CSOMÁDI április. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért! IV. évfolyam 4. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSOMÁDI. 2014. április. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért! www.csomaditukor.hu. IV. évfolyam 4. szám"

Átírás

1 CSOMÁDI Tükör Tükör Testületi ülés IV. évfolyam 4. szám...ez után Szőnyi Tamás hiába próbálta szakmai szinten tartani a vitát, Klement János és Matejka Márton vezetésével személyeskedő támadással végződött a vita és így a szakmaiság és megoldás megint elveszett. Annyi kiderült, hogy a megbeszélésekre direkt nem hívják meg Szőnyi Tamást, sőt Klement János cinikusan kijelentette, hogy a legközelebbi egyeztetés időpontját nyomozza ki, hiszen azt úgyis nagyon szeret... KÜLÖNVÉLEMÉNY Már, már olyan érzésem volt mintha Klement úr feladata az lenne, hogy inkább csendesítse a lakosságot ebben az ügyben. Talán inkább a lakosság érdekei mellet kellene kardoskodnia, ezzel szemben kissé álmosan szinte a beszélgetést nem is követve üldögélt. Összesen valamilyen jegyzőkönyvet lobogtatott, amivel azt szerette volna bizonyítani, hogy tulajdon képen az egész bűz problémáról csak egyedül Szőnyi Tamás tehet. Életmódi A kullancs időben történő eltávolításával valamennyi kullancs terjesztette betegség eredményesen megelőzhető. A kullancsot eltávolíthatjuk kullancskiszedő csipesszel, kanállal vagy kártyával (plasztiklappal). Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért!

2 Rovat Tisztelet Nektek Édesanyák, tisztelet mindenek előtt! Ezekben a napokban gyerekek és felnőttek virágcsokrokkal sietnek haza, a szülői házba, hogy köszöntsék Édesanyjukat. Megköszönjék az édesanyának azt a tengernyi jóságot, szeretetet, amit szavakkal alig lehet kifejezni. Megköszönjék a féltő gondoskodást. A virágcsokorért, a kézcsókért az édesanyák köszönete a simogatás, melynél lágyabb, melegebb kapcsolat nem létezik, ez csak a gyermek és az édesanya sajátja. Anyák napja csak egyszer van egy évben, de ne feledjük: oly sokat köszönhetünk Édesanyánknak, hogy az év minden napja is kevés hálánk lerovására. Az édesanya a család lelke Minden meghitt szó, minden virág kevés és szegényes cserébe azért, amit az édesanyák tesznek gyermekükért egész életükben. Hála, szeretet, köszönet e három szó melengeti most a drága anyai szívet. Még a legridegebb ember szíve is megrezdül Anyák napján. Ami csak szép, jó és igaz, mind-mind szeretnénk elmondani ilyenkor. Május első vasárnapja az Édesanyáké. Őket köszöntjük most, az anyák napján, tiszta szeretettel és május virágaival. Szerkesztők 2 Szerkesztői levél Pletyka és sárdobálás? Kedves Olvasóink! Amint már megszokhatták hónapról-hónapra próbálunk az Önök otthonaiba valami újat, mást és persze Csomádit csempészni, bízva abban, hogy fáradozásunk nem lesz hiábavaló, mert találkozásaink örömtelik és előre mutatóak lesznek. Nem mostani persze ez a kapcsolat, immár három éve szolgáljuk ezt a nemes ügyet, amit önként és térítésmentesen vállaltunk, ebben a formában nem teljesen önszántunkból. Kezdetben nagyon amatőr módon, ugyanakkor nagyon lelkesen, utóbbi azóta is megmaradt, próbáljuk közvetíteni az általunk fontosnak vélt csomádi eseményeket, történéseket valamint becsempészni valami vidámat, érdekeset a nagyvilágból. Azt gondolom, sőt biztos vagyok benne, hogy az emberek nagytöbbsége értékeli is erőfeszítéseinket és nyitott szemmel és füllel nézi már a falujában történteket. Nem hagyja már magát megtéveszteni a jelenlegi vezetés sikerpropagandája által és nem veszi be automatikusan a Minden nagyon szép, minden nagyon jó szöveget. Kezd talán kialakulni vagy már meg is van az a határozott elképzelés, ami szerint a jövőben szeretné látni szeretett falujában a dolgok pozitív irányú változását. Ugye nem meglepő, de így vagyunk ezzel mi magunk is. Természetesen nem csak arra szándékoztuk volna felhívni a figyelmet, hogy mit nem tesz jól ez a jelenlegi testület élükön a falunak 7,5 millió forintba kerülő, ingyen polgármesterrel, hanem a megoldásokra is rá szerettük volna terelni a figyelmet. Hiszen van megoldás. Ezt a rossz szokást, talán sokan belátják, nem lehet folytatni, főleg nem olyan szemlélettel, ahol az egyéni és haveri, rokoni érdek előbbre való a köz, érdekénél. Hogyan kell javítani? Erről egy tanmese jut eszembe: A gazda látván, hogy szép máknövénye közt buján tenyész a gyom, ment a gazt irtani. De visszás rendben kezdte a munkálatot, a kert közepén. Hiszen még eljutott oda, az öszszenőtt gyommal, letiporta a sok növényt, s utóbb bánattal nézte önkártételét. Tanulság talán ennyi, csínján kell a hibákon is javítani. Szóval nem lesz egyszerű a következő testület dolga, sőt addig is van mit tenni, hiszen még mindig akadnak, akik azt gondolják, hogy amit leírunk a merő pletyka és valami hihetetlen történet, amely nem is itt esett meg és nem is ezekkel az emberekkel. Pedig tudniuk kell és jó ha beletörődnek, hogy ha valami elképesztőt, nevetségeset, felháborítót, gusztustalant és néha éppen valami jót is olvasnak Újságunkban az itteni eseményekkel kapcsolatban, azokat nem mi állítjuk elő vagy nem mi ferdítjük olyanná. Azok a dolgok úgy és azokkal az emberekkel esnek meg, akikről azt leírjuk. Jöjjenek el Önök is a testületi ülésekre, gazdasági bizottsági ülésekre, ha ki tudják nyomozni mikor van, és győződjenek meg saját szemükkel a szomorú valóságról, vagy látogassanak el honlapunkra. Amit látnak szomorú látvány, de sajnos tény. Persze, tudom nehéz megemészteni, és elfogadni, de még csak elgondolni is, hogy azok az emberek, akik köztük élnek és oly sokat gondoltak róluk, nem jól teszik a dolgukat, és amit mondanak, az nagyon sokszor nem úgy van Sokszor még mindig inkább az ő általuk elmondottaknak hisznek, mint a számoknak, a száraz tényeknek vagy éppen tapasztalataiknak. A másik dolog, ami egy kicsit meglepett, hogy olyan ember is sárdobálásnak nevezi a mi kritikai észrevételeinket, tényállításainkat, problémafelvetéseinket szemben a jelenlegi vezetés sunyi, mocskolódó, arrogáns, félremagyarázó, tényferdítő közléseivel, aki elvileg az átlagtól még egy kicsit fogékonyabb is a helyi történésekre. Elgondolkodtató, hiszen ez azt jelzi, hogy van még tennivalónk. A tisztán látás egyelőre még nem mindenki igénye és főleg nem a sajátja. Szerencsére ma már azért csak kevesek számára elegendő szellemi tevékenység az, hogy meg tudnak jelenni egy bevásárlóközpontban, ott képesek úgy jönni-menni, ahogy bárki más és meg is elégszenek a vásárlóközpontok szintjén szintjein folytatható eszmecserékkel. Akik átlátható ürességben tévednek el, láthatatlan senkivé válva. Továbbra is arra bíztatom Önöket, gondolkozzanak és lássanak tisztán! Olvassanak minket és legyen véleményük, még fontos lehet! Tisztelettel: Lepsényi László 3

3 Önkormányzati hírek Testületi ülés április 14-én Napirendek: 1., Rendeletalkotás Csomád Község Önkormányzata évi költségvetésének zárszámadásáról. A 2013.évi pénzmaradvány jóváhagyása. Klement János elmondta, hogy a képviselők az előterjesztést megkapták és azt a gazdasági és ügyrendi bizottság /GÜB/ is tárgyalta. Stipka István a GÜB elnöke elmondta, hogy tárgyalták és a mellékletben találtak néhány számszaki hibát a civil egyesületekkel kapcsolatban. Kérik ezeket javítani, de összességében javasolják elfogadni az előterjesztést. A testület ezután 6 igen és 1 nem szavazattal megalkotta a rendeletet a évi zárszámadásáról. majd 6 igen és 1 nem szavazattal jóváhagyta a évi pénzmaradványt. /Szőnyi Tamás képviselő mondott nemet mindkét alkalommal és kérdésünkre úgy indokolt, hogy a testületi ülés előtt néhány nappal kapta meg az anyagot, majd az ülés előtti pillanatokban jó néhány módosítást és szerinte így nem lehet felelősen dönteni. Szerk./ 2., Rendeletalkotás Csomád Község állattartásról szóló 5/2001.(IX.10.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről. Klement János elmondta, hogy törvény mondja ki, hogy állatok tartása Önkormányzati ren- ják. A testület egyhangú szavazással megalkotta a rendeletet. 3., Rendeletalkotás Csomád Község Önkormányzata által államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről. A polgármester elmondta, hogy az Önkormányzati törvény előírja a fenti rendelet megalkotását. A képviselők az "Stipka István elmondta, hogy mindent rendben találtak a beszámolókban és javasolják, hogy akik ezt kérték kapjanak határidő módosítást. /Ugyanis mint kiderült sem a polgárőrség sem a Sportkör nem költötte el a tavalyi összeget. Ezek után csak azt nem értjük, hogy ha a kapott összeget nem költötték el, akkor miért is kellett mindkét szervezet számára idén jóval magasabb összeget megszavazni. deletekkel nem szabályozható. Erre csak a megfelelő törvények be nem tartása esetén van lehetőség. Dr. Ruzsics Balázs a közös hivatal ügyintézője elkészítette a rendelet tervezetet és azt a GÜB is tárgyalta. Stipka István elmondta, hogy tárgyalták néhány elírást találtak a szövegben azt kérik kijavítani, de egyébként elfogadásra javasol- előterjesztést megkapták és a GÜB is tárgyalta. Stipka István elmondta, hogy az előterjesztés alapos és kidolgozott így javasolják elfogadni. Szőnyi Tamás kérte, hogy a rendelet 4../5/ b. pontját vegyék ki, mert nem látja indokoltnak, hogy a polgármesternek átruházzak a hatáskört Ft-ig egyedi kérelmek esetében. Azt javasolta, hogy erről döntsön továbbra is a testület. Tóth László megkérdezet, hogy Szőnyi úr nem bízik a polgármesterben? Szőnyi válasza: ez nem bizalom kérdése és ez a rendelet a leendő polgármesterre is vonatkozik és nem lát nyomós okot, hogy miért kellene gyorsan dönteni egy civil egyesület kérelmében. Van lehetőség rendkívüli testületi ülésre és döntsön a testület. Ezután Szőnyi képviselő javaslatát 1 igen 1 tartózkodás és 5 nem szavazattal a testület elutasította és 6 igen és 1 nem szavazattal elfogadták az eredeti javaslatot. 4., Államháztartáson kívülre 2013.évben nyújtott támogatások elszámolása. A 2013-as évben támogatott civil szervezetek benyújtották az írásos beszámolóikat illetve beszámoltak arról is, hogy mire költötték a kapott támogatást. Az előterjesztést a kiviselők megkapták és a GÜB is tárgyalta. Stipka István elmondta, hogy mindent rendben találtak a beszámolókban és javasolják, hogy akik ezt kérték kapjanak határidő módosítást. /Ugyanis mint kiderült sem a polgárőrség sem a Sportkör nem költötte el a tavalyi összeget. Ezek után csak azt nem értjük, hogy ha a kapott összeget nem költötték el, akkor miért is kellett mindkét szervezet számára idén jóval magasabb összeget megszavazni. Szerk./ 5., Éves ellenőrzési jelentés Csomád Község Önkormányzatnál és intézményénél évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről A éves jelentést Szalkai István ellenőr készítette. A jelentést a képviselők megkapták és a GÜB is tárgyalta. Stipka István elmondta, hogy a bizottság tárgyalta és javasolják elfogadni a jelentést az ellenőrzésről. / A bizottsági ülésen elhangzott, hogy az ellenőrzés milyen hiányosságokat tárt fel és a megoldást is javasolta az ellenőr. Szerk. / A testület egyhangú szavazással elfogadta a belső ellenőrzést. 6., Napsugár Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosítása Előterjesztő: Klement János Szintén jogszabályi változások és statisztikai szám változás miatt kellett módosítani az alapító okiratot. Az Óvodavezető elkészítette a módosítást, melyet a GÜB is tárgyalt. Stipka István elmondta, hogy a bizottság javasolja elfogadni ha, kiegészítik az alaptevékenységeket az iskolai étkeztetéssel. Sinkó Mihályné elmondta, hogy az nem tartozik az Óvoda alaptevékenységéhez. A módosítást a testület egyhangúan elfogadta. 7., A Napsugár Napköziotthonos Óvoda 2014/2015 nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontjának, az indítható óvodai csoportok számának, valamint heti és éves nyitvatartási idejének meghatározása Az Óvodavezető elkészítette a fenti dokumentumot. A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat is tárgyalta és elfogadta azt. Az Óvodai beiratkozás: május Jelenleg 3 csoport van, 2 csoportban kis- 4 Önkormányzati hírek gyermek van és egy csoportban 26. Összesen 27 kisgyermek iskoláskorú, de csak 17-én kezdik meg az iskolai tanulmányaikat. A nyári szünet:2014.július 07től 2014.augusztus 08-ig tart. Az Óvodai nyitva tartás: óráig A testület egyhangúan elfogadta az Óvoda nevelési rendjét. 8., Váci Rendőrkapitányság évi beszámoló jelentésének elfogadása a jelenlétével. A képviselők az írásos jelentést megkapták és a GÜB is tárgyalta. A Kapitány úr beszámolójából kiderült, hogy a tavalyi évben 3-mal nőtt a bűncselekmények száma Csomádon 2012-höz képest. Az Örsparancsnok úr elmondta, hogy talán idén csökkenni fog, ha minden úgy marad, mint az első negyed évben, mert eddig 8 bűncselekmény történt. A Körzeti Megbízott Dobos Máté sokat van Csomádon és jó a kapcsolata a polgárőrséggel is. Jelenleg 23 fő polgárőr van "Azt megtudtuk, hogy Matejka úr szerint a csatorna rendszerét is és az FCSM itt létéért is Szőnyi Tamás a felelős. Igaz, hogy 1986-ban az FCSM az akkor Fóti Vörösmarty MGTSZ tulajdonában levő területre kapott építési és használatba vételi engedélyt az Őrbottyáni Közös Tanács Építési Osztályától ahol Klement János építési előadóként dolgozott. A rendőrségi törvény értelmében a Rendőrkapitány minden évben beszámol a képviselő testületnek a település közbiztonsági helyzetéről. Latorovszky Gábor a Váci Rendőrkapitányság vezetője benyújtotta a évértékelő beszámolóját. A testületi ülésre sajnos betegség miatt nem tudott eljönni, de az Őrbottyáni Örsparancsnok úr megtisztelte a testületi ülést Csomádon és a testületi ülésen jelen volt Sinkó Mihály polgárőr parancsnok helyettes is. A testület a rendőrségi beszámolót egyhangúan elfogadta. 9., Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulási Megállapodás és Szervezeti és Működési Szabályzat mó- dosításának elfogadása. A jogszabályi változások miatt kellett a társulásnak módosítania az SZMSZ-t. A társulás ülésén településünket Tóth László képviselte Klement János polgármester helyett. A társulás ülésén megalkotott módosításokat és egységes szerkezetbe foglalást kell a Csomádi testületnek is jóváhagyni. A GÜB is tárgyalta és javasolják elfogadni. A testület egyhangúan elfogadta a Társulási tanács javaslatát. 10., HTK. Kft. Csomád, Verebeshegy u. 1. Önkormányzati tulajdonú ingatlan bérleti szerződés módosítása A HTK Autó Kft. ügyvezetője fordult kéréssel az Önkormányzathoz. A Csomádi Önkormányzat tulajdonában levő és általa eddig bérelt terület felét már nem szeretné bérelni és kéri az Önkormányzattól a bérleti szerződés módosítását. A GÜB tárgyalta és Stipka István elmondta, hogy javasolják elfogadni az új szerződést, de a késedelmi kamatot a jegybanki alapkamathoz kössék ne pedig állandó százalékot jelöljenek meg. Ez után két egy hangú 5

4 Önkormányzati hírek Különvélemény Önkormányzati hírek április határozatot hozott a testület. Az egyik a kérelem elfogadásáról szólt a másik pedig felhatalmazta a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat az elszámolásra és az estlegesen felmerülő problémák megoldására. 11., Egyebek Kelement János elmondta, hogy nagyon sok panasz érkezett a Postai szolgáltatásokra amióta átvette azt a Posta. Tárgyalt a Váci Főposta osztályvezetőjével és ígéretet kapott, hogy javítanak a helyzeten. Az is felmerült, hogy az Önkormányzat üzemeltesse a Postát és a tárgyalásokhoz felhatalmazást kér a testülettől. Matejka úr szerint több információt kell erről beszerezni, de egy kört megér, hogy fussunk a témában. Tóth László szerint jobb feltételekkel adják ki az Önkormányzatnak, mint vállalkozónak. Azt is megjegyezte, hogy mindnyájan ismerünk erre megfelelő személyt és felemlegette a Ft-os bérleti díjat is. A polgármester úr elmondta még, hogy kézbesítő hiány van és Ft bruttó fizetésért várják a jelentkezőket. Klement János beszámolt arról is, hogy a Váci Építész Felügyelettől voltak ellenőrizni a sportöltöző és a Bölcsőde munkálatait és mindent rendben találtak Továbbra is tervezik az egészségházat és a Postát A kormánytól 20 millió Ft-t kap Csomád, azért mert nem vett részt az adósság konszolidációban és ezt az egészségházra fordítják /A törvény szerint az idei évben 10 millió Ft-t kaphatunk és a többit a következő években. Ezt minden olyan település megkapja, akinek nem volt adóssága az összeg pedig a lakosság létszámától függ. Szerk. / Csomád nyert egy energetikai pályázaton 58 millió Ft-ot és ebből az Óvoda mellett 2db. 25 KW-os napelemes rendszer lesz kialakítva. Csomádon járt az FCSM igazgatója, hogy a bűz problémáról tárgyaljanak. Meghívtak a megbeszélésre 1 hölgyet a Leventeföldről, de többen is megjelentek a megbeszélésen. Szőnyi Tamás nem volt sportszerű mert régen részt vett a tárgyalásokon aztán egy ideig nem és most újra bekapcsolódott az ügybe ben is részt vett egy tárgyaláson ahol a jegyzőkönyvet alá is írta és nekik úgy kellett volna ezt a dolgot megoldani, hogy a lakosságnak észre sem kellett volna vennie ben volt először bűz és a Szőnyi nem állt ki az ügy mellett. Szőnyi Tamás megnézte a polgármester által átadott jegyzőkönyvet és megállapította, hogy mint a gazdasági bizottság kültagja vett részt a 2009-es tárgyaláson. Nem is igazán értette, hogy mit akar ebből kihozni Klement János. Ekkor kialakult egy vita, amely szintjére jellemző, hogy azon is vita volt, hogy az jegyzőkönyv dokumentum vagy írat?! Meglepő volt, hogy az addig alig hallható, orra alatt beszélő polgármester hirtelen hangosan és érthetően vitatkozott Szőnyi Tamással. Ez után Szőnyi Tamás hiába próbálta szakmai szinten tartani a vitát, Klement János és Matejka Márton vezetésével személyeskedő támadással végződött a vita és így a szakmaiság és megoldás megint elveszett. Annyi kiderült, hogy a megbeszélésekre direkt nem hívják meg Szőnyi Tamást, sőt Klement János cinikusan kijelentette, hogy a legközelebbi egyeztetés időpontját nyomozza ki, hiszen azt úgyis nagyon szeret. Azt megtudtuk, hogy Matejka úr szerint a csatorna rendszerét is és az FCSM itt létéért is Szőnyi Tamás a felelős. Igaz, hogy 1986-ban az FCSM az akkor Fóti Vörösmarty MGTSZ tulajdonában levő területre kapott építési és használatba vételi engedélyt az Őrbottyáni Közös Tanács Építési Osztályától ahol Klement "Klement János elmondta, hogy évek óta havi Ft-t általány díjat fizetünk Dr. Gulyás Lajos ügyvéd úrnak, mert Ő az Önkormányzat ügyvédje. Szőnyi Tamás nem érti, hogy miért van erre szükség, hogy évi Ft-t kifizessünk, amikor nincs annyi jogi ügye az Önkormányzatnak. Szeretné tudni, hogy van e erről testületi határozat. Stipka úr szerint van Klement úr erre sem emlékszik. János építési előadóként dolgozott. Bár Ő erre nem emlékszik. Matejka úr sem emlékszik, hogy akkor Csomádon még semmi sem volt nemhogy bárkinek beleszólási joga. Tóth úr annyiban igazat adott Szőnyi Tamásnak, hogy valóban a technológiát kellene pontosan betartani az FCSM-nek. / Amíg a testület nem a megoldáson töri a fejét, hanem vissza mutogat, majdnem 30 évre addig nem látjuk a megoldást a bűzproblémára. Szerk. / Szőnyi Tamás megkérdezte, hogy miért fizet az Önkormányzat egy ügyvédnek egy fél év alatt közel 1 millió forintot. Mi az a sok ügy, amihez igénybe vesszük az ügyvéd urat? Klement János elmondta, hogy évek óta havi Ft-t általány díjat fizetünk Dr. Gulyás Lajos ügyvéd úrnak, mert Ő az Önkormányzat ügyvédje. Szőnyi Tamás nem érti, hogy miért van erre szükség, hogy évi Ft-t kifizessünk, amikor nincs annyi jogi ügye az Önkormányzatnak. Szeretné tudni, hogy van e erről testületi határozat. Stipka úr szerint van Klement úr erre sem emlékszik. Matejka úr szerint ez csak sárdobálás. Fejesné Gellért Mária megköszönte a hivatalnak a választásokon nyújtott segítséget és jelezte, hogy most először elfelejtkeztek az először szavazókról és kérte, hogy Csomád Önkormányzata pótolja ezt a hiányosságot az Önkormányzati választáskor egy emléklap vagy ajándék toll formájában. A testület támogatta az ötletet. Szerkesztők Tisztelt Olvasók! Mint tudják, újságunk nem foglalkozik a nagy politikával ezért a választást is csak annyiban értékelem amennyiben csomádi viszonylatban érdekes lehet. Mivel a 2014-es választáson, mint delegált részt vehettem a bizottság munkájában, azt gondolom, hogy hiteles beszámolót tudok nyújtani. Először is néhány gondolat a bizottság munkájáról, hiszen a nemcsak az a dolga, hogy reggeltől estig ott üljön. Minden bizottsági tagnak kötelező tanfolyamon, képzésen kell részt vennie miután letette az esküjét. Az állandó tagjai már évek óta látják el ezt a feladatot, mondhatni rutinosak. Természetesen a jogszabályi változásokat és az új előírásokat nekik is meg kell ismerniük. Ehhez biztos hátteret nyújtott a jegyzőasszony és a fóti közös hivatal dolgozói. Mindnyájan mindent megtettek, hogy a parlamenti választás szabályosan és zökkenőmentesen történhessen meg. A választás napján 10 bizottsági taggal találkozhattak, mert az 5 állandó taghoz a pártok 5 tagot delegáltak. A választás napján reggel 5 óra után minden bizottsági tag megérkezett és a helyükön voltak a hivatal dolgozói is, akik a jegyzőkönyv vezetéséért és a bizottság munkájának támogatásáért voltak felelősek, mint a helyi választási iroda tagjai. Mindannyian tökéletesen ellátták a feladatukat és azt gondolom, hogy az egész bizottság nevében megköszönhetem a munkájukat. A elnök asszony Balogh Lászlóné leosztotta a tagoknak a feladatokat és elmondta a választás pontos menetrendjét. Így reggel 6 órakor felkészülten vártuk az első szavazót. Nem tudom, hogy az első szavazó tudta-e, hogy nemcsak szavazni fog, de fontos feladata is lesz, ugyanis a törvény szerint az első szavazó feladata az urnák ürességének ellenőrzése, a lezárás megtekintése, majd aláírásával igazolnia kell, hogy mindent rendben talált. Ezután, beindult a nap és sorban érkeztek a csomádi lakosok, hogy éljenek állampolgári jogukkal és szavazzanak saját belátásuk szerint. Csomádon április 6-án fő volt szavazásra jogosult. Ebből Egy választás margójára este hétig 748 fő adta le a szavazatát. Így egy kicsit az országos átlag felett teljesítettünk a kb: 65 %-os részvétellel. A mozgóurna lehetőségével senki sem élt, de 17 fő átjelentkezett és Csomádon szavazott. Szerintem ez egy nagyon jó lehetőség és érdemes kihasználni annak, aki Csomádon él, de valamiért nem itt van az állandó lakcíme. Nagyon jó volt ilyen sok emberrel találkozni és rájönni, hogy milyen sok csomádi lakost ismerek és jó volt látni sok régen látott ismerőst. Szeretném megköszönni a Csomádiak hozzáállását a munkánkhoz és remélem Önök is úgy érzik, hogy a bizottság is jól végezte a munkáját. Én ezt a kis cikkemet tájékoztatásul és dicséretként gondoltam megírni. Megdicsérni a bizottság munkáját, a hivatal munkáját és a Csomádiak hozzáállást ehhez az eseményhez. Megköszönni a bizottságról gondoskodóknak a finom ebédet és Jakabné Sinkó Máriának, hogy megfőzte és megsütötte azt. Egyetlen problémát találtunk egész nap, de az sem rajtunk múlt. Sajnos elfelejtették az először szavazó fiatalokat köszönteni egy emléklappal. Nagyon kellemetlen volt, hogy amikor kiderült, hogy első szavazó a fiatal csak azt tudtuk mondani, hogy gratulálunk. Az írásom végén csak azt tudom mondani, hogy a bizottság megmutatta, hogy régi csomádi és új csomádi, különböző pártállású, világnézetű emberek, hogyan tudnak közösen egy célért zökkenőmentesen együtt dolgozni. Este 11 órakor fáradtan, de egy jól végzett munkával a hátunk mögött tértünk haza pihenni. Fejesné Gellért Mária Vörösmarty Mihály Gondolatok a könyvtárban /részlet/ Mi dolgunk a világon? küzdeni Erőnk szerint a legnemesbekért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivíttuk a mély sülyedésből S a szellemharcok tiszta sugaránál Olyan magasra tettük, mint lehet, Mondhatjuk, térvén őseink porához: Köszönjük élet! áldomásidat, Ez jó mulatság, férfi munka volt! 6 7

5 Különvélemény A BÜDÖS sztori folytatódik... Pozíciójából adódóan szinte minden polgármester tevékenységének jelentős része telik el tárgyalással, a problémák és a konfliktusok megoldásával. De csak abban az esetben ha erre alkalmas személyről beszélünk, hiszen sokszor leírtam már Klement úrral kapcsolatos aggályaimat. Szinte nem múlik el nap úgy, hogy valami új dolog ki ne derüljön, hogy valami nem pont úgy működik, ahogy szeretné az érintett lakosság. Egyre gyakrabban előfordul, hogy kisebb-nagyobb dolgokban az elképzeléseink ütköznek, a 8 "Teljesen véletlenül jutott a tudomásunkra Klement János polgármester, hogy is mondjam, finoman újabb húzása. Szokás szerint megint azokat szerette volna kihagyni a találkozóból, akik szenvedői a jelenlegi áldatlan állapotnak. Természetesen ismét a bűz volt a fő téma. mostani testület egy részével. Ennek jellegzetes példája a mostani, mondhatni titkos tárgyalása a polgármesternek az FCSM vezérigazgatójával Palkó György úrral. Teljesen véletlenül jutott a tudomásunkra Klement János polgármester, hogy is mondjam, finoman újabb hú- zása. Szokás szerint megint azokat szerette volna kihagyni a találkozóból, akik szenvedői a jelenlegi áldatlan állapotnak. Természetesen ismét a bűz volt a fő téma. Sajnos a találkozó felemásra sikeredett, mégpedig azon okból, hogy érdemi tárgyalást nem folytathattunk az FCSM vezé- rével, mert miután megérkezett Palkó úr és munkatársa, Klement János azonnal a hivatali szobájába terelte a vendégeket kizárva bennünket, hívatlan érdeklődőket. Ajtó becsuk és kezdődött az érdemi beszélgetés. A hat szem közti megbeszélés után, megjelent a polgármester és a vendégek. Most már mi is sorra kerülhettünk. Közben hogy hogy nem, lóhalálában megérkezett kerékpáron Tóth László is. Azon gondolkodtam vajon neki ki szólt? Valószínűleg a tavaszi madarak csipogták el neki az eseményt, de még valószínűbb hogy, Klement úr hívta erősítésként. Sok vizet nem zavart Tóth úr, mert egy számára rendkívül kellemetlen, és kínos blamázs után már nem volt sok mondanivalója. A jelenlévők meg is mosolyogták tévedését. Nos, kettejük harcos érdekképviselete az FCSM-mel szemben gyakorlatilag egyenlő volt a nullával. A gazdasági érdek valószínűleg erősebb mint a lakosság érdeke. Már, már olyan érzésem volt mintha Klement úr feladata az lenne, hogy inkább csendesítse a lakosságot ebben az ügyben. Talán inkább a lakosság érdekei mellet kellene kardoskodnia, ezzel szemben kissé álmosan szinte a beszélgetést nem is követve üldögélt. Összesen valamilyen jegyzőkönyvet lobogtatott, amivel azt szerette volna bizonyítani, hogy tulajdon képen az egész bűz problémáról csak egyedül Szőnyi Tamás tehet. A jelenlévők többségét nem nagyon érdekelte az erőltetett bizonyítási kísérlet. Szerintem, ha ugyanezzel a hevességgel képviselte volna a csomádi embereket az FCSM-el szemben bizony hasznosabb lett volna mindannyiunk számára. De nem így történt. Kár visszamutogatni, hiszen a bűz probléma az elmúlt 3 évben okoz gondot az itt lakóknak. És ha jól emlékszem, akkor ebben az időszakban a polgármester (nem kevés pénzért) Klement János volt. Az ő kezében volt és van a Különvélemény döntés lehetősége, hiszen egyedül a polgármester birtokában van az üggyel kapcsolatos ös szes információ, titkos adat, leírt vagy szóbeli paktum. Azt a beszélgetés során mindan nyiunk számára világossá tette Palkó úr, hogy neki mármint az FCSM-nek, december 31- ig van engedélye a tevékenység folytatására. Azt is megtudtuk miután firtattuk a mérési eredmények nyilvánosságát, hogy, ebbe nekik nincs kompetenciájuk, hiszen ők minden negyedévben elküldik az eredményeket a polgármesternek. Valamilyen rejtélyes okból a honlapon ez nem elérhető, vagyis nem teszi a polgármesteri hivatal nyilvánossá a mérési eredményeket. Amikor kinyilvánítottuk Klement Jánosnak erre vonatkozó igényünket, akkor a polgármester közölte: ha ennyire akarják, akkor feltetetem az utolsó negyedévi eredményt Már megbocsásson polgármester úr, de önnek ezzel nem kegyet kéne gyakorolni, hanem kutya kötelessége lenne nyilvánosságra hozni ezeket az adatokat. Most először ismerte el Palkó úr, hogy valóban lehetett büdös, merthogy tavaly elkövették azt a hibát, hogy szerves hulladék gyanánt befogadtak zöldség hulladékot is. Szerinte ennek a rothadása okozta a bűzt. Csak megjegyezném a hitelesség kedvéért hogy sem a lakossági fórumon sem az éves közmeghallgatáson, sem év közben egyetlen alkalommal sem ismerték el az FCSM képviselői hogy büdös van. Úgy látszik ehhez kellett a vezérigazgató úr bátorsága és kompetenciája. A kérdés az, van e jelen pillanatban az FCSM birtokában olyan technológia, amely használatával garantálni tudná a cég, hogy nem lesz többé büdös. A válasz egyértelmű és világos volt, NINCS. A beszélgetés haszna talán egyetlen mondatban leírható, mégpedig az hogy, felajánlotta Palkó úr, hogy két hónap múlva üljünk le újra, és elemezzük ki az eltelt időszakot. Megköszöntem Palkó úr felajánlását azzal a megjegyzéssel, hogy remélem a polgármester úr is partner lesz ebben és értesít bennünket a találkozó időpontjáról. Azonban, ha ma még a Csomádiak el is tűrik a polgármester lassú tempóját, és hozzáállását az ügyek in- juk, nemcsak azt dönti el, hogy az adott ügyben mi a végeredmény, de komoly hatással lehet az érintettek kapcsolatára, és a falu lakosainak hangulatára, elégedettségére is. "Most először ismerte el Palkó úr, hogy valóban lehetett büdös, merthogy tavaly elkövették azt a hibát, hogy szerves hulladék gyanánt befogadtak zöldség hulladékot is. Szerinte ennek a rothadása okozta a bűzt. Csak megjegyezném a hitelesség kedvéért hogy sem a lakossági fórumon sem az éves közmeghallgatáson, sem év közben egyetlen alkalommal sem ismerték el az FCSM képviselői hogy büdös van. tézéséhez, biztosan lesz majd egy olyan pont, amikor ezt már nem fogják tolerálni, hiszen a mai elvárásoknak már nem tud megfelelni és nem lesz elfogadható a gyenge érdekképviselet. Tudom, hogy a tárgyalás, a problémamegoldás, az időnként kialakuló konfliktusok oldása nem megkerülhető, és egyáltalán nem egyszerű feladat. Azt is tudom, hogy a mód, ahogyan az egyes ügyeket megold- A nyilvánosság ismételt kizárása, a titkos megbeszélések nem hogy erősítenék a tárgyalási pozícióját a polgármesternek, hanem véleményem szerint egyenesen gyengítik azt. Egy jó faluvezető számára, a tárgyalások nem kizárólag arról szólnak, hogy miben egyeznek meg, hanem arról is, hogyan jutnak el a megegyezésig. Ezekben a helyzetekben a polgármester teljesítményét az határozza meg, hogy képes-e eredményesen egyenrangú félként tárgyalni, és elérni azt, ami a közösség akarata. Másrészről pedig hogy, mennyire elégedett saját magával, amikor feláll a tárgyalás befejezésekor, és felteszi magának a kérdést: Megfelelően képviseltem a csomádi embereket? Nos, jelen pillanatban ez bizony kevés. Az eredményes polgármester célja nem lehet más, mint hogy, a különböző tárgyalási helyzetekben a lehető legjobb eredményt érje el, egyenrangú félként nem pedig alárendelt szerepben! Márpedig esetünkben bizony az alárendeltség erősen érezhető volt. Sajnos az egyenrangú tárgyalás lehetőségét már régen elszalasztotta a polgármester. Így aztán marad a bűz, a végeláthatatlan lakossági panasz és persze az őszi választásokig Klement úr is. Tisztelettel: Fejes Sándor 9

CSOMÁDI. 2012. szeptember Tükör. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért! Mert a tájékozott lakos bekavarhat

CSOMÁDI. 2012. szeptember Tükör. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért! Mert a tájékozott lakos bekavarhat CSOMÁDI Tükör 2012. szeptember Tükör www.csomaditukor.com Portré az új Lelkészről Portré gyűjteményünk egy olyan személlyel bővült, akinek az érkezését nagyon várták már a hívek és nem hívek egyaránt.

Részletesebben

CSOMÁDI. 2013. február. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért! III. évfolyam, 2. szám. www.csomaditukor.

CSOMÁDI. 2013. február. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért! III. évfolyam, 2. szám. www.csomaditukor. CSOMÁDI www.csomaditukor.com Tükör Tükör III. évfolyam, 2. szám Testületi ülés Szőnyi Tamás megkérdezte, hogy ha jól érti, akkor megbüntetnek egy olyan szervezetet, aki 71 regisztrált taggal rendelkezik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. január 08-án (Kedd) 11.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

Nyit a Bárka! A polgármester fóruma. Csatornázási fórum. Szent István Napok 2014. Közmeghallgatás meghívó

Nyit a Bárka! A polgármester fóruma. Csatornázási fórum. Szent István Napok 2014. Közmeghallgatás meghívó 2014. június-július XX. 6-7. Szent István Napok 2014. Idén is kiválasztásra kerül az év lecsója, a lecsósok falván Immáron kilencedik alkalommal kerül megrendezésre Szigetmonostoron a Szent István Napok

Részletesebben

17. sz. JEGYZŐKÖNYV ... HATÁROZATOK MUTATÓJA. 135/2014.(X.20.) számú határozat Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadása

17. sz. JEGYZŐKÖNYV ... HATÁROZATOK MUTATÓJA. 135/2014.(X.20.) számú határozat Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadása 17. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án megtartott alakuló testületi ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZATOK MUTATÓJA 135/2014.(X.20.) számú

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 86/2012. (VI. 28.) önkormányzati testületi határozat az intézmények energiaszükségleteinek napenergiával történő ellátására

Részletesebben

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14.

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14. Az első új buszok Pécelre indulnak Százötven új busszal gazdagodott Budapest és az agglomeráció. Az új autóbuszokat

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester: Köszönti

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben

CSOMÁDI. 2014. október. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért! 1. www.csomaditukor.hu. IV. évfolyam 10.

CSOMÁDI. 2014. október. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért! 1. www.csomaditukor.hu. IV. évfolyam 10. CSOMÁDI www.csomaditukor.hu Tükör Tükör IV. évfolyam 10. szám Önkormányzati hírek Nem képviselő bizottsági tagok eskütétele, esküokmány aláírása. Az előre eldöntött tagok letették az esküjüket és aláírták

Részletesebben

CSOMÁDI. 2011. november

CSOMÁDI. 2011. november CSOMÁDI Tükör Tükör I. évfolyam, 7. szám Szerkesztői levél Mi kérdeztünk, Ők válaszoltak...rákérdeztünk......portré... Szól az Úr... Múltunk és hagyományaink Kisebbségi és egyesületi hírek Óvoda Iskola

Részletesebben

Régi magyar neve: Böjt elõhava. Székelynaptár szerint: Jégbontó hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Tisztelt Lakiteleki Lakosok!

Régi magyar neve: Böjt elõhava. Székelynaptár szerint: Jégbontó hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Tisztelt Lakiteleki Lakosok! XXIV. évfolyam 2. szám Régi magyar neve: Böjt elõhava. Székelynaptár szerint: Jégbontó hava 2012. február 21. Ára: 120 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Ismét gyászolunk, Kiss

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. File: C:\testuleti_ulesek\110530\2011 május 30 001.rep J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. File: C:\testuleti_ulesek\110530\2011 május 30 001.rep J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\110530\2011 május 30 001.rep Ülés ideje: 2011. május 30. 16:18 Ülés helye: Városháza tanácskozóterme Testületi névsor: J E G

Részletesebben

CSOMÁDI. 2015. február. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért! Olvasói levél. www.csomaditukor.hu. V. évfolyam 2.

CSOMÁDI. 2015. február. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért! Olvasói levél. www.csomaditukor.hu. V. évfolyam 2. CSOMÁDI 2015. február Tükör Tükör www.csomaditukor.hu Olvasói levél KICSIT ELSZÁLLTÁL MAGADTÓL Laciiiii! Te nem bontottad ki az igazság minden részletét arról az igencsak tanulságos képviselő-testületi

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. január 30-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. január 30-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. január 30-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1/2014. (I. 30.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

IV. Szent István Napok Szigetmonostor 2009. - AZ Év Lecsója. Csatorna értesítés. Van képünk! Lakossági fórum volt Horányban.

IV. Szent István Napok Szigetmonostor 2009. - AZ Év Lecsója. Csatorna értesítés. Van képünk! Lakossági fórum volt Horányban. 2009. június-augusztus XV. VI-VIII. sz. IV. Szent István Napok Szigetmonostor 2009. - AZ Év Lecsója 2009. augusztus 20-22. között került megrendezésre a IV. Szent István Napok. A harmadik napon 12 csapat

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

INFORMÁCIÓ - KOMMUNIKÁCIÓ

INFORMÁCIÓ - KOMMUNIKÁCIÓ 2007. OKTÓBER II. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Csathó Pál: Elnézését kérem a Tisztelt Olvasónak, hogy újabb két idegen szóval kezdem írásom, de ezek a szavak már jó ideje meghonosodtak nyelvünkben, gyakorlatilag

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2008. március 20-án tartott üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2008. március 20-án tartott üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 31-4/2008. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2008. március 20-án tartott üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, Dr. Gál András, Heves

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. február 13-án megtartott ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. február 13-án megtartott ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. február 13-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ III. számú Felnőtt Háziorvosi Szolgálat

Részletesebben

Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., emeleti nagyterem)

Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., emeleti nagyterem) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. január 22-én megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v az Országos Kisebbségi Bizottság 2009. október 20-án, kedden, 10.00 órakor az Oktatási és Kulturális Minisztérium (Budapest V. Szalay utca 10-14.) 275. számú tárgyalójában megtartott

Részletesebben

10/2014. sz. jegyzőkönyv

10/2014. sz. jegyzőkönyv 10/2014. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott Közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi ülésről, mely 2014. június 19-én 17 órakor kezdődött. Jelen vannak:

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

II. évfolyam 8. szám, 2008. december 12.

II. évfolyam 8. szám, 2008. december 12. II. évfolyam 8. szám, 2008. december 12. FÜZESABONY ÖSSZEFOGÁS FÜZESABONYÉRT EGYESÜLET AZ ÖSSZEFOGÁS A karácsonyfa története Télidőn, midőn már lehullott a lomb, befagyott minden tó és folyó, amikor hófelhők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/152-12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. március 31-én

Részletesebben