ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület március 30-i ülésére. A Polgármesteri Hivatal évi munkájáról az alábbiakban tájékoztatom Önöket:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület március 30-i ülésére. A Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról az alábbiakban tájékoztatom Önöket:"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület március 30-i ülésére. Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! A Polgármesteri Hivatal évi munkájáról az alábbiakban tájékoztatom Önöket: A polgármesteri hivatalok jogállását a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 38. -a rendezi, mely alapján a képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre polgármesteri hivatal elnevezéssel az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. A polgármesteri hivatal munkája fő funkciója szerint önkormányzati és államigazgatási feladatokra tagolható. Az önkormányzati ügyekben a képviselő-testület jogosult dönteni. Az államigazgatási hatósági ügyekben fő szabályként első fokon a jegyző jár el. Az első fokú döntés ellen általában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalhoz lehet fellebbezéssel élni. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszámában nem, de személyi összetételében évben sok változás történt. A Hivatal a munkáját 6 fő köztisztviselővel látja el. Én - helyettes jegyzőként szeptember 27-től látom el heti egy napon a jegyzői feladatokat. A jegyző-változáson kívül a tavalyi évben (illetve év elején) további két személyi változás történt. A képviselő-testület működéséről: A képviselő-testület évben 12 zárt ülést, 19 nyílt ülést tartott, melyből 9 ülés rendkívüli ülés volt. Az ülések alkalmával a testület összesen: 22 rendeletet alkotott és 265 határozatot hozott. Március 30-án közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi ülést tartottunk, melyen több szolgáltató, szervezet és egyéb rendvédelmi szervek beszámolót tartottak előző évi munkájukról, tapasztalataikról, javaslataikról. Március 1. napján és december 3. napján a Tiszaugi Víziközmű Társulat küldöttgyűlést tartott, melyen a lakosok egy része is részt vett. December 3-án a küldöttgyűlést követően falufórumot tartott a Polgármester Úr, mely közmeghallgatással egybekötve került megszervezésre. Minden érdeklődő számára lehetőség nyílt kérdéseket feltenni, elmondani felvetéseit, problémáit. Választás: évi parlamenti képviselők választása április 11. napján I fordulóban zökkenőmentesen, a jogszabályok maradéktalan betartása mellett lebonyolításra került. II. fordulóra Tiszaug községben nem került sor. A választópolgárok száma: 691 fő volt a választás reggelén. A szavazás napján igazolás alapján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma: 3 fő, a választópolgárok száma a választás befejezésekor: 694 fő. Érvényes szavazatok száma: 400 db az egyéni választókerületi szavazókör esetében. A

2 legtöbb érvényes szavazatot Lezsák Sándor jelölt kapta 254 érvényes szavazattal. Területi választási szavazókör esetében az összes érvényes szavazat: 398 db, melyből 249 érvényes szavazatot a FIDESZ-KDNP kapta. A választást megelőzően 7 esetben került sor a lakóhelytől eltérő helyen történő szavazáshoz igazolás kérésére évben kiemelt feladatként kezeltük a október 3-i helyi önkormányzati képviselő és polgármester választását. A választásokkal kapcsolatos teendők zökkenőmentesen, a jogszabályok maradéktalan betartása mellett került sor a választás lebonyolítására. Tiszaug településen a választó jogosultak száma a választás napján: 715 fő volt a névjegyzékben. A választás eredményeként a 6 polgármester jelölt közül Sinka Ferenc Márton független jelölt került megválasztásra 154 szavazattal. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi L. törvény 24. (2) bekezdése értelmében az egyéni választókerületben a képviselők száma: 4 fő lett. A 19 képviselő jelölt közül Gulyás Lajos 180 szavazattal, Kocsis Józsefné 149 szavazattal, Tigyi Istvánné 162 szavazattal és Trencsényi István 153 szavazattal került megválasztásra. Külső szervek ellenőrzést a következő területeken végeztek: - Eljárási illetékek beszedésének ellenőrzése (APEH) - Szabálysértési eljárásokkal kapcsolatos ügyészségi ellenőrzés (Bács-Kiskun Megyei Főügyészség) - Gyermekjóléti szolgálat működési engedélyének felülvizsgálata tárgyában indult közigazgatási eljárás (Dél-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala) - TAKARNET felhasználás ellenőrzése (Körzeti Földhivatal Kecskemét) - TAKARNET felhasználás ellenőrzése (Körzeti Földhivatal Kiskunfélegyháza) - A október 3-i választásra biztosított pénzeszközök felhasználása, elszámolása, dokumentumainak ellenőrzése (Bács-Kiskun Megyei Főjegyző) - Közgyógyellátásra jogosultság és az ellátás törvényességének ügyészi vizsgálata (Kecskeméti Városi Ügyészség) Összességében elmondható, hogy apróbb hiányosságok jelzésén kívül szabálytalanságok feltárására nem került sor. A különböző jelentések, statisztikai adatszolgáltatások, egyéb adatszolgáltatások határidőben való elküldése rendben megtörtént. Köztisztviselők továbbképzése A köztisztviselők továbbképzése évben elsősorban a kötelező képzésekre korlátozódott, így a mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkező három dolgozó részt vett a könyvviteli szolgáltatást végzők éves kötelező továbbképzésén. Ezen túl a Helyi Vizuál Regiszter népesség-nyilvántartó program felhasználása című képzésen történt részvétel és egy köztisztviselő anyakönyvi szakvizsgát tett. Én a jegyzői értekezleteken minden alkalommal részt vettem. Iktatás: évben összesen db irat került iktatásra, melyből db főszám, db alszám. Az iktatott ügyiratok számát ágazati bontásban a hatósági statisztikai jelentés I. számú táblázata tartalmazza, mely mellékletként becsatolásra került. Az előző évekhez képest az a tapasztalat, hogy az ügyirat forgalom egyre nő.

3 Népesség-nyilvántartás: Az állandó lakosság: december 31-én 986 fő. Az elmúlt évben elköltözött: 27 fő, állandó lakcímet létesített: 20 fő, született: 6 fő, elhunyt: 26 fő. Megkezdődött már év során a rossz lakcímen, téves házszámon lakó személyek állandó lakcímeinek rendbetétele javítással, módosítással, új lakcímbejelentő lap kitöltésével. A évi népszámlálásra minden tudomásunk szerint téves, nem létező, nem a valóságnak megfelelő lakcím rendezése megtörténik november 18-tól a lakcímbejelentő lapokat, a javító jelentő lapokat, személyi azonosító lapokat, technikai változások és módosítások bizonylatait, az adatszolgáltatási nyilatkozatot, az egyéni nyilvántartólap kéréseket, a Személyi Azonosítót és Lakcímet Igazoló Hatósági Igazolvány igényléseket, a polgár nyilvántartási jogcímek változásait helyben kell rögzíteni. A lakcímigazolványt továbbra is az Okmányiroda készíti el és postázza az érintett ügyfél által megadott állandó-, vagy ideiglenes ingatlan címére. Anyakönyv A kötelező év végi lezárások minden anyakönyv típusban megtörténtek. A Megyei Levéltár és a KSH részére az előírt jelentési kötelezettségünknek határidőben eleget tettünk évben Tiszaugon születést nem anyakönyveztünk, 3 házasságkötés és 13 haláleset került anyakönyvezésre. Az utólagos bejegyzések száma anyakönyv típusonként: születési: 16, házassági 4, halotti: 0. Névváltozási kérelem 1 volt. Apai elismerő nyilatkozat felvételére 2 esetben került sor. Az év folyamán 1 fő honosítása történt meg, aki az állampolgári eskü letételét követően átvette a személyazonosító igazolványát és lakcímigazolványát. A házasságkötéseket előzetes egyeztetés során az igényeknek és elvárásoknak megfelelően igyekszik az anyakönyvvezető megrendezni. A fentiekben írt 3 házasságkötésből 2 szertartásra külső helyszínen, a Pegasus szállóban került sor. A külső helyszínen történő házasságkötést a házasulók kérelmére a jegyző engedélyezte. A házasságkötő terem felújítására 2010-ben sem került sor, valamint szükséges lenne egy jó minőségű cd lejátszó, mert a meglévő nagyon régi, időnként a működése is bizonytalan. Az elmúlt évben sikeres anyakönyvi szakvizsgát tett Vargáné Szántó Krisztina, így ismét két anyakönyvvezető látja el ezt a feladatot. Szociális igazgatás A szociális ellátások elbírálása, megállapítása túlnyomórészt jegyzői hatáskörben történnek: Jegyzői hatáskör: közgyógyellátás 112 /a magas számot a Fogyatékosok Otthona indokolja/ Időskorúak járadéka: 3 fő Aktív korúak ellátása: -rendszeres szociális segély. 6 fő - RÁT: 21 fő Közlekedési támogatás: 11 fő Normatív lakásfenntartási támogatás: 37 háztartás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:30 család (59 gyermek) Ápolási díj: 5 fő Megjegyzés: A 21 fő rendelkezésre állási támogatásban - RÁT-ban - részesülők ezt az ellátást mindannyian csak néhány napig kapták, mert 2010-ben megoldott volt mindannyiuk foglakoztatása többnyire napi 8 órában. Képviselőtestületi hatáskör: Tiszaugon szociális bizottság nem működik, a segély illetve kölcsönkérelmekről a képviselő-testület dönt, illetve bizonyos esetekben átruházott hatáskörben a polgármester.

4 Tiszaugon a leginkább kérelmezett támogatási forma a kamatmentes kölcsön volt 2010-ben is. Ennek legmagasabb összege Ft, de többnyire ennél kevesebb összeget állapított meg a képviselő-testület, hogy minél többen részesülhessenek ebben a támogatási formában. Kamatmentes kölcsön: 26 fő Átmeneti segély: képviselő-testület: 19 polgármester : 8 Temetési segély: 7 Egyéb feladatok: Több éve kapcsolatban állunk a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel, évente 2 alkalommal biztosítanak 160 család számára tartós élelmiszert. Az elmúlt évben kétszer 3 tonna élelmiszert szállított Besenyszögről Tiszaugra térítésmentesen Sztojcsev János vállalkozó. Az élelmiszert a hivatal dolgozói osztották ki a rászorulóknak, valamint az idős emberek esetében a házhoz szállításban közreműködtek a házi szociális gondozók és a közcélú munkások is ben is sikeres Falunapot és Falukarácsonyt szerveztek a Polgármesteri Hivatal dolgozói. (A Falunapon a környékbeli településekről idelátogatók száma évről évre nő.) Az igazgatási munka része a hagyatéki ügyintézés ben 27 esetben volt szükség hagyatéki, illetve esetenként póthagyatéki eljárás lefolytatására. Adóigazgatás: Az önkormányzat részére adók módjára történő behajtásra átadott tartozások száma évben 131, melyből 97 ügyirat a Remondis Kft. szemétszállítási díj hátralékok behajtása, járandóságból történő letiltás ügye. 3 db megkeresés érkezett a Mezőtúri Vízgazdálkodási Társulattól tagdíj behajtás ügyében, 1 db megkeresés pedig a Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalától gyermektartásdíj rendezésével kapcsolatosan. A többi behajtás a rendőrségtől, vízirendészettől és egyéb szervektől érkezett szabálysértések, közigazgatási bírságok, helyszíni bírság, földvédelmi járadék, egyéb hátralékok ügyében. A december 31-i helyi adó zárási adatok: Építményadó bevétel: Telekadó bevétel: Helyi iparűzési adó bevétel: Termőföld bérbeadásából származó bevétel: Gépjárműadó bevétel: Póték bevételek: Bírság bevétel: Egyéb bevételek (helyszíni bírság): A 2009/2010. évváltási feladatok, valamint a évi zárási feladatok zökkenőmentesen, határidőre elkészültek, a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának Államháztartási Irodájához megküldésre kerültek. Adó- és értékbizonyítvány iránti kérelem 21 db volt évben. Ezen dokumentumokra elsősorban hagyatéki ügyek intézéséhez volt szükség. Minden adó- és értékbizonyítvány határidőben elkészítésre illetve megküldésre került a kérelmet benyújtó szerv felé. TAKARNET Földhivatali Információs Rendszer évtől bevezetésre került, melyből az Önkormányzat ingatlan nyilvántartási adatokhoz hozzá tud férni, illetve a szükséges adatokat

5 le tudja kérni. Több eljárás esetében az ügymenet gyorsaságát tudjuk a rendszer használatával biztosítani év II. félévében 24 esetben került sor a rendszer használatára. Kereskedelmi igazgatás A nyilvántartott magánszálláshelyek száma az év folyamán kettővel csökkent, jelenleg öt nyilvántartott szálláshelyünk van. Új üzletre működési engedélyt a tavalyi évben nem került kiadásra. Egyéb igazgatási feladatok: - Kifüggesztési ügyek: évtől kezdődően Hivatali kapun keresztül a magyarorszag.hu honlapra fel kell tölteni a külterületi ingatlanok vételének, bérletének ajánlattételét, hirdetményét; ingó- ingatlan árverési hirdetményét; tulajdonjog bejegyzéseket külterületi ingatlanok vonatkozásában; végrehajtási jog ügyében indult eljárások hirdetményeit, illetve az eljárás megszüntetés hirdetményeit évben 74 db kifüggesztés volt, melyből csupán 20 db az, amely a külterületi ingatlanok vételével, bérletével volt kapcsolatos. A többi hirdetmény különböző hivataloktól, hatóságoktól (Körzeti Földhivatal, APEH, Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal, E-on Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt, bíróság, bírósági végrehajtó, ügyvédek) érkezett. - Temető nyilvántartás: az önkormányzat tulajdonában lévő új temető nyilvántartásának vezetése folyamatos. A 25 éven túli sírok újraváltása többségében zökkenőmentes. Néhány esetben nagy gondot, sok időt és energiát jelent az önkormányzatnak az eltemettetők, hozzátartozók felkutatása. Több esetben a kutatás nem is vezet eredményre. - Hatósági bizonyítvány: iránti kérelem 11 esetben érkezett a hivatalhoz, melyek kiadása határidőben megtörténtek. Pénzügy A költségvetéssel kapcsolatos feladatokról, a költségvetés számadatairól az év során már többször kapott tájékoztatást a képviselő-testület, így most ebben a beszámolóban erről nem szeretnék szólni évben az önkormányzat nyitó pénzkészlete e Ft., bevételünk: e. Ft., kiadásaink: e. Ft és záró pénzkészletünk: e. Ft. volt. A polgármesteri hivatalba egy számítógép vásárlása, továbbá vírusírtó program beszerzése történt. A Hivatal dolgozóiról elmondhatom, hogy munkájukat lelkiismeretesen, nagy felelősségtudattal, megfelelő szakmai tudással látják el évben nagy kihívásoknak kellett megfelelniük, a változó körülményekhez gyorsan alkalmazkodtak. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy beszámolómat szíveskedjen elfogadni. Tiszaug, március 24. Dr. Lipka Klaudia mb. jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S Szigliget és Hegymagas községek Képviselő-testületeinek 2012. április 25-én tartandó együttes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szigliget és Hegymagas községek Képviselő-testületeinek 2012. április 25-én tartandó együttes ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Szigliget és Hegymagas községek Képviselő-testületeinek 2012. április 25-én tartandó együttes ülésére Beszámoló a Körjegyzőség 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Sárisáp Község Önkormányzatának Jegyzője 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/ 518-312, fax: 33 /518 311, e-mail: hivatal@sarisap.

Sárisáp Község Önkormányzatának Jegyzője 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/ 518-312, fax: 33 /518 311, e-mail: hivatal@sarisap. Sárisáp Község Önkormányzatának Jegyzője 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/ 518-312, fax: 33 /518 311, e-mail: hivatal@sarisap.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

M e g h í v ó. 1.) Tájékoztató a közös hivatal 2013. három negyedéves működéséről Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző

M e g h í v ó. 1.) Tájékoztató a közös hivatal 2013. három negyedéves működéséről Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző M e g h í v ó Szentkirály önkormányzatának képviselő-testülete és Tiszaug önkormányzatának képviselőtestülete együttes ülésének következő időpontját 203. október 9-én (szerdán) 6.00 órára tűzöm ki, melyre

Részletesebben

B e s z á m o l ó a. Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal. 2014. évi munkájáról. Előadó: Takács Lászlóné jegyző

B e s z á m o l ó a. Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal. 2014. évi munkájáról. Előadó: Takács Lászlóné jegyző B e s z á m o l ó a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról. Előadó: Takács Lászlóné jegyző 2 Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 14-i testületi ülésére.

Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 14-i testületi ülésére. Kardoskút Község Önkormányzata Jegyzőjétől Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 14-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Beszámoló jelentés Kardoskút Község

Részletesebben

6. sz. napirendi pont B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére

6. sz. napirendi pont B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére 1 6. sz. napirendi pont B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A beszámolómban igyekszem a hivatal

Részletesebben

Ügyiratszám: /2010. Napirend: 3.

Ügyiratszám: /2010. Napirend: 3. Ügyiratszám: /2010. Napirend: 3. ELŐTERJESZTÉS Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Lesencefalu, Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. február 10-i soron következő ülésére Tárgy: Beszámoló a

Részletesebben

Előterjesztés melléklete a 7. napirendi ponthoz Készült a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-i testületi ülésére

Előterjesztés melléklete a 7. napirendi ponthoz Készült a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-i testületi ülésére Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 72/570-910 Előterjesztés melléklete a 7. napirendi ponthoz Készült a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Készítette: dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta, jegyző A beszámoló összeállításában

Részletesebben

B e s z á m o l ó a. Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. évi munkájáról. Előadó: Takács Lászlóné jegyző

B e s z á m o l ó a. Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. évi munkájáról. Előadó: Takács Lászlóné jegyző B e s z á m o l ó a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról. Előadó: Takács Lászlóné jegyző 2 Tisztelt Képviselő-testület! 2013. január 1-től változás állott be a hivatal működésében.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 12-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 12-i nyilvános ülésére 2. napirendi pont Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 192-121/2013.

Részletesebben

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesteri hivatal 2013. évi tevékenységéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Beszámoló Balatonszőlős és Pécsely Községek Körjegyzőségének 2012. évi tevékenységéről

Beszámoló Balatonszőlős és Pécsely Községek Körjegyzőségének 2012. évi tevékenységéről Beszámoló Balatonszőlős és Pécsely Községek Körjegyzőségének 2012. évi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.) 40. (4) bekezdésében

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes ülésére 2014. június 26-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes ülésére 2014. június 26-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes ülésére 2014. június 26-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról BESZÁMOLÓ a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról Tartalomjegyzék I. Bevezetés 2 II: Az önkormányzati munka.. 2 2.1. Képviselő-testületek és bizottságaik..... 2 2.2. Nemzetiségi

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Jegyzőjétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: jegyzo@fuzesgyarmat.hu BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2013. október

Részletesebben

B e s z á m o l ó. a Képviselő-testület 2008. április 30-i ülésére. a Polgármesteri Hivatal 2008.évi munkájának értékelésére

B e s z á m o l ó. a Képviselő-testület 2008. április 30-i ülésére. a Polgármesteri Hivatal 2008.évi munkájának értékelésére Városi Önkormányzat Jegyzőjétől Abony Kossuth tér 1. : (53) 360-010 : (53) 360-010 Az előterjesztés készítésében közreműködött: A Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

Az előterjesztést készítette: A Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Az előterjesztést megtárgyalta: Valamennyi Bizottság T Á J É K O Z T A T Ó

Az előterjesztést készítette: A Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Az előterjesztést megtárgyalta: Valamennyi Bizottság T Á J É K O Z T A T Ó Városi Önkormányzat Aljegyzőjétől Abony Kossuth tér 1. 2146/2012/HUM. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Az előterjesztést készítette: A Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2008. május 28-ai ülésen számoltam be.

A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2008. május 28-ai ülésen számoltam be. A Polgármesteri Hivatal beszámolója a hivatal működéséről, különös tekintettel a település demográfiai és szociális helyzetére és a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárások alakulásáról a képviselő-testület

Részletesebben

a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről

a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről ÚJFEHÉRTÓ VÁROS JEGYZŐJE 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghivatal@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Ikt.sz.: /2009. B E S Z Á M O L Ó - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL 202. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A helyi önkormányzatokról szóló 990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 38. () bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testület egységes hivatalt hoz

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2006. évi munkájáról, a munkavégzés feltételeiről. Bevezetés

Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2006. évi munkájáról, a munkavégzés feltételeiről. Bevezetés Törökbálint Nagyközség Jegyzője 2045 Törökbálint Munkácsy M. u. 79. Tel: 06-23-335-021, Fax: 06-23-336-039 e-mail: hivatal@torokbalint.hu www.torokbalint.hu Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2006.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. a Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak ellátásáról

T Á J É K O Z T A T Ó. a Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak ellátásáról T Á J É K O Z T A T Ó a Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselőtestület! A Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai szerteágazóak és összetettek. Ezért

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója 1 I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék... 2 II. Beszámoló a Felcsúti Közös Önkormányzat Hivatal munkájáról... 3 III. A Közös Önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 11-i testületi ülésére.

Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 11-i testületi ülésére. Kardoskút Község Önkormányzata Jegyzőjétől Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 11-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Beszámoló jelentés Kardoskút Község

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésének 4. számú Beszámoló a Hatósági Iroda 2006-2007. évi tevékenységéről tárgyú napirendi pontjához. Előadó: Mező József

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évben végzett tevékenységéről Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Osztályvezetők Véleményező Valamennyi Bizottság bizottság: Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben