Fûre lépni szabad a Duna Plazában!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fûre lépni szabad a Duna Plazában!"

Átírás

1 A kerület évi költségvetése Közhasznú és közcélú munka Óvodai és bölcsõdei beíratás A diafilmvetítés varázsa 6 Templomok ünnepi programjai Folytatódik a relikviagyûjtés Iránytû a mindennapokhoz Fûre lépni szabad a Duna Plazában! Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak! Állami kitüntetések nemzeti ünnepünk alkalmából március 15-ei nemzeti ünnepünk alkalmából Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzata kezdeményezésére hárman részesültek Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben. Karácsonyi Zoltán, a Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzat képviselõje az elmúlt évtizedben a közügyekért, a kerület lakosságáért végzett egyenletes, jó színvonalú közösségi munkájáért. Suba Lajosné, a Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzat és az Angyalföldi Szociális Egyesület társadalmi segítõje kiemelkedõ munkája, a kerületi lakosok érdekében végzett példaértékû tevékenysége elismeréseként. Váraljai Nándorné, a Budapest Fõváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési, Ifjúsági és Sport Osztály vezetõ fõtanácsosa több évtizedes szakmai életútja elismeréseként. Gyepszõnyegen járkálhatnak vagy akár piknikezhetnek a Duna Plaza látogatói. Délben élõ zene kíséri a pihenést, pokrócokat pedig a hostessektõl lehet bérelni. A bevásárlóközpont kampánysorozata a családbarát imázsát erõsíti. Hétvégén ingyenes programok várják a gyerekeket, a közeljövõben több olyan rendezvényt is terveznek, ahol az egész család együtt szórakozhat. További kerületi kitüntetettek: dr. Légrády Péterné XIII. kerületi vezetõ védõnõ Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt (polgári tagozat), dr. Ormossy Attila rendõr ezredes, rendõrségi fõtanácsos, a Budapesti Rendõrfõkapitányság XIII. kerületi rendõrkapitányság kapitányságvezetõje Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt (katonai tagozat), Kovács Ferenc rendõr õrnagy, a Budapesti Rendõr-fõkapitányság XIII. kerületi rendõrkapitányság kiemelt fõnyomozója Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt (katonai tagozat), Csörgöl Istvánné, a Szlovák Tanítási Nyelvû Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon igazgatója, Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt (polgári tagozat). Munkagépek az úton Zajos reggelre ébredtek a Béke utca lakói március 16-án. Munkagépek vették birtokba az úttestet. Megkezdõdött az egy hónapig tartó útfelújítás a Gyöngyösi utca és a Béke tér között. A zajos kellemetlenségért cserébe megszépült Béke utcát kapnak az erre utazók, ahol ezután biztonságosabban és könnyebben közlekedhet gyalogos és autós egyaránt. S ha mindezekhez még a közlekedési szabályokat is valamennyien betartjuk az lesz mindannyiunk számára megnyugvás.

2 2 T I Z E N H A R M A D I K K E R Ü L E T I H Í R N Ö K április 1. A képviselõ-testület március 12-i ülésén megalkotta a Pozsonyi út Ipoly utca Kárpát utca Victor Hugo utca által határolt terület szabályozási rendeletét. Az önkormányzat a tömb túlnyomó részének tulajdonosaként a szolgáltatóházak bontását és ingatlanaik városképbe jobban illeszkedõ hasznosítását, s ezzel együtt az egész tömb megújítását határozta el; elfogadta a BRFK XIII. Kerületi Rendõrkapitányság vezetõjének a kerület közbiztonságának helyzetérõl szóló éves beszámolóját. Elfogadta a év bûnmegelõzési feladatok idõarányos végrehajtásáról szóló beszámolót, és a térfigyelõ kamerák évi telepítési helyszíneire tett javaslatot; felmentette Mészöly Kálmánt a XIII. Kerület Testneveléséért és Sportjáért Közalapítvány kuratóriumi tagsága alól, egyben kijelölte Pillmayer Veronikát a kuratórium tagjának, és megbízta e feladat ellátásával. Megállapította, hogy Hollik István és Fogarasi Lászlóné megbízatása megszûnt, és egyben kijelölte Bódi Gábort a XIII. Kerület Testneveléséért és Sportjáért Közalapítvány Ellenõrzõ Bizottsága és Dániel Andrást a XIII. Kerület Testneveléséért és Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma tagjának, és megbízta e feladat ellátásával. Valamennyi megbízás május 31-ig szól; elfogadta a gyermeklétszámhoz igazodó közoktatási intézményhálózat mûködtetésére tett javaslatot; július 1-jei hatállyal megszünteti a Nevelési Tanácsadót mint költségvetési intézményt, ezzel egy idõben általános jogutódjává a PRIZMA Általános Iskola és Óvoda Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményt jelöli ki. Az intézmény alaptevékenységei ezt követõen: logopédiai szolgáltatás, gyógypedagógiai tanácsadás, utazó gyógypedagógusi szolgáltatás, nevelési tanácsadó alapfeladatának ellátása, pszichológusi hálózati szolgáltatás az óvodákban, általános iskolákban és gimnáziumokban, gyógytestnevelés, tanköteles korú képzési kötelezett gyermekek fejlesztõ felkészítése; augusztus 1-jei hatállyal megszünteti a Kassák Lajos Gimnáziumot, mint költségvetési intézményt, ezzel egy idõben általános jogutódjává a Németh László Gimnáziumot jelöli ki. Köszönetét fejezte ki Csonka Katalinnak, a Kassák Lajos Gimnázium igazgatójának kiemelkedõ szakmai tevékenységéért és eredményes vezetõi munkájáért, s eddigi munkája elismeréseként címzetes igazgatói címet adományoz; a Pannónia Általános Iskola alapító okiratát módosította, ezt követõen a felvehetõ maximális tanulólétszám: 800 fõ; módosította a Révész utca sz. alatti orvosi rendelõintézet beruházási célokmányát. A Révész utcai rendelõintézet földszintes épület, az 1970-es évek elején épült. Az épület állagában bekövetkezett változások indokolták az intézmény teljes rekonstrukcióját, melyrõl a képviselõ-testület januárban döntött. A kivitelezés során, a szerzõdéskötéskor elõre nem látható okok miatt a rekonstrukció költségei megnövekedtek. Az épületrészek bontása során a közmûtérképen részlegesen fel nem tüntetett távfûtõvezeték elemeit fedezték fel, az építendõ épület alatt Matáv-kábeleket és a víz-, csatornahálózat vezetékrendszerét tárták fel. Az épület részleges elbontásakor érzékelhetõvé vált, hogy a tervek alapján feltételezett alapozások sem magasságilag, sem vízszintesen nem felelnek meg a valóságnak, ezért arra nem lehetett az intézményt építeni. Az épület alapozását újból kellett tervezni, a régi alapozás nagy részét el kellett bontani; elfogadta az Ipoly u. 3. szám alatti ingatlan árverésen történõ értékesítését. Döntött a telekátalakítást követõen létrejövõ 2007 m 2 és 852 m 2 területû ingatlan nyílt árverésen történõ értékesítésérõl. Döntött a telekalakítást követõen létrejövõ ingatlanon megépülõ épület földszintjén kialakításra kerülõ, 400 m 2 alapterületû orvosi rendelõ besorolású, nem lakás céljára szolgáló helyiség megvásárlásáról; tudomásul vette a közhasznú foglalkoztatás és a közmunka évi tapasztalatairól szóló tájékoztatót. Elfogadta a helyi közfoglalkoztatási tervet; sürgõsségi indítványként úgy döntött, hogy benyújtja pályázatát az Önkormányzati Minisztérium által kiírt, a bölcsõdék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése címû pályázatra. A szükséges önrész összegét, bölcsõdei felújítás esetében E Ft-ot, óvodai felújítás esetében E Ft-ot, általános iskolai felújítás esetében E Ft-ot biztosítja; elfogadta az Eötvös József Általános Iskola tevékenységérõl szóló beszámolót. Tudomásul vette az iskola pénzügyi-szabályszerûségi és megbízhatósági ellenõrzése tapasztalatairól szóló jelentést; tudomásul vette a polgármesteri hivatal évben végzett tevékenységérõl szóló tájékoztatót. Koszorúzási ünnepség A XIII. Kerületi Közmûvelõdési Nonprofit Kft. Angyalföldi József Attila Mûvelõdési Központja XVI. alkalommal rendezi meg névadója és a Költészet Napja tiszteletére József Attila szobrának koszorúzási ünnepségét a költõrõl elnevezett téren. Április 10-én a 10 órakor kezdõdõ eseményen a kerület vezetése, a képviselõ-testületben helyet foglaló pártok, minisztériumok képviselõi, szakmai szervezetek, kerületi intézmények, gazdasági és civil szervezetek helyezik el az emlékezés koszorúit. Ezt követõen 11 órai kezdettel A semmi ágán... címmel Korhecz Imola Radnótidíjas elõadómûvész és Érdi Tamás zongoramûvész Bartók- és József Attila-mûsorát hallgathatják meg az ünnepség résztvevõi. Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk! Költségvetés Kiadási és bevételi fõösszeg ezer Ft A képviselõ-testület 24,6 milliárd forintos költségvetést fogadott el a évre. A felhalmozási kiadások aránya 32,8%. A vagyonfelélés helyett továbbra is vagyonnövekedés várható. A bevételek és kiadások ezúttal is egyensúlyban vannak. A szolgáltatások minõségét megtartjuk, részben növeljük. A rendelet az önkormányzat legfontosabb célkitûzéseinek megvalósítását szolgálja: a kedvezõtlen makrogazdasági folyamatok ellensúlyozását, szigorú gazdálkodási fegyelem mellett a pénzügyi egyensúly folyamatos fenntartását, az önkormányzati szolgáltatások feltételeinek biztosítását, a megkezdett és 2009-ben induló beruházások fedezetének megteremtését. Költségvetés bevételi és kiadási fõösszegének eredeti elõirányzata ezer Ft-ban Megkezdett és ez évben induló fejlesztések Napsugár Tagóvoda rekonstrukció II. ütem Hunyadi Mátyás Általános Iskola udvari csatornarendszer-csere Pannónia Általános Iskola rekonstrukció, új tornatermi szárny építés Eötvös József Általános Iskola teljes rekonstrukció Csata Utcai Sportcsarnok földszint akadálymentesítés Újlipótvárosi Közösségi Ház beruházás megkezdése Láng Sport- és Szabadidõ Központ központi épület építés Béke téri játszótér felújítás folytatása Petneházy u új játszótérbõvítés Újlipótváros fásítása és kandeláberprogram Petneházy u. 92. játszótérépítés Gyöngyösi sétány nagy játszótér Forgách köz játszótérfejlesztés Bessenyei utca háziorvosi rendelõ felújítás megkezdése Révész utcai rendelõ rekonstrukció befejezése Befejezõdik a Révész utcai rendelõ építése

3 2009. április 1. T I Z E N H A R M A D I K K E R Ü L E T I H Í R N Ö K 3 BEVÉTELEK A évi költségvetés bevételi fõösszege ezer Ft, az elõzõ évi eredeti elõirányzatnál 19,4%-kal több. Bevételek ezer Ft KIADÁSOK Az önkormányzat évi kiadási fõösszege ezer Ft, amely az elõzõ évi eredeti elõirányzatnál 19,4%-kal magasabb. Az eredeti elõirányzatokba többletként beépült a XIII. kerületért keresetkiegészítés 15%-os emelése, melyet az oktatási és a szociális ágazat minden intézményében biztosítunk. Kiadások ezer Ft 1. A tervezett bevételek 16,6%-a központi költségvetési támogatás, összege ezer Ft 2. Sajátos mûködési bevételek: ezer Ft, amelybõl az önkormányzati tulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó bevételek: ezer Ft; adók összesen ezer Ft; a lakóhelyen maradó személyi jövedelemadó ezer Ft; az iparûzési adó ezer Ft; gépjármûadó ezer Ft; építményadó ezer Ft; telekadó ezer Ft. A kapcsolódó bírságok, pótlékok ezer Ft. Továbbá: közterület-használati díjak ezer Ft. 3. Az önkormányzat felhalmozási és tõke jellegû bevételei: ezer Ft. 4. A polgármesteri hivatal mûködési bevételei: ezer Ft. 5. Mûködési célú támogatásértékû bevétel: ezer Ft, pl. az idegenforgalmi adó ezer Ft. 6. Kölcsönök visszatérülése ezer Ft. 7. Felhalmozási célú támogatásértékû bevétel: ezer Ft. 1. Intézményi feladatellátás ezer Ft, az oktatási ágazat intézményei részére tervezett összege: ezer Ft, a szociális intézmények feladatellátása ezer Ft. 2. A polgármesteri hivatal évi feladatai ezer Ft, parkfenntartás ezer Ft, köztisztaság, kerületüzemeltetés cím elõirányzata ezer Ft, útfenntartási feladatok keretösszege ezer Ft, építésrendészeti, környezetvédelmi feladatok ezer Ft, társasházak felújításának támogatására szolgáló hitelkeret ezer Ft, önkormányzati lakások és helyiségek fenntartása ezer Ft, vagyongazdálkodással összefüggõ feladatok ezer Ft, melybõl ingatlanvásárlás-szanálás ezer Ft, a pénzbeli és természetbeni támogatások elõirányzata ezer Ft, a lakhatási támogatások ezer Ft, a közcélú munka (közfoglalkoztatás) ezer Ft, közbiztonsági feladatok ellátása ezer Ft, melybõl vagyonvédelem, a térfigyelõrendszer ezer Ft, informatika, adatfeldolgozás ezer Ft. 3. Önkormányzat felújítási és fejlesztési feladatai összesen: ezer Ft az intézményhálózat-felújítás ezer Ft, az intézményi udvarok felújítás ezer Ft, intézményhálózati fejlesztések ezer Ft, a kulturális ágazat ezer Ft, az egészségügyi ágazat ezer Ft, az egyéb intézmények ezer Ft, az önkormányzati lakóházak felújítása ezer Ft, a parkok, játszóterek felújítása ezer Ft, informatikai fejlesztés ezer Ft, úthálózat fejújítása ezer Ft, a bérlakásépítések Zsinór u ezer Ft, és Ambrus u ezer Ft. A költségvetésben a felhalmozási kiadások aránya 32,8%. Befejezõdik az új tornacsarnok építése a Pannónia utcai iskolában Megkezdõdik az Újlipótvárosi Közösségi Ház beruházás

4 4 T I Z E N H A R M A D I K K E R Ü L E T I H Í R N Ö K április 1. Javult a közbiztonság, de Rendõrségi beszámoló a képviselõ-testület elõtt A képviselõ-testület márciusi ülésén dr. Ormossy Attila r. ezredes, a BRFK XIII. Kerületi Rendõrkapitányság vezetõjének elõterjesztésében és Bodnár Zsolt r. dandártábornok, a BRFK bûnügyi helyettese jelenlétében tárgyalta és elfogadta a kerület közbiztonságának helyzetérõl szóló éves beszámolót. Megvalósított célkitûzések A testület állásfoglalásában megállapította, hogy Budapest XIII. kerületi rendõrkapitánysága a évre vonatkozó célkitûzéseit alapvetõen megvalósította. A bûnügyi munka szakszerûségének és hatékonyságának javításával jelentõsen javultak a felderítési mutatók, eredményeket értek el a kiemelt bûncselekmények kategóriájában. Az év második felétõl a közterületen a korábbinál több rendõr volt. Javult a közlekedési csomópontok, aluljárók rendje, eredményesebb a lakosságot irritáló egyéb jogsértések kezelése, például megszûnt a Váci úti gyorsulási verseny. Korszerûbb eszközök Elõrelépés történt a közrendvédelmi állomány munkáját segítõ új Az árverési dokumentáció megvásárolható: március 18-tól április 17-ig, munkanapokon hétfõtõl csütörtökig és óra között, pénteken 8.00 és óra között a Budapest Fõváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal (1139 Budapest, Béke tér 1.) ügyfélszolgálati irodáján, 1139 Budapest, Béke tér 1. Az árverési dokumentáció ára ingatlanonként: Ft Ft áfa, mindösszesen Ft. szolgálatirányító rendszerre történõ átállásban és alkalmazásban. Kedvezõ változást sikerült elérni a kapitányságra ez idáig jellemzõ fluktuáció terén. A rendõrkapitányság eszközei korszerûsödtek, a bûnmegelõzés központi és helyi forrásainak felkutatása sikeres volt ben a XIII. kerületi rendõrkapitányság tevékenységének középpontjában a lakosságot leginkább irritáló bûncselekmények hatékony megelõzése, felderítése, továbbá a megfelelõ közrend és közbiztonság fenntartása áll. Továbbra is elvárás A testületi ülésen elhangzott, hogy a közbiztonság területén érzett javulás mellett továbbra is elvárás: több rendõr legyen az utcán és mûködjenek a körzeti megbízotti irodák, valamint hogy az állampolgári bejelentésre való reagálási idõ legyen rövidebb. Továbbá elhangzott: sajnálatosan az utóbbi idõben olyan rablási bûncselekmények is történtek, amelyek eddig nem voltak jellemzõek, és a kerületet is elérték az utcai megmozdulások, zavarva az itt élõk nyugalmát. Nagyköveti látogatás A Hondurasi Köztársaság tiszteletbeli konzulja, Bleuer István és Roberto Ochoa Madrid nagykövete látogatást tett kerületünkben, ahol fogadta dr. Tóth József polgármester, országgyûlési képviselõ. Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzat nyilvános árverést hirdet a Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonát képezõ alábbi ingatlanok értékesítésére Cím Hrsz. m 2 Kikiáltási ár áfa nélkül XIII., Diós u XIII., Forgách köz 12./Béke út XIII., Béke út 35/B 26368/ XIII., Reitter Ferenc u XIII., Ipoly u / Telekalakítás alatt lévõ ingatlan 25430/5.* *A 25430/5. hrsz. alatt kialakításra kerülõ ingatlan kizárólag felszín alatt építhetõ be. Közmunka közfoglalkoztatás A képviselõ-testület márciusi ülésén megtárgyalta és elfogadta a közmunka évi tapasztalatairól szóló tájékoztatást, valamint a helyi közfoglalkoztatási tervet. Az önkormányzat a közfoglalkoztatást fontosnak, a társadalmi beilleszkedés elõsegítésének kulcsfontosságú eszközének tartja. Felelõsséget vállalt és vállal a helyi közfoglalkoztatás mûködtetéséért, tervezetten és rendszerszerûen végzi ez irányú feladatait. Az önkormányzat minden évben sikerrel szervezi közhasznú- és közmunkaprogramját. Azzal, hogy a tartós munkanélküliek részére munkalehetõséget biztosít, hozzájárul ahhoz, hogy az érintettek és családjuk életminõsége javuljon. Számuk az országos és a fõvárosi átlag alatt van ugyan, de helyzetük alakulása, jobbítása kellõ odafigyelést és segítséget kíván. Néhány adat Kerületünkben a regisztrált munkanélküliek száma nem változott, arányuk 2 százalék körül mozog. Összetételük vizsgálata azt mutatja, hogy az elõzõ évi tendenciák hasonlóak. A nõk aránya 58 százalék, a 46 év felettieké 40 százalék. Az álláskeresõk között az általános iskolai és a középfokú végzettséggel rendelkezõk aránya fokozatosan nõ, viszont csökken a szakmunkásképzõ, szakiskolai végzettségû álláskeresõké. Hasonló tendenciát mutat, de kisebb mértékû a csökkenés a felsõfokú végzettségûeknél. Önkormányzati A Budapest XIII., Ipoly u. 3. szám alatti ingatlan árverési dokumentációjának ára Ft Ft áfa, mindösszesen Ft. Az árverési díj összege: a nettó kikiáltási ár 10%-a. Az árverési díj rendelkezésre bocsátásának határideje: április 21. (kedd) napján 24 óra. Az árverés idõpontja és helye: április óra, 1131 Budapest, Béke út 65. adatok szerint kerületünkben a múlt év végén 662 nyilvántartott aktív korú munkanélküli volt, beleértve az egészségkárosodottak és a támogatott álláskeresõk számát is. A rendszeres szociális segélyben részesülõk között magas az 50 év felettiek száma. A segélyezettek 7 százaléka nem rendelkezik szakképzettséggel, illetve képzettségük elavult, és nincs meg bennük a kellõ szándék a képzéshez. A statisztikai adatok azt mutatják, hogy jelentõs részük emiatt potenciálisan ki van téve a munkaerõpiacról való kirekesztõdés kockázatának, ami jelentõsen csökkenthetõ a foglalkoztathatóságuk javításával. Közcélú közhasznú Kerületünkben a közfoglalkoztatás közhasznú és közcélú munka formájában valósul meg. A közcélú munka idõtartama négy hónap. Év közben összesen 210-en vettek részt közcélú munkán napi 4 és 8 órában, majdnem 60 százalékuk a rendszeres szociális segélyben részesülõk körébõl került ki. A közcélú foglalkoztatás finanszírozására 2008-ban 50 millió forintot fordított az önkormányzat. Olyan feladatok ellátására került sor e foglalkoztatás keretében, amelynek elvégzésérõl a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia (parkosítás, közterületek takarítása, hóeltakarítás stb.). A közhasznú munka idõtartama egy év, melynek keretében a munkanélküliek a lakosságot vagy a települést érintõ közfeladatok ellátásában vesznek részt. A közhasznú munkákra fordított összeg a múlt évben közel 53 millió forintot tett ki, ebbõl az önkormányzatot terhelõ rész 40 millió forint volt. Gondos gazda 2008-ban ebbõl az összegbõl 30 fõt foglalkoztatott a kerület, közülük 21-en parkgondnokként végezték munkájukat. A parkgondnokok a kerület közparkjainak tisztán tartásáról gondoskodnak, munkájuk szakmai felügyeletét a Környezetgazdálkodási Kft. biztosítja. A rendszer jól mûködik, látható, hogy a parkokban megszervezett gondos gazda jelenlét kedvezõ fogadtatásra talál a lakosok körében. Igen hasznos a tevékenységük: parlagfû-mentesítés, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása, a folyamatos fûnyírás közterületeken és szemétbegyûjtés. A köztisztasági feladatokon túl közülük öt szakember a szociálisan rászorultak számára nyújtott természetbeni támogatást. (Ez villanyszerelési, festési, lakatosi, asztalosi és vízszerelõi munkák végzését jelentette.) Kedvezõ hatás Az önkormányzat által szervezett közhasznú munka és közcélú munka egyaránt munkaviszonynak számít. A munkaidõ, a munkafeltételek és a munkaviszony megszüntetésének tekintetében a Munka törvénykönyve rendelkezései érvényesek. Mindkét esetben a foglalkoztatást a Sima Út Kft. bonyolítja, és a cég gyakorolja a munkáltatói jogokat is. Összességében elmondható, hogy a közhasznú, közcélú munka szervezésének közvetlen és közvetett hatása is kedvezõ. Az önkormányzat számára lehetõséget ad olyan feladatok elvégzésére, amelyeket más formában általában költségesebben lehetne csak megoldani. Ugyanakkor a szakmai tapasztalatok azt jelzik, hogy tartós munkanélküliség esetén kedvezõ hatása van a közfoglalkoztatásnak, mert ha átmeneti idõre is, de legális foglalkoztatási lehetõséget biztosít azok számára, akik a támogatás nélküli munka világában nem jutnak álláshoz. Közfoglalkoztatás: köztisztaság közbiztonság A XIII. kerületi önkormányzat 2009-ben 252 státuson tervezi a közfoglalkoztatást. A foglalkoztatás fõ iránya a kerület köztisztaságának javítása és közbiztonságának segítése. E tevékenységnek valamivel több mint 258 millió forint a tervezete, amibõl a szükséges önkormányzati önrész meghaladja az 58 millió forintot. Az aktív korúak mentális-szociális és munkaerõ-piaci fejlesztõszolgáltatásait a kerület továbbra is a Prevenciós Központon keresztül biztosítja. J. G.

5 2009. április 1. T I Z E N H A R M A D I K K E R Ü L E T I H Í R N Ö K Az óvodai felvételekrõl, elõjegyzésekrõl Az óvoda a gyermek hároméves korától az általános iskola megkezdéséig nevelõ intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehetõ fel. A szülõ gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkezõ gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben amennyiben azt a férõhelyek száma lehetõvé teszi folyamatosan történik. Abban az évben, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdõ napjától napi négy órát köteles Pályázat ösztöndíjra Jubileumi találkozó óvodai nevelésben részt venni, melynek teljesítéséért a szülõ felelõs. Mit kell tudni az óvodai felvételekrõl? Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. Jelentkezni a meghirdetett idõpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes vagy választott önkormányzati óvodában lehet. A jelenleg bölcsõdében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni. A jelentkezés idõpontja: május 4 8. (május 4-én 8-tól 18- ig, a többi napon 8-tól 17-ig). A XIII. Kerület Gyermekeiért Közalapítvány pályázatot hirdet ösztöndíj-támogatásra. Alapítványunk támogatni kíván tehetséges, de tanulmányaikban anyagi okok miatt hátrányban lévõ általános iskolai felsõ tagozatos és középiskolás diákokat. A pályázati kiírás és ûrlap átvehetõ a polgármesteri hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Béke tér 1.), illetve letölthetõ az önkormányzat honlapjáról (www. bp13.hu). A pályázatokat az önkormányzat polgármesteri hivatalának Mûvelõdési, Ifjúsági és Sport Osztályára kell benyújtani. (Cím: 1139 Bp., Béke tér 1. III/356. Tel.: ). A pályázat benyújtási határideje: április 22. A pályázat elbírálása május 19. A hiányos vagy késve érkezett pályázatokat a kuratórium nem tudja figyelembe venni. HOLOPNÉ SCHRAMEK KORNÉLIA ELNÖK A Németh László (korábban Kilián György) Gimnázium és jogelõdje többszörös jubileumot ünnepel ebben a tanévben. Ezek: 1948 az intézmény alapítása; 1949 az épület átadása; 1989 a nyolc évfolyamos képzés elindítása és Németh László nevének felvétele. Április 18-án, Németh László születésnapján, szombaton délután három órától jubileumi találkozóra hívjuk volt tanárainkat és diákjainkat az iskola épületébe. A gimnázium honlapján (www.nlg.sulinet.hu) az Aktuális menüpontban lehetõség van regisztrációra. Mindenkit, akinek kedves volt az iskola, szeretettel várunk. LAMI PÁL IGAZGATÓ A beíratáskor be kell mutatni: a szülõ, illetve gyermekének személyazonosságát, lakcímét igazoló dokumentumot, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát. A sajátos nevelési igényû gyermekeket nevelõ óvodába való felvételhez a szakértõi és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges. Az évközi (szeptember és június közötti idõszakban) felvételnél az elõjegyzés idején a szülõ nyilatkozatban kéri, hogy mikortól kívánja igénybe venni az óvodai férõhelyet. Az új gyermekek fogadása a tanév nevelési év elsõ napjától folyamatosan történik. A gyermeket elsõsorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik. Az óvodai felvételrõl, átvételrõl az óvoda vezetõje dönt. Ha az óvodába jelentkezõk száma meghaladja a felvehetõ gyermekek számát, az óvodavezetõ, több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvodavezetõ a felvételek lezárásáról hirdetmény és határozat formájában értesíti a szülõket június 5-éig. Az elsõ óvodai foglalkozási nap: a tanév nevelési év elsõ napja, szeptember 1. (kedd). Ekkor történik az eddig bölcsõdében elhelyezett, óvodába felvett gyermekek átvétele is. Vonószenekar Finnországban Bölcsõdei beíratás Budapest Fõváros XIII. kerületében 7 telephelyen, 560 férõhelyen mûködik bölcsõdei ellátás. A bölcsõde a családban nevelkedõ 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerû gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követõ augusztus 31-ig nevelhetõ, és gondozható a bölcsõdében. A felvétel során elõnyben részesül, akinek szülõje vagy más törvényes képviselõje igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. A beiratkozás idõpontja: április között, ig, kivétel április 15-én ig, az adott kiválasztott bölcsõdében. Finnországban járt zeneiskolánk vonószenekara. Az espooi zeneiskola meghívásának eleget téve az önkormányzat és más szponzorok jelentõs támogatásának köszönhetõen egy nemzetközi zenei fesztiválon (FEsTaRi) vettünk részt. A négynapos rendezvényen rajtunk kívül lengyel, észt és lett fiatalok szerepeltek. A fesztivál ideje alatt növendékeink háromszor léptek fel: elsõként egy általános iskolában játszottak, majd egy templomi koncert következett, végül a záró koncerten tapsolt nekik a finn közönség. A zenekar mûsorán Haydn, Mozart, Farkas Ferenc és Weiner Leó egy-egy mûve szerepelt. Meglepetésként egy finn népdallal készültünk, melyben Karélia dombjairól énekeltünk, vendéglátóink nagy örömére. A házigazdák gazdag programot szerveztek: kamarazenei mesterkurzust hallgathattunk, volt közös muzsikálás a fesztivál többi résztvevõivel, promenádkoncert, és belekóstolhattunk a téli szaunázás örömeibe. Találkoztunk régi ismerõsökkel is, akiket két évvel ezelõtt mi láttunk vendégül zeneiskolánkban. Szívesen emlékeztünk közös koncertünkre. A fesztivál Sibelius Andante Festivo címû ünnepélyes mûvével zárult, ahol finn és magyar 5 A szülõ a meghirdetett idõpontban az általa kiválasztott bölcsõdében kitölti a kérelmet, melyben a személyes adatokon túl meg kell jelölni a szülõ/szülõk munkahelyét, illetve célszerû feltüntetni az adott telephelyen esetlegesen férõhely hiányában történõ elutasítás esetére más, elfogadható bölcsõdét is. Elegendõ a kiválasztott bölcsõdében a kérelmet leadni. A felvételrõl egy szakmai csoport dönt. A döntés május utolsó hetében az adott bölcsõdei telephelyen megtekinthetõ. A kérelem elutasítása ellen a Szociális és Egészségügyi Bizottsághoz címzett, de az Egyesített Bölcsõdében (XIII., Vizafogó stny. 6.) leadott fellebbezéssel lehet élni. A bizottság a szabad férõhelyek figyelembevételével dönt. Húsvéti nyusziváró matiné április 4-én! órakor érkezik hozzánk a nyuszi, órától néptáncbemutató foglalkozás, kézmûves-foglalkozás, tojásfestés. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt! Részvételi díj mindenkinek 500 Ft. Bõvebb információ: weblapon vagy a , (30) es telefonszámokon. gyerekek közös muzsikáját élvezhettük. FEKETE ANITA, A ZENEISKOLA CSELLÓTANÁRA

6 6 T I Z E N H A R M A D I K K E R Ü L E T I H Í R N Ö K április 1. A diafilmvetítés varázsa Együtt a család Közeleg a húsvét: a szülõk és nagyszülõk azon törik a fejüket, hogy a csokoládényuszi mellett uram bocsá! helyett mivel tudnak örömet szerezni a kicsiknek. Az ünnep egyik értéke, hogy a rohanós hétköznapok után végre együtt lehet a család. Valószínûleg a gyerekeknek ez a legnagyobb boldogság, ezért az ajándék kiválasztásakor is érdemes szem elõtt tartani. A jó társasjáték vagy kedves diafilm apropóján összeülõ család igazi élménnyé teheti az ünnepet. A társasjáték szerencsére nem ment ki a divatból, és mint Csehné Lendvai Gabriella, a Diafilmgyártó Kft. ügyvezetõje elmondta a diafilm reneszánszát éli. A retro térhódítása kifejezetten jól jött a diafilmek kedvelõinek. Ilyenek sokan vannak, már csak azért is, mert az óvodás és kisiskolás gyerekek harmincas szülei nagyrészt ezeken nõttek fel. Az 1954-ben alakult Magyar Diafilmgyártó Vállalatot éppen tizenöt éve privatizálták. A jelenleg magyar tulajdonban levõ Diafilmgyártó Kft. monopolhelyzetben van a piacon. A diák lényegében értékes rajzok összességébõl állnak. Az utóbbiak többsége jogdíjas alkotás, a nemzeti kincs része. Ezért sokat közülük állami tulajdonban tartottak, a kft. pedig felhasználói jogosultságot kapott. Jelenleg mekkora a diák választéka, és hol szerezhetõk be ezek a filmek? Kettõszázötven különféle hosszúságú és témájú dia között válogathatnak a vásárlók. Ezeken kívül még harminc idegen nyelvû, német, orosz és angol film is rendelkezésre áll. Vannak közöttük a fiatal szülõknek jól ismert figurákat, illetve rajzokat tartalmazók, és természetesen újak is. A mesék jó része irodalmilag értékes anyagot dolgoz fel neves hazai grafikusmûvészek köztük F. Gyõrffy Anna, Heinzelmann Emma és a Kossuthdíjas Gyulai Líviusz tolmácsolásában. Megtalálhatók a Grimm és Andersen mesék, köztük a Hófehérke és a Hamupipõke, valamint a Pöttöm Panna. Készült dia jó néhány kedvelt Benedek Elek-mesébõl, például a Szélike királykisasszonyból vagy A tûzmadárból. Esze Dóra: A szépséges királykisasszony címû modern meséjébõl 2007-ben adtunk ki diafilmet, amelynek rajzait az Iparmûvészeti Egyetem egyik tehetséges grafikushallgatója, Radnóti Blanka készítette. Bartos Erika vonatos meséje maga készítette rajzokkal jelent meg 2006-ban. Egészen friss még Döbrentey Ildikó fõleg kisfiúk érdeklõdésére számot tartó A kismarkoló címû meséjének diafilmje. Szeretik a A diafilmekrõl bõvebb információ a weboldalon található gyerekek a Vuk, a Vízipók, csodapók, a Frakk, A kismalac és a farkas, valamint A kiskakas gyémánt félkrajcárja diaváltozatát. Vannak karácsonyi és húsvéti témájú mesék. Az utóbbiak közé tartozik a Húsvéti tojások és a Mese a legokosabb nyúlról címû film. Az ismeretbõvítõ kategóriában népszerû a többi között A hét napjai és a Zengõ ABC címû diafilm. Kaphatók mitológiai (Rege a csodaszarvasról) és bibliai (Salamon király bölcsessége) témákat feldolgozó alkotások. Az ifjúsági regények filmváltozatai a nagyobbak számára készültek. Ez utóbbiak között megtalálható A tüskevár, Az arany ember, a Toldi, a János vitéz, valamint a Koldus és királyfi. Általában hány percesek a diafilmek, és melyik korosztály számára ajánlhatók? A kockák száma harminctól száztízig terjed. Egy harminc kockás diát körülbelül tíz perc alatt lehet megnézni, míg a száztíz kockáshoz hozzávetõleg háromnegyed óra kell. Kétéves kortól már nyugodtan vetíthetünk rövidebb és egyszerûbb témájú filmeket a kicsinek. Ahogy nõ a gyerek, úgy tágul az érdeklõdése. A tapasztalatok szerint a legjobban az óvodásokat és a kisiskolás gyerekeket kötik le a diafilmek. Egy olyan dia, mint például Az arany ember, nyilvánvalóan a nagyobbaknak szól. Annyi bizonyos, hogy hét-nyolcéves korig biztosan nem fogunk mellé, ha ilyen ajándékkal lepjük meg a gyereket. Hol tudunk manapság diafilmet vásárolni, és ha a szülõk, nagyszülõk vetítõje már nincs meg, árusítanak-e mostanság ilyen gépet? A játékboltokon kívül a nagyobb könyvesbolt-hálózatok üzleteiben kaphatók diafilmek, amelyeket általában a pénztár közelében helyeznek el. A hagyományos kisdobozos kiszerelésen kívül újszerû megjelenésûek kartonra mûanyag buborékkal rögzített dobozban levõ filmek is vannak már a piacon. Az árak többnyire 900 és 1300 forint között mozognak. A gyerekkönyvekkel összevetve ez nem mondható túlságosan soknak. A vetítõ a diázás legkritikusabb pontja. Ezt is a játékboltok és a könyvesboltok árusítják már ha éppen van belõle. A kiváló minõségû magyar Kvant gépek gyártása most szünetel. A másik, idõnként ezer forintért kapható márka izzója gyengébb, ezért csak teljes elsötétítés mellett élvezhetõk igazán a képek. CSOP VERONIKA Most mutasd be! Lakóhelyünk és élõ környezetünk megismerése nem csak fontos, de hasznos is lehet. Segíthet eligazodni a minket körülölelõ világban, könnyebben felfedezhetjük a hibákat és a fogyatékosságokat. Ám ha nem is ez a cél vezérel bennünket, javítani, szépíteni bárhol, bármikor lehet. Ehhez szeretne segítséget nyújtani városrészünk óvodásainak, iskolásainak a XIII. Kerületi Környezetgazdálkodási Közhasznú Nkft., a Közmûvelõdési Nkft., a Független Ökológiai Központ és a Hírnök újság. Háromrészes vetélkedõsorozatra invitáljuk a gyermekeket. Az adott feladat- és kérdéssorokat a Hírnök újságban olvashatják. A gyõztesek a sorozat végén, május 8-án az önkormányzat által rendezett Madarak és fák napja ünnepségen, a Gyermek téren kapják meg jutalmukat. A zsûri három korosztályban bírálja el a munkákat: óvodás, alsós és felsõs kategóriában, három-három helyezettel. A megmérettetésen egyénileg, illetve csoportokban, csapatokban is részt lehet venni. A válaszokat papírformátumban az Angyalföldi József Attila Mûvelõdési Központba kérjük leadni az információnál vagy Nagy Gyula programszervezõnek. Tavaszköszöntõ A kérdéssor a következõ: 2. a) Kutasd föl a kerület három legkevésbé parkos területét! Fotózd le, és a kép mellé maximum 10 sorban írj javaslatot, szerinted miképpen lehetne zöldesíteni? b) Az alábbi utcák fasori sávjainak mi a jellemzõ fafaja? Gyöngyösi utca, Szekszárdi út. c) Melyik fafaj nem él a Rákospatak partján? fenyõ, juhar, törékeny fûz, fekete bodza. d) Hányadik kerületben fut a Rákos-patak a Dunába? XVII. ker., V. ker., XIII. ker., III. ker. e) Honnan származik a kerület ivóvize? A kérdésekre és feladatokra a válaszokat mindig a következõ lapszám megjelenéséig kérjük eljuttatni az Angyalföldi József Attila Mûvelõdési Központba. Jó fejtörést és izgalmas munkát kívánunk minden résztvevõnek! További információ kérhetõ Nagy Gyula programszervezõtõl a és a (30) es telefonszámon. Az Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Házban rendezett színházi elõadásokon fellépõ társulatok nem passzív befogadóként, hanem aktív résztvevõként tekintenek közönségükre. Nézõiket bevonják a történet szövésébe, velük együtt utaznak, keresnek, izgulnak, játszanak és várnak a darab végét lezáró csodára. A szervezõk célja, hogy a családias légkörben átélt élmények hatására a gyermekek színházszeretõ felnõttekké váljanak. A legközelebbi Családi Vasárnapon az Esztrád Színház hozza el Tavaszköszöntõ címû elõadását. A társulat bábszínháza a hagyományos óriásbábjáték és a klasszikus színjátszás sajátos ötvözete. Jelmezes, díszletes, élõ zenével kísért elõadásaik témáját, idõtartamát az óvodás korosztály figyelmének, érdeklõdésének megfelelõen alakították ki. Repertoárjukon magyar népmesék, tanulságos állatmesék, bibliai történetek feldolgozása szerepel. Az elõadások után a gyerekek közelrõl találkozhatnak a bábokkal és a színpadon használt érdekes zeneszerszámokkal. Április 5-én, vasárnap 10 órától az Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Házban (Dagály u. 15/A) a Tavaszköszöntõ címû elõadáson húsvéti népszokásokkal, locsolóversekkel, népdalokkal ismerkedhetnek meg a kicsinyek, és megleshetik munka közben a nyuszit is Belépõ: 700 Ft/fõ. További információ: Fórum kis- és középvállalkozások számára A Pro Régió Ügynökség és a Kistérségi Koordinációs Hálózat fórumot szervez kis- és középvállalkozások számára. Téma: a kkv-k számára 2009-ben elérhetõ fejlesztési források, pályázati lehetõségek. Idõpont: április óra. Helyszín: Angyalföldi József Attila Mûvelõdési Központ, József Attila tér 4., smaragdterem.

7 2009. április 1. T I Z E N H A R M A D I K K E R Ü L E T I H Í R N Ö K A Föld jövõje Elõadás-sorozat a klímaváltozás hatásairól Az evolúciós elmélet logikája szerint a globális felmelegedés és klímaváltozás következményei miatt az emberiség két lehetõség elõtt áll. Az egyik markáns és drasztikus: teljes kipusztulás. A másik sem biztatóbb: néhány száz év múlva a homo sapiens ostobapitecus döntõen szén-dioxidot lélegzõ, a Föld erõforrásainak maradékán vegetáló faj lesz. Van ugyan egy harmadik, elméleti lehetõség is, eszerint globális összefogás keretében gyors és határozott lépéssorozatba kezd. Felelõsen átgondolja a helyét és szerepét a Földön. Leállítja a káros anyagok kibocsátását, a környezetromboló ipari termelést, felfüggeszti a bolygó önzõ és öncélú szennyezését és elpusztítását. Kizárólag megújuló, zöldenergiát használ, nem tankol több benzint és olajat a jármûveibe. Arra törekszik, hogy a földet ne eméssze fel, hanem hozzátegyen a megtisztuló és gyarapodó természethez, mert csak így garantálható leszármazottainak a jövõje. A borús víziónál optimistább a Környezet-Egészségügyért Közhasznú Egyesület elnöke, dr. Berencsi György virológus. Az 1999-tõl mûködõ civil szervezet az apró lépések híve. Idei tevékenységük fontos eleme a március 20- án kezdõdött és az év végéig minden hónap 3. péntekén havonta egy elõadásból álló sorozat az Angyalföldi József Attila Mûvelõdési Központban azokkal, akik komolyan aggódnak a Föld jövõjéért. Az Gondolkozásunkat megreformáló elõadások Egészségünk titkai Dr. Berencsi György virológus több évtizedes kimagaslóan eredményes közegészségügyért kifejtett kutatói és oktatói tevékenységéért ben megkapta a Pro Sanita emlékérmet, majd 2005-ben a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét. Jelentõs eredményeket ért el a hazai virológiai laboratóriumok fejlesztése, az AIDS-diagnosztika és az évente elõforduló influenzajárványok okának és terjedésének tisztázása terén óta a kerület lakója. A Környezet-Egészségügyért Közhasznú Egyesület elnöke. elsõ elõadáson dr. Berencsi György a globális felmelegedésbõl adódó jelenségekre hívta fel a figyelmet. Elmondta: az ipari tevékenység következtében a következõ száz évben nõ a fertõzõ betegségek, így a malária esélye, csökken a természetes folyók vízhozama, és Magyarország területén a jelenleg honos növény- és állatfajok harmada végleg eltûnik. Elõadását alátámasztja az ENSZ 2007-ben publikált jelentése is, amely szerint a káros anyagok légköri koncentrációja az ipari forradalomtól napjainkig közel megháromszorozódott. A XX. század elejétõl szárazabbá vált az éghajlat. Folyamatosan csökken a vízkészlet, a világ lakosságának mintegy hatoda rövidesen nem jut ivóvízhez. A terméshozamok csökkennek, a hõség okozta halálozások emelkedni fognak. Az óceáni mérések szerint száz év alatt 17 centiméterrel emelkedett a tengerszint, és a vízszint további emelkedése okán 2050-re 200 millió ember lesz kénytelen elhagyni addigi tengerparti lakhelyét. Dr. Berencsi György mégsem pesszimista. Véleménye szerint takarékos, hõszigetelt házak építésével, az atom-, nap- és vízenergia elõtérbe kerülésével, a tömegközlekedés fejlesztésével, a vasúti és tengeri szállítmányozás fejlesztésével a negatív folyamat megállítható. Felhívta a figyelmet arra, ha az ivóvizet egy átlagos háztartás többször használná, elõször mosogatásra, majd WC-öblítésre, sokat javulhatna a helyzet. A társadalomban jelentõs szemléletváltásra, környezettudatos gondolkodásra van szükség. Aki többet szeretne megtudni az egyesület céljairól, a oldalon tájékozódhat, illetve április 17-én az AJAMK-ban meghallgathatja a sorozat második elõadását. B. I. Az életmód megváltoztatása nem könnyû feladat, hiszen eredményt csak akarattal és következetes kitartással lehet elérni. Elemeznünk kell eddigi életvitelünket, szakítani kell a korábbi mozgásszegény életünkkel, és folyamatosan át kell térnünk az egészséges táplálkozásra. Az egészséges életmódra nevelést már az iskolában el kellene kezdeni, hogy a folyamatos ismeretbõvítéssel felnõttkorra elérjük az egészségtudatos gondolkodást. Tóth Gábor okleveles élelmiszeripari mérnök, táplálkozás-biológiai elõadó az Angyalföldi József Attila Mûvelõdési Központban (AJAMK) tart elõadásokat Egészségünk titkai címmel. Egészségvédelmi és életmódközpontú témákról tartok elõadásokat, kiemelve az egyéni szokásokat és a személyes felelõsségünket tájékoztatott Tóth Gábor. Hazánkban egyre nagyobb igény mutatkozik az egészségvédõ életvitel iránt. Kollégáimmal az egészségtudatos szemléletmód elmélyítésére törekszünk. Saját szakterületem a táplálkozás- és élelmiszertudomány, emellett azonban munkatársaim házi gyógymódokkal (vízkezelés, masszázs, tisztítókúrák stb.), gyógynövénykutatással, mozgás- és légzésterápiával egészítik ki elõadásaimat. A meghívott orvosok és védõnõk az újabb tudományos alapelveket képviselik, amelyek külföldön ma már nem új keletûek. Az AJAMK-ban májusig kéthetente hallhatunk izgalmas, mindennapjainkat és gondolkozásunkat megreformáló elõadásokat. Kiket várnak a rendezvényre? Mindenkit, akit érdekel az egészsége. Hallgatóink egy része beteg, akik azért jönnek, hogy tanácsot kapjanak gyógyulásukhoz. Évente több száz ember csatlakozik egészségvédõ szemléletünkhöz, néhányuk már szinte missziójának tekinti, hogy továbbadják a hallottakat. Hallgatóinkból sok esetben aktív egészségklubtagok lesznek, akik nonprofit jelleggel segítenek. Programjaink: Április 8. Ha a tápcsatornánk beszélni tudna Április 22. A konyhában készített szívinfarktus Május 6. Ételeink szépítõszerei, avagy a legális mérgek Május 20. A fogyás tíz titka. Eredményes súlycsökkentés Az elõadások kéthetente szerdán órakor kezdõdnek a József Attila Mûvelõdési Központban (József Attila tér 4.), belépõjegy alkalmanként 250 Ft. További információ: és Tavasszal van itt az ideje A K C I Ó ANNA OPTIKA Óriási keretvásár 990 Ft -tól!!! XIII., PANNÓNIA U. 48. TEL.: XIII., POZSONYI ÚT 1. TEL.: NYITVA: H P ig 7 Van egy apró állat, amely ilyenkor, tavasz táján lendül támadásba. A kullancsoktól nem véletlenül tartunk, hiszen komoly veszélyek forrásai lehetnek. Magyarországon több mint tizennyolcféle kullancs él, közülük kilenc okoz betegséget. A fõváros és körzete az egyik legfertõzöttebb terület. A környéken bárhol is járunk, szinte sehol sem lehetünk igazi biztonságban, mert kullancscsal nem csak egy kirándulás alkalmával találkozhatunk, hanem a városi parkokban, kertekben is. A kullancs az embert és a meleg vérû állatokat a növényeken megbújva érzékeli. A szem nélküli vak kullancs a földtõl egy-másfél méterre, a facsemeték, bokrok levelein telepszik meg, és onnan vetõdik áldozatára. A látó kullancs alulról támad, a fûszálak fonákjáról kúszik fölfelé. A leggyakoribb kullancs által közvetített fertõzés az úgynevezett Lyme-kór. Ha idõben észreveszik, ezt a baktérium okozta betegséget antibiotikummal jól lehet gyógyítani. A Lyme-kórnál ritkább, de annál jóval súlyosabb a vírus okozta agyvelõ- és agyhártyagyulladás. Itt a halálos kimenetel sem ritka, és a betegek közel fele a gyógyulás után maradandó bénulásra számíthat. A védõoltással ellenállóvá tett szervezet azonban súlyosabb következmények nélkül átvészeli a fertõzést. Az agyvelõgyulladás megelõzésére írassuk fel gyerekorvosunkkal, háziorvosunkkal a vakcinát, és váltsuk ki a patikában. A teljes védettség kialakulásához egy év alatt három oltást kell kapnunk. Három év múlva még egy emlékeztetõ vakcinára van szükség, ezt követõen elegendõ ötévente felfrissíteni a védõhatást. Elõfordul, hogy valamilyen oknál fogva elmarad egy oltás, ilyenkor nem szükséges az egész sorozatot elölrõl kezdeni. A kullancsfertõzött területre utazóknak azt ajánlják: kérjék orvosuktól az úgynevezett gyorsított oltási sémát. Ilyenkor az elsõ két oltás között két hétnek kell eltelnie. A teljes védelem eléréséhez azonban ebben az esetben is szükség van harmadik oltásra. Mind a normál, mind a gyorsított immunizációnál az oltásokat be kell íratni az oltási könyvbe, így könnyen ellenõrizhetõ, mikor esedékes a következõ. A gyerekorvosok tapasztalata szerint a szülõk nagy része gondoskodik arról, hogy csemetéje megkapja a védõoltást. A felnõttek azonban a maguk számára ritkán kérnek védõoltást. Pedig a kullancs nem válogat: kortól függetlenül bárki áldozat lehet. Ezért érdemes magunknak is kérni az agyvelõ-gyulladás elleni vakcinát. Az oltási sorozat megkezdésére most van az ideális idõpont, az immunitás kialakulásához ugyanis legalább egy hónapnak el kell telnie. Jobb, ha megelõzzük a bajt, és nem várunk addig, míg itt a jó idõ, és milliószámra jelennek meg a környezetünkben a kullancsok. Aki megkapta az oltást, annak is célszerû rovarriasztó sprayjel vagy krémmel védekeznie már csak azért is, mert a védõoltás a Lyme-kór ellen nem, csupán az agyvelõgyulladás ellen nyújt védelmet. Ha a szabadba, füves, bokros rétre, parkba megyünk, a rovarriasztókkal a szúnyogokat és más kellemetlen bogarakat is távol tudjuk tartani magunktól. Ne csak a bõrünkre kenjük, juttassunk belõle a ruhánkra is. A hatóanyagtól függõen négyóránként ismételjük meg a kezelést. Ha kullancsveszélyes helyeken járunk, mindig legyen rajtunk zokni és hosszú nadrág, amelyet lehetõleg tûrjünk be a zokniba. A kicsi gyerekekre adjunk kendõt vagy kalapot. Lefekvés elõtt alaposan vizsgáljuk át magunkat, de fõleg csemetéinket, nem szedtek-e össze valahol egy nemkívánatos vendéget. Ha kullancsot találunk, ne ijedjünk meg, inkább azonnal fogjunk hozzá az eltávolításához. Jó, ha van otthon a gyógyszertárakban beszerezhetõ kullancskiszedõ kanál: elõbb-utóbb minden bizonnyal szükség lesz rá. Ennek hiányában egy szemöldökcsipesz is megteszi. Ragadjuk meg az állatot a szájszerveinél és egyetlen erõteljes mozdulattal rántsuk ki. Ne ijedjünk meg, ha beszakad a feje, a fertõzõ nyálát a potrohában tárolja. Késõbb egy tûvel, ahogy a szálkát szoktuk, eltávolíthatjuk a bent maradt részeket, de elõfordulhat, hogy ezek maguktól is kiesnek. Nem célszerû a kullancsra bármit rákenni, mert ezzel csak azt érjük el, hogy visszaöklendezi a nyálát. CSOP VERONIKA A K C I Ó

8 8 T I Z E N H A R M A D I K K E R Ü L E T I H Í R N Ö K április 1. A kerületi templomok húsvéti ünnepi programjai Árpád-házi Szent Margit-templom Lehel tér 1/A Április 9., nagycsütörtök 18.00: szentmise az utolsó vacsora emlékezetére, lábmosás, oltárfosztás, ig csendes virrasztás Április 10., nagypéntek 7.00: zsolozsmaimádság, 15.00: keresztút, 18.00: liturgia, passió, kereszthódolat, szentáldozás, ig csendes virrasztás Április 11., nagyszombat 7.00: zsolozsmaimádság és egész nap szentsír-látogatás, 20.00: tûzszentelés, húsvéti gyertya megáldása, húsvéti örömének, felnõttek keresztelése és bérmálása, feltámadási szentmise, körmenet A szent három napon a reggeli és a délutáni szertartások elõtt egy órával gyónási lehetõség Április 12., húsvétvasárnap 7.30, 9.00, 10.30, és 18.00: ünnepi szentmise. A as nagymisén közremûködik templomunk Gaudete! kórusa és zenekara. A szentmisék után ételszentelés Április 13., húsvéthétfõ: ünnepi miserend Április 19., fehérvasárnap 19.00: Hegedüs Endre Liszt-díjas zongoramûvész koncertje Angyalföldi Szent Mihály-templom Babér u. 17/B Április 9., nagycsütörtök 18.00: utolsó vacsorai emlékmise, oltárfosztás, csendes imádás Április 10., nagypéntek 14.00: keresztútjárás, 18.00: csonkamise, passió, hódolat a szent kereszt elõtt, áldoztatás, csendes virrasztás Április 11., nagyszombat 11.00: szentsír-látogatás; 18.00: tûzszentelés, húsvéti gyertya ünnepélyes bevitele a templomba, húsvéti örömének, ünnepi szentmise, körülbelül 19.30: feltámadási körmenet. Gyertyát hozzanak! Április 12., húsvétvasárnap a misék rendje: 7.00, 9.00, 10.30, 18.30, délelõtt ételszentelés Április 13., húsvéthétfõn a misék rendje: 7.00, és (9.00 órakor nincs!) Angyalföldi Szent László-templom Béke tér 1/A Április 9., nagycsütörtök 7.30: gyónási lehetõség, 18.00: az utolsó vacsora emlékmiséje, majd virrasztás Április 10., nagypéntek 7.30: gyónási lehetõség, 17.15: keresztút, 18.00: nagypénteki szertartás kereszthódolattal és passióval, utána egyéni virrasztás Április 11., nagyszombat 7.30: gyónási lehetõség, napközben az esti szertartásig szentsír-látogatási lehetõség, 17.00: nagyszombat esti feltámadási szentmise, 18.30: feltámadási körmenet a templom körül Április 12., húsvétvasárnap 7.30, 9.00: szentmise ételszenteléssel, 10.30: ünnepi énekkari nagymise ételszenteléssel, 18.00: szentmise Április 13., húsvéthétfõ 7.30, 9.00, és 18.00: szentmise Budapest-Vizafogói Szent Márton-templom Váci út 91/B Április 9., nagycsütörtök 18.00: az utolsó vacsora miséje, majd virrasztás és gyóntatás Április 10., nagypéntek 17.15: keresztút, 18.00: csonkamise, majd virrasztás és gyóntatás Április 11., nagyszombat : gyóntatás, : szentsír-látogatás, 20.30: feltámadási mise tûzszenteléssel Április 12., húsvétvasárnap és 18.00: szentmise Április 13., húsvéthétfõ 8.00: szentmise Külsõ-Angyalföldi Mária Keresztények Segítsége Templom Rokolya u. 28. Április 9., nagycsütörtök 18.00: ünnepi szentmise az utolsó vacsora tiszteletére Április 10., nagypéntek 15.00: keresztút, szertartások Április 11., nagyszombat : szentségimádás, : gyóntatás, 18.00: feltámadási szertartások, 19.00: feltámadási körmenet Április 12., húsvétvasárnap 7.30: szentmise, utána ételszentelés, 9.30: családi ünnepi szentmise, 18.00: esti szentmise Április 13., húsvéthétfõ 9.30 és 18.00: szentmise Budapest-Angyalföldi Református Templom Frangepán u. 43. Április 6., hétfõ, 7., kedd, 8., szerda és 9., nagycsütörtök 18.00: nagyheti sorozat Április 10., nagypéntek és 18.00: istentisztelet, úrvacsoraosztás Április 12., húsvétvasárnap 8.00 és 10.00: istentisztelet, úrvacsoraosztás Április 13., húsvéthétfõ 10.00: istentisztelet, úrvacsoraosztás Pozsonyi Úti Református Templom Pozsonyi út 58. Április 9., nagycsütörtök 18.00: asztal körüli rendhagyó úrvacsora, emlékezve az utolsó vacsorára Április 10., nagypéntek és 18.00: úrvacsorás istentisztelet Április 12., húsvétvasárnap 10.00: úrvacsorás istentisztelet Április 13., húsvéthétfõ 10.00: úrvacsorás istentisztelet, felnõtt konfirmáció Budapest Angyalföldi Evangélikus Templom Kassák Lajos utca 22. Április 9., nagycsütörtök 18.00: úrvacsorai istentisztelet Április 10., nagypéntek 10.00: istentisztelet úrvacsorával, 18.00: passió Április 12., húsvétvasárnap 10.00: ünnepi istentisztelet úrvacsorával Április 13., húsvéthétfõ 10.00: istentisztelet úrvacsorával

9 2009. április 1. T I Z E N H A R M A D I K K E R Ü L E T I H Í R N Ö K A legszebb piros tojás Gyermekkoromban nagyon szépek voltak a húsvéti ünnepek. Már szombat este kiraktam a száraz fûvel kibélelt, nagy, fonott vesszõkosarat apám trópusi növényritkaságokkal teli, zárt verandájára, hogy oda tojjon a húsvéti nyúl. Nagyon szerettem volna egyszer meglesni, amikor éppen hozzám jön, de sajnos nem sikerült. Mire felébredtem, már ott volt a sok ajándék. Így volt ez azon a bizonyos napon is. Ébredés után elsõ utam a télikertbe vezetett és a fûvel kitömött kosár tele volt szebbnél szebb, csillogó, színes sztaniolpapírokba csomagolt csokoládétojással. Volt közöttük kék, zöld, rózsaszín, sárga és a jó ég tudja, még hányféle színû! A legszebb azonban ott volt középen: nagy, piros csokitojás, fehér selyemszalaggal átkötve, a szalagcsokor közepén halványkék papírvirágokkal. És ami a legizgalmasabb volt: amikor megráztam, valami titokzatosan zörgött benne. Nagy hagyott nyugodni a kíváncsiság, vajon mi lehet az. Cukorka vagy egy apró játék? Elhatároztam, hogy azonnal kibontom és megnézem, a selyemszalagot és a papírvirágot meg a babám ruhájára varrom. Szüleim azonban lehûtötték a kedélyemet: Nem nyúlhatsz még hozzá! Holnap jönnek a locsolók, valamivel meg kell õket kínálni. Így hát fájó szívvel visszatettem, és vártam a másnapot, amikor elmennek a látogatók és végre megehetem a csokitojásokat. Váry néni jött meg elsõnek, Gyurika névre hallgató kamasz fiával. Elegánsan ki volt öltözve, nyakkendõsen, vadonatúj sötétkék ruhában. Orra alatt kis bajusz feketéllett, amitõl én õt már eleve ellenszenvesnek találtam. Elõvett a zsebébõl egy kis üveg émelyítõen büdös kölnit és esetlenül a hajamra locsolta. Kínáld meg Gyurikát a csokoládéval mondta anyám. Gyurika hosszasan nézegette a kosarat, aztán ó, borzalom! kivette középrõl a nagy piros tojást a fehér selyemszalaggal. Ebben a pillanatban elkezdtem rettenetesen utálni Gyurikát. Közben Erzsi néni is megérkezett Lacival. Laci gyerekkori pajtásom volt, egészen más, mint Gyurika. Mellette mindig remekül szórakoztam. Eltûrte, hogy megdobáljam a sakkfiguráimmal, a franciaágy alatt pedig háborúsdit játszottunk, ami abból állt, hogy az nyert csatát, aki hamarabb a másik szemébe tudta spriccelni az összenyomott narancshéj levét. Laci mindig engedte, hogy én nyerjek. Szóval: igazi gentleman volt. Õt is megkínáltam az ajándék csokoládéimmal mostmárúgyismindegy alapon, õ azonban kedvesen elhárította: Edd csak meg, az a tied. Gyerünk játszani! Kézen fogott, aztán a munícióval együtt eltûntünk a franciaágy alatt, az elképedt Váry néni szeme elõl. Amikor a vendégek távozni készültek, mégis csak elõ kellett jönnöm, és úri kislány módjára illedelmesen elköszönni. Váry néni belecsípett az arcomba és megkérdezte: No, kislányom, ki tetszik neked jobban, a Laci vagy Gyurika? A Laci! vágtam rá gondolkodás nélkül. Mert õ nem viszi el a húsvéti ajándékomat és pimaszul a szemébe néztem. BENE ERZSÉBET Kétezer éves vallási ünnep Húsvét A húsvét a keresztények legnagyobb ünnepe világszerte. Jézus se, mert csak ezen a napon lehetett napon volt a felnõttek keresztelé- maga is tartotta az ószövetségi megkeresztelkedni. A világ elé tárt pészahot, amely a húsvét bibliai, feltámadásba vetett hitünket jelképezi a körmenet. A feltámadt Jé- zsidó eredete volt. Tanítványaival, a tizenkét apostollal minden évben zusra emlékezve visszük körbe Jeruzsálembe ment és részt vett az szobrát a templom körül és a ünnepi vacsorán, ahol bárányt, szentségmutatóban az oltáriszentségben élõ Jézust az ostyakenyér kovásztalan kenyeret és keserû salátát fogyasztottak el az Egyiptomból való kivonulás emlékére, fel- színében. elevenítve az Örökkévaló és a kiválasztott nép szövetségét. Így történt ez Kr. u. 33-ig, amikor Jézus új és örök szövetséget kötött az emberiséggel, és ezt saját vérével pecsételte meg, jelképezve ezzel, hogy õ az Isten igazi Báránya. Ez a nap mai idõ szerint Nagycsütörtök. Ennek estéjén fogták el Jézust. A templomban ilyenkor az utolsó vacsorát idézzük fel. E napon két szín alatti áldozásban részesülhetnek a hívek Krisztus testében és vérében, a kenyér és bor színe alatt. Utána esti szentségimádással emlékezünk Jézus szavaira: Hát egy órát sem tudtatok virrasztani velem? Nagypénteken emlékezünk Krisztus halálra ítélésére, a keresztútra, a kereszthalálra, a temetésre. A templomban jelképesen végigjárjuk mind a tizennégy állomását a keresztútnak. A szertartás elején a pap leborul az oltár elõtt és Krisztus szenvedésérõl elmélkedik. Ezután a letakart keresztet leleplezi, majd tiszteletre felmutatja. Ennek a kereszthódolatnak a lényege: a megbocsátás, a megtérés, a Krisztushoz fordulás. A templom egészen 22 óráig nyitva van, hogy a hívõk virraszthassanak. Nagyszombaton napközben van a szentsír-látogatás, mert ekkor Jézus a sziklasírban feküdt. A szertartások délután szentelésekkel kezdõdnek. Az új tûz, a gyertya, a keresztvíz megszentelése után következik a feltámadási szentmise. Megszólalnak a harangok, a csengõk és az orgona, amelyek nagycsütörtök óta hallgattak. A szentmisén felhangzik az alleluja, az örvendezés éneke. Régen ezen a A legnagyobb ünnep húsvétvasárnap, amikor a szentmise a föltámadt Krisztust ünnepli emlékezve arra, amikor az asszonyok Jézus sírjához mentek, hogy bebalzsamozzák a testét, de nem találták a sziklasírban. A feltámadt Jézus találkozott az apostolokkal, beszélt velük, együtt étkeztek, testén ott voltak sebhelyei, amelyeket megérinthettek, hogy teljességgel megbizonyosodjanak arról: Jézus él! Feltámadt testében jelent meg. Sebei nem fájtak, ellenben dicsõ ragyogás fénye áradt belõlük. Fizikai törvények nem vonatkoztak rá, mert egyszerre több helyen tudott jelen lenni, étkezett, de nem volt szüksége a táplálékra, átmehetett szilárd falakon, zárt ajtókon. Az 9 apostolok lelkesen és örömmel hirdették: Jézus Krisztus föltámadt; Jézus Krisztus él! Húsvétvasárnap ünnepi rend szerint kezdõdnek a szentmisék a templomban. A mise végén az ételszentelési ima értelme, hogy az elhozott sonka, tojás, kalács ne csak a testnek, hanem a léleknek is hasznára váljék. A fél 11-es nagymisén felcsendül Haydn zenéje ének- és zenekar közremûködésével. Húsvéthétfõn elõtérbe kerülnek a gyerekek és a fiatalok. A locsolkodás, az elrejtett ajándékok keresése, a tojás- és csokiajándékozás kevésbé szakrális szokásokból erednek. A húsvét üzenete a hívõ embereknek a hit megerõsítése Jézus Krisztus feltámadásában. A nem hívõknek a gondolkozás arról az örök emberi kérdésrõl, vajon földi életünk végezetével lezárul-e minden, és elenyészik-e a test és megsemmisül-e a lélek? Húsvétkor részesei lehetünk egy közel kétezer éves vallás ünnepének, amely Európát összetartotta és felemelkedésében segítette. A beszélgetés az Angyalföldi Szent László-plébánián dr. Hajnal Róbert plébánossal, kerületünk díszpolgárával készült. LEJEGYEZTE VAJDA ILDIKÓ

10 10 T I Z E N H A R M A D I K K E R Ü L E T I H Í R N Ö K április 1. Folytatódik a relikviagyûjtés 100 éves a kerület sportélete Kerületi sportéletünk idén ünnepli százéves fennállását. Angyalföldön az 1900-as évek elején élénkült meg az egyesületeken belüli sportélet a gyári munkások szervezett formában történõ sportolása érdekében, majd 1909-ben a Teve utcában alakult meg Olaj Pál elnökletével a Fõvárosi Testedzõk Köre, melynek a Váci úton 3000 fõt befogadó pályája volt. A jeles évfordulót szeretné az önkormányzat méltóképpen megünnepelni. A minél gazdagabb tárlat létrehozása érdekében elkezdõdött a tárgyi és írott emlékek gyûjtése. Amennyiben összegyûlik a megfelelõ mennyiségû és minõségû anyag, úgy egy emlékkiállítás mutatná be a kerület sportéletét. Kis Tamás, a polgármesteri hivatal Sportcsoportjának munkatársa várja hétköznaponként óra között a polgármesteri hivatalban [Béke tér 1., III. emelet 351. szoba, telefon: , 06 (30) ] azon sportolók, sportvezetõk, edzõk jelentkezését, akik a volt és jelenleg is mûködõ kerületi egyesületben dolgoztak, sportoltak vagy akik jelenleg is szeretett klubjukért munkálkodnak. Várják azokat a sportembereket (sportolókat, sportszakembereket) is, akik nem kerületi egyesületben értek el kiváló eredményeket, de életük a kerülethez kötõdött, kötõdik. A kiállítás színvonalas megrendezéséhez emléktárgyakkal (fénykép, mez, zászló, jelvény stb.) és írásos dokumentummal lehet hozzájárulni. A cél egy olyan reprezentatív bemutató megrendezése, mely emléket állít a kerület múltbéli kis- és nagy egyesületeinek, a jövõ sportolóinak megmutatja, hogy érdemes a kerületben sportolni. A szervezõk a jelenleg is aktívan mûködõ helyi egyesületek mellett az alábbi, már megszûnt egyesületekkel, sportklubokkal kapcsolatban várnak relikviákat. SZ.T. Megszûnt sportegyesületek (a teljesség igénye nélkül): Acélöntõ és Csõgyár SK, Adócsõgyár SE, Akkumulátor SE, Autójavító Vállalatok SK (1., 2., 3., 4., 5.), Budapesti Labdarúgók Köre (BLK), Budapesti Testedzõk Köre (BTK), Csavargyár SE, ELZETT SE, Evac SE (Kanalasok), Fémmunkás SK, Forszim SE, Fõvárosi Testedzõk Köre FTK), Honvéd Kórház SE, Hõpalack SE, Jutagyári Sport Club, KAJEV SE, Kismotor és Gépgyár SE, Magyar Acél SE, Magyar Felvonógyár SE, Magyar Hajó és Darugyár SE (MHDSE), Nemzeti Sport Club (NSC), Nyomdagép SE, Paszományárugyár SE, Rézhenger SE, Róbert Károly Körúti Kórház SE, Terézvárosi Sport Club, Transvill SE, Turbó SE, VI. Kerületi Sport Club, 1. Sz. ÉPFU. Kerületi érdekeltségû egyesületek vonatkozásában is várják az emléktárgyakat, történeteket, érdekességeket: MÁV Elõre SC, Csatorna SK, Építõk SC. Röplabda családias hangulatban A kerületi röplabda diákolimpiát, mint már sok-sok éve, idén is az Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola Berzeviczy Gizella Tagiskolában rendezték meg a lánycsapatok részére. A III. ( ben születettek) és IV. ( ben születettek) korcsoportosok részére rendezett verseny családias hangulatban telt, bár ennek ezúttal nem igazán örültek a testnevelõk. A korábbi években ugyanis több csapat nevezett a tornára, míg most a III. korcsoportban három, a IV.-ben pedig csak két együttes mérkõzött meg. A lányok nagyon lelkesen játszottak. Látványos labdamenetek, ütések döntötték el a csapatok sorsát. A fiatalabbak között a Pannónia Általános Iskola gyõzött, míg az idõsebbek között a Kassák Lajos Általános Iskola és Gimnázium diadalmaskodott. A III. korcsoportosok végeredménye: 1. Pannónia Általános Iskola 2. Kassák Lajos Általános Iskola és Gimnázium 3. Berzeviczy Gizella Tagiskola A IV. korcsoportosok végeredménye: 1. Kassák Lajos Általános Iskola és Gimnázium 2. Pannónia Általános Iskola SZ. D.

11 2009. április 1. T I Z E N H A R M A D I K K E R Ü L E T I H Í R N Ö K Sakkverseny a Tomoriban Legyõztem az osztálytársamatt Sakk diákolimpia egyéni versenyt rendezett az alsó tagozatosok részére március 17-én a Tomori Pál Tagiskola. Két korcsoportban (I. korcsoport január 1. után születettek és II. korcsoport január 1. után születettek) fiúk és lányok külön mérkõztek meg. A suli ebédlõje ezúttal villaés kanálcsörgés helyett sakkórák kattogásától, valamint az öröm és bánat kifejezéseitõl volt hangos. Látványos és magas színvonalú versenyt hozott a viadal. Jó volt nézni az iskola ebédlõjében az 56 játszó, versenyzõ gyermek szellemi vetélkedését, a sok elmélyült, a sakkjátékot élvezõ kislányt és kisfiút. Volt öröm, s néha persze egy kis sírás is egy-egy gyõztes vagy éppen vesztes parti után, ám végül is mindenki jól érezte magát a több mint háromórás verseny alatt mondta Fekete József, a Tomori Pál Tagiskola tanára, aki már évek óta a kerületi sakkversenyek versenybírója. SZABÓ DÁVID Végeredmény I. korcsoport lány 1. Fodor Enikõ (Tomori P. Tagiskola) 2. Rozmaring Flóra (Számítástechnikai Ált. Iskola) 3. Kozma Krisztina (Pannónia Ált. Iskola) I. korcsoport fiú 1. Somlai Szabolcs (Gárdonyi G. Ált. Iskola) 2. Altmann András (Gárdonyi G. Ált. Iskola) 3. Vargyas Gábor (Gárdonyi G. Ált. Iskola) II. korcsoport lány 1. Szerényi Dóra (Németh L. Gimn.) 2. Õsz Veronika (Gárdonyi G. Ált. Iskola) 3. Belányi Linett (Számítástechnikai Ált. Iskola) II. korcsoport fiú 1. Fodor Benedek (Tomori P. Tagiskola) 2. Dina Tamás (Tomori P. Tagiskola) 3. Kertész Balázs (Gárdonyi G. Ált. Iskola) INGYENES SZEMVIZSGÁLAT 50% minden szemüvegkeretre! LEHEL Piac, Emelet (a mozgólépcsõnél) Hétfõ péntek szombat Telefon: Angyalföldi pálmafák Cikksorozatunkban a piros-kék klub múltjából idézünk fel epizódokat Farkas 3, Puskás 4, Vasas 5 Tatabányának a bányán kívül semmije sem volt, csak a futballcsapat. A várost javarészt a totóból ismerték az emberek (mármint az ország többi részén), merthogy a Bányász az NB I törzstagjai közé tartozott, sõt hazai pályán majdnem olyan veszedelmesnek mutatkozott az ellenfelek számára, akár a mélyben a sújtólég. Mehetett oda az FTC, a Honvéd, az Újpest, a Vasas, még a legnagyobbaknak is vért kellett izzadniuk a gyõzelemért. Általában. Mert negyven évvel ezelõtt, 1969 tavaszán a Vasas tönkretette a tatabányai ünnepet. Arrafelé akkoriban minden meccs az volt, jóllehet a közönség jó része nem zakóban és nyakkendõben, hanem pufajkában és gumicsizmában jelent meg a mérkõzéseken. A játékosok sem parádéztak (értsd: a pályán kívül nem), hiszen a közeli Pestrõl igazolt labdarúgók a személyvonatról szálltak le Tatabányaközépsõn, hogy a helyi futballistákkal együtt a Sportban, azaz a klubház földszintjén lévõ talponállóban gyülekezzenek a találkozók elõtt. Igaz, különteremben zajlott az összejövetel, ám valamennyi játékosnak a söntésen kellett átvágnia Az persze nem ment egyszerûen, hiszen a szurkolók a bortól és a fiúk látványától egyaránt mámorosan meg-megállították õket, és kiváltképp ámulattal Puskás 69 tekintettek Deli legényre, az ötveneshatvanas évek balszélsõjére, aki nyitott Skoda Feliciával érkezett a stadionba. (Neki amúgy sem kellett volna vasutaznia, mivel õstatabányai volt.) Ám 69-ben az angyalföldiek száguldoztak igazán, jóllehet Juszuf, a Bányász félszemû vezérszurkolója ugyanolyan lelkesen rázta a kolompját, mint máskor. S a helyi mindenható, a tatabányai futballt is kézben tartó Gál István a Tatabányai Szénbányák Vállalat vezérigazgatója sem volt fukar: dupla prémiumot ajánlott fel az olimpiai bajnok Csernainak és társainak a nagy Vasas felülmúlásáért. (Már azon túl, hogy siker esetén mint rendesen a mûvek buszával szállíttatta volna haza a vidéki csapat fõvárosi labdarúgóit.) Nem számolt azonban a Puskás Lajos, Farkas János kettõssel, jóllehet ezzel a párossal nagyon is számolni kellett! Puskás berámolt négyet, Farkas meg hármat, így aztán 7-0 lett a vége ott, ahol rendszerint az 1-0-nak is nagy értéke volt. A hatvanöt éves Puskás aki 1991 óta a VII. kerületi Queen Mary Hotel társtulajdonosa-igazgatója ma is elevenen emlékszik a meccsre. Részben megértem, hogy kitömtük õket, részben meg nem mondja. Nagyszerû együttesünk volt, amely annyi gólt szerzett, amennyit csak tudott, ám az akkori találkozó elõtt hiába üdvözöltük mosolyogva a tatabányaiakat, ellenfeleink azzal fenyegetõztek: Most nincs barátság, szétrúgunk benneteket! És én túlzással sem nevezhettem magamat Oroszlánszívû Richardnak Ennek ellenére úgy ment a 11 játék, akár 1966-ban, a veretlenül elnyert bajnoki címünk évében az FTC 3-0-ás vagy a Sporting Lisszabon 5-0- ás legyõzésekor, és az ötödik gólunk után nem álltam meg, hogy oda ne szóljak Laczkónak: Mintha elfelejtettétek volna, mit ígért Gál elvtárs! Majd biztos, ami biztos átmentem a bal oldalra, nehogy Laczkó megtorolja a zrikát A Vasasban 132 NB I-es gólt szerzõ Puskás egy öltönyért, egy ingért és egy cipõért igazolt 1963 végén a Fáy utcába (Debrecenbõl valósággal megszöktette õt Rózner Gyõzõ szakosztályvezetõ), ám ben a bányászok viseltek XXL-es zakót. Annak idején príma dolgom volt teszi hozzá a korábbi válogatott csatár. Öltöny ide, öltöny oda, örökösen úgy éreztem: nekem Fotó: Képes Sport mindent az úristen, a futball és a Vasas adott. Azóta viszont bizonytalanná vált az életem: 2018-ig törleszthetjük azt a bankhitelt, amelyet a szállodánk kapott. Ha vigasztalja Puskást, ha nem: a negyven esztendõvel ezelõtti kölcsönt a Tatabánya soha nem tudta visszafizetni HEGYI IVÁN, A NÉPSZABADSÁG FÕMUNKATÁRSA TATABÁNYA VASAS 0-7 (0-1) Tatabánya, nézõ. Jv.: Balla. Tatabánya: Rothermel Lévai, Kovács I, Laczkó, Törõcsik (Kovács II, 60. perc) Horváth, Sánta, Arany Szabó, Csernai, Ladinszky. Vasas: Kenderesi Bakos, Mészöly, Menczel, Ihász Nell, Müller (Vidáts, 75.), Fister Molnár, Puskás, Farkas. Gól: Puskás (3., 55., 63. és 87.), Farkas (65., 70. és 90.).

12 12 T I Z E N H A R M A D I K K E R Ü L E T I H Í R N Ö K április 1. Rendõrségi esetek A rendõrség hívószámai: segélyhívó: 107 vagy 112 telefontanú, ingyenes: 06 (80) XIII. kerületi rendõrkapitányság: 06 (1) MMS-t fogadó: 06 (20) Közveszélyokozás Március 10-én a Rózsafa utcából egy kigyulladt személygépkocsiról érkezett bejelentés. A helyszínelõk megállapították, hogy valószínûleg gyújtogatásból adódóan keletkezett a tûz. A tûzoltóknak sikerült eloltaniuk a tüzet, amely hõfokából adódóan az égõ gépkocsi elõtt parkoló autót is megrongálta. Rablások Március 11-én este két fiatal férfi a Jászai Mari téren a szökõkútnál beszélgetett, amikor odalépett hozzájuk három, év közötti ismeretlen férfi és cigarettát kért tõlük. Az egyik elkövetõ a nemleges válaszra elõvett egy kést, és felszólította a sértetteket, hogy pakolják ki a zsebeiket. Az egyik sértettõl egy mobiltelefont, a másiktól forint készpénzt szereztek meg az elkövetõk. Személyleírásuk: aki elõvette a kést kb. 185 cm magas, vékony testalkatú, fekete bõrdzsekit viselt, alatta barnaszínû kapucnis pulóverrel. A másik két elkövetõ kb cm magas, szintén vékony testalkatú. Mindkettõ kapucnis felsõt viselt. Az egyikükön szõrmés kapucnis kabát volt. Garázdaság Garázdaság miatt indult eljárás egy férfivel szemben, aki a rendelkezésre álló adatok szerint megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy március 12-én este a Nyugati téren található vendéglátó-ipari egységben a játékautomatát ütni kezdte, majd amikor meg akarták fékezni cselekményében, a zsebébõl elõvett egy 9,5 cm pengehoszszúságú zsebkést. Egy férfi a gyanúsítottat a földre rántotta, és elvették tõle a kést. A helyszínre érkezõ járõrök a férfit elõállították a XIII. kerületi rendõrkapitányságra. A férfi a rendõrautóban fenyegette a járõröket. Fiatal bûnözõk Március 13-án este egy fiú utazott a metrón, amikor a Gyöngyösi utcai megállóban felszállt három fiú és egy lány, és mellette foglaltak helyet. Az egyik fiú elkérte a sértett telefonját, hogy megnézze, a sértett pedig átadta azt. Amikor leszálltak az Árpád hídnál, a sértett visszakérte a telefont, mire a fiú megfenyegette, és visszaszállt társaival a metróba. A fiú személyleírása: arab kinézetû, 20 év körüli, barna rövid hajú, kb. 180 cm magas, átlagos testalkatú, sötét farmerkabátot, valamint sötét farmernadrágot viselt. A vele lévõ személyek: egy hasonló külsejû, szintén arab kinézetû kb. 170 cm magas, átlagos testalkatú, 17 év körüli, fekete szövetnadrágot, és bal fülében fülbevalót viselõ fiú, akinek a nadrágöv csatján póker ábrázat volt. A lány kb. 17 éves, hosszú fekete hajú, 160 cm magas, vékony testalkatú, fekete szemû és sötét farmernadrágot viselt. Jármû önkényes elvétele Március 14-én hajnalban a kerületi járõrök gyanúsan közlekedõ autót észleltek a Róbert Károly körúton. A gépkocsi áthajtott a piros jelzésen, majd az útpadkán át nagy sebességgel átvágott a Váci út és az Esztergomi utca keresztezõdésénél található parkos részen. Ekkor a járõrautóban ülõk kb. fél percre elveszítették szem elõl, majd a Dagály utcában találták meg a gépjármûvet járó motorral, nyitott ajtóval. A tulajdonos a kiértesítése után elmondta, hogy a gépkocsit elõzõ délután lezárt állapotban hagyta az Angyalföldi úton. Ami kint még kérdés, bent már megoldás Iránytû a mindennapokhoz Pannónia utca 34. Az utca, a házszám bizonyára sokak számára ismerõs. Nem véletlenül. A hely hosszú évek óta az Iránytû Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda fõhadiszállása. Már sokan megfordultak itt. Kérdésekkel, kétségekkel, problémákkal érkeztek. A barátságos hangulatú és családias légkörû iroda munkatársai pedig mindig tárt ajtóval várták a látogatókat. Betértünk hozzájuk mi is. Számba vettük a különféle szolgáltatásokat, bekopogtattunk a tanácsadásokra. A látottakról, hallottakról csokorba gyûjtött tapasztalatainkról az újonnan induló cikksorozatunkban számolunk be. Elsõ utunk az Iránytû szakmai vezetõjéhez, Rapi Istvánhoz vezetett. Irodánk már húszéves is elmúlt. Ezalatt az idõ alatt a világ átalakult körülöttünk, céljaink azonban töretlenek. Alapvetõ feladataink nem változtak. Próbálunk segíteni, ahol csak tudunk, nemtõl, kortól, mindenféle hovatartozástól függetlenül. Szolgáltatásaink teljesen ingyenesek és névtelenek. Minden panaszt, problémát és kérdést bizalmasan kezelünk. Munkatársaink felkészült szakemberek: ifjúságsegítõk, mentálhigiénikusok, pszichológusok, szociológusok, mûvelõdésszervezõk, pályaválasztási és munkavállalási tanácsadó, illetve jogász tájékoztatott az intézmény szakmai vezetõje. Milyen feladatok jellemzik az Iránytû mindennapjait? Információszolgáltatás az ifjúságot érintõ kérdésekrõl, szabadidõs programokról, tanulási, munkaügyi, hivatali és jogi ügyekrõl. Továbbá feladatunk az életvezetéssel összefüggõ, szenvedélybetegségeket, családi, párkapcsolati problémákat, egészségügyi, illetve önismereti kérdéseket érintõ, egyénre szabott szakmai tanácsadás. Prevenciós óráinkon, foglalkozásainkon nyíltan és õszintén beszélünk a szexualitásról, a közgondolkodásban sokszor még mindig tabutémának minõsülõ AIDS-betegségrõl, a különbözõ tudatmódosító szerek használatáról, drogokról, kábítószerekrõl és azok következményeirõl. A Vízöntõ Pinceklubban (Váci út 50.) pedig az egészségmegõrzõ programok mellett a szabadidõ hasznos eltöltéséhez nyújtunk lehetõséget minden korosztály számára. Az Iránytû története ban, a Csanády utcai aluljáró egyik irodájában kezdõdött. Igen, évekig ott fogadtuk látogatóinkat. Tíz évvel késõbb, ban költöztünk át jelenlegi helyünkre, a Pannónia utcába óta, a kerületi közmûvelõdési intézmények szerkezeti átalakítását követõen az Iránytû a XIII. Kerületi Közmûvelõdési Nonprofit Kft. tagintézménye. Költségvetésünket önkormányzati támogatásból finanszírozzuk, amelyet pályázati és alapítványi forrásokkal egészítünk ki. Napjainkban a különbözõ bevásárlóközpontok a közösségi élet jellemzõ színterei. Az ifjúsági irodáknak mennyi esélye van velük szemben? Nem volt és soha nem is lesz szándékunkban versenyt futni velük. Céljaink teljesen eltérõek. Mi nap-nap után azon dolgozunk, hogy a valós életbõl, valós problémával hozzánk érkezõt úgy tudjuk elengedni, hogy nálunk nem csupán választ kapott, de megoldás is talált. Aki pedig csak egy csendes zugra vágyik, ahol olvasgathat, internetezhet vagy éppen beszélgetni minket biztosan nyitva talál. VÁRKONYI RITA

13 2009. április 1. T I Z E N H A R M A D I K K E R Ü L E T I H Í R N Ö K Budapest, József Attila tér 4. Telefon: Fax: PROGRAMAJÁNLÓ Gajdov Géza grafikus kiállításának megnyitója Április 9., csütörtök Megtekinthetõ április 23-ig A belépés díjtalan! Házibuli a Pedrofon zenekarral Április 3., péntek Magyarország legtöbbet koncertezõ Swing and Rock & Roll Show Bandje Belépõ: 1000 Ft ERIC CLAPTON-születésnap Április 4., szombat Sztárvendégek: Závodi János, Tátrai Tibor, Tóth János Rudolf, Pribil György, Benkó Zsolt, Turjánszky György, Vörös Gábor Belépõ: 1800 Ft CLUB 68 IM Radics Béla Április 10., péntek A klub feleleveníti a 60-as és 70-es évek színes zenei és kulturális világát Belépõ: 500 Ft VÖRÖS ISTVÁN (Prognózis) koncert Április 24., péntek Belépõ: 2000 Ft József Attila Mûvészeti Napok III. Senior táncverseny Április 5., vasárnap Nevezési díj: 500 Ft/pár/táncág Belépõ a nézõknek: 800 Ft Koszorúzás a József Attila téren Április 10., péntek A semmi ágán Bartók és József Attila Érdi Tamás zongoramûvész koncertje Április 10., péntek Egészségünk titkai programsorozat Ha a tápcsatornád beszélni tudna... Mi kezdõdik a belekben: élet vagy halál? Hogyan befolyásolhatjuk az étrend által az emésztõszervek mûködését? Április 8., szerda Konyhában készített szívinfarktus Félmegoldásoktól a kitisztult érpályákig Új kutatások, amiket a szívbarát programok nem mondhattak el... Április 22., szerda A fertõzõ betegségek és a rovarok által terjesztett betegségek változásai az utóbbi évtizedekben, összefüggéseik a globális felmelegedéssel Április 17., péntek Elõadó: dr. Ferenczi Emõke Óperencia Gyermekszínház Alma Zenekar Bródy-gyerekslágerek és más bio alma dalok Április 23., csütörtök Belépõ: 700 Ft Nyugdíjas filmklub Szirmai Albert: Mágnás Miska magyar operettfilm. Rendezte: Keleti Márton (1948) Április 7., kedd A belépés díjtalan! Molnár Ferenc: Egy, kettõ, három amerikai filmvígjáték. Rendezte: Billy Wilder (1961) Április 21., kedd A belépés díjtalan! Gyertyafény Keringõ Klub Vezeti: Csukáné dr. Jónás Ilona Vasárnap Zenés táncos délután idõseknek Részvételi díj: 600 Ft/alkalom, 1600 Ft/hó Csuka Mónika Énekiskola Kedden, csütörtökön és pénteken Kiscsoportos kezdõ informatikai tanfolyam Az oktatást szervezi: Csepregi Piroska Minden kedden és csütörtökön Részvételi díj: 8000 Ft/fõ (8 alkalom) MOZGÁSPROGRAMOK Színpadi tánc felnõtteknek Callanetics torna Társastánc Ékszer Balettiskola Hatha jóga Jóga a mindennapi életben FIT-KID gyermekfitnesz Ritmikus gimnasztika Nõi kondicionáló torna Hastánc Csiri-biri torna Manó torna SZAKKÖRÖK Gyermekkerámia Felnõtt kezdõ és haladó kerámia Rajz és festészet Programjainkról, intézményeinkrõl, felnõttképzésrõl és terembérleti lehetõségekrõl bõvebb információt a honlapon találhat! 1132 Budapest, Váci út 50. a Lehel Csarnokkal szemben Telefon: ; (30) Nyitva tartás: Hétfõ: zárva Kedd csütörtök: Péntek: Idõszaki kiállítás Angyalföldi underground Graffiti. Miért, és miért nem? Megtekinthetõ május 10-ig Kísérõ kiállítás Kovács Budha Tamás street art kiállítása Megtekinthetõ április 16-ig Várjuk mindenki véleményét a vagy kiállításunkon, vendégkönyvünkben. Helytörténeti Klub Reichardt Ferenc: A Ganz Hajógyár története Április 14., kedd Bp., Rozsnyai u. 3. Telefon: , fax: Levélcím: 1394 Budapest, Pf Szegény Dzsoni és Árnika a Maskara Társulat gyermekmûsora Április 3., péntek Magyarnóta-délután cigányzenekari kísérettel ( Csizmadia Imre Zenebarát Kör) Április 4., szombat Tájak Korok Múzeumok közgyûlés Április 5., vasárnap Locsolóbál (mûsoros-táncos rendezvény nyugdíjasoknak) Április 8., szerda Locsolóbál (TE+ÉN) Április 12., vasárnap Locsolóbál (mûsoros-táncos rendezvény nyugdíjasoknak) Április 14., kedd Elõadó-mûvészeteket Kedvelõk Baráti Köre és Vers- és Prózaírók Baráti Köre Április16., csütörtök Keil Ernõ Fúvószenekar tavaszi hangversenye Április 18., szombat Minden héten: Rákgyógyító légzés (gyógytorna) Hétfõn 9.00 haladóknak, kezdõknek Természetgyógyász Klub Csütörtökön (elõadások, fény- és energiaadás, életmód-tanácsadás) TE+ÉN táncest Pénteken Vasárnap MODELLBÖRZE (cserebere, vétel-eladás) Szombaton Univerzális Élet (Õskeresztény Egyesület) Vasárnap (Kozmikus Életiskola az Isten szellemétõl kapott belsõ út oktatása) 1136 Bp., Pannónia u. 34. (Gergely Gyõzõ u.) Telefon/fax: Nyitva tartás: H P óráig Díjtalan információszolgáltatás, jogi, pályaválasztási, munkavállalási, pszichológiai, szenvedélybeteg-tanácsadások, AIDS-szûrés. Ingyenes internetszolgáltatás Budapest, Váci út 50. Telefon/fax: Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig óráig VERSJÁTÉK FESZTIVÁL a Költészet napja alkalmából általános és középiskolások számára Április 9., csütörtök Játékunkat a versmondás öröméért, a versek szeretetéért és számos legek -díjért hirdetjük. Jelentkezés: április 2-ig a ös telefonszámon A részvétel díjtalan! CSALÁDI PROGRAMOK Babajelbeszéd tanfolyam Pénteken , 6 hetes tanfolyam keretében Részvételi díj: 6000 Ft/6 alkalom (az elsõ alkalom ingyenes) Vezetõ: Zentai Katalin pedagógus, gyermekklubvezetõ, telefon: (20) Elõzetes jelentkezést kérünk! Bogár-muzsika Zenebölcsi 30 perces foglalkozás babáknak és mamáknak Vezeti: Pintér Mónika zenepedagógus Információ és jelentkezés: (70) Kedden Baba-mama játszóház Tanuljon meg együttjátszani gyermekével! játék és beszélgetés pszichológus vezetésével Szerdán A belépés díjtalan! SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÕ, ÖNISMERETI PROGRAMOK Feszültségoldás kineziológiával Hétfõn és csütörtökön Részvételi díj: 4000 Ft Elõzetes jelentkezést kérünk! Személyiségfejlesztõ drámacsoport gyerekeknek Csütörtökön Személyiségfejlesztõ drámacsoport fiataloknak Csütörtökön Lélek-öröm-játék Zene, dráma, mozgás, vers, önismereti játékok, beszélgetés Kedden TÁRSASÁGI KLUBOK Angol társalgási klub Kedden (díjtalan) Olasz klub Szerdán (díjtalan) Német társalgási klub Szerdán (díjtalan) Sakk klub Csütörtökön (díjtalan) MOZGÁSOS PROGRAMOK Egészségvédõ torna Kímélõ tornaprogram idõsebbeknek gyógytornász vezetésével Kedden Részvételi díj: 10 alkalmas bérlet 4000 Ft Jóga Pénteken Részvételi díj: 10 alkalmas bérlet 7000 Ft Gerincjóga Szerdán Vezeti: Szentgyörgyi Katalin okleveles gerincjóga- és wellnessoktató Információ: Részvételi díj: 1 alkalom 1000 Ft, 5 alkalmas bérlet 4000 Ft (2 hónapig érvényes) INGYENES INTERNETEZÉSI LEHETÕSÉG Hétfõtõl péntekig: óra között KLUBUNKBAN TERMEK BÉRELHETÕK! A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 1138 Budapest, Dagály u. 15/A Telefon: , fax: Megközelítés: M3 Árpád híd, vagy 1-es villamos Népfürdõ u., vagy 133-as busz Népfürdõ u. Programok gyermekeknek és fiataloknak Rockkoncert! Fellép: a Zöld a Bíbor Band Április 3., péntek Jegyár: 1000 Ft/fõ Skót klub és táncház Április 4., szombat A táncházban élõ zenét hallgathat, és elsajátíthatja a skót néptánc alapjait, tombolasorsoláson is részt vehet. Jöjjön el, garantáltan jól fogja érezni magát a kellemes, kedves, mindig vidám társaságban! Bõvebb információ: és a (70) es telefonszámon Graff Zoltántól kapható Családi Vasárnap Tavaszköszöntõ az Esztrád Színház elõadása Az elõadást követõen kézmûves-foglalkozás Április 5., vasárnap Hangár Április 10., péntek Fellép a Pole Position és egy meglepetés zenekar Jegyár: 500 Ft Worthy Punishment koncert Április 11., szombat A délután folyamán a zenekar barátai és vendégei is koncertet adnak ÚJ! Hastánctanfolyam Gyere és táncolj kiscsoportos és egyéni foglalkozások is! Tudatos testképzés, önmagunk megismerése, nõiségünk ébredése, a keleti kultúra felfedezése Kezdõ csoportba várjuk a jelentkezéseket! Kezdõ csoport csütörtökön: Középhaladó, haladó csoportok kedden és csütörtökön: Jelentkezni lehet Bartuszek Máriánál a (20) telefonszámon vagy a címen További információ: ÚJ! Pocaklakó daloló Elõadás-sorozat a korai zenei nevelésrõl A foglalkozásokat vezeti: Melicher Cili óvodapedagógus, ének-zenei mentor Információ: telefon: (20) , illetve a Gyermekházban Foglalkozások: minden második csütörtökön, Részvétel díj: 1500 Ft/alkalom vagy 5000 Ft/5 alkalom Elõzetes jelentkezést kérünk! 1136 Budapest, Tátra utca 20/B Bejárat a Radnóti utcai oldalon Telefon/fax: Nyitva tartás: hétköznap óráig Kiállítások Varga Benedek és Michl Balázs grafikusmûvész kiállítása Megtekinthetõ április 17-ig Megújulás Ábrahám Rafael grafikusmûvész kiállítása Megnyitó: április 1., szerda Megtekinthetõ április 17-ig FSZEK XIII/2. sz. Könyvtára Pannónia u. 83. Telefon/fax: hétfõ, kedd, péntek: 14 19, szerda: 10 15, csütörtök: óráig FSZEK XIII/4. sz. Könyvtára Lehel u. 31. Telefon/fax: hétfõ, szerda, csütörtök: 14 19, kedd: 10 15, péntek óráig FSZEK XIII/6. sz. Angyalföldi Kertvárosi Könyvtára Mosoly u. 40/A. Telefon/fax: hétfõ, szerda, péntek: 14 19, kedd: 10 16, csütörtök: óráig Az Angyalföldi Kertvárosi Könyvtár Olvasókörének programja Április 2., csütörtök Kreatív Mûhely Húsvéti készülõdés: tojásfestés Április 7., kedd A négy évszak meséje montázstechnikával készült képek kiállítása Készítette: a Tomori Pál Tagiskola Mackóvár Szakköre, Gecsõ Lászlóné vezetésével Megtekinthetõ december 31-ig a könyvtár nyitvatartási idejében Mesélõ képeslapok Margitsziget anno Kiállítás az Angyalföldi Helytörténeti Gyûjtemény anyagából Megtekinthetõ december 31-ig a könyvtár nyitvatartási idejében FSZEK XIII/7. sz. Radnóti Miklós Könyvtára Tátra u. 52. Telefon/fax: hétfõ, szerda, péntek: 14 19, kedd: 10 15, csütörtök: óráig Belsõ szoba Martineczné Kiss Márta fazekas népi iparmûvész kiállítása Megtekinthetõ április 30-ig FSZEK XIII/8. sz. Könyvtára Dagály u. 9. Telefon/fax: hétfõ, kedd, szerda, péntek: 9 19, csütörtök: 9 14, szombat: óráig Séta a magyar gyáripar fõutcáján Az Angyalföldi Helytörténeti Gyûjtemény kiállítása Megtekinthetõ április 15-ig Az interneten elérhetõ FSZEK közös katalógusában (www.fszek.hu) a könyvtár teljes állománya lekereshetõ szerzõ, cím és téma szerint. Szolgáltatások: különbözõ típusú dokumentumok kölcsönzése ( dokumentum: könyv, térkép, CD-ROM, CD, videokazetta, DVD); külön gyerekrészleg; elõjegyzés; könyvtárközi kölcsönzés; helyben használat: 7200 kötetes kézikönyvtár, 113 féle folyóirat; fénymásolás; számítógép-használat: internethozzáférés, szövegszerkesztési lehetõség, helyben használható CD-ROM-ok, hozzáférés a FSZEK közös katalógusához. Könyvajánló: Christian von Krockow: A Valkûrhadmûvelet: a Hitler elleni összeesküvés (Gabo, 2008) Menyhárt Jenõ: Az agitátor (Nyitott Könyvmûhely, 2008) Jodi Picoult: Szívtõl szívig (Athenaeum, 2009) Bartha Beatrix Lénárt István: Kamu kérõ: a kaméleon testközelbõl (Mûegyetemi Kiadó, 2009) Szerkesztõség és Stúdió: 1131 Budapest, József Attila tér 4. telefon/fax: Hétfõ Testületi hírek Önkományzati Híradó ismétlés: kedden óra; óra szerdán: óra Szerda Angyalföldi Magazin, benne: Megkérdezzük a polgármestert Rendõrségi hírek Megjelent a Hírnök! Lapszemle Hitvilág Szomszédolás Nemzetiségek mûsora Helytörténeti sorozat ismétlés csütörtökön: óra; óra pénteken: óra Péntek Mûvészeti és sportmagazin ismétlés: vasárnap óra; hétfõn:10.00 óra Megújult Képújságunk folyamatosan közli a legfrissebb kerületi információkat! Hirdetések közzétételét is vállaljuk! Kellemes idõtöltést kíván a TV13 Szerkesztõsége!

14 14 T I Z E N H A R M A D I K K E R Ü L E T I H Í R N Ö K április 1. APRÓHIRDETÉSEK APRÓHIRDETÉSEK APRÓHIRDETÉSEK SZOLGÁLTATÁS LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST, MÁZO- LÁST, TAPÉTÁZÁST INGYENES TAKARÍTÁS- SAL, PARKETTÁZÁST, PARKETTACSISZOLÁST, PARKETTAJAVÍTÁST, VÍZ-, GÁZ-, GIPSZ- KARTONSZERELÉST, CSEMPÉZÉST VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL, AZONNALRA IS. TEL.: , MOSÓGÉP, mikrosütõ, villanytûzhely javítása márkaszervizes tapasztalatokkal, garanciával. Felújított automata mosógépek árusítása garanciával. Tel.: , TÉVÉJAVÍTÁS azonnal, helyszínen, garanciával! Orion, Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, Vestel, Schneider, Dual. Tel.: TÉVÉ, LCD, Plazma javítása kiszállással, garancia, hétvégén is. Új és értékcsökkent készülékek nagykereskedelmi áron kaphatók. Tel.: , Bp., Rákóczi út 10. PARKETTACSISZOLÁST, lakkozást, lerakást vállalok. Barabás Jenõ kisiparos, XIII., Visegrádi u. Tel.: , , KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, csomagolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés, fuvarvállalás. Tel.: , , AJTÓ-ABLAKDOKTOR: Horváth Ákos. Mindenféle ajtók, ablakok illesztését, javítását, átalakítását (bukóról nyílóra), zárak cseréjét, szigetelését vállalom garanciával, felmérés díjtalan. Tel.: , KÕMÛVES-, burkolómunkákat, teljes körû lakásfelújítást, átépítéseket referenciákkal, rövid határidõre vállal építõipari cég. Tel.: STÍLUS és érték! Parafaburkolatok, bambuszparketták, svédpadlók, intarziák, laminált padlók teljes körû kivitelezéssel, segédanyagokkal. Tel.: , ELÉG önnek egy gyertya a fûtéshez? Amennyiben nem: szigeteljen! Teljes körû kivitelezés anyagokkal, tanácsadással. Tel.: , MINI fodrász akciók férfi, nõi hajvágás szárazon 1400 Ft + kedvezmények. Házhoz, Nyírõ kórházba ágyhoz megyek. Telefonos bejelentés: VILLANYSZERELÉS! Vállaljuk lakások, irodák, üzletek teljes körû villamos szerelését, javítását garanciával. Díjtalan felmérés és kiszállás. Tel.: HIDEGBURKOLÓ-, kõmûvesmunkákat vállalok kiemelt minõségben a XIII. kerületben és környékén. Tel.: REDÕNYÖS mûhely mindenfajta redõny gyártását, javítását vállalja. Reluxák, harmonikaajtók, szalagfüggönyök, napellenzõk mûhelyáron. Tel.: KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás 2 és 4 tonnás teherautókkal, 26 éves gyakorlattal, vidékre is. Kerületieknek kedvezmény. Tel.: , IKEA-típusú beépített szekrények, konyhabútorok méretre gyártása legolcsóbban. Pl. könyvszekrény: cm Ft. Igényes munka, rövid határidõ. Tel.: , VÍZ-, GÁZ-, FÛTÉSSZERELÉS MEGBÍZHATÓ szakember vállal víz-, gáz-, fûtésszerelést, valamint komplett fürdõszobák kivitelezését. Bihari Attila, tel.: VÍZVEZETÉK-SZERELÉS. Angyalföldi gyorssegélyszolgálat, hétvégén is, 0 24-ig. Hibaelhárítás, csõtörés, dugulás. Szabó Károly & Kristóf. Tel.: , VÍZSZERELÉS, fürdõszobák, WC-k javítása, szerelvények, berendezési tárgyak cseréje, felszerelése. Víz-, csatornaszerelés anyagbeszerzéssel is. Tel.: FESTÉS, MÁZOLÁS FESTÉS, tapétázás, mázolás! Gyors kezdéssel, garanciával, referenciával. Pap Gábor szobafestõ vállalkozó. XIII., Pozsonyi út. Tel.: , SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást, burkolást, parkettacsiszolást, teljes körû lakásfelújítást vállalunk közületeknek is. Bútormozgatással, fóliatakarással. Tel.: , FESTÉS, tapétázás kedvezõ áron megbízható, pontos munkával. Ládi Tibor, tel.: SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás! Gyors kezdéssel, garanciával Budapest egész területén. Szalma Gyõzõ szobafestõ vállalkozó. Tel.: KÖZÖS KÉPVISELET TÁRSASHÁZAK teljes körû közös képviseletét évtizedes gyakorlattal, referenciával, társasházkezelõ szakképesítéssel, szakmai és informatikai háttérrel vállalom. Tel.: KÖZÖS KÉPVISELÕ további társasházak képviseletét vállalja nagy gyakorlattal. Teljes számítógépes rendszerrel dolgozik. Feladata elvégzéséhez teljes ipari háttérrel, megfelelõ szakembergárdával rendelkezik. Ezen túlmenõen betéti társaságok teljes könyvelését, ügyintézését vállalja. Érdeklõdni hétfõtõl csütörtökig 9 13 óráig a , egyéb idõpontokban a es telefonon napközben. TÁRSASHÁZAK közös képviseletét szakmai háttérrel, referenciával, pályázatok készítésével családi vállalkozásban vállaljuk. Tel.: RÉGISÉG OPERA Antikvárium vásárol készpénzért könyveket, könyvtárakat, CD-ket, hanglemezeket, DVD-ket, vitrintárgyakat, képeslapokat, hagyatékot. Díjtalan kiszállás. Tel.: , INGYENES numizmatikai szaktanácsadás. Tel.: , DRÁGAKÕ (briliáns) arany ékszer, régi törtarany és ezüst evõeszközök, dísztárgyak vásárlása készpénzért a legmagasabb áron. Tekintse meg a Google-ban a Lovi Galériát. Keressen fel a II., Margit krt alatt. Lovi s Galéria, tel.: RÉGI pénz, kitüntetés, érem vétele-eladása. Térítésmentes értékbecslés. Tátra Galéria 1136 Budapest, Tátra u. 4. Tel.: SZAKBECSÜS Jakab Izabella legmagasabb áron készpénzben vásárol koloniál és antik bútorokat, órákat, festményeket, porcelánokat, hangszereket, könyveket, ruhanemûket, varrógépet, csillárt, szõnyeget, hagyatékot. A kiszállás, szakbecslés díjtalan. Hívjon bizalommal! Tel.: INGATLAN A PALATINUS HÁZAK egyikében eladó I. emeleti, 112 nm-es, klasszikus polgári lakás. Három nagy szobájával a Dunára, Margitszigetre panorámás, erkély + hall + személyzeti, egyedi fûtés, parkolási lehetõség. Felújítás elõtti alkalmi ára 56 M Ft. Érdeklõdni a tulajdonosnál lehet a as telefonszámon 12 és 14 óra között. ÚJLIPÓTVÁROSBAN TÁNCISKOLAKÉNT mûködõ, 200 nm-es, igényesen felújított helyiség TULAJ- DONJOGA ELADÓ. A vállalkozás is folytatható. Vételár 39 M Ft + áfa. Tel.: ELADÓ XIII. ker., Taksony u. 14.-ben egy 34 nm-es, egyedi fûtésû, teljesen felújított, új nyílászárókkal felszerelt lakás 13 M Ft-ért. Tel.: XII. ker.-ben, Szabadság-hegyen, a CSILLEBÉR- CI ÜDÜLÕTELEPEN gyönyörû, örökpanorámás, 140 nöl-es telek 75 nm-es építménnyel eladó. Bejárat a fõútról. Ára: 22 M Ft. Tel.: ELADÓ-KIADÓ ingatlanokat keresünk ügyfeleink részére, felújítandót is Budapest egész területén. Közvetített ingatlanhoz kapcsolódó ingyenes ügyvédi és hitel-szaktanácsadás, földhivatali ügyintézés. Tel.: , , ELADÓ a XIII., Lehel úton két egybenyitott, m 2 - es, központi fûtéses lakás. Ár: Ft. Tel.: , ELADÓ A XIII. KER., SZENT LÁSZLÓ U.-BAN egy 15,5 nm-es teremgarázs. Tel.: , ELADÓ A XIV. KER., ORBÓ U.-BAN egy 80 nm-es, 2 szobás ikerház 282 nm-es telekkel. Ára: Ft. Tel.: , ELADÓ A BELVÁROS SZÍVÉBEN, a Jászai Mari térhez közel egy 87 nm-es, VI. em.-i lakás. 1+3 félszoba, étkezõ-konyha, fürdõ-wc, mosdó-wc, kamra. Tel.: , A XIII. KERÜLET, NÁSZNAGY UTCÁBAN egy családi házban kiadó 90 nm felsõ szint. Bérleti díj: Ft/hó + rezsi. 2 havi kaució szükséges. Tel.: , XIII., KISGÖMB U sz. alatti pinceszinti beállók eladók/kiadók! Ár: Ft, bérleti díj: Ft + áfa/hó. Tel.: , ELADÓ MOGYORÓDON egy 35 m 2 -es családi ház, garázzsal és kutyakenellel. Szintek: pince + fszt. + beépíthetõ tetõtér. A házat 1993-ban építették, 2003-ban teljes fel lett újítva. Ár: Ft. Tel.: , KIADÓ POMÁZON egy 62 m 2 -es, 3 szobás panellakás. Központi fûtéses! Teljes körû felújításon esett át, ablakcsere, parketta. Bérleti díj: Ft + áfa/hó. Tel.: , KIADÓ a VI., Lehel úton egy 133 m 2 -es, 3 és fél szobás téglalakás. Cirkófûtéses. Elsõsorban irodának alkalmas. Bérleti díj: Ft + áfa/hó. Tel.: , ELADÓ a XIII., Röppentyû utcában egy 50 m 2 -es, 2 szobás, III. emeleti távfûtéses lakás. Felújítandó. Ár: Ft. Tel.: , ÚJLIPÓTVÁROSI, egyéb XIII. kerületi eladó, kiadó ingatlanokat keresünk ügyfeleink részére. Lehel Ingatlaniroda Tel.: , ELADÓ XIII. kerületi, budai kilátással téglaépítésû, 61 m 2 -es, 2,5 szobás napos, erkélyes lakás, ár: 17,3 M Ft. Tel.: ELADÓ XIII., Váci úti téglaépítésû liftes házban egy 36 m 2 -es öröklakás. Érdeklõdni a es telefonszámon. KÉT szoba összkomfortos lakás a Fivér utcában bútorozatlanul kiadó, 60 ezer + rezsi + 2 hónap kaució. Tel.: BEÉPÍTHETÕ tetõtereket keresünk felújítás ellenében. Referencia: Tel.: ANGYALFÖLD kiemelt zöldövezetében 41 m 2 -es, összkomfortos, felújított tégla öröklakás erkéllyel eladó, ráfizetéssel nagyobb hasonlóra cserélhetõ (környéken, Budán). Tel.: HITEL HITEL ingatlanfedezetre, BAR-listásoknak is. Gyors, pontos, telefon: EGÉSZSÉG LESZOKTATJUK a dohányzásról egyszeri, 26 perces biorezonanciás terápiával 7000 Ft-ért a XIII., Pannónia u. 33.-ban, az újpesti SZTK-ban, a III. ker. Vörösvári úti és a békásmegyeri SZTK-ban. Bejelentkezéssel: DR. JUHÁSZ Sándor szülész-nõgyógyász értesíti kedves pácienseit, hogy rendelésének új címe: 1135 Budapest, Visegrádi utca 15., Belvárosi Egészség Centrum. Bejelentkezés: , SPORT ANGLIÁBAN végzett fitnessedzõnõ egyéni igényeknek megfelelõen hölgyeknek magánórát ad (callanetics, pilates, jóga, gerinc- és kismamatorna). Tel.: OKTATÁS KÉMIA-, MATEMATIKAKORREPETÁLÁST, érettségire felkészítést vállal egyetemi hallgató. Tel.: DIPLOMÁS ZENETANÁRNÕ vállal zongora-, fuvola-, furulya-, ének-, szolfézs-, zeneelmélet-oktatást kezdõ és haladó szinten. Tel.: KEZDÕ és haladó bridzstanfolyamok a belvárosban. Indulás: március 30-ával kezdõdõ héten , TÁRSKERESÉS Adjon esélyt önmagának, tegyen érte! Társvarázsló Óbudán, megbízhatóság, diszkréció, legnagyobb országos fényképes adatbázis RANDEVÚZZ már ma! Diszkrét társkeresés minden korosztálynak! Madarász Mónika, tel.: ÁLLÁS LEINFORMÁLHATÓ középkorú nõ takarítást, vasalást vállal hétköznaponként 9 15 óráig. Tel.: Kati Marton dedikál a Láng Tékában Kati Marton április 2-án, csütörtökön délután 5 és 6 óra között dedikálja a most megjelent Titkos hatalom, illetve a korábban nagy sikernek örvendõ Kilenc magyar címû könyvét a Láng Téka könyvesboltban (1137 Budapest, Pozsonyi út 5.). Mindenkit szeretettel várunk egy kis beszélgetésre a szerzõvel, békebeli sajtos rolóra, finom borokra és egyéb meglepetésekre. INGYENES JOGI tanácsadás a Menhely Alapítványnál lakással, lakhatással kapcsolatos ügyekben, a lakásvesztés megelõzése céljából. Lakáscsere és adásvétel feltételei, ügymenete; lakhatást érintõ kérdések (adó, illeték, haszonélvezet, öröklés); lakáseladás, -vétel, -csere buktatóinak kikerülése; adásvételi, csere-, ajándékozási, bérleti szerzõdések véleményezése. Telefonos tanácsadás, idõpont-egyeztetés hétköznap ig. Tel.: HI-FI - DVD - Távirányító Televízió - Video Szerviz Telefon: , Cím: 1036 Budapest, Kiskorona utca 2. * Az apróhirdetés ára 15 szóig bruttó 2700 Ft, ezen felül szavanként 120 Ft. Lapunk következõ száma április 14-én jelenik meg. Lapzárta: április 6. A lapban megjelenõ hirdetések tartalmáért a szerkesztõség nem vállal felelõsséget.

15 2009. április 1. T I Z E N H A R M A D I K K E R Ü L E T I H Í R N Ö K 15 KERT-, TELEKRENDEZÉS Metszés, permetezés, fakivágás, bozótirtás, tereprendezés, fûkaszálás, gyeptelepítés. Kerítés, öntözõrendszer kiépítése, térkövezés. Tel.: , fax: , mobil: , Szemüveg keretek 60% engedménnyel, a készlet erejéig. Részletekrõl érdeklõdjön az üzletekben. VI., Lehel u. 5. (Bulcsú u. sarok); Telefon: XIII., Béke u (Fiastyúk utcai sarok); Telefon: XIII., Váci út 44. (Lehel téri templomnál); Telefon: Rendel: dr. Majetics Zsuzsanna fõorvos és dr. Gyurákovics Margit fõorvos TAKARÍTÁS Irodák, intézmények, üzemek, társasházak, magánlakások rendszeres takarítása. Szõnyeg-, kárpit-, ablaktisztítás (nagytakarítás), homlokzattisztítás alpintechnikával. Alapterületek gépi tisztítása. Megbízhatóan, referenciákkal. Tel.: , fax: , mobil: , Megbízható partner a könyvelésben! LIFO Könyvelõiroda a Mammut közelében teljes körû könyvelés bérszámfejtés hatóságok elõtti képviselet szaktanácsadás Szakértõ szolgáltatás korrekt áron. LIFO Ügyviteli Szolgáltató Kft. Telefon: , GÉPELÉS Levelek, szakdolgozatok, diplomamunkák, nagyobb terjedelmû szövegek stb. számítógépes gépelését vállalom nyomdaipari végzettséggel. Tel.: A XIII. Kerületi Önkormányzat megbízásából az AVK Zrt. 1,5 vagy 2 szobás, nem távfûtéses önkormányzati lakások bérleti jogát visszavásárolná, illetve magánlakások tulajdonjogát megvásárolná! Ajánlatokat az alábbi telefonszámokon várjuk: , UROLÓGIA ANDROLÓGIA Dr. Rózsahegyi József urológus, andrológus szakorvos, fõorvos, orvostudomány kandidátusa kedd, csütörtök óráig Elõjegyzés: , Bp., Babér u. 32. I. em. (Gönczöl u. Babér u. sarok) Parkolás a rendelõ udvarában! Bibliai témák A Duna Galériában (Pannónia u. 95.) márciusban a fiatal Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesülete (MAOE) tagjai mutatkoznak be, áprilisban pedig a kilencvenéves festõ- és grafikusmûvész, Petõcz Lajos kiállítását láthatjuk. Petõcz Lajos festõ- és grafikusmûvész kiállítása április elsején nyílik. A Magyar Képzõmûvészeti Fõiskolán 1943-ban végzett, mestere Burghardt Rezsõ volt. Petõcz Lajos mind grafikusként, mind festõként elismert mûvész. Mélyen vallásos ember, ezért gyakran bibliai témákat dolgoz fel Mesélõ babák Népviseletek, népmesék, régen elfeledett népi szokások és a Biblia világa elevenedik meg a Tátra utcai könyvtár könyvei között Matineczné Kiss Márta kerámiáival. A keramikus óvónõ munkái a múltról mesélnek kicsiknek és nagyoknak. Honnan a népmesék világa, a rég elfeledett népi szokások iránti érdeklõdés? A Nyugat-Dunántúlról származó alkotó a saját gyermekkorában látottakat mintázza meg. Készítettem kancsókat, butellákat, kályhacsempét, de olyanokat akartam alkotni, amelyek mozognak. Elkezdtem babákat készíteni, felöltöztetem és élethelyzetekbe állítom õket mondta a keramikus. A babákat olyan ruhákba öltöztetem, amilyeneket hajdanán a nagyszüleimen láttam. Az elveszett, vagy ha úgy tetszik, elhagyott értékeket szeretném közvetíteni. Városvédõ Tagcsoport A XIII. Kerületi Városvédõ Tagcsoport közössége szeretettel várja az érdeklõdõket a következõ rendezvényükre április 14-én, kedden órakor az Angyalföldért Egyesület (Váci út 50.) helyiségében. Vendégük: Finta Sándor építész a Kortárs Építészeti Központból. Adományokat várnak! A XIII. Kerületi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a májusban megrendezendõ gyermeknapi rendezvényére várja játék, tartós élelmiszer és édesség adományaikat. Minden felajánlást szeretettel fogadunk. Bõvebb információ Jakab Sándornál a 06 (70) es vagy Bari Józsefnénál a 06 (70) as telefonszámon. cím: képein, amelyek jellemzõje a figuralitás. Hol félelmetes, torz, hol kicsattanó élettel teli, groteszk alakjait érzelemdús tájakba helyezi el. Elsõsorban grafikákat készít, a kiállításon olajfestményeibõl is láthatunk válogatást. Petõcz Lajos az újpesti Pécsi Sebestyén Általános Zenetagozatos Iskola nyugalmazott tanára. Három évtizednyi eredményes oktatói és képzõmûvészeti tevékenysége elismeréséül 2007-ben kapta meg a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkeresztet. A kiállításról bõvebb információ a os telefonszámon kérhetõ. VAJDA Matineczné Kiss Márta mintegy 30 évvel ezelõtt kezdett az agyaggal foglalkozni. Érettségi után jelentkezett az iparmûvészeti fõiskolára, de nem vették fel, így végezte el az óvónõképzõt. Az agyagozás alapfogásait Cinkotán tanulta egy fazekasnál, majd két és fél évig restaurátorként dolgozott Szentendrén a skanzenben. Késõbb egy szentendrei fazekas családnál tanulta meg igazán a szakmát. Dunántúli néprajzi gyûjtéseken vett részt, ahol információt szerzett a régi népszokásokról, a díszítésre használt motívumokról. Jelenleg a fasori református gyülekezet óvodájában dolgozik, és gyerekeket tanít mintázni. Ugyan kevesebb ideje jut a kerámiák készítésére, de nem mondott le a mesterségrõl. Nyáron készül többek között az országos kézmûves pályázatra, Gyõrben pedig a babakiállításon és konferencián vesz részt. METZ

16 16 T I Z E N H A R M A D I K K E R Ü L E T I H Í R N Ö K április 1. Rafi szeme mindent lát Ellentmondás és egyensúly Megújulás címmel nyílik kiállítása április 1-jén az idén nyolcvanéves Ábrahám Rafael képzõmûvésznek az Újlipótvárosi Klub-Galériában (Tátra utca 20/B). A bölcsésznek induló Ábrahám 1957 és 1962 között Barcsay Jenõ, Ék Sándor, Hincz Gyula és Kádár György növendéke volt a képzõmûvészeti fõiskolán. A leginkább konstruktivista és geometrikus festményeirõl és kiérlelt grafikai megoldásairól ismert örökifjú Rafi az elmúlt két évben izgalmas felfedezéseket tett a kollázstechnikában. Az egymásra applikált, ollózott síkok és terek, a fotó- és grafikai részletek illesztése új szellemi és mûvészi tartalmakat nyitnak meg képein. A reneszánsz és barokk mesterek emblematikus alkotásainak újjáértelmezése, a geometrikus jelek és konstruktivista szerkezetek egyedi és sajátos miliõbe illesztése figyelhetõ meg a kiállított kollázsokban. A tárlat egyik képének a címe jól összegzi a mûvész képi humorát: Rafi szeme mindent lát. Ábrahám Rafael nyitott szemmel jár, és szabad szellemben alkot. Mûvészetében meghatározó, hogy nem a látványból indul ki. Számára nem az esztétikai törekvés a legfontosabb, hanem a mûalkotás belsõ tartalmának kibontása. Célja a szerkezetek rendjének elbeszélése, amit általában grafikai sorozatokban jelenít meg. A világ ellentmondásos, nem teszek mást, mint annak a kiegyensúlyozására törekszem vallja a mûvész önmagáról. A nyolcvanéves mûvész hommage à Barcsay alcímû kiállítása egyben tisztelet a mester, Barcsay Jenõ mûvészete elõtt is. A kiállítás április 17-ig látható, hétköznaponként óra között az Újlipótvárosi Klub- Galériában. További információt a as telefonszámon kaphatnak az érdeklõdõk. B.I. A vonalak lírája Expresszivitás, mûvészi önkifejezés drámai tömörsége, a grafikai megoldások eredetisége teszi különlegessé a jelenleg Bécsben élõ Michl Balázs és a tatabányai Varga Benedek grafikusmûvész közös kiállítását az Újlipótvárosi Klub-Galéria Pincetárlatán. A két alkotó által a kiállításra válogatott mûalkotások egyaránt betekintést engednek a hagyományos grafikai megoldásokba, azok alkalmazásába és a progresszív, friss mûvészeti interpretálás legújabb törekvéseibe. Michl Balázs 2007-ben végzett a Magyar Képzõmûvészeti Egyetem képgrafika szakán. A 2004-ben római ösztöndíjas fiatal alkotómunkái középpontjában a figura mellett a képteret átszövõ, és néhol már azon is túllépõ szerkezetek, az anyagi világ struktúrái állnak. Ez az a világ, amely, ha nem is nyilvánvaló számunkra, létezik, körülvesz és egyre kiszolgáltatottabbá tesz bennünket mondja a kiállított képekrõl, mûvészetének alapmotívumairól Michl Balázs. Varga Benedek a Magyar Képzõmûvészeti Egyetemen Eszik Alajos és Somorjai Kiss Tibor növendéke volt ben megkapta a Nyergesi János-ösztöndíjat, majd 2008-ban a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületének Diplomadíját. Grafikai mûvészetének középpontjában a figura, a dinamizmus és a mozdulat áll. A puritán mûvészeti eszközökkel elbeszélt, drámai tömörségre redukált történetmesélés hátterében az egyetemes kulturális kincs töredékei, irodalmi, zenei, színházi, filozófiai utalások fedezhetõk fel. A két mûvész tárlata valóságos intellektuális élmény, ahol az új felfogásban ábrázolt civilizációs tárgyi Felhívás értékvédelmi támogatásra Tisztelt kerületi lakosok! Budapest Fõváros XIII. Kerület Önkormányzatának Kerületfejlesztési és Kerületüzemeltetési Bizottsága a kerületben lévõ védett építészeti értékek megõrzésének támogatásáról szóló 23/2007. (VI. 29.) ÖK. számú rendelet alapján a 27/2009. (II. 26.) sz. határozatával kiírja a évre vonatkozóan a XIII. Kerületi Értékvédelmi Támogatás pályázatot. A támogatás célja a XIII. kerület közigazgatási területén lévõ, jogszabállyal védett építészeti értékek megmentése, azok felújítása, restaurálása. A vissza emlékek éppúgy visszaköszönnek, mint a szellemiség töredékei. A kiállítás április 17-ig hétköznapokon 14- tõl 20 óráig tekinthetõ meg az Újlipótvárosi Klub- Galériában (Tátra utca 20/B). Bõvebb információ a as számon kérhetõ. BRETUS nem térítendõ támogatásra az épületek tulajdonosai pályázhatnak. A támogatás célja hangsúlyozottan az eredeti részek felújítása, restaurálása, visszaállítása, a pályázat ezen munkák végzését támogatja. A pályázati kiírás és a kitöltendõ adatlap térítésmentesen átvehetõ Budapest Fõváros XIII. Kerület Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Fõépítészi Irodáján ügyfélfogadási idõben. A pályázatokat postán kell beküldeni a következõ címre: Budapest Fõváros XIII. Kerület Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Fõépítészi Iroda, 1139 Budapest, Béke tér 1. Beküldési határidõ: április 30-ig. BORSZÉKI GYULA ALPOLGÁRMESTER Keresztrejtvény Elõzõ rejtvényünkben Leopold Schefer két szállóigévé vált verssorát rejtettük el. A helyes megfejtés: Aki óhajt és remél, az már a jövõben él. Nyerteseink: Szalainé Balogh Erzsébet, Szõke Ferenc. Mostani rejtvényünkben egy I. Lipót belga királynak tulajdonított mondást rejtettünk el. Beküldendõ a vízszintes 1. számú sor megfejtése. Beküldési határidõ: április 4. A helyes megfejtést beküldõk között Premier magazint sorsolunk ki. Vízszintes: 1. A szállóigévé vált mondás. 10. Ragadozó hal. 11. Attila névváltozata. 12. Moziban van! 13. Fortély. 15. Szed a levesestálból. 16. Római 501-es. 17. Hajófar. 18. A szélein megégõ! 19. Olivér, becézve. 21. Csuk és...; Gajdar regénye. 22. Ezen a napon. 23. Kolostor. 24. Teherán lakója. 26. Idegen elõtag: kettõ Házikó. 29. Ribonukleinsav, röv. 30. Az egyik vércsoport. 31. Létezik. 32. Te és társaid. 33. Fõnévképzõ, a -zat párja és Bori; Hárs László ifjúsági regénye. 37. A kén és az oxigén vegyjele. 38. Dunakeszi részén él. 40. Az egyik világnyelv. 42. Pedagógus, a magyar nõnevelés és tanítóképzés egyik jelentõs képviselõje ( ). Függõleges: 1. Lopva megszerez. 2. Gyom. 3. Párosan gyõz! 4. Sárika. 5. Sokorói község. 6. Jól teletömi a hasát. 7. Spielberg ûrmanója. 8. Tagadószó. 9. Germán törzs volt. 14. Czuczor Gergely írói álneve. 16. Igazgató, tréfás szóval. 20. Cipõ, csizma stb. 21. Arab nemzeti viselet. 22. Zsaba...; szereplõ Móricz Zsigmond Árvácska címû regényében. 25. Oktatási intézmény. 28. Nusika. 30. Vagyis. 32. Turner, az énekesnõ személyneve. 34. Lombtalan. 36. Méhek csapata. 37. Rengeteg. 39. Néma güzü! 41. Mágnesmag! S. I. AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Kiadja a Sprint Kft. Alapító fõszerkesztõ: Sas György ( ) Felelõs kiadó: Machos Ferenc Fõszerkesztõ: Czeglédi Ildikó Szerkesztõ: Jusztusz Gábor Szerkesztõségi titkár: Aradi Judit Fotó, tördelés: Holczer Gábor A szerkesztõség címe: 1137 Bp., Újpesti rkp. 7. Nyomdai munkák: Sprint Kft. Hirdetésfelvétel: Sprint Kft Bp., Újpesti rkp. 7. Hétfõtõl péntekig 9 15 óráig Telefon: , Fax:

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL Budakeszi Város Önkormányzata, mint a Pitypang Sport Óvoda, a Budakeszi Szivárvány Óvoda, a Budakeszi Bölcsőde, a Mosolyvár

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s

Részletesebben

Óvodások leszünk 2014/2015!

Óvodások leszünk 2014/2015! Óvodások leszünk 2014/2015! - Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes vagy választott - önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet - A jelenleg bölcsődében

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra 2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január 9. Január 17. 16 óra Január 26. 15 óra Január 27. 11.00 óra Január 30. 10-17 óra Február 1. Február

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Kedves Szülők! Milyen korú gyermekek jelentkezhetnek Bölcsődébe, és meddig maradhatnak itt?

Kedves Szülők! Milyen korú gyermekek jelentkezhetnek Bölcsődébe, és meddig maradhatnak itt? Kedves Szülők! Bölcsődénk már több mint tíz éve neveli-gondozza szeretettel a ránk bízott gyermekeket, szüleik nagy megelégedésére. Az alábbiakban csokorba szedtem a bölcsődei felvétellel kapcsolatos fontosabb

Részletesebben

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax:

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax: Különös Közzétételi Lista 2016/2017-es nevelési év Óvoda Az alábbi adatokat tesszük közzé a Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23 -a értelmében. SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról Óvodakötelezettség, óvodai nevelésre való jogosultság 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET április 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET április 24-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 48/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. április 24-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az óvodai és a bölcsődei

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére Hu/2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. február 25-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2016/2017. nevelési évre az óvodába történő jelentkezés

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-92/2016. Tárgy: A Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL A NEMZETI, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL HUJBER ILDIKÓ YŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK VEZETŐ-FŐTANÁCSOSA kihirdetése XII. 29. hatálybalépése

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére. Szegény Ákos Humán közszolgáltatási osztályvezető

Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére. Szegény Ákos Humán közszolgáltatási osztályvezető Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

2016. évi MUNKATERVE

2016. évi MUNKATERVE Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi MUNKATERVE 2016. március 16-tól - 2017. március 15-ig melyet a Képviselő-testület a 33/2016. (II.16.) számú határozatával

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Kedves Szülők! Az alábbiakban szeretném közreadni a Hajdúsámsoni Bölcsőde Felvételi. Hol található meg a Bölcsődénk?

Kedves Szülők! Az alábbiakban szeretném közreadni a Hajdúsámsoni Bölcsőde Felvételi. Hol található meg a Bölcsődénk? Kedves Szülők! Az alábbiakban szeretném közreadni a Hajdúsámsoni Bölcsőde Felvételi kisokosát. Hol található meg a Bölcsődénk? Bölcsődénk címe: 4251 Hajdúsámson, Szatmári út 16. szám. Telefonszáma: 52-200-464

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 12-én tartandó ülésére

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 12-én tartandó ülésére Szajol Község Polgármesterétől 5081. Szajol, Rózsák tere 1. ELŐTERJESZTÉS Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 12-én tartandó ülésére a Szajoli Tiszavirág Óvodába, a 2015/2016.

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: A Zoltán u. 42. sz. alatti

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

XIII. KERÜLETI EGYÉNI ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕK FOGADÓÓRÁI

XIII. KERÜLETI EGYÉNI ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕK FOGADÓÓRÁI XIII. KERÜLETI EGYÉNI ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕK FOGADÓÓRÁI 07. számú országgyûlési egyéni választókerület képviselõje: Hiszékeny Dezsõ Fogadóóra idõpontja: minden hónap 1. szerda 18.00 19.00 minden hónap

Részletesebben

81/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat. Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Alapító Okiratának elfogadása

81/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat. Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Alapító Okiratának elfogadása 8/06. (IV. 8.) önkormányzati határozat Intézmény Alapító Okiratának elfogadása Heves Város Önkormányzat megtárgyalta a Intézmény Módosító Okiratának és Alapító Okiratának elfogadása tárgyában előterjesztett

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselőtestületének

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselőtestületének E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 10-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tájékoztató a 2012/2013. évi óvodai, iskolai beíratásról Iktatószám:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető Tárgy: Döntés a Kertvárosi

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ÁOl^h $ IJH / io

Polgármesteri Hivatal ÁOl^h $ IJH / io<vf Oktatási és Közművelődési Főosztálv f t == + -^3 > Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Polgármesteri Hivatal ÁOl^h $ IJH / io

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

TÁMOGATÓFÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. : (54) ; Fax: (54)

TÁMOGATÓFÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. : (54) ; Fax: (54) 1 TÁMOGATÓFÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. : (54) 531 000 ; Fax: (54) 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1497-2/2016. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája 206-207-es nevelési évre Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda 078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 35-9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-i rendes ülésére 766-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i rendes ülésére Tárgy: Óvoda és bölcsődei beiratkozási időpontjának meghatározása Előterjesztő:

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről I. FEJEZET Általános rendelkezések A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy meghatározza

Részletesebben

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. A felvételi lehetőség A felvételnél a tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 0/05. (IV..) ÖH. A Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása Határozat.) Város Önkormányzatának

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2008. október 15. Dr. Xantus Judit Jegyző

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2008. október 15. Dr. Xantus Judit Jegyző A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2008. október 15. Dr. Xantus Judit Jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 50/2008. (X.15.) számú önkormányzati rendelete a

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Az ellátás célja. Az óvodai felvétel. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján nyújtott alapfokú köznevelési ellátás.

Az ellátás célja. Az óvodai felvétel. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján nyújtott alapfokú köznevelési ellátás. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓVODAI KÖZNEVELÉSRŐL A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján nyújtott alapfokú köznevelési ellátás. Az ellátás célja Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

1/2006. (I.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a 2005. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló

1/2006. (I.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a 2005. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 1/2006. (I.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet a 2005. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 6/2005.(II.25.) ök. sz. rendelet módosításáról A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: 4465 Rakamaz, Dózsa György út 1. Óvodába jelentkezhet vagy másik óvodába átjelentkezhet minden

Részletesebben

Kedves Szülők! Az alábbiakban szeretném közreadni a Csurgói Városi Bölcsőde. Felvételi Kisokosát!

Kedves Szülők! Az alábbiakban szeretném közreadni a Csurgói Városi Bölcsőde. Felvételi Kisokosát! Kedves Szülők! Az alábbiakban szeretném közreadni a Csurgói Városi Bölcsőde Felvételi Kisokosát! Hol található meg a Bölcsődénk? Bölcsődénk címe: 8840 Csurgó, Baksay u. 9. Telefonszám: 82/ 471-149 Férőhely

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Az új bölcsődei ellátási formák, a év január 1.-től életbe lépett jogszabályi előírások alapján

Az új bölcsődei ellátási formák, a év január 1.-től életbe lépett jogszabályi előírások alapján Az új bölcsődei ellátási formák, a 2017. év január 1.-től életbe lépett jogszabályi előírások alapján I. Országos NEVOSZ Konferencia Fenntartói és intézményfejlesztési kihívások a XXI. századi Magyarországon

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. június 26. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Javaslat a Kertvárosi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011. (XII.12.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre

TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 5. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. február

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 17-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 17-i rendkívüli ülésére Új napirend Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hosszabb időtartamú értékteremtő közfoglalkoztatási program támogatása

Részletesebben

Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok 1. A többi gyermekkel, tanulóval együtt nem nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása Az enyhe illetve középsúlyos értelmi fogyatékos óvodás és általános

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (II. 10.) sz. határozat A Heves Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete nem fogadta el Pusoma Jenő azon módosító javaslatát, mely szerint az SZMSZ-tervezet

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér 137/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat a 2010. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet kidolgozásra alkalmasnak

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Kedves Szülők! Az alábbiakban szeretném közreadni a Hajdúsámsoni Bölcsőde Felvételi. Milyen intézmény is a Bölcsődénk?

Kedves Szülők! Az alábbiakban szeretném közreadni a Hajdúsámsoni Bölcsőde Felvételi. Milyen intézmény is a Bölcsődénk? Kedves Szülők! Az alábbiakban szeretném közreadni a Hajdúsámsoni Bölcsőde Felvételi kisokosát. Milyen intézmény is a Bölcsődénk? A Bölcsődénk a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását,

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 10-i ülésére. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 10-i ülésére. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 236/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. december 10-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Budapest

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

JAVASLAT. intézményi alapító okirat módosítására

JAVASLAT. intézményi alapító okirat módosítására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-3) *460-55 FAX: (06-3) 460-98 Szám: - 6/05. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT intézményi alapító okirat

Részletesebben