MEGKEZDTE MUNKÁJÁT AZ ÚJ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGKEZDTE MUNKÁJÁT AZ ÚJ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET"

Átírás

1 2010. OKTÓBER 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XI. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM MEGKEZDTE MUNKÁJÁT AZ ÚJ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET október 15-én ünnepélyes keretek között megtartotta alakuló ülését az október 3-án megválasztott új városvezetés. Képünkön Veres István korelnök megnyitja az ülést, tőle balra dr. Czuczi Mihály polgármester, dr. Hoffmann Zsolt jegyző, Lapisné Winter Katalin, a Helyi Választási Bizottság elnöke, a tanácsnoktól jobbra Szabóné dr. Horváth Ilona aljegyző és Fehér Éva pénzügyi osztályvezető. Részletes tudósítás lapunk 2-4. oldalán. AZ 56-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZTÜNK Városunkban október 23-án, a nemzeti ünnepen tartották az önkormányzat hagyományos ünnepi megemlékezését. Maradandó élményt nyújtott a Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola tanulóinak művészi színvonalú műsora. A résztvevők az emlékhelyek megkoszorúzása után hálaadó szentmisén vehettek részt. Részletek az 5. oldalon. Fotók: Vass Zoltán

2 2 Kunszentmártoni Hír-Lap 18. szám, október 30 Megkezdte munkáját az új önkormányzati képviselő-testület október 15-én ünnepélyes keretek között megtartotta alakuló ülését az október 3-án megválasztott új önkormányzati képviselő-testület. A Himnusz eléneklése után Veres István korelnök nyitotta meg az ülést, köszöntötte az újonnan megválasztott polgármestert és képviselő-testületet, valamint a kedves vendégeket. A lezárt ciklust értékelő gondolatai után hangsúlyozta, hogy a következő négy év sem lesz könnyű, hiszen a világgazdasági válság még nem ért véget; azonban - ígérte - mindent meg fognak tenni a lakosság közérzetének javítása érdekében. A napirend első pontjaként Lapisné Winter Katalin, a Helyi Választási Bizottság elnöke hivatalosan ismertette a választás eredményét, mely véglegessé vált, hiszen a törvényes határidőn belül kifogást nem nyújtott be senki. Kunszentmárton Város polgármestere 2672 szavazattal dr. Czuczi Mihály lett. Dr. Czuczi Mihály eskütétele. Jobbra a szöveget előolvasó Veres István korelnök, balra dr. Hoffmann Zsolt jegyző. Az önkormányzati képviselő-testület tagjai: Wenner-Várkonyi Attila 2019 szavazattal, Dr. Fazekas Margit 1499 szavazattal, Sárközi György 1246 szavazattal, Gácsiné Bozsik Magdolna 1240 szavazattal, Imrei István 1164 szavazattal, Veres István 1105 szavazattal, Dezső Dóra 1013 szavazattal és Jauernik István 997 szavazattal. Az elnök egyesével átadta a polgármesternek, illetve a megválasztott önkormányzati képviselőknek a megbízóleveleket, s azt kívánta, hogy az elkövetkezendő négy évben erővel, tiszta akarattal képviseljék választópolgáraikat, mely nagy feladathoz jó egészséget, nagy munkabírást kívánt. A polgármester és a képviselők ünnepélyes eskütételét követően dr. Czuczi Mihály köszönetet mondott a választóknak a bizalomért, majd összefoglalta a választási kampány során már megismertetett elképzeléseit - az intézmény-hálózat stabil működtetése, oktatási, egészségügyi intézmény komplex fejlesztése mellett a fő elemek: munkahelyteremtés, szociális és közbiztonság, belső úthálózat rekonstrukciója, információs infrastruktúra kiterjesztése - nyomatékosítva, hogy az önkormányzati törvény szerint négyéves társadalmi, gazdasági program mentén kell dolgoznia az önkormányzatnak, illetve az önkormányzat képviselő-testületének. Ennek pontos, konszenzus alapján történő kidolgozását a közeljövő feladataként jelölte meg. A hangsúlyt a városban, annak bármely részében - Kungyalu, Istvánháza, volt Állami Gazdaság - élőkkel, a településen működő intézmények, civil szervezetek, alapítványok, az egyházközség, kisebb közösségek vezetőivel, tagjaival való együttműködésre helyezte. Számít a véleményekre, javaslatokra, az előrevivő észrevételekre. A gazdasági-társadalmi programot egy közösség tudja úgy kialakítani, hogy a lakosság minden részének, minden rétegének megfelelő legyen - mondta a polgármester, aki a 4. napirendi ponttól immár átvette az ülés levezetését a korelnöktől. A képviselők eskütétele. Az ülésrend szerint az egyik oldalon, jobbról dr. Fazekas Margit, Gácsiné Bozsik Magdolna, Imrei István, Sárközi György. Mellettük a bizottsági kültagok, mögöttük az intézményvezetők, fönt jobbra Bartucz Zoltán, a Választási Bizottság elnök-helyettese. Ennek keretében a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására került sor, ugyanis a korábbi 13 helyett 8 tagú testület fog működni. Az alpolgármesteri tisztséget főállásban, - úgy mint között - látják el a továbbiakban. A korábbi 4 bizottság helyett 5 bizottságot állítanak fel úgy, hogy az ezzel kapcsolatos kiadások nem növekednek, sőt a képviselői létszám csökkenéséből adódóan megtakarítással jár az átalakulás. A testület megválasztotta a szakbizottságok elnökeit és tagjait, valamint kültagjait is. Amint arról dr. Czuczi Mihály polgármester beszámolt, egyeztetés alapján, az egyéni választási eredményeket, a megyei közgyűlésbe jutott pártok eredményét is figyelembe véve alakították ki a bizottsági összetételt, így 2 fő külső szakemberrel képviselteti magát a FIDESZ az Egészségügyi, Szociális és Közbiztonsági Bizottságban, a függetlenek helyet kaptak a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságban, valamint az Oktatási és Művelődési Bizottságban, az Ifjúsági, Sport és Turisztikai Bizottságban pedig a Jobbik képviselteti magát. Ahhoz, hogy még szélesebb körű legyen az a munka, amit el kell végezni, és nem lesz könnyű a következő években, számít a korábbi polgármesterekre, Kasza Józsefre és Réz Lászlóra. Számít a tanácsadói testület régi tagjára, Dióssy Tiborra, aki nagyon sok ötletet juttatott már el hozzá eddig is. Számít minden gazdasági szakemberre, vállalkozóra, intézményvezetőre, akik ötletükkel, javaslatukkal segíteni és építeni tudják Kunszentmártont. Ennek szellemében kívánja a képviselő-testületet és a bizottságokat is működtetni. A képviselők eskütétele. Az ülésrend szerint a szemközti oldalon, balról Wenner-Várkonyi Attila, Dezső Dóra, Jauernik István. Mellettük a Polgármesteri Hivatal osztályvezetői, mögöttük a meghívott vendégek.

3 18. szám, október 30. Kunszentmártoni Hír-Lap 3 A Városi Önkormányzat megválasztott bizottságai, tagjai: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnök: Jauernik István Tagok: Dr. Fazekas Margit Imrei István Dobáné Szabó Julianna Dr. Szabó Péter Ügyrendi Bizottság Elnök: Dr. Fazekas Margit Tagok: Gácsiné Bozsik Magdolna Veres István Egészségügyi, Szociális és Közbiztonsági Bizottság Elnök: Gácsiné Bozsik Magdolna Tagok: Dezső Dóra Veres István Dr. Dósa Hajnal Fazekas János Oktatási és Művelődési Bizottság Elnök: Dezső Dóra Tagok: Jauernik István Szabó Zoltán Ifjúsági, Sport és Turisztikai Bizottság Elnök: Sárközi György Tagok: Veres István Sztankó Henrik Wenner-Várkonyi Attila alpolgármester eskütétele. Ezt követően következett az alpolgármester megválasztása. Az előzetes egyeztetések alapján főállású alpolgármesternek egyhangú titkos szavazással Wenner-Várkonyi Attilát választotta meg a testület. Wenner-Várkonyi Attila kiemelkedően magas, 2019 szavazattal jutott be a képviselő-testületbe, között már dolgozott akkor társadalmi megbízatású alpolgármesterként a városvezetésben. Eskütétele után nagy tisztelettel és alázattal megköszönte a bizalmat és a támogatást, s ígérte: tisztességes, becsületes munkát fog végezni, és a lehetőségeihez képest mindent meg fog tenni Kunszentmárton és Kungyalu jövőjéért. Alpolgármesteri szűzbeszédét stílszerűen sportos nyelven szólva fejezte be: Hajrá Kunszentmárton! A bizottságok kültagjainak eskütétele. Balról Dobáné Szabó Julianna, dr. Dósa Hajnal, dr. Szabó Péter, Szabó Zoltán, Sztankó Henrik. S még egy tisztségviselőt megválasztott soraiból a képviselő-testület: Veres István képviselőnek megadva a tiszteletet, hiszen a városért hosszú éveken keresztül olyan aktív munkát végzett, amelynek eredményét a település szinte minden részén látjuk, a tisztségre mindenképp alkalmasnak találva, újra tanácsnokká nevezték ki. Veres István is tisztelettel megköszönte a bizalmat, s ígérte, hogy a jövőben sem fognak csalódni benne. Az ülésen részt vettek az ugyancsak megalakult Cigány Kisebbségi Önkormányzat vezetői is: Mihály József Sándor elnök és Sebők Zoltán elnök-helyettes. A képviselő-testület II. félévi munkatervének elfogadása után kötelező napirendi pontok következtek: A polgármester illetményét a köztisztviselői illetményalap és a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény szerint, szorzószám szorzataként öszszegszerűen kell megállapítani. A polgármester illetménye nem lehet kevesebb megválasztását megelőző polgármesteri illetménynél. Ezért dr. Czuczi Mihály polgármester havi bruttó illetményét a korábbi illetményének megfelelően ,- Ft-ban állapították meg. Továbbá ugyancsak jogszabály szerint a polgármesternek a polgármesteri tisztsége ellátásával összefüggő, a képviselő-testület képviseletében, vagy megbízásából végzett tevékenységével összefüggő költségét meg kell téríteni. Ezt az illetményének 30%-ának megfelelő összegben állapították meg. Az alpolgármester esetében is meg kellett hozni a szükséges határozatokat: Wenner-Várkonyi Attila főállású alpolgármester havi illetményét ,- Ft-ban, költségátalánya mértékét illetménye 10%-ában állapították meg. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló előterjesztés napirendi pontjának tárgyalásánál Jauernik István kért szót. Leszögezte, hogy jogszabály szerint a képviselő-testület tiszteletdíjat állapíthat meg, de ez nem kötelező. Az eddigi gyakorlat az volt, hogy kaptak a képviselők és az előzőt megelőző ciklusokban a külsős bizottsági tagok. A pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke szerint a tiszteletdíj megállapításánál két dolgot kell nézni mindenképpen. Az egyik az, hogy milyen teljesítmény az, ami hozzájárul ehhez a képviselői munkához. Véleménye szerint itt nagyon rendben van ez a dolog, mert rajta kívül a többi képviselőt nagyon nagy szavazattal az előző tevékenységük alapján választották újra, tehát mindenképpen értékelte a választópolgár, Kunszentmárton lakossága azt, hogy jól végezték a munkájukat. Ez alapján semmi gond nincs a tiszteletdíjjal. De van egy másik kérdés, hogy miből, és van-e rá lehetőség. Jauernik István kifejtette, hogy ez a tiszteletdíj-mérték a város pénzügyi helyzetével, teherbíró képességével nincs arányban. Javasolta, hogy ne hozzanak most döntést e kérdésben, inkább majd néhány hónap múlva, amikor már a következő költségvetési év kilátásai körvonalazódnak. Dr. Czuczi Mihály polgármester elmondta, hogy az előterjesztés nem tartalmaz többet, mint amit a költségvetésben meghatározott a korábbi tes-

4 4 Kunszentmártoni Hír-Lap 18. szám, október 30 tület, inkább megtakarítással számol. Veres István tanácsnok felidézte, hogy az előző ciklusban is volt a tiszteletdíj mértékének csökkentésére, más célra történő átcsoportosítására javaslat, amit akkor sem támogatott a többség. Ugyanis a különböző kulturális, sport és civil szervezetek részére, a város kiemelt céljainak megvalósítására, rendezvények támogatására a képviselők ezen keretből tudnak támogatást nyújtani. Sárközi György ITSB elnök is azon a véleményen volt, hogy az előre egyeztetett módon megalkotott előterjesztést meg kell szavazni, s majd a következő költségvetéseknél legyen hatékonyabb a város szempontjából a képviselő-testület. Dr. Czuczi Mihály polgármester egyetértett abban, hogy adódhat olyan pénzügyi helyzet, mely indokolttá teszi a csökkentést, újraválasztása után ő is felajánlott olyan megoldást, mely megtakarítást jelentett volna az önkormányzat részére, de nem engedi a jogszabály. Helyt adva a felvetésnek, javasolta, hogy a kérdést költségvetési koncepció során tárgyalják majd meg. Végül szavazás következett, s a képviselő-testület Jauernik István ellenszavazatával megalkotta az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendeletet, melynek értelmében a képviselő havi tiszteletdíja (továbbiakban alapdíj) a Köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 43. (1) bekezdése szerint szabályozott illetményalap 1,6-szerese. A bizottság elnökének tiszteletdíja az alapdíjon felül több tisztség, bizottsági tagság esetén is az alapdíj 80 %-ával növelendő. Ha a képviselő bizottságnak tagja, tiszteletdíja az alapdíjon felül több bizottsági tagság esetén is az alapdíj 30 %-ával növelendő. A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja az alapdíj 30 %-a. A tanácsnok tiszteletdíja az alapdíjon felül több tisztség, bizottsági tagság esetén is az alapdíj 80 %-ával növelendő. Öszszegszerűen ez azt jelenti, hogy a tanácsnokot, bizottsági elnököt bruttó Ft, bizottsági tagot bruttó Ft illet meg, a kültagok tiszteletdíja bruttó Ft. Befejezésül Bocskai József személyzeti referens adott tájékoztatást a kiosztásra került jogszabályokkal kapcsolatban, a képviselő-testület és a bizottsági tagok figyelmét felhívva az összeférhetetlenségre vonatkozó fejezetre; valamint a vagyonnyilatkozatok kitöltésével kapcsolatosan látta el útmutatóval a városvezetőket. Ezzel összefüggésben Dr. Fazekas Margit és Imrei István elmondta, hogy a bizottsági kültagok megválasztásánál azért szavaztak nemmel Dobáné Szabó Juliannára, mert összeférhetetlennek tartják, hogy a pénzügyi bizottságban a kincstár vezetője dolgozzon és szavazzon. Véleményük nem személyre szóló, maximálisan elégedettek azzal a munkával, amit Dobáné a Városgondnokság és a kiskincstár élén végez. Jauernik István ismételten kifejezte aggodalmát a tiszteletdíjas rendelettel kapcsolatban. Problémásnak tartotta, hogy pénzügyi bizottság nem tárgyalhatta azt elfogadása előtt. Mint mondta, egy-két hónap múlva is kellemetlen lesz előjönni a módosításával. Látva a számokat, biztos, nagyon sok dologra kell mondani, hogy kevesebb jut, mint jutott az előző években. Az önkormányzatnak a hitelállománya, az adósságállománya nem fokozható tovább állapította meg a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke. Vass Zoltán Fotók: Vass Zoltán A teljes képgalériát keresse a Kedves Kunszentmártoniak, Kedves Kungyalusiak! Tisztelt Választópolgárok! Tisztelettel köszönöm azt a bizalmat, azt a számomra egyértelmű megerősítést, melyet Önöktől kaptam október 3-án. Támogatói szavazataik révén, Önöknek köszönhetően ismét dolgozhatom az önkormányzatban, a város vezetésében, a képviselő-testület döntésének megfelelően, mint főállású alpolgármester. Ígéretemhez híven tisztességes, becsületes munkát fogok végezni Kunszentmárton és Kungyalu boldogulásáért, Önökért, Önökkel együtt. Igyekszem maximálisan megfelelni e megtisztelő feladatnak. Ehhez tisztelettel kérem Önöktől továbbra is a bizalmat, türelmet és a jobbító szándékú észrevételeket, akár kritikát is. Tisztelettel és köszönettel: - Wenner-Várkonyi Attila alpolgármester Hálásan köszönöm a bizalmat mindazoknak, akik megtiszteltek szavazatukkal. Köszönöm a biztató szavakat, a sok segítséget a kampány során! " Nem kívánok senkinek se különösebb nagy dolgot, Mindenki, amennyire tud legyen boldog. Érje el ki mit szeretne, s ha elérte, többre vágyjon, s megint többre. Tiszta szívből ezt kívánom! " /Kányádi Sándor/ Őszinte tisztelettel: Gácsiné Bozsik Magdolna FOGADÓÓRA KUNGYALUBAN Wenner-Várkonyi Attila alpolgármester és Veres István tanácsnok vállalták, hogy Kungyalu képviseletét hatékonyabban kívánják ellátni ettől a ciklustól kezdődően. Rendszeres kapcsolatot kívánnak tartani a kungyalusiakkal, problémáikat, véleményüket, kéréseiket folyamatosan a testület elé tárni. Ennek érdekében minden hónapban fogadóórát tartanak a településen. Az első fogadóóra időpontja: november 16. kedd 17 óra helyszíne: Kungyalu Klubkönyvtár Az alpolgármester és a tanácsnok tisztelettel várja a kungyalusi polgárokat!

5 18. szám, október 30. Kunszentmártoni Hír-Lap 5 Az 56-os forradalom és szabadságharc ünnepén Dr. Czuczi Mihály (képünkön) ünnepi beszédében 56 tanulságának jelenünkhöz szóló üzeneteit fogalmazta meg a hallgatóságnak. A polgármester kiemelte: ma 56 arra figyelmeztet, hogy az igazságért és a szabadságért küzdött harcokban nem lehet elbukni. Mert ha harminc, negyven, ötven, vagy ötvennégy év múlva is, de végső soron az igazak győznek. Így gondoskodik rólunk a történelem. Ilyen rend van a dolgok mélyén Ezt követően az ünneplők ezúttal is három helyszínen rótták le kegyeletüket: a tisztelet s a hála koszorúit a polgármesteri hivatal homlokzatán és a helytörténeti múzeum falán lévő 56-os emlékműveknél, Városunkban október 23-án, a nemzeti ünnepen a művelődési központban délután fél háromkor kezdődött önkormányzatunk hagyományos megemlékezése Magyarország népének az 1956-os, a diktatúra elleni forradalmára és a szovjet meg szállás ellen folytatott szabadságharcára, a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményére. A rendezvényt levezető Vass Zoltán köszöntő szavai után egyperces néma gyászszünettel emlékeztek a jelenlévők a közelmúltban elhunyt Csorba Molnár Ferencre, az 1956-os Járási Forradalmi Tanács titkárára, Kunszentmárton díszpolgárára (a mementót ld. előző számunk 16. oldalán). Középiskolánk, a Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola tanulóinak komplex művészi, modern színházi élményt nyújtó műsora (képeinken jelenetek a darabból) elevenítette meg az 54 évvel ezelőtti eseményeket. Történelmi folyamatokat és léptéket ugyanúgy megjelenített e méltó múltidézés, mint egyéni, családi sorsokat. A Himnusz éneklésével záruló kitűnő előadás összefüggéseiben, az okozatok feltárásával és következményeinek, hatásának megvilágításával is illusztrálta 1956 jelentőségét. Dicséret illeti ezért a tanulókat, s a műsort összeállító, rendező két jeles pedagógust: Jernei Andrásné Balogh Évát és Dénes Zsoltot (képünkön). végül a Köztársaság téri kopjafánál helyezték el, ahol gyertyagyújtásra (képünkön) és a Szózat eléneklésére is sor került. Az ünnepségsorozatot a római katolikus templomban megtartott hálaadó szentmise zárta, mely egyben a jubileumi év menetébe illesztett Szent Márton mise is volt egyben: Kövesdy Zsolt atya mellett dr. Balpataki Béla címzetes kanonok atya celebrálta (képünkön), aki között szolgált káplánként Kunszentmártonban. Az atyát elkísérte útjára s részt vett a szentmisén lakóhelyének, Girincs községnek delegációja, Baráth László polgármester vezetésével. Itt találkoztak városunk polgármesterével, dr. Czuczi Mihállyal is, akit egyébként baráti kapcsolat fűz Béla atyához, hiszen együtt jártak anno a jogi egyetemre. Vass Zoltán Fotók: Vass Zoltán A teljes képgalériát végignézhetik városunk hivatalos honlapján, a

6 6 Kunszentmártoni Hír-Lap 18. szám, október 30 MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA A HELYTÖRTÉNETI MÚZEUMBAN IS A Múzeumok Őszi Fesztiválja országos rendezvénysorozathoz 2009-ben csatlakoztunk először. A szervezők hagyományteremtő szándékkal indították el, s a múzeumpedagógia ünnepének szánták. Évenként más és más tematikát jelölnek ki, s ezekhez a programokhoz kapcsolódhatnak az ország múzeumai. Mi ebben az évben a Múzeumok őszbúcsúztató vigassága c. témához csatlakoztunk Hordó donga, kádár dolga címmel. Célunk, hogy a gyerekek, fiatalok, családok, turisták számára vonzóbbá tegyük a múzeumok világát, vagyis újszerű, érdekes és a látogatók aktivitására épülő rendezvényeket szervezzünk vendégeink számára. Október három hétvégéjén, 2-án, 9-én és 16-án szerveztünk a célközönség számára tartalmas, szórakoztató programokat. A múzeum legújabb szerzeményét, a tiszakürti Kotvics családtól vásárolt kádárműhelyt mutattuk be, ahol megismerkedhettek a látogatók a hordókészítés titkaival, valamint a borkészítés fortélyaival is. A szőlőpréseléshez szükséges szőlőt Mihály Imre vállalkozó biztosította számunkra. A látogatóink pedig elkészítették belőle a mustot, melyet közben meg is kóstolhattak (képünkön: a préselésbe Herczeg László könyvtárvezető is besegített). Az október 9-i hétvégén Őszi játék címmel az Epreskerti Óvoda Margaréta csoportja kedveskedett a hozzánk érkezőknek vidám műsorral (másik kép). Felkészítőik: Szilágyi Éva és Pintérné Tóth Mária óvodapedagógusok. Ezúton szeretném megköszönni hozzájárulásukat programunk sikerességéhez a fentebb említett külső segítőinknek. A rendezvényt pályázati úton támogatta a Nemzeti Kulturális Alap és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium is. Harangozóné Tóth Éva Az óvodától a fenntartható fejlődésig Óvodáinkban nevelőmunkánk során fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek már óvodás korban találkozzanak a fenntartható fejlődés gondolataival. Ezért is örömmel fogadtuk a Gyermekek Egészséges Fejlődéséért Közhasznú Alapítvány által szervezett, Európai Uniós támogatással megvalósuló rendezvényt, amelyen a Napsugár és Epreskerti Óvoda gyermekei vettek részt október 11-én. A környezettudatos nevelés tematikája köré szervezett interaktív előadás során az óvodásaink a tudatos, egészséges táplálkozást népszerűsítve a gyümölcsökről, zöldségfélékről szerzett tapasztalataikat eleveníthették fel a bohóc előadóművész segítségével. A játékos, vidám percek után közös palántázásra került sor, minden gyermek hagymát ültetett az előzőleg gyűjtött műanyag edénybe. Azután friss gyümölcsöt (szilvát) fogyaszthattunk el. A nagycsoportos gyermekek az előadáson elhangzottakról játékos feladatlap megoldása során adhattak számot. A program végén minden csoportnak örömteli perceket jelentett a légvár, a friss levegőn való mozgás. A gyerekek örömmel vettek részt ezen a délelőttön, a program hozzájárult környezettudatos nevelésükhöz, az egészséges életmód szokásainak elsajátításához. Dr. Hoffmann Zsoltné Török Gáborné óvodapedagógusok

7 18. szám, október 30. Kunszentmártoni Hír-Lap 7 Októberi esték a Bartók Teremben A Művelődési Központ a Nemzeti Kulturális Alap, ill. a Balassi Intézet támogatásával neves előadókkal, színvonalas műsorokkal lepte meg a közönséget októberben. A Bartók Béla Teremben előbb 16-án a Jánosi Együttes adott koncertet Szűcs Miklós közreműködésével. Programjukban Haydn műveinek magyar zenei hagyományait tárták az érdeklődők elé. 20-án az egyik legkitűnőbb mai magyar színész, Dörner György (képünkön műsora közben) önálló estjén Petőfi, Arany, Weöres Sándor, Reményik Sándor, Wass Albert versei mellett népdalok, műdalok, bordalok keltek életre, megfogalmazva a magyarság, a hazaszeretet felemelő érzését. 27-én pedig hazánk kétségkívül legjobb vidéki, világzenét művelő zenekara, Szirtes Edina Mókus és a Fabula Rasa Pörgettyű-lankattyú című koncertje forrósította fel a hangulatot. Köszönet Dezső Dórának és a Művelődési Központnak a szervezésért. -vz- Egyházi hírek MINDENSZENTEK ÉS HALOTTAK NAPJA Közeledik Mindenszentek ünnepe és halottak napja. November 1-jén, Mindenszentek ünnepén a felső, halottak napján az alsó temetőben lesz szentmise délután 3 órakor. Akik sírszentelést kérnek, jelezzék az irodában vagy a sekrestyében. JUBILEUMI ÉVÜNK LEZÁRÁSA MEGHÍVÓ Az 1784 óta fennálló kunszentmártoni nagytemplom építése befejezésének 225., majd az évben történt kibővítésének és felszentelésének 100. évfordulójára szervezett jubileumi év ünnepélyes bezárását november 7-én, vasárnap 10 órakor a Szent Márton-búcsú keretében tartjuk. Hálaadó szentmisét és szentbeszédet mond DR. TERNYÁK CSABA egri érsek úr. Az ünnepélyes főpapi szentmisére szeretettel hívjuk és várjuk a kedves híveket, városunk lakóit, elszármazottait és mindazokat, akik jubiláló szép templomunkat szívükhöz, lelkükhöz közelállónak érzik. November 10-én 17 órakor Márton zsolozsma és hangverseny, 11- én csütörtökön 10 órakor szentmise a környékbeli papokkal, 13-án szombaton 17 órakor Szent Márton élőkép és fáklyás felvonulás, utána 19 órától a jubileumi év segítőinek rendezett bankett zárja a jubileumi évünket. Szeretettel várjuk a testvéreket! Az érseki misét és a 14-i vasárnapi misénket a Magyar Katolikus Rádió (a szolnoki adó vételkörzetében: 1341 khz) is közvetíti. Fotó: Vass Zoltán FELÚJÍTOTT KERESZT A Laki Oláh István és neje Zsiros Ágnes által 1888-ban állíttatott kereszt a Szanda család áldozatkészségének köszönhetően ismét régi szépségében hirdeti a megváltás magasztosságát a Körös-part alsó szakaszán. A megújult relikviát szeptember 12-én ünnepélyes keretek között áldotta meg Kövesdy Zsolt plébános. Fotó: Vass Zoltán

8 tanévben az alábbi képzéseket indítja GIMNÁZIUMI KÉPZÉS a.) Általános gimnázium (iskolai tagozat kód: 01) Nyelvi tagozatos gimnáziumi osztályt indítunk, ahol az angol, német, valamint magyar nyelv és irodalom tantárgyakat magasabb óraszámban, a matematikát, idegen nyelvet, informatikát csoportbontásban tanítjuk. A kötelező idegen nyelvek az angol és a német, ezek mellett választható az orosz. Egyéni tanrend lehetősége idegen nyelvből, valamint előrehozott érettségire való felkészítés a választható tantárgyakból. SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS a.) Szakmacsoportos alapozó oktatás az informatika szakmacsoportra (iskolai tagozat kód: 13) Azoknak a tanulóknak ajánljuk, akik szakirányban szeretnének továbbtanulni (informatika). A 12. évfolyam után OKJ-s gazdasági informatikus szakképesítés szerezhető. 11. évfolyamon előrehozott érettségi vizsgára való felkészítés a választott tantárgyakból. b.) Szakmacsoportos alapozó oktatás a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportra (iskolai tagozat kód: 12) A szakmacsoportos alapozó oktatás tárgyai a gazdasági környezetünk, marketing, közgazdaságtan. Érettségi utáni szakképzés lehetősége: kereskedő OKJ-s szakképesítés megszerzése. 11. évfolyamon előrehozott érettségi vizsgára való felkészítés a választott tantárgyakból. A szakközépiskolai osztályokban német vagy angol idegen nyelv választható. Kunszentmártoni Hír-Lap 18. szám, október 30 A Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola OM azonosító: Kunszentmárton, Kossuth Lajos u. 37. SZAKISKOLAI KÉPZÉS A képzés két szakaszból áll. A évfolyamon általános képzés folyik, kiegészítve szakmai alapozó tárgyakkal. A szakképzés a 11. évfolyamon kezdődik, ahol a tanulók a választott OKJ-s képzésben vesznek részt. Induló csoportok: a.) Szakmai alapozás építészet szakmacsoportra (iskolai tagozat kód: 21) évf. OKJ-s szakképesítés: Kőműves b.) Szakmai alapozás faipar szakmacsoportra (iskolai tagozat kód: 22) évf. OKJ-s szakképesítés: Bútorasztalos c.)szakmai alapozás kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportra (iskolai tagozat kód: 23) évf. OKJ-s szakképesítés: Élelmiszer és vegyiáru eladó d.) Szakmai alapozás gépészet szakmacsoportra (iskolai tagozat kód: 24) évf. OKJ-s szakképesítés: Gépi forgácsoló vagy szerkezetlakatos Egyéb tudnivalók: - 8 osztályt végzett, 16. életévüket betöltött tanulók a 11. évfolyamra jelentkezhetnek, kőműves és szerkezetlakatos szakképesítés megszerzésére. - Bármilyen kérdésben felvilágosítást nyújt Csík Jánosné igazgató, vagy Halász Ferenc pályaválasztási felelős. - Érdeklődni telefonon az 56/ és az 56/ számon, vagy személyesen az iskolában lehet. - További elérhetőségek: Nyílt nap: november 12. Szeretettel várunk minden végzős tanulót! Tisztelt Szülő! Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2009/2010-es tanévtől kezdődően törvényi felhatalmazás az évi LXXXIX törvény 89/B. ) alapján az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság (RFKB) határozza meg a szakképző évfolyamokon indítható szakmákat és az ezekhez tartozó osztályok számát összesen a Jász- Nagykun-Szolnok Térségi Integrált Szakképző Központ (JNSZ TISZK) iskoláiban, a belépő (11. és 13.) szakmai évfolyamokon. Ez egyben azt is jelenti, hogy a Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola 9. évfolyamára fölvett tanulók beiskolázása ezentúl csupán szakmacsoportokra, és nem konkrét szakmákra történhet. A fentiek miatt a tanuló a szakképző évfolyamba (11. illetve 13.) történő belépése esetén csak azon szakképesítések közül választhat, amelyeket az aktuális évre az RFKB döntését lebontó JNSZ TISZK határozat alapján az adott szakmacsoportban iskolánk meghirdet. Az RFKB döntése a szakmák Kiemelten támogatott, Támogatott és Nem támogatott besorolásáról mindig egy évre szól, így a munkaerőpiaci igények módosulása miatt az évről-évre változhat. Ha a jelentkezési létszám valamely szakképesítés esetén meghaladja az RFKB által meghatározott keretszámot, az ezen létszám felettiek más szakmára kell, hogy jelentkezzenek; esetleg másik intézményben folytathatják tanulmányaikat. Iskolánk saját maga által összeállított és nyilvánosságra hozott kiválasztási rendszert alkalmazhat a keretszámba bekerülők kiválasztására. Kérjük fentiek szíves tudomásul vételét! FIGYELEM! A KUNSZENTMÁRTONI GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA tanítási órákon, foglalkozásokon kívüli időszakokra kedvezményes feltételekkel bérbe adja tantermeit, számítástechnikai szaktantermeit, tornatermeit tanfolyamokra, képzésekre, sport- és egyéb szabadidős tevékenységekre. Akár hétvégéken is! Információ: Csík Jánosné igazgató Telefon: 06-56/

9 18. szám, október 30. ISMÉT ITT A KÖTELEZŐ! A gépjármű-felelősségbiztosításról - Ismét itt az ősz, ismét kötelező... A kötelező felelősségbiztosítás számomra mindig nagy nehézségekkel jár: Melyiket válasszam? Egyáltalán miért van ennyi választási lehetőség? Miért más és más, ha ugyanarra szól? És pontosan mire is szól? Ilyen, illetve ehhez hasonló kérdésekkel kerestem meg Kéki Zoltán urat, a Kekezovich Risk Management ügyvezetőjét, városunk szülöttét és polgárát (képünkön), aki több mint 10 éves tapasztalattal rendelkezik a biztosítási szakmában. Ön melyiket ajánlaná nekem? - Egyiket sem. Nem ez a feladatunk, hogy ajánljunk. Amikor megkeresnek minket, célunk az, hogy felmérjük, mi a megbízónk igénye. Őt képviselve ezután - ismerve a szakma által nyújtott lehetőségeket - ajánlatokat kérünk a különböző társaságoktól, lebontva azt partnerünk érdekeire. Ezután mindegyiket kifejtjük, hogy pontosan mire térnek ki, mit takar, milyen ez a biztosító - egyszóval a szakma szempontjából bemutatjuk a cégünk megbízójának az ajánlatokat, majd ha ezután úgy dönt, megköti a biztosítóval a szerződést, nos, bevallom, számunkra itt kezdődik csak a munka. - Hogy érti, hogy csak itt kezdődik a munka? - Cégünk filozófiája, hogy nem csak addig tart a feladatunk, amíg a szerződés létrejön. Onnantól, hogy valaki megkeres minket, és létrejön a megbízási szerződés, teljes körűen kiszolgáljuk minden igényét, ami a biztosítási szakmán belül felmerülhet. Nem csak a hatósági igazolások kikérése és eljuttatása, kommunikáció a társaságokkal, de ha adott esetben megtörténik a baj, igyekszünk minél hamarabb megszüntetni azt. Amennyiben valaki például önhibáján kívül közúti balesetet szenved, a biztosításban megkötött egyezséget érvényre juttatjuk, és amennyiben ügyfelünknek igénye, segítünk a javításban, illetve elősegítjük a kommunikációt a javító és a biztosító között. Alkuszként feladatunk ügyfeleink igényének teljes körű kiszolgálása, ahogy abban a megbízási szerződésben megállapodunk. Ez bármely biztosításra igaz, és nem csak a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás az, amit képesek vagyunk kezelni, megbízóink között sok más biztosítási típus is előfordul. - Alkuszként? Tehát Ön akkor hol is helyezkedik el a biztosítási szakmán belül? - Biztosítási alkuszként a mi cégünk egy független társaság. Sajátos szerepet tölt be a biztosított mint megbízónk és a biztosító között. Feladatunk, hogy segítsünk partnereink biztosítható kockázatainak feltérképezésében, a szerződéses lehetőségek közötti tájékozódásban, a megfelelő biztosítótársaság alkalmas módozatainak kiválasztásában, illetve kár esetén segítse a károsultat, lépjen fel jogos kárigények érvényesítésében. Biztosítási alkuszként cégünk nem a biztosító képviselője, nem a biztosító megbízásából jár el, hanem a biztosítási védelmet igénylő szerződő fél érdekében fejt ki biztosításszakmai tevékenységet, míg az ügynök egy biztosító megbízottjaként, illetve alkalmazottjaként, a biztosító működési céljainak megvalósítása érdekében folytat üzletszerzői tevékenységet. Több biztosítónál rendelkezésre álló azonos, vagy hasonló biztosítási feltételeket rögzítő módozat esetén a biztosítási alkusz feladata az előnyösebb szerződési lehetőség kiválasztása a szerződő javára. Kunszentmártoni Hír-Lap 9 Ezzel szemben az ügynök a biztosító valamely módozatának, általában nagy tömegű biztosításkötésre alkalmas biztosítási termékének - pl: casco-, lakás- vagy élet és balesetbiztosításának - terjesztője, értékesítője. Mi is képesek vagyunk ezeknek a biztosítási termékeknek a kezelésére, de mi egyszerre több biztosítótól kérünk személyre szabott árajánlatokat úgy, hogy az a megbízónknak mindig a lehető legtestreszabhatóbb, legmegfelelőbb legyen, figyelve a "Quality ante quantitas - Minőség a mennyiség előtt" elvre. - Térjünk vissza az indító témához! Mi is ez a gépjármű-felelősségbiztosítás? Miért kötelező? - A felelősségbiztosítást kormányrendelet szabályozza, és alapvető célja, hogy az általunk másoknak okozott károkat térítse meg, helyettünk. Enélkül nem vehetünk részt a közúti forgalomban, ellenkező esetben súlyos bírságokkal, valamint azzal szembesülhetünk, hogy egy véletlenül okozott kárt a saját zsebünkből kell kifizetnünk. - Évről évre változások tapasztalhatóak ezzel a biztosítási típussal kapcsolatban. Idén is várható ez? - Megszűnik az egységes év végi kötelező váltás évfordulója, ami eddig december 31-e volt, ez csak a január 02. előtt megkötött szerződésekre lesz igaz; kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást művelő biztosítók részére kötelező lesz a kártörténeti nyilvántartás vezetése; meghatározták a flotta fogalmát; MABISZ-nak saját díja lesz; és az eddigi hengerűrtartalom besorolást 2011-től teljesítmény alapú besorolás veszi át a személygépkocsik kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás módozatában. De ez természetesen nem fogja az eddig megszokott árversenyt megszüntetni, a biztosító társaságok továbbra is a díjakon keresztül fognak harcolni az ügyfelekért. - Köszönjük a tájékoztatást. S végül, akik az önök segítségét szeretnék kérni a témában, hogyan érhetik el önöket? - Az 56/ es telefonon, illetve a hu internetes címen keresztül. Vass Zoltán 50. házassági évfordulójuk alkalmából szívből gratulálunk Gyarmati Józsefné Herczeg Veronikának és Gyarmati Józsefnek. Még sok boldog, együtt töltött évet kívánunk! Szeretettel: lányaik, vejeik, unokáik

10 10 Ez a tűz örökké tart, semmi nem dúlhatja szét 40 éves osztálytalálkozó Szervezőtársaimmal izgatottan vártuk /2010. október 9./ a szombati napot, hiszen a kommunikáció adta minden lehetőséget kihasználtunk, hogy megtaláljuk a NAGY CSAPAT tagjait, akik 1970-ben végeztek a Deák Ferenc utcai Általános Iskolában. Fél 4-kor izgatottan toporogtunk az udvaron Először Paulovics Illésné Marika néni érkezett, aki két évig osztályfőnökünk volt, s elvállalta, hogy megtartja a rendhagyó osztályfőnöki órát. Ő még nálunk is jobban izgult Érkeztek álltunk és tippeltünk ugye Ő,...nézd, semmit nem változott talán a haja fehérebb, de a mosolya, a szeme villanása a régi A terem újra olyan volt, mint 40 évvel ezelőtt, de a szorongó kisdiákból megfontolt, határozott felnőtt lett. 4 órakor a jelentés után megkezdődött az óra. Életek, életutak, Kunszentmártoni Hír-Lap 18. szám, október 30 sikerek, kudarcok, gyermekek, unokák, emlékek. Életutak, melyek ezek a falak között kezdődtek, s melyek messze vezettek De mindenki ember lett, aki a saját életét, munkáját, családját sikeresen szervezi, irányítja. Józsa László tanár úr kedves szavai után, Kárpáti Zoltánné tanárnő levelét olvastuk fel. Majd elkészült a csoportkép, s elindultunk a templomkertbe. Itt emlékeztünk Józsa tanár úr gondolatival azokra, akik már nem lehetnek közöttünk. Megható volt, hogy családtagjaik is velünk emlékeztek. A Házias étteremben fogyasztottuk el a vacsorát, a kötetlen beszélgetések, nosztalgiázások, a múlt felidézése, az együtt töltött évekre emlékezés hajnal 4 órái tartott. Hiszen annyi minden volt, amire nem jutott idő ezért nyáron újra találkozunk Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Szabó Mihályné igazgatónőnek a terem biztosításáért, Pál Attilának a színvonalas vendéglátásért, Czakó Anikónak, hogy kitartott mellettünk. Bódis Józsefné

11 18. szám, október 30. Kunszentmártoni Hír-Lap 11 Egészség és család generációkon keresztül. Dr. Bakos Attila háziorvos (képünkön) előadása a városi könyvtárban, október 5., 15 óra. Az előadó a gyermekek, a középkorúak és az idősek betegséggel kapcsolatos problémáit mutatta be. A éves korú felnőtteknél a hajszolt életvitel, a stressz következtében a gyakori a baleseti halálozás, infarktus, agyvérzés. A középkorosztálynál előretörnek a szív- és érrendszeri megbetegedések, a cukorbetegség és az infarktus, nagymértékben az egészségtelen életvitel, helytelen táplálkozás, mozgáshiány miatt. Nők esetében a szüléssel kapcsolatos gondozásról, családtervezésről, az ezzel összefüggésbe hozható ártalmak elkerüléséről szólt: kiemelte az alkohol, cigaretta romboló hatását. Méhnyakrák, emlőrák szűrés évente, kétévente szükséges. Nagyobb figyelmet kell fordítani a szexuális úton terjedő betegségekre is. A legtöbb gond az egészséges életmód kialakításával van túlságosan nagy a kenyérfogyasztásunk, az egészséges ételek drágák (tej, túró, teljes kiőrlésű kenyér stb.); a mozgás, futás, gyógytorna hiánya sem segít hozzá fizikai állapotunk karbantartásához. A dohányzás, az alkohol elhagyása igen nehéz sokak számára. Baj az is, hogy a szűrővizsgálatokra nincs elég támogatás (prosztatavizsgálat, gasztroenterológia). Végezetül a védőoltások néhány fajtájáról (pl. tüdőgyulladás elleni vakcina, H1N1), továbbá néhány fertőzésről (bakteriális torokgyulladás, hörghurut, kullancsok, Lyme-kór) is hallhatott a közönség. Úristen! Kamasz lettem! Sohonyai Edit írónő fenti című, rendhagyó irodalom órájának lehettünk részesei és élvezői 2010.október 7-én délelőtt a könyvtár zsúfolásig megtelt emeleti előadótermében. A közönség a Városi Általános Iskola 7.évfolyamának diákjai és osztályfőnökeik már az első percekben megtapasztalhatták az írónő lendületes stílusát, varázslatos személyiségét. Humorral teli, őszinte bemutatkozása gyötrelmes kamaszkori emlékeinek felidézése után a hallgatóság soraiból hívott maga mellé szereplőket (képünkön az egyikükkel, Bistyei Bertalannal), akik segítségével bemutatta, hogyan lehet egy nehézsorsú kamasz magabiztos, jó kiállású, vonzó és hódító a lányok szemében, s mi módon tehet jó benyomás környezetére. A jelen lévők saját szemükkel is megtapasztalhatták, miből lesz a cserebogár, azaz egy csúnyácska fiús kinézetű, gátlásos kamasz lány hogyan változott felnőtt korára értelmes, jó megjelenésű, magabiztos, jó humorú, bájos írónővé. Érdemes tehát megszívlelni az ötleteket, tanácsokat s olvasgatni Sohonyai Edit könyveit, melyeknek hősei csetlő-botló, esetlen kis kamaszok, akik próbálják megtalálni és megvalósítani önmagukat és álmaikat. Az írónő 18és fél évesen kapott ihletet az íráshoz első munkahelyén, ahol gyötrelmesen unalmas munkát bíztak rá. Szerencsére nem az íróasztal fiókjának mélyén maradt Macskaköröm című első írása, mely a Móra Kiadó gondozásában jelent meg 1990-ben. Azóta már több regény és több kiadás is követte ezt, s bízunk benne, hogy írói kedve még sokáig megörvendeztet mindnyájunkat. Családi gazdálkodás Molnárné Őze Anna (képünkön) előadása okt. 8, 17 óra. A napi megélhetési gondok, az eladósodás fenyegetettsége átgondoltabb pénz-, háztartás- és vállalkozásgazdálkodásra készteti a családokat. Az előadás során körbejártuk az olyan fogalmakat, mint hitel (lakáshitel, jelzáloghitel), kölcsön, fedezet, kezes, adóstárs. Megismerkedtünk a kölcsönfelvétel menetével: kölcsönigénylő nyomtatvány használata, tájékoztatás, értékelés, hitelbírálat, szerződéskötés, közjegyzői okirat készítése a jelzálog bejegyzéséhez, folyósítási értesítő. Az esetleges tartozással kapcsolatos lehetőségek, következmények ismertetése is napirenden volt: fizetési halasztás kérése, behajtás, bírósági eljárás. Sor került a különböző megtakarítási, befektetési lehetőségek, értékpapírok, nyugdíjpénztári formák, biztosítások bemutatására is. A hu linkről letölthető pénzügyi napló ill. családi költségvetés kalkulátor, THM-kalkulátor hasznos segédeszköz lehet a családok számára a költségvetés tervezésekor. a Városi Könyvtár munkatársai Fotók: Vass Zoltán, ill. JUDIT FOTÓ

12 12 RENDŐRSÉGI HÍREK Lehetőség Néhány nap, és az elkövetőknek ismét nagyobb lehetőségük nyílik jogellenes cselekmények elkövetésére. November elseje környékén sokan kilátogatnak a temetőbe, hogy virágot vigyenek elhunyt szeretteikre. Ezt az alkalmat az elkövetők is kihasználják. Kérek mindenkit, hogy értékeikre fokozottabban figyeljenek! Táskát és egyéb értéktárgyakat ne hagyjanak őrizetlenül!! A gépkocsit ne hagyják nyitva, valamint ne hagyjanak benne értékes tárgyakat! Fokozott figyelem Az illegális fakitermelés idényjellegű, általában az őszi, illetve téli időszakra koncentrálódik. A jogsértések jellemzői közé tartozik egyrészt, hogy az elkövetés helyszínén, nagy területen erdőség található, másrészt az elkövetők jellemzően hátrányos helyzetűek, a létminimum alatt elő személyek. Prognosztizálható az őszi, téli időszakban felügyelet nélkül hagyott, külterületi, illetve zártkerti területen található hétvégi házak, valamint présházak és pincék vonatkozásában elkövetett betöréses lopások számának növekedése is. Ezen szezonális jogsértések megelőzése, megszakítása, illetve eredményes felderítése érdekében a rendőrség ezen területeket fokozottan ellenőrzi. Kérjük a lakosságot, hogy a gyanúsnak ítélt személyekről vagy járművekről haladéktalanul tegyenek bejelentést a 107-es telefonszámon, vagy személyesen a körzeti megbízottaknál! Ez elősegítheti a bűncselekmények megelőzését, illetve a bűnügyi felderítést. Nem a legjobb megoldás Egy vidéki férfi év október hó 12-én 10 óra 30 perc és 11 óra 00 perc közötti időben Kunszentmárton - Kungyaluban előzetes szóváltás nélkül egy kb. 10 kg súlyú kalapáccsal, majd egy feszítő vassal több alkalommal megütött egy kungyalusi férfit. A sértettnek több 8 napon belül gyógyuló sérülése keletkezett, ám a súlyosabb sérülés bekövetkezésének az esélye fenn állt. A fenti cselekmény során az elkövető a sértettet megfenyegette, hogy megöli és szétüti a fejét. Ezen cselekmények miatt az elkövető megalapozottan gyanúsítható súlyos testi sértés bűntett kísérletének, valamint zaklatás vétségének elkövetésével. Ha jön a vonat? október 19-én az esti órákban kapitányságunk ügyeletére szólt telefonon a MÁV egyik dolgozója, hogy a kungyalusi vasúti átjáró fényjelző készüléke nem működik. Az ügyeletes azonnal értesítette a legközelebb szolgálatot teljesítő körzeti megbízottat. A rendőr néhány percen belül a helyszínre érkezett és tapasztalta, hogy a vasúti megállóban egy férfi álldogál, és a fényjelző készülék nem működik. A férfit igazoltatás alá vonta, majd a kapitányságra előállította. Néhány órával Kunszentmártoni Hír-Lap 18. szám, október 30 később a nyomozók már gyanúsítottként hallgatták ki, mivel a vasúti pályatesten lévő vasúti sínektől néhány méter hosszúságú szigetelt rézkábelt tulajdonított el. A tettes ezzel a cselekményével két bűncselekményt is elkövetett. A lopás vétség enyhébben, míg a közúti közlekedés biztonsága elleni bűntett súlyosabban büntetendő, mert nincs, ami figyelmeztesse a járművezetőket a vonat közeledésére. Halálos baleset Egy vidéki férfi október 13-án a hajnali órákban személygépkocsival közlekedett Kungyalu lakott területén kívül a 442. számú úton Tiszaföldvár irányából Kunszentmárton irányába. A 442. számú út kungyalui bekötő útnál a járműve sebességét nem úgy választotta meg, hogy az általa belátott távolságon belül bármilyen akadály előtt megtudjon állni. Így a Kungyalui bekötő útról gyalogosan a 442. számú úton láthatósági mellény nélkül áthaladni szándékozó kunszentmártoni idős hölgyet későn észlelte és már nem tudta az ütközést elkerülni. A férfi elütötte a gyalogos személyt, aki az ütközés hatására olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen elhalálozott. A férfi ellen büntetőeljárást kezdeményeztünk közúti baleset okozása miatt. Az őszi - téli átállással kapcsolatosan a gépjárművek felkészítésére tett rendőri ajánlások A gépjárműveket - főleg hosszabb autóút előtt - ajánlatos már október hónapban alaposan átnézni, megvizsgálva minden biztonsági berendezést és tartozékot. Elengedhetetlen az akkumulátor, a gumiabroncsok, a világítás és a fékrendszer ellenőrzése. Az őszi - téli közlekedés kapcsán ezek mellett a gépkocsival történő közlekedés fontos kelléke lehet a jól működő ablaktörlő, a jégkaparó, a jégoldó spray, a megfelelő ablakmosó folyadék vagy a páramentesítő. Felhívom a közúti forgalomban résztvevők figyelmét, hogy mindig az időjárási-, látási- és útviszonyoknak megfelelően vezessék gépjárműveiket, próbáljanak meg fokozatosan alkalmazkodni a megváltozott látási és útviszonyokhoz, tekintettel az esetleges ködös, esős, havas időjárásra. Nagyobb követési távolság tartásával megelőzhetőek az erre az időszakra leginkább jellemző koccanások. Lassabb, körültekintőbb, előrelátóbb vezetéssel meg kell előzni a gyalogos baleseteket, még ha azt a gyalogos figyelmetlensége váltaná is ki, illetve fokozott figyelemmel kell lenni az iskolák, buszmegállók környékén figyelmetlenül az úttestre lépő gyerekekre is. Méltó jutalom A Tiszazugi Települések Szövetsége 1998-ban határozott a Tiszazug Rendőre cím odaítéléséről. A megtisztelő cím a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság azon beosztottjának adományozható, akinek szolgálata során végzett kiemelkedő munkája, hivatástudata példaként állítható a Rendőrkapitányság teljes személyi állománya elé, akinek tevékenysége meghatározó a Tiszazug közrendére, közbiztonságára. A Szövetség a címet évben MENGYÁN FERENC rendőr törzszászlós, Kunszentmárton város körzeti megbízottja (képünkön) számára adományozta. Mengyán Ferenc rendőr törzszászlós július 1-jén lépett belügyi szolgálatba a Szegedi Rendőrkapitányság állományába. Nevezett járőrként, később járőrvezetőként teljesített szolgálatot a Szegedi illetőleg a Kecskeméti Rendőrkapitányságon, majd október 16-i hatállyal került a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság állományába márciusa óta Kunszentmárton város körzeti megbízottja. Nevezett az állampolgárokkal való kapcsolatteremtő illetve kapcsolat fenntartó képessége kiemelkedő, gyorsan és könnyen alkalmazkodik új helyzetekhez, emberekhez. Feladatait pontosan és kiemelkedő színvonalon hajtja végre, a körzeti megbízotti beosztásból adódó összrendőri feladatokat eredményesen végzi. Kiváló a kapcsolata az állami intézményrendszer szereplőivel, a társadalmi és civil szervezetekkel, köztük a polgárőrséggel és a településőrséggel. Mengyán Ferenc rendőr törzszászlós munkája meghatározó a Tiszazug közbiztonságára, így a Tiszazugi Települések Szövetsége a huzamos ideje végzett átlagon felüli szolgálatot elismerve döntött a cím odaítéléséről. Az elismerést Molnár Bálint, a Tiszazugi Települések Szövetségének elnöke adta át október 22-én a Kunszentmártoni Rendőrkapitányságon tartott ünnepi parancsnoki értekezleten. Hegedűsné dr. Barath Éva r.őrgy. hivatalvezető

13 18. szám, október 30. LABDARÚGÁS Megtorpanás?! A megyei I. osztályú bajnokságban eddig jól szerepelt a KuTE felnőtt csapata, de most hazai pályán csak döntetlent ért el és a sereghajtók közé tartozó Jászárokszálláson simán kikapott. Az ifjúságiak viszont kétszer is győztek és gólt sem kaptak. KuTE - Karcag 1-1 (1-1) Érparti Spt. Vezette: Czékus Sándor (Bán János, Leitmann Attila) KuTE: Berta F. Somodi Sz.(Somodi D.47 ), Bartusz, Garáz, Oláh - Hegedűs, Papp - Határ A., Sipos, Oberna - Sindel (Határ F. 64') edző: Tóth Márton Gólszerzők: Sipos (22 ), Balogh (28 ). Sárga lap: Nagy Dániel(88') Egyenlő erők, taktikus játék, igazságos döntetlen. Jók: Bartusz, Garáz, Hegedűs, Sipos ill. Szívós, Henk, Balogh, Nagy. Tóth Márton: Mindent megtettünk a győzelemért, de ma semmi sem jött össze. Orosz István: Értékes egy pontot szereztünk. Ifi: KuTE - Karcag 1-0 (1-0) KuTE: Rácz József Varga A., Szabó D., Aszódi, Határ Cs.- Csipai (Sárközi 89 ), Szöllősi, Majzik, Mészáros Kupecz, Rácz János(Kardos G. 90') Edző: Gácsi Tibor Gólszerző: Kupecz Balázs (40 ) Sárga lap: Határ Cs.(64'), Rácz János(70') ill. Madarász (70'), Szőke (73') Az edzőpályán lejátszott küzdelmes mérkőzésen egy szervezett karcagi ifjúsági csapatot sikerült legyőzni és ezzel továbbra is az élmezőnyben maradni. Kunszentmártoni Hír-Lap 13 Kiállítva: Sipos Kornél (71' az ellenfél fogásából kirántotta kezét, melyet hátraütésnek minősítettek) Garáz Attila sportorvosi engedélyénél a hiányzó aláírás miatt nem léphetett pályára. A KuTE most enerváltan, kapkodva, sok hibával játszott. Lukácsi Antal: Végre győztünk Tóth Márton: Mi a gödörbe mentünk bele, az ellenfél pedig onnan jött ki. Jövő héten rajtunk a sor. Ifi: Jászárokszállás - KuTE 0-2 (0-1) Gólszerző: Varga Attila (25'), Rácz János (70') Sárga lap: Dudás (21'), Csere (29'), Tari (63'), ill. Majzik (12'), Mészáros (30'), Csipai (42'), Határ Cs.(59') Gácsi Tibor munkahelyi elfoglaltsága miatt Szabó Zoltán irányította a csapatot, melyből hiányzott Aszódi Péter és Szöllősi Dani is. Küzdelmes mérkőzésen, végig vezetve megérdemelten győzött a listavezetőt üldöző KuTE. A bajnokság állása a 10. forduló után: 1.Nagyiván 28 pont, 2.Túrkeve 23, 3.KuTE 17, 4.Karcag 16, 5.Kisújszállás 16, 6.Szajol 14, 7.Újszász Törökszentmiklós 14, 9.Csépa 14, 10.Fegyvernek 12, 11.Kunhegyes 12, 12.Jászapáti 12, 13.Besenyszög 11, 14.Tiszafüred 8, 15.Jászárokszállás 8, 16.Abádszalók 4 ponttal Ifjúságiak: 1.Kunhegyes 24, 2.KuTE 24, 3.Karcag 22, 4.Fegyvernek 21, 5.Újszász 19, 6.Törökszentmiklós 17, 7.Szajol 15, 8.Jászapáti 15, 9.Túrkeve 14, 10.Tiszafüred 13, 11.Besenyszög 13, 12.Jászárokszállás 10, 13.Kisújszállás 9, 14.Csépa 7, 15.Nagyiván 4, 16.Abádszalók 4 ponttal. Pálinkás Ferenc Megyei U16 bajnokság Déli csoport Megyei bajnokság - U13 Tiszazugi csoport KuTE-Martfű 0-11 (4-0) Érparti spt., vezette:kupeczki Ferenc Gólszerzők: Csikós (4), Tóth Á. (2), Melis (2), Gál-Bordács, Polák, Tóth B. Martfű-KuTE 9 0 (4-0) Gólszerzők: Csikós Szabin (2), Nyitrai Krisztián (2), Polák Gergő (2), Melis Bence, Tóth Ádám, Tóth Bence. További eredmény: Csépa-Cibakháza 5-0 A bajnokság állása: 1. Martfű 12 pont, 2. Csépa 6, 3. KuTE 3, 4.Cibakháza 0 pont. PF MLSZ Egyesületi Labdarúgó Program Sikeres a KuTE U9 csapata! A második őszi labdarúgó tornán a martfűi csoportban a házigazdákon kívül Csépa, KuTE, Mezőtúr és Rákóczifalva utánpótlás csapatai szerepeltek. A KuTE mindhárom csapatát Kerekes Ferenc edző készítette fel és irányította. Most a 9 év alattiak szerepeltek a legjobban. U7 (2004 és 2005-ben születettek) A 4-4 elleni játékban egyszer győztek (Rákóczifalva 6-0), de kétszer vereséget szenvedtek (Martfű 0-1, Mezőtúr 0-6). Csépa nem tudott csapatot szerepeltetni. A legjobban cselező játékos címet Rácz Dominik (a képen jobbra) érdemelte ki. U9 (2002 és 2003-ban születettek) A kettő döntetlen (Rákóczifalva 0-0, Martfű 0-0) mellett egy vereség (Mezőtúr 0-1) és egy győzelem (Csépa 5-0) a tabella második helyét jelentette. A legjobb kapus Pálinkás Botond (a képen középen), a legjobb mezőnyjátékos Pap Attila (balra) lett. Kupecz Balázs szép gólja három pontot ért Jászárokszállás - KuTE 2-0 (1-0) 200 néző,vezette: Jakab Gábor (Csukás András, Kerepesi János KuTE: Berta F. - Bagi, Bartusz, Hegedűs, Oláh - Papp, Sipos - Határ A. (Határ F. 71'), Somodi D. Oberna - Sindel, Edző: Tóth Márton Gólszerzők: Kaszab (22'), Éliás (79') Sárga lap: Ördög (15'), Nagy B. (71'), Tóth Cs.(86') ill. Hegedűs (24'), Határ A. (56'), Somodi D.(85') KuTE - Mezőtúri AFC 7-0 (3-0) Érparti spt.,vezette: Kósa Gábor (Pál Tibor) Gólszerzők: Csipai Norbert(2), Kupecz Balázs(2), Mészáros Martin(2) Majzik Máté. Gólzáporos hazai mérkőzését könnyed, szemre is tetszetős játszadozással nyerte meg a kompletten pályára lépő KuTE legénység, így őrzi vezetőhelyét csoportjában. További eredmények: Tószeg-Martfű 2-1, Csépa-Rákóczifalva 0-24 A bajnokság állása a 6.forduló után: 1. KuTE 13 pont, 2. Rákóczifalva 12, 3.Tószeg 12, 4.Martfű 10, 5. Mezőtúr 9, 6. Csépa 0 ponttal. Szathmári József U11 (2000 és 2001-ben születettek) A több 2002-es születésűvel és csak 7 fővel felálló KuTE mind a négy mérkőzését elvesztette a keresztpályán 7+1 fővel lebonyolított tornán. Mivel a duatlon országos döntőn résztvevők most nem tudtak játszani, így a tornán való részvétel is dicsérhető. PF.

14 14 Kunszentmártoni Hír-Lap 18. szám, október 30 KÉZILABDA KETTŐS GYŐZELEM HAZAI PÁLYÁN A férfi kézilabda megyei bajnokság 3-4. fordulóját október 10- én a kunszentmártoni Dani Margit Sportcsarnokban rendezték. A kézilabdát kedvelők 9 órától óránként láthattak izgalmas mérkőzéseket. Szolnok Kunszentmárton (6-13) Játékvezetők: Szécsi Mihály, Szőke István Góllövők: Kajla F. 2, Mile M. 3, Hanzel Z. 12, Lestyán Zs. 4, Sipos T. 2, Pólya S. 2 Eredmény alakulása: I. félidő: 6.p.2-1, 11.p.3-6, 17.p.3-10, 22.p.5-12, II. félidő: 29.p.7-14, 37.p.11-18, 42.p.15-23, 48.p A forduló első mérkőzésén az előző bajnokság bajnokcsapata ellen játszottunk. Kitűnő védekezéssel és gyors támadásokkal sikerült meglepni az ellenfelet. Felgyógyult Nádi István kapusunk, aki remek védéseket mutatott be. Ezen a napon a csapatunk húzó embere Hanzel Zoltán volt, aki 12 góllal járult hozzá az újabb győzelemhez. Kunszentmárton Karcag (13-9) Játékvezetők: Kugyela János, Száva Flórián Góllövők: Gulyás Cs. 2, Mile M. 2, Patkós J. 2, Ardai P. 2, Hanzel Z. 9, Lestyán Zs. 3, Sipos T. 5, Pólya S. 1, Jártass Z. 1 Eredmény alakulása: I. félidő: 3.p.3-1, 9.p.7-3, 15.p.9-6, 21.p.12-8, II. félidő: 29.p.14-11, 35.p.21-13, 41.p.22-16, 45.p A forduló záró mérkőzésén az örök rivális Karcaggal találkoztunk. A játékosok a lelkes hazai közönség előtt igazi csapatjátékkal, parádés gólokkal, sima győzelmet arattak. Csapatunk négy mérkőzést követően (három győzelemmel) a 2. helyen várja az október 24-i folytatást. Kiss József MEGHÍVÓ! Tisztelt Sporttársak! A KUTE, a Sakkbarátok Köre és a József Attila Könyvtár szervezésében a hagyományokat tiszteletben tartva rendezzük meg a Szent Márton Kupa SAKK Villámtornát és a Városi Sakkbajnokságot, melyre tisztelettel meghívjuk Önöket. A villámtornát 3 kategóriában fogjuk megrendezni a korosztályokba jelentkezők létszámától függően serdülő, ifjúsági és felnőtt kategóriákban A Városi Sakkbajnokság nov. 8-án, hétfőn du. 5 órakor kezdődik. A villámtorna nov. 14-én, vasárnap lesz megtartva. Nevezés a helyszínen, a József Attila Könyvtár emeleti helyiségében 8 óra 30-tól 9 óráig (nevezési sorsolás). Sakk villámtorna kezdés 9 órakor. Nevezési díj: serdülőknek 300 Ft /ált. isk./ 14 éves korig Ifjúságiaknak 300 Ft /középisk. 18 éves korig/ Felnőtteknek 500 Ft. Kunszentmárton, november A szervezők nevében: Herczeg László, Szabó Imre SAKK-kör A Városi Könyvtár Gyermekkönyvtár részlegében keddi napokon 16 órától működik a sakk-kör az általános iskolás tanulók részére. A foglalkozásokat a jelenleg legsikeresebb helyi sakkozók, Herczeg Imre és Koszó Béla vezeti. Az első foglalkozáson II. és III. osztályos tanulók vettek részt, de néhány leány és fiú jelentkezését még tudják fogadni a szervezők. A Művelődési Központ programajánlói: KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ november 9., kedd 17 órakor A kunszentmártoni nagytemplom kibővítésének és püspöki felszentelésének 100. évfordulója alkalmából kiállítás megnyitójára várjuk a kedves érdeklődő közönséget. SZABÓ ÉVA, BALOGH GYULA, BODOR ZOLTÁN, RÁKÓCZI GYÖRGY festőművészek között restaurálták nagytemplomunk szekkóit. Ez alkalomból festményeikkel ismerkedhetünk meg. A kiállítást megnyitja JÓZSA LÁSZLÓ Nagykunságért-díjas helytörténész. Helyszín: Művelődési Központ * JANCSI ÉS JULISKA - táncmese november 9., kedd 10 órakor a táncmesét bemutatja: a VSG Kamarabalett Belépődíj: 500,- Ft Helyszín: Művelődési Központ * Hans Sachs: PRÓBATEVŐK november 11., csütörtök 17 órakor - a Híd Színház előadása - Szereplők:KOLLÁTH BETTA, LAPIS DOROTTYA, MILOSITS DÁNIEL Rendező: RIGÓ JÓZSEF Belépődíj: 500,- Ft, diákoknak ingyenes. Helyszín: Bartók Béla Teremben (zsinagóga) * FILHARMÓNIA KACSÓH PONGRÁC: JÁNOS VITÉZ november 15., hétfő 9 órakor daljáték keresztmetszet Petőfi Sándor elbeszélő költeménye alapján Közreműködik a Szolnoki Szimfonikus Zenekar és énekművészek Vezényel: Bolyky Zoltán Belépés: Díjtalan! Helyszín: Művelődési Központ

15 18. szám, október 30. Kunszentmártoni Hír-Lap 15 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS, MEGEMLÉKEZÉS Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik KÉZSMÁRKI FERENC temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család Köszönetet mondunk minden kedves rokonnak, barátnak, jó szomszédnak, akik felejthetetlen Édesanyánk özv. VARGA MÁRTONNÉ szül. DOBA ETELKA Temetésén megjelentek és fájdalmunkban együttérzésüket fejezték ki! A gyászoló család EMLÉKEZÉS VIRÁG ISTVÁNNÉ halálának 1. évfordulóján Értünk éltél, velünk voltál Minden szép és jó dolgokban Velünk maradsz szívünkben Mindörökké. Családod Emlékezés Id. CSEH MÁTYÁS ( ) CSEH MÁTYÁSNÉ szül.: Buzi Erzsébet ( ) és fiuk, CSEH MIHÁLY ( ) Úgy mentetek el tőlünk, mint ősznek virága. Sírba szállt veletek szívünk dobogása. Sírotokhoz a virág könnyekkel érkezik Szomorú szívünk rólatok sosem feledkezik. Szerető gyermekeitek, unokáitok és dédik. Kungyalu Egy gyertya most Érted égjen, Ki fenn laksz már a magas égben, Ki vigyázol ránk onnan fentről, s lelkünkhöz szólsz a végtelenből. Telnek hónapok, múlnak az évek Szeretteid nélküled élnek, de szívükben őriznek Téged. Szeretettel emlékezünk CZECZON FERENC halálának 9. évfordulóján. Családja APRÓHIRDETÉSEK Kunszentmárton főterén társasházi lakás SÜRGŐSEN, ÁRON ALUL, 10,4 millió Ft-ért eladó. Érd.: 06-20/ Krizantémvásár a termelőnél AK- CIÓS ÁRON! Iracska Ferenc Kunszentmárton, Könyves Kálmán u. 41. Tel: 06-70/ Két szoba összkomfortos családi ház eladó. Gáz és vegyes tüzelésű központi fűtés. Megtekintés előzetes telefonos egyeztetés alapján. Tel: 06-30/ szobás összkomfortos kertes ház eladó vagy társasházi 1-2 emeleti 1+2 fél vagy 2,5 szobás lakásra cserélhető. Eladási i. ár: 7,5 millió Ft. Ugyanitt eladó! Konyhai sarokülő asztallal, 3 db székkel, i.ár: Ft. Tel: 06-30/ Kunszentmárton főterén lévő (Kerületiház u. 1.) kétszobás (parkettás), nagy konyhás, előszobás, WC, fürdőszobás HÁZ ELADÓ! Mindenhez 2 percre! Kis kert és pince tartozik hozzá. Érd.: Pataki Éva 06-20/ , mail.com. Ár: Ft.- Eladó 3 szobás (107 m 2 ) felújítandó családi ház a Nádor utcában, 910 m 2 kerttel és 30 m 2 melléképülettel. Víz, villany, gáz, telefon. Ár: Ft. Varga Erzsébet Tel.: 06-30/ Eladó egy lakható, de felújításra szoruló családi ház Kunszentmárton, Alkotmány u. 18. sz. alatt. A lakás 3 szoba, 1 üvegezett veranda, konyha, fürdőszoba, wc, kis kamra, nagy kamra, előszoba, /~150 m 2 / helyiségekből áll. Gazdasági rész 2 kamra, disznó és tyúkól. A kert 1024 m 2 + a ház. Az ingatlanon található: víz, villany, gáz, kábel tv., telefon, szennyvíztároló. Családi okok miatt sürgősen eladó. Irányár: Ft. Tel: 06-84/ ; 06-30/ Kunszentmárton Széchenyi lakótelepen felújított, külön mérőórás, földszinti lakás eladó. Érdeklődni 8-12 óra és óra között az 56/ telefonon lehet. Hamarosan nyíló mobiltelefon szaküzletbe érettségizett értékesítőt keresünk. Kereskedelmi végzettség és/vagy gyakorlat előny. Elsősorban Kunszentmártonból és környékéről várunk jelentkezőket. Fényképes önéletrajzokat november 3-ig a címre várjuk! Következő lapzárta november 9. Lakatos Dóra és Palatinus Árpád Sléder Márk és Kovács Patrícia Ticiána gyermeke KRISTÓF MARCELL ÜGYELETEK KUNSZENTMÁRTONBAN Központi orvosi ügyelet Mátyás király u. 21/a, Tel.: Hétköznap: tól másnap reggel 7.30-ig Hétvége: péntek délután tól hétfő reggel 7.30-ig folyamatos Gyógyszertári ügyelet november 1 és 6-7.: Kéki Gyógyszertár november : Kossuth Gyógyszertár Állatorvosi ügyelet november 1.: Dr. Farkas Elek Kunszentmárton Széchenyi ltp. O/13. T.: 56/ ; 30/ november 6-7.: Dr. Nagy Lajos Csépa Béke u. 54/a T.: 56/ ; 30/ november : Dr. Viszkok Márta Mesterszállás Szabadság u. 1/a. T.: 70/

16

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről.

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Szám: 1/1337-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 22-én 17.00 órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Ambrus Tibor polgármester, Balogh

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Másolat Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2006. október 6-án megtartott ünnepélyes alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának

Részletesebben

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről Ikt.szám: 946-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 16 30 órai kezdettel tartott alakuló üléséről A testületi ülésen meghozott száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Eisenberger Nóra HVB elnök

1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Eisenberger Nóra HVB elnök Jegyzőkönyv Készült: 2014. október 22-én megtartott alakuló ülésén. Az ülés helye: Művelődési Ház, Alattyán Jelen vannak: Koczkás Gábor Budai Gábor Bárkányi Adrienn Ferencsik Gyula Józsáné Kovács Mónika

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u.59. 10/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én 17. 00 órakor a Bezi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 8-án 9. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Iskolánk 2008-ban elnyerte a Kereskedelmi,Vendéglátó és Idegenforgalmi Iskolák Országos Szövetsége

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően.

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében tartott ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL. Jelen vannak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2012/2013. tanévben indítható középiskolai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Babits Emil Hofferné Hanich Erika Kovács Attila Oszvald József Ruppert Báláné Scheer József Schindler László Tihanyiné Baki Zsuzsanna

JEGYZŐKÖNYV. Babits Emil Hofferné Hanich Erika Kovács Attila Oszvald József Ruppert Báláné Scheer József Schindler László Tihanyiné Baki Zsuzsanna JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. március 14-én 10.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott alakuló üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Hunyadfalva Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 54/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 20/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 12-én (kedd) 18 00 órakor tartott

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 4. Alpolgármester megválasztása és eskütétele (titkos szavazással) 5. Bizottságok megválasztása valamint az SZMSZ módosítására felkérés

Jegyzőkönyv. 4. Alpolgármester megválasztása és eskütétele (titkos szavazással) 5. Bizottságok megválasztása valamint az SZMSZ módosítására felkérés Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 2006. október 16-án megtartott Alakuló Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öreg Iskola Az ülés kezdete: 18.00 óra Jelen

Részletesebben

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz!

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Tisztelt Szülők, kedves Nyolcadikos és Negyedikes Tanulók! Mindenki számára elismerhető és elfogadható tény az, hogy a jövő sok tekintetben függ gyermekeink,

Részletesebben

2014. évi 17. szám október 24. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 17. szám október 24. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 17. szám 2014. október 24. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2014. (X. 24.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én, órakor megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én, órakor megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én, 18.00 órakor megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyve 140/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

Alakuló ülés. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javasolt napirendet elfogadta.

Alakuló ülés. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javasolt napirendet elfogadta. Alakuló ülés Szabó Tibor korelnök: Köszönti az alakuló ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet Ismerteti az ülés meghívó szerinti javasolt napirendjét. 1./ Választási Bizottság tájékoztatója

Részletesebben

Előterjesztés: Bizottsági ülés dátuma: Készítés ideje: Készítette: Mihályi Ferenc. Ellenőrizte: Bocskai József

Előterjesztés: Bizottsági ülés dátuma: Készítés ideje: Készítette: Mihályi Ferenc. Ellenőrizte: Bocskai József Előterjesztés: Címe: Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Civil Kapcsolatok és Közművelődési Bizottsága 2017. I. félévi munkatervéről Bizottsági ülés dátuma: 2016. 12.14.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. október 14-i ülésére. A Képviselő testület alakuló ülésén a következőkről kell döntenie :

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. október 14-i ülésére. A Képviselő testület alakuló ülésén a következőkről kell döntenie : Karancsalja község Önkormányzat Jegyzőjétől Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. október 14-i ülésére A Képviselő testület alakuló ülésén a következőkről kell döntenie

Részletesebben

Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/ Szám: 1-14/2010. JEGYZŐKÖNYV

Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/ Szám: 1-14/2010. JEGYZŐKÖNYV Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-14/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült 2010. október 06-án 17 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Döbörhegy Községi Önkormányzat Képviselő testületének október 15-én megtartott a l a k u l ó ü l é s é r ő l.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Döbörhegy Községi Önkormányzat Képviselő testületének október 15-én megtartott a l a k u l ó ü l é s é r ő l. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Döbörhegy Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2010. október 15-én megtartott a l a k u l ó ü l é s é r ő l. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal. Jelen vannak: Bartók

Részletesebben

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA KALMÁR ZSIGMOND TAGINTÉZMÉNY OM azonosító száma:029678 Cím: 68 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 7-9. Telefonszám 62-222-246 Fax

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGHÍVÓ Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én (csütörtökön) 16 órakor, a Városházán kezdődő alakuló ülésére Az ülést vezeti: Kovács Lászlóné

Részletesebben

Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Tel/Fax.: 36/

Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Tel/Fax.: 36/ Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola 3300 Eger, Mátyás király út 165. Tel/Fax.: 36/516-8 E-mail: igazgato@iqpont.hu Honlap: www.iqpont.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Határozat száma: Tárgya: 112/2014.( X.22.) Szavazatszámláló Bizottság választása titkos

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7838 VAJSZLÓ, SZÉCHENYI U. 13. 73/485-141. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vajszló Nagyközség Önkormányzata testületének 2013. március 14-én 17 00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok

JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok 2009. 09. 10. (csütörtök) Az oktatás és a gazdaság kapcsolata avagy Mit tehet a szakképzés a gazdaság fellendítése érdekében A versenyszféra és a szakképzés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 180 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án megtartott alakuló ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. Jegyzőkönyv Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Községháza Gilvánfa Az ülés ideje: 2014. október 22., 08.00 óra

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 21-én 18 órakor megtartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testülete ülésének helye: Faluház (Nagykutas,

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero. Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 1példányban

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Iktatószám: SZ-102 /2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Tárgy: Javaslat a 3301. Egészségügyi

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Jegyzőkönyv alakuló Az ülés helye Jelen vannak: Tanácskozási joggal meghívottak: Tóth János korelnök Lőrincz János HVB. elnök Oláh Krisztián.

Jegyzőkönyv alakuló Az ülés helye Jelen vannak: Tanácskozási joggal meghívottak: Tóth János korelnök Lőrincz János HVB. elnök Oláh Krisztián. Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. október 21-én 9 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a "Tavaszi Kupát"

Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a Tavaszi Kupát Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a "Tavaszi Kupát" U9 1 / 8 Helyszín: Paks Dátum: 2014.05.08. Értékelés: ASE BAJA 4 : 12 A mérkőzés előtti cél az volt, hogy mindenki játéklehetőséghez jusson, többet-kevesebbet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. október 18-án (hétfőn) 14.00 órakor megtartott alakuló üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. október 18-én (hétfőn))

Részletesebben

17 saját rendezésű program 1500 résztvevő

17 saját rendezésű program 1500 résztvevő 2013. december 21. 17 saját rendezésű program 1500 résztvevő 10 futórendezvény 4 streetball-kupa és dobóverseny 2 kerékpáros teljesítménytúra 1 gyalogos teljesítménytúra 1 12+1 program DÖKE-tagok részvételével

Részletesebben

2016/2017 tanév rendje

2016/2017 tanév rendje 2016/2017 tanév rendje 2016/2017. tanév rendjéről a 12/2016. EMMI rendelete alapján 2016. augusztus 23. kedd Gólyatáboros szülői értekezlet 2016. augusztus 24-26. sz - cs - p Gólyatábor - Révfülöp 2016.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 399 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. október 21. napján megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Bodnár László polgármester Fotta Csaba Krausz Károly Csaba Sárközi

Részletesebben

Simon László, Spaits Miklós, Szabó László Dezső képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü.

Simon László, Spaits Miklós, Szabó László Dezső képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. október 13- án 17.00 órai kezdettel megtartott testületi ülésén, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő Jegyzőkönyv Készült: Nagyközség Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. július hó 31. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: : Majdanics

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Papp Kriszina jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Papp Kriszina jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. október 15-én a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselőtestületének a Hubertus Bt. Vendégházában megtartott ünnepi, alakuló ülésén. Jelen vannak: Lombár Gábor polgármester

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben.

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám. 125/2007. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. március 6-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Deutsche Minderheitenselbstverwaltung der Stadt Miskolc mit Komitatsrecht JEGYZŐKÖNYV

Deutsche Minderheitenselbstverwaltung der Stadt Miskolc mit Komitatsrecht JEGYZŐKÖNYV Deutsche Minderheitenselbstverwaltung der Stadt Miskolc mit Komitatsrecht Német Nemzetiségi Önkormányzat Levelezési cím: 3535 Miskolc, Bartók Béla út 54 Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 05-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 05-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 05-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Iktatószám: 3502/2015. A napirend előterjesztője: Az önkormányzati

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/ MEGHtVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/ MEGHtVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet MifadCyfidza kozseg Onkormdnyzata 8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. E-mail: mihalvhaza@mail.globonet.hu Kepviselo-testiilet Tagjainak Hel vb en Tisztelt Kepviselo Asszony/Ur! Az illes helve: Miivelodesi Haz

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (II. 10.) sz. határozat A Heves Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete nem fogadta el Pusoma Jenő azon módosító javaslatát, mely szerint az SZMSZ-tervezet

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Zvaráné Béres Mária polgármester. Maruzs Tamásné képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Zvaráné Béres Mária polgármester. Maruzs Tamásné képviselő 1 Határozat száma Tárgy 114/2010.(10.12.) Polgármester programjának elfogadása 115/2010.(10.12.) Polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 116/2010.(10.12.) Bizottság választása

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 21-én, 10,00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-566 E-mail: nyhhuman@nyirhalo.hu Ügyiratszám:2212/2009. IX. Ügyintéző: Kovács Zoltán/Kerényi

Részletesebben

1. Zsigray Árpád szolgálati lakással kapcsolatos kérelme 2. Alpolgármester tiszteletdíja, volt polgármester jutalmazása 3. Szennyvízcsatorna beruházás

1. Zsigray Árpád szolgálati lakással kapcsolatos kérelme 2. Alpolgármester tiszteletdíja, volt polgármester jutalmazása 3. Szennyvízcsatorna beruházás Készült Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. január 4-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Varró Lajos alpolgármester, Balogh Edina, Balázsné Király Rita, Bíró Ferenc, dr.

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Olvasásra olvasásra olvasásra

Olvasásra olvasásra olvasásra Apaj Község Önkormányzata 2345. Apaj, Fõ tér 2. Jegyzõkönyv Készült Apaj Község Képviselõ-testületének 2010. október 14-én megtartott ALAKULÓ ülésérõl Hozott határozatok: 89/2010.(X.14.) Kt.számú határozat

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496 Információ a 2017-2018. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Hegedűsné Szambanisz Zója Kiriosz Judit

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Hegedűsné Szambanisz Zója Kiriosz Judit Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata JK: 80. /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 4. napján 09.00

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testület

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. osztályos diákoknak a 2014/2015-ös tanévre Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola OM azonosító: 035409 Elérhetőségeink: Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8. Telefon: (06-1) 261

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 24. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 24. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 24. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Bér Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben