évfolyam 4. szám március 24.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "évfolyam 4. szám 2005. március 24."

Átírás

1 ÉRDI Ingyenes kéthetilap 8000 példányban III. LAP évfolyam 4. szám március 24. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Március tizenötödikére emlékeztünk Ahagyományokhoz híven az idén is a Kálvin téri református templom kertjében emlékezett meg a polgári oldal az március 15-ei forradalomról. A Himnusz eléneklése után Donkóné Simon Judit összeállításában értékes irodalmi mûsort adott elõ Bércesi Fanni, Dizseri Tamás, Lisztauszky Lilla és Szigeti Eszter, majd Kopor Tihamér moderálásával elõször T. Mészáros András, a Fidesz érdi szervezetének elnöke, majd dr. Aradszky András, a 8-as választókerület fideszes országgyûlési képviselõ-jelöltje tartott ünnepi beszédet, megemlékezve 1848 máig példát adó eseményeirõl, hõseirõl, valamint elemezve a mai politikai, közéleti helyzetet is. A beszédek után a pártok képviselõi koszorúztak és a részt vevõk helyezték el az emlékezés virágait. A megemlékezés végén a Székely Himnuszt és a Szózatot énekelték el a megjelentek. Márciusra tovább nõtt a Fidesz-MPSZ elõnye A változatlanul pesszimista közhangulatban elbizonytalanodott az MSZP szavazótábora, így növekedett a Fidesz-MPSZ elõnye derül ki a Medián március elején végzett kutatásából, amely a miniszterelnök népszerûségvesztését is kimutatja Az elõzõ hónapban pesszimista fordulat következett be a közvéleményben, ám ez nem befolyásolta érdemben a pártok támogatottságát. A közhangulat márciusban sem lett sokkal kedvezõbb továbbra is több mint kétszer annyian mondják azt, hogy az országban általában véve rossz irányban mennek a dolgok, mint ahányan jó irányt érzékelnek az általános pesszimizmus viszont a jelek szerint mostanra kikezdte az MSZP szimpatizánsainak elkötelezettségét. A teljes népességben három százalékkal csökkent a vezetõ kormánypárt támogatottsága, így most épp annyian szavaznának a pártra, mint a miniszterelnök-csere elõtt. A szavazatvesztés ráadásul együtt járt a megmaradt szavazótábor részvételi szándékának a csökkenésével is, és ennek következtében a szintén zsugorodó, de elszántabb szavazótábort maga mögött tudó Fidesz-MPSZ a választani tudó biztos szavazók körében csaknem húsz százalékkal vezet az MSZP elõtt. Ahogy szûk fél évvel ezelõtt Gyurcsány Ferenc növekvõ népszerûsége húzta maga után az MSZP támogatottságát, úgy a mostani visszaesés is egyszerre következett be a Márciustól havonta kétszer Érdi Lap! 33 február 26 miniszterelnök népszerûségvesztésével. Februárban a borúlátóvá vált közhangulatban szinte minden vezetõ politikus népszerûsége visszaesett, fõleg a kormánypártiaké. Márciusra a legtöbbjük népszerûségi indexe valamelyest újból növekedett, Gyurcsány megítélése azonban tovább romlott, olyannyira, hogy miniszterelnökké választása óta most mondták a legkevesebben, hogy szívesen látnák fontos politikai szerepben. Négy A Median grafikonja teljes népesség 32 március 23 Fidesz-MPSZ MSZP százalékkal csökkent azoknak az aránya is, akik Orbán Viktorral szemben Gyurcsányt látják alkalmasabbnak a kormányfõi posztra. A kormányoldal helyzetén némileg javít, hogy az SZDSZ támogatottsága újra meghaladta a bejutási küszöböt: az elõzõ hónapok 4 százalékával szemben most a választani tudó biztos szavazók 6 százaléka szavazna a pártra. (Forrás: Median) Párbeszéd a költségvetésrõl Elkésett fórum Füttykoncert Kéri Mihály jegyzete Azt mondják az okosok Kuchen Zoltán forgácsai A gazdademonstrációról 1956 köztünk élõ hõsei Bemutatjuk Kunszabó Ferencet Az SZDSZ-es toleranciáról Orlai Sándor jegyzete Egy érdlakó feljegyzései Lapunk következõ száma április 14-én jelenik meg! Húsvét üzenete Ahuszadik század, fõként a totális, zsarnoki rendszerek uniformizáló törekvései mindenféle hagyományt felborítottak és messze kerültek a krisztusi szeretet tanításaitól. A rendszerváltozás után döbbennünk rá arra, hogy tradíciók nélkül nem lehet egyben tartani egy népet. Egy ezeréves történelemmel rendelkezõ népnek jövõképét, nemzeti arculatát megteremteni csak múltjára támaszkodva lehetséges. Ennek helyreállításához magyar lelkület kell. Átléptünk az új évezredbe, és mégsem indulhatunk tiszta lappal a jövõbe. A fejekben még mindig nagy a zavar, sok a fehér folt. Nemzetünk szempontjából ezeréves történelmünk és szokásaink, hagyományaink hatalmas biztonságot és megtartó erõt adnak, emlékezetessé teszik az ünnepeinket és átsegítenek bennünket a nehézségeinken. Pontosan ezért mindaz, ami a múlt században sivárrá és élettelenné vált, a megelevenítõ feltámadás után kiált. Mi történt velünk, hogy ide jutottunk? Sokszor fogja el lelkünket kétség, hogy Teremtõnk mégsincs velünk. A gonosz jelenlétét érezzük a világban, s feledjük Jézus szavait: Az ég és föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Világunk, nemzetünk, egyéni életünk nagypénteki sírjának szájáról el kellene már hengeríteni a halált továbbra is megtartani akaró követ. Fel kellene támadni abból az erkölcsi nihilbõl, amelybe társadalmunk került, s amelyben évtizedekig élt. Nem tudtuk mit cselekszünk, vagy mit kellene cselekednünk. Amit tenni lehetett, azt a lelkiismeretünk nem engedte véghez vinni amit szívünk szerint tennünk kellett volna, azt nem cselekedhettük. Fel kell támadnunk a lelki halál embert gyûlölõ állapotából, amelyben nemzet nemzet ellen, ember ember ellen támad. A békességet fenyegetõ gyûlöletbõl. Fel kell támadnunk a nemzetietlenné vált gondolkodás halálos álmából, amelyben elvesztettük identitásunkat! A magyarságot rendszerint a nemzeti öntudat semmibevétele sodorta a széthullásba. Magyarságtudatunkat csak egyértelmû nevelés útján lehet visszaszerezni. Az oktatásnak, a mûvészetnek vállalnia kellene ezt a szolgálatot és nem az igények, illetve az igénytelenségek kiszolgálóivá, hanem tudatformálóvá kellene válniuk. Fel kell támadnunk az egyházellenesség szemléletébõl, mert az egyház nem a modernség ellen harcol, hanem a hitetlenség ellen. Végül fel kell támadnia a magyarságnak, a családoknak halálos álmukból, mert a családok nagy százaléka veszélyeztetett, rendezetlen, s a társadalmon túl a legnagyobb vesztes az új nemzedék lehet, azaz a gyermekeink. Már érezzük a tavasz, az élet illatát, talán már lassan elérkezik ide, a Kárpát-medencébe is. Magyar lelkülettel hiszünk, hinnünk kell nemzetünk, hinnünk kell Magyarország feltámadásában! Horváth Pál

2 2 Pürrhoszi gyõzelem... Agazdák meghátráltak, gyõzelem a gazdatársadalom felett! Ha nem is e szavakkal, de körülírva ez bontakozott ki a miniszterelnök reggeli tévé-kávézása során. És ahogy ez az önelégült nyilatkozat elhangzott, már le is rombolta azt a jó érzést, amit a gazdákkal létrehozott megállapodás híre keltett bennünk. A tárgyalópartner megalázásával gyõzelmet ünnepelni barbár szokás, de néha napjainkban is tetten érhetõ. A Kárpátok hegyláncai - úgy tûnik - megakadályozták, hogy hozzánk is eljusson az I win, You win érzés igénye és ennek az érzésnek kinyilatkoztatása bármely megegyezés, szerzõdés létrejötte után. A fejlettebb nyugati országokban tanítják (még, ha nekik sem sikerül mindig betartani), hogy csak akkor lehet tartós és mindkét fél számára elfogadható egy megállapodás, ha mindkét fél úgy érzi, én gyõztem, de Te is gyõztél. Ha egyoldalúan kedvezõnek vélt megállapodás után a gyõztes megalázza a partnert, nem csak magáról állít ki erkölcsileg szegénységi bizonyítványt, de azonnal megássa az ünnepelt megállapodás sírját is. Ez társadalmi méretekben is igaz. Az ország kettéosztottságának egyik, ha nem a legfontosabb oka az, hogy az ország polgárainak felével tudatosítva van legyõzöttségük. A gyõztesek lesöprik, figyelemre sem méltatják a plebs véleményét sem országos, sem helyi viszonylatban. Manapság többször hallhattuk a hatalom képviselõinek reklamációját, miért nem a parlamentben mondja el Orbán Viktor a beszédét, miért a parlamenten kívül politizál. Akad még köztünk valaki (bármely oldalhoz tartozzon is), aki hiszi, hogy mostanában lenne foganatja Orbán Viktor parlamentben elmondott hozzászólásának? Ugye nincs ember, aki ezt komolyan gondolhatná?! Hacsak az a haszna nem lenne (a szoc-lib honatyák szempontjából), hogy újabb alkalmat teremtsen az ellenfél megalázásának, a gúnyos visszautasításnak, a vae victis jajj a legyõzöttnek barbár megnyilvánulásának. A jelenlegi hatalom nem nyugodt erõ, Lassan elfogynak útjaink Itt a tavasz, és a hosszú évek óta megszokottak szerint elkezdtek fogyni útjaink és szaporodni a kátyúk. Aki sûrûn jár például Parkváros felé, a Szovátai út Sóskúti út kanyarjában lépésben navigálhatja csak át autóját a finn tóvidéket idézõ gödrökön. De ne ragadjunk le egyetlen kiragadott példánál, mert ilyeneket bárki tud mutatni máshol is. Azon tûnõdjünk el egy kicsit, hogy mit tett, mit tesz, mit akar tenni a város a helyzet javításáért? A koncepció sajnos nem sok jót ígér. Az építményadóból beszedett pénzt elméletileg útépítésre kellene költeni, de ebbõl nem sok minden valósul meg. Elviszi a körforgalom. Az új elgondolás, hogy mart aszfalttal terítenek le néhány utat, több sebbõl vérzik. Elõször is azért, mert bár látszólag olcsó, valójában itt is bejön a régi mondás, hogy az olcsó megoldás a legdrágább. Nem készül megfelelõ alap, nincs útszegély, nincs vízelvezetés, nincs járda. Ezzel szemben közel-távol ezek az egyetlen járható utak, s ebbõl az következik, hogy az így felújított utakra terelõdik a környék forgalma. Erre járnak a teherautók, a friss jogosítványos fiatalok erre száguldoznak, a fékezések-gázadások hamar kimarják a felületet. Döcsakovszky Béla polgármester is elismerte, hogy csak pár évre megoldás a martaszfaltos út. Nem így lenne, ha nem csak a gyûjtõutakat aszfaltoznák le, hanem a lakóutakat is, megfelelõ szûkítésekkel, forgalomlassítással, fekvõrendõrökkel, árkolással, vízelvezetéssel. Ha nem tudjuk kellõen tartósra építeni az utat, akkor a forgalmat kell megosztani. Lehet, hogy ez lassítaná az útépítést, lehet, hogy nem jutna minden kerületre új út, nem dicsekedhetne minden MSZP-s, SZDSZ-es képviselõ, de ha csak ez a cél, vagyis a kampány, akkor jobb is, ha nem csinálják. Dolgozni csak pontosan, szépen... írta József Attila, és csak helyeselhetünk. Nézzék meg a tavaly aszfaltozott utakat, és látni lehet, mirõl beszélek. A felfagyások már most megmutatkoznak, pedig az idei tél meglehetõsen kegyes volt hozzánk. Vajon az ÉVÁÉP is kegyes lesz a kátyúzással? Orlai Megrendelés, elõfizetés Áprilistól meghirdetjük az elõfizetést az Érdi Lap-ra. Aki szeretné, hogy házhoz vigyük a Lap-ot, olvashatóan kitöltve küldje vissza a megrendelõt a szerkesztõségbe (Összefogás Egyesület, 2030 Érd, Alsó u. 8.), vagy hozza be személyesen szerdán vagy csütörtökön délután 6 és 7 óra között. Az elõfizetési díj negyedévenként 600 Ft, amelyet vagy személyesen, vagy rózsaszínû csekken kérjük befizetni. Megfelelõ számú érdeklõdõ esetén késõbb a postásnál és egyéb helyeken is elõ lehet majd fizetni. Név: Cím: Aláírás: ( Megtalálhatatlan név, házszám, utcatábla hiánya cím esetén felelõsséget nem vállalunk!) nem bízik magában, nem hiszi azt, hogy erõsebb lenne azáltal, ha a másik felet meghallgatná, véleményét megfontolná, egyenrangú partnernek tekintené. A hatalom minden lépése azt sugallja, hogy csak akkor véli gyõzelemre esélyesnek magát, ha a másként gondolkodókat legyõzi, eltiporja, megalázza, vagy levegõnek tekinti. Meggyõzõdésem, hogy csak akkor lehet bármely párt, vagy koalíció a jövõben hosszútávon sikeres, ha nem követi, hanem negatív példaként kezeli a jelenlegi helyi és országos hatalom ellentmondást nem tûrõ arroganciáját. Az ellenzéket nem lehet szükséges rossznak tekinteni, a partnerséget nem a választási kampányban kell hangoztatni, hanem ígéret nélkül a mindennapi gyakorlat természetes részévé kell tenni! Csak így lehet elkerülni azt, hogy a jobboldal gyõzelme után ne az ország másik fele érezze magát vesztesnek, hogy a kettészakadtság megszûnjön, hogy (majdnem) mindenki gyõztesnek érezze magát. Gál Gyula Csúszik az állam a gazdapénzzel nem teljesülõ agráregyezség Mintegy húszezer gazdának hétfõn biztosan adósa lesz a területalapú támogatás kifizetésével a kormány, így nem teljesül a március 13-án kötött agráregyezség egyik legfõbb pontja. A traktorok mégsem jönnek vissza Pestre, a határidõ betartását állítólag senki sem veszi anynyira komolyan. Elvben egy hete volt a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak, hogy mintegy ezer gazdának kifizesse a területalapú uniós támogatásokat és a hozzájuk tartozó hazai kiegészítést. A március 13-án aláírt, agrárbékét szentesítõ dokumentum egyik vállalása ugyanis az volt: március 20-ig azok megkapják a területalapú támogatást, akikkel a pénzt folyósító hivatal nem áll vitában. Az eredeti szabályok szerint április végéig kellene a támogatás 95 százalékát átutalni, ám a tüntetést lezáró megállapodásban a kormány a korábbi határidõt vállalta. (Népszabadság nyomán) A polgári összefogás lapja Alapította az Összefogás Egyesület Felelõs kiadó: Isaák László Szerkeszti a szerkesztõ bizottság Szerkesztõség: Érd, Alsó u. 8., Összefogás székház Telefon: ISSN Nyomás: Király Nyomda, Gyál Hirdetésfelvétel: Csák Lászlóné, III. évfolyam 4. szám március 24. Egy kirúgás anatómiája MEGHÍVÓ a 25 éves Minaret férfikórus a 20 éves Szirmok nõi kar az 5 éves Harmonia Celestis és vendégegyüttesek Ünnepi hangversenyére a Vörösmarty Gimnáziumba Idõpont: április 9., délután 4 óra Dr. Császi Ferencet Ujlakiné dr. Pék Éva jegyzõ 2004 májusában kérte fel telefonon, hogy vállalja el az Oktatási és Mûvelõdési Osztály vezetését. Császi dr. június 15-én hivatalba lépett és február 7-én rövid úton kirúgták. Mi történt ez alatt a szûk nyolc hónap alatt? Miért kellett a tapasztalt, tanári és jogászi diplomával is rendelkezõ szakembernek megválnia posztjától, de úgy is kérdezhetjük, miért lett útjában a jegyzõnek és a polgármesternek? Pedig decemberben még 340 ezer forint jutalmat is kapott, ami azt feltételezi, hogy elégedettek voltak munkájával október 14-én, az oktatási bizottság rendes ülésén hozta Császi dr. elõször szóba, hogy úgy tûnik, nem a folyamatosan hangoztatott ígéretek szerint mûködnek a dolgok a valóságban. A közoktatási ágazatból folyamatosan kivont pénzek nem kerülnek oda vissza, mi több, a költségvetésben szereplõ összegek sem jutnak el intézményeinkhez. Az ülésrõl készült hangfelvételt Döcsakovszky Béla polgármester már másnap reggel fél kilenckor magához kérette, majd többé nem fogadta az osztályvezetõt semmilyen ügyben. Nem tudom, létezik-e még olyan önkormányzat, ahol a polgármester nem áll szóba egyik osztályvezetõjével. Mindenesetre ez jól mutatja, hogy kisszerû sértõdések, egyéni indulatok vezérlik a polgármestert, nem a város érdekei január 27-én Kéri Mihály fideszes képviselõ interpellációt nyújtott be a polgármesterhez a közoktatási intézmények eszköz és felszerelés ellátása ügyében. Ebben a képviselõ azt kérdezte, hogy miért nem kapták meg a közoktatási intézmények 2004-ben a költségvetésben jóváhagyott 51 millió 206 ezer forintos taneszköz-fejlesztési önkormányzati támogatást. (Megjegyezzük, az így kivont 51 millió forint, megfejelve a kutyatelep többször megígért de oda nem adott 20 milliójával, éppen annyi, amennyit a városháza felújítására költöttek.) Az interpellációra dr. Császi és a pénzügyi osztály vezetõje is elkészítette a válasz-tervezetet. A testületi ülésen azonban a jegyzõ asszony nem ezeket ismertette, hanem számos szakmai tévedésen alapuló valótlan választ adott, amelyet sem az interpelláló képviselõ, sem a szocialista többségû testület nem fogadott el, mégpedig azért mint a vita során elmondták mert nem volt igaz a jegyzõ azon állítása, miszerint nincs ütemezett taneszköz-fejlesztési terv. Kéri képviselõ be is mutatta a kötelezõ taneszközfejlesztési beszerzések pontos pénzügyi ütemtervét. Az ellenzéki interpellációra adott válasz szocialista elutasítása azért is kínos, mert ilyen nem fordult elõ még ebben a ciklusban. A testületi ülés egyebek napirendjénél újból szóba került az ügy, ekkor Patkóné Séra Ilona és Varga László is közölték a jegyzõ asszonnyal, hogy tudomásuk van a jegyzék létezésérõl. Itt a történések átmennek a majd én megmutatom, ki itt a fõnök szintû játszadozásba és kiszúrósdiba. Az Oktatási és Mûvelõdési Osztály dolgozói egy hétig a helyszínen voltak kénytelenek ellenõrizni azt (mármint a jegyzékek meglétét), ami nyilvánvaló volt. Az pedig csak érdekesség, hogy nyolc hónap alatt nem készült el az osztályvezetõi munkához szükséges, jogszabály által elõírt munkaköri leírás. A többi már nem túl érdekes a történet szempontjából. Február 7- én dr. Császi Ferenc kézhez kapta az elbocsátó üzenetet, az önkormányzat pedig egy újabb, sokmilliós munkaügyi per elé néz. És mi ebbõl a tanulság? Döcsakovszky Béla egy évvégi vezetõi értekezleten elmondta, hogy neki olyan jegyzõ kell, aki nem tesz keresztbe mindenféle törvényességi aggályokkal. Ujlakiné dr. Pék Éva ennek a kritériumnak tökéletesen megfelel. Ha a polgármester valamire utasítja, megteszi. Ha kell, félretájékoztat, ha kell, hallgat, ha kell, kirúg embereket. A hivatalban fejetlenség uralkodik, sokszor hiábavaló munka folyik, nem az önálló, értelmes munka, hanem a besúgás, a hízelgés és a szolgai magatartás vezet az érvényesüléshez. Szólj igazat, és betörik a fejed. Juhász Gyõzõ A Fidesz MPSZ érdi szervezete szeretettel vár mindenkit szerdánként az Összefogás Egyesület székházába (Érd, Alsó u. 8.) délután 6 óra után egy beszélgetésre, ismerkedésre, baráti összejövetelre. Honlap:

3 III. évfolyam 4. szám március Párbeszéd a költségvetésrõl Csak irkálok... Nézem az Érdi Újságban megjelent fotót: ifjú balliberális polgármester-helyettesünk áll valahol az USÁ-ban, két színesbõrû rendõrt átkarolva. Elgondolkodom. Szeretném látni Csõzik László alpolgármestert két erdélyi fiatallal fényképezkedni, akik Eörsi Mátyás látogatásához hasonlóan záptojással dobálnák a kettõs állampolgárság ellen kampányoló ifjú SZDSZ-es jogvédõt. Zavart tekintettel törölgetné magáról a bûzös tikmonymaradványt és nem értené a helyzetet. Hiszen mint elmondta õket szinte a tenyerükön hordozták még tavaly is ifjú RMDSZ-esek. Csak azt felejti el, hogy akkor még nem tagadta meg a liberalizmus nevében a trianoni határokon túl élõ testvéreit. Magyar testvéreit. * * * Az SZDSZ szerint Magyarországon addig nem tud kiteljesedni a demokrácia, amíg az önkormányzati médiumoknál nem érvényesül a sajtószabadság. Gusztos Péter szabad demokrata képviselõ Debrecenben kijelentette: Magyarországon ma bevett gyakorlat, hogy az aktuális polgármesterek, önkormányzatok a A Párbeszéd Egyesület fórumot rendezett Érd költségvetésérõl. Azért nem vitát, vagy az egyesület nevében szereplõ, párbeszédet, mert a költségvetés elfogadása már megtörtént. Erre szokták mondani: eszi, nem eszi, nem kap mást. Hallgattam polgármesterünk rövid (másfél órás) bevezetõjét és csodálkoztam. A közönség számára ismeretlen anyagról, hiszen semmilyen írott összefoglalót nem adtak a kezükbe, úgy tartott egy nagy ívû elõadást, hogy szinte semmi konkrétum nem szerepelt benne, ha pedig számokat említett, köszönõ viszonyban sem voltak a tényekkel. Ebbõl az elõadásból senki sem tudhatta meg, mennyi a költségvetés fõösszege és milyen arányban áll a tavalyival. Azt sem tudhattuk meg, milyen húszmilliárdos beruházási hullám az, amely a helyi adóbevételt nem emeli. Nem tudhattuk meg, hogyan lett egyik pillanatról a másikra az ÉVÁÉP tartozása a kétszerese és miért kellett átszervezni, miért kerül 1 m 2 járda forintba, miért nem folytatódik az iskolatej akció, miért csak 50 millió forintot tervezünk intézményi felújításra. Elsõsorban arra nem kaptunk választ, miért mondja a város vezetõje a lehetõségek költségvetésének azt a költségvetést, mely a szûkölködés, a nadrágszíj meghúzás költségvetése az egyik oldalon, a pazarlásé a másikon. A város megterhelte a polgárait egy új adóval (szemétdíj), majd vállalta, hogy az így befolyt pénzbõl utat épít. A kivitelezés minõségére azonban nem sikerült gondot fordítani, így vagy garanciában, vagy saját pénzbõl lehet javítgatni, toldozni-foltozni. Polgármesterünk errõl a mintegy 230 millió forint felhasználásáról be- és elszámolt, de sem a Képviselõ-testület, sem az itt élõk nem tudják, mire fordított 529 millió forintot. Ennyi bevétele volt a városnak az ingatlanok értékesítésébõl. Ha mûködési költségre kellett ez a pénz, akkor az eladósodás felé nyitva a lehetõség. Az elõadás során többször elhangzott: a költségvetés jó. Megkérdeztem egy közgazdászt, vajon mit érthetnek ez alatt városunk vezetõi? A válasz nagyon egyszerû és tömör volt. Mivel a bevételi oldal és a kiadási oldal egyensúlyban van, a költségvetés, jó számszakilag. Hogy ezt újabb hitelfelvétellel és ingatlanértékesítéssel tudják csak elérni, az már várospolitika. Jó, vagy rossz, nem kívánta minõsíteni. Jánosi György országgyûlési képviselõ is vendége volt a rendezvénynek. Tõle tudhattuk meg, hogy a város és az ország gazdasági bajai egy plakátból eredeztethetõek. Történetesen a TAVARIS KONYEC feliratú plakát a felelõs mindenért. Véleménye szerint, ha nem sértettük volna vérig az orosz gazdasági partnereinket ezzel a viccesnek szánt plakáttal, tejben-mézben fürödhetnénk. Felvetésemre, hogy egy plakát is lehet olyan szerencsétlen ok, mint a miniszterelnökünk vicces megjegyzése egy nemzeti labdarúgó válogatottra, sietve jegyezte meg a képviselõ úr: de azért már elnézést is kért, míg a plakátért senki nem tette ugyanezt. Ez igaz. Kicsit nyögve nyelõsen, kicsit megkésve, kicsit összevissza, de megtörtént a bocsánatkérés a miniszterelnök részérõl, pedig már van benne gyakorlata. Ma a listák idejét éljük. Kellene miniszterelnökünknek is egy listát készítenie. Nem ügynöklistát, hanem egy rövidet, hogy meg ne erõltesse a szemölcstõl megszabadított kezét. Ez a lista szóljon azokról, akiket még nem sértett meg. Párbeszéd az egyesület neve. Lehet, hogy szoktak párbeszédet folytatni, valahol, valakikkel. Ez az elõadás nem az volt. Polgármesterünktõl azonban ezt meg is szoktuk. Hiszen akkor figyelnie kellene arra is, mit mond az ellenzék és a más véleményen lévõk, nem csak arra koncentrálna, hogy ki mondja. A város érdekében nagyon sokan hajlandóak párbeszédet folytatni. Tessék õket meghallgatni. Segesdi János Csõzik, a tolerancia és egyebek saját tulajdonukban lévõ lapokat, televíziókat pártpolitikai céloknak rendelik alá. Az SZDSZ-es honatya úgy vélte, hogy a pártoknak meg kellene állapodniuk a kéz kezet mos gyakorlat felszámolásában. (Magyar Rádió). Csõzik László Gusztos Pétert követte az Új Generáció elnöki székében. Vajon tett-e már lépéseket az Érdi Újság szabad volta érdekében? Vagy a fentiek csak az ellenzékiekre vonatkoznak? Az elfogultan szocialista Érdi Újságra nem? Amelyet most akarnak kéthetivé tenni, mert Döcsakovszky Béla szerint sem tudják hetente tartalommal megtölteni, mások (nem fideszesek!) szerint átlag 3 perc alatt kiolvasható. Ezen túl még színes is lenne és házhoz vinnék minden érdinek. Reméljük, Csõzik László alpolgármester tiltakozni fog nagy nyilvánosság elõtt is a közpénzen végzett pártpropaganda ellen. (Ne feledjék: az Érdi Lap önfenntartó!) * * * Az Új Generáció szóvivõi büszkék arra, hogy elõsegítették a miniszterelnök-váltást. Büszkék arra, hogy az ügynök Medgyessy helyett kibulizták nekünk a milliárdos Gyurcsány Ferencet. A mai SZDSZ-esek az ávós Bauer, Petõ leszármazottai, a kommunista ideológus Révai rokonai, a katonákat tizedelõ Lukács György tanítványai, volt maóisták, a különítményes Horn Gyula szövetségesei keblére borulnak a vagyonát gyanús körülmények között összesíboló Apró-klános (Apró Antal erõteljesen szorgalmazta az 56-os megtorlásokat) egykori KISZ-vezérnek, Gyurcsánynak. Pénzért, hatalomért mindent. Nem csoda, hogy az 5 százalékos párt ugráltatja az MSZP-t. * * * Ezt írja egy Népszabadságcikkben Csõzik (+ még hárman): Többek között azért küzdöttünk, hogy legyünk aktívabban romapártiak, hogy harsányabban és határozottabban képviseljük a liberális álláspontot a szexuális kisebbségek ügyében, a drogpolitikában, vagy épp az eutanáziával kapcsolatban. A liberálisok jövõje ezek szerint: Béla elveszi Jóskát, a leszbikus Klára szingli marad, egy kis marihuána, egy kis extasy, utána csendes eutanázia és egy nemzedék után kihalnak. Orlai Sándor Füttykoncert Arésztvevõk kisebb-nagyobb csoportjai hangos füttykoncerttel fogadták a miniszterelnök ünnepi szerepvállalásait. Az egyébként szokatlan reakciók most várhatóak és elõre kiszámíthatóak voltak. Gyurcsány Ferenc határon túlra küldött üzeneteinek vagy késõbbi debreceni fellépésének elutasító fogadtatását pedig egyenesen magától értetõdõ és teljesen indokolt protestálásnak vehetjük. Más lapra tartozik Gyurcsány Ferenc március 15-én, a Nemzeti Múzeum elõtt elmondott szónoklatának fogadtatása, pontosabban a kormányfõ ünnepi beszédét kísérõ füttykoncert és hangos tüntetés megítélése. Lehetne most hosszan vitatni amint azt a sajtó azonnal meg is tette, hogy mennyiben sért íratlan szabályt, valamiféle közmegegyezést az állami ünnep megzavarása. Elgondolkodhatnánk azon, hogy az eddig kialakult gyakorlattal szemben miért éppen a miniszterelnök és nem a közvéleményt kevésbé megosztó házelnök állt az ünneplõ közönség elé. Töprenghetnénk szomorúan a nemzet egységét szimbolizáló ünnep összetartó erejének széthullásáról. Maradjunk mégis a füttykoncertnél. Vajon kinek a malmára hajtotta a vizet, miféle érdekeket szolgált meglehet nyilvánvaló és szándékolt akarata ellenére a Nemzeti Múzeumnál demonstráló csoport? Radikális fellépésük általában véve a szélesebb értelemben vett radikális jobboldallal együtt mennyiben segítette, segíti a polgári erõk összefogását, társadalmi kapcsolatainak szélesítését, végsõ soron a évi választások jobbról remélt esélyeinek érvényesülését? A kérdés persze szónoki, hiszen a bal és liberális oldal, mint rendszerint, most is azonnal zárta sorait a lám megint fellépõ szélsõséggel szemben, miközben a nemzeti oldal szószólói óvatos elhatárolódásra kényszerültek. Ez pedig az õ szempontjukból nem igazán kívánatos szereposztás. Egyébként pedig a rendszerváltoztatás évei a mai napig bezárólag éppen elég tapasztalatot halmoztak föl az érzelmi vagy ideológiai indíttatású politikai radikalizmusok megítéléséhez. Ezek az irányzatok és magatartásformák rendre a politikai és társadalmi közélet perifériájára kerültek. A nagy néppártokhoz kötõdõ részeik pedig többnyire kényelmetlen útitárssá váltak. A mai (március 17.) újságok hozzák a hírt a jövõ évi parlamenti képviselõ-választások finisébe forduló pártok részeredményeirõl. A közvéleménykutatások még a márciusi felfordulást megelõzõ állapotot mutatják. Jelezve, hogy a Fidesz MPSZ tovább növelte elõnyét a szocialistákkal szemben. A közvéleménykutatások eredményeinek óvatos megítélése ellenére is egyértelmûnek tûnik, hogy megtört a Gyurcsány Ferenc miniszterelnökké választása után tapasztalható és az elemzõk által prognosztizált trend, amely a két nagy párt közötti távolság csökkenését jelezte. A mostani népszerûségi adatok egyenesen a Medgyessy-kormány leszálló pályájának idõszakára emlékeztetnek. Amúgy és most kanyarodjunk vissza eredeti mondanivalónkhoz minden a polgári szövetség oldaláról megmutatkozó ricsaj, utcai demonstráció, forradalmi hevület, radikális megmozdulás nélkül. A közvéleménykutatások inkább azt mutatják, hogy a Fidesz számára beérni látszik a szövetség és Orbán Viktor megváltozott, új kommunikációs stratégiája, amely némiképp visszafogott hangvételre, a való élet által felvetett kérdések megválaszolására törekszik. A polgári szövetség irányába mutatott növekvõ bizalmat persze le lehet rontani. Például akkor, ha az elkövetkezõ hónapokban további teret nyernek a jobb felõl kívánt változást hangerõvel, füttyszóval, síppal-dobbal-nádi hegedûvel kikényszeríteni kívánó csoportok. Félreértés ne essék, a politikai mezõ mozgásterére, az ott kialakított játékszabályokra és taktikai elemekre gondolok. Mindez természetesen nem vonatkozik a helyzetükkel adott esetben elégedetlen emberek, társadalmi csoportok, szakmai érdekképviseletek megnyilvánulásaira. Kéri Mihály Azért is füttykoncertet! A 2002-es választások elõtt a Fidesz magabiztosan vezetett a közvéleménykutatások szerint. Mivel kormányzati pozícióban volt, kampánystratégiája a nyugodt, kiegyensúlyozott, jó teljesítményt felmutató vezetõ erõre épült. Az volt az általános vélemény, hogy semmi szükség radikalizmusra, azzal inkább elriasztjuk a tétovázó választókat. Mi történt? Az MSZP és az SZDSZ egy addig soha nem tapasztalt agresszív negatív kampánnyal lesöpörte a kényelmesen hátradõlõ Fideszt a színpadról, és ezt még fokozni is tudta az önkormányzati választásoknál. Aki ezt akarja 2006-ban is, az csak csitítsa a polgári oldalt, majd csak eléri, hogy otthon maradunk, mert ha úgyis gyõzünk, inkább elmegyünk kirándulni a választások napján. Egy néppártban elférnek a mérsékeltek és a radikálisok is. Hagyjuk meg mindenkinek saját vérmérsékletét, mert csak együtt gyõzhetünk. Ha újra és újra elhatárolódunk saját magunktól, lassan elfogyunk. És veszítünk. ir

4 4 III. évfolyam 4. szám március 24. Azt mondják az okosok... hogy az öngyilkos merénylõknek egyetlen mentségük van. Áldozataikkal együtt õk is meghalnak. A hittel szemben nem lehet észérvekkel, politikával vitázni. A hitet nem lehet megfélemlíteni. A terrorizmus lényege, egy õsi kínai bölcsesség szerint: csak egyet ölj meg, ezrek fognak rettegni. hogy sikerült egy újabb hónaljszagú adót kiizzadni, egy 1998-tól hatályos BM-rendelet alapján. Eszerint a fizetendõ sarcok száma a negyvenet közelíti. Közvetlenül, vagy közvetve mindenkit, mert hiába nincs autó, a benzinbe rakott állami adalék-hányad azt is érinti, ha kenyeret vesz. Mert a pékségbõl már nem fonott háti kerclivel hordják szét a kenyeret. Tehát december 31-ig, minden gép- és pótkocsinak törzskönyvvel, új forgalmi engedéllyel kell újra szerelkeznie. Mert uniós irányelv. A hatalom megint csak szolgáinak, alattvalóinak tekinti választóit. De a hatályos 5 év alatt a kocsim már kétszer vizsgázott. Ez évben harmadszor kénytelen. Vizsga, majd idõpontkérés az okmányirodában. Plusz Ft helyben és még 320 Ft valami címkére, de a csekkel menjek sorbaálni a postára, azután vissza, hónom alatt a rendszámtáblával Az újabb papíroktól nem lesz se korszerûbb, sem biztonságosabb a kocsim. Csak drágább. hogy a bárányok hallgatnak. A klaszszikus film az aberrált kannibalizmusról regél, az elnémított rádió-tévé mûsorok pedig az átlényegült és mára már csúcsra járatott szocliber kapitalizmusról. Egykor volt internacionalizmus, most imperializmus. Dobos Attila, Bayer Zsolt, Lovas István, Kerényi Imre, Chrudinák Alajos és még sokan mások, elnémítva. Mûsoraik, úgymond, sugárzási költségek miatt leállítva. Mivel demokrácia van, mondjuk parkolópályára állítva. Na, de Lajcsi szuperbulija? És a NÉVshowr és a többi gagyi-gagyi show és lízingelt vetélkedõk? Arra mindig jut adókapacitás és pénz. A szilenciumon lévõk nem oly ostobák, mint a harsogók. Õk szelídek. Mint a bárányok. Azt hiszem, ezt nevezik alkotmányos terrornak. hogy voltak a holokausztnak és a kommunizmusnak is áldozatai, mindkettõ az emberi faj gyalázata. Most az utóbbi emlékének tablóit nézegettem, a klasszikus idézeteket olvasgatom, mert akkor én ifjú ember voltam, de nem ordítottam, nem toporzékoltam, mert nem értettem. Ma már igen. Az ÁVH a párt ökle (Rákosi Mátyás), vagy Minden eszközzel kell tudni ütni (Kádár János). Döbbenek, ez volt a gyerekkorom! Akkor nem féltem, most igen. Mert mai napjaimban visszahallom a hasonló kommuno-fasisztoid baloldali megnyilvánulásokat. Mert egy tõre metszette, oltotta és dugványozta a történelem. hogy tudni illik, ki a fõnök. Március 5- én, meghívott vendégként részt vettem a Földrajzi Múzeum alapítója, Balázs Dénes tiszteletére rendezett emlékülésen, úgy századmagammal. A felkért elõadók (akadémikus, professzor, barlangász és a közönség) kénytelenül türelmesen várt a sorára, mert a megnyitó beszédet tartó polgármester úr késett. Az õ bülbül-madár szavai nélkül nem indulhatott el a rendezvény. A közhely-panelekbõl, szokvány mondatokból szerkesztett beszéd után a mester úr magunkra hagyott bennünket. A lényeg már nem érdekelte. Nyilván egy másik, a rovarok potrohlégzésével kapcsolatos elõadóülést is neki kellett megnyitni. Valószínûleg ott is megvárakoztatott több tucatnyi embert, ahol elõvette a másik alkalomra komponált rutinbeszédét. Hajtson gyorsabban polgármester úr! A gyufacímke-gyûjtõk is türelmetlenek. hogy polgármesterünk biztonságban és ellenõrizhetetlenül megnövelt mozgástérben lubickol. Isten éltesse, de csak magánemberként. Biztosan jó férj és édesapa. De hogy õ jól érzi magát, az itt nálunk kevés, mert mi nem. A számonkérhetõ ígéretek nagyon nagy hányada nem teljesült. Még mindig a sportcsarnokról papol, és az állami szerepvállalásról álmodozik. Ez most a parttalan naivitás, vagy az álságosan egyéni számítás(?). Ez teszi alkalmatlanná és hiteltelenné, ebben a balsorstól sújtott és koldussá züllesztett hazában. Ugye ez demagógia, he-he? Nem. Ez itt a való világ. hogy a kiutált és önként menesztett aljegyzõ helyére kiírt pályázat eredménytelen volt, tehát újat kell kiírni. Az öt jelentkezõ közül mindössze egy felelt meg a követelményeknek. Írja az Újság. Egy darab pályázó tehát megfelelt. Akkor miért volt eredménytelen? Mert hány aljegyzõ kell? Egy, négy, nyolc és annak hatványai? Ez most pályázat, vagy függvényanalízis? Nem volt elég szõke és kékszemû? Miért nem felelt meg, ha megfelelt? Vagy a fogalmazásból elégtelen Újság(író) sem volt pályáztatva? Belelépett, kinevezték. Most Újság-ír-Õ? Kuchen Zoltán Gazdaság, gizdaság Tudni, merni, akarni, utána hallgatni. A középkori alkimisták jelszava, amelyet késõbb átvettek a szabadkõmûves páholyok. Ma liberálisoknak nevezzük õket. A gizdaság a régi magyarban a szegénységet és a vele járó soványságot jelölte. A lovári nyelvjárású cigányságnál a bölcsességet. Lezajlott, elmúlt a gazdatüntetés. A gizda-gazdák feje felett megforgatták a nehézharckocsi lövegtornyát. A tank egy nappal korábban érkezett és rögtön megegyezett. Nincs szükség forradalomra, csak megegyezésre, mondta gyurcsánycsászár. Velem megegyezésre! Meghátráltak, de kik? Három hét bujkálás és távoli keménykedés után gyorsan kialkudott. Másnap reggel a gazdák arcába köpte, hogy megalkudtak. A parasztember nem sértõdékeny. Egy darabig morgolódik, akart valamit (szeretnék szántani), azután hallgat. Ne magyarázzuk agyon március 15. nemzeti mítoszát, amit Szálasi-Rákosi- Kádár-Gyurcsány homológ sor egyként magáévá tett. A gazda nem akart forradalmat, csak munkát, csendet és egy kis beígért jólétet. Anyósom szavajárása volt: nem kérem a másét, de a magamét nem engedem! Megjött a tavasz. Te gazda meg gizda maradsz. Z. Eszter Érdi kullancsok Aminap a kormány Oktatási Minisztere bejelentette azt a korszakalkotó felismerését (Magyar Bálint), hogy "az oktatásügynek szüksége van az értelmiségre".ide most három felkiáltójel illene,mert bár azt eddig is tudtuk, hogy az értelmiség a pedagógusok kezei közül kerül ki, de hogy az oktatásügy és az értelmiség ennek ellenére egymásra van utalva, nos ehhez Magyar Bálint kellett. A jelek szerint a Miniszter sem egybõl jött rá erre,sok év kellett neki ehhez, de végre megszülte és most már mindenki tudja. Hogy ez hogyan egyeztethetõ össze az SZDSZ legfontosabb társadalompolitikai frontvonalával, a szexuális másság népszerüsitésével, ez kérdés. Az azonban valószínûsíthetõ, hogy egy ilyen felismeréshez nem az erkölcsi fertõ bugyraira volt szükség talán ezért is tartott ilyen sokáig az ébredés. A pedagógia elsõsorban erkölcsi kategória,a kimûvelt emberfõ nem jön létre ultraliberális alapokon,hiszen az embert nemcsak a tudás, sokkal inkább a tartás jellemzi. Tudást, ismeretet meg lehet szerezni csak materiális alapon is, de ez emberi tartás nélkül mit sem ér. Az emberi tartás viszont csak példa útján sajátítható el: régi tapasztalat az, hogy a legeredményesebb nevelési módszer a példa, persze ez nem lexikális, informális sík, hanem inkellektuális kategória. Ultraliberális szemléletkörben nem találunk a hagyományokra utaló gondolatokat, pedig a példamutatással történõ nevelés alapja éppen a tradíció. Sõt: a mai magyarországi liberalizmus tagadja a szükséges nemzeti tudatot, Érd Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, Szociális és Egészségügyi Osztály, Dudás Erzsébet osztályvezetõ részére Tisztelt Hölgyem! Alulírott dr. Hamvai Julianna az alábbi kéréssel fordulok Önökhöz. Érden a Duna-parton felháborító módon rengeteg kullancs található. Mivel legjobban ott lehet kutyát sétáltatni, biciklizni, sétálni, ezért gyakran jártunk ott a családommal, de lassan már nem lehet kimenni, annyira veszélyes. Már mind a két kutyánk kapott kullancs által terjesztett betegséget, annak ellenére, hogy kullancsriasztót használunk. Elõfordult, hogy háromnegyed órás séta alatt 12(!) kullancs volt a kutyán. Szerencsére meggyógyultak, de a kezelés elég költséges volt. A pohár március 14-én telt be, amikor séta után otthon a fülemen mászott egy kullancs és csak véletlenül vettem észre! A kullancs embernek is okozhat halálos kimenetelû, vagy igen nehezen diagnosztizálható és hosszan kezelendõ betegségeket, mint a vírusos agyhártyagyulladás, vagy a Lyme-kór. Szerencsére én más okokból az agyhártyagyulladás ellen már kaptam védõoltást, de a Lyme-kór megelõzésére jelenleg nincs védõoltás. A környéken nemcsak nekünk van ilyen panaszunk, hanem az ismerõseinknek is. Érden sokan vannak, akik Budapestrõl költöztek ki azért, mert elegük lett a nagyvárosi környezetbõl és közelebb kívántak élni a természethez. Ezt a célt hiúsítja meg az, ha a betegségektõl való félelembõl már nem merünk kimenni a legszebb szabad területekre. A fentiekre tekintettel kérem, hogy a kullancsirtás ügyében haladéktalanul intézkedni szíveskedjenek. Intézkedésüket elõre is megköszönöm. Hamvai Julianna A kormány a helyén van Nem tudom, e szösszenet olvasásakor, a miniszterelnök március 15-i kifütyülése ugyanolyan közbeszéd-e, mint az írásakor volt? A kérdés ugye az, hogy szép dolog-e a nemzeti ünnepen kifütyülni a miniszterelnököt? Hát bizony nem szép dolog! A másik kérdés meg az, hogy ki lehet-e fütyülni Gyurcsány Ferencet? (Sõt! Mi az, hogy!) A feloldhatatlan dilemma jelen esetben, hogy a kifütyülést komolyan kiérdemlõ Gyurcsány Ferenc, valami csuda trükk folytán, a maga teljes valóságában, egyben a magyar miniszterelnök is. Magyarország 2002-ben megválasztott miniszterelnöke, Medgyessi Péter ezt a csuda trükköt nemes egyszerûséggel puccsnak nevezte. Elnézve e nyalka embert, joggal merülhet fel sokunkban, megpróbálkozott-e ifjú korában a Színmûvészeti Fõiskolára való bejutással. Továbbá lehet, hogy jobban jár az egész ország, ha felveszik? Eddigre talán jól megtanulhatta volna a színészmesterséget és nem emlékeztetne minden egyes alkalommal tisztesség ne essék, szólván egy mûkedvelõ ripacsra. Ez önmagában is elég komoly tehertétel, ráadásul még kiszámíthatatlanul öntörvényû is ez a mi színészünk. Ha egy kamerát lát maga körül, valami ellenállhatatlan kényszer lesz úrrá rajta és csak játszik, játszik önfeledten talán még a térfigyelõ rendszernek is pózol. Azt játsza, hogy õ a magyar miniszterelnök. Az a nagy baj, hogy a rendezõ is õ akar lenni így aztán nincs kontroll. Külön bejártú forgatókönyve szerint mindig kell mutatni valamit a népnek. Egyik alkalommal például azt, hogy ez az egyszerû pápai gyerek ugyanúgy nyalja a fagylaltot, mint az egyszerû dolgozó (emlékeznek a régi frazeológiára: Én, mint egyszerû dolgozó egyet értek a párt kijelölt irányvonalával ), csak elõtte beugrott a Terror Házába miniszterelnököt alakítani. Aztán nagyszerûen tud viccelõdni is, korosodó feleségek kárára, de eddig a legjobban az arabokkal ment neki a tréfálkozás. Még a lélegzetünk is elakadt tõle. Úgy gondolja, a jó színész minden adódó lehetõséget Jöttem, láttam a nemzeti összefogást, a teljes magyarságban való világnézetet. A liberális szemléletû emberek tehát legfeljebb lexikális tudást kaphatnak, a példát és a tartást nem tudják befogadni. Ez bizony már szellemi kapacitás kérdése. Egy percig sem lehet vitás: az ismeretek között összefüggések felismeréséhez vállalni kell a tradíciókat és a humán értékeket is, mert anélkül az ember inktellektuálisan szegény marad és menthetetlenül elliberalizálódik. Szögezzük le: a pedagógus társadalom az értelmiség maga. Ezt elõször az ógörögök ismerték fel, itt Európában többezer éve mindenki tudja. Magyar Bálintnak gratulálunk. A kormány a helyén van,csak egy kicsit szerények a képességei. Füredy László ki kell, hogy használjon. Március 15-én muszáj volt látványosan kifordulni a testõrei gyûrûjébõl és minden veszéllyel dacolva lepacsizott egy 8 év körüli kisleánnyal. Ország-világ elõtt megkérdezte, hogy hívják és eljön-e a Nemzeti Múzeumhoz. Miután a megszeppent gyermek erre már nem mondott semmit, a nagy színész erõsen biztatta, hogy mégiscsak menjen el, mert egy elképesztõ beszédet fog ott tõle hallani. Csak remélni tudjuk, hogy jó szülei megkímélték Vikit a beígért oltári jó beszédtõl. Apropó oltár: templomi dolgokban különösen nagy alakításai voltak. A pápánál jól hozta a pökhendi üzletember figuráját, ellenben a budapesti zsinagógában jó katolikusként ájtatoskodott és beszélt nekik a Megváltóról. A kisleánnyal bemutatott rögtönzés után visszaállt a testõrei közé, de nem ám egyedül, hanem két elkötelezett híve is vele menetelt. A két úriember láthatóan nem egyazon szabóhoz járt a nagy színésszel, de még a fodrászaik sem egyezhettek. Ellenben mindkét szimpatizáns papírköteget tartott a kezében, Fedél nélkül fejléccel. A nagy színész kínos mosolyából látszott, hogy emberbaráti parolázását csak rövid intermezzónak szánta, de a két, hûséges hívévé szegõdött csöves tartotta hosszú lépteivel az iramot és ott loholtak mellette. Sõt az egyikük, egyre jobban kifulladva ugyan, de rövid kortesbeszédet is tartott, mutogatva a kamerának a Hajléktalan újságjára adott miniszterelnöki autogramot. Hát nem mondom jövõképnek se semmi! A miniszterelnöki figyelemre méltatott kisleányt azért is jó lett volna megkímélni az oltárinak beharangozott beszédtõl, mert zsenge lelkének talán még korai megmutatni, mit kap a ripacs a közönségtõl. Gyurcsány Ferenc kétségtelenül elmondhatja a nagy rómainak tulajdonított mondás elejét: jöttem, láttam de napjainkra a folytatás csak ez lehet és most nem gyõzök bocsánatot kérni. Kopor Tihamér

5 III. évfolyam 4. szám március 24. Március 13-án aláírták a megállapodást az agrártárca és a demonstráló gazdák képviselõi a kormány parlamenti üléstermében. Egyezség született, mert megoldást kellett találni, mert itt a tavasz, és meg kell mûvelni a földeket. Egyezség született, bár nem az igazi. Kiegyeztek a kormányzattal a gazdák, mert nem tehettek mást ott és akkor, ha tovább akartak gazdálkodni, mégoly nyomorult körülmények között is. Be kellett látni, Magyarország gazdasági lehetõségei szûkösek. De be kell-e látni, hogy a magyar kormányzatnak nincs elfogadható gazdasági koncepciója? Be kell-e látni, hogy kormányunk az ígéreteit nem teljesíti? Be kelle látni, hogy dolgos emberek százezreit létükben veszélyezteti? Be kell-e látni, hogy környezetünk egyre rosszabb állapotba kerül, hogy a vidék egyre elhanyagoltabb? Be kell-e látni, hogy egyre több a munkanélküli-, és többségük vidéken él? El kell-e fogadnunk, hogy kormányzatunk nem tud gazdálkodni? Nincs kétségem afelõl, hogy gazdatársaim egyetértenek abban, nem fogadható el egyetlen kormányzattól sem az, ha rosszul végzi a munkáját. Kormányzatunk esetében ez azt jelenti, hogy rosszul gazdálkodik, és rosszul politizál. Az elmúlt években nemcsak növekedtek az államadósságok, de jelentõs a tõkeelvándorlás, a munkanélküliség nõ, és nyoma sincs az elmaradott térségek felzárkóztatásának. A magatartási normák betartása pedig Sikeres volt a gazdademonstráció? Ismét a méhészekrõl Amint azt már korábbi számunkban közöltük, a magyar méhészek súlyos gondokkal küszködnek. Védtelenek a rossz minõségû vagy hamisított, olcsó mézek konkurenciájával szemben. Ugyanakkor az EU-n belül semmi sem biztosítja azt, hogy a polgárok minõségileg és egészségügyileg megfelelõ mézet fogyasszanak. Elmondhatjuk, nemcsak saját érdekeik védelmében, hanem az unió valamennyi polgára érdekében tüntettek a magyar méhészek képviselõi Brüsszelben. Becsey Zsolt (EU néppárti képpviselõ) támogatja a minõségi mézet termelõ magyar méhészeket az EUparlamentben, és ezzel kapcsolatban sajtóközleményt adott ki. Ebben megfogalmazta, hogy az Uniós szabályozás helytelen, ezért veszélybe került az európai méztermelés. Európai érdek a magyar méhészek támogatása mind a kereskedelmi, mind a foglalkoztatási és környezeti problémák (természetes porzás-, biológiai egyensúly felborulása) elkerülése érdekében. Magyarországon él az EU tenyésztett méhállományának csaknem fele, ezért a problémák itt súlyozottak. Az EU agrárminiszteri tanácsának vezetõje és két euképviselõ megállapodott a magyar méhészekkel, hogy a probléma átvilágítására és kezelésére a lehetõ leggyorsabban munkaanyagot tesznek az asztalra, hogy a magas értéktermelõ méz-szektor megmentése az EU-parlamentben napirendre kerüljön. (Tudósítónktól) számukra úgy tûnik ismeretlen. Mindezek betetõzéséül hazudnak. Mert hazudik az a kormányzat, amely elhallgatja az igazságot, vagy olyan rendeleteket hoz, amelyek kijátszhatóak. A gazdák nem követeltek-követelnek mást, csupán az õket szolgáló hivatalok megfelelõ mûködését, a kormányzat ígéreteinek- és a rendeletekben foglaltaknak a maradéktalan betartását. Igen ám, de a 87/2004 FVM alaprendelet feltételes módban fogalmazott, vagyis az igényelhetõ, adható szavak nem kötelezik a kormányzatot a gazdák járandóságának kifizetésére! A gazdák és magam is úgy gondoltam, hogy a rendeletek egyértelmûek, így nem kell kormányzati ígéretekre hagyatkozni, elég, ha a rendeletek paragrafusait követjük. Tévedtem! Ma Magyarországon ha egy kormányzat többségben van, akkor erkölcsi felhatalmazást érezhet arra, hogy tudatosan olyan rendeletet helyezzen hatályba, amelyben saját ígéreteit úgy fogalmazhatja meg, hogy azok nem-teljesítése is törvényes lehessen. Itt tartunk most, 2005 márciusának közepén, a magyar demokráciában. A gazdáknak pedig nincs más lehetõségük, csak a demonstráció, amely ma még nem szólhat hivatalosan arról, hogy a törvényes jogaikat érvényesítsék, hanem csupán arról, hogy feltételesen fogalmazott paragrafusokat és ígéreteket kérjenek számon. 21 nap demonstráció a fõvárosban, távol az otthontól, a gazdaságtól nem kis teljesítmény! Tûrték Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úr és Németh Imre miniszter úr sértõ kiszólásait, lekezelõ magatartását, és nem történt rendbontás. Csupán a velük érzõ lakosság és a helyi kisgazda szervezetek segíthették õket, mert nincs ma olyan gazdapárt, amely felvállalja a vidéket. Egyre nyilvánvalóbb, hogy sürgõsen tenni kötelességünk a gazdatársadalom hathatós képviselete érdekében. A magyar gazdák becsülettel dolgoznak, egészséges élelmiszereket termelnek számunkra, védik környezetünket. De ki védi õket? A boltokban ismeretlen eredetû, kétes minõségû élelmiszereket vagyunk kénytelen vásárolni, mert ezt kínálják számunkra, és nem lehetünk biztosak abban, hogy asztalunkra egészséges, megfelelõ tápértékû élelmiszerek kerülnek. Köszönjük a gazdáknak, hogy demonstráltak, hogy helyettünk is szóltak! Köszönjük, hogy példát adtak öntudatból, felelõsségbõl, magyarságból! Ez igazi siker volt! Tóth Tamás Csíksomlyói búcsú Május között A programból: részvétel a búcsún egy keresztaljához csatlakozva Székelyderzsi vártemplom Szelykefürdõ Farkaslaka Korond Parajd Szováta Kolozsvár Wass Albert emléktúra Július 30 augusztus 6. A programból: Cege Marosvécs Kelemen-havasok Szováta, Medve-tó Gyilkos-tó, Békás-szoros Székelyderzs Érdeklõdni lehet: Donkóné Simon Judit Telefon: 06-23/ , Mobil: 06-30/ Átadás magyar-szocialista módra Jóelõre elfoglaltuk helyünket a TV-képernyõ elõtt, nehogy lemaradjunk a nagy eseményrõl, a Mûvészetek Palotája átadásáról. Rég vártuk ezt a pillanatot, évek óta figyeltük a növekvõ betonkolosszust, vitatkoztunk, tetszik, nem tetszik, vajon sikerül-e végre a magyar kultúrának egy korszerû, világszínvonalú otthonát itt, Magyarországon megépíteni. Sokunknak nem tetszett, de gondoltuk, ez az építmény is olyan átváltozáson megy majd keresztül, mint a Nemzeti Színház, amely ma már elismert ékességünk. Vártuk, hogy végre felavassák, hogy kívülrõl-belülrõl megismerkedhessünk vele. Eljött a pillanat, elkezdõdött az átadási ceremónia. Magunk a képernyõ elõtt is tisztelettel adóztunk a ceremóniában részt vevõ vezetõknek, hiszen szemlátomást világszínvonalú építményt sikerült alkotni kisebb-nagyobb közremûködésükkel. Ott volt a kivitelezõk képviseletében Demján Sándor, aki Munk Péter kanadai magyar bankárral nem keveset tett a Palota megvalósulása érdekében, ott voltak a miniszterek, a tervezõk és az akusztikusok képviselõi, és ott voltak a polgármesterek. Országunk négy fõ méltóságát a színpadon Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úr képviselte. Ültünk a képernyõ elõtt. Végre egy örömteli esemény! Végre ismét büszkék lehetünk valamire, valakikre, megépült a régóta áhított palota, végre ismét egy magyar szimbólum, és tetszik, nagyonis tetszik! A szégyenletes népszavazás óta elõször érezhettük igazán magyarnak magunkat. Tetszettek Demján Sándor és az idegenbe szakadt sikeres bankár, Munk Péter dícsérõ szavai, amelyekben méltatták a tervezõk és kivitelezésben dolgozó többezer munkás színvonalas munkáját. Korábbi rossz tapasztalataink ellenére várakozással figyeltük Gyurcsány Ferenc beszédét is. Vártuk, hogy elismerését nyilvánítsa a becsülettel, sokszor embertelen körülmények között dolgozó munkásoknak, de mindhiába. Az öröm, ami eltöltött bennünket Gyurcsány Ferenc beszédéig, elszállt, mert bár nem szimpatizálunk vele és a kormányzattal, azért tudomásul kell vennünk, Gyurcsány Ferenc ma Magyarország miniszterelnöke, és nekünk is pirulnunk kell miatta. Ismét bebizonyosodott, hogy Gyurcsány Ferenc magyar miniszterelnök nem csak, hogy nem igaz magyar, de nem is szocialista, nem is szociáldemokrata, nincs benne szemernyi szociális érzékenység sem! Gyurcsány Ferenc magyar miniszterelnök a kivitelezésen dolgozó munkásokat szóra sem érdemesítette, mint ahogyan korábban a magyar gazdákat sem! Szövényi Ha Ön az új vagy felújított fürdõszobájába fürdõszobai kiegészítõket szeretne vásárolni, kérem tekintse meg WEB-oldalunkat vagy jöjjön el hozzánk között a 2030 Érd, Kaktusz u. 22- be, a bemutatótermünkbe. A leggazdagabb szín- és formaválaszték Magyarországon! Exkluzív termékek, de nem luxus árakon. Viszonteladók érdeklõdésére is számítunk! Telefon: 23/ Fax: 23/ Web: 5

6 köztünk élõ hõsei 2/2. Ismerjük-e a az 56-os forradalom hõseit, azokat a bátor, nagyszerû embereket, akik csinálták a forradalmat, kockáztatva ezzel életüket, maguk és családjuk jövõjét, boldogulását? Tudjuk-e hol és miként élnek ma, hogyan alakult sorsuk a forradalom leverése után, és könnyebbedett-e helyzetük a rendszerváltozást követõen? Elsõsorban a fiatalabb korosztály számára, akik a kádári rendszer és a jelenlegi történelem tanítás jóvoltából nagyon keveset tudnak errõl a sokunk számára feledhetetlen idõszakról. Most folytatjuk a KUNSZABÓ FERENCET, az Érden élõ, ismert írót bemutató interjút, melynek elsõ része a március 10-ei számunkban olvasható. Az író élete, az 56-os forradalommal való kapcsolata a Vándorvasban címû, 2002-ben kiadott életrajzi regényében tárult nyilvánosság elé, melyben megrázó hitelességgel írja le a forradalom kaposvári eseményeit, letartóztatását, és börtönéveit. Ezekrõl a személyes élményeirõl kérdeztük az írót az alábbi beszélgetés során. (Folytatás az elõzõ számból) Hová vitték el az ÁVO-sok? Kaposvárra. A nyomozati szakaszban, 10 hétig voltam ott. Az elsõ két hétben nem szóltak az emberhez. Õröltek, fõztek, mint a paprikás csirkét. Aztán elkezdõdtek a kihallgatások. A vizsgálótiszt kérdezett valamit, én válaszoltam Õ pedig egészen mást lediktált a gépírónõnek. Én mondtam erre,hogy ezt nem tudom aláírni. Ejnye Ferike, durcásak vagyunk? kérdezte, majd berohant két ÁVO-s és jól összevert. Ekkor arra jöttem rá, hogy kár beleszólni a jegyzõkönyvezésbe, mert úgyse azt diktálja le, amit én mondok, legfeljebb hülyére veretem magam. Hogyan folyt le a tárgyalás? Miért ítélték el, és mennyi idõre? Az elsõ tárgyaláson megszállt valami hangulat, és rögtön azzal kezdtem, hogy ezeket a jegyzõkönyveket én nem is olvastam. Hogy-hogy nem olvasta, hiszen minden oldalt aláírt? Higgye el bíró úr ön is aláírta volna válaszoltam. Amikor arra a kérdésre, hogy bûnösnek érzem-e magam, azt válaszoltam, hogy nem, a bíró kérdõre vont a pimasz viselkedésemért. Kifejtettem, hogy ha Rákosi elvtárs annak idején bátran tudott viselkedni a bíróságon, akkor én sem adhatom alább. A válogatott közönség halálra röhögte magát, de a bíró kiosztott nekem 5 nap sötét zárkát. A végén ez a bíró rosszul lett, én meg összeszedtem vagy 25 nap sötétzárkát, és más vette át az ügyemet. Az ügyész mögött ülõ vizsgálótiszt súgására azonban bár eredetileg csak izgatásban és szervezkedésben való részvétellel vádoltak, amiért pár évet kaphattam volna a Magyar Népköztársaság államrendjének erõszakos megdöntésére irányuló szervezkedésre és vezetésére változtatták a vádat, amiért 10 évet kaptam. Az elsõ fokú ítélet megfellebbezése után a pesti Gyûjtõ fogházba vittek. Együtt ültem ott Vasvári Vilmossal, Fónay Jenõvel, Lévai Istvánnal, Nagy Imre közeli munkatársaival. A fellebbviteli tárgyaláson aztán 10 évrõl 7 évre szállították le a börtönbüntetésem, amibõl több mint 5 évet le is ültem. Milyenek voltak a börtönben a körülmények? A börtönévek alatt állandóan szállítottak bennünket egyik helyrõl a másikra. A zárkák szûkek, zsúfoltak voltak, és a poloskák hemzsegtek benne. Mivel egyik alkalommal ezt szóvátettem, 3 nap sötétzárkát kaptam. Dolgozni csak az 1959-es amnesztia után engedtek bennünket, amikor a kisidõsöket, a max. 4 évet kapottakat kiengedték. Ennivalóként legtöbbször a nagy vásárcsarnokokban összesepert hulladékot, például egérszaros rizset fõztek nekünk, de abból is csak keveset kaptunk. Ha éppen nem voltam valamiért letiltva, akkor meglátogathatott valamelyik családtagom, egy rövid, kb. 10 perces beszélõre. Amikor a sátoraljaújhelyi börtönben bevezették az általános iskolai oktatást, egy kicsit elviselhetõbb lett a helyzetem, mert én taníthattam az alsó osztályosokat, ami kikapcsolódást jelentett a számomra. Mikor szabadult? 1962 április 2-án a sátoraljaújhelyi börtönbõl szabadultam, majdnem pontosan 5 év és két hónap után. Amikor a körletparancsnok felszólított, hogy szedjem össze minden holmimat, mert szabadulok, azt hittem, csak viccel. Akkor kezdtem elhinni, amikor oda adták a kivasalt ruháimat, az órámat és a pénztárcámat, természetesen üresen. Aztán egyenként behívtak bennünket az irodába, felolvasták elõttünk a rendeletet, ami szerint feltételesen szabadulunk, de ha nem viselkedünk rendesen akkor visszahoznak. Közölték, hogy a börtönben kerestünk Ft-ot, ebbõl rabtartásra levontak et, de levonták az élelmezés árát is, úgy hogy kézhez kaptunk valami 1100 forintot. Egyébként szabadulásomkor 53 kiló voltam, ami a sorozásomkor mért 72 kilónál lényegesen kevesebb volt. Aláírattak velünk egy papírt, amit én el sem olvastam. Amikor felhúztam a visszaadott órámat, és az járni kezdett, akkor vált bennem bizonyossá, hogy szabadulok. Mert járt az órám! Vonattal indítottak bennünket útra. Én Édesanyámhoz mentem Kisgombosra. Ott volt kijelölve a kényszerlakhelyem, és meghatározták a munkahelyemet is. Természetesen évekig rendszeresen jelentkezni kellett a Rendõrkapitányságon is. Hogyan illeszkedett be a kádári rendszerbe? Amíg Kádárék ki nem engedtek bennünket, vezetõ értelmiségieket, addig az ENSZ-ben minden õszi és tavaszi idõszak kezdetén a Szovjetuniót lebaltázták, mert még börtönben vagyunk. Mindenki tudta, amikor visszatértem. Mindenki segített. Felfutottam ismert, kezdõ írónak, megjelent egy könyvem is, 1966-ban, írásaimat is közölték. De bele tellett év amikor már nem álmodtam azt éjszaka, hogy rab vagyok. Mert amíg azt álmodod, hogy rab vagy, akkor még az vagy! És akkor kezdtem lassan magamhoz térni. Akkor elkezdtem kutatni, hogy is volt ez az 56, hogy is volt ez a Horthy rendszer? És akkor elkezdtem Széchenyi könyveit olvasni, és mindig vissza kellett térni a könyveihez. És amikor magamhoz tértem, a hetvenes években, akkor kezdõdött el nálam, de nem csak nálam, hanem bajtársaimnál is a tudatos, öntudatos élet. Akkor alapoztam meg, mint író, pályámat. Hogyan él jelenleg, mivel foglalkozik? Írom a Vándorvasban második kötetét. Meg sajtó alá rendeztem édesanyámmal való levelezésemet a börtönbõl. De rendbe kellett tennem azon írásaimat is, melyeket a Kádár rezsimben írtam, de akkor nem jelenhettek meg. Azonkívül várom a tavaszt, hogy kapirgálhassak a kertben. Kapott-e elismeréseket, kárpótlást a börtönévekért? Mi, 56-osok, semmiféle anyagi kárpótlást nem kaptunk, de én ezért nem bosszankodom. Nem pénzért csináltam, amit csináltam, hanem hazámért, nemzetemért. Erkölcsi elismerés helyett kaptunk 56-os emlékérmet, illetve oklevelet. Mit üzen a mai fiataloknak? Üzenem a fiataloknak, hogy legyenek készen õk is. Tudniillik sem az 56-os forradalom, sem az es rendszerváltoztatás nem fejezõdött be. De ami késik, nem múlik. Eljön az igazság órája. Ám akkor mi már nem leszünk: nekik kell majd kiállni a gátra. Buttingerné Pataki Júlia III. évfolyam 4. szám március 24. Olvasónk írja Példát mutattak demokráciából (is) P éldát mutattak a gazdák, és példát mutattak Budapest-, és az érintett települések - többek között Érd város - lakói demokráciából és szolidaritásból. Közös áldozatot vállaltak a gazdatüntetés eredményessége érdekében, mert érezték, jogosak a gazdák követelései. Tudták, érezték, hogy össze kell fogni, hogy nem tûrhetõ a kormány, az államigazgatás packázása az adózók pénzén. Tudták, érezték, hogy nem tûrhetõ az a magatartás, amit egy érzéketlen kormány tanúsít. Tudták, érezték, hogy õket is erõsíti akaratukban, tudatukban az, ha a gazdákat segítik. Tudták, hogy jó ügyet szolgálnak, hogy a dolgozó emberek kiszolgáltatottsága, megalázottsága megengedhetetlen egy 15 éves demokráciában. Saját sorsukat is bennük látták, megérezték, hogy összefogás, érdekképviselet nélkül õk maguk sem boldogulhatnak. A lakosság minden rétegébõl voltak segítõk- parasztok, munkások, helyi gazdaszervezetek képviselõi -, és a nyugdíjasok többsége is csatlakozott. Adtunk teát, pogácsát, adtunk szállást, és bíztattuk a demonstrálókat. Nagy jelentõségû esemény ez Magyarország életében! Magam már nem élem meg, de talán fiam már élvezheti ennek eredményeit. Remélem, a magyar polgárok végre felébrednek, szervezõdnek érdekeik védelmére nemcsak a mindenkori kormány mihaszna intézkedéseivel szemben, de a munkáltatók elfogadhatatlan feltételeivel szemben is! Biztos vagyok abban, hogy a gazdatüntetés nagyot lendít a szervezõdés érdekében, és hamarosan megszületik Magyarországon is az igazi demokrácia! Lehet, hogy száz év múlva történelem- tananyag lesz a 2005-ös gazdademonstráció? Boros Erzsébet A természetgyógyász tanácsai Emésztési zavarokról Akrónikus székrekedés õseink számára szinte ismeretlen betegség volt. Sajnos, a mai kor emberérõl ez már nem mondható el. Sokan küszködnek szorulásos problémákkal, melyeknek komoly következményei lehetnek, ha nem keresik meg a megoldást. Hajlamosító tényezõk lehetnek: helytelen táplálkozás, mozgáshiány, a székelési inger akaratlagos elnyomása, aranyér, lelki probléma. A legkritikusabb helyzetben az ülõ munkát végzõk, az idõsek, a fekvõbetegek, az elhízottak és az állapotosok vannak. A tartós székletürítés zavarai számos betegség okozói lehetnek: fejfájás, fáradékonyság, ízületi betegségek, bõrproblémák, stb. A magával igazán törõdõ ember nemcsak külsõleg ápolja magát, hanem odafigyel arra is, hogy belsõ szervei is folyamatosan tisztuljanak. Ha az eltávolítandó salakanyag több napig pang a vastagbélben, erjedési és rothadási folyamatok indulnak el, ezért a bevitt tápláléknak napi rendszerességgel kell eltávozni a szervezetbõl. A legoptimálisabb idõ erre reggel 5 7 óra, melyet már kisgyermekkorban ki kell alakítani. A szorulás egyik legfõbb oka a rostszegény táplálkozásban és a helytelen étkezési szokásokban keresendõ. Gazdag rosttartalmú élelmiszereket fogyasszanak: hüvelyeseket, olajos magvakat, zöldségeket, salátákat, káposztaféléket, gyümölcsöket, teljes õrlésû készítményeket, fõzelékeket, kásákat. Lehetõleg minél többet egyenek élõ, azaz nyers táplálékot. Az ételek közül kerülni kell azokat, melyek szorulást okoznak: csokoládé, kakaó, édességek, sajtok, tojás. Étkezések elõtt nyeljenek le egy kávéskanálnyi bármilyen hidegen sajtolt olajat. Naponta többször táplálkozzanak, lehetõleg egy étkezés alkalmával egyfélét egyenek és soha ne jóllakásig. Használjanak erjedésgátló fûszereket: pirospaprika, borsikafû, fahéj. A bélmûködésre kedvezõ hatású az élõflórát tartalmazó kefír és joghurt. Naponta igyanak meg két liter folyadékot. Emésztést elõsegítõ gyógyteákat fogyasszanak: gyermekláncfû, ánizs, menta, lósóska, szenna, kutyabengekéreg stb., de használatuk elõtt kérjék ki szakember véleményét. Hashajtó gyógyszereket tartósan ne használjanak, mert a szervezet megszokja és nehezen lehet leszokni róluk! A bélmozgás serkentésére hatásos módszer a hasmaszírozás, melyet az óramutató járásával megegyezõen végezzenek. A rendszeres talpmaszszázs elõsegíti a méreganyagok eltávozását a szervezetbõl. Mozogjanak minél többet: sétáljanak, ússzanak, kerékpározzanak, tornázzanak. Keressék meg önmagukban azokat a lelki fájdalmakat, amelyek szorongást válthatnak ki. Melyek azok a problémák, félelmek, melyektõl nem tudnak megszabadulni, elengedni? Ha lelkük békéjét helyreállítják, többet tettek önmagukért, mintsem gondolnák! Minden Olvasónak jó egészséget kívánok: H. Szabó Ilona természetgyógyász Tel.: ,

7 III. évfolyam 4. szám március Ami a 26 év elõtt történt 14. Az Érd-Óváros Szent Mihály Alapítvány közremûködésével kezdett várostörténeti sorozatunk elõzõ részében bemutattuk a székesfehérvári 67-es közös gyalogezred harcát és megismerkedhettük az alakulatnál harcoló érdi fiatalokkal. Mai lapszámunkban a 17-es honvéd ezred útját követjük nyomon, közvetkezõ lapszámunkban pedig a népfelkelõ alakulat harcaival foglalkozunk. december 5-én írta alá I. Ferenc József azt a törvényt, amely a honvédség felállításáról intézkedett. Gyalog- és huszárezredekbõl, 1913 után pedig tüzéregységbõl is álltak a csapatok. Vezérleti nyelv a magyar volt és ez nagymértékben megkönnyítette az ide bevonuló fiatalok sorsát. Minden honvédezred rendelkezett népfelkelõ alakulattal is. Az 1886-os törvény értelmében ide tartoztak azok a 19 és 42 év közötti hadkötelesek, akikre sem a császári és királyi (K.u.K.) közös hadsereg, sem a magyar királyi honvédség, sem a birodalmi honvédség (Landwehr) nem tartott igényt. A honvéd és népfelkelõ csapatokat az ország területén kívül csak külön törvényes felhatalmazással lehetett alkalmazni. Felszerelésük és egyenruhájuk megegyezett a közös csapatok csukaszürke viseletével, annyi különbséggel, hogy jellegzetes magyar minták voltak rajta, hasonlóan az 1848-as honvédekéhez. A székesfehérvári 17. honvéd gyalogezred elnevezést az addigi féldandár egység 1891-ben kapta meg. Az elsõ világháború kitörésekor a mozgósítás után az északi hadszíntérre vezénylik az alakulatot, az orosz támadás visszaszorítására. A tûzkeresztségen Rohatyn mellett estek át és már itt súlyos veszteségeket szenvedtek. Megkezdõdött az öt és fél hónapon át tartó ingázó harc, amely keretében a galíciai országrészben és a Kárpátok gerincén harcoltak az orosz seregek ellen. A körülmények rosszak voltak, az állandó esõzések, felázott utak, rossz élelmezés mellett nagyon sok áldozatot követeltek az ismétlõdõ kolerajárványok. Pár nap alatt 480 ember fertõzõdött meg a ragályos kórtól. Egészen 1915-ig harcoltak itt, majd átszállították õket az olasz frontra az, ahol ez év júliusától vették fel a küzdelmet folyamatosan a megújuló támadások ellen. Az elsõ harci cselekményen a híres és hírhedt Monte Neron, a fekete hegy -nél estek át. A több mint kétezer (2245 m) méter magas hegyet elfoglalták a támadó olasz alakulatok és a monarchia csapatai vissza akarták foglalni ezt a stratégiailag fontos magaslatot. A támadást a 20. honvéd hadosztály kezdte, mely kötelékében harcoltak a 17-esek is. A nagy hóolvadás miatt nagyon rosszak voltak a körülmények. Az elképzelés nem vált be és a támadás sikertelen volt. A sziklás terepen megfeszített munkával építették ki állásaikat. Kihasználták a természetes barlangokat, mélyedéseket és itt helyezték el tartalékjaikat vagy ide vonultak vissza pihenésre a lövészárkokból. Ahol nem találtak ilyen megfelelõ lehetõséget, ott maguk vájtak mesterséges barlangokat, kavernákat a sziklafalba. Nagy problémát okozott a csapatok ellátása ivóvízzel és ez a forró nyári hónapokban tovább növelte a katonák szenvedéseit re megmerevedtek a frontok és kialakult az állóháború, amely rendkívül sok áldozatot követelt mindkét részrõl. A negyedik isonzói csatában amely 1915 november 10-tõl december 4-ig tartott a támadó olasz egységek fõt, míg a monarchia csapatai fõt veszítettek. Az állóháború új harcászati eljárásokat kívánt. Elterjedt a lángszóró és az aknavetõ használata, valamint az aknák ásása, mely során a kiépített lövészárkok, állások alá járatot fúrtak és így a föld alól akarták robbanószerrel megsemmisíteni a védekezõket. De a legfélelmetesebb a harci gázok alkalmazása volt. A 17-esek 1916 májusában vettek rész ilyen vegyi támadásban. A hadvezetés azért döntött e mellett, mert a várt sikerrel védekezõ csapatok harci morálját igyekeztek növelni. Az elõkészületek sokáig tartottak, le kellett telepíteni a gázpalackokat, amelyekbõl adott jelre és megfelelõ idõjárási körülmények esetén kiengedték a harci gázt. A feltámadó szél pedig az ellenség felé fújta azt. Pontos meteorológiai megfigyeléseket végeztek, figyelték a szélfújás irányát is, nagyon veszélyes és kellemetlen lett volna ugyanis, ha egy esetleges megváltozott irányú fuvallat viszszahozza a mérgezett levegõt a saját lövészárkukba. A vegyitámadás után bizonyos idõvel pedig gyalogsági rohamot intéztek a megtámadott frontvonalon. Erre június 29- én került sor. A támadó katonákat teljesen megbénította és megdöbbentette a vegyi gáz hatása. Sokan szenvedtek károsodást, mivel idõ elõtt levették gázálarcaikat. Az pedig, hogy a harci morált növeljék, pont ellenkezõjére fordult: a katonák lelkiállapota romlott az átélt és megtapasztalt szörnyûségek láttán. Rettegni kezdtek, mi lesz, ha õket is ilyen támadás éri. A harcok során többször elõfordult, hogy az elsõ vonalakban egymást váltotta a két székesfehérvári ezred, a 69-es és a 17-es, katonái. Megható jelenetek játszódtak le eközben, amikor rég nem látott ismerõsök találkoztak, vagy esetleg rokonok ölelhették egymást keblükre februárjában az ezredet átszállították az orosz frontra. Krakkón keresztül érkeztek meg Stojanowba, ahonnan Celsius fokos hidegben gyakran méteres hóban gyalog indultak el Brany felé. A zord természeti körülmények ellenére is az áthelyezés felüdülés volt a bakáknak, hiszen itt már csak szórványos harci tevékenység folyt. A legénység és tisztek számára pihenõhelyet építettek, amely Zita királyné Otthon nevet viselte. Nem sokáig tartott azonban a békés állapot. Szeptember 1-jén visszavezényelték az ezredet a 20. honvédhadosztály kötelékében az olasz frontra, a Monte St. Gabriele déli lejtõire. Itt egy teljesen szétlõtt, megsemmisített frontszakaszt találtak. A megmaradt kavernákba telepítették le õket, és csak éjjel merészkedtek elõ, hogy a lövészárkokat rendbe hozzák. Az Isonzó mentén több állomáshelyük volt, végül Monte St. Daniele mellõl, még 1918 februárjában a Piave melletti Monte Tomba hegy környékére kerültek és itt építettek ki állásokat. Folyamatosan védekezni kényszerültek a velük szemben álló francia csapatokkal szemben. Elfogyott a lõszerük már csak a kézitusa maradt, majd október 30-án visszavonulásra kényszerültek. Végül álljon itt azoknak az érdi hõsöknek a névsora, akik ezeket a borzalmakat elszenvedték hazájukért. Stencinger Norbert 17-es honvédek és népfelkelõk az I. világháborúban Ábrahám József ( ) Berényi István ( ) Brust Oszkár ( ) Csapó János ( ) Cservanics Ferenc ( ) Csibrák Jakab ( ) Csibrák Jakab ( ) vitéz Csobánczy József ( ) Forcsik Sándor ( ) Haám Ferenc ( ) Halász Károly ( ) Kárász Béla ( ) Keresztes József ( ) Kervárics Ferenc (1914- súlyos sebesülés) Kovács István ( ) Land Márton ( ) Mickler József ( ) Niedermann János ( ) Pap Ignác (1915-) Pawlovics Károly ( ) Pötördi József ( ) Puffler János ( ) Püffler János ( ) Schwartz János ( ) Szabó Ferenc ( ) Szabó Lajos ( ) Szirczovics Dávid ( ) Tokics Simon ( ) Hangszerüzlet 2030 Érd, Riminyáki u. 5. Tel.: Akusztikus és elektromos hangszerek, hangtechnika, hangszórók, csatlakozók, kábelek, tartozékok, kiegészítõk széles választékban kaphatók HOLLAND BÚTORBOLT Érd, Diósdi út 35. Nyitva: H-P: 9-17 Sz: 9-13 óráig Tel.: 30/ GARTEN-BAU KERTI CENTRUM ÉS BARKÁCSÁRUHÁZ 2030 Érd, Elvíra u. 33. Tel./Fax: (06-23) ÚJRA ITT A TAVASZ! KEDVEZÕ NYITÁSI AKCIÓ! Télálló bambusz 45 l 7500 Ft Kínai lilabogyó 1100 Ft Zöld ezüstfa (örökzöld) 3000 Ft Tulipánfa (3 m-es) Ft Perzsafa 4500 Ft Illatos bangita 3000 Ft KIÁRUSÍTÁS! Barkácsáruházunkban a kijelölt termékek 20% árengedménnyel kaphatók! Nyitva: H-P: , SZ: , V: zárva Minõség párosul kedvezõ árakkal! Tölgy szekrények, bõr és szövet ülõgarnitúrák, asztalok, székek, kiegészítõk Blue Butik Egyedi és kisszériás nõi ruhák 2030 Érd, Riminyáki út 5. Telefon: (23) VASUDVAR AKCIÓ! Síkháló 4,2x150x150 Betonacél 10 O Betonacél 12 O Csatorna, horganyzott (33) Kerítésfonat 1,5 m, horganyzott Kerítésfonat 1,5 PVC 2950 Ft 595 Ft/6 fm 845 Ft/6 fm 425 Ft/fm 360 Ft/fm 400 Ft/fm Törzsvásárlás esetén 2-5% árengedmény! VAS-FÉMKER Kft., Érd, Lõcsei út 47. Telefon: Hetente megújuló áruválasztékkal, udvarias és türelmes kiszolgálással várjuk kedves vásárlóinkat. Menyasszonyi kosztümök, alkalmi és hétköznapi ruhák, szoknyák, nadrágok, pólók, blúzok stb. 34-es 46-os méretig készülnek saját, egyedi tervek alapján. Kisszériás (8 10 db) ruháinkat igény szerint Önre igazítjuk! Nyitva: Keddtõl péntekig 12-tõl 18 óráig Szombaton: 9-tõl 13 óráig, vasárnap, hétfõn zárva

8 8 III. évfolyam 4. szám március 24. Votin József: Egy érdlakó feljegyzései 144. Itt lakunk a fõváros, egy világváros közvetlen közelében, mondhatjuk: az árnyékában, de amikor néhanéha kiszabadulva a mindennapok mókuskerék-hajszájából ott akad dolgunk, újra meg újra megtapasztalhatjuk a falu meg a város közti különbséget. Tudom én jól, hogy hivatalosaink Érdrõl mint városról beszélve megyei jogú városról álmodoznak/regélnek, de ha ismerõseimmel akarok találkozni, múlt század eleji falusi viszonyok fogadnak az utcákon. Mert ma már a falvak nagy részében is különb utak vannak, mint Érden. A hónap elején a fõváros egyik, viszonylag újonnan épült irodaházában volt dolgom. Az egész környezetét, az évszázadok alatt szerves fejlõdéssel kialakult városi teret néhány éve uraló, csillogó-villogó csupa üveg épületben. Bent komfort, kényelem. Egy kicsit nyomott a hangulat, minden felé kilátni, de mintha mindig borús lenne az ég, a külvilág zajai sem hatolnak be igazán. Mintha vihar elõtti lenne a hangulat. Elvégeztem a dolgom, és valahogy fellélegeztem, amikor újra kiléphettem az utcára. Visszanézve az épületre megállapíthattam, hogy ámbár üvegbõl vannak a külsõ falai, a függönyfalak olyan speciális felületképzésû üvegbõl készültek, amelyeken belül kilátni, de kívülrõl nem átlátszóak. Így aztán megértettem azt is, hogy milyen is a politikusok üvegzsebe. Jogász történelembõl korrepetálást, továbbtanuláshoz felkészítést vállalok. Telefon: Egyre inkább úgy érzem, tapasztalom, hogy nagyon nehéz, néha szándékosan megnehezített megérteni egymást az embereknek. Mást jelentenek a szavak és mást magyaráznak bele azok, kik hallgatják. Nem csak a gazdák meghátráltak jellegû hivatásos provokációkra gondolok, baj van a mindennapi beszélgetésekkel is. Közlés ugyanis a beszélgetésben elhangzó magán vélemény is, de úgy veszem észre, néha a véleményem közlése veszélyes, de legalább is ingoványos terület. Az egyik civil egyesület funkcionáriusának azt találtam mondani kötetlen beszélgetésünk közben, egy farsangi buli kifulladóban lévõ (vagy befulladó) szakaszában, hogy az a hiba, hogy õ csak a jót hajlandó észrevenni, a bajok és a hibák mellet elmegy. Úgy tesz, mintha azok nem léteznének. (A szervezet mûködésében emberek által elõidézett hibákról volt szó. Nem õáltala elkövetett hibákról.) Személyes sértésnek érezte. Úgy fordította le magának, hogy szerintem az õ nagy hibája az, hogy baloldali beállítottságából következõen mindenben, mindig csak a pozitívumot, az elõre haladást segítõ momentumokat keresi, azokat szorgalmazza. Természetes, hogy ezek után fölösleges volt a szemét szõnyeg alá söprésének következményeire utalnom. Sok-sok idõ és türelem kellene, hogy megértsük egymást, hogy a szavak mindkét oldalon ugyanazt jelentsék. Pedig nem javít a helyzeten, hogy a szemetet a szõnyeg alá söpörjük. Még az vigasztal, hogy õ engem barátomnak szólít. Még van remény. (Mint mondják, a remény hal meg utoljára.) 20 éves tejgazdaság (Ökológiai gazdálkodás) Biotejet a termelõtõl házhoz szállítva Macskafröccs Megrendelés: H SZ: 6 17 óráig Traktorok a hatos úton címmel tudósított a rendkívüli eseményrõl néhány mondatban egy fénykép mellett az önkormányzat hivatalos lapja. Derült, bár kissé szeles idõ volt a március 15. elõtti napokban. Kitûnõ idõ a fényképezésre. Nem is véletlen, hogy városunk egyik fotósa (nem írom le a nevét, mert az újság sem közölte) ragyogó felvételt készített a város határában tüntetõ gazdák traktorairól. Ott voltam, többed magammal, ismerõsökkel és ismeretlenekkel együtt azon a délelõttön. Nem a traktorokról szólt az az esemény, akkor már harmadik hete. Hanem az emberekrõl. Emberek százezreirõl, kik nevében tûntettek a gazdák A jogos jussaikért. Nem a kormánytagok és pártkatonák által hazudozott százmilliárdos többletkövetelésekért, hanem a jogos, de jogtalanul visszatartott, ki nem fizetett pénzükért. Amiért megdolgoztak. Bárki elolvashatja az egyezmény 39 pontját. A java a kormány teljesítendõ kötelezettségeirõl szól, de szerepel benne egy sor egyéb, a mezõgazdaságból élõ vidéki lakosság életét érintõ kérdés is, a falugazda hálózattól kezdve a terménytárolás állami feladatinak megoldásáig. Igen. Az emberekrõl szólt az a délelõtt, a gazdákról és a velük együtt érzõ városiakról. Civilekrõl, nem politikusokról. Egyetlen szociálisan érzékeny úgynevezett baloldali képviselõt, vagy politikust sem láttam ott a városunkból. De jobboldalt vagy civilt sem. Nem politizáló emberek, apolitikus pártonkívüli polgárok beszélgettek egymással. Hoztak enniinnivalót. Egy-két érdi gazdálkodó is elautózott a traktorsor mellett. Akik Érden gazdálkodók, azok nem tüntettek. És mégis van remény: felajánlották a demonstrálóknak, hogy 50 fõre készítenek ebédet a közeli majorban. Ez is nevenincs felajánlás volt. Olyan igazi, amilyen jellemzõ a mindig köztünk élõ nemecsekek dolgaira. Azután, a barátságos rendõri biztosítás mellett, az aláírt megállapodás tudatában, az elért eredményben megígértek betartásának reményével a gazdák konvoja visszaindult nem Érdre, hanem Budaörsre, abba a városba, ahol szállást, ellátást, segítséget kaptak az elõzõ napokban, hetekben. Onnan pedig haza, a családjukhoz, munkájukhoz. Buvymatik Kft óta az italautomata piacvezetõ cége 2030 Érd Késmárki u. 13. Tel: / Fax: 06 23/ Italautomaták, töltõanyagok kis és nagykereskedelme Ingyenes gép kihelyezés akár fõs munkahelyekre is Használatba adás, bérlet, eladás, kamatmentes részletre is Berendezéseinket ajánljuk irodáknak, kis és nagyüzemeknek magán- és közintézményeknek, büféknek, élelmiszerboltoknak, kereskedelmi egységeknek. AKCIÓ március 31-ig! Éttermek, vendéglátóhelyek teljes körû kiszolgálása. A legjobb minõségû kávék ingyen géppel és tartozékokkal (csészék, alátétek stb.) együtt akár 31 Ft/adag ártól. Hõszigetelt, szekciós garázs- és ipari kapuk. Garázs- és kertkapu mozgatások, távirányítással. Hõszigetelõ PVC szalagfüggönyök. Ingyenes helyszíni felmérés, ajánlatadás. Referenciák. A többit személyesen! YottA Bt Érdeklõdni lehet: 2030 Érd, Marcal u. 6. tel: (23) fax: (23) mobil: (20) AQUAFITNESS A MAZSOLA ÚSZÓ TANODÁBAN (ÉRD, BALATONI ÚT 19.) ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZOLGÁLTATÓ KFT. Víz-, gáz-, fûtésszerelés, központi porszívó telepítés garanciával, korszerû technológiával, minõségi alapanyagokkal. Javítási munkák rövid határidõvel! 2030 Érd, Szent István u. 40. Telefon: 06-20/ ; 06-23/ Új testedzési és egészségmegõrzési forma Érdeklõdés és jelentkezés: JANCSÓK ANNAMÁRIA 06-20/ Nagy gyakorlattal rendelkezõ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFÛTÉS SZERELÕT keresünk felvételre, kiemelt fizetéssel. HÁZ-GÉP KFT. Telefon: (23) , munkanapokon, 7-16 óra között ALKATRÉSZBOLT: SZERVIZ: Érd, Hivatalnok u. 14. Városi Könyvtár mellett

9 III. évfolyam 4. szám március VARGA biztonságtechnika épületelektronika Lakásriasztók, megfigyelõ kamerák, mûholdvevõk telepítését, épületvillanyszerelést vállalok. Ingyenes árajánlat a helyszínen. Tel.: Eladó Budapest XXIII. kerületében, Soroksáron, csöndes helyen 801 nm-es bekerített építési telek (vezetékes víz, villany, fúrt kút, gáz kiépítés alatt) 16 nm-es kis házzal. Irányár: 13 MFt. Tel.: Fõiskolás lány angol és spanyol nyelv tanítását, korrepetálását vállalja! RENAULT gépkocsijának teljeskörû javítását és szervizelését vállaljuk Tök-Mag FEKETE FERENC autószerelõ mester 2030 Érd, Cankó u Telefon: (23) , (06-30) Érd, Lõcsei u. 53. Telefon: Örökzöldek, díszfák, évelõk, cserjék, törpefák, sziklakerti növények. Ingyenes házhoz szállítás, tanácsadás Ajándéktárgyak, kerámiák és szobai virágok Nyitva tartás: H-P: 8-13-ig K: zárva Sze-Szo: 8-17-ig V: 8-15-ig KONTÉNER-RENDELÉS Kommunális sitt- és lomszállítás, konténerkihelyezés Tel.: (06-30) , Tel./Fax: (23) Mûszaki vizsga: Személygépkocsi már Ft-tól! Tehergépkocsi (3,5 t- ig) már Ft-tól! Zöldkártya Mûszaki vizsga Zöldkártya Gépjármû javítás Gömbfej felújítás Eredetvizsgálat Nyitva tartás: Hétfõtõl péntekig 7-17 óráig Telefon: 23/ , Fax: Levélcím: 2030 Érd, Bagoly u Honlap: SZENNYVÍZSZIPPANTÁS Csak a nevünk változott! Fülöp 2004 Csatornatisztító Kft. Fülöp Sándor továbbra is várja megrendelésüket! Szennyvízszippantás, duguláselhárítás, csatornatisztítás nagynyomású WOMA autóval Telefon: (23) , Wennessy kabinok, pezsgõkádak 10-20%-os akciója április 30-ig! Nálunk megvásárolhatja a legolcsóbbtól az eredeti Jacuzzi-ig mindent, amit megálmodott. Újdonság:Klórmentes uszodai fertõtlenítõ szer 200g/tabl Ft/kg 9-17 Március 24-ig megrendelt medencékre és gépészeti anyagaira a listaárból 7% kedvezményt biztosítunk! Beépített bútorok készítése Konyha, fürdõszoba Tetõtéri szoba, hálószoba stb. Bútorok tervezése, kivitelezése Ingyenes árajánlat! Bemutató terem: Privát Üzletház Érd, Lõcsei út 4. Referenciák: ÁDÁM FERENC bútorasztalos Telefon: 30/ , 23/ CSECSEMÕ ÚSZÁS A MAZSOLA ÚSZÓ TANODÁBAN A FICÁNKA BÉBI ÚSZÓ KLUB SZERVEZÉSÉBEN A legfontosabbnak azt tartjuk, hogy minden szülõ ráérezzen arra, hogy a csecsemõ úszás lényege a szeretet és az, hogy még közelebb kerüljünk saját gyermekünkhöz Minden gyermekkel meg lehet szerettetni a vizet, csak türelem kell hozzá! Somogyi Krisztina Telefon: Somogyi Katalin Telefon:

10 10 III. évfolyam 4. szám március 24. VILLANYSZERELÉS Felújítás, hibaelhárítás hétvégén is! Érden és környékén Tel.: Gráf BÁDOGOS ÁRUHÁZ Nyitás: április 19-én Érd, Budai út 15. (Busz pu. és MOL kút között) Bádogos áru kéménykellékek légtechnika lemezek vágókorongok csavarok zárak szegecsek szerszámok elektródák Igény szerinti megrendelés: lemezvágás, hajlítás, hengerítés, idom gyártás ÉMI-TÜV minõsített szigetelt kémények Kedvezõ árakkal várjuk kedves vásárlóinkat! Nyitva tartás: hétköznap 8 17 óráig szombaton 8 12 óráig Telefon/fax: 06-23/ , 06-1/ szobássá alakított 71 m 2 - es, III. emeleti lakás eladó Százhalombattán, az Irinyi János utcában, hõszigetelt házban. Korszerûsített fûtés, felújított vizesblokk, a fürdõszobában zuhanykabin. Ára: 13 millió Ft. Tel.: KÖNYVELÉS Vállalkozások teljes körû könyvelése, egyéni igények kielégítése, adótanácsadás Tel.: (23) , (06-20) , (06-30) Épületgépészeti Kis- és Nagykereskedés Törökbálint, Bajcsy Zs. u. 67. Tel./Fax: , Nyitva: H-P 8-17, Sz: 8-13 Diósd, Balatoni út 53. Tel./Fax: PVC lefolyócsövek KPE csövek, idomok Rézcsövek, idomok VIEGA KLUDI Gázkészülékek Hajdú villanybojlerek Szaniterek Acélcsövek Horganyzott csövek, idomok PVC Nyomócsövek, idomok KLUDI LOGO-MIX AKCIÓ 10%!

11 III. évfolyam 4. szám március CLEO PATRA Csempe Diszkont 2030 Érd, Bajcsy-Zs. út 115. Tel./Fax: Nyitva: Hétfõtõl péntekig 8 17, szombaton 8 13 óráig A hirdetés felmutatója 5% engedményt kap a nem akciós termékekbôl! Egyiptomi dekorált szaniterekkel, burkolóanyagokkal, olasz, spanyol, Zalakerámia és más falicsempékkel, padlóburkoló anyagok széles választékával várjuk Önöket!

12 12 III. évfolyam 4. szám március 24.

Mélyponton a teljes politikai elit

Mélyponton a teljes politikai elit Mélyponton a teljes politikai elit A Policy Solutions gyorselemzése a vezető politikusok népszerűségéről 2011. m{jus Vezetői összefoglaló Soha nem volt annyira negatív a teljes politikai elit megítélése,

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Magyar Szocialista Párt - Országos Sajtóközpont SAJTÓLEVÉL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK

Magyar Szocialista Párt - Országos Sajtóközpont SAJTÓLEVÉL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK Magyar Szocialista Párt - Országos Sajtóközpont SAJTÓLEVÉL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK NAPI HÍREK KÖZLEMÉNYEK MÉDIASZEREPLÉSEK SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK Hiller István: demokráciában elfogadhatatlan az a kormányzati

Részletesebben

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapest jelenleg kevésbé kormányellenes vagy borúlátó, mint az ország egésze. A fővárosban is többségben vannak azok, akik kormányváltást szeretnének, de arányuk

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.06.22. péntek A miskolci rendőrség előtt demonstráltak helyi szocialisták Emberközelibb politikát Európában! A költség el van vétve Fenyegető igazságtalanság Széll-el szemben Kaposváron Nagykátán

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Az Intézet a Demokratikus Alternatíváért (IDEA) elemzése a jobboldal, illetve

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár megjelenése a helyi nyomtatott és elektronikus médiában Előterjesztő:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: MGB/2-3/2015. EL-1/2015. sz. ülés (EL-4/2014-2018. sz. ülés)

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: MGB/2-3/2015. EL-1/2015. sz. ülés (EL-4/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: MGB/2-3/2015. EL-1/2015. sz. ülés (EL-4/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága Ellenőrző albizottságának 2015. január 20-án, kedden, 10 óra 00 perckor az Országgyűlés

Részletesebben

MAGLÓD 6 Vendégünk volt Lezsák Sándor A magyarság sorskérdései szerepeltek a középpontban azon az előadáson, amelyet Lezsák Sándor országgyűlési képviselő, az Országgyűlés alelnöke tartott a MagHázban

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről ( ) a) Népszabadság

Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről ( ) a) Népszabadság Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről (1989-2005) a) Népszabadság (?) Bossányi Katalin: Meddig engedünk 56-ból? 1991. június 15. Emlékmű a megbékélésért. Megbékélés Emlékmű Alapítvány

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Felfüggesztett büntetést kapott Biszku Béla Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték nem jogerősen

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Gyurcsány Ferenc új lendületet adott az MSZP-nek,

Részletesebben

A közhangulat 2016 júliusában A REPUBLIKON INTÉZET HAVI KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA

A közhangulat 2016 júliusában A REPUBLIKON INTÉZET HAVI KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA A közhangulat 016 júliusában A REPUBLIKON INTÉZET HAVI KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA A Republikon Intézet idén hatodik alkalommal végezte el havi közvélemény-kutatását. A nem, életkor, végzettség és településtípus

Részletesebben

J e g y zőkönyv HOB 3/2011/EL (HOB 5/ /EL)

J e g y zőkönyv HOB 3/2011/EL (HOB 5/ /EL) HOB 3/2011/EL (HOB 5/2010-2014/EL) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága Ellenőrző albizottságának 2011. április 28-án, csütörtökön, 10 óra 05 perckor az Országház földszint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak:

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. augusztus 26.- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Szent István Közösségi Házban 2014. december hó 11-én 17 00 órakor a szászvári vállalkozókkal tartott kötetlen vitafórumról. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást és megjelentek.

Részletesebben

Összefogás 2018? Az ellenzéki szavazók a politikusoknál is megosztottabbak

Összefogás 2018? Az ellenzéki szavazók a politikusoknál is megosztottabbak Összefogás 2018? Az ellenzéki szavazók a politikusoknál is megosztottabbak Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló Egyelőre az ellenzéki szavazók is megosztottak a 2018-as indulást illetően, a baloldaliak

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

A diktatúra keltette sebek beforradását mikor akarja a sokadalom?

A diktatúra keltette sebek beforradását mikor akarja a sokadalom? A diktatúra keltette sebek beforradását mikor akarja a sokadalom? Napokkal ezelőtt írtam ennek a levélnek elemző részét. Annak, hogy csak ma küldöm el, három oka van: egyrészt a kolontári tragédiáról elkezdtek

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket, beadványozókat,

Részletesebben

Miért alaptalan a magyar demokrácia

Miért alaptalan a magyar demokrácia KÖNYVBEMUTATÓ Csizmadia Ervin legújabb kötetének (Miért alaptalan a magyar demokrácia) könyvbemutatójára az Alexandra pódiumon, március 20-án került sor. A bemutató keretében tartott kerekasztal-beszélgetés

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.04.04. szerda A civil társadalmat erősítené az EU a keleti partnerországokban Komoly előrelépések az EU keletei partnersége terén Túllőhet a célon az EU szigorú termékcímkézése Nemzeti Eszközkezelő

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Ikt. sz.: NOB-40/36-2/2014. NOB-13/2014. sz. ülés (NOB-13/2014-2018. sz. ülés)

Ikt. sz.: NOB-40/36-2/2014. NOB-13/2014. sz. ülés (NOB-13/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: NOB-40/36-2/2014. NOB-13/2014. sz. ülés (NOB-13/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2014. november 24-én, hétfőn, 10 óra 04 perckor az Országház

Részletesebben

Jelen vannak a jelenléti ív szerint: vagyongazdálkodási csoportvezető Dr. Jakab Katalin vagyongazdálkodási jogász Zsótér Krisztián

Jelen vannak a jelenléti ív szerint: vagyongazdálkodási csoportvezető Dr. Jakab Katalin vagyongazdálkodási jogász Zsótér Krisztián Iktatószám: /2012 JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2012. szeptember 27-én a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság rendkívüli ülésén elhangzottakról.

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/ )

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/ ) Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Alkotmánybíróság elnökét és tagjait jelölő eseti bizottságának 2013. március 19-én, kedden, 11 óra 3 perckor az Országház

Részletesebben

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra A nemzeti mitológia erőt és erkölcsöt ad Bölcsességet, a saját hibák felismerésének képességét, éles elmét, szívet és lelket kért Istentől Kőbánya országgyűlési képviselője a forradalom ünnepén. Dr. György

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. december 20-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. december 20-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. december 20-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bossányi László,, Dr. Gondos István,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v az Országos Kisebbségi Bizottság 2008. december 16-án, kedden, 11 órakor az Oktatási és Kulturális Minisztérium (Budapest V. Szalay utca 10-14.) 610. számú tárgyalójában megtartott

Részletesebben

Gödöllő Város Képviselő-Testülete

Gödöllő Város Képviselő-Testülete Gödöllő Város Képviselő-Testülete File: D:\Képviselő testületi\2011\0421\2011 április 21 001.rep 2011.04.21, 08:04 N Y I L V Á N O S K É P V I S E L Ő -T E S T Ü L E T I Ü L É S J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Marad a csónakház, mégsem lesz étterem a Sóstói tavon 2009. szeptember 07. hétfő, 18:44

Marad a csónakház, mégsem lesz étterem a Sóstói tavon 2009. szeptember 07. hétfő, 18:44 Váratlan fordulat: nem épül meg a sóstói régi csónakház helyére tervezett szolgáltató- és vendéglátóhely. A vállalkozó ugyanis visszavonta a pályázatát. Ezt Csabai Lászlóné polgármester jelentette be a

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XV. évf. 2. sz., 2009. február 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu A múlt jövője!

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Iktatószám: P-2702-21/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2010. október 14. napján tartott alakuló ülésén. Jelen vannak: Kossa Lajos polgármester Bor József Dezső, Kasó

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: ISB/54-1/2012. ISB-18/2012. sz. ülés (ISB-77/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: ISB/54-1/2012. ISB-18/2012. sz. ülés (ISB-77/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: ISB/54-1/2012. ISB-18/2012. sz. ülés (ISB-77/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának 2012. július 2-án, hétfőn, 11 óra

Részletesebben

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni!

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! A média világa: ahol jó lenni? Ha nekünk fontos Ha az újságírónak fontos A média világa: ahol jó lenni? Mit engedhetnek meg maguknak az újságírók, és mit engedhetünk

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 51/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. 97/2010.(III.09.) számú határozat. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

J E G Y ZŐKÖNYV. 97/2010.(III.09.) számú határozat. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: J E G Y ZŐKÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. március 09-én (Kedd) 11.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár

Részletesebben

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1. Egészítsd ki a 60 évvel ezelőtt elhangzott rádióbeszédet! Itt... beszél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a...

Részletesebben

Orbán repül t ajándékozott a volt szlovák államf nek

Orbán repül t ajándékozott a volt szlovák államf nek Orbán repülőt ajándékozott a volt szlovák államfőnek Saját, 80. születésnapjára szervezett szimpóziumot Rudolf Schuster volt szlovák államfő. Orbán Viktor meglepő ajándékkal kedveskedett: az idős politikusnak

Részletesebben

Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án 18 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án 18 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án 18 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Fehér László polgármester, Benkőné

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. június 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. június 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. június 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Burkus Imréné

Részletesebben

1.napirend. Jurácsik Zoltán

1.napirend. Jurácsik Zoltán Jegyzőkönyv Készült: Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága soros ülésén 2009. február 19-én a Városháza tanácskozó termében Jelen vannak: - a pénzügyi és ügyrendi bizottság tagjai

Részletesebben

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel Urbán Ágnes Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel És mi, vessenek meg érte, nem ugrottunk félre a pénz elől. írta közleményében Németh Péter, a Népszava főszerkesztője

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 12 /2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ké szült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2010. december 14-én tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ké szült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2010. december 14-én tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ké szült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Bede-Tóth Attila Cserés Csaba Dr. Krámor Katalin

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Alap község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS

Részletesebben

A magyar miniszterelnök-jelölti viták a változás útján

A magyar miniszterelnök-jelölti viták a változás útján Politikatudományi szemle 2006. 2-3. SZÁM 53 Bíró Nagy András A magyar miniszterelnök-jelölti viták a változás útján A választási kampányokban rendezett televíziós viták rendszerint többet jelentenek annál,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei)

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) Nemrég Magyarországon járt a Dalai Láma. Valaki a közönségből megkérdezte tőle, hogy tényleg Magyarországon van e a Föld gyógyító szívcsakrája, konkrétan

Részletesebben

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági tagok: Tóth Sándor, Bobál Imréné, Varga Józsefné, Bárczi László

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági tagok: Tóth Sándor, Bobál Imréné, Varga Józsefné, Bárczi László Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ü g y r e n d i, J o g i é s K ö z b i z t o n s á g i B i z o t t s á g i ülés 2 0 1 6. j a n u á r 2 7. Készült:

Részletesebben

Fodor András halálára

Fodor András halálára PERSZONÁLIA Fodor András halálára Az Országos Széchényi Könyvtár nevében búcsúzom Fodor Andrástól, a költőtől, írótól, művésztől - és Fodor Andrástól, a könyvtárostól, kedves kollégánktól. Az egykori Eötvös

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

J e g y zőkönyv EIB-2/2012. (EIB-55/2010-2014.)

J e g y zőkönyv EIB-2/2012. (EIB-55/2010-2014.) EIB-2/2012. (EIB-55/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának 2012. február 14-én, kedden, 9 óra 07 perckor az Országház főemelet 61. számú tanácstermében megtartott üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-1 /2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 4 -én 16

Részletesebben

Tóbiás a Szanyi-botrányról: ez nem az MSZP véleménye http://nol.hu/velemeny/rezacs-vendegloje-1470015 Pletyka

Tóbiás a Szanyi-botrányról: ez nem az MSZP véleménye http://nol.hu/velemeny/rezacs-vendegloje-1470015 Pletyka Tóbiás a Szanyi-botrányról: ez nem az MSZP véleménye MSZPSzanyi Tibor Szanyi Tibor szavai nem tükrözik az MSZP véleményét, a szocialista párt teljes mértékben tiszteletben tartja a sajtószabadságot" mondta

Részletesebben

Robert Antoni. Bezárt szabadság. 31 nap az USA bevándorlási börtönében

Robert Antoni. Bezárt szabadság. 31 nap az USA bevándorlási börtönében Robert Antoni Bezárt szabadság 31 nap az USA bevándorlási börtönében 3 4 A könyv igaz, megtörtént események alapján íródott. A könyvben említett egyes személyek nevét megváltoztattam, hogy ezzel is védjem

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Hung. Monitoring 19.5.89. (Kossuth Rádió, Hírek, 16 h ) - Megalakult a magyar Helsinki Bizottság, A ma már szerencsére természetes eseményről számol be Szilágyi Gabriella. - Az alakuló ülésen Schwarzenberg

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Programok A 2003-as év statisztikájából. Bevezetés

Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Programok A 2003-as év statisztikájából. Bevezetés "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Programok A 2003-as év statisztikájából Bevezetés Kedves Ügyelőtársak! Január 26-án közgyűlésen számoltunk

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. július 16-án 17,05 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. július 16-án 17,05 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 11 / 2015. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2015. július 16-án 17,05 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme Jelen vannak: - a képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2006. augusztus 29. napján megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2006. augusztus 29. napján megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2006. augusztus 29. napján megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester, Kozári

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 18/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről Határozatok száma: 74-82. Rendeletek száma: 14-16. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.06.21. csütörtök Továbbra is folytatható a szakszerű libatömés Magyarországon Javíthatatlan költségvetés Négymillióan a létminimum alatt Enni vagy nem lenni: az itt a kérdés! Megyeházákból szellemházak?

Részletesebben

A Lánchíd Rádió 2011. április 15-én elhangzott műsora

A Lánchíd Rádió 2011. április 15-én elhangzott műsora A Lánchíd Rádió 2011. április 15-én elhangzott műsora Kovács Anita (felvezető női hang): Az Irhás árok Budapest egyik szép kirándulóhelye, de azoknak, akik ott laknak, bizony okoz bizonyos problémákat

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Van egy. Géber László

Van egy. Géber László Géber László Van egy Van egy különleges jógagyakorlat, a beszédszünet. Néhány órától egykét napig tarthat, és jelentős idegenergia felhalmozódásával jár. Az utóbbi időben gyakran próbálom alkalmazni, illetve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. május 23. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak: A

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-7/2007. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. szeptember 28-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 58/2015.(VI.03.)

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 393/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 393/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 393/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 50-16/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről Jelen

Részletesebben

Sebestyén Imre A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KONGRESSZUSA

Sebestyén Imre A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KONGRESSZUSA NEMZETKÖZI SZEMLE Sebestyén Imre A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KONGRESSZUSA A FŐ IRÁNYVONAL VÁLTOZATLAN 1985. március 25-étől 28-áig Budapesten megtartotta XIII. kongreszszusát a Magyar Szocialista Munkáspárt.

Részletesebben

J e g y zőkönyv NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.)

J e g y zőkönyv NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.) NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2011. november 9-én, szerdán, 10 óra 07 perckor az Országház földszint 1. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben

Készült: április 19-én Nyírbogdány Község Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságának üléséről.

Készült: április 19-én Nyírbogdány Község Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságának üléséről. 40 Készült: 2016. április 19-én Nyírbogdány Község Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságának üléséről. Jelen vannak: Terdik Tibor bizottsági elnök Buzák

Részletesebben

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.)

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Sport- és turizmusbizottságának 2011. november 9-én, szerdán 9 órakor a Képviselői Irodaház 520. számú tanácstermében megtartott üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2016. április 27-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2016. április 27-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2016. április 27-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/26/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁPRILIS 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁPRILIS 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 32-6/2016. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 139, 140, 141, 142/2016. (IV. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: OTB/99-1/2013. OTB-29/2013. sz. ülés (OTB-117/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: OTB/99-1/2013. OTB-29/2013. sz. ülés (OTB-117/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: OTB/99-1/2013. OTB-29/2013. sz. ülés (OTB-117/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának 2013. november 11-én, hétfőn, 11 óra 30 perckor

Részletesebben