Egyéni vállalkozók az egyszerûsített vállalkozói adóalanyiság választására nyitva álló határidõig, a 10JNY számú nyomtatványon nyilatkozhattak arról is, hogy a társadalombiztosítási járulékot, a nyugdíjjárulékot (tagdíjat), valamint a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulékokat havonta a tevékenység piaci értékét meghaladó járulékalap után fizetik meg. Az eva hatálya alá évre bejegyzett adózók gazdálkodási formakód szerinti megoszlása Az evaalanyiság megszûnésének leggyakrabban elõforduló okai évben 4423 fõ egyéni vállalkozó és 6590 db társas vállalkozás, azaz mindösszesen db adózó nyújtott be eva-adatlapot, illetve 21 fõ egyéni vállalkozó nyilatkozott a 10JNY számú nyomtatványon arról, hogy a társadalombiztosítási járulékot, a nyugdíjjárulékot (tagdíjat), valamint a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulékokat havonta a tevékenység piaci értékét meghaladó járulékalap után fizeti meg.

19 AZ APEH VILÁGA 19 A feldolgozott adatlapok alapján a évre az eva hatálya alá újonnan bejelentkezõ adózók közül 2121 fõ egyéni vállalkozó, illetve 3822 db társas vállalkozás, azaz mindösszesen 5943 db adózó bejelentkezését fogadták el az igazgatóságok. A 3822 db eva hatálya alá bejegyzett társas vállalkozás közül 1984 db korlátolt felelõsségû társaság, 1659 db betéti társaság, 149 db ügyvédi iroda, 27 db közkereseti társaság és 3 db egyéb szövetkezet. A feldolgozott adatlapok alapján az eva hatálya alá a évre újonnan bejelentkezõ adózók közül 240 fõ egyéni vállalkozó, illetve 606 db társas vállalkozás, azaz mindösszesen 846 db adózó bejelentkezését utasították el az igazgatóságok. Az eva hatálya alá bejelentkezõ adózók elutasítási okok szerinti megoszlása Amennyiben az eva hatálya alá bejelentkezõ adózók a bejelentés idõpontjában az adóhivatal nyilvántartása szerint az evatörvényben foglalt valamennyi feltételnek megfeleltek (ideértve az evaalanyiság adóévére meghatározott feltételeket is), akkor a választásuk elfogadásáról a benyújtott adatlapok hivatalosan kitöltött egy példányának visszaküldésével értesítettük az érintett adózókat. Abban az esetben, ha az evatörvényben foglalt feltételeknek nem feleltek meg, elutasító határozatot, amennyiben pedig a kérelmüket határidõn túl nyújtották be, végzést kaptak. Azon a évben az eva hatálya alá tartozó adózók, akik annak ellenére, hogy az evatörvényben foglalt valamennyi feltételnek megfeleltek, az evatörvény 10. (3) bekezdésében foglaltak alapján a adóévben adókötelezettségeiket már nem az evaalanyra vonatkozó rendelkezések szerint kívánták teljesíteni, ezen irányú bejelentésüket szintén a 09T103-as számú, illetve a 09T203-as számú adatbejelentõ lapon tehették meg. Ebben az esetben az érintett adózókat evaalanyiságuk megszûnésérõl értesítõlevélben tájékoztatták az igazgatóságok. A évben az eva hatálya alá tartozó adózók a kijelentkezésre irányuló bejelentésüket kötelesek voltak megtenni, ha december 21-én nem feleltek meg az evatörvényben meghatározott bármely feltételnek, vagy az állami adóhatóságnál, a vámhatóságnál, továbbá az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozásuk volt. Amennyiben az érintett adózók az elõzõekben említett bejelentésüket jogszerûtlenül nem tették meg, az igazgatóságok felülvizsgálták és hivatalból kezdeményezték az evaalanyiságuk törlését, tekintettel arra, hogy az evatörvény 3. (1) bekezdés a) pontja kimondja, hogy az adózók evaalanyisága megszûnik, ha az evatörvény 10. (3) bekezdésében foglalt bejelentésüket december 21-ig jogszerûtlenül nem tették meg. A fentiek értelmében megvizsgáltuk, hogy a évben az eva hatálya alá tartozó azon adózók, akik az említett határidõig nem jelentették be, hogy a adóévben adókötelezettségeiket már nem az evaalanyokra vonatkozó rendelkezések szerint kívánják teljesíteni, december 21-én valóban megfeleltek-e az evatörvényben meghatározott valamennyi feltételnek (ideértve az evaalanyiság adóévére meghatározott feltételeket is).

20 20 AZ APEH VILÁGA Azon adózók evaalanyiságát, akik a vizsgálat alapján a adóévre nem jogosultak az evaalanyiságra, megszüntették az igazgatóságok. I/8. Az szja 1+1 százalékos nyilatkozatok feldolgozása A magánszemélyek 2009-ben a tizenharmadik alkalommal ajánlhatták fel a személyi jövedelemadójuk meghatározott részének 1 százalékát valamely közhasznú tevékenységet folytató szervezet, 1998-tól pedig a civil szervezetre szóló nyilatkozat mellett plusz 1 százalékot egyház, vagy kiemelt költségvetési elõirányzat javára. Az szja 1+1 százalékos felajánlások kezelése nem kapcsolódik szorosan hatóságunk adóztatási tevékenységéhez, mivel a törvényi elõírások betartatása mellett lényegében közvetítõ szerepet vállalunk a rendelkezõ magánszemély és az általa megjelölt civil szervezet és/vagy egyház (kiemelt költségvetési elõirányzat) között. A civil szervezetek részére amennyiben a szervezetek igazolják, hogy a törvényi feltételeknek megfelelnek átutaljuk a felajánlott összeget, azonban az egyházak tekintetében csak összesítést végzünk, az átutalás az Oktatási és Kulturális Minisztérium feladata. A jogszabály módosítással és a kedvezményezetti eljárással kapcsolatosan néhány jelentõs változást kívánunk kiemelni a továbbiakban. A évben elsõ alkalommal, külön kérés nélkül, elektronikus úton értesülhettek a évi érvényes rendelkezésük teljesítésérõl a évi személyi jövedelemadó bevallásukat, illetõleg egyszerûsített személyi jövedelemadó bevallásukat elektronikus úton benyújtó rendelkezõ magánszemélyek. A bevallásukat nem elektronikus úton benyújtó, illetõleg munkáltatói adómegállapítás útján elszámoló rendelkezõ magánszemélyek kérésükre, amennyiben ügyfélkapuval rendelkeznek, ugyancsak értesítést kaphattak az érvényes rendelkezésük teljesítésérõl. A rendelkezõ magánszemélyek érvényes nyilatkozataiban megjelölt szervezetek részére szeptember 1-jéig küldtük meg az egyházaknak a tájékoztató, illetõleg a civil szervezeteknek a felhívó-tájékoztató levelet. Abból kiindulva, hogy az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról szóló közleményt kizárólag elektronikus úton nyújthatták be az állami adóhatósághoz a civil kedvezményezettek a évben, továbbá a törvényi feltételek igazolásának egyszerûsítése és a költségek csökkentése céljából az elmúlt évek gyakorlatától eltérõen nem képezte a felhívó-tájékoztató levél mellékletét az adatlap (a évben 0937A számú adatlap). Az adatlap szeptember 1-jétõl az APEH internetes honlapjáról letölthetõ volt, és kitöltve postai úton, személyesen, vagy elektronikus úton kellett eljuttatni az állami adóhatóság részére. Az Szf. tv. 4. (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezett nem jogosult az szja 1 százalékos összegre, ha augusztus 1. napja és az általa tett nyilatkozat idõpontja között köztartozása állt fenn. Azonban kivételes méltányosságot érdemlõ esetben az állami adóhatóság eltekinthet a fentiekben ismertetett, köztartozásra vonatkozó feltétel meglététõl. Kivételes méltányosságot érdemel különösen, ha az szja 1 százalékos összeg átutalásának meghiúsulása a kedvezményezett alapvetõ céljának elérését súlyosan veszélyezteti. A kivételes méltányosság gyakorlása esetén az szja 1 százalékos összeg átutalását az állami adóhatóság akkor teljesítheti, ha ezt megelõzõen a kedvezményezett a fennálló köztartozását rendezi. A nyilatkozatok feldolgozása során szigorú adatvédelmi elõírásokat kell betartanunk, azaz a nyilatkozatokat a bevallásoktól elkülönítetten kell feldolgoznunk, külön a rendelkezõ magánszemély azonosító adatait és külön a nyilatkozatokat. A feldolgozást követõen a magánszemély azonosító adatait tartalmazó okiratokat, borítékokat és a nyilatkozatokat

A évi szja 1+1%-ának idei felajánlásairól

A évi szja 1+1%-ának idei felajánlásairól A 2014. évi szja 1+1%-ának idei felajánlásairól A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (Szf. tv.) alapján a magánszemélyek

Részletesebben

Tények, információk az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal szervezetérõl és annak 2008. évi tevékenységérõl

Tények, információk az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal szervezetérõl és annak 2008. évi tevékenységérõl 2008 Tények, információk az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal szervezetérõl és annak 2008. évi tevékenységérõl ELÕSZÓ Idén 10. alkalommal jelenik meg az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal elõzõ évi

Részletesebben

Adóigazolás, együttes adóigazolás

Adóigazolás, együttes adóigazolás Adóigazolások 2011: az egyes igazolásokra vonatkozó részletes tudnivalók. Az adóhatóság adóigazolást az adózó kérelmére állít ki. Az eljárás az ügyfél kérelmére indul. Az igazolást a nyilvántartásban szereplő

Részletesebben

Tények, információk az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal szervezetérõl és annak 2006. évi tevékenységérõl

Tények, információk az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal szervezetérõl és annak 2006. évi tevékenységérõl Tények, információk az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal szervezetérõl és annak 2006. évi tevékenységérõl ELÕSZÓ Tisztelt Olvasó! Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal történetében a 2006. esztendõ

Részletesebben

Tények, információk az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal szervezetérõl és annak 2007. évi tevékenységérõl

Tények, információk az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal szervezetérõl és annak 2007. évi tevékenységérõl 2007 Tények, információk az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal szervezetérõl és annak 2007. évi tevékenységérõl ELÕSZÓ Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal, a nevében foglaltaktól eltérõen nem egyszerûen

Részletesebben

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza.

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza. 2005. évi CLXIII. törvény az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek

Részletesebben

Tények, információk az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal szervezetérõl és annak 2004. évi tevékenységérõl

Tények, információk az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal szervezetérõl és annak 2004. évi tevékenységérõl Tények, információk az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal szervezetérõl és annak 2004. évi tevékenységérõl ELÕSZÓ Tisztelt Olvasó! Hatodik alkalommal jelenik meg az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 14MKOZ közleményhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 14MKOZ közleményhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 14MKOZ közleményhez A 14MKOZ elnevezésű nyomtatványt (továbbiakban: közlemény), amely a személyi jövedelemadó meghatározott részében az adózó rendelkezése szerint részesített, jogutód

Részletesebben

A legfontosabb éves bevallások

A legfontosabb éves bevallások A legfontosabb éves bevallások 1353. bevallás A 2013. adóévről szóló 1353 számú bevallási nyomtatvány: a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás,

Részletesebben

Tények, információk az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal szervezetérõl és annak 2005. évi tevékenységérõl

Tények, információk az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal szervezetérõl és annak 2005. évi tevékenységérõl 06-Szveg-01.qxd 2006.04.26. 13:00 Page 1 Tények, információk az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal szervezetérõl és annak 2005. évi tevékenységérõl 06-Szveg-01.qxd 2006.04.26. 13:00 Page 3 ELÕSZÓ Tisztelt

Részletesebben

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (okmányirodai regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel)

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (okmányirodai regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (okmányirodai regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Miről olvashat a tájékoztatóban? Az elektronikus úton intézhető

Részletesebben

10T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

10T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 10T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁG REGSZTRÁCÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK TRONKUS NTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett,

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

1.) Adó-, együttes adó-, jövedelem-, és illetőségigazolások kiadása

1.) Adó-, együttes adó-, jövedelem-, és illetőségigazolások kiadása Az APEH stratégiai célkitűzései között szerepelnek az egyes adókötelezettségek teljesítését támogató, egyben az adminisztrációs terheket csökkentő és az adózók számára kényelmesebb ügyfélkapcsolati megoldások

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

38. számú információs füzet. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 2010-től az önkormányzati adóhatóságok részére

38. számú információs füzet. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 2010-től az önkormányzati adóhatóságok részére 38. számú információs füzet A helyi iparűzési adóval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 2010-től az önkormányzati adóhatóságok részére A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Bevezetés. A HIPA meghatározott részéről történő rendelkezés különös szabályai

Bevezetés. A HIPA meghatározott részéről történő rendelkezés különös szabályai Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 60/2009. (XI. 27.) számú a helyi iparűzési adó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról (egységes szerkezetben) Bevezetés E rendelet

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016.

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010.

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 14EGYREG számú adatlaphoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 14EGYREG számú adatlaphoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 14EGYREG számú adatlaphoz E nyomtatványt a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról I. Jogszabályi háttér A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai

Részletesebben

Adónaptár 2006. 2006. január

Adónaptár 2006. 2006. január Adónaptár 2006 2006. január jan. 12. jan. 15. (jan. 16.) jan. 20. az igazoláson szereplő, a kifizető által le nem vont adó, adóelőleg megfizetése a magánszemély, az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010.

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-től kezdődő adóéveket érintően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési

Részletesebben

Társasági adó, SZJA és EVA bevallások, az 1+1%-os felajánlások tapasztalatai

Társasági adó, SZJA és EVA bevallások, az 1+1%-os felajánlások tapasztalatai Társasági adó, SZJA és EVA bevallások, az 1+1%-os felajánlások tapasztalatai Dr. Varga Árpád elnökhelyettes Budapest, 2010. szeptember 14. 1 A társasági adó bevallást benyújtó vállalkozások 2009. évi adózásának

Részletesebben

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Készítette: Nagy László főosztályvezető NAV Észak-Budapesti Adóigazgatósága A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget

Részletesebben

Tisztelt Adózó! 1. EGYKE-Főlap, EGYKE-01-A és EGYKE-02 lap. Az adatlapot törvényes képviselőként nyújtom be

Tisztelt Adózó! 1. EGYKE-Főlap, EGYKE-01-A és EGYKE-02 lap. Az adatlapot törvényes képviselőként nyújtom be Tisztelt Adózó! Kérjük, válasszon az alábbi pontok közül a pontokhoz írt leírásnak megfelelően annak érdekében, hogy a nyomtatványkitöltő program a megfelelő lapokat ajánlja fel Önnek az adatlap kitöltéséhez.

Részletesebben

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény az országgyűlés által elfogadott, az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról

Részletesebben

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történ intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel)

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történ intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történ intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Miről olvashat a tájékoztatóban? Az elektronikus úton intézhető

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 09KOZ számú közleményhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 09KOZ számú közleményhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 09KOZ számú közleményhez Ezen nyomtatványt (továbbiakban: közlemény), amely a személyi jövedelemadó meghatározott részében az adózó rendelkezése szerint részesített kedvezményezettnek

Részletesebben

Személyi jövedelemadózás 2017-ben. Előadó: Sinkáné dr. Csendes Ágnes adóügyi szakfőigazgató Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Személyi jövedelemadózás 2017-ben. Előadó: Sinkáné dr. Csendes Ágnes adóügyi szakfőigazgató Nemzeti Adó- és Vámhivatal Személyi jövedelemadózás 2017-ben Előadó: Sinkáné dr. Csendes Ágnes adóügyi szakfőigazgató Nemzeti Adó- és Vámhivatal Személyi jövedelemadó bevallás 2015. A 2015-ös adóévre vonatkozó személyi jövedelemadó

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai dr. Horváth Gábor 2015. január 2015. évi Art. módosítások I. A módosításokat a 2014. évi LXXIV. törvény tartalmazza! Alapelvek Az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2013. évi Szja 1+1%-ról a 2014. rendelkező évben tett felajánlásokról

TÁJÉKOZTATÓ a 2013. évi Szja 1+1%-ról a 2014. rendelkező évben tett felajánlásokról TÁJÉKOZTATÓ a 2013. évi Szja 1+1%-ról a 2014. rendelkező évben tett felajánlásokról A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

13KOZ Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról

13KOZ Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról 13KOZ Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról Nemzeti Adóés Vámhivatal [A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Adóigazgatás,

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

BEVALLÁS. az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására

BEVALLÁS. az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására Adó- és Pénzügy i Ellenőrzési Hiv atal HIVATAL (A) 0436 BEVALLÁS az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására Benyújtandó 1 példányban az illetékes

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K50 jelű, a hitelintézet és a kincstár adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2014. évi kifizetéséről elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A

Részletesebben

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát. TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Páciensünk! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 2008. január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát. Tájékoztatásul alább felsoroljuk a teljesség

Részletesebben

Útmutató az szja 1%-ának felajánlásáról, a nyilatkozatok kitöltéséről, és más tudnivalók

Útmutató az szja 1%-ának felajánlásáról, a nyilatkozatok kitöltéséről, és más tudnivalók Útmutató az szja 1%-ának felajánlásáról, a nyilatkozatok kitöltéséről, és más tudnivalók 1. Ki ajánlhatja fel személyi jövedelemadója 1 %-át? Az a magánszemély, akinek adófizetési kötelezettsége van, s

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) egy olyan kedvező adózási módot jelent, amely a vállalkozások meghatározott köre számára összehasonlítva

Részletesebben

Helyi iparűzési adóbevallás

Helyi iparűzési adóbevallás Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 4263 Nyírmártonfalva, Kossuth u. 38. ( 52/207-021, 6 52/207-013 Helyi iparűzési adóbevallás... adóévről Nyírmártonfalva önkormányzatának illetékességi területén folytatott

Részletesebben

KATA KIVA ésaktuáliskérdések

KATA KIVA ésaktuáliskérdések KATA KIVA ésaktuáliskérdések Pestuka Gabriella Osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Kisadózók tételes adója Ki választhatja a Kata adózást? Akisadózóvállalkozásoktételesadójának (KATA)alanyaazaz

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény

Családi járulékkedvezmény Családi járulékkedvezmény 24/A. (1) Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított és - a családi kedvezményt megosztással érvényesít ő- biztosított házastársa, élettársa

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4.

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4. BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP gazdasági társaságok, a Ptk., vagy egyéb jogszabály

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 1108A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Hibásnak minősített

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... telephelye:... ... levelezési címe:...

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... telephelye:... ... levelezési címe:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről MONOSZLÓ önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére történő bejelentéshez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét,

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

ADÓHATÓSÁGOK. NAV-hoz tartozó adók (ah) NAV (vámhatóság) hatáskörébe tartozik Art.79. (1) Önkormányzati adóhatóság adói

ADÓHATÓSÁGOK. NAV-hoz tartozó adók (ah) NAV (vámhatóság) hatáskörébe tartozik Art.79. (1) Önkormányzati adóhatóság adói VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ ADÓHATÓSÁGOK KAPCSOLATA ADÓHATÓSÁGOK Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) adóztatási szerve, mint állami adóhatóság, NAV vámszerve, mint vámhatóság önkormányzat jegyzője

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága S A J T Ó T Á J É K O Z T A T Ó Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága 2007. január 24. A szakmai sajtótájékoztató témái: I. A magánszemélyek jövedelemadójának

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

Építményadó. Jogszabályi háttér

Építményadó. Jogszabályi háttér Jogszabályi háttér az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény; a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

Részletesebben

Tartalom KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Tartalom KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 15T1043H Bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap a természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony adatairól, ügyfélkapun történő

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről ETYEK önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről Pásztó önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról

Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 39. -ában

Részletesebben

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22 Adatlap 212 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT. Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas)

EGYSZERŰSÍTETT. Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas) EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas) Az EVA alanya lehet Egyéni vállalkozó Kft. Bt. Szövetkezet Végrehajtói iroda

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó átalányadózása

Az egyéni vállalkozó átalányadózása Átalányadó és szja 2012: az átalányadózás és adóbevallás új szabályai 2012-től. Az átalányadózásra vonatkozó szabályokat a személyi jövedelemadó törvény 50 56. -ai tartalmazzák. Az átalányadót a következő

Részletesebben

KISKISVÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA (KATA) 2012.nov. 23.

KISKISVÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA (KATA) 2012.nov. 23. KISKISVÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA (KATA) 2012.nov. 23. Adóalany lehet: az egyéni vállalkozó, Az egyéni cég, a kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság, a kizárólag magánszemély taggal rendelkező

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C.

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. Derecskei Polgármesteri Hivatal 4130 Derecske, Köztársaság út 87. Tel.: (54) 410-078, (54) 548-086 Fax: (54) 410-002 E-mail: derecskephti@t-online.hu Pénzügyi és Adóügyi Osztály "A" épület/ 9. sz. irodahelyiség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2012. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

II. HELYI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG BEJELENTÉSE (ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN) (lásd segédlet) Ft Ft Ft. aránya: aránya: aránya:

II. HELYI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG BEJELENTÉSE (ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN) (lásd segédlet) Ft Ft Ft. aránya: aránya: aránya: DERECSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4130 Derecske, Köztársaság út 87. Pénzügyi és Adóügyi Osztály "A" épület 9. sz. irodahelyiség Tel.: (54) 410-078, (54) 548-086 Fax: (54) 410-002 E-mail: derecskephti@t-online.hu

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 1108A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Hibásnak minősített

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezőberény Város Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében,

Részletesebben

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe:

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe: HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 20 adóévről Velence önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről A bevallás elektronikus úton nem kitölthető,

Részletesebben

Időarányosan jól alakultak Egerben az első negyedéves adóbevételek

Időarányosan jól alakultak Egerben az első negyedéves adóbevételek 1 Időarányosan jól alakultak Egerben az első negyedéves adóbevételek A 2016. első negyedévi befizetési határidőket követően Eger Megyei Jogú Város adóbevételi adatai továbbra is bizakodásra adhatnak okot.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló 2011. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS. Előadó: Szűcs Józsefné APEH Észak-Alföldi Régió Bevallási Osztály 2. Főosztályvezető-helyettes

VÁLTOZÁSOK TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS. Előadó: Szűcs Józsefné APEH Észak-Alföldi Régió Bevallási Osztály 2. Főosztályvezető-helyettes VÁLTOZÁSOK 2009. TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS Előadó: Szűcs Józsefné APEH Észak-Alföldi Régió Bevallási Osztály 2. Főosztályvezető-helyettes Társadalombiztosítási járulék törvény A társadalombiztosítási ellátásaira

Részletesebben

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 43/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Beszámoló a 2012.

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó...

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 17T1043TEL. Bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap a természetes személyek között háztartási munkára létesített

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 17T1043TEL. Bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap a természetes személyek között háztartási munkára létesített KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 17T1043TEL Bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap a természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony adatairól, telefonon teljesített

Részletesebben

A munkahelyvédelmi akcióterv

A munkahelyvédelmi akcióterv A munkahelyvédelmi akcióterv Kapcsolattartás s a NAV-al Telefonos kapcsolattartás Tájékoztatási Call Center /TCC/ 06-40/42-42-42 Mobilhálózatokból a kék szám: 06-20/33-95-888 06-30/33-95-888 06-70/33-95-888

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1 A Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel (2-3-4-5-6) 2 A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

Ajánlott, alkalmazása nem kötelező! Elhalálozás bejelentése / Kérelem elhunyt magánszemély soronkívüli adómegállapítására

Ajánlott, alkalmazása nem kötelező! Elhalálozás bejelentése / Kérelem elhunyt magánszemély soronkívüli adómegállapítására Ajánlott, alkalmazása nem kötelező! Elhalálozás bejelentése / Kérelem elhunyt magánszemély soronkívüli adómegállapítására Alulírott (név), mint az elhunyt magánszemély (házastársa, gyermeke, szülője, testvére,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 16T1043TEL

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 16T1043TEL KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 16T1043TEL Bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap a természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony adatairól, telefonon teljesített

Részletesebben

Tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 81/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. április 29-én, 19 órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben