Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59 BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U Ikt.sz.: 11/2015. Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. könyvvizsgálójának megválasztása, valamint díjazásának megállapítása Melléklet: 1 pid FEB jelentés Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének április 23-án tartandó nyilvános ülés ére Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlése a 83/2014. (IV. 25.) közgy. határozatával, június 1. napjától május 31. napjáig terjedő időtartamra a gazdasági társaság könyvvizsgáló i feladatainak ellátásával a Krizsán és társai Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Kft.-t (5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13.) bízta meg. A könyvvizsgálatért személyében felelős: Krizsán Miklós ügyvezető, bejegyzett könyvvizsgáló. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvény 4. (1) bekezdésében leírtak alapján a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a gazdálkodó szervezet legfőbb szervének, jelen esetben az alapítónak. A társaság könyvvizsgálójának megválasztásához alapítói döntés szükséges, éullely a társaság alapító okiratának módosítását nem igényli. Az igazgatóság javasolja, hogy a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. könyvvizsgálói feladatainak ellátására a Krizsán és Társai Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Kft.-t (5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13.) bízza meg az alapító a június 1. napjától május 31. napjáig terjedő időszakra. A könyvvizsgálatért személyében felelős Krizsán Miklós ügyvezető, bejegyzett könyvvizsgáló legyen. A könyvvizsgáló díjazását az igazgatóság ,- Ft/hó + áfa összegben javasolja meghatározni. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata a közgyűlésen ismertetésre. kerül

60 2 A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Stratégiai-Fejlesztési Osztály. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, meghozni. hogy szíveskedjen döntését a határozati javaslat alapján HATÁROZATI JAVASLAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. könyvvizsgálati feladatait megbízási szerződés keretében a június 1. napjától május 31. napjáig terjedő időtartamra a Krizsán és Társai Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13., cégjegyzékszáma: , Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági száma: ) lássa el. A könyyyizsgálatért személyében felelős: Krizsán Miklós ügyvezető, bejegyzett könyvvizsgáló (5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. szám alatti lakos, Magyar Könyvvizsgálói Kamara igazolványának száma: ). Az alapító a könyvvizsgálói feladatok ellátásáért a könyvvizsgáló részére június 1. napjától havi ,- Ft + áfa, azaz kettőszázhúszezer forint + áfa díjazást állapít meg. Felelős : Szarvas Péter polgármester Kozma János vezérigazgató Határidő: május 31. Békéscsaba, április 16. Ellenjegyzés: JOgI: pénzügyi:

61 Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Felügyelőbizottság Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése Ikt.sz.: 12/2015. Tárgy: Javaslat a Békéscsaba Vagyonkezelő személyére és díjazására Zrt. könyvvizsgálójának Tisztelt Közgyűlés! A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága április 16-ai ülésén megtárgyalta a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. könyvvizsgálójának személyére, valamint díjazásának mértékére vonatkozó javaslatot. A Felügyelőbizottság 4 egyhangú igen szavazattal javasolja, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. könyvvizsgálójának személyére az alábbiak szerint tegyen javaslatot: A Felügyelőbizottság Békéscsaba Vagyonkezelő egyetért az Igazgatóság javaslatával, amely szerint a Zrt. könyvvizsgálójának a Krizsán és Társai Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Kft.-t (5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13., cégjegyzék száma: , Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági száma: ) javasolja Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének. A könyvvizsgálatért személyében felelős személy: Krizsán Miklós (5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. sz., kamarai regisztrációs száma: ). A Felügyelőbizottság egyetért azzal, hogy a megbízás június O l-től május 31-ig szóljon, a megbízási díj pedig Ft/hó + ÁFA. Békéscsaba, április 16. A FEB nevében:

62 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 394-2/2015. Előadó: Czigléczkiné Liszkai Edit Mell. : 1 db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) NYIL V ÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL Tárgy: A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. munkaszervezet-vezetőjének prémium elszámolása a évre vonatkozóan Előkészítő: Véleményező: Stratégiai-Fejlesztési Osztály Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előterj esztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének április 23-án tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) mint az egyszemélyes Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. tulajdonosa a 230/2014. (XI. 27.) közgy. határozatával elfogadta az igazgatóság, a felügyelőbizottság és a vezető állású munkavállaló javadalmazására vonatkozó szabályzatot. A Közgyűlés a 40/2014. (II. 28.) közgy. határozatával döntött a munkaszervezet vezetője évre vonatkozó prémium feladatainak kitűzéséről. Ehhez kapcsolódóan a feladatok értékeléséhez és a prémium összeg kifizetésének engedélyezéséhez az érvényben lévő szabályzat alapján a felügyelőbizottság véleményét előzetesen ki kell kémi. Ennek megfelelően a felügyelőbizottság az értékelést megtárgyalta és javasolja a Közgyűlés részére az éves prémium összeg 100 %-ának kifizetését.

63 2 A javaslatot a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezi. A bizottsági határozat a közgyűlési előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntését az alábbi határozati javaslat alapján hozza meg. A határozat végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Stratégiai-Fejlesztési Osztály. HATÁROZATI JAVASLAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése engedélyezi, hogy a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. munkaszervezet-vezetője részére az éves kitűzött prémiumösszeg 100 %-a - figyelembe véve a prémium előleg kifizetett összegét - elszámolásra és kifizetésre kerüljön. Felelős: Szarvas Péter polgármester Határidő : június 30. Békéscsaba, április 17. Elle~egyzés: iogi: ~ / pénzügyi:... J.. ~~....

64 l r Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Fe l ügyelőbizottság Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szarvas Péter polgármester úr részére Békéscsaba Szent István tér 7. Békéscsaba, április 16. Ikt.sz.: 18/2015. Tárgy: a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. m unkaszervezet vezetőjének prémium teljesítésének véleményezése Tisztelt Polgármester Ú r! A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága a április 16.-ai ülésén megtárgyalta és megvizsgálta a munkaszervezet vezetője által készített beszámoló alapján a számára meghatározott prémium feladatok éves teljesítését. A évi prémium feladatok feltételei és annak teljesítése a következők szerint alakult. l. Feladat: A Közgyűlés 39/2014. (II. 28.) közgy. határozatával jóváhagyott, a évre vonatkozó üzleti terv eredményének teljesülése, valamint a társaság szamara előírt, az önkormányzat költségvetésében szereplő ingatlanhasznosítási és bérletidíj- befizetési kötelezettség határidőre való teljesítése. A feladat végrehajtásáért adható prémium mértéke: az éves prémiumkeret 70 %-a. Teljesítés: A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága a évi beszámolót e Ft nettó árbevétellel (a terv e Ft), e Ft értékesítés közvetlen költséggel (a terv e Ft) és e Ft adózás előtti eredménnyel (a terv e Ft) fogadta el. A törzsház szintű évi beszálnolót e Ft nettó árbevétellel (a terv e Ft), e Ft értékesítés közvetlen költséggel (a terv e Ft) és e Ft adózás előtti eredménnyel (a terv e Ft) fogadta el. Az önkormányzati költségvetésben szereplő ingatlanhasznosítási és bérletidíj befizetési kötelezettségünket határidőre teljesítettük.

65 2 2. Feladat: Az alábbiakban felsorolt önkormányzati beruházások és az ezekhez kapcsolódó feladatok teljesítésének jelentős mértékű segítése: - a Békéscsabai Piac fejlesztése - a Békéscsabai Városi Sportcsarnok energetikai fejlesztése - a békéscsabai Előre székház épületenergetikai fejlesztése.. A feladat végrehajtásáért adható prémium mértéke: az éves prémiumkeret 15 %-a. Teljesítés: Mindhárom fejlesztés elkészült a tervezett határidőre belül Társaságunk aktív közreműködésével. és költségkereteken 3. Feladat: A Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Kft. hulladékszállítási tevékenységének elkezdése évben, ezen belül: - az alvállalkozó sikeres kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében, - a tevékenység végzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély, valamint az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség minősítésének megszerzése, - a hulladékszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötése Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatával. A feladat végrehajtásáért adható prémium mértéke: az éves prémiumkeret 15 %-a. Teljesítés: 2013-ban közbeszerzési eljárást indított a társaság olyan alvállalkozó kiválasztására, amely alkalmas a hulladékról szóló törvény feltételei szerinti tevékenység végzésére. Az eljárás 2014-ben lezárult és kiválasztásra került az alvállalkozó, illetve aláírásra került a szolgáltatási szerződés. Annak érdekében, hogy a társaság megkezdhesse tevékenységét, különféle hatósági engedélyeket kellett a beszámolási időszakban beszereznie.

66 3 Ezek a következők: Hatóság megnevezése Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fel ügyelőség Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség orü Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Határozat tartalma nem veszélyes települési hulladék szállítására és gyűjtésére vonatkozó engedély közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv jóváhagyása hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó engedély hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minősítő okirata I Ezen engedélyek beszerzését követően Békéscsaba Megyei J ogú Város Önkormányzata és a társaság között december 16-án aláírásra került a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés. Ennek alapján a társaság január l-től megkezdi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet december 29-én a Békéscsabai Városüzemeltetési Kft-vel megállapodást írt alá a társaság a lakossági hulladék ártalmatlanítása céljából. Az előzőekben leírtakra tekintettel a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság munkaszervezet vezetője részére Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által a 40/2014. (1I.28.) közgy. határozat'ában foglalt prémium feladatokat értékelte. A meghatározott prémium feladatokkal kapcsolatosan elvégzett munka értékelése alapján 4 egyhangú igen szavazattal javasolja Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének, hogy a határozat 4. pontja szerinti, a évre meghatározott prémium 100 %-ának ki fizetését engedélyezze, figyelembe véve azt, hogy az éves kitűzött prémium összeg 50%-a előlegként már ki fizeté sre került. Tisztelettel: a Felü előbizottság elnöke

67 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. SZ.: IV 394-3/20J5. Előadó: Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: Jdb Hiv. sz: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) E-maiI: NYIL V ÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL Tárgy: A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. munkaszervezet-vezetőjének évre vonatkozó prémium kiírása Előkészítő: Véleményező: Stratégiai-Fejlesztési Osztály Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előterj esztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének április 23-án tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 76/2015. (II. 26.) közgy. határozatával elfogadta a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Zrt.) évi törzsház szintű üzleti tervét. A terv teljesítésének és a társaság egyéb feladatainak ösztönzése érdekében a felügyelőbizottság véleményét figyelembe véve a Közgyűlés a Zrt. munkaszervezet -vezetőjének célprémiumot határozhat meg. A kitűzött prémium mértéke: az éves személyi alapbér bruttó összegének 50 %-a. A javasolt prémium feladatok a következők: 1. A évre vonatkozó törzsház szintű üzleti terv eredményének telj esülése, valamint a társaság szamara előírt, az önkormányzat költségvetésében szereplő ingatlanhasznosítási és bérleti díj befizetési kötelezettség határidőre való teljesítése. A feladat végrehajtásáért adható prémium mértéke sávosan kerülne meghatározásra: az éves prémiumkeret 20 %-a, ha teljesül az eredmény terv és a befizetések határidőre teljesülnek,

68 2 az éves prémiumkeret még + 10 %-a, ha csökken a veszteség legalább 15 millió forinttal, amelynek során nem kerülne figyelembe vételre az év közben pluszban megítélt és átutalt támogatások összege, az éves prémiumkeret még + 10 %-a, ha csökken a veszteség még legalább 15 millió forinttal, amelynek során nem kerülne figyelembe vételre az év közben pluszban megítélt és átutalt támogatások összege. Értékelés: a évi éves (mérleg) beszámolóban, valamint a költségvetésben szereplő tényadatok alapján. 2. A CsabaPark gazdaságos hasznosítása, a megvalósult pályázatban vállalt feltételeknek való teljeskörű megfelelés, szakszerű, az előírásoknak megfelelő üzemeltetés. Értékelés: a teljesítésről szóló beszámoló alapján. A feladat végrehajtásáért adható prémium mértéke: az éves prémiumkeret 20 %-a. 3. Az Önkormányzat által beadásra kerülő pályázatokban való közreműködés, együttműködés, ezzel összefüggésben határidőre történő adatszolgáltatás. Kiemelten a - CsabaPark további fejlesztése, - Békéscsabai Árpád Gyógy- és Strandfürdő energetikai fejlesztése napelemek beépítésével (KEOP, önkormányzati pályázat), - valamint egyéb, a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. által kezelt ingatlanokhoz kapcsolódó pályázatok (energetika stb.). Értékelés: a teljesítésről szóló beszámoló alapján. A feladat végrehajtásáért adható prémium mértéke: az éves prémiumkeret 10 %-a. 4. Az alábbiakban felsorolt, nem a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. által végzett (pl.: sportegyesületi) beruházások és az ezekhez kapcsolódó feladatok teljesítésének jelentős mértékű segítése: - Békéscsaba Városi Sportcsarnok fejlesztése (kézilabda, röplabda klubok finanszírozásával) - Békéscsaba, Kórház u. 6. szám alatti labdarúgó létesítmények fejlesztése (Békéscsaba 1912 Előre SE finanszírozásában) Értékelés: a teljesítésről szóló beszámoló alapján. A feladat végrehajtásáért adható prémium mértéke: az éves prémiumkeret 10 %-a. 4. Az "Új munkahelyek, munkahelyteremtés támogatása Békéscsabán 2015" és a "Helyi mikro- és kisvállalkozások technológiafejlesztése a termelő, szolgáltató szektorban 2015" pályázat teljeskörű lebonyolítása a megadott határidőkön belül, együttműködve a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsággal és a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályaival. Értékelés: a teljesítésről szóló beszámoló alapján. A feladat végrehajtásáért adható prémium mértéke: az éves prémiumkeret 10 %-a. 5. A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. által kezelt nem lakáscélú ingatlanok állagmegóvásának, karbantartásának, esetleges felújításának elvégzésére irányuló

69 3 feladatok előkészítése, lebonyolítása saját hatáskörben, valamint az ingatlan tulaj donosának illetve bérlőj ének, használój ának j elzé se alapj án. Értékelés: a teljesítésről szóló beszámoló alapján. A feladat végrehajtásáért adható prémium mértéke: az éves prémiumkeret 10 %-a. A fentiekben javasolt prémium feladatokat a felügyelőbizottság előterjesztés mellékletét képezi. véleményezte, amely az A feladatok időarányos teljesítését figyelembe véve a felügyelőbizottság véleménye alapján - év közben egy alkalommal, külön eljárás keretében - a Zrt. féléves beszámolójáról szóló tájékoztatás elfogadását követően előlegkifizetés engedélyezésére van lehetőség, a kitűzött éves prémium összeg 50 %-ának mértékéig. A javaslatot a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezi. A bizottsági határozat a közgyűlési előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntését az alábbi határozati javaslat alapján hozza meg. A határozat végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Stratégiai-Fejlesztési Osztály. HATÁROZATI JAVASLAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Zrt.) munkaszervezet-vezetőjének évre vonatkozóan célprémiumot tűz ki és prémium feladatokat határoz meg az alábbiak szerint: 1. A prémium mértéke az éves személyi alapbér bruttó összegének 50 %-a. 2. Prémium feladatok: A évre vonatkozó törzsház szintű üzleti terv eredményének teljesülése, valamint a társaság számára előírt, az önkormányzat költségvetésében szereplő ingatlanhasznosítási és bérleti díj befizetési kötelezettség határidőre való teljesítése. A feladat végrehajtásáért adható prémium mértéke sávosan kerül meghatározásra: az éves prémiumkeret 20 %-a, ha teljesül az eredmény terv és a befizetések határidőre teljesülnek, az éves prémiumkeret még + 10 %-a, ha csökken a veszteség legalább 15 millió forinttal, amelynek során nem kerül figyelembe vételre az év közben pluszban megítélt és átutalt támogatások összege, az éves prémiumkeret még + 10 %-a, ha csökken a veszteség még legalább 15 millió forinttal, amelynek során nem kerül figyelembe vételre az év közben pluszban megítélt és átutalt támogatások összege. Értékelés: a évi éves (mérleg) beszámolóban, valamint a költségvetésben szereplő tényadatok alapján.

70 4 A CsabaPark gazdaságos hasznosítása, a megvalósult pályázatban vállalt feltételeknek való teljeskörű megfelelés, szakszerű, az előírásoknak megfelelő üzemeltetés. Értékelés: a teljesítésről szóló beszámoló alapján. A feladat végrehajtásáért adható prémium mértéke: az éves prémiumkeret 20 %-a. Az Önkormányzat által beadásra kerülő pályázatokban való közreműködés, együttműködés, ezzel összefüggésben határidőre történő adatszolgáltatás. Kiemelten a - CsabaPark további fejlesztése, - Békéscsabai Árpád Gyógy- és Strandfürdő energetikai fejlesztése napelemek beépítésével (KEOP, önkormányzati pályázat), - valamint egyéb, a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. által kezelt ingatlanokhoz kapcsolódó pályázatok (energetika stb.). Értékelés: a teljesítésről szóló beszámoló alapján. A feladat végrehajtásáért adható prémium mértéke: az éves prémiumkeret 1 O %-a. Az alábbiakban felsorolt, nem a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. által végzett (pl.: sportegyesületi) beruházások és az ezekhez kapcsolódó feladatok teljesítésének jelentős mértékű segítése: - Békéscsaba V árosi Sportcsarnok fejlesztése (kézilabda, röplabda klubok finanszírozásával) - Békéscsaba, Kórház u. 6. szám alatti labdarúgó létesítmények fejlesztése (Békéscsaba 1912 Előre SE finanszírozásában) Értékelés: a teljesítésről szóló beszámoló alapján. A feladat végrehajtásáért adható prémium mértéke: az éves prémiumkeret 10 %-a. Az "Új munkahelyek, munkahelyteremtés támogatása Békéscsabán 20 IS" és a "Helyi mikro- és kisvállalkozások technológiafejlesztése a termelő, szolgáltató szektorban 2015" pályázat teljeskörű lebonyolítása a megadott határidőkön belül, együttműködve a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsággal és a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályaival. Értékelés: a teljesítésről szóló beszámoló alapján. A feladat végrehajtásáért adható prémium mértéke: az éves prémiumkeret 10 %-a. A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. által kezelt nem lakáscélú ingatlanok állagmegóvásának, karbantartásának, esetleges felújításának elvégzésére irányuló feladatok előkészítése, lebonyolítása saját hatáskörben, valamint az ingatlan tulaj donosának illetve bérlőj ének, használój ának j elzése alapj án. Értékelés: a teljesítésről szóló beszámoló alapján. A feladat végrehajtásáért adható prémium mértéke: az éves prémiumkeret 10 %-a.

71 5 3. A kitűzött feladatok értékelése a Zrt évi éves beszámolójának alapító által történő elfogadását követően történik a felügyelőbizottság véleménye alapján. 4. A feladatok időarányos teljesítését figyelembe véve a felügyelőbizottság véleménye alapján - év közben egy alkalommal, külön eljárás keretében - a Zrt. féléves beszámolójáról szóló tájékoztatás elfogadását követően előlegkifizetés engedélyezésére van lehetőség, a kitűzött éves prémium összeg 50 %-ának mértékéig. 5. A prémium kifizetésének feltétele a 2. pontban meghatározott feladatok teljesülésének elfogadása Békéscsaba Megyei J ogú Város Önkormányzat Közgyűlése által. Felelős: Szarvas Péter polgármester Határidő: május 31. Békéscsaba, április 17. Ellenjegyzés: jogi::~ ~~! "'" penzugyl:....

72 Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Felügyelőbizottság Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szarvas Péter polgármester úr részére Békéscsaba Szent István tér 7. Békéscsaba, április 16. Ikt.sz.: 19/2015. Tárgy: a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. munkaszervezet vezetőjének évi prémium kitűzésének véleményezése Tisztelt Polgármester Ú r! A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága a április 16.-ai ülésén megtárgyalta és megvizsgálta a Társaság munkaszervezet vezetőjének az Ön által a IV.394/20l5. számú levélben megküldött évi prémium feladat javaslatát. A Felügyelőbizottság a feladatok meghatározásánál figyelembe vette a Társaság Közgyűlés által elfogadott évi üzleti tervét, melynek teljesítését a menedzsment elsőrendű feladatának tekinti. Véleménye szerint a javaslatban szereplő költségcsökkentési feltételek nincsenek összhangban a felelős tervezéssel, mivel egy valós üzleti terv szerinti gazdálkodás esetén azok megvalósíthatatlanok. A CsabaPark jelen ütemében, bevezetési, ismertségi szakaszában még nem tudja az odatervezett összes feladatot ellátni, atrakciót nyújtani, például a nagy rendezvényeket megtartani. Az üzleti tervben elfogadott tervszámok alapján a Sport- és szabadidő üzletág - melynek része a CsabaPark is - teljes bevételét is figyelembe véve a feltétel teljesítése jelenleg nem reális. A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága 4 egyhangú igen szavazattal egyetért a munkaszervezet vezetője számára javasolt prémium mértékével, illetve a prémium feladatoknál a felügyelőbizottsági 111ódosításokkal a javaslat Közgyűlés elé terjesztésével. 1. A prémium mértéke az éves személyi alapbér bruttó összegének 50%-a. 2. Prémium feladatok: 1. A évre vonatkozó törzsház szintű üzleti terv eredményének teljesülése, valamint a társaság számára előírt, az önkormányzat

73 költségvetésében szereplő ingatlanhasznosítási és bérleti díj befizetési kötelezettség határidőre való teljesítése. A feladat végrehajtásáért adható prémium mértéke: az éves prémiumkeret 50%-a. 2. Az Önkormány által beadásra kerülő pályázatokban való közreműködés, együttműködés, ezzel összefiiggésben határidőre történő adatszolgáltatás. Kiemelten a - CsabaPark további fejlesztése, Békéscsabai Árpád Gyógy- és Strandfiirdő energetikai fejlesztése napelemek beépítésével (KEOP, önkormányzati pályázat), valamint egyéb, a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. által kezelt ingatlanokhoz kapcsolódó pályázatok (energetika, stb.). A feladat végrehajtásáért adható prémium mértéke: az éves prérniumkeret 15 %-a. 3. Az alábbiakban felsorolt, nem a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. által végzet (pl.: sportegyesületi) beruházások és az ezekhez kapcsolódó feladatok teljesítésének jelentős mértékű segítése: Békéscsaba Városi Sportcsarnok fejlesztése (kézilabda, röplabda klubok finanszírozásával) Békéscsaba, Kórház u. 6. szám alatti labdarugó létesítmények fejlesztése (Békéscsaba 1912 Előre SE finanszírozásában). A feladat végrehajtásáért adható prémium mértéke: az éves prémiumkeret 15 %-a. 4. Az "Új munkahelyek, munkahelyteremtés támogatása Békéscsabán 2015" és a Helyi mikro- és kisvállalkozások technológiafejlesztése a termelő, szolgáltató szektorban 2015" pályázat teljeskörű lebonyolítása a megadott határidőn belül, együttműködve a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsággal és a Polgármesteri Hivatal illetékes osztál yai val. A feladat végrehajtásáért adható prénlium mértéke: az éves prémiunlkeret 10 %-a. 2

74 ,. 5. A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. által kezelt nem lakáscélú ingatlanok állagmegóvásának, karbantartásának, esetleges felújításának elvégzésére irányuló feladatok előkészítése, lebonyolítása saját hatáskörben, valamint az ingatlan tulajdonosának illetve bérlőjének, használójának jelzése alapján. A feladat végrehajtásáért adható prémium mértéke: az éves prémiumkeret 10 %-a. Tisztelettel: ~.. f. '. I \. ~ -... A /,t1jllp(j~~ Ll. ". r / Jk- Dr. F.érenCZl AttIla a F elüg~~ lőbi.zotrjág elnöke I,/ 3

75 BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U Ikt.sz.: 12/2015. Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS Javaslat az Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. könyvvizsgálójának személyére, valamint díjazásának mértékére Melléklet: 1 pid. FEB jelentés Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének április 23-án tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! Az Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. választott könyvvizsgálójának megbízatása május 31-én lejár. A jelenlegi könyvvizsgáló Vascán Anikó Mária (5700 Gyula, Honvéd utcai lakótelep 5. 3/9.) - megválasztása esetén - továbbra is vállalja a könyvvizsgálói feladatok ellátását. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvény 4. (1) bekezdésében leírtak alapján a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a gazdálkodó szervezet legfőbb szervének. A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. alapító okiratának 8.2. pontja szerint a társaság által tulajdonolt gazdasági társaságok könyvvizsgálójának személyére és díjazására vonatkozó javaslat megtétele az alapító hatáskörébe tartozik. A fentiek alapján kérjük, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tegyen javaslatot az Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. könyvvizsgálójának személyére és díjazására az alábbiak szerint: Könyvvizsgálónak javasolja Vascán Anikó Máriát (5700 Gyula, Honvéd utcai lakótelep 5. 3/9., kamarai regisztrációs száma: ). A megbízás határozott idejű, június l-től május 31-ig tart. A megbízás i díj ,- Ft/év, amely áfa-t nem tartalmaz.

76 2 A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata a közgyűlésen ismertetésre. kerül A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Stratégiai-Fejlesztési Osztály. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, meghozni. hogy szíveskedjen döntését a határozati javaslat alapján HATÁROZATI JAVASLAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlése javasolja a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-nek, hogy az Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. könyvvizsgálói feladatait június l-jétől május 31-éig terjedő határozott időre, megbízás i szerződés keretében Vascán Anikó Mária (5700 Gyula, Honvéd utcai lakótelep , kamarai regisztráció s száma: ) végezze el. A könyvvizsgálat díjára a Közgyűlés ,- Ft/év összeget javasol, amely áfa-t nem tartalmaz. Felelős: Szarvas Péter polgármester Kozma János vezérigazgató Határidő: május 31. Békéscsaba, április 16. Tisztelettel : KNd. az igazgatóság elnöke Ellenjegyzés: JOgI:... A~I pénzügyi:... :;:;;.d

77 Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Felügyelőbizottság Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése Ikt.sz.: 13/2015. Tárgy: Javaslat az Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. könyvvizsgálójának személyére, valamint díjazásának mértékére Tisztelt Közgyűlés! A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága április 16-ai ülésén megtárgyalta az Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. könyvvizsgálójának személyére, valamint díjazásának mértékére vonatkozó javaslatot. A Felügyelőbizottság 4 egyhangú igen szavazattal javasolja, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Árpád Fürdő Vízgyógyászati Kft. könyvvizsgálójának személyére az alábbiak szerint tegyen javaslatot: A könyvvizsgáló személy adatai: Vascán Anikó Mária (5700 Gyula, Honvéd utcai lakótelep 5. 3/9., kamarai regisztráció s száma: ). A megbízás június l-től május 31-ig határozott idejű, megbízási díj Ft/év, amely áfa-t nem tartalmaz. Békéscsaba, április 16. A FEB nevében: P; f~ J. I~rencz1!: e k.

78 BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U Ikt.sz.: 13/2015. Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS Javaslat a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. könyvvizsgálójának személyére, valamint díjazásának mértékére Melléklet: 1 pid. FEB jelentés Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének április 23-án tartandó nyilvános ülés ére Tisztelt Közgyűlés! A Békéscsabai Városfejlesztési Kft. választott könyvvizsgálójának megbízatása máju~ 31-én lejár. A könyvvizsgálatot eddig a Krizsán és Társai Könyvvizsgáló, Adó- é~ PénJ:ügyi Tanácsadó Kft. látta el. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvény 4. (1) bekezdésében leírtak alapján a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a gazdálkodó szervezet legfőbb szervének. A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. alapító okiratának 8.2. pontja szerint a társaság által tulajdonolt gazdasági társaságok könyvvizsgálójának személyére és díjazására vonatkozó javaslat megtétele az alapító hatáskörébe tartozik. A fentiek alapján kérjűk, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tegyen javaslatot a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. könyvvizsgálójának személyt:re és díjazására az alábbiak szerint: A könyvvizsgáló szervezetnek javasolja: a Krizsán és Társai Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13., cégjegyzék száma: , Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági száma: ). A könyvvizsgálatért személyében felelős személynek javasolja: Krizsán Miklóst (5600 Békéscsaba, Bogárházi

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEr JOGÚ város TANÁCSNOKÁTÓL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III 82312010. Előadó: Mell.: 2 db Dr. Tőgye Ildikó Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv. 534-412010. Előadó:dr. Mell.: 5 db Pribojszki Szabina Postacím: 5601 Pf II2. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI. 887/20J3. Előadó: Fábián Imréné Mell.: l db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 49412015. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó, Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: 1 db- Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal minősített többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal minősített többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉT6L Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 366-5/2011. Előadó: Edit Mell.: 4 db Cziglécz/dné Liszicai Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 5i3-801 Telefax:

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület! PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 96. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu Pápa Város Önkormányzata tulajdonában áll a pápai, 6596/3 hrsz.-ú,

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 508-16/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 25-én megtartott soros üléséről Jegyzőkönyvvezető: Provoda Józsefné 2 J

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2013. (X.30.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2013. (X.30.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2013. (X.30.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) A Tiszta udvar rendes ház városszépítő program értékelése, eredményhirdetése

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. Előterjesztés

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. Előterjesztés BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 622-5/20lI. Előadó: Kozma János Mell.: Alapító Okirat Módosítása Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf II2. Telefon:

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/349-1/2014/i. Üi: Csomor Ágnes E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: IX. számú fogorvosi körzet működtetése. Melléklet: Feladat-ellátási szerződés

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362- /2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Határozatok: 340/2014. (IX.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt. sz.: 23/2014. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető 2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Bevezető Társulás elnökeként volt szerencsém az elmúlt időszakban közelebbről megismerni több mint száz település közszolgáltatási

Részletesebben

171/2014. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza:

171/2014. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza: A képviselő-testület 2014. május 29-i zárt ülésén hozott döntések: 164/2014. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Ácsné Fehér Klára pályázót megbízza 2014. augusztus 1-tõl 2019. július 31-ig a Kiskunhalasi

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2012. (XI. 27.) Költségvetési rend. módosítása 16/2012.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. május hó 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. május hó 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. május hó 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Zárt ülés elrendelése A közgyűlés 23 igen, 1 nem szavazattal a következő

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 6. szám 2010. március 3. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 27/2010. (II. 18.) Ö.h. Előzetes kötelezettségvállalás

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 1. szám 2015. április

Tököli Tükör melléklete 1. szám 2015. április Tököli Tükör melléklete 1. szám 2015. április 2014. december 18-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete 1) az Önkormányzatnál, az intézményekben, illetve a Polgármesteri

Részletesebben

30/2013. számú. 2013. november 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

30/2013. számú. 2013. november 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5028-2/2013. 30/2013. számú 2013. november 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 193-207/2013. (XI. 27.) sz. Kth.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i soros nyílt üléséről

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i soros nyílt üléséről Telekgerendás Község Önkormányzata 5675 Telekgerendás, Dózsa Gy. u. 13 szám Pf: 5. Tel: (66) 482-147, 482-122 Fax: (66) 482-147. e-mail: polgarmester@telekgerendas.hu Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben