hírmondó ÁPRILIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "hírmondó 2013. ÁPRILIS"

Átírás

1 HALÁSZTELKI A két város polgármestere Pár hete Halásztelek polgármestere Kurdisztánban járt. Hogy milyen apropóból képviselte városunkat ott, arról kérdeztük Szentgyörgyi Józsefet. Mi az iraki látogatásának előzménye, honnan és kitől jött az ötlet? Dr. Husain Shorsh kurd származású ügyvéd aki Szigethalmon lakik és a gyerekei Halásztelekre járnak iskolába keresett meg. Az Irak északi részén fekvő Kurdisztán önálló tartomány, 6 millió kurd él itt. Nagy szuverenitást élveznek és a gazdaságuk is gyorsan fejlődik az olajkitermelésnek köszönhetően. Hátrányosan érinti őket, hogy Irak déli része rendezetlen, így nem tudnak nemzetközi kapcsolatokat építeni állami szinten. Fiatal városaik vannak a mesterséges falufelszámolások miatt, ugyanakkor a városfejlesztéshez több mintára, tudásra lenne szükségük. Ezért keresnek kapcsolatokat gyorsan fejlődő fiatal városokkal. Önkormányzati forrásból vagy más finanszírozásból történt-e az utazás? A meghívás teljeskörű volt, mindenről a vendéglátók gondoskodtak. hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Polgármesteri látogatás Irakban Mennyi időt töltött kint, kikkel tárgyalt és miről? Éjjel utaztunk, így két teljes napot. Elsősorban abban tájékozódtunk, hogy miben tudunk segíteni egymásnak. Szulejmánia a tartomány fővárosa, kétmilliós város, innen 30 km-re van a 82 ezer fős Bazian, ahonnan a megkeresés jött. Gyorsan fejlődő város jelentős iparral. Milyen megállapodás születhet? Az elsődleges cél, hogy megismerjük egymást és megtaláljuk azokat a pontokat, amelyben hasznosak lehetünk egymásnak km-es távolságból azért korlátozottak a lehetőségek. Miért lenne jó Halászteleknek egy iraki kapcsolat? Elsősorban gazdasági partnereket keresnek rajtunk keresztül. Összeírtak egy listát, hogy mi az ami érdekelné őket (fóliasátras paradicsom termesztés, üvegházak építése, vetőmagok, növényvédőszerek, epertermesztés) segítünk megtalálni a magyar partnereket, igyekszünk megrendelést szerezni magyar vállalkozásoknak. Bódy Géza Pezsgő kultúra a Máraiban Az igényes kultúraközvetítés a mi felelősségünk. A tervem egy jól működő intézmény létrehozása, ahol sok ember fordul meg, programjaink pedig sokszínűek nyilatkozta a Hírmondónak a Márai Sándor Közművelődési Intézmény nemrég megbízott igazgatója. Szabó Julianna gőzerővel látott munkához, célja a mai kor igényeinek formában és tartalomban is megfelelő intézmény létrehozása. Igaz, ehhez pénz is kell, nem is kevés. Igazgatói megbízása előtt már munkához látott. Mikor került a Máraiba és mi jellemezte első teendőit? december 1-jén kezdtem a munkát a Máraiban megbízási szerződéssel. Feladatom a közösségi házban folyó tevékenység összefogása, koordinálása volt. Első, legfontosabb teendőmnek a meglévő, működő közősségek megismerését tartottam. Ugyan csak féléves intézményről beszélünk, de a közösségi ház közösségi színtérként már évtizedek óta működik. Meg kellett ismernem a szokásokat, szokásjogokat, amelyek beépítésével ki kell alakítanom az intézmény praktikus és szabályozott működését. Nemrég a Képviselő-testülettől megkapta igazgatói megbízatását, milyen főbb tervei vannak? Először a közművelődési előadóval egyeztettük a városi nagyrendezvények programjait, majd az intézmények és a civil szervezetek vezetőivel találkoztam. Ezeket figyelembe véve állítottam össze a közösségi ház munkatervét. A városban kialakult hagyományokat a legmesszebbmenőkig szem előtt tartva nyitott vagyok minden új kezdeményezésre. A tervem egy jól működő intézmény létrehozása, ahol sok ember fordul meg. Decemberben amikor idekerültem nagy lendülettel kezdtem a közösségi házban a szervezést. Felnőtteknek mozgásos, egészségmegőrző, táncos tanfolyamokat terveztem, a gyermekeknek ringatót, ovis tornát, baba-mama klubot stb. Elővettem a bevált kapcsolataimat, hogy az üres időket megtöltsem tanfolyamokkal, klubokkal ami pénzt is hoz, de sajnos mindig viszszakerültünk az általam is érzékelt problémához, mégpedig az intézmény állagához, külleméhez. Egy kivétellel senki sem vállalta az oktatást, mert hideg, csúszik és lejt a nagyterem konyhakő aljzata. A megbízásomat a közösségi ház és a városi könyvtár vezetésére kaptam. A két intézményrész teljesen önállóan működik, de vannak kapcsolódási pontjai. Milyen közművelődési intézményt képzel el a halásztelkieknek? Természetesen a mai kor igényeinek megfelelő intézményt szeretnék létrehozni úgy formában, mint pedig tartalomban egyaránt. Az épület funkcionális átalakítása fontos ami jelentős forrás bevonásával valósulhat meg hosszútávon elengedhetetlen, hogy alkalmassá váljon közművelődési tevékenységeknek és önszerveződő közösségeknek egyaránt. A közösségi ház jó helyen, a város szívében helyezkedik el. Olyan intézményt szeretnék, ahová jó érzés betérni, ahol a látogató kellemesen és igényesen töltheti el szabadidejét és ahol mindig érdekes információhoz juthat. Végül, de nem utolsó sorban olyan közösségi élményt is szerez, ami megváltoztatja és meghatározza további életét. Az igényes kultúraközvetítés a mi felelősségünk. Úgy szoktam jellemezni az intézmény székhelyét (közösségi ház) és telephelyét (könyvtár) hogy a XX. és a XXI. század elejének párhuzama. Látványos a külső kontraszt! Tapasztalatom szerint ezt látja a város vezetése is. Apró lépésekkel megkezdődik a változás, de a város anyagi helyzete mindezt meghatározza. Milyen programokat, milyen öszszejöveteleket tervez? A terveket meghatározzák a körülmények és az anyagi helyzet. A rendezvények szervezésének az is határt szab, hogy a Képviselő-testület az intézmény nagytermét jelölte ki házasságkötő-teremnek. Ami azt jelenti, hogy a számunkra legértékesebb nap- (Folytatás a 3. oldalon)

2 2 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ ÖNKORMÁNYZAT Tájékoztató a képviselő-testület üléséről Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete március 14-én, csütörtökön tartott ülést valamennyi képviselő jelenlétével. A napirendek tárgyalása előtt Szentgyörgyi József polgármester az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről szóló beszámolójában tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy egy meghívásnak eleget téve a napokban Kurdisztánban járt. Ezután következett a napirendek megtárgyalása mely során a Képviselő-testület a évi költségvetés módosításáról döntött. Megtárgyalta és elfogadta a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2012.(II.14.)számú rendelet módosítását, mely rendelet szabályozza a január 1-jétől ismét az önkormányzat által ellátott házi gondozás és szociális étkeztetés igénybe vételének feltételeit. A következő napirenden belül az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasága megszűnő csatornaüzemeltetési feladatainak ellátását szolgáló vagyonelemek önkormányzat tulajdonába történő visszavételéről döntöttek. Az ülés következő részében álláspályázatok kiírásáról szavaztak a képviselők. A korábbi évekhez hasonlóan a Képviselő-testület hozzázárult a közművelődési intézmény, közösségi szintér technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása tárgyában igényelhető támogatási kérelem benyújtásához, melyhez az önrészt évi költségvetésében is biztosította. A Képviselő-testület kinyilvánította, hogy részt vesz az épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása tárgyában megjelenő pályázaton, illetve kötelezettséget vállalt arra, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti. A Képviselő-testület egyhangúan támogatta Szenderffy Ferenc atya temetési költségeinek átvállalását. Elbírálta a Képviselő-testület a védőnői álláshelyre beérkezett pályázatokat. Eredménytelennek nyilvánította a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár intézményvezetői pályázatát, az intézmény vezetését megbízottként Szabó Julianna látja el. Baloghné dr. Nagy Edit jegyző A Polgármesteri Hivatal tájékoztatói Telepengedély köteles, illetve bejelentés alapján folytatható tevékenységek ügyintézéséről február 28-án hatályba lépett a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályiról szóló 57/2013. (II. 27.) Kormányrendelet. A jogszabály alapján március 1-jétől a bejelentést, illetve a telepengedély iránti kérelmet a telep fekvése szerint illetékes település jegyzőjénél kell benyújtani. A fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 5.000,- Ft, ahogy a módosítás díja is ugyanennyi. A lakcím-nyilvántartással összefüggő ügyek intézéséről A járási hivatalok felállítását követően néhány, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló jogszabályok által szabályozott ügyben párhuzamos hatáskör alakult ki a járási hivatalok és a települési jegyzők között. Ezek a következő ügyek: az ügyfél kérelmére tény, állapot vagy egyéb adat igazolására a hatóság igazolást ad ki az általa nyilvántartott adatokból, a személyi és lakcímadatok, adatváltozások és adatjavítások átvezetése a nyilvántartáson, lakcímbejelentés, lakcím fiktiválás és érvénytelenítés, adatszolgáltatás. Fenti ügyeket az állampolgárok mind a Polgármesteri Hivatalban, mind pedig a Járási Hivatalban intézhetik. Ügysegéd a Polgármesteri Hivatalban április 3-tól járási ügysegéd segíti a Polgármesteri Hivatalban a Járási Hivatal hatáskörébe tartozó ügyek intézését. A járási ügysegéd minden szerdán 7,30-16,30 között, pénteken 7,30-tól 12 óráig fogadja az ügyfeleket a Posta melletti Hivatali épület földszint 1. számú irodájában. A járási hivatal hatáskörébe tartozó szociális ügyekben kérelem-nyomtatványokat ad, segíti azok kitöltését, átveszi a kitöltött nyomtatványokat, átveszi az ügyfelektől a kérelmeket. Segíti az okmányirodai ügyintézést, ennek keretében tájékoztatást nyújt a szükséges iratokról, az ügyintézés menetéről. Baloghné dr. Nagy Edit jegyző szakácsot keresünk! Halásztelek Város Önkormányzata pályázatot hirdet szakács munkakör betöltésére. Munkaköri feladatok közé tartozik a higiénés előírások betartása, az élelmiszerek konyhatechnológiai eljárásainak alkalmazása, főzéstechnológiai előírások betartása, az élelmiszerek szabályszerű előkészítése és tárolása, valamint a HACCP szakács feladataira vonatkozó dokumentumainak vezetése. Feltétel: középfokú szakácsképesítés, büntetlen előélet, szakmai tapasztalat előny, de nem feltétel, erre tekintettel pályakezdők jelentkezését is várjuk. Elvárt kompetenciák: teherbíró képesség, jó fizikai erőnlét, jó együttműködő képesség. Foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű, teljes munkaidő. A munkavégzés helye: 2314 Halásztelek, Somogyi B. u. 50. Pályázni szakmai önéletrajz és a képesítést igazoló okirat megküldésével, a címen, vagy a Halásztelek Város Önkormányzata, 2314 Halásztelek, Posta köz 1. postacímen lehet.

3 ÖNKORMÁNYZAT Fagyos idő, meleg szívek Jeges szélben és hóviharban ünnepelték Halásztelek polgárai az idei március 15-ét. Az es szabadságharc emlékére rendezett városi ünnepség a református templomban kezdődött ökumenikus istentisztelet keretében. Ezután a Márai közösségi házban a Bocskai Református Oktatási Központ általános iskolásainak verses-zenés műsora következett, amelyben a diákok a szabadságharc főbb eseményeit elevenítették fel. Az emlékezők ezután megkoszorúzták a Szent László téri kopjafát, illetve dacolva az időjárás elemeivel, átvonultak a Petőfi kertbe ahol a forradalmár-költő szobránál helyezték el a megemlékezés virágait. BG HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ Piac Halásztelken decemberében az Országgyűlés a kereskedelmi törvényben rögzítette a termelői piac fogalmát. Eszerint ez olyan piac, amelyen annak negyven kilométeres körzetéből árulnak termékeket. Könnyítésnek számít, hogy a termelői piacok esetében a szervezéshez nem kell piacüzemeltetési engedély, csak be kell jelenteni a nyitást a kereskedelmi hatóságnak. Az elmúlt 15 hónap alatt gombamód szaporodtak az országban a különleges hangulatú, általában kicsi, ám annál színesebb piacok, ahol a termelők maguk árulják jó minőségű portékájukat, közvetlenül a vásárlóknak Egy ilyen piac nyílt városunkban is április 6-án, szombaton az Orchidea Ház területén szerény, de annál bensőségesebb ünnepség keretében. A piac már az ókor óta a mindennapi élet része, és egyben a közösségi élet fontos színhelye is. A piacozás még akkor is jól esik, ha konkrét vásárlási cél nélkül töltjük el az időt, mert nézelődni, rácsodálkozni és egy jóízűt beszélgetni semmibe sem kerül. Ha pedig mégis találunk valamit, hát akkor A termelői piac kitalálójától, és működtetőjétől Székely Katalintól úgy tudni, hogy kéthetente szombaton reggel 7 órától várják a vásárlókat, legközelebb április 20-án. BNE (Folytatás a 1. oldalon) Új mentőautót adtak át Szigetszentmiklóson A mentőszolgálat fejlesztési stratégiájának megfelelően március 6-án új mentőautót adtak át a Szigetszentmiklósi mentőállomáson. hivatalos átadáskor Deák Csaba görögkatolikus parochus a történelmi egyházak nevében megszentelte az új járművet és a mentőállomás épületét is. A Az átadásnál Szabó József, Szigetszentmiklós, Bóna Zoltán, Dunavarsány és Kreisz László, Taksony polgármestere is jelen volt. Pest megyében 23 mentőállomás van. Ezekből az egyik legmegterheltebb állomás a szigetszentmiklósi, amely Délegyháza, Dunaharaszti, Dunavarsány, Halásztelek, Szigethalom, Szigetszentmiklós, Taksony és Tököl ellátásáért felel, ezért volt szükség az új mentőautóra, mely minden Európai Uniós előírásnak megfelel. Ez a kiemelt mentőegység speciális égési kötszereket is tartalmaz, van benne gyermektáska, amiben kifejezetten csecsemők ápolásához szükséges felszerelés van, valamint található benne félautomata defibrillátor, és minden olyan eszköz, ami súlyos sérültek ellátására alkalmas. Bóna Zoltán polgármester úr a mentőállomás eszközparkjának fejlesztésére 100 ezer forintot ajánlott fel. Két fontos dolog azonban (húzósín és medenceöv) még hiányzik az autóból, melynek megvásárlására szükséges összeget Szabó József, Szigetszentmiklós polgármestere felajánlotta saját fizetéséből. Ezúton köszönjük a támogatásokat. Rácz Zoltán (forrás: omsz, szigetszentmiklos.hu) Szabó Julianna ra a szombatra nem igazán tervezhetünk előre programot, mert az esküvő előnyt élvez. Tanfolyam, klub, szakkör működésére alkalmas a két hátsó helyiség, nagyobb létszám esetén a nagyterem. Mini színházi és pódium-előadásra, bálra, táncos rendezvényre, különféle estek rendezésére szintén a nagyterem alkalmas. Egyedi rendezvényeket is szeretnék: igényes előadóestet, filmvetítést, ismeretterjesztő előadást, táncos rendezvényt, ami az élő- és gépzenét is magába foglalja. Rendszeres közművelődési formák, azaz táncház, népi játszóház, gyermekszínházi előadás, egészségtudatos klubok, egészségmegőrző foglalkozások, tornák, különféle közhasznú tanfolyamok szerepelnek a terveim között. Mekkora pénzből gazdálkodik az intézmény és ez mire elég? Huszonkétmillió forint az éves költségvetése a két intézményegységnek, ebből 18,5 a bér- és járulék költsége. Szakmai anyag és könyv, folyóirat vásárlásra 2 millió forint jut. Az önkormányzat pályázott a minisztérium által kiírt érdekeltség növelő pályázaton, ami jelentős segítséget nyújthat az intézmény felszereléséhez. Milyen önkormányzati segítség kellene a sikeres működéshez? Szakértőként sok intézményt vizsgáltam. Az intézmények költségvetéseinek vizsgálata során azt mondhatom, hogy rendezvényekre az éves költségvetés 15-20%-át különítik el. A Máraiban az önkormányzat biztosítja a dolgozók bérét és járulékait és a minimális dologi kiadást. Rendezvényre pedig annyi pénzt költhetünk, amenynyi bevételt tudunk produkálni terembérletekből. Valljuk be, hogy ez igazán nem sok. Mindez persze abból fakad, hogy intézményi múlttal nem rendelkezik a Márai. A közösségi ház tevékenysége még csak kialakulóban van. A körülmények javulásával egyre több rendezvényt tudunk megvalósítani. Ha ez a helyzet kialakul, biztos vagyok benne, hogy újra gomboljuk a kabátot és a költségvetésünk is másként alakul, módosul. Az egykori közösségi ház bizony rossz állapotban van. Lesz-e lehetőség a felújításra? Az már most látszik, végre van gazdája az épületnek. Már említettem, hogy apró lépésekkel kezdődik a változás, mégpedig az előtérben a volt kávéházban a klinkertéglás büférész lebontásra kerül, amivel jelentős teret nyerünk majd. Milyen szakkörök működnek jelenleg, melyeknek otthon ad a Márai? Egyelőre a Lányok Asszonyok Kézimunka Klubjának, a Sakk körnek ad otthont, valamint a három nyugdíjas egyesületnek, a Társasjáték Klubnak és a Garabonciás Egyesület összejöveteleinek. Minden közösséggel baráti viszonyt sikerült kialakítanom. Segítjük, támogatjuk és tiszteletben tartjuk egymást és egymás munkáját. Bódy Géza

4 4 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ PROGRAMOK Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár PROGRAM AJÁNLÓ Márai Sándor Közösségi Ház, 2314 Halásztelek, Posta köz 1. Városi Könyvtár, 2314 Halásztelek, Erkel Ferenc u. 2. Á L L A N D Ó P R O G R A M O K HÉTFŐ: 14-16: Nyugdíjas Egyesület klubnapja (civil terem) : ARIES fogadóóra (klubterem) KEDD: 14-16: Nyugdíjasok Baráti Köre klubnap (bolgár terem) 17-20: Sakk-kör - Vezeti: Sitkei András (civil terem) SZERDA 17-20: Lányok Asszonyok Kézimunka Klubja (páros héten - klubterem) CSÜTÖRTÖK 14.30: Mozgáskorlátozott és Nyugdíjas Egyesület klubnapja (saját terem) 16.30: Ovis tánc - Vezeti: Gellai Tamás (nagyterem) 17.30: Kubai Salsa - Vezeti: Gellai Tamás (nagyterem) : Garabonciás Egyesület (nagyterem) PÉNTEK : Társasjáték Klub (klubterem) SZOMBAT Nincs állandó program VASÁRNAP 10-11: Tánciskola - Vezeti: Gellai Tamás (nagyterem) április 12-én, pénteken 17 órakor a Városi Könyvtárban (Erkel F. u 2-4.) ÓVÁRY GÉZA festőművész jubileumi kiállításának ünnepélyes megnyitója május 10-én pénteken 20 órától RETRO BULI élőzenével Büfé tánc jó hangulat!!!! Belépődíj: 1000 Ft ÚJ IDŐPONT: május 18-án, szombaton egésznapos autóbuszos kirándulást szervezünk KASSÁRA, Európa egyik Kulturális Fővárosába, Márai Sándor szülővárosába Részvételi díj: 6000 Ft/ fő + a múzeumi belépők kb.12 Euro Érdeklődni a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtárban lehet. TÁJÉKOZTATÁS Tájékoztatjuk Halásztelek lakosait, hogy Bakó Gábor: Halásztelek című könyve megvásárolható a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtárban (Erkel Ferenc u 2-4.) a könyvtár nyitvatartási idejében április 25-én, csütörtökön 17 órakor a Városi Könyvtárban (Erkel Ferenc u 2-4.) KÖNYVKLUB április 28-án vasárnap óra között a közösségi házban (Posta köz 1.) CSERE-BERE BÖRZE április 19, péntek, 18 óra DÉLSZLÁV TÁNCHÁZ Vezeti: Halász László Belépődíj: 500 Ft A Lányok Asszonyok Kézimunka Klub egynapos villámkiállítás keretében mutatta be tagjainak alkotásait a Máraiban. Reméljük, hogy ez a kis kiállítás előfutára egy nagyobb, nyílt kiállításnak. Az alkotóknak a kézimunkákhoz gratulálunk.

5 KULTÚRA HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ 5 Rekordkísérlet Szinkronszínészek olvasták fel a Holnap Magazinban publikáló amatőr írók verseit és novelláit március 23-án a Máraiban. Az alkotók büszkén hallgatták, ahogy Dögei Éva, Makay Andrea, Joó Gábor és Holl Nándor olvassa művüket. Érzéki költeményeket, humoros és drámai történeteket hallhattunk, de nem hiányozhatott a mese és a tudományos fantasztikus művek, a sci-fi világa sem. Az este folyamán kiderült, az egyik író, Winczheim Tibor, arra vállalkozott, hogy hét hónap alatt hét novelláskötetnyi történetet ír, és kiadatja a Holnap Magazinnal. A felolvasóesten az író egy díszoklevelet vett át kiemelkedő teljesítményéről a Magyar Rekordok Igazgatóságának egy képviselőjétől. Az eredményt már a Guiness Rekord bizottságához is elküldték. Ki tudja, lehet, hogy Tibor még a nagy könyvbe is bekerül. Szabó Dénes Holl Nándor,Dögei Éva, Makay Andrea és Joó Gábor Csodák gyöngyből Ganevné Székely Katalint, halásztelki nyugdíjas óvónőt kérdeztük a városi könyvtárában rendezett kiállításáról. Milyen ékszerekkel érkezett a Máraiba? Gyöngyből készült nyakláncokat, karkötőket, pontosabban fürtös nyaksit és pityegő kalárist hoztam magammal a kiállításra. Kik hordták ezeket az ékszereket? A nyaksikat az asszonyok, a csipkegyöngyöket a lányok viselték. A huszonkét soros nyakbavetőt pedig a menyasszonyok hordták. Milyen díjakat kapott eddig? A Kereskedelmi és Iparkamara kétszer jutalmazott meg Remek-díjjal, melyet 2007-ben és tavaly vehettem át. Fontos, hogy az alkotások megfeleljenek a magyar hagyománynak, szép kivitelezésűek és jó minőségűek legyenek. Mióta népi iparművész? 2003 óta vagyok népi iparművész, és 2009 óta vezetem a Magyar Gyöngy Egyesületet. Tagja vagyok a Hagyományok Háza baráti körének is, melynek tagjaival már körbejártuk Magyarországot. Szabó Dénes Húsvéti alkotóház Mindannyian örömmel készülődtünk idén is a közelgő húsvétra. Örömünk sokszorozódott azon a szép délutánon, amit együtt tölthettünk el a halásztelki református templomban megrendezett alkotóház keretében március 23-án, szombaton. A szervezők szebbnél szebb ötletekkel várták a kis ügyes kezeket, képeslapok, ablakdíszek, tavaszi dekorációk, tojástartók készültek. Miközben az óvodások, kisiskolások, közel ötvenen vidáman ügyeskedtek, a szülők segédkeztek, beszélgettek, addig az általános iskola felsősei (Mézga Kinga, Márkus Noémi, Pataki Fanni, Simon Boglárka, Zsámár Lívia, Tompa Viktória, Rab Barbara, Vári Lili és Sengel Álmos) órákon át sütötték a melegszendvicseket, főzték a teát. Felemelő volt látni a vidám arcokat, reméljük, legközelebb is találkozunk a már hagyományosnak is mondható ünnepi alkotóházunkban, karácsonykor! SzK

6 6 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ HITÉLET Ferenc pápa megválasztása A pápaválasztó konklávé március 13-án Jorge Mario Bergoglio argentín bíborost bízta meg a Katolikus Egyház irányításával. Korábban Buenos Aires érseke volt a jezsuita szerzetes. A Szentatya névválasztása a példaképére utal és jelzi pápaságának fő irányvonalait is. Erdő Péter bíboros, a konklávé egyik tagja így nyilatkozik róla: Ha a tízparancsolatot megtartanák a gazdasági élet szereplői, «másképpen nézne ki körülöttünk a világ», az egyház szociális tanítása pedig «nagyon sok új helyzetre adott értelmes reflexiót a hit szempontjából». Ferenc pápára jellemző «a nagyfokú közvet- Valóságosan lenség és a kiváló érzék a lényeges dolgok iránt», röviden és a lényeget hangsúlyozva beszél a katolikus hitről, «márpedig a mai embernek ez kell», mert «a segítő szeretet és a hit igazságainak nyílt, egyszerű közvetlen kimondása együtt rendkívül aktuális». Szeretlek hangzik sokszor. Olykor pedig az a válasz érkezik rá, hogy nem, te nem is szeretsz igazán vagy pedig kimondatlanul, gondolatokban, érzésekben fogalmazódik ez meg. Mintha a szeretet sokszor csak szó maradna. Mintha hiányozna belőle a lényeg. Miért van ez? Azt is szeretetnek nevezik, amelyik tele van feltételekkel, személyválogatással, amelyik csak bizonyos körülmények között és csak bizonyos feltételekkel él meg. Azt is szeretetnek nevezik, amelyik csak érez és gyönyörködik, de nem cselekszik úgy és annyit, amire szükség lenne. Azt is, ami csak addig tart, amíg kedvében jár a másik, és azt is, ami csak vár és elvár, de nem ad. Olykor még azt is, amiben nincs hűség. Szeretetnek mondják azt a ragaszkodást is, amelyik csak hasznot remél. Sokszor nagy ára is van az ember szeretetének: tesz valamit, áldozatot hoz, de már előre azt számolja, hogy ezután mit várhat majd el a másiktól. Mintha a szeretet igazi célja nem a másik ember, hanem saját maga lenne, amikor valaki csak azért ad valamit, hogy végül megkapja azt, amit önmagának akar. Jézus szeretetében nem voltak feltételek, ellenben volt benne igazi áldozat. Nem azt nézte, mit érdemel az ember, hanem, hogy mit tegyen értünk, hogy megváltson, megmentsen az üdvösségre, és megajándékozzon, és ha ez áldozatba kerül, még azt is vállalta értünk: a legnagyobb áldozatot, nagypénteken a keresztet. Szeretetének a célja nem önmaga volt, hanem én. Ezért tud megbocsátani is. Még a kereszten is azért imádkozik, hogy: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Vajon szeretni ennyire sokféleképpen lehet, vagy inkább nem minden igazán szeretet, amit annak neveznek? A pünkösd a Szentlélek eljövetelének, kitöltetésének ünnepe. A Szentlélek Isten maga, aki az Ő gyermekeinek a szívében és életében munkálkodik. Ő munkálkodik azoknak a szívében, akiknek Jézus keresztje, bűnbocsánata által üdvösségük van, mert Isten az Ő Lelkét, és Lelke által az Ő országának áldásait ajándékozza azoknak, akik Isten országának tagjai, akiket már semmi sem választ el Őtőle, hanem nyitott szívvel fogadják Őt. A Szentlélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás (Gal 5,22). Úgy is lehetne ezt a sort megfogalmazni, hogy igazi, valóságos szeretet, igazi, valóságos öröm, és mindegyik gyümölcs elé odatehetnénk, hogy igazi és valóságos. Milyen nagy szükség van, milyen nagy szükség lenne mindezekre. Isten Lelkének a munkája ez: a Jézustól jövő szeretetet, örömöt, békességet, a Szentlélek igazi gyümölcseit munkálja. Ezért akar megtisztítani minden bűntől, minden önösségtől, hogy üdvösségünk legyen, és hogy szeretetünk, örömünk, türelmünk hamisítatlan, ne csak az igazinak a másolata, hanem igazi és valóságos legyen. Jelényi László Adója 1%-t köszöni a KRÉTAI SZENT ANDRÁS ALAPÍTVÁNYAdószáma: FERENC ATYÁT MI GÖRÖGKATOLIKUSOK SEM FELEJTJÜK Március 16-án az unokám keresztelése miatt nem vehettem részt Szenderffy Ferenc római katolikus paptestvérem temetésén. Ezért most e lehetőséggel élve tudatom, hogy nekünk, halásztelki görögkatolikusoknak is fáj Ferenc atya halála. Tudjuk, hogy van feltámadás. Ennek ellenére, ha egy nagyszerű embert veszítünk el, az nagyon szomorúvá tud tenni. Ő volt, aki lehetővé tette a görögkatolikus szertartások végzését eleinte a düledező kis kápolnában, majd a felépített híres új római katolikus templomban. Minthogy rokonságában voltak görögkatolikusok is, elmondása alapján rájuk való tekintettel, és persze azért is, hogy legyen helyben lakó paptestvére, javasolta a paróchiánk épületének (Erkel F. u. 7.) megvásárlását. De nemcsak javasolta, hanem az építkezésben tapasztalataival segített is. Kispapként 1982-ben jöttem én is segíteni egy szép nyári napon, amikor Ferenc atya átjött és megkért, hogy fűrészeljek le vasdarabokat az akkor készülő templomajtókról. Közben beszélgettünk. Akkor még nem is sejtettem, hogy legszebb papi éveimet itt Halásztelken fogom tölteni és hogy Ő lesz, aki megszervezi a költözésünk legnehezebb részét, a behurcolkodást. Akkor már három kis gyermekünk volt, akik egy-kettőre megszerették Ferenc atyát. Amikor hosszabb időn át kórházban volt és lábadozott, én helyettesítettem a családommal a plébánián lakva. Nem volt nap, hogy ne találkoztunk volna. A paróchia és a plébánia közötti kapu szinte mindig nyitva állt. Megszerveztük a Vasvári Pál cserkész csapatot. Át kellett élni azonban azt a szomorú eseményt is, amikor Őt elhelyezték innen Kelenvölgybe. Ekkor mi cipeltük az Ő bútorait és szomszédom, Horváth Attila teherautóján elköltözött a helyről, ami mindig is az Ő keze munkáját dicséri. Az öregedő Ferenc atyával is jó volt találkozni a Szent Erzsébet búcsúkon. Nemcsak templomot épített, hanem emberi kapcsolatokat is és elsősorban Isten országát. Sokat tanultam Tőle. Boldog nyugalmat és örök emléket! Gábor atya Ferenc atya, a jó cserkész Mikor 1979-ben Halásztelekre költöztünk, ő volt az első nem lakótelepi és nem SZIMFI-s ismerősünk, mint pap is sokat jelentett az egész családnak, mint ember is, de most a cserkészről szeretnék megemlékezni. Gyermekkorának meghatározó élménye volt a cserkészet, a temetésén tisztelgő csapatzászló az egykori csapata zászlaja volt, amit megőriztek a nehéz időkben is. Ez a cserkész lelkület érződött rajta is, amikor olyan könnyen talált közös hangot a fiatalokkal. Sokat mesélt egykori élményeiről, és amikor megnyílott a lehetőség a cserkészet újraindítására, kérte ebben a segítségünket ben indult el a cserkészcsapat szervezése, megalakult a támogató testület és elkezdődött az első őrs szervezése. Cserkészfogadalmat elsőnek a nagyfiunk tett le a kezébe 1991 nyarán, Ettől az évtől kezdődik a rendszeres örsi élet. Bár hivatalosan Prodán Gábor atya vezette a csapatot, a mindennapokban Ferenc atya tanítgatta a fiatalokat, adta át tudását és a cserkész szellemiséget, az Isten, haza és embertársak szeretetét és a kötelességteljesítést. Két tábort is szervezett, vezetett, megszervezte a betlehemes csoportot, első bemutatkozásuk 1990 karácsonyán volt, az éjféli misén. Sok mai fiatal, felnőtt szívében hagyott örökre nyomot ez a tevékenysége, jelmondat is lehetne, amit gyakran emlegetett: a cserkész az mindig cserkész marad, egy életre szól a fogadalom! Cserkészköszöntéssel búcsúzom: Jó munkát! NMA

7 EMLÉKEZÜNK HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ 7 Búcsú a templomépítőtől... Emlékfoszlányok Szenderffy Ferenc atyáról Első találkozásom Ferenc Atyával 1971-ben, halásztelki első miséje alkalmával történt. Én ekkor másodikos kisiskolás voltam. Délceg termetével, zengő hangjával, barátságos, közvetlen stílusával rögtön megkedveltette magát a hívek körében. Családunkkal is hamarosan ismeretségbe került, mert húgom keresztelője volt az első keresztelése Halásztelken. Akkoriban nem járhattam iskolai hittanra, mert az igazgató kiküldte a pedagógusgyermekeket az óráról. Ezért Ferenc Atya megszüntette az iskolai hittant és keresztényoktatás címen folytatta a templomban. A Rákóczi út és a Kossuth Lajos utca sarkán álló kocsmaépületből lett templomunk állaga leromlott az idők során. Erre Ferenc Atya néhány tetőből eltávolított ácskapoccsal kicsit rásegített, így életveszélyessé nyilvánították. Emiatt kaphattunk engedélyt új templom építésére. Emlékszem, amikor egy nagymisén könnyes szemmel olvasta fel az erre vonatkozó határozatot et írtunk Dr. Bundev Todorov Ilona (Lonci néni) közvetítésével jutott el Csete György építészhez, a magyar organikus építészet jelenleg élő legjelesebb képviselőjéhez, akinek tervei rögtön lenyűgözték. Ezután pénzgyűjtő körútra indult, s nyugat Európából, a Székesfehérvári Püspöki Hivataltól és az ország minden részéből érkező pénzadományokból, valamint a halásztelkiek gyűjtéséből 1978 tavaszán megindult az építkezés. Ettől kezdve Ferenc Atya leggyakrabban az építkezésen volt megtalálható. Jellegzetes kantáros munkásnadrágjában hol itt, hol ott tűnt fel, kezében lapát, kalapács, fűrész, vagy jó házigazdához illően egy szódásszifon és borosüveg. A sok erőfeszítésnek köszönhetően négy év múlva november 19-én Árpádházi Szent Erzsébet napján Szakos Gyula megyéspüspök felszentelhette az új templomunkat. Életem egyik legfontosabb mozzanata is ide köthető. Itt ismertem meg ben majdani feleségemet, aki egyetemistaként segített Ferenc Atyának a kisiskolások hitoktatásában. Ezért is kértük meg Őt, hogy Halásztelekről történt eltávozása után egy évvel jöjjön el és ebben a templomban adjon össze bennünket ben felszentelésének 60. évfordulóján tartott gyémántmiséjén találkoztunk utoljára. Mise után még nagyot beszélgettünk, hálás szívvel köszöntem meg mindent, amit értünk tett. Isten veled, Ferenc Atya! Nyugodj békében! Dragovics János FERENC ATYA E név hallatán előttem azonnal megjelenik egy fekete reverendás, derűsen mosolygó alak, ki gyermekkorom óta szinte életem minden fontos állomását végigkísérte. Ott volt és támogatott szüleim temetésén. Ő áldotta meg házasságkötésünket és keresztelte meg gyermekeinket. Ki is volt Ő? Lelki Atya? Igen. Ő csak ránk nézett, s azonnal látta, ha gondokkal küzdünk. Bölcsességével, türelmével, nyitottságával igyekezett azokra megoldást találni. Tanító? Igen. Gyermekeké és felnőtteké egyaránt. Szelíd határozottsággal intett mindig a jóra. Ne csak mondd, tedd is a jót! mondta, s nem csak beszélt a helyes útról, hanem élte is azt. Építő? Igen. Kettős értelemben is. Először felépített és összetartott egy egyházközséget. Majd rengeteg nehézség (pénzügyi gondok és hivatali akadályok) leküzdését követően, irányítása alatt felépült új katolikus templomunk. Mindig azt mondta: Egy papnak két különösen fontos célja van: templomot építeni vagy új kispapot adni az egyháznak. Neki az első adatott meg. Sok-sok kiváló tulajdonságát említhetném még, de az én fülemben évek óta mindig egyetlen mondata cseng vissza: A Jó Isten nem engedi magát nagylelkűségben felülmúlni! Ezt tartotta Ő is szem előtt egész életében, nagylelkűen osztva a szeretetet, bölcsességet, derűt, együttérzést, viszonzást nem várva. Ki volt Ő? FERENC ATYA Csupa nagy betűvel! Kovács Tiborné

8 8 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ CIVIL SZFÉRA-OKTATÁS A halásztelki FIDESZ meghívására városunkban a Hunyadiban tartott előadást Németh Zsolt külügyi államtitkár. Kittiék köszönik a segítséget Mint az előző számunkban beszámoltunk róla, egy halásztelki család kért segítséget az Összefogás Halásztelekért Egyesülettől Polgár Kitti műtétjé- Németh Zsolt, Papp Kornél, Bóna Zoltán államtitkár látogatás városunkban A szakember az aktuális külpolitikai kérdésekről beszélt, felvillantva egyegy közérdekű részletet. Szó esett többek között az ázsiai és távol keleti országokkal, oroszokkal való együttműködésről, az elmúlt időszak gazdasági és külpolitikai fejlődéséről, de természetesen szóba került a székely zászló ügye is. A politikus örömmel nyugtázta, hogy városunk önkormányzatán is lobog már a székely zászló, ezzel is szolidaritást vállalva a kinti magyarság ügyében. Hozzátette: a magyar kormány tárgyal a román féllel, ugyanakkor támogatja az autonómiáért tüntetés szabadságát. Kiemelte: a globális nyitás keretében megkezdtük a Latin-Amerikához fűződő kapcsolataink újjáépítését is. Az országban a mezőgazdaság és az élelmiszeripar, a vízgazdálkodás, a megújuló energia területén is számítanak a magyar szakértelemre és együttműködésre. BG nek az ügyében. A kislány egy tragikusan végződő ikerterhesség túlélő tagjaként 2002-ben született. A méhen belüli fertőzésen túl a születésekor oxigénhiányos állapot is fellépett mozgásszervi rendellenességeket okozva. A hírt örömmel adjuk tovább, hogy a kislányt sikeresen megműtötték, állapota stabil. A család köszöni a sok segítséget. Hajrá Kitti! Egyesületünk minden tagja kíván Neked minden jót! Összefogás Halásztelekért Egyesület A Halásztelki Nyugdíjas Egyesület felhívása Irány a napsütötte Toszkána! Szeptember ig 7 napos pihenés, kirándulás a Tirrén tengerparton. Részvételi díj: ,- Ft, mely tartalmazza az útiköltséget, szállást, idegenvezetést, reggelit, vacsorát. Nem tartalmazza a biztosítást (2800,- Ft/fő), üdülési illetéket (10 EUR/fő) Fakultatív kirándulásokat: Elba szigete, Firenze, Pisa, stb. Jelentkezni lehet: Rozsnyiknénál Ha majd a szellem napvilága Ragyog minden ház ablakán: Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, Mert itt van már a Kánaán! Petőfi Sándor: A XIX. század költői Komplex Petőfi-verseny a Bocskai István Református Oktatási Központban Iskolánk első alkalommal tehetséggondozó, komplex Petőfi-emlékversenyt rendezett a térség iskolái számára a költő születésének 190. évfordulója alkalmából március 13- án. A megmérettetést 3 fős csapatoknak két korcsoportban (5-6. és 7-8. osztály) szerveztük rendhagyó akadályverseny formában. Találkozónkkal szerettünk volna lehetőséget biztosítani kistérségünk tehetséges tanulóinak az egymással való ismerkedésre, a kollégáknak pedig ezalatt egymással és a megjelent könyvkiadókkal való tapasztalatcserére. Ezen a napon 12 Születésnapi Bocskai Byte környékbeli iskola közel 100 tanulója és kísérő pedagógusaik tölthettek el egy tartalmas délutánt nálunk. Az általános iskola valamennyi dolgozója és a felső tagozat 50 önkéntes diákja munkálkodott azon, hogy különböző, igényes feladatok megoldása során idézzük meg költőnket, ápoljuk szellemi örökségét. Jó volt együtt lenni, vidáman, kacagva emlékezni. Az eredményhirdetés után a megemlékezés méltó lezárásaként meglátogattuk városunk Petőfi-emlékművét. Sz.K. Ötödször jöttek össze informatikát szerető fiatalok a Bocskai István Református Oktatási Központban, hogy összemérjék tudásukat egymással. Öt évvel ezelőtt azzal a céllal szerveztük meg a versenyt, hogy összekapcsoljuk az ország középiskoláinak informatikai közösségét, és a kistérség tehetséges diákjai, tanárai évről évre találkozhassanak egymással Halásztelken. Céljainkat elértük, hagyományt teremtettünk! Nemcsak Pest megyéből, hanem az egész ország területéről érkeztek hozzánk versenyzők: 19 iskola 60 tanulója adatbáziskezelésből mutathatta be felkészültségét. Az első helyezett a Szent István Közgazdasági Szakközépiskola diákja, Kovács Péter lett. Második helyezést ért el Vetráb Mercedes a Széchenyi István Középiskolából, harmadik pedig a Baár-Madas Református Gimnázium tanulója, Váczi András lett. A verseny izgalmai után tanárok, diákok tapasztalatokat cserélhettek egymással az informatika gyorsan változó tudományáról, illetve megismerhették az iskolánk szerkezetét, mindennapi életét. Jövőre találkozunk a hatodikon... Králik Dénes szervező

9 OKTATÁS HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ 9 A Hunyadi Mátyás Általános Iskolában színdarabbal elevenítették fel a híres történelmi eseményt. Hagyományosan a hatodik évfolyam a felelőse a rendezvénynek. Szabóné Kőrös Ilona vezetésével folytak a próbák. Egy kisbéres, egy hajdani falu életébe pillanthattak bele a tanulók. Az élő zene, a népdal, a néptánc szép kiegészítője volt a színjátéknak. Lázárné Bakó Krisztina és Szécsi Attila munkája ismét szép eredménynyel járt. A díszlet, a dekoráció Vinczéné Novák Éva tanárnő munkája volt. Az iskola tanulói meghatottan hallgatták Szemere Bertalan gondolatait a huszáréletről: A huszár egy gyönyörű virágszál, mely az elhunyt magyar hősök sírjából kelt ki. Óh, huszár, huszár, Te vagy a magyar szemefénye! Az Isten téged ünnepnap teremtett! tanulmányi versenyek köztudottan a tehetséggondozás hagyo- A mányosan legfontosabb színterei. Az azokon való részvétel, megmérettetés, az elért siker megsokszorozza a diákokban a tanulási kedvet. Azért is különösen fontos egy-egy ilyen szereplési lehetőség, hisz napjainkban az élet egyre több területe hordja magában a versengés mozzanatát. A sikeresség pedig azon is múlik, hogy ki milyen módon tűri a versenyhelyzetet, és mennyi rutinra tesz szert benne. Iskolánk évek óta nagy hangsúlyt fektet ezért a tanulmányi versenyekre való felkészítésre. A házi iskolai versenyek szervezésén túl igyekszünk egyre több diákunkat területi és országos megmérettetésekre is eljuttatni. Egy-egy jó eredmény aztán a diákokat, a felkészülésüket segítő tanárokat és szülőket egyaránt méltán tölti el büszkeséggel, és ad új erőt a következő versenyekhez. Örömmel számolunk be néhány legfrissebb hunyadis versenyeredményről. A Digikópé körzeti matematika csapatversenyen 2. helyezést ért el Györök Ákos (3.c), Hermann Máté (3.a) és Ludányi Barna (3.b). Ugyanitt Györök Ákos megszerezte az egyéni 1. helyet. Az Apáczai országos komplex tanulmányi versenyre benevező mintegy 800 csapatból 40-et hívtak meg a döntőre, köztük a halásztelki harmadikos hunyadisokat is. A szövegértés, anyanyelv, matematika, rajz és ének Ünnepi műsor EMLÉKÉRE hunyadis versenyeredmények Glotz Adél, Karsay Patrik, Kun Bence feladatok megoldásában is kiváló teljesítményt nyújtó tanulóink megnyerték a versenyt. Tanítónőjük, Kecskésné Szőts Annamária méltán büszkélkedhet az ifjú győztesekkel; örömmel említjük őket név szerint is: Bonhardt Liliána, Csordás Dóra és Szabó Márton. Gratulálunk! A Simonyi országos helyesírási verseny első fordulója is a közelmúltban került megszervezésre, amelyen Pest megye 68 iskolájából évfolyamonként több száz tanuló vett részt. A nagyon szoros versenyben 26 felsős diákunk ért el 80% fölötti teljesítményt (ez volt a döntőre való jelentkezés feltétele). Közülük az 5.b-s Kun Bence évfolyamán az 5., a 6.b-s Karsay Patrik pedig a 11. legjobb megyei eredményt nyújtva kapott meghívást az áprilisi döntőre (felkészítő tanáruk Doroginé Patai Ildikó). comenius Jusson a Földön mindenkinek tiszta ivóvíz! Bocskai István Református Oktatási Központban lassan a vége felé A közeledik a hazánkban a Tempus Közalapítvány által koordinált az Európai Bizottság Egész életen át tartó tanulás, Comenius Iskolai együttműködések programja. A Hírmondó decemberi számában adtunk először hírt arról, hogy középiskolánkban A víz a legtermészetesebb kincs címmel elindult a második Comenius projekt. Mi történt azóta? A projekt munkájában iskolánk mellett Halásztelek testvérvárosának a németországi Leisnig, valamint a dél-olaszországi Trinitapoli középiskolájának diákjai vesznek részt. A két év során a résztvevő tanulók nem csak az interneten keresztül, ben, videofilmen, DVD-összeállításban készítették el és cserélték ki a projektfeladatokat, hanem alkalmuk nyílt személyes találkozóra is márciusában Hinnünk kell benne, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és azt a valamit - kerül, amibe kerül - meg tudjuk valósítani. - Marie Curie Lelkesen indultak tanítványaink a halásztelki Bocskai általános iskolában szervezett területi Petőfi-versenyre. A résztvevő csapatok a költő születésének 190. évfordulójára emlékezve érdekes, változatos feladatok megoldása során mérhették össze tudásukat ezen a márciusi délutánon. Külön öröm számunkra, hogy a szép élményeken kívül a 7-8. osztályos csapatunk (Rotarasu Beatrix 7.a, Tóth Szabolcs 7.b, Lakatos Krisztián 8.b) a zsűri különdíjával gazdagodhatott, az 5-6.-os csapat pedig - Glotz Adél 6.a, Karsay Patrik 6.b, Kun Bence 5.b részvételével - 1. helyezést ért el. Az országos Zrínyi és Kenguru matematikai versenyek eredményei is hamarosan (lapzárta után) nyilvánosságra kerülnek. Már készülnek diákjaink az április 10-én, 11-én, a költészet napja alkalmából megrendezendő alsós vers-és prózamondó, illetve a felsősöket invitáló szavalóversenyre. DPI Bonhardt Liliána,Szabó Márton és Csordás Dóra Olaszországban, szeptemberben pedig Halásztelken találkoztunk. Mindkét év kiemelkedő programja a víz világnapjáról való megemlékezés ben ezt közösen ünnepelhettük a trinitapoli munkatalálkozónkon. Idén mindhárom ország saját iskoláján belül tartott projektnapot, melyről a következő, egyben záró munkatalálkozón számolunk be egymásnak. Március 22-i projektnapunkon játékos sport- és szellemi vetélkedőt szerveztünk, azért hogy diákjaink tisztában legyenek ezekkel a tényekkel, tudatosodjon bennük, hogy a víz a legtermészetesebb és egyben legfontosabb természeti kincsünk, hogy nagyobb odafigyeléssel, környezettudatosabban bánjanak vele, és erre késztessék környezetüket is. A projektnapot megelőzően látogatást tettünk az Aquaworldben, ahol a diákok interjút készítettek a létesítmény helyettes műszaki vezetőjével, és bepillanthattak a kulisszák mögé is. A víz napja alkalmából egyéni rajz- és fotópályázatot hirdettünk, amelyre számos nevezés érkezett. A tanulók minden állomáson valamely tantárgyhoz kapcsolódó, de vízhez kötődő játékos feladatot oldottak meg. A diákokat tréfás vizes elnevezésű állomások, pl. Töri(k)víz; Vízkereszt, vagy amit akartok; Gut. Besser. Wasser csalogatták az akadályok leküzdésére. A feladatok között szerepelt kémiai kísérlet is (a víz kimutatása különböző oldatokból); vetített képek alapján irodalmi művek felismerése, memóriajáték a víz körforgásával kapcsolatban, vízzel kapcsolatos magyar és idegen nyelvű nyelvi fejtörők. A nyertesek értékes és ötletes vízhez kapcsolódó nyereményekkel gazdagodva térhettek haza. Comeniusos diákjaink, akik a projektnap szervezésében segédkeztek, ismét egy jól sikerült programot tudhatnak maguk mögött, és újult erővel készülhetnek a projekt április 15-én Leisnigben kezdődő záró találkozójára. Itt nyomtatásban kézhez kaphatják a két év során közösen írt projektterméket, egy a közös angol nyelvvel kiegészített négynyelvű mesekönyvet, melyben egy olasz, egy német és egy magyar vízcseppecske viszontagságos kalandjairól olvashat az érdeklődő. PétVeress Györgyné Comenius projektfelelős

10 10 HALÁSZTELKI HÍRMONDÓ HELYI A polgármester a Duna-partról Előző két számunkban Elsüllyedt világ címmel körbejártuk a halásztelki Duna-part múltját és jelenét. Most Szentgyörgyi József polgármestert kérdeztük a lejárásról, a Vízművekről, a kikötő és a parti pihenőpark lehetőségéről. Halásztelken nőttem fel, fiatalon én is sokszor fürödtem a Dunában kezdte. Most újra tisztul a víz, aki akar, lemehet fürödni, tudnia kell azonban, hogy az erős sodrás veszélyes, úszni kockázatos, sokan belefulladtak már a folyóba. A lejárást, a parton való pihenést semmi nem akadályozza, az igazolványt mindenki megkaphatja. Évről-évre többen igénylik, az idén több mint ezerkétszázan kérték. De majdnem tízezren vagyunk, így a nagy többségnek nincs engedélye. Ha úgyis ingyenes és alanyi jogon jár, a Vízművek a lakcímkártyát is elfogadhatná Sajnos, ragaszkodnak az igazolványokhoz, mert így hatékonyabban tudják őrizni a területet. Én ebben nem vitatkozom velük, a helyzetet egy tőlem függetlenül, korábban kialakult állapotként kezelem. Megpróbálom az előnyös oldalát nézni, például azt, hogy a vízműterület tiszta és rendezett, ki tudják zárni a szemetelőket, míg mi a gáttól a vízmű-területig terjedő sávban állandóan takaríthatjuk az illegális hulladékot. Autót mosni sem járnak le egyesek a Dunához, mint régen. De piknikezni se nagyon Már nincs is hová, mert a mi partszakaszunk elvadult, az utolsó pihenőparkot, a tököli területre eső Nagyrétet pedig elzárták előlünk. Nem tudom, hogy azt ki tette, de közismert tény, hogy ott és a Diófasor végében előtte rendszeres éjszakai drogpartik voltak. Az interneten szervezték, egyik napról a másikra, csak az injekcióstűk meg a rengeteg szemét maradt utánuk. Egy kiépített, kulturált vízparti pihenőparkot viszont talán mindenki tiszteletben tartana, védene. A fővárostól északra minden folyóparti településnek van nagy-dunai strandja, Horánynak három is. Mi az esélye annak, hogy egy ilyen a közeljövőben nálunk is megvalósul? Honnan lehetne rá pénzt előteremteni? Egy jó hír: tavalyelőtt új megállapodást kötöttünk a Vízművekkel, miszerint a Halásztelek térségéből kitermelt ivóvíz minden köbmétere után visszakapunk néhány fillért. Ebből A gáton túli szántóterület-sáv még a miénk, attól a Dunáig a Vízműveké évente nyolc-tíz millió Ft is összejön, amit a megállapodás szerint a gáton túli területre költhetünk. Elsőként beindítottunk egy nagy, hosszú távú erdősítési programot, amely része az egész hazai Duna-völgyre kiterjedő őshonos tölgyerdő resta- A vízmű-terület déli kapuja urációs programnak. Egy majdnem tízhektáros területet tervezünk kocsányos tölggyel betelepíteni, pályázati támogatási forrásokat is igénybe véve. Ezek egyszer óriási fává nőnek a ráckevei Savoyai-kastély parkjában láthatunk ilyeneket, s nagyszerű kirándulóhellyé válnak, egyszersmind szűrik a csapadékvizet, tisztítják a talajt, védik a gátat a hullámverés és a jég roncsoló hatásától. Kisebb blokkokban szelíd- Nagy-dunai strand a szentendrei-szigeti Horányban gesztenyét, mogyorófaligetet is tervezünk telepíteni. Itt kirándulni, piknikezni, kutyát sétáltatni is lehet majd. A vízparti pihenőpark iránti igény is jogos, alaposan körbe fogjuk járni, hol és miképpen lehetne megvalósítani. Néhány éve kikötő építése is komolyan felmerült. Igen, a Százhalombatta- Budapest-Batthyány tér gyorshajójárat megvalósulását mi is lelkesen tá- Tábla a vízmű-terület határán mogattuk. Magyar mérnökiroda tervezte volna nemzetközi befektetői háttérrel, a főváros anyagi részvétele nélkül azonban pénzügyileg megvalósíthatatlanná vált. Az M0 autópályává szélesítésével, a Pestre való gyorsabb bejutással pedig egy kicsit okafogyottá is. Holakovszky László A gödi Duna-part részlete

11 SPORT HALÁSZTELKI hirdetes Aprilis 02.pdf 1 HÍRMONDÓ 4/5/13 12:01 AM 11 Öt arany a karate Magyar Bajnokságról! Március végén rendezték Magyarország legrangosabb versenyét, a magyar bajnokságot. Húsz egyesület több, mint 300 versenyzője nevezett. Egyesületünk 11 haladó és 7 kezdő versenyzője is részt vett a bajnokságon. Az első nap a kadettek versenyeztek: Tóth Viktória és Horváth Krisztián. Viki három küzdelem után búcsúzott a versenytől. Krisztián A nyerő csapat azonban egészen a döntőig menetelt, és meg is szerezte egyesületünknek az első aranyérmet. Ezzel fel is állította a mércét a többi, nála fiatalabb versenyzőnek, akik másnap következtek. A kezdő kategóriában Gyűrűs Patrik a éves korosztályban aranyérmet, Glotz Viktória ugyancsak a éves korosztályban ezüstérmet, és Horváth Sándor a éves korosztályban úgyszintén ezüstérmet szerzett. A haladók között a éves 34 kg alatti fiúversenyzők döntőjét teljes egészében egyesületünk uralta, hiszen Mones Omyd és Pintér Dániel hosszas menetelés után bejutottak a döntőbe. Omyd ezüstérmes lett Dani pedig a dobogó legfelső fokára állhatott. A 8-9 éves formagyakorlat fiú kategóriáját is egyesületünk versenyzője, Miheller András nyerte meg. Az ifjúsági kategória fiú nehézsúlyát Kandev Angel simán nyerte, így megszerezte a halásztelki Karate Klub ötödik aranyérmét. Ugyancsak az ifi korcsoportban Végh Dorka és Miheller Zsófi a dobogó 3. fokára állhatott fel. Épphogy lecsúszott a dobogóról Dolezsál Richárd és Veres Gergő, mert mindkét versenyző a 3. helyért küzdött és szoros mérkőzésen maradt alul ellenfelével szemben. Öt aranyéremmel, három ezüstéremmel és két bronzéremmel az öszszesített eredménylista 2. legeredményesebb csapata a Budo Fight Karate Klub lett, ami hatalmas eredmény egy ilyen rangos eseményen. Következő versenyünk a Balkán Bajnokság lesz, ahová hat fiatal versenyző kvalifikálta magát a tavalyi év C eredményei alapján: Horváth Krisztián, Kandev Angel, Gyűrűs M Patrik, Mones Omyd, Pin- Y tér Dániel és az egyszem lány, Végh Dorina. CM A mini Európa Bajnokságnak számító MY ver- CY seny dimenziókkal túlhaladja azokat a versenye- CMY ket, amelyeken eddig a karatékák részt K vettek. Mindegyik versenyzőmben bízom, hogy megállja a helyét! Kíváncsian várom már a versenyt. Hegedűs Nikolett - edző Antialkoholista csapat: szobafestést, mázolást, tapétázást, csempézést, gipszkartonozást, víz-villanyszerelést, parkettázást, fakivágást, ács, kőműves munkát vállalunk Áprilisban minden nagy zsákos kutyatáp 15% A Halásztelki Állatorvosi Rendelo Állateledel és felszerelés szaküzlet Címünk: Halásztelek,. Rákóczi F. út (Óvoda utca felol) Elérhetoség: Dr. Török Sándor Ede Nyitvatartás: Állatorvosi rendelo és Állatgyógyszertár: Hétfo, Szerda, Péntek: 9-11 és16-19 Kedd, Csütörtök: Szombat: 9-12 Állateledel és felszerelés szaküzlet: minden hétköznap 9-19, szombaton 9-12 Kutyakozmetika Halásztelken! Mátyás u. 4. Tel.: HALÁSZTELEK kedvezménnyel kapható az Állateledel és Felszerelés szaküzletben! Kedvezményes Veszettség elleni védooltás és Mikrochip behelyezés Április 6-án és 20-án 9-12 és óráig. Advantix bolha és kullancsírtó spot-onok (1400,- Ft.-tól) és Kiltix bolha-kullancs nyakörvek (3400,- Ft.-tól) "kutyajó" áron szerezhetőek be nálunk Április 20-ig. Segíthetünk? Akcióinkat keresse facebook oldalunkon! MEGOLDÁS SZIGET SZERVÍZ ÉS ALKATRÉSZBOLT Lakásán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő stb. üzletünkben: mikró, porszívó stb. javítása Alkatrészcserénél 1 év garancia! Szigetszentmiklós, Tököli u. 33. Bajcsy Zs. sarok H-P 8-17, SZ , JAVÍTÁSNÁL A KISZÁLLÁS INGYENES! Minőségi szolgáltatás elérhető áron már 17 éve! ELADÓ! ALMÁSKERT BISZTRÓ Halásztelek, II. Rákóczi F. út 56. Cégek kedvezményes állami támogatást igénybe vehetnek Telefon: Megrendelés személyesen, ügyfélszolgálati időben a Polgármesteri Titkárságon. Érdeklődni lehet telefonon: 06-24/ vagy ben: Halásztelki Hírmondó Halásztelek Város Önkormányzatának hivatalos lapja. Az Önkormányzat megbízásából kiadja a Navigar Kft. Főszerkesztő: Bódy Géza. Szerkesztőbizottság: Fekete Violetta, Holakovszky László, Papp Kornél, Prodán Gábor. Tervezőszerkesztő: Halmai Csaba. Szerkesztőség címe: 2314 Halásztelek, Posta köz 1. cím: A szerkesztőség fenntartja magának a kéziratok rövidítésének jogát, az írás tartalmáért a szerző felel. Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. A Halásztelki Hírmondó bármely részének másolásával, terjesztésével, az adatok elektronikus tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos minden jog fenntartva. Értesüléseket átvenni csak a Halásztelki Hírmondó-ra hivatkozva lehet. Halásztelek Város Önkormányzatának elérhetősége: 2314 Halásztelek, Posta Köz 1. Tel.: , A Halásztelki Hírmondó szerkesztősége a Titkárságra várja az olvasói leveleket, megkereséseket. ISSN: Megjelenik 3500 példányban.

12 FELHÍVÁS városszépítés a föld napja alkalmából Halásztelek Város Önkormányzata április 22-én, hétfőn a Föld Napja alkalmából ismételten megrendezi immár hagyományos városszépítő napját. Ennek keretében megszüntetésre kerülnek az illegális szemétlerakó helyek a külterületeken; a közterületeken, a parkokban virágok és fák ültetésére kerül sor. Várjuk civil szervezetek, illetve magánszemélyek jelentkezését, akik szeretnének részt venni városunk szebbé tételében. A fenti munkálatokhoz szükséges anyagokat, eszközöket városüzemeltetésünk biztosítja, minden résztvevőt egy tál meleg étellel, illetve az időjárás függvényében meleg vagy hűtött itallal vendégül látunk! Találkozzunk április 22-én, reggel 8 órakor a szokott helyen, a Posta közben a Sárga ház udvarán! Tegyük együtt még szebbé, élhetőbbé Halásztelket! További kérdésekben, előzetes regisztráció céljából keressék városüzemeltetési csoportunk vezetőjét, Szentgyörgyi Károlyt a 06/ es telefonszámon, vagy a címen!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető Tárgy: Döntés a Kertvárosi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ

ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ 2012 őszén került sor Papp Éva tanárnő szervezésével, a Hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakközépiskola könyvtárában az országos Harry Potter műveltségi vetélkedő döntőjére.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév)

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Magyar Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulójában 85% feletti eredményt értek el az alábbi tanulók: 5. évfolyam Szabó Péter 5.b

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára FŐVÁROSI FORDULÓ A verseny pedagógiai célja: a tehetséggondozás,

Részletesebben

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat Az idei évben is megvalósul a figyelemfelhívó és ismerető programokkal színesített városi és megyei Közbiztonsági Rendezvénysorozat. Az alábbiakban összegezzük, milyen

Részletesebben

A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink:

A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink: A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink: A MESEMONDÓ VERSENYEN, Pakson 2014. október 20-án STINGLI JÓZSEF 3. helyezést ért el! A BOLYAY ANYANYELVI

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám Kedves Olvasó! Hamarosan kezdődik a nyári pihenés, legalább is gyermekeink részére. Ez számunkra is öröm, viszont az, hogy hol legyen gyermekünk a nyári szünidőben már

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem!

Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! 2015-02-15 12:00:00 Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán!

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN "BRODARICS TERÜLETI ANYANYELVI VERSENY 13. hely: Balogh Zita (4.o) Felkészítő tanár: Horváth Ildikó 2. hely: Merzay Csenge(5.o) 2. hely: Péterffy Orsolya (5.o)

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁYZAT Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens Tárgy: Javaslat az Összefüggések Alapítvány

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Ongai Horgász Egyesület V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén V. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 34

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011/2012. TANÉV MUNKATERVE

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011/2012. TANÉV MUNKATERVE S Z E P T E M B E R 1 Cs Tanévnyitó ünnepély 2 P Diákvezetők megválasztása - Pattantyús 3 Szo 4 V 5 H Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére 6 K 7 Sze 8 Cs 9 P 10 Sz 11 V 12 H Szülői értekezlet

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

Nyári napközis tábor Programfüzet

Nyári napközis tábor Programfüzet Nyári napközis tábor Programfüzet Paksi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. június 29. augusztus 14. Általános napirend: 9:30-10:00 Érkezés 10:00-10:45 45 perces foglalkozás 10:45-11:00 Szünet 11:00-11:50

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

Családok Európai Éve 2014.

Családok Európai Éve 2014. A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT KÖRÖSÖK VIDÉKE EGYESÜLET BÉKÉSCSABA 48. MAGYAR NYELV HETE BÉKÉS MEGYÉBEN 2014. április 7-19. Családok Európai Éve 2014. Társadalmi felelősségvállalási pályázati kollégiuma

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje Dátum: Nap: Óra: Esemény: Szeptember 2. hétfő 8:00 Tanévnyitó ünnepély, első osztályosok fogadása 9. hétfő 17:00 Alsó tagozatos szülői értekezlet 10. kedd 17:00 Felső tagozatos szülői értekezlet 13. péntek

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14. TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT 2014. november 10 - november 14. A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT PROGRAMJA 2014. november 10 - november 14. November 10. hétfő 13 45 óra Megnyitó 14 00 óra Matematika verseny I. forduló

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 1-2., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

Nyílt Kempo Világkupa

Nyílt Kempo Világkupa E M L É K V E R S E N Y Nyílt Kempo Világkupa Ideje: 2017 március 3-5. INFO: A Világkupán 8 éves kortól vehetnek részt a nevezők. A FULL A és a Kevert Küzdelem szabályrendszerben csak a már 18. életévüket

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa 2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa Amatőr és Profi Meghívásos Nyílt Verseny VERSENYKIÍRÁS A verseny célja: - a 2014 évi RKSZ II. önvédelmi Nemzetkőzi Kupa bajnoki címek eldöntése - a Magyar és Nemzetkőzi

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

8. ISKOLAI TANÉV HELYI RENDJE

8. ISKOLAI TANÉV HELYI RENDJE 8. ISKOLAI TANÉV HELYI RENDJE A tanév rendje Első tanítási nap 2011.szeptember 1. Őszi szünet Téli szünet Az őszi szünet 2011. november 2-tõl november 5-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: ülésének könyvéből: 236/2012. (XI.23.) Kt. Ali munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról Képviselő-testülete ali munkakörének betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. 05. 06. 07. 09. 12. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

XVII évfolyam - 4 szám 2016 Április Pályázat Derekegyházi Napköziotthonos Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992 évi XXXIII törvény 20/A alapján pályázatot hirdet Derekegyházi Napköziotthonos

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. december 21., szombat) REGIONÁLIS VERSENYEREMÉNYEINK A Széna Téri Általános Iskola és a Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége által 3-8. évfolyamos

Részletesebben

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ 2010. ÁPRILIS Tisztelt Pusztaföldváriak! Az április előreláthatólag igen sok eseményt tartogat számunkra. A legjelentősebbek az országgyűlési képviselőválasztások. Szeretném itt

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 9-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 9-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 9-i ülésére 3. Tárgy: Testvérvárosi Találkozó támogatására irányuló pályázat benyújtásának jóváhagyása Az előterjesztést

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04.

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 2 ( C ) IPA by 1974 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015.

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Készítette: Kiss Ferenc kollégiumvezető Jóváhagyta: a kollégium nevelőtestülete

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben