6.2. A részmunkaidős foglalkoztatás helyzete Magyarországon Részmunkaidős foglalkoztatás az Európai Unió tagországaiban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6.2. A részmunkaidős foglalkoztatás helyzete Magyarországon... 35 6.3. Részmunkaidős foglalkoztatás az Európai Unió tagországaiban... 37 6.4."

Átírás

1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Atipikus munkajogviszony Atipikus munkajogviszony fogalma Atipikus munkajogviszony fajtái Távmunka Távmunka szabályozása Magyarországon Távmunka szerződés tartalmi elemei Munkaidő Egyéb szabályok Távmunka előnyei és hátrányai Munkaerő kölcsönzés Munkaerő kölcsönzés szabályozása Magyarországon Munkaerő kölcsönzés szabályozása az EU-ban A munkaerő-kölcsönzés, a kölcsönbeadó és kölcsönbe-vevő és a kölcsönzött munkaerő törvényi fogalma A munkaerő- kölcsönzés típusai A kölcsönbe adó munkáltató A kölcsönbeadó munkáltató és a kölcsönzött munkavállaló jogviszonya A kölcsönbeadó és a kölcsönbe vevő munkáltató jogviszonya Bérek, juttatások Felmondás Semmis a megállapodás a két fél között A kölcsönbe vevő és a kölcsönzött munkavállaló jogviszonya A munkaerő-kölcsönzés előnyei és hátrányai Határozott idejű munkaviszony Határozott idejű munkajogviszony fajtái Határozott idejű foglalkoztatás az Európai Unió tagállamaiban /70/EK irányelv /70/EK irányelv magyar szabályozása A határozott idejű munkaviszony megszüntetése Részmunkaidős foglalkoztatás A részmunkaidős munkaviszony fajtái... 34

2 6.2. A részmunkaidős foglalkoztatás helyzete Magyarországon Részmunkaidős foglalkoztatás az Európai Unió tagországaiban /81/EK irányelv a részmunkaidőről Egyéb atipikus munkaviszonyok Iskolaszövetkezeti munkaviszony Bedolgozói jogviszony Vezető állású munkavállaló Összegzés Irodalomjegyzék

3 1. Bevezetés A fejlődés tendenciája kétségkívül az, hogy ami eddig a mindig is meglévő eltérések ellenére a munkaviszony és a munkaidő tekintetében normának számított, az mára kivétellé vált, amit pedig kivételnek tekintettek, egyre inkább a realitások meghatározója. (Voss, 1997) A fenti idézettel majdnem hogy egyet értve választottam témámnak az atipikus munkaviszonyokat. Saját magam, és kollegáim helyzetéből kiindulva, az atipikus foglalkoztatási formák egyre jobban terjednek el Európában és Magyarországon is. A munkavállalóknak nem mindig kedvező foglalkoztatási formák éppen ezért is érdekeltek annyira, hogy jobban beleássam magam a témába. Szakdolgozatomban jobban át fogom tekinteni a munkaerő-kölcsönzésre, a távmunkára illetve a határozott idejű szerződésre vonatkozó szabályokat, mert engem ezek érintenek közvetlenül. Rövid kitekintés fogok tenni az Európai Uniós szabályozásokra, valamint bemutatnom egyes uniós tagállamokban, hogy alakult ki, illetve milyen mértékben nőtt az elmúlt években a fent említett foglalkoztatási formák aránya. Végezetül a dolgozat végén néhány atipikus foglalkoztatási formát is bemutatok. 3

4 2. Atipikus munkaviszony fogalma és fajtái 2.1. Atipikus munkaviszony fogalma A technikai lehetőségek bővülésével, a társadalmi körülmények átalakulásával, valamint a munkakörülmények változásával összhangban, a hagyományos munkaviszony mellett egyre nagyobb súllyal vannak jelen az úgynevezett atipikus foglalkoztatási formák. Nincs konkrét törvényi meghatározása, az 1980-as évek elejétől terjedt el a munkajogi irodalomban. 1 Atipikus munkajogviszonynak nevezzük azokat a foglalkoztatási formákat, amik a tipikustól eltérnek. Tipikus munkajogviszony alatt a határozatlan időre kötött munkaszerződést, illetve a teljes munkaidős foglalkoztatást érjük, ami ezektől eltér, azokat általánosságban atipikusként kezelik Atipikus munkaviszony fajtái Atipikus munkaviszonyok a következőek: Határozott idejű munkaviszony Egyszerűsített és alkalmi foglalkoztatás Részmunkaidős foglalkoztatás Munkavégzés behívás alapján Munkakör megosztás Távmunkavégzés Bedolgozói munkaviszony Munkaerő kölcsönzés Több munkáltató által létesített munkaviszony Iskolaszövetkezeti munkaviszony 1 Bankó Zoltán: Az atipikus munkajogviszonyok Dialóg Campus Kiadó oldal 2 Prugberger Tamás Kenderes György : A munka- és közszolgálati jog intézményrendszerének kritikai és összehasonlító elemzése Novotni Kiadó Miskolc oldal 4

5 Köztulajdonban álló munkáltató munkaviszonya Vezető állású munkavállalók A cselekvőképtelen munkavállaló munkaviszonya 3 Ezek a munkaviszonyok a gyakorlatban az általánostól eltérően általában a munkaidő hosszában (részmunkaidős foglalkoztatás), a munkavégzés helyében (távmunka), munkavégzés időtartamában (határozott idejű foglalkoztatás) illetve az alanyok számában (munkaerő-kölcsönzés) térnek el az általánostól. Ezek a foglalkoztatási formák gyakran egymáshoz is kapcsolódnak. Például részmunkaidőben foglalkoztatottat csak határozott időre vesznek fel. 3 5

6 3. Távmunka Az irodai számítógépes alkalmazások fejlesztésével az a népszerű gondolat is elterjedt, hogy a magasan képzett szakemberek esetén a távmunka alkalmas kiváltani az irodai munkavégzést. Eleinte valóban több volt a vezetős beosztású, illetve informatikával foglalkozó szakemberek száma, akik a munkahelyük és az otthonok között ingázva végezték a munkájukat, ám ez a kezdetekben, az informatikai lehetőségek alacsony színvonala miatt, inkább csak fantázia volt mintsem, hogy valóság. 4 A megnövekedett igény a távmunka végzésre az 1970-es években jelentkezett. Ebben az időben nem a munkavállalók életének megkönnyítése volt az elsődleges cél, hanem az energia megtakarítása. 5 Az 1970-es években és a 80-as évek elején a távmunkát inkább csak alacsonyan képzett, alulfizetett foglalkoztatottakra korlátozták, de a 70-es évek végén a számítástechnika fejlődésével megnövekedett az érdeklődés ez iránt a munkavégzés iránt. A távmunka gyakorlatilag a házi bedolgozói viszonyból alakult ki. Manapság már számos irodai munka elvégzéséhez nem szükséges a munkahelyen tartózkodni, mivel ezeket a feladatokat a munkáltató interneten keresztül is el tudja juttatni a munkavállalóhoz. 6 A távmunkának két fő formája alakult ki. Az első amikor a munkavállaló a feladatait megosztva végzi el a munkahelyén valamint az otthonában, a második mikor a munkát kizárólag otthon végzi. A magyar szabályozás az utóbbi esetet veszi alapul. 4 Bankó Zoltán: Az atipikus munkajogviszonyok Dialóg Campus Kiadó oldal 5 Bankó Zoltán: Az atipikus munkajogviszonyok Dialóg Campus Kiadó oldal 6 Prugberger Tamás Kenderes György : A munka- és közszolgálati jog intézményrendszerének kritikai és összehasonlító elemzése Novotni Kiadó Miskolc oldal 6

7 3. 1. A távmunka szabályozása Magyarországon A hazai helyzetre nem lehet konkrét kimutatást találni arra vonatkozóan, hogy hányan dolgoznak távmunkában, de tág határokat tekintve ez a szám az összes foglalkoztatott 0,4-2,6 % - a közé tehető. 7 Magyarországon a távmunka nem tekint vissza nagy múltra ban indult el a távmunkaprogram, szintén ebben az évben alakult meg a Távmunka Közhasznú Társasági is, aminek a célja a hazai távmunka számítástechnikai biztosítása volt. Első lépésként a megváltozott munkaképességűeknek írtak ki pályázatot, míg második körben a gyermekgondozásban lévő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő nőket próbálták bevonni a pályázatba ban mintegy 60 otthoni munkát kínáló cég pályázata közül 27-et részesítettek támogatásban és ezek a cégek 197 munkahelyet teremtettek februárjában felállították a Távmunka Tanácsot, aminek fő feladata a a minisztérium stratégiáját formáló, döntés-előkészítő, javaslatokat tevő, projekteket, akciókat és pályázatokat kidolgozó tevékenységi körének, valamint hazai távmunka elterjesztésének elősegítése volt. A magyar munkajogban 2004 óta szerepel a távmunkát végző munkavállaló fogalma, valamint meghatározza a munka törvénykönyve a tevékenységére vonatkozó speciális munkavállalói és munkáltató jogokat és kötelezettségeket is. A munka törvény könyve definiálja a távmunka fogalmát mely szerint a 196. (1) kimondja, hogy Távmunkavégzés a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen rendszeresen folytatott olyan tevékenység, amelyet információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközzel (együtt: számítástechnikai eszköz) végeznek és eredményét elektronikusan továbbítják. 8 Nem minősül távmunkának, az, ha a munkáltató megengedi a munkavállalónak, hogy munkáját otthonában végezze el, és ennek során valamilyen informatikai eszközzel tartsa a kapcsolatot a munkáltatóval. A távmunka végzés tényét minden esetben szerződésben kell rögzíteni. 9 7 A Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézet 2006-os adatai alapján 8 Munka Törvénykönyve 196 (1) 9 Bankó Zoltán: Az atipikus munkajogviszonyok Dialóg Campus Kiadó oldal 7

8 A távmunka végzésére magyar szabályozás szerint az Munka Törvénykönyvének általános szabályai érvényesek, azonban vannak eltérések a tipikus munkajogviszonyokkal szemben Távmunka szerződés kötelező tartalmi elemei: Törvény szerint a munkavállaló és a munkáltató a munkaszerződésben bármilyen kérdésben megállapodhat, ha az a jogszabályoknak megfelelő. Viszont vannak kötelező tartalmi elemek, amiket mindenképpen szerepeltetni szükséges a szerződésben - a munkavállaló alapbére - a munkavállaló munkaköre - a munkavégzés helye Ezeken felül a munkaszerződésben még meg kell jelölni a felek nevét, illetve megnevezését, valamint azt, hogy mi az, ami a munkavégzés szempontjából lényeges adat. 11 A munkaszerződés megkötését követő 15 napon belül a munkáltatónak még tájékoztatni szükséges a munkavállalót legalább szóban az alábbiakról: A napi munkaidőről, az alapbéren túli munkaidőről és egyéb juttatásokról, a munkabérről való elszámolás módjáról valamint a munkabérfizetés gyakoriságáról és kifizetés napjáról. Köteles még tájékoztatni a munkakörbe tartozó feladatokról, a rendes szabadság mértékéről és számítási módjáról, valamint annak kiadásának szabályairól. A munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól, arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e, és hogy ki a munkáltatói jogkör gyakorlója, a munkarendről, valamint a munkába lépés napjáról. A munkaszerződés kötelező tartalmi elemeinek bővülését figyelembe véve, a szükséges tartalmi elemeken felül néhány további elemmel egészül ki a távmunka szerződés. 10 Prugberger Tamás Kenderes György: A munka- és közszolgálati jog intézményrendszerének kritikai és összehasonlító elemzése Novotni Kiadó Miskolc oldal 11 8

9 Ezek alapján a szerződésben rögzíteni kell, hogy a munkavállaló távmunkásként kerül foglalkoztatásra, tehát rögzíteni kell a jogviszony tényét. Valamint a munkaszerződésben szabályozandó, hogy a felek közötti kapcsolattartás milyen feltételekkel valósul meg. Ezek alapján a kapcsolattartáshoz szükséges berendezéseket a munkáltató illetve a munkavállaló is biztosíthatja. Amennyiben a munkavállaló biztosítja, a lakrészbérlet mellett úgymond gépbérleti díjat is kell, hogy fizessen a munkáltató. Továbbá szükséges a távmunka végzéssel kapcsolat költségek térítésének meghatározásának rögzítése, amiről egyébként az MT általános szabályozása is vonatkozik. 12 A törvény még meghatározza a munkáltató tájékoztatási kötelezettségét is, mely szerint a tájékoztatni szükséges a munkavállalót a munkáltatói ellenőrzés rendjéről, az eszközök használatának esetleges korlátozásáról, valamint a kártérítési felelősség általános eltérő mértékéről. A fenti tájékoztatási kötelezettséget a munkaszerződés megkötésétől számított 30 napon belül a munkavállalóval közölni kell. A munkavállaló viszont köteles a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg a munkáltatót tájékoztatni a kapcsolattartáshoz szükséges elektronikai eszközök elérhetőségnek adatairól, akkor, ha az eszközöket nem a munkáltató biztosította. 13 Legfontosabb meghatározása a szerződésnek, hogy a munkavégzés hol történik. Mivel a munkavégzés a telephelytől, székhelytől elkülönülten történik, így szükséges pontosan meghatározni, mert általában a munkavégzés a munkavállaló lakásán történik, és ahhoz, hogy illetéktelen felek az informatikai eszközöket valamint rendszereket ne tudják megrongálni egy elkülönített részt jelölnek ki a lakásban. 14 Ha a távmunka, szerződés alapján történik, akkor az alapján a helység ahol a munkavállaló dolgozik, mindenképpen munkahelynek minősül, így a munkáltatónak 12 Prugberger Tamás Kenderes György: A munka- és közszolgálati jog intézményrendszerének kritikai és összehasonlító elemzése Novotni Kiadó Miskolc oldal 13 Munka Törvénykönyve 196 (3) 14 Prugberger Tamás Kenderes György: A munka- és közszolgálati jog intézményrendszerének kritikai és összehasonlító elemzése Novotni Kiadó Miskolc oldal 9

10 (előzetes bejelentkezés után) joga van a munkát ellenőrizni, ezek alapján a lakásba belépni és ott tartózkodni. A munkáltató és munkavállaló megállapodásban, vagy a szerződésben rögzítik, az ellenőrzésre vonatkozó szabályokat. Ha erre vonatkozóan nincs megállapodás, a munkáltató állapítja meg ennek a módját. 15 A munkáltató általi ellenőrzés nem jelenthet a munkavállaló, sem a munkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más személy számára terhet. A munkáltató a munkavégzéshez kapcsolódó utasítás, tájékoztatás vagy ellenőrzés, valamint a munkavégzés során használt eszközök üzembe helyezése, karbantartás illetve eltávolítása érdekében léphet be a munkavégzés helyére illetve ezekből az okokból tartózkodhat ott. Továbbá a munkáltató nem tekinthet bele az informatikai eszközön tárolt, de nem munkavégzéshez használt adatokba, viszont ellenőrizheti, hogy a munkavállaló a munkáltató által biztosított eszközt használja-e olyan célra, amit a munkáltató nem engedélyezett. Ha az eszközt a munkavégzéshez a munkavállaló biztosítja, a munkáltatónak akkor is joga van a nem munkavégzéshez használt adatok eltávolítatására, viszont ahhoz nincs joga, hogy ezekbe a dokumentumokba betekintsen HVG különszám Munkajog 2012/ február oldal

11 3.3. Munkaidő A távmunka végzés esetében a munkaidő általában kötetlen. A munkaidő beosztást a munkavállaló saját maga határozza meg. A munkáltató általában csak a feladat elvégzését írja elő. A feladat meghatározása részben szerződésben, részben pedig munkáltatói utasításban történik meg. Az utasítást legtöbbször képernyőn ad meg a munkáltató, és ugyanezen a módon látja el feladatát a munkavállaló. Azonban lehetőség van arra is, hogy a kötelező napi munkaidőt a szerződésben meghatározzanak. Itt megjelölhetik azt az időszakot, vagy időpontot, amikor a munkavállalónak a képernyő előtt elérhetőnek kell lennie. Az egy napra eső feladatokat a munkáltatónak úgy kell meghatározni, hogy az a munkaidő alatt elvégezhető legyen. Itt figyelembe kell venni az azonos munkakörben dolgozók által elvégzett munkát. Szabadság kiadása tekintetében nem tér el a rendes munkaviszonnyal foglalkoztatottak általános munkajogi szabályozásától Egyéb szabályok A távmunkás a rendes jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalóval teljesen egyenrangúként kezelendő, így a munkáltató köteles ugyanolyan tájékoztatást biztosítani számára is. Ezt általában elektronikus formában történik. A munkáltató szükséges továbbá biztosítani, hogy a munkavállaló a szakszervezeti és üzemi tanácsi jogosítványok ugyanúgy megillessék. Ez alapján köteles ezeknek a szervezeteknek a munkavállaló elektronikus elérhetőségét megadni, hogy ők elérhessék a távmunkást és így kizárják az indokolatlan elszigetelődés lehetőségét. Továbbá a munkáltatónak biztosítani szükséges, hogy a munkavállaló a munkavégzés helyére (székhely, telephely) beléphessen, és ott tartózkodhasson, és kapcsolatot tartson más kollégákkal Prugberger Tamás Kenderes György: A munka- és közszolgálati jog intézményrendszerének kritikai és összehasonlító elemzése Novotni Kiadó Miskolc oldal 18 Bankó Zoltán: Az atipikus munkajogviszonyok Dialóg Campus Kiadó oldal 11

12 3.5. Távmunka előnyei és hátrányai Távmunka előnyei közé sorolható, hogy a munkaidő rugalmas, a munkavállaló nem tölt időt az utazással, valamint a cégnek is megtakarítást jelent, hiszen nem kell az irodai számítógépet és az ülőhelyet biztosítani a munkavállaló számára. Munkavállalói oldalról előny lehet még, hogy a dolgozó jobban tud teljesíteni, hiszen otthon nincs irodai zaj, nagyobb odafigyeléssel tudja végezni a munkáját. A munkakínálat is szélesebb, valamint ha a fizetést külföldi devizában kapja, akkor annak az átszámolásával is nyer a munkavállaló. A távmunka hátránya lehet, a munkatársak hiánya, ami a munkavállalóban elszigetelődést alakíthat ki. Nehéz lehet összeegyeztetni a munkát és a családot, ebből kifolyólag összemosódhat a munka és magánélet. Ha a munkavállaló külföldi munkát vállal, lehet problémája az adózással, és a hátrányai közé sorolható még, hogy akár észrevétlenül túlórázhat is a munkavállaló

13 4. Munkaerő-kölcsönzés A hagyományos, tipikus, munkajogi formák az elmúlt években jelentősen háttérbe szorultak, és helyüket az úgynevezett atipikus munkajogi formák vették át. A munkaerő-kölcsönzés az atipikus munkajogviszonyok talán legelterjedtebb fajtája. Mivel a gazdasági környezet változik, a piac felgyorsult, így ez a foglalkoztatási forma növekvő tendenciát mutat. Viszont ez a gyors fejlődés társadalmi és jogi problémákhoz is vezetett. 20 A társadalmi feszültség akkor jelentkezett először, amikor egyes országokban a szakszervezetek, a foglalkoztatottak védelmében, a munkaerő- kölcsönzés korlátozását követelték. Jogi problémát pedig az jelentett, hogy a kölcsönbevevő és a munkavállaló között nincs semmilyen jogviszony, amit a foglalkoztatók ki is akartak használni Munkaerő-kölcsönzés szabályozása Magyarországon A munkaerő-kölcsönzés, mint atipikus foglalkoztatási forma már a 1990-es években megjelent Magyarországon. Munkajogi szabályozását a Munka Törvénykönyvének a kirendelésre vonatkozó szabályai jelentették. A munkaerő-kölcsönzésre kidolgozott szabályokat a Munka Törvénykövének évi módosításai adták. Ezek a módosítások határozták meg, hogy a kölcsönbevevő és a kölcsönbeadó hogy osztja meg a munkáltatói jogokat, illetve, hogy miben tér el ez a foglalkoztatási forma a hagyományos kétszereplős munkaviszonytól. 20 Dél- Dunántúli Humánerőforrás Kutató és Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. Támop A partnerség és a párbeszéd szakmai hátterének megerősítése, közös kezdeményezések támogatása keretében megvalósuló A nemzeti, illetve a határokon átnyúló munkaerő-kölcsönzés alakulása, hatása a foglalkoztatásra és a gazdasági folyamatokra. Kutatási tanulmány, Paks-Pécs oldal 21 Dél- Dunántúli Humánerőforrás Kutató és Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. Támop A partnerség és a párbeszéd szakmai hátterének megerősítése, közös kezdeményezések támogatása keretében megvalósuló A nemzeti, illetve a határokon átnyúló munkaerő-kölcsönzés alakulása, hatása a foglalkoztatásra és a gazdasági folyamatokra. Kutatási tanulmány, Paks-Pécs oldal 13

14 A törvénymódosításhoz a miniszteri indoklás a következő: A munkajogi szabályozásnak nem csak a munkavállalói érdekek védelmezése a célja. Törődnie kell a munkáltatói és munkavállalói jogos gazdasági érdekek összehangolására is a nemzetgazdaság működőképességének biztosítása és megőrzése érdekében. Csak így valósítható meg a termelékenység folyamatos fenntartásához fűződő, hosszú távú közös érdek elismerése. A munkáltatói és munkavállalói érdekek összehangolása révén terelhető a munkavégzés jogilag szabályozott keretek közé, ezáltal valósítható meg a rendeltetésszerű joggyakorlás követelménye, és a fekete foglalkoztatás visszaszorítása. Mivel a hatályos munkajogi szabályozás a tipikus életviszonyokból indul ki, az általánostól eltérő körülmények között folyó munkavégzés tekintetében jelentkező sajátos igényeket nem tudja kielégíteni. Ez arra vezethet, hogy a munkaerőkölcsönzéssel foglalkoztatott munkavállalók nagymértékben kiszolgáltatottá válnak és fennáll a veszélye annak is, hogy az állandó munkaviszonyban állók hátrányosabb helyzetbe kerülnek. Ez nem jelenthet végső megoldást, ezért a jogviszony sajátosságából adódóan speciális szabályozásra van szükség, mely a munkaerő-kölcsönzéssel érintett valamennyi jogalany számára optimális megoldást biztosít. A fenti szempontokra figyelemmel, a törvény az MT. Harmadik részét a munkaerőkölcsönzés címet viselő XI. fejezettel (Mt. 193/B-193/P. -okkal) egészíti ki. A törvénymódosítás kiemelte, hogy a munkaerő-kölcsönzés atipikus foglalkoztatási forma, és hogy az általánosnál rugalmasabb megszüntetési rendszert igényel, viszont nem részletezte az indoklásban, hogy milyen tartalmat tulajdonít a rugalmasságnak Dr. Lórodi László - A munkaerő-kölcsönzés intézményesítése és gyakorlata oldal 14

15 4.2. Munkaerő-kölcsönzés szabályozása az Európai Unióban A munkaerő- kölcsönzés kialakulása az egyes Európai Uniós tagállamokban körülbelül az 1960-as évek végére, a 1970-es évek elejére tehető. Mivel ez a megoldás mind a három szereplő számára előnyös volt, így kézenfekvőnek tűnt, hogy találnak megoldást azokra az esetekre, amikor a vállalkozásoknak rendkívüli helyzetekben kell rövid időre munkaerőt találni. Ez a módszer több munkavállalói réteg számára is előnyökkel járt, és egyedi lehetőségnek mutatkozott. Ahhoz, hogy a felmerült igényeket ki tudják elégíteni, nagyon gyorsan elkezdtek szaporodni a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cégek, amik csak arra a feladatra jöttek létre, hogy a velük munkaviszonyban álló munkavállalót kölcsönadják. A munkaerő-kölcsönzés gyors elterjedése több országban is konfliktushoz vezetett, ugyanis több vitatott kérdése volt, amire választ kellett találni. Ezek közül talán a sztrájk vagy a kizárás ideje alatt történő alkalmazás volt az egyik legfontosabb. A munkaerő-kölcsönzés szempontjából a tagállamokat korábban három csoportba lehetett sorolni: 23 Az első csoportba azokat a tagországokat lehet helyezni, akik megengedték és szabályozták is a munkaerő-kölcsönzés módszerét. A második csoportba azok a tagállamok tartoztak, akik engedték, (vagyis nem tiltották) azonban külön szabályozás hiányában az általános jogi normák voltak az irányadóak. Az utolsó csoportba pedig azok a tagországok tartoztak, akik tiltották, vagyis nem ismerték el a munkaerő-kölcsönzés módszerét. Ehhez képes napjainkban már csak a szabályozás mértéke és technikája tekintetében teszünk különbséget a tagállamok között. Németországban a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó szabályokat 1972-től többször módosították, napjainkban azonban már több mint 4500 cég foglalkozik munkaerő-kölcsönzéssel. Franciaországban hamar elismerték ezt a módszert, már a XIX. Század közepétől ismert volt ben az intézmény részletes szabályozást nyert, így napjainkban az összes foglalkoztatott 2,1 %-a dolgozik munkaerő-kölcsönzés keretében. 23 Bankó Zoltán: Az atipikus munkajogviszonyok Dialóg Campus Kiadó oldal 15

16 Angliában az 1990-es évek elején közel munkavállaló volt, akit munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztattak, napjainkban ez eléri a félmillió főt A munkaerő-kölcsönzés, a kölcsönbeadó és kölcsönbevevő és a kölcsönzött munkaerő törvényi fogalma: 25 A munkaerő- kölcsönzés alanyainak a fogalma törvényileg is meg van határozva, erről az Munka Törvénykönyve 214. (1) szól: a) munkaerő-kölcsönzés: az a tevékenység, amelynek keretében a kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében munkavégzésre a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi (kölcsönzés) Tehát a kölcsönzés egy háromoldalú jogviszony, ahol jelen van a munkavállaló, a kölcsönbeadó és kölcsönbevevő. b) kölcsönbeadó: az a munkáltató, aki a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót a kölcsönvevő irányítása alatt munkavégzésre, kölcsönzés keretében a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi, c) kölcsönvevő: az a munkáltató, amelynek irányítása alatt a munkavállaló ideiglenesen munkát végez, d) kölcsönzött munkavállaló: a kölcsönbeadóval kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállaló, akivel szemben a kikölcsönzés alatt a munkáltatói jogokat a kölcsönbeadó és a kölcsönvevő megosztva gyakorolja (munkavállaló). 24 Bankó Zoltán: Az atipikus munkajogviszonyok Dialóg Campus Kiadó oldal 25 Munka Törvénykönyve 214. (1) 16

17 4.4. A munkaerő- kölcsönzés típusai A munkaerő-kölcsönzésnek 4 típusát különböztetjük meg. 1. Gyorskölcsönzés: Szabadság, betegség, valamint váratlan felmondás miatt kiesett munkaerő (főleg adminisztratív személyzet) átmeneti pótlására szolgál. A kölcsönzés akár 1-2 órára is szólhat, és nagyon gyorsan, akár igény felmerülése utáni napon is sor kerülhet rá. 2. Hosszú távú kölcsönzés: A munkából tartósan (de nem véglegesen) kiesett munkaerő középtávú, átmeneti pótlására szolgál. Pl, szülési szabadság, katonaság, súlyos betegség. Ennél a kölcsönzési típusnál megkövetelnek bizonyos mértékű szakmai ismeretet. Területe főleg irodai, adminisztratív valamint szakasszisztensi munkakörök. 3. Outsourcing: Az outsourcing a hosszú távú kölcsönzés alfaja. A multinacionális nagyvállalatok által gyakran választott megoldás, hiszen ha nagy a lemorzsolódás, vagy az egy éven belüli létszámmozgás, ez a legrugalmasabb megoldás számukra. A vállalat döntésének alapján a személyzet egy része függetlenítve van a vállalattól. Területei inkább a humánpolitika területe valamint IT szakemberek. 4. Try & Hire Ezzel a típussal munkaerő felvétel kockázatát jelentősen csökkenteni tudják, hiszen a vállalat kipróbálhatja a munkaerőt és elég csak utána döntenie az alkalmazásáról Dr. Lórodi László - A munkaerő-kölcsönzés intézményesítése és gyakorlata Budapest, oldal 17

18 4.5.A kölcsönbe adó munkáltató A Munka Törvénykönyve a a meghatározza a kölcsönbeadó fogalmát, miszerint: (1) Kölcsönbeadó lehet a) az az EGT-államban székhellyel rendelkező vállalkozás, amely a rá irányadó jog szerint munkaerő-kölcsönzést folytathat, vagy b) az a belföldi székhelyű, a tagok korlátolt felelősségével működő gazdasági társaság vagy - a vele tagsági viszonyban nem álló munkavállaló vonatkozásában - szövetkezet, amely megfelel az e törvényben vagy az egyéb jogszabályban foglalt feltételeknek és az állami foglalkoztatási szerv nyilvántartásba vette. 27 A kölcsönbeadó munkáltató jogai és kötelezettségei a kölcsönzés során: 28 A kölcsönbeadó munkáltató elsődleges kötelezettsége a kölcsönzés során, hogy az érintett munkavállalót alkalmazza, jogviszonyt létesítsen vele. A munkaviszonyt is a kölcsönbeadó szünteti meg, valamint ő fogadja a munkavállaló munkaviszony megszüntetésére irányuló nyilatkozatát is. A munkabér kifizetése akkor is a kötelezettsége, ha a kölcsönbevevő esedékességkor még nem fizette ki a bért. A foglalkoztatással kapcsolat béreket is a kölcsönbeadó fizeti. Ilyen például az utazási költség megtérítése. A munkaviszonnyal összefüggő bevallási, adatszolgáltatási, levonási, befizetési kötelezettségeket is teljesítenie kell. Valamint még nyilvántartási és tájékoztatási kötelezettség is van a kölcsönvevő és a munkavállaló felé is. Mivel a kölcsönbeadó minősül foglalkoztatónak, így az ő kötelezettsége a különböző járulékok fizetése. 27 Munka Törvénykönyve 215 (1) 28 Prugberger Tamás Kenderes György: Atipikus munkaviszonyok a munkaerő-kölcsönzés és a távmunkavégzés tükrében Miskolci Jogi Szemle 4. évfolyam (2009) 2. szám 39. oldal 18

19 Ha munkaügyi ellenőrzés van a cégnél, akkor a kölcsönbeadót ellenőrzik az alábbiakkal kapcsolatban: munkaviszony létesítésével összefüggő kötelezettségek, munkaviszony megszüntetésével összefüggő kötelezettségek A kölcsönbeadó munkáltató és a kölcsönzött munkavállaló jogviszonya A munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó szabályozás leglényegesebb kérdése, a felek között fennálló jogviszony tartalma mennyire tér el az úgymond hagyományos munkaviszonytól. A munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó speciális rendelkezések a munka törvénykönyve tartalmazza. Itt meghatározásra kerül a munkaszerződés tartalma, a munkáltató tájékoztatási kötelezettsége, a munkaviszony megszűntetése, valamint a jogellenes munkaviszony megszüntetésének következményei. A munkaerő-kölcsönzésre kötött szerződés kötelező tartalmi elemei: a munkaerő-kölcsönzés céljának rögzítése, ezt a feleknek kifejezetten rögzíteni kell. A munkaszerződésben továbbá meg kell határozni a munkavállaló munkakörét, vagy a végzendő munka jellegét. (A törvény a munkakör vagy a munkavégzés jellegének meghatározását írja elő.) Szintén a szerződésbe kell még foglalni a munkáltató nyilvántartásba vételi számát, nevét, lényeges adatait, és ugyanígy a munkavállaló nevét és lényeges adatait. A munkavégzés helyének meghatározása nem kötelező tartalmi eleme a munkaszerződésnek, de a munkavégzés helyéről a munkavállalót tájékoztatni kell. Közölni kell a munkavállalóval a felmondással kapcsolatos szabályokat is. 30 A kölcsönbeadó az a munkáltató, aki a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót munkavégzésre, kölcsönzés keretében a kölcsönvevőnek átengedi és munkáltatói jogait, illetve kötelezettségeit a kölcsönvevővel megosztva gyakorolja. 31 Tehát amikor egy munkanélkülivé vált személy, bejelentkezik a munkaügyi központba, az ott igénybe vehető szolgáltatásokat igénybe veszi, és saját maga is megpróbál állást találni, de mindezek a törekvések sikertelenek, végső alternatívaként kapcsolatba lép 29 s%f6nbead%f3+%e9s+a+k%f6lcs%f6nvev%f5+k%f6z%f6tti+jogviszony 30 Bankó Zoltán: Az atipikus munkajogviszonyok Dialóg Campus Kiadó oldal 31 Munka Törvénykönyve 241 (1) c) 19

20 bejelentkezik egy munkaerő- kölcsönző céggel, abban a reményben, hogy a munkakeresés sikeres lesz. A munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cég, itt a híd szerepét tölti be, mivel gyakorlatilag közvetítőként lesz jelen az álláskeresésben. Amikor a kölcsönző cég megbízást kap, az saját adatbankjából kiválasztja a pozícióra legmegfelelőbb munkaerőt, és behívja az álláskeresőket interjúra. Ha megfeleltek, szerződést köt velük a megrendelésnek megfelelően. Ez egy fontos jellemzője a munkaerő-kölcsönzésnek. Találkozhatunk olyan modellel, hogy a kölcsönző alkalmaz egy munkavállalót, és ha talál számára megfelelő munkát, akkor oda tudja adni kölcsönbe, de ha nincs több munka, akkor nem foglalkoztatja. Ennek az a hátránya, a kölcsönző számára, hogy ha nem talál munkát, az állásidőre jutó bért akkor is ki kell fizetni a munkavállalónak, hiszen a magyar munkajog nem ismeri az úgynevezett 0 órás foglalkoztatást, amiben a munkáltató alkalmazza ugyan a munkavállalót, de munkát nem garantál. Tehát a kifizettet munkabér értelemszerűen 0 Ft lesz. Ezért csak az adatbankba veszi fel a jelentkezőt, és ha nincs megbízása nem foglalkoztatja. 32 Fontos jellemzője még a kölcsönzésnek, hogy a munkaviszony a kölcsönbeadó és a munkavállaló között jön létre. Tehát a munkavállaló és a kölcsönbe vevő között nincs semmiféle jogi kapcsolat. A munkaerő kölcsönzés tényét a szerződésben rögzíteni kell. Ez a tény egyúttal hivatalos felhatalmazást ad a kölcsönbeadónak arra, hogy a munkaviszonyban sajátos szabályokat alkalmazhasson. A két legfontosabb tényező a munkaerő kölcsönzéssel kapcsolatban, ami alapvető jelentőséggel bír: Az első a munkabér megállapítása: a munkabér megállapításában jogszabály nem foglal állást, azt kizárólag a kölcsönadó állapítja meg. Elsősorban az ő bérpolitikáján múlik, hogy mekkora összeget állapít meg a kölcsönzött munkavállaló számára. (Ha a munkavállaló nem a kölcsönző céggel állna szerződésben, akkor is a munkáltató állapítaná meg, hogy milyen bért hajlandó kifizetni a munkavállalónak, ez a 32 Támop A partnerség és a párbeszéd szakmai hátterének megerősítése, közös kezdeményezések támogatása keretében megvalósuló A nemzeti, illetve a határokon átnyúló munkaerő-kölcsönzés alakulása, hatása a foglalkoztatásra és a gazdasági folyamatokra. Kutatási tanulmány, Paks-Pécs oldal 20

Az atipikus foglalkoztatás formái Magyarországon, a szabályozás jogi háttere. Boutique Hotel Bristol, Budapest, 2012. május 29.

Az atipikus foglalkoztatás formái Magyarországon, a szabályozás jogi háttere. Boutique Hotel Bristol, Budapest, 2012. május 29. Az atipikus foglalkoztatás formái Magyarországon, a szabályozás jogi háttere Boutique Hotel Bristol, Budapest, 2012. május 29. A munkaerőpiac tagozódása 1. Klasszikus munkaviszony (tipikus) 2. Atipikus

Részletesebben

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 EU- s irányelvek 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve DR SZALAI ERZSÉBET 3 MUNKASZERZŐDÉS Szerződést kötő felek..

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

Operatív HR feladatok. Zsoldisné Csaposs Noémi ncsaposs@select.hu

Operatív HR feladatok. Zsoldisné Csaposs Noémi ncsaposs@select.hu Operatív HR feladatok 1 Zsoldisné Csaposs Noémi ncsaposs@select.hu Munkaszerződés a munkaviszony munkaszerződéssel jön létre a munkaszerződés jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a Második Részben

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds TARTALOM I. A kárfelelősség szabályai Munkáltatói kárfelelősség Munkavállalói kárfelelőség II. Atipikus munkaviszonyok

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről. XI. fejezet. A munkaerő-kölcsönzés

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről. XI. fejezet. A munkaerő-kölcsönzés 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről XI. fejezet A munkaerő-kölcsönzés 193/B. (1) A kölcsönbeadóval munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyra e törvény szabályait az e fejezetben

Részletesebben

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni.

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. MUNKAJOGI ALAPOK A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. Mit kell tartalmaznia a munkaszerződésnek? A munkaszerződésnek vannak kötelező

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177)

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177) Munkavállalói jogot sért Keresetcsökkenéssel jár Egyéb, munkavállalókra hátrányos Szakszervezeti jogot sért Egyéb kollektív jogot sért Nagyon súlyos munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Részletesebben

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgy neve Neptun kódja: Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: Számonkérési forma: Erős előfeltétel: Gyenge előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e

Részletesebben

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajogi és tb. alapismeretek Neptun kódja: I1:MUJ Képzés- tagozat: Igazságügyi igazgatási képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 8 kredit Tantárgyfelelős: Dr.

Részletesebben

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4.1 1 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Az egyik legradikálisabb munkajogi változás a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését érinti. Az

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

Részmunkaidős foglalkoztatással kapcsolatos tudnivalók összefoglalása

Részmunkaidős foglalkoztatással kapcsolatos tudnivalók összefoglalása Részmunkaidős foglalkoztatással kapcsolatos tudnivalók összefoglalása Készítette: Korycki Adrienn SALIO Személyzeti Tanácsadó Kft. ügyvezető, partner adrienn.korycki@salio.hu +36 1 240-4352 Ha valami hatással

Részletesebben

Mire figyelj, ha munkát vállalsz! A legfontosabbak

Mire figyelj, ha munkát vállalsz! A legfontosabbak Mire figyelj, ha munkát vállalsz! A legfontosabbak A MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSE: KI LEHET MUNKAVÁLLALÓ? A munkavállalóvá válásnak általános és speciális feltételei vannak. Általános feltétel: 16. életév betöltése.

Részletesebben

Munkaerı-kölcsönzés. Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83.

Munkaerı-kölcsönzés. Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83. Munkaerı-kölcsönzés jogi háttere Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83. Tartalomjegyzék 1. Jogszabályi háttér 2. Munkaerı-kölcsönzés fogalma 3. Munkaerı-kölcsönzés szereplıi

Részletesebben

II. FEJEZET A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK

II. FEJEZET A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint

Részletesebben

Diákmunka: ismerd meg jogaidat és kötelezettségeidet!

Diákmunka: ismerd meg jogaidat és kötelezettségeidet! Diákmunka: ismerd meg jogaidat és kötelezettségeidet! a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001

Részletesebben

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya)

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Előadó: Dr. Bicskei Ildikó A munkaviszony megszűnése I. A munkaviszony megszűnik:

Részletesebben

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR?

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? Az új Munka Törvénykönyve a munkaviszony megszüntetésének rendszerét némiképp átalakította. A munkaviszony megszüntetésére a jövőben az alábbi módokon kerülhet

Részletesebben

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN Készítette: Dr. Dabis Erzsébet és Prof. Dr. Hajdú József I. Módszertani bevezetés Tartalmi:

Részletesebben

GO-HUMAN. Cégbemutató. A humánerőforrás a mi szakterületünk.

GO-HUMAN. Cégbemutató. A humánerőforrás a mi szakterületünk. Cégbemutató A humánerőforrás a mi szakterületünk. MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS Mi a munkaerő-kölcsönzés? A munkaerő-kölcsönzés a legelterjedtebb atipikus foglalkoztatási forma, melynek keretében a foglalkoztató

Részletesebben

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu Munkajogi ismeretek 2014. 1 A munkajogi szabályok rendszere Alaptörvény Törvények 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com Munkajogi aktualitások 2015 Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com 1 1 Egyenlőtlen munkaidő-beosztás, munkaidőkeret 2 2 A munkaidő beosztása - Annak meghatározása, a mv mikor teljesíti

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

1. A kikölcsönzés ideiglenessége

1. A kikölcsönzés ideiglenessége 2011. szeptember A munkaerő-kölcsönzés új szabályai Auditing and Consulting Phone: +36.1.375.4921 2011. július 4-én szavazták meg a képviselők a Munka Törvénykönyvének változásait. A munkaerő-kölcsönzésre

Részletesebben

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE A munkaviszony megszüntetésére az alábbi módokon kerülhet sor: Közös megegyezés A munkáltató és a munkavállaló a munkaviszonyt közös megegyezéssel bármikor megszüntetheti. A

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén?

Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén? Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén? Az alábbi szakmai írásunkban megnézzük, hogy mire számítsunk abban az esetben, ha munkaügyi ellenőrzés lenne nálunk, illetve még az ellenőrzés előtt fel tudjunk

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013.07.18-tól visszavonásig érvényes (Jelen esélyegyenlőségi terv egységes szerkezetbe foglalt belső dokumentum, összhangban a KMOP-1.5.2-2008-0020 azonosítószámú pályázati projekt

Részletesebben

A munkaerő-kölcsönzés egyes kérdései

A munkaerő-kölcsönzés egyes kérdései A munkaerő-kölcsönzés egyes kérdései RADNAY JÓZSEF * I. z EGK Tanácsának 91/383. számú irányelve rendelkezik egyebek között a munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalók munkahelyi biztonsága

Részletesebben

Munkajogi ismeretek. A munkajogviszony alanyai A munkavállaló lehet: A munkajogviszony alanyai A munkáltató: Az lehet aki jogképes, azaz:

Munkajogi ismeretek. A munkajogviszony alanyai A munkavállaló lehet: A munkajogviszony alanyai A munkáltató: Az lehet aki jogképes, azaz: Munkajogi ismeretek (1992. évi XXII. törvény) 2012. évi I. törvény A munkajogviszony alanyai Munkáltató és munkavállaló között jön létre. A munkavállaló munkájának fejében - amit teljes mértékben a munkáltató

Részletesebben

Vasas Szakszervezeti Szövetség. Magyarország

Vasas Szakszervezeti Szövetség. Magyarország Vasas Szakszervezeti Szövetség Magyarország Ideiglenes foglalkoztatás Az atipikus foglalkoztatás térnyerése folyamatos Európa szerte. Egyre több munkavállaló dolgozik a tipikustól a szerződéses jogviszony

Részletesebben

Álláskeresési Tanácsadó Füzet Álláskeresők részére

Álláskeresési Tanácsadó Füzet Álláskeresők részére Álláskeresési Tanácsadó Füzet Álláskeresők részére Az összeállított anyag a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által elnyert TÁMOP-2.4.5-12/4-2012-0008 kódszámú Összefogás Kőbánya családjaiért

Részletesebben

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 Minimálbér kifizetés, kiküldetés, behívásos munkavégzés szabályosan A Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Részletesebben

ÚJ Munka Törvénykönyve

ÚJ Munka Törvénykönyve ÚJ Munka Törvénykönyve Tisztelt Ügyfelünk! Jelen hírlevelünkben a 2012. július 1-jétől hatályba lépő új Munka Törvénykönyvének (továbbiakban: új Mt.) Ügyfeleinket érintő legfontosabb újdonságairól szeretnénk

Részletesebben

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban Dr. Kovács László Munkavégzési viszonyok tipizálása Munkavégzési viszonyok Munkaviszonyok alkalmazásban állók Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok

Részletesebben

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás.

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás. Gyakran ismétlődő kérdések a nem állami szociális fenntartók ágazati pótlék támogatásával kapcsolatban 1. Kérdés: A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet

Részletesebben

Tájékoztató a munkaerő-kölcsönzési tevékenységről

Tájékoztató a munkaerő-kölcsönzési tevékenységről Tájékoztató a munkaerő-kölcsönzési tevékenységről A munkaerő-kölcsönzői tevékenységet a többször módosított Munka Törvénykönyvének (1992. évi XXII. Törvény, továbbiakban: Mt.) XI. fejezete, valamint a

Részletesebben

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov.

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov. Felelősen, egészségesen, biztonságosan A foglalkoztatásra vonatkozó legfontosabb szabályok és a munkáltatók által elkövetett leggyakoribb jogsértések Előadó: Dr. Járai József Krisztián osztályvezető Munkaügyi

Részletesebben

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal foglalkoztatása Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét - be nem

Részletesebben

Állás azonosító: Foglalkoztató azonosító: Érkeztető bélyegző helye:

Állás azonosító: Foglalkoztató azonosító: Érkeztető bélyegző helye: A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat munkatársa tölti ki Az adatrögzítő neve: Felelős ügyintéző neve: Bejelentés módja: szóban írásban Nyilvántartásba vétel dátuma: Foglalkoztató azonosító: Állás azonosító:

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27.

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. SZABÁLYOZÓ KÖRNYEZET Jogi normák: 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

Részletesebben

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás A) Üzleti terv védése vizsgafeladatrész Szóbeli tételsor A) Az üzleti terv védése Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP Sorszám A vizsgázó neve ZD készítése min. 25 pont; max 50 pont Pontszám ZD védése

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével HÍRLEVÉL Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével 2013 / 8 Közel egy éve fogadták el az új Munka törvénykönyvét, és idén már számos jogintézmény esetében felmerült a módosítás szükségessége, amelyre

Részletesebben

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Az új Mt. alkalmazása a munkaügyi ellenőrzések tükrében Előadó: Dr. Csigi Imre Ferenc közigazgatási tanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

Az atipikus munkaviszonyok hazai szabályozásának megjelenése

Az atipikus munkaviszonyok hazai szabályozásának megjelenése Az atipikus munkaviszonyok hazai szabályozásának megjelenése Szerző: Czinkné dr. Arató Zita bírósági titkár Pécs, 2015. október 20. A 2012. évi I. törvényben (a továbbiakban: Mt.) is szabályozott atipikus

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK Az új Munka Törvénykönyvének általános hatályba lépési időpontja 2012. július 1-e volt. Néhány rendelkezés esetében azonban, ahol az előző

Részletesebben

az új Munka Törvénykönyvében

az új Munka Törvénykönyvében Nők az új Munka Törvénykönyvében JÓLÉT Közhasznú Alapítvány 2012.V.23. Dr. Horváth István ügyvéd, c. egyetemi docens PhD ELTE ÁJK Az egyenlő bánásmód 12. A munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával

Részletesebben

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ A PROJEKTEK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS

Részletesebben

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

S z e n t e s. Tisztelt Képviselő-testület!

S z e n t e s. Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 112/2009.(V.29.) Kt. számú határozatával döntött arról, hogy

Részletesebben

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint Csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató a döntést megelőző féléves, átlagos statisztikai létszáma szerint - 20-nál több

Részletesebben

HIRLEVÉL Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépéséről

HIRLEVÉL Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépéséről HIRLEVÉL Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépéséről Tisztelt Partnerünk, Tájékoztatjuk Önöket, hogy az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2012.06.30.-i hatállyal érvényét veszítette, s helyette

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött - egyrészről a.. (székhelye:.. adószám:., képviselő: ), a továbbiakban mint Munkáltató, - másrészről (szül:.., an:, TAJ szám:.., adóazonosító jel: )... szám alatti lakos,

Részletesebben

MONITORING A foglalkoztatási terület egyes tudnivalói

MONITORING A foglalkoztatási terület egyes tudnivalói MONITORING A foglalkoztatási terület egyes tudnivalói MRE Szeretetszolgálati Iroda Monitoring Munkacsoport 2013. november 25. A foglalkoztatási jogviszony létesítése A foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó

Részletesebben

Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21.

Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21. Pest Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21. Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség

Részletesebben

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS MUNKAÜGYI SZAKREFERENS 340020 GAZDASÁGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPESÍTÉSEK 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A programba való bekapcsolódás feltételei: A programba való bekapcsolódáshoz középfokú végzettség szükséges,

Részletesebben

M0754 FELADATOK. megállapít Adókötelezettséget teljesít, illetve adóelőleg vonási kötelezettséget megállapít

M0754 FELADATOK. megállapít Adókötelezettséget teljesít, illetve adóelőleg vonási kötelezettséget megállapít M0754 FELADATOK 0754 érügyi szakfeladatok Adatokat gyűjt, rögzít (munkaidő, teljesítmény, 4 szabadság stb.) 5 Munkaidő nyilvántartás adatait rögzíti 6 Egyéni bérelszámoló lapot készít, vezet érszámfejtést

Részletesebben

FINANCE-HÍRLEVÉL. Pályázati lehetőségek. 2013. április 30.

FINANCE-HÍRLEVÉL. Pályázati lehetőségek. 2013. április 30. FINANCE-HÍRLEVÉL Pályázati lehetőségek 2013. április 30. Tartalom Pályázati lehetőségek PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK HÍRLEVÉL 2013. ÁPRILIS MUNKAHELYMEGTARTÓ TÁMOGATÁSOK Tisztelt Ügyfelünk, Partnerünk! Ön cégcsoportunk

Részletesebben

Az örökké változó jogszabályok

Az örökké változó jogszabályok Az örökké változó jogszabályok Előadó: Petróczi Gábor igazgató tanügy-igazgatási szakértő c. főiskolai docens Szalézi Szent Ferenc Gimnázium 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 2. Tel: 48-510-050, Fax:

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja 4/ Napirendi pont A Sárvár Távhő Kft. ügyvezető igazgatójának megbízása. ELŐTERJESZTÉS a Sárvár TÁVHŐ Kft. ügyvezető igazgatójának

Részletesebben

Tárgy :A 2012. július 1-jén hatályba Munka Törvénykönyv módosítása, átmeneti rendelkezések, hatályba lépés

Tárgy :A 2012. július 1-jén hatályba Munka Törvénykönyv módosítása, átmeneti rendelkezések, hatályba lépés Tisztelt Ügyfeleim! Többször beszéltűnk a 2012.július 1-től érvényes MT módosításáról. Most e-mailbe küldöm a legfontosabb hatálybalépő és átmeneti rendelkezéseket melyeket figyelmesen olvassanak át és

Részletesebben

Rendes felmondás. A felmondásról általában. A munkajog nagy kézikönyve 972

Rendes felmondás. A felmondásról általában. A munkajog nagy kézikönyve 972 uj10(04)resz1.qxd 2006.11.15. 11:17 Page 972 A munkajog nagy kézikönyve 972 5. fejezet 7505 7507 Rendes felmondás A felmondásról általában 7509 7511 Felmondás A felmondás olyan egyoldalú, címzett jognyilatkozat,

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI Jogpolitikai elızmények: Széll Kálmán Terv Magyar Munka terv Jogdogmatikai okok: szabályozás rugalmassá tétele jogforrási rendszer átalakítása szociális biztonság

Részletesebben

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt.

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. 1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. hatálya kiterjed Területi hatály: E törvény rendelkezéseit a nemzetközi

Részletesebben

Módszertani segédlet a munka törvénykönyvének a távolléti díj kiszámítására vonatkozó szabályainak alkalmazásához

Módszertani segédlet a munka törvénykönyvének a távolléti díj kiszámítására vonatkozó szabályainak alkalmazásához Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzeti Munkaügyi Hivatal Módszertani segédlet a munka törvénykönyvének a távolléti díj kiszámítására vonatkozó szabályainak alkalmazásához I. Az új munka törvénykönyvének

Részletesebben

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap?

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? A gazdasági társaságok költségvetési intézménnyé alakulásának munkaügyi aspektusai dr. Illés Márta illes.marta@spaheviz.hu Az átalakulás jogszabályi háttere 2013. évi XXV.

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS IRODA 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. * 1417 Budapest, Pf.: 11. Központi telefon: 322-8452, 322-8453, 322-8454, 322-8455, 322-8456 Elnök, alelnökök tel/fax: 322-2249

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok

A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok Dr. Borsy János ügyvéd 2012 / 24 A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok Köztudottan július 1. napján életbe lépett az új Munka Törvénykönyve (Mt.), azonban annak bizonyos szakaszai csak

Részletesebben

évi CLVI. törvény 455. (2) bekezdés b) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

évi CLVI. törvény 455. (2) bekezdés b) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : 2015. évi... törvény a diákok iskolaszövetkezeti munkavállalásának, és a megváltozott munkaképesség ű személyek munkaerő-kőlcsönzés keretében történő foglalkoztatásának el ősegítésér ő l 1. A társadalombiztosítás

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina 2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai Farkasné Gondos Krisztina 39/a (1) bekezdés változik Az egészségbiztosítási pénzellátás

Részletesebben

Atipikus foglalkoztatás kisokos

Atipikus foglalkoztatás kisokos e Atipikus foglalkoztatás kisokos Host és hostess munkák Rendezvény kisegítés és vendéglátós munkák Call center pozíciók Könnyű fizikai és raktári munkák Atipikus foglalkoztatási formák Ez idáig rendben,

Részletesebben

TERVEZET! 2011. évi törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról

TERVEZET! 2011. évi törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról TERVEZET! 2011. évi törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény

Részletesebben

TERVEZET MUNKASZERZŐDÉS

TERVEZET MUNKASZERZŐDÉS MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Olimpiai Bizottság (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz u. 49-51., bejegyző végzés száma: Fővárosi Törvényszék Pk.60057/1997., nyilvántartási szám: 14.,

Részletesebben

MAGYAR ÉS EURÓPAI MUNKA- ÉS KÖZSZOLGÁLATI JOG

MAGYAR ÉS EURÓPAI MUNKA- ÉS KÖZSZOLGÁLATI JOG Prugberger Tamás MAGYAR ÉS EURÓPAI MUNKA- ÉS KÖZSZOLGÁLATI JOG (A magyar és a közép-kelet-európai munka- és közszolgálati jog reformja a nyugat-európai államok jogi szabályozásának tükrében, az amerikai

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A munkaviszonyban foglalkoztatott személyek utáni fizetendő adó megállapításánál a számított adót (27%) e törvény külön rendelkezése

Részletesebben

A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok

A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok 1. A munkarend fogalma A munkarend a munkáltató által alkalmazott munkaidő-beosztás általánosan meghatározott rendszere. A munkarend

Részletesebben

Távmunkával kapcsolatos tudnivalók összefoglalása

Távmunkával kapcsolatos tudnivalók összefoglalása Távmunkával kapcsolatos tudnivalók összefoglalása Készítette: Korycki Adrienn SALIO Személyzeti Tanácsadó Kft. ügyvezető, partner adrienn.korycki@salio.hu +36 1 240-4352 Ha valami hatással lesz az életedre,

Részletesebben

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei Készítette: Beke Ibolya 1 Üzleti jellegű termékértékesítés adóköteles tevékenység A gazdasági tevékenység elemei: üzletszerűség;

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MINTA 1. Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MINTA 1. Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MINTA 1 A.. Zártkörűen Működő részvénytársaság.. (Megyei Törvényszék mint Cégbíróság Cg.: ) Megjegyzés [A1]: szervezeti forma adott munkáltatóé, ez csak példa 201. napján kelt EGYSÉGES

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

az új Munka Törvénykönyve rendelkezéseivel

az új Munka Törvénykönyve rendelkezéseivel az új Munka Törvénykönyve rendelkezéseivel Összeállította: Szabó Imre, HÖOK elnökségi tag, egyetemi hallgató, PPKE JÁK HÖOK KIOSZ Közreműködtek: Dr. Czuglerné Dr. Ivány Judit ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális

Részletesebben

Témazáró. 11. évfolyam Vállalkozási ismeretek A vállalkozás személyi feltételeinek biztosítása

Témazáró. 11. évfolyam Vállalkozási ismeretek A vállalkozás személyi feltételeinek biztosítása Témazáró 11. évfolyam Vállalkozási ismeretek A vállalkozás személyi feltételeinek biztosítása 1. Válaszolj az alábbi kérdésekre: Milyen feladatok tartoznak a létszámgazdálkodáshoz? Mit jelent az atipikus

Részletesebben

Rehabilitációs hozzájárulás

Rehabilitációs hozzájárulás Tájékoztató a rehabilitációs hozzájárulás mértékéről, illetve a statisztikai állományi létszám megállapítására vonatkozó új szabályról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat

Javadalmazási Szabályzat Javadalmazási Szabályzat Melléklet a 47/2013.(IV.30.)Öh.sz határozathoz Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló -

Részletesebben

A KÖZSZOLGÁLATI SZERZŐDÉSES FOGLALKOZATATÁS BEVEZETÉSÉRŐL A KÖZSZFÉRÁBAN. (munkaanyag)

A KÖZSZOLGÁLATI SZERZŐDÉSES FOGLALKOZATATÁS BEVEZETÉSÉRŐL A KÖZSZFÉRÁBAN. (munkaanyag) SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM A KÖZSZOLGÁLATI SZERZŐDÉSES FOGLALKOZATATÁS BEVEZETÉSÉRŐL A KÖZSZFÉRÁBAN (munkaanyag) Budapest, 2006. november hó 1 A személyi hatály meghatározása a közszolgálatban

Részletesebben

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Tájékoztató a munkaadói támogatásokról Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Szolgáltatások Lehetőségek munkaadók számára munkaerő-piaci információk nyújtása Közvetítés

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 15-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 15-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 15-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics

Részletesebben

A szakszervezetek jogai az új munka törvénykönyvében. A szakszervezetekről az új Mt. XXI. fejezete rendelkezik.

A szakszervezetek jogai az új munka törvénykönyvében. A szakszervezetekről az új Mt. XXI. fejezete rendelkezik. A szakszervezetek jogai az új munka törvénykönyvében A szakszervezetekről az új Mt. XXI. fejezete rendelkezik. Az eredeti tervezethez képest az elfogadott törvény jelentősen kedvezőbb, de mint láthatjuk,

Részletesebben

Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló

Részletesebben