Tavaszi nagytakarítás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tavaszi nagytakarítás"

Átírás

1 Önkormányzati havilap XX. évfolyam, 4. szám április Varázshegyen innen és a varázshegyen túl. A belső oldalon olvasható Csík Tibor Zoltán élménybeszámolója a hegymászó expedícióról! F e l h í v á s! Tavaszi nagytakarítás Tápiószecső Önkormányzat Képviselőtestülete április 16.- n szombaton tavaszi nagytakarítást szervez. Szemétszedési akciónk célja, hogy az előbbi évekhez hasonlóan megtisztítsuk környezetünket az " elhagyott " szeméttől! A Föld Napjára tervezett akciónkban részt vesznek a Polgármesteri Hivatal dolgozói, s remélhetőleg intézményeink dolgozói is. Várjuk a civilszervezetek, a pártok, munkagéppel rendelkező vállalkozók, baráti társaságok, magánszemélyek és nem utolsó sorban az érintett föld tulajdonosok jelentkezését! A szükséges eszközöket: szemetes zsákot, kesztyűt önkormányzatunk biztosítja. Az utóbbi években szervezett hasonló akciókkal szebbé, tisztábbá tettük Tápiószecső kül és belterületeit, azonban még mindig vannak akik ( ki kicsiben, ki nagyban ) rendszeresen szennyezik környezetünket akik szemétlerakónak nézik a FALUT és környékét! Köszönöm az önkéntesek eddigi segítségét, kérek mindenkit, hogy lehetőségéhez mérten vegyen részt környezetünk rendbetélelében, tisztántartásában! Tisztelettel: Bata József polgármester 1

2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Tisztelt Civil Szervezetek! A képviselő-testület a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 10/2010. önkormányzati rendelete alapján a évre kiírta az éves pályázati felhívását a tápiószecsői székhelyű egyesületek és alapítványok számára. Ennek keretében 2,5 millió Ft kerül szétosztásra a benyújtásra kerülő pályázatok alapján. A pályázathoz az alábbiakat kell csatolni: 1. A bíróság általi bejegyzésről szóló végzés másolatát. 2. Az alapszabály, illetve a működési alapdokumentum másolatát. 3. A székhely szerinti megyei bíróság által a szervezet hatályos adatairól kiállított, 30 napnál nem régebbi kivonatot. 4. A szervezet közgyűléséről, vagy elnökségi üléséről készült jegyzőkönyvet, vagy határozati kivonatot, amely a pályázat benyújtására vonatkozó döntést és a megvalósítani kívánt célt tartalmazza. 5. A részletes költségvetést, a várható költségek szerint részletezve. (A 10/2010. rendelet 2., 3. melléklete.) 6. A civil szervezet előző évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, különös tekintettel a végzett feladatokra és elért eredményekre. (A 10/2010. rendelet 4. melléklete.) 7. Nyilatkozatot arról, hogy a civil szervezetnek nincsen köztartozása az APEH, önkormányzati adóhatóság felé. (A 10/2010. rendelet 6. melléklete.) 8. Írásbeli hozzájárulást a pályázatban foglalt közérdekű adatok kezeléséhez és a hivatalos internetes honlapon való közzétételhez. (A 10/2010. rendelet 6. melléklete.) 9. Nyilatkozatot a külön jogszabály szerinti összeférhetetlenségről, érintettségről, közzétételi kérelemről. (A 10/2010. rendelet 7., 8. melléklete.) (Amennyiben egy civil szervezet korábban már részesült támogatásban, az 1. és 2. pontban felsorolt dokumentumok csatolása mellőzhető abban az esetben, ha az előző támogatás óta e dokumentumok tartalmát érintő változás nem történt.) A pályázatokat a Polgármesteri Hivatalban lehet leadni április 29. (péntek) óráig. A pályázati felhívás, a 10/2010. önkormányzati rendelet és mellékletei letölthetőek az önkormányzat honlapjáról (www.tapioszecso.hu), illetve valamennyi civil szervezetnek kézbesítjük a felhívást. A évi pályázati támogatások elszámolása A képviselő-testület elfogadta a helyi civil szervezetek 2010-ben megítélt pénzügyi támogatásáról szóló elszámolásokat. A 2010-es évben az alábbi szervezetek voltak támogatva: Búzavirág Nyugdíjas Egyesület Ft. Gyermekekért Alapítvány Ft. Fegyveres Erők és Testületek Helyőrségi Nyugdíjas Klub Ft. Felső Tápiómenti Erdélyi Magyarok Egyesülete Ft. Koppány Nemzetség Íjász Egyesület Ft. Magyar Vöröskereszt Tápiószecsői Alapszervezet Ft. Segítünk Alapítvány Ft. SZAFI Egyesület Ft. Tápiómente Ökölvívó Egyesület Ft. Tápiómenti Tömegsport Alapítvány Ft. Tápiószecsői Football Club és Szabadidő Egyesület Ft. (Ezt kiegészíti a sportpálya gáz-, villany- és vízköltségei Áfa-val a évben: Ft.) Tápiószecsői Megoldás Vadásztársaság Ft. Tápiószecsői Önkéntes Tűzoltó Egyesület Ft. Tápiószecsői Polgárőr Szervezet Ft. Wass Albert Tápiómenti Kulturális Egyesület Ft. Tisztelettel: 2 Anka László alpolgármester

3 Polgármesteri tájékoztató Örömmel értesítem a település lakosságát, hogy a Tápiószecső településközpont fejlesztése tárgyú, nemzeti általános egyszerű eljárási rend szerinti közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok értékelését követően, április 4-án eredményhirdetésre került sor. A pályázat nyerteseit: I. részfeladat vonatkozásában: Laurus Duo Kft Budapest, Zoltán u. 6. II. részfeladat vonatkozásában : Gazsi és Gazsi Kft Tápiószecső, Kátai u. 47. III. részfeladat vonatkozásában: Gazsi és Gazsi Kft Tápiószecső, Kátai u. 47. Részfeladatok: I. Tápiószecsői közterek felújítása, II. Tápiószecsői Polgármesteri Hivatal külső felújítása, tetőtér bővítése, III. Tápiószecső többcélú önkormányzati ingatlanának felújítása. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet informatikus könyvtáros és művelődésszervező munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: - határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 3 hónap próbaidő kikötésével. Foglalkozás jellege: - teljes munkaidő. A munkavégzés helye: - Pest megye, 2251 Tápiószecső, Bajcsy-Zs.u. 1. A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: - helyi közművelődési feladatok ellátása. Pályázati feltételek: - informatikus könyvtáros és művelődésszervezői végzettség. Kedves Tápiószecsőiek! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestülete év március 31. napján megtartott ülésén az alábbi témákkal kapcsolatosan hozta meg döntéseit: Az 1. és 2. napirendi pont keretében került megtárgyalásra a Tápiószecsői Football Club és Szabadidő Egyesület Elnöke által javasolt, Bata József polgármester által előterjesztett a sportlétesítmények felújításával kapcsolatos pályázaton való elindulás lehetősége. Az előterjesztés a megfelelő jogszabályi háttér hiánya miatt visszavonásra került, arról a képviselő testület nem döntött. A 3. napirendi pontnál a képviselő-testület 8 Igen 1 Tartózkodással elfogadta Koháry Orsolya közoktatási szakértőnek a Gróf Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola törvényességi ellenőrzéséről készített jelentését. Az oktatási szakértő által feltárt hiányosságok ütemezésének kidolgozásával, beszámolási kötelezettség terhe mellett Czirják Attila igazgatót bízta meg, A 4. napirendi pont keretében a képviselő- testület úgy döntött, hogy eleget téve jogszabályi kötelezettségének, mely szerint rendszeresen - ha jogszabály másképp nem rendelkezik, négyévenként legalább egy alkalommal ellenőrzi a közoktatási intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai Pályázat Jegyzői tájékoztató 3 Bata József polgármester A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: - sokrétű szakmai tapasztalat. A munkakör betölthetőségének időpontja: - a munkakör legkorábban június 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: május 15. A pályázatok benyújtásának módja: - Postai úton, a pályázatnak a Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével, (2251 Tápiószecső, Deák F. u. 18. ) valamint személyesen a fenti címen. A pályázat kiírással kapcsolatos további információt Dr. Baráth Krisztina jegyző nyújt a 29/ telefonszámon. A pályázat elbírálásának határideje: május 31. Bata József polgármester munka eredményességét, nevelési-oktatási intézményben.. a helyi óvodákban törvényességi ellenőrzést rendel el, és annak lefolytatásával Szathmáryné Papp Mária tanügy igazgatási szakértőt bízza meg. A 5. napirendi pont keretében tárgyalta a tápiószcsői civil szervezetek támogatásának elszámolását, a 2011-es esztendőben kiírt pályázati lehetőségek nyújtását, valamint a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 10/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítását. A képviselő testület egyhangúan elfogadta a civil szervezetek évre benyújtott elszámolását, és döntött, hogy az általános tartalék terhére 2011-es esztendőben 2,5 millió forintban határozza meg a támogatás összegét. Egyhangúan támogatta a fenti rendelet jogszabályoknak megfelelő módosítását. A 6. napirendi pont keretében a képviselő testület egyhangúan a MÁV Zrt-vel kötött együttműködési megállapodás megkötése mellett foglalt állás. A megállapodás célja, a helyi közszolgáltatások színvonalának emelése, egy az utasok számára korszerűbb, komfortosabb utas váró létrehozása után annak üzemeltetése, az állomás épületének felújítása. A 7. napirendi pont keretében tárgyalta és egyhangúan elfogadta az 562/1 hrsz-ú ajándékozás címén felajánlott közterületet.

4 A 8. napirendi pont keretében a képviselő testület a nemzeti erőforrás minisztérium közművelődési főosztály véleményét is figyelembe véve, a Damjanich Művelődési Ház mint önálló szervezeti egység működtetésének megszüntetése mellett döntött, azzal, hogy szakfeladatainak ellátását a Polgármesteri Hivatalon belül kívánja megoldani. Az intézkedést kizárólag gazdasági okok indokolják, a testület feltett szándéka a közművelődési feladatok színvonalának megtartása, a lehetőségekhez képest annak fejlesztése. A testület napirendi pont keretében tárgyalta az ÖKOVÍZ Kft. vel kötött szerződéstervezet megkötését, a települési szilárd hulladékkezelésére szervezett közszolgáltatásról szóló 6/2008. (IV.10.) önkormányzati valamint a települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatásának díjáról szóló 7/2008. (IV. 10.) számú önkormányzati rendeletek módosítását. Mivel a szemétszállítás megszervezése kötelező önkormányzati feladat és településünk nem maradhat ellátás nélkül, a képviselő testület, 6 igen 1 nem és 2 tartózkodás mellett június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra kötött szerződés megkötése mellett döntött. E napirendi pont keretében, eleget téve jogszabály által előírt kötelezettségének, Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata 5 igen, 2 nem és 2 tartózkodás mellett a települési szilárd hulladékkezelésére szervezett közszolgáltatásról szóló 6/2008.(IV.10.) számú önkormányzati rendeltét módosította a tekintetben, hogy az kiegészült a Hirős Hulladékgazdálkodási Kft-vel, a települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatásának díjáról szóló 7/2008. (IV. 10.) számú önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2. mondatát 6 igen 3 nem szavazati arány mellett módosította, és a hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díja 4.10 Ft/liter + Áfa - ban lett meghatározva. A képviselő testület feltett szándéka 3 hónap alatt olyan források és lehetőségek felkutatása, melyek lehetővé tennék a szemétszállítás gazdaságosabb megoldásának lehetőségét. A 12. napirendi pont keretében került meghatározásra a Polgármesteri Hivatal új ügyrendje, melyet a képviselő testület egyhangúan támogatott. A 13. napirendi pont keretében tárgyalta és 7 igen, 2 nem szavazat mellett elfogadta Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát. A 14. napirendi pont keretében a képviselő testület 8 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat évi összesített közbeszerzési tervét. A 15. napirendi pont keretében a képviselő testület 8 igen, 1 nem szavazattal elutasította a HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. klubigazgatójának Czakó Máriának gyermeknap támogatása címén benyújtott támogatási kérelmét, kérve a klubigazgatót, hogy kérelmét a civil szervezetek számára kiírt pályázaton való elindulással érvényesítse. A 16. napirendi pont keretében a képviselő testület szintén az előző álláspontot képviselve 8 igen szavazattal (1 képviselő nem szavazott) döntött arról, hogy a Tátika Show megrendezése érdekében kért támogatást szintén elutasítja. A 17. napirendi pont keretében a képviselő testület pontosan meghatározta a KMOP Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés) pályázathoz szükséges saját erő biztosítását. A 18. napirendi pont keretében a képviselő testület egyhangúan úgy döntött, hogy az Észak Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás melynek Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat is tagja kompenzációk ügyében megalakult bizottságába, Bata József Polgármestert jelöli. Az 19. napirendi pontként a képviselő testület Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat közigazgatási területén lévő, önkormányzati tulajdonú és kezelésű aszfaltozott utak kátyúzására adott árajánlatokat vitatta meg. A benyújtott árajánlatok közül, a testület 8 Igen 1 Nem szavazattal a Tápiómenti Kft-vel megkötendő szerződés mellett döntött, az útmunkálatok megbízásával Tápiómenti Kft-t bízzta meg. Tar Andrea képviselő asszony kérésére, az előző Szecsői Tükörben a költségvetés elfogadásáról írt tájékoztatómat az alábbiakkal egészítem ki: A március 3. napján megtartott rendkívüli ülésesén a 4. napirendi pont keretében Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete, a évi költségvetését, valamint annak módosítási javaslatait név szerinti szavazás keretében fogadta el, az alább részletezett módon: a) a naptári év tanítási hónapjaiban 6000,- Ft/hó összeggel támogatja a közalkalmazottak önkormányzati intézményből biztosított étkezését, amennyiben az étkezést teljes hónapban igénybe veszi, és a teljes térítési díj fennmaradó összegét a közalkalmazott fedezi, - fenti határozati javaslatot 7 igen, 1 tartózkodással fogadta el a testület, (Tar Andrea képviselő asszony tartózkodott ) - - a Gróf Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola statisztikai létszámkeretét szeptember 1-től 60 fő statisztikai létszámban állapítja meg, a heti felhasználható órakeretet 871 óra/ hétben határozza meg, a szeptemberi tanévben induló osztályok számát a gyermekek létszámához igazítja, - fenti határozati javaslatot 7 igen, 1 tartózkodással fogadta el a testület, (Tar Andrea képviselő asszony tartózkodott) - - Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat közigazgatási területén kívülről bejáró tanuló felvételét csak abban az esetben támogatja, ha az nem jár a csoportlétszámok megváltoztatásával, és plusz osztály indításával - fenti határozati javaslatot 7 igen, 1 tartózkodással fogadta el a testület, (Tar Andrea képviselő asszony tartózkodott) -. Tisztelt Tápiószecsőiek! Ha bővebben érdeklődnek a képviselő-testület ülésein történtekről, akkor a jegyzőkönyveket a község megújult honlapján elolvashatják. A képviselő-testület üléseire továbbra is várjuk Önöket. Tisztelt Tápiószecsőiek! Dr. Baráth Krisztina jegyző Megújult a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje! Hétfő: óráig Szerda: óráig Péntek: óráig A polgármester fogadóórája előzetes bejelentkezés alapján: Hétfő: óráig A jegyző fogadóórája előzetes bejelentkezés alapján: Hétfő: óráig Péntek: óráig 4

5 Lakossági tájékoztató Hevesy Pál, a Becsületrend lovagja Kormányablak A tápiószecsői helytörténethez több olyan földbirtokos család neve fűződik, amelyek a magyar történelemben komoly szerepet játszottak. Ilyenek voltak a hazának kiváló katonákat, politikusokat, diplomatákat, főpapokat és mecénásokat adó Eszterházy és a Grassalkovich hercegek. A tizenkilencedik század végén a Hevesy család szerzett Tápiószecsőn és a környező településeken birtokokat. Szecsői emléküket a magdolnatelepi kastélyépület, a régi szőlőbirtok központja jelzi, melynek fontosságát sejteti, hogy külön vasútállomással rendelkezett. Ebből a Hevesy családból több híresség is kikerült. Elsősorban a kémiai Nobel-díjat megszerző Hevesy György ( ). Saját szakterületén György valamennyi fívére maradandót alkotott. Közülük most Hevesy Pállal ( ) foglalkozunk, mert születésének évfordulója április 9-re esik. A budapesti és francia, német egyetemeken jogásznak tanult Pál az Osztrák-Magyar Monarchia híres külügyminisztériumában, a bécsi Ballhausplatz-on kezdte diplomata pályafutását. Különböző beosztásban szolgálta a Monarchiát, majd a Horthy-kori Magyar Királyságot az Amerikai Egyesült Államok, Argentína, Franciaország, Törökország területén. Az as években Svájcban dolgozott Apponyi Albert gróf mellett a Nemzetek Szövetségénél. A harmincas évek második felében, amikor a fasizmus Európa-szerte egyre jobban előretört, a diplomata elhagyta a szolgálatot és Angliában telepedett le. Ettől kezdve idejét a diplomáciatudományi írásnak szentelte. Egyik komoly nemzetközi politikai írásáért a britek béke Nobel-díjra jelölték, melyet végül nem neki ítéltek oda. De a Francia Akadémiától így is megkapta az Akadémiai Aranyérmet és a francia köztársasági elnök a Becsületrend lovagjává avatta. Százöt évet élt, emlékiratait az Országos Széchényi Könyvtár őrzi. Talán egyetlen település sem mondhatja el magáról, hogy helytörténetéhez egy olyan család emléke kötődik, amely Nobel-díjassal és a Napóleon által alapított Becsületrend lovagjával büszkélkedhet. Tápiószecső ebben világelső. Anka László alpolgármester Integrált kormányzati ügyfélszolgálat A Kormány január 3-án az ország 29 pontján nyitott integrált ügyfélszolgálati irodákat - Kormányablakokat, ahol az állampolgárok egyszerűen és gyorsan intézhetik ügyeiket. Létrehozásuk a kormányzat első lépése az ügyfélbarát és szolgáltató állam, a Jó Állam megteremtése felé. Az Önhöz legközelebb eső Kormányablak: Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Ügyfélszolgálata 2700 Cegléd, Kossuth tér 7. (a Ceglédi Körzeti Földhivatalban) Nyitva tartás: munkanapokon ig A Kormányablak széles körű tájékoztatást nyújt arról, hogy ügyét mikor, hogyan és melyik hatóságnál intézheti, felvilágosítást ad arról, hogy az adott ügyben milyen kérelmet, formanyomtatványt szükséges előterjeszteni, segít a szükséges formanyomtatványok kitöltésében, a csatolandó dokumentumok ellenőrzésében. A Kormányablakban többek között ügyfélkaput létesíthet, egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatásokat intézhet, családtámogatási ellátásokat igényelhet (anyasági támogatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás), tájékoztatást kaphat terhességi gyermekágyi segély, illetve gyermekgondozási díj igényléséről, a Magyar igazolványokkal kapcsolatos ügyintézésről, megismerheti ingatlanok adatait nem hiteles tulajdoni lap másolat és térképmásolat elektronikus lekérdezésével. Az ügyfélszolgálatok további ügyköreiről, működéséről és helyszíneiről részletes és aktuális információt talál a honlapon. Az idejében felismert melldaganat gyógyítható! A korai felismerés eszköze a mammográfiás szűrővizsgálat. A Tápiószecsőn lakó éves nők, akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt két év, meghívólevelet kapnak, amin szerepel, hogy mikor várják őket a Flór Ferenc Kórházban (2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1. tel.: 06-28/ ) vizsgálatra. Vegyen részt Ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton! A szűrővizsgálat ingyenes. Információ: Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tel.: 06-1/ A lehetőség adott! április 21 május 5. * Éljenek vele! 5 Viszontlátásra a Kormányablakban! * Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Ez az ellátási forma a saját otthonukban élő, elsősorban a 65. életkorukat már betöltött személyek részére, az önellátó életvitelük fenntartása mellett esetlegesen felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott szociális ellátás. Az ellátottaknak egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászorulóknak, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képesnek kell lenniük. Mit is jelent ez? Aki igényli a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, kap egy készüléket, melyet a vezetékes telefonkészülékhez kapcsolnak, valamint egy nyomógombbal ellátott karórát, mely ütés-, illetve víz- álló, és amely a készülékhez viszonyítva 300 méteren belül működőképes. Ezen nyomógomb megnyomásával küldhet egy riasztást ha rosszul lesz, elesik, megijed, vagy bármi baj éri. A segélyhívás esetén, a készenlétben lévő gondozónő és a kiszállítást végző sofőr a helyszínen haladéktalanul megjelenik, a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében a gondozónő megteszi az azonnali intézkedéseket, szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátást kezdeményez, azaz ha szükséges értesíti a mentőket,

6 tűzoltókat, rendőröket és az ellátott által megnevezett közeli hozzátartozót. Mibe kerül az, hogy idős korunkra biztonságban tudhassuk magunkat, vagy esetleg idős rokonunkat? 1500 Ft/hó/háztartás Jelenleg kapacitásunk, lehetőségeink engedik a készülékek azonnali telepítését is, így ügyfeleink biztonságérzetének megőrzéséhez (vagy annak kialakításában) akár azonnal is hozzájárulhatunk! A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Tápióvidéken a Kistérségi Gondozási Központ működteti, Nagykáta-i székhellyel. Amennyiben saját, vagy közeli hozzátartozója részére bővebb információra lenne szüksége, akkor teljeskörű tájékoztatást, személyre szóló segítséget tudunk biztosítani a területen dolgozó, intézményi igazolvánnyal rendelkező szociális gondozóink révén, vagy akár személyesen Intézményünkben (Nagykáta, Petőfi Sándor u. 4/a). Telefonszámunk: 06 29/ Szécsiné Fazekas Márta intézményvezető Kérjük, hogy személyjövedelem adója 1 % - val támogassa a Kistérségi Gondozási Központ (2760 Nagykáta, Petőfi Sándor u. 4/A) KOSSUTH ZSUZSANNA KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNYÁT! Adószámunk: Bankszámlaszám: Köszönjük ellátottaink nevében a támogatását! Pöttöm Óvoda hírei Óvodakezdésről szülőknek Ha egy gyermek tisztességben él, megtanulja az őszinteséget Megtanulja mi az igazság és a becsület. Ha egy gyermek biztonságban él, megtanulja, hogy bízzon magában és a többiekben. Ha egy gyermek nyugalomban él, megtanulja megtalálni saját békéjét. Dorothy Law Holtz: Egy élet a kezedben (részlet) A kicsi gyerekek növekedésének, emberré válásának vannak olyan állomásai, amelyeket nehéz szívvel élnek meg mindazok, akik felelősséget éreznek irántuk. Ilyen kiemelkedően fontos állomás a családok életében az óvodába lépés időszaka. Nagy várakozással, izgalommal a szívükben fontolgatják, melyik óvodát válasszák, kire bízzák szemük fényét. Szeretném, ha tudnák, óvodánkban gondoskodó, szeretni tudó és akaró óvónők, dajkák fogadják kicsi gyerekeiket. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek környékén lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. /Községünkben az óvodai körzethatárokról a képviselőtestület 7/2007. (IV.4.) határozata rendelkezik, mely a Polgármesteri Hivatal honlapján megtalálható / Nagyon fontos, hogy bízzanak abban a kollégában, akire gyerekeiket bízzák, tudják, hogy a most kezdődő óvodai évek segítőn szolgálják majd gyermekük fejlődését. Viszont azt is tudni kell, hogy a családi nevelés felülmúlhatatlan értékű, ezért az óvodai nevelés a családi nevelés kiegészítője csupán. Változás következik be a család eddig kialakult életrendjében, napirendjében, amire kérem Önöket előre gondoljanak. Fokozatosan készítsék fel gyermeküket az óvodai életre. Jöjjenek el óvodánkba közösen, nézzék meg udvarunkat, csoportjainkat - közösen fedezzék fel új életterét gyerekükkel. Várjuk Önöket és leendő óvodásunkat - óvodánk kapuja mindig nyitva áll. Azzal, hogy óvodába lép gyermekük, sok minden megváltozik kisgyermekük életében. Kialakulnak új kapcsolatai, sokféle érzelmi hatás éri, ismeretlen feladatokkal szembesül majd. Ahhoz, hogy mindezeket pozitívan és örömmel élje át, szükséges és fontos az Önök szülői magatartása, megértése, segítése, erősítése. Óvodai hírek 6 Legyenek támaszuk, hallgassák meg gyereküket, váljék szokássá a családban a mindennapi beszélgetés, és így nagyon szoros kapcsolatot tudnak kiépíteni csemetéjükkel. Óvodai életünket úgy szervezzük, hogy gyerekeink sokat és szabadon játszanak, minden nap hallgassanak mesét, verset, zenét, rendszeresen mozogjanak, lehetőségük nyíljon alkotómunkára, tevékenyen ismerjék meg környezetüket. Igyekszünk úgy tervezni és szervezni a mindennapokat, hogy gyerekük végig érezze: itt biztonságban van és szeretik. Kívánom, hogy érezzék jól magukat az óvodás évek alatt, és kérem, ne feledjék el, a gyerekkorban el nem játszott játék, a kérdésekre nem adott válasz, később nem pótolható. Várható programjaink: - április 12.: óvónők egész napos továbbképzése Budapesten - április 14.: fényképezés - május 6.: sportnap - május 12.: Gézengúz együttes műsora - május 28.: 65 éves óvodánk. Ezen a délelőttön régi és jelenlegi óvodások adnak műsort, kiállítás keretében szeretnénk bemutatni az elmúlt évek változásait. Kérem Önöket, szíveskedjenek régi fényképeket behozni óvodánkba. Támogatók jelentkezését is várjuk felajánlást is elfogadunk. Óvodahívogató a Pöttöm Óvodába! Óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermekének óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben - amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi - folyamatosan történik. A gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni, melynek teljesítéséért a szülő a felelős. / KT. 24. (1)-(3) / Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. Felvehető a két és féléves gyermek is abban az esetben, ha minden óvodáskorú gyermek felvételi igényét ki tudtuk elégíteni./ KT.24 (1) Beiratkozás helye: Pöttöm Óvoda Rákóczi út 16 Beiratkozás időpontja: Május 9 13 ig. Hétfő: 8 16 óráig Keddtől péntekig: 8 13, 30 óráig

7 A beíratáskor be kell mutatni a szülő, illetve gyermekének személyazonosságát, lakcímét igazoló dokumentumot, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, valamint a TAJ számát. Az új gyermekek fogadása a tanév nevelési év első napjától folyamatosan történik. Szeretettel várjuk leendő óvodásainkat! Tóth Károlyné óvodavezető Farsangi mulatság Egy hónappal ezelőtt márc.5.-én színvonalas farsangi műsornak adott helyet a Damjanich művelődési ház. A Pöttöm óvoda apraja-nagyja kápráztatta el a több mint 200 fős nézőközönséget. A fellépést a Deák úti óvodások kezdték meg a színpadon majd a Rákóczi úti apró farsangozók következtek. Kis óvodásaink olyan kedves gyermeki őszinteséggel élték bele magukat az általuk jelmezként felöltött szerepbe, hogy mi felnőttek kicsit visszarepültünk az időben és nosztalgiával tekintettünk vissza azokra az időkre mikor mi is ilyen örömmel roptuk a farsangi táncot. Az óvónénik sem voltak restek. Nem csak a gyerekeket készítették fel a nagy napra, hanem saját maguk is készültek. Nem csak a gyönyörűen kidolgozott háttérrel, hanem a szépen összeállított és megkoreografált meglepetésükkel. A matróztáncot természetesen matróz jelmezben lejtették a gyermekek és kísérőik őszinte örömére. A büfében szorgalmas anyukák által sütött fánkok és sütik várták a megfáradt ünneplőket. Nagy várakozás és izgalom előzte meg a tombola húzást, melyet néhány gyermek öröme és esetenként néhány könnycseppe kísért. Nem mindenki azt nyerte meg, amit szeretett volna de mindannyian ajándékokkal indultak haza,mert a gondos dadusok és óvónénik zsákbamacskával kedveskedtek minden lurkónak. A Kisze báb elégetése után mellyel elbúcsúztattuk a telet-a jó hangulatú mulatság végeztével mindenki haza indult,örömmel gondolva a kellemes szombat délutáni mulatságra. Köszönetünket szeretnénk kifejezni a kiváló hangosításért László Tibornak és László Krisztiánnak akik most is önzetlenül segítettek. A tombola összege a gyerekek játékkészleteit fogja gazdagítani.köszönet mindenkinek aki részt vett a farsangi összejövetel létrejöttében. **** Erdei Annamária BEÍRATÁS a Kátai úti /Honvédségi/ és az Árpád úti óvodába május ig, H-SZ-CS-P: de. 9-től 13 óráig. K: de. 9-től 16 óráig, Beíratás helye: Kátai úti óvoda Beíratáshoz szükséges: - személyi igazolvány - a gyermek születési anyakönyvi kivonata - a gyermek TAJ - igazolványa. Várjuk a 2012.május 31-ig 3. életévüket betöltő gyermekeket. A közoktatási törvény 24. /3/ bekezdése szerint legalább napi 4 órában köteles óvodai nevelésben részt venni minden gyermek, aki 2011-ben az ötödik életévét betölti. Az óvodák körzethatárai megtekinthetők: Tápiószecső honlapján: illetve a Hipp-Hopp Óvoda honlapján: Közoktatási tv.13. /1/ bekezdés szerint a szülőt megilleti a nevelési ill. nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának joga. Hipp-Hopp óvoda Iskolai hírek Tisztelt Szülők! Az alábbiakban tájékoztatom Önöket iskolánk programjairól: Leendő 1. osztályosok beiratkozása április 13-án és 14-én. Április 19-én 14 órától körzeti alsós tanulmányi verseny megrendezésére kerül sor 8 iskola 120 diákjának részvételével a Petőfi S. u. 1. sz. alatti épületben. A tavaszi szünet első napja: április 21. (csütörtök), utolsó napja április 26. (kedd). Szünet utáni első tanítási nap: április 27. (szerda). Május 06-án iskolai énekkari találkozót tartunk 6 környező település iskolai kórusának részvételével. Az alsó tagozat hírei Papírgyűjtés volt március 19-én. A rossz idő ellenére nagyon szép eredmény született. Az alsó tagozatban kg papír gyűlt össze. Íme a legjobbak: I. 4.a 2066 kg II. 3.b 1584 kg III. 4.c 1378 kg Gratulálunk minden tanulónak, aki hozzájárult osztálya sikeréhez. Külön köszönet illeti a szülőket, akik autójukkal fuvarozták nem csak az otthon talált papírokat, hanem a fellelkesült gyerekeket is. Vers- és prózamondó versenyt tartottunk március 31-én, ahol 28 ügyes kis diák csillantotta meg tehetségét. A helyezések a következőképpen alakultak: 1-2. osztály: I. Bata Botond 1.c II. Pásztor Lizett 2.c III. Tóth Leila 2.b 3-4. osztály I. Bárány Ronin 4.a II. Gál Anna 4.a III. Fejős Liliána 3.c Gratulálunk minden résztvevőnek és további sikereket kívánunk a továbbjutóknak, akik Nagykátán, a körzeti versenyen képviselik majd iskolánkat. A felső tagozat hírei A papírgyűjtésen a felsős tanulók kg papírt gyűjtöttek. Legszorgalmasabbak az ötödik évfolyamosok voltak: I. 5. a osztály 2812 kg II. 5. c osztály 1392 kg III. 5. b osztály 1368 kg Köszönjük a diákok szorgalmas munkáját és a szülők segítségét március 26-án Monorierdőn Tollforgató levelezős verseny döntőjében Geőcze Sára 8. osztályos tanulónk angol 7

8 nyelvből I. helyezést ért el. Felkészítő tanára: Halasiné Urbán Edit. A tanévben indult társastánc tanszak diákjai a Jászfényszarunk március 20-án tartott formációs táncversenyen szerepeltek sikeresen. A felsős csoport arany-, az alsós csoport bronz minősítést kapott. Tanáruk. Molnár József táncpedagógus. Március 31-én népdaléneklési versenyt tartottunk iskolánkban. A zsűri 5-6. osztályos kategóriában Hernyik Nikolett 5. a osztályos tanulót, a 7-8. osztályos kategóriában Geőcze Sára 8. c osztályos tanulót találta a legjobbnak. A fiúk között Holló Balázs 6. c osztályos tanuló lett a győztes. A versenyzőknek és felkészítő tanáraiknak ezúton is gratulálunk! A felső tagozatos iskolai sportpályára szervezett társadalmi munka új időpontja április 30. szombat 9:00. Minden segítőkész felnőtt és gyermek munkájára számítunk. Köszönettel: az SzMK és az iskola vezetése Eredményeink jók, tovább léphetünk 2010-ben is írtak országos felmérést nyolcadikosaink. Az eredmények várakozásaimat igazolták: jók vagyunk. A teljesítmények a honlapon megtekinthetők. Az igaz, hogy 15 pont hiányzik az országos átlaghoz, ha ideveszünk minden iskolát. (A nyolc és a hat osztályos gimnáziumok nyolcadikos korú tanulói is itt jelennek meg a kimutatásokban). A mi 1607 pontunk az általános iskolák csak az általános iskolák versenyében nem szégyellni való, hiszen ezen iskolák országos átlaga 1608 pont, azaz mindössze 1 pont a különbség. Ha közelítünk a mi kategóriánkhoz, a községi általános iskolákhoz, akkor már egyenesen büszkék lehetünk: mi 35 ponttal jobbak vagyunk ennek a mezőnynek az országos átlagától. Nem helyes az összehasonlítás, de jól esik látni, hogy a városi iskolák országos átlaga pont is mögöttünk kullog. Jelentős a lemaradásunk, ha csak a megyeszékhelyi, ha csak a budapesti általános iskolák eredményeit nézzük. Ezt azonban eddig is tudtuk. Köszönöm tavalyi diákjaimnak ezt a szép teljesítményt. Lukács István tanár Jól boxolt A Tápiómente Ökölvívó Egyesület március 12-én, szombaton délután gálát rendezett a kókai sportcsarnokban. Az emlékversenyt az egyesület egykori tagja tiszteletére szervezték, immár másodszor. A példás gálán az ország más részeiről érkezett ökölvívókkal barátságos mérkőzéseken mérték össze erejüket a Tápiómente ökölvívói. Tápiószecsőről is sokan járnak át az egyesület sülysápi edzéseire. Öröm látni, hogy milyen komolyan veszik a sporttal járó fegyelmet, a kötöttségeket a volt tanítványok. Osztályunkból az 5.b-ből -Szaka István lépett a ringbe. A nálánál egy fejjel magasabb ellenfelét technikás játékkal, szép lábmunkával és jól elhelyezett ütésekkel, pontozással legyőzte. Szecsőről sok érdeklődő volt jelen, többek között Bata József polgármester és felesége, valamint Anka László alpolgármester és Farkas Tibor önkormányzati képviselő is. Osztályunkat képviselte Bata Gergő és Balogh Sándor is, akik szintén rendszeresen járnak boxolni. Lukács István osztályfőnök Kullancs-, rovarcsípések A jó idő beköszöntével egyre több időt töltünk a szabadban a téli napok bezártsága után. Ennek nagyon jó hatásai, de sajnos veszélyei is vannak. Szinte elkerülhetetlen a rovarokkal (esetleg kullancsokkal) való találkozás. Ezért fontosnak tartom, hogy a különböző csípésekről ejtsek pár szót. Fontos kihangsúlyozni, hogy nem minden kullancs fertőzött, viszont a fertőzött kullancs csípése különböző betegségeket idézhet elő. Ide tartozik az agyhártyagyulladás és a Lyme-kór is, melyet a Borellia burgdorferi nevű baktérium okoz. Ez a baktérium a szúrás helyén keletkező nyílt seben keresztül jut be a szervezetbe. Hónapokig, sőt, akár évekig is lappanghat a betegség. A keringéssel a kórokozó bármely szervünkbe eljuthat, és ott gyulladást válthat ki, mely súlyos állapothoz vezethet. A betegség emberről emberre NEM terjed, viszont állatról emberre a kullancsok közvetítésével juthat. Ezért fontos, hogy kedvenceinket is védjük a kullancsok ellen. Erre megfelelő lehet a havonta végzett vegyszeres kullancs-, és élősdi-mentesítés, valamint a rendszeres átvizsgálás. A bolhanyakörv nem véd a kullancsok ellen! Azok a személyek, akik kaptak ún. kullancsoltást, valamelyest védve vannak, de nem a kullancscsípés, hanem az agyhártyagyulladás ellen. Ma még Lyme-kór ellen nincsen védőoltás. Ezért is fontos a megfelelő elővigyázatosság. Elsősorban kerüljük a kullancsos területeket (erdők, gazos útszélek). Ha mégis ilyen helyre mennénk, viseljünk zárt ruházatot. A hosszú nadrág szárát tűrjük a zokniba! Akinek hosszú a haja, az tűzze föl, tegye sapka alá! Használjunk kullancsriasztó készítményeket! Vizsgálatok nem Védőnői tájékoztató 8 támasztották alá, hogy a fokhagyma, pálinka, vagy B-vitamin fogyasztása elriasztaná a kullancsokat. Természetjárás után elhagyhatatlan a ruhák, táskák, valamint egymás alapos átnézése. Különös figyelmet kell fordítani a lágyék-, térdhajlatra, hónaljra, fül mögötti területre és a fejbőrre. Ha esetleg kullancsot találunk magunkon, vagy máson, azt lehetőleg minél előbb távolítsuk el. Ehhez ne használjunk különféle krémeket, olajokat. Vigyázni kell, hogy ne nyomjuk össze az állat potrohát, mert ezzel növeljük a fertőzés esélyét. * Az eltávolításhoz speciális kullancs eltávolító csipeszt használjunk! Gyógyszertárban beszerezhető, használati útmutatót tartalmaz. A kullancsot a bőrhöz a lehető legközelebb kell megfogni a csipesszel, majd el kell forgatni bármelyik irányba, ezután lehet csak óvatosan húzni. Ha nem jön ki elsőre, ismételt forgatás után meg lehet próbálni kihúzni. Ha beszakad a feje, valójában ez a szájszerve, nem kell kipiszkálni, mert gyulladást idézhetünk elő. A beszakadt rész idővel magától kilökődik. A csípés helyét fertőtlenítsük. Fertőzésre adhat gyanút, ha a csípés helyén napok múlva kokárdaszerűen a gyulladt és az épnek tűnő bőrterületek váltakoznak. Ez a terület napról napra nő. Átmérője 5cm-től 70 cm-ig is terjedhet. Ha ilyen elváltozást észlelünk, minél előbb keressük fel háziorvosunkat. Kullancson kívül még számtalan rovar megcsíphet minket (szúnyog, bögöly, pók, hangya, stb.). Csípések után a bőrön pír, duzzanat jelentkezhet, amit viszketés, fájdalom vagy égő érzés kísérhet. Ezek normális reakciók. Orvosi ellátást általában nem igényelnek. Teendő ebben az esetben a csípés helyének mielőbbi megtisztítása, esetlegesen a fullánk eltávolítása, valamint a hideg vizes/ecetes borogatás, ami fájdalomcsillapító hatású.

9 Orvosi beavatkozásra akkor van szükség, ha allergiás tünetek jelentkeznek. Ide tartozik többek között az egész testre kiterjedő csalánkiütés, viszketés, szapora szívverés, eszméletvesztés. Ha a csípés szájban, orrban történik, azonnal forduljunk orvoshoz. Addig is jéggel csillapítható a duzzanat. Allergiás reakció előfordulását csökkentheti a kalcium pezsgőtabletta, melyet 1-2 dl vízben kell feloldani, majd meginni. A hatóanyag kb. 15 perc alatt felszívódik. Lehetőség szerint használjunk rovarriasztó készítményeket ha a szabadban tartózkodunk. Az ablakokra szereljünk szúnyoghálót. A levendula- és cédrusolaj erős illata is távol tartja a rovarokat. Csípésmentes nyarat kívánok! Csucsiné Tordai Noémi védőnő Damjanich Művelődési Ház Tisztelt olvasó! Közeleg a nyár, a munka és a szórakozás ideje. A munkát mindenki maga osztja be, de a szórakozásra kevés időt szánunk. Szeretnénk pár programra felhívni figyelmüket. A tápiószecsői Alkotó Kezek Baráti társasága kiállítása április 9- én szombaton nyílt és 23-áig tart. A kiállított képek megtekinthetők, illetve megvásárolhatók. 11-én megemlékeztünk a költészet napjáról. Költészet napi VERS-PLAKÁT kiállítás Ahogy az egy pedagógussal lenni szokott, napjaim legnagyobb részét tágabb értelemben az egészet a gyerekek, s a velük való foglalkozás tölti ki. Ahány lurkó, annyi világ, megannyi megoldásra váró probléma, melyek sokszor jóval az órai tananyagokon túlmutatnak. Magyar szakos minőségemben a helyesíráson, olvasáson, szövegértésen és fogalmazástanításon kívül örök dilemma például, hogy miként hozhatnám közelebb a gyerekeket a versek varázslatos birodalmához. Egy februári vasárnap késő délutánján is hasonló dolgokon töprengtem, majd elhatároztam, hogy mindent félretéve végre magamra is szánok néhány percet Körülbástyáztam kis kuckómat kedvenc versesköteteimmel, s egy csésze gőzölgő-illatozó tea társaságában elmerültem költőóriásaink halhatatlan sorai között. Amint József Attila azonos című költeményéhez értem, megszületett az ötlet: ALKOTNI fogunk! A tervem az volt, hogy minden felsős gyerek keressen egy olyan verset vagy annak egy részletét magának, mely jelen pillanatban a legközelebb áll hozzá, amiről úgy érzi, megérintette őt. A választás teljesen szabad volt, lehetett egy már tanult vers részlete is, de a legjobban a frissen felfedezett újdonságoknak örültem. Ami a megjelenítés formáját illeti, a plakátot választottam, melyről mint a művészi interpretáció egy lehetséges módjáról Dósa Judit tanárnő jóvoltából sok újdonságot tanulhattak a diákok. Miután másnap megosztottam kollégáimmal is az ötletet, elindult a bő egy hónapig tartó projekt megvalósítása. A gyerkőcök verseket bújtak, a tanárok, osztályfőnökök segítették őket, Judit hozta az igényes kivitelezéshez szükséges ötleteket és eszközöket, s a felső tagozat nyüzsgő kis műhellyé alakult. Az együtt alkotás örömén túl úgy éreztem, szükség lehet még valami plusz motivációra is, így arra gondoltam, a tanári kar is készítse el saját plakátját, melyen a gyerekekhez hasonlóan névvel ellátva, kézírással jelenítsék meg választott verseiket. Hogy a terv sikerrel zárult-e? Volt olyan tanítványom, aki közel húsz verset olvasott el (elmélyülten!), mire megtalálta azt az egyet, melyet kézírásával, nevével is vállalt. Voltak olyan gyerkőcök, akik a kivitelezés még igényesebb kidolgozásán napokat dolgoztak. Voltak olyan nyolcadikosok, akik örömmel s kellő odafordulással segítettek a kisebbeknek. Kulturális hírek 9 Voltak olyanok, akik szabályosan őrt álltak, nehogy megsérüljön a készülőfélben lévő mű. Voltak olyanok, akik a rajz művészetének különféle technikáiba folytak bele nagy erőkkel és csillapíthatatlan érdeklődéssel. Voltak olyanok, akik a szépírásért érezték magukat felelősnek, nehogy egyes osztálytársaik hieroglifái elcsúfítsák közös munkájukat. És voltak persze olyanok is, akik a pózolásban jeleskedtek, miközben fotók készültek a munka különböző fázisairól. Még egyszer: hogy a terv sikerrel zárult-e? A kiállítást a költészet napjától (április 11.) május közepéig bárki ingyenesen megtekintheti a Művelődési Házban, ahol egészen biztosan válaszra talál! * Felhívás a Civil szervezetekhez A Művelődési Ház kollektívája tájékoztatja a faluban működő civil szervezeteket, baráti társaságokat, hogy helyet biztosít részükre összejöveteleik, rendezvényeik lebonyolításához. Bővebb tájékoztatás a es telefonon. * A tavaszi szünetben április 21, 22, 26-án alsó tagozatos iskolásoknak programokat szervezünk a Damjanich Művelődési Házban. A programon való részvétel ingyenes. Programok: ismeretterjesztő filmek vetítése, ping- pong, csocsózás, játék. Ideje: 08 órától 13 óráig. Tízórait biztosítunk a gyermekeknek. Jelentkezési határidő: április 15. Telefonon: Április 15-én 17 órakor a Tápiószecsői Nagycsaládosok szervezetének adunk helyet a Művelődési Házban. 18 órakor a Felső Tápiómenti Erdélyi Magyarok Egyesülete tartja programját. 18-án 18 órakor A Tápiószecsőn működő Civil szervezetek tartják megbeszélésüket án délelőtt 9-12 óráig Húsvéti napközi az általános iskolások részére. FELHÍVÁS A Tápiószecsői Kisebbségi Önkormányzat Amatőr Színjátszó Társulata ápri16-án 17 órai kezdettel bemutatja a Humorral Könnyebb című Kabaré előadását a Damjanich Művelődési Házban. Sztárvendég: Maksa Zoltán humorista. Jegyek elővételben 500,- Ft-os egységáron kaphatók március 14-től a Könyvtárban. Az előadás napján a helyszínen még kaphatók jegyek 1000,- Ft-os egységáron. Mindenkit várunk szeretettel. A szervezők

10 Májusi előzetes. Május 8-án Civil majális a Művelődési Ház udvarán a faluban működő civil szervezetek, alapítványok részvételével. 28-án a Nagykátai Zeneiskola bemutatja a A kapitány dala c musicalt. Jegyek a Művelődési Házban és a Könyvtárban kaphatók. TÁPIÓMENTE ÖKÖLVÍVÓ EGYESÜLET Kóka Tabán utca 34/a A kedvezményezett adószáma A kedvezményezett adószámát akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, az előbbi kategóriákba nem tartozó könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotó-vagy előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezet, vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára kíván rendelkezni. Civil szervezetek hírei TÁTIKA SHOW május 21. szombat Helyőrségi Klub SZTÁRVENDÉG: A NON STOP EGYÜTTES AZ X-FACTOR GYŐZTES CSAPATA Jegyek a helyszínen és a Tátika Show próbái előtt a szervezőknél kaphatók. Hétfőnként a Helyőrségi Klubban tól, Csütörtökönként a Kisiskola tornatermében tól Gyermek belépő: 400.-Ft Felnőtt belépő: 800.-Ft Kérem, támogassa adója egy %-ával egyesületünket! Szervezetünk Tápiószecsőn fogyatékkal élő fiatalokkal foglalkozik. SZAFI. Egyesület Adószámunk: Nagyközségünkben élő minden édesanyát, nagymamát, dédmamát szeretettel köszöntünk! KÖZHÍRRÉ TÉTETIK A Tápiószecsői Helyőrségi Klub, HIPP-HOPP ALAPÍTVÁNY, PÖTTÖM OVI ALAPÍTVÁNY és az Ofella Sándor Alapítvány Kuratóriuma ANYÁK NAPJA alkalmából május 5-én, csütörtökön, órai kezdettel óvodás gyerekek rajzaiból kiállítást rendez. Helye: Helyőrségi Művelődési Klub, Tápiószecső A kiállítást megnyitja: SZATHMÁRINÉ BÁTORI MAGDOLNA A rendezvényen fellépnek: kisóvodások Ofella Sándor Hagyományőrző Népi Együttes Madai Márk Valentin, a Gróf Széchenyi Általános Iskola 5. osztályos tanulója Kiripolszkiné Romhányi Ilona, a Tápiószecsői Írók Egyesületének alapító tagja A rajzok az óvodás gyermekek édesanyját, nagymamáját, dédmamáját ábrázolják. Kérjük a kedves óvónőket, hogy a csoportos foglalkozásokon készített rajzokat április 28-ig szíveskedjenek csoportonkénti elosztásban bevinni a Helyőrségi Klubba. A kiállítás megtekinthető: május 5-től 14-ig Ünnepeljünk, örüljünk együtt! Szeretettel várunk minden érdeklődőt! Czakó Mária Madai Zsigmondné Szádvári Péterné Walter János Helyőrségi Klub Hipp-Hopp Alapítvány Pöttöm Ovi Alapítvány Ofella Sándor Alapítvány Vezetője Elnöke Elnöke Kuratórium elnöke 10

11 Ami az 5. TTA Mezei Futóbajnokságon történt! Március 25-én kellemes napsütéses tavaszi időjárásban került lebonyolításra a Tápiómenti Tömegsport Alapítvány rendezésében az 5. TTA Mezei Futóbajnokság. A rendezvény helyszíne hagyományosan az Azúrtermál Kft tulajdonában lévő magán repülőtér volt, ahová 20 általános és középiskolából 540 diák érkezett. A rendezvény egyben Monor és a Nagykáta körzet diákolimpiai eseménye is volt, mely során 7 korosztályban 90 egyéni érem talált gazdára. Egyéni - és a csapatversenyben több mint 100 diák állhatott dobogóra A 14 órától kezdődő eseményen korosztályos bontásban követték egymást a futamok 1000m-től 3000m-es távig. Az egyéni versengés mellett az egyes tanintézmények csapat szinten is megmérethették magukat, mely során iskolánként 4 tanuló helyezési számát vettük figyelembe. Kiemelkedő eredményt nyújtott Nagykáta körzetből a tápiószecsői Gróf Széchenyi István Általános Iskola valamint Monor körzetéből az Ady Endre Általános Iskola (Monor). A Futóbajnokságon idén Monor- és Nagykáta körzeten kívül eső iskolák számára is versenyzési lehetőséget biztosítottunk nyílt kategóriában. Ennek résztvevője volt Budakalász, Vecsés, Aszód, Tahitótfalu és Gödöllő több tanintézménye. Az érdeklődők, hozzátartozók számos tápiószecsői sikernek tapsolhattak mind az egyéni, mind csapatversenyben. Közülük körzeti győzelmükkel kimagasló eredményt értek el: Kelemen Dominik, Bárány Ronin, Gál Máté, Pap Renáta, Nagy Martin, Germányi Martina, Korponai Kornél. A Mezei Futóbajnokságról készült fotók, valamint a részletes eredménylista megtekinthető az alapítvány honlapján, a oldalon. Támogatóink: Azúrtermál Kft, Gróf Széchenyi István Általános Iskola, Pest Megyei Diáksport Szövetség, Polgárőr Szervezet Tápiószecső, Vöröskereszt Sülysáp, Kreaktív Csapat, Mini Market Sülysáp, Pogány Tüzép, Éden Csemege Üzlet Tápiószecső, Rimóczi Zsolt, Lesti Bertalan, Szabó Róbert, Bata Sándor, Központi Konyha Tápiószecső, Dósa Anna Beszámoló a hegymászó expedícióról Tápiómenti Tömegsport Alapítvány Varázshegyen innen és a varázshegyen túl. Már tavaly ősszel szerettem volna leírni a nyári hegymászásom élményeit, de ez sajnos elmaradt. Utamat megint az Alpok legmagasabb csúcsai felé vettem, Célom a Monte Rosa csoportban lévő Signalkuppe csúcs (4559m) megmászása volt. A hegycsúcs az olasz-svájci határvonalon helyezkedik el. A csúcsot leginkább júliusban célszerű megmászni, ugyanis ilyenkor a legkisebb a valószínűsége a nyitott gleccserhasadékoknak. Persze ez az elmélet, gyakorlatban nem így volt, rengeteg hasadék volt ráadásul közvetlen az út mellett, sőt az utat keresztezve, ezzel növelve a hegy objektív veszélyeit. Az 1400 km-es útnak, három társammal vágtam neki. Ausztria, Németország, Svájc után léptünk át Olaszországba. A végállomás egy pici olasz település, Alagna Valsesia volt. A városból korán reggel indultunk. Az út egyik részét felvonóval tettük meg, majd a végállomástól kb. 6 óra intenzív gyaloglás következett. Késő délután értük el a 3500m lévő Mantova menedékházat. Az éjszakát itt töltöttük, időnket olvasással és főzéssel ütöttük el. Másnapi célunk, a Riffuggio Gnifetti menedékház volt, ami szintben nem volt nehéz (200m emelkedés), de az út Sport hírek 11 meredek és kitett volt. A ház nagyon jól felszereltnek számít, ugyanis itt a csapból folyt víz, aminek az az előnye, hogy lehetett tisztálkodni, és nem kellett havat olvasztani, a tea, a leves elkészítéséhez. Mivel itt már két társamon érezhetőek voltak a magashegyi betegség tünetei.(hányinger, erős fejfájás, étvágytalanság) illetve a legrosszabb: a levertség. Következő napi tervünk a 4167m-en lévő Balmenhorn bivakház volt. Mivel a többiek elég gyengének érezték magukat, ezért az útnak a megbeszéltek alapján egyedül vágtam neki, bízva abban, hogy a többiek még egy akklimatizációs nap után utánam jönnek. Sajnos a társaim állapota a későbbiekben sem javult, ezért ők inkább visszafordultak. Én a kora reggeli elindulás után az ebédemet már a balmenhorni bivakházban fogyasztottam. A házról annyit érdemes tudni, hogy nagyon gazdagon felszerelt: vannak edények, gázpalackok, WC, takaró, szivacsbetét, szóval igazi hegyi öt csillagos szálloda. A hat férőhelyes ház egész évben szinte mindig tele van, viszont akkor egy teremtett lélek sem volt ott. Az időm nagy részét hó olvasztással töltöttem, főztem, a felszálló gőzzel pedig a házat melegítettem. Aznap gyakorlatilag a völgy délután négy órára már kihalt volt, ezért a magány nagyon súlyosnak és végtelennek tűnt. A késő délutáni órákban határoztam el, hogy a háztól nem messze lévő két négyezer méter feletti csúcsot megmászom. Egyik a Vincent Piramide 4215m-es csúcsa volt, a másik a 4322m-es Schwarzhorn volt. Nagyon megfontoltnak kellett lennem, mert segítségre nem számíthattam, ezért fontos volt, hogy a házba sötétedés előtt visszaérjek. Másnap korán keltem és elindultam végcélom felé. Azért kellett korán indulni, mert kemény, fagyott hóban sokkal könnyebben lehet haladni. A Signalkuppe felé vezető úton még két hegycsúcsra sikerült felkapaszkodni: a Ludwighöhe 4342m, a Parrotspitze 4432m. Az utóbbi csúcsra egy 500 m hosszú, és 50 cm keskeny csúcsgerincen lehet feljutni. Az út nagyon kitett volt, az erős szél még jobban megnehezítette a haladást. Számomra ez volt eddig a legszebb hegy, amin valaha jártam. Mivel az egész héten nagyon jó idő volt, ezért utam során, a gleccseren nagyon sok hegymászóval találkoztam. Különböző nációk képviselték magukat: olaszok, svájciak, németek, spanyolok angolok, amerikaiak, és persze akik nem hiányozhattak, a magyarok. Két profi magyar hegymászóval találkoztam a csúcs előtt. Velük mászva sikerült felérnem a 4559m magas Signalkuppera, ahol a Margaritha menedékházban megpihentem. Az itt található menedékház Európa legmagasabban fekvő turistaháza, melynek a nevét Margherita olasz királynőről kapta. A hely száz férőhelyes, konyhával van ellátva, ami azért lényeges, mert végre egy kiadósat lehetett enni. Két-három órát töltöttem fent, majd a csúcsfotók elkészítése után elindultam lefele a hegyről. Nagyon nehezen ment az ereszkedés, rémesen megolvadt a gleccser, szinte minden lépésemnél 30cm mélyen süllyedtem a hóba. Hét órát gyalogoltam minimális pihenőkkel, nagyon elfáradtam, ezért nem volt gondom az éjszakai elalvással. Este kilencre értem le a felvonóházhoz, ahol az éjszakát töltöttem. Másnap az első felvonóval lementem a hegyről Alagnába, ahol már vártak a társaim. Hazafele még egy kis kultúrát is sikerült az utunkba beiktatni. Megálltunk a Garda-tó partján Sirmionéban, beautóztuk a Dolomitokat is. A hazaút már sokkal nyugodtabb és kalandmentes volt. Idén szeretnék ismét a nyugati-alpokba menni. Kitűzött célom a Castore és a Breithorn. Ez a két csúcs felkészülés lenne számomra a jövő évi célom eléréséhez, ami az afrikai Kilimanjaro 5895 m magas csúcsának megmászása. Csík Tibor Zoltán

12 Anyakönyvi hírek Újszülött Születések Tápiószecsőn A 2011-es évben született tápiószecsői gyermekek adatai: Basa Dorottya Szülei : Ormándy Mónika és Basa Attila. Vinter Oxána Szülei: Bradács Enikő és Vinter András. Varga Richárd Szülei: Rafael Andrea és Varga Richárd. Justin Máté Szülei: Kiss Éva és Justin Balázs. Gál Gréta Szülei: Halápi Henrietta és Gál Balázs. Palaczki Zoé Szülei: Csiba Mónika és Palaczki József. Gazsi Klaudia Szülei: Szabó Adrienn és Gazsi Arnold. Kohajda Regina Szülei: Kalányos Csilla és Kohajda Béla. Nemes Róbert Szülei: Kálé Erika és Nemes Róbert. Kohajda Fanni Szülei: Nyeste Alexandra és Kohajda Zsolt. Tisztelt olvasók! Szeretnék az újságon keresztül köszönetet mondani azoknak az adományozóknak, akik kérésemre a rászorultak segítségére siettek. Juhászné Erzsike és egy ismeretlen adományozó. Nagy Sándorné Tápiószecsőn a Kátai út 95. III. emeletén 3 szobás lakás kiadó. T:29/ Kérem, sokáig csengessen! Fűkaszálást vállalok. Hívjon bizalommal! 06-20/ Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik részt vettek Palotai István temetésén és részvételükkel, virágaikkal osztoztak fájdalmunkban. Gyászoló családja Ezúton szeretnénk megköszönni, minden kedves rokonnak, szüleink szomszédainak és barátainak, hogy édesanyánkat személyesen vagy telefonon felkeresték, gondoltak rá, mély fájdalmában vigasztalták, e nehéz pillanatban mellette álltak. Pannika és kis Ripi Ripi Szinte minden felnőtt lakos így ismert a faluban, igazi neved Palotai István. Ha találkoztunk az utcán, mindig volt egy kedves, barátságos szavad. Régebben lagzis zenekarban játszottál, mulattattad az embereket. Bizonyára Ők is hálás szívvel gondolnak Rád. Elmentél a zenész társaid után. Nyugodj békében. L.B. 100X SZÉP SZALON ÚJ SZOLGÁLTATÁSOK!!! FODRÁSZAT: 06/ Legújabb technikájú HAJHOSSZABBÍTÁS (hajdúsítás) - Hajékszer felhelyezés KOZMETIKA: 06/ D szempilla hosszabbítás - 24 karátos aranykezelés Mindenkit sok szeretettel várunk! Tápiószecső, Határ út 23/A. Magdolnai sorompónál. Szecsői Tükör Kiadja: Nagyközségi Önkormányzat Tápiószecső Honlap: Tel: 06-29/ , Szerkesztő: Lesti Bertalan, lestiberci.blog.hu, Honlap: Tel: 06-29/ Megjelenik havonta 2400 példányban. Engedély: NySU.P/PHF/2824/ FIGYELEM SÍRKÖVEK, KANDALLÓK (vizes kandallók is) KONYHAPULTOK, ABLAKPÁRKÁNYOK KÓKÁN! AKCIÓ! GRÁNIT SÍRKÖVEK FT-TÓL! Jöjjön el, nézze meg széles kínálatunkat! Hunyadi György Kóka, Táncsics Mihály u. 22. Tel: 29/ , 06-20/ Web: Kérem, támogassa adója egy %-ával alapítványunkat! Adószámunk: Számlaszám: Tisztelettel:Gyermekekért Alapítvány Dr. Nán Istvánné a kuratórium elnöke BIZTONSÁGTECHNIKA Riasztórendszer telepítés: vezetékes és vezeték nélküli rendszerek bővítés, akkucsere, távfelügyelet, riasztás jelzése mobiltelefonra akciós riasztó szett már ft-tól Kamerás megfigyelőrendszer telepítés: éjjellátó infrakamerák, internetes elérési lehetőség, forgatható speed-dóm kamerák 4 kamerás szett már ft-tól Elektromos kapunyitás, kaputelefon szerelés Díjtalan helyszíni felmérés! Mobil: AUTÓSOK, AUTÓSZERELŐK FIGYELEM!!! Szakszerű, gyors karosszéria-javítás! Teljes körű biztosítói, banki ügyintézés! CASCO-s szélvédő javítás esetén önrész elengedése és pénzvisszatérítés készpénzben: 5000 Ft, 100e felett 10e Ft. CASCO-s törés esetén önrész elengedése. Kötelezős kár esetén a teljes nettó összeg 3%-át adjuk vissza készpénzben. Hitelre történő javítás, amennyiben van fedezet. További szolgáltatásaink: - szélvédők repedéseinek, kavicsfelverődéseinek javítása - klímatöltés már 5000,- Ft tól - hozom-viszem szolgáltatás - alumínium-hegesztés - műanyag-hegesztés - szélvédő csere akciók: Opel Astra F ,- Ft Opel Astra G ,- Ft Opel Astra H ,- Ft Opel Corsa B ,- Ft Suzuki Swift 06-ig ,- Ft Suzuki Swift ,- Ft Citroen C ,- Ft További akciós szélvédőinkről érdeklődjön elérhetőségeinken HIVJON FEL ÉS SEGÍTÜNK!!!! 2252 Tóalmás, Kossuth L. u Tel: ig ig

13 II. Szűrőnap Tápiószecsőn 13 A mai rohanó világban kevés figyelmet fordítunk egészségünkre. A feszített munkatempó mellett az emberek későn eszmélnek rá, hogy szervezetükkel nincs minden rendben. A betegségek leghatékonyabb megelőzése az egészséges életmód mellett a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétel. Annak ellenére, hogy lappangó betegségünk nem produkál egyelőre heves tüneteket, jelen lehet szervezetünkben, s csak idő kérdése, hogy mikor tör elő. Lehet, hogy mire észbe kapunk, már késő. Legtöbbünk nem teheti meg, hogy órákat töltsön el rendelőkben egy egyszerű vizsgálatra várva, ezért 2010-ben a Magyar Vöröskereszt Tápiószecsői Alapszervezete megrendezte az első szűrőnapot községünkben. A résztvevők száma meghaladta a 200 főt, s néhányuknál sikerült időben kiszűrni egy-egy komolyabb betegséget. Ez a részvételi arány megerősített minket abban, hogy községünk lakosainak igenis szüksége van egy olyan rendezvényre, ahol fény derülhet szervezetük működésének zavarára, illetve ahol az egészséges életvitelhez kapcsolódó termékekkel ismerkedhetnek meg. Az érdeklődők idén május 21-én, szombaton az Alsó Tagozatos Általános Iskolában től óráig az alábbi vizsgálatokon vehetnek részt: Bőrgyógyászat: A bőrdaganatok közül a melanoma a legritkább, egyben a legveszélyesebb betegség: hazánkban évente közel kétezer új beteg került felismerésre, akik közül csaknem félezren halnak meg a melanoma más szerveket is érintő áttétei miatt. A betegség egyre fiatalabb korban jelenik meg, ezért a bőr vizsgálata minden korosztálynak ajánlott. Hallásvizsgálat: Ez a vizsgálat a tényleges hallóképességről ad felvilágosítást. Meghatározható vele a vizsgált személy hallásküszöbe, vagyis frekvenciánként az a legkisebb hangerősség, amely még hangérzetet kelt. A résztvevőknek lehetőségük lesz hallókészüléket vásárolni/rendelni. Hasi ultrahang: Ez a vizsgálat elsősorban a hasi szervek állapotát ellenőrzi, melynél például kiszűrhető az epekő, vagy a vesekő. Ezen kívül a pajzsmirigy, és a nyaki erek is vizsgálat alá kerülnek, mely különösen ajánlott magas vérnyomásban szenvedő betegeknek, érszűkületben szenvedőknek, magas vérzsírszinttel rendelkezőknek A vizsgálat díja 3500 Ft/fő, időpont kérése szükséges munkanapokon 8-18-ig a 30/ es telefonszámon. Szájüregi vizsgálat: Magyarországon évente mintegy háromezer embernél fedeznek fel szájüregi rákot, aminek következtében csaknem 1700 beteg hal meg. Ezen a vizsgálaton szakorvosunk a fogak állapotát, szájüregben lévő esetleges elváltozásokat vizsgálja, melyek akár rosszindulatú betegség előjelei is lehetnek Szemvizsgálat: A látásélességet, illetve a szemfenék-elváltozásokat vizsgálja, melyet okozhat cukorbetegség, illetve magas vérnyomás is. Mindemellett ezzel a vizsgálattal időben észrevehető a szürkehályog, mely idővel egyre több panaszt okoz a betegnek. A vizsgálat díja 500 Ft/fő, de ha a helyszínen vásárol szemüveget, a vizsgálat ingyenes. Szív-és érrendszeri, anyagcsere vizsgálatok: mely magába foglalja a vérnyomás-, vércukorszintmérést, testzsírmérést, testtömegindex és haskörfogat számítást, melyekből akár a metabolikus szindróma is kikövetkeztethető. A metabolikus szindróma (inzulin rezisztencia szindróma) egy olyan gyakori állapot, amelyre elhízás, magas vérnyomás, magas vércukorszint és kóros vérzsír-összetétel (diszlipidémia) jellemző. A felsorolt kockázati tényezők együttes jelenléte nagyban megnöveli a koszorúérbetegség, a stroke ("gutaütés") és a cukorbetegség kialakulásának esélyét. Talpvizsgálat: A talp deformitásait vizsgálja (pl: lúdtalp, bokasüllyedés). Talpbetét vásárlási lehetőséggel! Urológia: Prosztata- és hereszűrés, mely segítségével időben felfedezhetőek a rosszindulatú elváltozások. Prosztatavizsgálat különösen ajánlott a 45 év feletti férfiaknak, illetve a hereszűrés 30 éven felülieknek, de természetesen fiatalabbak is jelentkezhetnek. Inkontinencia-szűrés, mely ajánlott a hölgyeknek már akár a 20-as évektől megelőzésképpen. Az inkontinencia bárkinél előfordulhat, ám a legtöbben titkolják, vagy nem tudják, hogy van rá megoldás. Inkontinenciára hajlamosít a terhesség, valamint a változó kor is. A megelőzést segítendő az érdeklődők részt vehetnek intim-torna tájékoztatónkon. A szűrővizsgálatok célja a még panaszokat nem okozó, még nem ismert betegségek időben történő felismerése, pozitív eredmény esetén további vizsgálatokra van szükség. A szűrés nem egyenlő a gondozással, mely az ismert betegségek nyomon követése! A fent említett vizsgálatok garantáltak, de még folynak a tárgyalások további vizsgálatok ügyében. Áprilistól kérjük keressék plakátainkat, szórólapjainkat! Némely vizsgálat költségtérítéses, ezért szívesen fogadjuk pénzadományok felajánlását a 30/ es telefonszámon. -Berla Andrea-

14 A Központikonyha étrendje Dátum Hétfö Kedd Szerda Csütörtök Péntek április 11-től 17-ig Paradicsomleves Daragaluskaleves Csontleves Tarhonyaleves Zellerleves Csirkerizottó Savanyúság Töltött káposzta Tejföl Marhaszelet vadasmártásban Copfocska tészta Csikós tokány Brokkolifőzelék Rántott halfilé Burgonyapüré Alma befőtt április 18-tól 24-ig Zöldborsóleves Tejleves Karfiolleves Zsemleleves Bableves Tejfölösgombáshús Farfella tészta Narancslé Paprikás burgonya Uborka Sajtos -tejfölös szelet Kukoricás rizs Ananász befőtt Majorannás csirke Kelkáp.főzelék Diós metélt Alma április 25-től május 1-ig Burgonyaleves Csipet-tésztaleves Tejfölöskaralábéleves Húsleves Főtt hús Sajtos tészta Gyümölcs Székely káposzta Sült csirkecomb Párolt rizs Mexikói körettel Paradicsomos burgonya Félbarna kenyér május 2-től 8-ig Gulyásleves Mogyorókrémes mini gombóc Gyümölcs Húsgombócleves Rakott burgonya Csemege uborka Gyümölcsleves Csirkemáj Budapest módra Párolt rizs Savanyúság Nagykockaleves Sertés sült Finomfőzelék Sóskaleves Tarhonyáshús Savanyúság Hagyományos házias ízekkel, természetes alapanyagokból készült ételekkel várjuk kedves étkezőinket! Telefon: TIsztelettel: Halász Tiborné Ági 14

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

( Egységes szerkezetben a 7/2016.(IV.1.) számú rendelettel) Általános rendelkezések

( Egységes szerkezetben a 7/2016.(IV.1.) számú rendelettel) Általános rendelkezések 1 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés, a felvétel/átvétel eljárási rendjéről, az óvodai

Részletesebben

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására F E L H Í V Á S Gencsapáti székhelyű civil szervezetek 2015. évi támogatására Gencsapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

5. sz melléklet: Tanulmányi versenyek eredményei a 2011/12.tanévben

5. sz melléklet: Tanulmányi versenyek eredményei a 2011/12.tanévben Alsó tagozat 2011. december Adventi feladatok 4 fordulós könyvtári vetélkedő. résztvevők száma: 37 fő, mely 2-3-4. osztályosok vettek részt. Kiemelkedően teljesített, könyvjutalmat kapott 21 tanuló. Helyi

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának dísztermében 2015. október 8-án 16:34 perckor kezdődő képviselő-testületi üléséről Jelen lévő képviselők: Bata

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 6/2014.(I.14.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 7/2014.(I.14.)

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax:

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax: Különös Közzétételi Lista 2016/2017-es nevelési év Óvoda Az alábbi adatokat tesszük közzé a Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23 -a értelmében. SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete élve a Magyar

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL Budakeszi Város Önkormányzata, mint a Pitypang Sport Óvoda, a Budakeszi Szivárvány Óvoda, a Budakeszi Bölcsőde, a Mosolyvár

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető Tárgy: Döntés a Kertvárosi

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

2. számú előterjesztés

2. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: SZOC-9438-118/2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági

Részletesebben

6. Első tanítási nap

6. Első tanítási nap 6. Első tanítási nap 17. Félévi nevelési megbeszélések (alsó tagozat) 16:15 ELMARADT! Félévi osztályozó (felső tagozat) 15:00 AMI félévi osztályozó és nevelőtestületi értekezlet 17:00, szaktanárok tanszakon

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére Hu/2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. február 25-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2016/2017. nevelési évre az óvodába történő jelentkezés

Részletesebben

Javaslat. intézményvezetők megbízására

Javaslat. intézményvezetők megbízására Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER Javaslat intézményvezetők megbízására Készítette: Előterjesztő: Vukovich Zoltán mb. ágazatvezető Tóth Mihály

Részletesebben

47/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat

47/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. november 15-én 17 órakor megtartott képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Jelenléti ív szerint,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- Testület!

Tisztelt Képviselő- Testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Beszámoló a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

Jegyzői tájékoztató. Tisztelt Tápiószecsőiek! Kedves Tápiószecsőiek!

Jegyzői tájékoztató. Tisztelt Tápiószecsőiek! Kedves Tápiószecsőiek! 1 2 Jegyzői tájékoztató Tisztelt Tápiószecsőiek! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestülete december havi első ülésére december 10-én került sor. Testületünk az alábbi témákkal kapcsolatosan

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt PÁLYÁZATI ADATLAP az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt 1. sz. melléklet 1 Az önszerveződő közösség neve: Az önszerveződő közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2016. május 30. napján 19 óra 00 perckor tartott ülésének könyvéből. az alábbi napirendeket fogadta el: 56/2016. (05.30.) számú határozat (Napirendek elfogadása) 1) Beszámoló a Kistérségi Családsegítő

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET április 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET április 24-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 48/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. április 24-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az óvodai és a bölcsődei

Részletesebben

Óvodások leszünk 2014/2015!

Óvodások leszünk 2014/2015! Óvodások leszünk 2014/2015! - Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes vagy választott - önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet - A jelenleg bölcsődében

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK Neve: Postacíme: Telefonszáma: Fax-száma

PÁLYÁZATI ADATLAP. A PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK Neve: Postacíme: Telefonszáma: Fax-száma PÁLYÁZATI ADATLAP AZ ÖNSZERVEZŐDŐ KÖZÖSSÉG Neve: Címe: A szervezet telefon-, faxszáma, e-mail címe, A szervezet formája: Egyesület, alapítvány, egyházi szervezet, közhasznú szervezet, egyéb (éspedig).

Részletesebben

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő- testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet a Játékkal- mesével Óvoda

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására Készítette: Kiss István OSZI igazgató

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

a Humánerőforrás Bizottság 2013. november 11-én 13.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében tartott üléséről

a Humánerőforrás Bizottság 2013. november 11-én 13.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében tartott üléséről Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága Szám: 6/4-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Humánerőforrás Bizottság 2013. november 11-én 13.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 1-2., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. április 11- én 19,00 órai kezdettel, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott, rendkívüli,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat 2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai 12/2015. (II. 10.) Jegyzőkönyv hitelesítők: Mekler Andrea, dr. Bóna Balázs 13/2015. (II. 10.) Napirendi pontok elfogadása 14/2015.

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: ülésének könyvéből: 236/2012. (XI.23.) Kt. Ali munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról Képviselő-testülete ali munkakörének betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottságának 2011. június 08-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

Matematika-fizika szakos tanár

Matematika-fizika szakos tanár Hevesy György Általános Iskola a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet Hevesy György Általános Iskola Matematika-fizika szakos tanár munkakör betöltésére.

Részletesebben

1. A pályázó civil szervezet adatai

1. A pályázó civil szervezet adatai PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. A pályázat sorszáma (az Önkormányzat tölti ki): 1. A pályázó civil szervezet adatai A szervezet megnevezése: A szervezet bírósági bejegyzésének száma: A szervezet nyilvántartási száma:

Részletesebben