ZÖLD BIOTECHNOLÓGIA. 6. évf /1. január.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZÖLD BIOTECHNOLÓGIA. 6. évf. - 2010/1. január. http://www.zoldbiotech.hu"

Átírás

1 ZÖLD BIOTECHNOLÓGIA 6. évf /1. január

2 Leopoldina aktuell 08/2009 Halle (Saale)15 December, Német Leopoldina Természettudományos Akadémia Országos Tudományos Akadémia Az akadémiák állásfoglalása a zöld géntechnológia kapcsán Október 13-án a Német Leopoldina Természettudományos Akadémia - az Országos Tudományos Akadémia, az "Acatech" Német Műszaki Tudományok Akadémiája, valamint a Berlin-Brandenburg-i Tudományos Akadémia (a Német Tudományos Akadémiák Uniója nevében) közös állásfoglalást adott ki a genetikailag módosított növények használatával kapcsolatosan. Ebben a zöld géntechnológia felelősségteljes alkalmazása és a szabadföldi kísérletekre vonatkozó szabályozás mérséklése mellett szállnak síkra. Állásfoglalásuk az alábbiakat foglalja magában: Új politikát a zöld géntechnológia terén (1) Az 1970-es években kibontakozó géntechnológia mára minden bizonnyal az orvos-biológiai kutatás legfontosabb eszközévé vált, a tudományt számottevő új ismeretekkel gazdagította és jelentős hatást gyakorolt úgy a gazdaságra, mint a társadalomra. Miközben a géntechnológia szigorú szabályokkal körülbástyázott alkalmazása az ipari mikrobiológia és az orvostudomány terén ("fehér" és "vörös" géntechnológia) Európában is általánosan elfogadottá vált, a genetikailag módosított növények előállítását és felhasználását ("zöld" géntechnológia) erősen korlátozzák a bevezetett politikai keretfeltételek. Ebből adódóan lényegében jelentősen gátolják az ezzel kapcsolatos kutatásokat is. A Német Szövetségi Köztársaságban működő tudományos szervezetek ismételten felszólították a Szövetségi Kormányt (lásd: "A németországi összes nagy tudományos szervezet április 16-án kelt közös nyilatkozata") arra, hogy "a németországi zöld géntechnológia területén ne csak a kutatást, hanem annak alkalmazását is támogassa". A tudományos közvélemény álláspontját összegzi a Nobel-díjas Christiane Nüsslein-Volhard, amikor megállapítja, hogy "Németországban mind ez idáig nem sikerült kellőképpen elfogadtatni azt, hogy a géntechnológia alkalmazása a növénytermesztés területén eddig kiaknázatlan lehetőségeket kínál az ökológiai mezőgazdaság, a fokozottabb környezetvédelem, a biológiai sokféleség és az egészség megőrzése terén. A molylepkékkel, gombafertőzésekkel, vírusokkal és fonálférgekkel szemben rezisztens növények nem szorulnak permetezésre. A kedvezőtlen termesztési feltételekhez, szikes és karsztos talajokhoz, szárazsághoz jobban alkalmazkodó növények termesztésére nyílik így lehetőség, a terméketlen földterület pedig ismét termékeny talajjá változtatható". (2) Továbbmenve: "Kiválóan képzett kutatókat exportálunk korszerű vetőmagvak és agráripari technológiák helyett." (2) A tudományos közvélemény a zöld géntechnológia megfelelően átgondolt és ésszerű, az egyéb növénytermesztési módszerekkel kombinált és a helyi feltételekhez hozzáigazított alkalmazása mellett száll síkra. A tudományos közösség semmiképpen nem rejti véka alá az ezzel összefüggő problémákat. (1) Mivel azonban a növényekkel kapcsolatos korszerű kutatások sem folytathatók szabadföldi kísérletek nélkül, országunkban a kutatás jelenlegi intenzitása és magas színvonala nem lesz fenntartható, amennyiben az 1

3 útjában álló eddigi akadályok továbbra is megmaradnak. Szerte a világban számos olyan ígéretes géntechnológiai kutatási projekt zajlik, amelyek messze túlmutatnak a növények optimális élelmiszerként és takarmányként való előállításán. Ezek között külön említést érdemelnek a hatékonyabb bioüzemanyagok előállításával kapcsolatos, például facellulóz felhasználásán alapuló kísérletek, melyek révén elkerülhető a fontos élelmiszernövények ezen célra fordítása. Végezetül nem szabad megfeledkezni arról, hogy a modern mezőgazdaság a legkorszerűbb növénytermesztési módszerek, így a géntechnológia alkalmazása nélkül képtelen lesz a fenntarthatósági célt elérni. (1) A DFG (Német Kutatási Alapítvány) a közeljövőben jelentet meg egy tájékoztatót, amely közérthető formában ismerteti a zöld géntechnológiával összefüggő lehetőségeket és kockázatokat a különféle tudományágakban újonnan szerzett tudományos eredmények tükrében. Ezzel kapcsolatban lásd a következő kiadványt is: Grüne Gentechnik, Aktuelle Entwicklungen in Wissenschaft und Wirtschaft Supplement zum Gentechnologiebericht, Forschungsberichte der Interdisziplinären Arbeitsgruppen der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (A zöld géntechnológia, aktuális fejlemények a tudomány és a gazdaság területén - Kiegészítés a géntechnológiáról szóló jelentéshez, a Berlin-Brandenburg-i Tudományos Akadémia Interdiszciplináris Kutatócsoportjának kutatási jelentései), Elsevier, (2) Nüsslein-Volhard, Wachstum in Natur und Kultur (Gyarapodás a természetben és a kultúrában), a Németországi Természettudományos Kutatók és Orvosok Társaságának Kongresszusán, Tübingenben, szeptember 19-én elhangzott előadás. Mindezen megfontolásokból a Német Leopoldina Természettudományos Akadémia - az Országos Tudományos Akadémia, az Acatech Német Műszaki Tudományok Akadémiája, valamint a Berlin- Brandenburg-i Tudományos Akadémia (a Német Tudományos Akadémiák Uniója nevében) ismételten felszólít a szabadföldi kísérletek támogatására annak érdekében, hogy Németországban ösztönzést kapjon a növényekkel kapcsolatos kiemelkedő minőségű alkalmazott kutatás, és elősegítsék az elért eredmények gyakorlatba való átültetését, ily módon biztosítva esélyt arra, hogy hazánkban a zöld géntechnológia kibontakozhasson és kiteljesedhessen. Ez a konkrét politikai-jogalkotói munka szempontjából a következőket jelenti: Megbízható peremfeltételek megteremtése. A kutatásnak és a gazdaságnak olyan megbízható és tudományosan megalapozott peremfeltételekre van szüksége, amelyek mind adminisztratív, mind pénzügyi szempontból elfogadhatóak a tudományos intézmények és a középvállalatok számára ahhoz, hogy a zöld géntechnológiában rejlő lehetőségeket felismerve és a fajtagazdagságot fenntartva fejlődhessenek. Ezzel e- gyütt korszerűsítést kell végrehajtani a termesztésre engedélyezett genetikailag módosított növényekre vonatkozó, mindenki által elfogadott tudományos ismeretekre támaszkodva kidolgozott, új szabványoknak való megfelelés érdekében. A kutatások további folytatásához és a jövőbeni nyersanyagok biztosításához a gyakorlatban használható küszöbértékekre van szükség. A küszöbérték, vagyis az adott termékben a genetikailag módosított örökítő anyag megengedett százalékos aránya, különösen fontos mind a gazdaság, mind a tudomány és a kutatás számára. Így például a német és az európai élelmiszer- és élelmiszer-feldolgozó ipar mezőgazdasági nyersanyagok behozatalára támaszkodik (jelenleg ez különösen a takarmány-előállításra igaz). A terméklánc számára olyan gyakorlati jogi keretrendszerre van szükség, amely a zöld géntechnológián, az igazoltan helytálló tudományos ismereteken és a nem- 2

4 tikailag módosított növényi DNS-re nem vonatkoznak a forgalomba hozatalra előírt rendelkezések. zetközi kereskedelmen alapul. Ezért az Európában az élelmiszerek és a takarmányok vonatkozásában érvényes 0,9%-os feltüntetési küszöbértéken felül elengedhetetlen hagyományos vetőmagok esetén az esetlegesen, technológiailag elkerülhetetlen esetekben hozzáadott genetikailag módosított szervezetek (GMO-k) kötelező érvényű és gyakorlati szempontokon alapuló feltüntetése. Továbbmenve, szükség van egy küszöbérték megállapítására az olyan csekély mennyiségben hozzáadott GMO-k esetén is, amelyek az EU-ban nincsenek nyilvántartva vagy engedélyezve, illetőleg amelyek engedélyezése az EU egyes tagországaiban nem egységes. Az EU engedélyezési eljárásainak felgyorsítása az új, genetikailag módosított fajták engedélyeztetése során. A közös felelősség azért, hogy az Európai Unióban ilyen mértékben elhúzódik a genetikailag módosított növényekkel kapcsolatos engedélyezési eljárás, nem kis részben a Szövetségi Köztársaságot terheli. Ez a megállapítás különösen érvényes az összes forgalmazandó kultúrára. A jövőben azokat az új fajtákat, amelyeket tudományosan megalapozott eljárások és értékelések alapján engedélyeznek, gyorsan kell jóváhagyatni annak elkerülésére, hogy Európa lemaradjon a világméreteket öltő versenyben. A felelősségre vonatkozó szabályozás kiegészítése. Az ez idáig érvényben lévő felelősségre vonatkozó rendelkezések burkolt, vétkesség nélküli felelősséget foglaltak magukban. Ez azt jelenti, hogy egy felsőoktatási intézmény vagy egy gazdálkodó olyan károk okozásáért is felelősséggel tartozott, amelyeket sem nem okozhatott, sem annak előidézéséért felelősséget nem vállalhatott. Elfogadhatatlan, hogy az olyan genetikailag módosított fajtákat, amelyeket egy szigorú engedélyeztetési eljárás keretében hagytak jóvá, veszélyes anyagoknak tekintsenek. A vetésre jóváhagyott genetikailag módosított fajtákat jogi felelősség tekintetében nem szabad a többi magtól vagy növénytől eltérő módon kezelni. A termőhely-nyilvántartás és a kultúrák közötti távolság szabályozása. A termőhely-nyilvántartásra vonatkozó hatályos rendelkezések, különös tekintettel a termő területekre vonatkozó pontos, nyilvánosan elérhető adatok és a személyes adatok rögzítésére, az alapvető jogok megszegését jelentik. Az a- datok felhasználásával kapcsolatban széles körben történtek visszaélések, ami tekintélyes mennyiségű termény megsemmisülését vonta maga után. A nyilvántartásba vételre rendelkezésre álló három hónapos határidő ésszerűtlen és egy hónapra korlátozandó. A kukoricára megállapított kultúra-elkülönítési határértéknek (150 m távolság a hagyományos termesztésű kukoricától és 300 m távolság az organikusan termesztett kukoricától) sem tudományosan megalapozott indoka, sem gyakorlatban igazolt alapja nincs, így ezeket az elkülönítési távolságokat a tudományos bizonyítékok alapján módosítani és csökkenteni kell. A demokratikus politika nem hagyhatja figyelmen kívül a választók véleményét. Ugyanakkor A német géntechnológiai törvény kiegészítése Forgalomba hozatal. A forgalomba hozatal fogalma összefonódik a gazdasági felhasználás fogalmával, ami akadályt gördít a tudományos szabadföldi kísérletek elé, és a tudomány és a kutatás szabadságának megőrzése érdekében módosításra szorul. Egyértelművé kell tenni azt, hogy a hagyományos termékekben nyomokban engedélyezetten megjelenő gene- 3

5 felelősséggel is tartozik azért, hogy szavazóit a tényekről megfelelően tájékoztassa. Vagyis olyan felvilágosító feladatkört vállal magára, amelyben a tudomány támogatására szorul. A géntechnológia közismerten hasznos szerepet tölt be a gyógyszerek és élelmiszer-adalékok gyártása terén, és ezt a szerepet társadalmunk ma már elfogadja. A zöld géntechnológia ugyanezen módszereken alapszik, célja pedig az, hogy a termesztéssel kapcsolatos kutatás kivitelezése koncentráltabban és gyorsabban történjen, mint ahogyan azt a hagyományos eljárások lehetővé teszik. Ezért aztán az eredményül kapott termékek negatív tartalmú címkézése félrevezető. Következésképpen fel kell hívni a fogyasztók figyelmét arra a tényre, amely szerint a manapság piaci forgalomban kapható élelmiszerek több mint 70%-ának előállítása valamiképpen a géntechnológiához kapcsolódik - például állati takarmányok, élelmiszer-adalékok és gyógyszerek közvetítésével -, méghozzá anélkül, hogy az az egészségükre vagy közérzetükre bármilyen káros befolyással lenne. A fogyasztókat tájékoztatni kell arról, hogy a zöld géntechnológia nem csupán az élelmiszerek gyártásában játszik szerepet, hanem egy sor egyéb lehetőség előtt nyitja meg az utat, ideértve például kultúrnövényeink ökológiai termeszthetőségi határainak a kiterjesztését és a biológiai sokféleség támogatását. A tudománynak és a politikának egyaránt törekednie kell ezen összefüggések megismertetésére és ennek a fontos, a jövő szempontjából számottevő lehetőségeket magában rejtő fejlesztési iránynak az elfogadtatására. A megfelelő kurzusváltással a politikai grémiumok esélyt kapnak arra, hogy egy hosszú távra kiható, tudományos megfontolásokon és bizonyított tényeken nyugvó terület számára alkossák meg a szükséges törvényi hátteret. AGRÁRHASZON.HU december GM kutatások Szegeden - viruló növények Romániában Fehér István A technológiai forradalom már zajlik a világ számos országában, és erre a kihívásra fel kell készülnie a magyar agráriumnak is - mondta még főigazgatóként Prof. Dudits Dénes akadémikus, az MTA Szegedi Biológiai Központjában a Gabonatermesztők Országos Szövetsége (GOSZ) Szegeden, az elmúlt év októberében tartott elnökségi ülésén. A növénytermesztésben érintett gyakorlati szakembereknek jelezte: az intézményükben folyó alapkutatások eredményeinek hasznosításában a szegedi Gabonakutató Kft. nemesítői a partnerek, így például a szárazságtűrő búzák előállítása megtörtént, és kezdődnek a szabadföldi kísérletek. Kívánatos, hogy mire a több éves fajta-előállítás eredményt hoz, addigra a törvényi szabályozás tegye lehetővé a GM fajták használatát. Már a közeli években várható, hogy az Európai Unió engedélyezi a kukoricbogár-ellenálló és aszálytűrő kukoricahibridek termesztését, melyek jelentős gazdasági és környezeti előnyt kínálnak a gazdáknak. Felrobbanhat a kínai biotechnológiai bomba" Miközben szerte a világon - így az Európai Unió más országaiban, köztük a környező államokban - már termeszthetők, hasznosíthatók a GM növények, 4

6 mi megfosztjuk a magyar gazdákat a fajták megválasztásának szabadságától: tilos a GM növények vetése. A tiltás elbizonytalanítja a gazdákat és a közvéleményt. Nálunk politikai, ideológiai háború zajlik, miközben az unióban 23 növényből származó élelmiszer engedélyezett. Ez a szám rohamosan növekszik, hiszen a növénynemesítés ezen ágában nemzetközi viszonylatban már rendkívül nagy az előrehaladás. Könnyen és hamarosan felrobbanhat például a kínai,,bomba", hiszen a tudományos adatbázisokban közzétett kutatási és termesztési-gyakorlati eredményeik száma és tartalma arra enged következtetni, hogy Kína az Egyesült Államok után meghatározó szereplővé válik a GM növények termesztésében. Ennek hatását ma még szinte fel sem tudjuk mérni - tette hozzá Dudits Dénes, aki jelenleg az MTA alelnöke is. Azáltal, hogy bár az unió már tett engedményeket - nálunk viszont e tárgyban moratórium van -, úgy tűnik, mintha más világrészekhez képest Európa egy múzeummá vált volna. Szerinte a zöld biotechnológia hazai elutasítása elsősorban tájékozatlanságból fakad, de nem lehet elmenni a politikai indítékok mellett sem. A géntechnológia kapcsán túl könnyű a szakmai kérdésekben nem eléggé tájékozott közvéleményt az új módszerek vélt hátrányával ijesztgetni, annak révén befolyásolni, majd szavazatait megnyerni. Ebben leginkább az a sajnálatos, hogy a döntéshozók egy része nem képes felmérni az innovációs folyamatok jelentőségét és a magyar gazdatársadalom versenyképességét meghatározó folyamatokat. A legkorszerűbb nemesítési eljárások Dudits Dénes akadémikus azt is elmondta: az új módszereket elutasítók közül sokan azt is figyelmen kívül hagyják, hogy a nemesítők jelentős része a génművesség, a GM növények nemesítésének, a zöldtechnológia alkalmazásának idején sem hagyott fel az elődeiknek és nekik is sikereket hozó hagyományos módszerekkel, a keresztezéssel, a szelekcióval és más eljárásokkal. Nehezen látják be, hogy a génmódosítás a növénynemesítés jelenleg legkorszerűbb változata, a rangsorban a piramis tetején lévő tudományos módszer. Dr. Györgyey János, a Szegedi Biológiai Központ Növénybiológiai Intézetének főmunkatársa elmondta: véleménye szerint génnemesített növényekről kellene beszélni, ahelyett, hogy sokan mindenféle félreérthető és inkább eltaszító elnevezéssel illetik az eljárást (a prűd és igen káros génpiszkáltnak, a fölöslegesen rosszat sejtető génmanipuláltnak, stb. mondják). Így nem csoda, ha a félrevezetett fogyasztó olyan tudománytalan tévképzetekben hisz, hogy gén csak akkor és azért lesz a szervezetében, mert "mindenféle génpiszkált szeméttel megetetik"... Holott minden termesztett növényünk genetikailag módosított, és a vita a géntechnológiai eljárásokkal történő nemesítés létjogosultságáról szól - mondta. A búzagének manipulálásának módszerei az évszázadpok során 5

7 Nem tagadják meg elődeik munkáját Tapasztalatszerzés a romániai Lovrinban A külföldön már több évtizede köztermesztésben lévő génnemesített növények olyanok, amelyek nemesítése során valamilyen géntechnológiával előállított génmódosított növényvonalat használtak fel. Vagyis, mire egy ilyen növény a gazdák kezébe kerül, az is éppúgy átmegy azon a szelekciós folyamaton, amin hagyományos nemesítéskor, ami a maga korában szintén újdonságnak számított. Olyan dolog a génnemesített növények ellen ágálni, mintha valaki - némi túlzással - a harmadik évezredben még vadalmát, vadkörtét próbálna termesztetni a kertészekkel a,,természetellenes" Jonatán, vagy Vilmoskörte helyett, és tagadná a növényi szervezetekbe eddig beavatkozó tudósok, nemesítők érdemeit - mondta még egyebek közt. A Gabonakutató Kft. Biotechnológiai Osztályának vezetője, Pauk János elmondta: Mindegyik nemesítési metodika - köztük a legújabb génnemesítés is - valójában magában foglalja a korábbi eljárásokat. A biotechnológiai módszerek sem nélkülözik az egyedszelekciót, amit annak idején világhírű nemesítőnk, Mokry Pál és utódai alkalmaztak. Nincs tehát szó arról, hogy a jelenlegi legmodernebb eljárások képviselői megtagadnák a múltat. Nem lehet napjainkban génbeépítéssel nemesíteni úgy, hogy in vitro szövettenyésztést ne használnának. Amennyiben valaki irányított mutációt akar alkalmazni, bátran nyúljon a génnemesítéshez, mert a génelhallgattatás ma már nélkülözhetetlen az új genotípusok, új fajták létrehozásához. Az lenne természetes, hogy választhassunk: ha akarjuk élünk a génnemesített növények előnyeivel, ha akarjuk nem. A GM növények világszerte, tőlünk függetlenül egyre terjednek - tette hozzá. Külföldi és hazai felmérések szerint az élenjáró, sikeres gazdálkodók egyre nagyobb hányada már elfogadja a GM növényeket. Külföldön, ahol ezek létjogosultságot nyertek, a gabonatermesztők már több mint 60 százaléka keresi a szárazságtűrőbb, a rovaroknak, a betegségeknek ellenálló, a jobb tápanyaghasznosítású és így hektáronként jóval nagyobb termést adó növényeket. Természetesen - az imént említett okokból - még számos ellenzőjük is van. Hogy mind kevesebb legyen hazánkban is, azt szolgálják a szomszédos országokba - Szlovákiába és Romániába - tett szakmai látogatások. Ilyen volt a Gabonatermesztők Országos Szövetsége vezetőinek romániai látogatása a Szegedhez viszonylag közeli Lovrini Mezőgazdasági Kutatóintézetben. Itt egyebek közt elmondták, hogy az ország 9,3 millió hektár szántójából 4,8 millió hektárt művelnek meg. A nagyobb gazdaságok, agrárvállalkozások száma megközelíti a 18 ezret, ezek átlagos területe 269 hektár. (A kis gazdaságokban mintegy 4 millióan elsősorban saját igények kielégítésére, valamint jövedelemkiegészítésre döntően növénytermesztéssel foglalkoznak.) Románia - velünk ellentétben - teljes mértékben átvette az EU genetikailag módosított növnyekre érvényes jogszabályait, és annyival is előrébb tart, hogy a kutatáson túl a köztermesztésüket sem tiltotta meg. Természetes, hogy ezen a megbeszélésen is volt olyan cégvezető, vállalkozó, aki megpróbálta (el)vitatni a GM növények létjogosultságát. Reflexszerűen azt hozta fel indokul, hogy gyakran a tudósok is ellentmondanak egymásnak, például az egyik azt állítja, hogy a tojás, meg a margarin egészségtelen, a másik azt, hogy nem az. A növényi termékeknél pedig ma még az a félelem, hogy a génkezeltet nem keresik a piacon. Dudits Dénes akadémikus olyaténképpen válaszolt, hogy a tudósok sem egyformán vélekednek, a negatív megítéléssel leginkább azok élnek, akik maguk sohasem vették a fáradtságot, hogy a legújabb nemesítési eljárásokat kipróbálják. Aztán, ha ehhez némi politikai érdeket is lehet kreálni, senki sem tántorítja el őket ettől. Magyar gazdálkodók és a szerző október 7. Lovrin, Románia Fotó: Czepó Mihály 6

8 ban 7000 hektáron termesztették a kukoricamoly ellenálló MON810-es (YIELDGARD) Bt-kukoricát, amely - ugyanolyan technológia alkalmazásával százalékkal többet termett a közönségesnél. Arra kellett csak figyelni, hogy a 200 méteres izolációs távolság meglegyen, valamint, hogy azt a kukoricát a többitől külön tárolják. A termelés túlzott ellenőrzése azonban nem volt szimpatikus a gazdák egy részének, hiszen legalább egy ellenőr minden héten felkereste őket. Másutt is megküzdöttek érte a gazdálkodók GM szóját, vagy semmit? Fotó: Czepó Mihály Gyapottok bagolylepke lárva rágás és a nyomában fellépő penészedés október 7. Lovrin, Románia Mint Cosmin Chioreanu, a Monsanto regionális igazgatója a magyar szakemberek előtt elmondta: Romániában, az ország nyugati részén, az ő körzete 16 megyét ölel fel, amelyben mintegy 3,5 millió hektár a szántó. Az országban 2,5-3 millió hektáron termelnek kukoricát és rendszerint 1 millió hektáron fémzárolt vetőmagot használnak a gazdálkodók. Ebben a körzetben félmillió hektár a kukorica, és ennek 90 százalékán vetnek fémzárolt hibrideket. A GM-növények termesztésének előzményéhez tartozik Romániában, hogy az uniós csatlakozás előtt a genetikailag módosított ROUNDUP READY szóját már termelték. A GM szója termesztését a csatlakozás után kénytelenek voltak abbahagyni, mert az Unióban csak takarmányozásra, élelmiszerként való felhasználásra engedélyezik. Ez sok gondot okozott: a nehezen irtható gyomok miatt ugyanis a közönséges szójában nem tudtak gazdaságosan gyomot irtani. Ennek következtében harmadára csökkent a szója vetésterülete, így a terményből korábban önellátó ország most már behozatalra szorul. Ha a GM szóját engedélyeznék számukra, a vetésterület akár ezer hektár is lehetne. Jelenleg azonban az a helyzet, hogy ugyanannak a GM szójának a behozatalára szorulnak, amiből eddig már önellátók voltak. Náluk engedélyezett viszont a MON810-es kukorica termesztése - mondta Cosmin Chioreanu Romániában egyébként a Pioneer cég fajtái vannak régebben, a Monsanto három éve kezdte ott tevékenységét, míg a DeCalb csaknem egy évtizede. Arra lehet számítani, hogy néhány év múlva a Pioneer és a DeCalb a piac 70 százalékát lefedi az országban. Tehát látszik, hogy nemcsak nálunk, másutt sem zökkenőmentes az új fajták terjedése, bár az ország határain túl már komoly termelői tapasztalatok vannak. Ezzel kapcsolatban kérdeztük Chioreanu-t: Hogyan látja egy-egy új fajta bevezetését? Az az igazság, hogy kezdetben nagyon nehéz meggyőzni a gazdálkodókat, miszerint például a Bt-kukorica egy tonnával többet terem hektáronként, mert ez csak akkor derül ki, amikor nagyobb területről behordja és megméri a termést. Holott ennek más jelei is vannak, amiket a Lovrinban bemutatott kísérleti és kontroll parcellákon, meg másutt is szintén megtapasztalhatták a Fotó: Czepó Mihály Molykártevők ellen védett kukorica egészséges csöve október 7. Lovrin, Románia 7

9 GOSZ-vezetők. Bármelyik cég (Monsanto, Pioneer stb.) GM-os növényeinek nagyobb a csőmérete, mint a kontrollé. Persze a még lábon álló kukoricában nem érzékelhető látványosan, hogy többnyire a hagyományos kukorica szemei apróbbak, szárazabbak, miközben a Bt-kukoricáé fejlettebbek, s így a hozamuk akár 20 százalékkal is magasabb lehet. Ám eddig jószerivel csak egy-egy károsító ellen védett növényfajtáról - a kukoricáról és a szójáról volt szó. A fajtabemutató parcellát végigjárva és a két napon hallottak iránti érdeklődés azt mutatja, hogy a közeljövőben további pozitív elmozdulás lehet Romániában. Hiszen tucatnyi olyan kutatási eredményről, módszerről, fajtáról - nemcsak kukoricáról - is szó e- sett, amely éppen a GM-fejlesztések következtében rovarellenállóvá, szárazságtűrővé stb. teszi a termesztett növényeket. Valamelyest az is kiderült, hogy a génnemesítés úttörői talán nem forgatják fel a,,világot, a növényt, hanem ezek belső tulajdonságai némi módosításával (például a szárazságtűrésért felelős gének számának növelésével, stb.) a termést kifejlesztő, beérlelő egyedet a körülményeihez a korábbiaknál alkalmazkodóbbá teszik. A fejlődést nem lehet tétlenül szemlélni Ezeket a kérdéseket tanulmányozta immár harmadik alkalommal - kétszer Szlovákiában, ezúttal pedig Romániában - a Gabonatermesztők Országos Szövetségének vezetése - mondta Lovrinban Vancsura József, a GOSZ elnöke. Az ottani kísérleti parcellák gazdaszemmel való megismerése alapján is úgy látják, hogy a korábbiakhoz képes a GM-os nemesítések eredményeként néhány év alatt is nagyok a változások. Az új génekkel való bánás, a gének beépítése jó úton haladt, a gének vásárlása már a világ távolabbi tájain sem gond a kisebb kutatóbázisoknak sem. A termelők is azt tapasztalják már, hogy azok a gének, amelyekkel az EU számos országában dolgoznak, lassan elavulttá válnak. Vancsura József úgy látja, hogy a felkínált lehetőség, amelyekkel másutt már jól élnek, forradalmasítani fogja a növénytermesztést és a felhasználást. Ugyanúgy fontos mindez, mint amikor a hibrid kukoricák megjelentek, vagy a még korábban végzett keresztezéseket eleink elvégezték. Bizonyára már azok is génmódosítások lehettek, mert - vegyünk állattenyésztési példát is - ha ezek nem így történtek volna, még mindig az őstuloknál tartanánk a tehén helyett - vélekedett a vezető szakember. Fotó: Czepó Mihály Részlet a GM kukorica hibridek bemutatójából október 7. Lovrin, Románia Az természetes, hogy ezeket a folyamatokat nehezen vesszük tudomásul, de ha a tudósok körültekintően végzik a dolgukat, a kontrollvizsgálatok korrektek, mi gazdálkodók pedig felkészítjük egymást az újnak a fogadására, van esélyünk az előbbre lépésre - mondta a GOSZ elnöke. Azzal is számolni kell, hogy a népszaporodást a világban nem lehet megállítani, akkor pedig jelentősen megnövekszik az élelmezés szerepe, nagysága. Amennyiben ezt a mezőgazdaságban figyelmen kívül hagyjuk, nem vesszük róla tudomást, nagyon lemaradunk. Vagyis - természetesen a törvényes keretek közt - nemcsak tőlünk függ, hogy akarunk-e GM növényeket termeszteni, vagy sem - mondta befejezésül. 8

10 Főszerkesztői ajánlás A Barabás Zoltán Biotechnológiai Egyesület megalapításának 10. évfordulója alkalmából tudományos ülésre került sor november 12-én a Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpontban, Gödöllőn. Az önként jelentkező kollégák, kutatócsoportok kutatási eredményeik bemutatásával járultak hozzá az ünnepi eseményhez. Mindenki számára bebizonyosodott, hogy a hazánkban folyó növény-biotechnológiai kutatások nemzetközi színvonalúak, és számos gyakorlati hasznosításra érett eredményhez vezettek. Az értékes beszámolók alapján merült fel az igény, hogy az elhangzott munkák írásban is jelenjenek meg. Ennek az elvárásnak kíván helyet adni a hírlevél a most indított sorozattal, a kibővített összefoglalók közlésével. Sőt szeretnénk a hazai zöld biotechnológiai tevékenység egészét bemutatni és összefoglalni a legfontosabb műhelyek kutatómunkáját. Így a cikksorozat nyitott azok számára is, akik Gödöllőn nem tartottak előadást. Minden érintett megjelenése igen fontos, hiszen így lehet dokumentálni, hogy számos negatív hatású tényező ellenére e terület művelése hazánkban sikeresen folyik, és érnek a feltételek ahhoz, hogy a magyar agrárium éljen is a hasznosításból származó előnyökkel. A CELLULÓZA DIADALÚTJÁTÓL A MESTERSÉGES OVÁRIUMIG: A NÖVÉNYBIOTECHNOLÓGIA ÚJ EREDMÉNYEI A DEBRECENI EGYETEMEN Fári Miklós Gábor Növényi Biotechnológia Tanszék Debreceni Egyetem AMTC, Debrecen ( A Debreceni Egyetem AMTC 2001-ben hozzákezdett új növénybiotechnológiai programok szervezéséhez. A 2005-ben átadott Élettudományi Központban található Orsós Ottó Növénybiotechnológiai Laboratóriumban (1. ábra) három kutató csoport szerveződött, melyekhez 2006-ban az Ereky Károly Biotechnológiai Alapítvány csatlakozott. Ezek alkotják a augusztus 01-én létrehozott Növényi Biotechnológiai Tanszéket. A Növényi Molekuláris Genetikai Munkacsoportban (vezető: Dr. Miskei Márton) elsősorban növényi eredetű, humán és állat gyógyszeralapanyagok, ipari alapanyagok előállításának lehetőségeit tanulmányozzák (2. ábra). A kutatók Prof. Maliga Pál (Rutgers University, Piscataway, NJ) laboratóriumban sajátították el a módszereket. A laboratórium 2008 végén szerezte meg a hivatalos engedélyt a növényi géntechnológiai munkára. A csoport jelenlegi fő feladata ipari, diagnosztikai, vagy terápiás célokat szolgáló 1. ábra: A növénybiotechnológiai kutatások új helyszíne a Debreceni Egyetemen az Élettudományi Központ és Nemzeti Könyvtár épülete 9

11 feltérképezése. Kiderült, hogy a magyar meggyfajták a gyümölcsükben koncentrálják ezt a vegyületet, továbbá egyéb egészségvédő jelentőségű speciális színanyagokat is felhalmoznak. A belőlük készített ún. meggypempő és egyéb termékek funkcionális élelmiszerként az emberi táplálkozásban, egészségmegőrzésben kaphatnak szerepet. A kutatások - a DEOEC Farmakológiai Intézettel közösen - az Agro-Food Regionális Tudásközpont keretében folytatódnak. 2. ábra: A Növényi Molekuláris Genetika Munkacsoport elsősorban dohánnyal végez alapkutatásokat molekula farming témakörben rekombináns fehérjék irányított termelésének kutatása. Az első eredmények felkeltették a Richter Zrt. érdeklődését, és jelenleg szerződéses kutatás keretében gazdasági jelentőségű molekulák termeltetése irányába haladnak a munkák. A Nutraceutical Munkacsoport (vezető: Dr. Remenyik Judit) meggy, paprika, paradicsom és más fontos kertészeti növényfaj új, egészségmegőrző anyagainak izolálásán, továbbá új, egészségjavító táplálékok kifejlesztésén dolgozik (3. ábra). Kiemelkedő eredményük a hazai meggyfajták ún. melatonin-tartalmának 3. ábra: A Nutraceutical Munkacsoport egyik fő kutatási területe a magokban felhalmozódó γ-tokoferolok tanulmányozása, különös tekintettel azok antikarcinogén szerepére 4. ábra: Cellulóz-farming célra nemesített biotech növények szomatikus embriói (Arundo donax) A Fito-bioreaktor Munkacsoport (vezető: Prof. Fári Miklós) kutatói ugyancsak az USA-ban tanulmányozták a legkorszerűbb sejtbiológiai és géntechnológiai módszereket, Prof. Márton László laboratóriumában (University of South Carolina, Columbia, SC). A csoport stratégiai partnere az Interest-Trade Kft (Nyíregyháza). A kutatások egyik célja az ún. cellulózfarming program megvalósítása. A részben géntechnológiai-sejtbiológiai módszerekkel létrehozott lágyszárú évelő biotech növényekkel (energiamályvák, olasznád, stb.) az eddigieknél hatékonyabban állítható elő az ún. agro-cellulóz, melyek a második generációs ipari cellulóz-etanol előállítás új alapanyagai lehetnek. A sejtbiológiai módszerek között megemlítendő a szomatikus embriók mesterséges ováriumokban történő ipari léptékű szaporítása (4. ábra). A szabadalmaztatott eszköz és eljárás külföldi biotechnológiai üzemeik részére is hozzáférhetők (USA, Európa, Brazília, India és Kína). 10

12 Főszerkesztő: Dudits Dénes Szerkesztette: Keczánné Zsuzsa Fordította: Fejes Erzsébet Példányszám: 1000 db/hó Borító: EDOMO MEDIA, Szeged Nyomda: TISZA PRESS, Szeged Kiadja az GBE és a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával a Barabás Zoltán Biotechnológiai Egyesület Green Biotechnology Europe (GBE)

KIEMELÉSEK. A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012. Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke

KIEMELÉSEK. A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012. Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke KIEMELÉSEK A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012 Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke A szerző által az egy milliárd szegény, éhes embernek, a sorsuk

Részletesebben

GOP -1.1.1-11-2012-0159

GOP -1.1.1-11-2012-0159 1 GOP -1.1.1-11-2012-0159 A KLÍMAVÁLTOZÁSHOZ ALKALMAZKODÓ GABONAFÉLÉK BIOTIKUS ÉS ABIOTIKUS REZISZTENCIA NEMESÍTÉSE, NÖVÉNYVÉDELMÉNEK FEJLESZTÉSE, VALAMINT AZ ÉLELMISZERBIZTONSÁG NÖVELÉSE A növény- és

Részletesebben

Toxinológia fuzáriumkísérleti tapasztalatok

Toxinológia fuzáriumkísérleti tapasztalatok Toxinológia fuzáriumkísérleti tapasztalatok Székesfehérvár Debrecen 2013. 05.15-16. Magyar Kukorica Klub Egyesület 1 Hivatkozások Szakcikk idézet: Agro Napló (Dr Mesterhézy Ákos) Történeti és szakmai részek:

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

Sikeres kajszibarack tanácskozás és fajtabemutató Cegléden a Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kftben

Sikeres kajszibarack tanácskozás és fajtabemutató Cegléden a Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kftben Sikeres kajszibarack tanácskozás és fajtabemutató Cegléden a Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kftben 2013 július 16-án több mint százan vettek részt a Gyümölcstermesztési

Részletesebben

GOP -1.1.1-11-2012-0159

GOP -1.1.1-11-2012-0159 GOP -1.1.1-11-2012-0159 A KLÍMAVÁLTOZÁSHOZ ALKALMAZKODÓ GABONAFÉLÉK BIOTIKUS ÉS ABIOTIKUS REZISZTENCIA NEMESÍTÉSE, NÖVÉNYVÉDELMÉNEK FEJLESZTÉSE, VALAMINT AZ ÉLELMISZERBIZTONSÁG NÖVELÉSE A növény- és vetőmagtermesztésben,

Részletesebben

GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT NÖVÉNYEK AZ ÉLELMISZERLÁNCBAN

GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT NÖVÉNYEK AZ ÉLELMISZERLÁNCBAN ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI KÖTETEK IV. GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT NÖVÉNYEK AZ ÉLELMISZERLÁNCBAN Szerkesztette: Bánáti Diána Gelencsér Éva Budapest, 2007. ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI KÖTETEK IV. Genetikailag módosított

Részletesebben

Aktuális tapasztalatok, technológiai nehézségek és kihívások a növényvédelemben

Aktuális tapasztalatok, technológiai nehézségek és kihívások a növényvédelemben Aktuális tapasztalatok, technológiai nehézségek és kihívások a növényvédelemben Dr. Ripka Géza MgSzH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Monor, 2012. Mezőgazdaság az új évezredben Oly

Részletesebben

Bioélelmiszerek. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Bioélelmiszerek. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Bioélelmiszerek Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Biotermék A valódi biotermék ellenőrzött körülmények között termelt, semmilyen műtrágyát és szintetikus, toxikus anyagot nem tartalmaz. A tápanyag-utánpótlás

Részletesebben

Dr. Fejes Ágnes biodiverzitás referens. Természetmegőrzési Főosztály Biodiverzitás és Génmegőrzési Osztály január 28.

Dr. Fejes Ágnes biodiverzitás referens. Természetmegőrzési Főosztály Biodiverzitás és Génmegőrzési Osztály január 28. Dr. Fejes Ágnes biodiverzitás referens Természetmegőrzési Főosztály Biodiverzitás és Génmegőrzési Osztály 2016. január 28. AGROmash EXPO 1 1996 - Természetvédelmi törvény (1996. évi LIII. törvény) 1998

Részletesebben

A nagy termés nyomában. Mezőhegyes, szeptember 11.

A nagy termés nyomában. Mezőhegyes, szeptember 11. A nagy termés nyomában Mezőhegyes, 2014. szeptember 11. Időjárás Trágyázás, növénytáplálás, talaj- és növénykondícionálás Levegőből támadó rovarok Levegőből támadó gombák Herbicid-használat Vetésidő Talajlakó

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Élelmiszer-szabályozás és fogyasztó védelem az Európai Unióban 148.lecke

Részletesebben

EGYÜTT MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER-BIZTONSÁGÁÉRT

EGYÜTT MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER-BIZTONSÁGÁÉRT ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI KÖTETEK III. EGYÜTT MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER-BIZTONSÁGÁÉRT Írták: Szerkesztette: Bánáti Diána Budapest 2006. ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI KÖTETEK III. EGYÜTT MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER-BIZTONSÁGÁÉRT

Részletesebben

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére Készült az Európai Unió INTERREG IIIC ALICERA projekt támogatásával Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi

Részletesebben

A Gabonakutató 85. éve képekben és címszavakban /Dr. Matuz János összeállítása/

A Gabonakutató 85. éve képekben és címszavakban /Dr. Matuz János összeállítása/ A Gabonakutató 85. éve képekben és címszavakban /Dr. Matuz János összeállítása/ Magyar Királyi Alföldi Mezőgazdasági Intézet 1924-1949 1922 1924 Országos Kender- és Lentermesztési Kísérleti Állomás Növénytermesztési

Részletesebben

ZÖLD BIOTECHNOLÓGIA. 6. évf. - 2010/8. augusztus. http://www.zoldbiotech.hu

ZÖLD BIOTECHNOLÓGIA. 6. évf. - 2010/8. augusztus. http://www.zoldbiotech.hu ZÖLD BIOTECHNOLÓGIA 6. évf. - 2010/8. augusztus http://www.zoldbiotech.hu GM növények szerepe a tudományban és az agráriumban Tanártovábbképző Konferencia, 2010. július 6-8., MTA SZBK, Szeged A GM NÖVÉNYEK

Részletesebben

Tisztelt Olvasók! 2007. június 6-7-én (szerdán és csütörtökön) A 9óra 30perckor kezdődő program mindkét napon azonos. Kutatás + Marketing

Tisztelt Olvasók! 2007. június 6-7-én (szerdán és csütörtökön) A 9óra 30perckor kezdődő program mindkét napon azonos. Kutatás + Marketing Kutatás + Marketing A Gabonatermesztési Kutató Közhasznú Társaság lapja Tisztelt Olvasók! Kalászos és repce fajtabemutatóinkra invitáló Híradónk ez évi nyári számának írásaiban is igyekszünk a múló, de

Részletesebben

A GMO-mentes jelölés jogszabályi háttere. dr. Jasinka Anita főosztályvezető-helyettes Földművelésügyi Minisztérium Jogalkotási Főosztály

A GMO-mentes jelölés jogszabályi háttere. dr. Jasinka Anita főosztályvezető-helyettes Földművelésügyi Minisztérium Jogalkotási Főosztály A GMO-mentes jelölés jogszabályi háttere dr. Jasinka Anita főosztályvezető-helyettes Földművelésügyi Minisztérium Jogalkotási Főosztály Hazánk GMO mentes stratégiája - 53/2006. (XI. 29.) OGY határozat

Részletesebben

A Hungaro durumrozs tulajdonságai és termesztése

A Hungaro durumrozs tulajdonságai és termesztése A Hungaro durumrozs tulajdonságai és termesztése Dr. Kruppa József Ph.D tb. egyetemi docens, címzetes főiskolai tanár Nyíregyháza, 2015. 03. 21. A szakirodalmakban előrevetítik a tritikálé várható elterjedését

Részletesebben

A GMO-mentes jelölés Magyarországon

A GMO-mentes jelölés Magyarországon A GMO-mentes jelölés Magyarországon Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési Főosztály A magyar GMO-mentes mezőgazdasági stratégia - Országgyűlési h. a géntechnológiai tevékenységgel,

Részletesebben

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Készítette: Gódor Amelita Kata, PhD hallgató Enyedi György

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi Kar. Tahyné Kovács Ágnes:

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi Kar. Tahyné Kovács Ágnes: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi Kar Tahyné Kovács Ágnes: A génmódosítás szabályozási lehetőségei avagy fenntartható-e a mindenható tudomány? Mik a GMO-k? olyan élő szervezetek, amelyekben

Részletesebben

ZÖLD BIOTECHNOLÓGIA. 6. évf. - 2010/9. szeptember. http://www.zoldbiotech.hu

ZÖLD BIOTECHNOLÓGIA. 6. évf. - 2010/9. szeptember. http://www.zoldbiotech.hu ZÖLD BIOTECHNOLÓGIA 6. évf. - 2010/9. szeptember http://www.zoldbiotech.hu GM növények szerepe a tudományban és az agráriumban Tanártovábbképző Konferencia, 2010. július 6-8., MTA SZBK, Szeged A GM NÖVÉNYEK

Részletesebben

A sertéságazat fejlesztésének időszerű kérdései Alternatív növények takarmányozási lehetőségei a sertéstartásban

A sertéságazat fejlesztésének időszerű kérdései Alternatív növények takarmányozási lehetőségei a sertéstartásban A sertéságazat fejlesztésének időszerű kérdései Alternatív növények takarmányozási lehetőségei a sertéstartásban Szépe Ferenc főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium 2015. május 5. NAIK Mezőgazdasági

Részletesebben

JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6

JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6 JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6 Pannonia Ethanol Zrt. Helyszín: Dunaföldvár, Tolna megye Alakult: 2009 Fő befektetése az Ethanol Europe Renewables Limited vállalatnak Termelés kezdete: 2012 március

Részletesebben

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar 52. Közgazdász Vándorgyűlés, Nyíregyháza Dr. Losó József MIRELITE MIRSA Zrt. - Elnök A mezőgazdaság az

Részletesebben

TRANSZGÉNIKUS NIKUS. GM gyapot - KÍNA. GM szója - ARGENTÍNA

TRANSZGÉNIKUS NIKUS. GM gyapot - KÍNA. GM szója - ARGENTÍNA TRANSZGÉNIKUS NIKUS NÖVÉ GM gyapot - KÍNA GM szója - ARGENTÍNA TRANSZGÉNIKUS NIKUS NÖVÉN Élelmezési probléma: mg-i i termények, élelmiszer alapanyagok károsk rosításasa (rovar, gyom, baktérium, gomba,

Részletesebben

VI. évfolyam, 2. szám Statisztikai Jelentések. FŐBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA év

VI. évfolyam, 2. szám Statisztikai Jelentések. FŐBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA év VI. évfolyam, 2. szám 215 Statisztikai Jelentések FŐBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA 214. év Főbb termények és termékek alakulása Főbb termények és termékek alakulása VI. évfolyam, 2. szám 215

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

T/4818. számú törvényjavaslat. a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról

T/4818. számú törvényjavaslat. a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4818. számú törvényjavaslat a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2015. május

Részletesebben

GéSz Gaál és Sziklás Kft.

GéSz Gaál és Sziklás Kft. KKV beszámolója egy kutatási eredmény sikeres hasznosításáról GéSz Gaál és Sziklás Kft. dr. Thurzó Sándor, tudományos tanácsadó Debrecen, 2009. május 14. A magyar élelmiszeripar innovációs lehetőségei

Részletesebben

Az ökológiai mezőgazdaság hazai kutatás-fejlesztése, mint ágazatfejlesztési súlypont Dr. Drexler Dóra

Az ökológiai mezőgazdaság hazai kutatás-fejlesztése, mint ágazatfejlesztési súlypont Dr. Drexler Dóra Az ökológiai mezőgazdaság hazai kutatás-fejlesztése, mint ágazatfejlesztési súlypont Dr. Drexler Dóra Párbeszéd a hazai ökogazdálkodás fejlesztéséért Lakitelek, 2013. február 17. 160000 Az ellenőrzött

Részletesebben

Klímaváltozás és gazdálkodói adaptáció

Klímaváltozás és gazdálkodói adaptáció MRTT XIV. Vándorgyűlés Kis- és középvárosok szerepe a területi fejlődésben Nagyvárad, 2016. szeptember 15 16. Klímaváltozás és gazdálkodói adaptáció Koós Bálint MTA KRTK Klímaváltozásról néhány szó ENSZ

Részletesebben

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Dr. Dallmann Klára A molekuláris biológia célja az élőlények és sejtek működésének molekuláris szintű

Részletesebben

Hüvelyes növények szerepe az ökológiai gazdálkodásban

Hüvelyes növények szerepe az ökológiai gazdálkodásban Hüvelyes növények szerepe az ökológiai gazdálkodásban Dr. Divéky-Ertsey Anna adjunktus SZIE, KERTK, Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék Fenntartható mezőgazdaság Hosszú távon működő,

Részletesebben

Transzgénikus (GM) fajták globális termesztésének eredményei és következményei

Transzgénikus (GM) fajták globális termesztésének eredményei és következményei BIOTECHNOLÓGIA O I ROVATVEZETŐ: Dr. Heszky László akadémikus Az előző részben bemutattuk a növényi géntechnológia történetét és tudományos jelentőségét, valamint felvázoltuk gazdasági növények módosításának

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

Prof. Dr. Péter Ákos Biacs:

Prof. Dr. Péter Ákos Biacs: Transnational Innovation Platform from Cropfield to Table (HUHR/1001/2.1.3/0001 sz. Inno-CropFood) Prof. Dr. Péter Ákos Biacs: New tasks in food and nutrition sciences (In Hungarian language) Official

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

AGRISAFE. Európai Uniós regionális kutatási- és képzési program bemutatása. Bevezetés

AGRISAFE. Európai Uniós regionális kutatási- és képzési program bemutatása. Bevezetés AGRISAFE Klímaváltozás - kihívás a növénykutatók és nemesítő k számára című Európai Uniós regionális kutatási- és képzési program bemutatása Magyar Tudományos Akadémia Mező gazdasági Kutatóintézete Martonvásár

Részletesebben

Tavaszi Dél-Alföldi Fórum

Tavaszi Dél-Alföldi Fórum Tavaszi Dél-Alföldi Fórum Gazdaságos kukorica termesztés GK hibridekkel Szél Sándor és munkatársai Gabonakutató Nonprofit Kft. Szeged 2016.02.24 Mikor gazdaságos? Ha a termésért kapott bevétel meghaladja

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

A NÉBIH szerepe az ökológiai gazdálkodásban; az ökológiai növénytermesztésre vonatozó szabályok

A NÉBIH szerepe az ökológiai gazdálkodásban; az ökológiai növénytermesztésre vonatozó szabályok A NÉBIH szerepe az ökológiai gazdálkodásban; az ökológiai növénytermesztésre vonatozó szabályok Rónai Anna növényvédelmi mérnökszakértő Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter 61/2016. (IX. 15.) FM rendelete a GMO-mentességre utaló jelölésről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 138.

A földművelésügyi miniszter 61/2016. (IX. 15.) FM rendelete a GMO-mentességre utaló jelölésről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 138. A földművelésügyi miniszter 61/2016. (IX. 15.) FM rendelete a GMO-mentességre utaló jelölésről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 138. szám Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.

Részletesebben

DAN konferencia az ésszerű mezőgazdaság érdekében 2013 április 24., szerda 14:18

DAN konferencia az ésszerű mezőgazdaság érdekében 2013 április 24., szerda 14:18 A pétfürdői Nitrogénművek Zrt. és az Európai Műtrágyagyártók Szövetsége (Fertilizers Europe) a környezetkímélő és produktív mezőgazdaság érdekében DAN-konferenciát szervezett Budapesten, ahol szakmai szempontok

Részletesebben

Biológiai biztonság: Veszély: - közvetlen - közvetett

Biológiai biztonság: Veszély: - közvetlen - közvetett Biológiai biztonság Biológiai biztonság: Minden biológiai anyag potenciálisan kórokozó és szennyező; a biológiai biztonság ezen biológiai anyagok hatásaira (toxikus hatások, fertőzések) koncentrál és célja

Részletesebben

MARTONVÁSÁR REGIONÁLIS KUTATÁSI ÉS KÉPZÉSI KÖZPONT

MARTONVÁSÁR REGIONÁLIS KUTATÁSI ÉS KÉPZÉSI KÖZPONT A martonvásári agrárkutatások hatodik évtizede MARTONVÁSÁR REGIONÁLIS KUTATÁSI ÉS KÉPZÉSI KÖZPONT VEISZ OTTÓ Bevezetés Hogyan hat a mezőgazdasági termelésre a klímaváltozás? Ennek a kérdésnek a megválaszolását

Részletesebben

Biotechnológia, egészség- és környezetvédelem. Műegyetem - Kutatóegyetem Biotechnológia, egészség-és környezetvédelem

Biotechnológia, egészség- és környezetvédelem. Műegyetem - Kutatóegyetem Biotechnológia, egészség-és környezetvédelem Biotechnológia, egészség- és környezetvédelem Kr.e. 6000 Kr.e. 5000 Ereky Károly (1878-1952) A biotechnológia a munkaszervezési tudomány, azaz technológia, élő szervezetekkel, más szóval biotechnológiai

Részletesebben

ÁLLATTENYÉSZTÉSI GENETIKA

ÁLLATTENYÉSZTÉSI GENETIKA TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 project ÁLLATTENYÉSZTÉSI GENETIKA University of Debrecen University of West Hungary University of Pannonia The project is supported by the European Union and co-financed by

Részletesebben

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14.

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14. Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja Heicz Péter, 2014.01.14. Termelői kihívások Magyarországon Hogyan tudom stabilizálni a terméshozamaimat ilyen időjárási szélsőségek mellett?

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

ŐSTERMELŐ Gazdálkodók Lapja. Jónásné Zselezni Borbála programmenedzser PRIMOM Alapítvány

ŐSTERMELŐ Gazdálkodók Lapja. Jónásné Zselezni Borbála programmenedzser PRIMOM Alapítvány ŐSTERMELŐ Gazdálkodók Lapja Jónásné Zselezni Borbála programmenedzser PRIMOM Alapítvány Kezdetek A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII.26.) kormányrendelet meghatározta a mezőgazdasági

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT 3. számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy) mint védjegyjogosult Duna Ipoly nemzeti

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

Részvételi kutatás a hazai ökogazdálkodás fejlesztéséért Dr. Dre ler Dóra, üg vezető

Részvételi kutatás a hazai ökogazdálkodás fejlesztéséért Dr. Dre ler Dóra, üg vezető Részvételi kutatás a hazai ökogazdálkodás fejlesztéséért Dr. Dre ler Dóra, üg vezető OMÉK Budapest, 2015. szeptember 25. Idővo al Célunk: A e zetközi szi tű tudományos kutatás elő ozdítása a hazai ökológiai

Részletesebben

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé?

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé? MEGHÍVÓ a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya, MTESZ Veszprém Megyei Szervezete közös rendezvényére, melyet a Magyar Tudomány Ünnepe

Részletesebben

Az akvakultúra egy újra felfedezett változata az Integrált Multitrofikus Akvakultúra (IMTA)

Az akvakultúra egy újra felfedezett változata az Integrált Multitrofikus Akvakultúra (IMTA) Kutatók és termelők együtt az ágazatfejlesztés lendületvételéért II. MASZ Szakmai Fórum, 2012. március 2. Debrecen Az akvakultúra egy újra felfedezett változata az Integrált Multitrofikus Akvakultúra (IMTA)

Részletesebben

Öntözésfejlesztés lehetőségei kormányzati szemmel

Öntözésfejlesztés lehetőségei kormányzati szemmel Öntözésfejlesztés lehetőségei kormányzati szemmel Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Szarvas, 2015. július 09. A mezőgazdasági célú vízhasználat

Részletesebben

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Erdély 2020/ Ágazat pg. 1 of 9 Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Ágazati konzultációs dokumentum

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről OPPONENSI VÉLEMÉNY Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről A Debreceni Egyetem Társadalomtudományi Doktori Tanácsához benyújtott,

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0311/2015 23.10.2015

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0311/2015 23.10.2015 EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 23.10.2015 A8-0311/2015 ***I JELENTÉS az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről, valamint a(z) XXX/XXX európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

A MAGYAR NÖVÉNYNEMESÍTÉSI ÉS FAJTA ELŐÁLLÍTÁSI KUTATÁSOK A DEBRECENI EGYETEMEN. Nagy János, Puskás Árpád, Zsombik László

A MAGYAR NÖVÉNYNEMESÍTÉSI ÉS FAJTA ELŐÁLLÍTÁSI KUTATÁSOK A DEBRECENI EGYETEMEN. Nagy János, Puskás Árpád, Zsombik László A MAGYAR NÖVÉNYNEMESÍTÉSI ÉS FAJTA ELŐÁLLÍTÁSI KUTATÁSOK A DEBRECENI EGYETEMEN Nagy János, Puskás Árpád, Zsombik László 145 ÉVES A DEBRECENI GAZDASÁGI ÉS AGRÁR- FELSŐOKTATÁS Országos Felsőbb Gazdasági

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZEGEDI BIOLÓGIAI KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Készült a 2010. évi elemi költségvetéshez 1. Azonosító adatok 1.1. Irányító szerv: fejezet száma: XXXIII. megnevezése: Magyar

Részletesebben

Morzsák a Közép-Dunántúl sikeres mezőgazdasági és élelmiszeripari projektjeiből

Morzsák a Közép-Dunántúl sikeres mezőgazdasági és élelmiszeripari projektjeiből NO-BLE Ideas Budapest, 2014.03.10. Morzsák a Közép-Dunántúl sikeres mezőgazdasági és élelmiszeripari projektjeiből Dr. Szépvölgyi Ákos Mikrobiológiai oltókultúra Az Elmolight Bt. az alternatív növénytápláláshoz

Részletesebben

AZ ALKOHOLGYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEINEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA A TAKARMÁNYGYÁRTÁSBAN. Dr. Koppány György VITAFORT ZRT

AZ ALKOHOLGYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEINEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA A TAKARMÁNYGYÁRTÁSBAN. Dr. Koppány György VITAFORT ZRT AZ ALKOHOLGYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEINEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA A TAKARMÁNYGYÁRTÁSBAN Dr. Koppány György VITAFORT ZRT BEVEZETÉS A BIOÜZEMANYAG CÉLÚ ALKOHOLGYÁRTÁS ALAPANYAGAI A MAGAS SZÉNHIDRÁT TARTALMÚ NÖVÉNYI

Részletesebben

2010/2011-es tanév tervezett rendezvényei. rendezvény időpontja rendezvény címe rendező egység helyszíne

2010/2011-es tanév tervezett rendezvényei. rendezvény időpontja rendezvény címe rendező egység helyszíne 2010/2011-es tanév tervezett rendezvényei rendezvény időpontja rendezvény címe rendező egység helyszíne 2010. szeptember 1. Kukorica-Napraforgó tanácskozás MÉK II. e.a 2010. szeptember 3. Jubileumi diplomások

Részletesebben

A dohányszárítás elmélete és gyakorlata

A dohányszárítás elmélete és gyakorlata A dohányszárítás elmélete és gyakorlata A mezôgazdaság mûszaki fejlesztésének tudományos kérdései 92. Gondozza Az MTA Agrártudományok Osztálya Agrármûszaki Bizottsága Szerkesztô Sembery Péter egyetemi

Részletesebben

A tejelő tehenészet szerepe a. fenntartható (klímabarát) fejlődésben

A tejelő tehenészet szerepe a. fenntartható (klímabarát) fejlődésben A tejelő tehenészet szerepe a fenntartható (klímabarát) fejlődésben Dr. habil. Póti Péter tanszékvezető, egyetemi docens Szent István Egyetem (Gödöllő), Álletenyésztés-tudományi Intézet Probléma felvetése

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT 3. számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 4024 Debrecen, Sumen u. 2) mint védjegyjogosult Hortobágyi Nemzeti Parki

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Fenntartható mezőgazdálkodás. 98.lecke Hosszú távon működőképes, fenntartható

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

A logisztika a nemzeti fejlesztés kulcseleme

A logisztika a nemzeti fejlesztés kulcseleme Szolgáltatóközpont vagy átjáróház A logisztika jelentősége a magyar gazdaság számára A logisztika a nemzeti fejlesztés kulcseleme Chikán Attila az MLBKT társelnöke, egyetemi tanár Budapesti Corvinus Egyetem

Részletesebben

A bioszén alkalmazásának gazdaságossága, léptéknövelés, ipari megvalósítás kérdése

A bioszén alkalmazásának gazdaságossága, léptéknövelés, ipari megvalósítás kérdése Bioszén, a mezőgazdaság új csodafegyvere EU agrár jogszabály változások a bioszén és komposzt termékek vonatkozásában A bioszén alkalmazásának gazdaságossága, léptéknövelés, ipari megvalósítás kérdése

Részletesebben

A HAKI innovációs tevékenységének jövőbeni

A HAKI innovációs tevékenységének jövőbeni A HAKI innovációs tevékenységének jövőbeni fejlesztési lehetőségei Gál Dénes NAIK Halászati Kutatóintézet HAKI Halászati Kutatóintézet Több mint 100 éves kutatóintézet HAKI Halászati Kutatóintézet Több

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk az Államreform Operatív Program keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Miskolc, 2006. május 23. Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság, 2006 ISBN 963 215 973 X Igazgató: Dr. Kapros

Részletesebben

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE Növényvédő szerek értékesítése 2009. év Összeállította: Gáborné Boldog Valéria boldogv@aki.gov.hu (06 1) 476-3299 TARTALOMJEGYZÉK Összefoglaló...3 Növényvédő szer értékesítés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

A vetőmagágazatot érintő aktuális szabályozási kérdések

A vetőmagágazatot érintő aktuális szabályozási kérdések A vetőmagágazatot érintő aktuális szabályozási kérdések Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium Martonvásár, 2012. szeptember 25. Az agrár- és élelmiszergazdaságstratégiai

Részletesebben

GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK ( BSc.)

GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK ( BSc.) NYÍREGYH REGYHÁZI FŐISKOLAF MŰSZAKI ÉS S MEZŐGAZDAS GAZDASÁGI GI FŐISKOLAI KAR Alapszakjaink (2009): 1. KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI SZAK ( BSc.) 2. MEZŐGAZDASÁGI és ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK ( BSc.) 3.

Részletesebben

I. A Szent István Egyetem

I. A Szent István Egyetem I. A Szent István Egyetem REKTORI KÖSZÖNTŐ 2000-ben - több, korábban önálló egyetem és főiskola integrációjával - létrehozott egyetemünk névadójára, államalapító Szent István királyunkra az egész ország

Részletesebben

A Gabonakutató története, eredményei 1924-től 2004-ig Matuz János

A Gabonakutató története, eredményei 1924-től 2004-ig Matuz János A Gabonakutató története, eredményei 1924-től 2004-ig Matuz János Magyar Királyi Alföldi Mezőgazdasági Intézet 1924-1949 1922 1924 1933 Az Intézet átszervezései Magyar Királyi Alföldi Mezőgazdasági Intézet

Részletesebben

A magyar halászat helye az európai akvakultúrában

A magyar halászat helye az európai akvakultúrában II. Szarvasi Horgász és Halas Gasztronómiai Napok, Szarvas, 2012. augusztus 3. A magyar halászat helye az európai akvakultúrában Dr. Váradi László Magyar Akvakultúra Szövetség Szarvas Magyarország az Európai

Részletesebben

Külföldi terjeszkedés, vagy a magyar piac visszahódítása? Éder Tamás elnök Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége 2012. május 24.

Külföldi terjeszkedés, vagy a magyar piac visszahódítása? Éder Tamás elnök Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége 2012. május 24. Külföldi terjeszkedés, vagy a magyar piac visszahódítása? Éder Tamás elnök Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége 2012. május 24. Az élelmiszer-előállítás gazdaságtörténete Egyéni önellátás Családi

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT 3. számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy) mint védjegyjogosult Duna Ipoly Nemzeti

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Balassagyarmat, 2013.május 09. Mizik András erdőmérnök Ipoly Erdő Zrt. Miért Zöldgazdaság? A Zöldgazdaság alapelvei:

Részletesebben

ZÖLD BIOTECHNOLÓGIA. 6. évf. - 2010/6. június. http://www.zoldbiotech.hu

ZÖLD BIOTECHNOLÓGIA. 6. évf. - 2010/6. június. http://www.zoldbiotech.hu ZÖLD BIOTECHNOLÓGIA 6. évf. - 2010/6. június http://www.zoldbiotech.hu ÉLET ÉS IRODALOM LIV. évfolyam 25. szám, 2010. június 25. http://www.es.hu/?view=doc;26192 AKADÉMIÁK FELELŐSSÉGE Dudits Dénes Gulyáslevest

Részletesebben

Intézményközi referenciaszám: 2014/0100 (COD)

Intézményközi referenciaszám: 2014/0100 (COD) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. május 6. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2014/0100 (COD) 8576/15 AGRILEG 102 CODEC 651 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az elnökség a Tanács Előző dok. sz.: 14760/14,

Részletesebben

8. előterjesztés I. határozati javaslat 2. melléklete Nem kötelező véleményadó szervezetek

8. előterjesztés I. határozati javaslat 2. melléklete Nem kötelező véleményadó szervezetek 8. előterjesztés I. határozati javaslat 2. melléklete Nem kötelező véleményadó szervezetek 1 Ssz Véleményező Dokument um kelte 1 Debreceni Egyetem ad hoc bizottság Prof. Dr. Nagy Géza 2014. március 4.

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

A díszkertész ágazat kutatási és innovációs kilátásai 2014-2020 közötti időszakban

A díszkertész ágazat kutatási és innovációs kilátásai 2014-2020 közötti időszakban A díszkertész ágazat kutatási és innovációs kilátásai 2014-2020 közötti időszakban Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Budapest, 2014. szeptember

Részletesebben

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mi az Agrár-környezetgazdálkodási Program? Nemzeti Vidékfejlesztési Terv részeként az EU közös agrárpolitikáját képviseli A támogatási

Részletesebben

Génmódosítás: bioszféra

Génmódosítás: bioszféra bioszféra Génmódosítás: Nagy butaság volt politikusaink részérôl az alaptalan GMO-ellenesség alaptörvényben való rögzítése. A témával foglalkozó akadémikusok véleménye külföldön és Magyarországon egészen

Részletesebben

A tarakbúza jelentősége és az ellene történő védekezés

A tarakbúza jelentősége és az ellene történő védekezés A tarakbúza jelentősége és az ellene történő védekezés Immár több mint tíz éve használható az őszi búza és a tritikálé gyomirtására, elsősorban egyszikű gyomnövények ellen, a szulfoszulfuron hatóanyagú

Részletesebben

Az ágazati marketing lehetőségei

Az ágazati marketing lehetőségei ÉLELMISZERIPARI KÖRKÉP 2016 MALOM- ÉS SÜTŐIPAR Végváriné Henter Lilla Az AMC bemutatása 2016. június 15-től a 1259/2016. (VI. 6.) kormányhatározattal létrehozott Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. önálló

Részletesebben

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Megújult módszerekkel az innovációért

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Megújult módszerekkel az innovációért Megújult módszerekkel az innovációért ELTE Innovációs nap 2012 Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. Slezsák István Ügyvezető igazgatóhelyettes (istvan.slezsak@bayzoltan.hu) Budapest 2012.02.23. A Bay Zoltán

Részletesebben