Mozgalmas és eredményes évet zárt a Zalavíz Zrt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mozgalmas és eredményes évet zárt a Zalavíz Zrt."

Átírás

1 Megjelenik példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA L XVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM A cég idén ünnepelte fennállásának 50 éves évfordulóját. Ez azonban nem jelentette azt, hogy az elért eredmények felett kényelmesen ünnepelt. Idén is feszített ütemben zajlott az élet a Zalavíz Zrt-nél. Több beruházást adtak át, ugyanakkor további fejlesztések kerültek napirendre. "Ötven év nagyon sok és egyben nagyon kevés is lehet. Kevés, ha az ember csak ennyit él, és kevés, hogy minden személyi és vállalati cél megvalósuljon ennyi idõ alatt. Sok viszont abban az értelemben, hogy csak kevés cégnek adatik meg, hogy megérje, és ilyen kiváló gazdasági erõben érje meg ezt a kort. Azonban elegendõ ahhoz, hogy sikereket és elismerést vívjon ki. Nekünk sikerült és erre büszkék lehetünk." - mondta dr. Burján Richárd a Zalavíz Zrt. jubileumi ünnepségén. Kiemelte, hogy a minõségre való törekvés eddig is és a jövõben is a Mozgalmas és eredményes évet zárt a Zalavíz Zrt. társaság fõ célkitûzései között szerepel, amit Steve Jobs, az amerikai sikervállalat, az Apple vezérétõl származó idézettel támasztott alá: "Nem készítünk sok mindent, ezért mindenkinek tökéletesen kell dolgoznia, Ha úgy döntöttünk, igenis ezt tesszük az életben, akkor legyünk nagyon jók benne, hogy megérje." 2010-ben befejezõdött a 13 milliárd forintos, a Kohéziós Alap támogatásával megvalósult szennyvíz-projekt második üteme. A 42 település önkormányzatának részvételével zajló beruházás során megvalósult többek között a biogáz-vonal, amely technológia során a szennyvíziszapból rothasztással biogáz képzõdik, amellyel gázmotorokat mûködtetve elektromos áramot állítanak elõ. A megtermelt áramot a szennyvíztelepen használják fel. A biogázra épül a társaság újabb beruházása is, amely során Zalaegerszegen épült meg Kelet-Európa elsõ olyan üzemanyagtöltõ állomása, ahol a sûrített földgáz minõségû gázt szennyvíziszapból állítják elõ. A töltõállomást szeptemberben adták át. A tisztított biogázzal a szennyvíz-ágazat által használt jármûveket üzemeltetik majd. Idén a zalai megyeszékhely keleti bázisán 150 millió forintból, öt százalékos önrésszel létesítettek 5 új ivóvíz kutat. A kutakat a Zala völgyében, a pózvai városrészben alakították ki. Hamarosan indul a közel 3 milliárd forintból megvalósuló KEOP ivóvíz projekt is. A Zalavíz Zrt. volt a házigazdája az ország legjelentõsebb szakmai versenyének az Országos Víziközmû Szerelõversenynek. A korábbi években csapatuk többször végzett az élmezõnyben, idén szervezõként is jól vizsgázott. A megmérettetés rangját mutatja, hogy az ország 33 vízmûve nevezte be szerelõit. A Hévízen rendezett versenyt a résztvevõk véleménye szerint nehéz feladatok és jó szervezés jellemezte. A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara jelölte a Zrt-t az Üzleti Etikai díjra, amelyet 2000 óta adnak át azoknak a magyar vállalatoknak, akik kiemelkedõen teljesítenek a partnereikkel, a munkavállalóikkal, a társadalommal és a környezetükkel szemben. Ezzel olyan neves cégek közé került a vállalat, mint a tavalyi nyertes: Vodafone, a Fõvárosi Csatornázási Mûvek. Zalaegerszeg Innovációs Díjára is jelölést kapott a Társaság, amire külön büszke a cégvezetés. Ezen felül a véradásokon való részvétel támogatásáért a Véradóbarát Munkahely díjat vehette át a Vöröskereszttõl. Végül, de nem utolsó sorban idén került forgalomba a Zalavíz Zrt. által palackoztatott szénsavas ásványvíz ZalaVíz Aquafitt néven, amely fél és másfél literes kiszerelésben a Zalavíz Zrt. ügyfélszolgálatán és a Z+D üzletekben kapható.

2 2 Változások a cégvezetésben: Az elmúlt években több alkalommal történt szervezeti átalakítás a Zalavíz Zrt-nél. Ezeket a lépéseket mindig a jobbítás szándéka indokolta, célul tûzve ki a társaság szolgáltatási színvonalának és mûködési hatékonyságának növelését. Tény, hogy egyre több és újabb, profilba tartozó szolgáltatást vállalt föl a Zalavíz Zrt., emellett - különösen a mûszaki ágazatot érintõen - milliárdos nagyságrendû szennyvízprojekt megvalósításában is jelentõs részt vállalt a szakembergárda október elsejétõl fõmérnök segíti a mûszaki igazgató, Arnhoffer András munkáját. A mûszaki igazgatóval és Böcskey Zsolt fõmérnökkel beszélgettünk a változás okairól, hatásairól. - Bár a cégünk tudatosan tervezi a mûködési stratégiáját, rendelkezünk középtávú koncepcióval, a szervezeti korszerûsítéseket azért egy kicsit mindig az élet hozza. Idõnként korábban, mint ahogyan azt a stratégiában terveztük - mondja Arnhoffer András. A célkitûzéseink között folyamatosan szerepel, hogy az irányítási szinteket egyre közelebb hozzunk egymáshoz, mert ez egyrészt megkönnyíti a kommunikációt, másrészt rövidíti a folyamatokat, gyorsabban, hatékonyabban tudjuk a feladatokat ellátni. Arnhoffer András december 31-én szûnt meg az Üzemeltetési Fõmérnökség önálló szervezeti egysége, és a szakmai igények mentén létrejött az önálló ivóvízés a szennyvíz ágazat. Idõközben a szolgáltatásaink egyre gyarapodtak. A tulajdonos önkormányzataink számára vagyonkezelést biztosítunk, Zalaegerszegen átvettük a csapadékvíz elvezetõ csatornák mûködtetését, és hozzánk került a várost érintõen az árvízi és belvízi védekezés is. A mûszaki szakterületre lebontva ez azt jelenti, hogy - az eddigi jól bevált, hatékony gyakorlatnak megfelelõen - elsõsorban nem a hibaelhárításra koncentrálunk, hanem a megelõzésre. Tehát, ha árvíz van, akkor persze célzottan kell ez ellen védekeznünk, de az ezen kívüli idõszakban tervezetten kell megtennünk olyan lépéseket, mûszaki fejlesztéseket, építéseket, amelyek inkább a megelõzést szolgálják. Ez így sokkal olcsóbb, mint amikor már menteni kell. A szennyvízprojektben is elõremutatóan dolgoztunk, és reményeink szerint elõttünk áll egy szintén milliárdos, az ivóvíz szolgáltatás fejlesztését célzó, európai uniós projekt. Összefoglalva tehát, egyre több és több feladata van a mûszaki ágazatnak, ugyanakkor a fogyasztók biztonsága érdekében elvárható egy korszerû szolgáltatótól, hogy a jövõ tervezésével, a stratégiai elképzelések meghatározásában is élen járjon. A mûszaki igazgató feladatköréhez tartozó tennivalók sokasodtak tehát az elmúlt idõszakban, és mivel nem vagyok varázsló, sem átváltozómûvész, nem tudok például egyszerre több helyen lenni, és még több feladatot ellátni. Szükség volt arra, hogy az operatív munkák jelentõs részét egy önálló fõmérnök átvegye tõlem, és tudjak a mûszaki, stratégiai tervezésre koncentrálni. Ezt a folyamatot meggyorsította, hogy október elsejével távozott a gazdasági igazgatónk, Árkovics Orsolya, akinek évtizedes rutinja és kapcsolatrendszere volt. Arra a rövid idõszakra, amíg az új gazdasági igazgató, Németh Andrea is megszerzi ezeket a szakmai tapasztalatokat, és kialakítja a maga kapcsolatait, én fogok segíteni neki, hiszen - Árkovics Orsolyához hasonlóan - nekem is megvan az évtizedes szakmai ruti-

3 3 önálló fõmérnök a mûszaki ágazatban nom, a tulajdonos önkormányzatokkal a megfelelõ kapcsolatrendszerem. Ez volt az a dátum, amikortól önálló fõmérnököt nevezett ki a menedzsment Böcskey Zsolt személyében, aki a mûszaki igazgató operatív helyettese. - Hogyan mûködik a munkamegosztás? - Pillanatnyilag igen szoros munkakapcsolatban állunk, minden ügymenet együttesen megy keresztül rajtunk, és közösen határozzuk meg a teendõket. Ettõl kezdve a fõmérnök önállóan végzi a munkáját, õ fogja össze a mûszaki szakterületen a vezetõket, munkatársakat, és a feladatok tényleges megvalósulását is õ felügyeli. Elméletileg növeltük a döntési szinteket, ugyanakkor ettõl a lépéstõl azt várom, hogy gyorsabb lesz a kommunikáció a szakterületek között, ezáltal rövidül a cselekvések ideje, hatékonyabbá válik a munka - fejezte be Arnhoffer András. - Hogyan fogadták a változást a szakterület vezetõi? - Õszinte leszek: meglepte õket - mondja Böcskey Zsolt. Bár benne volt a levegõben ennek a pozíciónak a létrehozása - hiszen fõmérnöke majdnem mindig volt a cégnek -, de váratlan volt egy kicsit a kollégák számára. András számára nagy könnyebbség, hogy a napi, operatív feladatokat átveszem tõle, nekem viszont megtiszteltetés, és nagy szakmai kihívás, hogy összefogjam a mûszaki ágazatot, segítsek a feladatok összpontosításában, kiküszöböljem például, hogy az ágazatok elbeszéljenek egymás mellett, vagy esetleg fölösleges párhuzamosságok jöjjenek létre. Böcskey Zsolt - Mióta dolgozik a Zalavíznél? - Miskolcon végeztem gépészmérnökként. Elõször egy forprofit cégnél dolgoztam, majd 2003-ban kerültem a Zalavízhez szennyvíz gépkezelõi munkakkörbe. Ebbõl a pozícióból lettem csoportvezetõ, üzemvezetõ, majd a szennyvízágazat vezetõje. Végigjártam a céges ranglétrát a szennyvíz területén, közben szakmérnöki diplomát is szereztem Baján. Szakmailag nagyon hasznos volt nekem a városban és a környéken megvalósuló szennyvízprojekt, igazán jó iskola volt, rengeteget tanultam a projekt ideje alatt Az ivóvízágazatnál vannak hiányosságaim, de a munkatársaim segítségével ezt is hamar bepótolom. Most úgy gondolom, hogy András szoros irányításával kb. egy év alatt, beletanulok az új munkakörbe. A cél az, hogy sokat könnyítsek sok ember munkáján. Ezzel a fõmérnöki munkakörrel az operativitás szintézise jöhet létre, gyorsabban tudunk döntések hozni, azokat megvalósítani. Joggal lehet elvárni, hogy nõni fog a mûszaki ágazat hatékonysága, mert én úgy gondolom, a fõmérnök a napi munkamenetet, a különbözõ szintek közötti egyeztetéseket segítõ láncszem a teljes folyamatban.

4 4 Új gazdasági igazgató Ez év októberétõl a Zalavíz Zrt-nél Németh Andrea, korábbi számviteli osztályvezetõ látja el a gazdasági igazgatói feladatokat. Árkovics Orsolya, aki közel tíz évig töltötte be ezt a pozíciót, a Zalai Huke Hulladékkezelési Kftnél folytatja szakmai pályafutását. Németh Andrea a zalaegerszegi Pénzügyi és Számviteli Fõiskola elvégzése óta dolgozik a Zalavíz Zrt.- nél március 1-jén léptem be a társasághoz, gazdasági controller munkakörben kezdtem dolgozni az akkori controlling osztályon. Két év elteltével történt egy szervezeti átalakulás, amely az osztály munkatársait más egységekhez sorolta, így kerültem a fõmérnökséghez egy picike gazdasági csoportba, gazdasági fõelõadói munkakörbe. Nagyon érdekes, és tapasztalatokban gazdag idõszakot töltöttem ott, leginkább a mûszaki területen dolgozó kollégák között, akik gondoskodtak arról, hogy az õ munkaterületeiket alaposan megismerjem. A napszak váratlan pillanataiban telefonáltak rám, hogy megyünk valamilyen terepre, mert ott ilyen vagy olyan munkafolyamat zajlik, és egy gazdasági ügyekkel foglalkozónak azt is tudni kell, hogy valójában mi van a számok mögött, illetve értenie kell, amit a mûszakiak beszélnek. Idõközben a Corvinus Egyetemen szakközgazdászi diplomát szereztem vezetés és szervezés szakon. Már akkor is kuriózumnak számított a diplomamunkám témaválasztása, évekkel késõbb pedig alkalom nyílt arra, hogy ténylegesen hasznát vegyem az egyetemen megszerzett ismereteknek ban kérdezte meg tõlem Orsi, hogy menynyire szeretem a számvitelt, mert a számviteli osztályról nyugdíjba megy egy kolléganõ, és Németh Andrea át kellene venni a munkakörét. Így kerültem elõször könyvelési fõelõadói munkakörbe, majd ban kineveztek osztályvezetõnek. Tizenkét munkatárssal dolgoztam együtt, ezen a területen hagyományosan a fõkönyvi könyvelés, a mérlegkészítés, eredménykimutatás zajlik, és ide tartozik a pénzügy is. Ezen a területen annyira nincs lehetõség a szakmai újdonságok meghonosítására, arra, hogy az ember "virítson" szakmailag, de azt elértük, hogy olyan könyvelésre álltunk át (a szakmaibeliek értik: elsõdleges 6-os, 7-es, másodlagos 5-ösrõl, a kizárólag 5-ösre), amely során a munkafolyamatok az osztály részérõl gyorsultak. Például egy havi zárás korábban három napig tartott, ma már háromnegyed nap alatt elkészülünk vele. A menedzsment is egyre gyorsabban kért adatokat, információkat, más fordulatszámra kellett az osztálynak is átállnia. Amire szakmailag igazán büszke vagyok, az az ún. BSC (kiegyensúlyozott stratégiai mutatószámrendszer), vagyis a stratégiai vállalatirányítás kidolgozása és bevezetése volt. Egykori kedves kollégámmal, a stratégiai osztály vezetõjével Danics Gáborral gondoltunk egy nagyot, bátrat, és elhatároztuk, hogy saját magunk, a házon belül lévõ szakemberek segítségével kidolgozzuk ezt a rendszert, melyhez a menedzsment támogatását is megkaptuk. Ez a modell arról szól, hogy föl kell építeni a cég mûködésére vonatkozó stratégiát, azt le kell bontani mutatószámokra, és a mutatószámok folyamatos ellenõrzésébõl kiderül, hogy a stratégia szerinti irányba megyünk-e, vagy sem. Összehoztunk egy fõs team-et nem csak középvezetõkbõl, és hozzáfogtunk. folytatás az 5.oldalon

5 5 Nagyon élveztem ezt az alkotó munkát. A gazdasági igazgató távozásával kézenfekvõnek tûnhetett, hogy a menedzsment engem bízzon meg a feladatkör ellátásával, hiszen szervezetileg is és szakmailag is szoros munkakapcsolatban álltunk Árkovics Orsival, osztályunk gyakorlatilag a gazdasági igazgató keze alá dolgozott. Természetesen megtisztelõ a felkérés. Új, más a feladatkör, parányit még mély a víz, de én ezt szakmai kihívásnak, és a saját szakmai fejlõdésemnek tekintem, ami engem inspirál. Nagy az önállóságom, de fontos, hogy ez ne egyedüllétet jelentsen, hanem támogatóan álljanak mögöttem a kollégáim. Szerencsére nem vagyok magamra hagyva. Említenék egy nagyon fontos területet, a tulajdonos önkormányzatokkal való kapcsolattartást, amiben Arnhoffer András mûszaki igazgató kollégám lesz a támaszom. Úgy gondolom, csupán néhány hónapra van szükségem ahhoz, hogy átlássam a feladatkört és remélem, hogy zökkenõmentesen tudom folytatni nagy szakmai tudású, rutinos vezetõ elõdöm munkáját. BEFEJEZETT FEJLESZTÉSEK Biogáz-kút átadás Zalaegerszegen Biogáz-kutat adtak át a Zalavíz Zrt. zalaegerszegi szennyvíztelepén szeptember 22-én. is gyûjti, hogy növelje a gázmennyiséget. Teljes kihasználtság esetén napi 3600 köbméter biogáz állítható elõ a telepen, ezzel mintegy százharminc autót lehetne teletankolni. A vállalat körülbelül száz jármûvet használ, ezek közül a próbaüzem idejére egyet alakítottak át biogáz-üzemûvé, de a jövõben a gépjármûcsereprogram során már ilyen autók beszerzését is tervezik. Dr. Burján Richárd elnök-vezérigazgató arról beszélt, hogy újabb környezetbarát fejlesztéseket terveznek, így például a szél-, nap- és geotermikus energia kiaknázását. Az átadást követõen már külföldrõl is érkeztek megkeresések, tankolhatnak-e biogázt az autójukba a Magyarországra érkezõk, de a Zalavíz Zrt. telepén egyelõre saját felhasználásra kerül a megtermelt biogáz. A gázüzemû jármûvek tankolásához szükséges biometánt a szennyvíz tisztítása során a rothasztó tornyokban keletkezõ gázból állítják elõ. Az ehhez szükséges gáztisztító berendezést 95 százalékos uniós támogatással, 120 millió forintért szerezte be a vállalat. A rothasztó tornyok kihasználtsága pillanatnyilag 30 százalékos. A Zalavíz a szippantott szennyvizet, és éttermi hulladékot

6 6 BEFEJEZETT FEJLESZTÉSEK Ünnepélyes kútavatás Zalaegerszegen Öt új ivóvízkutat létesített és helyezett üzembe a zalai megyeszékhely keleti bázisán a Zalavíz Zrt. Az új ivóvízkutak ünnepélyes felavatására augusztus 27-én, csütörtökön került sor. A Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló, összesen mintegy 13 milliárd forintos szennyvíztelep projekt második ütemének befejeztével október 20-án ünnepélyes keretek között átadták a zalaegerszegi szennyvíztelepen megvalósított fejlesztéseket. Röviden öszszefoglaljuk, melyek ezek. A projekt fõ céljai: a Balaton vízgyûjtõ területének részét képezõ Zalafolyó vízminõségének védelme, a talajvíz szennyezõdésének csökkentése, a bûzös szennyvíziszap kezelésének olyan mértékû javítása, hogy a végtermék széleskörû felhasználása a mezõgazdaság területén lehetõvé váljék, és következésképp biztosítva legyen, hogy alkotóelemei az ökológiai rendszerbe visszakerüljenek. A beruházás során 150 millió forintból, öt százalékos önrésszel létesítettek új kutakat azzal a céllal, hogy a szolgáltatott vízmennyiség ne csökkenjen a vízellátás biztonságának fokozása mellett. A kutakat a Zala folyó völgyében, Zalaegerszeg Az elsõ ütemben, a projekt kezdetekor nem üzemelõ biológiai medencét új levegõztetõ egységekkel szerelték fel és így párhuzamossá tették a tisztítási folyamatot. Az egyenletesebb terhelés biztosítása érdekében mindkét ágon kiegyenlítõ medence lett kialakítva. Továbbá sor került egy szippantott szennyvízfogadóállomás kiépítésére is. A második ütemben a szennyvíztisztító telepen eszközölt további beruházások csökkentették az üzemelési költségeket. Ezek olyan elemeket tartalmaztak, melyek az elsõ fázisban megvalósított mûszaki megoldást egészítették ki. Az anaerob rothasztás után keletkezõ nagy ammóniakoncentrációjú pózvai városrészében alakították ki. Az avatóünnepségen Gyutai Csaba, Zalaegerszeg polgármestere tartott tájékoztatót a beruházásról, Rigó Csaba, a szennyvízprojektre szervezõdött önkormányzati társulás elnöke pedig egy újabb fejlesztés tervérõl beszélt. A résztvevõk a rendezvény végén megkóstolták az új kutakból nyert vizet. Zalaegerszegen és környékén a nyugati és a keleti vízbázis kútjaiból öszszesen tíz település 65 ezer lakóját látják el ivóvízzel. A SZENNYVÍZTELEP ÁTADÁSA csurgalékvíz biológiai kezelése deammonifikációval, ami a biológiai mûtárgyakba történõ visszavezetés elõtt, a szennyvízvonali levegõztetési igény csökkentésére végzett beavatkozás. A rothasztókban keletkezõ biogáz elõkezelése, mely a gázmotor élettartamát növeli egyéb hatékonysági mutatót növeli. A szennyvíztisztító telep üzemeltetési költségeinek csökkentése és a megváltoztatott rendszerekhez való igazodás érdekében szükségessé vált egyes, az elsõ fázisban nem szereplõ mûtárgyak gépészeti berendezéseinek cseréje. Ez a kiegészítõ fejlesztési csoport számos kis tételt foglalt magába. Ide tartozott a mechanikai tisztítás kapacitásának összehangolása a csatornázási beruházásokban szereplõ tételekkel is. A második fázisban egy csatornamosó kocsit is vásárolt a vállalat. A második fázisban tervezett beruházások kiegészítették az elsõ fázisban épített rendszert. Ezek önállóan megvalósíthatóak voltak, de az elsõ fázis nélkül nem lehetett mûködtetni õket. A projekt által finanszírozott iszapkezelõ egység egy, a fölösiszap és az iszap mechanikai sûrítése számára létrehozott gravitációs sûrítõbõl, termikus hidrolízisbõl, egy anaerob mezofil rothasztóból és egy iszapvíztelenítõbõl áll. Az iszapot a hidrolízis során sterilizálják, mely javítja alkalmasságát a mezõgazdaságban történõ felhasználásra.

7 7 DÍJTÁJÉKOZTATÓK 2010 feladata a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása, amit önkormányzati rendeletben szabályoznak. Vállalatunk minden évben díjtájékoztatókat tart azzal a céllal, hogy az éves közgyûlés elõtt tájékoztatást nyújtson a szolgáltatási területén levõ települések polgármestereinek. Idén a zalaegerszegi Irodaépület és a lenti Városi Mûvelõdési Központ adott otthon a két rendezvénynek. Arnhoffer András, mûszaki igazgató a Zalavíz Zrt. ellátási területének fõbb jellemzõit, a szolgáltatási díj árképzését, valamint a szükséges és lehetséges fejlesztéseket ismertette elõadásában, Németh Andrea, a vállalat közelmúltban kinevezett gazdasági igazgatója pedig pénzügyi kérdésekre válaszolt. Az elõadást követõen a települések polgármesterei kötetlen beszélgetés formájában kaptak választ az õket foglalkoztató kérdésekre. A legtöbb polgármestert az árképzések alakulása, valamint a térségükhöz tartozó vízhálózat felújítása, és az ehhez szükséges pályázati háttér érdekelte. A Zalavíz Zrt. vezetése díjtájékoztatókat tartott november 22-én Zalaegerszegen, november 23-án Lentiben. A menedzsment nevében Németh Andrea gazdasági igazgató és Arnhoffer András mûszaki igazgató tájékoztatta a polgármestereket. Az önkormányzati törvény megalkotása óta a települési önkormányzatok Mindezen témák mellett az elmúlt év kiemelkedõen csapadékos idõjárása, és a várhatóan szintén jelentõs téli csapadék miatt az egyik legégetõbb kérdésként az árvízvédelemrõl, illetve a lehetséges megelõzésrõl és a településeken képzõdõ folyékony hulladék kezelésérõl esett a legtöbb szó a tájékoztatókon.

8 8 Az év dolgozói Idén negyedik alkalommal adták át az Év Dolgozója díjakat a Zalavíz Családi Napján, szeptember 11-én. Az elismerésben a kétfordulós szavazás során, a kialakított csoportokban a munkatársaktól legtöbb szavazatot kapott kollégáink részesültek. A kitüntetéseket Tánczos Istvánné, Tótivánné Decs Anna, Miklós Dezsõ, Egyed Gyula és Udvardi László vette át Gyutai Csaba polgármestertõl és a Zalavíz Zrt. menedzsmentjétõl. Ezúton is gratulálunk nekik! Új Üzemi Tanács kezdte meg munkáját Az Üzemi Tanácsok (ÜT) megalakulását és mûködését törvény szabályozza, ezen grémium által biztosított a dolgozók képviselete a vállalat vezetésében. Mivel az ÜT tagjainak mandátuma három évre szól, ezért három évenként választásra kerül sor. Ez így van a Zalavíz Zrt-nél is, ahol az új ÜT december 1-jén kezdte meg munkáját. - Üzemi tanácsot kell választani minden olyan munkáltatónál, ahol a munkavállalók létszáma meghaladja az ötven fõt, tagjainak száma a munkavállalók létszámától függ, a Zalavíz Zrt-nél öt tagú a testület - tudtuk meg Sipos Mónikától, a Választási Bizottság elnökétõl, aki elmondta, hogy a november án megtartott Üzemi Tanács Választás eredményesen lezajlott. A munkavállalók részvételi aránya 58%-os volt. A 8 jelöltbõl a vá-lasztási eredmények alapján a következõ három évben az Üzemi Tanács tagjai: Domokos Lajos, Offner Tamás, Takács Tibor, Varga Mária és Süle Gábor. A többi jelölt a kapott szavazatok sorrendjében póttaggá válik. A tagok a december elsején megtartott alakuló ülésükön a korábbi elnököt, Süle Gábort erõsítették meg elnöki tisztségében. - A Zalavíz Zrt. Üzemi Tanácsa szabályok és együttmûködési megállapodások alapján dolgozik. Fontos, hogy biztosított legyen számára a tájékozódási lehetõség, hogy információt szerezzen a társaság mûködésével kapcsolatosan és azt eljuttathassa a munkavállalók felé. Legtöbbet használt jogosítványunk a véleményezési jog - tájékoztatott Süle Gábor, az ÜT elnöke. - Még mielõtt bárki is azt gondolná, hogy ezzel a jogosítvánnyal nem lehet sokra menni, az téved. Fontos, hogy a menedzsment megismerje a dolgozók véleményét, lehetõleg még egy-egy fontosabb döntéshozatal elõtt. A testület "Legerõsebb" jogosítványa az együttdöntési jog, melynek gyakorlására a Kollektív Szerzõdésben meghatározott jóléti célú ingatlanok hasznosítása tekintetében van lehetõség, ahogy ez az elmúlt években a Zalavíz telephely projektje esetében is történt.

9 9 A Zalavíz Zrt. nyerte az Üzleti Etikai Díjat a középvállalatok között Tizenegyedik alkalommal osztották ki ünnepélyes keretek között az Üzleti Etikai Díjat november 18-án, Balatonalmádiban. A Zalavíz Zrt. a középvállalatok kategóriában lett a legjobb. A Díjat a Budapest Klub elnöke, László Ervin professzor, és a Piac és Profit üzleti magazin fõszerkesztõje, Demcsák Mária alapította 2000-ben. Idén a Zalavíz Zrt.-t a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara jelölte. A pályázatokat a Díjat alapítók, valamint az eddigi díjazott cégek vezetõibõl álló zsûri bírálta el. A tizenegyedik Díjátadó Gálát a balatonalmádi Hotel Ramadában a Fenntarthatósági Csúcs konferencia fõ programjaként rendezték meg. A multinacionális vállalatok között a Dréher Sörgyárak Zrt., a nagyvállalatok között a Hajdu Hajdúsági Ipari Zrt., a középvállalatok között a Zalavíz Zrt., a kisvállalatok között pedig a Ronix Kft. pályázata lett a nyertes. A zsûri különdíját a Debreceni Hõszolgáltató Zrt. kapta. Az elismerést Demcsák Lajostól, a Piac és Profit Kiadó cégvezetõjétõl és Göran Carlstedttõl, a Fenntarthatósági Csúcs konferencia külföldi sztárvendég-elõadójától, az IKEA és a Volvo volt vezetõjétõl, a Natural Step International jelenlegi elnökétõl vette át Dr. Burján Richárd, a Zalavíz Zrt. elnök-vezérigazgatója. Beszédében elmondta, hogy a Zalavíz számára az idei év megkoronázása a Díj, hiszen a társaság 50 éves fennállását ünnepelte. Elismerését fejezte ki, hogy a Díjjal ilyen módon is ösztönzik a magyar vállalatokat és vállalkozókat az etikus magatartásra, és megköszönte a zsûrinek, hogy a társaság tevékenységét magas színvonalúnak, és ez által a Díjra jogosultnak értékelték. Véradóbarát Munkahely díjban részesült a Zalavíz Zrt. November 27-e a Véradók Napja hazánkban. A Magyar Vöröskereszt november 26-án tartotta véradó napi ünnepségét a Parlament Felsõházi termében, ahol vállalatunk Véradóbarát Munkahely kitüntetésben részesült. Idén adták át elsõ ízben Magyarországon, a Véradóbarát Munkahely díjat. A Zalavíz Zrt. egyike volt annak a húsz munkahelynek, amely átvehette az elismerést, mivel kiemelkedõ támogatásukkal segítették a munkahelyi véradások szervezését, a véradó mozgalmat. A díjat Bein György nyugalmazott vezérigazgató és Erdészné Németh Ibolya, a Magyar Vöröskereszt helyi aktivistája vette át Habsburg Györgytõl, a Magyar Vöröskereszt elnökétõl. A Zalavíz Zrt. évek óta nagy hangsúlyt fektet a véradásokra - mondta Erdészné Németh Ibolya. Bein György nyugalmazott vezérigazgatótól, és Dr. Burján Richárd elnökvezérigazgatótól is minden támogatást megkaptam, hogy megfelelõen tudjam ellátni ezt a tevékenységet. Évente két alkalommal van véradás vállalatunknál, ezeken átlagosan 25 munkatársunk vesz részt. Véradóink segítségét egy ebédmeghívással köszönjük meg. A véradók napjára szánt díjak átadása, és a pezsgõs köszöntõ után állófogadáson látták vendégül a Parlament Felsõházi termében a kitüntetetteket és az egyéb meghívottakat. A programot Koós Réka, Varga Viktor és Tabáni István fellépése színesítette.

10 10 Iratkozzon fel Ön is a Zalavíz Zrt. hírlevelére! Vállalatunk az elektronikus ügyfélszolgálat megvalósításának utolsó lépéseként hírlevél küldõ rendszer használatát vezette be. A Zalavíz Zrt. weboldalán, a hírlevelekre feliratkozó fogyasztóink célirányosan választhatnak az õket érdeklõ információk közül. A hírlevél küldõ rendszer ötlete azon alapszik, hogy ma már szinte minden háztartásban, de legalábbis tágabb családi körben már minden fogyasztónk számára elérhetõ az internet. Célunk, hogy a hagyományos hírcsatornákon kívül elektronikus formában is értesítsük fogyasztóinkat, partnereinket a vállalatunkkal és szolgáltatásainkkal kapcsolatos tudnivalókról. Hírlevelünkben mindig az aktuális információkat juttatjuk el regisztrált felhasználóink postafiókjába, ami amellett, hogy gyors, naprakész, még költségtakarékos és környezetbarát módja is az információ átadásának. Hírlevelünkre a zalaviz.hu/tart/mailreg linken, illetve a weblap fõoldalán elhelyezett linkre kattintva regisztrálhatnak mindazok, akik szeretnének tájékozottak lenni a víziközmû szolgáltatás területén. A név és az cím megadása után a fogyasztó kiválaszthatja, hogy milyen híreket szeretne kapni. Feliratkozhat például családi házak, társas házak, zártkerti tulajdonosok hírleveleire, emellett környezetvédelmi információkról, aktuális játékainkról és pályázatainkról is tájékoztatót nyújtunk. Lehetõség van adott települések híreire is regisztrálni (maximálisan háromra), amelyben a kiválasztott település(ek)en esedékes vízhiánnyal járó munkálatokról, fejlesztésekrõl, karbantartásokról értesítjük felhasználóinkat. Külön hírlevelet készítünk az önkormányzatok részére, azonban ehhez hivatali regisztráció nem szükséges. Az önkormányzatok regisztrálását a Zalavíz Zrt. végzi el, az e- mail címek egyeztetése céljából, a késõbbiekben adategyeztetéssel keressük meg a hivatalokat. A zárt regisztrációval biztosítható, hogy a tulajdonos önkormányzatokat érintõ információk ne jussanak illetéktelen személyek birtokába.

11 11 Jó házigazdák voltunk - a szerelõverseny emlékei Ünnepi hangulat és egészséges versenyizgalom jellemezte a tizedik Országos Víziközmû Szerelõversenyt, amelynek házigazdája az idén 50 éves évfordulóját ünneplõ, Zalavíz Zrt. volt. A közel 300 fõ részvételével lebonyolított szakmai program helyszínéül a szervezõk Hévíz városát választották, ahol kiváló szabadtéri terepet találtak a gyakorlati verseny lebonyolítására és nem kevésbé nagyszerû helyszíneket az elméleti feladatok megoldására, a nagyszámú résztvevõ elhelyezésére és ellátására, valamint a szponzori kiállítások megrendezésére. Szeptember 30-án, délben kezdõdött a két napos szakmai verseny hivatalos megnyitója, melyen részt vett és köszöntõt mondott Gyutai Csaba Zalaegerszeg város polgármestere, Manninger Jenõ, Zala Megye Közgyûlésének elnöke és Ányos József, a MAVÍZ elnöke. A X. Országos Víziközmû Szerelõverseny gyõztese a Délzalai Vízmû Zrt., a második helyezett: a Heves Megyei Vízmû Zrt., a harmadik helyezett: a Szegedi Vízmû Zrt. csapata lett. Az idei versenyen valamennyi csapat kapott oklevelet és mellé a csapatról egy fényképet. Az alábbi fotókon egy kis ízelítõt adunk a nagyon jó visszhangot kiváltott szakmai verseny hangulatából.

12 12 Ügyfélszolgálati verseny 2010 Ezúttal a Mivíz Kft. Lillafürden rendezte a VIII. Ügyfélszolgálati versenyt és az azt követõ PR konferenciát. A távolságra való tekintettel már szerdán délután elindultunk, hogy minél kipihentebbek legyünk a versenyre. A csoportos vacsorát követõen minden versenyzõ este 10 körül ágyba került, így reggel frissen indultunk számot húzni majd azt követõen a versenyre. A bemutatkozás során ezúttal a zsûri mérettetett meg, hiszen a csapatoknak úgy kellett a saját cégüket jellemezni, hogy nem mondhatták ki, hogy honnan jöttek - a zsûri feladata volt azt kitalálni. Nagyon szellemes megoldások születtek: a népi tánctól kezdve a rap zenén át a logikai feladatig széles volt a paletta. A következõ feladat az írásbeli rész volt, mely szakmai tesztet, levélírást és Miskolc ismeret tesztet tartalmazott. Ezt követõen csapatunk a 7. helyen állt, de a verseny olyan szoros volt, hogy az akkori elsõ helyezett és köztünk csupán 5 pont volt a különbség. Ebéd után videókat vetítettek, melyekben meg kellett találni a hibát, volt ismét egy Miskolc-ismeret kvíz, majd az utolsó feladat a szituációs gyakorlat volt, melyet ismételten sikerült az elsõk közt megoldani. Ezt követõen kihirdették a gyõzteseket. A nyertes, immár harmadszor a Nyírségvíz csapata lett. Mi az elõkelõ 5. helyen végeztünk, megelõzve olyan nagy hírû csapatokat, mint a DRV és a Fõvárosi Vízmûvek csapata. Az eredményhirdetést követõ vacsora után formaruha bemutató volt, melyet a Zalavíz Zrt. nyert osztott helyen a PannonVízzel. Azt hiszem, minden résztvevõ nevében megköszönhetjük a Mivíz Kft. szervezõcsapatának a rendkívül színvonalas rendezvényt. Íme, a kis csapatunk: Siposné Melinda, Uti Kinga és Ecsedi Péter. Ezúton is köszönöm mindhármuknak a lelkiismeretes felkészülést és a becsületes helytállást. És aki ezt lejegyezte, a büszke krónikásuk: N. Téglás Kata, értékesítési osztályvezetõ A fotón Duzsik Gábor, a Mivíz Kft. általános ügyvezetõje társaságában látható csapatunk. Balról jobbra: Uti Kinga, Siposné Melinda és Ecsedi Péter az eredményhirdetésen, az oklevél átadását követõ fotózáson. Belsõ audit November én belsõ audit vizsgálat volt a Zalavíz Zrt-nél - tudtuk meg Mesterházy Zoltán minõségirányítási és munkavédelmi vezetõtõl. A két napon 14 auditor vizsgálta, hogy a minõségirányítási (MIR), a környezetirányítási (KIR), a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási (MEBIR) és az információbiztonság irányítási (IBIR) rendszereknek megfelelõen végzik-e munkatársaik a tevékenységüket. Mintavételes audit volt, amely azért is aktuális, mert január végén lejár a MEBIR tanúsítvány, amit meg kell újítanunk. Az auditálás során 18 eltérési lapon 22 eltérést rögzítettek az auditorok. Ebbõl 6 MEBIR, 10 MIR és 6 KIR eltérés volt. A helyesbítõ tevékenységek meghatározásra kerültek, átlagban 2 hetes határidõvel javítani kellett ezeket, ezt követõen a visszaellenõrzés következett. A Központi Irodaház mellett a Lenti telephelyet, az Ivóvíz Üzemet és a Szennyvíz telepet, valamint a kinti munkavégzést is érintette a vizsgálat.

13 13 Sikeres vizsgákkal zárták a TÁMOP tanfolyamokat munkatársaink A munkahely megõrzése tudásés képességfejlesztéssel a Zalavíz Zrt-nél" címmel sikeres pályázatot nyújtott be a TÁMOP program keretében a vállalat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek (NFÜ). A pályázaton elnyert összeg egyszeri, vissza nem térítendõ támogatás, melynek segítségével öszszesen 5 képzésen 62 munkatársunk vett részt. A program célja a munkavállalók munkaerõ-piaci helyzetének javítása, a munkahelyek megõrzése, a munkanélkülivé válás megelõzése - tájékoztatott Fókás Gábor humán controller. A képzések munkaidõben történtek, hiszen a támogatás összege a képzési költség mellett a kiesõ munkaidõre járó bérköltséget is fedezte. A támogatás összege a projekt közben 29 millió 790 ezer forintra nõtt, a minimálbér emelkedése és az elszámolható költségelemek az NFÜ által történt átcsoportosítása miatt. A projektben ECDL, minõségirányítási- és idegen nyelvi képzések indultak, amelybõl kettõ angol (kezdõ, haladó), egy pedig német nyelvû volt. Tizenhatan vettünk részt a SZÁM PONT Kft. által szervezett ECDL tanfolyamon - kezdte beszámolóját Laki Gyula vízmérõ szûkítõ. A képzés munkaidõben volt, heti egy alkalommal. A munkában ez nem jelentett számunkra lemaradást, össze tudtuk egyeztetni a kettõt. A tanfolyam keretén belül megismerkedtünk az operációs rendszerek mûködtetésével, szövegszerkesztéssel, táblázatkezeléssel, prezentációkészítéssel, emellett internethasználatot és képszerkesztést is tanultuk. Úgy gondolom, hogy akik részt vettek a tanfolyamon, profitáltak belõle, a napi munkavégzés során is hasznosítható az itt megszerzett tudás. A Zalavíz Zrt. elkötelezett az élethosszig tartó tanulás mellett, ezért rendszeresen képzi munkatársait, és minden lehetséges eszközt megragad a jövõben is a szükséges pályázati források megszerzésére. Zalavíz Akadémia Vállalatunknál ben fogalmazódott meg egy belsõ oktatási rendszer megvalósításának gondolata. Ennek célja az volt, hogy munkatársaink a Zalavíz Zrt. valamennyi területérõl átfogó képet kapjanak, hiszen a Vízmû dolgozójaként a hétköznapok során kapcsolatban vannak a fogyasztóinkkal, akiknek felmerülõ kérdéseikre választ kell adniuk. Az elsõ elõadást ben tartottuk a szolgáltatási díjak árképzé-sérõl. Az összes résztvevõ segédanyagot kapott, arról, hogyan épül fel a Zalaíz Zrt. díjképzése. Ennek sikerességén felbuzdulva állítottuk öszsze a vállalatunk több területét átfogó oktatás tematikáját, amely segítségével a kollégák megismerték egymás területeinek mûködését. A Zalavíz Akadémia elõadásai 2010 tavaszán kezdõdtek, egy nyári szünetet követõen õsszel fejezõdtek be. A gyakorlatban ez három intenzív hónapot jelentett. 10 oktatáson összesen 245 munkatársunk vett részt. Az elején a vezetõket, és azokat munkatársakat vontuk be, akiknek a munkakörükhöz szükségük volt az elõadásokon elhangzott információkra. Õk ezeket az ismereteket kollégáiknak tovább oktatták. Ezután vált szélesebb körûvé az oktatás. A következõ témákban voltak elõadások: BSC alkalmazása, Víz- és csatornadíjak díjszerkezete, Mindenki ügyfélszolgálatos, A Víziközmû ellátás teljes folyamata, Controlling, vezetõi számvitel, tervezés, Munkavédelmi ellenõrzések szempontjai, Pénzügy, Számvitel, elemzés, önköltségszámítás, szennyvíztisztítás, csatornahálózat, TQM - EFQM modellek. Az oktatás mellett a menedzsment is teljesen elkötelezett volt, Dr. Burján Richárd elnök-vezérigazgató, és Arnhoffer András mûszaki igazgató is tartott elõadást. Az oktatási anyagokat minden munkatársunk számára elérhetõvé tettük belsõ hálózatunkon.

14 14 A Nemzeti Akkreditáló Testület helyszíni szemléje a Laboratóriumban Meg lehet ezt szokni? Kérdezhetnénk egymástól, amikor közeleg az idõpont, hogy az akkreditáló szakértõk "meglátogatják" a laboratóriumot. Hiszen minden évben jönnek, lehet ez egyáltalán probléma? A laborban úgyis mindig rend van. Mi is lehetne a végkifejlet, mint a dícséret és a megfelelés minden téren, - halljuk másoktól az audit lezajlása után. Hát túlestünk rajta idén is november 22-én hétfõn. A tavalyi újraakkreditálás után most "csak" egy felügyeleti audit zajlott, és legnagyobb örömünkre eltérést, nemmegfelelõséget nem találtak a kiküldött szakértõk. Az akkreditáló bizottság felé javasolják Hogy ne gondoljuk mégsem: újabb feladatok nélkül megúszhatjuk a dolgot, javaslatokat azért kaptunk, melyeket be kell építeni mûködõ rendszerünkbe. Ilyen pl.: a minták megsemmisítésének dokumentálása, a vizsgálati elsõbbségek rögzítése, stb. mészetesen egy kis utánajárással tisztázzuk, és javaslatukat megfogadva megvalósítjuk. Örömmel tudatjuk tehát hogy a laboratórium sikeresen vette immár tizenegyedszer az akadályt, akkreditált státusza év óta folyamatosan fennáll, s reméljük így lesz ez a jövõben is. Hát igen. Hogy azért mindenki gyomrában van egy kis görcs, hogy elõtte csak-csak nagytakarítást tartunk, hogy belenézünk minden fiók zúgába, szekrénybe, vajon a feliratozott helyén van az, aminek ott kell lenni, s nincs ott, aminek nem kell ott lenni - merthogy mindkettõ baj ám az éles-szemû auditornak. Akárhogy is vesszük, a laborosok számára mindig próbatétel, készülõdés, még akkor is, ha év közben minden a kézikönyvben megfogalmazottak szerint zajlik. (ha van ilyen?) akkreditált státuszunk fenntartását. A döntésrõl természetesen majd határozat is érkezik. Említették az un. mintavételi terv készítését is, melynek pontos tartalma még nem világos számunkra, de ter- Zalaegerszeg, november 22. Paksáné Müller Márta laboratóriumvezetõ

15 15 "ZalaVíz" palackozott ásványvíz a Zalavíz Zrt-tõl Ha azt halljuk "Zalavíz", az eddig csak a vízmûvet jelentette, s ezzel együtt csapvizet, szennyvízelvezetést juttatott eszünkbe. Mostantól a Zalavíz Zrt. által forgalmazott szénsavas ásványvizet is e név fémjelzi, csupán írásmódban tér el a cég nevétõl: ZalaVíz. Miért is gondolta úgy a Társaság, hogy belép az ásványvíz piacra? Milyen kiszerelésben, milyen csatornákon értékesítik a vizet? Hogyan egyeztethetõ környezetvédelmi szemléletükkel a palackozott víz gyártása. E kérdések kerültek szóba, dr. Burján Richárddal, a Zalavíz Zrt. elnök-vezérigazgatójával amikor az új termékrõl beszélgettünk. Társaságunk az utóbbi években a komplex vízgazdálkodásra és a tevékenységi körök bõvítésére törekszik. A víz- és csatornaszolgáltatás mellett mára felvállaltuk Zalaegerszegen a csapadékcsatorna és az árvízvédelmi berendezések karbantartását. Egyre bõvül azon települések száma, ahol az önkormányzatok szerzõdéses keretek között a Zalavíz Zrt-t jelölték ki folyékony hulladék szolgáltatónak. Olyan Vas megyei falvakban is mi végezzük a szennyvíz szippantást, ahol a víz- és csatornaszolgáltatást más vízmû végzi. Ezen törekvéseink vezettek arra a döntésre, hogy palackozott vízzel is foglalkozzunk, amit elsõsorban saját és más cégek részére védõitalként történõ felhasználásra palackoztattunk. Gazdaságossági szempontok motiválták a céget arra, hogy a terméket kiskereskedelmi forgalomba is bevezessük. Ezen az úton az elsõ lépéseknél tartunk - teszi hozzá a vezérigazgató. Jelenleg csak szénsavas vizet palackoztatnak a Pölöskei Szörp. Kft-vel, az üzem területén lévõ Aquafitt kútból,300 méter mélységbõl magas ásványi anyag tartalmú, ízletes ásványvizet nyernek. Kezdõ lépésként a kiskereskedelmi forgalom a Zalavíz zalaegerszegi ügyfélszolgálati irodájában, illetve Zalaegerszegen a Z+D üzletekben indult el. Nagyobb mennyiségben vásárló cégek, intézmények és magánszemélyek megrendelését online a weboldalon is várják, a vizet a Zalavíz Zrt. Balatoni út 10. szám alatt lévõ raktárából szállíthatják el. Számos szerzõdés köttetett már nagy felhasználók részérõl is, elsõsorban védõitalként vásárolják a környékbeli cégek, de pl. a Gödöllõi Egyetem automatáiban csak ZalaVíz vásárolható. Amikor a vezérigazgatót arról kérdeztem, mentes vizet miért nem palackoznak, mosolyogva a vízcsapra mutatott, azt fogyasszuk onnan, ahhoz tényleg nem javasolja a mûanyag palackot. Aki viszont szénsavas vizet iszik, az eddig is mûanyag palackban vásárolta, tehát a hulladék menynyisége nem nõ, a fogyasztókat pedig a Zalavíz is a szelektív hulladékgyûjtésre, a környezettudatos magatartásra igyekszik nevelni. S hogy miért éppen ezt a vizet vegyék az emberek Zalában? Mert a termeléstõl az értékesítésig tartó folyamat szereplõi a zalai embereket foglalkoztató zalai cégek. Kóstolja meg Ön is! Jó szívvel ajánljuk az önkormányzatok rendezvényeire is!

16 16 EZ TÖRTÉNT 2010-BEN Díjátadás a Víz Világnapi rendezvényünkön Vásárdíjat nyertünk az Egerszegi Vásáron Az 50 éves Zalavíz az Egerszeg Fesztiválon Az Öko-Nap kiállító pavilonja Vízosztás az egerszegi nagyvásáron Országos Szerelõversenyt rendeztünk AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA XVII. ÉVFOLYAM,2. SZÁM Felelõs kiadó: Dr. Burján Richárd, elnök-vezérigazgató Szerkesztette: Miklósné Csondor Magdolna A kiadványt gondozta: Image 007 Marketing-tanácsadó Kft. Nyomdai munkák: Gura Nyomda Kft.

50 éves a Zalavíz Zrt.

50 éves a Zalavíz Zrt. Megjelenik 3.500 példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA L XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 50 éves a Zalavíz Zrt. Beszélgetés dr. Burján Richárd elnök.vezérigazgatóval A térség legnagyobb önkormányzati

Részletesebben

AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Megjelenik 3.300 példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Rendkívüli közgyűlés Lemondott a Zalavíz Zrt-nél betöltött igazgatósági elnöki tisztségéről Dr. Burján

Részletesebben

Közgyûlés a Zalavíz ZRT-nél

Közgyûlés a Zalavíz ZRT-nél Megjelenik 3.500 példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Közgyûlés a Zalavíz ZRT-nél A Zalavíz Zrt. május 26-án, a részvényesek 89,21 százalékos részvételi aránya

Részletesebben

AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. JUBILEUMI KIADVÁNYA EMLÉK ÉS MUNÍCIÓ

AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. JUBILEUMI KIADVÁNYA EMLÉK ÉS MUNÍCIÓ Megjelenik 3.500 példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. JUBILEUMI KIADVÁNYA EMLÉK ÉS MUNÍCIÓ Össze lehet-e foglalni néhány oldalnyi, képekkel illusztrált újságban ötven év történéseit? Át lehet-e

Részletesebben

Részvényvásárlással. bővült a tulajdonosi kör

Részvényvásárlással. bővült a tulajdonosi kör Megjelenik 3.300 példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Részvényvásárlással bővült a tulajdonosi kör Saját tulajdonú részvényeiből értékesített 28 darabot a Zalavíz

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám

XXII. évfolyam 3. szám 2007. IV. negyedév. XXII. évfolyam 3. szám 2007. IV. negyedév A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. lapja Felelős kiadó: Reményi Zoltán elnök-vezérigazgató Felelős szerkesztő: Kollár József PR vezető Kiadja

Részletesebben

Hírlevél 2012. Kaptam a tagságtól, és tudtam hatni rájuk! Dolgos hétköznapokat mindenkinek! Új elnököt választott az elnökség október 10-én

Hírlevél 2012. Kaptam a tagságtól, és tudtam hatni rájuk! Dolgos hétköznapokat mindenkinek! Új elnököt választott az elnökség október 10-én Hírlevél 2012. december XIII. évfolyam 2. szám Dolgos hétköznapokat mindenkinek! Ismét új évhez érkezünk. A 2012-es évrõl igazán semmi rendkívülit nem lehet elmondani, hasonlóan küzdelmes volt, mint az

Részletesebben

Szállítói nap 2008. Az alapítvány az európai uniós forrásokból

Szállítói nap 2008. Az alapítvány az európai uniós forrásokból XXXI. évfolyam, 4. szám 2008. április Szállítói nap 2008 Hagyományosan nagysikerû rendezvénynek adott otthont az erõmû látogatóközpontja március 20-án. Elõször is hosszan sorolták a PA Zrt. Kiemelt Szállító,

Részletesebben

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY Atomerőmû XXXVI. évfolyam, 2. szám Évindító sajtótájékoztatót tartott a Paksi Atomerőmű Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a hagyományoknak megfelelően az idén is megtartotta évindító sajtótájékoztatóját. Az

Részletesebben

Budapest Bank Törõdés Napja

Budapest Bank Törõdés Napja Budapest Bank Törõdés Napja Vállalat neve: Budapest Bank Zrt. Vállalat bemutatása: A Budapest Bank az egyik legelsõ hazai kereskedelmi bankként 1987-ben jött létre. A magyar bankpiac egyik meghatározó

Részletesebben

Az OVIT ZRt. 2011. szeptember 6-ai Közgyűlése

Az OVIT ZRt. 2011. szeptember 6-ai Közgyűlése Tartalomjegyzék Az OVIT ZRt. 2011. szeptember 6-ai Közgyűlése 1 Sajtóközlemények 2 Projektjeinkről 4 CSIR... és az meg mi?! 10 Rendezvények 11 Társadalmi felelősségvállalás 15 Személyi hírek 16 Új belépők

Részletesebben

Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek

Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek Zalakaros város lapja XVI. évfolyam 12. szám Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek az átadása, melyekkel az önkormányzat a település életében tevékenyen részt

Részletesebben

Folytatódó pozitív trend

Folytatódó pozitív trend 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVII. LVI. évfolyam 10. 11. szám 2005. 2004. november október GYORSJELENTÉS A RÁBA RT. HARMADIK NEGYEDÉVÉRŐL Folytatódó pozitív trend A tartalomból: Paritásos testület

Részletesebben

XXIV. évfolyam 1. szám. A drv zrt. stratégiájának felülvizsgálata. Teljesült a 2008. évi üzletpolitikai terv. Állapotjelentés a viva-projektről

XXIV. évfolyam 1. szám. A drv zrt. stratégiájának felülvizsgálata. Teljesült a 2008. évi üzletpolitikai terv. Állapotjelentés a viva-projektről 2009. I. negyedév. XXIV. évfolyam 1. szám 2009. I. negyedév Tartalom A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. lapja Felelős kiadó: Reményi Zoltán elnök-vezérigazgató Felelős szerkesztő: Jankó Gábor PR-vezető

Részletesebben

Erõmû-látogatáson a konferencia résztvevõi

Erõmû-látogatáson a konferencia résztvevõi XXXI. évfolyam, 6. szám 2008. június Oktatás és képzés Nagyszámú nukleáris szakemberre van szükség a közeljövõben Az oktatás és képzés fontosságáról tárgyaltak Budapesten a világ nukleáris szakemberei.

Részletesebben

BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT. XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM A ZRT. LAPJA 2010. JÚNIUS

BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT. XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM A ZRT. LAPJA 2010. JÚNIUS BAKONYI K ARSZT V ÍZ BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT. XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM A ZRT. LAPJA 2010. JÚNIUS CSALÁDI NAP 2010. TARTALOM Az eredmény forrás a fejlesztéshez Üzleti terv 2010. 2-3 4-5 Beruházások

Részletesebben

LEESETT AZ ELSŐ HÓ. 3Ajánló REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA

LEESETT AZ ELSŐ HÓ. 3Ajánló REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA online: www.regioregia.hu/magazin Felelős kiadó: Cseh Teréz, a KEM-Bridge Net ügyvezetője Főszerkesztő: Veér Károly - veerkaroly@kembridge.hu Főmunkatárs:

Részletesebben

A közélet végigkísérte egész életét, amióta itt él, részese a város közösségi életének

A közélet végigkísérte egész életét, amióta itt él, részese a város közösségi életének A közélet végigkísérte egész életét, amióta itt él, részese a város közösségi életének mesélte Faller Dezső, aki a Magyar Szocialista Párt színeiben, a 2010-es önkormányzati választások óta listás képviselőként

Részletesebben

Döntés személyekről és részvényekről

Döntés személyekről és részvényekről 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 4. szám 2004. 2006. október április KÖZGYŰLÉST TARTOTTUNK Döntés személyekről és részvényekről A tartalomból: Új ÜT-testületek: Alakuló ülések

Részletesebben

2002. május (N=1036) 2001. febr. (N=1050)

2002. május (N=1036) 2001. febr. (N=1050) Atomerômû XXXIV. évfolyam, 10. szám 15 éves az Atomerőmű Biztonsági Szolgálat Megalakulásának 15. évfordulója alkalmából jubileumi ünnepséget rendezett az Atomix Kft. Biztonsági Szakágazataként működő

Részletesebben

Fókuszban az online pénztárgépek. 700 milliárd forint kutatás-fejlesztésre. Szirénapróbák megyeszerte. heves megyei pénzvilág

Fókuszban az online pénztárgépek. 700 milliárd forint kutatás-fejlesztésre. Szirénapróbák megyeszerte. heves megyei pénzvilág heves megyei pénzvilág a MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYa 2014. SZEPTEMBER 5. évfolyam 9. szám Vidékjáró Bemutatkozik Pétervására Fókuszban az online pénztárgépek 700 milliárd forint kutatás-fejlesztésre

Részletesebben

Kezdõdik az iskola. A héten megkezdõdött az iskolákban a tankönyvosztás. Hamarosan megszólal az új tanév elérkezését jelzõ csengõ is.

Kezdõdik az iskola. A héten megkezdõdött az iskolákban a tankönyvosztás. Hamarosan megszólal az új tanév elérkezését jelzõ csengõ is. XVIII. évfolyam 27. szám 2006. augusztus 31. Q Megjelenik: 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu Q Kezdõdik az iskola A héten megkezdõdött az iskolákban a tankönyvosztás. Hamarosan megszólal

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám Régi-új elnök Ismét Bodnár Pál lett a Vállalkozók Országos Szövetségének Heves Megyei Szervezetének

Részletesebben

Beszélgetés Gopcsa Péterrel, az OVIT vezérigazgatójával

Beszélgetés Gopcsa Péterrel, az OVIT vezérigazgatójával Tartalomjegyzék Beszélgetés Gopcsa Péterrel, az OVIT vezérigazgatójával 1 Kedves Olvasók (felelős szerkesztő levele) 4 Az Igazgatóság közleményei 5 Projektjeinkről 6 Rendezvények 11 Felsőzsolca, az árvíz

Részletesebben

Atomerőmû. Az 50 legbefolyásosabb között. Félmilliomodik látogatóját fogadta a Paksi Atomerőmű

Atomerőmû. Az 50 legbefolyásosabb között. Félmilliomodik látogatóját fogadta a Paksi Atomerőmű Atomerőmû fotó: Bodajki Ákos XXXVI. XXXVII. évfolyam, 4. 5. 6. szám Félmilliomodik látogatóját fogadta a Paksi Atomerőmű Igencsak meglepődtek a budapesti Wesselényi Miklós Műszaki Szakközép- és Szakiskola

Részletesebben

Kitüntetések a Magyar Tudomány Napján

Kitüntetések a Magyar Tudomány Napján XXXI. évfolyam, 11. szám 2008. november Kitüntetések a Magyar Tudomány Napján A Magyar Tudomány Napja központi ünnepségére idén november 3-án az MTA Székházában került sor, ahol a tudományos élet különbözõ

Részletesebben

ÖNkormányzat. Árvízi testvérvárosok SZENTENDRE SZENDRŐ. Beszélgetés Dietz Ferenccel, Szentendre polgármesterével (10. oldal)

ÖNkormányzat. Árvízi testvérvárosok SZENTENDRE SZENDRŐ. Beszélgetés Dietz Ferenccel, Szentendre polgármesterével (10. oldal) ÖNkormányzat www.toosz.hu XX. évfolyam 6. szám 2010. június a TÖOSZ folyóirata Árvízi testvérvárosok Beszélgetés Dietz Ferenccel, Szentendre polgármesterével (10. oldal) SZENTENDRE SZENDRŐ Segítsünk Felelősséggel

Részletesebben

A tartalomból: Eötvös József-emlékplakett az önkormányzatnak... 6. Nyárvégi beszélgetés Hölvényi Györggyel...13

A tartalomból: Eötvös József-emlékplakett az önkormányzatnak... 6. Nyárvégi beszélgetés Hölvényi Györggyel...13 A TIHANYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2008. augusztus II. évfolyam 9. szám A száguldó cirkusz Tihanyban összeállításunk a 4. oldalon Fotó: IFJ. CZÉGAI LÁSZLÓ A tartalomból: Tihany díszpolgára: Dr. Korzenszky Richárd............

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. január 5. évfolyam 1. szám

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. január 5. évfolyam 1. szám EGRI MAGAZIN a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. január 5. évfolyam 1. szám Átveszi a város a színházakat Megegyezés született Eger és a Heves Megyei Önkormányzat között, ezt a szándékot

Részletesebben

Felelősség és fejlesztések. HMVTA: Egy szívverés egy forint. Kiépült a szennyvízhálózat a Tarna-menti településeken.

Felelősség és fejlesztések. HMVTA: Egy szívverés egy forint. Kiépült a szennyvízhálózat a Tarna-menti településeken. heves megyei pénzvilág a MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYa 2014. október 5. évfolyam 10. szám Felelősség és fejlesztések HMVTA: Egy szívverés egy forint Kiépült a szennyvízhálózat a Tarna-menti

Részletesebben