évfolyam 4. szám március 24.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "évfolyam 4. szám 2005. március 24."

Átírás

1 ÉRDI Ingyenes kéthetilap 8000 példányban III. LAP évfolyam 4. szám március 24. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Március tizenötödikére emlékeztünk Ahagyományokhoz híven az idén is a Kálvin téri református templom kertjében emlékezett meg a polgári oldal az március 15-ei forradalomról. A Himnusz eléneklése után Donkóné Simon Judit összeállításában értékes irodalmi mûsort adott elõ Bércesi Fanni, Dizseri Tamás, Lisztauszky Lilla és Szigeti Eszter, majd Kopor Tihamér moderálásával elõször T. Mészáros András, a Fidesz érdi szervezetének elnöke, majd dr. Aradszky András, a 8-as választókerület fideszes országgyûlési képviselõ-jelöltje tartott ünnepi beszédet, megemlékezve 1848 máig példát adó eseményeirõl, hõseirõl, valamint elemezve a mai politikai, közéleti helyzetet is. A beszédek után a pártok képviselõi koszorúztak és a részt vevõk helyezték el az emlékezés virágait. A megemlékezés végén a Székely Himnuszt és a Szózatot énekelték el a megjelentek. Márciusra tovább nõtt a Fidesz-MPSZ elõnye A változatlanul pesszimista közhangulatban elbizonytalanodott az MSZP szavazótábora, így növekedett a Fidesz-MPSZ elõnye derül ki a Medián március elején végzett kutatásából, amely a miniszterelnök népszerûségvesztését is kimutatja Az elõzõ hónapban pesszimista fordulat következett be a közvéleményben, ám ez nem befolyásolta érdemben a pártok támogatottságát. A közhangulat márciusban sem lett sokkal kedvezõbb továbbra is több mint kétszer annyian mondják azt, hogy az országban általában véve rossz irányban mennek a dolgok, mint ahányan jó irányt érzékelnek az általános pesszimizmus viszont a jelek szerint mostanra kikezdte az MSZP szimpatizánsainak elkötelezettségét. A teljes népességben három százalékkal csökkent a vezetõ kormánypárt támogatottsága, így most épp annyian szavaznának a pártra, mint a miniszterelnök-csere elõtt. A szavazatvesztés ráadásul együtt járt a megmaradt szavazótábor részvételi szándékának a csökkenésével is, és ennek következtében a szintén zsugorodó, de elszántabb szavazótábort maga mögött tudó Fidesz-MPSZ a választani tudó biztos szavazók körében csaknem húsz százalékkal vezet az MSZP elõtt. Ahogy szûk fél évvel ezelõtt Gyurcsány Ferenc növekvõ népszerûsége húzta maga után az MSZP támogatottságát, úgy a mostani visszaesés is egyszerre következett be a Márciustól havonta kétszer Érdi Lap! 33 február 26 miniszterelnök népszerûségvesztésével. Februárban a borúlátóvá vált közhangulatban szinte minden vezetõ politikus népszerûsége visszaesett, fõleg a kormánypártiaké. Márciusra a legtöbbjük népszerûségi indexe valamelyest újból növekedett, Gyurcsány megítélése azonban tovább romlott, olyannyira, hogy miniszterelnökké választása óta most mondták a legkevesebben, hogy szívesen látnák fontos politikai szerepben. Négy A Median grafikonja teljes népesség 32 március 23 Fidesz-MPSZ MSZP százalékkal csökkent azoknak az aránya is, akik Orbán Viktorral szemben Gyurcsányt látják alkalmasabbnak a kormányfõi posztra. A kormányoldal helyzetén némileg javít, hogy az SZDSZ támogatottsága újra meghaladta a bejutási küszöböt: az elõzõ hónapok 4 százalékával szemben most a választani tudó biztos szavazók 6 százaléka szavazna a pártra. (Forrás: Median) Párbeszéd a költségvetésrõl Elkésett fórum Füttykoncert Kéri Mihály jegyzete Azt mondják az okosok Kuchen Zoltán forgácsai A gazdademonstrációról 1956 köztünk élõ hõsei Bemutatjuk Kunszabó Ferencet Az SZDSZ-es toleranciáról Orlai Sándor jegyzete Egy érdlakó feljegyzései Lapunk következõ száma április 14-én jelenik meg! Húsvét üzenete Ahuszadik század, fõként a totális, zsarnoki rendszerek uniformizáló törekvései mindenféle hagyományt felborítottak és messze kerültek a krisztusi szeretet tanításaitól. A rendszerváltozás után döbbennünk rá arra, hogy tradíciók nélkül nem lehet egyben tartani egy népet. Egy ezeréves történelemmel rendelkezõ népnek jövõképét, nemzeti arculatát megteremteni csak múltjára támaszkodva lehetséges. Ennek helyreállításához magyar lelkület kell. Átléptünk az új évezredbe, és mégsem indulhatunk tiszta lappal a jövõbe. A fejekben még mindig nagy a zavar, sok a fehér folt. Nemzetünk szempontjából ezeréves történelmünk és szokásaink, hagyományaink hatalmas biztonságot és megtartó erõt adnak, emlékezetessé teszik az ünnepeinket és átsegítenek bennünket a nehézségeinken. Pontosan ezért mindaz, ami a múlt században sivárrá és élettelenné vált, a megelevenítõ feltámadás után kiált. Mi történt velünk, hogy ide jutottunk? Sokszor fogja el lelkünket kétség, hogy Teremtõnk mégsincs velünk. A gonosz jelenlétét érezzük a világban, s feledjük Jézus szavait: Az ég és föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Világunk, nemzetünk, egyéni életünk nagypénteki sírjának szájáról el kellene már hengeríteni a halált továbbra is megtartani akaró követ. Fel kellene támadni abból az erkölcsi nihilbõl, amelybe társadalmunk került, s amelyben évtizedekig élt. Nem tudtuk mit cselekszünk, vagy mit kellene cselekednünk. Amit tenni lehetett, azt a lelkiismeretünk nem engedte véghez vinni amit szívünk szerint tennünk kellett volna, azt nem cselekedhettük. Fel kell támadnunk a lelki halál embert gyûlölõ állapotából, amelyben nemzet nemzet ellen, ember ember ellen támad. A békességet fenyegetõ gyûlöletbõl. Fel kell támadnunk a nemzetietlenné vált gondolkodás halálos álmából, amelyben elvesztettük identitásunkat! A magyarságot rendszerint a nemzeti öntudat semmibevétele sodorta a széthullásba. Magyarságtudatunkat csak egyértelmû nevelés útján lehet visszaszerezni. Az oktatásnak, a mûvészetnek vállalnia kellene ezt a szolgálatot és nem az igények, illetve az igénytelenségek kiszolgálóivá, hanem tudatformálóvá kellene válniuk. Fel kell támadnunk az egyházellenesség szemléletébõl, mert az egyház nem a modernség ellen harcol, hanem a hitetlenség ellen. Végül fel kell támadnia a magyarságnak, a családoknak halálos álmukból, mert a családok nagy százaléka veszélyeztetett, rendezetlen, s a társadalmon túl a legnagyobb vesztes az új nemzedék lehet, azaz a gyermekeink. Már érezzük a tavasz, az élet illatát, talán már lassan elérkezik ide, a Kárpát-medencébe is. Magyar lelkülettel hiszünk, hinnünk kell nemzetünk, hinnünk kell Magyarország feltámadásában! Horváth Pál

2 2 Pürrhoszi gyõzelem... Agazdák meghátráltak, gyõzelem a gazdatársadalom felett! Ha nem is e szavakkal, de körülírva ez bontakozott ki a miniszterelnök reggeli tévé-kávézása során. És ahogy ez az önelégült nyilatkozat elhangzott, már le is rombolta azt a jó érzést, amit a gazdákkal létrehozott megállapodás híre keltett bennünk. A tárgyalópartner megalázásával gyõzelmet ünnepelni barbár szokás, de néha napjainkban is tetten érhetõ. A Kárpátok hegyláncai - úgy tûnik - megakadályozták, hogy hozzánk is eljusson az I win, You win érzés igénye és ennek az érzésnek kinyilatkoztatása bármely megegyezés, szerzõdés létrejötte után. A fejlettebb nyugati országokban tanítják (még, ha nekik sem sikerül mindig betartani), hogy csak akkor lehet tartós és mindkét fél számára elfogadható egy megállapodás, ha mindkét fél úgy érzi, én gyõztem, de Te is gyõztél. Ha egyoldalúan kedvezõnek vélt megállapodás után a gyõztes megalázza a partnert, nem csak magáról állít ki erkölcsileg szegénységi bizonyítványt, de azonnal megássa az ünnepelt megállapodás sírját is. Ez társadalmi méretekben is igaz. Az ország kettéosztottságának egyik, ha nem a legfontosabb oka az, hogy az ország polgárainak felével tudatosítva van legyõzöttségük. A gyõztesek lesöprik, figyelemre sem méltatják a plebs véleményét sem országos, sem helyi viszonylatban. Manapság többször hallhattuk a hatalom képviselõinek reklamációját, miért nem a parlamentben mondja el Orbán Viktor a beszédét, miért a parlamenten kívül politizál. Akad még köztünk valaki (bármely oldalhoz tartozzon is), aki hiszi, hogy mostanában lenne foganatja Orbán Viktor parlamentben elmondott hozzászólásának? Ugye nincs ember, aki ezt komolyan gondolhatná?! Hacsak az a haszna nem lenne (a szoc-lib honatyák szempontjából), hogy újabb alkalmat teremtsen az ellenfél megalázásának, a gúnyos visszautasításnak, a vae victis jajj a legyõzöttnek barbár megnyilvánulásának. A jelenlegi hatalom nem nyugodt erõ, Lassan elfogynak útjaink Itt a tavasz, és a hosszú évek óta megszokottak szerint elkezdtek fogyni útjaink és szaporodni a kátyúk. Aki sûrûn jár például Parkváros felé, a Szovátai út Sóskúti út kanyarjában lépésben navigálhatja csak át autóját a finn tóvidéket idézõ gödrökön. De ne ragadjunk le egyetlen kiragadott példánál, mert ilyeneket bárki tud mutatni máshol is. Azon tûnõdjünk el egy kicsit, hogy mit tett, mit tesz, mit akar tenni a város a helyzet javításáért? A koncepció sajnos nem sok jót ígér. Az építményadóból beszedett pénzt elméletileg útépítésre kellene költeni, de ebbõl nem sok minden valósul meg. Elviszi a körforgalom. Az új elgondolás, hogy mart aszfalttal terítenek le néhány utat, több sebbõl vérzik. Elõször is azért, mert bár látszólag olcsó, valójában itt is bejön a régi mondás, hogy az olcsó megoldás a legdrágább. Nem készül megfelelõ alap, nincs útszegély, nincs vízelvezetés, nincs járda. Ezzel szemben közel-távol ezek az egyetlen járható utak, s ebbõl az következik, hogy az így felújított utakra terelõdik a környék forgalma. Erre járnak a teherautók, a friss jogosítványos fiatalok erre száguldoznak, a fékezések-gázadások hamar kimarják a felületet. Döcsakovszky Béla polgármester is elismerte, hogy csak pár évre megoldás a martaszfaltos út. Nem így lenne, ha nem csak a gyûjtõutakat aszfaltoznák le, hanem a lakóutakat is, megfelelõ szûkítésekkel, forgalomlassítással, fekvõrendõrökkel, árkolással, vízelvezetéssel. Ha nem tudjuk kellõen tartósra építeni az utat, akkor a forgalmat kell megosztani. Lehet, hogy ez lassítaná az útépítést, lehet, hogy nem jutna minden kerületre új út, nem dicsekedhetne minden MSZP-s, SZDSZ-es képviselõ, de ha csak ez a cél, vagyis a kampány, akkor jobb is, ha nem csinálják. Dolgozni csak pontosan, szépen... írta József Attila, és csak helyeselhetünk. Nézzék meg a tavaly aszfaltozott utakat, és látni lehet, mirõl beszélek. A felfagyások már most megmutatkoznak, pedig az idei tél meglehetõsen kegyes volt hozzánk. Vajon az ÉVÁÉP is kegyes lesz a kátyúzással? Orlai Megrendelés, elõfizetés Áprilistól meghirdetjük az elõfizetést az Érdi Lap-ra. Aki szeretné, hogy házhoz vigyük a Lap-ot, olvashatóan kitöltve küldje vissza a megrendelõt a szerkesztõségbe (Összefogás Egyesület, 2030 Érd, Alsó u. 8.), vagy hozza be személyesen szerdán vagy csütörtökön délután 6 és 7 óra között. Az elõfizetési díj negyedévenként 600 Ft, amelyet vagy személyesen, vagy rózsaszínû csekken kérjük befizetni. Megfelelõ számú érdeklõdõ esetén késõbb a postásnál és egyéb helyeken is elõ lehet majd fizetni. Név: Cím: Aláírás: ( Megtalálhatatlan név, házszám, utcatábla hiánya cím esetén felelõsséget nem vállalunk!) nem bízik magában, nem hiszi azt, hogy erõsebb lenne azáltal, ha a másik felet meghallgatná, véleményét megfontolná, egyenrangú partnernek tekintené. A hatalom minden lépése azt sugallja, hogy csak akkor véli gyõzelemre esélyesnek magát, ha a másként gondolkodókat legyõzi, eltiporja, megalázza, vagy levegõnek tekinti. Meggyõzõdésem, hogy csak akkor lehet bármely párt, vagy koalíció a jövõben hosszútávon sikeres, ha nem követi, hanem negatív példaként kezeli a jelenlegi helyi és országos hatalom ellentmondást nem tûrõ arroganciáját. Az ellenzéket nem lehet szükséges rossznak tekinteni, a partnerséget nem a választási kampányban kell hangoztatni, hanem ígéret nélkül a mindennapi gyakorlat természetes részévé kell tenni! Csak így lehet elkerülni azt, hogy a jobboldal gyõzelme után ne az ország másik fele érezze magát vesztesnek, hogy a kettészakadtság megszûnjön, hogy (majdnem) mindenki gyõztesnek érezze magát. Gál Gyula Csúszik az állam a gazdapénzzel nem teljesülõ agráregyezség Mintegy húszezer gazdának hétfõn biztosan adósa lesz a területalapú támogatás kifizetésével a kormány, így nem teljesül a március 13-án kötött agráregyezség egyik legfõbb pontja. A traktorok mégsem jönnek vissza Pestre, a határidõ betartását állítólag senki sem veszi anynyira komolyan. Elvben egy hete volt a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak, hogy mintegy ezer gazdának kifizesse a területalapú uniós támogatásokat és a hozzájuk tartozó hazai kiegészítést. A március 13-án aláírt, agrárbékét szentesítõ dokumentum egyik vállalása ugyanis az volt: március 20-ig azok megkapják a területalapú támogatást, akikkel a pénzt folyósító hivatal nem áll vitában. Az eredeti szabályok szerint április végéig kellene a támogatás 95 százalékát átutalni, ám a tüntetést lezáró megállapodásban a kormány a korábbi határidõt vállalta. (Népszabadság nyomán) A polgári összefogás lapja Alapította az Összefogás Egyesület Felelõs kiadó: Isaák László Szerkeszti a szerkesztõ bizottság Szerkesztõség: Érd, Alsó u. 8., Összefogás székház Telefon: ISSN Nyomás: Király Nyomda, Gyál Hirdetésfelvétel: Csák Lászlóné, III. évfolyam 4. szám március 24. Egy kirúgás anatómiája MEGHÍVÓ a 25 éves Minaret férfikórus a 20 éves Szirmok nõi kar az 5 éves Harmonia Celestis és vendégegyüttesek Ünnepi hangversenyére a Vörösmarty Gimnáziumba Idõpont: április 9., délután 4 óra Dr. Császi Ferencet Ujlakiné dr. Pék Éva jegyzõ 2004 májusában kérte fel telefonon, hogy vállalja el az Oktatási és Mûvelõdési Osztály vezetését. Császi dr. június 15-én hivatalba lépett és február 7-én rövid úton kirúgták. Mi történt ez alatt a szûk nyolc hónap alatt? Miért kellett a tapasztalt, tanári és jogászi diplomával is rendelkezõ szakembernek megválnia posztjától, de úgy is kérdezhetjük, miért lett útjában a jegyzõnek és a polgármesternek? Pedig decemberben még 340 ezer forint jutalmat is kapott, ami azt feltételezi, hogy elégedettek voltak munkájával október 14-én, az oktatási bizottság rendes ülésén hozta Császi dr. elõször szóba, hogy úgy tûnik, nem a folyamatosan hangoztatott ígéretek szerint mûködnek a dolgok a valóságban. A közoktatási ágazatból folyamatosan kivont pénzek nem kerülnek oda vissza, mi több, a költségvetésben szereplõ összegek sem jutnak el intézményeinkhez. Az ülésrõl készült hangfelvételt Döcsakovszky Béla polgármester már másnap reggel fél kilenckor magához kérette, majd többé nem fogadta az osztályvezetõt semmilyen ügyben. Nem tudom, létezik-e még olyan önkormányzat, ahol a polgármester nem áll szóba egyik osztályvezetõjével. Mindenesetre ez jól mutatja, hogy kisszerû sértõdések, egyéni indulatok vezérlik a polgármestert, nem a város érdekei január 27-én Kéri Mihály fideszes képviselõ interpellációt nyújtott be a polgármesterhez a közoktatási intézmények eszköz és felszerelés ellátása ügyében. Ebben a képviselõ azt kérdezte, hogy miért nem kapták meg a közoktatási intézmények 2004-ben a költségvetésben jóváhagyott 51 millió 206 ezer forintos taneszköz-fejlesztési önkormányzati támogatást. (Megjegyezzük, az így kivont 51 millió forint, megfejelve a kutyatelep többször megígért de oda nem adott 20 milliójával, éppen annyi, amennyit a városháza felújítására költöttek.) Az interpellációra dr. Császi és a pénzügyi osztály vezetõje is elkészítette a válasz-tervezetet. A testületi ülésen azonban a jegyzõ asszony nem ezeket ismertette, hanem számos szakmai tévedésen alapuló valótlan választ adott, amelyet sem az interpelláló képviselõ, sem a szocialista többségû testület nem fogadott el, mégpedig azért mint a vita során elmondták mert nem volt igaz a jegyzõ azon állítása, miszerint nincs ütemezett taneszköz-fejlesztési terv. Kéri képviselõ be is mutatta a kötelezõ taneszközfejlesztési beszerzések pontos pénzügyi ütemtervét. Az ellenzéki interpellációra adott válasz szocialista elutasítása azért is kínos, mert ilyen nem fordult elõ még ebben a ciklusban. A testületi ülés egyebek napirendjénél újból szóba került az ügy, ekkor Patkóné Séra Ilona és Varga László is közölték a jegyzõ asszonnyal, hogy tudomásuk van a jegyzék létezésérõl. Itt a történések átmennek a majd én megmutatom, ki itt a fõnök szintû játszadozásba és kiszúrósdiba. Az Oktatási és Mûvelõdési Osztály dolgozói egy hétig a helyszínen voltak kénytelenek ellenõrizni azt (mármint a jegyzékek meglétét), ami nyilvánvaló volt. Az pedig csak érdekesség, hogy nyolc hónap alatt nem készült el az osztályvezetõi munkához szükséges, jogszabály által elõírt munkaköri leírás. A többi már nem túl érdekes a történet szempontjából. Február 7- én dr. Császi Ferenc kézhez kapta az elbocsátó üzenetet, az önkormányzat pedig egy újabb, sokmilliós munkaügyi per elé néz. És mi ebbõl a tanulság? Döcsakovszky Béla egy évvégi vezetõi értekezleten elmondta, hogy neki olyan jegyzõ kell, aki nem tesz keresztbe mindenféle törvényességi aggályokkal. Ujlakiné dr. Pék Éva ennek a kritériumnak tökéletesen megfelel. Ha a polgármester valamire utasítja, megteszi. Ha kell, félretájékoztat, ha kell, hallgat, ha kell, kirúg embereket. A hivatalban fejetlenség uralkodik, sokszor hiábavaló munka folyik, nem az önálló, értelmes munka, hanem a besúgás, a hízelgés és a szolgai magatartás vezet az érvényesüléshez. Szólj igazat, és betörik a fejed. Juhász Gyõzõ A Fidesz MPSZ érdi szervezete szeretettel vár mindenkit szerdánként az Összefogás Egyesület székházába (Érd, Alsó u. 8.) délután 6 óra után egy beszélgetésre, ismerkedésre, baráti összejövetelre. Honlap:

3 III. évfolyam 4. szám március Párbeszéd a költségvetésrõl Csak irkálok... Nézem az Érdi Újságban megjelent fotót: ifjú balliberális polgármester-helyettesünk áll valahol az USÁ-ban, két színesbõrû rendõrt átkarolva. Elgondolkodom. Szeretném látni Csõzik László alpolgármestert két erdélyi fiatallal fényképezkedni, akik Eörsi Mátyás látogatásához hasonlóan záptojással dobálnák a kettõs állampolgárság ellen kampányoló ifjú SZDSZ-es jogvédõt. Zavart tekintettel törölgetné magáról a bûzös tikmonymaradványt és nem értené a helyzetet. Hiszen mint elmondta õket szinte a tenyerükön hordozták még tavaly is ifjú RMDSZ-esek. Csak azt felejti el, hogy akkor még nem tagadta meg a liberalizmus nevében a trianoni határokon túl élõ testvéreit. Magyar testvéreit. * * * Az SZDSZ szerint Magyarországon addig nem tud kiteljesedni a demokrácia, amíg az önkormányzati médiumoknál nem érvényesül a sajtószabadság. Gusztos Péter szabad demokrata képviselõ Debrecenben kijelentette: Magyarországon ma bevett gyakorlat, hogy az aktuális polgármesterek, önkormányzatok a A Párbeszéd Egyesület fórumot rendezett Érd költségvetésérõl. Azért nem vitát, vagy az egyesület nevében szereplõ, párbeszédet, mert a költségvetés elfogadása már megtörtént. Erre szokták mondani: eszi, nem eszi, nem kap mást. Hallgattam polgármesterünk rövid (másfél órás) bevezetõjét és csodálkoztam. A közönség számára ismeretlen anyagról, hiszen semmilyen írott összefoglalót nem adtak a kezükbe, úgy tartott egy nagy ívû elõadást, hogy szinte semmi konkrétum nem szerepelt benne, ha pedig számokat említett, köszönõ viszonyban sem voltak a tényekkel. Ebbõl az elõadásból senki sem tudhatta meg, mennyi a költségvetés fõösszege és milyen arányban áll a tavalyival. Azt sem tudhattuk meg, milyen húszmilliárdos beruházási hullám az, amely a helyi adóbevételt nem emeli. Nem tudhattuk meg, hogyan lett egyik pillanatról a másikra az ÉVÁÉP tartozása a kétszerese és miért kellett átszervezni, miért kerül 1 m 2 járda forintba, miért nem folytatódik az iskolatej akció, miért csak 50 millió forintot tervezünk intézményi felújításra. Elsõsorban arra nem kaptunk választ, miért mondja a város vezetõje a lehetõségek költségvetésének azt a költségvetést, mely a szûkölködés, a nadrágszíj meghúzás költségvetése az egyik oldalon, a pazarlásé a másikon. A város megterhelte a polgárait egy új adóval (szemétdíj), majd vállalta, hogy az így befolyt pénzbõl utat épít. A kivitelezés minõségére azonban nem sikerült gondot fordítani, így vagy garanciában, vagy saját pénzbõl lehet javítgatni, toldozni-foltozni. Polgármesterünk errõl a mintegy 230 millió forint felhasználásáról be- és elszámolt, de sem a Képviselõ-testület, sem az itt élõk nem tudják, mire fordított 529 millió forintot. Ennyi bevétele volt a városnak az ingatlanok értékesítésébõl. Ha mûködési költségre kellett ez a pénz, akkor az eladósodás felé nyitva a lehetõség. Az elõadás során többször elhangzott: a költségvetés jó. Megkérdeztem egy közgazdászt, vajon mit érthetnek ez alatt városunk vezetõi? A válasz nagyon egyszerû és tömör volt. Mivel a bevételi oldal és a kiadási oldal egyensúlyban van, a költségvetés, jó számszakilag. Hogy ezt újabb hitelfelvétellel és ingatlanértékesítéssel tudják csak elérni, az már várospolitika. Jó, vagy rossz, nem kívánta minõsíteni. Jánosi György országgyûlési képviselõ is vendége volt a rendezvénynek. Tõle tudhattuk meg, hogy a város és az ország gazdasági bajai egy plakátból eredeztethetõek. Történetesen a TAVARIS KONYEC feliratú plakát a felelõs mindenért. Véleménye szerint, ha nem sértettük volna vérig az orosz gazdasági partnereinket ezzel a viccesnek szánt plakáttal, tejben-mézben fürödhetnénk. Felvetésemre, hogy egy plakát is lehet olyan szerencsétlen ok, mint a miniszterelnökünk vicces megjegyzése egy nemzeti labdarúgó válogatottra, sietve jegyezte meg a képviselõ úr: de azért már elnézést is kért, míg a plakátért senki nem tette ugyanezt. Ez igaz. Kicsit nyögve nyelõsen, kicsit megkésve, kicsit összevissza, de megtörtént a bocsánatkérés a miniszterelnök részérõl, pedig már van benne gyakorlata. Ma a listák idejét éljük. Kellene miniszterelnökünknek is egy listát készítenie. Nem ügynöklistát, hanem egy rövidet, hogy meg ne erõltesse a szemölcstõl megszabadított kezét. Ez a lista szóljon azokról, akiket még nem sértett meg. Párbeszéd az egyesület neve. Lehet, hogy szoktak párbeszédet folytatni, valahol, valakikkel. Ez az elõadás nem az volt. Polgármesterünktõl azonban ezt meg is szoktuk. Hiszen akkor figyelnie kellene arra is, mit mond az ellenzék és a más véleményen lévõk, nem csak arra koncentrálna, hogy ki mondja. A város érdekében nagyon sokan hajlandóak párbeszédet folytatni. Tessék õket meghallgatni. Segesdi János Csõzik, a tolerancia és egyebek saját tulajdonukban lévõ lapokat, televíziókat pártpolitikai céloknak rendelik alá. Az SZDSZ-es honatya úgy vélte, hogy a pártoknak meg kellene állapodniuk a kéz kezet mos gyakorlat felszámolásában. (Magyar Rádió). Csõzik László Gusztos Pétert követte az Új Generáció elnöki székében. Vajon tett-e már lépéseket az Érdi Újság szabad volta érdekében? Vagy a fentiek csak az ellenzékiekre vonatkoznak? Az elfogultan szocialista Érdi Újságra nem? Amelyet most akarnak kéthetivé tenni, mert Döcsakovszky Béla szerint sem tudják hetente tartalommal megtölteni, mások (nem fideszesek!) szerint átlag 3 perc alatt kiolvasható. Ezen túl még színes is lenne és házhoz vinnék minden érdinek. Reméljük, Csõzik László alpolgármester tiltakozni fog nagy nyilvánosság elõtt is a közpénzen végzett pártpropaganda ellen. (Ne feledjék: az Érdi Lap önfenntartó!) * * * Az Új Generáció szóvivõi büszkék arra, hogy elõsegítették a miniszterelnök-váltást. Büszkék arra, hogy az ügynök Medgyessy helyett kibulizták nekünk a milliárdos Gyurcsány Ferencet. A mai SZDSZ-esek az ávós Bauer, Petõ leszármazottai, a kommunista ideológus Révai rokonai, a katonákat tizedelõ Lukács György tanítványai, volt maóisták, a különítményes Horn Gyula szövetségesei keblére borulnak a vagyonát gyanús körülmények között összesíboló Apró-klános (Apró Antal erõteljesen szorgalmazta az 56-os megtorlásokat) egykori KISZ-vezérnek, Gyurcsánynak. Pénzért, hatalomért mindent. Nem csoda, hogy az 5 százalékos párt ugráltatja az MSZP-t. * * * Ezt írja egy Népszabadságcikkben Csõzik (+ még hárman): Többek között azért küzdöttünk, hogy legyünk aktívabban romapártiak, hogy harsányabban és határozottabban képviseljük a liberális álláspontot a szexuális kisebbségek ügyében, a drogpolitikában, vagy épp az eutanáziával kapcsolatban. A liberálisok jövõje ezek szerint: Béla elveszi Jóskát, a leszbikus Klára szingli marad, egy kis marihuána, egy kis extasy, utána csendes eutanázia és egy nemzedék után kihalnak. Orlai Sándor Füttykoncert Arésztvevõk kisebb-nagyobb csoportjai hangos füttykoncerttel fogadták a miniszterelnök ünnepi szerepvállalásait. Az egyébként szokatlan reakciók most várhatóak és elõre kiszámíthatóak voltak. Gyurcsány Ferenc határon túlra küldött üzeneteinek vagy késõbbi debreceni fellépésének elutasító fogadtatását pedig egyenesen magától értetõdõ és teljesen indokolt protestálásnak vehetjük. Más lapra tartozik Gyurcsány Ferenc március 15-én, a Nemzeti Múzeum elõtt elmondott szónoklatának fogadtatása, pontosabban a kormányfõ ünnepi beszédét kísérõ füttykoncert és hangos tüntetés megítélése. Lehetne most hosszan vitatni amint azt a sajtó azonnal meg is tette, hogy mennyiben sért íratlan szabályt, valamiféle közmegegyezést az állami ünnep megzavarása. Elgondolkodhatnánk azon, hogy az eddig kialakult gyakorlattal szemben miért éppen a miniszterelnök és nem a közvéleményt kevésbé megosztó házelnök állt az ünneplõ közönség elé. Töprenghetnénk szomorúan a nemzet egységét szimbolizáló ünnep összetartó erejének széthullásáról. Maradjunk mégis a füttykoncertnél. Vajon kinek a malmára hajtotta a vizet, miféle érdekeket szolgált meglehet nyilvánvaló és szándékolt akarata ellenére a Nemzeti Múzeumnál demonstráló csoport? Radikális fellépésük általában véve a szélesebb értelemben vett radikális jobboldallal együtt mennyiben segítette, segíti a polgári erõk összefogását, társadalmi kapcsolatainak szélesítését, végsõ soron a évi választások jobbról remélt esélyeinek érvényesülését? A kérdés persze szónoki, hiszen a bal és liberális oldal, mint rendszerint, most is azonnal zárta sorait a lám megint fellépõ szélsõséggel szemben, miközben a nemzeti oldal szószólói óvatos elhatárolódásra kényszerültek. Ez pedig az õ szempontjukból nem igazán kívánatos szereposztás. Egyébként pedig a rendszerváltoztatás évei a mai napig bezárólag éppen elég tapasztalatot halmoztak föl az érzelmi vagy ideológiai indíttatású politikai radikalizmusok megítéléséhez. Ezek az irányzatok és magatartásformák rendre a politikai és társadalmi közélet perifériájára kerültek. A nagy néppártokhoz kötõdõ részeik pedig többnyire kényelmetlen útitárssá váltak. A mai (március 17.) újságok hozzák a hírt a jövõ évi parlamenti képviselõ-választások finisébe forduló pártok részeredményeirõl. A közvéleménykutatások még a márciusi felfordulást megelõzõ állapotot mutatják. Jelezve, hogy a Fidesz MPSZ tovább növelte elõnyét a szocialistákkal szemben. A közvéleménykutatások eredményeinek óvatos megítélése ellenére is egyértelmûnek tûnik, hogy megtört a Gyurcsány Ferenc miniszterelnökké választása után tapasztalható és az elemzõk által prognosztizált trend, amely a két nagy párt közötti távolság csökkenését jelezte. A mostani népszerûségi adatok egyenesen a Medgyessy-kormány leszálló pályájának idõszakára emlékeztetnek. Amúgy és most kanyarodjunk vissza eredeti mondanivalónkhoz minden a polgári szövetség oldaláról megmutatkozó ricsaj, utcai demonstráció, forradalmi hevület, radikális megmozdulás nélkül. A közvéleménykutatások inkább azt mutatják, hogy a Fidesz számára beérni látszik a szövetség és Orbán Viktor megváltozott, új kommunikációs stratégiája, amely némiképp visszafogott hangvételre, a való élet által felvetett kérdések megválaszolására törekszik. A polgári szövetség irányába mutatott növekvõ bizalmat persze le lehet rontani. Például akkor, ha az elkövetkezõ hónapokban további teret nyernek a jobb felõl kívánt változást hangerõvel, füttyszóval, síppal-dobbal-nádi hegedûvel kikényszeríteni kívánó csoportok. Félreértés ne essék, a politikai mezõ mozgásterére, az ott kialakított játékszabályokra és taktikai elemekre gondolok. Mindez természetesen nem vonatkozik a helyzetükkel adott esetben elégedetlen emberek, társadalmi csoportok, szakmai érdekképviseletek megnyilvánulásaira. Kéri Mihály Azért is füttykoncertet! A 2002-es választások elõtt a Fidesz magabiztosan vezetett a közvéleménykutatások szerint. Mivel kormányzati pozícióban volt, kampánystratégiája a nyugodt, kiegyensúlyozott, jó teljesítményt felmutató vezetõ erõre épült. Az volt az általános vélemény, hogy semmi szükség radikalizmusra, azzal inkább elriasztjuk a tétovázó választókat. Mi történt? Az MSZP és az SZDSZ egy addig soha nem tapasztalt agresszív negatív kampánnyal lesöpörte a kényelmesen hátradõlõ Fideszt a színpadról, és ezt még fokozni is tudta az önkormányzati választásoknál. Aki ezt akarja 2006-ban is, az csak csitítsa a polgári oldalt, majd csak eléri, hogy otthon maradunk, mert ha úgyis gyõzünk, inkább elmegyünk kirándulni a választások napján. Egy néppártban elférnek a mérsékeltek és a radikálisok is. Hagyjuk meg mindenkinek saját vérmérsékletét, mert csak együtt gyõzhetünk. Ha újra és újra elhatárolódunk saját magunktól, lassan elfogyunk. És veszítünk. ir

4 4 III. évfolyam 4. szám március 24. Azt mondják az okosok... hogy az öngyilkos merénylõknek egyetlen mentségük van. Áldozataikkal együtt õk is meghalnak. A hittel szemben nem lehet észérvekkel, politikával vitázni. A hitet nem lehet megfélemlíteni. A terrorizmus lényege, egy õsi kínai bölcsesség szerint: csak egyet ölj meg, ezrek fognak rettegni. hogy sikerült egy újabb hónaljszagú adót kiizzadni, egy 1998-tól hatályos BM-rendelet alapján. Eszerint a fizetendõ sarcok száma a negyvenet közelíti. Közvetlenül, vagy közvetve mindenkit, mert hiába nincs autó, a benzinbe rakott állami adalék-hányad azt is érinti, ha kenyeret vesz. Mert a pékségbõl már nem fonott háti kerclivel hordják szét a kenyeret. Tehát december 31-ig, minden gép- és pótkocsinak törzskönyvvel, új forgalmi engedéllyel kell újra szerelkeznie. Mert uniós irányelv. A hatalom megint csak szolgáinak, alattvalóinak tekinti választóit. De a hatályos 5 év alatt a kocsim már kétszer vizsgázott. Ez évben harmadszor kénytelen. Vizsga, majd idõpontkérés az okmányirodában. Plusz Ft helyben és még 320 Ft valami címkére, de a csekkel menjek sorbaálni a postára, azután vissza, hónom alatt a rendszámtáblával Az újabb papíroktól nem lesz se korszerûbb, sem biztonságosabb a kocsim. Csak drágább. hogy a bárányok hallgatnak. A klaszszikus film az aberrált kannibalizmusról regél, az elnémított rádió-tévé mûsorok pedig az átlényegült és mára már csúcsra járatott szocliber kapitalizmusról. Egykor volt internacionalizmus, most imperializmus. Dobos Attila, Bayer Zsolt, Lovas István, Kerényi Imre, Chrudinák Alajos és még sokan mások, elnémítva. Mûsoraik, úgymond, sugárzási költségek miatt leállítva. Mivel demokrácia van, mondjuk parkolópályára állítva. Na, de Lajcsi szuperbulija? És a NÉVshowr és a többi gagyi-gagyi show és lízingelt vetélkedõk? Arra mindig jut adókapacitás és pénz. A szilenciumon lévõk nem oly ostobák, mint a harsogók. Õk szelídek. Mint a bárányok. Azt hiszem, ezt nevezik alkotmányos terrornak. hogy voltak a holokausztnak és a kommunizmusnak is áldozatai, mindkettõ az emberi faj gyalázata. Most az utóbbi emlékének tablóit nézegettem, a klasszikus idézeteket olvasgatom, mert akkor én ifjú ember voltam, de nem ordítottam, nem toporzékoltam, mert nem értettem. Ma már igen. Az ÁVH a párt ökle (Rákosi Mátyás), vagy Minden eszközzel kell tudni ütni (Kádár János). Döbbenek, ez volt a gyerekkorom! Akkor nem féltem, most igen. Mert mai napjaimban visszahallom a hasonló kommuno-fasisztoid baloldali megnyilvánulásokat. Mert egy tõre metszette, oltotta és dugványozta a történelem. hogy tudni illik, ki a fõnök. Március 5- én, meghívott vendégként részt vettem a Földrajzi Múzeum alapítója, Balázs Dénes tiszteletére rendezett emlékülésen, úgy századmagammal. A felkért elõadók (akadémikus, professzor, barlangász és a közönség) kénytelenül türelmesen várt a sorára, mert a megnyitó beszédet tartó polgármester úr késett. Az õ bülbül-madár szavai nélkül nem indulhatott el a rendezvény. A közhely-panelekbõl, szokvány mondatokból szerkesztett beszéd után a mester úr magunkra hagyott bennünket. A lényeg már nem érdekelte. Nyilván egy másik, a rovarok potrohlégzésével kapcsolatos elõadóülést is neki kellett megnyitni. Valószínûleg ott is megvárakoztatott több tucatnyi embert, ahol elõvette a másik alkalomra komponált rutinbeszédét. Hajtson gyorsabban polgármester úr! A gyufacímke-gyûjtõk is türelmetlenek. hogy polgármesterünk biztonságban és ellenõrizhetetlenül megnövelt mozgástérben lubickol. Isten éltesse, de csak magánemberként. Biztosan jó férj és édesapa. De hogy õ jól érzi magát, az itt nálunk kevés, mert mi nem. A számonkérhetõ ígéretek nagyon nagy hányada nem teljesült. Még mindig a sportcsarnokról papol, és az állami szerepvállalásról álmodozik. Ez most a parttalan naivitás, vagy az álságosan egyéni számítás(?). Ez teszi alkalmatlanná és hiteltelenné, ebben a balsorstól sújtott és koldussá züllesztett hazában. Ugye ez demagógia, he-he? Nem. Ez itt a való világ. hogy a kiutált és önként menesztett aljegyzõ helyére kiírt pályázat eredménytelen volt, tehát újat kell kiírni. Az öt jelentkezõ közül mindössze egy felelt meg a követelményeknek. Írja az Újság. Egy darab pályázó tehát megfelelt. Akkor miért volt eredménytelen? Mert hány aljegyzõ kell? Egy, négy, nyolc és annak hatványai? Ez most pályázat, vagy függvényanalízis? Nem volt elég szõke és kékszemû? Miért nem felelt meg, ha megfelelt? Vagy a fogalmazásból elégtelen Újság(író) sem volt pályáztatva? Belelépett, kinevezték. Most Újság-ír-Õ? Kuchen Zoltán Gazdaság, gizdaság Tudni, merni, akarni, utána hallgatni. A középkori alkimisták jelszava, amelyet késõbb átvettek a szabadkõmûves páholyok. Ma liberálisoknak nevezzük õket. A gizdaság a régi magyarban a szegénységet és a vele járó soványságot jelölte. A lovári nyelvjárású cigányságnál a bölcsességet. Lezajlott, elmúlt a gazdatüntetés. A gizda-gazdák feje felett megforgatták a nehézharckocsi lövegtornyát. A tank egy nappal korábban érkezett és rögtön megegyezett. Nincs szükség forradalomra, csak megegyezésre, mondta gyurcsánycsászár. Velem megegyezésre! Meghátráltak, de kik? Három hét bujkálás és távoli keménykedés után gyorsan kialkudott. Másnap reggel a gazdák arcába köpte, hogy megalkudtak. A parasztember nem sértõdékeny. Egy darabig morgolódik, akart valamit (szeretnék szántani), azután hallgat. Ne magyarázzuk agyon március 15. nemzeti mítoszát, amit Szálasi-Rákosi- Kádár-Gyurcsány homológ sor egyként magáévá tett. A gazda nem akart forradalmat, csak munkát, csendet és egy kis beígért jólétet. Anyósom szavajárása volt: nem kérem a másét, de a magamét nem engedem! Megjött a tavasz. Te gazda meg gizda maradsz. Z. Eszter Érdi kullancsok Aminap a kormány Oktatási Minisztere bejelentette azt a korszakalkotó felismerését (Magyar Bálint), hogy "az oktatásügynek szüksége van az értelmiségre".ide most három felkiáltójel illene,mert bár azt eddig is tudtuk, hogy az értelmiség a pedagógusok kezei közül kerül ki, de hogy az oktatásügy és az értelmiség ennek ellenére egymásra van utalva, nos ehhez Magyar Bálint kellett. A jelek szerint a Miniszter sem egybõl jött rá erre,sok év kellett neki ehhez, de végre megszülte és most már mindenki tudja. Hogy ez hogyan egyeztethetõ össze az SZDSZ legfontosabb társadalompolitikai frontvonalával, a szexuális másság népszerüsitésével, ez kérdés. Az azonban valószínûsíthetõ, hogy egy ilyen felismeréshez nem az erkölcsi fertõ bugyraira volt szükség talán ezért is tartott ilyen sokáig az ébredés. A pedagógia elsõsorban erkölcsi kategória,a kimûvelt emberfõ nem jön létre ultraliberális alapokon,hiszen az embert nemcsak a tudás, sokkal inkább a tartás jellemzi. Tudást, ismeretet meg lehet szerezni csak materiális alapon is, de ez emberi tartás nélkül mit sem ér. Az emberi tartás viszont csak példa útján sajátítható el: régi tapasztalat az, hogy a legeredményesebb nevelési módszer a példa, persze ez nem lexikális, informális sík, hanem inkellektuális kategória. Ultraliberális szemléletkörben nem találunk a hagyományokra utaló gondolatokat, pedig a példamutatással történõ nevelés alapja éppen a tradíció. Sõt: a mai magyarországi liberalizmus tagadja a szükséges nemzeti tudatot, Érd Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, Szociális és Egészségügyi Osztály, Dudás Erzsébet osztályvezetõ részére Tisztelt Hölgyem! Alulírott dr. Hamvai Julianna az alábbi kéréssel fordulok Önökhöz. Érden a Duna-parton felháborító módon rengeteg kullancs található. Mivel legjobban ott lehet kutyát sétáltatni, biciklizni, sétálni, ezért gyakran jártunk ott a családommal, de lassan már nem lehet kimenni, annyira veszélyes. Már mind a két kutyánk kapott kullancs által terjesztett betegséget, annak ellenére, hogy kullancsriasztót használunk. Elõfordult, hogy háromnegyed órás séta alatt 12(!) kullancs volt a kutyán. Szerencsére meggyógyultak, de a kezelés elég költséges volt. A pohár március 14-én telt be, amikor séta után otthon a fülemen mászott egy kullancs és csak véletlenül vettem észre! A kullancs embernek is okozhat halálos kimenetelû, vagy igen nehezen diagnosztizálható és hosszan kezelendõ betegségeket, mint a vírusos agyhártyagyulladás, vagy a Lyme-kór. Szerencsére én más okokból az agyhártyagyulladás ellen már kaptam védõoltást, de a Lyme-kór megelõzésére jelenleg nincs védõoltás. A környéken nemcsak nekünk van ilyen panaszunk, hanem az ismerõseinknek is. Érden sokan vannak, akik Budapestrõl költöztek ki azért, mert elegük lett a nagyvárosi környezetbõl és közelebb kívántak élni a természethez. Ezt a célt hiúsítja meg az, ha a betegségektõl való félelembõl már nem merünk kimenni a legszebb szabad területekre. A fentiekre tekintettel kérem, hogy a kullancsirtás ügyében haladéktalanul intézkedni szíveskedjenek. Intézkedésüket elõre is megköszönöm. Hamvai Julianna A kormány a helyén van Nem tudom, e szösszenet olvasásakor, a miniszterelnök március 15-i kifütyülése ugyanolyan közbeszéd-e, mint az írásakor volt? A kérdés ugye az, hogy szép dolog-e a nemzeti ünnepen kifütyülni a miniszterelnököt? Hát bizony nem szép dolog! A másik kérdés meg az, hogy ki lehet-e fütyülni Gyurcsány Ferencet? (Sõt! Mi az, hogy!) A feloldhatatlan dilemma jelen esetben, hogy a kifütyülést komolyan kiérdemlõ Gyurcsány Ferenc, valami csuda trükk folytán, a maga teljes valóságában, egyben a magyar miniszterelnök is. Magyarország 2002-ben megválasztott miniszterelnöke, Medgyessi Péter ezt a csuda trükköt nemes egyszerûséggel puccsnak nevezte. Elnézve e nyalka embert, joggal merülhet fel sokunkban, megpróbálkozott-e ifjú korában a Színmûvészeti Fõiskolára való bejutással. Továbbá lehet, hogy jobban jár az egész ország, ha felveszik? Eddigre talán jól megtanulhatta volna a színészmesterséget és nem emlékeztetne minden egyes alkalommal tisztesség ne essék, szólván egy mûkedvelõ ripacsra. Ez önmagában is elég komoly tehertétel, ráadásul még kiszámíthatatlanul öntörvényû is ez a mi színészünk. Ha egy kamerát lát maga körül, valami ellenállhatatlan kényszer lesz úrrá rajta és csak játszik, játszik önfeledten talán még a térfigyelõ rendszernek is pózol. Azt játsza, hogy õ a magyar miniszterelnök. Az a nagy baj, hogy a rendezõ is õ akar lenni így aztán nincs kontroll. Külön bejártú forgatókönyve szerint mindig kell mutatni valamit a népnek. Egyik alkalommal például azt, hogy ez az egyszerû pápai gyerek ugyanúgy nyalja a fagylaltot, mint az egyszerû dolgozó (emlékeznek a régi frazeológiára: Én, mint egyszerû dolgozó egyet értek a párt kijelölt irányvonalával ), csak elõtte beugrott a Terror Házába miniszterelnököt alakítani. Aztán nagyszerûen tud viccelõdni is, korosodó feleségek kárára, de eddig a legjobban az arabokkal ment neki a tréfálkozás. Még a lélegzetünk is elakadt tõle. Úgy gondolja, a jó színész minden adódó lehetõséget Jöttem, láttam a nemzeti összefogást, a teljes magyarságban való világnézetet. A liberális szemléletû emberek tehát legfeljebb lexikális tudást kaphatnak, a példát és a tartást nem tudják befogadni. Ez bizony már szellemi kapacitás kérdése. Egy percig sem lehet vitás: az ismeretek között összefüggések felismeréséhez vállalni kell a tradíciókat és a humán értékeket is, mert anélkül az ember inktellektuálisan szegény marad és menthetetlenül elliberalizálódik. Szögezzük le: a pedagógus társadalom az értelmiség maga. Ezt elõször az ógörögök ismerték fel, itt Európában többezer éve mindenki tudja. Magyar Bálintnak gratulálunk. A kormány a helyén van,csak egy kicsit szerények a képességei. Füredy László ki kell, hogy használjon. Március 15-én muszáj volt látványosan kifordulni a testõrei gyûrûjébõl és minden veszéllyel dacolva lepacsizott egy 8 év körüli kisleánnyal. Ország-világ elõtt megkérdezte, hogy hívják és eljön-e a Nemzeti Múzeumhoz. Miután a megszeppent gyermek erre már nem mondott semmit, a nagy színész erõsen biztatta, hogy mégiscsak menjen el, mert egy elképesztõ beszédet fog ott tõle hallani. Csak remélni tudjuk, hogy jó szülei megkímélték Vikit a beígért oltári jó beszédtõl. Apropó oltár: templomi dolgokban különösen nagy alakításai voltak. A pápánál jól hozta a pökhendi üzletember figuráját, ellenben a budapesti zsinagógában jó katolikusként ájtatoskodott és beszélt nekik a Megváltóról. A kisleánnyal bemutatott rögtönzés után visszaállt a testõrei közé, de nem ám egyedül, hanem két elkötelezett híve is vele menetelt. A két úriember láthatóan nem egyazon szabóhoz járt a nagy színésszel, de még a fodrászaik sem egyezhettek. Ellenben mindkét szimpatizáns papírköteget tartott a kezében, Fedél nélkül fejléccel. A nagy színész kínos mosolyából látszott, hogy emberbaráti parolázását csak rövid intermezzónak szánta, de a két, hûséges hívévé szegõdött csöves tartotta hosszú lépteivel az iramot és ott loholtak mellette. Sõt az egyikük, egyre jobban kifulladva ugyan, de rövid kortesbeszédet is tartott, mutogatva a kamerának a Hajléktalan újságjára adott miniszterelnöki autogramot. Hát nem mondom jövõképnek se semmi! A miniszterelnöki figyelemre méltatott kisleányt azért is jó lett volna megkímélni az oltárinak beharangozott beszédtõl, mert zsenge lelkének talán még korai megmutatni, mit kap a ripacs a közönségtõl. Gyurcsány Ferenc kétségtelenül elmondhatja a nagy rómainak tulajdonított mondás elejét: jöttem, láttam de napjainkra a folytatás csak ez lehet és most nem gyõzök bocsánatot kérni. Kopor Tihamér

VI. évfolyam 6. szám 2008. március 27.

VI. évfolyam 6. szám 2008. március 27. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Ingyenes kétheti lap 12000 példányban Március 15. a városi ünnepség képekben A Tállya utcai emlékmûnél kezdõdött az ünneplés, ahol a pártok, civil szervezetek

Részletesebben

ÉRDI LAP. Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább! Vissza kell adnunk a reményt

ÉRDI LAP. Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább! Vissza kell adnunk a reményt Ingyenes havilap 8000 példányban III. évfolyam 1. szám 2005. január 20. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Vissza kell adnunk a reményt Az év fordulóján divat számvetést készíteni, ahogy a polgármester úr is megtette

Részletesebben

Ilyen lesz a bölcsõde udvara a felújítás után

Ilyen lesz a bölcsõde udvara a felújítás után A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban Orlai Sándor A heti rendszerességgel megtartott sajtótájékoztatón több témáról esett szó, elsõsorban pályázatokról.

Részletesebben

Sólyom László köztársasági elnök úr 2006.

Sólyom László köztársasági elnök úr 2006. ÉRDI Ingyenes lap 8000 példányban LA IV. évfolyam 2. szám 2006. január 26. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Egerszegi Krisztinát kitüntették A nõi úszósport egyetlen ötszörös olimpiai bajnoka, EGERSZEGI KRISZTINA

Részletesebben

I. évfolyam 10. szám 2003. december 11.

I. évfolyam 10. szám 2003. december 11. Ingyenes havilap 7000 példányban A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Szegény város, magas prémium? Anovemberi testületi ülés legnagyobb érdeklõdést kiváltott napirendi pontja a polgármester prémiumának megállapítása

Részletesebben

Kultúra nélkül semmi esélyünk. a megmaradásra A Magyar Kultúra Napja Érden. Sajnálatosan kevés érdeklõdõ elõtt zajlott az

Kultúra nélkül semmi esélyünk. a megmaradásra A Magyar Kultúra Napja Érden. Sajnálatosan kevés érdeklõdõ elõtt zajlott az ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Kultúra nélkül semmi esélyünk Sajnálatosan kevés érdeklõdõ elõtt zajlott az idén a Magyar Kultúra Napja városi

Részletesebben

Újra áll a KALOT-emlékmû

Újra áll a KALOT-emlékmû ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban IX. évfolyam LAP 18. szám 2011. szeptember 22. Honlapunkra A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Újra áll a KALOT-emlékmû Elõször 1991-ben állítottak

Részletesebben

I. évfolyam 9. szám 2003. november 6. 2004: a Leépítés éve

I. évfolyam 9. szám 2003. november 6. 2004: a Leépítés éve Ingyenes havilap 7000 példányban A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Átvette megbízólevelét a gyõztes képviselõ Segesdi János leteszi az esküt, miután Karlovszky Mária kihirdette a hivatalos végeredményt I. évfolyam

Részletesebben

ÉRDI LAP. Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább! Kilométeres utcabál a Balatoni úton Ötödik alkalommal rendezték

ÉRDI LAP. Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább! Kilométeres utcabál a Balatoni úton Ötödik alkalommal rendezték Ingyenes havilap 8000 példányban II. évfolyam 9. szám 2004. szeptember 9. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Kilométeres utcabál a Balatoni úton Ötödik alkalommal rendezték meg városunkban a kilométeres utcabált.

Részletesebben

Megalakult az új közgyûlés

Megalakult az új közgyûlés ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VIII. LAP évfolyam 22. szám 2010. október 21. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Megalakult az új közgyûlés Október 14-én, ünnepélyes körülmények

Részletesebben

Megújul a városközpont

Megújul a városközpont ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VIII. LAP évfolyam 5. szám 2010. március 11. Rendelés: 06-23-369-888, 06-20-387-1679 Étkezési jegyet elfogadunk! El Toro pizza & burger A LEGFINOMABB PIZZA AZ

Részletesebben

IV. évfolyam 8. szám 2006. április 20.

IV. évfolyam 8. szám 2006. április 20. ÉRDI Ingyenes lap 8000 példányban LAP IV. évfolyam 8. szám 2006. április 20. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Most mindannyiunk jövõje a tét Jánosi György több mint öt százalékos elõnyével végzõdött Érden a

Részletesebben

Megszavazta a Közgyûlés a költségvetést Minden költségvetés annyit ér, amennyit a

Megszavazta a Közgyûlés a költségvetést Minden költségvetés annyit ér, amennyit a ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP Nyitva: Hétfõtõl péntekig 9 18 óráig Szombaton 9 13 óráig A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Megszavazta a Közgyûlés a költségvetést Minden költségvetés

Részletesebben

A forradalom emlékezete

A forradalom emlékezete ÉRDI Ingyenes kétheti lap 8000 példányban V. LAP évfolyam 22. szám 2007. november 1. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA A 22-én a 56-osok is megkoszorúzták a hármaskereszt emlékmûvet Pitti Katalin énekelt A forradalom

Részletesebben

AZÁNK. Egy közülünk: aláírásgyűjtés az emberi élet védelmében

AZÁNK. Egy közülünk: aláírásgyűjtés az emberi élet védelmében KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2013. MÁRCIUS Az IKSZ részvételével zajlott a fiatal gazdák konferenciája Ugyanakkor nem egy hitbuzgalmi kezdeményezés indult szögezte le a KDNP

Részletesebben

Nem adjuk az óvodát! Be kell hoznunk a lemaradást. Múlt hétfõn a 20-30 Egyesület tartott elõször. Nyár Nem mondok újdonságot azzal, hogy kitört

Nem adjuk az óvodát! Be kell hoznunk a lemaradást. Múlt hétfõn a 20-30 Egyesület tartott elõször. Nyár Nem mondok újdonságot azzal, hogy kitört ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP Tájékoztatjuk A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A tisztelt Olvasóinkat, hogy július végi számunk kimarad! Továbbra is várjuk hirdetéseiket! info@erdilap.hu

Részletesebben

Avendégek meglátogatták a battai Piac

Avendégek meglátogatták a battai Piac ÉRDI Ingyenes lap 8000 példányban LAP IV. évfolyam 3. szám 2006. február 9. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Bemutatkozott Aradszki András országgyûlési képviselõ-jelölt Százhalombattán indult dr. Aradszki András,

Részletesebben

Hazánk. Barátaim! Sokan vagyunk szerte Magyarországon, Találkozzunk ezeken a hasábokon, tudassuk

Hazánk. Barátaim! Sokan vagyunk szerte Magyarországon, Találkozzunk ezeken a hasábokon, tudassuk K E R E S Z T É N Y S É G É S K Ö Z É L E T Kereszténydemokrata lap Semjén Zsolt Lectori Salutem! 2007. február Szívünkhöz közel álló, szép szó ennek a lapnak a címe:. Barankovics Istvánnak, pártunk alapítójának,

Részletesebben

Közmeghallgatás a közgyûlésben

Közmeghallgatás a közgyûlésben ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban IX. LAP évfolyam 23. szám 2011. december 1. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Közmeghallgatás a közgyûlésben Anovember 24-ei közgyûlés után tartották

Részletesebben

Békés és konstruktív közgyûlést tartottak Régen volt olyan békés hangulat a közgyûlésben,

Békés és konstruktív közgyûlést tartottak Régen volt olyan békés hangulat a közgyûlésben, ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VIII. LAP évfolyam 23. szám 2010. november 4. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Békés és konstruktív közgyûlést tartottak Régen volt olyan békés

Részletesebben

Lépésrõl lépésre közelebb a célhoz Megkaphatja a támogatást a csatornázási programunk!

Lépésrõl lépésre közelebb a célhoz Megkaphatja a támogatást a csatornázási programunk! ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP PIZZA és ÉTEL RENDELÉS Telefon: 06-23/366-455, 06-70/383-6577 Nyitva tartás: H V 10 23-ig, P Sz 24-ig www.dockyardetterem.hu Nyitva: Hétfõtõl péntekig 10

Részletesebben

Hazánk. Torlaszok a tudáshoz vezetõ úton. Charta a szabad vasárnapért. A reformok igazi arca. Semjén Zsolt levele

Hazánk. Torlaszok a tudáshoz vezetõ úton. Charta a szabad vasárnapért. A reformok igazi arca. Semjén Zsolt levele K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja Csak a nemzeti kockázatközösség elfogadható Hét, az egészségügy több-biztosítós modelljének kialakításában részt vevõ külföldi biztosítótársaság

Részletesebben

Sajtótájékoztató a kerékpáros koncepcióról. Csõzik László, Sólyom Lajos és. Jó hír Természetesen nem az Evangéliumot akarom

Sajtótájékoztató a kerékpáros koncepcióról. Csõzik László, Sólyom Lajos és. Jó hír Természetesen nem az Evangéliumot akarom ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP Nyitva: Hétfõtõl péntekig 9 18 óráig Szombaton 9 13 óráig A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A A Rákellenes Küzdelem Világnapja Minden évben február

Részletesebben

Százezres tömeg gyûlt össze az Összetartozás Napján a Városligetben, köztük szép számmal voltak képviselve az érdiek is

Százezres tömeg gyûlt össze az Összetartozás Napján a Városligetben, köztük szép számmal voltak képviselve az érdiek is Ingyenes havilap 8000 példányban II. évfolyam 12. szám 2004. december 9. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Gyõzött a két igen, de az alacsony részvétel miatt nem lett ügydöntõ a népszavazás. Az uniós választásnál

Részletesebben

Államalapító Szent István és az új kenyér ünnepe

Államalapító Szent István és az új kenyér ünnepe Dunakeszi polgár X. évfolyam 8. szám 2010 augusztus Önkormányzati választás 2010 (Összeállításunk a 6-7. oldalon) Államalapító Szent István és az új kenyér ünnepe (Írásunk a 4. oldalon) Dunakeszi Polgár

Részletesebben

Teljes kapacitással üzemel az Aradi utcai bölcsõde

Teljes kapacitással üzemel az Aradi utcai bölcsõde ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Teljes kapacitással üzemel az Aradi utcai bölcsõde S oltész Miklós államtitár és T. Mészáros András polgármester

Részletesebben

Tudományos konferencia Pápán

Tudományos konferencia Pápán Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2006. február 16. Közéleti hetilap IV. évfolyam 6. szám Felújítják a Tarczy-iskolát Dr. Kovács Zoltán polgármester, a térség országgyûlési

Részletesebben

avagy Schneider úr 2010-ben veszi a kalapját?

avagy Schneider úr 2010-ben veszi a kalapját? A TARTALOMBÓL: Milliókért vizsgálják az õszödi beszéd... 2 média visszhangját Hallgass az eszedre! Szavazz a zsebedre!. 3 Egy meghívott vendég gondolatai a..... 4 Munkáspárt 2006 kongresszusáról A polgári

Részletesebben

Díszpolgári cím az év borászainak

Díszpolgári cím az év borászainak XXII. évfolyam, 3. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2012. január 22. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA Díszpolgári cím az év borászainak FOTÓ: MÁRTONFAI DÉNES Vida Péternek Horváth

Részletesebben

Kanizsa. XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket.

Kanizsa. XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket. 2008.01.23. 15:39 Page 1 Kanizsa DÉL-Z ZALAI HETILAP XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket. Korábban rendszeresek voltak

Részletesebben