1-es próba. (10-13 év) Cserkésztudás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1-es próba. (10-13 év) Cserkésztudás"

Átírás

1 1-es próba (10-13 év) Cserkésztudás - 10 cserkésztörvény+magyarázat, fogadalom, tisztelgés, köszöntés, kézfogás, jelvény ismerete 10 cserkésztörvény: 1 A cserkész egyeneslelkû és feltétlenül igazat mond. 2 A cserkész híven teljesítí kötelességeit, melyekkel Istennek, hazájának és embertársainak tartozik. 3 A cserkész ahol tud, segít. 4 A cserkész minden cserkészt testvérének tekínt. 5 A cserkész másokkal szemben gyengéd, magával szemben szigorú. 6 A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket. 7 A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik. 8 A cserkész vidám és meggondolt. 9 A cserkész takarékos. 10 A cserkész testben és lélekben tiszta. Magyarázat: ÉRTELMEZZÜK A CSERKÉSZTÖRVÉNYEKET A cserkész egyeneslelkû és feltétlenül igazat mond A cserkész nem hazudik. Legtöbbször félelembõl hazudunk. Biztos veled is elõfordult, hogy valami rosszat tettél majd nem vallottad azt be, mert féltél a bûntetéstõl. Legközelebb jusson eszedben a közmondás: "A hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát." Talán következõ alkalommal igazat mondanál, de nem hisznek majd neked, mert amint egy másik közmondás tartja, "Akkor se hisznek a hazugnak, ha igazat mond." És nagyon kellemetlen, ha a szemedbe mondják: nem hiszek neked, mert korábban hazudtál. A mesebeli juhász egy havasi legelõn õrizte a juhokat. Egy napon arra gondolt, hogy megijeszti a favágókat. Elkiáltotta magát: "Jön a farkas! Segítség!" Szaladtak is a favágók a juhász segítségére. Mikor kiértek a legelõre, látták, hogy farkas sehol, a juhász viszont jóízûen nevet ijedtségükön. Fejcsóválva tértek vissza munkájukhoz, de nemsokára másodszor is így jártak. Ám alig mentek odébb az emberek, az egyik bokor mögül valóban farkas bújt elõ. A juhász kétségbeesve kiabált segítségért, de hiába, senki se sietett segítségére. "Biztos megint hazudik!"- csóválták fejüket az emberek. Meg is ette a farkas a juhokat, a juhász maga is alig tudta megmenteni saját bõrét. A cserkész egyeneslelkû. Ez azt jelenti, hogy becsületes mindenhol, minden körülmények között. Történeteket a becsületrõl te is ismersz. Ha nem, jusson eszedbe Mária és Klára története. Õk pénztárcát találtak hazafelé menet, benne nem kevés pénzzel és néhány névjegykártyával. Klári azt javasolta, hogy osszák el és költsék el a pénzt. Mária hallani sem akart errõl. Klári úgy érvelt, hogy az, aki elvesztette a pénztárcát gazdag, mert elég sok pénz volt az erszényben, a tulajdonos biztosan meg se érzi majd elvesztését. Végül Máriának sikerült meggyõznie Klárit, elvitték a pénzt a névjegykártyán levõ címre. Idõs bácsi, egykori tanár nyitott nekik ajtót. A pénztárcában reggel felvett, egész hónapi nyugdíja volt. A cserkész híven teljesíti kötelességeit, melyekkel Istennek, hazájának és embertársainak tartozik Istennel szemben kötelességed, hogy gyakorold vallásodat, járj templomba, vallásórára. Istennek szeretettel, engedelmességgel tartozol. Tartsd be a tíz parancsolatot. Hazádnak hûséggel tartozol. Be kell tartanod az állam törvényeit, ugyanakkor ismerned kell jogaidat, s ragaszkodnod kell ahhoz, hogy azokat veled kapcsolatosan a törvényeknek megfelelõen betartsák. Csak a polgár és az állam egymás iránti kölcsönös tisztelete és bizalma biztosíthatja azt, hogy az élet zavartalanul folyjon. Ebben neked és a hozzád hasonló minden állampolgárnak közre kell müködnie, kinek-kinek saját szintjén és módján.

2 A felnõttek kötelessége és saját érdeke, hogy eredményesen és hatékonyan dolgozzanak. A te kötelességed és saját jólfelfogott érdeked a tanulás. Aki ezt tudatosítja önmagában, annak nem jelent gondot ennek a törvénynek a betartása. Egyik cserkészünk mesélte: Hosszú verset hagyott fel a tanárnõ magyar irodalomból. Már épp tanulni kezdte a szöveget, amikor csengettek a barátai. Játszani hívták a tömbház elé. Õ ment is volna, nem is. Elõbb arra gondolt, hogy majd este megtanulja a verset, aztán megjárta az eszét, hogy egy nappal hamarabb felelt magyarból, van jegye, nem biztos, hogy ismét õt feleltetik. Csakhogy az is eszébe jutott, hogy este álmos lesz és nem fog a fejébe menni a vers, meg, hogy a tanárnõ elég kiszámíthatatlan. Aztán rápillantott az asztala fölött lógó Tíz Törvényre, a elolvasta a második törvényt és fájó szívvel ugyan, de elküldte a barátait. Sõt, a verset is megtanulta, ahelyett, hogy végiglelkizte volna a délutánt, azért, mert megtartóztatta magát a focitól. És milyen jól fogott ez másnap, amikor a kiszámíthatatlan tanárnõ éppen azért hívta ki felelni, hogy lássa, készül-e minden napra... Embertársaidnak mindazzal tartozol, amit magadnak kívánsz. Törekedj másokat megérteni, megbecsülni. A cserkész ahol tud segít Keresd az alkalmat, hol tehetsz jót, kin segíthetsz. Ha körülnézel, biztosan sok alkalmat találsz a segítésre. Az otthoni munkában segíts szüleidnek. Sok házimunkát vállalhatsz magadra: ilyen a mosogatás, bevásárlás stb. Ha eddig nem tetted, legalább saját holmidat tartsd rendben. Segíts az iskolában osztálytársaidnak, de ügyelj, mert a súgás, vagy az, hogy odaadod lemásolni a kész házi feladatot, nem segítség. Lehet, hogy pillanatnyilag kihúzod vele társadat a bajból, de többet ér azzal, ha elmagyarázod neki a leckét. Az utcán is sok alkalom nyílik a segítségre: útbaigazíthatsz valakit, segíthetsz egy öreg néninek cipelni a csomagját stb. De tedd mindezt hivalkodás, feltünés nélkül, legfõképpen ne dicsekedj vele. És azt is nézd meg, valóban szükség van-e a segítségedre... Ugyanakkor ne zavarjon, ha durva lelkü, érzéketlen ismerõseid megmosolyognak, azért, mert felálltál a busz ülésérõl, átadtad a helyedet egy felnõttnek, rászorulónak. Neked volt igazad, s valahol, valamikor, ha egyszer miattad fog felállni a helyérõl valaki, gondolj arra, hogy adni éppoly öröm, mint kapni. Létezik lelki segítség is. Ha valaki bánatos, próbáld megvigasztalni. Sokszor már az is segít, ha elmondhatja valakinek a bánatát és ilymódon megkönnyebbül. Ám, amit hallottál, tartsd meg magadnak, ez kettõtökön kívül másra nem tartozik. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint Ez a testvériség törvénye. Úgy kell viselkednünk egymással szemben, mint jó testvérekhez illik. Nem létezhet közöttünk faji, vallási, társadalmi, nemzeti megkülönböztetés. Liszt Ferenc egy, a franciaországi Toulouseban tartott hahgversenye jövedelmét népjóléti célra ajánlotta fel. A jócselekedetet megköszönõ munkásküldöttség vezetõje megjegyezte, hogy a dolgozók szívesen meghallgatták volna a hangversenyt is. A mûvész erre elhalasztotta a következõ hangversenyét s megismételte elõadását, csak a toulousei munkások számára. IX.Pius pápa egy alkalommal végigjárta a Vatikán termeit. Az egyik teremben feltûnt neki egy fiatalember, aki elragadtatással szemlélte Rafaello, a nagy olasz festõ egyik képét. A pápa beszédbe elegyedett vele és megtudta, hogy az illetõ festõ szeretne lenni, de nincs pénze, hogy beiratkozzon a festõakadémiára. Amikor a Szentatya felajánlotta, hogy fedezi költségeit, a fiatalember szabadkozni kezdett, nem lévén római katolikus. A pápa nem tett vallási különbséget, segített a protestáns vallású fiatalemberen is. A cserkész magával szemben szigorú, másokkal szemben gyöngéd Ez a lovagiasság törvénye. Sokszor adódik alkalom, hogy próbára tedd lovagiasságodat. Légy türelmes és elnézõ mások gyöngeségeivel szemben. Légy udvarias. Magaddal szemben viszont szigorú kell lenned, ezért nem nézheted el hibáidat. Küzdj ellenük. Vedd komolyan az esti lelkiismeretvizsgálatot. Robi portyán vett részt õrsével együtt. Egy hosszú kaptató végén látta, hogy egyik társa nagyon elfáradt. Õ is fáradt volt, mégis felajánlotta segítségét társának: elvette hátizsákját, hogy könnyítsen rajta. Az egész napos kirándulás után hazaindult. Örömmel látta, hogy még van egy ülõhely a buszon. Leült, hogy pihenjen. A következõ megállónál felszállt egy öreg néni a buszra. Róbert felállt és átadta a helyét a néninek. Te is így tettél volna? A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket A cserkész szereti és védi a természetet. Mikor kirándulni mész, ne hagyj magad után szemetet. Ne vésd be a

3 neved a fák törzsébe. Virágokat csak délután szedj. Hiába szeded le reggel, amíg hazaindulsz elhervad és eldobod. Tavasszal gyakran találhatsz az erdõben fészkükbõl kiesett madárfiókákat. Ne nyúlj hozzájuk. Ezek a fiókák csak látszólag elhagyottak. Szüleik a földön továbbra is etetik õket. Télen készíthetsz madáretetõt. Evvel sokat segíthetsz az itthon telelõ madarakon. Ne bánsd az állatokat. Vigyázz a természet szépségeire. Barlangban ne törd le a cseppköveket. Évmilliók szükségesek képzõdésükhöz, amit te egy pillanat alatt megsemisíthetsz. Napsütéses vasárnap délután egy lakótelepen. Tömérdek gyerek focizik, a fákat használva kapunak. Egyetlen gyermek csinál valami egészen mást, egy fa sebeit, pár durva fejszecsapást igyekszik, ha nem is meg nem történtté tenni, bár meggyógyítani. Környezetvédõ? Természetvédő? Egyszerüen cserkész. Kossuth Lajost számûzetése idején sokan keresték fel és csodálkoztak azon, hogy öregkorára is megőrizte testi és szellemi frissességét. Kossuth így magyarázta ezt: "Ezt elsõsorban annak tulajdoníthatom, hogy kedvenc foglalkozásom a természettel való foglalkozás. Foglalkozom a csillagászattal, földtannal s általában olyan tudományokkal, ahol nincs keserûség. Boldogok, akik szeretik a természetet, azt meg tudják találni s különösen a szenvedések napjaiban rájönnek arra, hogy a természet a legjobb barát." A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik Engedelmeskedj cserkészvezetõidnek, szüleidnek, tanáraidnak. Nem azért, mert õk erõsebbek, hanem saját elhatározásodból. Hidd el, hogy jót akarnak neked akkor is, amikor olyasmit kérnek tõled, amihez nincs kedved, nincs hangulatod, amit nem szívesen csinálsz, ami a korodbeliek szerint nem fiatalhoz illõ. Lehet, hogy csak késõbb, évek múltán jössz majd rá, hogy ezek a tennivalók hasznodra váltak. Ha egy felnõtt utasításával nagyon nem értesz egyet, kérdezd meg szülõdet, vezetõdet, hogy miért kell úgy tenned. Olyan körülmények között, amikor nincs idõ magyarázkodásra, bízz meg a kipróbált felnõttben, hidd neki el, hogy szavait feltétel nélkül követheted. Késõbb ráérsz megérteni, mit miért kellett tenned. Ez nem gyermetegség, hanem bizalom kérdése. Csak így várhatod el, hogy neked is feltétel és magyarázkodás nélkül higyjen a hozzád közelálló felnõtt! Kati panaszkodik barátnõjének, Rozinak, hogy édesanyja nem engedi el a színházba. -Miért nem enged el? -kérdi Rozi. -Mert igazságtalan. Odatett, hogy takarítsam ki a konyhát. Nem tettem meg és ezért nagyon megharagudott és azt mondta, hogy nem enged sehova. -Miért igazságtalan? Ha rendbe tetted volna a konyhát, biztos elengedett volna. Gyere tegyük rendbe. -Hiába, úgyse enged el. -Gyere próbáljuk meg. Rozinak sikerült meggyõznie Katit. Miután kitakarították a konyhát, Kati újra elkérezett édesanyjától és csodák csodája, el is engedték. Valamit valamiért? Nem. Bizalmat bizalomért! A cserkész vidám és meggondolt A cserkész vidám, de jókedvében nem bánt meg senkit. Teljes lélekkel mókázik, játszik, énekel, de ha komoly dologról van szó, fegyelmezett. Akkor is próbálj vidám lenni, ha valami sikertelenség, megpróbáltatás ér. A jó kedély sokszor átsegít a nehézségeken. A cserkész minden cselekedetében meggondolt. Egy osztály kerékpártúrára indult. Szép idõ volt, mindenki örvendett, hogy a szabadban lehetnek. Az úton egy autó sem járt. A gyerekek ide-oda kanyarogtak az országúton, egymásnak kiabáltak, a két irányt elválasztó fehér csíkon haladtak libasorban. Jól szórakoztak. Egyszer csak motorzúgást hallottak. Az út szélére húzodtak, kivéve egyiküket, aki tovább bravúrozott az út közepén. Egy teherautó közeledett. A fiúnak az volt a szerencséje, hogy a gépkocsivezetõ már messzirõl észrevette és lassított. Aztán meg is állt. A kerékpárosok villámgyorsan eltüntek, ki amerre tudott. Pedig a vezetõ nem is kiabált. Csak annyit kérdezett a korábban vitézkedõ fiútól: - És a szüleidnek mit mondtunk volna, ha véletlenül nem látlak meg idejében? A cserkész takarékos A cserkész takarékos a pénzzel, az idõvel, az erejével, a természeti kincsekkel, egyáltalán mindennel. Nem azért, mert zsugori, vagy sajnálna valamit mástól, hanem azért, mert "több nap, mint kolbász". Becsüld meg a pénzt, de vigyázz, ne válj rabjává. Fölösleges dolgokra ne költs, ne törödj azzal, hogy mások mit vásárolnak. Törekedj arra, hogy szorgalmaddal anyagi függetlenségre juss. Takarékoskodj az idõddel és mások idejével is. Készíts használható napirendet és meglátod mennyi mindent meg tudsz tenni egy nap alatt. Légy pontos, ne várjanak rád. A cserkész nem öt perccel hamarabb, nem egy perccel késõbb végzi el a munkáját, hanem éppen akkor, amikor annak itt az ideje.

4 Takarékoskodj erõddel is. "Többet ésszel, mint erõvel" - mondja a közmondás. Kiránduláson akkor is úgy válaszd meg az útvonalat, hogy nehezen megszerzett magasságodból ne veszíts, ha az osztálytársak, a mindenkinél okosabbak közben hegybõl völgybe, völgybõl hegyre másznak, mert az így fiatalos. Te ha már felértél a gerincre, ott folytasd az utad. Sok erõt takarítasz meg ezzel a taktikával és nem csak kiránduláson. A cserkész testben és lélekben tiszta Már korábban írtuk, hogy a cserkészet jelképe, az egykori liliomformájú iránytü-vég azért válhatott igazi liliommá, mert a müvészetben a liliom az ártatlanság, a gyermekkor, a tisztaság jelképe. Ma a cserkészjelvény a világon mindenütt lilomot ábrázol. A cserkész, mint minden fiatal, ártatlan, tiszta. Ezt értsd legelõbb is szó szerint. Kortársaid egy része haragban van a tisztálkodószerekkel. Te mosakodj civilizált emberhez méltó módon, reggel és este meleg vízben, lehetõleg tetõtõl-talpig, de legalább derékig. Ha teheted, esténként mosdás helyett fürödj, vagy zuhanyozz. Moss kezet minden étkezés elõtt, és az illemhely minden használata után. Moss fogat minden étkezés után. Hetente egyszer-kétszer moss hajat. Hazaérve válts ruhát, cipõt, utcai holmidban otthon ne ülj, dolgozz. Piszkos ingedet, blúzodat, fehérnemüdet vesd le, tedd a szennyesbe, mosd ki. Felsõruháidat is gondozd, átizzadt pólódat, felsõ ruhádat, pulóveredet tedd ki szellõzni, majd mosd ki. A törvény átvitt értelemben is érvényes. Lélekben szintén légy tiszta. Ne kedveld a társadalmi tisztátalanságot. Kerüld a romlott emberek társaságát, a szennyes beszédet, könyveket, filmeket. Ne káromkodj, szitkózodj, ne használj mocskos szavakat. Ápold, védd anyanyelved tisztaságát. Válogasd meg mulatságaidat. Az erõszak, a durvaság, a közönségesség, a két nemhez tartozó fiatalok kizárólag testi kapcsolatban megnyilvánuló együttes szórakozása, a dohány, szeszesital, kábítószer filmeken is undorító, a valóságban méginkább az, nem beszélve arról, hogy életveszélyes is. Ilyesmire ne légy kíváncsi, helyette keress magadhoz való szórakozást, társaságot. Ne menj a "közvélemény" szava után, ne hidd, hogy minden jó, amit divatosnak kiáltanak ki, vagy a televízóban mutogatnak. Táncolni például tudni kell, de ezen ne csak a pillanatnyi divattánc ismeretét értsed, hanem a csak kemény munkával elsajátítható fontosabb társastáncokét, illetve a néptáncokét, mert divatok jönnek és mennek, de a felnõtt ember - és te is felnõsz egyszer - nem diszkóban, hanem civilizált emberek között, bálban táncol. Ma is. Válogasd meg, milyen filmeket nézel. A kábeltévé érdekes, hasznos adások mellett képi szemetet is sugározhat. Az erõszakot, a durvaságot sugalló kalandfilmek, a nemiségre öszpontosító ostoba szexfilmek, az öncélú rémségeket bemutató thrillerek nem cserkésznek valók. Felnõttként majd egyszer, egyet ezek közül is megnézhetsz. Nem másért, csak, hogy tudjad, miért és mikor kell a készüléket kikapcsolni! Fogadalom: "Én,...fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, amelyekkel Istennek, Hazámnak és embertársaimnak tartozom. Minden lehetõt megteszek, hogy másokon segítsek. Ismerem a cserkésztörvényt és azt mindenkor megtartom! Isten engem úgy segéljen!" -tisztelgés, köszöntés, kézfogás, jelvény ismerete: Magától értetődik de némi magyarázat: A cserkész bal kézzel fog kezet, Bi-Pi szerint azért, mert a bal kezünk közelebb van a szeretetet jelképezõ testrészhez, a szívhez. Ugyanakkor a kézfogással egyidõben a jobb kézzel tisztelgünk. A cserkész vállmagasságba emelt jobb kezével tiszteleg, a tenyér elõre néz, a hüvelykujj a kisujj körmére zár, a három ujjunk egyenesen kinyújtva felfelé mutat. Egymásra zárt ujjaink azt jelzik, hogy az erõsebb védi a gyengébbet, három felfelé mutató ujjunk pedig a kötelességteljesítésre emlékeztet, hiszen három irányba tartozunk kötelességeink teljesítésével. A cserkészjelvény eredetileg a tengerésziránytü északra mutató végének rajza szerinti formájú, kicsit a liliomra hasonlító ábra volt, késõbb tudatosan mosták egybe a liliom alakjával, ugyanis az egyházmüvészetben a liliom a tisztaság, ártatlanság jelképe. A két értelmezés ma már egybecseng, az iránytü liliomos vége a jó utat, a tisztaság, a becsület útját mutatja a cserkésznek. Ugyanakkor a liliom három szirma a Fogadalomtól ránk rótt három feladatra emlékeztet, a kötelességteljesítés, segítõkészség, a Törvény megtartása hármas igényét juttatja nap mint nap eszünkbe.

5 - BiPi-ről kis mese: Foglald össze nekik röviden A cserkészet megalapítója, kitalálója lord Robert BADEN- POWELL of GILWELL, cserkész becenevén Bi-Pi február 22- én született Londonban sokgyerekes lelkész, teológiai tanár családjában. Teljes nevét, a Robert Stephenson Smyth Baden-Powellt családja történelmi nevezetességü személyiségeitõl örökülte, anyai nagyapja John Smyth, Erzsébet királynõ jeles kapitánya volt, akit "a királynõ kalózaként" is emlegettek, keresztapja Robert Stephenson, a mozdonykészítö George Stephenson fia volt. Hároméves korában vesztette el édesapját, az árván maradt hét gyereket édesanyjuk nevelte fel, s korántsem rosszul, hiszen valamennyi gyerek sikeres életpályát futott be. Robert már gyermekkorában kitünt életrevalóságával, kitartásával, természetszeretetével. Négy bátyjával gyalogtúrákat, hajóutakat tett, vadászott, járta a természetet és természetesen tanult, a Charterhouse Intézet ösztöndíjasaként. 19 évesen lett hivatásos katonatiszt, alhadnagy a 13. Huszárezrednél - ez volt a hivatalos neve annak a lovasezrednek, ahová beosztották és amely akkor Indiában állomásozott. Indiai és afganisztáni szolgálati évei alatt kiváló megfigyelõképességgel rendelkezõ felderítõtiszt vált belõle, aki katonapedagógiai tapasztalatait remekül haszonosította akkor, amikor újoncait szoktatta a gyarmati ezredekben teljesített kemény szolgálathoz ban alig huszonhat évesen már százados, 1884-ben Afrikában Zuluföldet térképezi, utána Málta kormányzójának szárnysegéde és örnagy lesz ben afrikai katonai expediciót vezet az aszanté törzs földjén, felderítö tapasztalatait az Aids to Scouting, Segédkönyv a felderítöknek címü munkájában teszi közzé ben Délafrikában a búr háború tevékeny résztvevõje. Mafeking városka védelmét bízzák a fiatal ezredesre. Két hegyivadász zászlóalj fölött parancsnokol, 1250 fegyveressel védi a délafrikai angol jelenlét számára kulcsfontosságú kis települést 217 napon át, mindaddig, míg 1900 május 17- én meg nem érkeznek a felmentõ csapatok. Egész Anglia újong, a fiatal katonatiszt rövid idõre új feladatot kap, megszervezi a délafrikai lovasrendõrséget, amelynek egyenruhája majd a késõbbi cserkészegyenruha egyik ihletõ forrása lesz, aztán elõléptetik, kitüntetik és Angliába vezényelik, a brit lovasság felügyelõjeként. Itt tapasztalja elõször, hogy mekkora a különbség a gyarmatokon, természetközelben, veszélyeknek is kitett, nehéz körülmények között felnövekedõ, felelõsségteljes szellemben nevelt fiatalok, s a századforduló angol anyaországában immár mind gyakrabban az utcától "nevelt" ifjak között. Hamar rájön arra, hogy sikeres ember, tekintélye van, az Aids to Scouting sikerkönyv, föként a fiatalok olvassák. Mi lenne, ha az õt foglalkoztató kérdés, a fiatalság nevelésével kapcsolatos aggályai ügyével közvetlenül a fiatalokat próbálná állásfoglalásra bírni, nekik mondaná el ezzel kapcsolatos véleményét? - teszi föl magának a kérdést és gyüjteni kezdi új könyve, a Scouting for Boys anyagát. Közben, mert "a pudding próbája az étkezés", megszervezi a történelem elsõ cserkésztáborát, 1907 nyarán huszonnégy fiúval táborozni megy a Poole Harbour közelében levõ Brownsea szigetre elején megjelenik új könyve, tulajdonképpen hat füzetben. Alcíme Handbook for Instruction in Good Citizenship, mármint Kézikönyv a jó polgár kiképzéséhez, célja pedig a felnövekvõ nemzedéknek az igazi életre való felkészítésre való buzdítása. 21 tábortüzi beszélgetés ez, cserkészéletrõl, a cserkészetrõl. Sikere óriási, sorra alakulnak a cserkészõrsök és csapatok, mi több, nem csak Angliában. Így 1908 január 24-én a londoni YMCA székházban kihírdetheti a cserkészmozgalom megalakulását ben már 11 ezren tevékenykednek csak Angliában és a cserkészet világmozgalom. Az altábornagyot, mert ekkorra ismét elöléptetik, VII Edward az új mozgalom irányítására kéri fel. Õ elvállalja a tisztséget, 1912-ben világ körüli uton szemlézi a világ cserkészcsapatait és mindenütt tomboló lelkesedéssel fogadják. Igaz, a világháború visszaveti a cserkésztestvériség ügyét, de 1920-ban Londonban találkozhatnak a világ cserkészei az elsõ nemzetközi cserkésztalálkozón, dzsemborin, ahol augusztus 6-án a világ fõcserkészévé kiáltják ki Bi-Pi-t. Itt 27 ország 8000 cserkésze találkozott, s ettõl kezdve rendszeressé válnak az ilyen találkozók. (1924, Ermelunden, Dánia, 1929 Birkenhead, Anglia, 1933 Gödöllõ, Magyarország, 1937 Vogelenzang, Hollandia, 1947 Moisson, Franciaország, 1951 Bad Ischl, Ausztria, 1955 Niagara, a kanadai oldal, 1957 Sutton Park, Coldfield, Anglia, 1959 Makeling Nemzeti Park, Fülöp Szigetek, 1963 Marathón, Görögország,, 1967 Farragut State Park, USA, 1971 Asagiri Heights, Japán, 1975 Lillehammer, Norvégia; legutóbb Dél Korea, majd Hollandia adott otthont a cserkész világtábornak.) Ezidõtájt a tábornok felesége a lánycserkészet megalapítójaként maga is fõcserkész lesz, a lánycserkészeté ben

6 Kenyában telepednek le, Bi-Pi ott hal meg 1941 január 8-án, pártíz nappal nyolcvannegyedik születésnapja elõtt. -cserkészinduló (csak az 1. vsz-ot kell tudni, de itt a többi is) CSERKÉSZINDULÓ Cserkész fel a fejjel, a harsona zeng, Álljunk csatasorba vidáman. Ránk vár a világ, ez a harc a mienk, Katonái vagyunk valahányan! Jó fegyverünk izmos karunk, Égõ szemünk, vidám dalunk, Amerre nézünk, megterem A gyõzelem, a gyõzelem! Cserkész fel a fejjel, az óra közel, Kél a magyar éjben a hajnal. Most kell az erõs kar, a férfiú mell, Ezeréves acél-akarattal. Zúg, mint a harci trombita A Lomnic és a Hargita, Értünk kiált, felénk süvölt Az õsi föld, a drága föld. Szabadba cserkész! A nap arca nevet Ott pezsdül a friss, tüzes élet. Járjuk be a mezõt, meg a rengeteget, Szabad ott a szabadban a lélek! Ott szemben, szívben tiszta lánk, S az Isten arca néz le ránk. Leheletén ott megterem Erõ, szabadság, gyõzelem! - útjelek: nyíl, nem nyíl, levél Eléggé nyilvánvaló: nyíl: Nem nyíl (rossz út): Levél: egy kis négyzet van rajzolva az a nyílra, és benne annyi rovátka ahány lépésre van a levél. - csomók: cipőfűző, állóhurok, fél-prusik, madzag feltekerése, egyszerű kettős, kofacsomó, csúszóhurok, prusik, az U kötés Cipőfűző: egyértelmű Állóhurok: Félbehajtott madzag végére egy csomó, jól jön ha madzaggal kell helyettesíteni egy sátorkötelet (ebbe a hurokba rakhatod a cöveket) Fél-prusik: Akkor jó ha egy szélesebb vagy merev dologra akarsz madzagot kötni. Félbehajtott madzagot átvetsz a kiszemelt tárgyon majd a végén lévő hurokba dugod a madzag másik végét. Madzag feltekerése: Kezedre, félbehajtod majd átkötöd egyszerű kettős: dupla csomó, de figyelni kell, hogy a másodikat ellenkezőleg kell csinálni mint az elsőt. Kofacsomó: amikor nem figyelsz erre. Csúszóhurok: egyszerű csomó, majd a kötél végét visszadugod a csomóba ugyanarról az oldalról. Prusik: mint a fél-prusik, csak kétszer dugod át. Szilárdabban tart.

7 Az U kötés: Nagyon fontos, asztalok, padok és tábori WC-k építéséhez. A madzag vastagságától függően sokszor át kel kötni. - önméretek: arasz, magasság, öl - becslés: távolság 1m-es lépéssel 50 m-ig, magasságbecslés Gyakoroljátok - térképismeret: térképjelek, térképen É-i irány, távolságmérés, helyzet-meghatározás, jelzéskövetés, iránytű nélkül Észak meghatározása (órával-nappal, csillagból) Megnéztek egy térképet, a többit tudjátok, illetve gyakoroljátok - csomagolás és felszerelés: FELSZERELÉS ÉS ENNEK CSOMAGOLÁSA Felszerelésünk legfontosabb darabja a hátizsák. Egyenlõ súlyelosztása megkönnyíti a járást, befogóképessége nagy, s ami a legfontosabb, kezünk szabadon marad. Kisebb túrára alkalmas a az oldalzsák is. A jó hátizsák és oldalzsák erõs, vízhatlan anyagból készül, a szükségletnek megfelelõen tágítható, illetve zsinórokkal, szíjakkal kisebbre fogható. Különösen jók a merevítõs, illetve keretes hátizsákok. Sohase induljunk túrára sportzsákkal, hálókkal, táskákkal. Lefoglalják kezünket, nem tudunk kapaszkodni, s csak kényelmetlenséget okoznak. A hátizsákban hátunkhoz kerüljenek a ruhadarabok, az esõköpeny, a zsák aljára helyezzük a nehezebb, nem törékeny tárgyakat, a zsák nyílásához közel a törékenyebb tárgyakat és az élelmet. Hogy a dolgainkat könnyen megtaláljuk, a hasonló célokra használatos holmikat csoportosítsuk és zacskókban helyezzük a hátizsákba. Zacskókat készíthetünk a váltóruhák, a tartalék fehérnemü, a cipõk, a mosdó-, étkezõ stb. felszerelés számára. Az élelem csomagolásával kapcsolatosan jegyezzük meg: a zsíros dolgokat a legjobb ételdobozban szállítani, a kenyeret tegyük kenyeres zacskóba és ez ne legyen müanyagból, mert hosszabb uton megpenészedik benne a kenyér, üvegekbe ne csomagoljunk, mert az üveg súlyos és törékeny. Hátizsákunk zsebébe tegyünk felszerelésjavító készletet: ebben legyen tü, cérna, spárga, kevés vékony drót, zsákra, nadrágra foltnakvaló, pár gomb, biztosítótü. Legyen a zsák valamelyik zsebében jegyzetfüzet, vagy notesz és golyóstoll. Felszerelésünk fontos kelléke a kulacs és a vizespohár. Az aluminum kulacsban savanyú ital nem tartható, az ilyen edény kimoshatatlan rossz szagot kap a tejtõl. Felszerelésünket mindig a túrának megfelelõen válogassuk össze. A zsákot nekünk kell cipelnünk, minden fölösleg számit, a hátunkat terheli. Õrsi portyán az õrs tagjai elõre beszéljék meg, hogy ki mit hordoz a közös felszerelésébõl. Hogy még véletlenül se maradjon odahaza a próbacserkész számára ajánlott egynapos túrán szükséges holmi, íme egy rövid emlékeztetõ jegyzék. Ennek alapján válogasd össze az évszaknak, a túra jellegének, idõtartamának, helyének megfelelõen a hátizsákba, oldalzsákba valót: Ruhanemü: pulóver, szvetter, sál, viharkabát, kendõ, sapka, kesztyü, esõkabát. Tisztálkodási felszerelés: szappan, szappantartó, piperekészlet, tükör, fésü, WC-papír, papírzsebkendõ Egészségügyi felszerelés: egyéni gyógyszeres készlet, gyorstapasz, szeszes flakon. Javítókészlet. Étkezésí felszerelési tárgyak: evõeszköz, bicska, kulacs, pohár, konyharuha, szalvéta. Tájékozodási eszközök: szükség szerint iránytü, térkép, lépésmérõ, magasságmérõ, körzõ, vonalzó, nagyító, síp, távcsõ. Fényképezõgép, tartalék film. Iratok: személyazonossági, és iskolai igazolvány, irattárcza, pénztárca, pénz, kulcsok, óra, útikalauz, füzet, írószer stb. Csomagolóeszközök: zacskók, tokok, nylonzacskók. - sátorverés:

8 Ez gyakorlati jellegű tudnivaló, itt nem lehet leírni, de minden vezető tudja, tehát meg is tudja tanítani az örsének. Ajánlom, hogy egy szombat délelőt mennyetek ki a Kevély lábához és verjetek fel egy sátrat együtt. - rőzseszedés, tűzrakás, gyújtás egyénileg, tűzbiztonság: Szintén gyakorlati jellegű - szerszámhasználat: fűrész, balta, faragás Nem hiszem, hogy bárkinek gondot okozna, de ha mégis meg tudjátok nekik mutatni.

9 Egészségügy - egészségügy: baleset jelentése, horzsolás, ujjvágás, kullancs ismerete, észrevétele, vérzések, sebek, ellátásuk, nyomáspontok, kötözés pólyával, légzés-, pulzusvizsgálat, orrvérzés, szemből szempilla, vízhólyag, szálka-, kullancskiszedés, stabil oldalfekvés + alkalmazásának feltételei, TB kártya, közeli kórház, háziorvos, hordágy: Stabil oldalfekvés A stabil oldalfekvés biztonságos testhelyzet eszméletlen betegek számára, amely lehetõvé teszi a szabad légzést, ugyanakkor megakadályozza a vérnek vagy hányadéknak a légutakba jutását. A végtagok a testet stabil és kényelmes helyzetben rögzítik. Ha meggyõzõdött arról, hogy a beteg légzése kielégítõ, és a sérülése nyilvánvaló, igyekezzék õt ebbe a testhelyzetbe hozni. NE MOZGASSA a beteget, ha az gerincsérülést szenvedett! 1.Ellenõrizze, van-e az áldozat szájában idegentest vagy mûfogsor. 2.Az áldozat fekvésben közelebb esõ karját helyezze a testéhez egészen közel, illetve gyûrje a combja alá. 3.A másik karját húzza a mellkasa elõtt maga felé, majd a távolabbi lábát tegye keresztbe a közelebbi fölött. 4.Egyik kezével támassza a beteg fejét, a másikkal a távolabb esõ csípõ táján markolja meg ruházatát, s görgesse a testét maga felé. 5.Ismét gyõzõdjön meg arról, hogy a beteg feje megfelelõ helyzetben van-e, és a légzése kielégítõ-e. 6.Hajlítsa a sérült felül lévõ karját kényelmes helyzetbe úgy, hogy az felsõtestét támassza, majd a felül lévõ lábával térdben hajlítva támassza meg a test alsó felét. Ezután óvatosan húzza ki törzse alól a beteg alul maradt karját, és hátul helyezze a test mellé, ezzel megakadályozza, hogy a beteg esetleg ismét a hátára gördüljön. Vérzés A vérzések, eredetüktõl függetlenül, általában komoly veszélyt jelentenek, ezért alapvetõ a gyors, de higgadt ellátásuk. Az alábbi esetek tekinthetõk súlyosnak: erõteljes sugárban ömlõ (spriccelõ) vérzés több mint 250 ml-es vérveszteség 5 perc után sem szûnõ vérzés Súlyos vérzés Amíg a kisebb sérülésekbõl származó vérzést a kialakuló véralvadék általában néhány perc alatt megállítja, a súlyosabb vérzés nem hagy elég idõt a vér megalvadásához. A legfontosabb tehát, hogy a vérzés csillapításával lehetõvé tegyük az ér sérülését betapasztó véralvadék kialakulását. Ennek egyik módja, hogy a sebre közvetlenül nyomást gyakorolunk Alapszabály, hogy a sérült testrészt lehetõleg minél magasabbra emeljük. Nagyobb sebeket ne tisztítsunk vízzel vagy fertõtlenítõszerekkel. Amint befejeztük az elsõsegélynyújtást, sürgõsen hívjunk orvost. Súlyos vérzés elállítása 1.Fektessük le a sérültet, és emeljük magasra a vérzõ végtagot (testrészt). 2.A könnyebben eltávolítható idegentesteket (pl. üvegszilánkot) vegyük ki a sebbõl, de a mélyebbre hatoltakkal ne kísérletezzünk. 3.A sebszéleket egymáshoz közelítve, helyezzünk a sebre nyomókötést. Ha a sebben mélyen beágyazódott

10 idegentest van, ne gyakoroljunk rá közvetlen nyomást. 4.Hogy a sebre állandó nyomás nehezedjék, lehetõleg szorosan kössük be gézzel vagy valamilyen ruhadarabbal. 5.Ha a kötés átüt, ne cseréljük ki, inkább tegyünk rá további kötszert, és kössük át szorosan. Orrvérzés Az orrvérzés gyakori jelenség, amely többnyire kisebb sérülések következménye.saját orrvérzése esetén üljön le, és kissé hajoljon elõre. Nyitott szájjal lélegezve fogja be az orrát körülbelül 10 percig. Ez idõ alatt a véralvadék betapasztja a sérült eret. Néhány óráig lehetõleg ne fújja ki az orrát, mert az újabb vérzéshez vezethet.ha a vérzés 20 percnél tovább tart, vagy igen erõs, esetleg orrcsonttörés is lehetséges, kérjen orvosi segítséget. Különösen nagy figyelmet érdemel a fej más részét ért ütés után megindult orrvérzés, mert az koponyatörés tünete is lehet. Kisebb vágások, horzsolások Az ilyen sérülésekbõl eredõ vérzés valósággal kimossa a sebet, és néhány perc után magától megszûnik. A vérzés gyorsabban elállítható, ha a sebre tiszta kötszert vagy kendõt nyom. Amikor a vérzés megszûnt, tisztítsa meg a seb környékét mindig a sebtõl távolodó, könnyed mozdulatokkal. Magát a sebet nem kell megtisztítani. Kisebb sebek, de még a nagy horzsolások is gyorsabban gyógyulnak, ha szabadon hagyjuk õket. Az egymástól eltávolodott sebszéleket leukoplaszt-csíkokkal tarthatjuk együtt, de az 1 cm-nél hosszabb sebek általában csak akkor gyógyulnak heg nélkül, ha a sebszéleket orvos összeölti. Ilyen esetben vagy ha a seb nagyon szennyezett, illetve különösen mély (például szög fúródott a bõrbe) forduljon orvosához vagy a legközelebbi baleseti ambulanciához. Kisebb sebek ellátása Tiszta vattával vagy kendõvel törölje le a seb környékét a seb felõl kifelé haladva. Minden törlõmozdulathoz vegyen tiszta vattát. Fertõtlenítõszer ne jusson a sebbe, csak a vattára öntsön belõle.kisebb sebek gyorsan gyógyulnak, ha fedetlenül maradnak. Tátongó seb széleit húzza össze, és rögzítse 1-2 leukoplasztcsíkkal vagy öntapadó gyorskötéssel ( pillangókötés ). Szúrt sebek A mély, szennyezõdött például rozsdás szög vagy állati fog okozta sebek fertõzése igen valószínû, mivel a szennyezõdés mélyre hatolt, és a viszonylag csekély vérzés nem elegendõ, hogy a sebet kimossa. Ha a sérülést zsibbadás, bizsergés vagy végtaggyengeség követi, ideg- vagy ínsérülés is lehetséges. Minden mélyre hatoló sérülés esetén indokolt antibiotikum adása és tetanusz elleni oltás. Kötözési tudnivalók Általánosságban elmondható, hogy a sebkötések kis leleményességgel megoldhatók, hiszen nem a kötés esztétikai értéke, hanem a funkciója a mérvadó. Fejtetõ kötés: Sapkakötéssel végezzük. Két körkörös menet felhelyezése után a homlok és a tarkó között odavissza vezetjük a pólyát, majd újabb körkörös rögzítést végzünk. Parittya-kötés: Közepén behasított pólyával alakíthatjuk ki. Ezzel a kötéstípussal láthatjuk el az orr és áll sérüléseit. Desault-kötés: A felsõ végtag, váll, sérülései láthatók ily módon el. A beteget leültetjük, hónaljába vattacsomót helyezünk, majd a felsõ végtagot könyökben behajlítva az ábra szerint pólyázunk. Ujj kötés: Keskeny, 5 cm-es gézzel végezzük. A kötést a csukló körül rögzítjük. Térd kötés: Úgynevezett nyolcas kötés, melyet félig behajlított állapotban helyezünk fel. Ugyanez használható a könyök esetén is.

11 Háromszögletû kendõ használata: fej-, kar-, kéz- és lábkötés Kötözés pólyával: fent sapkakötés két pólyával, lent parittyakötés az állra A kéz mellkashoz rögzítése Ujjkötés Tenyér- es kézkötés Combkötés Térdkötés Bokatájkötés - telefon:104, 105, 107, 112: 104 mentő 105 tűzoltó 107 rendőrség 112 általános segélykérés

12 Telefonálás bel és külföldön (00 +ország hívószám)

13 1.- Bújj, bújj zöld ág, zöld levelecske, Nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta. Népdalok 2.-Kiskacsa fürdik, fekete tóban, Anyjához készül, Lengyelországba. Síkos a talpa, magos a sarka, Fordulj ki, fordulj, szép aranyalma. Szántottam föltet, vetettem, gyöngyöt, Hajtottam ágát, szedtem virágát. 3. Virágéknál ég a világ Sütik már a rántott békát Zime-zum, zime-zum, rece-fice bum-bum-bum. 4. Már minálunk, babám, márminálunk, babám Az jött a szokásba: Nem szedik a meggyet, nem szedik a meggyet Fedeles kosárba: Felmegy a legény a fára A meggyfa tetejére: lerázza a meggyet, te meg babám, szedjed A rózsás kötényedbe! 5. Hull a szilva a fáról, most jöttem a tanyáról Ej-haj rice-ruca, kukorica derce! Egyik ága lehajlott a szeretőm elhagyott Ej-haj 6. Adott Isten szekeret, szekeremnek kereket, Üvegemnek feneket, abból iszom eleget. Ism A doktor is azt mondja: vizet ne igyak soha, 1-es próba: 1. Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom Minden madár társat választ, virágom, virágom. 2. Erdő, erdő, erdő, marosszéki kerek erdő, Madár lakik abban, madár lakik tizenkettő, Cukrot adnék annak a madárnak, Dalolja ki nevét a babámnak, Csárdás kisangyalom, érted fáj a szívem nagyon! 3. Zúg az erdő, zúg a mező, vajon ki zúgatja? Talán bizony Angyal Bandi sej-haj, a lovát ugratja. Ism 4. Erdő, erdő, kerek erdő, de szép madár lakja kettő, Kék a lába zöld a szárnya, piros a rózsám orcája. Olyan piros, mint a vér, tőlem gyakran csókot kér, De én bizony nem adok, inkább jól megátkozom: Bíró Marcsa odakapott Neki csak a füle jutott Zime-zum Már minálunk, babám, márminálunk, babám Az jött a szokásba: Nem szedik a makkot, nem szedik a makkot Fedeles kosárba: Felmegy a legény a fára A makkfa tetejére: lerázza a makkot, te meg babám, kapkodd A rózsás kötényedbe Ha elhagyott egy hétre, én elhagyom örökre Ej-haj Kiskalapom fekete, páva tolla van benne Ej-haj Mert a vízben béka van életemnek vége van. Ism: Bort iszom én, nem vizet, az vidámít engemet! Hát én immár kit válasszak, virágom, virágom Te engemet, én tégedet, virágom, virágom. Búza, búza, búza, de szép tábla búza, Annak közepébe, kinyílott a rózsa, Csipkés annak minden ága, Nem állja a madár lába Csárdás kisangyalom, katona híredet hallom! Víg ő maga, víg a lova, víg a paripája, Vígan várja Varga Julcsa sej-haj, a megvetett ágyba. Ism Kilenc fia néma legyen, a tizedik leány legyen, Az is olyan csalfa legyen, ország világ híre legyen! Kinek nincsen szeretője, menjen ki a zöld erdőbe, Írja fel egy falevélre: néki nincsen szeretője. 5. Cinege, cinege, aranyos pintyőke

14 Estébe, hajnalba szépen szól a hangja. Ism 6. Az én rácsos kapum sárgára van festve. Oda jár a babám minden áldott este. Borom a pincébe, magam a szőlőbe, Pohár a kezembe, jót iszom belőle. Ism Magát igazgatja, magát csinosítja A picike száját a csókra igazítja.

15 Népszokások Tavaszi népszokások Virágvasárnap A Biblia elmondja, hogy Jézust utolsó útja Jeruzsálembe vezette. A nép örömujjongása közt vonult be a városba, pálmaágakat, virágokat hintettek a lába elé. Innen a virágvasárnap elnevezés. Hazánkban virágvasárnapi szokás volt a kiszehajtás. Néhány palóc faluban még az 1950-es években élt a szokás. Lényege: egy nõi ruhába öltöztetett szalmabábut körülhordtak, majd elpusztították, vízbe dobták, vagy elégették. Szomszédaink ezt a bábut egyaránt tekinthették a halál vagy a tél megszemélyesítésének. Hazánkban szintén mágikus rítusnak tartották a kiszehajtást, a hozzá fûzõdõ ének azonban inkább tréfás jellegû, s arra utal, hogy vége a böjtnek, kiviszik a böjti ételeket, és behozzák újra a zsíros ételeket, a sonkát: "Haj, ki kisze, haj! Jöjj be, sódar, jöjj!". A Nyitra-vidéki magyar falvakban a kisze hajtása után következett a villõzés. A leányok feldíszített fûzfaágakkal jártak házról házra, itt tehát a szokás közvetetten a tél kivitelére, a tavasz behozatalára is utalt. Húsvét Húsvét két legnépszerûbb szokása az öntözés és a tojásfestés. Mindkét szokást falu és város a mai napig gyakorolja, népszerûségük nem látszik csökkeni. A különbség az, hogy míg régen a kútból húzott vízzel öntötték le a leányokat, ma már falun is szagos vízzel locsolnak. A locsolás helyett néhány észak- és nyugatmagyarországi faluban húsvétkor vesszõzést találunk. A locsolás és a vesszõzés egyaránt a jelképes termékenyítést és a rituális megtisztítást célozza. Régi szokás a tojásfestés és a tojásokkal kapcsolatos játék. A tojásfestés az asszonyok, lányok dolga. Legegyszerûbb módja, hogy a tojás felületét levéllel burkolják be, s úgy teszik a festékbe; utána a csipkézett levél helye világos színû marad. Régebben házi festékanyagokat használtak: hagymalevél, zöld dióhéj fõzetét, vadkörte- vagy vadalma héját, gubacsot stb. A tojások "írásának" legismertebb módja az, hogy viaszt olvasztanak meg, s a folyékony viasszal a tojás héjára írják a kívánt mintákat. Ha a viasz megaludt, a tojást a festékbe teszik. A színes tojásról a viaszt letörlik, s a helye sárgásfehér marad. Ezt esetleg másfajta színnel színezik. Karcolással készülnek a vakart vagy kotort tojások; a díszítõmotívumokat éles szerszámmal kotorják a tojásra. Még nagyobb ügyességet kíván a patkolt tojások készítése. Húsvéti szokás volt Erdélyben a kakaslövés is. Régen élõ kakasra lövöldöztek régies íjjal és nyilvesszõvel, újabban már csak festett céltáblára. A célba lövést tréfás rigmus kíséri. Elõször perbe fogják a kakast, majd elmondják a kakas búcsúztatóját. Ha a nyíl pontosan a kakas szívébe fúródik, véget ér a játék. A szokást kakasvacsora fejezi be. A szokások másik csoportja egyházi rítusból vált népszokássá. Már a XII. században a nagyszombati szertartáshoz tartozott a tûzszentelés, a katolikus falvakban szokás volt az ételszentelés is. A gyermekek szokásaihoz tartozott a lármás nagyheti Pilátus-verés. Régi szokás a húsvéti határkerülés is, melyhez Zalaegerszegen a török harcokkal kapcsolatos történeti eredetmondát fûztek. György-nap (április 24) Tavaszi gonoszjáró nap, ekkor a boszorkányok szabadon garázdálkodhattak. Tüskés ágakat, nyírfaágakat tûztek a kerítésbe, ajtóra, hogy a gonoszt távol tartsák. Aki ilyenkor a keresztútra ment, megláthatta a boszorkányokat; e nap hajnalán mentek a néphit szerint harmatot szedni. Lepedõvel szedték fel a mezõrõl a harmatot, majd kifacsarták a lepedõt, s az így nyert nedvet megitatták a tehenekkel. Másutt a harmattal együtt a búza hasznát lopták el a boszorkányok másoktól. Közben azonban mondogatták: "szedem, szedem, felét szedem", ezzel jelezve, hogy csak a haszon felére pályáznak, nehogy a hatás nagyon is feltûnõ legyen, s kiderüljön a gonoszság. György napja volt a magyarságnál az állatok elsõ kihajtásának legfontosabb idõpontja is. Ilyenkor mágikus praktikákkal igyekeztek védeni a legelõre tartó jószágokat. A Zala mentén elsõ kihajtáskor az istállóküszöb mellé belülrõl láncot, kívülrõl tojást tettek, ezen kellett a jószágnak átlépnie, s azt tartották, hogy olyan erõsek lesznek, mint a lánc, olyan gömbölyûek, mint a tojás. Május elseje Már a XV. században is május elsõ napján a házakat zöld lombokkal díszítették fel. A májusi zöld ágat, a májusfát a székelyek jakabfának, jakabágnak, hajnalfának is hívták, másutt májfának nevezik.

16 A májusfaállítás hazánk egész területén ismert. A májusfát elsõsorban a legények állították a lányoknak. Régen a fát fõként lopták a legények, s ezért a hatóságok igen sokszor tiltották a szokást. A májusfával adta tudtára a legény a falunak, hogy melyik lánynak udvarol. A májusfa a Jászságban nyárfa vagy jegenye, krepp-papírral díszítik, általában szalagok, üveg bor és más ajándékok is kerülnek rá. Palóc területen a legény csak a fát állította fel, s a leány és édesanyja díszítették. Sok helyütt pünkösdkor vagy május végén "kitáncolták" a fát, vagyis a fa kidöntése táncmulatság keretében, muzsikaszó mellett történt. A szokás új formája a májusi virág küldése. A legények szépen feldíszített cserepes virágot küldenek annak a lánynak, akinek udvarolnak, s a virág az ablakba kerül. Májusi felvonulást elsõ ízben 1890-ben rendeztek Budapesten a magyar munkások. Pünkösd A pünkösdi királyválasztás a történetileg jól dokumentált szokások közé tartozik. Már a XVI. században pünkösdi királyságnak nevezték az értéktelen, múló hatalmat, s feltehetjük, hogy maga a szokás jóval régebben is ismert volt hazánkban. A XVI-XIX. századi adatok legtöbbször a verseny keretében választott pünkösdi királyról szólnak. Székely gyermekek bothúzással, másutt lúdnyakszakítással és más ügyességi versenyek keretében választottak maguk közül pünkösdi királyt. Századunkban a versennyel választott pünkösdi király eltûnt. A XVIII. század végétõl ismert egy másik szokásforma is. A falu legényei és lányai közül kiválasztott pár (király és királyné) virágokkal feldíszítve járta körül a falut; másutt a gyermekek közül választották a pünkösdi párt. Napjainkban is élõ szokás még Dunántúlon a kislányok pünkösdi királynéjárása. A kis királynõ feje fölé társnõi selyemkendõbõl vont "sátrat" tartanak. A lányok házról házra járnak köszönteni, közben rózsaszirmokat hintenek szét. A királynõ néma szereplõ, s nem szabad mosolyognia, ha a háziak nevettetik. A rítus mágikus célja a kender növekedésének elõmozdítása. A leánykák magasra emelik a királynõt, s közben azt mondják: "Ekkora legyen a kender!". A köszöntésért ajándékot kapnak. Nyári népszokások A Szentiváni tûzgyújtás (június 24 elõestéje) Június 24. elõestéje volt a szertartásos tûzgyújtás legfontosabb idõpontja. A más idõpontokban gyújtott ünnepi tüzek népszerûsége nem vetekedhetett a nyári napforduló idõpontjában gyújtott tûzzel. A tüzet azért gyújtják - a falun kívül, dombon, temetõben -, hogy a gonosz szellemeket, sárkányokat elûzzék. Ezért a tûzzel csontokat, szemetet égetnek, hogy nagy füstje legyen. ("Mintha az ördögnek akarnának tömjénezni.") A tüzet a lányok át szokták ugrani, ebbõl jósolnak férjhezmenetelükre vonatkozóan. A szokás a XVI. században már általánosan ismert volt. Szintén a XVI. század óta ismert ez a szólás: "Hosszú, mint a szentiváni ének." Heltai Gáspár 1570-ben ezt írta: "Hallottam, hogy igen hosszú a Szent Iván éneke, hogy az ördög megkezdvén, el nem végezhette, hanem megfulladott rajta." A XIX. századtól a magyar proverbiumgyûjtemények a szólást a tûzgyújtást kísérõ több részes, igen szép rítusének-sorozatra vonatkoztatták, mely a Nyitra környéki magyarok közt volt ismeretes. Akárcsak a pünkösdölõ ének, ez is gazdag mitikus motívumkincset ölel át. A szentiváni tûzgyújtáshoz sokféle hiedelem fûzõdött. Bod Péter feljegyzése szerint (1750-es évek) üszögöket vittek a gyermekek, és felszúrták a káposztáskertben, hogy a hernyó a káposztát meg ne egye, vagy a vetések közé, hogy a gabona meg ne üszkösödjék. A tûzugrás alkalmából a tûzbe dobott gyümölcsnek gyógyító erõt tulajdonítottak. Szokás volt mezei virágokból, füvekbõl koszorút kötni s ezt a ház elejére akasztani, tûzvész ellen. Õszi népszokások A gazdasági élet ünnepei Az aratóünnepet ott tartották meg, ahol kalákában dolgoztak, vagy ahol felfogadott aratók végezték a munkát. Az aratás befejezésekor aratókoszorút kötöttek, és azt ünnepélyes menetben a földbirtokos vagy a gazda elé vitték. Az aratást vacsora, táncos mulatság fejezte be. A családi aratást nem követte aratóünnep. Éppúgy, mint más európai népeknél, nálunk is egy sor hiedelem és varázscselekmény fûzõdött az aratáshoz, különösen az utolsó gabonacsomóhoz, amely a szántóföldön maradt aratás végén. Szeptembertõl novemberig tartottak a gazdasági évet lezáró ünnepek. Ilyenkor fizették ki régen a cselédek bérét, ilyenkor voltak a pásztorünnepek is.

17 Bérfizetõ, pásztorfogadó nap volt pl. szeptember 29. (Mihály-nap). Kelet-Magyarországon a pásztorok, fõként a juhászok Dömötör napján (október 26.) tartottak búcsút, s ezen a napon számoltak el a gondjukra bízott juhokkal. A Dunántúlon sok helyütt október 20-án, Vendel napján tartották a pásztorünnepet. A gazdasági év fontos állomása lehetett november 1., továbbá november 11., Márton napja is. Márton napja már a XIV. századi magyarországi krónikában is határnapként szerepelt. Sok helyütt Márton-nap volt a cselédfogadás, legeltetés, a gazdasági év befejezésének határnapja. A nyugati megyékben a pásztorok ilyenkor hordták köszöntõ kíséretében "Szent Márton vesszejét". Az õszi vigasságok közé tartoztak a szüreti mulatságok is, amelyekhez az egész országban lovas felvonulások tartoztak. A termeket, lugasokat szõlõfürtökkel ékesítették. Az ünnepséget tánc követte. Mindenszentek napjára rendbe teszik a sírokat, gyertyát gyújtanak a temetõben. A katolikus falvakban a házakban is gyújtottak gyertyát, minden halott emlékére egyet. Baranya megyében õsszel tartották az úgynevezett leányvásárokat is. Az édesanyák ilyenkor a leányok egészünnepi ruhatárát magukkal vitték, s egy nap ötször is átöltöztették az eladó lányokat. A leányvásár a fiatalok ismerkedési alkalma volt. Téli népszokások Luca napja (december 13) A decemberi asszonyi ünnepek közül hazánkban legjelentõsebb Luca napja. Lányoknak, asszonyoknak tilos ilyenkor dolgozniuk. Számos történet szól arról, hogyan büntette meg Luca azokat, akik szõni, fonni, varrni, mosni mertek az õ ünnepén. Luca büntetésbõl a fonó asszonyhoz hajítja az orsót, kóccá változtatja a fonalat, bevarrja a tyúkok tojókáját. Luca napján alakoskodni is szoktak. A Luca-alakoskodó fehér leplet hord, arca elé vagy fejére szitát tesz. Ellenõrzi a fiatalokat, a lustákat megszégyeníti. Luca napján kezdik készíteni a Luca székét, amelynek segítségével Karácsony böjtjén felismerik a boszorkányokat. Alig van olyan falu, ahol nem ismernék a Luca székérõl szóló babonás történeteket. A lucaszéken készítõje minden nap dolgozik valamit, úgy, hogy éppen Karácsony estéjére készüljön el. Akkor elmegy az éjféli misére, és ott megismeri a falu boszorkányait, mert ilyenkor szarvat hordanak. Utána azonban menekül haza, különben széttépnék a boszorkányok. Legjobb, ha mákot szór el az úton, mert a boszorkányok kötelesek a mákot felszedni, s így a történet hõse megmenekül a bosszújuktól. Az ország nyugati részében Luca-nap hajnalán "kotyolni" járnak a kisfiúk. Szalmát vagy fadarabot visznek magukkal (legjobb, ha ezeket valahol elcsenik), s arra térdelve mondják el köszöntõjüket. Utána kukoricával vagy vízzel öntik le õket a háziak, õk pedig a szalmával, fával "megvarázsolják" a tyúkokat, hogy egész évben jól tojjanak. A köszöntõt mondó gyerekek ezután ajándékokat kapnak. Akár tavasszal, György napján, Lucakor is szabadon garázdálkodnak a gonoszok. Karácsony A karácsonyfa-állítás szokása a XIX. század negyvenes-ötvenes éveiben városon jelent meg elõször, Erdély néhány megyéjében még a háború alatt is újévkor, az "aranyos csikó" hozta a gyermekeknek az ajándékot. A karácsonyi játékok legrégibb rétegét hazánkban is a latin nyelvû liturgikus játékok képviselik, amelyek a XI. századtól kezdve az istentisztelet részét képezték. A XVII-XVIII. században fõként iskolások és laikus vallásos társaságok elõadásairól szólnak a tudósítások. A XIX. századtól a betlehemezés két fõ formáját ismerjük: az élõ szereplõkkel (pásztorjáték) és a bábokkal elõadott (bábtáncoltató) karácsonyi játékot. A jó-rossz, szegénygazdag ellentét igen egyszerû, szemléletes formában mutatkozik meg a játékokban. A tréfát a pásztorok szolgáltatják, akik félreértik az angyal latin szavát. Tudatlanok, de jószívûek, és csekély javaikból szívesen adakoznak. A betlehemezést szintúgy, mint másféle színjátékos szokásokat adománykérõ formulák zárják le. A betlehemes játékok mellett ismerünk más, helyi elterjedésû paraszti misztériumokat és moralitásokat is. Ilyen volt pl. a Paradicsom-játék, amely Ádám-Éva napján a bûnbeesés történetét adta elõ. Fõként katolikus vidékeken volt divat a karácsonyi asztal készítése (pl. Somogy megyében szénát borítottak az asztalra, és a sarkaira különbözõ tárgyakat: fésût, kaszakövet, kést raktak, majd asztalkendõvel letakarták). Az ország sok részében karácsony böjtjén a csordás egy csomó vesszõvel végigjárta azokat a házakat, ahol tehenet tartottak. A gazdaasszony annyi vesszõt húzott ki a csomóból, ahány tehén a háznál volt, és megcsapkodta a csordás lába szárát. A regölés (december 26)

18 A regölés a télközépi, karácsonyi, újévi köszöntés Európában ismert szokásának magyar változata. Ilyenkor a gyermekek, legények vagy felnõtt férfiak házról-házra menve bõséget, boldogságot kívánnak a következõ évre. Nyelvészeink szerint a regölés név finnugor eredetû, és etimológiailag összefügghet a régi magyarok sámánjainak eksztázisba esésével is. A XVI-XVIII. században a vízkereszt utáni elsõ hétfõt regelõ hétfõnek nevezték. Heltai Gáspár a XVI. században a regelõ hetet említi, mikor az emberek isznak, tobzódnak, s ez szerinte az ördög nagy ünnepe. Az utolsó két évszázadban a Dunántúlon és Erdélyben volt szokásos a regölés. A Dunántúlon legények jártak láncos bottal és köcsögdudával felszerelve olyan házakhoz, ahol eladó lány volt, és elénekelték varázséneküket. Ennek egyik állandó motívuma a termékenységvarázslás: a gazdának és háza népének jó egészséget, vagyont kívántak. A második részben egy leányt regöltek össze egy legénnyel. E két állandó részt megelõzi a beköszöntõ, melyben a regösök elmondják, hogy hosszú, fáradságos útról érkeztek. Néha megemlítik, hogy nem rablók, hanem István király szolgái. A bevezetõhöz tartozik a csodaszarvasról szóló részlet is. A regölés elsõ kutatója Sebestyén Gyula volt. Nem volt zeneértõ - fonográffal vette fel az énekeket. Mások - fõként Lajtha László - jegyezték le õket. Aprószentek napja (december 28) Sok helyen vesszõbõl font korbáccsal megcsapkodják a lányokat, hogy egészségesek, szépek legyenek. A korbácsolás Gyõr-Sopron megyében a legényavatással kapcsolódik össze. A legények végiglátogatják a lányos házakat, és szép, régies dallamú ének kíséretében korbácsolják a háznépet. A lányok szalagot kötnek a korbácsra, az édesanyák pedig elõre becsomagolt húsdarabokat adnak át a csoportnak. A legények ezután visszatérnek a kocsmába, s a szabadban felállított tûzhelyen megfõzik az összegyûjtött húst. Ezt fogyasztják el a közös vacsorán, ahol a legények avatása történik. Ezen az ünnepségen csak férfiak vehetnek részt. Az avatás maga hosszú beszéd kíséretében történik, amely összekapcsolja a betlehemi gyermekgyilkosság történetét a legényavatás tényével. A beszéd végén a keresztapák leöntik a legényt egy pohár borral, utána kiadós ivás következik, majd az újdonsült legényeket elviszik látogatóba egy-egy lányos házhoz. A kislányok és az édesanyák elnézõ mosollyal segítik át a kótyagos legényeket a nehéz viziten, s ezzel be is zárul életüknek ez az ünnepélyes fordulója. Újév napja (január 1) A télközépre esõ, karácsonyi, újévi évkezdés a napév szerinti idõszámítással együtt honosodott meg Európában, s a római birodalomból sugárzott szét. Az egységes január elsejei évkezdést azonban sok nép csak az utolsó évszázadokban fogadta el, hazánkban is csak néhány évszázad óta kezdõdik ezen a napon az év. Feltételezhetjük, hogy a honfoglaló magyaroknál az évkezdés õszre vagy tavaszra eshetett. A nomadizáló pásztornépeknél a két idõpont jelentõségét növelte a nyári legelõkre vonulás és az õszi, téli legelõkre, szállásra való visszavonulás gyakorlata. Ennek a régi, tavaszi-õszi évfordulónak emléke az õszi és tavaszi pásztorünnepekben maradt fenn, ezek azonban egy évezred alatt más jelleget öltöttek, "európai" ünnepekké váltak. Az évkezdõ újévi szokások fõként abból a hitbõl nõttek ki, hogy a kezdõ periódusokban végzett cselekmények analógiás úton maguk után vonják e cselekmények késõbbi megismétlõdését, ezért az emberek, hogy az egész évi jó szerencsét biztosítsák, igyekeztek csupa kellemes dolgot cselekedni. Közismert szokás az is, hogy az óévtõl hatalmas lárma, zaj, kolompolás közepette búcsúznak el. E zajkeltés õsi oka sokféle lehetett: a gonosz hatalmak, az óév kiûzése, vagy csak az általános ünnepi féktelenség. A jósló szokások közé tartozik a hagymakalendárium készítés (12 gerezd fokhagymába sót tesznek; amelyik gerezd reggelre nedves lesz, az annak megfelelõ hónapban sok esõ vagy hó fog esni), a szilveszteri ólomöntés (a frissen öntött ólom formájából jósolnak), a gombócfõzés (a lányok papírszeletekre férfineveket írnak, ezeket gombócokba dugva vízbe dobják; amelyiket elõször dobja fel a víz, az lesz a leány jövendõ férjének a neve). Vízkereszt (január 6) Már a XV. században jellegzetes magyar szokás volt a papság vízkereszt napi ala-mizsnagyûjtése. Ezen a napon volt a házszentelés, és ilyenkor írták fel a három napkeleti király nevének kezdõbetûjét az ajtóra. A XVI. század óta dokumentált szokás a csillagozás és a csillagének éneklése. Egyes vidékeken a mai napig is járnak gyermekek a kirúgható csillaggal háromkirályok képében köszönteni. Farsang (Vízkereszt - Hamvazószerda)

19 A farsangi ünnepkör legfeltûnõbb mozzanata a jelmezes-álarcos alakoskodás. A XV. század óta szólnak az adatok a férfi-nõi ruhacserérõl, álarcviselésrõl, az állatalakoskodások különbözõ formáiról. A királyi udvartól a kis falvakig mindenütt farsangoltak hazánkban. A XVI. századtól említik Cibere és Konc, vagyis a Böjti Ételek és a Húsételek tréfás küzdelmét is. Napjaink leglátványosabb farsangi alakoskodása a Mohácson lakó délszlávok csoportos busójárása. E busók fából faragott álarcokban jelennek meg, mozgásuk, viselkedésük rituálisan meg van szabva. A busóálarcot eredetileg csak a felnõtt sokác férfiaknak volt szabad felölteniük, a legények másfajta álarcot viseltek. Az farsangi alakoskodók általában kis párbeszédes jeleneteket is elõadnak, ilyenkor kerül színre a tréfás halottasjáték vagy lakodalom is. A farsangi lakodalmas játékok közül leglátványosabb a nyugatdunántúli rönkhúzással összekötött mókaházasság. A kidöntött fát húzták végig az úton a leányokból, legényekbõl álló párok. A menet közben bohókás esküvõ játszódott le. A rönkhúzást olyankor rendezték meg, mikor a községben abban az évben nem volt lakodalom. Régebben az ország sok részén szokás volt húshagyókedden a pártában maradt leányokkal tuskót húzatni. Szokásos volt a farsang idején a lányok, asszonyok külön farsangolása is. A farsang gondolatköre elsõsorban a házasság témája körül forgott. Azokat a lányokat, akik pártában maradtak, farsang végén szokás volt kicsúfolni. Szatmárban pl. kongóztak: húshagyókedden a pártában maradt lányok ablaka alatt pléhdarabokat ütögettek a fiúk. Zoborvidéken a farsang utolsó elõtti vasárnapját Talalaj-vasárnapnak (talalaj-vasárnapi énekek), míg farsang vasárnapját Sardó-vasárnapnak nevezték (sardózás). Balázsjárás, Gergelyjárás (február 3, március 12) Balázs-napi szokás a balázsolás (Balázs püspök ünnepe): a torokfájósokat parázsra vetett alma héjával megfüstölik, hogy ezzel a fájdalmat, betegséget okozó gonoszt elûzzék. Balázs (a diákok patrónusa) és Gergely (I. Gregorianus pápa) napja volt az iskolások ünnepe. Ilyenkor a diákok házról házra járva jelmezesen vonultak fel, adományokat gyûjtöttek az iskolának és új diákokat toboroztak.

20 Magyarságismeret Szomszédos országok és zászlóik: Ausztria: (piros fehér piros) Szerbia: (kék fehér piros ) Szlovákia: (fehér kék piros,) Horvátország: (piros fehér kék) Ukrajna: (világoskék sárga) Szlovénia: (fehér kék piros) Románia: (kék sárga piros) Nemzeti ünnepeink: 1848-as szabadságharc március 15. Szent István Király ünnepe: augusztus os szabadságharc október 23. Hittan Újoncpróba anyaga: 1. Helyes magatartás, jó modor: Helyes viselkedés az utcán: A gyalogosok a járdán közlekednek, ha az úttesten átkelnek, figyelnek a járművekre, ha van rá lehetőség lámpánál vagy zebrán kelnek át. Nem rendetlenkednek, nem akadályoznak másokat. Járműveken: körültekintően kell viselkedni, le- és felszállásnál oda kell figyelni a többi utasra is. Az idősebbeket illik előre engedni, vagy a bottal közlekedő, nehezebben mozgó öregeknek, várandós vagy kisgyermekes anyukáknak fel lehet ajánlani a segítséget, ülőhelyet. Iskolában: be kell tartani a házi rendet, tanároknak, nevelőknek (ha tanítanak, ha nem) illik megadni a kellő tiszteletet. (pl. előre engeded őket az ajtónál, előre köszönsz nekik) De nem csak a felnőtteknek, hanem a társaknak is jár valamennyi figyelmesség: a lányokat is illik a fiúknak előre engedni! Attól függetlenül, hogy jóban vagy az osztálytársakkal, barátokkal, azért velük is kedvesen és ne gorombán, durván, bántón viselkedj. Otthon: részt kell vállalni a családi teendőkből, hiszen te is a család része vagy. Minden kis segítség fontos (pl. ha játszol a testvéreiddel, hogy a szüleid végezhessék a dolgukat, vagy pihenhessenek, elmész bevásárolni, segítesz a mosogatásban, segítesz takarítani, lemosni az autót, barkácsolni a kertben.) Mint ahogy a 4. Parancsolat is mondja: Atyádat és anyádat tiszteld! Tehát ne feleselj vissza, legyél szófogadó. Próbáld meg első szóra megtenni, amit kérnek tőled! Kisebb testvéreiddel ne gonoszkodj, ne bosszantsd őket feleslegesen! Legyél kedves, megértő testvér! Ne beszélj csúnyán se az utcán, se az iskolában, se otthon! Aki csúnyán beszél az csak magáról, állít ki szegénységi bizonyítványt, hogy mennyire nincs szókincse, hogy nem tudja magát megfelelően kifejezni, ha bosszúság éri, vagy ha dühíti valami. Templomban csöndesen, szerényen viselkedj! Ruházatod is megfelelő, legyen! Ne a melletted ülőkkel beszélgess, hanem inkább Istennel! Imádkozz, énekelj együtt a többiekkel! Ha belépsz a templomba, illetve eljössz onnan, vess keresztet, és hajts térdet az Oltáriszentség előtt! 2. Vallási alapismeretek: Szentségek: A szentségek látható jelek, amelyeket Krisztus urunk rendelt, hogy általuk láthatatlan kegyelmet nyerjünk. Isten kegyelme kétféle lehet: segítő és megszentelő kegyelem. A segítő kegyelemmel Isten megvilágosítja értelmünket és megerősíti akaratunkat, hogy a jót felismerjük és megtegyük, a rosszat pedig elkerüljük. A megszentelő kegyelemmel pedig Isten megtisztítja és megszenteli lelkünket. Isten

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész 2014 december 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó

Részletesebben

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Tartalom A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.)... 2 A kazári piacon... 2 Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Búbb bújj zöld ág (magyar népdal)... 2 Elfogyott a krumplileves... 3 Elvesztettem

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ 5 6 Megérkezett Simon-Júdás Jaj már néked pőregatyás! Rég felírta Noé Tokaj Hegyormára Hegyaljai kapás várj Simon Júdásra! Akár haszon, akár kár, Simon-Júda a határ. /Szüret, regula/ Ma használatos neve

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Váll-, hát-, és mellizom fejlesztő gyakorlatok nemcsak kismamáknak

Váll-, hát-, és mellizom fejlesztő gyakorlatok nemcsak kismamáknak Váll-, hát-, és mellizom fejlesztő gyakorlatok nemcsak kismamáknak Nagyon fontos, hogy szülés után erős legyen a váll és hátizmod, mert a gyereket sokat kell majd cipelned, a mellizom gyakorlatok pedig

Részletesebben

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán 6. b Meglátogattuk Barkóczi Sándorné Juliska nénit, aki a város legidősebb lakója. Ő még jól emlékszik a régi szokásokra és viseletekre, emlékeit szívesen megosztotta

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal)

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) DALSZÖVEGEK (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) 14. Támaszd meg oldalad Két arany pálcával. Meg is simakodjál, Meg is mosakodjál, Beszélve: Töröld meg magad

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló 1. Mennyi az eredmény 15+17 15+17 15+17=? A) 28 B) 35 C) 36 D)96 2. Melyik szám van a piramis csúcsán? 42 82 38 A) 168 B) 138

Részletesebben

Luca-nap. December 13.

Luca-nap. December 13. Luca-nap December 13. Tartalom Szent Lucia Luca, a gonosz Védekezés a rontás ellen Kotyolás Jóslások Luca, a büntető Luca széke Luca napi alakoskodás Tréfák Szent Lucia Lucia egy katolikus szent volt,

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Népi és cserkész játékok szövege

Népi és cserkész játékok szövege Külföldi Magyar Cserkészszövetség, Csapatfejlesztés Népi és cserkész játékok szövege A KMCSSZ alakuló csapatainak Marshall Tamás csapatfejlesztési vezetőtiszt és Tózsa Mikolt Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjas

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén.

GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén. GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén. A színpad közepén lányok, fiúk körben állnak, arccal a kör közepe felé. Elől, a színpad bal oldalán, Bertalaki

Részletesebben

Mondjam vagy mutassam?

Mondjam vagy mutassam? I évfolyam 1.szám 2011 szeptember-október-november A Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI lapja MONDJAM VAGY MUTASSAM Iskolánk névadója, Montágh

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS

Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS Simeon várakozása (LK 2,21-40) 21Amikor elérkezett a nyolcadik nap, hogy körülmetéljék a gyermeket, a Jézus nevet adták neki, úgy, amint az angyal nevezte,

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

Húsvét. Olvasószint: A. Megoldások:

Húsvét. Olvasószint: A. Megoldások: Az Olvass magyarul! kiskönyvsorozat azoknak a tengeren túl élő magyar gyerekeknek készül, akik az angol mellett magyarul is tanulnak írni és olvasni. Természetesen a világ bármely részén élő magyar gyermekeknek

Részletesebben

brasnyó istván IN AETERNUM

brasnyó istván IN AETERNUM brasnyó istván versei IN AETERNUM Estelente a lehúzott redőny résein át jól látni a tengerészeket, ahogy tisztjeikkel együtt elhagyják a kocsmát az út túlsó felén, rézsút ablakunkkal szemben és körülállják

Részletesebben

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki.

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki. DECEMBER- KARÁCSONY HAVA-ÁLOM HAVA JELES NAPOK December 25. Karácsony December 26. Karácsony NÉPSZOKÁSOK, NÉPI HIEDELMEK ADVENT Advent a kereszténység egyik legfontosabb időszaka: a négy hét alatt a hívek

Részletesebben

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj 01 Klapka induló Föl-föl vitézek a csatára A Szent Szabadság oltalmára Mennydörög az ágyú csattog a kard Ez lelkesíti a magyart Föl-föl látjátok lobogómat Indulj vidáman robogó had Édes hazánkért hősi

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán) VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)... Minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek,

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Fejlesztési területek:

Fejlesztési területek: Fejlesztési területek: Mozgásfejlesztés Nagymozgások, finommozgások Testséma fejlesztés Téri tájékozódás Percepciófejlesztés Vizuális percepció; Auditív percepció; Verbális fejlesztés Beszéd- és kommunikáció

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Locsolóvers. Írjatok tréfás locsolóverset úgy, hogy az alábbi szavakból legalább 4 szerepeljen benne! Megoldások

Locsolóvers. Írjatok tréfás locsolóverset úgy, hogy az alábbi szavakból legalább 4 szerepeljen benne! Megoldások Locsolóvers Írjatok tréfás locsolóverset úgy, hogy az alábbi szavakból legalább 4 szerepeljen benne! bar, görény, egyensúly, nyuszi, merkaptán, gáz, turbina Megoldások BrO2KKO2Li Látod azt a szép kis nyuszit?

Részletesebben

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas.

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas. A róka és a farkas Vót, hol nem vót, heted hét országon is túl, de még az operenciás tengeren is túl, hol a kis kurta farkú malac túr, vót eccer egy róka. Vót ennek a rókának két báránnyó. Csált 1 magánok

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett Harmadik lecke - Hol a koffer? -A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. -Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő. Zokni,

Részletesebben

ELSSEGÉLY - útmutató

ELSSEGÉLY - útmutató ELSSEGÉLY - útmutató Menthívás: Tel: 104 vagy 112 Mikor? Életveszély, vagy gyanúja (eszméletlen, súlyos vérzés, stb.); Baleset, sérülés, Mérgezés Ers fájdalom, (pl. Fulladásérzés) Nehézlégzés; Égési sérülések:

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

AGÁVÉ KARDIGÁN. Nehézségi fokozat: kezdő. Méret: XS (S) M. Hozzávalók:

AGÁVÉ KARDIGÁN. Nehézségi fokozat: kezdő. Méret: XS (S) M. Hozzávalók: AGÁVÉ KARDIGÁN Nehézségi fokozat: kezdő Méret: XS (S) M Hozzávalók: - 450 (450) 500 gr kalóz (85) színű Viva Color fonal (90% akril, 10% gyapjú) fonal (Schachenmayr), (70 m/50 gr) - 7.0 mm-es Prym Knit

Részletesebben

EGERÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ EGERÁG KULTURÁLIS KÖZPONT EGYESÜLET KIADVÁNYA

EGERÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ EGERÁG KULTURÁLIS KÖZPONT EGYESÜLET KIADVÁNYA XX. évfolyam 1 (170.) 2015. január ALap EGERÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ EGERÁG KULTURÁLIS KÖZPONT EGYESÜLET KIADVÁNYA Polgármester Úrtól tudjuk Boldog, egészségben és szerencsében gazdag új esztendőt

Részletesebben

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek Lekció: Lk. 15.1-3, 11b-32/Textus: Péld. 4.1-6, 17.6, 20.29, 13.24, 19.18, 23.13-16, 20.11, 22.6, 17.21, 17.25, 19.13, 20.20-21 2013. okt. 13. A bölcsesség otthon.

Részletesebben

Szülői útmutató az első 10 napra

Szülői útmutató az első 10 napra Szülői útmutató az első 10 napra 1. Hogyan tartsuk a babát? Bármennyire is törékenynek és sebezhetőnek érezzük újszülöttünket, ne féljünk hozzáérni! Kutatások bizonyítják, hogy azok a babák, akiket naponta

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON Időpontja: 2009. Június 25-28. (4 nap) A rendezvény eszmeisége: Sok évszázados, vagy akár évezredes székely hagyomány megjelenítése történik meg, tehát minden program

Részletesebben

Tavasz van, kikelet. Olvasószint: A. Megoldások:

Tavasz van, kikelet. Olvasószint: A. Megoldások: Az Olvass magyarul! kiskönyvsorozat azoknak a tengeren túl élő magyar gyerekeknek készül, akik az angol mellett magyarul is tanulnak írni és olvasni. Természetesen a világ bármely részén élő magyar gyermekeknek

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

Hogy kezdtem el írni?

Hogy kezdtem el írni? Hogy kezdtem el írni? Caracas, Venezuela, 1970. május 30. A beszéd a caracasi Ateneóban hangzott el. Később a bogotái El Espectadorban is megjelent. Juan Carlos Zapata így írt róla: Gabo Caracasban született,

Részletesebben

Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket.

Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. János 15,16 Jézus Péter bárkáját választja, a mélyre küldi, és olyan döntést kíván tőle, amely egyedül személyes hitén

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

Húsvét Magyarországon

Húsvét Magyarországon Húsvét Magyarországon 1. Történelem A húsvét a keresztények egyik legfontosabb ünnepe, a Krisztus-központú kalendárium központi főünnepe. A Biblia szerint Jézus pénteki keresztre feszítése után a harmadik

Részletesebben

1. osztály - Olvasás Mintafeladat

1. osztály - Olvasás Mintafeladat Segítséggel olvassátok el az alábbi rövid szöveget, majd színezzétek ki az adventi koszorút a szöveg alapján! A karácsony előtti várakozás jelképe az adventi koszorú. A hagyomány szerint zöld fenyőágakból

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam 51/2012.XII.21.EMMI rendelet 1.sz melléklete alapján Ahogyan a gyermek értelme fejlődik, úgy válik benne egyre erősebbé az igény arra, hogy saját testét, illetve szűkebb-tágabb

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL 1. Általános alapelvek 1.1. Bevezetés A Keleti Egyházak Kánonjai Kódexének 700. kánonjának 2. -a ajánlja a püspökkel vagy egy másik pappal való koncelebrációt

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március LOCSOLÓVERSEK Húsvéthétfőn szokásosnál ragyogóbban kelt a nap; Kiugrottam az ágyamból egyetlenegy perc alatt. Kölnivízzel a zsebemben míg eljöttem

Részletesebben

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. PROGRAMFORGATÓKÖNYV Megbízó: Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Megbízott: Csutorás Antalné, Hodosi Ibolya Tevékenység: Szülői együttműködési programok megszervezésében résztvevő pedagógus Munkaidőkeret:

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

BIZTONSÁGOS ÜNNEPEKET!

BIZTONSÁGOS ÜNNEPEKET! BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG BIZTONSÁGOS ÜNNEPEKET! Felkészítő-foglalkoztató lapok a téli szünidőre KÖSZÖNTŐ Kedves Gyerekek! Közeledik Karácsony ünnepe és ezzel együtt a téli szünet, amikor

Részletesebben

Húsvét a Bruderhofban

Húsvét a Bruderhofban Húsvét a Bruderhofban 1998 augusztusában Gyurka bácsi bíztatására az akkor 6 fős családunk elrepült az angliai Beech Grove nevű protestáns eredetű, megújult hutteri gyökerű családközösségbe. Erről a 6

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLlÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? 2 Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

Hitman TANDORI DEZSÕ. 14 tiszatáj

Hitman TANDORI DEZSÕ. 14 tiszatáj 14 tiszatáj TANDORI DEZSÕ Hitman Hitman nincs a szótárban, a szótárban nincs. De hát ember nem ad lónak olyan nevet, hogy Úgy Jól Ötvenen Túl. Nem ad, öreg, lónak ember olyan nevet, hogy... mondom. Mondja

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

MEGTAGADÓ IMA A ROMA NÉP SZÁMÁRA

MEGTAGADÓ IMA A ROMA NÉP SZÁMÁRA Salamon Tornáca Misszió Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-70 / 352 9739 MEGTAGADÓ IMA A ROMA NÉP SZÁMÁRA Az Úr a szivünkre helyezte azt,

Részletesebben

2. k ö p ü l ( S ) zurbol(d) zürböl(d) Mit csinál az ember, ha a tejfölből vajat készít?

2. k ö p ü l ( S ) zurbol(d) zürböl(d) Mit csinál az ember, ha a tejfölből vajat készít? 1. t e j e s k u k o r i c a ( S ) g y e n g e t e n g e r i ( D ) g y e n g e m á l é ( D ) Mi a neve annak a még nem érett kukoricának, amit nyáron le szoktak szedni, hogy csövestől megfőzzék vízben?

Részletesebben

Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia

Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia Feladatok a Magyar nemzetismeret/haza a magasban c. könyvhöz Magyar nemzeti ünnepek I. Az ünnep http://www.nemzetismeret.hu/index.php?id=1.6 1.

Részletesebben

Tanterv az erkölcstan 1-4.

Tanterv az erkölcstan 1-4. Tanterv az erkölcstan 1-4. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

Kati mesét olvas. A tanító néni mosolyog. A dió csonthéjas gyümölcs. A fecske költözı madár. A szemetet a szemétgyőjtıbe rakjuk

Kati mesét olvas. A tanító néni mosolyog. A dió csonthéjas gyümölcs. A fecske költözı madár. A szemetet a szemétgyőjtıbe rakjuk Nyírd ki a mondatkártyákat Kati mesét olvas A dió csonthéjas gyümölcs Kétszer kettı egyenlı néggyel A felnıtteknek udvariasan köszönünk Rendben tartom a szobámat Étkezés elıtt mindig kezet mosok Alaposan

Részletesebben

SZIFON.COM CSAPAT. Húsvét Nyuszifon

SZIFON.COM CSAPAT. Húsvét Nyuszifon SZIFON.COM CSAPAT Húsvét Nyuszifon SZIFON.COM Nyuszifon? Ezt az ibook-ot azért készítettük, hogy megmutassuk Nektek, mennyire egyszerű egy ilyen könyvet létrehozni. A Nyuszifon könyvben gyerekek és felnőttek

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Csivitelő (2. osztály)

Csivitelő (2. osztály) Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő (2. osztály) 2-3. oldalhoz 1. Olvasd el az újság 2. és 3. oldalán található szövegeket, verseket! Keresd meg, mely dátumhoz mi tartozik, kösd össze! Kisboldogasszony

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET gyerekeknek Ferrádi Hádi, a kis versenyautó Ismersz olyan meséket, amiben versenyautók vagy sportkocsik szerepelnek? Ismered például Villám McQueent?

Részletesebben

Színes névtáblák. Fimo Kids kiégethető gyurmából

Színes névtáblák. Fimo Kids kiégethető gyurmából Színes névtáblák Fimo Kids kiégethető gyurmából Készítsünk színes, ötletes névtáblákat gyermekünkkel szobájának ajtajára, ajándékkísérőnek. A táblákhoz a Fimo Kids, gyerekkézre tervezett, puha és vidám

Részletesebben

Kérdés : Az erdő minden fája olyan egyforma, nem tudod merre mentek. Helyben maradsz, vagy elindulsz egy irányba? Merre? Jön valaki segíteni?

Kérdés : Az erdő minden fája olyan egyforma, nem tudod merre mentek. Helyben maradsz, vagy elindulsz egy irányba? Merre? Jön valaki segíteni? Szituáció Kirándulsz a barátaiddal. A társaid sietnek, de te lemaradsz, hogy könnyíts magadon. Elindulsz vissza az ösvényre, de a többiek elmentek, már nem látod őket. Nem hallod őket, nem látod, nem is

Részletesebben

Az időszak neve. Szokások

Az időszak neve. Szokások A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (dec.25-ét)

Részletesebben

2016.05.02. A GASZTRONÓMIA JELENTŐSÉGE GASZTRONÓMIA AZ ELSŐ KÖNYVEK A GASZTRONÓMIÁRÓL

2016.05.02. A GASZTRONÓMIA JELENTŐSÉGE GASZTRONÓMIA AZ ELSŐ KÖNYVEK A GASZTRONÓMIÁRÓL - és vacsorára mit kapunk? - ez az idős hölgy cukorbeteg! - ha kérhetném, valami száraz hús legyen inkább, a Bakonyit már ismerjük. - van a csoportban két vegetariánus! - sertéshúst ne, mert mohamedánok.

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben