CSOMÁDI április. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért! IV. évfolyam 4. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSOMÁDI. 2014. április. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért! www.csomaditukor.hu. IV. évfolyam 4. szám"

Átírás

1 CSOMÁDI Tükör Tükör Testületi ülés IV. évfolyam 4. szám...ez után Szőnyi Tamás hiába próbálta szakmai szinten tartani a vitát, Klement János és Matejka Márton vezetésével személyeskedő támadással végződött a vita és így a szakmaiság és megoldás megint elveszett. Annyi kiderült, hogy a megbeszélésekre direkt nem hívják meg Szőnyi Tamást, sőt Klement János cinikusan kijelentette, hogy a legközelebbi egyeztetés időpontját nyomozza ki, hiszen azt úgyis nagyon szeret... KÜLÖNVÉLEMÉNY Már, már olyan érzésem volt mintha Klement úr feladata az lenne, hogy inkább csendesítse a lakosságot ebben az ügyben. Talán inkább a lakosság érdekei mellet kellene kardoskodnia, ezzel szemben kissé álmosan szinte a beszélgetést nem is követve üldögélt. Összesen valamilyen jegyzőkönyvet lobogtatott, amivel azt szerette volna bizonyítani, hogy tulajdon képen az egész bűz problémáról csak egyedül Szőnyi Tamás tehet. Életmódi A kullancs időben történő eltávolításával valamennyi kullancs terjesztette betegség eredményesen megelőzhető. A kullancsot eltávolíthatjuk kullancskiszedő csipesszel, kanállal vagy kártyával (plasztiklappal). Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért!

2 Rovat Tisztelet Nektek Édesanyák, tisztelet mindenek előtt! Ezekben a napokban gyerekek és felnőttek virágcsokrokkal sietnek haza, a szülői házba, hogy köszöntsék Édesanyjukat. Megköszönjék az édesanyának azt a tengernyi jóságot, szeretetet, amit szavakkal alig lehet kifejezni. Megköszönjék a féltő gondoskodást. A virágcsokorért, a kézcsókért az édesanyák köszönete a simogatás, melynél lágyabb, melegebb kapcsolat nem létezik, ez csak a gyermek és az édesanya sajátja. Anyák napja csak egyszer van egy évben, de ne feledjük: oly sokat köszönhetünk Édesanyánknak, hogy az év minden napja is kevés hálánk lerovására. Az édesanya a család lelke Minden meghitt szó, minden virág kevés és szegényes cserébe azért, amit az édesanyák tesznek gyermekükért egész életükben. Hála, szeretet, köszönet e három szó melengeti most a drága anyai szívet. Még a legridegebb ember szíve is megrezdül Anyák napján. Ami csak szép, jó és igaz, mind-mind szeretnénk elmondani ilyenkor. Május első vasárnapja az Édesanyáké. Őket köszöntjük most, az anyák napján, tiszta szeretettel és május virágaival. Szerkesztők 2 Szerkesztői levél Pletyka és sárdobálás? Kedves Olvasóink! Amint már megszokhatták hónapról-hónapra próbálunk az Önök otthonaiba valami újat, mást és persze Csomádit csempészni, bízva abban, hogy fáradozásunk nem lesz hiábavaló, mert találkozásaink örömtelik és előre mutatóak lesznek. Nem mostani persze ez a kapcsolat, immár három éve szolgáljuk ezt a nemes ügyet, amit önként és térítésmentesen vállaltunk, ebben a formában nem teljesen önszántunkból. Kezdetben nagyon amatőr módon, ugyanakkor nagyon lelkesen, utóbbi azóta is megmaradt, próbáljuk közvetíteni az általunk fontosnak vélt csomádi eseményeket, történéseket valamint becsempészni valami vidámat, érdekeset a nagyvilágból. Azt gondolom, sőt biztos vagyok benne, hogy az emberek nagytöbbsége értékeli is erőfeszítéseinket és nyitott szemmel és füllel nézi már a falujában történteket. Nem hagyja már magát megtéveszteni a jelenlegi vezetés sikerpropagandája által és nem veszi be automatikusan a Minden nagyon szép, minden nagyon jó szöveget. Kezd talán kialakulni vagy már meg is van az a határozott elképzelés, ami szerint a jövőben szeretné látni szeretett falujában a dolgok pozitív irányú változását. Ugye nem meglepő, de így vagyunk ezzel mi magunk is. Természetesen nem csak arra szándékoztuk volna felhívni a figyelmet, hogy mit nem tesz jól ez a jelenlegi testület élükön a falunak 7,5 millió forintba kerülő, ingyen polgármesterrel, hanem a megoldásokra is rá szerettük volna terelni a figyelmet. Hiszen van megoldás. Ezt a rossz szokást, talán sokan belátják, nem lehet folytatni, főleg nem olyan szemlélettel, ahol az egyéni és haveri, rokoni érdek előbbre való a köz, érdekénél. Hogyan kell javítani? Erről egy tanmese jut eszembe: A gazda látván, hogy szép máknövénye közt buján tenyész a gyom, ment a gazt irtani. De visszás rendben kezdte a munkálatot, a kert közepén. Hiszen még eljutott oda, az öszszenőtt gyommal, letiporta a sok növényt, s utóbb bánattal nézte önkártételét. Tanulság talán ennyi, csínján kell a hibákon is javítani. Szóval nem lesz egyszerű a következő testület dolga, sőt addig is van mit tenni, hiszen még mindig akadnak, akik azt gondolják, hogy amit leírunk a merő pletyka és valami hihetetlen történet, amely nem is itt esett meg és nem is ezekkel az emberekkel. Pedig tudniuk kell és jó ha beletörődnek, hogy ha valami elképesztőt, nevetségeset, felháborítót, gusztustalant és néha éppen valami jót is olvasnak Újságunkban az itteni eseményekkel kapcsolatban, azokat nem mi állítjuk elő vagy nem mi ferdítjük olyanná. Azok a dolgok úgy és azokkal az emberekkel esnek meg, akikről azt leírjuk. Jöjjenek el Önök is a testületi ülésekre, gazdasági bizottsági ülésekre, ha ki tudják nyomozni mikor van, és győződjenek meg saját szemükkel a szomorú valóságról, vagy látogassanak el honlapunkra. Amit látnak szomorú látvány, de sajnos tény. Persze, tudom nehéz megemészteni, és elfogadni, de még csak elgondolni is, hogy azok az emberek, akik köztük élnek és oly sokat gondoltak róluk, nem jól teszik a dolgukat, és amit mondanak, az nagyon sokszor nem úgy van Sokszor még mindig inkább az ő általuk elmondottaknak hisznek, mint a számoknak, a száraz tényeknek vagy éppen tapasztalataiknak. A másik dolog, ami egy kicsit meglepett, hogy olyan ember is sárdobálásnak nevezi a mi kritikai észrevételeinket, tényállításainkat, problémafelvetéseinket szemben a jelenlegi vezetés sunyi, mocskolódó, arrogáns, félremagyarázó, tényferdítő közléseivel, aki elvileg az átlagtól még egy kicsit fogékonyabb is a helyi történésekre. Elgondolkodtató, hiszen ez azt jelzi, hogy van még tennivalónk. A tisztán látás egyelőre még nem mindenki igénye és főleg nem a sajátja. Szerencsére ma már azért csak kevesek számára elegendő szellemi tevékenység az, hogy meg tudnak jelenni egy bevásárlóközpontban, ott képesek úgy jönni-menni, ahogy bárki más és meg is elégszenek a vásárlóközpontok szintjén szintjein folytatható eszmecserékkel. Akik átlátható ürességben tévednek el, láthatatlan senkivé válva. Továbbra is arra bíztatom Önöket, gondolkozzanak és lássanak tisztán! Olvassanak minket és legyen véleményük, még fontos lehet! Tisztelettel: Lepsényi László 3

3 Önkormányzati hírek Testületi ülés április 14-én Napirendek: 1., Rendeletalkotás Csomád Község Önkormányzata évi költségvetésének zárszámadásáról. A 2013.évi pénzmaradvány jóváhagyása. Klement János elmondta, hogy a képviselők az előterjesztést megkapták és azt a gazdasági és ügyrendi bizottság /GÜB/ is tárgyalta. Stipka István a GÜB elnöke elmondta, hogy tárgyalták és a mellékletben találtak néhány számszaki hibát a civil egyesületekkel kapcsolatban. Kérik ezeket javítani, de összességében javasolják elfogadni az előterjesztést. A testület ezután 6 igen és 1 nem szavazattal megalkotta a rendeletet a évi zárszámadásáról. majd 6 igen és 1 nem szavazattal jóváhagyta a évi pénzmaradványt. /Szőnyi Tamás képviselő mondott nemet mindkét alkalommal és kérdésünkre úgy indokolt, hogy a testületi ülés előtt néhány nappal kapta meg az anyagot, majd az ülés előtti pillanatokban jó néhány módosítást és szerinte így nem lehet felelősen dönteni. Szerk./ 2., Rendeletalkotás Csomád Község állattartásról szóló 5/2001.(IX.10.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről. Klement János elmondta, hogy törvény mondja ki, hogy állatok tartása Önkormányzati ren- ják. A testület egyhangú szavazással megalkotta a rendeletet. 3., Rendeletalkotás Csomád Község Önkormányzata által államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről. A polgármester elmondta, hogy az Önkormányzati törvény előírja a fenti rendelet megalkotását. A képviselők az "Stipka István elmondta, hogy mindent rendben találtak a beszámolókban és javasolják, hogy akik ezt kérték kapjanak határidő módosítást. /Ugyanis mint kiderült sem a polgárőrség sem a Sportkör nem költötte el a tavalyi összeget. Ezek után csak azt nem értjük, hogy ha a kapott összeget nem költötték el, akkor miért is kellett mindkét szervezet számára idén jóval magasabb összeget megszavazni. deletekkel nem szabályozható. Erre csak a megfelelő törvények be nem tartása esetén van lehetőség. Dr. Ruzsics Balázs a közös hivatal ügyintézője elkészítette a rendelet tervezetet és azt a GÜB is tárgyalta. Stipka István elmondta, hogy tárgyalták néhány elírást találtak a szövegben azt kérik kijavítani, de egyébként elfogadásra javasol- előterjesztést megkapták és a GÜB is tárgyalta. Stipka István elmondta, hogy az előterjesztés alapos és kidolgozott így javasolják elfogadni. Szőnyi Tamás kérte, hogy a rendelet 4../5/ b. pontját vegyék ki, mert nem látja indokoltnak, hogy a polgármesternek átruházzak a hatáskört Ft-ig egyedi kérelmek esetében. Azt javasolta, hogy erről döntsön továbbra is a testület. Tóth László megkérdezet, hogy Szőnyi úr nem bízik a polgármesterben? Szőnyi válasza: ez nem bizalom kérdése és ez a rendelet a leendő polgármesterre is vonatkozik és nem lát nyomós okot, hogy miért kellene gyorsan dönteni egy civil egyesület kérelmében. Van lehetőség rendkívüli testületi ülésre és döntsön a testület. Ezután Szőnyi képviselő javaslatát 1 igen 1 tartózkodás és 5 nem szavazattal a testület elutasította és 6 igen és 1 nem szavazattal elfogadták az eredeti javaslatot. 4., Államháztartáson kívülre 2013.évben nyújtott támogatások elszámolása. A 2013-as évben támogatott civil szervezetek benyújtották az írásos beszámolóikat illetve beszámoltak arról is, hogy mire költötték a kapott támogatást. Az előterjesztést a kiviselők megkapták és a GÜB is tárgyalta. Stipka István elmondta, hogy mindent rendben találtak a beszámolókban és javasolják, hogy akik ezt kérték kapjanak határidő módosítást. /Ugyanis mint kiderült sem a polgárőrség sem a Sportkör nem költötte el a tavalyi összeget. Ezek után csak azt nem értjük, hogy ha a kapott összeget nem költötték el, akkor miért is kellett mindkét szervezet számára idén jóval magasabb összeget megszavazni. Szerk./ 5., Éves ellenőrzési jelentés Csomád Község Önkormányzatnál és intézményénél évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről A éves jelentést Szalkai István ellenőr készítette. A jelentést a képviselők megkapták és a GÜB is tárgyalta. Stipka István elmondta, hogy a bizottság tárgyalta és javasolják elfogadni a jelentést az ellenőrzésről. / A bizottsági ülésen elhangzott, hogy az ellenőrzés milyen hiányosságokat tárt fel és a megoldást is javasolta az ellenőr. Szerk. / A testület egyhangú szavazással elfogadta a belső ellenőrzést. 6., Napsugár Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosítása Előterjesztő: Klement János Szintén jogszabályi változások és statisztikai szám változás miatt kellett módosítani az alapító okiratot. Az Óvodavezető elkészítette a módosítást, melyet a GÜB is tárgyalt. Stipka István elmondta, hogy a bizottság javasolja elfogadni ha, kiegészítik az alaptevékenységeket az iskolai étkeztetéssel. Sinkó Mihályné elmondta, hogy az nem tartozik az Óvoda alaptevékenységéhez. A módosítást a testület egyhangúan elfogadta. 7., A Napsugár Napköziotthonos Óvoda 2014/2015 nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontjának, az indítható óvodai csoportok számának, valamint heti és éves nyitvatartási idejének meghatározása Az Óvodavezető elkészítette a fenti dokumentumot. A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat is tárgyalta és elfogadta azt. Az Óvodai beiratkozás: május Jelenleg 3 csoport van, 2 csoportban kis- 4 Önkormányzati hírek gyermek van és egy csoportban 26. Összesen 27 kisgyermek iskoláskorú, de csak 17-én kezdik meg az iskolai tanulmányaikat. A nyári szünet:2014.július 07től 2014.augusztus 08-ig tart. Az Óvodai nyitva tartás: óráig A testület egyhangúan elfogadta az Óvoda nevelési rendjét. 8., Váci Rendőrkapitányság évi beszámoló jelentésének elfogadása a jelenlétével. A képviselők az írásos jelentést megkapták és a GÜB is tárgyalta. A Kapitány úr beszámolójából kiderült, hogy a tavalyi évben 3-mal nőtt a bűncselekmények száma Csomádon 2012-höz képest. Az Örsparancsnok úr elmondta, hogy talán idén csökkenni fog, ha minden úgy marad, mint az első negyed évben, mert eddig 8 bűncselekmény történt. A Körzeti Megbízott Dobos Máté sokat van Csomádon és jó a kapcsolata a polgárőrséggel is. Jelenleg 23 fő polgárőr van "Azt megtudtuk, hogy Matejka úr szerint a csatorna rendszerét is és az FCSM itt létéért is Szőnyi Tamás a felelős. Igaz, hogy 1986-ban az FCSM az akkor Fóti Vörösmarty MGTSZ tulajdonában levő területre kapott építési és használatba vételi engedélyt az Őrbottyáni Közös Tanács Építési Osztályától ahol Klement János építési előadóként dolgozott. A rendőrségi törvény értelmében a Rendőrkapitány minden évben beszámol a képviselő testületnek a település közbiztonsági helyzetéről. Latorovszky Gábor a Váci Rendőrkapitányság vezetője benyújtotta a évértékelő beszámolóját. A testületi ülésre sajnos betegség miatt nem tudott eljönni, de az Őrbottyáni Örsparancsnok úr megtisztelte a testületi ülést Csomádon és a testületi ülésen jelen volt Sinkó Mihály polgárőr parancsnok helyettes is. A testület a rendőrségi beszámolót egyhangúan elfogadta. 9., Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulási Megállapodás és Szervezeti és Működési Szabályzat mó- dosításának elfogadása. A jogszabályi változások miatt kellett a társulásnak módosítania az SZMSZ-t. A társulás ülésén településünket Tóth László képviselte Klement János polgármester helyett. A társulás ülésén megalkotott módosításokat és egységes szerkezetbe foglalást kell a Csomádi testületnek is jóváhagyni. A GÜB is tárgyalta és javasolják elfogadni. A testület egyhangúan elfogadta a Társulási tanács javaslatát. 10., HTK. Kft. Csomád, Verebeshegy u. 1. Önkormányzati tulajdonú ingatlan bérleti szerződés módosítása A HTK Autó Kft. ügyvezetője fordult kéréssel az Önkormányzathoz. A Csomádi Önkormányzat tulajdonában levő és általa eddig bérelt terület felét már nem szeretné bérelni és kéri az Önkormányzattól a bérleti szerződés módosítását. A GÜB tárgyalta és Stipka István elmondta, hogy javasolják elfogadni az új szerződést, de a késedelmi kamatot a jegybanki alapkamathoz kössék ne pedig állandó százalékot jelöljenek meg. Ez után két egy hangú 5

4 Önkormányzati hírek Különvélemény Önkormányzati hírek április határozatot hozott a testület. Az egyik a kérelem elfogadásáról szólt a másik pedig felhatalmazta a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat az elszámolásra és az estlegesen felmerülő problémák megoldására. 11., Egyebek Kelement János elmondta, hogy nagyon sok panasz érkezett a Postai szolgáltatásokra amióta átvette azt a Posta. Tárgyalt a Váci Főposta osztályvezetőjével és ígéretet kapott, hogy javítanak a helyzeten. Az is felmerült, hogy az Önkormányzat üzemeltesse a Postát és a tárgyalásokhoz felhatalmazást kér a testülettől. Matejka úr szerint több információt kell erről beszerezni, de egy kört megér, hogy fussunk a témában. Tóth László szerint jobb feltételekkel adják ki az Önkormányzatnak, mint vállalkozónak. Azt is megjegyezte, hogy mindnyájan ismerünk erre megfelelő személyt és felemlegette a Ft-os bérleti díjat is. A polgármester úr elmondta még, hogy kézbesítő hiány van és Ft bruttó fizetésért várják a jelentkezőket. Klement János beszámolt arról is, hogy a Váci Építész Felügyelettől voltak ellenőrizni a sportöltöző és a Bölcsőde munkálatait és mindent rendben találtak Továbbra is tervezik az egészségházat és a Postát A kormánytól 20 millió Ft-t kap Csomád, azért mert nem vett részt az adósság konszolidációban és ezt az egészségházra fordítják /A törvény szerint az idei évben 10 millió Ft-t kaphatunk és a többit a következő években. Ezt minden olyan település megkapja, akinek nem volt adóssága az összeg pedig a lakosság létszámától függ. Szerk. / Csomád nyert egy energetikai pályázaton 58 millió Ft-ot és ebből az Óvoda mellett 2db. 25 KW-os napelemes rendszer lesz kialakítva. Csomádon járt az FCSM igazgatója, hogy a bűz problémáról tárgyaljanak. Meghívtak a megbeszélésre 1 hölgyet a Leventeföldről, de többen is megjelentek a megbeszélésen. Szőnyi Tamás nem volt sportszerű mert régen részt vett a tárgyalásokon aztán egy ideig nem és most újra bekapcsolódott az ügybe ben is részt vett egy tárgyaláson ahol a jegyzőkönyvet alá is írta és nekik úgy kellett volna ezt a dolgot megoldani, hogy a lakosságnak észre sem kellett volna vennie ben volt először bűz és a Szőnyi nem állt ki az ügy mellett. Szőnyi Tamás megnézte a polgármester által átadott jegyzőkönyvet és megállapította, hogy mint a gazdasági bizottság kültagja vett részt a 2009-es tárgyaláson. Nem is igazán értette, hogy mit akar ebből kihozni Klement János. Ekkor kialakult egy vita, amely szintjére jellemző, hogy azon is vita volt, hogy az jegyzőkönyv dokumentum vagy írat?! Meglepő volt, hogy az addig alig hallható, orra alatt beszélő polgármester hirtelen hangosan és érthetően vitatkozott Szőnyi Tamással. Ez után Szőnyi Tamás hiába próbálta szakmai szinten tartani a vitát, Klement János és Matejka Márton vezetésével személyeskedő támadással végződött a vita és így a szakmaiság és megoldás megint elveszett. Annyi kiderült, hogy a megbeszélésekre direkt nem hívják meg Szőnyi Tamást, sőt Klement János cinikusan kijelentette, hogy a legközelebbi egyeztetés időpontját nyomozza ki, hiszen azt úgyis nagyon szeret. Azt megtudtuk, hogy Matejka úr szerint a csatorna rendszerét is és az FCSM itt létéért is Szőnyi Tamás a felelős. Igaz, hogy 1986-ban az FCSM az akkor Fóti Vörösmarty MGTSZ tulajdonában levő területre kapott építési és használatba vételi engedélyt az Őrbottyáni Közös Tanács Építési Osztályától ahol Klement "Klement János elmondta, hogy évek óta havi Ft-t általány díjat fizetünk Dr. Gulyás Lajos ügyvéd úrnak, mert Ő az Önkormányzat ügyvédje. Szőnyi Tamás nem érti, hogy miért van erre szükség, hogy évi Ft-t kifizessünk, amikor nincs annyi jogi ügye az Önkormányzatnak. Szeretné tudni, hogy van e erről testületi határozat. Stipka úr szerint van Klement úr erre sem emlékszik. János építési előadóként dolgozott. Bár Ő erre nem emlékszik. Matejka úr sem emlékszik, hogy akkor Csomádon még semmi sem volt nemhogy bárkinek beleszólási joga. Tóth úr annyiban igazat adott Szőnyi Tamásnak, hogy valóban a technológiát kellene pontosan betartani az FCSM-nek. / Amíg a testület nem a megoldáson töri a fejét, hanem vissza mutogat, majdnem 30 évre addig nem látjuk a megoldást a bűzproblémára. Szerk. / Szőnyi Tamás megkérdezte, hogy miért fizet az Önkormányzat egy ügyvédnek egy fél év alatt közel 1 millió forintot. Mi az a sok ügy, amihez igénybe vesszük az ügyvéd urat? Klement János elmondta, hogy évek óta havi Ft-t általány díjat fizetünk Dr. Gulyás Lajos ügyvéd úrnak, mert Ő az Önkormányzat ügyvédje. Szőnyi Tamás nem érti, hogy miért van erre szükség, hogy évi Ft-t kifizessünk, amikor nincs annyi jogi ügye az Önkormányzatnak. Szeretné tudni, hogy van e erről testületi határozat. Stipka úr szerint van Klement úr erre sem emlékszik. Matejka úr szerint ez csak sárdobálás. Fejesné Gellért Mária megköszönte a hivatalnak a választásokon nyújtott segítséget és jelezte, hogy most először elfelejtkeztek az először szavazókról és kérte, hogy Csomád Önkormányzata pótolja ezt a hiányosságot az Önkormányzati választáskor egy emléklap vagy ajándék toll formájában. A testület támogatta az ötletet. Szerkesztők Tisztelt Olvasók! Mint tudják, újságunk nem foglalkozik a nagy politikával ezért a választást is csak annyiban értékelem amennyiben csomádi viszonylatban érdekes lehet. Mivel a 2014-es választáson, mint delegált részt vehettem a bizottság munkájában, azt gondolom, hogy hiteles beszámolót tudok nyújtani. Először is néhány gondolat a bizottság munkájáról, hiszen a nemcsak az a dolga, hogy reggeltől estig ott üljön. Minden bizottsági tagnak kötelező tanfolyamon, képzésen kell részt vennie miután letette az esküjét. Az állandó tagjai már évek óta látják el ezt a feladatot, mondhatni rutinosak. Természetesen a jogszabályi változásokat és az új előírásokat nekik is meg kell ismerniük. Ehhez biztos hátteret nyújtott a jegyzőasszony és a fóti közös hivatal dolgozói. Mindnyájan mindent megtettek, hogy a parlamenti választás szabályosan és zökkenőmentesen történhessen meg. A választás napján 10 bizottsági taggal találkozhattak, mert az 5 állandó taghoz a pártok 5 tagot delegáltak. A választás napján reggel 5 óra után minden bizottsági tag megérkezett és a helyükön voltak a hivatal dolgozói is, akik a jegyzőkönyv vezetéséért és a bizottság munkájának támogatásáért voltak felelősek, mint a helyi választási iroda tagjai. Mindannyian tökéletesen ellátták a feladatukat és azt gondolom, hogy az egész bizottság nevében megköszönhetem a munkájukat. A elnök asszony Balogh Lászlóné leosztotta a tagoknak a feladatokat és elmondta a választás pontos menetrendjét. Így reggel 6 órakor felkészülten vártuk az első szavazót. Nem tudom, hogy az első szavazó tudta-e, hogy nemcsak szavazni fog, de fontos feladata is lesz, ugyanis a törvény szerint az első szavazó feladata az urnák ürességének ellenőrzése, a lezárás megtekintése, majd aláírásával igazolnia kell, hogy mindent rendben talált. Ezután, beindult a nap és sorban érkeztek a csomádi lakosok, hogy éljenek állampolgári jogukkal és szavazzanak saját belátásuk szerint. Csomádon április 6-án fő volt szavazásra jogosult. Ebből Egy választás margójára este hétig 748 fő adta le a szavazatát. Így egy kicsit az országos átlag felett teljesítettünk a kb: 65 %-os részvétellel. A mozgóurna lehetőségével senki sem élt, de 17 fő átjelentkezett és Csomádon szavazott. Szerintem ez egy nagyon jó lehetőség és érdemes kihasználni annak, aki Csomádon él, de valamiért nem itt van az állandó lakcíme. Nagyon jó volt ilyen sok emberrel találkozni és rájönni, hogy milyen sok csomádi lakost ismerek és jó volt látni sok régen látott ismerőst. Szeretném megköszönni a Csomádiak hozzáállását a munkánkhoz és remélem Önök is úgy érzik, hogy a bizottság is jól végezte a munkáját. Én ezt a kis cikkemet tájékoztatásul és dicséretként gondoltam megírni. Megdicsérni a bizottság munkáját, a hivatal munkáját és a Csomádiak hozzáállást ehhez az eseményhez. Megköszönni a bizottságról gondoskodóknak a finom ebédet és Jakabné Sinkó Máriának, hogy megfőzte és megsütötte azt. Egyetlen problémát találtunk egész nap, de az sem rajtunk múlt. Sajnos elfelejtették az először szavazó fiatalokat köszönteni egy emléklappal. Nagyon kellemetlen volt, hogy amikor kiderült, hogy első szavazó a fiatal csak azt tudtuk mondani, hogy gratulálunk. Az írásom végén csak azt tudom mondani, hogy a bizottság megmutatta, hogy régi csomádi és új csomádi, különböző pártállású, világnézetű emberek, hogyan tudnak közösen egy célért zökkenőmentesen együtt dolgozni. Este 11 órakor fáradtan, de egy jól végzett munkával a hátunk mögött tértünk haza pihenni. Fejesné Gellért Mária Vörösmarty Mihály Gondolatok a könyvtárban /részlet/ Mi dolgunk a világon? küzdeni Erőnk szerint a legnemesbekért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivíttuk a mély sülyedésből S a szellemharcok tiszta sugaránál Olyan magasra tettük, mint lehet, Mondhatjuk, térvén őseink porához: Köszönjük élet! áldomásidat, Ez jó mulatság, férfi munka volt! 6 7

5 Különvélemény A BÜDÖS sztori folytatódik... Pozíciójából adódóan szinte minden polgármester tevékenységének jelentős része telik el tárgyalással, a problémák és a konfliktusok megoldásával. De csak abban az esetben ha erre alkalmas személyről beszélünk, hiszen sokszor leírtam már Klement úrral kapcsolatos aggályaimat. Szinte nem múlik el nap úgy, hogy valami új dolog ki ne derüljön, hogy valami nem pont úgy működik, ahogy szeretné az érintett lakosság. Egyre gyakrabban előfordul, hogy kisebb-nagyobb dolgokban az elképzeléseink ütköznek, a 8 "Teljesen véletlenül jutott a tudomásunkra Klement János polgármester, hogy is mondjam, finoman újabb húzása. Szokás szerint megint azokat szerette volna kihagyni a találkozóból, akik szenvedői a jelenlegi áldatlan állapotnak. Természetesen ismét a bűz volt a fő téma. mostani testület egy részével. Ennek jellegzetes példája a mostani, mondhatni titkos tárgyalása a polgármesternek az FCSM vezérigazgatójával Palkó György úrral. Teljesen véletlenül jutott a tudomásunkra Klement János polgármester, hogy is mondjam, finoman újabb hú- zása. Szokás szerint megint azokat szerette volna kihagyni a találkozóból, akik szenvedői a jelenlegi áldatlan állapotnak. Természetesen ismét a bűz volt a fő téma. Sajnos a találkozó felemásra sikeredett, mégpedig azon okból, hogy érdemi tárgyalást nem folytathattunk az FCSM vezé- rével, mert miután megérkezett Palkó úr és munkatársa, Klement János azonnal a hivatali szobájába terelte a vendégeket kizárva bennünket, hívatlan érdeklődőket. Ajtó becsuk és kezdődött az érdemi beszélgetés. A hat szem közti megbeszélés után, megjelent a polgármester és a vendégek. Most már mi is sorra kerülhettünk. Közben hogy hogy nem, lóhalálában megérkezett kerékpáron Tóth László is. Azon gondolkodtam vajon neki ki szólt? Valószínűleg a tavaszi madarak csipogták el neki az eseményt, de még valószínűbb hogy, Klement úr hívta erősítésként. Sok vizet nem zavart Tóth úr, mert egy számára rendkívül kellemetlen, és kínos blamázs után már nem volt sok mondanivalója. A jelenlévők meg is mosolyogták tévedését. Nos, kettejük harcos érdekképviselete az FCSM-mel szemben gyakorlatilag egyenlő volt a nullával. A gazdasági érdek valószínűleg erősebb mint a lakosság érdeke. Már, már olyan érzésem volt mintha Klement úr feladata az lenne, hogy inkább csendesítse a lakosságot ebben az ügyben. Talán inkább a lakosság érdekei mellet kellene kardoskodnia, ezzel szemben kissé álmosan szinte a beszélgetést nem is követve üldögélt. Összesen valamilyen jegyzőkönyvet lobogtatott, amivel azt szerette volna bizonyítani, hogy tulajdon képen az egész bűz problémáról csak egyedül Szőnyi Tamás tehet. A jelenlévők többségét nem nagyon érdekelte az erőltetett bizonyítási kísérlet. Szerintem, ha ugyanezzel a hevességgel képviselte volna a csomádi embereket az FCSM-el szemben bizony hasznosabb lett volna mindannyiunk számára. De nem így történt. Kár visszamutogatni, hiszen a bűz probléma az elmúlt 3 évben okoz gondot az itt lakóknak. És ha jól emlékszem, akkor ebben az időszakban a polgármester (nem kevés pénzért) Klement János volt. Az ő kezében volt és van a Különvélemény döntés lehetősége, hiszen egyedül a polgármester birtokában van az üggyel kapcsolatos ös szes információ, titkos adat, leírt vagy szóbeli paktum. Azt a beszélgetés során mindan nyiunk számára világossá tette Palkó úr, hogy neki mármint az FCSM-nek, december 31- ig van engedélye a tevékenység folytatására. Azt is megtudtuk miután firtattuk a mérési eredmények nyilvánosságát, hogy, ebbe nekik nincs kompetenciájuk, hiszen ők minden negyedévben elküldik az eredményeket a polgármesternek. Valamilyen rejtélyes okból a honlapon ez nem elérhető, vagyis nem teszi a polgármesteri hivatal nyilvánossá a mérési eredményeket. Amikor kinyilvánítottuk Klement Jánosnak erre vonatkozó igényünket, akkor a polgármester közölte: ha ennyire akarják, akkor feltetetem az utolsó negyedévi eredményt Már megbocsásson polgármester úr, de önnek ezzel nem kegyet kéne gyakorolni, hanem kutya kötelessége lenne nyilvánosságra hozni ezeket az adatokat. Most először ismerte el Palkó úr, hogy valóban lehetett büdös, merthogy tavaly elkövették azt a hibát, hogy szerves hulladék gyanánt befogadtak zöldség hulladékot is. Szerinte ennek a rothadása okozta a bűzt. Csak megjegyezném a hitelesség kedvéért hogy sem a lakossági fórumon sem az éves közmeghallgatáson, sem év közben egyetlen alkalommal sem ismerték el az FCSM képviselői hogy büdös van. Úgy látszik ehhez kellett a vezérigazgató úr bátorsága és kompetenciája. A kérdés az, van e jelen pillanatban az FCSM birtokában olyan technológia, amely használatával garantálni tudná a cég, hogy nem lesz többé büdös. A válasz egyértelmű és világos volt, NINCS. A beszélgetés haszna talán egyetlen mondatban leírható, mégpedig az hogy, felajánlotta Palkó úr, hogy két hónap múlva üljünk le újra, és elemezzük ki az eltelt időszakot. Megköszöntem Palkó úr felajánlását azzal a megjegyzéssel, hogy remélem a polgármester úr is partner lesz ebben és értesít bennünket a találkozó időpontjáról. Azonban, ha ma még a Csomádiak el is tűrik a polgármester lassú tempóját, és hozzáállását az ügyek in- juk, nemcsak azt dönti el, hogy az adott ügyben mi a végeredmény, de komoly hatással lehet az érintettek kapcsolatára, és a falu lakosainak hangulatára, elégedettségére is. "Most először ismerte el Palkó úr, hogy valóban lehetett büdös, merthogy tavaly elkövették azt a hibát, hogy szerves hulladék gyanánt befogadtak zöldség hulladékot is. Szerinte ennek a rothadása okozta a bűzt. Csak megjegyezném a hitelesség kedvéért hogy sem a lakossági fórumon sem az éves közmeghallgatáson, sem év közben egyetlen alkalommal sem ismerték el az FCSM képviselői hogy büdös van. tézéséhez, biztosan lesz majd egy olyan pont, amikor ezt már nem fogják tolerálni, hiszen a mai elvárásoknak már nem tud megfelelni és nem lesz elfogadható a gyenge érdekképviselet. Tudom, hogy a tárgyalás, a problémamegoldás, az időnként kialakuló konfliktusok oldása nem megkerülhető, és egyáltalán nem egyszerű feladat. Azt is tudom, hogy a mód, ahogyan az egyes ügyeket megold- A nyilvánosság ismételt kizárása, a titkos megbeszélések nem hogy erősítenék a tárgyalási pozícióját a polgármesternek, hanem véleményem szerint egyenesen gyengítik azt. Egy jó faluvezető számára, a tárgyalások nem kizárólag arról szólnak, hogy miben egyeznek meg, hanem arról is, hogyan jutnak el a megegyezésig. Ezekben a helyzetekben a polgármester teljesítményét az határozza meg, hogy képes-e eredményesen egyenrangú félként tárgyalni, és elérni azt, ami a közösség akarata. Másrészről pedig hogy, mennyire elégedett saját magával, amikor feláll a tárgyalás befejezésekor, és felteszi magának a kérdést: Megfelelően képviseltem a csomádi embereket? Nos, jelen pillanatban ez bizony kevés. Az eredményes polgármester célja nem lehet más, mint hogy, a különböző tárgyalási helyzetekben a lehető legjobb eredményt érje el, egyenrangú félként nem pedig alárendelt szerepben! Márpedig esetünkben bizony az alárendeltség erősen érezhető volt. Sajnos az egyenrangú tárgyalás lehetőségét már régen elszalasztotta a polgármester. Így aztán marad a bűz, a végeláthatatlan lakossági panasz és persze az őszi választásokig Klement úr is. Tisztelettel: Fejes Sándor 9

6 Szól az Úr! Portré Vegyszermentes élelmiszerek, egészséges környezetből Zöld-mező Major Aktuális számunk portré sorozatában egy olyan fiatal házaspárt mutatunk be Önöknek, akik életüket egy jövőbe mutató, környezet- és egészségtudatos tevékenységnek szentelik. Hosszú útjuknak még csak az elején járnak, de kitartásukkal, elhivatottságukkal a jövőben egy követendő példát mutathatnak majd mások számára. Fogadják szeretettel bemutatkozásukat. Beszéljük meg! Miért értékes a közös imádság? Jézus mondja: Ha ketten közületek egyetértve kérnek valamit a földön, meg fogják kapni Mennyei Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük. (Mt 18,20.) - Jézusnak tehát tetszik, ha ketten vagy többen egyetértésben imádkoznak. Miért? Ha magunk vagyunk, imánk gyakran csupán egy sor önző kérésre korlátozódik. Ha másokkal együtt kérünk, jobban figyelünk rájuk. Így kilépünk önzésünkből. Ahol az emberek ilyen egymásra figyelő szeretettel vannak együtt, Jézus ott van közöttük. Közös imájukban Jézus maga kéri velük együtt az Atyát. Időnként jó volna közösen imádkozni! - Hogy történik ez? - Erre akkor kerülhet sor, ha a közösség több tagja magában is szokott saját szavaival imádkozni. A közös imának hittanon vagy közösségben több módja van. Pl. körbe ülünk, és kis csen10 det tartunk, hogy mindenki maga imádkozhassék. Azután sorban mindenki - illetve aki akar - elmondhat egy hálaadást vagy kérést Istennek. Imáját zárhatja e szavakkal: Amen - S erre mindnyájan válaszolják: Amen - Vagy így: Hallgass meg, Urunk! A válasz: Kérünk Téged, hallgass meg minket! A hálaadást befejezhetjük így is: Köszönöm, Uram! - A válasz: A közös imában figyelni kell két dologra: 1. Hogy valóban ima legyen. Valóban Istenhez szóljak és azt mondjam Neki, ami a szívemben van! - 2. Hogy közben figyeljek imádkozó társaimra is! Egyrészt figyeljek imájukra: imádkozzam velük együtt (s közben ne azon gondolkozzam, hogy én majd mit fogok mondani). Másrészt ha én imádkozom, akkor imám ajándék legyen számukra: Az Istennel való találkozás öröméből szólaljak meg, és ne fájdalmaimat, panaszaimat mondjam el! Tudod-e? Mi a bálványimádás? Bálványimádó az, aki Istennek kijáró tisztelettel illet teremtményeket. Vagyis nemcsak azok bálványimádók, akik bálványokat emelnek, hanem azok is, akik valamilyen értéket előbbre helyeznek Istennél. Például a mai embernek lehet bálványa a hatalom, a pénz, az autó, a TV, ha ezek fontosabbak a számára, mint Isten imádása. (Pl. ha ezek miatt nem jár templomba). Isten első parancsa figyelmeztet arra, hogy csak az igaz Istent imádd, és ne bálványokat. (MTörv 5,7-9). Imádságok étkezés előtt Áldj meg minket Urunk és ezeket az adományokat, amelyeket a Te bőkezűségedből magunkhoz veszünk, Krisztus a mi Urunk által. Ámen! Mindeneknek szemei Tebenned bíznak Úristen! Te adsz nekik ételt alkalmas időben. Kitárod szent kezedet, és betöltesz minden élőt áldásoddal. Dicsőség... A mennyei asztal részesévé tegyen minket az örök dicsőség királya. Ámen! Te hívsz meg minket a lakomára, az együttlétért Tied a hála. Mert úgy szerettél, emberré lettél, kenyeret adtál, velünk is ettél. Ámen! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen! (Gyermekeknek) Édes Jézus légy vendégünk, áldd meg amit adtál nékünk! És maradj köztünk egész nap! Ámen! Étkezés után Aki ételt, italt adott, annak neve legyen áldott. Ámen Hálát adunk Neked, mindenható Isten, minden jótéteményedért, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen. Mennyei Atyánk! Köszönjük hogy az étkezéssel megerősítetted testünket! Kérünk, töltsd el lelkünket is a Szentlélek örömével és békéjével. Krisztus a mi Urunk által. Ámen! Szereteted ajándékaival tápláltál minket Urunk. Segíts úgy szeretnünk testvéreinket, hogy ők is táplálkozhassanak szeretetünkből. Krisztus a mi Urunk által. Ámen! Nagy örömmel fogadtuk, hogy az újság hasábjain is bemutathatjuk a kis gazdaságunkat, amivel 2011 őszén kezdtünk foglalkozni. Miután befejeztük tanulmányainkat a gödöllői mezőgazdasági egyetemen, nekikezdtünk a vegyszermentes zöldségtermesztésnek itt, Csomádon. Köszönhetően Kati nagyszüleinek és szüleinek megkaptunk egy 1,5 hektáros területet az Irtvány utcában. Ennek a területnek a kedvező fekvése és domborzati viszonyai lehetővé teszik, hogy egy nagyon változatos, sokféle életközösséget magába foglaló gazdaságot alakíthassunk ki rajta. Célunk egy olyan gazdaság létrehozása, ahol kiváló minőségű, vegyszermentes élelmiszert* termelünk egy olyan területen, ami természetközeliségével már önmagában hozzájárul környezetünk megóvásához. Ehhez hozzá tartozik, hogy a termesztésbe olyan zöldségnövényeket is bevonunk, amelyek hazánkban kevésbé ismertek (pl.: okra), továbbá a sokféleség növelése érdekében egy fajból számos fajtát és változatot termesztünk (paradicsomból idén 16 fajtánk van) Fontos számunkra vevőink bizalma, és az, hogy terményeinket mindenki számára elérhető áron tudjuk értékesíteni. Ezt úgy oldjuk meg, hogy a termesztést a lehető legkisebb költséggel végezzük (alternatív megoldások, például talajtakarás, gyógyteás növényvédelem), és kihagyjuk a piacot, közvetlenül értékesítünk vevőinknek, egy házhozszállításhoz hasonló módon. Zöldségeinket kétféle renszerben értékesítjük: 1) RENDELÉSES RENDSZER, mely során a hetente frissített zöldséglistánkról lehet rendelni, a feltüntetett listaáron. Ilyenkor a rendelések beérkezésének sorrendjében teljesítjük a kéréseket, így előfordulhat, hogy valakinek nem jut valamiből a héten (ebben az esetben ez a személy, ha igényt tart rá, előre kerül a következő héten) 2) KOSÁRRENDSZER: Ilyenkor az aktuális zöldségekből kap a rendelő egy válogatást, amit mi állítunk össze az alapján, hogy éppen mi terem, és mennyi. Mindig figyelembe vesszük, hogy egy kosárba csak annyi zöldség jusson egyféléből, ami egy hét alatt el is fogy. Ilyenkor a zöldségek ára, az előbb említett listaárhoz képest legalább 10 %-kal olcsóbb. A kosárba olyan zöldség is belekerülhet, ami a listán nem szerepel (mert például nem tudnánk nagyobb mennyiséget biztosítani belőle, de a kosárban igazságosan el tudjuk osztani). A rendeléseket át lehet venni személyesen nálunk. (előre egyeztetett időpont alapján). Aki eljön hozzánk, azt szívesen körbe is vezetjük. Heti két alkalommal megbeszélt helyekre el is szállítjuk a zöldségeket, melyről részletesebben Facebook oldalunkon lehet olvasni. (https:// Terveinkben szerepel, hogy a velünk kapcsolatba kerülő családokat a legszéleskörűbben tudjuk ellátni élelmiszerrel. Így a közeljövőben gyümölcsök telepítését és állatok tartását is szeretnénk megvalósítani a különféle gabonanövények termesztésével együtt. Minden érdeklődést szeretettel várunk, az alábbi elérhetőségeinken: ww.facebook.com/zold.mezo, Tel.: +3670/ *Félreértések elkerülése végett a mi zöldségeink nem bio minősítettek, és nem is lesznek soha. A biominősítés egy Minőségbiztosítási rendszer, amelyre (a saját véleményem szerint) főleg olyan termelőknek van szükségük, akik nem tartják/tudják tartani vevőikkel a kapcsolatot, és ezzel a Minőségbiztosítással igazolják termékeik eredetét. Mi úgy igazoljuk a terményeinket, hogy bármikor ki lehet hozzánk jönni, és meg lehet nézni mit-hogyan termesztünk. Ez természetesen bizalmat igényel, de eddigi vevőinkkel közeli kapcsolatban voltunk, és remélem ezután is így marad, ezért ezzel eddig nem volt probléma. A vegyszermentes nálunk annyit jelent, hogy csak olyan anyagokat juttatunk ki, amiket a "feldolgozás előtt" (pl.: csalán erjesztése) el is lehetett fogyasztani. Ezt bizonyítja, hogy a saláta tavaszi permetezését finom kamilla-zsurló teával végeztük. Valkóné Miklecz Katalin és Valkó Dániel Újságunk szerény eszközeivel mi is megpróbáljuk támogatni Őket, arra kérjük Önöket, hogy tegyék ugyan ezt! Látogassák meg a Zöld-mező Majort, járják végig a birtokot és a legfontosabb, bízzanak Bennük, minél többször fogyas szák terményeiket, s vigyék jóhírüket szerte a világban! Soós József 11

7 Egyesületi hírek Felhívás TeSzedd! A Csomádi Polgárokért Közhasznú Egyesület felhívása! Tisztelt egyesületi tagok, Tisztelt Csomádi lakosok! Minden eddiginél nagyobb méretűre bővül és három napos lesz idén a TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció. A program egy európai kezdeményezéshez kapcsolódik. Ennek szeretnénk elsősorban szervezője, koordinátora valamint aktív részese lenni. Az esemény koordinátoraként, meghirdetünk egy szemétszedési akciót Csomád területére. Tegyünk együtt, szép tiszta lakókörnyezetünkért! Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökségnél jeleztük részvételi szándékunkat, mellyel helyi koordinátorként, találkozási pontot szerveznénk, az akcióra. Ennek keretében mindazok jelentkezését várjuk, akik szívesen részt vennének és munkájukkal tenni szeretnének falunk, lakóhelyünk tisztaságáért. A TeSzedd! akcióba a Csomádi Polgárokért Közhasznú Egyesület minél szélesebb körben szeretné bevonni a lakosságot: az elsődleges célcsoportok a tanintézmények és iskolák, valamint a Csomádon működő civil szervezetek és gyerekes családok alkotják. Nemzetközi mezőnyben az ország legnagyobb önkéntes mozgalma: a TeSzedd! országos szemétgyűjtési akció. A háromnapos eseménnyel az Európai Bizottság Let s Clean Up Europe! elnevezésű projektjéhez csatlakozik Magyarország. Az együttműködés keretében május 10-én 28 európai országban tartanak egyszerre szemétgyűjtési akciót. A TeSzedd! idén minden korábbinál hosszabb ideig tart, vagyis május re is lehet szemétgyűjtést szervezni az ország bármely pontjára. A szemétgyűjtésben való részvétel a ban vagy azt követően érettségizőknek is hasznos, mert beszámítható a közösségi szolgálat teljesítésébe. A szemétgyűjtéshez szükséges eszközöket gumikesztyűket, zsákokat stb. az Ügynökség biztosítja és juttatja el az egyes találkozási pontok helyi koordinátoraihoz. Ugyancsak a szervezet gondoskodik az összegyűjtött szemét elszállításáról. CSPKE Ha maradandó H meglepetéssel kedveskedne szeretteinek évfordulóra, születésnapra, gyermek születésének alkalmából. M Mi tudunk adni egy szuper ötletet! Készítsünk együtt egy ajándékújságot! Önnek csak a képeket kell biztosítania, mi elkészítjük és megírjuk a személyre szóló újságját! Felejthetetlen emléket adva ezzel az ünnepeltnek! D De ha csak cége portfólióját szeretné felfrissíteni és új arculatra van szüksége ebben az esetben is forduljon hozzánk bizalommal, mi segítünk megtervezni, kivitelezni új design-nal felfrissíteni cége arculatát. Teljes körű nyomdai ügyintézéssel és rövid határidővel dolgozunk! VÉDJE EGÉSZSÉGÉT! FORRADALMI BEMER TERÁPIA A MEGELŐZÉSBEN ÉS A GYÓGYÍTÁSBAN. A BEMER egy minősített orvosi eszköz, amely hatékony stimulációjával képes javítani a mikrocirkulációs vérkerigést (ez érhálózatunk 74%-a) a szervezet egészében ami alapvető,és álltalános kövezkezménye a gyógyulásnak. Kettő perces kezelést követően a vérkeringés 26% javul. Betegségek széles körében alaklmazható pl,vérellátási zavarok,oxigénhiány,agyi keringési problémák,diabetes,artrosis,lábszárfek ély,migrén,csont és sebgyógyulás,agyi történések utáni rehabilitáció,reum a,asztma,allergia,vérnyomás problémák,szervi funkció zavarok,stresz,stb Éjszakai alvóprogramjával megnő a mélyalvási fázis,nő az immmunreakció, savtalanítja a szervezetet.. Mellékhatásmentesen alkalmazható, otthoni, orvosi és kórházi használatra. Hatása tudományosan igazolt! V Bérelhető, megvásárolható. Egyeztetett időpontban otthonában is Várjuk hívását! lehetősége van a kipróbálására. Elérhetőségünk: Bővebb felvilágosítás: Telefon: 06-20/ vagy a 06/ Kégl Magdi

8 Házunk tája Iskola Újra van játszótér a Leventeföldön!!! Tisztelt Csomádiak! Mint azt mindannyian tudják a Csomádi Polgárokért Közhasznú Egyesület a Leventeföldön kialakított egy játszóteret. Mivel erre a területre épül a bölcsőde ezért a játszóteret meg kellett szüntetni. A Bölcsőde mellett a tervek szerint ősszel kialakításra kerül egy játszótér, de addig is szeretnének a gyerekek játszani valahol. Több terület jött számításba végül is a Zahora u. 8.sz. alatti telken kerül kialakításra. Egy magánszemélytől kaptuk kölcsön a telket, amelyet ezúton is szeretnénk megköszönni! Az Önkormányzat segített a földmunkákban és a homokot is tőlük kaptuk. A játékok nagy része az Egyesületé illetve magánszemélyektől is kaptunk játékházat és homokozót is. Ezeket is nagyon szépen köszönjük és reméljük, hogy sikerül egy olyan területet kialakítani ahol a gyerekek vidáman játszhatnak együtt. Az Egyesület bekerítette a területet a Leventeföldi Baráti kör segítségével és tőlünk telhetően igyekeztünk biztonságossá tenni. Kérek mindenkit, hogy saját felelősségére használja a játszóteret és igyekezzünk megőrizni azt a gyerekek számára. Javasoljuk, hogy a nyári melegben esetleg napernyőt, de vizet mindenképpen vigyenek, mert ezt sajnos nem áll módunkban biztosítani. Jó lenne, ha egy kicsit mindenki a sajátjának is érezné a játszóteret és vigyáznánk rá, az ott lévő, játékok közösek és mivel szándékunkban áll homokozó játékokat is kivinni kérjük, hogy az utolsó mindig annyit tegyen meg, hogy összeszedi zsákba és az asztal alá teszi a játékokat, hogy ne legyenek sárosak. Amennyiben bármilyen probléma akad vagy ötletük van arra, hogy mire lenne még szükség kérem hívjanak bennünket! Akár a Hrubos Csabának szólnak akár engem hívnak fel igyekszünk megoldani a problémákat. A játszótér május elsejétől folyamatosan épül és reményeink szerint 1-2 héten belül mindennel elkészülünk. Fejesné Gellért Mária Csomádi Polgárokért Egyesület Elnöke T.: Változnak az érettségi vizsga szabályai I. Az előrehozott érettségi vizsgával kapcsolatos változások Előrehozott érettségi vizsgát a tanulók a vizsgára bocsátás feltételeinek teljesítése esetén csak a középiskolai tanulmányaik várható teljes befejezését megelőző első vagy második tanév május-júniusi vizsgaidőszakában tehetnek, és csak a Magyarországon tanított idegen nyelvekből, illetve informatikából. Ennek megfelelően a 2013/2014. tanév októbernovemberi vizsgaidőszakában érvényesek utoljára az előrehozott vizsgák eddig megszokott szabályai. A 2013/2014. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában már csak az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyamot eggyel, illetve kettővel megelőző középiskolai évfolyam tanulói tehetnek előrehozott érettségi vizsgát, és csak idegen nyelvből, illetve informatikából. A 2014/2015. tanévtől az október-novemberi vizsgaidőszakokban már nem lesz lehetőség előrehozott érettségi vizsga letételére. A sikertelen előrehozott érettségi vizsga esetében az adott vizsgatárgyból javító vagy pótló vizsgára legkorábban csak a rendes érettségi vizsga vizsgaidőszakában lehet majd jelentkezni. Ez a korlátozás már érinti a 2013/2014. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában sikertelen vizsgák javító, pótló vizsgáit is. Azok a tanulók tehát, akiket ekkor javító vagy pótló vizsgára utasítanak, ezen vizsgáikat csak rendes érettségi vizsgájuk vizsgaidőszakában tehetik le. Változatlan az a szabály, amely értelmében azoknak a vizsgázóknak, akik rendes érettségi vizsgára jelentkeztek, ám a középiskola utolsó évfolyamán valamely tantárgyból elégtelen osztályzatot kaptak, és így nem fejezték be a középiskolai tanulmányaikat, előrehozott vizsgává minősíthető át a többi vizsgájuk, a vizsgatárgytól függetlenül (azaz nem csak a magyarországi középiskolában tanított nyelvek és az informatika vizsgák). Emellett előrehozott érettségi vizsgára jelentkezhetnek az előrehozott érettségi vizsga fogalmának változásától függetlenül is bármely érettségi vizsgatárgyból azok a vizsgázók, akik a kérelem benyújtásának időpontjában külföldi vagy külföldi rendszerű középiskola utolsó évfolyamán folytatják tanulmányaikat. Ezt azonban január 1-jétől kizárólag a május júniusi vizsgaidőszakban tehetik meg. II. A szintemelő érettségi vizsgával kapcsolatos változások Azok a tanulók, akik a tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtt középszinten magyarországi középiskolában tanított idegen nyelvekből, valamint informatikából előrehozott érettségi vizsgát tettek, ezekből a vizsgatárgyakból tehetnek szintemelő érettségi vizsgát. Ezt változatlanul mind a május-júniusi, mind az október-novemberi vizsgaidőszakban megtehetik. Ugyanakkor a középiskola végzős tanulói, a rendes érettségi vizsgájuk vizsgaidőszakában, ha a középiskolai tanulmányaikat a vizsgaidőszak kezdete előtt sikeresen befejezték (vagyis az év végén nem buktak meg egyetlen tantárgyból sem), bármilyen olyan vizsgatárgyból tehetnek szintemelő érettségi vizsgát, amelyből középszintű előrehozott vizsgaeredménnyel már rendelkeznek. A sikertelen szintemelő érettségi vizsga esetében az adott vizsgatárgyból javító vagy pótló vizsgára legkorábban csak a rendes érettségi vizsga vizsgaidőszakában lehet majd jelentkezni. III. A vizsgatárgyakkal kapcsolatos változások 1. Az utazás és turizmus választható közismereti vizsgatárgyat érintő változás A 2013/2014. tanév május júniusi vizsgaidőszaktól kezdődően az utazás és turizmus választható közismereti vizsgatárgyból csupán az öt (kötelező és kötelezően választandó) vizsgatárgyon felüli, szabadon választott (hatodik) vizsgatárgyként tehető érettségi vizsga. 2. Nemzetiségi nyelv érettségi vizsgatárgyakkal kapcsolatos jogszabályi változások A 2013/2014. tanév októbernovemberi vizsgaidőszaka az utolsó, amikor a német nemzetiségi nyelv, a horvát nemzetiségi nyelv, valamint a szlovén nemzetiségi nyelv vizsgatárgyakból érettségi vizsgát lehetett tenni. A 2013/2014. tanév május-júniusi vizsgaidőszakától a nemzetiségi nyelvet tanulók az adott nemzetiség nyelvéből, mint idegen nyelv (német nyelv, horvát nyelv, szlovén nyelv) vizsgatárgyból jelentkezhetnek érettségi vizsgára. A középszintű szóbeli érettségi vizsgán a nemzetiségi nyelvet tanulók számára készített tételsorba, az intézmény pedagógiai programja alapján a nemzetiségi nyelvoktatás részét képező nemzetiségi ismereteiket is be kell építeni. 3. Négy művészeti érettségi vizsgatárgy megszűnése A kétszintű érettségi vizsga bevezetése óta hat művészeti vizsgatárgyból tehettek érettségi vizsgát a jelentkezők. Ezek közül négy vizsgatárgyból január 1-jétől megszűnik a vizsgázási lehetőség (tehát ezekből a vizsgatárgyakból utoljára a 2013/2014. tanév október-novemberi vizsgaidőszakban lehet érettségi vizsgát tenni). A további két vizsgatárgyból (művészettörténet és népművészet) pedig a későbbiekben, mint választható közismereti vizsgatárgyból lehet vizsgázni. A megszűnő vizsgatárgyak a következők: ábrázoló és művészeti geometria, magyar népzene alapjai, hangtani és akusztikai ismeretek, hangkultúra. IV. Az érettségi vizsga szabályainak később életbe lépő változásai 1. Az akkreditált érettségi vizsgatárgyak megszűnése Akkreditált érettségi vizsgatárgyakból a 2014/2015. tanév október novemberi vizsgaidőszakban lehet utoljára érettségi vizsgát tenni 2. Új választható közismereti vizsgatárgy pszichológia Pszichológia vizsgatárgyból a 2014/2015. tanév május júniusi vizsgaidőszakában lehet először választható közismereti vizsgatárgyként érettségi vizsgát tenni. 3. Közösségi szolgálat A január 1-jét követően megkezdett érettségi vizsgák esetében az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A felnőttoktatás keretében szervezett érettségi vizsga esetében közösségi szolgálat végzésének igazolása nélkül is meg lehet kezdeni az érettségi vizsgát. A sajátos nevelési igényű tanulók esetében a szakértői bizottság ez irányú javaslata alapján a közösségi szolgálat mellőzhető. 4. Kötelezően választandó ágazati szakmai vizsgatárgyak A szakközépiskolák esetében január 1-jétől kötelezően választandó vizsgatárgy a szakközépiskola ágazatának megfelelő szakmai vizsgatárgy. A 2016/2017. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában kell első alkalommal a szakközépiskolákban tanulóknak kötelezően az ágazati szakmai vizsgatárgytól érettségi vizsgát tenni. forrás: internet 14 15

9 Életmódi Életmódi Hogyan védekezzünk a kullancsok ellen? A kullancsok főleg a lombos erdőkben, bokros, füves és csalitos területeken, illetve a mezőkön fordulnak elő, de városi parkokban, játszótereken és a kiskertben is egyre gyakrabban találkozhatunk velük. Az állatok a levelek fonákján vagy a fűszálakon várakoznak, ahonnan ruházatunkkal is könnyen lesodorhatjuk őket. A kullancs terjesztette betegségek ellen úgy védekezhetünk a leghatékonyabban, ha könnyen ellenőrizhető ruházatban megyünk ki az erdőbe, és rendszeres időközönként megvizsgáljuk, nincs-e rajtunk kullancs. A megfelelő öltözék (szellős ruházat vagy zokni alá gyűrt nadrágszár, betűrt ing) megnehezíti, hogy a kullancs a lábszáron vagy az övtájon a ruha alá jusson. Ruházatunkat főleg a nyaknál, csuklónál, deréknál és a bokánál fújjuk le vagy kenjük be a gyógyszertárakban kapható kullancsriasztó szerrel. Háziállatok számára ajánlott a nyakörvre szerelhető ultrahangos kullancsraisztó készülék is. A kullancsriasztó szerek távol tartják ugyan a kullancsokat, de használatukat 3-4 óránként meg kell ismételni (megjegyzendő, hogy a szájon át szedhető vitaminkészítmények kullancsriasztó hatékonyságát eddig nem támasztották alá tudományos vizsgálattal). Rendkívül fontos a kirándulás utáni kullancsvizit, amelynek során nemcsak a befúródott, hanem a bőrön mászó és minden nehézség nélkül eltávolítható kullancsot is felfedezhetjük. A ruhában megkapaszkodó kullancs legtöbbször a fénytől védett testtájak felé mászik (hajas fejbőr, testhajlatok, ruha alatti területek), majd a számára megfelelő helyen a bőrbe fúrja magát, és néhány óra múlva már vért szív. Ez a pár óra áll rendelkezésünkre, hogy megtaláljuk és eltávolítsuk a kullancsot. A kullancs időben történő eltávolításával valamennyi kullancs terjesztette betegség eredményesen megelőzhető. A kullancsot eltávolíthatjuk kullancskiszedő csipesszel, kanállal vagy kártyával (plasztiklappal). Nem baj, ha az állat feje az eltávolítást követően bennszakad a bőrben, mivel ez néhány hét alatt idegentestként magától is kilökődik. A gennyes felülfertőződések elkerülése érdekében ne próbálkozzunk a fejrészek kiszedegetésével, viszont ajánlatos a csípés helyét fertőtleníteni. Ezenkívül ne kenjünk a befúródott kullancsra semmit, és ne is szorongassuk az állatot, hiszen ezzel csak azt érjük el, hogy a kullancs visszaöklendezi nyálát és hányadékát a bőrbe éppen ez az, amit a leginkább el kell kerülni a fertőződés megelőzése érdekében. Az eltávolított kullancsot érdemes bevizsgáltatni a Lyme-kór kórokozójára! Ehhez a számos patikában megvásárolható kullancsbeküldő szettet használhatjuk. A szettben található fiolába helyezzük el a kiszedett kullancsot, és a mellékelt borítékban adjuk postára az Istenhegyi Géndiagnosztikai Centrum részére. A kullancsbeküldő szettet árusító patikák listájához kattintson ide! Amennyiben Ön nem a kullancsbeküldő szettben adja postára a kullancsot, kérjük ügyeljen a megfelelő csomagolásra (kis fiola, papírtasak körben leragasztva, légpárnás boríték), illetve arra, hogy a kísérőlevél tartalmazza a beküldő nevét és címét, valamint a kullancscsípés földrajzi helyét. A kullancscsípés helyén az első 2-3 napon jelentkező, maximum egy centiméter átmérőjű bőrpír nem utal Lyme-fertőzésre, hanem általában a kullancs nyála által okozott allergiás-irritatív reakció. Ha a gyulladás a mélyebb területekre is kiterjed és láz is kíséri, akkor orbánc vagy a kötőszövet fertőző gyulladása (flegmone) áll fenn felülfertőződés miatt. A fenti irritatív reakció 2-3 nap alatt magától elmúlik, az orbáncot és flegmonét pedig antibiotikum gyógyszerrel kell kezelni. A kullancscsípés helyét legalább két hónapig tanácsos figyelemmel kísérni. Internet A kutyák életének megkeserítői A kullancsok, bolhák igazi paraziták, mivel életbenmaradásuk, szaporodásuk "gazdaállatfüggő". Éles szájszerveikkel fájdalmas, viszkető sebeket ejtenek a bőrön, hogy vérhez jussanak és közben nyálukkal különféle kórokozókkal fertőzik meg a "véradót". A kullancsok veszélyesebbek, mint a bolhák! A legtöbb kutyatulajdonos azért harcol a kullancsok ellen, mert nem bírja elviselni a kutyán "hízó" kullancsok kellemetlen látványát. Pedig ennél sokkal fontosabb szempont a kutya életének védelme, ugyanis a kullancsok gyakran - mint köztigazdák - súlyos, halálos betegségek hordozói, terjesztői. A bolhák által terjesztett fertőzések csak enyhébb kimenetelűek. A fertőzött kullancs nem csak a kutyára, de sok esetben köztigazdaként az emberre is veszélyes lehet. A kullancsok, annak ellenére, hogy a vérszívást követően tekintélyes méretűre híznak, mégis gyakran maradnak észrevétlenek az állat szőrzetében, látogatásukra már csak a betegségek jelentkezéséből lehet következtetni. Mit tehetek kutyám védelmében? Nem elég elpusztítani a kullancsokat a kutyán, a védekezés célja megakadályozni az állaton a kullancsok megtelepedését, megelőzni a vérszívás során bekövetkező fertőzést. A betegség megelőzésének biztos (szinte 100%-os) módja a megelőző védőoltás sorozat (aktív immunizálás). Léteznek emellett riasztószerek is. Ezzel kapcsolatban kérjük ki állatorvosunk ajánlását! A kullancs rendkívül veszélyes lehet kedvencünkre, főleg, ha egy fertőzött egyed csípi meg. A kullancsokat minden esetben el kell távolítani az állat testéből, kézzel vagy kullancskiszedő kanállal. A parazita eltávolítás módjára nincs egyértelműen jó módszer. A lényeg, hogy lehetőleg ne nyomjuk össze a rovar potrohát! Így nem fecskendezzük magunkba vagy háziállatunkba annak tartalmát. Érdemes szakemberre (orvosra) bízni az eltávolítást. Ha a csípés után bágyadt, lázas lesz a kutya és időben orvoshoz kerül, akkor antibiotikummokkal, injekciós kezelésekkel meggyógyítható. Internet Növényvédő szerek használata: legfontosabb tudnivalók Ha úgy dönt, hogy a házi kertben növényvédő-szert kell alkalmaznia, akkor előtte alaposan tájékozódjon. A legfontosabb tudnivalókat a szer csomagolásán találja, de ahhoz, hogy azt értelmezni tudja, néhány alapvető tudnivalót szeretnénk megosztani. MI AZ ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉG- ÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ? Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő (rövidítve: é.v.i.) az az időtartam napokban kifejezve, amelynek az utolsó növényvédelmi kezelés befejezése és a szüret, illetve a termény fogyasztása között el kell telnie. Például a Vertimec Pro nevű rovarölő szer é.v.i.-je 28 nap, vagyis a körte-levélbolha ellen megpermetezett körtefáról az érett gyümölcsöt csak négy hét elteltével szabad leszüretelni és elfogyasztani. Azonos növényvédő-szer é.v.i-je is eltérő, ha más növénykultúrában, más kártevő ellen használjuk fel. MI A MUNKAEGéSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ? A munkaegészségügyi várakozási idő (rövidítve: m.v.i. ) az a napokban kifejezett időtartam, amelyen belül a kezelt területre, kertbe, csak az előírt védőfelszerelésben szabad belépni, illetve csak az eltelte után szabad a kezelt területen védőfelszerelés nélkül munkát végezni. Az m.v.i. alatt gyerekek még rövid ideig se tartózkodjanak a kertben! Az előző Vertimec Pro példájánál maradva, az m.v.i-je 0 (nulla) nap, ami azt jelenti, hogy a használat utáni napon már szabad a területre mennünk. HOGYAN KATEGORIZÁLJÁK A NÖVÉNYVÉDŐ SZEREKET? A piros besorolású készítmények (I. kat.) csak vészhelyzetben, nagy kárt okozó fertőzések elkerülésére használhatóak. Ezeket csak a megyei növény egészségügyi és talajvédelmi szolgálatok által kiadott engedélyekkel lehet megvásárolni és felhasználni. Az ilyen szerek használatához megfelelő képesítés és engedély szükséges. A sárga besorolású készítmények (II. kat.) a vonatkozó FVM rendelkezések értelmében engedéllyel és növényvédelmi vizsgával vásárolhatók meg és használhatók fel. A zöld besorolású készítmények (III. kat.) önmagukban vagy kombinációkban alkalmazva korlátozás nélkül használhatók és a szakkereskedelemben megvásárolhatók. Az ezekkel végzett munka során sem nélkülözhetők azonban a növényvédő szerek felhasználására vonatkozó alapvető ismeretek. MIT JELENT A NÖVÉNYVÉDŐ SZER UTÁNI BETŰJEL? A növényvédő szerek különböző formában (por, granulátum, folyadék) jelennek meg attól függően, hogy milyen segédanyagok jelenlétében fejtik ki az optimális hatást. A szerformát a gyártó cégek a márkanév után illesztett nagybetűvel rövidítve jelzik, ami a csomagolóanyagon olvasható módon van feltüntetve. A fontosabb szerformák a következők: E, EC, EW, L, LC = vízzel emulziót képező folyékony szer WP, W, Sp. = vízzel nedvesíthető, por alakú permetezőszer F, FL, WSC = vízoldható, folyékony készítmény FW = vízzel készített törzsszuszpenzió D = csak porozásra használható szer G = granulátum közvetlen kiszórásra DF, DG, WG = permetlé készítésre alkalmas, vízben oldódó granulátum HOGYAN TÁROLJAM A NÖ- VÉNYVÉDŐ SZEREKET? A növényvédő szereket csak az eredeti csomagolásban szabad tárolni, más csomagolóanyagba, üvegbe szert átönteni veszélyes és tilos. A szabálytalan áttöltés az elmúlt években sok súlyos mérgezésnek volt a forrása. A tároló helyiség legyen jól szellőzött, télen fagymentes, nyáron hűvös és száraz, mert különben a folyékony szerek megfagyhatnak, a por alakúak cementálódnak. A raktár legyen biztonságosan, kulccsal zárható. Ha erre a célra nem áll rendelkezésre önálló helyiség, akkor zárt szekrényben vagy ládában tartsuk a növényvédő szereket. Kamrában, borospincében, élelmiszer tárolására szolgáló helyiségben nem szabad növényvédő szert tárolni még átmenetileg sem. MI TÖRTÉNJÉK A MEGMARADT NÖVÉNYVÉDŐ SZEREKKEL? A növényvédő szereket megfelelő tárolóban két, legfeljebb három évig lehet tárolni. Az ennél korosabb szerek vagy hatástalanok, vagy perzseléssel okoznak károkat a növényekben. Ezért lehetőleg annyi szert vásároljunk, amennyit a folyamatban levő esztendőben fel is használunk, vagyis ezért is érdemes növényvédelmi tervet készíteni a hoszszú, téli estéken. A bekevert permetlét lehetőleg aznap használjuk fel, de egy napnál tovább semmi esetre se tároljuk. Az öreg" növényvédő szereket ne permetezze ki fölöslegesen, mert ezzel a környezetét terheli! A maradék csak a veszélyes hulladékok átvételére szakosodott helyeken adható le. Lefolyóba, csatornába nem szabad önteni a megmaradt szert! MI TÖRTÉNJÉK A KIÜRÜLT GÖNGYÖLEGGEL? Az üveg, műanyag, fém göngyölegeket mossa ki úgy, hogy a az öblítővizet is permetezze ki. Ha a göngyöleg 1 liter űrtartalomnál kisebb, kimosva beleteheti a kommunális hulladékgyűjtőbe. Az ennél nagyobb göngyölegeket szervezetten begyűjti a CSE- BER Kft., amelynek feladata a növényvédő szer göngyölegek gyűjtése és megsemmisítése. A rendeltetésszerűen növényvédő szer tárolására készült műanyag ballonokat semmi esetre se használja víz, bor vagy pálinka tárolására! (For rá s : inte r ne t ) Fejes Sándor 16 17

10 Mesesarok Rovat Volt egyszer egy szegény ember, annak volt három fia. A legnagyobbikat Nyakiglábnak, a másodikat Csupahájnak, a legkisebbiket Málészájnak hívták. Ezek annyit tudtak enni, hogy az apjuk még kenyérből sem tudott nekik eleget adni. Egyszer azt mondja nekik, hogy menjenek már szolgálni, keressék meg a maguk kenyerét. Kiették már őt mindenéből! Elindult a legnagyobbik, Nyakigláb. Ment, ment soká. Találkozott egy öregemberrel, az felfogadta szolgának egy esztendőre. Ahogy elmúlt az esztendő, az öreg azt mondja neki: Adok neked egy asztalt, amiért jól szolgáltál. Ennek csak azt kell mondanod: teríts, teríts, asztalkám - és lesz rajta mindenféle! Elfogadod? Márhogy én? Aki a hegyet megette volna kenyérrel? El, el! Nyakigláb alig várta, hogy kiérjen a faluból. Egy bokor mellett előveszi az asztalt, s mondja tüstént neki: Teríts, teríts, asztalkám! Hát lett azon annyi minden, ennivaló, innivaló, hogy Nyakigláb szeme-szája is elállt a csodálkozástól. Jól is lakott mindjárt, de úgy, hogy majd kirepedt. Azzal indult hazafelé. Talált útjában egy kocsmát, oda is betért. Bement mindjárt egy szobába. Teríttetett az asztallal. Jóllakott, aztán kért egy pohár bort. De amíg benn volt, a kocsmáros megleste, hogy mit csinál. Látta, hogy milyen asztala van ennek a legénynek. Hű, ha az ő kocsmájában olyan volna! Ahogy este lett, lefeküdtek. Nyakigláb is jó mélyen elaludt. A kocsmáros meg csak belopózott, és a csodaasztalt kicserélte egy másikkal, amelyik pontosan olyan volt, mint Nyakiglábé. Másnap reggel Nyakigláb újra elindult. Addig ment, míg haza nem ért. Otthon eldicsekedett, hogy milyen asztala van őneki. 18 Illyés Gyula - 77 magyar népmese Nyakigláb, Csupaháj meg Málészáj No, lássuk! - azt mondják. Épp jó éhesek vagyunk, mint mindig! Mondta szegény Nyakigláb az asztalnak, hogy Teríts, teríts, asztalkám!, de biz az nem terített. Az egész család meg már várta, hogy jóllakjanak. Hogy Nyakigláb így becsapta őket, még üresebbnek érezték a hasukat. Kapták magukat, jól elverték Nyakiglábot. Elindult most már a második gyerek, a Csupaháj. Az is ahhoz az öreghez érkezett, akinél Nyakigláb szolgált. Öt is megfogadták egy esztendőre Mikor kitelt az idő, az öreg őt is magához hívta. Fiam, a szolgálatodért neked is adok valamit. Itt van egy szamár! Ennek csak azt kell mondani: Tüsszents, tüsszents, csacsikám! - s annyi aranyat tüsszent neked, amennyit csak akarsz! Elfogadod? Egy ilyen jószágot? Csupaháj nagyon megörült a szamárnak. El is indult vele hazafelé. Útközben ő is betért a kocsmába. Evett, ivott, amenynyi a bőrébe fért, és azt mondta, hogy majd csak reggel fizet. De a szamarat magával vitte a szobájába. Ahogy este lett, odaállította maga elé, és azt mondta neki: Tüsszents, tüsszents, csacsikám! A csacsi hegyezte a fülét, aztán elkezdett tüsszenteni. Tüsszentett is egyvégből olyan sokat, hogy Csupaháj már alig fért a sok aranytól. Felszedte az aranyat, és lefeküdt. De a kocsmáros a kulcslyukon ezt is megleste. Mikor észrevette, hogy Csupaháj már alszik, bement a szobába hozzá, és a szamarat is elcserélte egy másikkal. Csupaháj vitte haza a csacsit, ő is nagyra volt vele, hogy mit szolgált. De mikor rászólt a szamárra, hogy tüsszentsen, az bizony egyetlen aranyat sem tüsszentett a padlóra, hiába várták. Csupaháj se vitte el szárazon, őt is jól elverték. Szegény apjuk már kétségbe volt esve, hogy egyik gyereke sem tud rajta segíteni. Elindította a legkisebb fiát is, Málészájt. Ez is elvetődött az öregemberhez. Öt is felfogadták egy esztendőre szolgának. Mikor letelt a szolgálata, azt mondja neki az öreg: Fiam, jutalom nélkül téged sem eresztelek el. Itt van egy zsák, ebben van egy furkó. Ennek csak azt kell mondani: Ki a zsákból, furkócskám! - s akkor a furkó kiugrik, s azt verhetsz meg vele, akit akarsz. Málészáj a hóna alá vette a furkót, és elindult vele hazafelé. Neki is útjába esett a kocsma. Már nagyon éhes és szomjas volt. Bement. Evett, ivott, amennyi jólesett. A kocsmáros kérte tőle az árát, de Málészáj nem tudott fizetni, mert egy fillérje sem volt. A kocsmáros elkezdett lármázni, hogy ő bizony elveszi Málészáj gúnyáját, ha nem fizet, vagy pedig becsukatja. Erre Málészájt is elfutotta a méreg, elővette a zsákot, és azt mondta: Ki a zsákból, furkócskám! Verd meg a kocsmárost! A furkó csak kiugrott a zsákból, neki a kocsmárosnak, és csihi-puhi, elkezdte porolni. A kocsmárosnak hamar elege lett a verésből, elkezdett jajgatni: Jaj, jaj! Hagyd abba a verést, barátom, visszaadok mindent, amit a bátyáidtól elloptam! Málészáj csak nagyot nézett. Mit lopott el kend az én bátyáimtól? Hát a teríts-asztalt meg az aranytüsszentő szamarat! De a furkó még folyvást ütötte a kocsmárost ezalatt is. Azt mondja Málészáj: Jó, ha visszaadod az asztalt meg a szamarat, akkor nem bántlak! Vissza, vissza, furkócskám, a zsákba! A furkó visszament, a kocsmáros meg behozta az asztalt meg a szamarat, és odaadta Málészájnak. Málészáj hazament. Otthon elmondta a testvéreinek, hogyan szerezte vissza az asztalt is meg a szamarat is. Volt már mit enni meg inni, volt pénz is, amenynyit akartak. A szegény ember családja így aztán nagyon boldog lett. Mesesarok Az Édesanya teremtése Isten elhatározta, hogy megteremti az édesanyát. Már egy hete bajlódott vele, amikor megjelent egy angyal és így szólt: Ezzel Volt egyszer két jégtömb. A hosszú télen keletkeztek egy sziklás, bozóttal körbevett üregben, a hegyoldalt beborító erdõ közepén. Makacs közönyösséggel méregették egymást. Viszonyuk vesztegettél el egy egész hetet? Igen. De olvastad-e a megrendelőlapot? Mosható legyen, de ne plasztik anyagból. 180 alkatrészből álljon és mindegyik cserélhető legyen, kávéból és az előző napok maradékából éljen, olyan legyen a csókja, hogy mindent meggyógyítson, és legalább hat pár keze legyen. Az angyal hallgatta, és hitetlenkedve rázta a fejét: Hat pár? Nem a kezek megteremtése a nehéz mondta az Isten-, hanem az a három pár szem, amellyel egy anyának rendelkeznie kell. meglehetõsen hûvös volt. Néhány "jónapot", egykét "jóestét". Semmi több. "Jégtörésrõl" szó sem volt. Mind a ketten azt gondolták a másikról: - Igazán eljöhetne hozzám! De a jégtömbök egyedül nem tudnak elmozdulni a helyükrõl. Így nem történt semmi és a jégtömbök még jobban önmagukba zárkóztak. Az üregben lakott egy borz, aki egy nap így fakadt ki: Milyen kár, hogy itt bent kell lennetek! Gyönyörûen süt a nap odakint! A két jégtömb feljajdult. Kiskoruk óta tudták, hogy a nap a legnagyobb veszélyt jelenti számukra. Olyan sok? A jó Isten bólintott. Az egyik pár azért kell neki, hogy csukott ajtón keresztül is megláthassa, hogy mi történik amikor beszól: Mit csináltok? és azt a választ hallja, hogy semmit. Egy másik szempárra a fej hátsó részén azért, hogy észre vegye, amit nem kell látnia. A harmadikra pedig azért, hogy mikor gyermeke valami rosszat tett, szemeivel közölhesse: Mindent tudok és éppen ezért melletted vagyok. Uram - szólt az angyal, enyhén megérintve a karját -, ma már eleget dolgoztál, térj nyugovóra, holnap is lesz nap. Sajnos nem tehetem - szólt az Úr -, már majdnem befejeztem. Elkészült egy édesanya, aki magától meggyógyul, ha beteg, aki tud hat ember számára ebédet készíteni egy fél kiló darált húsból. Az angyal kíváncsian körbe repdesi a minta-anyát és sóhajtva megjegyzi: Túl gyöngéd. De mindennek ellen tud állni. Neked halvány fogalmad sincs mit tud egy édesanya elviselni - szólt az Úr. -Tud gondolkodni? Nemcsak hogy gondolkodni tud, hanem annyira ügyesen használja az értelmét, hogy még a kompromisszumra is képes - állította az Úr. Akkor az angyal közelebb hajolt a modell-anyához és az egyik ujját végig húzta az arcán. Itt van valami ami fölösleges - szólt az angyal. Nem fölösleges ott semmi - szólt az Úr -, az egy könnycsepp. Hát az meg mire jó? Azzal lehet kifejezni az örömöt, a bánatot, a csalódást, a fájdalmat, a magányt és a büszkeséget. Te egy lángész vagy! - kiáltott fel az angyal. Finom melankóliával válaszolt az Úr Megvallom az igazat, a könnyet nem én alkottam, a könny a gyermekéért aggódó Édesanya teremtménye. Ismeretlen szerő Bruno Ferrero: A két jégtömb Meglepõ módon azonban, most az egyik jégtömb azt kérdezte: - Milyen a nap? Csodálatos... Maga az élet. - válaszolta zavartan a borz. Csinálhatnál egy kis rést az odu tetején... Szeretném látni a napot! - mondta a másik. A borz nem várta meg, amíg megismétli. Fúrt egy kis lyukat a gyökerek közé és a nap meleg, enyhe fénye aranysugárként hatolt be az üregbe. Néhány hónappal késõbb egyszer délben, ahogy a napfény felmelegítette a levegõt, az egyik jégtömb észrevette, hogy olvadni kezd és kis patakká változik. Másképpen érezte magát, nem volt már többé ugyanaz a jégtömb, ami eddig. A másik jégtömb is ugyanezt érezte. Pár nap múlva a jégtömbökbõl két kis folyócska kezdett csordogálni. Ki is folytak az üregbõl és nem messze onnan, csillogó kis tavat alkottak, amelyben az ég kékje tükrözõdött. A két jégtömb még érezte saját hidegségét, de ezzel együtt a törékenységét és a magányt. A közös aggodalmat és bizonytalanságot is. Felfedezték, hogy keletkezésük egyforma és valójában szükségük van egymásra. Jött két tengelice és egy pacsirta, hogy szomjukat oltsák. A rovarok ott zümmögtek a tó körül, egy puha, hosszú farkú mókus pedig megfürdött benne. És ebben a boldogságban ott tükrözôdött a két jégtömb, akik most szívet találtak maguknak. Olykor elég egy napsugár. Egy kedves szó. Egy köszönés. Egy simogatás. Egy mosoly. Ilyen kevés dolog elég ahhoz, hogy boldoggá tegyük azokat, akik körülöttünk élnek. Akkor miért nem tesszük ezt? 19

11 Színes kert! Apróhirdetés: CSOMÁDI Tükör Tükör Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért Főszerkesztő: Lepsényi László Újságírók: Fejesné Gellért Mária, Fejes Sándor Tervezőszerkesztő: Németh Viktória Szerkesztőség elérhetősége: Web: Telefon: 06-70/ Kiadó: Csomádi Polgárokért Közhasznú Egyesület Nyomtatás: Kurucz Nyomda Megjelenik havonta 650 példányban. ISSN A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat a tartalom lényegi megváltoztatása nélkül szerkesztett formában közölje. Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A sajtónyilvánosság szellemében azon írásokat is közöljük, melyek tartalmával nem azonosul a szerkesztőség. Minden névvel aláírt írásért a szerző felel. A hirdetések valódiságát a kiadó nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget nem vállal! A szerkesztőség a szellemi tulajdonát képező írások, képek felhasználását,másolását sem írott sem elektronikus formában nem engedélyezi. Támogatásaikat az alábbi számlaszámon szívesen fogadjuk: Lássunk tisztán! Vegyeskosár Havi humor Móricka megkérdezi az apjától: Apu, igaz az, hogy Isten porból teremtette az embert. A biblia szerint, igen. Akkor a négereket meg szénporból? Két kisgyerek játszik a homokozóban. Beszélgetés közben így szól az egyik: Az én apukám mérnök, a tied mit csinál? Amit anyám mond. Két gyerek látja a fiatal házaspárt, amint éppen jönnek ki a templomból. Megszólal az egyik: Rájuk ijesszek? Inkább majd én - így a másik, majd odafut az újdonsült férjhez.. Gratulálok papa, jól választottál... Két szőke felszáll egy Szolnok felé tartó vonatra. Az egyik megkérdezi a kalauzt: Elnézést, ez a vonat elvisz engem Kecskemétig? Nem - mondja a kalauz. Mire a másik szőke: És engem? Utánfutó eladó Ponyvás Fortschritt HP 400-as, 130 cm hosszú, 110 cm széles, 60 cm magas utánfutó, törzskönyvvel, lejárt forgalmival eladó. Az utánfutó kiváló állapotban van! Irányár: Ft T.: 06-20/ Gyógymasszőr 06-20/ Varrást vállalok Vállalom férfi, női és gyermekruhák felvarrását, átalakítását, zipzárcserét, nadrág felszegést és egyéb, varrással kapcsolatos munkákat. Gyorsan, precízen dolgozom, az árak és további információ tekintetében házhoz szállítással (Veresegyházon és 10 km körzetében). LAMINÁLT PADLÓ MINTABOLT Veresegyház Szadai út 17. Szeretne megtanulni autót vezetni? Szeretné a már meglévő tudását csiszolni? Szeretne gyakorló órákat venni? HÍVJON MOST! Lepje meg önmagát vagy családtagját, keresse bizalommal szakoktatóját! Telefon: 06-20/ kérem, hívjon bizalommal: 06-30/ Eladó Csomádon egy 1410 m 2 -es telek a főúthoz közel, csendes környéken. Kiválóan Minőségi, garanciális alkalmas családi ház építésére. Irányár: 7,5 Millió Ft. (10-30 év) svéd, osztrák, német laminált, fa és parafa padlók és kiegészítőik forgalmazása, ingyenes Érdeklődni:

12 Rovat KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK: Me l e n g e t ő l e b b e n c s l e ve s Ananászos -tejszínes pulyka rizzsel Rovat Felnőtt házorvosi rendelés: Dr. Selmeczi Lia H., Sz., P.: K., Cs.: Csomád, Kossuth u. 67. T.: 06-20/ Orvosi ügyelet: 18 órától másnap reggel 7 óráig a MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT Veresegyház, Gyermekliget u. 30. Telefon: 06-28/ , mobil: 06-20/ GYERMEKORVOS Dr. Kicsiny Emese tanácsadás: csütörtök rendelés: hétfő 8-9, csütörtök Telefon: 06-28/ , 06-20/ Védőnői Szolgálat Nagy Anikó védőnő telefon: 06-20/ Kedd 8-11 Csecsemő, gyermek és ifjúsági tanácsadás Nők, várandós anyák részére tanácsadás Fogorvos rendelési ideje: Dr. Patonai Imola körzeti fogorvos, telefon időpontfoglalalás: 06-28/ Rendelés helye: Őrbottyán, Rákóczi Ferenc u. 88/2. hétfő, csütörtök: óráig sürgősségi eset: óráig kedd, péntek 9-14 óráig, sürgősségi eset: 8-9 óráig POLGÁRMESTERI HIVATAL: Telefon/fax: 06-28/ , 06-28/ Csomádi körzeti megbízott: Dobos Máté r. őrm. Telefon: 06-70/ Őrbottyán Rendőrőrs Megbízott őrsparancsnok: Dr. Horváth Imre 2162 Őrbottyán, Rákóczi u. 78. Telefon: 06-28/ Váci Rendőrkapitányság elérhetőségei: Cím: 2600 Vác, Zrínyi utca 7 szám Telefon/fax: , Kapitányságvezető: Latorovszky Gábor r. alezredes Kapitányságvezető: Telefon: Bűnügyi osztályvezető: Telefon: Tűzoltó Parancsnokság Telefon: 06-27/ Cím: 2600 Vác, Szilassy u Okmányiroda és fogadási ideje 2112 Veresegyház, Fő út Telefon: 06-28/ időpontfoglalás: ügyfélfogadás: H-K.: , Sz.: Cs.: , P.: Hozzávalók 4 főre: 10 dkg száraz csuszatészta 10 dkg húsos füstölt szalonna 10 dkg füstölt szárazkolbász 1 közepes vöröshagyma 1 duci gerezd fokhagyma 2 nagyobb krumpli 1 bő teáskanál őrölt pirospaprika fél teáskanál őrölt feketebors fél teáskanál őrölt kömény 1 teáskanál morzsolt majoránna 1 teáskanál ételízesítő 1-1 paprika és paradicsom só Elkészítés: Előbb a szalonnát kiolvasztom, majd amikor már félig kisült, a kolbászt is rádobom, zsírját kisütöm. Szűrőlapáttal kiveszem a megsült szalonnát, kolbászt, félreteszem, a visszamaradt zsiradékban (ha soknak találjuk, vegyünk ki belőle) szép egyenletes világosbarnára pirítom a tésztát. Beledinsztelem a vöröshagymát, majd a fokhagymát, meghintem pirospaprikával, hozzáadom a krumplikockákat és a kisütött szalonna- és kolbászdarabokat. Felengedem kb 1,3 liter vízzel. Fűszerezem a fenti hozzávalókkal, takarékon kb. 15 perc alatt készre főzöm. Tálalásnál friss zöldfűszerrel (petrezselyem vagy zeller zöldje) meghintem, de nélküle is jó. 1-1 szál aprított sárga- és fehérrépát is főzhetünk bele. Hozzávalók 4 főre: 1/2 kg pulykamell 1 nagy ananászkonzerv 2-3 dl tejszín 20 dkg teavaj curry citrom vagy narancs rizs Elkészítés: A pulykamellet felkockázzuk, teavajon megpirítjuk. Amikor halványpiros, a lecsepegtetett ananászt hozzáadjuk. Ráöntjük a tejszínt és megvárjuk, míg összefő (kb. 10 perc). Annyi curryt adunk hozzá, hogy szép sárga legyen (csínnyán!). Az ananász levével hígíthatjuk, annyira, hogy szaftos legyen. Főzhetünk bele néhány szelet narancsot vagy citromot, ami könnyít az ízeken. A rizst a szokásos módon megfőzzük, kevés borssal ízesítjük. 22 Konténeres szállítás 2, 3, 4 m 3 konténerek bérlése Csomádon és vonzáskörzetében. Használatbavételi engedélyhez szükséges hulladék elhelyezési igazolás kiadása! Szőnyi Group: 06-28/ , 06-30/ ,06-30/ Céklasaláta camembert sajttal Hozzávalók 4 főre: Hozzávalók: 75 dkg cékla 2 narancs 2 dl vörösborecet 3 evőkanál cukor 2 teáskanál koriandermag 4 camembert sajt 2 evőkanál pisztácia 2 evőkanál méz só bors Elkészítés: A céklát bő, sós vízben kb. 25 percig főzzük. Ha megpuhult, leöntjük róla a vizet, hagyjuk kihűlni, majd meghámozzuk, és nyolc részre vágjuk. Az egyik narancs héját finoman lereszeljük, hozzáadjuk a borecetet, 1/8 l vizet, a cukrot és a szétnyomkodott koriandermagokat, majd az egészet felforraljuk. Forrás után közepes tűzön tovább főzzük még kb. 10 percig. A páclevet sóval, borssal ízesítjük, a céklára öntjük, és legalább 4 órán át hagyjuk benne állni. Mindkét narancsot vastagon meghámozzuk, hogy a fehér héját is eltávolítsuk. A gyümölcs húsát kivágjuk a hártyák közül, és a céklához keverjük. A camembert sajtot sütőpapírral kibélelt tepsibe tesszük, megszórjuk a csíkokra vágott pisztáciával, és a sütőben 2-3 percig grillezzük. A megsült sajtot meglocsoljuk mézzel, és a céklasalátával együtt fogyasztjuk. Házi túró rudi Hozzávalók 6 főre: Hozzávalók: 5 dkg vaj 25 dkg túró 5 dkg porcukor 5 dkg étcsokoládé 1 csomag vaníliás cukor fél citrom leve Elkészítés: A túrót a porcukorral, a vajjal, a citromlével és a vaníliás cukorral habosra keverjük. Egy szitán átnyomjuk, hogy ne legyen darabos. Hűtőben pihentetjük 1-2 óráig. Amikor már úgy látjuk, hogy lehet formázni, is rudakat formázunk belőle, a hűtőszekrény üveglapjára tesszük megformázva. Ezt tovább dermesztjük, végül olvasztott csokival bevonjuk. Ebből az adagból nem lesz sok, de így biztos, hogy gluténmentes is. Ha valaki szereti gyümölcsösen, akkor készítheti úgy is. 23

13 Elérhetőségek: Tel.: +3670/ Fotók: Soós Dániel,

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások 2012. Tavaszi érettségi vizsgaidőszak STATISZTIKA Vizsgázók : 10.602 fő Értékelt tantárgyi

Részletesebben

ÉRETTSÉGI VIZSGÁVAL ÉS FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ. 2016/17-es tanév

ÉRETTSÉGI VIZSGÁVAL ÉS FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ. 2016/17-es tanév ÉRETTSÉGI VIZSGÁVAL ÉS FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ 2016/17-es tanév Fontosabb időpontok, határidők február 15. a) az érettségire jelentkezés végső határideje b) a felsőoktatási

Részletesebben

A 2015/2016. tanév október-novemberi érettségi vizsgaidőszak

A 2015/2016. tanév október-novemberi érettségi vizsgaidőszak Kedves Érettségizők! A 2015/2016. tanév október-novemberi érettségi vizsgaidőszak A Budapest XIV. Kerületi Teleki Blanka Gimnázium a 2015/2016. tanév október-novemberi érettségi vizsgaidőszakban érettségi

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI Az érettségi és szakmai vizsgák eredményei évenként. 2005/2006. tanév

KÖZGAZDASÁGI Az érettségi és szakmai vizsgák eredményei évenként. 2005/2006. tanév KÖZGAZDASÁGI Az érettségi és szakmai vizsgák eredményei évenként A 2005. évi őszi érettségi vizsgaidőszakban: 2005/2006. tanév - 30 fő angol nyelvből emelt szintű érettségi jeles eredménnyel +2 fő német

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2014. április 24. Az kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

14. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK:

14. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK: Oldal 1 / 7 Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69. Szám: 14/2013. 14. Jegyzőkönyv Készült: A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltség (2161 Csomád,

Részletesebben

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről JOGSZABÁLYKIVONATOK AZ ÉRETTSÉGIRŐL (részletes leírás a 100/1997. Kormányrendeletben)...1 Felvételi vizsgatárgyak a Közgazdaságtudományi Karon meghirdetett alapszakokon...2 Érettségi vizsgaidőpontok a

Részletesebben

Az érettségi rendszere. Közoktatás-fejlesztési főosztály

Az érettségi rendszere. Közoktatás-fejlesztési főosztály Az érettségi rendszere Közoktatás-fejlesztési főosztály. Az előadásban érintett kérdések Az érettségi alapelvei A szabályozás kérdései A felkészülés szervezési és pedagógiai feladatai Az érettségi rendszer

Részletesebben

10. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK:

10. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK: Oldal 1 / 7 Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69. Szám: 10/2013. 10. Jegyzőkönyv Készült: A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltség (2161 Csomád,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL április 23.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL április 23. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2015. április 23. A kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2014. január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita Kecskeméti

Részletesebben

A 2016/2017. tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak

A 2016/2017. tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak A 2016/2017. tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak Információk az érettségi vizsgára történő jelentkezésről JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2017. február 15. A 2016/2017. tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszakában

Részletesebben

Érettségi vizsga 2014/2015

Érettségi vizsga 2014/2015 Érettségi vizsga 2014/2015 1. Érettségi tantárgyai Öt tárgyból kell érettségi vizsgát tenni, és az öt közül négy kötelezően előírt: - Magyar nyelv és irodalom - Matematika - Történelem - Idegen nyelv Az

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

Vizsgaidőszak. adott tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak jelentkezés: 2016. február 15.

Vizsgaidőszak. adott tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak jelentkezés: 2016. február 15. Vizsgaidőszak adott tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak jelentkezés: 2016. február 15. A jelentkezés helye Tanulói jogviszony alatt: - saját iskolájában jelentkezik a tanuló középés emelt szintre

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok:

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/. (II.17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Pályázati lehetőségeket kell felkutatni a) község útjainak

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI KÖZÉPSZINTŰ Az írásbeli és a szóbeli vizsga az intézményben. A szaktanár értékel. Az írásbeli időpontja: 2014. május 5-26. A szóbeli időpontja:

Részletesebben

Kétszintű érettségi A továbbtanulás kulcsa

Kétszintű érettségi A továbbtanulás kulcsa Kétszintű érettségi 2016. A továbbtanulás kulcsa Miért kétszintű? Egy adott vizsgatárgyból közép- vagy emelt szinten A felkészülés szintjétől függetlenül lehet jelentkezni felvi.hu-n a szak ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁVAL ÉS A FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATBAN. 2015/16-ös tanév

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁVAL ÉS A FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATBAN. 2015/16-ös tanév TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁVAL ÉS A FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATBAN 2015/16-ös tanév Tisztelt Szülők, Kedves Diákok! Az alábbi rövid tájékoztatófüzettel igyekszünk könnyebbé tenni az

Részletesebben

ÉRETTSÉGI 2013 Általános tájékoztató az érettségiről

ÉRETTSÉGI 2013 Általános tájékoztató az érettségiről ÉRETTSÉGI 2013 Általános tájékoztató az érettségiről 2013.01.17. Jelentkezés Az egyes tanulók jelentkezésével kapcsolatos adminisztrációt az adott osztályhoz tartozó jegyző látja el. A diákok személyre

Részletesebben

Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján)

Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján) Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján) 1. Az érettségi vizsga anyaga: az általános és vizsgakövetelményekben leírtak szerint 2. Érettségi vizsga közép-

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

4. sz. Jegyzőkönyv RENDELET: 4/2014.(IV.18.) Önkormányzati rendelet: Csomád Község Önkormányzat évi költségvetési zárszámadása

4. sz. Jegyzőkönyv RENDELET: 4/2014.(IV.18.) Önkormányzati rendelet: Csomád Község Önkormányzat évi költségvetési zárszámadása Oldal 1 / 17 Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69. Szám: 4/2014. 4. sz. Jegyzőkönyv Készült: A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltség (2161 Csomád,

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSHEZ 2013/2014. TANÉV OKTÓBER-NOVEMBERI ÉRETTSÉGI VIZSGAIDŐSZAK

ÚTMUTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSHEZ 2013/2014. TANÉV OKTÓBER-NOVEMBERI ÉRETTSÉGI VIZSGAIDŐSZAK ÚTMUTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSHEZ 2013/2014. TANÉV OKTÓBER-NOVEMBERI ÉRETTSÉGI VIZSGAIDŐSZAK 1. Jelentkezési lap és mellékletei A 2013/2014. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Jelen tájékoztató a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 3. számú melléklete alapján a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról

BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL OKTATÁSI F OSZTÁLY BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról A 2012. évi őszi vizsgaidőszakban a 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet 11. (4) bekezdésben foglaltak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2008. január 22-én tartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2008. január 22-én tartott rendkívüli üléséről. Ügyiratszám: 40187/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2008. január 22-én tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

tartalom érettségi érettségi és nyelvvizsga emelt szint szerepe emelt szintű oktatásra jelentkezés pontszámítás jogszabályi háttér

tartalom érettségi érettségi és nyelvvizsga emelt szint szerepe emelt szintű oktatásra jelentkezés pontszámítás jogszabályi háttér Kétszintű érettségi tartalom érettségi érettségi és nyelvvizsga emelt szint szerepe emelt szintű oktatásra jelentkezés pontszámítás jogszabályi háttér Az érettségi jellemzői Kétszintű közép és emelt szint

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Tagintézmény. 2010/2011. tanév

Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Tagintézmény. 2010/2011. tanév Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Tagintézmény 2010. október-novemberi vizsgaidőszak: 2010/2011. tanév Érettségi eredmények: 94 fő tanuló jelentkezett be az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Község, Pálmonostora Község és Gátér Község Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 13-án a Körjegyzőségi Hivatal Pálmonostori Kirendeltsége

Részletesebben

Érettségi statisztika május-június

Érettségi statisztika május-június Érettségi statisztika 2014. május-június Vizsgacsoportok összetétele vizsgajelentkezés típusai szerint (109 fő) 12.A 12.F 12.B Összesen Rendes érettségi tevő 24 9 31 64 Bukás miatt előrehozott érettségit

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM térítési díj és tandíjfizetési szabályzata Hatályos: 2016. év szeptember hó 1. napjától I. Törvényi háttér a térítési díj

Részletesebben

A kétszintű érettségi https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2017tavaszi_vizsgaidoszak

A kétszintű érettségi https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2017tavaszi_vizsgaidoszak A kétszintű érettségi https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2017tavaszi_vizsgaidoszak Átszámítás A kétszintű érettségi vizsga rendszere Középiskola Nyilvános és a középiskolában elsajátítható követelmények

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének május 27-én tartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének május 27-én tartott testületi üléséről JÁK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Ják Község Képviselő-testületének 2013. május 27-én tartott testületi üléséről Határozatok: 37/2013. (V. 27.) sz. határozat Jáki Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki?

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki? JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich u. 6. szám) 2010. december. 09-én 08.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa rendkívüli ülésén.

Részletesebben

Készült: Pécsvárad Város Képviselő-testületének február 9-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zádori János polgármester.

Készült: Pécsvárad Város Képviselő-testületének február 9-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zádori János polgármester. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pécsvárad Város Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak: Meghívottak: Fűri Ferenc Benkő László Dr. Hutvágner Rozália

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. április 28. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 30-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola alapító okiratának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás

Részletesebben

Szám: /2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: /2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-18/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének Határozatok: Iktatószám: 1634/5/2015 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 28/2015.

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőr Egyesület beszámolója a 2015. évi tevékenységéről

Részletesebben

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK MÁJUS-JÚNIUS

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK MÁJUS-JÚNIUS VIZSGÁK 2017. MÁJUS-JÚNIUS KÖTELEZŐ: VIZSGATÁRGYAK MAGYAR ÍRÁSBELI SZÓBELI MATEMATIKA ÍRÁSBELI TÖRTÉNELEM ÍRÁSBELI SZÓBELI IDEGEN NYELV ÍRÁSBELI SZÓBELI KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ: Gimnáziumban: BIOLÓGIA,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottságának 2016. szeptember 29-én a Városháza emeleti kis termében 8 30 órai kezdettel

Részletesebben

Érettségi, felsőoktatási felvételi

Érettségi, felsőoktatási felvételi Érettségi, felsőoktatási felvételi XIII. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia Hajdúszoboszló, 2011. október 18-20. Pósfai Péter közoktatási elnökhelyettes. A prezentációban ahol rendelkezésre álltak

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével közösen 2011. április 27.-én megtartott üléséről a Petőfi Sándor Művelődési Házban - Szigetbecsén

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő Jegyzőkönyv Készült: Nagyközség Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. július hó 31. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: : Majdanics

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1.

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Tel/Fax: 74/ 496-556.sz. példány JEGYZŐKÖNYV Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 24-én 16.00 órakor megtartott testületi

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 4/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 2015. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Makád Község Polgármesteri Hivatalában a 2012. április 23-án tartott Makád község képviselő-testülete és Szigetbecse község képviselő-testülete által tartott közös ülésről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Brantmüller Zoltán polgármester Tratnyek Gyula alpolgármester

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció Nimfea Természetvédelmi Egyesület A HUMUSZ Szövetség és a Nemzeti Együttműködési

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska!

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska! Hosszúhetény Online H.H.Franciska 2012. júl. 24. 12:00 Válasz #70 Köszi a gyors választ! Csak arra tudok gondolni, hogy nem jutott el a felajánlás az illetékesekhez, mert máskülönben biztosan éltek volna

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület május 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület május 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 248 / 10 /2012 Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2012. május 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 24./2012.(V.16.) határozata A 2012. évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László A J K A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A HUMÁN ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-111 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 1/50-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről. PILISCSÉVI SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT J e g y z ő k ö n y v Készült: Helye: A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről. Piliscsévi Aranykapu Egységes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2. Tájékoztató Nógrád Megye Területfejlesztési Programja tervezésének aktualitásairól

JEGYZŐKÖNYV. 2. Tájékoztató Nógrád Megye Területfejlesztési Programja tervezésének aktualitásairól Ikt.sz.: 33-50/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. június 23-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

w w w. w a r d m a r i a. h u

w w w. w a r d m a r i a. h u Budapesti Ward Mária Iskola PÁLYAORIENTÁCIÓS TÁJÉKOZTATÓ 2016. október 18. w w w. w a r d m a r i a. h u ÉRETTSÉGI SZINTEK Középszint - itt az iskolában, saját tanárok előtt - középszintű követelmények

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2000. augusztus 3-án 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén Gyömrőn, Szabadság tér 1. hivatalos helyiségében.

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2012/2013. tanévben indítható középiskolai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. május 06-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 3/2012. jkv. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. április 12-én megtartott képviselőtestületi ülésről.

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 19-én 08 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 37 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

1. Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének V. számú módosítására Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök

1. Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének V. számú módosítására Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök Ikt.sz.: 33-11/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 10-én, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete és Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete

Jegyzőkönyv. Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete és Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete Határozat: 309-310 (Zalakaros) 119-120 (Zalamerenye) Rendelet: - Jegyzőkönyv Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete és Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. október 25-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő: Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 40-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 19-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Krausz Balázs képviselő (Isztimér) Napirend előtti esemény

Jegyzőkönyv. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Krausz Balázs képviselő (Isztimér) Napirend előtti esemény Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és inek 2012. szeptember 17-én 16 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Isztimér: Orbán Tibor Nesztor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. február 16-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-1 /2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 4 -én 16

Részletesebben