Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 9. szám Május 28. Ingyenes. Gyorsulási versenyt hirdet a kormány! Helyszín: az M4-es autópálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 9. szám 2008. Május 28. Ingyenes. Gyorsulási versenyt hirdet a kormány! Helyszín: az M4-es autópálya"

Átírás

1 Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 9. szám Május 28. Ingyenes Gyorsulási versenyt hirdet a kormány! Helyszín: az M4-es autópálya Nemhogy látható eredmény, de még a kijelölt nyomvonal, sõt az ahhoz szükséges engedélyek sincsenek meg. Mégis ismét felszínen az M4-es autópálya vagy autóút (?) ügye. Csontos János országgyûlési képviselõ ismét tájékoztat, és eredményeket hirdet. Most azt tartotta fontosnak közölni a lakossággal, hogy begyorsított a kormány. Mert április 23-án született egy kormányrendelet, melyben kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánították az M4-es megépítését. De mi volt eddig? Miért csak most lett az? Miért nem tartotta eddig is kiemelten fontosnak a kormány annak az útnak a megépítését, mely amellett, hogy sokak életét megkönnyítené, a gazdasági felemelkedés lehetõségét jelentené a sárréti emberek számára? S ha ezt eddig a kormányzat nem tartotta fontosnak, akkor Csontos János, az MSZP képviselõjelöltjeként miért hitette el az emberekkel 2006-ban, hogy 2010-re eléri az M4- es autópálya az országhatárt? Arnóth Sándor az M4-es ügyet molyrágta cilinderbõl elõrángatott, kopott szõrû nyúlhoz hasonlította. Melyet mindig akkor kapnak elõ a szocialisták, ha nem tudnak eredményeket felmutatni. Polgármester úr szerint, ahogy 2006-ban, úgy most is csupán kampányfogásról van szó. -Én azt mondom, hogy ennek a kormánynak már nem lesz annyi ideje, hogy bármit is komolyan csináljon. Ez egy kampányfogás. Most valamit tenni kell, ha már eredmények nincsenek. Hiszen folyamatosak az elvonások, emelkedik az élelmiszerek, a gáz, az energia, a benzin, a gázolaj ára. Valamit mondani kell az embereknek. Csináljunk utat! Csak hát eddig még kátyúzásra se kaptunk pénzt, nemhogy országútépítésre. (folytatás a 3. oldalon) Nyitott száj... Ön szerint megépül-e az M4? Szabó János Én nagyon nehezen hiszem, hogy ebbõl lesz valami. Nem hiszem, hogy meg lehet valósítani. Mert már mióta megy ez, és semmi látszatja. Az, hogy írásban megadja, hogy mostmár kiemelik az utat, ez csak annyi, hogy kiemelik. Csak szóban. Mezei Zoltán Kizárt dolog. Ha délben hazudnak, este hazudnak, reggel hazudnak - akkor szavahihetõ az ilyen ember? Nem! Nagy Gyuláné Én Csontos Jánosnak mindent elhiszek. Ezt az ügyet õ érti, õk tudják, de biztos, hogy lesz! Darai Józsefné Ezt nem tõlem kell megkérdezni. Ez politika. Jó lenne már látni valamit. Mert volt már így is, úgy is. Csak azok tudják, hogy mi lesz, akik közelebb ülnek a tûzhöz. Czibi Jánosné Nem hiszem, hogy megépül és nem is érdekel. Munkahelyet kellene inkább teremtenie a kormánynak. Tönkre tették az országot, és tönkre tették a gyermekeink jövõjét! ARNÓTH SÁNDOR ÚJRA A PARLAMENTBEN Néhány napon belül megkapja parlamenti megbízólevelét Arnóth Sándor, és ismét elfoglalja helyét az országgyûlésben. Polgármester Úr Pálinkás Józsefet váltja, akit a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé választottak. -A FIDESZ megyei választmánya egyhangú döntéssel úgy határozott, hogy a mandátumot, ami a Hajdú-Bihar megyei listán keletkezett, én kapom meg - erõsítette meg az információtarnóth Sándor. A belsõ szabályzat szerint ezt az országos elnökség hagyja jóvá. Ha így lesz, két héten belül Polgármester Úr leteheti a parlamenti esküt. D. Sári Andrea

2 2. Püspökladányi Hírek május 28. Átok az árok? A temetõben járva Nagyszüleink idejében szégyellni való volt, ha valaki nem tartotta rendben a portáját. S ehhez éppúgy hozzátartozott a kert végében húzódó és csak a beavatottak számára látható tyúkól apró udvara, mint a ház elõtti árok. Sok minden változott az utóbbi években, évtizedekben. Többek között az emberek hozzáállása is az olyan tevékenységekhez, melyek elvégzése vitatható. Ha nem az én tulajdonomat képezi, akkor miért vesztegessem az idõmet olyan dolgokra, amit más is megcsinálhat? Sokan talán így gondolkoznak, ezért hanyagolják el a kapujuk elõtt húzódó vízelvezetõ árkokat. S ez a trehányság sokszor nagy gondot okoz. Területbejárásra kísértük el Dr. Felszeghy Szabolcs önkormányzati képviselõt, akit körzetébõl többen is megkerestek azzal a problémával, hogy a Nagy Lajos király utca és a Vörösmarty utca telkeinek udvarlábában egy bizonyos szakaszon a csapadékvíz és a talajvíz elfolyásának akadályai vannak. - Minek van a csatorna, ha nem tartja mindenki rendben? Ha meg befolyik a víz a kertbe meg a házba, akkor mennek az önkormányzathoz panaszkodni - mondja felháborodottan Papp Sándor, aki a Nagy Lajos király utca 4. szám alatti ház tulajdonosa. Az õ telke alatt húzódik az a gyûjtõcsatorna, mely a kertek aljában lévõ nyílt, földmedrû árkot összeköti az utcán lévõ bezárt csatornával. A feladata az lenne, hogy elvezesse a felgyûlt csapadék- és talajvizet, hogy ne árassza el a telkeket. Azonban ez a gyûjtõcsatorna, úgy tûnik, hogy eltömõdött. S már a kertek végében húzódó kanálissal is vannak gondok. - Nincs kitakarítva végig, meg el is van tömõdve. Egészen a Toldi utcának a túlsó végéig. Az egész be van temetve. Kérdezem én, hogy akkor miért csinálták? Ha nagy esõ lesz, akkor mi lesz?! Mi lesz, ha felmegy a víz a lakásokba, egész a Toldi utcán végéig, mint annak idején?! - kérdezi Papp Sándor. A tulajdonos ingerültsége indokolt. Hiszen annak idején õ maga is kivette a részét az árokásásból. Dr. Felszeghy Szabolcsnak, a körzet képviselõjének azt panaszolja, hogy õ hiába tartja rendben a csatornarészét, ha a többi tulajdonos nem törõdik vele. A szemlén a tulajdonos és a körzet képviselõje mellett Oláh Károly építéshatósági ügyintézõ is részt vett. A szakember közremûködésével megállapítást nyert, hogy azért áll a víz a kert végében és a kinti csatornában is, mert nem jut ki a föld alatti csatornán keresztül az utcai gyûjtõbe. Ennek egyik oka az lehet, hogy eldugult, másrészt pedig nem pontos sem a portán keresztül vezetõ, sem a kinti csatorna szintelése. Vagyis a csatorna aljában a kivezetõ csõ magasan van. Így alacsonyabb vízállás esetén nem tud kifolyni se a talaj, se a csapadékvíz. Ezért körülbelül 10 centiméter magas pangóvíz áll a csatornákban. - Ez sok szempontból kifogásolható, elsõsorban közegészségügyi vonatkozásai vannak. Ugyanis ez a pangóvíz, ha csak kicsi esõ is esik, ebben a portarészben megáll, és erjed, poshad. Szúnyog- és békatanya, és még sorolhatnám. Tehát mindenféleképpen arra kellene törekedni, hogy pangóvíz ne legyen. De ugyanez a helyzet itt az utcafronton is, a villanypózna irányában. Itt is egy betonból készült csatorna van, ami lényegesen mélyebben van, mint a porta bejárata elõtt húzódó átmenõ csõ alsó szintje - ismerteti Dr. Felszeghy Szabolcs a látottakat. A természetben hatalmas erõvel érvényesül az egyed életösztöne, de egyedül bennünket, embereket terhel az elmúlás tudata. A halálhoz való viszonyunkat nehezíti, hogy fogalmat alkottunk a halálról, s azt félelmetesnek, elfogadhatatlannak tartjuk. Nem merünk szembenézni az elmúlás gondolatával, pedig az élet és a halál a természet rendje szerint elválaszthatatlanul összetartozik. Saját magunk tapasztalhattuk, hogy a hozzánk közelállók halálával magunk is kevesebbek leszünk, a veszteség rádöbbent minket az élet különös értékére, de az élet végességének tudata nem kérdõjelezi meg az élet szeretetét, örömét, szépségét. Mennyivel szemérmesebb a természet az embernél. Nem állít mementókat a halálnak. Igaz az életnek sem. Meghagy mindent a maga helyén, hogy a saját értelmében, létében és halálában teljesedjen ki. Mi emberek talán félünk tudomásul venni a születés és a pusztulás örök egységét. Mert annak éreznénk magunkat, amik valójában vagyunk. Aprónak és talán jelentéktelenebbnek, mint azt gondolnánk. És félünk, mert nem hisszük el, hogy az apró dolgoknak is megvan a maguk helye és jelentõssége. És emlékezünk, emlékeinkbe kapaszkodunk, és ehhez állítunk mementókat. Ehhez készítjük a síremlékeket, mert ezek segítenek emlékezni, ezért fontosak nekünk. Sokszor nem számít, hogy mennyit költünk rá, így némelyik igen komoly értéket képvisel. Aki egyedül és zavartalanul jár a temetõben, nem érezhet semmi olyat, ami a halált borzalmasnak mutathatná. Csak akkor villan belénk az élet és nem élet közt való megkülönböztetés, ha egy nem oda tartozó hang vagy egy kép vetül bele szemlélõdésünkbe: egy idõs néni sót szór a sírok közé ültetett fa tövére. Egy ideig szemléltem, de végül csak megtudakoltam az okát. Elõször kissé bizalmatlan volt, de mikor elhelyezett gondolataiban a megfelelõ helyre, bátran elmondta cselekedete okát. A sírok közé ültetett szilfák mára nagyok lettek és sok gondot okoznak. A lehulló sok termést nem sikerül maradéktalanul összeszednie és emiatt mindig hadakoznia kell a magokból növekedõ agresszív fácskákkal. Tart attól, hogy a síremlék körüli beton keretet felnyomja a nagy fák gyökere. Mint azt, amelyet meg is mutatott nekem. Azt is megemlítette, hogy elég nehezen mozog, és az egymáshoz közeli sírok között álló nagy fák nagyon megnehezítik számára közlekedést. Amint lehetõségem nyílt rá, megkérdeztem temetõ üzemeltetõjének képviselõjét, hogy érkezett-e megkeresés hasonló ügyben hozzájuk. Nemleges választ kaptam. Tovább kutatva megtudtam, hogy a fákat az elõzõ üzemeltetõ rendelte és ültette el. Viszont nem a sírok közé kérte az ültetési anyagot, hanem a kerítés mellé. Mégis ide kerültek. Nem tudom, hogy ma hol van az egykori üzemeltetõ, de a temetõ és a nem megfelelõ helyre elültetett sok fa itt maradt, és csak idõ kérdése, hogy mikor válik valóra az idõs néni félelme. Rásó János Oláh Károly építéshatósági ügyintézõ azt is hozzáteszi, hogy az utcán húzódó árkok láthatóan elhanyagolt állapotban vannak. Márpedig ezek rendben tartása a tulajdonosok kötelessége. Ha ez nem történik meg, akkor az önkormányzat felszólítja õket. S ez komoly bírságot von maga után. Ahhoz, hogy ez a korántsem egyedi probléma megoldódjon, a lakosságnak együtt kellene mûködni az önkormányzattal. A mostani gyakorlattal ellentétben nagyobb gondot kellene fordítani a csatornák és árkok rendbetételére - véli a szakember. Verdó Ildikó

3 Püspökladányi Hírek május 28. Gyorsulási versenyt hirdet a kormány Helyszín: az M4-es autópálya 3. egy falat kenyérként kellene ez az út. Csak ez a bohóckodás nem kellene már. Csontos János arról beszél, hogy felgyorsították. Mit gyorsítottak föl? Még 2 papírt megírtak? Amíg nem mondanak egy dátumot arra, hogy ekkor indulnak a gépek, ekkor lesz az elsõ kapavágás, meg egy költségvetési számot, hogy akkor ilyen és ilyen forrásokból, ennyi pénzbõl, ilyen mûszaki tartalommal. Addig azt tudom mondani, hogy János, gyorsítsatok! De ebbe az országba komoly államférfiak kelle-nek, nem pedig hórukk emberek akik azt mondják, hogy na most megint teszünk rá két papírt a nem létezõ útra. Ez a véleményem. Kár ennyi ember érzékenységével, kár ennyi ember nyomorúságával ját-szani. Hiszen ettõl az úttól mindenki azt a megváltást várja, hogy föllendüljön a gazdaság. De Magyarországon pillanatnyilag hanyatló gazdaságról van szó. A mi esetünkben itt a Sárréten egy még inkább hanyatló gazdaságról. Ezért tartom erkölcstelennek ezt az egész út kérdést és annak az ilyen módon való kezelését. Nem lenne szabad ezt tenni. Ez sokkal komolyabb ügy annál, mint amit a szocialisták évek óta mûvelnek vele. (folytatás az 1. oldalról) Az M4-es autópálya érthetõ módon érdekli a lakosságot. Hiszen nem csak az életveszélyes 4-es és 42-es utak forgalmát enyhítené, de esélyt teremtene a Sárrét gazdasági felemelkedésére is. Ezért felkerestük Csontos János országgyûlési képviselõt irodájában, hogy a konkrétumok felõl érdeklõdjünk. Képviselõ úrtól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a április 23-án született kormányrendeletben az áll, hogy mely szakaszokon fog megépülni az M4 -es autópálya/ autóút. Arra a kérdésre, hogy megtörtént-e már a nyomvonal kijelölése, illetve a telkek kisajátítása, Csontos János a következõ választ adta: - Amíg nincs terv, nincsenek hatástanulmányok. Az engedélyek, a kisajátítások csak utána jönnek. Én errõl nem tudok nyilatkozni, hiszen nem útépítõ mérnök vagyok, hanem parlamenti képviselõ. Remélem, hogy annak rendje-módja szerint fognak ezek történni - tájékoztatta lapunkat Csontos János. Az országgyûlési képviselõ a lakosságot leginkább foglalkoztató kérdésre, hogy mikor lesz végre látható az útépítés, szintén kitérõ választ adott. - A rendeletben tulajdonképpen gyorsítás van elõírva. A kormány döntött a szakaszokról, illetve az eljárások idejének a lerövidítésérõl. Én nem vagyok útépítési szakember. Remélem, hogy legalább felezõdik az az idõ, ami az eddigi eljárások során elõ volt írva. Nem tudom megmondani pontosan, tehát ezt ne tõlem kérdezze. Ezt majd megkérdezzük az Autópálya Rt. vezérigazgatójától, meg megkérdezzük a gazdasági minisztertõl, hogyha itt jár a térségben, hogy mikor fognak utat építeni - mondta Csontos János. A jelenleg kisebbségben kormányzó MSZP országgyûlési képviselõje mindezek ellenére azt vallja, hogy az útépítés nagyon rövid idõ alatt megtörténik. Ha van rá pénz, van rá terv és vannak engedélyek. Akkor már csak betonozni kell, és a kijelölt szakaszok megépülhetnek. - Az útépítésben a legrövidebb munka az útépítés. Én azt látom, mert gondolom, ez lesz a következõ kérdése, hogy mikorra fog megépülni ez az út? Azt látom, hogy ebben a tervidõszakban megépül. Püspökladányig hamarabb meg fog épülni, viszont a tervidõszak végére ra el fogja érni az országhatárt - jelentette ki Csontos János. Arnóth Sándor már nem ennyire optimista. Ahírt, miszerint a kormány begyorsított, és kiemelt jelentõségûvé nyilvánította az M4-es autópálya/autóút ügyét, polgármester úr örömmel, bár némi fenntartással fogadta. Arnóth Sándor úgy véli, most már nem ígérgetni kellene, hanem konkrétumokkal szolgálni. Mert a hangzatos bejelentésekkel nem sokra mennek az emberek. - A szocialisták mindig elõhúznak valamit a "cilinderbõl". Most azt a nyuszit, aminek már a szõre is kikopott. Azt hozzák elõ, hogy indulnak a gépek, és így tovább. Csontos úr ismét kampányt akar az M4-esre építeni, és most is, mint mindig, már itt van a küszöbön alapon beszél róla. Mondhatnám azt is, hogy boldog vagyok. Mert nekünk A kínai szappanopera folytatódik... Lassan megszokják már az olvasók, hogy az egyik helyi reklámújság hasábjain hétrõl hétre érdekes híreket terjeszt, vagy térségünk országgyûlési képviselõje vagy az MSZP helyi szervezete. Az olvasókra nézve minden bizonnyal nem túl megtisztelõ a híradás eme formája, ám ettõl is nagyobb baj, hogy az írások -az érintettek szerint- hamis információkat közölnek, s céljuk a gyûlöletkeltés. Nos az elmúlt hét péntekre is jutott egy újabb ilyen iromány, mely azt taglalja, miért nem mondja el az igazságot a kínai úttal kapcsolatban Arnóth Sándor polgármester? -Mindent elmondtam -kezdi a történetet sokadszorra Arnóth Sándor. Saját szabadságom terhére elmentem egy kínai útra, ami úgy tûnik sikeres volt, hiszen Rácz Attilát a holding vezetõjét visszahívták egy újabb elõadássorozatra, másrészt pedig hozzánk is érkezik hamarosan egy kínai delegáció üzleti ügyben. A képviselõ-testület tagjai betekintést kaphatnak azokba a számlákba, melyek ezzel az úttal kapcsolatosak. Valamennyien leadtuk a pénzügyi bizottságnak azokat a számlákat, amelyekkel egyértelmûen bizonyítjuk, hogy saját pénzbõl utaztunk. Az úton részt vett delegáció tagjai mindezt több alkalommal elmondták már, s nem értik, miért érdekli az MSZP helyi szervezetét az õ magánútjuk? Felmerül a kérdés, van-e közük ehhez, hiszen nem a város pénzén, de a város érdekében vette a fáradtságot polgármester úr, hogy több 10 ezer kilométert utazzon annak érdekében, hogy a városba befektetõket hozzon. A dolog hátterében Arnóth Sándor egyfajta elterelési szándékot lát. Mint mondja, a szocialista képviselõk a saját sikertelenségüket és a kormány népszerûtlen lépéseit szeretnék a rágalmakkal palástolni. A reklámújságban megjelent írás azt a kérdést is felveti: polgármester úr magánemberként hogyan vezethette városunk delegációját? S hogyan képviselhette a Vagyonkezelõ Holdingot? Arnóth Sándor szerint ez az MSZP helyi szervezetének nagyfokú tájékozatlanságra vall, azt mutatja, hogy tagjai nem ismerik a magyar önkormányzatokról szóló törvényt, hiszen abban benne foglaltatik, a polgármesterek jogállásáról szóló részben, hogy a polgármester a szabadsága idején is polgármester, és az önkormányzatot, a várost bármikor, bármilyen helyen képviselheti. Arnóth Sándor polgármester sokadszorra osztotta meg velünk a kínai úttal kapcsolatos tényeket, de talán nem utoljára. Hiszen ki tudja, milyen folytatást szánnak a helyi MSZP tagjai a már-már szappanoperához hasonlító történetnek, melyben két dolog egészen biztos. A polgármester a saját pénzét és szabadidejét nem sajnálva utazott, a város érdekében, valamint az, hogy vannak, akik nem tudják vagy nem akarják megérteni. D. Sári Andrea

4 4. Püspökladányi Hírek május 28. Nyertes pályázatok, de kinek az érdeme? Sajtótájékoztatóra hívta a média képviselõit Csontos János országgyûlési képviselõ a napokban, hogy tájékoztatást adjon az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács legutóbbi ülésén született pályázati döntésekrõl. Arról, hogy az akadálymentesítés és kerékpárút építésre kiírt pályázatain milyen támogatást nyertek a sárréti települések, Püspökladány. -A Sárréti Kistérségben több mint 400 millió forintos támogatáshoz jutottak azok a szervezetek, akik pályáztak - kezdte mondandóját Csontos János. - Ebbõl a két legnagyobb összeg, kerékpárút építésé-re vonatkozik. Ez 290 millió forint, és ebbõl Püspökladány város önkormányzata 40 millió 500 ezer forintot nyert a Bocskai utcai kerékpárút megépítésére. Ezen kívül szeretném bejelenteni, hogy nagyon fontos akadálymentesítéssel kapcsolatos döntések is születtek, ezek közül kiemelném Püspökladány önkormányzatának a 25 milló forintos pályázatát amit a Petõfi Sándor Általános Iskola Tagintézmény komplex akadálymentesítésére kaptak. Ahogy az SZTK épülete egy tavalyi döntés alapján 45 millió forinttal felújításra került, a most elnyert pályázatok is megva-lósulnak egy éven belül - mondta képviselõ úr. A nyertes pályázatról Arnóth Sándor polgármestert, a Sárréti Kistérségi Tanács elnökét is megkérdeztük, aki megerõsítette a hírt, ám az eredményt nem tartja elégségesnek. Mint elmondta: 2005-óta a térségbe 4 milliárd forinttal kevesebb normatív finanszírozás érkezett. Az állami támogatás folyamatosan csökken, Megalakult a Térségi Integrált Szakképzõ Központ, vagyis a TISZK. Tagjai Berettyóújfalu, Püspökladány, és a találkozónak otthont adó Hajdúszoboszló. A települések polgármesterei május 16-án szentesítették aláírásukkal az egyezséget. A TISZK három város olyan próbálkozása, amire még nem volt példa. Eddig mindegyik település maga szervezte a szakképzését és ez sikeresen is mûködött. Azonban az elmúlt egy, másfél évben olyan változások érintették a közoktatásról és szakképzésrõl szóló törvényt, amelyek kikerülhetetlenné tették az önkormányzatok számára, hogy lépéseket tegyenek a helyi szakképzés megmentése érdekében. - A törvényt érintõ elsõ és legfontosabb változtatás az, hogy a fejlesztési támogatásokhoz, melyek a szakképzõ iskolák esetében több 10 milliós bevételt jelentenek, csak bizonyos feltételekkel lehet hozzájutni. Ilyen feltétel például a nagyságrend fõs létszám alatt nem juthatnak hozzá a támogatásokhoz azok, akik a szakkép-zésben érintettek. A másik, ami szintén fontossá tette a TISZK mega-lakítását, hogy a jövõben olyan irányítási átalakulás megy végbe, hogy a szakképzés regionális szintû szervezése szintén elkerülhetetlen lesz - ismertette az indokokat Lengyelné Tóth Mária. Arnóth Sándor kérdésünkre elmondta, hogy a felek mindegyikében vannak kérdések és aggályok, de a lépés elkerülhetetlen volt annak érdekében, hogy a szakképzést megmentsék a város számára. - Mindenki fél ettõl a dologtól, de úgy tûnik, hogy ebben a finanszírozási helyzetben nincs visszaút. Mert ha nem lépünk be a térségi képzési központba, akkor a szakképzést el fogják sorvasztani a mi mûhelyeinket. A város önmaga ezt állami támogatás nélkül nem tudja miközben a feladatok nõnek, és a mûködés egyre többe kerül. Püspökladány mélyen alulfianszírozott, így Arnóth Sándor polgármester úgy véli: az elvonás mértékéhez viszonyítva ez a fejlesztés, mely az egész térségbe érkezett, elenyészõ. Csontos képviselõ úr sajtótájékoztatója helyszínéül a rendelõintézetet választotta, mely jelenleg felújítás alatt áll. Arnóth Sándor polgármester a választást rendkívül rossznak és provokatívnak tartja, ugyanis - mint azt elmondta - éppen Csontos János volt az, akinek javaslatára 20 millió forinttal kevesebbet kapott a város az SZTK rekonstrukciójára. -A rendelõintézet felújítási terve 70 milliós költséggel indult, ehhez képest a képviselõ úr javaslatára mintegy 20 millió Ft-tal kevesebbet kaptunk. Ezért azt gondolom, hogy így odaállni az SZTK elé, és azt mondani, hogy "ez az én produktumom", provokatív - mondjaarnóth Sándor. A Bocskai úti kerékpárút építése még ebben az évben elkezdõdhet, 40 millió forint értékben, ahogy megvalósul a Petõfi Iskola és a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése is. A rendelõintézet megújult épületét pedig néhány héten belül teljes egészében birtokba vehetik a betegek. A fejlesztések tehát folyamatosak a városban, ám ez Arnóth Sándor polgármester szerint az önkormányzat, a városvezetés és nem az országgyûlési képviselõ érdeme. D. Sári Andrea Megmenekült a szakképzés - megalakult a TISZK fenntartani - tette hozzá polgármester úr. A TISZK megalakulásával nemcsak a finanszírozás lesz biztosítva, hanem infrastrukturális fejlesztésekre is lehetõség nyílik annak a pályázatnak köszönhetõen, melynek beadásáról szintén a találkozón döntöttek. Nyertes pályázat esetén komoly és látványos fejlesztéseket lehet végrehajtani a helyi szakképzõ iskolákban. - Sikeres pályázat esetén majd 900 millió forintot költhetnek el a települések a szakképzõ iskolák infrastruktúrájának fejlesztésére. S ez a befektetés - valljuk be - csábító lehet a jövõben a pályaválasztó diákok számára. Az elnyerhetõ összeg 25-25% - át kapja majd Püspökladány és Hajdúszoboszló, míg Berettyóújfalu 50% - os arányban részesül. Azért, mert ott a legnagyobb a szakképzésben részt vevõ gyermek-létszám, mintegy 2700 fõ. S ez kétszer annyi, mint ahányan Hajdú-szoboszlón, vagy Püspökladányban tanulnak - ismertette Lengyelné Tóth Mária. A magas diáklétszám miatt sok feladat hárul a jövõben Berettyóújfalura. Így a találkozón a TISZK elnökévé a város polgármesterét, Szeifert Ferencet választották. A munkaszervezet központja Hajdúszoboszlón lesz a Rákóczi utca szám alatt. Míg a szakmailag leghangsúlyosabb szerep Püspökladánynak jutott. - A városnak jutott az elismerõ feladat, hogy helyi szakemberekbõl megalakítsa a munkaszervezetet. A polgármesterek munkája ugyanis a megállapodás aláírásával véget ért. Arról, hogy milyen szakmai struktúrát fognak egyik vagy másik településen oktatni, szakmai bizottság fog dönteni. Püspökladány adja azt a személyt, aki az egész intézményt vezeti. S miénk lesz a pénzügyi vezetõ és a szakmai vezetõ is. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a fejlesztésrõl, a vezetésérõl és a pénzügyi finanszírozásáról a mi szakembereink fognak dönteni - tudtuk megarnóth Sándortól. A kialakult kényszerhelyzetben a legjobb döntést kellett meghozni, melybõl profitálni is lehet. A városvezetõk bíznak abban, hogy a TISZK megalakulásának és a fejlesztéseknek köszönhetõen néhány éven belül európai színvonalú képzésben részesülhetnek a diákok. Azt pedig a jövõ dönti majd el, hogy hogyan tud mûködni a települések által létrehozott társulás, a TISZK. Melyben az érintettek véleménye szerint különbözõ feladatokról, de egyenrangú felekrõl beszélhetünk. Verdó Ildikó

5 Püspökladányi Hírek május Az önkormányzat és a Városvédõ és Szépítõ Egyesület Tedd szebbé városodat városszépítõ versenyt hirdet! Célja: Egyéni lakások, lakótömbök, intézmények, középületek környezetének rendezése, virágosítása, szépítése. Kategóriák: I. Családi házak és környezete: Épületek, házak, elõkert, utcák, átereszek rendbetétele, környékének virágosítása, fák ültetése, gondozása, parkosítás. Tiszta, rendezett porta cím II. III. IV. Lakótömbök: Legszebb, leggondozottabb lakótömb cím Középületek, intézmények, üzemek: Legszebb, leggondozottabb középület cím Legszebb, leggondozottabb virágos, fás utca kialakítása, árkok átereszek rendbetétele. V. Külterületi ingatlanok: - tanyák - ingatlanok - telepek - halastavak és környékük rendezése, gondozása, parkosítása. Legszebb, leggondozottabb külterületi ingatlan cím Jelentkezés: Írásban kell jelezni a részvételi szándékot. Városvédõ és Szépítõ Egyesület 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Polgármesteri Hivatal Városfejlesztõ Iroda 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Jelentkezési határidõ: június 10-ig Díjazás: I. kategória: Az elsõ 10 helyezett részére Tiszta, rendezett porta tábla adományozása. II. kategória: 1; 2; 3. helyezett részére oklevél adományozása. III. kategória: 1. díj: vándorserleg. IV. kategória: Õsszel fásítás, díszcserje. Legszebb utca tábla átadás. V. kategória: Ajándék, serleg. Díjátadás: augusztus 20-án a városi ünnepség keretében.

6 Püspökladányi Hírek melléklete május Töltõdjön fel a Püspökladányi Gyógyfürdõben! -orvosi, frissítõ- és reflexmasszázs, -vízalatti gyógytorna, -vízalatti vízsugár masszázs, -súlyfürdõ, -iszappakolás, -szénsavas kádfürdõ, -gyógyúszás kezelések, -pedikûr-manikûr, -szauna-szolárium szolgáltatások Püspökladányi Gyógyvíz a Sárrét Kincse! A püspökladányi nyugdíjas lakosok gyógykezelésekre vonatkozó térítési kedvezménye továbbra is érvényes! A fõépületben megnyitott a Termál Büfé!! Legyen a vendégünk, szeretettel várjuk! Püspökladányi Gyógyfürdõ 4150 Püspökladány, Petõfi u Buksi Állateledel és Horgászbolt Püspökladány, Rákóczi út 36. Tel: 54/ (Rákóczi és Csillag utca sarkán) Akvarisztika: nyúlhal, elefánthal, neonhal, gombafejû aranyhal, tûzgõte, tarisznyarák, körmös béka, Fagyasztott húsok 20 féle: csirke láb, far-hát, fej, darálékok, 90 féle száraz táp: Willowy, Arion, Alfa, Alfi, Friskies, Royal, Eukanuba, Bulldog falatok, Darling, Hill's, Ladányi Buksi magas beltartalmi értékkel 135 Ft./kg Horgász botok, orsók, damilok, harangok, etetõ anyagok, 350 féle aprócikk, csonti, giliszta 13 csapágyas nyeletõfékes orsók 40, 50, 60-as 5000 Ft. Elektromos kapásjelzõ tartóval: 1600 Ft. Carbatex 150 m, 5,9 kg szakítású: 1200 Ft. Carbatex 300 m, 12,4 kg szakítású: 1700 Ft. Katalógus utáni rendelés is: Simano, Shakespeare, Okuma, Spro, Balzer, Daiwa, Trabucco. Kutyatenyésztõk! A boltunk kedvezõ tenyésztõi árakkal áll rendelkezésükre. A hét minden napján reggel 6.00-este ig. Szeretettel várnak mindenkit a Bolt dolgozói!

7 2. Püspökladányi Hírek melléklete május BÚTOR, SZÕNYEG, PVC, KARNIS, TAPÉTA 800 m -en Püspökladány, Keleti-sor 26/3. (a 42-es fõút mellett, a benzinkút mögött) Szõnyegszegés Szekrénysorok Ft Konyha és tálalószekrények Ft Kárpitos garnitúrák, gyermekágyak Ft Franciaágyak, heverõk, fotelek Ft Kisbútorok Ft Étkezõasztalok, székek Ft Padló és szegett szõnyegek 550 Ft/m2 PVC Ft/m Karnisok, tapéták 750 Ft Bio és normál matracok Ft Hitellehetõség, ügyintézés az üzletben! -tõl -tõl Kedvezményes házhozszállítás Nyitva: H.-P.:9-18, Szo.:9-13 Telefon:54/ Akció minden héten! A Dorogi Márton Városi Mûvelõdési Központ programajánlata: június 19-én -csütörtök órától a FOGI SZÍNHÁZ bemutatja az Elvámolt nászéjszaka címû zenés vígjátékot. Szereplõk: Straub Dezsõ, Rátonyi Hajni, Sáfár Anikó, Oszter Alexandra, Gergely Róbert, Beleznay Endre, Benkóczy Zoltán, Straub Péter, Xantus Barbara, Fogarassy Bernadett, Fogarassy András, Szabó Zsuzsa, Boros Ádám. Belépõjegy: Ft SZABADIDÕS NYÁRI TÁBORT szervezünk 6-12 éves gyermekek részére június 30. július 04. között. Jelentkezési határidõ: június 15. Bõvebb felvilágosítás kérhetõ személyesen vagy telefonon 54/ Parketta és Csempebolt akciója - a 7 mm-es laminált parketta áráért, most 8 mm-es laminált parkettát adunk + ajándék polifóm - Zalakerámiás fagyálló padlólapok többféle színben 40% árengedménnyel. - német terméskõ bevezetõ áron Azonnal elvihetõ árukészlet, ingyenes házhozszállítás!! Püspökladány, Kossuth u. 7. (Posta melletti udvarban) T: 06-54/ nyitva: H-P: Szo: APRÓHIRDETÉS Ft Várom régi és új vendégeimet a fodrászüzletembe. HÁZHOZ IS MEGYEK! Püspökladány, Kiss F. u. 30. Tel: 06-20/ Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. püspökladányi képviselete felsõfokú végzettséggel üzleti vezetõt keres!püspökladányi fiók, Oborzilné Nagy Erna fiókigazgató: 06-70/ Püspökladány Toldi utcán 5 szobás, családi ház eladó! Lakótelepi csere is érdekel! Tel: 06-20/ , 06-20/ nm-es, tégla építésû, 1,5 szobás, II. emeleti lakás eladó. Tel.:20/ A Püspökladányi Hírek olvasható a oldalon is! GÉPI FÖLDMUNKA - alapásás, árok ásás, tisztítás - közmû bekötésekhez tartozó földmunka - épület bontás elszállítással - tükör, bejáró kiszedés Autó-Ladány Kft / A HALADÁS-COOP Zrt. BÉRLETI ÜZEMELTETÉSRE HIRDETI június 16 az alábbi ingatlanait: - Püspökladány, Bocskai u. 3. sz. 2 1.sz. (61,25 m nettó alapterületû) üzletét, - Püspökladány, Bocskai u. 3. sz. 2 6.sz. (63,89 m nettó alapterületû) üzletét. A pályázatokat a HALADÁS-COOP Zrt. Püspökladány, Bocskai u. 7.sz központi irodájában átvehetõ nyomtatványon lehet június 11-én (szerda) 12 óráig benyújtani. TÉGLÁK CSEREPEK VAKOLATOK Gyári árak alatt %-os ENGEDMÉNNYEL! Ingyenes házhozszállítással MEGRENDELHETÕK! GYÁRI VEVÕSZOLGÁLAT Debrecen, Honvéd u. 58. Tel: 52/ Palatetõ beázásának megszüntetése: 900 Ft/nm. Szalagzsindely átfedés. 11 éves püspökladányi referenciákkal, továbbá: palatetõk tisztítása, 3 rétegû festése. Kiss Endre ács T: 06-70/ KONTÉNERES TÖRMELÉK SZÁLLÍTÁS (Gépi rakodással, rövid határidõvel) Federics László Tel.: 20/ / Bármilyen földmunkát, ömlesztett áruk gépi rakodását szolid áron vállalom. Földmunkák esetében díjtalan felmérést végzek.

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 7. szám 2008. Április 22. Ingyenes. Várják-e az útépítést a kövesúttal nem rendelkezõ utcák lakói?

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 7. szám 2008. Április 22. Ingyenes. Várják-e az útépítést a kövesúttal nem rendelkezõ utcák lakói? Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 7. szám 2008. Április 22. Ingyenes ÚTTALAN UTAKON 38 utcában készülhet útalap az önkormányzat tervei szerint Hatalmas gördök, nyomvályúk nehezítik

Részletesebben

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 6. szám 2008. Április 8. Ingyenes. Húsvét és Pünkösd között. Válságban a kormány...

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 6. szám 2008. Április 8. Ingyenes. Húsvét és Pünkösd között. Válságban a kormány... Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 6. szám 2008. Április 8. Ingyenes Húsvét és Pünkösd között Két ünnep közötti idõben élünk. A feltámadás ünnepe mögöttünk van, a Szentlélek

Részletesebben

Hírek. Püspökladányi. Kedves Püspökladányiak, Barátaim! Karácsony régen és most a XXI. század szeretete

Hírek. Püspökladányi. Kedves Püspökladányiak, Barátaim! Karácsony régen és most a XXI. század szeretete Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XVIII. évfolyam 18. szám 2007. december 12. Ingyenes Kedves Püspökladányiak, Barátaim! Az év vége mindig a számvetés ideje. Az ember végiggondolja, mi történt

Részletesebben

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 16. szám 2008. Október 1. Ingyenes

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 16. szám 2008. Október 1. Ingyenes Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 16. szám 2008. Október 1. Ingyenes E szobor sorsa összefonódik a miénkkel Dr. Petri Pál tettei ma is meghatározóak és példaértékûek Fehér lepel

Részletesebben

Hírek. Így ünnepelt a város október 23-án. Püspökladányi. Mindenszentek-halottak napja

Hírek. Így ünnepelt a város október 23-án. Püspökladányi. Mindenszentek-halottak napja Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XVIII. évfolyam 16. szám 2007. november 6. Ingyenes Így ünnepelt a város október 23-án Az 1956-os forradalom és szabadságharc 51., valamint a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Hírek. Püspökladányi. zökkenõk és kérdések. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XVIII. évfolyam 15. szám 2007. október 16. Ingyenes Kötelezõ szemétszállítás:

Hírek. Püspökladányi. zökkenõk és kérdések. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XVIII. évfolyam 15. szám 2007. október 16. Ingyenes Kötelezõ szemétszállítás: Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XVIII. évfolyam 15. szám 2007. október 16. Ingyenes Kötelezõ szemétszállítás: zökkenõk és kérdések Október 1.-jén új hulladékkezelési rendszer lépett életbe

Részletesebben

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 1. szám 2008. Január 15. Ingyenes

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 1. szám 2008. Január 15. Ingyenes Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 1. szám 2008. Január 15. Ingyenes Kedves Olvasóink! Új esztendõ kezdõdött nem csak az Önök és a város, de a Püspökladányi Hírek számára is.

Részletesebben

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 13. szám 2008.Augusztus 12. Ingyenes. 400 millió forintot nyert

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 13. szám 2008.Augusztus 12. Ingyenes. 400 millió forintot nyert Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 13. szám 2008.Augusztus 12. Ingyenes A Keleti soron megépül a szilárd burkolatú út, évtizedek óta húzódó probléma végére kerül pont. 400 millió

Részletesebben

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XX. évfolyam 16. szám 2009. szeptember 30. Ingyenes

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XX. évfolyam 16. szám 2009. szeptember 30. Ingyenes Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XX. évfolyam 16. szám 2009. szeptember 30. Ingyenes Történelmi Tünet SE-diadal! Története elsõ NB II-es mérkõzését fölényesen nyerte meg a Tünet SE nõi kézilabdacsapata,

Részletesebben

Hírek. Veszélyben a vici sorsa. Püspökladányi. Megújult a püspökladányi radar állomás. megszûnhet a Püspökladány-Szeghalom vasútvonal

Hírek. Veszélyben a vici sorsa. Püspökladányi. Megújult a püspökladányi radar állomás. megszûnhet a Püspökladány-Szeghalom vasútvonal Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XVIII. évfolyam 17. szám 2007. november 27. Ingyenes Veszélyben a vici sorsa megszûnhet a Püspökladány-Szeghalom vasútvonal Leállt a forgalom, mozdulatlanul

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXI. évfolyam 19. szám 2010. november 2. Ingyenes Koszorúzás, emlékezés, kitüntető címek átadása október 23-án Mi az ünnep? Különbözés, írta az egyik legnagyobb

Részletesebben

Püspökladányi Hírek 2011. júmius 1. Sikeres tárgyalást folytatott le május 17-én a református

Püspökladányi Hírek 2011. júmius 1. Sikeres tárgyalást folytatott le május 17-én a református Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXII. évfolyam 10. szám 2011. június 1. Ingyenes Mégis lehet utókezelő kórház Püspökladányban? Lehetőség szerint újra kell nyitni az utókezelő kórházat Püspökladányban.

Részletesebben

Hírek. Nehéz a magyar gazda sorsa. Püspökladányi. 20 millió forint közpénzt

Hírek. Nehéz a magyar gazda sorsa. Püspökladányi. 20 millió forint közpénzt Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XX. évfolyam 13. szám 2009. augusztus 5. Ingyenes Nehéz a magyar gazda sorsa Nehéz a magyar gazda sorsa Talán nem áll messze az igazságtól az a tény, hogy

Részletesebben

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XX. évfolyam 4. szám 2009. március 4. Ingyenes

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XX. évfolyam 4. szám 2009. március 4. Ingyenes Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XX. évfolyam 4. szám 2009. március 4. Ingyenes POLGÁRI DÍJ A POLGÁRI BÁLON 2. oldal Hét éve már annak, hogy farsang idején a püspökladányi polgári kör megrendezi

Részletesebben

Hírek. Legyen béke, szabadság és egyetértés! Püspökladányi. Közmunkára épülő, zöldségtermelő tevékenységről tárgyalt Dombi Imréné alpolgármester

Hírek. Legyen béke, szabadság és egyetértés! Püspökladányi. Közmunkára épülő, zöldségtermelő tevékenységről tárgyalt Dombi Imréné alpolgármester Püspökladányi Hírek A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXII. évfolyam 8. szám 2011. május 4. Ingyenes Legyen béke, szabadság és egyetértés! Történelmi pillanatokat élünk. Idén tavasszal nem csak a természet újult

Részletesebben

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 3. szám 2008. Február 26. Ingyenes. Népszavazás március 9-én

Hírek. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 3. szám 2008. Február 26. Ingyenes. Népszavazás március 9-én Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XIX. évfolyam 3. szám 2008. Február 26. Ingyenes Népszavazás március 9-én a témában Dr. Koháry György, Dr. Felszeghy Szabolcs és Arnóth Sándor válaszolt

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXI. évfolyam 4. szám 2010. március 10. Ingyenes Kampány. De minden áron? Kampány van. Ha akarjuk, ha nem, elér hozzánk mindaz, amitől szeretnénk magunkat

Részletesebben

Hírek. Püspökladányi. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XX. évfolyam 19. szám 2009. december 2. Ingyenes

Hírek. Püspökladányi. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XX. évfolyam 19. szám 2009. december 2. Ingyenes Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XX. évfolyam 19. szám 2009. december 2. Ingyenes A termálvízzel feltörõ metángáz fûti néhány héten belül az uszodát és a gyógyászati központ épületét Évtizedeken

Részletesebben

Hírek ISSN:0866-1375 Laptulajdonos : Püspökladány Város Önkormányzata Felelős szerkesztő : Dienes Zoltán Főszerkesztő D.

Hírek ISSN:0866-1375 Laptulajdonos : Püspökladány Város Önkormányzata Felelős szerkesztő : Dienes Zoltán Főszerkesztő D. Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXII. évfolyam 19. szám 2011. október 26. Ingyenes Bodó Sándor mandátumát Orbán József, a HelyiVálasztási Bizottság elnöke adta át a püspökladányi Városházán

Részletesebben

ÖTÖDIK MAKÓI OPERETTFESZTIVÁL 2006. JÚNIUS 11-18.

ÖTÖDIK MAKÓI OPERETTFESZTIVÁL 2006. JÚNIUS 11-18. Makó és Térsége I n g y e n e s, t á j é k o z t a t ó h e t i l a p 2006. június 9. II. évfolyam 22. szám V. Makói Operettfesztivál ÖTÖDIK MAKÓI OPERETTFESZTIVÁL 2006. JÚNIUS 11-18. Szeretettel invitálom

Részletesebben

Példás, közös ünnep, a várossá

Példás, közös ünnep, a várossá Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXII. évfolyam 3. szám 2011. február 16. Ingyenes Példás, közös ünnep, a várossá válás 25 éves jubileumán A Püspökladány város szókapcsolatot nap mint nap

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXI. évfolyam 12. szám 2010. július 6. Ingyenes Múlnak a gyermekévek Az élet nagy mérföldköveinek egyike az általános iskolai ballagás. A gyermekkor és a

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXI. évfolyam 5. szám 2010. március 24. Ingyenes Itt az idő! Az útépítések ideje is erre várt az önkormányzat, a kivitelező cég, és erre várnak abban a 27

Részletesebben

Gondolatok a könyvtárban ÍRÁSUNK A 10. OLDALON

Gondolatok a könyvtárban ÍRÁSUNK A 10. OLDALON FEJER www.fejerlap.hu LAP2007. Az önkormányzat számára is évről évre visz- 2 szatérő ünnep a végzősök útra bocsátása, a ballagás. A közgyűlés elnökének köszöntőjét lapunkban olvashatják. 10 Együttes ülést

Részletesebben

Ezzel az idézettel köszöntötte a

Ezzel az idézettel köszöntötte a XXIV. ÉVFOLYAM, ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP Átadták az egészségházat 2012. február Új fénnyel ragyognak Mikor megszületik egy várvavárt gyermek, Az élet dolgai új értelmet nyernek. Apaszív, anyaszív dobban meg

Részletesebben

Közel 3.000 gyermek. kezdte meg az idei oktatási-nevelési évet Püspökladányban

Közel 3.000 gyermek. kezdte meg az idei oktatási-nevelési évet Püspökladányban A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIII. évfolyam 14. szám 2012. szeptember 18. Ingyenes Közel 3.000 gyermek kezdte meg az idei oktatási-nevelési évet Püspökladányban Vége a szünidőnek, s bár az időjárás még

Részletesebben

A HAZA ÖRÖK, S NEM CSAK AZ IRÁNT TARTOZUNK. A tartalomból: (Kossuth Lajos) Évfordulók

A HAZA ÖRÖK, S NEM CSAK AZ IRÁNT TARTOZUNK. A tartalomból: (Kossuth Lajos) Évfordulók ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2009. MÁRCIUS XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A tartalomból: Március 15. 2 Ez + az 3 Óvodabál 5 Képviselõi oldal 6 Tanácsok 7 Ülésterembõl jelentjük 8 Tájékoztató 9 Költségvetés

Részletesebben

A Föld Napja Rákosligeten. Jó úton a labdarúgó utánpótlás ügye Rákosmentén

A Föld Napja Rákosligeten. Jó úton a labdarúgó utánpótlás ügye Rákosmentén Jó úton a labdarúgó utánpótlás ügye Rákosmentén A gyerekekkel kéz a kézben vonulnak ki a csapatok a Sport téri pályán a Heves elleni NB III-as meccsen Három-egyre nyert a Rákosmente április 2-án délután

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Autómentes. Városházi. Forgalomban. nap Szerencsen. a helyi pénz? napló. XXVIII. évfolyam 14. szám 2013. szeptember 27.

Autómentes. Városházi. Forgalomban. nap Szerencsen. a helyi pénz? napló. XXVIII. évfolyam 14. szám 2013. szeptember 27. Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXVIII. évfolyam 14. szám 2013. szeptember 27. Városházi napló Forgalomban a helyi pénz? Autómentes

Részletesebben