ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TÁJÉKOZTATÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TÁJÉKOZTATÁS"

Átírás

1 C H Nagy László Lázár grafikája A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XV. évfolyam 13. szám Cegléd város honlapja: december 9. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A Képviselő-testület december 2-ai ülésén Sós János polgármester úr az alábbiakban számolt be a két ülés között eltelt időszak eseményeiről: November 26-án a szennyvíztisztító beruházás befejezését követő ünnepélyes átadás zajlott, ugyanezen a napon Dr. Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter részvételével a Duna-Tisza-közi Regionális Hulladékprogram alapkövét elhelyezték a Kátai út mellett. Az öt részből álló programból a teljes edényzet és a géppark jelentős részének beszerzése megtörtént, a lakossággal történő kommunikáció jövő év elején kezdődik meg, majd az építkezés befejezése után a rekultiváció során felszámolják a szeméttelepeket. Elmondta, hogy a Kossuth Ferenc utca bal oldalának akadálymentesítése elkészült a Széchenyi útig tartó szakaszon. A november 15-én megtartott téli gépszemle a hóeltakarításra való felkészülést szolgálta. Tájékoztatást adott arról, hogy Képviselő-testületi munkaértekezleten feldolgozták a városfejlesztési koncepció és stratégiai program előzetes anyagát. December elsején átadták a Tüdőgondozóban az új, korszerű röntgengépet. Elmondta, hogy belügyminiszteri tájékoztatás szerint sikeres városközpont-rehabilitációs pályázat esetén önerő támogatást kap Cegléd 38 millió forint összegben. A rendezvények közül kiemelte a németországi Plauen küldöttségének városunkban tett látogatását, illetve november 12-én a Szociális Munka Napja alkalmából a Városházán rendezett ünnepséget. November 19-én az alapítás 50. évfordulója alkalmából emléktáblát állítottak a Török János Szakközépiskolában. Elkezdődött az adventi hangversenysorozat a mühldorfi partnerváros, illetve a csíkszeredai testvérváros zenekarának színvonalas előadásával. KÖZMEGHALLGATÁS Cegléd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete meghívja a város lakosságát december 16-án, 14 órára a Városháza dísztermében tartandó közmeghallgatásra. A beszámoló elfogadása után a Képviselő-testület megtárgyalta az ülés 33 napirendi pontját, megalkotta a 34/2004. (XII. 9.) Ök. számú, a évi költségvetés módosításáról szóló, a 35/2004. (XII. 9.) Ök. számú, a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatás területének bővítéséről szóló, a 36/2004. (XII. 9.) Ök. számú, az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek hasznosítására, valamint bérletére vonatkozó rendelet módosításáról szóló, illetve a 37/2004. (XII. 9.) Ök. számú, a vásárokról és piacokról szóló rendelet módosításáról szóló rendeletét. A rendeletek lapunkban kerülnek kihirdetésre. A Testület elfogadta a város évi költségvetési koncepcióját, a Táncsics Mihály és a Várkonyi István Általános Iskola pótelőirányzati kérelmét. Döntött a háziorvosok privatizációs támogatásáról, valamint a közalkalmazottak és köztisztviselõk körében történő címpótlék bevezetéséről. A képviselők elfogadták a Testület I. félévi munkatervét, melyről lapunkban tájékozódhatnak. Az ülés további napirendi pontjai egyedi elbírálású ügyek voltak, illetve zárt ülésen kerültek megtárgyalásra. Aki bővebben kíván informálódni a Képviselő-testület nyilvános ülésén elhangzottakról, az megtekintheti a jegyzőkönyv másolatát a Városi Könyvtárban, illetve ügyfélfogadási időben szóbeli tájékoztatást kérhet a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodáján. Jegyzői Iroda TÁJÉKOZTATÁS Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy december 1-től az illegális hulladéklerakások megszüntetése érdekében korábban kihelyezett 4 m 3 -es hulladékgyűjtő konténerek igénybevételének lehetősége a rendszeres hulladékgyűjtésbe bekapcsolt területeken megszüntetésre került. Kérjük, hogy városunk tisztántartása érdekében a Külső-Kátai úti lerakó telepet vegyék igénybe többlethulladékaik elhelyezésére, ahol ingatlanonként 250kg/hó mennyiséget térítés mentesen átvesznek. Műszaki Iroda

2 2 CEGLÉDI HÍRMONDÓ december 9. Cegléd Város Önkormányzatának 34/2004. (XII. 09.) számú rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 4/2004.(III.4.) számú rendelet módosításáról Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv., az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv a és a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXVI. tv. alapján Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A rendelet 2. (1) bekezdésében jóváhagyott önkormányzati bevételét a 2. és 7. számú kimutatás szerinti forrásonkénti részletezésben e Ft-ban határozza meg. (2) A Képviselő-testület a 2. (2) bekezdésben jóváhagyott évi költségvetési kiadási előirányzatát önkormányzati szinten e Ft-ban állapítja meg az 1. és 8. számú kimutatás szerint. (3) a) személyi juttatás e Ft b) munkaadókat terhelő járulék e Ft c) dologi kiadások e Ft d) ellátottak pénzbeni juttatása e Ft e) működ.célú pénzeszköz-átadás, támog e Ft f) kölcsön nyújtása e Ft g) beruházási kiadások e Ft h) felújítások e Ft i) hiteltörlesztés e Ft j) céltartalék e Ft k) általános tartalék e Ft l) tervezett eredmény e Ft (4) A Polgármesteri Hivatal működési kiadását a 3/a számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg. a) személyi juttatás e Ft b) munkaadókat terhelő járulék e Ft c) dologi kiadások e Ft d) működ.célú pénzeszköz-átadás, támog e Ft e.) kölcsön nyújtása e Ft (5) Az intézmények működési kiadását a 3/b számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg. a) személyi juttatás e Ft b) munkaadókat terhelő járulék e Ft c) dologi kiadások e Ft d) ellátottak pénzbeni juttatása e Ft e) működ.célú pénzeszköz-átadás, támog e Ft (6) Az önkormányzati szintű beruházási kiadásokat a 4. számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg. a) Polgármesteri Hivatal e Ft b) Intézmények e Ft (7) Az önkormányzati szintű felhalmozási felújítási kiadásokat az 5. számú táblázat szerint e Ft-ban állapítja meg. a) Polgármesteri Hivatal e Ft b) Intézmények e Ft 2. (1) A rendelet módosítással nem érintett szakaszai, táblázatai, mellékletei továbbra is érvényben maradnak. (2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Balogh Edit sk. Sós János sk. jegyző polgármester Cegléd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII. 09) számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatásról szóló 33/2003. (XII. 11.) számú rendelet módosításáról 1. A rendelet 2. számú mellékletében a heti egyszeri gyűjtéssel érintett utcák jegyzéke az alábbiakkal egészül ki: Aszaló utca, Daráló utca, Harcsa utca, Köztes utca, Kékkő utca, Nyitó utca, Permet utca, Pince utca, Présház utca, Szilva utca, Vessző utca, Intézet dűlő 2. Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. Dr. Balogh Edit sk. Sós János sk. jegyző polgármester Cegléd Város Önkormányzatának 37/2004. (XII. 09.) Ök. számú rendelete a vásárokról és a piacokról szóló 12/2004. (IV.1.) Ök. számú rendelet módosításáról 1. (1) A rendelet 4. (1) bekezdésének c.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a jelenlegi c.) pont megjelölés d.) pontra változik: c.) területhasználati díj fizetése (2) A rendelet 4. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) Területhasználati díj: a tejtermék elárusító helyen, valamint a fedett piac területén az üzemeltető által egységesen kialakított, azonos alapterületű elárusítóhely után fizetendő díj, melyet az árusításra jogosultak az üzemeltetővel kötött szerződés alapján havonta, tárgyhó 15. napjáig kötelesek megfizetni. (3) A rendelet 4. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a jelenlegi (7) bekezdés számozása (8) bekezdésre változik: (7) Az asztal bérleti díját, a napi árujegy árát, a területhasználati díjat, a helyhasználati díjat, valamint az üzemeltető által biztosított szolgáltatások díjának mértékét a Képviselőtestület évenként állapítja meg. 2. (1) E rendelet január 1. napján lép hatályba. (2) Jelen rendelet a Ceglédi Hírmondóban való közzététellel kerül kihirdetésre. Dr. Balogh Edit sk. Sós János sk. jegyző polgármester

3 2004. december 9. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 3 A 306/2004. (XII.02.) Ök. számú határozat melléklete Cegléd Város Önkormányzatának a vásárokról és a piacokról szóló 12/2004. (IV. 01.) Ök. számú rendeletének függeléke I. Piacon és vásáron az árusítás feltételeként fizetendő díjakról I. Asztalbérlet (Cegléd, Kossuth tér 4.) 1. A fedett piac területén egységesen kialakított elárusítóhely területhasználati díja: Ft/hó. 2. A nyitott piac területén elhelyezett lindab tetős asztalok bérleti díja Ft/hó, illetve Ft/év, a 3. asztaltól a bérleti díj Ft/hó, illetve Ft/év. 3. A nyitott piac területén elhelyezett bádogtetős asztalok (régi asztalok) bérleti díja Ft/hó, illetve Ft/év, a 3. asztaltól (régi asztalok) bérleti díja Ft/hó, illetve Ft/év. II. Napi árujegy a) A napi élelmiszer- és virágpiacon (Cegléd, Kossuth tér 4.) árusítható termékek esetében a napi árujegy összege: Ft/asztal. b) Amennyiben a termék az asztalfelület 50%-án elhelyezhető, úgy a napi árujegy öszszege: 100.-Ft/asztal. c) Élő baromfi árusítása esetén Ft/asztal/nap d) Amennyiben az áru az asztalfelület 50%-án elhelyezhető, úgy a napi árujegy összege: Ft-asztal. Vásári napi árujegy: ló, szarvasmarha Ft/db csikó, borjú, szamár, sertés Ft/db kecske, juh, malac Ft/db lovas kocsi Ft/db személygépkocsi és 1 tonna teherbírásig a tgk Ft/db utánfutó Ft/db tehergépkocsi 1 tonna teherbírástól Ft/db vásári árusok, büfék, sátrak Ft/m 2 /nap III. Helyhasználati díj Idényjellegű árusítás az élelmiszerpiac külső területén (dinnye-, zsákos burgonya, zsákos hagyma, stb. árusítása) Helyhasználati díj Napi árujegy Ft/m 2 /nap Ft/fm/nap IV. Napi árujegy (használtcikk-piac) Ft/asztal/nap V. A tejtermék elárusítóhely területhasználati díja: Ft/hó. A fenti összegek az ÁFÁ-t tartalmazzák. II. Az Üzemeltető által biztosított szolgáltatások díjai 1. mérlegbérlet (serpenyős, gyors) Ft/nap láncos mérleg Ft/nap kézikocsi 50.- Ft/alkalom mérlegelés 50 kg-onként 50.- Ft illemhely használati díj 50.- Ft/alkalom 2. A Vásárokról és a piacokról szóló 12/2004. ( IV.01.) számú rendelet 10. (2) bekezdésében meghatározott tevékenységek (kuka-, konténerhasználat és szemétszállítási díj) az ÖKOVÍZ árváltozása esetén, annak emelése százalékos mértékével, ezen érték automatikusan növekszik. Cegléd Város Önkormányzatának 36/2004. (XII. 09.) Ök. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek hasznosítására, valamint bérletére vonatkozó szabályokról szóló többször módosított 33/2000.(XII.8.) Ök.rendelet módosításáról 1. A rendelet 5/A. -a az alábbi (13) bekezdéssel egészül ki: (4) Indokolt esetben a Gazdasági Bizottság álláspontját tartalmazó előterjesztés alapján a hatáskör gyakorlója e rendelet 7. -ában foglaltak szerint az (1) bekezdésben meghatározott lakást közérdekből bérbe adhatja. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr.Balogh Edit sk. Sós János sk. jegyző polgármester TÁJÉKOZTATÁS Értesítjük az érintett lakosságot, hogy dr. Gabnai Judit háziorvos december 6-tól új orvosi rendelőjében rendel. A rendelő címe: 2700 Cegléd, Nádasdi út 10. Telefon: 53/ (változatlan) Megváltozott a rendelési idő is! Új rendelési időpont: Hétfő: óra Kedd: óra Szerda: 8-12 óra Csütörtök: 8-12 óra Péntek: óra Rendelkezésre állási idő: (a doktornő hívhatósága) Hétfő: 8-12 óra Kedd: 8-12 óra Szerda: óra Csütörtök: óra Péntek: 8-12 óra dr. Gabnai Judit mobiltelefonszáma: 06-20/ Dr. Balogh Edit s.k. jegyző

4 4 CEGLÉDI HÍRMONDÓ december 9. ÉRTÉKELÉS a gyámhivatal gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról évre vonatkozóan A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben meghatározott feladatokat látja el a gyámhivatal. A hivatkozott törvényi hely 14. (1) bekezdése szerint a gyermekek védelme, a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeni, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, valamint a törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. Az év november 30-ig összesen 6173 az iktatott gyámhatósági iratok száma, ebből 1639 db a főszámon iktatott önálló ügyként kezelendő irat, és 4534 db az ezekhez érkező beadványok száma. Néhány tájékoztató adat a gyámhivatal szervezetéről: A gyámhivatal szakmai felettese a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala. A gyámhivatal munkatársai felett a munkáltatói jogot Cegléd Város Jegyzője gyakorolja. A gyámhivatal Cegléd Város Polgármesteri Hivatalának épületében működik, összességében 6 fővel. A 6 főből 1 fő a hivatalvezető, 1 fő látja el a hivatal teljes adminisztrációs feladatait, valamint 4 fő ügyintéző. I. Pénzbeli ellátások: 1/a. Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése A gyámhivatal a pénzbeli ellátások közül a gyermektartásdíj megelőlegezését, valamint az otthonteremtési támogatások iránti kérelmek elbírálását intézi. A gyermektartásdíj megelőlegezések száma a tavalyi évhez képest csökkent még évben 69 fő, tárgyévben 58. fő Cegléd Város Gyámhivatalán keresztül részesült tartásdíj állam általi megelőlegezésében. Tárgy időszakban Ft összegben került gyermektartásdíj megelőlegezésre. A gyámhivatal azon kötelezettekkel szemben, akik tartósan, önként nem teljesítik gyermektartásdíj fizetési kötelezettségüket ezért szükséges a jogosult részére az előlegezés az évi XXXI. tv (2) bek. a) pontja alapján feljelentést tesz tartás elmulasztása miatt. 1/b. Otthonteremtési támogatás Az átmeneti és tartós nevelt gyermekek nagykorúvá válásukat követően - ha ennek feltételei fennállnak - jogosultak otthonteremtési támogatásra. Az otthonteremtési támogatás célja, hogy a fiatal felnőttek megpróbáljanak ennek a támogatásnak a segítségével valamilyen önálló módon lakáshoz jutni. A támogatás összege a fiatal felnőtt átmeneti vagy tartós nevelésben töltött idejéhez, valamint az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének szorzatához igazodik év során 5 fő fiatal felnőtt igényelte a támogatást, összességében Ft összegben részesült támogatásban. II. Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: A) Családbafogadás év során 54 családbafogadási ügy indult, ebből 42 kiskorút érintően járult hozzá a gyámhivatal a családbafogadáshoz, 8 kérelem elbírálása még folyamatban van, és 4 ügy illetékesség hiányában áttételre került más gyámhivatalhoz. B) Ideiglenes hatályú elhelyezés Tárgy évben megemelkedett a gyámhivatal illetékességi területén az ideiglenes hatályú elhelyezések száma. A tavalyi 52 esethez képest 55 ügy indult. Az esetek zömében a különélő szülő kezdeményezi az eljárást azzal az indokkal, hogy másik szülő környeztében a gyermek súlyosan veszélyetetett. Egyre gyakrabban előfordul azonban az is, hogy a év közötti gyermekek és a család közötti súlyos problémák miatti kerül sor az ideiglenes hatályú elhelyezésre. A gyermekek befogadó otthonokba, majd nevelőszülőknél, kis számban lakásotthonokban kerültek elhelyezésre, 10 gyermek vonatkozásában az ideiglenes hatályú elhelyezés iránt benyújtott kérelmet elutasítottuk. C) Átmeneti és tartós nevelésbe vétel évben 119 átmeneti nevelt gyermek és 7 tartós nevelt gyermek ügyeit intézte a hivatal. 3 gyerek esetében sikerült a családot felkészíteni arra, hogy a gyermeket a hivatal visszahelyezze, ami a korábbi évekhez képest komoly eredményként könyvelhető el. D) Az utógondozás és az utógondozói ellátás Az átmeneti vagy tartós nevelés megszűnése után kivéve, ha a gyermeket örökbefogadták a gyámhivatal legalább 1 év időtartamra elrendeli a gyermek és a fiatal felnőtt utógondozását, feltéve, hogy az utógondozást, a fiatal felnőtt maga is kéri. Az utógondozás célja, hogy elősegítse a gyermek, illetve a fiatal felnőtt családi környezetébe való visszailleszkedését, önálló életének megkezdését. A gyermek utógondozását a gyermek lakóhelye szerinti gyermekjóléti szolgálat, a fiatal felnőtt utógondozását a gyermekotthon, vagy a nevelőszülői hálózatot működtető Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat látja el. A fiatal felnőtt kérelmére a gyámhivatal elrendeli az utógondozói ellátást, ha ennek feltételei fent állnak év során 55 esetben került sor az utógondozás elrendelésére, ebből 42 esetben kapott a fiatal felnőtt utógondozói ellátást. III. Tájékoztató adatok Tárgy évben Albertirsa városában is létrejött a gyámhivatal, így az albertirsai illetékességű ügyiratok áttételre kerületek. A kiskorúak vagyoni ügyében tárgyévben 335 esetben indult eljárás. A korábbi évekhez képest emelkedett évben a kapcsolattartási ügyek száma. A gyermekkel való kapcsolattartásra a szülő és a nagyszülő, a nagykorú testvér, továbbá, ha a nagyszülő és szülő nem él, illetőleg a kapcsolattartásban tartósan akadályozva van, vagy a kapcsolattartási jogát önhibájából nem gyakorolja a gyermek szülőjének testvére, valamint szülőjének házastársa is jogosult. Az ügyek emelkedésének száma az elvált szülők közötti tolerancia szint csökkenésével magyarázható. A gyámhivatalnál tárgy évben 276 gyermeket érintően indult eljárás a családi jogállás rendezésére, két kiskorú leány részére engedélyezte a hivatal. a házasságkötést. A fentieken túl társhatóságoktól 118 esetben érkezett megkeresés. A hivatal munkatársai igyekeznek minden ügyben a kiskorú érdekének megfelelő döntést hozni, megpróbálják minden esetben megkeresni azt a megoldást, mely optimálisan tudja biztosítani a gyermek értelmi és érzelmi fejlődését. Dr. Varga Tünde Cegléd Városi Gyámhivatal vezetője

5 2004. december 9. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 5 Beszámoló a Humán Irodához tartozó területeken, a évben végzett munkáról Az Irodához tartozó feladatkörök és munkaterületek a következők: 1. Tanügyigazgatás, általános iskolai oktatás és alapfokú művészetoktatás (2004. július 1-ig.) 2. Óvodai ellátás, iskolai egyéb feladatok; közművelődési feladatok; városi rendezvények; díjak, kitüntetések. 3. Sportügyek, ifjúsági ügyek, intézményi kapcsolattartás. 4. Gyámhatósági feladatok, és kapcsolt feladatkörök. 5. Egészségügyi alapellátással kapcsolatos feladatok. 6. Jegyzőkönyvvezetés, adminisztráció. 7. Irodavezetési feladatok, bizottsági és testületi anyagok előkészítése. A fenti munkaterületeken egy-egy munkatársunk felügyeli és végzi a munkaköri leírásában rögzített feladatokat. A esztendőben, e területeken elvégzett jelentősebb munkáink a következők voltak: 1.) Tanügyigazgatási, közoktatási feladatok: 2004-ben is elkészítettük a közoktatási intézmények átszervezésével, fenntartásával, alapdokumentumainak módosításával kapcsolatos előterjesztéseket a szakbizottságok, ill. a Képviselő-testület számára. A évi költségvetés tervezéséhez szakmai segítséget nyújtottunk a Pénzügyi Irodának. A nevelési és oktatási intézmények eszközeinek, taneszközeinek, felszereléseinek a minimum jegyzékhez történő igazításához szükséges teendőket is e feladattal foglalkozó munkatársunk végezte. 10 millió Ft-ot különített el az önkormányzat pályázati alapként e célra. E szakterülethez tartozó munkánk továbbá: a évi közoktatási normatívák elszámolása; a évi normatívák igénylése; az állami kötött közoktatási normatívák intézményenkénti elosztása, felszabadítása; a közalkalmazotti besorolások, átsorolások felügyelete; a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai - nevelési programok, házirendek módosítása; a tanévnyitó, tanévzáró nevelési értekezletek jegyzőkönyveinek áttekintése; a közoktatási intézmények tantárgyfelosztásainak, statisztikáinak ellenőrzése; pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevétele; intézményvezetők felett gyakorolt munkáltatói joggal kapcsolatos döntések előterjesztése; intézményvezetők átsorolásainak ellenőrzése, munkáltatói engedélyeztetése; az intézményvezetői pályáztatási eljárások lefolytatása ben 2 önkormányzati fenntartású intézményben járt le a vezetői megbízás: a Széchenyi Úti Óvodában és a Külterületi Általános Iskolában. Mindkét intézményben a már magasabb vezetői megbízással rendelkező intézményvezető pályázott, és kapott további megbízást 8 nevelési évre. Lefolytattuk a Városi Ösztöndíj és a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázati eljárását. Pályázatokat írtunk és nyújtottunk be közoktatási témákban: az Oktatási Minisztériumhoz - SZAK 2004; a Pest Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítványhoz. Az elnyert pályázati pénzek felhasználásának felügyelete, elszámolása, az intézményi elszámolások ellenőrzése szintén e terület feladata, amit alapos körültekintéssel végzett az iroda munkatársa. 2.) Óvodai ellátás, iskolai és egyéb feladatok Az óvodai ellátás biztosítása az önkormányzat kötelező feladata. Fontos tudniuk a szülőknek, hogy gyermekük az 5. életév betöltésétől kezdődően tanköteles korú! A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai sok tanköteles korú gyermeket fedeznek fel családlátogatásaik alkalmával, akik nincsenek nevelési-oktatási intézményben. Bekerülésük közoktatás rendszerébe, a szülők kötelessége és a mi feladatunk Nagyon fontos szakmai eredménynek könyvelhetjük el, hogy a magatartási, beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyermekek minél korábbi kiszűrése és fejlesztése érdekében az óvodákban sikerült kialakíttatnunk fejlesztő pedagógus álláshelyeket szeptemberétől 3 fő, majd január 1-jétől újabb 3 fő fejlesztő pedagógus dolgozik az óvodákban, a Nevelési Tanácsadó munkatársaival koordináltan. Ennek a szakmai segítségnek köszönhetően, várhatóan, fokozatosan csökken azoknak a gyermekeknek a száma, akiket kislétszámú 1. osztályokban kellene elhelyezni. Az egyházi fenntartású általános iskolák nagyon jó partnereink az alapfokú oktatás önkormányzati feladatellátásában. Közös érdekünk, hogy ezek az intézmények jól működjenek. Ezért is nyújtott az önkormányzat anyagi támogatást a Református Általános Iskola új épületének átadásához, a Mészáros L. Katolikus Általános Iskola ebédlőjének kialakításához. Nagy gondot jelent azoknak a gyermekeknek az elhelyezése, akiknek a Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján a javasolt intézményben, a Losontzi I. Általános Iskolában kellene képzési kötelezettségüket teljesíteniük. Az intézmény zsúfoltsága nem minden esetben teszi lehetővé a gyermekek elhelyezését. Az általános iskolai tanulmányaikat befejezett, de felvételt egyetlen középiskolába sem nyert tanulók elhelyezése, a tanköteles kor miatt kötelező. A 9. évfolyamra kötelező felvételt biztosító intézményként Pest Megye Önkormányzata a Török J. Szakképző Iskolát jelölte ki térségünkben, de ide sem tudtak minden gyermeket felvenni. Így kerültek a 8. évfolyam sikeres befejezése után gyermekek Szolnokra, Nagykátára, Budapestre is középiskolákba, a tankötelezettség teljesítése érdekében. A tankötelezettség teljesítésének ellenőrzésében a Humán Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálatával, a nevelésioktatási intézmények gyermek- és ifjúságvédelmi felelőseivel és a Polgármesteri Hivatal szabálysértési ügyintézőjével dolgozunk együtt. A nyilvános könyvtári ellátással, a közművelődéssel kapcsolatos feladataink A könyvtárhasználati jog gyakorlását a könyvtári ellátás rendszere biztosítja. A nyilvános könyvtári ellátás rendszerének működtetése az állami és a helyi önkormányzatok feladata. Cegléden a Városi Könyvtár fenntartásával és működtetésével tesz eleget az önkormányzat e feladatának. A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása. Városunkban az önkormányzat e feladat ellátása során közművelődési intézményt biztosít, amely a Kossuth Művelődési Központ. Folyamatos a kapcsolattartásunk az intézmények vezetőivel, munkatársaival. Az állami és a kiemelt városi ünnepségek szervezését, megrendezését a Humán Iroda vezetője és a Kossuth Művelődési Központ igazgatója koordinálja. Kulturális-tudományos pályázati keret felosztása. A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben, a évi költségvetésben 3,2 millió Ft felosztásáról döntött a Művelődési és Oktatási Bizottság. A civil szervezetek, magánszemélyek kulturális, művészeti, tudományos munkásságát ebből az összegből tudjuk támogatni. A pályázók, a pályázati célok, az egész város kulturális életét érintően, nagyon értékesek voltak.

6 6 CEGLÉDI HÍRMONDÓ december 9. Kitüntetési javaslatok előkészítése Országos, megyei és városi kitüntető díjakra, elismerésekre készítettünk elő szakmai indokolásokkal ellátott javaslatokat ben viszonylag sok országos és megyei kitüntetéssel gazdagodtunk: magas szakmai munkásságuk elismeréseként pedagógusok, más szakmákban dolgozó részesült ilyen elismerésben Ceglédről. Az önkormányzat által alapított Cegléd Város Díszpolgára Cím, a Gubody Ferenc Díj, a Városi Pedagógiai Díj, Városi Sport Díj, valamint egyéb kitüntető címek átadásának előkészítése, megszervezése az iroda munkatársainak feladata. Egyéb rendezvények, ünnepségek szervezése Kiemelt nagy munkánk volt ebben az évben is, Kossuth Lajos ceglédi beszédének évfordulója alkalmából, szeptember között megrendezett ünnepség-sorozat, a Kossuth Művelődési Központ munkatársainak segítségével. Irodánk feladatai közé tartozik a Városháza Dísztermében és egyéb helyszíneken megrendezésre kerülő ünnepségek, konferenciák, tanácskozások megszervezése és lebonyolítása, ill. segítése. (Városi Pedagógusnap, Köztisztviselők Napja, Semmelweis Nap, a Pál Napi Csata emlékünnepsége, a bombatámadásra, a világháborúkban elesettekre való csendes megemlékezés, stb.) Rendszeres a kapcsolatunk az Uránia Mozival, a Kossuth Múzeummal, a Dobmúzeummal, a Ceglédi Alkotók Egyesületével, a Városvédő és Szépítő Egyesülettel, más civil szervezetekkel, a HONSZ-szal, az egyházakkal. Újabb pályázat benyújtására volt lehetőség a NKÖM-hoz az ART MOZI programban a mozi korszerűsítésére, műszaki felújítására. A pályázat eredményeképpen 10 millió Ft támogatást nyert önkormányzatunk. 3.) Sport és ifjúsági feladatok A) A sport feladatok alapvető meghatározója a Gyermek-, Ifjúsági és Sport Bizottság munkatervei (I., II. féléves bontásban), továbbá a szintén féléves bontásban készült versenynaptárak (verseny-, diák- és szabadidősport) voltak. Mind a munkatervek, mind a naptárak előkészítését az irodánk végezte el. Az előző években kialakult hasznos mechanizmusok továbbra is kellő tartalommal működtek, évente kétszer a sportegyesületek szervezőivel, külön-külön fórumokon az általános- és középiskolák testnevelőivel találkoztunk naptár- és programegyeztető megbeszéléseken. A sportegyesületekkel és a város oktatási és sport intézményeivel ezen kívül napi kapcsolatban is vagyunk. Megjelenünk rendszeresen, lehetőségeinkhez képest, a városban zajló diák-, szabadidős- és versenysport edzéseken, versenyeken. A környező településekkel, a kistérségi társulással az idén megalakult kistérségi sportkoordinációs csoporton, közös sportversenyeken keresztül tartjuk a kapcsolatot. (Kiemelkedő rendezvényünk a negyedik éve megrendezésre kerülő Pest Megyei Kerékpáros Találkozó). A kétévente megrendezésre kerülő Kossuth Sportnap idei rendezvényén 2004-ben, résztvevő volt. Részt vettünk a Termálfürdő nyári sportprogramjának szervezésében. Továbbra is készül heti versenynaptár, melyet kézhez kap a helyi sajtó, emellett a kábel TV-s képújságon napról-napra folyamatosan olvasható. A Pest Megyei Sportigazgatóság munkatársaival rendszeresen konzultálunk. Továbbra is színvonalasan működik az önkormányzat által támogatott városi úszásoktatás és az úszó testnevelési órák rendszere. A 2000-ben, önkormányzati finanszírozásban, felmenő rendszerben bevezetett osztályonkénti heti plusz 0,5 tömegsport óra már az 1-8. évfolyamokban működik ben negyedik alkalommal került sor a Városi Sport Díj kiosztására, az év végi sportolói díjakkal együtt, mely a másodszor megrendezésre kerülő Sportgála keretében került sor. Új helyszínen a Városi Sportcsarnokban sikerült hangulatában, ünnepélyességében megfelelő színvonalon megrendezni. Az év során megrendezésre került gazdag verseny-, diák- és szabadidős sport programok közül kiemelve: a Károlyi Kupa városi középiskolás versenyeket, mely öt sportágban biztosított széleskörű alkalmat diákjainknak a sportolásra. Itt jegyeznénk meg, hogy a középiskolák fenntartói váltásától függetlenül, sportszervezés szempontjából továbbra is sajátunknak kezeljük a középiskolásokat. Az általános iskolások alapprogramját a diákolimpia városi eseményei jelentik. Ezen kívül a városi nagy sportnap, mezei futóverseny, térségi úszóverseny stb. színesítik a programokat. Az országos és megyei kezdeményezésű diákolimpia események pénzügyi megszorítások miatt csökkentek, ennek ellenére városi erőből pótoljuk ezeket a versenyeket. A városi sporttámogatások pályázati rendszerét tovább finomítva készítettük elő a évi sporttámogatások megvalósítását, azok elszámolásának zavartalanságát. B) Az ifjúsági feladatok területén is előre léptünk a Bizottság és az irodánk képviselői részt vettek több iskolai diákönkormányzati fórumon, felmérések készültek ezek működéséről. Bizottsági támogatással a város iskoláinak (ált. és közép) többsége, képviselői által részt vettek a hódmezővásárhelyi országos találkozón, melyet a Bizottság finanszírozott. Pályázati figyelő tevékenységgel járultunk hozzá az országos lehetőségek feltérképezéséhez. A szabadidő hasznos eltöltésének szervezése mellett, segítettük az intézményi, egyesületi kezdeményezéseket. 4.) Jegyzői hatáskörbe tartozó gyámhatósági feladatok, valamint a csatolt munkakörök A gyámügyi igazgatásban jegyzői hatáskörben eljáró gyámügyi ügyintéző ellátja a jogszabályok által hatáskörébe utalt feladatokat (védelembe vételi eljárás lefolytatása, családgondozó kirendelése, hivatásos védő kirendelése, stb.). A jegyzői hatáskörben I. fokon eljáró feladatokat 1 fő ügyintéző látja el, a Polgármesteri Hivatal Humán Iroda szervezeti egységén belül. A jegyzői hatáskörben eljáró gyámügyi ügyintéző a Humán Iroda szervezeti egységén belül továbbra is ellátja a Kisebbségi Önkormányzattal való kapcsolattartást. Ügyintéző feladata: a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal való kapcsolattartás és szakmai segítés. A jegyzői hatáskörben eljáró gyámügyi ügyintéző fentieken túl ellátja a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala és Cegléd Város Önkormányzata közötti gyermek-és ifjúságvédelmi koordinátori feladatokat is. A Pest Megyei Főügyészség évben törvényességi felügyelete során ellenőrzést tartott a jegyzői gyámhatóságnál. Megállapították, hogy a jegyzői gyámhatóság az eljárásait gondosan folytatja le. 5.) Egészségügy alapellátás, szakellátás Alapellátás A) Szervezeti változás: egy új fogászati körzet került kialakításra, így nyolc fogászati szolgáltató működik területi ellátási kötelezettséggel Cegléden; központi iskolaorvosi rendelőben történik a középiskolások iskolaorvosi ellátása szeptembertől a Szabadság tér 2. szám alatt; a védőnői szolgálat munkájának szakmai átszervezése folyamatban van, a megelőzés és az ifjúságvédelem szakmai elvárásait figyelembe véve, valamint az OEP finanszírozási szabályzóit; dr. Gabnai Judit háziorvos a Kőrösi út 51. szám alatti háziorvosi rendelőből december 6-tól elköltözik az új Nádasdi út 10. szám alatt lévő rendelőjébe.

Tisztelt Hölgyem / Uram!

Tisztelt Hölgyem / Uram! C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVI. évfolyam 10. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2005. december 8. Tisztelt Hölgyem / Uram! A Ceglédi Viziközmû Társulat Szervezõbizottsága

Részletesebben

Elhalasztott beruházások

Elhalasztott beruházások VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA H Nagy László Lázár grafi kája XXI. évfolyam 14. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu Elhalasztott beruházások Két tényező játszott szerepet abban, hogy az Önkormányzat újra

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

Az előterjesztést készítette: A Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Az előterjesztést megtárgyalta: Valamennyi Bizottság T Á J É K O Z T A T Ó

Az előterjesztést készítette: A Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Az előterjesztést megtárgyalta: Valamennyi Bizottság T Á J É K O Z T A T Ó Városi Önkormányzat Aljegyzőjétől Abony Kossuth tér 1. 2146/2012/HUM. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Az előterjesztést készítette: A Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2005. március 3.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2005. március 3. C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVI. évfolyam 2. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2005. március 3. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Sós János polgármester a két ülés közötti időszak

Részletesebben

B e s z á m o l ó. a Képviselő-testület 2008. április 30-i ülésére. a Polgármesteri Hivatal 2008.évi munkájának értékelésére

B e s z á m o l ó. a Képviselő-testület 2008. április 30-i ülésére. a Polgármesteri Hivatal 2008.évi munkájának értékelésére Városi Önkormányzat Jegyzőjétől Abony Kossuth tér 1. : (53) 360-010 : (53) 360-010 Az előterjesztés készítésében közreműködött: A Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA 1. számú melléklet POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA Építéshatósági iroda Az iroda ügyiratforgalma az előző évekhez képest tovább emelkedett. A kiküldött levelek, határozatok száma is közel 2

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVI. évfolyam 7. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2005. szeptember 22. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Cegléd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26.-án (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére NAPIREND

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Jegyzőjétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: jegyzo@fuzesgyarmat.hu BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2013. október

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/593-1/2010/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 50. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. május 6-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2008. május 28-ai ülésen számoltam be.

A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2008. május 28-ai ülésen számoltam be. A Polgármesteri Hivatal beszámolója a hivatal működéséről, különös tekintettel a település demográfiai és szociális helyzetére és a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárások alakulásáról a képviselő-testület

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről. Jegyzőkönyv Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Dr. Tarcali

Részletesebben

E L Ő T ER J E S Z T É S

E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzatának Polgármestere 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.: 85/539-036 Ügyiratszám: 1182/1/2015. 2. számú előterjesztés E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 43/2012. (V. 14.) KT. sz.

Részletesebben

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása 137/2014. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete ezen előterjesztés melléklete

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 2009. szeptember 28. XX. évfolyam 8. szám. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 2009. szeptember 28. XX. évfolyam 8. szám. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA H Nagy László Lázár grafi kája XX. évfolyam 8. szám Már az idei költségvetés előkészítése során tudtuk, hogy bizonytalan, nehéz esztendő áll előttünk. Ennek ellenére olyan költségvetést

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület!

Tisztelt Képviselőtestület! 1 Tisztelt Képviselőtestület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1133/2010. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgárdi, Batthyány u. 132. Tel/fax: 22/576-230, E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu

POLGÁRDI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgárdi, Batthyány u. 132. Tel/fax: 22/576-230, E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu 1 POLGÁRDI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgárdi, Batthyány u. 132. Tel/fax: 22/576-230, E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu Az előterjesztés tárgya: Átfogó értékelés Polgárdi Város Önkormányzata Gyermekjóléti

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szeretettel meghívok minden helyi lakost a Tavaszi Hadjárat elnevezésû rendezvénysorozat részeként 2010.

Részletesebben

Küzdelem a sok szemét ellen

Küzdelem a sok szemét ellen A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA H Nagy László Lázár grafi kája Fotók: Tánczos XX. évfolyam 4. szám Küzdelem a sok szemét ellen Cegléd sem kivétel. Városunkra is jellemző korunk egyik legégetőbb problémája,

Részletesebben

Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. 2014. évi tevékenységéről 1. melléklet Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2014. évi tevékenységéről Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. december 18-i ülésére Készítette: Dr. Gaál

Részletesebben