Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa 2008 április/ 5768 ádár II. - niszán

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa 2008 április/ 5768 ádár II. - niszán"

Átírás

1 Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa 2008 április/ 5768 ádár II. - niszán 2 x 1 % j ö v ő Ajánlja a Szim Salomnak személyi jövedelemadója akár 2x1%-át! Idén is várjuk mindazok támogatását, akik fontosnak tartják egy korszerű, nyitott, befogadó és megújulásra képes zsidó hitközség létét, amilyen a miénk. A Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközség technikai száma: 1373 A Szim Salom Egyesület adószáma: Szim Salom közösségi tábor május 30 június 1-ig a szarvasi Lauder-Joint Táborban, teljes húsos vagy vegetáriánus kóser ellátással, kőházakban való elhelyezéssel, és tartalmas programokkal minden korosztálynak. A részvétel 6 éves korig ingyenes, 6-18 éves kor között FT, 18 év felett Ft. P e s z a c h S z é d e r á p r i l i s é n 1 8 h - t ó l a N e m z e t i S z á l l ó b a n (VIII. ker., József körút 4), gyülekezés 17 órától. Menü: Húsleves maceszgombóccal Rostonsült csirkecomb vagy párolt zöldség hagymás tört burgonyával és meggymártással A macesztortákat, maceszes édességeket hagyományunkhoz híven mi hozunk. Kérjük, minél többen járuljatok hozzá a vacsora e fontos fogásához! Az idén magunknak kell elkészítenünk a szédertálakat is. Erre az önkéntes munkára jelentkezni lehet Rákosi Évánál: A vacsora ára: felnőtt tagoknak 3000 Ft, felnőtt nem tagoknak 4500 Ft, gyerekeknek 2000 Ft. Szociális alapon a fenti árakból kedvezményt tudunk adni. Jelentkezés és előzetes befizetés Szabados Judit irodavezetőnél: Jelentkezés és befizetés május 9-ig, Szabados Judit irodavezetőnél telefonon illetve üzenetrögzítőn vagy útján:

2 Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Rabbi: Kelemen Katalin , Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközség Szim Salom Egyesület Tiszteletbeli elnökök: Jeffery Rose, Ernest Bello Elnök: Gárdos Bernadett Vezetőség: Budai Miklós, László Klári, Rákosi Éva, Radvánszki Gábor Gazdasági vezető: Jesse Weil Ügyvezető: Szabados Judit Szerkesztőség: Szerkesztő: Budai Miklós , Szakmai konzulens: Kelemen Katalin , Honlap: Radvánszki Gábor Írásokat elektronikus formában a szerkesztő címén, kéziratban a Szim Salom levelezési címén, vagy az irodán keresztül fogadunk és várunk. Következő lapzárta április 15-én! Levelezési cím: 1125 Bp., György A. u. 19/A Tel./Fax/Üzenet: Web: Egyesületi adószám: Egyesületi HUF számla: Egyesületi USD számla: Hitközségi technikai szám: 1373 Hitközségi HUF számla: Hitközségi USD számla: Titkárság, irodai órák: Irodavezető: Szabados Judit hétfő, csütörtök: kedd: szerda: péntek: Szimcház (Ifjúsági) Csoport Vezető: Radvánszki Péter Web: szimchaz.fw.hu Oneg Sábát koordinátor: Villányi Márta Telefon: Programajánló Zsidó szakrális szimbólumok Április 4 i Oneg Sábátunkon Dávid Katalin Széchenyi és Magyar Örökség díjas művészettörténésszel beszélgetünk ban született Szegeden, erdélyi eredetű örmény család tagjaként. Esztétikából, művészettörténetből és középkori régészetből doktorált. Fiatalon megalapította a Művészettörténeti Dokumentációs Központot, a mai akadémiai intézet jogelődjét, megteremtve ezzel a magyarországi modern művészettörténeti kutatások bázisát. Létrehozta az Egyházi Gyűjtemények Országos Szakbizottságát, amelyet nyugdíjba vonulásáig (1994) vezetett. A szakrális szimbólumok világát kutatja a történelemben és a mai korban. Munkássága révén sorban nyíltak és újultak meg az egyházi és felekezeti múzeumok, gyűjtemények, kincstárak. Oneg Sábát estünkök elsősorban a zsidó szakrális szimbólumokról beszélgetünk vele. Számos publikációja közül különösen ajánljuk figyelmetekbe az estünk témájához kapcsolódó művét: A teremtett világ misztériuma Bibliai jelképek kézikönyve, Szent István Társulat, Bp Gergely Ágnes költészete A korábban már meghirdetett, majd elhakasztott péntek esti találkozásra Gergely Ágnes költő, prózaíró, esszéista, műfordítóval április 25 én kerül sor, beszélgetőpartnere Dénes Iván lesz. Végzettsége, eredeti hivatása szerint magyar angol szakos középiskolai tanár, de műfordítói szemináriumoknak is hallgatója volt. 6 év tanítás után újságíró lett a Magyar Rádió külföldi adásainak szerkesztőségében, az Élet és Irodalom rovatvezetője 1973 ig, majd a Szépirodalmi Könyvkiadó szerkesztője, között pedig a Nagyvilág c. világirodalmi folyóirat rovatvezetője ig az ELTE Angol Irodalmi Tanszékének munkatársa volt. Jelenleg a tanszéken vizsgabizottsági tag. Tagja a Szépírók Társaságának és a PEN Club magyar tagozatának ban tagjainak sorába választotta az MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiája, 2000 ben pedig a Digitális Irodalmi Akadémia. Írói életművének legdúsabb ága a költészet ig tizenhárom verseskönyve jelent meg, köztük öt gyűjteményes válogatás, mindig új művekkel, ciklusokkal kiegészülve. Irodalmi munkásságát több ízben ismerték el rangos díjakkal: József Attila díj (1977, 1987); Déry Tibor díj (1985, 1996); Füst Milán díj (1994); Kortárs díj (1995) ben kapta meg a legmagasabb magyar művészeti elismerést, a Kossuth díjat, valamint elnyerte a Soros Alapítvány Irodalmi Díját. Köszönet Köszönetet mondunk Guba Gergőnek a Szim Salom 1% kampányának megvalósításában profi grafikai munkájával nyújtott hatalmas segítségéért. Nagy Rezsőnek köszönjük pénzadományát. Szilágyi Annának köszönjük tárgyadományait, Prágai Editnek pedig az Anna által adományozott több doboz hasznos, apró holmi szállításában nyújtott segítséget. 2

3 A rabbi tollából Az alábbi írás a Transzperszonális Egyesület felkérésére született. Tárház című folyóiratukban sorozatot indítottak a spirituális fejlődés lehetőségeiről a különböző vallásokban. Eddig a Keresztény, a buddhista, a zsidó és a hindu szellemi utat mutatták be hasábjaikon. Kelemen Katalin: A zsidó szellemi út Az első, legősibb monoteista vallás a brit en: a szövetségen alapul, melyet Isten először az Ábrahámmal kezdődő ősök sorával individuálisan, majd a szináji Tóra adáskor az egész izraelita néppel kötött. Isten folyamatosan nyilatkoztatja ki Magát a természetben, a történelemben és az ember mindennapi életében. A bibliai világképben a lét három szférája: ember, univerzum, Isten nem függetlenek egymástól; a teremtés kinyilatkoztatás megváltás folyamat kisebb nagyobb körein keresztül hatnak egymásra kölcsönösen. A zsidó szellemi utat járva meg kell tanulnunk a paradoxonokkal való együttélést. Lássunk néhány példát e teológiai paradoxonokra. A judaizmusban Isten egyszerre transzcendens és immanens. Isten végtelen, láthatatlan, megnevezhetetlen, testetlen ám saját végességünk és nyelvi korlátaink okán antropomorf módon beszélünk Róla. Mindenható Isten, aki ugyanakkor szabad akaratot ad az embernek. E vallás célja és üzenete univerzális, s ugyanakkor sok partikuláris, sajátlagos vonást hordoz. A zsidóság számára a legfőbb érték az élet mégpedig az evilági élet szentsége. Ez az eszme határozza meg a spirituális fejlődés célját és útját. Isten képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve s ez a tudás feladatokat és kötelezettségeket ró ránk. Kinek kinek az a dolga, hogy a születésekor beléplántált isteni potenciált a saját életében, minél tökéletesebben megvalósítsa. Az isteni képmásunk elnyeréséhez vezető út azonban annyiféle, ahányan vagyunk. A Hanipoli Zuszja rabbi mondta: A túlvilágon nem azt fogják kérdezni tőlem: Miért nem voltál Mózes?, hanem azt: Miért nem voltál Zuszja? A luriánus kabbala szerint a valaha harmonikus egészként létező univerzum az idő egy pontján milliónyi szilánkra hasadt szét. Ahhoz, hogy az akkor száműzetésbe vonult sehina (Isteni Jelenlét) visszatérjen, közös isteni és emberi erőfeszítés szükséges. Ez a tikkun olám (a világ összerakása, megjavítása) eszme, mely a szélesebb világban aktív, cselekvő életre hívja fel követőit. A világ tökéletesítéséhez való cselekvő hozzájárulás, mint spirituális cél szorosan összefügg a zsidóság megváltás szemléleletével. Akár egy személyes messiásban hiszünk, akár a messianisztikus korban, az még nem jött el. Számunkra a megváltás mindig a jövőben van. Olyan cél ez, ami felé állandóan törekszünk, s ami nem valósulhat meg saját erőfeszítéseink nélkül. Az út, amelyen járunk, a micvák: az isteni kijelölések útja. A micvák melyeket parancsolatoknak is neveznek szövegforrása a Tóra (Mózes öt könyve); vannak köztük tevőleges micvák és tiltók. Elsősorban az etikai szférára irányulnak ezért a judaizmust etikai monoteizmusnak is nevezik. A vallásos zsidó rituális életét és mindennapjait is micvák szabályozzák. Tévedés volna azonban azt hinni, hogy a parancsolatok egy gúzsba kötő, zsarnok Isten hatalmi eszközei lennének. A micvák gyakorlását szabadon felvállaló ember útja a szabadság kiteljesedésének megélése. le van írva: A kőtáblákat Isten készítette, az Írás is Isten írása volt a táblákra vésve (2 Mózes 32:16) Ne azt olvasd: vésve (chárut) hanem azt, hogy szabadon (chérut), mert csak az az igazán szabad ember, aki a Tórával foglalkozik. (Az atyák tanításai 6:2) A micvák spirituális funkciója egy haszid mester szerint az, hogy összekötik a személyen kívül, végtelen messzeségben lévő Istent a személyen belül lakozó Istennel. A szóval teremtő Isten népében a szó és a leírt szó szent funkciót hordoz; ez az elsődleges módja a tanítások átadásának. A tanházakban több mint két évezrede folyó tanulás mindig szövegközpontú; sajátos módszere a vita és az értelmezés. Az Írott Tanhoz: a héber Bibliához fűzött szóbeli kommentárok később maguk is leíródtak, és a Szentírás részévé váltak (Misna, Talmud, midrások). A progresszív reveláció elve szerint a Tóra adás egyszeri esemény volt, a Tóra átvétele azonban folyamatos; nemzedékről nemzedékre, egyénről egyénre történik, a Tannal való személyes találkozás révén. A hagyomány tehát a belülről folyamatosan megújuló, organikus fejlődés eredménye. A zsidó vallást nem jellemzik dogmák; teológiája narratív jellegű: sokszínű, árnyalt történeteken, szövegeken keresztül bomlik ki. Mindebből következik, hogy a tanulás a zsidó spiritualitás egyik alapforrása némelyek szerint egymaga felér az összes többi, 612 másik micvával. A megfelelő személyes mester megtalálása az életút minden egyes állomásán a legfontosabb feladatok közé tartozik. Álljon itt két illusztráció a hagyományból. Az első a tradicionális hármas szerepkörről: Legyen számodra tanítványod becsülete olyan, mint a magadé, tanulótársad becsülete olyan, mint a mesteredé, mestered tekintélye pedig olyan, mint a Mennyei Tanítóé. (Az atyák tanításai 4:12) A gondosan strukturált tanulási kereteken túl a tanulás folyamatos, spontán, nem hierarchikus létélmény is: Ki számít bölcsnek? kérdezik a rabbik. Az, aki mindenkitől hajlandó tanulni. Megjelent a Tárház c. folyóirat 2008/1. számában 3

4 Szim Salom album Már a mi égövünkön is bőven megindult a természet tavaszi újjáéledése, de egy sajnálatos technikai probléma miatt csak most jutott el a szerkesztőhöz az alábbi beszámoló a Szim Salom apraja nagyjának Tu bisvát ünnepségéről, amit minden bizonnyal szívesen olvasnak majd azok, akik ott voltak, és azok is, akik nem. Tu bisvát Sok minden forog a fejembn a Szim Salom Tu bisvátjával kapcsolatban. Mindenek előtt, hogy hány évben írtam már róla és mennyire más volt mindegyik. Péntek 5 órakor kezdődött a program és nagyon nehezen jutottunk oda, szinte lehetetlen Budáról Pestre jutni ebben az időszakban. Talán ezért volt a megszokottnál kevesebb gyerek a Bálint Házban aznap este. De jó volt megérkezni. A segítők terítettek, beszélgettek, nyugalom áradt a helyből, zsinagógává vált. A szervezés nagyon rokonszenves volt. A gyerekek egy légtérben a felnőttekkel a saját asztaluknál ülhettek. Az ő Folytatásos levelek Jeruzsálemből Kedves olvasók! Tudatom mindenkivel, hogy január 31. és február 10. között Izraelben részt vettem a Beutel szemináriumon. Folytatásos levelekben számolok be élményeimről. Második levél: Péntek Jeruzsálemben László Klári Az ima sajátos, meditativ, dalolós, s még légző és tornagyakorlatok is beletartoznak. Utána jön Steve Israel, akinek nemcsak a neve jó, hanem ő maga is. Zsidó történeti turist guide. Első utunk a Tajeletre, vagyis a kilátóhoz vezet. Zimankó, szél s minden, ami az időjárásban kibírhatatlan, ő meg magyaráz egy szál pulóverben. A második állomásnál már el is vesztem, mert olyan gyorsan mentek, hogy én vesztettem őket szem elől, s ó borzalom, egy száz lépcsős katlan alján pillantottam meg őket. A legalját úgy hívják, hogy Dávid városa. Lefelé még hagyján, de felfelé... Örülök, hogy túléltem. A tanteremben már otthon vagyunk, be is fűtöttek, de így is zimankó, két sálban vagyok. Ebédig Dávidról, a csábítóról beszélünk, majd irány a Suk, vagyis a piac. En elaszánt vagyok s taxival megyek. Élmény élmény hátán, veszek humuszt, pitát, epret, virágot. Már jön is a sábát. ünnepük és a foglalkozások másfél órával előbb kezdődtek a felnőttekénél. Gyümölcskosarat készítettek egyszerű, félkész elemekből gyors sikert elérve viszonylag kevés maszattal. Jó választás volt és a tartalom is jött mellé: Kata leült az asztalhoz és csak mesélt, hogy a gyerekeknek egyszerűen muszáj volt figyelni. Megtanulták az áldásokat, megkülönböztették termőhely szerint a gyümölcsöket és megszámolták hány fajta van a tálban. A végén éneket tanultak és egy kis tánc is volt. (A lányaim még otthon is énekelgették, hogy tubiváá, tubiváá! ) Mire megjött 50 felnőtt, ők már túl voltak a nekik szánt programokon és a gyümölcs majszoláson, Kata jól osztotta be az idejét, fordulhatott a kile többi tagja, az újonnan érkezők felé. A gyertyagyújtásban felnőttek és gyerekek együtt vettek részt. Az este jól szervezett, követhető volt, és örömet okozott minden résztvevőnek amennyire megítélhettem. A magok kikeltek időközben az ablakunkban, kis növények nyújtóznak a napsütésben, a gyerekek meg örülnek a szemük láttára kibontakozó tavaszi csodának. Gyorsok Ili Miklós család Élménybeszámoló Reformzsinagóga, ötszáz ember, végig ének. Szép és jó, de legérdekesebb a gondolatom: Mennyi zsidó lakik ezen a környéken!? Sábát sálom. Harmadik levél: Szombat Jeruzsálemben Igazi, ahogy ennek lenni kell, szemben az Old City fala, óvárosfal, gyönyörű, a világ egyik legszebb látványa. Kisüt a nap. Délelőtti istentisztelet, majd sétálni megyek a régi kedves helyeimre, egyedül és lassan. Üldögélek, nézelődöm. Ez az én szombatom. Este a szombat kimenetele utáni nyüzsgés. Kavézás, sütizés Shiri Zsuzsával a Ben Jehuda alján. Csokis süti forró csokoládéval. Mókás. Kérek gyorsan egy pohár vizet. Itthon vagyok. Sávuá tov, jó éjszakát mindenkinek. Jeruzsálem, február 2. 4

5 Psymonológia A jeruzsálemi Pardes Intézetben tanuló Radvánszki Péter Simon barátunk pardes.blogter.hu címen elérhető blogjáról idézzük: Nők, akik meglepnek Néhány napja egy amerikai, szőke, pinkbe öltözött lány, Mirjam magyarázta nekem a Talmud egy bonyolult traktátusát, egy olyan részt, amit három szótárral sem sikerült megértenem. Nem nagyon nézett a szövegre, tudta fejből, a körmét reszelte, miközben tanított, a körömreszelék a neonrózsaszín Woman's Secret táskájára hullott. Közben belibbent a barátnője, amolyan bébidoll jellegű ruhában, idétlenül, kislányosan két copfba volt fogva a haja. Mellénk ült, és egy másik kétezer éves szöveget vett elő tanulmányozni: magánhangzók, pontozás, kommentárok, szótárak nélkül olvasni kezdte. Másnap egy oktatási szervezet vezetői jöttek látogatóba hozzánk. Köztük volt egy ausztrál lány. Sok órára benézett, ezért megkérdeztem: Itt maradsz tanulni? Nem, mert anti feminista vagyok. Hát, itt szerintem vannak feministák és anti feministák is, valakivel biztosan jól kijönnél. Nem tanulok olyan helyen, ahol lányok farmert is hordhatnak. Hát erre nehéz mit mondani. Feszültség A kedvenc tanárom egy ortodox nő, a legszigorúbban vett tradíciók szerint él. Szerény és brilliáns, figyelmes, és nagy tudású. Ezt szokta mondani egy mai fejjel morálisan megkérdőjelezhető kétezer éves szöveg tanulmányozása előtt: Gyerekek, tudom, hogy ez nehéz lesz. Nem kell elfogadni, de viszonyulni tudni kell hozzá. Ez az a szöveg, amit kaptunk. Ma egy modern nő jött az osztályba. Többször közbeszólt, miközben a tanár beszélt. Szóvátette szóhasználatát. Túlságosan férfiközpontú, amit mondasz! mondta a tanárnak. Valószínűleg igazad van válaszolta a tanár, majd hozzátette: Gyerekek, ez kemény lesz. A szövegben a nők szexuális tárgyakként voltak leírva. A modern nő emiatt nagyon hamar eltűnt, a tanárom pedig tovább hordja magára vállalt terheit. Útravaló Egy amerikai rabbi nemrég ezt ecsetelte nekem: Ha te is majd rabbi leszel, különböző juttatásokban fogsz részesülni. Konferencia juttatás, továbbképzésjuttatás. Ez mind anyagi és időbeli támogatást is jelent. És akkor még nem beszéltünk az egyéb juttatásokról és a szabadságokról. Nagyon jól hangzik. Magyarországon ez nem egészen így van... Aha. Ühüm. Most jut eszembe, nem adnád kölcsön a CD t, amin az enciklopédia van? Nem, mert, ha felrakod a gépedre, az lopás. Vedd meg, olcsó. Utánanéztem: a legolcsóbb annyi, mint a havi ösztöndíjam. Csak kevés ember van, akiben azt látom, milyen szeretnék lenni. A legtöbb ember azt segít felismerni, milyen nem szeretnék lenni. Mindenkitől lehet tanulni, és mindenkinek hálás vagyok. Hetiszakaszok Április 5. Sábát Háchódes, niszán hó megáldása Tácria, Vájikrá (Mózes III. könyve) és Semot (Mózes II. könyve) 12:1 11 Április 12. Mecóra, Vájikrá (Mózes III. könyve) Április 19. Sábát Hágádol Áháré mót, Vájikrá (Mózes III. könyve) és Máláchi 3:4 24 Április 26. Peszach 7. napja Semot (Mózes II. könyve) 14:30 15:18 és Devárim (Mózes V. könyve) 4:

6 SZIM SALOM PROGRAMNAPTÁR 2008 március / 5768 ádár II niszán Rendezvényeinket a BÁLINT HÁZBAN (VI. ker., Révay u. 16) tartjuk. Ha egy rendezvény nem ott lesz, az adott program mellett feltüntetjük. Tel.: péntek Oneg Sábát est piknik vacsorával Dávid Katalin művészettörténésszel a szakrális szimbólumokról beszélgetünk szombat A zsidó imakönyv liturgia haladóknak Sáhárit istentisztelet kidussal csütörtök Identitás csoport péntek Kábálát Sábát istentisztelet piknik vacsorával szombat A zsidó imakönyv liturgia haladóknak Tóra kör péntek Kábálát Sábát istentisztelet piknik vacsorával készülés a Peszach Széderre szombat Peszach Széder a Nemzeti Szállóban részletek: péntek Oneg Sábát est piknik vacsorával Gergely Ágnes költészete A költővel Dénes Iván beszélget szombat A zsidó imakönyv liturgia haladóknak Tóra kör csütörtök Jom hásoá megemlékezés és beszélgetés Vendégünk: dr. Berend Richárd H í r l e v e l ü n k a M A Z S Ö K é s a M A Z S I H I S Z t á m o g a t á s á v a l k é s z ü l.

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa 2008 március / 5768 ádár I. - ádár II.

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa 2008 március / 5768 ádár I. - ádár II. Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa 2008 március / 5768 ádár I. - ádár II. 1 % j ö v ő Ajánlja a Szim Salomnak személyi jövedelemadója akár 2x1%-át!

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél. Jom Hásoá. Jom Háácmáut. Szim Salom Családi Tábor

Szim Salom Hírlevél. Jom Hásoá. Jom Háácmáut. Szim Salom Családi Tábor Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa 2010 április / 5770 niszán-ijár Jom Hásoá Április 12 én, hétfőn 18 órakor emlékezzünk együtt a Soában meggyilkoltakra,

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél. Sikeres sütizés a Hospice Házért HANUKAI FÉNYEK A SZIM SALOMBAN

Szim Salom Hírlevél. Sikeres sütizés a Hospice Házért HANUKAI FÉNYEK A SZIM SALOMBAN Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa 2010 december / 5771 kiszlév-tevet HANUKAI FÉNYEK A SZIM SALOMBAN ÖSSZ SZIM SALOM HANUKA ÜNNEPSÉG December 3-án,

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél HANUKA PARTI ÁLLÁSFOGLALÁS. December 26-án, pénteken 16.30-tól. Hozzatok. 2008 december - 2009 január / 5769 kiszlév - tevet

Szim Salom Hírlevél HANUKA PARTI ÁLLÁSFOGLALÁS. December 26-án, pénteken 16.30-tól. Hozzatok. 2008 december - 2009 január / 5769 kiszlév - tevet Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa 2008 december - 2009 január / 5769 kiszlév - tevet ÁLLÁSFOGLALÁS MIÉRT ALKALMATLAN A MAZSIHISZ ÁLTAL ÖSSZEHÍVOTT

Részletesebben

A színfalak mögött: bemutatkoznak az Alef Kids madrichképzősei

A színfalak mögött: bemutatkoznak az Alef Kids madrichképzősei 2015. április 24. ה' אייר תשע"ה 17. évfolyam 31. szám SÁBESZ Kiadja: Chabad-Lubavics zsidó nevelési és oktatási egyesület Gyertyagyújtás Budapesten: 19.27 פרשת תזריע-מצורע Szombat kimenetele: 20.37 A színfalak

Részletesebben

Peszachi maceszmorzsák

Peszachi maceszmorzsák Ára: 130 FORINT 65. évf. 5. szám 2010. március 15. Ádár 29. 5770. A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA Peszachi maceszmorzsák A Tóra egyszerû értelmezése szerint peszach a szabadság ünnepe:

Részletesebben

Péter hitével, Pál szívével

Péter hitével, Pál szívével Péter hitével, Pál szívével XVI. Benedek pápa rendelkezése szerint a katolikus egyházban 2013. a Hit Éve. Ebben az évben különös hangsúlyt kap a búcsúnk ünnepe, hiszen gyönyörű templomunk a két főapostol,

Részletesebben

Napelemek a Dohány utcában

Napelemek a Dohány utcában 2015. május 1. י"ב אייר תשע"ה 17. évfolyam 32. szám SÁBESZ Kiadja: Chabad-Lubavics zsidó nevelési és oktatási egyesület Gyertyagyújtás Budapesten: 19.27 פרשת אחרי-קדושים Szombat kimenetele: 20.37 Napelemek

Részletesebben

EREC A ZSIDÓ OKTATÁSI ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ALAPÍTVÁNY LAPJA. 2009. április * www. szochnut.hu * 2. szám * 5769 IYAR

EREC A ZSIDÓ OKTATÁSI ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ALAPÍTVÁNY LAPJA. 2009. április * www. szochnut.hu * 2. szám * 5769 IYAR erec1:layout 1 2009.04.29. 21:11 Page 1 EREC 2009. április * www. szochnut.hu * 2. szám * 5769 IYAR A ZSIDÓ OKTATÁSI ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ALAPÍTVÁNY LAPJA A tartalomból A város, amely sosem alszik Izrael

Részletesebben

2015 tavasz-nyár 5775

2015 tavasz-nyár 5775 2015 tavasz-nyár 5775 Rendszeres közös tanulás Mincha/Maariv ima előtt, mindenkit szeretettel várunk. Kérjük, ellenőrizzék a körzet honlapját http://hegedus.bzsh.hu/web/ ahol hetente frissítjük az aktuális

Részletesebben

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Áldás, békesség! Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá... (1Pt 2,5/a) A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Reformáció Öltsetek

Részletesebben

A SZÍVNEK VAN KÉT REKESZE INTERJÚ SCHWEITZER JÓZSEF PROFESSZORRAL A NEOLÓGIÁRÓL 2012. MÁJUS

A SZÍVNEK VAN KÉT REKESZE INTERJÚ SCHWEITZER JÓZSEF PROFESSZORRAL A NEOLÓGIÁRÓL 2012. MÁJUS A SZÍVNEK VAN KÉT REKESZE INTERJÚ SCHWEITZER JÓZSEF PROFESSZORRAL A NEOLÓGIÁRÓL 2012. MÁJUS Biró Tamás Schweitzer professzor úr jelenti három generáció óta családunk számára a rabbit. Régi vágyam teljesült,

Részletesebben

f Szomorú vonatok az angyalföldi állomáson 10. oldal

f Szomorú vonatok az angyalföldi állomáson 10. oldal evangélikus hetilap 71. évfolyam, 20. szám 2006. május 14. Húsvét ünnepe után 4. vasárnap (Cantate) Ára: 165 Ft Bemutatkoznak a Déli és a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület felügyelõjelöltjei f 8. oldal

Részletesebben

ÚJSÁG I. évfolyam 8. szám

ÚJSÁG I. évfolyam 8. szám Áprilisi I. évfolyam 8. szám Pünkösd Negyven nappal húsvét után a feltámadt Krisztus fölvitetett a mennyekbe, és ahogy az Apostolok cselekedeteiben is olvasható (1:2-12) amikor a tanítványok keresték,

Részletesebben

Ikt.sz.: IUB/16-2/2014. IUB-8/2014. sz. ülés (IUB-8/2014-2018. sz. ülés)

Ikt.sz.: IUB/16-2/2014. IUB-8/2014. sz. ülés (IUB-8/2014-2018. sz. ülés) Ikt.sz.: IUB/16-2/2014. IUB-8/2014. sz. ülés (IUB-8/2014-2018. sz. ülés) J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Igazságügyi bizottságának 2014. június 18-án, szerdán, 10 óra 6 perckor az Országház Nagy

Részletesebben

A TARTALOMBÓL SZERKESZTŐSÉGI HÍREK NAGY GÁSPÁR: ZÖLDELL A FŰ IN MEMORIAM NAGY GÁSPÁR (1949-2007)

A TARTALOMBÓL SZERKESZTŐSÉGI HÍREK NAGY GÁSPÁR: ZÖLDELL A FŰ IN MEMORIAM NAGY GÁSPÁR (1949-2007) 8. évfolyam 1. szám NAGY GÁSPÁR: ZÖLDELL A FŰ Barátkozom a temetővel mint madár a levegővel onnan is idejutunk levegőből egy levéllel zuhanunk szerelempilóta sejthetetlen kezdet óta csak szállunk ringva

Részletesebben

BÉKESSÉG. Eltörölt adósság. A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2007. február XIII. évfolyam 1. szám. a keresztfára.

BÉKESSÉG. Eltörölt adósság. A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2007. február XIII. évfolyam 1. szám. a keresztfára. BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2007. február XIII. évfolyam 1. szám Eltörölt adósság Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt

Részletesebben

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről XXI. évf. 3. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. február 12. Energetikai korszerűsítés Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere A nyertes ifjúsági pályázatról Hajnerné Tóth Ágnes A kövesdi kupagyőzelemről

Részletesebben

Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente www.szre.hu

Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente www.szre.hu 2008. október IV. évf. 3. szám Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente www.szre.hu Reformációi gondolatok Vasárnap délelõtt van. Zúg a harang. Messzire hangzik, mindenkit hívogat. Mint

Részletesebben

HÍRLEVELE TÉNYKEDÉS. Az új tanév, munkaév és művészeti évad kezdetén kö - Veni Sancte. A Bencés Diákszövetség. XXII. évf. 2. szám 2011.

HÍRLEVELE TÉNYKEDÉS. Az új tanév, munkaév és művészeti évad kezdetén kö - Veni Sancte. A Bencés Diákszövetség. XXII. évf. 2. szám 2011. PAX ET GAUDIUM A Bencés Diákszövetség HÍRLEVELE XXII. évf. 2. szám 2011. Szent Mihály hava TÉNYKEDÉS Veni Sancte Az új tanév, munkaév és művészeti évad kezdetén kö - szöntő soraimmal Boldog II. János Pál

Részletesebben

Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat

Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat Ingyenes havilap XIV. évfolyam 2. szám A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja 2012. március 3. Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé! Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat

Részletesebben

100% original lauder-joint summer camp SPIRIT. Dobro utro Sofia! negev melléklettel! az élet, az univerzum, meg szarvas. szarvas, leicester,

100% original lauder-joint summer camp SPIRIT. Dobro utro Sofia! negev melléklettel! az élet, az univerzum, meg szarvas. szarvas, leicester, 2013. nyár 100% original lauder-joint summer camp SPIRIT ZSIDÓK A VILÁG KÖRÜL Dobro utro Sofia! negev melléklettel! zsidó útikalauz stopposoknak az élet, az univerzum, meg szarvas szarvas, leicester, utcai

Részletesebben

Reformáció/forradalom

Reformáció/forradalom evangélikus hetilap 72. évfolyam, 43. szám 2007. október 28. Szentháromság ünnepe után 21. (Biblia-) vasárnap Ára: 180 Ft Olvasóink többsége igényli, hogy a közéleti eseményekrõl keresztény és fõképpen

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE A :

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE A : IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2013/ II. NEGYEDÉV 48. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE A : A damaszkuszi út reménye Elérni a felnőttkort A feltámadás bizonyossága Ki méltó...? A lelkiismeret

Részletesebben

A SZÍV ISTEN JELENLÉTÉRE FIGYELÜNK. Egyszerű, tiszta hangon szólunk hitről, értékekről. Köszönjük bizalmát! BARÁTAINKNAK A MAGYAR JEZSUITÁK HÍRLEVELE

A SZÍV ISTEN JELENLÉTÉRE FIGYELÜNK. Egyszerű, tiszta hangon szólunk hitről, értékekről. Köszönjük bizalmát! BARÁTAINKNAK A MAGYAR JEZSUITÁK HÍRLEVELE Hűség 2012. TÉL A SZÍV LELKISÉG ı KULTÚRA ı ÖNISMERET ALA PÍTVA : 1915 ISTEN JELENLÉTÉRE FIGYELÜNK kepeslap.indd 1 11/18/12 7:38:36 PM Egyszerű, tiszta hangon szólunk hitről, értékekről. Ha Ön is csatlakozni

Részletesebben

500 éve született Kálvin János

500 éve született Kálvin János 2009. szeptember V. évf. 3. szám Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente 500 éve született Kálvin János "Semmiféle parancs és semmiféle fenyegetés nem formálja és indítja annyira az Isten

Részletesebben

Vasvári Újság. A vers ünnepe A költő hazatér rendezvénysorozat ötödik találkozóján félszázan álltak színpadra

Vasvári Újság. A vers ünnepe A költő hazatér rendezvénysorozat ötödik találkozóján félszázan álltak színpadra Vasvári Újság Vasvár, Vasvár, 2012. február 8. A Vasvári Önkormányzat lapja XXII. évfolyam 2. szám A vers ünnepe A költő hazatér rendezvénysorozat ötödik találkozóján félszázan álltak színpadra Félszáz

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2014. HÚSVÉT 21. évfolyam 79. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja xx-xx. oldal Tartalom Kiss Péter O.Cist.: Húsvét 1 Páprádi Bíborka (10.E): Akik még mindíg randiznak... 2-3 Csontos

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7 A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2012/4 MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7 Mi a lényeg? A v legény az esküv napját idejében el készítette az utolsó részletig. Megvette

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben