Mozgalmas és eredményes évet zárt a Zalavíz Zrt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mozgalmas és eredményes évet zárt a Zalavíz Zrt."

Átírás

1 Megjelenik példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA L XVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM A cég idén ünnepelte fennállásának 50 éves évfordulóját. Ez azonban nem jelentette azt, hogy az elért eredmények felett kényelmesen ünnepelt. Idén is feszített ütemben zajlott az élet a Zalavíz Zrt-nél. Több beruházást adtak át, ugyanakkor további fejlesztések kerültek napirendre. "Ötven év nagyon sok és egyben nagyon kevés is lehet. Kevés, ha az ember csak ennyit él, és kevés, hogy minden személyi és vállalati cél megvalósuljon ennyi idõ alatt. Sok viszont abban az értelemben, hogy csak kevés cégnek adatik meg, hogy megérje, és ilyen kiváló gazdasági erõben érje meg ezt a kort. Azonban elegendõ ahhoz, hogy sikereket és elismerést vívjon ki. Nekünk sikerült és erre büszkék lehetünk." - mondta dr. Burján Richárd a Zalavíz Zrt. jubileumi ünnepségén. Kiemelte, hogy a minõségre való törekvés eddig is és a jövõben is a Mozgalmas és eredményes évet zárt a Zalavíz Zrt. társaság fõ célkitûzései között szerepel, amit Steve Jobs, az amerikai sikervállalat, az Apple vezérétõl származó idézettel támasztott alá: "Nem készítünk sok mindent, ezért mindenkinek tökéletesen kell dolgoznia, Ha úgy döntöttünk, igenis ezt tesszük az életben, akkor legyünk nagyon jók benne, hogy megérje." 2010-ben befejezõdött a 13 milliárd forintos, a Kohéziós Alap támogatásával megvalósult szennyvíz-projekt második üteme. A 42 település önkormányzatának részvételével zajló beruházás során megvalósult többek között a biogáz-vonal, amely technológia során a szennyvíziszapból rothasztással biogáz képzõdik, amellyel gázmotorokat mûködtetve elektromos áramot állítanak elõ. A megtermelt áramot a szennyvíztelepen használják fel. A biogázra épül a társaság újabb beruházása is, amely során Zalaegerszegen épült meg Kelet-Európa elsõ olyan üzemanyagtöltõ állomása, ahol a sûrített földgáz minõségû gázt szennyvíziszapból állítják elõ. A töltõállomást szeptemberben adták át. A tisztított biogázzal a szennyvíz-ágazat által használt jármûveket üzemeltetik majd. Idén a zalai megyeszékhely keleti bázisán 150 millió forintból, öt százalékos önrésszel létesítettek 5 új ivóvíz kutat. A kutakat a Zala völgyében, a pózvai városrészben alakították ki. Hamarosan indul a közel 3 milliárd forintból megvalósuló KEOP ivóvíz projekt is. A Zalavíz Zrt. volt a házigazdája az ország legjelentõsebb szakmai versenyének az Országos Víziközmû Szerelõversenynek. A korábbi években csapatuk többször végzett az élmezõnyben, idén szervezõként is jól vizsgázott. A megmérettetés rangját mutatja, hogy az ország 33 vízmûve nevezte be szerelõit. A Hévízen rendezett versenyt a résztvevõk véleménye szerint nehéz feladatok és jó szervezés jellemezte. A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara jelölte a Zrt-t az Üzleti Etikai díjra, amelyet 2000 óta adnak át azoknak a magyar vállalatoknak, akik kiemelkedõen teljesítenek a partnereikkel, a munkavállalóikkal, a társadalommal és a környezetükkel szemben. Ezzel olyan neves cégek közé került a vállalat, mint a tavalyi nyertes: Vodafone, a Fõvárosi Csatornázási Mûvek. Zalaegerszeg Innovációs Díjára is jelölést kapott a Társaság, amire külön büszke a cégvezetés. Ezen felül a véradásokon való részvétel támogatásáért a Véradóbarát Munkahely díjat vehette át a Vöröskereszttõl. Végül, de nem utolsó sorban idén került forgalomba a Zalavíz Zrt. által palackoztatott szénsavas ásványvíz ZalaVíz Aquafitt néven, amely fél és másfél literes kiszerelésben a Zalavíz Zrt. ügyfélszolgálatán és a Z+D üzletekben kapható.

2 2 Változások a cégvezetésben: Az elmúlt években több alkalommal történt szervezeti átalakítás a Zalavíz Zrt-nél. Ezeket a lépéseket mindig a jobbítás szándéka indokolta, célul tûzve ki a társaság szolgáltatási színvonalának és mûködési hatékonyságának növelését. Tény, hogy egyre több és újabb, profilba tartozó szolgáltatást vállalt föl a Zalavíz Zrt., emellett - különösen a mûszaki ágazatot érintõen - milliárdos nagyságrendû szennyvízprojekt megvalósításában is jelentõs részt vállalt a szakembergárda október elsejétõl fõmérnök segíti a mûszaki igazgató, Arnhoffer András munkáját. A mûszaki igazgatóval és Böcskey Zsolt fõmérnökkel beszélgettünk a változás okairól, hatásairól. - Bár a cégünk tudatosan tervezi a mûködési stratégiáját, rendelkezünk középtávú koncepcióval, a szervezeti korszerûsítéseket azért egy kicsit mindig az élet hozza. Idõnként korábban, mint ahogyan azt a stratégiában terveztük - mondja Arnhoffer András. A célkitûzéseink között folyamatosan szerepel, hogy az irányítási szinteket egyre közelebb hozzunk egymáshoz, mert ez egyrészt megkönnyíti a kommunikációt, másrészt rövidíti a folyamatokat, gyorsabban, hatékonyabban tudjuk a feladatokat ellátni. Arnhoffer András december 31-én szûnt meg az Üzemeltetési Fõmérnökség önálló szervezeti egysége, és a szakmai igények mentén létrejött az önálló ivóvízés a szennyvíz ágazat. Idõközben a szolgáltatásaink egyre gyarapodtak. A tulajdonos önkormányzataink számára vagyonkezelést biztosítunk, Zalaegerszegen átvettük a csapadékvíz elvezetõ csatornák mûködtetését, és hozzánk került a várost érintõen az árvízi és belvízi védekezés is. A mûszaki szakterületre lebontva ez azt jelenti, hogy - az eddigi jól bevált, hatékony gyakorlatnak megfelelõen - elsõsorban nem a hibaelhárításra koncentrálunk, hanem a megelõzésre. Tehát, ha árvíz van, akkor persze célzottan kell ez ellen védekeznünk, de az ezen kívüli idõszakban tervezetten kell megtennünk olyan lépéseket, mûszaki fejlesztéseket, építéseket, amelyek inkább a megelõzést szolgálják. Ez így sokkal olcsóbb, mint amikor már menteni kell. A szennyvízprojektben is elõremutatóan dolgoztunk, és reményeink szerint elõttünk áll egy szintén milliárdos, az ivóvíz szolgáltatás fejlesztését célzó, európai uniós projekt. Összefoglalva tehát, egyre több és több feladata van a mûszaki ágazatnak, ugyanakkor a fogyasztók biztonsága érdekében elvárható egy korszerû szolgáltatótól, hogy a jövõ tervezésével, a stratégiai elképzelések meghatározásában is élen járjon. A mûszaki igazgató feladatköréhez tartozó tennivalók sokasodtak tehát az elmúlt idõszakban, és mivel nem vagyok varázsló, sem átváltozómûvész, nem tudok például egyszerre több helyen lenni, és még több feladatot ellátni. Szükség volt arra, hogy az operatív munkák jelentõs részét egy önálló fõmérnök átvegye tõlem, és tudjak a mûszaki, stratégiai tervezésre koncentrálni. Ezt a folyamatot meggyorsította, hogy október elsejével távozott a gazdasági igazgatónk, Árkovics Orsolya, akinek évtizedes rutinja és kapcsolatrendszere volt. Arra a rövid idõszakra, amíg az új gazdasági igazgató, Németh Andrea is megszerzi ezeket a szakmai tapasztalatokat, és kialakítja a maga kapcsolatait, én fogok segíteni neki, hiszen - Árkovics Orsolyához hasonlóan - nekem is megvan az évtizedes szakmai ruti-

3 3 önálló fõmérnök a mûszaki ágazatban nom, a tulajdonos önkormányzatokkal a megfelelõ kapcsolatrendszerem. Ez volt az a dátum, amikortól önálló fõmérnököt nevezett ki a menedzsment Böcskey Zsolt személyében, aki a mûszaki igazgató operatív helyettese. - Hogyan mûködik a munkamegosztás? - Pillanatnyilag igen szoros munkakapcsolatban állunk, minden ügymenet együttesen megy keresztül rajtunk, és közösen határozzuk meg a teendõket. Ettõl kezdve a fõmérnök önállóan végzi a munkáját, õ fogja össze a mûszaki szakterületen a vezetõket, munkatársakat, és a feladatok tényleges megvalósulását is õ felügyeli. Elméletileg növeltük a döntési szinteket, ugyanakkor ettõl a lépéstõl azt várom, hogy gyorsabb lesz a kommunikáció a szakterületek között, ezáltal rövidül a cselekvések ideje, hatékonyabbá válik a munka - fejezte be Arnhoffer András. - Hogyan fogadták a változást a szakterület vezetõi? - Õszinte leszek: meglepte õket - mondja Böcskey Zsolt. Bár benne volt a levegõben ennek a pozíciónak a létrehozása - hiszen fõmérnöke majdnem mindig volt a cégnek -, de váratlan volt egy kicsit a kollégák számára. András számára nagy könnyebbség, hogy a napi, operatív feladatokat átveszem tõle, nekem viszont megtiszteltetés, és nagy szakmai kihívás, hogy összefogjam a mûszaki ágazatot, segítsek a feladatok összpontosításában, kiküszöböljem például, hogy az ágazatok elbeszéljenek egymás mellett, vagy esetleg fölösleges párhuzamosságok jöjjenek létre. Böcskey Zsolt - Mióta dolgozik a Zalavíznél? - Miskolcon végeztem gépészmérnökként. Elõször egy forprofit cégnél dolgoztam, majd 2003-ban kerültem a Zalavízhez szennyvíz gépkezelõi munkakkörbe. Ebbõl a pozícióból lettem csoportvezetõ, üzemvezetõ, majd a szennyvízágazat vezetõje. Végigjártam a céges ranglétrát a szennyvíz területén, közben szakmérnöki diplomát is szereztem Baján. Szakmailag nagyon hasznos volt nekem a városban és a környéken megvalósuló szennyvízprojekt, igazán jó iskola volt, rengeteget tanultam a projekt ideje alatt Az ivóvízágazatnál vannak hiányosságaim, de a munkatársaim segítségével ezt is hamar bepótolom. Most úgy gondolom, hogy András szoros irányításával kb. egy év alatt, beletanulok az új munkakörbe. A cél az, hogy sokat könnyítsek sok ember munkáján. Ezzel a fõmérnöki munkakörrel az operativitás szintézise jöhet létre, gyorsabban tudunk döntések hozni, azokat megvalósítani. Joggal lehet elvárni, hogy nõni fog a mûszaki ágazat hatékonysága, mert én úgy gondolom, a fõmérnök a napi munkamenetet, a különbözõ szintek közötti egyeztetéseket segítõ láncszem a teljes folyamatban.

4 4 Új gazdasági igazgató Ez év októberétõl a Zalavíz Zrt-nél Németh Andrea, korábbi számviteli osztályvezetõ látja el a gazdasági igazgatói feladatokat. Árkovics Orsolya, aki közel tíz évig töltötte be ezt a pozíciót, a Zalai Huke Hulladékkezelési Kftnél folytatja szakmai pályafutását. Németh Andrea a zalaegerszegi Pénzügyi és Számviteli Fõiskola elvégzése óta dolgozik a Zalavíz Zrt.- nél március 1-jén léptem be a társasághoz, gazdasági controller munkakörben kezdtem dolgozni az akkori controlling osztályon. Két év elteltével történt egy szervezeti átalakulás, amely az osztály munkatársait más egységekhez sorolta, így kerültem a fõmérnökséghez egy picike gazdasági csoportba, gazdasági fõelõadói munkakörbe. Nagyon érdekes, és tapasztalatokban gazdag idõszakot töltöttem ott, leginkább a mûszaki területen dolgozó kollégák között, akik gondoskodtak arról, hogy az õ munkaterületeiket alaposan megismerjem. A napszak váratlan pillanataiban telefonáltak rám, hogy megyünk valamilyen terepre, mert ott ilyen vagy olyan munkafolyamat zajlik, és egy gazdasági ügyekkel foglalkozónak azt is tudni kell, hogy valójában mi van a számok mögött, illetve értenie kell, amit a mûszakiak beszélnek. Idõközben a Corvinus Egyetemen szakközgazdászi diplomát szereztem vezetés és szervezés szakon. Már akkor is kuriózumnak számított a diplomamunkám témaválasztása, évekkel késõbb pedig alkalom nyílt arra, hogy ténylegesen hasznát vegyem az egyetemen megszerzett ismereteknek ban kérdezte meg tõlem Orsi, hogy menynyire szeretem a számvitelt, mert a számviteli osztályról nyugdíjba megy egy kolléganõ, és Németh Andrea át kellene venni a munkakörét. Így kerültem elõször könyvelési fõelõadói munkakörbe, majd ban kineveztek osztályvezetõnek. Tizenkét munkatárssal dolgoztam együtt, ezen a területen hagyományosan a fõkönyvi könyvelés, a mérlegkészítés, eredménykimutatás zajlik, és ide tartozik a pénzügy is. Ezen a területen annyira nincs lehetõség a szakmai újdonságok meghonosítására, arra, hogy az ember "virítson" szakmailag, de azt elértük, hogy olyan könyvelésre álltunk át (a szakmaibeliek értik: elsõdleges 6-os, 7-es, másodlagos 5-ösrõl, a kizárólag 5-ösre), amely során a munkafolyamatok az osztály részérõl gyorsultak. Például egy havi zárás korábban három napig tartott, ma már háromnegyed nap alatt elkészülünk vele. A menedzsment is egyre gyorsabban kért adatokat, információkat, más fordulatszámra kellett az osztálynak is átállnia. Amire szakmailag igazán büszke vagyok, az az ún. BSC (kiegyensúlyozott stratégiai mutatószámrendszer), vagyis a stratégiai vállalatirányítás kidolgozása és bevezetése volt. Egykori kedves kollégámmal, a stratégiai osztály vezetõjével Danics Gáborral gondoltunk egy nagyot, bátrat, és elhatároztuk, hogy saját magunk, a házon belül lévõ szakemberek segítségével kidolgozzuk ezt a rendszert, melyhez a menedzsment támogatását is megkaptuk. Ez a modell arról szól, hogy föl kell építeni a cég mûködésére vonatkozó stratégiát, azt le kell bontani mutatószámokra, és a mutatószámok folyamatos ellenõrzésébõl kiderül, hogy a stratégia szerinti irányba megyünk-e, vagy sem. Összehoztunk egy fõs team-et nem csak középvezetõkbõl, és hozzáfogtunk. folytatás az 5.oldalon

5 5 Nagyon élveztem ezt az alkotó munkát. A gazdasági igazgató távozásával kézenfekvõnek tûnhetett, hogy a menedzsment engem bízzon meg a feladatkör ellátásával, hiszen szervezetileg is és szakmailag is szoros munkakapcsolatban álltunk Árkovics Orsival, osztályunk gyakorlatilag a gazdasági igazgató keze alá dolgozott. Természetesen megtisztelõ a felkérés. Új, más a feladatkör, parányit még mély a víz, de én ezt szakmai kihívásnak, és a saját szakmai fejlõdésemnek tekintem, ami engem inspirál. Nagy az önállóságom, de fontos, hogy ez ne egyedüllétet jelentsen, hanem támogatóan álljanak mögöttem a kollégáim. Szerencsére nem vagyok magamra hagyva. Említenék egy nagyon fontos területet, a tulajdonos önkormányzatokkal való kapcsolattartást, amiben Arnhoffer András mûszaki igazgató kollégám lesz a támaszom. Úgy gondolom, csupán néhány hónapra van szükségem ahhoz, hogy átlássam a feladatkört és remélem, hogy zökkenõmentesen tudom folytatni nagy szakmai tudású, rutinos vezetõ elõdöm munkáját. BEFEJEZETT FEJLESZTÉSEK Biogáz-kút átadás Zalaegerszegen Biogáz-kutat adtak át a Zalavíz Zrt. zalaegerszegi szennyvíztelepén szeptember 22-én. is gyûjti, hogy növelje a gázmennyiséget. Teljes kihasználtság esetén napi 3600 köbméter biogáz állítható elõ a telepen, ezzel mintegy százharminc autót lehetne teletankolni. A vállalat körülbelül száz jármûvet használ, ezek közül a próbaüzem idejére egyet alakítottak át biogáz-üzemûvé, de a jövõben a gépjármûcsereprogram során már ilyen autók beszerzését is tervezik. Dr. Burján Richárd elnök-vezérigazgató arról beszélt, hogy újabb környezetbarát fejlesztéseket terveznek, így például a szél-, nap- és geotermikus energia kiaknázását. Az átadást követõen már külföldrõl is érkeztek megkeresések, tankolhatnak-e biogázt az autójukba a Magyarországra érkezõk, de a Zalavíz Zrt. telepén egyelõre saját felhasználásra kerül a megtermelt biogáz. A gázüzemû jármûvek tankolásához szükséges biometánt a szennyvíz tisztítása során a rothasztó tornyokban keletkezõ gázból állítják elõ. Az ehhez szükséges gáztisztító berendezést 95 százalékos uniós támogatással, 120 millió forintért szerezte be a vállalat. A rothasztó tornyok kihasználtsága pillanatnyilag 30 százalékos. A Zalavíz a szippantott szennyvizet, és éttermi hulladékot

6 6 BEFEJEZETT FEJLESZTÉSEK Ünnepélyes kútavatás Zalaegerszegen Öt új ivóvízkutat létesített és helyezett üzembe a zalai megyeszékhely keleti bázisán a Zalavíz Zrt. Az új ivóvízkutak ünnepélyes felavatására augusztus 27-én, csütörtökön került sor. A Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló, összesen mintegy 13 milliárd forintos szennyvíztelep projekt második ütemének befejeztével október 20-án ünnepélyes keretek között átadták a zalaegerszegi szennyvíztelepen megvalósított fejlesztéseket. Röviden öszszefoglaljuk, melyek ezek. A projekt fõ céljai: a Balaton vízgyûjtõ területének részét képezõ Zalafolyó vízminõségének védelme, a talajvíz szennyezõdésének csökkentése, a bûzös szennyvíziszap kezelésének olyan mértékû javítása, hogy a végtermék széleskörû felhasználása a mezõgazdaság területén lehetõvé váljék, és következésképp biztosítva legyen, hogy alkotóelemei az ökológiai rendszerbe visszakerüljenek. A beruházás során 150 millió forintból, öt százalékos önrésszel létesítettek új kutakat azzal a céllal, hogy a szolgáltatott vízmennyiség ne csökkenjen a vízellátás biztonságának fokozása mellett. A kutakat a Zala folyó völgyében, Zalaegerszeg Az elsõ ütemben, a projekt kezdetekor nem üzemelõ biológiai medencét új levegõztetõ egységekkel szerelték fel és így párhuzamossá tették a tisztítási folyamatot. Az egyenletesebb terhelés biztosítása érdekében mindkét ágon kiegyenlítõ medence lett kialakítva. Továbbá sor került egy szippantott szennyvízfogadóállomás kiépítésére is. A második ütemben a szennyvíztisztító telepen eszközölt további beruházások csökkentették az üzemelési költségeket. Ezek olyan elemeket tartalmaztak, melyek az elsõ fázisban megvalósított mûszaki megoldást egészítették ki. Az anaerob rothasztás után keletkezõ nagy ammóniakoncentrációjú pózvai városrészében alakították ki. Az avatóünnepségen Gyutai Csaba, Zalaegerszeg polgármestere tartott tájékoztatót a beruházásról, Rigó Csaba, a szennyvízprojektre szervezõdött önkormányzati társulás elnöke pedig egy újabb fejlesztés tervérõl beszélt. A résztvevõk a rendezvény végén megkóstolták az új kutakból nyert vizet. Zalaegerszegen és környékén a nyugati és a keleti vízbázis kútjaiból öszszesen tíz település 65 ezer lakóját látják el ivóvízzel. A SZENNYVÍZTELEP ÁTADÁSA csurgalékvíz biológiai kezelése deammonifikációval, ami a biológiai mûtárgyakba történõ visszavezetés elõtt, a szennyvízvonali levegõztetési igény csökkentésére végzett beavatkozás. A rothasztókban keletkezõ biogáz elõkezelése, mely a gázmotor élettartamát növeli egyéb hatékonysági mutatót növeli. A szennyvíztisztító telep üzemeltetési költségeinek csökkentése és a megváltoztatott rendszerekhez való igazodás érdekében szükségessé vált egyes, az elsõ fázisban nem szereplõ mûtárgyak gépészeti berendezéseinek cseréje. Ez a kiegészítõ fejlesztési csoport számos kis tételt foglalt magába. Ide tartozott a mechanikai tisztítás kapacitásának összehangolása a csatornázási beruházásokban szereplõ tételekkel is. A második fázisban egy csatornamosó kocsit is vásárolt a vállalat. A második fázisban tervezett beruházások kiegészítették az elsõ fázisban épített rendszert. Ezek önállóan megvalósíthatóak voltak, de az elsõ fázis nélkül nem lehetett mûködtetni õket. A projekt által finanszírozott iszapkezelõ egység egy, a fölösiszap és az iszap mechanikai sûrítése számára létrehozott gravitációs sûrítõbõl, termikus hidrolízisbõl, egy anaerob mezofil rothasztóból és egy iszapvíztelenítõbõl áll. Az iszapot a hidrolízis során sterilizálják, mely javítja alkalmasságát a mezõgazdaságban történõ felhasználásra.

7 7 DÍJTÁJÉKOZTATÓK 2010 feladata a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása, amit önkormányzati rendeletben szabályoznak. Vállalatunk minden évben díjtájékoztatókat tart azzal a céllal, hogy az éves közgyûlés elõtt tájékoztatást nyújtson a szolgáltatási területén levõ települések polgármestereinek. Idén a zalaegerszegi Irodaépület és a lenti Városi Mûvelõdési Központ adott otthon a két rendezvénynek. Arnhoffer András, mûszaki igazgató a Zalavíz Zrt. ellátási területének fõbb jellemzõit, a szolgáltatási díj árképzését, valamint a szükséges és lehetséges fejlesztéseket ismertette elõadásában, Németh Andrea, a vállalat közelmúltban kinevezett gazdasági igazgatója pedig pénzügyi kérdésekre válaszolt. Az elõadást követõen a települések polgármesterei kötetlen beszélgetés formájában kaptak választ az õket foglalkoztató kérdésekre. A legtöbb polgármestert az árképzések alakulása, valamint a térségükhöz tartozó vízhálózat felújítása, és az ehhez szükséges pályázati háttér érdekelte. A Zalavíz Zrt. vezetése díjtájékoztatókat tartott november 22-én Zalaegerszegen, november 23-án Lentiben. A menedzsment nevében Németh Andrea gazdasági igazgató és Arnhoffer András mûszaki igazgató tájékoztatta a polgármestereket. Az önkormányzati törvény megalkotása óta a települési önkormányzatok Mindezen témák mellett az elmúlt év kiemelkedõen csapadékos idõjárása, és a várhatóan szintén jelentõs téli csapadék miatt az egyik legégetõbb kérdésként az árvízvédelemrõl, illetve a lehetséges megelõzésrõl és a településeken képzõdõ folyékony hulladék kezelésérõl esett a legtöbb szó a tájékoztatókon.

8 8 Az év dolgozói Idén negyedik alkalommal adták át az Év Dolgozója díjakat a Zalavíz Családi Napján, szeptember 11-én. Az elismerésben a kétfordulós szavazás során, a kialakított csoportokban a munkatársaktól legtöbb szavazatot kapott kollégáink részesültek. A kitüntetéseket Tánczos Istvánné, Tótivánné Decs Anna, Miklós Dezsõ, Egyed Gyula és Udvardi László vette át Gyutai Csaba polgármestertõl és a Zalavíz Zrt. menedzsmentjétõl. Ezúton is gratulálunk nekik! Új Üzemi Tanács kezdte meg munkáját Az Üzemi Tanácsok (ÜT) megalakulását és mûködését törvény szabályozza, ezen grémium által biztosított a dolgozók képviselete a vállalat vezetésében. Mivel az ÜT tagjainak mandátuma három évre szól, ezért három évenként választásra kerül sor. Ez így van a Zalavíz Zrt-nél is, ahol az új ÜT december 1-jén kezdte meg munkáját. - Üzemi tanácsot kell választani minden olyan munkáltatónál, ahol a munkavállalók létszáma meghaladja az ötven fõt, tagjainak száma a munkavállalók létszámától függ, a Zalavíz Zrt-nél öt tagú a testület - tudtuk meg Sipos Mónikától, a Választási Bizottság elnökétõl, aki elmondta, hogy a november án megtartott Üzemi Tanács Választás eredményesen lezajlott. A munkavállalók részvételi aránya 58%-os volt. A 8 jelöltbõl a vá-lasztási eredmények alapján a következõ három évben az Üzemi Tanács tagjai: Domokos Lajos, Offner Tamás, Takács Tibor, Varga Mária és Süle Gábor. A többi jelölt a kapott szavazatok sorrendjében póttaggá válik. A tagok a december elsején megtartott alakuló ülésükön a korábbi elnököt, Süle Gábort erõsítették meg elnöki tisztségében. - A Zalavíz Zrt. Üzemi Tanácsa szabályok és együttmûködési megállapodások alapján dolgozik. Fontos, hogy biztosított legyen számára a tájékozódási lehetõség, hogy információt szerezzen a társaság mûködésével kapcsolatosan és azt eljuttathassa a munkavállalók felé. Legtöbbet használt jogosítványunk a véleményezési jog - tájékoztatott Süle Gábor, az ÜT elnöke. - Még mielõtt bárki is azt gondolná, hogy ezzel a jogosítvánnyal nem lehet sokra menni, az téved. Fontos, hogy a menedzsment megismerje a dolgozók véleményét, lehetõleg még egy-egy fontosabb döntéshozatal elõtt. A testület "Legerõsebb" jogosítványa az együttdöntési jog, melynek gyakorlására a Kollektív Szerzõdésben meghatározott jóléti célú ingatlanok hasznosítása tekintetében van lehetõség, ahogy ez az elmúlt években a Zalavíz telephely projektje esetében is történt.

9 9 A Zalavíz Zrt. nyerte az Üzleti Etikai Díjat a középvállalatok között Tizenegyedik alkalommal osztották ki ünnepélyes keretek között az Üzleti Etikai Díjat november 18-án, Balatonalmádiban. A Zalavíz Zrt. a középvállalatok kategóriában lett a legjobb. A Díjat a Budapest Klub elnöke, László Ervin professzor, és a Piac és Profit üzleti magazin fõszerkesztõje, Demcsák Mária alapította 2000-ben. Idén a Zalavíz Zrt.-t a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara jelölte. A pályázatokat a Díjat alapítók, valamint az eddigi díjazott cégek vezetõibõl álló zsûri bírálta el. A tizenegyedik Díjátadó Gálát a balatonalmádi Hotel Ramadában a Fenntarthatósági Csúcs konferencia fõ programjaként rendezték meg. A multinacionális vállalatok között a Dréher Sörgyárak Zrt., a nagyvállalatok között a Hajdu Hajdúsági Ipari Zrt., a középvállalatok között a Zalavíz Zrt., a kisvállalatok között pedig a Ronix Kft. pályázata lett a nyertes. A zsûri különdíját a Debreceni Hõszolgáltató Zrt. kapta. Az elismerést Demcsák Lajostól, a Piac és Profit Kiadó cégvezetõjétõl és Göran Carlstedttõl, a Fenntarthatósági Csúcs konferencia külföldi sztárvendég-elõadójától, az IKEA és a Volvo volt vezetõjétõl, a Natural Step International jelenlegi elnökétõl vette át Dr. Burján Richárd, a Zalavíz Zrt. elnök-vezérigazgatója. Beszédében elmondta, hogy a Zalavíz számára az idei év megkoronázása a Díj, hiszen a társaság 50 éves fennállását ünnepelte. Elismerését fejezte ki, hogy a Díjjal ilyen módon is ösztönzik a magyar vállalatokat és vállalkozókat az etikus magatartásra, és megköszönte a zsûrinek, hogy a társaság tevékenységét magas színvonalúnak, és ez által a Díjra jogosultnak értékelték. Véradóbarát Munkahely díjban részesült a Zalavíz Zrt. November 27-e a Véradók Napja hazánkban. A Magyar Vöröskereszt november 26-án tartotta véradó napi ünnepségét a Parlament Felsõházi termében, ahol vállalatunk Véradóbarát Munkahely kitüntetésben részesült. Idén adták át elsõ ízben Magyarországon, a Véradóbarát Munkahely díjat. A Zalavíz Zrt. egyike volt annak a húsz munkahelynek, amely átvehette az elismerést, mivel kiemelkedõ támogatásukkal segítették a munkahelyi véradások szervezését, a véradó mozgalmat. A díjat Bein György nyugalmazott vezérigazgató és Erdészné Németh Ibolya, a Magyar Vöröskereszt helyi aktivistája vette át Habsburg Györgytõl, a Magyar Vöröskereszt elnökétõl. A Zalavíz Zrt. évek óta nagy hangsúlyt fektet a véradásokra - mondta Erdészné Németh Ibolya. Bein György nyugalmazott vezérigazgatótól, és Dr. Burján Richárd elnökvezérigazgatótól is minden támogatást megkaptam, hogy megfelelõen tudjam ellátni ezt a tevékenységet. Évente két alkalommal van véradás vállalatunknál, ezeken átlagosan 25 munkatársunk vesz részt. Véradóink segítségét egy ebédmeghívással köszönjük meg. A véradók napjára szánt díjak átadása, és a pezsgõs köszöntõ után állófogadáson látták vendégül a Parlament Felsõházi termében a kitüntetetteket és az egyéb meghívottakat. A programot Koós Réka, Varga Viktor és Tabáni István fellépése színesítette.

10 10 Iratkozzon fel Ön is a Zalavíz Zrt. hírlevelére! Vállalatunk az elektronikus ügyfélszolgálat megvalósításának utolsó lépéseként hírlevél küldõ rendszer használatát vezette be. A Zalavíz Zrt. weboldalán, a hírlevelekre feliratkozó fogyasztóink célirányosan választhatnak az õket érdeklõ információk közül. A hírlevél küldõ rendszer ötlete azon alapszik, hogy ma már szinte minden háztartásban, de legalábbis tágabb családi körben már minden fogyasztónk számára elérhetõ az internet. Célunk, hogy a hagyományos hírcsatornákon kívül elektronikus formában is értesítsük fogyasztóinkat, partnereinket a vállalatunkkal és szolgáltatásainkkal kapcsolatos tudnivalókról. Hírlevelünkben mindig az aktuális információkat juttatjuk el regisztrált felhasználóink postafiókjába, ami amellett, hogy gyors, naprakész, még költségtakarékos és környezetbarát módja is az információ átadásának. Hírlevelünkre a zalaviz.hu/tart/mailreg linken, illetve a weblap fõoldalán elhelyezett linkre kattintva regisztrálhatnak mindazok, akik szeretnének tájékozottak lenni a víziközmû szolgáltatás területén. A név és az cím megadása után a fogyasztó kiválaszthatja, hogy milyen híreket szeretne kapni. Feliratkozhat például családi házak, társas házak, zártkerti tulajdonosok hírleveleire, emellett környezetvédelmi információkról, aktuális játékainkról és pályázatainkról is tájékoztatót nyújtunk. Lehetõség van adott települések híreire is regisztrálni (maximálisan háromra), amelyben a kiválasztott település(ek)en esedékes vízhiánnyal járó munkálatokról, fejlesztésekrõl, karbantartásokról értesítjük felhasználóinkat. Külön hírlevelet készítünk az önkormányzatok részére, azonban ehhez hivatali regisztráció nem szükséges. Az önkormányzatok regisztrálását a Zalavíz Zrt. végzi el, az e- mail címek egyeztetése céljából, a késõbbiekben adategyeztetéssel keressük meg a hivatalokat. A zárt regisztrációval biztosítható, hogy a tulajdonos önkormányzatokat érintõ információk ne jussanak illetéktelen személyek birtokába.

11 11 Jó házigazdák voltunk - a szerelõverseny emlékei Ünnepi hangulat és egészséges versenyizgalom jellemezte a tizedik Országos Víziközmû Szerelõversenyt, amelynek házigazdája az idén 50 éves évfordulóját ünneplõ, Zalavíz Zrt. volt. A közel 300 fõ részvételével lebonyolított szakmai program helyszínéül a szervezõk Hévíz városát választották, ahol kiváló szabadtéri terepet találtak a gyakorlati verseny lebonyolítására és nem kevésbé nagyszerû helyszíneket az elméleti feladatok megoldására, a nagyszámú résztvevõ elhelyezésére és ellátására, valamint a szponzori kiállítások megrendezésére. Szeptember 30-án, délben kezdõdött a két napos szakmai verseny hivatalos megnyitója, melyen részt vett és köszöntõt mondott Gyutai Csaba Zalaegerszeg város polgármestere, Manninger Jenõ, Zala Megye Közgyûlésének elnöke és Ányos József, a MAVÍZ elnöke. A X. Országos Víziközmû Szerelõverseny gyõztese a Délzalai Vízmû Zrt., a második helyezett: a Heves Megyei Vízmû Zrt., a harmadik helyezett: a Szegedi Vízmû Zrt. csapata lett. Az idei versenyen valamennyi csapat kapott oklevelet és mellé a csapatról egy fényképet. Az alábbi fotókon egy kis ízelítõt adunk a nagyon jó visszhangot kiváltott szakmai verseny hangulatából.

12 12 Ügyfélszolgálati verseny 2010 Ezúttal a Mivíz Kft. Lillafürden rendezte a VIII. Ügyfélszolgálati versenyt és az azt követõ PR konferenciát. A távolságra való tekintettel már szerdán délután elindultunk, hogy minél kipihentebbek legyünk a versenyre. A csoportos vacsorát követõen minden versenyzõ este 10 körül ágyba került, így reggel frissen indultunk számot húzni majd azt követõen a versenyre. A bemutatkozás során ezúttal a zsûri mérettetett meg, hiszen a csapatoknak úgy kellett a saját cégüket jellemezni, hogy nem mondhatták ki, hogy honnan jöttek - a zsûri feladata volt azt kitalálni. Nagyon szellemes megoldások születtek: a népi tánctól kezdve a rap zenén át a logikai feladatig széles volt a paletta. A következõ feladat az írásbeli rész volt, mely szakmai tesztet, levélírást és Miskolc ismeret tesztet tartalmazott. Ezt követõen csapatunk a 7. helyen állt, de a verseny olyan szoros volt, hogy az akkori elsõ helyezett és köztünk csupán 5 pont volt a különbség. Ebéd után videókat vetítettek, melyekben meg kellett találni a hibát, volt ismét egy Miskolc-ismeret kvíz, majd az utolsó feladat a szituációs gyakorlat volt, melyet ismételten sikerült az elsõk közt megoldani. Ezt követõen kihirdették a gyõzteseket. A nyertes, immár harmadszor a Nyírségvíz csapata lett. Mi az elõkelõ 5. helyen végeztünk, megelõzve olyan nagy hírû csapatokat, mint a DRV és a Fõvárosi Vízmûvek csapata. Az eredményhirdetést követõ vacsora után formaruha bemutató volt, melyet a Zalavíz Zrt. nyert osztott helyen a PannonVízzel. Azt hiszem, minden résztvevõ nevében megköszönhetjük a Mivíz Kft. szervezõcsapatának a rendkívül színvonalas rendezvényt. Íme, a kis csapatunk: Siposné Melinda, Uti Kinga és Ecsedi Péter. Ezúton is köszönöm mindhármuknak a lelkiismeretes felkészülést és a becsületes helytállást. És aki ezt lejegyezte, a büszke krónikásuk: N. Téglás Kata, értékesítési osztályvezetõ A fotón Duzsik Gábor, a Mivíz Kft. általános ügyvezetõje társaságában látható csapatunk. Balról jobbra: Uti Kinga, Siposné Melinda és Ecsedi Péter az eredményhirdetésen, az oklevél átadását követõ fotózáson. Belsõ audit November én belsõ audit vizsgálat volt a Zalavíz Zrt-nél - tudtuk meg Mesterházy Zoltán minõségirányítási és munkavédelmi vezetõtõl. A két napon 14 auditor vizsgálta, hogy a minõségirányítási (MIR), a környezetirányítási (KIR), a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási (MEBIR) és az információbiztonság irányítási (IBIR) rendszereknek megfelelõen végzik-e munkatársaik a tevékenységüket. Mintavételes audit volt, amely azért is aktuális, mert január végén lejár a MEBIR tanúsítvány, amit meg kell újítanunk. Az auditálás során 18 eltérési lapon 22 eltérést rögzítettek az auditorok. Ebbõl 6 MEBIR, 10 MIR és 6 KIR eltérés volt. A helyesbítõ tevékenységek meghatározásra kerültek, átlagban 2 hetes határidõvel javítani kellett ezeket, ezt követõen a visszaellenõrzés következett. A Központi Irodaház mellett a Lenti telephelyet, az Ivóvíz Üzemet és a Szennyvíz telepet, valamint a kinti munkavégzést is érintette a vizsgálat.

13 13 Sikeres vizsgákkal zárták a TÁMOP tanfolyamokat munkatársaink A munkahely megõrzése tudásés képességfejlesztéssel a Zalavíz Zrt-nél" címmel sikeres pályázatot nyújtott be a TÁMOP program keretében a vállalat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek (NFÜ). A pályázaton elnyert összeg egyszeri, vissza nem térítendõ támogatás, melynek segítségével öszszesen 5 képzésen 62 munkatársunk vett részt. A program célja a munkavállalók munkaerõ-piaci helyzetének javítása, a munkahelyek megõrzése, a munkanélkülivé válás megelõzése - tájékoztatott Fókás Gábor humán controller. A képzések munkaidõben történtek, hiszen a támogatás összege a képzési költség mellett a kiesõ munkaidõre járó bérköltséget is fedezte. A támogatás összege a projekt közben 29 millió 790 ezer forintra nõtt, a minimálbér emelkedése és az elszámolható költségelemek az NFÜ által történt átcsoportosítása miatt. A projektben ECDL, minõségirányítási- és idegen nyelvi képzések indultak, amelybõl kettõ angol (kezdõ, haladó), egy pedig német nyelvû volt. Tizenhatan vettünk részt a SZÁM PONT Kft. által szervezett ECDL tanfolyamon - kezdte beszámolóját Laki Gyula vízmérõ szûkítõ. A képzés munkaidõben volt, heti egy alkalommal. A munkában ez nem jelentett számunkra lemaradást, össze tudtuk egyeztetni a kettõt. A tanfolyam keretén belül megismerkedtünk az operációs rendszerek mûködtetésével, szövegszerkesztéssel, táblázatkezeléssel, prezentációkészítéssel, emellett internethasználatot és képszerkesztést is tanultuk. Úgy gondolom, hogy akik részt vettek a tanfolyamon, profitáltak belõle, a napi munkavégzés során is hasznosítható az itt megszerzett tudás. A Zalavíz Zrt. elkötelezett az élethosszig tartó tanulás mellett, ezért rendszeresen képzi munkatársait, és minden lehetséges eszközt megragad a jövõben is a szükséges pályázati források megszerzésére. Zalavíz Akadémia Vállalatunknál ben fogalmazódott meg egy belsõ oktatási rendszer megvalósításának gondolata. Ennek célja az volt, hogy munkatársaink a Zalavíz Zrt. valamennyi területérõl átfogó képet kapjanak, hiszen a Vízmû dolgozójaként a hétköznapok során kapcsolatban vannak a fogyasztóinkkal, akiknek felmerülõ kérdéseikre választ kell adniuk. Az elsõ elõadást ben tartottuk a szolgáltatási díjak árképzé-sérõl. Az összes résztvevõ segédanyagot kapott, arról, hogyan épül fel a Zalaíz Zrt. díjképzése. Ennek sikerességén felbuzdulva állítottuk öszsze a vállalatunk több területét átfogó oktatás tematikáját, amely segítségével a kollégák megismerték egymás területeinek mûködését. A Zalavíz Akadémia elõadásai 2010 tavaszán kezdõdtek, egy nyári szünetet követõen õsszel fejezõdtek be. A gyakorlatban ez három intenzív hónapot jelentett. 10 oktatáson összesen 245 munkatársunk vett részt. Az elején a vezetõket, és azokat munkatársakat vontuk be, akiknek a munkakörükhöz szükségük volt az elõadásokon elhangzott információkra. Õk ezeket az ismereteket kollégáiknak tovább oktatták. Ezután vált szélesebb körûvé az oktatás. A következõ témákban voltak elõadások: BSC alkalmazása, Víz- és csatornadíjak díjszerkezete, Mindenki ügyfélszolgálatos, A Víziközmû ellátás teljes folyamata, Controlling, vezetõi számvitel, tervezés, Munkavédelmi ellenõrzések szempontjai, Pénzügy, Számvitel, elemzés, önköltségszámítás, szennyvíztisztítás, csatornahálózat, TQM - EFQM modellek. Az oktatás mellett a menedzsment is teljesen elkötelezett volt, Dr. Burján Richárd elnök-vezérigazgató, és Arnhoffer András mûszaki igazgató is tartott elõadást. Az oktatási anyagokat minden munkatársunk számára elérhetõvé tettük belsõ hálózatunkon.

14 14 A Nemzeti Akkreditáló Testület helyszíni szemléje a Laboratóriumban Meg lehet ezt szokni? Kérdezhetnénk egymástól, amikor közeleg az idõpont, hogy az akkreditáló szakértõk "meglátogatják" a laboratóriumot. Hiszen minden évben jönnek, lehet ez egyáltalán probléma? A laborban úgyis mindig rend van. Mi is lehetne a végkifejlet, mint a dícséret és a megfelelés minden téren, - halljuk másoktól az audit lezajlása után. Hát túlestünk rajta idén is november 22-én hétfõn. A tavalyi újraakkreditálás után most "csak" egy felügyeleti audit zajlott, és legnagyobb örömünkre eltérést, nemmegfelelõséget nem találtak a kiküldött szakértõk. Az akkreditáló bizottság felé javasolják Hogy ne gondoljuk mégsem: újabb feladatok nélkül megúszhatjuk a dolgot, javaslatokat azért kaptunk, melyeket be kell építeni mûködõ rendszerünkbe. Ilyen pl.: a minták megsemmisítésének dokumentálása, a vizsgálati elsõbbségek rögzítése, stb. mészetesen egy kis utánajárással tisztázzuk, és javaslatukat megfogadva megvalósítjuk. Örömmel tudatjuk tehát hogy a laboratórium sikeresen vette immár tizenegyedszer az akadályt, akkreditált státusza év óta folyamatosan fennáll, s reméljük így lesz ez a jövõben is. Hát igen. Hogy azért mindenki gyomrában van egy kis görcs, hogy elõtte csak-csak nagytakarítást tartunk, hogy belenézünk minden fiók zúgába, szekrénybe, vajon a feliratozott helyén van az, aminek ott kell lenni, s nincs ott, aminek nem kell ott lenni - merthogy mindkettõ baj ám az éles-szemû auditornak. Akárhogy is vesszük, a laborosok számára mindig próbatétel, készülõdés, még akkor is, ha év közben minden a kézikönyvben megfogalmazottak szerint zajlik. (ha van ilyen?) akkreditált státuszunk fenntartását. A döntésrõl természetesen majd határozat is érkezik. Említették az un. mintavételi terv készítését is, melynek pontos tartalma még nem világos számunkra, de ter- Zalaegerszeg, november 22. Paksáné Müller Márta laboratóriumvezetõ

15 15 "ZalaVíz" palackozott ásványvíz a Zalavíz Zrt-tõl Ha azt halljuk "Zalavíz", az eddig csak a vízmûvet jelentette, s ezzel együtt csapvizet, szennyvízelvezetést juttatott eszünkbe. Mostantól a Zalavíz Zrt. által forgalmazott szénsavas ásványvizet is e név fémjelzi, csupán írásmódban tér el a cég nevétõl: ZalaVíz. Miért is gondolta úgy a Társaság, hogy belép az ásványvíz piacra? Milyen kiszerelésben, milyen csatornákon értékesítik a vizet? Hogyan egyeztethetõ környezetvédelmi szemléletükkel a palackozott víz gyártása. E kérdések kerültek szóba, dr. Burján Richárddal, a Zalavíz Zrt. elnök-vezérigazgatójával amikor az új termékrõl beszélgettünk. Társaságunk az utóbbi években a komplex vízgazdálkodásra és a tevékenységi körök bõvítésére törekszik. A víz- és csatornaszolgáltatás mellett mára felvállaltuk Zalaegerszegen a csapadékcsatorna és az árvízvédelmi berendezések karbantartását. Egyre bõvül azon települések száma, ahol az önkormányzatok szerzõdéses keretek között a Zalavíz Zrt-t jelölték ki folyékony hulladék szolgáltatónak. Olyan Vas megyei falvakban is mi végezzük a szennyvíz szippantást, ahol a víz- és csatornaszolgáltatást más vízmû végzi. Ezen törekvéseink vezettek arra a döntésre, hogy palackozott vízzel is foglalkozzunk, amit elsõsorban saját és más cégek részére védõitalként történõ felhasználásra palackoztattunk. Gazdaságossági szempontok motiválták a céget arra, hogy a terméket kiskereskedelmi forgalomba is bevezessük. Ezen az úton az elsõ lépéseknél tartunk - teszi hozzá a vezérigazgató. Jelenleg csak szénsavas vizet palackoztatnak a Pölöskei Szörp. Kft-vel, az üzem területén lévõ Aquafitt kútból,300 méter mélységbõl magas ásványi anyag tartalmú, ízletes ásványvizet nyernek. Kezdõ lépésként a kiskereskedelmi forgalom a Zalavíz zalaegerszegi ügyfélszolgálati irodájában, illetve Zalaegerszegen a Z+D üzletekben indult el. Nagyobb mennyiségben vásárló cégek, intézmények és magánszemélyek megrendelését online a weboldalon is várják, a vizet a Zalavíz Zrt. Balatoni út 10. szám alatt lévõ raktárából szállíthatják el. Számos szerzõdés köttetett már nagy felhasználók részérõl is, elsõsorban védõitalként vásárolják a környékbeli cégek, de pl. a Gödöllõi Egyetem automatáiban csak ZalaVíz vásárolható. Amikor a vezérigazgatót arról kérdeztem, mentes vizet miért nem palackoznak, mosolyogva a vízcsapra mutatott, azt fogyasszuk onnan, ahhoz tényleg nem javasolja a mûanyag palackot. Aki viszont szénsavas vizet iszik, az eddig is mûanyag palackban vásárolta, tehát a hulladék menynyisége nem nõ, a fogyasztókat pedig a Zalavíz is a szelektív hulladékgyûjtésre, a környezettudatos magatartásra igyekszik nevelni. S hogy miért éppen ezt a vizet vegyék az emberek Zalában? Mert a termeléstõl az értékesítésig tartó folyamat szereplõi a zalai embereket foglalkoztató zalai cégek. Kóstolja meg Ön is! Jó szívvel ajánljuk az önkormányzatok rendezvényeire is!

16 16 EZ TÖRTÉNT 2010-BEN Díjátadás a Víz Világnapi rendezvényünkön Vásárdíjat nyertünk az Egerszegi Vásáron Az 50 éves Zalavíz az Egerszeg Fesztiválon Az Öko-Nap kiállító pavilonja Vízosztás az egerszegi nagyvásáron Országos Szerelõversenyt rendeztünk AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA XVII. ÉVFOLYAM,2. SZÁM Felelõs kiadó: Dr. Burján Richárd, elnök-vezérigazgató Szerkesztette: Miklósné Csondor Magdolna A kiadványt gondozta: Image 007 Marketing-tanácsadó Kft. Nyomdai munkák: Gura Nyomda Kft.

Szennyvíztisztítás: klór helyett UVfénnyel

Szennyvíztisztítás: klór helyett UVfénnyel Szennyvíztisztítás: klór helyett UVfénnyel Befejezıdött a szennyvíztelep felújítása Zalaegerszegen. A szennyvíz tisztítása során klór helyett UV-fényt használnak, ívóvíz minıségő víz kerül a tisztítómőbıl

Részletesebben

Megjelenik 1.500 példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

Megjelenik 1.500 példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Megjelenik 1.500 példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2 A TARTALOMBÓL: ü Javult az ivóvíz minősége 3 9. oldal A hivatalos átadással befejeződött a Zalavíz

Részletesebben

Véndiák Találkozó 2016

Véndiák Találkozó 2016 Véndiák Találkozó 2016 A Kar 2016. szeptember 23-án rendezte meg éves Véndiák Találkozóját, immár hatodik alkalommal. Az esemény hivatalosan 18.00 órakor, egy eseménydús programmal várta a regisztrált

Részletesebben

SZERVEZETI EGYSÉGEK. Menedzsment. Arnhoffer András, elnök-vezérigazgató Árkovics Orsolya, gazdasági igazgató Dzsudzsák Ferencné, üzemeltetési igazgató

SZERVEZETI EGYSÉGEK. Menedzsment. Arnhoffer András, elnök-vezérigazgató Árkovics Orsolya, gazdasági igazgató Dzsudzsák Ferencné, üzemeltetési igazgató SZERVEZETI EGYSÉGEK Menedzsment Arnhoffer András, elnök-vezérigazgató Árkovics Orsolya, gazdasági igazgató Dzsudzsák Ferencné, üzemeltetési igazgató A Menedzsment tagjai irányítják a társaság napi, operatív

Részletesebben

XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia Balatonalmádi 2015. szeptember 17-18. Környezeti fenntarthatóság Álom, vagy valóság?

XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia Balatonalmádi 2015. szeptember 17-18. Környezeti fenntarthatóság Álom, vagy valóság? XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia Balatonalmádi 2015. szeptember 17-18. Környezeti fenntarthatóság Álom, vagy valóság? Koncepció: Galambos Sándor Szerkesztő: Zomborszky József Fenntarthatóság, fenntartható

Részletesebben

Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén

Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén KEOP-7.1.3.0/09-2010-0010 Koppány Völgye konzorcium Andocs, Zics, Nágocs, Kára, Miklósi, Szorosad, Törökkoppány, Somogyacsa településeken 201/2001.

Részletesebben

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél Temesvári Péter fejlesztési és térinformatikai osztályvezető 2013. Május 29. Cégünkről Alapítás:

Részletesebben

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA ÚJ IRÁNYOK A SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSBAN - AVAGY MERRE MEGYÜNK, MERRE MENJÜNK? Farkas Hilda PhD C. egyetemi tanár Előzmények Magyarország első Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

Ingyenes vállalkozói tanácsadás

Ingyenes vállalkozói tanácsadás Ingyenes vállalkozói tanácsadás A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége regionális tanácsadói 2013. szeptember 2-től a TÁMOP 2.5.3.C-13/1 projekt keretében, adózás, jog, pályázat, finanszírozás,

Részletesebben

Átadták a évi Nemzeti Minőségi Díjakat és európai elismeréseket

Átadták a évi Nemzeti Minőségi Díjakat és európai elismeréseket Átadták a 2009. évi Nemzeti Minőségi Díjakat és európai elismeréseket A 2009. évi Nemzeti Minőségi Díjakat, az oklevelet és a kisplasztikát, Dr. Molnár Csaba Minisztere Az NFGM megbízásából 16 a Szövetség

Részletesebben

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Javaslat a szennyvízcsatorna 2011. évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György - 2 - Tisztelt

Részletesebben

Ezüst fokozatú támogatóink:

Ezüst fokozatú támogatóink: Szerelőverseny 2007 2007. október 3-án és 4-én Társaságunk adott otthont a víziközmű ágazat egyik legjelentősebb szakmai rendezvényének, a VII. Országos Vízkiközmű Szerelőversenynek. A Magyar Víziközmű

Részletesebben

Sajtófigyelés a 11. Életút Nap kapcsán

Sajtófigyelés a 11. Életút Nap kapcsán Sajtófigyelés a 11. Életút Nap kapcsán 2016. április 25., hétfő A 11. Életút Nap rendezvény kapcsán ez idáig összesen 69 megjelenést regisztráltunk. A megjelenések közel ötöde elektronikus médiumokban

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére Tárgy: Enying Város szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének a kiépítése című projekthez kapcsolódó szükséges döntések meghozatala

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Könczey Réka, KvVMFI III. EMAS-Kerekasztal, Budapest

Könczey Réka, KvVMFI III. EMAS-Kerekasztal, Budapest Az ÚMFT eszközei, lehetőségei az EMAS terjedésében Könczey Réka, KvVMFI III. EMAS-Kerekasztal, 2009.05.29 Budapest ÚMFT forrásai Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) beruházási jellegű fejlesztések

Részletesebben

Szennyvíz és szennyvíziszap-komposzt gyógyszermaradványainak mikrobiális eltávolítása

Szennyvíz és szennyvíziszap-komposzt gyógyszermaradványainak mikrobiális eltávolítása MaSzeSz Junior Vízgazdálkodási Szimpózium Budapest, 2016. február 11. Szennyvíz és szennyvíziszap-komposzt gyógyszermaradványainak mikrobiális eltávolítása Tóth Gábor Nyírségvíz Zrt. A probléma felvetése

Részletesebben

Kiválóság kultúra fejlődése a DMRV Zrt.-nál Előadás a KIVÁLÓSÁG TAVASZ 2012 rendezvényen 2012. 03. 08. Előadó: Vogel Csaba vezérigazgató

Kiválóság kultúra fejlődése a DMRV Zrt.-nál Előadás a KIVÁLÓSÁG TAVASZ 2012 rendezvényen 2012. 03. 08. Előadó: Vogel Csaba vezérigazgató Kiválóság kultúra fejlődése a DMRV Zrt.-nál Előadás a KIVÁLÓSÁG TAVASZ 2012 rendezvényen 2012. 03. 08. Előadó: Vogel Csaba vezérigazgató 1 A CÉG TÖRTÉNETE, JOGELŐDÖK A cég fennállását 1928. október 21-től

Részletesebben

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231 TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231 Munkavállalók képzésének megvalósítása a Raben Trans European Hungary Kft.-nél Napjainkra az emberi erőforrás-fejlesztés, különösen a felnőttek oktatása és képzése egyre nagyobb

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2015. június Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára 2015. június 9-én megjelent két új GINOP pályázat KKV-k kapacitásbővítésének

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a polgármesteri tárgyalóban, a Gazdasági Bizottság 2011. április 13-án 8 00 órai kezdettel

Részletesebben

Heinz és Helene Töpker, Haren, Németország. Tervezés Kivitelezés Szerviz

Heinz és Helene Töpker, Haren, Németország. Tervezés Kivitelezés Szerviz Heinz és Helene Töpker, Haren, Németország Tervezés Kivitelezés Szerviz 2 BIOGÁZ, TERMÉSZETESEN. BIOGÁZ. A JÖVŐ ENERGIAFORRÁSA. Mi a közös a tehénlepény és hatórányi kerékpározásban? Mindkettő ugyanakkora

Részletesebben

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 75/2015 Kedves Kolléga! Hírlevelünk következő számában tisztelettel tájékoztatjuk Önt arról, hogy SALGÓTARJÁN az országban tizenötödikként

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

IQvíz Tanácsadó Kft. Magyarország ügyfélbarát víziközmű szolgáltatói program

IQvíz Tanácsadó Kft. Magyarország ügyfélbarát víziközmű szolgáltatói program Magyarország ügyfélbarát víziközmű szolgáltatói program Tartalomjegyzék MIRŐL SZÓL AZ IQVÍZ ÜGYFÉLBARÁT SZOLGÁLTATÓK PROGRAM? MIÉRT ÉRDEMES RÉSZT VENNI A PROGRAMBAN? AZ IQVÍZ ÜGYFÉLBARÁT SZOLGÁLTATÓK PROGRAM

Részletesebben

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg:

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: Marketing menedzser Projekt munkatárs Műszaki munkatárs Pozíciókat érintő háttérinformációk 1 oldal 2 oldal 3 oldal 4-5 oldal Marketing

Részletesebben

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel A MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési főigazgatóság működése napjainkban XVI. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia BÜKFÜRDŐ 2015.04.15-17.

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok!

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok! Médiatámogatói együttműködés V. Magyarországi Klímacsúcs 2013. szeptember 12. Jövőnk a víz Budapest Meghívom Önöket a Klíma Klub szervezésében az V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciára!

Részletesebben

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete veszport.hu 2014.05.16.15:31 Új, korszerű 1332 négyzetméteres üzemcsarnokot avattak pénteken Veszprémben a Transmoduls Tervező és Gyártó Kft telephelyén. A gazdasági

Részletesebben

Mintacím szerkesztése

Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) bemutatása Budapest, 2012. május 16. Az Mintacím OHÜ külső szerkesztése működési modellje Nemzetgazdasági

Részletesebben

Élelmiszerbiztonsági konferencia

Élelmiszerbiztonsági konferencia Élelmiszerbiztonsági konferencia Balázs Ildikó minőségügyi igazgató, Auchan Magyarország Kft. 2013.11.07. 1 12 + 7 áruház az országban Egyetlen lépéssel több új helyszínen megjelentünk (az ország keleti,

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Ki pályázhat? A kedvezményezett lehet: Konzorcium Önálló jogi entitás Országokra vonatkozó szabályok Kutatók Kutatói csoportok Együttműködés Párhuzamos finanszírozások

Részletesebben

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1. 2012. április 11.

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1. 2012. április 11. Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1 2012. április 11. Az új termékdíjas törvény Az új koncepció céljai: Egyablakos rendszer kiépítése Átlátható Számonkérhető Nyomon követhető

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Kecskeméti Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium. intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására.

PÁLYÁZAT. Kecskeméti Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium. intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására. PÁLYÁZAT Kecskeméti Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 6000 Kecskemét, Deák Ferenc

Részletesebben

Rendszerszemlélet let az informáci. cióbiztonsági rendszer bevezetésekor. Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu

Rendszerszemlélet let az informáci. cióbiztonsági rendszer bevezetésekor. Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu Rendszerszemlélet let az informáci cióbiztonsági rendszer bevezetésekor Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu Informáci cióbiztonsági irány nyítási rendszer (IBIR) részeir Információs vagyon fenyegetettségeinek

Részletesebben

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA Jordán László elnökhelyettes 2015. január 5. A növényvédelem helye az élelmiszerláncban Élelmiszer-biztonság egészség Élelmiszerlánc-biztonság Egészség gazdaság - környezet

Részletesebben

Szakmai távlatok a láthatáron

Szakmai távlatok a láthatáron Szakmai távlatok a láthatáron Lehetőségek egyetemi hallgatók számára a Schaeffler csoporton belül az FAG Magyarország Ipari Kft.-nél FAG Magyarország Ipari Kft. 4031 DEBRECEN Határ út 1/D. A Schaeffler

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 214. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 215. április A fenntartható fejlődés szellemében folyamatosan törekszünk

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Hamarosan újra pályázható két KKV-kat támogató vállalkozásfejlesztési felhívás

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Hamarosan újra pályázható két KKV-kat támogató vállalkozásfejlesztési felhívás Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2016. október Hamarosan újra pályázható két KKV-kat támogató vállalkozásfejlesztési felhívás Társadalmi egyeztetésre került két, korábban felfüggesztett

Részletesebben

Legyen előadónk, ossza meg tudását és tapasztalatait, legyen részese egy sikeres rendezvénynek!

Legyen előadónk, ossza meg tudását és tapasztalatait, legyen részese egy sikeres rendezvénynek! Előadói felhívás EWA Tavaszi Napok 2015 - Budapesti Víz Konferencia A Budapesti Víz Világtalálkozó helyszíne ismét várja a települési vízgazdálkodási és víziközmű szakma nemzetközi szereplőit, szakembereit.

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. december 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a szennyvízcsatorna 2009. évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György - 2 - Tisztelt

Részletesebben

ÉMI-TÜV SÜD Akadémia Képzési kínálat 2017

ÉMI-TÜV SÜD Akadémia Képzési kínálat 2017 ÉMI-TÜV SÜD Akadémia Képzési kínálat 2017 1 Tartalom Az ÉMI-TÜV SÜD Akadémia 3 Irányítási rendszer képzések Minőségirányítási képzések 4 Környezetirányítási képzések 7 Integrált irányítási rendszer képzések

Részletesebben

Az európai élelmiszeripar tevékenysége az élelmiszer-veszteség és pazarlás. megelőzése és csökkentése érdekében. NÉB)( Maradék nélkül konferencia

Az európai élelmiszeripar tevékenysége az élelmiszer-veszteség és pazarlás. megelőzése és csökkentése érdekében. NÉB)( Maradék nélkül konferencia Az európai élelmiszeripar tevékenysége az élelmiszer-veszteség és pazarlás megelőzése és csökkentése érdekében NÉB)( Maradék nélkül konferencia 2016. november 18. Szöllősi Réka Élelmiszer-feldolgozók Országos

Részletesebben

Szakmai távlatok a láthatáron

Szakmai távlatok a láthatáron Szakmai távlatok a láthatáron Lehetőségek egyetemi hallgatók számára a Schaeffler csoporton belül az FAG Magyarország Ipari Kft.-nél FAG Magyarország Ipari Kft. 4031 DEBRECEN Határ út 1/D. Egy vonzó jövőkép

Részletesebben

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel!

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Nagyobb támogatottság, nagyobb versenyképesség! Glósz és Társa innováció menedzsment www.glosz.hu Innováció

Részletesebben

diplomás pályakövetés II.

diplomás pályakövetés II. diplomás pályakövetés II. elhelyezkedés, alumni, jó gyakorlatok Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) 2009. július Készült

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

PlayIT. A Szakértő Bizottság döntése alapján 2015. évben a. márka elnyerte a Superbrands kitüntetést.

PlayIT. A Szakértő Bizottság döntése alapján 2015. évben a. márka elnyerte a Superbrands kitüntetést. I S M E R T E T Ő 2015 A Szakértő Bizottság döntése alapján 2015. évben a A PlayIT Magyarország legnagyobb Gamer és IT rendezvénye, valamint a legnagyobb látogatói számmal rendelkező hazai kiállítás, mely

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat III. szám

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat III. szám HÁLÓZATI HÍRLEVÉL Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat 2016. III. szám Kedves Partnereink! Meghitt, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Új Esztendőt Kívánunk! AKTUALITÁSOK

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Önkormányzatok számára kiírt aktuális pályázati lehetőségek Témakör Nevelési intézmények fejlesztése Dél Alföld,

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 135/2014. (IX.18.) határozata

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

Az EMAS rendszer bevezetése a Kaposvári Vízművek Kft szennyvízkezelési főmérnökségén.

Az EMAS rendszer bevezetése a Kaposvári Vízművek Kft szennyvízkezelési főmérnökségén. Az EMAS rendszer bevezetése a Kaposvári Vízművek Kft szennyvízkezelési főmérnökségén. Kurucz Gyöngyi Minőség- és környezetirányítási vezető Kaposvári Vízművek Kft Kaposvár Kossuth l.u.1-9 www.kaposviz.hu

Részletesebben

28. Távhõ Vándorgyûlés

28. Távhõ Vándorgyûlés Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Hõszolgáltatási Szakosztálya rendezésében 28. Távhõ Vándorgyûlés Tudásmenedzsment és a távhőrendszerek fejlesztése A szakmai ismeretek hatékony alkalmazása BALATONALMÁDI

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

kérdései (szabályok, építés, bontás, munkavégzés az állványokon) (szabályok, építés, bontás, munkavégzés az állványokon)

kérdései (szabályok, építés, bontás, munkavégzés az állványokon) (szabályok, építés, bontás, munkavégzés az állványokon) A konferencia programja: A cél a teljes energiahatékony beruházások összeállításánál alkalmazott komplex gondolkodás előtérbe helyezése, nemcsak a technológia, hanem a munkavédelem és a munkaügy oldaláról

Részletesebben

1 Óbudai Egyetem TÜV Rheinland Tudásközpont

1 Óbudai Egyetem TÜV Rheinland Tudásközpont 1 Óbudai Egyetem TÜV Rheinland Tudásközpont ÓBUDAI EGYETEM TÜV RHEINLAND TUDÁSKOZPONT AZ ÓBUDAI EGYETEM SZENÁTUSA EGYETEMI KUTATÓ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONTOT HOZOTT LÉTRE, MELYNEK FELADATA AZ EGYETEMEN MŰKÖDŐ,

Részletesebben

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft Környezetvédelemi és Energetikai fejlesztések támogatási lehetőségei 2007-13 KEOP Energia prioritások Megújuló energiaforrás felhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek ERFA alapú támogatás KMR

Részletesebben

Összefoglaló a TÁMOP projekt Regionális Mentori Szakmai Találkozójának Gyulai rendezvényéről május 8.

Összefoglaló a TÁMOP projekt Regionális Mentori Szakmai Találkozójának Gyulai rendezvényéről május 8. Összefoglaló a TÁMOP 2.1.2 projekt Regionális Mentori Szakmai Találkozójának Gyulai rendezvényéről 2014. május 8. Készítette: Vári Barbara TÁMOP 2.1.2 kommunikációs munkatárs 1 A Intézet TÁMOP 2.1.2 projektirodája

Részletesebben

Mutassa be cégét és termékeit 400 1 fejlett cég ügyvezetőjének és vezetőinek az ország legnagyobb gyártókra, nagykereskedőkre szabott konferenciáján

Mutassa be cégét és termékeit 400 1 fejlett cég ügyvezetőjének és vezetőinek az ország legnagyobb gyártókra, nagykereskedőkre szabott konferenciáján a tavalyi, III. Országos Nagykereskedelmi és Gyártói Konferencia 330 résztvevővel Mutassa be cégét és termékeit 400 1 fejlett cég ügyvezetőjének és vezetőinek az ország legnagyobb gyártókra, nagykereskedőkre

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

XIII. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIA és KIÁLLÍTÁS. 2013. május 13-14-15

XIII. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIA és KIÁLLÍTÁS. 2013. május 13-14-15 XIII. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIA és KIÁLLÍTÁS 2013. május 13-14-15 (hétfő kedd - szerda) Balatonfüred, FLAMINGÓ WELLNESS és KONFERENCIA HOTEL **** A konferencia mottója: Ötlettől a megvalósításig tények,

Részletesebben

EBC*L GAZDASÁGI VERSENY 2008

EBC*L GAZDASÁGI VERSENY 2008 EBC*L GAZDASÁGI VERSENY 2008 HAZAI ÉS NEMZETKÖZI FORDULÓVAL Európa gazda(g)ságot tanul! Részletes ismertető 2 / 5 oldal EBC*L GAZDASÁGI VERSENY Európa gazda(g)ságot tanul! Immár negyedik éve kerül megrendezésre

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám Kedves Klaszter Tagok! Továbbra is korlátozott a pályázati lehetőségek száma, de a friss lehetőségekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.:

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Képviselő-testülete 2008. november 5-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Meghozott határozatok: 93/2008. (XI. 5.) határozat:

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

A TIOP 3.1.1 PÁLYÁZAT ÖNRÉSZÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRÓL ÉS A PROJEKTMENEDZSMENT PÁLYÁZTATÁSÁRÓL

A TIOP 3.1.1 PÁLYÁZAT ÖNRÉSZÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRÓL ÉS A PROJEKTMENEDZSMENT PÁLYÁZTATÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszá m: 61727/2008. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A TIOP 3.1.1 PÁLYÁZAT ÖNRÉSZÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRÓL ÉS A PROJEKTMENEDZSMENT PÁLYÁZTATÁSÁRÓL Előterjeszt

Részletesebben

VESE VILÁGNAP Részletes beszámoló a világnapi eseményekről (PDF) Köszönjük a világnapi közreműködésüket, üdvözlettel,

VESE VILÁGNAP Részletes beszámoló a világnapi eseményekről (PDF) Köszönjük a világnapi közreműködésüket, üdvözlettel, VESE VILÁGNAP 2014 A Vese Világnap megrendezésére 2014. március 13-án immár kilencedik alkalommal került sor. E nemzetközi összefogásban szervezett esemény kezdeményezője Magyarország volt, majd az ötletet

Részletesebben

1 Óbudai Egyetem TÜV Rheinland Tudásközpont

1 Óbudai Egyetem TÜV Rheinland Tudásközpont 1 Óbudai Egyetem TÜV Rheinland Tudásközpont ÓBUDAI EGYETEM TÜV RHEINLAND TUDÁSKOZPONT AZ ÓBUDAI EGYETEM SZENÁTUSA EGYETEMI KUTATÓ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONTOT HOZOTT LÉTRE, MELYNEK FELADATA AZ EGYETEMEN MŰKÖDŐ,

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

A derogációval érintett szennyvíz-elvezetési és tisztítási projektek előrehaladása során szerzett tapasztalatok, jövőbeni fejlesztési lehetőségek

A derogációval érintett szennyvíz-elvezetési és tisztítási projektek előrehaladása során szerzett tapasztalatok, jövőbeni fejlesztési lehetőségek A derogációval érintett szennyvíz-elvezetési és tisztítási projektek előrehaladása során szerzett tapasztalatok, jövőbeni fejlesztési lehetőségek Fülöp Júlia főosztályvezető NFM, Kiemelt Közszolgáltatások

Részletesebben

Prevenciós program. anno 1999

Prevenciós program. anno 1999 Prevenciós program anno 1999 Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesületünk egyik fő feladatának tekinti a vízibalesetek számának csökkentését. Baleset-megelőzési előadásaink során felhívjuk a figyelmet

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

A Víz Világnapja alkalmából. Dr. Fazekas Sándor miniszter. Vásárhelyi Pál díjat adományozott 7 személy részére

A Víz Világnapja alkalmából. Dr. Fazekas Sándor miniszter. Vásárhelyi Pál díjat adományozott 7 személy részére 1 A Víz Világnapja alkalmából Dr. Fazekas Sándor miniszter Vásárhelyi Pál díjat adományozott 7 személy részére 1. Dr. Balásházy Lászlónak, a Vidékfejlesztési Minisztérium Vízgyűjtőgazdálkodási és Vízvédelmi

Részletesebben

Hatékonyságnövelő program

Hatékonyságnövelő program Hatékonyságnövelő program LARSKOL Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu Hatékonyságnövelés - költségcsökkentés A gazdasági környezet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án 8.30 órai

Részletesebben

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok Előadásvázlat Tények a JNSZ TISZK-ről Kiemelt céljaink a projektidőszakban A projektidőszak utáni fenntarthatóság feltételei Csak együtt sikerülhet

Részletesebben