Az elektronikus számlaigazolás (SAP) oktatása az Antenna Hungáriánál az Eduweb Multimédia Rt. megoldásával.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az elektronikus számlaigazolás (SAP) oktatása az Antenna Hungáriánál az Eduweb Multimédia Rt. megoldásával."

Átírás

1 Az elektronikus számlaigazolás (SAP) oktatása az Antenna Hungáriánál az Eduweb Multimédia Rt. megoldásával. Károlyi András, SAP tanácsadó Antenna Hungária Rt. 1

2 tartalom Antenna Hungária SAP rendszerei ESZI Elektronikus Számlaigazolás Miért? Hogyan? Folyamat Szereplői Távoktatás Miért? Hogyan? Tapasztalatok 2

3 SAP rendszer főbb jellemzői 3 vállalat (AHRT, ATSZ, ATOR) 15 modul (FI, TR, AM, MM, SD, CO, TR-FM, FI-SL, HR- PA, HR-PD, DMS, BW, SEM, PS/IM, ESZI) 3 rendszer (gazdasági, BW-SEM, HR) 7 szerver 150 felhasználó --> ESZI-vel közel 400 fő 3

4 Az Elektronikus Számlaigazolási Rendszer ESZI bevezetésének célja: A papír alapú számlaigazolás kiváltása, optimálisabb átfutási idő elérése; Mindez szigorú jogosultsági rendszer mellett, auditálható naplózási módszerrel. A feladat megoldása az SAP WEB technológiájával Egyszerű felhasználói felület (böngésző) A megoldás dinamikusan követi a számla adattartalmát On-line adatkapcsolat (szelekciós listák) Standard SAP eszköz, az SAP-n belül vagyunk: minden SAP funkció elérhető (workflow, adatok, jogosultság, naplózás, stb.) Jelszavas autentikáció, Beépített HTTPS kezelés (biztonságos WEB alapú adatforgalom), Kiterjesztési lehetőség a Digitális aláírás kezelésére A már meglévő SAP licenszek használhatók 4

5 Az elektronikus számlaigazolás folyamata 1. Számla előzetes rögzítése SAP-ban 2. Számla szkennelése 3. Elosztó -t kap az SAP-ból 4. Elosztó a WEB-es felületen rögzíti az Igazolókat, Utalványozókat 5. Igazolók a WEB-es felületen rögzítik az igazolólap tételadatait 6. Controlling a számlán kiegészítő ellenőrzéseket végez 7. Utalványozók a WEB-es felületen utalványozzák a számlát 8. Utalványozott számlát lekönyvelik az SAP-ban 9. Könyvelt számla összegét utalják a szállítónak 5

6 Szereplők 1. Számlarögzítő 2. Elosztó 3. Igazoló 4. Controller 5. Utalványozó 6. Könyvelő 365 fő összesen 6

7 Távoktatási előzmények az Antenna Hungáriában Elsősegélynyújtás 243 fő novembertől Baleset, munkabaleset, üzemi baleset 238 fő novembertől Villamos áramütés 265 fő novembertől Teljesítményértékelési rendszer 931 fő májustól Távoktatás az ESZI bevezetésében Nagy létszám 365 fő 6 féle szerep A vállalati hierarchia teljes keresztmetszete Budapesti és vidéki telephelyek Kötött projekthatáridők A koncepcionális változások rugalmas követése 7

8 Tradicionális alternatíva lehetett volna a kontakt-képzés: 10 kulcsfelhasználó kiképzése 2 munkanapban + támogatása 365 felhasználó tantermi képzése 36 darab 10 fős csoportban = 36*4 óra ~ 18 munkanapnyi tanteremhasználat 18 nap x (belső) oktatói munkadíj Legalább 100 fő utaztatása 365 x 100 nyomtatott felhasználói kézikönyv nem változtatható tartalommal Az egyes szerepkörök megfelelő csoport beosztása Szervezési munka 8

9 Távoktatás előkészítés SAP bevezetési tanácsadó Unitis Rt., távoktatási tapasztalat + tartalom megtervezése, forgatókönyv elkészítése EDUWEB tananyag legyártása, tanácsadás AH Rt. folyamatos kontroll a tananyag készítése közben AH Rt. a távoktatás levezénylése Legfelső vezetés (vezérig., vezérigh-k,) támogatásának megszerzése Pontos, precíz tájékoztatás 2 oldalas levél útján, a gazdasági vezérigazgató-helyettes aláírásával Munkaállomások (PC-k) állapotának kontrollja pl. Flash verzió, Acrobat Reader telepítések Névre szóló levél az ESZI-ben betöltött szerep, és a szervezeti egység megnevezésével + távoktatás elérhetősége, bejelentkezési jelszó 9

10 K e d v e s T o m a s o v sz k y P á l! A z a lá b b ia k b a n a z E S Z I ( E le k tro n ik u s S z á m la ig a z o lá s i R e n d sz e r ) b e v e z e t é s i m e n e tre n d jé rő l sz e r e tn é n k Ö n t tá jé k o z t at n i. T a rt a lo m je g y z é k 1. A B e v e z e t é s fo ly a m a ta F e lk é s z ü lé s a b e v e z e t é s r e T á v o k tatá s T á v o k tatá s i a n y a g e lé r h e tő sé g e T á v o k tatá s i a n y a g h o z s z ü k s é g e s fe lh a sz n á ló n é v é s je lsz ó A T á v o k tatá st k ö v e tő v iz sg a G ya k o r lá s A z Ö n sz e r e p e S e g ít sé g n y ú jtá s M e llé k le te k A z E S Z I fu n k c ió já r ó l é s e lő n y e irő l s z ó ló le v é l A t á v o k t at á s e lé r h e tő s é g e k é p e r n yő K É P e k k e l d e m o n s trá lv a... 8 A s ik e r e s k ö z ö s m u n k á r a k é sz ü lv e Ü d v ö z ö ljü k Ö n t Z b o r a y P é t e r N a g y n é G yö r g y i E S Z I m o d u lv e z e tő E S Z I m o d u l r e n d sz e r g a z d a 10

11 11

12 A távoktatás vizsgával zárul. Az EDUWEB keretrendszerből kinyerhető, hogy ki, mely modulokból (ezek többé kevésbé szerepekhez kapcsolódnak) vizsgázott le; A sikeresen vizsgázók html formátumú oklevelet kapnak, benne bőséges dícsérettel, hogy ők milyen példamutatóan szorgalmasak voltak; Az ESZI kulcsfelhasználók, és vállalati vezetők jelentéseket kapnak hetente 1-2-szer, hogy az ágazatuk / osztályuk milyen arányban vizsgázott; A le nem vizsgázottak óvatos, tényközlő figyelmeztetést kapnak, hogy őket még nem tudtuk levizsgázottként regisztrálni, ellenben ilyen, és ilyen arányban mások már levizsgáztak 12

13 13

14 14

15 15

16 A távoktatási alprojektünk sikertényezői Projekthez, határidőhöz kötöttség, mindenki érezte, hogy nem húzhatja végtelenségig a vizsgát nem fogja tudni használni az ESZI rendszert; Felsővezetői elkötelezettség; Jól megszerkesztett tananyag, szöveges részek, animációk, vizsgakérdések a fejezetek végén; Projektmenedzser, aki , telefon, illetve személyes kommunikáció útján nem engedte elsikkadni a vizsgákat, személyes kihívásként vette, hogy naponta / hetente emelje a már levizsgázottak számát; Az EDUWEB Keretrendszerből kinyerhető részletes statisztika rendszeresen, amely többféle identitást (vállalat, vezető beosztott, osztály) is kínált a mi bezzeg szégyenkezés skálán; 16

17 Az elektronikus számlaigazolás (SAP) oktatása az Antenna Hungáriánál az Eduweb Multimédia Rt. megoldásával. Károlyi András, SAP tanácsadó Antenna Hungária Rt. +36(20)

MBASE. Merten-Platform Menedzsment- és Információs rendszerek. Termékleírás

MBASE. Merten-Platform Menedzsment- és Információs rendszerek. Termékleírás MBASE Merten-Platform Menedzsment- és Információs rendszerek Termékleírás Állapot: 2003 Január MERTEN & MARTIENSSEN Kft. Oroszlán u.36 H-1152 Budapest Tel.: 0036/1/306 02 90 Fax: 0036/1/306 01 88 e-mail:

Részletesebben

- kompromisszumok nélkül. Komplex dokumentummenedzsment; rugalmas folyamatkezelés; biztonságos archiválás!

- kompromisszumok nélkül. Komplex dokumentummenedzsment; rugalmas folyamatkezelés; biztonságos archiválás! Komplex dokumentummenedzsment; rugalmas folyamatkezelés; biztonságos archiválás! Million Documents. Thousand Movements. One Solution. - kompromisszumok nélkül DMSone DMSone termékcsalád DMSone Ultimate

Részletesebben

HRdoc+ Rendszerismertető. Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. Tel.: +36 23 311 799 info@divicon.hu www.divicon.hu H-2051 Biatorbágy, Viola u. 38.

HRdoc+ Rendszerismertető. Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. Tel.: +36 23 311 799 info@divicon.hu www.divicon.hu H-2051 Biatorbágy, Viola u. 38. HRdoc+ Rendszerismertető Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. Tel.: +36 23 311 799 info@divicon.hu www.divicon.hu H-2051 Biatorbágy, Viola u. 38. Tartalomjegyzék 1. A rendszer célja 2 2. A rendszer fő

Részletesebben

Jó iratkezelés nélkül nincs hatékony ügyintézés! Gyors adminisztrációs folyamatok; egyszerű információelérés

Jó iratkezelés nélkül nincs hatékony ügyintézés! Gyors adminisztrációs folyamatok; egyszerű információelérés Gyors adminisztrációs folyamatok; egyszerű információelérés Million Documents. Thousand Movements. One Solution. ü Európai Unió által ajánlott MOREQ szabványt alapul véve, teljes mértékben helyettesíti

Részletesebben

Online toborzási megoldás bemutatkozó anyag

Online toborzási megoldás bemutatkozó anyag RECRUITO.net Online toborzási megoldás bemutatkozó anyag Készítette: Ifj. Goldea Tamás 2012September 20, A leírásban foglaltak nem a szoftver végső állapotát mutatják. A mellékelt képernyőképek a vállalati

Részletesebben

18. számú melléklet. Digitális Középiskola. Tájékoztató a közoktatás intézményrendszere számára

18. számú melléklet. Digitális Középiskola. Tájékoztató a közoktatás intézményrendszere számára Apertus Közalapítvány NFT Iroda 1088 Budapest, Múzeum u. 17. Telefon: +361-411-5750 Fax: +361-209-3742 http://www.apertus.hu e-mail: iroda@apertus.hu 18. számú melléklet Digitális Középiskola Tájékoztató

Részletesebben

IPMACERT.HU az IPMA kizárólagos vizsgaközpontja Magyarországon a Projekt Menedzsment Mesterség Kitűnőségéért Alapítvány szolgáltatásaként

IPMACERT.HU az IPMA kizárólagos vizsgaközpontja Magyarországon a Projekt Menedzsment Mesterség Kitűnőségéért Alapítvány szolgáltatásaként JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ IPMA C szint: Projektmenedzser Érvényes 2013. június 1-től visszavonásig. A korábbi Jelenetkezési útmutató IPMA C szintre 2013. május 31-től érvényét veszti. készült: az IPMA Certfification

Részletesebben

KÉPZÉSSZERVEZŐ ALKALMAZÁS FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet

KÉPZÉSSZERVEZŐ ALKALMAZÁS FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet KÉPZÉSSZERVEZŐ ALKALMAZÁS FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet - A Nemzeti Közszolgálati Egyetem fejlesztése, - Elérhetősége: https://probono.uni-nke.hu

Részletesebben

dokumentumkezelő rendszer v2.0

dokumentumkezelő rendszer v2.0 doknet dokumentumkezelő rendszer v2.0 ISMERTETŐ 2013 Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3 1.1. Ajánló...3 1.2. A rendszer bevezetésének előnyei...6 2. A doknet...9 2.1. Alapfunkciók...10 2.2. Csoportmunka a

Részletesebben

DOKUMENTUMMENEDZSMENT PAPÍR NÉLKÜL, SZABADON

DOKUMENTUMMENEDZSMENT PAPÍR NÉLKÜL, SZABADON WWW.ENIAC.HU Automatizált vállalati tevékenységek Átlátható üzleti folyamatok Könnyedebb irányítás Megalapozott vezetõi döntések Csökkenõ operatív feladatok Több idõ az üzletszerzésre Növekvõ ügyfél-elégedettség

Részletesebben

A banki versenyképesség támogatása Microsoft SharePoint eszközökkel

A banki versenyképesség támogatása Microsoft SharePoint eszközökkel A banki versenyképesség támogatása Microsoft SharePoint eszközökkel Áttekintés Ügyfélprofil Az MKB Bank a magyar bankpiac egyik meghatározó univerzális pénzintézete, valamennyi ügyfélszegmensben vezető

Részletesebben

A Nyíregyházi Főiskola informatikai stratégiája a 2011-2013. évre

A Nyíregyházi Főiskola informatikai stratégiája a 2011-2013. évre A Nyíregyházi Főiskola informatikai stratégiája a 2011-2013. évre Elfogadva: 2011. október 18. Tartalomjegyzék 1.Bevezetés... 2 2.Intézményi célok... 3 3.Az informatikai szervezet küldetése... 6 4.A 2008-2010-ig

Részletesebben

Informatikai stratégia

Informatikai stratégia Informatikai stratégia Piarista Iskola Kecskemét 2010. augusztus 27. Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 Helyzetelemzés... 3 2.1 Hardver ellátottság... 3 2.2 Szoftver ellátottság... 5 2.3 Hálózat... 5 2.4 A pedagógusok

Részletesebben

HUMÁNERŐFORRÁS - GAZDÁLKODÁSI RENDSZER

HUMÁNERŐFORRÁS - GAZDÁLKODÁSI RENDSZER HUMÁNERŐFORRÁS - GAZDÁLKODÁSI RENDSZER FÓKUSZ A humánerőforrás gazdálkodás informatikai támogatására szakosodott fejlesztő és szolgáltató cég. NEXON PROFIL A NEXON Magyarország piacvezető bérügyviteli

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE. Informatikai tanulmány

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE. Informatikai tanulmány Tel.: 06-1-212-2070,, Fax: BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE Informatikai tanulmány Készült az Új Magyarország Fejlesztési terv Államreform Operatív Program

Részletesebben

E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE

E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE a szakmai tevékenységhez kapcsolódó informatikai, kommunikációs feltételek biztosítása és fejlesztése A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére

Részletesebben

1. Tanulmány. A korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt keretében vállalt fejlesztések megvalósításáról

1. Tanulmány. A korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt keretében vállalt fejlesztések megvalósításáról 1. Tanulmány A korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt keretében vállalt fejlesztések megvalósításáról Eredménytermékek hasznosulásának és horizontális szempontok érvényesülésének vizsgálata ÉRD MEGYEI

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 4. A tananyagfejlesztés módszertana 1 Szemere Bertalan

Részletesebben

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület A civil szervezetek ügyviteli feladatainak és az elektronikus ügykezelés kapcsolatának áttekintése Somogy megyei civil szervezetek fejlesztése A program a Nemzeti

Részletesebben

Az SAP vállalatirányítási rendszer

Az SAP vállalatirányítási rendszer Debreceni Egyetem Informatikai Kar Az SAP vállalatirányítási rendszer Az SAP EBP elektronikus beszerzést támogató rendszer bemutatása az E.ON Hungária Zrt. példáján keresztül Témavezető: Dr. Kárpáti Tibor

Részletesebben

Dokumentumkezelő rendszerek (DMS) (DMSOne)

Dokumentumkezelő rendszerek (DMS) (DMSOne) Dokumentumkezelő rendszerek (DMS) (DMSOne) Tartalomjegyzék Dokumentumkezelő rendszerek (DMS)... 1 A szükséges rendszer meghatározása: a dokumentumkezelési audit... 3 A rendszer szükséges funkcionalitása

Részletesebben

Adatbázisok elmélete, tervezése, és egy gyakorlati alkalmazás a B2C elektronikus kereskedelemből

Adatbázisok elmélete, tervezése, és egy gyakorlati alkalmazás a B2C elektronikus kereskedelemből Adatbázisok elmélete, tervezése, és egy gyakorlati alkalmazás a B2C elektronikus kereskedelemből 1. Bevezetés, alapfogalmak Adatbázison köznapi értelemben valamely rendezett, valamilyen szisztéma szerint

Részletesebben

Az első részben bemutatjuk cégünk, az SDA Informatika szakmai kompetenciáit és filozófiáját.

Az első részben bemutatjuk cégünk, az SDA Informatika szakmai kompetenciáit és filozófiáját. Vezetői összefoglaló Tisztelt Hölgyem/Uram! A füzet, melyet Ön a kezében tart, azért készült, hogy bemutassa azokat a funkcionalitásokat és újdonságokat, melyeket az SDA Informatika által fejlesztett Neptun.Net

Részletesebben

ATSYSTEMS ZRt. ATSYSTEMS Számítástechnikai Zrt. INFRASTRUKTURÁLIS MEGOLDÁSOK

ATSYSTEMS ZRt. ATSYSTEMS Számítástechnikai Zrt. INFRASTRUKTURÁLIS MEGOLDÁSOK ATSYSTEMS ZRt. ATSYSTEMS Számítástechnikai Zrt. INFRASTRUKTURÁLIS MEGOLDÁSOK H-1142 Budapest, Kassai utca 75 Tel.: (+36) 1 872-1300 Fax: (+36) 1 872-1399 Helpdesk: (+36) 1 872-1310 E-mail: info@atsystems.hu

Részletesebben

Az Oracle ERP rendszer bevezetése egy multinacionális vállalatnál

Az Oracle ERP rendszer bevezetése egy multinacionális vállalatnál Debreceni Egyetem Informatika Kar Az Oracle ERP rendszer bevezetése egy multinacionális vállalatnál Témavezetők: Dr. Fazekas Gábor Egyetemi docens Zajdóné Kiss Ilona Külső konzulens Készítette: Fige Zoltán

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye. e-hr Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye. e-hr Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye e-hr Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon Belső konzulens: Fejér Tamás Társadalomtudományi Intézet Önálló

Részletesebben

2015. április 1 évfolyam 1. szám. Folyamatkezelés és hatékonyság ügyfélszemmel

2015. április 1 évfolyam 1. szám. Folyamatkezelés és hatékonyság ügyfélszemmel 2015. április 1 évfolyam 1. szám Folyamatkezelés és hatékonyság ügyfélszemmel Az üzleti alkalmazások új világa Partner Partner Client Client Partner Partner Partner Partner Client Client www.oriana.hu

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Eredmények hasznosulásának és horizontális szempontok érvényesülésének vizsgálata DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

BX FOOD (Élelmiszeripari gyártás)

BX FOOD (Élelmiszeripari gyártás) BX FOOD (Élelmiszeripari gyártás) Az SAP Business One élelmiszeripari megoldása Debrecen, 2013 október 4 VariaTech Consulting Kft GOP-131-10/B-2010-0031 "BX Food alkalmazási programcsomag fejlesztése a

Részletesebben