AVKF Járványtan jegyzet MIKROBIOLÓGIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AVKF Járványtan jegyzet 09.11.07 MIKROBIOLÓGIA"

Átírás

1 MIKROBIOLÓGIA A MIKROBIOLÓGIA TÁRGYA, FELOSZTÁSA, FELADATAI A mikrobiológia a szabad szemmel nem látható egysejtő, de szövetekké nem rendezıdött élılényekkel, mikroorganizmusokkal, mikrobákkal foglalkozik. / mikrosz = kicsiny, organizmus = szervezet / Mikrobiológia tagozódása: VIROLÓGIA: önálló anyagcserével nem rendelkezı, az élı szervezetben parazitaként szaporodó vírusok, rickettsiák BAKTERIOLÓGIA: baktériumfajok tanulmányozása MIKOLÓGIA: alacsonyrendő gombák PROTOZOOLÓGIA: állatvilághoz tartozó egysejtő élılények ALGOLÓGIA: klorofilt tartalmazó és a növényekhez hasonlóan oxigént termelı egysejtőek FÉRGEK: közel hasonló módon terjedı férgeket is itt tanuljuk Mikrobiológia alkalmazási területei: orvosi-, állatorvosi mikrobiológia: az emberre vagy állatra káros, betegségeket okozó mikroorganizmusok mezıgazdasági mb.: talaj, növények mikroorganizmusai ipari mb.: élelmiszer-, gyógyszer-, vegyipar molekuláris biológia: általános elvi kutatások / pl. a sejtek biokémiai folyamatait irányító mechanizmusok / Az orvosi mikrobiológia feladatai: A fertızı betegségek diagnózisának alátámasztása / laboratóriumi vizsgálatok / A kórokozók gyógyszerekkel szembeni érzékenységének vizsgálata / célzott gyógyszer kiválasztás / A választott terápiás beavatkozás eredményességének megállapítása A fertızı betegségek terjedésének megelızése / fertıtlenítés pl. váladékok, elkülönítés, védıoltások / Sinka Miklósné jegyzet 1

2 Mikrobák felosztása, nagysága: Osztályozás mikrobák mérete, biológiai tulajdonságuk VÍRUSOK / nm elektronmikroszkóp / RICKETTSIÁK / 0,5 µm fénymikroszkóp / BAKTÉRIUMOK / 0,5-5 µm / GOMBÁK /1-20 µm, némelyik µm is lehet / PROTOZOONOK / µm / A µm mikrométer / milliméter ezredrésze / A nm nanométer / a milliméter milliomod része / ORVOSI MIKROBIOLÓGIA RÖVID TÖRTÉNETE Emberiség története járványok Utalások Biblia, Korán, Talmud / járványok, egyes betegségek pl. lepra, pestis, himlı jól felismerhetık, védekezı eljárások pl. elkülönítés, fürdetés / Járványok Középkor /541 /: Justiniatus-pestis XIV sz.: Pestisjárvány / 25 M ember / XVIII sz.: Himlı / több, mint 60 M ember / XX. Sz.: elızı század járványai eltőnnek, csökkennek újabbak megjelenése pl. influenza / M ember /, járványos gyermekbénulás, AIDS, SARS Ismeretek hiánya Néphit Orvosok különbözı magyarázatok Természetfeletti erınek tulajdonítják a járványokat /haragos istenség / Levegı megbetegítı hatása / miazma / Mikroorganizmusok felfedezése / 1683 / kb. 200 évvel a mikrobák betegséget okozó tulajdonságának felfedezése elıtt Sinka Miklósné jegyzet 2

3 A mikrobiológia történetének jelentıs alakjai: Anton von Leewenhoek ( ) Elsı mikroszkóp Saját csiszolású lencse Kb. 300-szoros nagyítás Szuvas fog váladéka vígan mozgó állatkák Edward Jenner ( ) Himlıs tehén fejése nem kapja meg az emberi himlıt 1976 elsı védıoltás Kórokozókat, ellenanyagokat nem ismerték! Semmelweis Ignác ( ) Kórokozókat nem ismerték! Gyermekágyi láz ragályos jellege Klórvizes fertıtlenítı kézmosás Louis Pasteur ( ) Vegyész Igazolja a mikrobák jelenlétét a levegıben Lépfene, baromfikolera kórokozójának felfedezése Leírta az ellenük való védekezést Kidolgozta a lépfene, veszettség, baromfikolera elleni védıoltást / védıoltások elméleti és gyakorlati alapjai / Robert Koch ( ) A modern bakteriológiai technika megalapozója Táptalajok, baktériumok festése, baktériumtenyészetek Tuberkulózis, kolera kórokozójának felfedezése Sinka Miklósné jegyzet 3

4 Dmitrij Ivanovskij ( ) Dohánymozaik-betegség vírusa / 1892 / Virológia rohamos fejlıdés / az utóbbi évtizedekben / IMMUNOLÓGIA Szervezet védekezı tevékenységének vizsgálata Fertızés? elváltozások? védetté válás Fodor József ( 1886 ) vér baktériumölı hatásának leírása Eli Mecsnyikov ( 1884 ) egyes sejtek baktériumfaló képességének leírása Kórokozók felfedezése, immunológiai kutatások oltóanyagok kidolgozása Paul Erlich és Sahachiro Hata ( 1909 ) kemoterápia alapjai vérbaj elleni gyógyszer Salvarsan Alexander Fleming ( 1929 ) elsı antibiotikum Penicilin Gerard Domagk (1933 ) szulfonamidok VÍRUSOK A VÍRUSOK FOGALMA, JELLEMZÉSE A vírusok a ma ismert legkisebb mikroorganizmusok. Legjellemzıbb tulajdonságaik: Önálló anyagcsere rendszerrel nem rendelkeznek Kizárólag élı sejteken belül szaporodnak A sejtekbe jutva azok anyagcsere folyamatait megváltoztatják újabb vírusrészecskék létrehozását eredményezik Élettelen táptalajokon nem tenyészthetık, csak fogékony élı sejtekben Megjelenési formái Virion: a sejtbıl kijutott részecske, fertızıképes, de nem szaporodó, fénymikroszkóp segítségével nem tanulmányozható, egy fajta nukleinsavat / RNS-t vagy DNS-t tartalmaz / Vegetatív vírus: a fertızött gazdaszervezet sejtjében jelenlevı, szaporodó forma, Sinka Miklósné jegyzet 4

5 A vírusok szerkezete Minden vírus megközelítıleg hasonló szerkezeti és kémiai egységekbıl épül fel. - Központi nukleinsav mag / RNS vagy DNS / - Kapszid, a nukleinsav magot körülvevı fehérjeburok - Külsı burok / bizonyos vírusoknál / A vírusok osztályozása Régen: kórokozó képesség, virulencia, elıfordulási hely szerint Ma: anatómiai, fizikokémiai szerkezetének paraméterek A víruscsalád definícióját a virion részérıl az alábbi jellemzık szabják meg: - a nukleinsav kémiai szerkezete / RNS vagy DNS / - a nukleokapszid szimmetriatipusa / helikális, kubikális / - a burok / peplon / jelenléte vagy hiánya A vírusok ellenálló képessége A vírusok ellenálló képessége a baktériumokéhoz hasonló, de vírusonként igen változó lehet. Hı- és hideghatás: C felett a virionok zöme elveszti fertızıképességét / fehérjekomponenseit károsítja / alacsony hıfokot jól tőrik / mélyhőtıben hónapokig, évekig / Beszáradás: nehezen tőrik, de egyesek beszáradt állapotban is hosszú ideig fertızıképes Vegyhatás: a vírusok zöme ph 6-8 érték között stabil. Erıs savak és lúgok elpusztítják A vírus és a sejt kölcsönhatása A vírusok a fogékony sejtbe bejutva fertızik azt, nukleinsava beépül a sejt nukleinsavába sejt a saját anyagai helyett a vírust termeli PRODUKTIV FERTİZÉS A vírusok szaporodása: kapcsolódás a sejtfelszínhez behatolás lemeztelenedés sötét fázis /új biológiai egység / vírusfehérje és nukleinsav szintetizálása fertızı virussá egyesülés / érési szakasz / kiszabadulás Sinka Miklósné jegyzet 5

6 A vírusok kórokozó tulajdonsága és a vírusbetegségek patogenezise Patogenitás speciálisan fogékony sejtekre. Vírusfertızés hatása: - pusztulásos folyamatok - fokozott sejtszaporodással járó folyamatok Vírusbetegségek tünetei súlyossága: Szervezet és a vírus kölcsönhatásától függ Egymástól eltérı vírusok hasonló klinikai tünetek Vírusbetegségek patogenezise: bejutási hely helyi elváltozások vér meghatározott szervi elvált. klinikai kép BAKTERIFÁGOK A baktériumok vírusai. Részei: - fej / RNS vagy DNS tartalmú nukleinsav / - farki - feji A fágnukleinsav bejutása a baktériumba: - Odatapadás - A farki rész összehúzódása - A talpi rész áthatol a sejtfalon - A fágnukleinsav befecskendezıdik a sejtbe Az újonnan képzıdı makromolekulák szintetizálását már a fágnukleinsav irányítja. Kísérletek: jól mutatja a vírus-sejt kapcsolatot. Bakteriális diagnosztikában a meghatározásnál használják. Vírusdiagnosztika Izolálás, identifikálás napok, hetek ritkán lehet kihatással a gyógykezelésre Szerepe: nem jellemzı klinikai kórképek elkülönítésében, járványkutatásban Sinka Miklósné jegyzet 6

7 A vírusdiagnosztika lehetıségei módszertani szempontból: - Kórokozó vírusok izolálása, azonosítása - Speciális ellenanyag megjelenése, vagy a titer emelkedése a betegség folyamán - Vírusfertızés következtében kialakult jellemzı hisztológiai elváltozások kimutatása - Virionok, vírusantigének kimutatása a beteg vizsgálati anyagában morfológiai vagy szerológiai eljárással Csak fogékony, élı sejtben szaporodnak! Vírustenyésztés Fogékony, magasabb rendő szervezetbe történı beoltás /emlıs, szárnyas /. Specifitás! Csirkeembrióba történı beoltás / elıkeltetett 7-14 napos tojások / Lámpázás! Vírustenyésztés túlélı sejtkultúrákban / Szövettenyészet, sejtkultúra emberi vagy állati szövetek, szervek in vitro tenyészete, szuszpenziója / Primer sejtkultúra / kinyert / - Permanens sejtkultúra /szaporítás, szubkultúrák létrehozása / Szuszpendált vagy rögzített forma. RICKETTSIÁK Korábban a vírusok közé sorolták ıket. szintén intracelluláris paraziták A vírusoktól eltérı tulajdonságaik: - Felépítésük és anyagcseréjük a baktériumokéhoz hasonló - RNS-t és DNS-t is tartalmaznak - Hasadással szaporodnak - Antibakteriális gyógyszerekre érzékenyek. Csupán egy részük patogén az emberre. Igen elterjedtek az ízeltlábúak között. Az emberi megbetegedéseket okozó rickettsiákat az ízeltlábúak viszik át a gazdaszervezetbıl az emberre. Sinka Miklósné jegyzet 7

8 BAKTÉRIUMOK A BAKTÉRIUMOK FOGALMA, JELLEMZÉSE A baktériumok egysejtő, krolofill nélküli növények. Osztályozásuk alapja: - alaki - élettani - szerológiai tulajdonságaik alapján A BAKTÉRIUMOK ALAKJA A baktériumok alakja igen változatos lehet. Fıbb formák: COCCUS /gömb / alakú: Lehet teljesen szabályos vagy különbözı alaki változások Mikrococcus / osztódás után különválnak a sejtek / Diplococcus / két új egyed együtt marad / Sarcina / csomag 8 vagy ennek többszöröse együtt / Sterptococcus / gyöngyfüzér, lánc alakban rendezıdik / Staphylococcus / szılıfürt szerő elrendezıdés / PÁLCA alakú: Igen nagy alaki változatosság / rövidek-hosszúak, karcsúak-vaskosak, egyenesekhajlítottak, lekerekítettek-kihegyezettek, bunkós végőek / Leggyakrabban egyesével fordulnak elı, de itt is lehet diplo-, ill. streptobacillus / Bacillus hibás elnevezés / csak a Bacillus-genus tagjai! / SPIRÁL / csavar / alakú: Alakjuk szerint 3 csoportba sorolhatók: Vibrió / negyed vagy fél csavar / Spirillum / dugóhúzó teljes vagy több csavarmenet / Spirochaeta / igen hosszú, sok csavar élénk mozgás / Sinka Miklósné jegyzet 8

9 A BAKTÉRIUMOK SZERKEZETE Esszenciális elemek: - Sejtfal / rigid alak, belsı nyomás fenntartása / - Citoplazmahártya - Citoplazma - Magállomány / prokarioták / Járulékos képletek: Tok / védelem, virulencia / Spóra / lényegesen ellenállóbb, mint a vegetatív alak, kedvezı feltételek közé jutva újra kicsírázik vegetatív ciklus / Csilló / aktív mozgásszervek, száma-elhelyezkedése változó / A BAKTÉRIUMOK ANYAGCSERÉJE Minden anyagcsere-folyamatot maga bonyolít le / enzimek /. Exoferment / környezetben levı tápanyagok lebontása / Endoferment / saját anyag felépítés / Baktérium légzés energiát biztosító folyamatok Aerob baktériumok levegı oxigénjét használják, így szaporodnak Anaerob baktériumok energiaszükségletüket fermentáció /erjesztés / útján fedezik A BAKTÉRIUMOK SZAPORODÁSA Kedvezı körülmények között haránthasadással / ivartalanul / szaporodnak. Szaporodásuk igen gyors / ált perc / A BAKTÉRIUMOK BIOKÉMIAI TEVÉKENYSÉGE Sokrétő kémiai tevékenység. Legfontosabbak: Erjesztés / baktériumok meghatározásának egyik eszköze / Oxidálás / NH3 NO 2 ill. NO 3 oxidálja / Rothadás, korhadás / fehérjebontás O 2 nélkül vagy O 2 vel / Ízanyag termelés / élelmiszeripar használja / Sinka Miklósné jegyzet 9

10 Színes anyagok és pigment termelés / pl. Pseudomonas aeruginosa kék pigment / Toxintermelés /méreganyagokat termelhetnek / - Exotoxin: amelyet a baktérium táplálkozása, szaporodása során termel és lead a környezetének, véráram útján jut el a szervekbe, ott súlyos tünetek. Méregtelenített toxinnal anatoxinná / toxoiddá / alakíthatók oltóanyag-termelés! - Endotoxin: baktérium belsejébıl csak széteséskor szabadul ki. A betegségek ált. tüneteit / láz, elesettség, stb. okozza / Antibiotikum termelés / más mikroorganizmusokat ölı vagy szaporodásukat gátló anyag termelés / A BAKTÉRIUMOK ELLENÁLLÓKÉPESSÉGE A környezet hatása a baktériumokra: Kedvezı / szaporodás / Közömbös Változékonyságot okozó Bakteriosztatikus / szaporodást gátló / Baktericid / pusztító / Fertıtlenítı eljárások! / fizikai, kémiai / Fizikai tényezık: Mechanikai ártalmak: rázás pusztít pl. ultrahang, nyomás ellenállók Kiszáradás: vegetatív alak elpusztul, spórás ellenálló Sugárzó energia: napfény baktericid, ultraibolya / kvarclámpa / laboratóriumok, mőtık fertıtlenítése Hıhatás: szaporodás kedvezı hıfokon Hideg: jól tőrik / mínusz C / Meleg: sokkal érzékenyebb / száraz hılégszekrények, nedves kifızés, autoklávok / Kémiai tényezık: Vegyi szerek hatása függ: koncentráció, behatási idı, hımérséklet Erıs savak, lúgok, alkohol, oxidálószerek, stb. Sinka Miklósné jegyzet 10

11 A BAKTÉRIUMOK TENYÉSZTÉSE A baktériumokat természetes környezetükbıl kiemelve mesterséges körülmények között táptalajon szaporítjuk. Célja: Vizsgálati anyagból való kimutatás / kis számuk miatt közvetlenül mikroszkóppal nem vizsgálhatók / Alaktani elkülönítés / amikor csak így lehet elkülöníteni más mikroorganizmusoktól / Antibiotikum vagy gyógyszerérzékenység meghatározás, oltóanyag készítés Táptalajok: Fı alkotóeleme a víz és az energiaforrás / szénhidrátok / Folyékony szilárd Természetes mesterséges A BAKTÉRIUMOK RENDSZERTANA Mikroorganizmusok rendszertani helye sajátosságaik szerint. Taxon / egység /: többségében azonos tulajdonságúak. Faj nemzettség család rend osztály AZ EMBERI SZERVEZET NORMÁL MIKROFLÓRÁJA 1. állandó / rezidens vagy normál / mikroflóra 2. átmeneti mikroflóra A kültakarót képezı bır és a nyálkahártyák, valamint a külvilággal érintkezı testüregek normál körülmények között a születést követıen fokozatosan mikrobákkal népesülnek be. Általában nem károsak, jelentıs funkciók. Szájüreg: mikroflórája állandóan változó, komplex rendszer Mennyiségét és összetételét számos tényezı befolyásolja / kor, táplálkozás, fogak fejlıdése, nyál, szájhigiéne, stb. Garatflóra: hasonló a szájüregéhez Sinka Miklósné jegyzet 11

12 Emésztıcsatorna: felsı baktériumszegény, vastagbél baktériumflórája az emésztést segíti Légutak: felsı szájhoz hasonló, alsó csak átmenetileg, kevés számban Urogenitális szervek: hüvely norm. baktériumflórája a nemi hormonok változásával módosul, húgyhólyag csak átmenetileg, kis csíraszámban Bır és haj: függ a személyi higiénétıl, környezeti tényezıktıl. Szem: kevés baktérium, könny baktericid hatású! Vér és a szövetek: norm. nem tartalmaz mikroorganizmusokat MIKOLÓGIA A GOMBÁK ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE A gombák spórás, egy vagy többsejtő klorofill nélküli telepes szervezetek. / eukarióták / Önálló csoport. Heterotrófok / csak szerves anyagból tud táplálkozni / Szaprofiták / elhalt szervezeten él /, vagy paraziták / élı szervezetben /, vagy mindkét formában. A GOMBÁK ALAKTANA Igen változatos felépítés. Fonalas / penész / gombák Egy vagy több sejtbıl álló rövidebb-hosszabb fonalakat képeznek. A fonalakon gombafonadék. A fonalak alkotják a telepeket. Sarjadzó gombák Egy sejtbıl állnak. Telepeik a baktériumok telepeire hasonlít. Sarjadzással / bimbózással / szaporodnak név. Dimorf gombák 26 C -on fonalas gomba módjára növekednek, 37 C -on sarjadzógomba-szerő telepeket képeznek. Sinka Miklósné jegyzet 12

13 A GOMBÁK SZAPORODÁSA Spórákkal szaporodnak ivartalan vagy ivaros úton. Ivartalan: sarjadzással /bimbózással /,vagy spórákkal. Ivarosan: ivarilag két különbözı egyed, illetve azok genetikai anyaga egyesül. A GOMBÁK ANYAGCSERÉJE Az energiájukat kémiai úton nyerik. Oldott formában veszik fel a környezetükbıl a tápanyagokat. Egyeseknél anyagcsere-melléktermékként bakteriosztatikus vagy baktericid / esetleg gomba gátló vagy ölı / antibiotikum termelés. A GOMBÁK ELLENÁLLÓKÉPESSÉGE Különbözı fajok különbözı ellenálló képesség. Emberre patogén fajok ált C -on szaporodnak jól. Kiszáradást rosszul tőrik / spórák ellenállóbbak / Sugárzó energiával, vegyszerekkel szemben egyes fajok jelentıs ellenállás. A GOMBÁK LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKÁJA Vizsgálati anyag vétele a sterilitás szabályainak betartásával, a gyógyszeres kezelés elıtt. Mikroszkópos vizsgálat / natív és festett készítmények / Tenyésztés A GOMBÁK KÓROKOZÓ TULAJDONSÁGA A rengeteg gombafajból igen kevés a kórokozó. Dermatomikózisok / bır, haj, köröm megbetegedései / Szisztémás mikózisok / generalizált kórkép rossz prognózis / Antibiotikumok szerepe, hormonkészítmények szerepe. Sinka Miklósné jegyzet 13

14 PARAZITOLÓGIA A PARAZITOLÓGIA TÁRGYA, FELOSZTÁSA A parazitológia azokkal az állati élısködıkkel foglalkozik, amelyek más élı szervezetben tartózkodva táplálkoznak, miközben közvetlenül, vagy közvetve károsítják a gazdaszervezetet. Belsı paraziták: - protozoonok / állati egysejtőek / - férgek / helmintek / Külsı paraziták: - ízeltlábúak PROTOZOONOK A PROTOZOONOK ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGAI Az állatvilág legalacsonyabb rendő egysejtői. Részei: - protoplazmában elkülönült sejtmag - járulékos részek / ostor, csilló, sejtszáj, anális rész / Vegetatív alak: táplálkozik, mozog, szaporodik, reagál Cisztás alak: burok képzés kedvezıtlen feltételeknél A PROTOZOONOK SZAPORODÁSA - ivartalan szaporodás: hasadással / általában / - ivaros szaporodás: két külön nemő protozoon / un. gaméta / egyesül A PROTOZOONOK OSZTÁLYOZÁSA AMİBÁK / állábak, sejtfelületükkel táplálkoznak, szemcsés protoplazma / FLAGELLÁTÁK / ostorosok / CILIÁTÁK / csillósok / SPOROZOÁK / ivartalan szaporodás mellett ivaros is / Sinka Miklósné jegyzet 14

15 A PROTOZOONOK KIMUTATÁSA Mikroszkópos vizsgálat / natív és festett / Tenyésztés / elsısorban vérben, szövetekben élık / Szerológiai reakciók / a paraziták által kiváltott immunbiológiai válaszok / Protozoonok okozta betegségek Bélben, vérben, szövetekben, testüregekben élısködnek Betegségek: - vérhas / amıba bél / - malária / plazmodiumok vér / - Trichomonas / testüreg / FÉRGEK, ÍZELTLÁBÚAK FÉRGEK Általános jellemzık: Nagyság: 1-2 mm-tıl m-ig terjed Szaporodás: petékkel / tokkal, burokkal körülvett képletek / ill. lárvatermeléssel Felosztásuk / alakjuk szerint /: Laposférgek Zömmel hímnısek / hermafroditák / Emberben legjelentısebbek a mételyférgek, a szalag- és galandférgek Hengeresférgek / Fonalférgek / Váltivarúak / a hím a kisebb / Nıstény napi több ezer több százezer petét termel / egyes fajoknál eleven lárva / Legfontosabbak a cérnagiliszta, az orsógiliszta és az ostorgiliszta Terjedés: Egyszerő terjedés: a széklettel kiürült pete vagy lárva közvetlenül kerül át a másik szervezetbe / ált. a hengeresférgek / Több szakaszban fejlıdık: köztigazdára van szükségük / lehet ember vagy állat / Sinka Miklósné jegyzet 15

16 A férgek okozta ártalmak: Mechanikus ártalom / máj-, epe-, hasnyálmirigy-vezeték elzáródás/ Táplálékelvonás / fıleg, ha a parazita nagyobb mennyiségő vért, vasat, fehérjét és vitaminokat használ fel / Toxikus ártalom / a termelt anyagcseretermékek következtében / A férgek kimutatása: Diagnózis a férgek, féregrészek, peték, lárvák kimutatásával. Féregpeték szakaszosan ürülnek 3 nap székletminta Fertızések megelızése: Higiénés elıírások szigorú betartása Higiénés kézmosás! Leggyakoribb férgek: Igen nagy számú fertızött / fıleg bölcsıdei, óvodai gyermek-közösségek / - Enterobius / cérnagiliszta / - leggyakoribb - Ascaris / orsóféreg / - Taenis / galandféreg / - Echinococcosis / szalagféreg/ PARAZITA ÍZELTLÁBÚAK Felosztás: Rovarok Pókszabásúak Vannak köztük: Valódi paraziták Külsı vérszívó paraziták Mérgesen harapók Környezeti kártevık Sinka Miklósné jegyzet 16

17 Legjelentısebbek: Paraziták okozta bırbetegségek / rüh, tető, kullancs-, rovarcsípések / Vektoriális betegségek / kullancs, szúnyog / Élelmiszereket látogató rovarok / légy, poloska / Paraziták szervezetbe jutása Parazitás fertızés létrejöttének feltételei: - fertızıképes stádiumot elért alak hatoljon be a szervezetbe - gazdafajlagosság - hajlamosító tényezık Behatolási kapuk: emésztıcsatorna: parazita vagy terjedési alakja a bélben tartózkodik és innen az ürülékkel kerül a külvilágba fertızı a piszkos kéz, talaj, ivóvíz, tej, élelmiszerek kültakarón át: tető, szúnyog, kullancs Paraziták által okozott károsodások A szervezetbe jutó paraziták - szervezeten belül szaporodik / pl. egysejtőek / - annyi fejlıdik ki, amennyi bejut / férgek többsége / Károsodások: - Tápanyagelvonás / növekedésükhöz / - Mérgezés / anyagcsere-termékeik / - Mechanikai károsító hatás / gyulladás / - Csökken a szervezet ellenálló-, teljesítıképessége - Járványos betegségek átvitele Sinka Miklósné jegyzet 17

18 Különbözı kórokozók okozta fertızések Baktériumok okozta megbetegedések - Eschericia coli - Dysenteria - Cholera - Salmonellosis - Scarlatina - Pertussis - Diphteria - Sterptococcus - Staphilococcus - Tetanus - Antrax - Pestis - Lyme-kór Vírusok okozta megbetegedések - Herpangina - Rotavírus fertızések - Poliomyelitis - Variola - Varichella - Morbilli - Rubeola - Influenza - Mononucleosis - Hepatitis - Kullancs encephalitis - Vezsettség Rikettsiák okozta megbetegedések - Tífuszok - Foltos lázak - proteus Protozoonok okozta megbetegedések - Entamoebiosis - Giardiasis - Enterobiosis - Ascariosis - Theniosis - Malária - Trichomonas Sinka Miklósné jegyzet 18

19 A FERTİZÉS Fertızés kialakulása Kórokozó behatol a szervezetbe Megtelepszik Elszaporodik Kölcsönhatás a kórokozó és a szervezet között Fertızés kialakulása / nem minden esetben megbetegedés / A fertızés kapuja Méhen belül placentán keresztül / pl. rubeola, cytomegalia / Szülıcsatornán való áthaladás során / pl. nemi betegségek / Bır sérülés vagy ép / pl. tetanus, leptospirosis / Légutak / pl. influenza, skarlát, mumpsz / Emésztıcsatorna / pl. szalmonellózis, vérhas / Véráram / rovarcsípés / / pl. malária / Több különbözı úton is / pl. antrax-lépfene / A fertızést befolyásoló tényezık A szervezetbe behatolt kórokozók száma A kórokozók virulenciája / megbetegítı képesség / A szervezet ellenálló képessége - fajlagos /specifikus / egy-egy kórokozó elleni védettség - nem fajlagos / aspecifikus / Immunitástan Immunrendszer immunválasz Antigén olyan anyagok, melyek a szervezetet immunválaszra serkentik Pl. fajidegen fehérje / szérumfehérje /, sejt / pl. baktérium / Immunrendszer sejtjei / limfociták, makrofágok / Immunanyagok / ellenanyagok immunglobulinok / Specifikusak / csak azzal az antigénnel szemben hatásos, amelyik a termelıdését kiváltotta / Egész szervezetben van, de vérsavóból mutatható ki legkönnyebben Sinka Miklósné jegyzet 19

20 A szervezet védekezése a mikrobákkal szemben Nem specifikus eszközök: Ép kültakaró / bır, nyálkahártyák / Nyálkahártyák folyadékainak anyagai Nyálkahártyák csillószırös sejtjei Karélyosmagvú fehérvérsejtek / fagociták / Nyiroksejtek / limfociták / bizonyos fajtái / Specifikus védekezés: Antigén inger védetté válik az adott mikrobával szemben Visszaemlékezı / ún. memória / sejtek Fogékonyság - immunitás Fogékonyság / lehet általános vagy egyedi / Kontagiozitási index: 100 fertızésnek kitett fogékony egyén közül hány betegszik meg / pl. bárányhimlı és kanyaró csaknem 100%, skarlát 35-40%, diftéria 15-20%, járványos gyermekbénulás 1-2% / Általános ellenálló képesség / tápláltság, erınlét, szociális helyzet, bizonyos anyagcserezavarok / Specifikus immunitás / fajlagos védettség / 1. Veleszületett immunitás Faji immunitás / egyes kórokozók csak embert, mások csak bizonyos állatfajokat betegítenek meg / Öröklött / anyai maternális / immunitás anyai ellenanyagok a magzat keringésébe jutnak, a csecsemı 2-3 hónapos korától csökken 2. Szerzett immunitás Természetes immunitás / fertızı betegségek után változó idıre / Mesterséges immunitás védıoltások / aktív ill. passzív immunizálás / Sinka Miklósné jegyzet 20

21 Aktív immunizálás Antigént viszünk be a szervezetbe / élı-legyengített kórokozó, elölt kórokozó, toxoid / Szervezetet immunválaszra védettség kialakítására késztetjük Védettség kialakításához idı kell / ált. néhány hét / Védettség idıtartama különbözı / lehet kb. 1 év, de évtizedekre szóló is / Fertızı betegségek megelızésére alkalmazzák Passzív immunizálás Más szervezetben termelt kész ellenanyagot viszünk be / emberi vagy állati immunsavó / Azonnali védettség A védettség csak rövid ideig tart Szerológiai reakciók Antigén és ellenanyag kötıdés kémcsıben 1. Szemmel látható reakciók: Agglutináció / antigének összecsapódása / Precipitáció / csapadékképzıdés / 2. Szemmel nem látható eredmények Indikátor-rendszerek Specifikus antigén ellenanyag pár fertızések diagnosztizálása Sinka Miklósné jegyzet 21

22 JÁRVÁNYTAN A járványtan tárgya, jelentısége Epidemiológia járványtan járványfolyamat törvényszerőségeivel járványok keletkezésével terjedésével megszőnésével foglalkozó tudomány Eljárásokat dolgoz ki a fertızı betegségek megfékezésére, megelızésére, felszámolására. A járványtan felosztása Általános járványtan fertızı betegségek összességére vagy nagyobb csoportjára érvényes t örvényszerőségek, alapelvek, védekezés általános módjai Részleges járványtan egyenként foglalkozik a fertızı betegségekkel Járványtani vizsgálati módszerek Leíró / deskriptív / epidemiológia betegség gyakorisága, idıbeli ill. földrajzi megoszlása, betegek jellemzıi Elemzı / analitikus / epidemiológia elıfordulásban szerepet játszó tényezık, megelızı és védekezı eljárások hatékonysága Kísérletes / experimentális / epidemiológia elsısorban kísérleti állatok embereken szigorú etikai szabályok Sinka Miklósné jegyzet 22

23 A fertızı betegségek elıfordulása 1. Mennyiségi és területi eloszlás: Sporadikus / szórványos, elszórt / térben és idıben elszigetelt jelentkezés / pl. tetanusz / Endémia / otthonos / meghatározott területen rendszeresen elıfordul / pl. vérhas / Epidémia bizonyos területeken jóval nagyobb számban / pl. néhány megyében vagy az országban az influenza, vagy pl egy bölcsıdében szalmonella vagy fejtetü / Pandémia több országra, földrészre, egész Földre terjedı / pl. spanyol-nátha járvány / Idıbeli jellegzetességek Szezonalitás / évszakos ingadozás / meghatározott évszakokban szabályszerően nagyobb számban fordul elı pl. nyári hónapokban az enterális fertızések, téli hónapokban influenza Periodicitás / ciklusos ingadozás / több éves, többé-kevésbé szabályos idıközökben nagyobb számú megbetegedést okoznak elegendı számú fogékony ember kell A betegségek statisztikai leírása Számszerő adatok betegség területi és életkor szerinti megoszlása, védıoltások hatékonysága Viszonyszámok morbiditási / megbetegedési / mortalitási / halálozási / letalitási / veszélyességi / Morbiditási viszonyszám: Milyen gyakori valamely betegség a lakosság körében Egy-egy naptári évre számítják lakosra vonatkoztatva A megbetegedések évi számát a népesség évközépi számához viszonyítják Sinka Miklósné jegyzet 23

24 Mortalitási viszonyszám: Valamely betegség okozta halálozás gyakoriságát fejezi ki A betegségben meghaltak számát viszonyítja a lakosság évközépi számához / ált. itt is lakosra vonatkoztatva Letalitási viszonyszám: A kérdéses betegség veszélyességét mutatja, azt, hogy 100 azon betegségben megbetegedett egyén közül hány halt meg. A fertızı betegségek lefolyása Lokális / helyi jellegő / elváltozások bejutott, elszaporodott kórokozót a szervezet védıgáttal / gyulladásos folyamat / veszi körül Generalizálódás / általánossá válás / nem feltétlenül a kórokozó, hanem annak toxinja véráram útján eljut a különbözı szervekbe bakterémia, virémia / baktériumok vagy vírusok a vérben / toxémia / toxinok méreg anyagok felszaporodása a vérben / szeptikémia / Szepszis = vérmérgezés / Fertızı betegségek lefolyásának szakaszai Lappangási idı / inkubáció / egyes betegségre jellemzı, Már ilyenkor is fertız!!! Bevezetı / prodromális / tünetek legtöbb betegség esetén hasonló / pl. láz, fejfájás, elesettség, étvágytalanság / Betegségre jellemzı tünetek / manifesztáció / speciális, a betegségre utaló tünetek / pl. a jellemzı kiütések / Legfertızıbb!!! Lábadozás / rekonvaleszcencia / szaka Betegség kimenetele Teljes gyógyulás, gyógyulás maradvány tünetekkel, halál, szövıdmények A betegség lefolyása lehet akut / gyors /, vagy krónikus / elhúzódó /. Sinka Miklósné jegyzet 24

25 A JÁRVÁNYFOLYAMAT MOZGATÓERİI Járvány mozgatói Közvetlen / elsıdleges / tényezık / nélkülük nem alakul ki járvány / 1. fertızı forrás 2. fertızés terjedésének lehetısége 3. fogékony emberi szervezet Közvetett / másodlagos / tényezık / önmagukban nem okoznak járványt, de kedvezıen vagy kedvezıtlenül befolyásolják a fertızések terjedését / 1. természeti 2. társadalmi A fertızés forrása 1. A beteg ember lappangási idı, tünetek szakasza, atípusos, abortív / enyhe lefolyású / tünetmentes / inapperens / fertızés 2. A kórokozó-hordozó ember gyógyult, de kórokozót ürítı egészséges kórokozó-hordozó 3. A fertızött állat beteg állat gondozása, feldolgozása, hús-tej fogyasztás, harapása A fertızés terjedési módjai Bejutás módja kikerülés útja / ált. azon az úton kerül ki a kórokozó, ahol fertız Légutak váladéka Nyál Széklet Vizelet Nemi utak váladéka Vérszívó rovarok közvetítése Orvosi eszközök Sinka Miklósné jegyzet 25

26 A fertızés terjedési módjai 1. Fertızés terjedése közvetlen érintkezéssel Piszkos kéz / pl. bélfertızések / Méhen belül / intrauterin / placenta / pl. rubeola, toxoplazmózis / Kézfogás, csókolózás, vagy nemi érintkezés / pl. AIDS / 2. Fertızés terjedése közvetett úton Cseppfertızés / köhögés, tüsszentés, porfertızés / Tárgyak / váladékok, orvosi mőszerek / Talaj / ürülék, sebfertızés, gyerekek! / Élelmiszerek / hús, tej, szennyvízzel öntözött zöldség-gyümölcs / Víz / ivóvíz, mosdóvíz, fürdık / Rovarok / egyszerő továbbítás, vagy átalakulás malária plazmódium / Természeti tényezık Meghatározott hımérsékleti és nedvességi viszonyok szerepe Hatás az emberi magatartásra / pl. tél zsúfoltság, szellıztetés / Egyes foglalkozások ideje / mezıgazdasági munkák ideje / Hatás az emberi fogékonyságra / ellenálló képesség befolyásolása / Fertızés forrása / pl. állatokról emberre terjedı kullancsok télen nincsenek / Társadalmi tényezık Fertızı források felkutatása, betegségek korai felismerése, a betegek megfelelı elkülönítése, eredményes gyógyítása Terjedési lehetıségek / lakásviszonyok, köztisztaság, élelmezés-egészségügy, munkavédelem / Nemzetközi turizmus / légi közlekedés / terjedés országok, földrészek között Emberek fogékonysága / táplálkozás, szociális viszonyok, egészségügyi ellátás, védıoltások / Sinka Miklósné jegyzet 26

27 FERTİZİ BETEGSÉGEK CSOPORTOSÍTÁSA 1. Emberrıl-emberre terjedı / antroponózisok / Gyomor-bélcsatornán át / enterális / Légutakon keresztül Vérpálya útján / hematogén / Kültakarón át Eü. ellátással kapcsolatos / nozokomiális, jatrogén / 2. Állatról-emberre terjedı / zoonózisok, antropozoonózisok / Enterális úton terjedı betegségek: Kórokozó ürülékkel kerül ki Terjedés Közvetlen / piszkos kéz / Ivóvíz, tej, élelmiszer, legyek közvetítésével Bélfertızések elleni küzdelem: 1. fertızı forrás semlegesítése 2. terjedési lehetıség elvágása 3. szervezet ellenálló képesség növelése Hastífusz, dizentéria, kolera, járványos gyermekbénulás, májgyulladás, giardiasis Légutakon át terjedı betegségek: Cseppfertızés, porfertızés Többnyire már gyermekkorban Védekezés igen nehéz - felkutatás, elkülönítés alig lehetséges - aktív védıoltások hatékonyak - személyi higiéne betartása fontos Influenza, kanyaró, mumpsz, rubeola, bárányhimlı, szamárköhögés, diftéria, skarlát Hematogén fertızı betegségek: Kórokozók a vérben telepszenek meg Továbbterjedés vektorok Endémiás és szezonális jellegőek Sinka Miklósné jegyzet 27

Fertőző betegségek felosztása járványtani szempontból

Fertőző betegségek felosztása járványtani szempontból Fertőző betegségek felosztása járványtani szempontból 1) Emberről-emberre terjedő betegségek a) gyomor-bélcsatornán át terjedő b) légutakon keresztül terjedő c) vérpálya útján terjedő d) kültakarón át

Részletesebben

-pl. baktériumok és gombák toxinjai, mérgező növények, mérgező állati termékek, növényvédő szerek, különböző szennyező anyagok

-pl. baktériumok és gombák toxinjai, mérgező növények, mérgező állati termékek, növényvédő szerek, különböző szennyező anyagok ÉLELEM ÚTJÁN TERJEDŐ MEGBETEGEDÉSEK = elfogyasztott ételben, italban levő mérgező hatású anyag (mikroorganizmus, mérgező növény, vegyi anyag) okoz Jellemzői: rövid lappangási idő heveny, robbanásszerű

Részletesebben

Trópusi övezet meleg mérsékelt öv Legforróbb kontinens : Trópusi övezet mindhárom öve megtalálható:

Trópusi övezet meleg mérsékelt öv Legforróbb kontinens : Trópusi övezet mindhárom öve megtalálható: Trópusi övezet meleg mérsékelt öv Legforróbb kontinens : Területének 95%-a trópusi övezetben Magas napállás miatt legtöbb melegmennyiség Trópusi övezet mindhárom öve megtalálható: Egyenlítıi,átmeneti,

Részletesebben

II. Mikrobiológiai alapok. Mekkorák a mikroorganizmusok? Szabad szemmel mit látunk a mikrobákból? Mikrobatenyészetek

II. Mikrobiológiai alapok. Mekkorák a mikroorganizmusok? Szabad szemmel mit látunk a mikrobákból? Mikrobatenyészetek II. Mikrobiológiai alapok Mekkorák a mikroorganizmusok? A biotechnológiai eljárások alanyai és eszközei az esetek nagy többségében mikroorganizmusok. Anyagcseréjük sok hasonlóságot mutat, külső megjelenésük

Részletesebben

ORVOSI MIKROBIOLÓGIAI INTÉZET. Az orvosi mikológia egyes elméleti és gyakorlati kérdései

ORVOSI MIKROBIOLÓGIAI INTÉZET. Az orvosi mikológia egyes elméleti és gyakorlati kérdései ORVOSI MIKROBIOLÓGIAI INTÉZET Az orvosi mikológia egyes elméleti és gyakorlati kérdései évfolyam(ok): IV-V-VI. évf. óraszám: 20 Kreditérték: 1 (8) Koordinátor: Dr. Szabó Béla fıiskolai docens Elıadók:

Részletesebben

Változó uticélok: oltsuk-e a környezı országba utazó gyermekeket? Dr. Jelenik Zsuzsanna Országos Epidemiológiai Központ Nemzetközi Oltóközpont

Változó uticélok: oltsuk-e a környezı országba utazó gyermekeket? Dr. Jelenik Zsuzsanna Országos Epidemiológiai Központ Nemzetközi Oltóközpont Változó uticélok: oltsuk-e a környezı országba utazó gyermekeket? Dr. Jelenik Zsuzsanna Országos Epidemiológiai Központ Nemzetközi Oltóközpont Családi utazás Bolgár tengerpart, 3 hét all inclusive + gyermek

Részletesebben

Parazitológia IV. Hengeresférgek. Toxocara életciklusa. Toxocara canis, Toxocara cati. Diagnózis és terápia. Tünetek. Szabó Judit 2010.

Parazitológia IV. Hengeresférgek. Toxocara életciklusa. Toxocara canis, Toxocara cati. Diagnózis és terápia. Tünetek. Szabó Judit 2010. Parazitológia IV. Szabó Judit 2010. Hengeresférgek Enterobius vermicularis Ascaris lumbricoides Trichuris trichiura Toxocara Ancylostoma duodenale Necator americanus Strongyloides stercoralis Trichinella

Részletesebben

Járványügy hazai helyzete, nemzetközi együttmőködések. Dr. Tombácz Zsuzsanna regionális tisztiorvos

Járványügy hazai helyzete, nemzetközi együttmőködések. Dr. Tombácz Zsuzsanna regionális tisztiorvos Járványügy hazai helyzete, nemzetközi együttmőködések Dr Tombácz Zsuzsanna regionális tisztiorvos Az ÁNTSZ szervezete Az ÁNTSZ szervezeti átalakítása befejezıdött 2007 január én Az ÁNTSZ szervezet DélAlföldi

Részletesebben

Lalonde jelentés * : Health field model Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők

Lalonde jelentés * : Health field model Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők Lalonde jelentés * : Health field model Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők 27% 11% 43% életmód környezet egészségügy genetikai tényezők 19% *Marc Lalonde kanadai egészségügyi és népjóléti miniszter

Részletesebben

Foglalkozással összefüggő zoonózisok és megelőzésük lehetőségei a mezőgazdaságban

Foglalkozással összefüggő zoonózisok és megelőzésük lehetőségei a mezőgazdaságban Á N T S Z Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Foglalkozással összefüggő zoonózisok és megelőzésük lehetőségei a mezőgazdaságban Dr. Ócsai Lajos Országos Tisztifőorvosi Hivatal Járványügyi

Részletesebben

Vírusok Szerk.: Vizkievicz András

Vírusok Szerk.: Vizkievicz András Vírusok Szerk.: Vizkievicz András A vírusok az élő- és az élettelen világ határán állnak. Önmagukban semmilyen életjelenséget nem mutatnak, nincs anyagcseréjük, önálló szaporodásra képtelenek. Paraziták.

Részletesebben

1. 4. tételek. 1., A kórbonctan tárgya, feladata, vizsgáló módszerei

1. 4. tételek. 1., A kórbonctan tárgya, feladata, vizsgáló módszerei 1. 4. tételek 1., A kórbonctan tárgya, feladata, vizsgáló módszerei 1. A kórbonctan tárgya, feladata és vizsgáló módszerei 2. A kórbonctani és egyes kiegészítı diagnosztikai vizsgálatra szánt anyagok győjtésének

Részletesebben

Biológiai kóroki tényezők a mezőgazdaságban

Biológiai kóroki tényezők a mezőgazdaságban Biológiai kóroki tényezők a mezőgazdaságban Dr.Kővágó István 1.sz.Üzemegészségügyi Kft Budapest 2014 Mezőgazdaság igen széles terület: Állattenyésztés (nagyüzemi és háztáji) Növénytermesztés (szántóföld,

Részletesebben

Az influenza klinikuma,terápiája,megelızése. Dr. Papp Erzsébet Háziorvosi továbbképzés Kaposvár, 2014. január 15.

Az influenza klinikuma,terápiája,megelızése. Dr. Papp Erzsébet Háziorvosi továbbképzés Kaposvár, 2014. január 15. Az influenza klinikuma,terápiája,megelızése Dr. Papp Erzsébet Háziorvosi továbbképzés Kaposvár, 2014. január 15. Az influenza napjainkban is az egyik legjelentısebb légúti vírusfertızés. A kiterjedt prevenciós

Részletesebben

Az egysejtű eukarióták teste egyetlen sejtből áll, és az az összes működést elvégzi, amely az élet fenntartásához, valamint megújításához, a

Az egysejtű eukarióták teste egyetlen sejtből áll, és az az összes működést elvégzi, amely az élet fenntartásához, valamint megújításához, a Az egysejtű eukarióták teste egyetlen sejtből áll, és az az összes működést elvégzi, amely az élet fenntartásához, valamint megújításához, a szaporodáshoz szükséges. A sejtplazmától hártyával elhatárolt

Részletesebben

A vírusok jellemzői. nem sejtes felépítésűek» nem élőlények!

A vírusok jellemzői. nem sejtes felépítésűek» nem élőlények! VÍRUSOK A vírusok jellemzői 1. méret nanométeres nagyságrend 10-9 m 10-6 mm (millomodrész) (mázatlan cserép pórusainál kisebbek) csak elektronmikroszkóppal vizsgálhatók nem sejtes felépítésűek» nem élőlények!

Részletesebben

3. Kombinált, amelynek van helikális és kubikális szakasza, pl. a bakteriofágok és egyes rákkeltő RNS vírusok.

3. Kombinált, amelynek van helikális és kubikális szakasza, pl. a bakteriofágok és egyes rákkeltő RNS vírusok. Vírusok Szerkesztette: Vizkievicz András A XIX. sz. végén Dmitrij Ivanovszkij orosz biológus a dohány mozaikosodásának kórokozóját próbálta kimutatni. A mozaikosodás a levél foltokban jelentkező sárgulása.

Részletesebben

SPÓRAKÉPZİ BAKTÉRIUMOK ANAEROB BAKTÉRIUMOK. Anderlik P.

SPÓRAKÉPZİ BAKTÉRIUMOK ANAEROB BAKTÉRIUMOK. Anderlik P. SPÓRAKÉPZİ BAKTÉRIUMOK ANAEROB BAKTÉRIUMOK Anderlik P. 2008 1 Gram pozitív, spórak raképzı, pálcák aerob : Bacillus anaerob: Clostridium extotoxin talajspórás 2 1 3 4 2 Bacillus anthracis Tüdıantrax!!!

Részletesebben

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat.

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus az egyik leggyakoribb okozója a súlyos hasmenésnek csecsemő és kisdedkorban. Évente világszerte

Részletesebben

Mikroorganizmusok (mikrobák) szabad szemmel nem látható élőlények

Mikroorganizmusok (mikrobák) szabad szemmel nem látható élőlények Mikroorganizmusok (mikrobák) szabad szemmel nem látható élőlények A mikrobák csoportosítása I. Vírusok Nem érik el a sejtes szerveződés szintjét Örökítő anyag (nukleinsav) és fehérje Szubvirális elemek:

Részletesebben

A BIOTERRORIZMUS TÖRTÉNETE

A BIOTERRORIZMUS TÖRTÉNETE A BIOTERRORIZMUS TÖRTÉNETE 14.-15. SZÁZAD 1340. Észak Franciaország: döglött lovak és más állatok 1346. Krimi félsziget pestissel fertızött tetemek 1422. Karlstein, Bohémia - oszlásnak indult tetemek Pizarro

Részletesebben

TESZTKÉRDÉSEK. Elsőként a járványtan fejezet ellenőrző kérdéseit raktam fel.

TESZTKÉRDÉSEK. Elsőként a járványtan fejezet ellenőrző kérdéseit raktam fel. TESZTKÉRDÉSEK Elsőként a járványtan fejezet ellenőrző kérdéseit raktam fel. Alapvetőleg egyszerű feleletválasztásos tesztek, ahol több válasz lehetséges, ott ezt külön jelöltem. A vizsgán ebből a tesztsorból,

Részletesebben

Dengue-láz. Dr. Szabó György Pócsmegyer

Dengue-láz. Dr. Szabó György Pócsmegyer Dengue-láz Dr. Szabó György Pócsmegyer Történelem Az ókori Kínában leírták. 1906-ban igazolták, hogy szúnyog terjeszti a betegséget. 1907-ben igazolták, hogy vírus. A II. világháború után kezdett megvadulni

Részletesebben

Fertőtlenítés. Dr Tombácz Zsuzsanna Megyei tisztifőorvos

Fertőtlenítés. Dr Tombácz Zsuzsanna Megyei tisztifőorvos Fertőtlenítés Dr Tombácz Zsuzsanna Megyei tisztifőorvos Fertőtlenítés története A legrégebben ismert, az emberiséget leginkább pusztító betegségek a járványok voltak. Az emberi civilizáció történetében

Részletesebben

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei 1. A népegészségügyi ciklus A 2. A természeti és társadalmi környezet szerepe a populáció egészségi állapotának alakulásában 3. Primer, szekunder

Részletesebben

A prokarióták. A biológia tudománya az élők világát két alapvető birodalomra osztja: a prokariótákra és az eukariótákra.

A prokarióták. A biológia tudománya az élők világát két alapvető birodalomra osztja: a prokariótákra és az eukariótákra. A prokarióták A biológia tudománya az élők világát két alapvető birodalomra osztja: a prokariótákra és az eukariótákra. Szerk.: Vizkievicz András A prokarióták legszembetűnőbb közös sajátsága, hogy sejtjükben

Részletesebben

REGIONÁLIS BAKTERIOLÓGIAI LABORATÓRIUM. Klinikai bakteriológiai és kórházhigénés részleg

REGIONÁLIS BAKTERIOLÓGIAI LABORATÓRIUM. Klinikai bakteriológiai és kórházhigénés részleg REGIONÁLIS BAKTERIOLÓGIAI LABORATÓRIUM Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) által akkreditált vizsgálólaboratórium (NAT1 1458/2006) Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) által akkreditált vizsgálólaboratórium

Részletesebben

Chlamydiaceae család 2014.12.02. Obligát intracelluláris baktérium. Replikációs ciklus: Antigenitás. Humán patogén chlamydiák

Chlamydiaceae család 2014.12.02. Obligát intracelluláris baktérium. Replikációs ciklus: Antigenitás. Humán patogén chlamydiák Chlamydiaceae család Obligát intracelluláris baktérium Replikáció: élő szövetekben, élőlényekben Replikációs ciklus: Elemi test, reticularis test Antigenitás Csoportspecifikus LPS antigen Faj- és típusspecifikus

Részletesebben

Külföldre utazók védıoltása

Külföldre utazók védıoltása Külföldre utazók védıoltása Az ÁNTSZ-t érintı átszervezés következtében Bács-Kiskun- és Békés megyében megszőnt a nemzetközi oltóhely, a Dél-alföldi régió területén csak Szegeden van lehetıség a szükséges

Részletesebben

H1N1 INFLUENZA Helyzetjelentés és ajánlások. Dr. Pusztai Zsófia-WHO Magyarországi Iroda

H1N1 INFLUENZA Helyzetjelentés és ajánlások. Dr. Pusztai Zsófia-WHO Magyarországi Iroda H1N1 INFLUENZA Helyzetjelentés és ajánlások Dr. Pusztai Zsófia-WHO Magyarországi Iroda 2009. szeptember 24 Bevezetés 2009. április 12.: Mexikó, Veracruz elsı ı influenzaszerő megbetegedés jelentése 2009.

Részletesebben

Az adenovírusok morfológiája I.

Az adenovírusok morfológiája I. Adenovírusok A vírusok Elnevezésük a latin virus szóból ered, amelynek jelentése méreg. A vírusok a legkisebb ismert entitások. Csak elektronmikroszkóppal tanulmányozhatóak, mert méretük 20-400 nanométerig

Részletesebben

Vakcináció. Az immunrendszer memóriája

Vakcináció. Az immunrendszer memóriája Vakcináció Prechl József Az immunrendszer memóriája Csak olyan inger következtében alakul ki amely az adaptív immunrendszer válaszát is kiváltja = limfociták szükségesek hozzá Sejtek fennmaradása: memória

Részletesebben

Az apróvadtenyésztés állategészségügyi gondjai

Az apróvadtenyésztés állategészségügyi gondjai Az apróvadtenyésztés állategészségügyi gondjai Dr. Beregi Attila Ph.D. Szent-István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézet Gödöllő 2011. Fogalom meghatározás Állathigiénia: integráló tudomány megelőzi a termelési

Részletesebben

A kórokozók ellen kialakuló immunválasz jellemzői; vírusok, baktériumok

A kórokozók ellen kialakuló immunválasz jellemzői; vírusok, baktériumok A kórokozók ellen kialakuló immunválasz jellemzői; vírusok, baktériumok A tankönyben (http://immunologia.elte.hu/oktatas.php): Bajtay Zsuzsa Immunológiai Tanszék ELTE Tanárszakosok, 2016 A mikrobák és

Részletesebben

11. évfolyam esti, levelező

11. évfolyam esti, levelező 11. évfolyam esti, levelező I. AZ EMBER ÉLETMŰKÖDÉSEI II. ÖNSZABÁLYOZÁS, ÖNREPRODUKCIÓ 1. A szabályozás információelméleti vonatkozásai és a sejtszintű folyamatok (szabályozás és vezérlés, az idegsejt

Részletesebben

TestLine - Mikrobiológia alapjai Minta feladatsor

TestLine - Mikrobiológia alapjai Minta feladatsor Mikrobiológia alapjai aktériumok légzési formái : (1) aerob respiráció, (2) anaerob respiráció 1. 1:16 Normál a végső H-akceptor a molekuláris oxigén a végső H-akceptor lehet bármilyen szervetlen anyag,

Részletesebben

A LABORBAN ELÉRHETŐ GYORSTESZTEK ÉRTELMEZÉSE

A LABORBAN ELÉRHETŐ GYORSTESZTEK ÉRTELMEZÉSE A LABORBAN ELÉRHETŐ GYORSTESZTEK ÉRTELMEZÉSE Dr. Kiss Virág 2016.11.20 A LABORBAN ELÉRHETŐ GYORSTESZTEK: 1. Clostridium difficile gyorsteszt 2. RSV gyorsteszt 3. Influenza gyorsteszt 4. H.pylori Ag gyorsteszt

Részletesebben

17.2. ábra Az immunválasz kialakulása és lezajlása patogén hatására

17.2. ábra Az immunválasz kialakulása és lezajlása patogén hatására 11. 2016. nov 30. 17.2. ábra Az immunválasz kialakulása és lezajlása patogén hatására 17.3. ábra A sejtközötti térben és a sejten belül élő és szaporodó kórokozók ellen kialakuló védekezési mechanizmusok

Részletesebben

TestLine - Életjelenségek, mikrovilág Minta feladatsor

TestLine - Életjelenségek, mikrovilág Minta feladatsor Mivel kebelezi be táplálékát az óriás amőba? (1 helyes válasz) 1. 1:14 Normál sejtszáj ostor csilló csalánfonal álláb Mely állítások igazak az ostorosmoszatokra? (4 jó válasz) 2. 1:31 Normál Ősi típusaiktók

Részletesebben

Utazás közben fellépő megbetegedések Acut megbetegedések az utazás célhelyén I. Fertőző megbetegedések

Utazás közben fellépő megbetegedések Acut megbetegedések az utazás célhelyén I. Fertőző megbetegedések Utazás közben fellépő megbetegedések Acut megbetegedések az utazás célhelyén I. Fertőző megbetegedések Dr. Molnár Károly belgyógyász- infektológus főorvos 2.sz. Plazmaferesis Állomás Debrecen Bevezetés

Részletesebben

Szemelvények a védıoltási gyakorlatból. Kulcsár Andrea Fıvárosi Szent László Kórház

Szemelvények a védıoltási gyakorlatból. Kulcsár Andrea Fıvárosi Szent László Kórház Szemelvények a védıoltási gyakorlatból Kulcsár Andrea Fıvárosi Szent László Kórház Oltási tanácsadás: Special Immunization Services andrea.kulcsar@laszlokorhaz.hu www.infovac.hu Szent László Kh. 1/b épület

Részletesebben

Derzsy betegség. Kacsapestis. Kacsapestis. Vízi szárnyasok fontosabb kórképeinek áttekintése korosztályok szerint. Elıfordulás 1-4 hetes ludak

Derzsy betegség. Kacsapestis. Kacsapestis. Vízi szárnyasok fontosabb kórképeinek áttekintése korosztályok szerint. Elıfordulás 1-4 hetes ludak Vízi szárnyasok fontosabb kórképeinek áttekintése korosztályok szerint Derzsy betegség Madárinfluenza Anatipestifer betegség Sertésorbánc Vesekokcidiosis Angolkór Tüdımycosis Baromfi kolera Borreliosis

Részletesebben

Antibiotikumok a kutyapraxisban

Antibiotikumok a kutyapraxisban Antibiotikumok a kutyapraxisban Antibiotikum választás Bakteriális fertőzés Célzott Empirikus Megelőző Indokolt esetben Ismert betegség kiújulásának megelőzésére Rizikócsoportoknál Mikor ne adjunk? Nem

Részletesebben

NEM EGÉSZSÉGÜGYI DIPLOMÁVAL RENDELKEZŐK KLINIKAI MIKROBIOLOGAI SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJÁNAK RÉSZLETES TEMATIKÁJA

NEM EGÉSZSÉGÜGYI DIPLOMÁVAL RENDELKEZŐK KLINIKAI MIKROBIOLOGAI SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJÁNAK RÉSZLETES TEMATIKÁJA NEM EGÉSZSÉGÜGYI DIPLOMÁVAL RENDELKEZŐK KLINIKAI MIKROBIOLOGAI SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJÁNAK RÉSZLETES TEMATIKÁJA A nem humán egészségügyi diplomával rendelkezők (biológus, állatorvos, molekuláris biológus

Részletesebben

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a számú akkreditálási ügyirathoz Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Dél-alföldi Regionális Intézet Kirendeltsége, Laboratóriumi Osztály Mikrobiológiai

Részletesebben

Vibrio, Campylobacter, Helicobacter. Szabó Judit

Vibrio, Campylobacter, Helicobacter. Szabó Judit Vibrio, Campylobacter, Helicobacter Szabó Judit Vibrio cholerae: cholera Vibrionaceae Vibrio parahaemolyticus: tenger gyümölcsei, hasmenést okoz Vibrio vulnificus: tengerben való fürdés, súlyos bır és

Részletesebben

LABORATÓRIUMI ÁLLATOK OKOZTA ZOONOSISOK

LABORATÓRIUMI ÁLLATOK OKOZTA ZOONOSISOK LABORATÓRIUMI ÁLLATOK OKOZTA ZOONOSISOK Prof. Dr. László Fodor Head of the department Dean A laboratóriumi állatok fertőző betegségei indukált betegségek fogékonyság spontán betegségek terjedés az állományon

Részletesebben

A SZARVASMARHA LÉGZŐSZERVI BETEGSÉG-KOMPLEXE

A SZARVASMARHA LÉGZŐSZERVI BETEGSÉG-KOMPLEXE VII. Praxismenedzsment Konferencia Budapest, 2013. november 23. A SZARVASMARHA LÉGZŐSZERVI BETEGSÉG-KOMPLEXE Fodor László Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar, Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék

Részletesebben

NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359.

NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359. NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359. Az ÁNTSZ Fővárosi és Megyei Intézetei az OEK Kórházi járványügyi osztályára a 2006. évben 143 nosocomialis

Részletesebben

A malacok fontosabb felnevelési betegségei

A malacok fontosabb felnevelési betegségei A malacok fontosabb felnevelési betegségei Varga János egyetemi tanár az MTA tagja Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Mikrobiológia és Járványtan Tanszék 1581 Budapest, 146 Pf. 22. A szopós

Részletesebben

A BAKTÉRIUMOK SZAPORODÁSA

A BAKTÉRIUMOK SZAPORODÁSA 5. előadás A BAKTÉRIUMOK SZAPORODÁSA Növekedés: a baktérium új anyagokat vesz fe a környezetből, ezeket asszimilálja megnő a sejt térfogata Amikor a sejt térfogat és felület közti arány megváltozik sejtosztódás

Részletesebben

A kórokozók ellen kialakuló immunválasz jellemzői; Baktériumok, paraziták, gombák és vakcináció

A kórokozók ellen kialakuló immunválasz jellemzői; Baktériumok, paraziták, gombák és vakcináció A kórokozók ellen kialakuló immunválasz jellemzői; Baktériumok, paraziták, gombák és vakcináció A tankönyben (http://immunologia.elte.hu/oktatas.php): Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE Tanárszakosok,

Részletesebben

Tisztelt Utazó! A bélrendszeri fert zéseket terjeszt kórokozók ellen a következ tanácsok betartásával védekezhetünk:

Tisztelt Utazó! A bélrendszeri fert zéseket terjeszt kórokozók ellen a következ tanácsok betartásával védekezhetünk: Tisztelt Utazó! Ön lehet, hogy olyan országba szándékozik utazni, ahol fertızéseknek teheti ki magát, gyermekét, vagy a szóban forgó ország hatóságai kérnek igazolást egyes oltásokról. Ezért, hogy nyaralása,

Részletesebben

A 2005. ÉVI NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK ÉRTÉKELÉSE EPINFO 2006; 26:333-337.

A 2005. ÉVI NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK ÉRTÉKELÉSE EPINFO 2006; 26:333-337. A 2005. ÉVI NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK ÉRTÉKELÉSE EPINFO 2006; 26:333-337. 2005. évben az ÁNTSZ fővárosi és megyei intézetei az OEK Kórházi járványügyi osztályára 20 nosocomialis járványt és egy pseudojárványt

Részletesebben

Védőoltással megelőzhető fertőző betegségek epidemiológiai helyzete Magyarországon

Védőoltással megelőzhető fertőző betegségek epidemiológiai helyzete Magyarországon Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság továbbképző konferenciája,,védőoltási helyzetkép napjainkban: újdonságok, tények, kérdések Védőoltással megelőzhető fertőző betegségek epidemiológiai helyzete Magyarországon

Részletesebben

Nevük a latin virus, azaz méreg szóból ered, mivel felfedezésük előtt egyes vírusos fertőzések baktérium-kórokozóit a kutatók nem találva,

Nevük a latin virus, azaz méreg szóból ered, mivel felfedezésük előtt egyes vírusos fertőzések baktérium-kórokozóit a kutatók nem találva, VÍRUSOK Vírusoknak nevezzük a legkisebb ismert mikroorganizmusokat, méretük körülbelül 20 és 400 nanométer közötti. Felfedezésük Ivanovszkij, orosz kutatóbiológus 1892- ben végzett kísérleteihez köthető.

Részletesebben

A biológia tudománya az élők világát két alapvető egységre ún. doménre, birodalomra - osztja: a prokariótákra és az eukariótákra.

A biológia tudománya az élők világát két alapvető egységre ún. doménre, birodalomra - osztja: a prokariótákra és az eukariótákra. A prokarióták Szerkesztette: Vizkievicz András A biológia tudománya az élők világát két alapvető egységre ún. doménre, birodalomra - osztja: a prokariótákra és az eukariótákra. A prokarióták (legszembetűnőbb)

Részletesebben

VÍRUSENTERITISEK. Dr. Papp Erzsébet Háziorvosi Konferencia Kaposvár 2014. október 14.

VÍRUSENTERITISEK. Dr. Papp Erzsébet Háziorvosi Konferencia Kaposvár 2014. október 14. VÍRUSENTERITISEK Dr. Papp Erzsébet Háziorvosi Konferencia Kaposvár 2014. október 14. Etiológia: Rotavírusok Norovírus (Calicivírus) Enterális Adenovírusok Ritkán: - torovírus - coronavírus - picobirnavírus

Részletesebben

A BRDC KÓROKTANA ÉS TÜNETTANA AETIOLOGY AND CLINICAL SIGNS OF BRDC

A BRDC KÓROKTANA ÉS TÜNETTANA AETIOLOGY AND CLINICAL SIGNS OF BRDC Nemzetközi Szarvasmarha Akadémia Szarvasmarha telepi BRDC menedzsment a gyakorlatban Budapest, 2012. november 30. A BRDC KÓROKTANA ÉS TÜNETTANA AETIOLOGY AND CLINICAL SIGNS OF BRDC Fodor László Szent István

Részletesebben

54/2005. (XI. 23.) EüM rendelet. az egyes egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

54/2005. (XI. 23.) EüM rendelet. az egyes egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról 54/2005. (XI. 23.) EüM rendelet az egyes egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. -a (1) bekezdésének a) pontjában foglalt

Részletesebben

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu)

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) Immunológia I. 2. előadás Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) Az immunválasz kialakulása A veleszületett és az adaptív immunválasz összefonódása A veleszületett immunválasz mechanizmusai A veleszületett

Részletesebben

Spóraképző baktériumok. Bacillus, Clostridium

Spóraképző baktériumok. Bacillus, Clostridium Spóraképző baktériumok Bacillus, Clostridium Gram + pálcák Spóraképző szabályos Nem spóraképző aerob Bacillus anaerob Clostridium szabályos szabálytalan Corynebacterium fak. anaerob Listeria Erysipelothrix

Részletesebben

Kórokozók elleni adaptiv mechanizmusok

Kórokozók elleni adaptiv mechanizmusok Kórokozók elleni adaptiv mechanizmusok 2016. 10. 05. Az immunválasz kialakulása és lezajlása patogén hatására. Nyálkahártyán keresztül Különbözó patogének eltérő utakon jutnak a szervezetbe Légutakon

Részletesebben

Csecsemő és gyermekkori védőoltások

Csecsemő és gyermekkori védőoltások Csecsemő és gyermekkori védőoltások Kedves szülő! Ezzel az összefoglalóval szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy könnyebben tudjon eligazodni gyermeke védőoltásai között. Együtt ismertetjük az életkorhoz

Részletesebben

Campylobacter a baromfi ólban, Campylobacter az asztalunkon. Dr. Molnár Andor Állatorvos, tudományos munkatárs Pannon Egyetem, Georgikon Kar

Campylobacter a baromfi ólban, Campylobacter az asztalunkon. Dr. Molnár Andor Állatorvos, tudományos munkatárs Pannon Egyetem, Georgikon Kar Campylobacter a baromfi ólban, Campylobacter az asztalunkon Dr. Molnár Andor Állatorvos, tudományos munkatárs Pannon Egyetem, Georgikon Kar Bemutatkozás Ausztria-Magyarország határon átnyúló együttműködési

Részletesebben

Miért kell a nyuszimat vakcinázni?

Miért kell a nyuszimat vakcinázni? Miért kell a nyuszimat vakcinázni? A mixomatózis és a nyulak vérzéses betegsége (RHD- Rabbit Haemorrhagic Disease) két akár halálos kimenetelû (de megelôzhetô) fertôzô betegség, amely a nyulakat veszélyezteti.

Részletesebben

A biotechnológia alapjai A biotechnológia régen és ma. Pomázi Andrea

A biotechnológia alapjai A biotechnológia régen és ma. Pomázi Andrea A biotechnológia alapjai A biotechnológia régen és ma Pomázi Andrea A biotechnológia fogalma Alkalmazott biológia A fogalom állandó változásban van A biológia és a biotechnológia közötti különbség a méretekben

Részletesebben

TestLine - PappNora Immunrendszer Minta feladatsor

TestLine - PappNora Immunrendszer Minta feladatsor Játékos feladatok, melyek rávilágítanak az emberi szervezet csodálatos működésére. TestLine - PappNora Immunrendszer oldal 1/6 z alábbiak közül melyik falósejt? (1 helyes válasz) 1. 1:07 Egyszerű T-Limfocita

Részletesebben

Allergizálódás (és diétás) megelızési lehetıségek

Allergizálódás (és diétás) megelızési lehetıségek Allergizálódás (és diétás) megelızési lehetıségek Cserháti Endre Bókay délután 2015. május 7. Az asthma létrejöttét és megmaradását genetikus és környezeti interakciók határozzák meg. A gyermekeknél a

Részletesebben

Válasz Dr. Szabó Dóra intézetvezetı egyetemi docens Asszony (az MTA doktora) opponensi kérdéseire és kritikai megjegyzéseire

Válasz Dr. Szabó Dóra intézetvezetı egyetemi docens Asszony (az MTA doktora) opponensi kérdéseire és kritikai megjegyzéseire Válasz Dr. Szabó Dóra intézetvezetı egyetemi docens Asszony (az MTA doktora) opponensi kérdéseire és kritikai megjegyzéseire Tisztelt Docens Asszony! Elıször is szeretném megköszönni Önnek, hogy elvállalta

Részletesebben

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A TM vizsgálatok alapkérdései A vizsgálatok célja, információértéke? Az alkalmazás területei? Hogyan válasszuk ki az alkalmazott

Részletesebben

SZIGORLATI KÉRDÉSEK Általános és orális mikrobiológia III. éves fogorvostan-hallgatók

SZIGORLATI KÉRDÉSEK Általános és orális mikrobiológia III. éves fogorvostan-hallgatók SZIGORLATI KÉRDÉSEK Általános és orális mikrobiológia III. éves fogorvostan-hallgatók 2010/2011. tanév. I. félév I. 1. A mikrobiológia felosztása, és rövid története 2. A baktériumok mérete, alakja és

Részletesebben

MALÁRIA, VAGY AHOGY A SYSMEX XE-2100 HEMATOLOGIAI AUTOMATA LÁTJA

MALÁRIA, VAGY AHOGY A SYSMEX XE-2100 HEMATOLOGIAI AUTOMATA LÁTJA MALÁRIA, VAGY AHOGY A SYSMEX XE-2100 HEMATOLOGIAI AUTOMATA LÁTJA Pintér Erzsébet 1, Todorova Roszica,2 és Bánhegyi Dénes 3 1Központi Klinikai Laboratórium 2 Mikrobiológiai Laboratórium 3V. Fertızı Belgyógyászati

Részletesebben

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Dr. Dallmann Klára A molekuláris biológia célja az élőlények és sejtek működésének molekuláris szintű

Részletesebben

A BVD és IBR mentesítés diagnosztikája : lehetőségek és buktatók. Pálfi Vilmos Budapest 2013. 02. 21.

A BVD és IBR mentesítés diagnosztikája : lehetőségek és buktatók. Pálfi Vilmos Budapest 2013. 02. 21. A BVD és IBR mentesítés diagnosztikája : lehetőségek és buktatók Pálfi Vilmos Budapest 2013. 02. 21. IBR és BVD mentesítés IBR mentesítés 1. ge negatív állomány kialakítása 2. IBR negatív állomány kialakítása

Részletesebben

Általános tudnivalók külföldi utazással kapcsolatban

Általános tudnivalók külföldi utazással kapcsolatban BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE Általános tudnivalók külföldi utazással kapcsolatban Külföldre utazók védőoltása (nemzetközi utazással kapcsolatos tanácsadást, valamint

Részletesebben

Histomoniasis (Blackhead)

Histomoniasis (Blackhead) Histomoniasis (Blackhead) régen ismert betegség - ismét elterjedőben hús szülőpár állományokban Derzsy Napok 2015 DR. KŐRÖSI LÁSZLÓ Blackhead A kórokozó Protozoa -véglény Család: Sarcomastigophora (Flagellaten,

Részletesebben

Az immunrendszer működésében résztvevő sejtek Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE

Az immunrendszer működésében résztvevő sejtek Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE Az immunrendszer működésében résztvevő sejtek Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE Tanárszakosok, 2017. Bev. 2. ábra Az immunválasz kialakulása 3.1. ábra A vérsejtek képződésének helyszínei az élet folyamán

Részletesebben

BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016)

BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016) BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016) 1 Biológia tantárgyból mindhárom évfolyamon (10.-11.-12.) írásbeli és szóbeli vizsga van. A vizsga részei írásbeli szóbeli Írásbeli Szóbeli

Részletesebben

M. A. H. FOOD CONTROLL Kft. Mikrobiológiai vizsgáló Laboratóriuma Állategészségügyi Diagnosztikai Részleg BROILER PROGRAM

M. A. H. FOOD CONTROLL Kft. Mikrobiológiai vizsgáló Laboratóriuma Állategészségügyi Diagnosztikai Részleg BROILER PROGRAM BROILER PROGRAM Telepítés utáni mintavétel: élőállat-szállító autóról vett, lezárt csomagolású alompapír és 10 db útihulla (vagy 25 g meconium), mely a MSZ EN ISO 6579:2002/A1:2007 és a 180/2009 (XII:

Részletesebben

A védőoltásokról. Infekciókontroll képzés szakdolgozóknak. HBMKHNSzSz Dr. Kohut Zsuzsa Járványügyi osztályvezető

A védőoltásokról. Infekciókontroll képzés szakdolgozóknak. HBMKHNSzSz Dr. Kohut Zsuzsa Járványügyi osztályvezető A védőoltásokról Infekciókontroll képzés szakdolgozóknak HBMKHNSzSz Dr. Kohut Zsuzsa Járványügyi osztályvezető 2012.10.24-25. Céljaink a vakcináció során: egyéni védelem biztosítása, az átoltottság fenntartása,

Részletesebben

a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1007/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Budapest Fõváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Közegészségügyi Laboratóriumi

Részletesebben

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből.

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből. Minimum követelmények biológiából Szakkközépiskola és a rendes esti gimnázium számára 10. Évfolyam I. félév Mendel I, II törvényei Domináns-recesszív öröklődés Kodomináns öröklődés Intermedier öröklődés

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó Szóbeli tételek I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó baktériumokat és a védőoltásokat! 2. Jellemezd

Részletesebben

Gyömbérsörtıl a kenyérig

Gyömbérsörtıl a kenyérig Gyömbérsörtıl a kenyérig Dr. Lepossa Anita tudományos munkatárs Pannon Egyetem Mőszaki Kémiai Kutató Intézet IV. Nyári Egyetem középiskolásoknak 2010. 06.27-07.02. Élelmiszer- és üzemanyag elıállítás Baktériumok

Részletesebben

a NAT-1-1280/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1280/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1280/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Laboratóriumi Decentrum/Osztály

Részletesebben

ÉLELMISZERBIZTONSÁG 4.

ÉLELMISZERBIZTONSÁG 4. ÉLELMISZERBIZTONSÁG 4. Élelmiszerrel terjedő vírusok Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola Élelmiszerekkel terjedő vírusok A vírusok sejtparaziták, csak élő sejtekben képesek szaporodni.

Részletesebben

2. Biotranszformáció. 3. Kiválasztás A koncentráció csökkenése, az. A biotranszformáció fıbb mechanizmusai. anyagmennyiség kiválasztása nélkül

2. Biotranszformáció. 3. Kiválasztás A koncentráció csökkenése, az. A biotranszformáció fıbb mechanizmusai. anyagmennyiség kiválasztása nélkül 2. Biotranszformáció 1. Kiválasztást fokozza 2. Az anyagot kevésbé toxikus formába alakítja (detoxifikáció ) 3. Az anyagot toxikusabb formába alakítja (aktiváció, parathion - paraoxon) Szerves anyagok

Részletesebben

Fontosabb légúti kórokozók I.

Fontosabb légúti kórokozók I. Fontosabb légúti kórokozók I. Haemophilus, Bordetella, Legionella, Corynebacterium Dr. Csukás Zsuzsanna HAEMOPHILUS INFLUENZAE G- pleimorf coccobacillus tok A,B,C,D,E,F. Fimbria 1 HAEMOPHILUS INFLUENZAE

Részletesebben

A talaj szerves anyagai

A talaj szerves anyagai A talaj szerves anyagai a talajban elıfordul forduló összes szerves eredető anyagok a talaj élılényei (élı biomassza), a talajban élı növények nyek gyökérzete rzete, az elhalt növényi n nyi és állati maradványok

Részletesebben

VÍZGAZDÁLKODÁS. Vízminõség ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE A BIOLÓGIAI VÍZMINÕSÍTÉS HAZAI GYAKORLATA

VÍZGAZDÁLKODÁS. Vízminõség ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE A BIOLÓGIAI VÍZMINÕSÍTÉS HAZAI GYAKORLATA ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE VÍZGAZDÁLKODÁS A vízek fizikai, organoleptikus, kémiai, biológiai, bakteriológiai jellemzése. Vízminõség A BIOLÓGIAI VÍZMINÕSÍTÉS HAZAI GYAKORLATA 1. Organoleptikus (érzékszervi tulajdonságok);.

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1436/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1436/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1436/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály

Részletesebben

A kiválasztó szervrendszer és betegségei

A kiválasztó szervrendszer és betegségei A kiválasztó szervrendszer és betegségei A szervezetben az anyagcsere során számtalan káros és felesleges anyag képződik. A sejtek bomlástermékei, a bekerült mérgezőanyagok, mind-mind eltávolításra várnak.

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1280/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Laboratóriumi

Részletesebben

A kézfertőtlenítés gyakorlata

A kézfertőtlenítés gyakorlata A kézfertőtlenítés gyakorlata 2012. október 24-25. Fábián Dóra Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve A KÉZHIGIÉNE JELENTŐSÉGE IX. század: Semmelweis gyermekágyi lázzal

Részletesebben

Mikroorganizmusok patogenitása

Mikroorganizmusok patogenitása Mikroorganizmusok patogenitása Dr. Maráz Anna egyetemi tanár Mikrobiológia és Biotechnológia Tanszék Élelmiszertudományi Kar Budapesti Corvinus Egyetem Mikroorganizmusok kölcsönhatásai (interakciói) Szimbiózis

Részletesebben

Rovarméreg (méh, darázs) - allergia

Rovarméreg (méh, darázs) - allergia Rovarméreg (méh, darázs) - allergia Herjavecz Irén Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Epidemiológia I. Prevalencia: - nagy helyi reakció: felnőtt 10-15 % - szisztémás reakció: gyerek 0.4-0.8

Részletesebben

Előzetes kezelési terv, teljeskörű parodontális kezelés lépései

Előzetes kezelési terv, teljeskörű parodontális kezelés lépései Előzetes kezelési terv, teljeskörű parodontális kezelés lépései Előzetes kezelési terv 1. Parodontálisan teljesen egészséges egyén kezelési terve aktuális teendőnk nincs panaszok esetén, illetve legalább

Részletesebben