o.: feladat o.: feladat. Mérünk és számolunk 2010 FELADATGYŐJTEMÉNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Jedlik-verseny

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3 6. 3 4. o.: 1 50. feladat. 5 6. o.: 26 75. feladat. Mérünk és számolunk 2010 FELADATGYŐJTEMÉNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Jedlik-verseny"

Átírás

1 Mérünk és számolunk 21 FELADATGYŐJTEMÉNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3 6. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Jedlik-verseny I. forduló 3 4. o.: 1 5. feladat 5 6. o.: feladat Szerkesztette: Jármezei Tamás Lektorálta: Dr. Czeglédy Istvánné : (42) Fax: (42)

2 Feladatok a 3 4. osztályosok részére 1. Mely számokhoz mutatnak a nyilak? Mekkora távolságra van Nyíregyházától Hajdúszoboszló? 1km Nyh. Hajdúszoboszló -tól 1 km-ig ilyen: szakasz van, ezért 1 ilyen szakasz 1 km : 1 = km-t jelent. A Nyíregyháza Hajdúszoboszló távolság ilyen szakasz 2. Zoli ellenırzi, hogy mennyi benzin van autójuk üzemanyagtartályában. A mőszer állását az ábra mutatja. Mennyi üzemanyag van a tankban, ha összesen 5 liter benzin fér bele? (osztásköz), így a távolság km = km. Üres Tele 5 l 5. Mérd meg cm pontossággal a következı szakaszok hosszát! (Amelyik egész cm-hez közelebb van, azt az értéket jegyezd le!) a) cm b) cm 3. Mekkora távolságot jelentenek a valóságban a számegyenes vastag vonallal jelölt részei? a b c d 1m a: b: c: d: c) cm d) cm 6. Egy autó Tolcsvától Boldogkıváraljáig közlekedett. Kb. mennyi utat tett meg az ábra szerint? Tolcsva Boldogkıváralja km

3 7. Mennyivel emelkedett a hımérséklet reggeltıl délig? Reggel a hımérséklet: Délben a hımérséklet: A különbség: reggel 3 ºC délben 3 ºC 1. A számozott állatokat oszd két csoportra úgy, hogy tömegük szerinted 2 kg-nál kisebb vagy nagyobb! 1.: kisebb:... 2.: nagyobb: Állapítsd meg, hányszor magasabb a zsiráf, mint a tehén! 8. A rugós mérlegen 5 db tojás függ. Hány gramm a tömege a) 15 db b) 3 db tojásnak? dkg 12. Hány mm a távolsága annak a két pontnak, amelyek a) a legközelebb b) a legtávolabb vannak egymástól? 8 dkg (Távolságon a két idom azon pontjainak a távolságát értjük, amelyek legközelebb vannak egymáshoz.) 9. Hány km-re van Tokajtól Erdıbénye? 1km Tokaj Erdıbénye 4km a)... b)

4 13. Mekkora távolságra van a szív a gömbtıl? 17. Hány méter lécre van szükség a két kép bekeretezéséhez összesen? 3m 14. Mérd meg az állatok rajzainak egymástól való távolságait! A B 5m ló teve =... ló tyúk =... tyúk teve = Hányszor kell átvágnia Salamonnak a 2 méter hosszú drótot, ha 4 deciméteres darabokra akarja szétvágni? 18. Dóri 1 másodperc alatt tesz meg 5 méter utat. Mennyi idı alatt jut ilyen sebességgel A-ból B-be? 1 m 16. Mennyi a tömege 1 db körtének? A B 1 db kört e tömege 1 7 8

5 19. Milyen távolságra lakik Dénes az iskolától, ha 4 perc alatt ér a Zoliék lakásáig, s onnan még 6 percig tart az út az iskoláig? Jelöld a számegyenesen, hol van Dénesék lakása! 1 m ZOLIÉK ISKOLA 21. Anita szobájába kétszer olyan hosszú szınyeget vettek, mint a Petiébe. Milyen hosszú szınyeg jutott az elıszobába? Anita szobájába ennyit tettek. 25m Ennyit vásároltak. 2. Apa a 24 m széles kertben 4 óra alatt felásta a rajzon látható sávot. Ha továbbra is ilyen tempóban dolgozik, hány óra alatt ássa föl a kert többi részét? 5m 22. Az edényekben víz van. 1 liter víz tömege 1 kg. Hány kg víz van a két edényben összesen? liter 5m 9 1

6 23. A mérlegen 6 darab, közel egyenlı tömegő alma függ. Nagyobb vagy kisebb a tömege átlagosan egyegy almának negyed kg-nál? kg Feladatok a 3 6. osztályosok részére 26. Hány kis négyzetbıl rakhatók össze a számozott síkidomok? 1 kg Hány kilogramm vizet kellene még az edénybe öntenünk, hogy az edény tele legyen? 1l 25. Van még 2 db kis kockánk, amelyekbıl ezt az építményt kiegészítjük kockává. Hány kis kockánk marad meg a 2 kockából? 27. Két kiránduló csoport egyszerre indult el az üdülıbıl. Az egyik balra ment, s óránként 1 km-rel több utat tettek meg, mint a jobbra menı csoport. Két óra múlva az A, ill. a B kilométerkınél jártak. a) Óránként hány km-rel távolodtak egymástól? b) Mennyi utat tett meg 2 óra alatt a balra menı csoport a B kilométerkıig? B A 25km 11 12

7 28. Rágó kukac 4 napos túrán vett részt. Az elsı napon 18 dm-t sikerült másznia, a másodikon 3 cm-t haladt elıre, a harmadikon 2 m-t, a negyediken 1 m 6 dm-t tett meg. Hány dm-es volt a megerıltetı túra? Jelöld a cél helyét! 1 dm 3. Anita az iskolatáskájával a hátán áll a mérlegen. Az iskolatáska 3 kg tömegő. Mennyi a tömege Anitának? START Egy kétserpenyıs mérleg és 1 dkg közötti értékeket képes mutatni. Ha a serpenyıbe rakott áru tömege 1 kg-nál nagyobb, akkor a mérleg mutatója túllendül a 1 dkg-os értéken, és nem lehet leolvasni a tömeget. Ilyenkor a súlyserpenyıbe annyi 1 kgost raknak, hogy a mutató visszatérjen a és 1 dkg közötti tartományba. Ekkor a serpenyıben lévı kg-ok és a mérleg által mutatott dkg-ok összege adja meg az áru tömegét. Mekkora a tömege a dinnyének? 31. Nagyapának a padláson 26 cm, 35 cm, 417 cm és 169 cm hosszú deszkái vannak. Hány darab két méter hosszú deszkát tud belılük levágni? 1 5 dkg

8 32. Csalagút annak az alagútnak a neve, amely Angliát köti össze Európával. Ez a világ leghosszabb tenger alatti alagútja. Az alagutat a térképen szaggatott vonal jelöli. Körülbelül hány kilométer lehet az alagút hossza? 34. Egy 1 m-es lécet két részre vágtak úgy, hogy az egyik rész 2 cm-rel nagyobb, mint a másik. Mekkora darabokra vágták szét a lécet? Anglia = 1 km Franciaország 33. Furfangos Félix gyümölccsel kínálta vendégeit. A gyümölcsös kosárban 13 gramm tömegő almák, 25 gramm tömegő szilvák és 2 grammos szamócák voltak, s minden vendégnek és magának is 2-2 darab gyümölcsöt tett a tányérjára úgy, hogy minden gyerek tányérján lévı két gyümölcs tömegének összege különbözı lett. Hány vendége volt Félixnek, s hány gramm gyümölcsöt fogyasztottak el összesen? 35. Egy palack üdítı tömege (palackkal együtt) 12 dkg. Mennyi az ital tömege, ha 9 dkg-mal nagyobb, mint a palack tömege? 36. Laci 6 perc alatt ért a lakásuktól az iskolába. Átlagosan mennyi utat tett meg percenként? lakás iskola 3m 5m 15 16

9 37. Ha a haj 4 hét alatt 2 mm-t nı, mennyi idı alatt nı egy lány haja 9 cm-t? 4. Zoli elindult az iskolába. Amikor megtette az iskoláig tartó út felét és még 1 métert, találkozott Petivel, az osztálytársával, s együtt folytatták az utat. Amikor együtt megtették a hátralévı út felét és még 1 métert, odaértek az iskola elé. Milyen messze van az iskola Zoliék lakásától? 38. Vitorlázó repülıgép 12 perc alatt 24 m-t emelkedik. Hány métert emelkedik 3 másodperc alatt? m hosszú madzagból tizenhárom 3 dm-es darabot és öt 7 cm-es darabot vágtunk le. Hány centiméter hosszú madzag maradt? 39. Az asztalon fekvı lánc tömege 1 kg. Mennyi a tömege ebbıl a fajta láncból egy 2 m hosszú darabnak? 42. Egy autó Miskolctól Füzesabonyig közlekedett. Mennyi utat tett meg az ábra szerint? Miskolc Füzesabony 44dm 46dm 48dm km 17 18

10 43. Mennyi a tömege 1 db szilvának? g 45. Írd fel az ábrán látható AD szakasz nagyságát, ha ismerjük a következı szakaszok hosszát: AC = 7 mm, BC = 25 mm, BD = 9 mm! A B C D Az ábrán két SOKSZÖG látható (festett és vonalkázott), amelyek illeszkednek egymáshoz. Határozd meg, melyiknek nagyobb a területe, illetve kerülete! 44. Egy felnıtt ember kb. a rajz szerinti vizet fogyasztja naponta italként és ételként. Hány dl egy ember 1 napi vízszükséglete? 1l 1l italként ételként 19 2

11 47. Az ábrán látható kis négyzetek közül mennyi van vonalkázva? 49. Egy feladat a Helyesírási szintfelmérıkbıl: Lásd el -val, -vel raggal az alábbi szavakat, számot és rövidítéseket! Gáll... Ft... cseh... Tóth... cm... potroh... Rácz... kg... juh... Anett pech Az ábrán egy 1 szobás szálloda recepcióján elhelyezett kulcstartószekrény rajza látható. A bal alsó két vonalkázott négyzet azt jelenti, hogy az I. emelet 4-es és a II. emelet 1-es szobának a kulcsa nincs a recepción, mivel a vendégek a szobájukban tartózkodnak. a) Melyik az a három szoba, akik a szobájukban tartózkodnak? 5. Írd le a Jedlik-matek versennyel kapcsolatos élményeidet (lehetıleg versben)! Hogyan ismerkedtél meg a versennyel? Írj azokról, akik segítettek a felkészülésben! Írj a tanárodról! Ezt a feladatot en küldd el címre! A legsikeresebb beszámolókat jutalmazzuk az országos döntı megnyitóján. A beszámoló küldésekor ne feledd közölni azonosító adataidat (név, helység, felkészítı tanárod)! b) Jelöld X-szel az ábrán, hol van a helye IV/5. és a VIII/9. szobák kulcsainak a kulcstartószekrényben? 21 22

12 Feladatok az 5 6. osztályosok részére 51. Miközben gurul a kerék, egy pontja (K) nyomot hagy az úton. A kerék percenként 16 fordulatot tesz meg. Mennyi utat tesz meg 1 másodperc alatt? K 6m 13m 53. A mérlegen függı 6 db tojás 9 Ft-ba került. Mennyi az ára ebbıl a fajta tojásból 1 kg tömegőnek? dkg Egy gyalogló a város és a tanya közötti utat 55 perc alatt teszi meg, ha percenként átlagosan 1-at lép, és lépéseinek hossza kb. 6 cm. Milyen hosszú annak a gyalogosnak a lépése, aki ezt az utat 1 óra alatt teszi meg, s percenként átlagosan 11-et lép? 54. Tibi építıkockái mind egyformák, az éleik hosszúsága 1 cm. Ha olyan tornyot épít belılük, amelynek minden szintjén 4 kocka van, akkor a torony magassága 1 cm lesz. Milyen magas lenne egy másik torony ugyanannyi kockából, ha minden szintjén 5 kocka lenne? 23 24

13 55. Egy láncdarab tömege 6 kg, hossza 12 m. Vásároltunk belıle egy 3 kg-os darabot, melyet otthon kettévágtunk úgy, hogy az egyik darab tömege 2 kg-mal nagyobb lett a másikénál. Milyen hosszú a két darab külön-külön? 57. Az asztalon fekvı lánc tömege 2 dkg. Mennyi a tömege ebbıl a fajta láncból egy 5 m hosszú darabnak? 2cm 1cm 58. A cserebogár 9 másodperc alatt jutott a C pontba. Mennyi utat tett meg átlagosan percenként? C 56. Az alábbi ábrán egy mikrohullámú sütı egyik gombja látható, amellyel a fagyasztott ételek felolvasztási ideje állítható be. A belsı skála a kiolvasztás idejét mutatja és 8 perc között. A külsı skálán a kiolvasztani kívánt étel tömege szerepel grammokban. Körülbelül hány perc alatt olvasztható ki negyed kilogramm marhahús? 43dm 48dm M 25 26

14 59. Egy gyalogos 1 óra alatt ért A faluból a B faluba. Változatlan sebességgel tovább gyalogolva 2 perc alatt ért a C faluba. Milyen távol van A-tól a C falu? Jelöld be a számegyenesen a C falu helyét! A B 61. Elektromos készülékek számkijelzıin gyakori az alábbi pálcikás számábrázolás. Egy készülék egyik kijelzıje több hónapon át, állandóan ismétlıdve -tól 9-ig számol. 5km e f g d Melyik pálcika használódik el legnagyobb mértékben? a b c 6. Az alábbi ábrán 2 négyszög látható. Hányszor akkora a nagyobbik négyszög területe, mint a kisebbiké. 62. Az ábrán egy kerékpártúra útvonalának metszete látható. Mekkora volt a szintkülönbség a túra legmagasabban és legalacsonyabban fekvı pontjai között? Szintmagasság (m) 5m 1m Táv (km) 27 28

15 63. Az alábbi grafikon azt ábrázolja, hogyan változott a levegı hımérséklete egy tavaszi nap során. a) Hány órakor volt a leghidegebb? b) Hány fokot emelkedett a hımérséklet a nap során? c) Mikor volt 19 C a hımérséklet? d) Hány órakor kezdett csökkenni a hımérséklet? 65. A gyalogos egyenletesen haladva 1 perc alatt A-ból B-be, míg a kerékpáros ezalatt A-ból C-be jutott. Mennyire nıtt közöttük a távolság az indulástól számítva 15 másodperc alatt? A B C 2m hımérséklet ( C) idı (óra) 66. Petinek és Zsuzsinak összesen 2 db 1 cm élő (1 cm 3 -es) kockája van. Zsuzsi az ábrán látható építményt készítette el. Peti ezt kockává egészítette ki. 64. Az ábrán látható huzalból (vastag vonalszakasz) 3 darab 3 m- es darabot vágtunk le. Milyen hosszú huzal maradt? a) Hány kis kockát rakott hozzá Peti? b) Ha a kezdeti építmény tömege 48 g, mennyi a tömege a kiegészített kockának? 1m p 19 m

16 67. A mérıhengerbe tettem 6 db egyenlı nagyságú üveggolyót (bal oldali mérıhenger). Ezután beleöntöttem 5 ml vizet (jobb oldali mérıhenger; a víz szintjét a szaggatott vonal jelzi). Hány ilyen golyó szorít ki 1 ml vizet? 69. Egy textilöblítı adagolási útmutatójában az ábra azt mutatja, hogy ha 4 3 részéig töltjük a kupakot, akkor az 36 ml-nek felel meg ml 1 ml 1 ml a) Mennyi öblítı fér egy kupakba, ha teljesen teletöltjük? b) Kézi mosáshoz 1 liter vízbe 12 ml öblítıt ajánlanak. Meddig kell tölteni a kupakot? 68. Egy telek alaprajzát látod az ábrán. A rajzon 1 mm a valóságban 1 m. A ház melletti kis téglalap a melléképület alaprajza. Hány m 2 a telek be nem épített része? 7. Nagymama tyúkjai egyenként 28 db tojást tojtak átlagosan az elmúlt évben. Nagyi 7 ilyen tyúkot tart. Hány kg tömegő tojást tojik 1 év alatt a 7 tyúk? (2 db tojás függ a rugós mérlegen.) kg N 2 HÁZ 31 32

17 71. A tojást a mérıhengerbe tettük. Hány gramm tömegő vizet szorított ki a tojás? 73. Egy tekercs huzal tömege 5 kg, hossza 1 m. Vásároltunk belıle egy 4 kg-os darabot, melyet otthon kettévágtunk úgy, hogy az egyik darab tömege 2 kg-mal nagyobb lett a másikénál. Milyen hosszú a két darab külön-külön? 2ml 72. Egy motorkerékpár 3 liter benzint fogyaszt 1 km-enként. Mekkora távolságot tehet meg hasonló körülmények között 1,5 kg benzinnel? 74. Egy téglatest alakú fürdımedence hosszúsága 25 m, szélessége 12 m. Milyen mély a medence, ha percenként 8 tonna vizet engedve a csapokon, 1,5 óra alatt telik meg? 33 34

18 75. Felül nyitott négyzetes hasáb alakú dobozt készítettek 2 cm vastagságú fenyılécekbıl. A hasáb belsı élei 8 cm (alapél) és 14 cm (magasság). Hány gramm a tömege az üres doboznak? 79. Feri és Zsuzsi testvérek. Feri 1 perc alatt a lakás és az iskola közötti út 1 6 részét teszi meg, Zsuzsi az 1 8 részét. Ha egyszerre indulnak el otthonról az iskola felé vezetı egyenes úton, hány méterre lesznek egymástól 3 perc múlva? LAKÁS ISKOLA FELÜLNÉZET OLDALNÉZET 1m 8. Két kerékpáros fiú egyszerre indul el az iskola elıl az uszoda felé. Az idısebb 238 métert, a fiatalabb 25 métert tesz meg percenként. Milyen távol lesznek egymástól 2 másodperc múlva? Gyakorlásra kitőzött feladatok 76. Az ábrán látható huzalból (vastag vonalszakasz) 5 darab 15 m-es darabot vágtunk le. Milyen hosszú huzal 1 maradt? 77. Egy autó kilométer-számlálója a hónap elején 336 km-t mutatott, a hónap végén 365 km-t. Mennyibe került a felhasznált üzemanyag, ha átlagos fogyasztása 1 km-enként 6 liter, s egy liter üzemanyag ára 3 Ft? 78. Egy négyzet alakú veteményeskert egyik szemközti oldalpárját 3-3 méterrel növeltem. Így most olyan téglalap alakú kertet kaptam, amelynek a körülkerítéséhez a rajzon látható hosszúságú dróthálót használtak fel. Mekkora volt az eredeti négyzet alakú kert egyik oldala? 1m 81. Egy kerékpáros és egy motorkerékpáros halad egymással szemben, egyenes útvonalon. 16 óra 2 perckor a kerékpáros a K pontban, a motorkerékpáros az M pontban volt. A kerékpáros 8 métert tesz meg másodpercenként, a motorkerékpáros 15 métert. Milyen távol lesznek egymástól 2 perc múlva? 82. A terepen mért 12 km-es távolságot 1m hány cm-es hosszúság ábrázolja az 1 : 3 méretarányú térképen? (Pl. az 1 : 4 méretarány azt jelenti, hogy a térképen mért 1 cm-es távolságnak a valóságban 4 cm felel meg.) 83. A besatírozott rész egy szobának az alaplapja. a) Mennyi a szoba alapterülete? b) Olyan csempével burkolják, amelybıl 1 m 2 -re 6 db kell. Egy darab csempe tömege 2 kg. Legalább hány kg tömegő csempe szükséges? K 1 m M 2 m 35 36

19 84. Dénes és Gábor együtt indulnak az iskolába, s egy ideig együtt mennek. Késıbb elválnak útjaik, mert nem ugyanabba az iskolába járnak. a) Hány órakor búcsúztak el egymástól a fúk? b) Milyen messze van a lakástól Gábor iskolája? 2 út (m) 87. Egy kerékpáros 8 m s sebességgel halad lejtıs terepen lefelé, majd visszafordul, de felfelé csak fele olyan gyorsan tud haladni. Összesen 12 km 8 m utat tett meg. Mennyi idı telt el, amíg visszaért a kiindulási helyére? 88. Az öreg halász a csónakjával evez a folyón, a parthoz képest 3 km h sebességgel. 15 méterre egy labdát pillant meg maga elıtt, amit a víz 25 m perc sebességgel visz. Mennyi idı alatt éri utol a labdát? Gábor 1 Dénes idı (óra, perc) 89. Levágtak 6 méter hosszú kábelbıl 12 métert, majd 3 dm-t, végül egy 3 kg-os darabot, így 6 kg tömegő maradt. Mennyi volt a kezdeti 6 méter kábel tömege? 9. Egy személygépkocsi országúton 1 km-en átlagosan 6 liter benzint fogyaszt, városban 8 litert. A kilométeróra 654 km-t mutat. Az út harmadát városban tette meg, a többit országúton. Hány liter benzint használhatott el eddig a gépkocsi? 85. A mérıhengerbe tettem 1 db egyenlı nagyságú üveggolyót (bal oldali mérıhenger). Ezután beleöntöttem 3 cm 3 vizet (jobb oldali mérıhenger; a víz szintjét a szaggatott vonal jelzi) és egy 3 cm élő alumíniumkockát. Mennyi a térfogata egy ilyen golyónak? 1cm 3 1cm Két gyalogos indul el egymással szembe az A, illetve a B faluból. Az A-ból induló percenként 85 métert tesz meg, a másik 9 métert. a) Hány perc múlva találkoznak? b) Jelöld be, hogy hol találkoznak! A B Út a jövıbe Szabályokkal tele fejem, A fizikát én szeretem. Megnyúlás és kölcsönhatás, Könnyen megy ám a számolás. Otthon is sokat dolgozom, A sok példát vígan oldom. Édesapám segít nekem, Tanulta az egyetemen. Tanárnınknek az a vágya, Mindig tudjon a diákja. Tudományok királynıje, Utat mutat a jövıbe. Muszka Elıd, Szatmárnémeti 2m 37 38

20 Hasznomra lett Jedlik-matek még új nekem, most talált rám e versenynem. Szomszédomtól jött az ihlet, akit ezért hála illet. A példáknak nekiestem, aztán tempóm visszavettem. Higgadtan kell gondolkodni, hogy jó eredményt tudj hozni. Bizony néha megakadtam, de küzdelemben nem lankadtam. Édesanyám besegített, megoldásra rávezetett, és ha neki sem sikerült, matek szakos elıkerült. Megadta a kezdılépést, sikerült, mi hátra volt még. Gyakorlással sokat nyertem, kicsit tapasztaltabb lettem. Jedlik-matek hogy megtalált, az nekem csak hasznomra vált! Vadnai Viktor, Budapest 6. osztály (Rudolf Tamásné) Álom Egész nap a Jedlik verseny feladatait nyüstöltem. Éjszaka is munkált bennem, járt az agyam rendületlen. Álom és valóság határán egyensúlyoztam kábán... Jedlik Ányos elıttem állt, szava szinte muzsikált. Szakszavak és magyarázat a fejemben összeálltak, forogtak és táncra keltek fenn a légben ellebegtek. Mosolyogva magyarázott, észrevétlen elvarázsolt. Merıleges, eredı erı, Éreztem, hogy ez a menı. Dugattyú és szódavíz, szinte számba mart az íz. Egy buborékba beleültünk és könnyedén felrepültünk. Ez a világ, mondta ezt, arra vár, hogy felfedezd, amit tudtam megfejtettem, remélem, hogy segítettem. Sok még a rejtély, a titok megérthetı: az út nyitott, tanulj és te is lehetsz ott, hol gyız a tudás, a logika, tiéd lehet minden mi fontos, a fizika és a matematika. Bohus Liliána, Székesfehérvár, 6. o. (Lángfalvy Péterné, Mayerné Balogh Mária) 39 4

Mozgással kapcsolatos feladatok

Mozgással kapcsolatos feladatok Mozgással kapcsolatos feladatok Olyan feladatok, amelyekben az út, id és a sebesség szerepel. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás esetén jelölje s= a megtett utat, v= a sebességet, t= az id t. Ekkor érvényesek

Részletesebben

A fordított út módszere és a gráfok

A fordított út módszere és a gráfok A fordított út módszere és a gráfok 1. feladat: Ilonka az els nap elköltötte pénzének felét, a második nap a meglév pénzének egyharmadát, a harmadik nap a meglév pénz felét, negyedik nap a meglév pénz

Részletesebben

Feladatgyűjtemény matematikából

Feladatgyűjtemény matematikából Feladatgyűjtemény matematikából 1. Pótold a számok között a hiányzó jelet: 123: 6 a 45:9.10 2. Melyik az a kifejezés, amelyik 2c-7 tel nagyobb, mint a 3c+7 kifejezés? 3. Határozd meg azt a legnagyobb természetes

Részletesebben

Mintafeladatsor Matematikaverseny ált. iskola 7-8.osztályosainak Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, Hatvan

Mintafeladatsor Matematikaverseny ált. iskola 7-8.osztályosainak Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, Hatvan Mintafeladatsor Matematikaverseny ált. iskola 7-8.osztályosainak Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, Hatvan TOLLAL DOLGOZZ, SZÁMOLÓGÉPET NEM HASZNÁLHATSZ, A LAPRA SZÁMOLJ! 1. A következő ábrán egy

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

XY_TANULÓ FELADATSOR 10. ÉVFOLYAM MATEMATIKA

XY_TANULÓ FELADATSOR 10. ÉVFOLYAM MATEMATIKA XY_TNULÓ FELTSOR. ÉVFOLYM MTEMTIK MTEMTIK -. ÉVFOLYM. feladat: autószámlálás mc22 Rita egyik nap az erkélyen állva nézte az elhaladó autókat, és feljegyezte az egyes gépkocsimárkákat, valamint azt, hogy

Részletesebben

NÉGYOSZTÁLYOS FELVÉTELI Részletes megoldás és pontozás a Gyakorló feladatsor II.-hoz

NÉGYOSZTÁLYOS FELVÉTELI Részletes megoldás és pontozás a Gyakorló feladatsor II.-hoz NÉGYOSZTÁLYOS FELVÉTELI Részletes megoldás és pontozás a Gyakorló feladatsor II.-hoz Gedeon Veronika (Budapest) A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. A pontszámok részekre

Részletesebben

Mérd fel magad könnyedén!

Mérd fel magad könnyedén! Mérd fel magad könnyedén! 1. Töltsük ki arab számokkal a kipontozott helyeket úgy, hogy igaz legyen az alábbi mondat: Ebben a mondatban... db 1-es,... db 2-es,... db 3-as,... db 4-es,... db 5-ös,... db

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY --------------------

MATEMATIKA VERSENY -------------------- Eötvös Károly Közös Fenntartású Általános Iskola 2013. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 831 Vonyarcvashegy, Fő u. 8/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen,

Részletesebben

Ismétlő feladatsor: 10.A/I.

Ismétlő feladatsor: 10.A/I. Ismétlő feladatsor: 0.A/I. Harasztos Barnabás 205. január. Feladat Mekkora az alábbi ábrán (szürkével) jelölt síkidom összterülete? A terület egységének a négyzetrács egy négyzetének területét tekintjük!

Részletesebben

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK 3. osztály Hány olyan háromjegyű szám létezik, amelyben a számjegyek összege 5? 15 darab ilyen szám van. 5 = 5+0+0 = 4+1+0 = 3+2+0 = 3+1+1=2+2+1 A keresett számok: 500, 401, 410, 104, 140, 302, 320,203,

Részletesebben

JAVÍTÓKULCS 6. osztályosok számára B-2 feladatlap

JAVÍTÓKULCS 6. osztályosok számára B-2 feladatlap JAVÍTÓKULCS 6. osztályosok számára B-2 feladatlap 2001. február 7. 1. A jéghegyeknek csak 1/9 része van a vízfelszín felett. Hány tonnás az a jéghegy, amelynek víz alatti része 96 tonna tömegű? A válasz:

Részletesebben

MEGOLDÓKULCSOK. 1. feladatsor (1. osztály)

MEGOLDÓKULCSOK. 1. feladatsor (1. osztály) MEGOLDÓKULCSOK 1. feladatsor (1. osztály) 1. feladat 8 9 10 14 15 16 10 11 12 18 19 20 1. pontdoboz: Hibátlan számszomszédok írása 1 pont, hiba 0 pont. 2. feladat 20 17 14 11 8 5 2 2. pontdoboz: Szabályfelismerésért

Részletesebben

VASI GÉNIUSZ TERMÉSZETTUDOMÁNY A KATEGÓRIA (általános iskolák 5-8. évfolyam) Komplex természettudományos probléma-központú feladatok

VASI GÉNIUSZ TERMÉSZETTUDOMÁNY A KATEGÓRIA (általános iskolák 5-8. évfolyam) Komplex természettudományos probléma-központú feladatok Kedves Diákok! VASI GÉNIUSZ TERMÉSZETTUDOMÁNY A KATEGÓRIA (általános iskolák 5-8. évfolyam) Komplex természettudományos probléma-központú feladatok Köszöntünk Benneteket a Vasi Géniusz program II. évfolyamának

Részletesebben

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

3) András és Béla életkorának összege 23 év. Mennyi lesz az életkoruk összege 15 év múlva?

3) András és Béla életkorának összege 23 év. Mennyi lesz az életkoruk összege 15 év múlva? PANNONHALMA TKT RADNÓTI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Akik vonzódnak a matematikához, azokat izgalomba hozza a feladat, akiknek nincs érzékük hozzá, azokat elriasztja.

Részletesebben

MATEMATIKA C 12. évfolyam 4. modul Még egyszer!

MATEMATIKA C 12. évfolyam 4. modul Még egyszer! MATEMATIKA C 1. évfolyam 4. modul Még egyszer! Készítette: Kovács Károlyné Matematika C 1. évfolyam 4. modul: Még eygszer! Tanári útmutató A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok

Részletesebben

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK 3. osztály 40 rózsát el lehet-e osztani 5 lány között úgy, hogy mindegyik lánynak páratlan számú rózsa jusson? Nem lehet.(1 pont) Öt darab páratlan szám összege páratlan, a 40 páros (1 pont). Hogyan tudnátok

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2005. május 28. KÖZÉPSZINT I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2005. május 28. KÖZÉPSZINT I. ) Mely valós számokra igaz, hogy 7 7 MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 005. május 8. KÖZÉPSZINT I. 7? Összesen: pont ) Egy 40 000 Ft-os télikabátot a tavaszi árleszállításkor 0%-kal olcsóbban lehet megvenni. Mennyi

Részletesebben

Curie Matematika Emlékverseny 7. évfolyam I. forduló 2011/2012.

Curie Matematika Emlékverseny 7. évfolyam I. forduló 2011/2012. Curie Matematika Emlékverseny 7. évfolyam I. forduló 2011/2012. A feladatokat írta: Kozma Lászlóné, Sajószentpéter Tóth Jánosné, Szolnok Lektorálta: Fodor Csaba, Szeged Név:..... Iskola:. Beküldési határidő:

Részletesebben

PYTAGORIÁDA A járási forduló feladatai 34. évfolyam, 2012/2013-as tanév KATEGÓRIA P3

PYTAGORIÁDA A járási forduló feladatai 34. évfolyam, 2012/2013-as tanév KATEGÓRIA P3 KATEGÓRIA P3 1. Két kalácsért 32 centet fizetnénk. Hány centet fizet Peti, ha saját magának és három testvérének is vesz egy-egy kalácsot? 2. Írjátok le egy szóval, hogy milyen műveleti jelet kell a példában

Részletesebben

VERSENYFELADATOK 5 12. évfolyam részére I. FELADATSOR

VERSENYFELADATOK 5 12. évfolyam részére I. FELADATSOR VERSENYFELADATOK 5 12. évfolyam részére I. FELADATSOR 5. osztály 1. Az ötödik osztályban 13 fiúból négy szemüveges. A lányok harmada visel szemüveget. Összesen nyolc szemüveges van az osztályban. Mennyi

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2008. május 06. KÖZÉPSZINT I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2008. május 06. KÖZÉPSZINT I. 1) Adja meg a Például: 1 ; 8 8 M 1 ; 10 5 MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 008. május 06. KÖZÉPSZINT I. nyílt intervallum két különböző elemét! ( pont) ( pont) ) Egy 7-tagú társaságban mindenki mindenkivel egyszer

Részletesebben

Mérés alapelve, mértékegységek, számolási szabályok. Gyenes Róbert, Tarsoly Péter

Mérés alapelve, mértékegységek, számolási szabályok. Gyenes Róbert, Tarsoly Péter Geodézia I. Mérés alapelve, mértékegységek, számolási szabályok Gyenes Róbert, Tarsoly Péter 1 A mérés alapelve Mérendı mennyiség és az alapegység összehasonlítása Jellemzés kvantitatív úton ( egy adott

Részletesebben

Elméleti kérdés minták (3 x 5 pont) 1. Definiálja két halmaz unióját! Készítsen hozzá Venn-diagramot!

Elméleti kérdés minták (3 x 5 pont) 1. Definiálja két halmaz unióját! Készítsen hozzá Venn-diagramot! Elméleti kérdés minták (3 x 5 pont) 1. Deiniálja két halmaz unióját! Készítsen hozzá Venn-diagramot!. Csoportosítsa a négyszögeket az oldalak párhuzamossága, és egyenlősége alapján! 3. Határozza meg a

Részletesebben

Százalék, ötvözet, keverék számolás

Százalék, ötvözet, keverék számolás Százalék, ötvözet, keverék számolás 1) Egy pár cipő ára 270 Lei. Mivel nagyon fogyott, megemelték az árát 20%-kal. De így már nem fogyott annyira és úgy döntöttek, hogy leszállítják az árát 20%-kal. Mennyi

Részletesebben

1. osztályosok. 4. Hányféle sorrendben gombolható be a blúz 4 gombja, ha egymás után mindig egymás melletti gombot gombolunk be?

1. osztályosok. 4. Hányféle sorrendben gombolható be a blúz 4 gombja, ha egymás után mindig egymás melletti gombot gombolunk be? 1. osztályosok 1. Anya szeretne Zsófi kabátjára 3 gombot felvarrni. Ha zöld és kék színű gombokból válogat, akkor a kabáton hányféleképp alakulhat a színek sorrendje? 2. Zsófi blúzára anya 4 gombot varr,

Részletesebben

Írd le, a megoldások gondolatmenetét, indoklását is!

Írd le, a megoldások gondolatmenetét, indoklását is! 0 Budapest VIII., Bródy Sándor u.. Postacím: Budapest, Pf. 7 Telefon: 7-900 Fax: 7-90. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY MEGYEI FORDULÓ 0. április. HARMADIK OSZTÁLY JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Írd le,

Részletesebben

ÖVEGES JÓZSEF FIZIKAVERSENY

ÖVEGES JÓZSEF FIZIKAVERSENY ÖVEGES JÓZSEF FZKAVERSENY skolai forduló Számításos feladatok Oldd meg az alábbi számításos feladatokat! ibátlan megoldás esetén a szöveg után látható kis táblázat jobb felső sarkában feltüntetett pontszámot

Részletesebben

0644. MODUL SZÁMELMÉLET. Közös osztók, közös többszörösök KÉSZÍTETTE: PINTÉR KLÁRA

0644. MODUL SZÁMELMÉLET. Közös osztók, közös többszörösök KÉSZÍTETTE: PINTÉR KLÁRA 0644. MODUL SZÁMELMÉLET Közös osztók, közös többszörösök KÉSZÍTETTE: PINTÉR KLÁRA 0644. Számelmélet Közös osztók, közös többszörösök Tanári útmutató MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

Matematika kisérettségi

Matematika kisérettségi Matematika kisérettségi 2010. május 11. I. rész Fontos tudnivalók 1. A feladatok megoldására 30 percet fordíthat, az idő elteltével a munkát be kell fejeznie. 2. A megoldások sorrendje tetszőleges. 3.

Részletesebben

Tehetséggondozás az általános iskola 4-6. osztályában Dr. Csóka Géza, Győr

Tehetséggondozás az általános iskola 4-6. osztályában Dr. Csóka Géza, Győr Dr. Csóka Géza: Tehetséggondozás az általános iskola 4-6. osztályában Tehetséggondozás az általános iskola 4-6. osztályában Dr. Csóka Géza, Győr Kilencedik éve vezetek győri és Győr környéki gyerekeknek

Részletesebben

P R Ó B A É R E T T S É G I 2 0 0 4. m á j u s KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

P R Ó B A É R E T T S É G I 2 0 0 4. m á j u s KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ P R Ó B A É R E T T S É G I 0 0 4. m á j u s MATEMATIKA KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Formai előírások: A dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől eltérő színű tollal kell javítani, és a

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

KOMPETENCIA ALAPÚ FELADATGYÛJTEMÉNY MATEMATIKÁBÓL 5. ÉVFOLYAM MEGOLDÁSOK

KOMPETENCIA ALAPÚ FELADATGYÛJTEMÉNY MATEMATIKÁBÓL 5. ÉVFOLYAM MEGOLDÁSOK KOMPETENCIA ALAPÚ FELADATGYÛJTEMÉNY MATEMATIKÁBÓL 5. ÉVFOLYAM MEGOLDÁSOK 1. a) I; b) H; c) I; d) I; e) I.. a) I; b) I; c) H; d) I; e) H. Természetes számok. 5555 < 7788< 7878< 7887< 8787< 8877< 8888. 4.

Részletesebben

Arányossággal kapcsolatos feladatok

Arányossággal kapcsolatos feladatok Arányossággal kapcsolatos feladatok 1. Egy régi óra 4 óra alatt 8 percet késik. Mennyivel kell elrevidd az órát este 10 órakor, ha reggel pontosan 7-kor akarsz ébredni?. 6 munkás egy munkát 1 nap alatt

Részletesebben

HALMAZOK, SZÁMHALMAZOK, PONTHALMAZOK

HALMAZOK, SZÁMHALMAZOK, PONTHALMAZOK I. Témakör: feladatok 1 Huszk@ Jenő IX.TÉMAKÖR I.TÉMAKÖR HALMAZOK, SZÁMHALMAZOK, PONTHALMAZOK Téma A halmaz fogalma, alapfogalmak, elemek száma, üres halmaz, egyenlő halmazok, ábrázolás Venn-diagrammal

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2006. február 21. KÖZÉPSZINT I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2006. február 21. KÖZÉPSZINT I. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 006. február 1. KÖZÉPSZINT I. 1) Mennyi annak a mértani sorozatnak a hányadosa, amelynek harmadik tagja 5, hatodik tagja pedig 40? ( pont) 3 1 5 a a q 5 6 1 40 a a q Innen q Összesen:

Részletesebben

V. osztály. Matematikai tehetségnap 2013. október 12. Megoldások

V. osztály. Matematikai tehetségnap 2013. október 12. Megoldások V. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az fele akkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödik alkalommal 10cm magasra pattant fel?

Részletesebben

mintásfal 60 40 2 2 mintásfal :m :sz :dbjobbra :dbfel

mintásfal 60 40 2 2 mintásfal :m :sz :dbjobbra :dbfel 6.osztály 1.foglalkozás 6.osztály 2.foglalkozás kocka kockafal :db minta Készítsd el ezt a mintát! A minta hosszú oldala 60 a rövid oldala 40 egység hosszú. A hosszú oldal harmada a négyzet oldala! A háromszög

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó Második félév Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 0 SZORZÁS ÉS OSZTÁS -VEL Mesélj a képrõl! Hány kerékpár és kerék van a képen?

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 1414 ÉRETTSÉGI VIZSGA 014. május 6. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

A III. forduló megoldásai

A III. forduló megoldásai A III. forduló megoldásai 1. Egy dobozban pénzérmék és golyók vannak, amelyek vagy ezüstből, vagy aranyból készültek. A dobozban lévő tárgyak 20%-a golyó, a pénzérmék 40%-a ezüst. A dobozban levő tárgyak

Részletesebben

LCD kezelési útmutató 4.1 verzióhoz

LCD kezelési útmutató 4.1 verzióhoz LCD kezelési útmutató 4.1 verzióhoz 1. Fıképernyı Az LCD modul egy 4 soros és soronként 20 karakteres képernyıvel rendelkezik. A számbillentyőzeten megtalálhatóak 0-9-ig a számok. A * és # gombok funkció

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 051 ÉRETTSÉGI VIZSGA 005. május 9. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók

Részletesebben

43. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ, 1. forduló ÖTÖDIK OSZTÁLY- MEGOLDÁSVÁZLATOK

43. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ, 1. forduló ÖTÖDIK OSZTÁLY- MEGOLDÁSVÁZLATOK Telefon: 37-8900 Fax: 37-8901 43. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ, 1. forduló ÖTÖDIK OSZTÁLY- MEGOLDÁSVÁZLATOK 1. 1. Egy osztási műveletben az osztandó és az osztó összege 89.

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 1. osztály 2 1. Tájékozódás a tanulók készségeirôl, képességeirôl Játék szabadon adott eszközökkel Tk. 5. oldal korongok, pálcikák építôkockák GONDOLKODÁSI MÛVELETEK ALAPOZÁSA

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 061 ÉRETTSÉGI VIZSGA 006. május 9. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások: A dolgozatot

Részletesebben

Felkészülés a Versenyvizsgára

Felkészülés a Versenyvizsgára Felkészülés a Versenyvizsgára Feladatok 5. osztályosoknak 1. Mennyi a -10, -9, -8,..., 9, 10 számok összege? 2. Mennyi a -10, -9, -8,..., 9, 10 számok szorzata? 3. Mennyi az öt legkisebb természetes szám

Részletesebben

Egyenletekkel megoldható szöveges feladatok

Egyenletekkel megoldható szöveges feladatok Egyenletekkel megoldható szöveges feladatok Gyakran találkozhatunk olyan szöveges feladattal, amelyet els fokú egyenletek segítségével tudunk megoldani. A megoldás során érdemes a következ sorrendet betartani:

Részletesebben

M A T EMATIKA 9. év fo ly am

M A T EMATIKA 9. év fo ly am Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. Az iskola kódja: Az osztály kódja: A tanuló kódja: A tanuló neme: Kompetenciaalapú mérés 2008/2009. M A T EMATIKA

Részletesebben

Számtani alapok. - Alapmőveletek, anyaghányad számítás - Mértékegység-átváltások - Százalékszámítás - Átlagszámítás, súlyozott átlag TÉMAKÖR TARTALMA

Számtani alapok. - Alapmőveletek, anyaghányad számítás - Mértékegység-átváltások - Százalékszámítás - Átlagszámítás, súlyozott átlag TÉMAKÖR TARTALMA Számtani alapok TÉMAKÖR TARTALMA - Alapmőveletek, anyaghányad számítás - Mértékegység-átváltások - Százalékszámítás - Átlagszámítás, súlyozott átlag ALAPMŐVELETEK A matematikai alapmőveletek az összeadás

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz MATEMATIKA 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 2015 I. Időtartam: 45 perc Oktatáskutató

Részletesebben

Statisztika érettségi vizsgára készülőknek

Statisztika érettségi vizsgára készülőknek Statisztika érettségi vizsgára készülőknek 1. Egy csoport matematika röpdolgozatainak eredményét táblázatba foglaltuk: Érdemjegy jeles (5) jó (4) közepes (3) elégséges (2) elégtelen (1) Gyakoriság 2 4

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 SZÁMÍTÁSTECHNIKA

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 SZÁMÍTÁSTECHNIKA Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 SZÁMÍTÁSTECHNIKA II. (regionális) forduló 2006. február 17... Helyszín fejbélyegzője Versenyző Pontszám Kódja Elérhető Elért Százalék. 100..

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Koordináta-geometria

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Koordináta-geometria MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Koordináta-geometria A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk:

1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk: Válaszoljatok a következő kérdésekre: 1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk: a) zéró izoterm átalakulásnál és végtelen az adiabatikusnál

Részletesebben

MATEMATIKA a 8. évfolyamosok számára. Mat1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA a 8. évfolyamosok számára. Mat1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 8. évfolyam Mat1 Javítási-értékelési útmutató MTEMTI a 8. évfolyamosok számára Mat1 JVÍTÁSI-ÉRTÉEÉSI ÚTMUTTÓ 201. január 18. javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. pontszámok

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta!

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta! 7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER DVC-VDP712 - Model A: 1 beltéri egység 2 kültéri egységgel DVC- VDP721 - Model B: 2 beltéri egység 1 kültéri egységgel HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Részletesebben

I. rész. Feladatsor. 2. Andi keresett két olyan számot, amelyre teljesül, hogy a < b. Igaz-e, hogy a < b?

I. rész. Feladatsor. 2. Andi keresett két olyan számot, amelyre teljesül, hogy a < b. Igaz-e, hogy a < b? 1. Feladatsor I. rész 1. Adott két halmaz. A a 9-nél kisebb páros pozitív egészek; B a 30-nál kisebb, 6-tal osztható pozitív egészek halmaza. Adja meg az A B és a B \ A halmazokat!. Andi keresett két olyan

Részletesebben

7-8. osztályos kategória

7-8. osztályos kategória ISKOLA NEVE:. CSAPAT NEVE: TELEPÜLÉS:. 7-8. osztályos kategória 1. feladat bolti vásárlás A) Gergıt, Jocót, Marcit és Tomit megbízta az Anyukájuk egy rövid bevásárlással. Mindegyiküknek van egy bevásárló

Részletesebben

Munka, Energia, Teljesítmény A feladatokat energetikai megfontolással oldjátok meg!

Munka, Energia, Teljesítmény A feladatokat energetikai megfontolással oldjátok meg! Alapfeladatok Munka, Energia, Teljesítmény A feladatokat energetikai megfontolással oldjátok meg! 1. Mekkora munkavégzés árán tudunk feljutni a 100 m magas és 500m hosszú lejtı tetejére, ha tömegünk 80kg?

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

Számok és műveletek 10-től 20-ig

Számok és műveletek 10-től 20-ig Számok és műveletek től 20ig. Hány gyerek vesz részt a síversenyen? 2. Hányas számú versenyző áll a 4. helyen, 3. helyen,. helyen? A versenyzők közül hányadik helyen áll a 4es számú, 3as számú, es számú?

Részletesebben

WITL 100. Mosógép Beszerelés és használat. Lásd a készülékben található többnyelvû használati utasításbeli oldalhivatkozásokat.

WITL 100. Mosógép Beszerelés és használat. Lásd a készülékben található többnyelvû használati utasításbeli oldalhivatkozásokat. WITL 100 Mosógép Beszerelés és használat Lásd a készülékben található többnyelvû használati utasításbeli oldalhivatkozásokat. WITL 100 Tartalomjegyzék Üzembehelyezés...5 A készülék leírása...7 Indítás

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 9. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 9. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Matematika

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT. Koordináta-geometria

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT. Koordináta-geometria MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT 1) Adott két pont: A 4; 1 felezőpontjának koordinátáit! AB felezőpontja legyen F. Koordináta-geometria és B 3 1; Írja fel az AB szakasz 1 3 4

Részletesebben

Matematika kisérettségi I. rész 45 perc NÉV:...

Matematika kisérettségi I. rész 45 perc NÉV:... Matematika kisérettségi I. rész 45 perc NÉV:... 1. Az A halmaz elemei a háromnál nagyobb egyjegyű számok, a B halmaz elemei pedig a húsznál kisebb pozitív páratlan számok. Sorolja fel az halmaz elemeit!

Részletesebben

6000 Kecskemét Nyíri út 11. Telefon: 76/481-474; Fax: 76/486-942 bjg@pr.hu www.banyai-kkt.sulinet.hu. Gyakorló feladatok

6000 Kecskemét Nyíri út 11. Telefon: 76/481-474; Fax: 76/486-942 bjg@pr.hu www.banyai-kkt.sulinet.hu. Gyakorló feladatok BÁNYAI JÚLIA GIMNÁZIUM 6000 Kecskemét Nyíri út 11. Telefon: 76/481-474; Fax: 76/486-942 bjg@pr.hu www.banyai-kkt.sulinet.hu Gyakorló feladatok I. LEGO Robotprogramozó országos csapatversenyre A következő

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI MATEMATIKA ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZÉPSZINT% ÍRÁSBELI. ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 21. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI MATEMATIKA ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZÉPSZINT% ÍRÁSBELI. ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 21. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Matematika középszint Javítási-értékelési útmutató 063 MATEMATIKA KÖZÉPSZINT% ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGA 006. február. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók

Részletesebben

2014.09.22. A felszín:

2014.09.22. A felszín: 1 A felszín: Környezetszennyezés, klímaváltozás Munkanélküliség (Fiatalok?) Szegénység Vidék elnéptelenedése Urbanizáció Bűnözés Betegségek Éhség lázadás? 2 3 Lábnyomozás. 1 liter benzin elégetéséből 2,331

Részletesebben

mérırendszerek Mérések fényében

mérırendszerek Mérések fényében mérırendszerek Mérések fényében Optikai mérırendszerek a mőszaki élet számára Új, megbízható megoldások a mérnöki világ számára fontos paraméterek mérésére, adatgyőjtésre és feldolgozásra: - megnyúlás

Részletesebben

Műszaki paraméterek táblázata. AD-R típusú 3 tengelyes CNC hidraulikus élhajlító 1260 2060 25100

Műszaki paraméterek táblázata. AD-R típusú 3 tengelyes CNC hidraulikus élhajlító 1260 2060 25100 AD-R típusú 3 tengelyes CNC hidraulikus élhajlító 1260 2060 25100 Hajlítási erő tonna 60 60 100 Hajlítási hossz ( A ) mm 1250 2050 2550 Oszlopok közötti távolság ( B ) mm 1050 1700 2200 Y tengely gyorsjárati

Részletesebben

Elektrosztatika. 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás

Elektrosztatika. 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás Elektrosztatika 1.1. Mekkora távolságra van egymástól az a két pontszerű test, amelynek töltése 2. 10-6 C és 3. 10-8 C, és 60 N nagyságú erővel taszítják egymást? 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés

Részletesebben

Newton törvények, Mechanikai erı fajták

Newton törvények, Mechanikai erı fajták Newton törvények, Mechanikai erı fajták 1. Egy játék pisztoly rugója 2N átlagos erıvel 0,2s ideig gyorsítja a 10g-os töltényt kilövéskor. Mekkora sebességgel hagyja el a golyó a játék pisztoly csövét?

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 063 ÉRETTSÉGI VIZSGA 006. február. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások: A dolgozatot

Részletesebben

I. feladatsor. (t) z 1 z 3

I. feladatsor. (t) z 1 z 3 I. feladatsor () Töltse ki az alábbi táblázatot: Komple szám Valós rész Képzetes rész Konjugált Abszolútérték 4 + i 3 + 4i 5i 6i 3 5 3 i 7i () Adottak az alábbi komple számok: z = + 3i, z = i, z 3 = i.

Részletesebben

Geometria. a. Alapfogalmak: pont, egyenes, vonal, sík, tér (Az alapfogalamakat nem definiáljuk)

Geometria. a. Alapfogalmak: pont, egyenes, vonal, sík, tér (Az alapfogalamakat nem definiáljuk) 1. Térelemek Geometria a. Alapfogalmak: pont, egyenes, vonal, sík, tér (Az alapfogalamakat nem definiáljuk) b. Def: félegyenes, szakasz, félsík, féltér. c. Kölcsönös helyzetük: i. pont és (egyenes vagy

Részletesebben

PC-Kismester verseny második forduló feladatai. Beküldési határidő: 2014. február 22.

PC-Kismester verseny második forduló feladatai. Beküldési határidő: 2014. február 22. PC-Kismester XVII. informatikai verseny feladatok 1. oldal, összesen: 7 5-8. osztály PC-Kismester verseny második forduló feladatai Beküldési határidő: 2014. február 22. Informatikai alapismeretek 1. Egy

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 23. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

POOL BASIC EVO DOUBLE

POOL BASIC EVO DOUBLE POOL BASIC EVO DOUBLE Kezelési utasítás 2000 Szentendre,Kızúzó u. 24., Tel.:(26)500-692, Fax:(26)500-693 Honlap: http://www.szeusz.eu E-mail: kereskedelem@szeusz.eu A CSOMAG TARTALMA A. Pool Basic Double

Részletesebben

12. Trigonometria I.

12. Trigonometria I. Trigonometria I I Elméleti összefoglaló Szögmérés A szög mérésének két gyakran használt módja van: fokban, illetve radiánban (ívmértékben) mérünk A teljesszög 0, ennek a 0-ad része az A szög nagyságát

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 131 ÉRETTSÉGI VIZSGA 013. október 15. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

Azonosító jel: MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. május 6. 8:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. május 6. 8:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 6. MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 6. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 0711 ÉRETTSÉGI VIZSGA 007. május 8. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

Ellenőrző kérdések 1. Tájfutó elméleti ismeretek. Ellenőrző kérdések 2. Ellenőrző kérdések 3. Ellenőrző kérdések 5. Ellenőrző kérdések 4.

Ellenőrző kérdések 1. Tájfutó elméleti ismeretek. Ellenőrző kérdések 2. Ellenőrző kérdések 3. Ellenőrző kérdések 5. Ellenőrző kérdések 4. Ellenőrző kérdések. Hogy hívjuk a tájoló forgatható részét? Tájfutó elméleti ismeretek 3. foglalkozás Kelepce Szekerce X Szelence Ellenőrző kérdések. Mivel jelölik a vaddisznók dagonyázó-helyét? Ellenőrző

Részletesebben

Tattersall Fedeles minısítı nov.19-21.

Tattersall Fedeles minısítı nov.19-21. Nyomtatás Levélküldés Letöltés(Word) Tattersall Fedeles minısítı nov.19-21. Verseny ideje: 2010.11.19-2010.11.21 Típusa: A - kategória Helyszíne: Budapest TATTERSALL # Nevezés lezárásanevezési díj (HUF)

Részletesebben

Szöveges feladatok. a) A legkisebb képátlójú készülékből hány darab van a raktárban?...

Szöveges feladatok. a) A legkisebb képátlójú készülékből hány darab van a raktárban?... Szöveges feladatok 1. Egy műszaki áruház raktárában 120 darab televízió van. A készlet 15%-a 36 cm képátlójú készülék, 48 darab 72 cm képátlójú, a többi 55 cm képátlójú. a) A legkisebb képátlójú készülékből

Részletesebben

2 darab, 12.4 X 22.4 es darab.

2 darab, 12.4 X 22.4 es darab. Botlódrótos BB szóró Ha már kész a maszkunk, és nagyon nem tudunk mit kezdeni magunkkal, íme egy kis házibarkács, megint Sajna a boltban, készen kapható BB szórókkal lőtávban nem veszi fel a versenyt,

Részletesebben

Hasonlósági transzformációk II. (Befogó -, magasság tétel; hasonló alakzatok)

Hasonlósági transzformációk II. (Befogó -, magasság tétel; hasonló alakzatok) Hasonlósági transzformációk II. (Befogó -, magasság tétel; hasonló alakzatok) DEFINÍCIÓ: (Hasonló alakzatok) Két alakzat hasonló, ha van olyan hasonlósági transzformáció, amely az egyik alakzatot a másikba

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 01. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 10. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. Időtartam: 45 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 10. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. Időtartam: 45 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 10. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Matematika középszint írásbeli vizsga I. összetevő

Részletesebben

STATISZTIKA PÉLDATÁR

STATISZTIKA PÉLDATÁR STATISZTIKA PÉLDATÁR www.matektanitas.hu www.matektanitas.hu info@matektanitas.hu 1 Minden feladat csak szöveges válasszal együtt ad teljes értékű megoldást! Becslés 1. feladat Az alábbi táblázat megadja

Részletesebben

Modul bevezetése. Matematika 5. osztály 2009-2010. A negatív számok 0541. modul

Modul bevezetése. Matematika 5. osztály 2009-2010. A negatív számok 0541. modul Modul bevezetése Matematika 5. osztály 2009-2010 A negatív számok 0541. modul MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés fókuszai Számfogalom bővítése.

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 080 ÉRETTSÉGI VIZSGA 009. május 5. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

A sakk feltalálója. A megfizethetetlen találmány. Számítsuk ki, mennyi is ez? Egy ötlet a számításhoz: az úgynevezett Teve szabály

A sakk feltalálója. A megfizethetetlen találmány. Számítsuk ki, mennyi is ez? Egy ötlet a számításhoz: az úgynevezett Teve szabály A sakk feltalálója Kevés játéknak van olyan regényes története, mint a sakknak. A tudomány mindmáig nem volt képes hitelt érdemlően feltárni eredetét, a körülötte terjengő legendákból viszont már évszázadokkal

Részletesebben

2013. május 16. MINIVERSENY Csapatnév:

2013. május 16. MINIVERSENY Csapatnév: 1. Az ábrán látható ötszög belsejében helyezzetek el 3 pontot úgy, hogy az ötszög bármely három csúcsa által meghatározott háromszög belsejébe pontosan egy pont kerüljön! El lehet-e helyezni 4 pontot ugyanígy?

Részletesebben