2-es próba. (14-16 év) Cserkésztudás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2-es próba. (14-16 év) Cserkésztudás"

Átírás

1 2-es próba (14-16 év) 1 Cserkésztudás - 10 cserkésztörvény+magyarázat, fogadalom, tisztelgés, köszöntés, kézfogás, jelvény ismerete 10 cserkésztörvény: 1 A cserkész egyeneslelkû és feltétlenül igazat mond. 2 A cserkész híven teljesítí kötelességeit, melyekkel Istennek, hazájának és embertársainak tartozik. 3 A cserkész ahol tud, segít. 4 A cserkész minden cserkészt testvérének tekínt. 5 A cserkész másokkal szemben gyengéd, magával szemben szigorú. 6 A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket. 7 A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik. 8 A cserkész vidám és meggondolt. 9 A cserkész takarékos. 10 A cserkész testben és lélekben tiszta. Magyarázat: ÉRTELMEZZÜK A CSERKÉSZTÖRVÉNYEKET A cserkész egyeneslelkû és feltétlenül igazat mond A cserkész nem hazudik. Legtöbbször félelembõl hazudunk. Biztos veled is elõfordult, hogy valami rosszat tettél majd nem vallottad azt be, mert féltél a bûntetéstõl. Legközelebb jusson eszedben a közmondás: "A hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát." Talán következõ alkalommal igazat mondanál, de nem hisznek majd neked, mert amint egy másik közmondás tartja, "Akkor se hisznek a hazugnak, ha igazat mond." És nagyon kellemetlen, ha a szemedbe mondják: nem hiszek neked, mert korábban hazudtál. A mesebeli juhász egy havasi legelõn õrizte a juhokat. Egy napon arra gondolt, hogy megijeszti a favágókat. Elkiáltotta magát: "Jön a farkas! Segítség!" Szaladtak is a favágók a juhász segítségére. Mikor kiértek a legelõre, látták, hogy farkas sehol, a juhász viszont jóízûen nevet ijedtségükön. Fejcsóválva tértek vissza munkájukhoz, de nemsokára másodszor is így jártak. Ám alig mentek odébb az emberek, az egyik bokor mögül valóban farkas bújt elõ. A juhász kétségbeesve kiabált segítségért, de hiába, senki se sietett segítségére. "Biztos megint hazudik!"- csóválták fejüket az emberek. Meg is ette a farkas a juhokat, a juhász maga is alig tudta megmenteni saját bõrét. A cserkész egyeneslelkû. Ez azt jelenti, hogy becsületes mindenhol, minden körülmények között. Történeteket a becsületrõl te is ismersz. Ha nem, jusson eszedbe Mária és Klára története. Õk pénztárcát találtak hazafelé menet, benne nem kevés pénzzel és néhány névjegykártyával. Klári azt javasolta, hogy osszák el és költsék el a pénzt. Mária hallani sem akart errõl. Klári úgy érvelt, hogy az, aki elvesztette a pénztárcát gazdag, mert elég sok pénz volt az erszényben, a tulajdonos biztosan meg se érzi majd elvesztését. Végül Máriának sikerült meggyõznie Klárit, elvitték a pénzt a névjegykártyán levõ címre. Idõs bácsi, egykori tanár nyitott nekik ajtót. A pénztárcában reggel felvett, egész hónapi nyugdíja volt. A cserkész híven teljesíti kötelességeit, melyekkel Istennek, hazájának és embertársainak tartozik Istennel szemben kötelességed, hogy gyakorold vallásodat, járj templomba, vallásórára. Istennek szeretettel, engedelmességgel tartozol. Tartsd be a tíz parancsolatot. Hazádnak hûséggel tartozol. Be kell tartanod az állam törvényeit, ugyanakkor ismerned kell jogaidat, s ragaszkodnod kell ahhoz, hogy azokat veled kapcsolatosan a törvényeknek megfelelõen betartsák. Csak a polgár és az állam egymás iránti kölcsönös tisztelete és bizalma biztosíthatja azt, hogy az élet zavartalanul folyjon. Ebben neked és a hozzád hasonló minden állampolgárnak közre kell müködnie, kinek-kinek saját szintjén és módján.

2 A felnõttek kötelessége és saját érdeke, hogy eredményesen és hatékonyan dolgozzanak. A te kötelességed és saját jólfelfogott érdeked a tanulás. Aki ezt tudatosítja önmagában, annak nem jelent gondot ennek a törvénynek a betartása. Egyik cserkészünk mesélte: Hosszú verset hagyott fel a tanárnõ magyar irodalomból. Már épp tanulni kezdte a szöveget, amikor csengettek a barátai. Játszani hívták a tömbház elé. Õ ment is volna, nem is. Elõbb arra gondolt, hogy majd este megtanulja a verset, aztán megjárta az eszét, hogy egy nappal hamarabb felelt magyarból, van jegye, nem biztos, hogy ismét õt feleltetik. Csakhogy az is eszébe jutott, hogy este álmos lesz és nem fog a fejébe menni a vers, meg, hogy a tanárnõ elég kiszámíthatatlan. Aztán rápillantott az asztala fölött lógó Tíz Törvényre, a elolvasta a második törvényt és fájó szívvel ugyan, de elküldte a barátait. Sõt, a verset is megtanulta, ahelyett, hogy végiglelkizte volna a délutánt, azért, mert megtartóztatta magát a focitól. És milyen jól fogott ez másnap, amikor a kiszámíthatatlan tanárnõ éppen azért hívta ki felelni, hogy lássa, készül-e minden napra... Embertársaidnak mindazzal tartozol, amit magadnak kívánsz. Törekedj másokat megérteni, megbecsülni. 2 A cserkész ahol tud segít Keresd az alkalmat, hol tehetsz jót, kin segíthetsz. Ha körülnézel, biztosan sok alkalmat találsz a segítésre. Az otthoni munkában segíts szüleidnek. Sok házimunkát vállalhatsz magadra: ilyen a mosogatás, bevásárlás stb. Ha eddig nem tetted, legalább saját holmidat tartsd rendben. Segíts az iskolában osztálytársaidnak, de ügyelj, mert a súgás, vagy az, hogy odaadod lemásolni a kész házi feladatot, nem segítség. Lehet, hogy pillanatnyilag kihúzod vele társadat a bajból, de többet ér azzal, ha elmagyarázod neki a leckét. Az utcán is sok alkalom nyílik a segítségre: útbaigazíthatsz valakit, segíthetsz egy öreg néninek cipelni a csomagját stb. De tedd mindezt hivalkodás, feltünés nélkül, legfõképpen ne dicsekedj vele. És azt is nézd meg, valóban szükség van-e a segítségedre... Ugyanakkor ne zavarjon, ha durva lelkü, érzéketlen ismerõseid megmosolyognak, azért, mert felálltál a busz ülésérõl, átadtad a helyedet egy felnõttnek, rászorulónak. Neked volt igazad, s valahol, valamikor, ha egyszer miattad fog felállni a helyérõl valaki, gondolj arra, hogy adni éppoly öröm, mint kapni. Létezik lelki segítség is. Ha valaki bánatos, próbáld megvigasztalni. Sokszor már az is segít, ha elmondhatja valakinek a bánatát és ilymódon megkönnyebbül. Ám, amit hallottál, tartsd meg magadnak, ez kettõtökön kívül másra nem tartozik. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint Ez a testvériség törvénye. Úgy kell viselkednünk egymással szemben, mint jó testvérekhez illik. Nem létezhet közöttünk faji, vallási, társadalmi, nemzeti megkülönböztetés. Liszt Ferenc egy, a franciaországi Toulouseban tartott hahgversenye jövedelmét népjóléti célra ajánlotta fel. A jócselekedetet megköszönõ munkásküldöttség vezetõje megjegyezte, hogy a dolgozók szívesen meghallgatták volna a hangversenyt is. A mûvész erre elhalasztotta a következõ hangversenyét s megismételte elõadását, csak a toulousei munkások számára. IX.Pius pápa egy alkalommal végigjárta a Vatikán termeit. Az egyik teremben feltûnt neki egy fiatalember, aki elragadtatással szemlélte Rafaello, a nagy olasz festõ egyik képét. A pápa beszédbe elegyedett vele és megtudta, hogy az illetõ festõ szeretne lenni, de nincs pénze, hogy beiratkozzon a festõakadémiára. Amikor a Szentatya felajánlotta, hogy fedezi költségeit, a fiatalember szabadkozni kezdett, nem lévén római katolikus. A pápa nem tett vallási különbséget, segített a protestáns vallású fiatalemberen is. A cserkész magával szemben szigorú, másokkal szemben gyöngéd Ez a lovagiasság törvénye. Sokszor adódik alkalom, hogy próbára tedd lovagiasságodat. Légy türelmes és elnézõ mások gyöngeségeivel szemben. Légy udvarias. Magaddal szemben viszont szigorú kell lenned, ezért nem nézheted el hibáidat. Küzdj ellenük. Vedd komolyan az esti lelkiismeretvizsgálatot. Robi portyán vett részt õrsével együtt. Egy hosszú kaptató végén látta, hogy egyik társa nagyon elfáradt. Õ is fáradt volt, mégis felajánlotta segítségét társának: elvette hátizsákját, hogy könnyítsen rajta. Az egész napos kirándulás után hazaindult. Örömmel látta, hogy még van egy ülõhely a buszon. Leült, hogy pihenjen. A következõ megállónál felszállt egy öreg néni a buszra. Róbert felállt és átadta a helyét a néninek. Te is így tettél volna? A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket A cserkész szereti és védi a természetet. Mikor kirándulni mész, ne hagyj magad után szemetet. Ne vésd be a

3 neved a fák törzsébe. Virágokat csak délután szedj. Hiába szeded le reggel, amíg hazaindulsz elhervad és eldobod. Tavasszal gyakran találhatsz az erdõben fészkükbõl kiesett madárfiókákat. Ne nyúlj hozzájuk. Ezek a fiókák csak látszólag elhagyottak. Szüleik a földön továbbra is etetik õket. Télen készíthetsz madáretetõt. Evvel sokat segíthetsz az itthon telelõ madarakon. Ne bánsd az állatokat. Vigyázz a természet szépségeire. Barlangban ne törd le a cseppköveket. Évmilliók szükségesek képzõdésükhöz, amit te egy pillanat alatt megsemisíthetsz. Napsütéses vasárnap délután egy lakótelepen. Tömérdek gyerek focizik, a fákat használva kapunak. Egyetlen gyermek csinál valami egészen mást, egy fa sebeit, pár durva fejszecsapást igyekszik, ha nem is meg nem történtté tenni, bár meggyógyítani. Környezetvédõ? Természetvédő? Egyszerüen cserkész. Kossuth Lajost számûzetése idején sokan keresték fel és csodálkoztak azon, hogy öregkorára is megőrizte testi és szellemi frissességét. Kossuth így magyarázta ezt: "Ezt elsõsorban annak tulajdoníthatom, hogy kedvenc foglalkozásom a természettel való foglalkozás. Foglalkozom a csillagászattal, földtannal s általában olyan tudományokkal, ahol nincs keserûség. Boldogok, akik szeretik a természetet, azt meg tudják találni s különösen a szenvedések napjaiban rájönnek arra, hogy a természet a legjobb barát." 3 A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik Engedelmeskedj cserkészvezetõidnek, szüleidnek, tanáraidnak. Nem azért, mert õk erõsebbek, hanem saját elhatározásodból. Hidd el, hogy jót akarnak neked akkor is, amikor olyasmit kérnek tõled, amihez nincs kedved, nincs hangulatod, amit nem szívesen csinálsz, ami a korodbeliek szerint nem fiatalhoz illõ. Lehet, hogy csak késõbb, évek múltán jössz majd rá, hogy ezek a tennivalók hasznodra váltak. Ha egy felnõtt utasításával nagyon nem értesz egyet, kérdezd meg szülõdet, vezetõdet, hogy miért kell úgy tenned. Olyan körülmények között, amikor nincs idõ magyarázkodásra, bízz meg a kipróbált felnõttben, hidd neki el, hogy szavait feltétel nélkül követheted. Késõbb ráérsz megérteni, mit miért kellett tenned. Ez nem gyermetegség, hanem bizalom kérdése. Csak így várhatod el, hogy neked is feltétel és magyarázkodás nélkül higyjen a hozzád közelálló felnõtt! Kati panaszkodik barátnõjének, Rozinak, hogy édesanyja nem engedi el a színházba. -Miért nem enged el? -kérdi Rozi. -Mert igazságtalan. Odatett, hogy takarítsam ki a konyhát. Nem tettem meg és ezért nagyon megharagudott és azt mondta, hogy nem enged sehova. -Miért igazságtalan? Ha rendbe tetted volna a konyhát, biztos elengedett volna. Gyere tegyük rendbe. -Hiába, úgyse enged el. -Gyere próbáljuk meg. Rozinak sikerült meggyõznie Katit. Miután kitakarították a konyhát, Kati újra elkérezett édesanyjától és csodák csodája, el is engedték. Valamit valamiért? Nem. Bizalmat bizalomért! A cserkész vidám és meggondolt A cserkész vidám, de jókedvében nem bánt meg senkit. Teljes lélekkel mókázik, játszik, énekel, de ha komoly dologról van szó, fegyelmezett. Akkor is próbálj vidám lenni, ha valami sikertelenség, megpróbáltatás ér. A jó kedély sokszor átsegít a nehézségeken. A cserkész minden cselekedetében meggondolt. Egy osztály kerékpártúrára indult. Szép idõ volt, mindenki örvendett, hogy a szabadban lehetnek. Az úton egy autó sem járt. A gyerekek ide-oda kanyarogtak az országúton, egymásnak kiabáltak, a két irányt elválasztó fehér csíkon haladtak libasorban. Jól szórakoztak. Egyszer csak motorzúgást hallottak. Az út szélére húzodtak, kivéve egyiküket, aki tovább bravúrozott az út közepén. Egy teherautó közeledett. A fiúnak az volt a szerencséje, hogy a gépkocsivezetõ már messzirõl észrevette és lassított. Aztán meg is állt. A kerékpárosok villámgyorsan eltüntek, ki amerre tudott. Pedig a vezetõ nem is kiabált. Csak annyit kérdezett a korábban vitézkedõ fiútól: - És a szüleidnek mit mondtunk volna, ha véletlenül nem látlak meg idejében? A cserkész takarékos A cserkész takarékos a pénzzel, az idõvel, az erejével, a természeti kincsekkel, egyáltalán mindennel. Nem azért, mert zsugori, vagy sajnálna valamit mástól, hanem azért, mert "több nap, mint kolbász". Becsüld meg a pénzt, de vigyázz, ne válj rabjává. Fölösleges dolgokra ne költs, ne törödj azzal, hogy mások mit vásárolnak. Törekedj arra, hogy szorgalmaddal anyagi függetlenségre juss. Takarékoskodj az idõddel és mások idejével is. Készíts használható napirendet és meglátod mennyi mindent meg tudsz tenni egy nap alatt. Légy pontos, ne várjanak rád. A cserkész nem öt perccel hamarabb, nem egy perccel késõbb végzi el a munkáját, hanem éppen akkor, amikor annak itt az ideje.

4 4 Takarékoskodj erõddel is. "Többet ésszel, mint erõvel" - mondja a közmondás. Kiránduláson akkor is úgy válaszd meg az útvonalat, hogy nehezen megszerzett magasságodból ne veszíts, ha az osztálytársak, a mindenkinél okosabbak közben hegybõl völgybe, völgybõl hegyre másznak, mert az így fiatalos. Te ha már felértél a gerincre, ott folytasd az utad. Sok erõt takarítasz meg ezzel a taktikával és nem csak kiránduláson. A cserkész testben és lélekben tiszta Már korábban írtuk, hogy a cserkészet jelképe, az egykori liliomformájú iránytü-vég azért válhatott igazi liliommá, mert a müvészetben a liliom az ártatlanság, a gyermekkor, a tisztaság jelképe. Ma a cserkészjelvény a világon mindenütt lilomot ábrázol. A cserkész, mint minden fiatal, ártatlan, tiszta. Ezt értsd legelõbb is szó szerint. Kortársaid egy része haragban van a tisztálkodószerekkel. Te mosakodj civilizált emberhez méltó módon, reggel és este meleg vízben, lehetõleg tetõtõl-talpig, de legalább derékig. Ha teheted, esténként mosdás helyett fürödj, vagy zuhanyozz. Moss kezet minden étkezés elõtt, és az illemhely minden használata után. Moss fogat minden étkezés után. Hetente egyszer-kétszer moss hajat. Hazaérve válts ruhát, cipõt, utcai holmidban otthon ne ülj, dolgozz. Piszkos ingedet, blúzodat, fehérnemüdet vesd le, tedd a szennyesbe, mosd ki. Felsõruháidat is gondozd, átizzadt pólódat, felsõ ruhádat, pulóveredet tedd ki szellõzni, majd mosd ki. A törvény átvitt értelemben is érvényes. Lélekben szintén légy tiszta. Ne kedveld a társadalmi tisztátalanságot. Kerüld a romlott emberek társaságát, a szennyes beszédet, könyveket, filmeket. Ne káromkodj, szitkózodj, ne használj mocskos szavakat. Ápold, védd anyanyelved tisztaságát. Válogasd meg mulatságaidat. Az erõszak, a durvaság, a közönségesség, a két nemhez tartozó fiatalok kizárólag testi kapcsolatban megnyilvánuló együttes szórakozása, a dohány, szeszesital, kábítószer filmeken is undorító, a valóságban méginkább az, nem beszélve arról, hogy életveszélyes is. Ilyesmire ne légy kíváncsi, helyette keress magadhoz való szórakozást, társaságot. Ne menj a "közvélemény" szava után, ne hidd, hogy minden jó, amit divatosnak kiáltanak ki, vagy a televízóban mutogatnak. Táncolni például tudni kell, de ezen ne csak a pillanatnyi divattánc ismeretét értsed, hanem a csak kemény munkával elsajátítható fontosabb társastáncokét, illetve a néptáncokét, mert divatok jönnek és mennek, de a felnõtt ember - és te is felnõsz egyszer - nem diszkóban, hanem civilizált emberek között, bálban táncol. Ma is. Válogasd meg, milyen filmeket nézel. A kábeltévé érdekes, hasznos adások mellett képi szemetet is sugározhat. Az erõszakot, a durvaságot sugalló kalandfilmek, a nemiségre öszpontosító ostoba szexfilmek, az öncélú rémségeket bemutató thrillerek nem cserkésznek valók. Felnõttként majd egyszer, egyet ezek közül is megnézhetsz. Nem másért, csak, hogy tudjad, miért és mikor kell a készüléket kikapcsolni! Fogadalom: "Én,...fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, amelyekkel Istennek, Hazámnak és embertársaimnak tartozom. Minden lehetõt megteszek, hogy másokon segítsek. Ismerem a cserkésztörvényt és azt mindenkor megtartom! Isten engem úgy segéljen!" -tisztelgés, köszöntés, kézfogás, jelvény ismerete: Magától értetődik de némi magyarázat: A cserkész bal kézzel fog kezet, Bi-Pi szerint azért, mert a bal kezünk közelebb van a szeretetet jelképezõ testrészhez, a szívhez. Ugyanakkor a kézfogással egyidõben a jobb kézzel tisztelgünk. A cserkész vállmagasságba emelt jobb kezével tiszteleg, a tenyér elõre néz, a hüvelykujj a kisujj körmére zár, a három ujjunk egyenesen kinyújtva felfelé mutat. Egymásra zárt ujjaink azt jelzik, hogy az erõsebb védi a gyengébbet, három felfelé mutató ujjunk pedig a kötelességteljesítésre emlékeztet, hiszen három irányba tartozunk kötelességeink teljesítésével. A cserkészjelvény eredetileg a tengerésziránytü északra mutató végének rajza szerinti formájú, kicsit a liliomra hasonlító ábra volt, késõbb tudatosan mosták egybe a liliom alakjával, ugyanis az egyházmüvészetben a liliom a tisztaság, ártatlanság jelképe. A két értelmezés ma már egybecseng, az iránytü liliomos vége a jó utat, a tisztaság, a becsület útját mutatja a cserkésznek. Ugyanakkor a liliom három szirma a Fogadalomtól ránk rótt három feladatra emlékeztet, a kötelességteljesítés, segítõkészség, a Törvény megtartása hármas igényét juttatja nap mint nap eszünkbe.

5 - BiPi-ről kis mese: Foglald össze nekik röviden A cserkészet megalapítója, kitalálója lord Robert BADEN- POWELL of GILWELL, cserkész becenevén Bi-Pi február 22- én született Londonban sokgyerekes lelkész, teológiai tanár családjában. Teljes nevét, a Robert Stephenson Smyth Baden-Powellt családja történelmi nevezetességü személyiségeitõl örökülte, anyai nagyapja John Smyth, Erzsébet királynõ jeles kapitánya volt, akit "a királynõ kalózaként" is emlegettek, keresztapja Robert Stephenson, a mozdonykészítö George Stephenson fia volt. Hároméves korában vesztette el édesapját, az árván maradt hét gyereket édesanyjuk nevelte fel, s korántsem rosszul, hiszen valamennyi gyerek sikeres életpályát futott be. Robert már gyermekkorában kitünt életrevalóságával, kitartásával, természetszeretetével. Négy bátyjával gyalogtúrákat, hajóutakat tett, vadászott, járta a természetet és természetesen tanult, a Charterhouse Intézet ösztöndíjasaként. 19 évesen lett hivatásos katonatiszt, alhadnagy a 13. Huszárezrednél - ez volt a hivatalos neve annak a lovasezrednek, ahová beosztották és amely akkor Indiában állomásozott. Indiai és afganisztáni szolgálati évei alatt kiváló megfigyelõképességgel rendelkezõ felderítõtiszt vált belõle, aki katonapedagógiai tapasztalatait remekül haszonosította akkor, amikor újoncait szoktatta a gyarmati ezredekben teljesített kemény szolgálathoz ban alig huszonhat évesen már százados, 1884-ben Afrikában Zuluföldet térképezi, utána Málta kormányzójának szárnysegéde és örnagy lesz ben afrikai katonai expediciót vezet az aszanté törzs földjén, felderítö tapasztalatait az Aids to Scouting, Segédkönyv a felderítöknek címü munkájában teszi közzé ben Délafrikában a búr háború tevékeny résztvevõje. Mafeking városka védelmét bízzák a fiatal ezredesre. Két hegyivadász zászlóalj fölött parancsnokol, 1250 fegyveressel védi a délafrikai angol jelenlét számára kulcsfontosságú kis települést 217 napon át, mindaddig, míg 1900 május 17- én meg nem érkeznek a felmentõ csapatok. Egész Anglia újong, a fiatal katonatiszt rövid idõre új feladatot kap, megszervezi a délafrikai lovasrendõrséget, amelynek egyenruhája majd a késõbbi cserkészegyenruha egyik ihletõ forrása lesz, aztán elõléptetik, kitüntetik és Angliába vezényelik, a brit lovasság felügyelõjeként. Itt tapasztalja elõször, hogy mekkora a különbség a gyarmatokon, természetközelben, veszélyeknek is kitett, nehéz körülmények között felnövekedõ, felelõsségteljes szellemben nevelt fiatalok, s a századforduló angol anyaországában immár mind gyakrabban az utcától "nevelt" ifjak között. Hamar rájön arra, hogy sikeres ember, tekintélye van, az Aids to Scouting sikerkönyv, föként a fiatalok olvassák. Mi lenne, ha az õt foglalkoztató kérdés, a fiatalság nevelésével kapcsolatos aggályai ügyével közvetlenül a fiatalokat próbálná állásfoglalásra bírni, nekik mondaná el ezzel kapcsolatos véleményét? - teszi föl magának a kérdést és gyüjteni kezdi új könyve, a Scouting for Boys anyagát. Közben, mert "a pudding próbája az étkezés", megszervezi a történelem elsõ cserkésztáborát, 1907 nyarán huszonnégy fiúval táborozni megy a Poole Harbour közelében levõ Brownsea szigetre elején megjelenik új könyve, tulajdonképpen hat füzetben. Alcíme Handbook for Instruction in Good Citizenship, mármint Kézikönyv a jó polgár kiképzéséhez, célja pedig a felnövekvõ nemzedéknek az igazi életre való felkészítésre való buzdítása. 21 tábortüzi beszélgetés ez, cserkészéletrõl, a cserkészetrõl. Sikere óriási, sorra alakulnak a cserkészõrsök és csapatok, mi több, nem csak Angliában. Így 1908 január 24-én a londoni YMCA székházban kihírdetheti a cserkészmozgalom megalakulását ben már 11 ezren tevékenykednek csak Angliában és a cserkészet világmozgalom. Az altábornagyot, mert ekkorra ismét elöléptetik, VII Edward az új mozgalom irányítására kéri fel. Õ elvállalja a tisztséget, 1912-ben világ körüli uton szemlézi a világ cserkészcsapatait és mindenütt tomboló lelkesedéssel fogadják. Igaz, a világháború visszaveti a cserkésztestvériség ügyét, de 1920-ban Londonban találkozhatnak a világ cserkészei az elsõ nemzetközi cserkésztalálkozón, dzsemborin, ahol augusztus 6-án a világ fõcserkészévé kiáltják ki Bi-Pi-t. Itt 27 ország 8000 cserkésze találkozott, s ettõl kezdve rendszeressé válnak az ilyen találkozók. (1924, Ermelunden, Dánia, 1929 Birkenhead, Anglia, 1933 Gödöllõ, Magyarország, 1937 Vogelenzang, Hollandia, 1947 Moisson, Franciaország, 1951 Bad Ischl, Ausztria, 1955 Niagara, a kanadai oldal, 1957 Sutton Park, Coldfield, Anglia, 1959 Makeling Nemzeti Park, Fülöp Szigetek, 1963 Marathón, Görögország,, 1967 Farragut State Park, USA, 1971 Asagiri Heights, Japán, 1975 Lillehammer, Norvégia; legutóbb Dél Korea, majd Hollandia adott otthont a cserkész világtábornak.) Ezidõtájt 5

6 a tábornok felesége a lánycserkészet megalapítójaként maga is fõcserkész lesz, a lánycserkészeté ben Kenyában telepednek le, Bi-Pi ott hal meg 1941 január 8-án, pártíz nappal nyolcvannegyedik születésnapja elõtt. 6 -cserkészinduló (csak az 1. vsz-ot kell tudni, de itt a többi is) CSERKÉSZINDULÓ Cserkész fel a fejjel, a harsona zeng, Álljunk csatasorba vidáman. Ránk vár a világ, ez a harc a mienk, Katonái vagyunk valahányan! Jó fegyverünk izmos karunk, Égõ szemünk, vidám dalunk, Amerre nézünk, megterem A gyõzelem, a gyõzelem! Cserkész fel a fejjel, az óra közel, Kél a magyar éjben a hajnal. Most kell az erõs kar, a férfiú mell, Ezeréves acél-akarattal. Zúg, mint a harci trombita A Lomnic és a Hargita, Értünk kiált, felénk süvölt Az õsi föld, a drága föld. Szabadba cserkész! A nap arca nevet Ott pezsdül a friss, tüzes élet. Járjuk be a mezõt, meg a rengeteget, Szabad ott a szabadban a lélek! Ott szemben, szívben tiszta lánk, S az Isten arca néz le ránk. Leheletén ott megterem Erõ, szabadság, gyõzelem! - útjelek: nyíl, nem nyíl, levél Eléggé nyilvánvaló: nyíl: Nem nyíl (rossz út): Levél: egy kis négyzet van rajzolva az a nyílra, és benne annyi rovátka ahány lépésre van a levél. - csomók: cipőfűző, állóhurok, fél-prusik, madzag feltekerése, egyszerű kettős, kofacsomó, csúszóhurok, prusik, az U kötés Cipőfűző: egyértelmű Állóhurok: Félbehajtott madzag végére egy csomó, jól jön ha madzaggal kell helyettesíteni egy sátorkötelet (ebbe a hurokba rakhatod a cöveket) Fél-prusik: Akkor jó ha egy szélesebb vagy merev dologra akarsz madzagot kötni. Félbehajtott madzagot átvetsz a kiszemelt tárgyon majd a végén lévő hurokba dugod a madzag másik végét. Madzag feltekerése: Kezedre, félbehajtod majd átkötöd egyszerű kettős: dupla csomó, de figyelni kell, hogy a másodikat ellenkezőleg kell csinálni mint az elsőt. Kofacsomó: amikor nem figyelsz erre. Csúszóhurok: egyszerű csomó, majd a kötél végét visszadugod a csomóba ugyanarról az oldalról. Prusik: mint a fél-prusik, csak kétszer dugod át. Szilárdabban tart.

7 7 Az U kötés: Nagyon fontos, asztalok, padok és tábori WC-k építéséhez. A madzag vastagságától függően sokszor át kel kötni. Szorító nyolcas: Az egyik legbiztosabb csomó, olyankor használjuk amikor a prusikot, de a madzag két vége akár ellentétes irányba is folytatódhat, a csomó stabil marad. (karabinernél kiváló) Kötélhosszabbító: 2 egyszerű csomó egymásba fűzve Keresztkötés, hosszanti kötés: 2 fa összekötözésénél hasznos - önméretek: arasz, magasság, öl - becslés: távolság 1m-es lépéssel 50 m-ig, magasságbecslés; idő: perc, óra Gyakoroljátok - térképismeret: térképjelek, térképen É-i irány, távolságmérés, helyzet-meghatározás, jelzéskövetés, iránytű nélkül Észak meghatározása (órával-nappal, csillagból), tájolás, térkép alapján portyavezetés. Megnéztek egy térképet, a többit tudjátok, illetve gyakoroljátok - csomagolás és felszerelés: FELSZERELÉS ÉS ENNEK CSOMAGOLÁSA Felszerelésünk legfontosabb darabja a hátizsák. Egyenlõ súlyelosztása megkönnyíti a járást, befogóképessége nagy, s ami a legfontosabb, kezünk szabadon marad. Kisebb túrára alkalmas a az oldalzsák is. A jó hátizsák és oldalzsák erõs, vízhatlan anyagból készül, a szükségletnek megfelelõen tágítható, illetve zsinórokkal, szíjakkal kisebbre fogható. Különösen jók a merevítõs, illetve keretes hátizsákok. Sohase induljunk túrára sportzsákkal, hálókkal, táskákkal. Lefoglalják kezünket, nem tudunk kapaszkodni, s csak kényelmetlenséget okoznak. A hátizsákban hátunkhoz kerüljenek a ruhadarabok, az esõköpeny, a zsák aljára helyezzük a nehezebb, nem törékeny tárgyakat, a zsák nyílásához közel a törékenyebb tárgyakat és az élelmet. Hogy a dolgainkat könnyen megtaláljuk, a hasonló célokra használatos holmikat csoportosítsuk és zacskókban helyezzük a hátizsákba. Zacskókat készíthetünk a váltóruhák, a tartalék fehérnemü, a cipõk, a mosdó-, étkezõ stb. felszerelés számára. Az élelem csomagolásával kapcsolatosan jegyezzük meg: a zsíros dolgokat a legjobb ételdobozban szállítani, a kenyeret tegyük kenyeres zacskóba és ez ne legyen müanyagból, mert hosszabb uton megpenészedik benne a kenyér, üvegekbe ne csomagoljunk, mert az üveg súlyos és törékeny. Hátizsákunk zsebébe tegyünk felszerelésjavító készletet: ebben legyen tü, cérna, spárga, kevés vékony

8 drót, zsákra, nadrágra foltnakvaló, pár gomb, biztosítótü. Legyen a zsák valamelyik zsebében jegyzetfüzet, vagy notesz és golyóstoll. Felszerelésünk fontos kelléke a kulacs és a vizespohár. Az aluminum kulacsban savanyú ital nem tartható, az ilyen edény kimoshatatlan rossz szagot kap a tejtõl. Felszerelésünket mindig a túrának megfelelõen válogassuk össze. A zsákot nekünk kell cipelnünk, minden fölösleg számit, a hátunkat terheli. Õrsi portyán az õrs tagjai elõre beszéljék meg, hogy ki mit hordoz a közös felszerelésébõl. Hogy még véletlenül se maradjon odahaza a próbacserkész számára ajánlott egynapos túrán szükséges holmi, íme egy rövid emlékeztetõ jegyzék. Ennek alapján válogasd össze az évszaknak, a túra jellegének, idõtartamának, helyének megfelelõen a hátizsákba, oldalzsákba valót: Ruhanemü: pulóver, szvetter, sál, viharkabát, kendõ, sapka, kesztyü, esõkabát. Tisztálkodási felszerelés: szappan, szappantartó, piperekészlet, tükör, fésü, WC-papír, papírzsebkendõ Egészségügyi felszerelés: egyéni gyógyszeres készlet, gyorstapasz, szeszes flakon. Javítókészlet. Étkezésí felszerelési tárgyak: evõeszköz, bicska, kulacs, pohár, konyharuha, szalvéta. Tájékozodási eszközök: szükség szerint iránytü, térkép, lépésmérõ, magasságmérõ, körzõ, vonalzó, nagyító, síp, távcsõ. Fényképezõgép, tartalék film. Iratok: személyazonossági, és iskolai igazolvány, irattárcza, pénztárca, pénz, kulcsok, óra, útikalauz, füzet, írószer stb. Csomagolóeszközök: zacskók, tokok, nylonzacskók. - sátorverés: Ez gyakorlati jellegű tudnivaló, itt nem lehet leírni, de minden vezető tudja, tehát meg is tudja tanítani az örsének. Ajánlom, hogy egy szombat délelőt mennyetek ki a Kevély lábához és verjetek fel egy sátrat együtt. - rőzseszedés, tűzrakás, gyújtás egyénileg, tűzbiztonság: Szintén gyakorlati jellegű (Ha kérdésetek van forduljatok Áronhoz, biztos többet tud erről mint én) - szerszámhasználat: fűrész, balta, faragás Nem hiszem, hogy bárkinek gondot okozna, de ha mégis meg tudjátok nekik mutatni. - menetrend használata - ÁFA-s számla kérése, cserkészcélra adatokat tudni Szent Anna Cserkészcsapat Csobánka Béke út 10. 8

9 Egészségügy 9 - egészségügy: baleset jelentése, horzsolás, ujjvágás, kullancs ismerete, észrevétele, vérzések, sebek, ellátásuk, nyomáspontok, kötözés pólyával, légzés-, pulzusvizsgálat, orrvérzés, szemből szempilla, szálkakiszedés, stabil oldalfekvés + alkalmazásának feltételei, TB kártya, közeli kórház, háziorvos, Rauteck-féle műfogás, Heimrich-féle műfogás: Egykét dolog itt van (a bonyolultabbak, a többit önnállóan) Stabil oldalfekvés A stabil oldalfekvés biztonságos testhelyzet eszméletlen betegek számára, amely lehetõvé teszi a szabad légzést, ugyanakkor megakadályozza a vérnek vagy hányadéknak a légutakba jutását. A végtagok a testet stabil és kényelmes helyzetben rögzítik. Ha meggyõzõdött arról, hogy a beteg légzése kielégítõ, és a sérülése nyilvánvaló, igyekezzék õt ebbe a testhelyzetbe hozni. NE MOZGASSA a beteget, ha az gerincsérülést szenvedett! 1.Ellenõrizze, van-e az áldozat szájában idegentest vagy mûfogsor. 2.Az áldozat fekvésben közelebb esõ karját helyezze a testéhez egészen közel, illetve gyûrje a combja alá. 3.A másik karját húzza a mellkasa elõtt maga felé, majd a távolabbi lábát tegye keresztbe a közelebbi fölött. 4.Egyik kezével támassza a beteg fejét, a másikkal a távolabb esõ csípõ táján markolja meg ruházatát, s görgesse a testét maga felé. 5.Ismét gyõzõdjön meg arról, hogy a beteg feje megfelelõ helyzetben van-e, és a légzése kielégítõ-e. 6.Hajlítsa a sérült felül lévõ karját kényelmes helyzetbe úgy, hogy az felsõtestét támassza, majd a felül lévõ lábával térdben hajlítva támassza meg a test alsó felét. Ezután óvatosan húzza ki törzse alól a beteg alul maradt karját, és hátul helyezze a test mellé, ezzel megakadályozza, hogy a beteg esetleg ismét a hátára gördüljön. Vérzés A vérzések, eredetüktõl függetlenül, általában komoly veszélyt jelentenek, ezért alapvetõ a gyors, de higgadt ellátásuk. Az alábbi esetek tekinthetõk súlyosnak: erõteljes sugárban ömlõ (spriccelõ) vérzés több mint 250 ml-es vérveszteség 5 perc után sem szûnõ vérzés Súlyos vérzés Amíg a kisebb sérülésekbõl származó vérzést a kialakuló véralvadék általában néhány perc alatt megállítja, a súlyosabb vérzés nem hagy elég idõt a vér megalvadásához. A legfontosabb tehát, hogy a vérzés csillapításával lehetõvé tegyük az ér sérülését betapasztó véralvadék kialakulását. Ennek egyik módja, hogy a sebre közvetlenül nyomást gyakorolunk Alapszabály, hogy a sérült testrészt lehetõleg minél magasabbra emeljük. Nagyobb sebeket ne tisztítsunk vízzel vagy fertõtlenítõszerekkel. Amint befejeztük az elsõsegélynyújtást, sürgõsen hívjunk orvost. Súlyos vérzés elállítása 1.Fektessük le a sérültet, és emeljük magasra a vérzõ végtagot (testrészt).

Őrsvezetői füzet. Cserkész tudástár. Készítette: Vajda Bertalan Kálmán őrsvezető 2012.

Őrsvezetői füzet. Cserkész tudástár. Készítette: Vajda Bertalan Kálmán őrsvezető 2012. Őrsvezetői füzet Cserkész tudástár Készítette: Vajda Bertalan Kálmán őrsvezető 2012. Tartalom Személyes adatok... 4 Őrs... 5 Tagok... 5 Őrsi zászló rajza, őrsi induló, őrsi csatakiáltás, riadólánc... 6

Részletesebben

Első félév Magyar címer próba. Cserkészismeretek

Első félév Magyar címer próba. Cserkészismeretek 1. oldal Első félév Magyar címer próba Cserkészismeretek Cserkészfüzetet kezdesz vezetni Van cserkészfüzeted, és rendesen szerepelnek benne az eddig tanultak (ha még nincs ilyen, akkor a próba idejére

Részletesebben

TAVASZI ÜNNEPKÖR. A tavaszi ünnepkör: március BÖJTMÁS HAVA április SZENT GYÖRGY HAVA május PÜNKÖSD HAVA

TAVASZI ÜNNEPKÖR. A tavaszi ünnepkör: március BÖJTMÁS HAVA április SZENT GYÖRGY HAVA május PÜNKÖSD HAVA TAVASZI ÜNNEPKÖR A projekt indoklása: - A tavaszi népszokások, ünnepek megismerése. - Tavaszi jeles napok összegyűjtése, az ezekhez kapcsolódó időjárási hiedelmek megbeszélése. - Hogyan készülhetünk az

Részletesebben

I. PRÓBA (SÁTORVERŐ PRÓBA)

I. PRÓBA (SÁTORVERŐ PRÓBA) 622. GAAL GASTON CSERKÉSZCSAPAT BALATONBOGLÁR I. PRÓBA (SÁTORVERŐ PRÓBA) Az 1999. augusztus 24-én kiadott új próbarendszer alapján E példány tulajdonosának neve: 1 Tartalom: AZ I. PRÓBA KÖTELEZŐ ANYAGA

Részletesebben

Jő a tél. Fotó: Balogh Bea

Jő a tél. Fotó: Balogh Bea Jő a tél A hajnali nap fénylő sugára, bekívánkozik az álmos szobába. A szépen zöldellő fenyvesek, téli széltől kopaszon derengenek. A zordan kopár pusztán állva, lágy téli szellő csapja meg a lábam. Égen

Részletesebben

Téli népszokások. A karácsonyi ünnepkör. Advent. András-nap (november 30.)

Téli népszokások. A karácsonyi ünnepkör. Advent. András-nap (november 30.) Téli népszokások Téli népszokásaink két nagyobb egységre oszthatók: a karácsonyi ünnepkörre, valamint a farsangi időszakra. Egy-egy szokás a mindennapi életben nem választható el ilyen mereven, a könnyebb

Részletesebben

IX. évfolyam 2. szám 2012-2013 tél A z a l s ó s z e n t i v á n i á l t a l á n o s i s k o l a d i á k l a p j a Régebbi számainkat

IX. évfolyam 2. szám 2012-2013 tél A z a l s ó s z e n t i v á n i á l t a l á n o s i s k o l a d i á k l a p j a Régebbi számainkat 1 A z a l s ó s z e n t i v á n i á l t a l á n o s i s k o l a d i á k l a p j a Főszerkesztő: Kiss Attila, szerkesztőbizottság a mindenkori 8. osztály a médiaismeret tanórák keretében és természetesen

Részletesebben

EGÉSZSÉGTAN ÓRAVÁZLATOK 6. osztály Az emberi test változásai

EGÉSZSÉGTAN ÓRAVÁZLATOK 6. osztály Az emberi test változásai Az emberi test változásai Az emberi test felépítése, szerkezete és működése minden ember esetében azonos. Az emberi test négy testtája: fej, nyak, törzs, végtagok. Külső határa a bőr. A szilárdítást a

Részletesebben

SZENT IVÁN-ÉJ HAZÁNKBAN ÉS KÜLFÖLDÖN AZ ÜNNEP HAGYOMÁNYAI AZ ÉRDI KISTÉRSÉGBEN

SZENT IVÁN-ÉJ HAZÁNKBAN ÉS KÜLFÖLDÖN AZ ÜNNEP HAGYOMÁNYAI AZ ÉRDI KISTÉRSÉGBEN SZENT IVÁN-ÉJ HAZÁNKBAN ÉS KÜLFÖLDÖN AZ ÜNNEP HAGYOMÁNYAI AZ ÉRDI KISTÉRSÉGBEN Írta: Vasné Tóth Kornélia Kiadja a Csuka Zoltán Városi Könyvtár Érd, 2007 Felelős kiadó: Bazsóné Megyes Klára könyvtárigazgató

Részletesebben

-Milyen volt a gyermekkora Indiában? Hogyan élnek, játszanak, tanulnak a gyerekek a távol-keleti országban?

-Milyen volt a gyermekkora Indiában? Hogyan élnek, játszanak, tanulnak a gyerekek a távol-keleti országban? Zákányszéki VI. évfolyam 1. szám 2012. Tavasz A ZakaHom-e Egyesület folyóirata A Zákányszéki Kis Újság hónapról hónapra tájékoztatja a lakosságot az egyházi hírekrõl, eseményekrõl. A 2012. februári számban

Részletesebben

voltam és térdig jártam a homokban. A homok mindig meleg volt, belesüllyedt a lábam, alig bírtam kihúzni.

voltam és térdig jártam a homokban. A homok mindig meleg volt, belesüllyedt a lábam, alig bírtam kihúzni. Zákányszéki III. évfolyam 3. szám 2009. december A ZakaHom-e Egyesület folyóirata A Z Ú R I S T E N M E G H Í V O T T E G Y S Z E R Z E T E S R E N D B E Amikor ezeket a sorokat írom, advent elsõ vasárnapján,

Részletesebben

Marczell Béla: Naptár és néphagyomány, Csallóközi népszokások

Marczell Béla: Naptár és néphagyomány, Csallóközi népszokások Marczell Béla: Naptár és néphagyomány, Csallóközi népszokások 1 Illusztrációk: Gálffy Irén, Dunaszerdahely Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 9. 2 Marczell Béla Naptár és néphagyomány Csallóközi népszokások

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola Tánc-és drámapedagógia Szak Eger. Lakóhelyem énekes népszokásai, dalos ünnepei

Eszterházy Károly Főiskola Tánc-és drámapedagógia Szak Eger. Lakóhelyem énekes népszokásai, dalos ünnepei Eszterházy Károly Főiskola Tánc-és drámapedagógia Szak Eger Lakóhelyem énekes népszokásai, dalos ünnepei Konzulens: Szatmári György Készítette: Rózsa Zita Erika 2004 T a r t a l o m I. Témaválasztás indoklása

Részletesebben

A CSERKÉSZET PEDAGÓGIÁJA

A CSERKÉSZET PEDAGÓGIÁJA Apor Vilmos Katolikus Főiskola Romológiai és Alkalmazott Társadalomtudományi Intézet 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. A CSERKÉSZET PEDAGÓGIÁJA Konzulens: HOLLÓSI CECÍLIA Főiskolai tanársegéd Vác, 2010. Készítette:

Részletesebben

AUGUSZTUS KISASSZONY HAVA NYÁRUTÓ ÚJ KENYÉR HAVA ARANYASSZONY (BŐSÉG) HAVA(Arvisura)

AUGUSZTUS KISASSZONY HAVA NYÁRUTÓ ÚJ KENYÉR HAVA ARANYASSZONY (BŐSÉG) HAVA(Arvisura) AUGUSZTUS KISASSZONY HAVA NYÁRUTÓ ÚJ KENYÉR HAVA ARANYASSZONY (BŐSÉG) HAVA(Arvisura) Az augusztus régi neve a rómaiaknál "Sextilis" volt, mert a hatodik (sextus) hónapja volt az esztendőnek. Ez a neve

Részletesebben

XLIX. évf. 1. szám. Becserkész. Rozgonyi Róbert. Vadon Szava. téli túraruházat. Trend. Agymenők. Irány a lejtő! Koalák Budapesten

XLIX. évf. 1. szám. Becserkész. Rozgonyi Róbert. Vadon Szava. téli túraruházat. Trend. Agymenők. Irány a lejtő! Koalák Budapesten XLIX. évf. 1. szám Becserkész Rozgonyi Róbert Vadon Szava téli túraruházat Trend Agymenők Irány a lejtő! Koalák Budapesten Mix Cserkész hírek 4 Becserkész Rozgonyi Róbert 6 Síelő cserkészek SkiJam 2015

Részletesebben

A Győri Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ Lapja

A Győri Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ Lapja PÜnküsd - vakáció A Győri Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ Lapja XV. évf. 2. szám Pünkösd - vakáció 2008. június Pünkösd Boldog, aki nem lát és mégis hisz. Jn. 20, 29 Ballagtak a vén diákok

Részletesebben

ÚJONCPRÓBA. A 10 cserkésztörvény

ÚJONCPRÓBA. A 10 cserkésztörvény ÚJONCPRÓBA A 10 cserkésztörvény 1. A cserkész egyeneslelkű és feltétlenül igazat mond. 2. A cserkész híven teljesíti kötelességeit, melyekkel Istennek, hazájának és embertársainak tartozik. 3. A cserkész,

Részletesebben

KOLOZSVÁR 2010. KARÁCSONY

KOLOZSVÁR 2010. KARÁCSONY AZ UNITÁRIUS NŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA KOLOZSVÁR 2010. KARÁCSONY Kiadja az UNITÁRIUS NÔK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Levélcím: Unitárius Nôk Országos Szövetsége 400750 Kolozsvár / Cluj-Napoca OP 1, CP 24

Részletesebben

A cigányság tánckultúrája

A cigányság tánckultúrája A cigányság tánckultúrája A cigányság fontos és többrétű - megőrző, színező és összekötő szerepet játszott a befogadó népek kulturális életében. Nemcsak a régibb, feledésbe merült hagyományok hű őrzői,

Részletesebben

Tóháti Tamás, a Szűcs Imre versmondó versenyünk egyik kiválósága. Honfoglaló őseink mint divatdiktátorok. Újra itt a lexi!

Tóháti Tamás, a Szűcs Imre versmondó versenyünk egyik kiválósága. Honfoglaló őseink mint divatdiktátorok. Újra itt a lexi! 68. évf., 2014. XII. 11., 38. szám Tóháti Tamás, a Szűcs Imre versmondó versenyünk egyik kiválósága Honfoglaló őseink mint divatdiktátorok Újra itt a lexi! Hamarosan új köntösben a világhálón Hetek, sőt

Részletesebben

A bolond farkas. Almási Ágnes Mikepércs

A bolond farkas. Almási Ágnes Mikepércs A bolond farkas Hová ment a kis malac, azt én nem tudom, de az az egy biztos, hogy az ő kurta farkán túl a környező hegyeken is túl volt egy Rontom bontom tudni - mondom erdő. Ebben az erdőben volt egy

Részletesebben

63. évf., 2009. IV. 30., ára 50 dinár. Anyák napja. Jó Pajtás

63. évf., 2009. IV. 30., ára 50 dinár. Anyák napja. Jó Pajtás 63. évf., 2009. IV. 30., ára 50 dinár 15 Anyák napja 63. évf., 2009. V. 7., ára 50 dinár 16 Május 10-e: Madarak és fák napja A jövő heti címoldala és posztere Halaink A hét fotója Grand tétée (Nagy szoptatás)

Részletesebben

Herczeg Mihály: Jeles napok Székkutason és környékén I.

Herczeg Mihály: Jeles napok Székkutason és környékén I. Herczeg Mihály: Jeles napok Székkutason és környékén I. A vásárhelykutasi vasúti megálló körül egy kis faluszerű település alakult ki a 20. század első évtizedeiben. Ennek lakói főleg a környező tanyavilágból

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Készítette: Lajkó Zoltánné. Debrecen, 2004

SZAKDOLGOZAT. Készítette: Lajkó Zoltánné. Debrecen, 2004 1 SZAKDOLGOZAT Készítette: Lajkó Zoltánné Debrecen, 2004 2 KATOLIKUS ÜNNEPI SZOKÁSOK SZAJOLBAN Témavezető: Dr. Bartha Elek Tanszékvezető Készítette: Lajkó Zoltánné Debreceni Egyetem Néprajz- és honismeret

Részletesebben

Elsősegély. Mentők száma Kisebb sebek bekötése

Elsősegély. Mentők száma Kisebb sebek bekötése Elsősegély Újonccserkész Táborverő Portyázó Honfoglaló Egyéb Saját címed, adataid Mentők száma Kisebb sebek bekötése Elsősegély alapok Baleset bejelentése Apró sérülések: Szálka, orrvérzés, vízhólyag Napszúrás,

Részletesebben

CSERKÉSZET FIÚKNAK SCOUTING FOR BOYS

CSERKÉSZET FIÚKNAK SCOUTING FOR BOYS CSERKÉSZET FIÚKNAK SCOUTING FOR BOYS írta Baden-PowelI BUDAPEST 1994..--^ MAGYAR CSERKESZCSAPATOK SZaVÉjSÉGjE 1 _... - L.J í-z_ CSERKESZÉT FIUKNAK ISSN 12 16 3155 ISBN CSERKÉSZVEZETŐK KÖNYVTÁRA 2. szám

Részletesebben

PÁKOLITZ ISTVÁN. Május. Május, május, harangvirág-álom; kotnyeles kis tengelice lombosodó ágon.

PÁKOLITZ ISTVÁN. Május. Május, május, harangvirág-álom; kotnyeles kis tengelice lombosodó ágon. PÁKOLITZ ISTVÁN Május Május, május, harangvirág-álom; kotnyeles kis tengelice lombosodó ágon. Május, május, érlelõ nap csókja; bajuszpödri búzakalász anyás ringatója. Május, május, arany-üllõn zengõ kalapácsod

Részletesebben

Kovács Zsuzsanna ÜNNEPELJÜNK Iskolai műsorok az év ünnepnapjaira az alapiskolák és középiskolák tanulói számára

Kovács Zsuzsanna ÜNNEPELJÜNK Iskolai műsorok az év ünnepnapjaira az alapiskolák és középiskolák tanulói számára Kovács Zsuzsanna ÜNNEPELJÜNK Iskolai műsorok az év ünnepnapjaira az alapiskolák és középiskolák tanulói számára 1 A kiadvány megjelenését támogtták: a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala, Kisebbségi kultúrák

Részletesebben

Hírek SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA

Hírek SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA SZÓ-BESZÉD, A KISHEGYESIEK LAPJA Hírek Közmocskaink A hegyesi közvéleményt mostanság leginkább a közbiztonság kérdése izgatja, így kevesebb szó esik a köztisztaságról, noha a kettőt hasonló dolgok befolyásolják.

Részletesebben