Együtt Egymásért. Aki ért és megértet Egy népet megéltet. Kányádi Sándor. Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Együtt Egymásért. Aki ért és megértet Egy népet megéltet. Kányádi Sándor. Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup"

Átírás

1 Együtt Egymásért Szám Aki ért és megértet Egy népet megéltet. Kányádi Sándor Egyesületünk vezetősége úgy gondolta, hogy hiányt pótol azzal, ha életre segít egy helyi újságot. Íme, itt van, a második szám. Fogadják szeretettel! Szándékunk az, hogy negyedévente meg jelenve, az egyesületünkről és a községünkben történtekről, pontos tájékoztatást adjunk a nyilvánosság ezen eszközével. Lapjain nem kívánunk csak az Egyesület tevékenységével foglalkozni. Minden közérdekű történésnek helye van 2009-ben megalakult az egyesület FÖNIX színjátszó köre. A társulatvezetésére a Pápai Molnár Zsoltot kérte föl az egyesület elnöke Portik Péter és egy darabig ketten vezeték a társulatot. A 2009 és 2010 es években már sok sikeres föllépésen van túl a kis csapat. A 2009 es gyereknapokon Kupon, Norápon, Pápakovácsin szerepeltek a Csalóka Péter című mesedarabbal ben fölléptek a Rába fesztiválon, a művelődési házak éjszakáján Pápán a HEMO -ban és a múzeumok éjszakáján a kékfestő múzeumban. Bőven kivették részüket az egyesület ünnepi rendezvényein itt megemlíteném az augusztus 20, október 22, az önkormányzat által szervezett nyugdíjasok napját és, decemberben a mikulásnapon ben aktívan részt vettek a március 15- dikei Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup újságunkban, minden cselekvő erőnek tere nyílik a helyi írásos megnyilatkozásra. Együtt- Egymásért a pozitív megerősítés üzenete, bátorít mindannyiunkat, hogy együtt egymásért, merjünk vállalni dolgokat, merjük vállalni önmagunkat, merjünk cselekedni, tenni a szépet és a jót! Erőink eredőjét összefogva mindez eredményesebb lehet. Tartalmas, hosszú életet kívánok e lapnak és sok megértő olvasót, hogy közös dolgainkat fel tudjuk mutatni, meg tudjuk vitatni, sikerre tudjuk vinni. << PORTIK PÉTER ünnepségen majd ezt követően Erdélyben a Gyergyóremetei ifjúsági napokon. Megalakulásuk óta a csapat egy kissé átszerveződött voltak akik kiléptek a társulatból ( Kosa Hajnalka, Kosa Marian, Kósa Józsefné, Kovács Dóra,Molnárné Tóth Adrienn, Molnár Zsolt, Vági Vivien ) mások meg csatlakoztak és még mindég várnak új tagokat akiket szívesen fogadnak a társulatban és továbbra is terveik között szerepel hogy egyre több és színvonalasabb színdarabot betanuljanak és előadjanak a nagyérdemű közönség szórakoztatására. A jelenlegi színtársulat tagjai Cseh Zoltán, Koch Judit, Koch Róbert, Mészáros Bianka, Pápai Márta, Portik Levente, Portik Péter, Schmidtau Gábor, Szorádi Zsuzsa, Véber Edina. << PORTIK PÉTER

2 Nem tudom, mit rejt a sorsod, mosolyt hoz-e vagy könnyeket. Tanuld meg hát feledni a rosszat, s őrizd meg a boldog perceket. Gyermeknapi köszöntő Szeretettel köszöntöm a falunkban és térségében élő gyermekeket a Háromhatár Kulturális És Sport Egyesület által első alkalommal megrendezett Gyermeknap alkalmából! Minden figyelmünk, szeretetünk a gyermekekre irányul ilyenkor május végén, június elején. De nem csak most, hiszen egész életünk során védelmezzük őket, őrizzük minden bajtól, egyengetjük útjaikat, segítjük nyiladozó értelmüket és támogatjuk szárnyaik bontogatását. Ha mi írhatnánk sorsuk könyvét, csupa jót, kedveset kívánnánk nekik, kicsi szívük vágyát és oly sok szépet írnánk bele, mint egy bűbájos mesebeli világ, mint egy tündéri álom, hogy jól érezzék magukat benne, vidámak, örömtelik legyenek. Igyekszünk hát olyan feltételeket biztosítani, hogy vidám gyermekkort, örömteli élményeket élhessenek át, s hogy Sikeres gyereknap Kupon! Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület a Vadrózsa Német kisebbségi óvoda közreműködésével június 6-án sikeres gyereknapot rendezett. A sikerhez hozzájárult a jó idő a lelkes és aktív szervezők a támogatok és nem utolsó sorban a sok gyerek akik boldogan részt vettek minden programban amelyekből volt bőven választék, fafaragás (Pásztor Károly), festés (Portik Péter), gyöngy fűzés (Portik Hortenzia-Emőke), papírmunkák (az Óvoda alkalmazottjai), korongozás (Molnár Zsolt), ügyességi játékok, kvíz játék (Nagy Katalin, Nagy Péter, Portik Levente, Kovács Péter, Pápai Zoltán, Koch Róbert) stb. A sok szórakozás mellet, a támogatóknak köszönhetően a gyerekek ajándékokat is kaptak az ügyességi őszinte, nyílt, érdeklődő emberekké váljanak. Erőt, biztonságot és példát kell nyújtanunk nekik, hogy felkészülhessenek a felnőtt korszak feladataira hisz ők alkotják a jövő nemzedékét. Gyermek, szülő s bármely családtag és felnőtt ünnepe tehát a Gyermeknap, s a legszebb gyermeknapi ajándék a szeretet aranyozza hát be mindannyiunk szívét és a legcsodásabb élményben lesz részünk: a gyermekek mosolya és kacagása vesz körül bennünket. Kívánom hogy a falunk és valamennyi környékbeli település gyermekének, legyen felhőtlen, boldog és szeretetben gazdag gyermekkora. Jó hangulatot kívánok a hétvégi gyermeknapi programokhoz. Jöjjenek, játsszanak, és szórakozzanak együtt gyermekeikkel! Végül de nem utolsó sorban szeretném, megköszöni mind azoknak, akik anyagiakban támogatták rendezvényünket és azoknak is, akik idejüket, munkájukat adták a rendezvény sikeréhez: Nagy és Nagy Bt. Move rehabilitációs Zrt Pápa, Molnár Zsolt Norápi Keramikus, Vadrózsa Német Kisebbségi Óvoda és sokan mások. << PORTIK PÉTER Elnök játékokban helyezést elértek többet mások kevesebbet. A szórakozás és az önfeledt játék közben korlátlanul fogyaszthattak különféle palacsintát amelyet az egyesület lelkes és fáradságot nem ismerő csapata (Bakos Jánosné, Cseh Zoltáné, Kovács Dóra, Portik Péterné, Schmidtau Gábor) folyamatosan sütött a gyerekek részére. A sok mosolygós boldog elégedett gyerek arc volt a fizetség a szervezők részére( Portik Péter Elnök, Bostai Csilla Alelnök, Kovács Ernő Elnökségi tag) és estére elégedetten nyugtázták, hogy nem hiába dolgoztak. Reméljük, hogy nem ez volt az első és egyben utolsó ilyen rendezvény hanem hagyományt teremtve ezután minden évben sikerül ilyen gazdag és sikeres gyereknapot rendeznie az egyesületnek. Köszönet minden résztvevőnek akik úgy anyagiakban mint munkájukkal segítettek. < PORTIK SZABOLCS-HUBA

3 Augusztus 20, Szent István király ünnepe Augusztus 20, Szent István király napja, talán a legrégibbi magyar állami és egyházi ünnepünk. Első írásos említése egy II. Endre (András) uralkodása alatt, 1023-ban kelt királyi dokumentumban olvasható:...a nagy király napján, hacsak valamilyen betegség vagy fontos dolog nem tart vissza, kötelesek vagyunk mindnyájan Székesfehérvárott ünnepelni. István Géza fejedelem és Sarolta fia. Pogány kori neve Vajk. A keresztségben kapta az István nevet. 995-ben feleségül vette II. Henrik, bajor herceg leányát, Gizellát. Apja halála után 997-től fejedelem. Alig 17 évesen előrelátóan, reálisan felmérte a magyarság megmaradási esélyeit a Kárpát- medencébe. Belátta, hogy az akkorra már kereszténnyé lett Európa nem tűrné meg a kontinens szívébe betelepedő pogány magyarságot. A kiutat a kereszténység felvételében és egy jól működő állam kiépítésében látta. Kitűnő szervezőképességről tett bizonyságot. A kereszténység felvételében és az államalapításban mindenféle eszközhöz folyamodott: a békés hittérítéstől a megvesztegetésig, az ajándékozástól a véres leszámolásig. Alaptermészetében nem volt kegyetlenség. A megbocsátást kérőkkel kegyesen bánt. Nyugati krónikák szerint állandó, erős lelkiismeret furdalásról panaszkodott, ha erőszakkal kellett fellépnie. De a nagy ügy érdekében fegyveres harcban kellett leszámolnia a Somogy vidéki Koppánnyal, a bánsági Ajtonnyal és anyai nagybátyjával, az erdélyi Gyulával. Német és olasz földről hívott hittérítőket. Elrendelte, hogy minden tíz falu, lehetőleg ott, ahol vásárokat is tartanak és a vidék népe összegyűl templomot építsen és azt fenntartsa. (Innen a vasárnap= vásárnap szavunk). Elrendelte a szigorú misén való részvételt. Isten káromlásért, régi hitre való visszatérésre tett legkisebb kísérletért is nyelvkivágás, szemkiszúrás vagy élve befalazás járt. Tíz püspökséget létesít, közöttük 1009-ben a gyulafehérvárit is és ezeket az esztergomi érsekségnek rendelte alá. A meglévő pannonhalmi mellett több kolostort is alapított. A pápa a kor egyházvezetési szigorúsága ellenére szabadkezet adott munkájában. Még a püspökségek kijelölését sem kötötte engedélyhez. Mi több, 1000-ben koronával ajándékozta meg, amivel az esztergomi érsek királlyá koronázta, így 1001től királyként említjük. Vármegyékre osztotta az országot, személyesen vezette a kiadásokat és bevételeket, királyi tulajdonba vette az altalaj kincseket, főleg a só kitermelését és szállítását. Megszervezte a szállítás biztonságát, a magántulajdon védelmét. Saját arcképével és Stephanus rex felirattal pénzt veretett, amelyik hamarosan az egész Európában általánosan elfogadott fizető eszköz, mai szóhasználattal valutaértékű lett. Bár a királyi család a keleti, bizánci rítusú kereszténységgel ápolt kapcsolatokat, István jövőbelátására utal az is, hogy a latin kultúra alapjaira épülő, a fejlődés felé mindig nyitottabb nyugati, Róma-központú kereszténységet választotta. Az 1038-ban bekövetkezett halálát 3 évig gyászolta a nemzet. A magyarság iránta való elismerését és szeretetét mi sem fejezi ki jobban, mint a Kárpát-medencében nevét viselő 12 Szent István és 30 Szent király nevű helységünk. Épen maradt jobb kézfejét a budapesti Szent István bazilikában őrzik. Fiatalon elhalt fiát, kinek nevelője Gellért püspök volt nagy gonddal készítette az uralkodásra. Az államvezetés minden részletére felhívta a figyelmét. A hozzá írt Intelmeiben főleg a kereszténység következetes védelmére, hívta fel a figyelmét. Ez utóbbit a globalizáció, a reklám, az azonnali anyagi haszon keresése, a liberalizmus és vallás elleni sorozatos megnyilvánulások korában sok államvezető és politikus magáénak tehetné: mindenekelőtt meghagyom, tanácsolom, javallom neked, drága fiam, hogy az apostoli és keresztény hitet oly nagy szorgalommal és vigyázattal megtartsad, hogy mind a neked alávetetteknek példája légy. Szent István nélkül, valószínű, ma nem léteznénk, mert hamarosan elnyelt volna a minket körülvevő szláv és német tenger. Vallásos élete és közösségszervező munkája mindig időszerű. «LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE

4 Kup község emlékhelyei. Kup község emlékhelyei - éppen úgy mint bármely lakott helyé - szorosan kötődnek történetéhez. Falunk történetét csak akkor tudjuk megérteni ha megvizsgáljuk a táj kialakulásának eseményeit a Föld története során. A természeti környezet adott lehetőséget arra az embernek, hogy itt megtelepedjen, kialakítsa életfeltételeit. A természetes lakhatóság feltételei vonzották vissza az ősöket, hogy az elhagyott területen ismét felépítsék viskóikat, s hagyják emlékül számunkra történetüket..a földtörténet során területünk felemelkedése, lesüllyedése többször megismétlődött. Évmilliókkal ezelőtt előretörő, majd visszahúzódó tenger is itt hagyta nyomait. Természetesen falunk környékét kutató geológusok leleteik közül azokat amelyeket eddig a tudományokban nem örökítettek meg elnevezésükben megjelölik a kupi származást. A Homokgödör mélyebb rétegeiben talált 32 lelet közül két csiga őrzi Kup nevét. Melnopsis Kupensis Fushs, illetve Valvata Kupensis. Az ember megjelenése ebben a tájban a földfelszín növénytakarójának változása utánra tehető. A melegebb, hidegebb idők, változása után a nedvesebb, szárazabb időszakok következtek. Kialakultak a lombos erdők, füves területek, mocsaras zsombékos részek tavakkal. A fejlődés hosszú korszakát nevezi a tudomány őskornak. Az őskor első szakaszában már fellelhetőek az ősember nyomai, elsősorban a természet adta barlangokban. Az őskor második szakasza, ami Krisztus születése előtti VI. évezredtől a II. évezredig tartott az újkőkorszak. Feltételezhető, hogy hazánk területe ekkor kezdett benépesülni, lakóhelyünkön egy érdekes telep létezett ebben az időben. Nyomai a Göbécse- gödör folytatásában, a Bittvára néző domboldalon, a Meggyes területén található. Két települési folt mutatható ki a területen. Az egyik a dombtetőn található, a leletek szerint az itt élők kőeszközök készítésével foglalkoztak. A másik területen a kőfeldolgozó mesterek ellátásához szükséges élelem, ruházat, egyéb szükségletek ellátását biztosító emberek nyomai találhatók. Kup területén 1974-től kezdődő feltárások ismertették meg velünk ezeket az emlékhelyeket, a kőeszközöket készítő emberek Teveli- hegyről való kővel dolgoztak. itt volt a Dunántúl egyik tűzkövet adó bányája. A tűzkő mészkőben található nagyon kemény gumó, kovakő, amely ütésre szikrázik a kövek szállítását az akkori viszonyok között -erdők, mocsarak, patakmedrek - nagyon nehéz elképzelni. A gumókról amelyeket magkőnek neveznek, le kellett választani azokat a használható pengéket, amit késként alkalmaztak. Természetes, hogy más eszközök is készültek, így állatbőrök tisztítására használt kaparók, hasított fába foglalt sarló, véső, balta stb. A régészek szerint a telep mesterei kiváló szakemberek voltak, hiszen nagy tapasztalat kellett annak eldöntésére, hogy milyen erejű ütés, vagy nyomás kellett a magkő hasításához. Mint már említettem, a kőfeldolgozó emberek ellátásához szükséges volt olyan embercsoportra is, akik biztosították számukra az élelmet, ruhát és egyéb szükségleteiket. Az ilyen tevékenység emlékei közül a talaj csak a csontokat az agyagból készített edényeket őrizte meg, így ezeket lehetett feltárni. A lelet edények azért fontosak, mert a tudomány az újkőkorszakban nem tud embercsoportokat elkülöníteni. Ebből a korból. két agyagedény csoportot ismerünk, a dunántúli vonaldíszes, vagy a lengyeli kultúrához köthetőt. Magkő a Kup 1 leletből Területünkön a feltárásból 146 dunántúli vonaldíszes, 19 lengyeli kultúrához tartozó kerámia került elő. Az előkerült leletek beleillenek abba a képbe amelyet a tudomány az újkőkori ember életéről megállapított. Életük alapja a földművelés, állattenyésztés lehetett, halásztak a Bittvában, vadtojást gyűjtöttek. A régészek feltártak egy gödörlakást, kemencével ez megtelepedett életmódra utal. Ebből következtethetünk arra, hogy a területen újabb lelőhelyek igazolják az élet folytonosságát. Az nyilvánvaló, hogy természetes körülmények között a már belakott terület alkalmas a továbbélésre. A feltárás viszonylag kis területet ölel fel az újkőkori településből. Nem kerültek elő emberi csontok. Az előkerült állati csontok sem illeszthetőek be az akkor élt állatvilágba. Mégis, az előkerült leletek beleillenek abba a képbe, amelyet az újkőkori ember életéről megállapított a tudomány. Ezen a területen végzett ásatás későbronzkori élőhelyet is feltárt. Ezek szerint Krisztus születése előtti második évezred során jártak itt új emberek. Megtalálható használatukban még a kőszerszám, de jobb eszközökkel is rendelkeztek. A második régészeti emlékhelyünk régi, de nem őskori települési terület az öregkupi faluvéghez közeli Malató domb dél-délkeleti lejtője. Ezen a területen már sírokat csontokat, eszközöket találtak. Az itt talált leletek kor szempontjából több csoportra bonthatók. Krisztus születése előtti III-II. században itt hódító kelták eszközei, amelyek már vasból készültek, kerültek elő. Edényeik már korongozással készültek, sőt még bronz karperecet is rejtett a föld. Krisztus születése utáni századokban a rómaiak tartózkodtak területünkön. Valószínű, hogy egyik, kisebb jelentőségű hadiút a Malató mellett haladt el. Ezen a területen agyagedényeket, római téglát, római pénzeket találtak Az egyik pénzérme felirata IMP CONSTANTINUS, tehát a között uralkodó Nagy Konstantinusz császár uralkodása alatt készült. A római uralmat követő népvándorlás korából az avarok hagyták itt nyomukat.

5 Krisztus születése utáni VI. század végétől a IX. századig tartott birodalmuk virágkora. A Malatón avar temetőt találtak. A sírokban edények, fülbevalók orsókarika, vaskés, vascsat, nyeles nyílhegy került elő. Harmadik régészeti emlékhelyünk az Ágácás területén található. Az itt talált maradványok a honfoglalás koráig vezetnek. Későbronzkori edénytöredékek, kovapengék, Árpád-kori edénymaradvány, honfoglalás-kori kisméretű kengyel és csikózabla, pitykék és boglárok kerültek elő. Természetes dolog tehát, hogy a mai, ismert falu lakói előtt is éltek emberek ezen a tájon. Írásos emlék Kup falu megnevezéséről 1240-ből egy oklevélből való. Ez a kor a tatárjárás előtti időszakra esik, amikor IV Béla uralkodott. Az adományozó okirat a birtokot királynéi pincemesternek juttatta. Valószínűsíthető, hogy ez a vidék alkalmas volt szőlőművelésre. A birtok egyik határszegélye a Bittva volt. Érdekes, hogy Kup megjelölése az oklevelekben villa. Ez a korai Árpádkori oklevelekben, rögzített határral rendelkező, önálló, mezőgazdasági termelésre képes, közrendűek lakta település megjelölése. Kup tehát nem nemesi település, de nem is udvarnok falu, hanem egy földrajzi terület határai között élő emberi közösség. Az biztos, hogy ezek az emberek mindig a vizek melletti ármentes területeket keresték letelepedésükkor. A határon belül volt téli szállásuktöbbnyire földbe ásott veremlakás- amelyben éltek családjukkal. Nyáron a férfiak foglalkozásuknak megfelelően szállásolták el magukat. Tovább gondolva, ismerve azt a tény, hogy területünkön Árpád-kori leleteket találtak feltételezhető, hogy már 1240 előtt is lakott volt településünk. Itt kell írnom a Kup falunév eredetéről is. Egyesek szerint ez szláv eredetű szó összefüggésbe hozva a szerb-horvát szlovén kup = halom, rakás szóval. Magát a szót mai jelentéssel a magyar nyelvben csak a XVIII. században találjuk meg. Ebből fakadóan vannak akik a falu nevét személynévből eredeztetik, amire jócskán van példa a magyar falu elnevezési formái között. Ilyen helységnevekkel jócskán találkozunk az egykori törzsi és nemzetközi szálláshelyeken. Ebből könnyen következtetek arra, hogy településünk korai eredete a feltárt leleteken túl elnevezéséből is igazolható.. Ezeknek a falvaknak így Kupnak is különleges kapcsolata lehetett a szolgáló falvakkal ( Kenyeri, Kovácsi, Teszér, Szűcs stb). A tudomány szerint a szolgálónépek intézménye a honfoglalás után jött létre, főleg magyar-szláv vegyes lakosságú területeken nyilván azzal acéllal, hogy segítsék azoknak a falvaknak az életét ahol a lakosok állattenyésztéssel, mezőgazdálkodással foglalkoztak. Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület közgyűlése tagok támogatását. Szavazásra teszi fel a programtervezetet. A jelenlévő tagok a programtervezetet egyhangúan elfogadták. 3. napirendi pont: Elnökségi tag választása Kósa Mariann elnökségi tag benyújtotta lemondását, amit személyesen megerősít. A közgyűlés tagjai Nagy Pétert, Ábrahám Pétert és Fazekas Lászlót jelölik elnökségi tagnak. A jelöltek elfogadják a jelölést. A közgyűlés titkos szavazást folytat le, Juranics Ferenc ismerteti a szavazás eredményét: Nagy Péter 11 szavazat, Fazekas László 4 szavazat, Ábrahám Péter 0 szavazat. A Közgyűlés az elnökség új tagjának Nagy Pétert választja meg, aki a tisztséget nyilatkozatával elfogadja. Az ifjúsági tagozat vezetőit is megválasztják az ifjúsági tagozat jelenlévő tagjai. A szavazás alapján az ifjúsági tagozat vezetői: Pápai Zoltán, Koch Róbert, Portik Levente. A megválasztottak a tisztséget elfogadják. 4. napirendi pont: Az Egyesület anyagi helyzete Az alapítás óta eltelt időszakról szavazásra teszi fel a gazdasági beszámolót. A Közgyűlés a gazdasági beszámolót egyhangúan elfogadja. 5. napirendi pont: Ellenőrző bizottsági tag választása Pásztorné Salamon Anikó lemondott az ellenőrző bizottsági tagságáról, ezért új tagot kell választani. A jelenlévők Kósa Józsefnét jelölik tagnak, akit a Közgyűlés egyhangúan megválasztott. 6. Egyéb problémák, ötletek Pápai Attiláné és Pápai Márta felvételét kérte az Egyesületbe. A Közgyűlés egyhangúan (0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal) megszavazta Pápai Attiláné és Pápai Márta felvételét az Egyesületbe. Más napirendi pont, illetve kérdés nem lévén, Portik Péter megköszönte a tagság támogatását és munkájukat majd az eltelt idöszakban és a közgyűlést berekesztette junius.25-én este másodszori nekifutással megtartották az egyesület közgyűlését. Portik Péter elnök, mint levezető elnök köszöntötte a jelenlévő tagokat, és megállapította, hogy a tagok több mint 50%-a + 1 fő megjelent, így a Közgyűlés az Alapszabály IX. fejezetének 4. pontja értelmében határozatképes volt. A jegyzőkönyv vezetőjének Kemenczky Szabinát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Bostai Csillát és Kovács Ernőt, szavazatszámlálóknak Szanyi Pált, Juranics Ferencet és Szabó Martint javasolták. A jelenlévők a javaslatokat egyhangúlag elfogadták. Ismertette a napirendi pontokat, amely tárgyalásához a Közgyűlés egyhangúan hozzájárult. 1. napirendi pont: Az elnök rövid beszámolója az Egyesület eddigi tevékenységéről Portik Péter elnök ismertette az Egyesület tevékenységét az alapítás óta eltelt időszakban. A jelenlévő tagok az elnök beszámolóját egyhangúan elfogadták. 2. napirendi pont: A soron következő időszak programjának ismertetése, elfogadása Az Egyesület a nyárra képzőművészeti tábort, illetve festőművész versenyt tervez. Augusztus 20-án részt veszünk a falunap rendezésében, illetve 21-én az egyesületi napot szervezünk. Erre szándékozzuk meghívni a velünk együttműködő egyesületeket. Az ifjúsági napok mivel pályázatot nyújtottunk be a rendezvény támogatására szeptember végén kerül megrendezésre. Október 23-ára ünnepséget, és az év zárásaként egy betlehemes játék bemutatását tervezzük. A programok megszervezéséhez kéri a - folytatása következik Kovács Ernő

6 A nagy titok a nőkről és a WC - ről. Kislány korodban anyukád mindig elvitt a mosdóba, megtanította, hogy legelőször le kell törölni a WC deszkát WC papírral, majd ezt követően kis darab WC papirkákat tett a WC deszka teljes felületére. Végül megtanította: "Soha ne ülj rá a nyilvános vécékre". Ezt követően megtanította "a pózt", azaz, hogy tartsd meg az egyensúlyodat a vécé felett úgy, hogy rá se ülj és ne is, érj hozzá a felületéhez. "A Póz" megtanulása olyan első leckék egyike egy kislány életében, amely végigkíséri őt egész hátralévő életében. De még felnőttként is nehéz megtartani, amikor a húgyhólyagod a kidurranás határán van. Amikor el "KELL" menned vécére nyilvános helyen azzal fogsz szembesülni, hogy akkora sort kell végigállnod, mintha ott bent nem más, mint Brad Pitt várna rád. És vársz. mosolyogva, kedvesen és látod, ahogy a többi nő is diszkréten keresztbe teszi a lábát és a kezét, ami a hivatalos kifejezése annak, hogy "behugyozom". Végül rád kerül a sor, de hirtelen megjelenik a tipikus anyuka azzal, hogy "ne haragudj, a kislányom nem bírja már tovább". Ekkor végignézed az összes többi helyiséget is, hátha nem látsz valahol lábakat. Mindegyik foglalt. Végre, valamelyik kinyílik és ráveted magad, szinte kiszeded az illetőt, aki éppen jön ki. Bemész és konstatálod, hogy a zár nem működik (sosem működik), nem baj. Rátennéd a táskád az akasztóra de nincs (sosincs), gondolod majd a kilincsre, az sincs, ezért szemügyre veszed a területet, lenézel a földre és látod, hogy gyanús meghatározhatatlan víz van a földön, nem mered a földre tenni, inkább a nyakadba akasztod, miközben nézed, hogy himbálózik alattad, nem beszélve arról, hogy szinte megfojt, mert annyira tele van, hogy alig bírod el olyan dolgokkal amiket szép lassan tettél bele, de a nagy részét nem is használod, de mégis ott van hátha kelleni fog valamikor. De visszatérve az ajtóra. Mivel nem volt rajta zár, az egyetlen módja, hogy zárva tartsd az, ha az egyik kezeddel fogod, miközben a másikkal, egy rántással lehúzod a bugyid és odateszed magad "a pózba". Micsoda megkönnyebbülés!!!... Ahhhh. Végre! És akkor hirtelen érzed, ahogy a combjaid elkezdenek remegni. mert lógsz a levegőben, a lábaid behajlítva, a bugyid elvágja a vérkeringésedet a combjaidban, a kezed amely tartja az ajtót kinyújtva és egy 5 kilós táska a nyakadban. Nagyon szeretnél leülni, de amikor bejöttél nem volt időd letörölni a WC deszkát és bevonni papírral. Valószínűleg nem történne semmi, ha leülnél, de anyád szavai visszhangoznak a fejedben: "sose ülj rá a nyilvános vécékre", ezért úgy maradsz "a pózban" remegő lábakkal. De jaj. egy rossz kalkuláció miatt érzed, ahogy egy vékony sugárban végigcsurog a pisi a fenekeden, talán a harisnyád is olyan lett!!! Egy kis szerencsével megúszod, hogy a cipődet ne érje, de hát óriási koncentrációt igényel megtalálni a helyes "pózt". OK, próbálod elfelejteni ezt a szerencsétlenséget és inkább elkezded keresni a WC papírt, de. a k. életbe!!! Üres, nincs papír (mindig üres)! Ekkor esdekelve könyörögsz, hogy legyen a táskádban az 5 kiló lom között egy nyomorult papír zsebkendő, de ahhoz, hogy megkeresd el kell engedned az ajtót. Egy pillanatra kételkedsz hátha valaki pont akkor nyit majd be, de nincs mit tenni muszáj elengedni. És persze, hogy amikor elengeded valaki belöki az ajtót, amit meg kell fékezned egy erős, gyors és nagyon határozott mozdulattal miközben kiordítod: FOOOOOOOOGLALT!!! Viszont ekkor megbizonyosodsz, hogy mindenkihez eljutott ez az információ, aki kint várakozik, ezért az ajtót már nyugodtan elengedheted, hiszen senki nem fog újra rád törni (ebben mi nők, nagyon tiszteljük egymást) és végre nyugodtan elkezdheted keresni a papír zsebkendőt. Szeretnéd mindet felhasználni, de tudod, hogy micsoda kincset érhet hasonló esetben, ezért elteszel egyet. Ekkor már számolod a másodperceket, hogy végre kimehess, mert rajtad a kabát, hiszen nincs akasztó, ömlik rólad a víz, őrjítő, milyen meleg tud lenni ezekben a pici helyiségekben, ráadásul ebben az erőltetett testtartásban, amiben még mindig vagy a vádlid már majdnem szétrobbant. Nem beszélve, hogy rád törték az ajtót, megfojtott a táskád, csorog az izzadság a halántékodon és a végigcsurgott lábadról. És tudod, hogy anyukád most nagyon szégyenkezne miattad, ha így látna, mert az ő feneke sosem ért hozzá egyetlen nyilvános vécéhez sem és hát valljuk be, "nem tudhatod milyen betegségeket lehet összeszedni egy ilyen helyen"... már teljesen ki vagy merülve, amire felállsz, nem érzed a lábaidat sem, gyorsan magadra húzod a ruhádat és lehúzod a WC -t. Ezután átmész a kézmosóba. Minden tiszta víz, nem engedheted el a táskádat, a válladra helyezed. Nem tudod, hogy működik a csap, olyan sok fajta szenzoros csap van manapság és addig érintgeted amíg egy hajszálvékony hideg vízsugár meg nem jelenik. Gyorsan beszappanozod a kezed, megmosod egy olyan pózban, mintha a notre-dame-i toronyőr púposa lennél, hiszen nem szeretnéd, ha lecsúszna a táska a válladról. A szárítót már nem is használod, hanem gyorsan beletörlöd a gatyádba, mert ugye nem fogsz egy egész papír zsebkendőt erre áldozni és kimész. Ha szerencséd van nem húzol magaddal egy darab papír zsebkendőt a cipődön vagy ami még rosszabb nem akadt fent a szoknyád a harisnyádban amikor fénysebességgel felrántottad magadra a ruhádat

7 és kivillant a feneked. Ekkor meglátod a pasidat, aki bement a férfi vécébe, kijött és még egy újságot is volt ideje olvasgatni, míg rád várt. "Miért voltál bent ilyen sokáig?" -kérdezi az idióta. És csak ennyit válaszolsz: "Sokan voltak". Ez az oka annak, hogy a nők csapatostul mennek mindig a mosdóba, szolidaritás miatt, mert amíg bent vagy az egyik tartja a táskádat és a kabátodat, a másik az ajtót és a harmadik beadja a papír zsebkendőt az ajtó alatt és így sokkal gyorsabb és könnyebb megtartani a "pózt" és a méltóságodat. KULLANCSVESZÉLY! Hogyan védekezzünk a kullancsok ellen? A kullancsok rajzása akkor kezdődik, amikor a hőmérséklet tartósan fagypont fölött van. Ilyenkor felébrednek a téli álmukból (hibernálásból) és az alig néhány milliméteres élősködők vadászni indulnak. Csípésük azért észrevétlen, mert miközben fogaikat bőrünkbe fúrják, fájdalomcsillapítót adnak a csípési helybe. A kullancsok világszerte kb. 300-féle betegséget terjesztenek, de ezek nagy része veszélytelen az emberre. Ránk az a vírus veszélyes, mely agyvelő és agyhártyagyulladást okoz. Ez minden ezredik csípés után fordulhat elő. A Lyme (lájm)kórt okozó vírus ennél lényegesen gyakoribb. A kullancs, ha fertőzött csak abban az esetben okoz agyhártya- és agyvelőgyulladást. A csípéstől 7-14 nap múlva, láz, levertség, izomfájdalom, felsőléguti hurut és kötőhártya gyulladással kezdődik, majd 2-8 napos tünetmentesség után, ismét magas láz (>40 ), tarkókötöttség, hányinger, hányás, mozgászavar, eszméletvesztés, légzészavar és bénulás következik. Vegyes hírek Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület átszervezi a sport tevékenységeit ezért várjuk olyan személyek korhatár nélkül fiuk, lányok jelentkezését, akik tudnak vagy szeretnének sakkozni, teniszezni, tollaslabdázni, és görkorcsolyázni. Asztali teniszezni, érdeklődni lehet telefonon vagy személyesen az egyesület elnökénél. Nem csak komédiázunk!!!!!!!!! Várunk olyan Kupi Norápi, Pápakovácsi lakosokat, akik szeretnének a színjátszó csoportunkban részt venni, érdeklődni lehet telefonon vagy személyesen az egyesület elnökénél éves falunap! 2010 éves falunap Augusztus 20-án lesz megrendezve ezt követően Augusztus 21 -én első alkalommal megrendezzük az egyesületek találkozoja napot Köszönöm mindazoknak akik, voltatok velem mosdóban és voltatok fogasok vagy tartottátok az ajtót!!!... De ez az minden olyan férfinak is szól aki eddig nem értette, miért mennek a nők egyszerre vécére. íme a válasz. << Ismeretlen szerző Viseljünk megfelelő zárt öltözetet, zárt cipőt és csizmát olyan helyeken, ahol leginkább előfordul a kullancs. Kerüljük a magas bozótos, füves területeket. Este a ruháinkat jól ki kell rázni, testünket, fejünket figyelmesen végig kell vizsgálni. A fertőzés ellen védőoltás is van, melyet egy hónap és 6-12 hónap múlva meg kell ismételni. Az emlékeztető újraoltást 3 évente kell végezni. Ha kullancsot fedezünk fel a testünkön, nem szabad a potrohát megfogva húzni, mert ilyenkor kipréseljük a testnedvét és nyálát a csípés helyére, fokozva a fertőzés veszélyét. Csipesz (szemöldökcsipesz) segítségével csak a fejrészt fogjuk meg és csavaró mozdulattal, lassan, türelmesen szabadítjuk meg a fogait a bőrből. Ha a feje leszakad, nem szabad a környékét piszkálni, megsebezni, mert ez is fokozza a későbbi szövődmények lehetőségét. Végül, természetesen az a legjobb, ha orvoshoz fordulunk, akinek megvannak a szükséges műszerek a kullancs eltávolítására. várunk olyan jelentkezőket, akik szívesen adnának szálást a Biatorbágyi és Erdélyi vendégeink számára a rendezvények ideje alatt szeptember ám megrendezzük első alkalommal a Kupi Ifjúsági napokat (K. I. N.) Még lehet jelentkezni a KÉPZŐMŰVÉSZ ÉS KÉZMŰVES TÁBORBA GYEREKEKNEK KUPON 1.TURNUS:2010.JULIUS PROGRAM: Agyagozás-korongozás, papírmunkák, festés, fafaragás, gyöngyfűzés, bőrmunkák, kirándulás a kupi erdei iskolába, termésdíszek készítése, hagyományos népi ételek sütése kemencében, népi játékok A foglalkozásokat szakoktatók tartják. A foglalkozások naponta 8.30-tól 16 óráig tartanak Jelentkezés: A Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Elnökénél Tel: Részvételi díj étkezéssel : Ft / fő Az egyesület támogatói : Kup Önkormányzata, Pápa és Környéke Szúperinfó, MOVE Rehabilitációs Zrt.

8 Kis illemtan Bölcsességek Éjjeli munka nappali csuda. Hamar munka ritkán jó. A lustaság lassan lépik, ezért utol éri a szegénység. Aki nem ért a lóhoz a fejét üli meg. Ahány költözködés, annyi szegényedés Viccek Az öreg székelynek 100 litert tejelő Riska tehene van, csodájára is jár az ország-világ. Kimegy a bácsihoz a riporter is, érdeklődni: - Bácsika! Hogy lehetséges, hogy az Ön tehene ennyi sok tejet ad? - Á, semmiség az egész, minden a kedvességen múlik. -?? - Minden reggel kimegyek az istállóba és megkérdem a Riskát, hogy ;Mi lesz ma vacsorára? Tej vagy marhasült? Székely bácsi sakkozik a lovával. Ezt látva átszól a szomszéd: - A csudába, magának ilyen okos lova van? Mire a székely gúnyosan: - Ez okos? 4 : 2 -re én vezetek... A vonaton odaszólnak a székelynek: - Bácsi, húzza fel az ablakot, mert künn hideg van. A székely felhúzza, de nem tudja megállni szó nélkül: - No most künn meleg van - e? Együtt - Egymásért Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület negyedévente megjelenő lapja Kiadó Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Megjelenés minden negyedév végén! Felelős szerkesztő Portik Péter Ha nem tudod, mit csinálj vagy hogyan viselkedj, legjobb, ha megkérdezed, vagy egyszerűen figyeled a többieket! Köszönés Felnőtteknek a napszaknak megfelelően és előre köszönj! Hölgyeknek életkoruk figyelembevételével (,,idősebbeknek'': Kezét csókolom vagy Jó napot kívánok!) Iskolád minden tanárának és alkalmazottjának találkozáskor, miután kivetted kezed a zsebedből! Bemutatkozás Ha azt akarod, hogy neveden szólítsanak, érthetően mutatkozz be (vezeték- és keresztnév)! Csak nálad fiatalabb fiúnak nyújts előre kezet! Lányoknál várd meg, míg ő nyújtja a kezét, de te kezdd a bemutatkozást! Nem szégyen bevallani, ha valakinek nem sikerült megjegyezned a nevét. Fogadd el a kézfogásra nyújtott kezet; de a te kézfogásod ne legyen se,,vasmarok'', se,,döglött hal''! Bemutatás Szólítsd nevén azt, akinek bemutattak! A bemutatás szabályai, ha te vagy a harmadik: férfit a nőnek, fiatalabbat az idősebbnek, kisebb rangút a magasabb rangúnak, fiatal lányt idősebb férfinak. Öltözködés Mindig szentelj elegendő időt arra, hogy ruházatod ízléses legyen! Igyekezz mindig az alkalomhoz megfelelően öltözni! Munkahelyre, iskolába az egyszerű, kényelmes (de nem szakadt!) ruha illik. Moziba nem kell,,kiöltözni'', de a szentmiséken, színházban, hangversenyen, operában a közreműködőket tiszteljük meg azzal, hogy alkalmi ruhát veszünk fel. Öltöny, ünneplő: nemcsak a fekete, de más színű is lehet ízléses, fontos a megfelelő ing kiválasztása, amely legyen vasalt, tiszta, a nyakkendő mindig tartozéka, ne edzőcipőt végy, s a zokni is az öltönyhöz illő színű legyen, melegben a rövid ujjú ing, nyakkendővel - ez zakó nélkül is ünnepi öltözet. ( FOLYTATJUK) << PORTIK PÉTER

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb:

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület 1.A szerv neve: (a válasz aláhúzandó) Jegyzőkönyv a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: 2.Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra):

Részletesebben

HATÁROZATOK KÖNYVE 2013

HATÁROZATOK KÖNYVE 2013 HATÁROZATOK KÖNYVE 2013 A szervezet neve: Szöveg Színház Színházi Egyesület A szervezet székhelye: 1077 Budapest, Rottenbiller u. 54. 1/9. A szervezet megalakulásának időpontja: 20006. 10.20. A bírósági

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/1. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/1. Jegyzőkönyv 2008/1. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete Közgyűlésén 2008. február 23-án az Érdligeti Közösségi Házban, Érd, Fürdő u.1. A 9:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. JEGYZŐKÖNYV

Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. JEGYZŐKÖNYV Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. 6/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 14-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése JEGYZŐKÖNYV A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése Dátum: 2014. május 31. 10 óra 30 perc Helyszín: Komáromi Városi Sportcsarnok (2900 Komárom, Czuczor Gergely utca 62.) Résztvevők:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

ellenszavazat nélkül elfogadta a napirendi pontokat az ismertetekkel megegyezően.

ellenszavazat nélkül elfogadta a napirendi pontokat az ismertetekkel megegyezően. 1/2014 2014.10.19. A közgyűlés egyhangúlag tartózkodás, ellenszavazat nélkül megválasztotta a jegyzőkönyv hitelesítőjének Wouters Krisztinát. 2/2014 2014.10.19. A közgyűlés a napirendi pontok ismertetését

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Orosházi Sakk Egyesület - jegyzőkönyv közgyűlésről JEGYZŐKÖNYV. közgyűlésről

Orosházi Sakk Egyesület - jegyzőkönyv közgyűlésről JEGYZŐKÖNYV. közgyűlésről JEGYZŐKÖNYV közgyűlésről,amely készült 2016 év február hó 19. napján 18.30 órai kezdettel, 5900 Orosháza, Pacsirta utca 8. szám alatt az Orosházi Sakk Egyesület (továbbiakban az Egyesület ) közgyűléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2008. szeptember 5-én 14 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

Kelt: Kapostüskevár, 2010. Február 27. szombat

Kelt: Kapostüskevár, 2010. Február 27. szombat Jegyzőkönyv A Verebélÿ László Vasúttörténeti Egyesület közgyűléséről Időpont: 2010. február 27. szombat Helyszín: Egyesületi iroda helyiség, Kapostüskevár MÁV állomás Jelen vannak: Az egyesület tagjai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. szeptember 25. 11 óra 36 perces kezdetel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 2083 Solymár, Orgona utca 9. szám alat. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv Közgyűlési jegyzőkönyv mely készült a Monori Borút Egyesület közgyűlésén 2009. november 4 én Monoron a Strázsahegyen Szabó István Gyuláék pincéjében. A közgyűlés 17.30 ra volt meghirdetve, de ekkor még

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete február 27-én megtartott közgyűléséről

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete február 27-én megtartott közgyűléséről Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2012. február 27-én megtartott közgyűléséről Közgyűlés helye: Szeged, Osztrovszky u. 6. Időpontja: 2012. február 27.16.30. óra Taglétszám: 80 fő Megjelentek száma:

Részletesebben

Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. JEGYZŐKÖNYV

Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. JEGYZŐKÖNYV Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. 4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 10-én 17:30

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ezt követően a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

JEGYZŐKÖNYV. Ezt követően a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2011. november 8-án 15 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatára a képviselők az alábbi napirendek tárgyalását határozták el. Napirend

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatára a képviselők az alábbi napirendek tárgyalását határozták el. Napirend Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. 5/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 11-én 16:00

Részletesebben

Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete november 29-én órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete november 29-én órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-12/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2011. november 29-én 18.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: MKE Pest Megyei Szervezetének tisztújító közgyűlésén

Jegyzőkönyv Készült: MKE Pest Megyei Szervezetének tisztújító közgyűlésén M a g y a r K ö n y v t á r o s o k E g y e s ü l e t e P e s t M e g y e i S z e r v e z e t e 2 0 0 0 S z e n t e n d r e, P á t r i á r k a u t c a 7. w w w. p e m e k s z. h u Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. készült a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének Küldöttgyűlésén

Jegyzőkönyv. készült a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének Küldöttgyűlésén Jegyzőkönyv készült a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének Küldöttgyűlésén Helyszín: Budapesti Műszaki Főiskola Kollégium Bánki Donát Tagkollégium Időpont: 2008. május 9. (péntek) 11.00 11.00

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából.

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából. Fülöpi Hírek V. évfolyam 4. szám 2010. december Karácsonyfa alatt Eljött a nap, mit várva-vártunk, Az égen csillagfény ragyog, Jézuska fáját, ím' elhozták A halkan szálló angyalok. Köszönjük neked, édes

Részletesebben

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13.

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. JEGYZŐKÖNYV KIVONAT Közgyűlés helye: SE- I. sz. Sebészeti Klinika Előadóterme 1082 Budapest, Üllő út 78/a., 2. emelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, március 27. napján, Budapest, Frankel Leó út sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, március 27. napján, Budapest, Frankel Leó út sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. március 27. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. Jelen vannak: az Egyesület tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV. A Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009. január 29-én 17.00 órakor a Magyar Gószövetség közgyűlésén. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Dienes Péter köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Közgyűlés

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv Sárkányhajó sportegyesület alakuló közgyűlés Helyszín: 1095, Budapest, Lechner Ödön fasor 7., Millenium Tower II Dél, Sun Microsystems Kft. nagy tárgyalója Időpont: 2009. 11. 26. 17:00 Jelenlevők

Részletesebben

Határozatok tára. Közgyűlések határozatai:

Határozatok tára. Közgyűlések határozatai: Határozatok tára Közgyűlések határozatai: 1/2012.01.06 határozat: a tagok egyhangúan döntenek arról, hogy létrehozzák az EGY S ÉG Központ Közhasznú Egyesületet. 2/2012.01.06 határozat: a jelen lévő alapítók

Részletesebben

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA FALU - KÉP C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008 JÚNIUS Falunap 2008 2 OLDAL FALU - KÉP Az alábbi névsor két helybéli, egykori urán kutatása alapján készült úgy, hogy alapját még az azóta elhunyt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCELI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. június 11-i üléséről 39-42/2012. (06. 11.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. június 11-i

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2014. december 1-én 10.30-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

HEVES MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Eger, Faiskola út 15. KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZATOK TÁRA

HEVES MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Eger, Faiskola út 15. KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZATOK TÁRA HEVES MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Eger, Faiskola út 15. KÜLDÖTTGYŰLÉSI HATÁROZATOK TÁRA Dr. Bánhidy Péter s.k. elnök Fülöp Gábor s.k. főtitkár XXIV. Küldöttgyűlés határozatai: I./2010. (IV. 20.)

Részletesebben

KORREKCIÓS SIMÍTÁS A IV. HÁZ SEGÍTSÉGÉVEL

KORREKCIÓS SIMÍTÁS A IV. HÁZ SEGÍTSÉGÉVEL Németh Ágnes: KORREKCIÓS SIMÍTÁS A IV. HÁZ SEGÍTSÉGÉVEL Minden asztrológus legnehezebb feladatának tekinti ellenőrizni, hogy a kapott születési adatok precízek-e. Ehhez gondolom mindegyikünknek meg van

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó A tárgyeset 1 ) Kezdjük egy gyakorlattal! Ha ismeri a novellát, válaszoljon a kérdésekre! Mit szeret Bariton János? Mit szeret Gizella? Mit szeretnek az ikrek? kávé macska kutya fagylalt hal könyvek hörcsög

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szegedi Szlovák Önkormányzat Segedínska slovenská samospráva Cím: Nemzetiségek Háza Adresa: Dom národností 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko Tel: (62) 424-248,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 9 szavazásra jogosult egyesületi tag és négy vendég.

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 9 szavazásra jogosult egyesületi tag és négy vendég. JEGYZŐKÖNYV amely készült 2012. május 26. 10 óra 00 perces kezdetel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, az 1039 Budapest, Piroska utca 2. szám alat. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Szám: 1/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Képviselő-testülete 2015. január 28- án 16 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság május 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság május 26-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 6/2016. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2016. május 26-án megtartott üléséről Határozatok száma: 27-32. 1 TARTALOMJEGYZÉK 27/2016.(V.26.) PBH.

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Embertárs (2005/1.) Tamásné Kollár Magdolna Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Esettanulmány. (a neveket és az adatokat természetesen megváltoztattuk) Klári 22 éves. Két kicsi gyermeke van:

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Cece Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság november 13-án 16,30 órai

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Cece Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság november 13-án 16,30 órai J E G Y Z Ő K Ö N Y V Cece Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság 2015. november 13-án 16,30 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről SZÁMA HATÁROZAT

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről május 8.

JEGYZŐKÖNYV. Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről május 8. JEGYZŐKÖNYV Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat 2013. május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről 2013. május 8. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bács-Kiskun megyében, Tompa Város Polgármesteri Hivatalában, Tompa,

Részletesebben

Tegezés, magázás. Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat

Tegezés, magázás. Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat Tegezés, magázás 1 ) Alapszabályok Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat Magázódás: a beszélgetőpartnerünknek

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 10/2015. sz. román önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 24-én 15 órai

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Babits Emil Hofferné Hanich Erika Kovács Attila Oszvald József Ruppert Báláné Scheer József Schindler László Tihanyiné Baki Zsuzsanna

JEGYZŐKÖNYV. Babits Emil Hofferné Hanich Erika Kovács Attila Oszvald József Ruppert Báláné Scheer József Schindler László Tihanyiné Baki Zsuzsanna JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. március 14-én 10.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott alakuló üléséről.

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Nagyesztergár Német Nemzetiségi Kör Egyesület Nagyesztergár Radnóti út. 58

MEGHÍVÓ. Nagyesztergár Német Nemzetiségi Kör Egyesület Nagyesztergár Radnóti út. 58 Nagyesztergár Német Nemzetiségi Kör Egyesület Nagyesztergár Radnóti út. 8 MEGHÍVÓ A Nagyesztergári Német Nemzetiségi Kör Egyesület elnöke biztosított jogkörben eljárva a N.N.N. Kör Egyesület tagjait 2012.január

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 A szervezet neve: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete Jegyzőkönyv Helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 20-i közmeghallgatásán, mely 18.00 órakor kezdődik a Községháza tanácstermében. Jelen vannak: a mellékelt

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 09-én, Mezőkövesden, az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Fényszaruiak Baráti Egyesületének Közgyűléséről II. 2014. május 23. 17 óra 30 perc

JEGYZŐKÖNYV a Fényszaruiak Baráti Egyesületének Közgyűléséről II. 2014. május 23. 17 óra 30 perc JEGYZŐKÖNYV a Fényszaruiak Baráti Egyesületének Közgyűléséről II. 2014. május 23. 17 óra 30 perc J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. május 23-án (péntek) a jászfényszarui Városháza Dísztermében 17 óra

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak:

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: JEGYZŐKÖNYV Uraiújfalu, Vasegerszeg,Nagygeresd, Nemesládony, Simaság és Vámoscsalád községek képviselő-testületeinek 2014. december 18-án 17 óra 30 perckor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Az Árpád-ház történelme

Az Árpád-ház történelme Az Árpád-ház történelme I. István 997-1000/100-ig fejedelem; 1000/1001-1038-ig király Intézkedései: - Leveri a pogánylázadásokat: 997-ben Koppányt (Veszprém mellett, Koppány veszít, felnégyelik) - 1003-ban

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyíregyháza I. Köszöntő

Jegyzőkönyv. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyíregyháza I. Köszöntő Jegyzőkönyv Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyíregyháza 2013. 02. 06. Lovassport Szövetség Hotel Pagony Konferencia Terem Tisztújító Közgyűlése Jelen vannak az elnökség részéről: Bubán Zsolt szakmai alelnök

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 4. Tavaszi kirándulás megszervezése a Kaposvári Lengyel Iskola diákjai számára

Jegyzőkönyv. 4. Tavaszi kirándulás megszervezése a Kaposvári Lengyel Iskola diákjai számára Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2010. február 23.-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 1949-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Oszvald József elnökhelyettes Babits Emil képviselő Ruppert Béláné képviselő Scheer József képviselő Tihanyiné Baki Zsuzsanna képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Oszvald József elnökhelyettes Babits Emil képviselő Ruppert Béláné képviselő Scheer József képviselő Tihanyiné Baki Zsuzsanna képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2009. november 6-án 15 00 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ráckeve Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2013. október 30-án megtartott üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozó terme Ráckeve, Szent István tér

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478. Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 25-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével közösen 2011. április 27.-én megtartott üléséről a Petőfi Sándor Művelődési Házban - Szigetbecsén

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8296 Hegyesd Száma: 120-3/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 26-án (kedden ) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a 2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: -, - Dankó József, Jozó Tamás, Kenyér Endre, Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész Zoltán, Sipos Zoltán képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat képviselő-testülete 8482 Doba, Kossuth u. 10. Szám: D- 17-5 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. május 30-án 17 órai kezdettel

Részletesebben

5/2015 Készült: 1 példányban. Mérk Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának június 10-én megtartott ülésének

5/2015 Készült: 1 példányban. Mérk Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának június 10-én megtartott ülésének 17 5/2015 Készült: 1 példányban 2015. június 10-én 08 00 megtartott ülésének órai kezdettel a.) jegyzőkönyve b.) 10-14/2015. (VI.10.) határozata Napirend: 1./ A 8/2015. (V.05.) határozattal továbbá a 7/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 2-án 18.30 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

A kuratóriumi tagok jegyzőkönyvvezetőnek egyhangúlag megválasztották Puskás Norbertet, jegyzőkönyv hitelesítőnek Szabó Márta kuratóriumi tagot.

A kuratóriumi tagok jegyzőkönyvvezetőnek egyhangúlag megválasztották Puskás Norbertet, jegyzőkönyv hitelesítőnek Szabó Márta kuratóriumi tagot. 2/2016 JEGYZŐKÖNYV Készült: a Derkovits Iskoláért Alapítvány kuratóriumának üléséről. Időpont: 2016. október 13. 17.00 óra Helyszín: Derkovits Gyula Általános Iskola Szombathely Bem J. u. 7. Jelen vannak:

Részletesebben

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI Minden láng fölfelé lobog. Az emberi lélek is láng. Tánczos István igazgató tanító visszaemlékezései a kerekharaszti iskoláról A visszaemlékező 42 évi hivatásszeretettől vezérelt pedagógus

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Másolat Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2006. október 6-án megtartott ünnepélyes alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv. A közgyűlés helyszíne: Bem József Általános Iskola, Budapest, X. Hungária krt. 5-7.

Közgyűlési jegyzőkönyv. A közgyűlés helyszíne: Bem József Általános Iskola, Budapest, X. Hungária krt. 5-7. Közgyűlési jegyzőkönyv Készült 2010. december 05-én 8,30 órakor a TKTE határozatképtelenség miatt megismételt - közgyűléséről A közgyűlés helyszíne: Bem József Általános Iskola, Budapest, X. Hungária krt.

Részletesebben

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3.

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. A, Bevezetés Az 1972-ben létrehozott Helytörténeti Gyűjtemény községünk történetével, régészetével, néprajzával foglalkozó gyűjtemény.

Részletesebben

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT!

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT! 10 2010. December 34. Tunéziai es japán autójelzések. 35. Saját kezűleg.37. Tinédzserek tévéműsora. 38. Kennel része!40.ittrium,kén. 41. Zavart Ede. 43. Írógéppel kimásol. 45. Paul (1879-1940) svájci festőművész.

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00 órakor megtartott üléséről. Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. 4/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00

Részletesebben