AVKF Járványtan jegyzet MIKROBIOLÓGIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AVKF Járványtan jegyzet 09.11.07 MIKROBIOLÓGIA"

Átírás

1 MIKROBIOLÓGIA A MIKROBIOLÓGIA TÁRGYA, FELOSZTÁSA, FELADATAI A mikrobiológia a szabad szemmel nem látható egysejtő, de szövetekké nem rendezıdött élılényekkel, mikroorganizmusokkal, mikrobákkal foglalkozik. / mikrosz = kicsiny, organizmus = szervezet / Mikrobiológia tagozódása: VIROLÓGIA: önálló anyagcserével nem rendelkezı, az élı szervezetben parazitaként szaporodó vírusok, rickettsiák BAKTERIOLÓGIA: baktériumfajok tanulmányozása MIKOLÓGIA: alacsonyrendő gombák PROTOZOOLÓGIA: állatvilághoz tartozó egysejtő élılények ALGOLÓGIA: klorofilt tartalmazó és a növényekhez hasonlóan oxigént termelı egysejtőek FÉRGEK: közel hasonló módon terjedı férgeket is itt tanuljuk Mikrobiológia alkalmazási területei: orvosi-, állatorvosi mikrobiológia: az emberre vagy állatra káros, betegségeket okozó mikroorganizmusok mezıgazdasági mb.: talaj, növények mikroorganizmusai ipari mb.: élelmiszer-, gyógyszer-, vegyipar molekuláris biológia: általános elvi kutatások / pl. a sejtek biokémiai folyamatait irányító mechanizmusok / Az orvosi mikrobiológia feladatai: A fertızı betegségek diagnózisának alátámasztása / laboratóriumi vizsgálatok / A kórokozók gyógyszerekkel szembeni érzékenységének vizsgálata / célzott gyógyszer kiválasztás / A választott terápiás beavatkozás eredményességének megállapítása A fertızı betegségek terjedésének megelızése / fertıtlenítés pl. váladékok, elkülönítés, védıoltások / Sinka Miklósné jegyzet 1

2 Mikrobák felosztása, nagysága: Osztályozás mikrobák mérete, biológiai tulajdonságuk VÍRUSOK / nm elektronmikroszkóp / RICKETTSIÁK / 0,5 µm fénymikroszkóp / BAKTÉRIUMOK / 0,5-5 µm / GOMBÁK /1-20 µm, némelyik µm is lehet / PROTOZOONOK / µm / A µm mikrométer / milliméter ezredrésze / A nm nanométer / a milliméter milliomod része / ORVOSI MIKROBIOLÓGIA RÖVID TÖRTÉNETE Emberiség története járványok Utalások Biblia, Korán, Talmud / járványok, egyes betegségek pl. lepra, pestis, himlı jól felismerhetık, védekezı eljárások pl. elkülönítés, fürdetés / Járványok Középkor /541 /: Justiniatus-pestis XIV sz.: Pestisjárvány / 25 M ember / XVIII sz.: Himlı / több, mint 60 M ember / XX. Sz.: elızı század járványai eltőnnek, csökkennek újabbak megjelenése pl. influenza / M ember /, járványos gyermekbénulás, AIDS, SARS Ismeretek hiánya Néphit Orvosok különbözı magyarázatok Természetfeletti erınek tulajdonítják a járványokat /haragos istenség / Levegı megbetegítı hatása / miazma / Mikroorganizmusok felfedezése / 1683 / kb. 200 évvel a mikrobák betegséget okozó tulajdonságának felfedezése elıtt Sinka Miklósné jegyzet 2

3 A mikrobiológia történetének jelentıs alakjai: Anton von Leewenhoek ( ) Elsı mikroszkóp Saját csiszolású lencse Kb. 300-szoros nagyítás Szuvas fog váladéka vígan mozgó állatkák Edward Jenner ( ) Himlıs tehén fejése nem kapja meg az emberi himlıt 1976 elsı védıoltás Kórokozókat, ellenanyagokat nem ismerték! Semmelweis Ignác ( ) Kórokozókat nem ismerték! Gyermekágyi láz ragályos jellege Klórvizes fertıtlenítı kézmosás Louis Pasteur ( ) Vegyész Igazolja a mikrobák jelenlétét a levegıben Lépfene, baromfikolera kórokozójának felfedezése Leírta az ellenük való védekezést Kidolgozta a lépfene, veszettség, baromfikolera elleni védıoltást / védıoltások elméleti és gyakorlati alapjai / Robert Koch ( ) A modern bakteriológiai technika megalapozója Táptalajok, baktériumok festése, baktériumtenyészetek Tuberkulózis, kolera kórokozójának felfedezése Sinka Miklósné jegyzet 3

4 Dmitrij Ivanovskij ( ) Dohánymozaik-betegség vírusa / 1892 / Virológia rohamos fejlıdés / az utóbbi évtizedekben / IMMUNOLÓGIA Szervezet védekezı tevékenységének vizsgálata Fertızés? elváltozások? védetté válás Fodor József ( 1886 ) vér baktériumölı hatásának leírása Eli Mecsnyikov ( 1884 ) egyes sejtek baktériumfaló képességének leírása Kórokozók felfedezése, immunológiai kutatások oltóanyagok kidolgozása Paul Erlich és Sahachiro Hata ( 1909 ) kemoterápia alapjai vérbaj elleni gyógyszer Salvarsan Alexander Fleming ( 1929 ) elsı antibiotikum Penicilin Gerard Domagk (1933 ) szulfonamidok VÍRUSOK A VÍRUSOK FOGALMA, JELLEMZÉSE A vírusok a ma ismert legkisebb mikroorganizmusok. Legjellemzıbb tulajdonságaik: Önálló anyagcsere rendszerrel nem rendelkeznek Kizárólag élı sejteken belül szaporodnak A sejtekbe jutva azok anyagcsere folyamatait megváltoztatják újabb vírusrészecskék létrehozását eredményezik Élettelen táptalajokon nem tenyészthetık, csak fogékony élı sejtekben Megjelenési formái Virion: a sejtbıl kijutott részecske, fertızıképes, de nem szaporodó, fénymikroszkóp segítségével nem tanulmányozható, egy fajta nukleinsavat / RNS-t vagy DNS-t tartalmaz / Vegetatív vírus: a fertızött gazdaszervezet sejtjében jelenlevı, szaporodó forma, Sinka Miklósné jegyzet 4

5 A vírusok szerkezete Minden vírus megközelítıleg hasonló szerkezeti és kémiai egységekbıl épül fel. - Központi nukleinsav mag / RNS vagy DNS / - Kapszid, a nukleinsav magot körülvevı fehérjeburok - Külsı burok / bizonyos vírusoknál / A vírusok osztályozása Régen: kórokozó képesség, virulencia, elıfordulási hely szerint Ma: anatómiai, fizikokémiai szerkezetének paraméterek A víruscsalád definícióját a virion részérıl az alábbi jellemzık szabják meg: - a nukleinsav kémiai szerkezete / RNS vagy DNS / - a nukleokapszid szimmetriatipusa / helikális, kubikális / - a burok / peplon / jelenléte vagy hiánya A vírusok ellenálló képessége A vírusok ellenálló képessége a baktériumokéhoz hasonló, de vírusonként igen változó lehet. Hı- és hideghatás: C felett a virionok zöme elveszti fertızıképességét / fehérjekomponenseit károsítja / alacsony hıfokot jól tőrik / mélyhőtıben hónapokig, évekig / Beszáradás: nehezen tőrik, de egyesek beszáradt állapotban is hosszú ideig fertızıképes Vegyhatás: a vírusok zöme ph 6-8 érték között stabil. Erıs savak és lúgok elpusztítják A vírus és a sejt kölcsönhatása A vírusok a fogékony sejtbe bejutva fertızik azt, nukleinsava beépül a sejt nukleinsavába sejt a saját anyagai helyett a vírust termeli PRODUKTIV FERTİZÉS A vírusok szaporodása: kapcsolódás a sejtfelszínhez behatolás lemeztelenedés sötét fázis /új biológiai egység / vírusfehérje és nukleinsav szintetizálása fertızı virussá egyesülés / érési szakasz / kiszabadulás Sinka Miklósné jegyzet 5

6 A vírusok kórokozó tulajdonsága és a vírusbetegségek patogenezise Patogenitás speciálisan fogékony sejtekre. Vírusfertızés hatása: - pusztulásos folyamatok - fokozott sejtszaporodással járó folyamatok Vírusbetegségek tünetei súlyossága: Szervezet és a vírus kölcsönhatásától függ Egymástól eltérı vírusok hasonló klinikai tünetek Vírusbetegségek patogenezise: bejutási hely helyi elváltozások vér meghatározott szervi elvált. klinikai kép BAKTERIFÁGOK A baktériumok vírusai. Részei: - fej / RNS vagy DNS tartalmú nukleinsav / - farki - feji A fágnukleinsav bejutása a baktériumba: - Odatapadás - A farki rész összehúzódása - A talpi rész áthatol a sejtfalon - A fágnukleinsav befecskendezıdik a sejtbe Az újonnan képzıdı makromolekulák szintetizálását már a fágnukleinsav irányítja. Kísérletek: jól mutatja a vírus-sejt kapcsolatot. Bakteriális diagnosztikában a meghatározásnál használják. Vírusdiagnosztika Izolálás, identifikálás napok, hetek ritkán lehet kihatással a gyógykezelésre Szerepe: nem jellemzı klinikai kórképek elkülönítésében, járványkutatásban Sinka Miklósné jegyzet 6

7 A vírusdiagnosztika lehetıségei módszertani szempontból: - Kórokozó vírusok izolálása, azonosítása - Speciális ellenanyag megjelenése, vagy a titer emelkedése a betegség folyamán - Vírusfertızés következtében kialakult jellemzı hisztológiai elváltozások kimutatása - Virionok, vírusantigének kimutatása a beteg vizsgálati anyagában morfológiai vagy szerológiai eljárással Csak fogékony, élı sejtben szaporodnak! Vírustenyésztés Fogékony, magasabb rendő szervezetbe történı beoltás /emlıs, szárnyas /. Specifitás! Csirkeembrióba történı beoltás / elıkeltetett 7-14 napos tojások / Lámpázás! Vírustenyésztés túlélı sejtkultúrákban / Szövettenyészet, sejtkultúra emberi vagy állati szövetek, szervek in vitro tenyészete, szuszpenziója / Primer sejtkultúra / kinyert / - Permanens sejtkultúra /szaporítás, szubkultúrák létrehozása / Szuszpendált vagy rögzített forma. RICKETTSIÁK Korábban a vírusok közé sorolták ıket. szintén intracelluláris paraziták A vírusoktól eltérı tulajdonságaik: - Felépítésük és anyagcseréjük a baktériumokéhoz hasonló - RNS-t és DNS-t is tartalmaznak - Hasadással szaporodnak - Antibakteriális gyógyszerekre érzékenyek. Csupán egy részük patogén az emberre. Igen elterjedtek az ízeltlábúak között. Az emberi megbetegedéseket okozó rickettsiákat az ízeltlábúak viszik át a gazdaszervezetbıl az emberre. Sinka Miklósné jegyzet 7

8 BAKTÉRIUMOK A BAKTÉRIUMOK FOGALMA, JELLEMZÉSE A baktériumok egysejtő, krolofill nélküli növények. Osztályozásuk alapja: - alaki - élettani - szerológiai tulajdonságaik alapján A BAKTÉRIUMOK ALAKJA A baktériumok alakja igen változatos lehet. Fıbb formák: COCCUS /gömb / alakú: Lehet teljesen szabályos vagy különbözı alaki változások Mikrococcus / osztódás után különválnak a sejtek / Diplococcus / két új egyed együtt marad / Sarcina / csomag 8 vagy ennek többszöröse együtt / Sterptococcus / gyöngyfüzér, lánc alakban rendezıdik / Staphylococcus / szılıfürt szerő elrendezıdés / PÁLCA alakú: Igen nagy alaki változatosság / rövidek-hosszúak, karcsúak-vaskosak, egyenesekhajlítottak, lekerekítettek-kihegyezettek, bunkós végőek / Leggyakrabban egyesével fordulnak elı, de itt is lehet diplo-, ill. streptobacillus / Bacillus hibás elnevezés / csak a Bacillus-genus tagjai! / SPIRÁL / csavar / alakú: Alakjuk szerint 3 csoportba sorolhatók: Vibrió / negyed vagy fél csavar / Spirillum / dugóhúzó teljes vagy több csavarmenet / Spirochaeta / igen hosszú, sok csavar élénk mozgás / Sinka Miklósné jegyzet 8

9 A BAKTÉRIUMOK SZERKEZETE Esszenciális elemek: - Sejtfal / rigid alak, belsı nyomás fenntartása / - Citoplazmahártya - Citoplazma - Magállomány / prokarioták / Járulékos képletek: Tok / védelem, virulencia / Spóra / lényegesen ellenállóbb, mint a vegetatív alak, kedvezı feltételek közé jutva újra kicsírázik vegetatív ciklus / Csilló / aktív mozgásszervek, száma-elhelyezkedése változó / A BAKTÉRIUMOK ANYAGCSERÉJE Minden anyagcsere-folyamatot maga bonyolít le / enzimek /. Exoferment / környezetben levı tápanyagok lebontása / Endoferment / saját anyag felépítés / Baktérium légzés energiát biztosító folyamatok Aerob baktériumok levegı oxigénjét használják, így szaporodnak Anaerob baktériumok energiaszükségletüket fermentáció /erjesztés / útján fedezik A BAKTÉRIUMOK SZAPORODÁSA Kedvezı körülmények között haránthasadással / ivartalanul / szaporodnak. Szaporodásuk igen gyors / ált perc / A BAKTÉRIUMOK BIOKÉMIAI TEVÉKENYSÉGE Sokrétő kémiai tevékenység. Legfontosabbak: Erjesztés / baktériumok meghatározásának egyik eszköze / Oxidálás / NH3 NO 2 ill. NO 3 oxidálja / Rothadás, korhadás / fehérjebontás O 2 nélkül vagy O 2 vel / Ízanyag termelés / élelmiszeripar használja / Sinka Miklósné jegyzet 9

10 Színes anyagok és pigment termelés / pl. Pseudomonas aeruginosa kék pigment / Toxintermelés /méreganyagokat termelhetnek / - Exotoxin: amelyet a baktérium táplálkozása, szaporodása során termel és lead a környezetének, véráram útján jut el a szervekbe, ott súlyos tünetek. Méregtelenített toxinnal anatoxinná / toxoiddá / alakíthatók oltóanyag-termelés! - Endotoxin: baktérium belsejébıl csak széteséskor szabadul ki. A betegségek ált. tüneteit / láz, elesettség, stb. okozza / Antibiotikum termelés / más mikroorganizmusokat ölı vagy szaporodásukat gátló anyag termelés / A BAKTÉRIUMOK ELLENÁLLÓKÉPESSÉGE A környezet hatása a baktériumokra: Kedvezı / szaporodás / Közömbös Változékonyságot okozó Bakteriosztatikus / szaporodást gátló / Baktericid / pusztító / Fertıtlenítı eljárások! / fizikai, kémiai / Fizikai tényezık: Mechanikai ártalmak: rázás pusztít pl. ultrahang, nyomás ellenállók Kiszáradás: vegetatív alak elpusztul, spórás ellenálló Sugárzó energia: napfény baktericid, ultraibolya / kvarclámpa / laboratóriumok, mőtık fertıtlenítése Hıhatás: szaporodás kedvezı hıfokon Hideg: jól tőrik / mínusz C / Meleg: sokkal érzékenyebb / száraz hılégszekrények, nedves kifızés, autoklávok / Kémiai tényezık: Vegyi szerek hatása függ: koncentráció, behatási idı, hımérséklet Erıs savak, lúgok, alkohol, oxidálószerek, stb. Sinka Miklósné jegyzet 10

11 A BAKTÉRIUMOK TENYÉSZTÉSE A baktériumokat természetes környezetükbıl kiemelve mesterséges körülmények között táptalajon szaporítjuk. Célja: Vizsgálati anyagból való kimutatás / kis számuk miatt közvetlenül mikroszkóppal nem vizsgálhatók / Alaktani elkülönítés / amikor csak így lehet elkülöníteni más mikroorganizmusoktól / Antibiotikum vagy gyógyszerérzékenység meghatározás, oltóanyag készítés Táptalajok: Fı alkotóeleme a víz és az energiaforrás / szénhidrátok / Folyékony szilárd Természetes mesterséges A BAKTÉRIUMOK RENDSZERTANA Mikroorganizmusok rendszertani helye sajátosságaik szerint. Taxon / egység /: többségében azonos tulajdonságúak. Faj nemzettség család rend osztály AZ EMBERI SZERVEZET NORMÁL MIKROFLÓRÁJA 1. állandó / rezidens vagy normál / mikroflóra 2. átmeneti mikroflóra A kültakarót képezı bır és a nyálkahártyák, valamint a külvilággal érintkezı testüregek normál körülmények között a születést követıen fokozatosan mikrobákkal népesülnek be. Általában nem károsak, jelentıs funkciók. Szájüreg: mikroflórája állandóan változó, komplex rendszer Mennyiségét és összetételét számos tényezı befolyásolja / kor, táplálkozás, fogak fejlıdése, nyál, szájhigiéne, stb. Garatflóra: hasonló a szájüregéhez Sinka Miklósné jegyzet 11

12 Emésztıcsatorna: felsı baktériumszegény, vastagbél baktériumflórája az emésztést segíti Légutak: felsı szájhoz hasonló, alsó csak átmenetileg, kevés számban Urogenitális szervek: hüvely norm. baktériumflórája a nemi hormonok változásával módosul, húgyhólyag csak átmenetileg, kis csíraszámban Bır és haj: függ a személyi higiénétıl, környezeti tényezıktıl. Szem: kevés baktérium, könny baktericid hatású! Vér és a szövetek: norm. nem tartalmaz mikroorganizmusokat MIKOLÓGIA A GOMBÁK ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE A gombák spórás, egy vagy többsejtő klorofill nélküli telepes szervezetek. / eukarióták / Önálló csoport. Heterotrófok / csak szerves anyagból tud táplálkozni / Szaprofiták / elhalt szervezeten él /, vagy paraziták / élı szervezetben /, vagy mindkét formában. A GOMBÁK ALAKTANA Igen változatos felépítés. Fonalas / penész / gombák Egy vagy több sejtbıl álló rövidebb-hosszabb fonalakat képeznek. A fonalakon gombafonadék. A fonalak alkotják a telepeket. Sarjadzó gombák Egy sejtbıl állnak. Telepeik a baktériumok telepeire hasonlít. Sarjadzással / bimbózással / szaporodnak név. Dimorf gombák 26 C -on fonalas gomba módjára növekednek, 37 C -on sarjadzógomba-szerő telepeket képeznek. Sinka Miklósné jegyzet 12

13 A GOMBÁK SZAPORODÁSA Spórákkal szaporodnak ivartalan vagy ivaros úton. Ivartalan: sarjadzással /bimbózással /,vagy spórákkal. Ivarosan: ivarilag két különbözı egyed, illetve azok genetikai anyaga egyesül. A GOMBÁK ANYAGCSERÉJE Az energiájukat kémiai úton nyerik. Oldott formában veszik fel a környezetükbıl a tápanyagokat. Egyeseknél anyagcsere-melléktermékként bakteriosztatikus vagy baktericid / esetleg gomba gátló vagy ölı / antibiotikum termelés. A GOMBÁK ELLENÁLLÓKÉPESSÉGE Különbözı fajok különbözı ellenálló képesség. Emberre patogén fajok ált C -on szaporodnak jól. Kiszáradást rosszul tőrik / spórák ellenállóbbak / Sugárzó energiával, vegyszerekkel szemben egyes fajok jelentıs ellenállás. A GOMBÁK LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKÁJA Vizsgálati anyag vétele a sterilitás szabályainak betartásával, a gyógyszeres kezelés elıtt. Mikroszkópos vizsgálat / natív és festett készítmények / Tenyésztés A GOMBÁK KÓROKOZÓ TULAJDONSÁGA A rengeteg gombafajból igen kevés a kórokozó. Dermatomikózisok / bır, haj, köröm megbetegedései / Szisztémás mikózisok / generalizált kórkép rossz prognózis / Antibiotikumok szerepe, hormonkészítmények szerepe. Sinka Miklósné jegyzet 13

14 PARAZITOLÓGIA A PARAZITOLÓGIA TÁRGYA, FELOSZTÁSA A parazitológia azokkal az állati élısködıkkel foglalkozik, amelyek más élı szervezetben tartózkodva táplálkoznak, miközben közvetlenül, vagy közvetve károsítják a gazdaszervezetet. Belsı paraziták: - protozoonok / állati egysejtőek / - férgek / helmintek / Külsı paraziták: - ízeltlábúak PROTOZOONOK A PROTOZOONOK ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGAI Az állatvilág legalacsonyabb rendő egysejtői. Részei: - protoplazmában elkülönült sejtmag - járulékos részek / ostor, csilló, sejtszáj, anális rész / Vegetatív alak: táplálkozik, mozog, szaporodik, reagál Cisztás alak: burok képzés kedvezıtlen feltételeknél A PROTOZOONOK SZAPORODÁSA - ivartalan szaporodás: hasadással / általában / - ivaros szaporodás: két külön nemő protozoon / un. gaméta / egyesül A PROTOZOONOK OSZTÁLYOZÁSA AMİBÁK / állábak, sejtfelületükkel táplálkoznak, szemcsés protoplazma / FLAGELLÁTÁK / ostorosok / CILIÁTÁK / csillósok / SPOROZOÁK / ivartalan szaporodás mellett ivaros is / Sinka Miklósné jegyzet 14

15 A PROTOZOONOK KIMUTATÁSA Mikroszkópos vizsgálat / natív és festett / Tenyésztés / elsısorban vérben, szövetekben élık / Szerológiai reakciók / a paraziták által kiváltott immunbiológiai válaszok / Protozoonok okozta betegségek Bélben, vérben, szövetekben, testüregekben élısködnek Betegségek: - vérhas / amıba bél / - malária / plazmodiumok vér / - Trichomonas / testüreg / FÉRGEK, ÍZELTLÁBÚAK FÉRGEK Általános jellemzık: Nagyság: 1-2 mm-tıl m-ig terjed Szaporodás: petékkel / tokkal, burokkal körülvett képletek / ill. lárvatermeléssel Felosztásuk / alakjuk szerint /: Laposférgek Zömmel hímnısek / hermafroditák / Emberben legjelentısebbek a mételyférgek, a szalag- és galandférgek Hengeresférgek / Fonalférgek / Váltivarúak / a hím a kisebb / Nıstény napi több ezer több százezer petét termel / egyes fajoknál eleven lárva / Legfontosabbak a cérnagiliszta, az orsógiliszta és az ostorgiliszta Terjedés: Egyszerő terjedés: a széklettel kiürült pete vagy lárva közvetlenül kerül át a másik szervezetbe / ált. a hengeresférgek / Több szakaszban fejlıdık: köztigazdára van szükségük / lehet ember vagy állat / Sinka Miklósné jegyzet 15

16 A férgek okozta ártalmak: Mechanikus ártalom / máj-, epe-, hasnyálmirigy-vezeték elzáródás/ Táplálékelvonás / fıleg, ha a parazita nagyobb mennyiségő vért, vasat, fehérjét és vitaminokat használ fel / Toxikus ártalom / a termelt anyagcseretermékek következtében / A férgek kimutatása: Diagnózis a férgek, féregrészek, peték, lárvák kimutatásával. Féregpeték szakaszosan ürülnek 3 nap székletminta Fertızések megelızése: Higiénés elıírások szigorú betartása Higiénés kézmosás! Leggyakoribb férgek: Igen nagy számú fertızött / fıleg bölcsıdei, óvodai gyermek-közösségek / - Enterobius / cérnagiliszta / - leggyakoribb - Ascaris / orsóféreg / - Taenis / galandféreg / - Echinococcosis / szalagféreg/ PARAZITA ÍZELTLÁBÚAK Felosztás: Rovarok Pókszabásúak Vannak köztük: Valódi paraziták Külsı vérszívó paraziták Mérgesen harapók Környezeti kártevık Sinka Miklósné jegyzet 16

17 Legjelentısebbek: Paraziták okozta bırbetegségek / rüh, tető, kullancs-, rovarcsípések / Vektoriális betegségek / kullancs, szúnyog / Élelmiszereket látogató rovarok / légy, poloska / Paraziták szervezetbe jutása Parazitás fertızés létrejöttének feltételei: - fertızıképes stádiumot elért alak hatoljon be a szervezetbe - gazdafajlagosság - hajlamosító tényezık Behatolási kapuk: emésztıcsatorna: parazita vagy terjedési alakja a bélben tartózkodik és innen az ürülékkel kerül a külvilágba fertızı a piszkos kéz, talaj, ivóvíz, tej, élelmiszerek kültakarón át: tető, szúnyog, kullancs Paraziták által okozott károsodások A szervezetbe jutó paraziták - szervezeten belül szaporodik / pl. egysejtőek / - annyi fejlıdik ki, amennyi bejut / férgek többsége / Károsodások: - Tápanyagelvonás / növekedésükhöz / - Mérgezés / anyagcsere-termékeik / - Mechanikai károsító hatás / gyulladás / - Csökken a szervezet ellenálló-, teljesítıképessége - Járványos betegségek átvitele Sinka Miklósné jegyzet 17

18 Különbözı kórokozók okozta fertızések Baktériumok okozta megbetegedések - Eschericia coli - Dysenteria - Cholera - Salmonellosis - Scarlatina - Pertussis - Diphteria - Sterptococcus - Staphilococcus - Tetanus - Antrax - Pestis - Lyme-kór Vírusok okozta megbetegedések - Herpangina - Rotavírus fertızések - Poliomyelitis - Variola - Varichella - Morbilli - Rubeola - Influenza - Mononucleosis - Hepatitis - Kullancs encephalitis - Vezsettség Rikettsiák okozta megbetegedések - Tífuszok - Foltos lázak - proteus Protozoonok okozta megbetegedések - Entamoebiosis - Giardiasis - Enterobiosis - Ascariosis - Theniosis - Malária - Trichomonas Sinka Miklósné jegyzet 18

19 A FERTİZÉS Fertızés kialakulása Kórokozó behatol a szervezetbe Megtelepszik Elszaporodik Kölcsönhatás a kórokozó és a szervezet között Fertızés kialakulása / nem minden esetben megbetegedés / A fertızés kapuja Méhen belül placentán keresztül / pl. rubeola, cytomegalia / Szülıcsatornán való áthaladás során / pl. nemi betegségek / Bır sérülés vagy ép / pl. tetanus, leptospirosis / Légutak / pl. influenza, skarlát, mumpsz / Emésztıcsatorna / pl. szalmonellózis, vérhas / Véráram / rovarcsípés / / pl. malária / Több különbözı úton is / pl. antrax-lépfene / A fertızést befolyásoló tényezık A szervezetbe behatolt kórokozók száma A kórokozók virulenciája / megbetegítı képesség / A szervezet ellenálló képessége - fajlagos /specifikus / egy-egy kórokozó elleni védettség - nem fajlagos / aspecifikus / Immunitástan Immunrendszer immunválasz Antigén olyan anyagok, melyek a szervezetet immunválaszra serkentik Pl. fajidegen fehérje / szérumfehérje /, sejt / pl. baktérium / Immunrendszer sejtjei / limfociták, makrofágok / Immunanyagok / ellenanyagok immunglobulinok / Specifikusak / csak azzal az antigénnel szemben hatásos, amelyik a termelıdését kiváltotta / Egész szervezetben van, de vérsavóból mutatható ki legkönnyebben Sinka Miklósné jegyzet 19

20 A szervezet védekezése a mikrobákkal szemben Nem specifikus eszközök: Ép kültakaró / bır, nyálkahártyák / Nyálkahártyák folyadékainak anyagai Nyálkahártyák csillószırös sejtjei Karélyosmagvú fehérvérsejtek / fagociták / Nyiroksejtek / limfociták / bizonyos fajtái / Specifikus védekezés: Antigén inger védetté válik az adott mikrobával szemben Visszaemlékezı / ún. memória / sejtek Fogékonyság - immunitás Fogékonyság / lehet általános vagy egyedi / Kontagiozitási index: 100 fertızésnek kitett fogékony egyén közül hány betegszik meg / pl. bárányhimlı és kanyaró csaknem 100%, skarlát 35-40%, diftéria 15-20%, járványos gyermekbénulás 1-2% / Általános ellenálló képesség / tápláltság, erınlét, szociális helyzet, bizonyos anyagcserezavarok / Specifikus immunitás / fajlagos védettség / 1. Veleszületett immunitás Faji immunitás / egyes kórokozók csak embert, mások csak bizonyos állatfajokat betegítenek meg / Öröklött / anyai maternális / immunitás anyai ellenanyagok a magzat keringésébe jutnak, a csecsemı 2-3 hónapos korától csökken 2. Szerzett immunitás Természetes immunitás / fertızı betegségek után változó idıre / Mesterséges immunitás védıoltások / aktív ill. passzív immunizálás / Sinka Miklósné jegyzet 20

21 Aktív immunizálás Antigént viszünk be a szervezetbe / élı-legyengített kórokozó, elölt kórokozó, toxoid / Szervezetet immunválaszra védettség kialakítására késztetjük Védettség kialakításához idı kell / ált. néhány hét / Védettség idıtartama különbözı / lehet kb. 1 év, de évtizedekre szóló is / Fertızı betegségek megelızésére alkalmazzák Passzív immunizálás Más szervezetben termelt kész ellenanyagot viszünk be / emberi vagy állati immunsavó / Azonnali védettség A védettség csak rövid ideig tart Szerológiai reakciók Antigén és ellenanyag kötıdés kémcsıben 1. Szemmel látható reakciók: Agglutináció / antigének összecsapódása / Precipitáció / csapadékképzıdés / 2. Szemmel nem látható eredmények Indikátor-rendszerek Specifikus antigén ellenanyag pár fertızések diagnosztizálása Sinka Miklósné jegyzet 21

22 JÁRVÁNYTAN A járványtan tárgya, jelentısége Epidemiológia járványtan járványfolyamat törvényszerőségeivel járványok keletkezésével terjedésével megszőnésével foglalkozó tudomány Eljárásokat dolgoz ki a fertızı betegségek megfékezésére, megelızésére, felszámolására. A járványtan felosztása Általános járványtan fertızı betegségek összességére vagy nagyobb csoportjára érvényes t örvényszerőségek, alapelvek, védekezés általános módjai Részleges járványtan egyenként foglalkozik a fertızı betegségekkel Járványtani vizsgálati módszerek Leíró / deskriptív / epidemiológia betegség gyakorisága, idıbeli ill. földrajzi megoszlása, betegek jellemzıi Elemzı / analitikus / epidemiológia elıfordulásban szerepet játszó tényezık, megelızı és védekezı eljárások hatékonysága Kísérletes / experimentális / epidemiológia elsısorban kísérleti állatok embereken szigorú etikai szabályok Sinka Miklósné jegyzet 22

23 A fertızı betegségek elıfordulása 1. Mennyiségi és területi eloszlás: Sporadikus / szórványos, elszórt / térben és idıben elszigetelt jelentkezés / pl. tetanusz / Endémia / otthonos / meghatározott területen rendszeresen elıfordul / pl. vérhas / Epidémia bizonyos területeken jóval nagyobb számban / pl. néhány megyében vagy az országban az influenza, vagy pl egy bölcsıdében szalmonella vagy fejtetü / Pandémia több országra, földrészre, egész Földre terjedı / pl. spanyol-nátha járvány / Idıbeli jellegzetességek Szezonalitás / évszakos ingadozás / meghatározott évszakokban szabályszerően nagyobb számban fordul elı pl. nyári hónapokban az enterális fertızések, téli hónapokban influenza Periodicitás / ciklusos ingadozás / több éves, többé-kevésbé szabályos idıközökben nagyobb számú megbetegedést okoznak elegendı számú fogékony ember kell A betegségek statisztikai leírása Számszerő adatok betegség területi és életkor szerinti megoszlása, védıoltások hatékonysága Viszonyszámok morbiditási / megbetegedési / mortalitási / halálozási / letalitási / veszélyességi / Morbiditási viszonyszám: Milyen gyakori valamely betegség a lakosság körében Egy-egy naptári évre számítják lakosra vonatkoztatva A megbetegedések évi számát a népesség évközépi számához viszonyítják Sinka Miklósné jegyzet 23

24 Mortalitási viszonyszám: Valamely betegség okozta halálozás gyakoriságát fejezi ki A betegségben meghaltak számát viszonyítja a lakosság évközépi számához / ált. itt is lakosra vonatkoztatva Letalitási viszonyszám: A kérdéses betegség veszélyességét mutatja, azt, hogy 100 azon betegségben megbetegedett egyén közül hány halt meg. A fertızı betegségek lefolyása Lokális / helyi jellegő / elváltozások bejutott, elszaporodott kórokozót a szervezet védıgáttal / gyulladásos folyamat / veszi körül Generalizálódás / általánossá válás / nem feltétlenül a kórokozó, hanem annak toxinja véráram útján eljut a különbözı szervekbe bakterémia, virémia / baktériumok vagy vírusok a vérben / toxémia / toxinok méreg anyagok felszaporodása a vérben / szeptikémia / Szepszis = vérmérgezés / Fertızı betegségek lefolyásának szakaszai Lappangási idı / inkubáció / egyes betegségre jellemzı, Már ilyenkor is fertız!!! Bevezetı / prodromális / tünetek legtöbb betegség esetén hasonló / pl. láz, fejfájás, elesettség, étvágytalanság / Betegségre jellemzı tünetek / manifesztáció / speciális, a betegségre utaló tünetek / pl. a jellemzı kiütések / Legfertızıbb!!! Lábadozás / rekonvaleszcencia / szaka Betegség kimenetele Teljes gyógyulás, gyógyulás maradvány tünetekkel, halál, szövıdmények A betegség lefolyása lehet akut / gyors /, vagy krónikus / elhúzódó /. Sinka Miklósné jegyzet 24

25 A JÁRVÁNYFOLYAMAT MOZGATÓERİI Járvány mozgatói Közvetlen / elsıdleges / tényezık / nélkülük nem alakul ki járvány / 1. fertızı forrás 2. fertızés terjedésének lehetısége 3. fogékony emberi szervezet Közvetett / másodlagos / tényezık / önmagukban nem okoznak járványt, de kedvezıen vagy kedvezıtlenül befolyásolják a fertızések terjedését / 1. természeti 2. társadalmi A fertızés forrása 1. A beteg ember lappangási idı, tünetek szakasza, atípusos, abortív / enyhe lefolyású / tünetmentes / inapperens / fertızés 2. A kórokozó-hordozó ember gyógyult, de kórokozót ürítı egészséges kórokozó-hordozó 3. A fertızött állat beteg állat gondozása, feldolgozása, hús-tej fogyasztás, harapása A fertızés terjedési módjai Bejutás módja kikerülés útja / ált. azon az úton kerül ki a kórokozó, ahol fertız Légutak váladéka Nyál Széklet Vizelet Nemi utak váladéka Vérszívó rovarok közvetítése Orvosi eszközök Sinka Miklósné jegyzet 25

26 A fertızés terjedési módjai 1. Fertızés terjedése közvetlen érintkezéssel Piszkos kéz / pl. bélfertızések / Méhen belül / intrauterin / placenta / pl. rubeola, toxoplazmózis / Kézfogás, csókolózás, vagy nemi érintkezés / pl. AIDS / 2. Fertızés terjedése közvetett úton Cseppfertızés / köhögés, tüsszentés, porfertızés / Tárgyak / váladékok, orvosi mőszerek / Talaj / ürülék, sebfertızés, gyerekek! / Élelmiszerek / hús, tej, szennyvízzel öntözött zöldség-gyümölcs / Víz / ivóvíz, mosdóvíz, fürdık / Rovarok / egyszerő továbbítás, vagy átalakulás malária plazmódium / Természeti tényezık Meghatározott hımérsékleti és nedvességi viszonyok szerepe Hatás az emberi magatartásra / pl. tél zsúfoltság, szellıztetés / Egyes foglalkozások ideje / mezıgazdasági munkák ideje / Hatás az emberi fogékonyságra / ellenálló képesség befolyásolása / Fertızés forrása / pl. állatokról emberre terjedı kullancsok télen nincsenek / Társadalmi tényezık Fertızı források felkutatása, betegségek korai felismerése, a betegek megfelelı elkülönítése, eredményes gyógyítása Terjedési lehetıségek / lakásviszonyok, köztisztaság, élelmezés-egészségügy, munkavédelem / Nemzetközi turizmus / légi közlekedés / terjedés országok, földrészek között Emberek fogékonysága / táplálkozás, szociális viszonyok, egészségügyi ellátás, védıoltások / Sinka Miklósné jegyzet 26

27 FERTİZİ BETEGSÉGEK CSOPORTOSÍTÁSA 1. Emberrıl-emberre terjedı / antroponózisok / Gyomor-bélcsatornán át / enterális / Légutakon keresztül Vérpálya útján / hematogén / Kültakarón át Eü. ellátással kapcsolatos / nozokomiális, jatrogén / 2. Állatról-emberre terjedı / zoonózisok, antropozoonózisok / Enterális úton terjedı betegségek: Kórokozó ürülékkel kerül ki Terjedés Közvetlen / piszkos kéz / Ivóvíz, tej, élelmiszer, legyek közvetítésével Bélfertızések elleni küzdelem: 1. fertızı forrás semlegesítése 2. terjedési lehetıség elvágása 3. szervezet ellenálló képesség növelése Hastífusz, dizentéria, kolera, járványos gyermekbénulás, májgyulladás, giardiasis Légutakon át terjedı betegségek: Cseppfertızés, porfertızés Többnyire már gyermekkorban Védekezés igen nehéz - felkutatás, elkülönítés alig lehetséges - aktív védıoltások hatékonyak - személyi higiéne betartása fontos Influenza, kanyaró, mumpsz, rubeola, bárányhimlı, szamárköhögés, diftéria, skarlát Hematogén fertızı betegségek: Kórokozók a vérben telepszenek meg Továbbterjedés vektorok Endémiás és szezonális jellegőek Sinka Miklósné jegyzet 27

Aszepszis, antiszepszis

Aszepszis, antiszepszis Aszepszis, antiszepszis Nagy Andrea Népegészségügyi felügyelő ESZSZK Infekciókontroll Osztály Mikrobiológia www.lemtrener.hu 1 A mikrobiológia tárgya A mikrobiológia, mint a biológia egyik ága, a szabad

Részletesebben

Járványtan és a fertőző betegségek

Járványtan és a fertőző betegségek 1 Járványtan és a fertőző betegségek I. rész Bevezető A jegyzet célja, hogy egy összefoglalást adjon a témakör áttekintéséhez. Nyilvánvalóan bizonyos részek kissé elnagyoltnak tűnhetnek, de a téma nagy

Részletesebben

Fertőző betegségek felosztása járványtani szempontból

Fertőző betegségek felosztása járványtani szempontból Fertőző betegségek felosztása járványtani szempontból 1) Emberről-emberre terjedő betegségek a) gyomor-bélcsatornán át terjedő b) légutakon keresztül terjedő c) vérpálya útján terjedő d) kültakarón át

Részletesebben

Állatorvosi Vakcinák (- Baktériumok okozta megbetegedések esetén -)

Állatorvosi Vakcinák (- Baktériumok okozta megbetegedések esetén -) Állatorvosi Vakcinák (- Baktériumok okozta megbetegedések esetén -) Beadandó dolgozat Gyógyszeripari biotechnológia c. tárgyból Készítette: Kálmán László (TYIGQL) 2010-01-01 1 1. Bevezetés... 3 1.1. A

Részletesebben

Részletes bakteriológia

Részletes bakteriológia Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Dr. Lırinczi Lilla egyetemi adjunktus Dr. Székely Edit egyetemi tanársegéd Orvosi Mikrobiológia Részletes bakteriológia 2005 1 Tartalomjegyzék 1. ORVOSI

Részletesebben

GOMBÁK, PROTOZOONOK, FÉRGEK, ÍZELTLÁBÚAK

GOMBÁK, PROTOZOONOK, FÉRGEK, ÍZELTLÁBÚAK GOMBÁK, PROTOZOONOK, FÉRGEK, ÍZELTLÁBÚAK TARTALOMJEGYZÉK A gombák mikológia... 4 A gombák felépítése... 5 Biológiai tulajdonságok... 5 Patogenitás... 7 A gombás megbetegedéseket elősegítő tényezők... 7

Részletesebben

Az állatbetegségek külső (élő és élettelen), valamint belső okai

Az állatbetegségek külső (élő és élettelen), valamint belső okai Dr. Kovács Attila Az állatbetegségek külső (élő és élettelen), valamint belső okai A követelménymodul megnevezése: Az állat és környezete, állat-egészségügyi ismeretek A követelménymodul száma: 1711-09

Részletesebben

30. fejezet. Fertôzô betegségek. Szalka András Kerekes János

30. fejezet. Fertôzô betegségek. Szalka András Kerekes János 30. fejezet Fertôzô betegségek Szalka András Kerekes János A fertôzô betegségek kórokozói. Néhány, a fertôzô betegségekkel kapcsolatos fogalom A fertôzô betegségek kórokozói Vírusok. A jelenleg ismert

Részletesebben

KÓROK ÉS KÓROKOK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET

KÓROK ÉS KÓROKOK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET KÓROK ÉS KÓROKOK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET 1. Betegség teszi az egészséget édessé és jóvá, éhség az elteltséget, fáradtság a megpihenést. /Hérakleitosz/ Mi az egészség, és ki a beteg? Számtalanszor feltett

Részletesebben

Állathigiénia, állategészségtani alapok. Novotniné Dr. Dankó Gabriella Debreceni Egyetem MÉK

Állathigiénia, állategészségtani alapok. Novotniné Dr. Dankó Gabriella Debreceni Egyetem MÉK Állathigiénia, állategészségtani alapok Novotniné Dr. Dankó Gabriella Debreceni Egyetem MÉK AZ ÁLLATHIGIÉNIA TÁRGYKÖRE, FELADATA AZ ÁLLATHIGIÉNIA TÁRGYKÖRE Vizsgálja: Az élő és élettelen környezetnek a

Részletesebben

Gazdasági körülmények, életmód, szokások 40% Genetikai adottságok 30% Környezeti tényezık Munkakörnyezeti ártalmak 20% Lakókörnyezeti ártalmak

Gazdasági körülmények, életmód, szokások 40% Genetikai adottságok 30% Környezeti tényezık Munkakörnyezeti ártalmak 20% Lakókörnyezeti ártalmak 1. Az egészség fogalom, és annak WHO- definíciója, a népegészségügyi jellemzık legfontosabb befolyásoló tényezıi, foglalkozási expozíció, foglalkozási ártalom, fokozott expozíció, foglalkozási mérgezés,

Részletesebben

Kiadó Műszaki MINTA 2012 NAT

Kiadó Műszaki MINTA 2012 NAT TARTALOMJEGYZÉK 3 AZ ÉLŐ RENDSZEREK 8 Bevezetés a biológiába......................................................................................... 8 A biológia területei és kutatási módszerei......................................................................

Részletesebben

FERTŐZŐ BETEGSÉGEKRŐL ÉS VÉDŐOLTÁSOKRÓL

FERTŐZŐ BETEGSÉGEKRŐL ÉS VÉDŐOLTÁSOKRÓL VÉDŐ N Ő XX. évfolyam 3. szám melléklete Szerkesztők: Csordás Ágnes Fekete Gáborné Lektorálta: dr. Mészner Zsófia gyermekinfektológus az Országos Gyermekegészségügyi Intézet főigazgatója FERTŐZŐ BETEGSÉGEKRŐL

Részletesebben

Foglalkozási megbetegedések, veszélyes vegyi anyagok biztonságtechnikája

Foglalkozási megbetegedések, veszélyes vegyi anyagok biztonságtechnikája Foglalkozási megbetegedések, veszélyes vegyi anyagok biztonságtechnikája http://munkavedelem.unideb.hu Kövér Tamás környezetgazdálkodási és munkavédelmi szakmérnök Tőzvédelmi elıadó 2009.07.16. 1 fejezet:

Részletesebben

ORVOSI MIKROBIOLÓGIAI MINIMUM KÉRDÉSEK (ÁOK, NK)

ORVOSI MIKROBIOLÓGIAI MINIMUM KÉRDÉSEK (ÁOK, NK) ORVOSI MIKROBIOLÓGIAI MINIMUM KÉRDÉSEK (ÁOK, NK) Ezek az ún. minimum kérdések szerepelnek a DE OEC Orvosi Mikrobiológiai Intézetében az általános orvos/népegészségügyi ellenőr szakokon az évközi dolgozatokban

Részletesebben

MIT KELL TUDNI AZ INFLUENZÁRÓL?

MIT KELL TUDNI AZ INFLUENZÁRÓL? MIT KELL TUDNI AZ INFLUENZÁRÓL? KÉZIKÖNYV ÚJSÁGÍRÓK RÉSZÉRE 2009. október A PANDÉMIA Pandémiának nevezzük a több országra, több földrészre, vagy a Föld egészére kiterjedő influenza járványokat. A XX. században

Részletesebben

A táplálkozás egészségtana

A táplálkozás egészségtana A táplálkozás egészségtana Tejcukor-érzékenységnek (intolerancia) nevezzük azt az enzimhiányos vagy csökkent enzimmőködési állapotot, amikor tejcukor (laktóz) elfogyasztása után az egyén jellemzı tüneteket

Részletesebben

Takarmány higanytartalma (mg/kg) 50

Takarmány higanytartalma (mg/kg) 50 A hús- és húskészítmény-fogyasztás kockázata Kémiai kockázati tényezık A hús elıállítása és feldolgozás során különféle anyagokkal érintkezik, amelyek egyrészt a környezeti szennyezıdésbıl, másrészt tudatos

Részletesebben

LAKTOBACILLUSZOK VIZSGÁLATA TOVÁBBFEJLESZTETT KOLORIMETRIÁS MÓDSZERREL

LAKTOBACILLUSZOK VIZSGÁLATA TOVÁBBFEJLESZTETT KOLORIMETRIÁS MÓDSZERREL LAKTOBACILLUSZOK VIZSGÁLATA TOVÁBBFEJLESZTETT KOLORIMETRIÁS MÓDSZERREL Hegyi Ferenc Doktori értekezés Készült a Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet Biológiai Osztályán Jogutódja: Nemzeti Agrárkutatási

Részletesebben

VADEGÉSZSÉGTAN. Dr. Beregi Attila. Vadvilág Megőrzési Intézet Gödöllő

VADEGÉSZSÉGTAN. Dr. Beregi Attila. Vadvilág Megőrzési Intézet Gödöllő VADEGÉSZSÉGTAN Dr. Beregi Attila Szent-István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézet Gödöllő 2007. A vadászat.. A vadászat szemlélődés, a vadászat merengés, a vadászat a beteljesülés varázsa, a vadászat hálálkodás,

Részletesebben

luenza,bárányhimlę,kanyaró,mumpsz,gyermekbénulás,

luenza,bárányhimlę,kanyaró,mumpsz,gyermekbénulás, TREFF Biológia kétszintħ ér ettségi f elkészí tę levelezę tanf olyam 2. 2.1. Témavázl at ok Nem sej t esr endszer ek 2.1.1. Ví r usok 3/ 8anyag,7.oldal Bakt er i of ág- baktériumot megtámadóví rus: T-f

Részletesebben

FŐBB EMBERI BETEGSÉGEK Czirják László

FŐBB EMBERI BETEGSÉGEK Czirják László 1 FŐBB EMBERI BETEGSÉGEK Czirják László A betegség a testi lelki szellemi egyensúly felborulása, amely akadályozza az ember mindennapos tevékenységét és a társadalmi életben való részvételét. A betegség

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hruza Kálmán. A környezeti tényezők csoportosítása, állatra gyakorolt hatása. A követelménymodul megnevezése: Az állat és környezete

MUNKAANYAG. Hruza Kálmán. A környezeti tényezők csoportosítása, állatra gyakorolt hatása. A követelménymodul megnevezése: Az állat és környezete Hruza Kálmán A környezeti tényezők csoportosítása, állatra gyakorolt hatása A követelménymodul megnevezése: Az állat és környezete A követelménymodul száma: 1711-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

TESZTKÉRDÉSEK. Elsőként a járványtan fejezet ellenőrző kérdéseit raktam fel.

TESZTKÉRDÉSEK. Elsőként a járványtan fejezet ellenőrző kérdéseit raktam fel. TESZTKÉRDÉSEK Elsőként a járványtan fejezet ellenőrző kérdéseit raktam fel. Alapvetőleg egyszerű feleletválasztásos tesztek, ahol több válasz lehetséges, ott ezt külön jelöltem. A vizsgán ebből a tesztsorból,

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BABINSZKY GERGELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BABINSZKY GERGELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BABINSZKY GERGELY KESZTHELY 2011 1 2 PANNON EGYETEM GEORGIKON MEZİGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Növénytudományi és Biotechnológia Tanszék Állat-és Agrárkörnyezet-tudományi Doktori Iskola

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DR. TORNYOS GÁBOR KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DR. TORNYOS GÁBOR KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DR. TORNYOS GÁBOR KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR 2007 KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Élettani és Állathigiéniai Tanszék Doktori iskola vezetıje: Dr. Horn Péter MTA

Részletesebben

BIOLÓGIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY. 1. Bevezetés a biológiába

BIOLÓGIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY. 1. Bevezetés a biológiába BIOLÓGIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY 1. Bevezetés a biológiába TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint Emelt szint 1.1. A biológia tudománya Vizsgálati szempontok Tudja, hogy a rendszerezés alapegysége

Részletesebben

segédlet a MUNKAVÉDELEM TANTÁRGYHOZ

segédlet a MUNKAVÉDELEM TANTÁRGYHOZ 1 segédlet a MUNKAVÉDELEM TANTÁRGYHOZ Kövér Tamás munkavédelmi-szakmérnök 2 A munkavédelem célja, feladatai Az ember az élete jelentıs részét iskolában, tanmőhelyben, munkahelyen tölti. Természetes az

Részletesebben

7. LYMPHAEDONOPATHIÁVAL JÁRÓ INFEKCIÓK 7.1. LYMPHADENITISEK

7. LYMPHAEDONOPATHIÁVAL JÁRÓ INFEKCIÓK 7.1. LYMPHADENITISEK 1 7. LYMPHAEDONOPATHIÁVAL JÁRÓ INFEKCIÓK A nyirokcsomók megnagyobbodása az infekciós betegségek gyakori, a kiütésekhez és a parotis-duzzanathoz hasonlóan már fizikális vizsgálatkor feltűnő tünete. A szoliter

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1 1. Bevezetés és célkitőzések 5 2. Irodalmi áttekintés 7 2.1. Rekombináns fehérjék termeltetése: különbözı 7 rendszerek, elınyök,

Tartalomjegyzék 1 1. Bevezetés és célkitőzések 5 2. Irodalmi áttekintés 7 2.1. Rekombináns fehérjék termeltetése: különbözı 7 rendszerek, elınyök, 1 Tartalomjegyzék 1 1. Bevezetés és célkitőzések 5 2. Irodalmi áttekintés 7 2.1. Rekombináns fehérjék termeltetése: különbözı 7 rendszerek, elınyök, hátrányok 2.1.1. Prokarióta rendszer 8 2.1.2. Eukarióta

Részletesebben