Ezt kell tudni az egészségpénztárakról, avagy. így lehet ingyenes, vagy 20 %-kal olcsóbb családja egészségügyi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ezt kell tudni az egészségpénztárakról, avagy. így lehet ingyenes, vagy 20 %-kal olcsóbb családja egészségügyi"

Átírás

1 Ezt kell tudni az egészségpénztárakról, avagy így lehet ingyenes, vagy 20 %-kal olcsóbb családja egészségügyi kiadása!

2 Bevezetés A napjainkban egyre inkább fontosságának megfelelő hangsúlyt kapó egészséges életmód folytatása sokszor komoly anyagi terhet jelent. Az egészségügy finanszírozásában növekszik az önkéntes egészségpénztárak jelentősége, melyek az egészség védelmét célzó, de a társadalombiztosítás által nem, vagy csak részben támogatott, kiegészítő szolgáltatásokat nyújtanak. Az egészségpénztári megtakarítás olyan öngondoskodási, speciális megtakarítási forma, amely lehetővé teszi, hogy idejében fel tudjunk készülni váratlanul jelentkező egészségügyi kiadások bizonyos mértékű fedezésére, illetve az egészség megőrzése érdekében igénybe vett szolgáltatásokat is finanszírozhatjuk általa. Sok munkáltató nem ismeri az egészségpénztárak igénybevételének, hatékony felhasználásának lehetőségeit. Ugyanígy a munkatársak sem ismerik, s az egészségpénztári juttatások is nagyrészt kimerülnek a gyógyszerfelhasználás finanszírozásában. Mindezekhez jó olvasást kívánok: Üdvözlettel: Kis István Költségcsökkentő, jövedelemnövelő 20/ Skype: adotanacsado

3 Az egészségpénztári megtakarítás fő jellemzői: - a pénztárba való belépés önkéntes, - havonta rendszeresen tagdíjat kell fizetni, amelynek minimális mértékét az adott pénztár határozza meg (pénztáranként eltérő, általában minimum havi 1-2 ezer forint), - egyéni számlán (azaz névre szólóan) tartják nyilván a befizetéseket és a kifizetéseket, - a befizetett összeg az egészség megőrzését szolgáló szolgáltatásokra, termékekre költhető el, - egyes egészségpénztárak külön pénztári kártyát bocsáthatnak ki, ezen keresztül kényelmes és egyszerű az igénybe vett szolgáltatások elszámolása (hasonlóan működik, mint a bankkártya) a pénztárak szerződött szolgáltatóinál. Milyen előnyei lehetnek a tagságnak? - a hatályos adózási szabályok szerint az egyéni befizetések 20%- át, max. évi Ft-ot visszaigényelhetünk a személyi jövedelemadónkból, melyet egyéni számlánkon írnak jóvá, - a munkáltatók részben, vagy egészben átvállalhatják a tagdíj fizetését, és további hozzájárulásokat is tehetnek, - az egyéni számlánkon lévő összeg erejéig kiegészítő egészségbiztosítási és életmódjavító szolgáltatások vehetőek igénybe, - befizetéseink/egyéni számlánk terhére folyamatosan (akár a belépést követően azonnal) igénybe vehetjük a szolgáltatásokat, - lehetővé teszi, hogy felkészülhessünk váratlan egészségügyi kiadásokra, - ha pénztártagok vagyunk, közeli hozzátartozóink is igénybe vehetik a pénztárral szerződött szolgáltatók szolgáltatásait, - az el nem költött befizetéseket a pénztár biztonságos eszközökbe fekteti, ami hozamot eredményez, - örökölhető. Az önkéntes egészségpénztár a pénztártagok, illetve rendelkezésük alapján a közeli hozzátartozók részére kiegészítő egészségbiztosítási, valamint életmódjavító egészségpénztári szolgáltatásokat nyújthat

4 Hogyan működik az egészségpénztár? Az önkéntes egészségpénztár természetes személyek elhatározásából, illetve a munkáltató kezdeményezésére munkavállalók által alapított, a függetlenség, a kölcsönösség, a szolidaritás és az önkéntesség elve alapján létrehozott pénztári szervezet. Az alapításhoz legalább 15 alapító tag szükséges. Az önkéntes egészségpénztárakra vonatkozó legfontosabb szabályokat a többször módosított, az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló évi XCVI. törvény tartalmazza. A pénztár alapszabálya határozza meg a minden pénztártagra kötelezően előírt, ún. egységes tagdíj mértékét, amelyet minden pénztártagnak egységesen fizetnie kell. Az egészségpénztári tagok befizetései, valamint a munkáltatói hozzájárulás három tartalékba kerülnek: - fedezeti tartalék (az egyéni számlák és a szolgáltatási tartalékok összessége), amelyből a szolgáltatások finanszírozása történik, - működési tartalék, amelyből a pénztár a működési költségeit finanszírozza, - likviditási tartalék, amely az időlegesen fel nem használt pénzeszközök gyűjtésére és a két másik alap általános tartalékaként, a pénztár fizetőképességének biztosítására szolgál. Az egészségpénztáraknak az egyes szolgáltatások kiadásainak kiegyenlítését az alapszabályban rögzítettek szerint a szolgáltatásra jogosult tag egyéni egészségszámlájának megterhelésével, vagy több pénztártag egyéni egészségszámlájának egyidejű megterhelésével kell biztosítaniuk. Amennyiben a pénztár nyújt olyan szolgáltatást, amelynek fedezetét ez utóbbi módon biztosítja, akkor az alapszabályban rendelkezni kell a fedezeti tartalékon belül elkülönítettem az egyes szolgáltatások fedezetének létrehozásáról, annak mértékéről, felhasználási módjáról, illetve az egyéni számláknak a közös szolgáltatás fedezetéül szolgáló együttes és arányos megterheléséről. A pénztártagnak lehetősége van rendelkezni arról, hogy egyéni egészségszámla követelésének meghatározott, elkülönített részét a rendelkezésétől számított két évre leköti

5 Ezzel a tag azt vállalja, hogy a kétéves időtartamon belül a lekötött összeget nem veszi igénybe a pénztári szolgáltatások finanszírozására. Az egészségpénztárak pénztári kártyát bocsáthatnak ki és szolgáltatásaik elszámolását kártyás elszámoló rendszeren keresztül bonyolíthatják. Fontosabb fogalmak: Nyílt pénztár Az a pénztár, amely a lehetséges pénztártagok körét nem korlátozza. Zárt pénztár Olyan pénztár, amely szakmai vagy más szervezési elv alapján (pl. terület, ágazat, munkahely) a pénztár lehetséges tagjainak körét meghatározza. Egységes tagdíj Az alapszabályban meghatározott összeg, amelyet minden pénztártagnak rendszeresen kell fizetnie a pénztár részére. Eseti befizetés A tag saját elhatározása alapján saját egyéni egészségszámlájára eszközölt (tagdíjon kívüli, egyéb) befizetés. A tagdíjakból a fedezeti, a működési, és a likviditási tartalékra jutó rész aránya (%) A pénztár, a tagok által fizetett tagdíjat, a munkáltatói tag (munkáltatói tagok) által fizetett hozzájárulást, a vagyon értékesítéséből származó összeget és az egyéb bevételeket - a működési szükségleteinek megfelelően - a fedezeti, működési és likviditási tartalékba helyezi. A befektetések hozamát abba a tartalékba kell helyezni, amelynek befektetéséből származik. A tartalékok kizárólag a törvény előírásai szerint használhatók fel. A bevételek tartalékok közötti felosztásának mértékét, a pénztár az alapszabályában szabályozza

6 Szolgáltatási kiadások A pénztár által közvetlenül, vagy az egészségpénztárral szerződésben álló egészségpénztári szolgáltatón keresztül a pénztártagok, illetve a rendelkezésük alapján a közeli hozzátartozójuk részére nyújtott kiegészítő egészségbiztosítási és életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások kiadásai, amelyek a fedezeti alapból kerülnek teljesítésre

7 Így lehet ingyenes vagy 20 %-kal olcsóbb családja egészségügyi kiadása 2012-ben így lehet 20 %-kal olcsóbb családja egészségügyi kiadása Az Egészségpénztári Pénztártagok egyéni tagdíjfizetés esetén a tárgyévben befizetett összeg 20%-áról mint adókedvezményről rendelkezhetnek. A kedvezmény az adójóváírás szempontjából figyelembe vehető maximális összeg ( Ft) befizetésével akár Ft, illetve a előtt nyugdíjba vonulók esetén ( Ft befizetésekor) Ft is lehet ben így lehet INGYENES családja egészségügyi kiadása Kérje meg munkáltatóját, hogy adjon Önnek Egészségpénztárba munkáltatói hozzájárulást. (Munkáltatói hozzájárulás A gazdálkodók egyre nagyobb figyelmet fordítanak az emberi erőforrás gazdálkodásra, miközben keresik a legtakarékosabb és mégis hatékony módszereket. E célkitűzések elérhetők az egészségpénztári juttatással, amely bizonyos keretek között adó- és járulékmentességet élvez mind a munkáltató, mind a munkavállaló részére, így kedvezőbb juttatás, mint a munkabérként való kifizetés és azonnal hozzáférhető és felhasználható a Pénztártag által. Az önkéntes egészségpénztárakba és önsegélyező pénztárakba történő munkáltatói hozzájárulás fizetése a havi minimálbér 30%-a összegéig (2012-ben Ft/fő/hó) a juttatás 1,19-szeresének összege után 16% szja és 10% eho fizetési kötelezettség terheli a munkáltatót. Az ún. munkáltatói hozzájárulást a cég a munkavállalóinak egységes feltételekkel köteles biztosítani: - 7 -

8 - azonos összegben vagy - a bér azonos % - ban vagy - cafetéria rendszer keretében a dolgozó választásának megfelelően. A munkáltatói hozzájárulási kötelezettséget vállaló munkáltató a munkáltatói hozzájárulásból egyetlen olyan munkavállalóját sem zárhatja ki, aki nála legalább hat hónapja munkaviszonyban (közalkalmazotti, közszolgálati, szolgálati jogviszonyban) áll. Ha a munkáltató a dolgozói részére munkáltatói hozzájárulást biztosít, akkor ezt a pénztárral kötött munkáltatói szerződés keretében teheti.) Ez a havi minimálbér 30%-ának megfelelő összeg lehet, 2012-ben akár havi Ft juttatást jelenthet a munkavállaló számára adóés járulékmentesen. Ezáltal nem Ön fizeti családja egészségügyi kiadásait, hanem a munkáltatója. Ön cégtulajdonos, cégvezető? Adjon magának egészségpénztárba munkáltatói hozzájárulást, havonta a minimálbér 30 % -ig. Ha Ön munkaviszonyban van a cégével akkor ez a cca Ft költségként elszámolható. Ha nincs munkaviszonyban, vagy nem akar 30,94 % terhet fizetni, akkor adja adó- és járulékmentesen (részletek: Családi egészségkassza Az egyéni számlán lévő összeget nem csak a pénztártagok, hanem egyenes ági közeli hozzátartozóik, tehát szüleik, nagyszüleik, dédszüleik, testvéreik, gyermekeik, házastársaik, valamint az élettársaik is felhasználhatják. A családi kiadások az adókedvezmény és a munkáltatói tagdíjhozzájárulás segítségével jelentősen csökkenthetőek. Azonnali felhasználási, elköltési lehetőség! - 8 -

9 Mire használhatja fel az egészségpénztári számláján lévő összeget? A befizetett összeg, várakozási idő nélkül felhasználható. Az elszámolható szolgáltatások két nagy csoportra bonthatók: - kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatásokra (amelyek adómentesek), valamint - életmódjavító szolgáltatásokra (amelyek adókötelesek). A kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások főbb csoportjai: Egészségügyi szolgáltatások Vak személy részére speciális Braille írású könyvek vásárlása Megváltozott egészségi állapotú személyek részére speciális eszközök vásárlásának, lakókörnyezetük átalakításának költségeinek támogatása Vakvezető kutyával összefüggő költségek támogatása Gyógyszervásárlás támogatása Gyógyszernek nem minősülő, OGYI engedélyes gyógyhatású termékek Gyógyászati segédeszköz vásárlásának, bérlésének támogatása Kieső jövedelem pótlása Hátramaradottak segélyezése Az életmódjavító szolgáltatások főbb csoportjai (adóköteles!): Természetgyógyászati szolgáltatások (kivéve szenvedélybetegségről leszoktatás) Fog- és szájápolási termékek Gyógyteák (ha nem OGYI engedélyes) Sporteszköz vásárlás - 9 -

10 Egészségügyi szolgáltatások Az egészségpénztárak mindegyike valamennyi, az OEP által nem, vagy csak részben finanszírozott egészségügyi szolgáltatást elszámolja. Az elszámolhatóság feltétele a pénztár és a szolgáltató közötti szolgáltatói szerződés megléte (kivéve, ha a szolgáltató az OEP-pel szerződésben áll az érintett szolgáltatás tekintetében, melyet az OEP-pel kötött szerződés másolatával bizonyíthatja). Az egészségterv készítésének elszámolásához külön egészségtervre vonatkozó szerződés szükséges a Pénztár és a szolgáltató között. Gyógyterápiás kezelések elszámolása Gyógyterápiás kezelésnek minősül a gyógytorna, a gyógyúszás, a gyógy- és reflexmasszázs és a fizioterápiás kezelések (TESZOR 8690), melyek szolgáltatói szerződés nélkül is elszámolhatóak. Megváltozott egészségügyi állapotú személyek életvitelét megkönynyítő speciális eszközök elszámolása Az egészségpénztáron keresztül - a rászoruló Pénztártag vagy bejelentett szolgáltatásra jogosultja részére - lehetséges a mozgáskorlátozott vagy fogyatékos személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök árának támogatása, lakókörnyezetük szükségleteihez igazodó átalakítás költségeinek elszámolása. Ilyen költségek lehetnek például: korlátok, kapaszkodók felszerelése, ajtók, kijárók, folyosók szélesítése, emelőeszközök beszerelése. A jogosultság igazolásához mozgáskorlátozottságról, vagy a megváltozott egészségi állapotról a hatósági igazolás fénymásolatának beküldése szükséges. Gyógyszertári termékek elszámolása A Pénztár készpénzes számlát bármely gyógyszertárból elfogad, amennyiben az előírásoknak megfelel. Egészségkártyával történő fizetés kizárólag a kártyaelfogadásra szerződött partnernél lehetséges. Humán gyógyszerek (beleértve a homeopátiás gyógyszereket és az immunológiai készítményeket is)*, Orvosi vényen rendelt egyedi összetételű (magisztrális) gyógyszerkészítmények,

11 Az anyatejet helyettesítő és anyatejet kiegészítő tápszerekről szóló jogszabályban meghatározott tápszerek*, A speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről szóló jogszabályban meghatározott tápszerek*, Gyógyászati segédeszközök a társadalombiztosítás által nem finanszírozott részre, vagy e támogatás igénybevétele nélküli megvásárlásának támogatása, Orvostechnikai eszközök (minősítéssel bárhol megvásárolható, lista 3. sz. melléklet), Csecsemő- és betegápolási cikkek (bárhol megvásárolható), Gyógyvizek (minősítéssel bárhol), Az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) által kiadott engedélyszámmal és forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek 2.sz. melléklet, Gyógyteák (adóköteles, amennyiben nem OGYI engedélyes!), Fog- és szájápolók megvásárlásának támogatása; (bárhol megvásárolható, de június 1-jétől adóköteles!) * Gyógyszer, anyatejet helyettesítő és kiegészítő tápszer, valamint speciális gyógyászati célra szánt tápszer vásárlása elszámolható nem gyógyszertárban történt vásárlás alapján is. A számlából a gyógyszer fajtájának, ill. a gyógyszer minősítésének ki kell derülnie. (A gyógyszertáron kívül vásárolható termékek listája az OGYI honlapján - - megtalálható.) NEM számolhatók el gyógyszertárból: a Kozmetikai készítmények; élelmiszerek; állatorvosságok; egészségügyi nyomdai kiadványok és rovar- és rágcsálóirtó szerek, kivéve a kullanccsal kapcsolatos védőés eltávolító szerek és eszközök. Gyógyhatású termékek elszámolása Az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) engedélyszámával rendelkező gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek bárhol megvásárolhatóak, elszámolhatóak. 1. Sz. melléklet Ellenőrizze a termékek ismertetőjében, hogy a OGYI jelzést és számot tartalmaz-e, mert OÉTI minősítésű termékek élelmiszerek, illetve kozmetikumok, különféle étrend-kiegészítők, testépítést elősegítő táplálék-kiegészítők, ezért ezek nem számolhatóak el. Szemüveg, kontaktlencse és napszemüveg elszámolása

12 A látás javítását elősegítő fénytani eszköz, mint szemüveg, kontaktlencse és egészségvédelmi napszemüveg, szolgáltatói szerződés nélkül bármely optikai - látszerész üzletben megvásárolható. Az elszámolhatóság feltétele, hogy a Pénztártag vagy szolgáltatásra jogosultja orvosi körpecsétes, vagy optometrista által lepecsételt javaslattal rendelkezzen. Optometrista által végzett szemvizsgálat esetén számlából vagy a csatolt egyéb dokumentumból ki kell derülnie az optometrista működési engedélye és a szakképzettsége meglétének. Ha a számlában szerepel, hogy a szemvizsgálat megtörtént, akkor külön dokumentum nem szükséges orvosi javaslatként. Ugyancsak nem szükséges orvosi javaslat, ha a vonatkozó számlából kiderül, hogy a vásárlásra vény alapján került sor. Elszámolható még a szemüveg, egészségvédelmi célú napszemüveg alkatrészei, javítása, kontaktlencse tartozékai (pl. ápolófolyadék, tartótok). Szemüveghez egyéb kiegészítők, mint pl. szemüvegtok, tartószár, törlőkendő, tisztítófolyadék stb. azonban kizárólag a szemüveg vásárlásával egyidőben, egy számlán számolható el. Orvostechnikai eszközök elszámolása A Kormányrendelet szerint a közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas, minőségi tanúsítványok kiadására jogosult intézmény által kiadott tanúsítvánnyal rendelkező, és CE jelöléssel ellátott, az orvostechnikai eszközökről szóló jogszabályban meghatározottak szerinti orvostechnikai eszköz megvásárlásának támogatása lehetséges. Orvostechnikai eszköz a 4/2009 (03.17.) sz. EüM rendelet szerint minden olyan készülék, berendezés, anyag vagy más termék, amely a gyártó meghatározása szerint emberen történt alkalmazásra szolgál: betegség megelőzése, diagnosztizálása, megfigyelése, kezelése, a beteg tüneteinek enyhítése, sérülés vagy fogyatékosság diagnosztizálása, megfigyelése, kezelése, vagy kompenzálása, az anatómiai felépítés vagy valamely fiziológiai folyamat vizsgálata, pótlása, módosítása, fogamzásszabályozás céljából. Orvostechnikai eszközként minden olyan belföldi forgalmazású cikk elszámolható, melyről a Pénztár dokumentum alapján meggyőződött, hogy orvostechnikai eszköz minősítésű, vagy a termék nem orvostechnikai eszköz, de szakhatóság a műszaki megfelelőséget

13 igazolta és a termék egészségügyi célú rendeltetése egyébként nyilvánvaló. Ha a terméken, gyűjtőcsomagoláson és a használati, kezelési utasításban "H Eü01", vagy CE1011" kód jelölése szerepel, akkor a termék biztosan orvostechnikai eszköz és az Orvos és Kórháztechnikai Intézet (ORKI) által kibocsátott megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkezik. Egy terméken a CE jelölés önmagában még NEM jelenti, hogy az orvostechnikai eszköz, hanem azt, hogy a termékre (működésére) vonatkozó valamennyi alapvető egyéb követelménynek megfelel. Ha tehát olyan terméket vásárol amelyen CE jelzés szerepel, de az ORKI kód nélkül, akkor a számlában fel kell tüntetnie az eladó kereskedőnek, vagy a mellé csatolt használati utasításból ki kell derülnie, hogy "orvostechnikai termék". Kérjük győződjön meg a termék ismertetőjében, hogy abban szerepel-e valamelyik hatóság minősítése (megnevezés, engedélyszám). Az ajánlott - engedélyezett, bevizsgált - termékekről honlapunkon tájékozódhat. Csecsemő és babaápolási cikkek megvásárlása A csecsemő- és babaápolási termékeket a gyermek betöltött 4. életévéig lehet elszámolni. Az elszámolásánál fontos tudnivaló, hogy a csecsemő/baba (és a kismama részére szánt cikkek esetén az édesanyja is) bejelentett szolgáltatásra jogosult legyen. Amennyiben a gyermek születése előtt szeretnék megvásárolni a termékeket, úgy a jogosultként való bejelentéssel, "Várandós anya gondozási könyve" (ismertebb nevén a terhes kiskönyv) - a szülő adatait tartalmazó - első oldala másolatának beküldésével lehetséges az elszámolás. Az elszámolható csecsemőápolási termékek: Csecsemő, baba részére Babaőr, babafigyelő Baba törlőkendő Csecsemő hosszmérő Csecsemő mérleg, mérleghez csecsemőtálca Cumi játszó (latex, szilikon, fogszabályozós) Cumisüveg Cumi üvegre (latex, szilikon, fogszabályozós) Fültisztító pálcika

14 Cumis gyógyszeradagoló Köldöktapasz Körtefecskendő Légzéskimaradás figyelő ( bölcsőhalál jelző ) Orrjárattisztító (kézi, elemes, porszívóhoz) Pelenka, eldobható pelenka Terpeszbetétes nadrág Anyatejpótló speciális tápszer Kozmetikai termékek (speciálisan csecsemők ápolásához készült baba jelzővel ellátott: babakrém, babaolaj, babasampon, stb.) Kismama részére Mellbimbó védő, mellbimbó kiemelő Mellszívó (elektromos, kézi) és tartozékai Melltartó betét Tejgyűjtő tárolók Anyatejszaporító tea Nem számolható el: csecsemőjáték, csecsemőruházat, csecsemőbútor, babakocsi, bébiétel, bébi ital, gyermekülés, stb. Egyéb tudnivalók az elszámolással kapcsolatban: A csecsemő- és babaápolási termékeket a gyermek betöltött 4. életévéig lehet elszámolni. Az elszámolásánál fontos tudnivaló, hogy a csecsemő/baba, illetve a kismama részére szánt cikkek esetén az édesanyja is bejelentett szolgáltatásra jogosult legyen. Amennyiben a gyermek születése előtt szeretnék megvásárolni a termékeket, úgy a jogosultként való bejelentéssel, a Várandós anya gondozási könyve (ismertebb nevén terhes kiskönyv) - a szülő adatait tartalmazó első oldala másolatának beküldésével lehetséges az elszámolás. A gyermek születése után a babát ne felejtsék el bejelenteni a szolgáltatásra jogosultak közé. Tekintettel arra, hogy a csecsemő- és babaápolási termékek csak bejelentett szolgáltatásra jogosult részére lehetséges, így előfordulhat olyan eset, hogy csak az édesanya vagy csak a gyermek részére számolható el egy adott termék (pl. a testvér részére elszámolható, a testvér gyermekének azonban nem, illetve az unoka részére elszámolható, de a meny részére nem.) A TGYÁS (terhességi-anyasági segély, ismertebb nevén szülési szabadság ) és a GYED ideje alatt kapott jövedelem adóköteles

15 Ennek figyelembe vételével egyéni befizetést is érdemes esetleg teljesíteni a csecsemő- és babaápolási termékek megvásárlására, a visszaigényelhető adóra (20 %) tekintettel. Számla címzettje: Igénybevevő Pénztártag / szolgáltatásra jogosult neve, címe + tagi azonosító. Táppénz ellátás Betegség miatti keresőképtelenség folytán kieső jövedelem pótlása A kötelező egészségbiztosításról szóló jogszabályokkal összhangban keresőképtelennek minősül a jogosult, ha betegsége miatt munkáját nem tudja ellátni;ha terhessége, illetőleg szülése miatt nem tudja munkáját ellátni, és terhességi-gyermekágyi segélyre nem jogosult; ha (az anya) kórházi ápolás alatt álló egyévesnél fiatalabb gyermekét szoptatja; ha (az anya vagy az egyedülálló apa) egyévesnél fiatalabb beteg gyermekét ápolja; ha (a szülő) egyévesnél idősebb, de tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekét ápolja; ha fekvőbeteggyógyintézeti ellátásban betegségének megállapítása vagy gyógykezelése miatt részesül; továbbá ha közegészségügyi okból foglalkozásától eltiltják, és más beosztást nem kap vagy közegészségügyi okból hatóságilag elkülönítik, illetve járványügyi, illetőleg állategészségügyi zárlat miatt munkahelyén megjelenni nem tud, és más munkahelyen (munkakörben) átmenetileg sem foglalkoztatható (EBT.44..). Fentiek alapján kieső jövedelem pótlása szolgáltatás annak a jogosultnak jár, aki keresőképtelenségét a táppénzre való jogosultságát igazoló orvosi igazolással támasztja alá. Otthoni gondozás A szolgáltatás igénybevételére akkor van lehetőség, ha a jogosult a szolgáltatást a helyi önkormányzat által kiadott működési engedélylyel rendelkező szolgáltatótól veszi igénybe. Kizárólag orvosi javaslat birtokában, illetve annak alapján vehető igénybe, s kizárólag a pénztárral szerződéses jogviszonyban lévő szolgáltatótól

16 Hangsúlyozom, hogy ezeket az egészségügyi kiadásokat nemcsak Ön, hanem a teljes családja, és a PTK szerinti közeli hozzátartozói részére is elszámolhatja! A nagymama szívgyógyszerétől, az unoka pelenkájáig, a gyermek kontaktlencséjétől a nagypapa kerekes székéig, stb. Az elfogadható számlákról Csak eredeti számlát, bizonylat fogad el az egészségpénztár. Készpénzes vásárlás esetén a Pénztártag, kártyás fizetés esetén a Szolgáltató küldi be a Pénztárba a számla eredeti példányát. Készpénzes számlához minden esetben mellékelni kell az adott egészségpénztár igénybejelentőjét. A számlán szerepeljen a Pénztártag/ Jogosultja neve és a Pénztártag tagi azonosító száma. A beküldendő számlákon csak olyan szolgáltatások, termékek szerepelhetnek, amelyek a Pénztárban elszámolhatóak, engedélyezettek, ezért javasolt, hogy vásárláskor az egészségpénztári tételekről lehetőleg külön számlát célszerű kérni. Ha az eladó nem tud vagy nem akar az egészségpénztári tételekről külön számlát kiállítani, akkor az elszámolandó termék/szolgáltatás aláhúzásával, a számla végösszegének javításával és aláírásával jelezze a Pénztártag a kívánt összeg kifizetési igényét (esetleges hiánypótlás lehetőségét). Ha a számla valamilyen oknál fogva nem számolható el, a Pénztár a számlát a tagnak teljesítetlenül visszaküldi, feltüntetve a visszaküldés okát, az esetleges hiánypótlás lehetőségét. Az üzemeltetéssel kapcsolatos költségek általában nem számolhatóak el (pl: kerékpárjavítás, teniszütő húrozás, tartozékok cseréje, elem, stb.), így az utólagos alkatrészbeszerzés, tartozékvásárlás, javítás, karbantartás, üzemeltetés egyéb feltételei nem finanszírozhatók. Kivétel ez alól a következő: Szemüveg, egészségvédelmi célú napszemüveg, alkatrészei, javítása, kontaktlencse tartozékai (pl. ápolófolyadék); Szemüveg vásárlásakor az egyéb kiegészítők (szemüvegtok, tartószár, stb.) Hallásjavító készülékhez elem, alkatrész és javítás; Kerekesszékhez alkatrész; Alkatrészvásárlás kizárólag abban az esetben számolható el, ha az az orvostechnikai eszközzel, gyógyászati segédeszközzel,

17 sporteszközzel egy időben, egy helyen, egy számlán feltüntetve szerzi be. Az utólagos, egy-egy darabos tartozék vagy alkatrész beszerzés nem számolható el. (Vigyázat: a sporteszköz vásárlása SZJA köteles!) Egyes sporttevékenységeknél kis tételű, a tevékenység gyakorlása során folyamatosan elfogyó termékek kerülnek felhasználásra, melyet rendszeresen be kell szerezni (pl: teniszlabda, pingponglabda, horgászzsinór, ólom, horgok, stb.). Ezek a fogyó kiegészítő sporteszközök elszámolhatóak. (Vigyázat: a sporteszköz SZJA köteles!) Hogyan vehet igénybe cégtulajdonosként, cégvezetőként 30,94 % teher nélkül önkéntes pénztári juttatást? Hogyan lehet ez akár több millió Ft/fő/év? Hogyan adhatja munkaviszonyban nem állóknak is? Üdvözlettel: Kis István Költségcsökkentő, jövedelemnövelő 20/ Skype: adotanacsado

18 1. sz. melléklet Gyógyszertáron kívül kapható gyógyszerek listája TK-szám Név OGYI-T ACIDO-GIT belsőleges szuszpenzió OGYI-HG-141 Acidum nitricum S Phcp golyócskák OGYI-T ACIPHEN kenőcs OGYI-T ACTIVAL EXTRA filmtabletta OGYI-T ACTIVAL SENIOR filmtabletta OGYI-T ADVIL ULTRA FORTE lágy kapszula OGYI-HG-127 Aflubin cseppek OGYI-T ALGESAL krém OGYI-T ALGOFLEX 400 mg filmtabletta OGYI-T ALGOFLEX 400 mg filmtabletta OGYI-T ALGOFLEX Izom+Ízület 300 mg retard kemény kapszula OGYI-T ALGOFLEX NORMA 400 mg filmtabletta OGYI-T ALKA-SELTZER 324 mg pezsgőtabletta OGYI-T ANACID belsőleges szuszpenzió OGYI-T ANTAGEL belsőleges szuszpenzió OGYI-TN-25/01 ANTIPOLL FORTE belsőleges oldat OGYI-HG-167 apo-rheum SPAG.PEKA spag. belsőleges oldatos cseppek OGYI-T ASPEGIC 500 mg por belsőleges oldathoz OGYI-T ASPEGIC 1000 por OGYI-T ASPEGIC 500 por OGYI-T ASPIRIN 500 mg tabletta OGYI-T ASPIRIN 500 tabletta OGYI-T ASPIRIN DIREKT rágótabletta OGYI-T ASPIRIN DIREKT rágótabletta OGYI-T ASPIRIN MIGRAIN pezsgőtabletta OGYI-T ASPIRIN MIGRAIN pezsgőtabletta OGYI-T ASPIRIN PLUS C pezsgőtabletta OGYI-T ASPRO C pezsgőtabletta OGYI-T AZULENOL 1,5 mg/g kenőcs OGYI-T BEN-U-RON 40 mg/ml szirup OGYI-T BEN-U-RON szirup OGYI-T BEPANTHEN kenőcs OGYI-T BEPANTHEN krém OGYI-T BEPANTHEN PLUS krém OGYI-T BÉRES CALCIUM 500 mg filmtabletta

19 OGYI-T OGYI-T OGYI-T OGYI-T OGYI-T OGYI-T OGYI-T OGYI-T OGYI-T OGYI-T OGYI-TN-14 OGYI-T OGYI-T OGYI-HG-045 OGYI-T OGYI-T OGYI-T OGYI-T OGYI-T OGYI-T OGYI-T OGYI-T OGYI-T OGYI-T OGYI-T OGYI-T OGYI-T OGYI-T OGYI-HG-140 OGYI-HG-139 OGYI-T OGYI-TN-26 OGYI-T OGYI-HG-110 OGYI-T OGYI-T OGYI-HG-107 OGYI-T OGYI-T OGYI-T OGYI-T OGYI-T OGYI-T BÉRES C-vitamin 100 mg filmtabletta BÉRES C-vitamin 200 mg filmtabletta BÉRES C-vitamin 500 mg filmtabletta BÉRES Csepp belsőleges oldatos cseppek BÉRES CSEPP EXTRA belsőleges oldatos cseppek BÉRES MAGNÉZIUM 250 mg+b6 filmtabletta BÉRES TRINELL PRO filmtabletta BEROCCA DYNAMIC filmtabletta BETADINE kenőcs BIO-MELATONIN 3 mg filmtabletta BITTNER SVÉDCSEPP oldat BOLUS ADSTRINGENS tabletta BRAUNOVIDON kenőcs Bronchalis-Heel tabletta BRONCHICUM S szirup BRONCHIPRET belsőleges oldatos cseppek BRONCHIPRET belsőleges oldatos cseppek BRONCHIPRET filmtabletta BRONCHIPRET filmtabletta CALCICHEW 500 mg rágótabletta CALCIUM HERMES 500 mg pezsgőtabletta CALCIUM PHARMAVIT 500 mg pezsgőtabletta CALCIUM-D-SANDOZ 600 mg/400 NE pezsgőtabletta CALCIUM-SANDOZ pezsgőtabletta CALCIUM-SANDOZ+VITAMIN C 1000 mg pezsgőtabletta CALCIVID filmtabletta CARBO ACTIVATUS EGIS tabletta CEBION 100 mg/ml belsőleges oldatos cseppek Cefagil tabletta Cefamadar tabletta CETEBE 500 mg retard kemény kapszula CHIANA-Olaj CHINOFUNGIN külsőleges oldatos spray Cocculine szopogató tabletta COLDREX CITROM ÍZŰ por belsőleges oldathoz CONTRACTUBEX gél Coryzalia szublingvális bevont tabletta CRALEX kemény kapszula CREMOR REFRIGERANS FoNo VII. NATURLAND C-VITAMIN PATIKUS CÉH 500 mg filmtabletta C-VITAMIN PHARMAVIT 1000 mg pezsgőtabletta C-VITAMIN TEVA 100 mg rágótabletta DARMOL bevont tabletta

20 OGYI-T DEEP RELIEF gél OGYI-HG-147 Delufen orrspray OGYI-T DIGIFUNGIN 1% kenőcs OGYI-T DIGIFUNGIN hintőpor OGYI-T DOLGIT AKUT 400 mg lágy kapszula OGYI-T DOLGIT krém OGYI-T DOXIPROCT OM kenőcs OGYI-HG-064 Drosetux szirup OGYI-HG-142 Dulcamara S Phcp golyócskák OGYI-T DUOFILM külsőleges oldat OGYI-T DUPHALAC 667 mg/ml belsőleges oldat OGYI-T DUSPATALIN 200 mg retard kapszula OGYI-T ELIXIRIUM THYMI COMPOSITUM FoNo VII. HUNGARO-GAL OGYI-T ELIXIRIUM THYMI COMPOSITUM FoNo VII. NATURLAND OGYI-HG-101 Engystol szublingvális tabletta OGYI-T-8578 ESPUMISAN 100 mg/ml belsőleges emulziós cseppek OGYI-T ESPUMISAN 40 mg/ml belsőleges emulzió OGYI-T EUKALIPTUSZ SCHERER lágy kapszula OGYI-HG-047 Euphorbium Compositum-Heel oldatos orrspray OGYI-HG-119 Euphrasia egyadagos oldatos szemcsepp OGYI-T EUROVIT C-vitamin 100 mg rágótabletta OGYI-T EUROVIT MAGNEVITAL lágy kapszula OGYI-T FENISTIL 1 mg/g gél OGYI-T FORLAX 10 g por belsőleges oldathoz OGYI-T GASTRACID narancsos ízű rágótabletta OGYI-HG-124 Gentos belsőleges oldatos cseppek OGYI-TN-29/04 GINSANA alkoholmentes tonik OGYI-TN-29 GINSANA lágy kapszula OGYI-TN-29/03 GINSANA alkoholos tonik OGYI-T GLICERIN-TEVA 2 g végbélkúp OGYI-T GLYCOSEPT szájnyálkahártyán alkalmazott oldat OGYI-T GRAVIDA filmtabletta OGYI-HG-035 Gripp-Heel tabletta OGYI-T GRIPPOSTAD HOT DRINK 600 mg por belsőleges oldathoz OGYI-HG-150 Halicar kenőcs OGYI-T HALSET 1,5 mg préselt szopogató tabletta OGYI-T HEMORID végbélkenőcs OGYI-T HEMORID végbélkúp OGYI-T HERBION borostyán 7 mg/ml szirup OGYI-HG-108 Homeogene 9 szopogató tabletta OGYI-HG-109 Homeovox szopogató tabletta OGYI-HG-103 Hormeel belsőleges oldatos cseppek OGYI-T HYPEROL tabletta

Szolgáltatások Jegyzéke

Szolgáltatások Jegyzéke az Alapszabály elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatások Jegyzéke Elfogadva a KGY 27./2012. (2012. 12. 06.) sz. Közgyűlési határozattal Hatályos: 2013. január 1.-től 1 BEVEZETŐ Jelen Szolgáltatások

Részletesebben

Szolgáltatások Jegyzéke

Szolgáltatások Jegyzéke A PROV1TA Első Magyar Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabályának elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatások Jegyzéke Elfogadva a /2015. (2015. 05. 28.) sz. Küldött Közgyűlési határozattal Hatályos:

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat

Szolgáltatási Szabályzat az Alapszabály elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva a 19/2015. (2015.05.28.) sz. Közgyűlési határozattal Hatályos: 2015. június 1-től BEVEZETŐ Jelen Szolgáltatási Szabályzat,

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA 1036 Budapest, Lajos u. 78. Telefon: 06-80-201-417 Fax: 472-32-40 Adószám: 18234732-1-41 Pénzforgalmi jelzőszám: Kereskedelmi és Hitelbank

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA 1036 Budapest, Lajos u. 78. Telefon: 06-80-201-417 Fax: 472-32-40 Adószám: 18234732-1-41 Pénzforgalmi jelzőszám: Kereskedelmi és Hitelbank

Részletesebben

Szabadon választott egészség

Szabadon választott egészség Szabadon választott egészség 2014 TÁJÉKOZTATÓ A MEDICINA EGÉSZSÉGPÉNZTÁRNÁL 2014. JÚNIUS 1-JÉTÔL ÉLETBE LÉPÔ VÁLTOZÁSOKRÓL Örömmel tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a honlapunkon Online Pénztárunkban egészségpénztári

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Elfogadta a VITAMIN Egészségpénztár Igazgatótanácsa 33/2014. számú határozatával 2014. április 25-én Hatályba lépés napja: 2014. április 25. Az Igazgatótanács nevében IT Elnök Verziószám: v1_20140425 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kardirex Egészségpénztár SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Elfogadva: küldöttközgyűlés: 2015.május 20. Hatályos: 2015.január 01.- Hatályát vesztette:

Kardirex Egészségpénztár SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Elfogadva: küldöttközgyűlés: 2015.május 20. Hatályos: 2015.január 01.- Hatályát vesztette: SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Elfogadva: küldöttközgyűlés: 2015.május 20. Hatályos: 2015.január 01.- Hatályát vesztette: 1 A KARDIREX Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (2015.május 20-án tartott

Részletesebben

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA Elfogadva: 3/2004. (V.7.) sz. Igazgatótanácsi határozattal Módosítva: 2/2004. (XI.12.) sz. Igazgatótanácsi határozattal Módosítva:

Részletesebben

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA Elfogadva: 3/2004. (V.7.) sz. Igazgatótanácsi határozattal Módosítva: 2/2004. (XI.12.) sz. Igazgatótanácsi határozattal Módosítva:

Részletesebben

Pannónia Önsegélyező Pénztár. A Szolgáltatási szabályzatban foglaltak és a tagokkal való elszámolás eljárási rendje (IT-31)

Pannónia Önsegélyező Pénztár. A Szolgáltatási szabályzatban foglaltak és a tagokkal való elszámolás eljárási rendje (IT-31) Pannónia Önsegélyező Pénztár A Szolgáltatási szabályzatban foglaltak és a tagokkal való elszámolás eljárási rendje (IT-31) Vokony János IT elnök a Pannónia Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsának nevében

Részletesebben

HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségbiztosító Pénztár Alapszabály

HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségbiztosító Pénztár Alapszabály HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségbiztosító Pénztár Alapszabály A Küldöttközgyűlés elfogadta: 20134. május 10. napján Hatályos: 20134. május 11. napjától. 1135 Budapest, Aba u. 4 Tel: 412-3320,

Részletesebben

ÚJ PILLÉR EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

ÚJ PILLÉR EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÚJ PILLÉR EGÉSZSÉGPÉNZTÁR A Szövetséges. 2015. A B B A N A H I T B E N, H O G Y S A J Á T É S C S A L Á D U N K E G É S Z S É G É N E K V É D E L M E A M I K E Z Ü N K B E N V A N, MI, A Z A L A P Í T

Részletesebben

Alapszabály 3. számú melléklete:

Alapszabály 3. számú melléklete: Alapszabály 3. számú melléklete: Szolgáltatási Szabályzat K&H MEDICINA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Jelen Szabályzat hatályba lépésének napja: 2006. június 1. A Küldöttközgyűlés által 2006. május 23. napján elfogadott

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA T E M P O O R S Z Á G O S Ö N K É N T E S K I E G É S Z Í T İ E G É S Z S É G P É N Z T Á R SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA 2013. december 10. (hatályos 2013. december 10. ) Jelen Szolgáltatási Szabályzat (továbbiakban:

Részletesebben

PATIKA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR. az Igazi

PATIKA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR. az Igazi PATIKA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR az Igazi 2015 A Z A D Ó K E D V E Z M É N Y M E L L E T T A T A G O K A S Z O L G Á L T A T Ó K T Ó L Á R K E D V E Z M É N Y T I S K A P H A T N AK. M I N D E Z T E G Y O L Y A

Részletesebben

Gyógyászati segédeszközök, orvostechnikai eszközök

Gyógyászati segédeszközök, orvostechnikai eszközök Gyógyászati segédeszközök, orvostechnikai eszközök A gyógyászati segédeszközök (pl. fogszabályozó, lúdtalpbetét, protézisek, fűzők stb.) mindegyike elszámolható egészségpénztáron keresztül. Orvostechnikai

Részletesebben

Adómentesen finanszírozható:

Adómentesen finanszírozható: Adómentesen finanszírozható: Gyógyszerek: gyógyszerek gyógyvizek, gyógyiszap OGYI engedéllyel rendelkező gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények (a lista megtalálható az Országos Gyógyszerészeti

Részletesebben

1. A SZOLGÁLTATÁSOK RENDSZERE ÉS FINANSZÍROZHATÓSÁGÁNAK FELTÉTELEI

1. A SZOLGÁLTATÁSOK RENDSZERE ÉS FINANSZÍROZHATÓSÁGÁNAK FELTÉTELEI TISZTELT PÉNZTÁRTAG! Örömmel adjuk át rövid, összefoglaló jellegű tájékoztatónkat, amely a legfontosabb tudnivalókat tartalmazza közérthető formában annak érdekében, hogy Ön teljes körűen és minél egyszerűbben

Részletesebben

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A SARKADIKISTÉRSÉG ORVOSI ÜGYELETÉNEK MŰKÖDÉSÉRŐL

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A SARKADIKISTÉRSÉG ORVOSI ÜGYELETÉNEK MŰKÖDÉSÉRŐL LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A SARKADIKISTÉRSÉG ORVOSI ÜGYELETÉNEK MŰKÖDÉSÉRŐL 1 Az ügyelet működtetője: Orvosi ÜgyeletEgészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (székhelye: 4031 Debrecen, István út 6.)

Részletesebben

Szolgáltatási szabályzat

Szolgáltatási szabályzat Szolgáltatási szabályzat Elfogadta a 2011. december 16-i küldöttközgyűlés a 3/(2011.12.16.) sz. határozatával. Hatályos 2012. január 1-től A Pénztár az Alapszabálya és Szolgáltatási Szabályzata szerinti

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Új Pillér Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár

ALAPSZABÁLY. Új Pillér Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Új ALAPSZABÁLY illér Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Preambulum Abban a hitben, hogy saját és családunk egészségének védelme a mi kezünkben van, mi, az alapítók, a mai napon az Új illér Önkéntes

Részletesebben

1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról 1 A szociális biztonság erősítése sürgető társadalmi érdek. A szociális biztonságot szolgáló rendszerek újjáépítése, a szolidaritás,

Részletesebben

3. A pénztár székhelye: Budapest, VIII. kerület Kiss József u. 8. II. emelet 3. A pénztár székhelye 2007. február 1-től: Budapest, II.

3. A pénztár székhelye: Budapest, VIII. kerület Kiss József u. 8. II. emelet 3. A pénztár székhelye 2007. február 1-től: Budapest, II. ALAPSZABÁLY Tradíció Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Preambulum Abban a hitben, hogy saját és családunk egészségének védelme a mi kezünkben van, mi, az alapítók, a mai napon a Tradíció Önkéntes

Részletesebben

Tartalomjegyzék 3 MOE012_130x205mm_ko MOE012_130x205mm_ko nyv.indd 1 nyv.indd 1 19.3.2007 20:05:03 19.3.2007 20:05:03

Tartalomjegyzék 3 MOE012_130x205mm_ko MOE012_130x205mm_ko nyv.indd 1 nyv.indd 1 19.3.2007 20:05:03 19.3.2007 20:05:03 Tartalomjegyzék 3 MOE012_130x205mm_ko nyv.indd 1 19.3.2007 20:05:03 Tematikus leírás és összevetés Egészségfinanszírozási pillérek Copyright MÖESZ, 2007 MÖESZ, 2007 Szabadúszó.hu Kft., 2007 Kiadja a Szabadúszó.hu

Részletesebben

A DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Alapszabálya

A DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Alapszabálya A DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Alapszabálya a 2004. év május hó 25. napján, a 2004. szeptember 08. napján, a 2004. december 16-án, a 2005. év május hó 23. napján, a 2005. december 06.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erősítése sürgető társadalmi érdek. A szociális biztonságot szolgáló rendszerek újjáépítése, a szolidaritás, a

Részletesebben

Tisztelt Munkáltató! 1. Mi az önkéntes kiegészítő egészségpénztár? 2. Miért előnyös a munkáltató számára?

Tisztelt Munkáltató! 1. Mi az önkéntes kiegészítő egészségpénztár? 2. Miért előnyös a munkáltató számára? Tisztelt Munkáltató! Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló törvény 1993 óta Magyarországon is lehetőséget teremt arra, hogy a cégek és vállalkozások hozzájáruljanak munkavállalóik aktívabb,

Részletesebben

1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erősítése sürgető társadalmi érdek.

1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erősítése sürgető társadalmi érdek. 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erősítése sürgető társadalmi érdek. A szociális biztonságot szolgáló rendszerek újjáépítése, a szolidaritás, a

Részletesebben