Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pestszentimrei Városrészi Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pestszentimrei Városrészi Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV"

Átírás

1 Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pestszentimrei Városrészi Önkormányzata Jkv PVÖ JEGYZŐKÖNYV Készült: a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat április 27-én megtartott ülésén. Helyszín: XVIII. kerületi Polgármesteri Hivatal (1184 Budapest, Üllői út 400.) Jelen voltak A részönkormányzat részéről: Csabafi Róbert elnök Bauer Ferenc alelnök Pándy Tamás alelnök Dunavölgyiné Lipokatich Margit Perge László Csernyus László Teleki Sándor Vada Gábor Konrád József Ráczné Balogh Sarolta Meghívottak: Dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna címzetes főjegyző dr. Lévai István Zoltán alpolgármester Hunyadi István városigazgató Sallai László - Gazdasági és Költségvetési Iroda irodavezetője Juhász Kálmán főépítész Dr. Szénássy Mária ÁNTSZ mb. helyettes-tisztifőorvos Dér Paula egészségügyi referens Kékesi András XVIII. kerületi Rendőrkapitányság vezetője Szép Károly Baracsi Judit Ódor Katalin PIK igazgatója Gera Éva pestszentimrei referens Csabafi Róbert: megnyitja a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat ülését. Köszönti a megjelent részönkormányzati tagokat, a meghívott vendégeket és a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 8 fővel határozatképes. Előre jelezte távolmaradását Baraksó Gábor, míg késését Pándy Tamás és Bauer Ferenc. Először a napirendi pontokat kell elfogadni. Az eredeti meghívóban 10 napirendi pont található. A napirendek kapcsán a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottságnál első napirend lesz az aljegyző választása, ahol Dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna címzetes főjegyző asszonynak és dr. Lévai István Zoltán alpolgármesternek jelen kell lennie. Ezért javasolja, hogy 18 óra után tárgyalják a zárszámadást, mivel addig Hunyadi István városigazgató és Sallai László irodavezető vissza tud érkezni a részönkormányzat ülésére. Az ÁNTSZ beszámolója lenne az első és utána Juhász Kálmán főépítész és dr. Lévai István Zoltán alpolgármester kérésének megfelelően a 6, 7. és 8. napirendi pontot tárgyalnák. Ezek után a megmaradt napirendek következnének eredeti sorrendben. Sürgősségi előterjesztés nincsen. Érdeklődik, hogy van-e észrevétel, illetve javaslat a napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatban. Más észrevétel, illetve javaslat nincsen a napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatban. A szavazás kézfelemeléssel történik Budapest, Üllői út 400. Telefon:

2 A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat szavaz a napirendi pontok elfogadásáról és azok sorrendjéről. 41/2011. (IV. 27.) sz. PVÖ-határozat A Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Pestszentimrei Városrészi Önkormányzata 8 egyhangú igen szavazattal elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontok az alábbi sorrend szerint: 1.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról. KT ) Az Önkormányzat évre vonatkozó gazdasági programja. KT ) Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest XVIII-XIX. kerületi Népegészségügyi Intézete beszámolója évi munkájáról. KT ) A XVIII. kerületi Rendőrkapitányság beszámolója évi tevékenységéről. KT ) Városrehabilitáció18 Zrt évi beszámolója a folyamatban lévő város-rehabilitációs projektekről. ( A Havanna lakótelep integrált szociális rehabilitációja- KMOP-5.1./C-2f és Pestszentimre Városközpont megújítása (KMOP-5.2.2/B-9-2f tárgyú projektek) KT ) Budapest XVIII. kerület, Határ út - Orgonafüzér utca - Égerfa utca - Platánfa utca - Alacskai út (156080) hrsz-ú út által határolt terület szabályozási terveinek felülvizsgálatára településrendezési döntés, valamint a tervező megbízása. KT ) Változtatási tilalom elrendelése a volt Almáskertek területén belül a Budapest XVIII. kerület, Határ út - Orgonafüzér utca - Égerfa utca - Platánfa utca - Alacskai út (156080) hrsz-ú út által határolt területre. KT ) Az Almáskert terület rendezésével foglalkozó Munkacsoport tagjainak megválasztása, működési és strukturális elvei. KT ) A csapadék- és talajvíz elvezetés problémájával foglalkozó munkacsoport tagjainak megválasztása, működési és strukturális elvei. KT ) Egyebek Tájékoztató: - a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat által elfogadott határozatok Képviselő-testületi elfogadásáról. T-1. - Budapest XVIII. kerület /2 hrsz-ú, Kisfaludy utca 33/C szám alatti ingatlanon a Pestszentimrei Sportkastélyhoz tartozó parkoló üzemeltetéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás a Bókay Kert Közhasznú Nonprofit Kft. részére. T-2. - Az ún. Cséry-telep körzeti besorolásának megváltoztatása. T-3. Tárgyalási sorrend: 3; 6; 7; 8; 4; 9; 1; 2; 5; T-1-3; napirendi pont: Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest XVIII-XIX. kerületi Népegészségügyi Intézete beszámolója évi munkájáról. KT-154. Csabafi Róbert: kiegészítés nincsen. A kérdésszakaszt megnyitja. Vada Gábor: három kérdése lenne összesen. Nem talált a beszámolóban utalást arra vonatkozóan, hogy milyen a kullancshelyzet a kerületben? Van fertőzöttség a kerületben? Az emberre kétféle kullancsfertőzés veszélyes. Az állatra talán több az ismeretei szerint. A második kérdése, hogy veszettséggel kapcsolatban mi a helyzet? Itt a háziállatokra és az erdőben lévő vadállatokra gondol. A harmadik kérdésére sem talált utalást ezért érdeklődik, hogy általánosságban mi a helyzet a parlagfűszennyezettséggel?

3 3 Csabafi Róbert: neki is lenne két kérdése. Az első oldalon szerepel, hogy az egyik tanuszodájuk kifogásolt minősítést kapott. Megtudható, melyik tanuszodáról van szó? Az elmúlt évben nagyon sok probléma volt a gyermekek élelmezésével. Tudja, hogy vizsgálat történt és megállapítottak többféle problémát is az ételekkel kapcsolatban. Itt is le van írva, hogy vizsgálatot tartottak. Van lehetősége az ÁNTSZ-nek, hogy szankcióval éljen az étel készítőjével kapcsolatban, vagy az Önkormányzaton keresztül kell megtörténnie. Dr. Szénássy Mária: a parlagfű kapcsán nem tud válaszolni, mert a kapcsolatos tevékenység egy másodlagos tevékenysége az ÁNTSZ-nek. Az Önkormányzat hatáskörébe tartozik. Az intézetük részt szokott venni a népszerűsítésben, programok szervezésében. A kullanccsal kapcsolatban majdnem hasonlókat tud mondani, mert a védőoltást népszerűsítik, de az oltás a háziorvosok közreműködésével történik. A kullancsfertőzöttség részben állategészségügyi probléma. A veszettség problémája egyértelműen az ő feladatuk. Minden esetben, amikor az állat megharapja az illetőt, akkor neki kell mérlegelnie, hogy vajon volt-e oltása az állatnak. Mutatott bármilyen tüntetet, ami betegségre utalt? Az illetőnek kell jelentkeznie az intézetüknél. Abban a pillanatban kikérdezik az állattal kapcsolatban még a környezetet is. Mérlegelik, hogy kapjon-e oltást, vagy sem. Közben, ezzel párhuzamosan akár oltott volt, akár nem elküldik a területileg illetékes hatósági állatorvosnak és kérik az állat megfigyelését. Párhuzamosan megy, mivel náluk rendelkezésre áll az első oltás, míg a többit máshogy biztosítják. Ha nem akarja, akkor aláíratják vele, de felhívják a figyelmét a veszélyekre. Ha van idő, akkor ki lehet azt az egy hetet várni, de az oltást szokták javasolni az illetőnek. Az állatorvos minden esetben visszajelez, hogy mi volt a megfigyelés eredménye. Ha elhunyt az állat, akkor felboncolják és az agyvelő vizsgálat eredményét is közlik velük. Elég sok eset van. Sajnálja, hogy nincsen benne számszerű adat, pedig bele szokták tenni. Hirtelen nem tudja megmondani, hogy mennyi eset volt a tavalyi évben, de sok. Naponta 1-2 mindig van. A tanuszoda probléma Pestszentimrét nem érinti. Az étellel kapcsolatos probléma akkor jut el hozzájuk és akkor illetékesek, ha valamilyen járvány van az iskolában, vagy az óvodában. Ez a járvány úgy jelentkezhet, hogy a tünetet tudják, tehát láz, hasmenés, hányás, stb. Ebből még nem kell arra gondolniuk, hogy étel okozta, hiszen ilyen járványokat okozhat nem ételeredetű fertőzés is. A második lépés kapcsán már több hatóság játszik szerepet, mivel a járvány egy része az Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz tartozik. A betegek mindenképpen hozzájuk tartoznak. Maga az intézmény úgy tartozik hozzájuk, hogy a betegekkel és a terjedés módjával kapcsolatos kérdéseket vizsgálják. Van egy kisebb rész, amikor a konyhában is szétnéznek. A megbetegedés oldaláról juthatnak el odáig, hogy bezárják, de nem ők teszik meg, mivel hatást kell gyakorolniuk a vezetésre. Más a Népegészségügyi Intézet hatásköre. Intézkedhetnek, ha olyan eltérést találnak, ami a konyhában is járványveszélyt okozhat. Esetlegesen pénzbírság is kiszabható, de most már több hatóságnak van szerepe és hatásköre. Bauer Ferenc 17:15-kor megérkezett a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat ülésére. A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 9 fővel határozatképes. Dr. Szénássy Mária: lejelentik a regionális, megyei intézetnek és a megyei intézet veszi fel a kapcsolatot az egészségügyi intézménnyel. A betegek kontrollját elvégzik, és napi listákat kérnek. A fertőzés és a járvány kérdése hozzájuk tartozik. Ennek kapcsán maximálisan intézkednek, és rögtön kapják a jelentést, hogy milyen korokozó van. Megmondják, hogy milyen prevenciót kell alkalmazni. Sok esetben biztosítják az oltóanyagot is. Csabafi Róbert: nem tudhatják meg, hogy melyik tanuszodáról van szó? Örül annak, hogy nem pestszentimrei. Dr. Szénássy Mária: azt mondta, hogy Pestszentimrét nem érinti, de lehet, hogy a XVIII. kerületet sem. Így már csak egy tanuszoda marad.

4 Teleki Sándor: a 3. oldalon van egy olyan szintén az iskolai étkeztetéssel kapcsolatban, hogy tapasztalataik szerint az iskolákban komoly hiányosságok vannak. Ez érinti a XVIII. kerületet és ha igen, akkor mik ezek a hiányosságok? Dr. Szénássy Mária: azokra az intézményekre utalnak, ahol konkrétan járvány fordult elő. Ezekben találtak hiányosságokat. Például nem volt ételminta eltéve. A legnagyobb probléma a járványveszély miatt az, hogy megérkezik az étel és közben a gyerekek elmentek kirándulni. Órákkal később is ott van az ebéd, miközben a maghőmérséklet megváltozik. Amikor megváltozik, akkor a korokozó szaporodásnak indul, ezért kötelező lenne felmelegíteni olyan hőmérsékletre, 75 Celsius-fok fölé ahol már a vírusok is elpusztulnak. Ha ilyen hiányosság van, akkor nagyobb a valószínűsége a fertőzésnek. Az egyik gyerekről a másikra is terjedhet a betegség. A tisztasággal kapcsolatos hiányosságok lehetnek még. Például a kézmosás és a mosogatás problémaköre. Az előállítás nem itt történik és a kerületben csak melegítőkonyhák vannak. Nagy cégnél történik az ételek készítése. Bonyolult ebben az, hogy a cég nem tartozik a hatáskörükbe. Abban a pillanatban, mivel nem náluk van a központjuk, jelzik a megyei intézetnek, aki megnézi, hogy hol van még főzőkonyhája. Az ottani Népegészségügyi Intézet ellenőrzi. Ilyenkor elindul egy nyomozás, hogy hova szállít még ki. Ebben a megyei intézet tud irányítani és azokat a kerületeket is feltérképezik. Ugyanúgy megvizsgálják, hogy ott is volt-e megbetegedés. A végső intézkedés a konyhával szemben ebből fog adódni és természetesen az teheti meg, akinek a kerületében van a főzőkonyha. Elég bonyolult ügy. Pont a helyettesítés ideje alatt fogott ki egy ilyen járványos megbetegedést és hetekig dolgoztak rajta. Hetekbe telik, mire lecseng és kiderül, hogy mennyi embert vittek kórházba. Teleki Sándor: a jelentésből az látszik, figyelembe véve az elmúlt másfél év botrányait, hogy el van bagatellizálva a dolog. Részben át van tolva az iskolákra és nem három alkalom volt, hanem rengeteg. Lehet, hogy fertőzés nem volt, mert azt csak többhetes vizsgálat derítheti ki, de az ételek ehetetlenek voltak. Dr. Szénássy Mária: az ő dolguk azt kivizsgálni, amit jelentenek. Ha jelentik, akkor foglalkozhatnak vele. Volt olyan is, hogy először nem jelentették, majd valamitől megijedtek és végül késve tették meg. Elsősorban a járványügyi feladatokat teszik meg. Az étel minősége kapcsán, ha nincsen következménye megbetegedés szempontjából, akkor egy szót sem szólhatnak. Erre nincsen hatáskörük. Vada Gábor: az előterjesztés 7. oldalának tetején van egy olyan mondat, hogy továbbá XVIII. kerület éves nők esetében az emésztőrendszeri betegségek vonatkozásában mintegy 27%-os többletet mutat a statisztika. Szerinte a 27% nagyon nagy többletet jelent. Ténylegesen mennyit jelent? Speciálisan a kerület egy részén, vagy a kerület egészében jellemző? Dr. Szénássy Mária: elmondja, hogy ez a statisztikai szám hogyan született. Eddig nem rendelkeztek adatokkal. Azok a jelentések, amelyek hozzájuk eljutnak, nem dolgozhatóak fel. A mostani megyei intézetnek külön osztálya van erre, akik elemzőkkel, statisztikusokkal és orvokkal dolgoznak. Ők megkapják a Központi Statisztikai Hivataltól az éves adatokat. Különböző statisztikai módszerekkel fel is dolgozzák. Ezt az adatot tőlük kapták és kérték, hogy tegyék bele a jelentésükbe. Nyilván megalapozott, és ha igény van rá, akkor a megyei intézettől a részletes adatokat elkérhetik. Ha erre igényük van, akkor a következő alkalomig elkérik és feldolgozva elhozzák. Számítottak is arra, hogy az Önkormányzat előbb-utóbb fog ilyen adatokat kérni. Készült azzal, hogy feldolgozta a háziorvosi jelentéseket. Kiderült, hogy nem kötelező hozzájuk küldeni és ezért nem mindenki küldi el. Ha 50 adatból 10 vagy 15 adat hiányzik, akkor az már nem statisztika. Azt mondták, hogy mivel a megyei intézet biztosan megkapja a jelentést, ezért ne foglalkozzanak vele. Csabafi Róbert: a kérdésszakaszt lezárja. A vitaszakaszt megnyitja. 4

5 Vada Gábor: elnézést kér előre az esetleges tájékozatlanságáért, mivel nem szakember. Három kérdést tett fel és valószínűleg rosszul fogalmazott. A parlagfű esetében másodlagosan jelentkeznek azok a mellékhatások, amelyek miatt a háziorvosoknál esetlegesen jelentős számban megnő a betegek száma az allergiás tűnetek miatt. Azt hitte, hogy ennek tekintetében rendelkezésre áll olyan statisztika, amiből látható, hogy a kerület különböző részei milyen mértékben érintettek. A kullancs esetében pedig kéri a segítségét, hogy miként működik ez. Ha talál egy kullancsot magán, akkor jelentkezzen a háziorvosnál, vagy távolítsa el maga, vagy szakrendelésre utalják? Felhívják a figyelmet, hogy 8 napon belül kell figyelni a mellékhatásra, vagy sem? Tételezzék fel, hogy a legrosszabb történik és lesz mellékhatás, akkor az egyik oldalon folytatódnia kell a kezelésnek. A másik oldalon pedig valahol rögzülnie kell, hogy őt egy fertőzött kullancs csípte meg. Hol csípte meg, mert nyilván akkor az érintett területen fel kell hívni a figyelmet erre. Az emberek esetében szükséges ez, vagy az állatoknál is, mivel nem tudja, hogy pillanatnyilag hogyan működik? Dr. Szénássy Mária: nincsen jelentési kötelezettsége kullancs csípés esetén. Vada Gábor: talán a szakemberek előbb-utóbb át fogják gondolni. A veszettség tekintetében megszűntek az állattartási szabályok. Korábban szigorúan betartották a kutyáknál a veszettség elleni védőoltás meglétét. Ez megszűnt. Dr. Szénássy Mária: nem szűnt meg. Vada Gábor: a kutyatulajdonos vállalhatja a kockázatát, hogy nem oltja be az állatot. Ennek következményeit utána viselnie kell. Ma már nincsen felszólítás, hogy kötelező lenne. Dr. Szénássy Mária: dehogynem. Vada Gábor: állatorvos világosította fel. Nem hiszi, hogy ezen kellene leragadni. Inkább azon, hogy ha fertőzött jószág van a kerület területén, akkor arról tudjanak. Dr. Szénássy Mária: arról tudni is szoktak. Vada Gábor: a háziállatok esetében érvényes ez. Mi van abban az esetben, ha elhullott állat van közterület, vagy erdőben? Dr. Szénássy Mária: arról is tudnak. Az állategészségügy jelenti és utána a kapcsolatos intézkedéseket ők szokták megtenni. Korábban a rókák veszettségének megakadályozása érdekében voltak prevenciós megoldások is. Az idén még nem látott erre adatot. A veszettség kérdése kézben van. Vada Gábor: régen volt olyan, hogy piros táblát helyeztek ki és felhívták a figyelmet, hogy ha veszett jószágot találnak, akkor ne vigyék be. Korábban az ÁNTSZ rendelte el. Dr. Szénássy Mária: jelenleg pedig az állategészségügy. 5 Vada Gábor: a daganatos betegség kapcsán azért vetette fel ezt a kérdést, mert a 27%-os növekedés nagyon nagy statisztikailag. Minden embertársuk esetében értéke van ennek. Ha három betegséget jelent összességében, mert ennyi volt korábban regisztrálva, akkor is van jelentősége, de nem olyan nagy. Ha nagyobb betegszámot jelent ténylegesen, akkor érdemes lenne foglalkozni vele. Dr. Szénássy Mária: ha van igényük erre és utánajárnak. Legyen egy javaslat, amiben felkérik őket.

6 Csabafi Róbert: akkor lesz egy kiegészítő határozati javaslat, amiben tájékoztatót kérnek erről. A vitaszakaszt lezárja. Módosító indítvány, illetve más kiegészítő határozati javaslat nincsen. Határozathozatal következik. 42/2011. (IV. 27.) sz. PVÖ-határozat Önkormányzata 9 egyhangú igen szavazattal részletes tájékoztatást kér a XVIII. kerületi éves nők emésztőszervi megbetegedésének 27%-os halálozási többlete kapcsán. Felelős: Csabafi Róbert PVÖ elnök Határidő: június /2011. (IV. 27.) sz. PVÖ-határozat Önkormányzata 9 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: A Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest XVIII-XIX. kerületi Népegészségügyi Intézete évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. Csabafi Róbert: a napirendi pont tárgyalását lezárja napirendi pont: Budapest XVIII. kerület, Határ út - Orgonafüzér utca - Égerfa utca Platánliget utca - Alacskai út (156080) hrsz-ú út által határolt terület szabályozási terveinek felülvizsgálatára településrendezési döntés, valamint a tervező megbízása. KT-182. Csabafi Róbert: kiegészítéshez megadja a szót. dr. Lévai István Zoltán: az Almáskertek problémakörével összefüggésben meghozták az első döntést az előző Képviselő-testületi ülésen. Létrehozta a Képviselő-testület a Munkacsoportot és feladata a problémák feltárása. A Munkacsoport tagjairól holnap fog szavazni a Képviselő-testület. Ezzel párhuzamosan elindult egy másik folyamat is, ami azt a célt szolgálja, hogy egy akut problémát rövidtávon kezelni tudjanak. Az érintett terület telekadóval kapcsolatos kérdésének rendezésére gondol. A hatályos jogszabályok és a január 1-jei állapot alapján kerül megállapításra az adózók köre annak érdekében, hogy a jövő évben az ottani tulajdonosoknak ne kelljen adót fizetni, mivel úgy gondolja az Önkormányzat vezetése, hogy méltánytalan egy nagy és rendezetlen területen adófizetési teherrel sújtani a terület tulajdonosait. A rendezetlen viszonyok miatt sem építkezni, sem eladni nem tudják. Hosszú évek óta komoly összegeket fizetnek ezek az emberek. Megakadályozzák jövő év január 1-től az adó fizetését és megteremtik a feltételeit annak, hogy a hatályos jogszabályok alapján kizárva legyen. Ennek egyik módja a változtatási tilalom elrendelése. Ehhez szükséges döntéseket meg kell hoznia a Képviselő-testületnek. Maximum 3 évig lenne elrendelve a változtatási tilalom. Reményeik szerint addig elfogadásra kerül a terület vonatkozásában a szabályozási terv. A szabályozási terv elkészítésével egy tervező irodát kell majd megbízni. Csabafi Róbert: mindhárom napirendi ponthoz tett hozzáfűzést. A kérdés- és a vitaszakaszban senki nem kíván hozzáfűzni. Módosító indítvány, illetve kiegészítő határozati javaslat nincsen. Határozathozatal következik.

7 44/2011. (IV. 27.) sz. PVÖ-határozat Önkormányzata 9 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: A Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest XVIII. kerület, Határ út Orgonafüzér utca Égerfa utca Platánliget utca Alacskai út (156080) hrsz-ú út által határolt területek 34/1999. (XI. 30.) számú, valamint 7/2003. (III. 04.) számú önkormányzati rendeletekkel jóváhagyott szabályozási terveinek felülvizsgálatát elrendeli és felkéri a Polgármestert az ezzel kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére, továbbá felhatalmazza a tervezési szerződés aláírására. Határidő: május 12. Csabafi Róbert: a napirendi pont tárgyalását lezárja napirendi pont: Változtatási tilalom elrendelése a volt Almáskertek területén belül a Budapest XVIII. kerület, Határ út - Orgonafüzér utca - Égerfa utca - Platánliget utca - Alacskai út (156080) hrsz-ú út által határolt területre. KT-183. Csabafi Róbert: kiegészítés nincsen. A kérdés- és a vitaszakaszban senki nem kíván hozzászólni. Módosító indítvány, illetve kiegészítő határozati javaslat sincsen. Határozathozatal következik. 45/2011. (IV. 27.) sz. PVÖ-határozat Önkormányzata 9 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: A Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a változtatási tilalom elrendeléséről szóló /2011. ( ) Budapest XVIII. kerület önkormányzati rendeletét. Csabafi Róbert: a napirendi pont tárgyalását lezárja. 8. napirendi pont: Az Almáskert terület rendezésével foglalkozó Munkacsoport tagjainak megválasztása, működési és strukturális elvei. KT-186. Csabafi Róbert: kiegészítéshez megadja a szót. dr. Lévai István Zoltán: a jelen előterjesztésben meg vannak jelölve azok a személyek, akik az érdemi munkát szakmai alapon fogják végezni. Ezeket a személyeket még ki fogják egészíteni szakmai háttértámogatással. Speciális jogtudás is szükséges. Külsős ügyvédi megbízás szóba kerülhet, ha ilyen területen jártas az illető. Eddig nem találtak ilyen ügyvédet, de keresik. Földhivatali ügyekben jártas, külsős szakértőt is jó lenne a munkacsoport keretében alkalmazni. Egyeztettek ennek kapcsán és összeférhetetlenségi problémák vannak, hiszen az illetékes Földhivatal előadója nem tud besegíteni. Más, földhivatali eljárásokat ismerő szakértőt keresnek, akinél nincsen összeférhetetlenség és szakmai háttértámogatást tud nyújtani. A vezetőjét korábban már megválasztotta. A három személy mellé pedig fel van tüntetve, hogy melyik területtel foglalkoznak, így egyértelmű és nem indokolná. Csabafi Róbert: a kérdés- és a vitaszakaszban senki nem kíván hozzászólni. Módosító indítvány, illetve kiegészítő határozati javaslat nincsen. Határozathozatal következik.

8 46/2011. (IV. 27.) sz. PVÖ-határozat Önkormányzata 9 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: A Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Almáskert terület rendezésével foglalkozó Munkacsoport céljait és működési szempontjait. 47/2011. (IV. 27.) sz. PVÖ-határozat Önkormányzata 9 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: A Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete megválasztja az Almáskert terület rendezésével foglalkozó Munkacsoport tagjává: - Pórfia Katalin úrnőt, a Vagyongazdálkodási és Műszaki Iroda irodavezetőjét április 28-i hatállyal, december 31. napjáig - Juhász Kálmán főépítész urat április 28-i hatállyal, december 31. napjáig - Stifter Katalin úrnőt, az Építéshatósági Iroda csoportvezetőjét április 28-i hatállyal, december 31. napjáig. 48/2011. (IV. 27.) sz. PVÖ-határozat Önkormányzata 9 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: A Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri dr. Kapás Zsanettet, a Munkacsoport vezetőjét, hogy készítse el a munkacsoport ügyrendjét és gondoskodjék annak a munkacsoport által történő elfogadásáról. Csabafi Róbert: a napirendi pont tárgyalását lezárja napirendi pont: A XVIII. kerületi Rendőrkapitányság beszámolója évi tevékenységéről. KT-161. Csabafi Róbert: kiegészítés nincsen. A kérdésszakaszt megnyitja. Teleki Sándor: az eredményességi mutatók romlásához van köze a gyakori személyi változásoknak a évben? Perge László: nem tud pontos személyekről, de olyan hallomások vannak, hogy a lakásmaffia továbbra is ténykedik a kerületben. Mit tud erről? Kékesi András: a nyomozás eredményességi mutatóinak romlása kapcsán nem játszott közre az, hogy személyi cserék történtek a kapitányságon. A nyomozás eredményességi mutató 42,8%-ra tehető. A tavalyi évi gazdasági helyzethez van köze. Csökkentek a fizetések és az elbocsátások nagyobbak voltak, így még jobban felütötte a fejét a bűnözés. Egyébként az év elejére már sikerült megfordítaniuk és kevesebb bűncselekményben rendeltek el nyomozást, mint tavaly ilyenkor. Amióta itt van a kerületi rendőrkapitányságon, azóta eddig csak egy személy fordult hozzá. Konkrétan dr. Lévai István Zoltán alpolgármester kereste meg egy ilyen üggyel. Nem jellemző és nem kapnak bejelentések

9 állampolgároktól. Ha történne ilyen bejelentés, akkor ki fogják vizsgálni. Azt az ügyet is kivizsgálták, közösen. Vada Gábor: sajnos tapasztalja az állampolgárok közömbösségét és kishitűségét annak tekintetében, hogy buzdítja a lakosokat bejelentések megtételére. Ehhez képest a reakció az, hogy úgysem csinál semmit a Rendőrség. Meglátása szerint helytelen, de tudható, hogy vannak látens bűnesetek, vagyis nem jutnak a rendőrség tudomására, mert nem jelentik be. Statisztikailag ilyen bűnesetszám mellett lehet levonni következtetéseket annak kapcsán, hogy mennyi a látens bűnestek száma? Mit tehetnek annak érdekében, hogy valóban oszlassák az emberek közömbösségét. Kékesi András: ezt a közömbösséget sajnos meg tudja erősíteni, mivel sokszor ők is azt tapasztalják, hogy két szomszéd egymás mellett él és tudják, hogy az egyik, vagy a másik miért nincsen otthon. Konkrét példával élve: nincsen otthon a szomszéd néni, de éjszaka ugat a kutya és világít a villany, ami betörésre utal. Tanúkutatást folytatnak a szomszédoknál, és kiderül, hogy hallotta a kutya ugatását és látta, hogy ég a villany, de mégsem jelentette be. Ennek az ellenkezője is igaz és így a lakásban tetten érik a betörőt. Ezt szeretnék megváltoztatni a kerületi lakosokban, hogy bizalommal fordulhassanak a Rendőrséghez és mondják el a dolgaikat. A Körzeti Megbízotti Szolgálattal is polgár barátiabbá szeretnék tenni a Rendőrség munkáját. Ezért vették fel a kapcsolatot az önkormányzati képviselőkkel, hogy a fogadóórájuk közösen tartsák. Ha látja, hogy ott egy rendőr is, akkor leül hozzá és tanácsot kér, vagy megosztja a problémáit. Ezektől várnak egy kis sikert és közben járják a kerületet. Nemcsak a D.A.D.A. programot hangsúlyozzák, hanem az idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények kapcsán is elkezdődött egy programsorozat. Elmentek az Idősek Otthonába és felvilágosítást tartottak, hogy milyen bűncselekményekkel találkozhatnak, és azokat hogyan kerüljék el. Pestszentimrén is lesz egy ilyen összejövetel. Csabafi Róbert: a kérdésszakaszt lezárja. A vitaszakaszt megnyitja. 9 Vada Gábor: lehet, hogy szakmai szempontból nem a leghelyesebb az, amit javasol. Tapasztalata szerint nagyon nagy haszna van annak, amikor a kerületi médiákban rendszeren megjelennek azok az esetek, amelyeknek sikerül az embereket átverni. Jelenthetne sikerélményt annak tekintetében is, ha azt olvassa, hogy az Erzsébet-Bélatelepen azzal verik át az embereket, hogy Ft-ért csatornáznak. Mire észbe kap az illető, már ki van pakolva a lakása. Gondolja, hogy Kékesi András kapitány nagyon sok ilyen esetet ismer. Ha ezek leírásra kerülnének, akkor talán jobban figyelnének az emberek gyanús körülmények esetén. Nem tudja, hogy szakmai szempontból helyesnek tartja-e. Lehetne a helyi médiában nagyobb felületet biztosítani, mert időnként megjelennek esetek, de kevésnek találja. Kékesi András: egyetért ezzel, de az a probléma, hogy a helyi média nem az ő kezükben van. Jelzik az érdekesebb ügyeket és a figyelemkeltő intézkedéseket a média felé. Vagy megjelentetik, vagy nem. dr. Lévai István Zoltán: nyitott kapukat dönget Vada Gábor. Az elméleti döntés megszületett. Kritikát kell gyakorolnia, mivel a gyakorlati megvalósításban még akadozik. A média megjelenésnek több felülete van. Jelezte a kerületi újság főszerkesztője felé, hogy találják meg a kék hírek rovat rendszeresítési módját. Kékesi András kapitányságvezető jelezte, hogy szeretné, ha az Önkormányzat honlapján elérhető legyen egy felület is. Nyilván a televíziónak is jelezni kell, hogy tematizálva jutassák el a lakosság felé is. Ez még nem alakult ki. Próbálja irányítani, és ha nem is minden lapszámban, de minden másodikban legyen egy rovat. Ugyanígy a tévénél is legyen egy ilyen, illetve a honlapnál is. Új honlap van, ami finomításokra szorul, de kidolgozás alatt van. Aktuálisnak, fontosnak érzik és szervezés alatt vannak. Kékesi András: most tárgyalt a Delta Üzletházban található ICI Interaktív Zrt. vezetőjével. Nekik nagyon jó hírközlő rendszerük van. Állítólag több ezer kerületi lakos regisztrált a rendszerükben. A honlap a címen érhető el. Van egy hírlevelük és lehetőséget kapnak arra, hogy ha

10 történik olyan, amit azonnal közölni szeretnének a kerület lakosaival, akkor azonnal át tudjak adni a részükre. Akár naponta is el tudják juttatni. Ennek is szeretne nagyobb nyilvánosságot adni. dr. Lévai István Zoltán: ugyanez vonatkozik a környezetvédelmi területre. Csabafi Róbert: a vitaszakaszt lezárja. Módosító indítvány, illetve kiegészítő határozati javaslat nincsen. Határozathozatal következik. 49/2011. (IV. 27.) sz. PVÖ-határozat Önkormányzata 9 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: A Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Budapesti Rendőrfőkapitányság XVIII. kerületi Rendőrkapitányság évi munkájáról szóló beszámolóját. Csabafi Róbert: a napirendi pont tárgyalását lezárja. dr. Lévai István Zoltán: mivel még nincsen 18 óra, ezért tárgyalhatnák a 9. napirendi pontot. Csabafi Róbert: támogatja és kéri, hogy szavazzanak róla. Határozathozatal következik /2011. (IV. 27.) sz. PVÖ-határozat Önkormányzata 9 egyhangú igen szavazattal úgy dönt, hogy a 9. napirendi pontot tárgyalja következő napirendi pontként. 9. napirendi pont: A csapadék- és talajvíz elvezetés problémájával foglalkozó munkacsoport tagjainak megválasztása, működési és strukturális elvei. KT-187. Csabafi Róbert: kiegészítéshez megadja a szót. dr. Lévai István Zoltán: itt is megszületett az elvi döntés a Képviselő-testület részéről, hogy létrehozzák a csapadék- és talajvíz elvezetés problémájával foglalkozó Munkacsoportot. A vezetőjének Péntek Tamást, a Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetőjét választotta meg a Képviselő-testület. A Munkacsoport tagjait május 15-ig kell megválasztani. Megtörténtek a szükséges egyeztetések és a Munkacsoport tagjai részben szakmai, részben civil személyek lesznek, mivel az utóbbi esetben a civil szervezetek, illetve a lakosság felől is jöttek javaslatok és a legérintettebb részek lakóit fogják képviselni. Tagja lenne a Munkacsoportnak Dobrovoczki Attila, aki a Városüzemeltető Nonprofit Kft. egyik vezetője és ezzel a kérdéssel ő foglalkozott a legtöbbet. Lenne egy pénzügyi területen jártas személy Kas Viktor személyében, aki a Pénzügyi Iroda munkatársa és különböző pénzügyi terveket, vagy számításokat tudna végezni a Munkacsoport részére. A jogi munkacsoport vezetője Dr. Váczi Katinka, aki jogi segítséget nyújtana. A műszaki oldalról Vass Emőke lenne, aki a Vagyongazdálkodási és Műszaki Iroda munkatársa. Az Építéshatósági csoport vezetőjeként Stifter Katalin kerülne be. Ennek azért van jelentősége, hiszen a csapadékvíz az építéshatósági eljárásban fontos kérdést jelent. Különböző jogszabályok alapján meg kell oldani a csapadékvíz elvezetését. Rajtuk kívül még tagnak választhatják a félig civil, de inkább szakmai vonalat erősítő Mózes Ferencet, aki pestszentimrei lakos. Évtizedek óta dolgozik ennek kapcsán és különböző terveket tett már le az asztalra. Szerinte hasznos tanácsokkal tudná segíteni a munkát. Most jönnének a civil delegálások. Pestszentimre az Alacskai részt leszámítva két főt delegálna. Az egyik delegálás az Együtt

11 Pestszentimréért Egyesület részéről Kürti István, aki aktív tagja az Imrei Polgárőr Csoportnak is. A másik javaslat Pándy Tamástól érkezett és Lévay Zoltánt delegálják. Várják Baraksó Gábor javaslatát az alacskai egyesület részéről. Ezen kívül még nincsen meg a Dugovics utca környékének delegáltja, mivel szintén problémás területrészről van szó. Zöld Sorompó Egyesülettől vár még egy nevet, illetve a Szent Imre-kertváros területéről is. Ugyanilyen javaslatot vár az Erzsébet-Bélatelepről, illetve a Ganz-telepen található Nagybánya utca környékéről is. Holnap 13 óráig kérte a nevek közlését. Az a térkép, amit Péntek Tamás mutatott, ezeket a területeket jelölte meg, mint a legfontosabb probléma forrásait. Nem számolta meg, de 12 főről van szó. Itt tartanak és holnap meg lesz a többi név is. A pestszentimrei delegáltak megvannak Baraksó Gábor delegáltjának kivételével. Jelezte a részére, hogy szakmai alapon várják a javaslatot, nem pedig egyéb céllal. Csabafi Róbert: a kérdés- és a vitaszakaszban senki nem kíván hozzászólni. Vada Gábor: ugye az érintettek nyilatkoztak arról, hogy nyílt ülésen döntenek a napirend kapcsán? Itt szerepel, de ha nem így van, akkor zárt ülésen kellene tárgyalni. dr. Lévai István Zoltán: akkor arról döntsenek, hogy egyetértenek-e a szakmai alapon történő, civil szervezetek általi delegálással. Ezzel feloldható, ha erről szavaznak. Nyilván a holnapi napon a Képviselő-testület is dönt. Csabafi Róbert: tehát szavazzanak a munkacsoport céljairól és működési szempontjairól, vagy csak tudomásul vehetik az egészet. Vada Gábor: pontosan azért javasolta, mert már ismertek a személyek. dr. Lévai István Zoltán: akkor rendeljenek el zárt ülést és tárgyalhatnak úgy is. Nem beszélt velük. Vada Gábor: két féle visszajelzés van. Az egyik, amikor egyetértenek, a másik, amikor nem. Azért nyilatkozott, mert egyetértenek abban, hogy nem volt kifogás. Innentől fogva az ismert személyekről minden további nélkül dönthetnének. Akár már a holnapi Képviselő-testületi döntést követően megkezdődhetne a munka és a Munkacsoport működése. Csabafi Róbert: ha pedig kell, akkor bővítik. Vada Gábor: így van. dr. Lévai István Zoltán: elfogadja. 11 Csabafi Róbert: módosító indítvány, illetve kiegészítő határozati javaslat nincsen. Határozathozatal következik. 51/2011. (IV. 27.) sz. PVÖ-határozat Önkormányzata 9 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Csapadék- és Talajvíz elvezetés problémájával foglalkozó Munkacsoport céljait és működési szempontjait.

12 12 52/2011. (IV. 27.) sz. PVÖ-határozat Önkormányzata 9 egyhangú igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Csapadék- és Talajvíz elvezetés problémájával foglalkozó Munkacsoport tagjává válassza - Dobrovoczki Attila urat április 28-i hatállyal, december 31. napjáig. - Kas Viktor urat április 28-i hatállyal, december 31. napjáig. - Dr. Váczi Katinka úrnőt április 28-i hatállyal, december 31. napjáig. - Vass Emőke úrnőt április 28-i hatállyal, december 31. napjáig. - Stifter Katalin úrnőt április 28-i hatállyal, december 31. napjáig. - Mózes Ferenc urat április 28-i hatállyal, december 31. napjáig. - Kürti István urat április 28-i hatállyal, december 31. napjáig. - Lévay Zoltán urat április 28-i hatállyal, december 31. napjáig. Csabafi Róbert: a napirendi pont tárgyalását lezárja. 1. napirendi pont: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról. KT-179. Csabafi Róbert: kiegészítéshez megadja a szót. Hunyadi István: a Képviselő-testületnek április 30-ig kell döntenie a zárszámadásról. Ennek az a jelentősége, hogy ezzel az aktussal történik meg a évi költségvetés lezárása. Számos, négy darab módosítása volt a évi költségvetésnek. Az utolsó már erre az évre maradt. Most látják azokat a számokat, amelyek valójában teljesültek a múlt évi költségvetésben. Sajátos költségvetési év volt, hiszen az első 10 hónap az előző ciklushoz kötődik, míg az utolsó 2 hónap már az új Képviselőtestülethez kötődik. Rengeteg olyan intézkedés történt, ami a múlt évben is módosítást jelentett a költségvetés kapcsán. Nyilván ez már visszatükröződik a zárszámadásban. Elég sok összehasonlítást lehet tenni. Ennek alapvető szerkezete az, hogy egyrészt eredeti költségvetési előirányzat szerepel mindegyik soron. A módosított pedig a legutolsó módosítást jelenti, tehát az időben két eltérő számot lehet látni. A harmadik oszlop pedig általában a valóságos teljesítést jelenti. Ezek mutatnak valamilyen összehasonlítási alapot. Vannak olyan részek, amelyek idősorosban bemutatják a évvel és a évvel kapcsolatos adatokat. Ilyen például a 13. oldalon a pénzügyi helyzet értékelése, amelyik egyrészt az adósságállománnyal kapcsolatos mutatókat számolja ki, másrészt a likviditás alakulását. Ezt a számot érdemes kiragadni, mert olyan mértékű romlás következett be a két év között, ami elég jelentős. A pénzeszközök és kötelezettségek aránya 5,7-re csökkent le, illetve a likviditási mutató is 64%-ról 34%-ra esett vissza. Ez azt jelenti, hogy tavaly jelentősen romlott az Önkormányzat likviditási helyzete. Ezt elég jól megtapasztalták a költségvetés összeállításánál is. Érdemes a mérleget megvizsgálni. A 16. oldalon lehet látni a vagyoni helyzet alakulását. Itt is év összehasonlításában lehet látni, hogy milyen jelentős módosulások voltak. A pénzeszközökben nagyon komoly csökkenés volt az év zárása kapcsán. Mínusz Ft, ami nagyon drasztikus szám. Ennek az a magyarázata, hogy a évforduló kapcsán jelentős kötvénykibocsátást hajtott végre az Önkormányzat. A 2010-es évet nagyon jó pénzügyi helyzetben kezdte az Önkormányzat. Bauer Ferenc: a év decemberében bocsátották ki. Csabafi Róbert: két alkalommal lett kötvény kibocsátva. Hunyadi István: akkor is egy elég jelentős kötvénykibocsátás volt.

13 13 Csabafi Róbert: soha nem volt elköltve. Hunyadi István: így van. A év Ft-nyi pénzeszközzel indult. Ez jócskán lecsökkent a év végére a növekvő hitelállomány mellett. Ez is megrázó benne, illetve ezek a lényeges kérdések. A kötelező kelléke a zárszámadásnak a könyvvizsgáló jelentése. A könyvvizsgáló megfelelőnek találta és elfogadásra javasolta. Pándy Tamás 18:14-kor megérkezett a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat ülésére. A részönkormányzat 10 fővel határozatképes. Hunyadi István: fontos kérdés, hogy minden ilyen záráskor nem nullára záródnak az egyes elemek intézmények költségvetése. Mindenhol különböző előirányzat- és pénzmaradványok vannak. Ezek egy része fel nem használt, más része nem önkormányzati forrásokból származó. Az egyes intézményeknek a pénzmaradványokkal el kell számolniuk. A pénzmaradványok egyik része kötelezettséggel terhelt, a másik része kötelezettséggel nem terhelt. Gyakorlatilag erről is kell egy összesítést készítenie az irodának. Dönteniük kell, hogy mit tesznek a kötelezettséggel nem terhelt előirányzatokkal. Jelenlegi költségvetési helyzetben az egyetlen racionális döntés elvonni az intézményektől az előirányzat maradványt, hiszen valójában forrás nem áll mögötte. A hitelállománnyal lehetne ezt pótolni. Azok a feladatok, amelyet áthúzódtak és nem kötelezettséggel terheltek a évben, már tervezésre kerültek az idei évi költségvetésben. Itt már csak új feladatok jelenhetnének meg, de nem célszerűek. Sallai László: igen alapos és kimerítő volt. Igen kibontott és sok táblázatból álló anyag készült. A 78. oldalon szöveges elemzés is készült. Nem mondja, hogy ezeket a táblázatokat egyszerű értékelni, de a konzekvenciák egyértelműek. Bemutatja a év történéseit. Sajnálatos módon nem mond ellent azoknak a korábbi szakértői, pénzügyi véleményeknek, amelyekkel a költségvetés során szembesültek. Nem bukkantak fel olyan elemek, amelyek ezt a képet árnyalnák. Megerősítették a nem túl optimista jövőképet, amit kezelniük kell és meg kell oldani. Csabafi Róbert: a kérdésszakaszt megnyitja. Vada Gábor: két kérdése lenne. Ugyan nem függ szorosan össze a zárszámadással, de a benne lévő adatokkal igen. Kiépült már az a biztonsági rendszer, amivel el lehet kerülni idén, hogy több mint Ft kötelezettség terhelje az Önkormányzatot a helytelen létszámadatok megadása miatt? Sajnos ebben benne van, hogy mennyit kellett visszafizetni a központi költségvetés részére kamatokkal együtt. Van már ilyen? A zárszámadási rendelet elfogadásával a Képviselő-testület egyben elfogadja a pénzmaradványok nagyságát is, de tényleges ezt követően indul meg az egyeztetés minden egyes intézménnyel, hogy ebből mennyi a kötelezettséggel terhelt. A későbbiekben egy költségvetési rendeletmódosítással tudják előirányoztatni? Ez nem azt jelenti, hogy az elfogadott pénzmaradvány nagyságával az idei költségvetés automatikus növekedni fog. Jól értelmezi? Sallai László: a másodikra kérdésére a válasza amely teljesen szakszerűen volt feltéve igen. Azért nem akarja megismételni, mert teljesen ki volt bontva és olyan jó volt feltéve a kérdés szakmailag, hogy a válasza igen. Első körben ebben a metódusban fog zajlani a történet. Az első kérdése kapcsán Hunyadi István tud megnyugtató választ adni. Hunyadi István: nem egyszerű kérdés és hosszabban kell válaszolnia. Arról van szó, hogy a Magyar Államkincstár gyakorlatilag mindig górcső alá veszi azokat a normatívákat, amelyeket bonyolult algoritmusok alapján az Önkormányzat igényként megfogalmaz. Majdnem minden Önkormányzatnál az elszámolás azzal szokott járni az év végén, hogy nehezen tudják megjósolni az adatokat a jövő évre nézve. Azért általában az Önkormányzatok elég jól szokták megbecsülni, hiszen tapasztalati adataik vannak rá, de van egy eltérés. Nagyságrendileg millió forint szokott lenni a Budapesten lévő

14 14 önkormányzatoknál. Ezzel szemben a XVIII. kerületi Önkormányzatnál a évben is több mint Ft volt. Ezt súlyos kamat is terheli, vagyis a jegybanki alapkamat kétszerese. Ráadásul az igényléstől kezdve. Gyakorlatilag büntetésként fogalmazzák meg. Itt Ft-ról indult a Magyar Államkincstár igénye. Egyértelműen olyan tételeket tartalmazott, amikor ellentmondásos információk miatt mondták azt, hogy nulla. Ha nem tudják megmondani, hogy vagy 1.423, akkor inkább nulla. Inkább annak volt a következménye, hogy az a fajta kapcsolatépítés nagyon rossz irányba ment. Az Önkormányzat itt kialakított valamilyen informatikai lejelentési rendszert, amely valószínűleg nem jól működött. A Magyar Államkincstárnak is van revíziós módszere, így a kettő elment egymás mellett. Ez elmérgesítette a viszonyt az Önkormányzat korábbi vezetése és a Magyar Államkincstár között. A Magyar Államkincstárban egy nagyon bürokratikus szemléletű ügyintéző nem tudta kezelni és jogszabály szerint teljesen igaza volt. Ellentmondásos adatok esetén így kell kezelni és kész. Nagyon nagy munkába került, hogy helyrebillentsék azt, amit lehet. A mostani remények szerint az Ft Ft-ra tud csökkeni. Ez is jelentős összeg, amit terhel a kétszeres jegybanki alapkamat. A helyzet az, hogy nagyon megbízható rendszer nincsen. Arra kell törekedni, hogy ne kerüljenek bele ellentmondásos adatok és jó kapcsolatot kell kialakítani. Úgy álljanak a munkájukhoz, hogy jót akarnak. Tisztességesek szeretnének lenni és nem szeretnének senkit sem becsapni, mert az elmérgesedett viszony ilyen helyzeteket is előidézhetett. Ha jóindulat van, akkor meg lehet magyarázni az ellentmondásokat is. Sajnos jóval több munkával és jelenléttel jár az intézményekben. Nem könnyű az adattáblákat értelmezni és kitölteni. Egyszerűen elkerülhetetlen, és ha más kerületi önkormányzat meg tudja oldani, akkor itt is. Elég jelentős munka történt és Bak Ferenc irodavezető vezetésével ilyen tételben már nem fog előfordulni a következő évben. Remélhetőleg a normatíva tervezés is reális alapokon nyugszik a év vonatkozásában. Csabafi Róbert: a kérdésszakaszt lezárja. A vitaszakaszban senki nem kíván hozzászólni. Módosító indítvány, illetve kiegészítő határozati javaslat nincsen. Határozathozatal következik. 53/2011. (IV. 27.) sz. PVÖ-határozat Önkormányzata 10 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja az alábbi rendeletalkotási javaslatot: A Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendeletét a évi zárszámadásról. 54/2011. (IV. 27.) sz. PVÖ-határozat Önkormányzata 10 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot. A Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a jelen zárszámadási rendeletben jóváhagyott pénzmaradvány előirányzatait a következő költségvetés módosítás során építtesse be.

15 15 55/2011. (IV. 27.) sz. PVÖ-határozat Önkormányzata 10 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot. A Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a törvényben előírt kötelezettségének megfelelően gondoskodjék a évi zárszámadásról szóló /2011. ( ) önkormányzati rendelet közzétételéről, nyilvánosságra hozataláról. Csabafi Róbert: a napirendi pont tárgyalását lezárja. 2. napirendi pont: Az Önkormányzat évre vonatkozó gazdasági programja. KT-169. Csabafi Róbert: kiegészítéshez megadja a szót. Hunyadi István: itt is azzal kezdené, hogy ez is egy jogszabályi kötelezettsége az Önkormányzatnak. Időnként, 4 évenként legalább megalkossa a gazdasági programját. Mindig egy új Képviselő-testület megalakulásához kötődik. Ennek az a célja, hogy az új testületnek feltehetően vannak olyan politikai és szakmai elképzelései, amelyek valamelyest különböznek a korábbi évektől. Nyilván azt is megteheti, hogy a korábbit erősíti meg. Mindenképpen köteles átvizsgálnia a rendelkezésre álló információkat és a következő minimum 4 évre alkossa meg a gazdasági programját. A jogalkotó arról nem rendelkezik, hogy pontosan ennek milyen tartalma legyen, és hogyan kell kinéznie. Emiatt elég változatos képet mutat az önkormányzatok gazdasági programja. Vannak nagyvárosi testületek, amelyek szűken értelmezik. Vannak ahol nagyon alapos és tartalmas munkát végeznek ennek kapcsán. A kettő közötti irányt tűzték ki, tehát viszonylag széles kitekintésű, de kezelhető mennyiségű, olvasható programot jelent. Választhatták volna azt az utat, hogy szakértői társaságnak adják ki a feladatot, amivel egyébként sok önkormányzat szokott élni, de úgy gondolták, hogy ebben a költségvetési helyzetben ilyen kiadási lehetőségeik nincsenek, mivel legalább Ft-os költséget jelentene. Úgy szervezték meg a munkát, hogy lehetőleg azokat a kollegákat vonják be, akik a maguk szakterületén valamilyen mondanivalóval bírnak. A korábbiakhoz képest kibővítették a kört a gazdasági társaságokkal is. A Vagyon18 Zrt. és a Városrehabilitáció18 Kft. is részt vett benne. Az előterjesztés egyébként tartalmazza azoknak a körét, akik részt vettek az elkészítésében. Fejezetekre tagolódik, és vezetői összefoglalóval kezdődik, amely nagyrészt összefoglalja, hogy miről szól a gazdasági program. Egy rövid bevezető van, ami felvázolja a helyzetet és utána a fejezetekre bontva vizsgálja meg a szempontokat. Néhány fejezet erősen pénzügyi, gazdasági témájú fejezetek. A többiek is azért szerepelnek, mert mindnek van erősen költségvetési és pénzügyi kihatása. Célszerű ezeket 4 évre előre áttekinteni. Felhívja a figyelmet a SWOT analízisre, amely a oldalon található. Egy elemzési módszert jelent, amely a kerület erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit tárja fel. Ez mindig párhuzamba állítható dolgok és összefüggéseiben kell nézni. Nehéz a pénzügyi jóslatokat megtenni, hiszen viszonylag megjósolhatatlan jövő áll előttük. Komoly jogszabályi változások lehetnek, amelyek érinthetik a forrásmegosztás mértékét. Jól tudják, hogy a forrásmegosztás jelenlegi rendszere hatályon kívül került és újra kell alkotnia a jogalkotónak. Remélik, hogy ennél rosszabb helyzetbe nem kerülnek. Ez jelenti az önkormányzati bevételeik jelentős részét. Nem tudják, hogy milyen feladatok kerülnek át az állami szervekhez, illetve milyen források kerülnek el ezzel együtt az Önkormányzattól. Tulajdonképpen a mostani feltételek alapján fogalmazódtak meg a kitekintések. Egy belső konzultáció alapján úgy gondolták, hogy a változásokat akkor kell átvezetniük, amikor bekövetkeznek. Dönthetnek úgy 1-2 év múlva a változások miatt, hogy átalakítják. Azért fontos ez, mert évről-évre a költségvetést ez alapján kell megalkotni. Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen program áll a költségvetések mögött. Több hétig tartott és komoly információgyűjtési munka előzte meg. Az Önkormányzat vezetőivel beszélgetések és interjúk történtek, amelyeket tartalmaz a program. Viszonylag letisztult változat van most előttük, de tartalmazhat fajsúlybeli aránytalanságokat,

16 amelyeket már kritikaként meg is kaptak. Az egész képet kell önmagában tekinteni és összességében tükrözi-e a szándékokat. Úgy gondolják, hogy jól tükrözi. Csabafi Róbert: a kérdésszakaszt megnyitja. Dunavölgyiné Lipokatich Margit: az infrastruktúra fejlesztésénél szerepel alapvető célként a csatornázottság 100%-ra történő növelése. Ez csak cél marad? Hunyadi István: valójában a főváros feladata. A kerületi Önkormányzat annyit tehet, hogy a maga munkáját hozzáteszi. Praktikusan konkrét részvételt jelent, például az utak helyreállítása, vagy a lakossági részvétel szervezése kapcsán. Ez a kerület feladata lesz és nem fog ezen múlni az Önkormányzat részvétele. Úgy tudja, hogy sajnos megint halasztást szenved, de a munka hamarosan el fog kezdődni. Dunavölgyiné Lipokatich Margit: a mostani benzinárak mellett a kerékpárutak fejlesztése is fontos lenne. Hunyadi István: a lakosság is olyan, hogy közel áll hozzájuk a kerékpározás. Sokan kerékpároznak és egy kertvárosban fontos prioritás. Ódor Katalin: nagy örömmel tapasztalta, hogy a gazdasági programban igen jelentős súllyal szerepel az információs társadalom feltételeinek biztosítása. Több oldalon keresztül taglalják, hogy mennyire jó ez nekik. Szeretne egy olyan típusú kérdést feltenni, amire nem biztos, hogy itt kell majd válaszolni. A szívügyének tekintetett e-ügyintézéshez kapcsolódó modult nem lehetne valahogy a projektbe visszacsempészni? Aki elkezdi tanulni, az nem az ügyintézőnél fogja, mert az ügyintéző nem fog örülni annak, ha ott próbálkoznak. Praktikus lenne ilyenre is használni a közművelődési, lakossághoz közel lévő pontokat. Teleki Sándor: a SWOT analízisben a gyengeségek fel vannak sorolva. A koncepció egyik célkitűzése, hogy ezeket megszűntesse, vagy kompenzálja. Feltételezi, hogy beleépül a gyengeségek kivédése. Hunyadi István: vagy számolni kell vele, ha versenyhelyzetről van szó. 16 Teleki Sándor: van egy ilyen benne, hogy az Önkormányzat adópolitikája nem használja ki a lakosság, a vállalkozók és az ide látogatók adóerő képességét. Ez egy picit aggasztó mondat. Csernyus László: az oktatási intézményhálózat fejlesztése kapcsán kérdezne. Szűkös rész szól róla az anyagban. Az fogalmazódik meg benne, hogy több iskolát a meglévőknél nem szükséges fenntartani és tagintézményként működhetne. Alapvetően azt jelenti, hogy a meglévő iskolahálózattal számolnak, de írják azt is, hogy a kertvárosi részen férőhelybővítés szükséges. Ez nem jelenti azt, hogy több iskolát összevonnak és tagintézményként működtetik? A maradék középiskolai hálózatot megőrzik? Hunyadi István: kezdjék hátulról, mert talán egyszerűbb. Ami az anyagban szerepel, az a terület szakmai koncepciója. Tudomása szerint nincs olyan terv, ami csökkentené a hálózatot. Nem kívánják szaporítani az önálló intézmények számát. Alapvetően azt az igényt kell megoldaniuk, ami az új építések miatt Pestszentlőrinc kertvárosi részén jelentkezett. A Kandó iskolának ma volt kint, hogy milyen fejlesztési lehetőségek vannak. A meglévő konyha átalakításával két tanterem jöhet létre, amivel az idei évi, vagy a jövő évi problémát sikerül megoldani. Remélhetőleg a meglévő épületre további ráépítéssel négy tantermet lehetne létrehozni. Viszonylag költségkímélő megoldás lenne, és hosszabb időre sikerülne megoldani. A Brassó utcai iskola a másik kényes iskola, ahol egy tanterem kialakításával átmenetileg meg lehet oldani a problémát. A Hargita téren van az Országgyűlés

17 Könyvtárának egy raktára és keresik a lehetőséget tantermek kialakítására, de elég problémás kérdés. Lehetnek olyan megoldások is, hogy tagintézményi módon oldják meg, tehát négy tantermet valahol máshol lehetne kialakítani. Ezeket meg kellene vásárolni, mert üres telkek nem nagyon vannak. Ilyen értelemben lehet hálózatfejlesztésről beszélni. Közvetlen fejlesztés még a Bambi Bölcsőde fejlesztése a Halomi úton. Napokban jelenik meg a közbeszerzési kiírás és nyáron két új foglalkoztató kerül kialakításra. A bölcsőde a férőhelyek számát 30 fővel tudja majd bővíteni. A középiskoláknál újabb terv nincsen és nagyszerű, hogy az Evangélikus Egyház is megjelenik a maga szakmai hátterével, külföldi kapcsolataival. Joggal remélik, hogy majd elmondhatják azt is, hogy nem csak a Fasori Evangélikus Gimnáziumból kerültek ki a világ nagy fizikusai vagy matematikusai. Jó hír, hogy gazdagodik ilyen értelemben a kerület palettája. Érdemes a szakiskolai képzésben gondolkodni és már elindult az előkészítő munka. Ebben van hiány. Szakközépiskolájuk kettő is van, de nem önkormányzati irányítás alatt. Célszerű lenne a korábban szakmunkás iskoláknak nevezett iskola megvalósítása, amely más irányba bővítené ki a középszintű képzést. Adóval kapcsolatban nem arról szól a gyengeség, hogy a lakosság részére bármilyen adó is megjelenik majd. Itt inkább arról szól, hogy meglévő adókapacitást jobban kellene kihasználni. Az infrastruktúrát javítva lehet a kapacitást növelni. A pestszentimrei projekt kapcsán sajnos a Pro Régió kihúzta a projektből. A Havanna lakótelepi pályázat tapasztalata azt mutatja, hogy semmilyen változást nem tűrnek a kiírók. Ez nem jelenti azt, hogy nem lehetne-e pályázaton kívül megvalósítani. Ez nem kapcsolható össze a pályázattal, mert térítés már nem remélhető. Minden tekintetben cél lehet az informatika erősítése. Például térinformatikai rendszerek bevezetése, amelyek máshol már jól működnek. Ha megnézik a XII. kerület honlapját, akkor nagyon nagy kínálat van a lakosok részére a térinformatika segítségével. Megnézhetik, hogy mi változott 2-3 év alatt és milliárdokat tudnak beszedni a bírságokból. Csabafi Róbert: a kérdésszakaszt lezárja. A vitaszakaszt megnyitja. 17 Vada Gábor: lehető leghálátlanabb dolog egy komoly anyagot kritizálni. Bízik benne, hogy a kritika segíti az ebben résztvevők munkáját. Ha már készülnek ilyenek, akkor célszerű évenként aktualizálni és ne kelljen elölről kezdeni. Feltételezi, hogy meg lehet bízni olyan szakembereket, akik megfelelő szakértelemmel javítani és bővíteni tudják az anyagot. Ha már a pontosításnál tartanak, akkor két dologra hívná fel a figyelmet. Az egyik, hogy 20. oldalon található mondat szerint Pestszentimre teljesség őrzi a kertvárosias jellegét. Ez egyszerűen nem felel meg a valóságnak és jelenleg nem ez a helyzet. A főútvonal mentén megindult a borzalmas mértékű beépítés. Nyilván ez nem egy sarkalatos kérdés. A másik ilyen jellegű pontosítás a 75. oldalon található. Alulról a második bekezdés. A kerületben négy polgárőr csoport van és nem négy polgárőr szövetség. Néhány dolgot emelne még ki. Túlépített a kerület és telítetté vált. Célszerű lenne megfogalmazni egy moratóriumot. Elfogadtak egy rendeletet Pestszentimre bizonyos része kapcsán, ahol el lesz rendelve a változtatási tilalom. Ha a magántulajdonú ingatlanok gazdát cserélnek és elindulnak olyan építkezések, mint a Póth Irén utcában, akkor megoldatlan helyzet elé kerülnek. Gombolják újra a kabátot és utána adjanak ki engedélyeket, mert nem fogja tudni kezelni az Önkormányzat. Ezt kevesen látják, mert nincsenek abban a helyzetben, amibe sokszor kerül. Pestszentimrén éjszaka a szűk utcákban alig lehet közlekedni, mert kint állnak az autók. Sokszor a hideg rázza őket, amikor mindkét oldalon állnak az autók és a tűzoltó autó nem tud bemenni. Napközben még megoldják. Korábbi részönkormányzati ülésen már utalt rá, hogy az Önkormányzat belekényszerülhet új bölcsődék, óvodák és iskolák építésébe. Ha 12 év után kijárják a gyerekek, akkor nem lehet tovább építkezni, de már a másik oldalon ott állnak üresen az önkormányzati intézmények. Mindenképpen racionálisan kellene átgondolni. Végül felhívná a figyelmet arra, hogy lehet egy program bármennyire jó, de ha nincsen mellette egy végrehajtásra vonatkozó ütemezési terv, akkor abból kevés fog megvalósulni. Nyilván nem azt hiányolja, amit például Dunavölgyiné Lipokatich Margint hiányolt a csatornázottság kapcsán. Nagyon sok olyan dolog van, ami kifejezetten önkormányzati feladat és nem igényel meglátása szerint jelentős mértékű beruházást. Felelősöket kell minél előbb kijelölni és kell egy végrehajtásra vonatkozó ütemterv. A programban benne van és fontos, hogy minél több embert vonjanak be a kerület arculatának kialakításába és a véleményformálásba. Ha ennek nincsen meg a felülete, amit az Önkormányzatnak

18 18 kell biztosítani, akkor minden húzódni fog és a végrehajtás is nehezebb lesz. Összefoglalva javasolja végiggondolni azt a néhány olyan dolgot, amely láthatóan az Önkormányzatra vonatkozik. Csabafi Róbert: intézkedési terveket kell majd készíteni a közoktatással kapcsolatban. Nem közvetlenül Pestszentimrét érinti, de nagyon nagy probléma. A Kandó és a Brassó iskola létszámnövekedése részben az alacskai terület fejlődése miatt is van. Oda pestszentimrei gyerekek is járnak. Ezért is fontos, hogy a Ganzkertváros mögötti területtel mit fognak kezdeni. Az ottani tulajdonosok azt szeretnék, hogy mindegyik építési terület legyen, de ha beépítik, akkor még nagyobb probléma lesz, mert akkor már nemcsak az oktatást kell biztosítani. Nagyon fontos tervezési feladataik lehetnek, amire eddig nem figyeltek és ennek isszák meg most a levét. Elég a Halomi úton található laktanya területét megnézni. A vitaszakaszt lezárja. Módosító indítvány, illetve kiegészítő határozati javaslat nincsen. Határozathozatal következik. 56/2011. (IV. 27.) sz. PVÖ-határozat Önkormányzata 10 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot: A Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat évekre vonatkozó Gazdasági Programját. Csabafi Róbert: a napirendi pont tárgyalását lezárja. 5. napirendi pont: Városrehabilitáció18 Zrt évi beszámolója a folyamatban lévő városrehabilitációs projektekről. ( A Havanna lakótelep integrált szociális rehabilitációja- KMOP- 5.1./C-2f és Pestszentimre Városközpont megújítása (KMOP-5.2.2/B-9-2f tárgyú projektek) KT-191. Csabafi Róbert: kiegészítéshez megadja a szót. Baracsi Judit: a Városrehabilitáció18 Zrt. megbízásából vannak itt és nyilván az egész pestszentimrei projektet képviselik. A legfontosabb az egész történetben, hogy visszarendelte a Pro Régió projektfejlesztési szakaszba a pályázatot. Három hónap haladékot kaptak. A múltkori ülésen jelezték, hogy közel van a határidő. Volt egy egyeztetés a Pro Régióval, ahol még finomításokra tett javaslatot a Pro Régió. Pluszban 30 napot kértek. Ezt nem használták ki és április 22-én leadásra került a komplett pályázat. Ha a projektelemek kapcsán kérdés van, akkor szívesen válaszolnak, de a legfontosabb, hogy a pályázat önmagában benyújtásra került. Remélik, hogy majd a lehető legkisebb hiánypótlást írja elő a Pro Régió. Egyetlen egy információjuk van, hogy a költségvetést az új előírások szerint át kell dolgozniuk. A támogatási összeget nem érinti és igazából formalitás, de lesz dolguk vele. Szép Károly: jó hírekkel szolgál elsősorban a civil szervezetek részére. Átküldte a civil szervezetekre vonatkozó pályázati kritériumokat és nagymértékben lazultak a keretek. Ezúton megköszöni Vada Gábor munkáját, aki itt volt a keddi egyeztetéseken. Ha nyertes lesz a pályázat, akkor november 1-től nyújthatnak be pályázatot a civil szervezetek. A saját ötleteiket január 1-től valósíthatják meg 90%-os támogatási intenzitás mellett. Nagyon komoly erőtény. Minden olyan elemet benne hagytak, ami nem kötelező önkormányzati feladat volt. Úgy igyekeztek véglegesíteni, hogy a helyi civil szervezetek indulni tudjanak. Más kerületi szervezetek kizártak, illetve csak olyan indulhat, aki Pestszentimrén székhellyel rendelkezik és az elmúlt években aktív tevékenységet fejtett ki. Kéri, hogy mindenki olvassa el az útmutatót. Innentől kezdve a közvetett támogatások rendszerét programalapnak hívják. Kéri, hogy ezt a terminológiát használják és a jövőben így fognak találkozni vele.

19 Vada Gábor: maga a pályázati keret kevesebb lett. Szép Károly: pontosan Ft, aminek a 10%-a megy a működtetésre és a fenntartásra. Összesen Ft lesz a helyi civil szervezetek részére. Minimum Ft és maximum Ft értékben osztható szét. Egy szervezet, egy témára, egyszer pályázhat, de több programra is adhat be pályázatot. Nyilván ebben az esetben is egy civil szervezet Ft-nál nagyobb támogatást nem kaphat az esélyegyenlőség miatt. Csabafi Róbert: a kérdésszakaszt megnyitja. Tehát az április 5-e április 22-e lett és már nem várható, hanem megtörtént? Baracsi Judit: igen. 19 Csabafi Róbert: ez jó hír, mert nem jelentett nagy csúszást. Pándy Tamás: olvasta az összeállításban, hogy vannak még olyan témák, amiken el lehet csúszni. Ezek megoldódtak? Gondol itt a Címer utca Nemes utca sarkán lévő ingatlan fejlesztésére. Kiderült, hogy ha kimarad, akkor a pályázat végét is jelentheti. A felsorolásra került problémák rendezésre kerültek maximálisan? Ódor Katalin: szeretné a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat állásfoglalását kérni, hogy a projekt népszerűsítését a nyár elejétől, átlátható formában megtegyék az előtérben. Sok kérdést meg lehetne előzni, mert nagyon nagy az érdeklődés. Nagyon szívesen nekiáll a munkatársaival a tablók elkészítésének, de nem tudja, hogy jó helyen kéri-e. Baracsi Judit: a 8-as pontban szerepelnek a kritikus pontok. Négy pontot sorol fel. Az első a Nemes utca 15; ami a JAG MK3 Kft. projektjét jelenti. Egy új szolgáltatóház építését vállalták. A kritikus pont azt jelenti, hogy ők teljes vállszélességgel benne vannak a projektben. Ők ezt meg szeretnék valósítani és ezért vették meg a telket. Jelenleg nincsen probléma, de akkor lenne, ha esetlegesen átalakulás, vagy ügyvezető váltás miatt a dolog megkérdőjeleződik. Kockázati elemként benne van. Az Önkormányzat határozatban jelezte, hogy az önrész biztosításával mindenképpen szeretné végrehajtani. Egy gazdasági társaság bármikor dönthet úgy, hogy kilép a történetből. A második projekt esetében, amely a Pestszentimrei Közösségi Ház felújítását, illetve bővítését jelenti, a csatornázottság megvalósítása nem függvénye. Ami esetlegesen probléma lehet a kivitelezési költség nagysága. Úgy kell megfogalmazni a közbeszerzési eljárás kiírásához szükséges dokumentumokat, hogy lehetőleg a keretösszegen belül maradjanak. A Nemes utca közlekedési fejlesztése és a közterek átalakítása kapcsán megint a csatornázottság a kérdés. A Fővárosi Önkormányzat projektjéhez kötött. Gyakorlatilag néhány szakasz maradhat ki a csatornázás miatt, de mivel sajnos nem teljes útburkolatot állítanak helyre, ezért így megoldhatóak. A 8-as projekt a Nemes utca 31. szám alatt található gyermekorvosi rendelő helyén egy okmány- és ügyfélszolgálati iroda kialakítása. Nyilván annak a függvénye, hogy a gyermekorvosi rendelőt el tudják helyezni, vagy sem. Jelenleg ez a legnagyobb kockázati elem. Azt is jelentheti, hogy esetlegesen ez a projekt kiesik. Ha kimarad, akkor a jelenlegi tudásuk szerint az egészet nem befolyásolja. Szép Károly: erre van egy megoldási javaslata Hunyadi István városigazgatónak, ami kicsit zsúfolttá teheti a rendelőt. Megnézte a jelenlegi pályázati kiírásokat és a Gyógyító Magyarország programon belül vannak 95%-al támogatott egészségügyi intézményekre vonatkozó beruházások, kivéve a Középmagyarországi régióban. Tudta, hogy lesz ilyen kiírás, de nem sejtette, hogy pont ebben a régióban nem lehet megvalósítani. Megpróbál utánanézni közvetlen brüsszeli pályázatoknak, ahol 70-80%-os pályázati intenzitással bíró pályázatok vannak. Egy ilyen infrastrukturális beruházás esetén az Önkormányzatnak is a zsebébe kellene nyúlnia. Az utolsó kérdés kapcsán ezt tartja a legkevésbé kockázatosnak az összes többihez képest, mert ezt befolyásolni tudják. Úgy tudják, hogy a költségeken

20 belül bárhova át tudják tenni. Az egy másik kérdés, hogy hogyan. A csatornázásért imádkozni kell, hogy időben elkezdjék, mert a Főváros részéről nem sikerült konkrét információkat szereznie. Annyit tud, hogy csúszik. Mit rakjanak ki a pályázat kapcsán? Egészen addig nem rakna ki semmit, amíg nincsen pozitív bírálat. A lakosságot a legkevésbé szabad hitegetni és a legkorrektebb információátadás az, hogy jelenleg elbírálási szakaszban van a pályázat. Ha elbírálták és nyert a pályázat, akkor szabad bármilyen információt elhelyezni. Beszéltek arról Csabafi Róberttel, hogy vajon mi legyen a pályázat neve. Abban talán egyetértettek, hogy a cím nem fedi azt a valóságot, ami a projekt kapcsán megvalósul. A legelején a teljes városközpontot érintő rehabilitációról volt szó. A második ütemben költség okok és tulajdonosi hátterek miatt túl sok érdekelt volt. Rendezetlen tulajdonviszonyok, vagy elaprózódott telekproblémák voltak, illetve egyeztetni kellett a MÁV-val és a BKV-val. Az Önkormányzat a magántulajdonosokkal nem tudott megegyezni, pedig egyeztetések tartottak Pestszentimrén is. Nagyon sok olyan probléma volt, ami kizárta, hogy a központ ténylegesen megújulhasson. Telkeket is fel kellett volna vásárolnia az Önkormányzatnak. Inkább olyan irányba gondolkodtak és a mai telefonbeszélgetés kapcsán is abban maradtak, hogy a városközpont megújítását célzó vagy elkezdő pályázatról lehet beszélni. Ez egy pontszerű megújítás, amelyet láttak a korábbi dokumentumokban. Semmiképp sem a teljes központot újítanák meg, hanem katalizátor szerepet töltene be a területen. Különböző módon kellene az Önkormányzatnak és a helyi vállalkozóknak segítenie. Egy külön részönkormányzati megbeszélést megérne, hogy miként lehetne elérni. Ha gondolják, akkor egy ilyen napirendi pont kapcsán szívesen állnak rendelkezésre a korábbi tapasztalatok tekintetében. Baracsi Judit: beszéltek arról, hogy pont a Nemes utca kapcsán változtatási tilalmat rendelnének el. Utána határoznák meg, hogy mit lehetne kezdeni az egyes telkekkel építési szempontból. Telkenként kellene végigmenni, hogy mi az, amit lehet, és mi az, amit nem. Mi az, amit szabályozniuk kell, és mi az, amit nem. Telkenkénti vizsgálattal lehet a funkciókat és az építési előírásokat megalkotni. A dokumentumok és a tablók kihelyezése kapcsán nem gondolja, hogy az építési engedélyeket teljesen ki kellene állítani. Terjedelmében nem olyan, hogy megoldható legyen. Egyes projektekről csak a lényeget lehetne tablókon bemutatni. Egy alaprajz látványképpel és egy rövid leírással teljesen elég. Jelzi, hogy a kivitelezés során bizonyos eltérések előfordulhatnak. A költségkeret ténylegesen befolyásolja, hogy mi fog megépülni. Csabafi Róbert: ezt az elnevezést azért is javasolta, mert ha ez mind megvalósul, akkor is azt tapasztalják, hogy a siralmas részek megmaradtak. Valami elkezdődik és rengeteg pénzt fognak kapni, illetve elkölteni. Az emberek és ők sem ezt értettek a pályázat kapcsán. A köznapi ember számára így nem kommunikálható. A gyermekorvosi rendelő áthelyezése kapcsán dr. Lévai István Zoltán alpolgármesterrel Dr. Maitz Lászlónál jártak és az egyik terv szerint a pestszentimrei szakorvosi rendelő alagsori helyiségében kerülne. Bauer Ferenc: a patika helyére. 20 Csabafi Róbert: nem a helyére, hanem a mellette lévő részen lenne. Ez azt is jelentené, hogy a rendelőben található funkciók jelentős része eltűnne. Biztos, hogy szerencsétlen helyzet lenne. Létezik egy terv annak kapcsán, hogy a volt háziorvosi rendelő helyére vagy annak felújításával létesülne egy új gyermekorvosi rendelő. Május végére megvizsgálják és utánajárnak, hogy megvalósítható-e pályázati forrás, vagy vállalkozók bevonásával. Arra a területre elfogadott építési terv van. Biztos, hogy kulturáltabb megoldás lenne, mint bezsúfolni a szakorvosi rendelőbe. Május végére döntés születhet, hogy hova kerüljön a gyermekorvosi rendelő. A feltételezett csúszások miatt lehet, hogy több idejük lesz a döntésre. A felajánlott együttgondolkodásnak akkor van értelme, ha már a projektet elfogadták. Szép Károly: nem gondolja, mert lehet hogy mellette is lehetne.

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. szeptember 17-én 09.00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. szeptember 17-én 09.00 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 01/00025-021/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. szeptember 17-én 09.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, VI.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V

J E G Y Z Ő K ÖN Y V J E G Y Z Ő K ÖN Y V Készült Cegléd Város Önkormányzata Képviselő testületének 2009. november 19 ei nyilvános üléséről, mely 9 óra 20 perckor kezdődött. Az ülés helye: a Városháza Díszterme Jelen vannak:

Részletesebben

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a kispesti önkormányzat képviselő-testületének 2011. január 20-án 8 óra 30 perces kezdettel a i hivatal nagytermében (Bp. XIX., Városház tér 18. I. em. 41.) megtartott üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2015. február 27-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2015. február 27-i üléséről 5087-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2015. február 27-i üléséről Az ülés helye: Baja, Városháza Díszterem, Szentháromság tér 1. Jelen vannak: Dr. Balogh László, Fercsák Róbert,

Részletesebben

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\120227\2012 február 27 002.rep Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z Ő

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL Szám: 25.002-12/2010 JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr.

Részletesebben

Napirendek: 2./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2010. évben tett intézkedésekről

Napirendek: 2./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2010. évben tett intézkedésekről 404 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. március 10-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 34-54/2011. c./ rendelete: 9-15/2011. Napirendek: 1./ Tájékoztató

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 818-19/2012. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/152-12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. március 31-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. december 4-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 26-án 9.00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 26-án 9.00 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-11/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 26-án 9.00 órakor megtartott üléséről Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal, VI.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésre később érkezett: Koronka Lajos (15,06), Jókay Attila (15,08)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésre később érkezett: Koronka Lajos (15,06), Jókay Attila (15,08) JEGYZŐKÖNYV Készült a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 5-én (kedd) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal (Budapest,IV. ker. István út 14. II. em.)

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-8/2015. Jegyzőkönyv

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-8/2015. Jegyzőkönyv Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-8/2015. Jegyzőkönyv Készült: nyílt ülésén A képviselő-testületi ülés helye: Sátoraljaújhely Kossuth tér 5. Díszterem A képviselő-testületi

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Jegyzőkönyv

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Jegyzőkönyv BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Jegyzőkönyv Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. június 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel a Csepeli Munkásotthon

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. január 08-án (Kedd) 11.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről 5 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án 18.07 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án 18.07 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án 18.07 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház 2233 Ecser, Bajcsy-Zs.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. április 17-én, 9.00 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. április 17-én, 9.00 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE IV-13.031/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. április 17-én, 9.00 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről.

Részletesebben

lebonyolítása körében a következő jogokat biztosítja:

lebonyolítása körében a következő jogokat biztosítja: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. február 28-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

17. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

17. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 494-17/2015. iktatószám 17. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának tanácstermében az Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október 29-én 9.00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október 29-én 9.00 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-16/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október 29-én 9.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Ajkai Közös Önkormányzati

Részletesebben

Jkv-2011-09-15. Változat: 1. 2

Jkv-2011-09-15. Változat: 1. 2 BUDAPEST XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Jkv-2011-09-15. Változat: 1. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről Készült:

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 12-én 09:00 órai kezdettel tartott üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 12-én 09:00 órai kezdettel tartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. Készült: Az ülés helye: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 12-én 09:00 órai kezdettel tartott üléséről Zalaegerszeg,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\121129\2012 november 29 002.rep Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben