Tájékoztató adatok az Európai Parlamenti választáson leadott szavazatokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató adatok az Európai Parlamenti választáson leadott szavazatokról"

Átírás

1 Tájékoztató adatok az Európai Parlamenti választáson leadott szavazatokról Összesített adatok Tápiószecső településen a szavazókörök 100,00 %-ának adatai alapján Szavazóként megjelentek száma: (32,76 %) Érvényes szavazatok száma: (99,39 %) Sorszám A listát állító pártok neve Kapott érvényes szavazat % 1 FIDESZ-KDNP ,38 2 SZDSZ 13 0,80 3 MCF ROMA Ö. 1 0,06 4 MUNKÁSPÁRT 7 0,43 5 MSZP ,22 6 JOBBIK ,70 7 LMP-HP 26 1,59 Tisztelt Tápiószecsői Polgárok! 1, Minden ballagó ovisnak sok szerencsét, és kellemes iskolai éveket, ballagó nyolcadikosainknak kitartást, erőt kívánok a középiskolai tanulmányaik megkezdéséhez, örülök, hogy Tápiószecsői diákok voltatok. Jó nyarat, sok pihenést valamennyi diáknak, vigyázzatok magatokra és egymásra a szünidőben! Itt szeretném külön köszönteni Pedagógusnap alkalmából településünk pedagógusait és oktatási-nevelési intézményeink minden dolgozóját. 2, Május 9-én sikeresen lezajlott településünkön a civil majális, köszönöm azoknak, akik részvételükkel hozzájárultak a nap sikeréhez. A rendezvény egyik leglátogatottabb programja a Parlament válogatottjának és a helyi Öregfiúk csapatának labdarúgó mérkőzése volt. Megtisztelte rendezvényünket Csík Tibor hegymászó is, aki Európa legmagasabb csúcsára, a franciaországi, 4807 méter magas Mont Blanc-ra kitűzte Tápiószecső zászlaját. Kiemelendő esemény volt Schirilla György jótékonysági futása, az Összefogás a Tápióvidékért eszmeiség jegyében. A futás célja a Tápió-vidék településeinek összetartása, a kistérség egységének erősítése, az egészséges életmód hirdetése, és a figyelem ráfordítása a térség természeti értékeire, annak megóvására. A rendezvényt játékok, tűzoltó bemutató, kulturális programok színesítették, a helyi civil szervezetek, baráti társaságok pedig főzőversenyen mérték össze tudásukat. Ezúton szeretném megköszönni a szervezőknek a nap megszervezésével és a programok lebonyolításával kapcsolatos áldozatos munkáját. 3, Nagy örömünkre szolgált, és nagyon köszönjük annak a két tápiószecsői lakosnak a felajánlását, akik a falu képének szépítése érdekében virágtöveket, palántákat ajándékoztak az Önkormányzatnak. A Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott közmunkások már el is ültették a virágokat, és csak reménykedni tudunk, hogy egész nyáron településünket fogják díszíteni, nem úgy, mint a tavasszal a Hivatal elé elültetettek, melyek jelentős részét már másnap reggelre valaki elvitte. 1 Incze Sándor polgármester

2 Jegyzői tájékoztató a Képviselő-testület május 27-i üléséről A Polgármester Úr tájékoztatta a Képviselő-testületet a két testületi ülés közt eltelt időszak programjairól, a végrehajtott feladatokról és a folyamatban lévő ügyekről. A napirendi pontok tárgyalása előtt Kalmár András rendőrfőhadnagy számolt be az elmúlt hónap eseményeiről. 1, Alapító Okiratok módosítása Jogszabályváltozás miatt az Önkormányzat összes intézményének módosítani kellett az Alapító Okiratát, a módosításokat a testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el. 2, 7/2008.(IV.10.) Kt. rendelet módosítása Az Ökovíz Kft. díjmódosítása miatt vált szükségessé a települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatási díjairól szóló rendelet módosítása, a módosítást a testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el. 3, Tápiómenti Területfejlesztési Társulás pályázathoz szükséges határozati javaslatai. A térségi csatornázáshoz szükséges pályázathoz kellett a településeknek elfogadni határozatokat, ezeket a mi testületünk is tárgyalta, és 10 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el. 4, Tápiószecső Településrendezési Tervének felülvizsgálata, módosítása tárgyában kért árajánlatok összegzése. Tápiószecső Településrendezési Tervét 3 éve fogadta el a testület, indokolttá vált annak felülvizsgálata, módosítása. A beérkezett ajánlatok közül a testület a legkedvezőbb, legolcsóbb ajánlatot fogadta el, mely a VÁTERV95 Kft ajánlata, 25 millió ft + Áfa. Döntött továbbá arról is a testület, hogy bruttó 2,1 millió forintot biztosít í Földhivatali Tápiószecső belterületi digitális állomány megvásárlására. A javaslatot a testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el. 5, Pályázaton való indulás lehetősége, pályázati önrész biztosítása A Képviselő-testület 7 igen, 1 nem és 2 tartózkodó szavazat mellett úgy döntött, hogy pályázatot kíván benyújtani a rendezési terv módosítása költségeinek fedezetére, valamint a pályázathoz szükséges önrészt biztosítja. 6, Számítástechnikai eszközök beszerzése Mivel a Polgármesteri Hivatalban és a külön épületben dolgozó pénzügyi csoportban már teljesen tönkrementek a fénymásoló gépek, és javításukra már nincs lehetőség, valamint szükségessé vált a vízdíjszámlázási és egyéb fontos programok használatához egy új, erősebb számítógép megvásárlása, a testület ezen eszközök beszerzésére Ft + Áfa összeget biztosított a tavalyi pénzmaradvány terhére. A javaslatot a testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el. 7, Terra Innova Kft bérleti szándéka A jelenleg kihasználatlanul álló, a 31. főút melletti bezárt benzinkút melletti közterületre adott be bérleti szándékot a Kft, egy esetleges későbbi területvásárlási szándékot is jelezve. A testület a kérelmet 10 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el azzal, hogy amikor a helyi rendelet szerinti közterület használati szerződést az önkormányzat a bérlővel megköti, bérlő nyilatkozzon azon szándékáról, miszerint a benzinkút mögötti sportpályát a későbbiekben megvásárolná. 8, Telekvásárlási kérelem Egy kókai illetőségű lakos szeretett volna 4 db önkormányzati tulajdonú telket megvásárolni a sajátja mellett, de a képviselők a kérelmét 10 igen szavazattal, egyhangúlag elutasították. 9, Ingatlan felajánlása megvételre. Egy budapesti lakos ajánlotta fel tápiószecsői belterületi telkét az önkormányzat részére 1 millió forintért, a testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag úgy döntött, hogy ezen az áron nem kívánja a telket megvásárolni, de nem zárkózik el a további tárgyalásoktól. 10, Bejegyzett építési kötelezettség feloldása iránti kérelem. Egy tápiószecsői lakos azzal a kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy 1998-ban lejárt beépítési kötelezettségét, aminek nem tett eleget, az önkormányzat törölje el. Kérelmét a testület 4 igen, 5 nem és 1 tartózkodó szavazat mellett elutasította. 11, Könyvvizsgálati szerződés meghosszabbítása Jogszabályi előírás, hogy minden önkormányzatnak kötelező könyvvizsgálót alkalmazni, aki a költségvetés végrehajtását, az éves gazdálkodás jogszerűségét ellenőrzi, vizsgálja. Baloghné Kovács Magdolna könyvvizsgáló szerződése lejárt, ezért a testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag úgy döntött, hogy szerződését 2011.évig meghosszabbítja. 12, Először a Balatonnál pályázathoz való csatlakozás és anyagi támogatás biztosítása. A Pest Megyei Gyermek-és Ifjúsági Alapítvány táboroztatási pályázatot írt ki hátrányos helyzető, év közötti tanulók részére, a tavalyi évhez hasonlóan. Idén 5 tanulóval pályázhatunk, és az önkormányzattól gyermekenként forint támogatást kér az Alapítvány. A testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag úgy döntött, hogy csatlakozik a pályázathoz, és a szükséges, összesen 80 ezer forint támogatást a rendkívüli gyermekvédelmi támogatások terhére biztosítja. 13, Hozzájárulás őrsparancsnok kinevezéséhez. A Nagykátai Rendőrkapitány az eddig megbízott Kalmár András rendőrfőhadnagyot kinevezte őrsparancsnoknak, a törvények értelmében ehhez a Képviselő-testületnek hozzá kellett járulnia. A kinevezést a testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta. 14, ÉMÁSZ közvilágosítási villamos energia ajánlata évre A testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag úgy döntött, hogy elfogadja az ÉMÁSZ évre szóló 17,20 Ft/ KWh-ban meghatározott ajánlatát. 2

3 15, Körzeti megbízott lakásbérleti szerződés meghosszabbítás iránti kérelme. A testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag úgy döntött, hogy elfogadja a körzeti megbízott kérelmét, és a május 31-én lejáró bérleti szerződést június 21. napjáig meghosszabbítja. 16, Interpellációra adott válaszról szavazás Nagy Jusztina Képviselő Asszony 3 kérdést intézett írásban a Polgármester Úrhoz, az írásban adott választ nem fogadta el. A testületnek a Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében ilyenkor vita nélkül kell arról szavazniuk, hogy ők elfogadják-e a Polgármester válaszát. A testület a választ 6 igen, 1 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadta, a Polgármester Úr természetesen nem szavazott. A testületi ülés részletes jegyzőkönyve megtekinthető e település hivatalos honlapján, a Kun Szabó Melinda jegyző Figyelem kullancsveszély! A kullancsok nagyszámban különösen tavasszal áprilisjúnius között és ősszel, szeptemberben fordulnak elő. Az általuk terjesztett betegségek közül a legsúlyosabb és leggyakoribb a Lyme-kór és az agyvelőgyulladás: kullancsencefalitis. Magyarország nyugati megyéi és az Északi Középhegység fertőzött. Ausztriában, Szlovéniában, Csehországban, Németországban és Balti államokban jeleznek sok megbetegedést. A kullancsok a fűszálakon, bokrokon legfeljebb 1,5 m magasan kapaszkodva várják táplálkozási alkalmat. Emberre kerülve a ruhán vagy a bőrön továbbmászik és néhány óra múlva kezd vért szívni. A kullancscsípés többnyire fájdalmatlan, így észrevétlen marad. A megbetegedést okozó korokozók csak a beszúrást követő 4-6 óra múlva kerülnek az emberbe. A kullancsencefalitis vírusát a vadonélő állatokról az emberre a kullancs viszi át. A vírusfertőzött kullancsok által megcsípett emberek egyharmadánál napon influenzaszerű tünetek léphetnek fel (láz, fejfájás, végtagfájdalmak). Néhány nap múlva a panaszok megszűnnek, teljes a gyógyulás. Minden ötödik betegnél második szakasz is követi az elsőt, a csípés utáni 4. héten. Erre jellemző a központi idegrendszer gyulladása (erős fejfájás, a nyak merevsége, magas láz, rossz közérzet és hányás) és idegrendszeri tünetek, bénulások. A vállizomzat sorvadása és az agyi működés károsodása maradhatnak vissza. Lyme-kórt a vadonélő állatokról a kullancsokra kerülő és ott elszaporodó baktérium okozza. A betegség több hónapig is tünetmenetes lehet. A legjellegzetesebb tünet a csípés helyén általában kokárda alakú folt, mely a széli részekre terjedve középen halványulva, gyűrűt formál. A bőrjelenség enyhe helyi fájdalommal és égő viszkető érzéssel jár. A betegség viszonylag jóindulatú és gyógyítható. Hazánkban az elmúlt három évtizedben a kullancsok elleni védekezés fontos eleme a kullancsirtás volt. A kullancsirtás permetezéssel történt parkokban, táborhelyeken, kempingekben stb. A permetezéshez használt vegyszert az Európai Unió kivette az engedélyezett szerek közül, így a továbbiakban, hazánkban sem alkalmazható. Az irtás beszüntetése miatt nagyobb hangsúlyt kell fektetni az eredményes kullancsszám csökkentése érdekében nélkülözhetetlen feladatok elvégzésére pl: rendszeres fűnyírás, avar összegyűjtése, aljnövényzet ritkítása. A védekezésben a megelőzés kapja a főszerepet. Kiemelt fontosságú a kullancsok távoltartása Közérdekű tájékoztatók 3 riasztószerek használatával és kiránduláskor zárt ruházat viselésével. Ha a bőrünkbe fúródott kullancsot időben felfedezzük és eltávolítjuk, nem kerülhetnek a kórokozók a szervezetünkbe. Ezért elengedhetetlen kirándulások után a kullancsvizit. Vizsgálatnak elsősorban a hajlatokra és deréktájra kell kiterjednie. A kullancs eltávolításához nem kell szakember, csipesszel vagy kullancs eltávolító kanállal könnyen kiemelhető a bőrből. Nincs jelentősége a pici pirosas bőrelváltozásnak, ami 1-2 napig látható csípés helyén. Az élő kullancs eltávolítása esetén annak feje könnyen leszakadhat és a bőrben maradva idegentestként gennyesedést okozva kilökődik. Kullancsencefalitis leghatékonyabb megelőzési módja az aktív védőoltás. A védettség kialakításához két alapoltás szükséges 1-3 hónap időközzel, melyet 9-12 hónap múlva emlékeztető oltás követ. A védőhatás hosszú távú fenntartására 3, majd 5 évenként egy újabb emlékeztető oltás szükséges. Az oltási sorozatot ajánlott a hideg évszakban elkezdeni. Használjuk ki a megelőzés érdekében rendelkezésre álló módszereket és kullancscsípés után mindkét megbetegedés gyanúja esetén forduljunk orvoshoz. ÁNTSZ Monori Nagykátai kistérségi Intézet * Értesítés szőlőültetvény összeírásáról. A 265/2008. (XI.6.) Korm. Rendelet a Szőlőültetvény kataszter által le nem fedett szőlőterületek/ültetvények évi összeírását az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program keretében rendelte el és végrehajtásával a Központi Statisztikai Hivatalt bízta meg. Szíves tájékoztatásul jelzem, hogy a feladat közvetlen megszervezését és az adatfelvétel irányítását az egész ország területére kiterjedő illetékességgel a KSH Szegedi Igazgatósága látja el. Az adatgyűjtést összhangban az Európai Unió Tanácsa 357/79/EGK Rendeletében előírtakkal reprezentatív megfigyelés keretében, június 1. és szeptember 30. közötti időszakban hajtjuk végre. A kijelölt minta az ország valamennyi megyéjét és ezen belül 722 települést érint. Az összeírás terepi feladatait az ültetvény fekvése szerinti területen a KSH Szegedi Igazgatósága által kibocsátott névre szóló igazolvánnyal rendelkező kertészeti ismertekben jártas és helyismerettel rendelkező szakemberek végzik. Az adatfelvétel során az ültetvények használójának személyes jelenlétére nincs szükség.

4 Jelen levelemmel értesítem Önt arról, hogy településük szerepel a kijelölt mintákban, tehát megbízottjaink a jelzett időszakban szőlőültetvény összeírási feladatot látnak el településük területén. Kérem, szíveskedjen szükség esetén például a témával kapcsolatos helyi információk adásával segíteni a településükön az országosan is kiemelt fontosságú feladatot ellátó megbízottunk eredményes munkavégzését. Végh Zoltán Igazgató * TÁJÉKOZTATÁS A földvédelemről szóló évi CXXIX. Törvény ( a továbbiakban Tfvt.) 5. (1) bekezdés alapján a földhasználó / ennek hiányában a tulajdonos illetve haszonélvező / köteles a termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni (hasznosítási kötelezettség). A Tfvt. 5. (5) bekezdése alapján a hasznosítási kötelezettség rendszeres ellenőrzése az ingatlanügyi hatóság feladata. Tisztelt Lakosok! Iskolai hírek Tápiószecső községben évben határszemle kezdetének időpontja: június 19. A határszemle ezen a napon 9 órakor kezdődik a találkozó helye: Polgármesteri Hivatal Tápiószecső Deák Ferenc u 18. A földhivatal a hasznosítási kötelezettség, betartását egész évben folyamatosan ellenőrzi. A Tfvt. 5. (5) bekezdése alapján a hasznosítási kötelezettség elmulasztása esetén az ingatlanügyi hatóság földvédelmi bírsággal sújtja a földhasználót (tulajdonost illetve haszonélvezőt). Nagykáta május 25. Lótos Istvánné hivatalvezető Körzeti Földhivatal Nagykáta, Dózsa Gy. út 9 A júniusi újságban iskolánk dolgozóinak segítségével megpróbáltunk egy rövid visszatekintést tenni, a 2008/2009- es tanév legfontosabb eredményeire. Ezúton szeretnék gratulálni minden sikeres tanulónknak és köszönetet mondani a pedagógusoknak és szülőknek, akiknek nagy szerepe volt, hogy ebben az évben is büszkék lehessünk gyermekeinkre. A nyári szünetre mindenkinek kellemes pihenést kívánok. Czirják Attila igazgató A ballagás 2009 június 13.-án szombaton tól lesz a Petőfi S. utcai iskolában. A tanévzáró ünnepélyt 2009 június 19-én kor tartjuk. A szokásainktól eltérően idén mindenki a Szent István úti alsó tagozatos iskolában veheti át a bizonyítványát. Nyári ügyeletet minden második hétfőn 8-12-ig tartunk a Petőfi S. utcai épületben. Az első ügyeleti nap: június Akikre büszkék vagyunk 2009-ben a tápiószecsői általános iskolának ismét országos bajnoka van. Almási Balázs megnyerte az Apáczai Kiadó elsősöknek szervezett Országos Matematika Versenyét, amelyben 2400 diák vett részt az ország minden megyéjéből. Az országos döntőre Budapesten került sor, ahová a legjobb 55 tanuló került be, ezeket megelőzve győzött az 1.a osztályos tanulónk, akinek felkészítő tanára Almási Krisztina volt, tanítónője pedig Halász Éva. Az erkölcsi elismerésen túl, a rendező kiadótól könyvutalványt és balatoni nyaralást kapott jutalmul, amire június végén Fonyódligeten kerül majd sor. További alsós eredmények: A tanév folyamán 75 tanuló vett részt az Apáczai Kiadó Szivárványos levelezős versenyén. Havonta küldték be a lelkiismeretesen elkészített feladatlapjaikat. A legeredményesebbeket meghívták az országos döntőre, ők a következők: Matematika Almási Balázs 1.a, Makádi Martin 2.a, Berecz Viktória 3.b, Drábóczi Norina 3.b, Gazsi Alex 3.b, Juhos Lilla 3.b Minkó Norman 3.b, Papp Ádám Máté 3.b, Gólya Fanni 4.b Kis nyelvész Almási Balázs 1.a, Fejős Liliána 1.c, Tóth Filoména 1.a, Geőcze Anna 2.a Természetismeret Belovai Liliána 3.b Az éves munka lezárásaként az Apáczai Kiadó egy játékos vetélkedőt rendezett az iskolánkban, ahol a Szivárvány olvasói mérhették össze tudásukat és vehették át a kiadó ajándékait. 4

5 A Zöldbéka környezetismereti versenyen 15 tanuló vett rész, közülük Gál Bernadett 3.a és Madai Márk 3.a szerepeltek legkiválóbban. A Méhecske matematika versenyen 9 tanuló vett részt, Madai Márk 3.a osztályos tanuló volt a legeredményesebb. Ők képviselték iskolánkat a Megyei Döntőn. Nálunk nagy hagyománya van az évenként megrendezett tanulmányi versenyeknek is. Természetismeret: 2. évfolyam: I. Kohajda Evelin 2.c II. Geőcze Anna 2.a III. Kiss Lili 2.c 3. évfolyam I. Szabó Bálint 3.a II. Belovai Liliána 3.b Mészáros Dávid 3.c Minkó Norman 3.b III. Aranyi Petra 3.c Drábóczi Norina 3.b 4. évfolyam: I. Almási Nikolett 4.b Holló Balázs 4.c II. Korechy Alexandra 4.a III. Fürjes Péter 4.b Garai Renáta 4.a Szövegértés 2. évfolyam I. Czakó Nárcisz 2.c II. Kulik Réka 2.a III. Garai Gábor 2.a Kiss Lili 2.c Makádi Martin 2.a Minkó Nadin 2.a Matematika 2. évfolyam I. Minkó Nadin Florina 2.a II. Makádi Martin 2.a Garai Gábor 2.a III.Kohajda Adrienn 2.c 3. évfolyam I. Minkó Norman 3.b II. Belovai Liliána 3.b III. Drábóczi Norina 3.b 4. évfolyam: I. Almási Nikolett 4.b II. Pintér Dominik 4.c III. Tóth Bence 4.c 3. évfolyam I. Belovai Liliána 3.b II. Papp Adél 3.c Papp Ádám Máté 3.b III. Dósa Lili 3.c Nyelvtan-helyesírás 2. évfolyam I. Kulik Réka 2.a II. Czakó Nárcisz 2.c III. Gál Anna 2.a 3. évfolyam I. Belovai Liliána 3.b II. Minkó Norman 3.b III. Váczi Martin 3.c 4. évfolyam I. Almási Nikolett 4.b II. Kovács Nóra 4.c III. Garai Renáta 4.a 4. évfolyam I. Bálint Zsolt 4.a II. Garai Renáta 4.a III. Almási Nikolett 4.b Németh István 4.b Május 29-én Kókán egy kistérségi versenyen mérték össze tudásukat a környék 15 iskolájának legjobb tanulói. Irodalom, nyelvtan és matematika tantárgyból versenyezek a gyerekek. Minden területre 2-2 fővel nevezhettünk. A következő eredmények születtek: 4. osztályos nyelvtan: Almási Nikoletta 4.b 7. helyezett Kovács Nóra 4.c 8. helyezett 3. osztályos nyelvtan: Belovai Liliána 3.b 2. helyezett 4. osztályos irodalom: Garai Renáta 4.a 5. helyezett Bálint Zsolt 4.a 6. helyezett 3. osztályos matematika Minkó Norman 3.b 4. helyezett Felső tagozat: Angol nyelv: Tollforgató megyei levelezős verseny: 3. helyezett: Ofella Mariann 7.c 4. helyezett: Nagy Virág 7.b 5. helyezett: Tlesimunka Richárd 7.b Angol nyelvi tanulmányi verseny: Bognár Tamás megyei fordulóba jutott Iskolai szépkiejtési angol verseny: 5-6. osztály: 1. Hajós Eszter 5.a 2. Mészáros Liliana 5.c 3. Kalina Szelina 5.a 7-8. osztály: 1. Dósa Szelina 8.c 2. Ofella Marianna 7.c 3. Dosztály Martina 8.c 5

6 Német nyelv: B1 állami nyelvvizsgát szerzett a Litterátum nyelvi verseny győztese: Csiszár Anna 8.a. Országos német tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt ért el: Harangozó Laura és Csiszár Anna 8. a osztályos tanulók. Ki tud többet Pest megyéről körzeti műveltségi vetélkedőn II. helyezést ért el a következő csapat: Nagy Virág 7. b, Tóth Ádám 7.b, Minkó Melanie 6. c, Jeneses Henrietta 6. c, Szálku Melinda 6. c. A Nagykátai Rendőrkapitányság által megrendezett Közlekedj mesterfokon vetélkedő I. helyezést elért csapata: Berényi Dominika, Nagy Dóra, Wolfgéher Ádám, Pál Petra, Kiss Balázs 5. osztályos tanulók. Nyereményük a Parlament és az Országos Rendőrfőkapitányság épületének megtekintése volt. Nagykátai kistérségi Ki mit tud-on a drámajáték tagozat I. évfolyama 2. helyezést, a II. évfolyama 1. helyezést ért el. Dósa Szelina ének előadásával aratott sikert. Jonathán magyar levelezős versenyen Török Helga és Molnár Cintia 6. b osztályos tanulók kiemelkedő helyezést értek el. Kazinczy-verseny: 5-6. évfolyamon Visnyei Réka 6. c osztályos tanuló kiemelkedő teljesítményt nyújtott, 7-8. évfolyamon Dósa Szelina 8. c osztályos tanuló jeleskedett, aki a körzeti versmondó versenyre is bejutott. Művészeti iskola Művészeti iskolánk év végi hangszeres záróvizsgáit, képzőművészeti kiállítását, színművészeti-drámajáték bemutatóját megtartottuk, a tanévet lezártuk. Évzáró ünnepségünkre, bizonyítványosztásra június 10-én (szerdán) 17 órai kezdettel kerül sor a Helyőrségi Műv. Központban, melyre minden művészetis tanulónkat és szüleit szeretettel hívjuk és elvárjuk. A tanévzáró után kerül sor a jövő évi művészeti tagozatra való beiratkozásra. A helyben kapott Beiratkozási lap kitöltésével és a 3.000,- Ft beiratkozási díj befizetésével mely a következő tanév I. félévi térítési díjának első részlete tekintjük beiratkozottnak a tanulót. Mindez folytatódik június 11-én csütörtökön 8-15 óráig az Iskola Petőfi S. utcai épületében. Akik beiratkozási szándékukat jelezték, de akadályoztatva voltak ezen a két napon, számukra lehetőség nyílik a nyári szünetben az ügyeleti napokon, ill. a jövő évi tanévnyitó ünnepség után pótbeíratásra A tanév zárásakor nem feledkezhetünk el iskolánk gyermekkórusának folyamatos énekkari tevékenységéről említést tenni. A tanévnyitó ünnepségtől a tanévzáróig minden iskolai, községi megemlékezésen, ünnepen készséggel áll ki széles repertoárral a jó hangú, vidám kis csapat. Hétről hétre 2-2 órában készültünk mindig a soron következő fellépésre legyen az Október 6-a, Karácsony, vagy éppen Kórustalálkozó. Az utóbbira május 29-én került sor Tápiószentmártonban, ahol 4 iskola gyermekkórusa mutatta be műsorát nagyszámú közönség előtt. Nagyon tisztán, egymásra figyelve, lélekből szólaltatták meg a magyar és angol nyelvű kánonokat, Bárdos Lajos: Rózsafa című népdalfeldolgozását és Vecchi: Néked zeng című háromszólamú reneszánsz madrigálját. Búcsúzóul jóleső, előadásunkat dicsérő értékeléssel térhettünk haza. A lelkes kis csapat már korábban, május 8-án részt vehetett a kitartó, rendszeres munkáért járó hollókői buszkiránduláson, mely az énekes hangulatot és a jó közösséggé kovácsolódást eredményezte. Köszönöm Nektek énekkarosaim, a jövő tanévben folytatjuk! Az énekkarosok közül néhányan beneveztek a februári, Damjanich Művelődési Ház által megrendezett Pest Megyei Népdaléneklési Versenyre, ahol szép értékelést kaptak. Szőcs Szimonetta iskolánk művészeti tagozatán tanul I. helyezést ért el. Ugyanezek a gyerekek a Pünkösdi sokadalom rendezvényén belül népdalcsokorral léptek fel. Gratulálunk nekik 10 éves jubileumot ünnepeltünk Iskolánk művészeti tagozata fennállásának 10. évfordulója alkalmából rendhagyó módon tanítottunk május 22-én. A tanítási órák helyett művészeti foglalkozásokat tartottunk iskolánk felső tagozatának minden tantermében. Tanulóink a saját tetszésük szerint előre jelentkezve vettek részt egymás után 3 különböző foglalkozáson 1-1 órában. Nagy sikere volt a tűzzománcnak, gyöngyfűzésnek-szövésnek, üvegfestésnek, kavicsdíszítésnek, fafaragásnak, kosárfonásnak, teatasak hajtogatásnak, origaminak, művészeti puzzle és totónak, számítógépes rejtvénymegfejtésnek, drámajátéknak, néptáncnak, zeneóráknak. Köszönet minden iskolánkban tanító kollégának és külön a volt kollégáknak, Varga Máriának, Morva Jánosnak, Őszné Aninak és Walter Jánosnak a közreműködésért, valamint Szilágyi Dezső fafaragó népművésznek. A program délután a HK-ban folytatódott a képzőművészeti kiállítás megnyitóval, melyen kiállíthattuk tanulóink festészet és tűzzománc alkotásait, áttekintést kaphattunk múltról, jelenről és kicsit a jövőről, hiszen volt tanítványaink már a képző- és iparművészeti szakközépiskola végzőseiként hoztak a kiállításra: 6

7 ízléses kerámiákat, grafikát Mikus Eliza és gyönyörű festményeket, rétegelt technikával készült plasztikát Pál Mónika. Köszönet Mészáros Mónikának és Molnár Brigittának is a beküldött és kiállított rajzokért. A kiállításnak fontos része volt a 2007-ig működött kosárfonás és textilműves tanszakok alkotásainak bemutatója is. Ezt követte a nagyszámú közönség érdeklődésével kísért ünnepi gálaműsor, ahol hangszeres növendékeink mellett zeneakadémista és zeneművészeti szakközépiskolát végzett volt diákjainkat is örömmel láttuk a színpadon, gyönyörködhettünk a zongora, ének, gitár és oboa előadásukban. Szép színfoltja volt az estnek a tanári kamarazenei előadás. Szintén 2007-ig működött iskolánkban, Walter János vezetésével a községünk gyermek néptánc csoportja. Fergeteges táncbemutatóval gazdagították a műsort, melyet színművészet tagozatunk drámajátékosai zártak az évzáró bemutatkozásukkal. A nap hangulata, sikere bizonyítja, hogy a művészeti tagozaton való munkálkodásunk rendkívül fontos és értékes, ízlésformáló az egész település számára. Bizakodunk a folytatásban, hiszen sok apró tehetség rejtőzködik a családokban, akikre később is büszkék lehetünk. Szathmáriné Bátori Magdolna tagozatvezető Sport Aktív részvétel a Szecsői Futónapon, szoros együttműködés a Tápiószecső FC-vel, hagyományosan jó szereplés a mezei futóversenyeken, értékes helyezések az atlétikai többpróba bajnokságban, úszó és korcsolya tanfolyamok. Röviden így lehetne jellemezni az iskola es diáksportéletét. A tanév elején ősszel 6. alkalommal került megrendezésre a Szecsői Futónap, ahol iskolánk aktív részvételével támogatta az eseményt. A tanulók több, mint 40%-a részt vett a saját korosztályának kiírt futamokban és sikeresen célba ért. A színvonalas mezőnyt felvonultató Futónapon az értékes helyezésekért nagy küzdelem folyt. 2. helyezettek: Bárány Ronin, Nagy Bence, Pintér Rita, Paksi Krisztina 3. helyezettek: Váczi Martin, Török Tamás, Czvetkó Renáta Télen labdarúgóink indultak a diákolimpia teremfoci bajnokságban. A Tápiószecső FC-ben iskolánkból több mint 60 diák játszik különböző bajnokságokban hétről-hétre. A téli időszak a bajnoki szezon szünetét jelenti. Az egyesület felkészülési tervében bele illesztve diákjaink a diákolimpia teremlabdarúgó bajnokságban szerepeltek 2 korosztályban.( és ). Mindkét korosztályunk magabiztos játékkal a körzeti döntőn 1. helyezést szerzett. Csapattagok: ( ) Illés Zoltán, Majzik Balázs, Majzik Bence, Demeter Ádám, Demeter Dávid, Pap Richárd, Vágány Norbert, Varga Vince, Mázsás Máté, Bangó Zsolt Csapattagok: ( ) Maka Dániel, Csikós József, Kovács Richárd, Nagy Bence, Bácsics Sándor, Papp Olivér, Török Tamás, Balla Csaba, Husza Ádám, Potóczki Zsolt. Márciusban Tápiószecsőn került megrendezésre a Diákolimpia Körzeti Mezei Futóbajnokság a Tápiómenti Tömegsport Alapítvány jóvoltából. Az eseményen 4 korosztályban és 8 futamban díjazták az egyéni és 4 fős csapatok dobogósait. Iskolánk valamennyi korcsoportban indított csapatot és mindenhol sikerült érmes helyezéseket elhozni. Az es születésű és az es lányaink, valamint a es fiúk 2. helyet szereztek. A es fiúk 3. helyen értek célba, míg a felsősök 4 csapata körzeti bajnok lett. A csapatok sikerei és az egyéni versenyben szerzett 4 arany 4 ezüst 4 bronz érem alapján iskolánk nyerte a legeredményesebb intézménynek járó serleget. Egyéni dobogósaink: 1. hely: Bárány Ronin, Kiss Stefanie, Nagy Bence, Palotai Zoltán 2. hely: Potóczki Renáta, Paksi Vivien, Kelemen János, Pintér Rita, Mázsás Máté, 3. hely: Mészáros Liliána, Rostás Gábor, Paksi Krisztina, Palotai Dániel Április 2-án Gödöllön rendezték a megyei döntőt, ahol az ben született leány csapatunk 3. hellyel (Kiss Stefanie, Pintér Rita, Mészáros Liliána, Mészáros Alexandra, Papp Bettina, Török Helga, Janik Vivien), míg az azonos korosztályú fiúk 2. hellyel (Nagy Bence, Rostás Gábor, Lajkó Dávid, Kovács Richárd, Karsai Zsolt, Korponai Kornél) bejutottak az országos döntőre. Május elején körzeti atlétikai versenyen vettünk részt Nagykátán, ahol 6 csapattal képviseltettük magunkat. 2 csapatunk es születésű lányok és fiúk) arany érmet szerezve bejutottak a megyei döntőre. Leány csapat tagjai: Kiss Stefanie, Papp Bettina, Pintér Rita, Mészáros Liliána, Janik Vivien, Dósa Nikolett Fiú csapat tagjai: Csikós József, Nagy Bence, Kovács Richárd, Rostás Gábor, Ofella Zsombor, Husza Ádám A megyei döntőn Csikós József egyéniben 2. helyet szerzett! A nagykátai körzeti 4 próba versenyen a II. korcsoportos fiúk második helyezést értek el. A csapat tagjai: Tóth Bence 4.c, Kelemen János 4.c, Kiss Tamás 4.b, Németh István 4.b, Minkó Norman 3.b, Pintér Dominik 4.c, Janik Bence 4.c. Ez év januárjában először tudtunk szervezni egy korcsolya tanfolyamot 42 gyerek részvételével. Áprilisban pedig 23 tanuló ismerkedhetett meg az úszással Rákoskeresztúron. 7

8 Kulturális hírek Damjanich Művelődési Ház Budapesti Színházlátogatást szervez a Madách Színházba, június 27-én 19 órakor Jövőre veled ugyanitt c. vígjátékot tekintjük meg. Jegyek autóbuszos utazással Ft-os áron igényelhető a Művelődési Házban ben tartották először Franciaországban. Maurice Fleuret francia zenetudós javasolta, hogy a nyár első napját világon mindenütt köszöntsék zenével. Az ötlet Jack Lang, akkori francia kulturális miniszter támogatásával valósult meg. Színházi előzetes. A Budapesti Madách Színházban július 17-én 19 órakor tekintjük meg az És ennyi a Szerelem c. romantikus komédiát. Oroszlán Szonja, Szente Vajk, Csányi Sándor szereplésével. Jegyek autóbuszos utazással 1700-tól 5300 Ft-ig igényelhető. * Az Ofella Sándor Alapítvány XIII alkalommal szervezi meg a Tápiómenti kerékpáros tábort, június. 18- tól 27-ig. A táborozás alatt a gyermekek megismerkednek Tápiómente tájvédelmi és kulturális értékeivel. Versenyek vetélkedők, strandolás és egyéb kirándulás színesíti programunkat. Világnapok. Június 21. A Zene Ünnepe. Vöröskereszt hírek A múlt hónap igen eseménydús volt a Tápiószecsői Vöröskereszt aktivistái számára. Április 25-én részt vettünk az Egészségnapon, amit a Művelődési Házban tartottak. Plakátkészítésre kértük fel a gyerekeket, Egészséges Életmód címmel, amire 4 gyermek el is készítette a plakátokat: Juhos Lilla, Paksi Krisztina, Paksi Vivien és Drevnó Annamária Lívia. Munkájukat készülő honlapunkon meg lehet majd tekinteni. Mindemellett vérnyomást és vércukrot is mértünk, valamint elsősegély-nyújtási bemutatót is tartottunk. Május 9-én a III. Civil Majálison ismét a gyerekeké volt a főszerep, sátrunkban rajzolhattak, festhettek, a felnőttek itt is megmérethették a vérnyomásukat, illetve a vércukor-szintjüket, valamint kipróbáltuk magunkat az arcfestés területén is. Május 23-án a Magdolnatelep-Horgásztónál gyermeknapot tartottak, ahol mi egy kreatív-sarokkal, valamint arcfestéssel vártuk a gyerekeket. Május 29-én a COOP parkolójában gyereknap alkalmából óriáscsúszda várta a kicsiket. A Vöröskereszt gyűjtötte a műanyag kupakokat, valamint a használt gyerekjátékokat. Ezúton szeretnénk megköszönni a támogatást, felkérést és a segítséget a következő magánszemélyeknek, illetve cégeknek: Június 26. Közalkalmazottak Napja Június 27. Cukorbetegek Világnapja. A Diabetes Világnapot a WHO szervezésében tartják. A világon először június. 27-én rendezték meg. Civil Kerek Asztal. Civil szervezetek A civil kerek asztal következő összejövetele július 2-án csütörtökön 17 órától a Halastónál tartjuk. Ahol a AL KU CARP Halász Egyesület mutatja be tevékenységét. Várjuk a civil szervezetek tagságát, jelentkezésüket június 27-ig adják le a Damjanich Művelődési Házban, vagy a telefonszámon, vagy a címen. Várjuk jelentkezésüket. Walter János Művelődési Ház Igazgató Erős Sándor, Gróf Széchenyi István Általános Iskola Elsősegélynyújtó-csapata, ILI-Ker Origo Számítástechnikai Szaküzlet (Zöld-Ház), Szádvári Péterné, Walter János Ha bármi kérdésük, észrevételük, javaslatuk lenne szervezetünkkel kapcsolatban, illetve szeretnének csatlakozni munkásságunkhoz, írjanak a következő e- mail címre: Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tájékoztatója! Május 16-án, Farmoson, a Farmosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület megalakulásának 110. évfordulója alkalmából rendezett önkéntes tűzoltó egyesületek versenyén vettünk részt. A jó felkészülésnek köszönhetően nagyszerű eredményeket értünk el. Az ifjúsági csapatunk 800l/p kismotorfecskendő szerelés kategóriában harmadik helyezett lett, felnőtt férfi csapatunk kocsifecskendő szerelésben második, 800l/p kismotorfecskendő szerelésben - mindössze egy másodperccel lemaradva - második helyezést ért el. A versenyen készült képek megtekinthetők a weboldalon. 8

Tisztelt Tápiószecsői Polgárok, Civil Szervezetek, Vállalkozók!

Tisztelt Tápiószecsői Polgárok, Civil Szervezetek, Vállalkozók! Május 30-június 1-ig Pünkösdi Sokadalom a Damjanich Művelődési Házban 30-án 15 óra Fellépnek: Népdal-népzenei Minősítő verseny. A Művelődési Ház és a KÓTA közös rendezése. Miskolc, Nyíregyháza, Kalocsa,

Részletesebben

Tavaszi nagytakarítás a Föld Napjára

Tavaszi nagytakarítás a Föld Napjára Tisztelt Tápiószecsői Polgárok! A Szecsői Tükör februári számában tájékoztattam Önöket a Képviselő-testület azon döntéseiről, melyek a település közbiztonsági kérdéseit érintik. Ennek folytatásaként szeretnék

Részletesebben

Szeretettel várunk a zarándok útra! KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA. Tartalom. Pest Megye az idén ünnepli fennállásának ezredik évfordulóját.

Szeretettel várunk a zarándok útra! KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA. Tartalom. Pest Megye az idén ünnepli fennállásának ezredik évfordulóját. Tartalom Jegyzői tájékoztató a Képviselő-testület 2009. június 24-i üléséről Lakossági tájékoztatók Iskolai hírek Kulturális hírek Civil szervezetek Lakossági vélemények, észrevételek Kék hírek Sport hírek

Részletesebben

Szobi Hírnök. Verssel, tánccal köszöntöttük az édesanyákat

Szobi Hírnök. Verssel, tánccal köszöntöttük az édesanyákat Szobi Hírnök XIX. évf. 4-5. szám - 2009. április-május * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes! Verssel, tánccal köszöntöttük az édesanyákat Még a legridegebb ember szíve is megrezdül Anyák

Részletesebben

Trianonra emlékeztünk. Önkormányzati havilap XXII. évfolyam, 6. szám 2013. június. Szecsői Ürgés Tanösvény átadása

Trianonra emlékeztünk. Önkormányzati havilap XXII. évfolyam, 6. szám 2013. június. Szecsői Ürgés Tanösvény átadása Trianonra emlékeztünk Önkormányzati havilap XXII. évfolyam, 6. szám 2013. június Szecsői Ürgés Tanösvény átadása A 2013. júniusi dunai árvíz SAJTÓKÖZLEMÉNY Belterületi vízrendezés kezdődik Tápiószecsőn

Részletesebben

2008. május 1-tõl a tervezett funkciókkal teljes üzemben mûködik a CIVIL KISÉR. www.civilkiser.hu

2008. május 1-tõl a tervezett funkciókkal teljes üzemben mûködik a CIVIL KISÉR. www.civilkiser.hu 2008. MÁJUS A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft www.civilkiser.hu CIVIL KISÉR CK Teljes üzemben a Civil Kisér K 2008. május 1-tõl a tervezett funkciókkal teljes üzemben mûködik a www.civilkiser.hu jászkiséri

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

Polgármesteri tájékoztató

Polgármesteri tájékoztató Január 23-án 18 órakor A MAGYAR KULTÚRA NAPJA tiszteletére rendezendő ünnepi műsor a Damjanich Művelődési Házban. Polgármesteri tájékoztató Részletes program a 4. oldalon. TÁPIÓSZECSŐ Többen kérdezték

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA. Pusztaszabolcs a Föld Órája Fõvárosa 2014-ben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA. Pusztaszabolcs a Föld Órája Fõvárosa 2014-ben SZABOLCS HÍRADÓ Ára: 120 Ft PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 2014. MÁJUS Pusztaszabolcs a Föld Órája Fõvárosa 2014-ben Ünnepélyes keretek között avattuk fel

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XVI. évfolyam, 2008. április 5. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE LAKOSSÁGI FÓRUMOK A korábbi szokásoknak és a belsõ szabályzatunknak megfelelõen, a képviselõk minden

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben

RÉSZLETES PROGRAM A 2. OLDALON. Foci Fiesta Cse mõ - Ce glédi V SE u tánpótlás bemu tató mérkõzések Öregfiúk labdarúgó torna

RÉSZLETES PROGRAM A 2. OLDALON. Foci Fiesta Cse mõ - Ce glédi V SE u tánpótlás bemu tató mérkõzések Öregfiúk labdarúgó torna XXV. évfolyam 6. szám www.csemo.hu 2015. június 1 RÉSZLETES PROGRAM A 2. OLDALON 1 XXV. évfolyam 6. szám Csemő Község Önkormányzatának havilapja 2015. június F alunap 2015. július 3-4. HARCÁSZATI ÉS MILITARY

Részletesebben

HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA

HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA Tápiószőlősi HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA 16. évfolyam, 1. szám 2010. március Eseményösszefoglaló 2. oldal Ebek kötelező oltása 4. oldal Helyi adók megfizetése 4. oldal

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Szépkorú köszöntése. A tartalomból... Lezárult a településrendezési terv módosításának véleményezési szakasza

Ebesi Hírlap. Szépkorú köszöntése. A tartalomból... Lezárult a településrendezési terv módosításának véleményezési szakasza XIII. évf. 3. szám 2014. március Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A tartalomból... Lezárult a településrendezési terv módosításának véleményezési szakasza Március

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

MEZÔFAL. Köszönet a pedagógusoknak A Pedagógus nap alkalmából

MEZÔFAL. Köszönet a pedagógusoknak A Pedagógus nap alkalmából Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum MEZÔFAL ALVA Információs és közéleti havilap 2008. június Tartalom Ilyen még nem volt! 2. oldal Megköthetõ a szerzõdés 3. oldal Elismerés a kiváló munkáért 3. oldal

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2013. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2013. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2013. JÚLIUS Az önkormányzat munkájáról Az önkormányzatunk második negyedéves munkájáról, a községünket érintő fő kérdésekről kívánom

Részletesebben

Alsónémedi Hírmondó. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata.

Alsónémedi Hírmondó. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata. Alsónémedi Hírmondó XXIII. évfolyam Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed Ma is minden bánkódó

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap MEGNYITOTT A STRAND XIX. évfolyam, 2009. május Ballagás A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 118 diák fejezte be sikeresen a középiskolát,

Részletesebben

I g a z g a t á s i s z ü n e t

I g a z g a t á s i s z ü n e t 2 2012. augusztus A közigazgatás átalakítása érdekében az elmúlt hetekben a Polgármesteri Hivatal dolgozói a Pest Megyei Kormányhivatal részére több adatszolgáltatásnak tettek eleget. Többek között az

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

Ebesi Hírlap. A tartalomból... Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja. Kiállítás és gálaműsor. 4. oldal. Zöld óvodák III.

Ebesi Hírlap. A tartalomból... Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja. Kiállítás és gálaműsor. 4. oldal. Zöld óvodák III. XII. évf. 5. szám 2013. május Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A tartalomból... Kiállítás és gálaműsor 4. oldal Zöld óvodák III. találkozója 4. oldal Jó hangulatban

Részletesebben

Augusztus 20-án 10 órakor

Augusztus 20-án 10 órakor Augusztus 20-án 10 órakor Szent István napja és új kenyér ünnepe községünkben a Templom téren Ünnepi műsor Új kenyér szentelése 11 óra, Ünnepi szentmise. Jegyzői tájékoztató a Képviselő-testület 2009.

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Tesszük a dolgunkat, az emberek számíthatnak ránk. A tartalomból... Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja

Ebesi Hírlap. Tesszük a dolgunkat, az emberek számíthatnak ránk. A tartalomból... Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja XII. évf. 2. szám 2013. február Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A tartalomból... Testületi ülés 3. oldal Búcsú Emődy Dániel tanár úrtól 4. oldal Tájékoztató fórumot

Részletesebben

Algyõi Hírmondó. Egészséghét a Szivárvány Óvodában A községi szintû Egészségnapok rendezvénysorozathoz. Pünkösd a Szentlélek ünnepe.

Algyõi Hírmondó. Egészséghét a Szivárvány Óvodában A községi szintû Egészségnapok rendezvénysorozathoz. Pünkösd a Szentlélek ünnepe. Algyõi Hírmondó KÖZÉLETI LAP ÁRA: 100 Ft X. 2013. május 26. vasárnap Algyői Repüléstörténeti Emléknap, Hősök Napja és családi gyermeknap Szabadidőközpont, Algyő, Téglás u. 151. 9.30-10.00 térzene 9.30-10.00

Részletesebben

ÚJSÁG. Eppinger Éva festőművész,a kiállításának címe: A természet csodái

ÚJSÁG. Eppinger Éva festőművész,a kiállításának címe: A természet csodái SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. ÁPRILIS ÚJSÁG Az Ipartestület szeretettel meghív és vár minden kedves érdeklődőt az Arany János Általános Iskola udvarán 2012. április 30-án hétfőn megrendezésre

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVII. évfolyam, 2007. július KOSÁRLABDASIKEREK A DIÁKOLIMPIÁN Szép eredményt értek el kosárlabdázóink az ez évi diákolimpián: két korcsoportban a

Részletesebben

F A I R. Farmosi Információk Riportok

F A I R. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXVI. évfolyam 5-6. szám 2014. május-június Június volt, s ujjongtunk, nincs tovább, Most gyertek szabadmellű örömök, S pusztuljatok

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

Ballagások óvodákban, iskolákban

Ballagások óvodákban, iskolákban Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXIX. évfolyam 11. szám 2014. június 27. Új cserkészcsapat alakult Szerencsen Ballagások óvodákban,

Részletesebben