28. Érettségi. Szilágyság/28. A fontos tízezer! július oldalon 5. oldalon 7. oldalon 3. oldalon Semmibe veszik a magyart

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "28. Érettségi. Szilágyság/28. A fontos tízezer! 2009. július 10. 3. oldalon 5. oldalon 7. oldalon 3. oldalon Semmibe veszik a magyart"

Átírás

1 Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Érettségi Kifüggesztették hétfõn az idei érettségi eredményeit az illetékes vizsgaközpontok. A frissen vizsgázott diákoknak hat órája volt arra, hogy eldöntsék: elfogadják az érdemjegyeket vagy élnek a fellebbezés jogával. Fellebbezni ugyanott lehetett este 8 óráig, ahol az érettségi vizsga folyt. Bár a tanügyminisztérium csak néhány órát engedélyezett a panaszok iktatására, azok elbírálása több napot is igénybe vehet. A dolgozatok fölülbírálása július 7-e és 8-a között történt meg, a végleges eredmény közzétételére július 9-én kötelesek a középiskolák. Szúrópróbás ellenõrzésre készül Ecaterina Andronescu oktatásügyi miniszter, mert nagy eltérés mutatkozik a különbözõ megyékben elért érettségi eredmények között. A vasárnap közzétett eredmények szerint több mint 30 százalékkal nagyobb a sikeresen érettségizõk aránya például a listavezetõ Mehedinþi megyében, mint a sereghajtó Galac megyében. A magyarlakta megyék érettségi eredménye is a gyanúsan jó kategóriába tartozik. A nagy eltéréseket az illetékesek azzal magyarázzák, hogy még mindig nem biztosított kellõképpen a vizsgafegyelem, vannak engedékenyebb és szigorúbb vizsgaközpontok. A száz százalékhoz közeli teljesítmények azonban semmiképpen sem lehetnek reálisak. Szilágy megyében Rozs Rita tanfelügyelõ adatai szerint diák iratkozott be az érettségire. Közülük sikeresen vizsgázott, 220 diák nem érte el az átmenõ jegyet egy vagy több tantárgyból. Ez a megyénkben szokásos átlagnak felel meg, hiszen 88,14%-os sikerrõl beszélhetünk. Az általános jegyek megoszlása azt jelzi, hogy egyre felkészültebbek a diákok. Mindenik tantárgyból legalább hatos jegy volt szükséges ahhoz, hogy a jelentkezõ megkapja az érettségi diplomáját. A jegyek megoszlása: között 79 diák; között 440 diák; között 772 diák; 9-10 között 848 diák; 10-es általánost 8 diák ért el. Ez azt jelenti, hogy a diákok majdnem 68%-a nyolcas átlagon felül teljesített. Magyar nyelven 389 diák érettségizett. A két zilahi vizsgaközpontban összesen 283 tanuló vizsgázott nem csak Zilahról, hanem Szilágycsehbõl is. Itt 21 diák nem ért el átmenõ jegyet román nyelv és irodalomból. 16 diák matematikából, 3 magyarból, 1 diák pedig a választott tantárgyból kapott elégtelen osztályzatot. 31 diáknak tehát nem sikerült az érettségije. A szilágysomlyói vizsgaközpontban 106 diák mérettetett meg, közülük 18 nem tudott megfelelni a követelményeknek. A megyei összesítés szerint a 389 vizsgán megjelent diák közül 49 nem tudott megfelelni a követelményeknek. Közülük 41-en román nyelv és irodalomból írtak elégtelen osztályzatú dolgozatot. A magyar diákok esetében a sikeresen vizsgázók aránya 87,4%, tehát nem tér el lényegesen a megyei átlagtól. A magyar diákok között nincs 10-es átlaggal érettségizett tanuló. Az általános jegyek megoszlása: között 124 diák; között 118 diák; között 86 diák; között 14 diák. A diákok 62,2%-a teljesített nyolcas átlag fölött. Kedden délelõtt az óvások elbírálása történt. Több mint 200 óvást nyújtottak be a 3. oldalon 5. oldalon 7. oldalon 3. oldalon Semmibe veszik a magyart A látszat szerint a magyar lakosság értesítése, felvilágosítása nem célja a jelenlegi vezetõségnek. Ezzel akár azt is kijelenthetjük, hogy a magyar lakosság információhoz való joga sérül. Domokos Géza életmûve, életpéldája örökké velünk marad Domokos Géza a magyarság számára nem múlt, hanem jelen: életmûve és életpéldája által õ itt van velünk, itt van velünk ma is, Erdélyben diákok, nagyrészt matematikából, mintegy 96- ot, és román nyelv és irodalomból 68-at. Magyar nyelv és irodalomból mindössze 3 óvás érkezett. A végleges eredményeket lapzárta után, csütörtökön hozta nyilvánosságra a tanfelügyelõség, de az elõzetes arányokon lényeges változás nem történik. Józsa Lószló Ifjúsági hétvége Sarmaságon Az elsõ ilyen program (amely tudomásom szerint a Szilágyság más rendezvényeinek programjában még nem szerepelt) a,,nézd csak mi lötyög ott! nõi focikupa volt. A fontos tízezer! A kiadó várja az adatlapokat a decemberben megjelenõ kiadvány szereplõitõl Készül az új ERDÉLYI MAGYAR KI KICSODA kézikönyv, amely a romániai magyar közösség minden olyan tagját számba veszi, aki cselekvõ részt vállalt nemzetiségünk életében. A most készülõ harmadik kiadás célja továbbra is az, hogy idõrõl idõre bizonyítsa: az élet legkülönbözõbb területein élnek és dolgoznak olyan honfitársaink, akik tevékenységükkel hozzájárultak nemzeti identitásunk megõrzéséhez, közösségünk gazdagításához, építéséhez, kulturális értékeink megóvásához és gyarapításához, illetve kiemelkedõ egyéni sikereket értek el. Elsõdlegesen a politika, közélet, egyházak, tudományok, oktatás, irodalom, mûvészetek, közmûvelõdés, sajtó, sport, üzleti élet területén kimagasló teljesítményt nyújtó személyiségek életrajzi adatait tartalmazza. Ezért a szerkesztõk fontosnak tartják azokat az életpályákat, amelyek maradandó mûvekhez kapcsolódnak: legyen az irodalmi vagy mûalkotás, tudományos munka, de azokat is, amelyek eddig nem váltak közismertté, ám a mindennapi helytállás, az önzetlen közösségi feladatvállalás példái. Nehéz lenne eldönteni, mi fontosabb közösségünk életében: a tudományos vagy mûvészeti értékek megalkotása, a sporteredmények felmutatása, vagy a lelkiismeretesen végzett, eredményes pedagógusok, lelkészek, orvosok, újságírók, politikusok, közéleti tisztségviselõ k, munkahelyteremtõ vállalkozók, közösségformáló civil aktivisták hétköznapi helytállása. Az ERDÉLYI MAGYAR KI KICSODA nem kíván különbséget tenni, nem kíván rangsorolni. Jellegénél fogva nem értékel, szándéka a közösségünk számára fontos embertársaink minél teljesebb számbavétele. A könyv szerkesztõi azzal a kéréssel fordulnak Önökhöz, hogy szerénységüket félre téve, mielõbb töltsék ki a jelentkezési adatlapot, és ezáltal biztosítsák szócikkük helyét a fontos tízezer erdélyi magyar között. Kiemelt helyet szeretnénk biztosítani az elmúlt tíz évben, az élet különbözõ területein eredményesen színrelépõ fiatal nemzedék tagjainak. Juttassák el a Ki Kicsodába való bekerülés hírét a környezetükben élõ fontos személyekhez, ismerõseikhez is. Az elõzõ kiadások szereplõit is arra kérjük, töltsék ki adatlapjukat, hiszen szócikkük bizonyára nagyon sok elévült adatot tartalmaz. Ne feledjék, az ERDÉLYI MAGYAR KI KICSODA a benne szereplõ személyiségek szócikkébõl áll össze, a szócikkek szerkesztéséhez pedig az Önök által kitöltött adatlap nélkülüzhetetlen. Ezért arra kérjük a decemberben megjelenõ harmadik kiadás potenciális szereplõit, segítsék munkánkat, töltsék ki mielõbb a adatlapjukat. Ezt legegyszerûbben a honlapon tehetik meg, az oldalon minden szükséges információt megtalálnak. Jelentkezni postai úton is lehet, keressék kinyomtatott adatlapjainkat, melyeket minden intézményhez igyekszünk eljuttatni. Együttmûködésüket köszönjük! Stanik István fõszerkesztõ

2 2. Közérdekû Ne feledjük el felköszönteni szeretteinket, rokonainkat, ismerõseinket névnapjukon! július 10., péntek: Amália július 11.., szombat: Nóra, Lili július 12.., vasárnap: Izabella, Dalma július 13.., hétfõ: Jenõ július 14.., kedd: Stella július 15., szerda : Henrik, Roland július 16.,csütörtök: Valter Hasznos telefonszámok Zilahi rendõrség Zilahi közösségi rendõrség Romtelecom tájékoztató Romtelecom hiba bejelentõ Gázelosztó Electrica diszpécser EON Gaz diszpécser non stop Zilahi megyei kórház Prefektúra Megyei tanács Fogyasztóvédelmi hivatal Autóbusz állomás Atlassib autóbusz állomás Balesetbejelentés magyarul is Magyar nyelvû kitöltési útmutatót kínálnak a romániai magyar gépkocsivezetõknek a nyelvijogok.ro honlap mûködtetõi ahhoz a forma-nyomtatványhoz, amelyet a kisebb, személyi sérüléssel nem járó balesetek esetén a jármûvel vezetõinek ki kell tölteniük. Július 1-tõl életbe lépett új szabályzat értelmében a kisebb, személyi sérüléssel nem járó balesetek esetén a gépkocsivezetõk közös bejelentése elég a kárrendezéshez, nincs szükség rendõrségi jegyzõkönyv készítésére. A formanyomtatvány pontos kitöltése alapján állapítják meg a biztosítótársaságok a balesetben résztvevõk felelõsségét, és az érvényes szerzõdések alapján rendezik a kártalanítást. Az új formanyomtatvány az európai szabványoknak felel meg, és számos ponton eltér a megszokott romániai adatlapoktól. Hibás adatközlés esetén érvényét vesztheti a formanyomtatvány, vagy éppen a kárrendezés válik lehetetlenné. Az kerül hátrányba, aki ismerethiány miatt nem tudja az adatlapot az elõírt pontossággal kitölteni. A nyelvijogok.ro segíteni kíván a szakkifejezések, alapfogalmak magyar megfelelõjének azonosításában. Szilágyság Közéleti, közmûvelõdési hetilap Július 11, Szombat 08:00 Horgászverseny kezdete, nevezesek Helyszín: kárásztelki halastó 08:30 Vendégek fogadása Helyszín: a Kémeri és a Kárásztelki Polgármesteri Hivatal 09:30 Vállalkozók találkozója Helyszín: kárásztelki kultúrotthon 10:00 Toborzó Kémeren mazsorettek és táncosok felvonulásával 10:30 Toborzó Kárásztelken mazsorettek es táncosok felvonulásával 11:30 I. és II. világháborús hõsi halottak emlékmûvének szentelése Helyszín: kárásztelki templomkert 12:30 Mazsorettek felvonulása Kémeren és Kárásztelken 08:30-11:00 Italminták leadása-nevezése a szilágysági pálinkák vetélkedõjére A bográcsfõzõ verseny kezdete Helyszín: Vízválasztó. Az italmintákat a polgármesteri hivatalokban vagy a Vízválasztónál lehet leadni. 13:30-24:00 Szomszédok baráti kézfogása zenével, tánccal, vidámsággal a Vízválasztónál. 13:00 Kárásztelek és Kémer polgármesterei ünnepi köszöntõje 13:15 A berettyószéplaki BEBI FACE mazsorett és tánccsoport színpadi bemutatója 13:45 Kárásztelki és kémeri fiatalok köszöntõje énekkel, tánccal, vidámsággal 14:45 Marosán Csaba magyar népdalokat énekel 15:00 A pálinkák vetélkedõjének eredményhirdetése 15:20 A mezõtelegdi Pacsirta néptánccsoport 15:40 Illegetõk sarmasági néptánccsoport elõadása 16:00 Barátságos kispályás foci elszármazottak, vállalkozók, politikusok, testvértelepülések és házigazdák Erkölcsi bizonyítvány Július 2-tól kezdõdõen kizárólag fizetségért adják ki az erkölcsi bizonyítványt (cazier judiciar). A június 14-én kelt 70-es számú sürgõsségi kormányrendelet elõírja, hogy megszûnik a sürgõsségi iratintézés, melyért 10 lejt kellett fizetni, ehelyett normál eljárás szerint ugyancsak 10 lejért, 3 napon belül adják ki az igénylõknek a bizonyítványt. Az erkölcsi bizonyítvány igényléséhez 1 lejes, postán beszerezhetõ fiskális bélyeg szükséges. Nyelvtörvény és az EU Az EU Bizottság nem reagál a múlt héten elfogadott szlovák nyelvtörvényre - tudta meg a Magyar Távirati Iroda. Az EU végrehajtó testülete szerint nem illetékesek a témában. A szlovákiai Magyar Koalíció Pártja és magyarországi politikusok azért bírálják a nyelvtörvényt, mert szerintük korlátozza a kisebbségek anyanyelv-használati jogait. (mr1) Kiadja a PRO SZILÁGYSÁG Egyesület Szerkesztõ: JÓZSA LÁSZLÓ Fõmunkatárs és mûszaki szerkesztõ: MÁTÉ JÓZSEF Kémer-Kárásztelek Kárásztelek-Kémer Falunapok 2009 Programtervezet Program Július 17, péntek a Szilágysomlyói Tanulók Klubja szervezésében IX.,,La Fântâna Dorului nemzetközi folklórfesztivál Július 18, szombat a Silágysomlyói Városi Napok hivatalos megnyitója a Polgármesteri Hivatal nagytermében, a meghívottak fogadása óra: a nagyhídon felállított színpadon megkezdõdnek a programok - a megjelentek üdvözlése - a,,promenada fuvósok mûsora - a somlyói sportolók díjazása - a Szilágysomlyói Mûvelõdési Központ könnyûzenei együttesének a,,whispernek mûsora részvételével. Nevezés és sorsolás 16:20 A dobai citerazenekar tövisháti népdalcsokra 16:50 Terbete zilahi néptánccsoport 17:20 Sárvízmenti magyar népdalokat énekel Szecsõdi Rita népzenei elõadómûvész Soponyáról 17:45 A mezõtelegdi Pacsirta néptánccsoport 18:00 Román népzene és néptánc a Spiriduºii Valcãului néptánccsoport, valamint Alexandra Chira és Andrea Chisãliþã elõadásában 19:00 Terbete zilahi néptánccsoport 19:15 Fúvózene a Mezõfényi Ifjusági Fúvózenekar elõadásában 20:30 Díjkiosztás, eredményhirdetés 21:00 Román könnyûzene-énekes 21:40 Mohácsi Brigitta erdélyi könnyûzenei-énekes 22:30 Pacsirták - mulatós és könnyûzene, Magyarországról 23:15 Torres Dani - megasztár elõadó 24:00 Tüzijáték 24:10 Szabadtéri mulatozás a Topsound szórakoztatása mellett Egésznapos programok: -kirakodó vásár; -sörsátrak; -bográcsozás; -kolbászsütés; -horgászverseny; -foci; -kismotoros ügyességi vetélkedõ; -légcsúzda gyerekeknek; -játszóház; -kötélhúzás; -lovaglás. A helyszínre és a hazaszállítás autóbusszal, a két község központjából történik óránként díjmentesen: 01:00 óráig. Városnapok Szilágysomlyón Szilágysomlyó Polgármesteri Hivatala, Szilágysomlyó Város Tanácsa szervezésében 17. Szilágysomlyó Városi Napok július a,,control Dance Group modern táncokat mutat be - a,,desperado,,,cargo és,,iris együttesek mûsora tûzijáték Július 19., vasárnap óra, - egyházi megemlékezés az elhunyt somlyóiakról - kóruskoncert - a Somlyói Mûvelõdési Központ Silvania népi táncegyüttesének mûsora - a Szilágysomlyói Tanulók Klubja által bemutatott gyermekmûsor - a Zilahi Porolissum népi zenekar kíséretében román népi elõadómûvészek A napok keretében különbözõ sportversenyekre is sor kerül. Területi szerkesztõk: VARGA D. ISTVÁN -Szilágycseh, OLÁH MIKLÓS - Kraszna Szerkesztõség és kiadóhivatal: Zilah Kossuth u. 33. Telefon: vagy 0788/ Nyomtatás: ColorPrint S.A. nyomda, 4700 Zalau 22 Decembrie nr. 66; tel/fax: 0260/ Felelõs vezetõ: MAJOR ISTVÁN igazgató. és ISSN * A névvel vagy névjeggyel ellátott írásokért szerzõik felelnek, azok nem mindig tükrözik a szerkesztõség véleményét is Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! A szerkesztõség (helyszûke miatt is) fenntartja a jogot a cikkek rövidített formában való közlésére. Névtelen leveleket nem közlünk, ezekre nem válaszolunk. A borítékra kérjük felírni a feladó pontos nevét és címét. Pontos cím és név esetén jeligével ellátott írásokat is közlünk.

3 Közéletünk 3. Újabb halasztás útügyben Egyelõre elmarad a Csucsa-Kraszna- Varsolc közötti országút helyreállításának munkálata. A közbeszerzési pályázat eredményhirdetését megóvta az osztrák Strabag cégcsoport, és a fellebbezéseket Teherforgalom Minden rémhír ellenére sem terelik a Kraszna utcára a teherforgalmat, még akkor sem, ha elkészül a Zilahot elkerülõ terelõút! Sojka Attila alpolgármester arról biztisított, hogy amíg õ hivatalában marad, addig a városon áthaladó teherforgalom nem megy át a Kraszna utcán. Nem tudni honnan szabadult el ez a rémhír, mindenesetre teljesen alaptalan. A terelõút elkészülte után is marad elég lehetõség, hogy ezt elkerüljék. Csatornázás Újabb öt utcában kezdték meg a héten a csatorna- és vízhálózat felújítását tudtuk meg Sojka Attila alpolgármestertõl. A forgalomkorlátozások és a közlekedés kényelmetlenségei miatt elõzetesen is a lakosság megértését és türelmét kéri. A Cringului és a Lupului utcában a vízhálózaton dolgoznak. Az Ady Endre, a Május 1. utcában illetve a Sarmáson a cstornarendszeren dolgozik a kivitelezõ cég. A munkaügyi miniszter leváltását követelik az oktatási szakszervezetek amiatt, hogy a korábbi megállapodás ellenére a várhatóan õsszel elfogadandó egységesített közalkalmazotti bérrács 40 százalékkal fog csökkenni. A munkaügyi minisztérium illetékesei nemrég jelentették be, hogy a korábban rögzített szorzószám-értékeket átlagosan 40 százalékkal kell csökkenteni, különben nem lesz elég pénz a fizetések folyósítására. Az oktatási szakszervezetek azt kifogásolják, hogy a korábbi megállapodás szerint a pedagógusoknak a bruttó minimálbér 3,5-, illetve 9,2-szeresét kellett volna kapniuk munkaviszonyuk, végzettségük és besorolásuk függvényében. A szakszervezetek szerint a megszorítás következtében a szorzók 2 és 7,6 közötti értékre csökkennek, ami azt jelenti, hogy a pedagógusok bérei a jelenlegihez képest nem nõnek, és a közalkalmazottak között õk lesznek a legalacsonyabb bérezésûek. A szakszervezetek ezért azt kérték Mircea Geoanã PSD-elnöktõl, hogy vonja meg pártja a politikai támogatást Marian Sârbu munkaügyi minisztertõl. Zilahi hírek elbíráló országos bizottság helyt adott az óvásnak. Marc Tiberiu tanácselnök az egyik helyi napilapnak adott nyilatkozata szerint a bizottság döntése ellen a bírósághoz fordultak jogorvoslatért. Ha a bíróság helybenhagyja a A rovarírtás folytatódik A polgármesteri hivatal közleménye szerint ezen a héten folytatták a rovarirtási tevékenységet. Az áprilisban és május elején megkezdett szúnyogirtás második szakaszát is a Coral Kft végzi. A héten a magángazdaságokat szórták be e levegõbõl rovarirtó szerrel. Július között pedig a közterületeken folytatnak rovarírtási tevékenységet, ezúttal gyalogosan. A polgármesteri hivatal felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy senkinek ne engedélyezze a rovarírtást, aki nem rendelkezik a Ploiesti-i Coral cég és polgármesteri hivatal megbízólevelével és a cég egyenruhájával. Történtek visszaélések. Parkolóhelyek A megyeközpontban 479 új parkolóhelyet létesítettek a következõ helyszíneken: - Május 9 utca (Fortuna üzletközpont elõtti út) 7 új fizetéses parkolóhely; - Unirii téren 22 új fizetéses parkolóhely; - A Fenyves negyedben 236 új parkolóhely és 24 fedett hely az ottlakók számára; Újból becsapott tanárok Az egységes közalkalmazotti bérezési rendszer eredeti formája szerint az egészségügyben és az oktatásban dolgozók lettek volna a nyertesei a béregységesítésnek. A fõ vesztesek közé tartoznak a bírák, az ügyészek és a diplomaták, akik kevesebbet kerestek volna, bizottság határozatát, akkor újra meghirdetik a versenytárgyalást. Ha megszületik a pályáztató számára kedvezõ végleges ítélet, azonnal megkezdik a munkát. De ez a huzavona hónapokkal késlelteti a munkálatok megkezdését. Nagy a tét, hiszen egy nagyjából 25 millió eurós beruházásról van szó. A Csucsa-Kraszna-Varsolc közötti országút évek óta járhatatlan a személyautók számára. Tönkretették a tonnás sóderszállító teherautók. Az országút teljes hossza több mint 37 km. Ebbõl Szilágy megyében mintegy 30 kilométernyi utat kell teljesen újjáépíteni. Kolozs megyében a 7,6 kilométernyi szakasz felújítását a Kolozs Megyei Tanács állja. A Szilágy megyei tanács elnöke az út felújítása kapcsán 50 ideiglenes új munkahely teremtésére számít a térség lakossága számára a munkálatok idõtartamára. De a megfelelõ utak szerint fellendíthetik a térség gazdasági fejlõdését, és a becslések szerint legalább 20 befektetõ jönne a térségbe, akik akár 320 állandó munkahelyet teremtenének. Ezen kívül a jelentõsen megnövekedett idegenforgalom is növelheti a térség gazdasági erejét. - Astrei-sétány 34 új parkolóhely az ottlakók számára; - Sf. Vineri utcában 150 új parkolóhely. Szemétgyûjtés A héten kiosztották a magánházakban lakók számára is a szelektív hulladékgyûjtésre szánt 120 literes ûrtartalmú mûanyagzsákokat. Kérik a lakosságot, hogy ezekbe külön gyûjtsék a mûanyag és külön a papíralapú hulladékot. Havonta egyszer, a szemételhordási napon tegyék ki a zsákokat a járdára. A köztisztasági vállalat alkalmazottai külön tárolják ezeket, és helyette más zsákokat adnak a házak tulajdonosainak. Mindenki kap majd havonta egy ilyen zsákot. Római Napok A polgármesteri hivatal közleménye szerint július 31 és augusztus 2. között tartják az idén a város római ünnepségeit. Az elõzetes program szerint július 31-én a városnapok hivatalos megnyitója után a szokásos rendezvények következnek: könnyûzenei koncertek, sportvetélkedõk, az aranylakodalmasok kitüntetése, stb. Augusztis elsõ napjaiban a római kor kerül elõtérbe harci játékokkal, és korhû elemekkel fûszerezve. mint most. Emil Boc miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kormány még nem döntött a szorzószámokról, várhatóan csak õsszel kerül sor azok véglegesítésére. Az oktatási szakszervezetek kilátásba helyezték, hogy általános sztrájkba lépnek a szeptemberben kezdõdõ tanévkezdéskor, ha addig a kormány nem tér vissza a korábbi megállapodásban rögzített értékekhez. (mti) Semmibe veszik a magyart Nem volt etnikai tisztogatás jelentették ki a kormánykoalíció pártjai, miután minden szakmai eredményt és érvet mellõztek, leváltották a magyar igazgatókat és aligazgatókat. A kinevezéseket politikai okokkal indokolták: megfelelõ szakértelemre van szükség a kormány politikájának végrehajtására. Az önmagában is paradoxnak tûnõ megállapítás viszont nem csak ebben sántít. Mert a megyében mûködõ minisztériumi dekoncentrált intézmények (hatóságok, igazgatóságok, ügynökségek stb.) megkülönböztetett figyelemben részesítik a román nyelven megjelenõ lapokat. Közleményeiket, sajtótájékoztatóra meghívójukat többnyire csak a román napilapoknak, rádiónak, tévének küldik el. Igaz, van néhány kivétel, de elenyészõen kevés. Mindez inkább a személyes kapcsolatokra alapul, amely az új vezetõségekkel egyáltalán nem mûködik. A legtöbb esetben a román napilapokból tudjuk meg, hogy hol volt sajtótájékoztató, milyen közleményt bocsátott ki például a mezõgazdasági kifizetési ügynökség a támogatásokról. Mondhatnák egyesek, hogy miért nem érdeklõdnek a magyarok? De lehet-e naponta mintegy 40 intézményt körbetelefonálni, hogy nincs-e valamilyen közleményük, felhívásuk a lakosság számára? A napilapok megkapják telefonálás nélkül is! A látszat szerint a magyar lakosság értesítése, felvilágosítása nem célja a jelenlegi vezetõségnek. Ezzel akár azt is kijelenthetjük, hogy a magyar lakosság információhoz való joga sérül. Tegyük hozzá: a saját közösségeit is érintõ döntésekben való részvételi joga mellett. Még mondja valaki, hogy ez még mindig nem etnikai tisztogatás! Hiszen most már információs szinten is zajlik. Csak csodálkozni lehet azon, hogy ez nem zavarja a hivatásos fanyalgókat. Józsa László Két lovas egy nyeregben Két igazgató vezeti az állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági igazgatóságot Szilágy megyében, közölte a hírt múlt heti lapszámunk. Nos, nem egyedi eset, máshol is és másfelé szintén megesett hasonló fura történet. Az igazgató párosok, a két lovas egy nyeregben kitalálója a narancsos kormány mezõgazdasági tárcája. Tõszomszédunkban, Máramarosban a kifizetési ügynökség (APIA) élén döngethetik a mellüket hasonló sikertörténettel. A leváltott igazgató pert nyert, tehát maradhat tisztségében: de úgymond koordinátor igazgató a minisztériumból nem régen kinevezett. Ketten ülnek ott is a nyeregben, ám az új fõnök papíron sem vezet, a hivatal pecsétjét a régi vezetõ birtokolja. A patthelyzet oka a kormány 37. számú sürgõsségi rendelete, amellyel sikerült elérni az intézményvezetõk cseréjét. A kifizetési ügynökségek sorában két-két igazgató létezik Argeº, Brãila, Fehér, Vrancea megyékben is. Két igazgató pedig két fõnöki fizetés a költségvetést megszigorító válság idején. Mindenre ráduplázott a mezõgazdasági miniszter: ötven százalékos fizetéspótlékot rendelt el az igazgatók esetében. Ez bizony öngól akkor, amikor az elõzõ bõkezû, osztogató gyakorlatával magyarázzák a megszûkûlt költségvetési keretet. Az öngól figyelmeztethet arra, nem egyenlítésre vagy vezetésre játszanak a Boc-kabinet csapatában, újabb öngóllal vereséget szenvednek. (fejel)

4 4. Szilágycseh Szilágycsehi Napok Negyedik alkalommal rendezik meg Szilágycsehben a kétnaposra tervezett rendezvényt. Program Július 11-én, szombaton A meghívottak fogadása a polgármesteri hivatal új székházában Ünnepélyes megnyitó Szórakoztató zene Gonoszvarázslat tematikus táncmûsor I. rész Néptáncmûsor, fellép az adonyi, a budapesti Szillas és a szilágycsehi Berekenye néptáncegyüttes Gonoszvarázslat tematikus táncmûsor II. rész Szórakoztató zenés mûsor, fellép a Top Secret, a Danger és a Play& Win együttes Párhuzamosan sportrendezvények zajlanak. Július 12, vasárnap a meghívottak fogadása és a polgármesteri hivatal új székházának felavatása Testvérvárosi kapcsolat szerzõdésének aláírása a magyarországi Adony önkormányzatával Szórakoztató zene Az aranylakodalmat ünneplõ párok kitüntetése A XI. Bükkaljai Tánmcok Fesztiválja A fesztivál népi együtteseinek mûsora A zilahi Meseºul néptáncegyüttes mûsora A nagybányai Transilvania néptáncegyüttes mûsora A diplomák átadása Szórakoztató zenés mûsor (Road Players Music Band, DJ Studio Project, Desperado) Tüzijáték. A szervezõk mindenkit szívesen látnak a rendezvényeken. A héten javában folyik a nyolcadik alkalommal megrendezett zsibai néptánctábor. A táborban 210 diák sátorozik, de ehhez még hozzá kell számolnunk 55 helyi állandóan bejáró diákot. Szõke Anna kulturális referens beszámolója szerint Zilahról, Zsibóról, Sámsonból, Mocsolyáról, Balláról, Sarmaságról, Lompértról, Ilosváról, Varsolcról, Szentkirályról, sõt, még Szatmárról is érkeztek diákok. Az idõjárás nem zavarta a sátorozó diákokat, csak szórványosan volt némi csendes esõ, de ez nem okozott gondot. A színjátszás részleget Bessenyei István szatmári színmûvész vezeti; régi ismerõsünk, Nagy István, a budapesti Zene-Tánc-Mozgás Egyesület elnöke a versmondás rejtelmeibe vezeti be a fiatalokat. Zsibai tábor A Zsámbéki Színházi és Mûvészeti Bázis meghívására az idén két szilágysági diákszínjátszó csoport vett részt a Határokon túli és hazai amatõr színjátszók XVII fesztiválján: a krasznai Tinikomédiások és a szilágycsehi Berekenye diákszínjátszó csoport. A találkozót a Zsámbéki Színházi Bázis programsorozat keretében szervezték, amely június 27-én kezdõdött a Múzeumok Éjszakájával és szeptember 19-én fejezõdik be a Kulturális Örökség Napjával. Az érdeklõdõket a színházi programok mellett kiállítások, képzõmûvészeti- és gyermekprogramok is várják. A programot színesíti a Zsámbék Jazz Open 2009 koncertjei a Romtemplomnál és az egyházzenei hangversenyek a barokk plébániatemplomban. Fesztiválok Zsámbékon. A szilágycsehi diákszínjátszók elõször 1992-ben voltak Zsámbékon, a Fekete Angyalok által bemutatott Ferenczi György: Tini cini elõadással. Az évek során több alkalommal szerepeltek szilágycsehi diákok a zsámbéki fesztiválokon. Több száz színjátszónk megfordult itt, véleményem szerint nincs Szilágycsehben olyan család, aki nem hallott volna Zsámbékról, a Romtemplomról, a Zsámbéki Szombatok rendezvényeirõl. Szilágycseh és Zsámbék között az elsõ Partiumi Diákszínjátszó Fesztivál alkalmából jött létre kulturális kapcsolat, amikor Mátyás Irén, a Zsámbéki Nyári Színház és Mûvelõdési Ház igazgatónõje három csoportot meghívott a zsámbéki találkozóra. Az évek során nagyon sok erdélyi diákszínjátszó fordult meg Zsámbékon a PADIF-nak köszönhetõen. Évente 3-4 csapat vesz részt a Határokon túli és hazai amatõr színjátszók találkozóján, Kovászna megyétõl Szatmár megyéig. A Szilágysági csapatok is jól ismertek, hisz a krasznai diákok is több sikeres elõadást mutattak be Zsámbékon. Az idei fesztiválon is nagyon sok elõadást láthattunk. A résztvevõ csoportok, elõadásaik, rendezõik a következõk voltak: Romániából: Kõrösi Csoma Sándor Diákszínpad, Kovászna, Lázár Ervin: Tulipán. Rendezte: Molnár János Tinikomédiások-Szilágykraszna, Találkozás a csillagokban. Rendezte: Ozsváth Ilona Janus Kör, Octavian Goga Fõgimnázium Margita, William Mastrosimone: Bang! Bang! Meghaltál! Rendezte: Farkas Cecilia-Rebeka Berekenye Színjátszócsoport, Szilágycseh, Méhes György: Kir Januli I.L A néptáncosokat magyarországi szakoktatók irányítják: Sikentánc Szilveszter és Velnesz Klára Budapestrõl illetve Hercz Vilmos és Pálfi Anita Debrecenbõl. Tövisháti és Kraszna- meg Berettyó-menti táncokat oktatnak. Ezenkívül sámsoni, varsolci, bagosi adatközlõk élõben is bemutatják hagyományos táncaikat. Szilágysági népdalokra pedig Pályi Kis Emese tanítja a fiatalokat. Ezen kívül a népi kézmûvesség fortélyaival is megismerkednek a diákok. A tábor záróünnepségére pénteken, július 10-én késõ délután kerül sor. A diákszínjátszók a mûvelõdési házban lépnek fel, a néptáncosok pedig a mûvelõdési ház elõtti téren felállított színpadon. A táborban a gyerekek által készített tárgyakból kiállítás készül. Szilágyságiak a Zsámbékon Caragiale novellája nyomán. Rendezte: Bodea György Szerbiából: Zentai Színtársulat, Kovács Ákos Máriás Endre: Az éjjel menyasszonya. Rendezte: Máriás Endre József Attila Színtársulat Nagykikinda, Edward Albee: Az amerikai álom. Rendezte: Lepár Ferenc Mara Amatõr Színház Topolya, Luigi Pirandello: Az ember, az állat és az erény. Rendezte: Csernik Árpád Szlovákiából: Galántai Kodály Zoltán Gimnázium Diákszínháza, Miniatûrök etûdök bábokkal. Rendezte: Mészáros Andrea Losonci Kármán József Színház, Milos Karásek: A peron (Az utolsó vonat). Rendezte: Vladimir Sadilek Füleki Zsákszínház, Elveszett erkölcsök, dráma 1 felvonásban Martin McDonagh Lonesone West címû mûve nyomán Rendezte: PhDr. Mázik István és Mgr. Art. Nagy András Már a kõkorban is lakott volt, jelentõs kelta, római és avarleletek is elõkerültek a környékrõl. Fénykora a honfoglalás utáni századokra esik, mivel a település az Esztergom és Székesfehérvár közötti kereskedelmi útvonal mentén feküdt. Az 1050-es években kõtemplom állt itt. III. Béla király feleségének, a francia király húgának, Capet Margitnak a kíséretében 1186-ban az országba érkezõ Aynard lovagnak adományozza Zsámbékot és környékét. E család építi 1220 körül a korábbi templom helyén a késõ román-kori gótikus háromhajós bazilikát, amely rom mivoltában is a magyar építészettörténet egyik kiemelkedõ emléke. Mellette található szintén romos állapotban a premontrei rend kolostora. A község birtoklását a 14. század végén a Maróthyak szerezték meg az Aynard családtól ben Mátyás mezõvárosi rangra emeli. A várat közvetlenül halála elõtt fiának, Corvin Jánosnak adományozza, aki annak földesura 1504-ig ben a törökök elfoglalják Zsámbékot, és 145 évig birtokolják, a fontos útvonal védelmére erõsséget építettek itt. Uralmuk alatt a harcokban rongálódott meg a templom és a kolostor, az utóbbiban a feljegyzések szerint még a XVII. században is laktak. E korból származik a Török-kút is. Ebben az idõszakban a falu sokat szenvedett, elvesztette korábbi jelentõs szerepét, és elnéptelenedett ben a Zichy család vásárolja meg a települést, és az 1710-es években a végvári harcokban lerombolódott vár helyén felépíti a korabarokk várkastélyt. Szlovéniából: Lendvai Magyar Nemzetiségi Mûvelõdési Intézet Diáxínpada, Páratlan páros. Rendezte: Mess Attila Magyarországról: A Romano Teatro-Miskolc, Antigone (musical). Rendezõ: Horváth Zsolt PaThália Társulat-Tinnye, Marth P. Ildikó: A kukás guru. Rendezte: Gajdó Delénke A Lovászi Faluszínház elõadása, Török Rezsõ: A sötét huszár. Rendezte: Szöllõsi Judit Radikális Szabadidõ Színház, Gyrostöredékek 2.0. Rendezte:. Formanek Csaba A résztvevõknek minden elõadás egy külön élmény volt, a szakmai beszélgetéseken hasznos tanácsokat kaptunk a további munkát kivitelezésére, ismerekedtünk, barátkoztunk, megbeszéltük elképzeléseinket. Jó volt találkozni testvéreinkkel akik hasonló körülmények között dolgoznak a magyar és egyetemes színházkultúra népszerûsítésére, nemzeti tudatunk megerõsítésére valamint anyanyelvünk ápolására. Bodea György Mit kell tudni Zsámbékról? A török idõk alatt elmenekült illetve elpusztult lakosok helyére a törökök kiûzése után német (sváb) telepeseket hívnak ide, a település gyors fejlõdésnek indul, hamarosan ismét a mezõvárosok közt szerepelt. Templomát ismét helyreállították, de 1763-ban a nagy komáromi földrengéskor újra megrongálódott, mely után nem építették újra, a telepesek elhordták építõköveit - ezek ma kerítésekben, pincékben, házak falaiban beépítve láthatóak. Ettõl kezdve elhanyagolták, csupán a XIX. század végétõl amikor a mûemlékvédelem intézményessé vált kezdték ismét gondozni, az idõközben lebontott kolostor földalatti maradványaival együtt. Premontrei templom és kolostor maradványai, a mai néven ismert Romtemplom, a XIII. század közepén épült ( ) késõ román/korai gótikus stílusban, Zichy-kastély, Török-kút, Zárdakert, Barokk templom, Pestis Szobor (Immaculata), 1739-ben Zichy Miklós a Zsámbékot sújtó pestis járvány elvonulásának emlékére állíttatta a barokk szobrot. Zsámbékon a lakosság fele, 828 ember esett áldozatul a halálos kórnak. Magyarország elsõ pestis szobrainak egyike. Zsámbékon található Magyarország egyik legidõsebb és legértékesebb tájháza, a Napórás iskola, valamint a Lámpamúzeum is, ahol mintegy 1200 világítóeszközt látható. a mécsesektõl a világhírû porcelángyárak petróleumlámpájáig, 1995-ben bekerült a GUINESS Rekordok Könyvébe is.

27. Viharos Szilágy megye. Szilágyság/27. Év embere Kémeren 2009" Közös falunap. 2009. július 3. 3. Ma MAmoldalon. 3. oldalon 4.

27. Viharos Szilágy megye. Szilágyság/27. Év embere Kémeren 2009 Közös falunap. 2009. július 3. 3. Ma MAmoldalon. 3. oldalon 4. Szilágyság/27. 1. 27. 3. Ma MAmoldalon Ára: 1,1 lej Viharos Szilágy megye Szilágysomlyón Hétfõn este nyolc körül kataszrófafilmet lehetett volna forgatni Szilágysomlyón. Egy felhõszakadás epicentrumába

Részletesebben

29. Nincs vakáció. Szilágyság/29. Meghívó. 2010. július 23. 3. oldalon 7. oldalon 5. oldalon 6. oldalon. Gazdságélénkítés szándéka

29. Nincs vakáció. Szilágyság/29. Meghívó. 2010. július 23. 3. oldalon 7. oldalon 5. oldalon 6. oldalon. Gazdságélénkítés szándéka Szilágyság/29. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. július 23. 1. 2010. július 23. 29. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Ez kemény munka, még a tavalyi szabadságomat sem tudtam kivenni teljes

Részletesebben

Falunapok Kárásztelken és Kémeren

Falunapok Kárásztelken és Kémeren Szilágyság/29. 1. 29. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Falunapok Kárásztelken és Kémeren Vállalkozók találkozója A két ikerközség, Kémer és Kárásztelek közös falunapjai szombaton reggel a kárásztelki mûvelõdési

Részletesebben

20. Etnikai tisztogatás. Szilágyság/20. Az összetartozás tudata. 2009. május 22. 7. oldalon 5. oldalon 3. oldalon 2. oldalon Baklövések kormányszinten

20. Etnikai tisztogatás. Szilágyság/20. Az összetartozás tudata. 2009. május 22. 7. oldalon 5. oldalon 3. oldalon 2. oldalon Baklövések kormányszinten Szilágyság/20. 1. 20. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Etnikai tisztogatás Országosan nagy felháborodást váltott ki az intézményvezetõk leváltása. A Szilágy megyei helyzetet kérésünkre Seres Dénes képviselõ,

Részletesebben

A romániai magyarságnak együtt kell továbbmennie az úton

A romániai magyarságnak együtt kell továbbmennie az úton 1. 2008. október 31. 44. Ára: 1 lej A romániai magyarságnak együtt kell továbbmennie az úton Több ezren vettek részt az RMDSZ országos kampányindító rendezvényén Együtt, tovább kell menni az úton: a romániai

Részletesebben

16. A szervezet újjáépítése. Szilágyság/16.

16. A szervezet újjáépítése. Szilágyság/16. Szilágyság/16. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. április 23. 1. 2010. április 23. 16. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL A szervezet újjáépítése Pénteken délután ülésezett az RMDSZ Szilágy megyei

Részletesebben

Elégedetlen. községek. Marosvásárhelyen ülésezett az SZKT. Szilágyság/7. 2009. február 20. 3. oldalon 7. oldalon 7. oldalon 9.

Elégedetlen. községek. Marosvásárhelyen ülésezett az SZKT. Szilágyság/7. 2009. február 20. 3. oldalon 7. oldalon 7. oldalon 9. Szilágyság/7. 1. 7. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Elégedetlen Február második hetében ülésezett a községek Országos Szövetsége. A 346 küldött egyhangúan fogadta el azt a felhívást, amelyet az ország parlamentjéhez

Részletesebben

Nyomot hagytunk. Szilágyság/7. Az Iskola Alapítvány sajtóközleménye. Meghívó. A kultúra felelõssége. Helyszínváltozás. 2010. február 19.

Nyomot hagytunk. Szilágyság/7. Az Iskola Alapítvány sajtóközleménye. Meghívó. A kultúra felelõssége. Helyszínváltozás. 2010. február 19. Szilágyság/7. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. február 19. 1. 2010. február 19. 7. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Ünnepi istentisztelet keretében kezdõdött vasárnap az RMDSZ Szilágy megyei

Részletesebben

32. Dehogynem! Youth Fest IV. A kutya sem látta? Szilágyság/32. 2010. augusztus 13. 3. oldalon 4. oldalon 7. oldalon 8. oldalon Minden pénz az utakra

32. Dehogynem! Youth Fest IV. A kutya sem látta? Szilágyság/32. 2010. augusztus 13. 3. oldalon 4. oldalon 7. oldalon 8. oldalon Minden pénz az utakra Szilágyság/32. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. augusztus 13. 1. 2010. augusztus 13. 32. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Youth Fest IV. A kutya sem látta? A korábbi évekhez képest idén majdnem

Részletesebben

46. ormányk. mánykoalíció a választási törvény módosításáról. Két szavazás egy napon. Szilágyság/46. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. november 18.

46. ormányk. mánykoalíció a választási törvény módosításáról. Két szavazás egy napon. Szilágyság/46. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. november 18. Szilágyság/46. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. november 18. 1. 2011. november 18. 46. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Felfüg elfüggesztették gesztették az ippi polgármester

Részletesebben

42. Szilágyság/42. Ady ünnepe Lompérton MEGHÍVÓ. 2008. október 17. A XII. Zilahi Szüreti Napok programja: 7. oldalon 5. oldalon 4. oldalon 6.

42. Szilágyság/42. Ady ünnepe Lompérton MEGHÍVÓ. 2008. október 17. A XII. Zilahi Szüreti Napok programja: 7. oldalon 5. oldalon 4. oldalon 6. Szilágyság/42. 1. 42. Elválaszthatatlan Ady Endre a Szilágyságtól, Lompérttól amelyet második hazájának nevezett és a templomtól. Ezekkel a szavakkal kezdte igehirdetését a margitai Fazakas László költõ-lelkipásztor

Részletesebben

Szervezési ügyek. Románia már rég nem nemzetállam. Szilágyság/5. Mûködnek a radarok. 2009. február 6. Meghívó. 3. oldalon 7. oldalon 6.

Szervezési ügyek. Románia már rég nem nemzetállam. Szilágyság/5. Mûködnek a radarok. 2009. február 6. Meghívó. 3. oldalon 7. oldalon 6. Szilágyság/5. 1. 5. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Szervezési ügyek Az elmúlt héten, pénteken ülésezett Szilágy Megye Tanácsa. A 22 napirendi pont értékelését Csóka Tibor jelenlegi alelnök elemzi a Szilágyság

Részletesebben

Rest(itúciós) törvény

Rest(itúciós) törvény 2009. augusztus 7. 1. 2009.augusztus 7. 32. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Rest(itúciós) törvény Az Országos Restitúciós Hatóság elnöke, Anca Opre Kolozs és Szilágy megyében tájékozódott az elmúlt hét végén.

Részletesebben

13. Késik az oktatási támogatás Válaszra sem méltatják az erdélyieket. Szilágyság/13. 2011. április 1. Közéletünk 3. oldalon

13. Késik az oktatási támogatás Válaszra sem méltatják az erdélyieket. Szilágyság/13. 2011. április 1. Közéletünk 3. oldalon Szilágyság/13. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. április 1. 1. 2011. április 1. 13. Közéletünk 3. oldalon Elfogadták az egészségügy racionalizálási stratégiáját Szerdai ülésén jóváhagyta a kormány a kórházak

Részletesebben

14. Reménység vagy reménytelenség? Szilágyság/14. 2009. április 10.

14. Reménység vagy reménytelenség? Szilágyság/14. 2009. április 10. Szilágyság/14. 1. 14. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Reménység vagy reménytelenség?,,ismét mondta nékik Jézus: Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya én is elküldtelek titeket (Jn 20-21),,Mert az

Részletesebben

44. Korszerûsítések Zilahon. Szilágyság/44.

44. Korszerûsítések Zilahon. Szilágyság/44. Szilágyság/44. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. november 5. 1. 2010. november 5. 44. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Vigyázat, influenza! A veszélyeztetettnek minõsülõ

Részletesebben

45. MÁÉRT a magyar máért. Az oktatási törvényt még az õsszel el kell fogadni. Szilágyság/45. Lapzárta. 2010. november 12. Beindúlt az építkezés

45. MÁÉRT a magyar máért. Az oktatási törvényt még az õsszel el kell fogadni. Szilágyság/45. Lapzárta. 2010. november 12. Beindúlt az építkezés Szilágyság/45. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. november 12. 1. 2010. november 12. 45. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közéletünk 3. oldalon KÖZLEMÉNY A koalíciónak elemeznie kell az eddigi

Részletesebben

29. Szilágyság/29. Befejezik a magyargoroszlói hidat. Véglegesítették a

29. Szilágyság/29. Befejezik a magyargoroszlói hidat. Véglegesítették a 1. 29. Ára: 1 RON TÁMOGATÁSÁVAL Befejezik a magyargoroszlói hidat Szilágy Megye Tanácsa elsõ rendes ülésén elsõsorban szervezési kérdésekben döntött. A PSD színeiben bejutott két tanácsos mondott le megszerzett

Részletesebben

20. Tüzet fogjon e fásult világ! Ora et labora. Szilágyság/20. Pünkösd. 2010. május 21. 3. oldalon 6. oldalon 9. oldalon 7. oldalon.

20. Tüzet fogjon e fásult világ! Ora et labora. Szilágyság/20. Pünkösd. 2010. május 21. 3. oldalon 6. oldalon 9. oldalon 7. oldalon. Szilágyság/20. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. május 21. 1. 2010. május 21. 20. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Tüzet fogjon e fásult világ! Pünkösd megünnepelése elõtt, felhalmozódó gondok

Részletesebben

Ahol a bornak lelke van

Ahol a bornak lelke van Szilágyság/5. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. február 5. 1. 2010. február 5. 5. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Ahol a bornak lelke van Borászati értekezlet A ballai borfesztivált nem kezdték

Részletesebben

45. Újra itthon a Turul. Mindenkire szükség van. Szilágyság/45. Fogadóórák. Désházai falunap 2008. november 09. 2008. november 7.

45. Újra itthon a Turul. Mindenkire szükség van. Szilágyság/45. Fogadóórák. Désházai falunap 2008. november 09. 2008. november 7. Szilágyság/45. 1. 45. Ára: 1 RON TÁMOGATÁSÁVAL Újra itthon a Turul November 9-én, vasárnap délelõtt a zilahi belvárosi református templomban ünnepi istentisztelet után mutatják be a lebontott Turul-szobor

Részletesebben

38. Krasznai napok. Szilágyság/38. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. szeptember 23. Újabb program. Közérdekû 3. oldalon Népszámlálás 2011

38. Krasznai napok. Szilágyság/38. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. szeptember 23. Újabb program. Közérdekû 3. oldalon Népszámlálás 2011 Szilágyság/38. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. szeptember 23. 1. 2011. szeptember 23. 38. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Népszámlálás 2011 Tudatosságunk meghatározza

Részletesebben

14. Szilágyság/14. www.hhrf.org/szilagysag/ Gyõzött az igazság, gyõz. yõzött Mátyás király szellemisége! 2011. április 8. Közérdekû 3.

14. Szilágyság/14. www.hhrf.org/szilagysag/ Gyõzött az igazság, gyõz. yõzött Mátyás király szellemisége! 2011. április 8. Közérdekû 3. Szilágyság/14. 2011. április 8. 1. 14. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Költö öltözik a lõtér Seres Dénes törvénytervezetet készített a polgári lakosság védelmére,

Részletesebben

fontossága Szilágyság/5. www.hhrf.org/szilagysag/ 2012. február 3. Közérdekû 3. oldalon magyar politizálás... Oktatás 5. oldalon elõkészítõ osztályról

fontossága Szilágyság/5. www.hhrf.org/szilagysag/ 2012. február 3. Közérdekû 3. oldalon magyar politizálás... Oktatás 5. oldalon elõkészítõ osztályról Szilágyság/5. www.hhrf.org/szilagysag/ 2012. február 3. 1. 2012. február 3. 5. Ára: 1,7 lej Elõfizetõknek 1,5 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Az erdél délyi magyar politizálás... Igaz, hogy 22 év

Részletesebben

42. tás. Kelemen Hunor. Szilágyság/42. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. október 21. Közérdekû 2. oldalon. Népszámlálás. Közéletünk 3.

42. tás. Kelemen Hunor. Szilágyság/42. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. október 21. Közérdekû 2. oldalon. Népszámlálás. Közéletünk 3. Szilágyság/42. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. október 21. 1. 2011. október 21. 42. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 2. oldalon A külföldön élõket két csoportr tra osztják Kérjük,

Részletesebben

Évértékelõ. XX. évfolyam. Szilágyság/1. 2009. január 9. Megszorítások. 5. oldalon 3. oldalon 8. oldalon 6. oldalon. Második évforduló.

Évértékelõ. XX. évfolyam. Szilágyság/1. 2009. január 9. Megszorítások. 5. oldalon 3. oldalon 8. oldalon 6. oldalon. Második évforduló. Szilágyság/1. 1. 1. Nehéz évünk volt, a legtöbbször a család látta kárát a közösségépítõ munkának. Most karácsonykor vagy szilveszterkor sikerülhetett némileg pótolni ezt a kiesést. Hogyan töltötte az

Részletesebben

34. Szilágyság/34. Készülõdés a tanévre. 2010. augusztus 27. 3. oldalon 5. oldalon 7. oldalon 9. oldalon. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej

34. Szilágyság/34. Készülõdés a tanévre. 2010. augusztus 27. 3. oldalon 5. oldalon 7. oldalon 9. oldalon. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej Szilágyság/34. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. augusztus 27. 1. 2010. augusztus 27. 34. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Felmérõ vizsgálatok Szeptember 10-ig a tanfelügyelõk minden iskolában

Részletesebben

28. Van pénz, csak nehéz hozzájutni. Szilágyság/28. 2011. július 15. Szatmár miatt akadozunk

28. Van pénz, csak nehéz hozzájutni. Szilágyság/28. 2011. július 15. Szatmár miatt akadozunk Szilágyság/28. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. július 15. 1. 2011. július 15. 28. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Szatmár miatt akadozunk Egy megyei stratégia alapján

Részletesebben

23. Választott a megye. Szilágyság/23. 2008. június 6. 1. Meghívó. Közlemény. 2008. június 6. 3. oldalon 6. oldalon

23. Választott a megye. Szilágyság/23. 2008. június 6. 1. Meghívó. Közlemény. 2008. június 6. 3. oldalon 6. oldalon Szilágyság/23. 1. 23. Ára: 1 RON TÁMOGATÁSÁVAL Választott a megye Meghívó Kétségtelenül durva kampány volt. A magyarság érdekvédelmi szövetsége csak úgy kapkodta a fejét, hogy honnan is jönnek az újabb

Részletesebben

22. Ballagás a Zilahi Református Wesselényi Kollégiumban. Szilágyság/22. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. június 3. Az iskola szellemisége

22. Ballagás a Zilahi Református Wesselényi Kollégiumban. Szilágyság/22. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. június 3. Az iskola szellemisége Szilágyság/22. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. június 3. 1. 2011. június 3. 22. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Itthon 3. oldalon Polgár olgármester egy for ordulóból Egyetlen fordulóban

Részletesebben