Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 9. szám Május 28. Ingyenes. Gyorsulási versenyt hirdet a kormány! Helyszín: az M4-es autópálya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 9. szám 2008. Május 28. Ingyenes. Gyorsulási versenyt hirdet a kormány! Helyszín: az M4-es autópálya"

Átírás

1 Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 9. szám Május 28. Ingyenes Gyorsulási versenyt hirdet a kormány! Helyszín: az M4-es autópálya Nemhogy látható eredmény, de még a kijelölt nyomvonal, sõt az ahhoz szükséges engedélyek sincsenek meg. Mégis ismét felszínen az M4-es autópálya vagy autóút (?) ügye. Csontos János országgyûlési képviselõ ismét tájékoztat, és eredményeket hirdet. Most azt tartotta fontosnak közölni a lakossággal, hogy begyorsított a kormány. Mert április 23-án született egy kormányrendelet, melyben kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánították az M4-es megépítését. De mi volt eddig? Miért csak most lett az? Miért nem tartotta eddig is kiemelten fontosnak a kormány annak az útnak a megépítését, mely amellett, hogy sokak életét megkönnyítené, a gazdasági felemelkedés lehetõségét jelentené a sárréti emberek számára? S ha ezt eddig a kormányzat nem tartotta fontosnak, akkor Csontos János, az MSZP képviselõjelöltjeként miért hitette el az emberekkel 2006-ban, hogy 2010-re eléri az M4- es autópálya az országhatárt? Arnóth Sándor az M4-es ügyet molyrágta cilinderbõl elõrángatott, kopott szõrû nyúlhoz hasonlította. Melyet mindig akkor kapnak elõ a szocialisták, ha nem tudnak eredményeket felmutatni. Polgármester úr szerint, ahogy 2006-ban, úgy most is csupán kampányfogásról van szó. -Én azt mondom, hogy ennek a kormánynak már nem lesz annyi ideje, hogy bármit is komolyan csináljon. Ez egy kampányfogás. Most valamit tenni kell, ha már eredmények nincsenek. Hiszen folyamatosak az elvonások, emelkedik az élelmiszerek, a gáz, az energia, a benzin, a gázolaj ára. Valamit mondani kell az embereknek. Csináljunk utat! Csak hát eddig még kátyúzásra se kaptunk pénzt, nemhogy országútépítésre. (folytatás a 3. oldalon) Nyitott száj... Ön szerint megépül-e az M4? Szabó János Én nagyon nehezen hiszem, hogy ebbõl lesz valami. Nem hiszem, hogy meg lehet valósítani. Mert már mióta megy ez, és semmi látszatja. Az, hogy írásban megadja, hogy mostmár kiemelik az utat, ez csak annyi, hogy kiemelik. Csak szóban. Mezei Zoltán Kizárt dolog. Ha délben hazudnak, este hazudnak, reggel hazudnak - akkor szavahihetõ az ilyen ember? Nem! Nagy Gyuláné Én Csontos Jánosnak mindent elhiszek. Ezt az ügyet õ érti, õk tudják, de biztos, hogy lesz! Darai Józsefné Ezt nem tõlem kell megkérdezni. Ez politika. Jó lenne már látni valamit. Mert volt már így is, úgy is. Csak azok tudják, hogy mi lesz, akik közelebb ülnek a tûzhöz. Czibi Jánosné Nem hiszem, hogy megépül és nem is érdekel. Munkahelyet kellene inkább teremtenie a kormánynak. Tönkre tették az országot, és tönkre tették a gyermekeink jövõjét! ARNÓTH SÁNDOR ÚJRA A PARLAMENTBEN Néhány napon belül megkapja parlamenti megbízólevelét Arnóth Sándor, és ismét elfoglalja helyét az országgyûlésben. Polgármester Úr Pálinkás Józsefet váltja, akit a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé választottak. -A FIDESZ megyei választmánya egyhangú döntéssel úgy határozott, hogy a mandátumot, ami a Hajdú-Bihar megyei listán keletkezett, én kapom meg - erõsítette meg az információtarnóth Sándor. A belsõ szabályzat szerint ezt az országos elnökség hagyja jóvá. Ha így lesz, két héten belül Polgármester Úr leteheti a parlamenti esküt. D. Sári Andrea

2 2. Püspökladányi Hírek május 28. Átok az árok? A temetõben járva Nagyszüleink idejében szégyellni való volt, ha valaki nem tartotta rendben a portáját. S ehhez éppúgy hozzátartozott a kert végében húzódó és csak a beavatottak számára látható tyúkól apró udvara, mint a ház elõtti árok. Sok minden változott az utóbbi években, évtizedekben. Többek között az emberek hozzáállása is az olyan tevékenységekhez, melyek elvégzése vitatható. Ha nem az én tulajdonomat képezi, akkor miért vesztegessem az idõmet olyan dolgokra, amit más is megcsinálhat? Sokan talán így gondolkoznak, ezért hanyagolják el a kapujuk elõtt húzódó vízelvezetõ árkokat. S ez a trehányság sokszor nagy gondot okoz. Területbejárásra kísértük el Dr. Felszeghy Szabolcs önkormányzati képviselõt, akit körzetébõl többen is megkerestek azzal a problémával, hogy a Nagy Lajos király utca és a Vörösmarty utca telkeinek udvarlábában egy bizonyos szakaszon a csapadékvíz és a talajvíz elfolyásának akadályai vannak. - Minek van a csatorna, ha nem tartja mindenki rendben? Ha meg befolyik a víz a kertbe meg a házba, akkor mennek az önkormányzathoz panaszkodni - mondja felháborodottan Papp Sándor, aki a Nagy Lajos király utca 4. szám alatti ház tulajdonosa. Az õ telke alatt húzódik az a gyûjtõcsatorna, mely a kertek aljában lévõ nyílt, földmedrû árkot összeköti az utcán lévõ bezárt csatornával. A feladata az lenne, hogy elvezesse a felgyûlt csapadék- és talajvizet, hogy ne árassza el a telkeket. Azonban ez a gyûjtõcsatorna, úgy tûnik, hogy eltömõdött. S már a kertek végében húzódó kanálissal is vannak gondok. - Nincs kitakarítva végig, meg el is van tömõdve. Egészen a Toldi utcának a túlsó végéig. Az egész be van temetve. Kérdezem én, hogy akkor miért csinálták? Ha nagy esõ lesz, akkor mi lesz?! Mi lesz, ha felmegy a víz a lakásokba, egész a Toldi utcán végéig, mint annak idején?! - kérdezi Papp Sándor. A tulajdonos ingerültsége indokolt. Hiszen annak idején õ maga is kivette a részét az árokásásból. Dr. Felszeghy Szabolcsnak, a körzet képviselõjének azt panaszolja, hogy õ hiába tartja rendben a csatornarészét, ha a többi tulajdonos nem törõdik vele. A szemlén a tulajdonos és a körzet képviselõje mellett Oláh Károly építéshatósági ügyintézõ is részt vett. A szakember közremûködésével megállapítást nyert, hogy azért áll a víz a kert végében és a kinti csatornában is, mert nem jut ki a föld alatti csatornán keresztül az utcai gyûjtõbe. Ennek egyik oka az lehet, hogy eldugult, másrészt pedig nem pontos sem a portán keresztül vezetõ, sem a kinti csatorna szintelése. Vagyis a csatorna aljában a kivezetõ csõ magasan van. Így alacsonyabb vízállás esetén nem tud kifolyni se a talaj, se a csapadékvíz. Ezért körülbelül 10 centiméter magas pangóvíz áll a csatornákban. - Ez sok szempontból kifogásolható, elsõsorban közegészségügyi vonatkozásai vannak. Ugyanis ez a pangóvíz, ha csak kicsi esõ is esik, ebben a portarészben megáll, és erjed, poshad. Szúnyog- és békatanya, és még sorolhatnám. Tehát mindenféleképpen arra kellene törekedni, hogy pangóvíz ne legyen. De ugyanez a helyzet itt az utcafronton is, a villanypózna irányában. Itt is egy betonból készült csatorna van, ami lényegesen mélyebben van, mint a porta bejárata elõtt húzódó átmenõ csõ alsó szintje - ismerteti Dr. Felszeghy Szabolcs a látottakat. A természetben hatalmas erõvel érvényesül az egyed életösztöne, de egyedül bennünket, embereket terhel az elmúlás tudata. A halálhoz való viszonyunkat nehezíti, hogy fogalmat alkottunk a halálról, s azt félelmetesnek, elfogadhatatlannak tartjuk. Nem merünk szembenézni az elmúlás gondolatával, pedig az élet és a halál a természet rendje szerint elválaszthatatlanul összetartozik. Saját magunk tapasztalhattuk, hogy a hozzánk közelállók halálával magunk is kevesebbek leszünk, a veszteség rádöbbent minket az élet különös értékére, de az élet végességének tudata nem kérdõjelezi meg az élet szeretetét, örömét, szépségét. Mennyivel szemérmesebb a természet az embernél. Nem állít mementókat a halálnak. Igaz az életnek sem. Meghagy mindent a maga helyén, hogy a saját értelmében, létében és halálában teljesedjen ki. Mi emberek talán félünk tudomásul venni a születés és a pusztulás örök egységét. Mert annak éreznénk magunkat, amik valójában vagyunk. Aprónak és talán jelentéktelenebbnek, mint azt gondolnánk. És félünk, mert nem hisszük el, hogy az apró dolgoknak is megvan a maguk helye és jelentõssége. És emlékezünk, emlékeinkbe kapaszkodunk, és ehhez állítunk mementókat. Ehhez készítjük a síremlékeket, mert ezek segítenek emlékezni, ezért fontosak nekünk. Sokszor nem számít, hogy mennyit költünk rá, így némelyik igen komoly értéket képvisel. Aki egyedül és zavartalanul jár a temetõben, nem érezhet semmi olyat, ami a halált borzalmasnak mutathatná. Csak akkor villan belénk az élet és nem élet közt való megkülönböztetés, ha egy nem oda tartozó hang vagy egy kép vetül bele szemlélõdésünkbe: egy idõs néni sót szór a sírok közé ültetett fa tövére. Egy ideig szemléltem, de végül csak megtudakoltam az okát. Elõször kissé bizalmatlan volt, de mikor elhelyezett gondolataiban a megfelelõ helyre, bátran elmondta cselekedete okát. A sírok közé ültetett szilfák mára nagyok lettek és sok gondot okoznak. A lehulló sok termést nem sikerül maradéktalanul összeszednie és emiatt mindig hadakoznia kell a magokból növekedõ agresszív fácskákkal. Tart attól, hogy a síremlék körüli beton keretet felnyomja a nagy fák gyökere. Mint azt, amelyet meg is mutatott nekem. Azt is megemlítette, hogy elég nehezen mozog, és az egymáshoz közeli sírok között álló nagy fák nagyon megnehezítik számára közlekedést. Amint lehetõségem nyílt rá, megkérdeztem temetõ üzemeltetõjének képviselõjét, hogy érkezett-e megkeresés hasonló ügyben hozzájuk. Nemleges választ kaptam. Tovább kutatva megtudtam, hogy a fákat az elõzõ üzemeltetõ rendelte és ültette el. Viszont nem a sírok közé kérte az ültetési anyagot, hanem a kerítés mellé. Mégis ide kerültek. Nem tudom, hogy ma hol van az egykori üzemeltetõ, de a temetõ és a nem megfelelõ helyre elültetett sok fa itt maradt, és csak idõ kérdése, hogy mikor válik valóra az idõs néni félelme. Rásó János Oláh Károly építéshatósági ügyintézõ azt is hozzáteszi, hogy az utcán húzódó árkok láthatóan elhanyagolt állapotban vannak. Márpedig ezek rendben tartása a tulajdonosok kötelessége. Ha ez nem történik meg, akkor az önkormányzat felszólítja õket. S ez komoly bírságot von maga után. Ahhoz, hogy ez a korántsem egyedi probléma megoldódjon, a lakosságnak együtt kellene mûködni az önkormányzattal. A mostani gyakorlattal ellentétben nagyobb gondot kellene fordítani a csatornák és árkok rendbetételére - véli a szakember. Verdó Ildikó

3 Püspökladányi Hírek május 28. Gyorsulási versenyt hirdet a kormány Helyszín: az M4-es autópálya 3. egy falat kenyérként kellene ez az út. Csak ez a bohóckodás nem kellene már. Csontos János arról beszél, hogy felgyorsították. Mit gyorsítottak föl? Még 2 papírt megírtak? Amíg nem mondanak egy dátumot arra, hogy ekkor indulnak a gépek, ekkor lesz az elsõ kapavágás, meg egy költségvetési számot, hogy akkor ilyen és ilyen forrásokból, ennyi pénzbõl, ilyen mûszaki tartalommal. Addig azt tudom mondani, hogy János, gyorsítsatok! De ebbe az országba komoly államférfiak kelle-nek, nem pedig hórukk emberek akik azt mondják, hogy na most megint teszünk rá két papírt a nem létezõ útra. Ez a véleményem. Kár ennyi ember érzékenységével, kár ennyi ember nyomorúságával ját-szani. Hiszen ettõl az úttól mindenki azt a megváltást várja, hogy föllendüljön a gazdaság. De Magyarországon pillanatnyilag hanyatló gazdaságról van szó. A mi esetünkben itt a Sárréten egy még inkább hanyatló gazdaságról. Ezért tartom erkölcstelennek ezt az egész út kérdést és annak az ilyen módon való kezelését. Nem lenne szabad ezt tenni. Ez sokkal komolyabb ügy annál, mint amit a szocialisták évek óta mûvelnek vele. (folytatás az 1. oldalról) Az M4-es autópálya érthetõ módon érdekli a lakosságot. Hiszen nem csak az életveszélyes 4-es és 42-es utak forgalmát enyhítené, de esélyt teremtene a Sárrét gazdasági felemelkedésére is. Ezért felkerestük Csontos János országgyûlési képviselõt irodájában, hogy a konkrétumok felõl érdeklõdjünk. Képviselõ úrtól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a április 23-án született kormányrendeletben az áll, hogy mely szakaszokon fog megépülni az M4 -es autópálya/ autóút. Arra a kérdésre, hogy megtörtént-e már a nyomvonal kijelölése, illetve a telkek kisajátítása, Csontos János a következõ választ adta: - Amíg nincs terv, nincsenek hatástanulmányok. Az engedélyek, a kisajátítások csak utána jönnek. Én errõl nem tudok nyilatkozni, hiszen nem útépítõ mérnök vagyok, hanem parlamenti képviselõ. Remélem, hogy annak rendje-módja szerint fognak ezek történni - tájékoztatta lapunkat Csontos János. Az országgyûlési képviselõ a lakosságot leginkább foglalkoztató kérdésre, hogy mikor lesz végre látható az útépítés, szintén kitérõ választ adott. - A rendeletben tulajdonképpen gyorsítás van elõírva. A kormány döntött a szakaszokról, illetve az eljárások idejének a lerövidítésérõl. Én nem vagyok útépítési szakember. Remélem, hogy legalább felezõdik az az idõ, ami az eddigi eljárások során elõ volt írva. Nem tudom megmondani pontosan, tehát ezt ne tõlem kérdezze. Ezt majd megkérdezzük az Autópálya Rt. vezérigazgatójától, meg megkérdezzük a gazdasági minisztertõl, hogyha itt jár a térségben, hogy mikor fognak utat építeni - mondta Csontos János. A jelenleg kisebbségben kormányzó MSZP országgyûlési képviselõje mindezek ellenére azt vallja, hogy az útépítés nagyon rövid idõ alatt megtörténik. Ha van rá pénz, van rá terv és vannak engedélyek. Akkor már csak betonozni kell, és a kijelölt szakaszok megépülhetnek. - Az útépítésben a legrövidebb munka az útépítés. Én azt látom, mert gondolom, ez lesz a következõ kérdése, hogy mikorra fog megépülni ez az út? Azt látom, hogy ebben a tervidõszakban megépül. Püspökladányig hamarabb meg fog épülni, viszont a tervidõszak végére ra el fogja érni az országhatárt - jelentette ki Csontos János. Arnóth Sándor már nem ennyire optimista. Ahírt, miszerint a kormány begyorsított, és kiemelt jelentõségûvé nyilvánította az M4-es autópálya/autóút ügyét, polgármester úr örömmel, bár némi fenntartással fogadta. Arnóth Sándor úgy véli, most már nem ígérgetni kellene, hanem konkrétumokkal szolgálni. Mert a hangzatos bejelentésekkel nem sokra mennek az emberek. - A szocialisták mindig elõhúznak valamit a "cilinderbõl". Most azt a nyuszit, aminek már a szõre is kikopott. Azt hozzák elõ, hogy indulnak a gépek, és így tovább. Csontos úr ismét kampányt akar az M4-esre építeni, és most is, mint mindig, már itt van a küszöbön alapon beszél róla. Mondhatnám azt is, hogy boldog vagyok. Mert nekünk A kínai szappanopera folytatódik... Lassan megszokják már az olvasók, hogy az egyik helyi reklámújság hasábjain hétrõl hétre érdekes híreket terjeszt, vagy térségünk országgyûlési képviselõje vagy az MSZP helyi szervezete. Az olvasókra nézve minden bizonnyal nem túl megtisztelõ a híradás eme formája, ám ettõl is nagyobb baj, hogy az írások -az érintettek szerint- hamis információkat közölnek, s céljuk a gyûlöletkeltés. Nos az elmúlt hét péntekre is jutott egy újabb ilyen iromány, mely azt taglalja, miért nem mondja el az igazságot a kínai úttal kapcsolatban Arnóth Sándor polgármester? -Mindent elmondtam -kezdi a történetet sokadszorra Arnóth Sándor. Saját szabadságom terhére elmentem egy kínai útra, ami úgy tûnik sikeres volt, hiszen Rácz Attilát a holding vezetõjét visszahívták egy újabb elõadássorozatra, másrészt pedig hozzánk is érkezik hamarosan egy kínai delegáció üzleti ügyben. A képviselõ-testület tagjai betekintést kaphatnak azokba a számlákba, melyek ezzel az úttal kapcsolatosak. Valamennyien leadtuk a pénzügyi bizottságnak azokat a számlákat, amelyekkel egyértelmûen bizonyítjuk, hogy saját pénzbõl utaztunk. Az úton részt vett delegáció tagjai mindezt több alkalommal elmondták már, s nem értik, miért érdekli az MSZP helyi szervezetét az õ magánútjuk? Felmerül a kérdés, van-e közük ehhez, hiszen nem a város pénzén, de a város érdekében vette a fáradtságot polgármester úr, hogy több 10 ezer kilométert utazzon annak érdekében, hogy a városba befektetõket hozzon. A dolog hátterében Arnóth Sándor egyfajta elterelési szándékot lát. Mint mondja, a szocialista képviselõk a saját sikertelenségüket és a kormány népszerûtlen lépéseit szeretnék a rágalmakkal palástolni. A reklámújságban megjelent írás azt a kérdést is felveti: polgármester úr magánemberként hogyan vezethette városunk delegációját? S hogyan képviselhette a Vagyonkezelõ Holdingot? Arnóth Sándor szerint ez az MSZP helyi szervezetének nagyfokú tájékozatlanságra vall, azt mutatja, hogy tagjai nem ismerik a magyar önkormányzatokról szóló törvényt, hiszen abban benne foglaltatik, a polgármesterek jogállásáról szóló részben, hogy a polgármester a szabadsága idején is polgármester, és az önkormányzatot, a várost bármikor, bármilyen helyen képviselheti. Arnóth Sándor polgármester sokadszorra osztotta meg velünk a kínai úttal kapcsolatos tényeket, de talán nem utoljára. Hiszen ki tudja, milyen folytatást szánnak a helyi MSZP tagjai a már-már szappanoperához hasonlító történetnek, melyben két dolog egészen biztos. A polgármester a saját pénzét és szabadidejét nem sajnálva utazott, a város érdekében, valamint az, hogy vannak, akik nem tudják vagy nem akarják megérteni. D. Sári Andrea

4 4. Püspökladányi Hírek május 28. Nyertes pályázatok, de kinek az érdeme? Sajtótájékoztatóra hívta a média képviselõit Csontos János országgyûlési képviselõ a napokban, hogy tájékoztatást adjon az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács legutóbbi ülésén született pályázati döntésekrõl. Arról, hogy az akadálymentesítés és kerékpárút építésre kiírt pályázatain milyen támogatást nyertek a sárréti települések, Püspökladány. -A Sárréti Kistérségben több mint 400 millió forintos támogatáshoz jutottak azok a szervezetek, akik pályáztak - kezdte mondandóját Csontos János. - Ebbõl a két legnagyobb összeg, kerékpárút építésé-re vonatkozik. Ez 290 millió forint, és ebbõl Püspökladány város önkormányzata 40 millió 500 ezer forintot nyert a Bocskai utcai kerékpárút megépítésére. Ezen kívül szeretném bejelenteni, hogy nagyon fontos akadálymentesítéssel kapcsolatos döntések is születtek, ezek közül kiemelném Püspökladány önkormányzatának a 25 milló forintos pályázatát amit a Petõfi Sándor Általános Iskola Tagintézmény komplex akadálymentesítésére kaptak. Ahogy az SZTK épülete egy tavalyi döntés alapján 45 millió forinttal felújításra került, a most elnyert pályázatok is megva-lósulnak egy éven belül - mondta képviselõ úr. A nyertes pályázatról Arnóth Sándor polgármestert, a Sárréti Kistérségi Tanács elnökét is megkérdeztük, aki megerõsítette a hírt, ám az eredményt nem tartja elégségesnek. Mint elmondta: 2005-óta a térségbe 4 milliárd forinttal kevesebb normatív finanszírozás érkezett. Az állami támogatás folyamatosan csökken, Megalakult a Térségi Integrált Szakképzõ Központ, vagyis a TISZK. Tagjai Berettyóújfalu, Püspökladány, és a találkozónak otthont adó Hajdúszoboszló. A települések polgármesterei május 16-án szentesítették aláírásukkal az egyezséget. A TISZK három város olyan próbálkozása, amire még nem volt példa. Eddig mindegyik település maga szervezte a szakképzését és ez sikeresen is mûködött. Azonban az elmúlt egy, másfél évben olyan változások érintették a közoktatásról és szakképzésrõl szóló törvényt, amelyek kikerülhetetlenné tették az önkormányzatok számára, hogy lépéseket tegyenek a helyi szakképzés megmentése érdekében. - A törvényt érintõ elsõ és legfontosabb változtatás az, hogy a fejlesztési támogatásokhoz, melyek a szakképzõ iskolák esetében több 10 milliós bevételt jelentenek, csak bizonyos feltételekkel lehet hozzájutni. Ilyen feltétel például a nagyságrend fõs létszám alatt nem juthatnak hozzá a támogatásokhoz azok, akik a szakkép-zésben érintettek. A másik, ami szintén fontossá tette a TISZK mega-lakítását, hogy a jövõben olyan irányítási átalakulás megy végbe, hogy a szakképzés regionális szintû szervezése szintén elkerülhetetlen lesz - ismertette az indokokat Lengyelné Tóth Mária. Arnóth Sándor kérdésünkre elmondta, hogy a felek mindegyikében vannak kérdések és aggályok, de a lépés elkerülhetetlen volt annak érdekében, hogy a szakképzést megmentsék a város számára. - Mindenki fél ettõl a dologtól, de úgy tûnik, hogy ebben a finanszírozási helyzetben nincs visszaút. Mert ha nem lépünk be a térségi képzési központba, akkor a szakképzést el fogják sorvasztani a mi mûhelyeinket. A város önmaga ezt állami támogatás nélkül nem tudja miközben a feladatok nõnek, és a mûködés egyre többe kerül. Püspökladány mélyen alulfianszírozott, így Arnóth Sándor polgármester úgy véli: az elvonás mértékéhez viszonyítva ez a fejlesztés, mely az egész térségbe érkezett, elenyészõ. Csontos képviselõ úr sajtótájékoztatója helyszínéül a rendelõintézetet választotta, mely jelenleg felújítás alatt áll. Arnóth Sándor polgármester a választást rendkívül rossznak és provokatívnak tartja, ugyanis - mint azt elmondta - éppen Csontos János volt az, akinek javaslatára 20 millió forinttal kevesebbet kapott a város az SZTK rekonstrukciójára. -A rendelõintézet felújítási terve 70 milliós költséggel indult, ehhez képest a képviselõ úr javaslatára mintegy 20 millió Ft-tal kevesebbet kaptunk. Ezért azt gondolom, hogy így odaállni az SZTK elé, és azt mondani, hogy "ez az én produktumom", provokatív - mondjaarnóth Sándor. A Bocskai úti kerékpárút építése még ebben az évben elkezdõdhet, 40 millió forint értékben, ahogy megvalósul a Petõfi Iskola és a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése is. A rendelõintézet megújult épületét pedig néhány héten belül teljes egészében birtokba vehetik a betegek. A fejlesztések tehát folyamatosak a városban, ám ez Arnóth Sándor polgármester szerint az önkormányzat, a városvezetés és nem az országgyûlési képviselõ érdeme. D. Sári Andrea Megmenekült a szakképzés - megalakult a TISZK fenntartani - tette hozzá polgármester úr. A TISZK megalakulásával nemcsak a finanszírozás lesz biztosítva, hanem infrastrukturális fejlesztésekre is lehetõség nyílik annak a pályázatnak köszönhetõen, melynek beadásáról szintén a találkozón döntöttek. Nyertes pályázat esetén komoly és látványos fejlesztéseket lehet végrehajtani a helyi szakképzõ iskolákban. - Sikeres pályázat esetén majd 900 millió forintot költhetnek el a települések a szakképzõ iskolák infrastruktúrájának fejlesztésére. S ez a befektetés - valljuk be - csábító lehet a jövõben a pályaválasztó diákok számára. Az elnyerhetõ összeg 25-25% - át kapja majd Püspökladány és Hajdúszoboszló, míg Berettyóújfalu 50% - os arányban részesül. Azért, mert ott a legnagyobb a szakképzésben részt vevõ gyermek-létszám, mintegy 2700 fõ. S ez kétszer annyi, mint ahányan Hajdú-szoboszlón, vagy Püspökladányban tanulnak - ismertette Lengyelné Tóth Mária. A magas diáklétszám miatt sok feladat hárul a jövõben Berettyóújfalura. Így a találkozón a TISZK elnökévé a város polgármesterét, Szeifert Ferencet választották. A munkaszervezet központja Hajdúszoboszlón lesz a Rákóczi utca szám alatt. Míg a szakmailag leghangsúlyosabb szerep Püspökladánynak jutott. - A városnak jutott az elismerõ feladat, hogy helyi szakemberekbõl megalakítsa a munkaszervezetet. A polgármesterek munkája ugyanis a megállapodás aláírásával véget ért. Arról, hogy milyen szakmai struktúrát fognak egyik vagy másik településen oktatni, szakmai bizottság fog dönteni. Püspökladány adja azt a személyt, aki az egész intézményt vezeti. S miénk lesz a pénzügyi vezetõ és a szakmai vezetõ is. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a fejlesztésrõl, a vezetésérõl és a pénzügyi finanszírozásáról a mi szakembereink fognak dönteni - tudtuk megarnóth Sándortól. A kialakult kényszerhelyzetben a legjobb döntést kellett meghozni, melybõl profitálni is lehet. A városvezetõk bíznak abban, hogy a TISZK megalakulásának és a fejlesztéseknek köszönhetõen néhány éven belül európai színvonalú képzésben részesülhetnek a diákok. Azt pedig a jövõ dönti majd el, hogy hogyan tud mûködni a települések által létrehozott társulás, a TISZK. Melyben az érintettek véleménye szerint különbözõ feladatokról, de egyenrangú felekrõl beszélhetünk. Verdó Ildikó

5 Püspökladányi Hírek május Az önkormányzat és a Városvédõ és Szépítõ Egyesület Tedd szebbé városodat városszépítõ versenyt hirdet! Célja: Egyéni lakások, lakótömbök, intézmények, középületek környezetének rendezése, virágosítása, szépítése. Kategóriák: I. Családi házak és környezete: Épületek, házak, elõkert, utcák, átereszek rendbetétele, környékének virágosítása, fák ültetése, gondozása, parkosítás. Tiszta, rendezett porta cím II. III. IV. Lakótömbök: Legszebb, leggondozottabb lakótömb cím Középületek, intézmények, üzemek: Legszebb, leggondozottabb középület cím Legszebb, leggondozottabb virágos, fás utca kialakítása, árkok átereszek rendbetétele. V. Külterületi ingatlanok: - tanyák - ingatlanok - telepek - halastavak és környékük rendezése, gondozása, parkosítása. Legszebb, leggondozottabb külterületi ingatlan cím Jelentkezés: Írásban kell jelezni a részvételi szándékot. Városvédõ és Szépítõ Egyesület 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Polgármesteri Hivatal Városfejlesztõ Iroda 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Jelentkezési határidõ: június 10-ig Díjazás: I. kategória: Az elsõ 10 helyezett részére Tiszta, rendezett porta tábla adományozása. II. kategória: 1; 2; 3. helyezett részére oklevél adományozása. III. kategória: 1. díj: vándorserleg. IV. kategória: Õsszel fásítás, díszcserje. Legszebb utca tábla átadás. V. kategória: Ajándék, serleg. Díjátadás: augusztus 20-án a városi ünnepség keretében.

6 Püspökladányi Hírek melléklete május Töltõdjön fel a Püspökladányi Gyógyfürdõben! -orvosi, frissítõ- és reflexmasszázs, -vízalatti gyógytorna, -vízalatti vízsugár masszázs, -súlyfürdõ, -iszappakolás, -szénsavas kádfürdõ, -gyógyúszás kezelések, -pedikûr-manikûr, -szauna-szolárium szolgáltatások Püspökladányi Gyógyvíz a Sárrét Kincse! A püspökladányi nyugdíjas lakosok gyógykezelésekre vonatkozó térítési kedvezménye továbbra is érvényes! A fõépületben megnyitott a Termál Büfé!! Legyen a vendégünk, szeretettel várjuk! Püspökladányi Gyógyfürdõ 4150 Püspökladány, Petõfi u Buksi Állateledel és Horgászbolt Püspökladány, Rákóczi út 36. Tel: 54/ (Rákóczi és Csillag utca sarkán) Akvarisztika: nyúlhal, elefánthal, neonhal, gombafejû aranyhal, tûzgõte, tarisznyarák, körmös béka, Fagyasztott húsok 20 féle: csirke láb, far-hát, fej, darálékok, 90 féle száraz táp: Willowy, Arion, Alfa, Alfi, Friskies, Royal, Eukanuba, Bulldog falatok, Darling, Hill's, Ladányi Buksi magas beltartalmi értékkel 135 Ft./kg Horgász botok, orsók, damilok, harangok, etetõ anyagok, 350 féle aprócikk, csonti, giliszta 13 csapágyas nyeletõfékes orsók 40, 50, 60-as 5000 Ft. Elektromos kapásjelzõ tartóval: 1600 Ft. Carbatex 150 m, 5,9 kg szakítású: 1200 Ft. Carbatex 300 m, 12,4 kg szakítású: 1700 Ft. Katalógus utáni rendelés is: Simano, Shakespeare, Okuma, Spro, Balzer, Daiwa, Trabucco. Kutyatenyésztõk! A boltunk kedvezõ tenyésztõi árakkal áll rendelkezésükre. A hét minden napján reggel 6.00-este ig. Szeretettel várnak mindenkit a Bolt dolgozói!

7 2. Püspökladányi Hírek melléklete május BÚTOR, SZÕNYEG, PVC, KARNIS, TAPÉTA 800 m -en Püspökladány, Keleti-sor 26/3. (a 42-es fõút mellett, a benzinkút mögött) Szõnyegszegés Szekrénysorok Ft Konyha és tálalószekrények Ft Kárpitos garnitúrák, gyermekágyak Ft Franciaágyak, heverõk, fotelek Ft Kisbútorok Ft Étkezõasztalok, székek Ft Padló és szegett szõnyegek 550 Ft/m2 PVC Ft/m Karnisok, tapéták 750 Ft Bio és normál matracok Ft Hitellehetõség, ügyintézés az üzletben! -tõl -tõl Kedvezményes házhozszállítás Nyitva: H.-P.:9-18, Szo.:9-13 Telefon:54/ Akció minden héten! A Dorogi Márton Városi Mûvelõdési Központ programajánlata: június 19-én -csütörtök órától a FOGI SZÍNHÁZ bemutatja az Elvámolt nászéjszaka címû zenés vígjátékot. Szereplõk: Straub Dezsõ, Rátonyi Hajni, Sáfár Anikó, Oszter Alexandra, Gergely Róbert, Beleznay Endre, Benkóczy Zoltán, Straub Péter, Xantus Barbara, Fogarassy Bernadett, Fogarassy András, Szabó Zsuzsa, Boros Ádám. Belépõjegy: Ft SZABADIDÕS NYÁRI TÁBORT szervezünk 6-12 éves gyermekek részére június 30. július 04. között. Jelentkezési határidõ: június 15. Bõvebb felvilágosítás kérhetõ személyesen vagy telefonon 54/ Parketta és Csempebolt akciója - a 7 mm-es laminált parketta áráért, most 8 mm-es laminált parkettát adunk + ajándék polifóm - Zalakerámiás fagyálló padlólapok többféle színben 40% árengedménnyel. - német terméskõ bevezetõ áron Azonnal elvihetõ árukészlet, ingyenes házhozszállítás!! Püspökladány, Kossuth u. 7. (Posta melletti udvarban) T: 06-54/ nyitva: H-P: Szo: APRÓHIRDETÉS Ft Várom régi és új vendégeimet a fodrászüzletembe. HÁZHOZ IS MEGYEK! Püspökladány, Kiss F. u. 30. Tel: 06-20/ Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. püspökladányi képviselete felsõfokú végzettséggel üzleti vezetõt keres!püspökladányi fiók, Oborzilné Nagy Erna fiókigazgató: 06-70/ Püspökladány Toldi utcán 5 szobás, családi ház eladó! Lakótelepi csere is érdekel! Tel: 06-20/ , 06-20/ nm-es, tégla építésû, 1,5 szobás, II. emeleti lakás eladó. Tel.:20/ A Püspökladányi Hírek olvasható a oldalon is! GÉPI FÖLDMUNKA - alapásás, árok ásás, tisztítás - közmû bekötésekhez tartozó földmunka - épület bontás elszállítással - tükör, bejáró kiszedés Autó-Ladány Kft / A HALADÁS-COOP Zrt. BÉRLETI ÜZEMELTETÉSRE HIRDETI június 16 az alábbi ingatlanait: - Püspökladány, Bocskai u. 3. sz. 2 1.sz. (61,25 m nettó alapterületû) üzletét, - Püspökladány, Bocskai u. 3. sz. 2 6.sz. (63,89 m nettó alapterületû) üzletét. A pályázatokat a HALADÁS-COOP Zrt. Püspökladány, Bocskai u. 7.sz központi irodájában átvehetõ nyomtatványon lehet június 11-én (szerda) 12 óráig benyújtani. TÉGLÁK CSEREPEK VAKOLATOK Gyári árak alatt %-os ENGEDMÉNNYEL! Ingyenes házhozszállítással MEGRENDELHETÕK! GYÁRI VEVÕSZOLGÁLAT Debrecen, Honvéd u. 58. Tel: 52/ Palatetõ beázásának megszüntetése: 900 Ft/nm. Szalagzsindely átfedés. 11 éves püspökladányi referenciákkal, továbbá: palatetõk tisztítása, 3 rétegû festése. Kiss Endre ács T: 06-70/ KONTÉNERES TÖRMELÉK SZÁLLÍTÁS (Gépi rakodással, rövid határidõvel) Federics László Tel.: 20/ / Bármilyen földmunkát, ömlesztett áruk gépi rakodását szolid áron vállalom. Földmunkák esetében díjtalan felmérést végzek.

8 Püspökladányi Hírek melléklete május 28. SZABÓ-AUTÓ UNIVERZÁL KFT Szolgáltatásaink: Biztosítások: Máv Általános Bizt. Egyesület és még további biztosító társaság napi ajánlata közül választhat, köthet azonnal kötelezõt! Teljes körû gépjármûdiagnosztika diesel-benzin rendszerû befecskendezés javítás EREDETISÉGVIZSGÁLAT ZÖLDKÁRTYA SORON KÍVÜL Autó klímatöltés-javítás Gépjármû végleges kivonása a forgalomból COMMON-RAIL befecskendezõ rendszerek javítása BOSCH-CAR szerviz minõségi BOSCH alkatrészek, BOSCH garanciával Mûszaki vizsgára felkészítés, mûszaki vizsgáztatás Nyitva: H-P : 8-12, Sz : Püspökladány, Damjanich u. 25. Tel./fax:06-54/ ; Mobil:06-30/ Számítógépek Laptopok, inflációmentes árakon! Bízhat szakértelmünkben, és alacsony árainkban Iratmásolás, nyomtatás: Ft/A4 Színes nyomtatás, másolás: Ft/A4 Fax küldés: Ft/oldal 100 Püspökladány Kossuth u. 6. Rendezvényközpont. Diana Tech Kft Püspökladány Rákóczi u. 68. Tel.: 54/ Püspökladány Damjanich 14/1 Tel: 20/ Tavaszi akció a Tappancs állateledel és horgászüzletben! Díszhalak kaphatók széles választékban! -vitorláshal 140 Ft -tappancs táp 10 kg 1350 Ft -platti 140 Ft -konzerv cicáknak(400g) 89 Ft -páncélos harcsa 140 Ft -Purina dog chow junior csirkés 18 Kg 5300 Ft -neon 100 Ft stb. -csirkeláb 35 Ft/kg -chappi kutyatáp 220 Ft/kg-csirkefej 75 Ft/kg stb. Horgászbotok és orsók 10% kedvezménnyel rendkívül kedvezõ áron kaphatók! Pl. Shakespeare elsõfékes fémdobos pergetõ orsó 4680 Ft Bottartó táskák, etetõanyagok, csalik széles választékban kaphatók! A TÜNET Bt. tavaszi haszonvas akciót hirdet. Az akció mértéke 5-10%. Napi legmagasabb áron vásárolunk fel vashulladékot és lemezhulladékot, elfekvõ gépeket, berendezéseket, forgalomból kivont jármûveket, valamint színesfémet ( alumíniumot, sárga, - és vörösrezet stb... ) illetve papírhulladékot. Májusi haszonvas akciónk keretén belül kaphatók: betonacélok, zártszelvények, hegesztett hálók, szögacélok, lemezek, idomacélok, csövek, laposacélok stb... Kapható még: kerítésbetét, kiskapu, nagykapu, szegek, vágókorongok, talicska, talicskaputtony, elektróda Építõanyagok: sóder, homok, mész, cement. 24 tonnás teherautóval teheráru fuvarozást vállalunk. Érdeklõdni: személyesen a TÜNET Bt. irodájában P.ladány, Árpád u.64. Tel.: 06/ telefonon Nyitva : H-P : 8-16; SZ: 8-12

9 4. Püspökladányi Hírek melléklete május 28. KUN Kun-Mediátor Tunézia 3*-os szálloda, félpanzió Törökország All inclusive 8nap/7éj Egyiptom Hurghada 8nap/7 éj Erdélyi körút 6nap/ 5éj félpanzió Püspökladányi indulású útjaink : Korfu autóbusszal apartman 10 nap 7 éj Plitvice A vízesések Paradicsoma NON_STOP Paralia autóbusszal apartman 10 nap 7 éj Sarti autóbusszal apartman 10 nap 7 éj Spanyolország autóbusszal apartman 10 nap 7 éj Útjaink 40% elõleg befizetésével foglalhatók. UTAZÁSI IRODA AJÁNLATA FIRST MINUTE ÁR: BULGÁRIA Püspökladányból nap/ 7 éj reggelivel Ft/fõ Figyelem! Gyorsan fogynak a helyek! Ft/fõ + ill Ft/fõ + ill Ft/fõ + ill Ft/fõ Ft/fõ tõl Ft/fõ tõl Ft/fõ tõl Ft/fõ - tõl Ft/fõ - tõl Álom és valóság mi összekötjük Cím: Püspökladány 4150, Kossuth u. 6. Nyitva: H-P 8-18; Szo (Turisztikai Központ) Tel: 54/ , hõszigetelõ rendszerek -terranova zsákos és vödrös vakolatok -terranova szilikát vakolatok -zsalukövek, falazóblokkok 38 NF és 30 NF méretben -OSB lapok akciós áron -falazóhabarcsok, simító és szárítóvakolatok, -zuhanykabinok, szaniter áruk -falicsempék, burkolólapok akciós áron, a készlet erejéig 10-15% engedménnyel - tölgyfa bútorok, tálaló szekrények, ebédlõ garnitúrák kedvezõ áron. Nyitva tartás: hétfõtõl-péntekig: Szombaton: : 54/ , 06-70/ / Várjuk kedves vásárlóinkat! BEIRATKOZÁS A MÛVÉSZETI ISKOLÁBA! Kedves Szülõk, Gyerekek! A es tanévben is szeretettel várjuk a zene, tánc, dráma és képzõmûvészet iránt érdeklõdõ tanulókat a következõ tanszakainkra: hegedû, gordonka, zongora, furulya, fuvola, klarinét, fagott, trombita, kürt, mélyréz, gitár, vonós népzene, néptánc, dráma, festészet, kerámia, makett és papírtárgy-készítõ, zenei elõképzõ. Elegendõ számú jelentkezõ esetén magánének tanszakot is indítunk. A jelentkezni lehet: 2008.június ig munkanapokon óráig a zeneiskolában. Püspökladány, Petõfi u. 40., Tel: PÜSPÖKLADÁNYI Hírek ISSN: Virág-Ajándék üzlet kínálata Ballagási csokrok elõrendelése esetén ballagó szalagot adunk ajándékba! Bonbon csokrok készítését is vállaljuk! Friss, vágott és cserepes növények, temetési koszorúk, sírcsokrok. Ajándék tárgyak, dísztárgyak, kerámia és üveg áruk. Püspökladány, Damjanich u. 15. Tel: 06-70/ Akció! Június 2-14-ig Órára, aranyékszerre, ezüstékszerre, ajándéktárgyakra, karórákra, faliórákra 10% engedményt adunk! Ft. fölötti aranyékszer vásárlása esetén 15% Ft. fölötti ezüstékszer vásárlása estén 15% engedmény! Most érkezett Swarovski kristály, fülbevaló, gyûrû, nyaklánc, karlánc, melyek csak az Óraékszer ajándék boltban kaphatók! Nyitva tartás: Ebédidõ: Szombat: Püspökladány, Hõsök tere 6. Szarvas Béla villamoshálózat és gépszerelõ -villanyszerelés -háztartásigép javítás -érintésvédelmi mérések -villámvédelem Püspökladány, Bocskai u. 15. Tel: 06-30/ Laptulajdonos : Püspökladány Város Önkormányzata Felelõs szerkesztõ : D. Sári Andrea Szerkesztõség : 4150 Püspökladány, Petõfi u Tel : 54/ Megjelenik példányban Püspökladány, Sárrétudvari, Báránd, Biharnagybajom, Földes, Kaba, Nádudvar, Szerep, Tetétlen településeken.

10 6. Püspökladányi Hírek május 28. Kullancsokról tévhitek nélkül A közelmúltban ismét lábra kapott hazánkban a kullancshisztéria. Megdöbbentõ, hogy mennyire közkedvelt foglalatosság lett a pánikkeltés. A kullancs itt van, ez tény. Ám azt gondolom, hogy az ellene való védekezéshez elõször meg kell ismerni az életmódját, és számûzni kell azt a számtalan tévhitet, amely háttérbe szorítja a természetben való kirándulás örömét és jótékony hatásait. Ismerjük meg a kullancs igazi arcát, hogy ne rettegve menjünk a természetbe, és megfelelõen tudjuk élvezni a szabadba szervezett programokat. Hazánkban átlagosan minden ezredik kullancs fertõzött az agyhártya-, agyvelõgyulladást (enkefalitiszt) okozó vírussal. A megdöbbentõ viszont az, hogy sokkal gyakoribb a Lyme-kórt elõidézõ baktérium. Száz kullancs közül tízben megtalálható Európában. Az enkefalitisz ellen van hatékony védõoltás. Ez három részbõl áll. Az elsõ oltást 1-3 hónapon belül kell követnie a másodiknak. A harmadik oltást pedig 1 évvel a második után szükséges elvégezni. Három évig nyújt védelmet a szervezetnek. A Lyme-kór megelõzésére ma még nincs hatékony védõoltás, viszont ma már gyógyítható. Idült esetben viszont hosszú idõt, esetenként 1-2 évet is igényel a teljes gyógyulás. Ehhez szükséges a beteg türelme és hite a gyógyulásban! A kullancs - a közhiedelemmel ellentétben - nem a fák lombozatán él. A talajközeli növényzet az igazi életközege ezek kitûnõ leshelyek. Amíg nem jut vérhez, addig a bokrok és füvek harmatnedvein tengõdik. Az erdõn-mezõn közlekedõ állatokra és emberekre "rásodródnak", az éppen pihenõkre pedig "rámásznak". Életkörülményeikrõl tudni kell még, hogy nem kedvelik a fényt, a meleget és a szárazságot - azaz az árnyékos, hûvös és nedves csalitos cserjések, fõleg vadcsapások a kedvenc tartózkodási helyeik. A telet a kullancs az avar alatt vészeli át. Legrámenõsebbek az átmeneti évszakokban. Õsszel energiát kell gyûjteniük a téli álomra, tavaszra viszont elfogy minden tartalékuk. Az éhes, kifejlett kullancs megfelelõ véradó gazdát keres. A hím kisebb, és a vérszívása is csak "egy napos", a nõstény viszont az ivadéknevelés ösztönével mélyre ássa magát az áldozat testébe, és ha nem zavarják meg, képes akár testsúlya 200- szorosára is felfuvalkodni. A petékbõl kikelnek a lárvák, és kis rágcsálókon, madarakon élõsködnek, de találtak már kullancsot kígyókon és gyíkokon is. Ajánlatos zártan öltözködni, de ez nem jelenti azt, hogy ûrhajós ruházatot rendszeresítsünk! Felnõttek esetében az alsó testrészt kell védeni. Haladás közben akár meztelen felsõtesttel is kirándulhatunk, mivel a kullancs az alsó régióban tanyázik, és irtózik a napfénytõl. Gyermekeknél természetesen a felsõ testrész is védendõ. Minden korosztálynak ajánlatos a sapka vagy kalap. Pihenéskor, fõleg leüléskor és leheveredésnél legyünk óvatosak. A kullancs is az árnyékos helyen vár áldozatára. A szagok és illatok is fontos szerepet játszanak a rovarok életében. Jó néhány turistatársat és erdészt ismerek, akiknek nincsenek kullancs gondjaik. Mindenesetre a rövidnadrágosoknak ajánlatos fedetlen lábszáraik illatosítása kullancsriasztó szerekkel. A Polybé tabletta szedésérõl nem egyértelmû az orvosok véleménye. A kirándulás befejeztével a legfontosabb mezítelen testünk átvizsgálása. A kullancs a vékonyabb bõrrel rendelkezõ hajlatokat kedveli, fõleg a térdhajlatban és az ágyékon. Ezért ajánlatos külsõ segítséget is igénybe venni. Vigyázat, mert még a levetett ruházatban is várhatják sorsuk jobbra fordulását. A kullancscsípés a rovarcsípésektõl eltérõen teljesen fájdalommentes. Az állat gondosan és szakszerûen választja meg a "szondázás" helyét. Nyálával érzésteleníti a bõrfelületet, majd speciálisan képzett elsõ lábaival vág rajta rést, és egyúttal le is horgonyozza magát. Ormánya egy olyan szakszerûen kiképzett szigonyegyüttes, amely csak elõrefelé képes haladni. Az elsõ órákban csak nyiroknedvet szív. Rendszerint 4-6 óra múltán megtalálja a legközelebbi kapilláris véreret. Átvágva az érfalat célhoz ér, és megkezdõdhet a vér lassú kiszivattyúzása. A véralvadást nyálával képes meggátolni. A vérszívás idõtartama a kullancs nemétõl és fejlettségi állapotától függ. A hímnek elég néhány órai szívás, míg az ivarérett nõsténynek ez akár napokig is eltart. A tömlõszerû potroh hihetetlenül rugalmas. Borsó, sõt lóbab nagyságúra is duzzadhat. Ilyenkor zsírfényû és ólomszürke. A potrohon belül kesztyûszerû úgynevezett tömlõs bélrendszer mûködik. Téves hiedelem, hogy a potroh végén légzõnyílás vagy kloáka lenne. Az ürüléket visszaöklendezi a gazdaállatba. És ez a fõveszély, mert ha fertõzött a kullancs, a fertõzést átviszi az áldozatra. Ha észleljük, hogy a bõrünkbe kullancs fúródott, nem kell pánikba esni és másnap, ünnepek után orvoshoz szaladgálni. Az a fontos, hogy minél hamarabb szabaduljunk meg a betolakodótól. Ezért lehetõleg magunk segítsünk a bajunkon. A csípés napján viszonylag még könnyû ujjal, körömmel bõrünkrõl letépni. Azonnal pusztítsuk el! Két körmünk között agyonnyomhatjuk. Fontos, hogy utána kezet mossunk. A fej beleszakadása egy másik hiedelem forrása. A fej kitinpáncélból van, és ha netán bennszakad, néhány nap múlva kilökõdik magától, mint az apró szálka. Szívóormányán elhanyagolható fertõzõanyag van. Annál veszélyesebb viszont a potroh felszakadása. Akkor szinte biztos, hogy a seben keresztül a fertõzött kullancs béltartalma bekerül a szervezetünkbe. Ezért nem szabad tûvel, hegyes vagy lapos végû csipesszel operálni. De a legrosszabb, ha a kullancs kiálló potrohát benyálazva vagy bezsírozva spirálisan tekergetni kezdjük. A megrémült állat egyfelõl igyekszik még beljebb ásni magát, másrészt a potroh ingerlése fokozottabb öklendezésre készteti. Szinte pumpáljuk magunkba a fertõzött béltartalmat. Célszerû lefertõtleníteni a csípés helyét, és feljegyezni a csípés helyszínét és idõpontját. Figyeljük testünkön a csípés helyét 5-6 héten keresztül. Egy-két napon belül általában körömnyi nagyságú bõrpír szokott jelentkezni rendszerint viszketés kíséretében. Ez jelzi, hogy megindult a szervezet védekezõ mechanizmusa. A foltocskák általában maguktól is elmúlnak. Fertõzés esetén azonban másfajta foltok is jelentkezhetnek. Néhány hét múltán a körkörös, ún. "kokárda foltok" már a Lyme-kór elõhírnökei. Ha ezt tapasztaljuk, forduljunk orvoshoz. Úgy hiszem, ha tévhitek nélkül, a leírtakat szem elõtt tartva szervezünk a szabadba programot, akkor nyugodtan pihenhetünk vagy túrázhatunk a természetben, örömmel fedezve fel annak csodáit. Rásó János

11 7. Elõdeink nyomában: Árpád-kor a Nagy-Sárréten Püspökladányi Hírek május 28. A Nagy-Sárrét már a korai Árpád-kortól kezdve folyamatosan lakott terület volt, s mint erõsen vízjárta terület egyedi életteret biztosított lakói számára. Minthogy a föld mûvelése gyakorlatilag lehetetlen volt, az itt élõk állattenyésztéssel és a rétbõl éléssel, tehát a gazdálkodás sokkal õsibb változataival foglalkoztak. A Sárrét mindenekelõtt földrajzi fogalom, sajátos kistáj. Neve szóösszetétel, a bolgár-török eredetû õsi magyar sár és az ugyancsak régi magyar rét szóból áll. A sár jelentése iszapos, mocsaras víz, ugyanúgy lehet álló- vagy folyóvíz. Rét szavunk nedves, vizes, vízjárta legelõt jelent. A Sárrét összetétel tehát kétszeresen, nyomatékosan vízjárásos, lápos, mocsaras, saras, zsombékos, nádas, sík területet jelent. A területnév és származékai õsi magyar volta azt bizonyítja, hogy a vidéket a honfoglalás óta magyarok lakják. Tartalmát tekintve pedig arról tanúskodik, hogy a Sárrétnek mint tájnak meghatározó jelentõségû eleme volt a víz, a mocsár, a sár, a láp, még a vizes területekbõl kiemelkedõ szárazulatokra vonatkozóan is. A Nagy-Sárrét belseje lakatlan mocsárvilág volt, emberi megtelepedésre alkalmatlan terület. A peremére települt falvak határainak egy része mélyen benyúlt a mocsárba, a nádasokba, és ha nem egyértelmûen és pontosan is, de felosztották maguk között a területet. Egyes kutatók szerint a Nagy-Sárrét vidékét a magyarság közvetlenül a honfoglalás után megszállta. Magyar lakossága bár a török hódoltság alatt igen sokat szenvedett a mocsarak védelmében sosem pusztult ki. A mocsárhoz kötõdõ gazdag vízivilág késõbb a folyók szabályozása következtében elpusztult ugyan, de emléke még évtizedekkel késõbb is élénken élt a hagyományokban. A környezõ községek lakossága ekkor tért át a külterjes állattartásról és a vízi életmódról az intenzív gabonatermesztésre és istállózó állattenyésztésre. A Sárrétszéli települések lakossága ugyanúgy benne élt a feudális társadalmi rendben, mint más települések népe, akár nemesek ÕRDARU EGYESÜLET Van-e kiút a népesedési válságból? Félre, kislelkûek, akik mostan is még Kételkedni tudtok a jövõ felett, Kik nem hiszitek, hogy egy erõs istenség Õrzi gondosan a magyar nemzetet! (Petõfi Sándor: A magyarok istene) Akár mottója is lehetett volna a fenti idézet május 17-én a Magyar Polgári Együttmûködés Egyesülete kongresszusának, melyre meghívást kaptam. Az elõadás címe a Van-e kiút a népesedési válságból? címet viselte. Igen érdekes elõadásokat hallottam, olyan neves szellemi nagyságoktól, mint Vizi E. Szilveszter, Harrach Péter és Cséfalvay Zoltán. Martonyi János, az egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket. Elsõként Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia leköszönõ elnöke tárta elénk azt a nemzeti tragédiát, ami jelenleg sújtja országunkat: a népesség fogyását riasztó, de ugyanakkor szemléletes grafikonokon ábrázolta. Ma az élve születések és az elhalálozások közötti arány azt támasztja alá, hogy nagyobb a veszteség, mint a világháborúkban volt. Igaz, ez látensen mutatkozik meg, de sajnos vészesen fogy a nemzet. Félelmetesek az adatok, melyek szerint éven belül 9 millió lakossal számolhatunk, rendkívül sok nyugdíjassal. Szó volt még a népesség elöregedésérõl, az Európai Unió országaihoz képest alulmaradó magyar átlagéletkorról is. Harrach Péter, az Orbán-kormány szociális- és családügyi minisztere többek között kifejtette, hogy a jelenlegi kormány családpolitikája összemosódik a szegénypolitikával. Nehezíti a helyzetet, hogy a munkaképes felnõtt lakosságnak pusztán a fele dolgozik. Cséfalvay Zoltán, egyetemi tanár a népesség fogyását gazdasági voltak, akár jobbágyok. Legfeljebb a jobbágyi szolgáltatások alakultak másként, mint más helyeken. Itt faizás helyett nádlással tartoztak, baromfi helyett hallal, csíkkal, esetleg teknõssel szolgáltak. A gazdálkodás alapját itt is a hátságokon, a víz nem járta területeken, esetleg szigeteken folytatott földmûvelés jelentette. S talán csak a földmûvelés és az állattartás közti arány eltolódása az állattartás javára a sok rét, legelõterület miatt jelezte, hogy Sárrétszéli gazdálkodásról van szó. A feudalizálódás elõrehaladtával itt is kisebb-nagyobb nemesi birtokok, sõt uradalmak alakultak ki. Nagyon kevés adat áll rendelkezésre a sárréti települések keletkezésével kapcsolatban. Ez a vidék közvetlenül a honfoglalás után a magyarok által megszállt törzsi szállásterületek között, amolyan határterület volt, és mint az ilyenekre általában idegen népeket telepítettek, akiknek a határvédelem volt a fõ feladatuk. A XII- XIII. században megkezdõdött a magyar népfölösleg kirajzása ezekre a területekre. A tatárjárás elõtt készült Váradi Regustrum szerint a Püspökladánnyal határos minden ma meglévõ település megvolt már. Püspökladány nem szerepelt a települések között. Azt, hogy melyik népcsoport települt meg elõször a mai Püspökladány helyén, sajnos nem tudjuk. Általában a település neve a kulcs az eredet megállapításához. A szomszédos települések helynévi adatai szláv, besenyõ vagy Árpád-kori magyar eredetre utalnak. A mi településünk nevének eredetével kapcsolatban azonban a kutatók véle-ménye eléggé megosztott, legvalószínûbb a besenyõ eredet. Írásos emlék, amely segítséget adna, nem áll rendelkezésre. A legrégebbi megmaradt oklevelet 1351-ben állította ki a váradi konvent, de nyilván nem ez létrejöttének éve. Maga a név sem volt mindig Püspökladány. Ezt az elnevezést a XVI. századtól kezdték használni, de hivatalosan az május 30-án kelt I. számú belügyminiszteri rendelet alapján írják Püspökladánynak. Rásó János oldalról közelítette meg. Beszélt a családi adózás elõnyeirõl, s kifejtette, hogy ennek az adózási rendszernek párhuzamban kellene lennie egy erõs foglalkoztatási politikával. Mind az elõadók, mind a felszólalók egyetértettek abban, hogy a politikának a dolgozókat kellene támogatnia. Abban is egyetértés volt, hogy a jelenlegi családtámogatási rendszer gyártja, generálja a tudatos munkanélkülieket, akik eleve különféle segélyekért, juttatásokért állnak sorba, és szinte csak ilyen céllal gyarapítják családjukat. Amennyiben lehetõség nyílik arra, hogy a jövõben több személy is megjelenhessen a Magyar Polgári Együttmûködés Egyesületének rendezvényein, számítok egyesületünk tagjaira és a további érdeklõdõkre. Federics Lászlóné Hamarosan négy településen látják majd a Ladány TV. mûsorát Jelentõs fejlesztést hajtott végre a Fibernet Zrt. térségünkben. A hajdúszoboszlói központtal mûködõ kábelszolgáltató cég új fejállomást alakított ki Püspökladányban, mellyel városunk régióközponttá vált. A fejlesztés egyik legnagyobb pozitívuma, hogy a cég összekötötte az általa kábelhálózattal ellátott településeket. Így a Püspökladányi Televízió és képújság mûsorát ezentúl Kabán, Bárándon és Nádudvaron is látják majd a nézõk. Errõl a napokban folytatott tárgyalást a Püspökladányi Tájékoztató Központ és a Fibernet ZRT. vezetõje. A kábelhálózati összeköttetésre 2-3 hetet kell csupán várni. D. Sári Andrea

12 8. Püspökladányi Hírek május 28. Az édesanyád benned él, veled van mindig és mindenhol. Ha nem így gondolod, akkor is így van. Talán már csak egy megkopott fotográfián tûnik eléd, fiókod mélyérõl. kislányos mosolya, karádi frizurás hajkölteménye, babagalléros selyemblúza. Egy letûnt kor reményteljes, bizakodó fiatal leánya Õ. Ma már nincs fizikai értelemben köztünk. S Te éngyermekem itt ülsz most velem szemben, és kérdezel, meséljek Róla. Én pedig mesélem a családmeséket boszorkányokkal, tündérekkel, óriásokkal és törpékkel teletûzdelve, pusztákon, virágos réteken, Óperenciástengeren innen és túl. Miközben az ébredés utáni tükörbe pillantásaim akár keserûek, akár édesek az Õ szemének homályát vagy tüzét tükrözik vissza. Sikereim vagy kudarcaim mögött is Õ ujjong vagy szûköl. Magához szorít,majd elereszt végül a mélybe taszít. Ormok magaslatáról tekint reád vissza és várja, hogyan cselekszel. Nem nyújtja a kezét, de nem is lök el Te hánykolódsz, ordítasz és kapálódzol, mint az újszülött, ki a világra küzdötte magát. Védtelen csupasz tested-lelked vacog, védelemért-oltalomért kiált. Fogadj el, fogadj be, óh ANYÁM! S ez az õsbizalom örökre megmarad. Te vagy az,aki ha életben maradtál, küzdeni fogsz érte egész életeden át. Õ volt az, aki mindent elkövetett azért, hogy világra jöjj vagy ne. Veled van mikor még néhány araszos tested nyálkás és vörös. Ráncos parányi ujjacskáiddal nyulkálsz éltetõ emlõi után. Õ van ott veled, ahol Te még üvegbúra alatt kuporogsz, miközben tenyérnyi tested csövek hálózzák be. Retteg, hogy megérd a holnapot, hogy gyarapodj és végre hazavihessen. És TE: a kis gyûrött fejû, békaképû vagy Neki a világ legszebbike. Gondoz, ápol, féltõen nevelget. Az Õ kanala alatt koccan meg elsõ kis fogad. Neki kakálsz elõször a bilibe, s fogalmad sincs róla, miért hordja végig a családon kisfia vagy leánykája ilyen jellegû melléktermékét. Az Õ fiókjából lomolsz ki, az Õ konyhájának falát fröcskölöd össze sárga és zöld színû pépekkel. Fogja aprócska kezeidet, léptet majd elenged, sír. Az örömtõl.elindultál..! Elindultál egy úton, egy önálló úton, egy önálló lét felé, bár még nem tudod, nem tudhatod, mely ajtók fognak kinyílni vagy becsukódni elõtted. Barát leszel-e vagy ellenség? Hõs vagy áldozat? Emlékszel még a zsírkrétára amellyel bevonalaztad a nappali falát, neked elérhetõ magasságban? A lógó tapétára a kis szoba szegletében, amit te téptél le? A kinyomkodott kenceficékre, amit magadra és a fürdõkádra kentél? A lesodort tányérokra és vázákra, a megtépázott könyvekre, az általad firkával dedikált- anyád Gyes alatt befejezett- diplomájára. A Hinta bajajára, Giga-giga dejére. Õ volt, aki mondókázott veled térdén hintáztatva, miközben az agytekervényei különös tételek érthetetlen soraiba gubancolódtak. Két kollokvium közt megszoptatott, majd tisztába tett újra a fõiskola folyosóján, és csoporttársnõi kegyeire bízott. Õ volt aki mindig összerendezte utánad a csatateret, sztárügyvédként védett zûrös ügyeidben, ha kellett. Szaladt a kisbiciklid után majd elengedett. Most szalad a legújabb autód után integetve, s te már hátra sem nézel, gurulsz tova a négykeréken céljaid újabb állomásai felé, miközben azért könnyes szemmel lesed ANYÁD egyre megfogyatkozó alakját a szögletes visszapillantó tükörbõl Tudod, az ovis vizsgán is sírt, mikor ott álltál a hatos virágfüzér alatt és tétován kutattad- hol is állhat a Te Anyukád a hömpölygõ tömegben. Potyogtak könnyei mikor kiálltál az elsõ zeneiskolai fellépéseden a színpadra. Õ volt, akinek szívverésére dobbant az ütem. Táncos ruháidat is vasalta, vitte utánad. Te pedig Neki és csakis Neki integettél vissza boldogan a világot jelentõ deszkákról. Féléves bizonyítványodat is elõle dugdostad, te szégyentelen, napokig. Emlékszel? Már minden osztály megkapta csak a tietek nem, szerinted. Az Anyád volt az aki megtalálta porszívózás közben az általad szõnyeg alá rejtett ellenõrzõdet. A matek hármas volt persze a bûnös, na és egy kicsit te Az elsõ jogsiddal is hozzászaladtál. Majd Õ futott a mentõautóhoz eszeveszetten, mikor a baleseted után eszméletlenül Vallomás egy édesanyától feküdtél a hordágyon. Szorította, melengette erõtlen kezedet, miközben az infúzió csöve lógott ki belõle. És testvéreid is azt kérdezték zokogva, ugye nem fogsz meghalni? A halállal már többször találkoztam életem folyamán, de csak mint szó hatott meg, maga az érzés hogy Te nem lehetsz többé velünk, most hatolt csak csontig belém. Fájtál Te, Nekem. Remegett a testem, éreztem kínjaidat. Élet költözött beléd, és újra talpra álltál. A ballagásodon már nem Anyád szelíd, szeretõ szempárát kutattad, hanem szerelmed sugárzó lényét vonzottad magad felé a tömegbõl. Kedvesed a nyakadba ugrott és csókolt ahol ért. õ pedig anya maradt csak így egyszerûen és megvárta amíg sorra kerül, már nem a csókok tengerében, csupán azok szigetén. Azóta is és mindig szorít Neked, biztat vagy megszid csöndesen imád. Alakodban õseink, szavaidban elõdeink. Tekintetedben tekintetem. Szíved-lelked mélyén édesanyád, családod, szülõhelyed, a hazád, melyen születtél. Tudod, magyarnak születni küldetés, csodálatos és nehéz sors. Kevesen vagyunk és egyre kevesebben de talán majd TI Ha elhagyod is e helyet, ha el kell hagynod egyszer e helyet, tanuló-tanító szándékkal tedd! Én az édesanyád mindig, mindenhonnan és minden körülmények közt a Tied maradok. Te nem maradsz, maradhatsz az enyém, mert neked új céljaid vannak. Saját hivatásod, családod lesz, sajátos életpályát fogsz magadnak bejárni. Távolodsz tõlem, egyre messzebb kerülünk egymástól. Valamilyen láthatatlan szálon azonban mindig érezzük egymást, ismerjük a másik gondolatait. Ott leszek a csókodban, az ölelésedben, könnyeidben, kínjaidban, nevetésedben, a tudásodban és a tudatlanságodban. Ott leszek gyermekid mondataiban, mozdulataiban. Rám ismerhetsz ha már nem leszek egy kacajból, egy huncut pillantásból, egy éles kirohanásból, egy szépen megfogalmazott magyardolgozatból. Porszem leszek a padlódon, harmatcsepp kerted pázsitján. Majd látom az éterbõl a ma még nem született unokáimat boldogan viháncolni egykori dédszüleim portáján. És végtelenül boldog leszek, hogy hagyhattam jeleket magam után e földi létben. Szívbõl köszöntök minden Édesanyát és Gyermeket. Szabó Attiláné Anyák napi koncertet tartottak a Kálvin Téri Általános Iskola Tagintézmény tanulói... Ünneplõbe öltözött gyerekek és szülõk töltötték meg a református templom falait május 9-én délután. Hangversenyre szólt a meghívó, egy olyan ünnepi mûsorra, ahol a gyermekek köszöntik édesanyjukat, anyák napja alkalmából. A megjelenteket Borsosné Lekvár Erika tagintézmény-vezetõ üdvözölte, majd kezdetét vette a mûsor, mely a költészet és a zene csodálatos nyelvén keresztül próbálta megszólítani azokat, akiknek az életünket köszönhetjük, s akik mindig mellettünk állnak. DeA

13 Püspökladányi Hírek május 28. SPORTHÍREK Ezúttal a férfiaknak ment jobban Két újabb bajnoki meccset tudtak le kézilabdacsapataink, akik közül ezúttal a férfiaknak ment jobban. Kótiék elõbb a 15. fordulóban az utolsó elõtti helyezett Balmazújváros II. elleni hazai fellépésükön brillíroztak, s nyertek 17-8-as elsõ félidõt követõen fölényesen re. Ez volt az a meccs, amikor mindenki bizonyítási lehetõséghez jutott. Ezt követte a Nádudvar II. elleni idegenbeli derbi. A 6. helyezett hazaiak nem igen tudtak mit kezdeni a mieinkkel, akik végig hat-nyolc góllal vezettek, ennek ellenére a es elsõ játékrészt követõen szoros, es végeredmény született. Az újabb négy ponttal továbbra is tartja harmadik helyét csapatunk. A férfiakkal ellentétben nagyon nehéz két meccset hagyott a háta mögött a Tünet SE hölgykoszorúja. Elõbb a bajnoki tabellát vezetõ Hajdúböszörmény ladányi vendégjátékán, majd a második helyezett Balmazújváros elleni idegenbeli összecsapáson vesztettek a lányok. Ám mindkét vereség után emelt fõvel jöhettek le a pályáról, olyannyira, hogy jó esélyük volt akár a gyõzelem megszerzésére is. A böszörményiek egygólos félidei vezetés után re nyertek ellenünk, míg az ezüstéremre hajtó újvárosiak a félidei döntetlen állás után 30 fokos melegben, szabadtéri, bitumenes pályán ra diadalmaskodtak egy parázs végjátékot hozó összecsapáson. Együttesünk továbbra is hatodik a bajnokságban. Magyar bajnoki ezüstérmes kézilabdás Magyar bajnoki ezüstérmet nyert Faragó Fanni, aki a Debreceni Sportcentrum- Sportiskola (DSC-SI) 1995-ös korosztályú leány kézilabdacsapatának a tagjaként lett második helyezett az idei országos gyermekbajnokságon. A Szekszárdon megrendezett nyolccsapatos fináléban a debreceniek mellett a bajnoki címvédõ Ferencváros, a Gyõr, a Tatabánya, a Békéscsaba, a Bp. Spartacus, a Kecskemét és a tavalyi ezüstérmes házigazda, Szekszárd szerepelt. A rendkívül erõs mezõnyben a sportiskolás lányok egészen a döntõig meneteltek, ahol a nagy rivális Ferencváros, akit ebben az évben két nemzetközi torna döntõjében is legyõztek, az útjukat állta. Így Komáromi Ákosné tanítványainak végül meg kellett elégedniük az ezüstéremmel, ám ez így is óriási bravúrnak számít, hiszen a DSC- SI valamennyi korosztályos csapatát figyelembe véve - jó pár évvel ezelõtt szerzett utoljára érmet a magyar bajnokságban. Országos döntõkre hangolnak a diákok Bár rendre minden évben vannak ladányi résztvevõi az általános iskolai diákolimpiák országos döntõinek, ám az idei esztendõ minden bizonnyal lepipálja a korábbiakat, olyan sok nebuló jutott el az idei fináléig. Ehhez persze elõször is megyei bajnoki címeket kellett nyerni, s hál' Istennek ebben az évben akadt belõle bõven. Így a mezei futók, akik már le is tudták az országos döntõt - három csapatbajnoki megyei aranyérmet nyerve - vehettek részt a gödöllõi fináléban. A sulipólósok is megvédték a tavalyi megyei bajnoki címüket, s két csapattal készülhetnek a júniusi országos fináléra. A fiúk Kecskeméten, a lányok Vácon küzdhetnek a minél jobb helyezésekért. Atlétika sportágban is lesznek képviselõink a budapesti döntõkön: a 8. osztályos ötpróba lánycsapat és a 6. osztályos négypróba fiúcsapat mellett a 4x600 méteres lány futóváltó, a 4x1000 méteres fiú futóváltó, valamint Kiss Orsolya súlylökésben próbálhat szerencsét. Ám a legnagyobb durranás a VB-re készülnek a kick-bokszosok osztályos fiú focicsapat megyei bajnoki címe, s ezzel a Kaposváron sorra kerülõ országos döntõbe jutása, hiszen ilyenre korábban még nem volt példa, azaz történelmet írtak Kiss János testnevelõ tanítványai. Nem vitás, jól áll a küzdõsportok terén Püspökladány. Míg áprilisban a diákolimpián hat érmet szerzõ birkózók öregbítették városunk hírnevét, addig májusban a kick-bokszosok tették ugyanezt. Girdán Miklós tanítványai négy arany-, egy ezüst-, és két bronzéremmel tértek haza a Dunaföldváron megrendezett idei magyar bajnokságról. Közülük Varga Sándor, Csáthi Dávid, Szilágyi Norina és Juhos Vivien nyakába aranyérmet akasztottak, második helyen végzett Szuromi Hajnalka, míg Varga Dávid és Kovács György egyaránt bronzéremnek örülhetett. - Nagyon elégedett vagyok, ezúttal is bebizonyítottunk, hogy rendkívül erõs a csapatunk - értékelt a versenyt követõen elégedetten Girdán Miklós. - Külön öröm a számomra, hogy immár elértünk oda, hogy a meccsek közbeni felfokozott állapotban is végre tudják a versenyzõink hajtani a taktikai utasításokat. Ennek az eredménye lett többek között Szilágyi Norina aranyérme. De az abszolút újoncnak számító, birkózó múlttal rendelkezõ Kovács György bronzérme is ennek tulajdonítható. Csáti Tamás elsõségéhez sem fért kétség, mint ahogy Juhos Vivien is meggyõzõen gyûjtötte be az elsõ helyet. Elõzetesen ilyen színû medált vártunk az Európa bajnok Szuromi Hajnalkától is, ám ezúttal az örök riválisa koncentráltabb volt, így neki meg kellett elégednie az ezüstéremmel. De nem baj, ez legalább nagyobb munkára ösztönzi a közelgõ világbajnokság elõtt tekintett máris elõre a szakember. S valóban, a csapatból néhányan máris készülõdhetnek az augusztusban, Csehországban sorra kerülõ VB-re. A kvalifikáció alapján akár hat versenyzõnk is utazhatna, ám a szûkös anyagi lehetõségek csak három kick-bokszosunk indulását teszi lehetõvé Errõl már Kurucz Péter edzõ adott tájékoztatást: - Versenyzõink közül Szilágyi Norina, Szuromi Hajnalka és Csáthi Dávid próbálhat majd szerencsét a világbajnokságon. Sajnos több versenyzõnk kiutazására a rendkívül magas költségek miatt - nincs lehetõség, ráadásul még az õk ellátására is keressük a támogatókat. Bízunk benne, hogy megtaláljuk a szükséges anyagi forrásokat, és sikerrel szerepelnek a VB-n. Összeállította: Faragó László PÜSPÖKLADÁNYI Hírek ISSN: Laptulajdonos : Püspökladány Város Önkormányzata Felelõs szerkesztõ : Dienes Zoltán Fõszerkesztõ D. Sári Andrea A sikercsapat Szerkesztõség : 4150 Püspökladány, Petõfi u Tel : 54/ Tördelés, grafika : multimedia design Nyomás : Hektográf Nyomda Püspökladány

14 10. Püspökladányi Hírek május 28. HÍRSAROK Acukorbetegség gyógyítása Ezzel a címmel tartott elõadást az újfajta terápiás lehetõségekrõl Kohán József, a szegedi Forrás magánklinika ügyvezetõje május 14- én a Dorogi Márton Városi Mûvelõdési Központban. -A cím ugyan újdonságokat említ, azonban nem új az a felismerés, hogy a nyomelemek, vitaminok és ásványi anyagok a cukorbetegek étrendjébõl sem hiányozhatnak. Tehát nem új dolgokról beszélek, hanem arról, amit sok esetben maguk az orvosok is elfelejtenek. Fontosnak tartom, hogy a betegek tisztában legyenek azzal, hogy nem kell mindig a gyógyszerekre gondolni, legalábbis a kezdeti stádiumban nem - ismertette Kohán József. Az elõadáson elhangzott továbbá, hogy annak ellenére, hogy a cukorbetegség népbetegség, mindaddig nem veszik elég komolyan az emberek, amíg a súlyos tünetek felszínre nem hozzák a betegséget. V.I.Természetfotó-kiállítás nyílt a DMVMK-ban az elmúlt év nyarán, közel 100 lelkes fiatal részvételével szervezõdött. A nagy érdeklõdésre való tekintettel 4 korcsoport táncoktatása indulhatott be. A legkisebbek csoportjába 4-10 éves korig járnak a gyerekek. A középsõ csoportot az általános iskola felsõ tagozatos diákjai alkotják. Az ifjúsági csoport munkájában pedig fõként középiskolások és fiatal felnõttek vesznek részt. A Lolita Táncstúdió tagjai elõször a város bálján mutathatták be tudásukat, azóta pedig rendszeresen tesznek eleget különbözõ felkéréseknek. DeA Echós szekérrel Berlinben Természetfotó-kiállítás nyílt május 15-én Röfler János biológus fotóiból a Dorogi Márton Városi Mûvelõdési Központban. Tóth Lajos alpolgármester megnyitó beszédében bemutatta az alkotót, aki a Karacs Ferenc Gimnázium tanára. Beszélt életútjáról és a természetfotózáshoz való kötõdésérõl. A kiállítás középpontjában egy jeles zöld nap a madarak és fák napja alkalmából a madarak állnak. A nagyszerû fotókról maga az alkotó tartott rendhagyó tárlatvezetés. Akiállítás június 6-ig látható. R.J. Lolita Gála Folyamatosan érkeztek a vendégek a Dorogi Márton Városi Mûvelõdési Központba, ahol a Lolita Táncstúdió tagjai anyák apjával egybekötött évadzáró rendezvényüket tartották. A gála megnyitóján Ráczné Fekete Ilona a Dorogi Márton Városi Mûvelõdési Központ igazgatója köszöntötte a megjelent vendégeket, felelevenítve azokat az esemé-nyeket, amelyek meghatározónak bizonyultak a Lolita Táncstúdió eddigi életében. A stúdió fiatal múltra tekint vissza. Hiszen Az elmúlt napokban sokan megkérdezték, milyen volt Berlinben. Vannak dolgok, amiket szóval, fényképekkel, filmekkel nem lehet visszaadni. Csak megélni lehet. Hogyan is kezdõdött? A Falvak Kultúrájáért Alapítvány elnöke látta jubileumi mûsorunkat, a DVD-t elküldte Berlinbe a szervezõknek, és hamarosan kaptuk a meghívást: a XIV. Berlini Kultúrák Karneválján Püspökladány képviselheti Magyarországot. Ezt csak tetézte, hogy egy órás mûsorra kértek fel bennünket a karnevál központi színpadán. Több hónapos felkészülés a Törõ Gábor Népdalkörrel és egy fárasztó út után belecsöppentünk egy monstre cirkusz közepébe. A karnevál központja fél Ladány méretû. Utcai árusok, bóvlitól a kóreai, afrikai, dél-amerikai kézmûvesség remekeiig, sülõ kolbász, pecsenye, a német kedvenc füstölt-fõtt csülök illata, az elmaradhatatlan sör tyúklépésenként, hol itt, hol ott feltûnõ dobzenekarok, brazil táncosok, fúvósok, festett emberszobrok, hat színpad a világ elképzelhetõ összes produkciójával, hömpölygõ tömeg mindenütt. Egy órás mûsorunk fasírozott a polinéziai hastánc és a berlini alternatív dobzene hamburgerzsemléje között. Kattogó fényképezõgépek, zizegõ kamerák és vastaps végig. Vasárnap karneváli felvonulás. Az indulási területre órák alatt lehet eljutni. A felvonuló csoportok számát ma sem tudjuk, csak azt, hogy a gyülekezõ helyen két oszlopban 3 km hosszú útszakaszt töltöttünk meg. Aztán következett egy közel hét órás eufórikus út. Fél órán belül mindenki kómában volt. Az útvonal két oldalán 1,5 millió ember. Folyamatosan produkálni kell, mert a németek látni és hallani akarnak. Nincs kordon és nincs rendõr, a besûrült szilvalekvárhoz hasonló tömegbõl bejönnek az úttestre, fotóznak, filmeznek, táncolnak, megsimogatják a felvonulókat, tapogatják a ruháikat. Ahol mi megjelenünk hazánk nemzeti színû és a város tengerkék zászlajával:" szeretlek, magyar! Szia magyar! Csárdás-csárdás! Sörpálinka! Erkélyen lógó, hurrázó püspökladányi származású srác. Kavarognak az érzelmek, szédülünk az élményektõl. Öröm és büszkeség, csizmába dagadó láb és egyre nehezebb suba, patakokban ömlõ verejték, felsebzett lábak, bedagadt szájpadlás, de egy percre sem szakad meg a tánc és az ének. Ráérünk a busznál összeesni. Másnap a berlini magyarok megmutatták a várost. A napot egy fogadás zárta, ahol mind az öt Németországban mûködõ magyar szervezet jelen volt. Itt volt alkalmunk beszélni városunkról, térségünkrõl, kapcsolatokat teremtettünk, ismeretségeket kötöttünk, együtt énekeltünk és táncoltunk. Utunkat egy egész napos prágai városnézéssel zártuk. Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy ezt az egyszeri, megismételhetetlen élményt átélhettük. Nádas Imre

36/2008. (III. 27.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. február 6-i soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Arnóth Sándor polgármester, Kardos István alpolgármester, Petőné

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág:

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág: KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneművészeti ág: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

BékésVáros Önkormányzati Híradója. www.bekesvaros.hu ingyenes 2015. május XVIII. évfolyam 3. szám

BékésVáros Önkormányzati Híradója. www.bekesvaros.hu ingyenes 2015. május XVIII. évfolyam 3. szám Városházi BékésVáros Önkormányzati Híradója www.bekesvaros.hu ingyenes 2015. május XVIII. évfolyam 3. szám Megemlékezés a trianoni békeszerződés 95. évfordulója alkalmából 2015. június 4. (csütörtök) 17

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Püspökladány április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Püspökladány április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 32/2011. (IV. 28.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány Holding Vagyonkezelő Kft 2010. évi mérlegbeszámolóját az alábbi főbb számokkal hagyja jóvá: Árbevétel, bevétel összesen: Költség és ráfordítás

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 11/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Növekvő gyermeklétszámok

Növekvő gyermeklétszámok IX. évf. 5. sz. 2012. augusztus www.kiralyhegyes.hu Növekvő gyermeklétszámok óvodánkban, iskolánkban Palánta ültetvényezések a fóliasátorban Útkarbantartási munkálatok Egészségügyi szűrővizsgálatok Ingyenes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

Datum=03.07.2007; Forrás=Észak-Magyarország; Kiadás=157; Rovat=Társadalom; Oldal=1;

Datum=03.07.2007; Forrás=Észak-Magyarország; Kiadás=157; Rovat=Társadalom; Oldal=1; Datum=03.07.2007; Forrás=Észak-Magyarország; Kiadás=157; Rovat=Társadalom; Oldal=1; A tüdő a túloldalon n A tüdôgyógyászati osztállyal 15 beteget költöztettek át hétvégén, de hétfôn már 20-an voltak. Miskolc

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem)

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem) 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testületének, Almásháza Önkormányzat Képviselő-testületének, Tilaj Önkormányzat Képviselő-testületének és Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 23-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 23-i ülésének jegyzőkönyvéből 24/2012. (II. 23.) önkormányzati testületi határozat az önkormányzat saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit bemutató középtávú tervet elfogadja. Határidő:

Részletesebben

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax:

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax: Különös Közzétételi Lista 2016/2017-es nevelési év Óvoda Az alábbi adatokat tesszük közzé a Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23 -a értelmében. SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Gyógyfürdő (fürdőszolgáltatások) -árjegyzék (Ft-ban)

Gyógyfürdő (fürdőszolgáltatások) -árjegyzék (Ft-ban) 2016. január 01. 07:00 Gyógyfürdő (fürdőszolgáltatások) -árjegyzék (Ft-ban) Belépőjegyek 01.01-06.30 és 09.01-12.31 07.01-08.31 Fürdőbelépő 1.900,- 2.300,- Kedvezményes fürdőbelépő (gyerek, diák, nyugdíjas)

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete február 15-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete február 15-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 39-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. február 15-én 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. április 12-i soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Arnóth Sándor polgármester, Petőné Papp Margit, Tóth Lajos

Részletesebben

1.. 3.. (1) A fürdő nyitva tartása az alábbiak szerint alakul:

1.. 3.. (1) A fürdő nyitva tartása az alábbiak szerint alakul: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 16/2014.(XI.13.)önkormányzati rendelete a Fürdő belépőjegyek és szolgáltatási díjak 2015. évi megállapításáról.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

Esemény Időpont Helyszín

Esemény Időpont Helyszín 2015. január 9. 2015/1. szám (2. hét) 2335 Taksony, Fő út 85. Tel.: 24/520-777, Fax: 24/520-770, e-mail: onkormanyzat@taksony.hu, www.taksony.hu Ügyfélfogadás: H: 8.00-18.00, Sze: 8.00-16.00, P: 8.00-12.00

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 19-i üléséről

Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 19-i üléséről 122 Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 19-i üléséről Jelen vannak: Balogh Tibor Zoltán Támba Borbála Buzák Zsolt Terdik Tibor képviselők Tanácskozási joggal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014.

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Jóváhagyta: Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2011. (..) számú határozatával. Tartalom 1.) Bevezetés... 2 2.) Alapelvek és pénzügyi

Részletesebben

1.. 3.. A fürdő nyitva tartása az alábbiak szerint alakul:

1.. 3.. A fürdő nyitva tartása az alábbiak szerint alakul: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 26/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelet a Fürdő belépőjegyek és szolgáltatási díjak 2014.évi megállapításáról. A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető Jegyzőkönyv Készült: a Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 7-én (szerdán) 17 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatással egybekötött nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5641 Tarhos, Petőfi u. 2. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-én megtartott soron következő,

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő)

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő) 6724 Szeged, Huszár u. 1. (6701 Szeged, Pf.:485) Tel.: (62) 561-961 Fax: (62) 561-962 E-mail: titkarsag@ngsz.hu Web: www.ngsz.hu Adószám: 15484990-2-06 RAIFFEISEN BANK ZRt: 12067008-00103129-00100005 NYILATKOZAT

Részletesebben

Különös közzétételi listája

Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 20-i közmeghallgatásán, mely 18.00 órakor kezdődik a Községháza tanácstermében. Jelen vannak: a mellékelt

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Négy település példás egysége

Négy település példás egysége Négyéves mandátumuk lejártához közelítve arról érdeklődtünk néhány szegedi önkormányzati képviselőtől, miben fejlődött, változott a körzetük, s milyen tervekkel néznek a jövőbe. Arra ügyeltünk, hogy különböző

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.06.22. péntek A miskolci rendőrség előtt demonstráltak helyi szocialisták Emberközelibb politikát Európában! A költség el van vétve Fenyegető igazságtalanság Széll-el szemben Kaposváron Nagykátán

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 56/2012. (VII.30.) számú BKt. határozat Pályázat benyújtásáról a Szociális földprogramok

Részletesebben

Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről

Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről Heresznye Község Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.évi XLIII. törvény

Részletesebben

A magyarországi élelmiszer-forgalmazás a szövetkezeti kereskedelem (az áfészek) lehetõségei

A magyarországi élelmiszer-forgalmazás a szövetkezeti kereskedelem (az áfészek) lehetõségei SZEMLE 494 Mohácsi Kálmán Közgazdasági Szemle, XLV. évf., 1998. május (494 506. o.) MOHÁCSI KÁLMÁN A magyarországi élelmiszer-forgalmazás a szövetkezeti kereskedelem (az áfészek) lehetõségei A magyarországi

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 30-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 30-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 30-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 99 101 / 2011. (VI. 15.) számú határozatok d. rendeletek:

Részletesebben

Tisztelt Jászkisériek!

Tisztelt Jászkisériek! A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA XV. évfolyam 2. szám Tisztelt Jászkisériek! Az év vége felé közeledve, az adventi idõszakban járva engedjék meg, hogy polgármesterükként én is számot adjak néhány

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. augusztus 12-én (péntek) 7:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2016. augusztus 12.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1696-16/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 20-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületei Szám: 989-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületeinek 2013. október 3-án 17 órától

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága 2010. szeptember 22-i ülésének jegyzőkönyve 9/2010. (IX.22.) sz. Városfejlesztési Bizottság határozata vízjogi engedéllyel nem rendelkező

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Elkezdődhet a Gesztenyés kert és környéke fejlesztése

Elkezdődhet a Gesztenyés kert és környéke fejlesztése A XII. KERÜLETI POLGÁROK LAPJA XXXVIII./18. BUDAKESZIERDŐ CSILLEBÉRC FARKASRÉT FARKASVÖLGY ISTENHEGY JÁNOSHEGY KISSVÁBHEGY KRISZTINAVÁROS KÚTVÖLGY MAGASÚT MÁRTONHEGY NÉMETVÖLGY ORBÁNHEGY SASHEGY SVÁBHEGY

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

Ingyenes vállalkozói tanácsadás

Ingyenes vállalkozói tanácsadás Ingyenes vállalkozói tanácsadás A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége regionális tanácsadói 2013. szeptember 2-től a TÁMOP 2.5.3.C-13/1 projekt keretében, adózás, jog, pályázat, finanszírozás,

Részletesebben

debrecen@cegpasztor.hu

debrecen@cegpasztor.hu 2 debrecen@cegpasztor.hu debrecen@cegpasztor.hu 3 4 debrecen@cegpasztor.hu debrecen@cegpasztor.hu 5 Sajtkukac Játszóház Tartsa gyermeke zsúrját nálunk! Hozza magával ezt a hirdetést és foglaljon 2009 október

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. június 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. június 26-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. június 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a II. negyedévi falubejáráson tapasztaltakról Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester Előkészítő: Czeglédi János

Részletesebben

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.)

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Sport- és turizmusbizottságának 2011. november 9-én, szerdán 9 órakor a Képviselői Irodaház 520. számú tanácstermében megtartott üléséről

Részletesebben

Hogyan könnyítsd meg az életed a Google Street View használatával?

Hogyan könnyítsd meg az életed a Google Street View használatával? Hogyan könnyítsd meg az életed a Google Street View használatával? Használd ezt a nagyszerű és ingyenes szolgáltatást olyan célokra, amelyek pénzt és időt takarítanak meg Neked, ügyfeleidnek és barátaidnak!

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám Kedves Olvasó! A hosszúra nyúlt hideg idő után végre élvezhetjük a tavaszt. Áprilisban nemcsak a Húsvétra készülünk kínálatunkkal, de már anyák napjára is, hiszen május

Részletesebben

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: 2015. június 15.

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: 2015. június 15. Utoljára frissítve: 2015. június 15. MŰSOROK Tisztelt Nézők! A Képújság műsorán A Magyar Viselet Ünnepén készült felvételt láthatják. Időpont: 2015. június 22. (hétfő) 19.00 óra Bárándi Zoltán szerkesztő

Részletesebben

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - Őszi mese. - Október - Őszhó. - A vidra. - A sziklaugró pingvin

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - Őszi mese. - Október - Őszhó. - A vidra. - A sziklaugró pingvin 2011. október A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótereinek lapja XI. évf. 10. szám Kalendárium - Október - Őszhó Zöld mozaik - A vidra Ügyeskedj! - Rejtvények, fejtörők Mese - Őszi mese Tudod-e? -

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 19-én 08 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 37 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

SOMOGY MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

SOMOGY MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA SOMOGY MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Somogy megye környezetvédelmi programja TARTALOMJEGYZÉK PROGRAMPONTOK, ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS Bevezetés 2 Települési szilárd hulladék 3 Vízellátás, szennyezett

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő

Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő technikai dolgozó) Munkaközösségi vállalások elkészítése

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVI. évfolyam 8. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2005. október 20. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Sós János polgármester a két ülés közötti idõszakról

Részletesebben

173/2009.(X.28.) határozat A Képviselő-testület 2009. október 28-i nyílt ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg.

173/2009.(X.28.) határozat A Képviselő-testület 2009. október 28-i nyílt ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg. 8 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 28-án 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott nyilvános

Részletesebben

Maximális létszám - székhelyen. szaxofon, kürt, harsona. Tangóharmonika. - Népzene hangszeres tanszakai. Citera 5 fő

Maximális létszám - székhelyen. szaxofon, kürt, harsona. Tangóharmonika. - Népzene hangszeres tanszakai. Citera 5 fő 1 VÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Törzsszám: 634410 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 290/1999.(X. 28.) KT. Számú határozata Gyomaendrőd Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. május 06-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

Akciós úszókapu vasalat szett!

Akciós úszókapu vasalat szett! Bemutatóterem és raktár: 1183 Budapest, Akadály u. 15 Bejárat a Nefelejcs u. felől! Telefon: +36 1 297 33 96 info@polswat.hu Nyitva: H-Cs: 8-17:00 Magyarország Kft. Mobil:+36 30 633 21 60 www.polswatbolt.hu

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata az Püspökladányi Általános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 2-án Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 2-án Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 2-án Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről. Jelen vannak: Lőrincz Imre Attila polgármester Fazekas Lászlóné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gyányi Irén igazgatási főelőadó. Szociális Földprogram irányító

JEGYZŐKÖNYV. Gyányi Irén igazgatási főelőadó. Szociális Földprogram irányító II-2/455-2/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2011. március 22-én megtartott Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 18-án (pénteken) 17,00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásán

Részletesebben

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt Kedves Olvasó! Évek óta rendszeressé vált, hogy a Hajdúhegyi Hírekben ismertettem Önnel a városrész önkormányzati képviselõjeként végzett munkámat. Beszámoltam az elkészült fejlesztésekrõl és a megvalósításra

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Érettségi feladatok: Szöveges feladatok

Érettségi feladatok: Szöveges feladatok Érettségi feladatok: Szöveges feladatok 2005. május 10. 17. Anna és Zsuzsi is szeretné megvenni az újságosnál az egyik magazint, de egyik lánynak sincs elegendő pénze. Anna pénzéből hiányzik a magazin

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/132-44/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 26-án

Részletesebben