Ezt kell tudni az egészségpénztárakról, avagy. így lehet ingyenes, vagy 20 %-kal olcsóbb családja egészségügyi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ezt kell tudni az egészségpénztárakról, avagy. így lehet ingyenes, vagy 20 %-kal olcsóbb családja egészségügyi"

Átírás

1 Ezt kell tudni az egészségpénztárakról, avagy így lehet ingyenes, vagy 20 %-kal olcsóbb családja egészségügyi kiadása!

2 Bevezetés A napjainkban egyre inkább fontosságának megfelelő hangsúlyt kapó egészséges életmód folytatása sokszor komoly anyagi terhet jelent. Az egészségügy finanszírozásában növekszik az önkéntes egészségpénztárak jelentősége, melyek az egészség védelmét célzó, de a társadalombiztosítás által nem, vagy csak részben támogatott, kiegészítő szolgáltatásokat nyújtanak. Az egészségpénztári megtakarítás olyan öngondoskodási, speciális megtakarítási forma, amely lehetővé teszi, hogy idejében fel tudjunk készülni váratlanul jelentkező egészségügyi kiadások bizonyos mértékű fedezésére, illetve az egészség megőrzése érdekében igénybe vett szolgáltatásokat is finanszírozhatjuk általa. Sok munkáltató nem ismeri az egészségpénztárak igénybevételének, hatékony felhasználásának lehetőségeit. Ugyanígy a munkatársak sem ismerik, s az egészségpénztári juttatások is nagyrészt kimerülnek a gyógyszerfelhasználás finanszírozásában. Mindezekhez jó olvasást kívánok: Üdvözlettel: Kis István Költségcsökkentő, jövedelemnövelő 20/ Skype: adotanacsado

3 Az egészségpénztári megtakarítás fő jellemzői: - a pénztárba való belépés önkéntes, - havonta rendszeresen tagdíjat kell fizetni, amelynek minimális mértékét az adott pénztár határozza meg (pénztáranként eltérő, általában minimum havi 1-2 ezer forint), - egyéni számlán (azaz névre szólóan) tartják nyilván a befizetéseket és a kifizetéseket, - a befizetett összeg az egészség megőrzését szolgáló szolgáltatásokra, termékekre költhető el, - egyes egészségpénztárak külön pénztári kártyát bocsáthatnak ki, ezen keresztül kényelmes és egyszerű az igénybe vett szolgáltatások elszámolása (hasonlóan működik, mint a bankkártya) a pénztárak szerződött szolgáltatóinál. Milyen előnyei lehetnek a tagságnak? - a hatályos adózási szabályok szerint az egyéni befizetések 20%- át, max. évi Ft-ot visszaigényelhetünk a személyi jövedelemadónkból, melyet egyéni számlánkon írnak jóvá, - a munkáltatók részben, vagy egészben átvállalhatják a tagdíj fizetését, és további hozzájárulásokat is tehetnek, - az egyéni számlánkon lévő összeg erejéig kiegészítő egészségbiztosítási és életmódjavító szolgáltatások vehetőek igénybe, - befizetéseink/egyéni számlánk terhére folyamatosan (akár a belépést követően azonnal) igénybe vehetjük a szolgáltatásokat, - lehetővé teszi, hogy felkészülhessünk váratlan egészségügyi kiadásokra, - ha pénztártagok vagyunk, közeli hozzátartozóink is igénybe vehetik a pénztárral szerződött szolgáltatók szolgáltatásait, - az el nem költött befizetéseket a pénztár biztonságos eszközökbe fekteti, ami hozamot eredményez, - örökölhető. Az önkéntes egészségpénztár a pénztártagok, illetve rendelkezésük alapján a közeli hozzátartozók részére kiegészítő egészségbiztosítási, valamint életmódjavító egészségpénztári szolgáltatásokat nyújthat

4 Hogyan működik az egészségpénztár? Az önkéntes egészségpénztár természetes személyek elhatározásából, illetve a munkáltató kezdeményezésére munkavállalók által alapított, a függetlenség, a kölcsönösség, a szolidaritás és az önkéntesség elve alapján létrehozott pénztári szervezet. Az alapításhoz legalább 15 alapító tag szükséges. Az önkéntes egészségpénztárakra vonatkozó legfontosabb szabályokat a többször módosított, az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló évi XCVI. törvény tartalmazza. A pénztár alapszabálya határozza meg a minden pénztártagra kötelezően előírt, ún. egységes tagdíj mértékét, amelyet minden pénztártagnak egységesen fizetnie kell. Az egészségpénztári tagok befizetései, valamint a munkáltatói hozzájárulás három tartalékba kerülnek: - fedezeti tartalék (az egyéni számlák és a szolgáltatási tartalékok összessége), amelyből a szolgáltatások finanszírozása történik, - működési tartalék, amelyből a pénztár a működési költségeit finanszírozza, - likviditási tartalék, amely az időlegesen fel nem használt pénzeszközök gyűjtésére és a két másik alap általános tartalékaként, a pénztár fizetőképességének biztosítására szolgál. Az egészségpénztáraknak az egyes szolgáltatások kiadásainak kiegyenlítését az alapszabályban rögzítettek szerint a szolgáltatásra jogosult tag egyéni egészségszámlájának megterhelésével, vagy több pénztártag egyéni egészségszámlájának egyidejű megterhelésével kell biztosítaniuk. Amennyiben a pénztár nyújt olyan szolgáltatást, amelynek fedezetét ez utóbbi módon biztosítja, akkor az alapszabályban rendelkezni kell a fedezeti tartalékon belül elkülönítettem az egyes szolgáltatások fedezetének létrehozásáról, annak mértékéről, felhasználási módjáról, illetve az egyéni számláknak a közös szolgáltatás fedezetéül szolgáló együttes és arányos megterheléséről. A pénztártagnak lehetősége van rendelkezni arról, hogy egyéni egészségszámla követelésének meghatározott, elkülönített részét a rendelkezésétől számított két évre leköti

5 Ezzel a tag azt vállalja, hogy a kétéves időtartamon belül a lekötött összeget nem veszi igénybe a pénztári szolgáltatások finanszírozására. Az egészségpénztárak pénztári kártyát bocsáthatnak ki és szolgáltatásaik elszámolását kártyás elszámoló rendszeren keresztül bonyolíthatják. Fontosabb fogalmak: Nyílt pénztár Az a pénztár, amely a lehetséges pénztártagok körét nem korlátozza. Zárt pénztár Olyan pénztár, amely szakmai vagy más szervezési elv alapján (pl. terület, ágazat, munkahely) a pénztár lehetséges tagjainak körét meghatározza. Egységes tagdíj Az alapszabályban meghatározott összeg, amelyet minden pénztártagnak rendszeresen kell fizetnie a pénztár részére. Eseti befizetés A tag saját elhatározása alapján saját egyéni egészségszámlájára eszközölt (tagdíjon kívüli, egyéb) befizetés. A tagdíjakból a fedezeti, a működési, és a likviditási tartalékra jutó rész aránya (%) A pénztár, a tagok által fizetett tagdíjat, a munkáltatói tag (munkáltatói tagok) által fizetett hozzájárulást, a vagyon értékesítéséből származó összeget és az egyéb bevételeket - a működési szükségleteinek megfelelően - a fedezeti, működési és likviditási tartalékba helyezi. A befektetések hozamát abba a tartalékba kell helyezni, amelynek befektetéséből származik. A tartalékok kizárólag a törvény előírásai szerint használhatók fel. A bevételek tartalékok közötti felosztásának mértékét, a pénztár az alapszabályában szabályozza

6 Szolgáltatási kiadások A pénztár által közvetlenül, vagy az egészségpénztárral szerződésben álló egészségpénztári szolgáltatón keresztül a pénztártagok, illetve a rendelkezésük alapján a közeli hozzátartozójuk részére nyújtott kiegészítő egészségbiztosítási és életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások kiadásai, amelyek a fedezeti alapból kerülnek teljesítésre

7 Így lehet ingyenes vagy 20 %-kal olcsóbb családja egészségügyi kiadása 2012-ben így lehet 20 %-kal olcsóbb családja egészségügyi kiadása Az Egészségpénztári Pénztártagok egyéni tagdíjfizetés esetén a tárgyévben befizetett összeg 20%-áról mint adókedvezményről rendelkezhetnek. A kedvezmény az adójóváírás szempontjából figyelembe vehető maximális összeg ( Ft) befizetésével akár Ft, illetve a előtt nyugdíjba vonulók esetén ( Ft befizetésekor) Ft is lehet ben így lehet INGYENES családja egészségügyi kiadása Kérje meg munkáltatóját, hogy adjon Önnek Egészségpénztárba munkáltatói hozzájárulást. (Munkáltatói hozzájárulás A gazdálkodók egyre nagyobb figyelmet fordítanak az emberi erőforrás gazdálkodásra, miközben keresik a legtakarékosabb és mégis hatékony módszereket. E célkitűzések elérhetők az egészségpénztári juttatással, amely bizonyos keretek között adó- és járulékmentességet élvez mind a munkáltató, mind a munkavállaló részére, így kedvezőbb juttatás, mint a munkabérként való kifizetés és azonnal hozzáférhető és felhasználható a Pénztártag által. Az önkéntes egészségpénztárakba és önsegélyező pénztárakba történő munkáltatói hozzájárulás fizetése a havi minimálbér 30%-a összegéig (2012-ben Ft/fő/hó) a juttatás 1,19-szeresének összege után 16% szja és 10% eho fizetési kötelezettség terheli a munkáltatót. Az ún. munkáltatói hozzájárulást a cég a munkavállalóinak egységes feltételekkel köteles biztosítani: - 7 -

8 - azonos összegben vagy - a bér azonos % - ban vagy - cafetéria rendszer keretében a dolgozó választásának megfelelően. A munkáltatói hozzájárulási kötelezettséget vállaló munkáltató a munkáltatói hozzájárulásból egyetlen olyan munkavállalóját sem zárhatja ki, aki nála legalább hat hónapja munkaviszonyban (közalkalmazotti, közszolgálati, szolgálati jogviszonyban) áll. Ha a munkáltató a dolgozói részére munkáltatói hozzájárulást biztosít, akkor ezt a pénztárral kötött munkáltatói szerződés keretében teheti.) Ez a havi minimálbér 30%-ának megfelelő összeg lehet, 2012-ben akár havi Ft juttatást jelenthet a munkavállaló számára adóés járulékmentesen. Ezáltal nem Ön fizeti családja egészségügyi kiadásait, hanem a munkáltatója. Ön cégtulajdonos, cégvezető? Adjon magának egészségpénztárba munkáltatói hozzájárulást, havonta a minimálbér 30 % -ig. Ha Ön munkaviszonyban van a cégével akkor ez a cca Ft költségként elszámolható. Ha nincs munkaviszonyban, vagy nem akar 30,94 % terhet fizetni, akkor adja adó- és járulékmentesen (részletek: Családi egészségkassza Az egyéni számlán lévő összeget nem csak a pénztártagok, hanem egyenes ági közeli hozzátartozóik, tehát szüleik, nagyszüleik, dédszüleik, testvéreik, gyermekeik, házastársaik, valamint az élettársaik is felhasználhatják. A családi kiadások az adókedvezmény és a munkáltatói tagdíjhozzájárulás segítségével jelentősen csökkenthetőek. Azonnali felhasználási, elköltési lehetőség! - 8 -

9 Mire használhatja fel az egészségpénztári számláján lévő összeget? A befizetett összeg, várakozási idő nélkül felhasználható. Az elszámolható szolgáltatások két nagy csoportra bonthatók: - kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatásokra (amelyek adómentesek), valamint - életmódjavító szolgáltatásokra (amelyek adókötelesek). A kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások főbb csoportjai: Egészségügyi szolgáltatások Vak személy részére speciális Braille írású könyvek vásárlása Megváltozott egészségi állapotú személyek részére speciális eszközök vásárlásának, lakókörnyezetük átalakításának költségeinek támogatása Vakvezető kutyával összefüggő költségek támogatása Gyógyszervásárlás támogatása Gyógyszernek nem minősülő, OGYI engedélyes gyógyhatású termékek Gyógyászati segédeszköz vásárlásának, bérlésének támogatása Kieső jövedelem pótlása Hátramaradottak segélyezése Az életmódjavító szolgáltatások főbb csoportjai (adóköteles!): Természetgyógyászati szolgáltatások (kivéve szenvedélybetegségről leszoktatás) Fog- és szájápolási termékek Gyógyteák (ha nem OGYI engedélyes) Sporteszköz vásárlás - 9 -

10 Egészségügyi szolgáltatások Az egészségpénztárak mindegyike valamennyi, az OEP által nem, vagy csak részben finanszírozott egészségügyi szolgáltatást elszámolja. Az elszámolhatóság feltétele a pénztár és a szolgáltató közötti szolgáltatói szerződés megléte (kivéve, ha a szolgáltató az OEP-pel szerződésben áll az érintett szolgáltatás tekintetében, melyet az OEP-pel kötött szerződés másolatával bizonyíthatja). Az egészségterv készítésének elszámolásához külön egészségtervre vonatkozó szerződés szükséges a Pénztár és a szolgáltató között. Gyógyterápiás kezelések elszámolása Gyógyterápiás kezelésnek minősül a gyógytorna, a gyógyúszás, a gyógy- és reflexmasszázs és a fizioterápiás kezelések (TESZOR 8690), melyek szolgáltatói szerződés nélkül is elszámolhatóak. Megváltozott egészségügyi állapotú személyek életvitelét megkönynyítő speciális eszközök elszámolása Az egészségpénztáron keresztül - a rászoruló Pénztártag vagy bejelentett szolgáltatásra jogosultja részére - lehetséges a mozgáskorlátozott vagy fogyatékos személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök árának támogatása, lakókörnyezetük szükségleteihez igazodó átalakítás költségeinek elszámolása. Ilyen költségek lehetnek például: korlátok, kapaszkodók felszerelése, ajtók, kijárók, folyosók szélesítése, emelőeszközök beszerelése. A jogosultság igazolásához mozgáskorlátozottságról, vagy a megváltozott egészségi állapotról a hatósági igazolás fénymásolatának beküldése szükséges. Gyógyszertári termékek elszámolása A Pénztár készpénzes számlát bármely gyógyszertárból elfogad, amennyiben az előírásoknak megfelel. Egészségkártyával történő fizetés kizárólag a kártyaelfogadásra szerződött partnernél lehetséges. Humán gyógyszerek (beleértve a homeopátiás gyógyszereket és az immunológiai készítményeket is)*, Orvosi vényen rendelt egyedi összetételű (magisztrális) gyógyszerkészítmények,

11 Az anyatejet helyettesítő és anyatejet kiegészítő tápszerekről szóló jogszabályban meghatározott tápszerek*, A speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről szóló jogszabályban meghatározott tápszerek*, Gyógyászati segédeszközök a társadalombiztosítás által nem finanszírozott részre, vagy e támogatás igénybevétele nélküli megvásárlásának támogatása, Orvostechnikai eszközök (minősítéssel bárhol megvásárolható, lista 3. sz. melléklet), Csecsemő- és betegápolási cikkek (bárhol megvásárolható), Gyógyvizek (minősítéssel bárhol), Az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) által kiadott engedélyszámmal és forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek 2.sz. melléklet, Gyógyteák (adóköteles, amennyiben nem OGYI engedélyes!), Fog- és szájápolók megvásárlásának támogatása; (bárhol megvásárolható, de június 1-jétől adóköteles!) * Gyógyszer, anyatejet helyettesítő és kiegészítő tápszer, valamint speciális gyógyászati célra szánt tápszer vásárlása elszámolható nem gyógyszertárban történt vásárlás alapján is. A számlából a gyógyszer fajtájának, ill. a gyógyszer minősítésének ki kell derülnie. (A gyógyszertáron kívül vásárolható termékek listája az OGYI honlapján - - megtalálható.) NEM számolhatók el gyógyszertárból: a Kozmetikai készítmények; élelmiszerek; állatorvosságok; egészségügyi nyomdai kiadványok és rovar- és rágcsálóirtó szerek, kivéve a kullanccsal kapcsolatos védőés eltávolító szerek és eszközök. Gyógyhatású termékek elszámolása Az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) engedélyszámával rendelkező gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek bárhol megvásárolhatóak, elszámolhatóak. 1. Sz. melléklet Ellenőrizze a termékek ismertetőjében, hogy a OGYI jelzést és számot tartalmaz-e, mert OÉTI minősítésű termékek élelmiszerek, illetve kozmetikumok, különféle étrend-kiegészítők, testépítést elősegítő táplálék-kiegészítők, ezért ezek nem számolhatóak el. Szemüveg, kontaktlencse és napszemüveg elszámolása

12 A látás javítását elősegítő fénytani eszköz, mint szemüveg, kontaktlencse és egészségvédelmi napszemüveg, szolgáltatói szerződés nélkül bármely optikai - látszerész üzletben megvásárolható. Az elszámolhatóság feltétele, hogy a Pénztártag vagy szolgáltatásra jogosultja orvosi körpecsétes, vagy optometrista által lepecsételt javaslattal rendelkezzen. Optometrista által végzett szemvizsgálat esetén számlából vagy a csatolt egyéb dokumentumból ki kell derülnie az optometrista működési engedélye és a szakképzettsége meglétének. Ha a számlában szerepel, hogy a szemvizsgálat megtörtént, akkor külön dokumentum nem szükséges orvosi javaslatként. Ugyancsak nem szükséges orvosi javaslat, ha a vonatkozó számlából kiderül, hogy a vásárlásra vény alapján került sor. Elszámolható még a szemüveg, egészségvédelmi célú napszemüveg alkatrészei, javítása, kontaktlencse tartozékai (pl. ápolófolyadék, tartótok). Szemüveghez egyéb kiegészítők, mint pl. szemüvegtok, tartószár, törlőkendő, tisztítófolyadék stb. azonban kizárólag a szemüveg vásárlásával egyidőben, egy számlán számolható el. Orvostechnikai eszközök elszámolása A Kormányrendelet szerint a közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas, minőségi tanúsítványok kiadására jogosult intézmény által kiadott tanúsítvánnyal rendelkező, és CE jelöléssel ellátott, az orvostechnikai eszközökről szóló jogszabályban meghatározottak szerinti orvostechnikai eszköz megvásárlásának támogatása lehetséges. Orvostechnikai eszköz a 4/2009 (03.17.) sz. EüM rendelet szerint minden olyan készülék, berendezés, anyag vagy más termék, amely a gyártó meghatározása szerint emberen történt alkalmazásra szolgál: betegség megelőzése, diagnosztizálása, megfigyelése, kezelése, a beteg tüneteinek enyhítése, sérülés vagy fogyatékosság diagnosztizálása, megfigyelése, kezelése, vagy kompenzálása, az anatómiai felépítés vagy valamely fiziológiai folyamat vizsgálata, pótlása, módosítása, fogamzásszabályozás céljából. Orvostechnikai eszközként minden olyan belföldi forgalmazású cikk elszámolható, melyről a Pénztár dokumentum alapján meggyőződött, hogy orvostechnikai eszköz minősítésű, vagy a termék nem orvostechnikai eszköz, de szakhatóság a műszaki megfelelőséget

13 igazolta és a termék egészségügyi célú rendeltetése egyébként nyilvánvaló. Ha a terméken, gyűjtőcsomagoláson és a használati, kezelési utasításban "H Eü01", vagy CE1011" kód jelölése szerepel, akkor a termék biztosan orvostechnikai eszköz és az Orvos és Kórháztechnikai Intézet (ORKI) által kibocsátott megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkezik. Egy terméken a CE jelölés önmagában még NEM jelenti, hogy az orvostechnikai eszköz, hanem azt, hogy a termékre (működésére) vonatkozó valamennyi alapvető egyéb követelménynek megfelel. Ha tehát olyan terméket vásárol amelyen CE jelzés szerepel, de az ORKI kód nélkül, akkor a számlában fel kell tüntetnie az eladó kereskedőnek, vagy a mellé csatolt használati utasításból ki kell derülnie, hogy "orvostechnikai termék". Kérjük győződjön meg a termék ismertetőjében, hogy abban szerepel-e valamelyik hatóság minősítése (megnevezés, engedélyszám). Az ajánlott - engedélyezett, bevizsgált - termékekről honlapunkon tájékozódhat. Csecsemő és babaápolási cikkek megvásárlása A csecsemő- és babaápolási termékeket a gyermek betöltött 4. életévéig lehet elszámolni. Az elszámolásánál fontos tudnivaló, hogy a csecsemő/baba (és a kismama részére szánt cikkek esetén az édesanyja is) bejelentett szolgáltatásra jogosult legyen. Amennyiben a gyermek születése előtt szeretnék megvásárolni a termékeket, úgy a jogosultként való bejelentéssel, "Várandós anya gondozási könyve" (ismertebb nevén a terhes kiskönyv) - a szülő adatait tartalmazó - első oldala másolatának beküldésével lehetséges az elszámolás. Az elszámolható csecsemőápolási termékek: Csecsemő, baba részére Babaőr, babafigyelő Baba törlőkendő Csecsemő hosszmérő Csecsemő mérleg, mérleghez csecsemőtálca Cumi játszó (latex, szilikon, fogszabályozós) Cumisüveg Cumi üvegre (latex, szilikon, fogszabályozós) Fültisztító pálcika

14 Cumis gyógyszeradagoló Köldöktapasz Körtefecskendő Légzéskimaradás figyelő ( bölcsőhalál jelző ) Orrjárattisztító (kézi, elemes, porszívóhoz) Pelenka, eldobható pelenka Terpeszbetétes nadrág Anyatejpótló speciális tápszer Kozmetikai termékek (speciálisan csecsemők ápolásához készült baba jelzővel ellátott: babakrém, babaolaj, babasampon, stb.) Kismama részére Mellbimbó védő, mellbimbó kiemelő Mellszívó (elektromos, kézi) és tartozékai Melltartó betét Tejgyűjtő tárolók Anyatejszaporító tea Nem számolható el: csecsemőjáték, csecsemőruházat, csecsemőbútor, babakocsi, bébiétel, bébi ital, gyermekülés, stb. Egyéb tudnivalók az elszámolással kapcsolatban: A csecsemő- és babaápolási termékeket a gyermek betöltött 4. életévéig lehet elszámolni. Az elszámolásánál fontos tudnivaló, hogy a csecsemő/baba, illetve a kismama részére szánt cikkek esetén az édesanyja is bejelentett szolgáltatásra jogosult legyen. Amennyiben a gyermek születése előtt szeretnék megvásárolni a termékeket, úgy a jogosultként való bejelentéssel, a Várandós anya gondozási könyve (ismertebb nevén terhes kiskönyv) - a szülő adatait tartalmazó első oldala másolatának beküldésével lehetséges az elszámolás. A gyermek születése után a babát ne felejtsék el bejelenteni a szolgáltatásra jogosultak közé. Tekintettel arra, hogy a csecsemő- és babaápolási termékek csak bejelentett szolgáltatásra jogosult részére lehetséges, így előfordulhat olyan eset, hogy csak az édesanya vagy csak a gyermek részére számolható el egy adott termék (pl. a testvér részére elszámolható, a testvér gyermekének azonban nem, illetve az unoka részére elszámolható, de a meny részére nem.) A TGYÁS (terhességi-anyasági segély, ismertebb nevén szülési szabadság ) és a GYED ideje alatt kapott jövedelem adóköteles

15 Ennek figyelembe vételével egyéni befizetést is érdemes esetleg teljesíteni a csecsemő- és babaápolási termékek megvásárlására, a visszaigényelhető adóra (20 %) tekintettel. Számla címzettje: Igénybevevő Pénztártag / szolgáltatásra jogosult neve, címe + tagi azonosító. Táppénz ellátás Betegség miatti keresőképtelenség folytán kieső jövedelem pótlása A kötelező egészségbiztosításról szóló jogszabályokkal összhangban keresőképtelennek minősül a jogosult, ha betegsége miatt munkáját nem tudja ellátni;ha terhessége, illetőleg szülése miatt nem tudja munkáját ellátni, és terhességi-gyermekágyi segélyre nem jogosult; ha (az anya) kórházi ápolás alatt álló egyévesnél fiatalabb gyermekét szoptatja; ha (az anya vagy az egyedülálló apa) egyévesnél fiatalabb beteg gyermekét ápolja; ha (a szülő) egyévesnél idősebb, de tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekét ápolja; ha fekvőbeteggyógyintézeti ellátásban betegségének megállapítása vagy gyógykezelése miatt részesül; továbbá ha közegészségügyi okból foglalkozásától eltiltják, és más beosztást nem kap vagy közegészségügyi okból hatóságilag elkülönítik, illetve járványügyi, illetőleg állategészségügyi zárlat miatt munkahelyén megjelenni nem tud, és más munkahelyen (munkakörben) átmenetileg sem foglalkoztatható (EBT.44..). Fentiek alapján kieső jövedelem pótlása szolgáltatás annak a jogosultnak jár, aki keresőképtelenségét a táppénzre való jogosultságát igazoló orvosi igazolással támasztja alá. Otthoni gondozás A szolgáltatás igénybevételére akkor van lehetőség, ha a jogosult a szolgáltatást a helyi önkormányzat által kiadott működési engedélylyel rendelkező szolgáltatótól veszi igénybe. Kizárólag orvosi javaslat birtokában, illetve annak alapján vehető igénybe, s kizárólag a pénztárral szerződéses jogviszonyban lévő szolgáltatótól

16 Hangsúlyozom, hogy ezeket az egészségügyi kiadásokat nemcsak Ön, hanem a teljes családja, és a PTK szerinti közeli hozzátartozói részére is elszámolhatja! A nagymama szívgyógyszerétől, az unoka pelenkájáig, a gyermek kontaktlencséjétől a nagypapa kerekes székéig, stb. Az elfogadható számlákról Csak eredeti számlát, bizonylat fogad el az egészségpénztár. Készpénzes vásárlás esetén a Pénztártag, kártyás fizetés esetén a Szolgáltató küldi be a Pénztárba a számla eredeti példányát. Készpénzes számlához minden esetben mellékelni kell az adott egészségpénztár igénybejelentőjét. A számlán szerepeljen a Pénztártag/ Jogosultja neve és a Pénztártag tagi azonosító száma. A beküldendő számlákon csak olyan szolgáltatások, termékek szerepelhetnek, amelyek a Pénztárban elszámolhatóak, engedélyezettek, ezért javasolt, hogy vásárláskor az egészségpénztári tételekről lehetőleg külön számlát célszerű kérni. Ha az eladó nem tud vagy nem akar az egészségpénztári tételekről külön számlát kiállítani, akkor az elszámolandó termék/szolgáltatás aláhúzásával, a számla végösszegének javításával és aláírásával jelezze a Pénztártag a kívánt összeg kifizetési igényét (esetleges hiánypótlás lehetőségét). Ha a számla valamilyen oknál fogva nem számolható el, a Pénztár a számlát a tagnak teljesítetlenül visszaküldi, feltüntetve a visszaküldés okát, az esetleges hiánypótlás lehetőségét. Az üzemeltetéssel kapcsolatos költségek általában nem számolhatóak el (pl: kerékpárjavítás, teniszütő húrozás, tartozékok cseréje, elem, stb.), így az utólagos alkatrészbeszerzés, tartozékvásárlás, javítás, karbantartás, üzemeltetés egyéb feltételei nem finanszírozhatók. Kivétel ez alól a következő: Szemüveg, egészségvédelmi célú napszemüveg, alkatrészei, javítása, kontaktlencse tartozékai (pl. ápolófolyadék); Szemüveg vásárlásakor az egyéb kiegészítők (szemüvegtok, tartószár, stb.) Hallásjavító készülékhez elem, alkatrész és javítás; Kerekesszékhez alkatrész; Alkatrészvásárlás kizárólag abban az esetben számolható el, ha az az orvostechnikai eszközzel, gyógyászati segédeszközzel,

17 sporteszközzel egy időben, egy helyen, egy számlán feltüntetve szerzi be. Az utólagos, egy-egy darabos tartozék vagy alkatrész beszerzés nem számolható el. (Vigyázat: a sporteszköz vásárlása SZJA köteles!) Egyes sporttevékenységeknél kis tételű, a tevékenység gyakorlása során folyamatosan elfogyó termékek kerülnek felhasználásra, melyet rendszeresen be kell szerezni (pl: teniszlabda, pingponglabda, horgászzsinór, ólom, horgok, stb.). Ezek a fogyó kiegészítő sporteszközök elszámolhatóak. (Vigyázat: a sporteszköz SZJA köteles!) Hogyan vehet igénybe cégtulajdonosként, cégvezetőként 30,94 % teher nélkül önkéntes pénztári juttatást? Hogyan lehet ez akár több millió Ft/fő/év? Hogyan adhatja munkaviszonyban nem állóknak is? Üdvözlettel: Kis István Költségcsökkentő, jövedelemnövelő 20/ Skype: adotanacsado

18 1. sz. melléklet Gyógyszertáron kívül kapható gyógyszerek listája TK-szám Név OGYI-T ACIDO-GIT belsőleges szuszpenzió OGYI-HG-141 Acidum nitricum S Phcp golyócskák OGYI-T ACIPHEN kenőcs OGYI-T ACTIVAL EXTRA filmtabletta OGYI-T ACTIVAL SENIOR filmtabletta OGYI-T ADVIL ULTRA FORTE lágy kapszula OGYI-HG-127 Aflubin cseppek OGYI-T ALGESAL krém OGYI-T ALGOFLEX 400 mg filmtabletta OGYI-T ALGOFLEX 400 mg filmtabletta OGYI-T ALGOFLEX Izom+Ízület 300 mg retard kemény kapszula OGYI-T ALGOFLEX NORMA 400 mg filmtabletta OGYI-T ALKA-SELTZER 324 mg pezsgőtabletta OGYI-T ANACID belsőleges szuszpenzió OGYI-T ANTAGEL belsőleges szuszpenzió OGYI-TN-25/01 ANTIPOLL FORTE belsőleges oldat OGYI-HG-167 apo-rheum SPAG.PEKA spag. belsőleges oldatos cseppek OGYI-T ASPEGIC 500 mg por belsőleges oldathoz OGYI-T ASPEGIC 1000 por OGYI-T ASPEGIC 500 por OGYI-T ASPIRIN 500 mg tabletta OGYI-T ASPIRIN 500 tabletta OGYI-T ASPIRIN DIREKT rágótabletta OGYI-T ASPIRIN DIREKT rágótabletta OGYI-T ASPIRIN MIGRAIN pezsgőtabletta OGYI-T ASPIRIN MIGRAIN pezsgőtabletta OGYI-T ASPIRIN PLUS C pezsgőtabletta OGYI-T ASPRO C pezsgőtabletta OGYI-T AZULENOL 1,5 mg/g kenőcs OGYI-T BEN-U-RON 40 mg/ml szirup OGYI-T BEN-U-RON szirup OGYI-T BEPANTHEN kenőcs OGYI-T BEPANTHEN krém OGYI-T BEPANTHEN PLUS krém OGYI-T BÉRES CALCIUM 500 mg filmtabletta

19 OGYI-T OGYI-T OGYI-T OGYI-T OGYI-T OGYI-T OGYI-T OGYI-T OGYI-T OGYI-T OGYI-TN-14 OGYI-T OGYI-T OGYI-HG-045 OGYI-T OGYI-T OGYI-T OGYI-T OGYI-T OGYI-T OGYI-T OGYI-T OGYI-T OGYI-T OGYI-T OGYI-T OGYI-T OGYI-T OGYI-HG-140 OGYI-HG-139 OGYI-T OGYI-TN-26 OGYI-T OGYI-HG-110 OGYI-T OGYI-T OGYI-HG-107 OGYI-T OGYI-T OGYI-T OGYI-T OGYI-T OGYI-T BÉRES C-vitamin 100 mg filmtabletta BÉRES C-vitamin 200 mg filmtabletta BÉRES C-vitamin 500 mg filmtabletta BÉRES Csepp belsőleges oldatos cseppek BÉRES CSEPP EXTRA belsőleges oldatos cseppek BÉRES MAGNÉZIUM 250 mg+b6 filmtabletta BÉRES TRINELL PRO filmtabletta BEROCCA DYNAMIC filmtabletta BETADINE kenőcs BIO-MELATONIN 3 mg filmtabletta BITTNER SVÉDCSEPP oldat BOLUS ADSTRINGENS tabletta BRAUNOVIDON kenőcs Bronchalis-Heel tabletta BRONCHICUM S szirup BRONCHIPRET belsőleges oldatos cseppek BRONCHIPRET belsőleges oldatos cseppek BRONCHIPRET filmtabletta BRONCHIPRET filmtabletta CALCICHEW 500 mg rágótabletta CALCIUM HERMES 500 mg pezsgőtabletta CALCIUM PHARMAVIT 500 mg pezsgőtabletta CALCIUM-D-SANDOZ 600 mg/400 NE pezsgőtabletta CALCIUM-SANDOZ pezsgőtabletta CALCIUM-SANDOZ+VITAMIN C 1000 mg pezsgőtabletta CALCIVID filmtabletta CARBO ACTIVATUS EGIS tabletta CEBION 100 mg/ml belsőleges oldatos cseppek Cefagil tabletta Cefamadar tabletta CETEBE 500 mg retard kemény kapszula CHIANA-Olaj CHINOFUNGIN külsőleges oldatos spray Cocculine szopogató tabletta COLDREX CITROM ÍZŰ por belsőleges oldathoz CONTRACTUBEX gél Coryzalia szublingvális bevont tabletta CRALEX kemény kapszula CREMOR REFRIGERANS FoNo VII. NATURLAND C-VITAMIN PATIKUS CÉH 500 mg filmtabletta C-VITAMIN PHARMAVIT 1000 mg pezsgőtabletta C-VITAMIN TEVA 100 mg rágótabletta DARMOL bevont tabletta

20 OGYI-T DEEP RELIEF gél OGYI-HG-147 Delufen orrspray OGYI-T DIGIFUNGIN 1% kenőcs OGYI-T DIGIFUNGIN hintőpor OGYI-T DOLGIT AKUT 400 mg lágy kapszula OGYI-T DOLGIT krém OGYI-T DOXIPROCT OM kenőcs OGYI-HG-064 Drosetux szirup OGYI-HG-142 Dulcamara S Phcp golyócskák OGYI-T DUOFILM külsőleges oldat OGYI-T DUPHALAC 667 mg/ml belsőleges oldat OGYI-T DUSPATALIN 200 mg retard kapszula OGYI-T ELIXIRIUM THYMI COMPOSITUM FoNo VII. HUNGARO-GAL OGYI-T ELIXIRIUM THYMI COMPOSITUM FoNo VII. NATURLAND OGYI-HG-101 Engystol szublingvális tabletta OGYI-T-8578 ESPUMISAN 100 mg/ml belsőleges emulziós cseppek OGYI-T ESPUMISAN 40 mg/ml belsőleges emulzió OGYI-T EUKALIPTUSZ SCHERER lágy kapszula OGYI-HG-047 Euphorbium Compositum-Heel oldatos orrspray OGYI-HG-119 Euphrasia egyadagos oldatos szemcsepp OGYI-T EUROVIT C-vitamin 100 mg rágótabletta OGYI-T EUROVIT MAGNEVITAL lágy kapszula OGYI-T FENISTIL 1 mg/g gél OGYI-T FORLAX 10 g por belsőleges oldathoz OGYI-T GASTRACID narancsos ízű rágótabletta OGYI-HG-124 Gentos belsőleges oldatos cseppek OGYI-TN-29/04 GINSANA alkoholmentes tonik OGYI-TN-29 GINSANA lágy kapszula OGYI-TN-29/03 GINSANA alkoholos tonik OGYI-T GLICERIN-TEVA 2 g végbélkúp OGYI-T GLYCOSEPT szájnyálkahártyán alkalmazott oldat OGYI-T GRAVIDA filmtabletta OGYI-HG-035 Gripp-Heel tabletta OGYI-T GRIPPOSTAD HOT DRINK 600 mg por belsőleges oldathoz OGYI-HG-150 Halicar kenőcs OGYI-T HALSET 1,5 mg préselt szopogató tabletta OGYI-T HEMORID végbélkenőcs OGYI-T HEMORID végbélkúp OGYI-T HERBION borostyán 7 mg/ml szirup OGYI-HG-108 Homeogene 9 szopogató tabletta OGYI-HG-109 Homeovox szopogató tabletta OGYI-HG-103 Hormeel belsőleges oldatos cseppek OGYI-T HYPEROL tabletta

OGYI által forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények listája 2013.01.01

OGYI által forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények listája 2013.01.01 OGYI által forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények listája 2013.01.01 Nytsz.sz. OGYI- Termék neve ATC 218/91 Air Salonpas M02A 1001/06 AlgoHerb kapszula N02BA

Részletesebben

OGYI által forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények listája

OGYI által forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények listája OGYI által forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények listája Nytsz. OGYI- Termék neve ATC 218/91 Air Salonpas M02A 1001/06 AlgoHerb kapszula N02BA 570/95 Alkymer

Részletesebben

Nytsz.sz. OGYI- Termék neve ATC 218/91 Air Salonpas M02A 570/95 Alkymer L03A 1001/06 AlgoHerb kapszula N02BA 969/06 Ashaninka Macskakarom gél D 03

Nytsz.sz. OGYI- Termék neve ATC 218/91 Air Salonpas M02A 570/95 Alkymer L03A 1001/06 AlgoHerb kapszula N02BA 969/06 Ashaninka Macskakarom gél D 03 Nytsz.sz. OGYI- Termék neve ATC 218/91 Air Salonpas M02A 570/95 Alkymer L03A 1001/06 AlgoHerb kapszula N02BA 969/06 Ashaninka Macskakarom gél D 03 591/96 Ashwagandha kapszula A13A 547/95 Baby Luuf balzsam

Részletesebben

Gyógyszernek nem minısülı gyógyhatású készítmények 2013. április (érvényes forgalomba hozatali engedéllyel)

Gyógyszernek nem minısülı gyógyhatású készítmények 2013. április (érvényes forgalomba hozatali engedéllyel) 951/06 Ácsbalzsam bedörzsölı 218/91 Air Salonpas 570/95 Alkymer 1001/06 AlgoHerb kapszula 318/92 Amol Heilkräutergeist 969/06 Ashaninka Macskakarom gél 591/96 Ashwagandha kapszula 547/95 Baby Luuf balzsam

Részletesebben

2010.01.31. Forrás: www.ogyi.hu

2010.01.31. Forrás: www.ogyi.hu Gyógyszertáson kívül megvásárolható gyógyszerek listája Név TK-szám per Forgalomba hozatali eng. Jogosultja Acidum nitricum S Phcp golyócskák OGYI-HG-141 01 Phönix Lab. GmbH ACIPHEN kenıcs OGYI-T-03201

Részletesebben

Az engedélyszámmal rendelkező termékek szolgáltatói szerződés nélkül, bármely kereskedelmi egységben megvásárolhatók, adómentesen elszámolhatóak!

Az engedélyszámmal rendelkező termékek szolgáltatói szerződés nélkül, bármely kereskedelmi egységben megvásárolhatók, adómentesen elszámolhatóak! Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) által forgalomba hozatalra engedélyezett, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények (gyógytermékek) listája (Forrás: www.ogyi.hu) 2009. március Az engedélyszámmal

Részletesebben

Nytsz.sz. OGYI- Termék neve ATC

Nytsz.sz. OGYI- Termék neve ATC OGYI által forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények listája [Hatályos forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező termékek listája havonta (hónap első hete)

Részletesebben

Nytsz.sz. OGYI- Termék neve ATC

Nytsz.sz. OGYI- Termék neve ATC OGYI által forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények listája [Hatályos forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező termékek listája havonta (hónap első hete)

Részletesebben

GYÓGYSZERTÁRON KÍVÜL KAPHATÓ GYÓGYSZEREK LISTÁJA - 2013.01.18

GYÓGYSZERTÁRON KÍVÜL KAPHATÓ GYÓGYSZEREK LISTÁJA - 2013.01.18 GYÓGYSZERTÁRON KÍVÜL KAPHATÓ GYÓGYSZEREK LISTÁJA - 2013.01.18 TK-szám Név OGYI-T-05908 ACIDO-GIT belsőleges szuszpenzió OGYI-T-05908 ACIDO-GIT MAALOX belsőleges szuszpenzió OGYI-T-05908 ACIDO-GIT MAALOX

Részletesebben

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. OGYI nytsz. szám Termék neve ATC

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. OGYI nytsz. szám Termék neve ATC Varga Gábor dr. www.gvmd.hu 11/1 Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények Országos Gyógyszerészeti Intézet [Lista lezárva: 2007. október 1.] OGYI nytsz. szám Termék neve ATC 478/94 Agiolax granulátum

Részletesebben

Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások. 2004. február 19.

Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások. 2004. február 19. Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások 2004. február 19. Témák I. Szabályozás célja és elvei II. Önsegélyező pénztárak szolgáltatásai III. Egészségpénztári szolgáltatások

Részletesebben

Gyógyászati segédeszközök, orvostechnikai eszközök

Gyógyászati segédeszközök, orvostechnikai eszközök Gyógyászati segédeszközök, orvostechnikai eszközök A gyógyászati segédeszközök (pl. fogszabályozó, lúdtalpbetét, protézisek, fűzők stb.) mindegyike elszámolható egészségpénztáron keresztül. Orvostechnikai

Részletesebben

HVG konferenciák Önkéntes pénztári változások

HVG konferenciák Önkéntes pénztári változások az előadás letölthető: www.patikapenztar.hu/ magánszemélyeknek/konferencia HVG konferenciák Önkéntes pénztári változások 2012. január 25. dr. Lukács Marianna A magyar szociális állam 60/1991. (X.29.) országgyűlési

Részletesebben

BÉRES DÍSZDOBOZOS TERMÉKEK

BÉRES DÍSZDOBOZOS TERMÉKEK BÉRES DÍSZDOBOZOS TERMÉKEK Termék Megnevezés Akciós Fogyasztói Ár Megtakarítás Béres Porcerő Forte filmtabletta (2x60) duopack fémdobozban 10026 Ft helyett 6999 Ft -30,2% 3027 Ft Béres Porcerő Ginzeng

Részletesebben

Adómentesen finanszírozható:

Adómentesen finanszírozható: Adómentesen finanszírozható: Gyógyszerek: gyógyszerek gyógyvizek, gyógyiszap OGYI engedéllyel rendelkező gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények (a lista megtalálható az Országos Gyógyszerészeti

Részletesebben

Mielőtt orvoshoz fordulnánk.

Mielőtt orvoshoz fordulnánk. EMERGENCY SERVICE Kft. 1138.Budapest, Árva u.22. 1555 Bp., Pf.:16 Telefon/ Fax: 06-1-201-1237 E-mail: info@emergencyservice.hu Web: www.emergencyservice.hu R e n d e z v é n y b i z t o s í t á s - O r

Részletesebben

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Előző évi beszámoló Tárgyévi beszámoló c d e f g h 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj 1150286 0 1150286 1105814 0 1105814 002 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 934065 0 934065 784303 0 784303

Részletesebben

Az önkéntes egészségpénztárak prevenciós szerepe az OEP szolgáltatási kiadásainak csökkentésében

Az önkéntes egészségpénztárak prevenciós szerepe az OEP szolgáltatási kiadásainak csökkentésében Az önkéntes egészségpénztárak prevenciós szerepe az OEP szolgáltatási kiadásainak csökkentésében Dr. Lukács Marianna IV. Egészséginformációs Fórum, KSH-TÁRKI 2007. május 23-24. Témáink Az önkéntes egészségpénztár

Részletesebben

- A magán egészségbiztosítás (öngondoskodás) egyik formája

- A magán egészségbiztosítás (öngondoskodás) egyik formája Mi az egészségpénztár? - A magán egészségbiztosítás (öngondoskodás) egyik formája - Egy speciális számla, ahol a gyűjtött megtakarításokat csak egészségügyi célok érdekében lehet felhasználni - A társadalombiztosítás

Részletesebben

A prevenciós, kiegészítő és életmódjavító szolgáltatások az egészségpénztáraknál

A prevenciós, kiegészítő és életmódjavító szolgáltatások az egészségpénztáraknál A prevenciós, kiegészítő és életmódjavító szolgáltatások az egészségpénztáraknál és az OEP-nél 2013. április 18. dr. Lukács Marianna Elnök, Független Pénztárszövetség iroda@penztarszovetseg.eu Önkéntes

Részletesebben

A prevenciós, kiegészítő és életmódjavító szolgáltatások az egészségpénztáraknál és az OEP-nél

A prevenciós, kiegészítő és életmódjavító szolgáltatások az egészségpénztáraknál és az OEP-nél A prevenciós, kiegészítő és életmódjavító szolgáltatások az egészségpénztáraknál és az OEP-nél 2013. április 18. dr. Lukács Marianna Elnök, Független Pénztárszövetség iroda@penztarszovetseg.eu Önkéntes

Részletesebben

Dr. Szebelédi Ferenc Pénztári konzultáció 2012. március 12.

Dr. Szebelédi Ferenc Pénztári konzultáció 2012. március 12. Aktuális jogi ügyek az egészség- és önsegélyező pénztári szektorban Dr. Szebelédi Ferenc Pénztári konzultáció 2012. március 12. Témák 1. Új Ptk. 2. Egészségpénztári szolgáltatások 3. Önsegélyező pénztárak

Részletesebben

FÜGGELÉK AZ ALAPSZABÁLYHOZ

FÜGGELÉK AZ ALAPSZABÁLYHOZ FÜGGELÉK AZ ALAPSZABÁLYHOZ számú függelék: Szolgáltatási Szabályzat számú függelék: A Pénztár alapképzési elvei számú függelék: Elszámolási Szabályzat 2013. április 04. 1 számú függelék SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

2011 január 1-től érvényes gyógyszer név változások infomix Kft. 2011. január 1.-től érvényes 216 gyógyszer névváltozás

2011 január 1-től érvényes gyógyszer név változások infomix Kft. 2011. január 1.-től érvényes 216 gyógyszer névváltozás 2011. január 1.-től érvényes 216 gyógyszer névváltozás A 2010.12.31-ig érvényes megnevezés, majd alatta bekezdéssel a 2011.01.01-től érvényes megnevezés ACTILYSE POR ÉS OLDÓSZER OLDATOS INJEKCIÓHOZ VAGY

Részletesebben

Lyxio 200mg por bels.old. 30x. Alkalmas a légutakban lévő sűrű, viszkózus váladék oldására. Bioeel Fenyőrügy méz szirup 150g

Lyxio 200mg por bels.old. 30x. Alkalmas a légutakban lévő sűrű, viszkózus váladék oldására. Bioeel Fenyőrügy méz szirup 150g ACC HOT 200mg por bels.oldat 20x 1867 Ft 1599 Ft Lyxio 200mg por bels.old. 30x 1186 Ft 999 Ft TriActin Wick citrom ízű por bels. oldat 5x 1229 Ft 1045 Ft hatóanyag: acetilcisztein hatóanyag: acetilcisztein

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 4 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 4 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló Beszámolási időszak vége

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló Beszámolási időszak vége 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 7 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 7 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

PATIKA MARKETING KLUB

PATIKA MARKETING KLUB A Patika Marketing Klub együttműködés keretében a 2013. márciusban esedékes akciós cikkek, valamint a szükséges gyógyszertári aktivitások listája Az alábbi 15 termék a márciusi PHOENIX akcióban is megtalálható

Részletesebben

Szakmai konzultáció 2007. február 22. Dr. Németh Ferenc

Szakmai konzultáció 2007. február 22. Dr. Németh Ferenc Az egészségpénztárak szolgáltatásainak változásai, kártyaelszámolások és zárolás Szakmai konzultáció 2007. február 22. Dr. Németh Ferenc Áttekintés Egészségpénztári szolgáltatások rendje Kártyás elszámolás

Részletesebben

Gyógyászati segédeszközök vs sporteszközök

Gyógyászati segédeszközök vs sporteszközök Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1051 Budapest, Zrínyi utca 3. Gyógyászati segédeszközök vs sporteszközök P a r á d f ü r d ő, F E S Z K o n g r e s s z u s - 2 0 1 4. s z e p t e m

Részletesebben

Szolgáltatási szabályzat

Szolgáltatási szabályzat Szolgáltatási szabályzat Elfogadta a 2011. december 16-i küldöttközgyűlés a 3/(2011.12.16.) sz. határozatával. Hatályos 2012. január 1-től A Pénztár az Alapszabálya és Szolgáltatási Szabályzata szerinti

Részletesebben

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Táblakód: 73EA Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj 31 243 0 31 243 37 685 0 37 685 002 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 0 3 30 003 73EA03

Részletesebben

Szolgáltatások Jegyzéke

Szolgáltatások Jegyzéke A PROV1TA Első Magyar Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabályának elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatások Jegyzéke Elfogadva a /2015. (2015. 05. 28.) sz. Küldött Közgyűlési határozattal Hatályos:

Részletesebben

az Életút Egészségpénztár Szolgáltatási és tagokkal való elszámolási Szabályzata

az Életút Egészségpénztár Szolgáltatási és tagokkal való elszámolási Szabályzata az Életút Egészségpénztár Szolgáltatási és tagokkal való elszámolási Szabályzata Hitelesítő záradék: Jelen szabályzatot az Életút Egészségpénztár közgyűlése 2014. március 31-i ülésén hagyta jóvá. Jelen

Részletesebben

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Üzleti jelentés 2013 Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szólótörvény hatálya alá tartozó egészségpénztár. A Pénztár alakulásának

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

Szolgáltatások Jegyzéke

Szolgáltatások Jegyzéke az Alapszabály elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatások Jegyzéke Elfogadva a KGY 27./2012. (2012. 12. 06.) sz. Közgyűlési határozattal Hatályos: 2013. január 1.-től 1 BEVEZETŐ Jelen Szolgáltatások

Részletesebben

Új Pillér. Bemutatkozik a független Patika-csoporthoz tartozó hatcsillagos prémiumpénztár

Új Pillér. Bemutatkozik a független Patika-csoporthoz tartozó hatcsillagos prémiumpénztár Új Pillér Bemutatkozik a független Patika-csoporthoz tartozó hatcsillagos prémiumpénztár 2015 A lényeg Az Új Pillér a Patika Egészségpénztár prémium-pénztára Mint egy független egészségügyi bank Az Új

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat

Szolgáltatási Szabályzat az Alapszabály elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva a 19/2015. (2015.05.28.) sz. Közgyűlési határozattal Hatályos: 2015. június 1-től BEVEZETŐ Jelen Szolgáltatási Szabályzat,

Részletesebben

T E M P O EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR

T E M P O EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR T E M P O EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA 2016. január 29. (hatályos 2016. február 1.) Jelen Szolgáltatási Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) elválaszthatatlan részét képezi

Részletesebben

Betegség esetén doppingmentesen használható gyógyszerek, készítmények

Betegség esetén doppingmentesen használható gyógyszerek, készítmények 2013. december 10.-én engedélyezett szerek Betegség esetén doppingmentesen használható gyógyszerek, készítmények A Sportorvos Portál gyógyszerésze összeállította a sportolóknál leggyakrabban elıforduló

Részletesebben

Gyógyszer törzs változás 2014.07.01-től (név szerint)

Gyógyszer törzs változás 2014.07.01-től (név szerint) Gyógyszer törzs változás 2014.07.01-től (név szerint) Név változás TTT kód Régi név Új név 210103894 ACTIVELLE FILMTABLETTA 28x ACTIVELLE FILMTABLETTA 1x28 naptáros adagoló tárcsában 210588264 APRANAX

Részletesebben

Gyógyszer törzs változás 2014.07.01-től (kód szerint)

Gyógyszer törzs változás 2014.07.01-től (kód szerint) Gyógyszer törzs változás 2014.07.01-től (kód szerint) Név változás TTT kód Régi név Új név 210017360 LAXYGAL BELSŐLEGES OLDATOS CSEPPEK 1x10 ml LAXYGAL BELSŐLEGES OLDATOS CSEPPEK 1x10ml üvegpalackban 210022200

Részletesebben

Kardirex Egészségpénztár SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Elfogadva: küldöttközgyűlés: 2014. május 07. Hatályos:2014.június 01- Hatályát vesztette:

Kardirex Egészségpénztár SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Elfogadva: küldöttközgyűlés: 2014. május 07. Hatályos:2014.június 01- Hatályát vesztette: SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Elfogadva: küldöttközgyűlés: 2014. május 07. Hatályos:2014.június 01- Hatályát vesztette: 1 A KARDIREX Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (2014.05.07-én tartott küldöttközgyűlésen

Részletesebben

OTP Országos Egészségpénztár oktatási anyag 2014. március OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR OKTATÁSI ANYAGA TAGSZERVEZŐK RÉSZÉRE

OTP Országos Egészségpénztár oktatási anyag 2014. március OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR OKTATÁSI ANYAGA TAGSZERVEZŐK RÉSZÉRE OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR OKTATÁSI ANYAGA TAGSZERVEZŐK RÉSZÉRE 1. Alapfogalmak Alapszabály Az egészségpénztárnak az a dokumentuma, mely az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI.

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2011.

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2011. VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2011. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 II. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK... 5 II. 1. Általános eljárási szabályok... 5 II. 2. Eljárási szabályok a szolgáltatás ellenértékének

Részletesebben

Ön miben jobb, mint a többiek?

Ön miben jobb, mint a többiek? A Földön élő két bármelyik ember genetikai kódja között kevesebb, mint 0,0003% a különbség. Enriques, J. As the Future Catches You: How Genomics&Other Forces are Changing Your Life, Work, Health&Wealth,

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73E - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A SARKADIKISTÉRSÉG ORVOSI ÜGYELETÉNEK MŰKÖDÉSÉRŐL

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A SARKADIKISTÉRSÉG ORVOSI ÜGYELETÉNEK MŰKÖDÉSÉRŐL LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A SARKADIKISTÉRSÉG ORVOSI ÜGYELETÉNEK MŰKÖDÉSÉRŐL 1 Az ügyelet működtetője: Orvosi ÜgyeletEgészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (székhelye: 4031 Debrecen, István út 6.)

Részletesebben

A Földön élő két bármelyik ember. Ön miben jobb, mint a többiek?

A Földön élő két bármelyik ember. Ön miben jobb, mint a többiek? A Földön élő két bármelyik ember genetikai kódja között kevesebb, mint 0,0003% a különbség. Enriques, J. As the Future Catches You: How Genomics&Other Forces are Changing Your Life, Work, Health&Wealth,

Részletesebben

Gyógyszer törzs változás 2015.09.01-től (kód szerint)

Gyógyszer törzs változás 2015.09.01-től (kód szerint) Gyógyszer törzs változás 2015.09.01-től (kód szerint) Név változás TTT kód Régi név Új név 210033497 TEGRETOL CR 200 MG MÓDOSÍTOTT HATÓANYAGLEADÁSÚ TABLETTA 50x pvc/pe/pvdc//al 210033502 TEGRETOL CR 400

Részletesebben

Gyógyszer törzs változás 2015.09.01-től (név szerint)

Gyógyszer törzs változás 2015.09.01-től (név szerint) Gyógyszer törzs változás 2015.09.01-től (név szerint) Név változás TTT kód Régi név Új név 210332299 [131]I-NÁTRIUM-JODID THYROTOP KEMÉNY KAPSZULA 1x [131]I-NÁTRIUM-JODID THYROTOP KEMÉNY KAPSZULA 1x nagyaktivitású

Részletesebben

IDELYN Beliema Expert intim krém 50ml. Nyugtatja az intim terület érzékeny bőrét.

IDELYN Beliema Expert intim krém 50ml. Nyugtatja az intim terület érzékeny bőrét. IDELYN Beliema Effect hüvelytabletta 10x 3754 Ft 3379 Ft IDELYN Beliema Expert intim krém 50ml 2691 Ft 2422 Ft IDELYN Beliema Expert intim lemosó 200ml 2249 Ft 2024 Ft Gombás vagy bakteriális fertőzés?

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet. térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet. térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet KLINIKA MAGÁN KLINIKA KÓRHÁZ SZAKRENDELİ SZAKRENDELİ MAGÁN SZAKRENDELÉS

Részletesebben

JUTAVIT tengervizes izotóniás orrspray 100ml. NORMAFLORE extra 4milliárd/5ml bels.szuszp.

JUTAVIT tengervizes izotóniás orrspray 100ml. NORMAFLORE extra 4milliárd/5ml bels.szuszp. VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR NOVEMBERI KIADVÁNYA 2015. ÉRVÉNYES: 2015. NOVEMBER. JELEN AKCIÓ NEM A GYÓGYSZERFOGYASZTÁS NÖVELÉSÉT, HANEM A GYÓGYSZERTÁR NÉPSZERŰSÍTÉSÉT SZOLGÁLJA. BIOEEL fenyőrügy méz szirup 150g

Részletesebben

ÉTRENDKIEGÉSZÍTŐK VIZSGÁLATA

ÉTRENDKIEGÉSZÍTŐK VIZSGÁLATA ÉTRENDKIEGÉSZÍTŐK VIZSGÁLATA Minta megnevezése Fotó /nem BiYo-Product Kalcium + Magnézium + Cink rágótabletta ásványi anyagokkal, vitaminnal és édesítőszerrel Vitaking kálcium - magnézium - cink tabletta

Részletesebben

Madocsai Hírmondó. Madocsa Község Önkormányzata szeretettel hívja és várja a falu lakosságát 2010. évi Általános Mezőgazdasági összeírás 3.

Madocsai Hírmondó. Madocsa Község Önkormányzata szeretettel hívja és várja a falu lakosságát 2010. évi Általános Mezőgazdasági összeírás 3. Madocsai Hírmondó V. évfolyam, 2. szám, 2010. április- május A Madocsai Önkormányzat lapja A tartalomból Önkormányzati hírek: Testületi ülés, Szemét szállítás 2. oldal MEGHÍVÓ Madocsa Község Önkormányzata

Részletesebben

Tisztelt Munkáltató! 1. Mi az önkéntes kiegészítő egészségpénztár? 2. Miért előnyös a munkáltató számára?

Tisztelt Munkáltató! 1. Mi az önkéntes kiegészítő egészségpénztár? 2. Miért előnyös a munkáltató számára? Tisztelt Munkáltató! Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló törvény 1993 óta Magyarországon is lehetőséget teremt arra, hogy a cégek és vállalkozások hozzájáruljanak munkavállalóik aktívabb,

Részletesebben

Szülés előtakarékosság

Szülés előtakarékosság Szülés előtakarékosság Petrányi Lajos www.gyermek-megtakaritasok.hu 1 Szu le s elo takare kossa g Miért kell előtakarékosság? Egy felelősen gondolkodó szülőnek nemcsak a lelki és tudásbeli felkészülésben

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöés

Részletesebben

A patikák lehetőségei a gyógyszerhamisítás megelőzésében. dr. Horváth-Sziklai Attila hivatalvezető Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Hivatala

A patikák lehetőségei a gyógyszerhamisítás megelőzésében. dr. Horváth-Sziklai Attila hivatalvezető Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Hivatala A patikák lehetőségei a gyógyszerhamisítás megelőzésében hivatalvezető Országos Hivatala "a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás " - ellátás biztonság - szolgáltatás biztonság

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA 1036 Budapest, Lajos u. 78. Telefon: 06-80-201-417 Fax: 472-32-40 Adószám: 18234732-1-41 Pénzforgalmi jelzőszám: Kereskedelmi és Hitelbank

Részletesebben

Mecsek Egészségpénztár. Kiegészítő melléklet. Pécs, 2005. február 28. 7624 Pécs Hungária út 53/1. 72/213-711 mecsekep@dravanet.hu

Mecsek Egészségpénztár. Kiegészítő melléklet. Pécs, 2005. február 28. 7624 Pécs Hungária út 53/1. 72/213-711 mecsekep@dravanet.hu Kiegészítő melléklet Pécs, 2005. február 28. Általános kiegészítés A Mecsek Egészségpénztár bemutatása A Mecsek Egészségpénztár 1996. szeptember 17-én alakult, 15 fő alapító taggal. Az Alapszabály szerint

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete A köztisztviselők által választható, béren kívüli juttatások rendszeréről A köztisztviselők jogállásáról szóló

Részletesebben

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Tartalom Általános rendelkezések... 3 Hatásköri szabályok... 3 Módosítás... 3 Jogi környezet... 4 Rövidítések... 4 Irányadó jogszabályok...

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA 1036 Budapest, Lajos u. 78. Telefon: 06-80-201-417 Fax: 472-32-40 Adószám: 18234732-1-41 Pénzforgalmi jelzőszám: Kereskedelmi és Hitelbank

Részletesebben

az Életút Egészség- és Önsegélyező Pénztár Szolgáltatási és tagokkal való elszámolási Szabályzata

az Életút Egészség- és Önsegélyező Pénztár Szolgáltatási és tagokkal való elszámolási Szabályzata az Életút Egészség- és Önsegélyező Pénztár Szolgáltatási és tagokkal való elszámolási Szabályzata Hitelesítő záradék: Jelen szabályzatot pénztárunk küldöttközgyűlése az Életút Önsegélyező Pénztár, mint

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! MKB Egészségpénztár. Bognár Andrásné

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! MKB Egészségpénztár. Bognár Andrásné 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

Piacon lévő élet-, baleset, és egészségbiztosítási módozatok, mint számba vehető cafetéria elemek

Piacon lévő élet-, baleset, és egészségbiztosítási módozatok, mint számba vehető cafetéria elemek Piacon lévő élet-, baleset, és egészségbiztosítási módozatok, mint számba vehető cafetéria elemek Előadó: Tóth Róbert ügyvezető Bróker Royal Kft. JNSZMKIK regisztrált szakértője 2012. április 26. A biztosítás

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1 Kiegészítő melléklet a Balzsam Egészségpénztár i éves beszámolójához A pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét az ország egész területén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyével

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

Gyógyszer törzs változás 2015.08.01-től (név szerint)

Gyógyszer törzs változás 2015.08.01-től (név szerint) Gyógyszer törzs változás 2015.08.01-től (név szerint) Név változás TTT kód Régi név Új név 210316049 [123I]-MIBG 74 MBQ/ML OLDATOS INJEKCIÓ 1x370mbq/ml [123I]-MIBG 74 MBQ/ML OLDATOS INJEKCIÓ 1x370mbq/ml

Részletesebben

Tájékoztató a kompenzációs rendszer keretében választható juttatások köréről Forrás: ORFK intranet (2009.01.28. szerda 14:12) 1. Melegétkezési utalvány Étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi étkezés, közétkeztetés

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

Önkéntes pénztári jogszabályi változások 2012. november 30-tól

Önkéntes pénztári jogszabályi változások 2012. november 30-tól Önkéntes pénztári jogszabályi változások 2012. november 30-tól Dr. Szebelédi Ferenc 2013. április 17. Előadás témái I. Szervezeti kérdések II. Gazdálkodás III. Tagszervezés IV. Elektronikus irat V. Szolgáltatások

Részletesebben

Megehetők-e az orvostechnikai eszközök?

Megehetők-e az orvostechnikai eszközök? Megehetők-e az orvostechnikai eszközök? Az orvostechnikai eszközök fogalmi és besorolási szabályai 2014. március 28., Budapest Balázs György Ferenc, GYEMSZI- EMKI Főosztályvezető Az egészségügyről szóló

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2013.

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2013. VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2013. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 II. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK... 5 II. 1. ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK... 5 II. 2. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK A SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKÉNEK

Részletesebben

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2013. ÉV T A R T A L O M 1. AZ ÚJ PILLÉR 2013-BAN SZÉDÜLETES NÖVEKEDÉST PRODUKÁLT... 2 2. AZ ÚJ PILLÉR EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

Részletesebben

2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről

2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás

Részletesebben

Allianz Hungária Egészségpénztár Szolgáltatási Szabályzat

Allianz Hungária Egészségpénztár Szolgáltatási Szabályzat Allianz Hungária Egészségpénztár Szolgáltatási Szabályzat Ezen utasítás továbbadása az Allianz Hungária Egészségpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...

Részletesebben

Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár Szolgáltatási Szabályzat

Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár Szolgáltatási Szabályzat Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár Szolgáltatási Szabályzat Ezen utasítás továbbadása az Allianz Hungária Egészség-és Önsegélyező Pénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Gyógyszertárak támogatott gyári gyógyszer forgalma

Gyógyszertárak támogatott gyári gyógyszer forgalma TTT ABAKTAL 400 MG TABL. 10x OGYI-T.:4132/01 210000151 FIX norm.fix 6 240 3 120 3 120 0 4 ABAKTAL 400 MG TABLETTA 10x OGYI-T.:4133/01 210000151 FIX norm.fix 11 410 5 705 5 705 0 7 AB-ATROPINE SULFATE 1

Részletesebben

JÚNIUSBAN IS VÁRUNK NYEREMÉNYJÁTÉKKAL A FACEBOOK OLDALUNKON! Lactofeel hüvelygél 7x5ml. Eredeti ár: 3539 Ft Megtakarítás: 1080 Ft Egység ár: 351 Ft/db

JÚNIUSBAN IS VÁRUNK NYEREMÉNYJÁTÉKKAL A FACEBOOK OLDALUNKON! Lactofeel hüvelygél 7x5ml. Eredeti ár: 3539 Ft Megtakarítás: 1080 Ft Egység ár: 351 Ft/db AKCIÓK AZ ALMA GYÓGYSZERTÁRAKBAN Az ajánlatok érvényesek 2016. május 30-tól 2016. június 10-ig. TÖBB MINT 250 HELYEN VÁRJUK ORSZÁGSZERTE! -21% JÚNIUSBAN IS VÁRUNK NYEREMÉNYJÁTKAL A FACEBOOK OLDALUNKON!

Részletesebben

Szabadon választott. egészség

Szabadon választott. egészség Szabadon választott egészség 2016 Kedves Pénztártagunk! A Medicina Egészségpénztár 2016-ban is arra törekszik, hogy biztonságban tudhassa egészségügyi célokra szánt megtakarításait. Számunkra fontos, hogy

Részletesebben

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni Név:... Születéskori név:... TAJ szám:... Anyja neve:... Születési hely,

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

A pénztárakkal kapcsolatos 2006-2007. évi törvénymódosítások

A pénztárakkal kapcsolatos 2006-2007. évi törvénymódosítások A pénztárakkal kapcsolatos 2006-2007. évi törvénymódosítások Szikszainé dr. Bérces Anna Pénzügyminisztérium IX. Pénztárkonferencia, 2006. november 8-9. Járulék - tagdíj A magánnyugdíj- illetve önkéntes

Részletesebben

Allianz Hungária Egészségpénztár Szolgáltatási Szabályzat

Allianz Hungária Egészségpénztár Szolgáltatási Szabályzat Allianz Hungária Egészségpénztár Szolgáltatási Szabályzat Ezen utasítás továbbadása az Allianz Hungária Egészségpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...

Részletesebben

Gyógyszer törzs változás 2015.03.01-től (kód szerint)

Gyógyszer törzs változás 2015.03.01-től (kód szerint) Gyógyszer törzs változás 2015.03.01-től (kód szerint) Név változás TTT kód Régi név Új név 210000680 AKNEROXID 50 MG/G GÉL 1x50 g AKNEROXID 50 MG/G GÉL 1x50 g tubusban 210000698 AKNEROXID 100 MG/G GÉL

Részletesebben

1. Általános szabályok

1. Általános szabályok 1 számú melléklet 2/2004. ügyviteli utasításhoz a természetbeni juttatások elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárások rendjéről 2009. évre Hatályos: 2009. 12. 31. napjáig Adómentesen adható

Részletesebben

Gyógyszer törzs változás 2015.03.01-től (név szerint)

Gyógyszer törzs változás 2015.03.01-től (név szerint) Gyógyszer törzs változás 2015.03.01-től (név szerint) Név változás TTT kód Régi név Új név 210332299 [131]I-NÁTIUM-JODID THYROTOP KEMÉNY KAPSZULA 1x [131]I-NÁTRIUM-JODID THYROTOP KEMÉNY KAPSZULA 1x 210332281

Részletesebben

OTP Országos Egészségpénztár. Alapszabály. Budapest, 20154. május 230. (hatálybalépés időpontja: 20154. május 20június 1.

OTP Országos Egészségpénztár. Alapszabály. Budapest, 20154. május 230. (hatálybalépés időpontja: 20154. május 20június 1. OTP Országos Egészségpénztár Alapszabály Budapest, 20154. május 230. (hatálybalépés időpontja: 20154. május 20június 1. TARTALOMJEGYZÉK I. A PÉNZTÁR ELNEVEZÉSE, AZONOSÍTÓ ADATAI... 3 II. A PÉNZTÁRRA VONATKOZÓ

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához 1. A kérelmező adatai Házas- vagy élettárs adatai Név: Születési név: Születési hely: Születési idő: Anyja neve: Lakóhely: Tartózkodási hely: TAJ

Részletesebben

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Bevezetés Jelen céltartalék képzési szabályzat célja, hogy szabályozza a CIB Önkéntes és Kölcsönönös Nyugdíjpénztár esetében a céltartalékképzésre

Részletesebben

Biri, 2011...hó...nap... kérelmező aláírása a mozgáskorlátozott, vagy törvényes képviselője - 1 -

Biri, 2011...hó...nap... kérelmező aláírása a mozgáskorlátozott, vagy törvényes képviselője - 1 - KÉRELEM A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIHEZ A mozgáskorlátozott személy adatai: Név: Születéskori név: Születési hely: Idő: Anyja neve: Családi állapota: TAJ száma ( társadalombiztosítási

Részletesebben

Gyógyászati segédeszközök műszaki dokumentációja

Gyógyászati segédeszközök műszaki dokumentációja Gyógyászati segédeszközök műszaki dokumentációja B u d a p e s t, 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 2 7. Orvostechnikai eszköz vs. Gyógyászati segédeszköz Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3.

Részletesebben

263/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet. az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak által finanszírozható szolgáltatásokról

263/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet. az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak által finanszírozható szolgáltatásokról 263/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak által finanszírozható szolgáltatásokról A Kormány az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi

Részletesebben

A juttatás adhatóságának esetei:

A juttatás adhatóságának esetei: Cafetéria rendszer juttatási szabályzat ((Minta) A cafetéria rendszer a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel a következő szociális és jóléti juttatásokat tartalmazza: a) Erzsébet-utalvány (meleg

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben