KLÍMAPOLITIKA. A mini megújuló kapacitás integrációja a magyar villamos energia rendszerbe

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KLÍMAPOLITIKA. A mini megújuló kapacitás integrációja a magyar villamos energia rendszerbe"

Átírás

1 KLÍMAPOLITIKA A mini megújuló kapacitás integrációja a magyar villamos energia rendszerbe

2 Tartalomjegyzék Ábrák jegyzéke... 5 Táblázatok jegyzéke Vezetői összefoglaló (Kazai Zs.) Bevezetés Rövidítések A jelenlegi helyzet bemutatása Előzmények A jelenlegi villamosenergia ellátás eszközei, struktúrája, a termelés filozófiája A jelenlegi rendszerirányítási problémák áttekintése Erőművek Hálózat Egyéb problémák Az elosztott termelés és a Microgrid jelenlegi jogszabályi háttere A villamos irányító rendszer működése A rendszerirányító számára kedvező hálózati jellemzők SZET, mikroszet és mini-hydro Szivattyús energiatározó (SZET) MikroSzet Vízerőművek Mini-hydro A microgridek terjedésének hatása a rendszerirányító munkájára A fogyasztás befolyásolása A fogyasztási görbe, és annak jelentősége az energiarendszerben A fogyasztás szerkezete A fogyasztói görbe változtatásának igénye A fogyasztás becslése A fogyasztás befolyásolásának módszerei A termelési és fogyasztási menetrend készítése

3 6.1.6 A fogyasztás befolyásolásának jogi/szerződéses keretei és a magyarországi gyakorlat. A MEH szerepe A fogyasztás befolyásolásának műszaki megoldási lehetőségei A terheléskorlátozás Megszakítható terhelés HKV és RKV IP alapú vezérlési lehetőségek Együttműködő, intelligens hálózatok Néhány gyakorlati megvalósítás a fogyasztás befolyásolására A DSM felhasználása Fogyasztói csoportok dinamikus képzése Vezérlési hierarchia kialakítása Központi konzol(ok) kialakítása HW/SW igények Néhány fogyasztói megoldás A DSM hatás megbízhatósága Elosztott termelés Az elosztott termelés, és a Microgrid Microgrid struktúrák Microgrid vezérlés, üzemvitel és kommunikáció A microgrid struktúrák alkalmazásának lehetőségei ma Magyarországon Eszközök, amelyek részt vehetnek az új típusú együttműködésben Virtuális erőmű A szél- és gázmotorok együttműködése A megvalósítható VGRID Megújuló energiaforrások integrálása Háztartási megújuló energiaforrások hálózatba táplálási lehetőségeinek vizsgálata Kis (háztartási)méretekben hasznosítható megújuló energiaforrások A kis rendszerek hazai terjedését akadályozó körülmények (Kazai Zs.)108 9 Javaslatok Lakossági iránymutatás

4 9.2 Társadalmi hatások (Kazai Zs.) Kis rendszerek terjedésének ösztönzése (Kazai Zs.) A Smart Grid optimális mérete Konkrét javaslatok Irodalomjegyzék Mellékletek Microgrid struktúrák Az elosztott termelés és az adatgyűjtő rendszerek Jelenlegi kommunikációs szabványok Trend, jövőbeli kommunikációs szabványok A microgrid rendszerekben alkalmazott készülékek ismertetése Termelő egységek Villamosenergia tárolás Inverterek CHP (kogeneráció) Megújuló mikrotermelő egységek bemutatása a BMF KVK VEI-ben Napelem cellák Szélturbina Tüzelőanyag cella A házi napelemes erőmű

5 Ábrák jegyzéke 1. ábra Eltérés a korrigált menetrendtől ábra A villamos energia termelése, szállítása, fogyasztása ábra A fogyasztás és termelés egyensúlya ábra A különböző fogyasztók terhelési görbéi ábra A magyar hálózat egy napi terhelése ábra Nyári és téli erőműkiosztás ábra Különböző erőműfajták termelési idő-termelés karaktesztikája ábra Megújuló erőművek tipikus napi termelési karakterisztikája ábra A menetrendkövetés pontossága szept. 10-én ábra Eltérés a korrigált menetrendtől ábra A VER forrásainak megoszlása téli munkanap ábra Mélyvölgy hatás június - július ábra A MÁTRA erőmű környékének erős terheltsége ábra A PAKS erőmű környékének erős terheltsége ábra Gyűjtősín feszültség 120 kv ábra Az E.ON szélerőművekkel szemben támasztott követelménye Németországban ábra A szivattyús energiatározó sematikus ábrája ábra Az ipari szektor terhelése ábra A kereskedelmi szektor terhelése ábra Irodai (office) fogyasztás terhelése ábra Lakóhelyi fogyasztás terhelése ábra A tapasztalat alapján a főként hőtechnikai berendezések a hőmérséklet célértékük elérésével mintegy 4-6 óra alatt kikapcsolódnak ábra A HKV által vezérelt fogyasztókat éjjel később kellene bekacsolni ábra Országos terhelés hétköznap ábra A német spot-ár változása ábra A Spanyolországban alkalmazott háromtarifás rendszer ábra Többtarifás rendszer Angliában ábra A többtarifás és a dinamikus fogyasztói ár hatása a fogyasztásra ábra Aktív terhelés menedzsment

6 30. ábra A hagyományos és a jövőbeli sturktúra ábra A hálózat automatizálása és a nem végponti mérések elhelyezése ábra A DSM beavatkozást kezdeményező funkciók elhelyezkedése ábra Smart controller ábra E-max képernyő ábra Az SGRID struktúra sematikus rajza ábra Az MGRID struktúra sematikus rajza ábra A VGRID struktúra sematikus rajza ábra A szélerőművek és gázmotorok együttműködő szabályozása ábra Átlagos szélsebességek a nap során, különböző évszakokban ábra A hegyhátsáli mérőtorony különböző szintjein mért szélsebességek napi menete ábra Szélfarm kimenő teljesítményének időegység alatti megváltozása a beépített teljesítmény százalékában ábra Hazai VGRID a meglévő- tervezett eszközök felhasználásával ábra Egy lehetséges Microgrid kialakítás sematikus rajza ábra Egy másik lehetséges Microgrid kialakítás sematikus rajza ábra Elvi Microgrid struktúra ábra Az elosztott termelésben jelenleg használt kommunikációs szabványok ábra Az elosztott termelés trendje, a jövőben használt kommunikációs szabványok ábra Microgrid teljesítmény igénye energiatárolással és szabályozással ábra Kogenerációs erőmű hőfelhasználása ábra Napelemes mérőrendszer a Budapesti Műszaki Főiskolán ábra AirX401 szélturbina a Budapesti Műszaki Főiskolán ábra Tüzelőanyagcella ábra Megújuló eszközök a Budapesti Műszaki Főiskola tetején ábra A napelem, a tüzelőanyag cella és a szélturbina kapcsolódása a mikrogrid modellre ábra A mikrogrid elvi sémája ábra A mikrogrid modell ábra Házi napelemes erőmű

7 Táblázatok jegyzéke 1. Táblázat A microgridek hatása a rendszerirányító munkájára Táblázat A HKV rendszerbe bevont fogyasztók beépített teljesítménye áramszolgáltatók szerint Táblázat A becsült DSM hatás különböző eszközök esetén Táblázat Háztartási méterű, elosztott energetikai berendezések főbb jellemzői Táblázat Kismegszakító névleges áramerősségekhez tartozó jellemző teljesítmények

8 1 Vezetői összefoglaló Globális világunkban az energia- termelés és felhasználás módja, struktúrája, logisztikája teljes átalakulásban van. Nem egyedi folyamat ez, összhangban van más ágazatok átalakulásával. Az energiaszektor jellegéből fakadóan más ütemben, alapvetően lassabban mozdítható más szektorokkal szemben. Ugyanez az átalakulás sokkal nagyobb léptékben zajlik pl. a telekommunikáció terén. Az energetika területén ugyanis legtöbb esetben 20-50, vagy akár 100 évre tervezett infrastruktúrával - ideértve az erőműveket, logisztikai eszközöket, és a felhasználókat is - találjuk szembe magunkat. Az elmúlt pár évtizedben rohamos fejlődésnek indult az energetika azon ága, mely jellegéből fakadóan nem a már kialakult centralizált rendszerekbe illeszkedik, hanem az elosztott, vagy decentralizált termelés irányába hat. Ez és természetesen a környezeti hatások köztudott, hogy az energetika felelős az üvegházhatású gázok kibocsátásának több mint kétharmadáért kikényszerítették a változtatásokat ebben a szektorban is. Továbbá az államoknak ma már nincs pénzük óriási erőművek építésére, a vállalkozók pedig a gyorsabban megtérülő beruházásokat kedvelik. Ma már egyre többet hallunk arról, hogy e területen is a fejlődési irány a decentralizált termelés- és felhasználás, valamint a hálózatokba rendeződés. Ez utóbbi nem kis mértékben épülhet a fent említett telekommunikációs fejlődés adta lehetőségekre. Lehetővé vált, hogy akár a meglevő infrastruktúra gyökeres átalakítása nélkül, abba integrálva kiépíthessünk olyan kisebb hálózatokat, melyek segítségével egy közösség, település, vagy kisebb régió önmagát energiával elláthatja, de azon felül akár még energiatermelővé is válhat. Ez a váltás természetesen, új szemléletet jelent és bizonyos területeken kompromisszumokat kell kötni ennek érdekében, de mondhatjuk, hogy ennek technikai, technológiai akadálya ma már nincsen. Tanulmányunkkal is elsősorban az volt a célunk, hogy bemutassuk a sokat vitatott megújuló energia felhasználás jelenlegi rendszerbe integrálhatóságának műszaki megvalósíthatóságát. Tettük ezt nem csak elméleti szinten, hanem speciálisan a magyarországi viszonyokra vonatkozóan. A munkából kiderül, hogy viszonylag egyszerű lépésekkel, mondhatni szemléletváltoztatással, óriási eredmények érhetők el. Ráadásul ehhez nem kell óriási anyagi és fizikai ráfordításokat végezni, hiszen a jelenlegi rendszer is tartalmaz olyan elemeket, melyek hatékonyabb alkalmazásával a szükséges feltételek adottak lehetnek. 8

9 Megjegyezzük, hogy ezen változtatások társadalmi-, gazdasági- és környezeti hatásainak vizsgálata mindenképpen további vizsgálatokat igényel, melyre jelen munka keretében nem, vagy csak korlátozott mértékben volt lehetőségünk. 2 Bevezetés A napjainkra kialakult villamosenergia-rendszerek szerte a világon centralizált szervezésűek. Ez vonatkozik a hosszú távú fejlesztésre, tervezésre és üzemeltetésre, de a nagyobb távolságú kereskedelmi szállítások is központosított platformon keresztül bonyolódnak. A nagy hálózatrészek együttes kezelése szükséges az alap-energia ellátáshoz, de eközben nehéz gazdaságosan kezelni a lokális adottságokat/igényeket főként a Distributed Generation (DG elosztott termelés) és RENewable energy sources (REN megújuló energiaforrások) területén. Magyarországi példaként említhetjük a gázmotorok illetve szélerőművek problémás helyzetét a nagy energiarendszerben. A villamosenergia hálózatokon megindult kereskedelem szintén szemléletváltást kíván az üzemelőkészítés és az üzemvitel gyakorlatában. Az a villamosenergia ellátási elv, hogy néhány nagy erőműben megtermeljük a szükséges villamos energiát, és azt továbbítjuk a fogyasztókhoz mára idejétmúltnak és bizonyos esetekben gazdaságtalannak bizonyult, ugyanis világszerte egyre jelentősebb a DG és REN részesedése a villamosenergia termelésből. A DG és REN energiatermelés elterjedése, a hagyományos erőművi és hálózati struktúra, valamint a villamosenergia kereskedelem egyre nagyobb térnyerése a rendszerirányító munkáját több ponton is nehezíti, melyek közül a fontosabbak a következők: A bevethető szabályozási tartalékok nem elegendőek A hálózatfejlesztés intenzitása és ezzel az üzembiztonság is csökken A pillanatnyi kereskedelmi igények a kiegyensúlyozott üzemvitelt nehezítik Adott régiók önellátó képessége igen csekély A jelen trendekkel a fenntartható fejlődés nem biztosítható Az alapvetően kedvező kapcsolt termelés jelentősen szűkíti a játékteret 9

10 A helyzetet tovább rontja a szélerőművek megjelenése A határkeresztező kapacitások korlátozzák a kereskedelmet A rendszerirányító érdeke, hogy a jelenlegi kedvezőtlen tendenciák ne folytatódjanak, hovatovább megforduljanak. A jelenlegi energetikai problémákra adható válaszok közül az extenzív megoldás az elsődleges, amelyben a jelenlegi struktúra bővítésével enyhíthetőek a napi gondok (termelői-, szállítói- és tározó kapacitások bővítése). A másik klasszikus válasz az energiafelhasználás hatékonyságának növelése, amelyben bár születtek lépések, még számos tartalék rejlik. Szükséges az olyan új ellátási struktúrák vizsgálata, amely az előző két lehetőség mellett lokálisan ad megoldásokat a globális problémákra. Pl. új típusú kis energiatermelő kapacitások rendszerbe kapcsolása (pl. háztartási mikro kapcsolt energiatermelő berendezések, stb.). Mindeközben lehetőség adódik arra, hogy az alternatív energiaforrások is versenyképesen termeljenek, miközben a fogyaszt(ás)ok egy része energiatudatosan, a rendszer számára kedvezően, intelligensen viselkedik. A Microgrid koncepció több évtizede ismert, lényege, hogy a (kisebb) villamosenergia termelők és fogyasztók egy alacsonyabb szinten integrált és szabályozott egységet alkotnak, a nagy villamosenergia-rendszer (VER) irányítás felé csak egy szabályozott (menetrendes) termelői/fogyasztói csomópontként lépnek fel. Ezáltal: A VER rendszerirányítás nem aprózódik szét A VER irányítás felé kedvezőbb műszaki paramétereket képviselnek (tervezhetőség) Gazdaságos(abb)an lehet a világban jelenleg terjedő kis egységteljesítményű energiatermelő egységeket integrálni (mikroturbina, tüzelőanyag cella, stb.) A lokális energiatermelési adottságok jobban illeszthetők a lokális felhasználási igényekhez A korszerű ICT alkalmazásával a lokális szabályozás, a rendszerirányítóval való kapcsolattartás és a készülékek intelligenciája is növekszik. A korszerű energiarendszerekben a fogyasztásbefolyásolás is szerephez jut, tehát nem csak a kis termelők, hanem az intelligens fogyasztó berendezések is szerephez jutnak. 10

11 Jelen tanulmány azt vizsgálja, hogy a fejlett országokban már a kereskedelemben is kapható, háztartási méretű energetikai termelő- és fogyasztói eszközök miképpen segíthetik a nagyléptékű problémák megoldását. A vizsgált eszközök többek között: Termelés: - Mikroturbina - Napelemes egység - Tüzelőanyag cella, stb. Fogyasztás: - Kikapcsolható, szabályozható fogyasztások - Ütemezhető fogyasztó készülékek - Mikrotárolók - Hőtechnikai berendezések, stb. 11

12 3 Rövidítések AGC Automatic Generation Control AMR Automatic Meter Reading - rendszer ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line - Nagysebességű digitális adatátviteli technológia hagyományos vagy ISDN telefonvonalon. DSM Demand Side Management - fogyasztás befolyásolás rendszer EFR Europaische Funk-Rundsteuerung - a hosszúhullámú rádióvezérlés adás szolgáltatója FKA Frekvencia függő korlátozó automatika FTK Frekvencia független terheléskorlátozó automatika GSM Global System Mobile a jelenleg legelterjedtebb mobil telefonszabvány. Európában 900 és 1800 MHz-en, az USA-ban 1900 MHz-en működik. GPRS General Packet Radio System - csomagkapcsolt adatátviteli rendszer GSM mobil hálózatokhoz. Ennek a megoldásnak a lényege, hogy a beszéd által éppen nem használt kapacitást használják fel adatátvitelre. Ez egy változó sebességű, és késleltetésű adatátvitelt eredményez, amiben egy felhasználó sebessége függ a hálózat beszédterhelésétől és az egy időben adatot átvivő készülékek számától. GPRS esetén a maximális sebesség akár 170 kpbs HKV - HFKV Hangfrekvenciás Központi Vezérlés ICT, IT Információ és Kommunikáció Technológia ISO Independent system operator KAPAR Határkeresztező kapacitás aukciós rendszer KÖF Közép Feszültség (3-35 kv) MAVIR Magyar Villamosenergia-Rendszer Irányító ZRt. MGRID MicroGrid MMI Man Machine Interface MVM MagyarVillamos Művek Zrt. KDSZ Körzeti diszpécser szolgálat 12

13 OVT Országos Villamos Teherelosztó (a MAVIR elődje) PLC Power Line Carrier - erősáramú vezetékes, vivőfrekvenciás jeltovábbítás) RF Radio Frequency RKV Hosszúhullámú Rádiófrekvenciás Központi Vezérlés SCADA Supervisory Control and Data Acquisition SGRID Simple Microgrid (belső szabályozás nélkül) SMS Short Message System - rövid szöveges üzenetek küldése/fogadása vezetékes telefonhálózaton keresztül. TSO Transmission system operator UCTE Union for the Co-ordination and Transmission of Electricity ÜIK Üzemirányító központ VGRID Virtuális mikrogrid VER Villamos energia-rendszer VPN Virtual Private Network - virtuális magánhálózat. Olyan számítógépes hálózat, melynek egyes földrajzilag különálló szegmensei között a biztonságos kommunikáció egy nyilvános átviteli közegen keresztül valósul meg. 13

14 4 A jelenlegi helyzet bemutatása 4.1 Előzmények A villamosenergia termelés elosztás felhasználás eddigi gyakorlata alapvetően a tervezhetőségre épül. A következő évszázad trendjét tekintve egyre többet beszélnek az előre lefektetett tervekhez képesti kisebb-nagyobb termelői vagy fogyasztó oldali eltérésről, a menetrend flexibilitásáról. Ebben a termelő nem egy földrajzilag is távoli merev fogyasztási menetrendet elégít ki, hanem együttműködik a fogyasztóval. Egy, a villamosenergia iparban lehetséges együttműködési szempontokkal foglakozó vizsgálat a következők megállapításokat teszi 1 : Az együttműködés alapjai: - Önkéntesség és nyitottság - Demokratikus kontroll - Gazdasági érdekek - Függetlenség és autonómia - Nevelés, képzés és információk - A felek közötti együttműködési szándék - Közösségi törődés és figyelem Az egyes együttműködési stratégiák megvalósításához szükséges: - A partner fizikai/gazdasági/mentális képessége - A megbízhatóság - A fogékonyság - Az életminőséget javító eredmény - A fenntarthatóság A közeljövőben egyértelmű trendként mutatkozik az - Új típusú energiatermelő berendezések megjelenése - Automatizálás, IT és telekommunikáció terjedése az energiarendszerben - Minőségibb energiaelosztási gyakorlat - Hangsúly az energia termékeken és azok marketingjén 14

15 A fogyasztói kapcsolat ezen távlati átértékelődése mellett a magyar villamosenergiarendszer irányításában napi problémák is jelentkeznek. Mint ismeretes, a magyar villamosenergia-rendszer szabályozhatósága elmarad a kívánalmaktól, és előfordul, hogy bizonyos időszakokban az UCTE előírásoknak megfelelő szabályozási tartalék sem áll rendelkezésre ábra Eltérés a korrigált menetrendtől Ennek a problémának a megoldása (vagy legalább mérséklése) elsősorban a villamosenergia-termelői oldalon, másodsorban a fogyasztói oldalon képzelhető el. Jelen tanulmányban a fogyasztói oldal befolyásolásában rejlő lehetőségeket is bemutatjuk, mivel ezek a megoldások általánosságban olcsóbban és gyorsabban kivitelezhetők, mint a termelői oldal kapacitás bővítése. (Azonban nem szabad elfeledkezni a jelenleg nem szabályozható kiserőművek esetleges csoportos szabályozásáról sem, mely szintén megoldási alternatíva lehet.) A MAVIR üzembe helyezte a Fogyasztói Korlátozó Automatika (FKA), ill. RKR rendszert, amelyek az üzemzavari fogyasztás-korlátozás eszközei. Ezek nem tekinthetők az intelligens együttműködés eszközeinek, szerepük biztonsági. 1 Electric cooperative technology solutions Roadmap, October, 2002; National Rural Electric Cooperation Association Cooperative research Network 2 Dr. Tombor Antal: A magyar villamosenergia-rendszer ellátásbiztonsági problémái piaci körülmények között; MEE 52. Vándorgyűlés, Eger, augusztus

16 Normál üzemben elsősorban a KDSZ-ek hatáskörében lévő HKV rendszer révén lehet beavatkozni a fogyasztás változásába. A teljes piacnyitás során újra kell gondolni a HKV rendszer jelenlegi működési struktúráját is, mivel a szabadpiaccal nem összeegyeztethető az ÁSZ-utód kezében lévő, és csak általa működtethető HKV rendszer. Esetleges megoldást jelenthet az RKV rendszer kiépítése, mely már több éve húzódik. A tervezett menetrend követésére, illetve a napi fogyasztási görbe finomabb befolyásolására többféle műszaki megoldás is elképzelhető. Lehetőségek vannak a nagymennyiségű, de nem kizárólag hőtárolós fogyasztók ütemezett kapcsolásában is. A fogyasztási görbe tudatos, és célszerű befolyásolásával a tartalékok bővítésének egy részét is meg lehet takarítani. 4.2 A jelenlegi villamosenergia ellátás eszközei, struktúrája, a termelés filozófiája A villamosenergiát erőművekben, legtöbbször generátorokkal termelik, hálózaton továbbítják a fogyasztók felé. A rendszer főbb elemei: Generátorok Vezetékek Kapcsolókészülékek Transzformátorok Védelmek, automatikák Meddő kompenzátorok Fogyasztások, stb. Jelen tanulmányban a hálózati veszteség, a hálózati eszközök és a hálózati üzemvitel tárgyalásától eltekintünk. 16

17 2. ábra A villamos energia termelése, szállítása, fogyasztása A különböző feszültségszintek szerepe: 220, 400 (750 kv) alaphálózat, nemzetközi és hazai energiaszállítás, hurkolt 120 kv főelosztó hálózat, országon belüli egyenletes terítés a nagyobb fogyasztói centrumokba, hurkolt 10, 20 és 35 kv elosztóhálózat, áramszolgáltatói elosztás közel a fogyasztókhoz Az energiarendszer üzeme szempontjából a legfontosabb a termelés és fogyasztás egyensúlya: 3 3. ábra A fogyasztás és termelés egyensúlya 3 Stróbl Alajos nyomán 17

18 Jelenleg a rendszer fogyasztó vezérelt, azaz a fogyasztó igényét igyekeznek kielégíteni a termelő erőművek (generátorok). Ipari fogyasztó Kommunális fogyasztó Háromműszakos fogyasztó 4. ábra A különböző fogyasztók terhelési görbéi Egyedi fogyasztások A fogyasztók többsége a fenti ábrák szerint többé-kevésbé szabadon, technológiai igényük szerint fogyaszt a nap folyamán. Ezekből az individuális terhelési görbékből a következő napi, országos teljesítményigény görbe adódik: 18

19 A hazai villamosenergia-rendszer terhelése MW óra 5. ábra A magyar hálózat egy napi terhelése 4 A fenti országos fogyasztási igényt a független termelők a MAVIR koordinálásával elégítik ki. A következő ábra a nyári és téli erőműtípus kiosztást ábrázolja: 6. ábra Nyári és téli erőműkiosztás 5 Az egyes erőműveknek technológiájukból adódóan van egy termelési idő-teljesítmény karakterisztikájuk és egy ehhez tartozó költség. Általában a flexibilis termelésnek (pl. gázturbina) magasabb a költsége, míg az alacsony költségű atomerőmű gyakorlatilag nem szabályozható

20 Egyedi gázturbina Jól szabályozható szenes blokk Kapcsolt gázturbina Olajtüzelésű blokk Atomerőmű Szenes blokk, kis szabályozással 7. ábra Különböző erőműfajták termelési idő-termelés karaktesztikája A fentebbi országos teljesítmény igényt tehát az itt bemutatott erőművi termelési görbékből kell össze Tetris -ezni. Ebbe a játékba jön bele, ha megújuló erőműveket is akarunk alkalmazni. A következő ábrákon a megújuló erőművek tipikus napi termelési karakterisztikáját mutatjuk be. Hangsúlyozni kell, hogy ezek a karakterisztikák részben a tüzelőanyag rendelkezése állástól, időjárástól és egyéb tényezőtől függ. Bükkaranyosi szélerőmű 3 heti termelése Kis teljesítményű (400 W-os) szélturbina 5 Forrás MVM Rt. 20

21 termelése 2 óra leforgása alatt 6 biogáz erőmű kiadott teljesítmény kw /4 óra Napelemes erőmű napi termelése 7 Biogáz erőmű 8 Biomassza erőmű Mikro(gáz)turbina termelése MW óra kw óra Adatsor1 Biomassza erőmű napi termelése 9 Mikroturbina tipikus termelési görbéje 8. ábra Megújuló erőművek tipikus napi termelési karakterisztikája A fenti ábrákból is látható, hogy a kisléptékű mini megújuló és elosztott (DG és REN) termelőegységek alkalmazása nem segíti a rendszerirányítót a terhelési görbe kiegyensúlyozásában. A termelés balanszírozására elsősorban a gázturbinák, olajosgázos-szenes szabályozós erőművek és a vízerőművek egy része alkalmas. A következő megoldások képzelhetőek el: - A rendszerirányító az össze-vissza termelő kiserőművek eredőjét méri, és szabályozza ki. - A rendszerirányító menetrend adásra és betartásra kötelezi a mikro erőműveket, esetleg menetrendet ad nekik, majd csak az eltérést szabályozza ki. - A szabályozási hatáskört mérlegköri szintre delegálja (elszámolási megoldás gazdasági kényszer) 6 Forrás: BMF KVK VEI 7 Forrás: SolarWind demo 8 Wolfgang Rehm: Auxiliary Power Demand of Biogas Plants nyomán 9 Forrás: SolarWind demo 21

22 - Önálló kis szabályozó központok jönnek létre (lokális SCADA AGC) Minthogy az energiaellátás egyik sarokpontja a termelés-fogyasztás egyensúlyának biztosítása, ezért a továbbiakban a fogyasztás befolyásolását (kicsiben és nagyban), mint negatív erőművet is vizsgáljuk. Ez hasonlóképpen kezelendő kis méretekben is, mint a kis, elosztott, és esetenként megújuló termelés. 4.3 A jelenlegi rendszerirányítási problémák áttekintése A jelenlegi rendszerirányítási problémák nagy részét az okozza, hogy az elmúlt évtizedben a magyarországi (és ezzel együtt a regionális) erőmű szerkezet és a villamosenergia-hálózat fejlesztésének sebessége jóval elmaradt a villamosenergia rendszerben bekövetkezett változások (piac, országon belüli és határokon túli kereskedelem, elosztott termelés, megújuló források, stb.) sebességétől. Általános problémát jelent, hogy az egyes régiók önellátó képessége igen csekély, mivel a villamosenergia termelő források eloszlása nagyon egyenlőtlen. Ennek eredményeként a hálózat néhány helyen igen erős tranzitnak van kitéve. A jelen trendekkel a fenntartható fejlődés bizonyos területeken nem biztosítható, mivel a további fejezetekben ismertetett problémák jelentősen korlátozzák egyes új technológiák (elosztott termelés, megújuló energiaforrások, időjárásfüggő termelő egységek) térnyerését, melynek nem csak műszaki, hanem (törvényi) szabályzási okai is vannak Erőművek A túlnyomórészt régi erőművek miatt a jelenlegi erőműpark szabályozási kapacitása (bevethető szabályozási tartalék nagysága fel és le irányba) és szabályozási sebessége gyakran nem elegendő az előírt tartalékolási kritériumok betartásához. Ez azt eredményezi, hogy a menetrendkövetés pontossága csökken: 22

23 9. ábra A menetrendkövetés pontossága szept. 10-én Forrás: MAVIR, Dr. Stróbl Alajos Ennek eredményeként, a korrigált menetrendtől való eltérés is növekszik ben összesen 334 órában volt nagyobb az eltérés a megengedettnél (±20 MWh/h): 10. ábra Eltérés a korrigált menetrendtől Forrás: MAVIR, Dr. Tombor Antal,

24 A hatásfokát tekintve kedvező (80% körüli hatásfokú) kapcsolt termelés jelentősen szűkíti a játékteret, ami elsősorban leszabályozáskor okoz gondot: 11. ábra A VER forrásainak megoszlása téli munkanap Ennek oka, hogy a jelenlegi átvételi rendszerben a gázmotoros erőművek közel zsinórtermelésre álltak be (kivéve a mélyvölgy időszakot): 12. ábra Mélyvölgy hatás június július 24

25 Sokkal kedvezőbb helyzetet lehetne elérni, ha valamilyen formában a kogenerációs erőművek is részt vennének a szabályozásban. Erre megfelelő módszer lehetne, ha az árszabályzás nem csak a megtermelt villamos energiát tekintené terméknek, hanem a fel és leszabályozási képességet (kapacitás és sebesség) is, hasonlóan a nagyerőművekhez. Természetesen az nem megvalósítható, hogy minden egyes kiserőművet külön-külön szabályozzanak, de megfelelően kialakított csoportban, vagy mérlegkörben ez kivitelezhető lenne. A gázmotoros erőművek szabályozhatóságáról a fejezetben található részletesebb ismertető. A jelenlegi szabályozást további kihívások elé állítja a megújuló energia termelés növekedése, mivel az általuk megtermelt villamosenergiára is vonatkozik a kötelező átvétel, így az egyre zsugorodó közüzemi mérlegkörnek kellene megbírkóznia az általában zsinór-termelésre berendezkedett kiserőművekkel és az időjárásfüggő megújulók változó termelésével is. Erre a problémára jelenthet megoldást a fejezetben ismertetett javaslatunk, valamint a jelenleg kidolgozás alatt álló új VET-ben szereplő azon elgondolás, mely szerint a támogatásban részesülő termelőknek külön mérlegkört kell alakítaniuk Hálózat Mint említettük, nem csak az erőművi, hanem a hálózatfejlesztési beruházások intenzitása is elmaradt az igényektől, ami hosszabb távon az üzembiztonság csökkenésével járhat. A MAVIR által üzemirányított átviteli hálózat bizonyos esetekben csak a 120 kv-os főelosztó hálózat igénybevételével tudja biztosítani az N-1 kritérium 10 betartását. Ennek eredményeként bizonyos kapcsolási állapotokban előfordul, hogy az erőművi kiszállítások (indokolatlanul) terhelik a 120 kv-os hálózatot (a színskála a névleges terhelhetőség 0% - 140%-os tartományát mutatja): 10 Az N-1 kritérium azt jelenti, hogy a folyamatosan üzemelő hálózat bármelyik egy elemét kivehetjük (hiba miatt szabadon kieshet pl. távvezeték, transzformátor, erőművi blokk), és ez az energiaellátás folyamatosságát nem érinti. Az N-n kritérium ugyan ezt jelenti n db elem kiesésére. 25

26 13. ábra A MÁTRA erőmű környékének erős terheltsége (MÁTRE, DETK, GYÖN, EGER, NBÁT) 14. ábra A PAKS erőmű környékének erős terheltsége (PAKS, BELEM, DÚJV, KALO, SZEK) A biztonságos üzemvitelhez igen fontos a hálózaton az előírt határokon belüli feszültségtartás, és a feszültség szabályozás. Esetenként, a hálózat magas terheltsége mellett a hálózat bizonyos részein igen alacsony feszültség tapasztalható. A következő ábra a 120kV-os gyűjtősín feszültségeket mutatja (a színskála feszültségtartománya 108 kv kv): 26

27 15. ábra Gyűjtősín feszültség 120 kv Mivel az 5 MW-nál kisebb erőművekre vonatkozó előírások alapján a csatlakozási ponton cosϕ=1 értéket kell tartani, így a kiserőműveket a hálózat üzemeltetők eleve kizárják a feszültség szabályozásból, pedig egy jól megválasztott karakterisztikával az elosztott termelők igen kedvező, helyi feszültségszabályozást tudnának végezni. Ez különösen igaz a szélerőművekre, mivel a modern inverteres áramátalakítóknak igen jók a szabályozási tulajdonságaik. A következő ábra az E.ON szélerőművekkel szemben támasztott követelményét mutatja Németországban: 16. ábra Az E.ON szélerőművekkel szemben támasztott követelménye Németországban Forrás: E.ON Germany 27

SZÉLERŐMŰVEK. NÉMETH BÁLINT BME VET VM csoport Ph.D. hallgatója

SZÉLERŐMŰVEK. NÉMETH BÁLINT BME VET VM csoport Ph.D. hallgatója SZÉLERŐMŰVEK NÉMETH BÁLINT BME VET VM csoport Ph.D. hallgatója BUDAPEST, 2005 1. Bevezetés Világ Energia Trend Bármit teszünk is, mindig energiát használunk. Ha utazunk, ha dolgozunk, ha pihenünk, ha szórakozunk.

Részletesebben

Energiaellátás, alternatív energiaforrások hasznosítása Ádám, Béla

Energiaellátás, alternatív energiaforrások hasznosítása Ádám, Béla Energiaellátás, alternatív energiaforrások hasznosítása Ádám, Béla Energiaellátás, alternatív energiaforrások hasznosítása Ádám, Béla Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright

Részletesebben

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter Stratégiai terve Készült a Közép-Pannon Terület - és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Non Profit Kft. Részére készült munkaanyag 1 Tartalomjegyzék Közép-dunántúli

Részletesebben

SPECIÁLIS KÖRNYEZETI KÉRDÉSEK MAGYARORSZÁGON, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEIRE

SPECIÁLIS KÖRNYEZETI KÉRDÉSEK MAGYARORSZÁGON, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEIRE SPECIÁLIS KÖRNYEZETI KÉRDÉSEK MAGYARORSZÁGON, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEIRE Bencze Bőcs Bernadett Budapesti Corvinus Egyetem 2006. március 1. 2/64 3/64 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A KLÍMAVÁLTOZÁS MEGFÉKEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA. jelentés globális és magyar energiahálózati helyzetkép EUROPEAN RENEWABLE ENERGY COUNCIL

A KLÍMAVÁLTOZÁS MEGFÉKEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA. jelentés globális és magyar energiahálózati helyzetkép EUROPEAN RENEWABLE ENERGY COUNCIL A KLÍMAVÁLTOZÁS MEGFÉKEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA Megújuló energia megállás nélkül GP/MARKEL REDONDO GREENPEACE/SIÓRÉTI GÁBOR DREAMSTIME EUROPEAN RENEWABLE ENERGY COUNCIL jelentés globális és magyar

Részletesebben

Villamosenergia-árak a liberalizált rendszer keretei között

Villamosenergia-árak a liberalizált rendszer keretei között 70 GÁSPÁR BENCÉNÉ DR. VÉR KATALIN ZÁVECZ ÁGNES Villamosenergia-árak a liberalizált rendszer keretei között A végfogyasztói villamosenergia-árak folyamatosan az érdeklődés középpontjában állnak. Vizsgálatukat

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés... 3 2. Új energiapolitika igénye...

Részletesebben

Alternatív energia rendszerek elemzése Mészáros, Géza

Alternatív energia rendszerek elemzése Mészáros, Géza Alternatív energia rendszerek elemzése Mészáros, Géza Alternatív energia rendszerek elemzése írta Mészáros, Géza Publication date 2012 Szerzői jog 2012 Mészáros Géza Kézirat lezárva: 2012. január 31. Készült

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia 7. Energiahordozók, energiaelosztás, tárolás Készítők neve: Angster Tamás Borovics Attila Kapuváry Gusztáv Kovács Attila, Dr. Lendvay Péter Nádasdi Péter

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

TANULMÁNY. SMART GRID Intelligens elektromos energia hálózatok. Jánosy János Sebestyén. MTA EK MTSzSz. Témaszám: 123/2013. Budapest, 2013 December

TANULMÁNY. SMART GRID Intelligens elektromos energia hálózatok. Jánosy János Sebestyén. MTA EK MTSzSz. Témaszám: 123/2013. Budapest, 2013 December Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont TANULMÁNY SMART GRID Intelligens elektromos energia hálózatok Jánosy János Sebestyén EK MTSzSz Témaszám: 123/2013 Budapest, 2013 December A leírásban

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 email: unkedit@actel.hu NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya

Részletesebben

A magyar TELLUS Program újabb Phare támogatást nyert el a Szövetség. tartalom. A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja

A magyar TELLUS Program újabb Phare támogatást nyert el a Szövetség. tartalom. A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja IV. évfolyam negyedik szám A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja A magyar TELLUS Program újabb Phare támogatást nyert el a Szövetség A falusi, vidéki életmód, a mezôgazdasági termelôk,

Részletesebben

2015/1-2 www.mee.hu. JOUrNAL OF THE HUNGARIAN ELECTROTECHNICAL ASSOCIATION FOUNDed: 1908. Napelemes rendszerek

2015/1-2 www.mee.hu. JOUrNAL OF THE HUNGARIAN ELECTROTECHNICAL ASSOCIATION FOUNDed: 1908. Napelemes rendszerek A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908 JOUrNAL OF THE HUNGARIAN ELECTROTECHNICAL ASSOCIATION FOUNDed: 1908 Napelemes rendszerek HYPE jelentés Megújuló energiatermelés fejlődési

Részletesebben

A MONORI ÉS DABASI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK ENERGIAGAZDÁLKODÁSI KIEGÉSZÍTÉSE

A MONORI ÉS DABASI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK ENERGIAGAZDÁLKODÁSI KIEGÉSZÍTÉSE Készült a Monori és a Dabasi Önkormányzati Területfejlesztési Társulás megbízásából A MONORI ÉS DABASI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK ENERGIAGAZDÁLKODÁSI KIEGÉSZÍTÉSE HELYZETÉRTÉKELÉS ÉS PROGRAMJAVASLAT

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága. konkrét családi házra

SZAKDOLGOZAT. A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága. konkrét családi házra Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz Intézet Gázmérnöki Intézeti Tanszék SZAKDOLGOZAT A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága konkrét családi házra Készítette:

Részletesebben

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020 Budapest, 2008. július 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. ELŐZMÉNYEK...4 1.1.1. Indíttatás... 4 1.1.2. Mandátum...

Részletesebben

World Energy Council Hungarian Member Committee Hungarian Young Professionals in Energy. HYPE jelentés 2013 Megújuló / Energia / Tervezés / Politika

World Energy Council Hungarian Member Committee Hungarian Young Professionals in Energy. HYPE jelentés 2013 Megújuló / Energia / Tervezés / Politika World Energy Council Hungarian Member Committee Hungarian Young Professionals in Energy Almási László okleveles energetikai mérnök Bonda Balázs okleveles közgazdász Gerse Pál okleveles energetikai mérnök

Részletesebben

A szakértőink a tanulmányozás, elemzés és értékelés során abból a feltételezésből indultak ki, hogy az elfogadandó energiapolitikának:

A szakértőink a tanulmányozás, elemzés és értékelés során abból a feltételezésből indultak ki, hogy az elfogadandó energiapolitikának: ÉSZREVÉTELEK, VÉLEMÉNYEK ÉS JAVASLATOK A "Magyarország Energiapolitikája 2007-2020. A biztonságos, versenyképes és fenntartható energiaellátás stratégiai keretei" c. vitaanyaghoz. A MEE szakértői és irányító

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva SZAKDOLGOZAT Dorogi Éva 2009 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

2014. október Véglegesítés előtti anyag készítette: dr. Gajdics Ágnes, EMLA

2014. október Véglegesítés előtti anyag készítette: dr. Gajdics Ágnes, EMLA Közösségi energia szabályozása Magyarországon - a helyi, közösségi energiahatékonysági beruházások és a megújuló energiaforrásokból történő decentralizált energiatermelés szabályozási környezete 2014.

Részletesebben

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ ENERGETIKAI KONCEPCIÓ 2014.12.15. KÖRÖS CONSULT KFT. - készült a Városliget Zrt. számára- Készítette: KÖRÖS CONSULT KFT. 1113, BUDAPEST KAROLINA U. 17/B. TEL: 365-1656 FAX: 365-1659 2 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Napelemes energia és környezet

Napelemes energia és környezet Napelemes energia és környezet A napelemes energiatermelés komplex feltételrendszere Magyarországon, a magyar horvát határtérségben, és leckék a globális térből Napelemes energia és környezet A napelemes

Részletesebben

Elosztói szabályzat. Az elosztó hálózathoz való hozzáférés együttműködési szabályai. 6. sz. módosítás. Budapest, 2006. november

Elosztói szabályzat. Az elosztó hálózathoz való hozzáférés együttműködési szabályai. 6. sz. módosítás. Budapest, 2006. november Elosztói szabályzat Az elosztó hálózathoz való hozzáférés együttműködési szabályai 6. sz. módosítás Budapest, 2006. november Előszó A MÁE, mint a magyar villamosenergia-elosztó vállalatok szövetsége,

Részletesebben

Kockázatkezelés a villamosenergia-piacon

Kockázatkezelés a villamosenergia-piacon 5 Kockázatkezelés a villamosenergia-piacon Kezeld a kockázatokat! ezt tanácsolják ma mindazoknak, akik a változó világ bizonytalan feltételei között biztosítékokat akarnak kapni, ez lehet a siker titka

Részletesebben

KFI Ágazati Fehér Könyv

KFI Ágazati Fehér Könyv KFI Ágazati Fehér Könyv Energetikai kötet Társadalmi egyeztetésre szánt változat Budapest, 2013. július Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. HELYZETELEMZÉS... 8 1.1. Az ágazat nemzetközi és hazai helyzete,

Részletesebben

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI. Az MVM Csoport középtávú stratégiája Szabályozások Biomassza hasznosítás Lévai-szobor avatás

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI. Az MVM Csoport középtávú stratégiája Szabályozások Biomassza hasznosítás Lévai-szobor avatás XLVII. ÉVFOLYAM 2010. 1 2. SZÁM A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI Az MVM Csoport középtávú stratégiája Szabályozások Biomassza hasznosítás Lévai-szobor avatás A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI Felelôs

Részletesebben

közleményei XLVIII. évfolyam 2011. 3-4. szám

közleményei XLVIII. évfolyam 2011. 3-4. szám XLVIII. évfolyam 2011. 3-4. szám a magyar villamos művek közleményei Az MVM Csoport középtávú (2011-2013) stratégiája Erőműépítés bizonytalan környezetben A teljesítménynövelés megvalósítása a Paksi Atomerőműben

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia 6. Jövőkép megfogalmazása Készítők neve: Kovacsics István Popovics Attila Szabó István Készítette: Pannon Novum Nonprofit Kft 2011-2012 és a Magyarország

Részletesebben