Restrukturálás, mint szükséges rossz, vagy az egyedüli megoldás válság esetén? Mit tehet egy külső szakértő a hatékonyabb megoldás érdekében?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Restrukturálás, mint szükséges rossz, vagy az egyedüli megoldás válság esetén? Mit tehet egy külső szakértő a hatékonyabb megoldás érdekében?"

Átírás

1 Restrukturálás, mint szükséges rossz, vagy az egyedüli megoldás válság esetén? Mit tehet egy külső szakértő a hatékonyabb megoldás érdekében? Fejlődésük során a cégek jelentős része eljut egy fordulóponthoz, amikor a további gazdálkodása már nehézségekbe ütközik. Ebben a helyzetben a már korábbitól eltérő üzleti döntsek meghozatalára, s más vezetői célkitűzésekre van szükség. A tapasztalatok szerint a modern piacgazdaságnak van egy felívelő szakasza, amikor a vállalatok a növekedésre, a forgalom bővítésére koncentrálhatnak, és van egy hanyatló szakasza, amikor az eredményesség és a likviditás kerülnek a középpontba a túlélés érdekében. Nehézségek idején elképzelhető, hogy a tegnap stratégiai előnyeit és irányait újra kell gondolni. Egy pillantást vetve az alábbi ábrára látható, hogy milyen stádiumból áll egy gazdálkodó egység - már hanyatló - életciklusa, kezdve a még kielégítő működéstől, a válsághelyzet kialakulásán át, a fizetésképtelenségi állapotáig. A korábban kialakult szakmai tapasztalataink alapján az egyes stádiumokhoz külön-külön specializált szakértői tevékenység rendelhető hozzá. Ebben a folyamatban, a hanyatló életciklus során négy stádiumot különböztethetünk meg, s ehhez rendeltük hozzá a lehetséges, s ajánlott szakértői tevékenységeket, együttműködési formákat. 1. Még sikeres életciklus, de a problémák már prognosztizálhatóak: Működő tőke és készpénz menedzsment 2. A problémák megjelenését követően: Független üzleti átvilágítás 3. A válság állapotában: Üzleti válsághelyzet tanácsadás 4. A fizetésképtelenség bekövetkezése után: Felgyorsított eszközértékesítések 1

2 1.) stádium: Probléma jelentkezik a vállalati likviditásban Ajánlott kezelési, megoldási módszer: Működő tőke menedzsment Milyen kérdések merülhetnek fel a vállalatvezetők, tulajdonosok részéről ebben a stádiumban: A növekvő bevételek ellenére csökkenő likviditás jellemzi az üzletmenetet? A kölcsönök csökkentése érdekében extra források felszabadítására van szükség? A vállalkozás a pénzügyi kimerülés határán van? Stratégiai előnyt szeretne kialakítani a versenytársaival szemben? A megfelelően működő tőke menedzsment a hatékony vállalati teljesítmény egyik előfeltétele. Ennek ellenére, ez a terület sajnos - a vállalat méretétől függetlenül - sokszor háttérbe szorul. A statisztikák szerint az európai vállalatok esetében a működő tőke a befektetett tőke jelentős részét, átlagosan 20%-át teszi ki. A működő tőke optimális menedzselése során három gazdálkodási elem hatását, annak hatékonyabbá, jobbá tételét kell elemezni, esetleg korrigálni: vevő követelések szállítói tartozások készlet szint Ezek az elemek a lekötött pénzügyi források egyszeri felszabadításán és a hozzá kapcsolódó folyamatos költségmegtakarításon keresztül javíthatják a vállalat likviditási, működő tőke helyzetét. A banki hitelkeret növelése helyett lehetőség van az üzleti modell megváltoztatására olyan módon például, amikor a szállítóktól az áru bizományba kerül a társasághoz és az ellenérték kifizetésre csak annak végső értékesítésekor kerül sor. A működő tőke folyamatok további fejlesztése során azonban számos olyan lehetőség is adódik, ami forrásokat szabadíthat fel vagy költséget csökkenthet anélkül, hogy a szállítókkal és a vevőkkel újratárgyaljuk a feltételeket. A következő táblázat néhány fejleszthető területet mutat be: Vevő követelések kezelése A kintlévőség kezelés hatékony szervezeti struktúrájának kialakítása Proaktív beszedési stratégia minden vevő típus esetében A vitás ügyek kezelési folyamatának fejlesztése Nagyfokú automatizálás a felszólító levelek elkészítésének folyamatában A közvetlen beszedési megbízások bevezetése és elterjesztése A számlázási folyamat egységesítése, harmonizációja és felgyorsítása 2

3 Szállítói tartozások kezelése Készletek kezelése A fizetési határidő meghosszabbítása A kifizetések központosítása Szigorú szabályok a határidő előtti kifizetések csökkentésére Egyesített beszerzési eljárás Alapos és egységbe rendezett előrejelzési és kereslettervezési folyamat Egységesített ellátási lánc menedzsment a szervezet egészén belül Integrált rendszer az állomány folyamatos nyomon követésére A lassan forgó és elfekvő készletállomány kontrolja A raktározási egységek racionalizálása Beszállító által működtetett készletgazdálkodási rendszer, illetve hasonló fejlett készletgazdálkodási eljárás bevezetése Adódó szakértői feladatok Forrás szükséglet feltárása Igény a cash menedzsment fejlesztésére Tőkeszerkezet átalakítása/a pénzeszközök visszajuttatása a tulajdonosoknak Árképzés támogatása Segédlet az optimális működő tőke szint meghatározásához Megoldások Rövid távú cash-flow előrejelzés és menedzsment Fenntartható működő tőke hatékonyság javítási lehetőségek azonosítása és bevezetése Árképzés felülvizsgálata Optimális működő tőke szint meghatározása ********************* 2.) stádium: Problémák a refinanszírozásban, fokozódó konfliktusok a hitelezőkkel Ajánlott kezelési, megoldási módszer: Független pénzügyi átvilágítás Milyen helyzettel szembesülnek a vállalatvezetők, a tulajdonosok ebben a stádiumban: Erősödő hitelezői nyomás, a hitelezők csökkenteni szeretnék a vállalattal szembeni kintlévőségüket? Nincs elég gyakorlata, szakismerete a hitelezőkkel történő egyeztetések hatékony és sikeres kezelésére? Vállalata hanyatló piaci környezetben működik? Felesleges kapacitásokkal rendelkezik annak ellenére, hogy enged az árak nyomásának? Az eredmények romlottak a devizaárfolyamok erősödése, vagy a növekvő költségek következtében? Ebben a helyzetben már a vállalatok fizetőképessége korlátozott, mely megijesztheti a bankokat, beszállítókat, vevőket és a munkavállalókat is. Amikor likviditási problémák merülnek fel, a vállalat vezetőinek különleges kihívásokkal kell szembenéznie: biztosítania kell a fizetőképességet és egyeztetnie kell a hitelezőkkel, vevőkkel, szállítókkal és munkavállalókkal arról, hogy azok hogyan járuljanak, járulhatnak hozzá a cég restrukturálásához. 3

4 Ekkor már szükség van a fennálló helyzet független, külső szakértők általi átvilágítására, amely akár igazolja beszállítói számára, hogy megfelelő komolysággal kezeli a kihívásokat, vagy, hogy a társaság helyzete nem olyan rossz, mint amilyennek azt vélik. Hitelfelevőként azzal a fenyegetéssel kell szembesülnie a vállalatoknak, hogy üzleti feltételei romlanak, ami hosszabb-rövidebb távon már a hitelnyújtók által megszabott kovenánsok megszegéséhez vezethet. Ebben a stádiumban a vezetésnek,a tulajdonosnak fel kell mérnie, hogy a cég üzletmenete visszafordítható-e és ha igen, az milyen költségekkel jár. A fennálló helyzet kezdeti felméréséhez, az üzletmenet helyreállítását szolgáló lehetséges restrukturálási intézkedések mértékének valamint az üzletmenet helyreállításához szükséges finanszírozási szükségletek megállapításához egy független átvilágításra van szükség. Adódó szakértői feladatok Forrás szükséglet felmérése Kovenánsok teljesítésének, teljesíthetőségének elemzése (jelenlegi és előre jelzett) A finanszírozó csoportok általi nyomásgyakorlás csökkentése, a hitelezői kapcsolatok javítása Megoldások Együttműködés a külső érintettek vezetőivel (pl.: banki szindikátusok) A helyzet stabilizálása a válságban és fizetési kötelezettségek felfüggesztése Pénzügyi restrukturálás Új kockázati igazgató (Chief Risk Officer vagy CRO) kiválasztása ********************* 3.) stádium: Válsághelyzet kialakulása, közelgő fizetésképtelenség Ajánlott kezelési, megoldási módszer: Üzleti válsághelyzet tanácsadás Egy üzleti válsághelyzet esetén négy indok esetén célszerű külső szakértők segítségét kérni: A vezetőséget túlságosan leköti a napi ügyek intézése. Nincs ideje a szükséges további komplex elemzések, jelentések elkészítésére és tárgyalások lefolytatására. Az üzleti válsághelyzet olyan specifikus pénzügyi, jogi és adózási szakismeretet igényel, amelyek jelentősen eltérnek a mindennapi üzletmenet során szerzett tapasztalatoktól. A cég által tapasztalt kihívások a legtöbb esetben összetett problémák, melyek speciális szaktudást és szakmai tapasztalatot követelnek. A külső tanácsadók gyors és hathatós segítséget biztosíthatnak, szakértelmükhöz olyan területeken szerzett tapasztalatok tartoznak, mint például a cash-flow előrejelzések készítése, az üzleti terv érzékenységvizsgálata, a létszámcsökkentés, az elhagyható eszközök értékesítéséből származó bevételek számszerűsítése, vagy éppen a pénzügyi menedzsment kérdések, a rövid-távú likviditás tervezés. A külső tanácsadó objektíven, semleges nézőpontból szemléli a kérdéses folyamatokat. Egy restrukturálás során szükséges lépések - mint például a kapacitás vagy a létszám csökkentése, esetlegesen a stratégia irányának megváltoztatása gyakran belső ellentmondásokkal terhes viták tárgyát képezik. Ezen túlmenően az olyan problémás kérdésekben, melyek során esetlegesen a vezetőséget okolhatják, mint kiváltó okot, s ekkor a tárgyilagos értékelés nagyon nehéz feladat. Az ehhez hasonló helyzetekben a független tanácsadó semlegesítheti a negatív folyamatokat és tárgyilagossá teheti döntéshozatalt. 4

5 A független tanácsadót a tapasztalatok szerint minden érintett jobban elfogadja, beleértve a hitelezőket, tulajdonosokat és alkalmazottakat. A válsághelyzet az üzleti életben nem egyik napról a másikra üti fel fejét. A nem kielégítő színvonalú könyvvezetés és a költségek elégtelen nyilvántartása, a jelentések késedelmes elkészítése, illetve a kulcs teljesítménymutatók nyomon követésének hiánya gyakran hozzájárulnak ahhoz, hogy a cégek a belső folyamatok hiányosságait (pl. a hibás termékarány növekedése) vagy az üzleti környezet változásait (pl. növekvő kamatterhek, kedvezőtlen árfolyamhatások, keresletcsökkenés) nem kellő időben veszik észre. Az üzleti válsághelyzetek során a külső szakértő egyik legfőbb tevékenysége hogy segíti a vállalatokat az egyszerű, átlátható és az érintett felhasználók számára célirányosan kialakított pénzügyi jelentések elkészítését. További eszköz, melyet válsághelyzetek stabilizálására rendszeresen alkalmazni kell a rövid-távú likviditási terv. Ez egy direkt módszerrel kidolgozott cash-flow terv, amelynek segítségével megállapíthatóak a cég közeljövőben teljesítendő fizetési kötelezettségeinek biztosításához szükséges lépések. A cél, hogy a fizetésképtelenség elkerülésének céljából nőjön a rövid-távú likviditási igények átláthatósága a finanszírozó felek számára. Restrukturálási terv A legfontosabb feladat egy üzleti válsághelyzet esetén a restrukturálási terv (helyreállítási terv) kidolgozása. Ennek során a működési illetve pénzügyi területen olyan lépések megtétele szükséges, mint a működéshez nem használt eszközök vagy teljes üzletágak értékesítése, a létszámcsökkentés és a hitel visszafizetés átütemezése, illetve a tőkeszerkezet átalakítása. A fő cél minden esetben a vállalat működőképességének fenntartható, hosszú távú biztosítása. Lépései lehetnek: Érzékenységvizsgálatok elvégzése a helyreállítási terv működési, illetve pénzügyi feltételei megváltozásának esetén annak hatásainak elemezésére. Üzleti helyreállítási terv kidolgozása, akár csődvédelem alatt álló cég számára is. A sikeres restrukturálás alapja a krízis gyökereinek átfogó feltárása, amely az alábbi főbb kérdésekre koncentrál: Mi vezetett el az üzleti válsághelyzethez? A restrukturálási intézkedések enyhítik, vagy kiküszöbölik ezeket az okokat? Megvalósíthatóak és teljesíthetőek-e ezen intézkedések a jelenlegi vezetés irányításával? Az intézkedések megfelelően számszerűsítésre és beépítésre kerültek-e az előrejelzésekbe? A működési előrejelzések feltevései ésszerűek-e? 5

6 Adódó szakértői feladatok Az érintett finanszírozó csoportok információ igényének kielégítése Az alulteljesítés okainak feltárása és nyomon követése Az üzletmenet helyreállítási stratégiájának megtervezése Megoldások Megfelelő ellenőrzési és riportolási eszköz kialakításának támogatása Az alulteljesítés alapvető okainak beazonosítása A restrukturálási terv kidolgozásának támogatása ********************* 4.) stádium: A fizetésképtelenség állapota,új finanszírozás bevonása a meglévő vagyonelemekre alapozva Ajánlott kezelési, megoldási módszer: Felgyorsított eszközértékesítések Milyen kérdések merülhetnek fel a vállalatvezetők, tulajdonosok sok esetben már a hitelezők - részéről ebben a stádiumban: Kényszerhelyzetben van a vállalat, és egy új szakmai/pénzügyi befektetőre lenne szükség? A csődbement vállalat eszközeit, érdekeltségeket kell eladni? A követelésének megtérüléséhez a vállalat eszközeinek értékesítésére lesz szükség? Elhúzódó tárgyalásoktól vagy a realizálható ár jelentős csökkenésének veszélye áll fenn? Ha a vállalat alaptevékenysége jelentős stratégiai váltást igényel, gyors döntések meghozatalára van szükség. A melléktevékenységhez tartozó üzletágak gyors értékesítése vagy új tőkebefektető lehet megoldás friss likviditás bevonására, és arra, hogy időt nyerjen a társaság a szükséges átszervezéshez. Az is előfordulhat, hogy az értékesítésre szánt leányvállalat okozza a likviditási problémát és kényszeríti ki a stratégiaváltást, míg az anyavállalatnak már nincs további erőforrása ennek támogatására. Az értékesítés gyorsasága a kulcsfontosságú. A felszámolóknak mielőbb értékesíteniük kell az eszközöket, hogy maximalizálni tudják a csődbe ment cég szállítóinak kártalanítását. Egyéb rövid távú hatékony megoldás nem áll rendelkezésre. Ilyen helyzetekben a bankok gyakran a gyors megoldásokat részesítik előnyben. Annak érdekében, hogy az értékesítés megfelelő időzítéssel történjen meg, a menedzsmentnek illetve a felszámoló biztosnak projektmenedzselésben jártas szakértőre van szüksége. Ez a lépés elősegíti a használaton kívüli eszközök értékesítése során a potenciális vevők részéről tapasztalható árcsökkentő törekvések kedvezőtlen hatásainak minimalizálását. Ebben a stádiumban egy gyorsított értékesítési megoldásokat kínáló restrukturálás és akvizíciós szaktudással rendelkező szakértő nélkülözhetetlen. A potenciális vevők ismerete, a pénzügyi befektetőkkel mind a szakmai, mind a kockázati alapú- kel, meglévő kapcsolat mind az országon belül, mind külföldön elengedhetetlen. 6

7 Adódó szakértői feladatok Magas kockázatú, alulteljesítő vagy nem alaptevékenységet szolgáló üzleti egységek értékesítése Forrás szükséglet Megoldások A vállalat támogatása a magas kockázatú, az alulteljesítő vagy nem alaptevékenységekkel kapcsolatos eszközök értékesítése Szakértői munkafázisok: Az üzlet megértése Az üzleti alulteljesítés okainak feltárása egy átvilágítás során. Ajánlati struktúra A tevékenységek elkülönítése, ahol az eladási érték maximalizálása szükséges. Marketing A potenciális vevők beazonosítása Tárgyalás / Lezárás Végső ajánlat tárgyalása, kapcsolattartás más tanácsadókkal, beleértve a jogi tanácsadókat is, az adás-vételi szerződés egyeztetése során. ÖSSZEFOGLALÁS Vizsgáljuk meg, melyek azok a lépések, előnyök, melyeket a restrukturálási szakértők, az interim menedzserek a korábbi időszak tapasztalatai alapján már hatékonyan alkalmaztak, illetve elengedhetetlenek a sikeres válságkezelésben. Gyors és hatékony megoldás Üzleti válsághelyzetben, vagy amikor az üzleti stratégia újragondolására van szükség, nagy nyomás nehezedik a menedzsmentre. Ilyenkor a vállalatoknak az érintett üzleti partnerekkel, bankokkal és szállítókkal történő kommunikációra nagyobb hangsúlyt kell fektetniük. Ebben a helyzetben a restrukturálási szakértő, az interim menedzser szakismerete nélkülözhetetlen. Az ilyen stádiumban az egyik legfontosabb tényező az időfaktor, amire az ilyen szakemberek tapasztalataik birtokában képesek a cég vezetőinek, tulajdonosainak figyelmét a lényeges tényezőkre irányítani a problémás helyzetek mielőbbi megoldása érdekében. Széleskörű tapasztalatok és már kipróbált kapcsolatrendszer A restrukturálási tárgyalások során elengedhetetlen a szaktudás mellett a korábbi esetekből adódó szakmai kapcsolatrendszer megléte, annak hatékony igénybevétele. A professzionális szakértők szoros kapcsolatrendszert alakítottak ki korábban a hitelezőkkel, a pénzügyi alapokkal, a válságba jutott cégekre specializálódott befektetőkkel és jogi tanácsadókkal, beleértve a Kelet-Közép-Európában aktív pénzügyi befektetőket és magántőke társaságokat. Pénzügyi szemlélet A munka során ötvözni kell a pénzügyi tudást, az adózási ismereteket és számviteli szemléletmódot. A szakértő segíteni tud a társaságoknak és hitelezőknek üzleti tervük, pénzügyi előrejelzéseik elkészítésében és céghelyzetek elemzésében, valamint az átszervezés különböző alternatíváinak átgondolásában. A precíz elemző-készség a versenyelőnyök kiaknázását segít elő és hozzájárul az üzleti válsághelyzetek gyors felismeréséhez, elemzéséhez és a lehetséges megoldások felkutatásához. 7

8 Iparági ismeretek Egy világméretű hálózat a helyi üzleti környezet ismeretén túl az iparági szakismereteket is biztosítja. Az iparági szektorokat jellemző trendek folyamatos követése elengedhetetlen az iparági szektorokért felelős globális szakmai vezetőkkel. Az ő szaktudásuk hozzásegít ahhoz, hogy hozzáadott értéket, és hosszú távú megoldásokat kínálhasson egy szakértő. 8

A kiadvány a szaktanácsadóknál összegyűlt tapasztalatok alapján készült.

A kiadvány a szaktanácsadóknál összegyűlt tapasztalatok alapján készült. A kiadvány a szaktanácsadóknál összegyűlt tapasztalatok alapján készült. Tartalom Bevezetés 2 I.fejezet : A vállalati stratégia alapjai 5 1. A stratégia szerepe a kisvállalkozási szektor fejlődésében 9

Részletesebben

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához Oldal: 1/69 Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási Készítette: Trusted Business Partners Kft. www.trusted.hu 2014. július Oldal: 2/69 Tartalom 1. A TULAJDONOSI KONTROLL ÉRVÉNYESÍTÉSE...

Részletesebben

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés Dr. Benkő János Korrupciós kockázatelemzés és kezelés 1 Nem a legerősebb fajok képesek a túlélésre, és nem is a legintelligensebbek, hanem azok, amelyek a leginkább képesek reagálni a változásokra. Charles

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI KONTROLLING

EGÉSZSÉGÜGYI KONTROLLING EGÉSZSÉGÜGYI KONTROLLING KONTROLLING RENDSZER BEVEZETÉSE Kovács Katalin Zsuzsanna LF88BH BME-GTK KG-KIEG LEV. - Kontrolling szakirány Budapest, 2007. május 18. A profitorientált szféra mellett a kontrolling

Részletesebben

A VEZETŐI SZÁMVITEL ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKNÁL

A VEZETŐI SZÁMVITEL ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKNÁL SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Zárda Nóra A VEZETŐI SZÁMVITEL ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKNÁL DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Tartalomjegyzék. III. A szervezet néhány finanszírozási lehetősége (bevételi forrása)

Tartalomjegyzék. III. A szervezet néhány finanszírozási lehetősége (bevételi forrása) Tartalomjegyzék I. Alapelvek 1. Bevezetés 1 2. A közhasznú szervezetek (KHSZ-ek) célrendszere 2 3. Stratégiai tervezés 5 II. A KHSZ-ek pénzügyi gazdálkodása 1. A pénzügyi gazdálkodás célfeladatai 7 2.

Részletesebben

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026 TARTALOM 1 BEVEZETÉS 3. oldal 1. A STRATÉGIA - ALKOTÁS JELENTŐSÉGE 5. oldal 2. A CONTACT NKFT STRATÉGIÁJÁNAK KIALAKÍTÁSÁT 7. oldal MEGELŐZŐ LÉPÉSEK 2.1. A STRATÉGIAI TERVEZÉS FOLYAMATÁNAK LÉPÉSEI 7. oldal

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés (Kovács P.) 4.

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés (Kovács P.) 4. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés (Kovács P.) 4. 2. Partnerség az Európai Unióban (Farsang Z.) 7. 2.1. A partnerség elve 7. 2.2. A partnerség megjelenése a szabályozásban 8. 2.3. A partnerség szintjei 9. 2.4.

Részletesebben

Projektfinanszírozás a Magyar Távirati Iroda gyakorlatában

Projektfinanszírozás a Magyar Távirati Iroda gyakorlatában Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet, Pénzügyi és Számviteli Intézet Projektfinanszírozás a Magyar Távirati Iroda gyakorlatában Belső konzulens

Részletesebben

Projektfinanszírozás a hazai energetikai szektorban

Projektfinanszírozás a hazai energetikai szektorban borító BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Projektfinanszírozás a hazai energetikai szektorban A KÁT rendszer hatása a GCHP kiserőmű-beruházásokra Ph.D értekezés Madácsi Roland Budapest, 2013 Madácsi Roland Projektfinanszírozás

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

Üzleti terv készítése

Üzleti terv készítése Üzleti terv készítése 1. Bevezetés A működő vállalkozások tulajdonosainak, vezetőinek többsége kitűnően tudja, hogy egy alapos üzleti terv készítése csak előnyére válhat a vállalkozásnak, ahogy ezzel a

Részletesebben

A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban

A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére összefoglalja azon alapvető munkaadói, munkáltatói

Részletesebben

LEADER TÍPUSÚ KONZORCIUM és AGRÁR-VIDÉK DINAMIKUS GAZDASÁGFEJESZTŐ KLASZTER Program

LEADER TÍPUSÚ KONZORCIUM és AGRÁR-VIDÉK DINAMIKUS GAZDASÁGFEJESZTŐ KLASZTER Program LEADER TÍPUSÚ KONZORCIUM ÉS AGRÁR-VIDÉK DINAMIKUS GAZDASÁGFEJLESZTŐ KLASZTER VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ a ban részt venni szándékozó LEADER Akciócsoportok és Partnerek részére (döntést előkészítő anyag) BEVEZETŐ

Részletesebben

Szervezetfejlesztési terv

Szervezetfejlesztési terv Szervezetfejlesztési terv A Chemium Kft. külpiaci terjeszkedéssel kapcsolatos szervezeti átalakulásának lehetőségei Készítette: Metodus kft. Budapest, Csenger u. 11. D. ép. fszt. 1 2013. december6. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZÉS... 4 II. ÜZLETI TERVEZÉS... 18 II.1. A TEREVZÉS FOGALMA ÉS FUNKCIÓI... 18 II.2. AZ ÜZLETI

Részletesebben

Az IPMA projektmenedzsment kompetencia rendszerének elemei 2006. október. az IPMA Competence Baseline 3.0 June 2006 részleges magyar fordítása

Az IPMA projektmenedzsment kompetencia rendszerének elemei 2006. október. az IPMA Competence Baseline 3.0 June 2006 részleges magyar fordítása Az IPMA projektmenedzsment kompetencia rendszerének elemei 2006. október az IPMA Competence Baseline 3.0 June 2006 részleges magyar fordítása 2006. október 1 Előszó Az 1965-ben alapított Nemzetközi Projektmenedzsment

Részletesebben

INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSI RENDSZEREK. Kézikönyv mikro- és kisvállalkozások számára

INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSI RENDSZEREK. Kézikönyv mikro- és kisvállalkozások számára INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSI RENDSZEREK Kézikönyv mikro- és kisvállalkozások számára MTA KRTK RKI Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály Győr, 2014 A projekt az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET A BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG FOLYAMATÁBRÁJA. Belső ellenőrzési tevékenység minőségbiztosítása. 1. Tervezés

1. SZÁMÚ MELLÉKLET A BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG FOLYAMATÁBRÁJA. Belső ellenőrzési tevékenység minőségbiztosítása. 1. Tervezés VI. MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: A belső ellenőrzési tevékenység folyamatábrája 2. számú melléklet: Hatáskör-mátrix 3. számú melléklet: Kockázatelemzési modellek 4. számú melléklet: Kockázati tényezők

Részletesebben

A sikeres vállalkozás pénzgazdálkodása és pénzügyi tervezése

A sikeres vállalkozás pénzgazdálkodása és pénzügyi tervezése Dr. Nagy Imre Zoltán A sikeres vállalkozás pénzgazdálkodása és pénzügyi tervezése A sikeres vállalkozás pénzgazdálkodása és pénzügyi tervezése Dr. Nagy Imre Zoltán Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

A MODUL TANANYAGA PÉNZÜGYI GAZDASÁGI ELEMZÉS

A MODUL TANANYAGA PÉNZÜGYI GAZDASÁGI ELEMZÉS Erasmus Multilateral Projects Virtual campuses A projekt referenciaszáma: 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC A projekt címe: Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu ( SMEdigcamp ) Ez a kiadvány

Részletesebben

Mi is az üzleti terv?

Mi is az üzleti terv? 10. záróvizsga tétel Az üzleti terv funkciói, fő részei. A marketingterv és a pénzügyi terv jelentősége, fő tartalmi elemei. A vállalkozások kockázatai. A kockázatbecslés főbb módjai. Az üzleti terv Mi

Részletesebben

ibm global business services megoldások

ibm global business services megoldások ibm global business services megoldások A képzelet az alkotás kezdete. Elképzeljük, amire vágyunk, azt akarjuk, amit elképzelünk, s végül megalkotjuk, amit akarunk. George Bernard Shaw Tartalom Költséghatékony

Részletesebben

SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ

SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ FENNTARTHATÓSÁG? SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ "Mindenkinek vannak álmai, azonban az álmodozókat az különbözteti meg a sikeresektől, hogy utóbbiak tudják, a hogyant, és végrehajtják a mikéntet"

Részletesebben

HUMÁN CONTROLLING KÉSZÍTETTE: ÉVFOLYAM, SZAK: TANTÁRGY: HIRTH HELGA (DUC25U) IV. KÖZGAZDÁSZ-GAZDÁLKODÁSI VEZETŐI SZÁMVITEL 2007.

HUMÁN CONTROLLING KÉSZÍTETTE: ÉVFOLYAM, SZAK: TANTÁRGY: HIRTH HELGA (DUC25U) IV. KÖZGAZDÁSZ-GAZDÁLKODÁSI VEZETŐI SZÁMVITEL 2007. HUMÁN CONTROLLING KÉSZÍTETTE: ÉVFOLYAM, SZAK: TANTÁRGY: HIRTH HELGA (DUC25U) IV. KÖZGAZDÁSZ-GAZDÁLKODÁSI VEZETŐI SZÁMVITEL 2007. JÚNIUS TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...4 I. AZ EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

Részletesebben

Vállalat Gazdaságtan. Szerkesztette: Kelemen Tamás. BME Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék 2012.

Vállalat Gazdaságtan. Szerkesztette: Kelemen Tamás. BME Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék 2012. Vállalat Gazdaságtan Szerkesztette: Kelemen Tamás BME Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék 2012. 1 Bevezetés... 4 Vállalkozások kialakulása... 4 A Vállalkozás célja... 5 Vállalatok jogi szervezeti

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ HR- I N N O V Á C I Ó K U T A T Á S I P R O J E K T A M E N N Y I B E N T O V Á B B I I N F O R M Á C I Ó K AT I G É N Y E L A K U T A T Á S E R E D M É N Y E I V E L K A P C S O L

Részletesebben

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 Fenntarthatósági jelentés 2014 Tartalom Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 A fenntarthatóság irányítási rendszere 12 Felelős vállalatirányítás: igazgatóság,

Részletesebben

(AZ INNOVÁCIÓ GYAKORLATI TUDNIVALÓI)

(AZ INNOVÁCIÓ GYAKORLATI TUDNIVALÓI) Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2952 E-mail: ipargazd@t-online.hu Internet:http://www.ikt.hu I. INNOVÁCIÓ

Részletesebben