ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TÁJÉKOZTATÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TÁJÉKOZTATÁS"

Átírás

1 C H Nagy László Lázár grafikája A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XV. évfolyam 13. szám Cegléd város honlapja: december 9. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A Képviselő-testület december 2-ai ülésén Sós János polgármester úr az alábbiakban számolt be a két ülés között eltelt időszak eseményeiről: November 26-án a szennyvíztisztító beruházás befejezését követő ünnepélyes átadás zajlott, ugyanezen a napon Dr. Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter részvételével a Duna-Tisza-közi Regionális Hulladékprogram alapkövét elhelyezték a Kátai út mellett. Az öt részből álló programból a teljes edényzet és a géppark jelentős részének beszerzése megtörtént, a lakossággal történő kommunikáció jövő év elején kezdődik meg, majd az építkezés befejezése után a rekultiváció során felszámolják a szeméttelepeket. Elmondta, hogy a Kossuth Ferenc utca bal oldalának akadálymentesítése elkészült a Széchenyi útig tartó szakaszon. A november 15-én megtartott téli gépszemle a hóeltakarításra való felkészülést szolgálta. Tájékoztatást adott arról, hogy Képviselő-testületi munkaértekezleten feldolgozták a városfejlesztési koncepció és stratégiai program előzetes anyagát. December elsején átadták a Tüdőgondozóban az új, korszerű röntgengépet. Elmondta, hogy belügyminiszteri tájékoztatás szerint sikeres városközpont-rehabilitációs pályázat esetén önerő támogatást kap Cegléd 38 millió forint összegben. A rendezvények közül kiemelte a németországi Plauen küldöttségének városunkban tett látogatását, illetve november 12-én a Szociális Munka Napja alkalmából a Városházán rendezett ünnepséget. November 19-én az alapítás 50. évfordulója alkalmából emléktáblát állítottak a Török János Szakközépiskolában. Elkezdődött az adventi hangversenysorozat a mühldorfi partnerváros, illetve a csíkszeredai testvérváros zenekarának színvonalas előadásával. KÖZMEGHALLGATÁS Cegléd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete meghívja a város lakosságát december 16-án, 14 órára a Városháza dísztermében tartandó közmeghallgatásra. A beszámoló elfogadása után a Képviselő-testület megtárgyalta az ülés 33 napirendi pontját, megalkotta a 34/2004. (XII. 9.) Ök. számú, a évi költségvetés módosításáról szóló, a 35/2004. (XII. 9.) Ök. számú, a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatás területének bővítéséről szóló, a 36/2004. (XII. 9.) Ök. számú, az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek hasznosítására, valamint bérletére vonatkozó rendelet módosításáról szóló, illetve a 37/2004. (XII. 9.) Ök. számú, a vásárokról és piacokról szóló rendelet módosításáról szóló rendeletét. A rendeletek lapunkban kerülnek kihirdetésre. A Testület elfogadta a város évi költségvetési koncepcióját, a Táncsics Mihály és a Várkonyi István Általános Iskola pótelőirányzati kérelmét. Döntött a háziorvosok privatizációs támogatásáról, valamint a közalkalmazottak és köztisztviselõk körében történő címpótlék bevezetéséről. A képviselők elfogadták a Testület I. félévi munkatervét, melyről lapunkban tájékozódhatnak. Az ülés további napirendi pontjai egyedi elbírálású ügyek voltak, illetve zárt ülésen kerültek megtárgyalásra. Aki bővebben kíván informálódni a Képviselő-testület nyilvános ülésén elhangzottakról, az megtekintheti a jegyzőkönyv másolatát a Városi Könyvtárban, illetve ügyfélfogadási időben szóbeli tájékoztatást kérhet a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodáján. Jegyzői Iroda TÁJÉKOZTATÁS Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy december 1-től az illegális hulladéklerakások megszüntetése érdekében korábban kihelyezett 4 m 3 -es hulladékgyűjtő konténerek igénybevételének lehetősége a rendszeres hulladékgyűjtésbe bekapcsolt területeken megszüntetésre került. Kérjük, hogy városunk tisztántartása érdekében a Külső-Kátai úti lerakó telepet vegyék igénybe többlethulladékaik elhelyezésére, ahol ingatlanonként 250kg/hó mennyiséget térítés mentesen átvesznek. Műszaki Iroda

2 2 CEGLÉDI HÍRMONDÓ december 9. Cegléd Város Önkormányzatának 34/2004. (XII. 09.) számú rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 4/2004.(III.4.) számú rendelet módosításáról Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv., az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv a és a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXVI. tv. alapján Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A rendelet 2. (1) bekezdésében jóváhagyott önkormányzati bevételét a 2. és 7. számú kimutatás szerinti forrásonkénti részletezésben e Ft-ban határozza meg. (2) A Képviselő-testület a 2. (2) bekezdésben jóváhagyott évi költségvetési kiadási előirányzatát önkormányzati szinten e Ft-ban állapítja meg az 1. és 8. számú kimutatás szerint. (3) a) személyi juttatás e Ft b) munkaadókat terhelő járulék e Ft c) dologi kiadások e Ft d) ellátottak pénzbeni juttatása e Ft e) működ.célú pénzeszköz-átadás, támog e Ft f) kölcsön nyújtása e Ft g) beruházási kiadások e Ft h) felújítások e Ft i) hiteltörlesztés e Ft j) céltartalék e Ft k) általános tartalék e Ft l) tervezett eredmény e Ft (4) A Polgármesteri Hivatal működési kiadását a 3/a számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg. a) személyi juttatás e Ft b) munkaadókat terhelő járulék e Ft c) dologi kiadások e Ft d) működ.célú pénzeszköz-átadás, támog e Ft e.) kölcsön nyújtása e Ft (5) Az intézmények működési kiadását a 3/b számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg. a) személyi juttatás e Ft b) munkaadókat terhelő járulék e Ft c) dologi kiadások e Ft d) ellátottak pénzbeni juttatása e Ft e) működ.célú pénzeszköz-átadás, támog e Ft (6) Az önkormányzati szintű beruházási kiadásokat a 4. számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg. a) Polgármesteri Hivatal e Ft b) Intézmények e Ft (7) Az önkormányzati szintű felhalmozási felújítási kiadásokat az 5. számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg. a) Polgármesteri Hivatal e Ft b) Intézmények e Ft 2. (1) A rendelet módosítással nem érintett szakaszai, táblázatai, mellékletei továbbra is érvényben maradnak. (2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Balogh Edit sk. Sós János sk. jegyző polgármester Cegléd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII. 09) számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatásról szóló 33/2003. (XII. 11.) számú rendelet módosításáról 1. A rendelet 2. számú mellékletében a heti egyszeri gyűjtéssel érintett utcák jegyzéke az alábbiakkal egészül ki: Aszaló utca, Daráló utca, Harcsa utca, Köztes utca, Kékkő utca, Nyitó utca, Permet utca, Pince utca, Présház utca, Szilva utca, Vessző utca, Intézet dűlő 2. Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. Dr. Balogh Edit sk. Sós János sk. jegyző polgármester Cegléd Város Önkormányzatának 37/2004. (XII. 09.) Ök. számú rendelete a vásárokról és a piacokról szóló 12/2004. (IV.1.) Ök. számú rendelet módosításáról 1. (1) A rendelet 4. (1) bekezdésének c.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a jelenlegi c.) pont megjelölés d.) pontra változik: c.) területhasználati díj fizetése (2) A rendelet 4. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) Területhasználati díj: a tejtermék elárusító helyen, valamint a fedett piac területén az üzemeltető által egységesen kialakított, azonos alapterületű elárusítóhely után fizetendő díj, melyet az árusításra jogosultak az üzemeltetővel kötött szerződés alapján havonta, tárgyhó 15. napjáig kötelesek megfizetni. (3) A rendelet 4. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a jelenlegi (7) bekezdés számozása (8) bekezdésre változik: (7) Az asztal bérleti díját, a napi árujegy árát, a területhasználati díjat, a helyhasználati díjat, valamint az üzemeltető által biztosított szolgáltatások díjának mértékét a Képviselőtestület évenként állapítja meg. 2. (1) E rendelet január 1. napján lép hatályba. (2) Jelen rendelet a Ceglédi Hírmondóban való közzététellel kerül kihirdetésre. Dr. Balogh Edit sk. Sós János sk. jegyző polgármester

3 2004. december 9. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 3 A 306/2004. (XII.02.) Ök. számú határozat melléklete Cegléd Város Önkormányzatának a vásárokról és a piacokról szóló 12/2004. (IV. 01.) Ök. számú rendeletének függeléke I. Piacon és vásáron az árusítás feltételeként fizetendő díjakról I. Asztalbérlet (Cegléd, Kossuth tér 4.) 1. A fedett piac területén egységesen kialakított elárusítóhely területhasználati díja: Ft/hó. 2. A nyitott piac területén elhelyezett lindab tetős asztalok bérleti díja Ft/hó, illetve Ft/év, a 3. asztaltól a bérleti díj Ft/hó, illetve Ft/év. 3. A nyitott piac területén elhelyezett bádogtetős asztalok (régi asztalok) bérleti díja Ft/hó, illetve Ft/év, a 3. asztaltól (régi asztalok) bérleti díja Ft/hó, illetve Ft/év. II. Napi árujegy a) A napi élelmiszer- és virágpiacon (Cegléd, Kossuth tér 4.) árusítható termékek esetében a napi árujegy összege: Ft/asztal. b) Amennyiben a termék az asztalfelület 50%-án elhelyezhető, úgy a napi árujegy öszszege: 100.-Ft/asztal. c) Élő baromfi árusítása esetén Ft/asztal/nap d) Amennyiben az áru az asztalfelület 50%-án elhelyezhető, úgy a napi árujegy összege: Ft-asztal. Vásári napi árujegy: ló, szarvasmarha Ft/db csikó, borjú, szamár, sertés Ft/db kecske, juh, malac Ft/db lovas kocsi Ft/db személygépkocsi és 1 tonna teherbírásig a tgk Ft/db utánfutó Ft/db tehergépkocsi 1 tonna teherbírástól Ft/db vásári árusok, büfék, sátrak Ft/m 2 /nap III. Helyhasználati díj Idényjellegű árusítás az élelmiszerpiac külső területén (dinnye-, zsákos burgonya, zsákos hagyma, stb. árusítása) Helyhasználati díj Napi árujegy Ft/m 2 /nap Ft/fm/nap IV. Napi árujegy (használtcikk-piac) Ft/asztal/nap V. A tejtermék elárusítóhely területhasználati díja: Ft/hó. A fenti összegek az ÁFÁ-t tartalmazzák. II. Az Üzemeltető által biztosított szolgáltatások díjai 1. mérlegbérlet (serpenyős, gyors) Ft/nap láncos mérleg Ft/nap kézikocsi 50.- Ft/alkalom mérlegelés 50 kg-onként 50.- Ft illemhely használati díj 50.- Ft/alkalom 2. A Vásárokról és a piacokról szóló 12/2004. ( IV.01.) számú rendelet 10. (2) bekezdésében meghatározott tevékenységek (kuka-, konténerhasználat és szemétszállítási díj) az ÖKOVÍZ árváltozása esetén, annak emelése százalékos mértékével, ezen érték automatikusan növekszik. Cegléd Város Önkormányzatának 36/2004. (XII. 09.) Ök. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek hasznosítására, valamint bérletére vonatkozó szabályokról szóló többször módosított 33/2000.(XII.8.) Ök.rendelet módosításáról 1. A rendelet 5/A. -a az alábbi (13) bekezdéssel egészül ki: (4) Indokolt esetben a Gazdasági Bizottság álláspontját tartalmazó előterjesztés alapján a hatáskör gyakorlója e rendelet 7. -ában foglaltak szerint az (1) bekezdésben meghatározott lakást közérdekből bérbe adhatja. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr.Balogh Edit sk. Sós János sk. jegyző polgármester TÁJÉKOZTATÁS Értesítjük az érintett lakosságot, hogy dr. Gabnai Judit háziorvos december 6-tól új orvosi rendelőjében rendel. A rendelő címe: 2700 Cegléd, Nádasdi út 10. Telefon: 53/ (változatlan) Megváltozott a rendelési idő is! Új rendelési időpont: Hétfő: óra Kedd: óra Szerda: 8-12 óra Csütörtök: 8-12 óra Péntek: óra Rendelkezésre állási idő: (a doktornő hívhatósága) Hétfő: 8-12 óra Kedd: 8-12 óra Szerda: óra Csütörtök: óra Péntek: 8-12 óra dr. Gabnai Judit mobiltelefonszáma: 06-20/ Dr. Balogh Edit s.k. jegyző

4 4 CEGLÉDI HÍRMONDÓ december 9. ÉRTÉKELÉS a gyámhivatal gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról évre vonatkozóan A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben meghatározott feladatokat látja el a gyámhivatal. A hivatkozott törvényi hely 14. (1) bekezdése szerint a gyermekek védelme, a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeni, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, valamint a törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. Az év november 30-ig összesen 6173 az iktatott gyámhatósági iratok száma, ebből 1639 db a főszámon iktatott önálló ügyként kezelendő irat, és 4534 db az ezekhez érkező beadványok száma. Néhány tájékoztató adat a gyámhivatal szervezetéről: A gyámhivatal szakmai felettese a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala. A gyámhivatal munkatársai felett a munkáltatói jogot Cegléd Város Jegyzője gyakorolja. A gyámhivatal Cegléd Város Polgármesteri Hivatalának épületében működik, összességében 6 fővel. A 6 főből 1 fő a hivatalvezető, 1 fő látja el a hivatal teljes adminisztrációs feladatait, valamint 4 fő ügyintéző. I. Pénzbeli ellátások: 1/a. Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése A gyámhivatal a pénzbeli ellátások közül a gyermektartásdíj megelőlegezését, valamint az otthonteremtési támogatások iránti kérelmek elbírálását intézi. A gyermektartásdíj megelőlegezések száma a tavalyi évhez képest csökkent még évben 69 fő, tárgyévben 58. fő Cegléd Város Gyámhivatalán keresztül részesült tartásdíj állam általi megelőlegezésében. Tárgy időszakban Ft összegben került gyermektartásdíj megelőlegezésre. A gyámhivatal azon kötelezettekkel szemben, akik tartósan, önként nem teljesítik gyermektartásdíj fizetési kötelezettségüket ezért szükséges a jogosult részére az előlegezés az évi XXXI. tv (2) bek. a) pontja alapján feljelentést tesz tartás elmulasztása miatt. 1/b. Otthonteremtési támogatás Az átmeneti és tartós nevelt gyermekek nagykorúvá válásukat követően - ha ennek feltételei fennállnak - jogosultak otthonteremtési támogatásra. Az otthonteremtési támogatás célja, hogy a fiatal felnőttek megpróbáljanak ennek a támogatásnak a segítségével valamilyen önálló módon lakáshoz jutni. A támogatás összege a fiatal felnőtt átmeneti vagy tartós nevelésben töltött idejéhez, valamint az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének szorzatához igazodik év során 5 fő fiatal felnőtt igényelte a támogatást, összességében Ft összegben részesült támogatásban. II. Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: A) Családbafogadás év során 54 családbafogadási ügy indult, ebből 42 kiskorút érintően járult hozzá a gyámhivatal a családbafogadáshoz, 8 kérelem elbírálása még folyamatban van, és 4 ügy illetékesség hiányában áttételre került más gyámhivatalhoz. B) Ideiglenes hatályú elhelyezés Tárgy évben megemelkedett a gyámhivatal illetékességi területén az ideiglenes hatályú elhelyezések száma. A tavalyi 52 esethez képest 55 ügy indult. Az esetek zömében a különélő szülő kezdeményezi az eljárást azzal az indokkal, hogy másik szülő környeztében a gyermek súlyosan veszélyetetett. Egyre gyakrabban előfordul azonban az is, hogy a év közötti gyermekek és a család közötti súlyos problémák miatti kerül sor az ideiglenes hatályú elhelyezésre. A gyermekek befogadó otthonokba, majd nevelőszülőknél, kis számban lakásotthonokban kerültek elhelyezésre, 10 gyermek vonatkozásában az ideiglenes hatályú elhelyezés iránt benyújtott kérelmet elutasítottuk. C) Átmeneti és tartós nevelésbe vétel évben 119 átmeneti nevelt gyermek és 7 tartós nevelt gyermek ügyeit intézte a hivatal. 3 gyerek esetében sikerült a családot felkészíteni arra, hogy a gyermeket a hivatal visszahelyezze, ami a korábbi évekhez képest komoly eredményként könyvelhető el. D) Az utógondozás és az utógondozói ellátás Az átmeneti vagy tartós nevelés megszűnése után kivéve, ha a gyermeket örökbefogadták a gyámhivatal legalább 1 év időtartamra elrendeli a gyermek és a fiatal felnőtt utógondozását, feltéve, hogy az utógondozást, a fiatal felnőtt maga is kéri. Az utógondozás célja, hogy elősegítse a gyermek, illetve a fiatal felnőtt családi környezetébe való visszailleszkedését, önálló életének megkezdését. A gyermek utógondozását a gyermek lakóhelye szerinti gyermekjóléti szolgálat, a fiatal felnőtt utógondozását a gyermekotthon, vagy a nevelőszülői hálózatot működtető Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat látja el. A fiatal felnőtt kérelmére a gyámhivatal elrendeli az utógondozói ellátást, ha ennek feltételei fent állnak év során 55 esetben került sor az utógondozás elrendelésére, ebből 42 esetben kapott a fiatal felnőtt utógondozói ellátást. III. Tájékoztató adatok Tárgy évben Albertirsa városában is létrejött a gyámhivatal, így az albertirsai illetékességű ügyiratok áttételre kerületek. A kiskorúak vagyoni ügyében tárgyévben 335 esetben indult eljárás. A korábbi évekhez képest emelkedett évben a kapcsolattartási ügyek száma. A gyermekkel való kapcsolattartásra a szülő és a nagyszülő, a nagykorú testvér, továbbá, ha a nagyszülő és szülő nem él, illetőleg a kapcsolattartásban tartósan akadályozva van, vagy a kapcsolattartási jogát önhibájából nem gyakorolja a gyermek szülőjének testvére, valamint szülőjének házastársa is jogosult. Az ügyek emelkedésének száma az elvált szülők közötti tolerancia szint csökkenésével magyarázható. A gyámhivatalnál tárgy évben 276 gyermeket érintően indult eljárás a családi jogállás rendezésére, két kiskorú leány részére engedélyezte a hivatal. a házasságkötést. A fentieken túl társhatóságoktól 118 esetben érkezett megkeresés. A hivatal munkatársai igyekeznek minden ügyben a kiskorú érdekének megfelelő döntést hozni, megpróbálják minden esetben megkeresni azt a megoldást, mely optimálisan tudja biztosítani a gyermek értelmi és érzelmi fejlődését. Dr. Varga Tünde Cegléd Városi Gyámhivatal vezetője

5 2004. december 9. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 5 Beszámoló a Humán Irodához tartozó területeken, a évben végzett munkáról Az Irodához tartozó feladatkörök és munkaterületek a következők: 1. Tanügyigazgatás, általános iskolai oktatás és alapfokú művészetoktatás (2004. július 1-ig.) 2. Óvodai ellátás, iskolai egyéb feladatok; közművelődési feladatok; városi rendezvények; díjak, kitüntetések. 3. Sportügyek, ifjúsági ügyek, intézményi kapcsolattartás. 4. Gyámhatósági feladatok, és kapcsolt feladatkörök. 5. Egészségügyi alapellátással kapcsolatos feladatok. 6. Jegyzőkönyvvezetés, adminisztráció. 7. Irodavezetési feladatok, bizottsági és testületi anyagok előkészítése. A fenti munkaterületeken egy-egy munkatársunk felügyeli és végzi a munkaköri leírásában rögzített feladatokat. A esztendőben, e területeken elvégzett jelentősebb munkáink a következők voltak: 1.) Tanügyigazgatási, közoktatási feladatok: 2004-ben is elkészítettük a közoktatási intézmények átszervezésével, fenntartásával, alapdokumentumainak módosításával kapcsolatos előterjesztéseket a szakbizottságok, ill. a Képviselő-testület számára. A évi költségvetés tervezéséhez szakmai segítséget nyújtottunk a Pénzügyi Irodának. A nevelési és oktatási intézmények eszközeinek, taneszközeinek, felszereléseinek a minimum jegyzékhez történő igazításához szükséges teendőket is e feladattal foglalkozó munkatársunk végezte. 10 millió Ft-ot különített el az önkormányzat pályázati alapként e célra. E szakterülethez tartozó munkánk továbbá: a évi közoktatási normatívák elszámolása; a évi normatívák igénylése; az állami kötött közoktatási normatívák intézményenkénti elosztása, felszabadítása; a közalkalmazotti besorolások, átsorolások felügyelete; a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai - nevelési programok, házirendek módosítása; a tanévnyitó, tanévzáró nevelési értekezletek jegyzőkönyveinek áttekintése; a közoktatási intézmények tantárgyfelosztásainak, statisztikáinak ellenőrzése; pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevétele; intézményvezetők felett gyakorolt munkáltatói joggal kapcsolatos döntések előterjesztése; intézményvezetők átsorolásainak ellenőrzése, munkáltatói engedélyeztetése; az intézményvezetői pályáztatási eljárások lefolytatása ben 2 önkormányzati fenntartású intézményben járt le a vezetői megbízás: a Széchenyi Úti Óvodában és a Külterületi Általános Iskolában. Mindkét intézményben a már magasabb vezetői megbízással rendelkező intézményvezető pályázott, és kapott további megbízást 8 nevelési évre. Lefolytattuk a Városi Ösztöndíj és a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázati eljárását. Pályázatokat írtunk és nyújtottunk be közoktatási témákban: az Oktatási Minisztériumhoz - SZAK 2004; a Pest Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítványhoz. Az elnyert pályázati pénzek felhasználásának felügyelete, elszámolása, az intézményi elszámolások ellenőrzése szintén e terület feladata, amit alapos körültekintéssel végzett az iroda munkatársa. 2.) Óvodai ellátás, iskolai és egyéb feladatok Az óvodai ellátás biztosítása az önkormányzat kötelező feladata. Fontos tudniuk a szülőknek, hogy gyermekük az 5. életév betöltésétől kezdődően tanköteles korú! A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai sok tanköteles korú gyermeket fedeznek fel családlátogatásaik alkalmával, akik nincsenek nevelési-oktatási intézményben. Bekerülésük közoktatás rendszerébe, a szülők kötelessége és a mi feladatunk Nagyon fontos szakmai eredménynek könyvelhetjük el, hogy a magatartási, beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyermekek minél korábbi kiszűrése és fejlesztése érdekében az óvodákban sikerült kialakíttatnunk fejlesztő pedagógus álláshelyeket szeptemberétől 3 fő, majd január 1-jétől újabb 3 fő fejlesztő pedagógus dolgozik az óvodákban, a Nevelési Tanácsadó munkatársaival koordináltan. Ennek a szakmai segítségnek köszönhetően, várhatóan, fokozatosan csökken azoknak a gyermekeknek a száma, akiket kislétszámú 1. osztályokban kellene elhelyezni. Az egyházi fenntartású általános iskolák nagyon jó partnereink az alapfokú oktatás önkormányzati feladatellátásában. Közös érdekünk, hogy ezek az intézmények jól működjenek. Ezért is nyújtott az önkormányzat anyagi támogatást a Református Általános Iskola új épületének átadásához, a Mészáros L. Katolikus Általános Iskola ebédlőjének kialakításához. Nagy gondot jelent azoknak a gyermekeknek az elhelyezése, akiknek a Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján a javasolt intézményben, a Losontzi I. Általános Iskolában kellene képzési kötelezettségüket teljesíteniük. Az intézmény zsúfoltsága nem minden esetben teszi lehetővé a gyermekek elhelyezését. Az általános iskolai tanulmányaikat befejezett, de felvételt egyetlen középiskolába sem nyert tanulók elhelyezése, a tanköteles kor miatt kötelező. A 9. évfolyamra kötelező felvételt biztosító intézményként Pest Megye Önkormányzata a Török J. Szakképző Iskolát jelölte ki térségünkben, de ide sem tudtak minden gyermeket felvenni. Így kerültek a 8. évfolyam sikeres befejezése után gyermekek Szolnokra, Nagykátára, Budapestre is középiskolákba, a tankötelezettség teljesítése érdekében. A tankötelezettség teljesítésének ellenőrzésében a Humán Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálatával, a nevelésioktatási intézmények gyermek- és ifjúságvédelmi felelőseivel és a Polgármesteri Hivatal szabálysértési ügyintézőjével dolgozunk együtt. A nyilvános könyvtári ellátással, a közművelődéssel kapcsolatos feladataink A könyvtárhasználati jog gyakorlását a könyvtári ellátás rendszere biztosítja. A nyilvános könyvtári ellátás rendszerének működtetése az állami és a helyi önkormányzatok feladata. Cegléden a Városi Könyvtár fenntartásával és működtetésével tesz eleget az önkormányzat e feladatának. A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása. Városunkban az önkormányzat e feladat ellátása során közművelődési intézményt biztosít, amely a Kossuth Művelődési Központ. Folyamatos a kapcsolattartásunk az intézmények vezetőivel, munkatársaival. Az állami és a kiemelt városi ünnepségek szervezését, megrendezését a Humán Iroda vezetője és a Kossuth Művelődési Központ igazgatója koordinálja. Kulturális-tudományos pályázati keret felosztása. A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben, a évi költségvetésben 3,2 millió Ft felosztásáról döntött a Művelődési és Oktatási Bizottság. A civil szervezetek, magánszemélyek kulturális, művészeti, tudományos munkásságát ebből az összegből tudjuk támogatni. A pályázók, a pályázati célok, az egész város kulturális életét érintően, nagyon értékesek voltak.

6 6 CEGLÉDI HÍRMONDÓ december 9. Kitüntetési javaslatok előkészítése Országos, megyei és városi kitüntető díjakra, elismerésekre készítettünk elő szakmai indokolásokkal ellátott javaslatokat ben viszonylag sok országos és megyei kitüntetéssel gazdagodtunk: magas szakmai munkásságuk elismeréseként pedagógusok, más szakmákban dolgozó részesült ilyen elismerésben Ceglédről. Az önkormányzat által alapított Cegléd Város Díszpolgára Cím, a Gubody Ferenc Díj, a Városi Pedagógiai Díj, Városi Sport Díj, valamint egyéb kitüntető címek átadásának előkészítése, megszervezése az iroda munkatársainak feladata. Egyéb rendezvények, ünnepségek szervezése Kiemelt nagy munkánk volt ebben az évben is, Kossuth Lajos ceglédi beszédének évfordulója alkalmából, szeptember között megrendezett ünnepség-sorozat, a Kossuth Művelődési Központ munkatársainak segítségével. Irodánk feladatai közé tartozik a Városháza Dísztermében és egyéb helyszíneken megrendezésre kerülő ünnepségek, konferenciák, tanácskozások megszervezése és lebonyolítása, ill. segítése. (Városi Pedagógusnap, Köztisztviselők Napja, Semmelweis Nap, a Pál Napi Csata emlékünnepsége, a bombatámadásra, a világháborúkban elesettekre való csendes megemlékezés, stb.) Rendszeres a kapcsolatunk az Uránia Mozival, a Kossuth Múzeummal, a Dobmúzeummal, a Ceglédi Alkotók Egyesületével, a Városvédő és Szépítő Egyesülettel, más civil szervezetekkel, a HONSZ-szal, az egyházakkal. Újabb pályázat benyújtására volt lehetőség a NKÖM-hoz az ART MOZI programban a mozi korszerűsítésére, műszaki felújítására. A pályázat eredményeképpen 10 millió Ft támogatást nyert önkormányzatunk. 3.) Sport és ifjúsági feladatok A) A sport feladatok alapvető meghatározója a Gyermek-, Ifjúsági és Sport Bizottság munkatervei (I., II. féléves bontásban), továbbá a szintén féléves bontásban készült versenynaptárak (verseny-, diák- és szabadidősport) voltak. Mind a munkatervek, mind a naptárak előkészítését az irodánk végezte el. Az előző években kialakult hasznos mechanizmusok továbbra is kellő tartalommal működtek, évente kétszer a sportegyesületek szervezőivel, külön-külön fórumokon az általános- és középiskolák testnevelőivel találkoztunk naptár- és programegyeztető megbeszéléseken. A sportegyesületekkel és a város oktatási és sport intézményeivel ezen kívül napi kapcsolatban is vagyunk. Megjelenünk rendszeresen, lehetőségeinkhez képest, a városban zajló diák-, szabadidős- és versenysport edzéseken, versenyeken. A környező településekkel, a kistérségi társulással az idén megalakult kistérségi sportkoordinációs csoporton, közös sportversenyeken keresztül tartjuk a kapcsolatot. (Kiemelkedő rendezvényünk a negyedik éve megrendezésre kerülő Pest Megyei Kerékpáros Találkozó). A kétévente megrendezésre kerülő Kossuth Sportnap idei rendezvényén 2004-ben, résztvevő volt. Részt vettünk a Termálfürdő nyári sportprogramjának szervezésében. Továbbra is készül heti versenynaptár, melyet kézhez kap a helyi sajtó, emellett a kábel TV-s képújságon napról-napra folyamatosan olvasható. A Pest Megyei Sportigazgatóság munkatársaival rendszeresen konzultálunk. Továbbra is színvonalasan működik az önkormányzat által támogatott városi úszásoktatás és az úszó testnevelési órák rendszere. A 2000-ben, önkormányzati finanszírozásban, felmenő rendszerben bevezetett osztályonkénti heti plusz 0,5 tömegsport óra már az 1-8. évfolyamokban működik ben negyedik alkalommal került sor a Városi Sport Díj kiosztására, az év végi sportolói díjakkal együtt, mely a másodszor megrendezésre kerülő Sportgála keretében került sor. Új helyszínen a Városi Sportcsarnokban sikerült hangulatában, ünnepélyességében megfelelő színvonalon megrendezni. Az év során megrendezésre került gazdag verseny-, diák- és szabadidős sport programok közül kiemelve: a Károlyi Kupa városi középiskolás versenyeket, mely öt sportágban biztosított széleskörű alkalmat diákjainknak a sportolásra. Itt jegyeznénk meg, hogy a középiskolák fenntartói váltásától függetlenül, sportszervezés szempontjából továbbra is sajátunknak kezeljük a középiskolásokat. Az általános iskolások alapprogramját a diákolimpia városi eseményei jelentik. Ezen kívül a városi nagy sportnap, mezei futóverseny, térségi úszóverseny stb. színesítik a programokat. Az országos és megyei kezdeményezésű diákolimpia események pénzügyi megszorítások miatt csökkentek, ennek ellenére városi erőből pótoljuk ezeket a versenyeket. A városi sporttámogatások pályázati rendszerét tovább finomítva készítettük elő a évi sporttámogatások megvalósítását, azok elszámolásának zavartalanságát. B) Az ifjúsági feladatok területén is előre léptünk a Bizottság és az irodánk képviselői részt vettek több iskolai diákönkormányzati fórumon, felmérések készültek ezek működéséről. Bizottsági támogatással a város iskoláinak (ált. és közép) többsége, képviselői által részt vettek a hódmezővásárhelyi országos találkozón, melyet a Bizottság finanszírozott. Pályázati figyelő tevékenységgel járultunk hozzá az országos lehetőségek feltérképezéséhez. A szabadidő hasznos eltöltésének szervezése mellett, segítettük az intézményi, egyesületi kezdeményezéseket. 4.) Jegyzői hatáskörbe tartozó gyámhatósági feladatok, valamint a csatolt munkakörök A gyámügyi igazgatásban jegyzői hatáskörben eljáró gyámügyi ügyintéző ellátja a jogszabályok által hatáskörébe utalt feladatokat (védelembe vételi eljárás lefolytatása, családgondozó kirendelése, hivatásos védő kirendelése, stb.). A jegyzői hatáskörben I. fokon eljáró feladatokat 1 fő ügyintéző látja el, a Polgármesteri Hivatal Humán Iroda szervezeti egységén belül. A jegyzői hatáskörben eljáró gyámügyi ügyintéző a Humán Iroda szervezeti egységén belül továbbra is ellátja a Kisebbségi Önkormányzattal való kapcsolattartást. Ügyintéző feladata: a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal való kapcsolattartás és szakmai segítés. A jegyzői hatáskörben eljáró gyámügyi ügyintéző fentieken túl ellátja a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala és Cegléd Város Önkormányzata közötti gyermek-és ifjúságvédelmi koordinátori feladatokat is. A Pest Megyei Főügyészség évben törvényességi felügyelete során ellenőrzést tartott a jegyzői gyámhatóságnál. Megállapították, hogy a jegyzői gyámhatóság az eljárásait gondosan folytatja le. 5.) Egészségügy alapellátás, szakellátás Alapellátás A) Szervezeti változás: egy új fogászati körzet került kialakításra, így nyolc fogászati szolgáltató működik területi ellátási kötelezettséggel Cegléden; központi iskolaorvosi rendelőben történik a középiskolások iskolaorvosi ellátása szeptembertől a Szabadság tér 2. szám alatt; a védőnői szolgálat munkájának szakmai átszervezése folyamatban van, a megelőzés és az ifjúságvédelem szakmai elvárásait figyelembe véve, valamint az OEP finanszírozási szabályzóit; dr. Gabnai Judit háziorvos a Kőrösi út 51. szám alatti háziorvosi rendelőből december 6-tól elköltözik az új Nádasdi út 10. szám alatt lévő rendelőjébe.

7 2004. december 9. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 7 B) Felújítás: a Kárpáti Aurél u. 9. szám alatt a negyedik ütem fejeződött be, az akadálymentes közlekedés biztosítása megtörtént, a gépkocsi beálló fölé tetőszerkezet készült, az épület külső homlokzat és tetőfelújítás történt, valamint a belső udvar rendezése. Az építkezés időtartama alatti kellemetlenségekért a lakosság türelmét köszönjük, reméljük megelégedésükre szolgál a környezet minőségi javulása; ebben az évben elmaradt a Szent Imre herceg utcai, valamint a Kölcsey téri háziorvosi rendelők felújítása. Szakellátás A Tüdőgondozó Intézetben új digitális tüdőszűrő röntgengép került telepítésre, mely a város és a környező települések lakosságának régi igénye; megalakult a kórházban a MESZK, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozók Kamarája; pályázati pénzekből és önerőből a kórház a betegek komfortjának javítása érdekében felújításokat végzett, hangsúlyozottan a pszichiátriai osztályokon Egyéb egészségügyet érintő fontos feladatok, események A Semmelweis Napot az alapellátás és a kórház dolgozói együtt ünnepelték. Először került átadásra Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által alapított városi, szakmai elismerés Cegléd Város Alapellátásáért kitüntetés. Egy házi gyermekorvos és egy védőnő kapott elismerést. Ebben az évben is az Egészségmegőrző keretre Ft-ot biztosított a Képviselő-testület. Az Egészségügyi Bizottság 36 pályázó részére osztotta el a keretet a pályázati kiírás alapján. Tűri László irodavezető A Jegyzői Iroda évi beszámolója Az Iroda alapvető feladata a Képviselő-testület és Bizottságai, valamint a Hivatal működési feltételeinek biztosítása. A szervezeti egységen belül 23 fő köztisztviselő, és 7 fő munkaviszonyban álló személyzet dolgozik. Mindenekelőtt ez a szervezeti egység a Hivatal máshonnan kijelölt köztisztviselőivel együtt készítette elő és bonyolította le a június 13-ai EU-parlamenti képviselőválasztást és a december 5-ei népszavazást jogi, igazgatási, valamint ellátási szempontból. A Polgármesteri Hivatal Ügyrendjében előírt alábbi feladatok folyamatos ellátása a szervezeti egység mindennapi feladata: - képviselő-testületi ülések előkészítése, jegyzőkönyvvezetés, - a hivatalos önkormányzati lap (Ceglédi Hírmondó) szerkesztése, - ügyiratkezelés, - személyzeti ügyintézés, - rendelet-előkészítés, - szabálysértési ügyintézés, - birtokvédelmi ügyek, - hatósági bizonyítványok, igazolások kiadása - hivatalos hirdetmények kezelése, - honvédelmi feladatok, - revizori feladatok, - informatika, - belső törvényességi ellenőrzés, - minőségirányítási feladatok, - gondnoki feladatok (beszerzés, állagmegóvás, nyilvántartások, sokszorosítás) - gépjárművezetés, - ügyfélhívórendszer működtetése és információ, - telefonközpont kezelése A Képviselő-testület 2004-ben a Közmeghallgatással együtt 11 rendes és 2 rendkívüli ülést tartott. A december 2-ai ülésnappal bezárólag 321 határozatot hozott és 37 rendeletet alkotott. A képviselők minden alkalommal határozatképes létszámban voltak jelen. A Képviselő-testületi ülések vezetésének és jegyzőkönyvezésének megkönnyítése érdekében január 1-jén került bevezetésre a szavazatszámláló rendszer működtetése. *** Ugyancsak január 1-je óta üzemel az ügyfélhívórendszer, mely az ügyfélfogadás gyorsabbá, gördülékenyebbé tételét szolgálja, melynek keretében lehetőség van a telefonon történő időpontkérésre és az interneten keresztül történő ügyintézésre. A Hivatal ügyiratforgalma október 31. napjáig főszámon 21527, alszámon 29314, gyűjtőn 2536, összesen irat központi nyilvántartásba vételét mutatja. Ebből ügy nyert elintézést, 2821 van folyamatban, a hátralék 479, határozathozatalra esetben került sor. Az ügyiratforgalom tekintetében statisztikailag a sort az Ügyfélszolgálati Iroda vezeti ügyirattal, őket követi a Gyámhivatal 6301 irattal, majd a Műszaki Iroda 4918, a Vagyon- gazdálkodási Iroda 2951, a Humán Iroda 1690, a Pénzügyi Iroda 1595, a Jegyzői Iroda 1207 irattal, végül a sort az Idegenforgalmi és Marketing Iroda zárja 112 ügyirattal. Az iratok a fenti ügyiratforgalom alapján több mint 500 ügytipusba sorolhatók, azaz a jogszabályi rendelkezések alapján a Hivatal ennyiféle eljárást folytatott le. *** A fenti adatok között nem szerepel a szabálysértési ügyiratforgalom, tekintettel arra, hogy a feladatkör speciális iratkezelést igényel, október 31-ig bezárólag mintegy 350 ügyben keletkeztek iratok. Az idén is jellemző szabálysértési tényállások voltak a tízezer forintot meg nem haladó lopások, az önkormányzati rendeletek megszegése, túlnyomórészt közterület vonatkozásában. A Polgármesteri Hivatalban működik az ISO 9001:2000 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszer, mely magában foglalja a stratégiai célokat meghatározó Minőségpolitikát, a szervezet működését meghatározó Minőségbiztosítási Kézikönyvet, a szabványpontokat, valamint a szervezeti egységek feladatköre szerint elkészített folyamatszabályozások kibocsátását, elosztását a követelmények oktatásával és belső felülvizsgálatával. A július 19-én lezajlott megújító audit időpontjáig, egyebek közt, alap elégedettség-méréseket végeztünk ügyfeleink, és a Képviselő-testület körében annak érdekében, hogy a Hivatal működésének javítását az igényeknek megfelelően biztosítani tudjuk. Mesterné dr. Nagy Andrea aljegyző Jegyzõi közlemény Dr. Csákabonyi Beáta ügyvéd minden héten szerdán óráig ingyenes jogi tanácsadást tart a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján.

8 8 CEGLÉDI HÍRMONDÓ december 9. Tájékoztató az Idegenforgalmi és Marketing Iroda évben végzett munkájáról 1. Az Iroda alaptevékenysége Az Iroda május elsején jött létre a Polgármesteri Hivatal új irodájaként. Az Iroda dolgozóinak létszáma 5 fő: 1 fő irodavezető, 1 fő turisztikai referens, 1 fő média referens, 1 fő marketing és kistérségi referens, 1 fő adminisztrátor, az alkalmazás a Munka Törvénykönyve szerint történik. Az Iroda alaptevékenységébe tartozik az idegenforgalmi szolgáltató feladatok ellátása, melyet a Tourinform Iroda lát el, valamint az Önkormányzat testvérvárosi és partnervárosi kapcsolatainak, média kapcsolatainak, társulási és más szövetségi kapcsolatainak szervezése, és a hivatalos városi honlap szerkesztése. A Tourinform Iroda alapvető feladata a turisztikai látnivalókról, szolgáltatásokról, programokról, lehetőségekről a belföldi és külföldi turisták versenysemleges, naprakész, átfogó informálása, a működési terület megismertetése, jó hírének erősítése. Elsősorban a helyi és a térségi turisztikai kínálatról, programokról, rendezvényekről ad tájékoztatást az Iroda az idelátogató vendégek számára, de megtalálható az országos belföldi turisztikai kínálat is. Tevékenységét a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium megbízásából a Magyar Turizmus Rt., mint az országos hálózat szakmai irányítója fogja össze. Az Iroda adatgyűjtő területe Dél-Pest megye 12 települése: Cegléd, Albertirsa, Ceglédbercel, Csemő, Jászkarajenő, Kocsér, Mikebuda, Nyársapát, Tápiószőlős, Törtel és Újszilvás, a Dél-Pest Megyei Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása keretében Nagykőrössel, Abonnyal és Dánszentmiklóssal is kapcsolatot tart fenn. 2. Az Iroda által készített kiadványok: Az Iroda gondozásában decemberében megjelent Cegléd város évi asztali naptára, amely 53 héten át képes illusztrációval mutatja be a város szépségeit, évszakokhoz, hónapokhoz, hetekhez, napokhoz kapcsolódóan. A év főbb eseményeiről és rendezvényeiről is hírt ad. A naptárt egyrészt kiemelkedő partnereinknek ajánljuk, másrészt az érdeklődők is megvásárolhatják az Irodában, szép és hasznos karácsonyi ajándék belföldre és külföldre egyaránt. Ugyancsak ebben a hónapban jelenteti meg az Iroda Dél-Pest Megye lovasszemmel című új turisztikai kiadványát, amely megyei támogatással készült és a Dél-Pest Megyei Kistérség lovasturisztikai kínálatát, valamint főbb egyéb látnivalóit mutatja be. Bízunk benne, hogy a kistérségi együttműködést tovább erősíti a közös kiadványban való megjelenés is. Szintén ebben a hónapban kerül kiadásra a város már kedvelt turisztikai kiadványának Cegléd Kossuth Városa az Alföld kapujában című kiadványnak rövidített változata 25*25 cm-es formában, amelyet szóróanyagként szeretnénk a turisták és a vendégek részére átnyújtani, az alapvető információkat, látnivalókat, programokat ez a kiadvány is tartalmazza. Az Iroda gondozásában ceglédi képeslapok, karácsonyi üdvözlő lapok, kiállítási hirdetőtáblák is megjelentek, amelyek ugyancsak kedveltek az érdeklődök körében. 3. Az Iroda kiállításokon, vásárokon való részvétele: évben az alábbi kiállításokon vettünk részt: Belföldön: regionális szervezésben: március Utazás Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállítás és Vásár Budapest-Közép Dunavidék RMI közös standján önálló szervezésben április 1-4. Ceglédi Tavaszi Vásár, április 2-3. Kecskeméti Egészségturisztikai Kiállítás, április Szolnoki Turisztikai Kiállítás, október Ceglédi Őszi Vásár, A személyes részvételen túlmenően a Magyar Turizmus Rt. a Budapest Közép - Dunavidéki RMI, valamint a Pest megyei Turisztikai Hivatal segítségével kiadványaink folyamatosan eljutnak számos belföldi és nemzetközi turisztikai kiállításra és vásárra, elősegítve ezáltal térségünk minél szélesebb körben történő megismertetését. 4. Az Iroda tevékenységének bemutatása számszerű adatokkal: Az Irodától információt kérők száma: napi átlagban: 26 fő/nap havi átlagban: 676 fő/hó 12 hónapra vonatkozóan:8112 fő Az Irodát felkeresők nagyobb százalékban belföldi vendégek, turisták Hollandiából, Németországból, Ausztriából, Szlovákiából, Horvátországból, Belgiumból, Franciaországból, Szlovéniából, az USA-ból, Mexikóból és Ausztráliából jártak nálunk. A Magyar Turizmus Rt. az elmúlt két évben támogatta az Iroda hosszított nyitvatartását június 15-i és szeptember 15-i időszakban. Sajnálatos módon ebben az évben erre nem kaptunk támogatást, de mivel szakmailag is indokoltnak tartjuk teljes mértékben nem léptünk vissza ettől a nyitvatartástól, bár kicsit csökkentettük, pénteken 16 óráig, szombaton pedig 9-13 óráig tartott hosszítottan nyitva az Iroda a fent említett időszakban. 5. Az Iroda egyéb tevékenysége: Már negyedik éve folyamatosan részt veszünk a városi zenei rendezvények szervezésének koordinálásában, sikeresek a fúvós zenekar újévi, tavaszi, nyáresti hangversenyei, a Kossuth Gimnázium Leánykarának és a Pedagógus énekkarnak a hangversenyei is igen népszerűek, továbbá a közreműködésünkkel útjára bocsátott adventi hangverseny-sorozat is. Ebben az évben a hagyományoktól eltérően az adventi hangversenysorozat nyitó koncertjén két együttes is szerepelt: a csíkszeredai Nagy István Művészeti Líceum kamarazenekara mellett, a németországi partnerváros Mühldorf Szt. Nikolaus énekkara is koncertet adott május elsején Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz, melyet városunk is méltó módon ünnepelt meg. A rendezvénysorozat lebonyolításához mi is aktív segítséget nyújtottunk. Ugyancsak részt vettünk ebben az évben második alkalommal megrendezésre került Czigle Fesztivál ismerté tételében is. A Kossuth-ünnepségek szervezéséhez is segítséget nyújtottunk, szervezésünkben került megrendezésre Borsos József rendőr alezredes, Cegléd város díszpolgára emlékére rendezett koncert a Kossuth Művelődési Központ színháztermében. Az év során EU-s parlamenti kiállítást is szerveztünk, valamint folyamatos jegyárusítási tevékenységet is végzünk, dzsessz és egyéb zenei rendezvényekre. A város testvérvárosi kapcsolatait folyamatosan ápoljuk, valamint elősegítjük az újonnan létrejövő partnervárosi kapcsolatok kialakítását is. Az ide látogató delegációk fogadásában és programjaik szervezésében, lebonyolításában aktív segítséget nyújtunk évben négy alkalommal járt városunkban testvérvárosi, illetve partnervárosi delegáció: EU csatlakozási ünnepség április 30. május 1. Kossuth ünnepségen szeptember Bemutatkozó látogatás Plauenből november 5-8. Adventi Hangverseny sorozat nyitó koncertje Csíkszereda és Mühldorf november

9 2004. december 9. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 9 Az Iroda munkatársai részesei voltak a testvérvárosi illetve a partnervárosi viszontlátogatások küldöttségének is: január Mühldorf február Csíkszereda szeptember 3-6. Mühldorf szeptember Plauen Folyamatos kapcsolatot tartunk a térség településivel is, a Dél-Pest Megyei Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása ülésein rendszeresen részt veszünk, munkánkat folyamatosan koordináljuk. Folyamatos jó munkakapcsolatot tartunk a Humán Szolgáltató Központtal is. A Ceglédi Termálfürdő és Szabadidő központ marketing tevékenységét folyamatosan segítjük, munkánkat koordináljuk a Termálfürdő marketing vezetőjével és munkatársaival márciusában közösen vettünk részt a évi Nemzetközi Kiállítás és Vásáron Budapesten, valamint a ceglédi kiállításokon is közösen szerepeltünk. A Termálfürdő kiadványait is népszerűsítjük, programjaikról folyamatosan hírt adunk. A jó együttműködés, folyamatos kapcsolattartás fontos számunkra augusztus 14-én a Termálfürdő szervezésében megrendezésre kerülő hagyományteremtő Gasztronómiai Hétvége rendezvényen Irodánk is képviseltette magát. Rendszeresen figyelemmel kísérjük a Magyar Turizmus Rt. szakmai útmutatását, munkánk során azt folyamatosan alkalmazzuk. Ugyancsak hasznos segítséget kapunk a szakmában elismert turisztikai tanácsadó cégek részéről is szeptember 23-án első ízben látogatott városunkba Pest Megye Önkormányzata alelnökének vezetésével a megye és a régió Tourinform Irodájai és turisztikai szakemberei, amelynek keretében a szakmai tanácskozáson túlmenően megismerkedtek városunk szépségeivel, turisztikai kínálatával egyaránt. A szakemberek nagy megelégedettséggel távoztak városunkból. Rendszeresen részt veszünk az Idegenforgalmi és Marketing Bizottság munkájának segítésében, bizottsági üléseinek megszervezésében. A Bizottság ebben az évben Ft nagyságú Idegenforgalmi kerettel rendelkezett, melynek odaítélésével a város idegenforgalmi és marketing tevékenységét igyekezett elősegíteni. A pályázati kiírásban, valamint a pályázatok befogadásával értékelésével Irodánk aktív tevékenységet vállalt a Bizottság útmutatása alapján. Irodánk pályázatokon való részvétellel, valamint pályázat figyeléssel is igyekszik a város idegenforgalmát fejleszteni. Sajnálatos módon ebben az évben olyan országos pályázat nem került kiírásra, amelyben Irodánk is pályázhatott volna. Pályázati lehetőség csak megyei támogatásra adódott ebben az évben, amellyel élt is és nyert is az Iroda. Ugyancsak részt vettünk a Vasutas Települések Szövetsége által kiírt Virágos vasútállomásokat! című pályázaton, ahol ugyancsak támogatásban részesültünk. Az Iroda szervezésében került lebonyolításra július 16-án a Duna-Tisza közi Regionális Települési Szilárd Hulladék Gazdálkodási rendszer győztes tendereinek ünnepélyes aláírása, valamint november 26-án a Városi Szennyvíztisztító Telep korszerűsítése beruházás ünnepélyes átadásának és a Duna-Tisza közi Nagytérségi Regionális Települési Szilárd Hulladékgazdálkodási Rendszerek beruházásainak ünnepélyes alapkőletételében is segítséget nyújtottunk. A lakosság jobb, pontosabb tájékoztatása érdekében a Hivatal közérdekű híreit, Az iroda szerteágazó feladatai közül meghatározó jelentőségű az építéshatósági tevékenység végzése. A jelentkező államigazgatási ügyek döntő hányadát ezek teszik ki. Az irodán öten végzik ezt a feladatot, akik Cegléd mellett még négy község kiemelt építéshatósági ügyeit is intézik. A községek telekalakítással kapcsolatos ügyeit is irodánk végzi, ami tovább növeli az ügyintézők leterheltségét. Ezévben is biztosítani tudtuk azt, hogy egy-egy községből beérkező ügyet ugyanaz az ügyintéző intézze. Az ügyfélfogadási időt a községekben is rendszeresen betartottuk. A kiemelt építési hatóságunkhoz tartozó 4 település mellett a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal egyedi kijelölése alapján 13 esetben jártunk el egyéb településeken építéshatósági ügyekben. Az ügyintézők által intézendő ügyek száma továbbra is magas. Az építéshatósági ügyeknél a döntés meghozataláig több közbeeső intézkedés megtétele szükséges, ezért az ügyintézési határidő betartása nagy erőfeszítést jelent. A nagy leterheltség mellett is biztosítani tudtuk, hogy indokolt esetben (pályázatok, lakhatási gondok stb.) soron kívül, napokon belül az ügyfél rendelkezésére álljon a szükséges engedély vagy igazolás. Az építkezések nem kötelezően előírt ellenőrzéseit igyekeztünk sűríteni, így a folyamatban lévő építkezések döntő hányada ellenőrzésre került. A szakszerűtlen, követelményeknek nem megfelelő színvonalú kivitelezések száma csökkent, információit folyamatosan eljuttatjuk a helyi médiához, valamint sajtótájékoztatókat, sajtóbeszélgetéseket szervezünk, bonyolítunk. A város pozitív arculatának megjelenítése érdekében jó kapcsolatot tartunk az országos és helyi sajtóval, rádióval, televízióval, amelyekben egyre több szó esik programjainkról, hagyományteremtő rendezvényeinkről, eddig elért eredményeinkről, további terveinkről. Folyamatos sajtófigyelést végzünk, a városról, valamint a ceglédi és a Ceglédről elszármazott emberekről, a megjelent cikkeket összegyűjtjük, feldolgozzuk. A város hivatalos honlapja (www.cegled.hu) augusztus 1-től megújult, Cegléd Város Önkormányzata más szolgáltatóval kötött szerződést, a honlap új arculatot kapott. A megújult honlap folyamatos feltöltése, frissítése, aktualizálása Irodánk feladata. Fekete Tiborné irodavezető Beszámoló a Műszaki Iroda évi tevékenységéről ennek ellenére indokolt az ellenőrzések további sűrítése és indokolt esetben a kötelezettséget megállapító határozatok kiadása. A kötelezettséget előíró határozatok végrehajtásának színvonala ezévben sem javult. A kötelezettek között még mindig sok olyan személy található, akiket többször megismételt végrehajtási bírósággal sem sikerült az előírt munkák elvégzésére bírni. Végrehajtási bírság kiszabására 14 esetben került sor, a kiszabott bírság összege Ft. Ezévben sikerült a város költségvetésében előirányzatot biztosítani a kötelezést elrendelő határozatok hatósági úton történő végrehajtatására. Az év folyamán 2 esetben került sor az elrendelt munkák kötelezett terhére történő végrehajtatására. Mindkét esetben épületek elbontására került sor, az elvégzett munkák kivitelezési költsége Ft volt. *** Az építéshatósági ügyintézők által végzett munka mennyiségét az alábbi adatokkal szeretném ismertetni: Elvi engedélyek száma: 1 db Bontási engedélyek száma: 30 db Építési engedélyek száma: 469 db Használatbavételi engedélyek száma: 282 db Fennmaradási engedélyek száma: 10 db Telekalakítási engedélyek száma: 120 db Átminősítések száma: 15 db Építéshatósági ellenőrzések száma: 1120 db Kötelezettséget előíró határozatok száma: 40 db

10 10 CEGLÉDI HÍRMONDÓ december 9. A kiadott intézkedéseinkkel kapcsolatban az ügyfelek 9 esetben nyújtottak be fellebbezést. A másodfokú eljárás során a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal 1 esetben megváltoztatta a határozatunkat, 1 esetben pedig új eljárás lefolytatására utasította hatóságunkat. A többi ügyben az általunk kiadott határozat jóváhagyásra került. Ezévben is előfordultak területünkön engedély nélküli és engedélytől eltérő építkezések. A szabálytalan építések következtében hét esetben építési bírság kiszabására került sor. A kiszabott építési bírság összege Ft. Az építési hatósági engedélyek kiadását városi szinten a helyi építési szabályzat és a településrendezési terv határozza meg a központi jogszabályok mellett. Az elmúlt években megkezdődött a város általános rendezési tervének, valamint az egyes területekre vonatkozó részletes rendezési terveknek a felülvizsgálata és a jelenleg érvényben lévő jogszabályoknak megfelelő átdolgozása. A felülvizsgálat eredményeként ezév első felében sikerült a helyi építési szabályzat tervezetét, a szabályzat térképi munkarészeit, a város településszerkezeti tervét a Képviselő Testület elé terjeszteni. A Testület a júniusi ülésén fogadta el a város település szerkezeti és szabályozási tervét, valamint megalkotta a város helyi építési szabályzatát. Az új tervek jóváhagyásával hatályon kívüli helyezésre kerültek az egyes területekre vonatkozó részletes rendezési tervek, így a helyi szabályozás sokkal áttekinthetőbb és egységesen kezelhetőbb. A Képviselő Testület a települési rendezési tervek elfogadása előtt jóváhagyta a város városfejlesztési koncepcióját. Jelenleg a város egész területére vonatkozó településszerkezeti és szabályozási terv mellett a Budai úti Szabadidőközpont területére vonatkozó szabályozási terv van hatályban. Ez utóbbi felülvizsgálata és a jelentkező igényekhez történő igazítása folyamatban van. Irodánk látja el az önkormányzat tulajdonában lévő utak vonatkozásában a közútkezelői feladatokat. Közútkezelőként folyamatosan figyelemmel kísértük az utak állapotát és lehető leggyorsabban igyekeztünk a közlekedés biztonságát veszélyeztető hiányosságokat megszüntetni. Útüzemeltetésre ebben az évben 41 millió Ft előirányzatot tudott az önkormányzat biztosítani. Az előirányzat terhére megoldandó feladatok között szerepelt az útburkolati jelek festése, a jelzőtáblák pótlása, a kátyúk megszüntetése és az aszfalt járdák javítása. A fenntartási feladatokat az ÖKOVÍZ KFT. látja el, akivel rendszeresen egyeztetjük a munkák végrehajtását. Közútkezelőként 183 esetben engedélyeztük az közutak felbontását és nem közlekedési célú igénybevételét, ezenkívül szakhatóságként működtünk közre 117 esetben. Az előirányzat terhére az alábbi munkák kerültek elvégzésre: útburkolatok kátyúzása 3107 m 2 járdajavítás 2400 m 2 burkolati jel festés 1694 m 2 jelzőtábla pótlás és kihelyezés 126 db beton törmelék törés 1479 m 3 útalap készítés 3290 m 2 akadálymentesítés Kossuth F. utcában 17 db földút gyalulás 6740 m 2 Örkényi út padkarendezés 8420 m 2 Elkészült a Battyhány utca Rákóczi út és Szolnoki út közötti szakaszának a teljes felújítása. A korszerűsítéssel a jelenlegi követelményeknek megfelelő közlekedő és parkoló sávok, valamint járdák kerültek kialakításra. Az elvégzett munkák 52 millió Ft-ba kerültek. A felújítási munkák tartalmazták a csapadékvíz és szennyvízcsatorna teljes hosszban történő kivitelezését is. Sajnos ezévben a város területén útépítésre nem került sor, melynek oka elsősorban az, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan nem került sor olyan pályázat kiírására, mely az önkormányzat számára jó lehetőséget biztosított volna az útépítések megvalósítására. Fedezet hiányában az önkormányzat ezévben nem tudta anyag biztosításával támogatni a lakossági járdaépítést. Ennek ellenére a lakosság saját erejéből többszáz folyóméter járdát épített, melynek egyrésze több problémát okozott. A problémák szinte minden esetben abból adódtak, hogy a járdák szintjét önkényesen, hatósági hozzájárulás nélkül megemelték és nem tartották be az erre vonatkozó jogszabályi előírásokat. Az általunk kiadott engedélyek minden esetben tartalmazzák azt, hogy a járdák szintjének megváltoztatása csak az Iroda hozzájárulásával történhet. Az év során két esetben került sor járda elbontását elrendelő határozat kiadására és további hatósági intézkedések megtételére is sor kerül a közeljövőben. Csapadék- és belvízelvezetésre ezévben 30 millió Ft előirányzatot tudott az önkormányzat biztosítani, ami az igények töredékének kielégítésére elegendő csak. A problémák végleges megoldása csak úgy lenne biztosítható, ha egy-egy terület teljes vízelvezetési rendszerét ki tudnánk építeni. A fent említett előirányzatból csak a legégetőbb problémákat tudtuk megoldani, ami csak átmenetileg orvosolja a gondokat. Az ÖKOVÍZ KFT. végezte ebben az évben is a vízelvezető rendszerek fenntartási munkáit. Az előirányzat terhére többek között az alábbi munkák kerültek elvégzésre: nagykeresztmetszetű csatornák karbantartása 1500 fm kiskeresztmetszetű árkok karbantartása 2965 fm kiskeresztmetszetű árkok készítése átereszekkel 840 fm útátfúrás a Déli út alatt 2 db aknák, folyókák felújítása, szintbe helyezése 12 db víznyelők tisztítása 150 db zártcsatorna készítése 20 fm A belvízelvezetési munkák közül kiemelkedik a Déli városrész belvízelvezető rendszerének a felújítása. A munkák során 6800 fm árok kerül rendbetételre. A munkák kivitelezési költsége 45 millió Ft, melynek jelentős részét pályázat útján nyerte el az Önkormányzat. A kivitelezést egy kecskeméti székhelyű cég végzi, sajnos nem probléma mentesen. Többszöri egyeztetés és felszólítás után sem sikerült elérnünk azt, hogy például az útvágások helyreállítása, a kitermelt iszap, hordalék elszállítása, a kapubejárók folyamatos kiépítése megtörténjen. A munkák befejezési határideje jövő év I. negyedév vége. A műszaki ellenőrön keresztül mindenképpen el kell érnünk azt, hogy csak a műszaki követelményeknek megfelelő, a lakosság elvárásait is kielégítő munka kerüljön átvételre. Irodánk feladatkörébe tartozik a beruházások, felújítások előkészítése és lebonyolítása. Az év elején elkezdődött a Bem József Műszaki Szakközép- és Szakiskola 12 tanteremmel történő bővítésének kivitelezése. Az épület teherhordó szerkezetei elkészültek és minden remény meg van arra, hogy a jövő év közepén az iskola új szárnya átadásra kerüljön. Az iskola bővítés céljára a sportpálya egy részét igénybe kellett venni, ezért egy új sportpálya építésére került sor. Ennek a kivitelezése már megtörtént, és a tanév kezdete óta az iskola diákjai a sportpályát használhatják. Befejeződött a szennyvíztelep korszerűsítésére. A napokban megtörtént a korszerű szennyvíztelep ünnepélyes átadás-átvétele. Ezévben intézmények felújítására eft-ot biztosított a Képviselő Testület. Az előirányzat terhére tetőfelújítási munkák, tetőszigetelési munkák, burkolatcserék és kazáncserék lettek elvégeztetve. Irodánk szervezeti egységén belül végzik feladataikat a közterületfelügyelők. Munkavégzésüket törvény szabályozza, melynek előírásait be is tartják. Feladatukat körzeti

11 2004. december 9. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 11 beosztásban látják el, intézkedéseiket munkanaplóban rögzítik. A Polgármesteri Hivatalra háruló mezőgazdasági feladatokat továbbra is irodánk végzi. A fakivágás iránti kérelmek elbírálása és a növényi kultúrák telepítésének engedélyezése képezi a feladatunkat. Ezen kívül az erdőgazdálkodási feladatokat is az iroda végzi. A Budai úti Szabadidőközpont területén található erdőterület egy része különböző beruházási célra lesz igénybe véve, melynek kiváltását csereerdősítéssel kell biztosítanunk. Az elkészült tervek szerint a szegedi vasútvonal és a G-1-es csatorna által határolt területen kerül kivitelezésre a csereerdősítés. A munkák várhatóan jövő év tavaszán fognak elkezdődni. A négy főből álló mezőőri szolgálat is irodánkhoz tartozik. A város külterületén jelentkező feladataikat körzetekben látják el. A folyamatosan jelentkező feladataik mellett azonnal kivizsgálják a különböző - feladatkörükhöz tartozó - bejelentéseket, panaszokat is. Kiemelt feladatuk a parlagon hagyott területek és illegális szemétlerakók felderítése. Ezzel kapcsolatos feljegyzéseiket rendszeresen továbbítják az iroda részére. A hivatalra tartozó környezetvédelmi feladatokat is irodánk látja el. A környezetvédelemmel kapcsolatos hatósági intézkedések megtétele döntően a Környezetvédelmi Felügyelőség jogkörébe tartozik. Irodánknál jelentkező feladatok a következők: a hulladékgazdálkodási, a környezetvédelmi és természetvédelmi törvényben meghatározott, önkormányzatra háruló feladatok légszennyezés figyelemmel kísérése, a légszennyezést okozókkal szembeni eljárások lefolytatása zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos ügyek intézése környezetkárosítókkal szembeni szabálysértési eljárások kezdeményezése telepengedélyezési eljárásokban szakhatósági közreműködés közreműködés a város területén található illegális hulladéklerakók felszámolásában a város környezetvédelmi programjában foglaltak megvalósításának elősegítése környezetvédelmi témájú pályázatok előkészítése az önkormányzat települési szilárd hulladék kezelését szabályozó helyi rendeletében biztosított kedvezmények jogosultjai ügyeinek intézése Gázhálózat bővítésére a TIGÁZ Rt. szervezésében került sor elsősorban a Budai úti belterületen. A kivitelezés költségeit teljes egészében az érintett ingatlanok tulajdonosai vállalták. A korábbi évekhez hasonlóan a gázhálózat egyéb, 1-1 ingatlant érintő bővítése is teljes egészében lakossági önerőből történt. Sajnos ezévben sem sikerült megoldani a külterületi, ellátatlan területek villamosítását. Ez a munka több mint 23 millió Ft-ba került volna, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudta biztosítani. Ezen területek villamosítása terveinkben továbbra is szerepel. Kovács Ferenc műszaki irodavezető Beszámoló a Pénzügyi Iroda évi munkájáról A Pénzügyi Iroda feladatai közül minden évben a legfontosabb a város és intézményei költségvetésének tervezése, a költségvetés összeállítása. Az elfogadott költségvetés alapján feladatunk az Önkormányzat és intézményeinek folyamatos és biztonságos működéséhez a pénzellátás biztosítása, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat beruházásait illetően a pénzforgalmi szemléletű kettős könyvviteleinek szabályszerű vezetése. Az Önkormányzat által vállalt beruházási, felújítási feladatok teljes pénzügyi lebonyolítása, tervezéstől a megvalósításig, pályázati támogatás igénylésétől az elszámolásig. Önkormányzatunk négy gyógyszertárat működtet, a működéshez kapcsolódó feladatok pénzügyi bonyolítása, vállalkozásként történő kezelése a Pénzügyi Iroda feladata. A Pénzügyi Iroda feladatait 21 fő teljes munkaviszonyban álló köztisztviselővel látja el. Néhány gondolat az elvégzett feladatokról: Cegléd Város évi költségvetését a 4/2004. (III.04.) sz. rendelettel fogadta el a Képviselő-testület e Ft főösszegben. A költségvetési rendeletünkben megfogalmazott szabályok szerint továbbra is a működés területén a biztonságos és takarékos gazdálkodás elvét kell érvényesíteni. Kiemelt figyelmet kell fordítani, hogy az Önkormányzat megőrizze fizetőképességét. Fontos feladat volt ez évben is a vállalt kötelezettségek teljesítése, a megkezdett beruházások, felújítások befejezése. Egyszóval feladatunk a biztonságos városüzemeltetés. A költségvetésünk bevételi oldalát vizsgálva a bevételi források szerkezetében nincs változás, belső arányaiban eltérő az előző évek tervadataihoz képest. A évet tekintve a költségvetésünk 26,7%-át terveztük meg bevételként, központi költségvetésből kapott források jogcímen. E bevételi forrást havonta nettó finanszírozás keretében kapja meg Önkormányzatunk. Az Önkormányzat sajátos működési bevétele e Ft, amely tartalmazza az átengedett központi adók Önkormányzatot megillető hányadát, valamint a helyben képződő bevételek, adók előirányzatát. A Pénzügyi Iroda Adócsoportja Cegléd Város illetékességi területén bevezetett helyi adókat kezeli, és azokat adónemenként nyilvántartja. A évre változatlanul hagyott adómértékeket és a törvényváltozás alapján e Ft adóbevétellel számoltunk. - Gépjárműadó: a törvény január 01-jétől hatályba lépett változással az adómérték Ft/100 kg emelésével jelentős adóbevétel várható a tervezetthez képest. Az adó kivetésének alapja a BM adatállománya. A gépjárműadó 100 %-ban az Önkormányzat bevétele. - Magánszemélyek kommunális adója: a lakosság legszélesebb rétegét érintő vagyoni, ingatlanvagyonhoz kötődő adó. A e Ft-os éves előírás 40 %-át a 70 m2 feletti lakás, illetve bérleti joggal rendelkező tulajdonosok, 60 %-át pedig telek után és 70 m2 alatti lakások utáni adózók fizetik meg. - Helyi iparűzési adó: adóbevételeink legjelentősebb nagyságú eleme. Cegléd város területén működő, telephellyel rendelkező vállalkozásokat érinti. Nyilvántartásaink szerint adózó fizeti ezt az adónemet, éves szint e Ft összegben. - Építményadót: az Önkormányzat illetékességi területén a vállalkozói célra szolgáló (üzlet, műhely, raktár, iroda stb.) építmények utáni adókötelezettség. Építményadót 874 adózó fizet, adótárgy után. A helyi adók kezelése és nyilvántartása mellett az adócsoport feladata az adók módjára

12 12 CEGLÉDI HÍRMONDÓ december 9. behajtandó köztartozások, bírságok nyilvántartása, beszedése, mely az egyre nagyobb számban érkező megkeresések miatt igen komoly feladat. Az Önkormányzat működési bevételeit e Ft összegben terveztük: 1.) Az intézmények saját bevételeit az étkezési feladatok ellátásához kapcsolódó térítési díjakat, tandíjakat, terem-bérbeadásból származó bevételeket. 2.) A Polgármesteri Hivatal működéséhez kapcsolódó bevételeket, az ÁFA visszatérülés bevételeit, eboltás bevételeit, Okmányiroda bevételeit, parkolási díj bevételeit jelenti. Az Önkormányzat vállalkozási tevékenységét a négy gyógyszertár működtetését jelenti, amely Önkormányzatok viszonylatában is egyedülálló. (Rákóczi Gyógyszertár, Dr. Schulek Elemér Gyógyszertár, Kossuth Lajos Gyógyszertár, Tömörkény Gyógyszertár) A tevékenységük bevételéből fedezzük a kiadásaikat, amely éves szinten e Ft. A gyógyszertárak működésének, a vállalkozási tevékenység elszámolt eredményét alapfeladatra használtuk fel. Az intézményeink épületeit érintően a legsürgősebb felújítási feladatokat végeztük el közel e Ft értékben. A városi költségvetés bevételi oldalának 14,5 %-a a felhalmozási és tőke jellegű bevételek. Ezek a bevételek adnak fedezetet a folyamatban lévő, induló beruházásoknak, felújításoknak, hiteltörlesztéseknek. A felhalmozási bevételek jelentős részét azok a támogatások képezik, adják, amelyek egy-egy kiemelt beruházásainkat jelentős mértékben finanszírozza: - Szennyvíztisztító beruházáshoz pályázaton elnyert, igénybe vehető támogatások, - 38 lakás kialakításához, - ART Mozi kialakításához, - Bem Iskola bővítéséhez, - Batthyány utca rekonstrukciójához. Cegléd Város Önkormányzat évi kiadásainak 85 %-át a működési kiadások teszik ki, melyből 6,4 milliárd Ft az intézmények fenntartását, működését szolgálja. Az OEP finanszírozású Toldy Ferenc Kórház ez évben 3,9 milliárd Ft-tal gazdálkodik A fennmaradó 2,5 milliárd Ft az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények (Óvodák, Bölcsődék, Általános Iskolák, Művelődési Központ, Sportcsarnok, Könyvtár, Egyesített Szociális Otthon, Tűzoltóság) működését szolgálja. A évben komoly feladatot jelentett a városnak, hogy minden intézmény továbbra is biztonsággal működhetett, láthatta el a feladatát. Az intézményeket érintően az Önkormányzat tovább vizsgálta a kötelező és önként vállalt feladatait. Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 70/2004. (III.25.) sz. határozatával, január 01-jei határidővel a Nevelési Tanácsadót, továbbá július 01-jétől az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézményt Megyei fenntartásba adta. A nevezett intézmények működési kiadásai január 01., illetve ez év félévétől már nem a város költségvetését terhelik. A Polgármesteri Hivatal kiadásai a város üzemeltetését, az államigazgatási feladatok ellátását, a szociális jellegű kiadások, támogatások kifizetését szolgálják. Ez évi várható kiadás mindezekre 2,3 milliárd Ft. A felhalmozási kiadások az összes költségvetési kiadásának várhatóan 14,5-15 %-a, amelyek város további fejlődését szolgáló beruházásokat, felújításokat jelenti. E kiadások között kell elszámolnunk a hiteltörlesztéshez kapcsolódó kiadásokat is ben a város kiemelt beruházásai a következők voltak: A Vagyongazdálkodási Iroda végzi az Önkormányzat tulajdonában álló lakásokkal és helyiségekkel való gazdálkodással, az ingatlanvagyon hasznosításával, az önkormányzati érdekeltségű gazdálkodó szervezetek tulajdonosi irányításának koordinálásával kapcsolatos feladatokat. A fő tevékenységeken kívül az iroda végezte évben is a városi támogatással és a többszintes lakóépületek lapostető szigetelésének támogatásával kapcsolatos döntés-előkészítő munkálatokat, az ingatlanok felújításához, lakóépületek építéséhez kapcsolódó pályázati tevékenységet. Továbbra is az iroda feladata a mezőgazdasági jellegű területek hasznosítása, az önkormányzati vagyonkataszter készítésével és működtetésével összefüggő munkálatok, valamint a lakások és helységek bérleti díjának számlázása. Az iroda tevékenységét nyolc fő látja el A vagyongazdálkodás területén évben is kiemelt feladat volt az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek biztosítása. Az önkormányzat tulajdonában álló és ipari, szolgáltatási célra igénybe vehető területek csökkenése következtében ) Egészségmegőrző Központ befejezéséhez, területrendezéshez kapcsolódó feladatok. 2.) 38 db bérlakás kialakítása. A lakások átadása megtörtént, a kijelölt bérlők birtokba vehették a lakásokat. 3.) Batthyány utca rekonstrukciója, a belső szakasza elkészült. 4.) ART Mozi kialakítása: az Önkormányzat vállalta, hogy javítja a Filmszínház műszaki, technikai, kényelmi feltételeit. A felújítás I. üteme megvalósult. 5.) Szennyvíztisztító telep korszerűsítése befejeződött. 6.) Bem József Műszaki Szakközépiskola bővítése: a rekonstrukció során 12 tanteremmel bővül az intézmény, amely a korszerű és igényes szakmai oktatást fogja szolgálni. A beruházás címzett állami támogatással valósul meg, várható befejezés évben. A város évi költségvetését alapul véve a működési kiadásokon kívül az Önkormányzat vállalt olyan beruházási, felújítási feladatokat, amelyek mind a város további fejlődését, jó hírét szolgálják. Dr. Kárpáti Lászlóné pü. irodavezető Beszámoló a Vagyongazdálkodási Iroda évi tevékenységéről évben csökkent az értékesített ingatlanok száma, és az ezen a területen elért árbevétel is. Több kisebb ingatlan értékesítése mellett a Kőrösi úti vállalkozói övezet teljes területének értékesítéséről döntött a Képviselő-testület, a terület beépítése évben várható. Továbbra is keresi az önkormányzat a Széchenyi út és Felszegi út kereszteződésében található Kovács kastély, a Szolnok felé vezető főközlekedési útvonal mellett található volt Kecskéscsárdai iskola épülete hasznosításának legkedvezőbb formáját. Az év során megrendezett aukciókon több részletben értékesítésre került az évek között épített gázközmű vagyon utáni önkormányzati járandóság keretében kapott államkötvény állomány. Az Államadósság Kezelő Központ által meghatározott ütemezésben évben az utolsó részlet kerül értékesítésre. Sikeres pályázati tevékenység eredményeként Széchenyi Terv lakásprogramjának támogatásával a Képviselő-testület döntése alapján a korábbi években két ütemben összesen 46 bérlakás kialakítására került sor. A évben átadott 30 bérlakással

13 2004. december 9. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 13 az önkormányzat elsősorban a 35 év alatti fiatal házasok jelenlegi lakásgondjain kívánt enyhíteni úgy, hogy egyúttal megteremti a saját lakáshoz jutás feltételeit is a fiatalok előtakarékossági tevékenységének előírásával Az elmúlt esztendő második felében további lakások vásárlásáról és építéséről hozott döntést a Képviselő-testület, amelynek eredményeként 38 db költségalapon meghatározott lakbérű bérlakás átadására kerül sor augusztus elején. Ezeknek a lakásoknak a vételárát az önkormányzati sajáterő mellett a Belügyminisztérium által az önkormányzati bérlakásállomány növelésére kiírt pályázaton sikerült biztosítani. Továbbra is keressük a költségvetési és pályázati lehetőségét annak, hogy a rendelkezésre álló tervek és építési terv alapján további 32 db szociális bérlakás építésére kerülhessen sor. a esztendőben. A Budai úti Termálfürdő és Szabadidő Központ első üteme megvalósításra került. A tervezettet is meghaladó mértékben jelentkező igény, valamint az üzemeltetés gazdaságosságának biztosítása érdekében a Képviselő-testület évben döntést hozott a második ütem megvalósításáról. Ennek keretében az év végére lényegében elkészült egy Magyarországon eddig nem alkalmazott összetételű aquapark, és egy színvonalas, szolgáltatását télen-nyáron nyújtó kemping. Szükségesnek látszik a komplexum további bővítése, elsősorban a télen nyáron folyamatosan látogatható fedett csarnok területének, és a látogatók által igénybe vehető vízfelület nagyságának növelése érdekében. A tervezési munkálatok befejezését követően ünnepélyes keretek között került sorra az első szálloda alapkövének letételére a Budai úti Szabadidő Központ területén. Reményeink szerint a várhatóan évben megépült kempinget, és a várhatóan évben elkészülő szállodát további szolgáltatók is követik a termálfürdőt és környékét felkereső vendégek magas színvonalú kiszolgálását biztosítva. Folyamatosan végezte az iroda évben is a 394 db önkormányzati tulajdonú lakás, valamint a 132 db üzlethelyiség és garázs üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat. Az üzemeltetés során elért árbevétel megközelíti a 131 millió forintot. A bérleti díjak számlázása, a kintlévőségek kezelése, valamint az esetleges peres eljárások ügyeinek intézése mellett nagy gondot fordítottunk az épületek karbantartására, felújítására is. Az önkormányzat Képviselő-testülete a évben a tervek szerint a szokásos karbantartási keret mellett külön keretet biztosít az önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítására a lakbér bevétel előre meghatározott hányadának felhasználásával. A keret elsősorban a komfortfokozat emelésére, a lakóépületek külső homlokzati felújítására, és egyéb korszerűsítési munkálatokra kerül felhasználásra. A legrosszabb műszaki állapotú lakóépületek fokozatos kiváltása is a megfogalmazott célok között szerepel. A bérlők részére megvásárlásra ajánlotta fel a Képviselő-testület évben azokat a társasházi lakásokat, ahol az önkormányzati tulajdon részaránya nem haladja meg a 25 %-ot. Több bérlő élt a felkínált lehetőséggel. Továbbra is lehetőségük van a lakásépítést tervező családoknak igénybe venni a kedvezményes építési telkek vásárlását. Az iroda közreműködésével folyamatosan pályázhattak az érdeklődők az építési telkekre. Új területek kijelölésére is sor került évben az Újvárosszél utcában, a Világszélen és még további területeken. A Népjóléti és Szociális Bizottság döntése alapján 62 család részére összesen 11,5 millió Ft. kamatmentes városi támogatás nyújtására Az Ügyfélszolgálati Irodán 32 fő munkatárs dolgozik. Az Irodán belül csoportok működnek, élükön szakmai csoportvezetővel. Az Iroda feladatköre az idén nem változott, az továbbra is a szociális ügyek, a személyi okmányok intézése, anyakönyvi ügyek, piacfelügyelet, állategészségügy és a működési engedélyek kiadása. Ügyiratforgalmunk október 31. napjáig meghaladta a darabszámot. I. Szociális ügyek Munkatársaink a január 1-jén bevezetett munkarend alapján betűrend szerinti elosztásban látják el feladataikat. A hét minden munkanapján félfogadást tartanak, két csoportban váltva egymást. Az Irodánk által megállapítható és folyósítható támogatásokat a rendszeres és az eseti pénzbeli ellátások képezik az alábbiak szerint: Rendszeres támogatások 1.) Munkanélküliek jövedelempótló támogatása A támogatás összege személyenként és havonta az öregségi nyugdíj minimális összegének 80 %-a, jelenleg Ft, az összeg 10 %-a terheli az önkormányzatot. Jövedelempótló támogatásban január 1-én 2 fő részesült. Ez az ellátás május 1. napjától már nem állapítható meg. volt lehetőség az év során. A pályázók elsősorban lakások felújítására, lakásvásárlásra, komfortfokozat növelésére használták fel az odaítélt támogatást. A lapostető szigetelést végző társasházak részére két esetben, összesen félmillió forint kamatmentes támogatás odaítélésére került sor. A támogatás felhasználására minden esetben évben került sor. Két társasház támogatásáról döntött a Képviselő-testület az iparosított technológiával épített lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatására. Kedvező elbírálás esetén a pályázók a Belügyminisztérium által kiírt pályázathoz keretében is támogatáshoz jutnak, így a felújítás költségvetésének egyharmad részét kell csak a tulajdonosoknak fizetni kétharmad résznyi támogatás mellett. A pályázat a Kormány által meghatározott feltételekkel évben is meghirdetésre kerül a jelenlegi információk alapján bízunk benne, hogy jelentkező társasház is lesz a támogatás igénybevételére. Czérna Miklós irodavezető Beszámoló az Ügyfélszolgálati Iroda évi tevékenységéről 2.) Aktívkorúak rendszeres szociális segélye A támogatás összege személyenként és havonta az öregségi nyugdíj minimális öszszegének 70 %-a, jelenleg Ft, ezen összeg 10 %-a terheli az önkormányzatot. Aktívkorúak rendszeres szociális segélyét októberében 256 fő kapta. Ezen támogatásban részesülők számára az önkormányzat évente legalább 30 munkanap időtartamú foglalkoztatás megszervezésére köteles. E feladatot a Ceglédi Szolgáltató Közhasznú Társaság látja el. 3.) Időskorúak járadéka Ezen ellátásban a 62. életévüket, illetőleg az irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött rendszeres pénzellátásban nem részesülő személyek részesülhetnek. A támogatás összege családban élő személy esetén Ft, egyedülálló esetén Ft. Az időskorúak járadékát október 31-ig 28 fő részére folyósítottuk. Az ellátás 10 %-a terheli az önkormányzat költségvetését. 4.) Rendszeres szociális segély A támogatás összege évben Ft/fő/hó, ellátásban 24 fő részesült. A kiutalt összeg 10 %-a terheli az önkormányzatot. 5.) Lakásfenntartási támogatás E támogatásra vonatkozó szabályokat a

14 14 CEGLÉDI HÍRMONDÓ december 9. Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény, illetve a helyi rendelet határozza meg, A Szociális törvény március 1-én hatályba lépett módosítása alapján normatív alapú támogatás megállapítása is lehetséges, ennek 90 százalékát az állami költségvetés fedezi. A méltányosságból adható támogatás 100 százaléka terheli az önkormányzatot. Ezen támogatás január 1-én 130 fő, 2004.október 31-én normatív alapon 119 fő, méltányosságból 40 fő. A lakásfenntartási támogatások zömét a Prometheus Rt.-hez, illetve a TIGÁZ Rt.-hez utaljuk közvetlenül 6.) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás A támogatást azon családok gyermekei részére állapítja meg hivatalunk, ahol a családban az 1 főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj minimális összege - jelenleg Ft - alatt van. A támogatás gyermekenként havonta Ft. Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban évben 2942 fő részesült. Ezen ellátás 90 %-át az állami költségvetésből visszaigényeljük. 7.) Rendszeres nevelési támogatás E támogatásban 94 fő részesült, összege gyermekenként Ft/hó. Az ellátás teljes egészében az önkormányzat költségvetését terheli. 8.) Étkezési támogatás A törvényes képviselők által fizetendő térítési díj meghatározott részét vállalja át az önkormányzat a család szociális helyzete alapján. Támogatásban a 2003/2004-es tanévben 895 fő részesült. A támogatást az oktatási intézmények havi létszámjelentése alapján közvetlenül az intézmény részére utaljuk át. 9.) Ápolási díj Ápolási díjban október 31-én 247 fő részesült. Az ápolási díj bruttó összege a 18 év feletti személy ápolása esetén az öregségi nyugdíjminimum 80 %-a, azaz jelenleg Ft, kiskorú vagy fogyatékos felnőtt ápolása esetén pedig 120 %-a, azaz Ft. Eseti pénzbeli ellátások 1.) Temetési segély Temetési segélyben január 1- és október 31-e között 170 fő részesült. A támogatás összege évben átlagosan Ft/fő. 2.) Átmeneti segély Átmeneti segélyben október 31. napjáig 570 fő részesült. A segély átlagos összege: Ft/fő. Az év elején 850 személyt részesítettünk tüzelőtámogatásban, maximum Ft értékben. 3.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Ez az ellátási forma évben 408 család 471 gyermekét érintette. A támogatás átlagos összege gyermekenként Ft. A téli időszakban 781 kiskorú gyereket nevelő családot részesítettünk tüzelőtámogatásban. 4.) Köztemetés Köztemetésről évben 17 esetben kellett gondoskodni. Az elhunytak közül 10 fő volt ceglédi lakos. A többi elhunyt temetésével kapcsolatos kiadásokat a lakóhely szerinti önkormányzat téríti vissza. A köztemetés átlagos költsége: Ft. 5.) Közgyógyellátás A helyi rendeletben meghatározott feltételekkel rendelkező személyek részére méltányossági alapon adható ki a közgyógyellátásra jogosító igazolvány. A térítési díj évi összege Ft/fő/év, mely teljes egészében az önkormányzat költségvetését terheli. Tárgy évben október végéig 1652 személy részére biztosítottuk ezt a támogatást. 6.) Természetbeni ellátások Karácsony előtt a nehéz szociális körülmények között élő idős emberek részére 200 db ajándékcsomag készítését tervezzük. A támogatottak névsorát a területi képviselő, és a házi betegellátással foglalkozó személyek javaslata alapján állítjuk össze. Irodánk foglalkozik a súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatásának megállapításával. A támogatás 100%-át az állami költségvetésből visszaigényeljük. Feladatunk továbbá a sorkatonai szolgálatra bevonulók segélyének, illetve a hozzátartozók katonai családi segélyének megállapítása. Előkészítjük és jegyzőkönyv formájában rögzítjük a Népjóléti és Szociális Bizottság üléseit, végrehajtjuk döntéseit. II. Okmányügyintézés Az Okmányiroda működését január 1. és október 31. közötti időszakban az alábbi statisztikai adatok jellemzik: Irodánkba 5738 db személyazonosító igazolvány iránti kérelmet nyújtottak be, db lakcímigazolványt állítottunk elő, 3057 db lakcímbejelentés történt azonnali ügyintézéssel, és 2825 db útlevél iránti kérelmet rögzítettünk. Az Okmányiroda illetékességi területéhez tartozó települések vonatkozásában 3010 db bizonylatot rögzítettünk. Gépjármű ügyintézés során db kérelem átvételére került sor. Az egyéni vállalkozói igazolvány iránti kérelmek száma 967 db, a vezetői engedélyé pedig 5797 db július 1-től az Okmányirodában igényelhető a mozgásában korlátozottak parkolási igazolványa. A fenti időszakban 392 db kérelmet dolgoztak fel. III. Anyakönyvi Csoport Az Ügyfélszolgálati Iroda részeként működik az Anyakönyvi Csoport. Feladatait 4 fő ügyintézővel látja el, a teljes munkaidőben ügyfélfogadással, illetve - a házasságkötéseknél közreműködés kapcsán szombati napon történő munkavégzéssel. Feladataik közt szerepel a városban történt születések, házasságkötések, halálesetek anyakönyvezése, valamint a hagyatéki eljárás és a hatósági bizonyítványok kiadása, a magyar állampolgársággal kapcsolatos ügyek intézése, továbbá július 1-től az anyakönyvi események számítógépen történő feldolgozása és az újszülöttek részére az első lakcímkártya kiállítása is, melyből 988 db készült. Az Anyakönyvi Csoport munkáját január 1. és október 31-e között az alábbi számadatok jellemzik: születési bejegyzések száma 988, házasságkötés 148, válás 96, haláleset bejegyzés 981 db, állampolgársági ügyek száma 39, sírhely regisztrálás 140, a hagyatéki ügyek száma 571 db. A kiadott hatósági bizonyítványok száma 65 db volt. Az év folyamán 6220 db anyakönyvi okiratot állítottunk ki. A házasságkötéseknél 89 alkalommal vették igénybe szolgáltatásunkat. IV. Piacfelügyelet, állategészségügy, működési engedélyek Az Ügyfélszolgálati Iroda feladatkörébe tartozik a piacfelügyelet, vásár bejegyzése, marhalevél kezelése, közterület használat engedélyezése, az állattartási panaszok kivizsgálása, eboltás, méhek tartása, fertőző állatbetegségekkel kapcsolatos helyi zárlat elrendelése, a működési engedélyekkel kapcsolatos feladatok, telepengedélyezési ügyek, magánszálláshelyek nyilvántartásba vétele, a szerencsejáték szervezés körébe tartozó feladatok, egyéni vállalkozók nyilvántartása. A kerületi főállatorvos által az év folyamán elrendelt ebzárlatról Irodánk minden esetben tájékoztatta a lakosságot és részt vett az eboltási igazolványok ellenőrzésében, valamint az eboltás megszervezésében és lebonyolításában. A helyi vásárokon folyamatosan végzünk ellenőrzést és kezeljük a marhaleveleket. Az idén 153 újonnan nyitott üzletre adtunk ki működési engedélyt. Telepengedélyezési eljárás lefolytatását 78 esetben kérték az egyéni és társas vállalkozók. Ellenőrzéseink következményeként 2 üzlet működését megtiltottuk. A vendéglátóipari üzletek éjszakai működését 8 szórakozóhelyen ellenőriztük a Rendőrkapitányság munkatársaival. Farkas Ágnes irodavezető

15 2004. december 9. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 15 Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének I. félévi MUNKATERVE Január Előirányzat átcsoportosítások, pótelőirányzat Felelős: a Pénzügyi Iroda vezetője 2. Cegléd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/1999.(X.1.) számú önkormányzati rendelet módosítása Felelős: a Jegyzői Iroda vezetője Előterjesztő: Jegyző 3. Beszámoló a évi ünnepségekről (Művelődési és Oktatási Bizottság) 4. Alapellátási ügyelet működési rendje (Egészségügyi Bizottság) Felelős: dr. Csiszár Géza, a Scandeus Kht. ügyvezetője 5. Intézményi beszámolók Táncsics M. Ált. Isk., Városi Könyvtár, Lövész Utcai Óvoda (Művelődési és Oktatási Bizottság) 6. Tájékoztató a CESZOLG Kht., valamint az ÖKOVÍZ Kft évben ellátott városüzemeltetési feladatairól a évi feladatok meghatározása Felelős: a gazdasági társaságok ügyvezetői 7. Aktualitások Február Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetése (Művelődési és Oktatási Bizottság) Felelős: a Pénzügyi Iroda vezetője 2. Házirendek jóváhagyása (Művelődési és Oktatási Bizottság) 3. Felnőtt háziorvosok körzeteiben lévő egészségügyi ellátásra hasznosítható önkormányzati ingatlanok jegyzéke (Egészségügyi Bizottság) Felelős: a Vagyongazdálkodási Iroda vezetője 4. Cegléd Város Sportjáért Díj odaítélése (Gyermek-, Ifjúsági és Sport Bizottság) 5. Az illetékes bizottságok beszámolója a rendelkezésükre bocsátott évi költségvetési keretek felhasználásáról Felelős, előterjesztő: a Művelődési és Oktatási; a Népjóléti és Szociális; a Gyermek-, Ifjúsági és Sport; az Egészségügyi; az Idegenforgalmi és Marketing, valamint a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságok elnökei 6. Aktualitások Március Átfogó értékelés a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok évi teljesítéséről Felelős: a Gyámhivatal vezetője és a Humán Iroda vezetője Előterjesztő: Jegyző 2. A Ceglédi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója Felelős, előterjesztő: dr. Pálfi János, a Ceglédi Rendőrkapitányság vezetője 3. Beszámoló a Toldy Ferenc Kórház- Rendelőintézet orvos szakmai fejlődéséről, gazdasági Helyzetéről, az ápolás színvonaláról őszétől napjainkig (Egészségügyi Bizottság) Felelős: dr. Bíró János főigazgató 4. Tájékoztató Cegléd Város munkaerőpiaci helyzetéről (Népjóléti és Szociális Bizottság) Felelős: Madácsyné Somodi Mária, a Pest Megyei Munkaügyi Központ Ceglédi Kirendeltségének vezetője 5. Aktualitások Április Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról Felelős: a Pénzügyi Iroda vezetője 2. A évi pénzmaradvány elszámolása Felelős: a Pénzügyi Iroda vezetője 3.A közművelődési intézmények alapító okiratainak és SzMSz-einek felülvizsgálata, módosítása (Művelődési és Oktatási Bizottság) 4. Beszámoló a Termálfürdő Kft. egészségügy-szakmai tevékenységének ellátásáról (Egészségügyi Bizottság) Felelős: dr. Tarkó Irén orvosigazgató 5. Beszámoló a Városi Sportcsarnok működéséről (Gyermek-, Ifjúsági és Sport Bizottság) Felelős: Ványi Zsolt, a Városi Sportcsarnok igazgatója 6. Aktualitások Május Cegléd Város Pedagógiai Díjának odaítélése (Művelődési és Oktatási Bizottság) 2. Az új tüdőszűrő röntgengép működésének tapasztalatai (Egészségügyi Bizottság) Felelős: dr. Rajkay Katalin főorvos 3. Revizori beszámoló a évi intézményi ellenőrzésről Felelős: Revizorok 4. Gerje pálya hasznosításának lehetőségei (Gyermek-, Ifjúsági és Sport Bizottság) 5. Ifjúsági Önkormányzat megalakulása (Gyermek-, Ifjúsági és Sport Bizottság) Felelős: Humán Iroda vezetője 6. Aktualitások Június Városi kitüntetések adományozása Díszpolgári Cím, Gubody Díj (Művelődési és Oktatási Bizottság) 2. Intézményvezetői pályázatok elbírálása (Művelődési és Oktatási Bizottság) 3. SzMSz-ek jóváhagyása (Művelődési és Oktatási Bizotság) 4. Beszámoló a Humán Szolgáltató Központ és az IRMÁK Kht. tevékenységéről (Népjóléti és Szociális Bizottság) Felelős: dr. Gyáni Éva, a HSZK vezetője és Csomor Petronella szociális koordinátor 5. Cegléd Város Önkormányzata Képviselőtestületének II. félévi munkaterve Felelős: a Jegyzői Iroda vezetője 6. Aktualitások

16 16 CEGLÉDI HÍRMONDÓ december 9. HÍREK, ESEMÉNYEK 1. sz. vk. Farkas Márta minden hónap első hétfője óráig Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. 2. sz. vk. Dr. Horváth Géza minden páros hét péntek, óra Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. 3. sz.vk. Sallay Ferenc minden hónap első hétfőjén óra között a Felház utcai Kaszinóban 5. sz. vk. Tóth Géza minden hónap első hétfőjén 15-8 óráig a Közgazdasági Szakközépiskolában. 6. sz. vk. Giba István páros héten szerdán óráig a Polgármesteri Hivatalban. 7. sz. vk. Fehér István minden hónap második szerda, óráig a Polgármesteri Hivatal I/19. sz. szobájában. 8. sz. vk. Simon Mihály minden hónap első hétfőjén óra között a Fűtőház utcai Óvodában. 9. sz. vk. Keszthelyi Ferenc minden hónap második keddje, óráig a Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. Képviselői fogadóórák* 10. sz. vk. ifj. Károly Ferenc minden hónap elsõ keddjén, óráig a Nyár u. 9. sz. alatt. 11. sz. vk. Nagy Lajos minden hónap első hétfőjén óráig a Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. 12. sz. vk. Király István minden hónap első hétfőjén óráig Várkonyi István u. 41., a Király Kft.-nél. 13. sz. vk. Dr. Endrődi Tamás fogadó órája minden hónap 4. keddje ig az Egyesített Szociális Intézményben. 14. sz. vk. Gőz Sándor a Külső-Budai úti lakosok számára minden hónap utolsó csütörtökén óra között a Külső-Budai úti általános iskolában; a Budai út, Pesti út, Czifrakert lakosainak bármikor telefonon: Dr. Horváth Tiborné minden hónap első szerdája óráig a Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. Márkus János minden hónap utolsó hétfőjén óráig a Szabadság tér 5. sz. alatt a Városvédő irodában tartja fogadó óráját. CEGLÉD GYÓGYSZERTÁRAK ÜGYELETI RENDJE JANUÁR Kossuth Gyógyszertár 1 és C., Gubody u. 17. Schulek Gyógyszertár 2 és C., Kőrösi út 51. Tel.: , Rákóczi Gyógyszertár leltár C., Teleki u. 14. Teleki u. és Rákóczi u. sarok Tömörkény Gyógyszertár leltár C., Rákóczi út Szent Imre Gyógyszertár C., Szent Imre h. u. 22. Kígyó Patika C., Táncsics M. u. 1. Felszegi Gyógyszertár C., Bajcsy-Zsilinszky tér 3/a. Szent Anna Gyógyszertár C., Kőrösi út 11. Önkormányzati gyógyszertárak évvégi leltára: Kossuth Gyógyszertár: dec. 29., 30., 31. Schulek Gyógyszertár: dec. 29., 30., 31., Rákóczi Gyógyszertár: jan. 3.,4.,5. Tömörkény Gyógyszertár: jan. 3.,4.,5. Dr. Kecskeméti Mihály minden hónap első keddjén16-17 óráig az Alkotmány u. 1. sz. alatt. Szunyogh László minden hónap második keddjén óráig a Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. * A lapzárta időpontjáig ismert fogadóórák *** Dr. Csáky András országgyűlési képviselő minden hónap utolsó pénteken 8-10 óráig a Városháza I. em. 19. sz. szobájában tartja fogadóóráját. Helyi megbízottja, dr. Illanicz György minden héten csütörtökön délelőtt 9-11 óráig a Városháza I. em. 19. szobában tart fogadóórát. *** Dr. Czinege Imre országgyűlési képviselő fogadóóráját minden hónap utolsó csütörtökén óráig tartja a Városháza I. em. 19. sz. szobájában. C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A városi önkormányzat lapja Megjelenik a képviselõ-testületi ülést követõ hét csütörtök napján példányban. Lapzárta: a megjelenés hetében hétfõ 16 óra. Kéziratot nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. Felelôs kiadó: Sós János Fõszerkesztõ: Dr. Balogh Edit Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.85. HU ISSN Nagy László Lázár rajza

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2013. ÉV 2013. január 30. (szerda) 1.1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése (első olvasat) 1.2. Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetés

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2016. ÉV 2016. január 27. (szerda) 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei 2.SZ. MELLÉKLET Javaslat a Polgármesteri Hivatal strukturális átalakítására című előterjesztéshez A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei Építéshatósági és Általános feladatköre a) az építési,

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/563-12/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete 2017.

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV 2014. január 29. (szerda) 1.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetése (első olvasat) 2.) A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól - módosításokkal egységes szerkezetben - Tápiószele Város Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

KIVONAT. Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának 2011. június 22-i ülésének jegyzőkönyvéből:

KIVONAT. Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának 2011. június 22-i ülésének jegyzőkönyvéből: Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. KIVONAT Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának 2011. június 22-i ülésének jegyzőkönyvéből: 24/2011. (VI. 22.) Ceglédi Többcélú

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE Szám: 31/2014 K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE Szám: 31/2014 K I V O N A T BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE Szám: 31/2014 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

1.) A képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési jogkörök:

1.) A képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési jogkörök: 2. melléklet a 6/2011.(III.31.) önkormányzati rendelethez A POLGÁRMESTERRE ÉS EGYES BIZOTTSÁGOKRA, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1.) A képviselő-testület által

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013.

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013. 18. NAPIREND Ügyiratszám: 1/692-12/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- Testület!

Tisztelt Képviselő- Testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Beszámoló a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról A Tolna Megyei

Részletesebben

Városi Önkormányzat : (53) : (53) Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. Előterjesztés készítésében közreműködött: Gazdasági Osztály

Városi Önkormányzat : (53) : (53) Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. Előterjesztés készítésében közreműködött: Gazdasági Osztály Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. : (53) 360-010 : (53) 361-571 Előterjesztés készítésében közreműködött: Gazdasági Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Ügyrendi

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2010. (III. 18.) rendelete a Nagyközség 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) rendelet módosítása Egységes szerkezetben Az önkormányzat

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat testnevelési és sport feladatainak végrehajtásáról Biharnagybajom Községi Önkormányzat

Részletesebben

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/ GYÁMHIVATAL Ügyintézők Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/565-276 Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-278 ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-280 ügyintéző fszt. 13. sz.

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének évre vonatkozó MUNKATERVE

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének évre vonatkozó MUNKATERVE Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évre vonatkozó MUNKATERVE Képviselőtestületi Február 9. Pénzügyi Osztály/ 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására Pénzügyi Osztály

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail:papj@bekescsaba.hu Ikt. sz.: I. 220-9/2005 NYILVÁNOS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére Tárgy: Az általános iskolai és óvoda részére történő közétkeztetési

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Előterjesztés 5/a. melléklete

Előterjesztés 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai és I. félévi teljesítése kiemelt feladatonként Előterjesztés 5/a. melléklete 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/4-20/2016 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról,

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE 221/2007. (XII. 13.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÉVI MUNKATERVE február 14. (csütörtök) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítása

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

Előterjesztés egyes önkormányzati fenntartású tagóvodák felvételi-működési körzetének módosításáról

Előterjesztés egyes önkormányzati fenntartású tagóvodák felvételi-működési körzetének módosításáról EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. II. negyedévi feladatterve 2015. április 30. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról,

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2013. (XII.20. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2013. (XII.20. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 7. számú előterjesztés a Képviselő-testület 2013.12.19.-i ülésére MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK A 27/2006.(XII. 14.) RENDELETTEL, A 4/2008.(I. 31.) RENDELETTEL, A 30/2008.(XI.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998. (II. 02.) Makó ör. rendelete

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály ELŐTERJESZTÉS a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA 1.. A RENDELET HATÁLYA 2..

A RENDELET CÉLJA 1.. A RENDELET HATÁLYA 2.. Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2004. (IV. 01.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátásáról. Tarnaméra Községi Önkormányzat

Részletesebben

KIVONAT. A Képviselő-testület 2014. december 18-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. H a t á r o z a t

KIVONAT. A Képviselő-testület 2014. december 18-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. H a t á r o z a t KIVONAT A Képviselő-testület 2014. december 18-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. 331/2014. Kth. A Képviselő-testület 2015. évi munkaterve H a t á r o z a t Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27.

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27. A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló többször módositott 1/2005.(II.18.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete II. félévi M U N K A T E R V E

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete II. félévi M U N K A T E R V E - 1 - Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. II. félévi M U N K A T E R V E A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 17. -a értelmében féléves munkatervet készít, féléves

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON dr. Radoszáv Miklós Fővárosi TEGYESZ GYERMEKI JOGOK A legalapvetőbb gyermeki jogok: az élethez való jog a származás megismerésének joga a családban

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 7/2009.(III.30.),

Részletesebben

2/2004. (I.28.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a 2003.évi többször módosított költségvetési és végrehajtási rendelet módosításáról

2/2004. (I.28.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a 2003.évi többször módosított költségvetési és végrehajtási rendelet módosításáról 2/2004. (I.28.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet a 2003.évi többször módosított költségvetési és végrehajtási rendelet módosításáról A Józsefvárosi Önkormányzat képviselő -testülete (továbbiakban

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők:

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők: Szociális ügyintéző: Szociális ügyek Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012 Ügyfélfogadási időpontok:. hétfő: 08:00-12:00; 13:00-16:00 kedd 13:00-15:30 szerda: 08:00-12:00

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése /2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben