28. Érettségi. Szilágyság/28. A fontos tízezer! július oldalon 5. oldalon 7. oldalon 3. oldalon Semmibe veszik a magyart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "28. Érettségi. Szilágyság/28. A fontos tízezer! 2009. július 10. 3. oldalon 5. oldalon 7. oldalon 3. oldalon Semmibe veszik a magyart"

Átírás

1 Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Érettségi Kifüggesztették hétfõn az idei érettségi eredményeit az illetékes vizsgaközpontok. A frissen vizsgázott diákoknak hat órája volt arra, hogy eldöntsék: elfogadják az érdemjegyeket vagy élnek a fellebbezés jogával. Fellebbezni ugyanott lehetett este 8 óráig, ahol az érettségi vizsga folyt. Bár a tanügyminisztérium csak néhány órát engedélyezett a panaszok iktatására, azok elbírálása több napot is igénybe vehet. A dolgozatok fölülbírálása július 7-e és 8-a között történt meg, a végleges eredmény közzétételére július 9-én kötelesek a középiskolák. Szúrópróbás ellenõrzésre készül Ecaterina Andronescu oktatásügyi miniszter, mert nagy eltérés mutatkozik a különbözõ megyékben elért érettségi eredmények között. A vasárnap közzétett eredmények szerint több mint 30 százalékkal nagyobb a sikeresen érettségizõk aránya például a listavezetõ Mehedinþi megyében, mint a sereghajtó Galac megyében. A magyarlakta megyék érettségi eredménye is a gyanúsan jó kategóriába tartozik. A nagy eltéréseket az illetékesek azzal magyarázzák, hogy még mindig nem biztosított kellõképpen a vizsgafegyelem, vannak engedékenyebb és szigorúbb vizsgaközpontok. A száz százalékhoz közeli teljesítmények azonban semmiképpen sem lehetnek reálisak. Szilágy megyében Rozs Rita tanfelügyelõ adatai szerint diák iratkozott be az érettségire. Közülük sikeresen vizsgázott, 220 diák nem érte el az átmenõ jegyet egy vagy több tantárgyból. Ez a megyénkben szokásos átlagnak felel meg, hiszen 88,14%-os sikerrõl beszélhetünk. Az általános jegyek megoszlása azt jelzi, hogy egyre felkészültebbek a diákok. Mindenik tantárgyból legalább hatos jegy volt szükséges ahhoz, hogy a jelentkezõ megkapja az érettségi diplomáját. A jegyek megoszlása: között 79 diák; között 440 diák; között 772 diák; 9-10 között 848 diák; 10-es általánost 8 diák ért el. Ez azt jelenti, hogy a diákok majdnem 68%-a nyolcas átlagon felül teljesített. Magyar nyelven 389 diák érettségizett. A két zilahi vizsgaközpontban összesen 283 tanuló vizsgázott nem csak Zilahról, hanem Szilágycsehbõl is. Itt 21 diák nem ért el átmenõ jegyet román nyelv és irodalomból. 16 diák matematikából, 3 magyarból, 1 diák pedig a választott tantárgyból kapott elégtelen osztályzatot. 31 diáknak tehát nem sikerült az érettségije. A szilágysomlyói vizsgaközpontban 106 diák mérettetett meg, közülük 18 nem tudott megfelelni a követelményeknek. A megyei összesítés szerint a 389 vizsgán megjelent diák közül 49 nem tudott megfelelni a követelményeknek. Közülük 41-en román nyelv és irodalomból írtak elégtelen osztályzatú dolgozatot. A magyar diákok esetében a sikeresen vizsgázók aránya 87,4%, tehát nem tér el lényegesen a megyei átlagtól. A magyar diákok között nincs 10-es átlaggal érettségizett tanuló. Az általános jegyek megoszlása: között 124 diák; között 118 diák; között 86 diák; között 14 diák. A diákok 62,2%-a teljesített nyolcas átlag fölött. Kedden délelõtt az óvások elbírálása történt. Több mint 200 óvást nyújtottak be a 3. oldalon 5. oldalon 7. oldalon 3. oldalon Semmibe veszik a magyart A látszat szerint a magyar lakosság értesítése, felvilágosítása nem célja a jelenlegi vezetõségnek. Ezzel akár azt is kijelenthetjük, hogy a magyar lakosság információhoz való joga sérül. Domokos Géza életmûve, életpéldája örökké velünk marad Domokos Géza a magyarság számára nem múlt, hanem jelen: életmûve és életpéldája által õ itt van velünk, itt van velünk ma is, Erdélyben diákok, nagyrészt matematikából, mintegy 96- ot, és román nyelv és irodalomból 68-at. Magyar nyelv és irodalomból mindössze 3 óvás érkezett. A végleges eredményeket lapzárta után, csütörtökön hozta nyilvánosságra a tanfelügyelõség, de az elõzetes arányokon lényeges változás nem történik. Józsa Lószló Ifjúsági hétvége Sarmaságon Az elsõ ilyen program (amely tudomásom szerint a Szilágyság más rendezvényeinek programjában még nem szerepelt) a,,nézd csak mi lötyög ott! nõi focikupa volt. A fontos tízezer! A kiadó várja az adatlapokat a decemberben megjelenõ kiadvány szereplõitõl Készül az új ERDÉLYI MAGYAR KI KICSODA kézikönyv, amely a romániai magyar közösség minden olyan tagját számba veszi, aki cselekvõ részt vállalt nemzetiségünk életében. A most készülõ harmadik kiadás célja továbbra is az, hogy idõrõl idõre bizonyítsa: az élet legkülönbözõbb területein élnek és dolgoznak olyan honfitársaink, akik tevékenységükkel hozzájárultak nemzeti identitásunk megõrzéséhez, közösségünk gazdagításához, építéséhez, kulturális értékeink megóvásához és gyarapításához, illetve kiemelkedõ egyéni sikereket értek el. Elsõdlegesen a politika, közélet, egyházak, tudományok, oktatás, irodalom, mûvészetek, közmûvelõdés, sajtó, sport, üzleti élet területén kimagasló teljesítményt nyújtó személyiségek életrajzi adatait tartalmazza. Ezért a szerkesztõk fontosnak tartják azokat az életpályákat, amelyek maradandó mûvekhez kapcsolódnak: legyen az irodalmi vagy mûalkotás, tudományos munka, de azokat is, amelyek eddig nem váltak közismertté, ám a mindennapi helytállás, az önzetlen közösségi feladatvállalás példái. Nehéz lenne eldönteni, mi fontosabb közösségünk életében: a tudományos vagy mûvészeti értékek megalkotása, a sporteredmények felmutatása, vagy a lelkiismeretesen végzett, eredményes pedagógusok, lelkészek, orvosok, újságírók, politikusok, közéleti tisztségviselõ k, munkahelyteremtõ vállalkozók, közösségformáló civil aktivisták hétköznapi helytállása. Az ERDÉLYI MAGYAR KI KICSODA nem kíván különbséget tenni, nem kíván rangsorolni. Jellegénél fogva nem értékel, szándéka a közösségünk számára fontos embertársaink minél teljesebb számbavétele. A könyv szerkesztõi azzal a kéréssel fordulnak Önökhöz, hogy szerénységüket félre téve, mielõbb töltsék ki a jelentkezési adatlapot, és ezáltal biztosítsák szócikkük helyét a fontos tízezer erdélyi magyar között. Kiemelt helyet szeretnénk biztosítani az elmúlt tíz évben, az élet különbözõ területein eredményesen színrelépõ fiatal nemzedék tagjainak. Juttassák el a Ki Kicsodába való bekerülés hírét a környezetükben élõ fontos személyekhez, ismerõseikhez is. Az elõzõ kiadások szereplõit is arra kérjük, töltsék ki adatlapjukat, hiszen szócikkük bizonyára nagyon sok elévült adatot tartalmaz. Ne feledjék, az ERDÉLYI MAGYAR KI KICSODA a benne szereplõ személyiségek szócikkébõl áll össze, a szócikkek szerkesztéséhez pedig az Önök által kitöltött adatlap nélkülüzhetetlen. Ezért arra kérjük a decemberben megjelenõ harmadik kiadás potenciális szereplõit, segítsék munkánkat, töltsék ki mielõbb a adatlapjukat. Ezt legegyszerûbben a honlapon tehetik meg, az oldalon minden szükséges információt megtalálnak. Jelentkezni postai úton is lehet, keressék kinyomtatott adatlapjainkat, melyeket minden intézményhez igyekszünk eljuttatni. Együttmûködésüket köszönjük! Stanik István fõszerkesztõ

2 2. Közérdekû Ne feledjük el felköszönteni szeretteinket, rokonainkat, ismerõseinket névnapjukon! július 10., péntek: Amália július 11.., szombat: Nóra, Lili július 12.., vasárnap: Izabella, Dalma július 13.., hétfõ: Jenõ július 14.., kedd: Stella július 15., szerda : Henrik, Roland július 16.,csütörtök: Valter Hasznos telefonszámok Zilahi rendõrség Zilahi közösségi rendõrség Romtelecom tájékoztató Romtelecom hiba bejelentõ Gázelosztó Electrica diszpécser EON Gaz diszpécser non stop Zilahi megyei kórház Prefektúra Megyei tanács Fogyasztóvédelmi hivatal Autóbusz állomás Atlassib autóbusz állomás Balesetbejelentés magyarul is Magyar nyelvû kitöltési útmutatót kínálnak a romániai magyar gépkocsivezetõknek a nyelvijogok.ro honlap mûködtetõi ahhoz a forma-nyomtatványhoz, amelyet a kisebb, személyi sérüléssel nem járó balesetek esetén a jármûvel vezetõinek ki kell tölteniük. Július 1-tõl életbe lépett új szabályzat értelmében a kisebb, személyi sérüléssel nem járó balesetek esetén a gépkocsivezetõk közös bejelentése elég a kárrendezéshez, nincs szükség rendõrségi jegyzõkönyv készítésére. A formanyomtatvány pontos kitöltése alapján állapítják meg a biztosítótársaságok a balesetben résztvevõk felelõsségét, és az érvényes szerzõdések alapján rendezik a kártalanítást. Az új formanyomtatvány az európai szabványoknak felel meg, és számos ponton eltér a megszokott romániai adatlapoktól. Hibás adatközlés esetén érvényét vesztheti a formanyomtatvány, vagy éppen a kárrendezés válik lehetetlenné. Az kerül hátrányba, aki ismerethiány miatt nem tudja az adatlapot az elõírt pontossággal kitölteni. A nyelvijogok.ro segíteni kíván a szakkifejezések, alapfogalmak magyar megfelelõjének azonosításában. Szilágyság Közéleti, közmûvelõdési hetilap Július 11, Szombat 08:00 Horgászverseny kezdete, nevezesek Helyszín: kárásztelki halastó 08:30 Vendégek fogadása Helyszín: a Kémeri és a Kárásztelki Polgármesteri Hivatal 09:30 Vállalkozók találkozója Helyszín: kárásztelki kultúrotthon 10:00 Toborzó Kémeren mazsorettek és táncosok felvonulásával 10:30 Toborzó Kárásztelken mazsorettek es táncosok felvonulásával 11:30 I. és II. világháborús hõsi halottak emlékmûvének szentelése Helyszín: kárásztelki templomkert 12:30 Mazsorettek felvonulása Kémeren és Kárásztelken 08:30-11:00 Italminták leadása-nevezése a szilágysági pálinkák vetélkedõjére A bográcsfõzõ verseny kezdete Helyszín: Vízválasztó. Az italmintákat a polgármesteri hivatalokban vagy a Vízválasztónál lehet leadni. 13:30-24:00 Szomszédok baráti kézfogása zenével, tánccal, vidámsággal a Vízválasztónál. 13:00 Kárásztelek és Kémer polgármesterei ünnepi köszöntõje 13:15 A berettyószéplaki BEBI FACE mazsorett és tánccsoport színpadi bemutatója 13:45 Kárásztelki és kémeri fiatalok köszöntõje énekkel, tánccal, vidámsággal 14:45 Marosán Csaba magyar népdalokat énekel 15:00 A pálinkák vetélkedõjének eredményhirdetése 15:20 A mezõtelegdi Pacsirta néptánccsoport 15:40 Illegetõk sarmasági néptánccsoport elõadása 16:00 Barátságos kispályás foci elszármazottak, vállalkozók, politikusok, testvértelepülések és házigazdák Erkölcsi bizonyítvány Július 2-tól kezdõdõen kizárólag fizetségért adják ki az erkölcsi bizonyítványt (cazier judiciar). A június 14-én kelt 70-es számú sürgõsségi kormányrendelet elõírja, hogy megszûnik a sürgõsségi iratintézés, melyért 10 lejt kellett fizetni, ehelyett normál eljárás szerint ugyancsak 10 lejért, 3 napon belül adják ki az igénylõknek a bizonyítványt. Az erkölcsi bizonyítvány igényléséhez 1 lejes, postán beszerezhetõ fiskális bélyeg szükséges. Nyelvtörvény és az EU Az EU Bizottság nem reagál a múlt héten elfogadott szlovák nyelvtörvényre - tudta meg a Magyar Távirati Iroda. Az EU végrehajtó testülete szerint nem illetékesek a témában. A szlovákiai Magyar Koalíció Pártja és magyarországi politikusok azért bírálják a nyelvtörvényt, mert szerintük korlátozza a kisebbségek anyanyelv-használati jogait. (mr1) Kiadja a PRO SZILÁGYSÁG Egyesület Szerkesztõ: JÓZSA LÁSZLÓ Fõmunkatárs és mûszaki szerkesztõ: MÁTÉ JÓZSEF Kémer-Kárásztelek Kárásztelek-Kémer Falunapok 2009 Programtervezet Program Július 17, péntek a Szilágysomlyói Tanulók Klubja szervezésében IX.,,La Fântâna Dorului nemzetközi folklórfesztivál Július 18, szombat a Silágysomlyói Városi Napok hivatalos megnyitója a Polgármesteri Hivatal nagytermében, a meghívottak fogadása óra: a nagyhídon felállított színpadon megkezdõdnek a programok - a megjelentek üdvözlése - a,,promenada fuvósok mûsora - a somlyói sportolók díjazása - a Szilágysomlyói Mûvelõdési Központ könnyûzenei együttesének a,,whispernek mûsora részvételével. Nevezés és sorsolás 16:20 A dobai citerazenekar tövisháti népdalcsokra 16:50 Terbete zilahi néptánccsoport 17:20 Sárvízmenti magyar népdalokat énekel Szecsõdi Rita népzenei elõadómûvész Soponyáról 17:45 A mezõtelegdi Pacsirta néptánccsoport 18:00 Román népzene és néptánc a Spiriduºii Valcãului néptánccsoport, valamint Alexandra Chira és Andrea Chisãliþã elõadásában 19:00 Terbete zilahi néptánccsoport 19:15 Fúvózene a Mezõfényi Ifjusági Fúvózenekar elõadásában 20:30 Díjkiosztás, eredményhirdetés 21:00 Román könnyûzene-énekes 21:40 Mohácsi Brigitta erdélyi könnyûzenei-énekes 22:30 Pacsirták - mulatós és könnyûzene, Magyarországról 23:15 Torres Dani - megasztár elõadó 24:00 Tüzijáték 24:10 Szabadtéri mulatozás a Topsound szórakoztatása mellett Egésznapos programok: -kirakodó vásár; -sörsátrak; -bográcsozás; -kolbászsütés; -horgászverseny; -foci; -kismotoros ügyességi vetélkedõ; -légcsúzda gyerekeknek; -játszóház; -kötélhúzás; -lovaglás. A helyszínre és a hazaszállítás autóbusszal, a két község központjából történik óránként díjmentesen: 01:00 óráig. Városnapok Szilágysomlyón Szilágysomlyó Polgármesteri Hivatala, Szilágysomlyó Város Tanácsa szervezésében 17. Szilágysomlyó Városi Napok július a,,control Dance Group modern táncokat mutat be - a,,desperado,,,cargo és,,iris együttesek mûsora tûzijáték Július 19., vasárnap óra, - egyházi megemlékezés az elhunyt somlyóiakról - kóruskoncert - a Somlyói Mûvelõdési Központ Silvania népi táncegyüttesének mûsora - a Szilágysomlyói Tanulók Klubja által bemutatott gyermekmûsor - a Zilahi Porolissum népi zenekar kíséretében román népi elõadómûvészek A napok keretében különbözõ sportversenyekre is sor kerül. Területi szerkesztõk: VARGA D. ISTVÁN -Szilágycseh, OLÁH MIKLÓS - Kraszna Szerkesztõség és kiadóhivatal: Zilah Kossuth u. 33. Telefon: vagy 0788/ Nyomtatás: ColorPrint S.A. nyomda, 4700 Zalau 22 Decembrie nr. 66; tel/fax: 0260/ Felelõs vezetõ: MAJOR ISTVÁN igazgató. és ISSN * A névvel vagy névjeggyel ellátott írásokért szerzõik felelnek, azok nem mindig tükrözik a szerkesztõség véleményét is Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! A szerkesztõség (helyszûke miatt is) fenntartja a jogot a cikkek rövidített formában való közlésére. Névtelen leveleket nem közlünk, ezekre nem válaszolunk. A borítékra kérjük felírni a feladó pontos nevét és címét. Pontos cím és név esetén jeligével ellátott írásokat is közlünk.

3 Közéletünk 3. Újabb halasztás útügyben Egyelõre elmarad a Csucsa-Kraszna- Varsolc közötti országút helyreállításának munkálata. A közbeszerzési pályázat eredményhirdetését megóvta az osztrák Strabag cégcsoport, és a fellebbezéseket Teherforgalom Minden rémhír ellenére sem terelik a Kraszna utcára a teherforgalmat, még akkor sem, ha elkészül a Zilahot elkerülõ terelõút! Sojka Attila alpolgármester arról biztisított, hogy amíg õ hivatalában marad, addig a városon áthaladó teherforgalom nem megy át a Kraszna utcán. Nem tudni honnan szabadult el ez a rémhír, mindenesetre teljesen alaptalan. A terelõút elkészülte után is marad elég lehetõség, hogy ezt elkerüljék. Csatornázás Újabb öt utcában kezdték meg a héten a csatorna- és vízhálózat felújítását tudtuk meg Sojka Attila alpolgármestertõl. A forgalomkorlátozások és a közlekedés kényelmetlenségei miatt elõzetesen is a lakosság megértését és türelmét kéri. A Cringului és a Lupului utcában a vízhálózaton dolgoznak. Az Ady Endre, a Május 1. utcában illetve a Sarmáson a cstornarendszeren dolgozik a kivitelezõ cég. A munkaügyi miniszter leváltását követelik az oktatási szakszervezetek amiatt, hogy a korábbi megállapodás ellenére a várhatóan õsszel elfogadandó egységesített közalkalmazotti bérrács 40 százalékkal fog csökkenni. A munkaügyi minisztérium illetékesei nemrég jelentették be, hogy a korábban rögzített szorzószám-értékeket átlagosan 40 százalékkal kell csökkenteni, különben nem lesz elég pénz a fizetések folyósítására. Az oktatási szakszervezetek azt kifogásolják, hogy a korábbi megállapodás szerint a pedagógusoknak a bruttó minimálbér 3,5-, illetve 9,2-szeresét kellett volna kapniuk munkaviszonyuk, végzettségük és besorolásuk függvényében. A szakszervezetek szerint a megszorítás következtében a szorzók 2 és 7,6 közötti értékre csökkennek, ami azt jelenti, hogy a pedagógusok bérei a jelenlegihez képest nem nõnek, és a közalkalmazottak között õk lesznek a legalacsonyabb bérezésûek. A szakszervezetek ezért azt kérték Mircea Geoanã PSD-elnöktõl, hogy vonja meg pártja a politikai támogatást Marian Sârbu munkaügyi minisztertõl. Zilahi hírek elbíráló országos bizottság helyt adott az óvásnak. Marc Tiberiu tanácselnök az egyik helyi napilapnak adott nyilatkozata szerint a bizottság döntése ellen a bírósághoz fordultak jogorvoslatért. Ha a bíróság helybenhagyja a A rovarírtás folytatódik A polgármesteri hivatal közleménye szerint ezen a héten folytatták a rovarirtási tevékenységet. Az áprilisban és május elején megkezdett szúnyogirtás második szakaszát is a Coral Kft végzi. A héten a magángazdaságokat szórták be e levegõbõl rovarirtó szerrel. Július között pedig a közterületeken folytatnak rovarírtási tevékenységet, ezúttal gyalogosan. A polgármesteri hivatal felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy senkinek ne engedélyezze a rovarírtást, aki nem rendelkezik a Ploiesti-i Coral cég és polgármesteri hivatal megbízólevelével és a cég egyenruhájával. Történtek visszaélések. Parkolóhelyek A megyeközpontban 479 új parkolóhelyet létesítettek a következõ helyszíneken: - Május 9 utca (Fortuna üzletközpont elõtti út) 7 új fizetéses parkolóhely; - Unirii téren 22 új fizetéses parkolóhely; - A Fenyves negyedben 236 új parkolóhely és 24 fedett hely az ottlakók számára; Újból becsapott tanárok Az egységes közalkalmazotti bérezési rendszer eredeti formája szerint az egészségügyben és az oktatásban dolgozók lettek volna a nyertesei a béregységesítésnek. A fõ vesztesek közé tartoznak a bírák, az ügyészek és a diplomaták, akik kevesebbet kerestek volna, bizottság határozatát, akkor újra meghirdetik a versenytárgyalást. Ha megszületik a pályáztató számára kedvezõ végleges ítélet, azonnal megkezdik a munkát. De ez a huzavona hónapokkal késlelteti a munkálatok megkezdését. Nagy a tét, hiszen egy nagyjából 25 millió eurós beruházásról van szó. A Csucsa-Kraszna-Varsolc közötti országút évek óta járhatatlan a személyautók számára. Tönkretették a tonnás sóderszállító teherautók. Az országút teljes hossza több mint 37 km. Ebbõl Szilágy megyében mintegy 30 kilométernyi utat kell teljesen újjáépíteni. Kolozs megyében a 7,6 kilométernyi szakasz felújítását a Kolozs Megyei Tanács állja. A Szilágy megyei tanács elnöke az út felújítása kapcsán 50 ideiglenes új munkahely teremtésére számít a térség lakossága számára a munkálatok idõtartamára. De a megfelelõ utak szerint fellendíthetik a térség gazdasági fejlõdését, és a becslések szerint legalább 20 befektetõ jönne a térségbe, akik akár 320 állandó munkahelyet teremtenének. Ezen kívül a jelentõsen megnövekedett idegenforgalom is növelheti a térség gazdasági erejét. - Astrei-sétány 34 új parkolóhely az ottlakók számára; - Sf. Vineri utcában 150 új parkolóhely. Szemétgyûjtés A héten kiosztották a magánházakban lakók számára is a szelektív hulladékgyûjtésre szánt 120 literes ûrtartalmú mûanyagzsákokat. Kérik a lakosságot, hogy ezekbe külön gyûjtsék a mûanyag és külön a papíralapú hulladékot. Havonta egyszer, a szemételhordási napon tegyék ki a zsákokat a járdára. A köztisztasági vállalat alkalmazottai külön tárolják ezeket, és helyette más zsákokat adnak a házak tulajdonosainak. Mindenki kap majd havonta egy ilyen zsákot. Római Napok A polgármesteri hivatal közleménye szerint július 31 és augusztus 2. között tartják az idén a város római ünnepségeit. Az elõzetes program szerint július 31-én a városnapok hivatalos megnyitója után a szokásos rendezvények következnek: könnyûzenei koncertek, sportvetélkedõk, az aranylakodalmasok kitüntetése, stb. Augusztis elsõ napjaiban a római kor kerül elõtérbe harci játékokkal, és korhû elemekkel fûszerezve. mint most. Emil Boc miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kormány még nem döntött a szorzószámokról, várhatóan csak õsszel kerül sor azok véglegesítésére. Az oktatási szakszervezetek kilátásba helyezték, hogy általános sztrájkba lépnek a szeptemberben kezdõdõ tanévkezdéskor, ha addig a kormány nem tér vissza a korábbi megállapodásban rögzített értékekhez. (mti) Semmibe veszik a magyart Nem volt etnikai tisztogatás jelentették ki a kormánykoalíció pártjai, miután minden szakmai eredményt és érvet mellõztek, leváltották a magyar igazgatókat és aligazgatókat. A kinevezéseket politikai okokkal indokolták: megfelelõ szakértelemre van szükség a kormány politikájának végrehajtására. Az önmagában is paradoxnak tûnõ megállapítás viszont nem csak ebben sántít. Mert a megyében mûködõ minisztériumi dekoncentrált intézmények (hatóságok, igazgatóságok, ügynökségek stb.) megkülönböztetett figyelemben részesítik a román nyelven megjelenõ lapokat. Közleményeiket, sajtótájékoztatóra meghívójukat többnyire csak a román napilapoknak, rádiónak, tévének küldik el. Igaz, van néhány kivétel, de elenyészõen kevés. Mindez inkább a személyes kapcsolatokra alapul, amely az új vezetõségekkel egyáltalán nem mûködik. A legtöbb esetben a román napilapokból tudjuk meg, hogy hol volt sajtótájékoztató, milyen közleményt bocsátott ki például a mezõgazdasági kifizetési ügynökség a támogatásokról. Mondhatnák egyesek, hogy miért nem érdeklõdnek a magyarok? De lehet-e naponta mintegy 40 intézményt körbetelefonálni, hogy nincs-e valamilyen közleményük, felhívásuk a lakosság számára? A napilapok megkapják telefonálás nélkül is! A látszat szerint a magyar lakosság értesítése, felvilágosítása nem célja a jelenlegi vezetõségnek. Ezzel akár azt is kijelenthetjük, hogy a magyar lakosság információhoz való joga sérül. Tegyük hozzá: a saját közösségeit is érintõ döntésekben való részvételi joga mellett. Még mondja valaki, hogy ez még mindig nem etnikai tisztogatás! Hiszen most már információs szinten is zajlik. Csak csodálkozni lehet azon, hogy ez nem zavarja a hivatásos fanyalgókat. Józsa László Két lovas egy nyeregben Két igazgató vezeti az állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági igazgatóságot Szilágy megyében, közölte a hírt múlt heti lapszámunk. Nos, nem egyedi eset, máshol is és másfelé szintén megesett hasonló fura történet. Az igazgató párosok, a két lovas egy nyeregben kitalálója a narancsos kormány mezõgazdasági tárcája. Tõszomszédunkban, Máramarosban a kifizetési ügynökség (APIA) élén döngethetik a mellüket hasonló sikertörténettel. A leváltott igazgató pert nyert, tehát maradhat tisztségében: de úgymond koordinátor igazgató a minisztériumból nem régen kinevezett. Ketten ülnek ott is a nyeregben, ám az új fõnök papíron sem vezet, a hivatal pecsétjét a régi vezetõ birtokolja. A patthelyzet oka a kormány 37. számú sürgõsségi rendelete, amellyel sikerült elérni az intézményvezetõk cseréjét. A kifizetési ügynökségek sorában két-két igazgató létezik Argeº, Brãila, Fehér, Vrancea megyékben is. Két igazgató pedig két fõnöki fizetés a költségvetést megszigorító válság idején. Mindenre ráduplázott a mezõgazdasági miniszter: ötven százalékos fizetéspótlékot rendelt el az igazgatók esetében. Ez bizony öngól akkor, amikor az elõzõ bõkezû, osztogató gyakorlatával magyarázzák a megszûkûlt költségvetési keretet. Az öngól figyelmeztethet arra, nem egyenlítésre vagy vezetésre játszanak a Boc-kabinet csapatában, újabb öngóllal vereséget szenvednek. (fejel)

4 4. Szilágycseh Szilágycsehi Napok Negyedik alkalommal rendezik meg Szilágycsehben a kétnaposra tervezett rendezvényt. Program Július 11-én, szombaton A meghívottak fogadása a polgármesteri hivatal új székházában Ünnepélyes megnyitó Szórakoztató zene Gonoszvarázslat tematikus táncmûsor I. rész Néptáncmûsor, fellép az adonyi, a budapesti Szillas és a szilágycsehi Berekenye néptáncegyüttes Gonoszvarázslat tematikus táncmûsor II. rész Szórakoztató zenés mûsor, fellép a Top Secret, a Danger és a Play& Win együttes Párhuzamosan sportrendezvények zajlanak. Július 12, vasárnap a meghívottak fogadása és a polgármesteri hivatal új székházának felavatása Testvérvárosi kapcsolat szerzõdésének aláírása a magyarországi Adony önkormányzatával Szórakoztató zene Az aranylakodalmat ünneplõ párok kitüntetése A XI. Bükkaljai Tánmcok Fesztiválja A fesztivál népi együtteseinek mûsora A zilahi Meseºul néptáncegyüttes mûsora A nagybányai Transilvania néptáncegyüttes mûsora A diplomák átadása Szórakoztató zenés mûsor (Road Players Music Band, DJ Studio Project, Desperado) Tüzijáték. A szervezõk mindenkit szívesen látnak a rendezvényeken. A héten javában folyik a nyolcadik alkalommal megrendezett zsibai néptánctábor. A táborban 210 diák sátorozik, de ehhez még hozzá kell számolnunk 55 helyi állandóan bejáró diákot. Szõke Anna kulturális referens beszámolója szerint Zilahról, Zsibóról, Sámsonból, Mocsolyáról, Balláról, Sarmaságról, Lompértról, Ilosváról, Varsolcról, Szentkirályról, sõt, még Szatmárról is érkeztek diákok. Az idõjárás nem zavarta a sátorozó diákokat, csak szórványosan volt némi csendes esõ, de ez nem okozott gondot. A színjátszás részleget Bessenyei István szatmári színmûvész vezeti; régi ismerõsünk, Nagy István, a budapesti Zene-Tánc-Mozgás Egyesület elnöke a versmondás rejtelmeibe vezeti be a fiatalokat. Zsibai tábor A Zsámbéki Színházi és Mûvészeti Bázis meghívására az idén két szilágysági diákszínjátszó csoport vett részt a Határokon túli és hazai amatõr színjátszók XVII fesztiválján: a krasznai Tinikomédiások és a szilágycsehi Berekenye diákszínjátszó csoport. A találkozót a Zsámbéki Színházi Bázis programsorozat keretében szervezték, amely június 27-én kezdõdött a Múzeumok Éjszakájával és szeptember 19-én fejezõdik be a Kulturális Örökség Napjával. Az érdeklõdõket a színházi programok mellett kiállítások, képzõmûvészeti- és gyermekprogramok is várják. A programot színesíti a Zsámbék Jazz Open 2009 koncertjei a Romtemplomnál és az egyházzenei hangversenyek a barokk plébániatemplomban. Fesztiválok Zsámbékon. A szilágycsehi diákszínjátszók elõször 1992-ben voltak Zsámbékon, a Fekete Angyalok által bemutatott Ferenczi György: Tini cini elõadással. Az évek során több alkalommal szerepeltek szilágycsehi diákok a zsámbéki fesztiválokon. Több száz színjátszónk megfordult itt, véleményem szerint nincs Szilágycsehben olyan család, aki nem hallott volna Zsámbékról, a Romtemplomról, a Zsámbéki Szombatok rendezvényeirõl. Szilágycseh és Zsámbék között az elsõ Partiumi Diákszínjátszó Fesztivál alkalmából jött létre kulturális kapcsolat, amikor Mátyás Irén, a Zsámbéki Nyári Színház és Mûvelõdési Ház igazgatónõje három csoportot meghívott a zsámbéki találkozóra. Az évek során nagyon sok erdélyi diákszínjátszó fordult meg Zsámbékon a PADIF-nak köszönhetõen. Évente 3-4 csapat vesz részt a Határokon túli és hazai amatõr színjátszók találkozóján, Kovászna megyétõl Szatmár megyéig. A Szilágysági csapatok is jól ismertek, hisz a krasznai diákok is több sikeres elõadást mutattak be Zsámbékon. Az idei fesztiválon is nagyon sok elõadást láthattunk. A résztvevõ csoportok, elõadásaik, rendezõik a következõk voltak: Romániából: Kõrösi Csoma Sándor Diákszínpad, Kovászna, Lázár Ervin: Tulipán. Rendezte: Molnár János Tinikomédiások-Szilágykraszna, Találkozás a csillagokban. Rendezte: Ozsváth Ilona Janus Kör, Octavian Goga Fõgimnázium Margita, William Mastrosimone: Bang! Bang! Meghaltál! Rendezte: Farkas Cecilia-Rebeka Berekenye Színjátszócsoport, Szilágycseh, Méhes György: Kir Januli I.L A néptáncosokat magyarországi szakoktatók irányítják: Sikentánc Szilveszter és Velnesz Klára Budapestrõl illetve Hercz Vilmos és Pálfi Anita Debrecenbõl. Tövisháti és Kraszna- meg Berettyó-menti táncokat oktatnak. Ezenkívül sámsoni, varsolci, bagosi adatközlõk élõben is bemutatják hagyományos táncaikat. Szilágysági népdalokra pedig Pályi Kis Emese tanítja a fiatalokat. Ezen kívül a népi kézmûvesség fortélyaival is megismerkednek a diákok. A tábor záróünnepségére pénteken, július 10-én késõ délután kerül sor. A diákszínjátszók a mûvelõdési házban lépnek fel, a néptáncosok pedig a mûvelõdési ház elõtti téren felállított színpadon. A táborban a gyerekek által készített tárgyakból kiállítás készül. Szilágyságiak a Zsámbékon Caragiale novellája nyomán. Rendezte: Bodea György Szerbiából: Zentai Színtársulat, Kovács Ákos Máriás Endre: Az éjjel menyasszonya. Rendezte: Máriás Endre József Attila Színtársulat Nagykikinda, Edward Albee: Az amerikai álom. Rendezte: Lepár Ferenc Mara Amatõr Színház Topolya, Luigi Pirandello: Az ember, az állat és az erény. Rendezte: Csernik Árpád Szlovákiából: Galántai Kodály Zoltán Gimnázium Diákszínháza, Miniatûrök etûdök bábokkal. Rendezte: Mészáros Andrea Losonci Kármán József Színház, Milos Karásek: A peron (Az utolsó vonat). Rendezte: Vladimir Sadilek Füleki Zsákszínház, Elveszett erkölcsök, dráma 1 felvonásban Martin McDonagh Lonesone West címû mûve nyomán Rendezte: PhDr. Mázik István és Mgr. Art. Nagy András Már a kõkorban is lakott volt, jelentõs kelta, római és avarleletek is elõkerültek a környékrõl. Fénykora a honfoglalás utáni századokra esik, mivel a település az Esztergom és Székesfehérvár közötti kereskedelmi útvonal mentén feküdt. Az 1050-es években kõtemplom állt itt. III. Béla király feleségének, a francia király húgának, Capet Margitnak a kíséretében 1186-ban az országba érkezõ Aynard lovagnak adományozza Zsámbékot és környékét. E család építi 1220 körül a korábbi templom helyén a késõ román-kori gótikus háromhajós bazilikát, amely rom mivoltában is a magyar építészettörténet egyik kiemelkedõ emléke. Mellette található szintén romos állapotban a premontrei rend kolostora. A község birtoklását a 14. század végén a Maróthyak szerezték meg az Aynard családtól ben Mátyás mezõvárosi rangra emeli. A várat közvetlenül halála elõtt fiának, Corvin Jánosnak adományozza, aki annak földesura 1504-ig ben a törökök elfoglalják Zsámbékot, és 145 évig birtokolják, a fontos útvonal védelmére erõsséget építettek itt. Uralmuk alatt a harcokban rongálódott meg a templom és a kolostor, az utóbbiban a feljegyzések szerint még a XVII. században is laktak. E korból származik a Török-kút is. Ebben az idõszakban a falu sokat szenvedett, elvesztette korábbi jelentõs szerepét, és elnéptelenedett ben a Zichy család vásárolja meg a települést, és az 1710-es években a végvári harcokban lerombolódott vár helyén felépíti a korabarokk várkastélyt. Szlovéniából: Lendvai Magyar Nemzetiségi Mûvelõdési Intézet Diáxínpada, Páratlan páros. Rendezte: Mess Attila Magyarországról: A Romano Teatro-Miskolc, Antigone (musical). Rendezõ: Horváth Zsolt PaThália Társulat-Tinnye, Marth P. Ildikó: A kukás guru. Rendezte: Gajdó Delénke A Lovászi Faluszínház elõadása, Török Rezsõ: A sötét huszár. Rendezte: Szöllõsi Judit Radikális Szabadidõ Színház, Gyrostöredékek 2.0. Rendezte:. Formanek Csaba A résztvevõknek minden elõadás egy külön élmény volt, a szakmai beszélgetéseken hasznos tanácsokat kaptunk a további munkát kivitelezésére, ismerekedtünk, barátkoztunk, megbeszéltük elképzeléseinket. Jó volt találkozni testvéreinkkel akik hasonló körülmények között dolgoznak a magyar és egyetemes színházkultúra népszerûsítésére, nemzeti tudatunk megerõsítésére valamint anyanyelvünk ápolására. Bodea György Mit kell tudni Zsámbékról? A török idõk alatt elmenekült illetve elpusztult lakosok helyére a törökök kiûzése után német (sváb) telepeseket hívnak ide, a település gyors fejlõdésnek indul, hamarosan ismét a mezõvárosok közt szerepelt. Templomát ismét helyreállították, de 1763-ban a nagy komáromi földrengéskor újra megrongálódott, mely után nem építették újra, a telepesek elhordták építõköveit - ezek ma kerítésekben, pincékben, házak falaiban beépítve láthatóak. Ettõl kezdve elhanyagolták, csupán a XIX. század végétõl amikor a mûemlékvédelem intézményessé vált kezdték ismét gondozni, az idõközben lebontott kolostor földalatti maradványaival együtt. Premontrei templom és kolostor maradványai, a mai néven ismert Romtemplom, a XIII. század közepén épült ( ) késõ román/korai gótikus stílusban, Zichy-kastély, Török-kút, Zárdakert, Barokk templom, Pestis Szobor (Immaculata), 1739-ben Zichy Miklós a Zsámbékot sújtó pestis járvány elvonulásának emlékére állíttatta a barokk szobrot. Zsámbékon a lakosság fele, 828 ember esett áldozatul a halálos kórnak. Magyarország elsõ pestis szobrainak egyike. Zsámbékon található Magyarország egyik legidõsebb és legértékesebb tájháza, a Napórás iskola, valamint a Lámpamúzeum is, ahol mintegy 1200 világítóeszközt látható. a mécsesektõl a világhírû porcelángyárak petróleumlámpájáig, 1995-ben bekerült a GUINESS Rekordok Könyvébe is.

5 Kalotaszeg képekben Táj, tárgyak, portrék Mûvelõdés 5. Látványosságot nyújtó mûvészfotó tárlatot nyitottak meg a Megyei Történelmi és Mûvészeti Múzeumban az elmúlt hét végén Kalotaszeg képekben címmel. A kiállítás anyagát az elmúlt nyáron készítették a fotósok Zsobokon és környékén a nevezett településen immár hagyományos alkotótáborban. A tárlatot megnyitó Corina Bejinariu muzeológus házigazda szerepben is beszédében utalt a fotók készítésének helyszínére, a Kalotaszegnek Szilágy megyéhez csatolt csücskére.,,a tárlatnak antropológiai dimenziója van- hangsúlyozta bevezetõ beszédében, ugyanis jelen van a Domokos Géza életpéldája, mert azt mutatja, hogy a legnehezebb körülmények között is meg lehet találni a cselekvés módozatait, hogy a legnehezebb körülmények között is lehetséges építeni és építkezni, és lehetséges a saját közösségünk, nemzetünk, szülõföldünk számára valami fontosat alkotni. Domokos Géza, Háromszék többi nagyjaihoz, Mikes Kelemenhez, Kõrösi Csoma Sándorhoz vagy Benedek Elekhez hasonlóan nemcsak életmûvet, hanem díszes fõleg nõi népviselet, valamint a festett népi bútor és a fafaragás a képeken, s ezek az elemek jól elhatárolják a kis tájat más övezetektõl. A kiállítást a szervezõk nevében Szabó Attila mondott köszönetet az intézménynek a bemutatkozás lehetõségéért, majd a tolmács szerepét vállalva fordította a kolozsvári Essig Klára mondandóját. Essig Klára az a személy aki közel másfél évtizede szervezi Zsobokon a képzõmûvészek nyári alkotótáborát, az idei a 14-ik lesz a sorrendben.,,a tábor célja Kalotaszeg bemutatása az övezet hagyományos kultúrájának sajátosságainak ismertetése. A tábornak fontos életpéldát is mutatott számunkra: a végtelen szülõföld- és nemzetszeretet, a kitartás, a végtelen és nagyszerû hûség életpéldáját hangsúlyozta Markó Béla szövetségi elnök szombaton, Zágonban, a Domokos Géza író, politikus emlékére állított kopjafa ünnepi felavatásán. A háromszéki településen egésznapos rendezvény keretében, méltó módon emlékeztek az RMDSZ alapítójára, az erdélyi magyarság fõemberére. Az eseményen jelen volt az RMDSZ számos vezetõ tisztségviselõje, a történelmi magyar egyházak több képviselõje, de részt vett Semjén Zsolt, a KDNP elnöke is. Domokos Géza a magyarság számára nem múlt, hanem jelen: életmûve és életpéldája által õ itt van velünk, itt van velünk ma is, Erdélyben mutatott rá Markó Béla, aki szerint Domokos életmûve nemcsak az, amit papírra vetett, hanem mindaz a munka, amelyet a magyarság számára fontos intézményekben, mint például a Kriterion Könyvkiadóban végzett, életmûvének fontos része ugyanakkor, hogy másokkal együtt megalkotta az RMDSZ-t, amely nélkül ma kétségtelenül nem lenne ilyen erõs és egységes az erdélyi magyarság. Markó Béla szerint Domokos Géza életmûvéhez, Háromszék más nagyjaihoz hasonlóan, hozzátartozik az is, amit emberi tartásával, emberi valójával üzen az utókornak. - Fontos Domokos Géza életpéldája, mert azt mutatja, hogy a legnehezebb körülmények között is meg lehet nemzetközi jellege van- tájékoztatta az ezúttal nem túl népes közönséget. A táborban hazaiak mellett eddig részt vettek magyarországi, németországi, dániai neves képzõmûvészek. Az alkotók mukájában dominál a festészet a grafika, kisebb mértékben a szobrászat, a kerámia és a fotó. A tábor több esztendõs tevékenységét figyelemmel kísérõk tudják, mindig számos fénykép készült fõleg Zsobokon ugyanakkor a környékén. Hanem a tavallyal kezdõdõen fotótáborral is kiegészült a zsoboki alkotótábor, a jelenlegi kiállítás azokból nyújt,,kóstolásnál jóval többet. Száznál több, majd mind színes és fehér-fekete mûvészfotó látható a múzeum emeleti termében. Változatos tematikájú a bemutatott képanyag. A képek készítõi nem éltek a trükkök lehetõségeivel oly módon realista a stílusok, hogy mondanivalójuk valamilyen sajátos egyedit emel ki. Különösen a nõket illetõen az öregasszony fáradtságát, a falusi terefere hangulatát, a díszes népviselet ellenére viselõjének szépségét. Színes falusi társadalmat ábrázolnak a képek (többnyire portrék) gyermekeket, fiatalokat, zenélõ férfit, roma zenészt,. kapuban álló szerelmeseket, mesemondó öreget, faragó férfit és a sor folytatható. Meditációra késztetnek a mohos, kopott feliratú sírkövek a szöttesekkel zsúfolt házbelsõ, az építészeti örökség. Nem csak a zsoboki templom, más falvaké, Magyarvalkó református istenháza is téma például. Röviden összefoglalva építészetben és viseletben, kõés fafaragásban egy immár a jelenbõl a múltba veszõ világ méltõ képei az emlékezéshez. A tárlatnyitón fiatal eléadók, a Kõvári testvérek: Aranka (furulya) és Erzsébet (gitár) klasszikus régi zenei darabokat adtak elõ a közönségnek. Fejér László Domokos Géza életmûve, életpéldája örökké velünk marad találni a cselekvés módozatait, hogy a legnehezebb körülmények között is lehetséges építeni és építkezni, és lehetséges a saját közösségünk, nemzetünk, szülõföldünk számára valami fontosat alkotni. Lehet a választott úton megingás nélkül, letérés nélkül végigmenni. (...) Fáj, hogy nincsen itt közöttünk: egy kopjafa õt nem helyettesítheti, de egy nagyszerû kopjafa emlékeztethet a szülõföldre, amelyet Domokos is nagyon szeretett, mindarra, amit a múltból magunkkal hoztunk, és amit a jövõben magunkkal kell vinnünk. Fáj hogy nincs velünk a fizikai valójában, de életpéldája velünk van, és velünk lesz mindörökké hangsúlyozta az RMDSZ elnöke. A Hepehupa még nyomdaszagú új száma minden eddiginél terjedelmesebb lapszáma tanulmányai a Szilágyság-kutatásra vonatkoznak. Dr. Egyed Ákos akadémikus, az EME országos elnöke ezúttal a filoxéravész Szilágy megyében és következményei a szõlõkultúrában témájú írást közöl. A katasztrófa ugyanis 1895-ben gazdaságnak okozott teljes jövedelem kiesést 168 érintett településen míg elõtte egy évtizeddel 6708 ha- ról hektóliter bort készítettek. Zsigmond Attila dolgozata a Szilágyságnak a Partiumhoz való tartozása kérdéseit boncolgatja, a változó közigazgatási kereteket a református egyház történetében. A lap ugyanakkor a Dokumentum rovatban Kraszna és Közép-Szolnok (ezekbõl alakult Szilágy vármegye 1876-ban) megyéket ismertetõ adatokat ismertet. Dr. Vekov Károly történész Egy kilencszáz éves szilágysági mûemlék címû tanulmánya az Álmos herceg alapította 12. századi kolostor történetét nyomozta. Szilágysági-tudatunk zenei emlékei címû tanulmányában Gáspár Attila elõdeink több évszázados vers-éé dallamhagyatékát mutatja be. Kazinczy Ferenc születésének 250-ik évfordulójára emlékeznek idén a Kárpátmedencében; a folyóirat a nyelvújító irodalmárnak Zsibóra és Krasznára küldött 19. századelei leveleibõl közöl válogatást. Az Irodalom rovat a közelmúltban elhunyt Lászlóffy Aladár költõ, prózaíró születésnapi vallomásával emlékezik a Forrás elsõ nemzedékének jelentõs alakjára. Az erotikus egyfelvonásos komédia mellett változatos olvasmányt nyújtanak a versek, elbeszélések, regényrészlet; a szerzõk Steinwender József, Franz Hodjak, zilahi román költõk és prózaíró valamint az európai kortárs irodalomból portugálból, szárd nyelvbõl fordított írások találhatók. Elsõ közlõ Szabó Erzsébet kárásztelki maturandus. Szociográfiai, néprajzi dolgozata különben a Palócz Társaság pályázatán kiemelt elsõ helyezést ért el Budapesten. Szülõfaluja történetét a honfoglaláskori népességig vezette vissza, s bemutatja a helyi hagyományokat évszakokhoz kötõdõen. A lapszán In memorian Szabó Vilmos összeállításában a tavasszal elhunyt festõre emlékezik. A képzõmûvész munkásságát Banner Zoltán mûkritikus, mûvészettörténész és Székely Géza festõ méltatja. Az elhunyt mûvész 1992-ben írt tanulmányának újraközlése Szabó Vilmos szakírói voltára utal. Emlékének ajánlott verset közöl Kiss Lehel és Székely Géza, valamint Hajdú Attila. Befejezett portré hosszabb novellája a Szabó Vilmossal együtt töltött idõkre emlékezik. A folyóiratot a jövõ héttel kezdõdõen Zilahon a Tulipán könyvboltban vagy a Color Print nyomdában, Szilágysomlyón a Magyar Házban, vidéken a már ismert terjesztõktõl lehet megszerezni.

6 6. Diákélet IV. Nyári Napközi Tábor Zilahon Helyszín: EMKE-HÁZ (Kraszna utca, 55 szám) A csoportok korosztály szerinti megosztásban lesznek: 6 évestõl - 10 évesig 11 évestõl - 14 éves korig Részvételi díj: ingyenes, de a létszám 30 gyerekre korlátozott Programajánló: Bibliai gyermekelõadások és játékok Néphagyományok ismertetése játékos formában Kézmûves foglalkozások (gyöngyfûzés, gipsz-formálás, varrás, festés, rajzolás ) Kirándulás Foglalkozás: minden reggel 9 órától délután 16 óráig. Napi kétszeri étkezés biztosítva van. Jelentkezési határidõ: július. 24. Jelentkezni lehet: GOMBOS GYÖNGYI GOMBOS MIKLÓS MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! Barátságos természet? Kullancsveszély A hétvégi szép idõ kedvez a kirándulóknak, természetjáróknak. Üdítõ idõtöltés, de csak megfelelõ gondosság mellett. A zilahi kórház sûrgõsségi osztályán egyre gyakoribbak a kullancscsípés miatt jelentkezõk száma. A kezdeti 4-6 eset az múlt héten már 11-re szaporodott. A kullancscsípések ennél sokkal gyakoribbak, mert csak azok jelentkeznek kezelésre, akiknél azonnali allergiás reakciót vált a rovarcsípés. Ennél sokkal veszélyesebb az agyhártyagyulladás, amelynek egyik legveszélyesebb fajtáját szintén a kullancs terjeszti. Nagyon nehezen gyógyítható betegség, és sok esetben nem lehet károsodás nélkül gyógyítani. Az egészségügyi igazgatóság szóvivõje több esetben figyelmeztetett a megfelelõ védekezésre, óvatosságra. A megfelelõ védõoltás vagy a megfelelõ ruházat csökkentheti a megbetegedés veszélyét. Gomba A nagy szárazság után a viszonylag csapadékos meleg idõjárás kedvez a gombáknak is. Ezzel egyenes arányban növekszik a gombamérgezéses esetek száma is a zilahi kórház sürgõsségi osztályán. Szerencsére enyhe lefolyású tünetekkel jelentkeztek a betegek. Meglepõ, hogy a gombamérgezéses esetek döntõ többsége a falusi környezetbõl került a kórházba. Pedig a közhiedelem szerint a természethez közelebb élõk jobban ismerik a gombákat. Ezt a tévhitet cáfolja az egészségügyi statisztika. Ajánlatos, hogy csak az szedjen gombát az erdõben, aki jól ismeri a fajtákat, nem árt, ha rendelkezik gombaszakértõi képesítéssel. Csak a szakértõ által ellenõrzött gombát vásároljanak! Diatbétesz Húsz év alatt megháromszorozódott a cukorbetegek száma a megyében. A közegészségügyi igazgatóság adatai szerint megháromszorozódott a cukorbetegek száma, jelenleg mintegy beteg szerepel a nyilvántartásukban. Csak a tavaly új beteget diagnosztizáltak, az ev elsõ negyedében pedig átlag havonta 100 új beteget jegyeztek. Az igazgatóság szóvivõje szerint aggasztó, hogy míg húsz évvel ezelõtt csak felnõttek esetében derítették fel ezt a kórt, manapság 4-6 éves gyerekek között is egyre gyakoribb. Az esetek eloszlása szerint nem biztos, hogy a falusi környezet kedvez az egészséges életmódnak. Vidéken beteg szerepel a nyilvántartásban, városon A megye lakosságának majdnem fele lakik városon, egészségtelenebb körülmények között. A betegség okaként az egészségtelen táplálkozási szokásokat, a túlsúlyt, a mozgáshiányt, és nem utolsósorban a fokozott stresszt teszik felelõssé. Az okok halmozása fokozza a betegség megjelenésének veszélyét. A szilágysági eredményeket Ioan Lung és Szabó István helyettes fõtanfelügyelõ közölte a Szilágyság. A megyében hely várta jelentkezõ nyolcadik osztályt végzetteket a különbözõ oktatási típusú osztályokban. Ennyi helyre beiratkozott diák, közülük mintegy 30- at nem sikerült elhelyezni a számítógépes elosztási rendszerrel, mert túl kevés osztályt jelölt meg a jelentkezési lapján. Pedig több helyre is bejutott volna 7-8-as általánosával. Közöttük van négy szilágysági magyar diák is. Ioan Lung fõtanfelügyelõ helyettes szerint még 254 szabad hely maradt továbbtanulási lehetõségként a diákok számára, ezekre most jelentkezhetnek, tizenharmadikáig lezárul az elosztás második köre. A felvett diákok július 16-ig kötelezõen be kell nyújtsák irataikat a megfelelõ iskola titkárságára, ellenkezõ esetben kiesnek a rendszerbõl, helyeiket a harmadik elosztási körben fogják betölteni. Július 23-ig megtörténik a különleges helyzetek rendezése, majd a harmadik elosztási kör szeptember között lesz. Szabó István fõtanfelügyelõ helyettes Felvételi A mintegy 190 ezer, nyolcadik osztályt végzett diák több mint 99 százaléka bejutott valamelyik líceumba. A számítógépes elosztás eredményeit a hétvégén ismertette a tanügyminiszter. A jelentkezõk 61,28 százaléka abba az iskolába jutott be, amelyet elsõként jelölt meg, 33 százalék pedig az elsõ három opcióként megjelölt osztály valamelyikébe diákot nem soroltak egyik iskolába sem, õk részt vesznek a számítógépes elosztás második szakaszában. Kedden kezdõdött a nyolcadik székelyföldi Rockmaraton. Szintén kedden Egy kis hazai Európa címmel nyitott az EU tábor Tusnádfürdõn, bulival, elõadásokkal. Itt mutatkozott be államfõjelöltként elõször Kelemen Hunor, boncolgatták Erdély helyét az EU-ban, a gazdasági válságot, a szélsõséget és a toleranciát. A huszadik, Természetesen! címmel rendezett Tusványos Nyári Szabadegyetem és Diáktábor a jövõ héten Quimby koncerttel, és július 19-ig tart. Tusnádfürdõn ezúttal is hallgathatjuk az elsõ és másodvonalbeli, parlamenti és önkormányzati, román és magyar, liberális és konzervatív politikusok garmadáját, legizgalmasabbnak viszont most is a szociológusok, politológusok, gazdasági szakértõk és kutatók elõadásai, beszélgetései ígérkeznek. szerint magyar nyelven 392 hely várta a jelentkezõket 14 osztályban. A megyében magyar nyelven 5 matematika-informatikai, két-két filológiai, természettudományi illetve mechanikai profilú osztályba lehetett jelentkezni. Egyegy osztály indul társadalomtudományi, közgazdasági illetve faipari profillal. Sokan jelentkeztek Szatmár és Máramaros megye Szilágysággal határos településeirõl, különösen a Szilágycsehi helyekre. A magyar nyelven folyó oktatásban nem sok hely maradt. A második elosztási körre a krasznai Cserey-Goga Iskolaközpontban a mechanika osztályban maradt 3 szabad hely. Sarmaságon szintén a mechanika osztályban 25 hely maradt szabadon. Az összes többi iskola teljes, 28- as létszámú osztálya betelt. Bodea György tanár Szilágycsehbõl arról panaszkodott, hogy sok jelentkezõ számára nem volt elég hely Szilágycsehben, sokan kényszerültek román osztályokba, mert a város oktatási vonzásköre túlterjed a megyehatárokon. Ott még egy osztály megtelne magyar gyerekekkel. J.L. A nagy nyári táborok programjai A Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége (MAKOSZ) és a Bihar Megyei Magyar Középiskolás Egyesületek Tanácsa (MAKET) augusztus 29 - szeptember 3. között Barátkán megszervezi a XV. Romániai Magyar Diákönkormányzati Szabadegyetemet (DÖKSZAB), amelyen 70 középiskolás diák vehet részt 20 szakmai vezetõ segítségével. A tábor célja, hogy a romániai magyar középiskolás mozgalom aktív tagjai számára olyan általános érvényû, a szervezeti életben felhasználható ismereteket nyújtson, amelyek segítségével a résztvevõk nagymértékben növelhetik tevékenységük hatékonyságát. A Szabadegyetem sikerét a program eddigi elismertsége és az intenzív, romániai és magyarországi szakértõk segítségével elkészített, napi 8-10 órás oktatási program Terítéken minden, ami érdekelhet, és az is, ami nem, de a zsebedre megy, a karriered múlik rajta, az adódról szól: autonómia, erdélyi összefogás, továbbtanulás, gáz, válság, sajtó stb. Ezenkívül koncertek, bulik, könyvek, filmek, borkóstolás. A Félsziget Fesztiválnak idén is Coke Live a neve, július között bulizhatod szét az agyad. Ha érdekel, hogy a Prodigy, a Nine Inch Nails, Tiesto, a Kispál és a Borz, Péterfy Bori & Love Band mellett többen is ott lesznek. Augusztus 5. és 9. között zajlik majd az ötödik EMI-tábor: elõadások a magyar múltról és jövõrõl, táncról és népességrõl, az elmaradhatatlan autonómiáról és összefogásról. Ijászat, Bolyai egyetem, lantkészítés, borkóstolás, hagyományõrzés kézmûvességgel, Tõkés Lászlóval, Vona Gáborral, Kárpátiával, Zanzibárral. Minden, ami belefér. (hirszerk) Szabadegyetem diákoknak biztosítja.további információk: ww.dokszab. makosz.ro Vetési Imola programkoordinátor

7 Ifjúság YOUTH FEST 3 felkértek. A fesztivál szombaton délután a sarmasági kastély kertjében kezdõdött, ahol a vállalkozókedv hiányában a robogós lovagi tornát, átívelve szabadtéri kötetlen beszélgetésekkel kezdõdött, s körülbelül kétháromszáz résztvevõvel hajnalig tartó fergeteges és sokunk számára feledhetetlen szabadtéri bulival folytatódott. A szervezõk vasárnap igazán izgalmas és szemet gyönyörködtetõ programokat biztosítottak ahhoz, hogy a résztvevõk és a nézelõdõk feledhetetlen élményekkel gyarapodjanak. Az elsõ ilyen program (amely tudomásom szerint a Szilágyság más rendezvényeinek programjában még nem szerepelt) a,,nézd csak mi lötyög ott! nõi focikupa volt. A kupára három mindenre elszánt csapat nevezett be, többek között egy bagosi gárda, a szilágyballai MUFF és a házigazdák. A verõfényes napsütés ellenére a lányok jól bírták az iramot, s a bámészkodó fiatal és idõsebb emberek is látványos mérkõzéseket láthattak. A jól felkészült sarmasági csajok, Bicsi Andrea vezetésével mindkét ellenfelükön felül kerekedtek, így õk szerezték meg az elsõ helyet. A Muff név alatt szereplõ ballai lányok kemény összecsapás és az ellenfél számára (néha saját maguk számára is) kiszámíthatatlan taktikai malõrök segítségével 2-1 arányban gyõzték le a becsületesen küzdõ szilágybagosi lányokat, megszerezve így a második helyezést. A tornán a nézõk legnagyobb meglepetésére a lányok néha olyan cseleket mutattak be, amit a rendszeresen focizó férfiak is megirigyeltek. A torna természetesen nem a szép volt fiúk, hanem a szép volt csajok skandálással zárult. A tornán résztvevõ lányok lapunk kérdésére azt nyilatkozták, hogy szeretnék, ha ennek folytatása lenne, mivel nagyon jól érezték magukat a focipályán, s úgy gondolják, hogy némi gyakorlással még látványosabb játékra is képesek lennének. A délutáni órákban a nõi focimérkõzéseket követõen, a Youth Festeken már hagyománynak számító Miss SzIT szépségversenyre került sor. A versenyre hatan neveztek be, akik frissen begyakorolt modelles mozdulatokat, ugyanakkor szépségüket és adottságaikat mutatták be a közönségnek és a zsûrinek. A zsûri tagjai voltak: Kelmen Hunor, az RMDSZ ügyvezetõ elnöke, Seres Dénes parlamenti képviselõ, az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének elnöke, Fekete Szabó András Levente szenátor, Bodor László a Magyar Ifjúsági pénzjutalomban részesültek, ugyanakkor a Miss SzIT nyertese, a szépségkirálynõ Kabai Kinga, Bodor László, a MIÉRT elnökének jóvoltából egy Félsziget fesztiválra szóló kétszemélyes VIP belépõben is részesült. Virágcsokornak természetesen minden résztvevõ lány örvendhetett. Az idei ifjúsági fesztivál egy fergeteges bulival zárult, ahol úgy a szervezõk, mint a Értekezlet (MIÉRT) elnöke, Daniela Pusta, a nagyváradi Ella-Mode modellügynökség képviselõje, valamint Dombi Attila Sarmaság község polgármestere és Ágoston Zsolt az Europan Kft. társtulajdonosa (a rendezvény fõtámogatója). A szépségverseny mûsorvezetõje Murányi János volt a kolozsvári Paprika Rádió munkatársa. A lányok három alkalommal és három különbözõ öltözéken mutathatták be bájaikat. Elsõ alkalommal egy szabadon választott résztvevõk egyaránt kitombolhatták magukat. Habár a Szilágy megyei magyar közösség fiataljainak a létszáma sajnos elég kicsi, azonban meggyõzõdésem, hogy a SzIT elnöksége (sajnos csupán két tagja; a másik három a rendezvénytõl való teljes távolmaradásával demonstrálta komolytalanságát) mindent elkövet annak érdekében, hogy az itthon maradt ifjaknak is legyen, ami nekik és értük szól, még ha egyelõre nem is olyan színes és hangos, mint a világ többi részén, én hiszek abban, hogy együtt, összefogva, komoly közösségszervezõ öltözékben, majd ezt követõen fürdõruhában, s végül pedig estélyiben. A lányok bemutatói közötti idõben a váradi Ella-Mode modellügynökség szemet gyönyörködtetõ modelljei tartottak divatbemutatót, férfi és nõi öltözékeket egyaránt felvonultatva. A divatbemutató látványosságát csupán a nagyfalui INSTINCT táncegyüttes ropogós táncai múlták felül. A zsûrinek nem volt könnyû dolga, s amíg visszavonultak a döntés meghozatalára, addig Õsz Ferenc szilágybagosi humorista, a VI. Erdélyi humorfesztivál gyõztese szórakoztatta a sarmasági kultúrotthon falai között egybegyûlt népes közönséget. Habár a zsûri elmondása szerint a verseny nagyon szoros volt, az elsõ helyet Kabai Kinga nyerte meg Szilágysomlyóról; a második helyen Balogh Hédi végzett Sarmaságról; s a harmadik helyett pedig a szilágyballaiak gyöngyszeme, Domokos Anita Katalin szerezte meg. A szépségverseny nyertesei és ifjúsági önszervezõ munkával, mi fiatalok a szilágysági magyar közösségünk még erõsebb tartóoszlopai tudunk lenni. A Szilágy Megyei Ifjúsági Egyeztetõ Tanács (SZIT) ezúton is szeretné megköszönni a Communitas Alapítványnak, a vállalkozóknak, a sarmasági önkormányzatnak, rendezvényünk fõtámogatójának, az EUROPAN KFT. -nek. Továbbá a LEVI S COM SRL-nek, a SC VANBAREX SRL.-nek, a CENTRAL SRLnek, a SC TUNDE SRL.-nek, a SC ANTONIA PREST SRL-nek, az ELENOR SZALON-nak, Jóó Mihálynak, Kovács Szabolcsnak, Demjén Sándornak, Szõnyi Leventének, Erdei Csabának, Forgács Tímeának, Kupás Lórándnak, Balogh Bélának, Kocsis Csongornak, Kocsis Ferinek és Piroskának, Széri Józsefnek, Forgács Jutkának, Keresztes Erzsébetnek és Tóth Csabának, és mindenkinek, aki valamilyen módon hozzájárult a rendezvény támogatásához. Máté József Ifjúsági hétvége Sarmaságon Közösségünk pillérei Az elmúlt hét végén a Szilágy Megyei Ifjúsági Egyeztetõ Tanács (SzIT), az áprilisi Szilágyballán megrendezett NyúSzIT fesztivál után újabb ifjúsági fesztivált szervezett, ezúttal Sarmaságon. A harmadik alkalommal megrendezett két napos Youth Fest- Ifjúsági fesztiválra ellátogatott többek között Kelmen Hunor, az RMDSZ ügyvezetõ elnöke, Seres Dénes parlamenti képviselõ, az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének elnöke, Fekete Szabó András Levente szenátor és Bodor László, a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) elnöke is, akiket a szervezõk a szépségverseny zsûritagjainak is 7.

8 8. Életmód Üdülés, strandolás kínok nélkül A leggyakoribb nyári fül-orr-gégészeti megbetegedések Allergiás nátha Napszúrás, hõguta, hurut A hallójárat-gyulladás a felnõtteket, a középfülgyulladás a gyermekeket veszélyezteti a strandon. Elõfordulhat, hogy minden ideális a nyaralás során, és mi mégsem tudjuk élvezni, mert fáj a fülünk, a torkunk, prüszkölünk, köhögünk, vagy más betegség keseríti meg a szabadság napjait. Dr. Helfferich Frigyes, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Szabolcs utcai Fül-Orr-Gége Klinika egyetemi tanársegédje szerint sokat tehetünk azért, hogy megelõzzük a leggyakoribb nyári fülorr-gégészeti megbetegedéseket. A külsõ hallójárat gyulladása nyáron meglehetõsen gyakori. Strandolás közben ugyanis a fülünkbe is víz megy, és ez egyeseket olyannyira zavar, hogy piszkálgatni kezdik a fülüket. Helfferich doktor úgy tapasztalta, a merészebbek nem is fültisztító pálcával nyúlnak a fülbe bár a fül-orr-gégészek ezt is fölöslegesnek tartják, hanem golyóstollal, hajcsattal vagy más hosszú, vékony tárgygyal. Ilyenkor hámsérülést okoznak a hallójáratban, és ez utat enged a fertõzésnek. A gyulladásnak két formája lehet: a pattanásszerû, körülírt hallójárat-gyulladás azért nagyon fájdalmas, mert feszíti a porchártyát. A betegség másik formája általában a hallójárat teljes hosszát érinti, duzzanattal jár, dugulásérzést, folyást okozhat, és szintén fájdalmas lehet. Szakorvosi tisztítást, kezelést igényel. Ritkábban anélkül is kialakulhat a hallójárat gyulladása, hogy a beteg piszkálná a fülét. Ezt elõidézheti, hogy rendszeresen sampon, tusfürdõ jut a fülbe, megbontja a bõr védekezõ rétegét, s az kiszárad, majd allergiás jellegû gyulladás, ekcéma alakulhat ki. Ez még nem okoz komoly panaszt, csak akkor, ha a medence, a strand vize bejut a fülbe, és felülfertõzi az egyébként is gyulladt bõrt. A hallójárat-gyulladás általában a felnõttek betegsége. A gyerekeket inkább középfülgyulladás veszélyezteti a strandon: lenyelik a nem túl tiszta vizet, így fertõzõdhet az orrgarati mandulájuk, s ez vezethet a középfülgyulladás kialakulásához. Az allergia a szervezet túlérzékenysége valamilyen anyagra. Az allergiás nátha a lakosságnak csaknem tíz százalékát érinti. Allergiás nátha szezonálisan is felléphet, de sokaknál egész évben tart. A szezonális allergiás nátha bizonyos virágporok, pollenek jelenlétéhez kötõdik, és ez azt jelenti, ha valaki valamely fa, fû vagy gyom pollenjére allergiás, csak akkor szenved a betegségtõl, amikor ez a pollen a levegõben van. (Akit egész évben allergiás nátha kínoz, általában nem a pollenekre túlérzékeny, hanem a lakásban, környezetben lévõ különbözõ anyagokra, például a poratkák ürülékére.) Az allergiás nátha elsõsorban szem- és torokviszketést, orrdugulást, tüsszögést és vizes orrfolyást okoz. Helfferich doktor szerint az is megkülönbözteti az allergiás náthát a megfázástól, hogy a panaszok heteken keresztül nem szûnnek. Allergiás nátha már gyermekkorban is kialakulhat, sõt az ilyenkor fellépõ allergiás nátha gyakran szövõdik asztmával is, ezért a kis betegek fokozott orvosi ellenõrzést igényelnek. A gyermekkorban jelentkezõ allergiás nátha azonban késõbb, az immunrendszer fejlõdése során javulhat. Leggyakrabban a fiatal felnõttek szenvednek erõs allergiás tünetekbõl, és idõs korra megszûnhetnek a panaszok. Az allergia nem gyógyítható, de bizonyos életmódi változtatásokkal és speciális kezeléssel tünetmentessé tehetõ. A pollenallergiások számára legfontosabb a védekezés. A szakorvos azt tanácsolja, aki ebben a betegségben szenved, ne mezõn nyaraljon, hanem ha megteheti induljon hegyvidékre vagy tengerpartra. Ha autóval megy, lehetõleg ne használja a szellõzõrendszert, hanem inkább idõnként szellõztesse ki alaposan az autót, majd húzza fel az ablakokat. A pollenérzékenyek számára védelmet jelent, ha van az autójukban pollenszûrõ. A betegeknek érdemes naponta többször kezet és arcot mosni, s mindennap tanácsos hajat mosni. Jó, ha a ruhákat nem a szabadban szárítják. Ha már kiderült, hogy a beteg melyik növény pollenjére túlérzékeny, figyelje a médiában a napi pollenjelentést, és lehetõleg alacsony pollenmennyiségû Könnyû, nyári ételek Hot dog, sült krumpli, fagylalt, kolbász, virsli mustárral és fõtt kukorica: a strandra indulókat ez a kínálat fogadja a büfékben. Igaz, a vízben eltöltött idõ alatt növekszik az éhségérzet, és a csábító illatok is a vendéglátóhelyek elõtt kanyargó sorok felé terelik a nyaralókat, érdemes egyszerkétszer lemondanunk ezekrõl az ízekrõl, és könnyû, nyári eledelt választani helyettük... A strandolás természetes velejárói a finomabbnál finomabb, de gyakran a gyomrot megterhelõ, nehéz ételek. Bár a hot dog, hamburger, fagylalt és mustáros virsli közkedvelt, és a legtöbb mennyiségben fogyó ételek a fürdõhelyeken, mégis érdemes más eledelt választani a családnak ezek helyett. A nagy melegben ugyanis a szervezetünk takarékiángon ég: keveset és csak könnyû ételeket tudunk enni és megemészteni, a kánikulában nehezebben mozgunk, és kicsit nehezebben koncentrálunk a körülöttünk zajló eseményekre. Gyermekeink gyomra pedig még a miénknél is érzékenyebb a nehéz falatokra: a nagy evészetek után gyakori problémát okozhat a hasfájás és más gyomorpanasz. Valószínûleg minden gyerkõc rosszul viseli, ha nem eheti azt, amit a strandon árulnak, és csak kemény harcok árán tudjuk lebeszélni a vattacukorról, jeges üdítõkrõl. Egy ízletes szendvics vagy saját készítésû házi sütemény viszont elterelheti a figyelmet a csábító, de nem túl egészséges finomságokról. Vásároljunk hûtõtáskát, hûtõakkut, így semmi sem akadályozhat meg bennünket abban, hogy a vízpartra finom, egészséges elemózsiával induljunk. Kerüljön a csomagba gyümölcs - õszibarack, görögdinnye, nyári alma, és ne feledkezzünk meg a zöldségekkel megbolondított, kevésbé romlandó felvágottat rejtõ kenyérszeletekrõl sem. A nagy forróságban kevesebbet eszünk, de jóval több folyadékra van szükségünk, mint máskor. Az izzadással, a sok idõszakban induljon biciklitúrára, kirándulásra. A legtöbb allergia elleni gyógyszer megelõzõ hatású, ha a páciens már a pollenszezon elõtt elkezdi használni. Elõfordulhat, hogy valaki tengerpartra megy nyaralni, és úgy gondolja, fölösleges lenne magával vinni a gyógyszereit. Helfferich doktor azonban már kapott kétségbeesett hívást óceánparton nyaraló betegétõl is, akin heves tünetek törtek ki, és az illetõnél nem volt gyógyszer. Persze, el lehet menni külföldön is az orvoshoz, lehet keresgélni a gyógyszertárban, de ennél olcsóbb és biztosabb megoldás, ha a beteg magával viszi gyógyszereit. A légúti allergiához társuló orrfolyás, orrdugulás nagyon kellemetlen, ezért a betegek fõleg, ha még nem is tudják, hogy allergiások, illetve ha nem jártak orvosnál könnyen az orrcseppekhez nyúlnak. A fülorr-gégész szerint az orrdugulás elleni, lohasztó orrcseppeket hosszú távon szigorúan tilos légúti allergia esetén használni! Ezek valódi nátha, gennyes arcüreggyulladás kezelésére valók, mert olyankor lehetõvé teszik az orrüreg szellõzését és a váladék elfolyását. Egy hétnél tovább azonban nem ajánlatos használni a lohasztó orrcseppeket, mert gyógyszerfüggõség alakulhat ki, tartós használat esetén degeneratív folyamatok jöhetnek létre az orrnyálkahártyán. Feltétlenül érdemes tehát orvoshoz fordulni, és az orvos által elõírt gyógyszereket alkalmazni. Nyáron is gyakori a torokgyulladás. Ha valaki például kezeletlen pollenallergia miatt nem kap levegõt az orrán, s ezért nyitott szájjal alszik, kiszáradhat a szája, a torka, és ez torokgyulladásra is hajlamosíthat. A meleg hónapokban is terjed a vírusos torokgyulladás, ami néhány nap alatt elmúlik, ha kerüljük a hideg italokat, s torokfertõtlenítõ tablettát szopogatunk. Ha nem csökkennek a panaszok, ha nagyon rossz a közérzet, ha lázas a beteg, vagy ha az orvos komolyabb bakteriális fertõzést (pl. mandulagyulladást) állapít meg, akkor antibiotikus kezelésre is szükség lehet. mozgással nagy mennyiségû folyadék távozik a szervezetünkbõl - legfeljebb késõbb vesszük észre a hiányt a víz közelsége miatt. A gyermekek szomjának oltására - ahogy a miénkre is - a legalkalmasabb az ásványvíz, bár a gyerkõcök sokszor jobban örülnek egy pohár édes gyümölcslének. Ha ez utóbbival kínáljuk õket, figyeljünk az üdítõ gyümölcsés cukortartalmára. Elindulás elõtt otthon is készíthetünk ízletes frissítõ italokat: a lefõzött ízesített és hûtött zöld vagy fekete teát töltsük mûanyag üvegekbe. Természetesen nem kell teljes önmegtartóztatást követelni gyermekünktõl - és magunktól - a nyári kikapcsolódások ideje alatt. Egy-egy adag fagylalt senkinek sem árthat, és a kürtös kalácsot árulók ajánlatát sem muszáj minden esetben visszautasítani! Horoszkóp Halak Ha párkapcsolatban élsz, akkor gyermek vagy másfelé forduló érzelmek, esetleg a fennhéjázó modor okozhat kisebb-nagyobb konfliktusokat. Válassz olyan sportokat, ahol nagy erõt kell kifejtened, mert az jó hatással van a szervezetedre. Vízöntõ Óvatosnak kell lenned jogi ügyekben, külföldi kapcsolatban vagy tanulmányokban, mert nem látsz elég tisztán. Légy figyelmes és körültekintõ, mert a problémák visszatérhetnek, sõt, ha párkapcsolatban vagy, még az indulatok is elszabadulhatnak. Bak Szinte az egész hetet végigkíséri ugyanaz a probléma, amely ugyan nem olyan súlyos, mégis foglalkozni kell vele. Nem beszélve arról, hogy õrli az idegeidet, és az érzelmeidre is nagy hatást gyakorol. Nyilas Egy szenvedélyes szerelem igen komolyra fordulhat mostanában. Ha fontos számodra az illetõ, tudnod kell, hol a határ. Elõfordulhat, hogy szép és nemes szándékaid vannak, mégse közöld még vele, mert könnyen megrémítheted. Skorpió Te is nagyon jól tudod, hogy neked semmit nem adnak ingyen, neked mindenért meg kell dolgoznod. Most azonban a sors megadja a lehetõséget arra, hogy megfelelõen kiküszöbölj egy korábbi hibát. Mérleg Végre rendben mennek a magánéleti dolgaid, kifújhatod a gõzt. Munkahelyeden viszont nemvárt változások várhatók, ha elõbbre akarsz jutni, most kicsit becsukhatod a szemedet és a füledet, no meg a szádat, így senki részérõl nem érhet vád a késõbbiekben. Szûz Olykor nem érted önmagadat, miért mész bele olyan dolgokba, amelyeket korábban õrültségnek vagy megalázónak tartottál. Talán azért, mert szeretsz valakit, vagy mert bármi áron akarod azt, amit elterveztél. Oroszlán Ezt a hetet még mindig a munkahelyi és a megélhetési problémák, estleg pusztán csak az ezzel kapcsolatos gondolatok hatják át. Az sem kizárt, hogy jogi bonyodalmak, esetleg külföldi, vagy tanulmányokkal kapcsolatos nyûgök emészthetik fel erõdet. Rák Változtatnod kell az életeden, légy hát felkészülve minden helyzetre! Ezt úgy érheted el, ha beengeded az újat az életedbe, a régit pedig szeretettel elengeded, hiszen akármennyi probléma is származott belõle, a segítségével tudsz most továbblépni. Ikrek Hamarosan igen sikeres idõszak köszönt rád. A hatalom, amely a kezedben összpontosul és a vágyad, amelyet a sors valóra vált, elégedetté, olykor- olykor azonban önteltté is tehet. Bika Egy szerelmi kapcsolatban tovább folytatódik a se vele, se nélküle állapot. Egy dolog mindennél fontosabb mindkettõtöknek: ne kutass a titkai után! Ez a jövõ bizalmát áshatja alá, ami egyikõtöknek sem nélkülözhetetlen dolog. Kos Most aztán lesz mit a tejbe aprítanod! Nemcsak a párod, esetleg üzlettársad kerülhet közel a húsosfazékhoz, hanem te is. Most lenne érdemes a pénzt ingatlanba fektetni.

9 Autósoknak Az autóklímáról általában A klímarendszerek fejlõdése és elterjedése gyakorlatilag hasonló a többi modern technológiáéhoz: az elsõ rendszereket a 19. század második felében kezdték kidolgozni, de mára életünk meghatározó részévévé váltak. Persze a kezdet itt sem volt egyszerû, például a vonatokhoz kifejlesztett elsõ berendezések egy egész vagont foglaltak el a szerelvénybõl.az autózásban is sok idõnek kellett eltelnie, hogy a klímaberendezés tömegesen elterjedjen, és ennek nem csupán a hûtõberendezés technológiai fejlett(len)sége volt az oka, hiszen a rendszer hatékonyságát jelentõsen növeli a karosszéria és az ablakok hõszigetelése, valamint a motorok teljesítménye és elektronikus felügyelete. A hópehely gombocska térnyerése az európai autóvásárlók mûszerfalán igazából a hetvenes évek környékére tehetõ, amikor a tömeggyártású autók túlnyomó része már teljesíteni tudta a hatékony hûtés mûszaki feltételeit. Mint minden technikai újdonság, a klíma is elsõként a luxusautókban jelent meg, a kis darabszámú gyártást és a különleges technikai környezet megvalósítását csak a luxus haszonkulcsa bírta el. De ahogy fejlõdött a hûtéstechnológia, és egyre igényesebb mûszaki megoldásokat vezettek be a kisebb kategóriákban, úgy vált egyre népszerûbbé a klíma az olcsóbb autók vásárlói körében is, a rendszer ma az USAban forgalomba kerülõ jármûvek elenyészõ hányadából marad ki (2-5%). Klimatizálás alapkérdése A klimatizálás legfontosabb alapkérdése a teljesítmény, vagyis hogy mekkora és milyen hõszigetelésû területet kell mennyire gyorsan lehûteni. Ennek kiszámítását az autógyártók (nyilván a klímagyártókkal együttmûködve) már egy-egy típus fejlesztésekor elvégzik, így a hatékonyságra elvileg nem lehet panasz. De csak elvileg, mert az autókba épített 3-4,5 kw teljesítményû rendszerek dolgát számos más mûszaki paraméter könnyíti vagy nehezíti. Elsõként kell említeni az adott jármû szellõztetõrendszerének hatékonyságát, vagyis a levegõszállító csatornák hálózatának sûrûségét, illetve az utastér légbeömlõinek számát és elhelyezkedését. Ezután következik az autó, pontosabban az utastér hõszigetelése, ami egy olcsóbb autóban magátótól értetõdõden gyengébb, hiszen vékonyabbak az ablakok, minimális a hõ- és zajszigetelés; de ide tartozik még az üvegfelületek aránya és a motor teljesítménye is. Utóbbi a gyártók szerint ma már nincs hatással a klíma teljesítményére. A 80 lóerõ alatti autók tulajdonosai azért errõl másképpen vélekednek. Pedig elvileg tényleg nem lehetne különbség, hiszen a klíma kompresszora viszkokuplungos, vagyis a fordulatszámtól függetlenül képes elõállítani a szükséges teljesítményt. Ráadásul a klímavezérlést ma már az autó elektronikus irányítóközpontja végzi (ahová minden elektronikus felügyeletû rendszertõl befutnak információk), vagyis optimális a mûszaki környezet. Elõfordulhat olyan eset is, amikor a klíma kompresszorának teljesítményét megelõzi az autó biztonságos közlekedése: sok berendezés kikapcsolja a kompresszort, amikor a vezetõ padlógázt ad. Sajnos a gyengébb autók tulajdonosainak meg kell szokniuk, hogy a kompresszornak szükséges pár lóerõ néha eléggé visszafogja az autót, de emiatt van az is, hogy az alapjárati fordulatszám is megemelkedik néha. A klímaberendezés mûködése erõsebb autókban természetesen hatékonyabb, ezeknél akár 4-6 fokos levegõ befújására is alkalmas lehet a rendszer, míg a szerényebb képességû klíma, gyengébb motorú autó párosnál ez fok lehet. Ráadásul kétszáz lóerõ környékén már nem hiányzik az elveszített teljesítmény sem. Manuális klíma Amikor a kompresszor vezérlését gombnyomással szabályozzuk, vagyis megnyomjuk a hópihegombot, és mûködésbe lép a hûtõközeg körforgása. A befújt levegõ hõmérsékletét, mennyiségét és irányát a fûtés kezelõszerveivel szabályozhatjuk. Automata klíma Az automata rendszereknél elegendõ beállítani az általunk kívánt hõmérsékletet, az automatika ennek függvényében szabályozza az utastérbe jutó levegõ hõmérsékletét, irányát, és mennyiségét, és ennek megfelelõen a kompresszor mûködését. Természetesen az automata klímás rendszerek között is vannak különbségek. Ezek elsõsorban a rendszer minõségétõl, vagyis az utastérben elhelyzett hõérzékelõk helyétõl és számától, valamint olyan kiegészítõktõl függ, mint a napsütésérzékelõ. Autóklímával kapcsolatos hasznos tanácsok A gépkocsi klímaberendezései különlegesen nagy igénybevételnek van kitéve (rázkódás, nagy hõmérséklet differencia, nedvesség, stb.), ezért gyakori a meghibásodás, szivárgás. Évszaktól függetlenül ne felejtse el kéthetente 20 percre bekapcsolni a gépkocsi légkondicionálóját, mert különben a rendszer gumi alkatrészei kiszáradnak és a tömítetlenség által a hûtõközeg veszteség megnõ. Ezt betartva a készülék tovább marad gáztömör és ritkábban kell a hûtõközeget (klímagázt) tölteni. Évente 20% hûtõközeg veszteség még nem rendellenes, viszont nyári kánikulában ennek a hiányát megérezzük, amikor gépkocsinkat szeretnénk lehûteni. A téli hónapokban se hagyja feltöltetlenül gépkocsija klímaberendezését, ugyanis visszafordíthatatlan károsodásokat szenved a rendszer a levegõ nedvesség, illetve oxigén tartama által. Szivárgások keresését, azok helyeinek tömítését, hegesztését, magasnyomású klímacsövek legyártását, valamint klímakompresszorok javítását rövid határidõvel vállaljuk. Kaleidoszkóp Drogrecept a számítógépes játékban A metamfetamin elõállításának receptjét találta meg a hatalmas sikert aratott Grand Theft Auto IV címû számítógépes játékban az illetékes brit felügyeleti szerv. A fejlesztõ Rockstarnak azonban nem kellett megváltoztatni vagy visszavonni a játékot, mert egy drogszakértõ bizonyította, hogy a recept téves információkat tartalmaz. A Grand Theft Auto (GTA) sorozatot készítõ Rockstarnak ez egy újabb burkolt kísérlete arra nézve, hogy botránykeltéssel keltse fel a média figyelmét. A speed-tabletták alapját is képezõ drog receptjét csak alaposan elrejtve, szinte idõzített bombaként lehetett megtalálni a játékon belül - írja a Kotaku internetes játékmagazin. (www.kotaku.com) A filmek és korábban a játékok korhatározását is felügyelõ brit szervezet állítólag akkor lelt rá a receptre, amikor még a GTA IV tesztelése történt. Azonnal felvették a kapcsolatot a Rockstarral, hogy utasítsák a fejlesztõket: sürgõsen távolítsák el a Az egyesült államokbeli Baltimore-ban él egy kislány, aki három, hét vagy tizenkét éves korában ugyanúgy nézett ki, mint másfél évesen. Idõközben tizenhat éves lett, és még mindig imádnivaló csecsemõ. Szülei szerint Brooke egy csoda, az orvosok szerint az egész világon egyedülálló eset. A kislány egyszerûen nem öregszik, megrekedt egy tizenegy hónapos baba szintjén. Nem csoda, hogy a tudósok égnek a vágytól, hogy megfejtsék a titkát. Ez lehetõséget kínál arra, hogy megválaszoljuk a kérdést: miért halunk meg? - mondja Richard Walker, a Dél-Floridai Egyetem kutatója. A biokémikus munkatársaival együtt megvizsgálta Brooke örökítõanyagát és szöveteit. A különleges gyermek azonban nem fedi fel olyan könnyen a titkát. Walker szentül hitte, hogy Brooke egyik, az öregedési folyamatot szabályozó génje mutáción esett át. Erre azonban a vizsgálatok eredményeibõl semmi sem utal - írja a kutató a Mechanisms of Ageing and Development címû szaklapban a Süddeutsche Zeitung internetes kiadása (www.sueddeutsche.de) szerint. Egy meglepõ hozadéka azért lett a vizsgálatoknak: a kislány testi felépítése és szellemi képessége nem egyszerûen csak megrekedt a csecsemõkorszakban, hanem Megnyílt az elsõ csillagtalan szálló Akár 31 lejért is alhat a fáradt szállóvendég a világ elsõ minden csillagot - igaz szinte minden komfortot is - nélkülözõ hoteljében, ami Zürich közelében nyitotta meg kapuit. Se ablak, se tévé, se központi fûtéshûtés, de még meleg víz is alig van a svájci Sevelen városkában található Null Stern Hotelben - olvasható a The Daily Telegraph online kiadásában. (Nomen est omen - a szálló neve magyarul: Csillag Nélküli Hotel.) A vendégek alkalmasint akár hat fáradt kamionsofõrt, utazó ügynököt vagy átutazó bevándorlót is kaphatnak hálótársul, és a reggeli 7 órás ébresztõ után türelmesen sorakozhatnak a ház egyetlen zuhanyozójára 9. receptet, különben nemcsak betilthatják a játékot, de igen komoly pereknek is nézhetnek elébe. A Rockstar azonban gyorsan lehûtötte a kedélyeket, mondván szándékosan pontatlan adatokat adtak meg a receptben. Az állítást egy drogszakértõ is ellenõrizte, így a problémás tartalom benne maradhatott a játékban és a cég a várható jogi következményeket is megúszta. Ez az újabb szándékosan botránykeltõ akció azonban gazdaságilag nem szilárdította meg a Rockstar helyzetét oly mértékben, hogy a cég a recesszió negatív hatásaitól is megmeneküljön. Elbocsátották ugyanis a Rockstar New England részlege dolgozóinak 10 százalékát, amely a teljes helyi minõségbiztosítási részleg és néhány tervezõ állását érintette. A Kotaku portál forrása szerint a QA részlegnek azért kellet távoznia, mert a cég feleslegesnek tartja, hogy minden stúdiónak egy külön ilyen célra kialakított szekciója legyen. A sehány éves kislány Brooke orvosi rejtély. Tizenhat évesen hat kilót nyom, hetven centiméter magas, és tejfogai vannak. A kutatók csak ámulnak - és nem találnak magyarázatot a jelenségre. sokkal inkább azt lehet mondani, hogy különbözõ részei más-más ütemben érnek. Az agya például nem sokkal fejlettebb egy újszülötténél: bár megismeri szüleit, beszélni nem tud velük. Másfelõl annak ellenére, hogy tejfogai vannak, csontjai annyi idõsek, mint egy tízévesé, ha ahhoz képest rövidek is. Walker mindazonáltal nem adja fel. Tovább szeretne kutatni Brooke génjei között. Azt ugyan már nem hiszi, hogy megtalálja az örök élet kulcsát - arra ugyanis nemigen lehet számítani a frissen nyert adatok alapján, hogy Brooke különösen hosszú életnek nézne elébe. Testének sejtjei nagyjából ugyanolyan mértékben használódtak el, mint más tinédzsereké, ha a kromoszómákat fedõ védõsapkák hosszát veszik alapul - ezek megmutatják, hogy mennyi idõ van még hátra a halálig. Brooke-nál persze még ez sem jelent sokat.,,ahhoz, hogy meg tudjuk mondani, meddig él, jósnak kellene lenni - mondja a kislány gyermekorvosa, Lawrence Pakula. Már többször megjövendölték halálát - és õ mindannyiszor rácáfolt végül az orvosok elképzeléseire. Túlélt egy szélütést, hat nyitott gyomorfekélyt és egy citromnagyságú agydaganatot. Az utóbbinál a szülõk az orvosok tanácsára már a koporsót is megrendelték. A rák erre pedig egyszer csak eltûnt. várva. A szálló konceptuális mûvészek tervei alapján született, és nyár eleje óta fogad vendégeket. A hotel tulajdonosa a Riklin testvérpár. Mint egyikük elmondta, a,,kevesebb több mottót tûzték maguk és a vendégek elé,

10 10. Sportvilág - Humor Bajnokok találkozója az elsõ fordulóban A Professzionális Labdarúgó Liga hétfõ délelõtt elkészítette a román Liga es szezonjának a sorsolását, melybõl kiderül, hogy az elsõ fordulóban az utolsó két bajnok, a CFR és az Urziceni egymás ellen lép pályára Kolozsváron. A magát professzionálisnak nevezõ liga sorsolása közzététele után kiderül, hogy az Arges csapata még mindig az elsõ osztályban szerepel. Hiába van a csapat tulajdonosa bundázás gyanúja miatt már hónapok óta õrizetben, a román labdarúgás tisztelt vezetõi valamilyen oknál fogva nem sietnek döntést hozni az egyesület sorsáról, magyarán a kizárásáról! Nos, akkor maradjunk a sorsolásnál, amely szerint az elsõ fordulóban két rangadóra kerül majd sor. A bajnoki címvédõ Urziceni tehát Kolozsváron kezd, míg a Dinamo az õsi rivális Craiova otthonába lép pályára. A második forduló is tartogat némi izgalmat, hisz a kolozsváriak a Steauához látogatnak. Ám ezzel még nincs vége Antonio Conceicao legényei számára a pokoli szezonkezdetnek: a negyedik fordulóban ismét BukarestBen lesz fellépésük, a Dinamo vendégeként. A harmadik fordulóban a Galac ellen lazíthatnak. Nem számíthat könnyû rajtra a Steaua sem, amely az újonc Ceahlaul és a CFR után a bajnok Urzicenit fogadja, majd az ötödik fordulóban következik bajnokság örökrangadója, a Steaua-Dinamo. Elsõ forduló aug. 1. Internaþional Curtea de Argeº - Oþelul Galaþi Ceahlãul Piatra Neamþ - Steaua Kolozsvári CFR - Unirea Urziceni Rapid - Politehnica Iaºi Gyulafehérvár - FC Brassó FC Temesvár - Besztercei Gloria FC Ploieºti - Pandurii Târgu Jiu FC Vaslui - FC Argeº Universitatea Craiova - Dinamo Tizenkettedik forduló okt. 31. Rapid - Oþelul Galaþi Gyulafehérvár - Kolozsvári CFR FC Temesvár - Steaua FC Ploieºti - Ceahlãul Piatra Neamþ FC Vaslui - Internaþional Curtea de Argeº Unirea Urziceni - Universitatea Craiova Politehnica Iaºi - Dinamo FC Brassó - Pandurii Târgu Jiu Besztercei Gloria - FC Argeº Kocsis Zoltán Légiósok tömkelege a Liga1 felé Külföldiekkel erõsített a Steaua és a Rapid, a harmadik vonalból igazolt a kupagyõztes. Az átigazolási idõszak és a következõ szezonra való felkészülés javában tart a román labdarúgó élvonal csapatai számára, akik javában erõsítgetik kereteiket. A Steaua a keddi nap folyamán hivatalosan bejelentette, hogy leigazolta a bolgár Krum Bibiskovot és közel áll egy görög védõ megszerzéséhez is. Bibiskov ingyen érkezett a bolgár Litex Lovecs csapatától, ahol a tavalyi szezonban 16 gólt szerzett. A 27 esztendõs, egyszeres válogatott csatár a Levski Szófia és a Bayern München ificsapatiban nevelkedett, majd megfordult a Beroe, a Dubnica, a Maritimo és a Penafiel csapatainál. Magas, ingyen igazolható és elfogadta a eurós fizetést, tehát megfelel, értékelte a labdarúgót új csapatának elnöke. A katonacsapat a sajtó szerint közel áll a 25 éves görög Filippos Darlasz leigazolásához, aki a Panathinaikosz kölcsönjátékosaként 16 alkalommal lépett pályára tavaly a PAOK Szaloniki csapatában. A baloldali védõ egy évre kölcsönbe érkezne Bukarestbe, a Steaua eurót fizet érte. A Rapid is két légióssal erõsít, mindkét szlovén futballista ingyen igazolható és három éves szerzõdést kötött. Sead Zilic 27 éves csatár, aki korábban megfordult a Fiorentina és a Hertha csapataiban, ám sehol nem váltotta meg a világot. Darijan Matic védekezõ középpályás, 26 esztendõs és hét alkalommal szerepelt Szlovénia nemzeti tizenegyében. Mindketten a szlovén Prva Ligában játszottak tavaly: elõbbi a 8. helyen végzett Ptuj Dravában, utóbbi a 6. helyet megszerzõ Interblock Ljubljanában. Úgy tûnik, egyedül a tavalyi kupagyõztes Kolozsvári CFR tervez hosszú távra és helyez hangsúlyt (azért õk sem sokat) a hazai tehetségekre, mivel öt éves szerzõdést kötött a 22 esztendõs Paul Batinnal. A fiatal csatár a harmadik osztályból feljutó Nagybányától érkezik, ahol a tavalyi szezonban 25 gólt szerzett. Az érte kifizetett összeget nem hozták nyilvánosságra, ám a hírek szerint korábbi csapata a Iasi eurós ajánlatát visszautasította. (impulzus) Lelõtte a neki beszóló szurkolót Te vagy az, fiam? Székely bácsi hajnalban iszonyatos dörömbölésre ébred. - Te vagy az, fiam? - kérdi, de semmi válasz. Visszaalszik. Tíz perc múlva megint dörömbölnek. - Te vagy az, fiam? - kérdi ismét de megint semmi válasz. Kicsit morcosan, de megint visszaalszik. Megint dörömbölésre ébred. Erre a székely elengedi a kutyákat, felkapja a baltát és feltépi az ajtót. Aki elõtte áll, nem más, mint a fia. - Fiam, miért nem válaszoltál, hogy te vagy? - De hát én bólogattam... Házaspár A székely bácsi összeveszik az asszonnyal. Dühösen kimegy a házból és becsapja az ajtót. 10 év múlva jön csak vissza. Kérdi az asszony: - Hol voltál? Mire a székely: - Kimentem levegõzni. Kocsis és utasa Az erdei út szélén egy fiatalasszony megállít egy lovaskocsit: - Bátyám, elvinne-e Kolozsvárra? - El bizony, ugorjon csak fel! Mennek tovább, egyszercsak megszólal a kocsis: - A héten már maga a harmadik várandós asszony, akit Kolozsvárra viszek! - Nem vagyok én várandós. - De nem is értünk még oda! Erõs... Utazik a székely a vonaton. Fiatal diákok úgy tesznek, mintha nem bírnák lehúzni a vészfék fogantyúját, két kézzel belekapaszkodva színészkednek, miközben lesik az öreget. Egyszer az egyik így szól: - Tata, nem próbálja meg ezt lehúzni, mert nekünk sehogy sem sikerül? Az öreg odamegy, nekigyûrkõzik, meghúzza a vészféket, a vonat megáll. Jön a kalauz nagy mérgesen: - Ki volt?! Mire az öreg székely nagy büszkén: - Én, félkézzel! Kabát A skót papot kérdi az egyik ismerõse: - Tisztelendõ úr, meglett a kabátja, amit a múltkor elloptak? - Részben. - Hogy-hogy? - A gombjait már megtaláltam a perselyben... Részeg az úton A kocsma elõtt egy tökrészeg férfi fekszik a földön. Egy járókelõ megkérdi: - Magával meg mi történt? Hívjunk segítséget? - Á, dehogy, éppen dolgozom. Én vagyok a kocsma reklámja. Monokli Reggel a férj kérdezi a feleségét: - Remélem, drágám, semmi rosszra nem gondoltál tegnap éjszaka, amikor részegen, monoklival a szemem alatt bedõltem az ágyba... - Nem gondoltam, de amikor bedõltél az ágyba, még nem volt monokli a szemed alatt... Kérdés A rabbitól kérdezi egyik tanítványa: - Mondd, miért van az, hogy egy szegény nyomoréknak szívesebben adakoznak az emberek, mint egy szegény tudósnak? - Mert attól tartanak, hogy egyszer õk is szegény nyomorékok lesznek, de attól senki sem fél, hogy szegény tudós lesz. Orvosnál - Mondja, doktor úr, a Béres-csepptõl lehet gyerekem? - Az attól függ, asszonyom, hogy ki a béres. Verés Csörög a telefon a rendõrségen: - Halló, küldjenek kérem, egy járõrt a Nefelejcs u. 6-ba. Az asszony veri a férjét. - És ön kicsoda? A szomszéd? - Nem, én a férj vagyok. Jegygyûrû - Hogy tudtad elveszíteni a jegygyûrûdet? - korholja Kovácsot a felesége. - Csakis te vagy az oka! - feleli a férj. - Hogy-hogy? - Mert minden zsebem lyukas! Fotó - Mennyibe kerül majd a kép? - kérdi Kovács a fényképésztõl. - Azt majd késõbb mondom meg, most azt szeretném, ha mosolyogna... Esernyõ - Miért dugod egyfolytában a hátad mögé az esernyõdet? Félsz, hogy ellopják? - Nem. Félek, hogy felismerik. A kolumbiai Atletico Junior középpályása két lövéssel ölte meg az õt megsértõ szurkolót. Tragikus esemény borzolja a kolumbiai (labdarúgó) közvéleményt vasárnapi történések után: az Atletico Junior középpályása lelõtte az õt ostobának nevezõ szurkolót. Az eset Barranquillában történt vasárnap délután. A 27 éves középpályás épp autójában ült, amikor néhány szurkoló felismerte és ostobának nevezte. Florez ezt annyira rossz néven vette, hogy elõkapta pisztolyát és két golyót lõtt a szintén 27 éves villanyszerelõbe. A szurkoló belehalt sérüléseibe, Florez pedig elfutott a szemtanúk haragja elõl, akik bosszúból kövekkel kezdték dobálni az autóját. Florez végül néhány órás bujkálás után végül feladta magát a rendõrségen.

11 Hirdetés 11. * Kolozsváron kiadó egy garzon és egy 2. szobás lakás. Érdeklõdni a es telefonszámon lehet! * Eladó kétszobás lakás Zilahon a Fenyves negyedben parkirozó lehetõség biztosított, kedvezõ sozlgáltatási feltételek, a tömbházban. Érdeklõdni lehet a , illetve ös telefonszámon. * Kedvezményes nyaralási lehetõság egy a Balaton partján található nyaralóban, maximum hat fõ részére. Érdeklõdni a ös telefonszámon lehet. * Felújított kertes ház eladó Szilágysomlyón. Érdeklõdni a es vagy es telefonszámokon lehet. * Szilágycsehben, a központban eladó 2 szoba, konyha, kamara, elõszöba, pince 4 ár telekkel. Irányár euró. Érdeklõdni lehet a as telefonon. * Eladó ház Szilágysomlyón :3 szoba, konyha, fördõszoba, udvar és mellékpületekkel. Irányár euró. érdeklõdni a as telefonszámon lehet. * Megbízható, fiatal hölgy gyerekfelügyelést, takarítást vállal hosszú távra, precízunkavégzést garantálva. Érdeklódni a as telefonszámon lehet. * Garantáltan jó minõségû piros és fehér bor eladó. Ár megegyezsé alapján! Érdeklõdnia es telefonszámon lehet óra között. * Vásárolok, eladok gyûjteményekbõl bélyegeket, pénzérméket, telefonkártyákat, képeslapokat, érméket, régi okmányokat, okmánybélyegeket. Érdeklõdni a as telefonszámon lehet. * Összkomfortos családi ház eladó Budapesten, IX.ker. Tóth K. u. 25. sz. alatt. 110m 2, 3 szoba, az erkély a belsõ kertre néz. (a Dunától, a Nemzeti Színháztól könnyen elérhetõ).telefon: * Eladó szárítóban szárított jó minõségû tölgyfa deszka. Hossz 2-3 m, szél cm, vastagság 2,5-2,8 cm. Tel , Irányár 1500 lej/köbméter. * Megbizható, házias tapasztalatokkal rendelkezõ fiatal hölgy gyerekfelügyelést, betegápolást, idõsgondozást vállal. Érdeklõdni a os telefonszámon lehet. *Idõs asszony mellé felvigyázót keresünk Zilahról vagy a környékrõl. Érdeklõdni a es telefonszámon lehet, óra között. * Eladó két darab gázkonvektor és gázzal mûködõ vízmelegítõ (bojler). Érdeklõdni a ös telefonszámon lehet. * 2 szobás lakás kiadó Kolozsváron. Érdeklõdni a es telefonszámon lehet! * Kiadó tömbházlakás Szilágycsehben. Ugyanott eladó vaseszterga. Érdeklõdni a os telefonszámon lehet. * Eladó felújított kertes ház Szilágysomlyón. Érdeklõdni a , vagy es telefonszámon lehet. * Eladó/Kiadó: - 3 szobás lakás, 2 erkély, garázs, padlás, 2 fürdõszoba, hõközpont, 1 ár kerttel a Kálvineum hátánál; - 1 szobás lakás, hõközpont, pince, a Kálvineum hátánál; - 4 szobás 135 négyzetméteres, 2 fürdõvel, 2 erkéllyel és egy 32 négyzetméteres terasszal, garázzsal és pincével rendelkezõ lakás a Corneliu Coposu utca 75/B szám alatt. Figyelmébe ajánljuk a Szilágysomlyón megnyílt TIPOVID Kft offset és digitális nyomdáját, amely japán és német technikával dolgozik, csúcsminõségben és alacsony áron! Érdeklõdni lehet a 0742/ telefonon! Figyelem! Figyelem! Sarmaságon eladóak német gyármányú följavított mosógépek. Nagy választék: Zanussi, Privileg, Zanker típusokban, 1 éves garanciával. Verhetetlen áron. Ugyanitt szervíz is rendelkezésére áll. Érdeklõdni: vagy Sarmaság vasut utca 50. Órarend 12:00-19:00 ARMET DS Kft. Zilahon, a Stadion utca 38 szám alatt készít dróthálókat cinkelt drótból. Termelési áron elad: - szögesdrótot - rábichálót - keretezett hálókat - szeget - hegesztett hálót - betonvasat - és minden hasonló terméket. Kitûnõ áraink vannak! Érdeklõdjenek a vagy es telefonszámon CAROL SERVICE Autójavító mûhely és mosoda * mechanikus és villanyszerelési javítások * futószög-beállítás * mûszaki ellenõrzés * elektronikus ellenõrzés (teszter) * motorbeállítás * fékrendszer ellenõrzés és beállítása * légkondicionáló beállítása Szilágyballa 210. szám Szilágy megye. Elérhetõség: , Kapcsolattartó személy: Árpi Horgász, vadász és kemping felszerelések Zilah, December 22. (Kraszna utca) utca 39. szám Tel/Fax: , Mobil: ÚJ üzletünk megnyílt Zsibón Avram Iancu utca, Bl. G8 1. ap. Tel: EURO POP Nemzetközi és belföldi személyszállítás Naponta menetrendszerinti járatokkal közlekedik Zilahról Budapestre (a repülõtérre is). - Indulás Zilahról órakor az autóbusz-állomásról, - Indulás vissza Budapestrõl kor a Népliget buszpályaudvar 19-es peronjáról. Helyfoglalásért hívjon minket: 0260/619019, 0744/ (RO), 0670/ (HU) ÚJ ÚTVONALAK!!! Spanyolország - Madrid - 90 euró, Ausztria, Olaszország és Németország A WALEX-WMX Kft. Gépjármû-vezetõi tanfolyamot szervez A,B,C, C+E kategóriákban, 18 éves korhatárral és 21 éves korhatárral D kategóriában MAGYAR NYELVÛ vizsgázási lehetõséggel. Számítógépes gyakorlási lehetõség a cég székhelyén. Elérhetõség: telefonon. A cég titkársága a Ciobanca-kabinettel egy fedél alatt mûködik. Várjuk jelentkezésüket!

12 12. Információ Csökkent az átlagbér májusban 3,7 százalékkal 1356 lejre csökkent a nettó átlagfizetés május hónapban az Országos Statisztikai Intézet (INS) adatai szerint. A bruttó átlagfizetés hasonló arányban, 3,9%- kal 1855 lejre csökkent az elõzõ hónaphoz képest. A reálbérek változása hasonló trendet követett, az átlagfizetésbõl megvásárolható áruk mennyisége mintegy 3,7%-kal csökkent áprilishoz képest. A csökkenés lehetséges magyarázatai között a Statisztikai Intézet az áprilisban kézhez kapott húsvéti juttatásokat, illetve az általános gazdasági visszaesést említi. Egyéves összehasonlításban a nettó bér 8,7 százalékot emelkedett, míg a reálbér 2,6 százalékkal volt magasabb, mint 2008 májusában. Lemondott a nyaralásról a lakosság többsége A GfK Romania felmérésében a romániai lakosság több mint hatvan százaléka válaszolta azt, hogy nem tervez idén nyaralni menni. A legnagyobb arányban az 55 évnél idõsebbek, a falun élõk, a Moldvában és Olténiában élõk, az 1000 lejnél alacsonyabb jövedelmûek, az általános iskolát végzettek mondanak le a nyári pihenésrõl. A nyaralók kedvelt üdülõhelyei közé a romániai tengerpart (39%) és a hegyvidéki üdülõk (22%) tartoznak. A felmérést a közvéleménykutató cég egy 1095 fõs, 15 évnél idõsebb mintán készítette. Utazzon kényelmesen és biztonságosan NAPPAL a NEOCAR KFT.-vel, személyszállítás menetrend szerint naponta (hétfõ-szombat) a Zilah - Ferihegy - Budapest - Zilah útvonalon. Indulás REGGEL 8 órakor a zilahi autóbuszállomásról. Visszatérés órakor a budapesti Népliget Nemzetközi Buszpályaudvarról. Helyfoglalásért hívja a 0260/ as telefonszámot. További információkat a: Ro: 0744/607562, 0744/ Hu: 0630/ , 0630/ számokon kaphat. Köszönjük bizalmát! Románia világelsõ a szakképzett munkaerõhiányban Romániában legnagyobb a szakemberhiány a világ 33 országában készített tanulmány alapján, melyet a Manpower globális munkaerõközvetítõ cég végzett el az idei év elsõ három hónapjában, világszerte több mint 39 ezer vállalat megkérdezésével. Az egész világot sújtó válság, recesszió és növekvõ munkanélküliség ellenére nemzetközi átlagban a munkaadók egy harmada szembesül megfelelõen képzett munkaerõ hiányával egy megadott pozíció meghirdetésekor a tanulmány szerint. Románia viszonylatában pedig a válság hatásának betudhatóan ugyan 11 százalékkal 73%-ról 62%-ra csökkent 2008-hoz képest azon munkaadók aránya, akik szakképzett munkaerõ deficittel kényszerülnek szembe nézni a továbbiakban, ám így is világszinten még mindig a legsúlyosabb humán erõforrás problémákat tükrözi ez a szám, Tajvannal azonos pozíciót elfoglalva. Európai összehasonlításban Lengyelország foglalja el a második helyet 48%-os szakemberhiánnyal, õt követi Görögország (37%), Svájc (36%), Németország (35%), Norvégia, Hollandia, Belgium (19%), valamint Franciaország (18%) és Csehország (17%) zárja a sort. S.C. NUTRIVET S.R.L. Gh.Doja u. 31. sz. Forgalmaz: - csirketápot, - pulykatápot, - nyuszi tápot, - disznó/malactápot, - galambtápot, - kutya/macska tápot. Nagyobb mennyiségû megrendelés esetén ingyenesen hazaszállítjuk az árut. Telefon: 0742/ ELLENÕRIZZE EGÉSZSÉGÉT DIAGNOSZTIZÁLÁS A BIOREZONANCIA SEGÍTSÉGÉVEL - A legbiztonságosabb és korszerûbb módszer; - Fájdalom, sugárzás és rizikómentes diagnosztizálási módszer; - A teszt elvégezhetõ bármely életkorban (0-80 év, akár ez életkor felett is), valamint terhes nõknél is. TUDNI SZERETNÉD A BETEGSÉGED KIVÁLTÓ OKÁT? - Biorezonanciás teszt alkalmával választ kaphatsz minden kérdésedre és még annál többet is, - A kezelési ajánlatok 100 százalékos növényi eredetû készítmények, mellékhatás nélküliek, kezelvén a betegség okát és felerõsítve a szervezetet. Információ és programálás: Megnyitottam pszichológiai kabinetemet Zilahon a Kolozsvári úton 109 számnál, a gyógyszertár felett (str. Gheorghe Doja, 109) -pszichológiai tanácsadás és terápia gyerekeknek és felnõtteknek, - pszichológiai teszt gépkocsivezetõknek. Elõjegyzésért hívja es telefonszámot vagy érdeklõdni lehet Fuchs Réka pszichológusnál a es telefonszámon! Ingyenes apróhirdetési szelvény 15 szóig 28./2009 HOSU Szélvédõközpont GimaRom Dealer Szélvédõk és ajtóablakok árusítása, beszerelése Csomagtartók autóknak, buszoknak és kamionoknak Zilah, December 22. utca 96. szám. Tel/fax: Mob: , A szelvényt személyesen is be lehet hozni a szerkesztõségbe vagy postai úton lehet továbbítani. Kérjük nyomtatott betûvel töltsék ki a hírdetõ szelvényt, ne feledjék feltüntetni nevüket, lakcímüket, telefonszámukat. Adataikat bizalmasan kezeljük, szeretnénk elkerülni a kellemetlen meglepetéseket! Kizárólag a kitöltött szelvényt fogadjuk el, és csak magánszemélyektõl..

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

Székely Támadt Vár Séta Lilike szamárral gyerekeknek 14:00 19:00 Kicsi kör és nagy kör a kedvenc szamarad hátán

Székely Támadt Vár Séta Lilike szamárral gyerekeknek 14:00 19:00 Kicsi kör és nagy kör a kedvenc szamarad hátán Dátum Óra Míves Emberek Sokadalma Programtervezet Helyszín Július 29. péntek 9:00 Fórum: Míves Emberek Sokadalma 1. nap Hagyományaink: A hagyományaink, a népművészet és a kézművesség szerepe a kulturális

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11.

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11. 2010. NOVEMBER 11. (CSÜTÖRTÖK) 15.00-17.00 Nemcsak a húszéveseké a világ! Örökifjak bálja zenél a Seres Duó zártkörû rendezvény helyszín: Aranytíz, Lovagterem, 18.00 Reitter Ferenc Díjátadó Ünnepség A

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, október

Szakmai beszámoló. Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, október Szakmai beszámoló Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, 2016. október 7-8-9. Az Európa a polgárokért program támogatásával 2016. október 7-8-9-én az Európa jövője Az euroszkepticizmus és az aktív

Részletesebben

XII. Őrségi Tökfesztivál

XII. Őrségi Tökfesztivál XII. Őrségi Tökfesztivál 2015. szeptember 25-27. Szeptember 25. (péntek) Őriszentpéter 10 00 Töktermesztői konferencia Helyszín: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Siskaszer 26/A Nagyrákos 18 00 Egyszer

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

2011. évi rendezvénynaptár

2011. évi rendezvénynaptár 2011. évi rendezvénynaptár JANUÁR 12. Doni megemlékezés 21. Magyar Kultúra Napja 22. Német Nemzetiségi Nap 28. FEBRUÁR 1. Meseszínház - Kabóca Bábszínház 11. 12. Valentin napi party Kultúrház 26. Farsangi

Részletesebben

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14.

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14. XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI 2013. július 7-14. A hét eseményei: 2013. július 7. vasárnap 10,00 Tábornyitó istentisztelet a református templomban - Közreműködnek:

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016.

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. 1. sz. melléklet JAVASLAT A VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. Készítette: Radics Zoltánné intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek Nemzeti Ünnep: 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc

Részletesebben

Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál augusztus 18-tól 20-ig

Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál augusztus 18-tól 20-ig Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál 2016. augusztus 18-tól 20-ig Évtizedek óta hagyományosan az augusztus 20-ai hétvégén 2-3 napos rendezvénysorozatot szervez intézményünk, a Lamberg-kastély

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

A BÁNYÁSZ-KOHÁSZ-ERDÉSZ TALÁLKOZÓ PROGRAMJA

A BÁNYÁSZ-KOHÁSZ-ERDÉSZ TALÁLKOZÓ PROGRAMJA A TALÁLKOZÓ VÉDNÖKEI WARVASOVSZKY TIHAMÉR, Székesfehérvár polgármestere Dr. TOLNAY LAJOS, az OMBKE elnöke Dr. PETHÕ JÓZSEF, az OEE elnöke Dr. FORGÓ BÉLA az ALCOA-KÖFÉM Kft. vezérigazgatója A BÁNYÁSZ-KOHÁSZ-ERDÉSZ

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Hírlevél május havi programajánló

Hírlevél május havi programajánló Makó és Térsége Tourinform Iroda kiadványa Hírlevél 2010 május havi programajánló 2010. április 24-én jelenik meg Makó régi képeslapokon című könyv. A könyv civil kezdeményezésre, a városban élő képeslap

Részletesebben

ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 4090 Polgár, Barankovics tér 6.

ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 4090 Polgár, Barankovics tér 6. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 4090 Polgár, Barankovics tér 6. AZ ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE Készítették: Radics Zoltánné intézményvezető Ferenczné Fajta Mária

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei, valamint a lakosság civil szerveződéseinek 2012. évi kulturális és rendezvényi

Részletesebben

Lengyelország szubjektíven Polska subiektywnie Kiállítás Egerben

Lengyelország szubjektíven Polska subiektywnie Kiállítás Egerben Lengyelország szubjektíven Polska subiektywnie Kiállítás Egerben Újabb kiállítás nyílt 2012. június 22-én, pénteken, Egerben Lengyelország szubjektíven Múlt és jelen címmel. A Magyarországi Lengyelség

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19.

Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19. Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19. időpont Szolnoki Művésztelep (kemence) Szolnoki Művésztelep (színpad) Kossuth-tér 7.00 Kemence felfűtése 9.00 Magyarok vásárának kezdete,

Részletesebben

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek 219 ESEMÉNYNAPTÁR Kiemelkedő közművelődési, amatőrművészeti események 2006-ban Információ: Magyar Művelődési Intézet, 1011, Corvin tér 8. Telefon: +36-1-201-5053, fax: +36-1-201-5764, e-mail: esemeny@mmi.hu

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP

II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP GYSI II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP NEMZETKÖZI UTÁNPÓTLÁS LABDARÚGÓ TORNA GYÖNGYÖS 2010. június 18-20. II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP 2010 NEMZETKÖZI UTÁNPÓTLÁS TORNA GYÖNGYÖS 2010. JÚNIUS 18-20. Szeretettel meghívunk

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

XI. Őrségi Tökfesztivál

XI. Őrségi Tökfesztivál XI. Őrségi Tökfesztivál 2014. szeptember 26-28. Szeptember 26. (péntek) Őriszentpéter 10 00 Fókuszban a töktermesztés, konferencia Helyszín: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Siskaszer 26/A Nagyrákos 18

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa 2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa Amatőr és Profi Meghívásos Nyílt Verseny VERSENYKIÍRÁS A verseny célja: - a 2014 évi RKSZ II. önvédelmi Nemzetkőzi Kupa bajnoki címek eldöntése - a Magyar és Nemzetkőzi

Részletesebben

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016 HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016 Időpont Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja Január 19. Vasúti emlékmű A németek kiűzésének napja, megemlékezés Német Nemzetiségi Január

Részletesebben

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7.

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7. PREVENT ART 2. Programok és Módszervásár a józanságért 2011. ÁPRILIS 7. ANGYALFÖLDI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMISMERTETŐ A XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofit Kft. Iránytű Ifjúsági Információs

Részletesebben

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/ A szerkesztôség e-mail címe: derekegyhazihirek@gmailcom Telefon: Napközben a helyi lakosok által összeadott eszközökből és tárgyakból készített retrokiállítást bárki megtekinthette a Művelődési Házban

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

CURRICULUM VITAE SZEMÉLYES ADATOK: Név: Fazakas Mihály Születési adatok: 1978. április 3. / Sepsiszentgyörgy Cím: Str. Oltului nr. 41 bl. 28. sc. H. ap. 2, cod. 520027, Sf. Gheorghe (, Romania Telefon:

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Ny rbætor VÆros 2014. Øvi K zm vel døsi RendezvØnyterve Nyírbátor Város 2014. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23.

Részletesebben

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek" Zm. Szövetség klubjai részére

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek Zm. Szövetség klubjai részére PROGRAMJAINK: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. Tel: 92/314-120, Fax: 92/815-522 E-mail: info@kereszturyamk.hu Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. 05. 06. 07. 09. 12. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november

Részletesebben

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény.

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Kedves Lakók, Szülők, Gyerekek! A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Alaptevékenysége az iskoláskorúak általános iskolai oktatása, napközi otthonos ellátásuk, a gyermekek, fiatalok,

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A lakosság etnikai összetétele 30000 25000 20000 15000 Románok Magyarok Szászok 10000 5000 0 1910 1930 1948 2002 2011

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Kallós Zoltán Alapítvány oktatási tevékenységei

Kallós Zoltán Alapítvány oktatási tevékenységei Kallós Zoltán Alapítvány oktatási tevékenységei A Kallós Zoltán Alapítvány 1992. november 20án alakult. Első tevékenységei között nyári népművészeti táborok szervezése szerepelt. Tábori programjaink minden

Részletesebben

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Téma 2009. április 20-25. Időpont, helyszín Ökolábnyom kiállítás FairTrade=Fenntartható kereskedelem (interaktív foglalkozás) Elsősegély verseny Látogatás

Részletesebben

Hagyományőrző programok 2008 T IKT. SZ SSZ. INTÉZMÉNY A PÁLYÁZAT CIME. L Szt. György. erények üzenete a mának július 7-13 Libán tető

Hagyományőrző programok 2008 T IKT. SZ SSZ. INTÉZMÉNY A PÁLYÁZAT CIME. L Szt. György. erények üzenete a mának július 7-13 Libán tető Hagyományőrző programok 2008 T IKT. SZ SSZ. INTÉZMÉNY A PÁLYÁZAT CIME A PÁLYÁZAT KÖTSÉGEK IGÉNYELT MEGITÉLT HELYE IDŐTARTAMA ÖSSZESEN E A lovagrendi értékek és L Szt. György erények üzenete a 2915 1 Lovagrend

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.)

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Program:

Részletesebben

Bukovinai Találkozások

Bukovinai Találkozások Program tervezete és szabályai Bukovinai Találkozások XXIII. Nemzetközi Foklórfesztivál Lengyelország Pi³a, Jastrowie Ukrajna Csernovic Románia Câmpulung Moldovenesc Magyarország Bonyhád Szlovákia Turèianske

Részletesebben

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra Előzetes könyvtári programok június 2., hétfő 11.00 Hahó, könyvtársak! Megyei olvasásnépszerűsítő játék szóbeli döntője. A vetélkedő győztesei, összesen 45 gyermek egyhetes balatoni táborozáson vehet részt

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2010. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény elsődleges, a 2010. évre szóló feladata az alábbi gyűjteményegységek leltározásának folytatása, állagmegóvása,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és júniusi programjainkat ajánljuk figyelmébe, külön felhívnánk figyelmét a MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁRA! Programok: Múzeumok

Részletesebben

III. Alsószeli Jurta Napok Kulturális Fesztivál és Nyári Szabadegyetem

III. Alsószeli Jurta Napok Kulturális Fesztivál és Nyári Szabadegyetem III. Alsószeli Jurta Napok Kulturális Fesztivál és Nyári Szabadegyetem 2007. június 29 július 1. Tisztelt Hölgyem / Uram! 2007. június 29 - július 1. közt, immár harmadik alkalommal, a Zele törzs és az

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit a Dávid Gyula születésének századik évfordulója alkalmából rendezendő koncertekre, 2013. május 2. és május 9. között

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre Készítette: a PIGYÖ képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó a Pigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

XV. évfolyam - 3. szám Kezdetben sok érdeklődő volt, de sajnos csak érdeklődtek. Többen mondják ma is, hogy szeretnének jönni néptánc oktatásra. Erre én mindig felteszem a kérdést az órákon: Itt vannak,

Részletesebben

Gyõr-Moson-Sopron Megye

Gyõr-Moson-Sopron Megye Közmûvelõdési Programok Tájoltatásának Programfüzete Gyõr-Moson-Sopron Megye Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 9022 Gyõr, Czuczor Gergely utca 17. Tisztelt Polgármester! Kedves Közönség!

Részletesebben

Kedves Hímző Alkotó! A találkozó célja:

Kedves Hímző Alkotó! A találkozó célja: Kedves Hímző Alkotó! A Hagyományok Háza támogatásával 2017. május 12-13-án szervezzük meg az Országos Hímző Találkozót és Továbbképzést. Ennek keretében nyílik meg Dr. Illés Károlyné, Népi Iparművész,

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRR SZÖVETSÉG

ORSZÁGOS POLGÁRR SZÖVETSÉG ORSZÁGOS POLGÁRR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 14-334 13-863 Forgatókönyv az Országos Polgárr Napra Az Országos Polgárr Szövetség

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL 2013. szeptember 6 8. Gasztronómiai és Kulturális Rendezvény 2013. szeptember 06. péntek Helyszín: Kikötő, Szabadtéri színpad 20:00 Románia Magyarország Világbajnoki selejtező mérkőzés

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november 20-ig. XV. Könyvszalon

Részletesebben

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom Március 15 Ünnepi szentmise Ünnepi megemlékezés, centenáriumi megnyitó Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 22 Jubileumi Missziós Keresztút 13,00 Útvonal: Plébánia,

Részletesebben