KLÍMAPOLITIKA. A mini megújuló kapacitás integrációja a magyar villamos energia rendszerbe

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KLÍMAPOLITIKA. A mini megújuló kapacitás integrációja a magyar villamos energia rendszerbe"

Átírás

1 KLÍMAPOLITIKA A mini megújuló kapacitás integrációja a magyar villamos energia rendszerbe

2 Tartalomjegyzék Ábrák jegyzéke... 5 Táblázatok jegyzéke Vezetői összefoglaló (Kazai Zs.) Bevezetés Rövidítések A jelenlegi helyzet bemutatása Előzmények A jelenlegi villamosenergia ellátás eszközei, struktúrája, a termelés filozófiája A jelenlegi rendszerirányítási problémák áttekintése Erőművek Hálózat Egyéb problémák Az elosztott termelés és a Microgrid jelenlegi jogszabályi háttere A villamos irányító rendszer működése A rendszerirányító számára kedvező hálózati jellemzők SZET, mikroszet és mini-hydro Szivattyús energiatározó (SZET) MikroSzet Vízerőművek Mini-hydro A microgridek terjedésének hatása a rendszerirányító munkájára A fogyasztás befolyásolása A fogyasztási görbe, és annak jelentősége az energiarendszerben A fogyasztás szerkezete A fogyasztói görbe változtatásának igénye A fogyasztás becslése A fogyasztás befolyásolásának módszerei A termelési és fogyasztási menetrend készítése

3 6.1.6 A fogyasztás befolyásolásának jogi/szerződéses keretei és a magyarországi gyakorlat. A MEH szerepe A fogyasztás befolyásolásának műszaki megoldási lehetőségei A terheléskorlátozás Megszakítható terhelés HKV és RKV IP alapú vezérlési lehetőségek Együttműködő, intelligens hálózatok Néhány gyakorlati megvalósítás a fogyasztás befolyásolására A DSM felhasználása Fogyasztói csoportok dinamikus képzése Vezérlési hierarchia kialakítása Központi konzol(ok) kialakítása HW/SW igények Néhány fogyasztói megoldás A DSM hatás megbízhatósága Elosztott termelés Az elosztott termelés, és a Microgrid Microgrid struktúrák Microgrid vezérlés, üzemvitel és kommunikáció A microgrid struktúrák alkalmazásának lehetőségei ma Magyarországon Eszközök, amelyek részt vehetnek az új típusú együttműködésben Virtuális erőmű A szél- és gázmotorok együttműködése A megvalósítható VGRID Megújuló energiaforrások integrálása Háztartási megújuló energiaforrások hálózatba táplálási lehetőségeinek vizsgálata Kis (háztartási)méretekben hasznosítható megújuló energiaforrások A kis rendszerek hazai terjedését akadályozó körülmények (Kazai Zs.)108 9 Javaslatok Lakossági iránymutatás

4 9.2 Társadalmi hatások (Kazai Zs.) Kis rendszerek terjedésének ösztönzése (Kazai Zs.) A Smart Grid optimális mérete Konkrét javaslatok Irodalomjegyzék Mellékletek Microgrid struktúrák Az elosztott termelés és az adatgyűjtő rendszerek Jelenlegi kommunikációs szabványok Trend, jövőbeli kommunikációs szabványok A microgrid rendszerekben alkalmazott készülékek ismertetése Termelő egységek Villamosenergia tárolás Inverterek CHP (kogeneráció) Megújuló mikrotermelő egységek bemutatása a BMF KVK VEI-ben Napelem cellák Szélturbina Tüzelőanyag cella A házi napelemes erőmű

5 Ábrák jegyzéke 1. ábra Eltérés a korrigált menetrendtől ábra A villamos energia termelése, szállítása, fogyasztása ábra A fogyasztás és termelés egyensúlya ábra A különböző fogyasztók terhelési görbéi ábra A magyar hálózat egy napi terhelése ábra Nyári és téli erőműkiosztás ábra Különböző erőműfajták termelési idő-termelés karaktesztikája ábra Megújuló erőművek tipikus napi termelési karakterisztikája ábra A menetrendkövetés pontossága szept. 10-én ábra Eltérés a korrigált menetrendtől ábra A VER forrásainak megoszlása téli munkanap ábra Mélyvölgy hatás június - július ábra A MÁTRA erőmű környékének erős terheltsége ábra A PAKS erőmű környékének erős terheltsége ábra Gyűjtősín feszültség 120 kv ábra Az E.ON szélerőművekkel szemben támasztott követelménye Németországban ábra A szivattyús energiatározó sematikus ábrája ábra Az ipari szektor terhelése ábra A kereskedelmi szektor terhelése ábra Irodai (office) fogyasztás terhelése ábra Lakóhelyi fogyasztás terhelése ábra A tapasztalat alapján a főként hőtechnikai berendezések a hőmérséklet célértékük elérésével mintegy 4-6 óra alatt kikapcsolódnak ábra A HKV által vezérelt fogyasztókat éjjel később kellene bekacsolni ábra Országos terhelés hétköznap ábra A német spot-ár változása ábra A Spanyolországban alkalmazott háromtarifás rendszer ábra Többtarifás rendszer Angliában ábra A többtarifás és a dinamikus fogyasztói ár hatása a fogyasztásra ábra Aktív terhelés menedzsment

6 30. ábra A hagyományos és a jövőbeli sturktúra ábra A hálózat automatizálása és a nem végponti mérések elhelyezése ábra A DSM beavatkozást kezdeményező funkciók elhelyezkedése ábra Smart controller ábra E-max képernyő ábra Az SGRID struktúra sematikus rajza ábra Az MGRID struktúra sematikus rajza ábra A VGRID struktúra sematikus rajza ábra A szélerőművek és gázmotorok együttműködő szabályozása ábra Átlagos szélsebességek a nap során, különböző évszakokban ábra A hegyhátsáli mérőtorony különböző szintjein mért szélsebességek napi menete ábra Szélfarm kimenő teljesítményének időegység alatti megváltozása a beépített teljesítmény százalékában ábra Hazai VGRID a meglévő- tervezett eszközök felhasználásával ábra Egy lehetséges Microgrid kialakítás sematikus rajza ábra Egy másik lehetséges Microgrid kialakítás sematikus rajza ábra Elvi Microgrid struktúra ábra Az elosztott termelésben jelenleg használt kommunikációs szabványok ábra Az elosztott termelés trendje, a jövőben használt kommunikációs szabványok ábra Microgrid teljesítmény igénye energiatárolással és szabályozással ábra Kogenerációs erőmű hőfelhasználása ábra Napelemes mérőrendszer a Budapesti Műszaki Főiskolán ábra AirX401 szélturbina a Budapesti Műszaki Főiskolán ábra Tüzelőanyagcella ábra Megújuló eszközök a Budapesti Műszaki Főiskola tetején ábra A napelem, a tüzelőanyag cella és a szélturbina kapcsolódása a mikrogrid modellre ábra A mikrogrid elvi sémája ábra A mikrogrid modell ábra Házi napelemes erőmű

7 Táblázatok jegyzéke 1. Táblázat A microgridek hatása a rendszerirányító munkájára Táblázat A HKV rendszerbe bevont fogyasztók beépített teljesítménye áramszolgáltatók szerint Táblázat A becsült DSM hatás különböző eszközök esetén Táblázat Háztartási méterű, elosztott energetikai berendezések főbb jellemzői Táblázat Kismegszakító névleges áramerősségekhez tartozó jellemző teljesítmények

8 1 Vezetői összefoglaló Globális világunkban az energia- termelés és felhasználás módja, struktúrája, logisztikája teljes átalakulásban van. Nem egyedi folyamat ez, összhangban van más ágazatok átalakulásával. Az energiaszektor jellegéből fakadóan más ütemben, alapvetően lassabban mozdítható más szektorokkal szemben. Ugyanez az átalakulás sokkal nagyobb léptékben zajlik pl. a telekommunikáció terén. Az energetika területén ugyanis legtöbb esetben 20-50, vagy akár 100 évre tervezett infrastruktúrával - ideértve az erőműveket, logisztikai eszközöket, és a felhasználókat is - találjuk szembe magunkat. Az elmúlt pár évtizedben rohamos fejlődésnek indult az energetika azon ága, mely jellegéből fakadóan nem a már kialakult centralizált rendszerekbe illeszkedik, hanem az elosztott, vagy decentralizált termelés irányába hat. Ez és természetesen a környezeti hatások köztudott, hogy az energetika felelős az üvegházhatású gázok kibocsátásának több mint kétharmadáért kikényszerítették a változtatásokat ebben a szektorban is. Továbbá az államoknak ma már nincs pénzük óriási erőművek építésére, a vállalkozók pedig a gyorsabban megtérülő beruházásokat kedvelik. Ma már egyre többet hallunk arról, hogy e területen is a fejlődési irány a decentralizált termelés- és felhasználás, valamint a hálózatokba rendeződés. Ez utóbbi nem kis mértékben épülhet a fent említett telekommunikációs fejlődés adta lehetőségekre. Lehetővé vált, hogy akár a meglevő infrastruktúra gyökeres átalakítása nélkül, abba integrálva kiépíthessünk olyan kisebb hálózatokat, melyek segítségével egy közösség, település, vagy kisebb régió önmagát energiával elláthatja, de azon felül akár még energiatermelővé is válhat. Ez a váltás természetesen, új szemléletet jelent és bizonyos területeken kompromisszumokat kell kötni ennek érdekében, de mondhatjuk, hogy ennek technikai, technológiai akadálya ma már nincsen. Tanulmányunkkal is elsősorban az volt a célunk, hogy bemutassuk a sokat vitatott megújuló energia felhasználás jelenlegi rendszerbe integrálhatóságának műszaki megvalósíthatóságát. Tettük ezt nem csak elméleti szinten, hanem speciálisan a magyarországi viszonyokra vonatkozóan. A munkából kiderül, hogy viszonylag egyszerű lépésekkel, mondhatni szemléletváltoztatással, óriási eredmények érhetők el. Ráadásul ehhez nem kell óriási anyagi és fizikai ráfordításokat végezni, hiszen a jelenlegi rendszer is tartalmaz olyan elemeket, melyek hatékonyabb alkalmazásával a szükséges feltételek adottak lehetnek. 8

9 Megjegyezzük, hogy ezen változtatások társadalmi-, gazdasági- és környezeti hatásainak vizsgálata mindenképpen további vizsgálatokat igényel, melyre jelen munka keretében nem, vagy csak korlátozott mértékben volt lehetőségünk. 2 Bevezetés A napjainkra kialakult villamosenergia-rendszerek szerte a világon centralizált szervezésűek. Ez vonatkozik a hosszú távú fejlesztésre, tervezésre és üzemeltetésre, de a nagyobb távolságú kereskedelmi szállítások is központosított platformon keresztül bonyolódnak. A nagy hálózatrészek együttes kezelése szükséges az alap-energia ellátáshoz, de eközben nehéz gazdaságosan kezelni a lokális adottságokat/igényeket főként a Distributed Generation (DG elosztott termelés) és RENewable energy sources (REN megújuló energiaforrások) területén. Magyarországi példaként említhetjük a gázmotorok illetve szélerőművek problémás helyzetét a nagy energiarendszerben. A villamosenergia hálózatokon megindult kereskedelem szintén szemléletváltást kíván az üzemelőkészítés és az üzemvitel gyakorlatában. Az a villamosenergia ellátási elv, hogy néhány nagy erőműben megtermeljük a szükséges villamos energiát, és azt továbbítjuk a fogyasztókhoz mára idejétmúltnak és bizonyos esetekben gazdaságtalannak bizonyult, ugyanis világszerte egyre jelentősebb a DG és REN részesedése a villamosenergia termelésből. A DG és REN energiatermelés elterjedése, a hagyományos erőművi és hálózati struktúra, valamint a villamosenergia kereskedelem egyre nagyobb térnyerése a rendszerirányító munkáját több ponton is nehezíti, melyek közül a fontosabbak a következők: A bevethető szabályozási tartalékok nem elegendőek A hálózatfejlesztés intenzitása és ezzel az üzembiztonság is csökken A pillanatnyi kereskedelmi igények a kiegyensúlyozott üzemvitelt nehezítik Adott régiók önellátó képessége igen csekély A jelen trendekkel a fenntartható fejlődés nem biztosítható Az alapvetően kedvező kapcsolt termelés jelentősen szűkíti a játékteret 9

10 A helyzetet tovább rontja a szélerőművek megjelenése A határkeresztező kapacitások korlátozzák a kereskedelmet A rendszerirányító érdeke, hogy a jelenlegi kedvezőtlen tendenciák ne folytatódjanak, hovatovább megforduljanak. A jelenlegi energetikai problémákra adható válaszok közül az extenzív megoldás az elsődleges, amelyben a jelenlegi struktúra bővítésével enyhíthetőek a napi gondok (termelői-, szállítói- és tározó kapacitások bővítése). A másik klasszikus válasz az energiafelhasználás hatékonyságának növelése, amelyben bár születtek lépések, még számos tartalék rejlik. Szükséges az olyan új ellátási struktúrák vizsgálata, amely az előző két lehetőség mellett lokálisan ad megoldásokat a globális problémákra. Pl. új típusú kis energiatermelő kapacitások rendszerbe kapcsolása (pl. háztartási mikro kapcsolt energiatermelő berendezések, stb.). Mindeközben lehetőség adódik arra, hogy az alternatív energiaforrások is versenyképesen termeljenek, miközben a fogyaszt(ás)ok egy része energiatudatosan, a rendszer számára kedvezően, intelligensen viselkedik. A Microgrid koncepció több évtizede ismert, lényege, hogy a (kisebb) villamosenergia termelők és fogyasztók egy alacsonyabb szinten integrált és szabályozott egységet alkotnak, a nagy villamosenergia-rendszer (VER) irányítás felé csak egy szabályozott (menetrendes) termelői/fogyasztói csomópontként lépnek fel. Ezáltal: A VER rendszerirányítás nem aprózódik szét A VER irányítás felé kedvezőbb műszaki paramétereket képviselnek (tervezhetőség) Gazdaságos(abb)an lehet a világban jelenleg terjedő kis egységteljesítményű energiatermelő egységeket integrálni (mikroturbina, tüzelőanyag cella, stb.) A lokális energiatermelési adottságok jobban illeszthetők a lokális felhasználási igényekhez A korszerű ICT alkalmazásával a lokális szabályozás, a rendszerirányítóval való kapcsolattartás és a készülékek intelligenciája is növekszik. A korszerű energiarendszerekben a fogyasztásbefolyásolás is szerephez jut, tehát nem csak a kis termelők, hanem az intelligens fogyasztó berendezések is szerephez jutnak. 10

11 Jelen tanulmány azt vizsgálja, hogy a fejlett országokban már a kereskedelemben is kapható, háztartási méretű energetikai termelő- és fogyasztói eszközök miképpen segíthetik a nagyléptékű problémák megoldását. A vizsgált eszközök többek között: Termelés: - Mikroturbina - Napelemes egység - Tüzelőanyag cella, stb. Fogyasztás: - Kikapcsolható, szabályozható fogyasztások - Ütemezhető fogyasztó készülékek - Mikrotárolók - Hőtechnikai berendezések, stb. 11

12 3 Rövidítések AGC Automatic Generation Control AMR Automatic Meter Reading - rendszer ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line - Nagysebességű digitális adatátviteli technológia hagyományos vagy ISDN telefonvonalon. DSM Demand Side Management - fogyasztás befolyásolás rendszer EFR Europaische Funk-Rundsteuerung - a hosszúhullámú rádióvezérlés adás szolgáltatója FKA Frekvencia függő korlátozó automatika FTK Frekvencia független terheléskorlátozó automatika GSM Global System Mobile a jelenleg legelterjedtebb mobil telefonszabvány. Európában 900 és 1800 MHz-en, az USA-ban 1900 MHz-en működik. GPRS General Packet Radio System - csomagkapcsolt adatátviteli rendszer GSM mobil hálózatokhoz. Ennek a megoldásnak a lényege, hogy a beszéd által éppen nem használt kapacitást használják fel adatátvitelre. Ez egy változó sebességű, és késleltetésű adatátvitelt eredményez, amiben egy felhasználó sebessége függ a hálózat beszédterhelésétől és az egy időben adatot átvivő készülékek számától. GPRS esetén a maximális sebesség akár 170 kpbs HKV - HFKV Hangfrekvenciás Központi Vezérlés ICT, IT Információ és Kommunikáció Technológia ISO Independent system operator KAPAR Határkeresztező kapacitás aukciós rendszer KÖF Közép Feszültség (3-35 kv) MAVIR Magyar Villamosenergia-Rendszer Irányító ZRt. MGRID MicroGrid MMI Man Machine Interface MVM MagyarVillamos Művek Zrt. KDSZ Körzeti diszpécser szolgálat 12

13 OVT Országos Villamos Teherelosztó (a MAVIR elődje) PLC Power Line Carrier - erősáramú vezetékes, vivőfrekvenciás jeltovábbítás) RF Radio Frequency RKV Hosszúhullámú Rádiófrekvenciás Központi Vezérlés SCADA Supervisory Control and Data Acquisition SGRID Simple Microgrid (belső szabályozás nélkül) SMS Short Message System - rövid szöveges üzenetek küldése/fogadása vezetékes telefonhálózaton keresztül. TSO Transmission system operator UCTE Union for the Co-ordination and Transmission of Electricity ÜIK Üzemirányító központ VGRID Virtuális mikrogrid VER Villamos energia-rendszer VPN Virtual Private Network - virtuális magánhálózat. Olyan számítógépes hálózat, melynek egyes földrajzilag különálló szegmensei között a biztonságos kommunikáció egy nyilvános átviteli közegen keresztül valósul meg. 13

14 4 A jelenlegi helyzet bemutatása 4.1 Előzmények A villamosenergia termelés elosztás felhasználás eddigi gyakorlata alapvetően a tervezhetőségre épül. A következő évszázad trendjét tekintve egyre többet beszélnek az előre lefektetett tervekhez képesti kisebb-nagyobb termelői vagy fogyasztó oldali eltérésről, a menetrend flexibilitásáról. Ebben a termelő nem egy földrajzilag is távoli merev fogyasztási menetrendet elégít ki, hanem együttműködik a fogyasztóval. Egy, a villamosenergia iparban lehetséges együttműködési szempontokkal foglakozó vizsgálat a következők megállapításokat teszi 1 : Az együttműködés alapjai: - Önkéntesség és nyitottság - Demokratikus kontroll - Gazdasági érdekek - Függetlenség és autonómia - Nevelés, képzés és információk - A felek közötti együttműködési szándék - Közösségi törődés és figyelem Az egyes együttműködési stratégiák megvalósításához szükséges: - A partner fizikai/gazdasági/mentális képessége - A megbízhatóság - A fogékonyság - Az életminőséget javító eredmény - A fenntarthatóság A közeljövőben egyértelmű trendként mutatkozik az - Új típusú energiatermelő berendezések megjelenése - Automatizálás, IT és telekommunikáció terjedése az energiarendszerben - Minőségibb energiaelosztási gyakorlat - Hangsúly az energia termékeken és azok marketingjén 14

15 A fogyasztói kapcsolat ezen távlati átértékelődése mellett a magyar villamosenergiarendszer irányításában napi problémák is jelentkeznek. Mint ismeretes, a magyar villamosenergia-rendszer szabályozhatósága elmarad a kívánalmaktól, és előfordul, hogy bizonyos időszakokban az UCTE előírásoknak megfelelő szabályozási tartalék sem áll rendelkezésre ábra Eltérés a korrigált menetrendtől Ennek a problémának a megoldása (vagy legalább mérséklése) elsősorban a villamosenergia-termelői oldalon, másodsorban a fogyasztói oldalon képzelhető el. Jelen tanulmányban a fogyasztói oldal befolyásolásában rejlő lehetőségeket is bemutatjuk, mivel ezek a megoldások általánosságban olcsóbban és gyorsabban kivitelezhetők, mint a termelői oldal kapacitás bővítése. (Azonban nem szabad elfeledkezni a jelenleg nem szabályozható kiserőművek esetleges csoportos szabályozásáról sem, mely szintén megoldási alternatíva lehet.) A MAVIR üzembe helyezte a Fogyasztói Korlátozó Automatika (FKA), ill. RKR rendszert, amelyek az üzemzavari fogyasztás-korlátozás eszközei. Ezek nem tekinthetők az intelligens együttműködés eszközeinek, szerepük biztonsági. 1 Electric cooperative technology solutions Roadmap, October, 2002; National Rural Electric Cooperation Association Cooperative research Network 2 Dr. Tombor Antal: A magyar villamosenergia-rendszer ellátásbiztonsági problémái piaci körülmények között; MEE 52. Vándorgyűlés, Eger, augusztus

16 Normál üzemben elsősorban a KDSZ-ek hatáskörében lévő HKV rendszer révén lehet beavatkozni a fogyasztás változásába. A teljes piacnyitás során újra kell gondolni a HKV rendszer jelenlegi működési struktúráját is, mivel a szabadpiaccal nem összeegyeztethető az ÁSZ-utód kezében lévő, és csak általa működtethető HKV rendszer. Esetleges megoldást jelenthet az RKV rendszer kiépítése, mely már több éve húzódik. A tervezett menetrend követésére, illetve a napi fogyasztási görbe finomabb befolyásolására többféle műszaki megoldás is elképzelhető. Lehetőségek vannak a nagymennyiségű, de nem kizárólag hőtárolós fogyasztók ütemezett kapcsolásában is. A fogyasztási görbe tudatos, és célszerű befolyásolásával a tartalékok bővítésének egy részét is meg lehet takarítani. 4.2 A jelenlegi villamosenergia ellátás eszközei, struktúrája, a termelés filozófiája A villamosenergiát erőművekben, legtöbbször generátorokkal termelik, hálózaton továbbítják a fogyasztók felé. A rendszer főbb elemei: Generátorok Vezetékek Kapcsolókészülékek Transzformátorok Védelmek, automatikák Meddő kompenzátorok Fogyasztások, stb. Jelen tanulmányban a hálózati veszteség, a hálózati eszközök és a hálózati üzemvitel tárgyalásától eltekintünk. 16

17 2. ábra A villamos energia termelése, szállítása, fogyasztása A különböző feszültségszintek szerepe: 220, 400 (750 kv) alaphálózat, nemzetközi és hazai energiaszállítás, hurkolt 120 kv főelosztó hálózat, országon belüli egyenletes terítés a nagyobb fogyasztói centrumokba, hurkolt 10, 20 és 35 kv elosztóhálózat, áramszolgáltatói elosztás közel a fogyasztókhoz Az energiarendszer üzeme szempontjából a legfontosabb a termelés és fogyasztás egyensúlya: 3 3. ábra A fogyasztás és termelés egyensúlya 3 Stróbl Alajos nyomán 17

18 Jelenleg a rendszer fogyasztó vezérelt, azaz a fogyasztó igényét igyekeznek kielégíteni a termelő erőművek (generátorok). Ipari fogyasztó Kommunális fogyasztó Háromműszakos fogyasztó 4. ábra A különböző fogyasztók terhelési görbéi Egyedi fogyasztások A fogyasztók többsége a fenti ábrák szerint többé-kevésbé szabadon, technológiai igényük szerint fogyaszt a nap folyamán. Ezekből az individuális terhelési görbékből a következő napi, országos teljesítményigény görbe adódik: 18

19 A hazai villamosenergia-rendszer terhelése MW óra 5. ábra A magyar hálózat egy napi terhelése 4 A fenti országos fogyasztási igényt a független termelők a MAVIR koordinálásával elégítik ki. A következő ábra a nyári és téli erőműtípus kiosztást ábrázolja: 6. ábra Nyári és téli erőműkiosztás 5 Az egyes erőműveknek technológiájukból adódóan van egy termelési idő-teljesítmény karakterisztikájuk és egy ehhez tartozó költség. Általában a flexibilis termelésnek (pl. gázturbina) magasabb a költsége, míg az alacsony költségű atomerőmű gyakorlatilag nem szabályozható

20 Egyedi gázturbina Jól szabályozható szenes blokk Kapcsolt gázturbina Olajtüzelésű blokk Atomerőmű Szenes blokk, kis szabályozással 7. ábra Különböző erőműfajták termelési idő-termelés karaktesztikája A fentebbi országos teljesítmény igényt tehát az itt bemutatott erőművi termelési görbékből kell össze Tetris -ezni. Ebbe a játékba jön bele, ha megújuló erőműveket is akarunk alkalmazni. A következő ábrákon a megújuló erőművek tipikus napi termelési karakterisztikáját mutatjuk be. Hangsúlyozni kell, hogy ezek a karakterisztikák részben a tüzelőanyag rendelkezése állástól, időjárástól és egyéb tényezőtől függ. Bükkaranyosi szélerőmű 3 heti termelése Kis teljesítményű (400 W-os) szélturbina 5 Forrás MVM Rt. 20

21 termelése 2 óra leforgása alatt 6 biogáz erőmű kiadott teljesítmény kw /4 óra Napelemes erőmű napi termelése 7 Biogáz erőmű 8 Biomassza erőmű Mikro(gáz)turbina termelése MW óra kw óra Adatsor1 Biomassza erőmű napi termelése 9 Mikroturbina tipikus termelési görbéje 8. ábra Megújuló erőművek tipikus napi termelési karakterisztikája A fenti ábrákból is látható, hogy a kisléptékű mini megújuló és elosztott (DG és REN) termelőegységek alkalmazása nem segíti a rendszerirányítót a terhelési görbe kiegyensúlyozásában. A termelés balanszírozására elsősorban a gázturbinák, olajosgázos-szenes szabályozós erőművek és a vízerőművek egy része alkalmas. A következő megoldások képzelhetőek el: - A rendszerirányító az össze-vissza termelő kiserőművek eredőjét méri, és szabályozza ki. - A rendszerirányító menetrend adásra és betartásra kötelezi a mikro erőműveket, esetleg menetrendet ad nekik, majd csak az eltérést szabályozza ki. - A szabályozási hatáskört mérlegköri szintre delegálja (elszámolási megoldás gazdasági kényszer) 6 Forrás: BMF KVK VEI 7 Forrás: SolarWind demo 8 Wolfgang Rehm: Auxiliary Power Demand of Biogas Plants nyomán 9 Forrás: SolarWind demo 21

22 - Önálló kis szabályozó központok jönnek létre (lokális SCADA AGC) Minthogy az energiaellátás egyik sarokpontja a termelés-fogyasztás egyensúlyának biztosítása, ezért a továbbiakban a fogyasztás befolyásolását (kicsiben és nagyban), mint negatív erőművet is vizsgáljuk. Ez hasonlóképpen kezelendő kis méretekben is, mint a kis, elosztott, és esetenként megújuló termelés. 4.3 A jelenlegi rendszerirányítási problémák áttekintése A jelenlegi rendszerirányítási problémák nagy részét az okozza, hogy az elmúlt évtizedben a magyarországi (és ezzel együtt a regionális) erőmű szerkezet és a villamosenergia-hálózat fejlesztésének sebessége jóval elmaradt a villamosenergia rendszerben bekövetkezett változások (piac, országon belüli és határokon túli kereskedelem, elosztott termelés, megújuló források, stb.) sebességétől. Általános problémát jelent, hogy az egyes régiók önellátó képessége igen csekély, mivel a villamosenergia termelő források eloszlása nagyon egyenlőtlen. Ennek eredményeként a hálózat néhány helyen igen erős tranzitnak van kitéve. A jelen trendekkel a fenntartható fejlődés bizonyos területeken nem biztosítható, mivel a további fejezetekben ismertetett problémák jelentősen korlátozzák egyes új technológiák (elosztott termelés, megújuló energiaforrások, időjárásfüggő termelő egységek) térnyerését, melynek nem csak műszaki, hanem (törvényi) szabályzási okai is vannak Erőművek A túlnyomórészt régi erőművek miatt a jelenlegi erőműpark szabályozási kapacitása (bevethető szabályozási tartalék nagysága fel és le irányba) és szabályozási sebessége gyakran nem elegendő az előírt tartalékolási kritériumok betartásához. Ez azt eredményezi, hogy a menetrendkövetés pontossága csökken: 22

23 9. ábra A menetrendkövetés pontossága szept. 10-én Forrás: MAVIR, Dr. Stróbl Alajos Ennek eredményeként, a korrigált menetrendtől való eltérés is növekszik ben összesen 334 órában volt nagyobb az eltérés a megengedettnél (±20 MWh/h): 10. ábra Eltérés a korrigált menetrendtől Forrás: MAVIR, Dr. Tombor Antal,

24 A hatásfokát tekintve kedvező (80% körüli hatásfokú) kapcsolt termelés jelentősen szűkíti a játékteret, ami elsősorban leszabályozáskor okoz gondot: 11. ábra A VER forrásainak megoszlása téli munkanap Ennek oka, hogy a jelenlegi átvételi rendszerben a gázmotoros erőművek közel zsinórtermelésre álltak be (kivéve a mélyvölgy időszakot): 12. ábra Mélyvölgy hatás június július 24

25 Sokkal kedvezőbb helyzetet lehetne elérni, ha valamilyen formában a kogenerációs erőművek is részt vennének a szabályozásban. Erre megfelelő módszer lehetne, ha az árszabályzás nem csak a megtermelt villamos energiát tekintené terméknek, hanem a fel és leszabályozási képességet (kapacitás és sebesség) is, hasonlóan a nagyerőművekhez. Természetesen az nem megvalósítható, hogy minden egyes kiserőművet külön-külön szabályozzanak, de megfelelően kialakított csoportban, vagy mérlegkörben ez kivitelezhető lenne. A gázmotoros erőművek szabályozhatóságáról a fejezetben található részletesebb ismertető. A jelenlegi szabályozást további kihívások elé állítja a megújuló energia termelés növekedése, mivel az általuk megtermelt villamosenergiára is vonatkozik a kötelező átvétel, így az egyre zsugorodó közüzemi mérlegkörnek kellene megbírkóznia az általában zsinór-termelésre berendezkedett kiserőművekkel és az időjárásfüggő megújulók változó termelésével is. Erre a problémára jelenthet megoldást a fejezetben ismertetett javaslatunk, valamint a jelenleg kidolgozás alatt álló új VET-ben szereplő azon elgondolás, mely szerint a támogatásban részesülő termelőknek külön mérlegkört kell alakítaniuk Hálózat Mint említettük, nem csak az erőművi, hanem a hálózatfejlesztési beruházások intenzitása is elmaradt az igényektől, ami hosszabb távon az üzembiztonság csökkenésével járhat. A MAVIR által üzemirányított átviteli hálózat bizonyos esetekben csak a 120 kv-os főelosztó hálózat igénybevételével tudja biztosítani az N-1 kritérium 10 betartását. Ennek eredményeként bizonyos kapcsolási állapotokban előfordul, hogy az erőművi kiszállítások (indokolatlanul) terhelik a 120 kv-os hálózatot (a színskála a névleges terhelhetőség 0% - 140%-os tartományát mutatja): 10 Az N-1 kritérium azt jelenti, hogy a folyamatosan üzemelő hálózat bármelyik egy elemét kivehetjük (hiba miatt szabadon kieshet pl. távvezeték, transzformátor, erőművi blokk), és ez az energiaellátás folyamatosságát nem érinti. Az N-n kritérium ugyan ezt jelenti n db elem kiesésére. 25

26 13. ábra A MÁTRA erőmű környékének erős terheltsége (MÁTRE, DETK, GYÖN, EGER, NBÁT) 14. ábra A PAKS erőmű környékének erős terheltsége (PAKS, BELEM, DÚJV, KALO, SZEK) A biztonságos üzemvitelhez igen fontos a hálózaton az előírt határokon belüli feszültségtartás, és a feszültség szabályozás. Esetenként, a hálózat magas terheltsége mellett a hálózat bizonyos részein igen alacsony feszültség tapasztalható. A következő ábra a 120kV-os gyűjtősín feszültségeket mutatja (a színskála feszültségtartománya 108 kv kv): 26

27 15. ábra Gyűjtősín feszültség 120 kv Mivel az 5 MW-nál kisebb erőművekre vonatkozó előírások alapján a csatlakozási ponton cosϕ=1 értéket kell tartani, így a kiserőműveket a hálózat üzemeltetők eleve kizárják a feszültség szabályozásból, pedig egy jól megválasztott karakterisztikával az elosztott termelők igen kedvező, helyi feszültségszabályozást tudnának végezni. Ez különösen igaz a szélerőművekre, mivel a modern inverteres áramátalakítóknak igen jók a szabályozási tulajdonságaik. A következő ábra az E.ON szélerőművekkel szemben támasztott követelményét mutatja Németországban: 16. ábra Az E.ON szélerőművekkel szemben támasztott követelménye Németországban Forrás: E.ON Germany 27

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Bertalan Zsolt vezérigazgató MAVIR ZRt. HTE Közgyűlés 2013. május 23. A megfizethető energia 2 A Nemzeti Energiastratégia 4 célt azonosít: 1. Energiahatékonyság

Részletesebben

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt.

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. A rendszerirányítás szerepe és feladatai Figyelemmel a változó erőművi struktúrára Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. Kihívások a rendszerirányító felé Az évtized végéig számos hazai

Részletesebben

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Molnár Ágnes Mannvit Budapest Regionális Workshop Climate Action and renewable package Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a megújuló

Részletesebben

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6.

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6. A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai Örményi Viktor 2015. május 6. Előzmények A Virtuális Erőművek kialakulásának körülményei 2008-2011. között a villamos energia piaci árai

Részletesebben

Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra

Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra Óbudai Egyetem 2011. november 10. Bessenyei Tamás, Gurszky Zoltán 1. OLDAL Érintett témák Napelemes háztartási méretű kiserőművek Rendszerhasználattal,

Részletesebben

Kommunikáció az intelligens háztartási készülékekkel

Kommunikáció az intelligens háztartási készülékekkel Kommunikáció az intelligens háztartási készülékekkel Bessenyei Tamás tamas.bessenyei@powerconsult.hu.11.27. Intelligens Energiarendszerek 1 Mit tekintünk intelligens készüléknek? A be-/kikapcsolás időpontja

Részletesebben

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda 2014.11.13

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda 2014.11.13 A villamos energiát termelő erőművekről EED ÁHO Mérnökiroda 2014.11.13 A villamos energia előállítása Az ember fejlődésével nőtt az energia felhasználás Egyes energiafajták megtestesítői az energiahordozók:

Részletesebben

Szivattyús tározós erőmű modell a BMF KVK Villamosenergetikai Intézetében

Szivattyús tározós erőmű modell a BMF KVK Villamosenergetikai Intézetében Szivattyús tározós erőmű modell a BMF KVK Villamosenergetikai Intézetében Dr. Kádár Péter BMF KVK Villamosenergetikai Intézet kadar.peter@kvk.bmf.hu Kulcsszavak: Szivattyús energiatárolás, Pelton turbina

Részletesebben

Engedélyesek közös kihívásai a VER üzemirányításában

Engedélyesek közös kihívásai a VER üzemirányításában Engedélyesek közös kihívásai a VER üzemirányításában Vinkovits András BERT üzleti vezigh. MEE 56. Vándorgyűlés Balatonalmádi 2009. szeptember 9. Tartalom Iparág a piacnyitásnak nevezett változási folyam

Részletesebben

A rendszerirányítás szerepe az energiastratégiában

A rendszerirányítás szerepe az energiastratégiában A rendszerirányítás szerepe az energiastratégiában Tihanyi Zoltán vezérigazgató-helyettes MAVIR ZRt. MESZ XXI. Országos Konferenciája Hódmezővásárhely, 2014.10.14. Tartalom A NES címszavai a villamos energiára,

Részletesebben

Napelemre pályázunk -

Napelemre pályázunk - Napelemre pályázunk - Napelemes rendszerek hálózati csatlakozási kérdései Harsányi Zoltán E.ON Műszaki Stratégiai Osztály 1 Erőmű kategóriák Háztartási méretű kiserőmű P

Részletesebben

Az energiarendszerrel együttműködő fogyasztó a szabályozó szemével

Az energiarendszerrel együttműködő fogyasztó a szabályozó szemével Az energiarendszerrel együttműködő fogyasztó a szabályozó szemével III. BMF energetikai konferencia 2008. november 25. Dr. Grabner Péter osztályvezető Villamos Energia Engedélyezési és Felügyeleti Osztály

Részletesebben

Nagyok és kicsik a termelésben

Nagyok és kicsik a termelésben Nagyok és kicsik a termelésben Tihanyi Zoltán osztályvezető Forrástervezési Szolgálat MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. Smart Grid Hungary Budapest, 26. november 3. 1 45

Részletesebben

Háztartási kiserőművek

Háztartási kiserőművek energetikai Háztartási kiserőművek Dr. Kádár Péter kadar.peter@kvk.uni-obuda.hu 1 energetikai Energetikai Háztartási méretű kiserőmű: olyan, a kisfeszültségű hálózatra csatlakozó kiserőmű, melynek csatlakozási

Részletesebben

Az energia menedzsment fejlődésének intelligens technológiai támogatása. Huber Krisz=án 2014. október 9.

Az energia menedzsment fejlődésének intelligens technológiai támogatása. Huber Krisz=án 2014. október 9. Az energia menedzsment fejlődésének intelligens technológiai támogatása Huber Krisz=án 2014. október 9. EU iránymutatások 2020 EU 3. Energia csomag 2009 július Fenntarthatóság (környezet) Versenyképesség

Részletesebben

Napenergiás jövőkép. Varga Pál elnök. MÉGNAP Egyesület

Napenergiás jövőkép. Varga Pál elnök. MÉGNAP Egyesület Napenergiás jövőkép Varga Pál elnök MÉGNAP Egyesület Fototermikus napenergia-hasznosítás Napkollektoros hőtermelés Fotovoltaikus napenergia-hasznosítás Napelemes áramtermelés Új technika az épületgépészetben

Részletesebben

Napenergia kontra atomenergia

Napenergia kontra atomenergia VI. Napenergia-hasznosítás az épületgépészetben és kiállítás Napenergia kontra atomenergia Egy erőműves szakember gondolatai Varga Attila Budapest 2015 Május 12 Tartalomjegyzék 1. Napelemmel termelhető

Részletesebben

Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből. Mező Csaba 2009.01.22

Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből. Mező Csaba 2009.01.22 Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből Mező Csaba 2009.01.22 Cél 2006/32 EK irányelv Célok Biztosítani a lehetőségét az energiahordozók (gáz, villamos energia, hőmennyiség, víz)

Részletesebben

Az épületek, mint villamos fogyasztók

Az épületek, mint villamos fogyasztók Az épületek, mint villamos fogyasztók Dr. Kádár Péter Budapesti Műszaki Főiskola KVK VEI Bécsi u. 94., Budapest, H-1034 HUNGARY kadar.peter@kvk.bmf.hu Épületek, mint villamos fogyasztók 1 Ellátási paradigmaváltás

Részletesebben

Tájékoztatás a MAVIR smart metering projektről

Tájékoztatás a MAVIR smart metering projektről Tájékoztatás a MAVIR smart metering projektről Bakos Béla Okos hálózat projektvezető MAVIR 2013. szeptember 10. Nemzeti Energiastratégia és az okos hálózat A Nemzeti Energiastratégia pillérei Az okos hálózatoktól

Részletesebben

Magyarország 2015. Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP

Magyarország 2015. Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP Varga Pál elnök MÉGNAP Fototermikus napenergia-hasznosítás Napkollektoros hőtermelés Fotovoltaikus napenergia-hasznosítás Napelemes áramtermelés Történelem Napkollektor növekedési stratégiák I. Napenergia

Részletesebben

Szabó Mihály. ABB Kft., 2013/05/09 Energiahatékonyság és termelékenység a hálózati csatlakozástól a gyártási folyamatokig

Szabó Mihály. ABB Kft., 2013/05/09 Energiahatékonyság és termelékenység a hálózati csatlakozástól a gyártási folyamatokig Szabó Mihály. ABB Kft., 2013/05/09 Energiahatékonyság és termelékenység a hálózati csatlakozástól a gyártási folyamatokig May 15, 2013 Slide 1 Tartalomjegyzék Energiahatékonyság Termelés és átvitel Smart

Részletesebben

A szélenergia termelés hazai lehetőségei. Dr. Kádár Péter peter.kadar@powerconsult.hu

A szélenergia termelés hazai lehetőségei. Dr. Kádár Péter peter.kadar@powerconsult.hu A szélenergia termelés hazai lehetőségei Dr. Kádár Péter peter.kadar@powerconsult.hu 2008. dec. 31-i állapot (forrás www.mszet.hu) Energia másképp 2009.04.02. 2 Hány darab erőmű torony képvisel 1000 MW

Részletesebben

A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában. Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár

A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában. Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár A Nap- és szél alapú megújuló energiaforrások nagyléptékű integrálása az országos és

Részletesebben

A fóti Élhető Jövő Park Smart Grid tapasztalatok

A fóti Élhető Jövő Park Smart Grid tapasztalatok A fóti Élhető Jövő Park Smart Grid tapasztalatok Az Energetikai Szakkollégium tavaszi, Schenek István emlékfélévének hatodik előadása 2015. április 30-án került megrendezésre. Vendégünk Sasvári Gergely,

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása

Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása II. Villanyszerelő Konferencia az intelligens házakról és megújuló energiákról Előadás témája: Az alkalmazás alapja Kiserőművek csatlakoztatásának alapja

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

A fogyasztói és áramszolgáltatói együttműködés célja és lehetőségei

A fogyasztói és áramszolgáltatói együttműködés célja és lehetőségei A fogyasztói és áramszolgáltatói együttműködés célja és lehetőségei Dr. Kádár Péter BMF KVK Villamosenergetikai Intézet kadar.peter@kvk.bmf.hu Kulcsszavak: fogyasztó, áramszolgáltató, DSM, menetrend, autonóm

Részletesebben

Kooperatív tréningek a MAVIR ZRt. egyesített tréningszimulátorán

Kooperatív tréningek a MAVIR ZRt. egyesített tréningszimulátorán 2 Kooperatív tréningek a MAVIR ZRt. egyesített tréningszimulátorán Decsi Gábor üzemirányítási üzemvezető MAVIR ZRt. 2015. szeptember 17. 3 Visszatekintés: 2000-2009 SIEMENS Diszpécseri Tréning Szimulátor

Részletesebben

Kiserőművek az Átviteli Rendszerirányító szemével

Kiserőművek az Átviteli Rendszerirányító szemével 2 Kiserőművek az Átviteli Rendszerirányító szemével Alföldi Gábor Rendszerirányítási igazgató MKET Konferencia, 2015. március 26-27. 3 Tartalom A magyar villamosenergia-rendszer helyzetképe Energiamérleg

Részletesebben

Okos hálózatok, okos mérés

Okos hálózatok, okos mérés PTE Műszaki és Informatikai Kar DR. GYURCSEK ISTVÁN Okos hálózatok, okos mérés (Outlook; Smart Grid; Smart Metering) Milyen tulajdonságokkal rendelkezik az okos hálózat? Milyen új lehetőségeket, szolgáltatásokat

Részletesebben

Földgázalapú decentralizált energiatermelés kommunális létesítményeknél

Földgázalapú decentralizált energiatermelés kommunális létesítményeknél Földgázalapú decentralizált energiatermelés kommunális létesítményeknél Lukácsi Péter létesítményi osztályvezető FŐGÁZ Visegrád 2015. Április 16. Mit is jelent a decentralizált energiatermelés? A helyben

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek előadó: Harsányi Zoltán E.ON Műszaki stratégiai osztály A 2007 évi LXXXVI törvény (VET) alapján saját üzleti kockázatára bárki

Részletesebben

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 09/23/10 1 DECENTRALIZÁLT KISERŐMŰVEK Villamosenergia-rendszer általában: hatékony termelés és

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőművek az ELMŰ-ÉMÁSZ hálózatán Pénzes László ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztály 1 Előadás témája: ELMŰ-ÉMÁSZ egyszerűsített eljárás kontra háztartási méretű kiserőmű (hmke) Kiserőművek

Részletesebben

K+F lehet bármi szerepe?

K+F lehet bármi szerepe? Olaj kitermelés, millió hordó/nap K+F lehet bármi szerepe? 100 90 80 70 60 50 40 Olajhozam-csúcs szcenáriók 30 20 10 0 2000 2020 Bizonytalanság: Az előrejelzések bizonytalanságának oka az olaj kitermelési

Részletesebben

Hálózati energiatárolási lehetőségek a növekvő megújuló penetráció függvényében

Hálózati energiatárolási lehetőségek a növekvő megújuló penetráció függvényében Hálózati energiatárolási lehetőségek a növekvő megújuló penetráció függvényében Összehangolt hálózatfejlesztés 62. Vándorgyűlés, Konferencia és Kiállítás Hotel Azúr Siófok, 215.9.18. Dr. Vokony István,

Részletesebben

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában Prof. Dr. Krómer István 1 Tartalom - Bevezető megjegyzések - Általános tendenciák - Fő fejlesztési területek villamos energia termelés megújuló energiaforrások

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA ÁTALAKÍTÓK ÉS AZ ELOSZTÓ HÁLÓZAT FEJLESZTÉSE

MEGÚJULÓ ENERGIA ÁTALAKÍTÓK ÉS AZ ELOSZTÓ HÁLÓZAT FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIA ÁTALAKÍTÓK ÉS AZ ELOSZTÓ HÁLÓZAT FEJLESZTÉSE Tisztelt hallgatóság, tisztelt elnök úr, kedves szaktársak! Köszönöm a lehetőséget, hogy egy példával és remélhetőleg itthon is hasznosítható

Részletesebben

Duna -Megújulóenergia, forrás funkció. Bálint Gábor. VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet

Duna -Megújulóenergia, forrás funkció. Bálint Gábor. VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet A Duna ökológiai szolgáltatásai mőhelykonferencia, Budapest, 2010. október 20. Duna -Megújulóenergia, forrás funkció Bálint Gábor VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet 2 Tartalom Vízmennyiség,

Részletesebben

Energiatárolási lehetőségek és megvalósítás

Energiatárolási lehetőségek és megvalósítás Energiatárolási lehetőségek és megvalósítás Béres Lili tanácsadó Bükk-Térségi LEADER Egyesület 2013. május 16. Energiatárolási lehetőségek Energiatárolási lehetőségek mérettartomány szerint Nagy teljesítmény

Részletesebben

A városi energiaellátás sajátosságai

A városi energiaellátás sajátosságai A városi energiaellátás sajátosságai Dr. Kádár Péter Óbudai Egyetem Kandó Kálmán VillamosmérnökiKar Villamosenergetikai Intézet kadar.peter@kvk.uni-obuda.hu Bevezetés Korszerű, fenntarthatóbb módszerek

Részletesebben

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője Dr. Aszódi Attila elnök, MTA Energetikai Bizottság igazgató, BME Nukleáris Technikai Intézet Energetikáról Másként Budapest, Magyar Energetikusok Kerekasztala,

Részletesebben

A Fóti Élhető Jövő Park kisfeszültségű hálózati szimulátora. MEE Vándorgyűlés 2015.09.17. Kertész Dávid ELMŰ Nyrt. Sasvári Gergely ELMŰ Nyrt.

A Fóti Élhető Jövő Park kisfeszültségű hálózati szimulátora. MEE Vándorgyűlés 2015.09.17. Kertész Dávid ELMŰ Nyrt. Sasvári Gergely ELMŰ Nyrt. A Fóti Élhető Jövő Park kisfeszültségű hálózati szimulátora MEE Vándorgyűlés 2015.09.17. Kertész Dávid ELMŰ Nyrt. Sasvári Gergely ELMŰ Nyrt. Tartalom 1 2 3 4 5 6 7 Célok Az eszköz bemutatása A leképzett

Részletesebben

Az átviteli hálózat távkezelése

Az átviteli hálózat távkezelése Az átviteli hálózat távkezelése MEE 20 éves a hazai alállomási számítógépes kezelés 2009.11.18. Bencsik Tibor MAVIR ZRt. üzemviteli igazgató 2 Távvezetékek nyomvonalhossza: 3.600 km Alállomások száma:

Részletesebben

A fenntartható energetika kérdései

A fenntartható energetika kérdései A fenntartható energetika kérdései Dr. Aszódi Attila igazgató, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technikai Intézet elnök, MTA Energetikai Bizottság Budapest, MTA, 2011. május 4.

Részletesebben

SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése. 1112 Budapest XI. Gulyás u. 20 Telefon: 2461783 Telefax: 2461783

SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése. 1112 Budapest XI. Gulyás u. 20 Telefon: 2461783 Telefax: 2461783 30 ÉV Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése Több napelem, több energia Csak egyszer kell megvenni, utána a villany ingyen van! 1m 2 jóminőségű napelem egy évben akár 150 kwh villamos energiát

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék. Villamosmérnöki szak Villamos energetikai szakirány

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék. Villamosmérnöki szak Villamos energetikai szakirány 5/1. melléklet Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék Villamosmérnöki szak Villamos energetikai szakirány Kisfeszültségű hálózat és üzemirányítás

Részletesebben

A liberalizált villamosenergia-piac működése. Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály

A liberalizált villamosenergia-piac működése. Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály A liberalizált villamosenergia-piac működése Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály 1 A villamosenergia-piac liberalizációja A belső villamosenergia-piac célja, hogy az Európai Unió valamennyi

Részletesebben

Biogázból villamosenergia: Megújuló energiák. a menetrendadás buktatói

Biogázból villamosenergia: Megújuló energiák. a menetrendadás buktatói Biogázból villamosenergia: a menetrendadás buktatói Szárszó Tibor Budapest 2012.11.27 Biogáz üzem Jogszabályok 2007. évi LXXXVI. törvény 9. (2) A megújuló energiaforrás, valamint a hulladék, mint energiaforrás

Részletesebben

Kommunikáció az intelligens háztartási készülékekkel

Kommunikáció az intelligens háztartási készülékekkel Intelligens Energiarendszerek 2007 Budapest, 2007. november 27. Kommunikáció az intelligens háztartási készülékekkel Bessenyei Tamás Power Consult Kft. tamas.bessenyei@powerconsult.hu Összefoglalás: Manapság

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőművek és a tapasztalatok. Pénzes László ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztály

Háztartási méretű kiserőművek és a tapasztalatok. Pénzes László ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztály Háztartási méretű kiserőművek és a tapasztalatok Pénzes László ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztály. 1 Előadás témája: Az alkalmazás alapja A háztartási méretű kiserőművek Elemzések Tapasztalatok ELMŰ-ÉMÁSZ

Részletesebben

Foto-Villamos rendszerek elterjedésének lehetőségei és gátjai Magyarországon Budapest, 2013.03.14. Megyik Zsolt

Foto-Villamos rendszerek elterjedésének lehetőségei és gátjai Magyarországon Budapest, 2013.03.14. Megyik Zsolt Energetikai Szakkollégium Foto-Villamos rendszerek elterjedésének lehetőségei és gátjai Magyarországon Budapest, 2013.03.14. Megyik Zsolt Prezentáció témavázlat Napenergia helyzete Magyarországon Jogi

Részletesebben

Neptun kód: Vizsga feladatok. Villamosenergia-piac és minőségszabályozás tárgyból

Neptun kód: Vizsga feladatok. Villamosenergia-piac és minőségszabályozás tárgyból 2012. június 1. Név: Neptun kód: Vizsga feladatok Villamosenergia-piac és minőségszabályozás tárgyból 1. Tevékenység szerint csoportosítsa a villamosenergia-piac szereplőit! Ahol tud, adjon példát, valamint

Részletesebben

Kutatás célja HMKE Hálózati csatlakozás Hálózat Biztonság? Védelmek? Sziget üzem? Saját sziget üzem? Elszámolás (mérés, tarifa, kommunikáció)

Kutatás célja HMKE Hálózati csatlakozás Hálózat Biztonság? Védelmek? Sziget üzem? Saját sziget üzem? Elszámolás (mérés, tarifa, kommunikáció) Háztartási méretű kiserőművek csatlakoztatási problémái Dr. Dán András, témavezető és a MEE munkabizottság tagjai BME Villamos Energetika Tanszék, Magyar Elektrotechnikai Egyesület dan.andras@ vet.bme.hu;

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

Az ELMŰ, mint városi villamosenergia szolgáltató - Fejlesztési elképzelések

Az ELMŰ, mint városi villamosenergia szolgáltató - Fejlesztési elképzelések Az ELMŰ, mint városi villamosenergia szolgáltató - Fejlesztési elképzelések Bessenyei Tamás - ELMŰ Hálózati Kft. Hálózat-optimalizálási osztály Városi energiafelhasználás Óbudai Egyetem 2010. november

Részletesebben

ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.

ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Stratégia Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. komplex energetikai szolgáltatóként kíván tevékenykedni az alábbi területeken: Fókuszban az energiatermelés és a szinergikusan

Részletesebben

Készítette: Cseresznyés Dóra Környezettan Bsc 2014.03.05.

Készítette: Cseresznyés Dóra Környezettan Bsc 2014.03.05. Készítette: Cseresznyés Dóra Környezettan Bsc 2014.03.05. Megújulóenergia Megújulóenergiaforrás: olyan közeg, természeti jelenség, melyekből energia nyerhető ki, és amely akár naponta többször ismétlődően

Részletesebben

Virtuális erőművi technológia fejlődése, szabályozási központok lehetőségei a rendszerszintű szolgáltatások piacán

Virtuális erőművi technológia fejlődése, szabályozási központok lehetőségei a rendszerszintű szolgáltatások piacán Virtuális erőművi technológia fejlődése, szabályozási központok lehetőségei a rendszerszintű szolgáltatások piacán DEME Roland Balatonalmádi, 2015.03.26 Virtuális technológia térhódítása Magyarországon

Részletesebben

Dr. Kádár Péter Smart hálózatok gyakorlati megvalósítása

Dr. Kádár Péter Smart hálózatok gyakorlati megvalósítása Dr. Kádár Péter Smart hálózatok gyakorlati megvalósítása Villamosenergetikai Intézet TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0020 Tudományos képzési műhelyek támogatása és a tehetséggondozás rendszerének kialakítása az

Részletesebben

Villamosenergetikai Intézet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tantárgy neve és kódja: Energiagazdálkodás KVEEG11ONC Kreditérték: 6

Villamosenergetikai Intézet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tantárgy neve és kódja: Energiagazdálkodás KVEEG11ONC Kreditérték: 6 Óbudai Egyetem Villamosenergetikai Intézet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tantárgy neve és kódja: Energiagazdálkodás KVEEGONC Kreditérték: 6 nappali 6. félév Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Villamosmérnöki

Részletesebben

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga BME Közgazdaságtudományi Kar: TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS szakirányt választott IV. éves hallgatók MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA szaktárgya keretében, a: TERÜLETI ENERGIAGAZDÁLKODÁS és ENERGIAELLÁTÁS és HÍRKÖZLÉS

Részletesebben

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások szolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások Pécs, 2010. szeptember 14. Győri Csaba műszaki igazgatóhelyettes Németh András üzemviteli mérnök helyett/mellett megújuló energia Megújuló Energia

Részletesebben

Szélerőművek. Dr. Kádár Péter Óbudai Egyetem KVK Villamosenergetikai Intézet kadar.peter@kvk.uni-obuda.hu. Óbudai Zöld Szabadegyetem

Szélerőművek. Dr. Kádár Péter Óbudai Egyetem KVK Villamosenergetikai Intézet kadar.peter@kvk.uni-obuda.hu. Óbudai Zöld Szabadegyetem Dr. Kádár Péter Óbudai Egyetem KVK Villamosenergetikai Intézet kadar.peter@kvk.uni-obuda.hu Vázlat A szél A szélenergia átalakítása A szélerőmű A szélerőmű és a hálózat együttműködése A szél alakítja a

Részletesebben

Mérési útmutató Megújuló energiatermelést bemutató energiapark. Microgrid modell. A mérést tervezte, összeállította:

Mérési útmutató Megújuló energiatermelést bemutató energiapark. Microgrid modell. A mérést tervezte, összeállította: Mérési útmutató Megújuló energiatermelést bemutató energiapark Microgrid modell A mérést tervezte, összeállította: A mérésért felelős: Kádár Péter A mérési útmutatót összeállította: Jegyinák Roland Lipka

Részletesebben

Magyar VIRtuális mikrohálózatok mérlegköri KlAszterének (MAVIRKA) fejlesztése

Magyar VIRtuális mikrohálózatok mérlegköri KlAszterének (MAVIRKA) fejlesztése Magyar VIRtuális mikrohálózatok mérlegköri KlAszterének (MAVIRKA) fejlesztése Dr. Nagy József Nagy-ferenczi Kft. 3554 Bükkaranyos nagyfkft@t-online.hu A körülöttünk zajló III. Ipari Forradalom az energetikai

Részletesebben

"Lehetőségek" a jelenlegi villamos energia piaci környezetben

Lehetőségek a jelenlegi villamos energia piaci környezetben "Lehetőségek" a jelenlegi villamos energia piaci környezetben SZAPPANOS Sándor Siófok, 2014. 03. 18. EHU termelő kapacitások Rugalmas és hatékony kapcsolt energiatermelési portfolió Szabályozás United

Részletesebben

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai A megújuló energiaforrások környezeti hatásai Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetmegőrzési és Fejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2011. május 10.. Az energiapolitikai alappillérek

Részletesebben

Megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos hallgatói és oktatói kutatások a BME Villamos Energetika Tanszékének Villamos Művek és Környezet Csoportjában

Megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos hallgatói és oktatói kutatások a BME Villamos Energetika Tanszékének Villamos Művek és Környezet Csoportjában Megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos hallgatói és oktatói kutatások a BME Villamos Energetika Tanszékének Villamos Művek és Környezet Csoportjában Nap- és szélenergia kutatás és oktatás 2014. május

Részletesebben

Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció

Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája Összefoglaló prezentáció Az MVM Csoport vertikálisan integrált vállalatcsoportként az energia értéklánc jelentős részén jelen van termelés

Részletesebben

Bevásárlóközpontok energiafogyasztási szokásai

Bevásárlóközpontok energiafogyasztási szokásai Bevásárlóközpontok energiafogyasztási szokásai Bessenyei Tamás Power Consult Kft. tamas.bessenyei@powerconsult.hu Bevezetés Az elmúlt években a nagyobb városokban, valamint azok külső részein igen sok

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

Megújuló energia, megtérülő befektetés

Megújuló energia, megtérülő befektetés Megújuló energia, megtérülő befektetés A megújuló energiaforrás fogalma Olyan energiaforrás, amely természeti folyamatok során folyamatosan rendelkezésre áll, vagy újratermelődik (napenergia, szélenergia,

Részletesebben

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13.

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Támogatható tevékenységek köre I. Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-,

Részletesebben

Napelemes rendszerek műszaki és elszámolási megoldásai a gyakorlatban

Napelemes rendszerek műszaki és elszámolási megoldásai a gyakorlatban Napelemes rendszerek műszaki és elszámolási megoldásai a gyakorlatban Pénzes László Műszaki szakértő Visegrád, 2012. 05. 9-10-11. Az előadás témája Megújuló energiaforrások A napenergia jelentősége Hálózati

Részletesebben

Szolgáltatások önkormányzatok részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások önkormányzatok részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások önkormányzatok részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés Megújuló

Részletesebben

Towards the optimal energy mix for Hungary. 2013. október 01. EWEA Workshop. Dr. Hoffmann László Elnök. Balogh Antal Tudományos munkatárs

Towards the optimal energy mix for Hungary. 2013. október 01. EWEA Workshop. Dr. Hoffmann László Elnök. Balogh Antal Tudományos munkatárs Towards the optimal energy mix for Hungary 2013. október 01. EWEA Workshop Dr. Hoffmann László Elnök Balogh Antal Tudományos munkatárs A Magyarországi szélerőmű-kapacitásaink: - ~330 MW üzemben (mind 2006-os

Részletesebben

A városi energiaellátás sajátosságai

A városi energiaellátás sajátosságai V. Energetikai Konferencia 2010 Budapest, 2010. november 25. A városi energiaellátás sajátosságai Dr. Kádár Péter Óbudai Egyetem KVK Villamosenergetikai Intézet kadar.peter@kvk.uni-obuda.hu Bevezetés Az

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.11.18. COM(2015) 496 final ANNEXES 1 to 2 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a földgáz- és villamosenergia-árakra vonatkozó

Részletesebben

Fenntarthatósági Jelentés

Fenntarthatósági Jelentés 2004 M V M T Á R S A S Á G C S O P O R T Fenntarthatósági Jelentés CSOPORT CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2 0 0 4 Az MVM Csoport Fenntarthatósági Jelentése 2004 Tartalom Köszöntõ A társaságcsoport A

Részletesebben

Dr. Kiss Bálint, Takács Tibor, Dr. Vámos Gábor BME. Gombás Zsolt Béla, Péter Gábor Mihály, Szűcs Ferenc, Veisz Imre E.ON

Dr. Kiss Bálint, Takács Tibor, Dr. Vámos Gábor BME. Gombás Zsolt Béla, Péter Gábor Mihály, Szűcs Ferenc, Veisz Imre E.ON Direkt és indirekt vezérlési lehetőségek megoldása a smart meteringben, T-görbe elemzési és ellenőrzési algoritmusok Dr. Kiss Bálint, Takács Tibor, Dr. Vámos Gábor BME Gombás Zsolt Béla, Péter Gábor Mihály,

Részletesebben

Napelemes Rendszerek a GIENGER-től

Napelemes Rendszerek a GIENGER-től Napelemes Rendszerek a GIENGER-től Előadó: Laszkovszky Csaba 1 Naperőmű kapacitás Világviszonylatban (2011) 2 Naperőmű kapacitás Európai viszonylatban (2011) 3 Kínai Gyártók Prognosztizált Napelem árai

Részletesebben

Az energiapiac helyzete Magyarországon a teljes piacnyitás kapujában. Előadó: Felsmann Balázs infrastruktúra ügyekért felelős szakállamtitkár

Az energiapiac helyzete Magyarországon a teljes piacnyitás kapujában. Előadó: Felsmann Balázs infrastruktúra ügyekért felelős szakállamtitkár Az energiapiac helyzete Magyarországon a teljes piacnyitás kapujában Előadó: Felsmann Balázs infrastruktúra ügyekért felelős szakállamtitkár Tartalom I. Az új magyar energiapolitikai koncepció II. Ellátásbiztonság

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. 5440 Kunszentmárton Zrínyi u. 42. Telefon: 56/560-040, 30/970-5749 frankelektro.kft@gmail.com BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. telephely korszerűsítése, építési munkái. A Frank-Elektro

Részletesebben

NAPJAINK VILLAMOSENERGIA TÁROLÁSA -

NAPJAINK VILLAMOSENERGIA TÁROLÁSA - NAPJAINK VILLAMOSENERGIA TÁROLÁSA - MEGÚJULÓK HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁSA Herbert Ferenc 2007. augusztus 24. Egy régi álom a palackba zárt villámok energiája ENERGIA TÁROLÁS Egy ciklusban eltárolt-kivett

Részletesebben

1. ábra. A 2015. szeptemberi teljesítmények változása

1. ábra. A 2015. szeptemberi teljesítmények változása PE Energia Akadémia 99 Németország megújuló energiatermelése 2015 szept. Németországban az Energiewende keretében 2015 szept. végéig a szél és naperőművek beépített teljesítőképessége már elérte a 82 675

Részletesebben

Energiatudatosság a társadalom peremén

Energiatudatosság a társadalom peremén Energiatudatosság a társadalom peremén Dr. Nagy József Bükkaranyos, 2008 BÜKK-MAK LEADER A BÜKK-Miskolc Térségi Vidékfejlesztési Akciócsoport (BÜKK-MAK LEADER) Elhelyezkedés: Miskolc körül, patkó alakban

Részletesebben

Hőtárolók a kapcsolt energiatermelésben

Hőtárolók a kapcsolt energiatermelésben Hőtárolók a kapcsolt energiatermelésben XIX. Főenergetikusi és Innovációs Szeminárium Visegrád, 2012. május 9-11. Kapcsolt energiatermelés Azonos technológiai folyamatban hő- és villamosenergia egyidejű

Részletesebben

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

Az Energia[Forradalom] Magyarországon Az Energia[Forradalom] Magyarországon Stoll É. Barbara Klíma és energia kampányfelelős Magyarország barbara.stoll@greenpeace.hu Láncreakció, Pécs, 2011. november 25. Áttekintés: Pár szó a Greenpeace-ről

Részletesebben

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés

Részletesebben

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Energia Másképp III., Heti Válasz Konferencia 2011. március 24. Dr. Németh Miklós, ügyvezető igazgató Projektfinanszírozási Igazgatóság OTP Bank

Részletesebben

Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés

Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés Dr. Kiss Csaba MKET Elnökhelyettes Alstom Hungária Zrt. Ügyvezető Igazgató 2014. március 18. Az Irányelv története 2011 2012: A direktíva előkészítése,

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C A pályázati felhívás kiemelt célkitűzése ösztönözni a decentralizált, környezetbarát

Részletesebben

A hazai szervezett energiapiac és a napon belüli kereskedelem bevezetése és a tőle várható hatások

A hazai szervezett energiapiac és a napon belüli kereskedelem bevezetése és a tőle várható hatások A hazai szervezett energiapiac és a napon belüli kereskedelem bevezetése és a tőle várható hatások Agenda HUPX bemutatása Miért van szükség ID piacra? ID Piaci design ID piac lehetséges hatásai XBID Projekt

Részletesebben

Szolgáltatások Iparvállalatok részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások Iparvállalatok részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások Iparvállalatok részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés Megújuló

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben