Együtt Egymásért. Aki ért és megértet Egy népet megéltet. Kányádi Sándor. Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Együtt Egymásért. Aki ért és megértet Egy népet megéltet. Kányádi Sándor. Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup"

Átírás

1 Együtt Egymásért Szám Aki ért és megértet Egy népet megéltet. Kányádi Sándor Egyesületünk vezetősége úgy gondolta, hogy hiányt pótol azzal, ha életre segít egy helyi újságot. Íme, itt van, a második szám. Fogadják szeretettel! Szándékunk az, hogy negyedévente meg jelenve, az egyesületünkről és a községünkben történtekről, pontos tájékoztatást adjunk a nyilvánosság ezen eszközével. Lapjain nem kívánunk csak az Egyesület tevékenységével foglalkozni. Minden közérdekű történésnek helye van 2009-ben megalakult az egyesület FÖNIX színjátszó köre. A társulatvezetésére a Pápai Molnár Zsoltot kérte föl az egyesület elnöke Portik Péter és egy darabig ketten vezeték a társulatot. A 2009 és 2010 es években már sok sikeres föllépésen van túl a kis csapat. A 2009 es gyereknapokon Kupon, Norápon, Pápakovácsin szerepeltek a Csalóka Péter című mesedarabbal ben fölléptek a Rába fesztiválon, a művelődési házak éjszakáján Pápán a HEMO -ban és a múzeumok éjszakáján a kékfestő múzeumban. Bőven kivették részüket az egyesület ünnepi rendezvényein itt megemlíteném az augusztus 20, október 22, az önkormányzat által szervezett nyugdíjasok napját és, decemberben a mikulásnapon ben aktívan részt vettek a március 15- dikei Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup újságunkban, minden cselekvő erőnek tere nyílik a helyi írásos megnyilatkozásra. Együtt- Egymásért a pozitív megerősítés üzenete, bátorít mindannyiunkat, hogy együtt egymásért, merjünk vállalni dolgokat, merjük vállalni önmagunkat, merjünk cselekedni, tenni a szépet és a jót! Erőink eredőjét összefogva mindez eredményesebb lehet. Tartalmas, hosszú életet kívánok e lapnak és sok megértő olvasót, hogy közös dolgainkat fel tudjuk mutatni, meg tudjuk vitatni, sikerre tudjuk vinni. << PORTIK PÉTER ünnepségen majd ezt követően Erdélyben a Gyergyóremetei ifjúsági napokon. Megalakulásuk óta a csapat egy kissé átszerveződött voltak akik kiléptek a társulatból ( Kosa Hajnalka, Kosa Marian, Kósa Józsefné, Kovács Dóra,Molnárné Tóth Adrienn, Molnár Zsolt, Vági Vivien ) mások meg csatlakoztak és még mindég várnak új tagokat akiket szívesen fogadnak a társulatban és továbbra is terveik között szerepel hogy egyre több és színvonalasabb színdarabot betanuljanak és előadjanak a nagyérdemű közönség szórakoztatására. A jelenlegi színtársulat tagjai Cseh Zoltán, Koch Judit, Koch Róbert, Mészáros Bianka, Pápai Márta, Portik Levente, Portik Péter, Schmidtau Gábor, Szorádi Zsuzsa, Véber Edina. << PORTIK PÉTER

2 Nem tudom, mit rejt a sorsod, mosolyt hoz-e vagy könnyeket. Tanuld meg hát feledni a rosszat, s őrizd meg a boldog perceket. Gyermeknapi köszöntő Szeretettel köszöntöm a falunkban és térségében élő gyermekeket a Háromhatár Kulturális És Sport Egyesület által első alkalommal megrendezett Gyermeknap alkalmából! Minden figyelmünk, szeretetünk a gyermekekre irányul ilyenkor május végén, június elején. De nem csak most, hiszen egész életünk során védelmezzük őket, őrizzük minden bajtól, egyengetjük útjaikat, segítjük nyiladozó értelmüket és támogatjuk szárnyaik bontogatását. Ha mi írhatnánk sorsuk könyvét, csupa jót, kedveset kívánnánk nekik, kicsi szívük vágyát és oly sok szépet írnánk bele, mint egy bűbájos mesebeli világ, mint egy tündéri álom, hogy jól érezzék magukat benne, vidámak, örömtelik legyenek. Igyekszünk hát olyan feltételeket biztosítani, hogy vidám gyermekkort, örömteli élményeket élhessenek át, s hogy Sikeres gyereknap Kupon! Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület a Vadrózsa Német kisebbségi óvoda közreműködésével június 6-án sikeres gyereknapot rendezett. A sikerhez hozzájárult a jó idő a lelkes és aktív szervezők a támogatok és nem utolsó sorban a sok gyerek akik boldogan részt vettek minden programban amelyekből volt bőven választék, fafaragás (Pásztor Károly), festés (Portik Péter), gyöngy fűzés (Portik Hortenzia-Emőke), papírmunkák (az Óvoda alkalmazottjai), korongozás (Molnár Zsolt), ügyességi játékok, kvíz játék (Nagy Katalin, Nagy Péter, Portik Levente, Kovács Péter, Pápai Zoltán, Koch Róbert) stb. A sok szórakozás mellet, a támogatóknak köszönhetően a gyerekek ajándékokat is kaptak az ügyességi őszinte, nyílt, érdeklődő emberekké váljanak. Erőt, biztonságot és példát kell nyújtanunk nekik, hogy felkészülhessenek a felnőtt korszak feladataira hisz ők alkotják a jövő nemzedékét. Gyermek, szülő s bármely családtag és felnőtt ünnepe tehát a Gyermeknap, s a legszebb gyermeknapi ajándék a szeretet aranyozza hát be mindannyiunk szívét és a legcsodásabb élményben lesz részünk: a gyermekek mosolya és kacagása vesz körül bennünket. Kívánom hogy a falunk és valamennyi környékbeli település gyermekének, legyen felhőtlen, boldog és szeretetben gazdag gyermekkora. Jó hangulatot kívánok a hétvégi gyermeknapi programokhoz. Jöjjenek, játsszanak, és szórakozzanak együtt gyermekeikkel! Végül de nem utolsó sorban szeretném, megköszöni mind azoknak, akik anyagiakban támogatták rendezvényünket és azoknak is, akik idejüket, munkájukat adták a rendezvény sikeréhez: Nagy és Nagy Bt. Move rehabilitációs Zrt Pápa, Molnár Zsolt Norápi Keramikus, Vadrózsa Német Kisebbségi Óvoda és sokan mások. << PORTIK PÉTER Elnök játékokban helyezést elértek többet mások kevesebbet. A szórakozás és az önfeledt játék közben korlátlanul fogyaszthattak különféle palacsintát amelyet az egyesület lelkes és fáradságot nem ismerő csapata (Bakos Jánosné, Cseh Zoltáné, Kovács Dóra, Portik Péterné, Schmidtau Gábor) folyamatosan sütött a gyerekek részére. A sok mosolygós boldog elégedett gyerek arc volt a fizetség a szervezők részére( Portik Péter Elnök, Bostai Csilla Alelnök, Kovács Ernő Elnökségi tag) és estére elégedetten nyugtázták, hogy nem hiába dolgoztak. Reméljük, hogy nem ez volt az első és egyben utolsó ilyen rendezvény hanem hagyományt teremtve ezután minden évben sikerül ilyen gazdag és sikeres gyereknapot rendeznie az egyesületnek. Köszönet minden résztvevőnek akik úgy anyagiakban mint munkájukkal segítettek. < PORTIK SZABOLCS-HUBA

3 Augusztus 20, Szent István király ünnepe Augusztus 20, Szent István király napja, talán a legrégibbi magyar állami és egyházi ünnepünk. Első írásos említése egy II. Endre (András) uralkodása alatt, 1023-ban kelt királyi dokumentumban olvasható:...a nagy király napján, hacsak valamilyen betegség vagy fontos dolog nem tart vissza, kötelesek vagyunk mindnyájan Székesfehérvárott ünnepelni. István Géza fejedelem és Sarolta fia. Pogány kori neve Vajk. A keresztségben kapta az István nevet. 995-ben feleségül vette II. Henrik, bajor herceg leányát, Gizellát. Apja halála után 997-től fejedelem. Alig 17 évesen előrelátóan, reálisan felmérte a magyarság megmaradási esélyeit a Kárpát- medencébe. Belátta, hogy az akkorra már kereszténnyé lett Európa nem tűrné meg a kontinens szívébe betelepedő pogány magyarságot. A kiutat a kereszténység felvételében és egy jól működő állam kiépítésében látta. Kitűnő szervezőképességről tett bizonyságot. A kereszténység felvételében és az államalapításban mindenféle eszközhöz folyamodott: a békés hittérítéstől a megvesztegetésig, az ajándékozástól a véres leszámolásig. Alaptermészetében nem volt kegyetlenség. A megbocsátást kérőkkel kegyesen bánt. Nyugati krónikák szerint állandó, erős lelkiismeret furdalásról panaszkodott, ha erőszakkal kellett fellépnie. De a nagy ügy érdekében fegyveres harcban kellett leszámolnia a Somogy vidéki Koppánnyal, a bánsági Ajtonnyal és anyai nagybátyjával, az erdélyi Gyulával. Német és olasz földről hívott hittérítőket. Elrendelte, hogy minden tíz falu, lehetőleg ott, ahol vásárokat is tartanak és a vidék népe összegyűl templomot építsen és azt fenntartsa. (Innen a vasárnap= vásárnap szavunk). Elrendelte a szigorú misén való részvételt. Isten káromlásért, régi hitre való visszatérésre tett legkisebb kísérletért is nyelvkivágás, szemkiszúrás vagy élve befalazás járt. Tíz püspökséget létesít, közöttük 1009-ben a gyulafehérvárit is és ezeket az esztergomi érsekségnek rendelte alá. A meglévő pannonhalmi mellett több kolostort is alapított. A pápa a kor egyházvezetési szigorúsága ellenére szabadkezet adott munkájában. Még a püspökségek kijelölését sem kötötte engedélyhez. Mi több, 1000-ben koronával ajándékozta meg, amivel az esztergomi érsek királlyá koronázta, így 1001től királyként említjük. Vármegyékre osztotta az országot, személyesen vezette a kiadásokat és bevételeket, királyi tulajdonba vette az altalaj kincseket, főleg a só kitermelését és szállítását. Megszervezte a szállítás biztonságát, a magántulajdon védelmét. Saját arcképével és Stephanus rex felirattal pénzt veretett, amelyik hamarosan az egész Európában általánosan elfogadott fizető eszköz, mai szóhasználattal valutaértékű lett. Bár a királyi család a keleti, bizánci rítusú kereszténységgel ápolt kapcsolatokat, István jövőbelátására utal az is, hogy a latin kultúra alapjaira épülő, a fejlődés felé mindig nyitottabb nyugati, Róma-központú kereszténységet választotta. Az 1038-ban bekövetkezett halálát 3 évig gyászolta a nemzet. A magyarság iránta való elismerését és szeretetét mi sem fejezi ki jobban, mint a Kárpát-medencében nevét viselő 12 Szent István és 30 Szent király nevű helységünk. Épen maradt jobb kézfejét a budapesti Szent István bazilikában őrzik. Fiatalon elhalt fiát, kinek nevelője Gellért püspök volt nagy gonddal készítette az uralkodásra. Az államvezetés minden részletére felhívta a figyelmét. A hozzá írt Intelmeiben főleg a kereszténység következetes védelmére, hívta fel a figyelmét. Ez utóbbit a globalizáció, a reklám, az azonnali anyagi haszon keresése, a liberalizmus és vallás elleni sorozatos megnyilvánulások korában sok államvezető és politikus magáénak tehetné: mindenekelőtt meghagyom, tanácsolom, javallom neked, drága fiam, hogy az apostoli és keresztény hitet oly nagy szorgalommal és vigyázattal megtartsad, hogy mind a neked alávetetteknek példája légy. Szent István nélkül, valószínű, ma nem léteznénk, mert hamarosan elnyelt volna a minket körülvevő szláv és német tenger. Vallásos élete és közösségszervező munkája mindig időszerű. «LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE

4 Kup község emlékhelyei. Kup község emlékhelyei - éppen úgy mint bármely lakott helyé - szorosan kötődnek történetéhez. Falunk történetét csak akkor tudjuk megérteni ha megvizsgáljuk a táj kialakulásának eseményeit a Föld története során. A természeti környezet adott lehetőséget arra az embernek, hogy itt megtelepedjen, kialakítsa életfeltételeit. A természetes lakhatóság feltételei vonzották vissza az ősöket, hogy az elhagyott területen ismét felépítsék viskóikat, s hagyják emlékül számunkra történetüket..a földtörténet során területünk felemelkedése, lesüllyedése többször megismétlődött. Évmilliókkal ezelőtt előretörő, majd visszahúzódó tenger is itt hagyta nyomait. Természetesen falunk környékét kutató geológusok leleteik közül azokat amelyeket eddig a tudományokban nem örökítettek meg elnevezésükben megjelölik a kupi származást. A Homokgödör mélyebb rétegeiben talált 32 lelet közül két csiga őrzi Kup nevét. Melnopsis Kupensis Fushs, illetve Valvata Kupensis. Az ember megjelenése ebben a tájban a földfelszín növénytakarójának változása utánra tehető. A melegebb, hidegebb idők, változása után a nedvesebb, szárazabb időszakok következtek. Kialakultak a lombos erdők, füves területek, mocsaras zsombékos részek tavakkal. A fejlődés hosszú korszakát nevezi a tudomány őskornak. Az őskor első szakaszában már fellelhetőek az ősember nyomai, elsősorban a természet adta barlangokban. Az őskor második szakasza, ami Krisztus születése előtti VI. évezredtől a II. évezredig tartott az újkőkorszak. Feltételezhető, hogy hazánk területe ekkor kezdett benépesülni, lakóhelyünkön egy érdekes telep létezett ebben az időben. Nyomai a Göbécse- gödör folytatásában, a Bittvára néző domboldalon, a Meggyes területén található. Két települési folt mutatható ki a területen. Az egyik a dombtetőn található, a leletek szerint az itt élők kőeszközök készítésével foglalkoztak. A másik területen a kőfeldolgozó mesterek ellátásához szükséges élelem, ruházat, egyéb szükségletek ellátását biztosító emberek nyomai találhatók. Kup területén 1974-től kezdődő feltárások ismertették meg velünk ezeket az emlékhelyeket, a kőeszközöket készítő emberek Teveli- hegyről való kővel dolgoztak. itt volt a Dunántúl egyik tűzkövet adó bányája. A tűzkő mészkőben található nagyon kemény gumó, kovakő, amely ütésre szikrázik a kövek szállítását az akkori viszonyok között -erdők, mocsarak, patakmedrek - nagyon nehéz elképzelni. A gumókról amelyeket magkőnek neveznek, le kellett választani azokat a használható pengéket, amit késként alkalmaztak. Természetes, hogy más eszközök is készültek, így állatbőrök tisztítására használt kaparók, hasított fába foglalt sarló, véső, balta stb. A régészek szerint a telep mesterei kiváló szakemberek voltak, hiszen nagy tapasztalat kellett annak eldöntésére, hogy milyen erejű ütés, vagy nyomás kellett a magkő hasításához. Mint már említettem, a kőfeldolgozó emberek ellátásához szükséges volt olyan embercsoportra is, akik biztosították számukra az élelmet, ruhát és egyéb szükségleteiket. Az ilyen tevékenység emlékei közül a talaj csak a csontokat az agyagból készített edényeket őrizte meg, így ezeket lehetett feltárni. A lelet edények azért fontosak, mert a tudomány az újkőkorszakban nem tud embercsoportokat elkülöníteni. Ebből a korból. két agyagedény csoportot ismerünk, a dunántúli vonaldíszes, vagy a lengyeli kultúrához köthetőt. Magkő a Kup 1 leletből Területünkön a feltárásból 146 dunántúli vonaldíszes, 19 lengyeli kultúrához tartozó kerámia került elő. Az előkerült leletek beleillenek abba a képbe amelyet a tudomány az újkőkori ember életéről megállapított. Életük alapja a földművelés, állattenyésztés lehetett, halásztak a Bittvában, vadtojást gyűjtöttek. A régészek feltártak egy gödörlakást, kemencével ez megtelepedett életmódra utal. Ebből következtethetünk arra, hogy a területen újabb lelőhelyek igazolják az élet folytonosságát. Az nyilvánvaló, hogy természetes körülmények között a már belakott terület alkalmas a továbbélésre. A feltárás viszonylag kis területet ölel fel az újkőkori településből. Nem kerültek elő emberi csontok. Az előkerült állati csontok sem illeszthetőek be az akkor élt állatvilágba. Mégis, az előkerült leletek beleillenek abba a képbe, amelyet az újkőkori ember életéről megállapított a tudomány. Ezen a területen végzett ásatás későbronzkori élőhelyet is feltárt. Ezek szerint Krisztus születése előtti második évezred során jártak itt új emberek. Megtalálható használatukban még a kőszerszám, de jobb eszközökkel is rendelkeztek. A második régészeti emlékhelyünk régi, de nem őskori települési terület az öregkupi faluvéghez közeli Malató domb dél-délkeleti lejtője. Ezen a területen már sírokat csontokat, eszközöket találtak. Az itt talált leletek kor szempontjából több csoportra bonthatók. Krisztus születése előtti III-II. században itt hódító kelták eszközei, amelyek már vasból készültek, kerültek elő. Edényeik már korongozással készültek, sőt még bronz karperecet is rejtett a föld. Krisztus születése utáni századokban a rómaiak tartózkodtak területünkön. Valószínű, hogy egyik, kisebb jelentőségű hadiút a Malató mellett haladt el. Ezen a területen agyagedényeket, római téglát, római pénzeket találtak Az egyik pénzérme felirata IMP CONSTANTINUS, tehát a között uralkodó Nagy Konstantinusz császár uralkodása alatt készült. A római uralmat követő népvándorlás korából az avarok hagyták itt nyomukat.

5 Krisztus születése utáni VI. század végétől a IX. századig tartott birodalmuk virágkora. A Malatón avar temetőt találtak. A sírokban edények, fülbevalók orsókarika, vaskés, vascsat, nyeles nyílhegy került elő. Harmadik régészeti emlékhelyünk az Ágácás területén található. Az itt talált maradványok a honfoglalás koráig vezetnek. Későbronzkori edénytöredékek, kovapengék, Árpád-kori edénymaradvány, honfoglalás-kori kisméretű kengyel és csikózabla, pitykék és boglárok kerültek elő. Természetes dolog tehát, hogy a mai, ismert falu lakói előtt is éltek emberek ezen a tájon. Írásos emlék Kup falu megnevezéséről 1240-ből egy oklevélből való. Ez a kor a tatárjárás előtti időszakra esik, amikor IV Béla uralkodott. Az adományozó okirat a birtokot királynéi pincemesternek juttatta. Valószínűsíthető, hogy ez a vidék alkalmas volt szőlőművelésre. A birtok egyik határszegélye a Bittva volt. Érdekes, hogy Kup megjelölése az oklevelekben villa. Ez a korai Árpádkori oklevelekben, rögzített határral rendelkező, önálló, mezőgazdasági termelésre képes, közrendűek lakta település megjelölése. Kup tehát nem nemesi település, de nem is udvarnok falu, hanem egy földrajzi terület határai között élő emberi közösség. Az biztos, hogy ezek az emberek mindig a vizek melletti ármentes területeket keresték letelepedésükkor. A határon belül volt téli szállásuktöbbnyire földbe ásott veremlakás- amelyben éltek családjukkal. Nyáron a férfiak foglalkozásuknak megfelelően szállásolták el magukat. Tovább gondolva, ismerve azt a tény, hogy területünkön Árpád-kori leleteket találtak feltételezhető, hogy már 1240 előtt is lakott volt településünk. Itt kell írnom a Kup falunév eredetéről is. Egyesek szerint ez szláv eredetű szó összefüggésbe hozva a szerb-horvát szlovén kup = halom, rakás szóval. Magát a szót mai jelentéssel a magyar nyelvben csak a XVIII. században találjuk meg. Ebből fakadóan vannak akik a falu nevét személynévből eredeztetik, amire jócskán van példa a magyar falu elnevezési formái között. Ilyen helységnevekkel jócskán találkozunk az egykori törzsi és nemzetközi szálláshelyeken. Ebből könnyen következtetek arra, hogy településünk korai eredete a feltárt leleteken túl elnevezéséből is igazolható.. Ezeknek a falvaknak így Kupnak is különleges kapcsolata lehetett a szolgáló falvakkal ( Kenyeri, Kovácsi, Teszér, Szűcs stb). A tudomány szerint a szolgálónépek intézménye a honfoglalás után jött létre, főleg magyar-szláv vegyes lakosságú területeken nyilván azzal acéllal, hogy segítsék azoknak a falvaknak az életét ahol a lakosok állattenyésztéssel, mezőgazdálkodással foglalkoztak. Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület közgyűlése tagok támogatását. Szavazásra teszi fel a programtervezetet. A jelenlévő tagok a programtervezetet egyhangúan elfogadták. 3. napirendi pont: Elnökségi tag választása Kósa Mariann elnökségi tag benyújtotta lemondását, amit személyesen megerősít. A közgyűlés tagjai Nagy Pétert, Ábrahám Pétert és Fazekas Lászlót jelölik elnökségi tagnak. A jelöltek elfogadják a jelölést. A közgyűlés titkos szavazást folytat le, Juranics Ferenc ismerteti a szavazás eredményét: Nagy Péter 11 szavazat, Fazekas László 4 szavazat, Ábrahám Péter 0 szavazat. A Közgyűlés az elnökség új tagjának Nagy Pétert választja meg, aki a tisztséget nyilatkozatával elfogadja. Az ifjúsági tagozat vezetőit is megválasztják az ifjúsági tagozat jelenlévő tagjai. A szavazás alapján az ifjúsági tagozat vezetői: Pápai Zoltán, Koch Róbert, Portik Levente. A megválasztottak a tisztséget elfogadják. 4. napirendi pont: Az Egyesület anyagi helyzete Az alapítás óta eltelt időszakról szavazásra teszi fel a gazdasági beszámolót. A Közgyűlés a gazdasági beszámolót egyhangúan elfogadja. 5. napirendi pont: Ellenőrző bizottsági tag választása Pásztorné Salamon Anikó lemondott az ellenőrző bizottsági tagságáról, ezért új tagot kell választani. A jelenlévők Kósa Józsefnét jelölik tagnak, akit a Közgyűlés egyhangúan megválasztott. 6. Egyéb problémák, ötletek Pápai Attiláné és Pápai Márta felvételét kérte az Egyesületbe. A Közgyűlés egyhangúan (0 tartózkodással, 0 ellenszavazattal) megszavazta Pápai Attiláné és Pápai Márta felvételét az Egyesületbe. Más napirendi pont, illetve kérdés nem lévén, Portik Péter megköszönte a tagság támogatását és munkájukat majd az eltelt idöszakban és a közgyűlést berekesztette junius.25-én este másodszori nekifutással megtartották az egyesület közgyűlését. Portik Péter elnök, mint levezető elnök köszöntötte a jelenlévő tagokat, és megállapította, hogy a tagok több mint 50%-a + 1 fő megjelent, így a Közgyűlés az Alapszabály IX. fejezetének 4. pontja értelmében határozatképes volt. A jegyzőkönyv vezetőjének Kemenczky Szabinát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Bostai Csillát és Kovács Ernőt, szavazatszámlálóknak Szanyi Pált, Juranics Ferencet és Szabó Martint javasolták. A jelenlévők a javaslatokat egyhangúlag elfogadták. Ismertette a napirendi pontokat, amely tárgyalásához a Közgyűlés egyhangúan hozzájárult. 1. napirendi pont: Az elnök rövid beszámolója az Egyesület eddigi tevékenységéről Portik Péter elnök ismertette az Egyesület tevékenységét az alapítás óta eltelt időszakban. A jelenlévő tagok az elnök beszámolóját egyhangúan elfogadták. 2. napirendi pont: A soron következő időszak programjának ismertetése, elfogadása Az Egyesület a nyárra képzőművészeti tábort, illetve festőművész versenyt tervez. Augusztus 20-án részt veszünk a falunap rendezésében, illetve 21-én az egyesületi napot szervezünk. Erre szándékozzuk meghívni a velünk együttműködő egyesületeket. Az ifjúsági napok mivel pályázatot nyújtottunk be a rendezvény támogatására szeptember végén kerül megrendezésre. Október 23-ára ünnepséget, és az év zárásaként egy betlehemes játék bemutatását tervezzük. A programok megszervezéséhez kéri a - folytatása következik Kovács Ernő

6 A nagy titok a nőkről és a WC - ről. Kislány korodban anyukád mindig elvitt a mosdóba, megtanította, hogy legelőször le kell törölni a WC deszkát WC papírral, majd ezt követően kis darab WC papirkákat tett a WC deszka teljes felületére. Végül megtanította: "Soha ne ülj rá a nyilvános vécékre". Ezt követően megtanította "a pózt", azaz, hogy tartsd meg az egyensúlyodat a vécé felett úgy, hogy rá se ülj és ne is, érj hozzá a felületéhez. "A Póz" megtanulása olyan első leckék egyike egy kislány életében, amely végigkíséri őt egész hátralévő életében. De még felnőttként is nehéz megtartani, amikor a húgyhólyagod a kidurranás határán van. Amikor el "KELL" menned vécére nyilvános helyen azzal fogsz szembesülni, hogy akkora sort kell végigállnod, mintha ott bent nem más, mint Brad Pitt várna rád. És vársz. mosolyogva, kedvesen és látod, ahogy a többi nő is diszkréten keresztbe teszi a lábát és a kezét, ami a hivatalos kifejezése annak, hogy "behugyozom". Végül rád kerül a sor, de hirtelen megjelenik a tipikus anyuka azzal, hogy "ne haragudj, a kislányom nem bírja már tovább". Ekkor végignézed az összes többi helyiséget is, hátha nem látsz valahol lábakat. Mindegyik foglalt. Végre, valamelyik kinyílik és ráveted magad, szinte kiszeded az illetőt, aki éppen jön ki. Bemész és konstatálod, hogy a zár nem működik (sosem működik), nem baj. Rátennéd a táskád az akasztóra de nincs (sosincs), gondolod majd a kilincsre, az sincs, ezért szemügyre veszed a területet, lenézel a földre és látod, hogy gyanús meghatározhatatlan víz van a földön, nem mered a földre tenni, inkább a nyakadba akasztod, miközben nézed, hogy himbálózik alattad, nem beszélve arról, hogy szinte megfojt, mert annyira tele van, hogy alig bírod el olyan dolgokkal amiket szép lassan tettél bele, de a nagy részét nem is használod, de mégis ott van hátha kelleni fog valamikor. De visszatérve az ajtóra. Mivel nem volt rajta zár, az egyetlen módja, hogy zárva tartsd az, ha az egyik kezeddel fogod, miközben a másikkal, egy rántással lehúzod a bugyid és odateszed magad "a pózba". Micsoda megkönnyebbülés!!!... Ahhhh. Végre! És akkor hirtelen érzed, ahogy a combjaid elkezdenek remegni. mert lógsz a levegőben, a lábaid behajlítva, a bugyid elvágja a vérkeringésedet a combjaidban, a kezed amely tartja az ajtót kinyújtva és egy 5 kilós táska a nyakadban. Nagyon szeretnél leülni, de amikor bejöttél nem volt időd letörölni a WC deszkát és bevonni papírral. Valószínűleg nem történne semmi, ha leülnél, de anyád szavai visszhangoznak a fejedben: "sose ülj rá a nyilvános vécékre", ezért úgy maradsz "a pózban" remegő lábakkal. De jaj. egy rossz kalkuláció miatt érzed, ahogy egy vékony sugárban végigcsurog a pisi a fenekeden, talán a harisnyád is olyan lett!!! Egy kis szerencsével megúszod, hogy a cipődet ne érje, de hát óriási koncentrációt igényel megtalálni a helyes "pózt". OK, próbálod elfelejteni ezt a szerencsétlenséget és inkább elkezded keresni a WC papírt, de. a k. életbe!!! Üres, nincs papír (mindig üres)! Ekkor esdekelve könyörögsz, hogy legyen a táskádban az 5 kiló lom között egy nyomorult papír zsebkendő, de ahhoz, hogy megkeresd el kell engedned az ajtót. Egy pillanatra kételkedsz hátha valaki pont akkor nyit majd be, de nincs mit tenni muszáj elengedni. És persze, hogy amikor elengeded valaki belöki az ajtót, amit meg kell fékezned egy erős, gyors és nagyon határozott mozdulattal miközben kiordítod: FOOOOOOOOGLALT!!! Viszont ekkor megbizonyosodsz, hogy mindenkihez eljutott ez az információ, aki kint várakozik, ezért az ajtót már nyugodtan elengedheted, hiszen senki nem fog újra rád törni (ebben mi nők, nagyon tiszteljük egymást) és végre nyugodtan elkezdheted keresni a papír zsebkendőt. Szeretnéd mindet felhasználni, de tudod, hogy micsoda kincset érhet hasonló esetben, ezért elteszel egyet. Ekkor már számolod a másodperceket, hogy végre kimehess, mert rajtad a kabát, hiszen nincs akasztó, ömlik rólad a víz, őrjítő, milyen meleg tud lenni ezekben a pici helyiségekben, ráadásul ebben az erőltetett testtartásban, amiben még mindig vagy a vádlid már majdnem szétrobbant. Nem beszélve, hogy rád törték az ajtót, megfojtott a táskád, csorog az izzadság a halántékodon és a végigcsurgott lábadról. És tudod, hogy anyukád most nagyon szégyenkezne miattad, ha így látna, mert az ő feneke sosem ért hozzá egyetlen nyilvános vécéhez sem és hát valljuk be, "nem tudhatod milyen betegségeket lehet összeszedni egy ilyen helyen"... már teljesen ki vagy merülve, amire felállsz, nem érzed a lábaidat sem, gyorsan magadra húzod a ruhádat és lehúzod a WC -t. Ezután átmész a kézmosóba. Minden tiszta víz, nem engedheted el a táskádat, a válladra helyezed. Nem tudod, hogy működik a csap, olyan sok fajta szenzoros csap van manapság és addig érintgeted amíg egy hajszálvékony hideg vízsugár meg nem jelenik. Gyorsan beszappanozod a kezed, megmosod egy olyan pózban, mintha a notre-dame-i toronyőr púposa lennél, hiszen nem szeretnéd, ha lecsúszna a táska a válladról. A szárítót már nem is használod, hanem gyorsan beletörlöd a gatyádba, mert ugye nem fogsz egy egész papír zsebkendőt erre áldozni és kimész. Ha szerencséd van nem húzol magaddal egy darab papír zsebkendőt a cipődön vagy ami még rosszabb nem akadt fent a szoknyád a harisnyádban amikor fénysebességgel felrántottad magadra a ruhádat

7 és kivillant a feneked. Ekkor meglátod a pasidat, aki bement a férfi vécébe, kijött és még egy újságot is volt ideje olvasgatni, míg rád várt. "Miért voltál bent ilyen sokáig?" -kérdezi az idióta. És csak ennyit válaszolsz: "Sokan voltak". Ez az oka annak, hogy a nők csapatostul mennek mindig a mosdóba, szolidaritás miatt, mert amíg bent vagy az egyik tartja a táskádat és a kabátodat, a másik az ajtót és a harmadik beadja a papír zsebkendőt az ajtó alatt és így sokkal gyorsabb és könnyebb megtartani a "pózt" és a méltóságodat. KULLANCSVESZÉLY! Hogyan védekezzünk a kullancsok ellen? A kullancsok rajzása akkor kezdődik, amikor a hőmérséklet tartósan fagypont fölött van. Ilyenkor felébrednek a téli álmukból (hibernálásból) és az alig néhány milliméteres élősködők vadászni indulnak. Csípésük azért észrevétlen, mert miközben fogaikat bőrünkbe fúrják, fájdalomcsillapítót adnak a csípési helybe. A kullancsok világszerte kb. 300-féle betegséget terjesztenek, de ezek nagy része veszélytelen az emberre. Ránk az a vírus veszélyes, mely agyvelő és agyhártyagyulladást okoz. Ez minden ezredik csípés után fordulhat elő. A Lyme (lájm)kórt okozó vírus ennél lényegesen gyakoribb. A kullancs, ha fertőzött csak abban az esetben okoz agyhártya- és agyvelőgyulladást. A csípéstől 7-14 nap múlva, láz, levertség, izomfájdalom, felsőléguti hurut és kötőhártya gyulladással kezdődik, majd 2-8 napos tünetmentesség után, ismét magas láz (>40 ), tarkókötöttség, hányinger, hányás, mozgászavar, eszméletvesztés, légzészavar és bénulás következik. Vegyes hírek Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület átszervezi a sport tevékenységeit ezért várjuk olyan személyek korhatár nélkül fiuk, lányok jelentkezését, akik tudnak vagy szeretnének sakkozni, teniszezni, tollaslabdázni, és görkorcsolyázni. Asztali teniszezni, érdeklődni lehet telefonon vagy személyesen az egyesület elnökénél. Nem csak komédiázunk!!!!!!!!! Várunk olyan Kupi Norápi, Pápakovácsi lakosokat, akik szeretnének a színjátszó csoportunkban részt venni, érdeklődni lehet telefonon vagy személyesen az egyesület elnökénél éves falunap! 2010 éves falunap Augusztus 20-án lesz megrendezve ezt követően Augusztus 21 -én első alkalommal megrendezzük az egyesületek találkozoja napot Köszönöm mindazoknak akik, voltatok velem mosdóban és voltatok fogasok vagy tartottátok az ajtót!!!... De ez az minden olyan férfinak is szól aki eddig nem értette, miért mennek a nők egyszerre vécére. íme a válasz. << Ismeretlen szerző Viseljünk megfelelő zárt öltözetet, zárt cipőt és csizmát olyan helyeken, ahol leginkább előfordul a kullancs. Kerüljük a magas bozótos, füves területeket. Este a ruháinkat jól ki kell rázni, testünket, fejünket figyelmesen végig kell vizsgálni. A fertőzés ellen védőoltás is van, melyet egy hónap és 6-12 hónap múlva meg kell ismételni. Az emlékeztető újraoltást 3 évente kell végezni. Ha kullancsot fedezünk fel a testünkön, nem szabad a potrohát megfogva húzni, mert ilyenkor kipréseljük a testnedvét és nyálát a csípés helyére, fokozva a fertőzés veszélyét. Csipesz (szemöldökcsipesz) segítségével csak a fejrészt fogjuk meg és csavaró mozdulattal, lassan, türelmesen szabadítjuk meg a fogait a bőrből. Ha a feje leszakad, nem szabad a környékét piszkálni, megsebezni, mert ez is fokozza a későbbi szövődmények lehetőségét. Végül, természetesen az a legjobb, ha orvoshoz fordulunk, akinek megvannak a szükséges műszerek a kullancs eltávolítására. várunk olyan jelentkezőket, akik szívesen adnának szálást a Biatorbágyi és Erdélyi vendégeink számára a rendezvények ideje alatt szeptember ám megrendezzük első alkalommal a Kupi Ifjúsági napokat (K. I. N.) Még lehet jelentkezni a KÉPZŐMŰVÉSZ ÉS KÉZMŰVES TÁBORBA GYEREKEKNEK KUPON 1.TURNUS:2010.JULIUS PROGRAM: Agyagozás-korongozás, papírmunkák, festés, fafaragás, gyöngyfűzés, bőrmunkák, kirándulás a kupi erdei iskolába, termésdíszek készítése, hagyományos népi ételek sütése kemencében, népi játékok A foglalkozásokat szakoktatók tartják. A foglalkozások naponta 8.30-tól 16 óráig tartanak Jelentkezés: A Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Elnökénél Tel: Részvételi díj étkezéssel : Ft / fő Az egyesület támogatói : Kup Önkormányzata, Pápa és Környéke Szúperinfó, MOVE Rehabilitációs Zrt.

8 Kis illemtan Bölcsességek Éjjeli munka nappali csuda. Hamar munka ritkán jó. A lustaság lassan lépik, ezért utol éri a szegénység. Aki nem ért a lóhoz a fejét üli meg. Ahány költözködés, annyi szegényedés Viccek Az öreg székelynek 100 litert tejelő Riska tehene van, csodájára is jár az ország-világ. Kimegy a bácsihoz a riporter is, érdeklődni: - Bácsika! Hogy lehetséges, hogy az Ön tehene ennyi sok tejet ad? - Á, semmiség az egész, minden a kedvességen múlik. -?? - Minden reggel kimegyek az istállóba és megkérdem a Riskát, hogy ;Mi lesz ma vacsorára? Tej vagy marhasült? Székely bácsi sakkozik a lovával. Ezt látva átszól a szomszéd: - A csudába, magának ilyen okos lova van? Mire a székely gúnyosan: - Ez okos? 4 : 2 -re én vezetek... A vonaton odaszólnak a székelynek: - Bácsi, húzza fel az ablakot, mert künn hideg van. A székely felhúzza, de nem tudja megállni szó nélkül: - No most künn meleg van - e? Együtt - Egymásért Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület negyedévente megjelenő lapja Kiadó Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Megjelenés minden negyedév végén! Felelős szerkesztő Portik Péter Ha nem tudod, mit csinálj vagy hogyan viselkedj, legjobb, ha megkérdezed, vagy egyszerűen figyeled a többieket! Köszönés Felnőtteknek a napszaknak megfelelően és előre köszönj! Hölgyeknek életkoruk figyelembevételével (,,idősebbeknek'': Kezét csókolom vagy Jó napot kívánok!) Iskolád minden tanárának és alkalmazottjának találkozáskor, miután kivetted kezed a zsebedből! Bemutatkozás Ha azt akarod, hogy neveden szólítsanak, érthetően mutatkozz be (vezeték- és keresztnév)! Csak nálad fiatalabb fiúnak nyújts előre kezet! Lányoknál várd meg, míg ő nyújtja a kezét, de te kezdd a bemutatkozást! Nem szégyen bevallani, ha valakinek nem sikerült megjegyezned a nevét. Fogadd el a kézfogásra nyújtott kezet; de a te kézfogásod ne legyen se,,vasmarok'', se,,döglött hal''! Bemutatás Szólítsd nevén azt, akinek bemutattak! A bemutatás szabályai, ha te vagy a harmadik: férfit a nőnek, fiatalabbat az idősebbnek, kisebb rangút a magasabb rangúnak, fiatal lányt idősebb férfinak. Öltözködés Mindig szentelj elegendő időt arra, hogy ruházatod ízléses legyen! Igyekezz mindig az alkalomhoz megfelelően öltözni! Munkahelyre, iskolába az egyszerű, kényelmes (de nem szakadt!) ruha illik. Moziba nem kell,,kiöltözni'', de a szentmiséken, színházban, hangversenyen, operában a közreműködőket tiszteljük meg azzal, hogy alkalmi ruhát veszünk fel. Öltöny, ünneplő: nemcsak a fekete, de más színű is lehet ízléses, fontos a megfelelő ing kiválasztása, amely legyen vasalt, tiszta, a nyakkendő mindig tartozéka, ne edzőcipőt végy, s a zokni is az öltönyhöz illő színű legyen, melegben a rövid ujjú ing, nyakkendővel - ez zakó nélkül is ünnepi öltözet. ( FOLYTATJUK) << PORTIK PÉTER

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/1. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/1. Jegyzőkönyv 2008/1. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete Közgyűlésén 2008. február 23-án az Érdligeti Közösségi Házban, Érd, Fürdő u.1. A 9:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2008. szeptember 5-én 14 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

Kelt: Kapostüskevár, 2010. Február 27. szombat

Kelt: Kapostüskevár, 2010. Február 27. szombat Jegyzőkönyv A Verebélÿ László Vasúttörténeti Egyesület közgyűléséről Időpont: 2010. február 27. szombat Helyszín: Egyesületi iroda helyiség, Kapostüskevár MÁV állomás Jelen vannak: Az egyesület tagjai

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv Közgyűlési jegyzőkönyv mely készült a Monori Borút Egyesület közgyűlésén 2009. november 4 én Monoron a Strázsahegyen Szabó István Gyuláék pincéjében. A közgyűlés 17.30 ra volt meghirdetve, de ekkor még

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv Sárkányhajó sportegyesület alakuló közgyűlés Helyszín: 1095, Budapest, Lechner Ödön fasor 7., Millenium Tower II Dél, Sun Microsystems Kft. nagy tárgyalója Időpont: 2009. 11. 26. 17:00 Jelenlevők

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

Jegyzőkönyv. készült a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének Küldöttgyűlésén

Jegyzőkönyv. készült a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének Küldöttgyűlésén Jegyzőkönyv készült a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének Küldöttgyűlésén Helyszín: Budapesti Műszaki Főiskola Kollégium Bánki Donát Tagkollégium Időpont: 2008. május 9. (péntek) 11.00 11.00

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatára a képviselők az alábbi napirendek tárgyalását határozták el. Napirend

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatára a képviselők az alábbi napirendek tárgyalását határozták el. Napirend Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. 5/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 11-én 16:00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. szeptember 25. 11 óra 36 perces kezdetel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 2083 Solymár, Orgona utca 9. szám alat. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13.

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. JEGYZŐKÖNYV KIVONAT Közgyűlés helye: SE- I. sz. Sebészeti Klinika Előadóterme 1082 Budapest, Üllő út 78/a., 2. emelet

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: MKE Pest Megyei Szervezetének tisztújító közgyűlésén

Jegyzőkönyv Készült: MKE Pest Megyei Szervezetének tisztújító közgyűlésén M a g y a r K ö n y v t á r o s o k E g y e s ü l e t e P e s t M e g y e i S z e r v e z e t e 2 0 0 0 S z e n t e n d r e, P á t r i á r k a u t c a 7. w w w. p e m e k s z. h u Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából.

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából. Fülöpi Hírek V. évfolyam 4. szám 2010. december Karácsonyfa alatt Eljött a nap, mit várva-vártunk, Az égen csillagfény ragyog, Jézuska fáját, ím' elhozták A halkan szálló angyalok. Köszönjük neked, édes

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCELI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. június 11-i üléséről 39-42/2012. (06. 11.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. június 11-i

Részletesebben

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA FALU - KÉP C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008 JÚNIUS Falunap 2008 2 OLDAL FALU - KÉP Az alábbi névsor két helybéli, egykori urán kutatása alapján készült úgy, hogy alapját még az azóta elhunyt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szegedi Szlovák Önkormányzat Segedínska slovenská samospráva Cím: Nemzetiségek Háza Adresa: Dom národností 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko Tel: (62) 424-248,

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó A tárgyeset 1 ) Kezdjük egy gyakorlattal! Ha ismeri a novellát, válaszoljon a kérdésekre! Mit szeret Bariton János? Mit szeret Gizella? Mit szeretnek az ikrek? kávé macska kutya fagylalt hal könyvek hörcsög

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur. Szám: 600/14/2015. RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.hu JEGYZŐKÖNYV 2015. július 22. napján 18:00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 1949-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 4. Tavaszi kirándulás megszervezése a Kaposvári Lengyel Iskola diákjai számára

Jegyzőkönyv. 4. Tavaszi kirándulás megszervezése a Kaposvári Lengyel Iskola diákjai számára Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2010. február 23.-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Tegezés, magázás. Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat

Tegezés, magázás. Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat Tegezés, magázás 1 ) Alapszabályok Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat Magázódás: a beszélgetőpartnerünknek

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 20-i közmeghallgatásán, mely 18.00 órakor kezdődik a Községháza tanácstermében. Jelen vannak: a mellékelt

Részletesebben

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 2-án 18.30 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3.

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. A, Bevezetés Az 1972-ben létrehozott Helytörténeti Gyűjtemény községünk történetével, régészetével, néprajzával foglalkozó gyűjtemény.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Embertárs (2005/1.) Tamásné Kollár Magdolna Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Esettanulmány. (a neveket és az adatokat természetesen megváltoztattuk) Klári 22 éves. Két kicsi gyermeke van:

Részletesebben

Az Árpád-ház történelme

Az Árpád-ház történelme Az Árpád-ház történelme I. István 997-1000/100-ig fejedelem; 1000/1001-1038-ig király Intézkedései: - Leveri a pogánylázadásokat: 997-ben Koppányt (Veszprém mellett, Koppány veszít, felnégyelik) - 1003-ban

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 09-én, Mezőkövesden, az

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Szám: 1/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Képviselő-testülete 2015. január 28- án 16 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

KORREKCIÓS SIMÍTÁS A IV. HÁZ SEGÍTSÉGÉVEL

KORREKCIÓS SIMÍTÁS A IV. HÁZ SEGÍTSÉGÉVEL Németh Ágnes: KORREKCIÓS SIMÍTÁS A IV. HÁZ SEGÍTSÉGÉVEL Minden asztrológus legnehezebb feladatának tekinti ellenőrizni, hogy a kapott születési adatok precízek-e. Ehhez gondolom mindegyikünknek meg van

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a 2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: -, - Dankó József, Jozó Tamás, Kenyér Endre, Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész Zoltán, Sipos Zoltán képviselő-testületi

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről Mellékletek: jelenléti ív meghívó Módosított alapszabály Közgyűlés helye: Szeged, Szent-Györgyi Albert

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS 2011. május 13. napja ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2./ 2011. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági jelentés előterjesztés és elfogadása Ea.: Csontosné Lakatos Gabriella titkár

Jegyzőkönyv. 2./ 2011. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági jelentés előterjesztés és elfogadása Ea.: Csontosné Lakatos Gabriella titkár Körös-sárréti Civil Szervezetek Szövetsége 5520 Szeghalom, Tildy Z. u. 15-17. Web: www.sarreticivilek.hu 06-30/399-7977 Jegyzőkönyv Készült: 2011. 03. 04. (péntek) 15.30 órától megtartott közgyűlésen.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség /MKSSZ/ Közgyűlése

Jegyzőkönyv. Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség /MKSSZ/ Közgyűlése Jegyzőkönyv Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség /MKSSZ/ Közgyűlése Az ülés helye: Budapest IV ker. Berlini u. 47-49. (volt gyógyszerkutató) Az ülés időpontja: 2014. március 1. 10 óra Ferinc Vince, az

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Balatoni Horgász Egyesület 2013. éves közgyűléséről 2013. február 15.

JEGYZŐKÖNYV A Balatoni Horgász Egyesület 2013. éves közgyűléséről 2013. február 15. B A L A T O N I H O R G Á S Z E G Y E S Ü L E T Székhely: 1224. Budapest, Diótörő út 61 Tel. Fax: 207-42-92 Mobil: 20/945-87-15 JEGYZŐKÖNYV A Balatoni Horgász Egyesület 2013. éves közgyűléséről 2013. február

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szociális, Egészségügyi, Ifjúsági Bizottságának 2012. május 29-ei nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szociális, Egészségügyi, Ifjúsági Bizottságának 2012. május 29-ei nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szociális, Egészségügyi, Ifjúsági Bizottságának 2012. május 29-ei nyílt üléséről. Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT!

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT! 10 2010. December 34. Tunéziai es japán autójelzések. 35. Saját kezűleg.37. Tinédzserek tévéműsora. 38. Kennel része!40.ittrium,kén. 41. Zavart Ede. 43. Írógéppel kimásol. 45. Paul (1879-1940) svájci festőművész.

Részletesebben

Jegyzıkönyv A ELTE BTK HÖK Küldöttgyőlésének ülése

Jegyzıkönyv A ELTE BTK HÖK Küldöttgyőlésének ülése Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Eötvös Loránd University Faculty of Humanities Students' Union Ellenırzı Bizottság 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A H-1088 Budapest,

Részletesebben

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733 1 TARTALOM Bevezetés 4. Törvényi szabályozás 1.Bemutatkozás 5. 1.1. Cecei Óvoda 6. 1.2. Vajtai Óvoda 6. 2. Pedagógiai alapelveink 7. 2.1.Küldetésnyilatkozat 7. 2.2.Gyermekkép 7. 2.3.Óvodakép 9. 2.4.Jövőkép

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Fényszaruiak Baráti Egyesületének Közgyűléséről II. 2014. május 23. 17 óra 30 perc

JEGYZŐKÖNYV a Fényszaruiak Baráti Egyesületének Közgyűléséről II. 2014. május 23. 17 óra 30 perc JEGYZŐKÖNYV a Fényszaruiak Baráti Egyesületének Közgyűléséről II. 2014. május 23. 17 óra 30 perc J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. május 23-án (péntek) a jászfényszarui Városháza Dísztermében 17 óra

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 23-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00 órakor megtartott üléséről. Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. 4/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak Állatkerti foglalkozások Óvodásoknak Az állatkert az élmények kertje Élménygyűjtő séták az állatkertben Vannak, akik már megtapasztalták, milyen izgalmas úgy érkezni egy állatkerti látogatásra, hogy ott

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL 1. OLDAL JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület (továbbiakban, de nem kizárólagosan: Egyesület) rendkívüli Közgyűlésén, Dunavarsányban, a Gyóni Géza utca 5 szám alatt.

Részletesebben

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán 6. b Meglátogattuk Barkóczi Sándorné Juliska nénit, aki a város legidősebb lakója. Ő még jól emlékszik a régi szokásokra és viseletekre, emlékeit szívesen megosztotta

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 22/2014. (XI.25.) számú határozata az ülés napirendjéről.

Jegyzőkönyv. Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 22/2014. (XI.25.) számú határozata az ülés napirendjéről. Jegyzőkönyv Készült Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2014. november 25.- én (kedden) 17 órakor a Községháza tanácstermében megtartott közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:,

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai

Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai Beküldési határid : 2013. január 31. (Régióvezet nek és NOE Titkárságnak is!) Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai 1. Adatok a. Egyesület neve: NASOE, Nagycsaládosok Solymári Egyesülete b.

Részletesebben

Medgyesegyházi civil szervezetek 2015.évi programtervezete

Medgyesegyházi civil szervezetek 2015.évi programtervezete Medgyesegyházi civil szervezetek 2015.évi programtervezete Időpont Rendezvény Rendezvény szervezője Együttműködő szervezetek 2015.01.12. Civil Kerekasztal Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 5 példányban

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-8137 http://tokhok.elte.hu eb@tokhok.elte.hu. ELTE TÓK HÖK Rendkívüli Elnökségi ülés

1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-8137 http://tokhok.elte.hu eb@tokhok.elte.hu. ELTE TÓK HÖK Rendkívüli Elnökségi ülés JEGYZŐKÖNYV ELTE TÓK HÖK Rendkívüli Elnökségi ülés IDŐPONT: 2014. szeptember 8. HELYSZÍN: ELTE Tanító- és Óvóképző Kar fsz. 2. terem AZ ÜLÉS KEZDETE: 18:00 ELŐZETESEN KIKÜLDÖTT NAPIRENDI PONTOK: 1. Aktualitások

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 14-én tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 14-én tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 14-én tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a: 24/2014./III.14./

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. április 13 i közmeghallgatásáról J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csákánydoroszló község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Huszárbál Sopronban 2012. február 18.

Huszárbál Sopronban 2012. február 18. Huszárbál Sopronban 2012. február 18. 2 Huszárbál köszöntőbeszéd 2012. A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében nagyon sok szeretettel köszöntöm minden meghívott vendégünket, egyesületünk tagjait

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 30-án megtartott

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én 8,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), I. emeleti kocka tárgyaló

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), I. emeleti kocka tárgyaló Jegyzőkönyv a Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport Szövetségének (a továbbiakban: FODISZ) 2014. szeptember 6-án megtartott elnökségi üléséről (a továbbiakban: ülés) Az elnökségi ülés helyszíne:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Békés Megyei Lovas Szövetség elnökségi üléséről. Jelenléti ív szerint (1. számú melléklet)

JEGYZŐKÖNYV. a Békés Megyei Lovas Szövetség elnökségi üléséről. Jelenléti ív szerint (1. számú melléklet) Békés Megyei Lovas Szövetség JEGYZŐKÖNYV a Békés Megyei Lovas Szövetség elnökségi üléséről Időpont: 2012. június 18. 17 00 óra Helye: Békéscsaba, Pásztor u. 34. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (1. számú

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2014.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2014. december 1-én 10.30-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Éves munkaterv 2015.

Éves munkaterv 2015. Ifjú Szív Magyarországi Német Nemzetiségi E-mail: gaal.dora777@gmail.com Éves munkaterv 2015. Január 07.-e Próba 17,00-18,30 / Rendezvényterem / 10.-e Próba 9,00 11,00? Munkanap révén kérdéses, hogy melyik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben