Az istenek a földön járnak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az istenek a földön járnak"

Átírás

1 MAURICE M. COTTERELL Az istenek a földön járnak magyar könyvklub 0

2 Tartalom A képanyag forrásai 7 Köszönetnyilvánítás 9 Bevezetés 11 Első rész Első fejezet: Fagyott trópusok, forró tengerek 19 Második fejezet: Közép-Amerika letűnt törzsei 39 Harmadik fejezet: Istenek színpada 49 Negyedik fejezet: A maja király szelleme 61 Ötödik fejezet: A bámulatos palenquei sírkő 73 Hatodik fejezet: Pakal király mozaikmaszkja 85 Hetedik fejezet: A maja-kicsék történetei I. APopolVuh 97 II. A bonampaki falfestmény 100 Nyolcadik fejezet: Ősi földek, új kinyilatkoztatások 111 Második rész Kilencedik fejezet: A szuperistenek és a csodatévők 129 Tizedik fejezet: Az élet, a halál és a világegyetem 168 Epilógus: A maják üzenete 182 Függelékek Első függelék A Naprendszer 187 I. A Nap 187 II. Az eltérően forgó mágneses mezők hatása 193 III. A napfoltciklus kilencvenhat mikrociklusa 194 IV. A Nap görbült semleges rétege 195 V. A piramis lépcsőinek jelentése 197

3 Második függelék Hogyan okoz katasztrófákat a Nap váltakozó mágneses mezeje 199 I. A pólusváltás és a pólusvándorlás 199 II. Fokozott csecsemőmutációk 201 III. Minijégkorszakok és szárazságok 201 Harmadik függelék Hogyan befolyásolja a Nap a személyiséget Negyedik függelék Hogyan befolyásolja a Nap a termékenységet I. Hogyan befolyásolja a Nap a bioritmust 211 II. Hogyan okoz a Nap rákot 213 III. Test és lélek 216 Ötödik függelék Hogyan okozta a Nap sugárzása a maják hanyatlását 219 Hatodik függelék Miért használtak a maják időciklusokat 221 Hetedik függelék PHI, az aranymetszés 222 Nyolcadik függelék Jade 228 Kilencedik függelék Kislexikon 231

4 A képanyag forrásai Ezúton szeretném megköszönni az alábbiaknak, hogy engedélyezték illusztrációik felhasználását: Ábrák és szövegillusztrációk Maurice Cotterell: l/a, 1/b, 1/c, 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 12., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 23., 24., 25., 27., 28., 29., 32/a, 32/b, 33., 34., 35., 36., 37., 38., 40, 44., 45., 49., 53., 54., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 65., 66., 68., 69., 71., 72., 74., 75., 76., 79., 80., 82., 85. ábrák. 2. ábra: Novorisk Ügynökség (London); 8. ábra: Gerald Eveno munkája, a The World's Last Mysteries nyomán (Readers Digest, Franciaország); a 13., 55., 56. ábrák G. T. Bettany The World's Religions című könyvéből származnak (Ward Lock & Co., London, 1890); a 26. ábra Augustin Viliágra 1952-es munkája; a 30. ábrát a Mythology: An Illustrated Encyclopaedia című műből vettük át (W. H. Smith); a 31. ábrát a Werner Formán Archive-től kaptuk; 36., 37., 39. ábrák Heraclio Ramirez munkái nyomán (Maya Designs of Mexico, Panorama Editorial S. A.); a 43., 46., 47., 48. ábrák James Churchward munkái (1931); az 51. és 52. ábrák a Bhaktivedanta Book Trust (London) tulajdonát képezik; a 63., 64., 67., 73., (81.) ábrák Mitchell Beazley The Atlas of the Solar System című művében szerepeltek; a 77., 78. ábrák R. E. Hope-Simpson munkái (megj.: Nature Magazine, , 1978); a 83., 84., 86., 87., 88., 89., 90., 91. ábrák Kurt Roland The Shapes We Need című munkájából származnak (GINN & Co.), Paul és Julian Roland engedélyével.

5 Köszönetnyilvánítás Külön köszönet illeti Lord Rothmere-t, Sir David Englisht, Jonathan Holborow-t, Paul Dacre-t és az Associated Newspapers egész stábját, akiknek az érdeklődése és bátorítása nélkül a majákról szóló munka sohasem látott volna napvilágot; a feleségemet, Annt, a folyamatos segítségnyújtásáért és bátorításáért; Carolyn Coxt az eredeti kézirat legépeléséért; Kevin Bumst, amiért a grafikákban és a művészi kivitelezésben segített, és végül Sarah Hannigant a szerkesztésért. A fordítás során felhasznált források Popol Vuh, A maja-kiese indiánok szent könyve, Helikon Kiadó, 1984 (fordította: Boglár Lajos és Kuczka Péter) Bray, Swanson Farrington: Az Újvilág, Helikon Kiadó, 1989 A Magasztos Szózata (Bhagavad-gíta), Európa Könyvkiadó, 1987 (fordította Lakatos István) Lao-ce: Tao-tö-king, Cserépfalvi Kiadó, 1990 (fordította Karátson Gábor) Stingl, Miloslaw: A maja városok, Gondolat Kiadó, 1977

6 Láttak is, és megismertek az ég alatt mindent, ha látták. Hirtelen körbe tudtak pillantani, és mindent megláttak maguk körül az égbolton és a Föld kerek arculatán. Alig kellett egy pillanat, és már mindent észrevettek. Nem kellett járkálniuk, hogy megnézzék, mi van az Ég alatt. Csak ott álltak és néztek. Naggyá vált értelmük és bölcsességük... Szemük elsiklott az erdők, a sziklák, a tavak, a tengerek, a hegyek és a völgyek fölött. Valóban ők voltak a legnagyszerűbbek az emberek közül... A maják ősi könyve, a Popol Vuh

7 Bevezetés Ez a történet 1960-ban kezdődött egy észak-angliai mezőn, és harmincöt évvel később Mexikó dzsungeleiben ért véget egy piramis lábánál. A galambok verdestek a kalitkában kiszabadulásukra várva. Azután a magasba röppentek, csattogtak a szárnyaik, mintha csak tapsoltak volna, két kört írtak le, mielőtt a felhők fölé szálltak, majd elindultak az otthonuk felé. Nyolcéves szívemet megrezdítették a madarak, ahogy cikcakkban elrepültek, és magamra hagytak a mezőn a kérdéssel: hogyan találják meg az utat hazafelé? Nem tudni, hogyan találnak haza a galambok. Senki nem tudja, honnan kapja tudását a pók hálója szövéséhez. Megválaszolatlan, miért esnek le a dolgok, ha leejtjük őket. Úgy tűnik, ha valaki nem tud valamit, akkor ad neki egy nevet, és mintha azzal minden rendben is volna: mert postagalamb"; öröklés"; gravitáció"... Ahogy felnőttem, egyre mélyebbre hatoltak a kérdéseim: Ki vagyok? Miért élek? Miért fogok meghalni? Miért van egyáltalán élet? És senki nem tudott válaszolni. Tizenkét évvel később, egy vihar után egy hajó fedélzetén, a szürke felhők alatt néztem a kormányost, aki az iránytű nyomán jobbra-balra irányította a hajót, esetenként a követendő iránnyal ellentétesen, és az jutott eszembe, hogy a galamb talán a Föld mágneses mezeje alapján tájékozódik. A cikcakkban haladás lehetővé teszi, hogy érzékelje a mágneses mezőt, a repülési út kompenzálja az eltéréseket, és ezek együttesen eredményezik a cél felismerésének és az odatalálásnak a mechanizmusát. A hosszú utakon keletről nyugatra a nyugtalan legénység mind- 11

8 AZ ISTENEK A FÖLDÖN JÁRNAK örökké egy lépéssel lemaradt az aznap mögött, ahogy minden egyes napkelténél megcsalta őket a bioritmusuk, és ekkor felötlött bennem, hogy mindannyiunkban ketyeg egy biológiai óra". A legénység határozottan boldogabbnak látszott olyankor, amikor északról délre és nem keletről nyugatra hajózott, mely utóbbi elviselhetetlenebbé tette a honvágyukat". Ám a két irány között egyetlen valóságos különbség mutatkozik: nevezetesen a Föld mágneses mezeje februárjában, egy hideg, borús napon a manchesteri tengeri csatornán léptem rádiós tisztként első hajóm fedélzetére. Az elkövetkező hetekben dél felé vettük az irányt, hogy a Jóreménység fokát megkerülve Kínába jussunk. A rádiójeleim hamarosan torzulni kezdtek a napsugárzásnak a felső atmoszférát érintő zavaró hatására - a jelenség nem ért teljesen váratlanul, mivel a Nap elérte tizenegy és fél éves napfolt- és egyben sugárzásciklusának csúcsát. Kínában akkor a Kakas évét írták, és az a valahai kínai, aki a Nap felszínén található fekete foltok megszámolásával elsőként számolta ki ezt a ciklust, körülbelül kétezer évvel ezelőtt ugyanilyen évben tette felfedezését. A Kakas éve azon tizenkettő közé tartozik, melyeket asztrológiai előrejelzéseikben használnak a kínaiak. Nagyjából ez idő tájt kezdtem el tűnődni a kínai naptár és a Nap 11,5 éves ciklusa közötti egyáltalán nem meglepő összefüggésen ben James Van Allén, a NASA mérnöke felfedezte a Föld körüli energiaövek létezését: voltaképpen a Napból származó, a Föld gravitációs és mágneses mezejének fogságába ejtett részecskék öszszességéről van szó ben a Mariner-II űrszonda olyan adatokat küldött a Földre, melyek vitathatatlanul igazolták, hogy a Nap tekintélyes mennyiségű részecskét sugároz ki: ezek együttesét nevezzük napszélnek" ben Jeff Mayo angol asztrológus a Londoni Pszichiátriai Intézet munkatársával, Hans Eysenk professzorral együtt pszichológiai tárgyú kérdéssorozatot állított össze, mellyel azt igyekeztek bizonyítani, hogy tényleges kapcsolat áll fenn a személyiség és a napjel-asztrológia kijelentései között ben Iáin Nicholson professzor felfedezte, hogy amikor a Nap részecskéi csapdába esnek a Van Allen-övekben, akkor megváltozik a Föld mágneses mezeje ben az Oakland University munkatársa, A. Lieboff professzor lombikbébikkel folytatott kísérletezés közben észrevette, hogy a labo- 12

9 BEVEZETÉS ratórium világításából eredő mágneses mezők hatással vannak a magzatokra. Az én szerepem mindebben csak 1986-ban tisztázódott egyértelműen, amikor egybegyűjtöttem mindezt az anyagot, és elsőként mutattam ki, hogy amikor a sugárzás elhagyja a Napot, és csapdába esik a Van Allen-övekben, megváltozik a Föld mágneses mezeje. Okfejtésem kimutatta, hogy a Nap tizenkétféle sugárzást hoz létre az egyes években, és ez okozza a mágneses mezők tizenkét fajtájának a kialakulását. A Földön ez a tizenkétfajta sugárzás tizenkétfajta genetikai mutációt hoz létre a korán megtermékenyített petesejtek fejlődő kromoszómáiban, és ez tizenkétféle alapvető személyiségjegyet eredményez. Az 1920-as évek ikreken folytatott kísérletei óta köztudomású ugyanis, hogy az alapvető személyiségjegyek genetikailag meghatározottak. Pontosan ezt kerestem: az asztrológia tudományos alapját. Ez az álláspont nem bizonyult népszerűnek, és az asztrológusok sem ezt akarták hallani; hevesen ellenálltak, mivel mindannyian azt vallották, hogy az asztrológiai számítások szempontjából a születés, nem pedig a fogantatás pillanata a döntő. A biológusokat nem érdekelte, a csillagászok sem így gondolkodtak, így ügyet sem vetettek az elméletre. Ez idő tájt, 1987-ben, Reagan elnök idején a Fehér Ház egészségügyi tanácsadója, dr. Ross Aidey felfedezte azt a bioritmushormont, a melatonint, amelyre erős hatással vannak a mágneses mezők. A bioritmus ciklusa, miként azt már sokan kimutatták, 28 napig tart, ami azonos a Nap tengelyforgási idejével. Egyszerű következtetés volt párhuzamot vonni a bioritmus ciklusa és a Nap forgási periódusa között. Ám a Nap hatásainak mértékét már közel sem olyan könnyű pontos adatokkal kifejezni a melatonin hormon termelődése és a bioritmusok tükrében, mivel a viselkedést meglehetősen nehéz mértékegységekben kifejezni. Sokkal egyszerűbb a nők - ugyancsak hormonvezérlésű - menstruációs ciklusát mérni. Kutatásaim kimutatták, hogy a Nap befolyásolja a menstruációs ciklust, és ebből hamar felismertem, hogy a Nap körülbelül 28 naponként hatást gyakorol a női termékenységi hormonra. Mivel ebben a munkában segítségre volt szükségem, úgy döntöttem, hogy megvizsgálok egy hosszú távú, globális termékenységi grafikont: a fentiekből ugyanis az következik, hogy a Nap sugárzásának növekedésével és 13

10 AZ ISTENEK A FÖLDÖN JÁRNAK csökkenésével összhangban a Föld népességének is növekednie, illetve csökkennie kellett a történelem folyamán. Elsőként a módszer nehézségével kerültem szembe, tudniillik hogy miként határozható meg a napciklus hossza. Végső soron azonban kiderült, hogy a Napnak van egy napot (3740 évet) számláló hosszú távú ciklusa, és ekkora időtartam során kimutathatóan változik a termékenység. Érdekes, hogy egy ehhez az értékhez nagyon közel eső számra bukkantam: a maja mitológiában Vénusz születése"-ként számon tartott ra. Több ezer évvel ezelőtt ugyanezek a maják építették a Mexikóban azóta is látható lenyűgöző piramisaikat. Úgy tartották, hogy a világ már négy alkalommal elpusztult, és jelenleg a Nap ötödik korában élünk. A Napot a termékenység isteneként tisztelték, gyermekeiket a 260 napos asztrológiai naptár alapján nevezték el. Legutóbbi könyvemben, a Maja próféciákban bemutattam, hogy a Nap változó mágneses mezeje hogyan eredményezett már öt alkalommal, évenként pusztulást a Földön; hogy miként módosítja alapvetően a Nap az emberi termékenységet, amiből civilizációk felemelkedése és bukása fakad; és hogy miként befolyásolja az egyes emberek személyiségét. Könyvem erénye, hogy először sikerült egyesíteni a tudományt az asztrológiával. A jelenlegi könyvben tovább lépek, bemutatom a változó mágneses mező hatásait és azt, hogyan térítette le egy ilyen változás pályájáról a Vénusz bolygót i. e ban. Ragyogó fénye átvillant a világűrön, és az egykori maják az égre pillantva a tanúi lehettek Vénusz születéséinek. Ezt az eseményt tették meg naptáruk kezdetének. Bár ez a gyengébb mágneses változás nem tudta kitéríteni a távoli Földet, a hirtelen megfagyott mamutok Alaszkában, a megkövesült pálmafák a Spitzbergákon és az antarktiszi szén azt bizonyítják, hogy a távoli múltban a mi Földünk is hasonló sorsra juthatott, mint i. e ban a Vénusz. Hogyan érthették meg mindezt Közép-Amerika dzsungeleiben a maják több mint ezer évvel ezelőtt? Honnan tudhattak a Nap öt korszakáról, arról, hogy a Nap befolyásolja a termékenységet, és hogy az asztrológia tudomány? Ennek kiderítésére elutaztam Közép-Amerika dzsungeleibe, a maják szertartási központjába, Palenque városába. Megvizsgáltam Pakal 14

11 BEVEZETÉS király sírját a Feliratok Templomában, és újfent megvizsgáltam minden tényt, melyek június 15-én kerültek napvilágra, amikor 1250 év elteltével felnyitották a sírhelyet, ahol a maják imádott papkirálya feküdt. Közelebbről megvizsgáltam a sírban nyugvó férfi arcát borító mozaik jade-maszkot. A rejtély megfejtése egy évezredeken át rejtett történet lélegzetelállító részleteit tárja fel, amelyek igazolják, hogy a sírban nyugvó férfi mindenki mástól különbözött. Fokozatosan kiviláglik, hogy a piramis alatt nyugvó ember emberfölötti tulajdonságokkal rendelkezett. Elete titkait alattvalói, a maják építészetébe, ékszereibe, faragványaiba és festészetébe rejtjelezte. Megismertette a majákkal az isteneket, a későbbi maja panteont; és tudván, hogy az isteneket meg fogják jeleníteni művészetükben, alakjukba rejtette üzenetét, hogy titkos tudását továbbadja a jövő embereinek, akik megfejthetik a kódot. Most, a huszadik század végére rendelkezésünkre áll az a technika, amely korunk embere számára lehetővé teszi a kód feltörését és a titkos üzenet értelmezését. Kimutatjuk, hogy Pakal király, a sír lakója számos tekintetben hasonlít mindazokra a jelentős és feledhetetlen alakokra, akik az elmúlt korokban tudással ajándékozták meg az emberiséget. Ezek a csodatevők voltak a szuperistenek. 15

12 Első fejezet Fagyott trópusok, forró tengerek ATanana folyó az alaszkai Yukonba ömlik ben a meder és az aranyban gazdag hordalék kotrása közben kiáltások hasítottak a gépek dübörgésébe, mire felfüggesztették a munkálatokat. A folyómeder mélyén csontokat találtak: százával, majd ezrével kerültek elő az elpusztult mamutok, masztodonok, lovak és bölények csontjai. Magától értetődően felvetődött a kérdés: Hogyan pusztultak el ezek az állatok ilyen hirtelen és nyilvánvalóan erőszakos halállal az utolsó jégkorszak idején, több mint tízezer évvel ezelőtt? Mi vonzotta őket egyazon időben ugyanarra a helyre? Hogyan maradhattak életben ezek a növényevők ezen a fagyos pusztaságon, ahol még fű sem nőtt? Milyen erő szaggatta szét az állatokat, és keverte össze tetemeiket a kifordult fák gyökereivel? Nem meglepő, hogy az ilyen és ehhez hasonló talányok felkeltették az érdeklődést a katasztrófaelmélet" hirdetői iránt, akik mindenáron meg akarták magyarázni a megmagyarázhatatlant. Immánuel Velikovszkij író, történész, orvos és tudós volt a leghíresebb közülük. Az orosz születésű Velikovszkij 26 éves korában, 1923-ban szerzett diplomát a moszkvai egyetemen, Izraelben kezdte orvosi pályafutását, és az egyre elismertebb pszichoanalitikus, Sigmund Freud követője lett, akinek elméletei az emberi elme legmélyebb rétegeit elemezték. Freud munkássága felkeltette Velikovszkij érdeklődését saját elmélete, a kollektív amnézia" kapcsán. A kifejezést ő maga alkotta, és azt kívánta megmagyarázni vele, miként tűnhetett el észrevétlenül egész fajok históriája a történelem során ben kifejtette, hogy sok, allegorikusnak tartott ősi történet a valóságban is végbement. Azt hoz- 19

13 AZ ISTENEK A FÖLDÖN JÁRNAK ta fel példának, hogy a Sínai-hegy - mint afféle vulkán - kitörhetett a zsidók Egyiptomból való kivonulása idején, amit aztán kiegészítettek az egész vidéken végigsöprő ragályokról szóló történetekkel. A későbbi kutatások alátámasztották elméletét. Más ősi emlékek kapcsán is hasonló következtetésre jutott. A Felfordult Föld (Earth in Upheaval) nem Velikovszkij első könyve volt, a Világok ütközését (Worlds in Collision; 1950) és a Káoszba süllyedt korok első kötetét (Ages in Chaos; 1952) követte, amelyek nagy vihart kavartak a tudományos világban, és számtalan vitát indítottak el. Mindaddig a geológusok feltételezték, hogy az evolúció csak fokozatosan mehetett végbe. Elvetették a katasztrófák lehetőségét. A geológiai status quót, mindazt, amit magunk körül látunk - mondták - a természet finom erői teremtették, az erózió és az üledékképződés, no meg a szinte végtelenül hosszú idő. A helyzet aztán megváltozott, és az 1960-as évekre általánosan elfogadottá vált Alfréd Wegener felfedező és meteorológus elmélete, miszerint valaha a Föld összes kontinense egyetlen szárazföldet alkotott. Fél évszázaddal korábban ezeket a radikális és természetesen különc" Az óriás kontinenstömeg, a Pangea l/a ábra Alfréd Wegener meteorológust kinevették 1915-ben, amikor kifejtette azt az elképzelését, hogy a mai világrészek valamikor egyetlen hatalmas szárazföld, a Pangea részei voltak. Wegener a szárazföldek elúszását felvető elmélet megalkotójának, Antonio Snidernek korábbi tanaira épített, és olyan geológiai, klimatológiai és biológiai tényekre hívta fel a figyelmet, amelyek alátámasztották Snider nézeteit 20

14 FAGYOTT TRÓPUSOK, FORRÓ TENGEREK llb ábra Körülbelül 65 millió évvel ezelőtt Dél-Amerika különvált Afrikától, és északnyugat felé kezdett sodródni; Madagaszkár lehasadt Afrikáról. Ekkoriban kezdett kialakulni a Földközi-tenger vidéke. Ekkor az Antarktisz és Ausztrália még egyetlen szárazulatot alkotott nézeteket még elvetették a geológusok, Wegenert pedig bolondnak tekintették. Ő azonban továbbra is csak azt tartotta elképzelhetőnek, hogy hosszú idővel ezelőtt egyetlen összefüggő földtömeg alkotta a szárazulatokat, mivel ez az elmélet megmagyarázza, miért olyan a kontinensek alakja, mintha egy puzzle-játék elemei volnának; a hegyvonulatok miért követnek a kontinensek távolodására utaló irányt; hogy miért találhatók tengeri maradványok a hegycsúcsokon; hogy miért terjedt el a lemur nevű félmajomfaj egymástól olyan meghökkentően távol eső területeken (Madagaszkár és Afrika keleti partja és Délkelet-Ázsia); hogy miért találhatók pálmafamaradványok a Spitzbergákon, és hogy hogyan kerültek szénlelőhelyek az Antarktiszra. A modern tudósok megerősítették Wegener elképzeléseit, amikor több ezer kilométernyi óceán két oldaláról vett kőzetminták mágnesességét vizsgálták. Ezek a mágneses mezők teljesen azonosnak mutatkoztak, ami meggyőzte a tudósokat arról, hogy ezek a kőzetek valóban egyazon helyről származnak. 180 millió évvel ezelőtt az őséredeti egyetlen földtömeg két részre szakadt, az északi Lauráziára és a déli Gondwanára, majd további részekre töredezett. Az 1960-as és 1970-es években paleomagnetizmussal foglalkozó geológusok kutatásai megerősítették, hogy Wegener elmélete helytálló, mivel hasonló mágnesességű köveket találtak a nagy óceánok át- 21

15 AZ ISTENEK A FÖLDÖN JÁRNAK ellenes partjain, ami egyértelműen arra utal, hogy azok valamikor a távoli múltban még összekapcsolódtak. Velikovszkijt az a kérdés foglalkoztatta, hogyan tudtak olyan rövid idő alatt széttöredezni a kontinensek. Segíthették-e a folyamatot hatalmas külső erők, és ha igen, akkor mifélék? Hogy magyarázattal szolgáljon a Tanana-jelenségre, Velikovszkij a Mexikói Egyetemen dolgozó F. C. Hibben munkáját idézi: llc ábra A világ hat mai kontinense: Észak- és Dél-Amerika, Afrika, Ázsia, Ausztrália, Európa és az Antarktisz. Az Északi-sark befagyott víztömeg Habár az iszap-, trágya- és csontrétegek kialakulása nem tisztázott, számos tény támasztja alá azt az elméletet, amely szerint ezeknek az anyagoknak bizonyos rétegei valamilyen katasztrófa körülményei között rakódtak le. Az emlősök maradványainak legnagyobb része feldarabolódott és apróra tört, noha inak, bőrdarabok, szőrszálak és húsdarabok fagyott állapotban keverednek közéjük. Széthasadt fadarabok ékelődnek az állati eredetű maradványok közé... és legalább négy deformálódott rétegnyi vulkanikus hamu található ezekben az üledékekben... Ezzel indultak Velikovszkij felfedezései - érvek, ellenérvek közepette folytatta kutatásait a katasztrófaelmélet kapcsán. Okkal jutott arra a meggyőződésre, hogy az emberek nem veszik észre a rendszeresen visszatérő kataklizma jellegű pusztulás mindenhol jelen lévő bizonyí- 22

16 FAGYOTT TRÓPUSOK, FORRÓ TENGEREK tékáit. Visszatérve a Tanana-katasztrófához, feltette a kérdést: Lehetséges-e, hogy Alaszkában egy vulkanikus kitörés pusztította el ezeket az állatpopulációkat, és a hegyi patakok sodorták le a völgybe az állatok tetemeit?" Ezt a lehetőséget mint képtelenséget elvetette. A vul-> kanikus kitörés szénné égette volna ezeket a fákat, de semmiképpen sem fordíthatta volna gyökerükkel felfelé. Ha az pusztította volna el az állatokat, nem szakadtak volna ízekre. Ellenben mindez a jelenség logikussá válik, ha inkább arra gondolunk, hogy a fákat hurrikán, árvíz, esetleg mindkettő együtt tépte ki." Majd így folytatja: Az állatokat csak egy döbbenetesen nagy hullám pusztíthatta el, mely felemelte, elsodorta, szétzúzta, ízekre szaggatta és eltemette a tetemek és a fák millióit." Elméletét alátámasztotta, hogy az érintett terület sokkal nagyobb kiterjedésű volt, mint amekkorát a vulkánkitörés indokolna, és mert hasonló lelőhelyek találhatók a sarkvidéki félsziget egész területén. A földgömb másik oldalán fekszik Szibéria, ahol még a legnagyobb tűrőképességű fáknak is túl nagy a hideg ben a Léna folyó torkolatánál egy elefántcsont-kereskedő, bizonyos Boltunov mamuttetemet talált a jég alatt. Ez önmagában még nem lett volna meglepő, mert a melegebb korokban vélhetőleg a mamutok voltak ennek a vidéknek az őslakói az orrszarvúkkal, gímszarvasokkal, jávorszarvasokkal, pézsmatulkokkal és kardfogú tigrisekkel együtt. Furcsább mamutleletet találtak Berezkovában, mélyen a sarki jég alá temetve. Függőlegesen állt, réti boglárkát tartott az agyarai között, és még megemésztetlen táplálékot találtak a gyomrában. A tanúk szerint a húsa elég friss volt ahhoz, hogy megegyék a szánhúzó kutyák. Ilyen gyapjas szőrű, elefántszerű mamutokat rendszeresen találnak Szibériában. Több mint ötven, tökéletesen konzervált egyedet találtak - és részletesen dokumentálták is -, továbbá csontokat és agyarakat tízezer tonnaszámra; az utóbbi egy évszázadban ez a mennyiség bőségesen fedezte volna a nyugat elefántcsont-szükségletét. Az ortodox tudomány szerint valamilyen ismeretlen ok miatt Szibériának ez a része megmenekült a legutóbbi, i. e től i. e ig tartó jégkorszaktól. Ebben az időben Szibériában a meleg éghajlat miatt körülbelül mamut és más növényevő állat élt, táplálékszükségletüket pedig különféle füvek és réti boglárkák fedezték. Ha ezt elfogadjuk, el kell fogadnunk azt is, hogy egy szép, derűs, 23

17 AZ ISTENEK A FÖLDÖN JÁRNAK 2. ábra Hat hónapos mamutot vágnak ki a sarki jégtakaró alól a szovjet Jakut Köztársaságban, 1977 nyarán jól induló tavaszi napon hirtelen beállt a fagy, az időjárás végleg megváltozott, és ezek az állatok pillanatokon belül megfagytak, és a föld alá kerültek. De Velikovszkij kimutatta, hogy a mamutok gyomrában olyan növények találhatók, amelyek nem teremtek az állati tömegsírok vidékén. A mamutok bőrének mikroszkopikus vizsgálata vörösvértesteket mutatott ki, ami nemcsak a hirtelen beállt halált bizonyítja, hanem azt is, hogy fulladás okozta a halált - akár a füvektől, akár víztől fulladtak meg az állatok. Ez a tény is arra utal, hogy a Tanana-eset állataihoz hasonlóan ezeket is nagy távolságból sodorta ide valamilyen árhullám. Fontossá vált annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy milyen mechanizmus válthatta ki ezt a földrészeken végigsöprő árhullámot. A válasz egyúttal magyarázatul szolgálhatna arra is, hogy miért fagytak meg hirtelen a világ egyes részei. Velikovszkij válasza úgy szólt, hogy a távoli múltban valamilyen külső erő hatására megdőlt a Föld tengelye, ami iszonyatos földrengéseket okozott, ezek pedig hatalmas árhullámokat indítottak el. Korábban meleg éghajlatú, az Egyenlítő 24

18 FAGYOTT TRÓPUSOK, FORRÓ TENGEREK közelében fekvő területek föltolódtak a sarki övezetekbe. Ez magyarázatul szolgálhat a gyors lehűlésre", azaz a szibériai mamutok által felvetett rejtélyre. Velikovszkij tett még egy kétségbeesett kísérletet, hogy igazolja elméletét: olyan külső mechanizmust keresett, amely alátámasztaná az állítását. Elmozdíthatja-e a Föld tengelyét egy hatalmas tömb, amely valamelyik óriási bolygóról, valószínűleg a Jupiterről szakad le, majd keresztülszáguld a Naprendszeren? Később régi évkönyvekben felkutatta a lehetőségeket, és az elméletét alátámasztó számtalan adatra bukkant, így meggyőzőbben és alaposabban dolgozhatta ki. Ezek a tények azonban csak az utolsó szalmaszálat jelentették számára kritikusaival szemben, akik örömest máglyára küldik, ha még divatban lett volna a tudományos vitáknak ez a megoldása. Megvetésüket a megkövesült hagyományos tudomány tekintélye támogatta, és a Newton óta elfogadott égi mechanika tükrében is ostobaságnak minősítették Velikovszkij nézeteit. Röviden: a bolygókat mozgató gravitációs erők nem törhetik darabokra az égitesteket, következésképp a világűrben szétszóródó óriás szilánkok" sem keletkezhetnek. Dr. Harlow Shapley amerikai csillagász így kommentálta a katasztrófaelméletet képviselő tudós véleményét: Ha dr. Velikovszkijnak igaza volna, akkor a döntő többségünket őrültnek tekinthetnénk." Shapley és kollégái annyira felháborodtak, hogy megszervezték a tudománytörténet egyik legbizarrabb és legszánalmasabb összeesküvését, csak azért, hogy rossz hírét keltsék Velikovszkij munkásságának: ez az úgynevezett Velikovszkij-ügy". Érdemes megemlíteni, hogy manapság a közvélemény szerint Shapley és a hozzá hasonló tudósok voltak őrültek, nem pedig Velikovszkij. Velikovszkij munkásságát 1975 decemberében a Readers Digestben összegezte ítéletnap című cikkében egy Warshofsky nevű író: Valamikor, több mint 4000 évvel ezelőtt - Velikovszkijnak az ősi iratokról alkotott szövegértelmezése szerint - a Jupiter óriásbolygóról (amely körülbelül 320- szor nagyobb a Földnél) egy közel Föld méretű darab lehasadt a világűrbe. Naprendszerünk lángoló darabja - a Vénusz protobolygó - hosszú, elnyújtott pályán haladt a Nap felé, és történetesen ütközéssel fenyegette a Földet... Velikovszkij nem kételkedett benne, hogy a Vénusznak erre a látványos születésére világszerte felfigyeltek az emberek. Görögországban - írta Worlds in Collision című könyvében - az égen hir- 25

19 AZ ISTENEK A FÖLDÖN JÁRNAK telén megjelenő istennő nem volt más, mint Paliasz Athéné, aki Zeusz-Jupiter fejéből pattant elő." A kínaiaknál a Vénusz átszárnyalt a mennyeken, miközben fénye versenyre kelt a Napéval. A Vénusz ragyogó fénye - írja feljegyzéseiben egy korabeli rabbi - a kozmosz egyik végétől a másikig lángol." Az i. e. 15. században - állítja Velikovszkij - Nap körüli pályáján haladva a Föld belépett a protobolygót körülvevő por- és gázfelhő külső szegélyébe. A finom vörös por betöltötte a levegőt, beterítette a kontinenseket és a tengereket, és mindent vérvörösre festett. Az emberek kétségbeesésükben tíz körömmel vájták a földet, hogy olyan forrásra bukkanjanak, amely még nincs vörös porral szennyezve....és a Nílus vize mind vérré változott... és az egyiptomiak mind ásni kezdtek a Nílus körül, hogy vizet ihassanak" - írja a Biblia (Kivonulás könyve 7, 20-24). A folyó vér... az emberek visszahőkölnek az ízétől - minden emberi lény víz után szomjazik" - erősíti meg az egyiptomi bölcs, Ipu főpap. Ahogy a Föld folytatta útját az üstökösszerű csóvában, a részecskék egyre nagyobbak és durvábbak lettek. Bolygónkat meteorzápor érte, amit ugyancsak világszerte feljegyeztek. Biblia, Kivonulás könyve: És lőn jégeső, és a tűz egymást éré az igen nagy jégeső közt, a melyhez hasonló nem volt az egész Egyiptom földén, mióta nép lakja. És elveré a jégeső egész Egyiptom földén mindazt, a mi a mezőn vala, embertől baromig; a mező minden füvét is elveré a jégeső és a mező minden fáját is egybe rontá." Ipu így összegzi: A fák megsemmisültek. Nincsenek se gyümölcsök, se növények. Minden elesett, amit tegnap még állni láttunk." Ugyanezek az események a Cuauhtitlan mexikói évkönyvei szerint is bekövetkeztek, amikor az égből eső esett, de nem víz, hanem tüzes kőzápor esett". Azután egy még hátborzongatóbb esemény történt. A Popol Vuh, a maják szent könyve így számol be a történtekről: Romok és pusztulás... a nagy árvíz... az emberek megfulladtak az égből hullt ragadós anyagban." Velikovszkij szerint az történt, hogy a gázok a protobolygó csóvájában olajjá egyesültek. Ebből bizonyos mennyiség a Földre hullt, de egy része összekeveredett a Föld atmoszférájának oxigénjével, és meggyulladt. Az ég látszólag lángokban állt, és Szibériától Dél-Amerikáig zuhogott ez a hátborzongató eső. A Föld ekkor még mélyebbre hatolt a protobolygó csóvájába, és közel járt az ütközéshez magával a protobolygóval. Hatalmas forgószelek söpörtek végig Egyiptomon és más vidékeken. Iszonyatos erő rázta meg a Földet, olyannyira, hogy elmozdult a forgástengelye. A protobolygó gravitációs szorításában a földkéreg meggyűrődött és kitüremkedett. Városok omlottak le, szigetek zúzódtak 26

20 FAGYOTT TRÓPUSOK, FORRÓ TENGEREK össze, a hegyek magmát okádtak, tengerek csaptak át a szárazföldek felett. A Föld állat- és emberpopulációjának nagy része elpusztult. Szétrobbantak a mennyek, és maradványai lehulltak, megöltek mindent és mindenkit. A Föld és a Menny helyet cserélt" - állítja a nyugat-brazíliai sashinaua hagyomány. Élősdiek által terjesztett járványok sújtották Kínát, és szó szerint lángokban állt az ország. Ezután a tengerek vize ellepte a szárazföldet, és ahogy az ősi szövegek mondják: hatalmas magasságokba emelkedett, a menynyeket fenyegette habja". Aztán a Föld befejezte útját a csóvában. Hosszan tartó sötétség, majd elnyújtott nappal következett. A perzsák áhítattal vegyes félelemmel figyelték, hogy az egyetlen nap hárommá lesz, aztán leszáll a szokásosnál háromszor hosszabb éjszaka. A kínai feljegyzések olyan hihetetlen időszakról írnak, amikor napokon át nem nyugodott le a nap, miközben lángokban állt az egész ország. Velikovszkij állítása szerint ugyanez a katasztrófa felelős az Ószövetség nevezetes eseményéért, az izraeliták Egyiptomból való kivonulásáért. A rettenetes katasztrófa romba döntötte az egyiptomi Középbirodalmat, és Mózes ezt kihasználva vezette ki az egykori rabszolgákat a romokban álló országból. Hatalmas tűz- és füstoszlopot követve lépték át a határt. Pi-hahírót felé, az Átkelés tengere felé mutatta az utat a menekülő zsidóknak. Mögöttük száguldott a felbőszült és bosszúért lihegő fáraó hadserege. Előttük terült el a tengerfenék, szárazon, amíg a tenger vize magasra tornyosult kétoldalt, hála a földkéreg felfelé irányuló mozgásának és a protobolygó gravitációs és elektromágneses hatásának. A zsidók tétováztak, majd átrohantak a rabbinikus források szerint forró tengerfenéken. Amint a fáraó seregei követték őket, különösen erős elektromos kisülés jött létre a Föld és a protobolygó között. A vízfalak összeomlottak. Szinte teljesen megsemmisült a világ népessége. A túlélőket az éhhalál fenyegette. Az ekkor lejátszódó csodálatos jelenséget Izlandtól Indiáig feljegyezték mindenhol a világon, és az Ószövetség is megemlékezik róla. Az üstökös csóvájának szénhidrogénjei, amelyek olajjal árasztották el a Föld légkörét, lassan - valószínűleg valamilyen baktérium hatására, de lehet, hogy a folyamatos elektromos kisülések következtében - valamiféle ehető anyaggá alakultak át a légkörben; ez lenne a zsidók mannája, a görögök ambróziája, a hinduk mézszerű madhuja. A Vénusz protobolygó hihetetlen közelsége gravitációs zavart okozott a Földön. A döbbent és kábult emberek a Napot nyugaton látták kelni és keleten lenyugodni. Megváltoztak az évszakok is. A tél úgy jött el, mint a nyár, a hónapok megfordultak, az órák megzavarodtak", állítja egy egyiptomi papirusz. Kí- 27

4. osztályos feladatsor II. forduló 2016/2017. tanév

4. osztályos feladatsor II. forduló 2016/2017. tanév Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, AMI és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232 4. osztályos feladatsor II.

Részletesebben

A monszun szél és éghajlat

A monszun szél és éghajlat A monszun szél és éghajlat Kiegészítő prezentáció a 7. osztályos földrajz tananyaghoz Készítette : Cseresznyés Géza e-mail: csgeza@truenet.hu Éghajlatok szélrendszerek - ismétlés - Az éghajlati rendszer

Részletesebben

Múltunk és jövőnk a Naprendszerben

Múltunk és jövőnk a Naprendszerben Múltunk és jövőnk a Naprendszerben Holl András MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete Szöveges változat: http://www.konkoly.hu/staff/holl/petofi/nemesis_text.pdf 1 2 Az emberiség a Naprendszerben

Részletesebben

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési A Forró övezet Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési szöge, vagyis a felszínnel bezárt szöge határozná

Részletesebben

Klímaváltozás a kő magnószalag Földtudományok a társadalomért

Klímaváltozás a kő magnószalag Földtudományok a társadalomért Klímaváltozás a kő magnószalag Földtudományok a társadalomért Bevezető a kő magnószalag Földünk éghajlati rendszerében történt ősi változások kőbe vannak vésve. A por és jég felhalmozódásai, tavak és tengeri

Részletesebben

A FÖLD VÍZKÉSZLETE. A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent.

A FÖLD VÍZKÉSZLETE. A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent. A FÖLD VÍZKÉSZLETE A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent. Megoszlása a következő: óceánok és tengerek (világtenger): 97,4 %; magashegységi és sarkvidéki jégkészletek:

Részletesebben

HAROLD HILL: JÓZSUÉ, ÉS A HOSSZÚ NAP. Egy eltűnt nap története (Az űrkutató állomás tudósainak meglepő felfedezése!)

HAROLD HILL: JÓZSUÉ, ÉS A HOSSZÚ NAP. Egy eltűnt nap története (Az űrkutató állomás tudósainak meglepő felfedezése!) HAROLD HILL: JÓZSUÉ, ÉS A HOSSZÚ NAP Bizonyára sokan ismerik Józsué könyvéből azt a részt, amikor Józsué szavára "megállt a nap" majdnem egy napi hosszra, hogy legyen idő befejezni a csatát. Mese? Legenda?

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

Az éghajlati övezetesség

Az éghajlati övezetesség Az éghajlati övezetesség Földrajzi övezetek Forró övezet Mérsékelt övezet Hideg övezet Egyenlítői öv Átmeneti öv Térítői öv Trópusi monszun vidék Meleg mérsékelt öv Valódi mérsékelt öv Hideg mérsékelt

Részletesebben

Ma már minden negyedik amerikai "felvilágosultnak" mondható. Hallelúja!

Ma már minden negyedik amerikai felvilágosultnak mondható. Hallelúja! Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" 2014 január 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még értékelve Givenincs Ma már minden negyedik Mérték Az ak 74 százaléka

Részletesebben

Az élet keresése a Naprendszerben

Az élet keresése a Naprendszerben II/1. FEJEZET Az élet keresése a Naprendszerben 1. rész: Helyzetáttekintés Arra az egyszerû, de nagyon fontos kérdésre, hogy van-e vagy volt-e élet a Földön kívül valahol máshol is a Naprendszerben, évszázadok

Részletesebben

MENTSÜK MEG! Veszélyben a kék bálnák

MENTSÜK MEG! Veszélyben a kék bálnák MENTSÜK MEG! Veszélyben a kék bálnák Mi a probléma? Az ember a világ legokosabb élőlénye. Tudja, hogyan kell földet művelni, várost építeni, különféle iparágakat létrehozni, repülőgépet készíteni. Ám ez

Részletesebben

CSILLAGÁSZATI TESZT. 1. Csillagászati totó

CSILLAGÁSZATI TESZT. 1. Csillagászati totó CSILLAGÁSZATI TESZT Név: Iskola: Osztály: 1. Csillagászati totó 1. Melyik bolygót nevezzük a vörös bolygónak? 1 Jupiter 2 Mars x Merkúr 2. Melyik bolygónak nincs holdja? 1 Vénusz 2 Merkúr x Szaturnusz

Részletesebben

lemeztektonika 1. ábra Alfred Wegener 2. ábra Harry Hess A Föld belső övei 3. ábra A Föld belső övei

lemeztektonika 1. ábra Alfred Wegener 2. ábra Harry Hess A Föld belső övei 3. ábra A Föld belső övei A lemeztektonika elmélet gyökerei Alfred Wegener (1880-1930) német meteorológushoz vezethetők vissza, aki megfogalmazta a kontinensvándorlás elméletét. (1. ábra) A lemezmozgások okait és folyamatát Harry

Részletesebben

Józsua vezér lesz lesz

Józsua vezér lesz lesz A Biblia gyermekeknek bemutatja Józsua vezér lesz lesz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Környezetgazdaságtan alapjai

Környezetgazdaságtan alapjai Környezetgazdaságtan alapjai PTE PMMIK Környezetmérnök BSc Dr. Kiss Tibor Tudományos főmunkatárs PTE PMMIK Környezetmérnöki Tanszék kiss.tibor.pmmik@collect.hu A FÖLD HÉJSZERKEZETE Földünk 4,6 milliárd

Részletesebben

A Föld helye a Világegyetemben. A Naprendszer

A Föld helye a Világegyetemben. A Naprendszer A Föld helye a Világegyetemben A Naprendszer Mértékegységek: Fényév: az a távolság, amelyet a fény egy év alatt tesz meg. (A fény terjedési sebessége: 300.000 km.s -1.) Egy év alatt: 60.60.24.365.300 000

Részletesebben

A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE

A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE 1) A Föld kialakulása: Mai elméleteink alapján a Föld 4,6 milliárd évvel ezelőtt keletkezett Kezdetben a Föld izzó gázgömbként létezett, mint ma a Nap A gázgömb lehűlésekor a Föld

Részletesebben

A Naprendszeri Változások Kivonat Richard Hoagland & David Wilcock irásából Sári Izabella fordításába

A Naprendszeri Változások Kivonat Richard Hoagland & David Wilcock irásából Sári Izabella fordításába A Naprendszeri Változások Kivonat Richard Hoagland & David Wilcock irásából Sári Izabella fordításába A Naprendszeri Változások Kivonat Richard Hoagland & David Wilcock irásából Sári Izabella fordításában

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Földünk a világegyetemben

Földünk a világegyetemben Földünk a világegyetemben A Tejútrendszer a Lokális Galaxiscsoport egyik küllős spirálgalaxisa, melyben a Naprendszer és ezen belül Földünk található. 200-400 milliárd csillag található benne, átmérője

Részletesebben

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

2009/1.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés

2009/1.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés 1 / 7 2012.10.03. 10:44 2009/1.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés 2009. január 16. A meteorológiai helyzet és várható alakulása Egy elvonuló hidegfront szombat reggelig főként

Részletesebben

A kérdőív statisztikai értékelése

A kérdőív statisztikai értékelése A kérdőív statisztikai értékelése 1. A kérdőívet kitöltők nemek szerinti megoszlása Férfi Nő 41,95 % 58,05 % 2. A kérdőívet kitöltők korosztályok szerinti megoszlása 65 év felett 41-65 26-40 21-25 15-20

Részletesebben

A "repülö háromszög" (TR-3B) december 04. szombat, 12:51

A repülö háromszög (TR-3B) december 04. szombat, 12:51 Hivatalosan nem létezik. Az Aurora nevezetü, legexotikusabb kémrepülök és egyéb repülö eszközök fejlesztésével foglalkozó "fekete projekt" a hivatalos közlések szerint a hidegháború után megszünt, az SR-71-es

Részletesebben

3./2014. Terménypiaci előrejelzések 2014. február 2., Vasárnap. Összefoglaló

3./2014. Terménypiaci előrejelzések 2014. február 2., Vasárnap. Összefoglaló Zöldforrás Vidékfejlesztés Kft 8000 Székesfehérvár, Károly János Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t-online.hu 3./2014. Terménypiaci előrejelzések 2014. február

Részletesebben

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232 Versenyző

Részletesebben

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Állatöv, planéták és kozmosz 10 előadás Düsseldorf, 1909.

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános Iskola Természetismeret Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

G L O B A L W A R M I N

G L O B A L W A R M I N G L O B A L W A R M I N Az üvegházhatás és a globális felmelegedés Az utóbbi kétszáz évben a légkör egyre többet szenved az emberi tevékenység okozta zavaró következményektől. Az utóbbi évtizedek fő változása

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

CSILLAGÁSZATI HÉT BEREKFÜRDŐN AZ EGRI VARÁZSTORONY SZERVEZÉSÉBEN JÚLIUS 7-13.

CSILLAGÁSZATI HÉT BEREKFÜRDŐN AZ EGRI VARÁZSTORONY SZERVEZÉSÉBEN JÚLIUS 7-13. 2014. 07. 7. Hétfő Kísérletek héliummal, Időpont:, Hely: Bod László Művelődési Ház, (ea: Dr. Vida József, Zoller Gábor). Történelmi nap-és holdfogyatkozások, A diaképes előadás során, megismerkedhetünk

Részletesebben

A földtörténet évmilliárdjai nyomában 2010.11.22. FÖLDRAJZ 1 I. Ősidő (Archaikum): 4600-2600 millió évvel ezelőtt A földfelszín alakulása: Földkéreg Ősóceán Őslégkör kialakulása. A hőmérséklet csökkenésével

Részletesebben

Atlantisz: az elveszett paradicsom?

Atlantisz: az elveszett paradicsom? 2009 június 01. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Mérték Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Az első írásos említéseket Platónnál (i.e. 427-347) olvashatjuk, aki szerint "Atlantisz egy óriási sziget volt,

Részletesebben

FANTASZTIKUS FÖLDGOLYÓ

FANTASZTIKUS FÖLDGOLYÓ KISS BITAY ÉVA FANTASZTIKUS FÖLDGOLYÓ Ismeretterjesztő írások gyerekeknek, kamaszoknak Illusztrálta: Ferencz Erzsébet Koinónia 2010 3 Szaklektor: Szabó D. Zoltán Kiss Bitay Éva, 2010 Ferencz Erzsébet,

Részletesebben

SZKA_209_22. Maszkok tánca

SZKA_209_22. Maszkok tánca SZKA_209_22 Maszkok tánca diákmelléklet maszkok tánca 9. évfolyam 207 Diákmelléklet 22/1 AUSZTRÁLIA TOTÓ Jelöld X-szel azokat a válaszokat, amiket helyesnek tartasz! Hány millió négyzetkilométer Ausztrália

Részletesebben

Szövegértés 4. osztály. A Plútó

Szövegértés 4. osztály. A Plútó OM 03777 NÉV: VIII. Tollforgató 206.04.02. Monorierdei Fekete István Általános Iskola : 223 Monorierdő, Szabadság út 43. : 06 29 / 49-3 : titkarsag@fekete-merdo.sulinet.hu : http://www.fekete-merdo.sulinet.hu

Részletesebben

FÖL(D)PÖRGETŐK HÁZI VERSENY 4. FORDULÓ 5-6. évfolyam Téma: Az idő járás a

FÖL(D)PÖRGETŐK HÁZI VERSENY 4. FORDULÓ 5-6. évfolyam Téma: Az idő járás a A Földpörgetők versenyen, minden tantárgy feladataira összesen 20 pontot lehet kapni, így egy forduló összpontszáma 100 pont a feladatok számától függetlenül. Csak a kiosztott fejléces üres papírokra lehet

Részletesebben

Dr Horváth Ákos Füstoszlop Veszprém felett - az ipari baleset meteorológiai körülményei

Dr Horváth Ákos Füstoszlop Veszprém felett - az ipari baleset meteorológiai körülményei Dr Horváth Ákos Füstoszlop Veszprém felett - az ipari baleset meteorológiai körülményei A veszprémi ipari park területén egy szigetelőanyagokat gyártó üzemben keletkezett tűzben az időnként 10-20 m magasságba

Részletesebben

Üvegházhatás. Készítők: Bánfi András, Keresztesi Martin, Molos Janka, Kopányi Vanda

Üvegházhatás. Készítők: Bánfi András, Keresztesi Martin, Molos Janka, Kopányi Vanda Üvegházhatás Készítők: Bánfi András, Keresztesi Martin, Molos Janka, Kopányi Vanda Amikor a Napból a Föld légkörébe behatoló sugárzás a Föld felszínéről visszaverődik, az energia nem jut vissza maradéktalanul

Részletesebben

4. osztályos feladatsor II. forduló 2013/2014. tanév

4. osztályos feladatsor II. forduló 2013/2014. tanév Iskola: Csapatnév: 1 4. osztályos feladatsor II. forduló 2013/2014. tanév 1. A rajzon a földünk belső felépítését láthatjátok. Nevezzétek meg a részeit! 2. Mit ábrázolnak a képek? Írjátok a nevét a kép

Részletesebben

Klímaváltozások: Adatok, nagyságrendek, modellek Horváth Zalán és Rácz Zoltán

Klímaváltozások: Adatok, nagyságrendek, modellek Horváth Zalán és Rácz Zoltán Klímaváltozások: Adatok, nagyságrendek, modellek Horváth Zalán és Rácz Zoltán Institute for heoretical Physics ötvös University -mail: racz@general.elte.hu Homepage: general.elte.hu/~racz Problémakör:

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 12. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Az ökoszisztémát érintő károk. Készítette: Fekete-Kertész Ildikó Ujaczki Éva

Az ökoszisztémát érintő károk. Készítette: Fekete-Kertész Ildikó Ujaczki Éva Az ökoszisztémát érintő károk Készítette: Fekete-Kertész Ildikó Ujaczki Éva A fajeloszlás változása A fajeloszlás a változó klíma, vagy a környezetszennyezés következtében változik, az ellenálló fajok

Részletesebben

Newton törvények és a gravitációs kölcsönhatás (Vázlat)

Newton törvények és a gravitációs kölcsönhatás (Vázlat) Newton törvények és a gravitációs kölcsönhatás (Vázlat) 1. Az inerciarendszer fogalma. Newton I. törvénye 3. Newton II. törvénye 4. Newton III. törvénye 5. Erők szuperpozíciójának elve 6. Különböző mozgások

Részletesebben

6. Hét 2010. Február 10. Szerda

6. Hét 2010. Február 10. Szerda Napii Ellemzéss 6. Hét 2010. Február 10. Szerda Összegzés Leginkább a Görögország megmentése körül forgó hírek befolyásolták a tegnapi pozitív hangulat kialakulását. Úgy néz ki, hogy az eurozóna tagjai

Részletesebben

SZKA_106_21. Utazás a világ körül Tudósítások a világból

SZKA_106_21. Utazás a világ körül Tudósítások a világból SZKA_106_21 Utazás a világ körül Tudósítások a világból szka106_01_d.indd 127 2007.10.16. 21:51:19 szka106_01_d.indd 128 2007.10.16. 21:51:19 tanulói utazás a világ körül 6. évfolyam 129 21/1 A kontinensek

Részletesebben

TestLine - Az őskor és az ókori Kelet Minta feladatsor

TestLine - Az őskor és az ókori Kelet Minta feladatsor TestLine - z őskor és az ókori Kelet soport: 5/a 5/b átum: 2016.10.21 Típus: Témazáró dolgozat Intézmény: Kerecsendi Magyary Károly Általános Iskola Oktató: Nagy yörgy z ember termelésre történő áttérése

Részletesebben

AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA

AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA 1. Ausztrália határai: NY: Indiai-óceán - Afrikától É: Timor-tenger, Arafura-tenger - Óceánia szigeteitől K: Nagy-korallzátony, Csendes-óceán - Amerikától D: Indiai-óceán

Részletesebben

Fedezze fel négy kontinens madárvilágának szépségeit az Élet Bárkájában!

Fedezze fel négy kontinens madárvilágának szépségeit az Élet Bárkájában! Fedezze fel négy kontinens madárvilágának szépségeit az Élet Bárkájában! Szeretnénk a látogatás előtt egy áttekintést nyújtani a Bárka madarairól, amely talán tartalmasábbá teheti a látogatást. A Bárka

Részletesebben

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra.

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra. Tanítási tervezet I. Alapadatok Az óra időpontja: 2016. április 16. Az iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Az iskola címe: 1088, Budapest Trefort utca 8. Osztály: 7. c Tanít: Visy

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

óra 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24 C 6 5 3 3 9 14 12 11 10 8 7 6 6

óra 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24 C 6 5 3 3 9 14 12 11 10 8 7 6 6 Időjárási-éghajlati elemek: a hőmérséklet, a szél, a nedvességtartalom, a csapadék 2010.12.14. FÖLDRAJZ 1 Az időjárás és éghajlat elemei: hőmérséklet légnyomás szél vízgőztartalom (nedvességtartalom) csapadék

Részletesebben

MIT KELL KUTATNUNK 1944-45 KAPCSÁN?

MIT KELL KUTATNUNK 1944-45 KAPCSÁN? Matuska Márton, újvidéki újságíró a Délvidéki Mártírium 1944-45. Alapítvány kuratóriumi tagja MIT KELL KUTATNUNK 1944-45 KAPCSÁN? (A Délvidéki Mártírium 1944-45 Alapítvány megalakításának közvetlen előzménye)

Részletesebben

Véletlen vagy előre meghatározott

Véletlen vagy előre meghatározott Véletlen vagy előre meghatározott Amikor fejlődésről beszélünk, vagy tágabb értelemben a világban lezajló folyamatokról, akkor mindig felmerül az a filozófiai kérdés, hogy a jelenségek, történések vajon

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

4. osztályos feladatsor II. forduló 2014/2015. tanév

4. osztályos feladatsor II. forduló 2014/2015. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor II. forduló 2014/2015. tanév 1. Milyen mozgásokat végez a Föld? Töltsétek ki a táblázatot! Mozgás Mi körül? Időtartama Következménye 2. A repülőtéren összegyűltek

Részletesebben

Beszámoló a chicagói IMTS 2012 évi szerszámgépipari és elektronikai kiállításról és egy kéthetes utazásról az USA-ban 11. rész

Beszámoló a chicagói IMTS 2012 évi szerszámgépipari és elektronikai kiállításról és egy kéthetes utazásról az USA-ban 11. rész Beszámoló a chicagói IMTS 2012 évi szerszámgépipari és elektronikai kiállításról és egy kéthetes utazásról az USA-ban 11. rész Az eredeti tervünk szerint Moab után visszamentünk volna a 70-es autópályára

Részletesebben

Fizika középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei

Fizika középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei Fizika középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei 1. Mechanika Newton törvényei Mozgásformák Munka, energia Folyadékok és gázok mechanikája 2. Hőtan, termodinamika Hőtágulás Állapotjelzők, termodinamikai

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI VETÉLKEDŐ SZAKISKOLÁK 9 10. ÉVFOLYAM 2007

KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI VETÉLKEDŐ SZAKISKOLÁK 9 10. ÉVFOLYAM 2007 Csapat száma: Elért pontszám: KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI VETÉLKEDŐ SZAKISKOLÁK 9 10. ÉVFOLYAM 2007 Megoldási időtartam: 75 perc Összes pontszám: 40 pont FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2006 2007 I. Írjátok

Részletesebben

Egy fejezet az ősmagyarok titokzatos történetéből

Egy fejezet az ősmagyarok titokzatos történetéből A tigrisfog-talizmán Egy fejezet az ősmagyarok titokzatos történetéből Kopál József 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! 2006-ban a Múlt kor folyóirat kérdésére: Hová indulna ma útnak Stein Aurél?

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

Az energia áramlása a közösségekben

Az energia áramlása a közösségekben Az energia áramlása a közösségekben minden biológiai entitásnak szüksége van: anyagra energiára kísértés: ugyanúgy kezelni az anyag- és energia körforgást mint szervezetek esetében DE: elvetettük a Clements

Részletesebben

Ismerkedés a kontinensekkel és az ott élő emberek kultúrájával, életével

Ismerkedés a kontinensekkel és az ott élő emberek kultúrájával, életével Ismerkedés a kontinensekkel és az ott élő emberek kultúrájával, életével diákmelléklet ÉN ÉS A VILÁG 5. évfolyam 111 D1 Történetek a Földről Vasco da Gama A XIV XV. századi Európába sokféle kereskedelmi

Részletesebben

Tonton-mánia a francia médiában

Tonton-mánia a francia médiában 2011 május 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Harminc évvel ezelőtt, május 10-én, pontosan este 8 órakor a francia

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás

Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás 2. Ismerkedés a napórával FELADATLAP A az egyik legősibb időmérő eszköz, amelynek elve azon a megfigyelésen alapszik, hogy az egyes testek árnyékának hossza

Részletesebben

Atommodellek. Ha nem tudod egy pincérnőnek elmagyarázni a fizikádat, az valószínűleg nem nagyon jó fizika. Rausch Péter kémia-környezettan tanár

Atommodellek. Ha nem tudod egy pincérnőnek elmagyarázni a fizikádat, az valószínűleg nem nagyon jó fizika. Rausch Péter kémia-környezettan tanár Atommodellek Ha nem tudod egy pincérnőnek elmagyarázni a fizikádat, az valószínűleg nem nagyon jó fizika. Ernest Rutherford Rausch Péter kémia-környezettan tanár Modellalkotás A modell a valóság nagyított

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982)

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982) Dmitrij Alekszandrovics Prigov Moszkva és a moszkvaiak (1982) (részletek) Előhang Lássuk be, hogy a Pétervár- (Leningrád-) témát az orosz költészet kellő mélységében és adekvát módon még nem aknázta ki

Részletesebben

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921)

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921) Krúdy Gyula Magyar tükör (1921) 2011 AZ ÉGETT EMBERHEZ Ne hajtsd búbánatnak fejed, jó magyarom; amit elvettek tőled a hegyszorosban, ahová bekergettek a viszontagságok, balsorsok: amit elvett a rossz szomszéd,

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

A vízaknai fürdő - Egy modern fürdő kiépítése a századfordulón-

A vízaknai fürdő - Egy modern fürdő kiépítése a századfordulón- XI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2007. május 26-27. A vízaknai fürdő - Egy modern fürdő kiépítése a századfordulón- Témavezető: Kovács Zsolt egyetemi tanársegéd BBTE, Történelem-

Részletesebben

Dr. Lakotár Katalin. Európa éghajlata

Dr. Lakotár Katalin. Európa éghajlata Dr. Lakotár Katalin Európa éghajlata A déli meleg és az északi hideg áramlások találkozása a ciklonpályák mentén Európa éghajlatát meghatározó tényezők - kontinens helyzete, fekvése kiterjedése K-Ny-i

Részletesebben

Az általános földi légkörzés. Dr. Lakotár Katalin

Az általános földi légkörzés. Dr. Lakotár Katalin Az általános földi légkörzés Dr. Lakotár Katalin A Nap a Földet egyenlőtlenül melegíti fel máskülönbség légkörzés szűnteti meg légnyo- lokális (helyi), regionális, egy-egy terület éghajlatában fontos szerepű

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

azúrkék óceánt minden irányban. Megjelent a FASTEN SAFETY BELT láthattam a pusztítást. Barátommal és munkatársammal, Carl McDaniellel

azúrkék óceánt minden irányban. Megjelent a FASTEN SAFETY BELT láthattam a pusztítást. Barátommal és munkatársammal, Carl McDaniellel B E V E Z E T É S AR E P Ü L Ő G É P A B L A K Á B Ó L Ó R Á K Ó T A N E M L Á T T A M M Á S T, C S A K A Z azúrkék óceánt minden irányban. Megjelent a FASTEN SAFETY BELT Kapcsolják be biztonsági öveiket!

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Szertartások és vallás! szokások az unitárius egyházban.

Szertartások és vallás! szokások az unitárius egyházban. Szertartások és vallás! szokások az unitárius egyházban. Keresztelés. 1 5-ik közlemény. Isten tisztelése és imádása nincsen sem helyhez, sem időhöz kötve, de az ember életének minden főbb mozzanata kapcsolatba

Részletesebben

Völgyesi L.: Tengerrengések és a geodézia Rédey szeminárium MFTTT Geodéziai Szakosztály, március 4. (BME, Kmf.16.

Völgyesi L.: Tengerrengések és a geodézia Rédey szeminárium MFTTT Geodéziai Szakosztály, március 4. (BME, Kmf.16. Völgyesi L.: Tengerrengések és a geodézia Rédey szeminárium MFTTT Geodéziai Szakosztály, 2010. március 4. (BME, Kmf.16. Oltay terem) A korábban meghirdetett előadásnak a 2010. február 27.-én Chile partjainál

Részletesebben

Feladatlap. Feladatlap száma Elért pontszám

Feladatlap. Feladatlap száma Elért pontszám Concursul Multidisciplinar BOLYAI FARKAS Tantárgyverseny, Concursul pe ţară al liceelor cu predare în limba maghiară Magyar tannyelvű középiskolák országos vetélkedője Concursul de geografie Teleki Sámuel

Részletesebben

Washington, 1865. április 10. hétfő 19 óra 45 perc

Washington, 1865. április 10. hétfő 19 óra 45 perc Az alábbi történet a képzelet szüleménye. A történet szereplői az 1865-ös év eseményeinek szereplőit leszámítva kitaláltak. A könyvben megjelenő helyszínek azonban az esetek többségében valóságosak. Bárminemű

Részletesebben

Sárkányok a világban A sárkányok a föld szinte minden területének mitológiájában megjelent lények. Számos olyan dolog van bolygónkon szerteszét, amit

Sárkányok a világban A sárkányok a föld szinte minden területének mitológiájában megjelent lények. Számos olyan dolog van bolygónkon szerteszét, amit Sárkányok a világban A sárkányok a föld szinte minden területének mitológiájában megjelent lények. Számos olyan dolog van bolygónkon szerteszét, amit róluk neveztek el. Nézzünk ezek közül néhányat! Kék

Részletesebben

Besenyökröl. 1kikerics@gmail.com. 1kikerics@gmail.com

Besenyökröl. 1kikerics@gmail.com. 1kikerics@gmail.com 2 dolog (Hunicillin, 2010.01.07 01:06) 1. Kedves Raszputyin, A vérörökség/génörökség nagyságrendekkel fontosabb annál, mint arról Te most vélekedsz. A magyar mentalitást minden szaron összeveszőnek leírni

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2017. január kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

Erdélyi körutazás. 2011. július 31. - augusztus 05.

Erdélyi körutazás. 2011. július 31. - augusztus 05. Erdélyi körutazás 2011. július 31. - augusztus 05. Indulás: 2011. július 31-én, az iskola elől, az esti órákban (1192 Gutenberg krt. 6. kb. 21.00) Érkezés: 2011. augusztus 05-én az esti órákban, az iskola

Részletesebben

FOGALOMTÁR 9. évfolyam I. témakör A Föld és kozmikus környezete

FOGALOMTÁR 9. évfolyam I. témakör A Föld és kozmikus környezete FOGALOMTÁR 9. évfolyam I. témakör A Föld és kozmikus környezete csillag: csillagrendszer: Nap: Naprendszer: a Naprendszer égitestei: plazmaállapot: forgás: keringés: ellipszis alakú pálya: termonukleáris

Részletesebben

Horváth Mária: Földtörténet gyakorlat IV. 2007

Horváth Mária: Földtörténet gyakorlat IV. 2007 Horváth Mária: Földtörténet gyakorlat IV. 2007 Kainozoikum Környezettan és környezettudomány szakos hallgatók részére Oktatási segédanyag İsföldrajz (www.humboldt.edu) Paleogén Határai: 65.5-23.0 m év

Részletesebben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben SZKA_207_02 Nemzetségek nemzete Táltosok a magyar történelemben 16 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET A NEMZETSÉGEK NEMZETE 7. ÉVFOLYAM 17 JANKOVICS MARCELL: ÁLMOS

Részletesebben

KÁOKSZI VIZSGAFEJLESZTŐ KÖZPONT Földrajz próbafeladatok 2003. Minta

KÁOKSZI VIZSGAFEJLESZTŐ KÖZPONT Földrajz próbafeladatok 2003. Minta 1. FELADAT Földünk és környezetünk Középszintű írásbeli érettségi feladatlap 3. minta 2. rész A feladatlap-rész megoldásához atlasz használható Milyen mozgásokat végez a Nap? Jelölje az állítások előtt

Részletesebben

Kós Károly. Kovács László

Kós Károly. Kovács László Kovács László Kós Károly Az a köves hegy, velünk szemben éppen: az a Tâlharu; ez itt a Piatra Calului. Ott messze pedig, a völgyhajlásból szürkén, fátyolosan, ide látszik a vénséges, kopasz Vlegyásza.

Részletesebben

SZKB_105_09. Most már megy?

SZKB_105_09. Most már megy? SZKB_105_09 Most már megy? SZOCKOMP_B_105_diak_book.indb 85 2007. 07. 24. 16:23:22 SZOCKOMP_B_105_diak_book.indb 86 2007. 07. 24. 16:23:22 tanulói Most már megy? 5. évfolyam 87 D1 Összekevert mondatok

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Kozmológia. Ajánlott irodalom. Soós Anna

Kozmológia. Ajánlott irodalom. Soós Anna Ajánlott irodalom 1] Leon Sterling: The Art of Prolog, MIT, 1981. 2] Márkusz Zsuzsanna: Prologban programozni könnyû, Novotrade.1988. 3] Makány György: Programozási nyelvek: Prologika. Mikrológia, 1989.

Részletesebben

A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER

A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER 1. Mértékegységek: Fényév: az a távolság, amelyet a fény egy év alatt tesz meg. A fény terjedési sebessége: 300.000 km/s, így egy év alatt 60*60*24*365*300 000 km-t,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben