Tájékoztató adatok az Európai Parlamenti választáson leadott szavazatokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató adatok az Európai Parlamenti választáson leadott szavazatokról"

Átírás

1 Tájékoztató adatok az Európai Parlamenti választáson leadott szavazatokról Összesített adatok Tápiószecső településen a szavazókörök 100,00 %-ának adatai alapján Szavazóként megjelentek száma: (32,76 %) Érvényes szavazatok száma: (99,39 %) Sorszám A listát állító pártok neve Kapott érvényes szavazat % 1 FIDESZ-KDNP ,38 2 SZDSZ 13 0,80 3 MCF ROMA Ö. 1 0,06 4 MUNKÁSPÁRT 7 0,43 5 MSZP ,22 6 JOBBIK ,70 7 LMP-HP 26 1,59 Tisztelt Tápiószecsői Polgárok! 1, Minden ballagó ovisnak sok szerencsét, és kellemes iskolai éveket, ballagó nyolcadikosainknak kitartást, erőt kívánok a középiskolai tanulmányaik megkezdéséhez, örülök, hogy Tápiószecsői diákok voltatok. Jó nyarat, sok pihenést valamennyi diáknak, vigyázzatok magatokra és egymásra a szünidőben! Itt szeretném külön köszönteni Pedagógusnap alkalmából településünk pedagógusait és oktatási-nevelési intézményeink minden dolgozóját. 2, Május 9-én sikeresen lezajlott településünkön a civil majális, köszönöm azoknak, akik részvételükkel hozzájárultak a nap sikeréhez. A rendezvény egyik leglátogatottabb programja a Parlament válogatottjának és a helyi Öregfiúk csapatának labdarúgó mérkőzése volt. Megtisztelte rendezvényünket Csík Tibor hegymászó is, aki Európa legmagasabb csúcsára, a franciaországi, 4807 méter magas Mont Blanc-ra kitűzte Tápiószecső zászlaját. Kiemelendő esemény volt Schirilla György jótékonysági futása, az Összefogás a Tápióvidékért eszmeiség jegyében. A futás célja a Tápió-vidék településeinek összetartása, a kistérség egységének erősítése, az egészséges életmód hirdetése, és a figyelem ráfordítása a térség természeti értékeire, annak megóvására. A rendezvényt játékok, tűzoltó bemutató, kulturális programok színesítették, a helyi civil szervezetek, baráti társaságok pedig főzőversenyen mérték össze tudásukat. Ezúton szeretném megköszönni a szervezőknek a nap megszervezésével és a programok lebonyolításával kapcsolatos áldozatos munkáját. 3, Nagy örömünkre szolgált, és nagyon köszönjük annak a két tápiószecsői lakosnak a felajánlását, akik a falu képének szépítése érdekében virágtöveket, palántákat ajándékoztak az Önkormányzatnak. A Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott közmunkások már el is ültették a virágokat, és csak reménykedni tudunk, hogy egész nyáron településünket fogják díszíteni, nem úgy, mint a tavasszal a Hivatal elé elültetettek, melyek jelentős részét már másnap reggelre valaki elvitte. 1 Incze Sándor polgármester

2 Jegyzői tájékoztató a Képviselő-testület május 27-i üléséről A Polgármester Úr tájékoztatta a Képviselő-testületet a két testületi ülés közt eltelt időszak programjairól, a végrehajtott feladatokról és a folyamatban lévő ügyekről. A napirendi pontok tárgyalása előtt Kalmár András rendőrfőhadnagy számolt be az elmúlt hónap eseményeiről. 1, Alapító Okiratok módosítása Jogszabályváltozás miatt az Önkormányzat összes intézményének módosítani kellett az Alapító Okiratát, a módosításokat a testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el. 2, 7/2008.(IV.10.) Kt. rendelet módosítása Az Ökovíz Kft. díjmódosítása miatt vált szükségessé a települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatási díjairól szóló rendelet módosítása, a módosítást a testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el. 3, Tápiómenti Területfejlesztési Társulás pályázathoz szükséges határozati javaslatai. A térségi csatornázáshoz szükséges pályázathoz kellett a településeknek elfogadni határozatokat, ezeket a mi testületünk is tárgyalta, és 10 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el. 4, Tápiószecső Településrendezési Tervének felülvizsgálata, módosítása tárgyában kért árajánlatok összegzése. Tápiószecső Településrendezési Tervét 3 éve fogadta el a testület, indokolttá vált annak felülvizsgálata, módosítása. A beérkezett ajánlatok közül a testület a legkedvezőbb, legolcsóbb ajánlatot fogadta el, mely a VÁTERV95 Kft ajánlata, 25 millió ft + Áfa. Döntött továbbá arról is a testület, hogy bruttó 2,1 millió forintot biztosít í Földhivatali Tápiószecső belterületi digitális állomány megvásárlására. A javaslatot a testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el. 5, Pályázaton való indulás lehetősége, pályázati önrész biztosítása A Képviselő-testület 7 igen, 1 nem és 2 tartózkodó szavazat mellett úgy döntött, hogy pályázatot kíván benyújtani a rendezési terv módosítása költségeinek fedezetére, valamint a pályázathoz szükséges önrészt biztosítja. 6, Számítástechnikai eszközök beszerzése Mivel a Polgármesteri Hivatalban és a külön épületben dolgozó pénzügyi csoportban már teljesen tönkrementek a fénymásoló gépek, és javításukra már nincs lehetőség, valamint szükségessé vált a vízdíjszámlázási és egyéb fontos programok használatához egy új, erősebb számítógép megvásárlása, a testület ezen eszközök beszerzésére Ft + Áfa összeget biztosított a tavalyi pénzmaradvány terhére. A javaslatot a testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el. 7, Terra Innova Kft bérleti szándéka A jelenleg kihasználatlanul álló, a 31. főút melletti bezárt benzinkút melletti közterületre adott be bérleti szándékot a Kft, egy esetleges későbbi területvásárlási szándékot is jelezve. A testület a kérelmet 10 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el azzal, hogy amikor a helyi rendelet szerinti közterület használati szerződést az önkormányzat a bérlővel megköti, bérlő nyilatkozzon azon szándékáról, miszerint a benzinkút mögötti sportpályát a későbbiekben megvásárolná. 8, Telekvásárlási kérelem Egy kókai illetőségű lakos szeretett volna 4 db önkormányzati tulajdonú telket megvásárolni a sajátja mellett, de a képviselők a kérelmét 10 igen szavazattal, egyhangúlag elutasították. 9, Ingatlan felajánlása megvételre. Egy budapesti lakos ajánlotta fel tápiószecsői belterületi telkét az önkormányzat részére 1 millió forintért, a testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag úgy döntött, hogy ezen az áron nem kívánja a telket megvásárolni, de nem zárkózik el a további tárgyalásoktól. 10, Bejegyzett építési kötelezettség feloldása iránti kérelem. Egy tápiószecsői lakos azzal a kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy 1998-ban lejárt beépítési kötelezettségét, aminek nem tett eleget, az önkormányzat törölje el. Kérelmét a testület 4 igen, 5 nem és 1 tartózkodó szavazat mellett elutasította. 11, Könyvvizsgálati szerződés meghosszabbítása Jogszabályi előírás, hogy minden önkormányzatnak kötelező könyvvizsgálót alkalmazni, aki a költségvetés végrehajtását, az éves gazdálkodás jogszerűségét ellenőrzi, vizsgálja. Baloghné Kovács Magdolna könyvvizsgáló szerződése lejárt, ezért a testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag úgy döntött, hogy szerződését 2011.évig meghosszabbítja. 12, Először a Balatonnál pályázathoz való csatlakozás és anyagi támogatás biztosítása. A Pest Megyei Gyermek-és Ifjúsági Alapítvány táboroztatási pályázatot írt ki hátrányos helyzető, év közötti tanulók részére, a tavalyi évhez hasonlóan. Idén 5 tanulóval pályázhatunk, és az önkormányzattól gyermekenként forint támogatást kér az Alapítvány. A testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag úgy döntött, hogy csatlakozik a pályázathoz, és a szükséges, összesen 80 ezer forint támogatást a rendkívüli gyermekvédelmi támogatások terhére biztosítja. 13, Hozzájárulás őrsparancsnok kinevezéséhez. A Nagykátai Rendőrkapitány az eddig megbízott Kalmár András rendőrfőhadnagyot kinevezte őrsparancsnoknak, a törvények értelmében ehhez a Képviselő-testületnek hozzá kellett járulnia. A kinevezést a testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta. 14, ÉMÁSZ közvilágosítási villamos energia ajánlata évre A testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag úgy döntött, hogy elfogadja az ÉMÁSZ évre szóló 17,20 Ft/ KWh-ban meghatározott ajánlatát. 2

3 15, Körzeti megbízott lakásbérleti szerződés meghosszabbítás iránti kérelme. A testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag úgy döntött, hogy elfogadja a körzeti megbízott kérelmét, és a május 31-én lejáró bérleti szerződést június 21. napjáig meghosszabbítja. 16, Interpellációra adott válaszról szavazás Nagy Jusztina Képviselő Asszony 3 kérdést intézett írásban a Polgármester Úrhoz, az írásban adott választ nem fogadta el. A testületnek a Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében ilyenkor vita nélkül kell arról szavazniuk, hogy ők elfogadják-e a Polgármester válaszát. A testület a választ 6 igen, 1 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadta, a Polgármester Úr természetesen nem szavazott. A testületi ülés részletes jegyzőkönyve megtekinthető e település hivatalos honlapján, a Kun Szabó Melinda jegyző Figyelem kullancsveszély! A kullancsok nagyszámban különösen tavasszal áprilisjúnius között és ősszel, szeptemberben fordulnak elő. Az általuk terjesztett betegségek közül a legsúlyosabb és leggyakoribb a Lyme-kór és az agyvelőgyulladás: kullancsencefalitis. Magyarország nyugati megyéi és az Északi Középhegység fertőzött. Ausztriában, Szlovéniában, Csehországban, Németországban és Balti államokban jeleznek sok megbetegedést. A kullancsok a fűszálakon, bokrokon legfeljebb 1,5 m magasan kapaszkodva várják táplálkozási alkalmat. Emberre kerülve a ruhán vagy a bőrön továbbmászik és néhány óra múlva kezd vért szívni. A kullancscsípés többnyire fájdalmatlan, így észrevétlen marad. A megbetegedést okozó korokozók csak a beszúrást követő 4-6 óra múlva kerülnek az emberbe. A kullancsencefalitis vírusát a vadonélő állatokról az emberre a kullancs viszi át. A vírusfertőzött kullancsok által megcsípett emberek egyharmadánál napon influenzaszerű tünetek léphetnek fel (láz, fejfájás, végtagfájdalmak). Néhány nap múlva a panaszok megszűnnek, teljes a gyógyulás. Minden ötödik betegnél második szakasz is követi az elsőt, a csípés utáni 4. héten. Erre jellemző a központi idegrendszer gyulladása (erős fejfájás, a nyak merevsége, magas láz, rossz közérzet és hányás) és idegrendszeri tünetek, bénulások. A vállizomzat sorvadása és az agyi működés károsodása maradhatnak vissza. Lyme-kórt a vadonélő állatokról a kullancsokra kerülő és ott elszaporodó baktérium okozza. A betegség több hónapig is tünetmenetes lehet. A legjellegzetesebb tünet a csípés helyén általában kokárda alakú folt, mely a széli részekre terjedve középen halványulva, gyűrűt formál. A bőrjelenség enyhe helyi fájdalommal és égő viszkető érzéssel jár. A betegség viszonylag jóindulatú és gyógyítható. Hazánkban az elmúlt három évtizedben a kullancsok elleni védekezés fontos eleme a kullancsirtás volt. A kullancsirtás permetezéssel történt parkokban, táborhelyeken, kempingekben stb. A permetezéshez használt vegyszert az Európai Unió kivette az engedélyezett szerek közül, így a továbbiakban, hazánkban sem alkalmazható. Az irtás beszüntetése miatt nagyobb hangsúlyt kell fektetni az eredményes kullancsszám csökkentése érdekében nélkülözhetetlen feladatok elvégzésére pl: rendszeres fűnyírás, avar összegyűjtése, aljnövényzet ritkítása. A védekezésben a megelőzés kapja a főszerepet. Kiemelt fontosságú a kullancsok távoltartása Közérdekű tájékoztatók 3 riasztószerek használatával és kiránduláskor zárt ruházat viselésével. Ha a bőrünkbe fúródott kullancsot időben felfedezzük és eltávolítjuk, nem kerülhetnek a kórokozók a szervezetünkbe. Ezért elengedhetetlen kirándulások után a kullancsvizit. Vizsgálatnak elsősorban a hajlatokra és deréktájra kell kiterjednie. A kullancs eltávolításához nem kell szakember, csipesszel vagy kullancs eltávolító kanállal könnyen kiemelhető a bőrből. Nincs jelentősége a pici pirosas bőrelváltozásnak, ami 1-2 napig látható csípés helyén. Az élő kullancs eltávolítása esetén annak feje könnyen leszakadhat és a bőrben maradva idegentestként gennyesedést okozva kilökődik. Kullancsencefalitis leghatékonyabb megelőzési módja az aktív védőoltás. A védettség kialakításához két alapoltás szükséges 1-3 hónap időközzel, melyet 9-12 hónap múlva emlékeztető oltás követ. A védőhatás hosszú távú fenntartására 3, majd 5 évenként egy újabb emlékeztető oltás szükséges. Az oltási sorozatot ajánlott a hideg évszakban elkezdeni. Használjuk ki a megelőzés érdekében rendelkezésre álló módszereket és kullancscsípés után mindkét megbetegedés gyanúja esetén forduljunk orvoshoz. ÁNTSZ Monori Nagykátai kistérségi Intézet * Értesítés szőlőültetvény összeírásáról. A 265/2008. (XI.6.) Korm. Rendelet a Szőlőültetvény kataszter által le nem fedett szőlőterületek/ültetvények évi összeírását az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program keretében rendelte el és végrehajtásával a Központi Statisztikai Hivatalt bízta meg. Szíves tájékoztatásul jelzem, hogy a feladat közvetlen megszervezését és az adatfelvétel irányítását az egész ország területére kiterjedő illetékességgel a KSH Szegedi Igazgatósága látja el. Az adatgyűjtést összhangban az Európai Unió Tanácsa 357/79/EGK Rendeletében előírtakkal reprezentatív megfigyelés keretében, június 1. és szeptember 30. közötti időszakban hajtjuk végre. A kijelölt minta az ország valamennyi megyéjét és ezen belül 722 települést érint. Az összeírás terepi feladatait az ültetvény fekvése szerinti területen a KSH Szegedi Igazgatósága által kibocsátott névre szóló igazolvánnyal rendelkező kertészeti ismertekben jártas és helyismerettel rendelkező szakemberek végzik. Az adatfelvétel során az ültetvények használójának személyes jelenlétére nincs szükség.

4 Jelen levelemmel értesítem Önt arról, hogy településük szerepel a kijelölt mintákban, tehát megbízottjaink a jelzett időszakban szőlőültetvény összeírási feladatot látnak el településük területén. Kérem, szíveskedjen szükség esetén például a témával kapcsolatos helyi információk adásával segíteni a településükön az országosan is kiemelt fontosságú feladatot ellátó megbízottunk eredményes munkavégzését. Végh Zoltán Igazgató * TÁJÉKOZTATÁS A földvédelemről szóló évi CXXIX. Törvény ( a továbbiakban Tfvt.) 5. (1) bekezdés alapján a földhasználó / ennek hiányában a tulajdonos illetve haszonélvező / köteles a termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni (hasznosítási kötelezettség). A Tfvt. 5. (5) bekezdése alapján a hasznosítási kötelezettség rendszeres ellenőrzése az ingatlanügyi hatóság feladata. Tisztelt Lakosok! Iskolai hírek Tápiószecső községben évben határszemle kezdetének időpontja: június 19. A határszemle ezen a napon 9 órakor kezdődik a találkozó helye: Polgármesteri Hivatal Tápiószecső Deák Ferenc u 18. A földhivatal a hasznosítási kötelezettség, betartását egész évben folyamatosan ellenőrzi. A Tfvt. 5. (5) bekezdése alapján a hasznosítási kötelezettség elmulasztása esetén az ingatlanügyi hatóság földvédelmi bírsággal sújtja a földhasználót (tulajdonost illetve haszonélvezőt). Nagykáta május 25. Lótos Istvánné hivatalvezető Körzeti Földhivatal Nagykáta, Dózsa Gy. út 9 A júniusi újságban iskolánk dolgozóinak segítségével megpróbáltunk egy rövid visszatekintést tenni, a 2008/2009- es tanév legfontosabb eredményeire. Ezúton szeretnék gratulálni minden sikeres tanulónknak és köszönetet mondani a pedagógusoknak és szülőknek, akiknek nagy szerepe volt, hogy ebben az évben is büszkék lehessünk gyermekeinkre. A nyári szünetre mindenkinek kellemes pihenést kívánok. Czirják Attila igazgató A ballagás 2009 június 13.-án szombaton tól lesz a Petőfi S. utcai iskolában. A tanévzáró ünnepélyt 2009 június 19-én kor tartjuk. A szokásainktól eltérően idén mindenki a Szent István úti alsó tagozatos iskolában veheti át a bizonyítványát. Nyári ügyeletet minden második hétfőn 8-12-ig tartunk a Petőfi S. utcai épületben. Az első ügyeleti nap: június Akikre büszkék vagyunk 2009-ben a tápiószecsői általános iskolának ismét országos bajnoka van. Almási Balázs megnyerte az Apáczai Kiadó elsősöknek szervezett Országos Matematika Versenyét, amelyben 2400 diák vett részt az ország minden megyéjéből. Az országos döntőre Budapesten került sor, ahová a legjobb 55 tanuló került be, ezeket megelőzve győzött az 1.a osztályos tanulónk, akinek felkészítő tanára Almási Krisztina volt, tanítónője pedig Halász Éva. Az erkölcsi elismerésen túl, a rendező kiadótól könyvutalványt és balatoni nyaralást kapott jutalmul, amire június végén Fonyódligeten kerül majd sor. További alsós eredmények: A tanév folyamán 75 tanuló vett részt az Apáczai Kiadó Szivárványos levelezős versenyén. Havonta küldték be a lelkiismeretesen elkészített feladatlapjaikat. A legeredményesebbeket meghívták az országos döntőre, ők a következők: Matematika Almási Balázs 1.a, Makádi Martin 2.a, Berecz Viktória 3.b, Drábóczi Norina 3.b, Gazsi Alex 3.b, Juhos Lilla 3.b Minkó Norman 3.b, Papp Ádám Máté 3.b, Gólya Fanni 4.b Kis nyelvész Almási Balázs 1.a, Fejős Liliána 1.c, Tóth Filoména 1.a, Geőcze Anna 2.a Természetismeret Belovai Liliána 3.b Az éves munka lezárásaként az Apáczai Kiadó egy játékos vetélkedőt rendezett az iskolánkban, ahol a Szivárvány olvasói mérhették össze tudásukat és vehették át a kiadó ajándékait. 4

5 A Zöldbéka környezetismereti versenyen 15 tanuló vett rész, közülük Gál Bernadett 3.a és Madai Márk 3.a szerepeltek legkiválóbban. A Méhecske matematika versenyen 9 tanuló vett részt, Madai Márk 3.a osztályos tanuló volt a legeredményesebb. Ők képviselték iskolánkat a Megyei Döntőn. Nálunk nagy hagyománya van az évenként megrendezett tanulmányi versenyeknek is. Természetismeret: 2. évfolyam: I. Kohajda Evelin 2.c II. Geőcze Anna 2.a III. Kiss Lili 2.c 3. évfolyam I. Szabó Bálint 3.a II. Belovai Liliána 3.b Mészáros Dávid 3.c Minkó Norman 3.b III. Aranyi Petra 3.c Drábóczi Norina 3.b 4. évfolyam: I. Almási Nikolett 4.b Holló Balázs 4.c II. Korechy Alexandra 4.a III. Fürjes Péter 4.b Garai Renáta 4.a Szövegértés 2. évfolyam I. Czakó Nárcisz 2.c II. Kulik Réka 2.a III. Garai Gábor 2.a Kiss Lili 2.c Makádi Martin 2.a Minkó Nadin 2.a Matematika 2. évfolyam I. Minkó Nadin Florina 2.a II. Makádi Martin 2.a Garai Gábor 2.a III.Kohajda Adrienn 2.c 3. évfolyam I. Minkó Norman 3.b II. Belovai Liliána 3.b III. Drábóczi Norina 3.b 4. évfolyam: I. Almási Nikolett 4.b II. Pintér Dominik 4.c III. Tóth Bence 4.c 3. évfolyam I. Belovai Liliána 3.b II. Papp Adél 3.c Papp Ádám Máté 3.b III. Dósa Lili 3.c Nyelvtan-helyesírás 2. évfolyam I. Kulik Réka 2.a II. Czakó Nárcisz 2.c III. Gál Anna 2.a 3. évfolyam I. Belovai Liliána 3.b II. Minkó Norman 3.b III. Váczi Martin 3.c 4. évfolyam I. Almási Nikolett 4.b II. Kovács Nóra 4.c III. Garai Renáta 4.a 4. évfolyam I. Bálint Zsolt 4.a II. Garai Renáta 4.a III. Almási Nikolett 4.b Németh István 4.b Május 29-én Kókán egy kistérségi versenyen mérték össze tudásukat a környék 15 iskolájának legjobb tanulói. Irodalom, nyelvtan és matematika tantárgyból versenyezek a gyerekek. Minden területre 2-2 fővel nevezhettünk. A következő eredmények születtek: 4. osztályos nyelvtan: Almási Nikoletta 4.b 7. helyezett Kovács Nóra 4.c 8. helyezett 3. osztályos nyelvtan: Belovai Liliána 3.b 2. helyezett 4. osztályos irodalom: Garai Renáta 4.a 5. helyezett Bálint Zsolt 4.a 6. helyezett 3. osztályos matematika Minkó Norman 3.b 4. helyezett Felső tagozat: Angol nyelv: Tollforgató megyei levelezős verseny: 3. helyezett: Ofella Mariann 7.c 4. helyezett: Nagy Virág 7.b 5. helyezett: Tlesimunka Richárd 7.b Angol nyelvi tanulmányi verseny: Bognár Tamás megyei fordulóba jutott Iskolai szépkiejtési angol verseny: 5-6. osztály: 1. Hajós Eszter 5.a 2. Mészáros Liliana 5.c 3. Kalina Szelina 5.a 7-8. osztály: 1. Dósa Szelina 8.c 2. Ofella Marianna 7.c 3. Dosztály Martina 8.c 5

6 Német nyelv: B1 állami nyelvvizsgát szerzett a Litterátum nyelvi verseny győztese: Csiszár Anna 8.a. Országos német tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt ért el: Harangozó Laura és Csiszár Anna 8. a osztályos tanulók. Ki tud többet Pest megyéről körzeti műveltségi vetélkedőn II. helyezést ért el a következő csapat: Nagy Virág 7. b, Tóth Ádám 7.b, Minkó Melanie 6. c, Jeneses Henrietta 6. c, Szálku Melinda 6. c. A Nagykátai Rendőrkapitányság által megrendezett Közlekedj mesterfokon vetélkedő I. helyezést elért csapata: Berényi Dominika, Nagy Dóra, Wolfgéher Ádám, Pál Petra, Kiss Balázs 5. osztályos tanulók. Nyereményük a Parlament és az Országos Rendőrfőkapitányság épületének megtekintése volt. Nagykátai kistérségi Ki mit tud-on a drámajáték tagozat I. évfolyama 2. helyezést, a II. évfolyama 1. helyezést ért el. Dósa Szelina ének előadásával aratott sikert. Jonathán magyar levelezős versenyen Török Helga és Molnár Cintia 6. b osztályos tanulók kiemelkedő helyezést értek el. Kazinczy-verseny: 5-6. évfolyamon Visnyei Réka 6. c osztályos tanuló kiemelkedő teljesítményt nyújtott, 7-8. évfolyamon Dósa Szelina 8. c osztályos tanuló jeleskedett, aki a körzeti versmondó versenyre is bejutott. Művészeti iskola Művészeti iskolánk év végi hangszeres záróvizsgáit, képzőművészeti kiállítását, színművészeti-drámajáték bemutatóját megtartottuk, a tanévet lezártuk. Évzáró ünnepségünkre, bizonyítványosztásra június 10-én (szerdán) 17 órai kezdettel kerül sor a Helyőrségi Műv. Központban, melyre minden művészetis tanulónkat és szüleit szeretettel hívjuk és elvárjuk. A tanévzáró után kerül sor a jövő évi művészeti tagozatra való beiratkozásra. A helyben kapott Beiratkozási lap kitöltésével és a 3.000,- Ft beiratkozási díj befizetésével mely a következő tanév I. félévi térítési díjának első részlete tekintjük beiratkozottnak a tanulót. Mindez folytatódik június 11-én csütörtökön 8-15 óráig az Iskola Petőfi S. utcai épületében. Akik beiratkozási szándékukat jelezték, de akadályoztatva voltak ezen a két napon, számukra lehetőség nyílik a nyári szünetben az ügyeleti napokon, ill. a jövő évi tanévnyitó ünnepség után pótbeíratásra A tanév zárásakor nem feledkezhetünk el iskolánk gyermekkórusának folyamatos énekkari tevékenységéről említést tenni. A tanévnyitó ünnepségtől a tanévzáróig minden iskolai, községi megemlékezésen, ünnepen készséggel áll ki széles repertoárral a jó hangú, vidám kis csapat. Hétről hétre 2-2 órában készültünk mindig a soron következő fellépésre legyen az Október 6-a, Karácsony, vagy éppen Kórustalálkozó. Az utóbbira május 29-én került sor Tápiószentmártonban, ahol 4 iskola gyermekkórusa mutatta be műsorát nagyszámú közönség előtt. Nagyon tisztán, egymásra figyelve, lélekből szólaltatták meg a magyar és angol nyelvű kánonokat, Bárdos Lajos: Rózsafa című népdalfeldolgozását és Vecchi: Néked zeng című háromszólamú reneszánsz madrigálját. Búcsúzóul jóleső, előadásunkat dicsérő értékeléssel térhettünk haza. A lelkes kis csapat már korábban, május 8-án részt vehetett a kitartó, rendszeres munkáért járó hollókői buszkiránduláson, mely az énekes hangulatot és a jó közösséggé kovácsolódást eredményezte. Köszönöm Nektek énekkarosaim, a jövő tanévben folytatjuk! Az énekkarosok közül néhányan beneveztek a februári, Damjanich Művelődési Ház által megrendezett Pest Megyei Népdaléneklési Versenyre, ahol szép értékelést kaptak. Szőcs Szimonetta iskolánk művészeti tagozatán tanul I. helyezést ért el. Ugyanezek a gyerekek a Pünkösdi sokadalom rendezvényén belül népdalcsokorral léptek fel. Gratulálunk nekik 10 éves jubileumot ünnepeltünk Iskolánk művészeti tagozata fennállásának 10. évfordulója alkalmából rendhagyó módon tanítottunk május 22-én. A tanítási órák helyett művészeti foglalkozásokat tartottunk iskolánk felső tagozatának minden tantermében. Tanulóink a saját tetszésük szerint előre jelentkezve vettek részt egymás után 3 különböző foglalkozáson 1-1 órában. Nagy sikere volt a tűzzománcnak, gyöngyfűzésnek-szövésnek, üvegfestésnek, kavicsdíszítésnek, fafaragásnak, kosárfonásnak, teatasak hajtogatásnak, origaminak, művészeti puzzle és totónak, számítógépes rejtvénymegfejtésnek, drámajátéknak, néptáncnak, zeneóráknak. Köszönet minden iskolánkban tanító kollégának és külön a volt kollégáknak, Varga Máriának, Morva Jánosnak, Őszné Aninak és Walter Jánosnak a közreműködésért, valamint Szilágyi Dezső fafaragó népművésznek. A program délután a HK-ban folytatódott a képzőművészeti kiállítás megnyitóval, melyen kiállíthattuk tanulóink festészet és tűzzománc alkotásait, áttekintést kaphattunk múltról, jelenről és kicsit a jövőről, hiszen volt tanítványaink már a képző- és iparművészeti szakközépiskola végzőseiként hoztak a kiállításra: 6

7 ízléses kerámiákat, grafikát Mikus Eliza és gyönyörű festményeket, rétegelt technikával készült plasztikát Pál Mónika. Köszönet Mészáros Mónikának és Molnár Brigittának is a beküldött és kiállított rajzokért. A kiállításnak fontos része volt a 2007-ig működött kosárfonás és textilműves tanszakok alkotásainak bemutatója is. Ezt követte a nagyszámú közönség érdeklődésével kísért ünnepi gálaműsor, ahol hangszeres növendékeink mellett zeneakadémista és zeneművészeti szakközépiskolát végzett volt diákjainkat is örömmel láttuk a színpadon, gyönyörködhettünk a zongora, ének, gitár és oboa előadásukban. Szép színfoltja volt az estnek a tanári kamarazenei előadás. Szintén 2007-ig működött iskolánkban, Walter János vezetésével a községünk gyermek néptánc csoportja. Fergeteges táncbemutatóval gazdagították a műsort, melyet színművészet tagozatunk drámajátékosai zártak az évzáró bemutatkozásukkal. A nap hangulata, sikere bizonyítja, hogy a művészeti tagozaton való munkálkodásunk rendkívül fontos és értékes, ízlésformáló az egész település számára. Bizakodunk a folytatásban, hiszen sok apró tehetség rejtőzködik a családokban, akikre később is büszkék lehetünk. Szathmáriné Bátori Magdolna tagozatvezető Sport Aktív részvétel a Szecsői Futónapon, szoros együttműködés a Tápiószecső FC-vel, hagyományosan jó szereplés a mezei futóversenyeken, értékes helyezések az atlétikai többpróba bajnokságban, úszó és korcsolya tanfolyamok. Röviden így lehetne jellemezni az iskola es diáksportéletét. A tanév elején ősszel 6. alkalommal került megrendezésre a Szecsői Futónap, ahol iskolánk aktív részvételével támogatta az eseményt. A tanulók több, mint 40%-a részt vett a saját korosztályának kiírt futamokban és sikeresen célba ért. A színvonalas mezőnyt felvonultató Futónapon az értékes helyezésekért nagy küzdelem folyt. 2. helyezettek: Bárány Ronin, Nagy Bence, Pintér Rita, Paksi Krisztina 3. helyezettek: Váczi Martin, Török Tamás, Czvetkó Renáta Télen labdarúgóink indultak a diákolimpia teremfoci bajnokságban. A Tápiószecső FC-ben iskolánkból több mint 60 diák játszik különböző bajnokságokban hétről-hétre. A téli időszak a bajnoki szezon szünetét jelenti. Az egyesület felkészülési tervében bele illesztve diákjaink a diákolimpia teremlabdarúgó bajnokságban szerepeltek 2 korosztályban.( és ). Mindkét korosztályunk magabiztos játékkal a körzeti döntőn 1. helyezést szerzett. Csapattagok: ( ) Illés Zoltán, Majzik Balázs, Majzik Bence, Demeter Ádám, Demeter Dávid, Pap Richárd, Vágány Norbert, Varga Vince, Mázsás Máté, Bangó Zsolt Csapattagok: ( ) Maka Dániel, Csikós József, Kovács Richárd, Nagy Bence, Bácsics Sándor, Papp Olivér, Török Tamás, Balla Csaba, Husza Ádám, Potóczki Zsolt. Márciusban Tápiószecsőn került megrendezésre a Diákolimpia Körzeti Mezei Futóbajnokság a Tápiómenti Tömegsport Alapítvány jóvoltából. Az eseményen 4 korosztályban és 8 futamban díjazták az egyéni és 4 fős csapatok dobogósait. Iskolánk valamennyi korcsoportban indított csapatot és mindenhol sikerült érmes helyezéseket elhozni. Az es születésű és az es lányaink, valamint a es fiúk 2. helyet szereztek. A es fiúk 3. helyen értek célba, míg a felsősök 4 csapata körzeti bajnok lett. A csapatok sikerei és az egyéni versenyben szerzett 4 arany 4 ezüst 4 bronz érem alapján iskolánk nyerte a legeredményesebb intézménynek járó serleget. Egyéni dobogósaink: 1. hely: Bárány Ronin, Kiss Stefanie, Nagy Bence, Palotai Zoltán 2. hely: Potóczki Renáta, Paksi Vivien, Kelemen János, Pintér Rita, Mázsás Máté, 3. hely: Mészáros Liliána, Rostás Gábor, Paksi Krisztina, Palotai Dániel Április 2-án Gödöllön rendezték a megyei döntőt, ahol az ben született leány csapatunk 3. hellyel (Kiss Stefanie, Pintér Rita, Mészáros Liliána, Mészáros Alexandra, Papp Bettina, Török Helga, Janik Vivien), míg az azonos korosztályú fiúk 2. hellyel (Nagy Bence, Rostás Gábor, Lajkó Dávid, Kovács Richárd, Karsai Zsolt, Korponai Kornél) bejutottak az országos döntőre. Május elején körzeti atlétikai versenyen vettünk részt Nagykátán, ahol 6 csapattal képviseltettük magunkat. 2 csapatunk es születésű lányok és fiúk) arany érmet szerezve bejutottak a megyei döntőre. Leány csapat tagjai: Kiss Stefanie, Papp Bettina, Pintér Rita, Mészáros Liliána, Janik Vivien, Dósa Nikolett Fiú csapat tagjai: Csikós József, Nagy Bence, Kovács Richárd, Rostás Gábor, Ofella Zsombor, Husza Ádám A megyei döntőn Csikós József egyéniben 2. helyet szerzett! A nagykátai körzeti 4 próba versenyen a II. korcsoportos fiúk második helyezést értek el. A csapat tagjai: Tóth Bence 4.c, Kelemen János 4.c, Kiss Tamás 4.b, Németh István 4.b, Minkó Norman 3.b, Pintér Dominik 4.c, Janik Bence 4.c. Ez év januárjában először tudtunk szervezni egy korcsolya tanfolyamot 42 gyerek részvételével. Áprilisban pedig 23 tanuló ismerkedhetett meg az úszással Rákoskeresztúron. 7

8 Kulturális hírek Damjanich Művelődési Ház Budapesti Színházlátogatást szervez a Madách Színházba, június 27-én 19 órakor Jövőre veled ugyanitt c. vígjátékot tekintjük meg. Jegyek autóbuszos utazással Ft-os áron igényelhető a Művelődési Házban ben tartották először Franciaországban. Maurice Fleuret francia zenetudós javasolta, hogy a nyár első napját világon mindenütt köszöntsék zenével. Az ötlet Jack Lang, akkori francia kulturális miniszter támogatásával valósult meg. Színházi előzetes. A Budapesti Madách Színházban július 17-én 19 órakor tekintjük meg az És ennyi a Szerelem c. romantikus komédiát. Oroszlán Szonja, Szente Vajk, Csányi Sándor szereplésével. Jegyek autóbuszos utazással 1700-tól 5300 Ft-ig igényelhető. * Az Ofella Sándor Alapítvány XIII alkalommal szervezi meg a Tápiómenti kerékpáros tábort, június. 18- tól 27-ig. A táborozás alatt a gyermekek megismerkednek Tápiómente tájvédelmi és kulturális értékeivel. Versenyek vetélkedők, strandolás és egyéb kirándulás színesíti programunkat. Világnapok. Június 21. A Zene Ünnepe. Vöröskereszt hírek A múlt hónap igen eseménydús volt a Tápiószecsői Vöröskereszt aktivistái számára. Április 25-én részt vettünk az Egészségnapon, amit a Művelődési Házban tartottak. Plakátkészítésre kértük fel a gyerekeket, Egészséges Életmód címmel, amire 4 gyermek el is készítette a plakátokat: Juhos Lilla, Paksi Krisztina, Paksi Vivien és Drevnó Annamária Lívia. Munkájukat készülő honlapunkon meg lehet majd tekinteni. Mindemellett vérnyomást és vércukrot is mértünk, valamint elsősegély-nyújtási bemutatót is tartottunk. Május 9-én a III. Civil Majálison ismét a gyerekeké volt a főszerep, sátrunkban rajzolhattak, festhettek, a felnőttek itt is megmérethették a vérnyomásukat, illetve a vércukor-szintjüket, valamint kipróbáltuk magunkat az arcfestés területén is. Május 23-án a Magdolnatelep-Horgásztónál gyermeknapot tartottak, ahol mi egy kreatív-sarokkal, valamint arcfestéssel vártuk a gyerekeket. Május 29-én a COOP parkolójában gyereknap alkalmából óriáscsúszda várta a kicsiket. A Vöröskereszt gyűjtötte a műanyag kupakokat, valamint a használt gyerekjátékokat. Ezúton szeretnénk megköszönni a támogatást, felkérést és a segítséget a következő magánszemélyeknek, illetve cégeknek: Június 26. Közalkalmazottak Napja Június 27. Cukorbetegek Világnapja. A Diabetes Világnapot a WHO szervezésében tartják. A világon először június. 27-én rendezték meg. Civil Kerek Asztal. Civil szervezetek A civil kerek asztal következő összejövetele július 2-án csütörtökön 17 órától a Halastónál tartjuk. Ahol a AL KU CARP Halász Egyesület mutatja be tevékenységét. Várjuk a civil szervezetek tagságát, jelentkezésüket június 27-ig adják le a Damjanich Művelődési Házban, vagy a telefonszámon, vagy a címen. Várjuk jelentkezésüket. Walter János Művelődési Ház Igazgató Erős Sándor, Gróf Széchenyi István Általános Iskola Elsősegélynyújtó-csapata, ILI-Ker Origo Számítástechnikai Szaküzlet (Zöld-Ház), Szádvári Péterné, Walter János Ha bármi kérdésük, észrevételük, javaslatuk lenne szervezetünkkel kapcsolatban, illetve szeretnének csatlakozni munkásságunkhoz, írjanak a következő e- mail címre: Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tájékoztatója! Május 16-án, Farmoson, a Farmosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület megalakulásának 110. évfordulója alkalmából rendezett önkéntes tűzoltó egyesületek versenyén vettünk részt. A jó felkészülésnek köszönhetően nagyszerű eredményeket értünk el. Az ifjúsági csapatunk 800l/p kismotorfecskendő szerelés kategóriában harmadik helyezett lett, felnőtt férfi csapatunk kocsifecskendő szerelésben második, 800l/p kismotorfecskendő szerelésben - mindössze egy másodperccel lemaradva - második helyezést ért el. A versenyen készült képek megtekinthetők a weboldalon. 8

9 EGÉSZSÉG - RECEPT 5. rész Lakossági vélemények, észrevételek Hitünk a gyógyulás lehetőségében a szervezet öngyógyító mechnizmusának fokozott működését idézi elő. Amennyiben át tudjuk hangolni bármely módszerrel (adott esetben a gyógynövényekkel) gondolkodásunkat pozitív irányba, akkor ott a kételkedésnek már helye nincs! Dr. Oláh Andor szerint: Aki teljesen helyre akarja állítani egészségét, és egészséges akar maradni, annak a természetes élet- és gyógymódok egészét kell igénybe venni, állandó, intenzív kapcsolatban kell lennie, maradnia a természettel és mindazzal, ami természetes. A fáradt, túlhajszolt és érzelmileg labilis embert könnyebben eléri a betegség, ezzel kényszerítve arra, hogy megálljon a rohanásban! Érzelmeink között igyekezzünk rendet teremteni, mely sokszor a legnehezebb feladat! Visszatérve a fáradtságra és lehangolt állapotra, mi is az a depresszió? Joggal kérdezheti bárki, mely manapság már szinte népbetegségnek számít. A DEPRESSZIÓ nagyon gyakori, bármikor megjelenhet egy ember életében. Minden életkorban és élethelyzetben kialakulhat. Ez a betegség befolyásolja a beteg étvágyát, alvását és általában az életről alkotott képét. A depresszió több, mint egy átmeneti rossz hangulat, nem is múló gyengeség, s nem olyan probléma, amely akaraterővel leküzdhető. Kezelés nélkül a tünetek hetekig, hónapokig vagy évekig is fennállnak. A tünetei a következők: - állandó fáradtság, erős szorongás, nyugtalanság, ürességérzés - reménytelenség, pesszimizmus, a múlt és a jövő sötét színben való látása - önmaga hibásnak érzése, alacsony önértékelés, tehetetlenség - örömérzés elvesztése, álmatlanság, korai ébredés szorongással és levertséggel - étvágy- és testsúlycsökkenés, fáradtság, lelassultság érzete - nyugtalanság, türelmetlenség, ingerlékenység - koncentrálóképesség, a memória és a döntési képesség zavarai - gyakran panaszkodnak fejfájásra, kellemetlen mellkasi vagy hasi érzésekre, menstruációs zavarokra, a szexuális késztetés csökkenésére, stb..és még sorolhatnám. A tavaszi időszakban egyre gyakrabban előforduló tünetegyüttesre, (tapasztalatomat szívesen átadva) ajánlom a következő sorokat. A kezelés elérhető, és sok depressziós betegen segíthet! MEZEI ZSURLÓ (bábaguzsaj, békaláb, békarokka, csikófark, farkfú, fentőfű, lófarkfű, macskafark, zsonga) kíváló megoldás az ilyen problémákra. Tőkéje tarackos, kora tavasszal fejlődik. Csomós és mindegyik csomón egy-egy felfúvódott, sötétebb hártyás hüvely fejlődik. Meddő szára csak később fejlődik. Zöld színű, négyszögletű ágai örvösen állnak. A népi gyógyászatban ezt a növényt már a régebbi korokban is nagy becsben tartották, elsősorban vérzéscsillapító hatása miatt, valamint a vese- és hólyag megbetegedésekre gyakorolt gyógyhatása miatt. Tapasztalat, hogy gyakran még a súlyos porckorong-panaszok is gyorsan rendbe jönnek a zsurlófüves ülőfürdőtől, amennyiben nem egy ideg becsípődése okozta. A röntgenfelvételek az életkornak megfelelően elhasznált csigolyákat mutatnak, ámde semmi ok, hogy a fájdalmak ne szűnjenek. A fájdalmakat a hibás működésű vese nyomása okozza, ami a tapasztalat szerint felfelé terjed és áttevődik a gerincoszlop felületén futó idegekre. A zsurlós ülőfürdő, azáltal, hogy mélyre hat a vesébe, azonnal megszünteti ezt a felfelé tartó nyomást. A vesezavar bizony okozhat depressziót, dührohamokat. Azonban ülőfürdő segítségével orvosolhatók a tünetek. Súlyos esetekben kiegészítője a csalán és cickafark teának a zsurlófű is, melyet reggel és este 1-1 csészével kortyolhatunk, napi min. 1,5 liter folyadékbevitel mellett. Felhasználási módok: 1. Teaként: 1 púpozott teáskanál zsurlót, negyed liter vízzel leforrázunk 2. Ülőfürdőként: 100 g zsurlót éjszakára hideg vízben áztatunk, másnap felforralva, fürdővízhez öntjük. A veséket lepje el a víz! Fürdési idő: max.: 20 perc, majd nedvesen a köntösbe burkolózunk, és egy órát gőzöljük magunkat az ágyban. A további részleteket a júliusi számban olvashatják. Addig is alkalmazzák bátran a mezei zsurlót! Június hónapban fogyó hold időszaka: jún.8 21 ig. Szeretettel: Batáné Dósa Angelika 06-30/ Amennyiben kérdése van forduljon hozzám bizalommal! 9

10 Összefogás a Tápió-vidékért! Schirilla György befutója a Civil Majálison! Sport hírek május 6. Szerda 12:08 perc. Tápiószőlősön az általános iskola udvarában több száz kis diák áll izgatottan a kellemetlen szélben, hogy egy történelmi pillanatnak legyen szemtanúja. Várják azt az embert, aki arra vállalkozik, hogy az elkövetkezendő 4 nap leforgása alatt a Tápió-vidék 21 településén fusson keresztül május 9. Szombat 15:13 perc: 30 fokos kánikula. A Sági úti sporttelepen javában folyik a Civil majális több száz érdeklődő aktív részvételével. Schirilla György 150km-rel a lábában, az elmúlt 4 napban 2500 embert megmozgatva érkezik Tápióság felől a Centerpályára. A befutó utolsó méterein átvillan agyában 4 nappal ezelőtti rajt ünnepi pillanata, a Tápiógyörgye és Tápiószele közt oly hosszúnak tűnő szélviharos útszakasz, a települések szeretete, a térség gyönyörű látnivalói a farmosi Vízparti Élet Házától a tóalmási strandig, a pándi emelkedők és az örökkévalóságnak tűnő utolsó 5 km. A célba érést megelőző 500m-en a települések pólóját viselő 21 gyermek kíséretében megérkezett községünkbe, ezzel is szimbolizálva a kistérség összetartását. A futballpályán Incze Sándor polgármester Úr ünnepélyes keretek közt fogadta a sportembert és kötötte fel Tápiószecső Nagyközség díszszalagját a kopjafájára, így 21. településként jelezve községünk csatlakozását a kistérségi programhoz. Május 6-9-ig 4 napra Összefogott a Tápió-vidék! Az eseményt a Tápiómenti Tömegsport Alapítvány koordinálta, melynek honlapján a oldalon a teljes 4 napos programról készült fotók megtekinthetők. Tápiómenti Tömegsport Alapítvány Köszönetnyilvánítás Szeretnénk köszönetünket kifejezni a kedves rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, valamint minden ismerősnek, akik kedves halottunk, Gazsi Pál temetésén részt vettek és sok szép virággal tiszteltek meg gyászunkban. A gyászoló család Hirdetések "Szeretné, ha szélsőséges időben is zavartalanul nézhetné a kedvenc műsorát? Mi tudjuk a megoldást! Hívjon! 06-30/ " * Fűkaszálást vállalok! Telefon: * Ács, kőműves, tetőfedő, bádogos munkákat és fakivágást vállalok. Nyugdíjasoknak 20 % kedvezmény Európai Parlamenti Választás 2009 Köszönjük a FIDESZ Európai Parlamenti Képviselő jelöltjeire leadott szavazataikat. Reméljük, a megválasztott képviselőink rászolgálnak majd bizalmunkra! FIDESZ tápiószecsői szervezete * Varrónőként dolgoztam,sokat ültem és bizony a derekamon kialakult egy jókora úszógumi. Fáradékonnyá váltam és rossz volt az emésztésem. Egy kis keresgélés után találkoztam egy nagyszerű lehetőséggel ami megváltoztatta az életemet. Rövidesen energikussá váltam, jobb lett a közérzetem,a konfekció méretem pedig két számmal kisebb lett! Amennyiben Ön is egy sorsfordító lehetőséget keres, forduljon hozzám bizalommal! Antalné Mária Tel: 06-30/ Szecsői Tükör Kiadja: Nagyközségi Önkormányzat Tápiószecső Honlap:www.tapioszecso.hu, Tel: 06-29/ , www. damjanichmuvhaz.hu Szerkesztő:Lesti Bertalan, Tel:06-29/ Megjelenik havonta 2400 példányban. Engedély:NySU.P/PHF/2824/

5. sz melléklet: Tanulmányi versenyek eredményei a 2011/12.tanévben

5. sz melléklet: Tanulmányi versenyek eredményei a 2011/12.tanévben Alsó tagozat 2011. december Adventi feladatok 4 fordulós könyvtári vetélkedő. résztvevők száma: 37 fő, mely 2-3-4. osztályosok vettek részt. Kiemelkedően teljesített, könyvjutalmat kapott 21 tanuló. Helyi

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Iskolai Sportkör szakmai programja

Iskolai Sportkör szakmai programja Iskolai Sportkör szakmai programja 2010-2011. tanév Összeállította: Fábosné Józsa Zsuzsanna Keresztesné Lengyel Erzsébet Bognár Tamás Czirják György Tápiószecső, 2010. szeptember 1. 1 A szakmai program

Részletesebben

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei.

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei. 2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról Tanuló neve Osztálya Osztályfőnök neve 2. Kis Kornél 2. Kis Kornél 2. Bagó Norman 2. Papp Tibor 2. Papp Tibor

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

Gróf Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Gróf Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szerkesztette: Czirják György 1 Tartalomjegyzék 1. A tanév legkiemelkedőbb sportolói... 3 2. DIÁKOLIMPIA sportesemények... 5 2.1. Körzeti Teremlabdarúgás...6 2.2. Körzeti Mezei Futóbajnokság...7 2.3. Megyei

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben 1/6 I. Tanulmányi versenyek 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai szavalóverseny 3-4. osztály 2. helyezés : Nagy Gréta 3.a és Győri Barnabás 3.a 3.

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

A 2011/2012-es tanév eredményei

A 2011/2012-es tanév eredményei A legjelentősebb eredményeink A 2011/2012-es tanév eredményei Alsó tagozat Az esélyegyenlőségi napi programon iskolánk díjazottja a FIT KID iskolai csoportból Bakonyi Lili4. b. osztályos tanuló lett. Az

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 9090 Pannonhalma, Petőfi u. 27. Tel.: 96/470-043, 06/20/468-56-16

Pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 9090 Pannonhalma, Petőfi u. 27. Tel.: 96/470-043, 06/20/468-56-16 Pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 9090 Pannonhalma, Petőfi u. 27. Tel.: 96/470-043, 06/20/468-56-16 E-mail: titkarsag@pannonhalmaiskola.hu ÉVZÁRÓ LEVÉL 2013/2014.

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. december 21., szombat) REGIONÁLIS VERSENYEREMÉNYEINK A Széna Téri Általános Iskola és a Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége által 3-8. évfolyamos

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. június 10.-én (szerda) 14 órakor Segesd Község Önkormányzata házasságkötő termében megtartott soron következő

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Ssz. Beosztása Végzettsége, szakképesítése 1. Tagintézményvezető 1. biológia-kémia szakos 2. szakvizsgázott ped., közokt. vezető 2. Tanító 1. 2. magyar

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2010-2011. Városi bajnokság keretében lezajlott sportversenyen iskolánk

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2010-2011. Városi bajnokság keretében lezajlott sportversenyen iskolánk AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2010-2011. Városi bajnokság keretében lezajlott sportversenyen iskolánk Csapattagok: Albert Alexa Minich Melinda Fazekas Máté Novák Dávid Czaltig Dániel Illés Eszter Pál Lili Schneider

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny Varga Judit, Erős Valentin, Pásztor Balázs, Szilágyi Gábor

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény 2003. Vadász-Ember Andrea 9/E birkózás Orbán Barbara 12/KÉ Gödri Zoltán 13/PC Szalai Dávid 13/PC Horváth Annamária 12/L Pacsi Terézia 12/L Boros Mónika 12/KÉ Takács Szelina

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

A humán munkaközösség munkaterve a. 2013 2014-es tanévre

A humán munkaközösség munkaterve a. 2013 2014-es tanévre A humán munkaközösség munkaterve a 2013 2014-es tanévre Összeállította: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mk. vezet Zalaszentgrót, 2013. szeptember 29. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre Készítette: a PIGYÖ képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó a Pigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április

RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április Iskolai, körzeti, megyei, országos szintű rendezvények RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április Nap Óra Rendezvény megnevezése Helyszín Felelős Megjegyzés 1. 8.00 Évkönyv fotózás iskola, Március 15.

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

Október. Szüreti felvonulás és bál. Kirándulás a Gemenci erdőben. Tanulmányi kirándulás Bikalon

Október. Szüreti felvonulás és bál. Kirándulás a Gemenci erdőben. Tanulmányi kirándulás Bikalon Tartalom Szüreti felvonulás és bál Kirándulás a Gemenci erdőben (1.-2. évf.) Tanulmányi kirándulás Bikalon (3.-4. évf.) Rajzpályázat Vetélkedő a magyar népmese napjának tiszteletére Bolyai matematika csapatverseny

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Erdő-mező természettudományi csapat vetélkedő. Farkas Dániel 4. a, Farkas Sára 3. c, Kovács Petra 2. a, Nagy Balázs 1. a

Erdő-mező természettudományi csapat vetélkedő. Farkas Dániel 4. a, Farkas Sára 3. c, Kovács Petra 2. a, Nagy Balázs 1. a TANULMÁNYI VERSENYEREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT Erdő-mező természettudományi csapat vetélkedő Farkas Dániel 4. a, Farkas Sára 3. c, Kovács Petra 2. a, Nagy Balázs 1. a Csapat Budapesti és Pest megyei Gyermek

Részletesebben

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER 03. 1. évfolyam szülői értekezlet 3-4-5. Létszámfelmérés - osztály, menza, napközi Folyamatos Dekorációk elkészítése az osztálytermekben, folyosókon folyamatos frissítése 36. hét

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév A TANÉV IDŐTARTAM-RENDJE A tanév első tanítási napja: 2006. szeptember 1. (péntek) A tanév utolsó tanítási napja: 2007. június 15. (péntek) A TANÍTÁSI SZÜNETEK Őszi

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola iszkaisko la.hu http://iszkaisko la.hu/versenyek3.html Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola Versenyek Archívum: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 2010/2011 A 2011. évi Országos Z rínyi Ilona Matematikaverseny

Részletesebben

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010 Természettudományi munkaközösség Versenyeredmények 2009/2010 Természetfotó pályázat Őszi forduló I. helyezés: Szabó Fanni 7.b Ködbe burkolózva II. helyezés: Batki Viktória 8.e Fénysugár III. helyezés:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE S Z E P T E M B E R 1 Szo 2 V 3 H Tanévnyitó ünnepély 4 K Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 5 Sze 6 Cs 7 P 8 Sz 9 V 10 H Szülői értekezlet - Széchenyi 11 K Szülői értekezlet

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos olasz nyelvi diáktalálkozó Nosticzius Ákos 12. B novellafordítás 1. hely tanára: Matolcsi Balázs Seager-Smith Dániel 10.

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink:

A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink: A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink: A MESEMONDÓ VERSENYEN, Pakson 2014. október 20-án STINGLI JÓZSEF 3. helyezést ért el! A BOLYAY ANYANYELVI

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ

ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ 2012 őszén került sor Papp Éva tanárnő szervezésével, a Hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakközépiskola könyvtárában az országos Harry Potter műveltségi vetélkedő döntőjére.

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

ALSÓ TAGOZAT. 2014/2015-ös tanév. Nyár. Triatlon OB. III. hely: Balassagyarmat - Csontos Dóra 3.b III. hely: Eger - Csontos Dóra 3.

ALSÓ TAGOZAT. 2014/2015-ös tanév. Nyár. Triatlon OB. III. hely: Balassagyarmat - Csontos Dóra 3.b III. hely: Eger - Csontos Dóra 3. ALSÓ TAGOZAT 2014/2015-ös tanév Nyár Triatlon OB III. hely: Balassagyarmat - Csontos Dóra 3.b III. hely: Eger - Csontos Dóra 3.b Augusztus 30. Triatlon verseny Tiszaújváros III. hely: Trungel-Nagy Zalán

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2014/2015

ÉVES MUNKATERV 2014/2015 ÉVES MUNKATERV 2014/2015 Összeállította: Molnár Péter tagiskola igazgató A tantestület elfogadta 2014. szeptember 5-én. Szeptember Naptári nap Esemény 1. Tanévnyitó ünnepség 5. Tanévnyitó értekezlet, munkaterv

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el.

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el. Diákvilág Kedves Olvasó! 2012. március 13-án, 21 felső tagozatos tanuló részt vett a Koszta József Múzeum Kézzel-lábbal a múzeumban című múzeumpedagógiai foglalkozásán, amelyet az 1848. március 15-i forradalom

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Osztályfőnökök Németh Istvánné 1.a Lakatos Istvánné 1.b Szabó Erika 1.c Lévai Sándorné 5.a Krauszné Wittner Judit 2.a Krauszné Beck Orsolya 5.b Kovács Zita 2.b Véghné Zsurma Katalin 2.c Ihászné Csilla

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak:

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. augusztus 26.- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben