Elektrotechnika. Ü d vözöljük a D i s t re l e c - n é l! / évfolyam. w w w. d i s t r e l e c. c o m

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elektrotechnika. Ü d vözöljük a D i s t re l e c - n é l! 2 0 0 9 / 0 2 www.mee.hu. 102. évfolyam. w w w. d i s t r e l e c. c o m"

Átírás

1 Elektrotechnika A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908 Földgázcsapda Smart Metering konferencia Elektronikus energia kereskedelemről közérthetően Ü d vözöljük a D i s t re l e c - n é l! E u r ó p a l e g j e l e n t ő s e b b m i n ő s é g i e l e k t r o n i k a i és számítástechnikai alka trész disz tribútora Az Európa Unió villamosenergiarendszerirányító szervezetei Üzembehelyezésre került a második magyar - román villamosenergia-hálózati kapcsolat Antal F., Számítástechnikus, Budapest: "Számomra csak egy külföldi disztribútor jöhet szóba, ahol ráadásul magyarul is beszélnek... a Distrelec-nél szakavatott emberek szolgálnak ki, ismerik az európai előírásokat és normákat. Kismennyiség esetén is rövid időn belül az asztalomon van a szükséges termék... plussz költség nélkül!" Terjedelmes minőségi termék programunkból pillanatok alatt rendelhet elektronikai, adattechnikai, számítástechnikai és háztartástechnikai alkatrészeket az interneten keresztül. Katalógusunk elérhető: Tel.: Megvalósíthatósági tanulmány készült az IPS/UPS és az UCTE rendszerek szinkron összekapcsolására A FAM Bizottság közleménye w w w. d i s t r e l e c. c o m 102. évfolyam / 0 2

2 G YORSABBAN SZERELHETŐ Forradalmian új technológia Az innovatív, egymásba pattintható összekötés segítségével akár 100%-kal növelhető a szerelés gyorsasága ugyanakkor az RKS-Magic a hagyományos tálcákkal megegyező terhelhetőséggel és stabilitással rendelkezik. A jól hallható pattintás garantálja az RKS- Magic kábeltálca kifogástalan illeszkedését. OBO Bettermann Kft Bugyi, Alsóráda 2. Telefon: 29/ RKSM 85x 245 OBO HU.indd :21:24 Uhr

3 Elektrotechnika Felelős kiadó: Kovács András Főszerkesztő: Tóth Péterné Szerkesztőbizottság elnöke: Dr. Szentirmai László Tagok: Dr. Benkó Balázs, Dr. Berta István, Byff Miklós, Gyurkó István, Hatvani Görgy, Dr. Horváth Tibor, Dr. Jeszenszky Sándor, Kovács Ferenc, Dr. Krómer István, Dr. Madarász György, Id. Nagy Géza, Orlay Imre, Schachinger Tamás, Dr.Tersztyánszky Tibor, Tringer Ágoston Dr. Vajk István (MATE képviselő) Hirdetésszervezés: Dr. Friedrich Márta Szerkesztőségi titkár: Szilágyi Zsuzsa Rovatfelelősök: Technikatörténet: Dr. Antal Ildikó Hírek, Lapszemle: Dr. Bencze János Villamos fogyasztóberendezések: Dési Albert Automatizálás és számítástechnika: Farkas András Villamos energia: Horváth Zoltán Villamos gépek: Jakabfalvy Gyula Világítástechnika: Némethné Dr. Vidovszky Ágnes Szabványosítás: Somorjai Lajos Oktatás: Dr. Szandtner Károly Lapszemle: Szepessy Sándor Szakmai jog: Arató Csaba Ifjúsági Bizottság: Turi Gábor Tudósítók: Arany László, Horváth Zoltán, Kovács Gábor, Köles Zoltán, Lieli György, Tringer Ágoston, Úr Zsolt Korrektor: Tóth-Berta Anikó Grafika: Kőszegi Zsolt Nyomda: Innovariant Nyomdaipari Kft. Szeged Szerkesztőség és kiadó: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. Telefon: és Telefax: Honlap: Kiadja és terjeszti: Magyar Elektrotechnikai Egyesület Adóigazgatási szám: Előfizethető: A Magyar Elektrotechnikai Egyesületnél Előfizetési díj egész évre: Ft + ÁFA Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. A szerkesztőség a hirdetések, és a PR-cikkek tartalmáért felelősséget nem vállal. Index: HUISSN: Hirdetőink / Advertisers Congress Rendezvényszervező Kft. Distrelec GmbH Ipsol Rendszerház Kft. Hungexpo Zrt. OBO Bettermann Kft Universitas-Győr Nonprofit Kft. Tartalomjegyzék Kovács András Főtitkári beköszöntő... 4 AKTUÁLIS Dr. Aszódi Attila: Földgázcsapda... 5 Dr. Varjú György: Smart Metering konferencia... 6 Magyarregula VILLAMOS BERENDEZÉSEK Jagasics Szilárd: A lokális telítés fognyomatékra gyakorolt hatása POLLACK EXPO ENERGIA Haddad Richárd Balogh Szabolcs: Elektronikus energia kereskedelemről közérthetően Dr. Kádár Péter: Szivattyús tározós erőmű modell a BMF KVK Villamosenergetikai Intézetében Kerényi A. Ödön: Az Európa Unió villamosenergiarendszerirányító szervezetei Dr. Bencze János: Rendkívűli közgyűlés a Vértesi Erőmű ZRt.-nél Dr. Benkó Balázs: Hálózati megbízhatósági konferencia az Európai Parlamentben Dési Albert Villamos-Gépész Szakmai Nap ENERGETIKA Kovács Gábor Tóth Ilona: Üzembehelyezésre került a második magyar - román villamosenergia-hálózati kapcsolat, a Békéscsaba (Nadab) Arad 400 kv-os összeköttetés Dr. Bencze János: Néhány gondolat a január 1-jétől az EU-ban elnöklő Csehország energetikai programjából Dr. Bencze János: Megvalósíthatósági tanulmány készült az IPS/UPS és az UCTE rendszerek szinkron összekapcsolására Dr. Bencze János Energetikai hírek a világból VÉDELMEK Fehér György: A Feszültség Alatti Munkavégzés Bizottság közleménye VILÁGÍTÁSTECHNIKA Kulcsár Attila: Világítástechnikai méretezőprogramok Vajon mindegyiknek hihetünk? I.rész Schwarz Péter: A világítástechnikusok is lehetnek sztárok HÍREK Kiss Árpád: Budapesten nyitották meg a TÜV Rheinland ötödik teljes körű műszaki vizsgáló központját Kovácsné Jáni Katalin: Rögzítés és tűzbiztonság EGYESÜLETI ÉLET Tóth Éva: 75 év a MEE szolgálatában Arany László: Hírek Szegedről Horváth Zoltán: II. Villamos Szakember Találkozó az ELMŰ/ÉMÁSZ Társaságcsoportnál MEE-VET koordinálásában Nekrológ CONTENTS András Kovács Message from the Secretary General TIMELESS Dr. Attila Aszódi: Natural-gas trap Dr. György Varjú: Conference on Smart Metering Magyarregula 2009 ELECTRICAL APPLIENCES Szilárd Jagasics: The effect of local saturation on cogging torque POLLACK EXPO 2009 ENERGY Richárd Haddad Szabolcs Balogh: About Energy market in a way of easy to understand Dr. Péter Kádár: Pumped Storage Hydro plant model for educational purposes Ödön A. Kerényi: The organization of the transmission system operators in EU Dr. János Bencze: Exceptional General Assembly at the Power Plant Vértes Co. Dr.Balázs Benkó: Conference on Network Reliability in the Parlament of EU Albert Dési Electrical Mechanical professional day ENERGETICS Gábor Kovács Ilona Tóth: The second Hungarian-Romanian transmission network connection, Békéscsaba (Nadab) Arad 400 kv interconnection had been put into operation Dr. János Bencze: Some interesting details about the Czech program during its president ship in the field of Energetics Dr. János Bencze: Feasibility study about the synchronous connection between IPS/UPS and UCTP Dr. János Bencze News from the world of Energetics PROTECTIONS György Fehér: Working on High Voltage Wires Statement of the Committee LIGHTINGTECHNICS Attila Kulcsár: Lighting design softwares Can we belive each? Péter Schwarz: The lightingtechnics professionals can be stars NEWS Árpád Kiss: TÜV Rheinland opened his fifth test station in Budapest Katalin Jáni Kovácsné: Fixing and fire-security FROM OUR CORRESPONDENTS Éva Tóth: Serving the MEE (Hungarian Electrotechnical Association) for 75 years László Arany: News from Szeged Zoltán Horváth: II. Meeting of the Electrical Professionals at ELMÜ/ÉMÁSZ Co. coordinated by the MEE-VET OBITUARI

4 Kedves Olvasó! Ha felmérést készítenénk arról, Mit vár Ön 2009-ben nem kétséges az eredmény: semmi jóra nem számíthatunk, egyre mélyülő válság elé nézünk. Válság az üzleti szektorban, válság előjelei az energiabiztonságban. Naponta ömlenek hírek a megszorító intézkedésekről, kapacitáscsökkentésről, termelés-visszafogásról. A jövőt építő szellemi és anyagi befektetésekről csak elvétve hallhatunk. Az év eleji gázháború eddig soha nem tapasztalt mértékben eszkalálódott, mindenki számára bizonyítva hivatalos energiapolitikánk egyik nagy hiányosságát. Aggódva figyeljük partnereink üzleti kilátásainak alakulását. Jó hír, hogy az Egyesület tagságának jelentős részét foglalkoztató energia-iparágat nem érte el a gazdasági válság, bár nem zárható ki a villamosenergia-fogyasztás csökkenése sem. Elővigyázatosságból mindenhol takarékos gazdálkodásra készülnek és ez közvetlenül is érintheti Egyesületünk napi életét, gazdálkodását, ha nem is azonnal, de fél-egyéves csúszással bizonyosan. A civil szférában mára sajátos versenyhelyzet alakult ki. Az üzleti és privát célok összekeverednek a köz szolgálatával. Régen megszűnt a MEE szakmai egyedülállósága, gyakran saját tagjaink teremtenek más szervezetekben konkurenciát. Ez utóbbi jelenség okoz válságtüneteket a MEE háza táján is. Egyesületünk terveiben dacolva a hivatalos trenddel tudatos építkezés, szellemi befektetés szerepel. Nem is lehet ez másképpen, mert hiszen aki lemond a fejlődésről, felszámolja saját magát is. A Megújulási Program lényegében meghatározza az Elektrotechnikai Egyesület fejlődését eredményező fontosabb feladatokat: Átlátható szervezet és működés biztosítása. A MEE tagok, területi és üzemi szervezetek aktivitásának fokozása. Együttműködés partnereinkkel. Együttműködés - érdekeink érvényesítése mellett - szakmai szervezetekkel a civil és vállalkozói szférában, valamint az államigazgatásban egyaránt. A szakma művelése, a fejlődési irányok felkutatása, újdonságok megismertetése a tagsággal. Az elektrotechnika népszerűsítése. Az Elektrotechnikai Egyesület Elnöksége januári ülésén véglegesítette 2009-es tervét és a kétéves előretekintést. A jóváhagyott terv (éves program, munkaterv, gazdasági terv) szolgálja a kitűzött feladatok megvalósítását. A szervezeti életben sok még a tennivaló. Az új tagnyilvántartás bevezetése még nem zárult le, sokat kell tennünk azért, hogy több mint 1000 tagunk csupán adminisztrációs és kapcsolattartási hibából kiessen a látókörünkből. A szakosztályok működését fokozottabban kell támogatnunk, segítve programjaikat, szervezeti és személyi megújulásukat. Az Egyesület komoly hagyománnyal rendelkezik a szakemberképzésben. A felnőttképzés átalakult világában új feladatok jelentkeznek. Fel kell újítanunk és újra kiadni szakmai jegyzeteinket, közre kell működnünk a képzési és vizsgáztatási rendszer átalakításában. Képzési programokat korszerűsített és megfelelő tananyag hiányában nem indíthatunk, versenytársaink kiszorítanak. Divat és üzlet lett a konferenciaszervezés, gyakran méregdrága programokkal találkozunk, silány szakmai tartalom mellett. A mi feladatunk elérhető áron, színvonalas és időtakarékos szakmai rendezvények szervezése, a megszerzett újszerű szakmai információk terjesztése. Jó szívvel ajánlhatom minden tagunknak és partnerünknek a MEE évi programját. Az ismeretterjesztés kevésbé látványos, de annál hatékonyabb módja az írott és elektronikus sajtó. Az ELEKTROTECHNIKA folyóirat mellett ajánlom figyelmükbe a MEE internetes honlapját, ahol rövid aktuális hírek mellett igyekszünk hozzáférhetővé tenni konferenciáink előadásait is. Válságot csak okos tervezéssel, tenni akarással és szorgalmas munkával lehet leküzdeni. Hagyjuk a médiára, hogy tegye a dolgát, szállítsa a rosszabbnál is rosszabb híreket. Mi, a 109 éves MEE tagjai közösen tegyünk meg mindent Egyesületünk fennmaradásáért és fejlődéséért. Kovács András főtitkár A Magyar Elektrotechnikai Egyesület kiemelt támogatói: Elektrotechnika / 0 9

5 Aktuális AKTUÁLIS Aktuális AKTUÁLIS földgázcsapda január első felében Magyarországot megérintette valami olyannak a szele, amit eddig csak a 60 évnél idősebbek tapasztalhattak meg. A modern társadalom nem működhet energia nélkül és most közvetlenül egy ellátási válság szélére sodródtunk. Dr. Aszódi Attila az MTA Energetikai Bizottságának elnöke még a gázkrízis idején vetette papírra gondolatait. In January 2009 something happened in Hungary. Only the 60 years old or elder people have such an inconvenient experience. As we know there are no modern societies without energy, now in January 2009 we have to face with the energy crisis. Dr. Attila Aszódi the President of the Energy Committee of the Hungarian Science of Academy wrote his ideas I have to mention - before the energy (gas) crisis occurred. Az MTA Energetikai Bizottságának véleményét tolmácsolva sokszor és sok helyen elmondtam az elmúlt 3 évben, hogy megítélésünk szerint Magyarország földgázcsapdában van, és úgy kellene alakítani a hazai energiapolitikát, hogy ebből a helyzetből kikerülhessen az ország. A Parlament által 2008 tavaszán elfogadott energiapolitikai koncepció vitája során többen ütköztünk ebben a tárgyban, mert az akkori SZDSZ vezette Gazdasági Minisztérium meghallgatta ugyan az érvelésünket, de véleményének lényege az volt, hogy Magyarországon egyedülállóan jó a földgázelosztó infrastruktúra, amiben nagy üzleti lehetőség van. És ugyan hosszú távon más energiahordozók is szerephez juthatnak, de a következő év álláspontjuk szerint egyértelműen a földgázé lesz, mint ahogy az energetikai fejlesztések az elmúlt két évtizedben is elsősorban a földgázról szóltak. Január elején a 10 napig tartó földgázellátási válság nagyon határozottan arra hívja fel a figyelmet, hogy a földgázcsapda veszélyesebb, mint gondoltuk. Az orosz és az ukrán fél harmadik éve játsza ugyanazt a huzavonát január elején, de ilyen hosszú ideig sosem kakaskodtak még, és eddig arra sem volt példa arra, hogy a gázszállítások hosszú napokra teljesen leálljanak. Jelentősebb gáztartalékok nélküli országok, mint Szlovákia vagy Szerbia komoly bajba kerültek. A mostani helyzet ékes bizonyítéka annak, amit minden energetikai szakember tud: vezetékes energiahordozó importjától függeni nagyon nagy kiszolgáltatottságot jelent. Óriási szerencsénk, hogy vannak geológiai földgáztárolóink, ahova egész nyáron tesszük le az import földgáz egy részét, és ahonnan most a tartalékok mozgósíthatóak néhány hétig. Azután ez a forrás is megszűnik, és lakótelepek, családi házak, üzemek, gyárak tömkelege marad fűtés, energiahordozó nélkül, ha addigra az egymással huzakodó orosz és ukrán felek nem állapodnak meg. A Műegyetemen évek óta azt tanítom a hallgatóimnak: ha a családjuk lakásában, házában van alternatív, nem földgáz alapú tüzelőberendezés, még véletlenül se szereljék le. És ha új házat építenek, feltétlenül készítsenek elő helyet egy szilárd tüzelőanyagú fűtőberendezésnek is (kandallónak, kályhának, fa- vagy széntüzelésű kazánnak). Egy olyan fontos biztonsági funkciót, mint egy háztartás fűtése nem lehet egyetlen, tartalék nélküli megoldásra bízni. Norvégiában, ahol az áram gyakorlatilag 100%-a vízerőművekből származik, van egy törvényi előírás: annak ellenére, hogy a legtöbb helyen direkt villamos vagy hőszivattyús fűtés van (az olcsó vízerőművi áram miatt), kötelező minden házban fatüzelésű alternatív fűtőberendezésnek lennie. Ha nincs, nem kap használatbavételi engedélyt a lakás. Az ok egyszerű: a gondoskodó és gondolkodó állam nem engedheti meg állampolgárainak, hogy nyugalmas időszakokban olyan lakóhelyeket építsenek, amelyek vészhelyzetben nem biztosítják az egészséges, vagy akár az életben maradáshoz szükséges hőmérsékletet. Nálunk több évtizedes politika volt, hogy a legkisebb faluba is gázt kell vinni, és a lehető legtöbb háztartást rá kell kötni a gázhálózatra. Mert a földgáznak számos előnye van. Igaz, a földgáz egy kényelmes energiahordozó: nagyon tiszta, elégetése nem jár hamuképződéssel, gyakorlatilag csak vízgőz és szén-dioxid van a füstgázban. És a gáz jön a vezetéken, nem kell érte messzire menni, ha tényleg jön. És a magyar energiapolitikának van egy másik nagy, ámde kétes vívmánya : a sok háztartás és üzem mellett az erőművek egy jelentős része is földgázfüggő: a hazai áramtermelés harmada származik földgáztüzelésű erőművekből. Ezek a berendezések nagyon impresszívek magas hatásfokukkal és jó szabályozhatóságukkal, de javarészt import földgázt tüzelnek ennek hiányában viszont jelenleg a drágább olajtartalékot használják. A mostanra hagyományossá vált januári orosz-ukrán gázvita rá kell, hogy ébressze a magyar energiapolitika alakítóit: újra kell gondolni energetikánkat. Olyan energetikára van szükség, ami csökkenti az egyoldalú orosz gázfüggést, és általában is csökkenti a földgáztól való függést, hiszen hazánk összes energiafelhasználásának közel 45%-a származik ma földgázból, ami a legmagasabb érték egész Európában! Mi lehet a megoldás? Sok teendőnk van a hőellátás területén: Igazi, érdemi energiahatékonysági és energiatakarékossági programot kell indítani. A fűtési rendszereket, a nyílászárókat és a hőszigeteléseket át kell vizsgálni, ahol szükséges (nagyon sok helyen), fel kell újítani. A megtakarított földgázt ugyanis nem kell importálni! Az épületeink fűtésében szükség van a földgáztól független, alternatív megoldásokra. Tűzifa, faipari hulladékból készített fabrikett, pellet, minden szóba jöhet, ha megújuló (megújított) energiahordozóból származik. Bizonyos településeken segíthet fűtési célú földgázt megtakarítani, ha használjuk a rendelkezésre álló geotermikus energiát, de a fenntarthatóság szempontjából rendkívül fontos, hogy a felhasznált termálvizet vissza kell sajtolni a kőzetbe, mert az különben súlyos környezetszennyezést okozhat. Szintén földgázt takaríthat meg főleg nyáron, ha használati melegvíz előállítására napkollektorokat használunk. A villamosenergia-előállításban ugyanakkor a napenergia sajnos még sokáig nem lesz gazdaságos. Az import földgáz szerepe jelentősen csökkenthető a villamosenergia-termelésben: Egyetlen számottevő fosszilis energiahordozó itthon a lignit: érdemes fejleszteni a visontai erőművet, hogy az ott rendelkezésre álló lignit magasabb hatásfokkal legyen felhasználható. Elektrotechnika / 0 2

6 A vízenergiát a világ legtöbb országában megújuló energiaforrásnak tekintik, itt lenne az ideje 20 évvel a rendszerváltás után, hogy a magyar politikai elit is elfogadja, hogy a vízenergia megújuló, még akkor is, ha Dunának hívják a víz forrását. A Duna hajózható állapotban tartása egy-két évtizeden belül úgyis megköveteli, hogy kéthárom vízlépcső épüljön a Duna magyar szakaszán is. És ha van vízlépcső, az a legracionálisabb, ha abba vízerőművet is beépítünk. Ennek további előnye lenne, hogy rugalmasan szabályozható erőművel bővülne a magyar rendszer, ami nagyban segítené a nem szabályozható szélerőművi kapacitások hazai fejlesztését. Kisebb szivattyús tározós vízerőművek tovább segíthetnék ezt a törekvést. Sürgősen meg kell kezdeni új atomerőművi blokkok építését, a paksi atomerőmű bővítését. Az atomerőmű üzemanyaga ugyanis több évre előre betárolható, könnyen akár repülőgépen is szállítható, és különböző forrásokból (Oroszországtól függetlenül is) beszerezhető, így ellátásbiztonsági szempontból kiemelt jelentőségű. A jelenlegihez hasonló válságok elkerülését segítené természetesen, ha a Testvériség gázvezetéken kívül megépülne a Nabucco vagy a Déli Áramlat vezeték is, vagy ha még nagyobb stratégiai földgáztározónk lenne, de az alapproblémát ezek nem oldják meg: Magyarország már ma is túlzottan függ a földgáztól, amit sürgősen enyhíteni kellene. Feltéve, hogy a politika célja valóban az ország energiaellátásának biztonságos biztosítása. Dr. Aszódi Attila az MTA Energetikai Bizottságának elnöke a BME Nukleáris Technikai Intézetének igazgatója Smart metering konferencia a műszaki megvalósíthatóság lehetőségeiről Szervezés, részvétel, folytatás Nagy sikerrel zárult a Magyar Elektrotechnikai Egyesület, a Méréstechnikai, Automatizálási és Informatikai Tudományos Egyesület valamint a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület közös szervezésében, január 22-én rendezett SMART METERING konferencia. A rendezvény aktualitását jelezte a nagy érdeklődés és túljelentkezés, amivel a MEE titkárságának és a rendezvény házigazdájának a Budapesti Műszaki Főiskolának kellett megbirkóznia. Az utolsó előtti pillanatban dr. Morva György közreműködésének köszönhetően a főiskola rendelkezésre bocsátotta legnagyobb előadótermét, így nem kellett egy jelentkezőt sem visszautasítanunk. A kezdetben 130 főre tervezett konferenciára végül 200 fő jelentkezett és vett részt. 6 országból 80 cég képviselői hallgatták a kora estébe nyúló (de a tervezett időpontban pontosan befejezett) a témát jól körülíró 16 előadást. A szekciók közötti szünetekben 7 kiállító cég gondoskodott arról, hogy a látogatók szakmai érdeklődését az elméleti előadások után gyakorlatban is kielégítse. A Magyar Elektrotechnikai Egyesület és talán a hallgatóság nevében is köszönetet kell mondanunk a rendezvénynek helyet biztosító BMF főiskolának és azon belül is a MEE BMF KVK üzemi szervezetének. Meg kell köszönnünk a T-Systems-nek, hogy gálánsan szponzorálták a rendezvényt, így lehetővé tették a fenséges vendéglátást és a professzionális tolmácstechnikát. Köszönet illeti a szervezőbizottság tagjait, közülük is kiemelve Kmethy Győző szakmai felelős- és dr. Varjú György professzor úr levezető elnök munkáját. A jó kezdet megerősít bennünket abban, hogy független szakmai szervezetként feladatunk van abban, hogy ezt a sokakat érintő és érdeklő témát kellő szakmai megfontolással közelítsük, és több szemszögből világítsuk meg. Szándékunkban áll egy információs csomópontot biztosítani annak a szakmai grémiumnak, akik fontos szerepet töltenek be a Smart Metering témakörben, vagy egyszerűen csak érdeklődnek az okos fogyasztásmérők alkalmazása iránt. Ebből a megfontolásból helyeztük el honlapunkon az előadók hozzájárulásával az elhangzott előadásokat a webcímen, amelyek regisztráció után letölthetők. Építő jellegű hozzászólásaikat, észrevételeiket, javaslataikat várjuk a címre, hogy Ön is bekapcsolódhasson a Smart Metering kérdéskör magyarországi helyzetének alakításába. (Szerkesztőség) A konferencia terem Megnyitó Kovács András MEE főtitkár köszöntötte a konferencia résztvevőit, köszönetét fejezte ki a rendezvénynek otthont adó Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának, a támogatóknak és a szervezőknek. Megnyitójában kiemelte a Smart Metering vagy magyarul kifejezve okos mérés újszerűségét, a bevezetéssel járó kihívásokat és a még megválaszolatlan kérdéseket. Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 2006/32/EK irányelve adja a jogi hátteret, amely 13. cikkében kitér Az energiafogyasztás mérésére és informatív számlázására. Ez a konferencia nem tárgyalhatja részletesen az okos mérés összes részletkérdését, ezért a MEE folytatást tervez. Várja a résztvevők visszajelzéseit egy erre a célra külön létrehozott elektronikus levélcímre: Témakörök A konferencia 16 előadása Kmethy Győző úrnak, a konferencia szakmai felelősének irányításával működő szervezők be- Elektrotechnika / 0 2

7 sorolásának megfelelően a szabályozás és szabványosítás, a szolgáltatói szempontok valamint a gyártók és technológiák irányultságú három szekcióba csoportosítva elhangozott el. Az alábbi összefoglaló jellegű áttekintés, csak az előadások legfőbb megállapításait kívánja kivonatosan felidézni, a részletek tekintetében csak utalni tudunk az előzőekben megadott honlapon elérhető előadásanyagokra. Szabályozás és szabványosítás szekció Ebben a szekcióban elhangzott 6 előadás egyrészt a szorosan vett szabályozási kérdésekkel, másrészt pedig azokkal a technikai, technológiai, üzleti és társadalmi kérdésekkel foglalkozott, amelyek meghatározzák a Smart Metering bevezetésének és alkalmazásának a kereteit. Dr. Grabner Péter úr, a Magyar Energia Hivatal Villamos Energia Engedélyezési és Felügyeleti Osztályának vezetője az Okos mérés című előadását a Smart Metering (a továbbiakban SM) gyűjtő megnevezéssel kapcsolatos legfontosabb fogalmak (AMR, AMM és AMI) meghatározásával valamint az általa preferált szóhasználat szerinti okos méréssel kapcsolatos elvárások ismertetésével kezdte. Ismertette a 2006/32/EK Irányelv 13. cikk valamint a 2005/89/ EK Irányelv 5. cikk szerinti EU jogi hátteret valamint az FP 5-7 Smart Griddel kapcsolatos EU dokumentumok SM-re kiható szempontjait. Ezt követően a vezetékes energiaellátás területének a magyar jogi hátteret meghatározó energia törvényeknek (villamos VET, a gáz GET és távhő TSZT) a méréssel összefüggő részeire hívta fel a figyelmet. Rámutatott arra, hogy az okos mérés a villamosenergia-ipar területén közel 7,4 millió mérőt érint, aminek az újraelőállítási eszközértéke 82 Mrd Ft. Áttekintette az okos mérés jelenlegi helyzetét a magyar elosztói engedélyeseknél. Bejelentette, hogy a MEH a villamos energia és a földgáz okos mérésének bevezetésére vonatkozó kormányrendelet előkészítésének szakértői tevékenységére pályázatot ír ki. A tanulmány kidolgozására vonatkozó projektet a Hivatal gondozza, ahhoz az ESMAP társtámogatást ad. Az előadás kitért a pályázat nyertesének feladataira és az okos mérés minimális funkcionális követelményeire, amelynek eredményeként az energiamegtakarítást célzó energiapolitika egyik (méréstechnikai) eszközeként kell működnie. Az előadó végül rámutatott a folyamat időigényességére és a nyilvános konzultáció szükségességére. Dr. Thomas Schaub úr, aki a Landis+Gyr cég Szabványok és interoperabilitás menedzsere, az ESMIG (European Smart Metering Industry Group) műszaki igazgatója, az IEC TC 13 WG 14, Fogyasztásmérés - adatcsere munkabizottságának vezetője és a DLMS Felhasználók Egyesülete Management Committee tagja, a Smart Metering in Europe címmel tartott előadásában átfogó képet adott az európai trendekről, az alkalmazott technológiákról, a bevezetettség jelenlegi helyzetéről. Felvázolta az európai szabványosítás helyzetét és feladatait, kitért ezek által a szolgáltatói és a fogyasztó területen biztosított lefedettségre. Az SM fő céljaként az energia hatásos használatát és ezzel a gazdasági és környezeti elvárásoknak való jobb megfelelést jelölte meg. Jan Welinder úr (SP Technical Research Institute of Sweden) a Hálózati távközlés (PLT) mérőleolvasás céljaira történő használatának svéd tapasztalatai -ról (Swedish experiences from using power line telecommunication (PLT) for meter reading) tartott előadást. Az Svédországban beépített 5,2 millió fogyasztásmérőből 2-3 millió közötti fogja használni a PLT-t. Az AMR rendszer svédországi kiépítésének becsült összköltsége 1 Mrd Euró. A kiépítet PLT rendszerekkel nyert üzemi tapasztalatok szerint az esetek %-ában, sőt egyes esetekben 99 %-ban is, a mérőleolvasás lehetséges minden további intézkedés nélkül. Rámutatott a leolvasást akadályozó zavarjelenségekre és azok elhárítási módjaira. Végül megemlítette az elektro-szenzivitást mint egyes esetekben jelentkező fogyasztói panaszt. Kmethy Győző úr (Gnarus Mérnökiroda Kft.), az IEC TC 13 titkára és a DLMS Felhasználók Egyesületének (Genf ) elnöke okos fogyasztásmérés egyedül nem megy címmel tartott előadást. Ismertette azokat a politikai, üzleti és technológiai hajtóerőket, amelyek a világ számos országában az okos fogyasztásmérő rendszerek széleskörű alkalmazásához vezetnek. Bemutatta az igények és a technológiák fejlődését, és azokat az alapvető változásokat, amelyeket az okos fogyasztásmérők tömeges alkalmazása magával hoz. Ez hozzásegíthet olyan fontos célok eléréséhez, mint az energiatakarékosság, az energiaellátás biztonságának növelése és a környezetvédelem. Bemutatta az igények megfogalmazásának módszertanát, példaként említve a holland projektet. Kiemelte a szabványok jelentőségét, és az Európai Bizottság ilyen irányú kezdeményezéseit. Rámutatott az okos fogyasztásmérés néhány speciális szempontjára, mint a szociális kérdések és az adatvédelem. Végezetül felhívta a figyelmet az érdekeltek, így a politika, a szabályozás, a beruházók és szállítók, a szolgáltatók/hálózati engedélyesek és a fogyasztók összefogásának jelentőségére, amely az ilyen rendszerek sikeres megvalósításának alapvető feltétele. Előadás közben A szolgáltatói (elosztói engedélyes) szempontok szekció Ebben a szekcióban négy előadás hangzott el az elosztói engedélyesek szemszögéből és egy további előadás a T-Sytem mint infokommunikációs szolgáltató részéről. Mező Csaba úr az DÉMÁSZ, az ELMŰ-ÉMÁSZ és az E.ON Hungária részéről tartott Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből címen valamennyi áramszolgáltató szempontjait felölelő, átfogó előadást. Előadásának legfőbb jellemzője az ábra szerinti ügyfélcentrikusság volt, rámutatva azonban az energiaellátásban érintett szereplők (termelők, szállítók/rendszerirányító, kereskedők és végül a nemzetgazdaság) érdekei és előnyei figyelembevételére is. Az előadás számszerűen is foglalkozott az elosztókat érintő hatásokkal. Az előadó az országosan 6 millió villamos fogyasz- Elektrotechnika / 0 2

8 tásmérő cseréjének költségeit Mrd Ft-ra becsülte. Az infrastruktúra jelenleginél költségesebb üzemeltetését is figyelembe véve a technológia pozitív nemzetgazdasági eredményt csak több évtized múlva eredményezhet. Az előadás részletezi az elosztói nyitott kérdéseket. Az előadó kimondta azt, hogy a nyitott kérdések megkerülhetetlenné teszik a regulátor, a felhasználók és az engedélyesek közötti párbeszédet a témában és ennek koordinálására megfelelő szakmai csoport létrehozására tett javaslatot. Vajnai Zsolt úr az EDF AMM Project -ről tartott előadást, amelyet a francia törvényi és energiaszabályozási háttér a következőkben fogalmaz meg: Franciaországban, a mérésügyet törvények szabályozzák, melyek értelmében az elosztók kötelesek újfajta mérőrendszereket használni. A francia szabályozó június 6-án az AMM rendszerrel kapcsolatos specifikációkat tett közzé, felszólítva az ERDF-et, hogy ezeknek a szabályozásoknak feleljen meg. Az AMM projekt finanszírozása, mint ahogy bármilyen más, kötött szabályozási ellenőrzés alá eső hálózati beruházásé, a tarifákon keresztül valósul meg, A francia energiaszabályozó (CRE) előírása alapján a mérőállomány 95%-át AMM -re kell lecserélni 2016 végére. Az előadás foglalkozott a francia szabályozási feltételeken túl a részletes műszaki megvalósítási elképzelésekkel valamint az SM projekt különböző (részvevő felek, társadalmi, ipari) kihatásaira. A SM technológiából a gázszolgáltatást kihagyták. A projekt két lépcsőben valósul meg: 2010-ben mérő felszerelésére vonatkozó pilot projekt majd a tapasztalatok levonását követően között 35 millió mérő beépítése. Előrelátható költség 4 Mrd euró. Érdeklődők a regisztráviós asztalnál Jakub Hrdlicka úr (E.ON Czech) Gombás Zsolt úrral (E.ON DÉDÁSZ) közreműködve a Smart Metering a gyakorlatban a Cseh Köztársaságban címen 3782 beépített mérőt tartalmazó pilot létesítmény megvalósítási és üzemi tapasztalatairól számolt be. A rendszer kétirányú kommunikációt biztosít és az E.ON SAP rendszerhez csatlakozik. A kommunikációs rendszer megbízhatósága 99,6%-ra adódott. Gazdasági szempontok alapján levont fő következtetés: SMART Metering technológia költségesebb, összehasonlítva a hagyományos méréssel, de a minőség is különböző. A kérdés az, mit akarunk, mire van szükség, mi az igény és ki fizeti azt meg? Orlay Imre úr az ÉMÁSZ Hálózati Kft. Hálózatoptimalizálási osztály részéről tartott előadást, ami Smart Metering az RWEnél témával foglalkozott. Az SM bevezetésének motivációjaként említetett szempontok: havi számlázás szükségessége, a rosszul fizetők kezelése és a teljes körű értékesítési termékek bevezetése. A kommunikációs rendszerek tekintetében összehasonlítást tett a PLC, a mobil és a kis hatótávolságú rádiós rendszerek között. Az RWE-nél igazgatósági szinten foglalkoznak és forszírozzák az intelligens mérés bevezetését. A között folyó Mülhelm mér kb távleolvasható háztartási mérőre kiterjedő pilot projekt kapcsán gyakorlati alapon választ várnak a SM-gel kapcsolatos kérdésekre. A német kialakítás a Multi Utility Controller (MUC) rendszerrel az intelligens mérést kiterjeszti a villany, gáz, hő és víz mérésére is. Tóth Levente úr a T-System a vállalati ügyfelek kiszolgálásával foglalkozó üzletág részéről a SMART METERING üzleti modell egy infokommunikációs szolgáltató szemszögéből témában tartott előadást. A T-System részéről költséghatékony mérési megoldást fejlett telekommunikáció támogatással, meglévő Telekom végpontok integrálását a szinergiák kihasználásával, multi-utility megoldást a beruházási költségek szétterítésével (áram, gáz, víz) helyezett kilátásba. Mindezek egy lehető legalacsonyabb beruházási igényt ( ne kelljen a mérőórákat lecserélni, hanem integráljuk a meglevő eszközöket ) és alacsony üzemeltetési költségekkel működő rendszereket eredményezhetnek, amelyek rugalmasan bővíthetők. Az előadás kiemelte az IT döntő szerepét az energetikai szolgáltatásokban, de nem tért ki az energetikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó különleges követelményekre és szempontokra. Gyártók és technológiák szekció Ebben a szekcióban elhangzott hét rövid előadás a Smart Metering eszközhátterével és alkalmazástechnológiájával foglalkozott. Stanislav Miklavcic úr az Iskraemeco, Európa legnagyobb szlovén mérőgyártója részéről tartott előadást AMM System általános információk, referencia projektek címen. Az előadás foglakozott a multifunkcionális mérők fő jellemzőivel, az energiamenedzsmentet is magában foglaló kiterjedt funkcióival és kommunikációs képességeivel, ismertette az AMM rendszer hálózati elemeit. Az évi 3,5 millió mérőt gyártó Iskraemeconak a már megvalósított AMM rendszerekről igen kiterjedt referenciája van, így jelentős szállítója volt a már megvalósult svédországi rendszereknek. Dinka Lajos úr a Smart Metering with Landis+Gyr című előadásában a villamos, gáz, víz és hő mérésére kiterjedő multienergia menedzselésére alkalmas rendszereik infrastruktúráját és szolgáltatásait ismertette. Az előadás foglalkozik a felhasználóbarát kijelző rendszerrel, amely a különböző energiafajtákra kiválasztható módon adhat a felhasznált mennyiségre, az árra pillanatnyi és különböző időszakokra vonatkozó átlagértékeket. A Landis+Gyr-nek is kiterjedt referencia szállításai vannak Európa legtöbb országába. Miletics Pál úr a Pannon GSM részéről a Telenor Cinclus Smart Metering címen ismertette ennek a fiatal cégnek a főképpen az északi országokban végzett kiterjedt Smart Metering tevékenységét. A Telenor Cinclus felvállalja a komplett megvalósítási folyamatot, a működő rendszerek sokrétű információjának elemzését és a kiépített rendszerek szervizelését. Gondol a jövőbeni Smart Grid rendszerek kétirányú energiaáramlásainak kezelésére is. Huber Szabolcs úr a Kommunikáció és energiamenedzsment című előadása keretében a Sagem Communications cég termékeit és AMM megoldásait ismertette. Ezek az okos interaktív rendszerek kétirányú, hatékony és biztonságos két- Elektrotechnika / 0 2 8

Országos sajtótájékoztató

Országos sajtótájékoztató XXXII. évfolyam, 2. szám 2009. február Országos sajtótájékoztató Február 11-én a hagyományoknak megfelelõen, Budapesten, az MTA székházában tartotta évértékelõ sajtótájékoztatóját a PA Zrt. Kovács József

Részletesebben

Elektrotechnika. 2 0 0 8 / 1 0 www.mee.hu. 101. évfolyam. A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908

Elektrotechnika. 2 0 0 8 / 1 0 www.mee.hu. 101. évfolyam. A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908 Elektrotechnika A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908 Háztartási méretű kiserőművek szerepe a jövő energia ellátásában Hazai és nemzetközi hálózatfejlesztések uniós támogatással

Részletesebben

Sikeres új esztendôt kívánunk!

Sikeres új esztendôt kívánunk! A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908 OVIT_HIRDETES_Elektrotechnika_A4:Layout 1 12/16/09 11:06 AM Page 1 Sikeres új esztendôt kívánunk! A szélenergia-termelés támogatása Csúcson

Részletesebben

velünk együtt Energiabiztonság: 103. ÉVFOLYAM Az E.ON a MEE 57. Vándorgyűlés, Konferencia és Kiállítás főtámogatója.

velünk együtt Energiabiztonság: 103. ÉVFOLYAM Az E.ON a MEE 57. Vándorgyűlés, Konferencia és Kiállítás főtámogatója. A MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET HIVATALOS LAPJA ALAPÍTVA: 1908 Energiabiztonság: velünk együtt Az energiatárolás fontossága A hőszivattyúk gazdaságos alkalmazásának helyzete A MEE állásfoglalása az

Részletesebben

2015/1-2 www.mee.hu. JOUrNAL OF THE HUNGARIAN ELECTROTECHNICAL ASSOCIATION FOUNDed: 1908. Napelemes rendszerek

2015/1-2 www.mee.hu. JOUrNAL OF THE HUNGARIAN ELECTROTECHNICAL ASSOCIATION FOUNDed: 1908. Napelemes rendszerek A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908 JOUrNAL OF THE HUNGARIAN ELECTROTECHNICAL ASSOCIATION FOUNDed: 1908 Napelemes rendszerek HYPE jelentés Megújuló energiatermelés fejlődési

Részletesebben

Magyarország a Distrelec-min séget választja: Tel.: 06 80 015 847

Magyarország a Distrelec-min séget választja: Tel.: 06 80 015 847 Elektrotechnika A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908 Környezetbarát napelemes energiaellátás A dunai vízlépcsők és Magyarország A vasúti hálózatok hibrid felharmonikus szűrésének

Részletesebben

A magyar villamosenergia-rendszer hálózatfejlesztési terve 2006. Villamos fogyasztásmérõk rosszhiszemû befolyásolása (áramlopások)

A magyar villamosenergia-rendszer hálózatfejlesztési terve 2006. Villamos fogyasztásmérõk rosszhiszemû befolyásolása (áramlopások) A magyar villamosenergia-rendszer hálózatfejlesztési terve 2006. Villamos fogyasztásmérõk rosszhiszemû befolyásolása (áramlopások) Beszámoló az Elektrotechnika centenáriumi ülésérõl A világítástechnikában

Részletesebben

2010/02 www.mee.hu. 103. évfolyam. A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908. Digitális vezérlésűszabályozású

2010/02 www.mee.hu. 103. évfolyam. A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908. Digitális vezérlésűszabályozású A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908 Digitális vezérlésűszabályozású akkumulátortöltő berendezés Energy Smart TM új kompakt fénycső-család a GE-től Sikeres évet zárt a Paksi

Részletesebben

Technológiai fejlesztés Csak komplexen

Technológiai fejlesztés Csak komplexen A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja AlApítvA: 1908 Technológiai fejlesztés Csak komplexen Kézben tartjuk az energiát GA Magyarország Kft. Telefon: +36 23 501 100 www.ga.hu MEBIR 28001 KÖF

Részletesebben

Elektrotechnika. 2 0 0 8 / 7-8 www.mee.hu. see it all. all the time. 101. évfolyam. A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908

Elektrotechnika. 2 0 0 8 / 7-8 www.mee.hu. see it all. all the time. 101. évfolyam. A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908 Elektrotechnika A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908 see it all Áramvektor szabályozások all the time Turbógenerátorok üzemeltetése növelt hatásos teljesítményen a Paksi Atomerőműben

Részletesebben

Az új villamos energia törvényrõl. Az indukciós lámpa zavaremissziói 30MHz fölött. Kétoldalról táplált szélgenerátor mezõorientált szabályozása

Az új villamos energia törvényrõl. Az indukciós lámpa zavaremissziói 30MHz fölött. Kétoldalról táplált szélgenerátor mezõorientált szabályozása Az új villamos energia törvényrõl Az indukciós lámpa zavaremissziói 30MHz fölött Kétoldalról táplált szélgenerátor mezõorientált szabályozása Fejezetek az Elektrotechnika 1978 és 1988 közötti idõszakából

Részletesebben

1lehetőség 19815754-2-42. százalék. 2011/03 www.mee.hu. 104. évfolyam

1lehetőség 19815754-2-42. százalék. 2011/03 www.mee.hu. 104. évfolyam A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908 Rendszerszintű tartalék teljesítőképesség tervezése Markov-modell alkalmazásával 2. rész 19815754-2-42 1lehetőség közös százalék cél 1%1

Részletesebben

Az OVIT ZRt. 2011. szeptember 6-ai Közgyűlése

Az OVIT ZRt. 2011. szeptember 6-ai Közgyűlése Tartalomjegyzék Az OVIT ZRt. 2011. szeptember 6-ai Közgyűlése 1 Sajtóközlemények 2 Projektjeinkről 4 CSIR... és az meg mi?! 10 Rendezvények 11 Társadalmi felelősségvállalás 15 Személyi hírek 16 Új belépők

Részletesebben

2015/6 www.mee.hu FORMÁLJUK EGYÜTT AZ ENERGETIKA JÖVŐJÉT! Kedvezményes jelentkezés július 10-ig! Magyar Elektrotechnikai Egyesület

2015/6 www.mee.hu FORMÁLJUK EGYÜTT AZ ENERGETIKA JÖVŐJÉT! Kedvezményes jelentkezés július 10-ig! Magyar Elektrotechnikai Egyesület A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908 JOUrNAL OF THE HUNGARIAN ELECTROTECHNICAL ASSOCIATION FOUNDed: 1908 Magyar Elektrotechnikai Egyesület 62.VÁNDORGYŰLÉS, KONFERENCIA ÉS

Részletesebben

2015/3 www.mee.hu. 2015. június 3-4. Hotel Azúr Siófok. Magyar Elektrotechnikai Egyesület

2015/3 www.mee.hu. 2015. június 3-4. Hotel Azúr Siófok. Magyar Elektrotechnikai Egyesület A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja ALaPÍTVa: 1908 JOUrNAL OF THE HUNGARIAN ELECTROTECHNICAL ASSOCIATION FOUNDEd: 1908 Magyar Elektrotechnikai Egyesület Frekvenciaváltók közvetlen szabályozása

Részletesebben

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI XLVIII. ÉVFOLYAM 2011. 1. SZÁM A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI ÚJ, HATÉKONY KERESKEDÉSI ESZKÖZ, A CTF HUPX: A MAGYAR ÁRAMTÔZSDE A PAKSI ATOMERÔMÛ BÔVÍTÉSE ÚJ BLOKKOKKAL AKKREDITÁCIÓ A VILLAMOSENERGIA-IPARBAN

Részletesebben

FÖLDGÁZFÓRUM 2010: a földgáz értékes, modern energiahordozó, továbbra is van jövõje

FÖLDGÁZFÓRUM 2010: a földgáz értékes, modern energiahordozó, továbbra is van jövõje Hírlevél 2010. FÖLDGÁZFÓRUM 2010: a földgáz értékes, modern energiahordozó, továbbra is van jövõje június XI. évfolyam 1. szám Annak idején, 1997-ben nem gondoltuk, hogy ilyen hagyományt teremtünk ezzel

Részletesebben

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI. Az MVM Csoport középtávú stratégiája Szabályozások Biomassza hasznosítás Lévai-szobor avatás

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI. Az MVM Csoport középtávú stratégiája Szabályozások Biomassza hasznosítás Lévai-szobor avatás XLVII. ÉVFOLYAM 2010. 1 2. SZÁM A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI Az MVM Csoport középtávú stratégiája Szabályozások Biomassza hasznosítás Lévai-szobor avatás A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI Felelôs

Részletesebben

TARTALOM. PÁLYÁZAT Az Év Projektmenedzsere Díj pályázati kiírás 15 HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

TARTALOM. PÁLYÁZAT Az Év Projektmenedzsere Díj pályázati kiírás 15 HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET TARTALOM BESZÁMOLÓK Beszámoló a HTE júniusi, kétnapos választmányi workshopjáról 2 A HTE 2011. július 6-án tartott választmányi üléséről 5 A Rádiótávközlési Szakosztály júniusi rendezvényéről 5 A HTE Szenior

Részletesebben

World Energy Council Hungarian Member Committee Hungarian Young Professionals in Energy. HYPE jelentés 2013 Megújuló / Energia / Tervezés / Politika

World Energy Council Hungarian Member Committee Hungarian Young Professionals in Energy. HYPE jelentés 2013 Megújuló / Energia / Tervezés / Politika World Energy Council Hungarian Member Committee Hungarian Young Professionals in Energy Almási László okleveles energetikai mérnök Bonda Balázs okleveles közgazdász Gerse Pál okleveles energetikai mérnök

Részletesebben

A MEE VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 12. évfolyam, 3. szám 2013. november

A MEE VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 12. évfolyam, 3. szám 2013. november A MEE VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 12. évfolyam, 3. szám 2013. november HIRDETMÉNYEK 2. Interjú Poppe Kornélnével 3. Rendezvényeink 7. Programajánló 16. Szervezeti hírek 19. Figyelő 20. Fiatal

Részletesebben

energiatrend Merre halad tovább az uniós energiapolitika? Nemzetközi árhelyzet, kilátások, hogyan hat mindez az itthoni helyzetre

energiatrend Merre halad tovább az uniós energiapolitika? Nemzetközi árhelyzet, kilátások, hogyan hat mindez az itthoni helyzetre energiatrend Hírek az energia világából az üzleti ügyfelei számára 2014. ősz M A G A Z I N Merre halad tovább az uniós energiapolitika? Nemzetközi árhelyzet, kilátások, hogyan hat mindez az itthoni helyzetre

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK A KÁRPÁT-MEDENCE CIVIL TÁRSADALMÁNAK TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTŐ KÖZLEMÉNYEI I. SZÁM A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK NÖVELÉSE EU-S PÁLYÁZATOK DISSZEMINÁCIÓJÁVAL 1 A Kárpátikum Közhasznú

Részletesebben

Északkelet-Magyarország geotermikus energiáinak feltárási lehetősége. Hibridkollektor azaz napkollektor és napelem egyben

Északkelet-Magyarország geotermikus energiáinak feltárási lehetősége. Hibridkollektor azaz napkollektor és napelem egyben A tartalomból: Északkelet-Magyarország geotermikus energiáinak feltárási lehetősége Hibridkollektor azaz napkollektor és napelem egyben Víz és élelem a jövő két globális kihívása Pitvaros Község pályázatáról

Részletesebben

XXXII. évfolyam, 4. szám 2009. április. Vezérigazgató úr! Gratulálok a kinevezésedhez,

XXXII. évfolyam, 4. szám 2009. április. Vezérigazgató úr! Gratulálok a kinevezésedhez, XXXII. évfolyam, 4. szám 2009. április Zöld út Paks-2 létesítésének elõkészítõ tevékenységéhez A paksi atomerõmû bõvítésére vonatkozó parlamenti határozatot az energetikáért felelõs miniszter, Molnár Csaba

Részletesebben

fórum munkájában egyeztetõ partnerként van jelen. A LIGA elnöke hangsúlyozta, úgy látják, hogy a kormány társadalmi párbeszéd

fórum munkájában egyeztetõ partnerként van jelen. A LIGA elnöke hangsúlyozta, úgy látják, hogy a kormány társadalmi párbeszéd CMYK www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 18. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Flottul zajlott a LIGA-kongresszus A LIGA Szakszervezetek rendkívüli kongresszuson négy témakört tárgyaltak

Részletesebben

KFI Ágazati Fehér Könyv

KFI Ágazati Fehér Könyv KFI Ágazati Fehér Könyv Energetikai kötet Társadalmi egyeztetésre szánt változat Budapest, 2013. július Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. HELYZETELEMZÉS... 8 1.1. Az ágazat nemzetközi és hazai helyzete,

Részletesebben

MVM CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013

MVM CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013 1 MVM CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013 TARTALOM 1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 6 2. A JELENTÉSRŐL 9 3. AZ MVM ZRT., VALAMINT A CÉGCSOPORT FŐBB JELLEMZŐI 11 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok

Részletesebben

Atomerőmû. Díjak a Magyar Sajtó Napján. évindító sajtótájékoztatóját, MÁRCIUS 15. WANO partneri utóvizsgálat a Paksi Atomerőműben

Atomerőmû. Díjak a Magyar Sajtó Napján. évindító sajtótájékoztatóját, MÁRCIUS 15. WANO partneri utóvizsgálat a Paksi Atomerőműben Atomerőmû XXXVI. XXXVII. évfolyam, 4. 3. szám Díjak a Magyar Sajtó Napján Paks Város Önkormányzata és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az elmúlt évek hagyományai alapján idén is közösen rendezett ünnepséget

Részletesebben

KPMG Energetikai Évkönyv 2011

KPMG Energetikai Évkönyv 2011 ENERGETIKAI ÉS KÖZÜZEMI SZEKTOR KPMG Energetikai Évkönyv 2011 TANÁCSADÁS KPMG Energetikai Évkönyv 2011 3 Tisztelt Olvasó! Immár harmadik éve, hogy kezében tarthatja a KPMG Energetikai Évkönyvét. Az elmúlt

Részletesebben